Vous êtes sur la page 1sur 3

PENGURUS SEKSYEN En. Zulkifli Bin Abd.

Rahman

PENOLONG PENGURUS SEKSYEN Pn. Rohani Binti Rauf

PENGURUS JABATAN TRAFIK DAN KESELAMATAN En. Fuad

PENGURUS JABATAN PLAZA TOL En. Zulhelmi

PENGURUS JABATAN KEMUDAHAN KOMERSIAL En. Hj. Rashid

PENGURUS JABATAN PENYELENGGARAAN En . Saidin

PENGURUS JABATAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK En. Hamdan

Ketua Eksekutif Teknikal

Ketua Eksekutif Operasi

Ketua Eksekutif Operasi

Ketua Eksekutif Teknikal

Ketua Eksekutif Teknikal

Penolong Eksekutif Teknikal

Penolong Eksekutif Operasi

Penolong Eksekutif Operasi

Penolong Eksekutif Teknikal

Penolong Eksekutif Teknikal

Penyelia

Penyelia

Penyelia

Penyelia

Penyelia

5.0 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN. 5.1 REKA BENTUK ORGANISASI PLUS CAWANGAN YONG PENG Berdasarkan carta organisasi di bawah,reka bentuk syarikat PLUS ialah struktur fungsian.

CARTA ORGANISASI PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD(PLUS)

PENGURUS SEKSYEN En. Zulkifli Bin Abd. Rahman

PENOLONG PENGURUS SEKSYEN Pn. Rohani Binti Rauf

PENGURUS JABATAN TRAFIK DAN KESELAMATAN En. Fuad

PENGURUS JABATAN PLAZA TOL En. Zulhelmi

PENGURUS JABATAN KEMUDAHAN KOMERSIAL En. Hj. Rashid

PENGURUS JABATAN PENYELENGGARAAN En . Saidin

PENGURUS JABATAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK En. Hamdan

Ketua Eksekutif Teknikal

Ketua Eksekutif Operasi

Ketua Eksekutif Operasi

Ketua Eksekutif Teknikal

Ketua Eksekutif Teknikal

Penolong Eksekutif Teknikal

Penolong Eksekutif Operasi

Penolong Eksekutif Operasi

Penolong Eksekutif Teknikal

Penolong Eksekutif Teknikal

Penyelia

Penyelia

Penyelia

Penyelia

Penyelia

5.1.1 RASIONAL PEMILIHAN STRUKTUR FUNGSIAN

Syarikat PLUS cawangan Yong Peng merupakan sebuah organisasi perniagaan yang berasaskan perkhidmatan. Oleh itu reka bentuk yang dipilih dan digunakan oleh PLUS cawangan Yong Peng ialah penjabatan fungsian . Struktur fungsian sesuai diguna pakai sumber boleh digunakan dengan cekap. Pengkhususan kerja juga boleh dilakukan dengan berkesan kerana setiap pekerja mahir dengan tugas yang dilakukan. Kawalan dan penyeliaan terhadap semua aktiviti dalam satu-satu jabatan juga mudah dilaksanakan. 5.2 PROSES PENGORGANISASIAN Berdasarkan analisis data yang telah dikumpul, berikut adalah proses pengorganisasian syarikat PLUS cawangan Yong Peng. 5.2.1 Penentuan Objektif
5.2.1 PENENTUAN OBJEKTIF

Pengurus dikehendaki mengenal pasti matlamat organisasi dan objektif setiap unit atau bahagian dalam organisasi. Setiap organisasi yang ditubuhkan mempunyai matlamat dan objektifnya sendiri. Dalam hal ini, pengurus seksyen harus menetapkan objektif yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Objektif utama PLUS ialah menyediakan rangkaian lebuhraya yang cekap dan selamat dalam usaha meningkatkan kualiti hidup para penggunanya. Bagi memastikan objektif tersebut tercapai, objektif yang perlu dicapai oleh setiap jabatan dalam PLUS telah menetapkan bahawa usaha ke arah mencapai matlamt organisasi haruslah selari. Objektif Jabatan Plaza Tol adalah untuk memastikan pengguna lebuhraya PLUS menikmati perjalanan yang selesa di samping dikenakan cukai jalan yang berbeza mengikut destinasi yang dituju. Manakala, objektif Jabatan Elektrik dan Elektronik pula ialah memastikan kemudahan elektrikal berjalan dengan lancar.Di samping itu, objektif Jabatan Kemudahan Komersial adalah memastikan pengguna lebuhraya dapat menikmati perkhidmatan yang sempurna seperti kemudahan kawasan rehat & rawat manakala objektif Jabatan Penyelenggaraan adalah melakukan pemantauan perjalanan aktiviti PLUS berjalan seperti yang telah dirancang. Objektif Jabatan Trafik dan Keselamatan pula memberi perkhidmatan yang baik kepada pengguna jalan raya. Objektif setiap jabatan telah ditetapkan dan setiap jabatan memainkan peranan dalam menjayakan objektif tersebut.