P. 1
Comunistii Din Romania

Comunistii Din Romania

|Views: 63|Likes:
Publié pardrept_credincios
Comunistii Din Romania
Comunistii Din Romania

More info:

Published by: drept_credincios on Sep 03, 2013
Droits d'auteur :Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2015

pdf

text

original

“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul

- Cazul României (1944-1965) -

ediţia aprilie 2013

Iulian Apostu
apostu_i@yahoo.com

CUPRINS

În loc de introducere ................................................................................................ 4 Aparatul administrativ-politic central ..................................................................... 20 Aparatul represiv (Securitate, Miliţie, etc.) ........................................................... 167 Mass media şi sistemul editorial-tipografic ........................................................... 253 Educaţie şi cercetare (sectoarele ideologizate) ...................................................... 282 Cultură şi artă ......................................................................................................... 303 Alţii ........................................................................................................................ 337 Alţi ilegalişti .......................................................................................................... 506 Surse documentare ................................................................................................. 603

2

În loc de motto:
“Americanii joacă acum cartea evreilor şi într-o ţară unde avem 400.000 de evrei, cu câteva zeci de mii infiltraţi în aparatul nostru de stat, economic, politic şi cultural, nu este greu de jucat această carte. Nu vă faceţi iluzii că îi puteţi schimba. Negustorii de ieri, fabricanţii de ieri, jucătorii de la bursa neagră nu-i puteţi transforma, chiar dacă vin şi vă demonstrează că l-au citit pe Marx şi că-l studiază pe Lenin […] Plin de evrei, peste tot evrei […] Sioniştii sunt foarte bune elemente pentru coloana a cincea [în România.] […] Noi nu dăm muncă inginerului al cărui tată este declarat chiabur, dar primim şi încredinţăm posturi de comandă colanei a cincea sioniste, pentru simplul fapt că ştiu să se lipească de partid.” (Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş, 23 iunie 19491) “În 1945, o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor, aşa încît, în 1950, se ajunsese la o situaţie penibilă, în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.” (din raportul de uz intern “Evreii din Romania: o minoritate care dispare” al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, datat 26 febr. 1964, sustras de Securitate din clădirea ambasadei, reprodus în versiunea tradusă de Securitate în Marius Oprea 2002b şi Solomovici 2004: 509-13) “Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘[…] Eu te-aş ruga să-mi spui de ce la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% sunt elemente de origine evreiască […] Tov. [Leonte] Răutu: ‘În sistemul editorial erau peste 40% evrei.’ […] Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘S-ar putea aduce nenumărate exemple. Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti, cine i-a adus acolo, au venit singuri?’” (din stenograma şedinţei Biroului Politic din 19 febr. 1960, apud Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 641, 644 (pp. 625-646)) “În primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej, evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii, culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat, comuniştii evrei erau peste tot, în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid, […] în Armată, Securitate, Procuratură şi în Miliţie, […] în organismele de stat, economice şi culturale […] .” (Teşu Solomovici 2001 II: 42)

1

Pentru citarea selectivă a unor pasaje diferite din aceeaşi declaraţie (reprodusă iniţial de prof. Gheorghe Buzatu în Dosarele Istoriei), vezi de pildă un autor etichetat „antisemit” – Cornel Dan Niculae (2004: 50-52), respectiv trei autori evrei – Radu Ioanid (2005: 78), Robert Levy (2002: 146), respectiv Teşu Solomovici (2001 II: 87 -8; 2003: 188-192). Pentru versiunea integrală a stenogramei prelevate de Sulamita Bloch-Constantinescu, v. Buzatu şi Cîrstea (2010: 328 -338). 3

În loc de introducere
Iniţiat imediat după decembrie 1989, segmentul publicistic (academic şi jurnalistic deopotrivă) consacrat analizei relaţiei dintre evreii din România pe de o parte şi instaurea şi consolidarea sistemului comunist în primii ani postbelici pe de altă parte, pare să confirme în mod nefericit butada “decât puţin şi prost, mai bine mult şi fără rost”. Tema acestei relaţii, complexă fie şi numai în dimensiunea ei pur istoric-factuală, fără a mai aduce în discuţie distorsiunile consecutive frecventei ei instrumentalizări politice, a fost abordată pe parcursul ultimelor două decenii de o mulţime de autori, pe cât de spectaculoasă numeric, pe atât de eclectică din punctele de vedere ale pregătirii teoretice şi practice a autorilor, spaţiului, anvergurii şi profunzimii acordate cercetării, abordării şi metodologiei alese, stilului şi profilului editorial, obiectivelor asumate explicit sau implicit, etc.: de la Vladimir Tismăneanu şi Florin Constantiniu la Cristian Troncotă, Ioan Scurtu şi Gheorghe Buzatu, de la categoria autorilor etichetaţi aprioric şi in corpore ca “antisemiţi (ex. Paul Goma, Cornel Dan Niculae, Neagu Cosma sau Gheorghe Gavrilă Copil) la seria autorilor evrei (ex. Leon Volovici, Harry Kuller, Teşu Solomovici , Jean Ancel, Leon Rotman, etc.), de la istorici de profesie la foşti militari şi ofiţeri ai Securităţii, de la antropologi şi filosofi la simpli jurnalişti, ingineri şi alte profesii, literatura dedicată explicaţiei şi/sau înţelegerii relaţiei multifaţetare dintre evrei şi comunismul României postbelice pare marcată în ansamblul ei de o inversă proporţionalitate între cantitate şi calitate, ranforsată de o pronunţată polarizare a mulţimii de autori în două categorii antagonice: evrei (categorie care îşi subsumează şi grupul celor catalogaţi “filosemiţi”) vs. “antisemiţi”. Angajate ireconciliabil într-un veritabil conflict de uzură pentru poziţia dominantă în modelarea percepţiei opiniei publice asupra temei cercetate, cele două grupări informale perpetuează o “gâlceavă” extrem de sonoră marcată de eroarea de logică tertium non datur. În tiparul acestui raţionament viciat, agravat dintr-o direcţie de o formă de anti-evreism visceral, iar din cealaltă de imperativul imbecilizant al “corectitudinii politice” şi de eticheta-“sperietoare” a antisemitismului, orice aserţiune în materie a lui V. Tismăneanu ar putea fi respinsă [fie şi numai] pentru că autorul este evreu (şi – circumstanţă agravantă – fiu de nomenklaturişti), la fel cum, simetric, orice “listă” de evrei comunişti întocmită de un “antisemit” este respinsă aprioric şi în integralitatea sa, chiar şi atunci când, de pildă, 17 din cei 20 de “evrei comunişti” indicaţi sunt confirmaţi ca atare chiar şi de autori evrei. Mai grav însă, acestei erori de logică a aşa-zisei gândiri binar-adversative (şi multor altora, la fel de nătângi), calate pe principiul “cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, i-au căzut victime în timp şi rarisimele încercări de abordare ştiinţifică, neutră, obiectivă, sine ira et studio2; într-o primă direcţie, istoricul Florin Constantiniu i-a “contrariat” spre exemplu pe autorii evrei Harry Kuller, Leon Rotman, Leon Volovici şi Radu Bogdan prin “îndrăzneala” afirmaţiei “[o]bstacole [în cercetarea obiectivă a temei, n.n., I.A] vin atât dinspre români, cât şi dinspre evrei […] Obstacole vin şi din partea evreilor. Este refuzul de a investiga faptul că […] între conducătorii PCR s-au aflat numeroşi evrei. Explicaţia că, odată cu intrarea în rândurile partidului comunist, ei şi-au renegat evreitatea nu poate fi considerată – cel puţin după părerea noastră – satisfăcătoare.” Ca reacţie, firească în lumina antagonismului susmenţionat, prof. Constantiniu a fost prompt acuzat că “a căzut într-un clişeu al retoricii” (Solomovici 2003: 35, 39 ş.u.; 2001 II: 18, 1-22). În aceeaşi direcţie, cartea Situaţia evreilor din România, 19391941, elaborată de 13 autori sub coordonarea lt.-col. Alesandru Duţu şi dr. Constantin Botoran, a fost,

2

Categorie căreia i se înscriu între primii exponenţi Gheorghe Buzatu şi Florian Banu. 4

conform autorilor, interzisă şi “trimisă la topit” în 19943, aceasta deşi ea se mărginea în mod exclusiv să reproducă o serie de documente ale autorităţilor statului din perioada analizată, necomentate în vreun fel, documente aflate în Arhiva Ministerului Apărării. În direcţia opusă, ca exemplu deja amintit (tributar categoriei argumentum ad hominem circumstantiae) reţeaua World Wide Web abundă în repudieri în bloc ale “raportului Tismăneanu” a căror singură justificare aparentă este tocmai identitatea etno-religioasă a preşedintelui comisiei prezidenţiale. Explicabil în consecinţă, în afara conflictului există şi o minoritate statistică a acelor persoane şi mai ales instituţii, care dispun atât de informaţiile, cât şi pregătirea necesare în abordarea profesionistă a temei, însă preferă să o evite, ghidându-se probabil după canonul “de ce să mă leg la cap dacă nu mă doare?” şi aleg cel mult să trateze tema comunismului în genere, fără i zolarea ca obiect de cercetare a relaţiei evrei-comunism. Bune exemplificări ale acestei categorii ar fi istoricul Marius Oprea bunăoară, sau raportul C.P.A.D.C.R., care, inexplicabil, alege să precizeze numele de naştere / identitatea etnică doar în câteva cazuri de evrei comunişti, chiar dacă multiple alte exemple au fost menţionate în alte lucrări ale (chiar) unor membri ai aceleiaşi comisii). Într-un asemenea context conflictual aparent nesoluţionabil, demersul de faţă este elaborat cu asumarea conştientă a riscului etichetării şi încadrării în oricare din cele două “tabere”, probabil în amândouă în funcţie de identitatea şi interesele opinentului. Nu mai puţin adevărat, dincolo de subiectivismul oricărui conflict, fie el şi de idei, erorile demonstrabile obiectiv comise din direcţia ambelor părţi disputante sunt adesea atât de numeroase, şi uneori atât de grave, încât fac inevitabilă catalogarea ca “maculatură” a unei părţi cantitativ importante din literatura în materie; spre exemplu, spaţiul Internet abundă încă în “liste de evrei comunişti” care îl includ de pildă pe fostul demnitar Gheorghe Apostol (cu prezumptivul nume de naştere Aaron Gerschwin), deşi proponenţii acestei încadrări eşuează în continuare, chiar şi după câteva decenii, să ofere fie şi o singură probă în argumentarea identităţii evreieşti a lui Apostol (care bunăoară – chiar dacă aceasta, e adevărat, nu exclude posibilitatea unei convertiri - a fost înmormântat în 2010 într-un cimitir ortodox). Concluziv, “liste” precum cele incluzându-l pe Apostol produc ca efect advers nu doar propria decredibilizare, ci şi, printr-o generalizare pripită, fundamentarea catalogării ca “antisemite” a oricărui demers de inventariere a unor evrei români care au contribuit la instalarea sistemului comunist în România. În direcţia opusă, un exemplu elocvent îl oferă poziţia autorilor evrei în “cazul” Teohari Georgescu, fost ministru de Interne între 1946 şi 1952, adică în perioada supranumită în raportul final al C.P.A.D.C.R. a “stalinismului dezlănţuit”; în negarea vehementă a identităţii evreieşti a lui T. Georgescu şi a respingerii numelui vehiculat cel mai frecvent ca original, “Burăh Tescovici”, Vladimir Tismăneanu spre exemplu avansează până la punctul la care îşi intitulează un articol din 2010 în formula cu iz de sentinţă “De unde vine minciuna ‘Teohari Georgescu = Burăh Tescovici’” (Tismăneanu 2010a)4. Încadrabil cu indulgenţă ca “articol” (în fapt patru paragrafe mimând ştiinţificitatea), materialul abundă în inadvertenţe şi omisiuni dificil de considerat involuntare pentru un cercetător de talia, măcar pretinsă, a lui Tismăneanu; în esenţă, autorul porneşte de la a opina, halucinant, [că] “[p]rima dată am întâlnit aceasta invenţie într-o carte despre Piteşti (cred că nu mă înşel).”, pentru a completa, ca surogat de argument, că “numele în cauză ‘Burăh Tescovici’ este neverosimil” şi respectiv a respinge, încă o dată în rândul autorilor evrei, teza evreităţii lui T. Georgescu, laolaltă cu numele “Burăh Tescovici”. Ei bine, aşa cum (sub acelaşi pseudonim utilizat aici5) subsemnatul comentează, inutil pentru învrednicirea cu un răspuns (cel puţin până în iunie
3

Fiind publicată abia în 2003 (primul volum) la Editura Ţara Noastră din Bucureşti, a Uniunii Vatra Românească, fapt care, în succesiune (i)logică, nu face altceva decât să îi atragă reconfirmarea etichetei de material „antisemit”. 4 V. http://www.acum.tv/articol/17459, accesat ianuarie 2011. 5 Atrag şi aici atenţia asupra unor regretabile confuzii care se fac între persoana mea şi omonimul Iulian Apostu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, cu care nu am nicio legătură. 5

20116), pe platforma online unde Tismăneanu postează articolul, “invenţia” nu este câtuşi de puţin una recentă (i.e. cărţile despre “fenomenul Piteşti” au apărut în spaţiul publicistic după 1989), ci veche de peste 60 de ani. Astfel, o primă menţiune a evreităţii lui Teohari Georgescu şi totodată primă indicaţie a numelui, în varianta “Samuel Burăh Tescovici”, apare încă din perioda 1945-1946, în manuscrisul – jurnal politic al profesorului universitar şi viitor deţinut politic George (n. Gheorghe) Manu. Documentul, redactat în perioada amintită sub pseudonimul “Testis Dacicus” şi cu titlul România între Rusia şi Europa, a fost remis în mai multe exemplare unor reprezentanţe diplomatice străine la Bucureşti, autorul menţionându-l inter alia pe “Teohari Georgescu, [care,] spre exemplu, este evreu, numindu-se după adevăratul nume, Samuel Burăch Tescovici. El ar fi un condamnat de drept comun, venit la Bucureşti cu o identitate falsă şi devenit ulterior lucrător tipograf” [primă observaţie asupra corectitudinii informaţiei referitoare la activitatea lui Georgescu care fusese într-adevăr zeţar la cotidianul Adevărul în perioada interbelică, n.n.] – în frazarea din forma cărţii în care a apărut ulterior manuscrisul - În spatele Cortinei de Fier: România sub ocupaţie rusească (Bucureşti: Mica Valahie, 2011, p. 161). Similar, în perioada ianuarie - februarie 1946, la Universitatea din Iaşi circulau manifeste atribuite organizaţiei Haiducii lui Avram Iancu – divizia Sumanele Negre, care reclamau că Teohari Georgescu, pe numele său adevărat „Burach Tuscovschi”, ar fi ordonat la 8 noiembrie 1945 „să secere cu mitraliera pe manifestanţii care strigau lozinci regaliste” (v. Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 1/1946 („Intrări”), f. 237 (fapt reprodus şi în lucrarea Evreii în prima universitate din România, 1860-1950 a autorului evreu Iancu Brauştein (Iaşi: Dan, Gr. T. Popa, 2001 şi 2004)7. Suplimentar, identitatea evreiască a lui T. Georgescu şi numele “Burah Tescovici” sunt avansate şi într-o notă informativă confidenţială a Legaţiei Regatului Unit de la Bucureşti, transmisă la 3 noiembrie 1947, sub semnătura funcţionarului Adrian Holman, centralei Foreign Office de la Londra, recepţionată sub semnătura “Mr. Bevin”; documentul afirmă explicit că “several responsible reports claim [that] although baptised Orthodox, [Georgescu] is of Jewish origin and [his] actual name is Burah Tescovici” [subl. n., I.A.] (v. arhiva Public Record Office, F.O. 371/59190/R7847/6181/37, respectiv 371/672672 B, R 14994/14994/37). Spre eventualul ajutor al lui Vladimir Tismăneanu, în cazul în care acesta nu ar fi avut posibilitatea de a se deplasa la Londra pentru a consulta arhivele diplomaţiei britanice, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă amintită, au fost reproduse inclusiv în spaţiul publicistic românesc: mai întâi în cartea cercetătorului englez Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965 (Iaşi: Polirom, 2001, pp. 34-5, n. 22; aceasta după versiunea originală în limba engleză, Communist terror in Romania: GheorghiuDej and the Police State, 1948-1965. London: C. Hurst & Co., 1999, p. 23, n. 2); apoi, aceeaşi notă a fost tradusă şi reprodusă integral în două lucrări ale istoricului Gheorghe Buzatu – România şi Marile Puteri, 1939-1947 (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2003, pp. 493-590), respectiv Antonescu, Hitler, Stalin III. In raport nefinal (Iaşi: Demiurg, 2008, pp. 376-462). Iar în afara României, dincolo de lucrarea din 1999 a lui Denis Deletant, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă în discuţie au mai fost reproduse în cel puţin două lucrări: Paul Preston, Michael Partridge şi Denis Smyth (ed), British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (From 1945 through 1950) (Part 4) (Bethesda, MD: LexisNexis, 1999, p. 130) şi respectiv Paul
6

Update: V. Tismăneanu a binevoit să răspundă pe respectiva pagină web în octombrie 2010, după ce un draft al prezentului studiu a apărut online. Replica mea, în care îl acuz, cu probe, de autoplagiat, este deocamdată (începând cu 10 noiembrie 2011) „în aşteptare”, supusă aprobării moderatorilor. .. 7 Menţiunea referitoare la Teohari Georgescu fiind disponibilă şi în versiunea online a celor două volume ale lui I. Brauştein, pe un situl afiliat Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, la adresa http://www.romanianjewish.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31.html, nr. crt. 9159. 6

Preston, Michael Partridge şi Piers Ludlow, British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (Bethesda, MD: LexisNexis, 2006, p. 260). În sfârşit, în urmă cu peste jumătate de secol, numele Tescovici (cu diverse transcrieri ale prenumelui – “Burăh” / “Bura(h)” / “Baru(c)h”) era menţionat nu doar într-un volum din 1952 al revistei Berichte und Informationen editat de Österreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik [Institutul Austriac de Cercetări în Economie şi Politică] (p. 24: “Teohari Georgescu (recte Bura Tescovici, Jude)”), ci inclusiv în notoria lucrare The Plot against The Church a grupului de cardinali catolici anti-ecumenişti reuniţi sub pseudonimul “Maurice Pinay” (digitalizată în multiple ediţii în limbi diferite în reţeaua WWW, vezi poziţia a 4-a la secţiunea “D – Rumania” în ediţiile în limba engleză din 1962 şi 1967). Şi tot înainte de apariţia memorialisticii dedicate reeducării din Piteşti pe care o invocă Tismăneanu, numele “Tescovici” indicat ca nativ al lui Teohari Georgescu apare şi în cartea în limba franceză a Irénei Talaban, Terreur communiste et résistance culturelle (Paris: P.U.F., 1990, p. 18). Şi totuşi, iată, însuşi preşedintele Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România şi cercetător specializat în istoria comunismului est-european, Vladimir Tismăneanu, nu are cunoştinţă despre toate aceste lucrări publicate cu decenii în urmă şi “află” despre “minciună” abia în România postcomunistă! Ba mai mult; în ultimii 20 de ani, numele “Burah/Baruh Tescovici” şi evreitatea lui T. Georgescu au fost menţionate în câteva zeci de lucrări, din care cităm aici doar câteva aparţinând unor autori “frecventabili” de către mainstream, i.e. neostracizaţi, deocamdată, ca antisemiţi:  Doina Jela în Lexiconul negru (Bucureşti: Humanitas, 2001, p. 124);  Lucian Boia în History and Myth in Romanian Consciousness (CEU Press, Budapest, 2001, p. 173, unde autorul afirmă că din cei patru membri ai secretariatului partidului - Dej, Pauker, Luca şi Georgescu – numai Dej era român);  A. Andreescu, L. Nastasă şi A. Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare: Evreii din România (1945-1965) (Cluj: C.R.D.E., 2003, p. 186, nota 1);  Ildikó Lipcsey, Sabin Gherman şi Adrian Severin, Romania and Transylvania in the 20th Century (Buffalo; Toronto: Corvinus, p. 314);  Stan Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel Ion et al. (Dicţionar biografic de istorie a României (Bucureşti: Meronia, 2008);  Thomas Kunze (Nicolae Ceauşescu. Eine Biographie (ed. a 3-a, Berlin: LVD GmbH 2009, p. 72);  Adriana Dardan în Silenced Paces (Author House, Bloomington, IN, 2009, p. 197, unde autoarea statuează “Hanna Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luka (all of Jewish origin) and Gheorghe Gheorghiu-Dej (half Gipsy)”;  Michael Ritivoi Hansen în The Message (Bloomington, IN: Xlibris, p. 34, cu formularea “Teohari Georgescu (born Burah Tescovici”)). Concluziv, numărul, datarea în timp, credibilitatea şi accesibilitatea acestor surse îl descalifică moral pe V. Tismăneanu din poziţia sa de preşedinte al C.P.A.D.C.R şi – întrucât omisiunile, inadvertenţele şi distorsiunile precum cea din cazul Teohari Georgescu nu sunt singulare 8 în genere de publicist în domeniu şi, în subsidiar, alimentează prejudecata celeilalte “tabere”, i.e. cea

8

Modul în care universitarul Vladimir Tismăneanu înţelege să respecte canoanele academice s-a repercutat inclusiv – din nefericire – asupra Raportului final al C.P.A.D.C.R.: ca exemplu nesingular, paginile 64-66 ale Raportului (parte din cele sub responsabilitatea personală a lui V. Tismăneanu) (varianta electronică disponibilă pe situl Preşedinţiei, la http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf) nu sunt altceva decât o simplă traducere a paginilor 130-134 din cartea aceluiaşi, Stalinism for All Seasons..., apărută în 2003 la Berkeley: University of California Press (v. şi online, la adresa http://books.google.com/books?id=Re3Aop3UZbAC&printsec=frontcover&dq=stalinism+for+all+seasons&hl=en&ei=6ov CToZTxu6yBtfWgOEL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false). 7

“antisemită”, conform tezei implicite a căreia un evreu nu poate fi obiectiv atunci când abordează tema contribuţiei evreilor la instaurarea comunismului în România, tinzând invariabil să o minimalizeze. Exemple precum cele oferite conduc de altfel spre posibilitatea elaborării unei tipologii a principalelor erori, deliberate sau involuntare, comise în rândurile ambelor grupuri de autori în materie. Astfel, autorilor repudiaţi ca “antisemiţi” li s-ar putea imputa poate singular, dar arhisuficient în implicaţii, precaritatea metodologică a abordărilor. Rigidizarea, de altfel nespecifică României, a sferei universitare prin conformare la imperativul corectitudinii politice şi subsecvent, dezideratul evitării oricăror acuzaţii de antisemitism, indiferent de calitatea fundamentării acestora, explică de ce majoritatea covârşitoare a autorilor neevrei care abordează fenomenul nu sunt instruiţi în respectarea rigorilor cercetăriii academice (e.g. “triangulaţia” datelor, a cercetătorilor şi metodelor, admiterea unui grad de incertitudine, controlul şi operarea cu ipoteze şi probabilităţi, etc.) sau cel puţin ale investigaţiei jurnalistice (e.g. confirmarea informaţiei din cel puţin alte două surse). În unele cazuri, lipsa argumentelor se doreşte a fi compensată prin cel mult o formă de argumentum ad populum (corespondent al impersonalului românesc “se ştie că”.) Or, absenţa probelor, a argumentului sau a sursei şi reproducerea unor aserţiuni nefundamentate (vezi exemplul Gheorghe Apostol şi multe altele) subminează sever credibilitatea demersului chiar dacă, teoretic, concluziile ar putea fi valide. 9 Însă dincolo de explicaţii şi justificări, repetarea cu obstinaţie a unor exemple clar denunţate ca false se autoexilează, în funcţie de intenţionalitate, într-una din două categorii posibile: fie “prostie” (în cazul neinformării şi credulităţii), fie “rea-voinţă” (atunci când singura motivaţie este cea de a conferi numericitate pe post de argument. Totodată, în cadrul aceleiaşi grupări, submulţimea unor foşti ofiţeri de informaţii spre exemplu pare să nu înţeleagă că fostul loc de muncă nu constituie totuşi un argument în sine, căruia să nu-i mai fie necesară şi precizarea datelor dosarului din care a fost extrasă o informaţie. În sfârşit, ceva mai rafinată pare tehnica ocazională, deja amintită în cazul Tismăneanu, a argumentului ad personam (inclusiv forma ad hominem circumstantiae), într-o tentativă de a invalida argumentul prin discreditarea persoanei. De cealaltă parte, o primă constatare care se impune estea aceea că, spre deosebire de cantitatea industrială de lucrări dedicate Holocaustului, “lucrări[le] despre situaţia evreilor în timpul regimului comunist sunt relativ puţine” (Fl. Banu 2008: 321 n.1.). Dincolo de această selectivitate a alegerii temei, grupul autorilor evrei care au abordat tema manifestă empiric un registru mai sofisticat de erori, de la caz la caz deliberate sau involuntare, între care se disting cu prioritate: Eludarea unor informaţii, surse sau chiar întregi lucrări. Spre exemplu, pentru a copia ingenua formulare a lui Tismăneanu (la rândul său un exemplu în “cazul Teohari Georgescu”), “cred că nu mă înşel”, dar niciuna din multiplele lucrări ale unor autori evrei dedicate comunităţii evreieşti din România în secolul XX nu menţionează măcar existenţa, spre exemplu, a a.) dărilor anuale de seamă al casei de pensii şi retrageri a ziariştilor din România anilor ’30-’40 (v. Botez 2010), dări cuprinzând numele de naştere, respectiv numele curent al unor zeci de ziarişti evrei, mulţi din ei activi şi după război în presa comunistă; sau b.) lista celor peste 700 “comunişti categoria A” din Bucureşti întocmită de Siguranţă în 1941 (cuprinz ând multe nume de ulteriori demnitari comunişti de prim rang, listă reprodusă în Mâţă 2007: 237-258) sau c.) cele 4 tabele de comunişti din România “refugiaţi” în U.R.S.S. în 1940, tabele transmise de P.C.d.R omologilor din P.C.B. (v. Goma 2007). Obstinaţia ocultării acestor surse şi documente (existente şi general accesibile în arhivele unor instituţii) în plină epocă a Internet-ului şi circulaţiei greu obstrucţionabile a informaţiei rămâne greu explicabilă dacă se prezumă buna credinţă a “omitenţilor”.
9

Pentru o exemplificare cu titlul de amuzament, vezi aşa -numita „the fallacist’s fallacy” din registrul eorilor de logică explicate mundan, cea în care profesorul de matematică respinge inclusiv rezultatul (în sine corect) şi nu doar raţionamentul elevei (în original blondă) care calculează fracţia 16/64 prin metoda eronată a eliminării, atât la numărător, cât şi la numi tor, a cifrei 6, obţinând ca „rest”rezultatul 1/4. 8

Relativizarea până la negare a identităţii evreieşti a celor vizaţi (“ce înseamnă evreu?”10) şi framing-ul “evreităţii” mai degrabă ca pe o manifestare socială decât o identitate obiectivă, genetică - tehnică aplicată în cazurile de evreitate greu contestabilă şi care constă în teoretizări sterile privind elementele constitutive ale definirii evreităţii prin introducerea subiectivismului autoidentificării, toate acestea într-o deplină ignorare, de către chiar autori de religie mozaică, a regulii halahice extrem de simple de stabilire a filiaţiei: “orice copil născut dintr-o mamă evreică este evreu”11; ocazional, în derapajele amuzante ale unor asemenea teoretizări se formulează chiar opinii de tipul “Y se considera comunist, nu evreu” sau “era mai degrabă comunist decât evreu”, într-o involuntară analogie cu bancul referitor la crocodilul care “era mai mult verde decât lung”; juxtapunerea până la interşanjabilitate a unei opţiuni politice (comunism) cu o identitate etnoreligioasă (iudaism) rămâne penibilă chiar şi în cazul unui construct ideologic, cel comunist, de orientare ateistă. Tehnica argumentului ad ignorantiam, de invalidare a unei afirmaţii doar pentru că nu exista probe la dispozitie in favoarea ei (viciu de logică denunţabil în limbaj uzual de expresia anglosaxonă “the absence of evidence isn’t evidence of absence”) – tehnică de impact prin care sunt categoric respinse încadrările ca evrei a oricăror persoane în absenţa unor probe, chiar dacă, obiectiv judecând, identitatea respectivei persoane este în respectivul caz incertă (în absenţa unui certificat de botez, a unei nunţi religioase, a practicării religiei creştine sau a oricăror alte probe care să infirme evreitatea celui/celei în cauză); Tehnica argumentului ad hominem, dar în sens opus primei tabere - i.e. respingerea apriorică a unei afirmaţii prin discreditarea ca antisemit a autorului ei; Relativizarea numerică, e.g. admiţându-se o “supraprocentualitate” a evreilor în structurile comuniste (A. Roth 1999: 186-8), dar cu completarea peremptorie că evreii comunişti ar fi reprezentat, atât în rândurile partidului comunist, cât şi în rândurile întregii lor comunităţi, un segment – în funcţie de autor – “insignifiant” – “minor” – “mic”, etc., iar “prezenţa lor în funcţii de conducere ale partidului comunist a fost de scurtă durată” (Ormenişan 2008: 121); Pseudocircumstanţierea istorică (de tip post hoc, ergo propter hoc), i.e. atribuirea realităţii etichetate colocvial sau peiorativ (în funcţie de evaluator) ca Żydokomuna [poloneză, trad. “iudeocomunism”] în mod exclusiv proliferării paneuropene a mişcărilor fasciste în anii ’30 (ceea ce, în reacţie, i-ar fi împins pe evrei în braţele comunismului), reprezentare care, dincolo de construcţia la rândul ei eronat logică12, obnubilază însă complet identitatea etnică a lui Marx, a Rosei Luxemburg, a lui Bela Kun, a lui C-tin Dobrogeanu Gherea (1855–1920), ba chiar a majorităţii copleşitoare a liderilor revoluţiei bolşevice din 1917, produsă la un moment la care bunăoară Hitler era încă un simplu soldat în primul război mondial, Mussolini tocmai ce fusese demobilizat la rândul său, iar mişcarea legionară încă nu era concepută în România. În aceeaşi registru dar în sens invers, deşi la fel de eronat, cealaltă “tabără” tinde uneori să justifice excesele de violenţă antisemită ale mişcărilor naţionaliste din perioada interbelică tot ca pe o reacţie, una însă împotriva comunismului intenaţionalist şi anti-statal interpretat ca o invenţie evreiască. În acest context, demersul de faţă se doreşte a fi unul eminamente descriptiv, urmărind ca obiectiv general alcătuirea unui “dicţionar” cât mai cuprinzător şi exact şi, în măsura posibilului, de necontestat, al evreilor implicaţi în instaurarea şi consolidarea sistemului comunist în România
10

În spiritul aserţiunii lui Wilhelm Filderman („Un evreu care devine comunist a încetat să mai fie evreu”) , în rândul unor multipli autori evrei, din România şi din străinătate, s-a dezvoltat şi consacrat de-a lungul timpului conceptul-sintagmă „non-Jewish Jews” (patentat de Isaac Deutscher în 1954), atribuit cu predilecţie evreilor comunişti. 11 Vezi, inter alia, http://www.jen.ro/ciclul_de_viata_files_0.html. 12 În sensul în care comunismul nu reprezenta singurul curent „antifascist”, spectrul politic intern nefiind unul dihotomic comunism vs. fascism, care să explice lipsa de alternative în opţiunea politică a evreilor. 9

emergentă celui de-al doilea război mondial. Firesc, în măsura posibilului, fiecare intrare va fi completată cu descrierea succintă a rolului exercitat în consolidarea noului regim, pentru o mai bună înţelegere a realităţii urmărite. Aşadar, se cuvine accentuat, demersul de faţă nu urmăreşte nici a.) explicarea/justificarea “apetenţei” evreilor României postbelice pentru comunism, ci se mărgineşte, în această instanţă, să o descrie cât mai acurat, cuantificabil şi cuprinzător, rămânând ca explicaţiile şi poate chiar implicaţiile de timp prezent le fenomenului să fie abordate într-o eventuală fată succesivă proiectului; şi nici b.) contextualizarea geografică a fenomenului “żydokomuna” în aria blocului comunist din Europa central-estică emergentă celui de-al doilea război mondial. De aici pornind, se impun câteva precizări preliminare privind structura şi metodologia care fundamentează acest dicţionar. În primul rând, dată fiind natura sa, proiectul de faţă rămâne în mod firesc unul în desfăşurare, dezirabil a fi îmbunătăţit deopotrivă cantitativ şi calitativ în timp. În acest scop, autorul îi invită pe toţi cititorii care ar putea contribui la completarea dicţionarului să-i trimită orice informaţie considerată utilă la adresa de e-mail apostu_i@yahoo.com. Pe măsura încorporării de noi date şi informaţii, dicţionarul urmează a fi postat în reţeaua WorldWideWeb în ediţiile sale îmbunătăţite, cu indicarea permanentă a datei ultimei actualizări. În al doilea rând, fiind de natură parţial investigativă şi de finalitate descriptivă, dicţionarul a fost structurat corespunzător unei reprezentări a principalelor paliere ale statului comunist după cum urmează: aparatul administrativ-politic (grupând acei evrei de la nivelurile semnificative ale ierarhiei de partid şi/sau de stat în România de după al doilea război mondial); aparatul represiv (vizează evreii prezenţi în principal în Securitate şi Miliţie şi, secundar şi în măsura relevanţei, în jandarmerie, forţele armate şi alte structuri care au participat la represiunea orchestrată de statul comunist); mass media; educaţie şi cercetare (segmentele ideologizate, i.e. segmentele de învăţământ social-umanist); cultură (palier considerat o componentă-cheie în consolidarea unui nou regim prin operarea unor modificări controlate ale mentalităţii colective); categorie “alţii”, compusă din evrei cu funcţii importante în ierarhia locală şi regională de partid şi de stat, din evrei decoraţi pentru meritele lor de către statul comunist, membri – în eticheta lui T Solomovici – ai “făcăturii comuniste” C.D.E. (Comitetul Democrat Evreiesc13), etc., cazuri alcătuind cumulativ o categorie reziduală, definită “în fund de sac”. Această categorie este completată de lista evreilor comunişti în atenţia Siguranţei în 1941 (mulţi din ei cu funcţii în ierarhia de stat şi partid după august 1944), respectiv de evrei basarabeni comunişti implicaţi în evenimentele din Basarabia în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941. O atare demarcare a acestor paliere deserveşte un scop mai degrabă orientativ, didactic, şi nu unul riguros analitic, în unele cazuri persoanele menţionate transgresând de-a lungul timpului, prin evoluţia profesională dintr-un domeniu în altul, aceste delimitări; în aceste cazuri, încadrarea într-o anumită categorie a fost operată pe baza relevanţei activităţilor şi respectiv notorietăţii persoanei respective. Ca exemplu concret, chiar dacă după 1944 a activat un timp în redacţia ziarului Scânteia (ceea ce ar fi reclamat încadarea în dicţionarul de faţă la secţiunea mass media), Silviu Brucan de pildă este plasat, în virtutea evoluţiei sale profesionale ulterioare, la capitolul “aparatul administrativ-politic”. Din punct de vedere metodologic, ca perioadă delimitată supusă observaţiei, dicţionarul focalizează primele două decenii succesive momentului 23 august (i.e. 1944-1965, “epoca GheorghiuDej”), până la momentul la care constrângerile numerice obiective aferente masivei emigraţii evreieşti

13

Într-o altă apreciere formulată tot de un evreu - fostul şef rabin Moses Rosen, C.D.E. a reprezentat „instr umentul cel mai de seamă al campaniei antisioniste în România” [adapt.] (1990: 160). 10

în Israel, după cum ilustrăm mai jos, au determinat şi descreşterea inexorabilă a ponderii şi influenţei evreilor prezenţi la vârful ierarhiei comuniste din România (v. tabelul mai jos). Unitatea temporală definită fiind, metodologia încadrării “ca evreu” în prezentul dicţionar urmăreşte ameliorarea dihotomiei parcimonie vs. comprehensivitate şi se fundamentează consecutiv pe satisfacerea verificabilă, în cazul fiecărei persoane, a cel puţin unuia din următoarele patru criterii: 1. identitate evreiească (etnonaţională şi/sau religioasă) autodeclarată la un moment dat; 2. fiul/fiica unei mame evreice (inclusiv cei convertiţi pe parcursul vieţii la altă religie); 3. indicat ca evreu de către cercetătorii evrei şi/sau comunitatea evreiască14 (e.g. cazurile multor ofiţeri de Securitate, care în documentele oficiale se declarau de naţionalitate română, maghiară, rusă, etc., dar la momentul de faţă sunt acceptaţi ca a fi fost evrei chiar şi de către cercetăt orii evrei în materie); 4. cu nume de natură să elimine orice dubiu (e.g. Bella Rabinsohn, Israel Rachmuth, Pinchas Solomonovici, Şmil Iţicovici, Zalman Zalmanovici, etc.). În sfârşit, în cazul în care îndeplinirea în mod minimal a unuia din aceste criterii rămâne obiectul unor controverse rezonabile, semnul “(?)” din dreptul unor persoane indică incertitudinea identităţii lor evreieşti. Un asemenea instrumentar metodologic este menit să evite una din erorile caracteristice altor lucrări în materie, care, în identificarea unor evrei din aparatul comunist sau al Securităţii, iau în considerare cvasiexclusiv criteriul subiectiv al “naţionalităţii (auto-)declarate” a persoanelor în diverse documente oficiale. Ori, sub acest aspect se impun câteva observaţii critice. În mod nespecific României, unii membri ai comunităţilor evreieşti, variind ca motivaţie şi pondere de la caz la caz, au evitat de-a lungul timpului să se declare evrei în înregistrările oficiale, preferând alte autoîncadrări subiective. Ca exemple nesingulare între membrii de partid, în fişa sa de cadre, Alexandru Bârlădeanu de pildă se declara în mai 1952 de naţionalitate “moldovean” (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia cadre, dosar nr. B/308, ff. 1-2), în timp ce în fişele sale autobiografice de la Securitate, ofiţerul Al. Nicolschi (Boris Grünberg) menţiona la rubrica “naţionalitate”, de la caz la caz, “rus”, “ateu” sau “revoluţionar” (v. infra). În fapt, o veritabilă tendinţă în acest sens poate fi ilustrată extrem de clar la nivel naţional prin coroborarea recensămintelor primelor trei decenii în România postbelică cu estimările oficiale (i.e. ale autorităţilor, externe deci comunităţilor evreieşti din ţară), cele neoficiale (interne, ale unor reprezentanţi ai comunităţilor) şi valorile anuale ale emigraţiei din România spre Israel (cele ale unor evrei din România direct în alte ţări decât Israel fiind insignificante statistic). Spre exemplu, cvasiunanimitatea organizaţiilor evreieşti din România şi străinătate deopotrivă se raportează la cifra de 428.312 evrei existenţi în frontierele postbelice ale României (incluzând aşadar Ardealul de Nord fost sub ocupaţie ungară, dar excluzând B.B.N.H.), cifră avansată şi detaliată în studiul publicat la Bucureşti în 1947 sub egida World Jewish Congress (W.J.C.), Aşezările evreieşti din România: Memento statistic (p. 30).15 Pentru acelaşi an 1947, mărimea emigraţii evreieşti din România poate fi aproximată, pe baza unor surse evreieşti, la circa 37.600 (v. infra), în timp ce, potrivit îregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor, imigraţia în Israel a unor originari din România în perioada cumulată 1948-1949 a cifrat 31.274. Într-o primă discordanţă, la sfârşitul anului 1948, oficialii P.C.R. estimau prezenţa în România a 350.000 evrei – o cifră neplauzibilă chiar şi presupunând simultan că data de referinţă pentru studiul W.J.C. ar fi fost 1 ian. 1947 (şi deci că ea s-ar diminua corespunzător cu cei 37.600 emigranţi din 1947) şi, prin absurd, că toţi
14

Acceptare concretizată de pildă inclusiv în acordarea dreptului de imigrare în Israel (unde autorităţile transpun de fapt in integrum canonul halahic al ascendenţei evreieşti materne), în înmormântrea într-un cimitir evreiesc, etc. 15 Cifră preluată de-a lungul timpului pe întreg mapamondul de zeci de organizaţii, publicaţii şi autori evrei, precum U.S.H.M.M., Encyclopaedia Judaica, World Jewish Quarterly, Jewish Virtual Library, The American Jewish Committee, Nizkor, Marcu Rozen, Peter Meyer et al. (1953), Beth Sholom, Jewish Gen, Heritage Films, etc. 11

cei 31.274 emigranţi din perioada 1948-1949 ar fi părăsit de fapt ţara până în dec. 1948. Ei bine, din direcţia estimărilor neoficiale, fostul şef rabin Moses Rosen avansa pentru anul 1948 numărul de 400.000 evrei aflaţi în România, număr admis de altfel şi de Congresul Mondial Evreiesc, întrunit în acelaşi an la Montreux (Rosen 1990: 67, 286, 309, 335), şi avansat chiar şi în iunie 1949 de Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş (în Buzatu şi Cîrstea 2010: 333, Solomovici 2003: 189, Ioanid 2005: 78 ş.a.) Emigraţie România → Israel
Frecvenţe absolutec Frecvenţe cumulate (1947-)

Evrei în România - cifre oficiale an 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
număr % în populaţia ţării

Evrei în România - estimări neoficiale -

428.312 350.000a

2,2%

146.264b

0,83%

? ? d ≈37600 24.780e 13.602e 47.071 40.625f 3.712 61 53 235

450.000 (Moses Rosen) 37.600 62.380 400.000 (M. Rosen, P. Groza) 75.982 123.053 163.678 167.390 167.451 260.000 (R.F.E.R.L. 1955) 167.494 167.729 300.000 (M. Rosen, media Israel,
S.U.A.)

220.000 (Bottoni 2010: 269) 260.000 (estimare proprie, I.A.) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966-‘75 1976 714 594 8.954 8.360 9.321 21.269 9.878 13.243 25.926 10.949 26.951 2.223 168.443 169.037 177.991 186.351 195.672 216.941 226.819 240.062 265.988 276.937 293.888 296.111 45.000 (M. Rosen 1990: 261)

42.888b 24.667b

0,22% 0,11%

Fig. 1: Comunitatea evreiască din România, 1945-1976. Aspecte statistice
a

Cf. unui document din 8 dec. 1948 al secţiei Organe de conducere a C.C. al P.M.R. şi distribuiţi astfel: 132.000 în Bucureşti; 118.000 în Moldova; 62.000 în Transilvania [ a se înţelege Ardeal, n.n., I.A.]; 22.000 în Bucovina; 16.000 în Muntenia şi Dobrogea (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar 91/1948, ff. 11 -16 (în partea introductivă a documentului menţionându-se eronat cifra de 300.000, deductibil din defalcarea cifrelor)). Acelaşi număr de 350.000 este avansat şi de către Ana Pauker în şedinţa din 18 febr. 1949 a Secretariatului C.C. al P.M.R. (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 16/1949, ff. 14-5). Se cuvine menţionat că la recensământul naţional cu datele 12

şi deocamdată neclarificată. 26. Denunţând suplimentar frivolitatea cifrelor oficiale. 2.600 emigraţi în 1947 şi coroborat cu un spor demografic – arguendo – de 0%. Iar contextual. f Pentru numărul de emigranţi din România în Israel din 1951 există.500 cazuri de repatriere din Israel. cei 500 copii evrei cărora autorităţile române le -au permis stabilirea în Olanda. 2002). vol. În acelaşi sens.795 persoane. Agerpres replicând (spre liniştirea guvernelor arabe) că evreii din România acelui 16 S-au declarat vorbitoare native de limbă idiş 138. 16. chestionarul operatorilor de pe teren cuprindea exclusiv rubrica “limbă maternă” 16. conform recenzărilor oficiale efectuate la nivel naţional. numărul cetăţenilor români de naţionalitate evreiască ar fi scăzut de la 428. 45. diferenţele rezumându -se aproape exclusiv la intervalele temporale de eşalonare şi raportare a d atelor. cu circa 5. el îi contrapune. Wasserstein (2000: 80). discrepanţele nu depăşesc 1. etc. http://www. orice analiză sumară denunţă ridicolul unei asemenea teze. cu circa 1.000 emigranţi ilegali via Ungaria.667 evrei în România în 19751976. între cifra de 40. care “se aşteptau la 10. Aliyah Bet Project 17.000 de repatriaţi în U.com/immigration/Primary/Aliyah/shiplist2. numai în 1958. ceea ce. A. mai realist. 1948. Kuller. recensămintelor naţionale comunicate la 25 ian. Cifrele sunt cvasiidentice celor avansate în B. Moses Rosen. Nastasă şi Varga (2003a: 44). autorităţile române. H. 1947.000 de cereri”. S.).-20.php. 1948.312 în 1947 la 146. agenţi de informaţii la schimb.000 emigranţi legali. aşadar la 3 ani după recensământul care inventariase 146.264 evrei. sursele evreieşti converg în estimarea emigraţiei evreieşti din România în intervalul temporal închis 1948-1955 la 130. fond “P”.000 (1990: 261)). f.664 evrei români îmbarcaţi pe nava “Medinat Hayhudim” şi 1. Radu Ioanid: 2005: 64-5).. 7.264 în 1956 (date colectate în anul precedent). reproduse în Shlomo Leibovici-Laiş şi Yosef Govrin. Concret.) (cca 2% din totalul comunităţii ca valoare medie).publicate la 25 ian.612 evrei din România îmbarcaţi pe cele două nave “Pan York” şi “Pan Crescent” plecate din portul bulgar Burgas la 27 dec.264 evrei la recensământul din acel moment. b Cf. O atare cifră.I. R. nu şi “etnie/naţionalitate” sau “religie”. d 2. “defectări”) şi neînregistrate (foşti deţinuţi.R. de unde şi încadrarea noastră pe ani). o discrepanţă semnificativă. Ioanid 2005: 105). 260.S.S. B. 430). 1977 (colectarea datelor făcându-se în anul precedent celui al comunicării publice a datelor. e Cifrele defalcate pentru 1948 şi 1949 sunt furnizate în Kuller 2008 b: 22 (Leibovici-Laiş şi Govrin indică doar numărul cumulat pentru cei doi ani).000 înregistrată pentru acelaşi an de autorităţile române (v. înregistrau în doar câteva săptămâni nu mai puţin de 130. 1985-1989 (Londra: Frank Cass.5% pentru oricare din valorile individuale considerate.625 înregistrată ca număr de imiganţi de Ministerul israelian al Absorbţiei Imigranţilor (şi preluată ca atare de Şlomo Laibovici -Laiş) şi cea de peste 50. ambele plecate din Bulgaria la 26 sept.) valoarea de 300. estimarea noastră de aprox. ar însemna că pe listele de emigrare se înscriseseră probabil şi mulţi din activiştii evrei de frunte ai partidului comunist.000 evrei în România în perioada 1955-1956 se plasează în interiorul intervalului delimitat de alte două estimări neoficiale: a. Leibovici-Laiş. p. 211.000. 17 V.557 plus 7. ceea ce îl face practic inutilizabil în economia demersului nostru. dosar 40009. sionişti. 15 martie 1966 şi 5 ian. c Conform (dacă nu precizăm altfel pe parcursul coloanei) înregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor. ceea ce. Wasserstein.000 solicitări individuale de emigrare în Israel (Rosen 1990: 166. pentru acelaşi an (v.-135. ceea ce susţine reducerea numărului de evrei din România de nu mai puţin de 10 ori în doar 9 ani! În realitate. 13 . cca. Radu Ioanid. aşa cum sesiza şi Levy (2002: 285 n. 1947. Israeli-Romanian Relations at the End of the Ceausescu Era: As Observed by Israel’s Ambassador to Romania. 260. 108).paulsilverstone.S. iar pe de altă parte de unele ziarele israeliene şi americane care preconizau în 1959 emigrarea din România a 300. restul evreilor distribuindu -se preponderent în categoriile de limbă maternă „română” şi „maghiară”. H. etc.R. şi cu cotele emigraţiei ilegale (transfugi.000 (Ministerul Israelian al Absorbţiei Imigranţilor. 261.000 avansată pentru aceeaşi perioadă de către pe de o parte fostul rabin-şef Moses Rosen (aidoma modului în care. conduce spre o mărime estimată a populaţiei evreieşti în 1955-56 de cca.000 evrei. numărului oficial de 24. net superioară celei oficiale de 146. nu-şi identifică altă explicaţie decât aceea a unei ponderi semnificative de evrei “ascunşi”.688 pe nava “Geula”. Kuller (2008c: 22) şi Andreescu. din care nu puţini prezenţi în ierarhia comunistă în/la diversele ei sectoare/niveluri ierarhice. într-un raţionament aberant. cumulat celor 37.

24 dec. Erwin Szekler. János Taub.973 rezultat al diferenţei). Francisc Butyka. Ervin Mikó. unde P0 = populaţia iniţială Pn = populaţia după n ani S = sporul demografic anual mediu. într-o juxtapunere până la identificare a atributului naţionalităţii cu criteriul limbii materne.74% pe an(!). transpare de altfel şi în analiza trendurilor statistice ale minorităţii evreieşti din România pe parcursul ultimilor 35 de ani. Coloman Ambruş.. ar presupune o creştere demografică pe perioada urmărită de . Alexandru Iacob (Sándor Jákab). 1959). comunitatea maghiară la rândul ei i-a recunoscut în mod tradiţional pe aceşti evrei ca maghiari. foarte mulţi din aceştia. Bottoni (2010: 269). complet aberant statistic pentru un grup populaţional îmbătrânit precum cel al evreilor din România. Ludovic Weisz. comunitatea evreiască din România cifra totuşi la recensământul din 7 ian. Ládislau Tesler. K.667 persoane conform recensământului publicat la 5 ian.000. se declarau chiar şi în documentele de partid ca fiind de naţionalitate maghiară. Iosif Bank. pornind de la o dimensiune oficială de 24. chiar dacă astăzi sunt recunoscuţi ca evrei de către chiar autori evrei în domeniu – e. 1992 nu mai puţin de 8. Carol Féleki (Feldman).694 persoane în intervalul închis 1977-1989 (conform autorităţilor israeliene). Ernö (Ernest) Gáll. +50. b.g.F. în mod frecvent.) estimarea inferioară a lui S. nu mai puţin adevărat. 15. cu relevanţă sociologică cât se poate de actuală.E. Subsumat.74%/an. chiar dacă practicanţi ai religiei mozaice.R. Nicolae Kállos. ar avea în mod evident mai multă acoperire în realitate. doar 2/3 din evreii care trăiau în realitate în România acelui moment s-au şi declarat ca atare în cadrul recenzării ceea ce ar indica o mărime totală de circa 220. Zoltán Kling. 14 .955 persoane (faţă de 5. coroborat cifrelor sus-menţionate. Gavrilă şi Eva Birtaş. care confirmă că “în anii permanenţei lor forţate în România. Nicolae (Miklós) Goldberger. László Salamon. Alexandru Sencovici (Sándor Szenkovits). 18 În contextul în care. de unde S = n√Pn/P0 . Spre exemplu.5%. o subcategorie de înaltă specificitate o constituie evreii ardeleni vorbitori de limbă maghiară.. Stefan Kárdos. aceeaşi problematică a ceea ce s-ar putea numi categoria evreilor “ascunşi”.000 persoane. Kálauşek.moment ar fi cifrat doar jumătate din numărul avansat de mass media străine (R. conform formulei Pn = P0*(1+ S)n. Mihály (Max) Eisikowits. László Földes (Fischer). mulţi evrei au încercat chiar să ‘dispară’ din statisticile oficiale” şi apreciază că la recensământul din 1956.. ceea ce. etc. 1977. ceea ce. pentru 1976 Moses Rosen estima mărimea reală a comunităţii evreieşti la 45.1 S = 15√8955/5973 – 1. Ludovic Bokor. fraţii Ládislau şi Olgá Vass.000 a comunităţii evreieşti în 1956. în condiţiile unei emigraţii oficiale în Israel de 18. care. în acelaşi raţionament în care probabil şi mărimea comunităţii evreieşti din România în 1992 cifra în realitate.L. într-un pattern replicat în proporţii asemănătoare şi în rândurile numeroase ale comuniştilor şi securiştilor evrei maghiarofoni. respectiv un spor demografic mediu de 2. Gyula Csehi. au fost complet asimilaţi lingvistic şi în consecinţă s-au declarat de-a lungul timpului de naţionalitate maghiară18. În sfârşit. în mod tradiţional. estimativ. Contrastant. adică S = 2.

579-589 vizează în bloc colegi proaspăt angajaţi la aceeaşi Direcţie Generală de Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului: Moise Faibiş.S. care subsecvent s -ar putea declara ne19 Pentru caracterul voluntar sau forţat. Osias Sigelbaum – Soreanu.: “Scrie undeva. “Bercovici”. 93. după cum menţionam. Arnold Schwartz-Negrin. este acoperit de criteriile 3 şi 4 . care devine Florian. întruneşte criteriul al doilea prin înmormântarea sa într-un cimitir evreiesc. în doar câţiva ani după 23 august 1944. la cererea unor înalţi activişti de partid” (Tismăneanu 2005: 320-1. 1947 (v. v. Leon Wechsler – Gheorghiu. cazul menţionat al lui Al.: “Nu.: “Ştiu de când eram copil. care. “Feldman”. birourile de evidenţă a populaţiei au înregistrat mii de “dispariţii” subite ale unor “Leibovici”. Arnold Platman (fiul lui Marcu) mărturisea de pildă în autobiografia sa de la Securitate că “în trecut” “fusese” evreu. “Mendelsohn”. confirmă identitatea sa evreiască. “Soreanu”.C. tind în mod frecvent ca în negarea evreităţii unei persoane să invoce inexistenţa unor documente oficiale probatoare) este şi schimbul de replici dintre Aurel Storin şi Sorin Cunea (ambii evrei) în deschiderea ultimului interviu acordat de fostul ziarist comunist şi apoi angajat al postului de radio “Europa Liberă”: Aurel Storin: “De mult voiam să te-ntreb. Boris Grünberg. “Weiss” şi un val direct corespondent numeric de intrări ale unor “Berceanu”. i.82). “Herescu”. şi altele. partea I-a. mai ales – considerarea recomandărilor informale.Dorel Oprescu. “Liveanu”. Simon Sabetay – Săvulescu. aceste „recomandări” cvasioficiale erau înaintate nu doar ofiţerilor evrei din Securitate. notoriul torţionar Al. “Mihail”. De la mama şi de la tata. “Goldenberg”. Vladimir Tismăneanu declară: „şi-a schimbat numele în Leonte Tismăneanu în 1948. “Bogdan”.html. „Who is a Jew?” la http://www. “Moscovici”. dar la acel moment era român (pentru ambele cazuri.org/jsource/Judaism/whojew1. 15 .Cât priveşte evreii din Securitate.S.Sub acest aspect. mai jos şi declaraţiile lui Pavel Câmpeanu. “Rosenberg”. etc. de la caz la caz. al schimbărilor de nume. Nicolschi. respectiv Leon Barat – Rădulescu. “Herşcovici”.” A. “Wolf”. etc. Silviu Brucan. “Mironescu”.g.C. aplicând criteriul halahic al filiaţiei evreieşti pe linie maternă20. ci şi – sau. 20 V. care circulau în primii ani în interiorul instituţiei. La fel de pilduitor şi denunţând totodată eroarea fundamentală a bazării exclusive pe documente oficiale (aşa cum procedează în special “minimaliştii”. “Câmpeanu”. identificarea corectă a acestora implică nu doar depăşirea erorilor aferente autoîncadrării lor subiective (e. a numelor alogenilor. “Marcovici”. nemenţionat după cunoştinţa noastră în lucrările cercetătorilor evrei.jewishvirtuallibrary. operarea în demersul de faţă cu setul celor 4 criterii neexclusive evită multe din erorile sus-amintite. Henriette Leibovici – Mora. deciziile nr. “Faibiş”. Spre exemplu. Simion Ţaigăr. în lexiconul de faţă sunt incluşi ca evrei şi cei din categoria convertiţilor la altă religie. Sorine: tu eşti evreu? Sorin Cunea: “Sigur că da!” A. “De unde ştii?” S. Tismineţki). care s-ar sustrage în primă instanţă criteriului naţonalităţii autodeclarate. nu s-a declarat niciodată în vreun document ca evreu.e. “Florian”. Ionel Frankel – Frâncu. ci în general celor din ierarhica administrativ-politică a statului comunist. Din nenumăratele exemple de românizare in corpore la “recomandarea de sus”. “Albu”. şi Rebecca Weiner. cu referire la tatăl său (n. Spre exemplu. “Negrea”. atestat în documentele oficiale ale unor autorităţi româneşti.19 Bineînţeles. infra). indicăm aici Monitorul Oficial al Ronâniei nr. n. “Sonnefeld”. “Savin”. “Schwartz”. la fel cum alt ofiţer. în acelaşi sens. nu scrie nicăieri […]” (în Storin 2011: 7) Cazul altui ofiţer de Securitate . privind românizarea pe cât posibil a numelor alogenilor. v. dar nu mai puţin persuasive. n. “Abramovici”. pp. 9340-1): din deciziile ministrului Justiţiei de încuviinţare a schimbărilor de nume adoptate la 11 octombrie 1947. Nicolschi/ Grünberg. În acest context. 240 din 17 oct. iar numele de naştere. ai vreun act oficial care să ateste că eşti evreu?” S. este acceptat ca a fi fost evreu inclusiv de către cercetătorii evrei.

secondate de sursele evreieşti şi externe ne-româneşti (ex. Richard Wurmbrand. precum Teohari Georgescu. fireşte. “Bacher”. care cuprind între altele şi precizarea naţionalităţii.html (accesat ian.dvartora.. Iosif Chişinevschi (Roitman). S.S. sursele primare. sau chiar miile de evrei din zona Ardealului de Nord ca subiecţi ai unor convertiri conjuncturale. toţi cu taţi evrei. critici sau completări. în special documente oficiale ale unor autorităţi ale statului (v. respectiv poetul legionar Radu Gyr (Demetrescu). în aplicarea riguroasă a acestui canon religios al considerării ascendenţei materne. jurnalistul Dumitru Graur sau Adrian Lustig. Petre Lupu etc. Tudor Vianu. de ex. Ca ierarhizare bibliografică au fost preferate. în cadrul proiectului Dvar Tora. menite a evita legislaţia şi tratamentul social defavorizant. sunt automat încadraţi ca evrei – pentru a menţiona câteva figure celebre – dramaturgul Eugen Ionescu (fiul Theresei Ipcar). dar excluşi. 16 .). Parantetic. acestea au fost menţionate în canoanele scrierii academice exclusiv în acele cazuri de persoane fie de notorietate redusă. În sfârşit. Rosen 1990)21.A. respectiv direcţiile judeţene. aceasta în dezideratul dublu al creşterii fiabilităţii şi al pre-eliminării. care au fost reprimiţi postbelic în comunitatea evreiască prin automata nerecunoaştere a converitirii lor. Eduard Mezincescu. Ana Pauker (Rabinsohn). La fel de adevărat. pe cât posibil. etc. Mariean Vanghelie.. de regulă nu s-au mai indicat sursele de informare în cazurile deopotrivă notorii şi scutite de controverse chiar şi în rândurile cercetătorilor evrei (e. la adresa http://www. ca goim. indicat ca procuror adjunct al României de după război de un singur autor. Acestei categorii i se subsumează şi cazurile deocamdată insuficient fundamentate bibliografic de alţi cercetători. fişe matricole penale din penitenciare.R. ne-anti-semiţi). recte Teşu Solomovici. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu). a oricăror polemici sterile. decrete de stat. şi nerecunoscute ulterior de leadership-ul comunităţii evreieşti postbelice (v.). Herta Schwammen (alias Elena. Din aceleaşi considerente de parcimonie şi fluenţă a textului. cercetători occidentali “frecventabili”. vezi lămurirea oferită de actualul prim rabin al României. ie.S. o mărturie empirică nesingulară o oferă inter alia cazurile câtorva mii de evrei din Ardealul de Nord. etc. convertiţi la creştinism în timpul celui de-al doilea război mondial. 2011). C.ro/raspunsuri/identitate-iudaica/cine-este-evreu/2696-un-evreucrestinat-isi-pierde-identitatea-de-evreu. acolo unde stadiul cercetării mainstream în domeniu ne-a obligat la formularea fundamentată de observaţii. poetul Adrian Păunescu. Barbu Zaharescu (Zuckerman). în privinţa surselor bibliografice fundamentând operaţional încadrările ca evrei. Monitorul Oficial. Şlomo Sorin Rosen.N. altfel spus. dar mame creştine. fie acesta chiar evreu.evrei. fie de identitate controversată.g.I. ambasada SUA la Bucureşti. Petre Roman . considerându -l pe convertit în continuare evreu. 21 Pentru o explicaţie a faptului că Halaha (codexul religios mozaic) nu recunoaşte convertirea la altă religie. Arhivele Naţionale. centrale. pentru a se sutrage legislaţiei antisemite.

G.M. B.P.L.LISTA ABREVIERILOR A.P. C.E.R.R.S.E. A. C.R.I.R. D.S.R.C. D.D. al P. C.L.I. Lagăre şi Colonii (din cadrul M.I.A.P.Ex.E.A.M.P.I.N. D.S. Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei Bulletin d'informations pour les roumains de l'étranger (publicaţie de frecvenţă variabilă a unor emigranţi români din Paris.C. C.N. C.S.E.P.P.I. C.S.R. al P.Z.B.S.) Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Curtea Supremă de Justiţie Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Cluj) Casa de Retrageri şi Pensiuni a Ziariştilor (până în 1945) Direcţie Centrală Industrială (în cadrul Ministerului Industriilor) Direcţia Centrală de Statistică (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Industriei Laptelui Direcţia Generală a Poliţiei Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Securităţii Poporului (1948-1951) Direcţia Generală a Securităţii Statului (1951-1952) Direcţia Informaţii externe (din cadrul Securităţii) Direcţia Penitenciare.I. A.P.M.F.F.R.C.O. C.E.T.C.M. col.P. D.R. C.G.N. D.R.R.S.C. C.B. al P.) căsătorit(ă) Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1948-1953) Comitetul Central Camera [locală] de Comerţ şi Industrie Camera de Comerţ şi Industrie a României Colegiul Central de Partid Comitetul Democrat Evreiesc Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi Căile Ferate Române Confederaţia Generală a Muncii Centrul Iberic pentru Studii Masonice Centrala Întreprinderilor de Lucrări Rutiere şi Construcţii Speciale Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie colonel Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006-) Comitetul Politic Executiv (al C.E.E.H. C.C.C.C.R.S.A.) Biroul Politic (al C.S.R.D.R.C.C. A.C.E./P.O.R.A. C. A.D. A.T. 1948-1950) Biroul Organizatoric (al C.G. C.R.I. D. C.S.C.H.I.U.G.J. Centrocoop CEPECA C.M.V. D.D.R. A.S.I.I. B. C./P.E. D.R.A.L. C.P. C.L.) 17 .I.N.C. căs.U. B.N.C.P.G. C.C. D. B.C.I. C.G.S.S. Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor Originari din România Asociaţia Evreilor Români Victime ale Holocaustului Asociaţia Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Antifascişti Arhivele Naţionale Istorice Centrale Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti Arhiva Serviciului Român de Informaţii Basarabia.S.

R.U.I.R.C. Întreprindere de Stat pentru Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului I. absorbită în ian. D.F.N.A.R.S.A.L.S. e.C. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc I. Monitorul Oficial al României mr.I.A.D. Marea Adunare Naţională M.A.D.S.G.S.I.E.C. Hotărârea Consiliului de Miniştri I.I.C.M. (1953-1989) Defense Technical Information Center (în S.N..I. Institutul de Studii Politice şi Social-Politice (de pe lângă C. D.C.D.S.M.P.S.R.S.R.F. F.P.O.F.O.N. f.I.I. f. D.R.B.I. Ministerul Afacerilor Externe M.S. Frontul Naţional Democrat din România F.C.Of. F.S. Întreprinderea de Comerţ cu Ridicata pentru Produse Alimentare (Bucureşti) I.R. Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea I.P.R. 18 . Institutul Central pentru Pregătirea Cadrelor Didactice I.E. International Labour Office I. Grupul pentru Dialog Social g-ral.G. Ministerul Securităţii Statului (1952-1953) n.Ap. 1945-1948) Direcţia Regională a Securităţii Poporului (în cadrul D.D. Ministerul Comerţului Exterior M.D. Foreign Office F.A.a.G.T.T.L. 1948 în U. Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti G.A.N.P.P. maior M.P.E.C.L.) lt. General H.V. Ministerul Apărării Naţionale M.R.) F.N.) estimare Editura de Stat Pentru Literatură şi Artă fost / fila fără an filele Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Federaţia Demorată a Femeilor din România (constituită 4-8 martie 1946.) (19661989. locotenent M. şi al Arhivelor Ruse de Stat pentru Istorie Socială şi Library of the Congress & Russia State Archives for Social and Political History (RGASPI) “” (INCOMKA) I.C. fostul Institut de Istorie a Partidului) J. Institutul Politehnic Bucureşti I.S.S.E.E.P.D.E.R.S.C.S.D.P. a M. Ministerul Afacerilor Interne M.K.R.R.A.G. E. al P.) Direcţia Superioară Politică a Armatei Direcţia Securităţii Statului din cadrul M.R.C.R Frontul Naţional al Tineretului Democrat din România F.P. Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne (Narodnîi komissariat vnutrennih del) D.P. Frontul Salvării Naţionale F.C. Născut(ă) N.U. Institutul de Medicină şi Farmacie INCOMKA Proiectul “Comintern Archives Project” al Bibliotecii Congresului S. Jewish Genealogical Special Interest Group for Romania (S.A.M.U.S. D.U.A. Institutul Român de Istorie Recentă I.C.A.A.C.S. ff.P.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (din cadrul D.

S. U. W.U.R.A.R. absorbită în U. U.d. O.C.C.R.A.R.-M. O.S.S.A.S.S.identitate evreiască incertă/controversată 19 .N.R.G.E. 1948)..R.A.O.I.F.) Oficiul Comerţului Local odinioară Organizaţia Mondială a Sănătăţii Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Organizaţia Naţiunilor Unite Prezidiul Marii Adunări Naţionale Partidul Comunist Bolşevic (în U.J.M.D.I.N. P. U.D.S.C. P. S.I. u. odin.u. O.M. 1965-1989) vezi World Jewish Congress .F. U.E.C. (?) Organ de Control Cetăţenesc (numite de M.S.Z.L.P. Scriitori şi Ziarişti Uniunea Tineretului Muncitoresc (1948-1965) Uniunea Tineretului Comunist (1944-1948. T.C.U.S. P.B. U.C.T. S.T.C. U.R. 1934-1952) Partidul Comunist din România (perioada interbelică. S.D. v.N.S. a “ilegalismului”) Partidul Comunist Român (1944-1948.R. Uniunea Femeilor Democrate din România Uniunea Generală a Sindicatelor din România Uniunea Naţională a Studenţilor din România Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Uniunea Sindicatelor de Artişti.R.S.S.S.M.N.R.R.A. P. 1945 – febr. U. O. ulterior Serviciul de Informaţii) Statele Unite ale Americii şi următoarele Teatrul Evreiesc de Stat unitate arhivistică Uzinele şi Domeniile Reşiţa Uniunea Femeilor Antifasciste din România (apr. S. U.C. ş. plt.R P. R.C.R. U. 1965-1989) Plutonier Partidul Munictoresc Român (1948-1965) Republica Populară Română (1947-1965) Societate comercială de stat Serviciul Român de Informaţii Serviciul Special de Informaţii (1940-1944.C.a.F.

Of. Heinrich (în unele documente transcris şi cu varianta de prenume Henri) – membru de partid. Zalman (în alte documente “Abraham”) – după război controlor în cadrul D. a locuit pe str.C. nr. pensionat în anii ’60. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. Elly . C.a.Of. VII. respectiv Comitetul de Stat al Planificării (Fd. 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. u. 7950).C. p. Alba) (cu prenumele ortografiat ocazional “Bernat” şi “Bernard”) – ilegalist. din 1948 funcţionar în cadrul Comisiei. Bernad (n. 1947. a M. Aceeaşi persoană este menţionată sub numele incorect „Abramowitz” şi în Ioanid. ABRAMOVICI. a III-a. Levant 2006c. după război după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului apoi activist local de partid în organizaţia Bucureşti. al P.P. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. p. director comercial tehnic al S. inv. Mihai.C (M.R. partea I-a. partea I-a.C.S.C.C. ABRAMOVICI. 1946. 6. ABRAHAM. 1564. nr.).C. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 5 din 9 ian. după ce obţinuse aprobarea deplasării de serviciu în Belgia (în pofida opoziţiei secţiei Cadre a C. Irina. ABRAMOVICI.E. (M. p. nr. nr. 7438).G. graţie intervenţiei aceluiaşi Rădulescu (şi. cu menţiuni multiple în dosarul de anchetă al lui Vasile Luca.B. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 120 din 26 mai 1948.G. 1949.Of. iar prin Decretul nr. v. partea I-a.) (M. p. 4611). p. partea I-a. fd. al P. 316. 2005:93 şi respectiv F. şi arhiva I. p. 22 V. an în care este şi numit numit membru al directoratului C..Of.Of. 141/1949).I. p. ABRAHAM. 1899.R. 3.Of.C. decorat prin Decretul nr. fond 495 (“România”). Iosif – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic (D. 6658).d. p. Carol (n.Of. 7. acuzând gălăgia câinelui acestuia şi faptul că fiica acestuia. 15 din 19 ian.R. nr. 8. Benţin – din 1949 funcţionar la Comisia. Voitonovici) la Ana Pauker22. 1).C.APARATUL ADMINISTRATIV-POLITIC CENTRAL 1. 102/1956. nr. Londra nr. 645). 6781). 4.C. membru de partid încă din 1921 (!). partea I-a. David – până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D.I.C. partea I-a. dosar 2301 şi fototeca Institutului. 20 . inv.C. inclusiv a lui Al. ulterior Comitetului de Stat al Planificării.C. M.C. 3293. care pare să -l plagieze pe Ioanid. anexa la dosarul nr.I. în 1971 an îl reclama pe vecinul său Nicolae Corbu la organizaţia de partid a ziarului Scânteia. p. 1947. inv. 1948. în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. al P. M.P. secţia Cancelarie – dosare anexe. după război consilier economic în cadrul Ministerului Comerţului (M. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. referatul întocmit lui Rădulescu de către Securitate în 1954 în Tănase 2010: 91 -92.S.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.. 173 din 31 iulie 1947. 15 din Bucureşti. 185 din 12 august 1948. nr.Of. 209 din 9 sept. 5. anexa la dosarul nr. rămas în străinătate în timpul mandatului.G. nr. “Româno-Export” (1948-1949). 8460).) a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. se pare.Of. 225.I.. după reorganizarea ministerială consilier la Ministerul Comerţului Exterior (1949-1951) unde era practic locţiitorul ministrului adjunct Gheorghe (Gogu) Rădulescu. ABRAMOVICI. “dosare adiţionale”. 3293.1949. nr. ABRAMOVICI. 2008. din sept. C. cu referat de cercetare la fd. din 1955 până în 1958 lector la catedra de Organizarea şi Planificarea Întreprinderilor în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (I. 222 din 29 sept.E. 2. 9856. 262 din 21 august 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. M.E. nr. 256 din 5 nov. ABRAM. partea I-a. nr. partea I-a. fuma (Mâţă 2007.S.). partea I-a. 200 din 1 sept. 1922) – de profesie inginer chimist.

p. partea I-a. profesor şi autor în domeniu (Cajal & Kuller 2004: 478). nr. Leontina .XII. 21.Of. p. nr. Dobrişa Iosub)) (13.Of. apoi inspector în cadrul D. Rifca Penchas. nr. 18. 1948. 32 din 8 febr.Of.Of. partea I-a. 1948. Adelstein. 737. 642).în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. nr. nr. supra) şi al Rubinei (n. 20. Şmil – controlor economic (1947-1948). partea I-a. din Ministerul Comunicaţiilor. cimitirul sefard) . p. 16. nr.1962 Bucureşti) – în perioada interbelică funcţionar la Ministerul Muncii (19201944) şi publicist. 1949. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. ADOLF.Of. a M.I.2008.Of.R.E.I. apoi vicepreşedingte al Comitetului de Stat pentru Construcţii. Lazăr – controlor în cadrul D. 15 din 19 ian. 275 din 27 nov. Herman – după război mai întâi consilier (1945-1946). partea I-a.Of. partea I-a. partea I-a. al soţului său (1954). editor. nr. 14. 15. p. M.IV. 173 din 29 iulie 1948.C. 6658.Of. 190 din 19 august 1947.G. 1949. nr. nr. după război iniţial reîncadrat ca şef de secţie la Ministerul Muncii (în martie 1945). partea I-a. nr. p.C (M.III. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. Renate . 12. şi dosarul său de la C. 1033). inv.Of. ADERCA. jud. ADLER. ABRAMOVICI. ulterior funcţionară la Sovromlemn (1957-1960) – menţionată în dosarul de la C. ADERCA. 803 din 21 dec. ulterior stabilită în Occident.G. Mircea – în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.1891 Puieşti (odin. nr. Marcel – inspector în cadrul Ministerului Învăţământului. Ladislau (fiul lui Andrei) (d. 1123). pentru Literatură Universală (1954-1975. 76 din 30 martie 1946. incinerat în Bucureşti. nr. ABRAMOVICI. 13. I. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu membru al Ordinului “Steaua României” îm grad de Comandor (M. Tutova. partea I-a.P.1920 Craiova – 21. p.E. 125 din 1 iunie 1948. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu Medalia Muncii.9. Simon – din 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.G. recăs. delegat şef al Direcţiei Regionale Bucureşti (M.C.P. (M.III.1954)). 645). ulterior şeful Direcţiei Învăţământ Artistic din Ministerul Artelor (1946-1948. a M. 31 din 7 febr. 534). 22.F. 1949 secretară de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. 6396). partea I-a. p. 15 din 19 ian. 24 din 30 ian. azi Vaslui) – 12. 1946.Of. partea I-a. 41/99 din 22. 1949.P. ABRAMOVICI. Felix (n.E. F. 1948.Of. ADELSTEIN.C. (M. partea I-a. p. respectiv redactor la Ed. când se pensionează). a M. p. Froim Zeilicu ADELSTEIN. fiul lui Avram Adercu (n. (1948-1951). partea I-a.E. Leon – din februarie 1948 controlor în cadrul D. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. p. 21 . ulterior funcţionar la “Cartea Rusă” (1953-1954).Of.I. cu Richard Raskind.A. 197 din 28 august 1947.C. nr. Clara (n.C. 185 din 12 august 1948. 19 din 23 ian.G. nr.C. partea I-a. 10496).până în febr.C. partea I-a. Klari KAHANA) (prima soţie a lui Marcel Aderca. recăs. M. emigrată în Israel. publicist (v. (1947-1948) (M. ADERCA. 167 din 26 iulie 1946. p. 7795 şi nr. nr. a M.I. 3002). M. când se pensionează). partea I-a. ADAM. p.C. ABRAMOVICI. orig. 1947.E. 7491). Arhitectură şi Sistematizare. 19.I.C. 6220). Marcel (fiul lui Felix (v. apoi inspector general în cadrul Direcţiei Generale C. p. ABRAMOVICI.funcţionar în centrala M. 11. 4798). Bucureşti. 1989 Bucureşti) – din 1948 membru în Consiliul de Administraţie al Institutului General de Asigurare.R. 10. 260 din 8 nov. 17. ABRAMOVICI. exclus din partid în 1953.Of. Osias – până în iulie 1948 controlor economic în cadrul D. (nr. din Austro-Ungaria) şi Debora (n. ulterior cu Jana) – funcţionară în centrala Ministerului Comerţului Exterior (1953-1957). p./26. ADLER. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 11761. 1890-1974)) (26.

) Alice Horovitz.C.C. p. 14.S. partea I-a. Kovacs 2006. ALĂMARU. Sirianu.1955) (v. ALPERIN.Of. 4. 1948. cercetat diciplinar în partid în 1955 pentru că ar fi “concediat abuziv elemente de naţionalitate română pentru a-şi promova prietenii şi cunoscuţii”.E. Caţavencu 2007: 4. din anii ’60 secretar general al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă.) V. 1945 23 În aceeaşi perioadă cu Leonte Răutu. Constantinescu -Iaşi. 51). 8214). iar în paralel.) Eugen Schileru şi 16. 15. partea I-a. apoi ministru adjunct al Industriei Chimice. nr. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.a.C. ulterior epurat.) Vasile Nichita.I.) Vladimir Carnavalschi. 51). utilizat ca anchetator al partizanilor capturaţi în Munţii Bihorului.N. dată extremă 15.III. Ştefănescu (A. nr. ALEXANDRU./P. EIBENSCHUTZ) – după război încadrat comisarajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Salonta.VIII. 8. Hermina Tismăneanu.) Adrian Dimitriu.membru al C.I.R. 11029). 1947. Lipa – după război angajat ca desenator grafic stagiar în centrala Ministerul Propagandei. Ernest WEISZ.R. 2. 9.Of.S.I. (91(I&II)/354 din 19. în 1949.) Paul Cornişteanu. care îl menţionează eronat ca Aibănuş Mihai). 203.. iar după reorganizarea ministerială şef de secţie la Direcţia Arhitectură şi Expoziţii a Ministerului Artelor şi Informaţii lor (M. dosar 1027).C. a IV -a (Levy 2002: 192. 46 din 25 febr. reprimit în 1955 (dosar C. şi autor al unor articole în revista Probleme economice (inclus ca supravieţuitor al Holocaustului în registrul Benjamin and Vladka Meed. 27. 25. p.. v. Mancsi Izsak). şi avizând în fapt lista publicaţiilor de cenzurat întocmită de multipli funcţionari.P. al Crucii Roşii în anii ’50 (dosar la C. inv. Leon (n. p.C.031 din 21 febr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.C. 1649). ulterior cu diverse funcţii în sectorul economic.a. M.V.) Gheorghe Gonda.XI. 30. Societatea Scriitorilor Români şi Academia Română. Cohen 1994: 27.Of. inv. 22 . unde ocupă inclusiv poziţia de ministru adjunct (1966-1970). apoi reabilitat. dosar la C. (1973). cazat la căminul (pentru studenţi evrei) “Schuller”23.M. partea I-a. până în anii ’70.P.1957) şi la secţia Economică a C. şi M. ulterior membru al Biroului Comitetului Raional „V. căs. Clara (LEBIANU) . respectiv Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 43. Alexandru (n. 11. 331/211 din 24. 7.P.1955).C. numit contabil-şef al întreprinderii “Dacia” din Bucureşti. 5. din nov.) Nicolae Hodoş. Ministerul Artelor.23. Siegfried (fiul lui Heinrich şi Ernestina) (1913 – 1994 Israel) – membru al Comisiei mixte de cenzură24 instituite în mai 1945 în cadrul Ministerului Propagandei25.C. u. 24.) Natalia Mustaţă. 14. cu Margareta Albescu (n. AIBENŞUTZ.) Al. Ministerul Propagandei Naţionale. 13. (dosare anexe. ALBESCU. fiul lui Ludovic (Lajos) şi Zali) (20.. decorat prin Decretul nr. AIZIC. Comisia înfiinţată la 2 mai 1945 îi cuprindea ca membri pe: 1. 24 Compusă din delegaţi din partea Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului. (Cohen 1994: 97 n. după naţionalizare. 240 din 15 oct. Paul [alias] – după război director adjunct şi apoi director în cadrul C.IX. cu dosarul la Colegiul Central al partidului (nr. fd. 20. ABRAMOVICI) (n.) Siegfried Alperin. şi director al Întreprinderii de prototipuri Bucureşti. p. nr. 51 din 2 martie 1948.R. 29. ministru adjunct al Comerţului Interior (1948-1952).P. 297 n.1950). al P. nr. funcţionând sub coordonarea ministrului propagandei. 12.1913 Tulcea) – membru de partid exclus în 1950 pentru legături cu social-democraţii. şi Cajal şi Kuller 2004 şi Kuller 2008a: 431). n. Cristina Luca -Boico.R.1915-2005) – membru de partid din 1940. Lenin” Bucureşti al P. 1948 a ministrului Justiţiei din M.I. nr. cadru didactic la A. cu fişă la secţia Economică a C.) Costin Sebe. 26. 3. Bihor.. 136/219 din 8. ALEXIU. nr.A. 539) (pentru schimbarea numelui vezi decizia nr. Mihai (alias AIBĂNŞUŢ. 6. 288 din 12 dec. partea I-a. 1948. în martie 1948.) Gherghina Ardeleanu.) Haralambie Bădeanu – preşedinte.) Joseta Stănescu. P. 10.C. ilegalist din “vechea gardă”. 28. 1910. ALEXIU. Mihail Florescu ş. 411/1952. Mihail [alias]– la începutul anilor ’30 student la Drept. secretar general al Ministerului Educaţiei şi Culturii în mandatul lui Ilie Murgulescu. de la sfârşitul anilor ’40 în ministerului Comerţului Exterior.Of.

G. ANDREI. (M. 1948. 1946). secţia Cancelarie – dosare anexe.P.Of. nr. nr. g-ral A.R. nr. a M. inv.a. 6386). Micloş (n. 276 din 28 nov. nr. (M. 662).Marxismul şi religiunea (1934). ALPERN. 372/665. partea I-a. Mihail Chirnoagă – Logodna (1940). 32.1954. 85/1955. Iosif . ALPERN. Leon (d. ANDREESCU.C. p.). în numai patru ani (1945-1949). Elie Bufnea Cruciaţi. 34. nr.Naţionalismul lui Eminescu (f. ALTER.G. AMBRUŞ. nr. Haim . 24 din 30 ian. cu referat de cercetare la Fd.I. destituit şi exclus din partid în 1954 pentru neglijenţă în serviciu (dosar nr. Iancu I.Calendarul Gospodăriilor din sate şi oraşe (1943). Miklos) .Războiul germano-polon (Învăţăminte) (1940). 516/653 din 25.Of.I. 36. neatârnarea şi unirea cu România” (1919).C. Teodora Anka. în centrala M. p. 7622). nr. după război director administrativ în Direcţia Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului (M. 25 Pentru un exemplu ilustrativ. 658). 3293. 1948. 1917-2003) (v.Of. 33. 1897) – ilegalist. 1949. 2006: 489). căs. 7833). 39.D.Isbânda românismului şi minoritarii în armată (1938). partea I-a. I. (M. 10533). Haneş – “Basarabia.C. Herman .impiegat în cadrul Administraţiei Financiare judeţene Rădăuţi (1945-1946) (M.Of.Of. C. 35. Teofil Gh. p. partea I-a.C.n. partea I-a. 167 din 26 iulie 1946. cu actriţa Teodora Alperin (n. a M. 214 din 15 sept.D. 1971.C. În total.C. apoi regizor la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) şi în paralel redactor la Radiodifuziune. exclus din partid în 1960 (decizie reconfirmată de C.C..C. 40.Of.A. în 1948 avansat inspector (M.I. p. nr.Istoria literaturii române Dela început până la zilele noastre (1945). nr. etc.C. 23 .G. producţia La clacă.R. partea I-a. Nistor . Petre V. 16 din 20 ian. Nifon Criveanu . Nichita Drăgulin .I..Of.A. 37. aşa cum avea să pretindă ulterior fiul). nr. Gheorghe I. Haim – ilegalist. I.C.C. Dabija . partea I-a. Andrei IZSAK) . ALTER. membru de partid din 1940 (dosar A/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1947.Of. al P. ale cărui două anexe scot din circulaţie 161 titluri între care Nicolae Berdiaeff .I.C. Bucureşti) – în perioada interbelică director în cadrul Societăţii Române de Telefoane. a Industriei Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerul Industriei (M.din 1947 controlor în cadrul D.P. partea I-a.Soldaţi în Est (1943). tatăl poetului George Almosnino. anexa la dosarul nr. după august 1944 şeful Serviciului Presă din Ministerul Poştei şi Telecomunicaţiilor (1950-1954). Constantin Loghin . p.Brazdă nouă (1939). tirani şi bandiţi în Rusia Sovietelor (1931). vezi decizia comisiei publicată în Monitorul Oficial nr. fond C. exclus din partid în 1951 pentru fost colaboraţionism cu legionarii şi afacerism (dosarul personal la C.E. Simionescu . 1947.E. Ciorogaru . 38.E.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. la Direcţia I. 738).C. mitr. 1945. 16 din 20 ian.31. 1949. Discursuri rostite la Senat în sesiunea extraordinară din vara anului 1920 (1920).1960). 11 ian. ALMOSNINO. 168 din 23 iulie 1948. Alexandru Predescu .P. p. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I-a.Prizonier la Bolşevici (1944).. din 1947 controlor economic în cadrul D. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. şeful Direcţiei Cinematografie din Ministerul Propagandei.P. 264 din 14 nov. 202 din 6 sept. 3660). n. 190 din 22 august 1945. 1948 numit contabil al D. 148 din 25 iunie 1941. p. în 1948 numit director al Centralei Industriale de Sinteză şi Prelucrare (M.I.12. David ABRAMOVICI) .] . p. inv. nr. ALPERN. în 1962) sub acuzaţia de a fi pretins şi primit de mită de la o funcţionară în vederea cedării locuinţei sale (dosar C.membru de partid.Of. Dan (n. Sidorovici [fratele Alexandri Sidorovici-Brucan. nu a fost niciodată arestat. Autonomia. p. nr.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.I. p.Of. ALTERESCU. 10092).C.1951).şef de serviciu la Direcţia Generală a Arhivelor Statului. Andrei (n. Bela (n. partea I-a.P.Domnul este cu tine (1944). din 2. Nicolae .Naţiune şi armată (1937). (1946-1948).în sept.. nr. 363/169 din 1.C.. 6094). partea I-a. au “dispărut” din spaţiul public 8779 titluri (C.Pentru consolidarea României Mari. Paul Georgescu . I. controlor în cadrul D.C. g-ral Ştefan Panaitescu .

în 1963 încă director adjunct în centrala ministerului (dosar C. ulterior Culturii (N.E. p. Turcu) – soţia lui Iosif Ardeleanu (Adler). din 1947 arhivară-şefă în centrala M. 1949.P. ANDRONACHE. decorată prin Decretul nr.VIII. nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Iosif (n. 2002). “fost brigadist în Spania. fiinţând pe lângă Consiliul de Miniştri27) (din 1951 până în 1973.A. 255 din 27 oct.fost ilegalist. partea I-a.P. Gagyi 2004: 20.” (dosar C.1949). iar apoi la Contemporanul. p. 67). Eliza (n. a decis reîncadrarea sa în partid cu stagiul din 1945. nr.]. în mandatul Anei Pauker (1947-1951). nr.V. scoaterea din armată. ilegalistă. partea I-a. ca membru de partid. element anarhic în lagărele de la Saint Cyprien şi Gurs.IV. 280 din 3 dec. după război.P.Of. apoi al Artelor şi Informaţiilor. ZILBERSTEIN) (26.Of.organul de facto al cenzurii în presă. din dec. p.1963). 1949. partea I-a. decizia nr. 1941. 21-2.C. nr. 47.1952).R. n. cu studii comerciale.R. ANGHEL. Gherghina (n.” cls. 11362). hotărâre reconfirmată în 1962. nr. a propus excluderea lui din partid. 1947. Din 1947.P. Traian [alias] – cf. p. ARDELEANU.C. ARONOVICI) (n. partea I-a.E.P. În 1956 C. consilier de legătură cu Naţiunile Unite la Legaţia României de la Berna (M.Of. 21 mai 1909 Iaşi) .S. ARBORE. după război membră a organizaţia de bază a partidului şi directoare în M. partea I-a. partea I-a. ANTALFFY. dosarului de la C.. 50. 42. Alfred – jurist în perioada interbelică.C.P. 98327 din 26 sept. 62 din 16 martie 1945.” clasa a V-a. ulterior pe un post secundar. 15 din 19 ian. p. a III-a. Balint 2011a.Of. 47 din 26 febr. (M.Of. 905/486 din 7. nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obl igatoriu (M. nr. a avut funcţii de răspundere la Consiliul de Miniştri. director general al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (preşedinte al Colegiului direcţiei . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. 1946. József Demenyi (Demö) ADLER26) (26. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.41. (1948-1952.1978) – membră de partid din 1944 (dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în documentele sale de partid făcându-se precizarea faptului că a fost membru al Partidului Comunist Spaniol din 1938. 10664).X.n. 43. partea I-a. nr. nr. ANTONIU. din 1945 membru al comisiei de cenzură a presei instituită în cadrul Ministerului Propagandei şi subordonată direct Comisiei Aliate de Control. 641. cu o scurtă perioadă în 1948 când este detaşată la Legaţia R.Of. 1948. trimiterea în producţie şi ţinerea „în evidenţa organelor în drept”. 48. ARDELEANU. 1948. FAERŞTEIN) – din martie 1945 impiegată în centrala Ministerului Muncii (M. 1947.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.VII.P. director în M. Bihor – 1988 Bucureşti) . p. David (n. fuzionat cu Minist erul Artelor în 24 .C. de la Bruxelles). Clara .A. închis apoi în lagărele morţii din Germania [Mauthausen. nr. unde avea ca sarcină “să veghez[e] cum sunt introduse metodele partinice în muncă” (apud Constantiniu 2003: 70).R. 645). Ministerul Artelor şi Informaţiilor şi Ministerul Forţelor Armate (a fost şi comandantul Închisorii Militare). organul instituţional responsabil nominal cu cenzura a suferit numeroase modificări: în toamna lui 1944 a fost creată o comisie de cenzură din cadrul Serviciului Aplicării Armistiţiului (ulterior redenumit Serviciul Defascizării) al Ministerului Propagandei (minister redenumit al Informaţiilor în 1946. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 45. 15 din 19 ian. ANDRONIU.E. ANTONESCU. 11765).1914 – 24. 1052/576 din 19. nr. 8792În perioada de după 1944. M. p.Of. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. 1947 detaşată ca şefă a Direcţiei Regionale Mureş a Ministerului Informaţiilor. 6597). 299 din 29 dec. până în febr. 1686).1909 Salonta.I. 49. Eugenia (n. III-a (Decretul 873/20. 46. Z. Clara (f. p.Of. 1945 a ministrului Justiţiei în M. ADLER) (1913 Budapesta – 1950 Bucureşti) – în 1941 “lucrătoare mănuşi” conform unui raport al Siguranţei. Ermina – după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor M. 44. C. p. redactor în echipa iniţială de la Scânteia. 260 din 8 nov. 230 din 9 oct.Of. când este înlocuit cu Ion 26 27 V. 1945. partea I-a.A. ARDELEANU.

de geniu (r. ff. I-a (Decret nr. 29 V. partea I-a.E. cu care a avut o fiică. 645).P. Comisiei Aliate de Control. (1955-1960).S.51.Of. 206 din 1 sept. Pentru mai multe detalii. prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine. 1949.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M.R. această comisie se subordona. 1963 şi cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a III-a în 1964.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 6683).. AREŞTEANU.R.R.2011 Israel)... partea I-a. partea I-a.S. 1948 angajat referent la Direcţia Studii a Ministerului Sănătăţii (M.R – secţia Propagandă şi Agitaţie. Cornelia – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. Hertzel . Lupta de clasă. partea I-a.G. în 1971 decorat în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preşuri cu ordinul “Steaua R. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. d. 1948.C. radiat din registrele Forţelor Armate pe motive rasiale în 1940.E. apoi activist de partid. decedat în penitenciarul Aiud în 1977.1977 Aiud) (fiul lui Henric şi Matilda) – de profesie inginer chimist. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 55.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/A/A%2004.Of.I. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (indicat ca evreu în Kuller 2008a: 432).P. (A.P. 59. 646). anexa la dosarul nr.C. 663). 15 din 19 ian.C. 28 V. 53. nr.). 1948. dosar 51/1949. p. 423 din 15 iul. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. H. Bucureşti.C. Leon – în oct.” clasa a III-a. Mihaela (căs. ARONOVICI. 16 din 20 ian. iar din mai 1949 atribuţiile cenzurii asupra spaţiului publicistic sunt preluate de nou -înfiinţata Direcţie Generală a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri (D. ARONESCU.V. 54. specializat în statistică.. 2008 b şi 2008c. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. 56. 262 din 21 august 1979).17. condamnat în 1975 la 20 de ani închisoare pentru subminarea economiei naţionale şi divulgarea de secrete de stat 29. nr.S. nr. p. ASKENAZI.php. AREŞTEANU.VI. nr. economist. C. 3293. Bucureşti) – membru de partid din 1945. ulterior la A. p. al P. Abramovici. ARSENE. Andrei (31. în 1978. nr. reîncadrat în 194528. Etenne BERCOVICI) (d. 118-121) (M. Ştefan (n. 1941. etc.Of. membru al Comisiei Centrale de revizie (a C. 1070/108 din 5. ultimul loc de muncă în 1975 la Înreprinderea “Policolor”.C. inv. în 1958 cercetat disciplinar de C. 1941. p. Cumpănaşu). În 1946.” clasa a IV-a. partea I-a).XI.T. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 235 din 4 august 1952). 15 din 19 ian. Weiner). Edy (fiul lui Iosif) – după război inspector în cadrul D.P. De facto şi de jure. Solomo vici (2004: 131).) al P.N. Elena . sublt. 1948 în forma Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi redenumit Ministerul Artelor în mai 1949). după război “investit în funcţii economice importante” cf. nr. C. 233 din 7 oct. 186 din 13 aug. comi sia în discuţie devine Direcţiunea Presei din cadrul Ministerului Informaţiilor (ulterior a Ministerului Artelor şi Informaţiilor).C.1912 Braşov – 28. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 1988. nr. p. AREŞTEANU. fişa matricolă penală la adresa http://86..C.).Of. fd.M.M.S. din 1947 până la deces instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. M.S.Of. C.1958). Cornelia (n. în paralel cadru didactic la I. ARON. 5123). (Decretul nr. autor şi coautor al unor multiple cărţi şi articole în Probleme de economie. 5124. vezi Corobca 2008.C. Direcţia va fi transformată în Comitetul de Stat pentru Presă şi Tipărituri. 57. iar ca pensionar.C. 9.I. numir în 1952 vicepreşedinte al C. 1949.R. partea I-a.). 1949. În 1975.G. 52.E. Gita în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. cu referat de cercetare la Fd. în anii ‘60 funcţionar superior în Comitetul de Stat al Planificării (C. 25 .%20Ardelea%20-%20Azoitei/Ascher%20Andrei%20H/index.P. (dosar nr. ASCHER. p.Of. al P.V.R.P. partea I-a.C. 206 din 1 sept. al P. emigrat în Israel împreună cu soţia sa.125. Mişu (Mihail) (1910-1950) – ilegalist. 28/1956. I.Of. 58.

1949 (M.I.Of. 645). nr. partea I-a. 67. Mendel . 264 din 14 nov.R. partea I-a. şi membru al secţiei Economice a C. AŞMAN. 61. 166/784 din 21. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. nr. fd. Islea . Iaşi) – de profesie contabil.Of. 70. încă în viaţă în 2010.. al P. Ernest – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. decizia nr.VIII. 804 din 21 dec. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.C.C.G. p.C. p. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 26 . AVANDICI. partea I-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p. nr. a M. 68. 1947. Saul ŞAPIRA) (n. Maria . AVRAM. f. 15 din 19 ian. până în febr.XII. III-a. în anii ’60 vicepreşedinte al C. condamnat penal pentru speculă în 1953. şeful sectorului Carnete şi Evidenţă al C. AUSBURG. 1964 (tatăl Mirelei Aşman?). 73.S. al P. 423 din 15 iul. ASKENAZI. şi asistent cumul la catedra de planificarea şi organizarea întreprinderilor din cadrul I. partea I-a. f. Mendi – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.N..).E.P. M. nr.P. Stela . nr. membru al comunităţii evreieşti din Bucureşti. ASKENAZY.Of.Of. 645). ATIAS. ulterior funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Uşoare (’60? – ’70). nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.C. 131 din 8 iunie 1948. 5 din 9 ian. partea I-a. 112.a.C. 2 ş. 1949. partea I -a.G.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Mayer-Herş ATLASMAN30) (n. 1123). p. Horaţiu (n.P. 209 din 9 sept. 69. din ianuarie 1967 consilier referent în cadrul Secretariatului General al Consiliului de Miniştri. Tudor (n.C. al P.I.R. ilegalist (membru de partid din 1930). B/19431. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.P. 1947 a ministrului Justiţiei în M.I. Bacău) . nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C. Osias . apoi responsabil în cadrul secţiei organizaţiilor de partid a Direcţiei Organizatorice (v. 644). nr. AVADIC. p. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. AVĂDANEI.E.şef de cadre la Direcţia Generală a Exploatării din Ministerul Industriei Lemnului în guvernele Groza.B.C. Max Beno (în alte documente ortografiat “Askenazi”) – după război controlor în cadrul D.R. 1949. nr. – secţia Cadre. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.C.C.Of. (M.E. C. 30 V. după război controlor în cadrul D.. AUSCH. nr. al P. nr. f.C. Adina .G. 6. 64. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.. (?) AVRAMESCU. p. 17 din 21 ian. I. 316.P. 71.. III-a. 24.1913 Valea Rea. partea I-a.Of. v.P. D.I. din 1954 funcţionar în cadrul C. 1963. nr.M. Cela / Heda (soţia lui Mendi. (din 1945 până în 1960). partea I-a.R.. 66. infra) – de profesie inginer textilist. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.1909.C. 4611). dosarele nr. 4968). 32 din 8 febr.A.125 din 17 dec. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.R (1953). dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. 74.R.C. 804 din 21 dec. 1964. AVADIC. 1948.din 1947 controlor în cadrul D. C/2072.C. 508. din 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.S. 62.în anii ’50 profesor de planificare la I. demis şi exclus din partid (dosar C. 72. partea I-a. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. p. S. AUSTERMAN. nr. AUDERBAN. 7438.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.S. Ernest – după război prim secretar presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor.Of. M.după război referent în administraţia centrală a C. 15 din 19 ian. 3660).60.I. p. Ficu . 15 din 19 ian.1953). 63. p.B. 1949.C.1949. 148 din 25 iunie 1941.C.B. p. 1948. p. 120 din 26 mai 1948. D/1315. A. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. 1949.1.P. 65. partea I-a. (dosar 63/1955). Radu .Of. 10092).1.Of. ATANASIU.Of.” clasa a V-a.II. partea I-a.Of.

a fost soţia medicului David Salzberg. în 1947 de către Ana Pauker. 643) BABENCO. rămas în Occident. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.C.E.S.C. Kuller).A. p. p.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1959 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. iar ulterior secretar general la Ministerul Industriei Alimentare (până în 1964).Of. partea I-a. Ancel 2005: 246. apoi prin Decretul nr. 1948.D.P. 84.75. decorat prin Decretul nr. 98. 69 din 23 martie 1948.D. 646). 85. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 176). în 1941.I.E. Adolf – în 1948 era consilier tehnic în centrala Ministerului Justiţiei (M. sora sa. unul din principalii denigratori ai lui W.în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. BALAŞ. 2540).S.R. 9. iar apoi definitiv în S. Mauriciu (n. Egon BLATT32.U. 15 din 19 ian. ulterior şi -l românizează în „Balaş”. 1795). unde continuă activitatea publicistică (inclus într -o seie de autori evrei în F.1912 Smanenka. în 1948 numit membru al comisiei de disciplină a I.adjunct al organizaţiei Cluj a P.B. în 1945 îşi maghiarizează numele în „Balász”. care “a contribuit masiv la C. 308 din 12 aug.fost condamnat pentru spionaj în favoarea U. inv. p. căs. BACHER. partea I-a. 239 din 14 oct.Of. Solomovici 2003: 139. Eugen (n.X. Lenin”. partea I-a. 1946 în M.S.P.R. fond 495 (“România”). p. Filderman după război. Nisim . AVRAMOV.M. Rosen 1990: 66. Israel (1902 Botoşani – I. BACHER. fiul lui Ignác (Ignatius) şi Boriska (Barbara). (M.R.P. 8187).C. Hirsch) . H. 7.Of.A.1916 Bucureşti) – în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. profesor de economie mondială la I.U. 10522 La întoarcerea în ţară. 1948 cu “Ordinul Muncii” clasa a III-a. iar după stabilirea în S. 1946. a III-a. avocat. 83.. nr. nr.E. Ita Meerovna GOLDMAN) – ilegalistă. I. n. adoptă forma „Balas”.I. partea I-a.U.E. decizia ministrului Justiţiei nr. BACIU. 16 din 20 ian.1993 Honolulu.R.-izarea comunităţilor evreieşti” (cf. Cluj. C. după august 1944 şeful Secţiei Gospodărie de Partid a C.S.1922. al P. nr.D. (1950). ulterior activistă a partidului. partea I-a.C.R.Of. în 1939. Efroim-Mauriciu PAUCKER31) (n. Lidia (n.VI. publicist.A. preşedintele F. cu scriitoarea Mira Simian. Rotman 2004: 47. BADEA. 2167 din 29 de. după revenirea în ţară redactor la revista lunară Probleme Economice şi şeful Direcţiei 31 32 V.C. Ucraina – 2. nr. kominternistă (INCOMKA.S. BAILICH. (1951-1961) şi simultan şeful Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Industriei Uşoare (H.534 din 6 sept.E. încadrat în M. p. 27 . 82. Kuller 2008a: 47.1961 Bucureşti) – absolvent al liceului “Laurian” (1921).. secretar de legaţie la Legaţia României la Londra (19481949).A. Voitonovici) al României (1948-1952) (singura menţiune în Solomovici 2001 II: 42). nr. 1949. traducător.1971 Bucureşti) . după război redactor la Libertatea (1944-1946).III. “vechi comunist şi conducător C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 658). (1944-1948).” clasa a V-a. apoi ataşat de presă la Legaţia României de la Berna (1946-1949). Simion (19.R. 1949. 91. al P. 77. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.R. . 225. 1949.d. BACIU. 84).Of. Sager)) (29. Moses Rosen). 77. Samoil – după război judecător cu grad de consilier în centrala Ministerului Justiţiei. I. (Institutul de Studii Economice şi Planificare) “V.C. revenită în ţară în 1944.E.E. Iulius – procuror şef adjunct (al lui Al. 79. se stabileşte iniţial în Brazilia. nr. refugiată în U. 15 din 19 ian. prin Decretul nr.R. Ştefan (fiul lui Ioan şi Elisabeta (n.) – memorialist.C. p. Raşela (profesoară la Liceul “Gheorghe Lazăr” din Bucureşti). 76. partea I-a. Bucureşti (M.Of. 80. iar în acelaşi an cu ordinul “Steaua R. BACALU. 78. decorat în 1948 cu. incinerată.R.VII.. S.I. 81.1918 Braşov – 7. 88.S.-ist” (cf. dosar nr. BACAL. 223 din 26 sept. la Direcţia I.

p.1906 Craiova – 1962 Bucureşti) – deputat de Dâmboviţa pe lista B. încă în viaţă în decembrie 2010. Victor Morfei. Albina (1949-1950). inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (până în noiembrie 1948). 232 din 7 oct. al P. apoi ziarist în perioada interbelică.C. inv. Or. şeful Serviciului de Presă şi Propagandă din Ministerul Industriei Alimentare şi redactor al buletinului ministerului Industria alimentară (1952-1958?). Eidlitz şi E. al P. p. fiul lui Jean şi Paulina) (20.” şi “Meritul Cultural” cls.R. Dumitru Georgescu. redactor la radio (1945). partea I-a. 40. p. 87.U. BARANGA. consilier juridic al delegaţiei României la sesiunile Adunării Generale O.C. V. prozator. (1949-1952)33. consilier în cadrul Consiliului de Miniştri (1958-1973). C. 90. 91.C. în M. şi Magdalena Iacob. 5 din 9 ian. ulterior şeful serviciului Personal la Ministerul Comerţului (1948).R.1979 Bucureşti) – ilegalist.VI. partea I-a. 26 din 1 febr.. eliberat în 1954. Ariel LEIBOVICI34.R. (27. 113 din 27 ian.. Victor Nagy ş. p. II-a în 1954.C. 1948. redactor la revista Studii de Drept Românes în anii ’50’60.. fiul Goldăi) (25. 89. apoi secretar genral la Ministerul Comunicaţiilor. II-a în 1971.504 din 27 nov. BARANGA. decorat cu Odinul Muncii cls. 11281). Constantin Dinu. fond 495 (“România”). Nistor. ulterior poet.a. arestat în cadrul “epurărilor” din 1952 (oficial acuzat de deconspirarea de secrete de stat). p. 283 din 6 dec.N. (1947-1949) (M. Balaş.I.C. 1947. Gr. E. (1969-1974). Ioan Magda. ulterior şeful secţiei Economie Mondială din cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. nr. 1947. BARASCH. p. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 2009: 77).I. 35 V. după război redactor la Vremea literară şi Călăuza artelor (1948-1949). ulterior inspector general al Direcţiei Artelor din Ministerul Culturii şi membru al echipei redacţionale la revista Teatrul în anii ’50-’60. Dobriş.C.G. nr. a M. corespondent la Tribunalul Poporului (1945-1946).IV. partea I-a. Gazeta literară (1954-1957).1913 Bucureşti 10. 316). 10832. Emeric György Kiss. BARANY35) (27. Gh. în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Băuturilor Spirtoase şi Produselor de Fermentare (M. Ion Craiu. al P.IX. 264 din 14 nov. 750).VI.Of.Of. IV-a în 1959.Of. BANDNER. sau maghiarii Adalbert Szabo.86. decizia ministrului Justiţiei nr. 118.P. frecvent considerat ca având o orientare antisemită de mulţi autori evrei. Economice a M.E.Of.Of. Gheorghiu.E. p. căsătorit cu actriţa Marcela Rusu (1926-2002). (v. traducător. inspector general la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) (1946-1948-1952). zis “Leibu”. ordinul “23 August” cls. inv. anchetat. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.S. redactor la revista Studii de drept românesc (anii ’50-’60). Vasile Hulduban.Of. etc. (1946-1948). M. Vrancea – 27. decizia ministrului Justiţiei nr. 1946. director al Direcţiei de Studii a Arbitrajului de Stat de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1954). Mendel. 179 din 5 aug. pentru detalii. Eugen A. – 22 martie 1952 din arhiva secţiei Economice. BALTAZAR. 3293.D.1987 Bucureşti) . nr. Al. nr. – inspector la Direcţia Medicină Curativă a Ministerului Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al.controlor în cadrul D. Al. emigrat în 1966 în Israel. Emil Papuc. 295 din 20 dec. partea I-a.IX 1902 Mera. nr. ulterior preşedinte al secţiei de Drept 33 În cadrul valului de epurări din 1952.R.1977 Bucureşti) – frizer. nr./7. (1955-1959).). membru al C. partea I-a.1949. redactorşef al revistei Urzica (1949-1979).1906 Bucureşti – 24. 88. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1946. 9/1959. partea I-a. poet şi publicist (autor. 225. Aurel (n. 34 V.VIII. 6474. 12626. nr. dosar nr. iar în 1967 stabilit în SUA. (1956-1957).A. 10092). dramaturg. 1920-1965 a A. se cuvine amintit şi aici că între funcţionarii guvernamentali arestaţi şi/sau anchetaţi în 1952 se numărau nu doar Vasile Luca. Leopold GOLDSTEIN.Of. BANTZER.N. Camil (n.jurist. 1946 în M. partea I-a. în 1947 numit secretar al Comitetului de Lectură de pe lângă Direcţia Generală a Teatrelor din cadrul Ministerului Artelor (M.C. Solomon .X. Victor Ivanceanu.IV. 2399). anexa la dosarul nr. dosarul nr. unde urmează o carieră universitară (matematică).R.C.319 din 16 apr. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. inter alia.C. cu referat de cercetare la fd. Z. ci şi românii Aurel Vijoli (preşedintele Băncii de Stat). ulterior controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. Hugo “Gheorghe” (n. 28 . fosta soţie a lui Alexandru Bârlădeanu. 1946. al versurilor imnului comunist din 1948 “Zdrobite cătuşe”).P. (1976!). respectiv ordinul “Steaua R. 1947.

ulterior cercetător al Ministerului timp de 3 decenii (în cadrul secţiei de statistică sanitară a Centrului de Educaţie Sanitară). activist P. inv. al Asociaţiei Juriştilor.psih.1916 Piteşti .Of.Of. Filip-Iancu BARUCH) (29.C. BARON. apoi doctorand la Leningrad (titlul de doctor în 1953). secţia Cancelarie – dosare anexe. 106 din 14 mai 1945. în 1948 repartizat la Contenciosul Ministerului Comerţului (M. “Semat” (M.V. ultima menţiune publică în 1978.M.. partea I -a. FELDMAN36) (24. 1916 Piatra Neamţ) – până în octombrie 1947 controlor la DG. (1955) (Berindei.C. p. FEDROM 2008: 86). 645). anexele la dosarele nr. p. şi http://iec. 101. Lazarovici). 4384). Kuller 2008a: 432). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. coleg.C. partea I-a.2007) (cumnatul lui H. al P. ulterior preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii naţionalizate I. al P.Of. 1903). 1945. soţul Corei (Cuţa. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.R. Iaşi. Gabriel (n. BARHAD. al P.Of. şi Kuller 2008a: 54. bun prieten şi co-autor cu Gheorghe Brătescu (ginerele Anei Pauker). 1948. Marcu – în 1945 era consilier tehnic la Secţiunea Juridică Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului cu Naţiunile Unite (M. 96./P.C. 97. partea I-a.Of. partea I-a.ro/anuare/aratafisatest. Bernard (în alte documente BARHAT) (fiul lui Beriş şi Sim(h)a) (1918-2002?) – după august 1944 secretarul sectorului de studenţi P.M.1904 Bucureşti – 31. a M. 93. 3293.Civil a C. BARHAD.M.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 256 din 5 nov. 1949. 127 din 3 iunie 1948.C. 120654 din 28 nov. BARASCH. 95. în Burbank. nr. nr.C.Of. Ştiinţifică şi Enciclopedică). nr.R. 28/1956. apoi preluat în Ministerul Industriilor şi avansat inspector (M. 1947.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 116. n. p.. al P. 112 din 17 mai 1948. 15 din 19 ian.1984) (zis “Bilu”) . cu care a avut doi copii: Ioan şi Dorin) – în anii ’50 şef al Agenţiei Economice a României la Moscova.R. partea I-a.Of. se pare încă în viaţă. M. p. 136/1956. p. California.membru de partid din 1942. partea I-a. Ilie (n. nr. BAYER. nr. director adjunct al Institutului de Igiena Muncii şi Boli Profesionale (1954-1964).R. Aurel – farmacist. Hilel Adolf – director general adjunct al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul de cenzură de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1949-1952). 99. la sfârşitul anilor ’40 şeful direcţiei Farmacii şi Medicamente din Ministerul Sănătăţii (Bărbulescu et al.(dosar 63/1955) (menţionat şi în Solomovici 2004: 538). p. partea I-a. C. cu grad de consilier diplomatic. 2971). 8598). 1945. 2640. V. când publică Bolile profesionale şi prevenirea lor (Ed. 94. partea I-a.I.I. 100. 79 din 3 apr.R. Aurel (n. între 1947 şi 1950 cadru didactic la facultăţile de medicină. 85 din 25 apr. (1951). membru corespondent al Academiei Române (1963). BARU. nr. Filip-Iancu (n. în 1946 înacdar ca inspector sanitar general în centrala Ministerului Sănătăţii. (M. Iaşi. nr.A. p.C. 98. 4848). BARBU. sora lui Emil Calmanovici. 219 din 23 sept. decizia ministrului Justiţiei nr. 200-1. Obedeanu.C. al P. partea I-a. 92. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. BARAŞ. 1947. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.C.IX. BARASCH) – membru de partid. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). (dosar 29/1957) (v. p. nr.C.E.M.Of. 9857. M.R. BARBU. soţul Rosinei (n. specializat în istoria medicinei. 198.Of.R. p. BARHAD.II. cu referat de cercetare la Fd.A. după război şeful Serviciului Preţuri în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. 104 din 8 mai 1947.C. după întoarcerea în ţară medic M.uaic.R. nr. 36 37 V. respectiv filosofie (catedra de marxism leninism) din Iaşi. nr. Simion – în 1945-1948 şeful contenciosului Ministerului de Finanţe. Zorel . ulterior director adjunct al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică.php?letter=B&id=5465 29 . 10729.R. Kuller 2008a: 5737). 3409). 2009: 179.

176 din 4 aug. Eugen BENDEL. N. 1949. M. cu rezumat disponibil la adresa http://iit. BĂLĂNESCU. 1/1950 al articolului “Împotriva cosmopolitismului şi arhitecturii burgheze imperialiste” în care anunţa că “arhitectura nouă va fi construită în mod conştient.C. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.shtml). a M. 103.N.1912 – 1991 Bucureşti) – membru de partid din 1942.Of. 1947. criticat între “deviaţioniştii” din minister în iunie 1952. şi 14 nov.C. singura de specialitate din ţară. Nicolae38 (23. 1947. sub îndrumarea continuă a Partidului”. 2026). nr. care a petrecut anii ’30 şi războiul în inchisoare. 1948. 1948. de formaţie arhitect. BĂLĂNESCU. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.N. inv. al P. ulterior inspector în centrala Ministerului de Finanţe. M. 1965-1969. nr. M. 104. 76 din 30 martie 1946. apoi la Atena (responsabil şi pentru Cipru) (1960-1968).Of. partea I-a. al P. partea I-a. 106. (1951) (dosar R/85 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. p. 3002).Of. partea I-a. nr. decan al Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (1952-1953). III-a. soţia prof. cât şi de cercetătorul (fost C. (1952). după război redactor-şef adjunct. cu Otilia (n. dosar nr. director (şeful direcţiei politice) în centrala M. 590). II-a în 1964.E. după război inspector de vamă la Inspectoratul Satu-Mare (M. 8 iun. 6864). 30 . sa sinucis în 1952.G.C. partea I-a.C. inv.M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1969-1975). nr. la Direcţia Vămilor. fond 495 (“România”).Of.C. 1949. în care din 56 de pagini. al aeroportului Băneasa (1944-1947).E. II-a.S.ro/adxenopol/aiix/aiix_10/aiix_10_10. BĂLAN. (1957-1965. Simelia. III-a.. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. fost secretar al lui Ştefan Foriş. partea I-a.R. 10. Ion.Of. stenograma adaptată a emisiunii din 10 august l a adresa http://www. activistă a P. ulterior numit ambasador la Helsinki (1968-1972). prin critică şi autocritică.R. între 28 nov. 312. p. după 1944 activist al Uniunii Patrioţilor. 39 Respectiv şef al misiunii diplomatice a României de pe lângă guvernul provizoiu al R.I. III-a. apoi student farmacist în Bucureşti. ilegalist.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. în alte documente “Bender”) (n. responsabil de politică externă. căs. M.R.C.V.D. 225. 13 din 17 ian.Of. deputat în M. 1185. căs. 191 din 20 august 1947. (1965-1969).Of.R. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.1920) – membră de partid din 23august 1944. partea I-a. 2346). M. pe linia ideologiei socialiste. 52 erau de îndoctrinare (apud Trişcu 2002). imediat după reţinerea ministrului Vasile Luca. Elena (n. al P. nr. 24 din 30 ian. KATZ) – ilegalist. 225. partea I-a. iar apoi chiar directorul Direcţiei Administrative (1949-1952).” cls. partea I-a.A. dosar nr.P.A. semnatar de pildă în revista Arhitectura nr. nr.G. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Economie şi Administraţie Locală (1969-1974). Pasca). 38 Menţionat ca evreu atât de Radio Europa Liberă în 1965 (v.C.A. la Roman) – absolvent al liceului “Laurian” din Botoşani. ministru adjunct al Construcţiilor (1957-1958). preşedinte cu rang de ministru al Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (redenumit pentru Arhitectură şi Sistematizare în 1955) (1952-1957).tuiasi. I. 105. nr. fond 495 (“România”). nr. (1948195239). p.S şi Arhivele Naţionale) Gabriel Catalan (în articolul “About the Sovietization of Romanian Architecture”.iit. în stilul realismului socialist în arhitectură. p. 7537). co-arhitect. BĂDESCU. ambasador la Paris (1956-1960). 11 din 14 ian. director general în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Lucrărilor Publice (1947-1952). 1950. Marcel [alias] – fost ilegalist.R. iar în 1981 (pensionar) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. decorat cu ordinul “Steaua R. unul din principalii responsabili ai sluţirii arhitecturii capitalei şi ideolog-şef în arhitectură.pdf). ROSENZWEIG. Bălănescu) (n. membru al C. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. aceasta într-o revistă. 293 din 18 dec. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 11186.. 737. la Scânteia (1946-1948). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. BĂLAN.M. p.102. 34 din 10 febr.IX.Of.1910. p.osaarchivum. al fabricii APACA (1947) şi al complexului “Casa Scânteii” (1948-1956). Marcel (n. Mircea (n. în anii ’50. p. 3878. partea I-a. după război controlor în cadrul D.

rămas în Basarabia după iunie 1940. a M. după 1990. u. 111. 204 din 5 sept.E.R.I. 1947. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din cadrul Ministerului Industriei (M. BĂLTEANU. ministru al Comerţului Exterior (1948-1953. Emanoil – în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. al P. membru al Comitetului Executiv şi al Prezidiului Permanent al CC al PCR (1965-1969). partea I-a.I.I. Bucureşti) – licenţiat în drept (1937. 6598). Ana Feige (n. 183 din 10 aug.C. p.C. 5784). 113. Theo – din 1947 inspector în cadrul D.456 din 10 nov. 251 din 30 oct. 97047 din 25 oct.C. multiplu decorat de autorităţile comuniste. partea I-a.Of. decizia nr.după război inspector general adjunct în cadrul D. nr. cimitirul Giurgiului) – din 1948 (când este încadrat ca şef de serviciu la Direcţia Bunuri a Ministerului Finanţelor) funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist. 77 şi 249/1952) (v.II./P.C. nr.R. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie (M. 40 41 V. soţia ilegalistului George Becheanu. (1955-1969).1996.Of. partea I-a. 1907) – secretar tehnic al Comisiei Controlului de Partid42 în anii ’50. BEILICH. 1627). este trimis la studi la Institutul Central Economic de la Moscova). în 1947. expert economic al Comisiei guvernamentale române la tratativele de pace de la Paris (1946-1947). 1949.C. cu rol de organ de anchetă şi instanţă disciplinară pentru membrii de partid. 112.S. în calitate de membru al C. 1948. al partidului comunist din R. SPIEGLER) (n.14. 263 din 16 nov. 1948 inspector în cadrul D. dar şi de către fostul suveran Mihai.Of. 58 din 10 martie 1948. Iaşi). BECK. nr.Of. secretar general al Ministerului Economiei Naţionale (1946). (19621965). p. revenit în ţară în 1946 . al P. (dosare anexe. Leon (fiul lui Samuel) – directorul Direcţiei Evidenţă din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri după 1947. preşedinte al C. din 1970 preşedintele secţiei de Studii Economice la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu” şi.I. (1955-1956). 110. partea I-a. GOLDENBERG (?)) (25. ministru adjunct al Comerţului (1948). nr. David (n. Rudy – din febr.R. nr. cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor.Of.1916 Bucureşti . ministru adjunct al Industriei (1948). nr.E.R. 115.G. pentru angajare M.1997. V. Alexandru (n. 6629).a.P. III-a. BÂRLĂDEANU. 198. Comisia de Control a C. profesor de drept (1937-1940).E. 255 din 27 oct. 1948.C. 6628). p.Of. nr. a M.C. p.C. 9711. (M. BECHEANU. al P.Of. probabil agent sovietic (Watts 2011: 148 n.1911 Comrat (Basarabia) 13. 1947 a ministrului Justiţiei în M.107. 1213). membru de partid din 1943 (când. preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1967-1968). apoi al Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948). decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls.M. David BERCOVICI40) (14. a fost reorganizată şi redenumită Comisia Controlului de Partid în 1950. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1965 şi 1967-1969). în timpul războiului evacuat în Karaganda. BĂNUŞ. şeful secţiei Asistenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. 30. ulterior cu diverse funcţii pe lângă Consiliul de Miniştri.director adjunct al Centralei Industriale a Sticlei şi Cermaicii Fine (1948-1949) (M. 1945 în M.I. 108. BECK.Of. (M.C. p.M. Salo EBNER41) (n. BĂNESCU. p.M. 10040. nr. 1941.C. 183 din 10 aug. 158 din 12 iulie 1948. p.G. iar în 1965 retransformată în Colegiul Central de Partid. 4.XI. membru al C. 8072). 114. nr. partea I-a. partea I-a. 376). membru supleant al Biroului Politic al C. al P. după 1989.C. partea I-a. 2121).C. a M. 113. 35 din 11 febr. 31 .1910 Galaţi) . Fritz . p. 1947. partea I-a. Bucureşti. partea I -a.I. p. p.S. preşedinte al Senatului în prima legislatură postdecembristă (1990-1992) şi vicepreşedinte al Academiei Române (1990-1994).Of. BECK. cu fişă de cadre la secţia economică a C. nr. Sorin (n. 19531955).C. 109.Of. 1948.S. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.C. partea I-a. deizia ministrului Justiţiei nr. 42 Fondată în noiembrie 1945 şi prezidată iniţial de Constantin Pârvulescu.G. 45 din 24 febr.R. 1945.

Of.. 7665).Of.C. decorat prin Decretul nr. 219 din 26 sept. (dosar 118/1951) (v. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. BENKÖ. (M. partea I-a. ulterior funcţionară în aparatul diplomatic comunist (în cadrul ambasadei de la Budapesta în 1956).A.R. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. BENKÖ.116. nr. 23. pe durata studenţiei. 125.IV. 145 din 26 iunie 1948.după război. 121. 1969) şi Morala în existenţa umană (Editura Politică. Bela AUERHAHN) (n.1917 – 10. după august 1944 responsabil organizatoric al U. a M.E. Ury (n. 1948. Emeric . ulterior adjunct al rectorului Şcolii Superioare de Partid “Ştefan Gheorghiu”. presedinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie (cu rang de ministru) (1950-1953).G. 31 din 7 febr.S. partea I-a. 5386). (Berindei. BENADOR.I. 1033).VI.R.I. (1985). i-aar fi denunţat pe unii sionişti organelor de anchetă. 120. BELU. p.. BERARU. şi membru al organizaţiei de partid din minister. şi A.C. Carol .Of.. fd. 1945 în M. partea I-a. numele adoptiv transliterabil în cheie ebraică “ben ador”.VIII. p. dosar nr. p. secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. în conducerea C. nr. Academia RSR. 9857. nr. 95835 din 19 sept. 1948. 1948. 201 din 31 aug.C. până în iunie 1948.IX. arhitect.C.IX. Bucureşti. 32 din 8 febr. (1952-1955). Aurelian (n. 7262. 1949. C. 32 . Ştrul Beraru) (21. Simon Moise SCHMIDT-GRINBERG.1972) şi apoi de către preşedintele Băsescu în 2009. BERARU. Sofia (n. Alfred – după război instalat de comunişti director în cadrul Băncii Naţionale a României. 1945.Of. incinerată la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. “autocritica” sa reprodusă şi în Constantiniu 2003: 39-41). şefă de birou în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. partea I-a. Tereza MÜLLER RABINOVICI) (15. 1918 Tg.Of. p. 51/1952. respectiv profesor de limba română. până în febr. 43 44 V.S. III-a (Decret 259/28. a copilărit la Brăila – d. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M.G.N.E. Dobrincu şi Goşu 2009: 116). după război. Niculae (n. respectiv cercetător al Academiei R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. 126.ilegalist. nr. redactor responsabil (oficial director) la România Liberă după august 1944 până în anii ’50. 1 mai 1895 Milişeuţul de Sus. nr. partea I-a.XI. interpret în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M.C. nr. 124. partea I-a. p. partea I -a. etică şi publicist44. p.I. al P. 117. 1989). căs. 5182) (soţia lui Carol Beram). ulterior ocupând diverse funcţii de răspundere în domeniul arhitecturii şi proiectării. 1947.C. MARCOVICI) – în 1948 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. după Revoluţie membru în Consiliul de Conducere al F. p. 1948-?) (M.1906-1968) – după august 1944 activist de partid. M. ulterior transferat la cerere instructor C.R.C.. 122. p. 7401 BELLU. 123. 207 din 7 sept. Bucureşti.1916 Brăila – 1997 Bucureşti) .C. însemnând “fiul generaţiei”) (n. E.E. autor al clădirilor primăriilor din Bistriţa şi Baia Mare. BENEDEK. nr. partea I-a. cimitirul evreiesc Giurgiului) – membru de partid.R.E. Suceava.Of. decan al Facultăţii de Arhitectură şi chiar prorector al Institului “Ion Mincu” în perioada comunistă. 1033).Of. 1947.E.R.C.D. Bucureşti. Între cărţile sale se numără Tineretul şi idealul moral (Ed.C.1971.A. nr. decorat în 1972 cu “ordinul Muncii” cls. decizia ministrului Justiţiei nr. Gheorghe (n. p. Sofia . 138 din 17 iunie 1948. 194 din 25 aug.Of. cu Draga. Tiberiu (zis “Tibi”) – profesor.N. (1946-1947. 8367. 1948.R. al P. nr. partea I-a. a M.1985 Bucureşti) – membră de partid din 1945 (dosar B/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).S. Mureş) – din 1948 translator 118.Of.controlor în cadrul D. BENEŞ. al P. BERAM. 1123). 1949.C.. (?) BEKAVETZ. p. Elena (n.N.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 31 din 7 febr.C. M. Bellu SCHOR43) (23. în mandatul Anei Pauker funcţionar la Direcţia Cadre în centrala M. nr. şi director T.Of. respectiv autor ocazional la revista Teatrul în anii ’50. deputat M. potrivit lui Solomovici (2004: 58). partea I-a.E. Cancelarie.C. 119. 5 oct. 256 din 5 nov.

partea I-a.M. respectiv Berghean) .R. (1960-1989).C.R.C.R. BERCOVICI. BERCOVICI. Teodor . 184 din 11 august 1948.C. 1948. Atanasie . Maximilian Bergman(n). 15 din 19 ian. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. al P.Of. 1947.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. partea a 2-a. dosar nr. ministru al turismului (1985 . 133. 1949.C. 2667. nr. 35 din 11 febr. M. partea I-a. nr.cu dosar la secţia Economică a C. din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Regionalelor).P.din 1947 controlor în cadrul D. BERGER. ministru secretar de stat la Agricultură și Industria Alimentară (1979-1981). – secţia Propagandă şi Agitaţie. a M. BERGHER. p.R. 131.C.Of. decorată în 1967 cu ordinul “Meritul Muncii” clasa a III-a. 132. partea I-a. 131 din 8 iunie 1948. BERCIU. decorat în 1961. 264 din 14 nov. n. p. nr.Of. 1947.Of. 33 . Bucureşti în anii ’50 şi activist de partid.G. 134.A.E. BERKOVITS.I. Laurenţiu – secretar al C. al. p. (1954). al P.Of. 1946 transferat ca prim secretar de legaţie la ambasada României de la Varşovia (M.E. nr. 646). nr. nr. nr. partea I-a. BERGER. Paula – după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. BEREŞ.1949. (57/1956) (Solomovici 2003: 185. 51/1949. nr. 4181.Of.C. ministru al Muncii (1981-1990). p. 803 din 21 dec. în 1948 numit director adjunct al Centralei Industriale a Bumbacului.E.Of.membru supleant (1955-1960).C. a M. M. 15 din 19 ian.R. Maxim (n. 8471). Iancu – după război secretar de legaţie II în centrala Ministerului Afacerilor Străine.C./P. partea I-a. nr. nr. Leon – din mai 1945 translator interpret-şef la cabinetul primului ministru. M. Vasile . 140. 121 din 31 mai 1945. 315. 1964 cu Medalia Muncii.22 decembrie 1989).I. 136. 45 După unele surse neverificabile.din 1947 controlor în cadrul D. 1213.1925. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. M.C. apoi Cluj (1965-1968) și al judeţului Ilfov (1978). 282 din 5 dec. partea I-a. p. (?)45 BERGHIANU. 7817).R.C. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 4968). p. 1949. 17 din 21 ian. 139. C. partea I-a). 1947. p. al P. partea I-a. 1949.Of. nr. 129. 105 din 8 mai 1948. 4512). 1964 şi 1981. partea I-a. 5 din 9 ian. 70 din 23 martie 1946.Of. Adrian . 19. BERCU. 3372. partea I-a. partea I-a. instructoare în cadrul sectorului Presa Centrală al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.VIII.B.Of.G. 2001: 79). al P. 130.. cu dosar la secţia Organizatorică a C.C. p. în 128.C. 135. Adolf Wolf în 1947 membru suplenat al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Bumbacului (M. nr. 137. Bănică .C. 642). (M. partea I-a.Of. p.127. BERCU. BERCOVICI. nr. apoi cu drepturi depline al C. președinte al Consiliului de Stat al Planificării (1965-1972).N. 118-21).I. 501). (M. 1947. Aura – din 1949 activistă de partid. S. p. pp. Sighişoara) (în alte documente oficiale ale partidului ortografiat Bergheanu. 8971).S.C. M. nr. din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. 216 din 19 sept.D. fd. Ana – iniţial angajată în ianuarie 1947 ca secretar cultural la Regionala Târgu Mureş a Ministerului Informaţiilor.Of. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p. p.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. p. partea I-a. 709 din 21 iulie 1967.R.C. 229 din 4 oct. Alfred . 10092). P. (dosare anexe 160/1952). BERCOVICI.M. prin Decretul nr.. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. nr.Of. al P.I.R. 1947. prim-secretar de partid al regiunii Stalin (începutul anilor ’50). nr. p. ministru al Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (19721978). vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1965-1967).Of. BERGMAN.C. 87 din 13 apr. 138. partea I-a. iar din 1948 la Subsecretariatul de Stat pentru Naţionalităţi de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. şi redactor la revista Munca de partid (A.

1267). 96/1968. nr. 45 din 24 febr. Gabriela (cu frecvente variante de ortografiere “Bernachi”. Nastasă şi Varga 2003a:641). C.C. fond 495 (“România”). p. decorată prin Decretul nr.R. dosar nr. 34 . 76 din 30 martie 1946. Joseph – în toamna lui 1944 numit secretar economic I în centrala Ministerului 142. al P.D. – numit în mai 1948 membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor.D. BERMAN. respectiv “Bernaki”) – membră P.) şi Femeia (revista săptămânală a F.I.Of. p. anexa la dosarul nr. – după război vicepreşedinte al casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (M. Tony – după război şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 644).R. nr.141. 151. partea I-a.F.C. şi I. 76 din 30 martie 1946. BERMAN. 3001). 16 din 20 ian. 1949. 2267). redactor la revistele Drumul Femeii (organul de presă al U. 662). nr. HA007 şi HA008.Of. p. 145. 111 din 15 mai 1948. 1949. fotografiile nr.Of.M. în martie 1945 transferat ca ataşat comercial la Beirut (M. 1949.... 46 Constituită la 3 ianuarie 1948 prin fuziunea organizaţiilor U. al Frontului Democraţiei Populare. p.R. şi B.D.Of. 1948.I. 47 V şi proiectul Fototeca online al A. nr.. nr. ulterior rechemat în ţară şi încadrat consilier economic la Direcţia Organe Exterioare a Ministerului Comerţului (M. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. 150. 3293. p. A. consilier comercial în cadrul Legaţiei de la Londra după 1944 (v. inv.47.D. 176 din 2 august 1948. doc. BIROU. p. p. partea I-a. BERMAN. 1949. partea I-a. şi dosar B/130 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1900) – membru de partid din 1947. 1949. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.F.E. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of. Organizaţia de Femei din Apărarea Patriotică.Of. epurat. p.C. 153.). p. partea I-a.F. M. 225.R.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p.C. Andreescu. a III-a. nr. ministru adjunct al Prevederilor Sociale (1952-1957) şi membru al C. 1949. nr. inv.. BIRCHENTHAL.R. partea I-a. 644).în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr.R. Avram . Organizaţia de Femei din Frontul Plugarilor şi Organizaţia de Femei din cadrul Uniunii Patriotice Maghiare. 144. v. Saly .Of. (partea I B) nr.C. 37 din 14 febr. 4365. p. BERNACKI.R.C. 1857. din ianuarie 1949 avansat şef al Serviciului Contabilitate (M. 15 din 19 ian. deputat în Marea Adunare Naţională (1957-1961). probabil aceeaşi persoană cu omonimul.F. ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.. Henriette – din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. 707).C. 17 (3 iunie 1948): 5). după august 1944 directorul general al C. cu referat de cercetare la fd.F. 1945-1948).R.Of.A. 152. nr. 143. 6313).R.C. Iosefina . 18 ian. Ioan – de profesie blănar (conform lui Gheorghiu-Dej. din timpul războiului.. secţia Cancelarie – dosare anexe.R. p. Jacques (n. 17 din 21 ian. BERMAN. Isarel . partea I-a. Femeile din Organizaţiile Sindicale. BERKOWITZ.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. BIRCEANU. nr. partea I-a.C.A.F. Asociaţia Soţiilor de Militari din Armata Română. 15 din 19 ian. v. F. v. nr. membră fondatoare şi vicepreşedintă a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. 4). al Uniunii Femeilor Democrate din România (U.Of. BIRNBAUM. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. BERNACKI. 148.A. Afacerilor Străine. partea I-a. 15 din 19 ian. BINDER. 1629). Ovidiu – din 1947 secretar contabil la Prezidiul M. membru al C.I. BERNSTEIN.N. 149.F. secretar general al Federaţiei Democrate a Femeilor din România (F. nr.A. 641). partea I-a.E. partea I-a.R. partea I-a.Of. 1946-1948). 147.F.R.Of. apoi secretar general al comisiei interimare a reglementării sectorului farmaceutic (prin ordin al ministrului Sănătăţii. J.OF.I.N. 3002). S.. 1948-195246). reabilitat în 1968.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 70 din 26 martie 1945. 146.

ulterior promovat consilier de presă. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.I. nr. nr. 161. (M. după prima căsătorie cu Radu Münzer (viitor Mănescu) a preluat numele acestuia) (14. Cecilia GLANZSTEIN. ministru adjunct al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1951-1957). nr. Materiale Plastice (1948-1949) (M. partea I-a. T(h)eodor (1915-2001) – inginer de căi ferate. 1946. BLUMENFELD. 162. nr.Of. 1945 după ce fusese radiat din registre în 1940.S. Antonina . M. 165 din 24 iulie 1945. partea I-a. p. 4251). v. 1947. GOLDEMBERG) (n. p. 168 din 23 iulie 1948. din 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. partea I-a.R. partea I-a. p. 15 din 19 ian. 12/1952). 105 din 12 mai 1945. Bucureşti.P.E. partea I-a. 804 din 21 dec.C. Leopold .Of. prorector la Institutul de Căi Ferate. partea I-a. BLUMENFELD. nr. ulterior. 12877. dosare anexe. 29 din 6 febr.Of. Politică şi lector universitar.C. BOGDAN. 168. 157. partea I-a. partea I-a.Of. BLECHMAN.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.soţia demnitarului Emil Bodnăraş până în anii ’50 (cu care a avut 3 copii: Viorel.Of. 1912) – membru de partid din 1944 (dosar B/178 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 2146. apoi. partea I-a. decan al Facultăţii de Căi Ferate. Mihai . p. 1948.Of.1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. 1945. BODNĂRAŞ. BLINDER. V-a. 1946. 1949. 1964. nr. nr. partea I-a. partea I-a. BLUMEN. 645). 788).Of. la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti. Jean . apoi redactor la Ed.I.din 1947 controlor în cadrul D.1922 – 1990 Bucureşti) . cu grad de consilier de presă (M. nr. p. nr. p. BLUMENFELD. nr. 641).Of. BLASIAN.09. din 1949 şeful Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (M. 163.R. partea I-a. 6094). BLUM. al P. nr. 16 din 20 ian. p. până la pensionare (1978). p. până în anii ’80. 35 din 11 febr. p. BIRTHELMER. 167.C. partea I-a. 155. nr. a III-a. p. director general în cadrul ministerului (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. p.I. 67 din 22 martie 1945. 159.P. 658. 15 din 19 ian.S. Florica (n. Fischler). partea I-a. nr. la Direcţia Studii (1948-1949-?) (M. – în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 6749). BLUMENFELD. partea I-a..R. 119 din 28 mai 1947.A. M. pensionat la cerere în martie 1947. 62 din 15 martie 1947.Of. împreună cu toţi ceilalţi rezervişti evrei (M..C. Flaviu . decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. Ernestina . p. 7950).în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.” cls. nr.Of. 3705). reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.154. nr. M. activistă a Comisiei Controlului de Partid în anii ’50.Of. 5966).I. (r) în Foreţele Armate prin decret regal în febr.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C.G. Ioana şi Gheorghe). decorat prin Decretul nr. a M.director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Prelucrătoare de 156. 164 din 19 iulie 1948. BLUMER.B.după război inspector general sanitar în cadrul Ministerului Muncii.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. M. p. din mai 1945 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Propagandei. 160. ca translator la Direcţia Radio (M. 166. Mauriciu . BLUMEN. P. Drumuri şi Poduri din Bucureşti . 95 din 22 aprilie 1948.Of.Of. 1949. 4968). partea I-a.Of. M. de la începutul anilor ‘50 judecător la Tribunalul Raionului V. fiica lui Leon şi Marie (n. nr.A. 200 din 1 sept. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale. partea I-a. 190 din 18 aug. nr.. 165. BLOCK. 6306). David . Iosif – fost student la Drept la Iaşi. 5 dec. 35 . 158. Buzea . p. p. 164.Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. M.Lenin (secţia civilă 4950). p. p.Of. 1213). 289 din 13 dec. nr. 3806). nr. 1949.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 131 din 8 iunie 1948. Alexandru (n. reînscris ca sub-lt.R” cls. întocmit în 1951. 1949. Igor – după august 1944 comisar-ajutor M.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.

A.G. Iosif (n. Lupaşcu)) – membru P. 36 . 1949 soţia diplomatului Corneliu Bogdan (v. ea însăşi pe lista agenţilor plasaţi de sovietici în 1945-1946 în aparatul de stat al României49 [poziţia 77. consilier al ministrului de Externe (1976-1978). 1946 a ministrului Justiţiei (publicată în M. viitorul Ion Vidraşcu. angajat în M. în ian. decorat cu ordinul “Steaua R. nr. a M. alt şef de Direcţie al Securităţii (poziţia 22).R. v. director adjunct la Direcţia pentru relaţia Occident (1953-1955). era de fapt fiica Emiliei şi a lui P. Iosif SOLOMON) (6. partea I-a. viitor colonel şi şeful gărzilor de corp ale lui Gheorghiu-Dej (poziţia 17). partea I-a. 141-2.L. Corneliu (n. 157 din 4 mai 1971). director de cabinet al Anei Pauker (dec.B. în fapt Ivan „Vania” Didenko. p. data morţii (!). alias Gheorghe Pintilie. BOGDAN. preşedintele secţiei de Relaţii Internaţionale a A.1990) (fiul lui Horia (Harry) şi 48 Silvia (n. Emilia (n. Svetlana (n.R. (dosar 29/1957).VII. p. Bănulescu.C. ministru în mai multe guverne comuniste (poziţia 2).U. Elena Răutu. a treia fiică.a. Arhivele Militare Române. 517).Of.R. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 1869. după moartea soţului.A. 48 Românizarea numelui în baza deciziei nr. pensionat). director al dept.C. Europa Occidentală şi America de Nord (1961-1966.). îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. etc.1912 – 1962 România) – ilegalist. director al dept. (135/1955). Vladimir Doicaru ş. iar în paralel membru al Comisiei centrale Tineret şi instructor al Comisiei pentru U. la momentul repatrierii părinţilor. Berindei. viitorul Serghei Nicolau. (1955-1961). probabil nu întâmplător). partea I-a. 1948).d. al P.A. precum „Pantelimon Bodnarenko”. 333.. 1949. Nicu Ceauşescu. 158).D.M.I. funcţionar şi chiar ministru adjunct (1952-1953-?) la Ministerul Sănătăţii. şeful Securităţii între 1948 şi 1963 (poziţia nr. şef al Direcţiei Presă al M.P. rămasă în S.U. 6401). recăs. 40 d in 16 febr. BOGDAN.1946. în fapt aflat în atenţia U. şeful Informaţiilor Externe (1951 -1954) (poziţia 3). BOGDAN. Basarabia – 2007 Washington. 10.” clasa a V-a în 1948.. nr.” clasa a III-a (Gheorghe Brătescu în Burcă 2007: 13. ambele locuind în prezent în S.după război controlor în cadrul D.II. (1949-1951). p.Of.C. BOGDAN. „Ion Didenco”. 172. „Serghei Niconov”.R. 170. Watts 2011: 280 n. fd. 1946. 1310. 1990.A. 1 în tabel.R.R. alias Petre Petrescu. cf. p. Gonceariuk. coleg de promoţie (1969) la fostul Liceu nr. 178 din 4 august 1948. 50 din 1 martie 1948.1921 Bucureşti . pentru socialism”.U. 1966-1967). în 1976).R.E.E. ministru adjunct (cu rang de secretar de stat) al Afacerilor Externe din 26 decembrie 1989 până în 2 ian.M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. dosar 9. „Valerian Bucikov”.S. membru de partid din 1932. respectiv membru al Consiliului Uniunii Internaţionale a Studenţilor (Paris.U.) – fosta soţie (până în 1947) a lui Piotr Gonceariuk (viitorul Petre Petrescu.Of.E.R. unul din coordonatorii reformei sectorului sanitar după 1945.I. 24 din Bucureşti cu V.E. (Uniunea Naţională a Studenţior din România).G. 1990.I. 7. după august 1944 vicepreşedinte A. 738). 1. (1962-1990). 1948. dosar B/181 Colecţia “ilegalişti decedaţi”)). consilier la Legaţia României la Washington (1951-1953).N. partea I-a. nr. cu care a avut două fiice: Ileana (căs Popa) şi Olga (căs.P. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. cu fişă la secţia Propagandă-Agitaţie a C.”) (v. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. 24 din 30 ian. 26. căs. S. Levy 2002: 203).A. şi opinia identică a lui Watts (2011: 517)]. 49 Alături. din sept. din actualul Parc Carol din Bucureşti. din 1941.C. v. Dobrincu şi Goşu 2009: 421.C. şef de direcţie în Securitate). 1948 – nov. încadrată în centrala M. America de Nord şi de Sud (1978-1982. pe aceeaşi listă. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286 n. Tismăneanu. în 1948.M.169.A. 0110 (“antiK.062 din 31 ian. în martie 1948 cu funcţia de şefă de serviciu şi repartizată la cabinetului secretarulu general al ministerului Ana Toma (M. respectiv director al Editurii Meridiane.. 444 n.A. apoi cu Gheorghe Câmpeanu. Hoge. Emilia MILCO) (1926. Hună . 171. Emilia Bogdan s-a stabilit ea însăşi la Washington. GRÜNBERG ) (5. „Petre Goncearuc”. oficial “dizident” al regimului comunist în ultima perioadă. nr. ff. ambasador în SUA (1967-1976). unde a decedat în iunie 2007.E. de viitoare nume celebre în ierarhia comunistă de după 1945. al P.XI. vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Strănătatea (din 1955). supra).S. în fapt Piotr Gonceariuk. director al Direcţiei Occident a M.

partea I -a. în viaţă. verişorii lui V. Stark)) (16. fiica lui Isidor şi Liza. 52 V. incinerat) – activist de partid.A.. nr. în Bucureşti).1950) – cunoscut mai degrabă ca scriitor. în Satul Lung. Nadler)). Octavian – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. 178.D.1916 Bucureşti - 50 174.soţia generalului Mihail Boico. Adriana Livianu. 2001 (S. redactor-sef al ziarului sindicatelor. de formaţie inginer. nr.567 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei (M.Of. Ecaterina (n. p. a avut cu Mihail Boico trei copii.IX. inv.R.XI. partea I-a.E. 14/1951).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.R. decorată cu Ordinul “Steaua 50 51 V. membru al C. infra].A. respectiv referat de cercetare la Fd.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. al P. (din 1948).173. Alexandru Bela (n. a M. Tismăneanu: Tania (căs.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/docs/morminte2p_9. Bucureşti. jud. 19795. fostă ilegalistă (cu pseudonimul “Petrova”).1893 Iaşi – 27. 66 din 19 martie 1946. 99244 din 4 oct. al P. 231 din 5 oct. al P. apoi secretar general al Comisariatului pentru Comerţ Exterior de pe lângă Consiliul de Miniştri (1945-1948) (Crispedia 2011.A. nr. V. al U.C. Katherina ABRAHAM în 1909.R. anexa la dosarul nr. 3293. Alfred LÖVY) (17. BORILĂ. iar Andre este în viaţă în acelaşi oraş. în perioada interbelică condamnat la 3 luni închisoare pentru un roman incriminat ca pornografic. în 1952 aparent şefa Direcţiei Administrative).V. “Raportului Tismăneanu”. iar după unele surse martoră a acuzării în procesul lotului Pătrăşcanu52 (1954). Beniamin HAIMOVICI51. având doi copii: Florent Michael şi Deborah. Vladimir (30. Ionescu). după război directoare în Ministerul Informaţiilor (1945-1947). ulterior conferenţiar la Universitatea Politehnica Bucureşti (până în 1956).1983.2001) . ataşat de presă şi din mai 1948 prim-consilier la ambasada României de la Belgrad (1947-1948).htm 37 . 16 din 20 ian.U. decorataă în 1948 cu ordinul “Steaua R.U. secţia Cancelarie – dosare anexe. al Comitetului Executiv al C.C. BORA. partea I -a. (M. H.R. 1944-1945). Bianca MARCUSOHN. 179. locuind în prezent în S.P. nr.C. şefa Direcţiei Cultură din M.C.C. C.V. (19651969) şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). ulterior menţionat ca redactor la Ed. http://www.C. Politică. Cristina (n. p. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr.I. sora Herminei Marcusohn şi mătuşa lui Vladimir Tismăneanu) (1916 – 2002 Paris) . 229 din 4 oct.C. 1947. partea I-a.C.IV. cu pseudonimul “Luca” în perioada ilegalistă. iar apoi traducător la Editura Politică. BONDOC. BONCIU.1920 – 5. (1948-1969). în anii ’50 în conducerea Consiliului Central al Sindicatelor şi redactor-şef (până în 1957) la organul de presă al sindicatelor. 2473). respectiv Andrei şi Olga (căs.Of. Târnava Mică) cumnata ilegalistului Bela Breiner. Jean (n.C. 180.1909-27. respectiv traducător la Ed. între 1990 şi 1998 preşedinte al Astroclubului Român. Viaţa Sindicală (ulterior Munca) în anii ’50. Minerva la începutul anilor ‘70. N. 175.?)) – cumnatul lui Silviu Brucan (căsătorit cu sora acestuia. căs cu Annick (n.G. Tony. Munca (i-a succedat în funcţie Ecaterinei Borilă). 1949. (135/1955). 26. fiul lui Carol şi Ghizela (n. 1946. p. membru al C. 423 din 15 iul. Leon . al P. emigraţi în 1975 în Israel. (1948-1952. cuscra cuplului Ceauşescu. Iancu BERMAN . Bokshorn). nr. decizia nr.R. “Horia” (n. al P. 1963.procesulcomunismului. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.F. respectiv autoare de articole la revista Magazin Istoric. (dosare anexe. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. (?) BOIANGIU. Olga a decedat în 2001 la Paris. funcţionar în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Economiei (oct.C. BOICO “LUCA”. 8970).C.M. fiica lor.C. membru al Biroului Politic (1952-1965).Of. Trebitsch). "o comunistă militantă de origine evreiască" cf.I. fiul lui Philip şi Rosa (n.IX. 1946 a ministrului Justiţiei în M.) şi fratele ofiţerului de Securitate Hary Bogdan. p. BOICO. 176.Of. decizia nr.asp. soţia lui Petru Borilă şi cuscra lui Nicolae Ceauşescu [v. BOGDAN. (19.R. în 1987 rămasă în Franţa.R. Kuller 2008a: 76).E. 662).” clasa a III-a. 177. cu diverse funcţii în aparatul economic şi financiar al statului comunist de-a lungul perioadei postbelice. 52/1956.

fond 495 (“România”). întors în ţară în 1946 (!). 2009: 71. membru în conducerea Comitetului Democrat Evreiesc în anii ’50. 1949. Elveţia) – ilegalist. 17. BOTNAR.R. Aron (fiul lui Israel) (rar ortografiat şi ca “Braişter”) (n.R.P. responsabil cu economia (1952-1953). sub acuzaţia de evaziune fiscală în Marea Britanie în valoare de peste 200 milioane £54. în 1971 cu ordinul “Steaua R. voluntar în Spania (1937-1938). şeful Direcţiei Politice a Armatei. Iordan Draganov RUSEV) (13. (19501953). Arnold .181.1922) – activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50.R. Evenimentul Zilei . multiplu decorat de statul comunist. refugiat în 1991 în Elveţia. nr.M.R. membru C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C.R.” cls. condamnat în 1932 şi 1935. dosar nr. (?) BORILĂ. Isidor FÄRBER) (n. 187.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/B/B%2006.M. Octav (fiul lui Adolf şi Amalia) (21. (1944-1947).I. membru supleant al C. 186.R. arestat în 1960 (cf. emigrat în 1965 în Israel. lider al comunităţii evreieşti din România şi bun prieten de familie al soţilor Borilă (“Moştenitorul secret al lui Ceauşescu”.R. I în 1959.R. IV-a. BRAUNER. B. propriilor declaraţii pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. 27 aprilie 2009). Fiul celor doi şi nepotul lui Nicolae Ceauşescu.php. începând cu 15 august 1945). stabilit după un periplu în Germania în Marea Britanie.S. şi fişa sa matricolă penală. http://86. BRATEŞ.. 185. fosta soţie a lui Valentin (de care aceasta divorţase în a doua jumătate a anilor ’80) şi copilul ei s -au refugiat în Israel.1903.09. 5. 1947). 182.E.VII. membru al facţiunii pro-comuniste (1946-1948). v. pentru “uneltire”).1979). 54 V. “lucrător cu munca politică în URSS” (1936-1937. 1948-1952) din partea Blocului Partidelor Democrate. Laurenţiu (n. organelor de anchetă. partea I-a.X. decorat cu Medalia Muncii. imediat după Revoluţie.R.. Paşcani) iniţial membru al PSD. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971. Daniel Valentin (n.1913 Cernăuţi – 11.P. când îi acorda un interviu lui Robert Levy.%20Bold%20-%20Bozd/Botnar%20Octav%20A/index. salariat al centralei M. graţie ajutorului oferit de Nicolae Cajal. cât timp fiica sa Iordana a fost măritată cu Valentin Ceaşescu.C.C.C. cu grad de colonel infanterie activ în Forţele Armate (D.” cls. BRAEŞTER MARCU. 80.C. este evreu cf. evreu bulgar. 53 Cf. De altfel. ministru al Construcţiilor (19481951). 38 .E. 184. inv. deputat de Bucureşti (1946-1948. cuscrul lui Nicolae Ceauşescu pentru câţiva ani. Dora – numită de Ministerul Sănătăţii membru în conducerea Colegiului Farmaciştilor în 1948 (Bărbulescu et al.” clasa a II-a în 1948. cf. 1981). a III-a.R. 15 din 19 ian. (1948-1950). şeful organizaţiei Bucureşti a P. ? – numit în 1948 în comisia de tipizare a medicamentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 93). în oct. membru P. apoi membru P.I.1998 Villars-sur Ollon. (1948-1955). când era intervievat de Centrul de Istorie Orală al Radiodifuziunii. participant la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. unde se afirmă ca om de afaceri (şeful Nissan UK). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). nr. pensionată în 1961. “funcţionar superior” la Camera de Comerţ Bucureşti. în 1964 cu ordinul “Steaua R. 644). ministru al Industriei Alimentare (1953-1955). p. în viaţă în 1994.125. (1948-1968).17. canoanelor religioase iudaice (Halaha). BRAEŞTER. al P.luni.II. BRAUM. şi în mod cert căsătorit cu o evreică maghiarofonă. cu Ordinul Muncii cls.III. graţiat în 1964. R. al P. preşedinte al Comisiei Controlului de Stat şi membru în Biroul Politic al C. 2067 din 20 oct. 1938-1944). 38 din 27. comandant al diviziei “Tudor Vladimirescu” (19441947).R. 477). unor surse controversate. II-a (Decret nr. Petre53 (n.. membru al Biroului Organizatoric al P . promovat progresiv până la gradul de general-locotenent. 1947 reîncadrat (retroactiv./P.C. în viaţă în 1991. 17 (3 iunie 1948): 5) şi respectiv în conducerea Institutului Chimico-Farmaceutic Bucureşti la începutul anilor ’50 (Kuller 2008a: 434). 183.M.R. iar în 1979 cu ordinul “3 August” cls.1906 Silistra – 1973 Bucureşti) evreu din Bulgaria (cf.M.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.Of. Cosma 1994: 31).C. preşedintele Comisiei Controlului de Stat (1951-1958). 225.

fiecare cu titulatură diferită: Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu” (1952 -1966).C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. BRÂNCU. instituţia va parcurge de -a lungul timpului mai multe forme de organizare. 3293. 194. 11177). 1945 în M. nr. BRAUNŞTEIN. III-a (dosar B/243 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). M. numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. secţia Cancelarie – dosare anexe.M. 1945.Of.P. Institutul de Ştiinţe Sociale „A. BRENNER.Of.S. p. 1945. 1948. 196. nr.VII. 4758. în 1958. Lică (n. 645.II. 26.A. Jdanov” (1954-1958). în timpul războiului. Şuli Brill. 39 . membru de partid din 4 oct.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.Of. 122 din 28 mai 1948. p. după război în centrala Ministerului Sănătăţii. şefă adjunctă a secţiei Organe de Conducere a C.Of. cu rang de consul II (M. 287 din 14 dec. Sache – şeful serviciului aprovizionare din D.d.R. II-a în 1951. medic. conferenţiar universitar. p.C. plecată în U. 1964. economice li administraţiei de stat (1977-1989). partea I-a. II-a în 1949.C. decizia M. 1945. sora Ecaterinei Borilă (Abraham) şi soţia ilegalistului Bela Breiner. (din 1950).Of. C.1898 Iaşi) – în iunie 1945 angajată şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei.R. 192. social -politice.a. Paraschiva (n. Zîna (n.1920 Bucureşti) . nr.M.Of. 195. 533).C. Mundi – în ianuarie 1948 angajat în centrala M. Madeleine (n.J. decorată cu ordinul “Steaua R.698 din 4 dec.R. dosar de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.R. a III-a. Izu .R. Mina BRAUNSTEIN) (n.S.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1906) – 1972 Bucureşti) – originară din Basarabia. dosar nr.IV.I. Alfred (n. BRILL.C. 225.. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1960). 295 din 28 dec. M. 175). 127 din 7 iunie 1945. 2004: 48 (n. Miniştri (1948-?) (Nikolić f. Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu” (1966-1970). 1949. Academia „Ştefan Gheorghiu” pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid. Academia de Învăţământ Social-Politic „Ştefan Gheorghiu” (1970-1973). de pe lângă Consiliul de 190. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. în M.E. BREINER. după război activistă a Secţiei Propagandă – Agitaţie a CC al PMR (1949-1950).484 din 8 dec.A. BREBU. 122.R. iar apoi prin decretul nr. 170) şi 49). 804 din 21 dec.1906 (după alte surse 21 dec. 189.A. 1. H. nr. dar după unele surse simultan informatoare a Siguranţei.1907) – ilegalist.S.” cls. (partea I B) nr. 67 din 22 martie 1945. va fuziona prin absorbţie cu Academia „Ştefan Gheorghiu” în cadrul Şcolii Superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C. nr.II. fond 495 (“România”). pentru câteva luni în 1940 (Tismăneanu 2010b). nr. anexa la dosarul nr. p. inv. nr. nr. probabil fratele colonelului dr. p. decorată cu “Ordinul Muncii” cls. p.2).R. partea I-a.188. iar de la începutul anilor ’50 cadru didactic la Academia “Ştefan Gheorghiu”55. cu referat de cercetare la fd. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. zisă “Piri”) . partea I-a. 17.fostă ilegalistă. unde a ocupat inclusiv funcţiile de director de studii şi respectiv de prorector (până la jumătatea anilor ’60). partea I-a. 191.C. înfiinţată în 1948.L. apoi a generalului Andrei Roman (Grün). inv.R. după care. 10926). al P. membru de partid din 1927. 1944.C. 98/1956. al P. Piroska ABRAHAM.P. În paralel. 15 din 19 ian. BRIL. 193. 124. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.A. partea I-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Jdanov” (1949 -1954). BRĂTESCU. p. Haia Solomonovna GRINBERG) (21.R. 19 din 23 ian. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 4698). fostă secretar general interimar al P. 2158). (1953). Jdanov” va fi redenumită Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale „A. viitor al Informaţiilor (M.OF. partea I-a. Şcoala Centrală de Partid „A. în 1945 şef al spitalului Cazarmei Regimentului 1 Grăniceri din Bucureşti (M. (Dobre et al. al P.G. nr. Lică BLUTŞTEIN) (n.. 55 Înfiinţată în 1947 ca Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. după război şefa Direcţiei Industriale Tricotaje şi Confecţii din Bucureşti. al P.

în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 158 din 12 iulie 1948.I.N.04. al P. 1947. membru în Biroul secţiei Reconstrucţie a U. fiul său.Of. Nagy şi Vincze 2008: 49.C. se dispusese evacuarea în Transnistria a unui total de 1045 evrei comunişti (406 din lagărul de la Târgu Jiu. vicepreşedinte al Consiliului Radioteleviziunii Române (1962-1966).D. aflat în atenţia U.C. în Transnistria56. p. 0110 (“anti-KGB”). partea I-a. Chişinevschi şi apoi L. 5784). partea I-a. partea I-a.U.C.1916 Bucureşti . 85 din diverse penitenciare (Caransebeş.. diverse alte funcţii în ministerele conduse de M.I. nr. membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea 198.A. via Israel şi lucrează la Yahoo Advertising. BRUCAN.D. 1946.1978 România) – ilegalist. BRUCĂR. 1949. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.N. 112. 202. restanţelor şi repartizarea dentiştilor (iulie 1946 – decembrie 1948) (Bărbulescu et al. decorat prin Decretul nr. Răutu. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. 205.C.Of. 269 din 23 nov. 201. 9283 din 24 iulie 1942 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. 39959 din 15 apr.Of. cu Lică Vişan). ROSENBERG) (n. a M. 2592 din 31 iulie 1942. 981. activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50 (A.I.U. ambasador la Washington (1956-1962). 1948. 10260. 5785).N. Nastasă şi Varga 2003b: 53.P. nici o cruţare! Bandiţi manisto-salaziţi!”. p. în baza ordinului nr.C. 2009: 1845).C. 1945 a ministrului Justiţiei (v.C. I. exclus din partid în 1949 pentru deviaţionism (Andreescu. p. Saul BRUCKER (în certificatul de naştere “Brucar”). 158 din 12 iulie 1948. deputat de Cluj în Marea Adunare Naţională. a III-a. 200.Of.M. Emil – din 1948 inspector general adjunct în cadrul D.197.S. vor fi internaţi în lagărul de la Vapniarka. nr. nr. 209 din 9 sept. 16 din 20 ian. Constantinescu. Zalman (alias Sandu) (01.. Tony (căs. Francisc (Ferenc(z)) (1895-1965) – imigrat din Ungaria în 1919./U. partea I-a.M. nr. C. cu Leopold Puican).R. membru al facţiunii procomuniste din P. nr.1900 Bucureşti) – din sept. 40 . fiul lui Adolf şi Ethel (Etty))57 (18. 753). “eminenţa cenuşie” a F. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1946.X. 56 Iniţial. 33 din 8 febr. partea I-a. în 1948 funcţionar în administraţia de stat. 204. p. BRILL. Silviu (n. p. 82). 199. cu stagiu recunoscut din 1933. 26 din 1 febr. BRUMARU. Calman . din Transilvania de N ord.Of. partea I-a. decizia MJ nr.-C. cu Jean Bogdan. după 23 august 1944 şeful secţiei politice iar apoi redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia (până în anii ’50). 1946. internat în lagărul pentru evrei comunişti de la Vapniarka.S. p. p. BRODER. în M. 14).Of. 22.N. în 1945 şeful resortului muncă şi asistenţă socială în cadrul Comitetului Executiv al F. partea I-a. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. etc. BRODER. Mărgineni.E. după 1989. Gabriel . din octombrie 1944 secretar al Consiliului de experţi al Sindicatului în Cluj. 1945 activist al Frontului Naţional Democrat la Cluj. în aplicarea ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. M.Of. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. partea I-a.P.684 din 5 nov. supra) şi Henriette (căs. 85 din diverse penitenciare şi 554 aflaţi la acel moment în libertate). I. 662). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Dobrincu şi Goşu 2009: 111).) şi 127 din libertate).D. nr.Of. dosar nr. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. acelaşi care în mai 1945 ameninţa în ziar: “Da. Heinrich (n.. fd. a avut 3 surori: Clara (căs. şi orchestrator al înfiinţării G. BROTMAN. 8984).14. Ulterior.C. cel care conducea întreaga campanie propagandistică de comunizare. BRUCKER. respectiv analist politic comentator la ProTV chiar şi la 15 ani după 1989. nr. a M. în febr.2006 Bucureşti) – ilegalist.1914 – 7. nr.T.E.. s-a stabilit în S. Jean – fost deţinut ilegalist în perioada interbelică. (Berindei. Andrei.după război controlor în cadrul D.C. M. Solomon – dentist. marginalizat în anii ’80.S. 1945. rezervat evreilor comunişti. v. BRUDER. 57 Schimbarea numelui în baza deciziei nr.T. 7438.I.G. documente interne. 203. (1955). p.IX. 619 persoane (407 de la Târgu Jiu. 190 din 17 aug.G.06.

C. apoi promovată director administrativ adjunct.R. pentru mai mulţi ani directoare a Liceului nr.V. Brucan insistă reiterează explicit: “Purificarea etnică a început în special pe timpul l ui Ceauşescu. partea I-a. BUGHICI. inv.II. unde şeful era de fapt ministrul de externe”(Watts 2011: 173).Of. 173 din 31 207. conţinea semnificativ mai mulţi evrei) – o reprezentare de împărtăşită. II-a în 1949.Of. între 1957 şi 1961). nr. al P. Hana FRIEDMAN. al P. inv.M. (1957-1965). partea I-a. Ulterior. inclusiv vicepreşedinte al comisiei de politică externă a M. 30/1956). etc.C. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. infra).A. Simon MOISE.S. la rândul ei ilegalistă. nu în timpul lui Gheorghiu-Dej” (Brucan 2002: 5). (1948-1950.din 1947 inspector în cadrul D. Ern(e)st ARNOLDI) (23.1914 Iaşi – 1. a M. ambasador la Moscova (responsabil şi pentru Mongolia şi Finlanda (1949-1952). decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. deşi evreu. ca referent titular la cabinetul secretarului general Ana Toma (din 1947). al P.g. nr. Baranga la P. leadership-ul lui Gheorghiu-Dej s-a stabilizat şi respectiv consolidat după epurările din 1952 -1953 şi 1958-1961. fiul lui Moritz Moise. i-a succedat în funcţie Anei Pauker – unul din sutele de exemple (de la Nicolae Goldberger la Gheorghe Gaston Marin. 1950-1955-1965). e adevărat. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. (?) BUGEANU. Solomovici (2003: 91). Iulian şi Zoia. T.I. Aceleiaşi reprezentări îi subscrie şi istoricul Larry Watts.A. după 1944 membru supleant. “muncitorească” şi cea “kominternistă”). preşedinte CENTROCOOP (1968-1969). cu variaţiuni specifice ale etichetelor atribuite celor două tabere. după război încadrată iniţial în M.1902 Rădăuţi – 12. nr.R. Israel) – soţia demnitarului comunist Simion Bughici (v. 225. 1949. 210. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a.G. (anexe. I în 1964 şi respectiv cu “Steaua R.M.C. cu ordinele “Steaua R. 170).XII.E. 644). 3002). cât politic bine calculat în cadrul războiului intern şi pur pragmatic dintre facţiunile “lagăristă” (numită uneori şi “doftanistă”) şi respectiv “moscovită” (care. p. cu dosar la secţia Economică a C. în a cărui opinie “situaţia din România în 1945-1951 a urmat precedentul creat de Béla Kun în Repubica Sovietică Ungară. şeful Secţiei Bunuri de Consum.R. (M. În esenţa propriei noastre aprecieri.N (mandate succesive între 1948 şi 1975. Aprecierea este îmbrăţişată de altfel şi de S. de Stelian Tănase.206. BUICAN. participant la Rezistenţa Franceză.1997 Bucureşti) – de profesie textilist.. chiar şi după alegerea sa formală ca secretar general al partidului.P. Gheorghiu-Dej ocupa de fapt o poziţie secundă celei a Anei Pauker în ierarhia reală de putere (Brucan 1992: 59). zis “Bughici”. 41 . David . BUCHEN. Alexandru (n. Cornea sau de la Mihail Florescu la Ghizela Vass.Of. ministru de Externe (1952-195558). Bernard – după război inspector şef în cadrul Direcţiei Generale Drumuri din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice.” clasa I-a în 1971. vicepreşedinte al Colegiului Central al PCR (1969-1974).” clasa a II-a în 1948. 225.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. precum şi în memoriile lui Pavel Câmpeanu. menită mai degrabă a menţine aparenţele (întrucât Ana Pauker era de origine burgheză şi evreică).C. 76 din 30 martie 1946.II. 6781).R. Comerţ şi Cooperaţie (i. fond 495 (“România”). dosar nr. p.C.A. fiica lui Meir (alias Max) şi Perla (alias Paulina) (n. 211. Simion (n.1982 România) – ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1921 (!) şi fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. internat în 1942 în lagărul de muncă de la Vapniarka. dosar nr.C. decorată prin Decretul nr. succesiv perioadei de instabilitate asociate conflictului în surdinădintre cele două tabere în perioada 1945-1952. în 1941 58 Unde. “Apărarea Patriei” cls. respectiv Ion Gheorghe Maurer şi diverse comentarii ale Europei Libere din a doua jumătate a anilor ’50 (care disocia retrospectiv între aripa autohtonă. 15 din 19 ian. decorat. deputat M. soţii Buchici au avut doi copii. ulterior cu funcţii modeste în ierarhia comunistă. partea I-a.R.N. fiul demnitarului comunist Grigore Cotovschi. şi Raşela (n. 32 din Bucureşti). în domeniul Învăţământului (e.). Nachmanovici)) (14/25. iulie 1947. Ana (n. Brucan (el însuşi evreu). Paul . fond 495 (“România”).2179). nr. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). inter alia. BRUMFELD. de la A.E. cea din urmă căsătorită cu Iura Kotovski. BUGHICI. de la Petre Lupu la Israel “Ion” Rachmuth. p. 208. 209. probatoare ale faptului că epurările orchestrate de Dej nu aveau un conţinut etnicist sau antisemit. direcţia economică a Comitetului) a C. “23 August” cls. ministru al Industriei Alimentare (1969). care opinează că până în 1952.e. Reizl)) (1919 România – 2009 Petah Tikva. apoi cu drepturi depline al C.

F. fosta logodnică a lui Ştefan Foriş. II-a. redactor la Scânteia şi Contemporanul. 1947. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1949) şi ministru adjunct al Învăţământului Public (1951-1953). M. profesor la şcoala partidului (viitoarea Academie Ştefan Gheorghiu). inginer al complexului clădirilor fabricii APACA din Bucureşti (1947). Otto . decorată cu titlul de Erou al Muncii Socialiste. A. 218. p. apoi consilier de presă la M. Emil (fiul lui Mendel şi Hana) (4. 1947. BUNEA. nr. cu grad de maior.Of.G. 217.III. 1947. 1912 Ucraina) – de formaţie cizmăriţă. după război membru fondator al C.E. nr. 52 din 4 martie 1945. BUNESCU. cu domiciliul pe str. 216. după august 1944 redactor la Scânteia şi activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C.. în 1971 cu ordinul “Steaua R. nr. secretar general (din ian. 2066 din 20 oct. BUTNARU. Ilie nr.S.C. 214. în U.Of. 173 din 31 iulie 1947. 1654-5). 1947 (M. 52 din 4 martie 1945. Tassia Isidorovna LEABIS) (n.S.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Dobrincu şi Goşu 2009: 199.C. cu generalul rus Iakov Bulan. iar ulterior măritată în timpul războiului.D. 1947. figurând pe lista “comuniştilor categoria A” a Siguranţei59 (în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Wilhelm . al P. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclusă în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a.C. în 1942 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Arthur . nr.C. din actualul Parc Carol din Bucureşti. 7 din Bucureşti. după reabilitarea sa din anii ’60. prin Decretul regal nr. pensionată ca director de studii al Academiei de partid “Ştefan Gheorghiu”. (dosar 73/1951). Tatiana (n. 213. BULAN.S.R.212.C.în martie 1945 reîncadrată în D.Of. 6781). M. rămasă în Basarabia după 28 iunie 1940. în Forţele Armate. nr. 2201). apoi prima soţie a lui Leonte Răutu (în anii ’30). pp. prim consilier de presă la Ministerul Informaţilor (1947-1948). 215. BUJUM. (M.Of. dosar nr. fond 495 (“România”). partea I-a. p.Of. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 9857.E.Of. partea I-a.E. Solomovici 2001 I: 195. 10496.R.R.1956 Aiud) – finanţator generos al partidului ilegalist în perioada interbelică. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951). p.din 1947 inspector în cadrul D.Of. p.C. P. 275 din 27 nov. pentru socialism”.T.în martie 1945 reîncadrat în D. CALMANOVICI.1896 Piatra Neamţ – 12. partea I-a. Betea 2005). 256 din 5 nov. ilegalistă. partea I-a.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.” iar în 1978 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.G. n. 9763)).G. profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti şi director general al Normelor şi Construcţiilor în Ministerul Construcţiilor între 1944 şi 1951. 253 din 1 nov. p. 204 din 5 sept. Sf. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ulterior detaşat local în judeţul Dorohoi (M. pp. BURAHOVICI. cu referat de cercetare la fd. 72 din 25 martie 1942. 2. al 59 În forma parţial corectă “Aron Lazăr Arneldi”. M. p. nr. îngropat. Rădăuţi. 1902.C. 42 . partea I-a. C. Isac . 1654-5). aflată în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă.Of.R.T. Sonia . partea I-a. partea I-a. I-a (Berindei. 5785). 225.. şi respectiv consilier de legaţie şi ministru consilier la Legaţia României de la Belgrad (1948-1949). în iunie 1945. când este arestat în “procesul Pătrăşcanu”. nr. al P. inv. 80723.I.R. membru în colegiul de redacţie al Pentru o pace durabilă. C. n. nr. respectiv vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (1956-1962).A. în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. nr.III.Of. ulterior condamnat şi deţinut până la decesul său în penitenciar (Aiud). 2271). fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. partea I-a. pentru o democraţie populară. cu stagiu recunoscut din 1937. 158 din 12 iulie 1948. a M.

partea I-a.Of. 1949.T. partea I-a. 17 din 21 ian. cunoscut mai ales sub pseudonimul publicistic Adrian Radu-Cernea) – originar din Iaşi. 220. inv. 7491). p. (dosare anexe. p.. nr. Marcel . 232. ulterior activist al secţiei Tineret Studenţesc a C. 3293. 642) . 228. CĂLIN. P. Stela . 1949. a M. internat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. 43 . Radu (n. Maietta . 34 din 10 febr. partea I-a. partea I-a..C. al P. 1626.G. 225. 1949.E. partea I-a. “Kaster”) – după august 1944 membru de partid şi secretarul Secţiei Administrative a Uniuni Asociaţiilor de Elevi din România (coleg cu Ion Iliescu şi Nina Telescu. nr. nr. originar din judeţul Mureş. KATZ) – din 1949 şeful Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei. CHARAP. viitoarea soţie a lui Iliescu). Dobrincu şi Goşu 2009: 115. implicat în trucarea alegerilor din 1946 din judeţul Mureş. partea I-a. p. membru de partid după război.R.din 1947 controlor în cadrul D. nr. nr.. p. 643). 25/1954). 15 din 19 ian.C. nr.E. 1947.C. p. Alfred . nr. p.din 1947 controlor în cadrul D. 15 din 19 ian. 230. partea I-a.R.în 1949 era dispecere de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Sergiu (în unele documente din arhiva U. secţia Cancelarie – dosare anexe. 645). 1948. cu fişă la secţia Economică a C. (M. 663). în 1948 avansat consilier de legaţie (în 1948 numit de ministrul Comerţului director al S. nr. partea I-a. u.). u. ZWIEBACK. anexa la dosarul nr. nr.I. 226.C. Henrich – în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. CĂRUCERU. p. Leon .E. nr. 10092). partea I-a. în anii ’50 doctorand la şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”.Of.Of.din februarie 1949 şef de secţie tehnică la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M.C. nr. nr. din 1947 secretar II de legaţie în centrala M. 289 din 13 dec.Of.Of. 1949. CAUFMAN.219.C. în anii ’60 profesor politehnică şi autor al unor articole la revista Energetica. Aurel . 1947. 227. a M. partea I-a. p. al U.controlor (până în febr.Of. M.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 1947. nr.T. iar apoi inspector în cadrul D. 143 din 24 iunie 1948. 1949. CÂMPEANU. CASTER. nr. 5331). p.Of. nr. 12877. (M.M. partea I-a. cu dosar de cadre la secţiile Economică (dosare anexe. CELAN. 229. ca translator la Direcţia Radio (M. p. 231. CĂŢOIU.C.R.C. 645). “Jijia” din Botoşani (M. 560). partea I-a.Of.I. la catedra de organizarea şi planificarea întreprinderilor (în 1956 cu grad de lector cumul). 1946. p.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. emigrat în Israel în 1970. CATONA. 10553.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.S. din 1967 în conducerea CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi).a.C. 15 din 19 ian. Liviu .R. 264 din 14 nov.a.G.C. 501). 222. Isac A.C.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. M.Of. CARASSO. (M. 223. a M. partea I-a.C. CALMANOVICI. p. 36/1952 şi 25/1954) şi respectiv Organizatorică (109/1955) ale C.C.Of. 15 din 19 ian. 221. 96/1968 (la reabilitarea post mortem). partea I-a. 1190). nr. al P. 16 din 20 ian. CERNOVITZ. M. 277 din 29 nov. 1947. în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Ingineri Economişti din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti . CÂMPEANU.Of. 662). David (n. CERNEA. ulterior activist de partid (şef adjunct al secţiei Industrie Grea a C.A. 1949. p.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Eugen – de formaţie medic. 16 din 20 ian. 45 din 24 febr. 224. p.I.Of.Of. 10092). Moise .Of. CANDEL.M (Berindei.G.C. 264 din 14 nov.E. în 1953 ministru adjunct al Metalurgiei. 190 din 19 august 1947. Leiba . 1948). 1949..C. al P. p. Victoria . 233. partea I-a.

C. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.” (1990: 247).în 1948.E. pentru subminarea economiei naţionale. 2003a: 419. nr.1979 237. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti.A.” cls. Mâţă 2007: 245. p. după război angajată iniţial dactilografă la Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj.C. 6260). 61 A preluat în sept. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. ochiul Moscovei şi simbolul terorii staliniste. M. soţia ilegalistului viitor istoric de partid Victor Cheresteşiu. 1948. partea I-a. când va fi destituit).C. nr. 1964. membru în conducerea C. Lică (n. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 194). responsabil cu propaganda şi cultura (1952-1955). în anii ’50 încă funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.R.7. ulterior la Cluj.I. deputat de Bucureşti (1946-1948. activist al P.C. 205 din 4 sept. 1948.R.. Lidia . (1945-1946).E.Of. nr. Grigore . 1945. 642). care nu mai ştia cât rău să facă. Rozalia (n. (dosare anexe 118/1951). nr. Gheorghe Kishinevski (n. CHINZBRUNER. partea I -a. Nastasă şi Varga. p. 1948-1961).S. 45 din 24 febr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 804 din 21 dec.1917 Bucureşti) (fiul lui David şi Frima) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. membru al C. 8442). i se întocmeşte dosarul de cadre nr. ulterior “marginalizării”. prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1955). 236. căs.XI. revenit în ţară după 23 august 1944.. . D. CHELES.F. Iosif ROITMAN.G. CHEIS. 2790 din 16 sept.17. la Bucureşti până în 1956.T. 7345). decedat) şi Andrei Kishinevski au emigrat în Israel în timpul regimului comunist (anii ’60-’70). 239. cu Rodica Lupu.%20Cernazeanu%20-%20Chivulescu/Chinzbruner%20Angelo%20D/index.XII. a M. şi Solomovici 2004: 283)60.controlor (până în febr.S. membru în conducerea A. ulterior şef de cadre la Academia R. Solomovici 2001: 79. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 221 din 28 sept.1905 Ciuc – d. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 14.1905 Bălţi – 1963 Bucureşti) – membru U.C.S. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I. (M. din actualul Parc Carol din Bucureşti.R. ABRAMOVICI) (1898-1956 Bucureşti) – fost frizer (cf. decorată prin Decretul nr. zis “Ioşca”61) (26. III-a.R. în lista “comuniştilor categoria A”.D. din 1945 până în 1960 şi secretar responsabil cu propaganda (departamentul Agitaţie şi Propagandă) (1948-1952). ulterior decorat cu ordinul “Steaua R.E. Angelo (n. partea I-a. CHERESTEŞIU.R.P.php.234. arestat în 1959 şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M.R. 11. iar pentru scurtă perioadă în 1945. cadru didactic la universitatea de partid încă de la înfiinţare..organizaţia regională Ardeal.R. 98. 164 din 23 iulie 1945.Of. membru al Biroului Organizatoric şi şef al Secţiei Externe a C.-a în 1949. nr.Of.D. 240. al P.R.C.P. a III-a. din 1934.S. ordinul Muncii clasa I-a (1949). 235. CHIŞINEVSCHI.C. (v. 1945 numele Chişinevschi al soţiei sale (v. decizia nr. (1950-1957. apoi prezentă la Bucureşti. directorul celui mai mare complex tipografic din ţară – “Casa Scânteii”. România) – fostă ilegalistă (membru de partid din 1924). unde este instruit ca una din cele mai importante reurse umane în vedrea instaurării comunismului în România (e. semna cu “Stănciulescu”. 44 . partea I-a. 1950.M.C. şi Andreescu. fişa sa matricolă penală la http://86. 1946). p. din 1923 şi P. 1949. “RomânoExport”. membru în C. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al întreprinderii “Mioara” din Bucureşti (M. p..E. S. Roza SIMON KAHANA) (n. 1626). 15 din 19 ian. eliberat în 1969 (v. 60 V. rămas în 1940 în U.” clasa I-a (1948). pentru socialism”. fii cuplului.I.C. CHIŞINEVSCHI.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 238.C.C. Caracterizarea făcută de fostul şef rabin Moses Rosen este elocventă: “Iosif Chişinevschi.125. membru al Secretariatului.g. 6 din întreaga colecţie dedicată României).Of. după naţionalizare. partea I-a. Iosif (n. 1948). nr.Of.P. 2003: 185). H. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. în M.095 din 25 septembrie 1945 a ministrului Justiţiei.C.II. CHIRIŢĂ.R. Max . p. primul preşedinte al Comitetului Naţional Evreiesc (precursorul Comitetului Democratic Evreiesc) în 1944-1945. al P. evreul blestemat.d..36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/C/C%2003.

– documente interne nr. O. p.C. 2008. ar fi fost verişoară primară cu a treia soţie a lui Stalin. 225. L. simpatizantă comunistă în ilegalitate. nr. 246. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.L. partea I-a.XII. (1951). 225. Sally TAUBERG.” clasa a II-a. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Sănătăţii. Tighina – 1960 Bucureşti) – ilegalistă. partea I-a. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.P. 8072). fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara) (26.D.” clasa a V-a. 62 63 După unele informaţii neprobate. după război presedinte executiv al U. CHIŞINEVSCHI.R. 157 din 4 mai 1971).Of.C. Lazăr (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. A. p. a M. iar 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.XI.S. membru C.N. care va muri în 1943 63). III-a. cea care devine prima chinezoaică stabilită în România (unde a lucrat ca redactor al Editurii pentru limbi străine. p.1904 România – 15. CLEJAN. secretară a Consiliului Central al Sindicatelor (din 1957). zisă “Rica”) (n. 225. nr.F.din 1947 controlor în cadrul D. 1947. al P. repatriat în România în 1948 şi numit inspector general sanitar la Inspectoratul General Sanitar al capitalei.U.C. căs. unde moare în 1975. Simha Gerşovna (în diverse acte transcris şi Kişinevscaia sau Chişinovschi) (23. inv. Dr. în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. CLEJAN. China) – ilegalist. 1949. ca maior medic (r. 253 din 1 nov.G. apoi membru al Comitetului Executiv şi în C. 204 din 5 sept. Roza Kaganovici. CHIVU. p.Of.1914) – soţia lui Samuel Clejan şi cumnata lui Bucur. nr. fond 495 (“România”). în 1949 cu ordinul “Muncii” clasaI-a. în 1947 încadrat prin decret regal. Liube KISHINEVSKAIA) (5.I. apoi promovat director adjunct (M.A.241. revenind însă după 1944 la cel de naştere. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. (supleant 1945-1948 şi membru cu drepturi depline 1948-1955). pentru merite antifasciste.I. 21. 52 din 4 martie 1945. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . preluat şi de soţ). 2010.P. 2075). (M.C. implicată în anchetarea foştilor luptători din Spania în anii ’50. dosar nr. din 1972 din nou în China. inv. CLAUDIAN. al U.C.C. pp. KATZ) . (în 1964). inv. din 1939 medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (împreună cu soţia. Jakob LAUB KRANZDORF. membru (1945-1955) şi apoi vicepreşedintă a Comisiei Controlului de Partid (1955-1960). ilegalistă (membru de partid din 1930. Bucur (n. Adolf . partea I-a. CIUBEREA.) în Forţele Armate (M. inv.10. activistă a Consiliului Sindicatelor din sectorul 2 al capitalei (1971-1981).R.Of.R. instructor general în cadrul A. KRANZDORF.1893. partea I-a. p.N. 19. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. nr.G. nr. Liuba (n. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.I. (1948-?).F. Gizela. 84). nr. 6658).E. 9763).Of. 185 din 12 august 1948. decorat în 1971 cu ordinul Muncii cls. zisă “Nelly”.C. dosar nr. C. 245. decorată în 1947 cu ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer (1947!). Friedberg-Vălureanu 2004.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de serviciu în D.1975 Shanghai. vicepreşedinte a Confederaţiei Generale a Muncii din 1944 (adjuncta lui Gheorghe Apostol). 111 din 17 mai 1947. co -editând până la pensionare revista de limbă chineză România) 45 .F. referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50. partea I-a. 3912).R. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu.C. al P. III-a.IX.R.R. 1947. III-a (C.). partea I-a. M. 1899). fond 495 (“România”).R. deputat (1948-1952-1957) şi membru al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1955). (1945-1946). Isac .C.P. 1654-5). 1979: 371. CHIŞINEVSCHI.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. fiind înmormântat la cimitirul “Song Qingling” din Shanghai (Diamant. 15 din 19 ian. medic în războiul civil din Spania de partea Brigăzilor Roşii (1936-1939). dosar nr. fond 495 (“România”). 244. – a doua soţie lui Iosif Chişinevschi (iniţial a preluat la căsătorie numele Roitman al soţului. 641). Clejan s-a recăsătorit cu Zhao Jinpu. condamnată în procesul de la Craiova din 1936). din 1946 activistă de partid. C. 243. Sali (n.Of.1911 Tighina – 1981 Bucureşti) 62 242. 247.E.I.R.

an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu). COGAN. căs. p. nr. 256. 3. CLOPOŢEL. decorat prin Decretul nr. 205 din 4 sept. nr. 15 din 19 ian. un controversat om de afaceri implicat şi în scandalul monden Remus şi Irina Truică.în 1949 era inspector în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 261. 258. CLEMENTIN.XII.R. decizia ministrului Justiţiei de schimbare a numelui în M. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (8/1954. CNEZI.248.” cls. a III-a. p.Of. 173 din 31 iulie 1947. 1948. nr. cu stagiu recunoscut din 1934. 251. 7352). 255. partea I-a. îşi obţine notorietatea la studioul Animafilm ca regizor de filme de animaţie. nr. Haim – la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. zis “Mache”.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Samuel (n. 1949. S. p.1911 Bucureşti . cu fişă de cadre la secţia Economică a C. p. a M. p. al P. COHN.1901 Bucureşti) . supra]. inv. 253.Of. 64 V. nr.Of. 260.P. 16 din 20 ian. integrat iniţial ca director adjunct al Direcţiei Personal / Cadre în centrala Ministerului de Finanţe (1948). 645).III. CLEJAN. caricaturist la săptămânalul Piţigoiul (1945-1948). Ioan (alias “Ionel Calistrat”) (n. .C. partea I-a. 1963. apoi în aparatul economico-financiar al statului comunist. COHN.Of. Samuel Nathan LAUB KRANZDORF . după război cu varii funcţii de conducere în sistemul tipografic. 3293.18 iulie 1910) – membru de partid din 1941. Avram Nicu – din 1948 inspector în centrala Ministerului Comerţului (M. partea I-a. 191 din 20 august 1947. nr. 24 din 30 ian.Of. COHN. Leopold SAFIR) (n.. p. COBAR. 28/1956. Corneliu BARASCH. cu Claris (n. cu referat de cercetare la Fd. nr. fiul lui Eliezer 64 249. Herşcovici). p.. Aizic .1915 Bucureşti – 26.după război controlor în cadrul D.VII. partea I-a.R. 1949. apoi funcţionar la Întreprinderea de construcţii “Carpaţi” din Bucureşti. p.I.V. C. 1949.E. COHN. creator al personajului “Mihaela”. calitate în care este de altfel şi decorat cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. (Leizer) şi Sara)) (7. Henry – din iulie 1948 şef de birou administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. Ilie .C. 738). 644).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.1983) – fratele lui Bucur Clejan [v. Liviu (n.XII. al P. 15 din 19 ian. Haim (fiul lui Burăh) . p. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. colaborator la România liberă. partea I-a. 644). nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1948. Nell (n.Of. în 1971 încă direcor al Întreprinderii poligrafice “Bucureştii Noi”. 257. ulterior ebraizat Kalman ben Eliezer) (31. Ernest .în anii ’50 membru al Biroului de ramură al industriei uşoare din cadrul Consiliului de Miniştri. 252.decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.I. nr.Of. nr. după război activist de partid. Geza .Of.1906 Orhei – 23.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. COHN. partea I -a. COHN. 335 din 20 iun. 259. 281 din 4 dec. nr. Jacques – din 1947 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 6/1958). p.1993) – membru de partid. anexa la dosarul nr. apoi secretar general UCECOM în anii ’60. tatăl lui Emil Nell-Cobar. 1949. 254.C.C. partea I-a. partea I-a. 6781). în anii (dosare anexe 77 şi 249/1952). partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 10696. Isac (zis “Jean”) (6. 1947.Of. IV-a COHN. 175 din 31 iulie 1948. 662).R.C.C. apoi redactor-şef adjunct la Urzica timp de trei decenii. 7537. partea I-a.G.1984 România) – fost tipograf ilegalist (aflat pe Lista Siguranţei din 1941 a comuniştilor de categoria A. CODRIN. 6287). secţia Cancelarie – dosare anexe. a II-a (Decretul 157 din 4 mai 1971) (dosar C/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 15 din 19 ian.Of. 46 . M. 250.

iar apoi promovat inspector în cadrul D. 187 din 14 august 1948. 1947. M. Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p. partea I-a.Of. 10174). 15 din 19 ian. Moses COHN) – şef de secţie în cadrul al Direcţiunii Presei (organul de cenzură) din cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949).262. ulterior marginalizat ca urmare a refuzului de a se alătura P. p. p. din iulie 1947 numit membru al Consiliului Director al Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile (M. COMNACU. nr. p. 1888. (n. ginerele lui Luca Răutu şi al Luminiţei. 66 Probabil acelaşi Coler.html.9888. indicat de Solomovici 2001I: 194) între numele de evrei comunişti arestaţi în anii ’30 în România).1909 Basarabia) – ilegalistă.R. tatăl lui Andrei Coler. 1947.Of. decorat cu ordinul “Steaua R. nr.I. al P. partea I-a. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.V. Marcu .P. din 1945 membru al C. dosar 7/1948 Arhivele Naţionale. 1949.Of. Benone (n. 1949. adesea cu prenume ortografiat “Jan”) . (M.A. Dorohoi) – membru al P.R.C. nr. a M. 157 din 4 mai 1971 cu. 641). Dobrincu şi Goşu 2009: 506-7. p..d. 19.C. şeful de cabinet al ministrului Muncii. 6607). după 1944 instructor al secţiei Cadre a C.Of. responsabil de controlul pe teren al cărţilor (fond D. şi profesând ca inginer geolog (Banc 2011: 15).R. 229 din 4 oct.Of.Of. partea I-a. cu stagiu recunoscut din 1928.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a 263.) (M. COHN. şef de cadre în cadrul D.G. partea I-a. 1134).R. Chişinău. p.în 1949 era revizor contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 266. 271.romanianjewish.S.G. Moscu (n.U.T.R. p. p. 169 din 26 iulie 1947.G. emigrată în S. CONOBEL. internată câţiva ani la Târgu Jiu. apoi activist în cadrul D. nr. M. în anii ’30 activist în cadrul P.T. nr. emigrat în Israel.C.R. 269. 270. CONSTANTINESCU. 266 din 17 nov. COHN. 15 din 19 ian. Samoil(ă) . unchiul lui Vladimir Colin. din 1937.F. 16 din 20 ian.Of.R. (posibilă legătură cu Moscu Colin.1904 Bârlad) – consilier-şef la Biroul Juridic al Ministerului Comerţului în anii ’50. Simion – în 1947 era şef de serviciu în centrala Ministerului Comunicaţiilor (fiind detaşat din D. Elisabeta (n. 257 din 9 nov. COLIN. 45 din 24 febr.C. 32 din 8 febr. nr. 1949.voluntar în războiul civil din Spania. 6694). Lora . p. 1948 membru în C. Oscar – din 1948 şef adjunct de birou în centrala M. 1.C. partea I-a.E. 1919 Păltiniş. 65 Într-o prezentare a unor personalităţi evreieşti originare din Bârlad la pagina http://www. 47 . L. 265.D.D. apoi stabilit în Statele Unite. (M. 272. Leon COHN65) (n.” clasa a V-a. Betty SCHUSTER) (n. p. a III-a prin Decretul nr. CONSTANTINESCU.-C. probabil identic cu intrarea “Jean Koller” din C. partea I-a. nr. menţionat în Fürtös 2007: 404. al U. 641).Of.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. unde a murit în anii ’90 (Berindei. partea I-a.” clasa a IV-a în 1948.I.F. p. nr. n.E.P. Vezi şi cererea sa de românizare a numelui în M. Liviu B. în M. Levy 2002: 132. COHN.C.. 111 din 15 mai 1948. 1945.Of. CONSTANTIN. Jean66 (GOLSTEIN. 8971).C. COLER. Marinescu (1945-1948). 58 din 12 martie 1945. 1626. Rădăceanu.Of. aprobată prin decizia ministrului Justiţiei nr. (1945-1950).E.G. p.R. din febr. nr. 1948). 268.G.Of. partea I-a. partea I-a.P.A. M. 4362. partea I-a./Kuller 2008a: 445). respectiv secretarul general-adjunct al FNTDR (Frontul Naţional al Tineretului Democrat Român). 25.XI. II-a în 1949 (decretul nr.P. apud Corobca 2008b. 663).. partea I-a. partea I-a. (dosar C/140 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). KALMANOVICI) (n. nr. M. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. V.C. nr. 1948. 264. Eliza . 1945. 267. 109431 din 25 oct.Of. COHN. apoi al ministrului Silviculturii. soţia ilegalistului Nicolae Comnacu.S. 1949. 873 al MAN din 20 august 1949) şi respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.org/en/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. nr. al partidului. în 1950.P.controlor (până în febr.

ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5185890-10-chipuri-ale-comunismului-dinromania).C. v.M. variantele Chişinău. numele Meir Kohn este avansat. Irina (n. 1968) .C. partea I-a. ilegalist (membru de partid din 1936). (?) CORNEA.com/universulenergiei/istorie/politehnica/1948-1992/1949/. (?) CORDEANU. nr. 191 din 20 august 1947. literatura de specialitate nu a reuşit să ajungă la un consens nici mă car asupra locului său de naştere. descoperit în 1951 de Securitate la domiciliul lui Lazăr Ştefănescu.P. dactilografă). document aflat în prezent în arhiva C. LEON?) – soţia lui Paul Cornea [v. CONSTANTINESCU. subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1947-1948).N. (unde fost. a M.E. de la caz la caz. 1946). 157 din 4 mai 1971). al P.1974 Bucureşti) (n. vol. Corneliu . unde a lucrat în subordinea Ghizelei Vass. 279.Of. (dosar 15563. deţinut (1941-1944). 2). (1950-1952) al Secretariatului (1952-1954.C. La un deceniu distanţă. deputat M. p. Şulămita BLOCH) (d. De remarcat nebuloasa care acoperă întreaga viaţă a lui Contantinescu premergătoare anilor ’40.S. (1945-1957). membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). p. partea I-a.G. partea I-a. asasinată în 1968 de. al P.Of. membru al C. 1948. ministrul Învăţământului (1956-1957. după război agent de influenţă sovietic (cf. ministrul Minelor şi Petrolului (1948-1949). partea I-a. dincolo de moartea ambilor săi părinţi în adolescenţă. secretar general al Comisiei de Stabilizare şi Redresare Economică (1947-1948). decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. redactor şef (1944-1945) şi director (1945-1949) la Scânteia. nr. 1970-1974) şi preşedinte al Legislativului (martie-iulie 1974). Rodica (n. profesor de istorie şi economie politică (1958-1962). (45/1955). 11362) începând cu sfârşitul anilor ‘50 preşedinta Colegiului de Partid – regiunea Gorj.C. 278. din 1949 cadru didactic la I. 642).R. Numele Moses Kohn apare în premieră într-un draft de manifest al „Partidului Socialist Creştin”.Of. 1944). director al Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. partea I-a. (1970-1974). multiplu decorat. Spre exemplu. Roza NOVAC) – activistă de partid. 1947. 1969-1970). fostă ilegalistă (condamnată la moarte în ian. nr. CORNEA. anchetei oficiale. Bucureşti. CORAVU. cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. autorii avansând. originar din Chişinău) – sociolog. În sfârşit. 299 din 29 dec. după război în centrala C. inter alia. (M. 2790 din 16 sept. nr. şef de secţie la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” (1962-1965). cardinalii autori ai The Plot against The Church (1962) avansează varianta Mehr Kohn.S. Alexandru . vicepreşedinte (1954-1955. pacientă psihiatric la Gătaia şi Câmpina. (1945-1960 . Sulamita (n. M.descopera. cf. profesor şi şeful catedrei de materialism dialectic şi istoric la Universitatea Bucureşti (1948-1951). al B. membru al B.C. în anii ’60 -’70 redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune.N. rector (1970-1972) şi preşedinte (1972-1973) al Academiei “Ştefan Gheorghiu”.C. CORNEA. 48 .A. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.ro („10 chipuri ale comunismului din România. Mehr/Meir/Moses KOHN/COHEN67. 1969-1974). 15 din 19 ian. a IV-a (Decretul nr. în funcţie 274. inter alia. preşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1949-1955). Miron (13. (?) CONSTANTINESCU. p. de revista electronică Descoperă. 6401. în 1946. fiica Ileana (adoptată)./P. http://theatredelaction.C. inclusiv de de către fostul suveran Mihai.1917 Chişinău . ff. Stelian . vicepreşedinte al Consiliului de Stat (1972-1974). apoi încadrată ca director adjunct la cabinetul ministerial al Anei Pauker (v.R. 1972-1974) şi supleant al Comitetului executiv al C. 275. de sursă.273. 21-25) şi reprodus în Totok (2006: 14).VII. 1949. şi şefă a organizaţiei de bază a partidului din cadrul Institutului 68. 68 V.în 1947 era controlor în cadrul D.C. p.B.Of. 1949. 7537).exclus. infra] – inginer. http://www. (1946-1961. 277.A. (1957-1958). 641). în anii ’50 transferată 67 Unul din cele mai controversate persoane în privinţa identităţii lui etnice.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 15 din 19 ian.O. Galaţi şi Buzău. Watts 2011: 513 n. 178 din 4 august 1948. 5.R..R. al P.R. 2009. 1957) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). p.I.soţia demnitarului comunist Miron Constantinescu.XII.P. partea I-a. 40 din 18 febr. apoi reabilitat. 276.18.P. p.M.Of. 1389 şi nr. M.

1946 în M. http://www. 2074.I. 136-143).C. 10092). ff..Of. 432). 4844). CORNESCU. şeful Direcţiei Generale a Studioului de Filme Bucureşti (1957-1965). partea I-a. delegat cu conducerea Direcţiei Personal a D. din decembrie 1944. “Romcereal” (M. 65 din 19 martie 1947. 72 V. 49 . Paul (n. consilier cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (1946-1947). ulterior profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii (pe atunci) “C. p. dos. Paul – membru al comisiei mixte de cenzură a presei instituite mai 1945 (Decretul Lege nr. 283.I.A.G. dosar nr. p. 70 V.1923. 16 martie 1947).V.71) şi membru al uneia din conferinţele raionale de partid din Bucureşti.T. KORNHAUSER73) (n.1911 Bacău) – până în mai 1947 funcţionar în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. n. 845. nr.G. după 1945 redactor ocazional la Scânteia69.ro/images/custom/image/serban/1950/1950_pdf. 1948. partea I-a. în anii ‘2000 director al teatrului Naţional din Craiova. p.htm). Moise Leib COHN) (n. 202 din 3 sept. M. 1946. 1945 numit şef de serviciu în centrala D. Moise . 26 din 2 febr.Of. partea I-a. partea a II-a.906 Constanţa) – din 1948 director adjunct al S. director general al Direcţiei Generale a Artelor în Ministerul Culturii (19531957).. COSMESCU. Paul CORN72) (n. 364 din 2 mai 1945) în cadrul Ministerului Propagandei (A.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. nr. p.Of. 1948.din 1947 controlor în cadrul D. 8011). 285.C. iar în paralel conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (coleg de catedră cu Alexandra Sidorovoci. 6)74. 1947. M.Of.procesulcomunismului. 1945. a M.P. partea I-a.U. decizia ministruluii Justiţiei nr.. nr. partea I-a. 127 din 3 iunie 1948. p.I.arhivelenationale. 74 În unele lucrări de memorialistică menţionat şi între anchetatorii de la sfârşitul anilor ’40 ai unor foşti politicieni naţio nalţărănişti (v. participant la epurarea cu iz de “vânătoare de vrăjitoare” din 1952 (Constantiniu 2003: 15).Of. 71 V. 253 din 5 nov. în oct. 12 din 14 ian. acuzat ca „dornic să lichideze stânga franceză aşa cum – ştie toată lumea! – a isprăvit-o rapid pe cea românească” [sic] (Scânteia. nr. 1027.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/docs/maniu2p_54. tatăl cunoscutului regizor Mircea-Mihai Cornişteanu.280. (M. vol. Paul (n. Pavel Câmpeanu. 38 din 15 febr. 1947. 1915 Bucureşti) . 107 din 13 mai 1947.Of. în locul lui Pavel Cristescu (M. CORNIŞTEANU. p.XI. Simionescu 2005).C.I. 22 oct. Aceeaşi funcţie avea să fie ocupată de Ion Iliescu la doi ani după Cornea. partea I -a. după 1990 în funcţii importante la Consiliul Culturii. fd. unde activează până în anii ’70 (v. nr. 186 din 13 aug. fd. 6684. al Uniunii Tineretului Muncitoresc (1948-1954)70.II.G.S. sau paradoxul dlui Streinu” – o diatribă pe cât de ridicolă în fundamentare.Of. 73 V. în prezent în S.M. Parhon” din Bucureşti.Of. Jak (n. ulterior prezent în Direcţia Poliţiei Administrative (M.P. încă în viaţă în Bucureşti în 2011. nr. etc. din 1942 şi al P. decizia ministrului Justiţiei nr. Corobca 2008: 15. 1416 din 7 ian. multiplu decorat de autorităţile comuniste. la Institutul de Chimie-Fizică (ulterior Institutul de Cercetări Chimice) al Academiei.S. redactor responsabil al ziarului Tânărul Muncitor şi şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a U. 69 A se vedea de pildă articolul său „Tendinţe în opera de artă. 1. tatăl lui Octav Cornea (matematician.Of.europartes.C. 3759). p. fiul lui Leon Constantin şi Golda) (n. p. 3.pdf. p. A.C. 272.E. secretar al C. 282. Moise (n. Ministerul Propagandei Naţionale. 264 din 14 nov. în iunie 1948. partea I-a. nr. ca inspector de poliţie. secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1990-1992) şi decan al Facultăţii de Litere din Bucureşti (1990-1996).C. 10.) şi universitarului şi publicistului Andrei Cornea. partea I-a. http://universulenergiei.din 1947 funcţionar al serviciului de presă şi cultură din cadrul Legaţiei României de la Sofia. (în 1951). 284. nr. http://www.Of. 1949. Paul COHN.N. nr.R. 10951. (M. pe atât de insalubră la adresa criticului literar Vladimir Streinu. 8. p. CORNEA. nr. profesor la “Academia Ştefan Gheorghiu” în anii ’70 (cf. în realitatea obscurată membru U. 23. Bucureşti) – în biografia oficială critic şi istoric literar. “D”.205 din 14 martie 1947 în M. partea I-a.R. 281. iar apoi membru în conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.C.. 9718).T. CORNEA. CORNEA.

dosar nr. vol. fond 495 (“România”). 225. cu Maria (încă în viaţă se pare. 19. membru supleant al C.VII./P.36/fisapenala.” clasa a IV-a.R. (adjunctul şefului sectorului Propagandă a secţiei (1948 – anii ’50)). Diamant 1979: 371. căs. şi Solomovici 2004: 283). cu Zoia. secţia Cancelarie – dosare anexe. 66/1956. 75 75 76 V. membru U. inv. referatul de cercetare la Fd. 66/1973. doc. partea I-a. responsabil şi pentru Vietnam (1952-1955). arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. 2278. Basarabia – d. dosar nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. fiul lui Herş şi Ester) (n. la sfârşitul anilor ’40. K/72. doc. (v. Arad. COSTIN. preşedintele Comitetului Central al Sindicatelor Muncitorilor din Transporturi şi Telecomunicaţii (19561958). (1957-1958).C.935 din 16 sept. 289.E. Mirel (n. nr. 1946 a ministrului Justiţiei în M.III. după război activist de partid. în Bucureşti). ff. după august 1944 şeful Serviciului de Informaţii din Formaţiunile Patriotice de Luptă.1914 Constanţa – 2.C. VINŢE) (16.C. exclus din partid ca “fracţionist” în 1958. C.S. activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. 62. ilegalist. 21). C. 225. Dobrincu şi Goşu 2009: 236. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 50 . secţia Cancelarie – dosare anexe. (1945-1951). p. M. M. 10522. 1946.F. menţionat şi în Tismăneanu 1995: 69 şi 1989b: 170 n. nr. secretar al Uniunii Sindicatelor C. 77 V. partea I-a. eliberat în 1969 (v.R. respectiv cadru didactic şi doctorand la “Academia Ştefan Gheorghiu”. http://86.2002 Bucureşti) fostă ilegalistă (membru de partid din 1935). 2-5. G. Berindei. Helene. nr.M. – secţia Cadre..C.Of. al P. al P.C. 3/1964.1916 Vertujeni. 1857.S. 233-240. cu referat de cercetare la fd. nr.P.F.+Cont+-+Cosvan%5CCostin+Alexandru+L%2FP1470379.R. revenit în România în septembrie 1944.Of. reprimit în 1964 şi decorat prin Decretul nr.N.286. fond 495 (“România”). al P. nr. lector la şcoala de cadre de pe lângă comandamentul trupelor sovietice din Constanţa (1945-1948). 2). V.II. inv.R. II. ambasador la Beijing.C. din 1930. din Consiliul Central al Sindicatelor şi din rândul membrilor supleanţi ai C.955)..R. Jdanov”. 1946. Constanţa (n. Iacob (8.C. al P. deputat şi secretar al comisiei permanente pentru Relaţii Externe a prezidiului M.Of. Anuţa (Hana)) – ilegalist. reprimit în partid în 1964 şi reangajat ca activist la Consiliul Municipal Bucureşti al sindicatelor. (1955-1958). în 1958. autodeclarat evreu în fişa sa matricolă din penitenciar77) (fiul lui Leopold şi Elena) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I.: 108).X.M.. inv. al P. Mirel ZEIDER 287. aceeaşi decizie în M. COTOVSCHI. decorat prin Decretul nr. COSTEA. 235 din 10 oct. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 15.1915 Roman – 2001 Bucureşti) – fost lăcătuş.125. fond 495 (“România”).C. 290. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decizia nr.R. p. Soroca. 91.C. sinucis în 1951.M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. căs. ulterior şeful sectorului Verificări din cadrul Secţiei de Cadre a C.S.A.I. Bucureşti – Călători (1958 – 1964). Sugarman f.C.C.R. Lipova. KOTOVSKI.JPG.1911 Zăbalţ.C.T.N. 91). vicepreşedinte al Comitetului Geologic (1951-1952). 10. C. dosar nr. 3293. apoi rector al Institutului de Ştiinţe Sociale “A.C. 225. dosar nr.A. plus anexa la dosarul nr.C. exclus din partid. căs. al P. revizor de locomotivă la Depoul C. fiica demnitarului comunist Simion Bughici. a III-a. anexa la dosarul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 3293. a avut doi fii – Andrei şi respectiv Iura. L.R.R.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CC%5CC+07.a. Grigore (n. ulterior în U. pentru subminarea economiei naţionale. căs cu sora acestuia. fd.E. / ZAIDNER76) (23. al P. Alexandru (n. “RomânoExport”. 1995) – fost muncitor în industria textilă.V. COŢOVEANU. CRĂCIUN. inv. p. 193 din 22 august 1947.R.C. 288.X.17. 223 din 26 sept. într-un incident rămas încă incomplet elucidat. inv. 871). autobiografia sa în A. partea I -a..C. anexa la dosarul nr.R. în 1945 numită acuzator public pe lângă Tribunalul special al Poporului (v.1907 Buhuşi – 1951 Bucureşti) (cumnatul lui Emil Calmanovici. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania (1936-1939).

Of.M. iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 1949. inter alia. 15 din 19 ian. (din 1946). 294. şi “preşedinte activ” (i. 26 din 1 febr. (1959) şi referat de cercetare la fd. iar ulterior în centrala M.N. DAN. CRISTOFF. anexa la dosarul nr. 31 din 7 febr..Of. respectiv cadru didactic de economie politică la I.A.R. 15 din 19 ian. fond 495 (“România”). soţia lui Paul Leibovici-Dan. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. CRIŞAN. III-a. 4). deputat de Bihor. .G. inv. (1950-1952). a M. în mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. Frieda . nr.S. A.P.A.X. până în 1954 (menţionată şi în scandalul “devierilor de dreapta” din M. David (n. (mandate succesive 1946-1969). a M.C. 1949. 1947. 7491).291.Of. p.C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. Lörincz. expert economic în delegaţia României la O. nr.C. de Stat pentru Literatură Politică. 110 din 18 mai 1945.C.R. respectiv vicepreședinte al Consiliului de Stat (19651969). (1945-1948). autor al cărţii Despre limitele şi contradicţiile utilizării tehnicii în capitalism (Bucureşti.M.N.D.R. 748). 297.U.F. cancelarie.R.E.R.Of. ilegalist. dosar 51/1949. H. Pál Ludovic DAVIDOVICS (uneori ortografiat şi “Davidovici”)) (14.E. sinucis în 1959 în circumstanţe neclare. p. Cluj (1945-1947).C. 642) CZIKO. DAN.R. Ungaria – 1959) .S. ulterior secretar general al Camerei de Comerţ Exterior.VIII. nr. fiul lui Lazăr) (17. dosar nr. respectiv Relaţii Externe. 4686). dosar 51 .1984 România) – evreu maghiarofon. fratele Marthei Drăghici..N. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 15 din 19 ian. cu stagiu recunoscut din 1929. al P. partea I-a. apoi ministru-adjunct (1957-1961).I.C.S. p.1924 Kecskemét. 190 din 19 august 1947. partea I-a. membru al Consiliului General de Conducere al A.activist al P.C.P. CROITORU. ff. dosar nr. 293. p. (M.Of.R. 1948. 1908) – ilegalistă (cu numele conspirativ “Tincuţa”).C. 1949. (1948-1952).M. în anii ’60 preşedintele Comisiei de revizuire a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti. preşedinta Comitetului Central al Crucii Roşii România (1949-1951). 189 din 17 august 1948.C. executiv) al U.E.E.C.C. Pavel (n. partea I-a..Of.din 1947 controlor economic în cadrul D. speculându-se că ar fi fost spion occidental (A.R.C. Adalbert – ilegalist. deputat M. p. II-a în 1949 (decretul nr. 3293.A.Of. nr. secretar pentru probleme organizatorice al comitetului orăşenesc de partid Bucureşti (1951-1953). Hermina ..E.R. 295. 225.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. (1945-1969.e./P.L.Of. 4048) şi activist al Uniunii Populare Maghiare la Oradea. 296.U.G. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948). 298. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. al P. doc. C. partea I-a. fd. 644).1907 – 14. nr. din 1948 secretar general al Ministerului Învăţământului Public (M. C.F.P. 66/1962. membru în conducerea U. după 1945 inspector de poliţie şi şef al Inspectoratului de Poliţie Oradea (din mai 1945) (M.F. Finca DAVIDOVICI. membru al prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1953)../A. al P. ca pensionară.I. 292. (M. nr. colaboratoare la revista Femeia a F. CRIŞAN.. ca instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.. 51/1952).R. al P.A.. nr. al P.C. decorată. decorată. 1972-1974) şi al Biroului Organizatoric al C.N.C.” cls. p.C. SCHNEIDER) .C. membru al C. p.R.E. 1957). Laurenţiu (n.R. apoi transferat la C. 1033). C. Ecaterina (n. CROITORU. membru al Comitetului Executiv şi al C .I.R. ministru al Culturii (1953-1957).C. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. 118-121. inv.I.X.. Ed. al P.R. 622. președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (1962-1965).D. ulterior activist de partid. fd. partea I-a. partea I-a.R – secţiile Propagandă şi Agitaţie. E. partea I-a. prin Decretul nr. al P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a.C. între 1948 şi 1950 (cu grad de secretar de legaţie) prim secretar al Legaţiei României la Stockholm (M. din februarie 1948 controlor în cadrul D. p. IV-a. iar ulterior. membru al Comitetului de Luptă pentru Pace al R. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.C. 873 al MAN din 20 august 1949). 641). (v.

a. partea I-a. 4252).şeful serviciului Cadre din cadrul D.E. nr. DAVIDOVICI. (1948-1949). 311. 184 din 11 august 1948. Moriţ Davidovici) (21. 304. Natalia – până în februarie 1949 şefă de serviciu în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.U.IX.E. DAVIDESCU. (?) DEMETER. p. nr.director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (1948-1949) (M. partea I-a.). 307. M. Oprea 2002: 303.299. informator al Securităţii între 1948 şi 1989. 1905 Houston.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 8-11. pentru scurt timp secretar literar la teatrul de 52 .G. p.R. Mihail . Mişu . p. p.Of. nr.Of. Balas 2008: 367-8. ff. nr. partea I-a. 305.G. 1945.G. a M. 29/1957. DECEANU. (M.C.Of. Villy .Of. Otto – în 1947 era referent titular în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Solomovici 2001II: 118. Pacepa 1999: 90.I. 308.Of. 15 din 19 ian.2). p.P.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Muncii.din 1947 controlor în cadrul D. 1944). partea I-a.Of. partea I-a.. de pe lângă Consiliul de Miniştri (1948-?) (Nikolić f. N. 10092).II. 804 din 21 dec. partea I-a. 1213. Constantiniu 2003: 90 ş. nr. 119 din 28 mai 1947. partea I-a. p. partea I-a.L. 309. director la Direcţia Administrativă în centrala M. nr. Harry GREENBERG) (n.Of. însărcinat cu afaceri al Legaţiei Române la Tel Aviv (1949-1952). 1035). S. DAVID. Ivan Alexandru (16. decorat prin Decretul nr.A. 1947. nr. partea I-a. nr. 301.I. 1945. 52 din 4 martie 1945. DAVIDESCU. DENEŞ. DAVIDESCU. p. 4257). 1134). Hari (n. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătasei din cadrul Ministerului Industriei (M. Şandor (alias Alexandru) – colonel magistrat. DAVID. 32 din 8 febr. DASCĂLU. Paul (n. 22 ian. DASCHEVICI. comunicare personală din 14. 302.A. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. membru al completului de judecată în procesul Pătrăşcanu în 1954.Of.D.I.Of. p. 1964. apoi traducător şi regizor de filme documentare. DAVIDESCU. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Ilarie . p.membru în conducerea centrală a C. activat ca lector de editură şi redactor de ziar.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 5464).E. 10872). 1949. 32 din 8 febr.V. 1123). pp. racolat în timpul scurtei sale detenţii din 1947. 119 din 28 mai 1947. (1952-1953). 300. partea I-a.Of. Asistenţei şi Asigurărilro Sociale. 310. 314. 642). IIIa. 148 din 30 iunie 1948. (?) DEBU.Of. DAVID. 1949. apoi jurist în cadrul CENTROCOOP (cf.XI. DELEANU. p. P. p. partea I-a).2011 a fiului său. Barbu – după război (până în februarie 1949) prim secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. nr. 642) DAVIDOVICI. 35 din 11 febr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. a III-a (Deletant 1999: 248.C. 10381). membru de partid din 1945. Peter Dan (şi comentariile lui Fred Simescu) 2011. nr. 264 din 14 nov. 312. partea I-a. Lucia – din iunie 1948 şefă de birou în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 187). 1654-5).Of.1903 Iaşi – 16. p.1977) . Ovidiu . nr. 303. 273 din 28 nov. Idel . C.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. nr.F.R. O. 1949. 1949.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.) . tatăl fostului prozator Doru Davidovici (1945-1989) şi al scriitoarei Victoria Dragu (n.D. nr. partea I-a. 285 din 12 dec. 15 din 19 ian.u. 1949. nr. 28 din 3 febr. Rudolf . nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 306. M. 313. Avram – din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. p.. 1949.Of.2011 Berlin) (fiul lui Ignatie şi Elisabeta) – evreu maghiarofon.Of.1928 Timişoara – 16.

78 V.17. inv.până în febr.N. Monica Lovinescu. respectiv divizia “Tudor Vladimirescu”. Nicolae Breban.. dosar nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1977 Bucureşti) .php (accesat dec. Gáspár Miklós Tamás.pdf.315. Mihai Gafiţa. 948.S.jewishfed.1920 la Craiova. nr. Paul Anghel.fost student la Medicină la Iaşi şi ilegalist comunist (cu stagiu recunoscut din 1938). (dosare anexe. Kuller 2008a: 122-3).C. când se pensionează. al P. DERERA. a III-a. 2010). alături de Carol Steinberg şi Etea Diner. iar începând cu anii ’70 până în anii ’90 publicist şi traducător la diverse edituri (Meridiane.36/fisapenala. Emeric (3. Solomovici 2003: 88).C. Lazăr (n.rfi. 32 din 8 febr. 81 Contrastant reputaţiei infame a soţului. al P. (1951). vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Stat (v.17.com/2011/04/20/papusa-papusarilor-destinulintortocheat-straniu-si-nenorocit-al-lui-ivan-denes-i/. partea I-a. soţia sa. dr.JPG.Ap. în 1946 încadrat retroactiv în forţele armate ca maior medic cu vechime din 15 august 1945.125. unde întocmea la Chişinău. 190 din 17 aug. Titus Popovici. colaborator zelor al Securităţii. în cadrul căruia fiinţa şi celebra secţie “0 – zero”.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2002. Bălţi – 8.125. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. dosar nr. eliberat în 1964. Déak Tamás. din ian. ulterior directorul Spitalului nr. 155. 317. 1229/6.org/db/pdf/nr302_303/pagina24. decorat prin Decretul nr.1913 Ciuc – VIII. 162-172 (ortografiat “Dorevici”). refugiat în URSS în 1940 (urmărit fiind de Siguranţă). Tiberiu Olah. apud Duţu & Botoran 2003 I: 171). 53 . emigrat în Israel în 1970. 1947 prim secretar la Prezidiul Marii Adunări Naţionale. fd. 225. u. 1949. după război inspector general sanitar în centrala Ministerului Sănătăţii (M.Of. menţionat ca director în anii ’50 al Editurii de limbi străine (Kuller 2010: 190. Totok 2008: 75. Politică. Francisc Munteanu. angajat chiar pentru scurt timp la Europa Liberă.ro/articol/stiri/politica/securitatea-ivan-denes.VIII. 157 din 4 mai) cu ordinul “Steaua R. p. Nadia Pohne.VI. 12.C. respectiv http://tismaneanu.R.wordpress. 318. 81.u.R. Univers. jud.M. generalul Ştefan Kostyal. păpuşi din Cluj. până în 1968.R. care îi reproşau participarea la reeducările din penitenciare79. Gerhard Möckel. http://www. ff. Lucian Grigorovici. este asumată de către F. DEREVICI. 8966). 316. 9 Bucureşti (1948 .pdf) 82 V. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. “listele de executări” ale românilor indezirabili pentru noua putere bolşevică (Arhiva M.A. Alina Derevici (n. http://mobil. Necrologul său în Realitatea Evreiască la http://www. Petre Stoica.1897 Cucioaia. H. i-a “turnat” de-a lungul timpului pe Paul Goma. Constantin Chiriţă. 25/1954)) (v.C. a II-a. 1133). Tismăneanu 2008: 71. Ipolit81 (13. 1946.2008 Bucureşti82) – activist de partid. Oskar Pastior.anii ‘60).R. Solomovici 2004: 570 şi 2003: 340 ş. iar apoi şeful Secţiei Inventar şi Control Gestionar. 1949 inspector la Direcţia Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. destinată deţinuţilor politici.1968).php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CD%5CD+02. nr. DEUTSCH. p.” cls. nr. ca figură de marcă în istoria comunităţii (FEDROM 2008. 1224).. şi Kuller 2010: 190). Ştefan Tătaru. Richard Wurmbrand. etc. Siegler) (1899 -1985).Of. apoi însă concediat la protestele unor foşti deţinuţi politici. fiul lui Maier şi Şeila) – din ian. arestat în 1973 şi condamnat pentru sabotarea economiei naţionale într-o afacere încheiată cu o companie din Tel Aviv80.IV. Max Demeter Peyfuss.C.romanianjewish. apoi colonel în Armata Roşie. 79 V.N.IV. delegat director al Diviziei Administrative. partea I-a. decorat în 1971 (Decretul nr. Belu Zilber (Andrei Şerbulescu).a.C. etc.) (fişă de cadre la secţia Economică a C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.XI. Heinz Galinski..+Deac+-+Dinau%5CDenes+Ivan+I%2FP1300479.%20Deac%20-%20Dinau/Derera%20Lazar%20M/index. 80 Vezi fişa sa matricolă penală din 1974 de la Penitenciarul Aiud la http://86. fond 495 (“România”). 1949 cu funcţie de conducere la Oficiul Administrativ de pe lângă Preşedinţia M. apoi în Germania în 1971.E. Costel . DEUTSCH. fişa matricolă penală la adresa http://86. Paul Schuster.ro/fcer/public_html/downloads/carti/FEDROM. condamnat în 1958 la 20 ani închisoare pentru înaltă trădare 78. Gh.

I.R. 4423).P. B. la rândul său ilegalist DOBREANU. Sâmpetru German.%20Doma%20-%20Dragomiroiu/Donath%20Pavel/index.2008. Craiova) – “of Jewish origin” cf.319. DIAMANT. 1899 Soroca) – ilegalistă. partea I-a. Solomovici 2004: 281-3. nr. fişă de cadre la secţia Gospodărie de Partid a CC al PMR în anii ’50. DONEA. 25. 380.1921 Vânători. doc. Gheorghe (23. apoi al regiunii Oltenia pe parcursul mai multor cincinale.C. Vilma (n. încă în viaţă în 2004.Of. 13).N. nr.Of. după război în contenciosul Ministerului de Finanţe.Of. 323.E.125. 322.08.G. la http://www. jud. nr. DLUGACI.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. din mai 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. (întocmit 1955). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.A.R. fond 495 (“România”). în iunie 1948 transferat de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Lucrărilor Publice (M. Ivan . din nov.Of. nr. Andreescu.E. Emanoil (n. Stenograma emisiunii dedicate Congresului partidului din 1965. p. pp. Renée . 737).F. 1949. partea I-a. DEUTSCH. nr. p. fişa matricolă penală la http://86.C.osaarchivum.S.R. PŞAIT) – din 1946 secretar cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (M. 40 din 19 febr. membru supleant al C.C. 11711).E.Of. Marcel . DEUTSCH. 200 din 1 sept. 327. 1654-5) DRĂGAN.C. p. nr. partea I-a. 7038. 15 din 19 ian. în Bucureşti (M. nr. 225. apoi director al firmei “Prod Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. Şt. (1945-1948) (Mâţă 2007: 247. 1948.php. (succesiv între 1961 şi 1975). 7950). 114 din 19 mai 1948.” clasa a V-a (M. 643). după război activistă de partid. 1946. p.1909. partea I-a. Mart(h)a KAJESCO) – originară din Braşov.Of. 324. apoi. DOZSA. 15 din 19 ian. (1965-1969).avocat. partea I-a. Basile –controlor în cadrul D.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. 1948): 3). după război iniţial membru al comisiei de verificare a gestiunii Camerei de Muncă Arad.B. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. p. (1947-1948) (M.III. p. Arad) (fiul lui Iacob şi Margareta) – fost ilegalist. 54 . 22 (20 aug. nr. cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. 1947. internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka în timpul războiului. Ignat . 4847). deputat M. 328. Cosma 1994: 268.I. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 302 în lista de “comunişti categoria A” (cu prenumele “Eva”). prim secretar al PMR al raionului Segarcea (1960-1965).C.A. Pavel (n. 320. 645).în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Tatiana . partea I-a. al P. I. inclusiv menţiunea despre Dindere. 84 V. nr. al P. p. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. cu Bernard Dlugaci. DIAMANSTEIN.Of. 641). 15 din 19 ian. 259 din 7 nov.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .Of. căs.I. 83 V.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a 321. pp. III-a.R. 325. 1196 – pentru schimbarea numelui. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. p. 195 din 24 august 1948. DONATH. a M. DIKMAN. nr.R. 106 din 12 mai 1947. partea I-a. Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 329. 1949.I. partea I-a. 127 din 3 iunie 1948. partea I-a. Nicolae 2011: 159). după 1945 membru în Comisia de Control a Partidului. nr.din 1947 controlor în cadrul D. (M. Lea . Mehedinţi – XII. (?) DINDERE.A. nr. M. a M. inculpat în dosarul Prod Export – Italia din 196184. partea I-a.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2004. în arhiva Open Society Archives. p. 3713). 24 din 30 ian. partea I-a. Zoe (zisă “Zebra”) (n.shtml.17. 1945 încadrat consilier tehnic în administraţia centrală a C. inv. 1949. ilegalistă. în august 1948 numit director general al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. Varga 2003a: 664-5. Nastasă.Of.G. Radio Europa Liberă (10 august 196583). 330. 1857.Of.C.C. 326. III-a. 52 din 4 martie 1945.Of. partea I-a. E. dosar nr.Of. Mihăilescu 2006: 378. 1945. fondatoare şi membră în conducerea U.

Nina (n.C. 337.aspx?DocumentId=27874. partea I-a. şi http://www.N.în martie 1945 reîncadrat în D. 333.] – din 1947 controlor economic în cadrul D. M. p. 289 din 5 dec. secretar general al Ministerului Agriculturii (şi Domeniilor) (1945). Tutova. 85 Ceea ce neagă identitatea ei evreiască.I. EBNER. 339. în 1945 responsabil cu organizaţiile de masă în cadrul comitetului judeţean P. (1955-1960).Of. respectiv secretar la prezidiul M. p. fiica lui Lazăr. 158 din 12 iulie 1948.G.J. 45 din 24 febr. 132.A. David . Horia (n.Of.ro/special/special/am-adus-cenusa-lui-alexandru-draghici-in-romania-ascunsa-sub-banchetamasinii-print-73463.A. CZIKO. 1654-5) DRIMMER.331. DUNĂREANU. între 1944 şi 1953.G.a. III-a în 1964 şi cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Martha (n. de Solomovici (2001II: 44). Vaslui A.G. decorat cu ordinul “23 August” cls. DRIMMER. încă în viaţă. director la Sportul Capitalei în anii ’30 şi şeful rubricii Sport la Curentul. DRĂGHICI. 55 .R. Lupu (2011) ş.Of. ilegalistă..R. n. Harry MENDELSOHN) – medic M. conform unui interviu acordat de fiul său Jurnalului Naţional86.R. DUMBRAVĂ. (întocmit 1953) (inclus în Kuller 2008a: 437).1896 – 1978 Bucureşti) (fiul Carolei Erlich) – doctor în agronomie (1930 Montpellier). Virgil (23.88 (v. 86 V. David [Druckman?. Carenina ŞRAGHER. nr. susţinută totuşi.romanianjewish.A.R. p.C. M.C. director al Centrului de copii şi juniori “23 August” (1962-1966). nr.XI.) din Bârlad (Zahariuc 2012).M. membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii şi chiar adjunct al ministrului în guvernul Gheorghiu-Dej. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. nr.R. 7951). Menyhest . 52 din 4 martie 1945. 1947. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1947.I.C.?) – 85 332. şi Ion N. 10496. (1945-1948). decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. membru în comisia de editură din cdrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii în 1948.N. aidoma tuturor rezerviştilor evrei. http://www. N.3 şi 4/1945).R.E. partea I-a. consilier tehnic al C. p. şefă de secţie la C.C. Leopold .C.E. deţinută timp de aproape un an în perioada războiului. numită membru în conducerea Uniunii Sindicale din Industrie şi Comerţ (U. partea I-a. soţia general-colonelului Alexandru Drăghici. III-a în 1971. Oprea 2007: 64. M. Ştefan – secretarul Comisiei de Control a P.C. al P. 88 V semnătura ei în calitate de secretar al prezidiului M.html. 1941.html. (?) DUDUMAN. 87 V. 1966-1967).Of.C.C.R.C. 1948). Cosma (1994).. partea I-a.A. respectiv (D.S. fond Comitetul judeţean P. 275 din 27 nov. (M. al P. 1945).R. după război membru de partid. nr.C. partea I-a. 1948. după august 1944 redactor la Bârladul Cultural şi membru de partid. nr. DRUCHMANN. 1626.C. membru în conducerea U. reîncadrat ca locotenent de artilerie (r) în Forţele Armate (ian. partea I-a. 336.controlor (până în febr.wolterskluwer.C. a M.din 1947 controlor în cadrul D. p. la Budapesta.C. a M.M. pp. propriilor declaraţii în faţa organelor de anchetă s-ar fi convertit la creştinism cu prilejul căsătoriei din 1942). C. ECONOMU.A. ulterior transferată ca instructor al sectorului Agitaţie din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 19 din 13 iulie 1949 la http://freelex.I. nr. (1954). 7590). Tutova. de formaţie croitoreasă. al P. dosarele 2. 338.R. în 2004. p. fiica lui Daniel)87 (1906-1995) – originară din Bârlad (profesoară de limba română) (cf. la Legea nr. pe care l-a ajutat în 1991 să fugă la Budapesta pentru a se sustrage anchetei.F. (M. C.org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. a M.E. fondator şi director al cotidianului Sportul Popular (1945-1946).I.Of. al P.C.Of. iar apoi promovat inspector în cadrul D.C. 190 din 19 august 1947.N. partea I-a. 334. (M.F. selecţioner al echipei naţionale de fotbal (1939-1940). în 1941 radiat din registre pe motive rasiale (prin decret individualizat. 5784). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.. v.jurnalul. nr.Of. 335. inter alia.ro/DocumentView. / Steaua Bucureşti (1953-1957.n. 200 din 1 sept.I. 7491).G. preşedinte al federaţiei Române de Fotbal şi în paralel selecţioner (1946-1947). mama nefiind evreică ) (1918 Bucureşti .R.C.

nr. C. p.din 1947 controlor în cadrul D. al P. 18 (14 iunie 1948): 6). p. 1948. 1946.a. 1948. Mauriciu (n. implicat în uciderea mamei lui Ştefan Foriş. secretar de cadre la comitetul judeţean P.din 1947 controlor în cadrul D. C. 8971). nr.I.1911 Galaţi) – membru de partid din 1945. anexa la dosarul nr. 3806). Andreescu. din 1948 director coordonator al întreprinderii de stat “Agro-Export” din subordinea Ministerului Comertului Exterior ’50.Of.Of. 79.Of. EDEL. 347. (M.C. nr. ulterior secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (ian. 748).Of. secţia Cancelarie. nr.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. Ludovic – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. 3293. 10582). 78 din 4 aprilie 1945. partea I-a. 84 din 9 apr. în mai–iunie 1948. nr. (1967-1974) (A. partea I-a. în perioada interbelică locuia în Bucureşti. EIDLITZ.. 42/1976 (Solomovici 2004: 281-2. nr. p. nr. inv. 11 din 14 ian.Of. 79 din 3 apr.C.în 1946 numit de C.din 1948 contabil în centrala Ministerului Silviculturii (M.. 1947. 1261).u.C.E. 7666). 1948.G.I.Of. 37 din 14 febr.. eliberat în 1954).C. 10 din 13 ian. partea I-a.I.I. partea I-a.L. 1948. partea I-a. 126 din 6 iunie 1947.Of.Of. nr. partea I-a. partea I-a. p. 348. p. nr. consilier tehnic al F. decorat de două ori de către fostul suveran Mihai: în 1946 cu ordinul “Coroana României” în grad de comandor (M.C. nr. EHRENFELD. partea I-a. 26 din 1 febr. 267/1945. Marcel .E. p. al C. inv. Stelea nr. partea I-a. din 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 225 din 28 sept. 343. apoi şeful Direcţiei Cadre în Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952 (arestat ca apropiat al lui Vasile Luca (Solomovici 2004: 31. Martin . Augustin .E. 210 din 10 sept. p. 7461).Of. partea I-a. 346..Of. 1947.C. a M. nr. 3188). p. menţionat şi în declaraţia lui A. 349. Ioniţoiu 2000 III:205). 229 din 4 oct. partea I-a. EDELSTEIN) – din 1945 prim-consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. EDELSTEIN. 341.Of. 1949. Ecaterina – deputată supleantă de Arad.N.F. nr. B. al P. 3.XII. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M.C. 194 din 25 aug. menţionat la conducerea sectorului industriei laptelui după război (Nikolić f. EIBL. 6683). 3000). partea I-a. 186 din 13 aug. Samy (n.C. 4255. pe str. 119 din 28 mai 1947. Osias . 1947.S. iar în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.R. Varga 2003a: 664-5. fd. partea I-a. nr. EHLING. nr. EHRENFELD. M. Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian.C. 3293. 1952. 334 şi nr. M.. 289 ş.S. partea I-a. nr. 1948) (M. p. partea I-a. apud Solomovici 2001II: 104). dosar nr. a M. secţia Cancelarie – dosare anexe. C. 8072). partea I-a. 1947.C. 287. nr. p. sub acuzaţia de subminarea economiei naţionale.. M. nr. 16 din 20 ian.E. partea I-a. p.R.Of. Zoltan – ilegalist originar din Oradea. 76 din 30 martie 1946. “Exportlemn” din Bucureşti.Of. 9/1988. p. p. 1946.Of. 576). Rudolf – după război secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării (1945-1948). 62 din 15 martie 1947.C. p. p.Of. nr. din 1947 consilier administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M.Of. N. nr. partea I-a.R. p. EGHER. cu drept de semnătură (M. p.R. cu referat de cercetare la fd. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari M. administrator de control la ţesătoria “Isac Henrich” din Cluj (M.I. 4534). ulterior membru în conducerea S. cu referat de cercetare la fd. 105 din 12 mai 1945. 1948. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.G.340.Of. Nastasă. 12. 344. EDELMAN. M. nr. 192. H. eliberat în 1964 şi reabilitat. anexa la dosarul nr. 56 . M. 345. p. ulterior traducător la diverse edituri până în anii ‘70.B.2).R. 662). ulterior vicepreşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1948-1952) (menţionat în memoriile lui Vladimir Trebici). 1948. 1945. Bihor după război. 204 din 5 sept.R. 342. (M. EFRAIM. p.A. p.D. pensionat la 1 mai 1947 (M. un “Zoltan Eidlitz” era numit controlor contabil la nou-înfiinţata întreprindere de stat “Petrolexport” (v.B.C. 2758). al P.C. partea I-a.

Iulius – din 1945 şef de secţie la D. u. ENESCU. apoi. 1949.1899 Iaşi – 24. nr. nr. M. partea I-a. FABER. preşedinta C. nr. Avram (n. EMILIAN. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 641). pp.R. inv. 362.R. FARCHI.E.C. Şima-Brana LÖBELSOHN / LEIBELZON90.a. partea I-a.VII. Sabina (n. cu ordinul “23 August” cls. 1654-5) ERBLICH. ENESCU (căs. ESCHENAZ. fond 495 (“România”). 616 din 23 oct.R. nr. membru iniţial al Consiliului General provizoriu (M. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. nr. 52 din 4 martie 1945. ulterior în cadrul Oficiului Administrativ (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. a M.Of. secretar de presă la la aceeaşi direcţie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1949. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Elsa Cecilia – din ianuarie 1949 referntă stagiată în centrala Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei (M. 7313. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. ELINESCU. (1955). 641). nr. nr. inv.C.). 361.Of. partea I-a.N.) cu fişă de cadre la secţiile Organizatorică (1951. ELIAS. partea I -a. nr. 15 din 19 ian. E. şefa secţiei cadre la şcoala de partid. 57 .C. 1948.A. în 1945 în activul central al P.VII.R. 7082). 1952) şi respectiv Propagandă-Agitaţie ale C. FABIAN.G. 1123). EŞANU. 358. al P. 26582 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei în M.D. 79.C. 738). p. partea I-a.R. partea I-a. p. Haim Ber – după război arhivar la Direcţia Aşezăminte Culturale.847 din 23 august 1948 în M. nr. 351. după război angajat în M. 1949 354. nr. (1952-1957) şi ministru al Prevederilor Sociale (1953-1954). Waldemar . p. p. nr.până în febr. 32 din 8 febr.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. (dosare anexe. 25 din 31 ian.Of. Eugen (n. inv. p. 24 din 30 ian.C.după război controlor în cadrul D. p.F. 1949. originar din Cluj.P. 203 din 2 sept. partea I-a. 1949. 69 din 22 martie 1946. 173 din 31 iulie 1947. 1677. 299/1952. subordonată M.Of. Stela – ilegalistă.G. fond 495 (“România”).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 508). 357.C.C. 949). partea I-a. Beno – în 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Pielăriei (M. H. p. în 1979. a M.E. 14 din 18 ian. 619). 17 din 21 ian.Of.VIII. 356. Etty . “dosare adiţionale”).Of. începând cu 1957 şi până la sfârşitul anilor ’60 director general al întreprinderii Maşini Export.” cls. 804 din 21 dec.I.Of.1914 Fălticeni) – în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Tehnologie Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti. 157 din 4 mai 1971) şi respectiv la pensionare. în anii ’50 la Consiliul Central al Sindicatelor. Abraham FARCHY) (în unele documente oficialde cu prenumele Aurel) – de profesie medic. p. 1949. partea I-a. 15 din 19 ian.. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p.R. M. (1947-1949). II-a.Of. ocupând multiple funcţii (e. ENESCU. nr. M. nr. p. partea I-a. numele dactilografiat în unele documente ale partidului “Ieşeanu”)) (31. p. în 1950 trimis ca medic în 89 90 V. nr. (1947-1949). nr. 23..A. 359. apoi al Comitetului Director al Asigurărilor Sociale (1949-1952). III-a (Decretul nr. după război activistă a partidului..Of. decizia nr.E. apoi referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. C. 225. partea I-a.Of.E. 532).C. 6781.R. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. cu George. 1964. 353. 196 din 25 aug.Of. 355. FRIEDMAN) – inspector general adjunct în cadrul D. 15 din 19 ian. ENGLER. 2651. nr. doc. 363. Paul .1987) – ilegalistă (membru de partid din 1922/4). p. 364. Eugen EBERVAIN89) (n. dosar nr. al U. p.Of. etc. EISIG. căs. 194 din 23 aug. 360.. 7032). Andrei (n. 1948.C. 707). partea I-a.C.350. Marie-Liese .funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of. Daniel . 1963). ELI. 644). 1123. partea I-a. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. 1949. nr.P.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 352. 32 din 8 febr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. până în febr.I. al P. p. Benedetto Georges – secretar adjunct al Prezidiului M. Vezi decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. 225. 1948.g. 1949. IV-a.G. 1948. partea I-a. 1949.Of.F.C.

p. 1947 în M. 47. Calafat) (inclus cu prenumele “Simion” în Kuller 2008a: 438). avea să fie pus sub acuzaţia de deconspirare a unor secrete de stat (v.E. Balaş 2008: 235-7. 1914) – fost ajutor de croitor.originar din Iveşti (jud. a M. inv.A. 372. 16 din 20 ian.C.I. n. partea I-a. 1948. 283 din 6 dec. 370. 93589 din 11 oct. 1947.Of. Bercu (n. conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1953-1955). 1947. nr. al P.I. 219 din 23 sept.. partea I-a. FECHNER. nr. 14 apr.până la 1 octombrie 1947 controlor al D. 26. FAIBISCH92) (n. de partea comuniştilor din Nord. Galaţi). “un evreu obraznic şi fără scrupule” (Solomovici 2003: 139).Of. deţinut comunist la Tg.Of. apoi. în 1940 propus spre internare în lagărul de la Miercurea Ciuc. nr. Cetatea Albă. până în anii ’70 activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România. în ianuarie 1948 revenit ca inspector în centrala M. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice a Ministerului Industriei (M. n.C. 113. I.XI. FARLADANSCHI. în unele documente pseudoromânizat Solomon) – ilegalist. 8. rapoartelor Siguranţei din 1941). 373. 1949.în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M.I. partea I-a. partea I-a. din 1954. cu prenumele nativ Şloim. Simon (n.Of. ulterior jurnalist la ziare pro-comuniste din Michigan şi apoi Detroit (Românul American). Adalbert . 61 din 15 martie 1945. 83. partea I-a.C. 137.C. M. nr. FLORIAN. nr. Moise (n. secretar U. nr. de profesie tipograf (cf. S. în timpul războiului şi revenit în ţară în august 1944. Andreescu. 369. 92 V. FECHNER91) (n.E. nepoţii săi sunt Steve Făinaru. războiul din Coreea. 254-5). respectiv M. Iacob (n.S. partea I-a. la Budapesta (19481956). p. 662). doc.Of.S. 20. Jiu. p. nr. 33.III. reporter la San Francisco Chronicle. 1915. Iaşi.Of. 158 din 12 iulie 1948. 225. partea I-a. în 1942 refugiat în U.E.1911.I.Of. 366. M. 12626. 6474). 175 din 31 iulie 1948. nr. după război numit. 179 din 5 aug. 1946 în M. (1939-1944). 71 ş. 24 din 30 ian. la întoarcerea în ţară.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.C.Of. 91 Vezi schimbarea numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. Harry (n. p. 1946. (1946-1952) şi deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952.Of.R. 70. 371. 737). Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotentiar al R.4. p.T. dosar nr. decizia ministrului Justiţiei nr. 1948. 58 . la începutul anului 1952. 256 din 5 nov. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. FELDMAN.P. FELDMAN. III-a. şi dosarul său de cadre de la secţia Relaţii Externe a C. nr. Vapniarka şi Caransebeş. 32. Avram-Alfred Fechner. 1908. III-a în 1971 (v.1919 Bucureşti) . după alte surse 20 nov. Constantiniu 2003: 16. 368. (M. Simion – din decembrie 1945 şef adjunct de birou în centrala Ministerului Asigurărilor (M. 1976).R. (?) FEDER. p.C.C. aflat pe lista probabililor agenţi sovietici transmisă lui Emil Bodnăraş în 1945. (dosar 30/1947).430 din 11 nov. în 1939 înregistrat ca student la Drept la Facultatea din Iaşi. în caracterizarea unui coreligionar. al P. p. partea I-a.1919 Craiova) – ilegalist.G. consilier juridic în cadrul C. şef al Legaţiei Române din SUA (până în 1954). fond 495 (“România”). Simion I. III-a în 1949 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.u. 9340.R. 240 din 17 oct. Nastasă şi Varga 2003a: 396. Rafael – din 1948 director adjunct al D.Of..C. 1268.. Egon Balaş. 97). FĂINARU. partea I-a. deşi membru al diasporei. ilegalist cu stagiu recunoscut din 1934 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.P.S. FARU.. Ştrul .C. 6292). 8598 – când încă nu îşi românizase numele. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. Solomovici 2004: 577. Rosen 1990: 66. 16). implicat într-un incident controversat urmare a căruia amicul său. 5784. fratele poetului Dan Faur (n. Hersch FEINER) (1899-1968) . p. apoi transferat în Ministerul Industriei.D. 9859. p. p. 367. după război secretar general al C. 1957-1961). FAUR. apoi activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 1947. partea I-a.365. şeful Direcţiei Economice a M. emigrat în SUA în 1929.R. reporter la Washington Post şi câştigător al Premiului Pulitzer în 2008 şi Mark Făinaru-Wada. 115.

1919 Oradea) – ilegalist. 47/1956. Alexandru . p. nr. absolvent de Politehnică în Franţa.” clasa a V-a. 15 din 19 ian. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. nr.E. Tismăneanu93). implicată în proiectele comunităţii evreieşti din Bucureşti (asistenţă socială). din ianuarie 1947 cu aceeaşi funcţie la Direcţia Radio (M.R. dosar nr. 190 din 19 august 1947.VII. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. din 1946 transferată şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Informaţiilor.Of. nr. Ida (în acte: Idaşe Sobla FELICS.. nr. M. Leopold S.1908. 376. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. FERMO. nr.Of. Alfred . FILIP. partea I-a. Eugen . 9576). p.374.I. inv. 7491). (dosare anexe. p.X. p. ulterior emigrat în Israel. nr. 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.. emigrat cu familia în jurul anului 1967.A. 1949. 141 din 24 iunie 1947. 10/1954. Ilie – şef de serviciu în cadrul Ministerului Învăţământului. după război consilier la Consiliul de Miniştri (cf. partea I-a. partea I-a. membru P.din 1947 controlor economic în cadrul D.. 377.1979). Alice (n. (vezi de ex. nr.L.Of. 380. GRÜNFELD) (n. în 2005 încă în viaţă.. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.C.C.R. (zis “Poldi”) (n. 3809). 16. 382. 1947.Of.d. V. 201 din 31 aug. în 1946 mai întâi secretar general al Ministerului de Război (M.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.VIII. 1191). cu grad de locotenent-colonel. C. pensionată în 1959. eliberat în 1953. a M. 15. 157 din 4 mai 1971) şi în 1979 cu ordinul “23 August” cls. M. 501. fond 495 (“România”). al P. partea I-a. Gheorghe (“Georges”.P. nr.R. fiul lui Samoil şi Debora – d. a folosit şi pseudonimul “Haia Ita Rozenthal) (n. (M. nr. căs. dosar nr. p. FENYO. FIEDLER. 383. membru P.E. 17 din 21 ian. p.C. p. V.1900 la Bacău. 3293. nr.R.M. FELIX. 379. 28.).R. Iaşi) – ilegalistă. arestat în 1952 (deţinut la Penitenciarul Piteşti). FELNER. 32 din 9 febr. partea I-a.C.G.D. 225.I. p. membru al C.Of. III-a. III-a (Decret nr. 59 . 38 din 27. voluntar în Spania. n. p. 107 din 15 mai 1945.C. şi A. 153 şi 155 din Fototeca online a I. partea I-a. 93 http://tismaneanu. 1946. cu fişă de cadre la secţia Relaţii externe a C. deputat de Bacău în Marea Adunare Naţională (19461952). 9692). M. cu referat de cercetare la Fd.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60.C. din 1931 (după alte surse din 1924). FETCU. după război membru al Comisiei de Control a Partidului (1945-1950) şi apoi director de cadre în Ministerul de Externe (1950-1952-?). partea I-a. nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.I.S.D. anexa la dosarul nr.R. 378. 381. cu Annie. 645). decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. membru în maquis. partea I-a.Of. 6598). 873 din 20.Of. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu ordinul Muncii clasa a III-a. 1941.E. 42). Zissu (Solomovici 2003: 161-2)). ulterior preşedinte al Comisiei Superioare de Epuraţie de pe lângă Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti. 1945. 98 din 27 apr.Of. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls.wordpress.Of. FILDERMAN. după unele surse ar fi fost propus fără succes lui Petru Groza spre cooptarea în guvern (fapt care i-ar fi atras celui din urmă acuzaţia de antisemitism din partea lui A. 375. nr. apoi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (M.XI. I-a (Decret nr. FELLER. inv. 912). partea I-a.com/2011/08/28/11132/.Of. inclusiv pentru nume. inv.R. H. 119 din 28 mai 1947. M.R. 3904). 203 din 3 sept. Băeţelu?) – în anii ’50 funcţionar în centrala M. 5140. 1948. 255 din 27 oct. ?) .C. nr.E.N. în anii ’70 menţionată în cadrul I. p. (facţiunea procomunistă a lui Rădăceanu) şi membru al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat (1945). 1946.1949).Of. Alexandru . 4255. partea I-a. FILDGUT. nr.C.avocat.S. Sofia – în 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Afacerilor Străine. p.C. M. al P.

C.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. anexa la dosarul nr. FIŞLER. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. partea I-a.C. 7491). Arie – inginer. al P. 45 din 24 febr.Of. (1958).M. p. 16 din 20 ian. partea I-a. v.C.C. a IV-a.R.. partea I-a. 148 din 30 iunie 1948. nr. p. I. partea I-a.Of. FLACHS. nr. apoi Agriculturii. 45 din 24 febr.S. p.după război controlor în cadrul D. p.C. Ladislau .G. FINKELSTEIN. a M. nr. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Justiţiei.. 2066 din 20 oct. din febr.C. anexa la dosarul nr. 5830). FIS(C)HERMAN. 395. FISCH. a M.avocat.E. p. 1948.. nr. Sanda (n. 385. FISCHLER.Of. nr. 10092). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 5464. Industriei Alimentare. 179 din 5 aug. Surica FISCH) – din iunie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. secţia Cancelarie – dosare anexe.G.osaarchivum. FISCHER. partea I-a.E. 394.384. 3678.1985) – ilegalist (din 1932).D. al P. 3293. 1949. 390.Of. în 1948 subinspector general la Direcţia Generală a Controlului Economic (M.. 423 din 15 iul.Of. M. 190 din 19 august 1947.. partea I-a. uneori în varianta “Finchelstein”) – ilegalist. nr. 803 din 21 dec. nr. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. al P. inv.P. M. FINCHELSTAIN. nr. (dosare anexe.C. inv. FINKEL. 1948. I. 389. din 1948 membru P. 391. C.I. 253 din 1 nov. cu referat de cercetare la fd. David – membru de partid.E. 1627). Heinrich . cu fişă personală în Arhivele Comintern. 1948.C. (INCOMKA.I.din 1947 inspector în cadrul D. cu referat de cercetare la fd. 1948 controlor în cadrul D.R. nr. decorat prin Decretul nr. 392. 3.C. în anii ’50-’60 funcţionar în cadrul C. doc. 3293. nr. III-a.org/files/holdings/300/8/3/text/48-5-62. p. 388. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. Silviculturii şi Apelor. nr.C.Of. 1947.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p. anexa la dosarul nr. partea I-a. p. 1948. respectiv “Flax”) – din 1948 controlor în cadrul D. 24 din 30 ian.S. 36/1952). 79 din 3 apr. Ghizela . 3293. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. inv. în Forţele Armate. p.C.R. FLACHS. partea I-a. 1947 (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. fond 495 (“România”). 74/1978. 387. partea I-a. membru în conducerea C.Of. 70/1956 FISCHLER. Mauriciu – de formaţie inginer. 662. cu referat de cercetare la Fd. 2308.G. Faibiş (n. partea I-a.B.E. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. 149 din 26 iunie 1941. partea I-a.Of. inv. p.I. a M.G.. Sami (uneori ortografiat şi în forma românizată “Flacs”.Of. 1947.E..IX. 2971.shtml. 1963. David (24. 4611). 1627..C. 173 din 31 94 Menţionat în perioada respectivă de postul Europa Liberă.R. în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Uleiurilor Vegetale (M. decorat prin Decretul nr. 1964 cu Medalia Muncii. coautor al lucrării Arbitrajul de Stat şi rolul lui în economia naţională a R. M.P. A. 396. Marcel . transcrierea la http://www. Leon . M. nr. p. în facţiunea pro-comunistă a P. Ivan Kain – în 1957 director general în cadrul Ministerului Industriei Alimentare şi membru în Consiliul Central al frontului Democraţiei Populare94. C.Of.P.P. director în Ministerul Agriculturii. M. a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 225. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1948. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (dosar F/66 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 159 din 13 iulie 1948. nr. 136/1956.Of. 1906 Roman. nr. M. nr. 393.C. FISCH. partea Ia. M. 6474).D. 264 din 14 nov. al P..Of.C. p. (M.R.Of. 9763). partea I-a. FITZNER. p. şi deputat al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1952). dosar nr.R. 386. C. nr. 120 din 26 mai 1948. respectiv cadru didactic (în 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. 60 . 738. nr.R. prin Decretul regal nr.1910 – X.

cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. 61 . 3. p. ministru adjunct al Agriculturii (iul. BRAUNSTEIN) – ilegalist (unul din organizatorii frontului Studenţesc Democrat în anii ’30). 402.VI. membru membru în C. cu referat de cercetare la Fd. decorat cu ordinele “Steaua R. voluntar în Spania şi în Rezistenţa Franceză.D.U. membru al Comitetului Premiului de Stat al R. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr.VII. redactor la Lupta de clasă în anii ’60. Jean (n. 1947. Năstasă şi Varga 2003a: 24). 1952-1953). 1033). 400. Emanoil (n.C. (numit în 1950).G. 1945.C.. anexele la dosarele nr.” clasa a II-a în 1948. Roman – 25. 398. nr. al P.C. (1950-1952). şef de sector în cadrul secţiei Gospodărie a C. 1934). inv. (1950-1954). fond 495 (“România”). vechi ilegalist. decizia M. (M.D. nr.243 din 30 sept. Jean BLUMENFELD) (n. 111.I.397.R. al U.C. inv. deputat permanent în 95 96 V. Gheorghe [alias] (16. membru în Consiliul General de conducere al A. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. p. partea I-a. nr.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 25/1953. partea I-a. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. BC) . inv. respectiv prim-secretar al C. nr. 399. nr. FLOREANU. 90).L.C.Of.N. apoi secretar general (1948-1949). (dosare anexe.R.D.M. p.. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. nr. nr.M.N.P. 401. 3293. (1946-1948). 2006: 108).Of.P.A.C.R.R.Of. 2066 din 20 oct. nr. 1947.S. membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. 10158.C.Of. partea I-a. (din 1958).P. Zilli . cu grad de colonel. partea I-a. partea I-a.C. a M.1916 Tg. în Forţele Armate. nr. p.C. nr.C. fond 495 (“România”).Of.C. iulie 1947.C.X.Of. Iancu Frenkel96 IACOBI) (28.1911 Nana. p.P. 229 din 3 oct. al P. ulterior promovat şef adjunct de birou administrativ în centrala Ministerul Propagandei. M. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. partea I-a. (C.T. 1945.T.d.108/1955).E.1916 Brăila) – în timpul războiului internat la muncă obligatorie la Vapniarka. 264 din 14 nov.Of. 2006: 65. (mandate succesive între 1946 şi 1961). partea I-a. 10731. M. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. partea I-a. 63). cu dosar de cadre la secţiile Economică (12/1952) şi Gospodărie de Partid (8/1954) ale C.E. 107 din 15 mai 1945. FLORIAN. FLEISCHER. partea I-a.III. M. cum susţin Tismăneanu & co. FLORESCU. 225. 6781). 97. după război în presă. p. probabilă identitate cu omonimul cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Erwin .angajat în 1945 ca fotograf principal în centrala Ministerului Propagandei.Of. FLAVIAN. 1948.M. 157 din 4 mai 1971).C. partea I-a.R. (M. 288 din 12 dec. inv. la Bucureşti. Jacques (n. al F. 23. Mihail (n.C.2000) . 2371). 3905). 22/1956 şi 42/1979.R. nr. 9763). apoi şef de secţie la Secretariatul general al Consiliului de Miniştri.R.I. încă în viaţă la începutul anilor 2000. preşedinte al F. 2004: 265-6. ulterior menţionat în mai multe documente din anii ’60 ca funcţionar superior în cadrul Comitetului de Stat al Planificării.a.R. Călăraşi – 1973 Bucureşti) – de profesie tipograf. 148 din 25 iunie 1941. 404. 3660). p. Ocna.M. 253 din 1 nov.R.D. 143. după război pe diverse funcţii de stat în domeniul agriculturii şi industriei alimentare.R. al P. a M. Marcel (n. dosar nr. 1946 în M.D. după război membru în conducerea C.C. Andreescu.R. partea I-a.J.Of. 2266).ilegalist (membru P.A. 403. p.1913 Galaţi) .P. Dobre et al.încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M.R. 225.C. 1947 (M.II. 31 din 7 febr.A. “Muncii” clasa a II-a în 1949 şi “Apărarea Patriei” clasa a III-a în 1949 (C. FLORESCU. secţia Cancelarie – dosare anexe. (1949-1955).C. (“dosare anexe” u. 70 din 25 martie 1947.1912. FLORESCU. (în 1948). Şi nu „Mihail Iacobi”. dosar nr. prin Decretul regal nr. p. al P. 188 din 15 august 1946. p.. al P. al P. deputat M. 11029. FLOREA. FINKELSTEIN95) (n. 2. nr. p.I. 1947. 10092).C.R. Marcel FEIGELES) (n. 8856.R. (1955-1960). 266 din 20 nov. nr. C.E. nr.G.din 1947 controlor în cadrul D. membru al Biroului Organizatoric al C.

1945.Of. FOCŞENEANU. 97 V.G. în 1945 fondatoare. apoi a avocatului Iosif Schraer. Şt. Marea Adunare Naţională (1946-1951). FOCŞENEANU. iar în 1981 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie) (1980-1989). 229 din 4 oct. I.S. al U.). p. 9805). decizia ministrului Justiţiei nr.M. 123 ş.X. ministru adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice și Industriei Chimice (1951-1952).E. p. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. FOCŞENEANU.1924. Dumitru – ilegalist. 225. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1948. p. sub numele “Laura Cernea”. FONEA.S. 751). 408.în “activul central al partidului” în 1946 (Andreescu. p. 1948. şi cenzor supleant al U.E.1913 Bucureşti) . în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Alică Florescu. nr. în 1979. 9341. partea I-a.G. (1965-1968). în noiembrie 1945 încadrat ca inspector general şcolar în Ministerul Educaţiei Naţionale (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D.C. 139/1943-1944). timp de două decenii. 38 din 27 ian.Of. FOCŞENEANU. șef al secţiei de industrie al C. ulterior deputat de Prahova.A. apoi membru al C. colecţia RG25. (din febr. inclusiv reprezentant al României la Comisia Dunării.E. 1948) (v.Of.F.) (probabil acelaşi Focşeneanu cu cel menţionat în Solomovici 2001II: 39).N. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1948 controlor în cadrul D. (M. şi alte organizaţii internaţionale. p. partea I-a. Max (n. O. partea I-a.C. 410. Dorohoi . decorat în 1948 co ordinul “Steaua R.H. p.P. 94. Petre – în 1948 era avocat în Contenciosul Ministerului Finanţelor (M.A. ministru al Industriei Chimice (1952-1957).C. 406. II-a. nr.R.. 190) (pentru evreitate vezi şi Arhiva U. al P.I. preşedinta comisiei ministeriale pentru întocmirea tabloului bolilor profesionale (1948-?). p. 1947. 1945. p.R. cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr.III. p. 1947 în M. 1627). Maria – din 1946 şefa direcţiei generale Igienă (şi Medicină Preventică) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adjuncta ministrului. (1945-1948). 4251. Eleodor – din febr. nr.T. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 10 din 13 ian.F. unde ocupă diverse funcţii. membru al C. 409. 255 din 7 nov. partea I-a. secretar general al Ministerului Informaţiilor (19471948). nr. FRÄNCHEL97) (n. FORIŞ.M. fosta soţie a liderului ilegalist Ştefan Foriş.Of. I-a.C. M. secretar general al Uniunii Evreilor din România în 1945-1946?.Of.Of.C. a M.S. dosar nr. 219 din 21 sept. ministru al Industriei Petrolului și a Chimiei (1957-1965). 411. 45 din 24 febr. este căsătorit cu arhitecta Tomniţa Florescu.Of. 1940-1944. nr. partea I -a. 1979). 1947. Lazăr . (M.C.u.1999) – angajat în mandatul Anei Pauker la M. nr.” clasa a II-a. nr. decorată ca pensionară.. a M. Varga 2003: 369ş. (M. partea I-a. vicepreședinte al Consiliului Economic (1968-1970).P. 7715). 407. nr. parte a I-a. ministrul Industriei Chimice (1970-1980).012M. 8970). Ionel (n.C. partea I-a. în ianuarie 1945 reîncadrat ca sublocotenent de infanterie (r) în Forţele Armate după ce în 1940 fusese radiat din registre pe motive rasiale. fratele avocatului Emil Focşăneanu. Nastasă.1898) – ilegalistă cu stagiu recunoscut din 1923. uneori cu prenumele ortografiat “Loti”) (n. ulterior cercetător. 240 din 17 oct.C. Mihăilescu 2006: 429-30).R.I. 26 din 1 febr. ministru secretar de stat la C. 119 din 28 mai 1947. aidoma tuturor rezerviştilor evrei (v.Of. 148 din 25 iunie 1941. cadru didactic la Universitatea “Ion Mincu” din Bucureşti.R. 93582 din 11 oct. 1947.I. 412. Lotty (îşi schimbă numele în Cernea după 1946. partea I-a.M. fiul său.din 1947 inspector în cadrul D.G. FRÂNCU. fond 495 (“România”). şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei cu grad de general-maior (1948-1951). inv. 30. dosar nr. 22.a. nr. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 27. FRANCHE.405. 1160). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 3660). decorată în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.D. 62 . Bărbulescu 2009: 66. arestată în 1932 şi condamnată la 2 ani închisoare. în domeniul organizării sanitare la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucureşti.Of.

I. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .Of. nr. nr. încadrat mai întâi la Direcţia Superioară Politică a Armatei. 222 din 29 sept. (M.C (M.Of.C. p. 4611). nr. 1945. nr. nr. III-a.G. Avram – din martie 1945 şef de birou tehnic în D.F.Of. Vasile (n. partea I-a. în 1953.E. incinerat. Solomon Mihail . ff. (M. 427. 803 din 21 dec. Corneliu – din 1945 şef adjunct de secţie la D. partea I-a. Petre – în 1948 era controlor în cadrul D. 148 din 30 iunie 1948. Edmund – din 1945 inginer consilier la D. 52 din 4 martie 1945. 1-2). al P. 414. 1123). 2667).R. 1189. Isak Aronovici FRUCHTMAN98) (n. 282 din 5 dec. 66/1950. FREIER.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1654-5). 225. 1954 şi 1955 menţionat în arhivele diplomatice britanice ca ataşat militar la ambasada României din Londra (cu grad de colonel). nr. inv. p. nr.A. FRIEDMAN.Of.R. partea I-a. 1654-5) FRIEDLÄNDER.C. partea I-a. nr. partea I-a. M. probabil rudă cu Mihai Frunză (v.Of. partea I-a. p. FREUD. 1947. 7817). Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. 1949. 63 . pp. 422. pp. pp. p. 34 din 10 febr. 421. 32 din 8 febr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. începând cu 15 august 1945).după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 1654-5). 1949. 1964 cu Medalia Muncii. 1946. C. Herman . 1947. 52 din 4 martie 1945. 948. 1). FRANK. Alfred – în decembrie 1945 numit membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Sovieto-Române (M. în 1949. Bernard . Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . apoi la Corpul 4 Armată.R. 1947. FRODA.C. 52 din 4 martie 1945. p. C.N. nr.G. partea I-a. nr.E.G.C. când este decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. a Ministerului 417. 1946 în M.C.XII. 10679). 419.R. a M. 32 din 7 febr. FRÖLICH. 416. Adalbert . 1654-5). Herman . I. FULGA. p.C.Of. 281 din 7 dec. 276 din 28 nov. partea I-a. Hellin Constantin (fiul lui Adolf) (d. Paula – după război funcţionar administrativ în centrala M.E.Of. partea I -a. 641). nr. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. p. cu grad de maior. 52 din 4 martie 1945.P.din 1947 inspector în cadrul D. 10533). partea I-a. 420.E. p.R. 15 din 19 ian. Bruno – după război funcţionar la Direcţia Import-Export a Oficiului Industrial al Bumbacului.F. 8970). ulterior consilier în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. M. 5806 din 19 ian.C. p.I. C.Of.Of.G. fond 495 (“România”).F. pp. FRIEDMAN. FRUNZĂ.413. A. 425. 426. 8460). FREU(N)D.Of. C.Of. 70 din 23 martie 1946. p. partea I-a.1912 Iaşi) – crescut în Basarabia. nr. 1947 reîncadrat (retroactiv. dosar nr..Of. ca farmacist maior activ în Forţele Armate Române. fd. FRIEDMAN.R. a M. 418. 13. 423.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. doc. nr. stabilit în august 1945 în România. p. FRENKEL. 120 din 26 mai 1948. (M. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. nr. – secţia AdministrativPolitică. partea I-a. 1257.I. A. ofiţer al Armatei Roşii şi membru al Partidului Comunist Bolşevic. partea I-a. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1949) (M. C. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. partea a 2-a. 229 din 4 oct.I. nr. 5464. dosar nr.F.G. 415. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. FRIED. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p.G.Of. 424. partea I-a. nr.Of. 1996 Bucureşti) – în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie la D. în oct. 1949.C. FRIEDMAN. Maria – şefă de birou (magazie) în cadrul Direcţiei Administrative a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iunie 1948 – febr. 98 V. infra) (A. 1946.G.

7077). “dosare adiţionale. 439.IV. la Direcţia I.2000) .după război inspector general adjunct în cadrul D. 4255.C.C.Of. după război instructoare în cadrul Comisiei (viitorul Colegiu) Controlului de Partid.1918 Pădureni. GÄRTLER.Of. p. a M. F.I. partea I-a. partea I-a.1978) (dosar G/10 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 9857.Of. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. 441. partea I-a. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 7 din 23. partea I-a. M.Of. 225. Boris .d. membru P. Teodor .C.Of.E. ? .Of.Of. GALL. 429. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 1949.1984) – basarabeancă. nr. fond 495 (“România”). 196 din 26 aug.C. M. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. 37 din 14 febr. p. nr. ulterior directoare adjunctă a Institutului de Istorie al C. 229 din 4 oct. partea I-a. după alte surse GROSSMAN99. p. GARTNER.Of. nr. GALL.1907 – 9. 438. GASTON MARIN.după război inspector în cadrul D.R. 5784). apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. fiica lui Gaisiner Abram Lazarevici. 1948. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.XII.428.Of.D. p.Of.M.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 110 din 18 mai 1945. secretar particular al lui Dej. Roza . partea I-a. partea I-a. 32 din 8 febr. partea Ia. 1947. 196 din 25 aug.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. ulterior la Ministerul Industriilor (M. ilegalistă (membru de partid din 1923).G. 433. director tehnic la UnderConstruct SRL). FUNDOIANU.G. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 119 din 28 mai 1947. 1134.C. fond 495 (“România”).I. (M. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania în anii ’50.Of. p.fost membru al Partidului Comunist Francez în timpul războiului. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P.secretar presă în cadrul Direcţiei Muzică a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (aug.în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. p.R. 4255).C. (responsabilă cu arhiva).VIII.C. nr. 179 din 5 aug. partea I-a. 1948. Samoil .din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. 6474). 1948 – febr. nr. nr. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nr. p. p. 1949. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. M.R. nr. nr. 1949.Of. Gheorghe GROSMAN.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. partea I-a. 119 din 28 mai 1947. Arad .Of. 658). (1956) indică numele de naştere Grosman. 87 din 13 apr.C. GALENSOVSCHI. a M. 1947. Iulius (în alte documente ortografiat “Gantz”) – în a doua jumătate a anilor ’40 şef de serviciu tehnic în centrala Ministerului Informaţiilor. nr. din 1942. (Decret nr. 432. 79470 din 12 aug. al P. Ludovic . 5784). partea I-a. nr. unde la 28 martie 1935 dă naştere fiului său Felix Scvorţov (încă în viaţă în Bucureşti în 2012. căs. 435. 335 din 20 iun. . 4038). p. 8970). Heinrich . nr. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Gheorghe. 1267). 643) GALIN.până la 1 august 1947 inspector al Direcţiei Generale a Controlului Economic a 431. I.C.E. inv. cu Mihail Iacovlevici SCVORŢOV) (25. Gheorghe (n. III-a. GALLIN HERESCU. 1946 a ministrului Justiţiei în M. p. p. 64 . partea I-a. 1963. deţinută în anii ’30 pentru activitate comunistă la închisoarea centrală Chişinău. GALL. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 256 din 5 nov. 3). 99 Fişa sa de cadre de la secţia Economică a C. partea I-a. p. p. 1946. fiul lui Alexandru şi Terezia) (14. dosar nr. Gusti – din aprilie 1948 secretar de presă (cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. p. FULGA. p. 1948. 436. 157 din 4 mai 1971). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.C.I. 225. Elvira (n. 3047). inv. Pentru românizarea numelui vezi decizia nr. GANZ. 15 din 19 ian. 16 din 20 ian. 3372.Of. 1949) (M. 440. Dondi – în mai 1945 încadrat ca inspector general în centrala Ministerului Propagandei. 437. 430. p.Of. partea I-a. nr. ulterior prim-consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. p. 81 din 6 apr.I. Carol . Ministerului Industriei şi Comerţului. nr. nr. Gaişinskaia. 9282. FUNKEL. M. 434. GAISINSCHI. 1948. 1949.

C. p. 3293. cu referat de cercetare la fd.R. apoi lector la Institutul Politehnic Bucureşti (1954-1955). ambii trăind în prezent în Israel sub numele “Ossman”. 18 aug. 162/1968.romanianjewish.R. pentru câteva luni în 1947 a fost şi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului ). prin Decretul regal nr.P. s-a căsătorit cu Radu Osman (fiul ilegalistului Hristache Osman şi al Victoriei Gheorghiu..Of. 3293. 448. ilegalist (membru de partid din 1931). N. a fost soţul Irinei Cajal (fiica academicianului Nicolae Cajal). secţia Cancelarie – dosare anexe. anexa la dosarul nr.G. Heinrich (prenume uneori transcris Henric) (fratele lui Eugen) – ilegalist (membru de partid din 1927). secretar general și ministru adjunct la Ministerul Economiei Naţionale (1948-1949). fiul. nr. unde a decedat. demis în 1954.Of. 443.org/db/pdf/nr225/pagina13. propriilor declaraţii. nr.XI.. (1960-1984). inv. după război şi consilier la Președinţia Consiliului de Miniștri (1945-1948. epurat în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. partea I-a.R. președinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (1955-1966).C. sora lui GheorghiuDej). Roberta (1917-2005. în 1986). partea I-a. p. 12838).S. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. apoi Constanţa (1947-1950). funcţionară în cadrul MAE (1946-1948-?). 288 din 12 dec. GĂLĂŢEANU. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. după război director al şcolii de partid din oraşul Stalin (Braşov).R.pdf. 2066 din 20 oct. (1950-1953). fizicianul Alexandru Adalbert Marin (emigrat în SUA în 1983). partea I-a. deputat în Marea Adunare Naţională (1952-1985).C. 1947. C. secţia Cancelarie – dosare anexe. 2565). 9763).. nr. Adolf (n. p.I. cu ordinul “Steaua R. 1947 (M.C. în Forţele Armate.1896 – 29. partea I-a. nr.C. zisă “Bobi”) – evreică sefardă. GENAD. anexa la dosarul nr. 109 din 10 mai 1941. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). GENAD. 447. membru al C. 7666).C. 3/1967. p. emigrat în Israel în 1989 (după alte surse. ulterior revenit în România. 445.Of. ministrul Industriei şi Energiei Electrice şi Electrotehnice (1952-1958). Jacqueline. ulterior reabilitat. 194 din 25 aug. Dorina (n.Of.” clasa I-a prin Decretul nr. nr. 1947. 1964. nr. inv. 446. nr. 152 din 5 iulie 1948. 5626). cf. al P. partea I-a. Eugen – fost blănar. al P.C. partea I-a. iar fiica. soţia lui Gheorghe Gaston Marin.C. 275 din 27 nov. N. p. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).Of. GASTON MARIN. nr. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.E. 10496).I. GELLER. inspector al Direcţiei Generale Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948) (M. 112 din 17 mai 1948.1977) – membru de partid din 1947 (dosar K/53 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1947. decorat de către fostul suveran Mihai în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. ulterior profesoară de franceză la Universitatea Bucureşti (Gheorghe Florescu apud Mihăilescu 2008:10. ulterior consilier juridic la Procuratura Generală a R. ascuns în Arad pentru a evita deportarea. (M.Of. WEISS) – din decembrie 1946 arhitectă a Direcţiei Arhitectură şi Urbanistică din centrala Ministerului Artelor (M.Of. 444.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. partea I-a. în timpul războiului. după război activist de partid la nivel regional. 4384). 1946. cu referat de cercetare la fd. GĂLĂŢEANU.R. participantă în Rezistenţa Franceză. 2321). p. din cei doi copii. Stefan . 253 din 1 nov.I. KESSLER) (31.C. decorat cu ordinul “23 August” clasa a 100 Vezi şi necrologul din Realitatea Evreiască la http://www. al P. p. a M. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. cu grad de maior. numit preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare în 1962. menţionată nenominal şi în Solomovici 2001 I: 202)100. vicepreședintele Consiliului de Miniștri (19621969). nr. GÂTLAN (căs).442. Sapşe – inspector economic în centrala M. 65 .

fiica lui Leon. Ana (căs.T.Of. 451. SAMOILĂ. iar Manu (2011: 161) şi Datcu (2008) indicădrept nume complet (tot fără menţiunea vreunei surse) varianta „Samuel Burah Tescovici”. după război membru titular al Secretariatului. GEORGESCU. (Alexandru?) (n. 380. a III-a. http://roncea.de formaţie tipograf-zeţar (a lucrat inclusiv la ziarul Adevărul (!) între 1937 şi 1938). secţia Cancelarie – dosare anexe. arhiva Foreign Office în Deletant 1999: 23 şi 2001: 34-5. ministru al Afacerilor Interne (1945-1952). arhiva Public Record 101 102 Menţionat în Rosen (1990:165-6). pensionat). p. inv. Filipovici)..C. decorată prin decretul din 20 mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. într-un interviu acordat în 1999 lui Călin Mihăescu. 2005: 334. cu referat de cercetare la fd. fiul lui Constantin şi Aneta (cf. 4946. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. 557). în timp ce în în 1953. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (v.. al P. fondatoare şi membru al Comitetului de Conducere al U. şi a Elenei Georgescu. anchetat timp de 2 ani. căsătorit cu Ana (n. inv. p. V. singular şi fabulant. 2). 104 Cf.G. de profesie medic. Mihăilescu 2006: 378. inv. fiica lui T. nr. că Georgescu ar fi fost din Călăraşi (v.]. Iaşi: Polirom.. 1944 în guvernul de la Bucureşti. Lupu (2007: 39) indică prenumele Baruh [ de rezonanţă ebraică. p. ulterior lector la D.C. Oprea)) (31. simpatizantă comunistă. zisă “Lenuţa”) – fostă croitoreasă.M. Ghilotina de scrum. anexa la dosarul nr. printre puţinii comunişti impuşi de sovietici încă din sept. identitatea reală a lui “Georgescu” fiindu-i necunoscută ministrului la acel moment. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (1945-1952).R.C. Ioana Stamate Dayagi. C. 100 ş.F. (1945-1948)..I./P. 2360 din 29 mai 1952. iar în paralel cadru didactic la catedra unui institut din subordinea Ministerului Agriculturii (1947-1952). Burăh102 (după alte surse Samuel Burah) TESCOVICI. apoi recăsătorit cu evreica fostă croitoreasă Eugenia Samoilă [v. sora ilegalistei Elena Filipovici (1903-1937). 199 din 23 august 1941. 380-381) se avansează varianta rarisimă “Nuchem Solomon Paschievici”. GEORGESCU. membru de partid din 1929. din 26-27 mai 1952. 1 (apud Fl.R. apoi demisă împreună cu soţul său.u.31. nr. M. III-a.Of. ilegalist. fostul general de securitate Neagu Cosma indică varianta Nuhăm Tescovici (v. supra]. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. nr. p. mărturie a importanţei sale în ochii Moscovei. Mihăieş. (?!) GEORGESCU. 12). Şt. 66 . comunicatului Plenarei C. apoi membru al organizaţiei de bază a partidului şi şefa Direcţiei Consulare a MAE (cu rang de prim consilier de legaţie). căsătorită în 1944 cu Teohari Georgescu. n. respectiv Preston et al. 3293. secţia Cancelarie – dosare anexe.P.R. 162/1968. aolo unde trăieşte şi fiica sa.R.IV-a prin Decretul nr.M.XII. „[t]ov Teohari Georgescu a manifestat o atitudine împăciuitoristă faţă de devierea de dreapta a lui Vasile Luca.1976 Bucureşti) . 116. al P. eliberat la 23 august 1944 de la Caransebeş. Teohari (n.1908 Bucureşti (după alte surse Bacău)103 . al P. 97 din 26 apr. XXXII al revistei elveţiene Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik. 1857. anexa la dosarul nr. Fără a menţiona vreo sursă.C. dosar nr. funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1945-1946). şi supra.A. deţinut ca ilegalist.R. Tismăneanu 2010a. Elena (n. a emigrat în Israel în anii ’80. partea I-a. 1946. În sfârşit. 97. Wirtschaft und Kultur (pp. 2. 1948. absolvit şi numit director al Combinatului Poligrafic “13 Decembrie” (1955-1963. doc. partea I-a. 3293. 103 Tismăneanu pretinde.C.C. ASHKENAZY)101 – avocat. Tismăneanu şi M. 450. C. Constantiniu 2003: 5 n. 81/1970 (M. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. “În loc de introducere”. respectiv prin Decretul nr. fond 495 (“România”). M. destituit în 1952 şi arestat pentru “deviere de dreapta” în 1953104.n. Constantiniu 2003: 44. lipsa de combativitate împotriva duşmanului de clasă şi pierderea vigilenţei revoluţionare” ( Scânteia. M. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1950-1952). în vol.) Stamate. I.A. căutând să ascundă propriile sale greşeli de dreapta.R. n..Of. cu referat de cercetare la fd. de care va divorţa. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare).ro/2010/07/28/istorie-romania-vazuta-prin-ochii-unui-general-desecuritate-fostul-comandant-al-directiei-de-contraspionaj-interviu-cu-neagu-cosma-securitatea-si-partidul-au-fost-condusede-alogeni-in-proportie/). nr. ca subsecretar de stat (pentru administraţie) în Ministerul-cheie al Afacerilor Interne (1944-1945). director general în cadrul Ministerului Învăţământului (1948-1952). 449. 98. 225. partea I-a. nr. Pinay (1962) şi C. 20 din 26 ian. 2002. nr. 24). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.

GHEORGHIU.C. 4541. p.. pp. nr. zisă “Florica”) (n. DIAMAND) (n. Deletant 2001: 34-5. M.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 458. D. 456. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ÖFIWP 1952: 34. Buzatu 2003: 493-462 şi 2008: 407.. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. nr.G. poziţia 4. 1949.1916 Bucureşti) – după război membru de partid. Partridge şi Ludlow 2006: 260. 1947.controlor (până în febr. Preston. secţia Cancelarie – dosare anexe. 15. 1/1946. partea I-a. a Energiei Electrice a Ministerului Industriei (M.Of.Of. vol. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 149 din 1 iulie 1948. Hansen 2011: 34. al P. M.Of. Pinay 1962 şi 1967. secţiunea “D”. C. 457.C. nr. Nastasă şi Varga.1925 Ploieşti) . Iosif . partea I-a. C. 24/1961.E. 225. 84. 461. dosar nr. f.C. 1626).C. Iuliu .I. cu rol major în anchetele şi “epurările” din 1952-1953. apoi la Comisia Controlului de Partid (fişă în dosarul 162/1952 la secţia Organizatorică a C. Iaşi a Arhivelor Naţionale. Manu 2011: 161. p. Lipcsey. Sarina . 642. 2001: 124. partea I -a. nr. 6292).R. (dosar de cadre nr. M. Rotman 2004: 43). 2983. nr. M. Tismăneanu 1991: 171. partea I-a. 1. Constantiniu 2003: 108-9. Talaban 1990: 18. şefa direcţiei cadre la Comitetul Geologic. 2 din 2 ian. nr. 2/1951). acuzat într-o şedinţă disciplinară din centrala M.C. funcţionar diplomatic. 1949. 67 . 454. nr.G. după 1944 activistă de partid. Ronea PEISACHOVICI. C.1911. 16 din 20 ian.R. GLAZBERG. Emil – din 1948 şef de secţie în cadrul D. INCOMKA. 15 din 19 ian. 240 din 17 oct.).). nr. 111 din 17 mai 1947. 9341. 1830.Of.452. Dardan 2009: 197.R. Jela. nr. 127 din 1 iunie 1941.E. n. GHELES. p. 3909). (P. GILLIMAN.F.Of. 1948). p. decizia ministrului Justiţiei nr. 7). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1949. 8971. partea I-a. 2 (!). Ronea (n.din 1945 ca şef adjunct de secţie la D.. Preston. 93583 din 11 oct. p. p. Chişinău) – fostă croitoreasă. 15 din 19 ian.Of. n. 2003a: 186. stenograma reprodusă în Fl. inv. M. Marcel . etc.I. 453.Of. Friedrich – în 1947 controlor tehnic în cadrul Direcţiei Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. 462. p.Of. GHELER. anexa la dosarul nr. 643). 105 V. 1654-5) GHEORGHIU. Opriş 2005. în 1949 transferat ca tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 22 şi 1999: 23.I. 95 din 22 aprilie 1948. GHICA.Of. p. 2. 3293. partea I-a.C. partea I-a.A.R. 157 din 4 mai 1971). dosar nr.Of. M.C. 455. 1947 în M. mai întâi la Ambasada de la Belgrad. doc. 31).Of. 192. partea I-a. partea I-a. inv. partea I-a. p. Partridge şi Smyth 1999: 130. al P. Lupu 2007: 39. n. Leon (n. 1948. 175 din 31 iulie 1948. apoi.C.Of. fd. soţia demnitarului comunist de origine bulgară Petre Gheorghe. Leon (n. GEWOLD. ilegalistă (membru de partid in 1932). Justina .Of. 460. 52 din 4 martie 1945. cu referat de cercetare la fd. p. 237. 13. III-a.J. partea I-a. nr. n.IV. 225. iar apoi promovat inspector în cadrul D. nr.Of. Buzatu. a M.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Cheptea şi Cîrstea 2011: 399. fond 495 (“România”). 15 din 19 ian. 5573). apoi la Legaţia de la Paris.în 1948 numită membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (M. iniţial la secţia Gospodărie de Partid a C. Kunze 2009: 72. p. Gherman şi Severin 2006: 314.Of. Arie-Leon WECHSLER105) (n. I. 662). 117 din 22 mai 1948. Haim . Câmpeanu 2003: 135. 20. nr. partea I-a. 1948. 45 din 24 febr. 229 din 4 oct. Boia 2001: 173. Foreign Office 371/59190/R7847/6181/37.VII. ca “trădător” şi cu “nevastă mahalgioaică” (v. 3706). inv. GHIDEL. nr. din 1958. 1947. partea I-a.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p. 642) GLATZER. p.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. fond 495 (“România”). Office. Andreescu. nr. Rectoratul Universităţii Iaşi. nr. GINSBERG. 1949. 459. nr. G. partea I-a. dosar nr. p. partea I-a.

C.) (1958-1970). fiica lui Noie) – soţia colonelului de securitate Andrei 464. multiplu decorat de autorităţile comuniste.IV. sursă care prezintă şi o fotografie a legitimaţiei sale de participant la Congresul al VII -lea al Internaţionalei Comuniste de la Moscova.. în prima jumătate a anilor ’50. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M.M. ulterior revenit la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei (M. 465.M. al P. al P. M. 199 din 28 august 1948. Netzer) şi Agi (căs. (1948-1952). 10313). 467.C. cu care a avut două fiice: Lucy (căs. 3945).1986 Bucureşti) . Ana (n.Of. membru în conducerea C.R.Of. I. 65 din 19 martie 1947. partea I-a. iulie-august 1935. 68 . instructor C. al P. 199 din 23 august 1941.A. ulterior şefa de cabinet a lui Petru 106 Şi-a românizat numele în perioada interbelică şi a revenit la cel de rezonanţă iudaică după 23 august 1944. haham local.C. GOLDBERGER.şef-adjunct de secţie (adjunctul lui L. Răutu) şi responsabil al Comisiei Propagandă din secţia/Direcţia Propagandă şi Agitaţie a C. în linia de ultimă concesie adoptată de leadership-ul de la Budapesta (Watts 2011: 150. Fani MATES. II: 13. 1949.C. (dosar 103/1953).XII. 4946). apoi în C. Andrei (n. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 271 din 26 nov.V. pentru Ardealul de Nord în timpul războiului. p.Of. (1948-1952).N. Alexandru (n.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.F. căs cu Maria (n. membru de partid din 1941. Ioan – după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. Iacob . partea I-a. p. de profesie cizmar. al P. al U.R. p. I.1970 Viena) – dintr-o “familie evreiască tradiţională [sic]” (Kuller 2008a: 171). p. în Contenciosul Ministerului Economiei Naţionale (1945-1947).F. cf. adjunct al Ghizelei Vass la secţia Relaţii Externe a C.D. apoi la Comisariatul General al Preţurilor. al P. Adalbert GANZ) – activist de partid.C. după război membru al Comitetului de Conducere al U. al P.R.R. p. (în dosarul 112/1955). GOLD HARET. 15 din 19 ian. GOLD HARET. GOLDBERGER.Of.Of. GOLD.din 1948 membru în Consiliul de Administraţie şi şeful Direcţiei Contabilitate a Institutului General de Asigurare.C. p. partea I-a. nr.M. 644).C.R” în 1949. al P. ulterior director adjunct al Şcolii de Partid (1957 – anii ‘60). deputat M.463. Solomovici 2001. revenind la originalul evreiesc după război.soţia lui Nicolae Goldberger.Of. Fani (n. rector al Institutului de Ştiinţe Sociale de pe lângă C.M.. nr. 1948. nr. ilegalist cu stagiul recunoscut din 1923107. succesiv la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei. nr. 22. (din 1956). Iosif (n. Nicolae (n. nr.1913 – 8.R. 534).. nr. 19 din 23 ian.R. p. GOANŢĂ.A. Kleinmann). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. director adjunct al Institului de Studii Istorice şi Social-Politice (pe lângă C. şefa cancelariei C. GODEANU.R. de profesie rihtuitoare. şeful Direcţiei Politice a Armatei (1948-1950). GLUVACOV.VII. Heinrich . GLÜCKMAN. Metulescu).R.M.E.R.IX.R.D. profesor de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti. după război acuzator al administraţiei româneşti reinstaurate în Ardealul de Nord şi adept al unui stat transilvănean independent.d. 466. Gluvacov. 160).Of. după război avocat consilier.ilegalistăcun stagiul recunoscut din 1936. 107 în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. partea I-a. GOLDSTEIN) – din 1948 consilier la cabinetul secretarului general al Ministerului Comerţului.C. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti.1904 Someş-Odorhei.C. Miklos GOLDBERGER106.C. ulterior emigrat în Israel împreună cu soţia sa Yolan. 468.R. 2041.C. 471.C.P. al P.C. fiul lui Wolf. 1900) – avocat. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. 7231).1925. Emanoil Vinea (M. 1945. 92 din 17 aprilie 1946. Sălaj – 19. şi Reghina) (1. partea I-a. (1952-1957). cu fişă de cadre la secţia PropagandăAgitaţie a C. fiica lui Solomon şi Ernestina) (26. partea I-a. partea I-a. îşi românizează numele în perioada interbelică. 470. 469. nr.

GOLDSTEIN.din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. Filip Egon – după război desenator şef în centrala Ministerului propagandei / Informaţiilor. .. 1134). 484. 130 din 11 iunie 1947.Of. într-un incident încă incomplet elucidat. 28 din 3 febr. Yves Nathaniel (1929 Cairo – 1977 Bucureşti) (fiul avocatului Marcu Goldenberg.XI. GOLDENBERG. partea I-a.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p. 1949. de unde. nr. căs. GOLDŞTEIN. 489. M.I. 486. 474. 482.Of.Of.1888 – 4. Eugen – director adjunct în cadrul Ministerului Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice în anii ’50. 475. 476. partea I-a. ulterior redactor Agerpres (1956-1972). nr. partea I-a. 804 din 21 dec. GOLDENDACH. 2009: 77). 6781). stabilit în Egipt în 1904) – funcţionar al Legaţiei României la Cairo (1951-1956). Paul . redactor (secţia arabă) la departamentul internaţional al Radiodifuziunii (viitorul Radio România Internaţional) (1956-1963) şi lector de limbă arabă la Universitatea Bucureşti (1957-1977). în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.U. după 1944 activist de partid. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.C. p. III-a. p.Of. 1949. cu dosar la secţia Economică a C. partea I-a.E. GOLDENBERG. GOLDENSTEIN. va fi expulzat de autorităţile egiptene. p. 1964.Of. 314. partea I-a. 164 din 19 iulie 1948.1949. GOLDENSTEIN. GOLDMAN. Dionisie . p. care locuieşte în New Jersey. Buchsenspaner). 5830). p.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1035). 1949. partea I-a. 478. GOLDSTEIN. 15 din 19 ian. Samoil (uneori transcris şi GAMBO) (13. T. partea I-a. Borilă.C. 1949. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.472. al P.din 1947 inspector în cadrul D. până în iunie 1947. 1949.Of. 479. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. nr. partea I-a. GOLDSCHLÄGER. (28/1956). decorat în 1952 cu Medalia Muncii. Bărbulescu et al.P. Pia – şefă de secţie în Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iulie 1948 – februarie 1949) (M. a M. 4707). la Direcţia Culturală. partea I-a. p. 485.C. 487. Mari – inspector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. M. partea I-a. căs. GOLIGER. nr. nr.Of. p. 2632). 480. 5830.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. S. p. Enache-Rotaru). 477. Ernest – în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare în 1948 (Bărbulescu et al. partea I-a. nr. 157 din 4 mai 1971). 2009: 204). . p.R. partea I-a. 72 din 26 martie 1948. GOLDENBERG. nr. 1949. GOLDSTEIN. 173 din 31 iulie 1947. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.G.C. nr. Textilă a Ministerului Industriei (M. 641).R. M. în viaţă. 35 din 11 febr. 641). 1214). şi George Goldberger. 69 . p.). 481. 483. GOLDNER. Simion . GOLDNER.Of. nr. cu Carmen (n. 488. GOLDNER. 5966). GOMBO. 644). S. p. iar la începutul anilor ’70 şefă de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri . Albert . sancţionat în lotul “fracţioniştilor” din 1958. nr.I. în 1964 cu Ordinul Muncii cls. partea I-a. 15 din 19 ian. 159 din 13 iulie 1948.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. cu Rozalia (n. GOLDENBERG. Marcu . nr.1983) – ilegalist (membru de partid din 1922). nr.A.Of. 15 din 19 ian.Of. Nati – în 1948 era gestionar la Serviciul Radioamplificare al Ministerului Informaţiilor (M. 473.III-a. – din 1948 şef de birou la D. cuplul Goldberger a avut doi fii: Ioan Nicolae. Lupu – după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. în Bucureşti. nr.Of.XII. 1147). nr. p.Of. nr. Rica – în 1949 era şefă de serviciu la Peşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 5 din 9 ian.Of. partea I-a. 1949. (M. 33 din 9 febr.C. p. 32 din 8 febr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of. 159 din 13 iulie 1948.

A. GORDON. 1949. instructor în cadrul secţiei Literatură şi Artă (iniţial sector în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie) timp de două decenii. “evreu maghiar”. 110 din 16 mai 1947. 3706). (1958) (Cajal & Kuller 2004.C. p. iar în 1979 cu ordinul “23 August” cls.17.R. Eva – în anii ’50 funcţionară în cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Justiţiei. 502. 52 din 4 martie 1945. în prima jumătate a anilor ’30 student medicinist şi unul din liderii studenţilor evrei comunişti ai Universităţii “Regele Ferdinand” din Cluj-Napoca. p. GOTTLIEB. p. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.1916 Bucureşti) (fiica lui Arthur şi Iulia) – până în 1958 (când este demisă.C. nr. apud Nastasă 2011: 500. 498. 516). în mandatul Anei Pauker (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. fostulsău coleg de birou. GOTTLIEB. 501 n. 1948.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1964. I-a (Decret nr.I. 495. 16 din 20 ian. 663). 499.M.. Ţuliu – după război consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.F.%20Griavu%20-%20Gyurki/Grigoriu%20Sidonia/index. GORUNEANU. GRIMBERG. 7492). Iosef . GRILL.G. inculpată şi condamnată pentru subminarea economiei naţionale alături de alţi funcţionari ai ministerului108. 70 . (1956) şi Arbitrajul de Stat . GREGOR. Kuller 2008a: 441).C. 494. p.Of.E. prezent şi ca lector nesalarizat al C. Sigismund SZILLE) (n.în ian. 18 din 22 ianuarie 1948. nr.490. partea I-a. 491. 497. partea I-a. 8214. la Direcţia Educaţie Tineret (M. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. nr. nr. nr. 493. GOLDENBERG) . Madeleine – după război stenodactilografă în Ministerul propagandei / Informaţiilor. 95 din 22 aprilie 1948. reabilitat în 1964.Of. p. III-a (Decret nr.C. partea I-a.Of. 658). partea I-a. nr. Gheorghe (n. ar fi lucrat un timp în subordinea lui Moses Rosen la F. Alexandru (n. S. aflat în atenţia Siguranţei şi arestat chiar în 1933 (v. după război încadrat în ianuarie 1948 ca secretar II de legaţie în centrala M. Fredi . nr. 7438). 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. coautoare a lucrărilor Contractele economice. (M. 500.G. Rectorat.R.Of. în februarie 1948 avansată şefă de secţie în cadrul Direcţiei presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 804 din 21 dec. dosar 750/1932-1933. GONDA. Nicolae (n.]. Bernard .IX. M.125.Of.. 492. 496. 240 din 15 oct. p. partea I-a. şi respectiv că ar fi emigrat împreună cu soţia sa Ani în Israel. 157 din 4 mai 1971).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. fişa matricolă penală la http://86.E. GRIGORIU.E. 1. GONDA.. p. 16 din 20 ian.Of.Of. Beatrice . 209 din 9 sept. 501.R. 3861). C. 38 din 27. 2 şi 512). afirmă că Gonda. Iosif – din martie 1945 la D.Of. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. St. GRAUBART. nr. 27.1906 Budapesta) – evreu maghiarofon. în 1953. unde cei doi ar fi devenit “religioşi fanatici” (în Solomovici 2004: 401). 33 din 10 febr. Universitatea “Regele Ferdinand I”. SZILLE) – fratele lui Gheorghe Gonda. partea I-a.IV.Of. exclusă din partid şi arestată) funcţionară a Ministerului Comerţului Exterior în cadrul firmei “Româno Export”. 1948. 190 din 19 august 1947. al P. 1088). GORUN [căs.din 1947 controlor economic în cadrul D. după război membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei (numit în mai 1945). capturat şi condamnat de autorităţile române pentru spionaj în favoarea Ungariei în 1942. Arh. p.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/G/G%2006. partea I-a. GRIGORIU. Simion – din sept. nr. nr. partea I-a. A.P. pp. 1949.. nr.Of. p. partea I-a. Sidonia (n.1979) (dosar G/26 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1654-5).I.. a M. Cluj.R.din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Andrei Strihan (el însuşi evreu). 1948.php. 108 V.

din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948) (M. p. 53. nr.Of. Leon . a M.Of. M. iar din 1967 instructor în cadrul CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi) din Bucureşti. nr. internată în lagărul de muncă de la Ravensbrück109. 219 din 23 sept. 504. 157 din 4 mai 1971). nr.Of. partea I-a. 748). 138 din 17 iunie 1948. anii ’50). GRUIA. nr.” cls. până în iunie 1948. Matilda (GRÜNBERG) .C. 7723. 518.C. a Pielăriei a Mini sterului Industriei (M. 5386. p. 5784).C.Of. Izu – din anii ’50 funcţionar la Comitetul de Stat al Planificării. Bărbulescu 2009: 23.I.Of. (M. Şarlota (n. 508. fostă ilegalistă şi luptătoare în Spania (Solomovici 2004: 27) şi în Rezistenţa Franceză (Levy 2002: 131). GRINDEA. nr.Of.din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. nr.Of. 1948 inspector în cadrul D. nr. nr. 1947. 1949. 184 din 11 august 1948. 8599).din 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 2008.Of. 517. 509. aceeaşi funcţie în judeţul Iaşi. 7 din 10 ian. partea I-a).a.I. nr. 1947 (M. 506. GROSMAN. 4817.în 1949 era referent de specialitate în cadrul D. GROSSU. nr.G.din 1947 inspector în cadrul D. 109 V. Gherşin – în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Inului şi Cânepei (M. M. GRONICH. GROM. GROSMUK.I. 15 din 19 ian. 2066 din 20 oct. Corin – până în ianuarie 1949 şef de serviciu la Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. partea I-a. 1949. 51. partea I-a. 129 din 9 iunie 1945. p.deputat de Arad. 1626). partea I-a. Iosif .Of. p.Of. 514. Leon – după război.G. Leonida – iniţial numit medic-şef al judeţului Olt în iunie 1945. nr. 165.C. 2103. nr. 219 din 21 sept. IV-a (sub numele Charlotte Ciordaş). GRUSS. partea I-a. Zoltan .Of. p. 145 din 26 iunie 1948. GROSS.din 1948 şefă de secţie în cadrul D. partea I-a.E.E. 66 din 20 martie 1947. a M. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. GRÜMBAUM. Simion . M.503. 1948. 1949.Of. Abraham . partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. p. 1947. 642). 515. nr.în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (M. nr. 511. GROSSMAN. 158 din 12 iulie 1948. în Forţele Armate. nr. Ravensbrück: der Zellenbau : Geschichte und Gedenken : Begleitband zur Ausstellung (Berlin: Metropol. 3706). 6292). (n. partea I-a. 516. 45 din 24 febr. revenit în Bucueşti şi numit Inspector general sanitar al Regiunii II Bucureşti. partea I-a. 5180). în 1947 încadrată pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. p. p. nr. partea I-a. 513. 9763). GRUIA. p. GRIMBERG) . prin Decretul regal nr. 15 din 19 ian.R.).I. 1947. GRÜMBERG. a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. p.C. partea I-a. 175 din 31 iulie 1948. 253 din 1 nov. 510. partea I-a). Coca . Frima . partea I-a. 71 .C. p. 60 ş. partea I-a. p. a M.P. p. 26 din 1 febr.Of.din febr.Of. 1949.G. p.). 1267). 507. 37 din 14 febr.Of. p.Of.C. GRUSMANN. 512. nr. în 1947 transferat pe 505. partea I-a. Insa Eschebach.C.C. 384). partea I-a. 1948. M. partea I-a. 8970. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. după război membru în conducerea Comisiei de Control a Partidului (viitorul Colegiu) (1949-1966. partea I-a. 1947.I. zisă “Şari”) – soţia lui Ştefan Gruia (căs.Of. p. (M. când se pensionează). Charlotte CSORDAS. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. nr.I. 95 din 22 aprilie 1948. 229 din 4 oct. ulterior adjunct al Ministerului Sănătăţii începând cu 1948 (M. 184 din 11 august 1948. GROSMAN.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of. David . cu grad de căpitan.Of. GROSU. p. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania şi a foştilor participanţi la Rezistenţa Franceză în anii ‘50. M. (M. p. 645). a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.E.

C. 1949.E. nr. 45 din 24 febr. 526. nr.C. 8598). partea I-a. 1947. 1949. a M. 52 din 4 martie 1945. Cioroianu 2005: 302. 5784). 533. 5966). p. GRÜNBERG.C. GUTMAN. nr. pp. GUINĂ.Of. apoi promovat director în aceeaşi 72 . 1123).C. pp. partea I-a. 534. 222 din 29 sept. partea I-a. reintegrat iniţial ca şef de secţie. p. GRÜNBERG. p. 1949. partea I-a. p.din 1945 la D. 1654-5).după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. C. în anii ’50. înainte de război.Of. Samoil – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. Salvine . partea I-a. Inului şi Cânepei.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. Mendel – funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60.R. 523. nr.C. 1947. partea I-a. Isac .E.I. 35 din 11 febr.R. nr. nr. M.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 1946. 538. GRÜNBAUM. pp. (M.E. partea I-a. membru C.519. p. 9857).M. soţia lui Nicolae Guină. Dobrincu şi Goşu 2009: 210.Of. 256 din 5 nov. GUNEA.din 1947 controlor economic în cadrul D. Sara – activistă a partidului. 527. (M.C. 219 din 23 sept. S. nr.Of. GYALI. 10. 1947. fost ilegalist.C. Ludovic – din 1945 şef de secţie la D. 525. 264 din 14 nov.din 1947 controlor în cadrul D. GRÜMBERG.controlor (până în febr. Rozalia .I.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei.C. 10533). nr. 131 din 8 iunie 1948. al P. 531. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. nr. partea I-a.Of. nr. Berindei.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Henri . 532. partea I-a.Of. p. p.R. 5830).Of. 529. 530.R. 1654-5).Of. de Celuloză. Isak . pp. GUERON.C. al P. 1626. 524.Of.F. 52 din 4 martie 1945. GRÜNFELD. GRÜNSTEIN. partea I-a. 645).Of. 4972). Moise – din 1945 şef de secţie în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. M. partea I-a. p. 1654-5) GUTTMAN. 32 din 8 febr. p. Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.G. Ernest – în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. 8072). a M. (M. n. ulterior membru al Comitetul de Stat al Apelor (1952-1967) (M. partea I-a. GRÜNSTEIN. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. nr.G. nr. (1955). 1947. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. GRÜNBAUM) – funcţionar al D.I. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. 15 din 19 ian. GRÜNBERG. 522.G. 159 din 13 iulie 1948.E.Of. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.din 1947 controlor în cadrul D. nr.în 1949 era referentă administrativă în cadrul Direcţiei Centrale 521. GUTMAN.Of. nr. a M. 4534). p.F. 276 din 28 nov. 520. Eliza (n. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. 528. 126 din 6 iunie 1947.F. Sidy . partea I-a. C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. nr. 535. (M.I. disponibilizat în perioada antonesciană.Of.Of. p. 1214). Simion . nr.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. Oscar .C. Hună . 1948. 52 din 4 martie 1945. a M.Of. nr.G.C. Ioniţoiu 2006: 38). partea I-a. 1948).Of. Bercu . GRÜNBERG. partea I-a.C. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. GRÜMBERG. partea I-a. 164 din 19 iulie 1948. GUTMAN. partea I-a.G.C. 537. 204 din 5 sept. p. GRÜNSTEIN) . Otilia . partea I-a. p.până în febr. nr. nr.G. 536.I.Of. 10092.G. Mayer – prim director general adjunct şi inginer şef (1949-1951) şi apoi director general (al Direcţiei Generale de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1951 -1952) la Canalul Dunăre – Marea Neagră. iar apoi promovat inspector în cadrul D.R. 52 din 4 martie 1945. GUROWITZ. 1654-5. 8460). p. GRÜMBERG. apoi ambasador la Moscova şi Ulan Bataar. Zoltan (n.Of. 1947.

R. partea I-a. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (până la sfârşitul anilor ’50).Of.Of.Of.C. iar în anii ’60-’70 director general la Ministerul Industriei Lemnului. n. nr.Of. 10290. 5142). ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. nr. 1941.Of. 541. p. p. al P. 145 din 26 iunie 1948. 206 din 1 sept. partea I-a. M. 12/1951).Of.C. 4588). 1949. partea I-a.C.Of.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. subdirecţia administrativă în Ministerul Artelor şi Informaţiilor ((M. ulterior promovat şef de serviciu (M. a M. HAFNER. 1949.în a doua jumătate a anilor ’40 director administrativ adjunct al Direcţiei Radio în centrala Ministerului Informaţiilor. Alperin) . 32 din 8 febr. ulterior al Silviculturii în anii ’50. HAIMOVICI. M. nr. 540. 136 din 15 iunie 1948. 661). 1898. p. 175 din 31 iulie 1948. 119 din 25 mai 1948.1901 Bucureşti) . nr.Of.Of. după război înalt funcţionar la ministerul Gospodăriei Silvice. 545. partea I-a.Of. Roger . 206 din 1 sept. HAIM. p. B. partea I-a. 219 din 23 sept. 73 . 5123. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. 1949. direcţie generală în 1945. contabilul-şef al Ministerului Artelor (M. 4255). iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 550. nr. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. HAINISON. 641). 1949.Of. după război membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului (din 1948). 544. nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Suzana (probabil soţia/fiica lui S. p. HAIMAN. decorat în 1964 cu ordinul Muncii cls. Roza (probabil Haimsohn. trecut prin mai multe penitenciare. 1948. 119 din 28 mai 1947. p. nr. fiul lui Leon) – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. p. nr. HABER. 549. Alexandru . nr. Leon – în 1948 arhitect-şef la Serviciul tehnic.Of. 641). 16 din 20 ian. 543.I. 1947.din 1947 controlor economic în cadrul D. 269 din 20 nov. nr. nr.R. 8599). 15 din 19 ian. nr.C. 552. pp. 1941. partea I-a. 542. nr. 157 din 4 mai 1971). 15 din 19 ian. partea I-a.Of. Ivanier Ştrul (d. partea I-a. p.G. până în iunie 1948. 21. HAIMOVICI) (n. fost ilegalist. VIŞAN.Of. 547. p. 232 din 6 oct. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. (M. p. nr. nr. 5123. 546.M. Ernest . Iacob – după război.până în febr. nr. partea I-a.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. (dosare anexe. 1949 şefă de secţie la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare. 1945.n) . nr. 645). al P. 5386). HALFON. p. 2002) – originar din Cernăuţi. p.Of. ulterior membru al Comitetului de Stat al Apelor (eliberat din funcţie în 1967) fişă de cadre la Secţia Agrară a C. partea I-a.C. p. II-a.XI. HAIMER.E.539. 1949. George – din februarie 1945 verificator la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 3002. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 945). partea I-a. HALPERT. 1654-5). 7491). p. HAIM.R. p.Of. 1947. GYEMAND. 52 din 4 martie 1945. HABER. Samoil (Saul) (n. nr. p. 15 din 19 ian. M. Harry Simon – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. p. HALPERN. nr.Of. 190 din 19 august 1947. Iţic . 33 din 10 febr. Leon (n. partea I-a. (1956). M. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.în 1949 era dispecer tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of. partea I-a. 76 din 30 martie 1946. p. 8032). 1947). partea I-a.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei (M. 548.Of. partea I-a. Iţic . 6293). 551. 1133).

(1953-1989). HAMBURGER.Of.1928 Fălticeni – 2001 Bucureşti) – lingvist. 566. nr.I. nr. a M.. partea I-a.G. M. partea I-a. p.Of. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. HARTSTEIN. HEILPERN. p. 1949. 560. 30/1956 şi 24/1954). 5463-4).G. http://www. HAMEL.Of. nr. nr.S.din 1948 consilier administrativ la Direcţia Studii. p. p. 7438). p. p.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. u.Of. 15 din 19 ian. 1948. partea I-a. 558. partea I-a.org/text_doc/tirgu_mures. Lazăr .Of. nr.Of. nr. 1912. 562. (?) HASS. 16 (25 mai 1948: 6). 315. 642): 110 111 http://www. p. p. 555. 16 din 20 ian. Alfred (27.E. martor al acuzării în procesul lui Belu Zilber din 1954. HART. preşedintele Secţiei a IV-a Penale a Curţii Bucureşti (1947-1948).Of. 1213.C.C.C. jud. 35 din 11 febr. în aprilie 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Casei de Economie. respectiv inspector (din 1948) în cadrul D. Documentare şi Coordonare a Ministerului Industriei (M. în 1948 numit membru în conducerea S. Hârtiei şi Celulozei în guvernele Dej. partea I-a. 219 din 23 sept. 275 din 27 nov. partea I-a. după pensionare autor al unor studii pe teme iudaice. nr.F. partea I-a.E. 1947. p. p. 10092). iar din 1949 director al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. partea I-a.Of. HARAP. HEITNER. 561. 9856. partea I-a. nr.S. HAUSIRER. al P. 1949. HART. 175 din 31 iulie 1948. Sanda – din iunie 1948 secretar presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. Louis – după război controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe. 8599). V.htm. M. 263). partea I-a.I. Adalbert (n. partea I-a. 16 din 20 ian. Mureş) – în 1944 deportat la muncă 556. 6292). 79 din 3 apr. din 1948 membru al Consiliului de Administraţie. 79 din 3 aprilie 1948. 1947. p. în 1949 revenit în centrală (M. nr. “Petrolexport” ca reprezentant al ministerului. nr. ulterior secretar general al Ministerului Industriei Lemnului. HÂRLĂOANU. nr. 148 din 30 iunie 1948.survivors-romania. membru al Comisiei Centrale Financiare a partidului în timpul războiului. 209 din 9 sept. Alexandru – în 1946 era avocat în contenciosul Ministerului Finanţelor (M. (M. p. HEHTER. p. 16 din 20 ian. nr.Of.I.R. 661). 662. la Direcţia Presă (M. 10496. Mihai . 12 din 14 ian. nr.Of. p.Of. Credit şi Ajutor a magistraţilor (M. 1944.Of.Of. 1948. Leon . (dosare anexe. 2954. partea I-a. 554. partea I-a. Paul – inginer.Of. partea I-a.553. 1949. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1947. Irmfried . 737. 1948. a M. nr. partea I-a. 5 din 9 ian. HAUSVATER. p. (M. secretar general al Ministerului Industriilor (1948-1949) (B. nr. HEGER.survivors-romania.C. Ana . 557. 24 din 30 ian.R.org/text_doc/actul_de_acuzare.Of. 564. 23/1954. 1947. Berthold – controlor (1946-1948). 1949. Adalbert CHARAP. partea I-a.C. publicist al unor lucrări de specialitate la Ed.C. 1949.Of. apoi chiar preşedinte al tribunalului111. director în cadrul direcţiei Personal şi Învăţământ a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’60-’70. obligatorie de autorităţile ungare110. ilegalist. Samuel – judecător la Judecătoria Urbană I Bucureşti (1944-1947). după 1944 înalt funcţionar al C. după război martor al acuzării în procesul unor criminali de război la Tribunalul Poporului Cluj în 1946.a. partea I-a. profesor la A.Of. p.C. până în 1962 secretar general al Ministerului Economiei Forestiere. nr. pp.din 1947 controlor în cadrul D. 256 din 5 nov.1949.VII. 253 din 1 nov. 264 din 14 nov. 559. M.R. 661). partea I-a. M. nr. M. 1946.htm. Tehnică în anii ’50. nr. W. 563. 7026).în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. M.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.E. 565.E.Of. 2971). 74 . Emil (eronat ortografiat de unii autori “Harstein”) – inginer şi fost antreprenor.

în judeţul Covurlui. 275 din 27 nov.C.R. p.Of. p. nr. 219 din 23 sept. 204 din 5 sept. nr.Of. partea I-a. a M.C.C. 1949. III-a. 1654-5). 52 din 4 martie 1945. 1949. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 5687). nr. 1948. 1947. 1948. 1947. 7817). (M. în acelaşi an numit membru al comisiei interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi din R. 15 febr. ff. 1947. 120 din 26 mai 1948. cu dosar la secţia Economică a C. 8599). 256 din 5 nov. partea I-a. 264 din 14 nov.în 1948 era controlor în cadrul D. inv. HER.S. 576.C. IV-a (M. partea I-a. 126 din 6 iunie 1947.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 578.R. M. 1949. cu fişă de cadre la arhiva aceleiaşi secţii (1958). 579. 7438). Solomon – controlor (1946-1947). ulterior inspector în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Ghizela . p. 1949.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. nr. 15 din 19 ian. Rahmil – după război controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în iulie 1947 şi din sept. 1947.. M. partea I-a. 1947) (M. Şerban .Of. HERŞCOVICI.Of. 9857.Of.C. partea I-a.vol. 1906) – originar din Galaţi. 570. comuniste (penitenciarul Caransebeş) (A. Iancu – avocat.G.N. nr. 16 din 20 ian. partea I-a. HERŞCOVICI. decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R. nr. membru de partid din martie 1945. 581. 1947. 577. al P. G. 4497). fond 495 (“România”). nr. partea I-a. 574. HERŞCOVICI. 5785.F. (dosare anexe. HERŞCOVICI. 4611). C. HERESCU. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 571. Wolf – fost ilegalist şi deţinut corecţional în timpul războiului pentru activităţi 569. 219 din 23 sept. Israel . partea I-a. 316). nr..R. nr.Of. M. nr. 225. partea I-a.a. 186 din 13 aug. 582. 573.G.Of. 209 din 9 sept. 568. după război activist la secţia Gospodărie de Partid a C. 256 din 5 nov.C. p. 116 din 21 mai 1948. nr. partea I-a. HERMELIN. decorat în 1964 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 10496.Of.G.567. p. (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. HERŞCOVICI. partea I-a. p. A.A.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. a M. 297-8). M. HERŞCOVICI.C. u.E.C (M. partea I-a.Of.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. 10092). nr.C. 9856.M. D. 4534. nr. 1947.după război membru în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului. 572.1949. HERŞCOVICI. 15 din 19 ian. posibilă identitate cu onomimul prezent cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 158 din 12 iulie 1948. p.Of.G.A.S. nr.Of. 642. p. p. p. 6683). nr. Inului şi Cânepei.Of. nr.Of. Leon Silviu .Of. 154 din 7 iulie 1948. 1947.E. nr. HERER. nr. p.în 1949 era controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.R. M.C. 299 din 29 dec. p.din 1947 inspector în cadrul D. pp.D. 25/1954). nr.P.I.S.C. controlor (1945-1948). 663).Of. partea I-a. dosar H/61 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). HERŞCOVICI.Of. partea I-a. M.Of. nr. 59. Iosif – din 1945 şef adjunct de secţie D. partea I-a.Of. pentru câteva luni în 1948 detaşat în teritoriu. p. al P.E. 282 din 5 dec. nr. partea I-a. Liuba – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. HERŞCOVICI. Wolf Gherşin (n. 575. HERMAN. p. p. p. partea a 2-a. Bercu – din sept. nr. Leonida .Of.R. Frucht . HERŞCOVICI. p.Of.I. 1948 tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. partea I-a. 658). p. la Direcţia I. p. (M. 8599. 8072). din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. p. Morel . 1947.I. HEROVICI.Of. 11362).E. 5 din 9 ian. 580.Of. apoi inspector la D. 16 din 20 ian. dosar nr. 75 . partea I-a.” cls. 646). (M. 330). 1947. David . partea I-a. partea I-a. p.

S. 173 din 31 iulie 1947. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. HIRSCH. deportat de autorităţile maghiare la Kistárcsa (1944-1945).583.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.1973 Constanţa) – evreu maghiarofon. nr. 598. autor al unor articole în revis tele Legalitatea populară.I. 16 din 20 ian. 15 din 19 ian. p. consilier juridic şef în cadrul Ministerului Justiţiei în anii ’50-’60.Of. M. 158 din 12 iulie 1948.G. până în ianuarie 1948. 24 din 30 ian.Of. partea I-a. nr. şi Andreescu. Emil – locotenent-colonel. Moriţ – activist la Comitetul Central al U.Of.Of. partea I-a. nr. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.Of. V-a. Justiţia Nouă şi Revista română de drept şi coautor al lucrărilor Procesul civil în R. HIRSCH.G. 737. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 793 din 31 dec. 662). 5784. HIRSCH. p.R. 173 din 31 iulie 1947. nr. 158 din 12 iulie 1948. decorat cu ordinul “Muncii” clasa a III-a prin Decretul nr.P. 594. 1947 angajat contabil îm centrala Ministerului Artelor.). lector la Universitatea Babeş Bolyai (1947-1950). 24 din 30 ian. partea I-a. 1909) – jurist. partea I-a. secretar adjunct al Comitetului Judeţean Cluj al P. HIRSCH. p. 642) HIRSCH.după război controlor în cadrul D. ulterior funcţionar al Băncii de Stat a R. Stefan . p.C. partea I-a. 298. ulterior expert în cadrul Consiliului Legislativ./R. (M.C.G. 1189).1903 Sighetu Marmatiei – 26. p.R. 1947. decorat prin Decretul nr.după război. 738. Hîncu 2009). 256 din 5 nov. M. 7491. 1949. nr. 1947.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.din 1947 controlor economic în cadrul D. 595. Moritz – din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Industrială a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din Ministerul Industriei (M.Of. Popescu 2009).Of. nr.S.R.P. Arno .J. partea I-a. Gustav – din 1945 inginer consilier la D. HILF. 251. pp.” cls.Of. M./P.. HEVES.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. M. Planificării.C. nr. partea I-a. 52 din 4 martie 1945. p. 596. Marcel . HERTZOG. 6781). ulterior Comitetului de Stat al 584. 591. 34 din 10 febr. a M.C.P.E.în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. p.Of. 5784). Notariatul de Stat (1964) şi Tratat teoretic şi practic de procedură a executării silite (1966) (inclus în Kuller 2008a: 443 şi Benjamin & Stanciu 1997: 428). 222 din 29 sept.E. 10533).G. M. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri.R.după război inspector general adjunct în cadrul D. a M. I. nr. Mendel . HERŢOVICI. 588. p.Of. 1949.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 632 ş. nr. partea I-a. a M. HERTSTEIN.S. p. după război activist de partid. 1949. în acelaşi an promovat inspector (M. 1946. a M.G. în anii ’50 procuror militar la Tribunalul Regiunii a II-a Militară (în 1959 preşedintele completului de judecată a pastorului Richard Wurmbrand) (Berindei. nr. 1654-5) HIRSCH. partea I-a. 10 din 13 ian. 8460). 1947. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. Arthur (n. partea I-a.u. până la moarte. Leonard (fiul lui Moritz). 593. HINŢESCU.I.. Dan .Of. 276 din 28 nov. partea I-a.I.C. M.Of. Paul – în ian.VIII. Lazăr . în anii ’60-’70.M. partea I-a. 586. 1948. partea I-a. Nastasă şi Varga 2003b: 665. 585. 76 . 158 din 12 iulie 1948.C.E.C. nr. (M. Raul – după august 1944 şeful Direcţiei Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Străine (Onişor 2009: 241. partea I-a. 587. ilegalist (membru de partid in 1933). HERVIAN. p.Of. partea I-a.F. 597. pp. 6781).Of.R.G.E. Ferenc (Francisc) (4. 1948. p. nr.R. Alexandru .R. nr. 589. (1957). p. poet şi scriitor. 592. 1963. nr.C. nr. (inclus în Kuller 2008a: 443) (v.I.P. p. C. HILLARD. controlor în cadrul D. 9855).B.R. HINTZ. p.C. partea I-a.Of. 190 din 19 august 1947. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.VIII. 590. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. HILSENRAD. 5784.

4968).S. HORNSTEIN. 1946 însărcinat cu conducerea Direcţiei Radio. 1213).Of. 58 din 9 martie 1942. 612. nr. 603. ulterior în cadrul Ministerului Informaţiilor (1944-1946-1947-?)). Ladislau .. Eduard .Of. (partea I B) nr. nr. 290 din 14 dec. 1947 a ministrului Justiţiei (v. partea I-a. 611.Of. 62/1955 (nr. 16 din 20 ian. Iancu (1905 Piatra Neamţ – 1979) – în 1948 numit administrator al societăţii de petrol naţionalizate “Steaua Română”.I. 256 din 5 nov. 1949 secretar general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (în guvernele Petru Groza. p.deputat supleant de Arad. p. Nicolae (n.Of. 289 din 13 dec. 9/1948: 6). v.Of. în subordinea Comisiei Aliate de Control (Decretul Lege nr. p.Of. 220 din 24 sept. p. partea I-a. 1947. Aurel . 605. 16 din 20 ian. partea I-a. Debora .599. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. nr.S.A. Ervin . partea I-a. p. p. nr.I. Simion . 606. HONIGSBERG. HOLINGER. 264 din 14 nov. responsabil şi pentru Afghanistan şi Ceylon (19611963. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Informaţiilor. nr. 12877).R.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. 1948 (M.Of. partea I-a. 658). 604. p. p. demis la 1 ian. ca translator la Direcţia radio (M. nr. 164 din 19 iulie 1948. HOLBAN. nr. M. HOMOLKA. Bihor)112 – din mai 1945 membru al comisiei mixte de cenzură a presei sub coordonarea ministrului Propagandei Naţionale. 1948. Aron – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.u. HORAŢIU.Of. 1947. HODOŞ. M. 151 din 5 iulie 1947. respectiv în Birmania (ian. partea I-a. 1947.din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor din cadrul Ministerului Industriei (M. HIRSCH. Grigore .. Cajal & Kuller 2004. 12912. 256 din 5 nov. in dec. partea I-a.Of. inv. Iosif . 1949. HIŢIG.Of.N. M. p. partea I-a. nr. 610. apoi secretar general şi ministru adjunct al Ministerului Industriei Petrolului şi Industriei Cărbunelui (ulterior al Industriei Petrolului şi Industriei Chimice) (1951-1961). nr. HOLDICH. 609. 608. al P. p. 9856. 1949. partea I-a. p. nr. 87). partea I-a. p. M. nr. nr.I. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. care îl şi menţionează ca evreu într-un dialog cu Emil Bodnăraş. 364 din 2 mai 1945). secţia economică. – mai 1964) (A. fd. p. 1946. 1719). Kuller 2008a: 443. la Direcţia Studii (M. partea I-a.B. Buzatu şi Cîrstea 2010:335 ş. dosare anexe. nr. 535.C. 19 din 23 ian. 1947.. ulterior promovat inspector (M. şi Solomovici 2003: 191-2). în iulie 1947 numit director la Economatul ministerului.după război referentă în administraţia centrală a C. M. nr. din febr. 112 Schimbare a numelui în baza deciziei nr. 5966).C.).Of. 89244 din 20 sept. 602.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. respectiv 1964). 1949.S. C.. 26 din 1 febr. la Beiuş. căruia în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu pentru propagandă 600.în ian. 15 din 19 ian. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. HOFER.Of. Marcel . p. 35 din 11 febr. partea I-a. 1946. 10092).în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.C. 5646. HOCHMAN. M. respectiv la Serviciul Control al Ministerului Industriilor. 601. nr. 131 din 8 iunie 1948. 644). B. 4698). partea I-a. HOLCZER.Of. p. 748). 77 . 9856). 8660). 607.Of. Ludovic – ilegalist. nr. HOLZER. 662). partea I-a. nr.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 1947.numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v.R. 122 din 28 mai 1948.E. în 19 iunie 1920. comunistă şi tentativă de trecere în UR. partea I-a.R.până la 1 octombrie 1947 inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p.Of. ambasador în India.Of.Of. 1949. p. Leon . HIRSCH.

în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D..Of. 622. 626.C. Alfred – din iulie 1947 secretar de cancelarie la M.C. din 1949. Marcu (n. 10092).Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Pangrate . 1948.G.Of.B. p. partea I-a. HOROVITZ. (M. 1947. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. nr. Mihail – în martie 1945 delegat director la Arhivele Generale ale Ministerului Afacerilor Strîine (M.E. p. 32 din 8 febr. al P.613. p. eliberat în 1943.S. 299 din 29 dec. 1654-5).F. HUBERT. nr. C. p. partea I-a.Of.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale 615. HORODNICEANU. 1027. nr. Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.-C. 3374). iar apoi detaşată ca dactilografă şefă în cadrul Ambasadei R. HOROVITZ. 1964 cu Medalia Muncii.I.C. 32 din 8 febr. instructor la şcoala de partid (A.P. 364 din 2 mai 1945 (A. 477).A. nr. 1123).E. nr.C.A. administrator de supraveghere la “Fier şi Tub” din Bucureşti (M. partea I-a. 11362). p.R. HORODNICEANU. 1949 şefă de secţie la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Clara – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. 152 din 7 iulie 1947. 616. 1654-5).R.E.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. Tismăneanu 2005: 97. 803 din 21 dec.E. 663). C. Solomovici 2004: 582).I. din Ministerul Comunicaţiilor (M. Florin – până în februarie 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. M. Dina .G. la Moscova (M.R. 621..P. HUDESCU. HORODNICEANU.Of. partea I-a. partea I-a. HORNSTEIN. nr.F.G. partea I-a. HORODNICEANU. p. 628. v. dos.F. IACOB. condamnat la 3 ani închisoare în 1940. fond C. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului (1947-1950).a. în 1947 director adjunct al Direcţiei Întreţinere din cadrul D.Of. 1947.R. p. partea I-a. nr. pp.F. 44). dosar 51/1952. 1949. 625. din Ministerul Comunicaţiilor (M. 1949.B. D. 225 din 3 oct. partea I-a. Zor .C. HORVATH.G. nr. nr.C.A.A. apoi transferat şi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism -leninism a I. p. 1949. 20 din 23 ian. n. 3913). nr. Marcu . partea I-a. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului. respectiv Huc) – funcţionar la Direcţia Cabinet ministru în centrala M.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. partea I-a.P. Alfred – după război consilier în cadrul D. din 1947 funcţionar în M.Of. 619.I. 2300) HUCK. 52 din 4 martie 1945. Corobca 2008: 15.Of. iar în paralel. a M.I. p. HOROVITZ. 620. (A. Iosif . HÖNIG. Adam (n. 2723. I.C. . a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 16 din 20 ian. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. (M. 1123).Of. 627. 52 din 4 martie 1945.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.N.R. 71 din 27 martie 1945. nr. p. a III-a. H. 76 din 31 martie 1948. fd. 614.P. dosar 51/1952. detaşat practic imediat ca şef de birou la Legaţia României de la Bruxelles.Of.Of. partea I-a..G. nr. Cancelaria.N.Of. 122 din 31 mai 1947.până în febr.Of. 87 din 13 apr. nr. HORODNICEANU. a C. f.R..R. 623. – în 1948 era şeful adjunct al Direcţiei Instalaţii din centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. nr.. partea I-a. nr.C. 264 din 14 nov.. HUBERT. 111 din 17 mai 1947. 8614). Erica .Of. 4369.din 1947 controlor în cadrul D. şi Levy 2002: 206. 618. 78 . partea I-a. p. nr. 1946.C. Ministerul Propagandei Naţionale. HOROVITZ) – în 1945 numit de C. partea I-a.A. pp. partea I-a. Cancelaria. 5663).B. M. p. Teodor (ortografiat ocazional şi Theodor. 1945.N.6). FEUERŞTEIN) –ilegalist din “vechea gardă”. Alice .Of.E. 624. p. 617. p.R. fond C. al P. decorat prin decretul nr.I.

I. 1947. sora Anei Pauker.Of. (A. p. nr. jud. 111 din 17 mai 1947. 6292). 3909).1978). între 1934 şi 1936). JAKOBOVICS) (10. al P. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a II-a. 115-6 şi 118-21). Cluj (1944-1947).C.C. prin Decretul nr. zis “Sanyi”.C.C. IACOB. cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. partea I-a.A. M. eliberat (din penitenciarul Aiud) şi reabilitat în 1964. IACOB. nr. care a încercat să se sinucidă în timpul detenţiei). Asuajul de Sus. 2107). fiul medicului de Securitate Herşcovici.I. 1949. ilegalist. Orhei – 17.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. IAMPOLSCHI.R.1906.I. din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M..629. Alexandru (n.A.17. fost ilegalist (chiar prim-secretar al P. 7 din 23.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.P. nr.C. Odorhei. IACOBOVICI. pentru un timp membru al C. 95 din 22 aprilie 1948. p.R.Of.Of. 157 din 4 mai 1971. căsătorit cu Bella (n. IACOBOVICI. IACOB. Arhitectură şi Sistematizare (C.1979) . IACOB. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. dosar nr. 633. 645). 175 din 31 iulie 1948.M. după alte surse Jenö. Magdalena . a fost socrul scriitorului româno-francez Alain (n. fişa matricolă penală la m http://86. III-a în 1971 (Decret nr.S. ff. 15 din 19 ian. Leopold – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.1979 România) – de meserie zugrav.Of. secţia Propagandă şi Agitaţie. secretarul organizaţiei comuniste din Ardealul de Nord (1941-1944).S.1913. 3707. partea I-a.Of. inv. nr. partea I-a. IACOBOVICI.I. 157 din 4 mai 1971) şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. dosar nr. reangajat consilier la Camera de Comerţ a R. IACOBEANU. 1134). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.din februarie 1949 şef de birou tehnic la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. p.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei (M.R. Farkas).I. 15 din 19 ian. p. al P. F. Şandor JAKAB. Mihail – în 1947 şef de secţie la Direcţia Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. partea I-a. Adrian . 640. Herşcovici) Paruit. p. 1190).originar din Ciudaciu Mare. Sandu . cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 637. 1949. partea I-a.Of. IACOB. B. nr. 79 .XII.S.Of..IX. partea I-a. 32 din 8 febr. Rabinsohn). 631. graţiat. Eugen (n.” clasa a III-a.d. Gaston – în 1947 numit de ministrul Industriei şi Comerţului administrator de supraveghere la “S. IANCEVICI. Ştefan – în 1949 instructor în cadrul sectorului Propagandă din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. partea I-a. 10173). p. Maramureş)113 – evreu maghiarofon. după război director general în Ministerul Construcţiilor (până în 1952). partea I-a. (Decret nr. membru de partid din 1930 (în atenţia Siguranţei în 1941). condamnat la 20 ani închisoare. 1949. 266 din 17 nov. fond C. 34 din 10 febr.125.R. fond 495 (“România”). 634. al P. arestat în 1952 (aidoma soţiei Magdalena (n.Of. partea I-a.).C. 639.N.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M..VI.. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Ernö. 630. 18. 635. după război secretar al Consiliului de experţi ai Sindicatului din oraşul Cluj.%20Ia(e)nici%20-%20Ikrich/Iacob%20Alexandru%20F/index. apoi prim-secretar al Comitetului Regonal P. p.III-a. Ruxandra .C. iar apoi.R. 632. 111 din 17 mai 1947. 638. B. 1949.Of. p. apoi directorul general al Comitetului de Stat pentru Construcţii. nr. 636.R. 113 V.C. 3908).F.C.php. Andrei (26. ministru adjunct de Finanţe şi director general adjunct al Administraţiei Livrărilor din minister între 1948 şi 1952 (secundul lui Vasile Luca).1902 – 8. fiul lui Francisc şi Rozalia) (n.R. Herman . 225. emigrat în Suedia în 1980. nr. 644). 51/1949.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2001. nr.M. IAGER.” Bucureşti. nr. p.

partea I-a.1923 Brăila .G. Septimiu (n.III-a.E. apoi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1950-1952) (Andreescu. Kuller 2008a: 443. 1948.Of. 1267). C. în Forţele Armate (M. ulterior detaşată la ambasada R.C.P. 804 din 21 dec. 651. Inului şi 114 Pentru schimbarea numelui. 1947. (INCOMKA. Zoltan IOSEPOVICI) (19.1990 Bucureşti) – ilegalist.1905 – 9.N.din februarie 1949 şef secţie în cadrul D. 1964. nr.G. IJACU. IANOVICI. 37 din 14 febr.R. partea I -a.Of.Of. la 28 iulie 1959. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. IANCU. infra]. 9828.R. a M. 1949. IANKOLOVITS. IEŞANU. ca lt. 536).E. în anii ’50 (nr. 653. nr.18. dosar 5/1952).Of. funcţionar superior la Oficiul Industrial al / Centrala Industrială a Bumbacului.C. 120 din 26 mai 1948. profesor universitar cu doctorat la Moscova. al P. M. fd.în martie 1945 reîncadrat la D.C.I. fratele lt. Anitta – din ianuarie 1948 şefă de serviciu în centrala M. p.1960 Jilava) – inginer energetician.R. 5784).C. Vezi şi fişa matricolă penală la http://86.M. p. 225. p.1971) – membru de partid din 1945. secţia Organizatorică. f. I. membru al grupului de evrei care a jefuit maşina Băncii de Stat a R.A. 1947. dosar nr. 647.E. fiul lui David şi Paulina)) (24.125. 652.I. 8598.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a.. p. 643. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. IANCU. 52 din 4 martie 1945. Paul (n. 32 din 8 febr. S.P. Dobrincu şi Goşu 2009: 2001)114.C. pentru merite antifasciste. 41).A.C. 1945. 10496.până în febr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. respectiv publicarea solicitării în M. 9763). Goma 2005: 4. (M. al P. Paul LEIBOVICI. nr.Of.B. pp. repatriat. A. partea I-a.F. C. Berindei. p. 650. C. 219 din 23 sept. 1949.S. vezi dosarul nr. 648. fost medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (1939-1945. M. 32. Iancu . nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p.N. David (1910 .Of.. inv. (în 1949). pp.I. alături de Bucur Clejan-Kranzdorf). IANCOVICI. Herman . 11).C. p. 123/1948. 19 din 23 ian. ulterior activist al partidului.E. apoi în Myanmar/Birmania (19451948). Heinrich . Ioanid [v.R (v.IV. nr. Saul . nr. 253 din 1 nov. 5/1.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. IANCOVICI. nr.-col. nr. p.C.17.N. dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C.funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. 4611). colonel dr.R. în 1947 încadrat prin decret regal.R. (Friedberg-Vălureanu 2004.P. dosar nr. partea I-a.în martie 1945 reîncadrat în D. nr.I.Of. ulterior angajat la Editura Enciclopedică. partea I-a. Moscu – în 1948 instructor al C. fond 495 (“România”). 80 .Of.F. 649. (1947-1950).C.641.a.N.din 1947 inspector în cadrul D. O. partea I-a.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of.III. al U. 645. C. 642. A.R. IEREMIA. Silviu .V.G. cu fişă personală în Arhivele Comintern 644. p.. 2010). aflat în Palestina în 1943-1944 cu legături cu spionajul britanic. la momentul arestării şef de catedră la Academia Tehnică Militară din Bucureşti. Zaharia (n. partea I-a. partea I-a.php. Nastasă şi Varga 2003b: 580. Adalbert . executat la 18 februarie 1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111. inv.-col medic. nr. 1654-5). 52 din 4 martie 1945.782/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. IOANID. 1654-5).. f. IZSAK) – consilier superior în M. 1947.R. 646. 586. decorat în 1961 cu Medalia Muncii.R. 2008. IANCU. ulterior ofiţer activ cu diverse funcţii în cadrul M. IOANID. 255 din 7 nov.P. partea I-a.III. IOANIŢIU. de la Ankara (M. nr.Of. Mendel .15. Gheorghe . Al. IMBERG. p. 1123).II.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. partea I-a. 275 din 27 nov.Ap. 654. 1940). 158 din 12 iulie 1948. 587.

9763). 1948.D. 1715). 803 din 21 dec. p. 664.R..G. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. Paul (originar din Drăgăşani (!)) . director al Direcţiei Literare în cadrul Ministerului Artelor (1946-1948).S. nr. director general adjunct la Societatea Română de Radiodifuziune (1945-1946). n. în 1947 încadrat prin decret regal. 16 din 20 ian. IOSUV. 1964 cu Medalia Muncii ISAC. 517.A. partea I-a. IRESCU. apoi pensionat.VII. la începutul anilor ’70 întors în centrala M. 1947. M. inv 69).C. dosar J/45 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Alice . Leon BRAUCHFELD) (25. Cânepei.E.C. nr.C. fost voluntar în războiul civil din Spania. a decedat în iulie 2006 (92 ani). ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. IOSEPOVICI.Of. 527). nr. IOSIF. 738. cadru didactic şi director al Şcolii de Literatură “Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1956). funcţionar la D. respectiv ambasador (promovat ministru plenipotenţiar) la alte reprezentanţe diplomatice ale României. nr. nr.).Of.” clasa a II-a. şi autor al unor articole la Unirea (’40-’50).Of.C. p. Kuller 2010: 190 şi Solomovici 2003: 88). 5786). al P. nr. iar în 1978 (consecutiv pensionării) cu ordinul “Steaua R. al P. 253 din 1 nov. 77/1952. în anii (dosare anexe. 225.în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M.S. (dosare anexe.” clasa a V-a. inv. 25/1954). partea I-a. 24 din 30 ian. nr.Of. apoi director în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului.M. 1949. nr. 640) ISCOVICI. p. autor al lucrărilor procomuniste Filimon Sârbu: am murit pentru ca ţara mea să trăiască (1946). L. 663.M. 643) IROSCH. nr.655.după război controlor în cadrul D. fişă de cadre la secţia Economică a C. membru în Consiliul de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948).Of. Cifrul (1948). David .C. co-autor al studiului D. partea Ia. 189/1952. partea I-a. (dosar 46/1955. pentru merite antifasciste. partea I-a. Carol – la sfârşitul anilor ‘40 director adjunct al Direcţiei Timbru şi Cifră de Afaceri a Ministerului Finanţelor (M. (1948-1952). de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’70 şi autor ocazional la revista Probleme economice. inv. 1949. (dosare anexe u.A.) în Forţele Armat e (M. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. Paula . 662. Dezvoltarea industrială a Republicii Populare Române. partea I-a.C. 660.R.E.R.C. Carola. 211 din 11 sept.C. partea I-a.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. 205 din 4 sept. Petre (n.C. 659.Of. 1948. p.P. nr. iar în paralel profesor de ştiinţe sociale în Bucureşti. 7517. al P. al P. Frieda . 15 din 19 ian. prozator. a M. publicat în 1964. dosar nr. u. 658.XII. al C. 663). 249/1952 şi nr. 81 .a.R. Irina .E. Susana . Marcus – în anii ’50-’60 funcţionar la Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul de Miniştri (Trebici 2011). 7353). cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 77/1952. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (1945-1948).C. apoi însărcinat cu afaceri la Roma. fond 495 (“România”). IRIMESCU. p.a. IOSEF. director de departament în centrala M. de profesie medic.R. nr. 158 din 12 iulie 1948. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Putna (M. nr.I.M. 657. 661. 656.R. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. partea I-a. Într-o noapte la Madrid (1955).E.1982) – ilegalist (membru departid din 1938) şi kominternist (INCOMKA. nr.n.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p.P.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.. 15 din 19 ian. după război director al Operei Naţionale din Bucureşti (cf.R. 1949. Steinhardt 2005: 411115.S. ca maior medic (r. etc. p. ISAK. inv.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of. nr.Of. soţia sa. 1948.1907 – 26.membru al Forumului Democrat Patriotic după război. p. 115 Steinhardt îşi aminteşte eronat prenumele nativ ca fiind Leopold (2005: 377). pe postul de director adjunct al Direcţiei de Informaţii (de presă. secretar general al Biroului C.

Jean .R. partea I-a. medic. nr. p. p. 229 din 4 oct. Ernest .665. pp.Of.G. 52 din 4 martie 1945.Of. 7950).M. 1654-5) KAMENITZER. 1947.Of. partea I-a. responsabil medical de nomenclaturiştii Ana Pauker.Of. a M. KAMIL. 677.Of.Of. 5830). infra]. 737. p. 681.U.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. a M.Of.C. partea I-a. 803 din 21 dec. 24 din 30 ian. M. partea I-a. JAK.C. KAHANE. Dasia .. nr. 521 din 24 dec. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. Emil – după război funcţionar la Direcţia Taxe de Consumaţii a Ministerului Finanţelor (M. nr. al P.C. Emeric .C. M. partea I-a.E. nr. p.G. ISZAK.membru de partid din 1930 (dosar J/98 Colecţia 669. Leon – ilegalist.Of. partea I-a. A. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R.C.originară din Bârlad. Soly (1931-1999) – inginer.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian.Of. 1947.E.E. partea I-a. p. JEZOVITZ. Vasile (n. Laszlo) (n. p. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea I-a. nr. 1947. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. JUSTER. 675. p.Of.I. partea I-a. 676. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. pp. KAFFE. 671. p.G. nr.G. 3002). (M.C. nr.Of.după război controlor în cadrul D. membru al Sectorului Medical al C. Felix . în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Gustav – în 1948 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Comerţului (M.Of. KAISERMAN.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie în D.G.C. “ilegalişti decedaţi”). partea I-a.I.I. de formaţie farmacistă. a M. nr.Of. nr.C. (M.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 674. nr. C. 672. funcţionar timp de decenii în cadrul Ministerului Energiei Electrice. 159 din 13 iulie 1948. 4384. 1948. 16 din 20 ian. Dorina .R. IŢICOVICI.Of. partea I-a.E. 738). 1654-5) 666. 6753). KAHAN. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 673.C. într-o perioadă şeful serviciului producţie la Trustul de Construcţii Hidroenergetice. 678. Sandu . tatăl Janinei.R. Mendel .P. a M. 1952). nr.după război în cadrul Direcţiei Generale Ape din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. Pintilie Bodnarenco şi Gheorghe Apostol. A. nr. p. KAHANE. 16 din 20 ian. 154 din 7 iulie 1948. 16 din 20 ian.în 1947 era controlor în cadrul D. 7537). soţia lui Ion Ianoşi [v. nr. nr.C. 682. de Celuloză. 8971). Oscar . nr.Of. 112 din 17 mai 1948.Of.R. 8598). 667. 5687). 1949. 662). partea I-a.Of. partea I-a. IZSAK. 200 din 1 sept. Raul . nr. 972 din 8 dec. KALLAI.C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. 645).I. a M. 191 din 20 august 1947.I. 1948. 670. 76 din 30 martie 1946. 1948. Iancu .din 1947 controlor în cadrul D.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 24 din 30 ian. p. nr.G. partea I-a. 662). nr.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. 668. 52 din 4 martie 1945. Elena . 25 mai 1911) . KAHANE. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a III-a (Decret nr. JUSTER. 190 din 18 aug.E. JACOBSOHN. partea I-a. nr. 1949.după război controlor în cadrul D. partea I-a. p.F.S.C. ISRAILITEANU. (M. Teohari Georgescu..din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. 1964 cu Medalia Muncii. 1949. 219 din 23 sept. 1949. p. Miron Cnstantinescu. 1966).I. 661) 82 .. partea I-a. 679. 680. p. Sigfried .

din 1949 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. p. 1947. apoi în Centrala Industrială omoloagă a Ministerului Industriei (M. nr. KAUFMAN. 7537). A. Ern(e)st-Samuel . nr. nr. 687. p. KATZ. 24 din 30 ian. partea I-a. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 686. partea I-a.XI. 1035). 8073). KAPLAN. a M. Victor . 1948. 1949. a M. nr.C.E. 126 din 6 iunie 1947. membru de partid după război. Marcel .C. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. Iţic) – ilegalist.Of. 277 din 29 nov. dosar nr.C.I. 698. 256 din 5 nov.din 1947 controlor în cadrul D.C.C.Of. p. nr.Of. 1949. p. partea I-a. 1947.P. a M. M. a M. a M. 1964. 10558). KAUFMAN. ulterior transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriei (M. M. nr.Of.I. KELLER. fond 684. 1964 cu Medalia Muncii. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare corecţională pentru activitate comunistă. 619). (M.1904 – 31. 14 din 18 ian.Of.N.1917) – medic. nr. 655). 697.C. p. p.S. 495 (“România”).Of.P.Of.E.R. 1949. Max – din ianuarie 1949 şeful Serviciului Bunuri la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 190 din 19 august 1947.Of. 692. Marcel .. nr. controlor în cadrul D. partea I-a.G. 9857.C.C. Mihai . pp.Of.E. nr. 1065. p. p.P. partea I-a. 696.G. 6781). partea I-a. 1944.?). partea I-a. Cornel (n. partea I-a. ff. nr. 804 din 21 dec. p. partea I-a. 15 din 19 ian.R. 127 din 3 iunie 1948. 297-8). în 1947 în contenciosul M. 695.C. (M. Paul . 7817).în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. nr. 1439).I.II. M. 83 .în 1947 era inspector general adjunct în cadrul D. 45 din 24 febr. Bella (7. 1949. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. KELLNER. (M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.I. compus din medici curanţi ai membrilor înalţi ai partidului (dosar K/24 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).R. M. 1. partea I-a. p. 1626). 1947. 775. nr. KANNER. p. 804 din 21 dec.Of. p. 690.I. nr. 1944 – 1949 . 804 din 21 dec. 28 din 3 febr.Of. KATZ. pedeapsa expirând la 22 decembrie 1943 (A. KAPPEL.R. partea I-a.683. Silvia Ecaterina – din febr. partea I-a. 6473).G. 1948 controloare în cadrul D.Of.R.E. M. inv.C. p. 276 din 28 nov. în anii ’50 şeful sectorului special al C.S. nr. p. KAPPEL. 1964. p. p. partea I-a. partea a 2-a. partea I-a. numit şi reconfirmat succesiv ca membru al Consiliului General al Asigurărilor Sociale de Stat (dec. 7491).I. 691.Of. Mauriciu . 1947. S.P. B.E. nr.C. în iulie 1945 numită membru al Consiliului de Avocaţi al Ministerului Justiţiei (M. nr. 4847). p. KEISS. 10533). în sept.după război funcţionar înalt la Oficiul Industrial al Bumbacului. apoi al Ministerului Sănătăţii (M..vol. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. 225.G. 688.Of. Leib . p. Jean – după război. nr. al P. Inului şi Cânepei. 693.A. 169 din 28 iulie 1945. partea I-a. 173 din 31 iulie 1947. 4534.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. 1949.I. 204 din 5 sept. până în ianuarie 1948. 694. KATZ.Of. (M. KELL. 803 din 21 dec. KAUFMAN. (M. 289 din 13 dec.G. 1964. 191 din 20 august 1947. 1947.C. 1948.I.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. Mella .C. după război membru de partid.E. nr.G. 59. 641). 16 din 20 ian. Matilda . nr. a M. 685. membru de partid din 1944. partea I-a.procuroare.1981) .din 1947 controlor în cadrul D. 689. KATZ. partea I-a.Of.Of.Of. 282 din 5 dec. Ilie (n. 737.C. M.Of. etc. KATZ. 30 din 5 febr. iar din iunie 1948 membru al Contenciosului Ministerului Comunicaţiilor (M. (M.

43. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. KESLER. Ileana – deputată supleantă de Cluj.N. C.F. 8460). 707. 116 116 V. KERNER. Iulius (n.Of.A.IV.R. 33 din 10 febr./Kuller 2008a: 445. p. 52 din 4 martie 1945. Focşani) – avocat. apud Ţârău 2002: 180). partea I-a. p. partea I-a. 4848). 701. apoi încadrat în contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (1947-1948).I. p. partea I-a. enunţa că “proprietatea socialistă stă la temelia regimului nostru democrat popular. dosar nr 51/1952). Aladar . ) (n. 110 din 16 mai 1947. 109. p. Cajal & Kuller 2004). INCOMKA..S. KIRSCHEN.G. KIRMAIER. 1946 în M. 3908).I. decorat în 1964.J. ? – participant la şedinţa din 13 iunie 1952 a plenarei organizaţiei de partid din M.” din nr. a M. KERY.C.Of. ilegalist.Of. partea I-a. fd. 256 din 4 nov. 702. 708.. C. fond Comitetul judeţean Bihor al P.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 2038).S. KENDLER. nr. pe lista U. 706. 84 .A. nr. 107 din 15 mai 1945. 3870). 1654-5) KESLER. KOHN 700.C. f. Bihor) – deputat M. M.R. Galaţi) – de formaţie zugrav. partea I-a. Ştefan (n. nr.C. 737). 2103). emigrat în Israel (?) (inclus în C.Of. 127 din 3 iunie 1948.Of. nr. fiul lui Herman şi Sofia) (n.Of. după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. KESSLER. partea I-a.M. membru de partid din 1923 (dosar K/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C. 52 din 4 martie 1945.G. partea I-a. partea I-a. M.1980) – ilegalist.-D. 703. 1946. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.E. în articolul “Răspunderea materială a gestionarilor. (M. p.după război controlor în cadrul D. Ionel (n. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M.Of. 956. 160 din 14 iulie 1948. p. p. nr. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 1948. 24 din 30 ian. nr. partea I-a. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M..G. KIVOVICI.P. al P. p. de Bihor din partea P. nr. 157 din 4 mai 1971). 65 din 19 martie 1947. Iulius . 704. nr.C.E. Ianoş Mozes KESSLER) (25. KIRMAYER. nr. 5849. incinerat... 29. inv.1903 – 25. Marcel – ilegalist.254 din 30 oct. în mai 1945 transferată în aceeaşi funcţie la Ministerul Propagandei (M. pp. ulterior consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri. (1946-1948) (M. Ionaş (n.I.C.R.E. 1654-5)..VI.A. 709. partea I-a. o lună mai târziu transferat ca inspector general administrativ în centrala M. / Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (A. 749).Of. 1946.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. după război avocat public în judeţul Braşov.Of.VI. Sergiu .Of. nr. 225.BH. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă.699. nr.N.E.. 222 din 29 sept. p.N. 1904.F. 1945. partea I-a. KENDI. din 1948 membru al Contenciosului Ministerului Finanţelor (M.1909 Diosig. în iunie 1948 numit membru al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. nr. [ea fiind] condiţia dezvoltării democraţiei socialiste şi a naşterii noilor relaţii sociale” şi că “întărirea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste înseamnă întărirea puterii oamenilor muncii şi grăbirea lichidării oricărei exploatări”. 1947. dosar nr. în octombrie 1945 însărcinat inspector general administrativ al judeţului Suceava. partea I-a. pp.Of. Tauba – după august 1944 angajată ca translatoare interpretă-şefă în centrala Ministerului Finanţelor. 11646. partea I-a.Of. 4848). C.Of. decizia nr. 26 din 1 febr. 3/1960 de pildă. 242/1948. secţia Cancelarie. dosar nr. în anii ’50-’70 consilier juridic în centrala aceluiaşi minister şi autor la revista Justiţia nouă (ulterior Revista română de drept). nr. p. p.R. în cadrul căreia cerceta posibilele “devieri” “de dreapta” (A. KIMELL.I. fond 495 (“România”). în care. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 127 din 3 iunie 1948. 705.D.

G.C. partea I-a. 7347). decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls. Symondi – evreu maghiarofon. 662). KLEIN. KOHN. în ultimii ani ai carierei procuror la Parchetul de 85 .din 1947 controlor în cadrul D. nr.B. Hillel (26. KLEIN. 7589). între 1941 şi 1945 deportat în mai multe lagăre de muncă forţată pentru activităţi comuniste. 16 din 20 ian. din 1945 şeful comitetului judeţean Cluj al P. nr. p. 190 din 17 august 1946.R.G. KOHN. Cluj) – ilegalist (iniţial în reţeaua “Ajutorul Roşu”. este numit de ministrul Industriei contabil-şef al fabricii de in şi cânepă “Trainica” din Brăneşti. posibilă identitate cu omonimul care în 1948. Odon – activist la Comitetul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. p. când demisionează (M. partea I-a. KLANG. Harry (1926 – 2007 Bucureşti) (uneori transcris şi în forma românizată “Colişer”) – procuror comunist timp de decenii.Of.B.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. după naţionalizare. nr. pp. KLAIN.din februarie 1948 controlor în cadrul D. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. partea I-a.Of. nr. 722. p. 1949. p. 711. 200 din 1 sept.C. 712. Mese . 204 din 5 sept. 1949. partea I-a. p. partea I-a. a M.1972.Of. Eugen – după război iniţial funcţionar în cntrala Confederaţiei Generale a Muncii. Nastasă şi Varga 2003a: 113-120). şi Kuller 2008a: 226).G. 8937). Iosef – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. partea I-a. nr. 1948.Of. profesor universitar de economie politică la Universitatea “Bolyai” (din 1946 până la unificarea din 1959).VI. p.C. vezi Andreescu. 52 din 4 martie 1945. p. KLEIN. p. partea I-a.Of.Of.din 1947 inspector în cadrul D.Of. KLEINER. autor al unor multiple studii elogioase la adresa marxismului (pentru autobiografia sa înaintată partidului. p. Beno – din 1945 şef de birou tehnic la D. I.Of. autor de articole propagandistice în publicaţiile Lupta de clasă şi Osztályharc.d. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 1654-5). 661). partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). 725. p. a IIIa (v. M. nr. nr. a M. 718.R. 37 din 14 febr. perioadă în care a fost şeful catedrei de economie plitică). 1949.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1945. nr. partea I-a. 717. KLEIN. (M. M. 1263. 716. nr. p. nr. 5966) 713. (M.Of. p. M.E.I. pp. şi Berindei.C. 719.G.C.710. a M. partea I-a. decorat prin Decretul nr. Herman .C. C. (M.C. 126 din 6 iunie 1947. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. KLAIRMAN. 164 din 19 iulie 1948. 1948. partea I-a.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr.E. 724. partea I-a. 183 din 14 aug. KLEIN. la Direcţia Bunuri (M. 1948. 723. nr.). până în febr. 1948.T. 7151) KLEIN. 4534. funcţionar în cadrul Oficiului Industrial al Lemnului. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Ladislau . nr. 720. între 1940 şi 1941 conducătorul secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord. Haşi . al. KOFFLER.Of. 1949. 15 din 19 ian. partea I-a. Dâmboviţa Bucureşti (M. 662). 721.. Moru – în 1948 angajat în centrala Ministerului de Finanţe. 8072). (1959 -1962. 31 din 7 febr. 643).Of. U.I. din 1936 membru al secretariatului teritorial Ardeal al P. 202 din 3 sept.I.R. în 1948 membru în activul central şi în Biroul Secţiei Administrative Centrale a C. 1033). 213 din 14 sept. 1947. partea I-a. Riza – după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.Of.Of.Of. 205 din 4 sept. 16 din 20 ian.1891 . KLEPER. 7951).în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. p. 715. 8007). partea I-a.E.C. 1947. 1948. socrul lui Gheorghe Adorian. apoi la U.C. Alexandru . KLEIN. apoi 714. 726. KOLISCHER. 16 din 20 ian. . p. 1947.C. nr.Of. (v.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. KLAR.Of. nr. a III-a. Oscar .F. avocat la Baroul Cluj. LEOPOLD .

e. p. 1889-1956. p. Omar Hayssam.P. al P. 1947. după naţionalizare. 152 din 5 iulie 1948.A.C.727. 804 din 21 dec. KOPPEL. unde a ocupat funcţia de şef adjunct de serviciu. 1944 (A. p. probabilă identitate cu “”Iszak Eugen”. Emil – în 1946 acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (M. 734. partea I-a. p.S.M. nr. p.. 205 din 4 sept. 1946. 20. al P.Of. 23. Evy – din nov. nr. M.Of.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. inv. ff. KORNIS. Geza (n. în 1949 instructoare în cadrul sectorului Edituri al secţiei Propagandă şi Agitaţie al C. nr. în prima jumătate a anilor ’50 (fd. Carol . I. 732. etc. Clej 2010)117. 728. nr. A. 15 din 19 ian. 222 din 29 sept. 12086). partea I-a. 95 din 22 aprilie 1948. 9855).R. 7340). 737. 1964. 733.Of.).C. nr. 739. p. 16 din 20 ian. în timpul războiului deportat în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka (înregistrat ca vopsitor sub numele Gheza Corniş”). 1949.J. KORN. Paula .din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1949.Of.C.M. 31 din 7 febr. nr. I.org/GK00. partea I-a. p.bjt2006. nr. KORN.N. 3231.activist al secţiei Relaţii Externe a C.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. din 1948. 736. partea I-a. cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor.Of.Of.Of. 1948.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.R – secţia Propagandă şi Agitaţie.S. nr.S. 86 .N. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. KORN. partea I-a. M. partea I-a. nr. 5663. KONERTH. 4735). KORNER. Charlota – profesoară de limba franceză. 731. (A. KOVACS. partea I-a. pe lângă C. 8461). partea I-a. p. deputat de Satu Mare în Marea Adunare Naţională. 124 din 31 mai 1948. pedeapsa expirând la 2 dec. 1963. partea I-a. partea I-a.VII. tatăl avocatei Alice Drăghici (avocatul apărării în dosarele Brădişteanu.C. 297-8). KRAKAUER. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş.I. ff. 738. (1946-1948) (M. 753). IZSAK.R. 4255. nr. 662). KÖRNER. 1948. emigrat în Israel în 1973 şi stabilit definitiv în Germania în 1974.1911) . după război stabilit la Bucureşti. KRAID.C. 1033).Of. inv. fd.P. 1946 secretară de presă (i.C. Bucureşti (M. Nahman . 3705).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a.I. 16 din 18 ian.S.P. 115-21).Of.Of. conducător tehnic al Tabăcăriei Naţionale. dosar 51/1949. fraţii Cămătaru. membru de partid cu stagiul acordat din 1939. p. Iosub – din 1948 referent tehnic în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. KRASNER.S. Waldemar . 740. partea I-a. partea I-a. în sept. p. C. 1946.Of. Heinrich – în a doua jumătate a anilor ‘40 inspector administrativ în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr.. ales pe lista U. 11-1954). P. dosar secţia Relaţii Externe nr. 119 din 28 mai 1947.html. originar din Timişoara) – ilegalist. 1947. al P. nr. 117 Vezi şi o scurtă biografie la adresa http://www.vol. 645). iniţial numit de către ministrul Industriei şi Comerţului administrator unic la întreprinderile “Carpatia”. 730. 729. Max . condamnat la 4 ani închisoare pentru activitate comunistă.R.Of. apoi funcţionar în centrala Ministerul Comerţului Exterior (1948-1973). nr. KRAID. Ghedeon – evreu maghiarofon. p. nr. 59. 26 din 1 febr. 270 din 21 nov. KONDOR. 256 din 5 nov. 423 din 15 iul. 735. Carol (uneori ortografiat românizat “Conert”) – după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr.I. “Solin” şi “Runa” (M. nr. când acorda un interviu unui website evreiesc (Kornis 2009: 213-38.1917.M. apoi a Artelor şi Informaţiilor (M. Eugen (n. p. 356). 1946.

p. Carol .până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 268 din 19 nov. 742. M.I. Friederich . p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 19 din 23 ian.A. 287 din 14 dec. nr.din 1947 controlor în cadrul D.Of. partea I-a. KRON.. 4696). a IV-a.C.Of. M. al A. 1947. nr. 35 din 11 febr. 25. la Direcţia I. 1964 cu Medalia Muncii. 1949. nr. după război activist de partid.Of. 7817). p. D.Of. LANDMAN.C. în anii ’50 în conducerea E. Emanoil . JOIL. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. 7895. 10245). nr.1988. LACHNER. M. Arthur – activist de partid cu fişă de cadre la secţiile C. p.. partea I-a. 744. dosar 139/1955) şi Administrativ-Politică (nr. 131 din 8 iunie 1948.secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice din 1947 (M. 256 din 5 nov.1900 – 28. inv.Of. Bucureşti) – medic neurolog.G. Fany – soţia lui Raul Joil (v. partea I-a. 2009: 162). nr. partea I-a. 752. p. 1949. 1948. 159. partea I-a. E. p. M. partea I-a. 1213).G. 7491). Iaşi) – fost poet suprarealist în perioada interbelică. al Oficiului industrial de Bumbac (apoi de Bumbac.C. în 1948 înalt funcţionar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi preşedinte al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu et al. 282 din 5 dec. partea I-a.V.D.M. I. Raul (pseudonim publicistic ocazional: “Raul Iulian”) (n.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. decorat prin Decretul nr.1904. partea I-a. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. 15 din 19 ian. 42.IV. nr. Moise – în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M.E. nr. 100. 1945. JOIL.F.I.P. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 534. 747.C. p. In şi Cânepă). al P. nr. partea I-a. p. p. supra).C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. a M. 9857. Isidor . LAKSER. 743. Bucureşti (1948-1970) şi medic curant la spitalul Colentina. cu fişa sa de cadre prezentă în fondul C.I. p. Artur (15.. ulterior la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.S. nr. nr. 746. M. 1948. nr. KUHNER. 662). 126 din 6 iunie 1947. cu atribuţii de control. partea I-a. LANDAUER. nr.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 10909.. partea I-a.Of. nr. la sfârşitul anilor ’40 şef de seviciu la Direcţia Generală a Editurilor. partea I-a. patea I-a.E. 184 din 11 august 1948. la secţiile Propagandă şi Agitaţie (nr. a M.741. din 1948 membru titular al Academiei R. 176 din 2 august 1948. KRAUSZ. dosar 10/1954) şi Administrativ-Politică (nr. ulterior director al Centralei Industriale a Bumbacului (1948-1949). inv. 754. partea a 2-a. inv.Of. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.S. nr.L.Of.Of. p.P. ulterior publicist şi mai ales traducător (menţionat şi în Pienescu 2008: 154). după 1945 în conducerea C. 750.Of. 1947. ulterior profesor de neurologie la I. p. 226 din 29 sept.P. 729 din 24 octombrie 1969.C..B.D. 751. 16 din 20 ian. Carol . (M. 7950). 190 din 19 august 1947. dosar 68/1955).C. nr. KREINDLER. 658). p. 1949.A. KREMER.V.I. 6313. Andrei – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri administrator delegat..Of. M. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. în anii ’50-’60 redactor principal la Editura Politică. M. p. 749. 646. 16 din 20 ian. 1048.Of. 1949. (M. 4533. (?) KUBITZ. 803 din 21 dec. 189 din 17 aug. dosar 68/1955). confundat în mod posibil cu: KREINDLER. Emeric . p.C. nr.Of. Maier – inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri. 1947. Relaţii Externe (nr.E. partea I-a. Ionel .N. decorată cu Ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul nr. Heinrich . nr.Of.R. 753. 755. M.R. 100. I. 1947.Of. KUHN. partea I-a.după război referent în administraţia centrală a C.C. 87 .Of. KREINDLER.Of.R. 748.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 745. inv. 4968). nr. 200 din 1 sept. partea I-a.

M. 299 din 29 dec. ulterior director general adjunct al Direcţiei Editurilor şi Tipografiilor din cadrul Ministerului Culturii. Belgia şi Luxemburg (1968-1970 şi respectiv 1976-1978) şi Volta Superioară (în prezent Burkina Faso) (1970-1976). pp. Tinereţea (1944-1946).II. nr. apoi redactor şef la ziarul organizaţiei Tineretului Progresist. 759.I. (M. partea Ia.R.R. LAZAROVICI. 11362). nr. iar de la sfârşitul anlor ’60 director la Editura de Stat pentru imprimate şi publicaţii. Kuller 2008a: 446). 2041). p. LAZAROVICI. 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 765. partea I-a. Andrei (n. p.. Aşer LAZAROVICI) (18.A. nr. 230 din 4 oct. declarat persona non grata de Departamentul de Stat (în replică la o măsură echivalentă a autorităţilor de la Bucureşti). 763. 3002). 32 din 8 febr. v. (M. nr. ulterior ofiţer al Serviciului de Informaţii (precursorul D.Of. 88 . partea I-a.Of. inv. din august 1946 consilier cultural şi de presă la Legaţia României de la Washington118 (1946-1948).E. Isac – consilier cultural în centrala Ministerului Informaţiilor.A.C. anexa la dosarul nr.C.forter.C. 7 -11 (218-222) din 2007 (arhivă disponibilă în format electronic la http://www. p. 3000). 204. Ludovic – din 1947 controlor economic în cadrul D.unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. 764.ro). Victor .. Fred . 87 din 13 apr. (M. membru de partid. 2009: 71. 1948. Pentru un serial de articole dedicate Legaţiei României la Washington în acea perioadă. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 1949. tatăl lui Dan Mircea Lăzăreanu. 762. Ilie – în 1948 inpector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi membru în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare (Bărbulescu et al.9. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. 757. LAUFER. 760. Kuller 2008a: 446). revenit în ţară ca director în centrala M. LAUFER.Of.A. p.Of. infra]) – jurnalist (1933-1944).C. 1948 – febr. LĂZĂREANU. Arhivele Naţionale (ANIC). decorat în 758. nr.E. M. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi 118 Pentru rapoarte despre colegii de legaţie pe care Lăzărescu le înainta partidului. 1949) (M.Of.II.L.I. 76 din 30 martie 1946. după război inspector şef în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice.Of..R.1913 . cu stagiu recunoscut de partid din 1936. Secţia Relaţii Externe. p. 8009).R.1991) (fiul lui Barbu Lăzăreanu [v. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. 38/1956. pentru un scurt timp şeful serviciului de presă la întreprinderea “Filmul Popular”. 1123. nr. 3293.X. în paralel membru al Comitetului Director al Editurii de Stat” (numit în 1948 în locul lui Petre Năvodaru (Fischer)). pledoaria lor fiind mai degrabă un rechizitoriu (Rusnac 1997.) şi “acoperit” consilier cultural principal la Ministerul Informaţiilor (M. nr. partea I-a. 7492). LAZAROVICI) (18. 190 din 17 august 1946. partea I-a.C. ambasador în Regatul Unit (1964-1968). Cristiana Marin în Curierul Armatei. p. (dosare anexe nr.1914 – 27. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1953-1961). v. a M.R.G.S. partea I-a.VIII./P. nr.Of. LĂZĂRESCU. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (apr. al P.E. p. Arhiva C. 1947. 55 din 6 martie 1948.C.. Ernest – după război referent-şef la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a P. al P.Of. Judith – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M.E. p.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 3705). 3372.C. Iuliu – inginer.Of. LANDES. LAZAROVICI. 190 din 19 august 1947. 1948.Of. 95 din 22 aprilie 1948. nr. LAZARIDE. LAX.E.1985 România) – ilegalist. M. filele 27 -33. nr. 76 din 30 martie 1946. cu Ana. Dosar 10/1947. Alexandru (n. partea I-a. pensionar M. nr. partea I-a. 761. partea I-a.curierul.756. C. 8937 şi 8971). prim consilier şi însărcinat cu afaceri la Paris (1951-1953). nr. după război director în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1947-1950). căs. 10/1954) şi referat de cercetare la Fd. partea I-a.

P. partea I-a. p. (M.N. a III-a (dosar L/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).. Bărbulescu et al. 1949.C. 15 din 19 ian. nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. 4611). 770.Of.C. 779. 804 din 21 dec.C. partea I-a. Ionaş . şi şefă adjunctă a secţiei relaţii Externe a C.C.R.G.VIII. după război.766.R. 5/431/1947 de la Ministerul Justiţiei. Bacău) – după război şefă de serviciu la Direcţia Presă în Ministerul Propagandei / Informaţiilor până în ian. 1948. 1964. p.S. partea I-a. 11.Of. 1949. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 38 din 16 febr.II. 1964 cu Medalia Muncii. 5 din 9 ian. până la mijlocul anilor ’60.Of.1949.d. 1948. partea I-a. 31 din 7 febr. LEIBOVICI. p.X. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls.” clasa a III-a în 1948.M. 1330.Of. nr.C. (M. 6658 din 28 ian. 1949. al P. LĂZĂRESCU. 1949. Liza LAZAROVICI) (n.C. p. Şulim .R. 15 din 19 ian. 777. 2630. H. LEIBOVICI. LEIBOVICI.I. 1948. Leopold (n. 5784). nr. 1033). partea I-a.R.1909 Bucureşti) – în 1948 era inspector general în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.I. 778. partea I-a. 229 din 4 oct. LEIBOVICI. p. 31 din 7 febr. nr. nr. şi redactor la 119 Pentru schimbarea numelui vezi dosarul nr. Luş – inspector sanitar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. Nicolae . p. 803 din 21 dec.C. 11 din 14 ian.Of. nr. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr./P. p. 17 din 21 ian. p. LĂZĂRESCU. calitate în care a participat la epurarea juriştilor consideraţi “fascişti”. nr. p.D.d.X. Agitaţie a C. p. Clara LAUFER119) (n. 17. membru P. LĂZĂRESCU. M. partea I-a.C. din 1940. 24 din 30 ian. din 1935. M.C. 1947. 158 din 12 iulie 1948.I. când demisionează (M. LEB. p.1915). LEHRER. a M. LEIBOVICI.E. 1948. M.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 768.C. membru în conducerea C.E.G. 642). Solomon . a M. p. LEIBOVICI. nr.C (M.E.P.Of.I. (M.după război controlor în cadrul D. LEIBOVICI-ŞERBAN.Of. 1267). 776.C. nr. Felicia – în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 1947 în M. 1948. nr 56 din 8 martie 1948.Of. 2009: 204).R. partea I-a. 771. 894).în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 640).900 din 3 martie 1948 a ministrului Justiţiei (publ.E. 1033).E. p. Rosine . partea I-a. 8971. apoi simplă activistă a partidului. 319. nr. 708).G.1909 Piatra Neamţ – 10. 6. nr. partea I-a. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr.Of.Of.C. 772. p. 773. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 774.R.Of. p.” clasa a IV-a. nr. Alexandru .R.1915 Lucăîceşti. ulterior pe diverse funcţii în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. membru în primul consiliu al Baroului Ilfov. al P. redactor la postul de radio “Spania Independentă” în anii ’60.Of. 769. acuzator public în Tribunalul Poporului (1945-1946). partea I-a. HIRSCH) (n. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.R. 119 din 28 mai 1947. 37 din 14 febr. 120 Românizare a numelui în baza deciziei nr. A. I-a în 1949. LEIBOVICI. nr. 4255). partea I-a. alături de Ghizela Vass. partea I-a. LĂZĂRESCU.C. 120 din 26 mai 1948. p. 737. decorată cu ordinul “Steaua R. instructoare C. fiul lui Abram şi Blima) (18. 775.Of. a condus în cadrul secţiei un grup neoficial de sprijin și coordonare a luptei antititoiste. nr. 29 din 5 febr. partea I-a.P. partea I-a. 1947.Of.1986 Israel) – jurist. în M. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. 157 din 4 mai) cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar L/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).G. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Vili (Willy) (1917-1986) . 2076). partea I-a.M. membru P. a M. nr.în 1948 era controlor în cadrul D. A. menţionat şi în M.C. nr. 314.I. 76 din 1 aprilie 1947. 13/26. iar în 1971 cu (Decretul nr. Herşcu LEIBOVICI120. Lidia (n.Of. 89 .Of. (1953).XII. partea I-a.Of. 767.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p. nr. 1948. Willi – în 1949 era membru în conducerea U. Clara (n. (n.

788. p.). nr. partea I-a. pp. nr. p.G. 5785.Of.. LEMPEL. p. 185 din 12 august 1948. 6.1912 Bucureşti) . LEIZEROVICI. 2.1949. 795. sub denumirea Viaţa noastră. partea I-a. (M.Of.Of.C. 15 din 19 ian. partea I-a. 19. LEISTER. 785. nr.C. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. 98 din 29 aprilie 1946.Of.Of. I. (M. 205 din 4 sept. 1945.E. nr. 781. LERNER. 1654-5). a M. apoi.P. Rosen 1990: 66. p. a M. nr. a M. Cernăuţi. C. funcţionar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri până în 1953.C. p. decorat de fostul suveran Mihai cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer (M. 7352). ziarul Unirea121 al comitetului. LEONEANU. Nastasă. 9665 şi decizia nr. nr. nr. LEONTE.045 din 17 oct. M. nr. 787.E. 200 din 1 sept. 264 din 14 nov. LERNER.S. M. ulterior funcţionar în Ministerul Chimiei. Leon (n. M. LEIZER. 6662). când 121 Periodicul a fiinţat sub numele Unirea între 1945 şi 1951. 175 din 31 iulie 1948.până în februarie 1949 şefă adjunctă de birou în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.G. 1948.Of. 174 din 1 august 1947.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. partea I-a. LEISS.I. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. nr. 52 din 4 martie 1945. 1964 cu Medalia Muncii. 10092). Leon HERŞCOVICI) – membru de partid din 1945. a M.Of. partea I-a.C. 803 din 21 dec. 645). n. 3903).Of.G.Of. 71). 90 . 782. Leon (n. cu Silvia (n.Of. C.Of. 15 din 19 ian. nr. nr. nr. partea I-a. nr. M. 5 din 9 ian. 158 din 12 iulie 1948.780.din 1948 referent stagiar în centrala Ministerului Comerţului (M. LEINWAND. p. căs. LEIST. p. Şulim . 32 din 8 febr. LEITMAN.Of. 741.I. p. Mauriciu – din 1945 şef de birou tehnic în D.din 1947 inspector în cadrul D. nr. 6292). partea I-a. 792. partea I-a.C. partea I-a.G. 12. 10092).Of. 250 din 1 nov. 790. 1949.1920. LEOPOLD. 8598.din 1948 şef de birou tehnic la D. 1134). Enric Sergiu . 794. 1949. nr. 219 din 23 sept. nr. p.E. 791. partea I-a. 1947. partea I-a. 4231. LEIBOVICI) (n. CATZ) (n. nr. Maier Zadok . partea I-a. 209 din 9 sept. partea I-a. revenit în ţară în 1944. 7951). partea I-a. 1945 în M.R. Otto (n.din 1947 controlor în cadrul D. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M.I. 7438).Of. 793. 1947.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 316. nr. pentru nume. Iosef .G. 1911). Rebeca . emigrat în Israel. 106. 1947. 641). Marcu – din august 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 6804). ulterior. v. până la desfiinţarea sa în 1957.C. p.IX.II. partea I-a.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1949. partea I-a. partea I-a.Of. Bernard –inspector în cadrul D. Alexandru (n.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Alexandru – în august 1947 viceconsul al Ministerului Afacerilor Străine (M. secretar general al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F. Ştefan . p. p.C. p. fiul lui Bernard şi Maria) – locotenent-major în Armata Roşie.Of. 70. partea I-a. LEREANU. LEON.I. (M.Of.X. unde este promovat progresiv în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 1947. când este încadrat iniţial ca şef de serviciu în centrala Ministerului Propagandei. partea I-a. 784.C. (1947-1948) (M. 1948. p. 264 din 14 nov.P. tatăl Marianei Segal şi Simonei Katz (Andreescu.C. Solomovici 2004: 135 şi 2003: 178.E. nr. p. 1947. 9665.) până în 1951. 783. 786. LENTEA. nr.E. ulterior consacrat ca publicist (M. director în cadrul C.R. p. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). 1945. p.F.din 1947 controlor în cadrul D. nr.U. p. 25 din 31 ian. 789.I. Moise . Varga 2003a: 396. Rafael .1914 Iaşi) – în 1946 era consilier de presă în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului.Of.C. 250 din 1 nov. din 1948. p.

Of. al P. partea I-a. 16 din 20 ian. p.după război inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. 805. 24 din 30 ian. apoi al C. dosar nr. LEVIN. LIBROS.G. p. partea I-a. 218 din 20 sept. “Mişa” Moise (27. Robert – consilier tehnic la Institutul Naţional al Cooperării (I. 1948.796. p. autodeclarat evreu în înregistrările de la Casa de Pensii a Ziariştilor (v. după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.P. Eugen – controlor (1947-1948). 6. nr.D. director al ziarului Poporul (1946-1948).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2002.. Iosif . iar dn 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1948. Bălţi . director în Ministerul Muncii (1946-1947). M. Wolff – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. 105).R. 802.Of.C. 803. 1654-5). p. (M. p. pentru probleme internaţionale. Năstase şi Varga 2003a: 592-3). 12. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. M.G. LEVY.F. 6781). din aprilie 1948 prim consilier şi ministru plenipotenţiar al Legaţiei Române la Roma123 până în 1950. respectiv în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1949. p. 10174).Of. 1133).R. pentru scurt timp secretar al C. partea I-a. nr. atunci când. după august 1944 membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii. aşteptând cursa transatlantică.17..C. partea I-a. C.M. 225. p. respectiv inspector (1948-1949) în cadrul D.Of. 52 din 4 martie 1945.A. este arestat şi condamnat pentru spionaj122. 1948 nominalizat ca prim consilier de legaţie pentru Legaţia României de la Buenos Aires (M.1888) – ziarist în periada interbelică. 800. 1949.din 1947 controlor în cadrul D.XII.Of.S.X. LEV(O)COVICI.G.E. LESNER. iar în 1948 cu ordinul “Steaua R. crt 9. în aprilie 1948. 798. LEVIŢCHI. nr.O. LICHTMAN. 19 din 23 ian. 533).S. Paul . apoi la Direcţia Culturală 8M. 804. partea I-a. 662). 50 din 1 martie 1948. Wilhelm – din 1945 şef de birou tehnic la D. 737). 3372. (aripa procomunistă Rădăceanu-Voitec). Israel) – fost membru P.R.1915. nr. L. nr. Sergiu . ales în 1946 deputat de Bucureşti pe lista Blocului Partidelor Democrate.E. nr.I. p. partea I-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 10257).125. LESPEZEANU. partea I-a. 662). în iunie 1948 numit director tehnic al nou- 122 V. (1948-1950). fişa matricolă penală la http://86. dosare anexe. nr. unde va activa ca redactor-şef al cotidianului de limbă română Viaţa noastră. a fost notificat asupra schimbării ( B. 801. LICHTIG. fond 495 (“România”). Mircea (n. în special la Argus. aflat în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă (intrarea “Levi Moise”) şi cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (1947-1948).Of. 1996: 22).D. LEVAS. 123 În fapt.Of. 1948. 797.E.I. iniţial fusese numit ministru plenipotenţiar la Buenos Aires şi se afla la Paris. graţiat în 1957 (Andreescu.Of. şi Benjamin & Stanciu. a M. 266 din 17 nov.Of.Of. 1902) – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). nr. 91 . partea I-a.C. nr.%20Leabu%20-%20Lubotici/Lerner%20Otto/index. nr. p. 173 din 31 iulie 1947. nr. inv. ilegalist. membru al Comitetului Executiv al P. nr. 1947. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949) (M. a M. Bucureşti. 32 din 8 febr. Henrieta – secretară de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. când “defectează” şi emigrează finalmente în Israel.III-a.I. 1949. 17 şi 47-1947).C.10 din 12 aprilie 1948. al P.Of. p. 2790 din 16 sept. partea I-a.C. 16 din 20 ian. partea I-a. partea I-a. nr. 92 din 17 aprilie 1946. 1946. director în centrala M.M.E.R. 799. pp. (M.Of.” clasa a III-a. mai întâi la Direcţia Presă. p.C. nr. partea I-a. în febr. 3945).C.N. 806.P. Aurel (n.1). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 1869. 1946).php.R.C. (stagiu recunoscut din 1933) şi ziarist la Şantierul (condus de Ion Pas). p. 87 din 13 apr.G. LIEBLICH.) şi instructor al organizaţiei de bază a partidului (1945-1948-?) (secţia economică a C.?.

3904 şi nr. (1955.Of. 106 din 12 mai 1947.R. Nicolae (n. 811.C.I. p.romanianjewish. încă în viaţă se pare. 4255. p. fost preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti. partea I-a. propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. 3713). nr. al P. p. nr. membru P. p. LIVEZEANU. p.P. 53. Sima (1915 – II. medicul personal al lui V. în 1947 transferat ca director adjunct de contabilitate la Institutul General de Asigurare. inv 517. Luca şi al altor lideri de partid până în 1953. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.E. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. nr. p.E.R. p. 815. 662). 529) (M. Clara (n.C. LIFŞIŢ. LINDER.B.R. 1948 în M. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. Economie. cimitirul sefard124) – soţia lui Nicolae Liteanu. 1948 director comercial). al P. 813.U. Clara (Lifschitz) . al P.C. LITEANU. Bucureşti. nr. ulterior promovată succesiv până la funcţia de director administrativ adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor (M. 642). 810. 644).a. nr.C. 28.Of. în paralel cadru didactic la Facultatea de Textile a I. p.R. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa III-a. în 1948 revenit în centrala Ministerului de Finanţe. 15 din 19 ian.). 1947. 189/1952 şi 249/1952. 107 din 15 mai 1945. (dosare anexe. preşedinte al F. 814. Marinescu”. 39904 din 28 apr. nr. I. căs.R. nr. partea I-a. nr. pentru scurt timp după emigrarea lui W. LIEBLICH.Of.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. partea I-a.I. când va fi arestat şi judecat ca spion sionist. 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. ulterior directorul Rafinăriei 6 Ploieşti (1959-?). funcţionară la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă timp de peste trei decenii. 16 din 20 ian. rubrica Decese din Realitatea Evreiască la http://www. constituitei societăţi de stat “Petrolexport” (din sept. 4258. 812. V. 77/1952. după război consilier administrativ în cadrul Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată de Control (M. partea I-a. cu dosar la secţia Organizatorică a C.C. (inclus şi în C. 286 din 10 dec. partea I-a. nr. LÖBELSOHN) (soţia lui Horia Liman) – după război angajată iniţial ca şefă de birou în Ministerul Propagandei în mai 1945. 15 din 19 ian. fiul lui Bercu şi Fani) (n. 1949. Filderman (succedat de Israel Bacal). iar apoi (din 1954) director tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. partea I-a.org/db/pdf/nr292_293/pagina30. ca director adjunct de contabilitate la Administraşia Livrărilor. nr.Of. 119 din 28 mai 1947. Moscu – în 1945 încadrat ca şef de secţie la Direcţia Buget şi Contabilitate Generală a Statului din cadrul Ministerului de Finanţe.. 92 .2008. 110/1955). pe str.L. Villi (Willy LÖBELSOHN125. decorat prin Decretul nr.. cu Dita Gelehrter Lieblich. LIMAN. fişa de cadre în u. inv. nr. Ana ./Kuller 2008a: 447).Of. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. LITEANU.S. 808. Nathan LEIBOVICI) – activist de rang înalt în partid timp de patru decenii.pdf.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 816. Eugen .C.E. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici. 34 din 10 febr. ulterior medic endocrinolog la Spitalul “G. parteaI -a. 107 din 11 mai 1948. Carol . LINKER.Of.C. 10919). cea mai mare perioada ca instructor la Secţia cadre a C. Jean Monnet nr.807.Of. 1189).D.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei (M. 1949. 6293). partea I-a.S.II-a. decorată prin Decretul nr. LINDER. Sandu (1901 – 1971 Bucureşti) – ilegalist (internat în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc). redactor la Veac Nou (organul de presă al A. nr. nr..Of.R. partea I-a. eliberat în 1955 şi reabilitat.M.R din 1941.R. p. 1949. p.1923 Piatra Neamţ) – şef de secţie tehnică (1949-1954). LIVIANU.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.Of.C. membru în conducerea C. 1949. 809. 275 din 30 124 125 V. de profesie medic. decizia ministrului Justiţiei nr.

2 din 2 ian. 175 din 31 iulie 1948.R. ulterior dispecer. 1949.Of. partea I-a. M. LOVEANU. M. p. 225.F. şi decizia nr.C. 644). 32). 15 din 19 ian. 9 martie 1905) – membru de partid din 1945 (dosar L/90 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). LOGHIN. nr. 25/1954 şi 62/1955). al P. p. al P. inv. Gheza (n. p. nr.” cls. şi al Comitetului Executiv al U.Of. voluntară în războiul civil din Spania (inclusiv membru al C. 16 din 20 ian. p. 93 . LOBENSOHN.C. (1944-1948).I. Jean . cu fişă la secţia Economică a C. (1952-1961). M. 61. Heinrich . 207 din 7 sept. nr.Of. Aneta (LÖBEL) (n.C. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. al 126 Singura menţiune a identităţii sale evreieşti descoperită în elaborarea lexiconului de faţă îi aparţine autorului evreu Solomovici (2001 II: 42). 1898 Câmpina. preluat după reorganizarea ministerială în Ministerul Industriei (M. 2. 823. p. partea I-a.Of. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. ministrul industriilor şi materialelor de constructii (1955-1957). Eugeniu . 201 din 31 aug. deţinută (1952-1954). 7262. partea I-a. 225. 822. partea I-a. nr. 16 din 20 ian. LEIBOVICI) – în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lânii (M.C. LÖBEL. (123/1951). p. inv. ulterior cu diverse funcţii de răspundere în sectorul industrial. Birnbaum).R. 820.1925) – directorul Oficiului Comerţului Local începând cu 1959. partea I-a. Eugen (n. fostă ilegalistă. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Cinematografie din România între 1950 şi 1952. Dudu (n. din 1947 controlor în cadrul D.R. (M.din 1948 şef de secţie la D. nr. 7491).Of. deputat M.F. 546). partea I-a. v.C. p. nr.C.Of. 1948. fond 495 (“România”). 7401). 1948 în M. partea I-a.A. membru al delegaţiei României la Federaţia Internaţională a Femeilor Democrate. 10417. ilegalist din Cernăuţi. iar în august acelaşi an avansat director adjunct al centralei. nr.Of. 15 din 19 ian. p.R.N. p. a M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. 158 din 12 iulie 1948. 17 apr. partea I-a. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 1947. (1948-1952). nr. nov. nr.817. Geza LÖWINGER.I.R.C. nr. 5784). nr. 106).G. 7951. 819. (dosare anexe. Elisabeta (născută Betty BIRMAN (după alte surse. Va.. Carol126 (1917-1991) – ilegalist.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. fond 495 (“România”). M. p. partea I-a. LÖBEL. partea I-a. p.C.R.C. p.Of. ulterior lucrătoare într-o fabrică (după alte surse laborantă) până la reabilitarea post mortem a lui Vasile Luca în 1968. partea I-a.G. p. 1947. 1947.C. 1948. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. dosar nr.D. p.Of. nr. 1949.I. 1948. contestabile. inv. după război director SovromMetal Reşiţa (1949). LOVINGHER. 515). soţia lui Vasile Luca127) – originară din Basarabia. apoi membru al C. 4.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. după război membru în Comisia Centrală a U. 818.C. al P. cu fişă la secţia Economică a C. fiul lui Herman) (n. (dosare anexe. 190 din 19 august 1947. partea I-a.Of.E. 36/1952.XI. PH) – din august 1948 referentă în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. 662. rămas în Ucraina după 1945. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. Adolf . p. 826. u. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. M. 200 din 1 sept. 256 din 5 nov. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.C. ministrul industriei metalurgice şi construcţiei de maşini (1952-1953). 127 Anterior căsătorită cu Avram Weissman. 5 din 7 ian. 4 din 4 ian. R. nr. nr. 1948.a. 824.R. 1949. 9857.C. 821. 662). nr. a M. LÖWY.” clasa a III-a.P. p. LÖBL. cu referat de cercetare la fd. al Partidului Comunist Spaniol).P. LUCA. 1949. partea I-a. (?) LONCEAR. 646). David H.Of. C. ulterior ministru adjunct (1949-1952) şi ministru al Metalurgiei şi Industriei Chimice (1952).C. “dosare adiţionale”. 825.Of. 1945. 83134 din 2 sept.Of.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.E. 6292). când va fi eliberată din funcţie în cadrul epurării “deviaţioniştilor”. partea I-a. nr.Of.

secţia Cancelarie – dosare anexe. cu numele “Eugenia R. nr.VII.M.R. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 832. inv. la sfârşitul liceului (1952-1953).F. din 1919 (Levy. P. 21243 din 12 martie 1948 a ministrului Justiţiei în M./P. 1949. Iancu . nr. membru al Secretariatului. dosar nr.17.%20Luca%20-%20Luzi/Luca%20Vasile/index. 1949.R. 1213). 3707).. cu sentinţa comutată ulterior în închisoare pe viaţă129. 2002: 171. Paul (n.P. Nastasă. (?) LUCA.827. III-a şi încadrat cu grad de conferenţiar la catedra de bazele marxism-leninismului (în cadrul Facultăţii de Electrotehnică) a I. S.P. LANG) (n. 225. Solomon . cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 14. nr. 2003:152). Iacob .VI. la http://universulenergiei.php 130 Vezi decizia nr. decedat în detenţie în 1963.D.Of. (1945-1952).1963.C.S. 2001: 167 şi 1997: 119). autoare a unor articole în Scânteia. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 95 din 22 aprilie 1948.. cu responsabilităţi economic-comerciale. promovat prof. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls. omologul lui L.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. nr. reabilitat post mortem în 1968.III.B. unde lucrează 14 ani ca asistent al directorului comercial al unei uzine în domeniul import-export şi colaborează cu unele publicaţii locale de 128 Evreu vorbitor de limbă maghiară originar din satul Cătălina (fostul judeţ Trei Scaune.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. Anna WEXLER) – după război membru în Comitetul Executiv al U. Ana (n. al P.Of. 94 . emigrat în Israel în 1973. Grosz)) – secretar al organizaţiei de bază U.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/.1989) – ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1927.Of. ş. incinerată la crematoriul “Cenuşa” (dosar L/102 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în 1949 decorat cu ordinul “Apărarea Patriei cls.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1953/. LUCA. Rosea GUREVICI) (28. Eugenia (n. 157 din 4 mai 1971). anexele la dosarele nr. a luptat împotriva Armatei Române ca voluntar în “Divizia Secuiască” a trupelor lui Bela Kun (Cohen) în Revoluţia bolşevică din Ungaria.1912 Iaşi .C. Vasile (n. 829. unde semnează sub pseudonimul “Petru Călin” (1964-1968).e. funcţionar în comerţul exterior (1958-1964). p. apoi exhumat şi incinerat. 830. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. fiul lui Anton şi Amalia)128 . fond 495 (“România”). p. după război activistă de partid. LUNGU. condamnat iniţial la moarte în 1954.R. cu ordinul “Steaua R. 35 din 11 febr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv. menţionat şi ca director al editurii în limbi străine (în Kuller 2010: 189 şi Solomovici 2003: 88).1956) – ilegalist (în 1943 membru supleant al C.R. 127/1968 şi 136/1972. II-a.125. László LUKA) (8. 833.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2003. 831. Varga. LUCIAN. LUCHIAN. univ. înmormântat. 645). participantă la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. (136/1955). partea I-a. LUCA. Betea.R. A se vedea şi interesanta mărturie în faţa organelor de anchetă din 1949 a lui Avram Weissman (primul soţ al Elisabetei Luca) în Levy 2002:171. 129 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. arestat în 1952 împreună cu cei trei miniştri adjuncţi.de profesie lăcătuş.P.1935 Caransebeş. p. anuarele I. actualmente Covasna). 1180).europartes.C. Ivan (n. şi al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate la începutul anilor ’50. apoi funcţionar la “România Film”. LUNGU.VI.” clasa a III-a (Decretul nr. 2323.I.C. http://universulenergiei.1902 Basarabia – 8.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Lucas”. în 1950 şi respectiv şef al catedrei în 1953131 (i. LUNCAŞ.R. partea I-a.Of. 63 din 16 martie 1948.IV. redactor pe probleme de politică externă la Agerpres.M. 3293. 828.).a. 15 din 19 ian.1898 – 27.europartes. partea I-a.T. 131 V. fiul lui Ştefan şi Emma (n. iar în 1971. 834. fondatorul de facto al Comitetului Democratic Evreiesc (CDE) după război (Andreescu.R. Mendel LEIBOVICI130) (22. nr.” clasa a IV-a. p. precum şi misterioasa vizită a soţilor Luca în Israel. Răutu de la Universitatea Bucureşti).B. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Finanţe (1947-1952).C. în 1947.

Of.G. 838. Lucia .R. 842. 16 din 20 ian. LANG) (n.R.373 din 12 dec. căsătorit cu Stela Constantinescu. infra) – din 1947 funcţionară în centrala Ministerului Afacerilor Externe. Gheorghe .G. 1947. C. LUPESCU. la Bucureşti. 1947. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş).R. la sfârşitul anilor ’30 angajat al Ambasadei U.Of. 15 din 19 ian.din 1947 inspector în cadrul D. LUPU. (n.din 1947 inspector în cadrul D. (45/1955).VIII. încă în viaţă în 2005 la Haifa. p. partea I-a.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. după iunie 1941. decizia ministrului Justiţiei nr. meditatoare de limbă rusă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1947). LUPAN. p. LUPAN. 6781). partea I-a. 1949. Ştefan (n.R. nr. respectiv stenogramele reproduse în Fl. 133 şi 135). la Ungheni. 1947 în M. fiica adoptiovă a ilegalistului David Avramescu (I. partea I-a. nr. 662).C. 645). 52 din 4 martie 1945. p. Turcia şi Vietnam.C. 11129.Of.Of. LUPU. Hadaşa VYRTIKOVSKY. nr.C. în august 1948 detaşată la Amabasada de la Belgrad. când este exclus din partid şi transferat în poziţia de consilier la o întreprindere (I. în cadrul Ambasadei U.R. 840.M.C. partea I-a. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului. partea I-a. nr.I.I. a M. Iancu . 841. Constantiniu 2003. 10092). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. ilegalistă încă din timpul studenţiei la Bucureşti (Drept). după război iniţial membru în Consiliul de Administraţie al S.G.R. p. partea I-a.S. în 1951 era şefa Serviciului Paşapoarte. Ada (n. ulterior cu responsabilităţi la secţia economică a C. n. ulterior la Ambasadele R.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. alături de soţul ei. p. 4200). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.C. menţionat şi în arhiva reprodusă în S.Of. Avram / Miron (n. nr. LUPU. 1949.C. fd. 95 . p. Avram LUSTMAN) – ilegalist.P.S. 110.C. 837.P. Marin A.S. Tănase 2010: 90-4). 168 din 18 iulie 1941. Jiu. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi 132 V. din Turcia şi Vietnam. 4200). partea I-a. limbă română. 158)). a M. de formaţie avocat.A. LUPAN.Of.S. (M. înceracă fără succes să treacă în U. nr. în timpul războiului internat în lagărul de la Tg.Of.Of. 173 din 31 iulie 1947. LUPOVICI. ff. la Bucureşti. 843. LUNGU. pp. p. care trebuie să rămână în România” [poziţia 21]. 3707). supra) – angajat de Gheorghiu-Dej la partid în 1947 (la recomandarea căruia îşi românizează numele în acelaşi an132). Of. 845.E.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. (M. “Banca Economică”. din 1947 secretară de presă în centrala Ministerului de Externe. 95 din 22 aprilie 1948..F. Bihor) (tatăl lui Ivan Lungu. p. 1654-5). nr. Cezar . LUPESCU. după război figurând lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. Levy 2002: 182. v.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. la sfârşitul anilor ’30 funcţionară. LUPAN.C. la pp.1902 Zsvadani. ? – soţia lui Radu Lupan (Leibovici) (v. ambasador succesiv al R. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. fiica profesorului local de ebraică) – soţia lui Avram Lupan. Lungu 2009: 239-52).E. nr. demisă în 1952 în cadrul unui val de “epurări” (v.R.S. 264 din 14 nov.R. partea I-a. din 1948 încadrat în Ministerul Afacerilor Externe.S. 836. 24.. Basarabia.R. în Iugoslavia. dosar 9. director şi apoi director general al primei întreprinderi de stat de comerţ exterior până în 1953. Alexandru . partea I-a. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286.835. Lungu 2009: 242 -3. 844. alături de soţul său. 141-2. 839. Marcel WOLFOWITZ) – activist de partid după 1944. 168 din 18 iulie 1941. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. al P. nr. 291 din 16 dec. Solomon . al P. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.

decorată în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.d. 19 din 23 ian. fond 495 (“România”). ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (1949). partea I-a. 588. din 1936. 1915. 533) între 1948 şi 1952 (demis).I. 1256).VI. Nesia RABINOVICI. LUPU.agentă sovietică (pe lista agenţilor de influenţă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş în 1945-1946). “dosare anexe” 30/1950 (nr. LUPU. p. Teri UNGAR.M. inv. inv. nr. membru supleant (1965-1974) şi apoi cu drepturi depline (1974-1984) al Comitetului Executiv al partidului şi.C.C. alături de Ilie Verdeţ adjunctul lui Ceauşescu la Direcţia Organizatorică a C. MACOVESCU. ministru al Muncii (1969-1977). probabilă identitate cu “Wolfson Mihai Emanuilovici”. exclusă în 1952 din partid “pentru atitudine uşuratică şi neprincipialitate în ceea ce priveşte raporturile cu unii mici burghezi”. Lenin” (I. soţia diplomatului George Macovescu (1913-2002). fiica lui Adolf şi Pepi (n. Didactică şi Pedagogică şi revistele Probleme economice şi Studii şi cercetări economice (v.E.” clasa a III-a (1948). 189/1952 (527). 249/1952 (529) şi 29/1956 (50)). dosar nr. ordinul “Steaua R. şi în acelaşi mandat şeful secţiei Organizaţii de Masă (1960-1965).X.” clasa a II-a (1964). Constantiniu 2003 passim). Tighina – d. dosar nr. Andrei. soţia lui Petre Lupu (n. mutat la Iaşi în 1950). supra). şi vicepreşedinte al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare “V. fost deportat în Transnistria. 847. apoi. fiica lui Iosif şi Sara) (n.decorat cu ordinul “Steaua R. Lupu PRESSMAN.E. 1948.R. fiul său. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii. p. între 1948 şi 1949 alături de soţul ei (însărcinat cu afaceri) la Londra. Solomovici 2004: 24.A. Experţi Contabili. la începutul anilor ’60 rector al I. 74). şeful Direcţiei Administrative în M. WOLFSOHN) – în august 1948 angajat secretar de presă / cenzor în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. ordinul Muncii clasa a II-a (1957). profesor la catedra Economie Cooperativă şi Istoria Cooperaţiei a Facultăţii de Ştiinţe Comerciale Bucureşti şi în paralel director general al INCOOP (1947-1948). ordinul Muncii clasa I-a (1962). după 1944 activistă a partidului. în 96 .. 848. 1948. deţinută în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka.A.C. anii ‘80) .N. Bucureşti. (1952-1955).1920 Iaşi – 30. vicepreşedinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale (1973-1977). 157 din 4 mai 1971) LUSTIG.R. Petre (n. 1956 – mart. din 1936). A. 225. al U.T.Of. după 1958. Tereza (n. nr.1989) – ilegalist (membru de partid din 1939).S. anchetată alături de Ana Pauker în procesul de la Craiova. partea I-a.N. 207. 1959). apoi ambasador în Venezuela (1984-1988) şi respectiv ambasador responsabil pentru mai multe state din Caraibe (1988-1989).Of. inv. ulterior ocupă diverse funcţii în eşalonul doi al aparatului comunist de stat. 7032). fostă ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. prietenă apropiată a Anei Pauker (Levy 2002: 157. Pressman) (v.P.P.VII. soţul Evei. a emigrat în Israel în 1990. fiul lui Avram şi Cerna) (25. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1952). 1957 – ian. din 1948 director în cadrul Băncii de Stat a R.R. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).846.S. (mandate succesive 1948-1980). (1950-1952). cu rang de prim consul general (M. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. medalia de aur “Secera şi Ciocanul” (1971).C. preşedinte al Colegiului Central de Partid (1979-1984). secretar al C./U.. 1957 şi nov.P. şef al Direcţiei Treburilor a C.P. fond C..C.S. ulterior rector (până în 1973) şi şeful catedrei de Istoria Economiei Naţionale la A. al P. 2060). 225. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. Carol Emil – originar din Satu Mare. 850. până în august 1944.E. Producţiei şi ale Salarizării (1966-1969). autor al unor multiple lucrări şi articole publicate la Ed. Bucureşti. fosta Academie Comercială din Braşov.R. secţia Economică.R. (19451948-1950).R. LUPU.T. pensionat în anii ‘80. promovează până la funcţia de preşedinte al Băncii de Stat al R./1. şi implicit ministru adjunct de Finanţe (febr. ordinul “Tudor Vladimirescu” (clasa I-a (1966). în lagărul de la Târgu Jiu. şef adjunct al Secţiei Organizatorice a C. Nesia (n. Mihail (n. Peszel)) (1910-1962) – evreică maghiarofonă.R. 194 din 23 aug. 849.C.. ulterior traducătoare la diverse edituri. ilegalistă (membru P.C.C. după război deputat M.P.E.P. fond 495 (“România”).

al P. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. alături de alte nume sonore precum Nicolae Bădescu. 645). 860.. Micaela (uneori în forma românizată Mihaela Mănase) – avocată. III-a. apoi membru al C.A. partea I-a. din 1945 membru în conducerea U. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a.Of. ulterior primvicepreşedinte al Consiliului de Conducere al băncii. partea I -a. S.R.D. Solomon MENDELSOHN) (n.C.E..R.Of.I.S. muzicii şi artei” “au constituit şi pentru noi forme călăuzitoare pe drumul realismului socialist în arhitectură” (apud Trişcu 2002). membru A. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Construcţii.N. partea I-a.I. MANDEL. 1949.R. ? (Florian?) – în 1952 membru al organizaţiei de partid şi angajat al Direcţiei Cabinet din centrala M. nr.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 426. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.S.P.M. (nr. 753). GOLDSTEIN133) (30. căs. 1947. (136/1955) (v. 1 al revistei Arhitectura din 1950 că “statul sovietic. MANASSE. după fuziunea din 1948 membru 133 V.C..C.1927. Stalin blocurile înalte.” cls. 427.755 din 11 dec. 10092). Iosif .. din anii ’60. Isac – arhitect.C. şi Cajal şi Kuller 2004: 498. (M. C. Horia (n.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. (facţiunea pro-comunistă). profesor de arhitectură. şi Balas 2008: 188-9. p.R. N. 21/1957. al P. special Editura pentru Literatură Universală. Simuţ 2007. p. 429-30). 858. deputat de Turda în Marea Adunare Naţională. 195. Târgovişte . al Mausoleului militanţilor comunişti din Parcul Carol şi al actualei clădiri a Teatrului Naţional Bucureşti în stil brutalist (1967-1970).E.1905 Constanţa – 1975 Bucureşti) – membru de partid. Mihăilescu 2006: 380. Anton (n. al P. MAICU.A.R. 477).G. 1946. 1963.P.C. 855. 14.C. în anii ’50 şi referat de cercetare la fd.1992) – fost membru P. 859.D. 852.Secţia Organizatorică. Osias . nr.VI. 854. şeful Comisiei de Planificare Urbană din Bucureşti în anii ’50 (i.din 1947 controlor în cadrul D. Maicu postula în nr.R. (după ce fusese la Direcţia a II-a) (v. nr. inv.Of. Coloman – preşedinte al Băncii de Stat a R. (1959-1963). 156/1950-1952) (v. 97 .S.I. al Comitetului Executiv şi secretar al U. din 1937 chiar secretar general al organizaţiei de tineret şi membru al C.F. (1948-?) (Şt. p. al P. 153).R. deputat în Camera Deputaţilor (1946-1948) din partea P. Vladimir – după război directorul Economatului P. MANDEL. fd. nr. construind după propunerile tov. 423 din 15 iul.X.R. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 853. p. Constantiniu 2003: 148-150).C. 1964 cu Medalia Muncii. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.I.C. Buzatu 2008: 421). 209. 20 din 23 ian. arhitect-şef al capitalei).C. nr. (M. al P. a M. . ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M.R. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.(Kuller 2008a: 447). dosar 3/1947. Mihail .C.e. 293 din 18 dec. p.C.851. ca deputat de Buzău (Ţugui 1979: 189) (A. 3293. Arhitectură şi Sistematizare şef de proiect la Casa Scânteii în stil realism socialist. 11214. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.R.C. nr. 857.D. nr. MANDL. va da posibilitatea de a ridica şi mai sus nivelul de trai al oamenilor muncii” şi respectiv că “dezbaterile din URSS în jurul problemelor idelogice ale literaturii. MANEA. 1947 în M. nr. stenogramele reproduse în Fl.C. 856. cu Şulamita.R. 1947.” clasa a V-a. inv.E.F. autoare a unor articole în revista Justiţia nouă în anii ’50’60 (inclusă şi în C. f. 109. H. 15 din 19 ian. partea I-a. MAIOREANU. arhitect-şef al capitalei în anii ’50. 264 din 14 nov. MAER. şi cenzor al Uniunii (1945-1948).R.P. a faptului că nici măcar arhitectura nu era scutită de ideologizare. 1947.Of.D.R.A. Burcă 2007: 7)). A. decizia ministrului Justiţiei nr.Of. 803 din 21 dec.C. el însuşi o dovadă vie. 187. MAHLER. 26 din 1 febr. cu dosar anexă la secţia Organizatorică a C.P.I.. anexa la dosarul nr. MAIMON. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960). C.

3293. 7997). 1946 în M.. al U. ff.Of.861. 92321 din 30 sept.I. 2195 din 6 aug. p. după război cu fişă de cadre la secţia Gopodărie de Partid a C. şi membru al Secretariatului C.ilegalistă (membru de partid din 1926). 521 din 24 dec. 164 din 19 iulie 1948. decizia ministruluii Justiţiei nr. 12 şi 105/1951. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M.IV. Dobre et al. 19 din 23 ian. 2009.R (19561958). al P.XII. Eugen (n. M.Of. decizia MJ nr. fond 495 (“România”).F.R.Of. 123/1948.C.J. 1946..C. cu referat de cercetare la Fd.D.N. soţia sa . Nicolae (n.C. nr. fd.A. al Comitetului Executiv şi al Secretariatului U. dosare nr. ulterior menţionat ca director adjunct al Întreprinderii de aparate de măsură şi control din Otopeni. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. între amici “Edy”. 6401. I-a. p. MANTU. (1945-1948). membru în conducerea C.R.M. inv.Of. 865.F. deputat M. membru al C. 229 din 2 oct.1993). Mezincescu (M.II.T. ucisă de iubitul fiicei ei) . M. nr. din 1948 secretar de legaţie. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. Goldschläger (24.Of.Of. detaşat la Legaţia R.N.R. 2009). dosar nr. delegat al României la Târgul International de la Budapesta din 1960. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a II-a (Decretul nr. al U. partea I-a. membru şi apoi şefă a secţiei Cultură a C. clasa a III-a. încadrată împreună cu soţul ei în centrala M. al P. nr.C. p.. a decedat la Frankfurt am Main. în care promovează până la funcţia de 134 V. Etti (n. reabilitată în 1964. MANOLIU. ABRAMOVICI) (n. în 1951 şeful secţiei Muncitoreşti a C. de la Londra.D. fiul său. 1948. Schwimmer)) – de formaţie medic. 864. Kuller 2008a: 447. 534). 868. 91936 din 16 sept.M. 206 din 1 sept. Eugenia (n. (1948-1952).A..R. 223 din 26 sept. MANOLESCU. Lucia – soţia lui Eugen. 863.C. şi a solicitat şi reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul M. MANOLE. membru supleant al C. fiica lui Isidor şi Ernestina)) (15. zisă şi “Irina” şi “Jeni”. (4/1951).E. p. (1948-1958).E. 98 .R. al P. 1948.M.T. p. 178 din 4 august 1948.C. după război membră în conducerea Apărării Patriotice. 2004: 372). în februarie 1948 ca dactilografă-şefă şi detaşată la Legaţia României de la Londra (M. după alte surse Zeidman. Tismăneanu). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1918 – 9.C. Nicolae (ian.M.R. căs.1-2.D.Of. MANOLE.A.A. nr. partea I-a. 24. n. membru în conducerea U. 1952).R. apare şi în C. 1911 Bucureşti) – membru de partid. 867.R. secretar general la Ministerul Sănătăţii (1948-1950). din 1952 în Ministerul Agriculturii (şi Silviculturii). inv. emigrat în anii ’70. 5970.. 5127).C. al P. nr. 27 nov. 46 din 25 febr. secretar al Comitetului Regional Bucureşti al partidului (1954-1958) şi prim-adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.. nr. fost internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. MANTZ. membru de partid după război. Ucraina – 30. 2006: 143. partea I-a.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1927 Galaţi – dec.D. marginalizată în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. fiul lui Alexandru) – jurist. al P. 866. partea I-a. de asemenea medic. MANTU. (1948-1952). pentru schimbarea numelui v. Andrei Manoliu (coleg de clasă cu V. ZEITMAN.C.C. (A. 1941. al P. 2007) . p.M.C.R.M.III.R. David – din ianuarie 1948 consilier de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor. nr.1908 Reni. anexa la dosarul nr. supleant al C.F.C. 1639). partea I-a. 1948. fiul lui Bernat şi Irene (n. nr. şi deputat de Bucureşti al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1949) (Rosen 1990. 862. secţia Organizatorică.U.A. în anii ’50. 10522. 34/1956. partea I-a.R.C.inginer agronom.1983 Bucureşti. în anii ’50 directorul spitalului “Elias” din Bucureşti. 1948 în M. Ofelia (n. MANDEL.C.E. 225.R.A.C. 568 din 14 aug. este jurist în S. cu Emanoil Vinea. 4 iulie 1903 Bucureşti) – după război stenodactilografă-şefă în centrala M. 86). în iulie 1948 promovată translatoare interpretă-şefă şi repartizată la cabinetului secretarului general E. p.P. C. al P. (1946-1948). Eduard (1896 Burdujeni – 1949 Bucureşti.P.P. M. f. (1948-1952).I. colaboratoare a revistei Femeia a F. C. MANOLESCU. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. Richard MARCUZON134) (n. partea I-a.O.

C.I.secretar general al C.E. Leizer .C. partea I-a. nr. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of.Of. Efraim .după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. 3747).C. p. 871. p. 884. nr. nr. M.Of. Iaşi începând cu 1952 şi membru al C. partea I-a.G.P. – după război încadrat la Oficiul Industrial al Klânii (M. 1948). partea I-a. MATTES. partea I-a.E.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.după război inspector general adjunct în cadrul D. 45 din 24 febr. cu referat de cercetare la Fd. 3706).C.Of. partea I-a. al Frontului Democraţiei Populare în a doua jumătate a anilor ’50 (în calitate de reprezentant al comunităţii evreieşti).I. secretar general – ministru adjunct al ministerului.controlor (până în febr. 885. 219 din 23 sept.C. MARCU. 10092). M. nr. S. 4847.C.I.Of.E. 1947. în 1970. Leon . 8598.E. partea I-a. MARCOVICI. partea I-a. 873. nr. p. Alfred . 256 din 5 nov. 15 din 19 ian.I. 159 din 13 iulie 1948. 37 din 14 febr. 5966) MARCOVICI. partea I-a. Jean . 7492).G. partea I-a. M.în anii ’50 lector la catedra de organizare şi planificare a Facultăţii de ingineri economişti din cadrul I. 1949. 15 din 19 ian. MARCOVICI. controlor economic în cadrul D. MARCUS. 881. p.D. după război membru al Contenciosului Administraţiei Liverărilor din Ministerul de Finanţe. instructor al Secţiei Agrare a C.din 1948 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 16 din 20 ian. a M.avocat.M.G.C.869.C. nr. partea I-a.C. inv.în 1949 referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p. 9857.E. 1949.C.Of. din 1948 impiegat la D. Iacob .E.Of. 99 . nr. MARCOVICI.Of. (M.Of.C.C. (M. 423 din 15 iul.Of. nr. nr. nr. al P. MARCOVICI. partea I-a. p. M. 882. 127 din 3 iunie 1948. încă în viaţă în 2005. p. 643) MARCOVICI.C. partea I-a. p. nr.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1947. 5784). nr. anexele la dosarele nr. 663).G.din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a. al P. MARCOVICI. 1947.C. nr. partea I-a. 1948. (1/1955). în Bucureşti. ulterior responsabil în cadrul CEPECA.Of.I. p. al P. 883. 93/1955 şi 67/1961. 878. 222 din 29 sept. 164 din 19 iulie 1948. partea I-a. 107 din 13 mai 1947. MARCU. 1947. C.Of. (M.R. 1947. 877. 264 din 14 nov. MARCOVICI. 1949. nr. nr.B..din februarie 1949 şef birou în cadrul D.I. partea I-a. p. MARCOVICI.din 1947 inspector în cadrul D.R. 879.Of. p. partea I-a. Iuliu . 5784).C. partea I-a.C. 1626. 1946. 1949. Lionel . (M. nr. nr.Of. 8460). MARCUS. 264 din 14 nov. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. p.Of. 10092). MARCOVICI.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 874. p. 1267).Of. 872. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 4534). a M. nr. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 158 din 12 iulie 1948. p. nr.I. 645). cu dosar la Secţia Agrară a C. 10092). Elias . Lazăr – din 1947 inspector general la D. Sergiu . Marcel . p. p.G. MARCOVICI. MARCOVICI. 126 din 6 iunie 1947.Of. 95 din 22 aprilie 1948. 880. şi funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. a M. a M.C.E.Of. p. Gheorghe .R. 5830). a M. Asher . 875. Textilă a Ministerului Industriei (M. Albert .Of. nr. 264 din 14 nov. 1963.I. (M.C.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. partea I-a. în anii ’50-’60.C. 3293.G. 870. în iunie 1948 transferat la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M.C.Of. nr. 876. a M. p. p. 190 din 19 august 1947. Lupu .

423 din 15 iul. avocat. până în iunie 1948 referent titular în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. la Secţia Penală (1945-1948) (M. 1946.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 4696). 131 din 8 100 . 804 din 21 dec.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. 898. v. p. MAYER. 136 din 15 iunie 1948.Of.Of. MARU.R. 5386).Of.R. 895. Paula . 897. 891.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 4311 şi nr.I. Carol – membru al Curţii Supreme de Justiţie. p. Mihail de – evreu sefard originar din Craiova (coleg de clasă în liceu şi prieten apropiat cu Radu Demetrescu Gyr). decorat în 1964 cu titlul “Medic emerit al R. p. 7683). Poligrafiei şi Difuzării cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri la începutul anilor ’50 (Pienescu 2008: 158-9). nr. Horaţiu . partea I-a. M. p. nr. 8220).. 65/1955. nr. MAYER. 889. nr. 16 din 20 ian.Of. 65 din 18 martie 1948. partea I-a. M. 1964. anexa la dosarul nr. Ella (fiica lui Maximilian) (n. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. M.I.Of. nr. 658). 3293. Carmen . nr.C. 5386). 803 din 21 dec. 662). MAYER. 5142.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. 1944.R. MARK. război. 1948.Of. 16 din 20 ian. partea I-a. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 894. B.R. MAYER. 145 din 26 iunie 1948. 12877). partea I-a. nr.Of.”. p. M. 1963. p. C.). ulterior director al întreprinderii “Victoria” din Iaşi (M. Jose – controlor în cadrul D.C. nr. ca translator la Direcţia radio (M. partea I-a. cu referat personal la Fd. a M.S. 1949. MARCUS.C. p.E. 205 din 4 sept. 136 din 15 iunie 1948. E. p. partea I-a. nr.Of. Adolf .Of. 663).după război. MATEI (căs. p. partea I-a. de la Direcţia Generală a Editurilor. 5784. MAYO. în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. MAURER. în ianuarie 1948 angajată şefă de serviciu în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. 888. nr. MARCUS. 516.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1949.Of. p.R. 5142). 900. 6313. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1948). 289 din 13 dec. 110 din 14 mai 1948.G. p. partea I-a. nr. 892. SCHMIDT-GRINBERG) – fiica lui Ury Benador. p. Victoria .C.A.Of. ulterior secretar al organizaţiei de bază a P. 145 din 26 iunie 1948. MARCUS.Of. MATHIAS. L. nr. partea I-a. Ella (n. partea I-a. partea I-a. partea I-a. Clara . 890. p. 1949. 5386. nr. 176 din 2 august 1948. partea I-a. apoi referent în administraţia centrală a C.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.B. Mihail Emil (1904-1964) – medic. 2382). Melita . p. p. 100 din 2 mai 1945. partea I-a.în ian. 3568). la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate (M. nr.Of. nr. 1964 cu Medalia Muncii. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. MAYER.Of.1909 Bucureşti) – obţine cetăţenia română după 887.P. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. p.P.VI. p. 1948. nr. nr. MATEESCU. E. 80 din 5 aprilie 1948. Marcel . 7342). M. 158 din 12 iulie 1948. Alfred . ulterior director al Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (1955-1964).P.Of.886. S.. nr. 4. 896. 293 din 18 dec. p. până în iunie 1948. partea I-a. partea I-a. p. nr.Of. nr. membru de partid. al P. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 893. 189 din 17 aug. partea I-a. la Direcţia Studii (M. partea I-a. M. partea I-a. 1948. nr. nr. acuzator în procesul mareşalului Antonescu (1946). inv. 899.în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M.Of.Of. 217 din 18 sept. 16 din 20 ian. acuzator public în cadrul Tribunalului Poporului (1945-1946. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. 18 din 22 ianuarie 1948.

906. 101 . partea I-a.Of.1912 Focşani – 1993 Natanya. Moise – din septembrie 1948 controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe (M. M. 136 Fratele său. 902. nr. 7666). 270 din 21 nov. Industriei Poligrafice şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1952). împreună cu soţul ei. MAYOR. ar fi fost la un moment dat exclus din partid cf. director general al Direcţiei Generale a Editurilor. partea I-a.Of. Georges Mintzer (la 17 sept. 1945 a ministrului Justiţiei (publ. Radu Henry (n. Simonette .Of. MEDREA. (?) MĂNESCU. iunie 1948. p. Radu Mănescu [v. Israel) – în adolescenţă sionist. ministru adjunct al Finanţelor (1952-1970). 194 din 25 aug. 909. p.XII. Teodor . p. ulterior comunist ilegalist şi condamnat. 4968). (1944-1947). pentru merite antifasciste. fiul lui Willy (secretar general al comunităţii evreieşti din Focşani) şi Raşela (n. Iacob (în unele acte oficiale “Meher”) . partea I-a. 209 din 9 sept. Solomovici (2004: 236) (v.C. 106645 din 18 oct. 1916 la Focşani). pp. 16 din 20 ian. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1960-1965). Weiler) în decembrie 1970. George Mănescu (n. T. 6396). 4384). partea I-a. 5463-4. p. p. nr. activist al direcţiei Propagandă şi Agitaţie a C. nr. p. 1949. 16 din 20 ian. 5 din 9 ian. p. nr. 1948. vicepreşedinte al Uniunii Sindicatelor Ziariştilor Profesionişti (1948). 9763). MAX. şi Kuller 2008a: 448). emigrat în Israel în 1985136 împreună cu soţia Ella [v. . MEIROVICI. Ella DIAMANTSTEIN. p. 4968). 7438). încă în viaţă în 2010 în Israel) emigrase cu soţia sa Beatrice (n. M. nr.C. partea I-a. profesor la Catedra de Finanţe a Academiei de Ştiinţe Economice în nii ’60-‘70.Of. Anca Finta. nr. 1949. Bruno – în 1946 era inspector-şef clasa I-a în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice.I.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. apoi a Artelor şi Informaţiilor. MĂNESCU. partea I-a. partea I-a. 903. Biermann)) (1919 Ardeal – 2003 Israel) . partea I-a. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). 12086). Henry MINTZER135. 167 din 26 iulie 1946. la Direcţia Presă (M. 1947. 1946. M. 252 din 3 nov. MĂNESCU. nr.. III-a. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. în Forţele Armate (v. Paula . nr. 315. p. 314).Of. partea I-a. cu grad de sublocotenent.B. 662). după război consilier în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (1946-1948). 1945. posibilă identitate cu omonimul încadrat în 1947 prin decret regal. 9713. 1947. infra] (cercetătorul Robert Levy îi intervieva împreună la 28 august 1989 (Levy 2002: 205. 662). p. emigrată în Israel în 1985. Glanzstein)) (5. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 907. (1949)..R.din noiembrie 1946 cenzor / secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei. 905.Of.secretara Anei Pauker la biroul de la sediul P.Of. nr. 112 din 17 mai 1948. nr.1949. zis „Gică”. p. În M.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of. nr. iar până în anii ’60 autor în revista Justiţia Nouă. fiica lui Zigmund şi Hana (n.Of. A. delegat cu conducerea Direcţiei Regionale Craiova (M. 135 Pentru românizarea numelui. partea I-a. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor de către fostul suveran Mihai (M. p. 904. partea I-a. MEHR. Eva . 148 din 30 iunie 1948.A. 131 din 8 iunie 1948. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.S. 908. vicepreşedinte al Băncii de Investiţii (1970-1973). iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. supra] şi cei trei copii. partea I-a. nr.Of. 253 din 1 nov.Of.vezi decizia nr. partea I-a. Vlad Mănescu (alias Zeev Manor) şi Sanda Grossman. Ella (n.după război referentă în administraţia centrală a C.Of.C. ulterior cu funcţii mai reduse ca importanţă în partid.901.inspector economic în centrala M. MEISNER.I.

MEROVICI. MENDELSOHN. 5. 15 din 19 ian. Ioniţoiu 2000: 217.C. nr. M. p.din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. p. 288 din 12 dec.A. 14 din 18 ian.. fişă de cadre la secţia Economică a C. p. în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. fostă ilegalistă deţinută la Mislea şi Dumbrăveni.R. 1945. nr.C. şeful secţiei Sport-Turism a Confederaţiei Generale a Muncii.G. respectiv şef de secţie la întreprinderea “Varga Katalin” dlin Cluj (1956-1959).. nr. inv. 249/1952. secretar general al Ministerului Sănătăţii în anii ‘50. Egon Mendel) – director în Ministerul de Finanţe. 1964. în anii ’50 şeful Direcţiei Turism şi Excursii a Consiliului 102 . nr. p. 1948.E.G. Willy . F. partea I-a.). 529. nr. Constatin – după război membru de partid. (dosare anexe. 916. 171 din 29 iulie 1947. fiul său (i. (M.2002) – de profesie farmacistă.I. nr. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.P. arestat şi condamnat în lotul “Vasile Luca”. 353). 196 din 25 aug. nr. nepotul Ilcăi). Nastasă. partea I-a.1906. 1947. p. 7083). p.C. iniţial şef de producţie la cooperativa “Victoria” (1949-1951). Elias-Froim .) şi directoarea editurii de limba rusă “Cartea Rusă” (1953). 15 din 19 ian. Alexandru (n. p.după război angajată iniţial ca desenatoare principală. MENINGHER. 920. Jela 2001: 203. 737.I.N. 919.Of. ulterior directoare la Editura pentru Literatură Universală. în prezent încă angajat al TVR.Of. 119 din 28 mai 1947. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Mihai. partea I-a.Of. 7492). Ilca (n. partea I-a. 11029. 1949. 912. 913.Of. 917. Buzatu & Chiriţoiu 1998: 61).în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Solo – din ianuarie 1945 contabil în centrala Ministerului Afacerilor Străine. din 1948 membru al comitetului filialei Bucureşti a Asociaţiei “Turismul Popular” (fostul O. 643). p.Of. MERLAUB. 915. repatriat în 1947. martoră a acuzării în procesul lui Pătrăşcanu. partea I-a.C. 6697). M. Cluj) – fost ilegalist. MENICOVICI. . partea I-a. iar din decembrie 1947 promovată referent tehnic în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. Estera – din 1947 şefă de serviciu în centrala Ministerului (Industriei şi) Comerţului (M. fiica lui Moritz şi Hilda) (1915 Bucureşti . nr. MESSINGER. 246 din 22 oct. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. a M.Of. 190 din 19 august 1947. a M. trece în URSS în mai 1941. partea I-a.Of. fiind actualul corespondent al TVR la Washington. 918. nr.e. Valentina – după război şefă de birou la Oficiul Economic judeţean Tecuci 911. 3709 şi nr. nr. Ilka SPITZER. MENDELSOHN. Chinţeni. p. p. 1949. în 1947 transferată la Bucureşti şi încadrată controlor economic în cadrul D. 248 din 27 oct.A.E. 9604).X. 914.Of. 168 din 23 iulie 1948.Of. 7492). decorată în 1949 şi respectiv în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. nr. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. MENDEL. Eugen (n.Of. pensionat (Andreescu. căs. în luna iulie a aceluiaşi an repartizată la Direcţia Comerţ Privat (M. al P.R. 107 din 15 mai 1945. crainic al defunctului “Telejurnal” din perioada ceauşistă.după război controlor în cadrul D. MELAMEDMAN. ulterior reîncadrată ca ataşat de presă în centrala Ministerul Propagandei. apoi referent în Ministerul Industriei Uşoare (1951-1956).C. nr.910. p. 24 din 30 ian. M. 3905). nr. p. 1947. partea I-a. Iosef . 921. 1948.C. p. M. nr. MELINESCU. N. (M. partea I-a. nr. a fost soţia lui Nicolae Melinescu (funcţionar M. MENDEL. 102 din 4 mai 1945.Of. iar apoi redactor şef la Editura Univers (de unde se pensionează în (?)1981).Of. WASSERMAN. şi decan al facultăţii de Filozofie din Bucureşti) şi mama lui Nicolae Melinescu Jr. 190 din 19 august 1947. 8478). partea I-a. 4257. Varga 2003a:656-7) (dosar M/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. M. după război secretara biroului Anei Pauker (şi după unii conducătoarea de facto a Ministerului Afacerilor Externe. partea I-a. partea I-a.Of.E. nr. 1948. p. 804 din 21 dec. Cecilia . 6094. 646).E. pe care l-a acuzat de antisemitism. partea I-a.T. MENDEL. partea I-a.Of.

ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951.C. inv. dosar nr. din 1935 (după alte surse 1933).C. univ. 1947 numit membru al Consiliului Director al A. vicepreşedinte al Comitetului pentru Învăţământ Superior 137 V. mărturisirea făcută de Petru Groza lui Emil Bodnăraş la 23 iunie 1949. de ajutor al regiunilor lovite de secetă (1947). dosar nr. cf. (?) MEZINCESCU. şefa Departamentului Învăţământ Superior). 1943. Eduard MESINGER) (n. În aplicarea Halaha. Tatăl lui Eduard M.G. 225. 24. condus la acel moment de Octav Livezeanu) au fost comasate în forma Ministerului Artelor şi Informaţilor. şi finalmente reorganizat în 1971 în forma Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. după război membru în conducerea U. inv.B. după august 1944 comisar al guvernului pe lângă Liga Operelor Sociale. Solomovici 2004: 108. şefa Frontului Democrat Universitar. (1946-1948) şi apoi cu drepturi depline (1948-19521957. 926. 22 din 28 ian. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. profesor de igienă la Facultatea de Medicină din Iaşi (1910 1921). p.C. membru al C. paragraful referitor la evreitatea lui Mezincescu fiind reprodus integral în Buzatu şi Cîrstea (2010: 332) şi respectiv Solomovici (2003: 188). ar fi fost medicul curant al mareşalului Averescu. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1956-1966).R. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. apoi a lui Matei Socor) (d. 925. şi al Comitetului Executiv şi secretar U. 1909-?) – ilegalist din timpul studenţiei la Cluj. adesea – eronat . 225. 1947. (Administraţia Generală a Unităţilor Economice ale Asistenţei) (M. cu rang de ministru – secretar de stat. originar din Bacău. III-a iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a. cum susţinea Groza). ilegalistă. amândoi fizicieni şi emigraţi în S. al P. apoi recreat în 1962 în forma Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arta. iar în iulie 1950 reorganizat în forma Comitetului pentru Artă din subordinea Consiliului de Miniştri. 103 . procuror în anii ’50-’60. împreună cu Florica a avut doi fii. (1948-?). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. MEŢIU. Maria (n. deputat supleant de Bucureşti al M.” clasa a III-a. MEZINCESCU. 1886).D. (1946-1948).U. evreu botezat. Eduard137 (n. 2333). respectiv secretar general al Ministerului Sănătăţii pentru câteva luni după 1944.C.Of. colaboratoare a revistei Femeia a F.S. 112). şef al Departamentului Artelor (1948-1949) şi apoi ministru al Artelor şi Informaţiilor (mai 1949 – iulie 1950). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. condus de Octav Livezeanu (15 aprilie 1948 – 23 mai 1949). Ulterior va fi reabsorbit în cadrul Ministerului Culturii (respectiv Învăţământului şi Culturii) (1953 -1962). Danemarca şi Norvegia (pânã în 1976).F. nr. N.N.922. la facultate alături de tatăl său. ministerul a fost redenumit Ministerul Artelor şi plasat sub conducerea lui Eduard Mezincescu (23 mai 1949 – 12 iulie 1950)..A. fiica lui Eduard) .U.ortografiat şi Dumitru). METCH. 924. căruia tatăl lui Mezincescu. fond 495 (“România”). preşedinte al Comitetului pentru Artă138 cu rang de ministru secretar de stat (iulie 1950 – iunie 1952). 138 În aprilie 1948. directorul Institutului de Igienă din Bucureşti în perioadele 1927-1940 şi 1945-1947).D. D. secretar general la Ministerul Afacerilor Străine în 1948. după 1989 membru al Partidului Socialist al Muncii şi redactor la revista Magazin Istoric. partea I-a.P. 1999) – de profesie chimist. Ministerul Artelor (condus la acel moment de Ion Pas) şi Ministerul Informaţiilor (fostul Minister al Propagandei (până în 1946). originar din Dorohoi (şi nu Bacău.A. secretar general al C.R. În mai 1949.R. (Opriş 2005) (dosar M/131 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Z. cu studii în S. Central al Sindicatelor.R.juristă. decedat) şi Alexandru Luca (n. incertitudinea privind evreitatea lui Eduard Mezincescu rezidă în identitatea etnică încă necunoscută nouă a mamei sale. MEŢIANU. 658).XI. cu rang de secretar de stat (19451946).M. fond 495 (“România”). 923. 300).R. (1945-1948). respectiv Timişoara). 2009: 184-5). Florica (soţia lui Eduard Mezincescu.R.U. Andrei – în ian.F. medic şi profesor universitar. membru P. în timpul războiului cadru didactic la Facultatea de Medicină din Bucureşti (în 1944 cu grad de asist. 1946).. apoi la catedra de igienă a Facultăţii de Medicină din Bucureşti (din 1921).d. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. de Mehedinţi.C.F. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. a fost Dimitrie Mezincescu (1880-1961.R.A. Dimitrie). rămânând sub conducerea lui Eduard Mezincescu (12 iulie 1950 – 2 iunie 1952). Erna (n. Gheorghe Andrei (n.1912. iar apoi ambasador succesiv în Suedia. (137/1955) (pentru evreitate v.

nr.I. (M. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I.P. după preluarea ministerului de către Ana Pauker încadrat în centrala M. nr. directoare adjunctă la Editura Politică (1957-1963). al P. vicepreşedinte al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii (1952). 6781). partea I-a. KLEIN) .C. 934. nr. nr.Of. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.C. 1947.C. 9260. 225. 928.Of. p. 104 . ulterior activist. (1947-1950) (Berindei.R. fond 495 (“România”). iniţial controlor în cadrul D. MICHELLER. V. 173 din 31 iulie 1947. nr. partea I-a. şi Arhiva U. 61). 1948 arhivar principal în centrala M. 241 din 22 oct.C. p. 1755).I. partea I-a. în 1948 cu rang de ataşat de legaţie (M. 30 din 6 febr. nr. (1951. cu grad de colonel. (1951-1953). 930. fostă ilegalistă. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 932. Carol (n. 3877.C. M.I. p. MIHNEA. (M. partea I -a.Of. apoi coautor al unor articole sub egida I. din 1953 director al Institutului Româno-Sovietic. nr. 12. p. decizia nr. 1955).Of. partea I-a. a M.C.R.B. 241. MIHĂILEANU. nr. 139 140 V. partea I -a.. Beniamin . 1940-1944. deţinută în perioada interbelică.927. nr.Of. 11362).E.V. 253 din 1 nov. 299 din 29 dec. Leon – în 1941 radiat pe motive rasiale din registrele de rezervişti.012M. apoi în C. Preston et al. MICU-CHIVU. 155 142 V. ulterior românizat MICU. 206 din 1 sept. reîncadrat în Forţele Armate în 1945. inv. profesor la Institutul Politehnic Bucureşti până în 1955. 3.Of.după război şefă de birou în administraţia centrală a C. nr.1912) – după război membru de partid. 5122. al P.R. p. 4968). după august 1944 inspector general în cadrul Direcţiei Politice Administrative a Poliţiei Prefecturii Capitalei (M.A.1909 Vaslui) – membru de partid cu stagiul recunoscut din 1938. dosar nr.wolterskluwer. 1948. 1947. 2066 din 20 oct. 5784). nr.G. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.E.C. 918. p. partea I-a.M.A. p. 1445). P. MICHELSOHN. inv. 516).S. partea I-a. partea I-a.G. http://freelex. din ian. n. 1947.S.. 1947. decizia ministrului Justiţiei nr. Ecaterina (n. 18 din 22 ian. Petre (n. 1947 (M.Of. COHN142) (25.S. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.916 din 4 oct.VI. 933. 2005: 334 n. nr. partea I-a. 929. zisă “Tina”) . fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. pentru evreitate v. p. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în Forţele Armate. (123/1951) (dosar M/168 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (Diamant 1979: 371..M. partea I-a. apoi traducător la diverse edituri (dosar M/158 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).A. Bella – soţia lui Ionel Mihnea-Cohn. 931. ministru adjunct al Învăţământului (din 1955-1957). partea I-a. p. 1947 a ministrului Justiţiei în M.II.P. 1948. III-a140.1977) – membru de partid din 21 martie 1945 (dosar M/169 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 4 din 4 ian.din 1947 controlor în cadrul D. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. colecţia RG-25. 141 Menţionat în anuarul The Diplomatic Year Book (New York 1951). după război arhivar principal în centrala Ministerului de Finanţe. 9 din 12 ian.pentru un timp soţia (a doua a) lui Stoica Chivu. dosar nr. Rozina (n.Of.I.Of.Of. 7 din 23.. p. Leon HERŞCOVICI139) (n.M. Sugarman f.E. Ionel (n. p. 9763). în 1948 delegat şef al Direcţiei Materiale a aceluiaşi minister (M. 1941.ro/DocumentView. 11. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of.E. 9099 din 3 febr.H.1920 – 22. (M. 131 din 8 iunie 1948. M.S.I. MICU. în anii ’60 redactor-şef al Editurii Politice.2). 110 din 16 mai 1947.” clasa a IVa. (Decret nr. în 1949 cu odinul “Apărarea Patriei” cls. 101. KLEIN. 1945 în M. 997/1943).Of. MIHNEA.C. al Crucii Roşii (1955-1960). în anii ’80 traducătore la diverse edituri. MIHAIL. după război şefa Direcţiei Personal din M. prin Decretul regal nr. 158 din 12 iulie 1948. fond 495 (“România”).VI. p.A. la începutul anilor ’50 trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar în cadrul diplomaţiei române141. dosar nr. a M. 1945. p.aspx?DocumentId=26302.: 110). 225.E. Dobrincu şi Goşu 2009: 199.a.1978).

unde. partea I-a. 940. Lupu – de formaţie tâmplar. p.G.Of. în iunie 1948 repartizat de ministrul Justiţiei la contenciosul 936. 1971: 210.2007 Bucureşti) – pictor. n. promovat şeful Direcţiei Informaţii (i. p. nr. internat într-o secţie psihiatrică a spitalului M.R. MIRONESCU. (M. 1951-ian. Stan (fiul lui Constantin) – ilegalist. 5263). 32 din 9 febr. (?) MINEA. Berindei.E. apoi înrolat voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. Otopeni.D. (Constantiniu 2003: 83. 229 din 4 oct. Standarde şi Invenţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. p. nr.R. MILETICI. Otu şi Râjnoveanu 2007: 56). decorat în acelaşi an cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. Troncotă 2003: 35. după 143 Un articol al său din 1967 fiind citat în Joachim Lengert. în 1948 numit preşedinte al Consiliului de Administzraţie la “Imprimeriile Independenţa” (M.935. Ionel (uneori ortografiat şi “Militineanu”) (1902-1979 Bucureşti) – văr primar al amantei regale Elena Wolf-Lupescu. avea să publice cartea de memorii Un anonim în citadela presei româneşti. 1947. 225. 149). dosar nr.C.Of. partea I-a. p. în anii ’60. Dobrincu şi Goşu 2009: 506. 8971. Leon (1921 Bucureşti – III. partea I-a.A. Ioana . nr. Jean – avocat. decorat prin Decretul nr. Ioniţoiu 2008: 291. fond 495 (“România”).E. p.a. inv. voluntar republican în războiul civil din Spania. 253 din 1 nov.u. nr. Ţurlea 2010: 111. 943. 939. 941. MILLO. partea I-a.P.P.Of. 110 din 16 mai 1947. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948.e. Bruno (uneori ortografiat “Milchert”) . 5784). cenzor de presă în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (19521977). apoi. Solange – la începutul anilor ’50 angajată la Direcţia Cabinet în M. 942. Romanische Phraseologie und Parömiologie (Göttingen: Hubert & Co.S. p.I. partea I-a.avocată. 9763) (Diamant 1979: 371.din 1947 controlor în cadrul D. MILKERT. partea I-a. Solomovici 2003: 249 şi 470. 4844).Of. nr. 17. la începutul anilor ’30 expulzat din Germania în timpul studenţiei ca agitator comunist. internat în timpul războiului într-un lagăr de muncă obligatorie la Titu-Găieşti. în 1999.: 110. 938.Of..N. încadrat la M. 1947. 4847) MIŞOSNIKY.I. 1051). cu grad de căpitan.C. ulterior. Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. apărută la Tel Aviv (Solomovici 2003: 377-9 ş. partea I-a. în iunie 1948 repartizată de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M.I. 5638). partea I-a.I. contrainformaţii militare) a Marelui Stat Major (febr. în mai 1948 numit unul din cei şase secretari generali ai Ministerului Industriei (M. apoi redactor la România Liberă până la emigrarea în Israel în 1980. ocazional publicist la Presa Noastră143 (editată de Consiliul Ziariştilor din R. 2006: 662. 1947 (M. 15 (18 mai 1948): 6). 1948. 2066 din 20 oct. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.A. 139 din 22 iunie 1945. în circumstanţe încă neelucidate. p.. p. prin Decretul regal nr. 1971). 1482. în anii ’50 student la Facultatea de grafică şi poligrafie de la Moscova. M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. III-a. avansat colonel (1949). 3862) MILETINEANU. Sergiu – în 1945 era funcţionar la Subsecretariatul Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. după război membu în conducerea Comitetului Electrotehnic Român..C. nr. revista Magazin istoric. MISSIR.Of. B. 105 . ilegalist. după război instructor teritorial şi “lector” al ziarului Scânteia. Deletant 1999: 20).A. p. în Forţele Armate. după august 1944 redactor la Viaţa sindicală.S. C. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of. etc. Institutul de Istorie şi Filozofie al Academiei. nr. a M.) (Adorian et al.R.E. 127 din 3 iunie 1948.Of. iar apoi director în cadrul Direcţiei de Standardizare.S. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.Of. în 1946. autor al unor articole şi studii de istorie contemporană (la I. 152 din 5 iulie 1948. MINDIRIGIU. p. 127 din 3 iunie 1948. 937. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer. nr. 1999). 1954).Ap. până în 1969 director general adjunct al Direcţiei Generale Metrologie.). Sugarman f.

director general adjunct la Agerpres (1954-1979. MOGHIOROŞ.C (M. Anton (12. Avram – ilegalist.R. 948.C. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. preşedinte al Băncii de Stat a R. 2 din 2 ian. ministru plenipotenţiar în S.I. şef al secţiei de relaţii internaţionale a partidului în timpul guvernării Dej.S. MOLDVAI. secretar al Consiliului Central al Sindicatelor (1957-1962).C.C. p.A. nr. dosar nr. 3660).U. secretar CC al PMR (1948-1954).R. (1948-1954). al U.1911 Salonta Mare.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 2137. nr. Iţic MAISEZON. membru al C. 950. membru al Biroului Organizatoric (1950-1953).C. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 947.G. MOISESCU. membru al Comitetului Executiv şi al C. preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie (1961-1971).. 148 din 25 iunie 1941. Viorica (n. Goldstein 2010: 18).soţia lui Anton Moisescu. ministru al Nationalităţilor în guvernul Groza (1948-1952).R. (1954-1956) şi Argentina (1956-1957). fost mecanic.1913 Umbrăreşti. membru C.D.P. Pentru pace trainică. în redacţia Kominform. director adjunct CENTROCOOP până în anii ’60. 1213). 949. 1964. 945.II. Galaţi – 2002 Bucureşti) – membru P. 1987) – colonel magistrat în anii ‘50. 106 . p.R.M. după 1944 membru în conducerea C.M.R. 225. nr. decizia nr.C.R.” clasa I-a. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. unde în 1949 este numit director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei ţi Mătasei (M. preşedintele completului de judecată în dosarul Pătrăşcanu. Ester RADOŞOVEŢKAIA.R. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole (1950-1951). fond 495 (“România”).C.B. 951. şi ministru adjunct al Finanţelor (1952-1953). BALOGH Joszef. primvicepreşedinte şi apoi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). la adresa http://freelex. în 1948 era controlor în cadrul D.1969 Bucureşti) – evreu maghiarofon. Leon (n.R.P. soţia lui Al.I.X. partea I-a. al P.C. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1953-1954). I-a şi în 1979 cu ordinul “23 August” clasa I. reprezentanta P. ulterior avansat gen. al P. întoarcerea în ţară “ocupând diferite funcţii tehnice şi administrative. partea I-a. Moghioroş) – membru P. p.X. MOGHIOROŞ. (19551969).aspx?DocumentId=34332. Stela (n. după război membru în prima echipă redacţională la Scânteia. 144 V. 120 din 26 mai 1948. din 1929 (nume conspirativ “Liza Lechmanova”). S. până la postul de director în instituţii poligrafice” (Ţ. 1916) . dosar nr.944.d. membru P. 4611).Of. 1). (1951). Alexandru (n.D.Of.Of. 804 din 21 dec.1909. MOISE..P. vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale (19571961). pentru democraţie populară.-mr. Emil . 1948.E. Tighina) (n.ro/DocumentView. 35 din 11 febr. 225. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.F.R. în alte documente oficiale MAGYAROSI) (23.R. al P.” clasa a III-a. 1856).C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. ulterior încadrat în Ministerul Industriei. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. MOISESCU. Bihor – 1. p. MOISESCU. la pensionare.P. fiica lui Iakov Abramovici Radoşoveţki). agitator comunist şi membru de partid din 1929. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. apoi pensionată). din 1932. din 1936.IX.C. decorat în 1961 şi 1971. (?) MOISESCU.R.. nr.wolterskluwer. doc.d.R. inv. nr.C. inv. 18707 din 4 septembrie 1945 a directorului general C. apoi membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (1948-1949) (M. partea I-a. 14 iulie 1911 Bucureşti) – administrator-lichidator la Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1945-1947)144. partea I-a. fond 495 (“România”).A.E. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. membru al Biroului Politic (din 1948). fiul lui Aharon şi Reiza “Risi”) (n. 946. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1949. 32). 3. Ilie (d.

n. director general al postului de radio “România liberă” (1946-1948). zis “Iuli”. W. în anii ’50. Marcel Breslaşu (n. MOLHO. 644). responsabil şi cu 953. redactor şef al ziarului Veac nou (organul de presă al A. medic. între care cele mai sonore nume ar fi Henri Blazian şi Lucia Demetrius.R. Nicolae (n. 1964. nr. până la pensionarea sa. demis şi transferat la tipografia publicaţiei Viaţa Cooperaţiei. redactor-şef la Viaţa Românească (1950-1953). Mocanu 2003. „evreul care n -a uitat învăţăturile sionismului”. Mihail Davidoglu (n.T.952. nr. Eugen (alias) .1998 Bucureşti) – unul din principalii ideologi ai sistemului comunist în sectorul cultural.C. uneori eronat menţionat ca voluntar în Spania (Andrei Micu în Zbăganu 2001). aparent încă în viaţă în 2005. (fişă personală în dosarul 30/1947). şeful de facto al Societăţii Române de Radiodifuziune (1945-1946). Morico.IV.P.R. 15 din 19 ian. 107 . lui Petre Groza.Of.R. în Forţele Armate (M. MORARU. secretar general al Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1950)146. 2010: 331). preşedinte al Uniunii Ziariştilor (câteva luni în 1947 până la comasarea sindicatelor artiştilor. Radu Bogdan (nume real necunoscut). (1947-1949) (M. Aproape toţi evrei. Falie)) (1. partea I-a. cenzor al D. fond 495 (“România”).1912 Tighina. al P. al P. Petre Iosif (n. inv. Cei la care făcea referire Groza erau.C. partea I-a. 1945 în M. Vasile 2010:42-43). 1949. Neuman). instructajul “lectorilor”. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 381-2: 2004: 400). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. 204 din 5 sept.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1947.1913 Galaţi) . MONDA. (?) MOLHO MORARU. nr.B.G.C. p. 18. autor al unor volume de critică şi ideologie literară. fratele său. din 1949 impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. (1947). fratele publicistului Virgiliu Monda şi nepot de unchi al lui Alexandru Toma) – în primii ani după război activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. MORARU.Of. 8960. cf.” (Buzatu & Cîrstea 2010: 331 ş. 1977?) – jurnalist. 19 45. MORA.E. şeful catedrei de Estetică la Institutul de Arte din Bucureşti (1948-1968). 804 din 21 dec.C. 954. Mesinger). Mihail Novicov (n. profesor universitar şi. al nou-transformatei Redacţii de Publicaţii pentru Străinătate (fosta Narodnaia Rumînia). a M. Breslau/Bresliska). Niculae 2004: 50-51). unde numele este transcris „Şofran” din fonetica rusă. 1452 şi 2607). 956.Of. apoi redactor-şef. Alfred Mendelsohn. ziariştilor şi scriitorilor). Petru Groza: Moraru. MOSCOVICI. LEIBOVICI) (n. unde a practicat medicina (în anii ’70 era şeful Institutului de Fiziologie Pulmonară din Haşomer) (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379. “evreu care nu a uitat învăţămintele sionismului” (apud Buzatu şi Cîrstea. Basarabia – 18..S. 1947. „şi-a adus o serie întreagă de oameni la Ministerul Propagandei [redenumit ministerul Informaţiilor în 1946 şi comasat cu Ministerul Artelor în 1948.I. Acestora li se adăugau la nivelurile inferioare ierarhic alte câteva duzini de funcţionari evrei. 253 din 1 nov. Urian 2004). Henriette (n. iar din 1950 coordonator al publicaţiei lunare pentru străinătate. responsabilă cu cenzura.L. partea I-a. Josefsohn).R. Emil (n. ilegalist. Constantin Bugeanu (probabil român) şi Radu Negreanu ( la origine Schwartz) (v. fiul lui Zeilig şi Ghizela. în pofida faptului că nu avea studii în domeniu. 234 din 13 oct. p. Davidsohn). în Bucureşti (Vorobca 2008c.C.n.I.P.inspector în cadrul D. 957.u. cu grad de sublocotenent. nr. în 1947 încadrat prin decret regal. între care “Pentru fericirea 145 Pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr.) (1945-1946). Florentina – directoarea (lector-şef) direcţiei Literatură şi Artă din cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri în anii ’50-’70. deţinut în multiple penitenciare (1933 – august 1944). după eliberarea sa în august 1944 redactor la România Liberă şi Contemporanul.]. p. N. 146 În cuvintele premierului de la acel moment. Iulea ŞAFRAN145. 8072). Salvador (d.VIII. 225. la nivelul directorilor şi inspectorilor şefi: Eduard Mezincescu (n. dosar nr. locuind în Piaţa Amzei.U.C. P. 102238 din 6 oct. 955. [I-ai] de la un cap la altul şi vezi ce oameni sunt aceştia. fiul lui Simion şi Clara (n.G. pentru merite antifasciste. partea Ia. nr. în 1979. a emigrat în Israel.Of. 9763). p. secretar al Comitetului Artelor din Secţia centrală de educaţie politică a C.

147 V.Of.G.după război controlor în cadrul D. MOSCU. ales pe lista B. 737. MOSCOVICI. 24 din 30 ian. MUNTEANU. a M. 5624). nr.C.R. partea I-a.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.I. partea I-a.C. 26 din 1 febr. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. p.C.C.I. p.P.Of. deputat de Bucureşti. partea I-a. Oscar . MOROIANU. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. M. 10332). Bernhardt . partea I-a. Adalbert (n. nr. MOZES. MOSES. nr. nr. 966. p. 15 din 19 ian.Of.. 10102 din 31 ian. M.Of. Gerard (n. 738).Of. 963. 968. a M. p.C. p. după reorganizarea ministerială transferat în centrala Ministerului Industriilor (M.C. partea I-a. 964.. nr.C. nr.III. a M.R. p. în 1949 (A.Of.Of. nr. Iosif – medic. 645). 164 din 19 iulie 1948. 5966). partea I-a. 108 . 970.E. 962. 737. p.C. M. partea I-a.E. 749.G. nr. MOSCOVICI) – director adjunct al Bibliotecii şi Arhivei Presei . 641). nr. 147 din 1 iulie 1947. p.Of. (M.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. MOZES.E. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.Of.S. nr. 392. dosar nr.). 112 din 17 mai 1948. 7 sept. partea I-a. 1946. 183 din 14 aug.Of. A. 959. 1375). MOSCOVICI. MOSCU. 971. 1947. partea I-a. 1948.C. p.Of. M..I. MOSCU.după război membru P. nr. poporului” (co-autor Aurel Baranga).din februarie 1948 controlor în cadrul D. ff. 972. al P. p. 6293).C. 13 din 16 ian. 1945.G. 41 din 18 febr. în august 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri în conducerea Oficiului nou-înfiinţat al Lemnului de Lucru (M.Of. p. (M. 117508 din 25 nov. p. in. 15 din 19 ian. al P. 1894 Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist în Bucureşti. MOSCOVICI) (n. MOSCOVICI. 4384.1912 Găeşti..N. 159. p. 1948.I. partea I-a. 24 din 30 ian. 139/1955. 1947.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale Electrotehnice (M. după război şef de birou administrativ la Direcţia Personal a Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.C. Iancu . Vili .M. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. nr. 960. 190 din 19 august 1947.I. 24 din 30 ian.C.Of.Of.Of. partea I-a.958.. C.C.E. nr. partea I-a. 7151). 272 din 27 nov. Iancu . 175 din 31 iulie 1948. nr.D. 1948. p.E. BERGMANN147) (n. MOSCINSKY. partea I-a. partea I-a. deputat de Olt (1946-1948. nr. Arthur (n. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. p.G. 123 din 3 iunie 1947.R. Vera . 5831) până în iulie 1947 (M. 190 din 19 august 1947. partea I-a. 1033). 965. 7492). partea I-a.serviciu în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. DB)– în 1948 inspector general adjunct în cadrul D. 199 din 23 august 1941. 4946). 967. 5544). posibilă identitate cu omonimul prezent în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice (din 1948) (indicat ca evreu în Solomovici 2001I: 195). p. Leon . premiată cu Premiul de Stat în 1951. 28. MUNTE. nr. decizia M. 969. 4391. 15 din 19 ian.Of. p. 961. redactor la Luptătorul şi Aurora. partea I-a.Of.Of. partea I-a. 641).din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei (M. fd. 1948.C. Sorin . p. 1946 în M. MOSCOVICI. nr. MOSESOHN. dosar nr. nr. p. Nicolae . al P.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. 31 din 7 febr. 7491). secţia Propagandă şi Agitaţie.J. 1945 partea I-a. şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (1945 1946). cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. după război redactor la Jurnalul de Dimineaţă. Marcu .după război controlor în cadrul D.după război controlor în cadrul D.Of. nr.G. 1949. 1946 în M.. 1949. 115-21). nr. partea I-a.D. nr. 1949. nr.C. partea I-a. a M.Of. p. 51/1949. I. partea I-a.Of. p.Of. 153 din 10 iulie 1945. Harry – membru al Consiliului Superior al Economiei Naţionale (1945-1946). p. a M. 152 din 5 iulie 1948.I.

fiul său.. 983. preşedinte adjunct al al Blocului Democratic al Evreilor din România. Isidor . 1427). 645).973.I. al P. Zissu în faţa organelor de anchetă (v. p. Emanuel .în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. 155). ulterior redactor la Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii.R.C. ZOLLER?) – în 1948 era inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Control Economic a D. partea I-a. partea I-a. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii (transformată apoi în D. 52 din 4 martie 1945. a reobţinut. Alfons (fiul lui Jacques şi Helene) (1895-1961) – fost ilegalist. V-a.L.T.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.Of. partea I-a. la cerere.G. soţia lui Belu Zilber) – în reţeaua “Ajutorul Roşu” în timpul războiului. NACHMIAS.C. 1654-5). ulterior deţinut în închisorile comuniste. nr. 1949. ulterior pe diverse funcţii de conducere în sectorul industrial. 1949. MÜHLSTEIN.VI. 1944 (Solomovici 2001II: 10). transferat la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.C. Mauriciu (n. cu referat de cercetare la Fd. 1949. Mircu 2007:4).după război controlor în cadrul D.C. ulterior directoarea adjunctă a Direcţiei Generale a Editurilor. cu stagiu de ilegalistărecunoscut din 1932. 85/1955. C. 23 sept.) de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’50 (v. NAFTALI. iar în 1981 cu ordinul “23 August” cls. M. p. 4946). cu Stefania (1923-2010). 978. deţinut la închisoarea din Caranseberş. Isac . Ana (17.Of. p.C. 1948. nr. 1952 a lui A. 109 . inv. 645).1977) (nume de cod în perioada ilegalismului: Nuţu Fuxman. Adrian Naş şi Valentin Naş. 641). nr. 15 din 19 ian. NACHTIGAL. pp.G. 24 din 30 ian. 979. MÜNTZER.” cls.Of.Of. fiul lui Moise şi Lora) (23. 1213). decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. f. urmărit de Siguranţă în perioada interbelică. cu care a avut 3 copii: Tania Măgureanu.E. partea I-a.C.T. p. 15 din 19 ian. Virgil . 981. după război redactor la Editura P. din 1936). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. avocat al inculpaţilor comunişti (M. a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.. 199 din 23 august 1941. 1214. II-a.E. 982. 976. Leon LITMAN. a III-a.C. 3293. nr.P. deţinut în 1940 în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc. nr. anexa la dosarul nr.P.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale 974.R. întreprinderile şi fermele Gospodăriei de Partid până la sfârşitul regimului comunist.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.1919 Moineşti – 2007 Bucureşti) – fost ilegalist (membru U. partea I-a.C. a II-a. 1948. şi preşedinte al Comisiei de recepţie a bunurilor şi materialelor (M. în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 975. ? – şeful contenciosului Băncii SovRom – menţionat în declaraţia din 24 ian.Of. III-a.R (1944-1946).Of.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.G. p. unde a controlat fondurile valutare. 0*////////////8520iar ulterior prim-adjunct şi şef de facto al secţiei Gospodăria de Partid a C.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei. nr.F. nr. Simion (fiul lui Adolf) – membru de partid.Of. partea I-a. Paul Naftali. 35 din 11 febr. partea I-a. cetăţenia română în 2007 (H. Leon (n. nr.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr.G. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. Emeric . Pienescu 2008: 154. partea I-a. 15 din 19 ian. 980. NAUM. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 7554).XII. 120 din 26 mai 1948. (1946-1989). C.1914 – 24. nr. 738). MÜHLSTEIN. al P. p. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. căs. 1949. decorată prin Decretul nr. nr. a M. p. 4623). p. nr. consilier tehnic în centrala Ministerului Industriei (1948-1949) (M. 35 din 11 febr. partea I-a. p. NADAS.R. NAŞ.R. partea I-a. 977.I. 211 din 11 sept.Of. NASTA.G. NATHANSOHN. Solomovici 2001II: 104). 1949.

R. 225. nr. nr. al P. din 1947 inspector în cadrul D. 1947 în M. ulterior membru al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arte (1961-1965) şi membru supleant al C.E. 3908. 1947. al P.984. nr.I. inv. nr. luptător în Spania (unde îşi pierde parţial auzul) şi apoi în reţeaua FTP-MOI în Franţa ocupată. p. 10290. nr.controlor în cadrul D.130 din 1 dec. 1947 în M. partea I-a. Dan – în perioada 1947-1948 şef de cabinet al ministrului Artelor (şi Informaţiilor). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a. fond 495 (“România”). 8598 – când încă nu îşi românizase numele. 1239. 1947. nr. ulterior publicist) – ilegalist. 111 din 17 mai 1947.I. în timpul perioadei ilegaliste149. M. dosar nr.17.Of. NEGRIN. Arnold (n. nr.Of.M. partea I-a. 992.Of. 12. Arnold (n. 107.R. p.I. respectiv publicarea solicitării de schimbare a numelui în M. (M.E..Of. NAUM. C.X. (?) NEGREANU. Erwin Costin (31.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\N\N+01. partea I-a.1911 Bucureşti XII. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr.I.R.I. B. p.C.G. p. 10092). 3943. 264 din 14 nov. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. şeful secţiei Învăţământ a C. 4968). (până în nov. 991. NĂDEJDE. 39 din 17 febr.V. 2612). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. NEGOIANU. 41993 din 30 apr.R (dosare anexe. apoi ministru adjunct al Învăţământului. partea I-a.G. secţia Propagandă-Agitaţie a C. partea I -a.Of. FISCHER) . 281 din 4 dec. Mariana . Sergiu (n. şi cadru didactic la I. 1947. Carol – ilegalist. inv. 1947. Iancu . 16.Of.G. fiul lui Marcu şi Frida) (17. 2305. NADLER148.Of. decizia M. 10696). al P.36/fisapenala. (12/1954). nr. Roza (soţia generalului Grigore Naum. nr. p.F. după războui şeful Direcţiei Domenii şi Infrastructură în Ministerul Comunicaţiilor. dosar nr. 994.C.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în în D. NEIGER. p. 1949. 986. (M. când urmare a reorganizării ministerelor este transferat la Ministerul Industriilor) (M.C. 3904). 219 din 23 sept. a M. partea I-a.+Nac+-+Neatu\Nadejde+Arnold/P1990862. 1947. NĂDEJDE. NĂVODARU. nr. 645). 110 . al P. p.M.S.Of.1909 Roman) – membră de partid din 24 aprilie 1945 (dosar N/77 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).B. nr.JPG. 15 din 19 ian. nr.R. p. 988. nr..în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. nr.Of. v. partea I-a. 107 din 15 mai 1945.J.C. p.C. III-a. fond 495 (“România”). după război director al Casei de Pensii a 148 V. v. 225.C.Of. la sfârşitul anilor ‘40 şeful Serviciului Spectacole din Ministerul Finanţelor.IX.după război inspector general în administraţia centrală a C.C. 219 din 23 sept. cu fişă de cadre la 985. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. p. doc. 989. a M.1910 Bucureşti) .125. infra) – activistă de partid. 987. Cornelia (n.C. 990. decedată în anii ’70 în Bucureşti (Solomovici 2003: 120-1).2005. Jean . 12/1952). 1654-5) (?) NEGREANU. până în febr. pp.C. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Arnold M.G. arestat şi condamnat în 1951 ca fost informator al S. a M. Arnold SCHWARTZ) (n. 1947.S.C. 1049 inspector general în cadrul Direcţiei Contabilitate a ministerului (M. partea I-a. Elza – în mai 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei (M.E. M. nr. NEMŢEANU.A.Of. 1949.P. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 993. (1955-1965).B.Of.din 1947 controlor în cadrul D.V. NEGREA.C. 149 Vezi fişa matrioclă penală la http://86.” cls. până în anii ’60. 1132). partea I-a. NEUMANN. 131 din 8 iunie 1948. 16). p. 995. 111 din 17 mai 1 947. 1947.C. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.R. Bucureşti) – după război funcţional în administraţia guvernamentală centrală. pentru schimbarea numelui. 32 din 8 febr.Of.P. 269 din 20 nov. partea I-a. apoi şeful secţiei Învăţământ în Ministerul Culturii în anii ’50.1909 – 1999 Bucureşti) (fiul fostului demnitar social-democrat Iosif Nădejde-Armaşu. NEULICHT) (n. 8598).

1002. al P. soţia lui Alexandru Nicolschi [v.C. p. 1003. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. continuă să profeseze ca inginer.Of. NOVAC.” clasa a III-a. nr. 3293. secţia Cancelarie – dosare anexe. cu grad de căpitan. p. 11 din 14 ian. Ernest NEUMAN) (n. 3660).R. partea I-a. 186. 1). nr.C. nr. al P. 1949.C. 253 din 1 nov. C. 2777 n.S. Bălţi – X.Of. 9763). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. după război membru al Prezidiului R.I.C. nr. după război în aparatul politic central. 35 din 11 febr. Niculae (n. Valea lui Vlad. consilier superior la Regia Autonomă a Transporturilor cu Autovehicule (1947-1948) apoi directorul Editurii Tehnice până în 1952.C. Vanda. al P. NICOLSCHI. 2066 din 20 oct.R. al P. 997. (1947-1948) membru al C. respectiv ministru adjunct al Comerţului Interior (1969-1973). nr. NISTOR.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1000. 38/1956. când este epurat şi arestat.C. 299/1952). partea I-a. (1948-1955). 8 (august).C.. prin Decretul regal nr. decizia ministrului Justiţiei nr. infra]. îm 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. al P.S. II-a. a III-a (v. partea I-a.R. 1948.Of. (?) NICULI. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. 2. p. C.” clasa I-a (Decretul nr. 1949.C. 71/1956. Mureş) . (1954). partea I-a. după război membru C. inv.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.C. fond 495 (“România”). a Energiei Electrice din cadrul Ministerului Industriei (M.R. jud.R.M.P.. Şeila AVERBUCH) (27.L. la începutul anilor ’70 inginer principal la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice. Ion (5. dosar la secţia Economică a C. nr. al B.C.. 1947.C. p.C. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.C. 249/1952.C. inv. când va fi arestat în “dosarul Vasile Luca” (eliberat doi ani mai târziu). nr. p. 4 dec. NEUMAN. (dosare anexe 14/1951. al Crucii Roşii (din 1961). cu referat de cercetare la Fd.1979 Iaşi) – ilegalist (membru de partid din 1921). p. NEUMAN. 1946 în M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1977) (singura sursă care îl menţionează ca evreu este un alt evreu. decorat în 1977 cu prilejul împlinirii a 90 de ani. precum “Ajutorul fărţesc al Uniunii Sovietice – factor important în dezvoltarea economiei noastre naţionale” (co-autor Manea Mănescu.R. decorat prin Decretul nr.U. 225. cu ordinul “Steaua R. p.Of. 7 din 22 ian. inv. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 148 din 25 iunie 1941. Dezideriu . (un mandat) şi vicepreşedinte al C. “dosare adiţionale”. 1946. 1947 (M. Alexandru (n. autor ocazional la periodicul lunar Probleme economice. director adjunct al Administraţiei Livrărilor din Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 998. 10955. referat de cercetare la Fd. 131.R. 996.. partea I-a. al P.. membru al CC al PCR în perioada ilegalistă (din 1924). Economie şi Asistenţă al funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. al P.1902. Charlotte – din 1949 şefa adjunctă a D.C. Mauriciu – ministru adjunct al Comerţului Exterior (1950-1956). 238). cu dosar de cadre la secţia Economică a C. şeful economatului Institutului Central de Statistică. (întocmit 1956) şi referat de cercetare la fd.I.membru în Comisia de Lichidare C. 999.R.1986) de profesie ţesătoare. în Forţele Armate. 1001. nr. 77/1952. C. (n.P. 235 din 10 oct. secţia Cancelarie – 111 . al P. 662).P.1916 Reghin. nr.I.R.R.C.R.R. Teşu Solomovici (2001II: 17)). al P. 1213). eliberat în 1953. 1959. partea I-a. pentru schimbarea numelui.S.II. ulterior preşedinte al Consiliului Regional Iaşi al A. NOVAC.C. 99797 din 5 oct. 317). Credit.Colegiului Inginerilor din România (1945-1947). anexa la dosarul nr. anexa la dosarul nr. Alexander Oskar NEUMANN) (n.. I.C. C. 1915 Bistriţa) – membru de partid. şi Levy 2002: 128-9.I. 16 din 20 ian.Of. Faur – în 1948 era director administrativ al Institutului General de Asigurare.II. 3293.B.A. apoi vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1959-1969). preşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Iaşi (1953-1956).Of.VII. v.1887 Iaşi – 31. (1945-1948). NOVAC. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.

şef al catedrei de biochimie din cadrul Intitutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti (1947 – anii ’60. a M. cu grad de căpitan. (M. partea I-a. 9763): căs.II.R.php. 253 din 1 nov. Simon SCHÄFER.C. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.1960 Jilava) . inv. revenit în august 1944 în România ca ifiţer N. Einhorn). nr. 1010. în 1948 transferat din nou în U. publicişti. nr. 8009). fiul lui Ştrul) (19. 26 din 1 febr. comisar general al guvernului pentru legătura cu Comisia Aliată de Control (1946-1947). 1946 în M.S. NOVAC.V. Harry LAZAROVICI150.I. 1009. 1947. 1005. 1947. căsătorit cu Bella (n. având rang de subsecretar de stat (1945-1946).G.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. Iosovici).P.din 1947 controlor în cadrul D.I.A.) şi redactor la revista asociaţiei. nr. ofiţer politic într-un lagăr de prizonieri de război români şi italieni în Karaganda (în Kazhstan.. secretar general al Asociaţiei Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A.C. comisar general al executării armistiţiului cu URSS (din august 1945).D. unei note informative confidenţiale a misiunii diplomatice britanice din nov. fugit în U. Paula . nr. 1006.R. stabilită în Cleveland. Haralambie (n.S. 112 .R.S. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Uşer – inginer. Simion (n. remisă centralei Foreign Office (v. tatăl fraţilor Andrei şi Oişteanu. fond 495 (“România”). p. 1007.1902 Iaşi .A. OERIU.S. fiul lui Izac şi Ana) (19. fost ilegalist.Of. acolo unde i se naşte şi fiul. Goma 2005: 4)151.Of. 230 din 4 oct. 8599).1921 Bacău-18.1959. partea I-a. Buzatu 2008: 434). în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C.L. 1948. arestat şi condamnat în 1932 şi 1937. 1947 a reprezentanţiei diplomatice britanice la Bucureşti. instalat de comunişti în locul reputatului Vintilă Ciocâlteu).125. iar apoi profesor de istoria mişcării muncitoreşti la Şcoala Superioară de partid. apoi comisar al guvernului pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris. partea I-a. prin Decretul regal nr. 4968)..Of. NUSSENZWEIG. zis “Mişa”) (1916-2003) – fratele mai mic al lui Leonte Răutu. 2066 din 20 oct. p. deputat de Dorohoi. 62 din 14 martie 1946. din 1955 doctorand. 225. Veac Nou (1944-1946.Of. NUSSENBLATT.U. perioadă în care scrie şi volumul Omul sovietic). Kaufman).L. de profesie farmacist. la 28 iulie 1959. decorat prin 150 151 V. nr. 1008. Buzatu 2008: 434). Nathan . 1947 (M. n. p.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R.1960 (v. p. ziarist la Scânteia (1945-1956. nr. dosar nr. OBEDEANU.S.B. Vezi fişa matricolă penală la http://86.R. cu care a avut o fiică. 20622 din 28 febr. 1004.. Sanda (căs. anexa la dosarul nr.S.L.XII. în 1944 membru fondator şi apoi în conducerea A. 90/1956.17.II. p. Mihail (n. 2291.decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.R. infra). 219 din 23 sept.Of. Oeriu s-ar fi convertit la creştinism în 1944 (v.. III-a. OIŞTEANU. OERIU. în Forţele Armate. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. partea I-a. singura menţiune a evreităţii sale în nota informativă confidenţială din nov. pensionat cu grad de conferenţiar). apoi decan al Facultăţii de Ziaristică la “Academia Ştefan Gheorghiu” (1956 – 1 ian.S.U. Elena – soţia lui Simion Oeriu (v.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/O/Obedeanu%20Haralambie/index. Solomovici 2005 şi 2001II: 111. apoi întors în România împreună cu familia în octombrie 1954. (M. condamnat şi executat la 18. după unele surse ar fi emigrat în anii ‘70 în Israel. 3293. 131 din 8 iunie 1948. 1947. partea I-a. 1455).U. cf. nr.S.dosare anexe.R. III-a. Ohio. în 1941.Of.K. ilegalist (membru de partid din 1931) şi kominternist (INCOMKA. S.E.VII.1982) – fiul unui cârciumar din Dorohoi. decizia ministrului Justiţiei nr. Mihail Nikolaievici OIGENSTEIN. 751). 1947. cu Nora (1927-1994. ulterior Academia “Ştefan Gheorghiu”. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. pensionat în anii ’70. p. inv. partea I-a.. după război ofiţer de Interne. Valery Oişteanu).

vladimirghika. ministrul Comerţului Interior (febr. a III-a. nr. p. Numele este cel de căsătorie (în perioada războiului fusese căsătorită cu ilegalistul basarabean Mihail Popescu.E. 113 . 20. 6).E.romanianjewish. aflata în atenţia Siguranţei în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A”. Mâţă 2007: 251).ro/index. p.I. C.C. 1011. pe str.S.I. Solomovici 2001II: 42 ş. cf. OPRIŞAN. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.Decretul nr. 2004:39. emigrat în 1974 în circumstanţe neclare în Israel. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. (M. după război specialist în centrala Ministerului Comerţului şi în paralel redactor-şef al revistei lunare Probleme Economice (1948-1852). decorat prin Decretul nr. (1945-1975) (implicat şi în procesul monseniorului Vladimir Ghika152) şi în paralel cadru didactic la Facultatea de Drept din Bucureşti. C. Cosma 1994: 299-300.C.R. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu. iar apoi stabilit în Statele Unite (unde în septembrie 1985 îi acorda un interviu lui Robert Levy (2002: 315)). membru U.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 505. zisă “Tina”) (n. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. ORNSTEIN. fostului general de Securitate Neagu Cosma.u.a.F. 1654-5). fond 495 (“România”).A. inv. al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Berindei. în anii ’50 instructor al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. directoarea şcolii de partid (de un an) de pe lângă Comitetul Orăşenesc Bucureşti al P. se afla sub supravegherea Securităţii ca agent al serviciilor de informaţii israeliene. 204 din 5 sept.R. 152 153 V. a locuit până la sfârşitul vieţii în Bucureşti. cimitirul evreiesc “Filantropia”) – ilegalistă. Vezi şi anunţul decesului ei la http://www.romanianjewish.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 2009: 504. ORNSTEIN. 131 din 8 iunie 1948. decorată prin Decretul nr.C.Of. OPRESCU. fiul lui Nicolae Popescu-Doreanu). OSTFELD. partea I-a.Of. http://www.în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. 458). 315.R. OSTRADEL. 1018.2005 Bucureşti. 1947.Of. 154 V. Dobrincu şi Goşu.. Primăverii nr.. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA./Kuller 2008a: 450.. 4 şi 505 Dobre et al.F. în 1946 în “activul central al partidului” (Andreescu. Marva . Tamara Mira153 (1918 Basarabia .G. ulterior cercetător al istoriei evreilor din România (Kuller 2010: 190. Iuliu – din 1945 şef de birou tehnic în D. Levy 2002: 208. Mircea (n.U.R.pdf.din 1947 inspector în cadrul D. 4972). Dobrincu şi Goşu 2009: 424. (Şt. care îl caracterizează ca pe “a Jewish journalist” şi “an astute political manipulator”).). Jureck)) (d. din 1945 în conducerea U. apoi maior procuror militar la Tribunalul Militar M. Putna) (uneori ortografiat şi “Ornştein”) – ilegalistă. 1902 Pufeşti. mai ales Berindei. 1016. ORBAN.I.A. partea I-a. după 1944 activistă la diverse secţii ale C.M. fiul lui Moritz şi Betty (n.I.M. 52 din 4 martie 1945.php?s=Din_Arhive. a III-a (v. 2008: 285. p.pdf.T. respectiv Balaş (2008: 218). 1955). din anii ’30. BERCOVICI. Gottfried . în anii ’80 a acordat câteva interviuri postului de radio Europa Liberă. 15 din 19 ian. 8072). 224 (1024). ulterior activistă la C. nr. partea I-a.org/db/pdf/nr224/pagina14.Of. Nastasă. necrologul din Realitatea Evreiască nr. 1015. n. 1012. partea I-a. nr.G. n. Mihai(l) (Michel ŞORAR) (1911-1991) – în timpul războiului cadru didactic la colegiul “Marcu Onescu” pentru evrei.C. Tismăneanu 2005: 325. p.) – ilegalist. “dosare adiţionale”.org/db/pdf/nr224/pagina14. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (v.R. 646). Varga 2003: 369 ş. 1014. Mihăilescu 2006: 380). p. Trebici 2011. 1013. 1999 S. 1949. sancţionată cu vot de blam şi avertisment. 14.A. 1017. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1952-1954).oct. n. 5). 24154 (menţionată în Berindei. nr. pp. Ernestina (fiica lui Aron. Alexandru . deţinut la penitenciarul Caransebeş.C. accesibil şi la http://www. 1954 . ORENSTEIN.. 225. jud. anchetată în lotul fracţioniştilor din 1958. unde. a M. din 1970 consilierul ministrului Janos Fazekas la Consiliul de Miniştri. al P.

1948.34. 87 din 13 apr.R.P. 114 . absolvent al Facultăţii de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. 1026. partea I-a. Ion (n.S. nr. şi membru al Secretariatului General al P. 1948. membră fondatoare şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. 1949.X. partea IB. Antoaneta (f.C. Iuliu . Calman SCHRITTER156) (6. nr. apoi pensionat).Vezi şi menţiunea sa în rubrica „Aniversări” a revistei Realitatea Evreiască. decedată de cancer în 1960. PAUKER. 1946).” clasa I-a (1964). locul şi data de naştere a ziaristului Ion Pas. Dobrincu şi Goşu 2009: 236 şi 424. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946).Of. membru neîntrerupt al C. n.3.F. partea I-a.R. inv. activist P. în anii ’50 inclusiv şefă de cabinet a lui Leonte Răutu (dosar la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. p. Hanna KAUFMAN RABINSOHN.1960 Bucureşti) – ilegalistă notorie. 1020. în afara activităţii guvernamentale publicist realist-socialist. 69498 din 13 iulie 1946. după război vicepreşedintele secţiei Presă a A. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. al P. 71. 3372). (întocmită 1954).R. Luca şi T. “epurată” în iunie 1952. Of. din 1956 şi până la pensionarea din ani ’70 director general adjunct (şi după 1973 membru al Colegiului) Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri . PAS.1019.R.C. 1023. membră a C. p.C.Of.R. partea I-a. partea I-a. nr.21.D.S.P. decizia ministrului Justiţiei nr.R.R. n. nr.M.1895 Bucureşti – 20. decorat cu ordinele “Steaua R. vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români. şi redactor la Gazeta în anii ‘20-’30.III. nr. M. 1134).formal al doilea om în sistemul cenzurii din timpul comunismului. în M. 214 din 15 sept..1974 Bucureşti) – fost membru P. 15 din 19 ian.” clasa a II-a (1948) şi “Steaua R. preşedintele Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune (1958-1965. 1022.R.. 31 din 7 februarie 1949. activistă de partid.1986 ) – membru de partid din 1940. Tina . 7620. p. 645).. p.21. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr.M. fiind identică cu cea a viitorului demnitar comunist Ion Pas.A.C. al P.U. al P. dosarului pe care l-a depus la casa de pensii a ziariştilor în 1943. PANŢER. 165 din 19 iulie 1946. partea I-a. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1949-1952). LUPU. 2790 din 16 sept. Georgescu.1921 Bucureşti . PANĂ. nr. după care în 1968 a revenit la titulatura PCR). 1948-1952). născut Calman Schritter. între 1944 şi 1948. Horia (n. după război secretar general al C.C..M.R. Ernestine – în 1948 şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.L. cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie C. p. 1945-1948).C.” clasa I-a. 1024. dosar 12/1954. în 1949 instructor în cadrul sectorului Învăţământ Public al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 157 din 10 iulie 1948. 32 din 8 febr. p.V. 5767). apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. al P. arestată şi condamnată de două ori în perioada interbelică. nr. 1021.D.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. PASCARIU. p. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. cu convingeri nedisimulat marxiste. BURAH) – soţia lui Gheorghe Pană (vicepreşedinte al Consiliului de Stat în 1985). Harry Elias WITZLING) (18.R.Of. (din 1948 redenumit Partidul Muncitoresc Român. PASCAL.P. 1949.C. PAPP.după război.S. între 1948 şi 1965. 155 155 Pentru schimbarea numelui.Of. din noiembrie 1947 până la excluderea ei din viaţa politică în 1952 ministru de Externe al R . Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Medicină Curativă din cadrul Ministerului Sănătăţii (M. 1103 . nr. (partea I B) nr. 7633.1893 Codăeşti. alături de V. PANAITESCU..din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Presă).R. PMR. fiica lui Herş şi Sara) (13.R. 336 -337 (1-31 mrtie 2010).R.Of. ulterior traducătoare a operelor lui Marx la Editura Politică. v. ministrul Artelor (1946-1948). M. şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Democrate Române (U.C.Of.V. 156 Cf. Berindei.VI. p. Vaslui . Mihai 2009). Ana (n.C. 1025.II.F.

2983în 1941.A. 1947 (M. 1908 Tg.%20Pat%20%20Pavel/Patrascu%20Andrei/index. instructor C. al P. director adjunct al Centralei Industriale a Lemnului (1949-1952). M. nr. supra]) (n. căs. passim) (v. p. al P. Tescovici [? v. 1838).E. partea I-a. 1911.. 1389 şi nr. PĂTRĂŞCANU. dosar nr. ulterior epurat sub acuzaţia împuşcării (involuntare) a lui Gheorghe Apostol în violenţele de la uzinele Malaxa din Bucureşti din 1945. 74-6. din ianuarie 1948 angajată la cabinetul ministrului (cu grad de prim consul general). partea I-a. în 1945 promovat ca prim-procuror.R. cu Amalia Pavel (n. după război membru al primului C. 28. ca şi în lista întocmită de Siguranţă în 1941. 1031. apărător al lui Nicolae Steinhardt..I. C. îşi românizează numele în 1946) (n.17.1903) – sora lui Teohari Georgescu.A. apoi normator până la pensionare la Fabrica de Confecţii Bucureşti (1956-1961). nr. apoi Bihor (1946-1949). (1945-1948) (Şt.u. [aşa] cum era permis pe acea vreme să fie ‘apăraţi’ duşmanii clasei muncitoare” (Solomovici 2003: 305). nr.. Avramescu). 19 din 23 ian. 1948. v. partea I-a. 1948. 178 din 4 august 1948. 127 din 1 iunie 1941. trimis într-o colonie de muncă (1952-1955).IV. p.A.A. secretar general al Ministerului Agriculturii pentru câteva luni în 1947. nr.Of.Of.Of. p. al P.php). Elena (n.P. Şi nu Loew. de Bihor (1946-1948). 1986 Bucureşti) (fiul lui Ludovic şi Ana) – de profesie croitor. partea I-a. data naşterii ar fi de fapt 22. 147 din 3 iulie 1945. nr. nr. Hertha SCHWAMMEN. (1945-1948).R. cum.wordpress. 1029.1945.C. aflat în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” în 1941. 1946. dosar nr. fişei din penitenciar (v. în ministeriatul Anei Pauker (1949-1952) (M. membru de partid din ian. în anii ’60-’70 secretar general de redacţie la Revista română de drept. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. anexa la dosarul nr.N.I. 225. (inclus în Kuller 2008a: 440). 5829). Ocna) – jurist. (?) PĂSCULESCU. Andrei (n. 1028. prin Decretul regal nr. POLLAK) – după război încadrat ca judecător de şedinţă la Tribunalul Bihor- Oradea. ulterior reabilitat. Tismăneanu 2010a). fondatoare. 3/1958. 3293.125. partea I-a. 153 din 10 iulie 1945. înainte de căsătorie (mariajele mixte fiind interzise legal în acea perioadă). iar apoi şefă a Direcţiei Cabinet în M. Andrei LÖB158. Jiu (1941-1942).II. şi Rusnac 1997). Mihăilescu 2006: 380).C. Tismăneanu (v.Of. 9763). Tinăud.R. 5538. 2004: 456). inv. în care se anunţă stabilirea domiciliului obligatoriu. fond 495 (“România”).com/2010/08/24/condamnati-la-fericire-dupaaproape-douazeci-de-ani/). opinează V. 1 ian. fd. C. Bihor / Cluj159 – d. 115 . M. pe care “îl apără cu un elan anemic. 11. ulterior recăsătorită Veakis) (n. (folosite de Dobre et al. şi M.C. epurată în 1952. încă o dată eronat.. p. p. 43. Dorin GHERŞON157) (n. responsabilă cu propaganda şi agitaţia. 1947. 160 Idem M. când încă nu îşi românizase numele160. tatăl scriitorului şi istoricului literar Thomas (Toma) Pavel (n. 6401. nr.C.III. ulterior cu evoluţie incertă (dosar P/43 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. nr. partea I-a. 11765. Cernăuţi.Of. deţinut la Tg. PAVEL.R.S. în Forţele Armate. p. iar locul naşterii ar fi Cluj. partea I-a. 51/1952. fiica lui Max şi Sofia) – soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu – convertită la creştinism în 1939.1911 / 22.III. 260 din 8 nov.Of. http://tismaneanu. secţia Cancelarie – dosare anexe. PĂTRAŞCU. p. (1975). http://86.1027.U.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/P/P%2004. 40 din 18 febr. deputat M. Constantiniu 2003: 13 ş.C. Cancelarie. Fl. 533. p. Elena (n. 159 Contradictoriu faţă de documentele C. 2066 din 20 oct. membră în conducere şi cenzor al U. stabilit în S.N.R. iar ulterior numit acuzator public la Tribunalul Poporului Cluj (M. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. PAUL. a comuniştilor categoria A (vezi poziţia 228). pentru comitetul regional de partid Hunedoara (19451946).C.C. cu grad de maior. A. coautor al comentariilor la Codul Penal al R. 1030. membru al organizaţiei de bază a partidului. 31.1914.R. cf.. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. cu referat de cercetare la fd. inv. 253 din 1 nov.” clasa a IV-a. ilegalist (membru de partid din 1934).C.F.1911.Of. Andrei (n. Doru (n.C. unul din avocaţii numiţi din oficiu care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi pentru “titoism” în 1950 (când încă nu-şi românizase numele. membră a Partidului Comunist Austriac în timpul studenţiei la Viena în 157 158 V. cu nume conspirativ “Saşa”. 1941).

încă în viaţă în 1990. Iosif (n. a M.A. 10092).F.Of. 200 din 1 sept. 232 din 6 oct.Of. a M.E.Of. 14.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. cunoscut mai degrabă ca prozator (debut cu nuvele în 1964). 1037. PETRESCU. David – şef serviciu–secretar în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (până în febr. 2790 din 16 sept.E.E.I.G. partea I-a.anii ’30. 1949 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. PELŢAN. partea I-a. după unele surse. (M. iar apo redactor-şef la Orient Expres. 7491). p.C. 1949) (M.E.” clasa a V -a prin Decretul nr. sub numele “Elena Veachis” (urmare a căsătoriei cu regizorul grec Yannis Veakis).Of. a M. 7950). director al Teatrului de Păpuşi “Ţăndărică”. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. lideră a grupării artistice din Uniunea Patrioţilor. Adela (n. nr.Of. 335 din 20 iun.JPG. unde colaborează la diverse publicaţii de limbă română (Viaţa noastră. 1948.I. nr. 96/1968.C. după august 1944: membru fondator şi membru al Comitetului de Conducere al U. 168 din 23 iulie 1948. Ludovic . al P. 1032. Sandu – după război angajat ca arhitect conductor în centrala M. membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. 1947. PERL. partea I-a. 95 din 22 aprilie 1948. 1963. 8032. 1038. Herzelina . 1949. nr. Raşela. (M. p. PETRAN. (M.Of. condamnată în 1954 la 14 ani închisoare.din 1947 controlor economic în cadrul D. p. M.Of.VI. p. partea I-a. partea I-a. decorat cu ordinul “Steaua R. cu ordinul “23 August” clasa a III-a (Decretul nr. nr.R. membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Propagandei (1944-1946). Iosif POCLER) (n. p. în mandatul Anei Pauker.Of.G. ulterior scenografă la Teatrul de Păpuşi Sibiu161 şi. (1945-1948).I. nr. 148 din 30 iunie 1948.G. Facla.Of. 289 din 13 dec. 264 din 14 nov. arestată în procesul intentat soţului ei.R. V-a.R. p.17. apoi în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (1947-1948). partea I-a. 1042. 1039.C.125. 264 din 14 nov. decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R. ca translator la Direcţia radio (M. M.C. partea I-a. Revista mea. nr. 1123).G.I. p. anexa la dosarul nr. PECHER. etc.36/fisapenala. Zissu . David . PERŞINARU. 1034. 1033..C.” cls. la Direcţia Presă (M. 157 din 4 mai 1971). p. 1041. 1946). 1123). 1949.) şi îndeplineşte funcţia de secretar de redacţie. 1947. 6094).C. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler (Decretul nr. 1040. Israel) – absolvent al Liceului Evreiesc din Bucureşti. consilieră în centrala Ministerului Propagandei (1945-1946). partea I-a. 32 din 8 febr. 3293. Marton . p. după altele decedată în Bucureşti.1932 Bucureşti – 2005 Tel Aviv. 1036. nr. PELTZ. PERLEA. 1035. H. 1946. 5463-4. în paralel urmează Şcoala Sanitară. emigrează în 1972 în Israel. 190 din 19 august 1947.din 1947 controlor în cadrul D.R. 161 Vezi fişa ei matricolă penală de la penitenciarul Dumbrăveni la http://86.P. 116 . partea I-a.Of.+Pat++Pavel\Patrascanu+Elena/P2070574. cu referat de cercetare la fd.A.din 1947 inspector în cadrul D.P.C. 3707). în 1948 reîncadrat ca referent stagiar în centrala Ministerului Industriiilor (M. colaboratoare disciplinată a Securităţii. 12877). partea I-a. pp. PELTZ.Of. dar graţiată la 29 mai 1956.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. p.C. nr. iar în 1971.C.în 1948 numită director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. nr. C.E. PELTZ. nr.din 1947 controlor în cadrul D. după unele surse emigrată în Israel. 32 din 8 febr. fratele Elenei Ceauşescu. a M. Samoil .C. 1947.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale+-+detinuti+politici\P\P+04.. (M. inv. angajat în centrala M. între iunie 1948 şi febr.I.C. partea I-a. fiica lui Leon) – soţia lui Gheorghe (alias Gogu) Petrescu. PERLMUTTER. Stefania . nr. 10092).

însărcinat aducerea la îndeplinire a sentinţelor în simulacrul “Marele proces al trădării naţionale”. M.A. p. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. apoi director general al Direcţiei Generale a Editurilor. 1947.Of. după război colonel M. 2009: 184-5).A. 1046. Valeria . p. 250 din 27 oct.C. soţia lui Mihai Petruc.R. ministru adjunct al Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale (1952-1953) (numit prin Decretul Prezidiului M. 232 din 7 oct. 10092).Of. din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. nr.C.Of. partea I-a. 30 sept.I. nr. PLATZ. condamnat în perioada interbelică pentru spionaj în favoarea U. nr.E. 541 163 V.. după război funcţionară în centrala M.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. C. nr. 1949. 148 din 25 iunie 1941.C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 104 (solicitarea).N. 219 din 23 sept.Of.1043.1900 Podu Iloiaei. 1051. PINCAS.C. prenume ortografiat ocazional şi “Jaques”) (11. 15 din 19 ian.Of. – evreu originar din Basarabia. GOLDŞTEIN162) (n. inv. p. şeful Direcţiei Administrative a Ministerului Silviculturii (1948-1952) (M. al S. 334 din 19 septembrie 1952). 162 V. partea I-a.. Vapniarka şi Grosubova)..Of. Betty . directorul Editurii P. nr. Solman .R. nr. 8598). 1654-5). PICALSCHI. partea I-a.I. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. nr.din 1947 controlor în cadrul D. 642).A. Jiu. a M. (M.alias “Elena Cristescu”.C. I. după 1944 procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov. nr.M.Of. PETRESCU.P. 1048. 1947. cumnatul Ghizelei Vass (i. decorat ca pensionar prin Decretul nr.I.C. Prezenţa sa în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. al P.E. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. partea I-a.C.ilegalist (membru de partid din 1921. (M. 264 din 14 nov.I.251 din 30 ian. 36 din 14 febr. 16 din 20 ian. Alfred V. (viitoarea Ed. Direcţia Aviaţiei Civile. p.A. la Direcţia I. 1946 a ministrului Justiţiei (M. 1050.R. Difuzării Căreţii şi Presei. WEISSMAN) (1923-1967) .A. internat în perioada 1941-1944 în lagărele de muncă disciplinară de la Tg. 1946. partea I-a.C. 1949. Hary – menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. POENARU. 3660). Paul (n.R. Mayer . 1045. jud. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. a M.II. PETRUC. 1052. Iţic MENDELOVICI . anexa la dosarul nr. a M. iar apoi în 5 ani închisoare). în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Bod” (B. 658). 1053.Of. 97. 10.Of.Of. 10092).G. nr. partea I-a.Of. arestată în 1943 într-o casă conspirativă a ilegaliştilor.D. PINSLER. 803 din 21 dec. p..G. ilegalistă.C. PETROVAN. 1964 cu Medalia Muncii. a III-a. nr. 1947. nr. 1044.R. p. M. p.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. POPP.Of. 1047. Alfons (uneori ortografiat şi Pikalsky) – după război iniţial membru al C. partea I-a. PODOLEANU. Sabina (n. (M. PETROIANU. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr.E. 5728 din 19 ian. idem referatul de cercetare la fd.G. Albertina .I. 264 din 14 nov. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. 3293.S. fiul lui Litman şi Tauba. (M. 117 .E. Samuilă . p.S. 20 (5 iulie 1948): 7). partea I -a. Iaşi – 1972 Bucureşti) .din 1947 inspector în cadrul D.din 1947 controlor în cadrul D. p. decizia nr. 1949. 52 din 4 martie 1945. Felix . partea I-a. 1906 Bârlad) . nr. pp. PINCAS. nr. condamnată la moarte în ianuarie 1944 (sentinţa comutându-i-se ulterior în închisoare pe viaţă.832). 1055. 1945.e. ulterior secretar de stat responsabil cu industria alimentară în guvernul Dej. 1049. 163 1054. partea I-a. 31/1957. PETRICU. soţul Olgăi . 1946. nr. 1056. “Banca Economică” din Bucureşti).sora lui Ladislau Vass). p.în martie 1945 reîncadrat la Subsecretariatul de Stat al Aerului. 15 din 19 ian. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1946 în M. 21 din 25 ian. PITARU. când âncă nu îşi românizase numele . A. p. partea I-a. Idem v. 423 din 15 iul. 646). 1948. 8552). Jack (n. Politică).E. 1963.

(iniţial la sectorul Evidenţa Cadrelor şi Documentare). 1945. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. nr.1966 Iaşi) – după august 1944 membru al comitetului sanitar al Apărării Patriotice. nr. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. după alte surse Janoş Rab) (1904-1973) – general. p. Ioan (n.Of.1984) – membră de partid din 1938. Oigenstein. p.R. nr. dosar de cadre din 1954). 264 din 14 nov. nr. pozişie din care a participat la coordonarea reformei sectorului sanitar din ţară. 1919) – activistă a secţiei Propagandă-Agitaţie a C. p. partea I-a. 35 din 11 febr.R.D.C.I. Iacob .după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. Paul (n. Huşi/Vaslui – 16. 662.controlor la D. conferenţiar la catedra de organizare sanitară a I.XII.E. nr. 9712.M. M. 1061. din 1957) şi mama Ilincăi (căs. şeful Direcţei Policlinici şi Spitale (1948-1952). p.Of. POPPER. nr. PRISICEANU.Of. (110/1955). Artur (fratele compozitorului Laurenţiu Profeta?) – din 1947 inginer specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1949. 2729.S. partea I -a. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952).. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. PRATSCHER. membru de partid din 1945. nr. 1058. în M. p.G. partea I-a. nr. nr. 76 din 30 martie 1946.E. Burcă 2007: 13) (dosar P/167 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1065. partea I-a. 168 din 18 iulie 1941.1912 – 14. decorată în 1971 cu ordinul “Steaua R.1908 Fălciu.Of. 16 din 20 ian.Of.C.R. 252 din 3 nov.C. Adrian Năstase (recăsătorit în 1985 cu Dana. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Ecaterina (zisă Kati) (n. a M. Eva. 1945. 7234. Bucureşti. 1066. clasa a II-a. 1947. nume schimbat în 1945164) (15. în anii ’70. 1945.C. p.1057.Of. p. 5/1944/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. 1214). apoi.C. 4384.F. 1064. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Pinchas Solomonovici. după război activistă de partid. 1063. n.II. 267 din 21 nov. PREOTEASA. p. p. 10200. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. RAB. director medical în centrala ministerului (1945-1948). membru în conducerea C. 10092).C. “refugiat” în U. 1949. partea I-a.C.Of.R. 1949. a fost soţia fostului ministru de externe Grigore Preoteasa (decedat în accidentul aviatic din U.Of. PROFETA. partea Ia.R. (1948-1951). nr. partea I-a. până în anii ’70. Marcel Maximilian (1895 – 1960 Bucureşti) – medic şi profesor. 1068. cumnatul lui Leonte Răutu (soţia sa. instructor al C.D. 16 din 20 ian. a fost sora lui Răutu). 1059.prima soţie. 4200).Of. p.C.Of.Of. p.S.R. nr. I.S. al P.R.S.S. din 1952 transferat la catedra omoloagă din Iaşi. p. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Josefina – după război şefă de birou. M. fiica fostului ministru al Agriculturii şi ambasador în China Angelo Miculescu).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. în prezent Bartolomeu) . iar din martie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor (ulterior şi Informaţiilor) (M. partea I-a. PRUTEANU. PROPPER. Ivan Stepanovici RAB. al P. inspector general sanitar în Ministerul Sănătăţii (1944-1945).C. 1948. nr. apoi al F. 1062. SINGER) (2. partea I-a. Rudolf – după război referent la Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. PRESSER. 112 din 17 mai 1948. 3001). nr.S.Of. 28 sept.XII. tatăl filologului George Pruteanu (1947-2008) (Brătescu 2007: 251-3. 115196 din 14 nov. 662). partea I-a.. membru P. partea I-a. 7151).R.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. 1067.I.M. în 1940. M. 183 din 14 aug. FEHER) (n. Adalbert .Of. a politicianului P. 845). 3705). partea I-a. p. 26 din 2 febr. respectiv aprobarea schimbării numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. PRAGER. 118 . PROTOPOPESCU. fond 495 (“România”). 95 din 22 aprilie 1948. p. 76 din 31 martie 1948. 1945 în M. 164 Vezi dosarul nr. 1060. Alexandru . Honora .E.. nr. 184 din 13 august 1947. Eti (n. al P. POPPEL. partea I-a..

decorată prin Decretul nr.Of. partea I-a. B. Şomuz – din 1945 şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (M. RACHMAN. 2). RAB. M. M. nr. nr. 11/1954). Emeric – în mai 1945 angajat ca translator-şef în centrala Ministerului Propagandei. 225. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a.php. Eugen-Constantin (n. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 206 din 1 sept. sublt. p. radiat din registre laolaltă cu ceilalţi rezervişti evrei în 1940167. Alexandru (fiul lui Martin şi Paula) (n.Of. ulterior directorul Institutului de Istorie Militară din Bucureşti. al P. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. în acelaşi an este delegat şef al Direcţiei Generale a Redevenţelor şi Impozitelor Miniere în acelaşi minister (M. 1076. partea I-a. S.%20Rab%20-%20Razus/Rado%20Alexandru/index. nr. 1123). partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1070. 7817).Of.N. 1189. nr. în anii ’50. 1 din 1 ian.decorat prin Decretul nr.C. RADIAN.R. în anii ’50 director adjunct al întreprinderii “Româno-Export” a Ministerului Comerţului Exterior. Felicia (verişoară cu fiicele lui L. p.1980) – sora Stelei Moghioroş. 2137. Gita Iakovlevna (11. din 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. iar apoi general adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor. apoi ambasador la Moscova. la http://www. 1947. 32 din 8 febr. revenit în ţară în 1944. 119 din 28 mai 1947. 168 V. 1964 cu Medalia Muncii. p.. 284 din 8 dec. 803 din 21 dec.R. Tismăneanu166). 225. RADO. RADIAN. RACHMISTRIUC. dosar nr.M. ulterior promovat inspector. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.VI. 8).1910 – 17. sub numele Barbu pentru scurt timp şefa Secţiei Internaţionale a C. cu referat de cercetare la fd.1905 Reşiţa) – fost patron de fabrică. nr.până în febr.inv. p. 1071. fond 495 (“România”).Ap. reîncadrat în 1945. 24 febr. Tutova) – în 1948 era referent-şef la Oficiul de Studii al Ministerului Minelor şi Petrolului (M. M. 61 din 21 martie 1946. fiica sa şi a Evei.Of. membră de partid din oct.1944. 17. Solomovici 2004: 283. 42 din 20 febr. Ioniţoiu 2000:IX)168. incinerată la Bucureşti. Alexandru . 803 din 21 dec. nr. M.C. 5123.Of. 4540). unde s-a căsătorit cu David Wizman. RADO. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. 1073. Răutu). inv. fişa matricolă penală la http://86. partea I-a.Of. al P.Of. nr. articolul său consacrat Ghizelei Vass. RADOŞOVEŢKAIA.125. 1946. p. partea I-a.Of. RABINOVICI.contributors. 1912 Griviţa. 1941. nr. Varga 2003a: 664-5. 2595).R.) de artilerie.Of.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2001. Liana – ambasadoare în Senegal în anii ’60. 1948.Of.C. anexa la dosarul nr.XII. nr. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. RADO. p.P. ambii stabilindu-se câţiva ani mai târziu în Olanda. eliberat în 1968 (Andreescu. 1949. V.C. 1964 cu Medalia Muncii. al P. partea I-a. 1072. partea I-a. şeful serviciului de cadre din M. 107 din 15 mai 1945. 121 din 31 mai 1945. M. partea I-a. p. V. doc. 9855). Pinhas . 33/1958. 1947. 34 din 10 febr.ro/politicadoctrine/cine-a-fost-ghizela-vass-despre-dosare-intrigi-si-anchete/. partea a 2-a. 1480. Ivan . nr. M.R. pentru scurt timp ministru adjunct al Construcţiilor.Of.. partea I-a. 3905. p.P.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. membru de partid din 1944. nr. 1078. 256 din 5 nov. I. 4255. 10860. inculpat şi condamnat alături de alţi evrei funcţionari în comerţul exterior în 1961 pentru subminarea economiei naţionale.Of. (1950-1953). 1351). (r. apoi înalt funcţionar în Ministerul Comerţului Exterior şi autoare a diverse articole în revista Probleme Economice (dosar la secţia Relaţii Externe a C. 167 V.VIII. III-a165. în care şi menţiunea Mariei Rab. 282 din 5 dec. (cf. dosar nr. 1947. nr. 119 . 1949. M. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M.R. Nastasă.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. după război numit preşedinte al Oficiului Industrial al Bumbacului. 3293.17. 1074. a emigrat la începutul anilor ‘70 în Israel. 1077. nr. 1069. Maria (1915-1976) – sora lui Ioan Rab şi cumnata lui Leonte Răutu. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. C. ulterior activistă a secţiei Propagandă şi Agitaţiei 165 166 cu dosar de cadre la secţia Economică a C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. p. nr. RISDORFER) (n. 1075. nr. p. inv.C.C.

sociolog. C. 5.S. 4058 din 21 ian. director al serviciului de cadre al PCR (1945-1948).R. (1945-1952) şi supleant al Biroului Politic (1948-1952). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. RAICU.com/doc/35654729/Petre-Pandrea-Calugarul-Alb).R. om politic.G. p. 1084. preşedinte al Comitetului pentru Normarea şi Repartizarea Combustibililor (1949-1950). nr.P. (din 1948). nr. (1958-1961). 63). director al Institutului de Psihologie al Academiei R. RABINOVICI169) (n. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. 7234). dosar nr. 1945. 52 din 4 martie 1945.F. 4696).Of. 189 din 17 aug.Of. fost ilegalist. partea I-a. partea I-a). nr. 169 170 V. pp.I. Iosif (n.1952) – evreu maghiarofon. inv. 225. 10 iunie 1908 Buzău) . H. 120 .R.. al P.VIII. REICHENBERG) . membru al Comisiei Controlului de Partid (1945-1952).R.I.S.R. p.A. 1079.I. nr. Pamfil Şeicaru susţinea că mama lui Ralea s-ar fi numit de fapt „Angelica Kaufmann” (informaţie îndoielnică în opinia lui Petre Pandrea (în Călugărul alb.P. 26 din 1 febr. Marcus Ralian A. al P. nr. 58 din 11 martie 1947. RALIAN. 1083. 1841). 175 din 31 iulie 1948. partea I-a.Of. inv. 169 din 24 ian. Jozsef RANGECZ. partea I-a. Mişu” (în Kuller 2008a: 452).Of. 1654-5) 1081. co-director la Viaţa românească (19441946). membru titular al noii Academii a R.M. internat la Târgu Jiu în timpul războiului. 995. Desideriu (n. 704. include intrarea „Ralea. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. RAICU. 21).” clasa II-a. apoi prim adjunct al şefului Serviciului Special de Informaţii (1947-1948).. 225.1896 Bucureşti (după alte surse la Huşi) – 17.” clasa I-a. decizia nr.scribd. al P.M. membru supleant al B.IX.C. 30 din 6 febr.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.IX. vicepreşedinte al Prezidiului M. 115 -21). Melania (n. 6. 148 din 30 iunie 1948.P. 1082. 1080. V.R. contributor marcant la propaganda regimului stalinist (a se vedea lucrările Caracterul antiuman şi antiştiinţific al psihologiei burgheze americane (1954). ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1948. dosar nr. RADOVICI.C. 1948. RALLIŢEANU. fond 495 (“România”). 1085.în martie 1945 reîncadrat la D.N. 1947.E. 1945. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (12/1954). p. partea I-a.R. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. C. dosar nr.Of.R. nr. Herşcovici) (n.P. 25 din 1 febr. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 753). preşedinte al Comisiei Naţionale pentru UNESCO (1961-1964). Mihai171 (fiul lui Dumitru Ralea şi al Ecaterinei Botezatu [sic]. (?!) RALEA. Marius (n. 81 din 7 apr.VI.. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. p. după august 1944 ministru al Artelor (martie 1945 – august 1946). Arad – 1. nr. instrument al agresiunii imperialiste (1954)). partea I-a. nr.V. Decretul Regal nr. zis “Mişu”) (1. în 1949 referentă în cadrul secţiei la serviciul Biblioteca şi Arhiva Presei (A.C. şeful catedrei de psihologie la Universitatea Bucureşti.Of. ff. în 1947 numit de conducerea C. p. fiul Elisabetei) (7. deputat de Timiş în Marea Adunare Naţională. partea I-a.C.1921 Galaţi) – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (M.Of. nr.A. fd. diplomat. în 1948 transferat ca secretar de presă la Direcţia Legislaţie şi Presă a Ministerului Industriei (M. 1948 a ministrului Justiţiei în M. fond 495 (“România”). p.a C.X. partea I -a. Mişu – în 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. 51/1949. ministru plenipotenţiar la Legaţia României de la Washington (1946-1948). 6292). Micu (n.R.1917 Galaţi) – după război specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.1904 Olari.funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (1945-1947) (M. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 36 în versiunea online de la adre sa http://www.P. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. sau “Războiul psihologic”.C.Of.C. (1948-1952). 1945 în M. partea I-a.1964 Berlin) – filosof. 184 din 13 august 1947. REITMAN170) (n. p. p.B. RANGHEŢ. psiholog. 5465). I-a. al P. nr. după război membru al C. 171 George Manu (alias „Testis Dacicus”) îl identifică „de origine bulgară şi evreiască” (2011: 162).N. iar inventarul de fişe bibliografice al C.Of. partea I-a. secţia Propagandă şi Agitaţie.

C. nr. la Direcţia Presă (M. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. ilegalistă. în Biroul Consiliului Mondial al Păcii. 93579 din 11 oct. al U. partea I-a. 1091.controlor (1947-1948).R. fiind demobilizată abia în 1947). 114). incinerată la crematoriul Cenuşa. RĂDULESCU. dosar nr. 5463-4). nr.K. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 225. după 1944 secretar regional de partid în Ardeal. Cenad (atunci) Ungaria – d.VI. RAPAPORT. (1955-1958). RĂDULESCU. Semerland . 144 din 25 iunie 1948.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.R. 1947 în M. Leon (n. 266 din 17 nov. III-a şi în 1964 cu “Steaua R. Bucureşti) – fostă muncitoare şi ziaristă mediocră la un ziar în limba maghiară din Arad. 1092. între 1952 şi 1958. în cercul unor poeţi evrei avangardişti. prietenă şi protectoare a Anei Blandiana.V.C. membru P. 6781.Of. Ilon(k)a PAPP) (n.soţia lui Iosif Rangheţ. p. 173 din 31 iulie 1947.D. 1949. a M. Macău. RAPAPORT. când a fost exclusă din P. 759).C. timp de aproape două decenii (’60-’80) secretar general al Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii şi reprezentant al R. refugiată împreună cu soţul ei în URSS în 1941-1944 (perioadă în care este avansată până la gradul de colonel N. 1093. pp. p. 121 .D.d.C. partea I-a. recrutată de N.E. Grigore Răceanu.Of. al P. dactilografă în capitală în perioada interbelică. nr.I. Ştefan – la sfârşitul anilor ’40 director adjunct în cadrul Direcţiei Generale C. partea I-a. din 1949 referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.R. inv. nr. decorată de autorităţile comuniste în 1949 cu ordinul Apărarea Patriei cls.M. în Transnistria.R.R. vicepreşedinte al C.R.1086. revenită în ţară în 1944.D. a M. reabilitată în 1964. 21. 148 din 30 iunie 1948. 662). (M.Of.M. partea I-a. redactor la Graiul Nou (cotidianul de limbă română al Armatei Roşii) (1944-1947).F.I. 27 nov. iar apoi promovat inspector în cadrul D. cu ordinul “23 August” cls. după naţionalizare. 1948. BT) – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. RĂCEANU. ajunsă în Bucureşti în timpul adolescenţei. în lotul “fracţioniştilor”. de la care a preluat numele.V. nr. 7344). nr. partea I-a. partea I-a.Of.Of. 644).1981. Leon BARAT) (n. apoi activă în domeniul comerţului exterior în mandatul ministerial al lui Gogu Rădulescu. 1947. unul din semnatarii “Scrisorii celor 6” din 1989). nr.1909 Roznov. M. 1914 Dangeni. 240 din 17 oct. 205 din 4 sept. p. partea I-a. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al fabricii de postav din Buhuşi (M. din 1927. (M. jud. a Ministerului Comunicaţiilor (M. Ileana (n.K.D. decizia nr.R. 1948. 264 din 14 nov. nr. colaboratoare la Cuvântul liber (1935-1936). p. p.S. partea I-a.R. iniţial ca director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 3. 1095.VIII. decorată în 1981.Of. Neamţ – 21. fond 495 (“România”).P.din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. apoi la Viaţa capitalei (1947-1948). 10174). membru supleant al C.Of. 1088. în paralel publicistă şi scriitoare mediocră. 45 din 24 febr.C. al P. al U. III-a.G. RANGHEŢ. ca pensionară. 1087.C. (103/1953).Of. 10092). inv. RĂDULESCU. p. p. RASNOVIESCHI.C. mort în lagărul de la Râbniţa.F. Aurel – în 1947 contabil în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. nr.Of.” cls. 1089..F. 9340). iar tatăl adoptiv.R. 1947. Sanda (n. p. ulterior ca membru în conducerea ILEXIM. 1938). Roland .G. 1094.V. partea I-a. RUDICH) (25. 1947. 1949. Max. 1090.Of. fond 495 (“România”). B. Solo . 225. condamnat la moarte ca “trădător” în primăvara lui 1989 (tatăl natural al acestuia a fost Andrei Bernath. mama diplomatului Mircea Răceanu. partea I-a.în 1948.IX1909 com. dosar nr. 15 din 19 ian.1982 Bucureşti) (fiica lui Isac şi Maria Rudich) – soţia demnitarului comunist Gheorghe (zis Gogu) Rădulescu (căs.I. RAUSCHER. dactilografă la Comisia Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Artelor (din martie 1945). nr. 16 din 20 ian..E. Dorina (n. membru al C.C. (din 1948). Sandala VEINBERG) . RAUŞER. 5360).C.C. 1626.

apoi cu diverse alte funcţii. 1947 (M. 1947. RĂUTU. şef adjunct (19451948) şi apoi şef (1948-1956) al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. soţul acesteia.I. 45. dobândeşte cetăţenia sovietică şi serveşte chiar ca deputat în Sovietul Suprem Ucrainean până la 22 iunie 1941.S.R.D. 253 din 1 nov. Bădeni nr. Leonte (n.S. când este marginalizat urmare a scandalului pe marginea emigrării fiicei sale Elena.M. preşedinte al Consiliului de Conducere şi rector al Academiei de Ştiinţe Social-Politice “Ştefan Gheorghiu” (1972-1981. şeful catedrei de marxism-leninism la Universitatea Bucureşti (devenită “C. 36 din 12 febr. 1-21 martie 2005. (1948-1984. este director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană şi director al Fundaţiei ARTEXPO.1096.M.R. ilegalist. 3 septembrie 1943 la Karaganda (în prezent în Kazahstan) şi al publicistului Andrei Oişteanu (n. colegă de clasă la fostul Liceu Nr.” clasa I-a (1980) ş.III. infra)./P. p. din 1929).T. decorat. în timpul ceremoniei cântându-se Internaţionala (în 1993!)174. 1117. ca supleant între 1958 şi 1960).P. v.R. al P.C.M.S. titlul “Erou al Muncii Socialiste” şi medalia de aur “Secera şi ciocanul” (1964). în 1940. nr. Silviculturii şi Apelor) până la pensionare. Mikhail Nikolaievici Oigenstein. Industriei Alimentare. al P. membru al Biroului Organizatoric (1950-1954).Ex.C.  cealaltă fiică a lui Răutu.R.C. inter alia. Elena (zisă “Lena”.E.M.R.Of. membru P. 174 http://tismaneanu. 226 (1026). în Forţele Armate. membru în comitetul de redacţie la Scânteia (1945-1948).R.d. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I-a (1974). Comerţului Interior şi respectiv Industriei Alimentare (reorganizat în 1973 al Agriculturii. Bucureşti). nr.C. Mihail Oişteanu (n.R. deputat M.” (2006: 46). ordinul “Steaua R. 6590 din 22 ian.R.  sora lui Leonte Răutu. inv. în 1950.  Fratele lui Leonte. supleant al Biroului Politic (1955-1965). 2066 din 20 oct. fugit în U. este profesoară la Universitatea Naţională de Artă Bucureşti.C. al Comitetului Executiv (1965-1974) şi al C. 1097. decorat cu ordinul Muncii clasa I-a (1948). p. 18 septembrie 1948. cu grad de locotenent-colonel. Tismăneanu). iar succesiv reorganizării. membru al Secretariatului (1965-1969). 9763). este tatăl lui Valery Oişteanu (n.S.a. fond 495 (“România”). 1946 în M. 1946.R. 225. ambasador la Moscova şi respectiv director al Institutului de Istorie Militară din Bucureşti în perioada comunistă.. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (19691972). secretar general (1960-1964) şi apoi ministru adjunct la Ministerul Comerţului Exterior (1964-1969).1910 Fălticeni – 1993 Bucureşti) – cf. după august 1944: membru C.C.C..C.. în 1978. pe str. ordinul “Victoria socialismului” (1971).R.A.) Oroveanu. Iacob (n. nr. cu Nicu Ceauşescu şi V. actual “Jean Monnet”.1915 Galaţi . dosar nr. general de Armată.wordpress.  prima fiică a lui Leonte Răutu. Lev Nikolaievici OIGENSTEIN) (28.R.P.A. prin Decretul regal nr.II. A se vedea însă şi decizia nr. ordinul “Steaua R. partea I-a. p. Facultatea Istoria şi Teoria Artei. şeful Secţiei de Verificări a C. 173 Vezi şi un material care îii este dedicat cu prilej aniversar în Realitatea Evreiască.173.C. şef al Direcţiei Propagandă şi Cultură a C. RĂUTU. Anca (căs.S.669 din 12 mai 1947 a ministrului Justiţiei. din 1931 (în U. căsătorit cu Bella Iosovici (originară din Cernăuţi). “principalul ideolog al P. raportului C.d. al P. zis “Mişa”). s-a căsătorit cu Ivan (alias Ioan) Rab.com/2009/06/13/un-portret-necrutator-sorin-lavric-despre-dictatorul-ideologic-leonte-rautu/ 122 . căsătorită cu inginerul de sunet 172 172 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr.Of. (mandate succesive 1948-1985). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P.C.1) – înalt funcţionar timp de decenii la ministerele Industriei şi Comerţului. născuta Eva Isaakovna Oigenstein.nov.P. 24.R. 7. partea I-a.C. (1956-1965). 2006.N.”.” clasa I-a (1960). ŞMILOVICI ) (3. (1974-1981). Mihai Oroveanu. 85). Bucureşti) (a locuit în Bucureşti. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Intr. în 1980 cu “Steaua R. ale C. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.R. ulterior angajat şi chiar şef al Serviciului Tehnic al F. Parhon”) (din 1949).

Zalman . partea I-a. p. în mai 1945 promovat şef de secţie (M. p.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.R. 1102. apoi se stabilise în SUA şi se căsătorise cu Richard Schapp. REGENSTREICH.A. 1966). 1982). Mirodan). 176 V. inv. căs. 1099.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-romaniadiscutata-in-congresul-american/. 972 din 8 dec. partea I-a.I. nr. p. cuplul Andrei şi Elena Coler (fapt realizat la sfârşitul anului 1982176). în 1982. din 1975. 6292). nr.din 1945 şef de birou tehnic la D. 221-223. traducere parţială disponibilă şi la http://arhivaromaneasca. Inului şi Cânepei. 1629). 123 . ulterior membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. House of Representatives.A. Ero(f)tei – funcţionar în cadrul Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60. fond 495 (“România”).C. în 1947 numit de conducerea C.I. a depus împreună cu soţul ei o cerere de emigrare din România. urmare a unui veritabil scandal diplomatic. Boris – după august 1944 încadrat ca şef de birou în centrala Ministerului Propagandei Naţionale. partea I-a. ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1935. nr. nr. partea I-a. RĂUTU. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni. al P. după război deputat M. REICHER.C. partea I-a. 225. 52 din 4 martie 1945. 3909). p. 1103. Natalia (n. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. fiica sa.. cel din urmă a intervenit inclusiv în faţa Subcomisiei pentru Comerţ a Camerei Reprezentanţilor SUA pentru a forţa pe cale diplomatică emigrarea părinţilor nurorii sale. 95 din 22 aprilie 1948. 1947.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.: Government Printing Office.B. Andrei Coler este confundat frecvent cu lt-col. al Oficiului Industrial al Zahărului (M. Lazăr . 1949.I. nr.R” cls. Ştefan I.Of.a. Oscar (n. 1105. Niunea Iakovlevna REDEL. 7. 1988). 126 din 6 i unie 1947. fiul fostului guvernator de Pennsylvania şi ambasador american în Israel. 1654-5) 175 Autor al mai multor coloane sonore ale unor filme româneşti din anii ‚70. REICHMAN. 1107.Oszkar Redlinger) (n. (1950. s-a căsătorit cu Simion Babenco. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. pp. Mathilda . REINHORN.Of.1894) – fost ilegalist din Timişoara.R.G. 1982 (Washington. 1106.X.wordpress.P. p.Of.R. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. dosar nr. soţia lui Leonte Răutu) (n. 107 din 15 mai 1945. RÂPEANU. 287 din 11 dec.S. nr. 175 din 31 iulie 1948. Magdei Ursache. REDLINGHER. emigrase în Israel încă din 1977 (după o relaţie cu Al. p. kominternistă INCOMKA. 662). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. REICHER. între care şi „Mara”. soţia lui Răutu “n-a vorbit niciodata româneşte” (Ursache f.C. C. I. pentru care a cărui coloană sonoră i s-a decernat premiul A. REGMAN. Moritz .după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. activist de partid.A.C.S. Luminiţa. 1104. 1100. (1955-1960) şi al Comisiei de Control a Partidului (1960-1965).R.F. REICHER. lector la Şcoala Superioară de Partid “Ştefan Gheorghiu” în prima jumătatate a anilor ’50.Andrei Coler175 (fiul lui J(e)an Coler). nr. Hearings before the Subcommittee on Trade. Koller. 16 din 20 ian. 1098. D. cu Paula. Leon – în 1947 numit de ministrul Industriei membru în C.Of. 18 iulie 1912 Bălţi) – de formaţie farmacistă (cu studii în Belgia). 1101. cf. 1951).Of. b).din 1948 şef de serviciu în cadrul D. V-a (dosar R/40 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).N. July 1 and 13. 28.C. (1948-1952-?). fapt care ar fi contribuit la marginalizarea lui Leonte Răutu în 1981.N.C. comandant al penitenciarului Aiud între 1953 şi 1958. Milton Schapp. pp. Trude (n. Trudi Gertrude. partea I-a.Of.IV. 4534).Of. decorat prin Decretul nr.1924 Cernăuţi) . decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. 3706). fiica lui Andrei şi Elena Coler.

nr. fond 495 (“România”).III. şi a Comitetului Femeilor P. editură.N.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Paula .Of. partea I-a. achiziţii şi premiere (M. p. Uruguay) – poet şi prozator încă din perioada interbelică. RIEDER. RIEGLER.1895 Piatra Neamţ – 22.după război referent în administraţia centrală a C. M. nr. RELGIS. 1113.R. Tehnică a Ministerului Industriei (M. RIEGLER. (1960-1965). 643). 1949. 26 din 1 febr. 1120. nr. 753).. Beniamin (n. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947 (Solomovici 2001I: 195).G. posibilă relaţie de rudenie cu criticul cinematografic Bujor T. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. 1116. REISS. 125/1960. REISCHER.IX. pp.U.G. secţia Cancelarie – dosare anexe.A. 2341. RIVEN. 15 din 19 ian.Of. p. Dinu Emanoil . partea I-a. 264 din 14 nov. p.1987 Montevideo.după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 1121.C.C.VI. a M. 1122.A.B. partea I-a. 734). Gheza . Zoltan – din febr. 225. p. a M. 645). partea I-a. Rîpeanu (v.1108. din Ploieşti în anii ’50. ulterior deputată M. p.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 1949. RENNERT.C. partea I-a.F.E. nr.487 din 8 dec. partea I-a. 4. 1118. partea I-a. nr. RIEGLER.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.Of.1912 Corabia. între 1946 şi 1947 funcţionar în centrala Ministerului Artelor. inv. nr. Zoe (Adamescu) (1. partea I-a. p. 1947. 45 din 24 febr. inv. 170 din 26 iulie 1948. 10092). nr. Eisig SIEGLER) (2. Leibu . 131 din 8 iunie 1948.C. RIGANI. Avram Boer .Of. 1948 controlor în cadrul D. p.Of.Of. 419). RIEGLER. nr. Solomon . al P.. 1948. M. al P.R. C. 1654-5) 1114. 3293.C. ROSENBERG177) (n. Mauriciu . cu referat de cercetare la fd. 1949. decorată în 1963 cu Medalia Muncii. 52 din 4 martie 1945. 11098. RENYI. 9 di n 12 ian. decizia ministrului Justiţiei nr.după război membru P. (M.C. p. 292 din 20 dec. Bella – directoare în Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. 9219).I.în 1948 director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. 1110. 25 din 31 ian.D.M. 1117..1897 Piatra Neamţ) – din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. nr. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 2932) 1109.Of. p.Of. 1626). p. partea I-a. (1961-1965) şi vicepreşedintă a Consiliului Naţional al Femeilor şi membru C. 662). 1949. deputat de Prahova.Of. (M. 4).I. 241 din 22 oct. I.R. 6167. nr. p. 1111. RIESEL.Of. la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea.L. Bartolomei .R. membru al secţiei Literare a Comisiei ministeriale de lectură. Olt – 1980 Bucureşti) – preşedintă a Consiliului Regional A. REITMAN. partea I-a. dosar nr. 3904). 1119. 177 V. 4707). p. nr.Of. nr. Bibliogarie şi Ed.C. 1115.R.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie la D.S. 1112. până în iunie 1947. ăartea I -a.S.III. 16 din 20 ian. nr.. 1945. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. infra). Eugen (n. nr.S. doc. p. Leon .Of. partea I-a. C. 1945 în M. 15 din 19 ian.Of. RÂPEANU.C. p. inclusiv pentru nume. 124 .G. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 130 din 11 iunie 1947. partea I-a.din 1947 inspector în cadrul D. Emil – din octombrie 1945 secretar cultural I în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. 4968). în ianuarie 1949 numit director adjunct al Institutului de Documentare.Of. nr. anexa la dosarul nr.Of. 1945.E. 124. 1947. 1947. 78 din 2 aprilie 1948. nr. p.Of.I. partea I-a. nr. membru de partid. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.

Lionel (n. 225.din februarie 1949 referent administrativ în cadrul D. 1124. -col. p. zis şi “Dezideriu”. 94 din 19 apr. 1129. fond 495 (“România”). ROBAN. (fişă de cadre întocmită în 1955). S. 13.1912 – 28. fiul lui Şulem şi Hani (n. 1127. Iţcu . 2086).Of. în ian. membru de partid din 1931. după august 1944 general-maior (în 1949). / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. ROMAN. ROMAN. Ernest (în unele documente maghiarizat Ernö) NEULÄNDER)179 (7. 37 din 14 febr. dosar nr.Of. 1267). 253 din 1 nov. 125 .Of.I. p.C. Marin (n. după război colonel de Securitate. 1947 (M. 1947.Of.a. p. Cloşca şi Crişan” (în cadrul Armatei Roşii).C. 275 din 27 nov. inv..” prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. unde era student la Brno. dosar nr. p. 10496). decizia ministrului Justiţiei nr. dosar nr.X. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. 1133. 21. voluntar în Spania. M.din 1947 controlor economic în cadrul D. ROSENBERG178) (n. al P. 1949. Andrei (n. RUBINSTEIN) (n. în perioada ilegalistă ţesătoare la fabrica Minerva din Bucureşti şi conducătoarea Frontului Feminin (v.S. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. 178 179 V. 9763). 1126.C.XI.S. prin Decretul regal nr.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. ROMAN. p. ROLLER. în anii ’50 activistă a secţiei Relaţii Externe a C. după 1944 activistă a partidului.R.C. 1951). nr. nr. p. din 1924. Gustav (n. apoi controlor la Comitetul Controlului de Stat (1954 – anii ’60). a M. nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C.I.1913 Oradea – 11. 7 iunie 1920 Bucureşti) – după război inspector general adjunct în cadrul D. 737).R. 23/1954).Of.B. al P. decorată. Samuel)) (16. în cadrul Armatei Române după 23 august 1944. partea I-a. I. 4 din 5 ian. (1950. (M.1904-1982) (“Bondi”) – evreu maghiarofon. partea I-a. decizia nr. ROITMAN. prin Decretul nr. 322). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 1907. 40. Sara (n.V. 1947. 1125. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1130. Sara Markovna ZIGELBAUM. 3374. Şinca 2006: 392). 225. 158 din 12 iulie 1948.M.C. membru P.I. ROLLER. infra].evreu maghiarofon. HD) – în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei.P. 1949. 24 din 30 ian. 1131.C.1986) – soţia lui Mihail Roller [v. A fost avansat la gradul de general în 1948.C.R. nr.d. Dezsö GRÜN.G. 1948. al P. 7491). fiind însă trecut în rezervă în 1950. nr.1123. cu grad de maior. p. 1946.V. p.Of. Paula .C. partea I-a. partea I-a.Of.C. (11/1954). în 1933 este expulzat pentru activitate ilegală comunistă din Cehoslovacia.R.R. al P. devenind lt. inv. fond 495 (“România”).XI. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. decorat cu ordinul “Steaua R. în 1945 cu grad de maior. Simion – din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M.XII. 157 din 4 mai 1971. inv.1914 Petroşani. partea I-a. 5784. Isac . p. Jenia “Erna” Abramovna ROSMAN) (n. Eugenia (n. (dosar e anexe u. RODAN.C. 4085). nr.R.R. A. 2002). apoi Comitetului de Stat al Planificării. ROMAN. Valter (n. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. a M.M. de profesie zugrav. 1128. Maier LEIBOVICI) – în anii ’50 consilier superior în cadrul Direcţiei Asigurărilor Sociale de Stat. ROITBERG. în Forţele Armate. al P. cu dosar la secţia Economică a C. 1948 promovat inspector (M.E.C. partea I-a. nr. 302).E. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.616 din 11 martie 1947 în M. în unele documente interbelice ortografiat şi Zighlbaim) (16. şeful secţiei educaţie şi cultură în Divizia a 2-a de voluntari români “Horia. nr. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.G. Soroca) – ilegalistă.R. 1132.Of. fond 495 (“România”). 96 din 29 aprilie 1947. ca pensionară.C. partea I-a. A avut gradul de maior în războiul civil din Spania.1983 Bucureşti) . nr.C. ROBINSON. 225.346 din 16 aprilie 1946 în M. 2066 din 20 oct. 190 din 19 august 1947. partea I-a. (30/1956).

171. Cultură şi Propagandă (E. 1135. Rozentzweig” în calitate de “responsabil al secţiei culturale a PCR”. p. perioadă în care a îndeplinit funcţia de locţiitor politic al Marelui Stat Major). 1142. nr. 1949. 1139. 7491). 8461).Of. partea I-a. partea I-a.din 1947 controlor economic în cadrul D. în cadrul Ministerului de Interne în 1948. 1946. p.E. (1945-1949). 4534).C.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.E.P.R. Kuller 2008a: 322-3. directorul Editurii Politice (1964-1967. Gheorghe . 645).C. p.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Bernard . ministrul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1951-1953. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. (1953-1955.Of. 136 din 15 iunie 1948.Of. nr. ROSENFELD. după război membru în facţiunea separatistă din U. RORLICH. tatăl lui Petre Roman. ROSENFELD. al P. II-a. nr.E.I. partea I-a. (1945-1948. nr. David (zis “Dadu”. 1138.Of. 145 din 26 iunie 1948.D.C. ROSENBLAU. p. emigrat în Israel în 1961 (Solomovici 2001I: 385. p. implicat în alegerea lui Moses Rosen ca rabin-şef după refugierea lui Alexandru Şafran. p. cu ordinul Muncii clasa I la împlinirea a 50 de ani în 1963 (Decretul nr. 34 din 10 febr.din 1947 inspector economic în cadrul D. partea I-a.) (1945-1948).S. 276 din 28 nov. 1141. 1136. 1949. respectiv în 1967-1968 cu grad de conferenţiar la catedra de socialism ştiinţific). 126 din 6 iunie 1947. ROSEN. Silistra – după război şefă de birou în cadrul Direcţiei Speciale O. p. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr.Of. 190 din 19 august 1947. chiar şef de catedră între 1953 şi 1955.. nr.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. a Ministerului Propagandei/Informaţiilor. 2001II: 104 şi 2003: 138-9. facilitând formarea C. ROSENBERG. I-a. p.Of. până în iunie 1948. nr. în timpul războiului activ în Centrala Evreilor. coordonatorul reorganizării Siguranţei ca D.N.P.T. nr.Of. fiul lui Leopold Armin şi Reghina (Riva)) (1907-1966) – avocat. (M.G.Of. 295 din 20 dec. al C. ROSENBERG.C.E. fiind reabilitat în 1964).R. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M.B. partea I-a. 15 din 19 ian.P.C. 1143. ROSENKRANTZ. 222 din 29 sept.Of.. Bela – fost sionist. 1134. 1947 (M. 1137.R. partea I-a. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. a M.după război. în anii ’70 preşedintele secţiei de Ştiinţe Politice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu”. 11282). nr. 16 din 20 ian. 145. 1968-1983). Iuliu .din februarie 1949 tehnician la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. Martin .D. p. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.G. membru în colegiul de redacţie de la Scânteia (1946). 26 din 1 febr.I.Of. 10534). 1947. Samoil .după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. partea Ia.Of. 5386). 1144. partea I-a. 1145.C. ROSENBERG. 115).E. 662). la sfârşitul anilor ’40. Lupu . nr. verificat în 1958 (Solomovici 2004: 108.D.S.E. primul premier al României după decembrie 1989. ROSENBERG.C. ROSENBERG. 1947. apoi membru al C. Rosen 1990: passim). membru al C. 1189). transformată ulterior în Direcţia Superioară Politică a Armatei (1948-1950. 1949. apoi cu aceeaşi funcţie la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. Samuel . Moise . partea I-a. 126 . decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Henry . demisionează în dec.G. 748). 5142). când este destituit. a M. 1140. nr. membru al Prezidiului U.şeful Direcţiei Propagandă din Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie. p.E.C. în anii ’50 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor. p. 111. cadru didactic la Universitatea P.R. partea I-a. profesor de economie politică la I. (M.deputat supleant de Botoşani. Sandu Tiller menţionează într-o evocare un avocat “D. ROSENBAUM. 1947. fostul activist al secţiei Cadre a C. 1963). partea I-a. 614 din 9 oct. (1965-1983).

p.E. nr. condamnat în 1961. nr. partea I-a. partea I-a. nr. p. 1151. nr.după război secretară de presă grad I. Nona . p. 1148.Of. nr.E.Of. procuror militar (unul din acuzatorii “lotului Pătrăşcanu”) (19481954. 1907. Rudolf (uneori ortografiat eronat Rossman) – colonel jurist. nr. nr. ulterior la Curtea Supremă de Justiţie a R. 264 din 14 nov. A. Flondoreni) – director şi membru al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) începând cu 1956 . 1147. partea I-a. 4946). 1152.Of. 24 din 30 ian. Aurel .Of. inculpat pentru sabotaj în dosarul Prodexport-Italia.1146. 4707. a M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. ROSINGER. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. în 1948 îndeplinind şi funcţia de preşdinte al comisiei de examinare a asesorilor populari). Moise (n. respectiv translatoare interpretă- şefă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. ulterior în centrala aceluiaşi minister. p. nr. Nastasă.). partea I-a. eliberat în 1968 din penitenciarul de la Aiud (Solomovici 2004: 281-2.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Iacob .după război referent în administraţia centrală a C. la Direcţia Presă.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1158. etc. partea I-a.până la 15 iulie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p. partea I-a. 1154. timp de peste două decenii (cu un intermezzo ca ministru adjunct al Justiţiei în anii ’60). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Iacob . nr. a M. 1949.Of.R. p. 803 din 21 dec. Iulius . p. nr. 199 din 23 august 1941. 256 din 5 nov.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 1949. Kuller 2008a: 453. partea I-a. 127 .I.din 1947 controlor economic în cadrul D. p. 200 din 1 sept. 644).I. Ignatz . 269 din 20 nov. nr. (15/1962) (v.P.R.R. apoi judecător la Tribunalul Suprem. al P. 1947. 4968). 5687).P. 738. nr. 9858. ROSENTHAL. Lupu Mindirigiu 1999 apud Solomovici 2003: 379). (M. 645). Amalia . 130 din 11 iunie 1947. ROZENBERG.Of. p.G. 1157. M. Debora . 3904).C. Adalbert (Alfred) – ilegalist. ROSENTHAL. 1947. consilier la Curtea de Apel Bucureşti (1947-1948).Of. p. 15 din 19 ian.Of. 423 din 15 iul. în mandatul lui Mihail Ralea. p.Of. 7950). 1948. ROSENZWEIG. ROSMAN.S. ROSNER..I. partea I-a. p. p. Sofia . în 1942 internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. nr.C. 1963.C. M. partea I-a. 154 din 7 iulie 1948. după război director al firmei de stat “Româno-Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. ROSENZWEIG. 1156. Solomovici 2004: 217. ROSMAN.C. 1150.C.din 1947 controlor în cadrul D. 1155.Of. 10092). cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a.C. Jacob – consilier financiar la Legaţia României de la Washington după război. (M. 10290. ROSENTZVEIG. 190 din 19 august 1947. partea I-a.G. 15 din 19 ian. responsabil cu cenzura publicaţiilor centrale (Corobca 2008c. 1947. din 1948 promovat inspector şi detaşat în teritoriu în judeţul Tulcea (M. până în iunie 1947. 1149. ROŞCA.B. ROSENTHAL. partea I-a. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 1964 cu Medalia Muncii. 1947.A. 107 din 15 mai 1945. 7491). reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Varga 2003a: 664-5. Ioniţoiu 2000:IX). 1153. 131 din 8 iunie 1948.Of. M. nr. Andreescu. ROSENTHAL.Of. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. şi Deletant 1999: 248. M. partea I-a. Z.

956).125. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 33 din 10 febr.X. 111 din 15 mai 1948. ROTMAN. p. 1161. S. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.OF.%20Rosa%20-%20Rytir/Rozei%20Aurel/index. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. partea I-a. consacrându-se ulterior profesiei sale (v. 1945.C. partea I-a. În M.Of. nr. .Of. 229 din 4 oct. 1947. 1949. 1168. partea I-a. în 1948 reîncadrată ca dactilografă-şefă (M. 1910. 209. ROTH. când va fi demis şi exclus din partid.Of. p. M. 79. ROZENSCI. ROTTMAN.A. după război şef de direcţie în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. 26 din 1 febr. 1164. p. 1947. 1160. 1948. 187 din 14 august 1946. partea I-a. partea I-a. ROTH. 1014). Marcel (n. după război şef de sector în Comisia Controlului de Stat între 1945 şi 1953. partea I -a. David (n. ROTMAN. nr. 9040.E. 1169. Aurel ROSENBERG. tatăl istoricului Liviu Rotman (Kuller 2008a: 325). p. p. 1945 a ministrului Justiţiei (p ubl. 2971). a M. 4365). v. 175 din 31 iulie 1948. fiul lui Isidor şi Henrieta. 8971. 1947. Solomovici 2004: 594).. p. 1948.Of. M.Of.Of. Aurel (n. p. nr. 1171. nr. 158 din 12 iulie 1948. p. partea I-a. inginer geolog. 5785).X.. nr. 2.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Marcu (1905-1984) – după război inginer-şef la construirea Casei Scânteii. p.Of. 234 din 8 oct. 751). ulterior şeful sectorului Planificare şi respectiv director general adjunct la Canalul Dunăre – Marea Neagră. nr. nr. apoi director în cadrul Ministerului Construcţiilor.Of. ROZMAN. 236 din 16 oct. 11362). partea I-a.G.Of.Of. 644). partea I-a.076 din 10 august 1946 în M. decizia ministrului Justiţiei nr. Putna) (fiul lui Lazăr) – fost ilegalist (aflat în 1941 pe lista Siguranţei a “comuniştilor de categoria A”). 1172. 1945. partea I-a. partea I-a. Pantilimon . ROTMAN.Of. Rita – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.XI. nr. p. 35 din 13 febr. iunie-august 1948. emigrată în Israel în anii ’50. condamnat la moarte şi executat în 1952 pentru sabotaj şi diversionism182. ROTHENBERG.I. 8816. Românizarea numelui în baza deciziei nr. 1948. 299 din 29 dec. apoi al Direcţiei Planificare (din 1960).Of.17. nr. mai întâi al direcţiei Materiale de Construcţii (19551960). 182 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2003. 6292.Of. 7339). 188 din 15 august 1946. 180 180 181 V. nr. partea I-a. M. Marcel – în 1945 inspector general în centrala Ministerului Muncii (M.deputat de Neamţ. 8069). partea I-a. nr. Lucia – până în septembrie 1948 şefă de birou la D. ROZEI. 1166. Matilda . ROŞCA. p. 79 din 3 apr.C. nr. şi Levy 2002: 181-2. p.1910 Iaşi) – încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. . 1167. 1170. nr. ROTTER. 205 din 4 sept. 15 din 19 ian.din 1947 controlor în cadrul D. 1162. Lulu . p. 1163. botezat “Aureliu”181) (26.1952 Jilava) – ing. ROZEN ) (n.1159.Of. 1945. 1165. Viorica – din 1947 funcţionar în Ministerul Afacerilor Străine (apoi Externe). p. Löwinger.1907 Galaţi – 14. nr.C. (partea I B) nr. 1963. 8856).numit în mai 1948 de către Ministerul Sănătăţii membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor (prin ordin al ministrului Sănătăţii. 423 din 15 iul. partea I-a. p.I. membră a delegaţiei României la Conferinţa internaţionala privind problemele navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad. V.725 din 6 oct. căs. 128 . în acelaşi an numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. 102.php. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. Beatris – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. (M.E. ROTTMAN. M. ROZENTHAL.

Of. 1408/12. 34 din 10 febr. M. p. 1964 cu Medalia Muncii.C. nr. RUSSU. 751). partea I-a.2009.Of. 1174. ministru al Transporturilor [Rutiere. 129 .E. cu domiciliu obligatoriu în 1941 (v. Elisabeta – ilegalistă.. secţia Cancelarie – dosare anexe. RUNCAN. 12913).R. Amalia . 282 din 5 dec. Steluţa . RUFFEL. 1862). nr. 1949. Cecilia Elsa (probabil sora ministrului. nr. p.V. 1177. nr. p. Idel .Of. după război în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului (M. ca translator la Direcţia radio (M. p. 1941. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. timp de două decenii. v. 1182. partea I-a. D. “Romeo” Eugen (v. nr.R.B. apoi. 83 din 7 apr. Acaţiu (n. 4968).Of.Of. 225. 1964 cu Medalia Muncii. 24 august 1945.Of. după război deputată de Ialomiţa.după război referentă în administraţia centrală a C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. al P. 1947.Of. 19). SAIAH. partea I-a. 1181. 70 din 23 martie 1946. p.S. S. partea I-a. partea I-a. Bucureşti). v.05. M. doc. “Julieta” Runcan) (1915-2005.. 803 din 21 dec.1173. partea I-a.” cls. 71 din 183 Menţionat şi în memoriile lui Aurel Sergiu Marinescu. 1945. a reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul MJ nr.Of. cu referat de cercetare la Fd. A. 102 din 4 mai 1945.R. partea a 2-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. partea Ia. nr. M.P. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. al P. nr. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. SCHÄFER) – originar din Moldova.I. decorată prin Decretul nr.C. director adjunct în cadrul Ministerului Turismului.2009). 199 din 23 august 1941.S. nr.C. fond 495 (“România”). Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. PŞAIT) – în mai 1945 încadrată ca şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. în 1948 numită secretar al Legaţiei R. 1184.P. nr. a M. http://curentul. şi soţia..în perioada interbelică şofer. p. la Washington (M. Margit .] Navale şi Aeriene (1953-1955. 1176. 1946. 2666). Cimitirul evreiesc Giurgiului ) . partea I-a.Of. nr. 107 din 15 mai 1945. 290 din 14 dec. partea I-a.R. la Direcţia Culturală. p. partea I-a. 1914 Bihor) – ilegalist.C. Janeta Enta (15. 1189). considerat “necorespunzător postului” şi demis la 25 martie 1959183. 1178. 7817). RUKENSTEIN. RUDICH. 1183. p.Of.1884 . SAFER. p. nr. 803 din 21 dec. 353). 12877). 3293. C. Bucureşti. nr. (M.din 1947 inspector în cadrul D. 264 din 14 nov. Reimond .Of.A. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 14 din 18 ian. p. nr. 289 din 13 dec. Victor (n. 1947. 112 din 21 mai 1945. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.Of. 336 din 20. în dec. D.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1587. după august 1944 activist al secţiei Economice a C. SAFER.C.R.I.net/2010/01/18/prizonier-in-propria-tara-54/. p. p.P. fiul său şi al Agnetei/Julietei. SADOVEANU. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 10092). 1175.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. RUBINSTEIN. partea I-a. 4946).1973) – soţia lui Ştefan Gheorghiu. M.Of. emigrat în Israel. apoi a lui Panait Istrati (1916-1921).din ianuarie 1945 funcţionar comercial în centrala Ministerului Afacerilor Străine. ilegalistă din Brăila. 26 din 1 febr. SAFIR-MALTUS.G. nr. 131 din 8 iunie 1948. SABANOF. nr. apoi ministrul adjunct al noului Minister al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1957-1959). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 22/1956. inv. 1946.Of. 1947. secretar şi gardă de corp a lui Ştefan Foriş. nr. nr.R. partea I-a. în 1946 numită translator-şef şi transferată la Legaţia României din Londra (M. dosar nr. 4198. 1955-1957). aflat în 1941 pe lista de comunişti categoria A a Siguranţei.Of. 3903. 1180. a III-a. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. inv. anexa la dosarul nr. Lucia (n. supra) . nr. 1946 detaşată intern ca şefă de cabinet ministerial (M. Gheorghe (n.05. p. 1179. p. 3709 şi nr. partea Ia.C. decorat prin Decretul nr.

Ştefan (n. Alexandru .P. Tudor . V.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. SAPHIER. 216 din 17 sept. funcţionară într-un laborator de cercetare.I. partea I-a. SANIELEVICI. 250 din 27 oct.C.R. partea I-a. Alfred (n. partea I-a. Berthold . 803 din 21 dec. nr. (M.I. 1186.. ff. 10092).R. p. 22 sept.G. 15 din 19 ian. nr. deportată la Auschwitz şi Ravensbrück. 1194. nr. în Kuller 2008a: 454).P. 2 din 2 ian. din 1947 controlor în cadrul D.Of. SAVU. Alexandrina – din octombrie 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Învăţământului Public (. B.Of.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a.R. p.Of.I. 1185. 1947. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a (inventariat şi de C. partea I-a. 130 .C. partea I-a.M.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. SAUVARD. 1949. 1948. SATINOVER.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 1949. membru al organizaţiei de partid din minister (Fl. nr. 179 din 5 aug. 1193. 1196. Solomovici 2003: 55). Constantiniu 2003: 108.G. nr. SAND. Ignat .I. 803 din 21 dec. 19 din 23 ian. a M. co-autoare a mai multor publicaţii în domeniul cercetării farmacologice. partea I -a.C.IX. 1947. 2606.E.E.I. 536). 662). 5. 10 (12 apr. în M. a M. decizia nr. partea I-a.C. 1947.Of. 1948 a ministrului Justiţiei. (M.D. p. 1947 a ministrului Justiţiei. 1191. anchetată în 1952 alături de alţi “spanioli” şi “francezi”. D.A.Of. 1948. Sami .362 din 17 apr. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Întreprinderii locale Comăneşti de exploatare şi industrializare a lemnului.1923 Bucureşti) – din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p. nr. 1948. SALAMON.F.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.Of. 36. 662). membru de partid. în iunie 1952 prezentă în centrala M. nr. 1948). 5 -6). 642). absolvită. (1945-1948-?) (Şt.G.C.din noiembrie 1947 inspector în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1924 Gloduri. 10092). apoi cercetător la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti. 1188. p.C. p. 264 din 14 nov. 10496).S. nr. 16 din 20 ian.E. 146). Bacău) – după război controlor în cadrul D. 8551). nr. 1948. partea I-a. 1626. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. Sali .R. 1948. război membru de partid.E.E. 1949.Of. p.” clasa a V-a. 37.Of. a M. 1948.Of. 62/1955). SCHAPIRA ) (n. 640). 184 185 V. 429-30. p. (M.. 185 1198. cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (nr.din 1947 controlor în cadrul D. al P.108 din 26 febr.Of.Of.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. partea I-a. decizia nr. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 1197. în anii ’60 traducătoare la Ed.Of.G.A.E.R. 45 din 24 febr. p. 1964 cu ordinul”Steaua R.Of. decorată prin Decretul nr. cu fişă la secţia Economică a C. partea I-a. Nicu – în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Conservelor Alimentare (M. 7661). 1192. SASSU. SALPETER. 1948): 2). Andrei . 1187. F. 17. al P. 1190.R. partea I-a.R./U. a M. nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 275 din 27 nov.controlor (până în febr. 15 din 19 ian. nr. SAIOVICI. (dosare anexe 63/1955). 6474.C. Mihăilescu 2006: 380.E. p.C. nr.C. SANDU.I. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. revenită în ţară în 1950. M. (dosar 3/1958. SALAMON. SAPŞE. p. 1189.C. nr. pentru Literatură Universală (M.F. partea I-a.R.P. nr. 1195. 264 din 14 nov. SANIELEVICI. nr. p. Osias HERŞCOVICI184) (n.25 martie 1948.R. partea I-a. 16 din 20 ian. transferată ca activist al secţiei Gospodărie de Partid a C. Sanda – fostă infirmieră în războiul civil din Spania. p. p. cu Maurice. Rit(t)a – membru fondator şi apoi membru al Comitetului de Conducere al U. Max . 1949. căs.

a M. după unele surse Ignác (Andreescu. 131 . uneori chiar român (Gh. Stefan . B.C.S. Kuller 2008a: 425). SCHAPIRA.. fond 103. Norbert Goldhammer. C.1966.1908 – 12.I. (??) SĂLĂJAN.. SCHAIMAN. p. Gaston Marin într-un interviu acordat Laviniei Betea). sau respectiv solicitarea fiicei lui Săveanu.R. 240 din 17 oct.P. 1947. 225. al P. apoi şef de cadre la Institutul Central de Statistică. SĂVULESCU. partea I-a.IV. – organizaţia democrată. 4534).1983) – membru de partid din 1944.Of. unul din semnatarii186 în 1946 al unei sesizări de “antisemitism” generalizat în România.N.C.C. nr. apud Solomovici 2003: 42-5). 1177). 44. SCHÄCHTER. partea I-a. Levant 2007) SZILÁGYI) – membru de partid din 1939. dosar nr.G. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M..VIII.H. Oswald – rămas în 1940 în Cernăuţi după anexarea B.com/2010/10/flexible-ii. 9340). fond 495 (“România”). Paul Iscovici.E. Leontin (19.R. ff. după altele Leon (C. Bucureşti) (n. 126 din 6 iunie 1947. la http://varstapatru. 175 din 31 iulie 1948.H de către U. 26 din 1 febr. Lax. din dec. Mozesh . 127 din 3 iunie 1948. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (19461948) (M. Satu Mare – 28.. Em.B. jud. Aldea. ministru adjunct al Sănătăţii şi Prevederilor Sociale (1948).Z. 1201. nr. Marcel . SĂRĂŢEANU. 26. instrument major al P.C. inv. al P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Ellenbogen. imediat după război preşedinte al U. 8072. 1208. considerat de regulă maghiar. Simon SABETAY) (n. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M.R. în 1948 numit profesor de Organizarea Statului şi Organizare Judecătoreasca la Şcoala Juridică Populară de pe lângă Tribunalul Covurlui.1199.Of. partide care „au pornit recent campania electorală în alegerile din 19 noiembrie 1946 tot sub semnul antisemitismului” (A. F. şef al Marelui Stat Major al Armatei (1950-1954) şi apoi ministrul Forţelor Armate (1955-1966).după război membru al Contenciosului Ministerului Industriei şi Comerţului.C. 1206.M. revenit în România în 1946. căsătorit cu Ani.Of. identificată fără excepţie ca evreică în literatura de specialitate. înrolat în Armata Roşie în timpul războiului. 1947 transferat în cadrul serviciului ministerial de la Iaşi (M. “Sehter”.din 1947 controlor în cadrul D.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului.S. 204 din 5 sept. 375).din 1948 şef de serviciu în cadrul D. M. Otto – după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. partea I-a. Simion (n.Of. 753). SĂVEANU. sesizare adresată preşedintelui american Harry S. 28/1956187).blogspot. deputat de Sălaj. (pseudonimul publicistic al celui născut Moise ZELŢER) (1885-1970) – publicist. partea I-a.E.I.Of. 1947. 4848). Schnapp şi S. SCHNURER) – director general în cadrul Consiliului de Stat al Planificării în anii ’50 (cu dosar de cadre la secţia Economică a C.1913 Santău. 1200. 1202. nr. nr. 1-3. deşi ambele prenume indicate sunt de rezonanţă mai degrabă iudaică decât maghiară. partea I-a. p. 3).D.E. p.” clasa II-a. 186 Alături de M. p. 1947. nr. partea I-a. SCHÄCHTER. partea I-a. preşedinte al Comitetului pentru Verificarea Armatei. Truman şi catalogată de Solomovici ca un “oribil denunţ” (Rosen 1990: 87. SCHÄCHTER. 1207. dosar 997. SCHÄCHTER. 139. nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 372. p. Raul Rosel (n. Maxy.C. M. 1947. similar în Watts 2011: 177 n. 1203.C. fondator şi membru al C. al C. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M.III. p.R. p. Dubovits. I. inclus într-o listă de agenţi sovietici de istoricul Larry Watts (2011: 177 n. ulterior la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (Cajal şi Kuller 2004: 333) (dosar S/54 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. 6292) 1205.I. (M.N. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. în tentativa de comunizare a comunităţii evreieşti. respectiv “Şehter”) (14. Felix (ortografiat şi “Schehter”.C. nr. 3).VIII.R.1918 Bucureşti) . nr. 1204.VI. Solomovici 2003: 28.R. în 1952 procuror-şef al Parchetului Tribunalului Galaţi (Berindei. 280 din 3 dec.C. după război g-ral de armată (în 1959). ulterior emigrat în Israel (Trebici 2011). Lascăr Şaraga. 10664). 187 Vezi şi Horasangian 2001. ministru al Construcţiilor (1949-1950).C. Nastasă şi Varga 2003a: 20.Of.html. Sărăţeanu acuză refugierea „elementelor fasciste şi antisemite” după război în PNŢ şi PNL.

p.I. nr. partea I-a.Of. 1223. 15 din 19 ian. p.Of. 1221. 945). p. partea I-a.G. 15 din 19 ian. Iutta – după război membru al Contenciosului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.Of. 52 din 4 martie 1945. nr.). 143 din 24 iunie 1948. SCHÄFFER. partea I-a. partea I-a.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. Iosif .C.din februarie 1945 translator-interpret la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.1209. 1949. M. 4798). nr. 116 din 21 mai 1948.G. pp.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. M.G. Clara . M. 15 din 19 ian. p. la Direcţia I. SCHEWACH.C. 5785).C. urma să se (re)căsătorească peste 2 săptămâni). 125 din 1 iunie 1948. Iosif . partea I-a. a M.Of. 1213. 5332). C.C. 1214. 219 din 23 sept. 1225. SCHLESINGHER. 1220.în 1949 era referentă în Ministerul Învăţământului Public. nr.C. Nastasă şi Varga 2003b: 213-5). 1217. p. p.C. partea I-a. p. SCHILERU.1973 Bucureşti) – medicul personal al familiei Drăghici (anii ’50) şi apoi. Stefan . începând cu 1956. şi opinia lui Pacepa în Solomovici 2003: 278 ş.Of.Of. 641).C.Of. nr.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în D.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie a Ministerului Industriei (M. nr.1908 Buhuşi) (fiica lui Moise şi Charlota) – şefă de serviciu în M. SCHÄRF AUSLÄNDER. 4497). partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a.C. Telegrafelor şi Telefoanelor din cadrul Ministerului Comunicaţiilor (Andreescu. 8598). Ernest Carol – din 1947 inspector în cadrul D. Ion (probabil fratele lui Eugen Schileru. decorat prin decretul nr. nr. SCHECHTER. Heinrich . în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Vaslui (M.G. iar din iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. conform altor surse.Of. nr. p. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Edelstein la întreprinderea “Agroexport” 132 . 658). 158 din 12 iulie 1948. 1218. Amalia ..Of. 33 din 10 febr. 1654-5). Baruch – în iunie 1948 era controlor în cadrul D. 95 din 22 aprilie 1948. 1947. nr. SCHÄFER. al P. partea I-a. al cuplului Ceauşescu. A. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Betti . Abraham (în alte surse SCHÄCHTER) (1923 .XI. nr.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lânii. deşi.C.Of. SCHEIMAN. SCHILD. 1948. 1949. partea I-a. nr.D. p.Of.C. 112 din 17 mai 1948. nr. .I. p. SCHECHTER. SCHLESINGER. 4384.Of. (8/1954) (v. 645). p.I.R.. nr.. 1216. infra) – în menţionat ca director general al Direcţiei Poştelor.C. (M. 1947. Edmond – din 1947 inspector în cadrul D. 1949. SCHÄRF HITZIG. 1949.Of. nr. 1215.E. Eduard – activist al partidului.E.E. SCHÄFER.F. de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. 1211.E. SCHLESINGER. p. 4534). partea I-a. p. 1945.R.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 4848. (M. (52/1954).Of.Of. nr. nr. 26.R. decedat în 1973 în condiţii neelucidate (oficial sinucis. 16 din 20 ian. a M. Suzana (n. partea I-a. 24 din 30 ian. Otto – din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. M. 1224. p. apoi secretara directorului Samy H. 127 din 3 iunie 1948. 1210. 738. partea I-a.Of.u.după război controlor în cadrul D. 1222. 8598). partea I-a. p.E. 1226. 643).G.C. SCHLEIEN. a M. p. 126 din 6 iunie 1947. partea I-a. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 1219. al P. partea I-a. v. 1212. partea I-a. SCHLESINGER.Of. 3708). SCHILLER. Isac . nr. SCHECHTER. partea I-a. 219 din 23 sept.

Of. nr. al P.I. Herman .. “Buşteni” (în locul lui Sandu Lieblich) (M. partea I-a. Adolf – în 1948 numit consilier de presă în administraţia centrală a Ministerului Minelor şi petrolului (M. 2944.Of. SCHNIERER. 1232. secţia Cancelarie – dosare anexe. 77. 1229. p. partea I-a. p. nr. p. partea I-a.. SCHÖNFELD. 4849). nr. 1617). nr. 1227. la începutul anilor ’50 profesor de economie politică la academia “A. p.%20Scadera%20-%20Schypala/Schlesinger%20Suzana/index. 1949. partea I-a. partea I-a. SCHOR. 4611. Malca – după război dactilografă-şefă. 163 din 17 iulie 1948. 185 din 12 august 1948.C.C. p. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al S. inv. 9868. 3000 şi nr. 1451). partea I-a. 641).Of.Of.B. nr. nr. SCHMUTZER.Of. iar din 1948 membru al contenciosului Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (M. fişa matricolă penală la http://86. SCHNABEL. Adolf . p. nr. p. la Direcţia Regionalelor. în 1953 cadru didactic la Şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. M.E. partea I-a. Paul . 1237. 38). partea I-a. 73. 1914. p.E. 1947. p. SCHMITZER.Of. nr. Conrad . partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 425. dosar nr.după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. din 1947 controlor în cadrul D.R. 1231.I. 66 din 21 martie 1945.125. a M.Of. a III-a. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. după război activist de partid. a M. inv.). Gheorghe – din 1946 inspector tehnic. Adolf – în martie 1945 numit avocat în Conteciosul Ministerului Asigurărilor Sociale (M. p. 1235. 45 din 24 febr. p.A. 53-55. p. nr.din cadrul ministerului. 6781). 3293. partea I-a. nr. 84 din 11 apr. până în iunie 1947. 76 din 30 martie 1946. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului . 600). exclus din partid în 1958. 4707).E. p. 1945. M. nr. 173 din 31 iulie 1947. 188 V. 131 din 8 iunie 1948. nr. 1233.Of. decorat prin Decretul nr. partea I-a. 4 din 5 ian. 225. 133 .în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 200 din 1 sept.. nr. 154 din 7 iulie 1948. M. anexa la dosarul nr. fond 495 (“România”).Of.A. fond 495 (“România”). 1238. 5955). 5785). Studii şi Documente a Ministerului Finanţelor. 1230.I. dosar nr. 130 din 11 iunie 1947. SCHNAPP.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. partea I-a. 2111). nr.Of. nr. inculpată alături de director şi alţi evrei din comerţul exterior. Mendel . M. 257 din 9 nov. p. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.17.G. n.Of.S. SCHÖNFELD. 1949. p. 1948. 7950).php.G. (M. partea I-a. 6658). Jdanov”. sub acuzaţia de subminare a economeii naţionale. (M. 15 din 19 ian.A. p. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. Politică până la pensionare.C.S. p. (Berindei. cu referat de cercetare la fd. 120 din 26 mai 1948.Of. SCHÖNBERGER. nr. SCHLOMIUK. partea I-a. 1236. eliberată în 1963188. 302). Iosif – după război iniţial angajat la I.Of. 1228. 264 din 14 nov. partea I-a. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.C. ulterior consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. în 1961. 1947.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2004.Of.C. 54/1979. 12 martie 1891) – membru de partid din 1940 (dosar S/67 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a.membru de partid. 1945. 225.C. 127 din 3 iunie 1948. 4968.Of. C.C.din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. partea I-a. iar din septembrie 1948 adjunct cu drept de semnătură al ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 37-42. M. etc. 5687). reprimit în 1965 şi angajat ca redactor la Viaţa Economică şi publicând şi la Ed. 158 din 12 iulie 1948. Anghel (n. 1234.G.C. 10092. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv. SCHOR. respectiv controlor în cadrul D. Ignaţie (n. fratele lui Nicolae Bellu – ilegalist. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.C (M. apoi prim consilier juridic la Direcţia de Coordonare Legislativă. nr. Brăila).I. SCHÖNBERGER.după război inspector în administraţia centrală a C.Of. partea I-a.

SCHREIBER. I.în 1949 era medic în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 1243. 3907). Maximilian – de formaţie sculptor.E.Of. 190 din 19 august 1947.Of. partea I-a. 1949. partea I-a. 7151. “Dezvoltarea fundaţiei socialculturale şi educaţionale a statului nostru în etapa actuală” (nr. SCHULMAN. 6503).. 1252. p. soţia procurorului Martin Schöttek şi sora scriitoarei Taniei Lovinescu. în anii ’50 funcţionar al M. partea I-a. 29. G. autoare ocazională în Revista română de drept (v.E. Ella . 1253. 3504). partea I-a. art.V.Of.Of.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. 230 din 4 oct. 1246.din 1947 controlor în cadrul D. p. 10757). 2317 şi nr.G.C. 264 din 14 nov.Of. nr. 7491).Of. Bucureşti) (fiul lui Isidor şi Biţa) – după război membru de partid.1909. partea I-a. 1945. Kurt – după război contabil-şef al Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 1945. 10092). SCHULLER. 1948.în 1947 era şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 6683).I. nr. 4461.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian. p. p. nr. SCHULDER. 1241. patea I-a. 264 din 14 nov. partea I-a. 1245.C. FELDMAN)) (n. nr. SCHWARTZ. 119 din 28 mai 1947. 190 din 18 aug. – şeful Economatului Ministerului Propagandei (1945) (M.Of. partea I-a. 1244. 1254. (M. 1240. 107 din 15 mai 1945. etc.Of. partea I-a. partea I-a. Arbitrajul Primăriei Bucureşti. Francisc – din mai 1945 directorul direcţiei speciale a Oficiului Naţional de Turism (de pe lângă Ministerul Informaţiilor) (M. H. 183 din 14 aug. Zozo .E. Daniel . M. 640). care în mai 1945 era încdrată ca dactilografă principală în Direcţia Cinematografie a Ministerului Propagandei (v.1929. 10909).Of. 1249. 4257). partea I-a.1239. 1247. membră marcantă a comunităţii evreilor din Bucureşti..C.Of. nr. Alice – după război dactilografă principală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. p.Of. (M. 198 din 1 sept. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.I. p. p. 1948. probabilă identitate cu “Suter Alice”. 15 din 19 ian. nr. după război subinspector general în Direcţia Arte Plastice a Ministerului Artelor. In şi Cânepă (M. nr.I. 10092). SCHUSTER. partea I-a. 1947. p. p. Anuţa – din 1947 controlor la D. 63 din 16 martie 1948. nr. 100 din 3 mai 1947. 1947. SCHREIBER. 1946. 1949. a M.C. Arcadie . M.. 7709). partea I-a. şef de serviciu la întreprinderea “Româno 134 . SCHVARTZ. de-a lungul timpului ocupantă a multiple funcţii la Arbitrajul Central de pe lângă Consiliul de Miniştri. SCHWARTZ. Aristide . 180 din 6 august 1948.C. 9479).C. a M. p. 644). nr. 1251. 9/1967. 1250. Corpul Experţilor în Evaluarea Obiectelor de Preţ. 120 din 30 mai 1945. SCHUSTER. partea I-a. p. după război angajat în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a.C. p. nr. SCHÖTTEK. 4384. p. SCHULMAN.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. iar din 1948 al Artelor şi Informaţiilor (M. nr. fiica lui Herman şi Rebeca “Riva” (n. 1242. pensionată din postura de judecătoare la Tribunalul Bucureşti în 1998.VII.Of. 1248. pp.Of. nr. p. SCHWAGER. nr. partea I-a. Rone . Ploieşti) – la sfârşitul anilor ’50 încadrată la Direcţia Studii a Ministerului Justiţiei.G. nr. nr. Sergiu – inginer.of. a M.Of. 78 -80)). cadru didactic (catedra de Drept Privat) la Universitatea Bucureşti. nr. p. 1945. 287 din 14 dec. Ida (n. Beniamin (n. Itta GOLDENBERG. 24. p.G. 112 din 17 mai 1948. partea I-a. – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri membru al noului Consiliu de Administraţie al Oficiului de Bumbac. p. M. 186 din 13 aug.E.Of. p. nr. partea I-a. SCHULTZ. SCHREIBMAN. 6751).Of. p. partea I-a. 245 din 26 oct. 1945. SCHWARTZ.

refugiat în U.C. din 1928. al P.Of. nr. p. nr. 66/1954 de la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. inv. C. 2283).C.R. p. nr. 1948. Z. 1257. partea I-a. 6241957.S.P. 1256. Probleme Economice şi alte publicaţii. până în 1963 (când se pensionează) vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Probleme de Muncă şi Salarii. (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1255.B.Of. Ivel . dosar nr.I. secţia Cancelarie – dosare anexe.G. 1947. Isidor – în 1948 secretar de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.I. SCHWARTZ.125. 8599). p.E. 225. nr.Of. III-a. deţinută între 1934 şi 1939). partea I-a.36/fisapenala. partea I-a. 803 din 21 dec. 15 din 19 ian. III-a (ff. partea I-a. SEFLER. 640). Natalia Isaakovna KOROŢKOVA) (18. în timpul războiului.S. de formaţie medic. Iacob – funcţionar în Ministerul Energiei Electrice în anii ’50-’60. nr. nr. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a.VII. partea I-a.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. iar profesional medic la maternitatea “Polizu” din Bucureşti.Of. în a doua jumătate a anilor ’50 ministru adjunct al Industriei Cărbunelui. ulterior şefa Direcţiei de ocrotire a mamei şi copilului din cadrul Ministerului Sănătăţii. 1260. 9058). nr. 1262. 1947. a M.R. SCHWARTZ. p. 1265. partea I-a. partea I-a. partea I-a.” cls. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. (M. 8598). ajunsă în 1940-1941 în Basarabia. al P.E. 1949. apoi. Moise . SCHWARTZ. 232 din 8 oct. fişa matricolă penală la http://86. 219 din 23 sept. Natalia (n. 1266. Leon . 15 din 19 ian.Of. a M.R. Artur – în ianuarie 1948 era membru în conducerea Confederaţiei Generale a Muncii (M. A.X. 1261. 1267. SCHWARTZKOPF. SCHWARTZ.1906 – 22. inv.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CS%5CS+04. p.JPG. 10496).G. SEDEI.Of.Export” din subordinea ministerului.în 1949 era doctor în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 417). 645). p. p.R.P. partea I-a. 972 din 8 dec. 219 din 23 sept. 1259.C.Of. 3293. 1966). inculpat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari ai ministerului pentru subminarea economiei naţionale (Solomovici 2004: 283)189. 1263.C.din 1947 controlor în cadrul D. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 275 din 27 nov. fond 495 (“România”).+Scadera+-+Schypala%5CSchwartz+Beniamin%2FP1200570.C. Nicolae (fiul lui Vilmos) – ilegalist. SCURTU.C. 14 din 17 ian. 1232). Lupu – în 1947 numit de ministrul Industriei membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Geamului (viitoarea Cebntrală Industrială a Sticlei) (M. semnatar al mai multor articole în România liberă. SCHWARTZ.C. 92 din 17 aprilie 1946. 1258. SEGAL. Iosif . Deziderius – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 189 V. nr. după 1944 directoare – membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii la începutul anilor ’50. . SEGAL. SCHWARTZ.din 1947 inspector în cadrul D. cu referat de cercetare la fd. 1947.R. 62 din 15 martie 1948..în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr. SCHWARTZ. IV-a. ilegalistă (membră P. originar din Ardeal. p. 1947.) (dosar S/93 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).1981) – originară din Bulgaria.Of.d. 9-10 în dosarul nr. 3945). nr. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1264. apoi secretara Anei Pauker la Moscova/Taşkent în timpul războiului.Of. 135 . C. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R.C.17. nr.C.după război inspector clasa I-a în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. 1949.S. în aparatul de partid şi de stat din 1946. anexa la dosarul nr. Bruno Vlad . nr.R.R. p.

F. numită în funcţie prin decizia Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (1949-56)191. Pincu – şeful secţiei cultului mozaic în cadrul Ministerului Cultelor la începutul anilor ’50 (Rosen 1990: 87. membru al secţiei române a Komintern (1935). M. SZENKOVITS Sándor) (31. deputat de Satu-Mare în Marea Adunare Naţională. 1275.C.C.C. SEMO. 28 şi nr. 1948. 164-5).Of. partea I-a.R. 1189). 1273.VII. ambasador. nr. 1331). doc.R. 15 din 19 ian. partea I-a.Of. ales pe lista U. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.C. III-a. al U. p.A. N. nr.Of.Of.R. (1945-1948). al P. zisă “Saşa”) (1906 Constanţa – 2000 Bucureşti). conferenţiar şi şef-adjunct al catedrei de marxism-leninism de la Institutul Politehnic din București. 225. (1955-1960) şi al Comitetului Central al P. a III-a. (1951). nr.” clasa II-a.1995 Bucureşti) . secretar al Comitetului Teritorial Ardeal al P. partea I-a.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Alexandra (n.C. 1947. I. 1949../P. nr. procuror general al regiunii Oltenia (1949-1953).E.F. 1947.după război controlor în cadrul D. 737. nr. SERPER. şi http://www. fond 495 (“România”). iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. SIEGLER. 15 din 19 ian.C. 645). Gyuri. 26 din 1 febr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. după război activistă de partid. MARCOVICI. împreună cu soţul ei. (1946-1948) (M.php?name=News&file=article&sid=6280&theme=Printer V.M.XI. 190 191 V. S.Of. SELŢMAN. membru al Comisiei Centrale de Revizie. partea I-a. R.consumatoronline.G.membru P. a fost soţul solistei Margareta Pâslaru190. Tony .R. p. 1271. 1270. fiul său. din 1925. 6).” clasa II-a. 754). ministru al Industriei Uşoare (1949-1957 şi 1961-1969). căs. 643). p. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. a M. deputată de Bucureşti în Adunarea Deputaţilor / Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952). ulterior funcţionar în cadrul ambasadei României la Washington. SEGALL. 1587. în anii ’60-’70 conferenţiar la Academia “Ştefan Gheorghiu”. fondatoare şi membră în comitetul de conducere al U. 24 din 30 ian. (19601979). SEGAL. după război acuzator public la “Tribunalul poporului” (19451946). soţia lui Silviu Brucan – ilegalistă. 264 din 14 nov. 423 din 15 iul. Arnold – până în februarie 1948 şef de birou la Direcţia Presă a D.P. 34 din 10 febr.P.M.R. 1949. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a. iar în mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Studii şi Documentare a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. ministru adjunct al Muncii şi Prevederilor Sociale (1948-1949).R.C.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/ 136 . p.C. membru al C. 1948. din 1948 membru în C. Debora .1902 Dej – 10. al Comitetului Executiv şi secretar general al U. Cerbu . şi http://universulenergiei. (1948-1952-?).1268.. p.europartes. 1274. p. p. ministru al Industriei Bunurilor de Consum (1959-1961).R. după război membru în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii (din 1945). Elisabeta (soţia lui Alexandru Sencovici) (zisă “Bozsi”) – ilegalistă.P. secretar general al Ministerului Minelor şi Petrolului (1948-1958). dosar nr. III-a şi în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. 1276. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. – director general la CENTROMETAL Bucureşti la sfârşitul anilor ’40.F. ulterior Brucan. 1272.R. 1830.Of.C.. inv. 1269. din februarie 1949 şefă de serviciu tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M.D.G. iniţial Sidorovici.D. (1939-1944). Alexandru (n. nr. nr. deţinută în perioada războiului.d.D. SIDOROVICI BRUCAN. 1963.R. SENCOVICI.Of. SENCOVICI.R. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 38 din 16 febr.I. 10092). membru în comitetul exeutiv al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate (1946-1948-?). 1949. secretar general al Uniunii Femeilor Democrate Române din 1948.ro/index. doc.

1281.Of. Radu . SIMION. 15 din 19 ian.E. 3870) şi cu Ordinul “Meritul “Cultural” în grad de Cavaler (M.I. p. p. SINGHER. partea I-a. nr. SIMON. p. 32 din 8 febr. 6292). apoi menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.Of.I. ca translator la Direcţia Radio (M. Suzana – după război. 264 din 14 nov. Iulius (n. nr. p. a M. Marcela – ataşatul cultural (iniţial referent) al Legaţiei României la Washington (începând cu 1946) şi totodată amanta ambasadorului Mihail Ralea (v. SIMPSON WEITLENER. Laura . SIMŞA. nr. partea I-a. partea I-a. (M. Silviu .ro/George_Silviu. p. partea I-a. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. SINGER.Of. Hary . 803 din 21 dec. Stefi .Of. fiul lui Iancu şi Hermina) (2. 1947.G.u. partea I-a. nr.Of. partea I-a.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.I.Of. nr. 1949.B. Iosif Şraer) şi 1952.. după război secretar general al Ministerului de Interne între 1946 (după “defectarea” predecesorului său.P. ca translator la Direcţi a radio (M. SIMON.1971 Paris) . p.A. post din care demisionează în ianuarie 1947 (M. 1949. 1292. 10533). George (n.Of.Of. 289 din 13 dec. ulterior stabilit în Franţa. nr. (M. partea I-a. 192 Transliterat în mod eronat ca „Golighar” în nota informatică a ambasadei UK la Bucureşti din 1947 (v. 1287. p. din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Contabilitate şi Control Financiar a aceluiaşi minister (M. partea I-a. 175 din 31 iulie 1948.E.1277. nr.Of. partea I-a. 15 din 19 ian. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 7543). 1291. S. 3706). 1285. 34 din 10 febr. 137 . SIMIONOVICI. a M. SILVAN. Solomovici 2003: 399 ş.C.C.C. partea I-a. partea I-a.1899 Focşani – 16. numită şefă de adjunctă de birou şi transferată la Legaţia României de la Londra (M. 4968). 1946. 289 din 13 dec. nr. p. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. p. SILVIU. 95 din 22 aprilie 1948. 276 din 28 nov. p.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. 646).Of. 1280. 1283. 1949. partea I-a. 1947. nr.Of.C. 10092). 17 din 21 ian. 110 din 16 mai 1947. până în febr. partea I-a. Kuller 2008a: 359). 1941. partea I-a. nr. partea I-a.contabil în cadrul D. SINGER.. SIMOVICI.Of. 1278.A. 1286. SIEGLER. 192 din 21 aug. activ ca ziarist în perioada interbelică.I. 1949. declaraţia dată Securităţii la 24 ian. Ella . Vera – angajată în 1948 în centrala M. 1289. Marec . 12877). unde a continuat activitatea jurnalistică. 29 iulie 1920) – membru de partid din 1945.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Mauriciu – din 1947 controlor economic în cadrul D.I. 1290. Teohari Georgescu). p. SION. 501).din 1947 controlor în cadrul D.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. „Golingher” (în Pinay 1962). nr. (v. nr.V. 1964 cu Medalia Muncii. 1946.S. Andrei Lăzăreanu).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 423 din 15 iul. 1963 (dosar S/127 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. 1190). nr. partea I-a. Focşani 2007. nr. nr.Of.Of.crispedia.G. 1279.C. p. Claude . 131 din 8 iunie 1948. şeful serviciului administrativ al primăriei Bârlad după august 1944 (Zahariuc 2009: 231).Of. p. emigrat în 1960 în Israel.E. L.C. 6292). M. V. 50 din 1 martie 1948. Vasile . p. 1282.Of. M. 1947. Silvius GOLLIGER192. 1123). 1288. 1869). 642). partea I-a.de formaţie jurist. p. 5123.R..în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. Zissu în Solomovici 2001II: 103-5. supra.Of. 206 din 1 sept. 1952 de A. nr. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor (M. p.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. 1947. şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Artelor / Artelor şi Informaţaiilor (M. SNORPEL. 175 din 31 iulie 1948. şi http://www. Edith . a Pielăriei a Ministerului Industriei (1948-1949) (M. respectiv „Gersch Gollinger” (Niculae 2004). C. SIMIONESCU. 1949.E. 1284.I. p. nr. 12877).din 1948 şef de serviciu în cadrul D.

nr.E. Zina – din iunie 1948 translator interpret-şef în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Bernard Iţic SOLOMON) (11.P. respectiv M. partea I-a. a M. 1306.D. nr. partea I-a. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.Of. 737. 26 din 1 febr. 1949 prim-secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 24 0 din 17 oct.I. (1948-1965). a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.E. a M. partea I-a. Simon – din febr.C. 37 din 14 febr. 1947. fond 495 (“România”). IV-a. Paul – ilegalist. în anii ’60 şeful sectorului tehnic al secţiei Gospodărie a C.C. 1948 controlor în cadrul D. SON. p. în perioada interbelică condamnat la 15 ani muncă silnică pentru spionaj în Favoarea U.G. 1299. membru de partid din 1939.P. nr. odată cu preluarea conducerii ministerului de către Ana Pauker.C. 1302. SIEGELBAUM ) (n. SOLOMON.” cls.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.din 1947 inspector în cadrul D. pentru socialism” din Parcul Carol) – ilegalist.din februarie 1949 referent principal în cadrul D. nr.C. Max .Of. 1294.E. partea I-a. B. 3293.I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fond 495 (“România”).în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 1949. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 9340. dosar nr. Osias (n. 804 din 21 dec. 93585 din 11 oct. 16 din 20 ian.. 15 din 19 ian. 1964.C.S.C. nr. nr.C. până la deces. 24 din 30 ian. 1947 în M. al partidului.C. p. 658).G. p. 1948. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.Of.G.. 32 din 8 febr.Of. SOLOMON. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. p.” clasa III-a. partea I-a). membru al C. SOLOMON.A. partea I-a. 149 din 26 iunie 1941. p. 1305. p. Francisc . 229 din 193 V. 5784). inv. 81 din 7 apr. SOLOMON.C. nr. 8970. 1919) – ilegalist. SOARE. p.din 1947 controlor în cadrul D.R. 22. SOLOMON. 5464).Of. nr.Of. nr. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”.C. 3678). 225. 179 din 9 august 1945. la Direcţia I. 225. partea I-a.I. 27 dec. 148 din 30 iunie 1948.Of. 1947. nr. 1298. SOLOMON. M. 1304. Aurel .Of.Of. Natalia .R.I.1949). 136/1954. 229 din 4 oct.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu (M.1904 Burdujeni. inv. C. Mircea (fiul lui Avram) (n.R.R. SOLOMON. ulterior promovat inspector general adjunct şi transferat la Ministerul Industriilor (M. nr. a M. 1719). B. nr. 1296. 1949. al P. SOMMBRIN. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. 1300. partea I-a.R. 8971).R. Barbu (n. 158 din 12 iulie 1948. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Igienă a Ministerului Sănătăţii (M. p. 1295. anexele la dosarele nr. M. p.Of.P. 749).P. inv. SOLOMON.S. (19561962). 1945. 6947.C. a M.C. p. p.VIII. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1949. angajat în M. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. 1947. cu referat personal la Fd. 1947.C.Of. 1948 .IV. iar după 1962 vicepreşedinte al instituţiei. al P. Paul . 138 .R. 58 din 9 martie 1942. nr. (M.1965 Bucureşti. Isac – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.M.Of. 1627). SOREANU.Of. partea I-a. a II-a. 1117). după război controlor în cadrul D. SOLOMON. Suceava – 22.. dosar nr. p. Bernard . nr. 157 din 10 iulie 1948. 90/1956. partea I-a. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. p.Of. SOLOMON. 1303. partea I-a. partea I-a. SOLOMON. iar în paralel ziarist la Scânteia (M.1293.Of.Of. 1301. 1948. p.1921 Bucureşti) .deputat de Covurlui în Marea Adunare Naţională. înmormântat în complexul “Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 1297. nr. 229 din 4 oct. partea I-a. 641).C. 1123) 193 1307. 5767). 1949. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (M.. p. (M. partea IB.II.I. partea I-a.S.E.Of. în ianuarie 1948 promovat ca ministru plenipotenţiar II şi detaşat ca reprezentat diplomatic la Oslo (5 febr. nr. judecător la Tribunalul Suprem al R. 45 din 24 febr. 539). p.până în febr. nr.G. (M. 1267). nr. Andrei .

1949. Alexandru – în 1948 şeful Serviciului Automobile în centrala Ministerului Finanţelor (M. Eugen (n. Iacob .Of.Of. Mauriciu (n. partea I-a. când încă nu îşi românizase numele). 84 din 9 apr.Of. Martin – în anii ’50 inspector economic. partea I-a. 1309. ulterior director adjunct al Editurii Academiei R.S. după alte surse Arthur FISCHER) . 1949. partea I-a. nr. n.E.C.C. decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. SPITZ. 2121. STĂNESCU (căs. Corobca 2008: 15. 1949. nr. p. Beatrice – din mai 1945 dactilografă-şefă la Secretariatul General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M.C. 173 din 31 iulie 1947.Of. 641). partea I-a. 644). 4255). voluntar în Spania. 1316. nr. STEIN PETREANU. fd. 1312.a. 225. STEIMBERG. p.V. p. cu grad de sublocotenent. 1947. 139 . 1948.. 2019). a M. 1321. 1318. nr. Sorin . 119 din 28 mai 1947. p. SPINNER. partea I-a.4 oct.în 1948 era director comercial al S. şi şef al secţiei de istorie şi arheologie a Institutului de Studii Sud-Est Europene în anii ’50-’70. Solomon 2004: 75-77). STEIN. p.III. după război şef de tură în echipa de cenzori ai presei scrise (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379) ca secretar de presă la Direcţia Presă din centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. SPIEGLER. (M. Samoil . (M.I.R. p.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 1308.istoric marxist. 1320. SPIEGLER.C. p. M.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. nr. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Sugarman f. partea I-a. p. 9763). STĂNESCU. şeful serviciului de control al preţurilor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. 1971: 210. (?) SOSTARICH.1908 – 11. 5626). partea I-a.I. p. 1315. 58 din 10 martie 1948. 253 din 1 nov.Of.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. II-a (dosar S/166 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). dosar nr.Of. 87 din 13 apr. SOREANU. 5464).G. 1948.Of. 1313. 121 din 31 mai 1945.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1310. 15 din 19 ian.Of. 1947.I. 152 din 5 iulie 1948.). în 1947 încadrat prin decret regal. p. “Exportlemn” din Bucureşti (M. Aron FISCHEL.E.N. nr. nr.Of.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. 4512). 1027. 1317.G. nr. nr. STARK. partea I-a. partea I-a. nr.C. p. partea I-a. 423 din 15 iul. Mor(itz) SPITZ) (28. Ladislau . 15 din 19 ian. nr. Joseta (Josette) . SPRENG. p. 3188). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 15 din 19 ian. inv. 1948. p. 644).C. apoi în Rezistenţa Franceză (Zbăganu 2001. 645). 8971.6). Adorian et al. nr. 1963.Of.. p.I. 1949. partea I-a.Of. partea I-a. iar din 1946 translator interpret-şef în centrala Ministerului Informaţiilor. 3372). Lucian .P. partea I-a. a M.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 15 din 19 ian. pentru merite antifasciste. fond 495 (“România”).: 110).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. p. partea I-a.E. 148 din 30 iunie 1948. 364 din 2 mai 1945 (A. 6781). ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. SOROKER. din noiembrie 1947 controlor economic la D. 7461). Ministerul Propagandei Naţionale.Of. partea I-a. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. Antoaneta – din iunie 1948 şefă de secţie la Direcţia Culturală a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. Carol . 210 din 10 sept. dos. 1319.C. nr. 1311. Solomon . a M.1979) – originar din Timişoara. nr. 1314. în Forţele Armate (M. membru de partid din 1927.G.Of.

Neamţ – 9. 1949. 173 din 31 iulie 1947.1916 – 5. 204 din 5 sept.U. p.I. STERN. partea I-a. Alexandru (n. Carol – în 1947 era impiegat la cabinetul ministrului Justiţiei (M.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. M. Samson . 158 din 14 iulie 1947.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice a Ministerului Industriilor (M. nr.I. (1969-1984).B. p. p. nr.Of. dosar nr. Dinu (n. 7. 1334. Ignaţiu (n. nr. p. 204 din 5 sept. 4968). 15 din 19 ian. inv. în anii ’50 director general al Fabricii de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti.C. Olga . 1949. Ecaterina – directoare în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50-’60. 5966). STEINBERG. partea I-a.C.X. partea I-a. STERIAN. STERN..E.C. 1945.Of. 10 din 13 ian. 32 din 8 febr. nr.I.Of. M.III. membru al C.1908 Borbeşti. nr. STEINBACH. de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri / din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. 1323. STOFER.C.până în februarie 1949 şef de secţie în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1948. Arthur . 164 din 19 iulie 1948. nr. naţionalizate).C. cu dosar la secţiile Gopodărie de Partid. 154 din 11 iulie 1945. (M.) – după război inspector general adjunct în cadrul D. nr. M.Of. 3707. 7950). 2476). (M. nr.I. 1325. 158 din 12 iulie 1948. p. partea I-a. p. I. probabilă identitate cu “Leon Steinbach” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. STELIAN. M. 225. p. fond 495 (“România”). Adalbert . Tudor . 200 din 1 sept. nr.C. STERN. 140 . p. 120 din 26 mai 1948.1918 Bucureşti – 1999 Israel) – după război membru al comitetului regional P.Of. p. nr.E. respectiv ministru adjunct al Industriei Uşoare (1981-1983). nr.I. 8989.. 4611. p. director general la Centrala Industriei de Confecţii Bucureşti (anii ’70 – 1981). 5784. 194 V. 6020. 1947. 230 din 6 oct. STERN. Nicolae (12. 1331. 245 din 26 oct. 239 din 19 oct.A.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 22 febr.1997 S.1916 Bucureşti) – din mai 1945 şef de birou în cadrul Direcţiei Propagandă a Ministerului Propagandei (M.1986) – membru de partid din 1945 (dosar S/224 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 9444).Of. p. nr. nr.G.Of. 70759 din 10 iulie 1947 în M.Of. 1332. 24 din 30 ian. al P.S. nr. p.IV. decorată în 1963 cu Medalia Muncii.1916 Bucureşti) – din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.din 1947 controlor în cadrul D.Of. p. 1134).C.1322. 4461. a M. 1324. p.Of. STERNBERG.VI. 8989). (1955).Of. respectiv Organizatorică ale C. p. partea I-a.E. Zoltan . partea I-a.Of. nr. STERNBERG.Of. 1947.din 1947 controlor în cadrul D. 1909) . 8072).C. nr.Of.C. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. 1945. 1326. 8072). 194 1336.VIII.C.membru de partid din 1945 (dosar S/220 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C. 1329. STERNSCHUSS. 642). 738). 1947.G. 131 din 8 iunie 1948. partea I-a. a M. partea I-a. 95 din 22 aprilie 1948. partea I-a.Of. a M. Baruch . 1328.Of. partea I-a. STERN. nr. ŞMILOVICI ) (15.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. 1330. M. 1949.M. partea I-a. 1947.Of. partea I-a.C. 1. (M.A. David STEL) (n.III. partea I-a. 641). p.Of. Haim (n. al P. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. nr. 15 din 19 ian.II. 9167). 1335. STOIAN. partea I-a.R. în 1945 numit de către ministrul Afacerilor Interne membru al organului cetăţenesc de control în oraşul Bacău (M.E.G. Leon Iosif (zis şi “Juju”) (6. partea I-a. ulterior director al Fabricii “Partizanul” Bacău (numit în 1948 de către Ministerul Comerţului în funcţia de administrator al fostelor întreprinderi “Filderman”. 1333. a M.C. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1327. p.G. 1947.R. 120 din 30 mai 1945.R.Of. p. partea I-a. din 1947 controlor în cadrul D.E. nr.G. 262).Of. după război controlor în cadrul D. STELIAN. partea I-a. STEINER) (n. Bacău. partea I-a.

nr.VIII. (1953-1956).C.1900 Dorohoi – 10. 1947). respectiv publicarea solicitării în M. preşedinte al Consiliului Sindicatelor din regiunea Bucureşti (1950). STÖRFER. 10872. p. Ed. 1342. 2002). Alfred Kittner (1906-1991)..R. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. 1946 în M.2008) (vorbitor nativ de limbă germană. 1946 în M.N. inv. director al Comitetului de Stat pentru Problemele Muncii şi Salarizării (1966-1969). STOIAN.. dosar nr. 1945. 31.. Ghizela Cornelia (f. Cloşca şi Crişan”.A.R.C.Of. apoi titular (1968-1974) al Comitetului Executiv al C. decizia ministrului Justiţiei nr. 195 V. fost voluntar în Spania. 4968). fond 495 (“România”). secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (1949). 2067 din 20 oct. membru C.Of. fond 495 (“România”).A. n. Lucia – din martie 1945 şefă de secţie în centrala Ministerului Muncii (M. 1338. revenit ulterior în ţară cu Divizia “Horia. al P. (1965-1974) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1979). 196 V.Of. 1341. apoi consilier superior administrativ la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1949). 1945. 131 din 8 iunie 1948. prim-secretar al comitetului orăşenesc Bucureşti al P.R. 197 Aidoma mai multor poeţi şi scriitori evrei de limbă germană.C. membru supleant (1967-1968).R.R. Alfred Margul-Sperber (1898-1967). precum Dieter Paul Fuhrmann (Neuer Weg.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.S. nr. p. naţionalitatea declarată a lui Stöffel este maghiară. p. deputat M. 225. cu grad de colonel de infanterie activ în Forţele Armate (D. partea I -a.C. Emeric (Emmerich) (27. STEIN195. 1920-1970). director general al Direcţiei Generale pentru Consiliile Populare şi ministru adjunct al Muncii (1969-1976).C. 1946. fiica lui Moritz) (n. 10872. p.M. p. 233 din 8 oct. 25. arestat de mai multe ori în perioada interbelică. 1375. ilegalist. decizia ministrului Justiţiei nr. Moscu I. 19201970) – a nu se confunda cu omonimul profesor universitar. în anii ’50 şeful serviciului aprovizonării în cadrul Centralei Staţiei de Maşini şi Tractoare în Bucureşti (M.a. 2373).VII. 1339. în oct. p. după război ambasador (şef al Legaţiei) al României în Elveţia (1944-1945).Of. nr.. membru şi secretar al Prezidiului M. STOICA. p. inv. ambasador în R. 108. dosar nr.n. nr. 62 din 16 martie 1945. 6781). (1957-1961). 198 V.R. STÖFFEL. Alfred Liquornik. partea I-a.R. nr. COHN198) (26.1976 Bucureşti) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. 141 . începând cu 15 august 1945). nr. (M. partea I-a. partea I -a. a folosit şi pseudonimul “Gheorghe Grădinaru”).VIII. Ion Iordan (n.1911 Paşcani) . 1947 reîncadrat (retroactiv. reconfirmatî în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.R.S. (1948-1952-1974).M. Alfred Gon (n.I. (mandate neîntrerupte 1946-1976). membru supleant şi apoi plin al C. 119 din 28 mai 1947. de religie mozaică197).VI. Luiza – din mai 1945 şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. De remarcat că în unele acte oficiale din arhiva P. partea I-a. 1946 în M. 1340. STEIN196) (n. STOIAN.S. 2009). 4255. director al Direcţiei Organele Locale ale Administraţiei de Stat în cadrul C.B. 1337./P. 107 din 15 mai 1945.P. 1920-1981). Moses Rosenkrantz (1904-2003).1913 Ciacova. Paul Celan (n.Of.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C.C. nr. David Goldfeld ş.G. Ancel. majoritatea din Bucovina. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. nr. al P. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.” clasa a V-a. fugit în U. p. 10. Univers) (d.R. 225. Rudolf (n. (1960-1966).A. Max Emanuel Gruder (1928-2010). infra). Gheorghe (n.R. al P.136 din 31 ian.1908 Paşcani) – la începutul anilor ’50 consul al României la Rusciuk (Bulgaria) (Constantiniu 2003: 38). 285 din 12 dec. partea I-a.Of. 99241 din 4 oct.C. respectiv respectiv publicarea solicitării în M. partea I-a.N. 285 din 12 dec. şeful secţiilor Cadre (1956-1957). STREITMAN. în timpul războiului.M. Joseph Norbert Rudel (alias Radu Nor) (19212006). 1375. membru al Consiliului de Stat (1965-1976). (1950-1953). nr. 10136 din 31 ian.I. Bunuri de Consum (1957) şi Administrativă (1957-1965) ale C. nr. partea I-a. 41 din 18 febr. 1946. Solomon 2004: 77). general maior (în 1948). multiplu decorat de statul comunist. al P. al P.M.partea I-a. p. soţia lui Rudolf (v. 3903). p.D. 41 din 18 febr. James Immanuel Weissglas. 10875.Of. 1946. decorată în 1964 cu Medalia Muncii.R.C. TM .C. ulterior redactor al revistei Neue Literatur.

Lupeni) – fost ofiţer al Armatei Roşii.Of. M. SUDER. 2066 din 20 oct. 1348. Benjamin & Stanciu 1996: 22-3).C. p.R. 9763). M. al P. nr. Ministrul Economiei Forestiere / al Industriei Lemnului (1969.Of. în Forţele Armate.C.Of. iniţial încadrat ca membru al Comisiei de îndrumare şi supraveghere de pe lângă Casa de Asisgurări Sociale Petroşani.Of. naţionalitatea fraţilor Suder este menţionată ca fiind polonă.M. 20. ilegalist. 201 În unele documente ale partidului. Ghedais M. 287 din 11 dec. 253 din 1 nov.V. 249 din 26 oct. STREJA. din decembrie 1944 secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Mihai (n. Fani (n. SUDER. şef al Departamentului Contraspionaj al Armatei (1945-1949). dosar nr.a. apoi adjunct al Ministrului Apărării (şef al Spatelui Armatei) (1950-1952). respectiv în 1967 (Decretul 380) cu Medalia Muncii. la 21 mai 1910 în com. fond 495 (“România”).G. fond 495 (“România”).1912. din martie 1945. decorat în 1961 cu medalia “A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România” şi în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 225. nr.C. 199 Românizarea numelui în baza deciziei nr. partea I-a. p. p. Vainştain. cu Sorin Strujan (n.R. membru al C.: 110). partea I-a. Wilman SÜDER) (n. al P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. nr. 43872 din 6 mai 1947 a ministrului Justiţiei (publicată în M. în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu “pentru legături cu servicii informative străine”. în alte acte oficiale ortografiat SZUDER ) (16. Wechsler). partea I-a. 1923-2011).C. 1345. 8531). 8. nr. 225.R. inv. WEISBUCH) (n. George (n.1903.1916. (dosar 8/1954). nr.activistă de partid. Lupeni – 1984) – membru P. nr. în comentariile la un articol al lui V. 1947 (M. 2983. 1944. 1346. 200 V. nr.Of. prin Decr etul regal nr. ulterior la Centrala Industriei Textile. STROE. Wiliam (n. inv. (1948-1955). 2310. III-a în 1949 (Decretul 873 din 20 august 1949). partea I-a. ministrul al Industriei Cărbunelui (1952-1953). 106). respectiv funcţionar contabil la o fabrică de pe Calea Dudesti. Bucureşti) . STRAHL-ŞTRULOVICI) (n. Petre (n. SUCIU. 1927 Brăila) – soţia arhitectului Aristide Streja (n. 6). 1948.R. I. p. 127 din 1 iunie 1941.II. unde este avansat progresiv până la gtradul de general-maior. 8042. după 23 august 1944 iniţial consilier tehnic la Camaera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. M. la începutul anilor ’70 ajunsese activistă la U.S. 3665). Fani DAVID. Tismăneanu despre Gheorghe Apostol. 1344. dosar nr. ulterior încadrat în Foreţel Armate.tv/articol/16933. 9592. Şipotele Sucevei) – ilegalist.” clasa a IV-a. p. 248 din 30 oct. decorată prin Decretul nr. revenit în România în 1944. fratele generalului maior de Armată Viliam Suder. 104 din 8 mai 1947. 58 din 9 martie 1942. din 1948 funcţionar contabil la direcţia administrativă a Comisiei de Stat a Planificării. publicistul Boris Marian Mehr. 1945. partea I-a. luptător în Brigăzile Internaţionale în Spania. 1969-1972). Nussem SCHÄRF199. căs. Chely (n.. fiica lui Lupu şi Seindla (alias Janeta)) (1925 – 2006. ministrul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1958-1959. la adresa http://www. din 1948 director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. decorat alături de alţi foşi combatanţi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. funcţionar în Ministerul Artelor şi membru al Consiliului de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948) (M.1343. 1947. Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist la Argus. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu grad de maior. partea I-a. mărturisirea nepotului său. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.V.R. doc. 1719. când ministerul este desfiinţat). p. 142 . SÜDER.Of. p.Of. fiul lui Aaron şi Regina.S. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. ulterior emigrat în Israel200 (Sugarman f. 201 1347. ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie (1972-1974). M. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.acum. partea I-a. mama lui Vladimir Strujan şi a traducătoarei şi jurnalistei Sanda Lepoev. STRUJAN.

membru P. 1949.G.Of. 26 din 1 febr. 1350. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. fond 495 (“România”).D.1349. inculpat în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (Andreescu.125.C. 1949. Solomovici 2004: 281-3 – ambele surse menţionând eronat numele său202. Andreescu. 15 din 19 ian. acuzaţi de subminarea economiei naţionale în 1959-1961 (M. 1949.B. – unul din adjuncţii ministrului Sănătăţii în 1948. 533). partea I-a. 18. 753). Mina ORNSTEIN. 1357. partea I-a.%20Sut%20-%20Szucs/Suzin%20Mordehai/index. 195 din 24 august 1948. Felicia – în ianuarie 1948 încadrată în centrala M. nr. deputat de Alba.E. (156/1950).după război controlor în cadrul D. p. Renee . din 1933. din 1948 director general al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (iniţial secretar al Consiliului General Provizoriu al Asigurărilor Sociale de Stat) (1949202 V. partea I-a. dosar nr. nr.Of. 803 din 21 dec. (I B) nr.deputat de Iaşi. Nastasă.d. al P.C. 32 din 8 febr. ales pe lista U. A. inculpat în procesul funcţionarilor M. 1964 cu Medalia Muncii.din decembrie 1944 membru. inv. SUMARIT. 1353.C.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2016.Of. p. 1948.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M..Of.C. 1363.I.Of. 645). 1134).P.R. Mahlea . din cadrul Ministerului Sănătăţii (v.P.1902 Roşiori de Vede) . ? – direcor adjunct al firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50..A.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.C. partea I-a. 4848). 1947. nr. 1360.1910 Turnu Severin) (fiul lui Avram şi Rebeca) – iniţial numit în 1948 director administrativ al “Alimentexport”. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (M. (după alte surse 3) X. 1361. (1946-1948) (M. Micu-Mordechai (n.A. Ida.II. 1359. partea I-a. ŞAIM. membru în conducerea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Anti-Fascişti (A. 1351.C. căs. p. 751).A. 7038.R. partea I-a. nr. partea I-a. fiul lui Samuel) (n. 225.Of. cu rang de consul general (M. Andrei . 12. funcţionar în cadrul firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.M. SZILLAGY. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948). I. 143 .R.C.I. p. 1947. 1947). p.după război membru al Contenciosului Camerei de Muncă Bucureşti. 24 din 30 ian. Max .Of. nr. A. în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii.E. 1355. 1352. ŞERBAN. 6169). 15 din 19 ian. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. nr. 1362.php. 1356. SZENDES. (?) SZIKACSY.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Dumitru .X. partea I-a. alături de Mişa Levin şi Al. 1948): 3). Nastasă..C. Solomovici 2004: 281-2). 1948. şeful Direcţiei T.Of. Szabo) (n.Of. a M. Adolf ASRIEL.M. 26 din 1 febr. Avram Miron (n. Anton . Isidor . 1358. p.F. 738). ilegalistă. 127 din 3 iunie 1948. conducătoarea de facto a Ambasadei din Londra la sfârşitul anilor ‘40. p. ŞAPIRA. după război activist de partid.E. SÜSMAN. p. SUZIN A.17. SÜSS. 1354. SUFRIM.R. Varga 2003a: 664-5. Mirţa (n. 2000). fiica lui Iţic. nr. p. B. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. M.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1. nr. 19 din 23 ian. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Varga 2003a: 664-5. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 170 din 26 iulie 1948. fişa matricolă penală la http://86.R. p. Sencovici. la data arestării economist la I. prietenă a Anei Pauker.E.). 22 (20 aug.Of. KOLMAN – deputat supleant de Sălaj în Marea Adunare Naţională. SUFRIN. 645). nr. ŞAPIRA. SZABO.1912) – de profesie ţesătoare. membru al Consiliului de Adminisraţie al Casei Centrale de Asigurări Sociale (din dec. partea I-a.R. ŞARAGA. nr.

ŞERBAN..Of. 26.Of. partea I-a.A. prin Decretul regal nr. deputat de Alba în Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952) şi apoi de Buzău (1969-1975). 158 din 12 iulie 1948. p. al P. v.1971 Bucureşti) – arhitect şi profesor asociat la Institutul de Construcţii Bucureşti în anii ’50-’60. 1014. dosar la secţia Economică a C. a III-a.C. Miriam . 14 din 18 ian. Nadia (n. Avram Markovici SCHÄRF) – ilegalist.1922 Bucureşti . 253 din 1 nov.C.E. 289 din 13 dec. 1946. fond 495 (“România”). 225. 118.R. Silviculturii şi Apelor.Of. apoi ilegalist. 82 şi 1991: 169. nr. 6170. 157 ş.1914 Soroca) – evreu basarabean. (M.C.R.M. Aba Isaakovici SCHERBAK203) (n. al P. partea I-a. 1368. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 56. 12692. 8856). 1365. 68 din 22 martie 1947. Nastasă.C.R.” clasa II-a 1978. p. 9763). 1960: 25. p. 203 204 V. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii clasa a III-a.?). 1948-1955-1965) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1965-1969).director în cadrul M.III. dosar nr. 107 din 15 mai 1945. Varga 2003a: 381-2. p. din 1946 secretar cultural principal în centrala aceluiaşi minister 1946 (M. după război director în Ministerul Agriculturii. nr. infra). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul Muncii clasa a III-a.IV.: 110). v. 803 din 21 dec. Tismăneanu 2003: 285. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of.C.R. 225. (dosar în arhiva Secţiei Externe a C.I.P. membru C. 24. ulterior directorul Direcţiei Organizare Internă în M. pensionat în anii ’70 ca director tehnic la Ministerul Minelor şi Petrolului. 29. ŞERBAN. I-a (Decret nr.Of. respectiv pe diverse alte posturi în cadrul diplomaţiei comuniste. Ignace (n.Of.C. dosar nr. partea I-a. Avram (n. 1947 (M. 1369. nr. 7 din 23. partea I-a. n.A. 1947.L.E. Leonie ZOLLER) . inclus şi în C. partea I-a. nr. nr. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of.încadrată în mai 1945 ca şefă de secţie la Oficiul de Studii şi Documente al Ministerului Propagandei. unde a fost implicat în scandalul “Viţianu”. dosar 29/1957. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 144 . al P. în 1967 menţionat în documente diplomatice ca şef al Direcţiei Protocol. Andreescu. partea I -a. 2066 din 20 oct. revenit în 1951 ca director adjunct al Direcţiei Economice. nr. nr. 619 şi nr. Basil (pseudonim de inspiraţie literară) (n. 1808). partea I-a. p. 63/1955).M.E. 1949. p. Constantiniu 2003: 15 n. ROSENBERG204) (16. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960) şi al altor clădiri din Bucureşti de aceeaşi inspiraţie. I. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. ŞERBAN. membru al Rezistenţei Franceze în perioada războiului (nume conspirativ “Jeannot”). decorat prin Decretul nr. Nicu (n.a. 194 din 22 aug. 188 din 15 august 1946. Solomovici 2004: 66. când încă nu îşi românizase numele.I.a. 1945. 2168. p. 74. 1944. în Forţele Armate. ŞERBAN. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. apoi detaşat la Londra. 5790. 7840. partea I-a. Ignace I. voluntar în Spania (1937-1939). 1366. 285 din 9 dec.R.). nr. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. inv.Of. 1367. partea I-a. Georges-Picot 2000: 36. M. al P. p. (întocmit 1968). Sugarman f.a. apoi al Agriculturii. etc. respectiv cu ordinul “23 August” cls. u. 67). din 1947 (cu grad de prim consilier de legaţie) însărcinat cu afaceri la reprezentanţa diplomatică a României la Roma. v.O. 35 din 13 febr. 775. N. nr.Of. ŞERFF. Levy 2002: 127. 3903 ţi M.519 din 27 nov.g. I. p. ulterior cu diverse funcţii în cadrul diplomaţiei statului comunist (e. 1364. partea I-a. 21611 din 11 martie 1947 în M..1978)./P. în 1971 menţionat drept consilier. V./Kuller 2008a: 443). nr. 161 din 19 iulie 1945. inv. decizia nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fond 495 (“România”). Avramian HERŞCOVICI) .C.R. decizia ministrului Justiţiei nr. student la farmacie în Bucureştiul interbelic. apoi cu acelaşi grad la Legaţia României de la Berna (1949-1950.R. Industriei Alimentare. a III-a. 1946. 1946 a ministrului Justiţiei în M. ŞERBAN.P. M. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. (1945-1948. III-a.R. şi Balaş 2008: 235-6. M. nr. cu grad de locotenent-colonel.S. 1973). n. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. decorat prin Decretul nr. (dosare anexe. (1948-1952). p.

1945 – dec. ff. partea I-a. partea I-a.I. partea I-a.din 1947 inspector în cadrul D.R. Ana – din 1947 arhivar-şef la Prezidiul M. 1379. XXI. 202 din 3 sept. p. Jdanov”.1921 – 13. în 1951 şeful Gospodăriei U. a M. ŞMIGHELSCHI. ŞMELŢ.R. 1947. nr.în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. (M. în 1945. SCHREIER206) (n. nr. p. 25.. p. Tobias . partea I-a.A.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 32 din 8 febr. 1373.T. 15 din 19 ian. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr.N. TANENZAN.M.C.I. (mart. 1376. 11936 din 10 febr. Olga – după război şefă de secţie la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. nr.E.până în febr. ŞOIMU (căs. 43 din 21 febr. 3945).Of.Of.Of. Kalman . p. 8007).R. Iosif (n. ŞTIRBU. partea I-a. apoi jurist al P. Peştelui şi Laptelui (1952-1953) şi coordonator D.A. 1383.1925 Cernăuţi) . partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. 219 din 23 sept.I.d. membru P. 15 din 19 ian. apoi ministrul Industriei Cărnii.M. 1371.în 1949 era stenodactilografă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. ŞAPIRA) (5..preşedintele Centrului de Cercetări pentru Sport (1952-1957). 145 .Of. al U. a III-a. Pascu (n.E.S. 1949 translator-interpret şef la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Paula (soţia lui Iosif Bercu. 1380. 707). ŞTEFĂNESCU.M. 804 din 21 dec. 1946. Vaslui . p. ŞRAER. ulterior ministru adjunct în cadrul Ministerului Industriei Alimentare în (1955-1969) (v. nr. 641). p.după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. 142-5). Dumitru . încă în funcţie. 1947. în perioada interbelică proprietar al unui laborator de analize medicale. 1382. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. 1949. 1964. ŞMILOVICI. membru al Biroului C. p.. a M. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M.C. 264 din 14 nov.T.XII.G.” clasa a V-a. 17 din 21 ian. şi în memoriile lui Moses Rosen (1990: 170) (v. 1333. Cf. Albert (n.C. menţionat ca evreu. partea I-a. nr.). 1902.E. partea I-a.C. şi avocat al lui Gheorghiu-Dej.. 1944 reîncadrat asistent definitiv la Clinica Medicală II a Facultăţii de Medicină Bucureşti. alături de Jack Podoleanu.Of.R. 8598).P. decizia nr. ca secretar al omului de afaceri Moni Goldstein.L. 1372. 1378. s-a refugiat în Palestina (ajuns în 1947). al P. 1947. Dobrincu şi Goşu 2009: 311.D. 1949. 641).Of. care pare să fi preluat informaţia din Rosen).I. ŞULER.R. în 1948 funcţionar înalt al Ministerului Sănătăţii (membru în 205 206 V. vol. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. nr. stabilit în Italia. TARCSI. nr. 1377. ŞTEFĂNESCU. 1947. p. la un moment la care descoperirea fostei sale colaborări cu Siguranţa devenise iminentă) (A.C. nr. 3001). dosar 40009. dosar Ş/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. după război secretar general al Apărării Patriotice (1944-1945).Of. Albert FALKENFLICK205) (n. 1949. 92 din 17 aprilie 1946.C.X.Of. 1374. în anii ’50 cadru didactic la Academia “A. din 1949 transferată intern la Serviciul Contabilitate (M. nr.P. 1123).A. în oct. 1949. partea I-a. nr.I. şi Rotman 2004: 76.C.G. p. Alfred Bernard (1900-1980) – farmacolog.1988) – deportat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. secretar general al M. partea I -a. p.I. ulterior emigrată în Israel. S. ŞOIMU.Of. 1947 a ministrului Justiţiei în M. 1381.?) – în perioada interbelică secretar al avocatului Eduard Manolescu.Of. 10092). Solomovici 2001II: 39. (M. TAUBER.1370. infra) . Ana – din 1948 şefa sectorului Evidenţa Carnetelor şi Documentare din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. TEITEL. Berindei. din 1945 (după alte surse 1946) (şi responsabil administrativ al sectorului II). 1375.C.G. v. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. când. fondator şi membru în conducerea C. Paula (Tannenzaun / Tannezapf?) . Iosif (fratele lui Solomon Ştirbu) . Maria . fond “P”.R. (1949-1956). 76 din 30 martie 1946.

Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. după reabilitarea soţului medic la Sanepid Bucureşti. Iacob . TEODORESCU. (dosar 68/1955). în U. fiica lui Iancu şi Jeni.A. infra]. secretara particulară a Anei Pauker. fond 495 (“România”). sora lui Gavriel şi Uşer) (9.R.X. fond 495 (“România”).M. a M. 1389.R.R. funcţionară în biroul lui Alexandru Moghioroş de la Biroul Politic al P. a M. (1951-1952). TOBIAS. p. ulterior căsătorită cu Pantelei “Pantiuşa” Bodnarenko. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.P. Ermina (n. Of. 803 din 21 dec. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriilor (M. p. 9732).E. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. nr. 1972).C. Dora – şefa Serviciului de Studii (Direcţia Evidenţă) al Direcţiei Generale a Controlului Economic în 1947 (Trebici 2011).V. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.C. Parhon).C. 2066 din 20 oct. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul DG.Of. 225. de Celuloză. revenit în ţară în 1948.C. 1947.din 1947 controlor în cadrul D.C. 10092). din 1932. şi şeful catedrei de Marxism-Leninism din Universitatea Bucureşti (fostul C. şi de la editură ca “fracţionist” în 1959. Nathan .Of. Ermina Isidorovna MARCUSOHN.” (Troncotă 2006: 47).în 1949 era referent tehnic în cadrul D. TENENHAUS. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. M. 1947.K. p. III-a. TISMĂNEANU. partea I-a. 252 din 31 oct. decorat prin decretul nr.1981 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1933).comisia de tipizare207)..1912 Botoşani – 1991 Bucureşti) . menţionat şi de către Robert Levy (2002: 191) ca unul dintre puţinii care au continuat să o frecventeze pe Ana Pauker şi după marginalizarea acesteia). nr. partea I-a. nr.I. 9858). 253 din 1 nov. decorată prin Decretul nr. 9763). voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania.) (1952-1958). TISMĂNEANU. al P. 1947. TIRON. cu grad de căpitan. nr. tatăl lui Vladimir Tismăneanu) (26. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1949. 1976). TOMA. Ana GROSMAN. 1387. 1947 (M. dosar nr. 146 . 1392.S. iar apoi cu Constantin Pârvulescu.Of. nr.A. Beniamin – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Israel) şi Victoria Leorda. partea I-a. dosar nr.I. redactor şef şi director adjunct al Editurii de Stat pentru Litertură Politică (fosta Editură P.G. Tobias .II. ulterior încadrat ca medic în M. p. reprimit în partid în 1964.1913 Soroca – 13.Of. ulterior redactor la Editura “Meridiane” până la pensionare. redactor şi crainic la emisiunea în limba română a postului de radio “Moscova” (1941-1948). exclus din P. nr. partea I-a. Ana (n.C. 1384.I. 1388.R. alias Gheorghe Pintilie. 1393. 16 din 20 ian. TELLER. 264 din 14 nov.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. S.I.C. 159 din 13 iulie 1948. (19481952). p. cu dosar în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.I. Eliza . p. în timpul războiului. 1391. când devine şeful secţiei Propagandă-Agitaţie a C. membru P. în Forţele Armate. TELEKI. 1385. 3790.M. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Jdanov”.. “o versată agentă a direcţiei de informaţii externe a N. nr. 1390. 225. inv. 1386. nr.R.C.M. (partea I B).C.R. şeful secţiei culturale la Sfatul Popular al raionului “Tudor Vladimirescu” (1959-1964.soţia lui Sorin Toma [v. unde şi-a pierdut un braţ. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ştiinţe Sociale “A. membru post mortem al Academei Române (2006) (Mandachi 2010: 9. alături de zeci de alţi “spanioli”. III-a. 5830).II.d. partea I-a. Leonid Moiseevici TISMENEŢKI. imediat după război 207 V.I. 97/26 aprilie 1948. 256 din 5 nov. prin Decretul regal nr. al P. fiica lui Isidor şi Luiza) (1915 Basarabia – 2000) – ilegalistă (membru de partid din 1933). 1947. TITTINGER.R.Of.S.D. p.R. 1964 cu ordinul Muncii clasa a IIIa. Leonte (n. 662). (M.C.E. Marcel – în 1947 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M.C. mama lui Vladimir Tismăneanu. Rodica Tismăneanu (stabilită la Haifa. (M. inv.

a M. nume păstrat din mariajul cu ilegalistul Manole Tudorache) (n. al “Apărării Patriotice” (1944-1946).F. partea I-a. nr.D. apoi activă în organizaţia Bucureşti a partidului între 1932 şi 1940. partea I-a.C. şi Tismăneanu (2011a) şi apoi infiltrată în activul central de partid în 1946. membru al C. 1395.Of. p. (1945-1948).F. 1654-5)./10. 9763. după alte surse 1929). (1945-1947). ulterior într-un anonimat total pentru sfera publică. alias Sergiu Sevcenco. 158. (1948-1952). cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. a fost soţia colonelului Serghei Şevcenko. dosar nr. (1945-1948). 1625).C. fiica ei şi a lui Gheorghe Pintilie. luptă inclusiv la cucerirea de către sovietici a oraşului Königsberg (azi Kaliningrad). devenit notoriu prin seria de articole “Poezia putrefaţiei sau putrefacţia poeziei. membru supleant (1955-1960) şi titular (1960-1965) al C. în Forţele Armate. fiica lui Aron) (apelată în interiorul partidului cu “Lenuţa”) – evreică cf. iar apoi chestor în D. al 208 În 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. azi R. Fl. de formaţie brodeuză. nr. 7537).P. 1947.C. Sorin (n.C. v. emigrat în Israel în 1987 (după alte surse 1980).Of. secretar general cu rang de secretar de legaţie (mai 1948 . fiica lui Anton) (căs. 1947. membru al C. iniţial educatoare în Chişinău până în 1931.AR. 225. 2066 din 20 oct. al U.R.C.G. Arnold . alias Sergiu Săceanu208 (n.S. Orhei. SĂCEANU.I. fiul lui Alexandru şi Sidy (Sara)) (23. odată cu divizia infamă “Horia. ulterior vicepreşedintă a UCECOM. TOPERTZER. al P. în 1971 pensionară. cf. după demobilizarea sa (din Armata Roşie) în 1946. TOMA. (1948-1952). 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a (A. secretara C.1950) şi ministru adjunct (1950-1952) al Afacerilor Externe (“conducătoarea de facto a ministerului” în absenţa Anei Pauker.P. 1396. prin Decretul regal nr. p. (v. ministru adjunct (1952-1955) şi locţiitor (1955-1960) al ministrului Comerţului Exterior.E.1914.fondatoare şi membru în conducerea U. partea I-a.” cls. plasat de sovietici în ierarhia comunistă din România în 1945 ca şef de direcţie în Ministerul Apărării. Cetatea Albă). membru fondator al C. ilegalistă (membru de partid din 1927.R. ulterior refugiată în URSS. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.IV. A.. când acorda un interviu Laviniei Betea pentru Jurnalul Naţional.R.V.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1394. revenit după război în ţară. 1912 Tudora. consilier (1947-1948).C. (1950-1952).M.II. apoi promovat inspector general adjunct (M. cu grad de căpitan. Ioana...R.P. TRICHTER. C. foarte probabil recrutată de sovietici (Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n. 147 . a emigrat în Israel. Cultură şi Propagandă (viitoarea Direcţie Superioară Politică) (1944-1945).G.C.C. al P. fond 495 (“România”). Cloşca şi Crişan”. nr. 264 din 14 nov. TUDORACHE. încă în viaţă în 2009. epurată. membru al CC al P. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.” clasa a IV-a. nr.F.I. 10. membru al Cancelariei Secretariatului C. cu grad de locotenent.Of. Ştiinţifică (1960-1975.C.. Fl. şefa Direcţiei Organizatorice a C. 10092. decorată prin Decretul nr. II-a. 1397.C. ulterior redactor principal la Ed. 7 oct. reprimit în 1973 (după alte surse în 1970). Moldova. Eduard .C. Elena (Lena.G.R. 52 din 4 martie 1945. apoi a secţiei Industrie Uşoară a C. Bucureşti – Netanya.” clasa a III-a.P.1912 Hârtop. documentelor oficiale ale P. inv. (1955-1960). în 1945.R. partea I-a.Of.R.S.C.din 1947 controlor în cadrul D. înrolat în Armata Roşie. Dobre 2004: 586). fost voluntar în Spania. M.C.D.P. organul de presă al Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie. p.S. 1947 (M.E. 191 din 20 august 1947. a D.R. 253 din 1 nov. membru al Biroului Organizatoric al partidului (1950-1953).membru de partid din 1932. exclus din partid în 1963. refugiat în timpul războiului în U.N. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. fond C.în martie 1945 reîncadrat la D. redactor şef adjunct (1946-1947) şi redactor şef (1947-1960) al ziarului Scânteia.M.. Constantiniu 2003: 12). apoi ministru adjunct al Comerţului Interior (1960-1965). redactor la Glasul Armatei. Sorin MOSCOVICI. pensionat). pp. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi” apărută în perioada 5-10 ianuarie 1948 în Scânteia şi consacrată ca “broşura canonică a jdanovismului cultural” (Tismăneanu şi Vasile 2008: 42). Israel) .

partea I-a. 804 din 21 dec. VASILIU. 141-2. 95 din 22 aprilie 1948. 19 din 23 ian. 1402. şi două fiice: prima.R.Of.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei.Of. ultima oară în 1981. 107 din 15 mai 1945. nr. VARVARA. (19551956). în SUA. în 1945-1946 prezentă.P.M. 1949. Iulia (n. remarcabilă prin longevitatea ei în partid. nr. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). partea I-a.C. nr. Bernhard . membru de partid din 1933. p. după război membră de partid. ulterior (din 1949) şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. VAISBUCH. 1400. p. Moghioroş)). a avut un fiu. căsătorită cu ilegalistul Ladislau Vass. nr. 1912 Bucovina) – doctoriţă. 264 din 14 nov. nr.Of. VASS.R. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. p.R. partea I-a. ULMANN. n. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. Tismăneanu 2011a). 534).E. pe lista celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. între 1951 şi 1985 şef de secţie în Institutul de Cercetări Textile din Bucureşti. 198. partea I-a. al P. UNGAR. partea I-a. Levy 2002: 209. (1957-1975). Tismăneanu209).R. (1952-1984). inspector al C.M. 1403. 169). după război încadrat iniţial ca secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei (M. al P. Dobrincu şi Goşu 2006: 506 n. 148 . 5980. ŢUPERMAN. 1947. 4696. 9604). (1956-1957).M. apoi cu drepturi depline al C. 95 din 22 aprilie 1948. şefa secţiei Relaţii Externe (devenită Internaţională în 1965) a C. 158). în anii ’50 vicepreşedintă a Societăţii Ştiinţelor Medicale din România (cf.R. I-a.Of. şefa secţiei munca de partid în rândul femeilor a C.C. nr. 1). secretar al organizaţiei de partid Bucureşti (1953-1955). 1401. membru supleant (1945-1952). 1189). 712 n. Ghizela (n. ocolită de toate epurările.I.C. personificare. fiica lui Grigorii şi Sonia. 11/1951. Mauriciu – membru P. 164 din 19 iulie 1948. partea I-a.Of. şi coordonatoare a secţiilor Cadre din Exterior şi Relaţii Externe ale C. M. – secţia Organizatorică. f. 248 din 27 oct. al U.Of. 506.din 1947 controlor în cadrul D. 1399. Max – după război referent de specialitate. care trebuie să rămână în România”210. a unificării celor două curente geografice din perioada ilegalistă – cea ardeleană majoritar maghiară şi cea răsăriteană majoritar evreiască. din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. fond 495 (“România”). partea I-a. în 1948 promovat consilier în Ministerul reorganizat al Informaţiilor. 1948.Of. internată şi în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka. Paul (viitor ULMEANU) .. I.IV. fd.ro/politica-doctrine/cine-a-fost-liuba-chisinevschi-ascensiunea-si-caderea-unei-amazoanecomuniste/.R. 1405. şef-adjunct al Secţiei Externe a C. 3904). partea I-a.R.. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 1949. V. după război membru al C. Gheorghe. partea I-a.C.C. 1947.C. a emigrat alături de soţul ei. (M. 3706).Of. fapt cu atât mai bizar cu cât suspiciunea aservirii ei prosovietice avea suficientă consistenţă (v. 1948).R. sora lui Moisei şi Senia) (22. p. 1963.Of. 1398. p.Of. apoi şefă adjunctă a aceleiaşi secţii până la pensionare în 1982. Rodica . ilegalistă. Berindei. 15 din 19 ian. ff.C. p.R. A.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 643. partea I-a. 1. p. p./P. nr. 225. 189 din 17 aug. dosar nr. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.C.C. medicul Eugen Zeiligsohn. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr.M. în 1980. Bogdan (n. Watts 2011: 174. 1964 (inventariat şi în Kuller 2008a: 458). p. al P. http://www.1912 Iaşi – 2005 Bucureşti) – de formaţie croitoreasă. dosar nr.contributors. (1950-1953. 3706). când va fi destituită (adjuncta lui Al. 209 V. dosar 9. 1404. p. (din febr. 1406.D. Leah Zoia. nr.C. nr. a M. 34 din 10 febr. Iosif ROSEN) – în a doua jumătate a anilor ’30 ziarist la Apărarea.C. prin căsătoria cu Ladislau Vass.C. UNGER. Gisella FAERŞTEIN. sub numele eronat dactilografiat “Ghisela Faersein”. M.C./P. de ex. 210 V.F. inv. 1948. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. 10092). Mayer – în 1948 era şeful Serviciului Control Financiar la Direcţia Comerţ de Stat a Ministerului Comerţului (M. M. multiplu decorată de autorităţile comuniste. 335 din 20 iun.G. nr. L. VALTER.

Ides GRÜNBERG) – în mai 1945 încadrată ca secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. 658). Zambaccian nr.R. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.1977 Bucureşti) – evreu maghiarofon. Iacob WEINREB) (24.E.R. 15 din 19 ian.C.IV. 15 din 19 ian.” clasa a III-a. 225.F. până la pensionare. soţia lui Jack Podoleanu [v. cealaltă. 107 din 15 mai 1945. 3904). VEIGL EŞEANU. care a reapărut în spaţiul public în toamna lui 2011. 1414. 1411. după război în aparatul diplomatic al M. alături de Sara Văleanu. partea I-a. VERMONT. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. p.2007 New York) – menţionat. sora lui Ladislau şi cumnata Ghizelei Vass.Of. 15 din 19 ian.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1932. Doftana (coleg cu Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu). 1949. Ecaterina.M.1920 Alba) – ilegalist. 642).ro/politica-doctrine/ghizela-de-fier-un-schimb-de-mesaje-cu-nepoata-ghizelei-vass/. 1949. la Direcţia Educaţie Tineret (M. VEINTRAUB.C.M.S. (din 1966). după război organizator al filialei P.” cls.1912 Ardeal – 17. VĂLEANU. ANDREI (n. al P.R.A. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Olga (fiica lui Eugen şi Rozalia Vass) (1914-2001) – evreică maghiarofonă. Tismăneanu câteva erori într-un articol despre mătuşa ei. inclusiv pentru nume.N. 1949.. http://www. căsătorită cu Dănuţ Florin Olteanu (fost secretar de partid la întreprinderea Tehnofina).C. Deleanu 2011: 11).Of.A. 1407. împreună cu Jack Podoleanu a avut 3 copii: Dorina (căs. p. acesta locuind până la vârsta de 30 ani împreună cu bunica sa maternă pe str. alături de Victor Weiss.Of. Ioniţă Podoleanu şi respectiv Tania Damache-Podoleanu. VEISSBOD. director în cadrul Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (după 1948).. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1974). Aida (n.P. 1 din Bucureşti. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu ). 1413. VERMAN. 642). vicepreşedinte C. 16. partea I-a. ilegalist.C. ca supravieţuitor al Holocaustului în Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 IV: 261). p. artist plastic. Ilie . 643) 1415. 1408. fond 495 (“România”). ministru adjunct de Finanţe (1955-1957). Bulgaru).E. timp de câţiva ani director al centrului Metodologic de Instruire a Profesorilor din Şcolile Profesionale (din Iaşi). inspector şef de serviciu în cadrul Direcţiei Metale Preţioase a Băncii de Stat (I.şi trăieşte în prezent la New York (cu numele Faerstein).Of. ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. Irina – în ian.R. în Kuller 2008a: 459) (dosar V/49 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Muncă şi Salarii (1957-1966). partea I-a.)..contributors. 2296).1915 Bucureşti – 5.C.R. dosar nr. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public.. VĂLEANU. condamnat la 25 ani muncă silnică. translator de limbă rusă în deplasările lui Gheorghiu-Dej.E.P.. Caransebeş. apoi. când îi corecta lui V. VASS.R. soţul Ghizelei Vass şi fratele Olgăi Vass-Podoleanu. VASS-PODOLEANU.Of. apoi stabilit în S. este mama lui Bogdan Olteanu (după 1989 preşedinte al Camerei Deputaţilor şi apoi viceguvernator B. nr.III. inspector general şi apoi director în cadrul Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă din cadrul Ministerului Învăţământului (1950-1953). supra] – membră a C.D.U. 211 V. Marcel . 149 . emigrată în Israel.R. emigrat în Israel la o dată necunoscută. 16 din 20 ian. 1412.VII. nr. p. al U. (45/1955) (inventariat şi de C. din Alba Iulia. cu stagiu recunoscut din 1934. nr. nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 1409. deţinut la Văcăreşti.nr. al P.III. 1949. inv. partea I-a. Jean (n.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. IV -a. din 1950 şeful secţiei Plan-Finanţe a C. Ladislau (fiul lui Eugen şi Rozalia) (16. Ghizela Vass211.R. 1410. partea I-a. M. iar în 1964 cu ordinul Muncii clasa I-a.în 1949 era desenator în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. controlor de fabrică (1946-1953).IV.I. Victor .

1916.S. Irina – soţia diplomatului Raymond Vianu [v.A. III-a.A. 52 din 4 martie 1945.C. 737. 1639). 1947. 95 din 22 aprilie 1948.-a. 4635). p.după război controlor în cadrul D. alături de soţ în misiunile diplomatice ale acestuia.S. 6292).630 din 23 sept. 175 din 31 iulie 1948. (Los Angeles). (1950-1953). p.Of. Milu VEINBERG) – ministru adjunct (al lui Valter Roman) la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1952-1953) (secţia Economică a C. 1422. 1947. Donca (stabilită în Olanda). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a.Of. apoi stabilit în S.1416. în anii ’60 întoarsă în România. 1418. nr. 95 din 22 aprilie 1948. VIDA. infra]. 1947.C.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.” cls II. pp.C. p. VEXMAN. VIANU.A. după război şefă de serviciu la D. 1945 (dosar V/74 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). cu Coca (n.P. Rubin-Raymond SCHLÄFFER212) (25.R. fiul lui Desideriu Bella şi Roza.2003 Los Angeles. 1417. al P. VIANU.U. căs. 1421. (1953). partea I-a. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. p. nr. ulterior membru şi apoi director adjunct al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul propriu-zis al cenzurii în presă) (1953 – anii ’60).R. (M. Fairy Tales and Legends from Romania).I.Of. p. Victor (n. 3708.M. VICTOROVICI. iar în 1978 cu ordinul “Steaua R. partea I-a.V. nr. VEZENDEAN. Mihai (n.C. 1948 şefă adjunctă de birou în centrala M.E. Ernestina (11. 224 din 29 sept. 8072). partea I-a. Satu-Mare) (în alte documente oficiale ortografiat “Vezendeanu”) – şef-adjunct al Secţiei Relaţii Externe a C. 204 din 5 sept. p.1984) – membru de partid din 1 ian. partea I-a. David . redactor la Viaţa economică. 150 .Of. partea I-a.S. M. cu Sandu (n.XII. partea I-a. în 1971 (ca pensionară) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. cu Dora) (n. Raia (soţia lui Vania Didenko. 89.E. ulterior revenit în ţară. 3707). apoi viceprimar al Bucureştiului (alt evreu aidoma Ghizelei Vass. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 212 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. refugiată în U. sora publicistului Andrei Tudor.IX. Eugen .P. apoi şefa Direcţiei Treburilor Cancelariei P. Raymond (n. unde în anii ’70 a tradus câteva lucrări literare din limba română (e.G. 7946).Of. LÖB. 128 din 9 iunie 1947.U. nr. p.” clasa a V-a. emigrat în Israel la sfârşitul anilor ’60 împreună cu soţia sa.Of. Israel .1916 Bistriţa) – din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.U. fratele Sandei şi cumnatul lui Iosif Rangheţ. Moscovici). căs. VECSLER / VEXLER. nr. 1427. M. Chimico-Alimentară a Ministerului Industriei (M.M. nr.V. 1425. nr. în 1950 numită (provizoriu) şefa Cancelariei Consiliului de Miniştri. 24 din 30 ian.R. S. apud Solomovici 2003: 383). Mihail Florescu sau lui Nicolae Goldberger. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of.I. care. via Israel (Cozonac 2010). II-a. p. VIANU..R. 1426. din 1960 la misiunea permanentă a României la O.U. nr.din 1948 director adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. VIERU. 1423.g.Of. p.R. al P. nr.R.R. alias Ion Vidraşcu) – evreică originară din Basarabia (cf. 1424. partea I-a. 1419. 200 din 1 sept.F. 1948. 1947 a ministrului Justiţiei (M.N. dosar 64/1955). ulterior emigrată în S.C. nu au căzut victime ale epurării pretins “antisemite” din 1952-1953).Of.G. Rosenzweig). Desideriu FRIEDMAN) (n. Carol Neumann. aşa cum remarca şi Levy (2002).” clasa a V-a.A. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .1914 – XII.. partea I-a. a avut o fiică.C. revenită la Chişinău în 1945. 8810). 1654-5). 6.Of. căs. VERONA.1925 Bucureşti – 30. împreună cu mama sa după 8 iunie 1940. 1948. VERONA. Janette – din febr. partea I-a. a M. C. Paul – până în septembrie 1947 inspector la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor (M. I.R. 8. Victor (n. nr. 1420. partea I-a. 46 din 25 febr. Irina.. VIDRAŞCU. apoi în România. lui Radu Mănescu.) – în anii ’50 secretar 2 la Legaţia României (responsabil presă) de la Londra. Vezendiu. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.

102 din 6 mai 1947.E.1905 Piatra Neamţ – 8.291 şi http://www. 213 Cf. p. de unde avea să chiar arestat la 13 iulie 1948 şi apoi expulzat într-un scandal de spionaj216. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer. partea I-a. secretar general şi ministru adjunct al Comerţului şi Alimentaţiei (1948-1949). şi F. fişă de cadre în dosarul de la secţia Economică a C.I. 287 din 14 dec.E. p.nizkor.” clasa a III-a. detaşat în mandatul Anei Pauker la cu acoperirea de ataşat comercial la Legaţia României din Berna. 2038).R.reference-global. nr.a. p.N.com/doi/abs/10. Beniamin (n. 43). WEINSTEIN. 158 din 12 iulie 1948. Arte Plastice şi Cinematografie). după august 1944 consilier (1946) şi secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile (1946). 200.Of. VIŢIANU. (dosare anexe nr.P. VINEA. inv. 58 din 11 martie 1947.1953. de la 1 aprilie 1945 încadrat în Ministerul Cultelor (M.R. aflat în atenţia Siguranţei în 1941 ca activist comunist categoria A. 70). 1430..Of. 125093 din 11 decf.R. partea I-a. 10927. 120 din 30 mai 1945. care reproduce pasaje din Felicia (Steigman) Carmelly 1997 (Emanoil Vinea-Vainstein menţionat în subcapitolul “Camp Grosulovo”§4. 1429. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. p. 1945. 225.Of.C. partea I-a. 41. ) V.G. al P.G. inv. 55 din 6 martie 1948.2. VIGLER) (n. apoi încadrat conspirat în Siguranţă (avea să ajungă colonel de Securitate). 1431. Felicia (Steigman) Carmelly 1997: 192.R. după război membru în conducerea C.D.dodis. 87). ulterior reorganizării ministru adjunct al Industriei Alimentare (1949-1951). membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 216 V. partea I-a. WILNER. nr. al P. Solvan (n. 1433.65.1515/zstw.E.S. 1945 a ministrului Justiţiei în M. 18. şi ministru adjunct de Finanţe (din 1952). Giurgiu 2002). nr. ilegalist (din 1935) internat în lagărele de muncă de la Miercurea Ciuc.E. în anii ’50 în acelaşi minister ca inspector general (Rosen 1990: 74. Muzică. ulterior vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Artă (1950-1953. 1432.IV.html.com/istorie/GENOCIDUL-DIN-ROMANIA-REPERE-I73218. Vezi dosarul său de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei în M. 11/1954.C.P. Şaru) al volumului Grafica sovietică (Bucureşti: Cartea Rusă. III-a. 214 Vezi şi http://www. nr. 23..ch/dodis/dodis?XE7lhitk5EfsCJlwETjaee4lmywQ1CxSC20rcSGCwCt2qotRiyi6nfS6O3NPu7TU3DMevl0K NJEQOhR5jNXgtKp 151 . nr. p.Of. fond 495 (“România”). VIŞAN.fost rabin.C.A. respectiv Vapniarka214. de formaţie tâmplar.I. nr. fond D.C. director general adjunct al Direcţiei Generale a Treburilor Consiliului de Miniştri (1951-1952).1921 Bucureşti) – după război inspector în cadrul D.C. secretar general al Ministerului Comerţului (1948).R. dosar 104/1940. nr. Polonia) .1428. VLAD. decedat în 1969. T. p. 1950). iar apoi pe diverse funcţii în aparatul economic de stat. director adjunct în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (din mai 1948). şi A.1969 Bucureşti) – soţul (al doilea al) Ofeliei Manole. fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.Of. M.C. VIŞOIANU. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.A. uneori ortografiat şi în forma românizată VAINSTEIN213) (16.org/hweb/people/c/carmelly-felicia/benditer-ihiel.P. nr. responsabil cu direcţiile Teatru. 10-11. partea I-a. Teodor (Vlad Tivadar MAGYAR) – evreu maghiarofon originar din Timişoara ilegalist.A.I. 7732. (u. 3577). partea I-a.VII. 1947 în M. Emanoil (n.scritube. partea I -a. 1435). Călugăru şi Gh.VII. vicepreşedinte al Băncii de Stat a R. a M. 4460). nr. VILNER. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 5785. Solomon VIŢEL215) (n. 1899. Alfred – la sfârşitul anilor ’40 şeful Direcţiei Licitaţii a Ministerului Finanţelor (M.. decizia nr. Sorin (n.I.php. după război activist de partid. Mezincescu. Solomovici 2003: 89 şi E.Of. inv.. dosar nr. co-autor (alături de Ed. respective http://db. p. şi http://www. 215 V. 167 din 22 iulie 1946. ff. 24/1954.B.E. în 1948 cu ordinul “Steaua R. iar oficial funcţionar diplomatic în M.Of. decizia nr. ulterior revenit în centrala M.C..C.998 din 20 apr. 1841). apoi însărcinat cu afaceri la Ambasada României de la Moscova (indicat ca evreu în Kuller 2010: 190.1906 Galaţi) – după război numit iniţial de conducerea C.

225.M.012M.R. pensionat). Alfons – fost ziarist la Adevărul şi Dimineaţa în perioda interbelică. Ştefan (n. VOICU.1986 Bucureşti) (fiul lui Adam (cofetar. discipol al lui C-tin Dobrogeanu-Gherea.M. îşi românizează numele în 1919. 1435. partea I-a. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. al P. al P.H.M.R. 152 . pp. A.Of. în 1945 membru al Comisiei de control şi cenzură a filmelor cinematografice înfiinţate sub umbrela Direcţiei Cinematografie a Ministerului Propagandei (M. cu grad de consilier cultural principal (1945-1946) (M. 2.1434.S. din Galiţia. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. scriitor şi publicist subnmediocru sub pseudonimele “Al. inv. Kuller 2008a: 409-10. doc. secretar general al Ministerului Justiţiei (1946-1948). (mandate succesive 1961-1985). iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. când demisionează (v.T. fiul lui Iosif.C. al P.M. (1960-1984). 2)). (sept. VOINEA. (v. Voitin” (cel mai frecvent). dosar nr. 112 din 21 mai 1945. ALEXANDRU (6.M. deputat M.C. 62 din 16 martie 1945.R.C. 1438.1969 Paris) – cu tată etnic francez şi mamă evreică. stabilit la Podul Iloaiei) şi Iulia (n. fost internat în lagărul de muncă de la Vapniarka în calitate de militant comunist. 173 din 29 iulie 1948. “Adam Apostol”. fostă ilegalistă şi redactor al Scânteia în anii ’30. 1437. după război ziarist la Libertatea (sept. nr.C.” cls. stabilit cu familia în România în 1911.Of. profesor şi şeful catedrei de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti (1950-1953).Of.C.R. Mina (n. învăţătoare)) – ilegalist cu stagiul recunoscut din 1935 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior însărcinat cu afaceri la Legaţia României de la Berna. orig. membru supleant al C. autor al lucrărilor La morale et le socialisme (1953) şi La socialisation (1959).C. şi Arhiva U.A.R. 6222). ambele publicate la Paris (Berindei. colecţia RG-25. între alte sute de condamnări ale unor opozanţi ai sistemului comunist. partea I-a.U. (1955-1960)./P. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale / Informaţiilor. partea I-a. preşedinte al Tribunalului Suprem al Republicii (1954-1967).A. I-a. Hermina?) – soţia lui Ştefan Voicu [v. M.IX. 1940-1944. VOITINOVICI. Gaston Joseph BOEUVE) (14. Dobrincu şi Goşu 2009: 666 n. p. până în iulie 1948. detaşat ca membru al Curţii Permamente de Arbitraj de la Haga (1967-1973). nr.R.R. 1992). decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 8937 şi 8971). nr. nr. 190 din 17 august 1946. VOICU.T. M. Bucureşti) . A. infra]. decorat cu ordinul “Steaua R.1894 Paris – 6. p. 1944 – 1946).S. dosar nr. VOGEL.. a prezidat.1906 – 1992. Aurel ROTENBERG) (9/21.I. membru al Comisiei de Pensii a Casei de Pensii a Ziariştilor. 200 din 30 aug.. redactor şef la Lupta de clasă (redenumită ulterior Era socialistă) (1960-1981). din august 1946 consilier de presă al Legaţiei României la Washington (în mandatul lui Mihail Ralea) (M. la întrunirile internaţionale ale partidelor comuniste.M. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). în 1950 depunea mărturie în faţa subcomisiei de Imigrări şi Naturalizare din cadrul comisiei Juridice a Senatului S. Niculescu 2002. Şerban (n. Adamescu”.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “23 August” clasa a III-a în 1964./U. după război preşedintele Sindicatului/Uniunii Ziariştilor Profesionişti (’40-’50). p.III.Of. intrat în mişcarea socialistă în 1916. partea I-a.P. procesele lui Ion Antonescu (1946) şi Iuliu Maniu (1947). 178/1943). după 1944 instructor al C. 9556). al U.R/P. membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (1948). “Al. “defectează” la sfârşitul anului 1947 şi se stabileşte la Paris. 1946.C. 4198). membru al C. redactor-şef adjunct la Scânteia (1948). I-a. şef al Colegiului de Jurisdicţie la Curtea Superioară de Control Financiar (1973-1979. (44/1954). ulterior delegat al P.1915 Paşcani – 5.VIII. 1948 1952).N.de profesie contabil. procuror general al R.R. nr. Solomovici 2003: 248. partea I-a.III. Zierhoffer. 1436.P. decorată prin Decretul nr. fond 495 (“România”).C.Of. în 1970 cu ordinul “Erou al muncii socialiste”. 2336. activistă de partid cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. după război director al agenţiei Rador (1944-1946). preşedintele Tribunalului Poporului (mai 1945-1946). p. van der Linden 1992: 146-7.

C.C.Of. WEINBERG. nr. a Ministerului Comunicaţiilor (M. Siegfried . partea I-a. p.G. p. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. WALD. epurat în 1958 (Solomovici 2004: 107). probabilă identitate cu “Weiner F. dosar nr. 1946. în aprilie 1948 detaşat pe postul de secretar al Legaţiei României la Belgrad (B. 1447. Chiva – după război funcţionar la Direcţia Tehnică şi Cota Sovietică în cadrul Oficiului Industrial al Bumbacului (M. WEINTRAUB.G.. 45 din 24 febr. WEISS.vol.A. nr. partea I-a. 20 din 23 ian. nr. ţinând de Ministerul Comerţului Exterior. partea I-a. în 1971 planificator la Comitetul de Stat al Planificării. partea I-a. 6220).C. 225.Of. 662). Varga 2003a: 664-5. WASSERMAN. 1949.A. nr. p.G. 1949. nr. apoi al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M.Of.Of.1948): 2). WOLFF. 1446. WEINSTEIN. VRÂNCEANU. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.”. fond 495 (“România”). partea I-a. Berthold Marius – după război şef de secţie la Direcţia Construcţii din D. 641).Of. 1948. nr. nr. 1964. p. 153 . 1123). 1452. 1448. nr. WEINER.Of. p. 1442.A.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. nr. membru de partid din 1933.C. 1946.Of. WEINBERG. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Leon . 1443. 15 din 19 ian. inv. 282 din 5 dec. după august 1944 membru şi pensionar A.000 lei amendă pentru activitate comunistă. ff. decorat prin Decretul nr. Carol .S.Of. Nastasă. 1453. 1948). partea I-a.F.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 289 din 13 dec. şi o companie din Italia) (Andreescu. nr. Adolf ./M.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. 1454. 1450.S. WEINSTOC(K). 1626).F.după război controlor în cadrul D..P.E. 1440.R. p. 1947.G. în 1941 aflat pe Lista Siguranţei de comunişti categoria A. Isac (n. pedeapsa expirând la 14 februarie 1946 (A. 804 din 21 dec. WEISMAN.N. C.I. 1949. 1949. Gustav – ilegalist. instalat şef al Direcţiei Cadre. III-a. WEIBER. Marcela – până în febr. p. 4848). p.A. 10 (12 apr. 1949. partea I-a. în timpul războiului condamnat la 5 ani închisoare corecţională şi 2. deportat într-un lagăr de muncă obligatorie în timpul războiului. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1948. ilegalist. 738. ca translator la Direcţia radio (M. nr. inculpată în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (sub acuzaţia de subminare a economiei naţionale într-o tranzacţie din 1956 încheiată între compania Prodexport. 16 din 20 ian. 24 din 30 ian. (M. partea I-a.E. partea I-a. nr.Of.I.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1949 secretară de presă II la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1947. p. 7817). 1444. 173 din 29 iulie 1948. 16 din 20 ian. Henrietta – avocat. 59. Moritz .D. partea I-a. în sept.Of. 15 din 19 ian. în iulie 1948 delegat şef al Serviciului Judeţean de Control Economic Baia (M.R. P.Of. 12877).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 641). eliberat după august 1944. membru al contenciosului Ministerului Afacerilor Interne (1945-1948). 478). Gustav . 1912 Bucureşti) – ilegalist. 1449. nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.. p. p.C. partea a 2-a. 1445. 662). 2128). Eugen – între cei peste 100 de evrei aduşi de Ana Pauker în prima ei lună de mandat din 1947 în centrala M. WEINBERG. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Văcăreşti. 297-8). partea I-a. 1441.I.Of. Solomovici 2004: 281-2). Noel (fiul lui Ştrul) – controlor (până în febr. M. iar apoi promovat inspector în cadrul D.R. 1451.E.E. ? – funcţionară în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50.C. Adalbert . a M. WECHSLER. nr.1439. 10092). 127 din 3 iunie 1948.S. p. a M. 264 din 14 nov. WALTER. 32 din 8 febr. partea I-a.

în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. decorat cu “Ordinul Muncii” cls. 6781). Ludovic .în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 1460. II-a în 1964 şi cu ordinul “Steaua R. WEISS. a M. 644).Of. p. nr.G. Carol . Solomovici 2003: 88).Of. 15 din 19 ian. 1467. a M. nr. redactor la revista Justiţia Nouă în anii ’50. 276 din 28 nov. WILDERMAN. a M./U.C.Of.C. nr.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. prim-arbitru de stat până în 1975. 1470. 1464. nr. 136 din 15 iunie 1948. 219 din 21 sept.Of. partea I-a. nr.G. WEISZ.” clasa a II-a în 1971. 256 din 5 nov. 1462. 1949.C. Adalbert – din 1947 controlor în cadrul D.Of. partea I-a. 10533). 173 din 31 iulie 1947. partea I-a. nr.G. apoi subinspector genral la Regia Monopoluluiu Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. Debora . Dobrincu şi Goşu 2009: 110). 1947. 1948. p. apoi director adjunct al Editurii în limbi străine (Kuller 2010: 189. partea I-a.R. până în iunie 1948. p. 1904) – avocat. 7492). nr.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. p. secretar al biroului juridic al partidului). WEISS.Of. 5142). (M. 1468.G.din 1947 controlor în cadrul D. nr. (M. Marian (n. WOLF(F). 7492).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1469. partea I-a. p.E.1455. Edeliza . 1465. co-autor al primului Cod al Muncii (1950). 15 din 19 ian. Ana Renée . 154 .T. p. p.Of.C (M. WELTNER.Of. partea I-a. p. p. nr.Of. Marcu (n. 7715). nr.C. Berindei.C. partea I-a.I.I. partea I-a. nr. WENDER.C. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 293 din 18 dec. p.Of. Ioan . 1947. p. 11186. 1949. 9857). 738. N.I. partea I-a.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.S. WEISSBLUTH. 1461. a decedat în Israel în 1988. 1463. 642). 15 din 19 ian. în perioada interbelică între avocaţii inculpaţilor ilegalişti. p. WITZMAN. partea I-a. WEISS..E.M. (128/1952). Ioan – director adjunct al Direcţiei Contribuţii Directe a Ministerului Finanţelor (19471948-?) (M. p. WEISSMAN.după război controlor în cadrul D. 1466. M. p. al P. p.Of.G. fiul său. 1949. membru al Comisiei Legislative de pe lângă cabinetul ministrului.C. WEISS. (M. 276 din 28 nov.C.din 1947 controlor economic în cadrul D.C.E.E. WEISZ. Maria . după război înalt funcţionar la Ministerul Muncii. Herman .R. cu dosar la secţia Economică a C. profesor de drept muncitoresc în anii ’50-’70. 1947. al U. partea I-a. 120 din 26 mai 1948. 7 dec. 1949. WEISS. 1456. Solomon – după august 1944 şeful Direcţiei Coordonare a Ministerului Lucrărilor Publice.Of. WEISSER. când s-a pensionat. 156 din 13 iulie 1945. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. (v. apoi el însuşi ilegalist (membru din 1932. Frideric . nr. M. nr. 1947. M. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. p. “Ghiţă” – din 1948 membru al Biroului secţiei Culturale a C. 1948. partea I-a. 1471. 1458. p. 5386).C. 641). WINTERFELD.E.după război. 1963. 190 din 19 august 1947. 145 din 26 iunie 1948. partea I-a. 1947.din 1947 controlor economic în cadrul D.T. 644). nr.C. 423 din 15 iul. 1457.C. nr. 190 din 19 august 1947. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.Of.Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. în iulie 1945 detaşat ca ajutor al şefului Secretariatului de Legătură cu Armatele Aliate (M. 264 din 14 nov. Eugenia . partea I-a. WIRTENBERG.E. (M. Aron . partea I-a. nr.Of.C.din 1947 controlor economic în cadrul D. p. 1459. 10533). Elias .G.Of.Of. a M. a M. 15 din 19 ian. 10092). 1938). nr. partea I-a.Of. 24 din 30 ian.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.I.C.C. partea I-a. 5961).I. nr. 4611.I. partea I-a.

după unele surse. şi şeful catedrei de economie politică la Universitatea Bucureşti (1948-1955). 156 din 9 iulie 1946. p. 241 din 22 oct. 1948): 3).P. M. apoi funcţionară la magazinul “Victoria” din Bucureşti. p.R. nr.. fiica lui Pinhas şi Basea. Milia VULIH.+Wacaluc+-+Wutschi%5CWulin+Milea+P%2FP1040599.Of. ulterior directoare generală a exportului în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. apoi a academicianului Barbu Zaharescu [v. nr. inv.. soţul ei. Simon Marcus. ulterior într-o “funcţie administrativă măruntă” (apud Solomovici 2003: 379. 1475. supra). 643) 1477. partea I-a. WULIH MARCUS. 22 (20 aug. p. 124485 din 8 dec.C. Solomovici 2004: 281-2 – ambele surse menţionează eronat numele. 1478. 1945 a ministrului Justiţiei în M. (?) fiul lui Mayer Wolf Leib şi Reiza Leib. 9219. ZAHARESCU.XI. la redacţia revistei Problemele Păcii şi Socialismului (1980-1989). 218 V./U. director adjunct al Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice al C. WOLF. WOLF. 119 din 25 mai 1948.125. aflat pe lista de comunişti periculoşi întocmită de Siguranţă în 1941. a locuit până la sfârşitul vieţii pe Şos. când demisionează (M. partea I-a.R. până în anii ’50 şef de departament în cadrul D. 381-2). fişa matricolă penală la http://86.Of. p.C.C. căsătorită Marcus.R. dosar nr. partea I-a. 15 din 19 ian. 7038. Aiud şi Braşov. 195 din 24 august 1948. partea I-a.A. supra]. 1945. era funcţionar la Institutul Chimico-Farmaceutic (M. cu dosar personal la Comintern). 1473. WOLF. Barbu (n. decorată prin decretul nr. ulterior ambasador în Argentina (1955-1956). citând o notă informativă maghiară remisă Budapestei.III. 1476. nr. mama lui 217 V. dar după război fără calitatea de membru de partid în România. Osias – în 1949 era delegat responsabil financiar al Direcţiei Centrale Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.F. Andreescu. apoi însoţindu-şi soţul în misiunile diplomatice. 1961. partea Ia. Birmania şi RPD Vietnam (1959-1961).. zisă “Emilia”) (n. bunica prezentatorului TV Andrei Zaharescu (fiul lui Mircea). partea I-a. Matei – conform memoriilor unui alt cenzor. 1949.1999 Bucureşti. eliberată în 1968.M. 225.1913 Chişinău – 15.I. Betty (zisă “Bibi”) (n. Elena (uneori ortografiat şi “Wolff”) – din octombrie 1945 şefă de serviciu în centrala M. în 1948 numită director comercial al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. în 1949. Nastasă. după război în conducerea U. arestată.Of.I. 11956.1906 Bârlad – 14. pentru românizarea numelui decizia nr. 4584. şi profesor de economie politică pentru cenzori. p. p. Turcia (1956-1959). B. 2. Betty PLICH) (11.Of.E.T. 15 din 19 ian. director al Editurii P.36/fisapenala.17. Carol Neumann. al P. (1954-1955).1909 Bălţi) – ilegalistă (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Mişu . nr. membru supleant (1955-1965) şi titular (1965-1974) al C.G.X. 7158).Of.R.C.R. nr. după 1945 funcţionară în Ministerul Comerţului şi Industriilor. deţinut în lagărul de muncă din Miercurea Ciuc şi în penitenciarele din Chişinău. 1945. ZAHARESCU.R. 1474. 646).E.M. ZAIDMAN.ilegalist (membru de partid din 1923. Varga 2003a: 664-5.2000 Bucureşti) . inculpată şi condamnată în dosarul “Prodexport – Italia” din 1961217 (v.IV. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. după război numit la conducerea Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă a C.M. fond 495 (“România”). Bercu ŢUCHERMAN218) (11. încă în viaţă. membru al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1984). asasinată) – soţia ilegalistului Baruch Lerner. nr. p.R. China. Kiseleff din Bucureşti.Of. redactor şef la Lupta de clasă.D.JPG. până la 31 mai 1948. reprezentant P.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CW%5CW+01. al P. rectorul Institutului Maxim Gorki (1952-1954).R.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. la Ramat Gan. 291 din 19 dec. redenumită Problemele Păcii şi Socialismului (până în 1962). 1949. Milea (n.1472.A. decorat cu diverse ordine şi distincţii de stat în 1948. partea I-a./P.F. 2083)). 155 . 1964 şi 1981.Of. M.C. nr.

). secretar general /cu grad de consilier superior) al Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). ZAUER. pentru câteva luni în 1948 secretar general al Ministerului Industriei. 1485.U. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.C.R.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite Ministerului Industriei (M. partea I-a.din 1947 inspector în cadrul D. 157 din 4 mai 1971) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. apoi stabilit în SUA. 1945. 1489. comunist. 662).Of. Herman – director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. 3293. 16 din 20 ian. 7666). decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 4968). M. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr.S.Of.III-a.Of. partea I-a. membru al Comisiei de epurare la Teatrul Muncitoresc Bucureşti (M.Of. p. p. partea I-a. C. 1487. nr. I. ZAHARIA. inv. 194 din 25 aug.Of. p. nr. (M. p.Of. 1484. 1488.1901 – I. membru de partid din 1930 (dosar Z/13 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1014.dr.I. http://www. Iuju GRUMBERG)219 (după alte surse “Ştrait”) (n.E. Isac (20. 219 Un referat din decembrie 1940 al Corpului Detectivilor îl menţionează pe Juju Steinberg. 1948. 119 din 28 mai 1947.Of. nr. partea I-a. Moise . Cajal şi Kuller 2004: 362. ZEIDER. p.E. 1949.A. 4251). partea I-a. M.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Sănătăţii.G. 662).. partea I-a. nr. Leon . decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. la începutul anilor ’70 vicepeşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri. partea I-a.C.G. 35 din 13 febr. după război autor al unor articole în Scânteia (august 1944 . p. partea I-a. 103 din 9 mai 1945.Of.Of. 7461. partea I-a.1973) – avocat. 4254). după război.A. C. 112 din 17 mai 1948. 173 din 31 iulie 1947. 4384). nr. 1482. 328. p. 1483. partea I-a. p. ulterior profesor la A. înscris în partid în timpul studenţiei. p. ? . ZARAFU. ZANDBANC.ro/sfera/136/art11-arhiva. nr. 1949.C. al P.S. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 144 din 25 iunie 1948. nr. M.I. 1912) –ilegalist. după război numit avocat în Contenciosul Ministerului Muncii. ZEIDMAN. p.R..A. juristconsult (echivalentul consilierilor juridici din prezent) al M.Of. 1914?) – după război refent şef în centrala Ministerului Muncii. 1948 revenit ca funcţionar înalt în centrala Ministerului Finanţelor. 210 din 10 sept.Of. 16 din 20 ian. partea I-a. Solomovici 2003: 248. 1945.html). 136/1956 şi 108/1956 (Levy 2002: 210. 3758.după război inspector general în administraţia centrală a C. Paul . partea I-a. 6781).1946).E. nr. ZALMANOVICI.C. Anna Fielder (Londra) şi Vladimir Zaharescu (Ierusalim).S. a M. şef al presei de partid în 1943.I.Laurent Sorell (stabilit în Texas. membru al Comisiei Centrale a Timbrului (M. nr. Alter David (frecvent ortografiat şi “Zaidman”) . combatant în Spania şi în Rezistenţa Franceză. 1480. Mircea Zaharescu (Bucureşti). ZANDBANC.sferapoliticii. ZAHARIA. Cutişteanu şi Ioniţă 1981: 104. 1479. nr. nr. 217 din 24 sept. III-a.I. S. ZECK. Tismăneanu 2005: 197. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler de către fostul suveran Mihai (M. Leibu . cu referat de cercetare la fd. 119 din 28 mai 1947. Ilie (n.C.B. a M. 1947. în redacţia săptămânalului Reporter (v. emigrat în Israel. iar în 1971 (Decretul nr. p. nr. Bucureşti şi redactor la revista Probleme Economice. Iţic (n. “epurat”.C. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. iar după reorganizarea ministerială la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. alias Ilie Zaharia. anexele la dosarele nr. Charlotte – inspector general adjunct la D. în sept.Of. p.I.. ZALMAN. 156 .E. 1481./Kuller 2008a: 460). 1486.E. nr.Of.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 131 din 8 iunie 1948. apoi funcţionar superior la Comisia de Stat pentru Planificare (1948-1953). 8279). ilegalist.

în 1949 în centrala Ministerului. 6781). nr.C. după război iniţial consilier economic în centrala Ministerului Afacerilor Străine (din mai 1945).G.Of. 5 din 9 ian. a colaborat cu Universitatea Ebraică din Tel Aviv. secretar general al ministerului Economiei Naţionale (1946). 96/1968. 1484. ministru adjunct al Muncii (1968-1969).S. p. fond 495 (“România”). 1948. 13 din 17 ian. cu referat de cercetare la fd.17. 112 din 17 mai 1948. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).IX. 1493. partea I-a. partea I-a. nr. respectiv “Zeiger”) (26. autor ocazional la revista Probleme Economice.%20Zara%20%20Zwolfer/Zilbert%20Herbert/index. dosar nr. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. 225. inv. Nastasă 2011: 582)..R. nr. ZELL. p. nr.X.P. a M. responsabil cu Consiliul Superior Economic (1948) şi vicepreşedinte C.în 1948 era controloare în cadrul D. student la Praga şi apoi la Şcoala Superioară Tehnică Cehă din Brno (unde în 1936 se afla în atenţia organelor locale de informaţii pentru activităţi comuniste.B. p.P. 1491. 5784.ilegalist. ministru adjunct al Economiei în cadrul Consiliului de Miniştri. p. nr.C. 2). 173 din 31 iulie 1947.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Z/Z%2002.P. profesor de economie politică la Universitatea Bucureşti şi director al Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C. http://86.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. ZICKEL.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu.php.R. după război controlor.G. apoi inspector la D.P. graţiat în 1964. p.125. M. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 4384. Simion (n.S. 46 din 26 febr. M. partea I-a. în fişele din penitenciare ZILBERT220) (14. ZILBER. 220 V. p. 5357). 1494. condamnat ca atare la 5 ani închisoare (Solomovici 2004: 184). 4611. C.E./9. 1490.1901 Tg. ulterior publicist sub pseudonimul “Andrei Şerbulescu”.P. nr. p. partea I-a.X. anexa la dosarul nr. vicepreşedinte al C.1980 Tel Aviv. 1900. 158 din 12 iulie 1948. Frumos – 1978 Bucureşti) .C. arestat şi condamnat în “procesul Pătrăşcanu”. 157 . 11 din 14 ian.Of. cf. nr. apoi director al Institutului Român pentru Studiul Conjuncturii. ZIBALIS. Israel) – ilegalist (şi. apoi expert în delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris (1947). Rosi . iar în 1964 cu ordinul “Steaua R.C (M. C. Herbert (zis “Belu”.partea I-a. v. după război şef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej la Ministerul Comunicaţiilor (1945-1946). vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de Stat pentru Planificare şi simultan ministru adjunct la Ministerul Industriei şi Comerţului (19471948).Of. doc. lucrând cercetător în domeniul dreptului internaţional al muncii. partea I-a. p. partea I-a. partea I-a. Simon ZEIGER. (1954-1957). 1492. 149 din 26 iunie 1941. şi menşiunea solicitării sale de schimbare a numelui în “Şerbulescu” în M. nr.” clasa a III-a. p. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. ZEIGHER. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaz Metan (M. pe post de controlor-revizor principal (M.C. V. al P. consilier al ministrului la Ministerul Energiei Electrice (1950-1954).E. 1945. M. 3293. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor.R.Of. II-a.C.1949. nr. (1948-1949). încadrat în 1972 cu grad de profesor la I. “la 27 de ani era spion sovietic”. nr. pensionat în 1973. emigrat în Israel în 1973 împreună cu soţia sa Stela. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. p. 120 din 26 mai 1948. 3678. 590).Of. Troncotă 2006: 50.Of.1914 Chişinău – 29. M.Of.I.) între 1944 şi 1947. M. 5785). spion sovietic). partea I-a. 314). inv.E.” cls. Avram .X.Of. președinte al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii (cu rang de ministru) (1957-19651966).. partea I-a. nr. / Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.I.Of. 315. p. în 1948 cu ordinul “Steaua R.C. 1949. rolul lor fiind “cu adevărat jalnic” (Rusnac 1997). uneori ortografiat şi “Ţaigher”. fiul lui Volf Volco şi Bella. Bernard (în alte documente cu varianta de prenume “Bernat”) – după război încadrat ca inspector vamal la Direcţia Vămilor din Ministerul Finanţelor. cu liceul absolvit în Chişinău.

6781). Mircea Oprişan (1952-1954).C. 1497. Contextualizate şi supuse verificărilor obiective.Of. 112 din 17 mai 1948. 16 din 20 ian. Islea S. 24 din 30 ian.Of.C. Ludovic . 204 din 5 sept.I. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% [erau] elemente de origine evreiască […] Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti. 15 din 19 ian. nr. nr. Bercu Feldman. Horaţiu Atanasiu/Atlasman (anii ’60). subl. 2382). p. p. nr. cine i-a adus acolo. 737.Of.inspector la D. 1499..Of. 1947. Al. spre exemplu.C. Bârlădeanu (1955-1956). 644).E.G. M. nr. 1503. Şt.. 1498. p.Of.E. 1954-1957). Gh. 222 din 29 sept. şefii de direcţie şi varii alţi funcţionari: Ernest Austerman..C. 1949. ZISSU.Of. 131 din 8 iunie 1948. nr. au venit singuri?” (apud Andreescu. 1501. în cazul invocat de Gheorghiu Dej. p.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului. ZU(C)KMAN. p. Vladimir Boico. menţionat în memoriile lui Vladimit Trebici (2011). Leon .G. Avandici. într-o şedinţă a Biroului Politic al P. partea I-a. Gheorghe . 65 din 18 martie 1948. 126 din 6 iunie 1947. partea I-a. p. p. nr.I. nr. Areşteanu. Heinrich Abramovici. 662).controlor la D. nr. 4384). Gheorghe Gaston-Marin (1956-1965). partea I-a. Paul Alexiu. Anton Moisescu (1953-1954). nr. p.în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. Renee . 4968).M. Ernest Schlesinger. ZISSU. 4533).E. nr.  între directorii generali. nr.B. Emanoil . Marcu . Mauriciu C.I. 8072). Vladimir Kraft. 642).Of.I. 15 din 19 ian. partea I-a. 173 din 31 iulie 1947. 112 din 17 mai 1948. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. ZUCKER. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.Of.Of. 1948.Of.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Novac (1959-1969). partea I-a.1495. I. 1953 Comitetului] de Stat al Planificării:  preşedinţii succesivi (?) Miron Constantinescu (1948-1955). partea I-a. 8460.R. nr. confirmă percepţiile prima facie subiective ale unor înalţi demnitari comunişti din perioada imediat succesivă celui de-al doilea război mondial. Rudolf Efraim (1948-1952). p. a M. 1500. partea I-a. apoi funcţionar cu atribuţii de control în centrala Ministerului Asistenţei Sociale (M. din 10 februarie 1960. 1949. Gheorghiu-Dej rememorează că la sfârşitul anilor ’40 (identificarea perioadei decurge contextual în stenograma discuţiilor) “. Matiaş . Simon Katz. p..G. Enumerări selective precum cea de mai sus.. a M. ZISSU. partea I-a. 1949.A. n.Of.după război inspector în administraţia centrală a C. p. participă la inventarierea bunurilor Domeniilor Coroanei imediat după abdicarea regelui Mihai. Flachs. care ar putea fi extinse în mod dezirabil până la un grad satisfăcător de cuprindere pe măsura creşterii accesibilităţii surselor prim are de informare. Leib – după război controlor în cadrul D. 1496. 158 .S. M. Leon . Astfel.Of. ZISSU.C.C. Izu Grosu. ZINGHER. ZISU. 4384. asemenea percepţii depăşesc spaţiul subiectivismului perceptual pentru a-şi identifica solide confirmări empirice în mai toate segmentele administraţiei şi sistemului politic centrale din primii ani de comunism în România. Sami A.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. a M.. M. 1946. 644.. partea I-a. ZUCKER. Nastasă şi Varga 2003a: 641. Edy I.  vicepreşedinţii Simion Ţaigăr/Ţaigher (1948-1949.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. partea I-a.A.). partea I-a. p. documentele de arhivă din perioada 1948 – 1963 identifică între funcţionarii Comisiei [din ian. Arsene (1952-?). 1502.

Bogdan (Grünberg)). Balaş (Blatt). Alfred Hubert (Bruxelles). Edwin Glaser. Raul Rosel Săveanu. erau evrei [cel puţin următorii]: în centrală . Iosif (Brauchfeld). dactilografa Sarah Goldenberg. Reiner Biemel (?). Rozenthal. JacobFeuerştein. Fischer. chiar fără a recurge la contabilizări detaliate. Mezincescu (Mesinger)). plus prim secretarul legaţiei de la Stockholm (E. Georgescu (Samoilă). Felicia Sumarit. 159 . P. Nicolae Gonda (Szille). S. Emil Riegler. Bottoni. T. Budapesta (I. Aurelian Bela (Auerhahn). A. Iulius M. eticheta ca “o adevărată filieră evreiască” (alături de. Boris Holban (câteva luni în 1948). Bendel). Caseru Rene Odette. acestora li se adăugau la nivelurile ierarhice subsidiare o multitudine de funcţionari de diverse ranguri şi grade diplomatice: S. 1 -19.N. Maer. Marcus. Ijacu (Izsak). Farladanschi).ministrul (A. Bughici (David). Cerbu S. Sofia A. E. E. dactilografele Aurica Brucker şi Aurelia Profeta. Levin). Alice Brădescu (Paris). Weinstoc(k). Gustav Roman. tov. Tel Aviv (P. care i-a succedat lui E. Caseru Rene Odette (Vatican). la Moscova (S. M.C. Iosif A. din totalul celor 746 salariaţi ai Ministerului. Baciu şi S. Roma (M. tov. Lupan (Lustman)). E. Felix. Luca-Boico. Iacubovici de Barlo. C. Lupan ?. Tereza Macovescu (Ungar). ff. Viorica Roth. Janina Câmpeanu. etc. 221 V. Davidovici). Micu-Chivu (Klein). Simovici. E. Constantinescu (Bloch). fd. unde. dosar nr.5% în totalul populaţiei României în anul 1948) confirmă existenţa remarcabilă a ceea ce S. Petran (Pocler). Ella Marcus. Mundi Brenner. M. Groner. Rozi Fonstein. cărora li se adăugau nenumăraţi alţi funcţionari diplomatici precum J.C. Lulu S. E. C. J. şefa direcţiei cadre (I. Hary A. al P. şoferul Şmil Rauchwerger. C. Marcel L. Viţianu (Witzman) (la Berna). Vogel (până în 1948) (toţi la Washington. Chely WeisbuchStreja. Păsculescu (Tescovici (?)). Eugen Charap. Paula A. Isias B. Rita Rotter. din 1950). Tenţ. Lionel S. Elena Wolf(f). Belgrad (A. Alegerea aleatoare a trei ministere ca exemplificări ale ponderii evreilor la vârful aparatului administrativ-guvernamental în primii ani succesivi celui de-al doilea război mondial (cu o pondere a evreilor de 2. Aderca (Adelstein). Nicu Şerban (Herşcovici)). consulul în Bulgaria (la Rusciuk – Rudolf Stoian). secundar şi incomparabil mai redusă numeric. Roberta Gaston-Marin. în 1949. tov. stenodactilografele simple sau şefe Leontina Haberman. funcţionara administrativă Paula Froda. – secţia Organizatorică. 47/1949. Oscar Conobel. Janette Verona. Pincas. M. Nichita Rabu. Max Fonea. inter alia. Lăzăreanu (expulzat cu câteva luni înainte) şi A.Dan Herstein. Sigler. Vera Simon. şeful direcţiei Cabinet al ministrului (C. Bălănescu (E. I. Retti Abramovici (Moscova). contabilul Solo Merovici. Văleanu (Weinreb). Lustig. funcţionarul comercial Idel Rubinstein. Korn. etc. Sabina Petruc (Weissman). tov. George (Ştrul) Beraru. Minder Bellanger. mai rămăseseră doar 32 proveniţi din vechiul aparat diplomatic221. Benţin Abramovici. Aneta Loghin (Löbel). Şt.G. I. Altăraş. secretarul general (şi simultan ministrul-adjunct) al Ministerului (Ana Toma (Grossman). Ardeleanu (Turcu). Avram Bunaciu. Marcovici. Huck. Alexandru Leist. Eliza Andronache (Zilberstein). Făinaru). Bella Mihnea. Eugenia Manole (Abramovici). C. proximul (din 1950) prim-adjunct al Anei Pauker. Clara Hönig. secretara ministrului (Ilca Melinescu (Wasserman).I. Rudolf Modgesch (?). unde din 1950 avea să fie ministru H. Kimell.. Ionel Crişan (Kirschen). Iancu Berciu (Varşovia). Ardeleanu (Adler). Dan/Davidovici). Sofia Mironescu. Alice Fetcu. Zeider. la nivelul reprezentanţelor diplomatice – şefii misiunilor. Marcela Simionescu. Pauker). Rosenthal. Rosenzweig. una maghiară) “în diferite aparate ale nomenclaturii” (Bottoni 2010:59):  în Ministerul Afacerilor Externe. Soreanu. A. A. Emilia Milco/Bogdan. tov.C. Matei Gall. Sanda Clejan. Liuba Herşcovici. Maimon.R. Judith Lazaride. 10 din cei 12 (adică 83%) şefi de direcţii şi departamente (E.

Marcel Holban.. Kirschen Tauba.E.I. dir. Şmilovici Max.. Emanoil Donea (Pşait) şi Ana 222 223 Ibid. M. Iosif (premergător stagiului la M. Gueron Isac. gen A. David Perlea. Schileru Eugen. Lăzărescu (Lazarovici). Horodniceanu Zoe. şefa de atelier Clara Spitzer. Barbu Morel. Dondi Galin. Schäffer Flaviu(s). etc. Neuman Carol. Gärtler Roza. prim consilierii de presă George Spina (prim consilier). dir. Neiger Elza. infra). Y. Călin Barbu. Heinrich Kraid. Leon Haber. H. consilierul cultural Isac Lazarovici. în administraţia centrală a ministerului erau evrei223: ministrul Artelor şi Informaţiilor . Szillagy (Londra). etc. Jar Alexandru. Stefania Perlmutter. Fidler Sofia. Gartner Gusti. M. Baranga şi insp. Goliger Pia. Ana Stern. secretarii de presă (cenzori / lectori) Adam Simon. Spina (Schreiber) Natalia. Pascariu Tina. Willy Savin. Deceanu Barbu. Stein Antoaneta. şef R. Davidescu Lucia. dir. Stănescu (Fischel) Eugen. Maxy Liana. Şafran). Ecaterina Raicu (Praga). Eli Haim Ber. Wolff Marcela. M. M. Bercovici Mircea. Sternberg Samson. Diamant Basile. inspectorii Cerbu (Hirsch) Emanuel. Ada Lupan şi Leon Ghica (Diamand) (Belgrad). Conform Jurnalului (1948-1954) scriitorului Pericle Martinescu. P. insp. “100 aveau nume de împrumut” ( apud Solomovici 2003: 380).H. insp. Jurist Eduard.. secretarul general N. insp. din 147 de angajaţi în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. Leon (Herşcovici) Alexandru. Schwartz Ida. Dorio Lazăr. Mendelsohn. Benedek Tiberiu. Breslaşu (Breslau/Bresliska). Alfred Mayer. gen. Anitta Ioanid (Ankara). directorul C-tin Bugeanu.A. Deutsch Costel. Vitner Carol. Alperin. Cohn Mozes. Pascal Ernestine. Moglescu. Magdalena Iacob. Rapaport Roland. Perlmutter Stefania. Henrich Carasso. la sfârşitul anilor ’40. şefii adjuncţi de birou Suzana Simion. Rita Pistiner Vaisberg (Sofia). dir. Maxy. Stănescu Josette. respectiv Dumitru Mihalache). şefii de secţie Alămaru Lipa. Mauriciu Edel. Negreanu (Schwartz). Lupu Mihail. Teodor Vlad (Magyar). consilierii Laurian Băluş. Margit Rudich. Gheorghe Rosen. Streitman Luiza.  În Ministerul Artelor şi Informaţiilor. adj. Iulius Ganz. prim secretarii de presă Ausch Ernest. Bogdan Varvara (Rosen). plus unul din cei 3 secretari generali ai ministerului în 1948: dir. Sterian Adela. Schechter Otto. inspectorii generali adjuncţi Aron Winterfeld. insp. Râpeanu (Rosenberg) B. aproape toţi şefii de direcţie şi inspectorii generali/şefi (mai puţin. gen Simion Alterescu (Ierusalim). Davidoglu (Davidsohn).E. Emilian MarieLiese. Flavian (Finkelstein) Jacques. gen.Lucia şi Eugen Mantu (Marcuzon). Bogdan. în perioada 1948-1949 (cu 637 din totalul de 809 angajaţi ai Centralei din 1949 nou-angajaţi după 23 august 1944222). Mihail Ludmila. Lucia Şerban (Buenos Aires). Moraru (I. Ştefănescu Al. şefii de serviciu Natalia Davidescu. Aurel Son. Lucia Demetrius. Liviu Floda (Leibovici). Emeric Rado. translatorii Direcţiei Radio Simpson Weitlener. Sofia Beraru (până în iunie 1948). A. Ernest Halpert. probabil. Aida Vermont (Grünberg). Halpern Suzana. etc. Mehr Iacob. Miriam Tausinger. Horodniceanu Florin. regizorul S. Willy M. insp.. Lustgarten Mili. Emil Fulda (Weissberg). Raicu (Reitman). Gottlieb Madeleine. şefi sau simpli Cohn Moses. Maximilian Krauss. Soare Zina. dir. translatorii interpreţi. 160 . Herţovici Paul. Iancovici Herman. Vera Simon şi I. directorii adjuncţi Liman (Löbelsohn) Clara. Fermo Alexandru. insp. insp. Melita Mayer. Fisch Sanda (Surica). Adolf Wald. Albert Clain şi Igor Block. Blazian (până în mai 1948). David Manolescu. Sadoveanu (Pşait) Lucia. Lăzărescu Clara. Priseceanu Josefine. Hehter Sanda. Leon Gruss (până în iunie 1948). Radu Lupan (Leibovici). Carol Wilner. Câmpina (Friedman) Barbu. Popper Jean. secretarii culturali Tina Pascariu. Mezincescu (Mesinger). Adolf Renate. Goldenberg (Cairo). şefii de birou Beram Sofia. Rebeca Leizerovici. Lespezeanu Henrietta. Rosenthal Amalia. gen Dan Negreanu (?). Rado Ivan. Reicher Boris. Ştefănescu Paula. Maximilian Schulman.). Kraid Evy. respectiv redactorul Bernard Bereanu. Novicov (Neuman). P. A. gen R. contabilul-şef al ministerului Artelor / şi Informaţiilor până în iunie 1948 – Iacob Haimovici. Friedman Maria. secretarul organizaţiei de bază a partidului din minister – Harry Brauner (v. gen M. Bercu Iosif (alias Şerbănescu).

Stefania Moritz. Oprişan Moise. 161 . Boer Riven Avram. Al. Florian (Feibisch) Moise (1946-1947. Mendelsohn Iosif. Schlesinger Edmond. Florica L. Weisz Ludovic. medicul Rozalia Roitman. Berkovits Vasile. Marcovici Lazăr. Moses Iancu. Şoimu Albert. stenodactilografele Clarisa Cramer. Zukman Leib (ultimii din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Faber Waldemar. Gălăţeanu Sapse. respectiv Şapira Isidor. desenatorii grafici Isidor Mittelman.C. Flachs A. Leister Bernhard. Bercovici Bănică. Medrea Simonette. Frucht. Leibovici Sulim. Izsak Vasile. arhitecta Dorina Gâtlan (Weiss). Aşkenazi Max Beno. Irescu David. Benkö Emeric (1946-1947. Bujum Otto. laboranta Liza Alămaru. Askenazi Maria. Marcu Asher. Gertrude Goldstein. Carmen Herescu. Hintz Ştefan. mecanicul Samuel Moses. Iţicovici Iancu. Cohn Samoil(ă). Roşcu Edgar. Rauşer B. Soreanu (Siegelbaum) Osias. Stela Stănescu. Florea Zilli. ulterior scindării M. Imberg Silviu. Nachmias Virgil. Frölich Petre. Kaiserman Sandu. Nasta Mauriciu. Solomon Max. Rosman Iacob. Marcus Alfred. Maria Schweffelberg. etc. şoferul Hugo Mihail. Hirsch. gestionarul Natti Goldner. fotograful Avram Rudolf. Crişan Adalbert. Avandic Cela Heda. Mosesohn Leon. Gălăţeanu (Kessler) Adolf. Emanoil Vinea. Deutsch Ignat.I. Georghiu Leon.  În Ministerul Industriei şi Comerţului. Brucăr Calman. statele de plată din anul 1948 cuprindeau estimativ 85-90% evrei: inspectorii generali sau generali adjuncţi: Barat Leon. Lichtman Eugen. Druchmann David. Klein Leopold. Friedman Herman. Cecilia Merlaub. Beck Theo. Stern Ignaţiu. Munteanu Vili. Russu Reimond. Frank Solomon Mihail. telefonista Janette Stănescu. Butnaru Arthur. Câmpeanu Liviu. Franchel Ionel. Lupu Iancu. Bălteanu Rudy. Arnăutu (Aronovici) Martha. Areşteanu Edy. Câmpeanu Aurel. Cernovitz Moise. Pincas Mayer. Sami. Zissu Matiaş. Zalman Leibu. Alpern Miklos. Debu Ilarie. Schmutzer Adolf. Fischer Leon. inginerul Sergiu Schuller. electricianul David Goldştein. Weintraub Noel. Fildgut Eugen. Abramovici Leon. Schlesinger Ernest Carol (ultimii preluaţi după reorganizarea ministerială din aprilie 1948 în Ministerul Industriilor). Boiangiu Octavian. Finkelstein Faibiş. Alter Haim. Geller Stefan. 1948-). Spiegler Samoil. Ferenbac Iosif. Lupu Alexandru. Bârlădeanu. Cohn Ioan. arhivarele şefe / principale Victoria Akerfeld. Beck Fritz. Fulga Heinrich. Finkel Heinrich. (?) Bekavetz Carol. arhivara-registrator Emilia Solomon. Abramovici Lazăr. Fleischer Erwin. respectiv Funkel I. dactilografele simple sau principale/şefe Silvia Feyns (până în 1948). Topertzer Eduard. respectiv Holdich Grigore. Schwartz Ivel.. Hilf Arno. Siegler Cerbu. Bandner Solomon. Hertzog Leonard. Schäfer Iosif. Birthelmer Mihai. Croitoru David. Solo. arhivara ajutor Elena Solomon. Corina Ciolan (Richter). Herescu A. Grümberg Abraham. Marcovici Iacob. Ornstein Alexandru Peltz Zissu. Cosmescu Moise. Rosenberg Samoil. Sofia Madrer. Brumfeld David. Alpern Haim. Eibl Augustin. Fabian Andrei. inspectorii Abramovici Şmil. Kesler Iulius. Rodan (Rubinstein) Lionel. Graubart Iosef. în august 1947 (guvernul Goza I). Focşeneanu Eleodor. Ebner Leopold. Broder Emil. la Direcţia Generală a Controlului Economic din cadrul ministerului. Abra(ha)m Zalman. Neulicht Cornelia. Friedländer Eugen. Mora (Leibovici) Henriette. Gronich Leon. Grünstein Henri. Hausirer Berthold. Lola Jung. Marcovici Iuliu. Cornea Alexandru. Bogdan Hună. Saphir Ignat. 1948-). în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor. Moscu Gerard şi Zarafu Charlotte (ultimii preluaţi în mai 1948 în Ministerul Industriilor). contabilul-ajutor Iacob Cornea. Ionel Miletineanu. Goldenberg Albert. Wexler David. Iliescu Ghizela. Alice Suter. Sapşe Sami. Ciuberea Adolf.Bergman. Keller Mihai. Fundoianu Samoil. Kaufman Jean. Cheis Max. controlorii Abraham Iosif. Bălan (Katz) Marcel. Diamant Bazil. Vesler David. Silvia Kutny. Vişoianu (Vigler) Sorin. Leibovici Leonte Leon. referenţii Ella Matei (până în iunie 1948). Stoian Haim. Drimmer Menyhest. toţi cei 6 secretari generali ai Ministerului Industriei şi Comerţului erau evrei: Simion Zeigher. Ilie Zaharia (Ştrait) şi Rudolf Efraim. Weiss Adalbert. Codrin Jacques. Edelman Marcel.

dactilografa Ana Bercu. Weltner Frideric. respectiv şefii adjuncţi ai DCI a Energiei Electrice (Charlotte Novac). Löbl Adolf. Burahovici Wilhelm. Schwartz Anuţa. Maierovici Lazăr. Dasia Kahane. Herşcovici Morel. Marcu Zissu. Negrin (Schwartz) Arnold. Zickel Rosi. a Lemnului şi Mobilei (Adalbert Harap). Milkert Bruno. Guttman Isak. Leon Bora. Inului şi Cânepei (Adolf Bergher şi Emerich Krausz). Simion Naftali. a Lânei şi Mătăsii (M. Rieder Zoltan. Leon Calmanovici. Petroianu (Goldstein) Paul. Stern Zoltan. Solomon Simon. Fany Schwartz. Klein Meşe. Nussenblatt Nathan. Herşcovici Solomon. Friederich Landman. Beatrice Gregor. Löwy Eugen. Spreng Ladislau. Iuliu Gewold. ba chiar şi dactilografele Klinger Estera Coca. Katz Victor. a Bumbacului. Perl Samoil. Salamon Alexandru. Moscovici Iancu.I. Hafner Iţic. Schreiber Zozo. impiegaţii Ecaterina Albici. Moise Avram. Alegând aleator una din aceste Direcţiile Centrale Industriale. şoferii Kaufman Ioan. a Cadrelor (Flavin Blassian). referenţii de specialitate Siegfried Weiber. Weisser Adalbert. Paula Marcus. Roth Matilda. Gustav Weinberg. Kell Silvia Ecaterina. contabilul Iosif Alter. dispecerii de specialitate Eugen Lichtman. Rosenberg Iulius. Marcel Hervian. a Bumbacului (Andrei Kun). etc. Segal Moise. Grümbaum Simion. Succesiv scindării din 1948 a M. Nemţeanu Iancu. şefii de birou tehnic Ernest Kamil. Stern Nicolae. Lazăr Hart. şefii de birou administrativ Carol Korner. Peltz Ludovic. Ronai Adalbert. etnicii evrei ocupau următoarele poziţii de conducere: şefii D. Hudescu Pangrate. Platz Valeria. Schleien Baruch. Lovian). Schnierer Malca (ulterior promovate controloare). Nathan Teller. respectiv Barhad Aurel (inspector). Gunea (Grünbaum) Eliza. Abramovici David. Singher Silviu. Schwartz Bruno Vlad. referenţii tehnici Heinrich Lobensohn.Grümbaum Simion. Klein Alexandru. Melamedman Valentina. Leb Nicolae. Frieda Iosuv. Weiss Herman. Wilderman Carol. oamenii de serviciu Salamon Zoltan şi Wolf Iosif. respectiv Abramovici Osias. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice (Rafael Faru). Tobias Tobias. Stela Celan. Mathilda Râpeanu. Oscar Kohn. Martin Rosenfeld. Arie Fisch. Sassu (Herşcovici) Stefan. Lachner Emanoil. Leon Honigsberg. Teodor Max. Rosenberg Samuel. a Lânei şi Mătasei (Leon Moisescu şi H. Robinson Paula. Dina Horodniceanu. Gita Aronescu. stenodactilografele Clara Alexiu. Alexandru Pratscher. Honora Poppel. Max Rabinovici. Berthold Sand. Martin Ehrenweld. Max Salpeţer. Solomon Andrei. Leon Zaharia. Herman Alpern. Iosif Levas. Ghizela Herşcovici. 162 . (?) Kubitz Carol. tabelul angajaţilor din în ianuarie 1949 îi cuprindea – ca şi cum ingineria ar fi fost o realitate străină etnicilor români . Perşinaru David. Weiss Ana Renée.D. Michelsohn Beniamin. Siegler Mauriciu. Adalbert Feder. Dezideriu Neuman. Iankolovits Heinrich. Herman Klairman. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor şi structurării celui din urmă în Direcţii Centrale Industriale. Carmen Mathias. Holinger Aron. Carol Linder. Spitz Mauriciu. a Chimiei (Solomon Luca). şefii de secţie Mihai Heger. etc. Ilie Clementin. Adalbert Harap (Charap). Stern Adalbert. referenţii administrativi Eva Mayor. Katz Marcel. Săvulescu (Sabetay) Simion.. Herşcovici Rahmil. Lax Ludovic.I. Propper B. a Siderurgiei (David Katz-Căţoiu). Efraim Marcovici. Jezovitz Felix. Haim Hary Simon. Leizer Moise. Schwart Arcadie. cea a Lemnului şi Mobilei Finite. Leibovici Ionaş. Tarcsi Kalman. Alice Vianu. Micheller Carol. Hermelin Wolf. Marcovici Gheorghe. Lupu Solomon. Levcovici Sergiu. Zibalis Avram şi Zucker Leon (din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Jean Jacobsohn. Roger Haim. Roitman Iţcu. Grindea-Grinberg). dispecerii Adolf Lobel. Ladilau Klain. Leitman Stefan. Lieblich Aurel. Gheza Riegler. Hirsch Mendel. Adalbert.pe: şeful Direcţiei. Teleki Iacob (ultimii transferaţi în toamna lui 1947 la Ministerul Industriilor). inginerul-şef al Direcţiei. Wirtenberg Maria.C. etc. Zonner C. Solomon Lupovici.C. Leibovici Alexandru. Schönberger Ignatiu. Katz Leib. Israeil Binder. Ulmeanu (Ulmann) Paul. Rosenthal Ignatz. Gabriel Brotman. Marcu Cohn. Mandel Mihail. Moise Zalmanovici. Rosman Iacob. Juster Oscar.

Ieşanu. Suzana M.990 1. Beniamin I. Ladislau Adler.B. Vrânceanu (alias).) 1947 (iul) 1951 (5 ian. Osias Mandel. Bonciu (B. Bârlădeanu (1948-1955). Bernard Freier. 1962-) sau Direcţie Generală în Ministerul Comerţului (1948-1953. Leon Iosif Steinbach. Liviu Colin (Cohn). ponderea lor nu a depăşit niciodată. Pinhas Rabinovici. cu românii constituind majoritatea incontestabilă la baza piramidei. Liana Radian. Al. după cum vom detalia mai jos.7% 25. 1964.700 (e) 22. inter alia. Marcu Goldstein. aparatul politico administrativ era unul profund stratificat etnic. Geza Kornis. Grigoiu.55% 2. 1957-1962)) şi de titularul fotoliului ministerial. 10%: an evrei număr % din total membri de partid % în populaţia României 1945 (21 dec. Horaţiu Mark. Rachmistriuc. Horia Bârlădeanu. Ludovic Ehrenfeld.200 (e) ≈7% 5.) 21. D.aspx?DocumentId=20165.47% ? 224 Într-o perioadă în care.Ulterior altor reorganiuzări ministeriale ale Consiliului de Miniştri. Haimovici). după august 1944. Rado. Novac (ministru adjunct. Chinzbruner. Micu-Mordechai A. Mauriciu C. nr. mărimea comunităţii evreieşti din România se redusese oficial la 43.171 14. Schlesinger. Eugen E. Maier Leinwand.83% 13. (1953-1957. aşa cum expuneam anterior. Iacob Roşca. Andrei Salamon. Alexandru Albescu (E.) 1946 (febr.700 (e) 31. Sidonia A. Suzin. 803 din 21 dec.juridic. 225 V. Fişler. iar evreii masiv suprareprezentaţi la vârf. Susana Irosch. Stoffer. Ivan S. Avram Şerff. Dorina Rădulescu (Rudich). Beniamin Tenenhaus. Horia H. 1955-1960). 163 . Iacob Răutu. Alexandru M. Sterescu. pripit şi comod pretinse a fi “antisemite” de numeroşi autori evrei . Avram David. Alfred Savu. Ghizela Finchelstein. 1950-1956). Baltazar. Max Şapira.45% ? 0. lista cuprinzând. Milea Wulih Marcus. Weiss). Nicolae Trestianu.ro/DocumentView. Serufina Bălan. Lelia Manciu. nu din Bucureşti. indiferent de cadrul instituţional (M. S. în posturile de conducere. funcţionarii evrei din centrală şi entităţile economice de stat subordonate Ministerului alcătuiau un grup masiv şi totodată compact (pilduitoare în această privinţă fiind şi identitatea inculpaţilor din procesele de sabotaj şi spionaj ale anilor ’50-’60): Angelo D. Clara Aderca (Schmidt). Alfred Hârlăoanu. Erica Horovitz. Ecaterina I. Decretul Consiliului de Stat al R. Alexandru L. În continuarea exemplelor aleatoare. Mendel S. Elinescu (Ebervain). Miriam Şerban. Lungu (Lang). Edelstein. Babenco. Steluta Sabanof. Deziderius C. Cecilia Elsa Şafer.687 3. Schlesinger. Pascu Ştefănescu.818 1. Vasile Snorpel. Samy H. Atanasie Bercu. În fapt. Riesel.tabelul angajaţilor salariaţi ai Ministerului Industriei Alimentare pare a fi cea a unei instituţii din Tel Aviv. Lazăr Derera. Dorina Kahan. etc225. Albertina Poenaru. Suzana M. ministrul adjunct Mihail Alexandru (1948-1952).87% ? 11. Alfons Picalschi.E. în 1964224 de pildă – aşadar după cele două valuri de “epurare” din sistemul comunist. Bella I.) 1959 (31 dec. Szendes. C. Gutman.16% ? ? 2. chiar dacă în ansamblul efectivelor de partid. Pavel Donath. Rosine Leibovici. Weiss. în zona guvernamentală a comerţului exterior.P.R. numele: M. Radu Oroveanu. etc.000 în 1966. disponibil online la adresa http://freelex. Paul Kellner. la fel ca în cazul Securităţii. ministrul adjunct Ana Toma (Grossman. ministrul Al. Ionel Landauer.) 1958 (31 dec. Carol Abramovici. raportat la o populaţie totală a statului de peste 20 milioane. Adalbert Rosinger. oficial. Saul A. Mella Kappel.30% 4. Sofia Terzian. Schwartz. Schwartz. Costin.) 1956 (1 ian.C. Ludovic A.

1.shtml). 12. Simion Bughici. al P. Petre Lupu. (1955 -1960). 14.osaarchivum.C. 1-16.. 11). Petre Borilă şi Radu Dulgheru. Ana Pauker (Rabinsohn). B. dosar nr.S. 8. ff.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. 9. pe care unii autori evrei se încăpăţânează să-l eticheteze ca antisemit. iar neoficial probabil 1. 4. Leonte Răutu (Oigenstein). Stenograma la http://www. 115-6. cf. 4.55% în ianuarie 1951). cuprindea 72 nume. f.C. 7.5%. V. în viziunea postului de radio.N. 6. adică 37. 258.M.C. Schritter). Iosif Rangheţ (Rangecz). fond C. Braeşter.M.. din 8 membri. cf.R. în 1948. secţia Organizatorică. Stoica. Teohari Georgescu (B. bazată pe criteriul minimalist al naţionalităţii autodeclarate. 10. 5 erau cu siguranţă evrei: Corneliu Bogdan. aproape jumătate din membri (6 din 13) erau evrei – I.N. Cancelarie. la fel cum în Biroul Politic. 11. când comunitatea evreiască mai cifra oficial în jur de 0. 226 Sinteză operată pe baza următoarelor surse: A. chiar şi conform – se cuvine încă o dată accentuat – statisticilor oficiale de partid. 26/1959. ff. C. secţia Organizatorică.C. sub semnătura lui Leone Răutu.. Constanţa (Helena) Crăciun.I. indica la vârf 4 din 6 şefi evrei (şeful secţiei L. Moghioroş. evreii ar fi reprezentat doar 3. 13. Solomon.I. bazate de exemplu pe criteriul ascendenţei materne) fiind probabil chiar mai mare. Manole (Zeit man). 3. 30. Mihai Roller şi Nicolae Goldberger). supra).C. Constantinescu (cu controversa de rigoare. Similar. Alexandru Moghioroş (Balogh). 11. numărul şi ponderea lor reale (i. 8. 20% din şefii adjuncţi de secţie.C.C. I. 51/1949. dosar nr. dosar nr.76% din conducătorii şcolilor centrale de partid şi 50% din şefii de sectoare (apud Ionel 2001: 226. 9.R. 2. dosar nr. numărul evreilor din comitet. v. 12.R. al P. respectiv 3. Pauker. în palierul politic. 1-12. Constanţa Crăciun. datelor oficiale226 Spre exemplu. 227 În următorul mandat al C. cel puţin 6 erau evrei: S. În acelaşi sens. în primul mandat al C. iar între cei 5 adjuncţi Ofelia Manole.N. 11. Luca.. 263. 3. s-ar fi redus la 15. Miron Constantinescu. Ghizela Vass. aşadar la un an după valul de epurări din 1952. secondat însă de Teohari Georgescu (Tescovici). Vasile Luca (L. din care cel puţin 36 (adică exact 50%).M. A. din cei 16 membri supleanţi ai C. Răutu. Miron Şerban. Gh.C. iar al 15-lea probabil unul dintre Avram Bunaciu. Ioanid 2005: 76.R. Wiliam Suder. A. 20% din instructorii de sectoare.C. f. Iancu Moscu. Cât priveşte Secretariatul P. M.R. componenţa etnică a efectivului de activişti. Ghe. în aprilie 1953. 3.. al P.. 15-16 erau evrei. Probabil că aceştia erau. 261. la secţia infamă Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central. Bughici (David). colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej. conform cărora în totalul membrilor de partid. 2: Numărul şi ponderea membrilor de partid evrei cf.I. În continuarea multiplelor exemplificări posibile.R. într-un realitate disonantă faţă de “stasticile” oficiale ale P. 13. al P.Tabel. Răutu. Al. Sorin Toma.. (1948-1955). 3/1951. de unde se recrutau viitoarele cadre ale partidului.C. Avram Şerban (Asriel). v. 6. ff. Luka). Ion Pas. 118-21). Manea (Mendelsohn). în 1952 de pildă. Valeriu Mironescu (A. Stoica (Cohn) şi Ghizela Vass.e.16% (mai exact 4. 10.R. întocmită la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.16% în iulie 1947. caiet nr.. evreii reprezentau. 123/1948.5%): 1. Virgil Ioanid. Bârlădeanu. lista lectorilor nepermanenţi (nesalarizaţi) ai C. 2. 164 .R. iar în ansamblul secţiei 22 evrei din 61 activişti în total (adică 36%) (A. Similar. (?) Petre Borilă (Rusev). 267). Al. al P.N. 1922/1945.227 În acelaşi pattern. Ion Pas (C. chiar statului de funcţii întocmit în cadrul secţiei în decembrie 1949. 752. 5. în activul central al U. Bernard Barath şi Tiberiu Benedek.C. din totalul de 40 membri cu drepturi depline ai Comitetului. Moghioroş şi A. Chişinevschi.M. L. erau ale unor evrei : 1. 14. Al. 7. Mişa Levin. Chişinevschi. Ana Pauker (Rabinsohn) şi Vasile Luca (Luka). şi respectiv la un moment la care minoritatea evreiască din România compunea sub 0. – secţia Propagandă şi Agitaţie. ff.8% din totalul populaţiei ţării. O. Mihai Florescu. fond C. Tescovici). dosare nr.C. Iosif Chişnevschi (Roitman). fd.C. plus probabil şi al 6-lea. 15.C. 16. aceasta era condus de un român – Gheorghiu-Dej.8% din populaţia României.R.M. Barbu Solomon. Solomovici 2001II: 17).55%-4. obiective. al P. 1-3 şi nr.5-40% (faţă de o pondere în totalul populaţiei României de circa 2. Radio Europa Liberă (emisiu nea din 10 august 1965. Gheorghe Florescu 5. Ion Niculi (cel din urmă cf.

C. lista completă în A. Baia. din totalul de 155 membri ai acestor comisii. etc. 9. 27. B.) “Emilia” [Raia?] Vidraşcu (persoana Emilia Vidraşcu fiind inexistentă în toate documentele de arhivă consultate în eleborarea prezentului studiu) (lista completă în Scânteia. al P. C-tin Borgeanu (Löwensohn). Securitatea română a reuşit în 1964 să sustragă prin fotocopiere raportul de uz intern numit “Evreii din România: o minoritate care dispare”. N. Sala Palatului – H. 3. Braeşter Marcu şi V. într-o celebră acţiune de spionaj. 5. 29. 17. 14. Voicu (Rotenberg). 25. Juster. 6. 22. Vaslui. 30. 6. 1048. plus inginerii Emil Prager şi Emil Calmanovici.) Elena Tudorache.Of.8%) erau conduse de evrei228. Cotovschi.) Ghizela Vass. 20. C. 21. Anghel Schor.) Eva Jak. Iosif Bogdan (Solomon). Paul Cornea.) Beata (Solomon) Fredanov. 18. fd. Silviu Brucan.) Lotty Foriş. Rachmuth.9%) erau evrei (v.) Ecaterina Sencovici. C.) Ecaterina (Abraham) Borilă. Grümberg).) Alice Benari. Şt. 20. Prahova. Emanoil Vinea (Vainstein). apud Şt.C. 4. Harry Stern. plus Tiberiu Ricci şi Romeo Belea. Krohmalnik. 22. 28. Ilca Melinescu (Wasserman). 2. 20. numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii. erau evreice cel puţin 33. 82 (adică 52. 29. 26.R. 9. 7. 17.) Ileana Micu (Klein). 7. Râmnicu Sărat. Covurlui. a se citi filosemite.F. 12. 3. 103/1953. 18. Mihai Roller. 8. 5. Bernstein – secretar general. 165 . Suceava (cărora li se adaugă în mod posibil judeţul Dâmboviţa).) Rozalia Benco şi 31. 10. Nicolae Belu (Schor). 23. 16. 14. organizaţie de masă complet aservită puterii comuniste. (părţile I B) numerele 141 din 22 iunie 1948 (pp. 36. 12. Gr. 33.R. din al cărei sediu. Fălciu. Traian Şelmaru (Terner). dosar nr. Ecaterina Chivu (Klein). 32. 35. document în care se afirmă (în traducerea angajaţilor Securităţii): 228 1. Mihail Novicov (Neuman). V. Neamţ.Melita Apostol (Scharf). 30. Petre Lupu (Pressman). era dominată autoritar de reprezentante ale comunităţii evreieşti.C. 25. M.) Micaela Manasse.) Pia Cialner. fabrica APACA – N. 11. 23.. Bacău.) Olga Vass-Podoleanu. Stela Moghioroş (Radoşoveţkaia). 19. Zina Brâncu (Grinberg). adică 40. Câmpulung. În alte sectoare decât cel pur politic-administrativ.) Suzi Kun. 2. Solomon Ştirbu. 8. 12. Bădescu şi Marcel Locar. 5. complexul sportiv “23 August” – V. din totalul de 47 filiale judeţene (oficial “secţiuni judeţene”) supuse reglementării. care avea să ajungă chiar la 2 milioane de membre. 14. Ladislau Vass (v. 4. Florica Mezincescu. extrem de probabil. – secţia Propagandă şi Agitaţie. Chiar şi Uniunea Femeilor Democrate din România (U. Gaston Marin. 11.U.) preşedinta de onoare Ana Pauker. Oprişan. 18. 15. 5283-4) şi 155 din 8 iulie 1948 (pp. 7. 13. Maicu şi Ignace Şerban. 19.N.). complexul sportiv “Dinamo” – N.) Ana Guvacov. 2. Leonte Tismăneanu. Braşov. D. 11. Dorohoi. 38-42). Zaharescu (Zukerman).) Liuba Chişinevschi. Tutova. 33. 22. 15. Antoaneta Pană (Burah). I. 16. evreii au reprezentat şi în acest caz majoritatea covârşitoare: Casa Scânteii a fost proiectată de H. Această veritabilă acaparare de către evrei a poziţiilor-cheie în ierarhia comunistă de stat a fost confirmată în timp inclusiv de surse externe. Medilanski. Iosif Ardeleanu (Adler). 6.) Elisabeta Comnacu (Betty Schuster) şi. Petre Grosu (S. Rothenberg – membri). M. recte ambasada S.) Stella Moghioroş. Mureş. 10. Loncear. 31.) Gabriela Berna(c)ki. 32. Timiş-Torontal. Ana Şoimu.) secretara generală Alexandra Sidorovici-Brucan. Între arhitecţii responsabili de sluţirea brutalistă în stil realism socialist a capitalei. 27. 34. Maramureş.) Florica Mezincescu. 19.) Marta Solomon. ff. 5713-4)). Gh. 16. Radu Cernea (Zwieback).D. 15. Botoşani. 22 (adică 46. Bădescu. din 81 de membre ale nou constituitului Comitet Central al Uniunii. 26. 13. Mihăilescu 2006: 429-30). 24. Bihor.) Elisabeta Luca.) Sidy Toma. 21. Mihai Frunză (Fruchtman).I.) Marieta Negreanu. 4.) Elisabeta Strauschi.) Marcela David. 8. la Bucureşti. 10. 9. Romanaţi. Roman. Nicolae Goldberger.A.) Ofelia Manole (Zeidner). în 1948. 13. 3. alături de (probabil) neevreul Mircea Alifanti. Maicu (Goldstein). 28.) Ileana (Papp) Răceanu.7%: 1. 24. Tatiana Bulan (Leapis).) Rita Sanuielevici. Hunedoara. nr.) preşedinta activă (executivă) Constanţa-Crăciun. 17. Radu Mănescu (Mintzer). Colegiul Farmaciştilor de pildă oferă la momentul 1948 un tablou asemănător: toţi cei 3 membri ai comisiei centrale coordonatoare erau evrei (A. 21. Tulcea.

soţia lui Traian Săvulescu. în a cărui opinie. În sfârşit. etc. în vârful ierarhiei de partid şi în Consiliul de Miniştri se aflau. la rândul său. D. Brill. S. Z. consilieri superiori. Ecaterina (n. Grom şi Gh. soţia lui Ion Vidraşcu (Vania Didenko).“În 1945. de soţii. Brill. chiar şi în cazurile în care ocupanţii poziţiilor politico-administrative la vârf erau români. ministru al Agriculturii (1946-1948) şi prim. toate conduse de evrei) A. Salzberg. e. Hirsch. soţia lui Gogu Rădulescu. pot fi operate pentru toate ministerele. 1948-1949). spectaculos de frecvent chiar. în 1950. agenţiile. subl. Leon Panţer (şeful adjunct al Direcţiei Medicină Curativă). subl. Sara. consiliile şi comisiile de stat din România anilor (în special 229) 1948-1952. Pinsler. însă. Grosz.). P. “în anii 1944-1950. Spre exemplu. soţia lui Valentin Ceauşescu. 166 . Maller. Klein). în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. Schmitzer. şefii de direcţii (cu o singură excepţie. Ani. se ajunsese la o situaţie penibilă. soţia lui Stoica Chivu. soţia lui Gogu Petrescu (fratele Elenei Ceauşescu). Aroneanu). prilej pentru organizaţiile evreieşti şi presa aservită partidului comunist de a denunţa diversionist caracterul „antisemit” al manifestării. soţia lui Gheorghe Apostol. I. Melita (n. şefi de direcţii şi/sau departamente.” (din raportul înaintat Consiliului Securităţii Statului. Alice (n.A.). Franche (direcţia Igienă şi Medicină Preventivă). poziţiile de ministru adjunct.e. Ele confirmă diversele estimări ale ponderii evreilor la vârful piramidei administrativ-politice de tipul celor avansate de Dej şi Răutu [v. S. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi. I.. A. Ipolit Derevici. Luş Leibovici. Scharf). H. plus numeroşi alţi diverşi funcţionari evrei la nivelurile ierarhice imediat inferioare ale centralei ministerului (A. soţia ambasadorului Nicolae Guină. o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor. etc. aşa încît. Kuller. chiar şi în ministerele / agenţiile / diversele alte instituţii centrale în care şeful nominal era român(că). O. cărora li se adăuga majoritatea evreiască a cadrelor didactice de la şcoala de admnistratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă minister (M. „Jos jidanii”.). Carli. A. Solomon. apud Solomovici 2004: 509-13 şi Oprea 2002b. Gärtner).C. A. în eşalonul doi câteva zeci. n. de la cele oficiale româneşti la cele diplomatice americane sau de la surse evreieşti la autori comod etichetaţi şi implicit repudiaţi sub eticheta-anatemă “antisemiţi”. în jurul său evreii ocupau într-un cvasi-monopol funcţiile de conducere imediat inferioare (i. Leon Solomon (adjunct al Direcţiei Igienă). “radiografii etnice” precum cele sus-prezentate. G.) În esenţă.). Adela.. 229 Prezenţa masivă a evreilor în aparatul de stat imediat după 23 august 1944 având potenţialul de a explica de ce în cadrul manifestaţiei promonarhiste din 8 noiembrie 1945 s-au strecurat şi pancarte cu sloganuri precum „Jos guvernul jidovit!”. M. Custon. Mauriciu Blechman şi Ilie Lazarovici. doar câteva persoane de origine evreiască. 230 Într-o enumerare selectivă care nu include zecile de cupluri în care soţul deminat era. Şaim (direcţia T. Iordana. confirmate din multiple surse. miniştrii adjuncţi L. Vaisenberg. Metch.g. soţia lui Leontin Sălăjan (el însuşi posibil evreu).B. Zeitman). M. P. C. Natalia Scurtu (Koroţkova) – membru în Colegiul Ministerului. în primele luni ale anului 1948. ministrul aromân Florica Bagdasar era înconjurat la Ministerul Sănătăţii de: secretarul general Ofelia Manole-Vinea (n. proximitatea nepolitică a acestora era ocupată masiv de etnici evrei. Zeck. În mod frecvent. supra şi infra] şi respectiv chestionează sever competenţa şi/sau natura intenţiei unor autori precum H. n. mizându-se astfel pe aparenţa “românităţii” puterii administrativ-politice.. Hertha Schwammen).A. etc. de la şofer la frizer sau de la medicul personal la garda de corp şi. M. M. Dunăreanu (Mendelsohn). Pruteanu (Solomonovici) (direcţia Policlinici şi Spitale). I. Barhad (direcţia Farmacii şi Medicamente). Gabriel Barbu (Feldman). Kreindler. Bogdan (Solomon). inspectorii generali sanitari Mari Goldenstein.şi respectiv al doilea vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1948. Dorina (n. Raia. evreu. Rudich). secretar general.230: Elena (n. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. […]” (apud Solomovici 2003: 33.

Wolfsohn). admite că: “în primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej. Elocvent în acest sens şi totodată lăudabil ca sinceritate. economice şi culturale […] ” (Solomovici 2001 II: 42). Strihan în Solomovici 2004: 401). O asemenea serie halucinantă (având în vedere mărimea absolută a comunităţii evreieşti din Româniaşi deci limitele obiective ale “plajei de selecţie” a unor soţii evreice) pare să confere substanţă tezei fostului general de Securitate Neagu Cosma. Elisabeta (n. Duţa (n. în a cărui opinie. Stere. 167 . Ana Toma (n. soţia succesivă a lui Sorin Toma. Medi (n. o asemenea realitate cuantificabilă statistic generează următoarea pre-concluzie de natură sociologică: din punct de vedere etnic. Witner). suprareprezentată în proporţii chiar de ordinul miilor la sută la vârful ierarhiei de stat. Subsecvent. Florica (n. Sabina (n. Sulamita. Cziko). Bucicov. etc. soţia ambasadorului Nicolae Cioroiu. Felicia (n. comuniştii evrei erau peste tot. până şi un autor evreu. prima soţie a lui George Macovescu (Solomovici 204: 506). Cecilia (n. Martha (n. în anii ’70).R. Grossman). care.I. soţia ambasadorului Mihail Roşianu. dar şi cu tineri care prezentau perspective de promovare” (Cosma 1994: 273). soţia generalului-maior Nicolae Cambrea (subşef al Statului Major în 1947). soţia lui Miron Constantinescu (el însuşi probabil evreu). puterea administrativ-politică instaurată parţial după 23 august 1944 şi complet din 1948 a fost reprezentativă mai degrabă pentru minoritatea evreiască din România. Tereza (Ungar).G. în deceniile postbelice ar fi existat chiar un plan bine articulat al elitei politico-militare israeliene privind maximizarea influenţei asupra României pe mai multe căi. unde românii reprezentau o minoritate statistică adesea insignifiantă. soţia lui Grigore Răceanu. aidoma unei “caste etnice” la vârful organizaţiei. Maria (Mira). Solomon). soţia lui Gheorghe Pană (preşedinte al C. Glanzstein). soţia colonelului M. Bulcan şi Jean Moldoveanu. […] în organismele de stat. religios şi al opţiunilor politice. Weissman). Betka (n. Antoaneta (n. soţia lui Grigore Preoteasa.C. Ecaterina (n. prin contrast. Feher). Gheorghe Pintilie şi respectiv Constantin Pârvulescu. Securitate. cumnata lui Teohari Georgescu). Constanţa (Helene). Selina (n. Elza. Sarina (n. soţia ilegalistului şi ulterior activistului Mihai-Bujor Sion (şeful sectorului Presă la secţia Propagandă şi Agitaţie în anii ‘50) (A. soţia lui Alexandru Drăghici. Mihail Petruc. soţiile generalilor Marin Florea Ionescu. soţia lui Gheorghe Vasilichi. Burăh). al U. în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid. secretarul Uniunii Ziariştilor între 1959 şi 1967). […] în Armată. soţia ministrului Apărării Ion Ioniţă. Brikner). Teşu Solomovici. decât pentru majoritatea română. soţia lui Vasile Vaida. prima soţie a lui Emil Bodnăraş.A. În multe sectoare de activitate ale aparatului politic şi de stat comunist se remarcă o veritabilă stratificare etnică a personalului. Lupu). a rămas suprareprezentată în rândurile deţinuţilor politici şi ale rezistenţei anticomuniste din munţi. evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii. Wechsler). între care şi “[r]ealizarea de căsătorii mixte cu activişti de partid consacraţi.Ileana (Ilonka Papp). cu evreii suprareprezentaţi de zeci de ori faţă de ponderea minorităţii lor la nivel naţional şi chiar majoritari absolut. Samoilă). soţia generalului C-tin Antip. soţia lui Gheorghe Dinu (alias “Ştefan Roll”.S. soţia colonelului V. prim secretar al Legaţiei României la Washington la începutul anilor ’50. Procuratură şi în Miliţie. soţia lui Paul Mitrache. soţia lui Ion Vinţe. Gall). soţia lui Gheorghe C. soţia colonelului de Securitate Pavel Aranici. culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat.

de către majoritatea “minimaliştilor”. şi memorialistica unor multipli foşti ofiţeri de Securitate precum generalii Neagu Cosma şi Nicolae Pleşiţă. etichetaţi pe cât de frecvent. teza acesteia afirmă că în Securitatea anilor imediat postbelici. spre exemplu. fie aceasta academică sau jurnalistică.5% la recensământul naţional operat pentru momentul ianuarie 1948). cvadruplu avantajată de a. c. Practic. “antisemiţi”. Miliţie. precaritate şi obscuritate a surselor primare de cercetare accesibile public (i.) reţeaua informaţională internă comunităţilor evreieşti din ţară232.APARATUL REPRESIV (Securitate.) Într-o perspectivă de ansamblu asupra publicisticii în materie. şi respectiv “maximalistă” – grupând autori ne-evrei (goim). fundamentată de principiul sine ira et studio. Marius Oprea). În esenţă. analiza poziţiei şi rolului evreilor în Securitatea din România primilor ani de după război pare chiar mai distorsiontă şi polarizată decât cercetările consacrate evreilor din aparatul politicadministrativ al aceleiaşi perioade. v.) remanenta penurie. tendinţă tributară probabil unui subiectivism defensiv inerent în faţa acuzaţiilor generalizante ale“taberei adverse”.romanianjewish. 168 . a documentelor oficiale interne ale Securităţii). Grosso modo. etc. se disting două tendinţe şi “tabere” asociate acestora: “minimalistă” . evreii din România ar fi fost suprareprezentaţi doar într-o măsură nesemnificativă în raport cu ponderea lor în totalul populaţiei statului din acea perioadă (adică aprox. publicistul Harry Kuller. Gheorghe Pintilie (el însuşi minoritar) 231 232 Grup minuscul căruia i s-ar putea subsuma spre exemplu Florin Constantiniu. tabăra “minimalistă” pare să se fi impus. caracterizată de o tendinţă regretabilă de a minimaliza. b. fostul procuror Şlomo Leibovici-Laiş sau jurnalistul Teşu Solomovici). “ultranaţionalişti”.) pregătirea academică superioară a exponenţilor săi. în majoritatea lor insuficient instruiţi în tehnici şi metode de cercetare. el menţionând inclusiv numele său de naştere (Edelstein) şi înmormântarea sa în cimitirul evreiesc „Filantropia” din Bucureşti (v. cel puţin în mediul academic şi al cercetării universitare. etc. Jandarmerie. însă un necrolog al acestuia din revista Realitatea Evreiască este suficient. dar poate fi fundamentat exemplificator în multiple instanţe.a. bagateliza sau relativiza contribuţia evreilor la instaurarea şi consolidarea aparatului represiv în România.org/db/pdf/nr237/pagina14. Prima facie. pe atât de expeditiv.. dar nu numai (ex. în sprijinul acestei teze se furnizează o singură informaţie de natură statistică (şi aceasta de fapt eronată. Se cuvine precizat că acestei “tabere” îi este inclusă în bloc. http://www. preluată în multiple lucrări – o comunicare făcută de către directorul general al Direcţiei Generale a Securităţii poporului. infra). în spaţiul publicistic nu există o „probă” solidă a identităţii evreieşti fostului ofiţer de securitate (iar în viaţa publică profesor de economie) Dorel Oprescu. prin coroborare cu alte elemente de identificare.) relativismul uneori dificil surmontabil în literatura de specialitate al definirii operaţionale a “evreităţii”.pdf) – aşadar proba. a identităţii sale etnoreligioase. dincolo de rarisime exemple de cercetare ştiinţifică obiectivă şi neutră231. 2. Argumentul riscă să pară frivol.grupând în majoritatea ei covârşitoare evrei (exemple marcante politologul Vladimir Tismăneanu. şi d. sau Cristian Troncotă. ca “extremişti”. fie acestea de tip academic sau informativ. colonelul Gheorghe Raţiu ş. şi în consecinţă cu o propensiune spre radicalizări şi generalizări lipsite de fundamentare.e.

în cadrul unei “şedinţe de analiză a muncii” din 11 februarie 1949, statistică indicând defalcat în funcţie de organizarea Securităţii următoarea “componenţă naţională” a personalului de ofiţeri: - D.G.S.P. - aparatul central233: 890 români (adică 85,3%), 127 evrei (12,2%), 7 maghiari (0,7%), 5 ruşi, 6 greci, 2 armeni şi 6 de alte naţionalităţi; - D.R.S.P.-uri (cumulat): 1781 români (80,1%), 192 evrei (8,6%), 205 maghiari (9,2%), restul 15 ruşi, 12 iugoslavi, 5 cehi, 4 germani (la aproximativ aceeaşi pondere în populaţie cu cea a minorităţii evreieşti), 3 bulgari, 3 greci şi 3 armeni; - D.R.S.P. Bucureşti: 260 români (90,6%), 22 evrei (7,6%), restul 2 maghiari, 1 rus, 1 armean şi 1 polonez; - Total D.G.S.P.: 3334 români (83,9%), 338 evrei (8,5%), 247 maghiari (6,2%), 24 ruşi (0,6%), 13 iugoslavi (0,3%) şi 17 alţii (0,4%) (v. Deletant 1995:63, Troncotă 1999:337, Solomovici 2001II: 44, etc., etc., etc.) Invocând exclusiv această informaţie de natură statistică, “minimaliştii” formulează corespunzător şi concluzii de tipul: “Aşadar, a pune în sarcina diverşilor minoritari întreg cortegiul de orori săvârşite de această instituţie este un fapt nu doar simplificator, ci chiar eronat, menit în fapt sã protejeze imaginea securistului de etnie românã, care n-ar fi avut nimic de a face cu teroarea dezlănţuită în acei ani.” (Nastasă şi Salat 2003: 21) O atare construcţie argumentativă aminteşte involuntar de aforismul atribuit (mai ales) lui Mark Twain - “Există trei tipuri de minciuni: minciuni, minciuni sfruntate, respectiv statistici” – întrucât raţionamentul rămâne sever viciat de cel puţin trei probleme majore interrelaţionate: a.) fiabilitate (i.e. reliability) redusă - dincolo chiar de identitatea minoritară a însuşi comunicatorului cifrelor, Gheorghe Pintilie, născut Timofei “Pantiuşa” Bodnarenko234 (idee, e adevărat, susceptibilă la eroarea de logică argumentum ad hominem circumstantiae), multe voci ale unor foşti angajaţi din sistem afirmă în mod răspicat existenţa unor recomandări oficiale adresate în anii de după război evreilor din partid, presă sau aparatul represiv de a-şi româniza numele, în scopul menţinerii măcar a aparenţei de românitate a instituţiilor statului, aceasta dincolo de cazurile numeroase în care “românizarea” numelor era făcută voluntar235. În plus, comunicarea internă în discuţie a avut loc cu
233

Fosta Siguranţa Statului (1944-1948) a fost transformată în Direcţia Generală a Securităţii Poporului (D.G.S.P.) prin decretul-lege nr. 221 din 28/30 august 1948, absorbind şi fostul Serviciu Special de Informaţii (S.S.I.), cu atribuţii în spionajul extern. Noua instituţie, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, era organizată după un model matricial în 10 Direcţii Naţionale (centrale) după criteriul funcţional (specificul activităţilor) şi în 13 Direcţii Regionale ale Securităţi i Poporului (D.R.S.P.) după criteriul geografic-administrativ: Bucureşti, Braşov (cu servicii judeţene Făgăraş, Odorhei, Trei Scaune, Ciuc), Cluj (Mureş, Turda, Năsăud şi Someş), Constanţa (cu servicii judeţene Ialomiţa şi Tulcea), Craiova (Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi), Galaţi (Putna, Brăila, Râmnicu Sărat, Tecuci şi Tutova), Iaşi (Neamţ, Bacău, Fălciu şi Vaslui), Oradea (Sălaj, Satu Mare şi Maramureş), Piteşti (Muscel, Olt, Dâmboviţa şi Teleorman), Ploieşti (Buzău şi Vlaşca), Sibiu (Alba, Hunedoara, Târnava Mică şi Târnava Mare), Suceava (Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi şi Rădăuţi) şi Timişoara (Arad, Severin şi Caraş). Prin decretul 50/30 martie 1951, D.G.S.P. s -a transformat în D.G.S.S. (Direcţia Generală a Securităţii Statului). La 20 septembrie 1952 a luat fiinţă Ministerul Securităţii Statului (M.S.S.), care la 7 septembrie 1953 a fuzionat prin absorbţie în Ministerul de Interne. Cel din urmă a fost restructurat la 11 iulie 1956 şi divi zat în Departamentul Securităţii Statului , D.S.S. şi Departamentul Internelor (al Miliţiei). Preluând fidel structura fostei D.G.S.S., D.S.S. era compusă la sfârşitul anilor ’50 din următoarele Direcţii Naţionale: I Informaţii Externe (celebra D.I.E. ); II Contraspionaj; III Informaţii Interne; IV Contrasabotaj; V Contraspionaj în Forţele Armate; VI Transport; VII Filaj; VIII Cercetări Penale; IX Protecţia conducerii partidului. Acestora li se adăugau: Direcţia Cadre şi Învăţământ, Direcţia Administraţie, Direcţia Secretariat, plus multiple departamente după specificul activităţilor informative (contrainformaţii radio, arhive, interceptarea corespondenţei, cifru, etc.). 234 El însuşi evreu originar din Transnistria, potrivit fostului general de Securitate Neagu Cosma (1994: 32). 235 Vezi, inter alia, Pavel Câmpeanu (n. Benjamin Kaz), care statuează explicit în memoriile sale că nu a existat o obligativitate a românizării numelor (Câmpeanu 2002: 182) şi insistă cu alt prilej că „schimbările de nume nu au fost 169

4-5 luni înainte de decizia suplimentării personalului D.G.S.P. de la 4641 la 7252 persoane 236. Ba mai mult, şi incomparabil mai grav, “statistica” în discuţie este frecvent citată eronat şi omisiv; cercetări mai recente (şi totodată mai temeinice) indică drept corecte cifrele de 10% evrei în totalul personalului D.G.S.P. în febr. 1949, după criteriul originii etnice declarate; 15 evrei, adică 25% din totalul celor 60 ofiţeri superiori ai D.G.S.P. – i.e. o suprareprezentare la vârful Securităţii de 900% (!) faţă de ponderea în totalul populaţiei României (vezi, pentru detalii, Oprea 2002: 65-7, Troncotă 2006: 59-60, respectiv Catalan şi Stănescu 2004: 42 şi n. 23, deşi – vezi infra – chiar şi aceste cifre sunt probabil subestimări). În acest context, perpetuarea cu obstinaţie de către “minimalişti” a cifrelor indicate în premieră în urmă cu 15 ani de către Denis Deletant este pe cât de regretabilă, pe atât de suprinzătoare în cazul în care se asumă, totuşi, buna-credinţă a cercetărilor lor; b.) inadecvare metodologică - cifrele avansate sunt, oricum, parte a unei comunicări interne instituţiei, bazate în totalitate pe naţionalitatea declarată (mai exact “originea etnică”) a respondenţilor, în contextul în care, aşa cum prefaţam introductiv, de-a lungul timpului s-au consemnat multiple exemple, atât în PC(d)R, cât şi în securitate, ale unor evrei care se declarau din punct de vedere etnic ruşi, maghiari, români, etc. în ciuda tuturor evidenţelor237 (vezi bunăoară aceeaşi problemă în cazul statisticilor referitoare la membrii P.C.d.R. în perioada ilegalităţii, cu mulţi evrei declarându-se maghiari, de la Alexandru Moghioroş la Ghizela Vass sau de la Nicolae (Miklos) Goldberger la Alexandru Sencovici – o problemă de altfel caracteristică nu doar comuniştilor, ci în genere evreilor maghiarofoni din Ardeal. Or, cu multipli ofiţeri de Securitate evrei, dar autodeclaraţi ca de alte naţionalităţi, pentru atingerea unui grad minimal de rigurozitate metodologică şi acurateţe a concluziilor, o cercetare a relaţiei evrei-Securitate în perioada postrăzboi ar reclama completarea informaţiilor obţinute pe baza autoidentificării etnice a subiecţilor analizei, una prin definiţie relativ-subiectivă, cu alte date şi informaţii, dezirabil obiective (ex. “religia părinţilor”, “religia mamei”, “religia respondentului”, “limba maternă”, “V-aţi convertit?”, “familie mixtă?”, etc.), care să aproximeze concluziile cercetării cât mai aproape de realitatea obiectivă supusă cercetării238; c.) relevanţa redusă pentru înţelegere şi cunoaştere – cifrele în discuţie, chiar şi considerându-le, arguendo, corecte, sunt menite a oferi doar o imagine holistă a structurii etnice declarate a personalului militar superior al D.R.S.P. Aceste cifre: - nu supun analizei cei 4 ani şi jumătate de după 23 august 1944 şi până la 11 februarie 1949 239, nu mai puţin marcată de represiuni decât cea de după înfiinţarea formală a D.G.S.P.; nu se
obligatorii” (apud Badrus 2008: 258), în timp ce fostul demnitar Simion Ţaigăr nuanţează: „după 23 august 1944, un număr de activişti comunişti evrei şi-au schimbat – din proprie iniţiativă – numele evreieşti în nume româneşti. Iniţiativa a fost apreciată de către forurile de partid. În 1946 -1947 au început să se facă recomandări în acest sens, recomandări ce aveau în anumite cazuri caracter de presiune” (apud Fl. Banu 2008: 329). 236 V. Arhiva C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 2559, f. 11. 237 A se vedea de pildă, ca exemplu nesingular, declaraţia hilară prin ingenuitatea ei aparentă a lt. -mj Arnold Platman (fiul lui Marcu) din autobiografia sa depusă la dosarul de la Securitate în 6 martie 1952: „În trecut am fost de naţionalitate evreu, azi sînt de naţionalitate română. Nu posed nici un fel de avere de nici o natură. Nici părinţii (tatăl) nu are nici un fel de avere. Nu am călătorit prin ţări străine. În trecut am fost de religie mozaică, fără a face parte dintr -o sectă religioasă. În prezent sînt ateu. Nu m-am căsătorit în 1949 la biserică”. (A.S.R.I. d.p. nr. 4149/1952). Similar, în autobiografia de la Securitate, Al. Nicolschi (Boris Grünberg) precizează: „naţionalitatea: ateu; religia: ateu” ( apud Solomovici 2001II: 47). 238 Ilustrativ, până şi Teşu Solomovici (în Securitatea şi Evreii) admite că în multe cazuri, ofiţerii evrei din Securitate nu-şi declarau corect naţionalitatea, întrebându-se subsecvent „Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit totuşi să -şi definească naţionalitatea?” – întrebare la care însă autorul, citându-l pe Andrei Oişteanu într-o teoretizare a identităţii evreieşti, alunecă într-un relativism teoretizant regretabil pentru demersul în sine al cercetării. 239 Spre exemplu, tabelul nominal al personalului Biroului Siguranţei din Iaşi începând cu 1 aprilie 1945 era următorul: 1.) Felix Harman – comisar ; 2.) Iosif Hahanu – comisar; 3.) Ilie Polingher – comisar-ajutor; 4.) Marcel Segal - comisar-ajutor; 5.) Vladimir Ursu (în mod posibil român) - comisar-ajutor; 6.) Aron Ahailovici - comisar-ajutor; 7.) Marcu Leibovici comisar-ajutor; 8.) Iţic Marcus – agent; 9.) Max Marcu – agent; 10.) David Iosub – agent; 11.) Ştrul Sumer – agent; 12.) 170

includ astfel în analiză sutele de inspectori generali, inspectori, inspectori adjuncţi, chestori-şef, chestori, comisari-şefi, comisari, comisari-ajutor, agenţi de poliţie, gardieni publici şi numeroşi alţi funcţionari civili şi angajaţi militari din variile componente instituţionale ale M.A.I. de dinaintea înfiinţării prin reorganizare a Securităţii; - nu includ în analiză funcţionarii civili ai Securităţii, între care zeci de evrei (de la cadre didactice la profesori ai şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa, etc.); - nu iau în calcul celelalte componente ale aparatului represiv funcţionale la acea dată (Apărarea Patriei, miliţie, gardieni publici, procuratura militară, jandarmerie, forţele armate, etc.); - nu discută numărul şi identitatea tuturor informatorilor, respectiv ofiţerilor acoperiţi/conspiraţi (incl. “rezidenţii”); - nu diferenţiază după nivel şi natura de conducere a posturilor sau funcţiilor deţinute de evrei în cadrul Securităţii. Bunăoară, o coroborare a etnicităţii cu nivelul ierarhic al funcţiei oferă o imagine de ansamblu radical diferită de cea propusă de “minimalişti”, ilustrând o suprareprezentare descriptibilă eufemistic ca “majoră” la nivelurile ierarhice superioare ale Securităţii în etapa ei incipientă. Concret, în M.A.I.-D.G.S.P., la momentul de referinţă ianuarie 1949, evreii ocupau următoarele posturi, respectiv conduceau:  ministrul Afacerilor Interne - Teohari Georgescu – cu probabilitate confortabilă, evreu (n. Burăh Tescovici, v. supra);  secretarul general al ministerului – George Silviu (n. Silviu Iancu Goliger);  unul din cei doi directori generali adjuncţi ai D.G.S.P. (celălalt fiind rus) – Alexandru Nicolschi (n. Boris Grünberg, v. infra);  6 din cele 10 Direcţii Naţionale ale Securităţii (altfel spus, 60%!): I Informaţii Interne (condusă de col. Gavrilă Birtaş, cu adjuncţii săi lt.-col. Andrei Gluvacov şi col. Gheorghe Adorian), V Cercetări Penale (col. Mişu Dulgheru (Dulberger)), VII Tehnică (col. Szacsko Şandor), VIII Cadre (col. Alexandru Demeter), X Administraţie (col. Ervin Holţier (Holzer)), IV Contraspionaj în Forţele Armate (col Mihai Eugen Breban)240;  cel puţin 9 din cele 13 Direcţii Regionale ale D.G.S.P. (adică 69,2%!): Bucureşti – lt.-col. T. Sepeanu (avându-l ca adjunct pe maiorul Moise Senater); Braşov – col. Kalausek Iosif (Koloman) (avându-l ca adjunct pe col. Adalbert Izsak); Cluj – col. Mihai Patriciu (Grünsperger); Craiova – lt.-col. Eugen Vistig (Wisting); Galaţi – col. Mauriciu Ştrul (cu
Sender Holtzman – agent; 13.) Ilie Sapsa – agent; 14.) Constantin Armanu – agent; 15.) Rebeca Braverman – şefă de birou şi 16.) Elvira Kohn – impiegată (aşadar, cu certitudine cel puţin 13 evrei, adică 81,25% evrei) (v. Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65). Similar, peste 90% din angajaţii gradaţi ai Poliţiei oraşului Dorohoi nou-numiţi în mai 1945 erau evrei: şeful Poliţiei Samuel Rohrlich, comisarii Elias Zeltler, Uşer Nadler, Avram Moscovici şi Carol Segal, agenţii de poliţie clasa a III-a Elias Leibovici, Şloim Avram, Favid Schahter, şeful de secţie de gardieni publici Moritz Cojocaru, şeful de birou Iancu Rozenblat, respectiv gardienii publici cla sa a III-a Herşcu Naftule, Moise Bacalu, Rubin Derji, Iţic Stern, Aron M. Haim, Ştrul Cojocaru, Gutman Meirovici şi Herşcu Formagiu (v. decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049. În aceleaşi proporţii etnice, fără a epuiza, fireşte, lista exemplelor, la Poliţia oraşului Botoşani erau numiţi începând cu 1 aprilie 1945: comisarii Mauriciu Friedman, Sender Segal, Froim sin Iancu şi Mendel Schip, agenţii de poliţie clasa a III -a Marcel Hoffman, Zelig Schahter, Iţic Haffner, Adolf Herşcovici şi Daniel Kleindberg, şeful de secţie de gardieni publici Iancu Nuţă, impiegaţii Moritz Feller şi Bloida Blumenfeld, respectiv gardienii publici clasa a III -a Nuta Anbrecht, Zalman Bodroagă, Şloim Cornester, Nathan Fischer, David Fucs, Gherşin Tenker, Samuel Wexler şi Carol Singer (v. decizia nr. 3697 din 30 aprilie 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049). 240 Pilduitor, chiar şi în 1956, aşadar la 4 ani după epurările pretins antisemite din 1952, în Direcţia a II -a a Securităţii, erau în continuare evrei: şeful direcţiei (lt.-col. Szabo Eugen); unul din locţiitorii şefului de direcţie (lt. -col. Holingher Isidor) şi cel puţin 4 din cei 12 şefi de servicii – lt. Col. Adam Mauriciu (şeful Serviciului III), mr. Zalman Marcu (Serviciul VII); cpt. Cojocaru Iulian (Serviciul V) şi cpt. Hida Tiberiu (Serviciul XII), cărora li se adaugă probabil şi cpt. Sauciuc Bruno, şeful Serviciului IX. 171

adjunctul lt. C. Grimberg); Ploieşti – lt. col. Cîmpeanu Constantin; Oradea – col. Ludovic Czeller (Zeller); Suceava – lt.-col. Ioan Popicu (Adalbert Poppig, secondat de adjunctul Dumitru Bacal); Timişoara – Koloman Ambruş;  cel puţin 12 din cele 44 Servicii Judeţene ale Securităţii Poporului (adică 27,2%!): Turda, Ialomiţa, Râmnicu Sărat, Bacău, Satu Mare, Alba, Baia, Botoşani, Rădăuţi, Severin, Caraş, Mureş;  directorul Secretariatului D.G.S.P. – mr. Wilhelm Einhorn (avându-l ca adjunct pe Sharit I. Bogdan);  unul din cele două birouri din cadrul Secretariatului D.G.S.P., era condus de cpt. Emanoil Schmerler (biroul Cifru);  comandantul Şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa – col. Ervin Voiculescu (n. Weinberg), plus 5 din cei 7 şefi de catedră ai Instituţiei (Zissu S. Cohn, Raoul David Demetrescu, List, Rigman, Leon Tokatlian, cel din urmă declarat armean, însă de origine evreiască, venit în România via Bulgaria); În cadrul întregului minister de Interne, ofiţerilor D.G.S.P. amintiţi li se adăgau, pe poziţii omoloage:.  şeful Direcţiei Generale a Miliţiei – Pavel Cristescu (Klei(n)man);  locţiitorul politic al ministrului – Mihai (Michal) Boico;  şeful Direcţiei Generale Politice a M.A.I. – Mihai Burcă (Michal Bursch);  locţiitorul politic al Comandamentului Trupelor de Securitate – Iacob Bulan;  şeful spitatului militar M.A.I. – Ernö Kahána (1945-1954, succedat de col. dr. Iancu Herşcovici);  directorul Casei de Cultură a M.A.I. – col. Beria Fuchs, etc. Subsecvent unei asemenea stratificări etnice a personalului în particular al Securităţii şi în ansamblu al M.A.I., cu evreii spectaculos suprareprezentaţi la nivelurile de conducere241, opozant poziţiei minimaliştilor, par a descrie mult mai fidel realitatea urmărită aprecierile unor foşti ofiţeri (români) de Securitate. Între aceştia se numără între cele mai sonor figuri fostul general Mihai Caraman, a cărui percepţie este reprodusă textual de jurnalistul (evreu) Teşu Solomovici:
„[…] Mihai Caraman, unul din şefii serviciilor secrete în anii lui Ceausescu şi, apoi, în anii post-revoluţionari... m-a întrebat daca voi scrie adevărul, adică despre năvala comuniştilor evrei, imediat dupa 23 August 1944, în structurile Partidului şi în organigramele serviciilor represive” (Solomovici 2005b, subl. n, nota I.A.).

Din aceeaşi direcţie, fostul şef al Direcţiei I, colonelul Gheorghe Raţiu, evoca modul în care după război “Securitatea a fost dată pe mâna evreilor, ungurilor şi ruşilor, care, în aparatul central şi la principalele unităţi teritoriale, ocupau funcţii de comandă” (Gh. Raţiu 1996: 280), în timp ce fostul general Nicolae Pleşiţă exemplifică pentru Cluj: “Eu, când am fost numit comandant al Regionalei Cluj [anii ’60, n.n.], am putut vedea că în Securitate nu erau decât unguri şi evrei. Ici-colo mai apărea şi câte un român chior. Foarte greu mi-a fost să românizez aparatul din Cluj […]” (apud Troncotă 2003b: 52). Iar din direcţia unui istoric al serviciilor secrete, concluzia reiterează tabloul unei structuri transparent stratificate etnic: “[Î]n funcţiile ierarhiilor de vârf la nivel central şi teritorial au fost preferate de la început persoane alogene, de origine evreiască, maghiară sau de alte naţionalităţi” (Troncotă 1999: 337).
241

Aceasta într-o „radiografie” la vârf a Securităţii care chestionează până şi statisticile mai recente, amendate; chiar omiţând toate cazurile supuse mai mult sau mai puţin justificat controverselor, bilanţul de mai sus include prima facie, între cazurile incontestabile: un director general adjunct al D.G.S.P. (Al. Nicolschi), cel puţin 6 şefi de direcţii naţionale şi 9 şefi de direcţii regionale (toţi cu grad cel puţin de lt.-col.), plus colonelul Leibovici, şeful Serviciului Filaj şi Investigaţii, plus colonelul Gheorghe Adorian, adjunctul de la Direcţia I Informaţii Externe, adică – 18 – deja cu trei mai mulţi decât numărul de 15 ofiţeri superiori avansat de Oprea (2002) şi Catalan şi Stănescu (2004). 172

În fundamentarea empirică a unei asemenea retrospective aparent pur perceptuale se poate elabora o enumerare fără pretenţii de exhaustivitate a unor evrei activi în mod relevant în aparatul represiv (în mod primar Securitate şi Poliţie/Miliţie, secundar Jandarmerie, Gardieni Publici şi Forţele Armate, imediat după 23 august 1944) (cu numerotare curentă în continuarea celei precedente):
1504. ABRAHAM, Samoilă – din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Bistriţa

(M.Of. nr. 119 din 29 mai 1945, partea I-a, p. 4425);
1505. ABRAM, Herşcu – fost tinichigiu, locotenent de Securitate, emigrat în Israel în 1959 (Caţavencu

2007: 2; Solomovici 2004: 566); 1506. ABRAMESCU, Mircea – în 1946 şef de birou în centrala M.A.I., propus spre avansare la funcţia de şef de secţie (v. M.Of. nr. 65 din 18 mart. 1946, partea I-a, p. 2429); 1507. ABRAMOVICI, Avram – numit în aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Fălticeni, din luna noiembrie a aceluiaşi an reîncadrat ca agent de poliţie; în sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093 şi M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1508. ABRAMOVICI, Avram - între 1944 şi 1945 şimpiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1509. ABRAMOVICI, Emilia – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62, vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1510. ABRAMOVICI, Moise – după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1511. ABRAMOVICI, H. Moritz, zis “Mişa” (fiul lui Herşcu) – căpitan, iniţial inspector responsabil cu propaganda în cadrul M.A.I., ulterior şef la Şcoala de Miliţie din Şoseaua Olteniţei până în anii ’60; 1512. ABRAMOVICI, Marcu – la sfârşitul anului 1947 încă agent, la începutul anului 1948 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman, apoi încadrat cu grad de sublocotenent la Biroul de Securitate din Bacău (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, ff. 220-319; A.C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 4080 (cota S.R.I.), f. 258; M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8321; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983); 1513. ABRAMOVICI, Marcu - locotenent de Securitate, anchetator al lotului Vasile Luca în 19521954, apoi anchetator la penitenciarul Uranus din Bucureşti (Caţavencu 2007: 2; Solomovici 2004: 566; Jela 2001242); 1514. ABRAMOVICI, Mauriciu – în mai 1945 încadrat în funcţia de şef adjunct de birou în centrala D.G.P.; în oct. 1945 promovat şef de birou (M.Of. nr. 253 din 5 nov. 1945, partea I-a, p. 9718 şi nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3894); 1515. ABRAMOVICI, I. Niculae – în septembrie 1945 numit comisar-ajutor la Poliţia Turnu Severin (M.Of. nr. 215 din 21 sept. 1945, partea I-a, p. 8199); 1516. ABRAMOVICI, Paul – în 1947 inspector general de poliţie în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 251 din 30 oct. 1947, partea I-a, p. 9696); 1517. ABRAMOVICI, Renée – din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, la Controlul Populaţiei (M.Of. nr. 121 din 31 mai 1945, partea I-a, p. 4518); 243 1518. ADAM, Mauriciu (n. Mauriţiu WEISZ ) (n. 21.VI.1909 Ludoşul de Mureş, MS) - membru de partid şi căpitan de Securitate, încadrat în 1946 ca şef de birou în cadrul D.G.P., în 1947 promovat comisar şef, şeful Serviciului de Poştă Specială din M.A.I. (1947-1952), apoi, cu grad
242 243

Menţionat şi de Toma Roman Jr. în articolul „’Bancherii roşii’, victime colaterale” din Bucureştiul Cultural VI (100). V. decizia ministrului Justiţiei nr. 41731 din 29 apr. 1947 în M.Of. nr. 107 din 13 mai 1947, partea I-a, p. 3770. 173

de lt.-col., şeful Serviciului III din Direţia a II-a a Securităţii; ulterior cercetat disciplinar pentru că în timpul ilegalităţii, la arestare, a avut o purtare laşă, recunoscând legăturile sale în mişcarea muncitorească şi divulgând pe un tovarăş (dosar disciplinar sub numele parţial eronat “Adrian Mauriciu” la C.C.P. (nr. 51/111 din 27.I.1953), vezi pentru coroborare şi nume corect şi A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R., secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1951, f.10; Caţavencu 2007:3; M.Of. nr. 245 din 23 oct. 1947, partea I-a, p. 9500; Dobre et al. 2006: 78; Solomovici 2001II: 43; Banu 2005; Deletant 1995b: 57; Cosma 1994: 68). 1519. ADAM, Iosif – (n. Iosif ADLER) (n. 1926) – membru U.T.C. din 1945, redactor la ziarul Ifjumunkas, în 1951 locotenent de Securitate şi membru supleant al C.C. al U.T.M., în anii ’50 cu grad de maior la Securitatea Bucureşti, în 1960 prezent ca şef al cabinetului de marxism -leninism din M.A.I. (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar nr. 105/1951, f.f. 7-8; Caţavencu 2007: 3; Dobre et al. 2006: 216); 1520. ADAM, Zoltan - în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1521. ADOCHIŢEI, Fany – angajată în 1945 telefonistă în centrala D.G.P., apoi dactilografă principală, în 1948 şefă adjunctă de birou (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493); 1522. ADORIAN, Gheorghe (Konrad) – în mod eronat considerat român în multiple studii şi cercetări despre Securitate; în fapt evreu maghiarofon originar din Arad, recunoscut ca evreu fost voluntar în Spania244 (şi apoi chiar internat în lagărul de muncă de la Buchenwald în perioada 20 nov. 1943 - 11 apr. 1945) inclusiv de autorii evrei David Diamant (1979: 370) şi Martin Sugarman (f.a. p. 108); ilegalist în Cluj la începutul anilor ’30, cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA, fond 495 (“România”), inv. 225, dosar nr. 53); după război revenit în România, iniţial în S.S.I., apoi colonel (în 1949) D.G.S.P. şi şef al Direcţiei I Informaţii Externe, uneori menţionat şi ca şef al Direcţiei Politice a M.A.I. (v. Solomovici 2003: 88), probabil începând cu 1950; ulterior cadru didactic şi autor la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.; în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist, cu grad de maior, în Forţele Armate, prin Decretul regal nr. 2066 din 20 oct. 1947 (M.Of. nr. 253 din 1 nov. 1947, partea I-a, p. 9763); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a; căsătorit cu Judith, fiica liderului comunist din Ardealul de Nord Hillel Kohn, profesoară cu grad de conferenţiar la I.P.B. în anii ‘70; stabilit în anii ’80 în Elveţia (via Israel), acolo unde locuia fiica sa, Ana [Cathy? n.n., I.A.] (v. şi I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 88 şi Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 506 n. 15, lucrări care îl menţionează în mod corect ca evreu); 1523. AGHERŞTEIN, Isac (în unele documente “Argeştein”) – în 1946 era şef adjunct de birou în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Bacău, în 1948 cu acelaşi grad la Chestura de Poliţie Bacău (M.Of. nr. 163 din 17 iulie 1946, partea I-a, p. 7489; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 706); 1524. AHAILOVICI, Aron - din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65); 1525. ALBERTI, D. Iosif – ofiţer M.A.I., ulterior profesor la Şcoala de Miliţie până în 1962, când va fi trecut în rezervă; 1526. ALBINI, Iancu (n. 1898 Bucureşti) – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1527. ALBU, ? (n. Gyuszi WEISS) - şeful biroului Siguranţei Arad după 1944 (menţionat în Solomovici 2001II: 56);

244

Coautor, alături de Mihai Burcă, Constantin Câmpeanu, Mihail Florescu, Stan Minea, Iosif Nedelcu şi Valter Roman, al cărţii Voluntari români în Spania 1936 – 1939. Amintiri şi documente (Bucureşti: Ed. Politică, 1971). 174

1528. ALMALECH, Moise – în 1948 era lucrător calificat în centrala D.P.S. (M.Of. nr. 164 din 19

iulie 1948, partea I-a, p. 5969);
1529. ALMALEK, Issim – după august 1944 detectiv în cadrul D.G.P., transferat la 1 iulie 1945 la

Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 157 din 14 iulie 1945, partea I-a, p. 5982);
1530. ALTKOPF, Mendel – locotenent-major M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-

Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62 vol III, v. şi u.a. nr. 3/1952, vol. II)245; 1531. AMBRECHT, Huta - din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1532. AMBRUŞ, B. Coloman (Francisc) (24.II.1907 Livada de Câmpie, Hunedoara – 8.IV.1987, Braşov) (fiul lui Balint şi Ludovica) – colonel de Securitate, membru de partid din 1936; în septembrie 1945 încadrat ca subinspector la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, din oct. 1947 însărcinat cu atribuţii în domeniul Siguranţei; ulterior şeful D.R.S.P/D.R.S.S. BanatTimişoara (1948-1951, cu grad de lt.-col.-), şeful D.R.S.S. Sibiu (1951-1952, cu grad de colonel), respectiv şeful D.R.S.S. Braşov (1952-1954-?); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. II-a (M.Of. nr. 213 din 19 sept. 1945, partea I-a, p. 8115 şi nr. 228 din 3 oct. 1947, partea I-a, p. 8918; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27, 34, 43; Deletant 1995b: 62; Cosma 1994: 76; vezi şi dosarul de la C.C.P. nr. 412/1059 din 20.II.1952, respectiv dosar A/50 Colecţia “ilegalişti decedaţi”))246; 1533. AMBRUSTER, Emilia – din dec. 1944 impiegată la Poliţia Fălticeni, detaşată la Poliţia Deva, iar ulterior transferată la Poliţia Târgovişte (M.Of. nr. 5 din 8 ian. 1945, partea I-a, p. 90); 1534. AMBRUŞ, Ecaterina – contabil-ajutor la Poliţia Focşani, în mai 1948 transferată la Poliţia Miercurea Ciuc (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4143); 1535. ANCEL, Coca – în iunie 1945 numit impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1536. ANCEL, Ioil – în aprilie 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Fălticeni, ulterior şeful serviciului economic de la Miliţia Rădăuţi, ulterior de la Miliţia Suceava; din 1 dec. 1947 agent la Poliţia Fălticeni; destituit în 1954 sub acuzaţia de sionism (dosar la C.C.P. nr. 475/745, întocmit la data de 16.XI.1954; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 707; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3077); 1537. ANDREESCU, Matusei (n. Matusei ARONOVICI, fiul lui Nathan şi Clara) (2.IX.1910 Panciu, Vrancea – 5.VIII.1986 Bucureşti) – membru de partid din 1944, comisar-şef la Brigada Mobilă a Siguranţei (1947-1948), în 1947 cu grad de comisar-şef în Direcţia Poliţiei de Siguranţă, apoi căpitan la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P. (1949-1951), apoi maior şi respectiv locotenentcolonel, cu funcţia de şef de serviciu (II), şef de birou la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S/D.S.S. (1951-1960-1962)247; unul din cei de care lt.-col. Tudor Dincă se plângea că “nu cunosc ortografia şi scriu groaznic” (Banu 2001: 86.7); în 1971 funcţionar la ICECHIM Bucureşti, decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971); căs. cu Maria (n. Polak) (1910-2000), stabilită ulterior în Israel, împreună cu care a avut doi copii: Nanu Andreescu şi Riri (căs. Covu); (decizia ministrului Justiţiei nr. 85952 din 4 sept. 1947 în M.Of. nr. 237 din 14 oct. 1947, partea I-a, p. 9243; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; Watts 2011: 196 n. 2;
245 246

V şi http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Arhiva-Adevarul-Biserica-Serviciul-Scanteii_0_48596174.html. V. fişa sa sumară la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/AMBRUS_COLOMAN_FRANCISC.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007: 8. 247 V. fişa sa incompletă la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/ANDREESCU_MATUSEI.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007:9 şi Solomovici 2001II: 43. 175

Dobre et al. 2006: 80; C. Lupu 2011; Troncotă 2006: 63; I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Ioniţoiu 2006: 34; Goma 2007: 118; Solomovici 2004: 566; Niculae 2004: 32; Cosma 1994: 48, dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”, A.NI.C.); 1538. ANTONIU, Samuel (n. Samuel AIZICOVICI) (n. 12.IV.1910 Piatra Neamţ, fiul lui Mateiaş şi Betty; căs. cu Ella) – în februarie 1948 numit comisar-şef în cadrul centralei Siguranţei; după reorganizarea Siguranţei în Securitate maior, şef de serviciu şi locţiitor al lui Dulgheru la cabinetul ministrului de Interne (1948-1952), ulterior director adjunct la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S. până în 1957, când a fost destituit şi exclus din partid, urmare a descoperirii fostei sale apartenenţe la Partidului Radical Ţărănist în perioada interbelică; deţinut 3 ani248 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului (M.Of. nr. 43 din 21 febr. 1948, partea I-a, p. 1519; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; C. Lupu 2011; Neştian 2010: 88; Kuller 2008c: 191; Caţavencu 2007: 12; Dobre et al. 2006: 185; Niculae 2004: 32; Deletant 1995b: 58; Goma 2007: 118; Cosma 1994: 48; v. şi dosarul său de la C.C.P. nr. 925/467 din 27.IV.1957); 1539. APOSTOLESCU, Otto (n. Issersohn?) – directorul casei de Cultură a M.A.I. (în cadrul Direcţiei Generale Politice) timp de câteva luni în 1951249; 1540. APTER, P. Silvia - din 1947 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 122 din 31 mai 1947, partea I-a, p. 4357); 1541. (?) ARANICI, Pavel (n. ARANYCS) – colonel la D.R.S.S. Braşov la jumătatea anilor ‘50, apoi şeful Direcţiei a III-a a Securităţii; ajuns chiar secretar de stat în M.A.I. (1961-1963); cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (2/1956) (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Cosma 1994: 46, 75; Dobre et al. 2006: 78; C.P.A.D.C.R. 2006: 182); 1542. ARITONOVICI, Milu (Millo) – încadrat iniţial ca şef adjunct de birou în centrala D.G.P. în septembrie 1945 (M.Of. nr. 200 din 4 sept. 1945, partea I-a, p. 7774); în 1947-1948 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 980); 1543. ARON, Mauriciu - după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi; în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8318); 1544. ARON, Zanben – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1545. (?) ARONESCU, ? – anchetator şi locţiiitor al comandantului Securităţii din Oradea în 1948 (Solomovici 2004: 566); posibilă identitate cu colonelul Constantin Aronescu, menţionat de multiple surse ca prezent încă la serviciul judeţean Bihor în 1981; 1546. AUBERT, Henry - medic M.A.I. Timişoara, ulterior şeful catedrei de cardiologie UMF Timişoara, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (68/1955); 1547. AUER, I. E. Geza – colonel, profesor la Şcoala de miliţie din Bucureşti până în 1965, ulterior şef de serviciu în Inspectoratul General al Miliţiei (Cosma 1994: 44-83); 1548. AVERBUCH, Iţic (după unele surse fratele Vandei Nicolschi) – colonel, comandantul Securităţii municipale Ploieşti în anii ‘50, avându-i ca adjuncţi pe Mauriciu Ştrul şi pe Şmilovici (Jela 2001; Solomovici 2004: 567); 1549. AVERBUCH, Izu A. - ajutor de comandant la Raionul M.A.I. Codlea, apoi la raionul Făgăraş, participant la reprimarea partizanilor din Făgăraş (cu dosar la C.C.P., nr. 1298/715 din 17.III.1960); 1550. AVRAM, Nusem - între 1944 şi 1945 şef adjunct de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959);
248

V. fişa sa matricolă penală la http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\A\A+03.+Anghel+-+Ardeiu\Antoniu+Samuel+M/P1060208.JPG. 249 Vezi descrierea actualului centru cultural al Ministerului la http://www.cultura.mai.gov.ro/viewpage.php?page_id=88. 176

1551. AVRAM, Şloim – din aprilie 1945 agent la Poliţia Dorohoi; din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii

de Siguranţă; în 1949 sublocotenent la biroul V Anchete la Securitatea Dorohoi în cadrul D.R.S.P. Suceava, implicat în lichidarea grupării anticomuniste Macoveiciuc, ulterior locotenent major la Securitatea din Piatra Neamţ, emigrat în Israel în anii ‘80 (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; v. şi Caţavencu 2007: 15; Solomovici 2003: 207-8 şi 2004: 567, 600 – în fapt este vorba de aceeaşi persoană, n.n); 1552. AXELRAT, Sabina – din 1 aprilie 1948 agentă de poliţie la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3080); 1553. BACALU, Dumitru (n. David) – din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); din luna noiembrie a aceluiaşi an comisar-ajutor (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093); ulterior locotenent-major (în 1950), locţiitor director adjunct la D.R.S.P. Suceava în 1949-1950-?; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexa la dosarul nr. 76/1982; (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2004: 567; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 277); 1554. BACALU, Marcu – în iunie 1948 numit comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă; ulterior locotenent M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I) (M.Of. nr. 144 din 25 iunie 1948, partea I-a, p. 5360); 1555. BACALU, Moise - din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1556. BAKOS, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246) 1557. BANDER, Paul – în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.G.P. (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4144); 1558. BANK, Iosif – în 1953 locotenent la Securitatea din Târgu Lăpuş, iar în anii ’60-’70 era menţionat ca maior la Securitatea din Sighet (v. Vischi şi Ivanciuc 2003); 250 1559. BANTEA, Eugen (n. Eugéne BEER, botezat “Mihail” ) (30.I.1921 Bârlad – 24.XI.1987 Bucureşti) – membru de partid din 1944 în anii ’60 şeful Editurii Militare, colonel, detaşat de la M.A.I. la M.Ap.N. în anii ‘70 (cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (9/1969), promovează treptat până la gradul de general-maior; director al Institutului de Studii de Istorie Militară, în anii ’60-’70 autor al unor lucrări de istoria mişcării muncitoreşti şi istorie militară română (v. şi Kuller 2008a: 51); fratele medicului Corneliu Bantea (Beer); căs. cu Marcela, profesoară de limba engleză; 1560. BARATZ, Israel - după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1561. BARBU, Daniel (n. Barbu LENOBEL) – anchetator (1945-1950) în Brigada Mobilă a Direcţiei Cercetări Penale, în 1953 locotenent la Direcţia VIII (fostă V) de Cercetări Penale a D.G.S.S., emigrat ulterior în Israel; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexele la dosarele nr. 38/1980 şi 9/1983; (C. Lupu 2011; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Solomovici 2004: 586; Niculae 2004: 32; Jela 2001); 1562. BARTFELD, Leon - în octombrie 1945 numit gardian public pe lângă Poliţia oraşului PiatraNeamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1563. BĂDESCU, Marcel (n. Marcel BLECHER, fiul lui Lazăr, fratele scriitorului Max Blecher) – originar din Botoşani, intrat în mişcarea comunistă în 1943, după 23 august 1944 iniţial activist de
250

Vezi pentru schimbarea numelui decizia nr. 114.242 din 13 nov. 1946, în M.Of. nr. 267 din 16 nov. 1946, partea I-a, p. 12.022. 177

partid, apoi elev la Şcoala pentru ofiţeri M.A.I. (coleg cu Victor Ranga, Iulian Sorin, Pavel Sterescu ş.a.), după absolvire ofiţer la Direcţia Contrainformaţii a Armatei, trecut în rezervă în 1960, ulterior student la Facultatea de Istorie, apoi funcţionar la O.N.T., apoi angajat al comunităţii evreieşti, emigrat în Israel, întors în România după 1989 (M. Blecher-Bădescu în Solomovici 2003: 119-122); 1564. BĂDĂU (? BĂDAN), Alexandru (n. Alexander BRAUNSTEIN) – după august 1944 şeful Comisiei de Control al Străinilor din cadrul M.A.I., originar din Târgovişte; 1565. BĂLAN, Ştrul – după război agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Dărăbani, în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Săveni (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493; M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1566. BĂLTEANU, M. Mihail (n. COLCHER) (n. la Lublin, U.R.S.S.) – locotenent-colonel, profesor de ştiinţe sociale la Şcoala de Miliţie, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (nr. 32/1955), trecut în rezervă în 1962; ulterior autor al unor lucrări social-politice; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a; soţia Ritta decedată în sept. 2005 (91 ani) (Cosma 1994, I.R.I.R. & Caţavencu 2004, la intrarea “Boico Mihail”); 1567. BĂRĂNESCU, E. (n. BARANY, Elemer) – evreu maghiarofon, sublocotenent (în 1949), ulterior locotenent, şef de birou în cadrul D.R.S.P. / Raionala de Securitate Cluj (1948-1960) (C. Lupu 2011; I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Jela 2001; Vischi et al. 2005; Gavrilă-Ogoranu şi Baki Nicoară 1999: 180); 1568. BECHER, Mielu – maior de Securitate, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (2/1979) – incertă activitatea sa în perioada urmărită (1945-1965); 1569. BEINER, Sigy (a nu se confunda cu omonimul) – în iulie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 172 din 28 iulie 1948, partea I-a, p. 6201); 1570. BENEDEK, Ernest – în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G. C.F.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. nr. 52 din 4 martie 1945, partea I-a, pp. 1654-5); 1571. BENEDEK, Ştefan (n. 13.VIII.1910) – de profesie lăcătuş, membru P.C.d.R. din 1935; din 1 aprilie 1947 încadrat comisar-ajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baraolt (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); căpitan M.A.I. (1952); propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.; 1572. BENIAMIN, Leon - în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1573. BERCOVITZ, I. - din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945, partea I-a, p. 5127); 1574. BERCOVITZ, Zolman - în sept. 1946 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. nr. 222 din 25 sept. 1946, partea I-a, p. 10432); 1575. BERCU, Bruno - în octombrie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1576. BERKOVICS, Ludovic - în noiembrie 1945 încadrat în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea Ia, p. 10416); 1577. BERARIU, Silviu (n. BERCOVICI) – din 1 aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); în 1947 numit comisar-şef al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. nr. 182 din 11 august 1947, partea I-a, p. 7083; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10923);

178

1578. BERCIU, Ştefan (13.VII.1928 Bucureşti - 13.I.2000 Bucureşti) – ofiţer la Miliţia Judiciară

Bucureşti, secţia Moravuri, între 1947 şi 1967, iar “în civil” autor de piese şi romane poliţiste (Kuller 2008a: 63)251; incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti; 1579. BERCOVICI, Burăh - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1580. BERCOVICI, Ionaş - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1581. BERCOVICI, Samuil – comisar la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (august 1944 – aprilie 1945, ulterior disponibilizat urmare a restructurării) (Andreescu, Nastasă, Varga 2003a: 99); 1582. BERCU, Iacob – în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 110 din 14 mai 1948, partea I-a, p. 4315); 1583. BERCU, M. Leon (1907-1977) – membru de partid, medic la Prefectura Poliţiei Capitalei (19461948), membru supleant al Comisiei medico-militare mixte a Regiunii a II-a Militare Bucureşti (1948-1952); membru al Sectorului Medical al C.C. al P.M.R., responsabil de nomenclaturiştii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Iosif Chişinevschi, Al. Moghioroş, Leonte Răutu, Dumitru Petrescu şi Ion Vinţe; conferenţiar la I.M.F. Bucureşti; decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi în 1972 cu ordinul “Medicul Sanitar” cls. II-a (cf. Cioroianu 2005: 165 n. 209, ar fi fost de asemenea medicul lui Petru Groza) (M.Of. nr. 175 din 31 iulie 1946, partea I-a, p. 8187; M.Of. nr. 165 din 20 iulie 1948, partea I-a, p. 6002; M.Of. nr. 168 din 23 iulie 1948, partea I-a, p. 6097; Scurtu 1998: 41); 1584. BERDICEVSCHI, Sara (n. ROZENBLATT) – angajată în martie 1948 informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei din M.A.I., apoi tansferată la Spitalul M.A.I. (v. M.Of. nr. 62 din 15 martie 1948, partea I-a, p. 2279; M.Of. nr. 108 din 12 mai 1948, partea I-a, p. 4264); 1585. BEREŞ, Irma – în noiembrie 1945 încadrată în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de contabilă la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea I-a, p. 10416); 1586. BERGHER, David – în nov. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 271 din 22 nov. 1947, partea I-a, p. 10350); 1587. BERGHER, Haim – angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei Câmpulung, Bucovina (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1588. BERGHER, Moritz – angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 85 din 10 aprilie 1948, partea I-a, p. 3232); 1589. BERLINER, Adalbert – în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1590. BERMAN, Samuel – de formaţie farmacist, în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.A.I. (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1591. BICHEL, Ion (n. Ivan) (uneori ortografiat Bikel) (n. 1927 Arad) – din grupul lui Serghei Niconov, încadrat ofiţer în S.S.I. după 1945 (după alte surse încadrat în M.A.I. abia în 1951), cu misiuni sub acoperire în R.F. Germană, Austria, Olanda, Suedia, Polonia ş.a., în anii ’60 cu grad de colonel, suspectat de spionaj în favoarea unor state occidentale (I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 449-53; Ozon 2001; Cosma 1994: 44); 1592. BIRALY, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1593. BIRTAŞ, Gavrilă (n. Janoş BIRTAS) (n. 12.X.1905 Baia Mare) – evreu maghiarofon; după propriile declaraţii, membru de partid din 1922 (ar fi fost introdus în P.C.d.R. de către Berger Aladar (v. Dobre et al. 2006: 75)); cu stagiul recunoscut oficial din 1948; fost luptător în Spania, probabil agent N.K.V.D. în M.A.I. (Watts 2011: 196 n. 2; Cosma 1994: 34; Troncotă 2006: 63); din 1946, ca şef al Siguranţei Oradea, în 1947 inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de
251

V. şi http://www.crispedia.ro/Stefan_Berciu. 179

Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10919), după înfiinţarea Securităţii colonel, şeful Direcţiei I Informaţii Interne a D.G.S.P. din 1948, destituit în 1952 în cadrul valului de “epurări” şi încadrat ca director în Ministerul Gospodăriei Locale; decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. nr. 110 din 16 mai 1947, partea I-a, p. 3871); 1594. BIRTAŞ, M. Eva (n. Eva ROTSCHILD252) (n. 4.IV.1916, Şimleul Silvaniei) – 24.III.1987 România) – soţia lui Gavrilă Birtaş; membru P.C.d.R. din 1933, referent şef la Serviciul Operativ Securitatea Închisorilor (adjuncta lui Iosif Nemeş) (1949), referentă şi apoi şefă a Serviciului de Cadre din Direcţia Generală a Penitenciarelor (1949-1950, 1950-1952) cu grad de lt.-maj., inspector-prim în Grupa Inspecţii a Direcţiei Lagăre şi Colonii de Muncă din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, cu gradul de căpitan (1954-1955), pensionată pe caz de invaliditate în 1955; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a; 1595. BLANDER, Iosif (Herciu?) – în 1948 plutonier-major la D.R.S.P. Bucureşti, fost lăcătuş (Solomovici 2004: 567); 1596. BLANK, Martin - în 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. a D.G.P. (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1597. BLAUMAN, Ladislau – medic, din iunie 1948 angajat la Spitalul M.A.I. Bucureşti (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1598. BLAUSTEIN, Laurenţiu – în anii ’50 locotenent de Securitate participant la reprimarea rezistenţei anticomuniste din munţi; menţionat în memoriile lui Ioan Gavrilă Ogoranu, care reproduce o dare de seamă a Miliţiei Raionale Făgăraş din 14 august 1952, respectiv, sub numele neplauzibil “Blaunstein”, de Solomovici, 2004: 567; 1599. BLĂNARU, Sofia – din 1 aprilie 1948 dactilografă stagiară la Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi, Serviciul Siguranţă (M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2631); 1600. (?) BLEHAN, Octavian (după unele surse n. Osias BLECHER) – angajat comisar la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi după război (Arhiva C.N.S.A.S., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 219, v şi M.Of. nr. 55 din 6 martie 1948, partea I-a, p. 2037), ulterior cu grad de locotent, iar în 1953-1954 maior, anchetator la Suceava, menţionat ca torţionar în multiple mărturii ale unor foşti deţinuţi politici şi în Raportul C.P.A.D.C.R. 82006: 182); în jurul anului 2004 identificat încă în viaţă la Craiova, pensionar; 1601. BLUM, Beatrice – în mai 1948 angajată agent principal de poliţie în cadrul D.P.S. (M.Of. nr. 115 din 20 mai 1948, partea I-a, p. 4437); 1602. BLUM, Vasile – de formaţie şofer, în 1948 informator diurnist în cadrul D.P.S. (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4495); 1603. BLUMENFELD, Bloida - din 1 aprilie 1945 impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1604. BLUMENFELD, Leon - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1605. BLUMENFELD, Samuel – în 1948 lucrător calificat în centrala Siguranţei (M.Of. nr. 190 din 18 august 1948, partea I-a, p. 6748); 1606. BLUMER, Sergiu – în august 1948 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. (M.Of. nr. 190 din 18 august 1948, partea I-a, p. 6747; menţionat şi în Solomovici (2004II: 567), potrivit căruia ar fi fost inginer chimist, fiul fostului proprietar al magazinului “Luvru” din Bucureşti); 1607. (?) BOCSE, Iosif – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. al P.C.R. (23/1953);
252

V. şi biografia ei pe saitul I.I.C.C.M.E.R., la http://crimelecomunismului.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Eva Bir taş. 180

fond documentar. şi Caţavencu (2004).S. 3617. 19.1950). nr. Mihail (n.Of.R. Arhiva Operativă M. BODOAGĂ. partea I-a. pp..din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Zalman . nr. cu care a avut o fiică. 266 din 20 nov. 110 din 16 mai 1947. 6. 9763). p. M. ca locotenent-colonel de infanterie activ în Forţele Armate. nr. partea I-a.R. (1946-1947). CNAPPE.R.A. după război încadrat iniţial în Securitate. 1946 în M. ulterior şeful direcţiei tehnicadministrative. BOGDAN. vol I. 233 din 8 oct. fiul lui Carol) (n. p. p. 1613. în calitate de şef de serviciu la M. BOGDAN. partea Ia. partea I-a. începând cu 15 august 1945). f. după august 1944 maior.G.L..P. & Caţavencu 2004.Of. apoi transferat secretar al “Agenţiei Economie Române” de la Moscova. V. & Caţavencu 2004. BOGDAN. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (Dobre et al..R.A. nr. apoi înrolat ca ofiţer al Armatei Roşii (1941-1944). BODASCHER. M. 18. transferat ca locţiitor politic la Minister (dec. partea I -a.I.-col.XI. Horia (Sharit) – în 1950 maior. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. M.I. 181 . 1611.IV.Of. la înfiinţare (1948) (I. Oprea 2002: 157). I. în oct. cf. 157 din 4 mai 1957. decizia ministrului Justiţiei nr.1917 Bucureşti) (uneori menţionat cu prenumele românizat Horia) – în 1957 colonel de Interne. anchetat. p. 1945. prin Decretul regal nr. DJ nr. dosar 10. 1213).R. 35 din 11 febr.I.I. (1955-1960). în martie 1945 reîncadrat în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul război ului pe motive rasiale (fost arhitect-şef al Timişoarei)) (M.XI. nr. 1947 reîncadrat (retroactiv. 10158. comandant al Comandamentului Trupelor de Grăniceri (1950-1952). apoi în Brigada Mobilă a Siguranţei Statului cu grad de lt. 253 din 1 nov. fond 495 (“România”). cu Simona.S. menţionat şi în A. inv. partea I-a. în M. Otto – după război iniţial funcţionar la Primăria Timişoara.S. 110 din 18 mai 1945. Solomon-Erwin BLUM253) (n. zis “Bibi”) (26. şeful Direcţiei Aprovizionare şi Gospodărie a M. dosar nr. partea I -a. 1614. ambii imigraţi din Rusia. Solomovici 2003: 198. unde. Harry BERMAN254.1608. supra). f. 1654-5) 1609. 225. BOICO. unchiul prin 253 254 V.A. 10926.I. 10875.A. partea I-a. Nicolae (n. 3871). 1947 (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2006: 215.R.III.090.Of. Zissu pentru deschiderea de negocieri economice pentru liberalizarea emigrărilor în Palestina”. voluntar în Spania (1936-1939). v. alături de alţi “spanioli” (inclus şi în lista lui Solomovici 2004: 136. în Forţele Armate. disculpat. I. 2066 din 20 oct. Suceava – 10. nr. şi 2003: 264). 1949. (?) decorat în 1971 sub numele dactilografiat eronat “Corneliu Hari [B]ogdan”. direcţia Spate din M. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 19854 din 25 febr. nr. apoi în maquis. Arachelian 2010. 1612. 1945. 1946.Of. p.1972 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1931).093 din 11 dec. 1610.VIII. v. 2786.. director adjunct al Secretariatului D. 4049).1919 Braşov) (uneori cu nume de serviciu BONDA)– fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.Of.. căs. 1947 .1912 Frasin. nr. destituit şi trecut în rezervă în 1952. avansat la gradul de general-maior în 1949. fiul lui Philip şi Rosa (n. partea I-a. nr.Of.Of. p. cu grad de căpitan. 1946 în M. BODNAR. Doina. 72 din 26 martie 1946. 1947. Pelin 2005. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României în grad de Cavaler (decizia nr. Goma 2007: 118.1900 Bucureşti) – după război inspector în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Hary (n. Cosma 1994: 50.I. a fost “utilizat în exercitarea de presiuni asupra liderului sionist A. Ordine şi Instrucţiuni 1959. M. Decretul Consiliului de Stat al R. Stark)) (n. ulterior (din 1958?) director general al IPROCHIM în anii ’50-’60. 52 din 4 martie 1945. decizia ministrului Justiţiei nr. ulterior pentru scurt timp director adjunct al Uzinelor “23 August din Bucureşti.R.I. I.R. 2). Meier ROSNER. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Ervin (n. fiul lui Meyer (alias “Roman”) şi Fulie (alias “Elena”). 125. fratele lui Jean Bogdan (v. III-a. p. p. 25. nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1954).Of. 3697 din 30 apr. 99243 din 4 oct.

nr. Pleşa 2010: 124-5.. 1957 – mart. membru al comisiei electorale interimare Bihor (1948). 8318). de unde demisionează în sept. Iosif (n. fiul lui Alexandru şi Berta) – evreu maghiarofon. BRAND. 55 din 6 martie 1948. cf. 1621. 1948). 3617. nr. 1945 încadrat ca detectiv clasa II-a în D.C.Of. părinţii săi. Rebeca . 2.cnsas. adjunct al şefului Secţiei Agrare a C. 10. 1623. dosar nr. Jozsef) (6. M. 1654-5) 1619. 1947 – sept. 52 din 4 martie 1945..I.Of. BRAVERMAN.I. secretar al Comitetului P. C. BREBAN. BOKOR. S.ro/documente/cadrele_securitatii/BOKOR_LUDOVIC.pdf 257 Arhiva C. 1946 (M. 222 din 25 sept.R.) Wasserman (1909 – d?). p. 255 din 7 nov.M.S. şi http://www.alianţă al lui Vladimir Tismăneanu (I.A.R.Pepi (căs..). (Arhiva C. 1949 – mai 1959). Bernard – în august 1945 sergent major la Legiunea de Jandarmi din Trei Scaune (Andreescu. 1945. 219.IV. p. al P. partea I-a.Of. studii de scurtă durată la Şcoala centrală de lectori de partid “A. 208 din 10 sept.A. muncitor necalificat. H.R. partea I-a.S. nr.M. şef al Sectorului Sfaturi Populare al C. 1948-apr. Dobre et al. fond Documentar.: 108). ff. BOTOŞENEANU. precum şi menţiunea lui între voluntarii evrei din războiul civil spaniol în Diamant 1979: 371 şi Sugarman f.R. nr. după război şeful Biroului Cenzură din M. 182 . apoi comisar în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (1945-1948). 28 iunie 2007. din 1935).A. dosar nr. două surori şi un unchi au decedat în timpul războiului în lagărele naziste de muncă obligatorie. cu grad de colonel (iul. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.N. trecut în rezervă la 17 martie 1961 cu grad de colonel (Arhiva Operativă M. 148 din 25 iunie 1941. fişei de la Securitate257. Israel). Sali (Salomon) (1903-1945) şi o soră .R.VII.C. p. dosar nr.R.C. 157 din 4 mai 1971). Ferentz – în sept. partea I-a.R.12. 1617.. Marghita (1944-1946).A. 1949). pp.Of.a. Sălard (1946). Isidor (cunoscut mai degrabă cu prenumele prescurtat “Isou” din perioada ulterioară de artist) (1925-2007) – în 1948 comisar de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Gura Humorului (M. trecut în rezervă la 31.1949). al P. Alexandru (Leizer) (1906 – 1984 Ierusalim. 1618. p.S.A. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a Contrasabotaj a Securităţii (1952-1953) unde este avansat la gradul de lt.].I.R. deportat în batalioanele de muncă obligatorie maghiare (1943-1944).. 256 V. Jdanov” (apr.Of. în luan noiembrie avansat la clasa I-a (M. partea I-a. f. 1622. Oradea (ian. 1947. DJ nr. 93.. apoi zeţar la Tipografia Oradea (1933-1937). 1620. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.şefă de birou (1945-1947). (dec. partea I-a.N. De altfel. apoi diverse alte munci până în 1941).G. 1946. 1616.1969 cu grad de maior256. 9800. Samuel – ilegalist. BONY. nr. maior (la trecerea în rezervă) la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean C luj al Securităţii între 1951 şi 1969. ulterior exclus din cauza rudelor sale emigrate în Israel (Neagoe 2001: 70).a. 1615. doi fraţi.Of. 2006: 255 Vezi şi „Marioneta sovietică de la Frasin” în Monitorul de Suceava. partea I-a. p.-col. Bihor – 2003 Bucureşti) – evreu maghiarofon. BOICULESI. BRATU. vol I. partea I-a. 63-65 şi fond Neoperativ. f. 1945.S. 3659). nr..M. apoi încadrat cu grad de maior în Securitate. 10433). & Caţavencu 2004255 ş.P.Avrum (1905-1934). 1961). M. BRAUNSTEIN. ilegalist (membru U:T.1930 Braşov – 2000 Cluj. şeful Direcţiei a IV-a a Securităţii (1956-1957). Samoilă – după august 1944 agent de poliţie la Iaşi. Lupu 2011.C. 215 din 21 sept. şi deputat ăn Sfatul Popular Regional Oradea (mai 1950 – mai 1952). Ludovic (30. p.Of.I.1920 Balc. fond Documentar. instructor al Comitetului judeţean P. a avut 3 fraţi . 2417.C. director al Direcţiei Judeţene Agricole Oradea (sept. 2037). Ordine şi Instrucţiuni 1959. f. şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj. 4048 [cota S. după război activist la Sindicatele Unite şi la Comitetul P. Nastasă şi Varga 2003b: 175). Bernard – după război funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aerului de pe lângă Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.-nov. 8199). nr.

partea I-a. 1626. 1913).I. I. Sigismund.Of.G. 51 din 2 martie 1948. al P. 165 din 24 iulie 1945. Leontin Sălăjan. p. M. partea I-a.R.S. 1624. transferat în cadrul Serviciului de Siguranţă. partea I-a. nr.Of. 10924.Of. iniţial şeful direcţiei a IV-a Contraspionaj în Forţele Armate a D. fiul lui Moise) (5. 286 din 10 dec.R. BUCHLER. Gh. secţia Cancelarie – dosare anexe. BRUDER.1910 – 27. după iulie 1941 evacuat de sovietici în Asia Centrală.S. nr. nr.Of.C.Of. implicat în atacurile asupra Armatei Române la retragerea din 28-29 iunie 1940. claitate în care în martie 1946 este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie”. a III-a. Goma 2007: 178-9. al P. 7259). Iosef Şulam (zis “Şuli”. ulterior colonel dr. Cosma 1994: 46).R. ? – locotenent major la Securitatea din Oradea în anii ’50 (Kovacs 2006.XII. Mihai Eugen – fratele lui Iosif Breban. încadrat după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. Jacques – după august 1944 şi până în august 1945.cnsas.P. Alexandru Drăghici. 3293.Of.P. nr. partea I-a. şi din partid în cadrul epurărilor din 1952. 135 din 18 iunie 1945.I.78. I. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. 1627. partea I-a. Gheorghe (n. trecut în rezervă în 1961 (Pleşa 2010: 124-5.Of.C. Petre şi Carmela Roman. p. fost deţinut la Gherla). 6491).Of. partea I-a. 116 din 21 mai 1948.R. ulterior colonel. Raul Volcinschi şi Ovidiu Vasilescu. Hortensia. 7085.G. emigrat în 1970 în Israel (M. pe Aleea Alexandru nr. nr.A. nr.S. p. inv. 187 din 18 aug. 136 din 19 iunie 1945. & Caţavencu 2004. revenit în ţară în 1944. 5099.I.R. Levy 2002: 84.M.S. p.R. Cosma 1994: 83.P.C. nr.P. şef de birou în centrala D. p. Nastasă şi Varga 2003b: 363-71. anexa la dosarul nr. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945. 1945. I. Ioniţoiu 2006: 43). decorat prin Decretul nr. Gheorghe Florescu şi Constantin Pârvulescu. Isidor (în alte documente “Brunner”) – după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 180 din 6 august 1948.R. cu referat de cercetare la fd. BREINER. Cosma 1994: 83)258.VIII. p. responsabil medical de nomenclaturiştii Gheorghe Vasilichi .S. 182 din 11 august 1947. n. 183 . când demisionează. p. locţiitor al şefului serviciului Cercetări Penale la serviciul judeţean Cluj al D. BRUTARU. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. nr. 54. & Caţavencu 2004.I. reactivat în august 1948 (M.R. (M. la Serviciul Siguranţă (M.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. III-a. partea I-a. menţionat pentru brutalitatea sa şi în memoriile lui Raoul Şorban.N. 6309).ro/documente/cadrele_securitatii/BREBAN_IOSIF.. 1921). ulterior şeful secţiei I de securitate regiunea Hunedoara-Deva. 1630. 126/1970. p. 110 din 14 mai 1948.. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. BRUNER. zis “Szighi”) (mai rar menţionat şi ca “Beiner”) – originar din Cernăuţi (n. 1631. Duţu et al.G. M. ulterior reabilitat (1954?) a locuit împreună cu soţia Janeta şi copii Rodica şi Vlad în Bucureşti. nr.G.în martie 1948 numită agent de poliţie în cadrul centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 1. 1628. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. după transformarea Siguranţei în Securitate.R. 1947.1978 România) – ilegalist cunoscut..Of. 4494). BROITMAN. Chivu Stoica. Andreescu. BRILL. 5127). p. partea I-a. partea I-a. Ecaterina . & Caţavencu 2004. (1948-1959). BREBAN. Andrei . nr. 2002: 12. 9. p. 258 Vezi şi fişa sa parţială de la C. exclus din M.Of. partea I-a. încadrat în D. 1944 – iulie 1945) (M. 204.. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj.pdf. C. nr. iar apoi locţiitor al comandantului Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa. trecut în rezervă la 15 august 1945. 1625. la etajul clădirii ale cărei nivele inferioare erau ocupate de Walter. 243 n. membru al Sectorului Medical al C.A. membru al diviziei “Tudor Vladimirescu”.P. M.G. (M. 1629. locotenent-major.” cls. la adresa http://www. 4313.

R. inclusiv membră a organizaţiei de bază a partidului din M. al P. fost activist C. 1654-5) 1641.A.R. p. ministru adjunct al forţelor armate (1956-1972). Cluj-Napoca (fiul lui Andrei şi Sara) – d. şi ulterior membru al Comitetului de Partid din centrala Ministerului Securităţii Statului. Iacob (n.G. BUTYKA. 52 din 4 martie 1945. locţiitor politic al Comandamentului trupelor de Securitate (1945-1952). 1635. voluntar în războiul civil din Spania.P. (1950-1952). numit în sept 1952 ministru adjunct al Afacerilor Interne (Decret nr. nr. comandant al trupelor M.C. 3293.C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.I.. Mira) – ofiţer la Direcţia B Contraspionaj a Securităţii în 1951. Watts 2011: 197 n. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. “Cadrele Securităţii”).în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.R. Wexler & Popov 2002 II: 825. BUCICOV. 1633. 1637. avansat gen. (M.Of. 152 din 5 iulie 1948.P. C. nr. 1639. şef al Direcţiei Generale Politice a M. secţia Cancelarie – dosare anexe. 23 din 29 ian.D. din M. ulterior i-a succedat lui Dulgheru la şefia Direcţiei Cercetări Penale a Securităţii.P. 1634. 2006: 79.C.S. trecut în rezervă în 1977. comandant al Comandamentului Serviciilor Armatei (1972-1973). avansat succesiv până la gradul de colonel (1947). 327 din 19 sept. 5969). 4/1956) şi referat de cercetare la fd..S.G.R. dosar nr. 225. mr. nr. ilegalist. 876 / 2407). decorată cu ordinul 184 . plutonier major şef (în 1949).Of. în 1965. Buium – din 1 aprilie 1948 numit agent de poliţie în centrala D. Goma 2007: 118. al P. fond 495 (“România”). Ferdinand – în 1948 definitivat în funcţia de agent de poliţie la Iaşi (M. 165. Cosma 1994: 49. partea I-a.F. Ferenc Butyka la 13. 164 din 19 iulie 1948. 1947. trecut în rezervă în 1963 cu grad de colonel. avansat căpitan al Armatei Roşii în 1936. (1955) (menţionat şi în C.. Bucureşti) – evreu maghiarofon. nr. al P.07. inv. anchetat alături de alţi “spanioli” şi “francezi” în 1953. partea I-a. S. 1971: 210. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (14/1955. 157 din 4 mai 1971). BUTNARU.R. Henri . 1953-1963 – şeful Direcţiei).A.I.” clasa III-a (Adorian et al.1914 Paşcani – 1994 Bucureşti) .IV. M.I. şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei (1956-1964). 1636. Emanoil – în 1947 era agent sanitar la Penitenciarul Sighet (M. Iakov). 9 din 12 ianuarie 1948.d. 2/1957.I.de formaţie tâmplar. BUIUM. Francisc (n.C.I. 75.S. locţiitor politic al comandantului Regimentului I Infanterie şi ulterior al Diviziei I Infanterie “Tudor Vladimirescu” (1943-1944).C. v.A. Maria (n. soţia colonelului de securitate Valeriu/Valerian Bucicov (Bucikov) (Jela 2001.-col.Of. membru P. 70.A.. Mihai (n. după război ocupând diverse funcţii. Nastasă şi Varga 2003b: 24. Catalan 2001/4. p. 1).R. nr. Cosma 1994: 45. inv. CAFFE.1632. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. CALER. din 1932. Solomovici 2003: 195. 1952).Of.A. 1638. BURCĂ. partea I-a. 5627). Michal Iurevici BURSCH) (25. 240). şi fişa de la C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.gen.M. L.A. Şt.C. 681). Solomovici 2001II: 44. colonel de Securitate.Of. renumerotată Direcţia a VIII-a în 1953 (1952 – locţiitor.1920. Corina – în ianuarie 1948 numită comisar adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. CAPLAN. A. anexa la dosarul nr. Ioniţiu 2008:88. BULAN. Teea (ortografiat şi Thea Kaplan) – ilegalistă. Andreescu. . apoi comandant al aviaţiei militare şi rector al Academiei Militare din Bucureşti. şeful sectorului de anchete şi cercetări de la Comisia Controlului de Partid (până în 1952).R. pp.N. partea I-a.P. fost ofiţer sovietic. Dobrincu şi Goşu 2009: 317)). p.A. Dobre et al. Berindei. p. avansat la 23 august 1949 general. C. Troncotă 2006: 123. partea I-a. nr. Diamant 1979: 371. (1947-1950). (M. 1640. CANTEA. 2006: 183. apoi comandant al Comandamentului Forţelor Aeriene Militare (1953-1956).C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. preşedinte al Consiliului Central al Crucii Roşii (1972-1975). 1997. ulterior şef de serviciu la Ministerul Turismului (la începutul anilor ’70).

S. nr. nr.după august 1944 detectiv în cadrul D. 4049). 107 din 15 mai 1945. nr. p. Eugen (n. partea I-a. a III-a (Decretul nr. M. Galaţi în 1948)261. M.N. al P. (4/1968). fond Neoperativ. din sept. partea I-a.. 1947 numită agent de poliţiei în cadrul D. Cosma 1994: 48). nr. 201/1975. p. 3038. Surica – în dec. Neştian 2010: 88. 159 din 13 iulie 1948. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 289 din 13 dec. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel260. CERLINCĂ. apoi încadrat ofiţer la D. nr.Of. Mircea (n. f. 1947. 10923.Of. 5982 şi nr. (M. 265 din 19 nov. 7743).P. CHITNER. 1656. v. 157 din 14 iulie 1945. p.Of. M.Of. 286 din 10 dec. nr.I. http://www. 1655.S. Goma 2007: 118.C. Suceava) – ofiţer la Direcţia Regională. Ioniţoiu 2000: 204. CĂLIN. Iaşi (la un moment dat cu gradul de locotenent-major).P. partea I-a. Botoşani (M.aspx?DocumentId=26302.N. p.R. 5817).R. 144 din 25 iunie 1948. I. pensionat. partea I-a. 1945.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. 88 din 18 apr. nr.cnsas. M. 1947. ulterior Inspectoratul Judeţean Suceava al Securităţii între 1956 şi 1983.P. M. trăia încă în Iaşi în anii ’90 (referat de cercetare la fd.P.php 185 . CATZ. CASAPU.Of.S. a D. 1947. 208 din 10 sept. Arhiva C. 8318.C. 873 din 20 august 1949259) şi respectiv cu ordinul “23 August” cls. 1651. http://freelex. 1653. Ioniţiu 2008:88. inv.G. KELLER) – funcţionar civil în cadrul M. p. al P.Of. partea I-a.G. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. p. 1947. p. 5360 şi nr. (M. 199 din 3 sept.pdf. 208 din 10 sept. CHELM. 3697 din 30 apr. Paul (n. anexa la dosarul nr.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău (decizia nr. 4355. 219. partea I-a. 1645. 110 din 16 mai 1947. 918. partea I-a. partea I-a. p.A. CHELMAN. Petre . 1654. C.Of.A. Clareta – în nov. 1642. dosar nr.Of. nr.procesulcomunismului. partea I-a. Michail M. nr.G. Lupu 2011. 1648. p. V./D.S.S. 253 din 5 nov. GRIMBERG) (n.P. 1947. 1649.Of.P. Mihail . 1947.A. 72 din 26martie 1948. CHIPER. CHIPER.R.P.P.ro/fisiere/tortionari/cautt. Jela 2001. Bucureşti (Solomovici 2004: 567). partea I-a. fost frizer al Anei Pauker (C.ro/documente/cadrele_securitatii/CERLINCA_EUGEN.1897 Corabia) – după război inspector la Inspectoratul General de Jandarmi. 2417. p.I. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei.“Apărarea Patriei” cls. partea I-a. (M. 1945 încadrată ca şefă adjunctă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. CEASLAVSKI (cu varianta Ciaslavski) .Of.I. III-a în 1949 (Decretul prezidiului M. 11059). 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. 8321). 7. fiul lui Maxim şi Michalina) (1. în 1948 plutonier major la D.S. (M.S. CÂMPEANU. Mihail (n. p. p.G. nepoata lui Iosif Chişinevschi şi soţia lui Cornel Kaplan.S.Of. Milly – în 1948 încadrată ca dactilografă în D. 9718).comunism. Cerlinca. Lary LEFERMAN. (1947-1953). nr. 10094). CHELER. 30 din 6 febr. nr. Mayer . 3895). 1647. partea I-a. partea I-a. partea I-a. p.html. 1945.1933 – 1985.R. nr. 1652..R. nr.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_2.Of. Tarna – după război impiegată la Poliţia oraşului Roman.R.C. 1945 numit comisar-ajutor în centrala D. 157 din 4 mai 1971). & Caţavencu (2004) îl menţionează ca sublocotenent la D. 1644.I. Solomon – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. (?) CHIMION.. FELDMAN) – fost lăcătuş.Of. 110 din 18 mai 1945. 1945. p. 3871.C. M. p. p. nr.şef de serviciu D. partea I-a. Ion (n.. 1643.P. 261 Vezi şi http://www. a D.R.din 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D. iar în nov. CAS. 259 260 V.G. 1650.P. B. partea I-a. 1646.ro/DocumentView.S. a folosit frecvent ca nume de serviciu şi varianta “Sava Leferman”) – după război comisar-ajutor al Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi. 2629). M. Iancu . 122 din 31 mai 1947. nr.S.S.Of. nr.wolterskluwer.P. fişa parţială la http://www. nr. CHIVU.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.G. 3293.

1937 la Josenii Bârgăului.V. nr. George (cu variantele Ciompoieşu George şi Cimpoişu George) (n.P. M. p. 1673. 1672. 1659. Gabriel (n. 176 din 2 august 1948.G. partea I-a. CIORTAN. p. FELDMANN) (n. când este trecută în rezervă (Cosma 1994). BN (fiul lui Ioan şi Ghizela Vilhelmina) – d.1915 Bucureşti) – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1670. v. partea I-a. la Circa 14 Poliţie (M.V.Of. în cadrul Inspectoratului judeţean Suceava al Securităţii (funcţie de şef de colectiv).Of. p. nr. M.I.Of.P. nr. 15. partea I-a.Of.1657. Zissu (fiul lui Şmil) – şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. p. 266 din 20 nov. p. (dosar 12/1954). (M. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. p. 4517). nr. COHN. M. 5228). cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 4049). 8. 3694 din 30 apr. 1658. M. 1946 “pentru greşeli grave în serviciu” (M.I. Ştrul – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. nr. -col. Ştrul) – căpitan M.A.Of. Burah – în 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă Bacău (M. M. 1945 din funcţia de impiegat la Serviciul Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei pentru neprezentare la post (M. 4049). p. 1997. partea I-a. Mayer – după război şef adjunct de birou în cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei. 1945.C. Moritz . p.G. p. Dora (fiica lui Aizic) – cadru didactic civil la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. 1945. 5227. 1666.1990262). 6310).of. nr. 182 din 11 august 1947. 2604). COHN. partea I-a. partea I-a. p. v. 107 din 15 mai 1945. COHN. partea I-a. 1660. 1946. p. F.Of.Of. Harry – fost tinichigiu. p. p. jud. 78). Bernard – în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. nr. demis în apr.Of. 1663. nr. nr.S. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. COJOCARU.A. partea I-a. disponibilizat în 3 ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. 10126). COJOCARU. Moses . Iancu . 239). transferat temporar ca translatorşef (v. al P.. p. 121 din 31 mai 1945. CIOBOTARU. 1661. COCA. nr.Of. CONICI RAITER. 262 V. 1664.C. 9 din 12 ianuarie 1948. CITY.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.ro/documente/cadrele_securitatii/CIMPOIESU_GEORGE.pdf. partea I-a. căs.Of. trecut în rezervă în 1958 (Cosma 1994). M.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. CIMPOIEŞU. partea I-a.I. a avut doi fii: Dan şi Sorin. 186 . 140 din 19 iunie 1948. 1671. Tobias . 473). 4355. unde până în 1989 avansează până la gradul de lt. 1668. 71 din 25 martie 1948. trecut în rezervă la 17. partea I-a.P.cnsas. partea I-a. partea I-a. Ancel – demis în nov. 122 din 31 mai 1947..Of.Of. COJOCARU. 1667. 1669. CHUSID. partea I-a. 110 din 18 mai 1945.în august 1948 şef de secţie în cadrul M. 3694 din 30 apr.Of.R. nr. 30 din 6 febr. fişa parţială la http://www. COHN.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 232 din 11 oct. COHEN. 16 din 20 ianuarie 1948. partea I-a.Of. în 1948 plutonier-major în D. 8888). p. Lazăr – din iunie 1948 angajat în centrala D. 1662. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Sever – în 1948 era comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.Of. cu Petria. 140 din 19 iunie 1948. Sandu (n. Iosif – în ianuarie 1948 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. 3895). 4 din 4 ian. partea I-a. 1665. N. 7086). M. partea Ia. (M. 1948. Bucureşti (Solomovici 2004: 569). nr.R. 980. COJOCARU. 92 din 17 apr. nr. COJOCARU. Botoşani) – angajat în 1957 la Direcţia Regională Suceava. COHN.Of. nr. p. 3949). nr. 1948. 110 din 18 mai 1945. nr. p. 1674.

3697 din 30 apr. nr.R.I.S.G. 43 din 21 febr. inv. COPER. Haim Max (n.Of. nr. funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. p. nr. cu stagiu recunoscut din 1931. 1686. (1955). partea I-a. 1680. nr.XII. Eugen (n.I. nr.Of. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Nuţă AIZICOVICI) – încadrat în M. Adrian – din noiembrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Râmnicu-Vâlcea (M. p. nr. nr.1675. 1682. CRISTESCU.V. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.P.G.1913 – 26.A. apoi prezent în Direcţia Penitenciare.1907 Brezoiu. Suceava) – angajat în 1949 la D. cu grad de locotenent-colonel. apoi vreme de două decenii director general la Ministerul Industriei Chimice. partea I-a.Of. nr. cererea de schimbare a numelui în M. 120/132 din 25. 23. 1947. p. prin Decretul regal nr. în 1963 (printr-un 263 V.A. 1945. 1993.P.Of.?)1953) .1951. Pavel (n. respectiv şeful Direcţiei Generale a Miliţiei din M. 1375 (pentru aprobare). iniţial la penitenciarul Aiud. CRACAOANU.Of.Of. Vâlcea – (22. Simion (n. 81/1970. p.. a D. Ionel (alias) (n. CRISTEA. 1947. 10381 (pentru cerere) şi respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. 67 din 20 martie 1946. 1945. care indică numele “Faivel Kleiman”). 1678. cu referat de cercetare la fd. 2629). până la gradul de colonel. inv. 1946. nr. Ana – în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M.A. 10170). CONSTANTINESCU. 1516). ulterior inspectoratului judeţean Suceava. p. p.P.III. 110 din 18 mai 1945.C. M. 1681. avansează în cadrul direcţiei regionale. 1688. partea I-a. 225. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (61/1955). Brăila (fiul lui Samoil şi Tita) – d. 9964 din 31 ian. 2017. 1679.” clasa a V-a. 1947 (M. 1896). COSSLER. în iunie 1945 la Comisariatul de Poliţie Bacău. Gheorghe – din 1 aprilie 1947 încadrat în D. 3293. CORNESTER. p. 237 din 17 oct.Of.P.Of. Suceava. nr. implicat în reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Maramureş. COSTEA. nr. anexa la dosarul nr. 10923). al P. CONSTANTIN.1928. dosar nr. 41 din 18 febr. (farmacist). 1683. p.. Stefan – în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. p. Fifca KLEINMAN) (18.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.VI. partea I-a. p. M. Oradea (1948-1950). 4706 şi nr. 273 din 28 nov. (?) CORNEANU. 1946 din M.1981. p. 1946 în M. şeful Direcţiei Personal (1946-1948).1918 Bucureşti) – încadrat după război în D. secţia Cancelarie – dosare anexe. Valeriu (n. partea I-a. cu care este trecut în rezervă la 21.I. 2066 din 20 oct. trecut în rezervă în 1982 (în dosarul 3/1982 ibid.C. COSMOVICI. 126 din 6 iunie 1945. 1677. nr. p.I. 1676. 176 din 4 aug. sinucis în 1953.R.XII.VI. 1687. iar apoi comandant al lagărului de muncă Galeş. inv. COSTIN.C. 253 din 1 nov. în martie 1947 transferat la Poliţia Călăraşi (M. 1685. 1947. 9071. p.Of.S. 20.IX. partea I-a. 9940). Jenö KRONSTEIN263) (2.1986) – ilegalist. nr. 267 din 21 nov. 4049). cu grad de comisar.Of.R. v. 1684. 108 din 12 mai 1948.P.P. 187 . partea I-a. 264 V.I. al P. nr. (M. 2547.colonel de Securitate (în 1953). 1945. (1949-1952). Şloim . C. Frederich – în 1947 era comisar-ajutor la Poliţia oraşului Satu Mare (M. 4264).A. partea I -a. partea I-a.Of. nr. partea I-a. COHN) – membru de partid.A. în Forţele Armate. p.R. 260 din 13 noiembrie 1945.R. KRAKAUER) – după război comisar la Chestura de Poliţia Iaşi.Of. 6867).Of. fond 495 (“România”).). nr.P.Of. COSMA. 1948.S. Max H. partea I-a. 286 din 10 dec.C. Leon (n. p.V. 9763). în 1948 la Chestura de Poliţie Iaşi. partea I-a. CORNĂŢEANU. (M. ulterior colonel M. partea I-a.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. COPELOVICI264) (n. după război general.. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 72 din 26martie 1948. iniţial ofiţer la D. 1348 din 7 ian. 60 din 13 martei1 1947. ulterior comisar de miliţie până în 1950 (cu dosar disciplinar la C. partea I-a. Ghedeion – în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. M.

A. participant la reprimarea rezistenţei din Maramureş. p.ro/documente/cadrele_securitatii/CRISAN%20ALEXANDRU. 1922 Tg. 1696. 5127 şi M. Berindei. Dobrincu şi Goşu 2009: 299. p. 126.P. CSIKI. şi fişa sa de cadre la http://www. 4517) 1692. 1945. Levy 2002: 104.VI. HAIDEN) (n. nr. p. DANIELEVICI.Of.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M.-a. 43. p. nr. al P. Pavel (n.R. Virgil (n. p. M. fiul lui Ignaţ şi Pepi) şeful Siguranţei Satu Mare (1944-1948). 108 din 12 mai 1948. nr. Turda. CRISTESCU. Duţu et al.R.Of. Simion .R. Goma 2007: 118. p. M. decizia M. locuia pe str. 3871.C.P.Of. 9748. director al D.Of. nr. 12).Of. nr. (31/1953). 1690. I iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1945. (?) CSIZER. nr. din 1 dec. Ludovic (n. 4 din 4 ian.Of.a. nr. 110 din 16 mai 1947. nr. Vilhelm .în iunie 1945 încadrat ca gradian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. DAVIDOVICI la 01. Pavel JÖSZEF) – medic la Securitatea din Cluj între 1948 şi 1958. Neamţ) – după război şeful Direcţiei Personal în centrala D. 1945. 1699. partea I-a. Eugen (n. Nastasă şi Varga 2003b: 25. Rozalia . M. 7084.G. (Jela 2001. 2002: 52-3. 8050). 2006: 662/637. 295 din 28 dec. M. nr.R. 21 din 26 ian.Of.: 108.Of. p. CZELLER. a II. apoi locotenent-colonel. 209 din 14 sept. 188 . trecut în rezervă în 1967 cu grad de căpitan265. îbn acelaşi bloc cu L.G.D. Cluj. 99 din 2 mai 1947. 1953 Oradea) (fiul lui Alexandru şi Iuliana) – evreu maghiarofon. partea Ia. DANER. p. 61). partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. CSEN. 5466. Mureş (M. 833). Zoltan – medic M. Andreescu.I.. p. al P. (2/1979). 3486.Of. p. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (M. Solomovici 2004: 569. Bihor – d. 1947 transferat intern la Serviciul Siguranţă (M. 136 din 19 iunie 1945. p. nr. 2 din 2 ianuarie 1948. DASCĂLU. respectiv Cseller) (n. partea I-a. nr. 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (M. la Circa 12 Poliţie (M.Of. partea I-a. 1701.S.C. Oradea din 1948.1896 Ciocaia. Sugarman f. Mîntuleasa nr. 1947. 144 din 29 iunie 1945. cu nume de familie ortografiat ocazional Zeller. p.decret individualizat) cu Ordinul Muncii cls. DASCĂLU / DASZKEL. Alexandru (25. Cosma 1994: 52. Lajos. 121 din 31 mai 1945.. posibil agent sovietic. M. partea I-a. 10433. DAN.I. ulterior şef de serviciu la Regionala Cluj a D. Pătrăşcanu) – în iunie 1945 numit comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p.Of. 136 din 19 iunie 1945. 76. nr. nr. 9926).Of. Diamant 1979: 371. Elizar (n.. partea I-a. 253 din 5 nov. 1697.Of. p. M.1912 Sinaia. 4264).R. 10925. p.A. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.S. Emil – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. 1946 transferat la Siguranţa Oradea cu acelaşi grad (iunie 1946-1948). partea I-a. 21 ian. 1945. 1689. p. 24.J. 1946. 286 din 10 dec.P. 3. (Jela 2001. trecut în rezervă în 1950. Aurel .Of.C. 1691.cnsas.P.S.1933 Cucliu Mic. di9 1963 la Direcţia T. partea I-a. SM – 1997 Bucureşti) (fiul lui Petru şi Estera) – ofiţer de Securitate la Direcţia a 4-a (1952-1954). nr. Cosma 1994: 76).Of. partea I-a. partea I-a. Jela 2001. Rudolf Iosif – locotenent-colonel de Miliţie (în 1979). Budea 2005.I. Elizare M.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. sinucis după epurarea Anei Pauker (M. apoi şeful Serviciului Judeţean Mureş al D. 182 din 11 august 1947. în sept. nr.P.08. 259 din 12 nov. partea I-a. FRIEDMAN) (n. nr. 22. partea I-a. 1949. 1945 în M. 83).Of. ulterior încadrat inspector general la Direcţia Penitenciare a D.C. nr. partea I-a. 1698.S. Kovacs 2006.G.în nov.1910. după august 1944 comisar şef la Poliţia Sighet. 1694. 265 V. p.C. M. partea I-a. 222 din 25 sept. 1695. apoi a 7-a (din 1955 cu grad de locotenent). CRIŞAN. partea I-a. menţionat şi în C. (M.S. nr. 1700. partea I-a. 1693. 5128). 803.VII.pdf. 11177. 1947. CROITORU.933 din 15 dec.A. DASCĂLU.

partea I-a.F. nr.. anexa la dosarul nr.Of. şeful serviciului 2 la Direcţia Regională Braşov a Securităţii în anii ’50. partea III. Alexandru (n. 1703. v. activist de partid (1945-1947).R.N.Of.P. DAVID.Of.. – v. al P. ff. DAVID. Pavel (fiul lui Avram) – locotenent-colonel MAI. p. 10557). 122 din 31 mai 1947. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.K. 1946.R. Leon – din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Sache – după război chestor la Prefectura Poliţiei Capitalei. 1947.S. partea I-a.evreu maghiarofon. 9800).S.R. dosar nr. nr.C. DAVIDENKO. DAVIDESCU. 1515). DEMETER. 1. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 1947. responsabil de partid cu munca de cadre la Odorhei 266 V.266 (deconspirat de către C.I. M. partea I-a. 4080 (cota S. 3871). FICHLER) (n. 208 din 10 sept.la sfârşitul anului 1947 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman (A.C. & Caţavencu 2004. 1948..Of.G.S. DELEANU.R.).S. şeful biroului 1 Informaţii la Securitatea din Roman. (14/1955).D. C. emigrat în Israel (Solomovici 2004: 570). 258.. partea I-a.R. 1706.VIII. p. partea I-a. p. nr. 983). şi fişa sa de cadre la http://www.A.VI. Liuba . U. 22. 1945. nr. Iaşi (A. în cadrul D.I. implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti din Munţii Făgăraş. secţia Cancelarie – dosare anexe. Iosif . Leibu . 43 din 21 febr.IV. inv. Adalbert – maior M. 2417.Of. trecut în rezervă în 1960. 9/1957.C. 2417.C.1927 Usgorod.Of. “defectează în 1975. Gheorghe – din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. respectiv la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A. p. sublocotenent (în 1949). 1714.Of..P. DAVIDOVICI. apoi locotenent.I.C. DAVIDSOHN. 110 din 16 mai 1947. nr.1920 Budapesta) .P. p. DĂIANU. 8321. se stabileşte în S. fond Neoperativ. 220-319). DELEANU. p. deţinut în penitenciarele Jilava. partea I-a. 110 din 16 mai 1947.C. 1717. 277 din 29 nov.S.R.) (fiul lui Eugen Iakov şi Ella) – a avansat treptat de la gradul de căpitan la cel de locotenent-colonel (în 1958). A. DEBELKA. p. nr. şeful trupelor de securitate din Maramureş (Vischi şi Ivanciuc 2003). Carol (n. f. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.I. nr. fond Neoperativ. Martin – începând cu 1 februarie 1948 agent de poliţie la Arad (M. Ernest (n. de profesie lăcătuş.C. (8/1961 şi 12/1965). al P. DAVIDESCU. Jela 2001.Of. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul credincios” clasa a III-a (M. 189 . dosar nr.Of. partea I-a. 255 din 2 nov. (32/1955). 1709. p. cu referat de cercetare la fd. I.A. 11625). C.pdf.C. 1716.V. p. O.N.S.S. 286 din 10 dec. fond Documentar.cnsas.R. nr. ff. 220-319). 255 din 7 nov. 1711. p. preşedintele A. 1948. 3293. post din care demisionează în iunie 1948 (M. al P.C. după înfiinţarea D.1702. 10921). DAVIDOVICI. 3872.I. şi Banu 2005). partea I-a. nr.1919 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. DEITEL.A. nr. 1707.).Of. 4354).. Monitorul Oficial nr. partea I-a.D.A. 1708. al P. 1704. 1947. 1710. 1712.A. dosar nr. DAVIDOVICI. partea I-a. Angela – după război impiegată stagiară de arhivă în D.C. 5360).R.N.R. Lugoj şi Caransebeş).U.S. 1715. 1705. partea I-a. 1713. Avram (fiul lui Şaim) – şeful biroului Planificare Învăţământ la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. 548 din 16 octombrie 2003. nr.R. DEMETER. Isidor – în anii ’50 locotenent de Securitate la Iaşi (unul din anchetatorii lui Octav Bjoza. 144 din 25 iunie 1948.ro/documente/cadrele_securitatii/DEITEL%20ERNEST..I. Emeric (fiul lui Carol) – colonel M.N.C. 30 din 6 febr. 1718. p. DAVIDOVICI.Of. nr. ? – în 1949 maior N.. 30.P.G. ilegalist (membru de partid din 1938. M.în noiembrie 1945 încadrat ca şefă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie Sibiu (M. Ioniţoiu 2006: 44.în 1947 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Sandor Demeter) (n.

al lui Emil Calmanovici (Solomovici 2003: 228. iar în paralel şeful Direcţiei V (Cercetări Penale) a D.P. DEUTSCHI. 126 din 6 iunie 1945. cu grad de colonel în 1952. pentru câteva luni. u. căs cu Liza Marcusohn (1938). preluat.M. DEMETRESCU. Lomy – şeful arestului M. în anii ’50.C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. DINU.I. 153 din 10 iulie 1945. partea I-a. 1719. nr. ilegalist.S.Of. 2004: 570. 4200). şef adjunct al secţiei Administrativ-Politice a C. 70).C.C.pdf. partea I-a.C. DINHOFER. funcţie din care va fi demis în 1957. 1721. http://www. 5833). inter alios.I.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M.Of.procesulcomunismului. DULGHERU.Of.G. 1723.Of. la un moment dat concediat pentru escrocherie. 1729. nr.P. 4049). 2414). partea I-a.Of. după august 1944 inspectpr adjunct (1945) şi apoi inspector (1946) în cadrul Siguranţei. 269 V. “Mihail” (n. v. şi şeful cabinetului ministrului de Interne Teohari Georgescu între 1948 şi octombrie 1952 (avansat la gradul de general în 1951).R. curs de perfecţionare în U.G. 1724. Frenchel – locotenent de Securitate la Rădăuţi în 1949-1950-?267.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 136 din 19 iunie 1945. 1722. Raoul (fiul lui David) – maior. inspector în Corpul de Consilieri şi inspectori ai preşedintelui Consiliului Securităţii Statului. fost funcţionar bancar şi contabil în perioada interbelică la Bacău. Solomovici 2004: 579.P.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/rrevolte/docs/revoltetaranesti5. partea I-a. ulterior şeful serviciul 2 Contrainformaţii la Direcţia Regională Banat a Securităţii la sfârşitul anilor ’50268 (M. Jela 2001. DEUTSCH. nr.R. p. 268 V. 1726.R.. nr. Troncotă 2006: 64. împreună cu soţia sa. numit şef al Direcţiei cadre a D. 1725. 5/1.16. Ladislau – în iunie 1945 încadrat comisar-şef în centrala D.Of.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr.cnsas.I. Alexandru – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.S.684/1946 de la Direcţia Judiciară a Ministrului Justiţiţiei şi publicarea cererii în M. p.Of. Zoltan . 3/1952 vol. 110 din 18 mai 1945. când va fi destituit împreună 267 V. (1949-1952). apoi. 66 din 19 martie 1948. 1727.C. p. (M. deţinut la Târgu Jiu (1941-1944).S. membru al Direcţiei Organizatorice a C. 66.G.ro/documente/cadrele_securitatii/DRUCKER%20SAMUIL%C4%82.C. 190 . partea I-a. p. 162 din 16 iulie 1946. (19581968). angajat al reprezentanţei comerciale a U. Cosma 1994: 49). DERFLER.a. partea I-a. Solomovici 2004: 570).Of. 3694 din 30 apr. -a (v.1968 cu grad de general-maior. şi http://www. I). 4708). emigrat ulterior în Israel (Jela 2001. încadrat în D. nr. DRIMER.S. DERJI. nr. Bucureşti cu grad de locotenent.A.pdf. (1957-1958). I.S. în 1947 detaşat ca membru al Misiunii de repatriere de la Berlin. Solomovici 2003: 195. la Bucureşti (1940-1941). Friedrich – fost funcţionar. Mişu DULBERGER ) (16. 62 vol. (nr. 5127). anchetator brutal. II. p. 7472. (1954). Ioniţă 2010: 29 n. M. al P. Rubin . coroborat cu intrarea “Frenchel” din Jela 2001 şi. nr. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. ? – locotenent de Securitate la Iaşi. partea I-a.R. şef al Serviciului Inspecţii al M. DOBROTĂ. 269 1730. la doar o lună distanţă demis şi deferit Justiţiei pentru fapte penale (M. DEUTSCH. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite în apărarea orânduirii sociale şi de stat” cls. ocupând funcţia de şef probleme (Jela 2001. Emeric .A. Samoilă – după război agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Reşiţa. al P. Solomovici 570). trecut în rezervă la 6. şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961 (Cosma 1994: 65.I. 267 din 21 nov.şi Ciuc (1947-1950). (1950-1952).V. 168 din 18 iulie 1941.1909 Tecuci – 2002 Canada) (fiul lui Sache şi Olga (n.R. 10170).P. 1945.S. dosarul cererii de schimbare a numelui nr. DRUCKER. Wexler & Popov 2002 II: 825). p. 1728. Marghebus)) – colonel de Securitate. inv. al P. 1720. p.A. p. partea I-a.R. v. şi N.S.

şeful Serviciului Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S. 3293. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. 225.Of. Banu 2008: 325. C. inv. Ordinul Meritul Militar cl. 1734. Wilhelm (după unele surse cu prenumele maghiarizat Vilmos) (n. B. Solomovici 2004: 574 ş.Of. Dobre et al.Of. la cealaltă fiică (cu referat de cercetare la fd. nr.R. decorat de-a lungul timpului cu Ordinul Apărarea Patriei. Samuel (6.?. Deletant 1995b: 57.D. în 1947 încadrat prin decret regal. trecut în rezervă cu grad de colonel la 31 mai 1960. Israel) (fiul lui Victor şi Rozalia) – evreu maghiarofon. partea I-a. Teşu Solomovici susţine că Einhorn ar fi fost de fapt reactivat după pensionare ca agentul “X-34” şi trimis în Israel în misiune. locţiitor al şefului Direcţiei Secretariat a D. p.X. partea I-a. EINHORN. combatant în Spania (1936-1938).Of. Deletant 1999:190. fond “D”. pentru merite antifasciste. 2001II: 43 şi 2003: 211-224.Of. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a a Securităţii (1950-1953). internat într-un detaşament de muncă obligatorie în Baia-Mare (19411944). al P. 6306). Cluj . controlor de calitate la Oficiul de Control al Mărfurilor din Cluj (1960-1967). 45.P. 1677.1920 Bucureşti – 1987 Bucureşti) (fiul lui Bercu şi Fanny) – locotenent-major la Direcţia Regională de Securitate Bucureşti (unde este inclusiv şef de grupă). nr. 1731.. când se pensionează definitiv.D. 2. doc.I. 9800.. p. 10985. 426.A. Jela 2001: 106-8. nr. partea I-a. apoi pensionat. Troncotă 2006: 63. în timpul războiului înrolată într-un detaşament local al armatei britanice. revenită în România în 1949.I. (1948-?) (Cosma 1994: 25. EDELSTEIN. (?) EGRI.R. 1974 în Israel271.1948). în februarie 1948 promovat şef de serviciu (M. p.A.pdf. DUŞESCU.O. ulterior reabilitat şi angajat la Sfatul Popular Bucureşti. unde obţine şi calitatea de membru al Partidului Comunist Spaniol.cu şeful său.C. Goma 2007: 118. nr. Silvia (după alte surse Elemer) – emigrată în perioada interbelică în Palestina. C. sub acoperirea de emigrant ( ole hadaş) în Israel (2003: 209-10 şi 2001 II: 43. (1956-1957). 123. trecut în rezervă la 1 martie 1960 cu grad de căpitan270. Citându-l pe Mihai Pacepa. EBNER. 271.D. şeful Serviciului Inspecţii al Direcţiei Generale a Miliţiei (1959-1960). a emigrat la începutul anilor ’80 mai întâi în Israel. partea I-a. p.A.G. 99. Medalia 10 ani de la înfiinţarea primelor 270 271 V.1911 Cojocna. 1948. 255 din 7 nov. 38 din 16 febr. 181. prezent în Franţa. (1953-1956) (participant la anchetarea membrilor guvernului maghiar în dosarul “revoluţiei” de la Budapesta din 1956). 253 din 1 nov.cnsas. Goma 2007: 118). la jumătatea anilor ’90. de formaţie tâmplar (meserie pe care a practicat-o între 1929 şi 1933 la Budapesta şi Paris).I. 5127) 1736. p.. partea I-a. Ordinul Steaua RSR cl.S. 44. (?) DURAND. în Forţele Armate (M. emigrat la 21 oct.I. partea I-a.C. membru al Partidului Comunist Francez (1939-1941).A. secţia Cancelarie – dosare anexe. M.A. 69. în Canada. 2006: 122.P.u. ulterior membru Irgun luptând împotriva britanicilor în Palestina preisraeliană. 268.Of. 9763). ales membru al comitetului de partid al M. 1781).R. cl. 1944 – iulie 1945) (M. nr.III. 136 din 19 iunie 1945. nr. apoi şeful serviciului cadre la Inspectoratul Regional Cluj al Siguranţei ( oct.G. nr. 256. 1337). 1947. cu grad de maior. unde locuia una din fiice. 1947. 1735. dosar nr. instalat comisar şef la Chestura Poliţiei Cluj în iunie 1945. ocupând funcţia de şef de birou/serviciu la Direcţia a II-a Contrasabotaj în D. anexele la dosarele nr. 45). dosar nr. Eugen . inv. III-a. Kuller 2008a: 127.-colonel. f. transferat ca director adjunct la Direcţia I Informaţii Externe a Securităţii şi detaşat secretar I la Ambasada României la Budapesta (1957-1959).ro/documente/cadrele_securitatii/EDELSTEIN%20SAMUIL. cu grad de sublocotenent.P. 603. V-a. 2006: 12. şeful Serviciului “c” al M.S. 191 . ilegalist (membru de partid din 1933) cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. arestat şi deţinut timp de peste 2 ani. avansat la gradul de lt.S. 127. fişa sa de cadre la http://www. (1948-1950). fond 495 (“România”). Louis – comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 1732. A. p. (1952).C. M. 1733.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M.) al M. iar ulterior. unde lucrează în domeniul tâmplăriei până în 1976. 15 din 18 ian.I. 165 din 24 iulie 1945. Cosma 1994: 48). III-a. 1945 . 1945. Paul – după război şef de secţie în administraţia centrală a M. 14/1959 şi 30/1980.

fişa întocmită de U719/004 din M. 192 .I. ENGLERT. şi http://www.R. 2007.pdf. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDELYI_ELEMER. partea I-a. 632. 1741. 1749. al P. 5098 şi nr. Berindei. trecut în rezervă în 1981 cu gradul de general-maior274. Norbert . 1971: 210.II. 194 din 28 august 1945.Of. Ladislau (fiul lui Adalbert) – căpitan M. 231 din 10 oct. 1947.S. 1947. 30 din 6 febr.R. nr. numărul 6 din iunie 2010 al revistei Menora ed. Oradea) – evreu maghiar.R. 3293.I. 10925. Miriam – în naugust 1945 angajată impiegată la Serviciul Poliţiei Administrative din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.ro/documente/cadrele_securitatii/ELGES%20ELIODOR.pdf.în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 159 din 13 iulie 1948. 286 din 10 dec.C.M.A. (?) ELIAN. & Caţavencu 2004. respectiv şeful Inspectoratului Judeţean Harghita al Securităţii (1970-1981). Eliodor (13. EÖTVÖS. 5817).. Gheorghe – funcţionar civil în cadrul M. Sugarman f.VII. 9218. 5247. p. al P.R. Elena – funcţionar civil în cadrul M. C. Adorian et al.. p.E. nr. 1748. 1945. 241 din 22 oct.I. partea I-a.Of. 135 din 18 iunie 1945.M.Of. ELBIM.1929 Petroşani – 2006 Deva) (fiul lui Ioan şi Irma) – locotenent major (1955-1966) şi locotenent-colonel la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean de Securitate Hunedoara275. M.V. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Rudolf (12. inv. apoi maior. Focşani.-col.pdf.1931 Mediaş – 2001 Braşov) (fiul lui Carol şi Ecaterina) – locotenent. 1949. CV (fiul lui Ladislau şi Ida) – d. al P.R.I.R. M. 1744. Solomon – în iulie 1948 numit comisar de poliţie (M.D. ERDELYI. Oradea în 1948 (M. locotenent(-major) la Regionala Braşov a Securităţii (1952-1956). Adalbert (fiul lui Martin) – locotenent-major. Dobrincu şi Goşu 2009: 486.I. 1743. Iţic – locotenent (în 1948) la Securitatea din Focşani (1948. 1742. n. ELGES. şef de sector la D. Deletant 1995b: 57. nr.C. ELEKEŞ. ELEPHANT. I. Medalia Meritul Militar. 297. anexa la dosarul nr.Of. partea I-a. Budea 2005).A. şi Watts 2011: 196. nr. Iosif . 1750. 272 273 V. partea I-a. Solomovici 2004: 27 şi 2003: 20810. (1/1954) şi cu referat de cercetare la fd. (3/1952 vol.A. 290. al P.A. v. 1746. 982. p. ERSEC. nr. 1738. p. 256. 1740. 1948.Of. 9870). jud. 18. (60/1955). nr. în 1974 urmare a cererii sale de a emigra în Israel în Ionescu-Gură 2010: 97-98 şi 100-102.cnsas. 647. cl.Of. 7579). 2006: 81. nr. 1945.R.M. partea I-a.Of. C. ulterior lt. M. 1745.1928. Kovacs 2006. 90/1956. 23. implicat în reprimarea rezistenţei anticomuniste în zona Caraş (Solomovici 2001II: 43. p.P. 1.. partea I-a. V. nr. ERDÖS.C. Catalan 2001/4. şef de serviciu în cadrul Direcţiilor II şi III (1964-1967). p. 10925).cnsas. M. şi http://www. după reorganizarea în forma Securităţii căpitan.-col la Securitatea din Braşov în anii ’50-‘80272 (Bjoza 2006)..ro/documente/cadrele_securitatii/ERDOS%20RUDOLF. nr.R. partea I-a. EPSTEIN.P. maior şi apoi lt. II-a. p.a. Ghelniţa. 2006: 280.Of. 257 din 9 nov.: 108. 286 din 10 dec. 1945. p. Toma – după război comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea.C. C. p.C. ? – şeful securităţii Caransebeş după război. 165.unităţi române. Elemer (n. ENESCU. EPEL.cnsas.A. 1737. 139 din 22 iunie 1945. Dobre et al. partea I-a.în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. şi fişa parţială la http://www. p. partea I-a. 8800). Medalia Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat (v. p.. 275 V. ELIAS. I) 1747. secţia Cancelarie – dosare anexe. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.Of. Ioniţoiu 2006: 27). când întocmeşte rapoarte despre organizaţia sionistă locală273). nr. partea I-a. 1739. Troncotă 2006: 53. 274 V. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1/1953).C.

1947. trecut în rezervă în 1970 cu gradul de locotenent-colonel276.pdf. 8319). 7074). locotenent la Direcţia Regonală Dobrogea (1952-1953). 6937.şef de serviciu în cadrul D. 3697 din 30 apr. partea I-a. anchetator. torţionar la penitenciarele Bacău şi Stoeneşti (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. 1755. partea a XVIII-a). 1753. 1945. din sept.Of. nr. FEIER. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. pp. p. nr. p.Of. 10205).Of. 5032). 1759. Nandor (alte surse Şandor) . Constantin – după război comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. FARK. demisă în august 1948 pentru “grave abateri în serviciu” (M. ulterior ocupând funcţia de şef al Biroului pentru controlul paşapoartelor şi strănilor din cadrul Serviciului de Siguranţă Vaslui (M. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 8319). 193 din 21 august 1948. 1948. p.R. p. 4049). 11026). partea I-a. nr. 208 din 10 sept. 133 din 11 iunie 1948. 5227). partea I-a. 3504). Sami / Saie – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Hârlău (decizia nr. M. 1948. 1947 la Serviciul de Siguranţă din acelaşi oraş. 276 V. 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. din 1 aprilie 1948 agent de poliţie la Biroul de Siguranţă al Poliţiei Dărăbani (M. partea I-a. 131 din 12 iunie 1945.P. 5969). nr. p. nr. iar între 1968 şi 1970 la Direcţia IV.în august 1948 era agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei Siguranţei (M.G. FAYER. partea I-a. ? – colonel. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. p.Of. 1947. FEIGEL. cu atribuţii în contraspionaj. 162. nr. FAIBIŞ. 55 din 6 martie 1948. 1761. apoi la Poliţia Sfântu Gheorghe. Iacob (în alte documente ortografiat “Feier”) . 1766. Andrei – în febr. FAIER. 1757. 259. 70. Liviu – după război comisar la Chestura de Poliţie Iaşi. 41 din 18 febr. 1764. M. avansat sublocotenent în 1950.P. partea I-a.Of. 1758. partea I-a. 1349). FEIGEL.P. 1765.Of. partea I-a.Of. Stefan (uneori ortografiat “Feigl”) – după război agent de poliţia. 1754. 4922). FEIER.Of. Marcu – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. (M. FAIBIŞ. în 1945 la Inspectoratul Regional de Poliţie Mureş (M. p. EŞANU. Solomovici 2004: 577). 196 din 25 aug. partea I-a. 142-4). FARKAŞ.Of.Of. 1946. FANDEL. 100 din 3 mai 1947. 1760. 1762.cnsas. p. partea I-a. p. FARCAŞ. 1518). 68.în 1948 era contabil la Serviciul Judeţean de Siguranţă Maramureş (M. sublocotenent (1948-1950).G. Bucureşti (din 1948). 2888 din 12 dec. 2037. 268 din 22 nov. din 1 dec. nr. Vlad – căpitan de Securitate la Cluj în anii ’50 (Jela 2001: 114. nr. ulterior emigrat în Israel (Cosma 1994: 45. v. M.I. 1752. 2000.S.1751. nr. detaşat pentru câteva luni în 1947 la Poliţia Sighişoara. p.II. nr. 43 din 21 febr.Of. FEIERSTEIN. p. M. nr. Rozina – după război gardiană la penitenciarul Câmpulung-Muscel.Of. nr. Solomovici 2004: 576).of. p. Ploieşti (fiul lui Calman şi Marta) – d. p. nr. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. Ploieşti) – evreu maghiarofon. 1947. p. 140 din 19 iunie 1948. nr. Petru . p. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/FARAGO_ANTON. partea I-a. n. EŞANU. Anton (n. Şinca 2006. 12. 2 din 2 ianuarie 1948. 26. FARAGO. căpitan (din 1963 maior) şi în diverse perioade şef de birou la Direcţia Regională Prahova (1953-1968). partea I-a. 164 din 19 iulie 1948. biroul de contrainformaţii.1922. Beniamin – fost funcţionar. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. partea I-a. partea I-a. cap. 1756. Eugen – în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of.Of. Iancu – în 1948 menţionat ca lucrător calificat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din cadrul D. 193 . nr. p. 1763. ulterior vânzător de stofe într-un magazin din Bucureşti (Jela 2001. apoi plutonier major la D.Of. şi fişa parţială la http://www. respectiv locotenent (1950-1952) la Direcţia Regională Prahova/Ploieşti.S. 208 din 10 sept. din sept.

a. I). FEIGHENBAUM. Botoşani (fiul lui Aron şi Haia) – d. (M. din 1958 locţiitor de şef de secţie în cadrul secţiei VIII Cercetări Penale a Regionalei de Securitate Suceava. partea I-a. u. nr.. şi u. Aurel (n. FELDSTEIN. nr. 110 din 18 mai 1945. (M. Suceava (în 1958 ajunsese căpitan). Aizic-Moriţ (n.în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. 275 din 27 nov.D. Botoşani) – încadrat la 1 aprilie 1945 ca impiegat la Poliţia oraşului Botoşani (decizia nr. 1947.P.P.A. nr.P. p. Alexandru – după război angajat impiegat în cadrul Primăriei Bucureşti. 3/1952 vol. (M. un fanatic al sistemului (Solomovici 2004: 578. 1775. FELDMAN.n. originar din Iaşi. 9800).I.Of.a. FEYER. era transferat de la D. FEINGHERS. 1008). nr. (nr.G. vol.P. partea I-a. omonomie cu cel care în 1956. ulterior promovat agent de poliţie. p. FICHLER. ca detectiv clasa a II-a.pdf.Of. FERARU. FEINSTEIN. FIDLER.A. nr. Galaţi) – angajat în M.din aprilie 1945 comisar la Poliţia oraşului Fălticeni (M. p. partea I-a. 4143. (M. 1948 era comisar de poliţie în D.. 2147). până în 1960. 2005a). secţia Cancelarie – dosare anexe. 4049).G. FILIP. FELDBLUM.S. v. p.. partea I-a. v şi M.P. inv. 121 din 31 mai 1945.I. nr. 62 vol. 194 . 1780. 104 din 7 mai 1948. p.Of. nr.Of.I. Gabriel . M. nr. vol. 277 V. p. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. 3293. 2009. cu grad de căpitan. 1778. p. nr. partea I-a. 1777.Of. 208 din 10 sept. Herman – în sept.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 4380).A. 1771. 2006: 80).R. I şi III. M. n. 165 din 20 iulie 1948. p. al P. FEYER. C. cu referat de cercetare la Fd.1767. 31 din 7 febr. nr. în noiembrie 1945 avansat la clasa I-a (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. 255 din 7 nov.R. 5180).C.R.Of. în nov. 1773. membru de partid. 118 din 28 mai 1945.G. Lipa . 42 şi 112.R.ro/documente/cadrele_securitatii/FELLER_AIZIC-MORITZ. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. 4517).P. şi fişa parţială la http://www.P. 2006: 184. Alois – în 1945. partea I-a. 4049). Nastasă şi Varga 2003a: 497-8). Emilian – în martie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. în cadrul Direcţiei Secretariat (Dobre et al. Martha – în iunie 1948 numită agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi (M. p. la Brigada a III-a a D. ocupa funcţia de şef al cabinetului ministrului M. 85/1955. anexele la dosarele nr. 3/1952. 1779. I. Solomovici 2004: 577). 59 din 11 martie 1948. Manase (fiul lui Filip şi Ety (n.A. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.I. partea I-a.Of. 138 din 17 iunie 1948.I. 7304). promovat şef al serviciului de control economic la Miliţia raională Galaţi.1925. 1945. (M. nr. 203 din 2 sept. 1768. în 1948 preluat în D. Andreescu. 8320). partea I-a.Of.Of. al P. v. de unde în mai 1948 este transferat la Comisariatul Focşani. 1774. 1948 angajat agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj (M.Of. Stefan – în febr. cumnatul lui Emil Bodnăraş.C. nr..A.C. Ionel (n. inv. 1772.G. (nr.I. 110 din 18 mai 1945. p.P. FELLER. când este trecut în rezervă cu gradul de maior277 (menţionat şi în C. p.Of.C. p. FENY [Remy?. 1947 cu atribuţii de Siguranţă. în 1950. Jela 2001.C. v.A. V. p. Izi FINKELSTEIN) (n. Andrei – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.Of. partea I-a. Şerper)) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 1781.C. 5998. I şi respectiv II). în anii ’50 comandantul Miliţiei Capitalei (Solomovici 2001II: 17. partea I-a. 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în centrala D. GLANZSTEIN) – general M. p.C.].S. iar din sept. 62. 6412). 1947. partea I-a. 1776. Solo (uneori ortografiat şi “Feichenbaum”) – după război agent de poliţie la Comisariatul de Poliţie Adjud. 1770. al P. FICHMAN. partea I-a. 168 din 27 iulie 1945. 30.cnsas. nr.G. F. prezent ulterior în cadrul Securităţii locale cu grad de plutonier (M. Carol . 1769. 1948..Of. 10483). partea I-a.R. 3697 din 30 apr. 1948. 4/1957 şi 4/1959.

Cosma 1994: 48)278 (v. p.html 195 . 1785.Of. împreună cu fratele său Albert. în 1947 încadrat prin decret regal. nr. Elisabeta – din aprilie 1948 impiegată de arhivă în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baia Mare. pentru merite antifasciste. după război numit comisar şef de poliţie şi şef de birou în cadrul Siguranţei. profesor de Filaj şi Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1958. M. 1784. Botoşani) . nr. 11059.IV. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. fond 495 (“România”).G.1782. 4315). 1944. apoi subaltern al lui Dulgheru la Direcţia V Cercetări Penale a D. 1787. 267 din 21 nov. Ştefan – în 1941 radiat. demis “pentru grave greşeli în serviciu” (M. 10170). 9546). partea I-a. 1786.Of. Din mai 1947 transferat la Poliţia Tecuci (M. partea I-a. p. 1790. Sandu – în sept. Vrancea (M. p. 1945.Of. p. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1945 încadrat comisar-şef la Brigada Specială Economică din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. partea I-a. 1941. 4049). p. Alexandru – în 1945 era comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Şimleul Silvaniei. dosar nr.Of. partea I-a. nr. 7261. Ioniţoiu 2006: 34.: 109). nr. partea I-a.1903. Mureş. M.Of. partea I-a. membru de partid din nov. FLORIAN. 2099). p. din 1947 transferat intern la Serviciul de Siguranţă. 247 din 29 oct. partea I-a. 199 din 3 sept. Herman – după august 1944 gardian public la Comisariatul de Poliţie Vatra Dornei. (1948-1952). FONEA. partea I-a. după august 1944 comisar-ajutor la Poliţia Focşani.fost frizer şi ilegalist.a. din registrele de rezervişti ai Forţelor Armate. nr. 2631.-col. nr 201 din 31 august 1948. FISCHEL. 3697 din 30 apr. p. Alexandru – dupăp război agent de poliţie la Poliţia Tg. 3505). FOCŞENEANU. 4922). 1783. FOCŞENEANU. alături de alţi evrei. 110 din 18 mai 1945. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cl. FILKER. partea I-a. 225.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. v. 1789. p. 72 din 26 martie 1948. Ion . FLORIAN. Nathan . 1794. căpitan (în 1949). 110 din 14 mai 1948. 1947.Of. partea I-a. FILLER. unul din cei de care lt. Goma 2007: 118. FISCHMAN.Of. Tudor Dincă se plângea că “nu cunosc ortografia şi scriu groaznic” (Banu 2001: 86-7) (Jela 2001.S. 51 din 2 martie 1948. 124 din 31 mai 1948. 278 Un Simion Fischel din Botoşani este menţionat şi la http://www. nr. ? – în iulie 1949 locotenent major de Securitate. Kuller 2008c: 189). fost voluntar în Spania. Simion (frecvent cu varianta eronată FISCHER) (n.Of. nr. 198 din 1 sept. dosar F/55 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31. 253 din 1 nov. ulterior transferată la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. 1911). 4743). nr. 7742). FOLDENBERG.romanianjewish. 9764). nr.Of. Solomovici 2004: 578 şi 2001II: 43. 1945 suspendat şi deferit Justiţiei (M. partea I-a. FINKELSTEIN. 100 din 3 mai 1947. 1788. p.Of.Of. p. 1792. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 5122. nr. 206 din 1 sept. Iosef – în 1945 comisar-şef la Poliţia Câmpulung-Muscel (M. 1791.Of. p. 1945.P. M. p. 1945. reîncadrat în 1945. M. p. p. 289 din 13 dec. inv. 17. 1793. 1947. partea I-a. în Forţele Armate (M. Ioan (fiul lui Iancu) – locotenent-major. 131 din 12 iunie 1945. 1945. III-a (intervievat şi de Levy 2002: 314). 7711). nr. partea I-a. nr. FINKELSTEIN. şi M. în sept. care a murit în luptă (Sugarman f. partea I-a. p. Uşer Rubinovici – evreu basarabean. iar în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Odobeşti. partea I-a.Of.Of. nr. nr. FISCHER.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne şofer în cadrul Chesturii de Poliţie Galaţi (M. implicat în supravegherea mişcărilor sioniste (v. cu grad de sublocotenent.

1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. 136 din 19 iunie 1945.G.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 3697 din 30 apr. în sept. 1797. nr.Of. p.Of. Cosma 1994: 48). 1947.I. FRIED. partea I-a. Eugen (între amici “Fritzi”) – fost deportat în lagărul de muncă pentru evreii comunişti de la Vapniarka.. 1807. nr.P. 1808. 4049).C. 1810. FRIDMAN.Of.E.A.Of. Naty – secretarul Poliţiei Huşi (1945-1946) (Andreescu. care îl citează pe 196 . nr. 110 din 18 mai 1945. FREIBERG. partea I-a. partea I-a. FRENKEL.Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.. a M. FRIDMAN. partea I-a.G. “s-a numărat printre personajele pline de cruzime ale acestei organizaţii” şi “i-a bătut şi torturat cu mult mai rău decât ‘securiştii’ români [pe doi evrei implicaţi în procesul de spionaj din Comerţul Exterior. FRIEDMAN. p. nr. suspendat din funcşie în februarie 1948 (M. nr. Isac – în februarie 1948 numit agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. FRIEDLÄNDER. 1802. nr. Ladislau . M. 1812. v.R. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1806. 1803. M.Of. nr. 1948. din 1948 în Securitate. 980). p. FRANCO. nr.n.C. FRÂNCU. îndepărtată din serviciu în iunie acelaşi an pentru “grave abateri” (M. 30 din 6 febr. 247 din 25 oct. după război încadrat inspector în cadrul D. 55 din 6 martie 1948.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.C. 4049). partea I-a. v.S. pentru neprezentare la serviciu (M. ulterior emigrat în Israel (Niculae 2004: 32. Iosif David – în 1948 comisar ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. în luna martie 1948 considerat demisionat. infra) – funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. 1948. 208 din 10 sept. FRIDMAN. nr. Erwin-Max (fiul lui Eugen. nr.. p./D. M. FRÂNCU. Harry (fiul lui Marcu) – profesor civil de limba ebraică la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. partea I-a. 1799. FRENKLER. 10926). Mureş (M. p. 110 din 18 mai 1945. FRIEDMAN. 13529. 55 din 6 martie 1948.S.. conform unei surse evreieşti.Of. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Tg.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. v. Samuel) – supravieţuitor al Holocaustului cf.G. partea I-a. Klara (uneori ortografiat “Clara”) – în aprilie 1945 numită impiegată în cadrul Poliţiei oraşului Rădăuţi. 4048).]” (Kornis 2009: 237-8. Vladimir – funcţionar civil în cadrul M. 1809. Nastasă. partea I-a. FRIDMAN.Of. partea I-a. 5127).Of. 7085. FRIEDLANDER. p. p.1795. FORMAGIU. 39 din 17 febr. 4922. M. p. 1800.C. (1/1975). 131 din 12 iunie 1945. Raluca – în febr. partea I-a. p. FRIEDMAN.Of. p. 3694 din 30 apr.I. 1947. 1961.Of. 2037. nr. Alexandru – în iunie 1945 încadrat comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin. p.G. 1801. 1804. p. partea I-a. 2038). după război anchetator în Direcţia V/VIII Cercetări Penale a D. (4/1976) (inclus şi în Kuller 208: 439). 1811. n.Of. 1805. p. 61 din 14 martie 1947.C. Sandu (n. 1917). Mişu FROIM) – după război angajat la Direcţia Poliţiei Judiciare a D. al P. 182 din 11 august 1947. nr.I. nr. nr. registrului Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 III: 57).C. 9562). 1796. Mauriciu .P. (1947-1956). al P. 286 din 10 dec. 110 din 18 mai 1945. p.Of. FREIBERGER. 5127). p. partea I-a. unde avansează succesiv până la gradul de maior.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a.Of. Varga 2003a: 130). Raşela – din octombrie 1947 informatoare diurnistă la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. Iosif – din mai 1947 agent la Chestura de Poliţie Oradea (M.A. p. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a. Herşcu . 1798.R. nr.Of. M.S. 5128 şi M. Nică (n. 8318. M. 1947. v. Dănilă . şi Solomovici 2003: 198. 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.Of.

1935 în U.Of. Jela 2001). Dobre et al. 4049). 142-4.R. de unde s-a şi pensionat (I.Of. 191 din 20 august 1947.R. 1947..generalul Neagu Cosma. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa.Of.Of. Paul . FRUCHTMAN. nr. 124 din 31 mai 1948. FUCHS. Sigismund . 3697 din 30 apr. Cosma 1994: 50). 1918.responsabil în cadrul Direcţiei Personal a D. & Caţavencu 2004)279 – încă în viaţă în 2009 în Baia Mare. 162.în iunie 1945 încadrat comisar la Chestura de Poliţie Timişoara (M. FUCS. cu grad de maior (după alte surse ar fi fost chiar şeful Serviciului Judeţean). ? .fost cârciumar în Gherla.C. 5360). respectiv “Beriş”) – colonel. partea I-a. Sali – funcţionar civil în cadrul M. 1827.ro/documente/cadrele_securitatii/FRIND%20IULIU. 1826. 1821.C. 279 V.S. 1813.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1947. FRISCHER. p. FUCHS.cnsas.R. 1816. 2006: 216. Solomovici 2004: 579). Botoşani). 1817. nr.. 110 din 18 mai 1945. din sept. 2006: 184).I. 10432).S. 286 din 10 dec. partea I-a. & Caţavencu 004. 208 din 10 sept. FUCHS.R.S. ulterior maior la colonia de muncă de la Cernavodă în perioada Canalului (1950-1953) (Solomovici 2004: 579. Goma 2007: 118. partea I-a. nr.R. 1815. p. al P. p.P. unde avansează până la gradul de maior (Vischi şi Ivanciuc 2003. ? – căpitan în 1945.A. M.G.Of. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 44. p. directorul Casei de Cultură a Ministerului de Interne (1949 – anii ‘60) (Solomovici 2004: 579 şi 2003: 207. 5127). Suceava în 1948. (70/1955).I. Iuliu (uneori ortografiat Frind) (n. posibilă identitate cu Teodor Friş. pp. p.S.R.I. “Fuchs”. M.. ? – căpitan la Securitatea Iaşi.P. 1819. cap. 1814.R.P. p. FUNARIU. David . 10923. 8320. FRONESCU. posibilă identitate cu “Fuchs Bereş” (n. Solomovici 2004: 579.Of. FROST. emigrat în Israel în anii ’60 (Ioniţiu 2008:88. 12. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. FRISCH. 144 din 25 iunie 1948. I. M. & Caţavencu 2004. p. FUX.I. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. nr. 136 din 19 iunie 1945. germanofon.R. p. fiul lui Iosif şi Maria) – între 1955 şi 1980 (trecut în rezervă) ofiţer în cadrul Direcţiei Regionale Maramureş. n. nr.R. 1820. p. 7537). 4707). Şinca 2006. M. 1818. nr. 1823.D. comandantul biroului Fălticeni la Serviciul Judeţean Baia al D.R. v. 197 . emigrează în Israel după 1989. şi cu variantele de prenume “Behr”.Of. 1946 era încadrat ca şef de secţie în Corpul gardienilor publici Satu-Mare (M. 2003: 207 şi 2001II: 43. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1946.pdf. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (1955).I.S. (M.C. 222 din 25 sept.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. respectiv. nr. şi fişa sa la http://www. partea I-a.I. nr. partea I-a. 1822. FUCS. FRUNZĂ. Ella – din 1948 dactilografă în centrala D. FROST.A. Edgar – funcţionar civil în cadrul M.Of. Iacob (uneori menţionat cu prenumele “Iani”. partea I-a. partea I-a. Rebeca – numită în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 1824. respectiv cu numele “Fux” sau “Fucs”) – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Fălticeni. Beria (în unele documente ale Securităţii ortografiat şi “Fucks”. partea I-a. Sdolomovici 2004: 578-9).P. 1825.A.V. conform unor surse ar fi fost transferat la Bucureşti la sfârşitul anului 1948 (M. I. menţionat şi în C. FRINDT. ulterior demis şi angajat la Combinatul de Utilaj Greu Iaşi. Troncotă 2006: 70. Benjamin . aflat în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. (1948-1951). 126 din 6 iunie 1945. care în sept.Of. Iancsi – anchetator brutal al Securităţii Satu Mare. 4743). nr.

280 V.I. 1839. 1946.Of. GENSER. nr. cu fişă la secţia AdministrativPolitică a C. 41 din 18 febr. FUX. GALL. 4266).S.Of. 22 şi 1999: 23. 7086.Of. 1997.în noiembrie 1945 încadrat în M.C. p. nr. ajutor de primar în oraşul Bârlad din 26 august 1944 până în iunie 1948. 1945. (la trecerea în rezervă în 1982). Marcel .C. FÜRSZT. nr. Nastasă şi Varga 2003b: 156-7).1828. nr.G. Wilhelm . al P. ? – fratele lui Teohari Georgescu. p. partea I-a. I). 1945. Niculae 2004: 32. 139 din 22 iunie 1945. în mai 1948 transferată la Comisariatul de Poliţie Călimăneşti (M.Of. vol. M. 139 din 22 iunie 1945..-mj. v. “Orest” (n. 10416). 1840. şi apoi căpitan la Direcţia Regională Banat/Timişoara (1950-1954-?). 3/1952. Iulian Sorin. 1521). 3699 din 30 apr. 1838. al P. 7259). 275 din 30 nov.a. 62 vol. p. M. 1833. Martin – gardian la penitenciarul Gherla în perioada reeducării. nr.III. 233. Iacob – între august 1944 şi august 1945. partea I-a. 1829. partea I-a. 182 din 11 august 1947. H. 1830.Of. GEDO. p. (nr. M. la Serviciul Lagăre al D. Oprea 2007: 96) (dosar G/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. Conrad GABOR) – din 1 aprilie 1945 şeful poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. nr. GHINTER.Of. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. 1831. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.C. 1946. Cosma 1994). GHERTNER. partea I-a.A. 1832. partea I-a. FÜLLOP.Of. 198 . cu Marcel BlecherBădescu. GHERŞIN.Of. 31. ulterior funcţionar în M. 1945 arhivar ajutor la Poliţia Deja. 257 din 6 nov.I. 2334). partea I-a. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. 16 aug. 62 vol III. când demisionează. Elemer (fiul lui Dionisie) – locotenent-major M.Of. 1845.Of. 5246). 72 din 28 martie 1945. şi http://www. Marcu . 5246) 1835. Andrei – în febr. GALLOVITZ. p. I.I. GHERŞIN. (6/1982). 187 din 18 aug.R. n. Reghina – în 1952 sergent-major în cadrul M. GABOR. 110 din 18 mai 1945. 1846. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. v. Nuremburg. 1841.în febr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1947.280. partea I-a. 1911) – ilegalist cu stagiu recunoscut din 1935. GHIPS.Of.A. Francisc . 1837.A. al P. FÜLLOP. şeful secţiei 31 Poliţie Bucureşti în 1947 (Deletant 2001: 34-5.în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.n] – după război dactilografă la Comisariatul de Poliţie Cisnădie.A. 1842. 108 din 12 mai 1948.S.1913.C. Bucureşti) – lt. Nastasă şi Varga 2003a: 229. (nr. Berindei. Ungaria (fiul lui Viliam Marcu şi Şarlota) – d.R. Samuilă – în august 1945 comisar ajutor la Chestura Poliţiei din Dej (Andreescu. Smaranda [probabil Gärtner. 1945.P. (?) GEORGESCU. inv.A. M. (v. p. Lupu 2011.I. responsabil cu evidenţa în cadrul comitetului regional de partid (Andreescu. p. gardian public la Poliţia Botoşani (M.anchetator la Direcţia V/VIII Cercetări Penale a Securităţii (C. 4049) şi activist P. 1844. n. p.2. p. 9. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. 1349).M. n. partea I-a.C. partea I-a. nr. nr. 48 din 28 febr. Gherşin (n. nr.C. nr. partea I-a. 41 din 18 febr. 237 şi Ion N. GABAY.Of. GERSHON. 1349. şi u. Paul Sterescu-Sternshein ş.cnsas. (Solomovici 2003: 121).I. p. v. nr. (?) n. în 1960 trecut în rezervă cu gradul de maior de la Direcţia Cadre a D.R. fiica lui David şi Bella.pdf. 1843.a. nr. p.R. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/GEDO_ANDREI. II). inv. apoi transferat arhivarajutor la Inspectoratul Regtional de Poliţie Craiova (M. 1836. partea I-a. arhiva secţiei Administrativ-Politică a C. Gerschon – în nov. GAL. Andrei (n. respectiv Zahariuc 2009: 210. 1834.în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Alexandru .. Dobrincu şi Goşu 2009: 269). GALL. 9880). dosar 3/1952 vol. 216. Clara . Mina – angajat în febr.la sfârşitul anilor ’40 coleg la Şcoala de Ofiţeri M. 27. p. Buzatu 2008: 407).

M..G. partea I-a. 1851. nr. 110 din 18 mai 1945. Petru .Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.C. GOLDENBERG. 1911.G. GLIECK (GLÜCK). p. 3081). 1859. 1850. 5099. dosar nr. p.. 199 . 1947. 1863.Of. partea I-a.A. 1848.A. Bihor (v. 267 din 18 nov.Of. p. nr.Of. 4049. p. 248 din 27 oct. 1854.I. partea I-a. 5933). partea I-a. 4142). p.P. 5075). al P. 107 din 15 mai 1945.V. p. GOLDENBERG. Andrei (26. Isac – din 1946 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. partea I-a. 277 din 29 nov. M. 1852. ca agent de poliţie clasa a III-a. în anii ’50 (Dobre et al. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj.1847.G./D.Of. Michel – în mai 1948 promovat comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.R.Of. 222 din 25 sept.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. GOLDENTHAL.P.S. ocupa funcţia de şef al Serviciului V din cadrul Direcţiei a IV-a a D. Arad – 3. şi Jela 2001: 125). 2006: 79). p. GOLDSTEIN. 1862. p.Of. (Dobre et al. 163 din 17 iulie 1946. decorat prin Decretul nr. nr. p. M.C. după război comisar la Siguranţa Braşov (unde e avansat chestor în 1947).. p. apoi şef adjunct al Direcţiei IV a D. p. 1858. Bernath – în 1956. 1857. 286 din 10 dec.Of.. Iosef – în oct. partea I-a. p. 1947 şofer în centrala Siguranţei (M. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.G. p. partea I-a. 182 din 11 august 1947. (30/1954). apoi Târgu Mureş (M. cf. ulterior menţionat în memorialistica unor foşti deţinuţi politici ca ofiţer la biroul din Aleşd (Bihor) al Securităţii la începutul anilor ’50. 1860. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. GLAS. 51 din 2 martie 1948. v. 10924). 2006: 79. partea I-a. ulterior avansată la funcţia de impiegată (Arhiva C. memorialisticii unor foşti deţinuţi politici (v. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar G/103 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). GOLD. fond Neoperativ. 4146). 1947. p. 1855. ? – meţionat între torţionarii penitenciarului din Constanţa în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (Ioniţiu 1982.P. 182 din 11 august 1947. f.F.1986) – fost funcţionar C. GOLDSTEIN. M. partea I-a. 1947.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Poliţiei Zalău (M. 10919. M. 5982). 219. 7489. M.Of. nr. 1946.P. nr. partea I-a.Of.. nr. partea I-a. nr. 1947. 286 din 10 dec. 1947. 1946 de la Poliţia Satu-Mare la Comisariatul de Poliţie Salonta.Of. p. T. 10924).după august 1944 comisar şef în cadrul D. Ilie – din dec. 3895). comisar-ajutor transferat în sept.Of.. p. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.G. partea I-a. Iosif . partea I-a. GIMPEL. partea a XVIII-a).S. partea I-a. nr.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Suceava (decizia nr. 7085. partea I-a. 9596). 1861.S. GOLDEMBERG. 134 din 12 iunie 1948.N. 1947. partea I-a. transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie din acelaşi oraş (M.R. 82 din 7 apr. 135 din 18 iunie 1945. nr. nr. Maximilian – încadrat în iunie 1945 în D. Pincu . nr. nr. 2417. nr.Of. 1948. arestat şi eliberat în august 1944. cu grad de maior. 3699 din 30 apr. (M.S. 1947 angajat ca informator diurnist la prefectura Poliţiei Capitalei (M.1914. partea I-a. 10197). nr. M. Francisc . p.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 7086. GOLDBERGER.Of. GLUCKMANN. Harry . ? – ofiţer de securitate la Baia Mare în anii ’50.Of. nr. partea I-a. adjunct al directorului Direcţiei I Informaţii Interne a D. Cosma 1994: 47). 1849.V. 157 din 14 iulie 1945.S. M.Of. p.S. M. (?) GLUVACOV. GOLDENBERG. partea I-a. Ana – la sfârşitul anului 1947 dactilografă principală la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi. 162 din 16 iulie 1948. M. 96 din 25 aprilie 1946. Filip (uneori ortografiat eronat şi “Gluxman”) . nr. 104 din 7 mai 1948. p.S. locotenent-colonel la înfiinţarea D. p. 1856. partea I-a. ilegalist (din 1932). nr.G.Of. Simion Eugen – căpitan medic M.G. 10433). 277 din 29 nov. GOLDHAAR. nr. probabil Mihail Gluk.S.S. nr. 1947. GOLDENBERG. 286 din 10 dec. GLASSER. p. partea I-a.G.Of. 1853.P. 10557).P.Of. 10558).

). inv. partea I-a.1924. respectiv maior la Inspectoratul Judeţean Argeş până la trecerea în rezervă la 31. Galaţi (Arhiva C. GROSSMAN. 1871. 265 din 14 nov. 4.A.a. Madeleine – în dec.pdf. 5127. demisă însă după o lună pentru neprezentare la post (M. Ioan (fiul lui Moise) – căpitan M. Căpâlna.M.-col. din noiembrie 1948 adjunctul lt. inv. GROS.A. 1875. Tiberiu (n.cnsas. S. 1878. 25 (cota S. serviciile 3 şi 2281.Of. 1872.. (13/1953). 12 din 15 ian. 9851). 2009. M.IV.1973282. (M.ro/documente/cadrele_securitatii/GOTVALD_NICOLAE. Mauriciu Ştrul la conducerea D. 1948 comisar la Poliţia Sighet (v.Of. vol.I. 1947 numită comisar-ajutor în Direcţia Poliţiei de Siguranţă (M. partea I-a. GRANK. Samuel – funcţionar civil în cadrul MAI.1928. Ioniţoiu 1982. partea I-a. partea I-a.a. Tibor GUTTMAN283) (n.S. şi M.R.S.Of. 1948.. şef de birou în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. (?) GRAMA. I). 3895).C.A.R. Goma 2005: 6). partea I-a. 30 din 6 febr. p. Ladislau (n. şef de sector la D. 1948. – locotenent de Securitate. probabilă identitate cu Moise Grossfeld. M.C.XI.G. M. nr.G. partea I-a. nr. p.Of. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.cnsas. nr.M. 4142). partea I-a. p. (nr. p. în 1952 cu grad de căpitan M.1864.Of.S.R.pdf. Oradea (Kovacs 2006. 289 din 13 dec. 1868.-maj.Of. GRIMBERG. 62 vol. 283 V. Piteşti) – între 1949 şi 1968 locotenent-major la Direcţia Regională Argeş/Piteşti. GOLSTEIN. Bihor (fiul lui Carol şi Malvina) – d. 200 . originar din Rusia. p.I. GOTVALD. 1947. nr. I. 7957. 1876.Of. fond Documentar Timişoara. 5360). 1945. 1515. u. în februarie 1948 ajunsese comisar.P. al P.P. 1873. respectiv III. partea I-a. p.. GRAD. 1947.I. p. nr. Reiza – locotenent major. Samuel .II. Turnu Măgurele (fiul lui Carol şi Anica) – d. 11964. Bucureşti) – între 1954 şi 1961 (trecut în rezervă) lt. nr.Of. nr. nr. f. nr. 35). nr.P. Moshe – fost şef la miliţia judiciară regională. C.R. 1874. nr.Of.ro/documente/cadrele_securitatii/GOLDSTEIN_LADISLAU. partea I-a. 5075). când demisionează. GROSMAN. 104 din 7 mai 1948.Of. 1870. citarea dosarulului de solicitare a schimbării numelui în M.Of. 144 din 25 iunie 1948. respectiv II) (v. dosar nr. Marcu . u. GROSSFELD. p. I. Şmil – încadrat în D. 4. XVIII). nr. GOLDŞTEIN. partea I-a. v. p. 1865. GROSSMAN. partea I-a.I. 1987. 1869. iar între 1956 şi 1958 ofiţer la secretariatul Şcolii de Ofiţeri de Miliţie (Cosma 1994). 281 282 V şi http://www. GOTTLIEB.1921 Salonta.numit în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. GOLDSTEIN. Selma . Bernard – între toamna lui 1944 şi noiembrie 1945. p. 256 din 8 nov.Of.P. adjunctul colonelului Alexandru Ioanid [v. ca şef de birou în iunie 1945. p. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. numit la 1 febr. M. 21. p. 1867.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. al P. apoi căpitan la Inspecotratul Judeţean Olt al Securităţii (1968-1972). partea I-a.R. supra] (Solomovici 2005. p. 1948.S. 256 din 5 nov. 6.R. partea I-a. Nicolae (n. v. 136 din 19 iunie 1945. V şi http://www. 982).M. 43 din 21 febr. şi respectiv căpitan în cadrul Direcţiei a II-a. în noiembrie 1947 suspendat din funcţie şi deferit Justiţiei (M. 1946. ulterior transferat la Poliţia oraşului Bistriţa. 1866. 1945. 3/1952 vol. iniţial translator pentru personalul militar sovietic prezent în România după război. 9838). 1877. 107 din 15 mai 1945.N. Bihor) – căpitan. 3/1952 vol.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. al P. 350). GROPPER. 206 din 11 sept. I. 134 din 12 iunie 1948. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Iosub – din toamna lui 1944 şi până în octombrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Vaslui.Of.C. 62 vol. I. (nr. 11059).

1886. Alexandru – în iulie 1948 definitivat în funcţia de impiegat în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. 201 .Of.I. Jela 2001.Of.R.IX.Of. 7084. 1892. partea I-a. 220-231. GRÜMBERG. nr. exclus din Securitate (trecut în rezervă la 30 iunie 1962) şi anchetat pentru deturnare de fonduri (A. în 1950 284 V. partea I-a. p.1912 Bucureşti) . Iosif – încadrat în noiembrie 1945 ca agent de poliţie la Poliţia oraşului Blaj (M. 2009. 26. 1947. (puţin plauzibil. Matias – din iulie 1948 comisar-ajutor de poliţie (M. 10557. 1889.Of.Of. GUTMAN.Of. rudă cu Vasile Grunea?. nr.Of. Heinz/Haim .S. & Caţavencu 2004. GUSMAN. Lupu 2011. GRÜMBERGER. 149 din 1 iulie 1948. (?) GUTMAN. Elisabeta – în 1948 şefă de birou la Pentineciarul Cluj Minore.cnsas. 1898. 709). nr.X. nr. 1884. partea I-a. 5467).pdf. GRUMBERG. Leo GUTTMAN) (n.Of. Mendel – începând cu 1 aprilie 1945 comisar-şef la Chestura Poliţiei Brăila (M. nr. 1881.ro/documente/cadrele_securitatii/GRUIA%20MANEA. comisar-ajutor în cadrul Serviciului Rechiziţii al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 10170). 1893.Of. M.1879. 144 din 29 iunie 1945. partea I-a. Matilda .şef al Serviciului Secret Civil al R. nr. GUTMAN. Frieder .R. 5247).Of. p. singura menţiune în sursele antisemite Pinay 1962 şi Niculae 2004: 33). p. nr. 267 din 21 nov. Tiberiu – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. Solomovici 2004: 581. p. Solomovici 2004: 581). 1947. partea I-a. 1945. partea I-a. p. GRÖNBAUM. 268 din 19 nov. Maximilian – în 1956 cu grad de căpitan. 1887. nr. 139 din 22 iunie 1945. partea I-a.Of. 6201.Of. Lazăr – din toamna lui 1944 şi până în noiembrie 1945.N. 277 din 29 nov. dosar nr. 2006: 80). 182 din 11 august 1947.1947-1951). (Dobre et al. 318). fond Neoperativ.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. GUTMAN. 126 din 6 iunie 1945. 1948. Mendel . p.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Poliţiei oraşului Satu Mare (M. Margareta – în iulie 1948 era dactilografă stagiară la Biroul de Siguranţă al Comisriatului de Poliţie Reşiţa (M.XI. 24 din 30 ianuarie 1948.Of. p. 5558).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. partea I-a. 4517) 1896. ff. p. p. GRÜMBERG. Bela .Of. 10239 – când încă nu îşi românizase numele. nr. p. 3080).N. Manea (n. p. partea I-a. Cosma 1994: 82)284.P.Of. p. nr.I.C. şi http://www. nr. partea I-a.G. nr. partea I-a. nr.. n. 1883. 4706 şi nr. p.1924. nr. 267 din 21 nov. 2417. şeful Serviciului V din cadrul Direcţiei a IX-a Cercetări penale a D. M. 1894. 18. 1891. Dorohoi) – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău. nr. 1882. Şaicu – în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. partea I-a. GRUBER.Of. 126 din 6 iun. 119 din 29 mai 1945. GUTMAN. GRÜNBERG. 270 din 24 nov. 4706). 5967). 1888. p.Of. 1890. Leonard (n. 164 din 19 iulie 1948. nr.A. 1885. 1945. nr. partea I-a. I.R. transferată la Penitenciarul de femei Ilfov (M. nr. 4425).Of. 4706). p.S. partea I-a. p. GRUIA. partea Ia. 121 din 31 mai 1945. după alte surse 1952-1962). GRÜN. partea I-a. 82 din 7 apr. Adolf – din 1947 agent principal de poliţie în centrala Siguranţei (M.S. GRUIA. 286 din 10 dec. 1897. Leonard . 1880. 1945.S. GRÖM. p.Of. 11 din 14 ian.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. Goma 2007: 118. 126 din 6 iunie 1945. 10925). p. C.Of. Titu – anchetator la Baia Mare în anii ’50 (Jela 2001. GRÜNBERG. 172 din 28 iulie 1948. partea I-a.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 1895. 3895). nr. ulterior căpitan şi şef al biroului Cercetări Penale la Regionala Cluj a Securităţii (1951-1961. 107 din 15 mai 1945. pentru nume vezi M. 10172. 1947. 10273). p. partea I-a. M. 1947. GRÜNŞTEIN. nr. partea I-a. 6201).Of. Marcel GRÜNBERG) (fiul lui Ilie şi Luiza. C. M. p. 1945. 172 din 28 iulie 1948. apoi ofiţer de Securitate (iniţial sublocotenent) la Serviciul Judeţean Bacău (1. p. p. GUTMAN. partea I-a. partea I-a.

Cluj (fiul lui Ludovic şi Vilhelmina) – d. Cosma 1994: 48. 1906. 1. M.. 63-65. partea I-a. 4493. ulterior locţiitor de comandant şi chiar comandant deplin al Penitenciarului Constanţa (19611963). la Inspectoratul Judeţean al securităţii Bistriţa-Năsăud285. Estera286 (n.G. 2. ff. HAIDUCU. maior. GYORGY. încadrat în M. 227 din 5 oct. Iţic . 110 din 18 mai 1945. Jela 2001: 134). HAHAMU.locotenent. din 1945 comisar la Biroul de Siguranţă Iaşi. 4049). p. informator şi apoi agent de poliţie la Circa 25 Bucureşti (M.I. 11053. 60 din 13 martei1 1947. fd. graţiată în 1955. M. Ludovic (n. p. 1996.I. vol. Ervin – comandant de penitenciar la Cluj la începutul anilor ‘50. nr. Botoşani) – după 1945 angajată dactilografă în centrala D. nr. 3697 din 30 apr. pentru scurt timp în toamna lui 1947 prezent la Comisariatul de Poliţie Anina.romanianjewish. partea I-a.cnsas. 1944 şi oct. partea I-a. 8917. 695-9. 22.S. al P.pdf. 1945. partea I-a. apoi arestată şi condamnată pentru trădare. fond Documentar.N. p. 285 286 V. & Caţavencu 2004. 1945. 286 din 10 dec.Of.R..R. f. nr. 1948. M. fişa matricolă penală la http://86.R. alteori. şeful Biroului de Securitate Oraviţa din cadrul Serviciului Judeţean Caraş al D. 8658. 5467)). Culmea. 1902. Ioniţoiu 1982: XVIII). apoi căpitan). unde ocupă funcţia de şef al Biroului Circulaţie.II.M. (3/1952 vol.Of. HAFFNER. angajat la Securitatea din Oradea.R.. partea I-a. cu atribuţii de Siguranţă. 1946. menţionat pentru scurt timp şi ca adjunct al comandantului închisorii Jilava (Kovacs 2006. HABER.Of. M.M. cap. om de afaceri. GUROVICI. cota S.1923) – maior de Interne în 1966. partea I-a. 1905. Timişoara (cu grad de căpitan în martie 1950).C. cu grad de locotenent. nr.A. Şinca 2006.S. Solomovici 2001II: 43.Of. şi http://www. 238 din 14 oct. nr. p. p. I). nr. 1904.P. inv. fond Documentar Timişoara.1937. 30 din 6 febr.%20Haag%20-%20Hexan/Haber%20Estera%20F/index. 7364. 6. în 1950..II. HABOT. partea I-a. HABER. apoi diverse funcţii de conducere la coloniile de muncă Poarta Albă. din sept. HIRSCH) – fiul colonelului Hirsch de la Direcţia VII Tehnică D. nr. Deletant 1995b: 62). V. “Hahone”) – fost student la Drept la Universitatea din Iaşi287. 12. 202 . trecut în rezervă în 1966.Of.].R. Cluj-Napoca) – între 1956 şi 1968 la Direcţia Regională Cluj. apoi transferat la Poliţia Oraviţa (martie 1947).I (1950). 1900. Marin (fiul lui Mendel) (n. M.125. Ladislau – între nov.P. 287 http://www. Iosif (uneori ortografiat “Hahanu”. Năvodari şi Peninsula (1952-1955).I. p.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Sofia – funcţionar civil în cadrul M.S. serviciul raional Dej (cu grad de lt. doas nr. 1896. eronat.G. nr.A. 4048 [cota S. citat şi de Solomovici 2004: 582). cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. idem. 142-4.php. 1947. 268. Cosma 1994: 50. David – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi (. ff. nr.. Catalan 2001/4. partea I-a.A.R.-col. Lupu 2011.C. nr. 228 din 3 oct. v. şeful Serviciului tehnic “E” al DGSP288 (A. n. (1948-1952). ulterior şefă de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. 1908. 1901. 2.I. GURCSANYI. p. D. p.Of.S. 162.U.P. 1907.Of. C. 288 alias Matei Pavel (Moţu) Haiduc.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_27. 144 din 29 iunie 1945. când este disponibilizat.G.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/H/H%2001. HABER. după 1990 cu identitatea Mathieu Forestierre. funcţionar la serviciul cadre din “Sovromnavigaţie” Constanţa a M. Ludovic (n.Of..I.R. (Arhiva C.I.1897 jud.S.. 1948. partea I-a.html. ulterior defector în Franţa. dosar nr.Of. 10926. F. M. I. pp. şeful secţiei de cadre la întreprindereas ministerului “Munca exterioară” (1950-1951). 1903. p. emigrată în Israel (M.17.I.-maj. 1899. 980).A. dosar nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.I. Solomovici 2004: 581. iar din 1968 până la trecerea în rezervă în 1988 maior şi respectiv lt.ro/documente/cadrele_securitatii/GYORGY_LUDOVIC. 116 din 21 mai 1948. Solomovici 2004: 581.P. 1947.

partea I-a.org/db/pdf/nr229_230/pagina14. Moises HAUPT. (1948-1952).în septembrie 1945 numit şofer în centrala D. HEIM.G. 200 din 4 sept. cu grad de maior (M. ordonator primar în administrarea Inspectoratului General al Armatei. nr. apoi în D.C. deputat M. ? (alias) – din 1948 în conducerea D. nr. I-a în 1949. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1981) . după război comandant militar al capitalei şi subinspector general al Armatei pentru Educaţie Cultural-Politică (1947-1948). comandant al Corpului 38 Armată (1953-1955) şi al Regiunii II Militare (19551959).Of. în acelaşi pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. M.XI. partea I-a. p. Petre – fost strungar.R. Haim – (d.IV.1899 . este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Aleksandr Neski” şi cu ordinul “Steagul Roşu”. partea I-a. 203 . 1911. (M. Otto Mircea (n. nr. Surica – în 1947-1948 dactilografă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A.7. HAIMOVICI. 1912.Of. 9 din 12 ianuarie 1948. 1917./M. p.S. p. HARTZ. 7774) 1915.. Nastasă şi Varga 2003a: 355).G. partea I-a. p.I. Bucureşti în 1948 (Jela 2001). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p.pdf. T.Of.S. nr. în atenţia Siguranţei în 1941 (cu prenumele “Lazăr”). 3694 din 30 apr. 220-231). 1926?) – ilegalist.gen. HEBERT. IV.S.romanianjewish.P. fond Documentar. partea I-a.A.P. Bucureşti (Cosma 1994: 51).N. apoi şef al Spatelui Armatei (1949).S. HARMAN. 1913. Estera .Of. ulterior transformării Siguranţei în Securitate prezent cu gradul de căpitan la şcoala de ofiţeri de securitate de la Băneasa. în iunie 1948 cu grad de comisar-ajutor (M. 6201). Bucureşti289) – după 1945 angajat comisar-ajutor de poliţie în D. 29-230 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. ff. 5133). 1945. angajat în iulie 1948 în D.S. fiul lui Frideric) (7. I-a (Decretul prezidenţial nr. încadrat în D.I. 4048 [cota S. iar în 1979 (la pensionare. HAUPT. nr.A. fond Neoperativ. “Lenin” Lazăr (a folosit ocazional numele de serviciu “Militaru”) (n. M. 262 din 21 august 1979). partea I-a. (TC).S. 148 din 25 iunie 1941. 1914.2005. al P. partea I-a.N. 1920. v. ulterior colonel. dosar nr.Of. HANFRECHT. nr. 3863).anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii la începutul anilor ‘50. p. HAMEL. 116 din 21 mai 1948. ulterior căpitan la Serviciul Judeţean Maramureş al D. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. 1918.Of.Of.P. 1910.P. dosar nr. ff. P. 110 din 18 mai 1945. 239 289 Vezi anunţul decesului în nr.S. Ioan – comandantul Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat în 1947 (Andreescu. Iosif – numit la începutul anului 1948 comisar ajutor de poliţie în cadrul Serviciului de Siguranţă al Inspectoratului de Poliţie Cluj (v. partea I-a.S.R. p. nr.N.1909. nr. 1919. 63-65). transferat şef al inspectoratului judeţean de pompieri Maramureş (1954-1955).din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. Aron .R.A.)..P.P.C. Felix – comisar la Birul de Siguranţă Iaşi din 1945 (Arhiva C. în prima jumătate a anilor ’50. 124 din 31 mai 1948. 4743). HAIM. 172 din 28 iulie 1948. 3660). nr. decorat în 1964 cu “Ordinul Pentru servicii deosebite aduse in apararea orinduirii sociale si de stat” clasa a III-a. având grad de colonel. 110 din 16 mai 1947. Cluj) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Iancu .S.-mr.R. M.C. apoi secretar al Direcţiei Administrative şi Gospodărie a M. 136 din 15 iunie 1948. HAIMOVICI. HÂNCU.. partea I-a. în anii ‘2000 încă în viaţă în Bucureşti. calitate în care în martie 1946.I.S.P. 2417. trecut în rezervă 1959 cu gradul general-colonel.Of. (1957-1961) (fişă de cadre în dosarul 13/1953 la secţia Administrativ-Politică a C. p. 1916. ca informator diurnist (M.].Of. 4493. locţiitor al comandantului infamei divizii “Tudor Vladimirescu” după capturarea sa în URSS. 4049). M. HALTENWAGNER. p.

nr.G. Janette . partea I-a. 5932).în iulie 1948 definitivat ca agent de poliţie în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M.I. nr.S.Of. p. Avram (n. Izu .Of. p. 1933. 157 din 14 iulie 1945. Herşcu – în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. partea I-a. 30 din 6 febr. HELLER) .Of.Of. p. 10394. 3080) 1931.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 131 din 12 iunie 1945. cap.Of. Solomovici 2004: 582). partea I-a.. M. (dosare anexe.C. 66 din 19 martie 1948.P. Iancu (n. Cosma 1994: 50). nr. HERESCU. 5467)).P. Alfred – angajat în 1948 în D. p. HERŞCOVICI. p.Of. 5982). partea I-a. Endre Herskovits. 983). (M. 60/1955). partea I-a. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.G. 10925). plutonier la D. 110 din 18 mai 1945. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 3697 din 30 apr. 7087. profesor de legislaţie specială la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Bucureşti.Of. nr. HENTZEL. HERIŞANU. 4049). 1935. 1948. HERŞCU) – funcţionar civil al M. partea I-a. p. 1937. 83 din 7 aprilie 1941. Mircea – din 1946 cu grad de inspector general de Jandarmi.P. 1948. ? . 3947 şi nr.Of. p. nr. p.Of.colonel. partea I-a. HERŞCOVICI) – în 1945 comisar în cadrul Poliţiei Câmpulung Modlovenesc (M. p. 110 din 16 mai 1947. 204 .Of. p. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. nr. 1946. tatăl scriitorului Alain Paruit (Şinca 2006.Of.Of.I.I. partea I-a. M. Adolf . nr. 162.P.G. 1923. 144 din 29 iunie 1945. 142-4. 286 din 10 dec. repartizată pentru misiuni de Siguranţă (M. v. HERŞCOVICI. partea I-a. 4706). nr. p. 265 din 15 nov.R. 272 din 24 nov. M. (1952).după august 1944 detectiv în cadrul D. ulterior secretar de partid la Inspectoratul de Miliţie Bihor (Kovacs 2006). nr. 1938.R. 1925. (M. Solomon – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al poliţiei Focşani (M.Of. 2412). partea Ia. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 158 din 12 iulie 1948. 162 din 16 iulie 1948.R. Florian – după august 1944 şeful serviciului economic al Miliţiei din Oradea. posibilă identitate cu omonimul aflat în aprilie 1941 pe lista comuniştilor cărora li se fixa domiciliu obligatoriu “pentru reprimarea faptelor ce pun în pericol existenţa şi interesele Statului” (M. HERŞCOVICI. HERMAN. partea I-a. HELERU. al P. 126 din 6 iunie 1945.C. HERESCU. p. partea I-a. 1636). 5790). p. p. 1921.. partea I-a.M.Of. Andrei . Bucureşti (1948-1952) (Jela 2001: 134.Of. nr. 5967) 1924. p. HERŞCOVICI. 10116). partea I-a. nr. partea I-a. nr. 1930. Maier – angajat în 1947 ca şofer la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Dorohoi (M. p. 182 din 11 august 1947. Mihai (n. partea I-a. al P. nr.Of. 1936. 82 din 7 apr. partea I-a. HELMAN. D. HERŞCOVICI. 92 din 17 apr. partea a XVIII-a). 1929. 1863). 164 din 19 iulie 1948. HERESCU. nr. nr.Of. HERŞCOVICI. 1928. şi repartizat ca medic la Spitalul M. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. HERŞCU) – fost frizer. 1947. torţionar la penitenciarul din Bacău (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. 1947.A. p. 1927.M. 1932. p. partea I-a. directorul Spitalului Militar al Ministerului de Interne (din 1954). M. 1922. nr. p. la Braşov) – colonel doctor. p. HERESCU. 4922). 1947. 1926. nr. Nicolae (n. Petruţa – din iunie 1945 informatoare la Prefectura Poliţiei Capitalei. HERESCU. HERESCU. 3871.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.A.şi M. 1948. 1934.din 1 aprilie 1948 telefonistă în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. partea I-a. HERŞCOVICI. Blum (“Puiu”) – în martie 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Vaslui (M. 46 din 25 febr. Leibu (n. n.

191 şu.1944-1948). ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. M.III-a. în Forţele Armate. p.S.3/1952. nr. (Balaş 2008: 252-3. 10. apoi avansat colonel.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. fond 495 (“România”). II-a (Rozei 2007. în 1989. Boris (n. Cosma 1994: 45. 2010). partea I-a. 2066 din 20 oct. p. 50. Marcel – în perioada 1949-1950-? ofiţer în centrala Serviciului Operativ la Direcţia Penitenciare a D. 174 din 30 iulie 1948. p. ff. p. 1947 (M. 1947. prin Decretul regal nr. 7074). 1948. inv. 1940. stabilit în 1984 în Franţa. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. stabilit în 1944 la Bucureşti.Ap.R. 251 din 30 oct. HOFFENBERG. 1941. pentru câteva luni în 1948 încadrat în centrala M. în anii ’50 (Levy 2002: 67. Stănescu 2008: 189 n. HOFFMAN.M.A.Ap. nr. HOFMAN. p. cu grad de locotenent-colonel. 2888 din 12 dec. HIRSCH. 28. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. p. director adjunct la Direcţia de Control al Străinilor şi Paşapoartelor din M. HIDA. partea I-a. M.P. demis însă după o lună (M.” clasa a IV-a. p. Baruh Abramovici BRUCHMAN) (1908-2004 Paris) – evreu basarabean.G. partea I-a. 4 din 5 ian. (M.P. R.Of.R. 1945. coleg de rezistenţă cu Egon Balaş-Blatt. 2009). ar fi fost responsabil cu supravegherea lui Gheorghiu-Dej la ordinele sovieticilor (Watts 2011: 231 n. locţiitor al şefului Direcţiei VII Tehnică a D. HOFMAN. al P. Zoltan (3.P. 6673).din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.A. 59 din 11 martie 1948. unde.Of. dosar nr.E. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 2145). 1946. 4049).G.R. 1942.Of.N. arestat de Securitate în iunie 1949. 3697 din 30 apr. 110 din 18 mai 1945. nr. 1949. I). p. 1950.E.Of. Mureş (M. Judita – din decembrie 1947 dactilografă stagiară la Poliţia Tg. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. iar în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Dobre et al. 171 din 29 iulie 1947. partea I-a. v. cu rang de prim consilier de legaţie (M. 70. 4049). Tibor/Tiberiu (n. 9763).M. a IV-a. p. vol. Mayer HIRSCH.. Marcus – după război ajutor contabil la Întreprinderea administrării muncii penale de pe lângă Penitenciarul Văcăreşti. 1947. 2). Mureş.I. (1949-1950). partea I-a. recrutat informator şi eliberat în febr. la jumătatea anilor ’50 şeful Serviciului XII din cadrul Direcţiei a II-a.Of. 6163).A. Ben .C. publică Testament (Paris: Calmann-Levy). 5128 şi nr. 205 . în august 1948 delegat şef al Depozitului Central A. decorat prin Decretul nr. nr. partea I-a. 1950.Of.I. partea I-a. HIRSCH. Martin – în iunie 1945 încadrat ca gardian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. HERŞCU.Of.a. calitate în care a organizat peste 100 de atentate împotrica administraţiei germane). Eufrosina – funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. 6243). p. ofiţer în cadrul Rezistenţei Franceze (şeful reţelei FPT-MOI. (M. (u. jud.I. 136 din 19 iunie 1945.Of. pensionat pe limită de vârstă în 1947 (M. 9696. nr. ulterior colonel. în 1948 maior. ulterior eliberat din Securitate şi angajat economist la Uzinele “Autobuzul din Bucureşti”.). partea I-a. 1949. HOLBAN. Târnava) (fiul lui Samoil şi Reghina) – sionist.Of.S. partea I-a. menţiunea “Hida” şi în A. 1944.P. nr. fond documentar. HIRSCH. M. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.I. 2006: 78. 11024).N.Of. Ioanid 2005: 82). 196 din 25 aug. 225. Goma 2007: 118. 161 din 19 iulie 1945. Constatin – după război agent de poliţie la Chestura Poliţiei Iaşi.1907 Cernăuţi)) – maior. HOLBAN. A. M. 1947. din 1948. a folosit ulterior numele de serviciu “Haiducu”) – fost ilegalist. 68. nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. Octav (n. HOLBAN.III.S. 1943. Otto Octavian HECHT) (n. nr. şeful Regionalei Bucureşti a Siguranţei (sept..1913 Şmig. devenit şef deplin la începutul anilor ’50. 1948. p.1939. 110-5). continuând să spioneze în Legaţia israeliană sub numărul de cod “LT9” (Solomovici 2003: 256-267. Marcel . nr. dosar nr. reactivat în iulie 1948 (M. partea I-a. apoi şeful serviciului de cadre al M. 1947. 4638.Of. 308). 253 din 1 nov. nr. în 1948 angajat al Legaţiei Israelului la Bucureşti.

(C.Of.1921 Hudeşti.I.S.. la Institutul Oncologic din Bucureşti). 1. 4049. 4049. al P. 206 . 69. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa până în 1968290 (cu referat de cercetare la fd.ro/articole/Scrieridocumentare/Gheorghe-Dubit/459/21).Of. 1985. inv.S. nr. 29. M. 1954.1951. u.G. 74). Cosma 1994: 45. Irina (căs. 1948. Israel). 1953. I. ulterior emigrată în Israel291 (Şinca 2006. şeful Direcţiei a X-a Administraţie a D.anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. Sacher – funcţionar civil în cadrul MAI. 1961. 1955. p. 1956.R. 3293. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.R. în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. dosar nr. 2006: 78. 182 din 11 august 1947. 1952. 292 V.htm) sau Constantin Teodoriu (http://www. 5817. HUDESCU. Hela Mitoşeru (1923-1992. I. 1913) – ilegalist (stagiu recunoscut din 1936). 8320. nr.Of. HORVATH.R. Adelina (n.C. Bucureşti) – fiul unui fost industriaş din domeniul petrolului. HOLZER) – colonel (la trecerea în rezervă la sfârşitul anilor ’60). 1958. 1957. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. Carol SEGAL ) (n.C. din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. participant la reprimarea violentă a revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării293 (M.şefă de serviciu la Direcţia II Contrasabotaj în cadrul D. fiica lor. 110 din 18 mai 1945. secţia Cancelarie – dosare anexe. 10928. n.S.S. HOSU. a avut două surori . nr.S. Pintilie Iacob (http://www. 290 291 V. 7083). 4048 [cota S. HUTIRA. ff. locotenent la Securitatea din Rădăuţi în anii 1948-‘50. ilegalist (din 1933). p. Elena (n. 31 din 7 febr. inv. 8. M. partea I-a. cu Margareta. v.pdf. 1947. Jela 2001.jurnalulliterar. 70.Of. Estera . HOLTZMAN. p. 2417. şi http://www. (nr. I). Isacu) fiind în prezent conferenţiar dr. p. HOROVITZ. 225. Solomovici 2004: 598.18 aug.S..două surori. M.. 62 vol. până la trecerea în rezervă din 1960 avansează progresiv în grad de la maior la colonel ocupând funcţia de locţiitor şef de direcţie în cadrul Direcţiei a II-a Contraspionaj a D. fiul lui Mendel şi Etka (n. Partenie – după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Siguranţei.a.X.G.C. fond Documentar. Jela 2001).1920 Suceava – d.S. 159 din 13 iulie 1948. f. 5/500/947. fond Neoperativ. Cosma 1994: 45.P.C. HOLLINGER.P.de/REVISTA-AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Corneliu%20Leu%20de%20Florian%20Bichir. p. 2630).G. v. M. 3699 din 30 apr. ulterior artist plastic. Dorohoi) – din aprilie 1945 agent la Poliţia oraşului Dorohoi. Bucureşti) şi Rica Meerovici (în viaţă în 2010 la Carmiel.cnsas. 72 din 26 martie 1948. HORN) . Troncotă 2006: 134. pp. anexa la dosarul nr.htm).bzi. nr.Of. Menţionată şi într-un interviu luat lui Corneliu Leu de către Florian Bichir pentru revista Agero (v. fond 495 (“România”).ro/dizidentii-victimele-innascute-ale-societatii-9776). al P. Ellen) – din 1 aprilie 1945 era impiegată la Poliţia oraşului Suceava. (1948-1952).P. Edmond . M. HOLICI. . 1947. (pe care o şi conduce între 1957 şi 1960).Of. HOROVITZ. 208 din 10 sept. p. încă prezentă pe acelaşi post în 1947 (decizia nr. partea I-a. “Iosif” Dezsö (n. 286 din 10 dec. p. inv. Sender (n.1915) – colonel (în 1960). HOLTZER. dosar H/100 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. nr. după război maior la Direcţia I a Securităţii (1952-1953). Dobre et al.N. Bessler)) (frecvent ortografiat şi românizat “Holingher”) (n.(D. 139 din 22 iunie 1945. nr. Lupu 2011. 292 1960. cu stagiu de partid recunoscut din 1939. de profesie strungar. partea I-a. Goma 2007: 118. 49/1978.S. a fost căs. M. partea I-a. Ioniţiu 2008: 88 şi 2006: 43. dosarul de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei nr.Of. în acelaşi an avansat comisar. nr. nr.agerostuttgart. nr. 63-65. 84).în iunie 1945 impiegat la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.III. Niculae 2004: 32). partea Ia. V.Of. 162. dosar nr. 1011). nr. cap.A.].XII. http://www. partea I-a. 5246) 1959. partea I-a. http://www. 293 Amintit de foşti luptători anticomunişti precum Gheorghe Dubiţ (v. partea I-a. şi Solomovici 2001II: 43.ro/documente/cadrele_securitatii/HOLLINGER_ISIDOR. HOLŢIER Ervin (n.I. 142-4. demis în iulie 1948 (M. p.com/marturii/fonduri/mart45_64/piacob/surghiun/docs/cap12. 44. 3/1952 vol. 219. Isidor (zis “Izu”.G. C.procesulcomunismului. Carol (n.S.

IACOB. nr.I. 90/1956.. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. 447-9). Edmund – între toamna lui 1944 şi iulie 1945 agent de poliţie la Chestura Cluj (M. IANCU. 1945. Watts 2011: 506). 3/1952 vol.P. IACOB. 120/1956. p. IACOBESCU.R. 6710). 1973.Of. partea I-a. IANCOVICI. 1948. din 1966 funcţionar internaţional la UNESCO (Deletant 1995b: 55. nr. inv. cu referat de cercetare la fd. Simion – funcţionar civil în cadrul MAI. 120/1956. (1979). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. p. 1962. Edmund . 10923). 188 din 16 aug. IAKAB. Mişu . 2274). al P.cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Neamţ. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. după unele surse.S.U. în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.-col. 1931 Băiţa. în 1956 cu grad de maior. nr.C. Bihor) – în 1951 sublocotenent M.C. partea I-a.C. nr. 47/1956.A. în anii ’50 director adjunct la Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale a Miliţiei. Malvina . anexa la dosarul nr. (indicat ca evreu de Solomovici.G.P. 1965.C. 166 din 25 iulie 1945. 231 din 10 oct.C.I. avansat în 1957 la gradul de lt. IACOB. al P. (1954-1955). al P. şeful Serviciului Judeţean Ialomiţa al D. 135 din 18 iunie 1945. Ion (n. C.M.R. 1976.. inv. (M.R.C.E. membru de partid. 1969. V-a. Osias . IACOVICI. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. al P. 62 vol. 104 din 7 mai 1948. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr. IAKAB.R. membru de partid.a. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Miliţie Cluj (până la sfârşitul anilor ’60) (Andreescu.C. partea I-a. s-ar fi stabilit în S. 286 din 10 dec.I.C. Silviu – în 1952 sublocotenent M. IANCOVICI. 1977. anexa la dosarul nr. Caraman). p. 10094). 3293.C. IANCU. Varga 2003a: 363. 4142). – şeful Biroului pentru Străini în cadrul Siguranţei Huşi după august 1944 (Zahariuc 2009: 193. V. Martin – angajat în august 1948 comisar-şef de poliţie (M. (2/1979). inv. IANCHELEVICI.C.Of.A. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.Of. (12/1954). nr. Constanţa.P. Arpad Andrei – colonel de Securitate.S.Of. nr.C. al P. Alexandru (fiul lui Mercurie) – căpitan de Miliţie. 6352). 1945.A. dezertează la 25 iulie 1969. p. 3293.Of. Moritz – originar din Tg. IACOB. pp. secţia Cancelarie – dosare anexe. 371.dosar nr.R. nr. în 1960 transferat în cadrul D. în 1947 comisar şef la serviciul Judeţean Neamţ din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Iaşi (M.. Nastasă.S.încadrat în iunie 1945 în D.R. partea I-a. IACOB. 1972.. detaşat sub acoperire la Ambasada României de la Paris (adjunct al lui M. 4517) 1968.. p. 1971. iniţial şeful Serviciului VI al Direcţiei a III-a (Dobre et al. trecut în rezervă în 1982 (5/1982). C. 3293.R. 207 . 1970. (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. (60/1955).R. 1974. la Circa 11 Poliţie (M. IACOB(ESCU). anexele la dosarele nr. I). Paula .d.Of. nr. apoi şeful Serviciului III al Direcţiei Regionale de Securitate Cluj (19561958). p.G. 1966.numită în nov. partea I-a. 1978. nr. 1964.C. IACOB. nr.. (M. IACOB. S.I. al P. 265 din 19 nov. deportat în Transnistria. cu referat de cercetare la Fd. 8800). ca agent de poliţie clasa a III-a (M. nr.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.C. (3/1954). partea I-a.Of. inv. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1967. al P. 662). la Timişoara. partea I-a.A. al P. Auraş – locotenent-colonel .R. 1963. p. I. partea I-a. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D.G. v.C.. C. I. 198). 1975.din mai 1945 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p.C. 104 din 7 mai 1948.C. 2006: 78). condamnat la moarte în contumacie în 1970.Of. 1947. cu referat de cercetare la fd.P. 121 din 31 mai 1945. numit în 1946 secretar al comitetului local Baia Mare al P. 4142).P.în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. p.. Tudor (fiul lui Sava) – în 1954 locotenent major M.G. Ion – căpitan. cu stagiu de instrucţie în U.R.R. 5099). u.

p.1931. 9849).Of. respectiv penitenciarul din Sighet în anii ’60-’70 (Solomovici 2004: 609. 182 din 11 august 1947. nr. Suzana . partea I-a. partea I-a. 4922). 1991. David .A. la momentul arestării funcţionar la Ministerul Comerţului. Vischi şi Ivanciuc 2003297. 208 . partea I-a.. executat la 18 febr.. după război şefă de birou cu o gradaţie la Subsecretariatul de Stat al Aerului din cadrul Ministerului de Război (M. 1896.205-945 de la Ministerul Justiţiei.S.P. Adolf – după august 1944 comisar în centrala D. 1987. 4706).Of. 1982. 1983.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Janetta – ilegalistă originară din Basarabia. Maramureş. şi http://www. IANŢO.R. director al 294 295 V. după război membru de partid. 1990. 7086).ro/documente/cadrele_securitatii/IANTO_PETRU. sublocotent la D. Alexandru (f. p.1960 Jilava) – coordonatorului celebrului jaf armat asupra unei maşini a Băncii de Stat a R. IANOVICI. 60 din 13 martei1 1947. jud.Of.R. în 1948 comisar. 1947.1920 Brăila 18. IŢICOVICI. nr.A. 1989. 256 din 5 nov. 126 din 6 iunie 1945. Mureş. partea I-a.N.R. 296 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. Balint. IANCU IFILOVICI. 1981. 1960296 (v. ILIESCU.Of.G. IOSUB.). “Iszaek”) – încadrat în 1945 la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Braşov. ff.Of.II. p. lt.17. 1980. în 1955 menţionat în documentele interne ale M. nr. şi fişa sa la http://www. partea I-a. 5679). nr.procesulcomunismului. ofiţer politic al Diviziei “Tudor Vladimirescu”. 1993. 1992. fost ilegalist.htm. 1991 Orţişora.php. IZRAIL.-col. Ştefan . partea I-a.P. IŢESCU. Herman LEIBOVICI.maior. 154 din 7 iulie 1948. p. 297 V. 1947. fiul lui Iosif şi Paulina)295 (17. ILIE.P. în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. implicat în lichidarea rezistenţei anticomuniste (Ioniţoiu 2006: 48). p. Bercu – după război comisar la Chesturile de Poliţie Iaşi şi Deva (M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index.pdf. dosar nr.S.I. Solomovici 2004: 582.I.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.XI. apoi ofiţer superior la Securitatea. în iunie 1945 transferat la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. IOANID. 1985. com. TM) – angajat al Direcţiei Regonale Banat/Timişoara. 8009). 286 din 10 dec. M. nr. p. formată în 1943 prin recrutări din rândurile soldaţilor români prizonieri în URSS. nr. 172 din 27 iulie 1946. (M. Ernestina – din 1948 dactilografă în centrala M.asp.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.IX. nr.A. de Interne şi şeful Direcţiei Miliţiei Judiciare la nivel naţional (căsătorit un timp cu sora soţiei lui Alexandru Drăghici). 15. Solomovici 1982 XVIII).125. IZSAK. p. 10922). Zoltan – căpitan. Natan – poliţist în Cetatea Moldovei. Petru (după unele surse IAŢKO) (n. în a doua jumătate a anilor ’50 colonel. Max – fost vânzător.S. Pentru schimbarea numelui. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. în 28 iulie 1959. Ionescu-Gură 2010: 88). după înfiinţarea Securităţii maior.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte3/docs/morminte3p_5. a fost apoi avansat colonel şi a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Adalbert Bella (cu variantele “Ijak”. IOSIPOVICI. 131 din 12 iunie 1945.Of. TM (fiul lui Petru şi Estera) – d. nr. 1984.Of. Iancu . p. nr.I.1979. şi Solomovici 2001II: 111). 4048 [cota S. partea I-a. ulterior Inpectoratul Judeţean Timiş al Securităţii între 1950 şi 1987.Of. IRIMESCU (căs. vezi dosarul 5-2. partea I-a. fond Documentar. 63-65). când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel294.Of. (?) IORDANOV. transferat la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Miercurea Ciuc. ca şef al comandaturii comunei de deportaţi Olaru din Bărăgan (Jela 2001. 5075). Max – în 1948 era comisar de poliţie la detaşamentul Dărăbani (M. 1986.]. p. IOSUB. Bucureşti în anii ’50. 134 din 12 iunie 1948.cnsas. partea I-a. ulterior la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tg. 1988.

dosar nr.M. JUNGER.125. 1947.1903 Focşani) . 268 din 22 nov. Alexandru (uneori scris şi “Ijak”) – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Marghita. fond Neoperativ. apoi stabilit în Bucureşti. KAHÁNA. nr. Lothar Rădăceanu. pentru nume v.P. Ernest. p.. Avram (n. 122 din 31 mai 1947. p. nr.D. nr. partea I-a.P. Iancu – la sfârşitul anului 1947 agent în cadrul Inpectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. stabilit în România în 1922.M. 1518. 4494).A.Of. p.P. partea I-a.%20Isa%20-%20Izvoranu/Iuclea%20Avram/index. nr. p..C.Of. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (24/1954. partea I-a. 5246). JURESCU.Of.IV. 209 . 1945. profesând medicina la Braşov (1925-1940).S. A. 72 din 26 martie 1948. JAKAB. Ernö (n.XII.) a Securităţii (celălalt fiind W.R. fd.Of. la înfiinţarea D.E. p. 139 din 22 iunie 1945. 1945.Of. 10351. p. ulterior 298 V. ilegalist (din perioada 1920-1922 petrecută la Viena).I.R.. ulterior menţionat ca şef al serviciului Filaj şi Investigaţii la Securitatea Oradea (v.V. 1. Tiberiu (uneori ortografiat şi “Yungher”) – din 1945 comisar-ajutor la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. Solomovici 2004: 582 şi 2001II: 43. Nr. 100 din 3 mai 1947. când este descoperit. 5246). Leo (n. membru activ de partid din 1928. judecat şi condamnata pentru crime împotriva umanităţii comise în Transnistria împotriva coreligionarilor săi evrei (Arhiva C. 71 din 25 martie 1948. inv.I. al P. Iosif – în 1968 ajunsese şef adjunct de serviciu şi şef de birou I la Serviciul I Informaţii Interne al Consiliului Securităţii Statului (v. (1945-1954) şi în paralel membru al Sectorului Medical al C. Deletant 1995b: 58. Botoşani) (fiul lui Iţic şi Malca) (în unele documente “IUCLEA”) – din 1 aprilie 1947 comisar-ajutor la Serviciul Judeţean de Siguranţă Neamţ. ff. partea I-a. I. până în 1950.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Watts 2011: 196. 116 din 21 mai 1948. 10351. JUCLEA. JAKAB. 16. partea I-a. nr. M. f.1890 Cheile Bicazului. 43 din 21 febr. 2417. JURĂU. Vasile Vaida. 2002.S. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. col.A. M.1972 Bucureşti) – medic cardiolog. 220-31.I. 2001.I. şi M. ex. nr. partea I-a. p. I. 2003. nr.N. după război director al Spitalului Militar M. Emil Bodnăraş. 271 din 22 nov. nr. 219). Braşov.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2005. M. p. p. Alexandru .Of. partea I-a.17. 137. uneori cu numele ortografiat Kahane) (2. Francisc . partea I-a. unde i-a succedat în funcţie lui Wisting (M. 1945. 2004. încă în viaţă în 2007 în acelaşi oraş. 1997. Petre Borilă şi Constantin Pârvulescu (Scurtu 1998: 41). 1948. şeful biroului Anchete Penale cu grad de locotenent la Biroul de Securitate din Huşi. fond Neoperativ. Cosma 1994: 45). nr.Of. Troncotă 2006: 54.Of.) Tatar Zoltan). apoi al doilea adjunct al şefului Direcţiei I Informaţii Externe (D.Of. 60/1955). partea I-a.php. fişa sa matricolă penală la http://86.Of. 7259).I. partea I-a. Braşov. M.G. în nov. f. 3506). 1998. partea I-a.Of. nr.. 1996. partea I-a. nr. 10205).P. 7388. 1947. 1995. 2417.U. p. 9003). p. JUCLEA. ROSENBERG) (n. din oct. 139 din 22 iunie 1945. partea I-a. JEKAB.Of. 1994. p. 162 din 20 iulie 1945. Goma 2007: 118.M. 2604.S.A. 228 din 3 oct.N. 4354. Moise – funcţionar civil în cadrul M. 3.R. (r.Of. 2000. p. menţionat şi în Neştian 2010: 87 şi 2008: 7)298.S.Of.R. JAKAB.S. dosar nr. 8918. 1999. 272 din 27 nov. p. Coloman – în iulie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei Odorhei (M. dosar nr.Of.. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. Bihor (M.A. respectiv M. fiul lui Mendel şi Gizella. partea I-a. responsabil medical de nomenclaturiştii Vasile Luca.G. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Securitate Galaţi. 2630. p. 6191).. nr. D. H. (M. nr. 235 din 15 oct.în iunie 1945 numit şef de secţie gardieni publici la Poliţia oraşului Odorhei (M.S. partea I-a. nr.1917 Dărăbani. Einhorn). nr. IZSAK. ulterior comisar la Poliţia Târgu Săcuesc în cadrul I. Neamţ – 28. 187 din 18 aug. 1945.

A. p. partea I-a. Ioniţiu 2008:88. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. Serviciul Poliţie Socială (M. Lică (n. anexa la dosarul nr. partea I-a). 10093). KAUDERS. 189 din 17 august 1948. p. Iosif (n. 55 din 6 martie 1948. 2005.Of. 2013. Cosma 1994: 51. 11080 din 30 iunie 1945.medic la Spitalul Elias (1954-1972. 5467).Of. 2011. 9218). Stefan – în 1947 angajat informator diurnist la Prefectura Poliţiei Capitalei. III-a.N. 30 din 6 febr. C. partea I-a. cu grad de sublocotenent în 1953. 11/1976. 1948. a asistat la 17 aprilie 1954 la execuţia lui Pătrăşcanu. ulterior emigrat în Israel (M. partea I-a. cu stagiu recunoscut din 1944. aparută în română sub titlul Socialdemocraţia în lumina materialismului dialectic (Cluj.R.R. 2014. Arhiva C. după înfiinţarea D.C. incinerat la crematoriul “Cenuşa” ( dosar K/7 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). cu grad de locotenent la biroul de securitate Caransebeş (în nov. partea I-a.Of. 1945. Moise (n.G.. 241 din 22 oct. Mureş (M. KAUFMAN. 1638). 2012. constantându-i decesul.S. apoi ofiţer la Securitatea din acelaşi oraş între 1948 şi 1959. p. Deletant 1995b: 58. M.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. al P. KATZ. 46 din 25 febr. Saul . KALOUSEK. 10416).A. KATZ. 2008. 1945. partea I-a. Dobre et al. partea I-a. a nu se confunda cu publicistul Mózes Kahána (v.S. Braşov. Hună – în oct. KAHAN(E).Of. 3293. 2017. 210 .R.Of. 1945.pdf. 9. Andrei . nr. KAHANE. p.G.A. inv. 1945). şi M. partea I-a. Karoly. nr. Mureş (M. 1948 angajat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Tg.P. 1948. 265 din 19 nov. Zotan – în 1948 agent de poliţie în cadrul Serviciului Siguranţă al Poliţiei Tg. p. nr. KATZ. partea I-a. 144 din 29 iunie 1945. la Penitenciarul Jilava în anii ’50. infra).Of.I. p. 9696. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. nr. maior şi medic legist M. Adalbert KAUFMAN) – iniţial comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Bivolari (1947-1948). nr.S. nr. 1948. 2010. 275 din 30 nov. 2038.în noiembrie 1945 încadrat în M. nr. KAPPEL. Zoltan (n. 1945 demisionează din postul de comisar la Poliţia oraşului Bârlad (M. Emerich – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (decizia M. 2018. 2006: 12.R. p. 1947.C. Petru . din 1948 şeful D. 10 sept.P. I. 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. 1947. 1903) – fost ilegalist. Nastasă şi Varga 2003b: 24. 150 din 6 iulie 1945. ulterior colonel de Securitate. autor al cărţilor de propagandă A szociáldemokrácia és a dialektika (Oradea. 983).P. 2006. Avram – în febr.Of. 1932).R. & Caţavencu 2004. 1949). 31 din 7 febr. cu referat de cercetare la fd.Of. nr.Of. p.S. Stefan – în 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei (M. partea I-a.cnsas. 2007. apoi D. respectiv locotenent-major la trecerea în rezervă în 1959299 (v. M.Of.I.III. 1009). nr. KATZ. pensionat). 4426. la Serviciul Lagăre al D.Of. 1932) şi Democraţia (Bucureşti..I. Andreescu. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. 76). KANTOR. p. 2009. p. nr.A. demis în anii ‘60 după descoperirea colaboraţionismului său cu fosta Siguranţă (M.în febr. nr. nr. fratele doctorului Ernö Kahána (v. nr. KATONA. fond 299 Vezi fişa sa la http://www. ? (zis Pubi) – angajat al Direcţiei Regionale Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. ulterior transferat secretar III la Ambasada României de la Viena..S. 5673).S. 251 din 30 oct. nr. apoi la regionala de Securitate Craiova. 278 din 1 dec. 119 din 29 mai 1945. 2015. KAUFMAN. 2016. KATZ. p.I. nr. partea I-a). apoi detaşat cu grad de locotenent de Securitate la Regionala Baia Mare în anii ’50 (şeful Biroului de Securitate din Sighetu Marmaţiei).ro/documente/cadrele_securitatii/KAPPEL_ZOLTAN.1924 Cluj (fiul lui Mauriţiu şi Doris) – 2008 Cluj-Napoca) – după război comisar ajutor în cadrul Siguranţei din Cluj. după alte surse Koloman Kalousek) – în mai 1945 numit subinspector de poliţie la Inspectoratul regional de Poliţie Târgu Mureş. supra). partea I-a. partea I-a.

Edith . 220-31. KLEIN.Of. alias Ionel Feraru) (Solomovici 2004: 578. nr. nr.G. 2030. p. partea I-a. – lt. Dezideriu – după război iniţial agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei.Of. Norbert – după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. implicat în reprimarea revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării (Jela 2001.Of. Solomovici 2004: 582. Nicolae . disponibilizat în dec.Of. partea I-a. Solomovici 2004: 583) – probabil una şi aceeaşi peroană cu colonelul Clain (trupele de grăniceri) menţionată în Ioniţoiu 2006: 43. 11155 şi M. partea I-a. 2028. partea I-a. partea I-a. 168 din 27 iulie 1945. (M. 1947. KISS. nr. v. Daniel . partea I-a. 139 din 22 iunie 1945. trecut în rezervă în 1960. 110 din 18 mai 1945. p. 2036. ? – agent în cadrul serviciului de Control Economic la Miliţia Raională Galaţi în anii ’50 (coleg cu Izi Finkelstein.în febr. 1948 transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie cu sediul în acelaşi oraş (M. apoi agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de poliţie din Sovata. 2020. 135 din 18 iunie 1945. 4706). 1948. p. KLEIMANN. 6412). p.G. Nastasă şi Varga 2003a: 578). KLAIN. Jela 2001. p. 208 din 10 sept. p. Augustin . inv. p.în febr. p.Of.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 7350).. comandantul Miliţiei Huşi în 1949 (Neştian 2010: 87). trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994: 44-83). 126 din 6 iunie 1945. KINTZBRUNER. 132 din 13 iunie 1947. 3697 din 30 apr. 292 din 17 dec. partea I-a. 4706). 1947. partea I-a. Carol – maior la Securitatea din Braşov (1969-1973) (Bjoza 2006). nr. 2032.Of. p. 11089. 1008). 2 din 2 ianuarie 1948. ff. KESSLER. Ioniţiu 2008:88. 1947 transferat la Siguranţa Poliţiei Tg. 2038. partea I-a.locotenent-colonel. p.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.. 126 din 6 iunie 1945.I. partea I-a. Iosif .Of. KEMTER.R. al P.Of. 5246. 2035. nr. 2027. dosar nr. 2019. KEISCH. Vischi şi Ivanciuc 2003). la Brigada a IIIa a D. 2023.Of. nr.R. 2417. partea I-a. 4049). M. partea I-a.Of. KESERU.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Heinrich . p. 2025. Timişoara. Fl.P. 2031. Ernest – medic M.în 1945. fond 495 (“România”). 136 din 19 iunie 1945. 2022. partea I-a. 189 din 21 august 1945. nr.Of. KENDLER. Helene . 1947.G.Of. nr.A. nr. 110 din 14 mai 1948. 1948 angajată comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. p. M. 31 din 7 febr.Of. 1010). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2026. Andreescu. Emil . KLEINDBERG. 225. p. Banu 2008: 327. 1948. 4315). KLEIN. KENDLER.Neoperativ. Mureş (M. partea I-a. 5099).P. nr. KLAMER. nr. în dec. Elias .M. partea I-a. nr. KLANGER. 2033. 4772).P.S. şef de birou Filaj-Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa.P. ? – locotenent la D. S. Neştian 2010: 88.Of. era transferată de la D. nr.S. 8318.încadrat în iunie 1945 în D. 13). 4315). ca detectiv clasa a II-a. KESLER.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.P. partea I-a. 290 din 15 dec. M. dosar nr. 2029. 1948 avansat de la agent de poliţie la comisar-ajutor în cadrul D. 1947 (M. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie.Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. 1337). KERESZTESI. posibilă idenitate cu omonimul cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 110 din 14 mai 1948. nr. p.-maj. 2024. (30/1954). nr.Of. 5127).C. Andrei-Francisc – locotenent major. 211 . p. 2037. nr. (M. 2021. în ian. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. KERTESZ. KLEIMAN.Of. M. p. 31 din 7 febr. 2034. Michel (fiul lui Moise) .în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. KLEIN. p. Vasile – după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj. Paul – din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.

I. dosar nr. 4314). 12).C. 2630). din 1948 maior. 5360). (30/1954).Of.P. fond Documentar. 4922). KLIPA. 4048). participant la reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Banat (M.P. ulterior revine în funcţia de comandant al biroului municipal Lugoj. pp.S. medic M.Of. KOHN. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. 72 din 26 martie 1948.Of. şi în Caietele CNSAS nr. univ. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. nr. Bernard – din 1948 ofiţer şi şef de birou la D. apoi şef de cadre la Comandamentul Servicii şi Înzestrări din cadrul M. Adolf – în iunie 1945 angajat în D. nr. 2054. 2055. KLEINERMANN..R. ff. care îl ortografiază Klink. şeful Serviciului Judeţean Severin al D. nr.N.2039. cap. din 1948 şef de serviciu în cadrul D.F. David – după război agent de poliţie la Poliţia Botoşani. la Serviciul Lagăre al D. nr. KLEIN. şeful clinicii de cardiologie “C. p.numită în iunie 1948 agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.S. nr. 2047. partea I-a.Of. partea I-a. nr. din sept. Andreescu. nr.după august 1944 impiegată în cadrul Poliţiei Rădăuţi. nr. 2053.după război femeie de serviciu în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 87 şi 146). KLEIN. p. nr. 10924.I. Arcadie – după război inspector de poliţie la Inspectoratul Regional Craiova. partea I-a. p. KLEISCH.din aprilie 1945 impiegată în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. Eva . cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C.. în mai 1948 avansată curier (M. 2050. Maximilian – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Serviciului Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (M. ortografiat de către Solomovici (2004: 569) “Cohn”.).în noiembrie 1945 încadrat în M.N. Iliescu” din Bucureşti şi predând la I.A. M. 2049. decorat prin Decretul nr. p. Leiba (probabil soţul Eevei.G. p. a IV-a. KOHN. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 2006: 214). 2046. al P. KLEINBERG.Of.R. 5247. p. KOFFLER.A. Zoltan – după război comisar şef şi secretar la Chestura de Poliţie Lugoj. ulterior trecut în rezervă. p. KOHNER. iniţial repartizat la Chestura de Poliţie Alba-Iulia. pp. 1912. 2043. apoi al Severin. în noiembrie 1947 transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Piteşti (M.A. 144 din 25 iunie 1948.A. Solomovici 2001II: 43. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27. din 1 dec. partea I-a.Of. Timişoara. 2045. 131 din 12 iunie 1945. KOHN. emigrat după pensionare în Israel. Dezideriu . în anii ’50-‘70. nr.Of. 1945.M.. 2044. îndepărtată din serviciu în iunie 1945 pentru “grave abateri” (M. supra) . 139 din 22 iunie 1945.P.Of. 162. M. 2048. 1947. 85 din 10 aprilie 1948. 208 din 10 sept.I. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 142-4. a locuit în cartierul Primăverii. menţionat pe baza Arhivei C. 2/2008. partea I-a.G. nr. Ecaterina . 2041. 63-65). n.S.I. nr. v.Of. KOFFLER.G.Of. 2040. partea I-a. al P. Bucureşti (Şinca 2006..R. nr. p. 256 din 5 nov. 8320.C.I.Of. partea I-a.S. M.A.]. partea I-a.A. Mihai – în anii ’60 şeful Serviciului VI din Direcţia Cadre a Securităţii (Dobre et al. M. p.S. p.Of.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. ca agent de poliţie clasa a III-a. 1947. KLEINBERG.P. 110 din 18 mai 1945.P. 110 din 14 mai 1948.Of. Cosma 1994: 51). ulterior 212 . Elvira . 2051. disponibilizat în aprilie 1948 (M. KOHN. KOHN. 286 din 10 dec. 2042. (60/1955). 10416). Arcadie – funcţionar civil în cadrul M.M.R. 3232). p. partea I-a. partea I-a. 9850).R. partea I-a.S.C. (la sfârşitul anilor ’70 cu grad de conf. 2 din 2 ianuarie 1948.I. 4048 [cota S. 2052. 1947 în cadrul Serviciului Siguranţă din acelaşi oraş (M. în octombrie 1947 şeful Serviciului municipal de Siguranţă Lugoj. p. KOHN. Nastasă şi Varga 2003b: 25. Iosif (fiul lui Mauriţiu) – profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie până în 1962. 275 din 30 nov. partea I-a. Lazăr (1911 Iaşi – 1988 Israel) – cu studii la Moscova (1953). 51 din 2 martie 1948.S. KLING. p..C. Lucia . Aron – după război agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. 1947. partea I-a. Deletant 1995b: 62.

Duţu et al. Huedin. nr. şeful serviciului tehnic la Direcţia Regională Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. în sept. nr. nr. după ce în sept. 72 din 26 martie 1948. Ioniţiu 2008:88. nr. autor Nicolae Balint. Avram – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.I. Adolf – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. KUN. comandantul închisorii Aiud (1953-1958) şi apoi al închisorii Văcăreşti.în iunie 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. p. ? – inginer.I. şi I. LANDESMAN. 2057. Solomon . partea I-a.Of. partea I-a.I. ff. 10171).R. 2070. LAZAROVICI. partea I-a. 1948. p. apoi la Serviciul Judeţean de Siguranţă.Of. p. membru P. nr.I. KOLER. Mureş300.R. M.Of. p. Goma 2007: 118). n. KRAL. M.P.R. 2067. 5360.I. (32/1955) (v. p. 2061. iar în luna decembrie a aceluiaşi an la Chestura de Poliţie Oradea. 1946 transferat la Comisariatul de Poliţie Beiuş (M. 213 . Alexandru – comandant-adjunct al biroului Securităţii din Carei în perioada 19481949.ro/pagini/detaliistire/inapoi/prima-pagina/articol/oamenii-partidului-din-justitia-mureseana-i. 1945. 4638. partea I-a. preluat şi după reorganizarea Siguranţei în Securitate (M. la adresa http://www. p. 110-5). 74. 2059.A. M. Sălaj (1945). Wolf – din 10 martie 1948 agent de poliţie în cadrul Siguranţei (M. p.Of.Of. 3871) 2066. nr. fiul lui Iosif) – de formaţie tinichigiu. Mihail (Pius. & Caţavencu 2004.html.Of. 110 din 16 mai 1947. partea I-a. 10925. responsabil de cadre în Biroul Judeţenei PCR Sălaj (1945-1949). v. 1947. nr. & Caţavencu 2004. partea I-a. p.S. 2064. locotenent-colonel de Securitate (în 1955). zis şi “Fănel” – încadrat după război comisar de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. 289 din 13 dec. la Securitatea din Tg. (la Direcţia Generală a Lagărelor).din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.1916. 110 din 18 mai 1945. dosar nr. 208 din 10 sept. cap. KOLLAR. din 1944. 30 din 6 febr. nr. 4048).R. p. 222 din 25 sept. p. partea I-a. nr.C. M. fond documentar. angajat din 1952 în M. după război şeful Circumscripţiei Suburbane “Tudor Vladimirescu” a Apărării Patriotice (1944).C. nr. LAUFMAN.Of. 2065. partea I-a. 2011 al Ziarului de Mureş. I. Cluj din 1948 (Deletant 1995b. 2058. 7084. menţionat ulterior şi ca ofiţer de securitate la Baia Mare (1948-1950) (Ioniţiu 2008:88). Cosma 1994: 48.N. 5099. Lupu 2011. István Koller. Iosif – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea.Of. nr. partea I-a. nr.P. ulterior emigrat în Israel (Jela 2001.Of. Ştefan (n. Şinca 2006.Of. după alte surse Miklos) – şeful Serviciului Judeţean Turda al D.emigrat în Israel (M. menţionat şi în A.R. partea I-a. 1946. 1947.Of. 267 din 21 nov.Of. Din 5 sept. 8446). 144 din 25 iunie 1948. LANDAU. nr.G.ziaruldemures. 2630). 1947 fusese însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. p. 182 din 11 august 1947. 10433).VIII. fost luptător în Spania. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. (1948-?).Of. Andrei – după război agent de poliţie la Poliţia Satu Mare.Of.. Cosma 1994: 45. 2002: 12 I. 983. 2062.C. KOLLER. KWEILER. KOVACS. în martie 1948 transferat la Comisariatul de poliţie al oraşului 300 V. nr. Ştefan. 12860. KUN. 121 din 31 mai 1945. 135 din 18 iunie 1945.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. C. Nastasă şi Varga 2003b: 25. 162. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. ? – în 1948 lt. KUPFER. Stefan – angajat în 1947 ca agent de poliţie cu atribuţii în domeniul Siguranţei la Poliţi a Carei (M. 5246). şi “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. KRAUSZ. partea I-a. LAITNER.S. 1946. 1947. 215 din 18 sept. partea I-a. Iosef . Solomovici 2004: 583). 2069.R. p.Of. Andreescu. partea I-a. secretar al organizaţiei Frontului Plugarilor din plasa Cehul Silvaniei şi secretar F. 2056. 8321. partea I-a. la Circa 15 Poliţie (M. 139 din 22 iunie 1945. 256-7). p. 286 din 10 dec.D.S. nr. 4517) 2068. partea a XVIII-a). p. 2060.R. M. al P. Carol . nr. p.R. 2063. partea I-a. la 2.

LEIBOVICI. la 1 decembrie transferat la Biroul de Siguranţă din acelaşi oraş (M. Bucureşti în 1948 (Solomovici 2004: 583). Andrei (n.Of. destituit din funcţie prin decizia nr.G. LAZĂR. în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. partea I-a. 6191 şi nr. Avram . 136 din 19 iunie 1945. angajat cu grad de căpitan ca şef de birou la D. 2074. partea I-a.P. Ilarion – după război şef de secţie la Poliţia Giurgiu (M. LEIBA. 231 din 10 oct. partea I-a. LEIB. partea I-a.G. ulterior avansat colonel (M. 259 din 12 nov.P.Of. 5 din 7 ian. 12). nr. partea I-a. Ion . partea I-a. p.1925 Botoşani (fiul lui Solomon şi Sabina)) – 1998 Bucureşti) – din 1951 căpitan la Direcţia a II-a a Securităţii.din iunie 1945 impiegat în cadrul poliţiei Satu-Mare (M. LEFCOVICI. 7350). 189 din 21 august 1945. p. 118 din 28 mai 1945. Avram .Of. părinţii săi fuseseră deportaţi din Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei maghiare în lagăre de muncă. 5982). p. nr. p. demis din serviciu în ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. LEIBOVICI. partea I-a. Albert . 108 din 12 mai 1948. LEIBOVICI.Of.Paşcani. cap. partea I-a. partea I-a. 5467). partea I-a.S. LAZĂR. p. 4264).Of. 6163). Frederich (1. partea I-a.Of. Şinca 2006.Of. 6554 din 30 august 1945 pentru “grave abateri 301 V. 4380). nr. LEIBI. (M. fişa sa la http://www. nr.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin (M. 2078. LEIBOVICI.Of. partea I-a. nr. partea I-a. 222 din 25 sept. 1946. Mureş (M. 126 din 6 iunie 1945. nr. (Troncotă 1999. p. LAZAROVICI. nr. LAZAROVICI.I. 214 .Of. p. 2084. p. partea I-a. p. (M. 6672).Of. 142-4). 5673). 1948. 2087.cnsas. 60 din 13 martei1 1947. nr. 3895). n. p. 1896). 161 din 19 iulie 1945. p. p. 2006: 78. în 1959 la Direcţia a IV-a.ro/documente/cadrele_securitatii/LAZAROVICI_FREDERICH. din luna iulie a aceluiaşi an impiegat în cadrul Poliţiei Tg. 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2086. 150 din 6 iulie 1945. partea I-a. nr. Dobre et al. nr.P. Avram – în august 1945 încadrat comisar în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 1945. nr. Botoşani (M. p. nr. 2080.P. p. 2077. 2083. 10432). 171 din 29 iulie 1947. 4708). 157 din 14 iulie 1945.P. nr. Tiberiu (Tibor) – comandantul penitenciarului Făgăraş la începutul anilor ’50. LEIBA.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. partea I-a. p. nr.în iunie 1945 încadrată şefă adjunctă de birou în centrala D. 2079. 8800). Iosif – fost vopsitor.pdf. p. 1945 numit comisar în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M.S. în iulie 1945 transferat cu acelaşi grad în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. în anii ’50 menţionat ca maior de Securitate în Bucureşti.Of. 2 din 2 ianuarie 1948. LAZĂR. 5127). 2075. LĂZĂRESCU.G. LAZĂR. şeful Serviciului Filaj Investigaţii în D. pp. nr. 162. Mimi . nr. partea I-a. respectiv Solomovici 2004: 583 şi 2001II: 43). LAZĂR. p.Of. Iancu – în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. partea I-a. 2076. partea I-a. “Puiu” – în nov. 2081. 1944 şi sept. 9926). Baruch – între sept. 2071.Of. 2072. 2278. LEFKOVITS) . p. iar în 1956 locţiitor şef de direcţie la Direcţia a IV-a a Securităţii.IX. 2082. în martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. 2073. nr. 106). 62 din 15 martie 1948. 1945. trecut în rezervă în 1960 cu grad de locotenent-colonel301. (M. nr.R.Of. 107 din 15 mai 1945.G. 1946 încadrat detectiv clasa a III-a la Poliţia Satu-Mare (M.Of. 136 din 19 iunie 1945.Of.Of. Albert – în sept. ? – colonel. 162 din 20 iulie 1945. 2085.în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Jela 2001.Of. 144 din 29 iunie 1945. Iosif – în 1945 era şef de secţie la Poliţia oraşului Satu Mare (M. p. partea I-a.Of. nr.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. p. 5128).

4743). nr. 10923).Of. după ce ocupase funcţia de locţiitor de şef de secţie302. 159 din 13 iulie 1948. Serviciul Siguranţă (Arhiva C.S. 1947.R. LEIZER. 1945. partea I-a. LEIBU. p. M. Lazăr – după război agent de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi.R. nr. LEIBOVICI. nr. p. fond Neoperativ. p. 2104.A. partea I-a.I.pdf. nr. Moise – în mai 1948 angajat ca om de serviciu în centrala D.Of. 10094. M. 110 din 14 mai 1948. nr.cnsas. nr. 2417. 5789). în 1947 transferat. partea I-a. 63-65). LEIBU. LEIBOVICI. p. nr.A.S. 2090. 72 din 28 martie 1945.I.1926-2000 Iaşi. LEIBU.Of. fond Documentar. 4048 [cota S. partea I-a. partea I-a. partea I-a. LEIBOVICI.S. 17 din 21 ian. 2096. partea I-a. 2103. 110 din 18 mai 1945. nr. nr. partea I-a.Of. 1947. 126 din 6 iunie 1945. 5817). Iaşi cu grad de ofiţer. ulterior plutonier major la D. Botoşani (M.. LEIBOVICI. 8320).. Gheorghe – în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. dosar nr. în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. 31 din 7 febr. 1011). partea I-a. 107 din 15 mai 1945. 5335). 3895). David – fost fotograf. fiul lui Herşcu şi Roza) – încadrat ca sublocotenent la Direcţia Regională a Securităţii Iaşi în 1953. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (decizia nr.Of. Marcel – în iulie 1948 încadrat ca maistru ajutor în cadrul D. partea I-a. p. LEIBOVICI. probabil încadrat în D. 1947. 211 din 13 sept.]. 2098.S.ro/documente/cadrele_securitatii/LEIBOVICI%20IANCU%20AVRAM. nr. Marcu . iniţial numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei în iunie 1947 (M. 1945. ff. 2093. Bucureşti la începutul anilor ’50 (Jela 2001. partea I-a. în nov. din sept.Of. de unde va fi trecut în rezervă în 1959 cu gradul de căpitan. nr. 10239). 31 din 7 febr. 1948. 121 din 31 mai 1945. LEIZER.după război dactilografă stagiară în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 3694 din 30 apr. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. nr. după o lună considerat demisionat pentru neprezentare la post (M. p. 3895). partea I-a. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. 265 din 19 nov. 4439. nr. 2102. nr.N. partea I-a. Iancu-Avram (20. 215 . 4314). 707). p. p. Alexandru – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Sălaj (M.8. partea I-a.Of. 66 din 20 martie 1947.angajată în mai 1945 ca informatoare diurnistă în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. p. 2085 şi nr.Of. 1010). 4706). (M.Of. Ghidale (fiul lui Moise) – în 1949 era şeful Serviciului Ordonanţare din centrala M. (M. 219. Oliver – în iulie 1948 definitivat în funcţia de comisar ajutor în cadrul Chesturii Poliţiei Brăila (M. nr. 216 din 22 sept. 2100. 302 V. 268 din 19 nov. 2334).115 din 20 mai 1948. p. 2101. 2094.Of. partea I-a. p. LEIBOVICI. 2092.din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.P. Melania . Nisim – în 1948 încadrat agent de poliţie la Poliţia oraşului Roman (M. 2095. nr.Of. LEIBOVICI.N. 8233). David .săvârşite repetat în serviciu.Of. v.S. Marcu . LEIBOVICI. LEIBOVICI.Of.A. p. partea I-a. 286 din 10 dec.Of.Of. 2091.în iunie 1945 încadrat ca impiegat la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. 1948 (M. 4049. fişa sa la http://www. nr. LEIBOVICI.S. în mai 1948 avansată dactilografă administrativă (M. 124 din 31 mai 1948. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1948. p. M. 1945 numit impiegat. p.Of.Of.S. 146 din 30 iunie 1947. M. Solomovici 2004: 586). 2099.Of. p. 1949. p. partea I-a. lipsă de tact şi incorectitudine” (M. partea I-a.R.P. nr. p. M. partea I-a.din mai 1945 agent în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. nr. nr. p. p.Of. p. p. 208 din 10 sept.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. Elias – în aprilie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a II-a la Poliţia oraşului Dorohoi. p. 8318. 2089. LEITNER. 2097.Of.P. 2088. f. M. nr. LEON. Herman . dosar nr.. M. Simca .Of. 158 din 12 iulie 1948. 1947. demis la 1 febr.S. 4517).P. partea I-a.

Mor – iniţial şef de secţie în cadrul C.N. iar pentru românizarea numelui în baza deciziei ministrului Justiţiei v. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. 2179.I. 2114. Iosif . încadrat la Direcţia Penitenciare.R. Bihor al P. Levenson)” este menţionat şi ca torţionar la începutul anilor ’50 la penitenciarul din Bacău în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (în Ioniţiu 1982.C.X. Bucureşti. fond Neoperativ. 4049).C. altor surse LOTHE) – locotenent.P. după război medic în centrala S. partea a XVIII-a). ff.Of. nr.Of.H. 31. 77344 din 12 august 1948 în M. 216 .C.B.R. Târgu Mureş. fond Comitetul jud. 2115. LERESCU.C. LITMAN.T. http://www. ? – implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti de pe versantul nordic al masivului Făgăraş (vezi memoriile lui Ion Gavrilă Ogoranu). colonel de securitate în Oradea. M. Iaşi) – din febr.Of.. 587). din 1951 şi până la trecerea în rezervă în 1960 la Direcţia Regională Ploieşti/Prahova. partea I-a. Practic a adoptat numele de serviciu din S. LOBEL. nr. evocat de fostul deţinut Belu Zilber (v./P. 265 din 15 nov. (membru de partid din 1946).A. 2111.J. 2106. (1951) (v. unde avansează până la gradul de maior şi ocupă inclusiv funcţia de şef de serviciu305.R.. partea Ia. nr. 2038).din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. al P. 2117. LOTE. Iosif – în martie 1948 comisar ajutor de Siguranţă la Poliţia Bacău (M. 110 din 18 mai 1945. al U.C. dosar nr. 4861). partea I-a. 5335). apud Ţârău 2002: 182. 1947. LEVY. 25 nov. 10116). în 1963 menţionat ca locţiitor politic la D. 1920 Galaţi) – medic.html.M. partea I-a. Nicolae (fiul lui Nat(h)an şi Beti LEIBOVICI. p. nr. p.R. partea I-a. 5190 (solicitarea).Of. LEVENSOHN. p. XVIII.. Andrei (cf. LITMAN. 138 din 17 iunie 1948. partea I-a.Of. Solomovici 2004: 208-9). LIVADĂ. 55 din 6 martie 1948. Claude (fiul lui Cazimir) – evreu născut în Franţa.P.S. 303 M. Cosma 1994). 2108.1919 Iaşi – 2000 Ploieşti ) – între 1948 şi 1951 ofiţer în cadrul D. 2107. 220-231.I. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/LIVEZEANU%20NICOLAE.I. fişa sa la http://www. LICHT. 305 V. 2112. ? . în martie acelaşi an numit comisar ajutor la Direcţia Poliţiei de Siguranţă (v. un anumit “Livezeanu (n.2105.I.org/romania/ploiestiprahova-judet-wallachia-region. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M.C. LEVENSON. şi A. Iaşi. şi Kovacs 2006).P. SOMER) .I. LERESCU.S. LOBL. 1948. 242/1948-1949. fişă de cadre la cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.Of. p.Of.I. 2119. nr. profesor civil de limba franceză la Şcoala de Securitate de la Băneasa până în 1958.S. ulterior încadrat local în Securitate (Fl.A. partea I-a. p.medic M. 1011).-D. 2109.. M. v. Paul (n. LIST. 304 Îngropat la 6 iulie 2000 în cimitirul evreiesc din Ploieşti.Of. p. 7241.M. LIVEZEANU. M. Paul VIZENFELD la 7 iulie 1924.Of. Roza – angajată iniţial ca dactilografă la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Bacău. 3862).N.Of. dosar nr. 2113. nr.cnsas.iajgsjewishcemeteryproject. partea I-a. 1927) (n. p. 60 din 12 martie 1948. şef adjunct al Serviciului Judeţean Năsăud al D.S. ? (n. nr. nr. partea I-a. p. implicat în reprimarea revoltelor împotriva colectivizării.G. Banu 2008: 324). 2110. p.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). f. 1948 impiegat stagiar de contabilitate la D.P. nr. 127 din 3 iunie 1948. 48..pdf. Cluj (1948-1952) (Deletant 1995b: 59.R. nr. menţionat şi în Ioniţoiu 2006: 43 şi 1982.C. 304 2116. Edgar(d) (n. 2118. Florian – membru al comitetului judeţean Bihor al P. p. la sfârşitul anului 1947 impiegat arhivă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A.. Serviciul Contabilitate (M. Penchas LEIBOVICI303) (n. 31 din 7 febr. 2417. încă activ în 1970 (Solomovici 2004: 586. LITVIN. Alexandru Alfred – în iunie 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 146 din 30 iunie 1947.R. 110 din 16 mai 1947. 199 din 28 august 1948. Paul (n. Löbel?) – activist de partid şi ofiţer M.

2136.2120. M. (M. partea I-a. 2133. Levu – după august 1944 inspector de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional Constanţa. Iacob (uneori ortografiat şi “Lusztig”) . 1949. LUSTGARTEN. apoi în U.Of.A. nr. 2128. partea I-a. H. partea I-a.Of. partea I-a. în ianuarie 1949 avansat prim-pretor (M. nr. 4.G. p. 1732 alias “Victor Ţiganul”). Goma 2007: 118). 2124. partea I-a. nr. nr. 6937. 2123. (1948-?) (Cosma 1994: 83). p.A. dosar nr. 193 din 21 august 1948. în oct. partea I-a.I. nr.S. Botoşani (M. p. (M. p. 2135.A.R.S. Dobrincu şi Goşu 2009: 510-511. partea I-a. nr. 107 din 15 mai 1945. inv. M.Of. Nastasă şi Varga 2003b: 210). 217 .P. p. David – subofiţer la Serviciul Judeţean Someş al D. 230 din 6 oct. 2129. 293 din 18 dec.R. 5127).Of. 1947 reîncadrat (retroactiv. LUPU.Of. 289 din 13 dec. LUSTIG. LUDESCHER) (n. Hoisie . Cotovschi din 1955). 3080). LUPU. Theia (verişoara lui Iosif Chişinevschi) – ilegalistă. 2126. LÖWINGER. 136 din 19 iunie 1945. 2131. n.1910 Iaşi.Of. LUNGU. David . trecut în rezervă în 1955 (Fürtös 2007: 413-414 şi n. Iosif – în august 1948 era curier în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. p.Of.P. Eugen . C. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (1936-1939) (Adorian et al. partea I-a.A. la fel ca şi în autob iografia lui Gr. n. nr. 1948.C.: 109. 2130. 3895). p. respectiv “Wächter”) – ilegalist. 1971: 210.XII. şi M.P. 1944. secretar al organizaţiei de bază P.în septembrie 1945 numit comisar la Chestura 2 Poliţie din cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Adalbert – în martie 1946 comisar ajutor la Chestura Poliţiei municipiului Cluj (Andreescu. p. începând cu 15 august 1945). (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 1948.A. 5603). 983). din 1950 medic la penitenciarul din oraş.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. Diamant 1979: 371.P. care îi indică şi numele nativ.A. LÖBL. LUNGU. Iosif (n. 144 din 25 iunie 1948.I. 16 din 20 ian.a.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. nr. după alte surse 1919) – medic M. 2125. partea I-a). LUPAŞCU. 7261.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. după război angajată ca agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.. partea I-a. Oradea. 30 din 6 febr. la Serviciul de Siguranţă (M. partea I-a. la spitalul din Sighet. 5360). nr.S. 2122. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. Francisc – originar din Năsăud.G. la dispoziţia Serviciului Siguranţă din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Cluj (v. Mişa Vechter. M. 126 din 6 iunie 1945. fond 495 (“România”). 7774). nr.G. partea I-a. Mihail (n. LÖWUI. decorat în 1949 (când încă nu îşi schimbase numele) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1947. pensionat pe caz de boală în octombrie 1947 (M. 2067 din 20 oct. 8202). 3895). Berindei. Sugarman f.C. 201 din 31 august 1948. şeful Siguranţei Bistriţa între 1945 şi 1946 (Cosma 1994: 81. nr. 3.Of. Elemer – după război pretor la Inspectoratul Gneral Administrativ M. ca locotenent-colonel de artilerie activ în Forţele Armate (D. Z. LUSTIG. partea I-a.Of.Of. apoi Galaţi. în august 1948 transferată la Inspectoratul Regional de Poliţie Braşov.Of. 2134.I. 19).Of. 2121. în decembrie 1946 transferat la Detaşamentul de Poliţie Episcopia Bihorului (M.Of. LUSTIG. nr. Avram – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. 2132. 107 din 15 mai 1945. iar apoi transferat în centrala D.Of. p. nr.Of. 151 din 3 iulie 1948. 225. MAER. p.I în 1948. p. p. LUCA. uneori ortografiat şi Wehter.Of. 2006: 237. nr. 82 din 7 apr. 60. p. Adolf – în august 1948 comisar ajutor pus de către M. 1947). A III-a.din 1 aprilie 1948 lucrătir calificat la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D. LÖB. în 1949 cu grad de locotenent-colonel de armată.D. 12860). LUPOVICI. 200 din 4 sept. p. LÖWY. nr. 2127. Jak – medic încadrat la Spitalul Militar M.I.R. revenit în ţară în august 1944 ca maior al Armatei Roşii. Iancu . partea I-a. 189 din 17 august 1948. 1945. partea I-a..R. 8987. 4706). 655). p. 1946. nr. nr.

97.G. 65 din 19 martie 1947. partea I-a.. partea I-a. Maxim – în 1947 comisar în cadrul centralei D. 1947. Solomovici 2004: 588)306. demis din funcţie la 1 febr.. 2147.R. Iancu – în 1947 agent. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 82 din 7 apr. 1371 din 7 ian. după transformarea Siguranţei în Securitate lt. nr. p. partea I-a. M. 3080). 1947.Of.S. 10483. nr. partea I-a. 1945. încadrat în 1947 prin decret regal ca sublocotenent în rezervă în Forţele Armate pentru merite antifasciste. nr. partea I-a. David – după război maistru autor în cadrul D. anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii (1953-1956). partea I-a. p. al P. 2149. M. 286 din 10 dec. u.. 1947. nr. 1947. 3895).. v.III. 2148. 71 din 25 martie 1948. fila 19. respectiv II). nr.ro/documente/cadrele_securitatii/MAIER%20LAZAR. partea I-a. p. 4143.Of. nr.M. cu un intermezzo ca director al M.I. 2038). Wilhelm – în iunie 1945 numit comisar în cadrul D. decizia ministrului Justiţiei nr.Of.R. MAIER. MANEA. nr. 4312. partea I-a.Of. Paula – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. n. partea I-a. (M. 2138. I. 7490. p. inv. nr. Roland Emil (n. 96 din 25 apr. 2150. pentru schimbarea numelui. (nr. partea I-a. 253 din 1 nov. partea I-a. partea I-a.Of. nr. nr. I.P. 1946 în M. arhiva C. Piteşti în 1953. dosar nr.. I. MANDELBAUM. 107 din 15 mai 1945. ulterior transferat la Comisariatul de Poliţie Huedin. 8800). în 1946 prezent ca agent în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj. iar apoi. la Direcţia Regională Timişoara (1948-1952). 62 vol. respectiv III. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. SCHNEIDER) (n. p. până la trecerea în rezervă în 1965 cu gradul de colonel. M.C. Alexandru . 4355. p. 92 din 17 apr.Of.Of. p. (nr. 2141.G. nr. 231 din 10 oct. 2145.Of. 9763).Of. 4706 şi M.A. Carol – în 1952 locotenent M. 110 din 14 mai 1948. p. 291 din 16 dec. 1924 Chişinău) . dosar 9. 2605). Andrei – în 1946 numit comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Timişoara (M. şi fişa sa de cadre la http://www.Of. 121 din 31 mai 1945. partea I-a. în 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. MARCOVICI. 104 din 7 mai 1948. Avram . 126 din 6 iunie 1945.2137. 1946. partea I-a.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. 5098). partea I-a. inv. B. membru al Brigăzilor Internaţionale în războiul civil din Spania. 3977).ilegalist. 1948 (M. Lazăr (11. 1946 pentru motive disciplinare (M. 218 . 4147). partea I-a. 163 din 17 iulie 1946.S.R. M.C. 3/1952 vol. p. 275 din 27 nov. p. transferat în 1947 la Poliţia Orşova. 122 din 31 mai 1947. nr. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. v. I).Of. partea I-a. p. 10925. iar în mai 1948 la Serviciul de Siguranţă al Chesturii de Poliţie Arad. 306 V. 2144. MANDEL. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). nr. 4517.S.R. nr.S. al P. p. M. emigrat în Israel (C. 2140. Lupu 2011. din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.I.P. v. partea I-a. p. 10920. 30 nov.P. partea I-a.Of. MAHLER. 141-2.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 1946. p.S. MAIER.S. p. (M. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. p. Dorel [alias]. fond Documentar.Of. MARCOVICI. p.A. p.pdf. u. p. 4495). M.Of.a.Of.-maj.A. apoi D. 2146. nr. unde ocupă funcţia de şef de birou. Niculae 2004: 32).Of.P. nr.1919 Arad – 1967 Bucureşti) – încadrat cu grad de comisar la Chestura de Poliţie Arad în iunie 1945.Of. ff. din 1947 profesor de limba rusă la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi (M. 2139. 158)). (M. MANDEL. Arad (1952-1955). 116 din 21 mai 1948.S. 12942). p. MANDEL. MANDEL. MAHLER. fd.Of. 62 vol. 135 din 18 iunie 1945. 3/1952 vol.Of. 286 din 10 dec.cnsas. MANAŞCU. 2143. nr. partea I-a.Of. 2142. 1948. 1946.a. care trebuie să rămână în România” [poziţia 27]. Marcu . William. desituit în dec. nr.N. la Direcţia Regională Stalin/Braşov (M. Bjoza 2006.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.pe lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii.C.S.C. MANEA. nr.

M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1979). şi Solomovici 2004: 588). R. Goma 2007: 118). p... Jack (în unele documente ortografiat “Mattes Jack”) – comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă Bârlad/Vaslui după august 1944 (M.A. al P. p. destituit însă după doar două luni “pentru abateri de la îndatoririle profesi onale (Arhiva C.Of. şi Jela 2001.R. I). care locuieşte la Paris. p.2011 Paris) – anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.S. 60 din 12 martie 1948. Bernard . şeful Regionalei Bistriţa Năsăud a Siguranţei (1946-1947). Ella (n.Of. MARCU. Haim – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. 2152. 2163. MASSLER. 60 din 12 martie 1948. p. 3/1952 vol. MARINA. partea I-a. 4425). iar apoi stabilită în Franţa.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M.G. Matei – maior de Miliţie. ff. nr. Etla Basea) (1918 – III. p.C. (M. Aviva Enav.Of.S.R. nr. 165 din 20 iulie 1948. B.Of. MARCOVICI.1913) – fost comerciant de stofe. 4048 [cota S.S. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M.A. 539.P.Of. I. 2158. p. nr. (M. 710/20. 5998. MARX. 2159. Ion Carolu – locotenent-colonel de Securitate. MARCU. Froim . (nr. p. nr. 1948. 2179). (1979).C. 2165. Leon – din iunie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Bârlad (M. Ion (n. 5127). 206 din 11 sept. MARCU. v.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 4518). ulterior emigrată în Israel. u. 3895). p. MARCU. MARGULIS.A. 63-65).Of. Cosma 1994: 81. 119 din 29 mai 1945. Zahariuc 2009: 185 şi 2010 II). Hava (Tzirola) (căs. 1945.G. 2160.Of.G. dosare anexe. 63-65. p. MARGULIUS. Antal . 110 din 14 mai 1948.după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2161. I.R.a.C. Sandu . 2168. 121 din 31 mai 1945.I. 135 din 18 iunie 1945. Alexandru (“Saşa”) Mateescu. 1516). 2154. partea I-a. Nussem – în martie 1948 numit comisar şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.a.S. al P. ulterior transferat la penitenciarul Braşov. 30. a avut o soră.I.. 7957). partea I-a. 2010).Of. la Circa 7 Poliţie (M. 4048 [cota S. (nr. nr. 2155.R. 219 . MARCOVICI. MARCUS.Of. ff.din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.C.N.Of. IŢICOVICI) – ofiţer politic la penitenciarul Piteşti în timpul “reeducării”. partea I-a.]. partea I-a.].2008) (v. 2162. p.P. dosar nr. nr. partea I-a. nr. 2170. MAYER. căsătorită cu Şiche (Shiki) Mateescu (d. 2178. 107 din 15 mai 1945. S.P. Iţic . MATIAS.C. 5099). Stefan – în 1948 era comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Oradea (M. fond Documentar.P. nr. inv.10. Iuliu (n. emigrat în Israel.Of.după august 1944 detectiv în cadrul D. dosar nr. p. p. 4313).N. MATEESCU. partea I-a. Solomovici 2004: 588. 43 din 21 febr.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. MARCOVITZ. MARCUS. nr. 2166. 411/1952) (v. Stela . 2156. 2164.I.C. p. MATHIAS. – angajat al Securităţii din Huşi la sfârşitul anilor ’40 (Neştian 2010: 87). 2167. Herşcu – numit în mai 1945 detectiv clasa a II-a în centrala D. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. nr. Brucăr) şi un fiu. 2169. 3957). 108 din 16 mai 1945. MAYER. Max – angajat în aprilie 1945 ca agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi. partea I-a. partea I-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a.Of. 136 din 19 iunie 1945. 157 din 14 iulie 1945.Of. M. nr.Of. fond Documentar. al P. 2157. cu Elza. nr. căs. partea I-a. nr. u. – în septembrie 1945 angajată informatoare diurnistă dactilografă la Brigada Specială Economică a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.2151. fiica sa.VII. 62 vol. (1948-? (probabil 1956)). 2153. MARKOSI. nr. 5983).R. a solicitat şi reobţinut cetăţeania română (M. inv..S.G.

partea I-a.C. 3293. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2177. al P.E.din aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Fălticeni (M. p. 110 din 18 mai 1945. 1947. 1948. din 1947 detaşat la cabinetul ministrului Afacerilor Interne (M..G. p.P. partea I-a. 140 din 19 iunie 1948. MEDVEDOVICI. Iancu – din 1 aprilie 1948 contabil-ajutor la Serviciul de Siguranţă Tecuci (M. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. 2186.Of. 4049). 2174. 2172. Iosif – în 1947 agent la Poliţia Suceava (M. partea I-a. locotenent-colonel. anexa la dosarul nr. Gutman . MEISTER.C. 116/1965 2175. MERDLER.Of. 226 din 4 oct. p. cerere în M. 5227. 2188. nr. în 1948 (Cosma 1994: 47). 1945 încadrat comisar la Direcţia Siguranţă a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 110 din 18 mai 1945.Of.of. 4049). 5032). 4049).S. 31 din 7 febr. Silviu – de profesie arhitect. MEIROVICI. 2183.Of. 3699 din 30 apr. (M. nr. partea I-a. 5603). David – în 1948 încadrat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Iaşi (M. M. p. 199 din 3 sept. M. p. Iosif . nr.P. partea I-a. M.P. p. p. şef-adjunct al dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. p. p. MEYER. p. 2179. 1945. v. 3694 din 30 apr.numit în iunie 1948 maistru în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. al P. nr. partea I-a. MENDELSOHN. p.Of. 11025). MEER. 3699 din 30 apr. ? – medic.A. partea I-a. 1945 în M.I. 2182. 144 din 25 iunie 1948. partea I-a. nr. nr. MENDELOVICI.Of. Menora. MEDLER. 6867.I.Of. partea I-a. în iunie 1948 încdrat referent şef în centrala M. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. încadrat la sfârşitul anilor ’40 la Spitalul Militar Focşani (C. p. C. 5360). L. 176 din 4 aug. Michail MARCUS) (n.Of. nr.Of. partea I-a. Herman Naftali – din 1948 lucrător calificat în centrala D. nr.Of.Of. p. Willy . 150 din 6 iulie 1945. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M.în sept.Of. MICHELZON. nr 7 (iulie 2010). 2184. nr. 1945. Iosif . ME(I)EROVICI. 7742). 61 din 13 martie 1948. 2187. decizia nr.Of. 2178.XII. v.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 110 din 18 mai 1945. cu referat de cercetare la fd.S. 2241). Ferdinand (1906 – 1974 Focşani) – medic. p. p. p. nr. (1953). nr. partea I-a. în 1952 locotenent 220 . nr. a D. nr. 2180. 1945. 287 din 14 dec. 182 din 11 august 1947. partea I-a. 7083).P. secţia Cancelarie – dosare anexe. Mihail (n. partea I-a. nr. nr. p. MESINGER. 2181. MENDELOVITS. 151 din 3 iulie 1948. nr. v. Focşani. MĂRCULESCU. Albert – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 1011). nr.C. p. p. ? (alias) – în subordinea colonelului Grigore Naum la Direcţia IV Contrainformaţii Militare a D. Paul . 122. partea I-a.Of. partea I-a.717 din 4 dec.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. Verner . (M. 2185. (M. MĂNESCU.R. M. Rene . partea I-a. MEEROVICI. MEŢIANU. 5673).R. MICHEL. 4049).G. 2176.C. 19 şi “Figuri evreieşti din Focşani”). 1913). 2173.Of. Titu Laurian – colonel.2171.G. 2189. nr.război comisar la Chestura de Poliţie Timişoara. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. inv. 8649. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2888 din 12 dec. 51 din 2 martie 1948. MERLING.Of. partea I-a.1917 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.Of.A. Eugen – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (M. 133 din 11 iunie 1948. 14.din 1 aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 10927. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1947.

a. MIHAILOVICI. 151 din 7 iulie 1945. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.M. partea I-a.I. 5784.R.. 4268).R. şi şef al serviciului de cadre în centrala Ministerului Industriei Hârtiei (1948). MARCOVICI.. http://www. al P. 2066 din 20 oct.C. dosar nr. M. 309 2198. v. după război şeful Direcţiei Cadre a Ministerului de Interne între 1949 şi 1954 cu grad de maior. inv.memoria. zis “Tedy”) (n. (nr. Mircea (n. nr. 2190. partea I-a. director de cadre la Editura Partidului Comunist Român (1949).: 109. tatăl Mioarei (1949-1965). p. I). 2147). fond 495 (“România”). 309 Pentru schimbarea numelui.I.P. David (n. cu Emilia (1917-2000). Andrei (n. cu grad de maior. Moise Aron – în martie 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. ff.. încă în funcţie la 307 308 V. fd. după roeorganizarea Siguranţei în Securitate locotenent la D.ro/viorel/sblog/index..C. Vezi şi Teodor Wexler. trecut în rezervă la 5 oct.. nr. până în 1950 (Levy 2002: 207. MIRONESCU. trecut în rezervă şi transferat la Ministerul Chimiei. 2193.M. 589 şi 2003: 167.. probabil emigrat în Israel. la http://revista. 2191. v. Oto – în 1948 era şef de birou în centrala D.2006307) – activist la comisia de presă a Comitetului judeţean Ilfov al PCR (1944-1945). nr. Sara (n.S.R. 92780 a Ministerului Justiţiei din 8 oct. 2197.R. partea I-a.R. locotenent major în 1952. 9243.R. 1947. Lupu 2011. M. emigrat în SUA (Jela 2001: 41.C. Iaşi) – angajat subinspector de poliţie în cadrul Inspectoratului regional Iaşi în mai 1945. inv. p.V. cu toate distincţiile retrase în 1968 (fusese implicat în torturarea unor persoane din “lotul Pătrăscanu”308) (A. Wexler & Popov 2002 II: 825. la Serviciul Personal (M. nr.G. 1378)). (1948-1958). 62 vol. apoi D. nr. I. Teodor Ioan (n. partea I-a.). Piteşti (A.U. Lupu 2011.I.S. p.ro/?location=view_article&id=419. ELIAS) . vol.Of. 2194. fiul lui Avram Ludovic şi al Margaretei (n. u.I. I. 226 ş. 1/1948.M. I).Of. Recurs – fila 9.VII. C. 18.A.M. rubrica „Decese” din Realitatea Evreiască la http://www. MIRESCU. 1947. 7086).Of.Of. Niculae 2004: 32).R. MINTICI. 221 . 126 din 6 iunie 1945..org/db/pdf/nr266_267/pagina22. (1946-1947). Leon (n. prin Decretul regal nr. fiul lui Moshe şi Haia Feiga (n. 1-19.a.a. 1947..P. în Forţele Armate. 223. activist în secţia de cadre a sectorului M. 9763).php?entry=entry070726-085833.G. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 2195. în august 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M.I. 225. 4708.S. al P.C.P.viorelarion.a.G.A. 2192.u. clasa IV-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2196. Zbăganu 2001).pdf.I.1923 Bucureşti – XII. dosar nr. nr.: 110). WEISSBUCH. Isac)) – ilegalist (membru de partid din 1927).C. la 24 iulie 1912. nr. Cosma 1994: 48. în 1951 transferat la Direcţia V Cercetări Penale. 62 vol.Of. Mircea MEEROVICI ) (20.S. p. Solomovici 2004: 217. MIHAIL.P.S.1913 Podul Iloaiei. 253 din 1 nov. căs. partea I-a. Solomovici 2004: 570). dosar nr. MICU. “Procesul sioniştilor”. inv. nume românizat prin Decizia nr.A. 3/1952 vol. Pelin 2008. Adolf KLEIN. M. v. încadrat în 1950 în S. Leon DAVIDOVICI) (a mai folosit şi numele de serviciu “Mureşan”) – şef de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D.romanianjewish. Levy 2002: 123. de unde se va pensiona în 1972 ca director adjunct ICECHIM. D. ff. ulterior cu evoluţie necunoscută. 1967. u. partea I-a. 182 din 11 august 1947.în iunie 1945 încadrată şefă de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie Piteşti. C. MICLE. 203.. MIROIU. Iacob (n. inv. 7346.Of. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. (?) MICU. p.I. Sugarman f. V. 237 din 14 oct. partea I-a.P. 13-16). şef al serviciului de anchete şi cercetări în sectorul ministerial al P. 1947 (M. 3/1952 vol.R. 108 din 12 mai 1948. nr. decorat cu ordinul Steaua R. 59 din 11 martie 1948.Of. (nr. p. p. voluntar în Spania (Sugarman f. Verner)) (1908-1995) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. şi în secţia de cadre a comitetului orăşenesc Bucureşti al P. 40002. după război ofiţer în S.S. KLEIN?) – funcţionar civil în cadrul M.

p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. nr. 2213. Sălaj (M. 2212. după 1989 încadrat. nr.P. 108 din 12 mai 1948. 1948. partea I-a. Nastasă şi Varga 2003a: 248). 2002). p. 107 din 15 mai 1945. 4049). p. 110 din 18 mai 1945. 4049). nr. p. 3895). 1947. 1270).în febr.Of.Of.Of. partea I-a. p. p. 3694 din 30 apr. Hortense . Ilie – colonel M. MOZES.colonel. Avram – din aprilie 1945. partea I-a. partea I-a.I. 5467). MUNIU. I. 1389).Of. M. 5969 şi respectiv M. M. MOSCOVICI. 3894. (M. Jaques . nr. 110 din 18 mai 1945. 10922). MOSKOVICS. 2200. succesive evenimentelor din Ungaria. Adela – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 4048). 46 din 25 febr. Ioan . 2207. Iulius . 2208. 10394). P. nr. MOISESCU. Lazăr . Herşcu zis “Wolf” . nr. NATANSOHN.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. nr. şeful direcţiei Secretariat din cadrul M. Francisc . MOSCOVICI. p. v. 3694 din 30 apr. 40 din 18 febr. partea I-a. numit în 1947 comisar la Comisariatul de Poliţie Mihăileni.Of. 222 . 2202. 164 din 19 iulie 1948. 107 din 15 mai 1945. p. p.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. MOSKOVITS. MOISESCU. 2209. Nicolae Burlui) ca torţionar în cadrul Securităţii locale. 286 din 10 dec. cu grad de comisar-şef.G. Betty – în 1948 era agentă principală de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 286 din 10 dec. nr. partea I-a.G. MOSCOVICI. p. 2214. v.S. 110 din 18 mai 1945. v.1927) – în anii ’50 torţionar al Securităţii TârguMureş.VIII. 1947. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. nr.P. 144 din 29 iunie 1945. partea I-a. Uşer – din aprilie 1945. 3694 din 30 apr. p. 144 din 29 iunie 1945. la începutul anilor ‘50 (redactor al unor documente oficiale reproduse în Andreescu. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. 41 din 9 febr.Of. 9594. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 2199.sfârşitul anilor ’40 (M. Reinholt – din aprilie 1945 secretarul Poliţiei oraşului Rădăuţi (M. partea I-a.N.Of. 1947. p. Nastasă şi Varga 2003a şi Duţu et al. cu grad de comisar-şef. unde numele îi este ortografiat eronat “Natanscha”). NADLER. nr. Solomovici 2004: 589. nr. în ciuda protestelor fostelor sale victime ca avocat al baroului local (Bottoni 2010: 170. partea I-a.în iulie 1948 angajat comisar-ajutor de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Brăila (M.Of.în iunie 1945 numit comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of.A. (?) MOISESCU. 1948. partea I-a. şi Andreescu.Of.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Jibou. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953).din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 5933).Of.. 1910). şi M. 2210. 2204. 2206. NADLER. Artur-Karoly (n. p. implicat în anchetele din 1956. Aura . 1947. 18. 248 din 27 oct.Of. 2211. respectiv Ioniţiu 2008:88. nr.Of.Of. 51 din 2 martie 1948. p. 1947. 2205. 4264). nr. v. evocat şi de foşti deţinuţi politici (ex. 5467). biroul de Siguranţă (M.Of. 1637). 272 din 24 nov. 162 din 16 iulie 1948. nr.Of. nr. 1948 angajată informatoare diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. p.Of. partea I-a. 2203. 4049).Ap. MONDROHOVITZ. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 2201. nr.Of. (Cosma 1994) (v. nr. ortografiat Moscovici Artur-Karol). NADLER. Arnold . . în februarie 1947 numit comisar la Comisariatul de Poliţie Săveni (M. NAFTULE.Of. 2215. 10921). nr.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. partea I-a. ulterior funcţionară la Direcţia VIII Cadre a D. M. partea I-a. nr. partea I-a. p. p. p. MUND. partea I-a. partea I-a.

2217.I. în anii ’90 trăia în Statele Unite.. partea I-a. Oradea)311. Solomovici 2003: 120-1. 165 din 24 iulie 1945. 2006: 79. 6307). 1857. NĂVODARU. Pavel (alias) (n. Iordan (25. -col.Of.G. Alexandru (n. şi http://www.P. inv. 1911.R. al P. NEGRU. Mikhail Iosifovici Navroţki) – evreu basarabean. (M. – P. SCHWARTZ) .M. poziţia 353). 1947. ilegalist (inclus în tabelul 3 al corespondenţei P. (1954). M. 10)..cnsas. intermitent. Bălţi) – ilegalist.A. cu dosar la Comintern (INCOMKA.S. partea I-a. în sept.Of. refugiat în U.I. 75). p.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii în anii ’50 (C. Cosma 1994: 45. 662.” clasa a II-a.1928 Otopeni – 2001 ClujNapoca) – angajat în 1958 la Direcţia a V-a a Securităţii Statului. p.S. 202 din 3 sept. când este trecut în rezervă cu gradul de maior312. căs. NEGREA. Berindei. n. p. fişa sa la http://www.C. în Forţele Armate. Bacău) – angajat al Direcţiei Regionale. şi Watts 2011: 196 n. 1947. Lupu 2011. până în 1952. 3”) (1953-1958). ulterior Inpectoratului Judeţean Bacău între 1962 şi 1988. paraşutat în România în 1944. 122 din 31 mai 1947.1933 Coteşti.pdf 223 .d. apoi transferată la Direcţia “F” a Ministerului de Interne.1935 Alexandria – 1995 Slobozia.S. Jean Pierre . Mihail (n. din Soroca.C.R. Luiza (n. Troncotă 2006: 63. din 1969 până la trecerea în rezervă în 1981 până la gradul de lt.Of. secţia raională Urziceni. 2006: 82.. dosar nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.ro/documente/cadrele_securitatii/NERISANU%20ALEXANDRU. calitate în care este decorată prin Decretul nr.Of. 1947 numit de ministrul Justiţiei secretar general al Asociaţiei Editorilor din România. 201. la San Francisco (v. devine şef de catedră (limbi străine) la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa (oficial “Şcoala de Ofiţeri M. partea I-a. nr. 2012).C. cf. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. ulterior exonerată.R.M.pdf. după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei) (M. 2006: 44. NEDELCU. Deletant 1999: 332. 13. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 225.R.B. din 1940 (v. în anii ‘90 pensionară M. Goma 2007: 118). Naum Menaşevici ROTHSTEIN. 310 311 V. Dobre et al. 9763).. 253 din 1 nov.C. I-a. Vrancea (fiul lui Ignaţ şi Aneta) – d.cnsas.P. nr. 8019)din 1948 general-maior de Securitate.S. fond 495 (“România”). iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.A. 2221. iar la un moment dat director al Editurii P. în dosarul “dosarul Pătrăşcanu”. emigrat în anii ’70 (după fiicele sale) în Israel. NERIŞANU. Dobre et al.P. fişa sa la http://www. 2000) – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. 2220. dosar nr. 1947 (M. partea I-a.pdf. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 2218. Niculae 2004: 32). NAUM. III-a. Nicu (n. din partea Editurii P. Cosma 1994: 47. C. când este destituită şi anchetată alături. Dobrincu şi Goşu (2009: 160. Rosek 2006: 101. după trecerea în rezervă traducătoare la diverse edituri. p. de fratele ei. iar din 1967 până la trecerea în rezervă în 1985 (cu grad de colonel) ofiţer şi şef de serviciu în cadrul Direcţiei a IV -a (în ClujNapoca şi.C. iar în anii ’50 al Direcţiei a V-a Cercetări Penale a D. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.I. 4355). inter alia. Goma 2007: 118. în 1941 în atenţia Siguranţei pentru activităţi comuniste (v. lista în Mâţă 2007. nr. infra). 2219. în cadrul Inspectoratului Judeţean Teleorman310. 312 V.2216. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/NEGREA_PAVEL.VIII. şeful Direcţiei IV Contrainformaţii Militare. V.R. Petre Năvodaru.D. 633.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. soacra lui Paul Goma (Balaş 2008: 413. 2222. GALL (fiul lui Iosif şi Iulişca) 29. stabilit iniţial în Tel Aviv.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/NEDELCU_IORDAN. nr. inv. Banu 2008: 325. 225. zis “Grişa”) (n. cu grad de căpitan.A. prin Decretul regal nr. 2. NEGREA. Grigore (n.P.R.R. Amalia Luiza FISCHER. fiul lui Florian şi Eliza) – între 1956 şi 1967 avansează până la gradul de căpitan în cadrul Direcţiei Regionale Bucureşti. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. fond 495 (“România”). ELMAN. NAVROŢCHI. 8).I. 2066 din 20 oct.G. fiica lui Avram) (d. 1993. 70. 2223. doc.

fond “D”.reea. ulterior în D. 151 din 3 iulie 1948. ulterior activist al secţiei Organizatorice a C. dosar nr.S.S. în 1948 încadrată la Spitalul Militar M. rar menţionat şi în varianta “Gingol”) – încadrat comisar-şef de poliţie în cadrul centralei Siguranţei. 2632.S. Lupu 2011. Niculae 2004: 32. 30. în august 1945 numit inspector şi delegat cu conducerea Chesturii de Poliţie Iaşi.P. fond 495 (“România”). Ioniţoiu 2006: 26./M. 174 din 3 august 1945. 224 .D.I. profesor la catedra de drept a Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961. Boris Aleksandrovici GRÜNBERG. 2006: 12. Retta – medic. (1947-1953). apoi în funcţia de director al S. NICOLAU.C. trecut în rezervă la 31 ian. 2228. nr. 68).cu stagiu de partid recunoscut din 1940 (M. preluat şi în Corvin Lupu (2011). condamnat pentru spionaj în favoarea U. Gherşon. Gheorghe (n.G.Of.P. ulterior general-locotenent de Securitate (la momentul trecerii în rezervă).G. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (A. al P.P. (1951-1954). 2. p. iar prin Decretul nr. p. 1). NEIDMAN.P. Basarabia – XII. Goma 2007: 118.S.P. Marius Oprea f.I.1903 Orhei. Goma 2007: 118. şeful biroului II (Contrainformaţii) din cadrul Marelui Stat Major al Armatei.G..P. 110 din 16 mai 1947. ilegalist (nume conspiratriv “Vasea”).I. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. I. (19531961).VI.tiuk.C.K. de regulă considerat etnic rus. Dobrincu şi Goşu 2009: 215-6). decorat prin Decretul nr. fiul lui Alexandru şi Rozalia) (2. singura sursă care îl include unei liste de ofiţeri de securitate “cu toţii evrei basarabeni” fiind Troncotă (2006: 63). nr.V.I. (1947-1951) director al Direcţiei A/I Informaţii Externe a D. partea I-a.).. până la trecerea în rezervă în 1960. Bucureşti) – generallocotenent. nr. & Caţavencu 2004.G. 34.1987) – evreu basarabean. inspector general în cadrul D. Alexandru (n. 110 din 16 mai 1947. Basarabia – 1999.R.R. consilier în M./M. 79.IV. 3862).a. Troncotă 2006: 63. doc.S.S. Troncotă 2006: 23. inv. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector adjunct de poliţie în D. Ioniţiu 2008: 88-93). Cosma 1994: 30.P. 72 din 26 martie 1948. (Litman) Nelu – maior. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 6703. Chişinău – 16. ulterior profesor la Şcoala de Securitate din Băneasa. 5603). vorbitor de limbă rusă: comisar-şef şi ajutor al şefului Corpului Detectivilor din cadrul D. căpitan la D. 44.S. nr. 52-3.S. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 3862).A. 47-8. 2229.A.S. p.R. NEUMANN. ofiţer N. 2225.B. 255 din 7 nov. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă.1992 Bucureşti) – ilegalist. după înfiinţarea Securităţii general maior (la înfiinţarea D. după război infiltrat de sovietici iniţial director general al Inspectoratului General de Contro (1945).G.G. 9800.S.P.S.I. Cosma 1994: 25. 2335. partea I-a. inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). partea I-a. Serghei NIKONOV) (1905. nr. M. în perioada interbelică..XI.G. 225. dosar nr.R. 47-9.313). p. 2227.S.S. şi şef al Corpului Detectivilor (1946-1947). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. C.S.A. (dosarele 173/1952.-lt. partea I-a. nr.R. adjunctul lui Drăghici şi secretar general al M.R.. 313 La http://www. după război infiltrat în Siguranţă.. partea I-a. 158. 111/1955 şi 57/1956).G. Dobre et al. Watts 2011: 196 n.-D.2224. emigrat ulterior în SUA (M. 41-2. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. p. partea I-a.Of. Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n.I.Of. p. (?) NICOLAU. Berindei. (1948-1953).S./D.S.A.net/1/31. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. Catalan 2001/4. subdirector general (locţiitor al directorului general) al D. (M. Victor (n. f.S. ulterior.html. 1961 cu gradul de gen. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a .I.Of. Suceava (v. 10985. (1945-1946). N.Of.C.Of. Iacob (Iakov) Calica.G. NEGRU.1915 Lăpuşna. 2226. 1945. NICOLSCHI. Solomovici 2003: 126-36 şi 2001 II: 43. Sergiu (n. zis “Saşa”) (.

107 din 15 mai 1945. p.S. 1946. 316 Vezi şi necrologul său în nr. pensionat ca şef al consiliului administrativ judeţean Cluj (Jela 2001. înaintat la grad de locotenent şi ofiţer activ al M.A.Of.din 1 aprilie 1945 şeful secţiei gardieni publici din cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. în 1948 încadrat la D. din 1952 la Regionala Cluj (avansat la grad de maior în 1957). în aceeaşi perioadă de început al anilor ’50.Of. 225 . în plus.S. Rodna. nr. nr. Iaşi (Lista lui Secu 2007. Eugen (n. Avram – încadrat în nov.S. interesant. între 1951 şi 1952 la D. NUHĂM.P.P. p. 1946 a ministrului Justiţiei în M.P. 2240.1921 Tecuci. căsătorită cu ing.S. 37805 din 9 apr.N. poziţia 110).pdf. Pleşca 2010)316. 265 din 19 nov. în cadrul Brigăzii Mobile de anchetă. R. Reghina – concubina lui Zoltan Hirsch (v.. NICOLSCHI.Of. Deletant 1995b: 60). 10924). f. 219. Rita – soţia lui Dorel Oprescu. 2239. 2238. p. p.XII. sub conducerea lui Al.I. încă în viaţă în 1992 (Arachelian 2010. NUŢĂ. n. ocupă diverse funcţii până în 1948. Dorel (n. 8319).Of. 208 din 10 sept. 1947. Ioanid 2005: 82). 4144). Solomovici 2003: 133 şi 2004: 217.R. 92 din 17 apr. partea I-a. fiica sa. 286 din 10 dec.R. 51). 2232. Bucureşti începând cu 1948.romanianjewish.Of.R. nr.A. Nicolschi semnat de Marius Oprea. Cosma 1994: 44 corob. partea I-a. 2236. M.1927 Bucureşti) (fiul lui Rudolf şi Elena) – membru de partid din 1945. Arhiva C.ro/documente/cadrele_securitatii/ORNESCU%20ALEXANDRU. 1961 pentru sionism. Iozefina (n. dosar nr.a. angajată la rândul ei în D. până în 1964 (Solomovici 2004: 586-7). angajată a Legaţiei Israelului la Bucureşti şi informatoare a Securităţii (Solomovici 2003: 266. 2233. Cluj) – în 1947 propagandist la grupul întreprinderilor de gospodărie comunală şi locativă a judeţului Cluj. Bucureşti. când urmează Şcoala de ofiţeri politici M.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. angajat funcţionar în administrarea societăţii Astra Română. OPRESCU.25. http://www. ORNESCU. Cosma 1994: 81 şi 1996: 78. la adresa sus -menţionată. Hofman – din 1945 comisar la Poliţia Satu-Mare (M. 2235. Franca Oprescu-Aronovici. partea I-a.XII. Goma 2007: 118. Pentru fişa sa de cadre v. demis la 3 ian. fond Neoperativ. din 1948 locotenent.A. 2234. V. v. partea I -a.P. recrutat ca activist de partid în 1946.IX.R. Beri ORNSTEIN. 1945. Iancu . 10093. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Nicolschi. 294-295/008 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. OPREA. 2237. p. 110 din 18 mai 1945. a doua soţie a lui Nicolschi.S. BERL (uneori ortografiat şi “Barel”) – după război comisar la Serviciul Judeţean Tecuci al Siguranţei.P. p.org/db/pdf/nr294_295/pagina22. ORENŞTEIN. 3977.S. OPRESCU. Jela 2001: 199-202314).ziarulfaclia. MARCOVICI) – ilegalistă.II.S. III. (abslovită în 1949). partea I-a.Of. angajată în Direcţia Generală a Miliţiei cu grad de maior (în anii ’50) şi funcţia de şef de birou. EDELSTEIN315) (14. 286 din 10 dec. 4049). 3895). partea I-a. p.2230. nr. apoi locotenent în cadrul D.2008.-col. cap.S. M. 1945 în funcţia de comisar la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord. 2417. nr. fiul lui Gherşin şi Beti) (17.I. precum şi ziarul Făclia din Cluj (la adresa http://www. 3697 din 30 apr.P.R. Alexandru (n.G. 162. decizia nr. 314 315 Vezi şi materialul despre Al.E.1990 Bucureşti) – ofiţer în conducerea D. era decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. este membru al C.Of. partea I-a. 10923. p. Mircea (pensionat general). 14. ulterior profesor de economie internaţională la ASE (Şinca 2006. nr. unde din 1955 ocupă funcţia de locţiitor al şefului direcţiei regionale.pdf. nr. 1947. un Ilie Oprescu. R. NUSEM FISCH(L)ER.cnsas. nr. NUŞEM. fiul lui Nusem-David. 2231. din 1948 (Cosma 1994: 44). director adjunct al Serviciului Judeţean Râmnicu Sărat al D. tatăl primarului Sorin Opescu.Of. Iosub . partea I-a. NOVE. Galaţi. supra).1921 Bârlad . era lt. 96 din 25 aprilie 1946.ro/DECESE-COMEMORARI+7451). Galaţi – III. Nilu Aronovici. 1947. M.I. Galaţi (M. la sfârşitul anului 1947 comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (M.

Of. 1945 în M. partea I-a. 290 din 18 dec. 1945 – aug.VIII. 2244.G.1921 la Năsăud. dosar nr.I. nr. partea I-a. directorul Combinatului Metalurgic Reşiţa (1955-1961). Mihail (n. p. Andreescu. p. Braşov (ian. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. nr.C. 2242. prin Decretul regal nr.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 277 din 29 nov.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. 4354). p. 211 din 13 sept.A. partea I-a. 1952). iar în viaţa “publică” scriitor.C. nr. 1948 – ian.Of.P. 110 din 16 mai 1947. PASCAL. Pleşca 2010: 120-1. PACHER. 7086). 1947. 2248. Banu et al. nr. 2250. 1945.Of. Francisc (n. fiul lui Mor şi Regina) . partea I-a. partea I-a. decizia nr.S. 225. 286 din 10 dec. 3871). Matilda – după război impiegată adinistrativă la Prefectura Poliţiei Capitalei până în sept. 182 din 11 august 1947. 1945).2241. fiul lui Nathan) (19. 2252. 1948.Of. Iosif – din 1945 comisar-ajutor la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. 253 din 1 nov. 10558). 1946).VIII. (?) PAPP. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. M. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. OSIAS. 2066 din 20 oct.. 220-319. inspector general al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (aug.S. Jela 2001: 213. Mihály GRÜNSPERGER (după alte surse WEISS).1909 Brusturi. epurat în 1952 în “lotul Teohari Georgescu”.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.Of. 4706). iar în 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a (M.R.Of. Saşa (n.1902 Bucureşti – 22. partea I-a. inv. 1951). fiul lui David N.Of. când demisionează (M. şeful D.R. 1770). nr. partea I-a. 108 din 12 mai 1948. 2790 din 16 sept. redactor la Orizont (1944-1948) şi Educaţia artistică (1948-1952). 4264).de profesie ceaprazar. 9763). 4264). nr. Cluj (aug. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. Alexandru BINDER317. în 1961 cu medalia “a 40-a aniversare a PCR”. 126 din 6 iunie 1945. 317 Pentru schimbarea numelui v. p. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 30 din 6 febr. p.” clasa a IV-a. partea I-a. Marcel Iţic – la sfârşitul anului 1947 agent al Biroului de Siguranţă din Târgu Neamţ (A. OSTROWSCHI.Of. partea I-a. Nastasă şi Varga 2003b: 24. Deletant 1995b: 58. 80-1).P.I. Iacob . PASCAL. Cosma 1994: 80. luptător în Spania. Iancovici)) (8.Of. şeful Inspectoratului Regional de Poliţie Alba Iulia (15-24 aug.I. 2417. 11025. & Caţavencu 2004. 2245.. 2249. cu grad de maior. partea I-a.III-a (dosar S/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. din 1938). pp. p. III-a. 1947 (M. p. Goma 2007: 118.VI. 108 din 12 mai 1948. dosar nr. p. 122689 din 4 dec. 2247. nr. nr. partea I-a. nr.S. PASCAL. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 226 . 29. Beniamin . 5673). nr. şi Stela (n. p. 1947.R.IX. 122 din 31 mai 1947. p.N. fond Neoperativ. 1947. (M. Cosma 1994: 51. în Forţele Armate. 1947. apoi în Rezistenţa Franceză. 2243. Lupu . 10919. Ioniţiu 2008:88.Of. apropiat al lui Teohari Georgescu. ilegalist (membru P. PANĂ.G. fond 495 (“România”).Of. 2251. OZIAS. ORSTEIN. N. Goma 2007: 118).din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. Solomovici 2004: 590. ff. 983). în 1948 cu ordinul “Steaua R. Iacob .R.R. 8318). general medic M. Poliţia Satu Mare (M. PALKOVICS.P. (M.R. 2006: 12. 1947. Iosif . Eduard . PATRICIU. nr. 150 din 6 iulie 1945. 1951 – iul.d. I.Of. şeful D. partea I-a.1981 Bucureşti) – membru de partid din 1942. p. 5672.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. şeful Serviciul judeţean Năsăud al Siguranţei (1945-1947) (Jela 2001. Bihor – 1996 Cluj) – de profesie muncitor matriţer. nr. 1948). 2246.P.

p. 10394.S.G. p. 1945. profesor-şef la Şcoala militară de ofiţeri MAI nr. Arnold (n. având grad de locotenent.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.p. 24 din 30 ianuarie 1948. 2264. 1934). dosar nr.S.. partea I-a. în 1956 trecut în rezervă cu grad de căpitan. partea I-a. nr.Of. partea I-a. M.A. 272 din 24 nov. PERL. nr. medalia “Meritul Militar”. (M. 136 din 19 iunie 1945. (M.P. partea I-a. (3/1952 vol.Of. al Sectorului II Negru (1946-1947). probabilă identitate cu omonimul angajat la D. nr. 2256. Vladimir (fiul lui Vlad) – membru al infamei divizii “Tudor Vladimirescu”. calitate în care în martie 1946. 267 din 21 nov.Of. nr. Ilie – după august 1944 secretar al celulei de partid de la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Andreescu. (M. comisar-ajutor şi responsabil agitprop în biroul organizatoric P. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie” (M. Eugen – fost funcţionar. Harry – angajat în 1948 în D.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). 162 din 16 iulie 1948.Auto din Serviciul aprovizionare gospodărire/ Serviciul spate din DGPCM (1957-1966).G.Of. 10171). 4048 [cota S.Of. 2263. 5075. partea I-a.I. POLINGHER.Of. 124 din 31 mai 1948. PESCARU FISCHENSOHN. nr. 5790). fond Documentar. nr.Of. 707. Varga 2003a: 247-8).A.I. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.S. p. angajat în iulie 1948 agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. I). clasa a II-a (1954). instructor şi şef al Secţiei Cartiere din Comitetul U. p. nr.C. Alexandru . p. Mihai .C. 163 din 17 iulie 1946.R. 2259. 2989). PERECZ.Of. 4149) (M. apoi responsabil de popotă. 2255. reîncadrat ca funcţionar civil M. nr. p. nr. 4 din Bucureşti (1955-1956). nr.S. M.R. şef evidenţă bază la Sectorul AFV. 5127). în 1945 încadrat comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.P. Solomovici 2004: 590). contabil principal şi şef al Sectorului AFV la Penitenciarul Jilava (1 aug. partea I-a.G. nr. 76 din 30 martie 1946. partea I-a. 7489.I .R. cu grad de sublocotenent (Jela 2001. Frederic – după 1946 şef de birou în cadrul Chesturii Poliţiei Iaşi (M.C. – în noiembrie 1945 numit impiegat în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M.Of. contabil revizor în Secţia control spate (1956-1957). 7086). ff. 63-65). 2257. şeful biroului organizarea muncii la Periş (196-1967). decorat cu medalia “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” (1954). PAVLOVSCHI. al P. PERLMUTTER. POLINGHER. 6640). partea I-a. secretar al organizaţiei de partid şi membru (responsabil agitprop) în biroul organizatoric de partid din Şcoala MAI nr. Bucureşti în 1948. 108 din 12 mai 1948.R. 2260. Andrei . şi repartizat ca medic la Spitalul M.lucrător principal evidenţă deţinuţi în Serviciul evidenţă deţinuţi. 1 Băneasa (1948-1951).C. p.]. nr. p.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. M.I. partea I-a. unde îndeplineşte şi diverse funcţii didactice (1948-1955). 134 din 12 iunie 1948.Of.Of. nr. 52 din 3 martie 1948. 4742). partea I-a.instructor şi responsabil cadre în comitetul de Partid al Circumscripţiei 18 Bucureşti (1945-1946). nr. PLOŞNER.T. 1967 . nr.X. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. din Serviciul controlul străinilor . partea I-a. 2254.R. 2258. Malvius . 5933. medalia “30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascist” (1974) (A. M. 2261. M. 158 din 12 iulie 1948. PINTER. p. partea I-a. 182 din 11 august 1947.P. fiul lui Marcu) . p. Iosif – angajat al Securităţii Satu Mare după război. şef al Secţiei AGT . p. Boris – funcţionar civil în cadrul MAI. d. 136 din 19 iunie 1945. 2262. 26.Of. p. medalia “A 50-a aniversare a înfiinţării PCR” (1971). 227 . 2265.2253.Of. PAUKER. partea I-a. nr.A. 4264).Of.1977).din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. p.N.din iunie 1945 agent de poliţie în centrala D. 5127). PERLMUTTER. PLATMAN. partea I-a. Nastasă.P. p.Of.1902. (?) PAVLOVICI. Paul Fr. 1947. Bucureşti. 170 din 28 iulie 1947. partea I-a.

Of. A. cimitir Giurgiului) – în 1952 lt. PREISZLER. nr.G.I. ulterior director comercial la I. nr. 2573/2008 al Ministerului Justiţiei) (Goma 2007: 118.S. infiltrat după august 1944 în conducerea S. (?) rudă cu Ana Pauker) . V. (M. 1945.Of.G. dosar nr. nr.08. POPIC(U). unde a continuat să activeze în managementul sportiv. 151 din 3 iulie 1948. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. Ioan / Isac (n. Suceava (1948-1950). preşedintele Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport Bacău (1947-1952). 2276. Documentar.S. Manfred – de formaţie inginer. p.P.P. la http://www. M. emigrat în Israel în 1976. nr. 2273. ulterior ofiţer la Securitatea din Arad.C. 286 din 10 dec.I. Mihai (fiul lui Ivan şi Maria.R. fd. şeful D. p.S. partea I-a. cu Lya. Sergiu FAHRER319) (n. 2268. Cosma 1994: 48). 03. Goma 2007: 118. la începutul anilor ‘50. inv. p. nr.M.IV. p. (M.S. 1098. ulterior la clubul sportiv Dinamo (1953-1962).. D.pdf. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. ulterior locotenent-colonel. secţia Administrativ-Politică.1929 Soveja.A. ulterior locţiitor de şef de serviciu la Direcţia V Cercetări Penale a D.454/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. 170 din 28 iulie 1947. nr. POPLICHER. 2270. iar din 1967 director coordonator al Agenţiei de Impor t Bucureşti (Cosma 1994: 47. Goma 2007: 118. fd. Solomovici 2004: 590. partea I-a. când este trecut în rezervă cu grad de locotenent 318.în mai 1948 promovat comisar-şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. Puiu – (4.C.Of. (M. 7489. Adalbert POPPIG) – după război încadrat şef de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava.Of.A. PROCA. fd. Niculae 2004: 32.R.III. vol.1999. 13-16. Sergiu (n.C.XII. POMERANTZ. 2271.R.I.ar fi plecat la 17 ani în U.A. Cosma 1994: 52). Leiba . f. Solomovici 2004: 591. (Cosma 1994: 30.C.I. a III-a. 2272. căs. revenit în România în 1944.Of.I. (A. maj. dosare anexe. respectiv preşedinte al clubului “Dinamo”/”F. dosarul de schimbare a numelui nr.ro/documente/cadrele_securitatii/POLAK%20STEFAN. de către N.V.a.G.A..R.2266. p.S.) la Direcţia IV Contrainformaţii Militare în D.S. nr.K.1903 Cetatea Albă – 29.2010 Bucureşti.I. p. Stefan (10. Cosma 1994: 83). partea I-a.B. 110 din 18 mai 1945. 2269. 131 din 8 iunie 1948.Of. & Caţavencu 2004.R. ulterior deconspirat ca fost colaborator al Siguranţei şi condamnat la închisoare (M.P. 1/1948. 5/1. fiul său Jacob (n. 2274. nr. partea I-a. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34.V. VN – 1993 Oneşti BC) – subofiţer de Securitate la Regionala Braşov/Stalin între 1949 şi 1956. partea I-a. partea I-a. nr.cnsas.I. nr.IV.A. fiul lui Samuilă şi Rozalia) – anchetator la Serviciul Judeţean Someş al D.S. a.1928 . 231 din 10 oct. dosar nr. în cartea sa de memorialistică Confesiunile unui cafegiu.I.I. ilegalist în Basarabia. 2275. 2267. C. Bucureşti.XI. la rândul său avocat (C.1914 Bucureşti) – de formaţie avocat.G. ing.C. la Serviciul Siguranţă. 384.N. Bucureşti: Humanitas. p. RAPAPORT. Simion (n.S. 4968). 7346. “Mişa”) (3.D. emigrat în Israel în 1970. al P.D. Cluj. cu grad de chestor M. (adjunct al lui Grigore Naum). partea I-a. 10923).A.1922 Gălăuţaş. respectiv Gheorghe-Ilie Florescu. vezi şi Mihăilescu 2008:8). RANGA.R. 1947.Of.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. a mai avut un frate.R.M.I.S. nr. 5603). p.S. 4142). 4049. fiind recrutat de N. în iulie 1946 ocupa funcţia de şef adjunct de birou (M. A. după război director în administraţia centrală a C. Victor (n. 44). I). ofiţer (ajuns via S. RAFF. Israel) – ofiţer M. Julian.P. 8800). partea I-a. partea I-a.P.R.. 9071.I. 163 din 17 iulie 1946. I. 3/1952. 3 iunie 1956) a obţinut cetăţenia română în 2008 (ordinul nr. Argeş” din Piteşti (1963-1974). 1945.k.Of. 13.. Lupu 2011. (?) PROTOPOPOV. Wolf .Of. ulterior emigrat în Israel.U. RĂZVAN. 237 din 17 oct. 104 din 7 mai 1948. citat şi în M.S. 2008..K../D. în cadrul M. 228 .S.1981) – evreu rusofon. 318 319 V. 6642). decorat prin Decretul nr. Avram RABINOVICI.. POL(L)AK.G. ff. Anton (1927 – 11. în 1948 încadrat şef adjunct de serviciu în centrala M.. p.I.

cu grad de lt.C. 110 din 14 mai 1948. Samuel – din aprilie 1945. 2287. 2006: 80). nr.. în sept. 2290. partea I-a.. probabilă identitate cu “Brey. 65 din 18 mart. din 1947 maistru-ajutor în cadrul centralei D.”. 2293. (Dobre et al. 6306). Romanţă . 4707). RETY. 2279. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. propusă spre avansare la funcţia de şef de secţie (v.-col.2277. 2888 din 12 dec. 1944 – iulie 1945) (M. Anatolie – agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 2286. partea I-a. RIGMAN. 2282. partea I-a. p. 6672).A.Of. 18).a.I.G. RITNER. partea I-a. în mai 1948 avansat comisar (M. 2281. u. cu Felicia (fiica unui bancher din Bucureşti în perioada interbelică. p.Of. nr.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). inv. Corneliu – în 1946 arhivar-ajutor în centrala M. documentar. 2292. 209 din 14 spt. partea I-a. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. partea I-a. RIEBER. 110 din 18 mai 1945. 4048). partea I-a. 2285. p.din 1 aprilie 1945 dactilograf a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 11024. 5467). RIEGLER.Of. M.I. apoi la penitenciarul Gherla în anii ’50. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. (v. Paula . 277 din 29 nov. 8019 şi nr. 2291. partea I-a.Of. A. p. promovat maistru în mai 1948 (M. p. Ionică . Lazăr (probabil “Regenstreich”) – în 1956.P. nr. 2288. nr. 2283. RECK. Ludovic) – membru al echipei de reeducatori a lui Ţurcanu la Piteşti. REY.Of. 2280. Oscar – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Siret (M. I). 110 din 18 mai 1945. nr. p. nr. cu grad de comisar-şef.C. partea I-a. 10557).în 1946 şefă de birou în centrala M. 1947.-col.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. p. nr. p. 99 din 2 mai 1947. v. în iulie 1947 transferat la Chestura de Poliţie Galaţi (M. p.Of.R. 2284.S.I. 165 din 24 iulie 1945. RIEBER.Of. dosar 10. nr.I. M. al P. cu fişă la secţia Administrativ-Politică a C. 1945. menţionat în Steinhardt (2005: 409) ca maior de Securitate (căs. 165 din 24 iulie 1945. 1948. nr. nr.. nr. Iosif – după august 1944 comisar-ajutor de poliţie în cadrul D. REGENSTEIN. p. REUŞ. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 4049). în cadrul Comandamentului Trupelor M. în 1950 membru în Comandamentul trupelor M. REITER.Of. v.S. 110 din 14 mai 1948.P. 2429). 110 din 14 mai 1948. (nr. în 1950 lt. Vili (în alte documente ortografiat “Retti Willi) – iniţial încadrat ca gardian public în toamna lui 1944. 62 vol. 6306). RICHTER. Ştefan (n.S. REIGLER. p. 1947. partea I-a. ROHRLICH. p. v. REGENTRAICH.Of.G. Valentin – în 1947 numit prin decizie ministerială profesor de topografie la Şcoala de ofiţeri Jandarmi Bucureşti (M. 46 din 25 febr. şeful Serviciului III din Direcţia Cadre a D. partea I-a. Toni . 3/1952 vol. Mauriciu – în 1947 încadrat ca informator. nr. partea I-a. Nicolae ..Of.. 2429). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. M. p. p. ar fi avut doi copii: Vladimir şi Lenina). 126 din 6 iunie 1945. fd. p.Of. partea I-a. p. 4049).Of. partea I-a). 110 din 18 mai 1945. 171 din 29 iulie 1947. 1944 – iulie 1945) (M. REUSCH.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. M. p. 229 .A.A. nr. nr. Avram – după august 1944 comisar-şef la Poliţia Turda. M. nr. I.090. REIBER. (Duţu et al. 2289.. (M. 3694 din 30 apr. nr.I. propus spre avansare la funcţia de arhivar (v. apoi promovat rapid.I. 2278. în mai 1947 şef de secţie (M. ? . 3699 din 30 apr.Of. partea I-a. partea I-a.P.Of.Of. 1946. f. p. partea I-a. nr. 4313). nr.Of.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M.. 65 din 18 mart.Of. 1945 reîncadrat ca frizer la Inspectoratul de Gardieni Publici Bucureşti. 2002: 52-3).A. 4315. 1946. partea I-a. 4049).A.S.Of. 4313) şi transferat la D. 144 din 29 iunie 1945.S. în 1952 funcţionar M.R. I.

I.angajat al Securităţii Bucureşti în anii ’50 (Şinca 2006. (1952).din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 110 din 18 mai 1945. 6686 din 28 ian.A. Ana . nr. (M. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. partea I-a. 5127). (1952). 2297. nr. Estera – funcţionar civil în cadrul M. 2310. p.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr.Of. Ladislau – funcţionar civil în cadrul M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. RONAY. p..Of.din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Turda (M. 10092). 1. Noe (n. inv. la Serviciul Lagăre al D.Of.I. RODELSTEIN. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. în 1948. 9926). Edgard – în 1947 încadrat ca inspector în cadrul D. partea I-a. 230 . pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. Emeric . 2299.C. pp.M. 2296. nr.în noiembrie 1945 încadrat în M. partea I-a. al P.Of. p. (M. fiul lui Avram) (n. I. Mihel REISMAN 320 320 V. cursant al Universităţii Serale de Marxism-Leninism (1949-1951).Of. 4425).Of. nr.P.I.Of.G. nr. an în care este şi încadrat ca agent de poliţie în cadrul D.II. ROSENFELD. 136 din 19 iunie 1945.P. membru al Uniunii Patriotice (1944-1945). 2302. ? . partea I-a.I. partea I-a. 208 din 10 sept. 1946 la Detaşamentul de Poliţie Borş. 232 din 7 oct. 140 din 19 iunie 1948.G. 4049). 1947. Salo . nr. p.C.C. Adalbert Rosman) (d. 2298.1900 Oradea) – angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Episcopia Bihorului (M. 2300. 13. 2304. 162. cap. 1 dec. 1947. N. p. nr.Of. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă la Serviciul Judeţean Dorohoi (M.I.Of. n. al P.în nov. Aron – medic.C.III. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Mihail (n. Stela – impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 111 din 17 mai 1947.S.C. nr. nr. ROŞCU. 36 din 13 febr. în 1948 încadrat la Spitalul Militar M. al P. partea I-a.A. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Emanoil .G. ROSENFELD. ROMAN. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.a. Iancu – după război şef de birou la Poliţia Dorohoi. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. v. p.M. p. 2295.C. 1947.A. partea I-a.Of. p. ROSENBLUM. 3/1952 vol. Cosma 1994: 5). 1893) – membru de partid din 1945 (dosar R/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1322). 5127).Of. 151 din 3 iulie 1948. 259 din 12 nov. p. 2294.I. 1910.Of. partea I-a. Zoltan (alias “Zoltan Toma”) (n. 2303. 1. ulterior menţionat de multiple surse şi ca ofiţer operativ al Securităţii Oradea în anii ‘50. ROSENSVEIG.R.2001) – locotenent la Securitatea din Bihor la începutul anilor ’50 (Kovacs 2006).p. 62 vol. M. ajuns colonel la sfârşitul anilor ’50 (d.Of. 264 din 14 nov.A. 1946. 1947 în M. 136 din 19 iunie 1945. (M. 2308. nr. 2305. p.. Bihor (M. ROSEMBLAT.. nr. 1945. Goma 2007: 118.M. 2309. a M. 119 din 29 mai 1945. 6306). ROSENBLUTH. partea I-a. al P. (nr. nr.IX. p. ROSEMBAUM. partea I-a.E. ROSEMBERG.A. 3699 din 30 apr. 10416). 1945 numită impiegată în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M.A. M.. 1944 – iulie 1945) (M. partea I-a. I). (1962).Of. ROSEMBERG. încadrat în D.1913 Roman) – de formaţie contabil. 5603). u. p. partea I-a. Liviu (n.1133.I. ulterior transferat ca funcţionar civil în cadrul M. nr. M. 1945. 275 din 30 nov. 3943). din sept. p.G. Andrei . ROSEMBERG. RONI.P. v.I. A. 10815). membru de partid din 1945. 165 din 24 iulie 1945.. nr. 5227). ROSENBERG. 51 din 2 martie 1948. 2306. p. nr. p. ROSMAN. 2307.I. 8320. Tereza – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. partea I-a.R.A. 142-4.Of.M.R. 2301. ulterior transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. nr.R. iar în oct.. partea I-a.

Solomovici 2004: 594. în 1958 transferat la regionala Argeş/Piteşti. p. şefă de birou în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Bacău (A. ROTENSTEIN.S. 10923).2311. p. nr.A. 286 din 10 dec.I. 2317.I. 2321. partea I-a. nr.P. 2314. fiul lui Sigismund şi Maria) . 8321. 30 din 6 febr. partea I-a. ROTH. p. ROTH. fraţi: Baruh. 30. partea I-a.P. unde în 1959 este avansat la grad de maior. 2323. 869). inv.Of. 1947. fond Neoperativ. Iaşi. Kovacs 2006. iar din decembrie 1947 comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. partea I-a. 82 din 7 apr.Of. Elisabeta – în 1945-1947-? impiegată la Chestura Poliţiei Oradea (M.2010 Iaşi) – după august 1944 încadrat comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Iaşi. ROTENSTEIN. v. 231 . 5075. M. Arnold . partea I-a. 1947. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 372). 1945.). 1701 (cota S.1985) – membră departid din 1944. 208 din 10 sept. fond Neoperativ.Of.06. la 03. ROTTERBERG.Of. 2313. 2319. 2316. ff. dosar nr.R. 1946. Ocna.R.Of. fond Documentar.R. 99. (M. Berindei. 182 din 11 august 1947. Nathan (fiul lui Leon şi Eti) (8. ROT. M. serviciul raional Stalin.Of. 1948. partea I-a. Avram – în 1948 agent la Chestura de Poliţie Galaţi.III.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.I. ROTENSTEIN. nr.IV. 286 din 10 dec. p. ROTMAN. 5673). ff. iar din 1 dec.I. 21 din 27 ian. 1947. 29 din 5 febr. nr. 8321).1915 Tg.C. 2324.Of. Suceava. 983).Of. Oradea. 2278). 150 din 6 iulie 1945.M. 7085. Constanţa – între 1945 şi 1947 dactilografă la Serviciul Poliţie Socială al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.A. nr. în 1952 căpitan. ROZEMBAU. p. partea I-a. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. trecut în rezervă la 31. nr.I. p. ff. 219.Of. 211 din 13 sept. 220-231. p. partea I-a. p. Avram – după război comisar-şef la Poliţia oraşului Vaslui. 1947. 1896). 1947.C. 134 din 12 iunie 1948. p. Aron – funcţionar civil în cadrul M. 222 din 25 sept. 2325. nr. Bacău – 1999 Bucureşti) – după război agent la Poliţia oraşului Bacău. 2326.a. Roza – din 15 ian. p. partea I-a.Of. 267 din 21 nov. al P.G.S.. nr. Ioan – după război detectiv în centrala D. după război comisar. ROTH. ROTMAN. 11024). p. 189 din 21 august 1945. ROTENSTEIN. dosar nr.N.R. Francisc (n. I). 62 vol. p. 2322. nr. (nr.1904. I.1961 cu grad de maior (Arhiva C.Of.P.Of. nr.I.Of. 2417. fond Neoperativ. nr. 2315. p. nr. din 1 martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. partea I-a. 1947.X. din 1 iulie la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 1947 cu aceeaşi funcţie la Poliţia oraşului Roman (M. Moly (15.S. nr. p. M. 10432. M. 2320.N. 3/1952 vol. 10922). Turda şi Cluj între 1945 şi 1954 (Ioniţiu 2008:88. ulterior cu grad de ofiţer în D.XII.Of.S. dosar nr. 62 din 15 martie 1948.Of. u.Of. M.. 2888 din 12 dec. partea I-a. director adjunct operativ al Direcţiei Regionale Galaţi a Miliţiei (M. 2417.N. între 1952 şi 1958 cu grad de căpitan în cadrul regionalei Bucureşti. în 1947 transferat la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi (Arhiva C. Cosma 1994: 82). după terecerea în rezervă membru activ şi salariat al Comunităţii evreieşti Iaşi. M.C. 1948. M. partea I-a. nr. 220-231.Of. 10171). nr. 208 din 10 sept. 2318. 2417.A. 5982)..anchetator al Securităţii activ la Oradea. partea I-a. Armin (Harmin) – din 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M. M. f. 8318. ROTHMAN. Aurel – numit în martie 1948 comisar ajutor de poliţie la Poliţia Fălciu prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. p. p. p. nr. ROTENSTEIN. dosar nr.. p. 1948 dactilografă stagiară la Chestura de Poliţie Iaşi (M.. ROTH. nr. M. 7350). nr. partea I-a. Bella – între toamna lui 1944 şi august 1945 impiegată în cadrul Serviciului Controlului Străinilor din M. 3077). în 1948 încadrat la D. 157 din 14 iulie 1945. p.S. ROTMAN.A. Iaşi. partea I-a. 592). Andrei – după război numit notar prin decizia ministrului Afacerilor Interne. 60 din 13 martei1 1947. în 1951 avansat locotenent.Of. 2312.. 1948. promovat succesiv până la grad de comisar-ajutor în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman.N. Haim şi Toni. partea I-a. David (d. partea I-a. 122 şi A.1916 – 15. nr. 1947. ROTMAN.Of. partea I-a.S.

Dobre et al. 5127). 323 În 1948 şi-a românizat numele în „Eugen Sabău”. Ungaria . I. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 40. I. 1947 agentă de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului regional de Poliţie Braşov (M. 208 din 10 sept. 110 din 18 mai 1945.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. 164 din 23 iulie 1945. cu grad de colonel.Of. Solomovici 2003: 210. 3/1952 vol. 1948.iiccr. ROZENBLAT. nr. 2328.. fiul lui Bela şi Erzsi321) (15. partea I-a. partea I-a. v.R. partea I-a. M. S.R. 66255 din 10 iulie 1948 a ministrului Justiţiei (dosarul 5/209/948) (publicată în M. Oradea. 62 din 15 martie 1948. p. Goma 2007: 118. p. 2006: 78.A. RUSU. 2331. dosar nr. 2336. (nr. vol. apoi membru în Colegiul M. RUBINSTEIN. anchetat în 1968 alături de alţi foşti torţionari în cadrul reabilitărilor (A. ROZEN. în 1945 (când încă nu-şi schimbase numele) înregistrat ca membru al U. p. Levy 2002: 124. Elisabeta – din dec. în 1958 prezent cu grad de căpitan în funcţia de şef de birou în cadrul Direcţiei I-a a Securităţii.R.I.A. F. al P. nr. p.N. partea I-a.C.Of. fd. ulterior anchetator în cadrul Securităţii. 10923. cu Jutka. Stela – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 1947. nr. inv. p.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.VIII. M. 209. Pagani). Israil (uneori ortografiat RU(C)KENSTEIN) – angajat în 1945 comisar la Poliţia oraşului Botoşani.Of. RUCKERSTEIN. 2334.Of.S. RUFF.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1948. Paul . Moise – medic. Gyuri REISZ. 4510. 286 din 10 dec.-maj. p.1917 Budapesta. în 1992. nr. ROZENBAUM.E. Wilhelm [RAFF?] . 6. 6)322. f. apoi director la Ministerul Agriculturii. 4813). ROZENSWEIG. Levy în Israel în 1991. citat în M. 11026).M. 2329. 62 vol. din sept.R. Cosma 1994: 49. intervievat de R. 194 din 25 august 1947. 2337. Uşer – în 1948 încadrat comisar la Comisariatul de Poliţie Fălciu (M. nr. după reorganizarea Securităţii cu grad de căpitan. în M. M. Lupu 2011. I. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi promovat comisarşef la conducerea Serviciului Judeţean de Siguranţă Baia. emigrat în SUA (după unele surse Los Angeles) via Israel (C. 322 V.. Chelly – angajată în martie 1948 ca informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei (v.I. 6260. p. 8320. nr. 2332. http://www. 1947. 323 2338. şef al Direcţiei a II-a la jumătatea anilor ‘50). RUBINSTEIN.III.Of. 1128. SALCZBERGER ) (n. la un moment dat detaşat sub acoperire la Ambasada României la Paris.S.1990) – în 1948 angajat în cadrul Societăţii Româno-Export (M.I. respectiv încuviinţarea schimbării numelui la decizia ministrului Justiţiei nr.. p.2327. 7681). & Caţavencu 2004. 31 din 7 febr. RUJAN. v. nr. a avut doi copii: Pal şi Vera (căs. nr. 7424). nr. nr. 2003: 208 şi 2001II: 43. 75).E.ro/pdf/ro/sesizare_penala_gheorghe_enoiu. p. căs. partea I-a. Cosma 1994) (?). 39. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.G. (M. partea I-a.P. Deletant 1995b: 62.R.Of. v. 12. u.a.. partea I-a. 1948.S.T.Of.907 din 28 aprilie 1048. 232 . nr. dosarul de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei nr 5/80/ 948. 1011).Of. 1947. nr. nr. partea I-a. RUBINSTEIN. nr.E. şeful Serviciului Judeţean Botoşani al Securităţii Suceava în perioada ’40-’50 (M. în 1952 cu grad de lt. partea I-a. 2335. 4264). 208 din 8 sept.1923 Oradea) – evreu maghiarofon.din aprilie 1945 şef de birou în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 116 din 21 mai 1948.R. Gheorghe (n.C. partea I-a. SABĂU “SZABO”. Mircea anchetator al Securităţii (1947-1956(-1962?)). 2888 din 12 dec. Solomovici 2004: 594. 4049). 2333. E. 101. C.R. în 1947 încadrat ca gardian cu atribuţii de medic la Penitenciarul Văcăreşti (M.Of. 2330. Crăciun 2009: 305. 136 din 19 iunie 1945. I.I.Of. M. partea I -a. p.I. Eugen (n. ulterior locotenent-colonel de Contrainformaţii în cadrul Securităţii (iniţial şef al serviciului Inspecţii după 1946.C...pdf. 108 din 12 mai 1948.A. p. în revista 321 Românizarea numelui în baza deciziei nr. Iancu .Of. p.. apoi. pare în acelaşi dosar şi sub numele Estera Rosensveig). Partea I-a.Of..C. p. 34 din 11 febr. partea I-a. deductibil în Ioniţoiu 2006: 44)). 126 din 2 iunie 1948. partea I-a. I. p.Of. p. M. emigrat la sfârşitul anilor ’60 şi decedat în 2009 în Israel (C. 2279). & Caţavencu 2004. 3694 din 30 apr.I.

1947. 1945. 12). M. 9500. Bruno – în 1956 ocupa funcţia de şef al Serviciului IX din cadrul Direcţiei a II-a a Securităţii (Dobre et al.. 245 din 23 oct. subdirector al Miliţiei Judiciare la nivel naţional la începutul anilor ’50 (adjunctul lui Al. decizia ministrului Justiţiei nr.Of. 1947 pe postul de contabil la Inspectoratul de Siguranţă Oradea (M. 2345. 256 din 5 nov. p. p. 10200. al P. 245 din 23 oct. nr.Of. 233 . 3293.Of. SCHACHTER. partea I -a.G.C. epurat în 1952 sub acuzaţia de spionaj (Solomovici 2004: 31-2). SAVIN.Of. partea I-a.ro/special/special/jafulsecolului-de-la-banca-nationala-70393. după trecerea în rezervă membru de partid. Sofi Alice (SEIDER) – în 1947 numită impiegată stagiară mai întâi în centrala D. ulterior angajată comisarajutor în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. SANDBERG. lagărul de la Oradea. 2006: 78). fond 495 (“România”). nr. SAMUEL. din noiembrie 1945 detaşat ca administrator la Serviciul Lagăre. Samson SCHWARTZENBERG324) (n.N. M.S. 62/1978.R. 2417.C. 2038).1912 Galaţi) – colonel de Miliţie. 6). 10127 din 31 ian.R. 225. desantat de sovietici în zona Galaţi înainte de august 1944. partea I-a..R.S.G. demascat de serviciile israeliene în 1965.Of. fond Neoperativ. p.C. partea I-a. f. nr. inv. 1945. colaborator apropiat al Anei Pauker şi al lui Vasile Luca (l-ar fi recrutat pe Luca în 1940). Ioanid 2005: 125). 39 din 15 febr. 97. iulie 1910 Stanislawow.P.Of.M./M. 1947. 1947. Menţionat frecvent în dosarul jafului maşinii Băncii de Stat a R. Ana – agent al M. ? – în timpul războiului colonel în Direcţia Politică a Armatei Roşii. aprobare prin decizia nr. 2348. 1946 în M.A. din nov. p. Ioanid). nr.S. 275 din 30 nov.Of.Minimum din Israel (nr. Teodor (n. R. p.Of.Of. acelaşi “Eugen Szabo” clama un caracter antisemit al acţiunii organelor de anchetă în dosarul “bandei lui Ioanid”. p. nr. nr. 808. SAIDER. SAMUELI. 10314. SANDOVICI. 2 din 2 ianuarie 1948.S. “dosare adiţionale”.S. http://www. 140 din 19 iunie 1948. 1946. trimis în 1958 în misiune în Israel de către Securitate sub acoperirea de imigrant (împreună cu familia). 1947. nr. 2340.G. apoi în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. partea I-a. Cosma 1994: 38.I în străinătate (Solomovici 2004: 61). M. 2350. Polonia) – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău (M. p. 5127). 60 din martie 1992).247 din 30 sept. Francisc (zis Öcsi) (n.XII. şeful corpului de translatori din direcţia Contraspionaj a D. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 45. 2339. p.. p. (Troncotă 2006: 54-5. partea I-a. p. (?) SAUCIUC. p. 70.. 270 din 21 nov. partea I-a. SAMSON. 2. în 1951 maior la Direcţia a II-a Contraspionaj a D. /(ex. 2003: 487 ş. inv. nr. 55 din 6 martie 1948.u. nr. 326 V. 219. 267 din 21 nov. SAMSON.P. repatriat (după o tentativă de recrutare a sa în favoarea israelienilor) şi continuându-şi activitate în Securitate (Solomovici 2004: 594-5. 2341. 1240. ulterior jurist325.S.. M.jurnalul. nr. 2347. C. probabil basarabeanul Samuil Isaakovici Samoilov. David – în 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţeii Capitalei (M. SAMUEL. 10416).Of. partea I-a. (1952). anexa la dosarul nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1914) – colonel de Securitate. 2349.Of. 2343. p. nr. fost ilegalist. partea I-a. SAMOILOV (/Samuel). Lupu 2011. 2342. 2346.P.. 2344. 324 325 V. M. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1947. Şerban (n. 9849). Goldiana – absolventă a Facultăţii de Drept din Iaşi.P. 1946 în M. Valentina – funcţionar civil în cadrul MAI. C. 27 din 3 febr. Mihail (Mişa) – originar din Basarabia. Teodor Herbert STERN326) (n. 5227. al P. 136 din 19 iunie 1945. p. Geza – încadrat în iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 9500). partea I-a. partea I-a. Goma 2007: 118 – cei din urmă ortografiindu-l în mod eronat “Sadovici”). nr. cu referat de cercetare la fd.html).A. dosar nr. nr.Of.

SCHILERU. 144 din 29 iunie 1945. 9594). Zissu – la sfârşitul anilor ’40 gradat la Securitatea din Huşi (Neştian 2010: 87). M.org/modules. propus pentru încadrare în Direcţia VIII a M. nr. v. SCHACHTER. Otto – din 1 aprilie 1945 subinspector de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of. la înfiinţare (1948) (Cosma 1994: 44).Of. Rachmil – în iunie 1948 definitivat în funcţia de comisar-şef la Chestura de Poliţie Iaşi (M.Of. partea I-a.T. M. (M. 1947. 3694 din 30 apr. nr.G. SCHLESINGER. 110 din 18 mai 1945. SCHMERLER. SCHLESINGER. nr. v. Cosma 1994: 50.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.G.a. 2353. 2355.G. SCHIP. 2357. 3697 din 30 apr. partea I-a. M. p.în 1947 chestor la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (M. p. p.S. 327 V.R.G. 5467). 2364. partea I-a. p. Paul – ofiţer încadrat în D.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 2356. 240. 3957). partea I-a. 2006: 81.P. 2363. 75). căpitan. Sabeş [?] . după înfiinţarea D. v. 108 din 16 mai 1945. 3697 din 30 apr.. p. p. p. 9 din 12 ianuarie 1948. SCHMERGER. Dobre et al. partea I-a. p.php?name=News&file=print&sid=252 234 . partea I-a. nr. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. M. p. nr. 239 şi nr. 4048). 266 din 17 nov. 6412.P. ulterior locotenent-major. 168 din 27 iulie 1945.A. nr. nr.I. 1947 cu atribuţii de Siguranţă (M. p.G. nr. SCHAFFER. 110 din 18 mai 1945.P.M.Of. p. Zelig . Solomovici 2004: 595 şi 2001II: 43.C.P. p. Mendel . 10151).anii’50 (Berindei.S. partea I-a. Moise . 4049. p. SCHNAPP. partea I-a.Of. ? – şeful Securităţii Târgu Neamţ în 1949 .S.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2358. în ianuarie 1948 înapoiat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. p.Of. 7087). Roger – între 1947 şi 1948 informator diurnist în cadrul Prefcturii Poliţiei Capitalei. 110 din 18 mai 1945. 2359. 2365.asymetria. partea I-a.P. 286 din 10 dec. al P. 110 din 18 mai 1945. probabilă identitate cu Otto Schechter.Of. 248 din 27 oct. Duţu et al. SCHAHTER. nr.Of. 5708). în iulie 1945 transferat de la D. 2002: 342-3). 2 din 2 ianuarie 1948.S. ofiţer M.. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. M.Of. 4313. partea I-a. 5359). 155 din 8 iulie 1948. SCHILLER Mina (fiica lui Matiaş) – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Dincă – în iulie 1948 angajat chestor de poliţie la Direţia Studii şi Planificare a D. Darius – din iunie 1945 agent (din 1947) principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.Of.Of. nr. ulterior comisar-şef de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.P. nr. 198/1951) (v. partea I-a. 182 din 11 august 1947. Erwin – în 1953 membru U. nr. la D. 2354. b). partea I-a. 1947. http://www. partea I-a. 9 din 12 ianuarie 1948. 2361. (şeful Serviciului “H” Cifru). (u.Of. ulterior profesor universitar la Iaşi327 (Ursache f. SCHAER. directorul penitenciarului Iaşi. iar din 1 dec.2351. 4049). într-un referat din 5 august 1953 (Datcu 2009. SCHATER.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. David – din aprilie 1945 agent de poliţie la Poliţia Dorohoi (decizia nr. 2366. Dobrincu şi Goşu 2009: 255-6.Of.a.Of.-col. 4049). 12).C.. partea I-a. unul din cei doi şefi de birou ai secretariatului D. 2352. 2362. 144 din 25 iunie 1948. la Direcţia Siguranţă (M. 110 din 14 mai 1948.G.G. 2360. Deletant 1995b: 57..Of.S. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. SCHILLER.. partea I-a. 10924). nr. SCHACHTER. Jela 2001. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. brigada a III-a. M. p.P. partea I-a. Duică 2001: 54). p. 1947. partea I-a. M. SCHMERLER.S. profesoară la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1959 (Cosma 1994). nr. Emanoil (în unele acte oficiale eronat transcris “Smenler Manoil”) – după august 1944 încadrat comisar în cadrul centralei D. funcţie în care este avansat la grad de lt. nr.P. Goma 2007: 118.

p.Of.S. Cosma 1994: 48). 1946.Of.Of.Of. 121 din 31 mai 1945. partea I-a. Anuţa – în 1947 angajată ca telefonistă în centrala Siguranţei. nr. 1947 cu acelaşi grad la Serviciul de 235 . 1946. 2429). nr. plutonier major la D. (M. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie.2367. partea I-a. 63-65). Ilie . până în 1946 (M.P. 9880). 2376.S.Of.S. după alte surse prezent şi în iulie 1946 la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Solomovici 2003: 31).P. 1946. nr. Solomovici 2004: 597. 2381.I. p. nr. 2377. p.Of. 5673). 82 din 7 apr. SCHULLER. 6710). Jela 2001. Simion – fost muncitor.din mai 1945 agent în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. nr.G. 4517) 2378. 651-2.P.. Solomovici 2004: 599. M. (1948-1952) (C. (M.G. SCHWARTZ. p.R. la Circa 17 Poliţie (M. 5133). SCHWARTZ. partea I-a. 289 din 13 dec. 4048 [cota S. 2370. 72 din 26 martie 1948. Ludovic – din mai 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Sighet (M. 2380. 1948. partea I-a.Of.A. Lucian – în 1948 menţionat ca agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. p. apoi angajat căpitan de Miliţie la Direcţia Paşapoarte în 1946-1947. în sept. 188 din 16 aug. fond Documentar. Ana . Solomovici 2004: 598). p.P. clasa a 4-a de salarizare (M.S. Iosif – din 1 aprilie 1948 comisar-ajutor de poliţie în D. nr. 678. SCHÖNBERGER..Of. SCHULMAN. ? – locotenent. dosar nr. 12859. menţionat ulterior ca plutonier major al D. nr. 150 din 6 iulie 1945. Bucureşti (Jela 2001. 1946. Solomovici 2004: 595). SCHWARTZ. 2386.S. SCHRAFT.Of. 1349).S.R. 2375. 2374. Bubi – anchetator al Securităţii din Dorohoi (Jela 2001. nr. partea I-a.Of. partea I-a. SEGAL. nr.Of.G. Nathan (uneori ortografiat şi “Segall”) – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. de la înfiinţare (1948) şi anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D..Arhiva C. Ghizela – după război impiegată la Direcţia Penitenciare a M. 4315).P. 3080. SCHOR. Marcel – între aprilie 1945 şi septembrie 1946 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (în M. nr. 1946 transferată la Penitenciarul Braşov (M. 104 din 7 mai 1948. SCHWARTZ BERCOVICI.N.S. p.. Francisc (fiul lui Alexandru) – locotenent-major. 81. p. SCHVARTZ. 257 din 6 nov.S.A.G. p. 2382. partea I-a. Lupu 2011.în mai 1948 definitivată în funcţia de dactilografă şefă în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. după august 1944 încadrat la Chestura de Poliţie Timişoara ca agent. 1948. 41 din 18 febr. pensionat pe caz de boală în acelaşi an (Andreescu.I. 2630). nr. M. p.Of.fost croitor.Of.I. p.S. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. avansat maior de Securitate în 1960.R. 65 din 18 mart. Ilie – angajat în august 1948 comisar-ajutor de poliţie.şefă de birou în D. Solomovici 2004: 597).în 1946 impiegată în centrala M. Iosif (n. propusă spre avansare la funcţia de şef de birou (v. 2368. 222 din 25 sept. partea I-a. p. partea I-a. Andrei – la 1 aprilie 1948 angajat comisar ajutor de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Războieni (M. ff.Of. SEGAL. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Vera . 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tulcea (M. p. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994). 110 din 14 mai 1948. 2369. SCHWARTZ.S. 1946. Nastasă şi Varga 2003a: 63.A. partea I-a. 10433). nr. SCHWARTZ. Mauriciu . Solomovici 2004: 595). 1923 Iaşi) – după 23 august 1944 ziarist în cadrul Armatei. SEGAL. nr. 2379.]. M. 3699 din 30 apr. partea I-a.Of. 10433. 222 din 25 sept. 2372. 4049).G.în nov. nr. Solomovici 2004: 597). SCHNEIDER.P. SEGAL. 2371. 1947. p.P. a D. detaşat cu misiuni în Germania şi U. partea I-a. 4144). SCHREINER. între 1946 şi 1 dec. v. p. anchetator al Securităţii din Focşani în anii ’50 (Jela 2001. Luiza . partea I-a. Mendel . 136 din 15 iunie 1948. Niculae 2004: 32. SEGAL. (M. Jela 2001. 2383. Bucureşti (Jela 2001. 2384.R. partea I-a. SEGAL. 2385. în 1948 încadrată cu grad de plutonier şi funcţie operativă în D. 2373.P.

Of. 108 din 12 mai 1948.Of. v. SEGALL.)” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. 253 din 5 nov. angajat ulterior la Ministerul Energiei Electrice. nr.R. după război şef de poliţie în Corpul Detectivilor. nr. SEPEANU.Of. M. vol. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D.I. fond 495 (“România”).din 1 aprilie 1945 şef de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Suceava. 26979. Bucureşti (decizia nr.. pentru câteva luni în 1950. 239 şi nr. director adjunct al D.G.P.I. ofiţer de carieră (demis în 1941. p. partea I-a. ff. 4049).Of. nr. p. ulterior cu evoluţie necunoscută. fiul lui Vasile (Basil) şi Frida – 1985 Bucureşti) – locotenent-colonel de Armată.. p. partea I-a. dosar nr. 23. p. 66 din 19 martie 1948. Moise . 23. partea I-a. 238 din 14 oct. posibilă identitate cu “Sendor (Aleks. dosar nr. 3697 din 30 apr. 1/1948. Ionaş .între 1945 şi 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p.R.A. 126 din 6 iunie 1945. partea I-a. partea I-a. 4049. din sept. p. (M. partea I-a. p.Of. 13-16. potrivit caracterizării secţiei de cadre a D. Iulius – numit în martie 1948 comisar ajutor la Poliţia oraşului Botoşani prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. partea I-a. 9718). nr. p. I. SEGALL. Şandor (n. nr. SEIDMAN.S. partea I-a. 3895). partea I-a. în 1959 locotenent-colonel. apoi promovat chestor şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Sibiu (martie 1947).Of. nr. până în 1948. Sigmund – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Buzău (M. p. 11158. M. nr. demis şi chiar degradat. (M. partea I-a. 242-248 şi fond “D”. nr. apoi ofiţer în S.S. M.I. SEGAL. partea I-a. la Circa 26 Poliţie (M. p. 3617. pe care numai în parte a izbutit să le lichideze” (ASRI. şeful serviciului Inspecţii în Direcţia Generală a Penitenciarelor din M. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p.Of.Of. 7083.P..A.Of.10. 9 din 12 ianuarie 1948. dosar nr. DJ nr.Of. vol I.Of.Of. 62 din 15 martie 1948. 1947. nr. 4358). f. 11082. 8320.M. 1896. 2.S. M. 110 din 18 mai 1945. SENATER. 111 din 15 mai 1948. 10927). după ce s-a descoperit ajutorul pe care îl acordase unor evrei). Deletant 1995b: 58.A.Of. la Biroul Siguranţă. ff. p. partea I-a. nr. 2396.Of. 110 din 18 mai 1945. nr. 29 din 5 febr. p. SEMAN.R.G. Bucureşti (1948-1950).S. p. inv.Of. nr. Îi plăceau chefurile şi femeile.Of.P. p. fond “P”. 108 din 12 mai 1948. Teodor Alexandru (n.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 1945. 1947. la D. semnatar în 1971 al unei cereri de reabilitare.P. în mai 1948 transferat la Poliţia Bistriţa (M. 10923). dosar nr. în ianuarie 1948 transferat la Comisariatul de Poliţie Săveni. Martin . ulterior maior. nr. 286 din 10 dec. SEGAL. nr. nr. transferat de la D..U. în luna mai a aceluiaşi an transferat la Poliţia Dorohoi (M. M. eliberat în 1957. 2390.Of. p. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu 236 . ulterior director al D. 2412. partea I-a. M. 895). M. şef adjunct al Direcţiei Regionale M. M. Solomovici 2004: 599 şi 2003: 207). Banu 2008: 325.P. 2388.1914 la Bucureşti.P din 19 aprilie 1948.M. 2394. v. p. 157). SEPEANU. 2278).P. fd.S. 60 din 13 martei1 1947. 4264). 3700 din 30 apr. 1947. nr. apoi exclus din partid. Bucureşti (1948-1952). partea I-a. 2392. nr. câteva luni mai târziu detaşat secretar al Chesturii de Poliţie Iaşi. Arhiva Operativă M. 286 din 10 dec. 1947. “a avut în trecut înclinaţii spre afaceri. condamnat în 1953 în cadrul proceselor unor torţionari din pentitenciarele epocii staliniste. nr. nr. 225. 2387.Of. 2393.R. partea I-a. 2391. 2389. partea I-a. partea I-a. partea I-a.I. & Caţavencu 2004. 208 din 10 sept. 292 din 17 dec. în 1946 comisar-ajutor în cadrul Serviciului de Siguranţă al Poliţiei Dorohoi. inv.G. M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1946. Nina – din 1 oct.G. 182 din 11 august 1947. p. Mandi .I. (?) SEP. p. 1947. 869) 2395. Sender SEGAL) – din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Ordine şi Instrucţiuni 1959. D. 4266). 10985. 4708).Siguranţă al Inspectoratului Regional de poliţie Suceava (M.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. L. Iosif – după război comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Brad. 7346. f.. I. A. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă în cadrul Serviciului Judeţean Botoşani (M.I. 107 din 15 mai 1945.

Ioniţoiu 2006: 34. 286 din 10 dec. 110 din 16 mai 1947. 1947.M. f.A.1914. 1947. Solomovici 2004: 138-9.G. p. partea I-a. 330 În care au mai fost inculpaţi Harry Brauner. Solomovici 2004: 599).ro/?location=view_article&id=1359. SILER. Alfred – încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D.R./P. ISAC) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. nr. SIGNER. 1941. f.17.memoria.P.Of.Of. detaşat la Agenţia Economică a României de la Frankfurt am Main (1955-1960). Slatina. 155 din 10 iulie 1947.II. 96 din 25 apr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/S/Sevianu%20Igor/index. Maramureş (din 1949) comandant al penitenciarului Sighet (febr. 2400. în mai 1945 (M. f. dosar 19. 20. (1952).Of.locotenent-major.. partea I-a. Jean . 127 şi vol. 1946. 5807. Solomovici 2004: 599.) – locotenent. Nina . 2399. 597 şi 2003: 180. partea I-a. amnistiaţi în 1964 cu excepţia lui Calmanovici. 2401. fiul lui Mihai şi Pierette. la 28 iulie 1959.G. Goma 2005: 4. partea I-a.Of.II.D. Bucureşti. partea I-a. transferat începând cu 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.G. Sava – încadrat în D.S. Igor (n. p. p. SIMON. (?) SEVICI.R. 2. după absolvirea Şcolii de Ofiţeri M. radiat din registrele de rezervişti pe motive rasiale în 1941. M. din 1948. 2405.R. nr.Of.P.Of. care a murit în 1956 după 45 zile de greva foamei). 1949 – mai 1950). 2407. Deletant 1995b: 58..Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. Banu 2008: 325.C. SIMON. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945 (M. şef de birou şi referent la secţia Probleme Speciale a D. 1. p. 2397. Opriş 2006: 66). SIMION.php. Emil Ca