Vous êtes sur la page 1sur 1

"Gospodine" s tropima

Vrijeme kroz godinu

I. Rakonca

Solist: Solist/Svi Go - spo - di - ne, o - bra no si -
Solist:
Solist/Svi
Go
-
spo
-
di
-
ne,
o
-
bra no si
-
-
ro ma
-
-
ha.
Ky
-
rie
e
-
lei son,
-
e
-
lei
-
son.
r
U
j
4
j
r
r
j
j
j
j
œ
b
œ
&
4
œ
œ
œ . œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
˙
œ
œ
˙
œ
œ
˙
œ œ
˙
˙
Orgulje
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙ œ
œ
?
˙
œ
˙
4
œ œ
˙
b 4
˙
œ œ œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
w
œ
˙
Solist: Solist/Svi Kri - ste u - to čiš - - te sla - bih.
Solist:
Solist/Svi
Kri
-
ste
u
-
to čiš
-
-
te
sla
-
bih.
Chri
-
ste
e
-
lei
-
son,
e
-
lei
-
son.
5
U
j
j
j
j
œ
b
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ j
œ j
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ œ œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
˙ œ
œ
˙
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
˙ œ
œ
˙
?
œ
œ
˙
b
˙
œ œ œ
œ
œ
œ
w
˙
œ
œ
œ
˙
Solist:
Solist/Svi
Go - spo - di ne, - na - do gre šni ka. - -
Go
-
spo
-
di ne,
-
na
-
do
gre šni ka.
-
-
Ky
-
rie
e
-
lei
-
son,
e
-
lei
-
son.
9
j
r
U
j
j
œ
b
j
œ
œ
œ .
œ
j
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ œ œ œ
œ œ
˙
œ
œ
œ
˙
œ
˙
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
?
˙
œ
˙ œ
˙
œ
œ
˙
˙
œ œ œ
b
œ
œ
˙
œ
w
œ
œ œ
˙