Vous êtes sur la page 1sur 10

Cng ty C phn u t Cng ngh Gio dc IDJ

CNG TY C PHN U T CNG NGH GIO DC IDJ THI S 1 H, tn th sinh:............................................................... S bo danh:.....................................................................

THI TH I HC 2011 MN: VT L Thi gian lm bi: 90 pht ( c 10 trang, gm 60 cu trc nghim) M thi VL001

I. PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (40 cu, t cu 1 n cu 40) Cu 1: Mt vt dao ng iu ho vi bin 4 cm, c sau mt khong thi gian 1/4 giy th ng nng li bng th nng. Qung ng ln nht m vt i c trong khong thi gian 1/6 giy l A. 8 cm. B. 6 cm. C. 2 cm. D. 4 cm. Cu 2: Mt con lc l xo treo thng ng gm vt c khi lng 250 g v mt l xo nh c cng 100 N/m. Kch thch cho vt dao ng iu ho theo phng thng ng vi bin 5 cm. Ly g = 10 m/s2. Thi gian l xo b dn trong mt chu k l A.

10

s.

B.

15

s.

C.

s.

D.

30

s.

Cu 3: Mt con lc n c treo trong mt thang my. Gi T l chu k dao ng ca con lc khi thang my ng yn, T' l chu k dao ng ca con lc khi thang my i ln nhanh dn u vi gia g tc a = , biu thc no sau y l ng? 10
A. T' = T

11 . 10

B. T' = T

11 . 9

C. T' = T

10 . 11

D. T' = T

9 . 11

Cu 4: Hai con lc n c chiu di l1 v l2. Ti cng mt ni cc con lc c chiu di l1 + l2 v l1 l2 dao ng vi chu k ln lt l 2,7 s v 0,9 s. Chu k dao ng ca hai con lc c chiu di l1 v l2 ln lt l:
A. T1 = 2 s; T2 = 6 s. C. T1 = 2s ; T2 = 1,8 s. B. T1 = 6 s; T2 = 2 s. D. T1 = 1,8 s; T2 = 2 s.

Cu 5: Chn kt lun ng v con lc n v con lc l xo. Khi tng khi lng ca vt th chu k dao ng ca:
A. con lc n v con lc l xo u tng. B. con lc n v con lc l xo u khng thay i. C. con lc n v con lc l xo u gim. D. con lc n khng thay i cn ca con lc l xo th tng.

Cu 6: Trong qu trnh mt vt dao ng iu ho, tp hp ba i lng no sau y u c gi tr khng thay i?


A. bin , tn s gc, gia tc. B. gia tc, lc, c nng.

Gio vin: Gip Vn Cng

www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t Cng ngh Gio dc IDJ


C. c nng, bin , tn s gc.

D. tn s gc, gia tc, lc.

Cu 7: Con lc l xo nm ngang dao ng iu ho vi bin A, khi vt nng chuyn ng qua v tr cn bng ngi ta gi c nh im chnh gia ca l xo. Vt s tip tc dao ng vi bin bng
A. A. B. A . 2 C.
A . 2

D.

2 A.

Cu 8: Mt ngun m l ngun im pht m ng hng trong khng gian. Gi s khng c s hp th v phn x m. Ti mt im cch ngun m 10m th mc cng m l 80dB. Ti im cch ngun m 1m th mc cng m l
A. 110 dB C. 100 dB B. 90 dB D. 120 dB.

Cu 9: Mt sng ngang truyn trn mt nc vi tn s f = 10Hz. Ti mt thi im no mt phn mt nc c hnh dng nh hnh v (hnh 1). Trong khong cch t v tr cn bng ca A n v tr cn bng ca D l 60 cm v im C ang i xung qua v tr cn bng. Chiu truyn sng v vn tc truyn sng l: B
A. T A n E vi vn tc 8 m/s. B. T A n E vi vn tc 6 m/s. C. T E n A vi vn tc 6 m/s. D. T E n A vi vn tc 8 m/s.
A C E

Hnh1

Cu 10: Mt dy n hi AB di 60 cm c u B c nh, u A mc vo mt nhnh m thoa ang dao ng vi tn s f = 50 Hz. Khi m thoa rung, trn dy c sng dng vi 3 bng sng. Vn tc truyn sng trn dy l:
A. v = 15 m/s. B. v = 28 m/s. C. v = 20 m/s. D. v = 25 m/s.

Cu 11: Mt si dy thp nh hnh ch U c hai u S1, S2 cch nhau 8 cm c gn vo u ca mt cn rung dao ng iu ha theo phng thng ng vi tn s 100 Hz, cho hai u S1, S2 chm nh vo mt nc, khi trn mt nc quan st c mt h vn giao thoa. Vn tc truyn sng trn mt nc l 3,2 m/s. S gn li quan st c trong khong S1S2 l:
A. 4 gn. B. 5 gn. C. 6 gn. D. 7 gn.

Cu 12: t in p xoay chiu u = 240 2 cos 100 t V vo 2 u on mch RLC khng phn nhnh. Bit in tr thun R = 60 , cun dy thun cm c t cm L = 0,8 / H. Khi cho in dung ca t tng dn t 0 th in p hiu dng hai u t in s c 1 gi tr cc i bng
A. 410 V. B. 400 V. C. 420 V. D. 380 V.

Cu 13: t in p xoay chiu u = U0 cost (V) vo 2 u on mch RLC khng phn nhnh. Khi tn s gc l 100 rad/s hoc 25 rad/s th cng hiu dng ca dng in trong mch bng nhau. cng dng in hiu dng qua mch cc i th tn s gc phi bng:
A. 60 rad/s. B. 55 rad/s. C. 45 rad/s. D. 50 rad/s.
R A M V1 C V 2 N L B

Cu 14: Mch in gm R, cun dy thun cm L, t in c in dung C mc ni tip (hnh v), trong hai vn k nhit c in tr rt ln, in p 2 u mch u = 200 cos(t +) V. Bit
Gio vin: Gip Vn Cng

www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t Cng ngh Gio dc IDJ


ZL = R; ZC = 2R. S ch ca cc vn k V1 v V2 ln lt l A. 100 5 V; 100 5 V. C. 100 5 V; 100 V. B. 100 3 V; 100V. D. 100 3 V; 100 3 V.

G Cu 15: Khi quay u mt khung dy trong mt t trng u c vect cm ng t B vung gc

vi trc quay ca khung, t thng xuyn qua khung dy c biu thc = 2.10-2cos(720t + Biu thc ca sut in ng cm ng trong khung l A. e = 14,4sin(720t C. e = 144sin(720t -

) Wb.

) V.

B. e = -14,4sin(720t +

3 6

) V.

) V.

D. e = 14,4sin(720t +

) V.

Cu 16: Mc mt n non vo ngun in xoay chiu c hiu in th l u = 220 2 sin(100t)V. 3 n ch pht sng khi hiu in th t vo n tho mn h thc U 220 V. Khong thi 2 gian n sng trong 1 chu k l:
A. t = 1 s. 75 B. t = 1 s. 300 C. t = 1 s. 150 D. t = 1 s. 200 2

Cu 17: Mt on mch RLC mc ni tip gm cun dy thun cm c t cm L =


in c in dung C =
10 4

H. T

F, in tr R thay i c. t vo hai u mch in mt hiu in th xoay chiu u = 200cos100t (V). iu chnh R sao cho cng sut tiu th ca mch t cc i. Gi tr ca R v cng sut mch khi l A. R = 100, P = 200W. C. R = 100, P = 100W. B. R = 200, P = 400 W. 3

D. R = 200, P = 100W.

Cu 18: Mt on mch khng phn nhnh c dng in sm pha hn hiu in th hai u on mch mt gc nh hn 900. Chn p n ng:
A. Trong on mch khng th c cun cm. B. H s cng sut trong mch bng khng. C. Mch c tnh cm khng. D. Nu tng tn s dng in ln mt lng nh th cng hiu dng qua on mch tng.

Cu 19: in p xoay chiu gia hai u mt on mch bin i iu ho theo thi gian c m t bng th hnh di y. Biu thc in p tc thi gia hai u on mch ny l

Gio vin: Gip Vn Cng

www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t Cng ngh Gio dc IDJ


u(V) +200
0

1 3

5 6

4 3

11 6

7 3

17 6

10 3

100 200

t(102 s)

2 A. u = 200 cos100t (V ) . 3 5 C. u = 200 cos100t (V ) . 6

2 B. u = 200 cos100t + (V ) . 3 5 D. u = 200 cos100t + (V ) . 6

Cu 20: Cho on mch RLC ni tip, R = 40 , C = 10-4/0,3 F, L thay i c. Hiu in th hai u on mch c biu thc u = 120 2cos100 t V . iu chnh L hiu in th hai u cun dy cc i, gi tr cc i l:
A. 200 V. B. 150 V. C. 120 V. D. 100 V.

Cu 21: Cng dng in tc thi trong mch dao ng LC l tng l i = 0,08cos(2000t) A. Cun dy c t cm L = 50 mH. Hiu in th gia hai bn t ti thi im cng dng in tc thi trong mch bng cng dng in hiu dng l:
A. 32V. B. 8V. C. 4 2 V. D. 2 2 V.

Cu 22: Mch dao ng ca mt my thu v tuyn gm cun cm L = 5 H v t xoay c in dng bin thin t C1 = 10 pF n C2 = 250 pF. Di sng in t m my thu c c bc sng nm trong khong no di y?
A. 11 m 75 m. B. 15,5 m 41,5 m. C. 13,3 m 92,5 m. B. Hin tng t cm. D. Hin tng cng hng in. D. 13,3 m 66,6 m.

Cu 23: S hnh thnh dao ng in t t do trong mch dao ng l do hin tng no sau y?
A. Hin tng cm ng in t. C. Hin tng t ho.

Cu 24: Mt mch dao ng LC c chu k dao ng ring l T. Ti thi im ban u in tch trn t t cc i. Thi gian ngn nht k t thi im ban u n khi nng lng in trng trong t in bng nng lng t trng trong cun dy l:
A.

T . 2

B.

T . 8

C.

T . 4

D.

T . 12

Cu 25: Trong thu tinh vn tc nh sng s:


A. Bng nhau i vi mi tia sng n sc. C. Ln nht i vi tia sng . B. Ln nht i vi tia sng tm. D. Ch ph thuc vo loi thu tinh.

Cu 26: c im no sau y l ng vi c ba loi bc x hng ngoi, t ngoi v tia X:


Gio vin: Gip Vn Cng www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t Cng ngh Gio dc IDJ


A. C tc dng nhit mnh khi c cc vt hp th. B. C th gy ra hin tng quang in vi hu ht cc kim loi. C. B thu tinh, nc hp th rt mnh. D. C th giao thoa, nhiu x.

Cu 27: Trong th nghim Young v giao thoa nh sng, khong cch gia hai khe l a = 1 mm, khong cch t hai khe n mn quan st D = 2 m. Chiu ng thi hai bc x n sc c bc sng 0,6 m v 0,48 m vo hai khe th thy trn mn c nhng v tr ti vn sng ca hai bc x trng nhau, gi l vn trng. Tnh khong cch nh nht gia hai vn trng.
A. 4,8 mm. B. 6,4 mm. C. 2,4 mm. D. 3,2 mm.

Cu 28: Trong th nghim giao thoa nh sng vi hai khe Young, nu di ngun S mt on nh theo phng song song vi mt phng cha hai khe th:
A. h vn giao thoa tnh tin ngc chiu di ca S v khong vn khng thay i. B. h vn giao thoa tnh tin cng chiu di ca S v khong vn thay i. C. khong vn s tng hoc gim ty thuc chiu di chuyn ca S. D. h vn giao thoa tnh tin ngc chiu di ca S v khong vn thay i.

Cu 29: Thc hin th nghim giao thoa nh sng bng khe I- ng vi nh sng n sc c bc sng . Ngi ta o khong gia cc vn ti v vn sng nm cnh nhau l 1mm. Trong khong gia hai im M, N trn mn v hai bn so vi vn trung tm, cch vn trung tm ln lt l 6mm v 7mm c bao nhiu vn sng.
A. 5 vn. B. 7 vn. C. 6 vn. D. 9 vn.

Cu 30: Chn pht biu sai khi ni v quang ph vch pht x:


A. Quang ph vch pht x bao gm mt h thng nhng vch mu ring r trn mt nn ti. B. Quang ph vch pht x ca cc nguyn t khc nhau th khc nhau v s lng, v tr vch, sng t i ca cc vch . C. Quang ph vch pht x bao gm mt h thng nhng vch ti trn nn quang ph lin tc. D. Mi nguyn t ho hc trng thi kh hay hi nng sng di p sut thp khi b kch thch s pht ra quang ph vch ring c trng cho nguyn t .

Cu 31: Nhn nh no sau y v hin tng quang in ngoi l ng:


A. Hin tng quang in th hin su sc tnh sng ca nh sng. B. Khi hiu in th gia Ant v Catt trong t bo quang in nh hn -Uh th khng cn hin tng quang in. C. ng nng ban u cc i ca electrn t l thun vi cng nh sng kch thch. D. Ch nhng phtn c nng lng ln hn hoc bng cng thot mi c kh nng gy ra hin tng quang in.

Cu 32: Chiu ln lt hai bc x c bc sng 1 v 2 (2 > 1) vo mt tm kim loi th tc ban u cc i ca cc lctrn quang in tng ng l v1 v v2. Nu chiu ng thi c hai bc x trn vo tm kim loi th tc ban u cc i ca cc lctrn quang in l

Gio vin: Gip Vn Cng

www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t Cng ngh Gio dc IDJ


A. v2.

B. v1 + v2.

C. v1.

D. v1 v 2 .

Cu 33: Chm bc x chiu vo Catt ca t bo quang in c cng sut 0,2 W, bc sng = 0, 4 m . Hiu sut lng t ca t bo quang in (t s gia s phtn p vo catt vi s electron thot khi catt trong mt n v thi gian) l 5 %. Tm cng dng quang in bo ha.
A. 0,25 mA. B. 0,33 mA. C. 6,15 mA. D. 3,22 mA.

Cu 34: Catt ca 1 t bo quang in c cng thot A = 2,9.10-19 J, chiu vo catt ca t bo quang in nh sng c bc sng = 0,4 m .Tm iu kin ca hiu in th gia Ant v Catt
cng dng quang in trit tiu. Cho h = 6,625.10 34 Js; c = 3.108 m / s; e = 1,6.10 19 C A. U AK 1,29V . B. U AK = 1,29V . C. U AK = 2,72V . D. U AK = 1,29V .

Cu 35: Chn cu pht biu khng ng:


A. Ht nhn c nng lng lin kt ring cng ln th cng bn vng. B. Khi lc ht nhn lin kt cc nuclon to thnh ht nhn th lun c s ht khi. C. Ch nhng ht nhn nng mi c tnh phng x. D. Trong mt ht nhn c s ntron khng nh hn s protn th ht nhn c c hai loi ht ny.

Cu 36: Ht nhn 226 88 Ra ban u ang ng yn th phng ra ht c ng nng 4,80 MeV. Coi khi lng mi ht nhn xp x vi s khi ca n. Nng lng ton phn ta ra trong s phn r ny l
A. 4,89 MeV. B. 4,92 MeV. C. 4,97 MeV.
222 86 222 86

D. 5,12 MeV.

Cu 37: Ti thi im ban u ngi ta c 1,2 g


A. N = 1,874.1018. C. N = 1,2336.1021.
Cu 38: Ht nhn Urani
206 82 238 92

Rn . Radon l cht phng x c chu k bn r Rn cn li l?

T = 3,6 ngy. Sau khong thi gian t = 1,4T s nguyn t

B. N = 2,165.1019. D. N = 2,465.1020.

U sau khi pht ra cc bc x v cui cng cho ng v bn ca ch


B . 8 ht v 6 ht -. D . 8 ht v 8 ht -.

Pb . S ht v pht ra l
A . 8 ht v 10 ht +. C . 8 ht v 2 ht -.

Cu 39: Chn cu sai trong cc cu sau:


A. Phn ng ht nhn l tng tc gia hai ht nhn dn n s bin i ca chng thnh cc ht khc. B. nh lut bo ton s nuclon l mt trong cc nh lut bo ton ca phn ng ht nhn. C. Trong phn ng ht nhn ta nng lng, cc ht nhn mi sinh ra km bn vng hn. D. Ht nhn c ht khi cng ln th nng lng lin kt cng ln.

Gio vin: Gip Vn Cng

www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t Cng ngh Gio dc IDJ2 1 3 D, 1 T, 4 2 He ln lt l mD = 0,0024 u;

Cu 40: ht khi khi to thnh cc ht nhn


4 2

2 3 mT = 0,0087 u; mHe = 0,0305 u. Cho bit 1u = 931 MeV/c2. Phn ng ht nhn 1 D + 1 T

He + 1 0 n ta hay thu bao nhiu nng lng?


A. Ta 18,0614 eV. C. Thu 18,0614 MeV. B. Thu 18,0614 eV. D. Ta 18,0614 MeV.

II. PHN RING [10 cu] Th sinh ch c lm mt trong hai phn (Phn A hoc B) A. Theo chng trnh Chun (10 cu, t cu 41 n cu 50) Cu 41A: Con lc n gm si dy nh khng dn, mt u c nh, mt u gn vi hn bi khi lng m. Ko vt ra khi VTCB sao cho si dy hp vi phng thng ng gc 0,1 rad ri th nh. Trong qu trnh dao ng con lc lun chu tc dng ca lc cn c ln bng 1/500 trng lc tc dng ln vt. Coi chu k dao ng l khng i trong qu trnh dao ng v bin dao ng gim u trong tng na chu k. S ln vt i qua VTCB k t lc th vt cho n khi vt dng hn l
A. 25. B. 50 . C. 75. D. 100.

Cu 42A: Mt m thoa c tn s 440 Hz (pht m la) t st ming mt bnh tr ng nc c mc nc cch ming bnh sao cho m thanh pht ra t ming bnh l to nht. Hi cn rt thm vo bnh mt ct nc c chiu cao ti thiu l bao nhiu th m thanh tr nn nh nht? Vn tc truyn m trong khng kh bng 330 m/s.
A. 18,75 cm. B. 17,85 cm. C. 37,5 cm. D. 27,5 cm.

Cu 43A: Cho mch in gm cun dy khng thun cm mc ni tip vi mt t in. t vo hai u mch mt in p xoay chiu c gi tr hiu dng 10 V, tn s 50 Hz th in p hiu dng trn cun dy v t in u c gi tr 10 V. Cng dng in hiu dng trong mch l 0,01 A. Gi tr ca L v C l:
A. 3,18 F; 1,59 H. C. 4,45 F; 0,159 H. B. 1,59 F; 0,75 H. D. 15,9 F; 0,45 H.

Cu 44A: Khi cho dng in khng i c cng I chy qua cun s cp gm N1 ca my bin p l tng th trong mch kn ca cun th cp gm N2 vng dy:
A. c dng in xoay chiu chy qua vi cng I ' = I . B. c dng in mt chiu chy qua vi cng I ' = I . C. c dng in khng i chy qua vi cng I = I. D. khng c dng in chy qua.

N1 . N2

N2 . N1

Cu 45A: Mt con lc l xo treo thng ng, dao ng iu ha vi phng trnh 2 ) cm. Trong qu trnh dao ng t s gia gi tr cc i v gi tr cc tiu ca x = 10cos(t 3 lc n hi ca l xo l 7/3, ly g = 10 m/s2, 2 = 10; Xc nh ? Gio vin: Gip Vn Cng www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t Cng ngh Gio dc IDJ


A. 2 rad/s.

B. rad/s.

C. 3 rad/s.

D. 4 rad/s.

Cu 46A: Trong mch dao ng LC c dao ng in t t do. Khi in p gia hai u t in bng 1,2 V th cng dng in trong mch l 1,8 mA. Khi in p gia hai u t in bng 0,9 V th cng dng in trong mch l 2,4 mA. Cho L = 5 mH. in dung ca t in l
A. 5 nF. B. 10 nF. C. 15 nF. D. 20 nF.

Cu 47A: Trong hin tng quang pht quang, s hp th hon ton mt photon s dn n
A. s gii phng mt lectron t do. B. s gii phng mt lectron lin kt. C. s pht ra mt phtn khc c nng lng cao hn. D. s pht ra mt phtn khc c nng lng thp hn.

Cu 48A: Dy tc bng n in cng sut 75W sng hn dy bp in cng sut 600 W l do:
A. dy tc bng n c tit din nh hn nhiu ln so vi tit din dy bp in. B. dy tc bng n pht ra bc x t ngoi. C. cc e pht x t dy tc bng n nung nng p vo thnh thy tinh ca bng n lm pht sng. D. dy tc bng n c nhit cao pht sng vi cc nh sng c bc sng ngn cn dy bp in ch pht cc nh sng ch yu vng nh sng .

Cu 49A: C 2 cht phng x A v B vi hng s phng x A v B. S ht nhn ban u trong 2 cht l NA v NB. Thi gian s ht nhn A & B ca hai cht cn li bng nhau l
A. C.

AB N ln A . A B N B
1 N ln B . B A N A

B. D.

1 N ln B . A + B N A

AB N ln A . A + B N B

Cu 50A: Pun xa l:
A. sao khng pht sng, cu to bi mt loi cht c khi lng ring cc k ln, c th ht c cc phtn nh sng khng cho thot ra ngoi. B. h thng gm cc sao v cc m tinh vn. C. sao pht sng v tuyn rt mnh. D. mt thin h mi c hnh thnh.

B. Theo chng trnh Nng cao (10 cu, t cu 51 n cu 60) Cu 41B: Chn cu sai
A. Momen lc lun c du dng. B. Khi cnh tay n c gi tr khng i khc 0, lc tc dng vo vt cng ln th momen lc cng ln. C. Momen lc c trng cho tc dng lm quay vt ca lc xung quanh trc quay. D. Momen lc bng 0 nu gi ca lc i qua trc quay. Gio vin: Gip Vn Cng

www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t Cng ngh Gio dc IDJ


Cu 42B: Phng trnh no di y din t mi quan h gia tc gc v thi gian trong chuyn ng quay nhanh dn u ca mt vt rn quanh mt trc c nh
A. = 4 + 3t (rad/s). C. = - 3t + 3t (rad/s).
2

B. = 4 - 3t (rad/s). D. = - 2 - 3t 2 (rad/s).

Cu 43B: Mt bnh xe c trc quay thng ng c nh c momen qun tnh 6kgm2 ang ng yn th b momen lc khng i 30 Nm tc dng vo. B qua cc lc cn. Tnh thi gian bnh xe t ti tc gc 20 rad/s t trng thi ngh
A. 4 s. B. 2 s. C. 3 s. D. 5 s.
C m 2 m1

Cu 44B: Cho c h (hnh v) m1 = 6 kg, m2 = 1 kg c ni vi


nhau bng si dy khng dn, khi lng khng ng k, vt qua rng rc c nh C, si dy khng trt trn b mt rng rc. Rng rc c bn knh r = 10 cm v c th quay khng ma st quanh trc ca n, momen qun tnh ca rng rc i vi trc quay l I = 2,5.103 kgm2. Mt phng nghing hp vi mt phng ngang mt gc = 300. H s ma st gia vt v mt phng nghing l

= 0,1. Ban u cc vt ng yn, g = 10 m/s2. ng nng ca rng rc thi im t = 10 s k t lc bt u chuyn ng bng A. 183,52 J. B. 153,82 J. C. 185,32 J. D. 696,6 J.

Cu 45B: Ci thc c chiu di 1 m, c treo mt u, dao ng nh mt con lc vt l. Bit 1 momen qun tnh ca thc i vi trc i qua mt u ca thanh I = ml 2 , g = 9,8 m/s2, = 3,14. 3 Chu k dao ng ca thc bng
A. 1,64 s. B. 1,78 s. C. 2,24 s. D. 0,82 s.

Cu 46B: Mt ngi ngi trn tu in thi ci kn vi tn s 440 Hz. Tu chy hng v pha mt bc tng vi vn tc 20 m/s. Vn tc truyn m trong khng kh l 340m/s. Ngi nghe c m phn x t bc tng vi tn s
A. 440 Hz. B. 465 Hz. C. 470 Hz. D. 495 Hz.

Cu 47B: Mch in xoay chiu gm cun dy c t cm L v in tr thun R mc ni tip vi t in c in dung C. Ga s in tr thun R ca cun dy c th thay i c, L khng 1 i. t 0 = . Cn phi t vo mch mt in p xoay chiu c gi tr hiu dng khng i, LC c tn s bao nhiu in p hiu dng trn cun dy khng ph thuc vo R?
A. = 0. B. = 0
2.

C. = 20.

D. =

o
2

Cu 48B: Chn cu sai


A. S phn hch v s phng x l cc phn ng ht nhn ta nng lng. B. C th lm thay i phng x ca mt cht phng x bng nhiu bin php khc nhau.

Gio vin: Gip Vn Cng

www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t Cng ngh Gio dc IDJ


C. Nng lng ca phn ng nhit hch ta ra trc tip di dng nhit. D. Mt cht phng x khng th ng thi pht ra tia anpha v tia beta.

Cu 49B: Ht c bn c thi gian sng trung bnh (thi gian ring) c vi s, c sinh ra trong thng tng kh quyn c th bay n mt t trc khi n b phn r v:
A. i vi ngi quan st trn mt t, ng h gn vi ht chuyn ng nhanh hn ng h gn vi ht ng yn. B. i vi ngi quan st trn mt t, ht chuyn ng vi vn tc ln hn vn tc nh sng. C. i vi ngi quan st trn mt t, thi gian sng ca ht di hn nhiu so vi thi gian ring. D. thi gian sng ca ht trong khng kh di hn so vi trong chn khng.

A ,A n2 l hng s dng, n = 1,2,3, Bit bc sng di nht ca bc x trong dy Laiman l 0,1215 m. Bc sng di nht ca bc x trong dy Pasen l:
Cu 50B: Nng lng ca lectron trong nguyn t hyr c tnh theo cng thc: En = A. 1,1224 m. B. 0,8201 m. C. 1,8745 m. ----------- HT ---------D. 1,4578 m.

Gio vin: Gip Vn Cng

www.hoc360.vn