P. 1
Comunistii Din Romania

Comunistii Din Romania

|Views: 63|Likes:
Publié pardrept_credincios
Comunistii Din Romania
Comunistii Din Romania

More info:

Published by: drept_credincios on Sep 03, 2013
Droits d'auteur :Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2015

pdf

text

original

“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul

- Cazul României (1944-1965) -

ediţia aprilie 2013

Iulian Apostu
apostu_i@yahoo.com

CUPRINS

În loc de introducere ................................................................................................ 4 Aparatul administrativ-politic central ..................................................................... 20 Aparatul represiv (Securitate, Miliţie, etc.) ........................................................... 167 Mass media şi sistemul editorial-tipografic ........................................................... 253 Educaţie şi cercetare (sectoarele ideologizate) ...................................................... 282 Cultură şi artă ......................................................................................................... 303 Alţii ........................................................................................................................ 337 Alţi ilegalişti .......................................................................................................... 506 Surse documentare ................................................................................................. 603

2

În loc de motto:
“Americanii joacă acum cartea evreilor şi într-o ţară unde avem 400.000 de evrei, cu câteva zeci de mii infiltraţi în aparatul nostru de stat, economic, politic şi cultural, nu este greu de jucat această carte. Nu vă faceţi iluzii că îi puteţi schimba. Negustorii de ieri, fabricanţii de ieri, jucătorii de la bursa neagră nu-i puteţi transforma, chiar dacă vin şi vă demonstrează că l-au citit pe Marx şi că-l studiază pe Lenin […] Plin de evrei, peste tot evrei […] Sioniştii sunt foarte bune elemente pentru coloana a cincea [în România.] […] Noi nu dăm muncă inginerului al cărui tată este declarat chiabur, dar primim şi încredinţăm posturi de comandă colanei a cincea sioniste, pentru simplul fapt că ştiu să se lipească de partid.” (Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş, 23 iunie 19491) “În 1945, o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor, aşa încît, în 1950, se ajunsese la o situaţie penibilă, în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.” (din raportul de uz intern “Evreii din Romania: o minoritate care dispare” al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, datat 26 febr. 1964, sustras de Securitate din clădirea ambasadei, reprodus în versiunea tradusă de Securitate în Marius Oprea 2002b şi Solomovici 2004: 509-13) “Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘[…] Eu te-aş ruga să-mi spui de ce la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% sunt elemente de origine evreiască […] Tov. [Leonte] Răutu: ‘În sistemul editorial erau peste 40% evrei.’ […] Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘S-ar putea aduce nenumărate exemple. Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti, cine i-a adus acolo, au venit singuri?’” (din stenograma şedinţei Biroului Politic din 19 febr. 1960, apud Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 641, 644 (pp. 625-646)) “În primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej, evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii, culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat, comuniştii evrei erau peste tot, în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid, […] în Armată, Securitate, Procuratură şi în Miliţie, […] în organismele de stat, economice şi culturale […] .” (Teşu Solomovici 2001 II: 42)

1

Pentru citarea selectivă a unor pasaje diferite din aceeaşi declaraţie (reprodusă iniţial de prof. Gheorghe Buzatu în Dosarele Istoriei), vezi de pildă un autor etichetat „antisemit” – Cornel Dan Niculae (2004: 50-52), respectiv trei autori evrei – Radu Ioanid (2005: 78), Robert Levy (2002: 146), respectiv Teşu Solomovici (2001 II: 87 -8; 2003: 188-192). Pentru versiunea integrală a stenogramei prelevate de Sulamita Bloch-Constantinescu, v. Buzatu şi Cîrstea (2010: 328 -338). 3

În loc de introducere
Iniţiat imediat după decembrie 1989, segmentul publicistic (academic şi jurnalistic deopotrivă) consacrat analizei relaţiei dintre evreii din România pe de o parte şi instaurea şi consolidarea sistemului comunist în primii ani postbelici pe de altă parte, pare să confirme în mod nefericit butada “decât puţin şi prost, mai bine mult şi fără rost”. Tema acestei relaţii, complexă fie şi numai în dimensiunea ei pur istoric-factuală, fără a mai aduce în discuţie distorsiunile consecutive frecventei ei instrumentalizări politice, a fost abordată pe parcursul ultimelor două decenii de o mulţime de autori, pe cât de spectaculoasă numeric, pe atât de eclectică din punctele de vedere ale pregătirii teoretice şi practice a autorilor, spaţiului, anvergurii şi profunzimii acordate cercetării, abordării şi metodologiei alese, stilului şi profilului editorial, obiectivelor asumate explicit sau implicit, etc.: de la Vladimir Tismăneanu şi Florin Constantiniu la Cristian Troncotă, Ioan Scurtu şi Gheorghe Buzatu, de la categoria autorilor etichetaţi aprioric şi in corpore ca “antisemiţi (ex. Paul Goma, Cornel Dan Niculae, Neagu Cosma sau Gheorghe Gavrilă Copil) la seria autorilor evrei (ex. Leon Volovici, Harry Kuller, Teşu Solomovici , Jean Ancel, Leon Rotman, etc.), de la istorici de profesie la foşti militari şi ofiţeri ai Securităţii, de la antropologi şi filosofi la simpli jurnalişti, ingineri şi alte profesii, literatura dedicată explicaţiei şi/sau înţelegerii relaţiei multifaţetare dintre evrei şi comunismul României postbelice pare marcată în ansamblul ei de o inversă proporţionalitate între cantitate şi calitate, ranforsată de o pronunţată polarizare a mulţimii de autori în două categorii antagonice: evrei (categorie care îşi subsumează şi grupul celor catalogaţi “filosemiţi”) vs. “antisemiţi”. Angajate ireconciliabil într-un veritabil conflict de uzură pentru poziţia dominantă în modelarea percepţiei opiniei publice asupra temei cercetate, cele două grupări informale perpetuează o “gâlceavă” extrem de sonoră marcată de eroarea de logică tertium non datur. În tiparul acestui raţionament viciat, agravat dintr-o direcţie de o formă de anti-evreism visceral, iar din cealaltă de imperativul imbecilizant al “corectitudinii politice” şi de eticheta-“sperietoare” a antisemitismului, orice aserţiune în materie a lui V. Tismăneanu ar putea fi respinsă [fie şi numai] pentru că autorul este evreu (şi – circumstanţă agravantă – fiu de nomenklaturişti), la fel cum, simetric, orice “listă” de evrei comunişti întocmită de un “antisemit” este respinsă aprioric şi în integralitatea sa, chiar şi atunci când, de pildă, 17 din cei 20 de “evrei comunişti” indicaţi sunt confirmaţi ca atare chiar şi de autori evrei. Mai grav însă, acestei erori de logică a aşa-zisei gândiri binar-adversative (şi multor altora, la fel de nătângi), calate pe principiul “cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, i-au căzut victime în timp şi rarisimele încercări de abordare ştiinţifică, neutră, obiectivă, sine ira et studio2; într-o primă direcţie, istoricul Florin Constantiniu i-a “contrariat” spre exemplu pe autorii evrei Harry Kuller, Leon Rotman, Leon Volovici şi Radu Bogdan prin “îndrăzneala” afirmaţiei “[o]bstacole [în cercetarea obiectivă a temei, n.n., I.A] vin atât dinspre români, cât şi dinspre evrei […] Obstacole vin şi din partea evreilor. Este refuzul de a investiga faptul că […] între conducătorii PCR s-au aflat numeroşi evrei. Explicaţia că, odată cu intrarea în rândurile partidului comunist, ei şi-au renegat evreitatea nu poate fi considerată – cel puţin după părerea noastră – satisfăcătoare.” Ca reacţie, firească în lumina antagonismului susmenţionat, prof. Constantiniu a fost prompt acuzat că “a căzut într-un clişeu al retoricii” (Solomovici 2003: 35, 39 ş.u.; 2001 II: 18, 1-22). În aceeaşi direcţie, cartea Situaţia evreilor din România, 19391941, elaborată de 13 autori sub coordonarea lt.-col. Alesandru Duţu şi dr. Constantin Botoran, a fost,

2

Categorie căreia i se înscriu între primii exponenţi Gheorghe Buzatu şi Florian Banu. 4

conform autorilor, interzisă şi “trimisă la topit” în 19943, aceasta deşi ea se mărginea în mod exclusiv să reproducă o serie de documente ale autorităţilor statului din perioada analizată, necomentate în vreun fel, documente aflate în Arhiva Ministerului Apărării. În direcţia opusă, ca exemplu deja amintit (tributar categoriei argumentum ad hominem circumstantiae) reţeaua World Wide Web abundă în repudieri în bloc ale “raportului Tismăneanu” a căror singură justificare aparentă este tocmai identitatea etno-religioasă a preşedintelui comisiei prezidenţiale. Explicabil în consecinţă, în afara conflictului există şi o minoritate statistică a acelor persoane şi mai ales instituţii, care dispun atât de informaţiile, cât şi pregătirea necesare în abordarea profesionistă a temei, însă preferă să o evite, ghidându-se probabil după canonul “de ce să mă leg la cap dacă nu mă doare?” şi aleg cel mult să trateze tema comunismului în genere, fără i zolarea ca obiect de cercetare a relaţiei evrei-comunism. Bune exemplificări ale acestei categorii ar fi istoricul Marius Oprea bunăoară, sau raportul C.P.A.D.C.R., care, inexplicabil, alege să precizeze numele de naştere / identitatea etnică doar în câteva cazuri de evrei comunişti, chiar dacă multiple alte exemple au fost menţionate în alte lucrări ale (chiar) unor membri ai aceleiaşi comisii). Într-un asemenea context conflictual aparent nesoluţionabil, demersul de faţă este elaborat cu asumarea conştientă a riscului etichetării şi încadrării în oricare din cele două “tabere”, probabil în amândouă în funcţie de identitatea şi interesele opinentului. Nu mai puţin adevărat, dincolo de subiectivismul oricărui conflict, fie el şi de idei, erorile demonstrabile obiectiv comise din direcţia ambelor părţi disputante sunt adesea atât de numeroase, şi uneori atât de grave, încât fac inevitabilă catalogarea ca “maculatură” a unei părţi cantitativ importante din literatura în materie; spre exemplu, spaţiul Internet abundă încă în “liste de evrei comunişti” care îl includ de pildă pe fostul demnitar Gheorghe Apostol (cu prezumptivul nume de naştere Aaron Gerschwin), deşi proponenţii acestei încadrări eşuează în continuare, chiar şi după câteva decenii, să ofere fie şi o singură probă în argumentarea identităţii evreieşti a lui Apostol (care bunăoară – chiar dacă aceasta, e adevărat, nu exclude posibilitatea unei convertiri - a fost înmormântat în 2010 într-un cimitir ortodox). Concluziv, “liste” precum cele incluzându-l pe Apostol produc ca efect advers nu doar propria decredibilizare, ci şi, printr-o generalizare pripită, fundamentarea catalogării ca “antisemite” a oricărui demers de inventariere a unor evrei români care au contribuit la instalarea sistemului comunist în România. În direcţia opusă, un exemplu elocvent îl oferă poziţia autorilor evrei în “cazul” Teohari Georgescu, fost ministru de Interne între 1946 şi 1952, adică în perioada supranumită în raportul final al C.P.A.D.C.R. a “stalinismului dezlănţuit”; în negarea vehementă a identităţii evreieşti a lui T. Georgescu şi a respingerii numelui vehiculat cel mai frecvent ca original, “Burăh Tescovici”, Vladimir Tismăneanu spre exemplu avansează până la punctul la care îşi intitulează un articol din 2010 în formula cu iz de sentinţă “De unde vine minciuna ‘Teohari Georgescu = Burăh Tescovici’” (Tismăneanu 2010a)4. Încadrabil cu indulgenţă ca “articol” (în fapt patru paragrafe mimând ştiinţificitatea), materialul abundă în inadvertenţe şi omisiuni dificil de considerat involuntare pentru un cercetător de talia, măcar pretinsă, a lui Tismăneanu; în esenţă, autorul porneşte de la a opina, halucinant, [că] “[p]rima dată am întâlnit aceasta invenţie într-o carte despre Piteşti (cred că nu mă înşel).”, pentru a completa, ca surogat de argument, că “numele în cauză ‘Burăh Tescovici’ este neverosimil” şi respectiv a respinge, încă o dată în rândul autorilor evrei, teza evreităţii lui T. Georgescu, laolaltă cu numele “Burăh Tescovici”. Ei bine, aşa cum (sub acelaşi pseudonim utilizat aici5) subsemnatul comentează, inutil pentru învrednicirea cu un răspuns (cel puţin până în iunie
3

Fiind publicată abia în 2003 (primul volum) la Editura Ţara Noastră din Bucureşti, a Uniunii Vatra Românească, fapt care, în succesiune (i)logică, nu face altceva decât să îi atragă reconfirmarea etichetei de material „antisemit”. 4 V. http://www.acum.tv/articol/17459, accesat ianuarie 2011. 5 Atrag şi aici atenţia asupra unor regretabile confuzii care se fac între persoana mea şi omonimul Iulian Apostu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, cu care nu am nicio legătură. 5

20116), pe platforma online unde Tismăneanu postează articolul, “invenţia” nu este câtuşi de puţin una recentă (i.e. cărţile despre “fenomenul Piteşti” au apărut în spaţiul publicistic după 1989), ci veche de peste 60 de ani. Astfel, o primă menţiune a evreităţii lui Teohari Georgescu şi totodată primă indicaţie a numelui, în varianta “Samuel Burăh Tescovici”, apare încă din perioda 1945-1946, în manuscrisul – jurnal politic al profesorului universitar şi viitor deţinut politic George (n. Gheorghe) Manu. Documentul, redactat în perioada amintită sub pseudonimul “Testis Dacicus” şi cu titlul România între Rusia şi Europa, a fost remis în mai multe exemplare unor reprezentanţe diplomatice străine la Bucureşti, autorul menţionându-l inter alia pe “Teohari Georgescu, [care,] spre exemplu, este evreu, numindu-se după adevăratul nume, Samuel Burăch Tescovici. El ar fi un condamnat de drept comun, venit la Bucureşti cu o identitate falsă şi devenit ulterior lucrător tipograf” [primă observaţie asupra corectitudinii informaţiei referitoare la activitatea lui Georgescu care fusese într-adevăr zeţar la cotidianul Adevărul în perioada interbelică, n.n.] – în frazarea din forma cărţii în care a apărut ulterior manuscrisul - În spatele Cortinei de Fier: România sub ocupaţie rusească (Bucureşti: Mica Valahie, 2011, p. 161). Similar, în perioada ianuarie - februarie 1946, la Universitatea din Iaşi circulau manifeste atribuite organizaţiei Haiducii lui Avram Iancu – divizia Sumanele Negre, care reclamau că Teohari Georgescu, pe numele său adevărat „Burach Tuscovschi”, ar fi ordonat la 8 noiembrie 1945 „să secere cu mitraliera pe manifestanţii care strigau lozinci regaliste” (v. Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 1/1946 („Intrări”), f. 237 (fapt reprodus şi în lucrarea Evreii în prima universitate din România, 1860-1950 a autorului evreu Iancu Brauştein (Iaşi: Dan, Gr. T. Popa, 2001 şi 2004)7. Suplimentar, identitatea evreiască a lui T. Georgescu şi numele “Burah Tescovici” sunt avansate şi într-o notă informativă confidenţială a Legaţiei Regatului Unit de la Bucureşti, transmisă la 3 noiembrie 1947, sub semnătura funcţionarului Adrian Holman, centralei Foreign Office de la Londra, recepţionată sub semnătura “Mr. Bevin”; documentul afirmă explicit că “several responsible reports claim [that] although baptised Orthodox, [Georgescu] is of Jewish origin and [his] actual name is Burah Tescovici” [subl. n., I.A.] (v. arhiva Public Record Office, F.O. 371/59190/R7847/6181/37, respectiv 371/672672 B, R 14994/14994/37). Spre eventualul ajutor al lui Vladimir Tismăneanu, în cazul în care acesta nu ar fi avut posibilitatea de a se deplasa la Londra pentru a consulta arhivele diplomaţiei britanice, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă amintită, au fost reproduse inclusiv în spaţiul publicistic românesc: mai întâi în cartea cercetătorului englez Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965 (Iaşi: Polirom, 2001, pp. 34-5, n. 22; aceasta după versiunea originală în limba engleză, Communist terror in Romania: GheorghiuDej and the Police State, 1948-1965. London: C. Hurst & Co., 1999, p. 23, n. 2); apoi, aceeaşi notă a fost tradusă şi reprodusă integral în două lucrări ale istoricului Gheorghe Buzatu – România şi Marile Puteri, 1939-1947 (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2003, pp. 493-590), respectiv Antonescu, Hitler, Stalin III. In raport nefinal (Iaşi: Demiurg, 2008, pp. 376-462). Iar în afara României, dincolo de lucrarea din 1999 a lui Denis Deletant, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă în discuţie au mai fost reproduse în cel puţin două lucrări: Paul Preston, Michael Partridge şi Denis Smyth (ed), British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (From 1945 through 1950) (Part 4) (Bethesda, MD: LexisNexis, 1999, p. 130) şi respectiv Paul
6

Update: V. Tismăneanu a binevoit să răspundă pe respectiva pagină web în octombrie 2010, după ce un draft al prezentului studiu a apărut online. Replica mea, în care îl acuz, cu probe, de autoplagiat, este deocamdată (începând cu 10 noiembrie 2011) „în aşteptare”, supusă aprobării moderatorilor. .. 7 Menţiunea referitoare la Teohari Georgescu fiind disponibilă şi în versiunea online a celor două volume ale lui I. Brauştein, pe un situl afiliat Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, la adresa http://www.romanianjewish.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31.html, nr. crt. 9159. 6

Preston, Michael Partridge şi Piers Ludlow, British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (Bethesda, MD: LexisNexis, 2006, p. 260). În sfârşit, în urmă cu peste jumătate de secol, numele Tescovici (cu diverse transcrieri ale prenumelui – “Burăh” / “Bura(h)” / “Baru(c)h”) era menţionat nu doar într-un volum din 1952 al revistei Berichte und Informationen editat de Österreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik [Institutul Austriac de Cercetări în Economie şi Politică] (p. 24: “Teohari Georgescu (recte Bura Tescovici, Jude)”), ci inclusiv în notoria lucrare The Plot against The Church a grupului de cardinali catolici anti-ecumenişti reuniţi sub pseudonimul “Maurice Pinay” (digitalizată în multiple ediţii în limbi diferite în reţeaua WWW, vezi poziţia a 4-a la secţiunea “D – Rumania” în ediţiile în limba engleză din 1962 şi 1967). Şi tot înainte de apariţia memorialisticii dedicate reeducării din Piteşti pe care o invocă Tismăneanu, numele “Tescovici” indicat ca nativ al lui Teohari Georgescu apare şi în cartea în limba franceză a Irénei Talaban, Terreur communiste et résistance culturelle (Paris: P.U.F., 1990, p. 18). Şi totuşi, iată, însuşi preşedintele Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România şi cercetător specializat în istoria comunismului est-european, Vladimir Tismăneanu, nu are cunoştinţă despre toate aceste lucrări publicate cu decenii în urmă şi “află” despre “minciună” abia în România postcomunistă! Ba mai mult; în ultimii 20 de ani, numele “Burah/Baruh Tescovici” şi evreitatea lui T. Georgescu au fost menţionate în câteva zeci de lucrări, din care cităm aici doar câteva aparţinând unor autori “frecventabili” de către mainstream, i.e. neostracizaţi, deocamdată, ca antisemiţi:  Doina Jela în Lexiconul negru (Bucureşti: Humanitas, 2001, p. 124);  Lucian Boia în History and Myth in Romanian Consciousness (CEU Press, Budapest, 2001, p. 173, unde autorul afirmă că din cei patru membri ai secretariatului partidului - Dej, Pauker, Luca şi Georgescu – numai Dej era român);  A. Andreescu, L. Nastasă şi A. Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare: Evreii din România (1945-1965) (Cluj: C.R.D.E., 2003, p. 186, nota 1);  Ildikó Lipcsey, Sabin Gherman şi Adrian Severin, Romania and Transylvania in the 20th Century (Buffalo; Toronto: Corvinus, p. 314);  Stan Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel Ion et al. (Dicţionar biografic de istorie a României (Bucureşti: Meronia, 2008);  Thomas Kunze (Nicolae Ceauşescu. Eine Biographie (ed. a 3-a, Berlin: LVD GmbH 2009, p. 72);  Adriana Dardan în Silenced Paces (Author House, Bloomington, IN, 2009, p. 197, unde autoarea statuează “Hanna Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luka (all of Jewish origin) and Gheorghe Gheorghiu-Dej (half Gipsy)”;  Michael Ritivoi Hansen în The Message (Bloomington, IN: Xlibris, p. 34, cu formularea “Teohari Georgescu (born Burah Tescovici”)). Concluziv, numărul, datarea în timp, credibilitatea şi accesibilitatea acestor surse îl descalifică moral pe V. Tismăneanu din poziţia sa de preşedinte al C.P.A.D.C.R şi – întrucât omisiunile, inadvertenţele şi distorsiunile precum cea din cazul Teohari Georgescu nu sunt singulare 8 în genere de publicist în domeniu şi, în subsidiar, alimentează prejudecata celeilalte “tabere”, i.e. cea

8

Modul în care universitarul Vladimir Tismăneanu înţelege să respecte canoanele academice s-a repercutat inclusiv – din nefericire – asupra Raportului final al C.P.A.D.C.R.: ca exemplu nesingular, paginile 64-66 ale Raportului (parte din cele sub responsabilitatea personală a lui V. Tismăneanu) (varianta electronică disponibilă pe situl Preşedinţiei, la http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf) nu sunt altceva decât o simplă traducere a paginilor 130-134 din cartea aceluiaşi, Stalinism for All Seasons..., apărută în 2003 la Berkeley: University of California Press (v. şi online, la adresa http://books.google.com/books?id=Re3Aop3UZbAC&printsec=frontcover&dq=stalinism+for+all+seasons&hl=en&ei=6ov CToZTxu6yBtfWgOEL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false). 7

“antisemită”, conform tezei implicite a căreia un evreu nu poate fi obiectiv atunci când abordează tema contribuţiei evreilor la instaurarea comunismului în România, tinzând invariabil să o minimalizeze. Exemple precum cele oferite conduc de altfel spre posibilitatea elaborării unei tipologii a principalelor erori, deliberate sau involuntare, comise în rândurile ambelor grupuri de autori în materie. Astfel, autorilor repudiaţi ca “antisemiţi” li s-ar putea imputa poate singular, dar arhisuficient în implicaţii, precaritatea metodologică a abordărilor. Rigidizarea, de altfel nespecifică României, a sferei universitare prin conformare la imperativul corectitudinii politice şi subsecvent, dezideratul evitării oricăror acuzaţii de antisemitism, indiferent de calitatea fundamentării acestora, explică de ce majoritatea covârşitoare a autorilor neevrei care abordează fenomenul nu sunt instruiţi în respectarea rigorilor cercetăriii academice (e.g. “triangulaţia” datelor, a cercetătorilor şi metodelor, admiterea unui grad de incertitudine, controlul şi operarea cu ipoteze şi probabilităţi, etc.) sau cel puţin ale investigaţiei jurnalistice (e.g. confirmarea informaţiei din cel puţin alte două surse). În unele cazuri, lipsa argumentelor se doreşte a fi compensată prin cel mult o formă de argumentum ad populum (corespondent al impersonalului românesc “se ştie că”.) Or, absenţa probelor, a argumentului sau a sursei şi reproducerea unor aserţiuni nefundamentate (vezi exemplul Gheorghe Apostol şi multe altele) subminează sever credibilitatea demersului chiar dacă, teoretic, concluziile ar putea fi valide. 9 Însă dincolo de explicaţii şi justificări, repetarea cu obstinaţie a unor exemple clar denunţate ca false se autoexilează, în funcţie de intenţionalitate, într-una din două categorii posibile: fie “prostie” (în cazul neinformării şi credulităţii), fie “rea-voinţă” (atunci când singura motivaţie este cea de a conferi numericitate pe post de argument. Totodată, în cadrul aceleiaşi grupări, submulţimea unor foşti ofiţeri de informaţii spre exemplu pare să nu înţeleagă că fostul loc de muncă nu constituie totuşi un argument în sine, căruia să nu-i mai fie necesară şi precizarea datelor dosarului din care a fost extrasă o informaţie. În sfârşit, ceva mai rafinată pare tehnica ocazională, deja amintită în cazul Tismăneanu, a argumentului ad personam (inclusiv forma ad hominem circumstantiae), într-o tentativă de a invalida argumentul prin discreditarea persoanei. De cealaltă parte, o primă constatare care se impune estea aceea că, spre deosebire de cantitatea industrială de lucrări dedicate Holocaustului, “lucrări[le] despre situaţia evreilor în timpul regimului comunist sunt relativ puţine” (Fl. Banu 2008: 321 n.1.). Dincolo de această selectivitate a alegerii temei, grupul autorilor evrei care au abordat tema manifestă empiric un registru mai sofisticat de erori, de la caz la caz deliberate sau involuntare, între care se disting cu prioritate: Eludarea unor informaţii, surse sau chiar întregi lucrări. Spre exemplu, pentru a copia ingenua formulare a lui Tismăneanu (la rândul său un exemplu în “cazul Teohari Georgescu”), “cred că nu mă înşel”, dar niciuna din multiplele lucrări ale unor autori evrei dedicate comunităţii evreieşti din România în secolul XX nu menţionează măcar existenţa, spre exemplu, a a.) dărilor anuale de seamă al casei de pensii şi retrageri a ziariştilor din România anilor ’30-’40 (v. Botez 2010), dări cuprinzând numele de naştere, respectiv numele curent al unor zeci de ziarişti evrei, mulţi din ei activi şi după război în presa comunistă; sau b.) lista celor peste 700 “comunişti categoria A” din Bucureşti întocmită de Siguranţă în 1941 (cuprinz ând multe nume de ulteriori demnitari comunişti de prim rang, listă reprodusă în Mâţă 2007: 237-258) sau c.) cele 4 tabele de comunişti din România “refugiaţi” în U.R.S.S. în 1940, tabele transmise de P.C.d.R omologilor din P.C.B. (v. Goma 2007). Obstinaţia ocultării acestor surse şi documente (existente şi general accesibile în arhivele unor instituţii) în plină epocă a Internet-ului şi circulaţiei greu obstrucţionabile a informaţiei rămâne greu explicabilă dacă se prezumă buna credinţă a “omitenţilor”.
9

Pentru o exemplificare cu titlul de amuzament, vezi aşa -numita „the fallacist’s fallacy” din registrul eorilor de logică explicate mundan, cea în care profesorul de matematică respinge inclusiv rezultatul (în sine corect) şi nu doar raţionamentul elevei (în original blondă) care calculează fracţia 16/64 prin metoda eronată a eliminării, atât la numărător, cât şi la numi tor, a cifrei 6, obţinând ca „rest”rezultatul 1/4. 8

Relativizarea până la negare a identităţii evreieşti a celor vizaţi (“ce înseamnă evreu?”10) şi framing-ul “evreităţii” mai degrabă ca pe o manifestare socială decât o identitate obiectivă, genetică - tehnică aplicată în cazurile de evreitate greu contestabilă şi care constă în teoretizări sterile privind elementele constitutive ale definirii evreităţii prin introducerea subiectivismului autoidentificării, toate acestea într-o deplină ignorare, de către chiar autori de religie mozaică, a regulii halahice extrem de simple de stabilire a filiaţiei: “orice copil născut dintr-o mamă evreică este evreu”11; ocazional, în derapajele amuzante ale unor asemenea teoretizări se formulează chiar opinii de tipul “Y se considera comunist, nu evreu” sau “era mai degrabă comunist decât evreu”, într-o involuntară analogie cu bancul referitor la crocodilul care “era mai mult verde decât lung”; juxtapunerea până la interşanjabilitate a unei opţiuni politice (comunism) cu o identitate etnoreligioasă (iudaism) rămâne penibilă chiar şi în cazul unui construct ideologic, cel comunist, de orientare ateistă. Tehnica argumentului ad ignorantiam, de invalidare a unei afirmaţii doar pentru că nu exista probe la dispozitie in favoarea ei (viciu de logică denunţabil în limbaj uzual de expresia anglosaxonă “the absence of evidence isn’t evidence of absence”) – tehnică de impact prin care sunt categoric respinse încadrările ca evrei a oricăror persoane în absenţa unor probe, chiar dacă, obiectiv judecând, identitatea respectivei persoane este în respectivul caz incertă (în absenţa unui certificat de botez, a unei nunţi religioase, a practicării religiei creştine sau a oricăror alte probe care să infirme evreitatea celui/celei în cauză); Tehnica argumentului ad hominem, dar în sens opus primei tabere - i.e. respingerea apriorică a unei afirmaţii prin discreditarea ca antisemit a autorului ei; Relativizarea numerică, e.g. admiţându-se o “supraprocentualitate” a evreilor în structurile comuniste (A. Roth 1999: 186-8), dar cu completarea peremptorie că evreii comunişti ar fi reprezentat, atât în rândurile partidului comunist, cât şi în rândurile întregii lor comunităţi, un segment – în funcţie de autor – “insignifiant” – “minor” – “mic”, etc., iar “prezenţa lor în funcţii de conducere ale partidului comunist a fost de scurtă durată” (Ormenişan 2008: 121); Pseudocircumstanţierea istorică (de tip post hoc, ergo propter hoc), i.e. atribuirea realităţii etichetate colocvial sau peiorativ (în funcţie de evaluator) ca Żydokomuna [poloneză, trad. “iudeocomunism”] în mod exclusiv proliferării paneuropene a mişcărilor fasciste în anii ’30 (ceea ce, în reacţie, i-ar fi împins pe evrei în braţele comunismului), reprezentare care, dincolo de construcţia la rândul ei eronat logică12, obnubilază însă complet identitatea etnică a lui Marx, a Rosei Luxemburg, a lui Bela Kun, a lui C-tin Dobrogeanu Gherea (1855–1920), ba chiar a majorităţii copleşitoare a liderilor revoluţiei bolşevice din 1917, produsă la un moment la care bunăoară Hitler era încă un simplu soldat în primul război mondial, Mussolini tocmai ce fusese demobilizat la rândul său, iar mişcarea legionară încă nu era concepută în România. În aceeaşi registru dar în sens invers, deşi la fel de eronat, cealaltă “tabără” tinde uneori să justifice excesele de violenţă antisemită ale mişcărilor naţionaliste din perioada interbelică tot ca pe o reacţie, una însă împotriva comunismului intenaţionalist şi anti-statal interpretat ca o invenţie evreiască. În acest context, demersul de faţă se doreşte a fi unul eminamente descriptiv, urmărind ca obiectiv general alcătuirea unui “dicţionar” cât mai cuprinzător şi exact şi, în măsura posibilului, de necontestat, al evreilor implicaţi în instaurarea şi consolidarea sistemului comunist în România
10

În spiritul aserţiunii lui Wilhelm Filderman („Un evreu care devine comunist a încetat să mai fie evreu”) , în rândul unor multipli autori evrei, din România şi din străinătate, s-a dezvoltat şi consacrat de-a lungul timpului conceptul-sintagmă „non-Jewish Jews” (patentat de Isaac Deutscher în 1954), atribuit cu predilecţie evreilor comunişti. 11 Vezi, inter alia, http://www.jen.ro/ciclul_de_viata_files_0.html. 12 În sensul în care comunismul nu reprezenta singurul curent „antifascist”, spectrul politic intern nefiind unul dihotomic comunism vs. fascism, care să explice lipsa de alternative în opţiunea politică a evreilor. 9

emergentă celui de-al doilea război mondial. Firesc, în măsura posibilului, fiecare intrare va fi completată cu descrierea succintă a rolului exercitat în consolidarea noului regim, pentru o mai bună înţelegere a realităţii urmărite. Aşadar, se cuvine accentuat, demersul de faţă nu urmăreşte nici a.) explicarea/justificarea “apetenţei” evreilor României postbelice pentru comunism, ci se mărgineşte, în această instanţă, să o descrie cât mai acurat, cuantificabil şi cuprinzător, rămânând ca explicaţiile şi poate chiar implicaţiile de timp prezent le fenomenului să fie abordate într-o eventuală fată succesivă proiectului; şi nici b.) contextualizarea geografică a fenomenului “żydokomuna” în aria blocului comunist din Europa central-estică emergentă celui de-al doilea război mondial. De aici pornind, se impun câteva precizări preliminare privind structura şi metodologia care fundamentează acest dicţionar. În primul rând, dată fiind natura sa, proiectul de faţă rămâne în mod firesc unul în desfăşurare, dezirabil a fi îmbunătăţit deopotrivă cantitativ şi calitativ în timp. În acest scop, autorul îi invită pe toţi cititorii care ar putea contribui la completarea dicţionarului să-i trimită orice informaţie considerată utilă la adresa de e-mail apostu_i@yahoo.com. Pe măsura încorporării de noi date şi informaţii, dicţionarul urmează a fi postat în reţeaua WorldWideWeb în ediţiile sale îmbunătăţite, cu indicarea permanentă a datei ultimei actualizări. În al doilea rând, fiind de natură parţial investigativă şi de finalitate descriptivă, dicţionarul a fost structurat corespunzător unei reprezentări a principalelor paliere ale statului comunist după cum urmează: aparatul administrativ-politic (grupând acei evrei de la nivelurile semnificative ale ierarhiei de partid şi/sau de stat în România de după al doilea război mondial); aparatul represiv (vizează evreii prezenţi în principal în Securitate şi Miliţie şi, secundar şi în măsura relevanţei, în jandarmerie, forţele armate şi alte structuri care au participat la represiunea orchestrată de statul comunist); mass media; educaţie şi cercetare (segmentele ideologizate, i.e. segmentele de învăţământ social-umanist); cultură (palier considerat o componentă-cheie în consolidarea unui nou regim prin operarea unor modificări controlate ale mentalităţii colective); categorie “alţii”, compusă din evrei cu funcţii importante în ierarhia locală şi regională de partid şi de stat, din evrei decoraţi pentru meritele lor de către statul comunist, membri – în eticheta lui T Solomovici – ai “făcăturii comuniste” C.D.E. (Comitetul Democrat Evreiesc13), etc., cazuri alcătuind cumulativ o categorie reziduală, definită “în fund de sac”. Această categorie este completată de lista evreilor comunişti în atenţia Siguranţei în 1941 (mulţi din ei cu funcţii în ierarhia de stat şi partid după august 1944), respectiv de evrei basarabeni comunişti implicaţi în evenimentele din Basarabia în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941. O atare demarcare a acestor paliere deserveşte un scop mai degrabă orientativ, didactic, şi nu unul riguros analitic, în unele cazuri persoanele menţionate transgresând de-a lungul timpului, prin evoluţia profesională dintr-un domeniu în altul, aceste delimitări; în aceste cazuri, încadrarea într-o anumită categorie a fost operată pe baza relevanţei activităţilor şi respectiv notorietăţii persoanei respective. Ca exemplu concret, chiar dacă după 1944 a activat un timp în redacţia ziarului Scânteia (ceea ce ar fi reclamat încadarea în dicţionarul de faţă la secţiunea mass media), Silviu Brucan de pildă este plasat, în virtutea evoluţiei sale profesionale ulterioare, la capitolul “aparatul administrativ-politic”. Din punct de vedere metodologic, ca perioadă delimitată supusă observaţiei, dicţionarul focalizează primele două decenii succesive momentului 23 august (i.e. 1944-1965, “epoca GheorghiuDej”), până la momentul la care constrângerile numerice obiective aferente masivei emigraţii evreieşti

13

Într-o altă apreciere formulată tot de un evreu - fostul şef rabin Moses Rosen, C.D.E. a reprezentat „instr umentul cel mai de seamă al campaniei antisioniste în România” [adapt.] (1990: 160). 10

în Israel, după cum ilustrăm mai jos, au determinat şi descreşterea inexorabilă a ponderii şi influenţei evreilor prezenţi la vârful ierarhiei comuniste din România (v. tabelul mai jos). Unitatea temporală definită fiind, metodologia încadrării “ca evreu” în prezentul dicţionar urmăreşte ameliorarea dihotomiei parcimonie vs. comprehensivitate şi se fundamentează consecutiv pe satisfacerea verificabilă, în cazul fiecărei persoane, a cel puţin unuia din următoarele patru criterii: 1. identitate evreiească (etnonaţională şi/sau religioasă) autodeclarată la un moment dat; 2. fiul/fiica unei mame evreice (inclusiv cei convertiţi pe parcursul vieţii la altă religie); 3. indicat ca evreu de către cercetătorii evrei şi/sau comunitatea evreiască14 (e.g. cazurile multor ofiţeri de Securitate, care în documentele oficiale se declarau de naţionalitate română, maghiară, rusă, etc., dar la momentul de faţă sunt acceptaţi ca a fi fost evrei chiar şi de către cercetăt orii evrei în materie); 4. cu nume de natură să elimine orice dubiu (e.g. Bella Rabinsohn, Israel Rachmuth, Pinchas Solomonovici, Şmil Iţicovici, Zalman Zalmanovici, etc.). În sfârşit, în cazul în care îndeplinirea în mod minimal a unuia din aceste criterii rămâne obiectul unor controverse rezonabile, semnul “(?)” din dreptul unor persoane indică incertitudinea identităţii lor evreieşti. Un asemenea instrumentar metodologic este menit să evite una din erorile caracteristice altor lucrări în materie, care, în identificarea unor evrei din aparatul comunist sau al Securităţii, iau în considerare cvasiexclusiv criteriul subiectiv al “naţionalităţii (auto-)declarate” a persoanelor în diverse documente oficiale. Ori, sub acest aspect se impun câteva observaţii critice. În mod nespecific României, unii membri ai comunităţilor evreieşti, variind ca motivaţie şi pondere de la caz la caz, au evitat de-a lungul timpului să se declare evrei în înregistrările oficiale, preferând alte autoîncadrări subiective. Ca exemple nesingulare între membrii de partid, în fişa sa de cadre, Alexandru Bârlădeanu de pildă se declara în mai 1952 de naţionalitate “moldovean” (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia cadre, dosar nr. B/308, ff. 1-2), în timp ce în fişele sale autobiografice de la Securitate, ofiţerul Al. Nicolschi (Boris Grünberg) menţiona la rubrica “naţionalitate”, de la caz la caz, “rus”, “ateu” sau “revoluţionar” (v. infra). În fapt, o veritabilă tendinţă în acest sens poate fi ilustrată extrem de clar la nivel naţional prin coroborarea recensămintelor primelor trei decenii în România postbelică cu estimările oficiale (i.e. ale autorităţilor, externe deci comunităţilor evreieşti din ţară), cele neoficiale (interne, ale unor reprezentanţi ai comunităţilor) şi valorile anuale ale emigraţiei din România spre Israel (cele ale unor evrei din România direct în alte ţări decât Israel fiind insignificante statistic). Spre exemplu, cvasiunanimitatea organizaţiilor evreieşti din România şi străinătate deopotrivă se raportează la cifra de 428.312 evrei existenţi în frontierele postbelice ale României (incluzând aşadar Ardealul de Nord fost sub ocupaţie ungară, dar excluzând B.B.N.H.), cifră avansată şi detaliată în studiul publicat la Bucureşti în 1947 sub egida World Jewish Congress (W.J.C.), Aşezările evreieşti din România: Memento statistic (p. 30).15 Pentru acelaşi an 1947, mărimea emigraţii evreieşti din România poate fi aproximată, pe baza unor surse evreieşti, la circa 37.600 (v. infra), în timp ce, potrivit îregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor, imigraţia în Israel a unor originari din România în perioada cumulată 1948-1949 a cifrat 31.274. Într-o primă discordanţă, la sfârşitul anului 1948, oficialii P.C.R. estimau prezenţa în România a 350.000 evrei – o cifră neplauzibilă chiar şi presupunând simultan că data de referinţă pentru studiul W.J.C. ar fi fost 1 ian. 1947 (şi deci că ea s-ar diminua corespunzător cu cei 37.600 emigranţi din 1947) şi, prin absurd, că toţi
14

Acceptare concretizată de pildă inclusiv în acordarea dreptului de imigrare în Israel (unde autorităţile transpun de fapt in integrum canonul halahic al ascendenţei evreieşti materne), în înmormântrea într-un cimitir evreiesc, etc. 15 Cifră preluată de-a lungul timpului pe întreg mapamondul de zeci de organizaţii, publicaţii şi autori evrei, precum U.S.H.M.M., Encyclopaedia Judaica, World Jewish Quarterly, Jewish Virtual Library, The American Jewish Committee, Nizkor, Marcu Rozen, Peter Meyer et al. (1953), Beth Sholom, Jewish Gen, Heritage Films, etc. 11

cei 31.274 emigranţi din perioada 1948-1949 ar fi părăsit de fapt ţara până în dec. 1948. Ei bine, din direcţia estimărilor neoficiale, fostul şef rabin Moses Rosen avansa pentru anul 1948 numărul de 400.000 evrei aflaţi în România, număr admis de altfel şi de Congresul Mondial Evreiesc, întrunit în acelaşi an la Montreux (Rosen 1990: 67, 286, 309, 335), şi avansat chiar şi în iunie 1949 de Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş (în Buzatu şi Cîrstea 2010: 333, Solomovici 2003: 189, Ioanid 2005: 78 ş.a.) Emigraţie România → Israel
Frecvenţe absolutec Frecvenţe cumulate (1947-)

Evrei în România - cifre oficiale an 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
număr % în populaţia ţării

Evrei în România - estimări neoficiale -

428.312 350.000a

2,2%

146.264b

0,83%

? ? d ≈37600 24.780e 13.602e 47.071 40.625f 3.712 61 53 235

450.000 (Moses Rosen) 37.600 62.380 400.000 (M. Rosen, P. Groza) 75.982 123.053 163.678 167.390 167.451 260.000 (R.F.E.R.L. 1955) 167.494 167.729 300.000 (M. Rosen, media Israel,
S.U.A.)

220.000 (Bottoni 2010: 269) 260.000 (estimare proprie, I.A.) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966-‘75 1976 714 594 8.954 8.360 9.321 21.269 9.878 13.243 25.926 10.949 26.951 2.223 168.443 169.037 177.991 186.351 195.672 216.941 226.819 240.062 265.988 276.937 293.888 296.111 45.000 (M. Rosen 1990: 261)

42.888b 24.667b

0,22% 0,11%

Fig. 1: Comunitatea evreiască din România, 1945-1976. Aspecte statistice
a

Cf. unui document din 8 dec. 1948 al secţiei Organe de conducere a C.C. al P.M.R. şi distribuiţi astfel: 132.000 în Bucureşti; 118.000 în Moldova; 62.000 în Transilvania [ a se înţelege Ardeal, n.n., I.A.]; 22.000 în Bucovina; 16.000 în Muntenia şi Dobrogea (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar 91/1948, ff. 11 -16 (în partea introductivă a documentului menţionându-se eronat cifra de 300.000, deductibil din defalcarea cifrelor)). Acelaşi număr de 350.000 este avansat şi de către Ana Pauker în şedinţa din 18 febr. 1949 a Secretariatului C.C. al P.M.R. (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 16/1949, ff. 14-5). Se cuvine menţionat că la recensământul naţional cu datele 12

612 evrei din România îmbarcaţi pe cele două nave “Pan York” şi “Pan Crescent” plecate din portul bulgar Burgas la 27 dec. etc.000. A. 1948. Wasserstein (2000: 80). 260.S.publicate la 25 ian. agenţi de informaţii la schimb. S. etc.600 emigraţi în 1947 şi coroborat cu un spor demografic – arguendo – de 0%. Iar contextual. B.000 solicitări individuale de emigrare în Israel (Rosen 1990: 166. d 2. numărul cetăţenilor români de naţionalitate evreiască ar fi scăzut de la 428.500 cazuri de repatriere din Israel.) (cca 2% din totalul comunităţii ca valoare medie).264 în 1956 (date colectate în anul precedent).5% pentru oricare din valorile individuale considerate. reproduse în Shlomo Leibovici-Laiş şi Yosef Govrin. Concret. 1947. 211. H. p.I.-20. mai realist. el îi contrapune. 17 V.667 evrei în România în 19751976. autorităţile române. o discrepanţă semnificativă.000 emigranţi ilegali via Ungaria.000 (Ministerul Israelian al Absorbţiei Imigranţilor. 1977 (colectarea datelor făcându-se în anul precedent celui al comunicării publice a datelor. care “se aşteptau la 10. 2002). fond “P”. şi cu cotele emigraţiei ilegale (transfugi. cumulat celor 37. numărului oficial de 24. Leibovici-Laiş.664 evrei români îmbarcaţi pe nava “Medinat Hayhudim” şi 1. 45. conduce spre o mărime estimată a populaţiei evreieşti în 1955-56 de cca. Radu Ioanid.557 plus 7. estimarea noastră de aprox.000 avansată pentru aceeaşi perioadă de către pe de o parte fostul rabin-şef Moses Rosen (aidoma modului în care. ceea ce. recensămintelor naţionale comunicate la 25 ian. aşadar la 3 ani după recensământul care inventariase 146. într-un raţionament aberant. discrepanţele nu depăşesc 1. Aliyah Bet Project 17. c Conform (dacă nu precizăm altfel pe parcursul coloanei) înregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor.312 în 1947 la 146. Wasserstein. ar însemna că pe listele de emigrare se înscriseseră probabil şi mulţi din activiştii evrei de frunte ai partidului comunist.-135. înregistrau în doar câteva săptămâni nu mai puţin de 130. vol. între cifra de 40. b Cf. cu circa 5. ceea ce susţine reducerea numărului de evrei din România de nu mai puţin de 10 ori în doar 9 ani! În realitate. 1948.688 pe nava “Geula”. numai în 1958. 261.000 de repatriaţi în U. 2. Cifrele sunt cvasiidentice celor avansate în B. e Cifrele defalcate pentru 1948 şi 1949 sunt furnizate în Kuller 2008 b: 22 (Leibovici-Laiş şi Govrin indică doar numărul cumulat pentru cei doi ani). chestionarul operatorilor de pe teren cuprindea exclusiv rubrica “limbă maternă” 16.S.000 evrei în România în perioada 1955-1956 se plasează în interiorul intervalului delimitat de alte două estimări neoficiale: a. f.264 evrei.000 emigranţi legali. Agerpres replicând (spre liniştirea guvernelor arabe) că evreii din România acelui 16 S-au declarat vorbitoare native de limbă idiş 138. 430). cu circa 1.paulsilverstone.php. sionişti. 108). Kuller. orice analiză sumară denunţă ridicolul unei asemenea teze. Ioanid 2005: 105). ceea ce. Kuller (2008c: 22) şi Andreescu.S. O atare cifră. 1985-1989 (Londra: Frank Cass. pentru acelaşi an (v. de unde şi încadrarea noastră pe ani). nu şi “etnie/naţionalitate” sau “religie”. ambele plecate din Bulgaria la 26 sept.) valoarea de 300. Radu Ioanid: 2005: 64-5). Israeli-Romanian Relations at the End of the Ceausescu Era: As Observed by Israel’s Ambassador to Romania. diferenţele rezumându -se aproape exclusiv la intervalele temporale de eşalonare şi raportare a d atelor.R. şi deocamdată neclarificată. net superioară celei oficiale de 146. Moses Rosen. “defectări”) şi neînregistrate (foşti deţinuţi. aşa cum sesiza şi Levy (2002: 285 n.R. Denunţând suplimentar frivolitatea cifrelor oficiale. R. ceea ce îl face practic inutilizabil în economia demersului nostru. http://www. H.264 evrei la recensământul din acel moment. 1947.000 evrei. conform recenzărilor oficiale efectuate la nivel naţional. cei 500 copii evrei cărora autorităţile române le -au permis stabilirea în Olanda.com/immigration/Primary/Aliyah/shiplist2.000 (1990: 261)). iar pe de altă parte de unele ziarele israeliene şi americane care preconizau în 1959 emigrarea din România a 300.795 persoane.000 de cereri”. În acelaşi sens.. 7. f Pentru numărul de emigranţi din România în Israel din 1951 există. din care nu puţini prezenţi în ierarhia comunistă în/la diversele ei sectoare/niveluri ierarhice. dosar 40009.625 înregistrată ca număr de imiganţi de Ministerul israelian al Absorbţiei Imigranţilor (şi preluată ca atare de Şlomo Laibovici -Laiş) şi cea de peste 50. 260. 26. restul evreilor distribuindu -se preponderent în categoriile de limbă maternă „română” şi „maghiară”.000 înregistrată pentru acelaşi an de autorităţile române (v. sursele evreieşti converg în estimarea emigraţiei evreieşti din România în intervalul temporal închis 1948-1955 la 130. 16. 15 martie 1966 şi 5 ian. nu-şi identifică altă explicaţie decât aceea a unei ponderi semnificative de evrei “ascunşi”. cca. 13 .). Nastasă şi Varga (2003a: 44).

1992 nu mai puţin de 8. Carol Féleki (Feldman). Mihály (Max) Eisikowits. 18 În contextul în care.g. Nicolae (Miklós) Goldberger.5%. aceeaşi problematică a ceea ce s-ar putea numi categoria evreilor “ascunşi”. 24 dec. ar avea în mod evident mai multă acoperire în realitate.74% pe an(!). László Salamon. o subcategorie de înaltă specificitate o constituie evreii ardeleni vorbitori de limbă maghiară. Alexandru Sencovici (Sándor Szenkovits). transpare de altfel şi în analiza trendurilor statistice ale minorităţii evreieşti din România pe parcursul ultimilor 35 de ani. adică S = 2. János Taub. Erwin Szekler. Ernö (Ernest) Gáll. b. Stefan Kárdos. în acelaşi raţionament în care probabil şi mărimea comunităţii evreieşti din România în 1992 cifra în realitate. mulţi evrei au încercat chiar să ‘dispară’ din statisticile oficiale” şi apreciază că la recensământul din 1956.) estimarea inferioară a lui S. chiar dacă practicanţi ai religiei mozaice. Alexandru Iacob (Sándor Jákab). foarte mulţi din aceştia. comunitatea maghiară la rândul ei i-a recunoscut în mod tradiţional pe aceşti evrei ca maghiari. ceea ce..973 rezultat al diferenţei). În sfârşit.955 persoane (faţă de 5.667 persoane conform recensământului publicat la 5 ian. respectiv un spor demografic mediu de 2. Spre exemplu. ceea ce. Zoltán Kling. într-o juxtapunere până la identificare a atributului naţionalităţii cu criteriul limbii materne. Subsumat. 15. Ludovic Bokor. doar 2/3 din evreii care trăiau în realitate în România acelui moment s-au şi declarat ca atare în cadrul recenzării ceea ce ar indica o mărime totală de circa 220. 14 . 1959). comunitatea evreiască din România cifra totuşi la recensământul din 7 ian. +50. care confirmă că “în anii permanenţei lor forţate în România. Coloman Ambruş.F. de unde S = n√Pn/P0 .1 S = 15√8955/5973 – 1. care. Bottoni (2010: 269).000 persoane. pentru 1976 Moses Rosen estima mărimea reală a comunităţii evreieşti la 45.000 a comunităţii evreieşti în 1956. se declarau chiar şi în documentele de partid ca fiind de naţionalitate maghiară. 1977.694 persoane în intervalul închis 1977-1989 (conform autorităţilor israeliene). Ládislau Tesler. Contrastant.E. etc. Gavrilă şi Eva Birtaş. într-un pattern replicat în proporţii asemănătoare şi în rândurile numeroase ale comuniştilor şi securiştilor evrei maghiarofoni. în mod tradiţional.L. au fost complet asimilaţi lingvistic şi în consecinţă s-au declarat de-a lungul timpului de naţionalitate maghiară18. K. fraţii Ládislau şi Olgá Vass. Iosif Bank. Nicolae Kállos. chiar dacă astăzi sunt recunoscuţi ca evrei de către chiar autori evrei în domeniu – e. Gyula Csehi. coroborat cifrelor sus-menţionate. Kálauşek. în mod frecvent. nu mai puţin adevărat.moment ar fi cifrat doar jumătate din numărul avansat de mass media străine (R.. complet aberant statistic pentru un grup populaţional îmbătrânit precum cel al evreilor din România. unde P0 = populaţia iniţială Pn = populaţia după n ani S = sporul demografic anual mediu. László Földes (Fischer). estimativ. cu relevanţă sociologică cât se poate de actuală.000. pornind de la o dimensiune oficială de 24. Ervin Mikó. Francisc Butyka..74%/an. în condiţiile unei emigraţii oficiale în Israel de 18. ar presupune o creştere demografică pe perioada urmărită de . Ludovic Weisz. conform formulei Pn = P0*(1+ S)n.R.

indicăm aici Monitorul Oficial al Ronâniei nr. infra). deciziile nr. care circulau în primii ani în interiorul instituţiei. la cererea unor înalţi activişti de partid” (Tismăneanu 2005: 320-1. privind românizarea pe cât posibil a numelor alogenilor. “Mironescu”. întruneşte criteriul al doilea prin înmormântarea sa într-un cimitir evreiesc. etc. “Sonnefeld”. mai jos şi declaraţiile lui Pavel Câmpeanu. etc. Spre exemplu. cu referire la tatăl său (n.html. “Abramovici”. “Bogdan”. “Schwartz”. confirmă identitatea sa evreiască. Tismineţki). “Faibiş”. după cum menţionam. care. al schimbărilor de nume. în acelaşi sens. “Albu”. care devine Florian. 15 .82). Spre exemplu. Silviu Brucan. Nicolschi. În acest context.C. Sorine: tu eşti evreu? Sorin Cunea: “Sigur că da!” A. i. n. “Feldman”. “Florian”. Osias Sigelbaum – Soreanu. aceste „recomandări” cvasioficiale erau înaintate nu doar ofiţerilor evrei din Securitate.S. “Mihail”. De la mama şi de la tata. iar numele de naştere. Arnold Platman (fiul lui Marcu) mărturisea de pildă în autobiografia sa de la Securitate că “în trecut” “fusese” evreu. nu s-a declarat niciodată în vreun document ca evreu. “Wolf”. atestat în documentele oficiale ale unor autorităţi româneşti. Simion Ţaigăr. operarea în demersul de faţă cu setul celor 4 criterii neexclusive evită multe din erorile sus-amintite. care subsecvent s -ar putea declara ne19 Pentru caracterul voluntar sau forţat. ci în general celor din ierarhica administrativ-politică a statului comunist.org/jsource/Judaism/whojew1. de la caz la caz.Cât priveşte evreii din Securitate. care s-ar sustrage în primă instanţă criteriului naţonalităţii autodeclarate. “Marcovici”. dar nu mai puţin persuasive. “Savin”. cazul menţionat al lui Al.: “Nu. nu scrie nicăieri […]” (în Storin 2011: 7) Cazul altui ofiţer de Securitate . Boris Grünberg. “Herşcovici”. 240 din 17 oct. respectiv Leon Barat – Rădulescu.: “Scrie undeva. identificarea corectă a acestora implică nu doar depăşirea erorilor aferente autoîncadrării lor subiective (e. Leon Wechsler – Gheorghiu. “Herescu”. ci şi – sau.” A. 20 V. “Weiss” şi un val direct corespondent numeric de intrări ale unor “Berceanu”. v. mai ales – considerarea recomandărilor informale. „Who is a Jew?” la http://www. 93. tind în mod frecvent ca în negarea evreităţii unei persoane să invoce inexistenţa unor documente oficiale probatoare) este şi schimbul de replici dintre Aurel Storin şi Sorin Cunea (ambii evrei) în deschiderea ultimului interviu acordat de fostul ziarist comunist şi apoi angajat al postului de radio “Europa Liberă”: Aurel Storin: “De mult voiam să te-ntreb. notoriul torţionar Al. Nicolschi/ Grünberg.Dorel Oprescu. “De unde ştii?” S. dar la acel moment era român (pentru ambele cazuri.jewishvirtuallibrary.C. ai vreun act oficial care să ateste că eşti evreu?” S. a numelor alogenilor. şi altele.Sub acest aspect. este acceptat ca a fi fost evreu inclusiv de către cercetătorii evrei. la fel cum alt ofiţer. La fel de pilduitor şi denunţând totodată eroarea fundamentală a bazării exclusive pe documente oficiale (aşa cum procedează în special “minimaliştii”. este acoperit de criteriile 3 şi 4 . pp.e. “Mendelsohn”. Arnold Schwartz-Negrin. “Bercovici”. birourile de evidenţă a populaţiei au înregistrat mii de “dispariţii” subite ale unor “Leibovici”. aplicând criteriul halahic al filiaţiei evreieşti pe linie maternă20. Din nenumăratele exemple de românizare in corpore la “recomandarea de sus”. partea I-a. 9340-1): din deciziile ministrului Justiţiei de încuviinţare a schimbărilor de nume adoptate la 11 octombrie 1947.: “Ştiu de când eram copil. şi Rebecca Weiner. “Moscovici”. “Negrea”. în lexiconul de faţă sunt incluşi ca evrei şi cei din categoria convertiţilor la altă religie. Ionel Frankel – Frâncu.S. Simon Sabetay – Săvulescu.579-589 vizează în bloc colegi proaspăt angajaţi la aceeaşi Direcţie Generală de Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului: Moise Faibiş. “Liveanu”. “Câmpeanu”. Vladimir Tismăneanu declară: „şi-a schimbat numele în Leonte Tismăneanu în 1948. “Rosenberg”. “Soreanu”. “Goldenberg”. Henriette Leibovici – Mora.g.19 Bineînţeles. 1947 (v. nemenţionat după cunoştinţa noastră în lucrările cercetătorilor evrei. v. în doar câţiva ani după 23 august 1944. n.

Parantetic.ro/raspunsuri/identitate-iudaica/cine-este-evreu/2696-un-evreucrestinat-isi-pierde-identitatea-de-evreu. în cadrul proiectului Dvar Tora. Petre Lupu etc. Herta Schwammen (alias Elena. convertiţi la creştinism în timpul celui de-al doilea război mondial. în privinţa surselor bibliografice fundamentând operaţional încadrările ca evrei.html (accesat ian.dvartora. Şlomo Sorin Rosen. pe cât posibil. aceasta în dezideratul dublu al creşterii fiabilităţii şi al pre-eliminării. Rosen 1990)21. de ex. care au fost reprimiţi postbelic în comunitatea evreiască prin automata nerecunoaştere a converitirii lor. Ca ierarhizare bibliografică au fost preferate. La fel de adevărat.). acestea au fost menţionate în canoanele scrierii academice exclusiv în acele cazuri de persoane fie de notorietate redusă. Mariean Vanghelie. şi nerecunoscute ulterior de leadership-ul comunităţii evreieşti postbelice (v. Tudor Vianu. Iosif Chişinevschi (Roitman). etc. ne-anti-semiţi). ambasada SUA la Bucureşti. indicat ca procuror adjunct al României de după război de un singur autor. de regulă nu s-au mai indicat sursele de informare în cazurile deopotrivă notorii şi scutite de controverse chiar şi în rândurile cercetătorilor evrei (e.S. Ana Pauker (Rabinsohn). poetul Adrian Păunescu. S. acolo unde stadiul cercetării mainstream în domeniu ne-a obligat la formularea fundamentată de observaţii. În sfârşit. altfel spus. la adresa http://www. etc. Arhivele Naţionale. Din aceleaşi considerente de parcimonie şi fluenţă a textului.g. 16 .. centrale. care cuprind între altele şi precizarea naţionalităţii. Acestei categorii i se subsumează şi cazurile deocamdată insuficient fundamentate bibliografic de alţi cercetători. “Bacher”. fireşte. menite a evita legislaţia şi tratamentul social defavorizant. Petre Roman . Barbu Zaharescu (Zuckerman). dar excluşi. precum Teohari Georgescu. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu). sunt automat încadraţi ca evrei – pentru a menţiona câteva figure celebre – dramaturgul Eugen Ionescu (fiul Theresei Ipcar). Eduard Mezincescu. respectiv direcţiile judeţene.evrei. Monitorul Oficial. sau chiar miile de evrei din zona Ardealului de Nord ca subiecţi ai unor convertiri conjuncturale. 21 Pentru o explicaţie a faptului că Halaha (codexul religios mozaic) nu recunoaşte convertirea la altă religie. C. recte Teşu Solomovici. ca goim. în aplicarea riguroasă a acestui canon religios al considerării ascendenţei materne. fişe matricole penale din penitenciare. vezi lămurirea oferită de actualul prim rabin al României.N.R.I. sursele primare. 2011). toţi cu taţi evrei. fie acesta chiar evreu. critici sau completări. pentru a se sutrage legislaţiei antisemite.A. jurnalistul Dumitru Graur sau Adrian Lustig. decrete de stat.). fie de identitate controversată. a oricăror polemici sterile. o mărturie empirică nesingulară o oferă inter alia cazurile câtorva mii de evrei din Ardealul de Nord. respectiv poetul legionar Radu Gyr (Demetrescu). dar mame creştine. secondate de sursele evreieşti şi externe ne-româneşti (ex. în special documente oficiale ale unor autorităţi ale statului (v. cercetători occidentali “frecventabili”. Richard Wurmbrand.S. ie.. considerându -l pe convertit în continuare evreu.

G.) Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Curtea Supremă de Justiţie Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Cluj) Casa de Retrageri şi Pensiuni a Ziariştilor (până în 1945) Direcţie Centrală Industrială (în cadrul Ministerului Industriilor) Direcţia Centrală de Statistică (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Industriei Laptelui Direcţia Generală a Poliţiei Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Securităţii Poporului (1948-1951) Direcţia Generală a Securităţii Statului (1951-1952) Direcţia Informaţii externe (din cadrul Securităţii) Direcţia Penitenciare.N.C.G. C.C.I.O.S.S.U.O.S. căs.P.C. D.U.G. C.I.C.M.C. C.E.E.C.R.C. A. D.S. C.D.A.S. A.D.R. C.) căsătorit(ă) Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1948-1953) Comitetul Central Camera [locală] de Comerţ şi Industrie Camera de Comerţ şi Industrie a României Colegiul Central de Partid Comitetul Democrat Evreiesc Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi Căile Ferate Române Confederaţia Generală a Muncii Centrul Iberic pentru Studii Masonice Centrala Întreprinderilor de Lucrări Rutiere şi Construcţii Speciale Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie colonel Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006-) Comitetul Politic Executiv (al C.N. col. C.R.R.R.I.L.C.G.Ex.R. 1948-1950) Biroul Organizatoric (al C.M. C.R.L.S. C. al P.E.J.M.P. D.L.C.S. D. C.S.I. C.R.B. A. D.F. B.R. C.E.R.S.) Biroul Politic (al C.I. C.I. Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei Bulletin d'informations pour les roumains de l'étranger (publicaţie de frecvenţă variabilă a unor emigranţi români din Paris.C.G.H.P. A.E. al P. D. A. Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor Originari din România Asociaţia Evreilor Români Victime ale Holocaustului Asociaţia Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Antifascişti Arhivele Naţionale Istorice Centrale Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti Arhiva Serviciului Român de Informaţii Basarabia.P. al P.C.LISTA ABREVIERILOR A. C.I.D.P.C.E.S.N.L.A.S.P. D.R.D. C.I. A.T.S.G.I.N. C.Z.I.I./P. C.C.E.R. D.P.R.M. C.H. C. Lagăre şi Colonii (din cadrul M. B. B. B.P.S.N.E./P.F.P.A.T.R. D. Centrocoop CEPECA C.A.E.M.P.S.R.B.I.R.C.V.C.) 17 .C.A.R.

E.C.L. şi al Arhivelor Ruse de Stat pentru Istorie Socială şi Library of the Congress & Russia State Archives for Social and Political History (RGASPI) “” (INCOMKA) I.D.C.I.S. D. Institutul de Studii Politice şi Social-Politice (de pe lângă C. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc I.E.S.) F.D.F.E.C.C.T.F.R.N.A.E. Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti G. Întreprinderea de Comerţ cu Ridicata pentru Produse Alimentare (Bucureşti) I. Institutul de Medicină şi Farmacie INCOMKA Proiectul “Comintern Archives Project” al Bibliotecii Congresului S. Ministerul Afacerilor Interne M.A. Născut(ă) N.U. Ministerul Securităţii Statului (1952-1953) n.A..) (19661989.P.R. F. Institutul Român de Istorie Recentă I.I. Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea I. 1948 în U.A. 1945-1948) Direcţia Regională a Securităţii Poporului (în cadrul D. e.P.A. Întreprindere de Stat pentru Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului I.P. Ministerul Apărării Naţionale M.N.P.S.R.N.L.C. locotenent M.C.O.C.E.I.S.M.R.R.S. ff.M.O.S.R. D. F. Ministerul Comerţului Exterior M. Monitorul Oficial al României mr. Frontul Salvării Naţionale F.P.C.D.I. Institutul Politehnic Bucureşti I.P.S.A.R.K.S. Hotărârea Consiliului de Miniştri I.I.R.I. f. absorbită în ian.T.G.) estimare Editura de Stat Pentru Literatură şi Artă fost / fila fără an filele Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Federaţia Demorată a Femeilor din România (constituită 4-8 martie 1946.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (din cadrul D.Of. fostul Institut de Istorie a Partidului) J. Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne (Narodnîi komissariat vnutrennih del) D.S.S.Ap.G.R.D. E.E.G. D.P.D. al P.S.R.L.S.R Frontul Naţional al Tineretului Democrat din România F.) Direcţia Superioară Politică a Armatei Direcţia Securităţii Statului din cadrul M.U. a M.B. Jewish Genealogical Special Interest Group for Romania (S.S. f. (1953-1989) Defense Technical Information Center (în S.P.S.R.S. Marea Adunare Naţională M.V.R.N.I.) lt. maior M. D. General H.P.A.I. Frontul Naţional Democrat din România F.R.C.C. Grupul pentru Dialog Social g-ral.P.C. Ministerul Afacerilor Externe M.A.D.N. 18 .C.D.U.A.a.G.A.M.P.C. International Labour Office I. Institutul Central pentru Pregătirea Cadrelor Didactice I.U.A. Foreign Office F.F.

S.A.D.R. W.E.R.N.S.P.D. v.F.J. U. Scriitori şi Ziarişti Uniunea Tineretului Muncitoresc (1948-1965) Uniunea Tineretului Comunist (1944-1948.N. a “ilegalismului”) Partidul Comunist Român (1944-1948. P.R. 1965-1989) vezi World Jewish Congress . odin.S.A.identitate evreiască incertă/controversată 19 .A. absorbită în U. T. 1934-1952) Partidul Comunist din România (perioada interbelică. O.G. P.U.O.A.C. S.R.S.C.S.d.S.R. S. S. ş. O.R. R.A.S.L. U.R.S.S.F. 1945 – febr.) Oficiul Comerţului Local odinioară Organizaţia Mondială a Sănătăţii Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Organizaţia Naţiunilor Unite Prezidiul Marii Adunări Naţionale Partidul Comunist Bolşevic (în U.C.R P. U.M.N.Z.N.C.C. U. U.C.D.T. 1965-1989) Plutonier Partidul Munictoresc Român (1948-1965) Republica Populară Română (1947-1965) Societate comercială de stat Serviciul Român de Informaţii Serviciul Special de Informaţii (1940-1944.R. U.B. 1948).a.C.C. O.-M. U. P.M.C. U.R.S.u. O.E. (?) Organ de Control Cetăţenesc (numite de M.I.S. plt..U. ulterior Serviciul de Informaţii) Statele Unite ale Americii şi următoarele Teatrul Evreiesc de Stat unitate arhivistică Uzinele şi Domeniile Reşiţa Uniunea Femeilor Antifasciste din România (apr.T. S.C.M.R.R. P. U. u. Uniunea Femeilor Democrate din România Uniunea Generală a Sindicatelor din România Uniunea Naţională a Studenţilor din România Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Uniunea Sindicatelor de Artişti.I.F.I.S.R.

ulterior Comitetului de Stat al Planificării. p. al P. 222 din 29 sept.) (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. Carol (n. după ce obţinuse aprobarea deplasării de serviciu în Belgia (în pofida opoziţiei secţiei Cadre a C.).R. nr. nr. 1). inv. C. Heinrich (în unele documente transcris şi cu varianta de prenume Henri) – membru de partid. 102/1956. 200 din 1 sept. Voitonovici) la Ana Pauker22. a locuit pe str.E. 185 din 12 august 1948. 7438).APARATUL ADMINISTRATIV-POLITIC CENTRAL 1.P. 20 . se pare. ABRAHAM. VII. rămas în străinătate în timpul mandatului.S. 3293. “dosare adiţionale”.Of. fuma (Mâţă 2007. 15 din Bucureşti. respectiv Comitetul de Stat al Planificării (Fd. p. în 1971 an îl reclama pe vecinul său Nicolae Corbu la organizaţia de partid a ziarului Scânteia. a M.B. 1899. iar prin Decretul nr.) a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.. nr. din sept.C. ABRAMOVICI. p. ABRAMOVICI. 5 din 9 ian. anexa la dosarul nr.S. Bernad (n.C. nr. ABRAMOVICI.G. referatul întocmit lui Rădulescu de către Securitate în 1954 în Tănase 2010: 91 -92.E.G. Zalman (în alte documente “Abraham”) – după război controlor în cadrul D. “Româno-Export” (1948-1949). Iosif – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic (D. Londra nr. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 1948. 225. p.d. 2005:93 şi respectiv F. graţie intervenţiei aceluiaşi Rădulescu (şi.. an în care este şi numit numit membru al directoratului C.C. din 1955 până în 1958 lector la catedra de Organizarea şi Planificarea Întreprinderilor în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (I. după război după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului apoi activist local de partid în organizaţia Bucureşti. dosar 2301 şi fototeca Institutului. 9856. cu referat de cercetare la fd. ABRAMOVICI.Of. 4.C. a III-a. partea I-a. nr.C.I. 173 din 31 iulie 1947. nr. 209 din 9 sept. partea I-a.. în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. 6658). 5.C (M.Of. partea I-a. al P. fd.P. partea I-a. nr. p. 6.C. anexa la dosarul nr. 256 din 5 nov. partea I-a.1949. Alba) (cu prenumele ortografiat ocazional “Bernat” şi “Bernard”) – ilegalist. inclusiv a lui Al. Levant 2006c. (M. 15 din 19 ian. inv. 645).Of.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. emigrat în Israel la începutul anilor ’60.R. 6781). C. p. p. v. Aceeaşi persoană este menţionată sub numele incorect „Abramowitz” şi în Ioanid. Benţin – din 1949 funcţionar la Comisia.C. 120 din 26 mai 1948. din 1948 funcţionar în cadrul Comisiei. M. pensionat în anii ’60. 7950). acuzând gălăgia câinelui acestuia şi faptul că fiica acestuia.G. partea I-a. p.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. inv. care pare să -l plagieze pe Ioanid. 262 din 21 august 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. 1949.I. după reorganizarea ministerială consilier la Ministerul Comerţului Exterior (1949-1951) unde era practic locţiitorul ministrului adjunct Gheorghe (Gogu) Rădulescu. Elly . 1922) – de profesie inginer chimist. 316. după război consilier economic în cadrul Ministerului Comerţului (M.E. 1946.a. nr. 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 2008. 8460). ABRAHAM. 1947.I. Mihai. 3293.S. David – până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 141/1949). secţia Cancelarie – dosare anexe.C.C.I. ABRAMOVICI. 1947. nr. cu menţiuni multiple în dosarul de anchetă al lui Vasile Luca. nr. fond 495 (“România”). 2. M.Of.C.C.R.Of. p. şi arhiva I. partea I-a. 7. ABRAM. al P.Of. partea I-a. 8. decorat prin Decretul nr. 1564. M. 22 V. u. nr. Irina.Of.).Of. 4611). membru de partid încă din 1921 (!). 3.C. director comercial tehnic al S. p.

16. I. nr. fiul lui Avram Adercu (n. ADERCA. p. Rifca Penchas. 4798).P. nr. delegat şef al Direcţiei Regionale Bucureşti (M.Of. Marcel – inspector în cadrul Ministerului Învăţământului. 6658. 15 din 19 ian. partea I-a. nr. partea I-a. p. pentru Literatură Universală (1954-1975.C. după război iniţial reîncadrat ca şef de secţie la Ministerul Muncii (în martie 1945). 1949. 1033). nr. 19 din 23 ian. exclus din partid în 1953. (M. 19. ABRAMOVICI. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C.C (M. ulterior cu Jana) – funcţionară în centrala Ministerului Comerţului Exterior (1953-1957). 18.funcţionar în centrala M. Renate . Osias – până în iulie 1948 controlor economic în cadrul D. din Austro-Ungaria) şi Debora (n. partea I-a. cu Richard Raskind.Of. p.C. 173 din 29 iulie 1948. publicist (v. p. nr.E. nr. a M. 642). 11. p.Of. 32 din 8 febr. nr.Of. 15 din 19 ian. M. 260 din 8 nov. ABRAMOVICI. 803 din 21 dec. al soţului său (1954). p.G. 1947. 275 din 27 nov. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M.Of.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.1891 Puieşti (odin. a M. ulterior funcţionară la Sovromlemn (1957-1960) – menţionată în dosarul de la C. 190 din 19 august 1947. Şmil – controlor economic (1947-1948). recăs. ABRAMOVICI.G.I. recăs. 17.III. partea I-a. partea I-a. Lazăr – controlor în cadrul D. Simon – din 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of.2008. editor. 1949. 534).C.III. 15. (M. (nr. partea I-a. a M. 41/99 din 22.Of. partea I-a. 22. Tutova.Of. partea I-a. nr. F. ADAM. Dobrişa Iosub)) (13. p. ABRAMOVICI.XII. 13. incinerat în Bucureşti. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu membru al Ordinului “Steaua României” îm grad de Comandor (M. ADELSTEIN.Of. Felix (n. respectiv redactor la Ed. nr. M. Leontina . când se pensionează). ADOLF. (1948-1951). azi Vaslui) – 12. cimitirul sefard) . emigrată în Israel.C. M. Bucureşti. partea I-a.P. 6396).G. ABRAMOVICI.E. din Ministerul Comunicaţiilor. partea I-a. Herman – după război mai întâi consilier (1945-1946). 1989 Bucureşti) – din 1948 membru în Consiliul de Administraţie al Institutului General de Asigurare.1920 Craiova – 21. (1947-1948) (M.P.I. Klari KAHANA) (prima soţie a lui Marcel Aderca. Mircea – în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 197 din 28 august 1947. 6220). 3002). orig. 185 din 12 august 1948. ulterior funcţionar la “Cartea Rusă” (1953-1954). 1948.E. nr. partea I-a. ADLER. 1946.E.E. apoi vicepreşedingte al Comitetului de Stat pentru Construcţii.I. profesor şi autor în domeniu (Cajal & Kuller 2004: 478). 12. nr. când se pensionează). 1890-1974)) (26. ulterior şeful Direcţiei Învăţământ Artistic din Ministerul Artelor (1946-1948. Froim Zeilicu ADELSTEIN. nr. 1123). a M. 21. Marcel (fiul lui Felix (v. ABRAMOVICI. 167 din 26 iulie 1946. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. 21 .1954)). 7491). nr. 1948. partea I-a.1962 Bucureşti) – în perioada interbelică funcţionar la Ministerul Muncii (19201944) şi publicist. 20.Of.F. apoi inspector general în cadrul Direcţiei Generale C. partea I-a. p. 125 din 1 iunie 1948. Leon – din februarie 1948 controlor în cadrul D. p. 7795 şi nr. inv.C.C. Ladislau (fiul lui Andrei) (d. ADERCA./26. 1949 secretară de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of.până în febr. p. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu Medalia Muncii. ulterior stabilită în Occident.A. ADLER. 31 din 7 febr. 76 din 30 martie 1946. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 24 din 30 ian.I.R. şi dosarul său de la C.R. p. 10. p. ADERCA. 1948. nr. 11761.9. partea I-a.Of. 737. 10496). 1949. supra) şi al Rubinei (n. p. partea I-a. nr. jud. 14. 645).C. p.Of. p.Of. Adelstein.G. apoi inspector în cadrul D.C.I.IV. Arhitectură şi Sistematizare. Clara (n.

10. 11. şi Cajal şi Kuller 2004 şi Kuller 2008a: 431).) Joseta Stănescu.. de la sfârşitul anilor ’40 în ministerului Comerţului Exterior.I. iar în paralel. 1945 23 În aceeaşi perioadă cu Leonte Răutu. Mancsi Izsak).R.membru al C. 288 din 12 dec. inv. cercetat diciplinar în partid în 1955 pentru că ar fi “concediat abuziv elemente de naţionalitate română pentru a-şi promova prietenii şi cunoscuţii”.Of. Ministerul Artelor. în martie 1948.XI. (91(I&II)/354 din 19. 46 din 25 febr.S. M. 1948 a ministrului Justiţiei din M. 3. 8. a IV -a (Levy 2002: 192.C. Caţavencu 2007: 4. 4. decorat prin Decretul nr. 28. P. ulterior cu diverse funcţii în sectorul economic.C. (Cohen 1994: 97 n. 9. 51 din 2 martie 1948. 1947. 26. Kovacs 2006.C. 12. EIBENSCHUTZ) – după război încadrat comisarajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Salonta.) Gherghina Ardeleanu.I. ALEXANDRU. Alexandru (n. fiul lui Ludovic (Lajos) şi Zali) (20. unde ocupă inclusiv poziţia de ministru adjunct (1966-1970). nr. Societatea Scriitorilor Români şi Academia Română. 8214). ALBESCU.Of. cadru didactic la A./P.R. ilegalist din “vechea gardă”. AIZIC. ALEXIU. 411/1952. 14. 331/211 din 24. Mihail [alias]– la începutul anilor ’30 student la Drept. căs. 30.) Alice Horovitz. şi director al Întreprinderii de prototipuri Bucureşti. partea I-a. dosar 1027).1955) (v. cu dosarul la Colegiul Central al partidului (nr.) Paul Cornişteanu. şi avizând în fapt lista publicaţiilor de cenzurat întocmită de multipli funcţionari. şi M. p. 7. 6.I. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. 15.M. partea I-a. Ministerul Propagandei Naţionale. 297 n.E. din anii ’60 secretar general al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă.) Natalia Mustaţă. (dosare anexe. 29. 22 . funcţionând sub coordonarea ministrului propagandei. 13.1955). 11029). Paul [alias] – după război director adjunct şi apoi director în cadrul C. în 1949.R..Of. apoi reabilitat.) Costin Sebe. nr. n. cu Margareta Albescu (n.031 din 21 febr. u.V.) Eugen Schileru şi 16. al P.P. 240 din 15 oct.P.1957) şi la secţia Economică a C. din nov.C. Lipa – după război angajat ca desenator grafic stagiar în centrala Ministerul Propagandei.) Haralambie Bădeanu – preşedinte. ALPERIN. numit contabil-şef al întreprinderii “Dacia” din Bucureşti. ALĂMARU. 1948. 136/219 din 8. respectiv Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 43. fd. 51). nr.III.1915-2005) – membru de partid din 1940.N.. partea I-a. până în anii ’70.C.) V.23. Ştefănescu (A. ministru adjunct al Comerţului Interior (1948-1952).C. Mihai (alias AIBĂNŞUŢ. ALEXIU.1950). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1649). ABRAMOVICI) (n. Cohen 1994: 27. 27. 14. inv. dosar la C. cu fişă la secţia Economică a C.. 24 Compusă din delegaţi din partea Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului.C. 25.S. Bihor.A. p. reprimit în 1955 (dosar C. Constantinescu -Iaşi. cazat la căminul (pentru studenţi evrei) “Schuller”23. nr.a.a. p. 1948. care îl menţionează eronat ca Aibănuş Mihai).) Vladimir Carnavalschi. secretar general al Ministerului Educaţiei şi Culturii în mandatul lui Ilie Murgulescu. apoi ministru adjunct al Industriei Chimice.) Gheorghe Gonda. 2. Mihail Florescu ş. după naţionalizare. 20. partea I-a.) Siegfried Alperin.) Vasile Nichita. Ernest WEISZ. 5.P. AIBENŞUTZ. (1973). dată extremă 15.) Al. 203.IX.R. Sirianu. nr. Clara (LEBIANU) .C. nr. v.I. iar după reorganizarea ministerială şef de secţie la Direcţia Arhitectură şi Expoziţii a Ministerului Artelor şi Informaţii lor (M. 539) (pentru schimbarea numelui vezi decizia nr. Hermina Tismăneanu. p.) Nicolae Hodoş. 1910. Siegfried (fiul lui Heinrich şi Ernestina) (1913 – 1994 Israel) – membru al Comisiei mixte de cenzură24 instituite în mai 1945 în cadrul Ministerului Propagandei25.) Adrian Dimitriu.1913 Tulcea) – membru de partid exclus în 1950 pentru legături cu social-democraţii. 24. Comisia înfiinţată la 2 mai 1945 îi cuprindea ca membri pe: 1. 51). ulterior epurat. al Crucii Roşii în anii ’50 (dosar la C.P. Lenin” Bucureşti al P. ulterior membru al Biroului Comitetului Raional „V. Leon (n. şi autor al unor articole în revista Probleme economice (inclus ca supravieţuitor al Holocaustului în registrul Benjamin and Vladka Meed. Cristina Luca -Boico.Of. utilizat ca anchetator al partizanilor capturaţi în Munţii Bihorului.C.VIII.

(M. 658). p. Teofil Gh. aşa cum avea să pretindă ulterior fiul). David ABRAMOVICI) . Alexandru Predescu .în sept. inv. Dabija . 372/665. 363/169 din 1. partea I-a. Bucureşti) – în perioada interbelică director în cadrul Societăţii Române de Telefoane. p.n.Of. 37. n. Discursuri rostite la Senat în sesiunea extraordinară din vara anului 1920 (1920).Of. Andrei IZSAK) . 202 din 6 sept. nr. partea I-a. controlor în cadrul D. 39. Miklos) . Nichita Drăgulin . partea I-a. nr. 11 ian.Domnul este cu tine (1944). nr. ALPERN.Of. Nistor .impiegat în cadrul Administraţiei Financiare judeţene Rădăuţi (1945-1946) (M. 1948.Prizonier la Bolşevici (1944).Of. Herman . 1948. nr. exclus din partid în 1951 pentru fost colaboraţionism cu legionarii şi afacerism (dosarul personal la C.C. au “dispărut” din spaţiul public 8779 titluri (C.Of. 738).12. a M. I. Gheorghe I.C. 1971.. în 1948 numit director al Centralei Industriale de Sinteză şi Prelucrare (M. 25 Pentru un exemplu ilustrativ. 3660). nr.Isbânda românismului şi minoritarii în armată (1938). 168 din 23 iulie 1948. 23 .C. 16 din 20 ian.D. 1948 numit contabil al D. anexa la dosarul nr. 38. mitr. Petre V. Elie Bufnea Cruciaţi.membru de partid. nr. Nifon Criveanu .. în centrala M. producţia La clacă. în numai patru ani (1945-1949). 1947. p. nu a fost niciodată arestat. Mihail Chirnoagă – Logodna (1940).Războiul germano-polon (Învăţăminte) (1940). ALMOSNINO. exclus din partid în 1960 (decizie reconfirmată de C. partea I-a.P. nr. p.Marxismul şi religiunea (1934).] . a M. din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. tirani şi bandiţi în Rusia Sovietelor (1931). p. din 2. Paul Georgescu . 1949. în 1962) sub acuzaţia de a fi pretins şi primit de mită de la o funcţionară în vederea cedării locuinţei sale (dosar C. Micloş (n. 167 din 26 iulie 1946. 33. cu referat de cercetare la Fd.P. Teodora Anka. 32. Andrei (n. 264 din 14 nov. partea I-a.Of. partea I-a.C. 662). căs.Calendarul Gospodăriilor din sate şi oraşe (1943). În total. partea I-a.I.Soldaţi în Est (1943).D. Leon (d. nr. 3293.. neatârnarea şi unirea cu România” (1919). (M. tatăl poetului George Almosnino.C. nr. Iancu I.1960).I. Bela (n. 40.E.. 36. Ciorogaru . 1897) – ilegalist.). etc.G. partea I-a. Simionescu .Istoria literaturii române Dela început până la zilele noastre (1945). partea I-a. la Direcţia I.A.C. 1946).Of.P.A. C.G. (1946-1948). 1949.a.Naţionalismul lui Eminescu (f. secţia Cancelarie – dosare anexe. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.1954. şeful Direcţiei Cinematografie din Ministerul Propagandei.I. ALTER.C. Dan (n. Nicolae . după august 1944 şeful Serviciului Presă din Ministerul Poştei şi Telecomunicaţiilor (1950-1954). 35.C. g-ral Ştefan Panaitescu . vezi decizia comisiei publicată în Monitorul Oficial nr.I. (M. inv. destituit şi exclus din partid în 1954 pentru neglijenţă în serviciu (dosar nr. 10533). p. g-ral A. ALPERN.I. nr. Haneş – “Basarabia. 276 din 28 nov.Naţiune şi armată (1937).E.C.C. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p.C.Of.I. I. membru de partid din 1940 (dosar A/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). fond C. ANDREI.31.Brazdă nouă (1939).R. p.. Autonomia. AMBRUŞ. ale cărui două anexe scot din circulaţie 161 titluri între care Nicolae Berdiaeff .în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. în 1948 avansat inspector (M.E. p. 6094). 34. 516/653 din 25. 85/1955. Sidorovici [fratele Alexandri Sidorovici-Brucan. nr. 190 din 22 august 1945. 1947. după război director administrativ în Direcţia Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului (M. 7833).C. 214 din 15 sept. cu actriţa Teodora Alperin (n. a Industriei Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerul Industriei (M.I. Iosif . 7622). 2006: 489). nr. p. 148 din 25 iunie 1941.C.P.Of. Constantin Loghin .R. Haim . 10092). al P.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. ANDREESCU.C. I. 6386).Of. Haim – ilegalist. ALPERN. partea I-a.C.C. 1945.din 1947 controlor în cadrul D. ALTER.1951). 24 din 30 ian.Pentru consolidarea României Mari. ALTERESCU.G.şef de serviciu la Direcţia Generală a Arhivelor Statului.P. 1917-2003) (v. apoi regizor la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) şi în paralel redactor la Radiodifuziune. 16 din 20 ian.

a decis reîncadrarea sa în partid cu stagiul din 1945. ulterior pe un post secundar.C. ANDRONACHE. 2002). 1949. partea I-a.E. “fost brigadist în Spania. nr. 67). ARBORE. FAERŞTEIN) – din martie 1945 impiegată în centrala Ministerului Muncii (M. p. închis apoi în lagărele morţii din Germania [Mauthausen.IV.1949). 645). a propus excluderea lui din partid. consilier de legătură cu Naţiunile Unite la Legaţia României de la Berna (M.P. partea I-a.1914 – 24. partea I-a. scoaterea din armată. 1947 detaşată ca şefă a Direcţiei Regionale Mureş a Ministerului Informaţiilor. apoi al Artelor şi Informaţiilor. p. a avut funcţii de răspundere la Consiliul de Miniştri.Of. cu studii comerciale. ANDRONIU. 62 din 16 martie 1945. p. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.E. III-a (Decretul 873/20. când este înlocuit cu Ion 26 27 V. 44. fiinţând pe lângă Consiliul de Miniştri27) (din 1951 până în 1973. 1948. 21 mai 1909 Iaşi) . decorată prin Decretul nr. David (n. hotărâre reconfirmată în 1962. 1941. a III-a.C.R.Of. 46.Of.S.C. după război. p.A.VIII. redactor în echipa iniţială de la Scânteia. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obl igatoriu (M. ADLER) (1913 Budapesta – 1950 Bucureşti) – în 1941 “lucrătoare mănuşi” conform unui raport al Siguranţei. Ermina – după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor M. 48. 15 din 19 ian.organul de facto al cenzurii în presă. Balint 2011a. 47 din 26 febr. ANTONESCU. nr. 1052/576 din 19. Ministerul Artelor şi Informaţiilor şi Ministerul Forţelor Armate (a fost şi comandantul Închisorii Militare). ANGHEL.1978) – membră de partid din 1944 (dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. p. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. nr. 11765).Of. 1947. Gagyi 2004: 20. 98327 din 26 sept.V. p. ARONOVICI) (n. 45. Eugenia (n. director general al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (preşedinte al Colegiului direcţiei . Gherghina (n. nr.A. p. nr.A. trimiterea în producţie şi ţinerea „în evidenţa organelor în drept”. 47. p. 43.P.Of. 42. 230 din 9 oct. ANTALFFY. partea I-a. Clara . partea I-a. partea I-a.P. 299 din 29 dec. 10664). nr.n. p.P.]. până în febr. 255 din 27 oct.R. ARDELEANU. (1948-1952.P. József Demenyi (Demö) ADLER26) (26.I.E. 905/486 din 7. 21-2.Of. M. În 1956 C. ca membru de partid. decizia nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 8792În perioada de după 1944. 1946. Turcu) – soţia lui Iosif Ardeleanu (Adler).P. nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1686). 11362). director în M. din 1947 arhivară-şefă în centrala M. partea I-a. 50. n. ulterior Culturii (N. organul instituţional responsabil nominal cu cenzura a suferit numeroase modificări: în toamna lui 1944 a fost creată o comisie de cenzură din cadrul Serviciului Aplicării Armistiţiului (ulterior redenumit Serviciul Defascizării) al Ministerului Propagandei (minister redenumit al Informaţiilor în 1946. din 1945 membru al comisiei de cenzură a presei instituită în cadrul Ministerului Propagandei şi subordonată direct Comisiei Aliate de Control. 260 din 8 nov. Iosif (n.fost ilegalist.C. Clara (f. ilegalistă. Eliza (n.Of. partea I-a..C. fuzionat cu Minist erul Artelor în 24 . 15 din 19 ian. 1945. în mandatul Anei Pauker (1947-1951). din dec. Alfred – jurist în perioada interbelică. Din 1947. ANTONIU. element anarhic în lagărele de la Saint Cyprien şi Gurs. 49. unde avea ca sarcină “să veghez[e] cum sunt introduse metodele partinice în muncă” (apud Constantiniu 2003: 70).1963).P.Of. 1948. nr. 1947.1909 Salonta. nr. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.41.VII.R. 280 din 3 dec. cu o scurtă perioadă în 1948 când este detaşată la Legaţia R. nr. iar apoi la Contemporanul. în documentele sale de partid făcându-se precizarea faptului că a fost membru al Partidului Comunist Spaniol din 1938. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 6597). 641. C.” (dosar C.1952). 1949. în 1963 încă director adjunct în centrala ministerului (dosar C. Bihor – 1988 Bucureşti) . partea I-a. de la Bruxelles). după război membră a organizaţia de bază a partidului şi directoare în M. 1945 a ministrului Justiţiei în M. nr.” cls. dosarului de la C. ZILBERSTEIN) (26. ARDELEANU. Z.X. Traian [alias] – cf. ARDELEANU.” clasa a V-a. (M.

118-121) (M. în 1978.P. ARONESCU. Cornelia (n. 53. 16 din 20 ian. nr. partea I-a.E. Direcţia va fi transformată în Comitetul de Stat pentru Presă şi Tipărituri. I. d. 15 din 19 ian.1912 Braşov – 28. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (indicat ca evreu în Kuller 2008a: 432). 52. (A. al P. Mihaela (căs. ASKENAZI. emigrat în Israel împreună cu soţia sa.M. ASCHER. în 1958 cercetat disciplinar de C. 1941.. Leon – în oct. din 1947 până la deces instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.S. Bucureşti. 206 din 1 sept. iar ca pensionar.. 262 din 21 august 1979). secţia Cancelarie – dosare anexe. AREŞTEANU. 6683). p. 58. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.I. al P.C. 1949. 5124.) al P. C. nr.C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.V. 1949. Comisiei Aliate de Control.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.Of. AREŞTEANU. nr. p. Mişu (Mihail) (1910-1950) – ilegalist.P.). 1988. Lupta de clasă. 2008 b şi 2008c.C. comi sia în discuţie devine Direcţiunea Presei din cadrul Ministerului Informaţiilor (ulterior a Ministerului Artelor şi Informaţiilor). Edy (fiul lui Iosif) – după război inspector în cadrul D.R. Elena .S.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/A/A%2004. partea I-a. (1955-1960). (Decretul nr.C.E. de geniu (r. partea I-a.php. reîncadrat în 194528. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.V. în paralel cadru didactic la I. autor şi coautor al unor multiple cărţi şi articole în Probleme de economie. 235 din 4 august 1952).R – secţia Propagandă şi Agitaţie.2011 Israel). Abramovici. partea I-a. 59. 1963 şi cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a III-a în 1964. după război “investit în funcţii economice importante” cf. ARON. Bucureşti) – membru de partid din 1945.S. prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine. nr. C. p.P.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. în 1971 decorat în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preşuri cu ordinul “Steaua R..N. 1949.I.C. (dosar nr. fişa matricolă penală la adresa http://86.C.P. cu referat de cercetare la Fd. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.G.E. p. p. Solomo vici (2004: 131). partea I-a. ulterior la A. etc. 645).G. numir în 1952 vicepreşedinte al C. M. anexa la dosarul nr. 55.P.Of.XI. 15 din 19 ian. cu care a avut o fiică. iar din mai 1949 atribuţiile cenzurii asupra spaţiului publicistic sunt preluate de nou -înfiinţata Direcţie Generală a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri (D. 25 . 233 din 7 oct. ff. membru al Comisiei Centrale de revizie (a C.Of. decedat în penitenciarul Aiud în 1977. Pentru mai multe detalii. 1941.C.%20Ardelea%20-%20Azoitei/Ascher%20Andrei%20H/index. ARSENE. nr. Etenne BERCOVICI) (d.Of. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. al P. 1948.51.” clasa a IV-a. În 1946.17.S.M. specializat în statistică. fd. sublt. Cumpănaşu).Of. 28 V. 54.T. 1948. 5123).).Of. inv.VI.C. De facto şi de jure. H. 3293. în anii ‘60 funcţionar superior în Comitetul de Stat al Planificării (C. 186 din 13 aug. 28/1956. Hertzel . 56. această comisie se subordona.1977 Aiud) (fiul lui Henric şi Matilda) – de profesie inginer chimist.C. p. partea I-a). condamnat în 1975 la 20 de ani închisoare pentru subminarea economiei naţionale şi divulgarea de secrete de stat 29. Ştefan (n. 423 din 15 iul.125.C.S. dosar 51/1949. apoi activist de partid. 663).R. În 1975. economist. C. partea I-a. I-a (Decret nr. ARONOVICI.R. AREŞTEANU. nr. radiat din registrele Forţelor Armate pe motive rasiale în 1940. Cornelia – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. Andrei (31.R.).Of.R..P. 9. 1070/108 din 5. 206 din 1 sept.” clasa a III-a. vezi Corobca 2008. 29 V. nr. 1948 angajat referent la Direcţia Studii a Ministerului Sănătăţii (M.. 57. 1948 în forma Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi redenumit Ministerul Artelor în mai 1949).1958). Gita în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Weiner). ultimul loc de muncă în 1975 la Înreprinderea “Policolor”. 646).

1948. 1947 a ministrului Justiţiei în M. D/1315. partea I-a.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.I. 72. 508. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. Mendel .C.C.60.). Ernest – după război prim secretar presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor.Of.în anii ’50 profesor de planificare la I. nr. 7438. nr. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. M. 148 din 25 iunie 1941. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1949. 68.R. S.E. 1949.G. după război controlor în cadrul D.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.S. a M. p. 74.1949. 645). ASKENAZI. 6.Of.XII. fd.Of. 61. Ernest – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. Stela .1913 Valea Rea. 63. membru al comunităţii evreieşti din Bucureşti. dosarele nr. v.P. apoi responsabil în cadrul secţiei organizaţiilor de partid a Direcţiei Organizatorice (v. partea I-a. 66. AVĂDANEI.P.N. (?) AVRAMESCU. p.G.Of. 5 din 9 ian. AUSTERMAN. ulterior funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Uşoare (’60? – ’70). AUSCH. nr. 120 din 26 mai 1948. f. 804 din 21 dec. 32 din 8 febr. D.R. (dosar 63/1955). B/19431.C. infra) – de profesie inginer textilist. – secţia Cadre.C.Of. p. Tudor (n. partea I-a.. dosar de cadre la secţia Organizatorică a C.Of. p. din 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 1964 (tatăl Mirelei Aşman?). al P. AUSBURG. 209 din 9 sept. Iaşi) – de profesie contabil.S. Osias .I. din ianuarie 1967 consilier referent în cadrul Secretariatului General al Consiliului de Miniştri. p. ilegalist (membru de partid din 1930). nr. nr. încă în viaţă în 2010. şeful sectorului Carnete şi Evidenţă al C. Islea .Of. C/2072. AVADIC.A.I. AUDERBAN.R (1953). 1949.VIII.I.. AVRAM.. nr.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C.a. 112.1. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1963. al P. condamnat penal pentru speculă în 1953. 71. până în febr.I.B. 1948. partea I-a. Mendi – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. şi asistent cumul la catedra de planificarea şi organizarea întreprinderilor din cadrul I. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Radu . Ficu . Adina . 69. 24. Max Beno (în alte documente ortografiat “Askenazi”) – după război controlor în cadrul D. C.P. partea I-a. ATIAS.125 din 17 dec.P. 4611). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 423 din 15 iul. M. 65. nr.1953). iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr. partea I-a.C.C. 15 din 19 ian.R.Of. 1949 (M.P. 30 V.din 1947 controlor în cadrul D. Bacău) . 166/784 din 21.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C.Of. 2 ş.B. 131 din 8 iunie 1948.C. ASKENAZY. 26 . Cela / Heda (soţia lui Mendi.R. 15 din 19 ian. în anii ’60 vicepreşedinte al C.C.. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. 804 din 21 dec.Of.1.G. AVANDICI. 67. al P.. III-a.1909.C. 264 din 14 nov. 10092).E. 4968). 1964. 64. (din 1945 până în 1960). ATANASIU.P. partea I-a. 15 din 19 ian.C. p. 73.C.II. 62. partea I-a. nr.B. 645). partea I-a.. Maria .R. nr.şef de cadre la Direcţia Generală a Exploatării din Ministerul Industriei Lemnului în guvernele Groza. nr.C.” clasa a V-a. f. decizia nr.E. 17 din 21 ian. din 1954 funcţionar în cadrul C. Saul ŞAPIRA) (n. partea I-a. p.P. 316. 1947.S.C.C. partea I -a. I.după război referent în administraţia centrală a C. p. 70. 644). 3660). demis şi exclus din partid (dosar C. Mayer-Herş ATLASMAN30) (n. (M. AVADIC. nr. nr. f. p. AŞMAN. Horaţiu (n. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.Of. 1123). al P. şi membru al secţiei Economice a C. 1949. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.M. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. III-a. A.

Lidia (n. avocat. 84). 1959 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.C.fost condamnat pentru spionaj în favoarea U. Efroim-Mauriciu PAUCKER31) (n. după război redactor la Libertatea (1944-1946). şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 176). I. BACAL. Eugen (n.534 din 6 sept. fond 495 (“România”). 83.I. Samoil – după război judecător cu grad de consilier în centrala Ministerului Justiţiei. unde continuă activitatea publicistică (inclus într -o seie de autori evrei în F. Lenin”. inv. decorat prin Decretul nr.R.E. p.S. după revenirea în ţară redactor la revista lunară Probleme Economice şi şeful Direcţiei 31 32 V. 15 din 19 ian. Solomovici 2003: 139. Adolf – în 1948 era consilier tehnic în centrala Ministerului Justiţiei (M. după august 1944 şeful Secţiei Gospodărie de Partid a C. Raşela (profesoară la Liceul “Gheorghe Lazăr” din Bucureşti). 9. în 1948 numit membru al comisiei de disciplină a I. (1950). traducător. sora sa. încadrat în M. BACALU. nr. refugiată în U. 1949. 82.R. p. BACIU. BAILICH. 1948.A.R. 98.Of. (M.Of. Israel (1902 Botoşani – I.P. 239 din 14 oct. “vechi comunist şi conducător C. H. secretar de legaţie la Legaţia României la Londra (19481949).U. 1949.S. AVRAMOV.U.C. BACHER. Rosen 1990: 66.1961 Bucureşti) – absolvent al liceului “Laurian” (1921).S. apoi prin Decretul nr. Nisim .” clasa a V-a.E. partea I-a. partea I-a. Cluj.D.Of. BACIU. C.Of.-izarea comunităţilor evreieşti” (cf. Sager)) (29. 1795). la Direcţia I.R. Egon BLATT32. 223 din 26 sept. 69 din 23 martie 1948.. p. 1946.D. dosar nr.1918 Braşov – 7.E. 85. (1951-1961) şi simultan şeful Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Industriei Uşoare (H. în 1939.1916 Bucureşti) – în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. al P. 78. 27 .I. nr. Kuller 2008a: 47. p. unul din principalii denigratori ai lui W. Moses Rosen). 2540). 308 din 12 aug. 16 din 20 ian. ulterior activistă a partidului. . 79. I. Hirsch) .I.C. iar în acelaşi an cu ordinul “Steaua R. rămas în Occident. partea I-a.C. 76. BACHER.1922. BADEA. Ucraina – 2. 10522 La întoarcerea în ţară. 7. a fost soţia medicului David Salzberg. iar ulterior secretar general la Ministerul Industriei Alimentare (până în 1964).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.A.B.E.E..D. Ştefan (fiul lui Ioan şi Elisabeta (n. în 1945 îşi maghiarizează numele în „Balász”. Bucureşti (M. iar după stabilirea în S.R. prin Decretul nr. 2167 din 29 de. Filderman după război. ulterior şi -l românizează în „Balaş”. 643) BABENCO. 88. Mauriciu (n.R. preşedintele F.C. iar apoi definitiv în S. partea I-a.Of. Voitonovici) al României (1948-1952) (singura menţiune în Solomovici 2001 II: 42).R.R. 81. 77. care “a contribuit masiv la C. (Institutul de Studii Economice şi Planificare) “V.Of. publicist. 80.adjunct al organizaţiei Cluj a P. (1944-1948). 15 din 19 ian.VII.75. în 1947 de către Ana Pauker.C. în 1941.P. partea I-a. decorat în 1948 cu. apoi ataşat de presă la Legaţia României de la Berna (1946-1949). căs. Rotman 2004: 47.. 646). decizia ministrului Justiţiei nr.în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. Ita Meerovna GOLDMAN) – ilegalistă.S.R. profesor de economie mondială la I. cu scriitoarea Mira Simian. nr.E. 84. kominternistă (INCOMKA. 77.M. 91. fiul lui Ignác (Ignatius) şi Boriska (Barbara).A. 225.1971 Bucureşti) . p.S. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Iulius – procuror şef adjunct (al lui Al. a III-a. n.VI.S. p. 1946 în M.A. nr. nr. Simion (19. al P. 658). Kuller).1912 Smanenka. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 8187). S.d. 1949.III. 1948 cu “Ordinul Muncii” clasa a III-a.1993 Honolulu. Ancel 2005: 246.) – memorialist.X. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. revenită în ţară în 1944. se stabileşte iniţial în Brazilia.P.-ist” (cf. adoptă forma „Balas”. incinerată. BALAŞ. nr. partea I-a.E.C.U.

750). ulterior controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. Albina (1949-1950). 2399). 28 .C.C.1987 Bucureşti) . ulterior şeful serviciului Personal la Ministerul Comerţului (1948).N.). în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Băuturilor Spirtoase şi Produselor de Fermentare (M. p. 316). Gazeta literară (1954-1957).C. ulterior poet./7.1949.1906 Bucureşti – 24.IX. încă în viaţă în decembrie 2010. al P. p. 1946 în M. apoi ziarist în perioada interbelică.a. etc. – 22 martie 1952 din arhiva secţiei Economice. 6474. director al Direcţiei de Studii a Arbitrajului de Stat de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1954).1979 Bucureşti) – ilegalist. (v. eliberat în 1954. partea I-a. C. secţia Cancelarie – dosare anexe.. nr. şeful Serviciului de Presă şi Propagandă din Ministerul Industriei Alimentare şi redactor al buletinului ministerului Industria alimentară (1952-1958?). 283 din 6 dec. Mendel. pentru detalii. dramaturg. poet şi publicist (autor. dosarul nr. 113 din 27 ian. respectiv ordinul “Steaua R. 90. nr.U.Of. (1976!). apoi secretar genral la Ministerul Comunicaţiilor. 12626. nr.C. în 1947 numit secretar al Comitetului de Lectură de pe lângă Direcţia Generală a Teatrelor din cadrul Ministerului Artelor (M. nr. Ion Craiu. 2009: 77).R.I. BARANY35) (27. nr. anexa la dosarul nr. ulterior inspector general al Direcţiei Artelor din Ministerul Culturii şi membru al echipei redacţionale la revista Teatrul în anii ’50-’60.P. 9/1959. prozator. 1947. Constantin Dinu. 40.VI. al versurilor imnului comunist din 1948 “Zdrobite cătuşe”). frecvent considerat ca având o orientare antisemită de mulţi autori evrei. 232 din 7 oct. Z.C. 264 din 14 nov. Eugen A.R.R. p. 1947. II-a în 1954. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Nistor. fosta soţie a lui Alexandru Bârlădeanu. 87. BALTAZAR. inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (până în noiembrie 1948). 1948. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.. 91.1977 Bucureşti) – frizer. Dumitru Georgescu. Gr. 34 V. E. (1947-1949) (M.A. 295 din 20 dec. nr. Emeric György Kiss. Gh. Emil Papuc. inspector general la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) (1946-1948-1952). Balaş. fiul lui Jean şi Paulina) (20. inv. Ariel LEIBOVICI34. nr. 26 din 1 febr.P.C. Victor Ivanceanu. decizia ministrului Justiţiei nr. sau maghiarii Adalbert Szabo. arestat în cadrul “epurărilor” din 1952 (oficial acuzat de deconspirarea de secrete de stat). p. BANTZER. iar în 1967 stabilit în SUA. Gheorghiu. BARANGA. inv.G. IV-a în 1959. 89. fond 495 (“România”).IV.Of. Al. partea I-a.I. decizia ministrului Justiţiei nr. 1947. partea I-a. Dobriş.504 din 27 nov. căsătorit cu actriţa Marcela Rusu (1926-2002). 179 din 5 aug.R. nr. redactor la radio (1945).1906 Craiova – 1962 Bucureşti) – deputat de Dâmboviţa pe lista B. Economice a M. partea I-a.Of. p. 10832.C. anchetat. M. 1946. ulterior preşedinte al secţiei de Drept 33 În cadrul valului de epurări din 1952. Leopold GOLDSTEIN. dosar nr. partea I-a. II-a în 1971. (1956-1957). consilier juridic al delegaţiei României la sesiunile Adunării Generale O. în M. partea I-a.” şi “Meritul Cultural” cls. Or. Camil (n.Of. a M.D. ci şi românii Aurel Vijoli (preşedintele Băncii de Stat).IX 1902 Mera. fiul Goldăi) (25. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Al. (1946-1948). consilier în cadrul Consiliului de Miniştri (1958-1973). BARANGA. Hugo “Gheorghe” (n. după război redactor la Vremea literară şi Călăuza artelor (1948-1949)..controlor în cadrul D. 88. Victor Morfei. 5 din 9 ian.R. Victor Nagy ş. 225.VI. corespondent la Tribunalul Poporului (1945-1946). decorat cu Odinul Muncii cls. unde urmează o carieră universitară (matematică).C.C. 118.N. Ioan Magda. 35 V. Solomon . 1920-1965 a A. traducător.E. (27. V.319 din 16 apr.1913 Bucureşti 10. Vrancea – 27. şi Magdalena Iacob.Of. Aurel (n. se cuvine amintit şi aici că între funcţionarii guvernamentali arestaţi şi/sau anchetaţi în 1952 se numărau nu doar Vasile Luca. redactor la revista Studii de Drept Românes în anii ’50’60. emigrat în 1966 în Israel. 11281). BARASCH.jurist. 3293.E. p.Of. ordinul “23 August” cls. al P.X. cu referat de cercetare la fd. redactorşef al revistei Urzica (1949-1979).Of. 10092). redactor la revista Studii de drept românesc (anii ’50-’60). p. BANDNER. (1949-1952)33. partea I-a. (1955-1959).IV. Eidlitz şi E. zis “Leibu”. 1946.VIII. 1946. – inspector la Direcţia Medicină Curativă a Ministerului Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al. al P. Vasile Hulduban. membru al C. inter alia.S.86. ulterior şeful secţiei Economie Mondială din cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. (1969-1974).

BARBU.Of.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. soţul Rosinei (n. Lazarovici). al P.R.R. p.M.php?letter=B&id=5465 29 . 136/1956. 28/1956. (1951). 36 37 V.C. Zorel . 1945.1916 Piteşti .A. Filip-Iancu (n.Civil a C. director adjunct al Institutului de Igiena Muncii şi Boli Profesionale (1954-1964). Kuller 2008a: 5737). şi Kuller 2008a: 54. Bernard (în alte documente BARHAT) (fiul lui Beriş şi Sim(h)a) (1918-2002?) – după august 1944 secretarul sectorului de studenţi P. Iaşi. 106 din 14 mai 1945.C. partea I-a. Gabriel (n.R. Iaşi. p. 112 din 17 mai 1948. 127 din 3 iunie 1948. n.C. 96. p.Of. când publică Bolile profesionale şi prevenirea lor (Ed.1904 Bucureşti – 31. BARON.M. FELDMAN36) (24. se pare încă în viaţă. 92. California. între 1947 şi 1950 cadru didactic la facultăţile de medicină. p.IX. nr.M. nr. nr. 1916 Piatra Neamţ) – până în octombrie 1947 controlor la DG. 200-1.Of. (dosar 29/1957) (v.C. după război şeful Serviciului Preţuri în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M.R.I. (M. V. nr.psih. 3409). apoi preluat în Ministerul Industriilor şi avansat inspector (M. ulterior director adjunct al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică. 1949.C.R. 120654 din 28 nov.I. 2009: 179. 93.2007) (cumnatul lui H. 2971). 85 din 25 apr. 104 din 8 mai 1947. 3293. 198.ro/anuare/aratafisatest. şi http://iec. BARBU. 15 din 19 ian. specializat în istoria medicinei. partea I-a. Hilel Adolf – director general adjunct al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul de cenzură de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1949-1952). ultima menţiune publică în 1978. Obedeanu.V. 4848). p. Aurel – farmacist. M.uaic. p.membru de partid din 1942. 95. FEDROM 2008: 86). 4384). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Dobrincu şi Goşu 2009: 116. partea I-a. inv. Marcu – în 1945 era consilier tehnic la Secţiunea Juridică Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului cu Naţiunile Unite (M. 94. anexele la dosarele nr.E. BARASCH. 1947. ulterior cercetător al Ministerului timp de 3 decenii (în cadrul secţiei de statistică sanitară a Centrului de Educaţie Sanitară). al P. respectiv filosofie (catedra de marxism leninism) din Iaşi. nr.R. în Burbank. cu care a avut doi copii: Ioan şi Dorin) – în anii ’50 şef al Agenţiei Economice a României la Moscova. nr.C. “Semat” (M. partea I-a. a M. M.C. nr. Aurel (n.C. 1903).Of.C. BARHAD. 2640.. BARAŞ. 9857.M. 101. Ştiinţifică şi Enciclopedică).R. Kuller 2008a: 432). la sfârşitul anilor ’40 şeful direcţiei Farmacii şi Medicamente din Ministerul Sănătăţii (Bărbulescu et al.Of. 79 din 3 apr.C. 99. 256 din 5 nov. C. activist P. nr. în 1946 înacdar ca inspector sanitar general în centrala Ministerului Sănătăţii. 10729. secţia Cancelarie – dosare anexe. în 1948 repartizat la Contenciosul Ministerului Comerţului (M.R. 1947. 8598). BARHAD.. 645). sora lui Emil Calmanovici. p. bun prieten şi co-autor cu Gheorghe Brătescu (ginerele Anei Pauker). 1948. partea I-a. soţul Corei (Cuţa. coleg. Ilie (n.1984) (zis “Bilu”) . nr. 97. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).Of. BARASCH) – membru de partid.II. cu referat de cercetare la Fd. al P. 219 din 23 sept. ulterior preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii naţionalizate I.Of. (1955) (Berindei. BARU. al P. BAYER. cu grad de consilier diplomatic.Of. BARHAD. al Asociaţiei Juriştilor. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C./P. 98. partea I-a. Filip-Iancu BARUCH) (29. nr.(dosar 63/1955) (menţionat şi în Solomovici 2004: 538). p.R. Simion – în 1945-1948 şeful contenciosului Ministerului de Finanţe. membru corespondent al Academiei Române (1963). apoi doctorand la Leningrad (titlul de doctor în 1953). p. 1945. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 100. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a.C. partea I -a. al P. după întoarcerea în ţară medic M. partea I-a.A.Of.

C. 590).Of. 737. cu Otilia (n. dosar nr. partea I-a. inv. iar în 1981 (pensionar) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. p. pe linia ideologiei socialiste. 105. Marcel (n. decorat cu ordinul “Steaua R. p.R. 11 din 14 ian. 176 din 4 aug. apoi la Atena (responsabil şi pentru Cipru) (1960-1968). imediat după reţinerea ministrului Vasile Luca. la Roman) – absolvent al liceului “Laurian” din Botoşani. a M.C. p. p. criticat între “deviaţioniştii” din minister în iunie 1952. partea I-a. 1949. Pasca).. al P. director (şeful direcţiei politice) în centrala M. responsabil de politică externă. la Direcţia Vămilor. ulterior inspector în centrala Ministerului de Finanţe. KATZ) – ilegalist. 1969-1975). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în anii ’50. 34 din 10 febr. II-a.Of. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 103. 6864).IX.N.Of. 1965-1969.E.Of.S.S şi Arhivele Naţionale) Gabriel Catalan (în articolul “About the Sovietization of Romanian Architecture”. 106. (1965-1969). p. căs. căs. N. Simelia.M. 225.A. apoi student farmacist în Bucureşti. după război redactor-şef adjunct.Of. co-arhitect. p.ro/adxenopol/aiix/aiix_10/aiix_10_10. singura de specialitate din ţară. unul din principalii responsabili ai sluţirii arhitecturii capitalei şi ideolog-şef în arhitectură. Mircea (n.Of. nr. III-a. (1948195239).R.R. nr. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Economie şi Administraţie Locală (1969-1974).tuiasi. 2346).” cls. M. partea I-a.. (1952). între 28 nov. decan al Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (1952-1953).1912 – 1991 Bucureşti) – membru de partid din 1942. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.A. BĂLĂNESCU. partea I-a. 225. 10. ministru adjunct al Construcţiilor (1957-1958).iit. fond 495 (“România”). 1/1950 al articolului “Împotriva cosmopolitismului şi arhitecturii burgheze imperialiste” în care anunţa că “arhitectura nouă va fi construită în mod conştient.V. 1948.A. 104. nr.C. 191 din 20 august 1947. BĂDESCU. M. nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 11186. aceasta într-o revistă. Eugen BENDEL. M. III-a.R. ulterior numit ambasador la Helsinki (1968-1972). 13 din 17 ian.C. partea I-a. I. 1185. partea I-a. activistă a P.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. Elena (n. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.pdf).C. ilegalist.102. 312.E. al aeroportului Băneasa (1944-1947). preşedinte cu rang de ministru al Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (redenumit pentru Arhitectură şi Sistematizare în 1955) (1952-1957). fond 495 (“România”). partea I-a. p. 3878.Of. în alte documente “Bender”) (n. II-a în 1964. M. nr. Bălănescu) (n. la Scânteia (1946-1948). al fabricii APACA (1947) şi al complexului “Casa Scânteii” (1948-1956). nr.G. după 1944 activist al Uniunii Patrioţilor. partea I-a. după război controlor în cadrul D. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. (1957-1965. 38 Menţionat ca evreu atât de Radio Europa Liberă în 1965 (v. prin critică şi autocritică. în stilul realismului socialist în arhitectură. semnatar de pildă în revista Arhitectura nr. 293 din 18 dec.1920) – membră de partid din 23august 1944. 1950. ROSENZWEIG. soţia prof. 52 erau de îndoctrinare (apud Trişcu 2002). (1951) (dosar R/85 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).1910. al P. 39 Respectiv şef al misiunii diplomatice a României de pe lângă guvernul provizoiu al R. fost secretar al lui Ştefan Foriş.I. iar apoi chiar directorul Direcţiei Administrative (1949-1952). al P.Of. membru al C.R. ambasador la Paris (1956-1960). de formaţie arhitect. şi 14 nov.M.osaarchivum. stenograma adaptată a emisiunii din 10 august l a adresa http://www.shtml). cât şi de cercetătorul (fost C. în care din 56 de pagini. BĂLAN. 7537).C. 1947. 2026). 24 din 30 ian. care a petrecut anii ’30 şi războiul în inchisoare. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1949. 76 din 30 martie 1946. p. sa sinucis în 1952.N. M. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. III-a. cu rezumat disponibil la adresa http://iit. Nicolae38 (23.D. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. BĂLĂNESCU. sub îndrumarea continuă a Partidului”. inv. 30 . 8 iun. BĂLAN. deputat în M. 1948. 3002). dosar nr. p. după război inspector de vamă la Inspectoratul Satu-Mare (M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1947. Ion.P.C. director general în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Lucrărilor Publice (1947-1952). nr.G. Marcel [alias] – fost ilegalist. partea I-a.

după război inspector general adjunct în cadrul D. din 1970 preşedintele secţiei de Studii Economice la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu” şi.director adjunct al Centralei Industriale a Sticlei şi Cermaicii Fine (1948-1949) (M. partea I-a. BEILICH. al P. 113. apoi al Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948). (1955-1956). p.1911 Comrat (Basarabia) 13. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie (M. 1941. V. 6628). nr. 109. 183 din 10 aug. p.I. membru al C.Of. pentru angajare M. Emanoil – în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. membru supleant al Biroului Politic al C.S. 9711.I. 113. 114. cimitirul Giurgiului) – din 1948 (când este încadrat ca şef de serviciu la Direcţia Bunuri a Ministerului Finanţelor) funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist. 110. BĂLTEANU.C. 1945.G.1997.R. în timpul războiului evacuat în Karaganda.M.I. 158 din 12 iulie 1948.Of. a M.C. Theo – din 1947 inspector în cadrul D. BECK. nr. u. 1627). partea I-a. 6598).C. şeful secţiei Asistenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. 251 din 30 oct. 42 Fondată în noiembrie 1945 şi prezidată iniţial de Constantin Pârvulescu. 97047 din 25 oct. BECK. BĂNUŞ. BĂNESCU.M.456 din 10 nov.14. a M. cu rol de organ de anchetă şi instanţă disciplinară pentru membrii de partid. 112. 40 41 V. profesor de drept (1937-1940).Of. (M. 198. partea I-a.Of. 77 şi 249/1952) (v.G. multiplu decorat de autorităţile comuniste. (M. cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. 204 din 5 sept. 1945 în M. p. nr. nr. al partidului comunist din R.Of. 5784). p.1916 Bucureşti .G.S.1910 Galaţi) . BECK. Iaşi)./P. Fritz . SPIEGLER) (n. nr. Rudy – din febr.C. Alexandru (n.E. (dosare anexe. Bucureşti) – licenţiat în drept (1937.C. 1948. ministru al Comerţului Exterior (1948-1953.C.M.C.Of. 263 din 16 nov. BÂRLĂDEANU. (1955-1969). iar în 1965 retransformată în Colegiul Central de Partid. David (n. dar şi de către fostul suveran Mihai. 1948 inspector în cadrul D. partea I -a.Of. partea I-a. 10040. nr. 1947. Salo EBNER41) (n. nr. al P.S. 1948. Ana Feige (n. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. David BERCOVICI40) (14. 1213). nr. 183 din 10 aug. al P.C.E. 2121). 4.R. preşedinte al C. în calitate de membru al C. 30.1996. preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1967-1968).II.C. secretar general al Ministerului Economiei Naţionale (1946). 1949. al P. a fost reorganizată şi redenumită Comisia Controlului de Partid în 1950. p.I. partea I-a. p. 108. p. a M.C. expert economic al Comisiei guvernamentale române la tratativele de pace de la Paris (1946-1947).107. partea I-a. 115.Of. membru al Comitetului Executiv şi al Prezidiului Permanent al CC al PCR (1965-1969).R. partea I-a. 45 din 24 febr. partea I-a. ministru adjunct al Comerţului (1948). 376).R. 19531955). în 1947. Bucureşti.C. (19621965). 6629). membru de partid din 1943 (când. partea I-a. BECHEANU.I. 1947 a ministrului Justiţiei în M.E. decizia nr. după 1989.Of. ulterior cu diverse funcţii pe lângă Consiliul de Miniştri. p. 35 din 11 febr. deizia ministrului Justiţiei nr. p. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din cadrul Ministerului Industriei (M. probabil agent sovietic (Watts 2011: 148 n. cu fişă de cadre la secţia economică a C. 1948. revenit în ţară în 1946 . 255 din 27 oct. Comisia de Control a C. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. nr.P. GOLDENBERG (?)) (25. 111. 1907) – secretar tehnic al Comisiei Controlului de Partid42 în anii ’50. este trimis la studi la Institutul Central Economic de la Moscova).I. soţia ilegalistului George Becheanu.a. nr.XI.R. Leon (fiul lui Samuel) – directorul Direcţiei Evidenţă din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri după 1947.C. Sorin (n.Of. 31 . 58 din 10 martie 1948. III-a. p. după 1990. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1965 şi 1967-1969).C. preşedinte al Senatului în prima legislatură postdecembristă (1990-1992) şi vicepreşedinte al Academiei Române (1990-1994). 1947.C. rămas în Basarabia după iunie 1940. 8072). ministru adjunct al Industriei (1948).

219 din 26 sept.VIII.Of. Simon Moise SCHMIDT-GRINBERG.IV.C. pe durata studenţiei. Emeric .din februarie 1948 controlor în cadrul D.C. ulterior funcţionară în aparatul diplomatic comunist (în cadrul ambasadei de la Budapesta în 1956).A. 51/1952. 1947. Bucureşti. BENADOR. MARCOVICI) – în 1948 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.I. Suceava. 1949.G. după august 1944 responsabil organizatoric al U. respectiv cercetător al Academiei R. 256 din 5 nov. (1985).C. 1033). 138 din 17 iunie 1948. Carol . nr.R. Bucureşti. 5386). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. partea I-a.1971. 32 din 8 febr. nr.N. BERAM. Între cărţile sale se numără Tineretul şi idealul moral (Ed. interpret în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.. respectiv profesor de limba română. Tiberiu (zis “Tibi”) – profesor. 124. BENEŞ. în conducerea C. 1948. Academia RSR. p. Elena (n. 23. a M. Alfred – după război instalat de comunişti director în cadrul Băncii Naţionale a României. 8367. Gheorghe (n.Of. şi A. Sofia (n. partea I -a.C. partea I-a.R. dosar nr. Sofia .G. 1033).C.R..E. 7401 BELLU.I. 121. 1947. în mandatul Anei Pauker funcţionar la Direcţia Cadre în centrala M. p. decizia ministrului Justiţiei nr. 201 din 31 aug.E.E. 9857.C. 7262. Bela AUERHAHN) (n.C. 1945. 1945 în M. şefă de birou în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. nr. etică şi publicist44.S. partea I-a.C. p. 31 din 7 febr. autor al clădirilor primăriilor din Bistriţa şi Baia Mare. E. până în febr.C.S. Aurelian (n. 122. partea I-a.Of. 1989). Mureş) – din 1948 translator 118. M. Dobrincu şi Goşu 2009: 116).R.D. căs. 1 mai 1895 Milişeuţul de Sus. după Revoluţie membru în Consiliul de Conducere al F. ulterior transferat la cerere instructor C.IX. numele adoptiv transliterabil în cheie ebraică “ben ador”. al P.IX.Of. presedinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie (cu rang de ministru) (1950-1953). 145 din 26 iunie 1948. Cancelarie. 43 44 V. p. şi director T.E. decan al Facultăţii de Arhitectură şi chiar prorector al Institului “Ion Mincu” în perioada comunistă. BENKÖ. după război.Of.1985 Bucureşti) – membră de partid din 1945 (dosar B/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). BELU. p. Bellu SCHOR43) (23. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. 194 din 25 aug. Tereza MÜLLER RABINOVICI) (15. al P. cu Draga. respectiv autor ocazional la revista Teatrul în anii ’50. p. 117. nr.E. al P. 32 . (1946-1947. a M. şi membru al organizaţiei de partid din minister. partea I-a.Of. a copilărit la Brăila – d.N. nr. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.116. redactor responsabil (oficial director) la România Liberă după august 1944 până în anii ’50. M. 119. 7665). 125. p.C. 1948.după război. partea I-a. BERARU. ulterior ocupând diverse funcţii de răspundere în domeniul arhitecturii şi proiectării. deputat M. arhitect. 120.. fd. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Ury (n.C.N.C. 95835 din 19 sept. (M.. 123.I. 126. incinerată la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti.1917 – 10. nr.C. 1948. partea I-a. BENKÖ. 1948.R. 5 oct. ulterior adjunct al rectorului Şcolii Superioare de Partid “Ştefan Gheorghiu”.A. (1952-1955). nr. Ştrul Beraru) (21.Of. p.1972) şi apoi de către preşedintele Băsescu în 2009. p.Of. BENEDEK. însemnând “fiul generaţiei”) (n.Of.ilegalist. cimitirul evreiesc Giurgiului) – membru de partid. Bucureşti. 207 din 7 sept. 31 din 7 febr. p. partea I-a.XI. 1949. BERARU. (dosar 118/1951) (v. “autocritica” sa reprodusă şi în Constantiniu 2003: 39-41). nr.1916 Brăila – 1997 Bucureşti) . 1948-?) (M.Of. 1123). decorat prin Decretul nr. (Berindei. Niculae (n. III-a (Decret 259/28. nr. partea I-a. i-aar fi denunţat pe unii sionişti organelor de anchetă.S.E.VI..1906-1968) – după august 1944 activist de partid. 5182) (soţia lui Carol Beram). (?) BEKAVETZ. nr.controlor în cadrul D.R. C. până în iunie 1948. decorat în 1972 cu “ordinul Muncii” cls. potrivit lui Solomovici (2004: 58). 1969) şi Morala în existenţa umană (Editura Politică. 1918 Tg.

p. nr.A. partea I-a. 51/1949. apoi cu drepturi depline al C. nr. ministru secretar de stat la Agricultură și Industria Alimentară (1979-1981).Of. M. BERCOVICI. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.22 decembrie 1989).1949. BERCU.C. 1947. 8971).C. P. (1954). (?)45 BERGHIANU. nr. 15 din 19 ian. nr. nr. 4181. partea I-a. partea I-a). partea I-a. (dosare anexe 160/1952). 134. nr. nr.E. 315.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 8471). Leon – din mai 1945 translator interpret-şef la cabinetul primului ministru. nr.C.C. 264 din 14 nov.Of. 282 din 5 dec. a M. 7817). partea a 2-a. Alfred . Maxim (n. partea I-a. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 184 din 11 august 1948. 17 din 21 ian. BERCOVICI. pp. nr. 131.D. 709 din 21 iulie 1967. 1947.I. Aura – din 1949 activistă de partid.Of. p. 129.R. partea I-a.C.C. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. dosar nr. 1949.M. p. Ana – iniţial angajată în ianuarie 1947 ca secretar cultural la Regionala Târgu Mureş a Ministerului Informaţiilor.R.C. partea I-a. p.R.R. n. 1947.Of. BERCOVICI.Of. ministru al Muncii (1981-1990).127.C. Adolf Wolf în 1947 membru suplenat al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Bumbacului (M.Of. 1949. 1964 şi 1981. 45 După unele surse neverificabile.Of. 642).în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. 646). M. 33 ./P. Bucureşti în anii ’50 şi activist de partid. Sighişoara) (în alte documente oficiale ale partidului ortografiat Bergheanu. BERCU. partea I-a. p. iar din 1948 la Subsecretariatul de Stat pentru Naţionalităţi de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Teodor . Paula – după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C.din 1947 controlor în cadrul D. președinte al Consiliului de Stat al Planificării (1965-1972).în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a.Of. Iancu – după război secretar de legaţie II în centrala Ministerului Afacerilor Străine. Adrian . 132. instructoare în cadrul sectorului Presa Centrală al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. nr. 138.membru supleant (1955-1960).I. 1947. nr. partea I-a. 1213. 140. (M. 121 din 31 mai 1945.E. S. a M. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1965-1967). p.N. C. BERKOVITS. p.R. şi redactor la revista Munca de partid (A.Of. în 128. al. decorată în 1967 cu ordinul “Meritul Muncii” clasa a III-a. 139.1925. 133.S. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.I.C. Bănică . BEREŞ.C. 87 din 13 apr. cu dosar la secţia Organizatorică a C. – secţia Propagandă şi Agitaţie. al P. Vasile . (1960-1989).C.E.. prin Decretul nr. p. BERCIU. Atanasie . (M. BERGMAN. p.G. 5 din 9 ian. nr. ministru al turismului (1985 . 10092). 216 din 19 sept. BERGER. 70 din 23 martie 1946.R. BERGHER.C. partea I-a. 118-21). 19. al P. 803 din 21 dec. p. p. nr. al P. (57/1956) (Solomovici 2003: 185.C. 1949. fd.C. 137.din 1947 controlor în cadrul D. apoi Cluj (1965-1968) și al judeţului Ilfov (1978).Of. 105 din 8 mai 1948. 1946 transferat ca prim secretar de legaţie la ambasada României de la Varşovia (M.Of. 135. 35 din 11 febr.P. nr. partea I-a. 2001: 79). 3372. 136.B. BERGER.C.M. respectiv Berghean) . al P.VIII. 130. 2667. decorat în 1961.. partea I-a. Laurenţiu – secretar al C.Of. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. 15 din 19 ian.cu dosar la secţia Economică a C.R. 1947. BERCOVICI.Of. p. din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Regionalelor).I.Of. 1948. M. M. al P.G. 501). nr. p. ministru al Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (19721978). M. nr. Maximilian Bergman(n). 4968). în 1948 numit director adjunct al Centralei Industriale a Bumbacului.Of.C. 4512). 229 din 4 oct. 131 din 8 iunie 1948. prim-secretar de partid al regiunii Stalin (începutul anilor ’50). partea I-a.R. p.

ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. reabilitat în 1968. 1948. fotografiile nr. 76 din 30 martie 1946. 46 Constituită la 3 ianuarie 1948 prin fuziunea organizaţiilor U.R. BERMAN. partea I-a. 1949. 146.D.R. p. HA007 şi HA008. 151. şi I.A. 1949. fond 495 (“România”). ministru adjunct al Prevederilor Sociale (1952-1957) şi membru al C.C. Andreescu. a III-a.F. nr. (partea I B) nr.Of. partea I-a. Iosefina . 17 (3 iunie 1948): 5). membră fondatoare şi vicepreşedintă a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. 707). decorată prin Decretul nr. partea I-a. 76 din 30 martie 1946. 148. cu referat de cercetare la fd. Jacques (n. în martie 1945 transferat ca ataşat comercial la Beirut (M.F. 1946-1948).. v. dosar nr.47.D.F. 644). Asociaţia Soţiilor de Militari din Armata Română. BERMAN.R. după august 1944 directorul general al C. al P. 1945-1948). BERMAN. probabil aceeaşi persoană cu omonimul. Organizaţia de Femei din Apărarea Patriotică. C.Of. BIRCHENTHAL. 152. Organizaţia de Femei din Frontul Plugarilor şi Organizaţia de Femei din cadrul Uniunii Patriotice Maghiare. S.C. şi dosar B/130 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 15 din 19 ian. A. epurat. Ovidiu – din 1947 secretar contabil la Prezidiul M.N. Femeile din Organizaţiile Sindicale.OF. p.C. 34 .C. 1949.. nr.Of. 15 din 19 ian. ulterior rechemat în ţară şi încadrat consilier economic la Direcţia Organe Exterioare a Ministerului Comerţului (M. 144. BINDER. 16 din 20 ian. 1900) – membru de partid din 1947. 47 V şi proiectul Fototeca online al A. 2267). decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. 662). 3001).R. apoi secretar general al comisiei interimare a reglementării sectorului farmaceutic (prin ordin al ministrului Sănătăţii. al Frontului Democraţiei Populare. membru al C. 150... 3293. 96/1968. nr. inv.C.F.F. Tony – după război şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.R. 1267). 4365. nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 1949. 1949. nr. anexa la dosarul nr. Henriette – din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. nr.I. secretar general al Federaţiei Democrate a Femeilor din România (F.R. Avram .Of.A. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1949. nr. partea I-a. Joseph – în toamna lui 1944 numit secretar economic I în centrala Ministerului 142. nr. Ioan – de profesie blănar (conform lui Gheorghiu-Dej. 149. nr. 153. p. BERKOWITZ. 15 din 19 ian.D. nr.C. nr. p.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.I. 18 ian. partea I-a. p. p. 145. p. partea I-a.R. partea I-a.Of.R. Gabriela (cu frecvente variante de ortografiere “Bernachi”.A. 4). a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 225.D. p. 37 din 14 febr. p. partea I-a.C. – numit în mai 1948 membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor.E. respectiv “Bernaki”) – membră P. partea I-a. J. 644). al Uniunii Femeilor Democrate din România (U. 641). şi B.I.). Afacerilor Străine. v..F. v.N. 17 din 21 ian. F. BIRNBAUM.R. p.R.I.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M..Of. redactor la revistele Drumul Femeii (organul de presă al U. 1629)..Of.A. 45 din 24 febr.) şi Femeia (revista săptămânală a F. nr.F. Nastasă şi Varga 2003a:641). 1948-195246).C.141.Of.R. deputat în Marea Adunare Naţională (1957-1961). consilier comercial în cadrul Legaţiei de la Londra după 1944 (v.F. partea I-a. p. Saly . 111 din 15 mai 1948. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. – după război vicepreşedinte al casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (M.M. partea I-a. Isarel . BERNSTEIN. inv. 6313).Of. BERMAN.C. 3002). 147.E.. 1857. BIRCEANU. 70 din 26 martie 1945. din ianuarie 1949 avansat şef al Serviciului Contabilitate (M. BERNACKI. 143. p. BIROU. 176 din 2 august 1948. M. doc. din timpul războiului.Of. BERNACKI. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.R.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.

BLUM..Of.G. 131 din 8 iunie 1948.Of.09.” cls. reînscris ca sub-lt.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1945. p. BLUMENFELD. nr. nr.Of. împreună cu toţi ceilalţi rezervişti evrei (M. 67 din 22 martie 1945. la Direcţia Studii (1948-1949-?) (M.Of. 119 din 28 mai 1947. BLUMEN. M. 12877. nr.Of. V-a. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. 200 din 1 sept. p. 15 din 19 ian. 15 din 19 ian. 165 din 24 iulie 1945. partea I-a. a M. M. 163. Mauriciu . Asistenţei şi Asigurărilor Sociale. BLUMEN. din 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 1946. BLINDER. p. ulterior promovat consilier de presă.1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. decan al Facultăţii de Căi Ferate. BLUMER.Of. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.C. M.după război inspector general sanitar în cadrul Ministerului Muncii. Drumuri şi Poduri din Bucureşti . 166. 7950). Florica (n. partea I-a. v. p. 164 din 19 iulie 1948. BLASIAN. David .Of.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. nr.Of.. partea I-a. M. p. 158. după prima căsătorie cu Radu Münzer (viitor Mănescu) a preluat numele acestuia) (14. 1964. partea I-a. 162. p. partea I-a. (r) în Foreţele Armate prin decret regal în febr. partea I-a. Flaviu . 16 din 20 ian. 62 din 15 martie 1947. Leopold . Ernestina .I. 4251). din 1949 şeful Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (M. 2146. până în anii ’80.S. p. ministru adjunct al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1951-1957). activistă a Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. nr. 105 din 12 mai 1945.Of. la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti. fiica lui Leon şi Marie (n. Alexandru (n. 1947.soţia demnitarului Emil Bodnăraş până în anii ’50 (cu care a avut 3 copii: Viorel. nr. Bucureşti.P. 168 din 23 iulie 1948. partea I-a. Buzea . – în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 3705). nr. 788). BLUMENFELD. nr.C. nr.Of.A.E. 1949.Of.Of. 157. al P. 164. Cecilia GLANZSTEIN. Iosif – fost student la Drept la Iaşi.Lenin (secţia civilă 4950). p. Igor – după august 1944 comisar-ajutor M. 1948. nr. 155. director general în cadrul ministerului (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. până la pensionare (1978). apoi.R. M. 29 din 6 febr.A. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. prorector la Institutul de Căi Ferate. T(h)eodor (1915-2001) – inginer de căi ferate. BLUMENFELD. 1949. ulterior.Of. partea I-a. 165.I. 1949. a III-a. 161.R. 35 . partea I-a. partea I-a. 190 din 18 aug. ca translator la Direcţia Radio (M.154.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 658. p..P. decorat prin Decretul nr. p. p. BLUMENFELD. BOGDAN.I.Of. pensionat la cerere în martie 1947. partea I-a. BIRTHELMER. BLECHMAN.R” cls. de la începutul anilor ‘50 judecător la Tribunalul Raionului V.Of. nr. dosare anexe. GOLDEMBERG) (n. M. nr. nr. Ioana şi Gheorghe).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 168. p. nr. 804 din 21 dec. partea I-a. Jean . 1912) – membru de partid din 1944 (dosar B/178 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 95 din 22 aprilie 1948. 35 din 11 febr. 6306). cu grad de consilier de presă (M. (M.Of. 160. p. 5 dec. nr. 1945 după ce fusese radiat din registre în 1940. 6094). nr. Fischler).C. 12/1952). 1949.din 1947 controlor în cadrul D. 1213).1922 – 1990 Bucureşti) . Antonina . p. 3806). nr.I. 4968).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Mihai . p. apoi redactor la Ed. 6749). partea I-a. 641).director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Prelucrătoare de 156. Materiale Plastice (1948-1949) (M. din mai 1945 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Propagandei. întocmit în 1951. 645). p.C. 289 din 13 dec.B. 5966). Politică şi lector universitar. partea I-a. partea I-a.S. nr. nr. 1946. partea I-a.R. BLOCK. 159. P. 167.Of. BODNĂRAŞ. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.

1990) (fiul lui Horia (Harry) şi 48 Silvia (n.S. şeful Informaţiilor Externe (1951 -1954) (poziţia 3). ministru adjunct (cu rang de secretar de stat) al Afacerilor Externe din 26 decembrie 1989 până în 2 ian. şef de direcţie în Securitate).R. 1. cu care a avut două fiice: Ileana (căs Popa) şi Olga (căs.E.169. ea însăşi pe lista agenţilor plasaţi de sovietici în 1945-1946 în aparatul de stat al României49 [poziţia 77. al P. şef al Direcţiei Presă al M. 48 Românizarea numelui în baza deciziei nr.d. (1955-1961). 1310.P. Dobrincu şi Goşu 2009: 421. 158). viitor colonel şi şeful gărzilor de corp ale lui Gheorghiu-Dej (poziţia 17). precum „Pantelimon Bodnarenko”. şi opinia identică a lui Watts (2011: 517)].A. p. după moartea soţului. Europa Occidentală şi America de Nord (1961-1966. data morţii (!). Gonceariuk.C. viitorul Ion Vidraşcu. etc. viitorul Serghei Nicolau. director al dept.R. în fapt aflat în atenţia U. a treia fiică. 1869. 738). după august 1944 vicepreşedinte A.R. v. Arhivele Militare Române. Iosif SOLOMON) (6.B. Svetlana (n. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286 n. alt şef de Direcţie al Securităţii (poziţia 22). ff. probabil nu întâmplător). din sept.U. consilier al ministrului de Externe (1976-1978). ministru în mai multe guverne comuniste (poziţia 2). 170.U. Levy 2002: 203). Emilia (n. nr. iar în paralel membru al Comisiei centrale Tineret şi instructor al Comisiei pentru U.a. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. supra).G. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.G. 6401). oficial “dizident” al regimului comunist în ultima perioadă. 1990. (1949-1951). nr. 333.M.A. în ian. 24 din Bucureşti cu V.” clasa a V-a în 1948.A.. 1948. 0110 (“antiK. Elena Răutu. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. p. 172. „Ion Didenco”. în 1976). la momentul repatrierii părinţilor.C.S.P. de viitoare nume celebre în ierarhia comunistă de după 1945. 1946 a ministrului Justiţiei (publicată în M. BOGDAN. (Uniunea Naţională a Studenţior din România). pentru socialism”. Hună .R. „Serghei Niconov”. 517). pensionat).L.1921 Bucureşti .062 din 31 ian. al P. angajat în M. Emilia MILCO) (1926.”) (v. ambele locuind în prezent în S.I. din actualul Parc Carol din Bucureşti. S. 171. în 1948.). cu fişă la secţia Propagandă-Agitaţie a C. a M. 444 n. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. era de fapt fiica Emiliei şi a lui P.Of. Berindei.” clasa a III-a (Gheorghe Brătescu în Burcă 2007: 13.M.U.E. preşedintele secţiei de Relaţii Internaţionale a A.E.N.) – fosta soţie (până în 1947) a lui Piotr Gonceariuk (viitorul Petre Petrescu. 10.A. 50 din 1 martie 1948. 36 . unde a decedat în iunie 2007.A. partea I-a. 1946. BOGDAN. alias Gheorghe Pintilie. (1962-1990).XI. în martie 1948 cu funcţia de şefă de serviciu şi repartizată la cabinetului secretarulu general al ministerului Ana Toma (M.C.C. (135/1955). director al dept. recăs. vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Strănătatea (din 1955). în fapt Piotr Gonceariuk.. 1966-1967).R. 178 din 4 august 1948. partea I-a.D. partea I-a.M.după război controlor în cadrul D. pe aceeaşi listă.R. GRÜNBERG ) (5.1912 – 1962 România) – ilegalist. 1948 – nov. funcţionar şi chiar ministru adjunct (1952-1953-?) la Ministerul Sănătăţii. din 1941. respectiv membru al Consiliului Uniunii Internaţionale a Studenţilor (Paris. în fapt Ivan „Vania” Didenko. 40 d in 16 febr. Nicu Ceauşescu. apoi cu Gheorghe Câmpeanu. director adjunct la Direcţia pentru relaţia Occident (1953-1955). fd.. Tismăneanu. nr.R. consilier la Legaţia României la Washington (1951-1953). v. alias Petre Petrescu. „Valerian Bucikov”. partea I-a. 1948). 7. ambasador în SUA (1967-1976). dosar 9. America de Nord şi de Sud (1978-1982. 24 din 30 ian. (dosar 29/1957).VII.I. Hoge.II. decorat cu ordinul “Steaua R. director al Direcţiei Occident a M.E.I.A.E. unul din coordonatorii reformei sectorului sanitar după 1945. respectiv director al Editurii Meridiane. 1990.Of. 141-2. Basarabia – 2007 Washington. director de cabinet al Anei Pauker (dec. BOGDAN. dosar B/181 Colecţia “ilegalişti decedaţi”)). p. membru de partid din 1932. 49 Alături.A. Lupaşcu)) – membru P. Watts 2011: 280 n. p. Emilia Bogdan s-a stabilit ea însăşi la Washington.R. Iosif (n. încadrată în centrala M. nr.C. rămasă în S. 1949 soţia diplomatului Corneliu Bogdan (v. şeful Securităţii între 1948 şi 1963 (poziţia nr. BOGDAN. cf. Vladimir Doicaru ş. „Petre Goncearuc”. Corneliu (n.U. Bănulescu. 157 din 4 mai 1971). coleg de promoţie (1969) la fostul Liceu nr. 1 în tabel. 26. căs. 1949. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.1946.

G. H.R. incinerat) – activist de partid. în 1952 aparent şefa Direcţiei Administrative). 19795. membru al C. al P. Târnava Mică) cumnata ilegalistului Bela Breiner. BOGDAN.E. 179.R.C. al Comitetului Executiv al C. al P. BONDOC. respectiv autoare de articole la revista Magazin Istoric.1909-27. inv. 3293.Of. “Raportului Tismăneanu”. Olga a decedat în 2001 la Paris. funcţionar în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Economiei (oct. cuscra cuplului Ceauşescu. partea I-a. (1948-1969). după război directoare în Ministerul Informaţiilor (1945-1947). de formaţie inginer. respectiv Andrei şi Olga (căs. 423 din 15 iul. 231 din 5 oct. Tony. 1949. http://www.V. Bucureşti. decorataă în 1948 cu ordinul “Steaua R. 662). 26.V.E. Munca (i-a succedat în funcţie Ecaterinei Borilă). (1948-1952. sora Herminei Marcusohn şi mătuşa lui Vladimir Tismăneanu) (1916 – 2002 Paris) . al P. infra]. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 178. redactor-sef al ziarului sindicatelor. nr. "o comunistă militantă de origine evreiască" cf.. a M. Minerva la începutul anilor ‘70.IX. p.1950) – cunoscut mai degrabă ca scriitor.U. respectiv referat de cercetare la Fd. partea I -a. 1944-1945). (?) BOIANGIU. cu diverse funcţii în aparatul economic şi financiar al statului comunist de-a lungul perioadei postbelice. nr. Leon . decizia nr. şefa Direcţiei Cultură din M. Tismăneanu: Tania (căs. 66 din 19 martie 1946. N. căs cu Annick (n.IX.1983. nr.C. V. 180.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/docs/morminte2p_9. 1963. iar după unele surse martoră a acuzării în procesul lotului Pătrăşcanu52 (1954). Alfred LÖVY) (17. Iancu BERMAN . 52/1956.C. Nadler)).menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. ataşat de presă şi din mai 1948 prim-consilier la ambasada României de la Belgrad (1947-1948).C. Stark)) (16. 2473). 1947. (19. 14/1951).C.Of. ulterior menţionat ca redactor la Ed. p. jud.?)) – cumnatul lui Silviu Brucan (căsătorit cu sora acestuia. C. p. BOICO “LUCA”. emigraţi în 1975 în Israel. 16 din 20 ian.soţia generalului Mihail Boico.M. respectiv traducător la Ed.173.asp. 52 V. Viaţa Sindicală (ulterior Munca) în anii ’50.I. anexa la dosarul nr. în Satul Lung. partea I-a.” clasa a III-a. Bokshorn). BORA. Alexandru Bela (n. al P.A.R. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. fiica lor. (din 1948). iar apoi traducător la Editura Politică.C.Of. BONCIU.U. iar Andre este în viaţă în acelaşi oraş.F. 177. 1946 a ministrului Justiţiei în M.C. nr. Octavian – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.I. ulterior conferenţiar la Universitatea Politehnica Bucureşti (până în 1956). membru al C. Katherina ABRAHAM în 1909. 1946. fostă ilegalistă (cu pseudonimul “Petrova”). având doi copii: Florent Michael şi Deborah. (135/1955). al P. 99244 din 4 oct. în viaţă.XI. în Bucureşti). decorată cu Ordinul “Steaua 50 51 V. (dosare anexe.C. soţia lui Petru Borilă şi cuscra lui Nicolae Ceauşescu [v.A. fiul lui Carol şi Ghizela (n. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr.C. fiica lui Isidor şi Liza.1893 Iaşi – 27. Ionescu). între 1990 şi 1998 preşedinte al Astroclubului Român.1920 – 5.C. Jean (n. membru al Biroului Politic (1952-1965).R. BOICO. partea I -a. 229 din 4 oct.Of.R. verişorii lui V. în 1987 rămasă în Franţa. cu pseudonimul “Luca” în perioada ilegalistă.P.IV. 176.C. apoi secretar general al Comisariatului pentru Comerţ Exterior de pe lângă Consiliul de Miniştri (1945-1948) (Crispedia 2011. Adriana Livianu.A. 2001 (S. Bianca MARCUSOHN. (M. Politică.R. (19651969) şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965).C. Trebitsch).D. fiul lui Philip şi Rosa (n. BORILĂ.R.) şi fratele ofiţerului de Securitate Hary Bogdan. Beniamin HAIMOVICI51.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. al U.2001) . nr.567 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei (M. Kuller 2008a: 76). secţia Cancelarie – dosare anexe. 8970). “Horia” (n. Vladimir (30. în perioada interbelică condamnat la 3 luni închisoare pentru un roman incriminat ca pornografic. p.1916 Bucureşti - 50 174. Cristina (n.htm 37 . 175. a avut cu Mihail Boico trei copii. locuind în prezent în S. decizia nr. Ecaterina (n.procesulcomunismului. în anii ’50 în conducerea Consiliului Central al Sindicatelor şi redactor-şef (până în 1957) la organul de presă al sindicatelor.

membru C.M.” cls.17. BRAEŞTER MARCU. membru P.E. Aron (fiul lui Israel) (rar ortografiat şi ca “Braişter”) (n. apoi membru P. decorat cu Medalia Muncii. (1948-1968). inv. al P. “funcţionar superior” la Camera de Comerţ Bucureşti. şeful organizaţiei Bucureşti a P. 1938-1944). cu Ordinul Muncii cls.R. deputat de Bucureşti (1946-1948.1979). dosar nr. salariat al centralei M. 15 din 19 ian. De altfel.” cls. (1948-1955).. în viaţă în 1991. membru în conducerea Comitetului Democrat Evreiesc în anii ’50.Of. în 1971 cu ordinul “Steaua R. Fiul celor doi şi nepotul lui Nicolae Ceauşescu.R.C. membru al facţiunii pro-comuniste (1946-1948). responsabil cu economia (1952-1953). cf.1906 Silistra – 1973 Bucureşti) evreu din Bulgaria (cf. nr. cu grad de colonel infanterie activ în Forţele Armate (D. Octav (fiul lui Adolf şi Amalia) (21.1903.C. este evreu cf.R.C. arestat în 1960 (cf. Cosma 1994: 31). voluntar în Spania (1937-1938). comandant al diviziei “Tudor Vladimirescu” (19441947). Isidor FÄRBER) (n. când îi acorda un interviu lui Robert Levy. membru supleant al C. unor surse controversate. şeful Direcţiei Politice a Armatei.” clasa a II-a în 1948.luni. fond 495 (“România”). IV-a.R.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. a III-a.P. 38 .I. BRAUM.R. B.1998 Villars-sur Ollon. BRAUNER.%20Bold%20-%20Bozd/Botnar%20Octav%20A/index. (1944-1947). când era intervievat de Centrul de Istorie Orală al Radiodifuziunii. 187. începând cu 15 august 1945). refugiat în 1991 în Elveţia. 38 din 27.R. Paşcani) iniţial membru al PSD.C.I.R. 186. 5. iar în 1979 cu ordinul “3 August” cls. 17. ? – numit în 1948 în comisia de tipizare a medicamentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 93). “lucrător cu munca politică în URSS” (1936-1937.1922) – activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. condamnat în 1932 şi 1935. lider al comunităţii evreieşti din România şi bun prieten de familie al soţilor Borilă (“Moştenitorul secret al lui Ceauşescu”. 1949. 53 Cf.S.M. imediat după Revoluţie.. sub acuzaţia de evaziune fiscală în Marea Britanie în valoare de peste 200 milioane £54.C. unde se afirmă ca om de afaceri (şeful Nissan UK). http://86.C.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/B/B%2006. pensionată în 1961. Arnold . p.III. 1981). 27 aprilie 2009). evreu bulgar. I în 1959. 54 V. organelor de anchetă. cât timp fiica sa Iordana a fost măritată cu Valentin Ceaşescu. în viaţă în 1994.R. preşedintele Comisiei Controlului de Stat (1951-1958). 185.M. propriilor declaraţii pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. BOTNAR. participant la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. pentru “uneltire”). în 1964 cu ordinul “Steaua R. (19501953). emigrat în 1965 în Israel. cuscrul lui Nicolae Ceauşescu pentru câţiva ani. Iordan Draganov RUSEV) (13. 183.R. fosta soţie a lui Valentin (de care aceasta divorţase în a doua jumătate a anilor ’80) şi copilul ei s -au refugiat în Israel. 1948-1952) din partea Blocului Partidelor Democrate.181.R. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). Laurenţiu (n. BRAEŞTER. şi fişa sa matricolă penală. întors în ţară în 1946 (!). 1947 reîncadrat (retroactiv. canoanelor religioase iudaice (Halaha). 184. stabilit după un periplu în Germania în Marea Britanie.125.X. Daniel Valentin (n.R. multiplu decorat de statul comunist.P. v.R. ministru al Construcţiilor (19481951). II-a (Decret nr. 225.. preşedinte al Comisiei Controlului de Stat şi membru în Biroul Politic al C. promovat progresiv până la gradul de general-locotenent. partea I-a. graţie ajutorului oferit de Nicolae Cajal. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. 477). respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971. 2009: 71.E. al P.php. Elveţia) – ilegalist. Evenimentul Zilei . în oct. 644). (1948-1950). ministru al Industriei Alimentare (1953-1955). R. 17 (3 iunie 1948): 5) şi respectiv în conducerea Institutului Chimico-Farmaceutic Bucureşti la începutul anilor ’50 (Kuller 2008a: 434)./P. nr.VII.II.09. (?) BORILĂ. membru al Biroului Organizatoric al P . graţiat în 1964. 1947). şi în mod cert căsătorit cu o evreică maghiarofonă. Petre53 (n. Dora – numită de Ministerul Sănătăţii membru în conducerea Colegiului Farmaciştilor în 1948 (Bărbulescu et al. BRATEŞ. 182.1913 Cernăuţi – 11. 2067 din 20 oct. 80.M.

Jdanov” va fi redenumită Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale „A.C. 4758. numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. secţia Cancelarie – dosare anexe.1907) – ilegalist.S. 1964.S. după război şefa Direcţiei Industriale Tricotaje şi Confecţii din Bucureşti.R. 195.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.1906 (după alte surse 21 dec.II. 175). 127 din 7 iunie 1945. 122 din 28 mai 1948.Of. apoi a generalului Andrei Roman (Grün). (1953).L. 1948. Mina BRAUNSTEIN) (n. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1945 în M. nr. inv.Of. plecată în U. 192. BREBU. anexa la dosarul nr.d. 55 Înfiinţată în 1947 ca Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. 1945.” cls. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1960).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. C. cu rang de consul II (M.G. nr.I. (partea I B) nr. p. Lică BLUTŞTEIN) (n.J. p. 170) şi 49). Haia Solomonovna GRINBERG) (21. BREINER. dosar nr. BRAUNŞTEIN. 189.OF. 194. decizia M. 17. 1945. în 1945 şef al spitalului Cazarmei Regimentului 1 Grăniceri din Bucureşti (M. Izu . BRÂNCU. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. nr. 1944. unde a ocupat inclusiv funcţiile de director de studii şi respectiv de prorector (până la jumătatea anilor ’60).. Sache – şeful serviciului aprovizionare din D.R.R. social -politice. membru de partid din 4 oct. viitor al Informaţiilor (M.1920 Bucureşti) . zisă “Piri”) . decorată cu “Ordinul Muncii” cls. economice li administraţiei de stat (1977-1989). partea I-a. III-a (dosar B/243 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).E. Şcoala Centrală de Partid „A.A. 19 din 23 ian. p. 645. 1.M. fond 495 (“România”).C.R. p.A. iar de la începutul anilor ’50 cadru didactic la Academia “Ştefan Gheorghiu”55.Of. (Dobre et al.Of. 193.2). Mundi – în ianuarie 1948 angajat în centrala M. Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu” (1966-1970). Academia „Ştefan Gheorghiu” pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid. nr. în timpul războiului. p. BRILL. membru de partid din 1927. conferenţiar universitar. 1945. al P. nr. partea I-a. după război activistă a Secţiei Propagandă – Agitaţie a CC al PMR (1949-1950). pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr.S. BRĂTESCU.a. fostă secretar general interimar al P. iar apoi prin decretul nr. 2004: 48 (n. 15 din 19 ian.1906) – 1972 Bucureşti) – originară din Basarabia. Madeleine (n. după război în centrala Ministerului Sănătăţii. va fuziona prin absorbţie cu Academia „Ştefan Gheorghiu” în cadrul Şcolii Superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C.A. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.fostă ilegalistă. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P. Jdanov” (1949 -1954). Jdanov” (1954-1958).698 din 4 dec. 67 din 22 martie 1945. Piroska ABRAHAM. nr. în M. dar după unele surse simultan informatoare a Siguranţei. 4698).C.II. dosar de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. II-a în 1949. Miniştri (1948-?) (Nikolić f.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 10926).Of. în 1958. 287 din 14 dec. 295 din 28 dec.VII. H. sora Ecaterinei Borilă (Abraham) şi soţia ilegalistului Bela Breiner. BRIL. 191.R.R. medic. II-a în 1951. p.P. decorată cu ordinul “Steaua R. nr. 3293. M. 225. 1949. nr.C. 196. pentru câteva luni în 1940 (Tismăneanu 2010b). BRENNER.R.R. 2158).484 din 8 dec. de pe lângă Consiliul de 190. inv. 804 din 21 dec. 122. Lică (n. 39 . p. În paralel. partea I-a. Şuli Brill. 98/1956. partea I-a.M. cu referat de cercetare la fd. înfiinţată în 1948. şefă adjunctă a secţiei Organe de Conducere a C. nr.P.. Institutul de Ştiinţe Sociale „A. 124.C. p. Zîna (n. al P.188. fiecare cu titulatură diferită: Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu” (1952 -1966). 26.Of. partea I-a. a III-a. partea I-a. 11177).C. instituţia va parcurge de -a lungul timpului mai multe forme de organizare. M. probabil fratele colonelului dr.1898 Iaşi) – în iunie 1945 angajată şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Alfred (n. Academia de Învăţământ Social-Politic „Ştefan Gheorghiu” (1970-1973). al P. (din 1950).A. după care.C. 533).IV. Paraschiva (n.

via Israel şi lucrează la Yahoo Advertising.după război controlor în cadrul D. p. în baza ordinului nr.1914 – 7.-C.Of.. p. Andrei.U. 112. 1947. după 1989. partea I-a. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. cu stagiu recunoscut din 1933.M. partea I-a. a M. 26 din 1 febr. 1945 a ministrului Justiţiei (v. 158 din 12 iulie 1948. cu Leopold Puican).C. decorat prin Decretul nr. BRUDER. p. fd. cel care conducea întreaga campanie propagandistică de comunizare. 7438. în febr. (Berindei. v. 0110 (“anti-KGB”). 205. în aplicarea ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. internat în lagărul pentru evrei comunişti de la Vapniarka.N. din Transilvania de N ord. fiul său. rezervat evreilor comunişti. 203. 209 din 9 sept.N. M.P. în 1945 şeful resortului muncă şi asistenţă socială în cadrul Comitetului Executiv al F. în M. şi orchestrator al înfiinţării G.D. nr. nr.C. 1948. nr.C. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 1946. partea I-a.G. vicepreşedinte al Consiliului Radioteleviziunii Române (1962-1966). Mărgineni.Of. 202. nici o cruţare! Bandiţi manisto-salaziţi!”. al P. 16 din 20 ian. p. Constantinescu. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.. p.. fiul lui Adolf şi Ethel (Etty))57 (18.I.G. partea I-a.C. BROTMAN.14. Saul BRUCKER (în certificatul de naştere “Brucar”).Of.I. partea I-a.1900 Bucureşti) – din sept.M.E. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. cu Jean Bogdan. membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea 198. în Transnistria56. ambasador la Washington (1956-1962).U. 981. M. I. p.Of. BRUCKER. Calman . partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 111). etc. Zalman (alias Sandu) (01. Gabriel . 200. nr. restanţelor şi repartizarea dentiştilor (iulie 1946 – decembrie 1948) (Bărbulescu et al. 1949. nr./U. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Nastasă şi Varga 2003b: 53.T. 1945.1978 România) – ilegalist. 199. BRILL. Silviu (n. nr.I. 753). documente interne.C. Chişinevschi şi apoi L.04. 619 persoane (407 de la Târgu Jiu. marginalizat în anii ’80. exclus din partid în 1949 pentru deviaţionism (Andreescu.S.197.IX. BRODER. 662).A. 82).S.D. din octombrie 1944 secretar al Consiliului de experţi al Sindicatului în Cluj.R.X.C. Heinrich (n. ROSENBERG) (n.C. BRUMARU. acelaşi care în mai 1945 ameninţa în ziar: “Da. 2009: 1845)..Of. nr. C. partea I-a. “eminenţa cenuşie” a F. a III-a. Răutu. decizia MJ nr. 10260. s-a stabilit în S. p. 85 din diverse penitenciare şi 554 aflaţi la acel moment în libertate). 190 din 17 aug. Ulterior. se dispusese evacuarea în Transnistria a unui total de 1045 evrei comunişti (406 din lagărul de la Târgu Jiu. membru al facţiunii procomuniste din P. supra) şi Henriette (căs.I.Of.1916 Bucureşti .D. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. 5784).C. dosar nr.2006 Bucureşti) – ilegalist. I. 158 din 12 iulie 1948.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. diverse alte funcţii în ministerele conduse de M.) şi 127 din libertate).S. nr. 40 . partea I-a. 56 Iniţial. aflat în atenţia U. BRUCĂR. Francisc (Ferenc(z)) (1895-1965) – imigrat din Ungaria în 1919. a avut 3 surori: Clara (căs. Nagy şi Vincze 2008: 49. 5785).E. 14). BRUCAN. 22.P.06. vor fi internaţi în lagărul de la Vapniarka. 1946.T. 1945 activist al Frontului Naţional Democrat la Cluj. 204. 8984). BRODER. (1955). 9283 din 24 iulie 1942 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. membru în Biroul secţiei Reconstrucţie a U. după 23 august 1944 şeful secţiei politice iar apoi redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia (până în anii ’50). 269 din 23 nov. în 1948 funcţionar în administraţia de stat. activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50 (A. 39959 din 15 apr. p. a M. 57 Schimbarea numelui în baza deciziei nr. deputat de Cluj în Marea Adunare Naţională.Of. 33 din 8 febr. Jean – fost deţinut ilegalist în perioada interbelică. cu Lică Vişan). 1946. 85 din diverse penitenciare (Caransebeş.684 din 5 nov.N. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. Emil – din 1948 inspector general adjunct în cadrul D.N. 2592 din 31 iulie 1942.C. respectiv analist politic comentator la ProTV chiar şi la 15 ani după 1989. Tony (căs. Solomon – dentist. 201.Of.

leadership-ul lui Gheorghiu-Dej s-a stabilizat şi respectiv consolidat după epurările din 1952 -1953 şi 1958-1961. preşedinte CENTROCOOP (1968-1969). după război încadrată iniţial în M. nr. a M. probatoare ale faptului că epurările orchestrate de Dej nu aveau un conţinut etnicist sau antisemit. 208. nr. Cornea sau de la Mihail Florescu la Ghizela Vass. nu în timpul lui Gheorghiu-Dej” (Brucan 2002: 5). I în 1964 şi respectiv cu “Steaua R.1997 Bucureşti) – de profesie textilist. Ulterior. inv.din 1947 inspector în cadrul D. iulie 1947. Simon MOISE. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957).V. T. în a cărui opinie “situaţia din România în 1945-1951 a urmat precedentul creat de Béla Kun în Repubica Sovietică Ungară. 3002). succesiv perioadei de instabilitate asociate conflictului în surdinădintre cele două tabere în perioada 1945-1952. cât politic bine calculat în cadrul războiului intern şi pur pragmatic dintre facţiunile “lagăristă” (numită uneori şi “doftanistă”) şi respectiv “moscovită” (care. conţinea semnificativ mai mulţi evrei) – o reprezentare de împărtăşită.” clasa I-a în 1971. al P.C.S. Comerţ şi Cooperaţie (i. partea I-a. 225. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. dosar nr. (1948-1950. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. zis “Bughici”. etc.e. dosar nr. de la Petre Lupu la Israel “Ion” Rachmuth. direcţia economică a Comitetului) a C. Bernard – după război inspector şef în cadrul Direcţiei Generale Drumuri din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice.206. chiar şi după alegerea sa formală ca secretar general al partidului. în 1941 58 Unde. cu dosar la secţia Economică a C.C. internat în 1942 în lagărul de muncă de la Vapniarka. David . apoi promovată director administrativ adjunct. şeful Secţiei Bunuri de Consum. ulterior cu funcţii modeste în ierarhia comunistă. “Apărarea Patriei” cls. fond 495 (“România”). i-a succedat în funcţie Anei Pauker – unul din sutele de exemple (de la Nicolae Goldberger la Gheorghe Gaston Marin. 225.g. deşi evreu. unde şeful era de fapt ministrul de externe”(Watts 2011: 173). ministru al Industriei Alimentare (1969). BUCHEN.Of. menită mai degrabă a menţine aparenţele (întrucât Ana Pauker era de origine burgheză şi evreică). Brucan insistă reiterează explicit: “Purificarea etnică a început în special pe timpul l ui Ceauşescu. Baranga la P.N. Israel) – soţia demnitarului comunist Simion Bughici (v.C. cea din urmă căsătorită cu Iura Kotovski.N (mandate succesive între 1948 şi 1975. Aprecierea este îmbrăţişată de altfel şi de S. decorat. la rândul ei ilegalistă.XII. Reizl)) (1919 România – 2009 Petah Tikva.M.I. între 1957 şi 1961).Of.C. 170). soţii Buchici au avut doi copii.E. În esenţa propriei noastre aprecieri.Of. Iulian şi Zoia. 209. ministru de Externe (1952-195558). de la A. ca referent titular la cabinetul secretarului general Ana Toma (din 1947). deputat M. decorată prin Decretul nr. cu ordinele “Steaua R. fond 495 (“România”). 173 din 31 207.P. BUGHICI. (1957-1965).2179). p.A. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. 1950-1955-1965).). după 1944 membru supleant.II.1902 Rădăuţi – 12. fiul lui Moritz Moise.II. p. fiul demnitarului comunist Grigore Cotovschi.R. Solomovici (2003: 91).R. 644).C.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 76 din 30 martie 1946. 211. Hana FRIEDMAN. în domeniul Învăţământului (e. BUGHICI.R. ambasador la Moscova (responsabil şi pentru Mongolia şi Finlanda (1949-1952).C. apoi cu drepturi depline al C.A.R. nr. precum şi în memoriile lui Pavel Câmpeanu. inter alia. “muncitorească” şi cea “kominternistă”). e adevărat. Alexandru (n. participant la Rezistenţa Franceză.” clasa a II-a în 1948. fiica lui Meir (alias Max) şi Perla (alias Paulina) (n. inv. Simion (n. cu variaţiuni specifice ale etichetelor atribuite celor două tabere. 1949.G. al P.E. şi Raşela (n.A. BRUMFELD. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. 32 din Bucureşti). p. al P. 6781). 30/1956).1914 Iaşi – 1. partea I-a.1982 România) – ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1921 (!) şi fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Ern(e)st ARNOLDI) (23. 41 . de Stelian Tănase. (M. vicepreşedinte al Colegiului Central al PCR (1969-1974). care opinează că până în 1952..M. Gheorghiu-Dej ocupa de fapt o poziţie secundă celei a Anei Pauker în ierarhia reală de putere (Brucan 1992: 59). Ana (n. Brucan (el însuşi evreu). BUICAN. respectiv Ion Gheorghe Maurer şi diverse comentarii ale Europei Libere din a doua jumătate a anilor ’50 (care disocia retrospectiv între aripa autohtonă. Nachmanovici)) (14/25. Aceleiaşi reprezentări îi subscrie şi istoricul Larry Watts. (?) BUGEANU. Paul . “23 August” cls. 15 din 19 ian. infra).R. II-a în 1949. partea I-a. nr. inclusiv vicepreşedinte al comisiei de politică externă a M. pentru mai mulţi ani directoare a Liceului nr. (anexe. 210.

apoi prima soţie a lui Leonte Răutu (în anii ’30).A. 1949) şi ministru adjunct al Învăţământului Public (1951-1953).T. Ilie nr. în 1942 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 213. iar ulterior măritată în timpul războiului. pp. 214. 2271). fosta logodnică a lui Ştefan Foriş. fond 495 (“România”). nr. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.F. partea I-a. nr. 1654-5). 173 din 31 iulie 1947.C. Solomovici 2001 I: 195.G. A.” iar în 1978 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. cu generalul rus Iakov Bulan. M. 256 din 5 nov.. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. ilegalistă. membru în colegiul de redacţie al Pentru o pace durabilă. Dobrincu şi Goşu 2009: 199. 1947.în martie 1945 reîncadrată în D. a M. decorată cu titlul de Erou al Muncii Socialiste. (M.C.C. BULAN. CALMANOVICI. 1947. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclusă în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. p. 216. (dosar 73/1951). în iunie 1945. în U. 204 din 5 sept. partea I-a. BUJUM.III. al 59 În forma parţial corectă “Aron Lazăr Arneldi”. dosar nr.C. partea I-a.C. Sonia . prim consilier de presă la Ministerul Informaţilor (1947-1948).E.D. nr. aflată în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă. partea I-a.Of.R. pentru socialism”. prin Decretul regal nr. partea I-a. 215. n.Of.E.E. M. 9763)). Arthur . cu grad de maior. secretar general (din ian.G. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. C.R. p. C. nr. BUNEA.1896 Piatra Neamţ – 12. Wilhelm . Tatiana (n. 1912 Ucraina) – de formaţie cizmăriţă.Of. 158 din 12 iulie 1948. pensionată ca director de studii al Academiei de partid “Ştefan Gheorghiu”. 52 din 4 martie 1945. îngropat.S.. profesor la şcoala partidului (viitoarea Academie Ştefan Gheorghiu). 72 din 25 martie 1942. p. în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. Sf.Of. după august 1944 redactor la Scânteia şi activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. ulterior condamnat şi deţinut până la decesul său în penitenciar (Aiud).Of. Otto . în Forţele Armate. figurând pe lista “comuniştilor categoria A” a Siguranţei59 (în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 275 din 27 nov. ulterior detaşat local în judeţul Dorohoi (M.C.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. cu stagiu recunoscut din 1937. nr. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951).T. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.S.G. 1947. p. partea I-a. M. BURAHOVICI.R. p.Of. partea I-a. P. Betea 2005). din actualul Parc Carol din Bucureşti. BUNESCU. 5785). 2201). cu referat de cercetare la fd.R. apoi consilier de presă la M. I-a (Berindei. 218. 42 . 1902. când este arestat în “procesul Pătrăşcanu”. II-a. 7 din Bucureşti. 253 din 1 nov.Of.C. 9857. în 1971 cu ordinul “Steaua R. 2. 80723. inginer al complexului clădirilor fabricii APACA din Bucureşti (1947). nr.I. 217.1956 Aiud) – finanţator generos al partidului ilegalist în perioada interbelică. al P. Tassia Isidorovna LEABIS) (n. partea I-a.212. pentru o democraţie populară. respectiv vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (1956-1962).în martie 1945 reîncadrat în D. după reabilitarea sa din anii ’60.din 1947 inspector în cadrul D. după război membru fondator al C. BUTNARU. pp. Emil (fiul lui Mendel şi Hana) (4. 52 din 4 martie 1945. p. nr. 10496. nr. profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti şi director general al Normelor şi Construcţiilor în Ministerul Construcţiilor între 1944 şi 1951. nr. 225. inv. 6781).S. redactor la Scânteia şi Contemporanul. 2066 din 20 oct.R. 1947. Isac .III.Of. 1654-5). rămasă în Basarabia după 28 iunie 1940. al P. n. Rădăuţi. şi respectiv consilier de legaţie şi ministru consilier la Legaţia României de la Belgrad (1948-1949). 1947 (M. cu domiciliul pe str.

p. partea I-a.Of. CATONA. CĂLIN. 227. 1947. al P.). Radu (n. 1949. p. partea I-a.G. KATZ) – din 1949 şeful Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei.C.controlor (până în febr. nr. Eugen – de formaţie medic. internat într-un lagăr de muncă în timpul războiului.C. CĂRUCERU.Of. Victoria . M.C.Of.Of.219. 229.C. Sergiu (în unele documente din arhiva U. Marcel . 1947. (M. anexa la dosarul nr. CĂŢOIU. p.I. în 1953 ministru adjunct al Metalurgiei. nr. 645).M.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.Of. p.. originar din judeţul Mureş. 1947. cunoscut mai ales sub pseudonimul publicistic Adrian Radu-Cernea) – originar din Iaşi. 34 din 10 febr. partea I-a.C. partea I-a. partea I-a. p.R. Maietta . Leiba . P. 1949.E. 228. M.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 223.I.Of. 45 din 24 febr.Of.R. a M. 96/1968 (la reabilitarea post mortem). 1949.I. partea I-a.a. ca translator la Direcţia Radio (M. CANDEL. nr. 645). 190 din 19 august 1947.C. membru de partid după război. CÂMPEANU. 10092).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. implicat în trucarea alegerilor din 1946 din judeţul Mureş. 225. 36/1952 şi 25/1954) şi respectiv Organizatorică (109/1955) ale C. Liviu .Of. (M. din 1947 secretar II de legaţie în centrala M. David (n. a M. 1947. în anii ’50 doctorand la şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. al P. p.C.Of. 1949. 1948.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.E..din februarie 1949 şef de secţie tehnică la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. nr.C. p. 220. CÂMPEANU. secţia Cancelarie – dosare anexe. CERNEA. 277 din 29 nov. u. p. 232. nr. 1949.R. 643). nr.G. nr. p.a. “Jijia” din Botoşani (M. (dosare anexe. p. 226.R. Alfred . în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Ingineri Economişti din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti . 143 din 24 iunie 1948. cu fişă la secţia Economică a C. Stela .în 1949 era dispecere de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. u. partea I-a. nr. partea I-a.Of. 1949. Dobrincu şi Goşu 2009: 115. ulterior activist de partid (şef adjunct al secţiei Industrie Grea a C. 642) . p.M (Berindei. CARASSO.G. 17 din 21 ian. al P. p. 1190). partea I-a. p. ZWIEBACK.C. CASTER. “Kaster”) – după august 1944 membru de partid şi secretarul Secţiei Administrative a Uniuni Asociaţiilor de Elevi din România (coleg cu Ion Iliescu şi Nina Telescu. partea I-a. CAUFMAN. 560).din 1947 controlor în cadrul D. nr.Of. ulterior activist al secţiei Tineret Studenţesc a C. Leon . iar apoi inspector în cadrul D.T.Of.Of. la catedra de organizarea şi planificarea întreprinderilor (în 1956 cu grad de lector cumul). Aurel . (M. 10092). în anii ’60 profesor politehnică şi autor al unor articole la revista Energetica.C. nr. 16 din 20 ian. 663). partea I-a. 16 din 20 ian. 662).în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C. 233. CHARAP. CALMANOVICI.Of. nr.T. din 1967 în conducerea CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi). 264 din 14 nov. 222. nr.C. CERNOVITZ. 1626. nr. 231. 15 din 19 ian.. emigrat în Israel în 1970.C. partea I-a. partea I-a. 1946.din 1947 controlor în cadrul D. p.C. 15 din 19 ian. Henrich – în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. nr. 12877.. 15 din 19 ian. 1949. partea I-a. CELAN. 230.E. inv. 3293.S. 501). M. 7491). a M. Moise .Of. cu dosar de cadre la secţiile Economică (dosare anexe. 15 din 19 ian. 10553. în 1948 avansat consilier de legaţie (în 1948 numit de ministrul Comerţului director al S.E. al U.C. 25/1954). Isac A.A. nr. partea I-a. 289 din 13 dec. 264 din 14 nov. p. 1948). 5331). 224. 43 . viitoarea soţie a lui Iliescu). nr. 221.

din 1923 şi P. (1945-1946). decizia nr. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.F. nr.în 1948. D. 1948.S.E. incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti.E. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 194). 98. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. după război angajată iniţial dactilografă la Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj. Mâţă 2007: 245. membru al Secretariatului.P. din 1934. (dosare anexe 118/1951). M.095 din 25 septembrie 1945 a ministrului Justiţiei. 45 din 24 febr.. al P. 1950. unde este instruit ca una din cele mai importante reurse umane în vedrea instaurării comunismului în România (e.organizaţia regională Ardeal. III-a. din 1945 până în 1960 şi secretar responsabil cu propaganda (departamentul Agitaţie şi Propagandă) (1948-1952). p. CHEIS. Max .C.C. 61 A preluat în sept.C. activist al P. din actualul Parc Carol din Bucureşti. pentru socialism”. 1948-1961). 44 . p. CHELES.E. CHINZBRUNER. 239.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. semna cu “Stănciulescu”. când va fi destituit).125. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.Of. nr.A.17. apoi prezentă la Bucureşti.g.R.S.C. pentru subminarea economiei naţionale. ulterior şef de cadre la Academia R.C. 60 V. 238. 11. Rozalia (n. (v. ordinul Muncii clasa I-a (1949). 2790 din 16 sept.d. “RomânoExport”. 236. 205 din 4 sept.T. membru în C.I. i se întocmeşte dosarul de cadre nr.R. Iosif (n.1905 Ciuc – d. 642).7. deputat de Bucureşti (1946-1948.D. prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1955).Of. partea I-a. şi Andreescu. soţia ilegalistului viitor istoric de partid Victor Cheresteşiu. ochiul Moscovei şi simbolul terorii staliniste. S.1979 237. decorată prin Decretul nr.234.Of. al P. 14. evreul blestemat. cadru didactic la universitatea de partid încă de la înfiinţare. iar apoi promovat inspector în cadrul D. CHIŞINEVSCHI. zis “Ioşca”61) (26. ulterior decorat cu ordinul “Steaua R.R. nr. 240. 2003: 185). Solomovici 2001: 79. decedat) şi Andrei Kishinevski au emigrat în Israel în timpul regimului comunist (anii ’60-’70). 164 din 23 iulie 1945. rămas în 1940 în U. membru în conducerea A.Of. 1964. 1948.C. în M.C. Gheorghe Kishinevski (n.R. revenit în ţară după 23 august 1944. partea I-a. ulterior “marginalizării”. şi Solomovici 2004: 283)60. în lista “comuniştilor categoria A”. după naţionalizare.R. fişa sa matricolă penală la http://86. 6 din întreaga colecţie dedicată României).P. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. 15 din 19 ian.E. directorul celui mai mare complex tipografic din ţară – “Casa Scânteii”.D. 1949.XII. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I.I. 1945 numele Chişinevschi al soţiei sale (v. ABRAMOVICI) (1898-1956 Bucureşti) – fost frizer (cf. partea I-a. a M. 804 din 21 dec.C.II. 2003a: 419. 6260). România) – fostă ilegalistă (membru de partid din 1924).G.XI. Iosif ROITMAN.C.” cls. căs. partea I-a.R. membru al Biroului Organizatoric şi şef al Secţiei Externe a C. CHERESTEŞIU.C.-a în 1949. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. p. ulterior la Cluj. 8442). .S. 7345). 1626). Angelo (n. nr.” clasa I-a (1948). la Bucureşti până în 1956. p. 221 din 28 sept. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al întreprinderii “Mioara” din Bucureşti (M. H. partea I -a.php.C.R. CHIŞINEVSCHI.%20Cernazeanu%20-%20Chivulescu/Chinzbruner%20Angelo%20D/index. 1945. (M. Lidia . Nastasă şi Varga. responsabil cu propaganda şi cultura (1952-1955). eliberat în 1969 (v. 235. Caracterizarea făcută de fostul şef rabin Moses Rosen este elocventă: “Iosif Chişinevschi.. care nu mai ştia cât rău să facă. Lică (n. membru în conducerea C. în anii ’50 încă funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.M. fii cuplului. a III-a.. cu Rodica Lupu.S.P.1917 Bucureşti) (fiul lui David şi Frima) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I.C.Of. (1950-1957. CHIRIŢĂ.. 1946). Grigore .” (1990: 247).controlor (până în febr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/C/C%2003.R.. 1948).1905 Bălţi – 1963 Bucureşti) – membru U. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. membru al C. nr. iar pentru scurtă perioadă în 1945. arestat în 1959 şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. Roza SIMON KAHANA) (n.R. primul preşedinte al Comitetului Naţional Evreiesc (precursorul Comitetului Democratic Evreiesc) în 1944-1945. nr.

O. pentru merite antifasciste. vicepreşedinte a Confederaţiei Generale a Muncii din 1944 (adjuncta lui Gheorghe Apostol). CHIVU. Clejan s-a recăsătorit cu Zhao Jinpu. III-a. (1951). în 1949 cu ordinul “Muncii” clasaI-a. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Sănătăţii. implicată în anchetarea foştilor luptători din Spania în anii ’50. al U. decorat în 1971 cu ordinul Muncii cls. Jakob LAUB KRANZDORF. ar fi fost verişoară primară cu a treia soţie a lui Stalin. Bucur (n.). 9763). C. M. apoi membru al Comitetului Executiv şi în C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a.C. membru C.C. cea care devine prima chinezoaică stabilită în România (unde a lucrat ca redactor al Editurii pentru limbi străine.C.I. Tighina – 1960 Bucureşti) – ilegalistă.S. 3912). ca maior medic (r.Of. dosar nr. Dr. Sali (n. căs. 62 63 După unele informaţii neprobate.” clasa a II-a. CHIŞINEVSCHI. partea I-a.R. 244.A.R. fiind înmormântat la cimitirul “Song Qingling” din Shanghai (Diamant. nr.R.1911 Tighina – 1981 Bucureşti) 62 242.I.P. Simha Gerşovna (în diverse acte transcris şi Kişinevscaia sau Chişinovschi) (23.R. din 1972 din nou în China. p.N. 1899).Of. (supleant 1945-1948 şi membru cu drepturi depline 1948-1955). Liube KISHINEVSKAIA) (5. repatriat în România în 1948 şi numit inspector general sanitar la Inspectoratul General Sanitar al capitalei. deputat (1948-1952-1957) şi membru al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1955). 2075). nr. CLEJAN. CHIŞINEVSCHI.D. decorată în 1947 cu ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer (1947!). fond 495 (“România”). inv. activistă a Consiliului Sindicatelor din sectorul 2 al capitalei (1971-1981).din 1947 controlor în cadrul D. co -editând până la pensionare revista de limbă chineză România) 45 . 641). nr. partea I-a.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de serviciu în D. iar 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. CLAUDIAN.1975 Shanghai.1904 România – 15. 52 din 4 martie 1945.P. pp.IX.” clasa a V-a. partea I-a. A. dosar nr. KATZ) . 225.XI. 21. p. 84). 243.R. unde moare în 1975. zisă “Rica”) (n. 253 din 1 nov. după război presedinte executiv al U.G. dosar nr. referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50.Of. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. din 1939 medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (împreună cu soţia.L. zisă “Nelly”. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. Adolf . 19.1893.C.C. CIUBEREA. partea I-a. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara) (26. a M. membru (1945-1955) şi apoi vicepreşedintă a Comisiei Controlului de Partid (1955-1960). 245. nr. 15 din 19 ian. 1654-5).N. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.1914) – soţia lui Samuel Clejan şi cumnata lui Bucur. Friedberg-Vălureanu 2004. – a doua soţie lui Iosif Chişinevschi (iniţial a preluat la căsătorie numele Roitman al soţului.241. 247. instructor general în cadrul A. 1947. CLEJAN.C. medic în războiul civil din Spania de partea Brigăzilor Roşii (1936-1939). al P. inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.E. secretară a Consiliului Central al Sindicatelor (din 1957). revenind însă după 1944 la cel de naştere. 1949. (în 1964). iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1947. 2010.Of. C.C. 225. în 1948 cu ordinul “Steaua R. Liuba (n.R.G.I. 1979: 371.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.F. Roza Kaganovici. Sally TAUBERG.R. 6658). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. din 1946 activistă de partid. (1948-?). Isac .U.E. – documente interne nr.C. 204 din 5 sept.I. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . nr. care va muri în 1943 63). 111 din 17 mai 1947. p. condamnată în procesul de la Craiova din 1936). (M.R. ilegalistă (membru de partid din 1930. III-a. 8072).C. al P. în 1947 încadrat prin decret regal.Of. 185 din 12 august 1948.F. Gizela. simpatizantă comunistă în ilegalitate.XII. Lazăr (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. III-a (C.R. 2008. (1945-1946). p.C. 246. KRANZDORF.F.10. inv. inv. 225. partea I-a. preluat şi de soţ). fond 495 (“România”). 157 din 4 mai 1971). p. nr. China) – ilegalist.P. apoi promovat director adjunct (M. L. fond 495 (“România”).) în Forţele Armate (M.

p. 15 din 19 ian. Ilie .Of. ulterior ebraizat Kalman ben Eliezer) (31. 250. 256. p. 7537. 258. în anii (dosare anexe 77 şi 249/1952). 24 din 30 ian. 255. Jacques – din 1947 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. apoi redactor-şef adjunct la Urzica timp de trei decenii. 253. zis “Mache”.Of. după război activist de partid.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. apoi funcţionar la Întreprinderea de construcţii “Carpaţi” din Bucureşti. 1949. 644). creator al personajului “Mihaela”. 10696. partea I -a. 28/1956. Avram Nicu – din 1948 inspector în centrala Ministerului Comerţului (M.I.1993) – membru de partid. nr.Of.Of. p.1984 România) – fost tipograf ilegalist (aflat pe Lista Siguranţei din 1941 a comuniştilor de categoria A. Herşcovici). 1949.1911 Bucureşti .G. 254. 6287).” cls.după război controlor în cadrul D. nr.în 1949 era inspector în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 46 . C. 16 din 20 ian.XII. al P. CLEMENTIN. 15 din 19 ian.1901 Bucureşti) . COGAN. 259.III. 645).Of. îşi obţine notorietatea la studioul Animafilm ca regizor de filme de animaţie.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.XII.E. partea I-a. (Leizer) şi Sara)) (7.C. CODRIN. Aizic .1983) – fratele lui Bucur Clejan [v. tatăl lui Emil Nell-Cobar.V. COBAR.Of. decizia ministrului Justiţiei de schimbare a numelui în M.Of. p. Isac (zis “Jean”) (6.Of. p. un controversat om de afaceri implicat şi în scandalul monden Remus şi Irina Truică. a III-a. 1949. p.R. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu). 1963. COHN. CLEJAN. cu referat de cercetare la Fd. S. Samuel (n. . cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (8/1954. partea I-a. 205 din 4 sept.Of. supra]. 1949. nr. anexa la dosarul nr. Samuel Nathan LAUB KRANZDORF .I. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. IV-a COHN. p. 257. 260. a M. colaborator la România liberă. M. Nell (n. decorat prin Decretul nr. 173 din 31 iulie 1947. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 281 din 4 dec. 6/1958). Leopold SAFIR) (n. Liviu (n. partea I-a. cu Claris (n.Of. partea I-a.VII. 252.în anii ’50 membru al Biroului de ramură al industriei uşoare din cadrul Consiliului de Miniştri. CLOPOŢEL. 7352). 175 din 31 iulie 1948.248. 662). 1948. partea I-a. 644).decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 1948. p. Henry – din iulie 1948 şef de birou administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. COHN. 6781). după război cu varii funcţii de conducere în sistemul tipografic. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a. partea I-a. 1947. Corneliu BARASCH. 335 din 20 iun. nr. p. Ioan (alias “Ionel Calistrat”) (n. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a.C. în 1971 încă direcor al Întreprinderii poligrafice “Bucureştii Noi”. nr. 191 din 20 august 1947.18 iulie 1910) – membru de partid din 1941.P. căs.C.1915 Bucureşti – 26. nr. 251. COHN.C. inv. 3293. COHN. apoi în aparatul economico-financiar al statului comunist.C. 3. 261. CNEZI. calitate în care este de altfel şi decorat cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Haim – la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei.C.. nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 738). Ernest .R. apoi secretar general UCECOM în anii ’60. a II-a (Decretul 157 din 4 mai 1971) (dosar C/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). fiul lui Eliezer 64 249. nr. nr. nr. Geza .R. cu stagiu recunoscut din 1934..1906 Orhei – 23. p. COHN. 64 V. al P. integrat iniţial ca director adjunct al Direcţiei Personal / Cadre în centrala Ministerului de Finanţe (1948). Haim (fiul lui Burăh) . caricaturist la săptămânalul Piţigoiul (1945-1948). COHN. nr. 15 din 19 ian.

II-a în 1949 (decretul nr. 1945.controlor (până în febr. n. al P. 265. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 641). V. nr. COLER... partea I-a.P.C. 267.S. Lora . probabil identic cu intrarea “Jean Koller” din C. al partidului.T. apud Corobca 2008b.Of. partea I-a. 1947.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. p.P.Of. al U. aprobată prin decizia ministrului Justiţiei nr. 1947. M. unde a murit în anii ’90 (Berindei. 65 Într-o prezentare a unor personalităţi evreieşti originare din Bârlad la pagina http://www. p. şef de cadre în cadrul D. (1945-1950). 257 din 9 nov. nr. 6694). p. 1948).R. (M. 1./Kuller 2008a: 445).” clasa a IV-a în 1948.P. Rădăceanu.D. partea I-a. Moscu (n.Of.E.P. nr.R. Vezi şi cererea sa de românizare a numelui în M. 187 din 14 august 1948.1909 Basarabia) – ilegalistă. 1949.9888. p. CONOBEL. Oscar – din 1948 şef adjunct de birou în centrala M. a III-a prin Decretul nr. responsabil de controlul pe teren al cărţilor (fond D.S.A. COHN. partea I-a. 1134). p.F. 1949. nr.romanianjewish.Of. nr.A. Dobrincu şi Goşu 2009: 506-7.R.Of.I.Of. 1948 membru în C. (M. 157 din 4 mai 1971 cu. 66 Probabil acelaşi Coler. Moses COHN) – şef de secţie în cadrul al Direcţiunii Presei (organul de cenzură) din cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949). Chişinău. 266 din 17 nov. p.G. partea I-a. CONSTANTINESCU. nr.U. partea I-a. nr.E. COHN. nr. COMNACU. 1948.Of.P. p.XI. partea I-a.în 1949 era revizor contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.R. Marcu . 4362.G. (dosar C/140 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 268.G.Of. din 1937.” clasa a V-a. apoi al ministrului Silviculturii. indicat de Solomovici 2001I: 194) între numele de evrei comunişti arestaţi în anii ’30 în România). partea I-a. p. M.html. nr. 16 din 20 ian.F. apoi activist în cadrul D. 15 din 19 ian. Simion – în 1947 era şef de serviciu în centrala Ministerului Comunicaţiilor (fiind detaşat din D. L.Of. 1949.. Samoil(ă) . M. decorat cu ordinul “Steaua R. CONSTANTIN. 1949. 641).-C.C.V.C. şi profesând ca inginer geolog (Banc 2011: 15).C. unchiul lui Vladimir Colin. 264.Of. emigrat în Israel.Of. adesea cu prenume ortografiat “Jan”) . decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1626.C.voluntar în războiul civil din Spania. 19. 15 din 19 ian. 25. M.d.R. Jean66 (GOLSTEIN. Dorohoi) – membru al P. 1919 Păltiniş. COLIN. 58 din 12 martie 1945. nr. COHN. 1945.R.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a 263. COHN. p. în anii ’30 activist în cadrul P. CONSTANTINESCU.) (M. Leon COHN65) (n. Levy 2002: 132. p. Betty SCHUSTER) (n. Marinescu (1945-1948). din 1945 membru al C.R. (posibilă legătură cu Moscu Colin. 109431 din 25 oct. tatăl lui Andrei Coler. menţionat în Fürtös 2007: 404. nr. 272. apoi stabilit în Statele Unite. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 269. ginerele lui Luca Răutu şi al Luminiţei. şeful de cabinet al ministrului Muncii. în M.T. 229 din 4 oct.R. 6607). p. 1888. a M. KALMANOVICI) (n. 111 din 15 mai 1948. ulterior marginalizat ca urmare a refuzului de a se alătura P. 47 . (n. emigrată în S. partea I-a. 8971). în 1950. dosar 7/1948 Arhivele Naţionale. 45 din 24 febr. cu stagiu recunoscut din 1928.I. internată câţiva ani la Târgu Jiu. soţia ilegalistului Nicolae Comnacu.1904 Bârlad) – consilier-şef la Biroul Juridic al Ministerului Comerţului în anii ’50.G. 32 din 8 febr. 10174). p.E. Benone (n. 873 al MAN din 20 august 1949) şi respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Eliza .C. Elisabeta (n. respectiv secretarul general-adjunct al FNTDR (Frontul Naţional al Tineretului Democrat Român).262.C. 266. Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 271. partea I-a.D.G. 270. din febr. 169 din 26 iulie 1947. 663). partea I-a. nr.Of. din iulie 1947 numit membru al Consiliului Director al Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile (M. după 1944 instructor al secţiei Cadre a C. Liviu B.org/en/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. partea I-a.

R. a IV-a (Decretul nr. (M. originar din Chişinău) – sociolog. membru al C. vol.în 1947 era controlor în cadrul D. 1957) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). apoi încadrată ca director adjunct la cabinetul ministerial al Anei Pauker (v.18. 1389 şi nr. 2009. Spre exemplu.ro („10 chipuri ale comunismului din România. 48 . inter alia. vicepreşedinte (1954-1955.C. partea I-a.C. profesor şi şeful catedrei de materialism dialectic şi istoric la Universitatea Bucureşti (1948-1951)..B. 276. LEON?) – soţia lui Paul Cornea [v. redactor şef (1944-1945) şi director (1945-1949) la Scânteia. al P. autorii avansând.R. membru al B. document aflat în prezent în arhiva C. 1969-1974). 275. partea I-a. nr. Bucureşti. asasinată în 1968 de. 1949. după război în centrala C. cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. vicepreşedinte al Consiliului de Stat (1972-1974). 178 din 4 august 1948.N. (?) CORDEANU. infra] – inginer. nr.P. partea I-a. 2). ilegalist (membru de partid din 1936).Of.Of. deţinut (1941-1944)./P. La un deceniu distanţă. fostă ilegalistă (condamnată la moarte în ian. secretar general al Comisiei de Stabilizare şi Redresare Economică (1947-1948).în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. rector (1970-1972) şi preşedinte (1972-1973) al Academiei “Ştefan Gheorghiu”. 191 din 20 august 1947. M.S. dactilografă). (dosar 15563.A. http://www. a M. http://theatredelaction. variantele Chişinău. deputat M. În sfârşit. inter alia. ff.O. şef de secţie la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” (1962-1965). CORNEA. (1945-1960 .1974 Bucureşti) (n. p. partea I-a. 299 din 29 dec. dincolo de moartea ambilor săi părinţi în adolescenţă. după război agent de influenţă sovietic (cf.C. 279.P. 6401.C.N. Alexandru . în anii ’60 -’70 redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune. Sulamita (n. 157 din 4 mai 1971). 40 din 18 febr. al P. preşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1949-1955). (1957-1958). (?) CORNEA. Mehr/Meir/Moses KOHN/COHEN67. 1972-1974) şi supleant al Comitetului executiv al C. în 1946. cardinalii autori ai The Plot against The Church (1962) avansează varianta Mehr Kohn. 1944).E. în funcţie 274. multiplu decorat.XII. (1970-1974). profesor de istorie şi economie politică (1958-1962). 1969-1970).C. subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1947-1948). de sursă. Şulămita BLOCH) (d. 277.Of. CONSTANTINESCU. 1948. Stelian . 21-25) şi reprodus în Totok (2006: 14). 1970-1974) şi preşedinte al Legislativului (martie-iulie 1974).273. nr.A. CORAVU. v. (1946-1961. 68 V.I.1917 Chişinău .M. ministrul Minelor şi Petrolului (1948-1949). partea I-a. de revista electronică Descoperă.C. de la caz la caz. unde a lucrat în subordinea Ghizelei Vass. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. în anii ’50 transferată 67 Unul din cele mai controversate persoane în privinţa identităţii lui etnice. 642). pacientă psihiatric la Gătaia şi Câmpina. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls.S. 5.R. 1946).soţia demnitarului comunist Miron Constantinescu. şi şefă a organizaţiei de bază a partidului din cadrul Institutului 68. 1949.exclus.Of. 15 din 19 ian. cf. 641). 11362) începând cu sfârşitul anilor ‘50 preşedinta Colegiului de Partid – regiunea Gorj. 15 din 19 ian. din 1949 cadru didactic la I. De remarcat nebuloasa care acoperă întreaga viaţă a lui Contantinescu premergătoare anilor ’40.VII. al B.G. Numele Moses Kohn apare în premieră într-un draft de manifest al „Partidului Socialist Creştin”.R. Corneliu .com/universulenergiei/istorie/politehnica/1948-1992/1949/. anchetei oficiale. 1968) . p. ministrul Învăţământului (1956-1957. descoperit în 1951 de Securitate la domiciliul lui Lazăr Ştefănescu. fiica Ileana (adoptată). Irina (n. numele Meir Kohn este avansat. p. literatura de specialitate nu a reuşit să ajungă la un consens nici mă car asupra locului său de naştere. Roza NOVAC) – activistă de partid. (1950-1952) al Secretariatului (1952-1954. (?) CONSTANTINESCU. CORNEA. p. apoi reabilitat.M.C. Watts 2011: 513 n. 7537).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 2790 din 16 sept. inclusiv de de către fostul suveran Mihai. Rodica (n.descopera. p. al P.R. (45/1955). 278. (1945-1957). Miron (13. 1947. nr. nr.ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5185890-10-chipuri-ale-comunismului-dinromania). Galaţi şi Buzău. director al Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. partea I-a.C.P. M. p. (unde fost.Of.

22 oct. nr. 136-143). ulterior profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii (pe atunci) “C. partea I-a.Of. partea I-a. Aceeaşi funcţie avea să fie ocupată de Ion Iliescu la doi ani după Cornea. p. 432).ro/images/custom/image/serban/1950/1950_pdf. Jak (n. în prezent în S. Corobca 2008: 15. consilier cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (1946-1947). 272. 72 V. ff.C. Moise (n. Parhon” din Bucureşti. 8. redactor responsabil al ziarului Tânărul Muncitor şi şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a U. partea I-a.P.G. nr. Paul CORN72) (n. Simionescu 2005). 38 din 15 febr. unde activează până în anii ’70 (v.C.. (M. Bucureşti) – în biografia oficială critic şi istoric literar. 1945 numit şef de serviciu în centrala D.906 Constanţa) – din 1948 director adjunct al S.205 din 14 martie 1947 în M.1911 Bacău) – până în mai 1947 funcţionar în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1946 în M. 264 din 14 nov. sau paradoxul dlui Streinu” – o diatribă pe cât de ridicolă în fundamentare. partea I -a.I. decizia ministrului Justiţiei nr. participant la epurarea cu iz de “vânătoare de vrăjitoare” din 1952 (Constantiniu 2003: 15). 73 V. 49 . (M. în oct. 9718). 26 din 2 febr. A. nr. nr.arhivelenationale. 127 din 3 iunie 1948. http://www. dos. p.C. Ministerul Propagandei Naţionale. nr.. Moise . p.T. vol. în iunie 1948. 71 V. partea I-a. şeful Direcţiei Generale a Studioului de Filme Bucureşti (1957-1965).htm).C. (în 1951).din 1947 funcţionar al serviciului de presă şi cultură din cadrul Legaţiei României de la Sofia. 364 din 2 mai 1945) în cadrul Ministerului Propagandei (A.71) şi membru al uneia din conferinţele raionale de partid din Bucureşti. p.C. 2074.Of. nr.S.1923. p.pdf. COSMESCU. 282. 6684. 10. CORNEA. 1947. 284. partea a II-a. nr. 253 din 5 nov. dosar nr. M. nr. 1027. p.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. 285.XI. p. 8011). 6)74.C. p. n. multiplu decorat de autorităţile comuniste. 202 din 3 sept. din 1942 şi al P.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/docs/maniu2p_54. CORNESCU.Of.Of. Pavel Câmpeanu. la Institutul de Chimie-Fizică (ulterior Institutul de Cercetări Chimice) al Academiei. 3. 1. 1946.S. decizia ministruluii Justiţiei nr. p. 70 V. “D”. 69 A se vedea de pildă articolul său „Tendinţe în opera de artă. încă în viaţă în Bucureşti în 2011.R.europartes.E. pe atât de insalubră la adresa criticului literar Vladimir Streinu. 10092). http://www. secretar al C. 65 din 19 martie 1947.M.R. partea I-a. după 1990 în funcţii importante la Consiliul Culturii.. director general al Direcţiei Generale a Artelor în Ministerul Culturii (19531957).I.280. al Uniunii Tineretului Muncitoresc (1948-1954)70. 12 din 14 ian. în anii ‘2000 director al teatrului Naţional din Craiova.Of. CORNEA. iar apoi membru în conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. 1416 din 7 ian. 281.A. iar în paralel conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (coleg de catedră cu Alexandra Sidorovoci.Of. partea I-a. 74 În unele lucrări de memorialistică menţionat şi între anchetatorii de la sfârşitul anilor ’40 ai unor foşti politicieni naţio nalţărănişti (v. 845. 107 din 13 mai 1947. Paul COHN. http://universulenergiei.V. Paul (n.Of.. 4844).C. etc. tatăl cunoscutului regizor Mircea-Mihai Cornişteanu.G.II.Of.G. după 1945 redactor ocazional la Scânteia69. 1915 Bucureşti) . ca inspector de poliţie. partea I-a. a M.T. delegat cu conducerea Direcţiei Personal a D.I.N.Of. 1945.din 1947 controlor în cadrul D. ulterior prezent în Direcţia Poliţiei Administrative (M. M. Paul (n. “Romcereal” (M. fiul lui Leon Constantin şi Golda) (n. profesor la “Academia Ştefan Gheorghiu” în anii ’70 (cf.Of. 1948.procesulcomunismului. 23. în locul lui Pavel Cristescu (M. 1948.U.I. 3759). Paul – membru al comisiei mixte de cenzură a presei instituite mai 1945 (Decretul Lege nr. KORNHAUSER73) (n. CORNIŞTEANU. tatăl lui Octav Cornea (matematician. 1949. nr. acuzat ca „dornic să lichideze stânga franceză aşa cum – ştie toată lumea! – a isprăvit-o rapid pe cea românească” [sic] (Scânteia.P. 186 din 13 aug. secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1990-1992) şi decan al Facultăţii de Litere din Bucureşti (1990-1996). nr. în realitatea obscurată membru U. 10951. fd. CORNEA. fd. 16 martie 1947). partea I-a. Moise Leib COHN) (n. 1947. 283. p. din decembrie 1944.) şi universitarului şi publicistului Andrei Cornea.

Alexandru (n.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CC%5CC+07. autobiografia sa în A.C. 66/1973. 288. după august 1944 şeful Serviciului de Informaţii din Formaţiunile Patriotice de Luptă.E.C. KOTOVSKI. anexa la dosarul nr. ff. / ZAIDNER76) (23. 1946. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. – secţia Cadre. “RomânoExport”.36/fisapenala.R. 3/1964. pentru subminarea economiei naţionale. în 1958. doc. partea I-a.C. preşedintele Comitetului Central al Sindicatelor Muncitorilor din Transporturi şi Telecomunicaţii (19561958). vicepreşedinte al Comitetului Geologic (1951-1952). al P. 62. căs cu sora acestuia. lector la şcoala de cadre de pe lângă comandamentul trupelor sovietice din Constanţa (1945-1948).286. 19.R. L. p. http://86. 225. 2-5. ambasador la Beijing.Of.X./P. Helene. Anuţa (Hana)) – ilegalist. 91. dosar nr. activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C.955). Mirel (n. nr. inv. exclus din partid. sinucis în 1951.Of.R.A. (1957-1958).. al P. (adjunctul şefului sectorului Propagandă a secţiei (1948 – anii ’50)). al P. referatul de cercetare la Fd.1911 Zăbalţ. în 1945 numită acuzator public pe lângă Tribunalul special al Poporului (v. inv. 1946.I.C.S. Constanţa (n.C. ulterior în U. decorat prin Decretul nr. K/72. 233-240. şi Solomovici 2004: 283). căs. 21). revenit în România în septembrie 1944. dosar nr.R. COSTIN. 91). plus anexa la dosarul nr.X. eliberat în 1969 (v. M. membru U. M. Sugarman f.2002 Bucureşti) fostă ilegalistă (membru de partid din 1935). exclus din partid ca “fracţionist” în 1958. partea I -a. COSTEA. 77 V. decizia nr. (v. menţionat şi în Tismăneanu 1995: 69 şi 1989b: 170 n.M. C. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.” clasa a IV-a. inv. membru supleant al C. Arad. VINŢE) (16. a avut doi fii – Andrei şi respectiv Iura. cu referat de cercetare la fd. apoi rector al Institutului de Ştiinţe Sociale “A.R. 1946 a ministrului Justiţiei în M.C.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 236. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.F.N. Lipova. 10522. nr.C. CRĂCIUN. COŢOVEANU. (1955-1958). a III-a. al P.C. al P. al P. fiul lui Herş şi Ester) (n. C. secţia Cancelarie – dosare anexe. inv.F.C.C. deputat şi secretar al comisiei permanente pentru Relaţii Externe a prezidiului M.S. G. Berindei.C.T.A.C.III. 3293. 290. 3293.C. fond 495 (“România”).R. revizor de locomotivă la Depoul C. (1945-1951). secretar al Uniunii Sindicatelor C..1914 Constanţa – 2. 871). responsabil şi pentru Vietnam (1952-1955). doc.JPG. secţia Cancelarie – dosare anexe.R. autodeclarat evreu în fişa sa matricolă din penitenciar77) (fiul lui Leopold şi Elena) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. anexa la dosarul nr. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania (1936-1939). vol. 225. fond 495 (“România”). 2278. 225. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. căs.1916 Vertujeni. Grigore (n. reprimit în 1964 şi decorat prin Decretul nr.. respectiv cadru didactic şi doctorand la “Academia Ştefan Gheorghiu”.P.1915 Roman – 2001 Bucureşti) – fost lăcătuş. fiica demnitarului comunist Simion Bughici. reprimit în partid în 1964 şi reangajat ca activist la Consiliul Municipal Bucureşti al sindicatelor. Bucureşti – Călători (1958 – 1964).R. p.C. căs. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. aceeaşi decizie în M. nr.M. fond 495 (“România”). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Soroca.: 108). nr..VII.R.N. 10. p.935 din 16 sept. la sfârşitul anilor ’40. cu Zoia.+Cont+-+Cosvan%5CCostin+Alexandru+L%2FP1470379. Mirel ZEIDER 287.E.C. într-un incident rămas încă incomplet elucidat.17.Of. dosar nr. ulterior şeful sectorului Verificări din cadrul Secţiei de Cadre a C.V.125. Iacob (8. C. 66/1956. V. 223 din 26 sept. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 75 75 76 V. după război activist de partid. 50 .S. Diamant 1979: 371. partea I-a.II. 1995) – fost muncitor în industria textilă. Basarabia – d. 235 din 10 oct. II.M. fd.1907 Buhuşi – 1951 Bucureşti) (cumnatul lui Emil Calmanovici.R. din 1930. din Consiliul Central al Sindicatelor şi din rândul membrilor supleanţi ai C.R. 15. inv. Jdanov”. COTOVSCHI. în Bucureşti). dosar nr. 289. 1857. cu Maria (încă în viaţă se pare. ilegalist. nr.R. al P. 193 din 22 august 1947. 2).

. de Stat pentru Literatură Politică.U.Of. 1947.I. sinucis în 1959 în circumstanţe neclare. Frieda . 294. DAN. inter alia. 1948.R. decorată. 1957). CRIŞAN. (1948-1952). Pál Ludovic DAVIDOVICS (uneori ortografiat şi “Davidovici”)) (14. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. în anii ’60 preşedintele Comisiei de revizuire a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti. ilegalist. membru al C.E.C.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. partea I-a.N. cu stagiu recunoscut din 1929.Of. al P. al P.M. 190 din 19 august 1947. p. C.P.X.R.S. H. (1959) şi referat de cercetare la fd. 1972-1974) şi al Biroului Organizatoric al C. 642) CZIKO. p. partea I-a. Lörincz.A. 1033). III-a. inv. executiv) al U. nr. nr.D.Of. 298. p.1907 – 14. 51/1952). anexa la dosarul nr. 4). 292. ulterior secretar general al Camerei de Comerţ Exterior.R – secţiile Propagandă şi Agitaţie.C. 15 din 19 ian.VIII. 189 din 17 august 1948. a M.C. (din 1946). p. partea I-a. 4048) şi activist al Uniunii Populare Maghiare la Oradea. 66/1962. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a.e. deputat M. 4686). 1949.A.R. partea I-a. președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (1962-1965).C. nr.R.E. după 1945 inspector de poliţie şi şef al Inspectoratului de Poliţie Oradea (din mai 1945) (M. p.C.E. respectiv cadru didactic de economie politică la I.R. (1945-1948). dosar nr. membru al prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1953). 31 din 7 febr.P. apoi transferat la C.1924 Kecskemét.R.S.G. colaboratoare la revista Femeia a F.Of. speculându-se că ar fi fost spion occidental (A. Ecaterina (n.C. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. E. David (n. dosar nr. prin Decretul nr. Ed.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.C. ca instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. Cluj (1945-1947).A.P. 7491).F.C..R.E. partea I-a. expert economic în delegaţia României la O. nr. CRISTOFF. şi “preşedinte activ” (i.. 295. (M. p. fd.R.R.activist al P. al P. ca pensionară. dosar 51 . respectiv Relaţii Externe. din februarie 1948 controlor în cadrul D. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. cancelarie. dosar 51/1949.Of. 1949.C. iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. preşedinta Comitetului Central al Crucii Roşii România (1949-1951).C. 644). (mandate succesive 1946-1969). (M.” cls.E.. A. Adalbert – ilegalist. Finca DAVIDOVICI.C.C.. 873 al MAN din 20 august 1949). al P. fratele Marthei Drăghici. 297. ministru al Culturii (1953-1957).L. până în 1954 (menţionată şi în scandalul “devierilor de dreapta” din M. 622. iar ulterior. C.R. 296.S. a M. 118-121.R.din 1947 controlor economic în cadrul D./A. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. nr. fd.U. partea I-a..E. decorată.. membru al Comitetului Executiv şi al C . secretar pentru probleme organizatorice al comitetului orăşenesc de partid Bucureşti (1951-1953).în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. IV-a. Laurenţiu (n. ff. 641). Ungaria – 1959) .Of. nr. iar ulterior în centrala M.A.I. ulterior activist de partid. SCHNEIDER) . CROITORU. soţia lui Paul Leibovici-Dan. partea I-a.C. nr. (1945-1969. partea I-a.N..C. II-a în 1949 (decretul nr. 225.1984 România) – evreu maghiarofon.I.M. respectiv vicepreședinte al Consiliului de Stat (19651969). deputat de Bihor. 293.C. al P. 15 din 19 ian. 15 din 19 ian.C. autor al cărţii Despre limitele şi contradicţiile utilizării tehnicii în capitalism (Bucureşti.R. inv.N. 110 din 18 mai 1945. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948). CROITORU.D. . nr.R.C. membru al Comitetului de Luptă pentru Pace al R. din 1948 secretar general al Ministerului Învăţământului Public (M. C.F.X.R. fiul lui Lazăr) (17. (v. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. membru al Consiliului General de Conducere al A.N. CRIŞAN. în mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. DAN. 1949.I. p. nr. Hermina .F. 26 din 1 febr. fond 495 (“România”).C.C.291. Pavel (n. apoi ministru-adjunct (1957-1961). între 1948 şi 1950 (cu grad de secretar de legaţie) prim secretar al Legaţiei României la Stockholm (M.G.M. al P. (1950-1952). membru în conducerea U.Of.. doc. al P. 748). 3293./P.C. 1908) – ilegalistă (cu numele conspirativ “Tincuţa”).

187).Of. partea I-a. 119 din 28 mai 1947. 308. Natalia – până în februarie 1949 şefă de serviciu în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. nr. 32 din 8 febr. nr.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Muncii. Peter Dan (şi comentariile lui Fred Simescu) 2011. (?) DEBU. C.2). p. 35 din 11 febr.director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (1948-1949) (M. Barbu – după război (până în februarie 1949) prim secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. DAVID. 302.2011 a fiului său. 304. 1035). 184 din 11 august 1948. nr.R. partea I-a. p. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr.u. Mişu . 804 din 21 dec. 119 din 28 mai 1947. 642) DAVIDOVICI.Of.) .D. ff. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătasei din cadrul Ministerului Industriei (M. 1123). p. 10381).A. Hari (n.G. Oprea 2002: 303.U.Of. M. director la Direcţia Administrativă în centrala M. Ilarie . nr. p. partea I-a.I. Idel . DENEŞ. 1213.1928 Timişoara – 16.Of. 1905 Houston.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.D. p.R. DASCHEVICI. 10872). 1949. 300. Mihail . 311. Ivan Alexandru (16.E. partea I-a. DECEANU.P. 285 din 12 dec.a. nr. decorat prin Decretul nr. P. (1952-1953). partea I-a). partea I-a.Of. p.şeful serviciului Cadre din cadrul D. nr.L. 264 din 14 nov. Solomovici 2001II: 118. 301. p. p. partea I-a. nr. S. Otto – în 1947 era referent titular în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr.299.Of. 1654-5).membru în conducerea centrală a C. Constantiniu 2003: 90 ş.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 15 din 19 ian.2011 Berlin) (fiul lui Ignatie şi Elisabeta) – evreu maghiarofon. 148 din 30 iunie 1948. 306.C. de pe lângă Consiliul de Miniştri (1948-?) (Nikolić f. apoi traducător şi regizor de filme documentare. Avram – din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. membru al completului de judecată în procesul Pătrăşcanu în 1954.Of. 312. apoi jurist în cadrul CENTROCOOP (cf. 307. Asistenţei şi Asigurărilro Sociale. Ovidiu .Of. racolat în timpul scurtei sale detenţii din 1947. 1949. Harry GREENBERG) (n. DASCĂLU. a III-a (Deletant 1999: 248. 1947.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. DAVIDOVICI. 1945. 10092).IX. p. 4252). 1949. pentru scurt timp secretar literar la teatrul de 52 .XI. DAVID. 1944). nr.din 1947 controlor în cadrul D.II.Of.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. IIIa. 1949. (?) DEMETER. 314.C. nr. partea I-a. O. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 305. 303.I. partea I-a. p.I. informator al Securităţii între 1948 şi 1989.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 4257).E. 32 din 8 febr. pp. 273 din 28 nov. Villy . M. DAVIDESCU. a M. partea I-a. nr. Paul (n. 29/1957.G. 15 din 19 ian. partea I-a. nr. DAVIDESCU.. DAVIDESCU. Moriţ Davidovici) (21. 310. însărcinat cu afaceri al Legaţiei Române la Tel Aviv (1949-1952). nr.Of. N. 1945. 642). 1949.).1903 Iaşi – 16. 52 din 4 martie 1945.Of. 1949. (M. 1134). DELEANU.F. DAVID. nr. 1964. p. partea I-a. 8-11.G. partea I-a. Rudolf .1977) . tatăl fostului prozator Doru Davidovici (1945-1989) şi al scriitoarei Victoria Dragu (n.V. Şandor (alias Alexandru) – colonel magistrat.Of. activat ca lector de editură şi redactor de ziar. 28 din 3 febr.A. membru de partid din 1945.E. (1948-1949). 22 ian.Of. Lucia – din iunie 1948 şefă de birou în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 313. DAVIDESCU. 5464). partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. comunicare personală din 14. Balas 2008: 367-8. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Pacepa 1999: 90.. 309.

32 din 8 febr.N.VIII. Nadia Pohne.E.ro/articol/stiri/politica/securitatea-ivan-denes. fiul lui Maier şi Şeila) – din ian. 1949 cu funcţie de conducere la Oficiul Administrativ de pe lângă Preşedinţia M. (dosare anexe. Constantin Chiriţă. nr. 80 Vezi fişa sa matricolă penală din 1974 de la Penitenciarul Aiud la http://86.125. al P. care îi reproşau participarea la reeducările din penitenciare79. după război inspector general sanitar în centrala Ministerului Sănătăţii (M.N. iar începând cu anii ’70 până în anii ’90 publicist şi traducător la diverse edituri (Meridiane. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1133). din ian. jud. 190 din 17 aug. 81.C. dosar nr.315. 1224).pdf. 316. în cadrul căruia fiinţa şi celebra secţie “0 – zero”.wordpress.” cls.Of.com/2011/04/20/papusa-papusarilor-destinulintortocheat-straniu-si-nenorocit-al-lui-ivan-denes-i/.ro/fcer/public_html/downloads/carti/FEDROM. eliberat în 1964.R. Tiberiu Olah.+Deac+-+Dinau%5CDenes+Ivan+I%2FP1300479. Tismăneanu 2008: 71. 162-172 (ortografiat “Dorevici”).C. Monica Lovinescu. nr. Politică. dosar nr. Titus Popovici. Lucian Grigorovici. 155.JPG. (1951). 1949. 317. 53 .C. Emeric (3. Nicolae Breban.până în febr. 1949 inspector la Direcţia Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. DERERA.R. Ştefan Tătaru.C. delegat director al Diviziei Administrative. 9 Bucureşti (1948 . DEUTSCH. Siegler) (1899 -1985). refugiat în URSS în 1940 (urmărit fiind de Siguranţă). 318. H.1968). 1946. Francisc Munteanu. este asumată de către F.. soţia sa. Kuller 2008a: 122-3). fişa matricolă penală la adresa http://86.A. Oskar Pastior. generalul Ştefan Kostyal. a III-a. a II-a.1913 Ciuc – VIII.fost student la Medicină la Iaşi şi ilegalist comunist (cu stagiu recunoscut din 1938). nr. alături de Carol Steinberg şi Etea Diner. condamnat în 1958 la 20 ani închisoare pentru înaltă trădare 78. menţionat ca director în anii ’50 al Editurii de limbi străine (Kuller 2010: 190. Petre Stoica.) (fişă de cadre la secţia Economică a C.pdf) 82 V. DEUTSCH.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CD%5CD+02. vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Stat (v. Mihai Gafiţa.36/fisapenala.jewishfed. Bălţi – 8. Gáspár Miklós Tamás. apud Duţu & Botoran 2003 I: 171). păpuşi din Cluj. fond 495 (“România”). fd. 1229/6. angajat chiar pentru scurt timp la Europa Liberă..Ap. dr.VI. Ipolit81 (13. http://mobil.1920 la Craiova. inv. 8966). unde întocmea la Chişinău. arestat în 1973 şi condamnat pentru sabotarea economiei naţionale într-o afacere încheiată cu o companie din Tel Aviv80. Max Demeter Peyfuss. Solomovici 2004: 570 şi 2003: 340 ş.R.17. respectiv divizia “Tudor Vladimirescu”. Gerhard Möckel. partea I-a. 1947 prim secretar la Prezidiul Marii Adunări Naţionale. decorat în 1971 (Decretul nr. 25/1954)) (v. respectiv http://tismaneanu.romanianjewish.17. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.2008 Bucureşti82) – activist de partid. p. iar apoi şeful Secţiei Inventar şi Control Gestionar. Richard Wurmbrand. Gh. 81 Contrastant reputaţiei infame a soţului.u. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. DEREVICI. Heinz Galinski. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. apoi însă concediat la protestele unor foşti deţinuţi politici.R.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2002. Costel .anii ‘60). şi Kuller 2010: 190). partea I-a.C. Alina Derevici (n.1977 Bucureşti) . ff. Déak Tamás.C. până în 1968. Totok 2008: 75. destinată deţinuţilor politici.S.125. “listele de executări” ale românilor indezirabili pentru noua putere bolşevică (Arhiva M. 78 V.rfi. Necrologul său în Realitatea Evreiască la http://www. în 1946 încadrat retroactiv în forţele armate ca maior medic cu vechime din 15 august 1945. Belu Zilber (Andrei Şerbulescu).IV. u. apoi în Germania în 1971. Paul Schuster. http://www. Lazăr (n. al P..1897 Cucioaia. emigrat în Israel în 1970. ca figură de marcă în istoria comunităţii (FEDROM 2008.XI. 79 V. p.Of.M. 948. colaborator zelor al Securităţii.%20Deac%20-%20Dinau/Derera%20Lazar%20M/index. apoi colonel în Armata Roşie. ulterior directorul Spitalului nr.php (accesat dec. etc.IV. i-a “turnat” de-a lungul timpului pe Paul Goma.org/db/pdf/nr302_303/pagina24. 2010). Solomovici 2003: 88). etc. 225. 157 din 4 mai) cu ordinul “Steaua R. Paul Anghel. Univers. decorat prin Decretul nr. 12. când se pensionează.a.

E. al P. 320. cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. 1196 – pentru schimbarea numelui. 83 V. a M. p. Gheorghe (23. 54 . 327.C. a M. în iunie 1948 transferat de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Lucrărilor Publice (M. apoi al regiunii Oltenia pe parcursul mai multor cincinale. Sâmpetru German. doc.R. Pavel (n.1921 Vânători. p. nr. jud. partea I-a. 259 din 7 nov. inclusiv menţiunea despre Dindere. căs. (M. 7038. (1947-1948) (M. 326. pp.125. M.” clasa a V-a (M. Nicolae 2011: 159). 641). 106 din 12 mai 1947. 127 din 3 iunie 1948. p. (1965-1969).I. (întocmit 1955). p.R. 643). partea I-a. 84 V. nr. din mai 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. la http://www. nr. Radio Europa Liberă (10 august 196583).C. după război activistă de partid. 1949. Nastasă.I.F.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a 321. după război în contenciosul Ministerului de Finanţe. B. deputat M. Mihăilescu 2006: 378.1909.G. al P. Solomovici 2004: 281-3. Mart(h)a KAJESCO) – originară din Braşov. după război iniţial membru al comisiei de verificare a gestiunii Camerei de Muncă Arad.osaarchivum. 1948): 3).P.Of. fişă de cadre la secţia Gospodărie de Partid a CC al PMR în anii ’50. Mehedinţi – XII. Ignat . 11711). 13). după 1945 membru în Comisia de Control a Partidului. 1945 încadrat consilier tehnic în administraţia centrală a C. 737).C. 324. ilegalistă. nr. nr.Of.Of. 645). nr. 225. partea I-a. nr. Stenograma emisiunii dedicate Congresului partidului din 1965. 322. 328. Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.avocat. p.B. 1654-5) DRĂGAN. Lea . Marcel . cu Bernard Dlugaci. în arhiva Open Society Archives.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Varga 2003a: 664-5. (?) DINDERE.Of. 114 din 19 mai 1948.shtml. Arad) (fiul lui Iacob şi Margareta) – fost ilegalist. 40 din 19 febr. DIAMANSTEIN.Of. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. DIAMANT. partea I-a.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2004. nr. Renée . partea I-a. Craiova) – “of Jewish origin” cf.C.E. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. prim secretar al PMR al raionului Segarcea (1960-1965). în Bucureşti (M. DOZSA. 15 din 19 ian. apoi. Emanoil (n. I. 4847).în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.A. DONATH. DEUTSCH. PŞAIT) – din 1946 secretar cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (M. dosar nr. p.C. 380.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. 325. 15 din 19 ian.R. DLUGACI.php. 330.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . DEUTSCH. fondatoare şi membră în conducerea U.C. 329.N. p. partea I-a. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 302 în lista de “comunişti categoria A” (cu prenumele “Eva”). 1948. Tatiana . Basile –controlor în cadrul D. 200 din 1 sept. 1949.C. fişa matricolă penală la http://86.I. partea I-a. 3713). 1899 Soroca) – ilegalistă.17. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1945. din nov. Andreescu.din 1947 controlor în cadrul D. internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka în timpul războiului. DONEA. în august 1948 numit director general al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. Vilma (n.R. III-a. 25. partea I-a. 1857. Ivan . 323. membru supleant al C. fond 495 (“România”). la rândul său ilegalist DOBREANU. 52 din 4 martie 1945.Of. DIKMAN. 1946.III. inculpat în dosarul Prod Export – Italia din 196184.Of. partea I-a. 4423). partea I-a. inv. apoi director al firmei “Prod Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.A. 15 din 19 ian.I. partea I-a.C. încă în viaţă în 2004. p. partea I-a. p. 24 din 30 ian.2008. 1949. 7950). nr.Of. Şt.E. nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. nr.Of.Of.G. 195 din 24 august 1948. Zoe (zisă “Zebra”) (n. p. 22 (20 aug. nr.319.08. E. pp.A.Of. (1945-1948) (Mâţă 2007: 247.Of.%20Doma%20-%20Dragomiroiu/Donath%20Pavel/index. (succesiv între 1961 şi 1975). III-a. 1947.S. Cosma 1994: 268.

soţia general-colonelului Alexandru Drăghici.C.C.N. secretar general al Ministerului Agriculturii (şi Domeniilor) (1945). CZIKO. după august 1944 redactor la Bârladul Cultural şi membru de partid.Of. în 1941 radiat din registre pe motive rasiale (prin decret individualizat. conform unui interviu acordat de fiul său Jurnalului Naţional86. p.E. p.I. 1945).Of. partea I-a. 45 din 24 febr. M.I. numită membru în conducerea Uniunii Sindicale din Industrie şi Comerţ (U. 338. v. pe care l-a ajutat în 1991 să fugă la Budapesta pentru a se sustrage anchetei. preşedinte al federaţiei Române de Fotbal şi în paralel selecţioner (1946-1947).R. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.R.Of. 85 Ceea ce neagă identitatea ei evreiască.în martie 1945 reîncadrat în D.C. (1955-1960). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. (1954).] – din 1947 controlor economic în cadrul D. la Legea nr. p.M. 337. p. dosarele 2. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. Harry MENDELSOHN) – medic M.. selecţioner al echipei naţionale de fotbal (1939-1940).E. membru în comisia de editură din cdrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii în 1948.wolterskluwer. nr.XI.html.R.ro/special/special/am-adus-cenusa-lui-alexandru-draghici-in-romania-ascunsa-sub-banchetamasinii-print-73463. 52 din 4 martie 1945. fond Comitetul judeţean P. pp.A. / Steaua Bucureşti (1953-1957. partea I-a.R.R. a M. Oprea 2007: 64.C.C.G. p.C. 339. 1654-5) DRIMMER. în 1945 responsabil cu organizaţiile de masă în cadrul comitetului judeţean P. (?) DUDUMAN. nr. III-a în 1964 şi cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Tutova. Nina (n. N. susţinută totuşi.F. fiica lui Daniel)87 (1906-1995) – originară din Bârlad (profesoară de limba română) (cf. ulterior transferată ca instructor al sectorului Agitaţie din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 86 V..C.a. Cosma (1994).C. 1948. M. Menyhest . a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a. director al Centrului de copii şi juniori “23 August” (1962-1966).3 şi 4/1945). 158 din 12 iulie 1948. ilegalistă. membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii şi chiar adjunct al ministrului în guvernul Gheorghiu-Dej. 1626.N. ECONOMU. p. III-a în 1971. (M. DRĂGHICI. al P. 1947. David [Druckman?.G.I. între 1944 şi 1953.aspx?DocumentId=27874.I.html. fiica lui Lazăr. 1966-1967).Of.org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. mama nefiind evreică ) (1918 Bucureşti . 335.S.C.Of.controlor (până în febr. partea I-a. DUMBRAVĂ. (M. EBNER. (1945-1948).M. 7590).C. şi http://www. 19 din 13 iulie 1949 la http://freelex. şi Ion N. 87 V.N. DUNĂREANU.din 1947 controlor în cadrul D. 10496.C.C. nr. propriilor declaraţii în faţa organelor de anchetă s-ar fi convertit la creştinism cu prilejul căsătoriei din 1942). (întocmit 1953) (inclus în Kuller 2008a: 437).romanianjewish. la Budapesta. David .I.C. Vaslui A.1896 – 1978 Bucureşti) (fiul Carolei Erlich) – doctor în agronomie (1930 Montpellier). 333. 336. de Solomovici (2001II: 44). aidoma tuturor rezerviştilor evrei. DRUCHMANN.E.n.Of.?) – 85 332. de formaţie croitoreasă. încă în viaţă. 334. după război membru de partid. membru în conducerea U. Virgil (23.A.R. al P. 190 din 19 august 1947. Ştefan – secretarul Comisiei de Control a P.J. al P.C. Lupu (2011) ş.C. DRIMMER. http://www. 289 din 5 dec.R.. reîncadrat ca locotenent de artilerie (r) în Forţele Armate (ian. nr. deţinută timp de aproape un an în perioada războiului.ro/DocumentView. (M. decorat cu ordinul “23 August” cls. 275 din 27 nov. 132.G. Horia (n.A. fondator şi director al cotidianului Sportul Popular (1945-1946). consilier tehnic al C. 5784). partea I-a. director la Sportul Capitalei în anii ’30 şi şeful rubricii Sport la Curentul.C.A.F. inter alia. 1941.Of. nr.G. 7951). C. 1947. nr. 88 V semnătura ei în calitate de secretar al prezidiului M. respectiv secretar la prezidiul M.R.88 (v.R. Tutova. Carenina ŞRAGHER.331. Leopold . partea I-a. 7491).jurnalul. n. M.C.) din Bârlad (Zahariuc 2012). C.R. al P. 55 . Martha (n. şefă de secţie la C.A. 1948). respectiv (D. iar apoi promovat inspector în cadrul D. a M. nr. 200 din 1 sept. a M. în 2004.

1948. 662). 1261).Of. Marcel . p. 267/1945. p. EHLING. 78 din 4 aprilie 1945. partea I-a. nr. (M. eliberat în 1964 şi reabilitat. 287. p. EDEL. 7461).Of. iar în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. Nastasă. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. 10 din 13 ian. EDELSTEIN. Osias . 3293.I. implicat în uciderea mamei lui Ştefan Foriş. partea I-a. partea I-a. nr. al C.E. al P. EIDLITZ. partea I-a.C. (M. partea I-a.I. EGHER. p. partea I-a. EFRAIM. inv. Mauriciu (n. 3000). 334 şi nr.D. 204 din 5 sept. M.C. 576). pe str.. nr. ulterior secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (ian. cu referat de cercetare la fd. cu referat de cercetare la fd.F.1911 Galaţi) – membru de partid din 1945. 16 din 20 ian. Stelea nr.C. C.L.. p. Ludovic – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. nr. EDELSTEIN) – din 1945 prim-consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor..S. 10582).Of. 4534). menţionat la conducerea sectorului industriei laptelui după război (Nikolić f. secţia Cancelarie – dosare anexe. N. Samy (n. 9/1988. apoi şeful Direcţiei Cadre în Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952 (arestat ca apropiat al lui Vasile Luca (Solomovici 2004: 31. 1948. Varga 2003a: 664-5.R.C.Of.R. 343. H. nr. p. 42/1976 (Solomovici 2004: 281-2. al P. p. 56 . în perioada interbelică locuia în Bucureşti. EHRENFELD. p.R. partea I-a. 347.Of. 1945.C. 8072). nr.C.E.în 1946 numit de C. nr.I. partea I-a. din 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1948.C. B..Of. nr. p.R. partea I-a. Rudolf – după război secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării (1945-1948). 342. inv. 345. 1948.Of. nr. p. a M. 3.N. partea I-a. 1948. “Exportlemn” din Bucureşti.din 1947 controlor în cadrul D. 76 din 30 martie 1946. Bihor după război. 1947. 210 din 10 sept. nr.Of. p.C. 126 din 6 iunie 1947.340. EIBL. Ecaterina – deputată supleantă de Arad. nr.R.E.E.C. nr. al P. apud Solomovici 2001II: 104). 1946. 62 din 15 martie 1947.din 1947 controlor în cadrul D. 11 din 14 ian. nr. M.G. Augustin . secţia Cancelarie. 1949. nr.Of. 341. menţionat şi în declaraţia lui A. 748). 84 din 9 apr. 105 din 12 mai 1945. partea I-a.R. nr. partea I-a. nr. 8971).C. 1948) (M. partea I-a. consilier tehnic al F. 37 din 14 febr. din 1948 director coordonator al întreprinderii de stat “Agro-Export” din subordinea Ministerului Comertului Exterior ’50.C. nr. 225 din 28 sept. 79. 79 din 3 apr. nr. în mai–iunie 1948. 3806). partea I-a. 3188). 348.C. partea I-a. 1948. Zoltan – ilegalist originar din Oradea. din 1947 consilier administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. pensionat la 1 mai 1947 (M. ulterior traducător la diverse edituri până în anii ‘70.Of..A.2). 1946. secretar de cadre la comitetul judeţean P. ulterior membru în conducerea S. EDELMAN. partea I-a. anexa la dosarul nr. C.Of.G. (1967-1974) (A. M. secţia Cancelarie – dosare anexe.u. p. partea I-a.Of. 186 din 13 aug. 3293. administrator de control la ţesătoria “Isac Henrich” din Cluj (M.XII.Of. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari M. M.C. M. 26 din 1 febr. p. p. p. p. p. 4255.a. C. 119 din 28 mai 1947. cu drept de semnătură (M.I. 1952. ulterior vicepreşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1948-1952) (menţionat în memoriile lui Vladimir Trebici).Of.Of.. nr.Of.S.B. EHRENFELD.Of. 349. 18 (14 iunie 1948): 6). p.B.C. p. partea I-a. partea I-a. 7666). 12. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian.din 1948 contabil în centrala Ministerului Silviculturii (M. 6683). 344. 1947. decorat de două ori de către fostul suveran Mihai: în 1946 cu ordinul “Coroana României” în grad de comandor (M. 194 din 25 aug. 1947.Of. sub acuzaţia de subminarea economiei naţionale. nr. p. eliberat în 1954). fd.I. Andreescu. dosar nr. 192. Ioniţoiu 2000 III:205). Martin . 229 din 4 oct. 289 ş. 1947. a M. 346. un “Zoltan Eidlitz” era numit controlor contabil la nou-înfiinţata întreprindere de stat “Petrolexport” (v. anexa la dosarul nr. 2758).

F.” cls. FARCHI. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.I. 1949.1914 Fălticeni) – în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Tehnologie Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti. în anii ’50 la Consiliul Central al Sindicatelor. partea I-a. căs.C.847 din 23 august 1948 în M. Şima-Brana LÖBELSOHN / LEIBELZON90. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 1123). 32 din 8 febr. nr. 707). E. partea I-a.Of. 356.până în febr.Of. 1949.Of. 173 din 31 iulie 1947. 804 din 21 dec.R.1899 Iaşi – 24. 351. partea I-a.C. EŞANU. 157 din 4 mai 1971) şi respectiv la pensionare. Iulius – din 1945 şef de secţie la D. după război angajat în M. partea I-a. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 1949.E. ENESCU.. partea I-a.g. ocupând multiple funcţii (e.C. nr.A.N. 532). p. partea I-a. al U. 1948. 203 din 2 sept. Stela – ilegalistă. p.F. ulterior în cadrul Oficiului Administrativ (M. 1949.după război controlor în cadrul D. 194 din 23 aug. 1949. 357. H.G. M.C. nr. 15 din 19 ian. 361. fond 495 (“România”).350. 1948. C. 7032). Marie-Liese .Of. Etty . partea I-a. p. p. p. partea I-a. 1654-5) ERBLICH. M. după război activistă a partidului. EMILIAN.A.Of. (1955). ENESCU. Avram (n. apoi. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. Eugen (n. “dosare adiţionale”). 1948. p.R. nr.C. 359. 508).E.). Andrei (n.1987) – ilegalistă (membru de partid din 1922/4). originar din Cluj. M. partea I-a.Of. 1949 354. inv. 15 din 19 ian. 57 . 25 din 31 ian. 1964. FRIEDMAN) – inspector general adjunct în cadrul D. Beno – în 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Pielăriei (M. Daniel . nr. nr. 738). 360. ELINESCU. 949). secretar de presă la la aceeaşi direcţie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. inv. Elsa Cecilia – din ianuarie 1949 referntă stagiată în centrala Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei (M. 7082).C. preşedinta C. p. 363. Abraham FARCHY) (în unele documente oficialde cu prenumele Aurel) – de profesie medic. u. II-a.C. p. IV-a.Of.R. apoi al Comitetului Director al Asigurărilor Sociale (1949-1952). subordonată M. 358. 362. nr. Benedetto Georges – secretar adjunct al Prezidiului M. 355.Of. nr. al P. a M. 52 din 4 martie 1945. 17 din 21 ian..D. (1947-1949). 15 din 19 ian. decizia nr.E. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. ENGLER. în 1979.Of. 196 din 25 aug.. fond 495 (“România”).C. 1949. 353.C.a. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.C.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. p. nr. Haim Ber – după război arhivar la Direcţia Aşezăminte Culturale. doc. a M. 6781. p.Of. 641). ELIAS. 7313. ENESCU (căs. 2651. nr. nr. Vezi decizia ministrului Justiţiei nr. partea I -a. 644). Eugen EBERVAIN89) (n. cu ordinul “23 August” cls. 24 din 30 ian. FABER. Sabina (n. 616 din 23 oct. pp.VIII. 26582 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei în M. FABIAN. 1948. p. ELI.R. 1677. (1947-1949). etc.) cu fişă de cadre la secţiile Organizatorică (1951. 619). nr. apoi referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. în 1945 în activul central al P. 1963). 1123. în 1950 trimis ca medic în 89 90 V. Waldemar . cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr.Of. 364. inv. (1952-1957) şi ministru al Prevederilor Sociale (1953-1954). nr. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1952) şi respectiv Propagandă-Agitaţie ale C. 14 din 18 ian.Of. p.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1949. 641). partea I-a.Of. p.VII.G. 225. până în febr. nr.R.Of. III-a (Decretul nr. dosar nr. începând cu 1957 şi până la sfârşitul anilor ’60 director general al întreprinderii Maşini Export. (dosare anexe. nr. şefa secţiei cadre la şcoala de partid. numele dactilografiat în unele documente ale partidului “Ieşeanu”)) (31.VII. 23.E. 79.P. membru iniţial al Consiliului General provizoriu (M. 225. EISIG. partea I-a. al P. 1949. p. nr.Of. cu George. 32 din 8 febr. partea I-a. partea I-a.R.P. ESCHENAZ..G. nr. Paul . 352.I. 69 din 22 martie 1946. 299/1952.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.

nr.C.până la 1 octombrie 1947 controlor al D. partea I-a. 372. (M.C. p. 8. ulterior jurnalist la ziare pro-comuniste din Michigan şi apoi Detroit (Românul American). Ştrul .. 6474).R. Simion I. 97). p. în 1939 înregistrat ca student la Drept la Facultatea din Iaşi. n. 12626. 1915.T. FĂINARU. p.. nr.III. FAUR. în unele documente pseudoromânizat Solomon) – ilegalist. Simon (n. 371.. 366.E. III-a în 1949 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. Hersch FEINER) (1899-1968) .C.430 din 11 nov.S. 5784. 9859.Of.Of. 158 din 12 iulie 1948. în 1940 propus spre internare în lagărul de la Miercurea Ciuc. 1976). a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice a Ministerului Industriei (M. avea să fie pus sub acuzaţia de deconspirare a unor secrete de stat (v. doc.Of.1919 Craiova) – ilegalist. 1947. nepoţii săi sunt Steve Făinaru. nr.în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. partea I-a.Of. 92 V. Iacob (n. secretar U. 1908. FECHNER. M.I. (dosar 30/1947).E.I. din 1954. Iaşi. 1957-1961). Avram-Alfred Fechner. Adalbert . (1939-1944). 1947 în M. de profesie tipograf (cf. 9340. conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1953-1955). M. 179 din 5 aug. 33. 256 din 5 nov. al P.S. 368. 16 din 20 ian. inv. apoi transferat în Ministerul Industriei. Jiu.R. reporter la San Francisco Chronicle.u. 47. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 662). FARU.C. nr. nr. 14 apr. Nastasă şi Varga 2003a: 396. 737). al P. nr. 83. nr. 283 din 6 dec. 254-5). la Budapesta (19481956). Egon Balaş. Constantiniu 2003: 16.C. Rafael – din 1948 director adjunct al D. 113. de partea comuniştilor din Nord. p. partea I-a. apoi activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.I. p. după război secretar general al C. FLORIAN. 1947. FELDMAN. 219 din 23 sept. în 1942 refugiat în U. dosar nr. 373. Cetatea Albă.1919 Bucureşti) . III-a. 24 din 30 ian. consilier juridic în cadrul C. partea I-a. p.originar din Iveşti (jud. Calafat) (inclus cu prenumele “Simion” în Kuller 2008a: 438). şeful Direcţiei Economice a M. nr. după război numit.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. şef al Legaţiei Române din SUA (până în 1954). reporter la Washington Post şi câştigător al Premiului Pulitzer în 2008 şi Mark Făinaru-Wada. Bercu (n. p. 71 ş. 1949. n. fratele poetului Dan Faur (n. 1948. 225.XI. şi dosarul său de cadre de la secţia Relaţii Externe a C. nr. 20. Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotentiar al R. în ianuarie 1948 revenit ca inspector în centrala M. rapoartelor Siguranţei din 1941).1911. decizia ministrului Justiţiei nr. a M. FECHNER91) (n.365. Galaţi). 32. după alte surse 20 nov. 1947. 26. aflat pe lista probabililor agenţi sovietici transmisă lui Emil Bodnăraş în 1945. 1914) – fost ajutor de croitor.Of. fond 495 (“România”).P.C.G. până în anii ’70 activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.C. 70. (1946-1952) şi deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952. 91 Vezi schimbarea numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. p. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. Andreescu. 93589 din 11 oct. Rosen 1990: 66. în timpul războiului şi revenit în ţară în august 1944. războiul din Coreea.C.Of..Of. p.D. S.E. (?) FEDER.P.Of. respectiv M. III-a în 1971 (v. Solomovici 2004: 577. 58 . deşi membru al diasporei. emigrat în SUA în 1929. nr. 137. Moise (n. implicat într-un incident controversat urmare a căruia amicul său. la întoarcerea în ţară. 175 din 31 iulie 1948. Balaş 2008: 235-7.Of. partea I-a.S. 1946 în M. cu prenumele nativ Şloim. la începutul anului 1952.4. FELDMAN. 61 din 15 martie 1945. Simion – din decembrie 1945 şef adjunct de birou în centrala Ministerului Asigurărilor (M. 370. 1946. 367. 6292). partea I-a. 16). FAIBISCH92) (n. 369. FARLADANSCHI. Vapniarka şi Caransebeş. apoi. ilegalist cu stagiu recunoscut din 1934 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. deţinut comunist la Tg. I. partea I-a.A. 115. partea I-a. 1268.C. partea I-a. partea I-a. 1948. p.R.Of. în caracterizarea unui coreligionar. Harry (n. “un evreu obraznic şi fără scrupule” (Solomovici 2003: 139).I. 240 din 17 oct.

membru al C. 376.1949). Eugen . M.D. FELLER. FELIX.Of. şi A.. M.C. a M. 42). 382. Sofia – în 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Afacerilor Străine.1919 Oradea) – ilegalist. 375. Ida (în acte: Idaşe Sobla FELICS. deputat de Bacău în Marea Adunare Naţională (19461952).1908.I.G. V. 501. 5140. p.. partea I-a.VIII.I. III-a (Decret nr. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. în 1946 mai întâi secretar general al Ministerului de Război (M.A. ulterior emigrat în Israel.Of. partea I-a. inv. 3293. eliberat în 1953. p. 225. p. nr.R.C.Of. p. 3904).R. partea I-a. 9576). M. M. cu referat de cercetare la Fd. ulterior preşedinte al Comisiei Superioare de Epuraţie de pe lângă Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti.E. 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. partea I-a. din 1946 transferată şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Informaţiilor. nr.374. 381. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 203 din 3 sept.P. fiul lui Samoil şi Debora – d. 32 din 9 febr. Alice (n.Of. Iaşi) – ilegalistă. 6598). 1947. dosar nr. 255 din 27 oct.din 1947 controlor economic în cadrul D.Of. partea I-a. cu Annie. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu ordinul Muncii clasa a III-a.C.XI.R.Of. Gheorghe (“Georges”. după război membru al Comisiei de Control a Partidului (1945-1950) şi apoi director de cadre în Ministerul de Externe (1950-1952-?). H. Alexandru . nr. fond 495 (“România”). partea I-a. Zissu (Solomovici 2003: 161-2)). (dosare anexe.C.Of. ?) . nr. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 17 din 21 ian. p. din ianuarie 1947 cu aceeaşi funcţie la Direcţia Radio (M. Alexandru . Tismăneanu93). partea I-a. nr.” clasa a V-a. 153 şi 155 din Fototeca online a I. 1946.d. III-a. al P.L. partea I-a.C. 15 din 19 ian.R.1979). inv. p. 141 din 24 iunie 1947. Leopold S. (M. nr. membru în maquis. FENYO.E. arestat în 1952 (deţinut la Penitenciarul Piteşti). nr.Of.C. 16. 1191).în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 119 din 28 mai 1947. nr. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. p.din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. (zis “Poldi”) (n. 59 . 190 din 19 august 1947. 378. 107 din 15 mai 1945. FIEDLER. membru P. a folosit şi pseudonimul “Haia Ita Rozenthal) (n.com/2011/08/28/11132/. 1941. V. nr. FILDERMAN. 47/1956. al P. membru P.X. 93 http://tismaneanu. partea I-a.E. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Ilie – şef de serviciu în cadrul Ministerului Învăţământului.S.I. 38 din 27. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (vezi de ex. 9692).wordpress. implicată în proiectele comunităţii evreieşti din Bucureşti (asistenţă socială). 873 din 20. inv. în anii ’70 menţionată în cadrul I. p.. partea I-a. 1946. 201 din 31 aug. p. 1949. partea I-a. în 2005 încă în viaţă. voluntar în Spania.. FETCU. nr.Of. Alfred . dosar nr. 380.Of. C. 645). 157 din 4 mai 1971) şi în 1979 cu ordinul “23 August” cls. p.S. nr.N. apoi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 28. nr. 379. I-a (Decret nr. cu grad de locotenent-colonel. FILIP. 912).R. FILDGUT.E.R.R.1900 la Bacău.VII.C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.). decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 377. după război consilier la Consiliul de Miniştri (cf.C. pensionată în 1959. 1945.D.R. 383.C. 7491). M. n.C. inclusiv pentru nume. din 1931 (după alte surse din 1924). GRÜNFELD) (n. 15. 10/1954. p.avocat. cu fişă de cadre la secţia Relaţii externe a C. 1948. emigrat cu familia în jurul anului 1967. (facţiunea procomunistă a lui Rădăceanu) şi membru al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat (1945). FERMO. anexa la dosarul nr.M. 98 din 27 apr. căs. după unele surse ar fi fost propus fără succes lui Petru Groza spre cooptarea în guvern (fapt care i-ar fi atras celui din urmă acuzaţia de antisemitism din partea lui A.Of. 4255. absolvent de Politehnică în Franţa. nr. FELNER. Băeţelu?) – în anii ’50 funcţionar în centrala M. 3809).

C. din febr. nr.R. director în Ministerul Agriculturii.Of. partea I-a. 24 din 30 ian. 2971. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (dosar F/66 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Ladislau . 1627. al P. Leon . 1948.C. 396. Faibiş (n. 803 din 21 dec. M. C. nr. 264 din 14 nov.G. 2066 din 20 oct. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.E. 45 din 24 febr. FISCH. p.E.R. 10092).Of. Industriei Alimentare. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 70/1956 FISCHLER. 1627). în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Uleiurilor Vegetale (M. 179 din 5 aug. membru în conducerea C. al P. 1948. M. 393. 3293.Of. p. Sami (uneori ortografiat şi în forma românizată “Flacs”. v. a M. partea I-a. M. cu fişă personală în Arhivele Comintern. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. 1947. respectiv cadru didactic (în 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I.Of. transcrierea la http://www. FLACHS.384.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. a M. 395. Surica FISCH) – din iunie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Heinrich . partea I-a.C. din 1948 membru P. I. 173 din 31 94 Menţionat în perioada respectivă de postul Europa Liberă. 423 din 15 iul. Sanda (n.E. cu referat de cercetare la Fd.din 1947 inspector în cadrul D. 253 din 1 nov. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1906 Roman. (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a.G..R. 1948. p.R. 60 . 1947. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 159 din 13 iulie 1948. fond 495 (“România”). FLACHS. inv.C. 3.Of. al P. nr. nr. p.Of. A. p. 662.1910 – X. în 1948 subinspector general la Direcţia Generală a Controlului Economic (M.org/files/holdings/300/8/3/text/48-5-62.Of..M. p. FIŞLER. FITZNER.shtml. 16 din 20 ian.D. prin Decretul regal nr..funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.S. dosar nr. 225.avocat. 120 din 26 mai 1948.C. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. M. a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. I. 6474).Of.P.P. 387. nr. 392. (1958). (dosare anexe.Of. partea I-a.I. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Justiţiei. 1948. inv. inv. în anii ’50-’60 funcţionar în cadrul C. şi deputat al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1952). nr. a IV-a. 79 din 3 apr. 390. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 136/1956.C. 148 din 30 iunie 1948. uneori în varianta “Finchelstein”) – ilegalist.osaarchivum. 1949. inv. p. 388. Mauriciu – de formaţie inginer.C.P. Ivan Kain – în 1957 director general în cadrul Ministerului Industriei Alimentare şi membru în Consiliul Central al frontului Democraţiei Populare94. 1964 cu Medalia Muncii. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. FISCHLER. p. Silviculturii şi Apelor.Of. anexa la dosarul nr. respectiv “Flax”) – din 1948 controlor în cadrul D.IX. 738.. FINKEL. 394. M. partea I-a. 1947 (M. decorat prin Decretul nr.C. David (24. 74/1978. 3678.Of.E. nr. 5830). p. în Forţele Armate. nr. coautor al lucrării Arbitrajul de Stat şi rolul lui în economia naţională a R. Arie – inginer.S. 389. nr. 190 din 19 august 1947. 2308. nr.R. nr.C. C. FINKELSTEIN. nr. partea I-a. 149 din 26 iunie 1941. 3293. 45 din 24 febr. partea Ia. p. apoi Agriculturii. III-a. cu referat de cercetare la fd.D. 386.G.P.Of. nr.C. nr.după război controlor în cadrul D. nr. partea I-a. a M.C. în facţiunea pro-comunistă a P.. 1963. p.Of. partea I-a. doc.I.C. anexa la dosarul nr. David – membru de partid.C. FISCHER. 385. p. 1948 controlor în cadrul D. 7491). anexa la dosarul nr. Ghizela . FIS(C)HERMAN. 1948..C. FINCHELSTAIN.R. (INCOMKA. al P. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. M. 36/1952). 3293... 4611). cu referat de cercetare la fd.G. C.E. Marcel . 9763). partea I-a.. nr. M. nr.R.C.1985) – ilegalist (din 1932). 391. decorat prin Decretul nr. nr.B. partea I-a. 5464.I. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. p. FISCH.

1947. după război în presă. 2371). 2.E.. M. Jean (n. respectiv prim-secretar al C. 2006: 65. FLEISCHER. membru membru în C. 398. 399. FLOREA. 402. p.1916 Tg. 2006: 108). nr. 9763).S. p. “Muncii” clasa a II-a în 1949 şi “Apărarea Patriei” clasa a III-a în 1949 (C. Roman – 25. vechi ilegalist. încă în viaţă la începutul anilor 2000.M. Marcel (n. 90).X. p.Of. 1947 (M. p.a. cu grad de colonel.Of. 1948. nr. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 403. Ocna. 225. (C.Of.A.D. 2004: 265-6.. partea I-a.G. prin Decretul regal nr.R. ministru adjunct al Agriculturii (iul.Of. după război membru în conducerea C. 1033).din februarie 1948 controlor în cadrul D. şef de sector în cadrul secţiei Gospodărie a C. (numit în 1950).2000) . p. (1946-1948). partea I-a. nr. ulterior promovat şef adjunct de birou administrativ în centrala Ministerul Propagandei. 1952-1953).” clasa a II-a în 1948. probabilă identitate cu omonimul cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.I.C. nr.C. al P. nr.R.C.397. partea I-a. 253 din 1 nov. 157 din 4 mai 1971). p. Năstasă şi Varga 2003a: 24). decorat în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. preşedinte al F.243 din 30 sept.Of. 1945. 10731. partea I-a. redactor la Lupta de clasă în anii ’60. deputat M. partea I-a.C. BRAUNSTEIN) – ilegalist (unul din organizatorii frontului Studenţesc Democrat în anii ’30). 401. 23. 266 din 20 nov. (mandate succesive între 1946 şi 1961). dosar nr.R. partea I-a. la Bucureşti. al F. 111. p. 188 din 15 august 1946.R. (1950-1954). cu dosar de cadre la secţiile Economică (12/1952) şi Gospodărie de Partid (8/1954) ale C. inv.C. inv. Iancu Frenkel96 IACOBI) (28. p.R. Andreescu.din 1947 controlor în cadrul D. FLORIAN. 225. Gheorghe [alias] (16. (1955-1960). Şi nu „Mihail Iacobi”.A. nr.U.108/1955). membru în Consiliul General de conducere al A. (din 1958).II.C.R. BC) . 70 din 25 martie 1947.C.VI. ulterior menţionat în mai multe documente din anii ’60 ca funcţionar superior în cadrul Comitetului de Stat al Planificării.L.C. dosar nr.C. apoi şef de secţie la Secretariatul general al Consiliului de Miniştri.E.C. 3905). Marcel FEIGELES) (n.I. 1947. decizia M. (1949-1955). secţia Cancelarie – dosare anexe.N.P.Of.VII. nr. cum susţin Tismăneanu & co. FLORESCU. Dobre et al. 8856.R.III.Of. Jean BLUMENFELD) (n.R.R. inv. Emanoil (n.ilegalist (membru P. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1934). 61 .C. (1950-1952).C. (“dosare anexe” u. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 264 din 14 nov. 10092).R. (în 1948). nr.R.M. partea I-a. 31 din 7 febr. cu referat de cercetare la Fd. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. nr. apoi secretar general (1948-1949).I. 404.P. fond 495 (“România”). 6781). 63). 3. 3660).angajat în 1945 ca fotograf principal în centrala Ministerului Propagandei. voluntar în Spania şi în Rezistenţa Franceză.P.G.E. al P. după război pe diverse funcţii de stat în domeniul agriculturii şi industriei alimentare.M.P. membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. a M. 2266). Erwin . inv. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C.încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. 25/1953. partea I-a.C.d. p. 400. Zilli .C.T.D.C. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. nr. nr. deputat permanent în 95 96 V. p.1916 Brăila) – în timpul războiului internat la muncă obligatorie la Vapniarka. al P. partea I-a. 148 din 25 iunie 1941. 10158. în Forţele Armate. 288 din 12 dec. nr. 11029. partea I-a. 1947.D. decorat cu ordinele “Steaua R.P. 3293. p. Mihail (n.N. al P.. a M. 1946 în M. Călăraşi – 1973 Bucureşti) – de profesie tipograf. FLOREANU.1913 Galaţi) .R.D. al P. 97.Of. iulie 1947. nr.Of. 2066 din 20 oct. membru al Biroului Organizatoric al C.D.C. 229 din 3 oct. (M. fond 495 (“România”). al U.1912.J. al P.1911 Nana. Jacques (n. (dosare anexe.M. FLORESCU.C. M.R. FINKELSTEIN95) (n.A. M.C. 1945. FLAVIAN. C.T. 22/1956 şi 42/1979.R. (M. 143.Of. anexele la dosarele nr. membru al Comitetului Premiului de Stat al R. FLORESCU. 107 din 15 mai 1945.

apoi membru al C. partea I-a.1898) – ilegalistă cu stagiu recunoscut din 1923.N. preşedinta comisiei ministeriale pentru întocmirea tabloului bolilor profesionale (1948-?). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1945. p. 240 din 17 oct. 22. partea I -a. 139/1943-1944). 412. dosar nr. I-a. 1947 în M. 1940-1944. Ionel (n. decorată ca pensionară. 1947.I.Of. 219 din 21 sept.M. partea I-a. cadru didactic la Universitatea “Ion Mincu” din Bucureşti.Of. Eleodor – din febr. 93582 din 11 oct. șef al secţiei de industrie al C. 10 din 13 ian. decizia ministrului Justiţiei nr.1999) – angajat în mandatul Anei Pauker la M.C. fosta soţie a liderului ilegalist Ştefan Foriş.G. II-a. Lotty (îşi schimbă numele în Cernea după 1946. 97 V.Of.012M. apoi a avocatului Iosif Schraer. nr. în 1945 fondatoare. unde ocupă diverse funcţii. 751). ministru adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice și Industriei Chimice (1951-1952). incinerată la crematoriul “Cenuşa”. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. Dorohoi . arestată în 1932 şi condamnată la 2 ani închisoare. ulterior cercetător. fond 495 (“România”). FRÄNCHEL97) (n. nr.în “activul central al partidului” în 1946 (Andreescu. 1947. membru al C.M. (Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie) (1980-1989). ulterior deputat de Prahova. partea I-a. p. p. p. secretar general al Ministerului Informaţiilor (19471948).D.Of.P. şi alte organizaţii internaţionale. (din febr. O.1924.S. 38 din 27 ian.).G. 225.Of.” clasa a II-a.a. 8970). 408. Marea Adunare Naţională (1946-1951). ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. decorat în 1948 co ordinul “Steaua R.R. 9341. (1945-1948). ministru al Industriei Petrolului și a Chimiei (1957-1965). 409. 1945.G. fratele avocatului Emil Focşăneanu. inclusiv reprezentant al României la Comisia Dunării.A. FOCŞENEANU.Of. a M.S. uneori cu prenumele ortografiat “Loti”) (n. partea I-a.C.R. p.T. ministrul Industriei Chimice (1970-1980). 407. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1627). 1160).. Şt.H. vicepreședinte al Consiliului Economic (1968-1970).din 1947 inspector în cadrul D. p.A. Varga 2003: 369ş. 30. (1965-1968). nr. sub numele “Laura Cernea”. colecţia RG25.C.I. 1948. 9805). 1948. FOCŞENEANU. partea I-a.C.Of. FOCŞENEANU.) (probabil acelaşi Focşeneanu cu cel menţionat în Solomovici 2001II: 39). 7715). p. secretar general al Uniunii Evreilor din România în 1945-1946?. nr. nr. Bărbulescu 2009: 66. aidoma tuturor rezerviştilor evrei (v. 119 din 28 mai 1947. 411. 1979). ministru al Industriei Chimice (1952-1957). în ianuarie 1945 reîncadrat ca sublocotenent de infanterie (r) în Forţele Armate după ce în 1940 fusese radiat din registre pe motive rasiale. 123 ş. 255 din 7 nov.M. cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. iar în 1981 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.S. FOCŞENEANU.. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.F. Nastasă. 45 din 24 febr.R.X. Lazăr . nr. 1948 controlor în cadrul D. şi cenzor supleant al U. a M. inv. al P.III. Dumitru – ilegalist. I. nr. nr. Petre – în 1948 era avocat în Contenciosul Ministerului Finanţelor (M.E. parte a I-a. 229 din 4 oct. FRANCHE.R. Mihăilescu 2006: 429-30). 148 din 25 iunie 1941. 1948) (v. decorată în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 94. Alică Florescu. (M.I.C. FRÂNCU. 62 . 410. (M. 26 din 1 febr. partea I-a. 1947. în domeniul organizării sanitare la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucureşti. p.F. Maria – din 1946 şefa direcţiei generale Igienă (şi Medicină Preventică) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adjuncta ministrului. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector general şcolar în Ministerul Educaţiei Naţionale (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D.Of.E. M. FORIŞ.u. 190) (pentru evreitate vezi şi Arhiva U. fiul său. dosar nr.C. 27.P. partea I-a.C.Of. nr. timp de două decenii.E. 3660). 4251. FONEA. este căsătorit cu arhitecta Tomniţa Florescu. în 1979. (M. şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei cu grad de general-maior (1948-1951). Max (n.405. al U.1913 Bucureşti) . 406. p.C. ministru secretar de stat la C.

R.din 1947 inspector în cadrul D. nr. nr. apoi la Corpul 4 Armată. 8970). nr. 5464. C.P.C. 414. FREUD. partea I-a. nr. nr.C. Herman . FRIEDMAN.G. 1946 în M. 5806 din 19 ian. 427. 424. 281 din 7 dec.Of. 803 din 21 dec. stabilit în august 1945 în România. nr. p. Solomon Mihail . p.I. p. 420. în 1953. FRIEDMAN. 1946. 1954 şi 1955 menţionat în arhivele diplomatice britanice ca ataşat militar la ambasada României din Londra (cu grad de colonel). 1). ca farmacist maior activ în Forţele Armate Române. p. pp.C. 1964 cu Medalia Muncii. FULGA. FRANK. FRIEDMAN.R. p. partea I -a. infra) (A. 52 din 4 martie 1945. nr.Of. FRENKEL. 225. 98 V.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . C. 1947. partea I-a. dosar nr.Of. partea I-a. 425. 422.413. Bruno – după război funcţionar la Direcţia Import-Export a Oficiului Industrial al Bumbacului.XII. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 1654-5) FRIEDLÄNDER. 7817). 276 din 28 nov. fond 495 (“România”).Of. Hellin Constantin (fiul lui Adolf) (d.G. partea I-a. 419.F. (M. Herman .I.E. nr.Of. C. 1189.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. începând cu 15 august 1945). nr. încadrat mai întâi la Direcţia Superioară Politică a Armatei. partea I-a. Alfred – în decembrie 1945 numit membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Sovieto-Române (M. a Ministerului 417.I. 415. 1654-5). C.Of. când este decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a.I. în oct. partea I-a. I. Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . M. ulterior consilier în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.E.C. Maria – şefă de birou (magazie) în cadrul Direcţiei Administrative a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iunie 1948 – febr. 423.E. III-a. 1945. partea I-a. FRÖLICH.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 1654-5). partea a 2-a. 15 din 19 ian. 70 din 23 martie 1946. fd. 32 din 7 febr. 34 din 10 febr. Adalbert . de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.R. 1654-5).R.G. p. Edmund – din 1945 inginer consilier la D. A. 4611). 282 din 5 dec. 1947.C. Vasile (n.Of. 2667). p.G. ff.F. partea I-a. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Avram – din martie 1945 şef de birou tehnic în D. 1949. 418.R. 63 . (M. nr. 148 din 30 iunie 1948. 32 din 8 febr. al P. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. p. pp. nr. FRODA.N.Of. 13. 8460). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a.C.Of. 1947 reîncadrat (retroactiv. FREIER. M.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1-2). dosar nr. C. 426. nr.Of. p. 948..funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 52 din 4 martie 1945. pp. Petre – în 1948 era controlor în cadrul D. decizia ministrului Justiţiei nr. probabil rudă cu Mihai Frunză (v. 52 din 4 martie 1945. 641). cu grad de maior.E. A.R.Of.din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a.A. 1947.G. 1949.C.C (M. p. p.G. 10679). 10533). ofiţer al Armatei Roşii şi membru al Partidului Comunist Bolşevic.Of. Paula – după război funcţionar administrativ în centrala M. 1996 Bucureşti) – în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie la D. 120 din 26 mai 1948. 1949) (M. 1257. FRUNZĂ. 416. Corneliu – din 1945 şef adjunct de secţie la D. 222 din 29 sept. în 1949.Of. nr. 66/1950. Isak Aronovici FRUCHTMAN98) (n. partea I-a. partea I-a. (M. Bernard . nr. FRIEDMAN. FREU(N)D. inv. 1946. 229 din 4 oct.Of. pp. p. a M.F. 52 din 4 martie 1945. FRIED. 1949. doc. partea I-a. nr. nr. incinerat. a M. nr. – secţia AdministrativPolitică. 421. 1123).G.1912 Iaşi) – crescut în Basarabia.F.Of.

1949. 5784). (M. 1949. nr. 1949) (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 437. nr.Of. Carol . nr. fond 495 (“România”).2000) . GALL.după război inspector general adjunct în cadrul D. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. Dondi – în mai 1945 încadrat ca inspector general în centrala Ministerului Propagandei. M. 1949. fiica lui Gaisiner Abram Lazarevici. I.1907 – 9. 9282. partea I-a. 439. Ludovic . partea I-a. 64 . 158 din 12 iulie 1948. din 1942. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania în anii ’50. 157 din 4 mai 1971). partea Ia. partea I-a. 1948.R.M. p. GALLIN HERESCU. partea I-a. nr. GASTON MARIN. p. partea I-a. partea I-a. p. 4255). GÄRTLER. Gusti – din aprilie 1948 secretar de presă (cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. cu Mihail Iacovlevici SCVORŢOV) (25.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. 430. Teodor .C.R. 1946. 441. p. “dosare adiţionale. 432. nr. 1948. M. partea I-a.C. 256 din 5 nov. 436. Ministerului Industriei şi Comerţului. partea I-a.I. nr. inv.d. 658). apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 158 din 12 iulie 1948. Iulius (în alte documente ortografiat “Gantz”) – în a doua jumătate a anilor ’40 şef de serviciu tehnic în centrala Ministerului Informaţiilor. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.fost membru al Partidului Comunist Francez în timpul războiului.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. 1134. p. GALL. după alte surse GROSSMAN99. al P. nr. partea I-a. 438. ulterior prim-consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. GARTNER.I. nr. director tehnic la UnderConstruct SRL). Pentru românizarea numelui vezi decizia nr. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls I.Of.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. partea I-a.Of. a M.1918 Pădureni. ? . 4255. Roza . după război instructoare în cadrul Comisiei (viitorul Colegiu) Controlului de Partid. 37 din 14 febr. GALENSOVSCHI. 3). unde la 28 martie 1935 dă naştere fiului său Felix Scvorţov (încă în viaţă în Bucureşti în 2012. 179 din 5 aug.XII. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. (1956) indică numele de naştere Grosman. partea I-a. Heinrich . partea I-a.C. 225. nr. GAISINSCHI.Of. la Direcţia I. 1947. 1948. 119 din 28 mai 1947. 1948.Of. 81 din 6 apr. partea I-a.428. p. al P. fiul lui Alexandru şi Terezia) (14.C.G.C. nr.Of. 6474). 4038).VIII.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of. Arad . 87 din 13 apr. . Gaişinskaia.C. deţinută în anii ’30 pentru activitate comunistă la închisoarea centrală Chişinău.Of.C. M. dosar nr. p.E. căs. p. 32 din 8 febr. Gheorghe. p. p. 119 din 28 mai 1947. 110 din 18 mai 1945.1978) (dosar G/10 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).1984) – basarabeancă. 229 din 4 oct. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. nr. 440.D. 1947. 1949. a M.după război inspector în cadrul D. (Decret nr.IV.E.R. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.C. Elvira (n. F.în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. GANZ. 429. III-a. 335 din 20 iun.Of.C. 225. M. GALL.secretar presă în cadrul Direcţiei Muzică a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (aug.Of. 8970). (responsabilă cu arhiva). Boris . 9857. p. secretar particular al lui Dej. p.C. ulterior la Ministerul Industriilor (M.Of.G. ulterior directoare adjunctă a Institutului de Istorie al C. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 99 Fişa sa de cadre de la secţia Economică a C. 1963. Gheorghe GROSMAN. 7 din 23.Of. 1946 a ministrului Justiţiei în M. 435. 643) GALIN. 433. nr.Of. 79470 din 12 aug. 1948 – febr.până la 1 august 1947 inspector al Direcţiei Generale a Controlului Economic a 431. membru P. ilegalistă (membru de partid din 1923). p. 196 din 26 aug. nr. partea I-a.Of. 3047). Samoil . ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. nr. p. 3372. 16 din 20 ian. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nr. 5784).I. partea I-a. FULGA. FUNDOIANU. 15 din 19 ian.I. p.Of. 7077). 1267). p.Of. nr. inv. 434. Gheorghe (n. p. fond 495 (“România”). 196 din 25 aug. FUNKEL.

cu referat de cercetare la fd.C. p.Of.XI. 9763).1896 – 29. 4384). după război director al şcolii de partid din oraşul Stalin (Braşov). emigrat în Israel în 1989 (după alte surse. pentru câteva luni în 1947 a fost şi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului ). 3/1967. N. din cei doi copii. ilegalist (membru de partid din 1931). a fost soţul Irinei Cajal (fiica academicianului Nicolae Cajal). 288 din 12 dec. Dorina (n. p. 1947. 65 . după război şi consilier la Președinţia Consiliului de Miniștri (1945-1948. C. cu ordinul “Steaua R. apoi lector la Institutul Politehnic Bucureşti (1954-1955).R. 162/1968. C. 2321).. deputat în Marea Adunare Naţională (1952-1985). Adolf (n.C. după război activist de partid la nivel regional. nr. fiul. partea I-a.C. p. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. fizicianul Alexandru Adalbert Marin (emigrat în SUA în 1983). 5626). Sapşe – inspector economic în centrala M. 1946. 443.C. în Forţele Armate. Stefan . a M. (1950-1953).C. inspector al Direcţiei Generale Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948) (M. ulterior revenit în România. în 1986). Eugen – fost blănar. nr. anexa la dosarul nr. nr. epurat în 1958 în lotul “fracţioniştilor”.R. GENAD.S. demis în 1954. ulterior reabilitat. 18 aug. 253 din 1 nov. p. iar fiica. GÂTLAN (căs). 3293. KESSLER) (31. 447. Roberta (1917-2005. al P. inv. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). WEISS) – din decembrie 1946 arhitectă a Direcţiei Arhitectură şi Urbanistică din centrala Ministerului Artelor (M. 445.E.Of. nr. (1960-1984). al P. GĂLĂŢEANU. 448.Of. sora lui GheorghiuDej).R. 1947. zisă “Bobi”) – evreică sefardă. 444. nr.I. nr. 2565). 1947. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.G. ascuns în Arad pentru a evita deportarea.Of. partea I-a. decorat de către fostul suveran Mihai în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. Jacqueline.Of.I. (M. ulterior consilier juridic la Procuratura Generală a R. funcţionară în cadrul MAE (1946-1948-?). N. numit preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare în 1962. 275 din 27 nov.Of.R.” clasa I-a prin Decretul nr.pdf.. 1947 (M. partea I-a. în timpul războiului. participantă în Rezistenţa Franceză. nr. partea I-a. unde a decedat. decorat cu ordinul “23 August” clasa a 100 Vezi şi necrologul din Realitatea Evreiască la http://www. secţia Cancelarie – dosare anexe. al P.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. p. 2066 din 20 oct. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. apoi Constanţa (1947-1950). 446.C.R. soţia lui Gheorghe Gaston Marin. prin Decretul regal nr. președinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (1955-1966). inv. 1964. anexa la dosarul nr.org/db/pdf/nr225/pagina13. p. cu grad de maior. ministrul Industriei şi Energiei Electrice şi Electrotehnice (1952-1958). menţionată nenominal şi în Solomovici 2001 I: 202)100. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). ulterior profesoară de franceză la Universitatea Bucureşti (Gheorghe Florescu apud Mihăilescu 2008:10. GELLER. 109 din 10 mai 1941..I. 10496). 152 din 5 iulie 1948. 12838). partea I-a. propriilor declaraţii. vicepreședintele Consiliului de Miniștri (19621969). GENAD. GĂLĂŢEANU. 3293. 112 din 17 mai 1948. partea I-a.1977) – membru de partid din 1947 (dosar K/53 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 194 din 25 aug.C. 7666). secretar general și ministru adjunct la Ministerul Economiei Naţionale (1948-1949).romanianjewish.P. ambii trăind în prezent în Israel sub numele “Ossman”.Of. membru al C. s-a căsătorit cu Radu Osman (fiul ilegalistului Hristache Osman şi al Victoriei Gheorghiu. p. cf. Heinrich (prenume uneori transcris Henric) (fratele lui Eugen) – ilegalist (membru de partid din 1927).C. GASTON MARIN. secţia Cancelarie – dosare anexe. cu referat de cercetare la fd. partea I-a. nr.442. nr.

căsătorită în 1944 cu Teohari Georgescu. membru de partid din 1929. 4946. 104 Cf. inv. (1945-1948). Constantiniu 2003: 44. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Şt.I. C. ASHKENAZY)101 – avocat. Tismăneanu 2010a. fond 495 (“România”). de profesie medic. ministru al Afacerilor Interne (1945-1952). 97. Pinay (1962) şi C. 98. şi a Elenei Georgescu. 20 din 26 ian. printre puţinii comunişti impuşi de sovietici încă din sept. 103 Tismăneanu pretinde. 449.ro/2010/07/28/istorie-romania-vazuta-prin-ochii-unui-general-desecuritate-fostul-comandant-al-directiei-de-contraspionaj-interviu-cu-neagu-cosma-securitatea-si-partidul-au-fost-condusede-alogeni-in-proportie/).) Stamate. a emigrat în Israel în anii ’80. n. Filipovici). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu.T.C. mărturie a importanţei sale în ochii Moscovei.P. nr. cu referat de cercetare la fd. 81/1970 (M. Mihăilescu 2006: 378. din 26-27 mai 1952.XII. destituit în 1952 şi arestat pentru “deviere de dreapta” în 1953104. p.C. 116. 97 din 26 apr.. al P. (Alexandru?) (n. (1945-1952). în timp ce în în 1953.M.de formaţie tipograf-zeţar (a lucrat inclusiv la ziarul Adevărul (!) între 1937 şi 1938). incinerat la crematoriul “Cenuşa” (v. fostul general de securitate Neagu Cosma indică varianta Nuhăm Tescovici (v. dosar nr. aolo unde trăieşte şi fiica sa. 100 ş. http://roncea. 450. după război membru titular al Secretariatului. 2). M. de care va divorţa. 1857.IV-a prin Decretul nr.n. Tismăneanu şi M. anexa la dosarul nr..1908 Bucureşti (după alte surse Bacău)103 . partea I-a. nr. absolvit şi numit director al Combinatului Poligrafic “13 Decembrie” (1955-1963. 3293. fiica lui T. într-un interviu acordat în 1999 lui Călin Mihăescu. al P. arhiva Foreign Office în Deletant 1999: 23 şi 2001: 34-5.1976 Bucureşti) . partea I-a. 3293. 2.R.C. pensionat). simpatizantă comunistă. C.. decorată prin decretul din 20 mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. căsătorit cu Ana (n. 380. Wirtschaft und Kultur (pp. fondatoare şi membru al Comitetului de Conducere al U. 1948.R. nr. Burăh102 (după alte surse Samuel Burah) TESCOVICI. 12). zisă “Lenuţa”) – fostă croitoreasă. şi supra. p.A. anexa la dosarul nr. Ana (căs. ca subsecretar de stat (pentru administraţie) în Ministerul-cheie al Afacerilor Interne (1944-1945). „[t]ov Teohari Georgescu a manifestat o atitudine împăciuitoristă faţă de devierea de dreapta a lui Vasile Luca. Constantiniu 2003: 5 n. 2005: 334. “În loc de introducere”. cu referat de cercetare la fd. singular şi fabulant. 2002. V. Ioana Stamate Dayagi. III-a./P. 1 (apud Fl. iar Manu (2011: 161) şi Datcu (2008) indicădrept nume complet (tot fără menţiunea vreunei surse) varianta „Samuel Burah Tescovici”. 557). inv. fiul lui Constantin şi Aneta (cf.. În sfârşit. Iaşi: Polirom. SAMOILĂ. Teohari (n. lipsa de combativitate împotriva duşmanului de clasă şi pierderea vigilenţei revoluţionare” ( Scânteia. Oprea)) (31.F.Of.R. nr. apoi demisă împreună cu soţul său. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1950-1952).R. căutând să ascundă propriile sale greşeli de dreapta. fiica lui Leon. apoi recăsătorit cu evreica fostă croitoreasă Eugenia Samoilă [v.Of.31. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. nr. supra]. 2360 din 29 mai 1952. GEORGESCU.C. M. 24). în vol.Of. al P. că Georgescu ar fi fost din Călăraşi (v.C. M.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. Lupu (2007: 39) indică prenumele Baruh [ de rezonanţă ebraică. secţia Cancelarie – dosare anexe.A. funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1945-1946). Fără a menţiona vreo sursă. deţinut ca ilegalist. iar în paralel cadru didactic la catedra unui institut din subordinea Ministerului Agriculturii (1947-1952). n. nr. inv. director general în cadrul Ministerului Învăţământului (1948-1952).. 66 .R. 380-381) se avansează varianta rarisimă “Nuchem Solomon Paschievici”. I. ulterior lector la D. arhiva Public Record 101 102 Menţionat în Rosen (1990:165-6). anchetat timp de 2 ani. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.]. 1944 în guvernul de la Bucureşti. p.M.u. a III-a. 225. respectiv Preston et al. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. Mihăieş. (?!) GEORGESCU. identitatea reală a lui “Georgescu” fiindu-i necunoscută ministrului la acel moment.C. 451. 199 din 23 august 1941. Elena (n. respectiv prin Decretul nr. 1946. comunicatului Plenarei C. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). partea I-a. Ghilotina de scrum. 162/1968. doc. GEORGESCU. sora ilegalistei Elena Filipovici (1903-1937). XXXII al revistei elveţiene Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik. apoi membru al organizaţiei de bază a partidului şi şefa Direcţiei Consulare a MAE (cu rang de prim consilier de legaţie).G. p. eliberat la 23 august 1944 de la Caransebeş. ilegalist.

1925 Ploieşti) . 22 şi 1999: 23.A. Tismăneanu 1991: 171. p. fond 495 (“România”). acuzat într-o şedinţă disciplinară din centrala M. 192. secţiunea “D”. p.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr. 1948. ÖFIWP 1952: 34. Chişinău) – fostă croitoreasă. Câmpeanu 2003: 135. Friedrich – în 1947 controlor tehnic în cadrul Direcţiei Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. C.. nr. Preston. 461.controlor (până în febr. nr. după 1944 activistă de partid. 84. partea I-a. Partridge şi Ludlow 2006: 260. cu rol major în anchetele şi “epurările” din 1952-1953. Ronea (n. 52 din 4 martie 1945. partea I-a.R. Nastasă şi Varga. 24/1961. ilegalistă (membru de partid in 1932). 4541. M. GHICA. n.Of. 3293. Iaşi a Arhivelor Naţionale. 15 din 19 ian.R. M. 45 din 24 febr. GHIDEL. Lupu 2007: 39. în 1949 transferat ca tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. nr.R. 462. Partridge şi Smyth 1999: 130. 459. nr. 31). Leon (n. 229 din 4 oct.în 1948 numită membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (M.E. 457.IV.G. C. anexa la dosarul nr. 1626). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 95 din 22 aprilie 1948. 15 din 19 ian. stenograma reprodusă în Fl. Sarina . p. GEWOLD.C. GHELER. 2 din 2 ian. nr.Of. nr. 105 V. Iuliu . 16 din 20 ian. fd.1916 Bucureşti) – după război membru de partid.Of. Constantiniu 2003: 108-9. I.G.din 1945 ca şef adjunct de secţie la D. Cheptea şi Cîrstea 2011: 399. Justina . dosar nr. Hansen 2011: 34. apoi. nr. Buzatu. Kunze 2009: 72. M. 127 din 1 iunie 1941.Of. 1654-5) GHEORGHIU. GHEORGHIU.452. apoi la Comisia Controlului de Partid (fişă în dosarul 162/1952 la secţia Organizatorică a C. n.Of. p. Jela. 1.C.Of. al P. partea I-a.Of. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. 2983. iniţial la secţia Gospodărie de Partid a C. partea I-a. nr. 15. 642) GLATZER. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. 117 din 22 mai 1948. mai întâi la Ambasada de la Belgrad. Leon (n.C. 456. partea I-a. 2003a: 186. 93583 din 11 oct. inv. 1947 în M. 5573). a Energiei Electrice a Ministerului Industriei (M. 111 din 17 mai 1947.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. p. p. soţia demnitarului comunist de origine bulgară Petre Gheorghe. cu referat de cercetare la fd. (P. 2 (!). partea I-a. apoi la Legaţia de la Paris. 8971. partea I-a. 1949. p. partea I-a. Marcel . 1947. nr. M.1911. n. III-a. nr. pp. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of.C. 2. Gherman şi Severin 2006: 314. inv. p. GLAZBERG. a M.Of. 175 din 31 iulie 1948.C. Rectoratul Universităţii Iaşi. doc. GINSBERG. Andreescu. partea I -a. Talaban 1990: 18.VII. p. Ronea PEISACHOVICI. nr.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 458. ca “trădător” şi cu “nevastă mahalgioaică” (v. C.Of. partea I-a. iar apoi promovat inspector în cadrul D.I. Deletant 2001: 34-5. 662). (dosar de cadre nr.C. 67 . zisă “Florica”) (n. fond 495 (“România”). Opriş 2005.Of. Lipcsey. GHELES. INCOMKA. 20. din 1958. inv.R. p. Manu 2011: 161. 3706). p. Haim . M. 237.). p. p.. GILLIMAN. M. Buzatu 2003: 493-462 şi 2008: 407. G. DIAMAND) (n. 1948. 642.Of. partea I-a.I. 643). 149 din 1 iulie 1948. nr. poziţia 4. 453. 15 din 19 ian. Emil – din 1948 şef de secţie în cadrul D. 454. 2/1951).). 1947. nr. 225. 1949. etc.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Boia 2001: 173.E.C.Of. 1948). nr. 455. 1949. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. Foreign Office 371/59190/R7847/6181/37. 7). Pinay 1962 şi 1967. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 1830.I. al P. Office. 157 din 4 mai 1971). Iosif . funcţionar diplomatic. 1/1946. Arie-Leon WECHSLER105) (n. vol. 6292). p. Rotman 2004: 43). D.Of. Preston. 240 din 17 oct. partea I-a. partea I-a. 9341. Dardan 2009: 197. 3909).Of. 2001: 124. dosar nr. 225. dosar nr. 460.F. şefa direcţiei cadre la Comitetul Geologic. 13. f. n.J. partea I-a.. 1949.

Miklos GOLDBERGER106.1986 Bucureşti) . Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. 467. ulterior emigrat în Israel împreună cu soţia sa Yolan.R.. director adjunct al Institului de Studii Istorice şi Social-Politice (pe lângă C.C. I. Iacob . pentru Ardealul de Nord în timpul războiului.R. revenind la originalul evreiesc după război. sursă care prezintă şi o fotografie a legitimaţiei sale de participant la Congresul al VII -lea al Internaţionalei Comuniste de la Moscova.R.Of. p.1904 Someş-Odorhei. Andrei (n. ilegalist cu stagiul recunoscut din 1923107.1925.F. nr. de profesie cizmar. Nicolae (n. partea I-a. (în dosarul 112/1955). membru de partid din 1941. (1948-1952). al P. membru în conducerea C. 3945). Adalbert GANZ) – activist de partid. 466. nr. 7231). apoi la Comisariatul General al Preţurilor. Fani (n.Of. cu fişă de cadre la secţia PropagandăAgitaţie a C. 199 din 28 august 1948.V.M. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. în linia de ultimă concesie adoptată de leadership-ul de la Budapesta (Watts 2011: 150. GOLDSTEIN) – din 1948 consilier la cabinetul secretarului general al Ministerului Comerţului.C. Sălaj – 19. 10313). 22. Solomovici 2001. Kleinmann). nr.R.R. fiul lui Wolf.din 1948 membru în Consiliul de Administraţie şi şeful Direcţiei Contabilitate a Institutului General de Asigurare. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.Of. (din 1956). 160).N. ulterior şefa de cabinet a lui Petru 106 Şi-a românizat numele în perioada interbelică şi a revenit la cel de rezonanţă iudaică după 23 august 1944.C. GLÜCKMAN. deputat M.. 1945. profesor de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti. cu care a avut două fiice: Lucy (căs.M. 4946). Gluvacov.1913 – 8.C.P. 469. nr. 468.C.R. al P.şef-adjunct de secţie (adjunctul lui L. al P. GOLDBERGER. după război membru al Comitetului de Conducere al U. haham local. nr. 1948.XII. cf.) (1958-1970).soţia lui Nicolae Goldberger.463.C. 271 din 26 nov.C.D. 68 .C. partea I-a. nr.A. fiica lui Solomon şi Ernestina) (26. şi Reghina) (1. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. Alexandru (n.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. după război avocat consilier. succesiv la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei. Ana (n.Of.R. al P.M. 65 din 19 martie 1947. al P. GOANŢĂ. instructor C.M. în Contenciosul Ministerului Economiei Naţionale (1945-1947).C.IX. GODEANU. I. adjunct al Ghizelei Vass la secţia Relaţii Externe a C. în prima jumătate a anilor ’50.M.E. p. 465. 644). de profesie rihtuitoare.R” în 1949.D. Ioan – după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. al P. nr. 471. 2041.F. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.R. partea I-a. şeful Direcţiei Politice a Armatei (1948-1950).VII. 15 din 19 ian. al P.1970 Viena) – dintr-o “familie evreiască tradiţională [sic]” (Kuller 2008a: 171). Netzer) şi Agi (căs. ulterior director adjunct al Şcolii de Partid (1957 – anii ‘60). îşi românizează numele în perioada interbelică. 1900) – avocat. p. 19 din 23 ian.C. partea I-a.R. al P. după război acuzator al administraţiei româneşti reinstaurate în Ardealul de Nord şi adept al unui stat transilvănean independent. Heinrich . GOLD HARET.ilegalistăcun stagiul recunoscut din 1936. Răutu) şi responsabil al Comisiei Propagandă din secţia/Direcţia Propagandă şi Agitaţie a C.Of. 92 din 17 aprilie 1946.A. apoi în C. p. II: 13. 107 în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. şefa cancelariei C. căs cu Maria (n. GOLDBERGER. rector al Institutului de Ştiinţe Sociale de pe lângă C.d. ulterior revenit la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei (M. 534).C.C. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. Iosif (n.C. multiplu decorat de autorităţile comuniste.. Metulescu). al U.R.IV. (1952-1957). partea I-a. partea I-a. 1949. fiica lui Noie) – soţia colonelului de securitate Andrei 464. 470. p.Of. GOLD. (dosar 103/1953). 199 din 23 august 1941.Of. p. Fani MATES. GOLD HARET. Emanoil Vinea (M. GLUVACOV. M.R. p. (1948-1952). iulie-august 1935. partea I-a.

iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.XII. la Direcţia Culturală. partea I-a. 1949. 489.Of. 159 din 13 iulie 1948. 1949. partea I-a. Enache-Rotaru). 173 din 31 iulie 1947. după 1944 activist de partid. GOLDSCHLÄGER. 15 din 19 ian. Buchsenspaner).C. Borilă. 1035).R. 1949.C. 479. p.E.C. M. 474. nr. GOLDENSTEIN.Of. partea I-a.Of. Marcu . 482. va fi expulzat de autorităţile egiptene. Rica – în 1949 era şefă de serviciu la Peşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 473. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.I. 6781).).. 15 din 19 ian. a M. Textilă a Ministerului Industriei (M.din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. p.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. stabilit în Egipt în 1904) – funcţionar al Legaţiei României la Cairo (1951-1956).Of. GOLDNER. GOLDMAN. Ernest – în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare în 1948 (Bărbulescu et al. în 1964 cu Ordinul Muncii cls.Of. (M. 481. 69 . p. 5830).Of. GOLDŞTEIN. partea I-a.U. 480. 1134). nr. 28 din 3 febr. iar la începutul anilor ’70 şefă de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri . Lupu – după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. 1964. GOLDNER. în viaţă. sancţionat în lotul “fracţioniştilor” din 1958.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. partea I-a. GOLDSTEIN. partea I-a. 157 din 4 mai 1971). 2009: 204).Of. GOLDENBERG. 1949.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.C. de unde. 644). 487. p. nr. Pia – şefă de secţie în Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iulie 1948 – februarie 1949) (M. 35 din 11 febr. partea I-a. p.Of. 4707).1949. al P. 1147). cu Carmen (n. Eugen – director adjunct în cadrul Ministerului Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice în anii ’50. p. p. M.R. 475. Bărbulescu et al.din 1947 inspector în cadrul D. 1949. redactor (secţia arabă) la departamentul internaţional al Radiodifuziunii (viitorul Radio România Internaţional) (1956-1963) şi lector de limbă arabă la Universitatea Bucureşti (1957-1977). nr. nr. GOMBO. Albert .Of. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. cuplul Goldberger a avut doi fii: Ioan Nicolae. 164 din 19 iulie 1948.C.1888 – 4. 2632). T. M. 130 din 11 iunie 1947. şi George Goldberger. nr. . 159 din 13 iulie 1948. partea I-a. în Bucureşti. până în iunie 1947. căs. 804 din 21 dec. – din 1948 şef de birou la D. 641).1983) – ilegalist (membru de partid din 1922). 314.A.P. cu dosar la secţia Economică a C. 1949. 72 din 26 martie 1948.XI. Filip Egon – după război desenator şef în centrala Ministerului propagandei / Informaţiilor. nr. GOLDNER. partea I-a.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 484. partea I-a. GOLDENBERG.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.472. 33 din 9 febr.Of. partea I-a. care locuieşte în New Jersey. p. Mari – inspector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. Dionisie . . 477. nr. GOLDENBERG. 1949. S. într-un incident încă incomplet elucidat. p. cu Rozalia (n.Of. S. căs.Of. nr. 5966). GOLDENSTEIN. nr. nr. 5830. 641). decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. nr. 2009: 77).Of. 483. 478. nr.I. Paul . nr. 485. III-a. 5 din 9 ian. p. 32 din 8 febr. 486. GOLDSTEIN. partea I-a. p. GOLDENDACH.G. partea I-a. (28/1956). p. Nati – în 1948 era gestionar la Serviciul Radioamplificare al Ministerului Informaţiilor (M. decorat în 1952 cu Medalia Muncii. 476.III-a. partea I-a. 1214). GOLIGER. nr. p. GOLDENBERG. Yves Nathaniel (1929 Cairo – 1977 Bucureşti) (fiul avocatului Marcu Goldenberg. Samoil (uneori transcris şi GAMBO) (13. 15 din 19 ian. p. GOLDSTEIN. 488. ulterior redactor Agerpres (1956-1972). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Simion .

(M. 18 din 22 ianuarie 1948. capturat şi condamnat de autorităţile române pentru spionaj în favoarea Ungariei în 1942. 496. 110 din 16 mai 1947. 502. GORUN [căs. partea I-a. nr. 1948. ar fi lucrat un timp în subordinea lui Moses Rosen la F. unde cei doi ar fi devenit “religioşi fanatici” (în Solomovici 2004: 401). “evreu maghiar”. 157 din 4 mai 1971). Sigismund SZILLE) (n.1916 Bucureşti) (fiica lui Arthur şi Iulia) – până în 1958 (când este demisă. a M. afirmă că Gonda. 209 din 9 sept. 16 din 20 ian. 804 din 21 dec. Nicolae (n. p. 33 din 10 febr. St. în 1953.I.R.490. 501. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. GRILL. 658). 240 din 15 oct. 501 n. nr.E. 493. Cluj. SZILLE) – fratele lui Gheorghe Gonda.C. Fredi .Of. (1956) şi Arbitrajul de Stat . şi respectiv că ar fi emigrat împreună cu soţia sa Ani în Israel. 52 din 4 martie 1945. p. S. GORUNEANU.Of.G.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.125. partea I-a. Bernard .36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/G/G%2006. fişa matricolă penală la http://86. partea I-a. 663). 38 din 27. 492.din 1947 controlor economic în cadrul D.. Ţuliu – după război consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Kuller 2008a: 441).R.. nr.E. partea I-a. partea I-a. p. Madeleine – după război stenodactilografă în Ministerul propagandei / Informaţiilor. 1088). 95 din 22 aprilie 1948.. Arh. nr. 1949.din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. 7492). Iosef . GRIGORIU. nr. Andrei Strihan (el însuşi evreu). 27. Beatrice . 3861). 1948.M.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.. apud Nastasă 2011: 500.R.Of. 494.A.C. iar în 1979 cu ordinul “23 August” cls. nr. în prima jumătate a anilor ’30 student medicinist şi unul din liderii studenţilor evrei comunişti ai Universităţii “Regele Ferdinand” din Cluj-Napoca. 498.IV. Sidonia (n.IX. 500. 7438). GREGOR. p.1906 Budapesta) – evreu maghiarofon. 70 . 1654-5). 497. după război membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei (numit în mai 1945). prezent şi ca lector nesalarizat al C. M.%20Griavu%20-%20Gyurki/Grigoriu%20Sidonia/index. Rectorat. GRIGORIU. III-a (Decret nr.Of. GORDON. I-a (Decret nr. partea I-a. exclusă din partid şi arestată) funcţionară a Ministerului Comerţului Exterior în cadrul firmei “Româno Export”. GOLDENBERG) . Alexandru (n.C. inculpată şi condamnată pentru subminarea economiei naţionale alături de alţi funcţionari ai ministerului108.Of.F. 190 din 19 august 1947. 1949. 2 şi 512). Iosif – din martie 1945 la D.în ian. 499. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.G.php.Of. p.17. GOTTLIEB. nr. partea I-a. 516). 491.Of. p. 3706). 8214. (1958) (Cajal & Kuller 2004. 1964.1979) (dosar G/26 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). dosar 750/1932-1933.E. p. nr. GRIMBERG.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.R. GRAUBART. nr.Of. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. partea I-a. coautoare a lucrărilor Contractele economice. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. aflat în atenţia Siguranţei şi arestat chiar în 1933 (v. 108 V. nr. C. Eva – în anii ’50 funcţionară în cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Justiţiei. partea I-a. 16 din 20 ian. instructor în cadrul secţiei Literatură şi Artă (iniţial sector în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie) timp de două decenii. fostulsău coleg de birou. nr.. GONDA. GOTTLIEB. la Direcţia Educaţie Tineret (M.Of. Gheorghe (n. în februarie 1948 avansată şefă de secţie în cadrul Direcţiei presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. GONDA. pp. reabilitat în 1964. în mandatul Anei Pauker (M.I.P. 1948. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.]. Universitatea “Regele Ferdinand I”.C. 1. A. p. după război încadrat în ianuarie 1948 ca secretar II de legaţie în centrala M. 495. al P. p. Simion – din sept.

C.Of.Of. (n.deputat de Arad. 1947. 748). 517.G. 513.din 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania şi a foştilor participanţi la Rezistenţa Franceză în anii ‘50. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. GROSMUK.în 1949 era referent de specialitate în cadrul D. nr. 157 din 4 mai 1971).din febr.Of.Of. nr. 2066 din 20 oct. 8970. 4817. partea I-a. 129 din 9 iunie 1945. fostă ilegalistă şi luptătoare în Spania (Solomovici 2004: 27) şi în Rezistenţa Franceză (Levy 2002: 131). p. M. a Pielăriei a Mini sterului Industriei (M.din 1947 controlor în cadrul D. 138 din 17 iunie 1948. 26 din 1 febr.din 1947 inspector în cadrul D.C. când se pensionează). 509. p. 8599).). partea I-a). p. 3706).Of. 15 din 19 ian. Şarlota (n. p.P. 109 V.I. 184 din 11 august 1948.C. 165. 253 din 1 nov. Zoltan . 71 . 2103. p. partea I-a. Leonida – iniţial numit medic-şef al judeţului Olt în iunie 1945. Corin – până în ianuarie 1949 şef de serviciu la Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. M.în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (M. 510. 1947. 15 din 19 ian. nr.C. p. GROSSU. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948) (M. 645). p. GRÜMBAUM. partea I-a. 66 din 20 martie 1947. (M. partea I-a. p. a M. partea I-a. 51. nr. a M.din 1948 şefă de secţie în cadrul D. 95 din 22 aprilie 1948. 7 din 10 ian. nr. 5784). partea I-a. GRIMBERG) .C. 37 din 14 febr. partea I-a. p.Of. 518. GROM. Leon – după război. GROSMAN. Charlotte CSORDAS. nr. 1949.Of. David . GRUSMANN. Leon . a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 1949. în 1947 încadrată pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. GRINDEA. Ravensbrück: der Zellenbau : Geschichte und Gedenken : Begleitband zur Ausstellung (Berlin: Metropol.I. IV-a (sub numele Charlotte Ciordaş). 515.I. zisă “Şari”) – soţia lui Ştefan Gruia (căs. nr. GROSMAN. 1949. 53. Izu – din anii ’50 funcţionar la Comitetul de Stat al Planificării. 506. 219 din 23 sept. 516. aceeaşi funcţie în judeţul Iaşi. 45 din 24 febr. 5386. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. Gherşin – în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Inului şi Cânepei (M. nr. 184 din 11 august 1948.Of. nr.I. iar din 1967 instructor în cadrul CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi) din Bucureşti.I. 511. 508. p. 384). M. partea I-a. p. a M. GROSSMAN.Of. p.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 7723. Abraham . Bărbulescu 2009: 23.Of. GROSS.Of.Of. partea I-a. anii ’50). 1947 (M.Of. Matilda (GRÜNBERG) .). (M. GROSU. GRONICH. 1947. partea I-a). nr. partea I-a.C. 1948. 1947. 9763). p. Iosif . iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. Frima .Of. după război membru în conducerea Comisiei de Control a Partidului (viitorul Colegiu) (1949-1966. (M. internată în lagărul de muncă de la Ravensbrück109. 158 din 12 iulie 1948. Simion .Of. 1949. M. 229 din 4 oct.a.C. GRUSS.Of. partea I-a. nr. M. partea I-a.G. nr. 219 din 21 sept.G. nr. nr. partea I-a. 504. 5180).E.503. nr.I. nr. 1626).C. nr. p. în Forţele Armate. Coca . 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. prin Decretul regal nr. partea I-a.din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. 1948 inspector în cadrul D. 507. p. în 1947 transferat pe 505.C. 60 ş. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Insa Eschebach. 1267). nr. GRÜMBERG. 512. 2008. GRUIA. p.R. p.Of. 642). 514.Of.E. cu grad de căpitan.” cls. revenit în Bucueşti şi numit Inspector general sanitar al Regiunii II Bucureşti. 145 din 26 iunie 1948. ulterior adjunct al Ministerului Sănătăţii începând cu 1948 (M. partea I-a. GRUIA. nr. 6292).E. până în iunie 1948. 1948.Of.

Of.Of. 525. 159 din 13 iulie 1948. GUERON. p.I. (M. p.E. C. membru C. pp. 537. al P. 4972). 164 din 19 iulie 1948. 531.Of. nr.controlor (până în febr. nr.Of.I.C. 1654-5) GUTTMAN.C. (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 536. 527.Of. C.R. GRÜMBERG.G. 35 din 11 febr. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. 1214). Eliza (n. partea I-a. 1654-5. înainte de război. 1947. Sara – activistă a partidului. fost ilegalist.din 1945 la D.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. 204 din 5 sept.G.din 1947 controlor în cadrul D.F. 10092. n. GUINĂ.Of. Salvine . 1949.Of.G. 1123). Dobrincu şi Goşu 2009: 210. Isak . Moise – din 1945 şef de secţie în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. 1626.C.E. GRÜNBERG. (M.I. 52 din 4 martie 1945. Sidy .C. nr. 264 din 14 nov. 645).Of. a M. 1947. 256 din 5 nov.Of. 534. GRÜNBERG. 8072).C.C. C. GRÜMBERG. GUTMAN. Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Bercu . pp.R. partea I-a. p. disponibilizat în perioada antonesciană. Simion . 533. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. p. 1654-5). 1947. 1947. reintegrat iniţial ca şef de secţie. 9857).R. GYALI. p. GRÜNSTEIN) . p. 8460). 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. 5830). 522. GRÜNBERG. partea I-a. apoi promovat director în aceeaşi 72 . GRÜNFELD. 4534).F.Of. partea I-a. S.G. partea I-a. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. GUROWITZ. 529. Henri . Isac .G. p. (1955). Hună . partea I-a. M. iar apoi promovat inspector în cadrul D. Ludovic – din 1945 şef de secţie la D. partea I-a. nr. Zoltan (n. 52 din 4 martie 1945.Of. soţia lui Nicolae Guină. 5784). p. 15 din 19 ian.E. nr. p. 535. nr.M.R.C. nr. 526. 219 din 23 sept.R.Of. 520. apoi ambasador la Moscova şi Ulan Bataar. p. pp. Ernest – în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. 52 din 4 martie 1945. Ioniţoiu 2006: 38). partea I-a.G. 1949. 1946. Oscar . partea I-a. 524.I. 532. a M. GRÜNBERG. partea I-a. GUTMAN. de Celuloză. 530. GRÜNBAUM) – funcţionar al D. 8598). partea I-a. nr. nr. (M. 5966). în anii ’50.din 1947 controlor în cadrul D. p.din 1947 controlor economic în cadrul D.Of. 1948. 1947. 131 din 8 iunie 1948. GUTMAN.până în febr.G. nr. nr. 10533). GRÜNBAUM.519. partea I-a. Mayer – prim director general adjunct şi inginer şef (1949-1951) şi apoi director general (al Direcţiei Generale de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1951 -1952) la Canalul Dunăre – Marea Neagră. partea I-a.C. 1948). 10. partea I-a. nr.Of.C.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. partea I-a.C. nr. 276 din 28 nov. Otilia . Samoil – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. pp. a M. p. 158 din 12 iulie 1948. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. M. 523.E. GRÜNSTEIN.Of. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. partea I-a. 1949. GRÜNSTEIN.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. Inului şi Cânepei.în 1949 era referentă administrativă în cadrul Direcţiei Centrale 521.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. GRÜMBERG. nr. al P.I. nr.F. 52 din 4 martie 1945. ulterior membru al Comitetul de Stat al Apelor (1952-1967) (M.Of. 45 din 24 febr. 528. 538. partea I-a. Berindei. nr.Of. 32 din 8 febr. partea I-a. Rozalia . p. p. a M. GUNEA. Mendel – funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. 126 din 6 iunie 1947. Cioroianu 2005: 302. 222 din 29 sept. nr. 1654-5). partea I-a. p. nr.C.

condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare. HAIMAN. partea I-a. trecut prin mai multe penitenciare.Of. 76 din 30 martie 1946. nr.R. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. 661).Of. 1949 şefă de secţie la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. ulterior promovat şef de serviciu (M. p. p. HABER. p. p. nr. p. nr. 15 din 19 ian. ulterior al Silviculturii în anii ’50. nr. ulterior membru al Comitetului de Stat al Apelor (eliberat din funcţie în 1967) fişă de cadre la Secţia Agrară a C.Of. 52 din 4 martie 1945. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 1949. 1133).Of. 547. II-a.Of.Of. HAIM. partea I-a. după război membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului (din 1948). 3002. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. nr. nr. 5142). Suzana (probabil soţia/fiica lui S.M. 232 din 6 oct. 540.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 8032). nr. 645). 1947. iar în anii ’60-’70 director general la Ministerul Industriei Lemnului.539. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. 15 din 19 ian. 544. 119 din 25 mai 1948. 73 . partea I-a. 546. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 206 din 1 sept. p. 1947). partea I-a.Of. 15 din 19 ian. 5386). Ernest .în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Leon (n. 119 din 28 mai 1947.C. 1948.Of. al P. M.G.Of. (dosare anexe. direcţie generală în 1945. subdirecţia administrativă în Ministerul Artelor şi Informaţiilor ((M. p. nr.E. M. 1949. 7491). nr.R.C. 548. 641). 4255). al P. 32 din 8 febr.1901 Bucureşti) . iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.Of. nr. (M. R. p.Of. 12/1951). 157 din 4 mai 1971). partea I-a. 4588). (1956). partea I-a.n) .în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. GYEMAND. nr. 269 din 20 nov. HAIMER.XI. 1947.în 1949 era dispecer tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. contabilul-şef al Ministerului Artelor (M.Of. p. fiul lui Leon) – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. 543. 550. HAIMOVICI. Roza (probabil Haimsohn. nr. 1945. 175 din 31 iulie 1948. 945). 1949. 541.Of. partea I-a. partea I-a. Alperin) . 8599). 10290. HALPERT. nr.Of. partea I-a. HAFNER. partea I-a. Leon – în 1948 arhitect-şef la Serviciul tehnic. 145 din 26 iunie 1948. partea I-a. p. p. 2002) – originar din Cernăuţi. Ivanier Ştrul (d. 219 din 23 sept. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (până la sfârşitul anilor ’50). B. 33 din 10 febr. a M. 1898. p. Iţic . nr. Iţic . Roger .Of.Of.Of. HALPERN. fost ilegalist. 206 din 1 sept.Of.în a doua jumătate a anilor ’40 director administrativ adjunct al Direcţiei Radio în centrala Ministerului Informaţiilor. Iacob – după război. 549. VIŞAN.C. n. după război înalt funcţionar la ministerul Gospodăriei Silvice. 5123. 190 din 19 august 1947.din 1947 controlor economic în cadrul D. HALFON. 21.C. Alexandru . decorat în 1964 cu ordinul Muncii cls. 641). p. p. 5123. nr. nr. p.C. M. 1949. până în iunie 1948. partea I-a. 16 din 20 ian. nr. 6293). 552. p.I. nr. partea I-a. 542. 1654-5). 1949. nr.Of.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei (M. partea I-a. partea I-a. George – din februarie 1945 verificator la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 1941. Harry Simon – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. HAIM. HAINISON. Samoil (Saul) (n. 1941. 551. partea I-a. M. partea I-a. p.până în febr. HAIMOVICI) (n. partea I-a. 545. HABER. partea I-a. pp. p. 136 din 15 iunie 1948.

Sanda – din iunie 1948 secretar presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. al P. partea I-a. HAMBURGER.C. nr. 10496. partea I-a. u. profesor la A. 1948. nr.a. a M. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. ilegalist. partea I-a.E. HART. p. 10092). nr.E.Of. 16 din 20 ian. nr. Adalbert (n. p. Samuel – judecător la Judecătoria Urbană I Bucureşti (1944-1947). 256 din 5 nov. nr. p. nr. “Petrolexport” ca reprezentant al ministerului..Of. partea I-a. p. 1947.C. HART. director în cadrul direcţiei Personal şi Învăţământ a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’60-’70.Of. obligatorie de autorităţile ungare110. publicist al unor lucrări de specialitate la Ed. după război martor al acuzării în procesul unor criminali de război la Tribunalul Poporului Cluj în 1946. 1947. 1949.Of. Berthold – controlor (1946-1948).R. nr. 23/1954. nr. 1947. până în 1962 secretar general al Ministerului Economiei Forestiere. 1949. partea I-a. 315. 661). M. p. 7438).Of. 1947.S. Credit şi Ajutor a magistraţilor (M. 5 din 9 ian.htm. Documentare şi Coordonare a Ministerului Industriei (M. 661). p. nr.Of. 1912. p. partea I-a. M.C. 555.Of. HAUSIRER. p. partea I-a.din 1948 consilier administrativ la Direcţia Studii. în aprilie 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Casei de Economie. din 1948 membru al Consiliului de Administraţie.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.survivors-romania. 74 . 16 din 20 ian.Of. Louis – după război controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe. 24 din 30 ian. 562. apoi chiar preşedinte al tribunalului111. ulterior secretar general al Ministerului Industriei Lemnului. (1953-1989). Hârtiei şi Celulozei în guvernele Dej. 563. W. 1946. 554. 264 din 14 nov.G.R. nr. Alexandru – în 1946 era avocat în contenciosul Ministerului Finanţelor (M.Of.C. preşedintele Secţiei a IV-a Penale a Curţii Bucureşti (1947-1948). 7026). partea I-a. partea I-a. 5463-4).Of. 16 (25 mai 1948: 6).din 1947 controlor în cadrul D. 8599). Alfred (27. p.1928 Fălticeni – 2001 Bucureşti) – lingvist. http://www. 1949.Of. M. 148 din 30 iunie 1948. (?) HASS. 662. 557. partea I-a.C. 642): 110 111 http://www. partea I-a.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. HARAP. jud. Adalbert CHARAP.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 263). 566. HARTSTEIN. HAMEL. 565. nr.R. HEGER. 6292). iar din 1949 director al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. nr.S. nr. 737. HEHTER. 275 din 27 nov.Of.C. partea I-a. a M. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.Of. în 1949 revenit în centrală (M. 253 din 1 nov. (dosare anexe. 559.org/text_doc/actul_de_acuzare. partea I-a.Of. membru al Comisiei Centrale Financiare a partidului în timpul războiului. p. Tehnică în anii ’50. p. 35 din 11 febr. 1944. 2954. după 1944 înalt funcţionar al C. 175 din 31 iulie 1948. M. pp. 9856. p. p. secretar general al Ministerului Industriilor (1948-1949) (B.1949. 79 din 3 aprilie 1948.Of. 560. 1948. 219 din 23 sept. HEITNER. HAUSVATER. Irmfried . nr.I.survivors-romania. 15 din 19 ian. nr. Leon .org/text_doc/tirgu_mures.Of. 1948.553.E. p. 1949. (M. Mihai .Of.htm. la Direcţia Presă (M. Mureş) – în 1944 deportat la muncă 556. HÂRLĂOANU. 30/1956 şi 24/1954). 79 din 3 apr. respectiv inspector (din 1948) în cadrul D. nr. HEILPERN. nr. 12 din 14 ian. partea I-a.G. 564.I.C. p. Paul – inginer. nr. Emil (eronat ortografiat de unii autori “Harstein”) – inginer şi fost antreprenor. p.I.E. (M. 1213.VII. V. 209 din 9 sept. partea I-a. după pensionare autor al unor studii pe teme iudaice. martor al acuzării în procesul lui Belu Zilber din 1954. în 1948 numit membru în conducerea S. Lazăr . p.Of. 561. M. 558.F. 2971). Ana . partea I-a. partea I-a. 1949. partea I-a. 16 din 20 ian. M.

646).. 316). 7817). decorat în 1964 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 577.C. 1949. în judeţul Covurlui. nr. HERESCU. p. ulterior inspector în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. 299 din 29 dec. 1947. 4611). Wolf Gherşin (n. 9857. p. nr. nr.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. p. Frucht .M. 580. dosar nr. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.567. 1948 tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.C (M. 658). 572.Of. 4534. 15 febr. după război activist la secţia Gospodărie de Partid a C. pentru câteva luni în 1948 detaşat în teritoriu. HERŞCOVICI.Of. nr.Of. 5785. partea I-a. (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. Ghizela .I. Iancu – avocat. 1947. 1947.Of.P.Of. 1947. 1654-5). HERŞCOVICI. nr.Of. (M. 6683). 1947. nr. M.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. HERMELIN. p.Of. David .C. 4497). nr. al P. M. (dosare anexe. 1906) – originar din Galaţi. M. partea I-a. HER. 154 din 7 iulie 1948.. nr.S. HERMAN. 1949. 8599. 15 din 19 ian.E.C. p. IV-a (M. 297-8).A. 574. nr. Rahmil – după război controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în iulie 1947 şi din sept. controlor (1945-1948).în 1949 era controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. în acelaşi an numit membru al comisiei interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi din R. M.Of.R. 1947) (M. fond 495 (“România”). 330). nr. decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R. nr. III-a. 120 din 26 mai 1948.Of.R.Of. al P. partea I-a. nr. Leon Silviu . 204 din 5 sept. 116 din 21 mai 1948.C. 1947.Of. pp. partea I-a. 1949. ff. 579. p. 10092).Of.C.G. p. p. 15 din 19 ian. 209 din 9 sept.a. (M. 75 .E. A. la Direcţia I. partea I-a.C. 8072).E. p. 256 din 5 nov. partea I-a.D. HERŞCOVICI. HERER. 1947. C. 642. HERŞCOVICI. membru de partid din martie 1945. partea I-a. Iosif – din 1945 şef adjunct de secţie D. 568. p. 1947. p. 275 din 27 nov. 256 din 5 nov.F. partea I-a. cu fişă de cadre la arhiva aceleiaşi secţii (1958). HERŞCOVICI. 10496. nr. nr. 5687). (M.C.S. p. 225. dosar H/61 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 219 din 23 sept.Of. 186 din 13 aug. 158 din 12 iulie 1948. 25/1954). Wolf – fost ilegalist şi deţinut corecţional în timpul războiului pentru activităţi 569. a M. 582. 11362).după război membru în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului.Of.Of.Of. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. HERŞCOVICI. 1948. partea a 2-a.Of.Of.” cls. D. Bercu – din sept.S.C. partea I-a.I. nr. 9856.R. 575. p.N.A. HERŞCOVICI. partea I-a. partea I-a. p.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. p.C. 282 din 5 dec. Israel . p. nr. p. 5 din 9 ian. Şerban . partea I-a. partea I-a. cu dosar la secţia Economică a C. p. a M. comuniste (penitenciarul Caransebeş) (A.G. nr. Inului şi Cânepei. 7438). 16 din 20 ian.Of. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 126 din 6 iunie 1947.G. 571. 16 din 20 ian. 8599).G. Morel . HERŞCOVICI. 663). M.din 1947 inspector în cadrul D. 264 din 14 nov. HERŞCOVICI.vol. inv. 52 din 4 martie 1945. Leonida .Of. G. partea I-a. u. partea I-a. nr. p. 219 din 23 sept. Liuba – din ianuarie 1948 referentă în centrala M.R. 59.în 1948 era controlor în cadrul D. posibilă identitate cu onomimul prezent cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. partea I-a. Solomon – controlor (1946-1947). 578.Of. nr.E. 570. apoi inspector la D. partea I-a. 1949.R. partea I-a.C. 576. nr. 1947. partea I-a. partea I-a.Of. p. 1948. partea I-a. 581.I. 573.1949. nr. HERŞCOVICI. HEROVICI. M.

F.G. 1948. p. 591. Arno . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a./R. 173 din 31 iulie 1947. HIRSCH. nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 632 ş. 738. 15 din 19 ian.C. nr. (1957). partea I-a.C. nr.în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. poet şi scriitor. 1949. Paul – în ian. nr.S. Nastasă şi Varga 2003b: 665. HINŢESCU. M. 1949. HERŢOVICI. 8460). a M. nr. 9855).Of.G. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 158 din 12 iulie 1948. M.C. p. partea I-a. 222 din 29 sept.G.M. 7491. p. 24 din 30 ian.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. p. HILSENRAD. HINTZ. Mendel ..în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. partea I-a. ulterior Comitetului de Stat al 584.G. pp.Of.C.R. nr. HEVES. 1654-5) HIRSCH. nr. consilier juridic şef în cadrul Ministerului Justiţiei în anii ’50-’60.C. HERTZOG.Of. 52 din 4 martie 1945. Stefan . 598.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. nr. 5784.Of.R. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. controlor în cadrul D. 590.I. până în ianuarie 1948. 76 . 595. 662). partea I-a. 586. 10 din 13 ian. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri. în acelaşi an promovat inspector (M.P. HILF.Of. 251. partea I-a.Of. Planificării. partea I-a. 1947 angajat contabil îm centrala Ministerului Artelor. 1947. Marcel . ulterior expert în cadrul Consiliului Legislativ. M. 737. nr. Hîncu 2009). partea I-a. p.C.P. partea I-a. partea I-a. nr. 1948. partea I-a. deportat de autorităţile maghiare la Kistárcsa (1944-1945). 1947.Of.I. Lazăr . decorat prin Decretul nr. a M. 587. Popescu 2009). HIRSCH. 642) HIRSCH. şi Andreescu. partea I-a. (M.VIII.C.J. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. M. (inclus în Kuller 2008a: 443) (v. p. HIRSCH. HERVIAN. Alexandru . 585.). 594. 593. a M.după război inspector general adjunct în cadrul D.P. pp. Notariatul de Stat (1964) şi Tratat teoretic şi practic de procedură a executării silite (1966) (inclus în Kuller 2008a: 443 şi Benjamin & Stanciu 1997: 428). 6781). autor al unor articole în revis tele Legalitatea populară. Emil – locotenent-colonel.B.R. M. Dan . p.1903 Sighetu Marmatiei – 26. p. C.1973 Constanţa) – evreu maghiarofon.R.Of. p. HILLARD. 256 din 5 nov. ilegalist (membru de partid in 1933).Of.Of. 276 din 28 nov. 24 din 30 ian. nr.Of. S.G. 597.Of. 5784). Raul – după august 1944 şeful Direcţiei Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Străine (Onişor 2009: 241. partea I-a.C.G.R./P.583. 10533). 1909) – jurist. Moriţ – activist la Comitetul Central al U. p. în anii ’60-’70. nr. M.Of. 158 din 12 iulie 1948. HERTSTEIN. 190 din 19 august 1947. decorat cu ordinul “Muncii” clasa a III-a prin Decretul nr.R. 6781).din 1947 controlor economic în cadrul D.R. partea I-a. 588. Ferenc (Francisc) (4.după război. 1189).. p. 158 din 12 iulie 1948. în anii ’50 procuror militar la Tribunalul Regiunii a II-a Militară (în 1959 preşedintele completului de judecată a pastorului Richard Wurmbrand) (Berindei. 793 din 31 dec. nr. V-a. Arthur (n. lector la Universitatea Babeş Bolyai (1947-1950). secretar adjunct al Comitetului Judeţean Cluj al P. partea I-a.I. a M. nr. p.S. 1963.Of.E.după război controlor în cadrul D.u. partea I-a. 16 din 20 ian.I. partea I-a. 34 din 10 febr.VIII.P. Justiţia Nouă şi Revista română de drept şi coautor al lucrărilor Procesul civil în R. 173 din 31 iulie 1947. 298. I.Of. HIRSCH.E. nr. după război activist de partid.E.R. 592. 5784. Moritz – din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Industrială a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din Ministerul Industriei (M.Of. până la moarte. 1949. 1946. Gustav – din 1945 inginer consilier la D. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. ulterior funcţionar al Băncii de Stat a R. 589. 1947. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.C.” cls. nr. p. 596. Leonard (fiul lui Moritz).E. (M.

nr. 1946 însărcinat cu conducerea Direcţiei Radio. HOLINGER. 289 din 13 dec. nr. 1948 (M.Of.S.N.C. Ervin . 122 din 28 mai 1948. nr. Marcel . ca translator la Direcţia radio (M.C. în 19 iunie 1920. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.599. partea I-a. dosare anexe. 610. p. 89244 din 20 sept. Nicolae (n. 5966). şi Solomovici 2003: 191-2). partea I-a. nr. partea I-a. HOLDICH. p. 748). care îl şi menţionează ca evreu într-un dialog cu Emil Bodnăraş.). nr. 62/1955 (nr. partea I-a. Bihor)112 – din mai 1945 membru al comisiei mixte de cenzură a presei sub coordonarea ministrului Propagandei Naţionale. al P. M. 1947.u. nr. HORNSTEIN. inv. 4698). p. respectiv 1964). 1947. partea I-a.. Cajal & Kuller 2004. 26 din 1 febr.Of.I. partea I-a. 16 din 20 ian. 612. p. Iancu (1905 Piatra Neamţ – 1979) – în 1948 numit administrator al societăţii de petrol naţionalizate “Steaua Română”.R. apoi secretar general şi ministru adjunct al Ministerului Industriei Petrolului şi Industriei Cărbunelui (ulterior al Industriei Petrolului şi Industriei Chimice) (1951-1961).în ian. Aron – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. partea I-a. din febr. 9/1948: 6). 602. 609. nr. ambasador în India. partea I-a. 264 din 14 nov. 16 din 20 ian. 1947.Of. nr. HORAŢIU. 607.Of. partea I-a. p. Simion . Aurel . nr.I. M.Of. M. partea I-a. (partea I B) nr. la Beiuş. HOLCZER. nr.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M.R. Iosif . din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Informaţiilor. partea I-a.B. Debora . 5646. p. 605. 58 din 9 martie 1942.C.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 1946. p.Of. 112 Schimbare a numelui în baza deciziei nr. HOFER. 256 din 5 nov. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M.deputat supleant de Arad.Of.din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor din cadrul Ministerului Industriei (M. HOLZER. nr. 603.S. v. 1949. HIŢIG.Of. nr. 1949. B. 12912. Kuller 2008a: 443. HOLBAN. HONIGSBERG. nr. p.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. Eduard .Of. 601. 9856). 644). 364 din 2 mai 1945). 19 din 23 ian. secţia economică. 1949. respectiv la Serviciul Control al Ministerului Industriilor.E.Of. HOCHMAN. 4968). 1946. C. 1947 a ministrului Justiţiei (v. 604. 608. căruia în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu pentru propagandă 600. HIRSCH. p.I. p. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. 662). respectiv în Birmania (ian. 256 din 5 nov. 1947.Of. responsabil şi pentru Afghanistan şi Ceylon (19611963. – mai 1964) (A. în subordinea Comisiei Aliate de Control (Decretul Lege nr. 35 din 11 febr. 151 din 5 iulie 1947.R.. ulterior în cadrul Ministerului Informaţiilor (1944-1946-1947-?)). 290 din 14 dec.Of.după război referentă în administraţia centrală a C.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. p. 1719). 1947. 164 din 19 iulie 1948.Of. partea I-a. p. 606.A. fd.numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. 87). partea I-a. nr. p. 10092). 8660). HOMOLKA. Ladislau . 15 din 19 ian. p. comunistă şi tentativă de trecere în UR.Of.până la 1 octombrie 1947 inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. HIRSCH. 9856. 1948. 131 din 8 iunie 1948.Of. HODOŞ. M. 1949 secretar general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (în guvernele Petru Groza. demis la 1 ian. Leon . 77 . 12877). Grigore .. partea I-a. Ludovic – ilegalist. 535. nr.Of.Of. la Direcţia Studii (M. p. in dec. 611. partea I-a.S. M.. 220 din 24 sept. nr. 1213). p. p. nr. Buzatu şi Cîrstea 2010:335 ş. 658). ulterior promovat inspector (M. 1949. în iulie 1947 numit director la Economatul ministerului. M.

Of.până în febr. p. 1654-5).Of. 16 din 20 ian. 152 din 7 iulie 1947.E.R.C. apoi transferat şi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism -leninism a I.C. C. partea I-a. 624. şi Levy 2002: 206.P.Of.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale 615. nr. 4369. 32 din 8 febr. FEUERŞTEIN) –ilegalist din “vechea gardă”.R.R. HOROVITZ.A. Teodor (ortografiat ocazional şi Theodor. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a.P. nr.C. nr.I. partea I-a.G. partea I-a.C.. 622.Of. partea I-a. HORNSTEIN. M. Florin – până în februarie 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului (1947-1950). nr. 264 din 14 nov. 803 din 21 dec. 614. în 1947 director adjunct al Direcţiei Întreţinere din cadrul D.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 225 din 3 oct.R. nr. condamnat la 3 ani închisoare în 1940. HÖNIG. dos. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 122 din 31 mai 1947. Alfred – după război consilier în cadrul D. HORODNICEANU. 8614). n. Erica . nr.. 617.Of.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. dosar 51/1952.G.Of.N. 87 din 13 apr. 299 din 29 dec. 1947.S. Cancelaria. nr. al P. 10092). 2723. detaşat practic imediat ca şef de birou la Legaţia României de la Bruxelles. pp. 52 din 4 martie 1945.A. 364 din 2 mai 1945 (A. partea I-a. Zor . p.I. p. fd. 1123). H. v. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului. 1949 şefă de secţie la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Solomovici 2004: 582). M. Corobca 2008: 15. Ministerul Propagandei Naţionale.E. partea I-a. partea I-a. 111 din 17 mai 1947. nr. HORODNICEANU.F. din Ministerul Comunicaţiilor (M. HORVATH. partea I-a.A.I. Marcu . partea I-a.G. Dina . 1949. 1949. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Clara – din ianuarie 1948 referentă în centrala M.E. HUDESCU. HUBERT.F. pp.F. 626. eliberat în 1943. 71 din 27 martie 1945. 3913). Iosif . 621.I. dosar 51/1952.. C. 625. (A.C. 78 .. . 623. f. HOROVITZ.Of. 2300) HUCK. 1123). p.Of. HOROVITZ.Of.R. p. partea I-a.R.G.C. 3374).a.I. 20 din 23 ian. administrator de supraveghere la “Fier şi Tub” din Bucureşti (M. HORODNICEANU. 1654-5). nr. Cancelaria. partea I-a. IACOB. Adam (n.G. 1964 cu Medalia Muncii. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. Tismăneanu 2005: 97. nr.Of. p.E.N.Of.C.Of. 619. HUBERT. Alice . 52 din 4 martie 1945. partea I-a. p. la Moscova (M. instructor la şcoala de partid (A. 11362). 477). 5663). 32 din 8 febr. a III-a. din Ministerul Comunicaţiilor (M. nr. 1945.C. fond C. Marcu (n. D. (M. Mihail – în martie 1945 delegat director la Arhivele Generale ale Ministerului Afacerilor Strîine (M. 620.R. nr. 616.6). p. 44).E. 1027.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. nr.B. HORODNICEANU. Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. HOROVITZ) – în 1945 numit de C. a M.P.Of. 76 din 31 martie 1948.F. 627.Of. din 1947 funcţionar în M.B. – în 1948 era şeful adjunct al Direcţiei Instalaţii din centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M.A. HORODNICEANU.R. iar apoi detaşată ca dactilografă şefă în cadrul Ambasadei R. I. nr. p. 1947. 1948. 628. (M..Of. iar în paralel. p. 1946.din 1947 controlor în cadrul D. fond C.C. a C.-C. 663). Pangrate ..613.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.P. partea I-a. respectiv Huc) – funcţionar la Direcţia Cabinet ministru în centrala M. Alfred – din iulie 1947 secretar de cancelarie la M. p. al P.N. 1949. p. partea I-a. 618.B.A. din 1949. nr. decorat prin decretul nr. p.

dosar nr. căsătorit cu Bella (n.XII. Andrei (26. Alexandru (n.F. 634.R. Asuajul de Sus. partea I-a.A.VI. nr. Şandor JAKAB. partea I-a. după război secretar al Consiliului de experţi ai Sindicatului din oraşul Cluj. ilegalist.%20Ia(e)nici%20-%20Ikrich/Iacob%20Alexandru%20F/index. zis “Sanyi”. 632. partea I-a. Gaston – în 1947 numit de ministrul Industriei şi Comerţului administrator de supraveghere la “S. 638. eliberat (din penitenciarul Aiud) şi reabilitat în 1964. 32 din 8 febr. 1134). sora Anei Pauker. 1949. III-a în 1971 (Decret nr. IACOB.R.C.1978). IACOBOVICI. secretarul organizaţiei comuniste din Ardealul de Nord (1941-1944). IACOB. Adrian .Of. (A. condamnat la 20 ani închisoare. nr. Leopold – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. fişa matricolă penală la m http://86. 225.S. inv. prin Decretul nr.Of.1902 – 8. 79 . a fost socrul scriitorului româno-francez Alain (n.I. Maramureş)113 – evreu maghiarofon. partea I-a. 266 din 17 nov. 115-6 şi 118-21). p. pentru un timp membru al C. nr. după alte surse Jenö. 34 din 10 febr. 635. nr.III-a.S. 637.din februarie 1949 şef de birou tehnic la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. 644). Herman . cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. IACOB. 157 din 4 mai 1971.. 645).C. 3707. fost ilegalist (chiar prim-secretar al P.originar din Ciudaciu Mare. Ştefan – în 1949 instructor în cadrul sectorului Propagandă din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. partea I-a. Ernö. 15 din 19 ian. Sandu . p. Magdalena .C. partea I-a. 175 din 31 iulie 1948. dosar nr. apoi directorul general al Comitetului de Stat pentru Construcţii.d. Arhitectură şi Sistematizare (C.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei (M. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a II-a.” Bucureşti. Mihail – în 1947 şef de secţie la Direcţia Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M.1979) . B. fiul lui Francisc şi Rozalia) (n. partea I-a. 639. 633. reangajat consilier la Camera de Comerţ a R.C. Eugen (n. p. ff. după război director general în Ministerul Construcţiilor (până în 1952).până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. IACOB.1913. 1949. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Orhei – 17. iar apoi. IACOB. al P. 1949. (Decret nr. 631. 1947. p.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.php. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 15 din 19 ian.I. 10173). IACOBOVICI. apoi prim-secretar al Comitetului Regonal P.Of.629.I. 3909).R. nr. care a încercat să se sinucidă în timpul detenţiei).R.. IAGER. M. IACOBEANU.M.Of.I.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2001.Of. 111 din 17 mai 1947. 630.1906. ministru adjunct de Finanţe şi director general adjunct al Administraţiei Livrărilor din minister între 1948 şi 1952 (secundul lui Vasile Luca).. p.17. 113 V.1979 România) – de meserie zugrav. fond 495 (“România”).Of.R.. emigrat în Suedia în 1980. p. 18. nr. B. fiul medicului de Securitate Herşcovici. al P. 640. partea I-a. graţiat. 6292). arestat în 1952 (aidoma soţiei Magdalena (n.C. IANCEVICI. JAKOBOVICS) (10.125.Of.). 1190). 636.Of. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Ruxandra .M. 2107). fond C. p. 157 din 4 mai 1971) şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. Herşcovici) Paruit. p.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.R.S.C. Rabinsohn). secţia Propagandă şi Agitaţie. 3908). nr. 111 din 17 mai 1947. p. 1949. membru de partid din 1930 (în atenţia Siguranţei în 1941). Cluj (1944-1947). nr. partea I-a.C.” clasa a III-a. IAMPOLSCHI.Of. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.R.IX.A. 95 din 22 aprilie 1948. între 1934 şi 1936).C. 7 din 23. F. Odorhei.I. 51/1949. nr.P. al P.C. jud. IACOBOVICI.N. Farkas).

partea I-a. 1947. nr. dosar nr. IEŞANU.Of. vezi dosarul nr. 120 din 26 mai 1948.P. 1947. 2010). al P.S.I. 645. 253 din 1 nov.C. membru al grupului de evrei care a jefuit maşina Băncii de Stat a R. inv. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Paul LEIBOVICI. 653. apoi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1950-1952) (Andreescu.R. 37 din 14 febr. 1267). Iancu .G.C. 2008.1960 Jilava) – inginer energetician. Gheorghe .php. M. pp. 275 din 27 nov. partea I-a. nr. 649. nr. 4611). al U.II. (INCOMKA. ulterior detaşată la ambasada R. IOANID. dosar 5/1952).1923 Brăila . 32 din 8 febr. (Friedberg-Vălureanu 2004. 1940). p.Of.-col. fiul lui David şi Paulina)) (24. infra].V. pp.din februarie 1949 şef secţie în cadrul D. IEREMIA. (în 1949). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.641. 32.IV. executat la 18 februarie 1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111.A. 643.G.Of. IOANID. Dobrincu şi Goşu 2009: 2001)114. Anitta – din ianuarie 1948 şefă de serviciu în centrala M. Silviu . profesor universitar cu doctorat la Moscova. 1947. Zoltan IOSEPOVICI) (19. p. nr. 654. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. (1947-1950). Septimiu (n.funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60.până în febr.C.III-a. Inului şi 114 Pentru schimbarea numelui. p. 652. 651. p. respectiv publicarea solicitării în M. 1945.C. partea I-a.R.. 1964. IANCU.17. Goma 2005: 4. în anii ’50 (nr. IANCU.în martie 1945 reîncadrat la D. 41).R. apoi în Myanmar/Birmania (19451948).B. partea I-a. 1654-5). (M. Moscu – în 1948 instructor al C. M.C.R. Berindei. fd. nr.C. IMBERG. în Forţele Armate (M. p. Adalbert .I. Nastasă şi Varga 2003b: 580. IANCOVICI.N.N.III.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1123). 1949.P. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of. partea I -a. 586. IANOVICI. IZSAK) – consilier superior în M. 587. 536).P. 8598.1990 Bucureşti) – ilegalist. Al. 52 din 4 martie 1945. f.Of.E. 642. 1948.I. 647.. 219 din 23 sept.N. partea I-a.E. la momentul arestării şef de catedră la Academia Tehnică Militară din Bucureşti. colonel dr.P. partea I-a. 1654-5). partea I-a.-col medic.Of.M. IOANIŢIU.R. Heinrich . ulterior activist al partidului. repatriat. pentru merite antifasciste. S. fost medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (1939-1945. alături de Bucur Clejan-Kranzdorf). 11). ulterior ofiţer activ cu diverse funcţii în cadrul M. nr. 5784).I. David (1910 .Of. 9763). Vezi şi fişa matricolă penală la http://86.1905 – 9. fond 495 (“România”). 804 din 21 dec. 10496. în 1947 încadrat prin decret regal. p. A.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 255 din 7 nov.R. ulterior angajat la Editura Enciclopedică. nr. Kuller 2008a: 443. C. cu fişă personală în Arhivele Comintern 644. 158 din 12 iulie 1948.E. a M. funcţionar superior la Oficiul Industrial al / Centrala Industrială a Bumbacului. secţia Organizatorică. dosar nr. Ioanid [v. C.782/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. Paul (n. inv. nr.Ap. Mendel . la 28 iulie 1959. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. 648.125. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.E. p. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. IANCOVICI.1971) – membru de partid din 1945.R (v. dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C.Of. 19 din 23 ian.Of.R. p. nr. nr.Of.C.Of. 5/1.F. Zaharia (n. p. partea I-a.III. 225.G. aflat în Palestina în 1943-1944 cu legături cu spionajul britanic.A. nr. 9828. 646. Herman .R.18. C.în martie 1945 reîncadrat în D. O. I. partea I-a.. ca lt. 123/1948.din 1947 inspector în cadrul D.. fratele lt. 80 . 650.F. de la Ankara (M. p.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. IJACU. A. IANCU.C.a.15.N. nr. IANKOLOVITS. f. 1949.C. Saul . C. al P.

Irina .” clasa a V-a. 1947.A.C. nr. nr.Of.Of. inv.E. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1964 cu Medalia Muncii ISAC.după război controlor în cadrul D. 115 Steinhardt îşi aminteşte eronat prenumele nativ ca fiind Leopold (2005: 377). nr. nr. de profesie medic. 660. iar în 1978 (consecutiv pensionării) cu ordinul “Steaua R. partea I-a. dosar nr. pentru merite antifasciste.R. 527).C. 1949. fişă de cadre la secţia Economică a C. co-autor al studiului D. al P.R.C. (dosare anexe u. iar în paralel profesor de ştiinţe sociale în Bucureşti.Of. Leon BRAUCHFELD) (25.. 25/1954).D.E. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. p. 211 din 11 sept.Of. şi autor al unor articole la Unirea (’40-’50).n. 803 din 21 dec. director al Direcţiei Literare în cadrul Ministerului Artelor (1946-1948). inv.R.Of.655.G. 5786).Of.C. Susana . n. 9763). 15 din 19 ian. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. Cifrul (1948). 205 din 4 sept. 77/1952. p. ISAK.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. p. IOSEF. apoi director în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C.C. dosar J/45 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. 662. p. nr. 77/1952. pe postul de director adjunct al Direcţiei de Informaţii (de presă. 661. 656. 1948. apoi pensionat. Paula .a. 253 din 1 nov. a M. funcţionar la D. 24 din 30 ian. 81 .C. 7353). 15 din 19 ian. nr.S. partea I-a. 7517. al P.C. Alice . fost voluntar în războiul civil din Spania. Petre (n. 659. Cânepei. u. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 1715). nr. 663. secretar general al Biroului C. p. inv.VII. IOSEPOVICI. cadru didactic şi director al Şcolii de Literatură “Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1956).în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M.I. al P. (1948-1952).) în Forţele Armat e (M. a decedat în iulie 2006 (92 ani). partea I-a. nr. nr. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.membru al Forumului Democrat Patriotic după război. soţia sa.R. de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’70 şi autor ocazional la revista Probleme economice. M. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (1945-1948). al P.S. p. David . 658. 1948. apoi însărcinat cu afaceri la Roma.” clasa a II-a. 640) ISCOVICI. publicat în 1964. fond 495 (“România”). nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Putna (M. L. 158 din 12 iulie 1948. 657. Într-o noapte la Madrid (1955). director de departament în centrala M. director general adjunct la Societatea Română de Radiodifuziune (1945-1946).M. 643) IROSCH. membru în Consiliul de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948).E. nr. respectiv ambasador (promovat ministru plenipotenţiar) la alte reprezentanţe diplomatice ale României. în 1947 încadrat prin decret regal. ca maior medic (r.). partea I-a. p.P. inv 69). partea I-a. (dosare anexe. 1949. Steinhardt 2005: 411115. 225. 517. Kuller 2010: 190 şi Solomovici 2003: 88). Paul (originar din Drăgăşani (!)) . 189/1952.P..S. IRIMESCU. 16 din 20 ian. 738. autor al lucrărilor procomuniste Filimon Sârbu: am murit pentru ca ţara mea să trăiască (1946).A. etc. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.M.M.XII.R. p.E. IOSUV. 1949. IRESCU.R. al C.R. 664. partea I-a. 1948. IOSIF. după război director al Operei Naţionale din Bucureşti (cf.Of. Frieda .a. 663).Of. nr. (dosar 46/1955. partea I-a. Carola. Dezvoltarea industrială a Republicii Populare Române. nr.1907 – 26.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea Ia.1982) – ilegalist (membru departid din 1938) şi kominternist (INCOMKA. la începutul anilor ’70 întors în centrala M.C. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. Carol – la sfârşitul anilor ‘40 director adjunct al Direcţiei Timbru şi Cifră de Afaceri a Ministerului Finanţelor (M. în anii (dosare anexe. 249/1952 şi nr.C. Marcus – în anii ’50-’60 funcţionar la Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul de Miniştri (Trebici 2011). prozator.

p. Vasile (n. 1949. 3002). Dorina .Of.. nr. 8971). 1947. 112 din 17 mai 1948. partea I-a..Of. Pintilie Bodnarenco şi Gheorghe Apostol. partea I-a. 1966). 674.R. Sigfried . nr. p. 803 din 21 dec.C. 670.Of. Gustav – în 1948 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Comerţului (M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. KALLAI. nr. 25 mai 1911) .în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1654-5) KAMENITZER. nr. nr. IŢICOVICI.G. 1952). M.C. p. Oscar . 16 din 20 ian. IZSAK.C. 24 din 30 ian.Of. Raul . medic. p.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie în D.după război controlor în cadrul D. partea I-a. p. partea I-a. 52 din 4 martie 1945.din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. KAHANE.I. nr.C.C. p.I. 676. partea I-a.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. pp. 1949. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M.Of. p.S.C. KAHANE. ISZAK.G. (M. p. Elena . 679. partea I-a.în 1947 era controlor în cadrul D.membru de partid din 1930 (dosar J/98 Colecţia 669. 1947. 671. 200 din 1 sept.I.G.I.E. “ilegalişti decedaţi”). (M.Of. p. Sandu . nr. 1947. într-o perioadă şeful serviciului producţie la Trustul de Construcţii Hidroenergetice.M. 15 din 19 ian. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. 8598). nr. nr. 662). a M. nr.E.I.E.G. 7537). 673. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. 668. partea I-a.Of. nr. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. partea I-a.Of. M. partea I-a. p. KAFFE. 229 din 4 oct. 16 din 20 ian. 645). 738). JACOBSOHN. 1949. 7950).din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. Emeric .I. 661) 82 . JUSTER. Laszlo) (n. Ernest .R.G.G. 4384. tatăl Janinei.E. p.Of. nr. 219 din 23 sept. p. 682.C. p. 680. 1949. 1948.C. 737. partea I-a. partea I-a. JEZOVITZ. funcţionar timp de decenii în cadrul Ministerului Energiei Electrice.R. C.P.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of. 1964 cu Medalia Muncii. JAK.C. partea I-a. 24 din 30 ian. Dasia . 672.665. 76 din 30 martie 1946. Mendel . soţia lui Ion Ianoşi [v. KAMIL. 677.U. membru al Sectorului Medical al C. partea I-a. Teohari Georgescu. 5687). pp. a M. 667.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. Iancu . partea I-a. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a III-a (Decret nr. a M. partea I-a. 191 din 20 august 1947. infra]. 1654-5) 666. partea I-a.. 154 din 7 iulie 1948. Leon – ilegalist. 521 din 24 dec.Of. 6753).originară din Bârlad. 16 din 20 ian. nr. nr.Of. a M. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. (M. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. 52 din 4 martie 1945. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 5830). de formaţie farmacistă. nr.R. 972 din 8 dec. Jean . 190 din 18 aug. 1948. ISRAILITEANU. 662). KAHANE.după război în cadrul Direcţiei Generale Ape din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. Emil – după război funcţionar la Direcţia Taxe de Consumaţii a Ministerului Finanţelor (M. de Celuloză.Of. Felix . 681. A.C.din 1947 controlor în cadrul D. Soly (1931-1999) – inginer.Of.C. p. 159 din 13 iulie 1948.C.Of. responsabil medical de nomenclaturiştii Ana Pauker. Miron Cnstantinescu.după război controlor în cadrul D.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.E. al P. 675. A. a M. KAISERMAN. JUSTER. nr. 678. KAHAN. nr.Of.Of. nr. 1948.F.

Victor .II. nr.Of.. partea I-a. apoi în Centrala Industrială omoloagă a Ministerului Industriei (M. M.după război funcţionar înalt la Oficiul Industrial al Bumbacului.Of. nr.C.C.Of. a M. (M. Ilie (n. partea I-a. nr.C.G. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. (M. p. KAPLAN. 698. p.procuroare. pp.G. Marcel . partea I-a.Of.I. 28 din 3 febr. 775. nr.Of. 24 din 30 ian. p.Of. Matilda .XI.1917) – medic.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. S. 1944. iar din iunie 1948 membru al Contenciosului Ministerului Comunicaţiilor (M. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.I. 297-8). KAUFMAN. 8073).vol.din 1949 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. nr. 276 din 28 nov. p.Of.. KATZ. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare corecţională pentru activitate comunistă. în iulie 1945 numită membru al Consiliului de Avocaţi al Ministerului Justiţiei (M. p. 619). nr. controlor în cadrul D. nr. 1949. 10533).C. p. 4847). Ern(e)st-Samuel .G. 10558).până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 173 din 31 iulie 1947. nr.G. nr. partea I-a. M. p. KEISS.R.Of. ff. p.I. M.E.P. KATZ. p. KATZ. compus din medici curanţi ai membrilor înalţi ai partidului (dosar K/24 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. 1439). KATZ.1981) . 1947. 289 din 13 dec. în anii ’50 şeful sectorului special al C. (M. 4534. KELLNER. KAPPEL. 693. 7491). nr.Of.R. nr. pedeapsa expirând la 22 decembrie 1943 (A. 803 din 21 dec.P. 1964 cu Medalia Muncii. Inului şi Cânepei. nr. 1035). (M. 696. 694. 685.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. inv. 277 din 29 nov.C.E. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1947. 169 din 28 iulie 1945. 687. 1948. 1964. M.P.Of. 655).G. a M.C. 282 din 5 dec. 126 din 6 iunie 1947. 804 din 21 dec. nr.C. 83 . 1949.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.R.Of. 7537). partea I-a. p. Mihai . KELL. partea I-a.683. a M. 16 din 20 ian. 1964. 1944 – 1949 . Max – din ianuarie 1949 şeful Serviciului Bunuri la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nr.?).Of.R. 191 din 20 august 1947. membru de partid după război. p.I. 697. apoi al Ministerului Sănătăţii (M.C.A. partea I-a. 1947. 7817). nr. p. p.G. Iţic) – ilegalist. Cornel (n.E.Of.I. 225. nr. 1947. nr. partea a 2-a. A. a M. Marcel . 1626).E.I. 1949. nr. dosar nr.S.Of. p. partea I-a.Of. KELLER. KAPPEL. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr.C. 59. p. 737.C.E. 6781). Jean – după război. 6473).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.S. 495 (“România”). 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. 1948. partea I-a. 1065.C. partea I-a.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 688. 690.R.C.C. Leib . 204 din 5 sept. M.din 1947 controlor în cadrul D. 804 din 21 dec. 127 din 3 iunie 1948. în 1947 în contenciosul M.N. Bella (7. Mella . partea I-a. KANNER. fond 684. 14 din 18 ian. nr. 190 din 19 august 1947. 689.Of.C. numit şi reconfirmat succesiv ca membru al Consiliului General al Asigurărilor Sociale de Stat (dec. nr. (M. etc.E. Mauriciu . 9857. partea I-a. Silvia Ecaterina – din febr. 1964. a M.P. 1948 controloare în cadrul D. 30 din 5 febr. 641).Of. 1947. 695.din 1947 controlor în cadrul D. 1. 686. B.1904 – 31. Paul . (M. 692. până în ianuarie 1948. M. al P. partea I-a. partea I-a. membru de partid din 1944. partea I-a. 1949. a M. p.I. ulterior transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriei (M.Of. 256 din 5 nov. nr. p. în sept. 691. partea I-a. 1949.I. nr. după război membru de partid. partea I-a. 804 din 21 dec. KATZ. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. KAUFMAN. 45 din 24 febr.în 1947 era inspector general adjunct în cadrul D. KAUFMAN.C. 15 din 19 ian.Of.

84 .Of.M. 2038). p. (M. KESSLER. 52 din 4 martie 1945. în octombrie 1945 însărcinat inspector general administrativ al judeţului Suceava. p. C. 110 din 16 mai 1947.VI. în articolul “Răspunderea materială a gestionarilor.C. partea I-a.N. apud Ţârău 2002: 180). partea I-a. după război avocat public în judeţul Braşov.C. fond 495 (“România”).Of. Sergiu . 8460). 1945. din 1948 membru al Contenciosului Ministerului Finanţelor (M. 2103).E. enunţa că “proprietatea socialistă stă la temelia regimului nostru democrat popular. decizia nr. KIRSCHEN. Ionel (n.I. 737).J.IV.Of. Ileana – deputată supleantă de Cluj.254 din 30 oct. 65 din 19 martie 1947.VI.S.R. secţia Cancelarie.G. p. Aladar . 705. emigrat în Israel (?) (inclus în C. partea I-a. KESLER. în care. în iunie 1948 numit membru al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. 256 din 4 nov.I. 1946. nr. 3870).Of. nr.Of. ? – participant la şedinţa din 13 iunie 1952 a plenarei organizaţiei de partid din M. KIRMAIER. 242/1948.I. 5849. 708. Tauba – după august 1944 angajată ca translatoare interpretă-şefă în centrala Ministerului Finanţelor. Ionaş (n. partea I-a.Of. f. 703.G.C.Of. 160 din 14 iulie 1948. 702.N. M. p. nr. 704. fond Comitetul judeţean Bihor al P. nr. p.după război controlor în cadrul D. / Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (A. p. membru de partid din 1923 (dosar K/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 127 din 3 iunie 1948.C. 24 din 30 ian. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. INCOMKA. apoi încadrat în contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (1947-1948). incinerat.. partea I-a. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 4848). dosar nr 51/1952). partea I-a. 1948. KERY..Of. inv. 709. nr.Of. Ianoş Mozes KESSLER) (25. 107 din 15 mai 1945. p. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. partea I-a. pp.C.E. nr.1909 Diosig.. 1654-5). pp.1980) – ilegalist.699. partea I-a. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. de Bihor din partea P. 707. 4848). decorat în 1964. pe lista U. 1654-5) KESLER. 706. 29.R. în cadrul căreia cerceta posibilele “devieri” “de dreapta” (A. KIRMAYER. nr.I. ulterior consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri. Marcel – ilegalist.F. p. nr. în mai 1945 transferată în aceeaşi funcţie la Ministerul Propagandei (M. 222 din 29 sept.-D. 1947.. Ştefan (n. 157 din 4 mai 1971).P. partea I-a. dosar nr. în anii ’50-’70 consilier juridic în centrala aceluiaşi minister şi autor la revista Justiţia nouă (ulterior Revista română de drept). M. nr. ilegalist.Of. Iulius .Of.G.R.” din nr. partea I-a. 1946 în M.C.A. partea I-a. partea I-a. KIMELL.BH.R. al P. 3/1960 de pildă. 11646.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. nr. Cajal & Kuller 2004). KIVOVICI..E.1903 – 25.Of. o lună mai târziu transferat ca inspector general administrativ în centrala M. 701. 52 din 4 martie 1945. 26 din 1 febr. fiul lui Herman şi Sofia) (n. 1946..43.A. 225. Focşani) – avocat. 33 din 10 febr. 109. 956.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. (1946-1948) (M. Galaţi) – de formaţie zugrav.S.E. dosar nr. C. [ea fiind] condiţia dezvoltării democraţiei socialiste şi a naşterii noilor relaţii sociale” şi că “întărirea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste înseamnă întărirea puterii oamenilor muncii şi grăbirea lichidării oricărei exploatări”. C. Iulius (n. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . p. după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. Bihor) – deputat M. 116 116 V./Kuller 2008a: 445. 1904.Of. KERNER. 749).. KENDLER. nr.D.F. nr. fd. partea I-a. 127 din 3 iunie 1948. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. a M. 3908).A. nr. p.N. KENDI. KOHN 700. ) (n.

KLAIN. posibilă identitate cu omonimul care în 1948. între 1941 şi 1945 deportat în mai multe lagăre de muncă forţată pentru activităţi comuniste. p.G.I. 205 din 4 sept. KOFFLER. 720.Of.1891 .Of.G. partea I-a.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. KLEINER. 16 din 20 ian. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls.Of. 718. partea I-a. Ladislau . nr.C. C.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr. Dâmboviţa Bucureşti (M. p. .C. p. Oscar .C.C. Harry (1926 – 2007 Bucureşti) (uneori transcris şi în forma românizată “Colişer”) – procuror comunist timp de decenii. p. 183 din 14 aug.Of. 723.R.G. pp. autor al unor multiple studii elogioase la adresa marxismului (pentru autobiografia sa înaintată partidului.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 4534.1972.din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a. în ultimii ani ai carierei procuror la Parchetul de 85 . nr. M. 712.C. p. KLEPER. partea I-a. KLAIRMAN. Nastasă şi Varga 2003a: 113-120). Odon – activist la Comitetul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. partea I-a. 716.E. Mese . 200 din 1 sept. din 1936 membru al secretariatului teritorial Ardeal al P. din 1945 şeful comitetului judeţean Cluj al P. apoi la U. (M. Haşi .Of.B.I. partea I-a. 202 din 3 sept. 717. vezi Andreescu.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 204 din 5 sept. 661).710. 1263. nr. a III-a.).I. perioadă în care a fost şeful catedrei de economie plitică). 8937).Of. 5966) 713. 213 din 14 sept. Alexandru . Riza – după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. socrul lui Gheorghe Adorian. partea I-a. 1947. nr.B. 1949. 726. a IIIa (v.d. 1947. 126 din 6 iunie 1947. p. M. 1947. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. KLEIN. 1654-5). p. funcţionar în cadrul Oficiului Industrial al Lemnului. şi Kuller 2008a: 226).Of. şi Berindei. 725. p. 1949. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M.T. când demisionează (M. Eugen – după război iniţial funcţionar în cntrala Confederaţiei Generale a Muncii. 37 din 14 febr. 16 din 20 ian.C. (M. după naţionalizare. al. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 110).F. KLAR. KLANG.. 1948. partea I-a. 7151) KLEIN. Hillel (26. 721.C. 164 din 19 iulie 1948. nr.Of. 715. 719. nr. până în febr. partea I-a. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. p.C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. nr. p. 662). KLEIN. KLEIN. partea I-a. partea I-a. KLEIN. p. nr. nr. avocat la Baroul Cluj. Herman .Of. nr. 16 din 20 ian. partea I-a. 722. I. p.C. 1033).VI. 1948. decorat prin Decretul nr. nr. 711. 1948. la Direcţia Bunuri (M. LEOPOLD .Of.E.Of. nr.C. M.R. (M. 662). nr. a M. 190 din 17 august 1946. 1945. nr. KLEIN. (v. 15 din 19 ian. 31 din 7 febr. 8007).Of. între 1940 şi 1941 conducătorul secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord. pp. partea I-a. 7347).Of. 7951). Moru – în 1948 angajat în centrala Ministerului de Finanţe. a M.Of.Of. 8072). KOLISCHER. 1948. nr.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1949. 724. partea I-a. (1959 -1962. Symondi – evreu maghiarofon. U. este numit de ministrul Industriei contabil-şef al fabricii de in şi cânepă “Trainica” din Brăneşti. KLEIN. 643).în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. a M. Beno – din 1945 şef de birou tehnic la D. Cluj) – ilegalist (iniţial în reţeaua “Ajutorul Roşu”. 7589). 1949. 52 din 4 martie 1945. autor de articole propagandistice în publicaţiile Lupta de clasă şi Osztályharc. p. partea I-a. în 1948 membru în activul central şi în Biroul Secţiei Administrative Centrale a C. KOHN. profesor universitar de economie politică la Universitatea “Bolyai” (din 1946 până la unificarea din 1959). 1948.G. KOHN.R. apoi 714. Iosef – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii.E.Of.

al P. Eugen (n. ff.M.P. 8461). (1946-1948) (M. 662). nr. nr. Ghedeon – evreu maghiarofon. ff.C. ales pe lista U. Emil – în 1946 acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (M. KORN. p. partea I-a.din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1944 (A. KRASNER. 740. după naţionalizare. C.N.Of.C.727.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 738.S.P. Clej 2010)117.S. p.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 59. 731. Evy – din nov. 20. 735. din 1948. 1963. nr. membru de partid cu stagiul acordat din 1939. 9855). 1949. probabilă identitate cu “”Iszak Eugen”.C. 222 din 29 sept. KONERTH. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş.C. în timpul războiului deportat în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka (înregistrat ca vopsitor sub numele Gheza Corniş”). Heinrich – în a doua jumătate a anilor ‘40 inspector administrativ în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p.Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. pe lângă C. în 1949 instructoare în cadrul sectorului Edituri al secţiei Propagandă şi Agitaţie al C. 753). 1948. KORN. partea I-a. dosar secţia Relaţii Externe nr. 3705). 117 Vezi şi o scurtă biografie la adresa http://www. partea I-a. 11-1954). partea I-a. partea I-a.I. 1964.Of.A.Of.N. nr. nr. KÖRNER. 4735). inv.Of. 124 din 31 mai 1948. 1946. în sept. 86 . M. partea I-a. 804 din 21 dec. 739. nr.I. 1948. 31 din 7 febr. partea I-a. conducător tehnic al Tabăcăriei Naţionale. etc. emigrat în Israel în 1973 şi stabilit definitiv în Germania în 1974. I.S.e.Of. Carol (uneori ortografiat românizat “Conert”) – după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. p.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. nr. 732. 1946 secretară de presă (i. M.S. p. Nahman . nr. al P. când acorda un interviu unui website evreiesc (Kornis 2009: 213-38. p. KRAID.Of. deputat de Satu Mare în Marea Adunare Naţională. KRAID. fraţii Cămătaru. apoi a Artelor şi Informaţiilor (M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Geza (n. KRAKAUER. nr. partea I-a. nr. Max .R.html. p.M. 256 din 5 nov.Of. 297-8). 152 din 5 iulie 1948. KOPPEL. tatăl avocatei Alice Drăghici (avocatul apărării în dosarele Brădişteanu. KOVACS. 4255. Charlota – profesoară de limba franceză.). partea I-a. p.P.R. KORNER. 356).bjt2006. 737.activist al secţiei Relaţii Externe a C. dosar 51/1949. A.vol. partea I-a. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. nr. inv. IZSAK. 1033). 205 din 4 sept. KORN. partea I-a. Iosub – din 1948 referent tehnic în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M.. nr. 1946.J. nr. KONDOR. 423 din 15 iul. 736. 1947. după război stabilit la Bucureşti. al P. în prima jumătate a anilor ’50 (fd. originar din Timişoara) – ilegalist. (A. 12086). Paula . p. 7340). 26 din 1 febr. 5663.S. 730. 95 din 22 aprilie 1948. “Solin” şi “Runa” (M.Of. 23. Waldemar . condamnat la 4 ani închisoare pentru activitate comunistă. p.VII. nr. 645).Of. 1947. p. 728. 270 din 21 nov. Bucureşti (M. 1889-1956.. 16 din 18 ian.M. pedeapsa expirând la 2 dec.Of.R – secţia Propagandă şi Agitaţie. I. cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. apoi funcţionar în centrala Ministerul Comerţului Exterior (1948-1973).1917. partea I-a. Carol . partea I-a. 119 din 28 mai 1947. 16 din 20 ian. P. 3231. p.C.org/GK00. iniţial numit de către ministrul Industriei şi Comerţului administrator unic la întreprinderile “Carpatia”. p.Of. nr. fd.1911) . 729. 115-21). KORNIS. 734. 733.Of. 15 din 19 ian. unde a ocupat funcţia de şef adjunct de serviciu. 1946. 1949.I.C. Omar Hayssam.R.

100.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. nr. 126 din 6 iunie 1947. la secţiile Propagandă şi Agitaţie (nr. KREINDLER. decorată cu Ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul nr. 1947. 25.1904.G. 9857.B. KREINDLER. p. supra). I. partea I-a. inv. decorat prin Decretul nr. 100. 15 din 19 ian. partea I-a.IV. 742. partea I-a. 42. Heinrich . partea I-a.V. 754. a M. nr.C.. 747. 1947. Emeric . partea I-a. Carol . partea I-a. partea I-a. Raul (pseudonim publicistic ocazional: “Raul Iulian”) (n. Fany – soţia lui Raul Joil (v. 534.I. p. 87 . 7491).S. M. 1213). Arthur – activist de partid cu fişă de cadre la secţiile C. M. ulterior profesor de neurologie la I. p.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 729 din 24 octombrie 1969. p.C.. 1949. M.G.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. 1048. p. 1964 cu Medalia Muncii.din 1947 controlor în cadrul D.Of.V.C. în anii ’50 în conducerea E. M. 743. 7895.C. nr.Of. 662). la sfârşitul anilor ’40 şef de seviciu la Direcţia Generală a Editurilor. 226 din 29 sept. (?) KUBITZ. p.E. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. a IV-a. ulterior director al Centralei Industriale a Bumbacului (1948-1949). 256 din 5 nov. 753. KRAUSZ. nr.după război referent în administraţia centrală a C.E. nr.A.secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice din 1947 (M. nr. partea I-a. după 1945 în conducerea C. 749.D. 1945. partea I-a. 176 din 2 august 1948.I. Moise – în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M.Of. D.Of. 131 din 8 iunie 1948. ulterior la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. KUHNER. nr.N. nr.I. Ionel .R.. 7950). 752.C. partea I-a.Of. 189 din 17 aug. 16 din 20 ian. p. JOIL. partea I-a. I.Of. LANDMAN.1988. 200 din 1 sept. nr. 4968). ulterior publicist şi mai ales traducător (menţionat şi în Pienescu 2008: 154). 646. 745. partea I-a.C.S.P. p. M. p.M.R. partea a 2-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 4696).I.C. dosar 68/1955).Of.. 268 din 19 nov. LACHNER. al P.Of. inv. Isidor .741. LANDAUER. cu atribuţii de control. 1949. KREMER.Of. 1947. 1949. Maier – inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri.C.Of. 10245). 746. al Oficiului industrial de Bumbac (apoi de Bumbac. partea I-a. Carol .Of. 1949. (M.F. după război activist de partid. 19 din 23 ian. 287 din 14 dec. în 1948 înalt funcţionar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi preşedinte al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu et al. dosar 68/1955). Bucureşti) – medic neurolog. 803 din 21 dec. (M. 750. nr. 7817). reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.L. 751. 184 din 11 august 1948. nr. p. 744. M. 748. JOIL. din 1948 membru titular al Academiei R.Of. inv. p. LAKSER.Of. nr. dosar 139/1955) şi Administrativ-Politică (nr. 159. nr.P. 1948. 658). a M.1900 – 28.Of. Artur (15. 2009: 162). nr. Friederich .E.C. 4533. M. nr. Iaşi) – fost poet suprarealist în perioada interbelică. 16 din 20 ian. nr.Of. dosar 10/1954) şi Administrativ-Politică (nr. partea I-a. p. p. Andrei – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri administrator delegat. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. KUHN. în anii ’50-’60 redactor principal la Editura Politică. p.D. nr.Of. M. p. al A. partea I-a.R. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. In şi Cânepă). 282 din 5 dec. Emanoil . Poligrafiei şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. cu fişa sa de cadre prezentă în fondul C. E.P. inv. 10909. KRON. Bucureşti (1948-1970) şi medic curant la spitalul Colentina.Of.. la Direcţia I. 35 din 11 febr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Relaţii Externe (nr.. 1947. 755. 190 din 19 august 1947. 6313.A. confundat în mod posibil cu: KREINDLER.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. 1948. patea I-a.

1913 . Fred . pensionar M.756.I. 3293. 55 din 6 martie 1948. pentru un scurt timp şeful serviciului de presă la întreprinderea “Filmul Popular”. 1949) (M. secţia Cancelarie – dosare anexe.9. 3002). p. 3000). revenit în ţară ca director în centrala M. apoi redactor şef la ziarul organizaţiei Tineretului Progresist. 759.ro).E. 765.1914 – 27. partea I-a. nr. partea I-a. în paralel membru al Comitetului Director al Editurii de Stat” (numit în 1948 în locul lui Petre Năvodaru (Fischer)). nr. p. Victor . LAZAROVICI. 1947.. pp. LAUFER.curierul. p.A. 76 din 30 martie 1946.C. membru de partid. iar de la sfârşitul anlor ’60 director la Editura de Stat pentru imprimate şi publicaţii. partea I-a. LAX. (dosare anexe nr. 299 din 29 dec. partea I-a.C.. Pentru un serial de articole dedicate Legaţiei României la Washington în acea perioadă.X.E. Kuller 2008a: 446).II. 761.1985 România) – ilegalist. LAZAROVICI) (18.A. nr.I. 38/1956.A. Ludovic – din 1947 controlor economic în cadrul D. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (apr. 88 .R. 1948. 2009: 71. v. 762./P.C.R. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi 118 Pentru rapoarte despre colegii de legaţie pe care Lăzărescu le înainta partidului. al P. 204. din august 1946 consilier cultural şi de presă la Legaţia României de la Washington118 (1946-1948). partea I-a. Isac – consilier cultural în centrala Ministerului Informaţiilor.Of.Of. 190 din 19 august 1947. 7 -11 (218-222) din 2007 (arhivă disponibilă în format electronic la http://www. Ilie – în 1948 inpector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi membru în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare (Bărbulescu et al. (M. 760.Of. 87 din 13 apr. nr. tatăl lui Dan Mircea Lăzăreanu.E. 3372. 1123. p.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1953-1961). 2041). cu stagiu recunoscut de partid din 1936. 95 din 22 aprilie 1948. Secţia Relaţii Externe.Of. infra]) – jurnalist (1933-1944). ulterior director general adjunct al Direcţiei Editurilor şi Tipografiilor din cadrul Ministerului Culturii. nr. prim consilier şi însărcinat cu afaceri la Paris (1951-1953).C. nr. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. Arhiva C. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a P. Cristiana Marin în Curierul Armatei.Of. a M. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 1948 – febr. decorat în 758. 757.Of. Belgia şi Luxemburg (1968-1970 şi respectiv 1976-1978) şi Volta Superioară (în prezent Burkina Faso) (1970-1976).. LAZAROVICI. LĂZĂREANU. 3705). Judith – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. 763. Arhivele Naţionale (ANIC). Andrei (n. 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. nr. LĂZĂRESCU. nr. ulterior ofiţer al Serviciului de Informaţii (precursorul D. C. LAZARIDE.. M. M.Of.C.1991) (fiul lui Barbu Lăzăreanu [v. nr. p. Dosar 10/1947.R.R. 1948.Of. Tinereţea (1944-1946). 8009).L. Iuliu – inginer.E.E. filele 27 -33. Ernest – după război referent-şef la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.forter.G. (M. LANDES. p. cu Ana. partea I-a. Alexandru (n. ambasador în Regatul Unit (1964-1968). (M. căs. p.R. după război director în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1947-1950). 8937 şi 8971).II. 190 din 17 august 1946. după război inspector şef în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. LAUFER. declarat persona non grata de Departamentul de Stat (în replică la o măsură echivalentă a autorităţilor de la Bucureşti).M. p. partea I-a. nr. 32 din 8 febr.) şi “acoperit” consilier cultural principal la Ministerul Informaţiilor (M. partea Ia. partea I-a.S. LAZAROVICI. 230 din 4 oct. pledoaria lor fiind mai degrabă un rechizitoriu (Rusnac 1997. anexa la dosarul nr. 7492). 764. v. p. nr. 1949. nr. partea I-a. 76 din 30 martie 1946. Aşer LAZAROVICI) (18.unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”.C. inv.C.Of. 11362). Kuller 2008a: 446). 10/1954) şi referat de cercetare la Fd.VIII. al P.

I. 1948. 29 din 5 febr.Of.X. 1949. al P.P. partea I-a. LĂZĂRESCU.C.Of.1915).Of. LEIBOVICI. 770./P.E. partea I-a. redactor la postul de radio “Spania Independentă” în anii ’60. 1948. Leopold (n. ulterior pe diverse funcţii în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Ionaş . 8971.Of.P. partea I-a. p. membru P. 1947. 737. 31 din 7 febr. LĂZĂRESCU. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 769. 15 din 19 ian. p. 2009: 204). 773. partea I-a.R. apoi simplă activistă a partidului. 31 din 7 febr. (M.” clasa a III-a în 1948. membru în conducerea C. 2630.900 din 3 martie 1948 a ministrului Justiţiei (publ. 708). Lidia (n. 803 din 21 dec. M. H. 776.C.C. 158 din 12 iulie 1948. calitate în care a participat la epurarea juriştilor consideraţi “fascişti”.C. 1948. partea I-a. partea I-a. 1949. 38 din 16 febr. nr. p. Liza LAZAROVICI) (n.P.Of.C.R. 774.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. p. p. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. instructoare C.Of.Of. 640). A. LEIBOVICI. Şulim .1915 Lucăîceşti. 119 din 28 mai 1947.Of.C. p. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. p. 642). LEIBOVICI. 2076).în 1948 era controlor în cadrul D.VIII. 4611).C. partea I-a.C.I. nr. când demisionează (M. LEHRER. p. 5/431/1947 de la Ministerul Justiţiei. p. I-a în 1949. 1033). nr. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr.C. p. 778. al P. (n. 779.1986 Israel) – jurist. p. a III-a (dosar L/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1964 cu Medalia Muncii.S. membru în primul consiliu al Baroului Ilfov. 120 din 26 mai 1948. 767. din 1940. M. (1953). p.I.R. iar în 1971 cu (Decretul nr. 894). 314. p.din februarie 1948 controlor în cadrul D.Of. 771. 777.I. fiul lui Abram şi Blima) (18. 37 din 14 febr. 4255).R. nr. a M. 229 din 4 oct. Clara LAUFER119) (n. din 1935.Of.C.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. membru P. 1033). LEB. 120 Românizare a numelui în baza deciziei nr. (M.R. 1330. 1947 în M. a condus în cadrul secţiei un grup neoficial de sprijin și coordonare a luptei antititoiste. 11. menţionat şi în M.I.Of. LĂZĂRESCU. partea I-a. Rosine .după război controlor în cadrul D.C. Bacău) – după război şefă de serviciu la Direcţia Presă în Ministerul Propagandei / Informaţiilor până în ian. Luş – inspector sanitar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. 1947. LEIBOVICI. nr. 319. Solomon . cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. LEIBOVICI.C. M. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. acuzator public în Tribunalul Poporului (1945-1946). partea I-a.C. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 17 din 21 ian.C. 15 din 19 ian.Of. nr. 804 din 21 dec. Alexandru .XII. partea I-a. Agitaţie a C.Of. 1948. 157 din 4 mai) cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar L/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). până la mijlocul anilor ’60. partea I-a. partea I-a. LEIBOVICI-ŞERBAN.1949. 89 . p. nr. p. partea I-a.M.G. 24 din 30 ian. alături de Ghizela Vass. a M. după război. partea I-a.R.d. nr. a M.E. 1964.E. partea I-a. 5 din 9 ian. şi redactor la 119 Pentru schimbarea numelui vezi dosarul nr.II. 1267). Felicia – în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 6. Bărbulescu et al.G. 1949. Herşcu LEIBOVICI120. LEIBOVICI. 775. 13/26. în M.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. p.E. Vili (Willy) (1917-1986) . LEIBOVICI. 1948. nr. nr 56 din 8 martie 1948. decorată cu ordinul “Steaua R. Nicolae . Clara (n.Of.d. LĂZĂRESCU.Of.M. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1948. 5784).Of.” clasa a IV-a. partea I-a. nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p.766.1909 Bucureşti) – în 1948 era inspector general în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. A. 17.G. şi şefă adjunctă a secţiei relaţii Externe a C. nr. Willi – în 1949 era membru în conducerea U.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 11 din 14 ian. 76 din 1 aprilie 1947.X.. 1949. 768. nr. nr. (M.D.R.E.R. HIRSCH) (n. 772. nr.C (M. nr. partea I-a. 6658 din 28 ian.G.1909 Piatra Neamţ – 10.R. nr.N.Of. nr.

apoi.Of. nr. 1948. pp. partea I-a. Cernăuţi. 70.G. M. Enric Sergiu . Marcu – din august 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p.1912 Bucureşti) . controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 4231. LEITMAN. I. a M. 107 din 15 mai 1945.din 1947 controlor în cadrul D.Of. partea I-a. pentru nume.Of. sub denumirea Viaţa noastră. 219 din 23 sept. LEIBOVICI) (n.E. p. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.045 din 17 oct. LEINWAND. 200 din 1 sept. 787. C. 7352).1914 Iaşi) – în 1946 era consilier de presă în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului.Of.I.C.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 1134).C.). Nastasă. ulterior consacrat ca publicist (M. 803 din 21 dec. nr.P. 1964 cu Medalia Muncii. 788. nr. 185 din 12 august 1948.1920. unde este promovat progresiv în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor. din 1948. LERNER. partea I-a. 785. Varga 2003a: 396. 1654-5).până în februarie 1949 şefă adjunctă de birou în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. LEREANU. 781. LEIZER. 1947. p. p. 6.din 1948 şef de birou tehnic la D. 741. Otto (n.C. partea I-a. 1949. (M. (M. p. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. nr. nr. partea I-a.Of. 5 din 9 ian.C. p. nr. LEIZEROVICI.II.Of. ulterior funcţionar în Ministerul Chimiei. p. 1947.X.Of. emigrat în Israel. 106. 7438).R. 1945. v. Leon HERŞCOVICI) – membru de partid din 1945. LEONTE. secretar general al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F. 645). 782. (M. LENTEA. nr. CATZ) (n. 1949. M. a M. p.S. partea I-a. 9665 şi decizia nr.) până în 1951. decorat de fostul suveran Mihai cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer (M.780. partea I-a. p.Of.G. Bernard –inspector în cadrul D.E. partea I-a. 3903). Solomovici 2004: 135 şi 2003: 178. partea I-a. 793. LEMPEL.C.Of. 12. p. a M.Of.Of.Of. 71). 795. director în cadrul C.Of. cu Silvia (n. 783. 264 din 14 nov. 32 din 8 febr.C.1949. nr. 791. Alexandru – în august 1947 viceconsul al Ministerului Afacerilor Străine (M. 2. nr. nr.Of.IX. 250 din 1 nov. nr. p. 209 din 9 sept. 264 din 14 nov.Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Rafael . a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.G. 789. 90 . p.U.C. partea I-a. p.C. a M. M. când este încadrat iniţial ca şef de serviciu în centrala Ministerului Propagandei.G. p.P.I. partea I-a.I. 205 din 4 sept.Of.C. LEONEANU. 10092). 158 din 12 iulie 1948.Of. 19. Rosen 1990: 66. tatăl Marianei Segal şi Simonei Katz (Andreescu. nr. Maier Zadok . Moise . LEISS. nr.din 1948 referent stagiar în centrala Ministerului Comerţului (M. 175 din 31 iulie 1948.Of. C.E. 1947. 6292). nr.Of. 52 din 4 martie 1945. 10092). 1947. p. (1947-1948) (M.I. 790.din 1947 controlor în cadrul D. M. 5785. Ştefan . partea I-a. Şulim . 6662). nr. partea I-a. 8598. căs.R. Rebeca . 786. funcţionar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri până în 1953. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). nr. 784. Leon (n. LEISTER.Of. partea I-a. Mauriciu – din 1945 şef de birou tehnic în D. LEIST. partea I-a.E.I. p. 1947. LEON. până la desfiinţarea sa în 1957. Alexandru (n. 794. p. 15 din 19 ian. 1949. 250 din 1 nov. 1948. p. partea I-a.C. nr. ulterior. 1911).F. partea I-a. când 121 Periodicul a fiinţat sub numele Unirea între 1945 şi 1951.E. fiul lui Bernard şi Maria) – locotenent-major în Armata Roşie..G.din 1947 inspector în cadrul D. nr. revenit în ţară în 1944. 15 din 19 ian. nr.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. ziarul Unirea121 al comitetului. partea I-a. nr. 792. nr. 316. 174 din 1 august 1947. p. LERNER. 9665. 641). Iosef . 1945. 1945 în M. Leon (n. 98 din 29 aprilie 1946. n. partea I-a. 7951). 6804). 25 din 31 ian. LEOPOLD.

A. în aprilie 1948. 52 din 4 martie 1945. 1869. 218 din 20 sept. după august 1944 membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii. crt 9. LEV(O)COVICI.F.G. Robert – consilier tehnic la Institutul Naţional al Cooperării (I. 662).Of.E. 1902) – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). aflat în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă (intrarea “Levi Moise”) şi cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.D. nr. pentru probleme internaţionale. ales în 1946 deputat de Bucureşti pe lista Blocului Partidelor Democrate.Of. membru al Comitetului Executiv al P. 1948. 17 şi 47-1947). iar în 1948 cu ordinul “Steaua R. a fost notificat asupra schimbării ( B. 91 . 1946).C. partea I-a. 92 din 17 aprilie 1946. 1946. 1948.C.X. 1948. partea I-a.Of. nr. 3945).. LEVAS. în special la Argus.C. a M.I.Of. 32 din 8 febr. Wolff – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M.XII.P. 798.10 din 12 aprilie 1948. unde va activa ca redactor-şef al cotidianului de limbă română Viaţa noastră. atunci când.Of.M.din 1947 controlor în cadrul D. 800.?. partea I-a. pp. LESNER. aşteptând cursa transatlantică. 12. iniţial fusese numit ministru plenipotenţiar la Buenos Aires şi se afla la Paris. 105). Eugen – controlor (1947-1948). LESPEZEANU.Of. (1947-1948). Aurel (n. în iunie 1948 numit director tehnic al nou- 122 V. Wilhelm – din 1945 şef de birou tehnic la D.R.G.C. LIEBLICH.) şi instructor al organizaţiei de bază a partidului (1945-1948-?) (secţia economică a C. Năstase şi Varga 2003a: 592-3). al P. în febr. 266 din 17 nov. nr. Iosif .Of. inv. 50 din 1 martie 1948.C. nr. respectiv inspector (1948-1949) în cadrul D.III-a. 6781). p. M. director al ziarului Poporul (1946-1948). p.S.G. nr. p. partea I-a. Paul . nr. al P. partea I-a. p.S.C.E. M.C. 799.M.125.N. (1948-1950). este arestat şi condamnat pentru spionaj122. apoi la Direcţia Culturală 8M. 16 din 20 ian. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.R. (stagiu recunoscut din 1933) şi ziarist la Şantierul (condus de Ion Pas).php. a M.1915. partea I-a. Sergiu . când “defectează” şi emigrează finalmente în Israel.1888) – ziarist în periada interbelică. partea I-a.după război inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. p.E.R. 805. 16 din 20 ian. 1949. 797. graţiat în 1957 (Andreescu. Henrieta – secretară de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. nr. L.Of.O. şi Benjamin & Stanciu.17. 2790 din 16 sept. 662). 1947. ilegalist.. Bucureşti. după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. 10257). p.Of. partea I-a. p.E. 19 din 23 ian. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949) (M.R. 1654-5). p.%20Leabu%20-%20Lubotici/Lerner%20Otto/index. 10174). (M. respectiv în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. nr.796. Mircea (n. Bălţi . 87 din 13 apr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2002. dosar nr. director în centrala M. “Mişa” Moise (27. nr. autodeclarat evreu în înregistrările de la Casa de Pensii a Ziariştilor (v. Israel) – fost membru P. nr. LEVIŢCHI. din aprilie 1948 prim consilier şi ministru plenipotenţiar al Legaţiei Române la Roma123 până în 1950.C. apoi al C. director în Ministerul Muncii (1946-1947). LEVIN.Of. 3372. 804. 1996: 22). partea I-a.1). nr. 173 din 31 iulie 1947.” clasa a III-a. 1133). fişa matricolă penală la http://86. p. LEVY. 1949. nr. 123 În fapt. C. 1948 nominalizat ca prim consilier de legaţie pentru Legaţia României de la Buenos Aires (M.R. dosare anexe. 802. p. 806.D.I. nr. mai întâi la Direcţia Presă. 6. pentru scurt timp secretar al C.Of. p. fond 495 (“România”). 737).G. LIBROS.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. partea I-a. 24 din 30 ian. nr. LICHTMAN.I. 803. 533). LICHTIG. (M.Of. 801. 225. partea I-a. (aripa procomunistă Rădăceanu-Voitec). iar dn 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1949.P. partea I-a.

partea I-a. Luca şi al altor lideri de partid până în 1953. fişa de cadre în u.. Nathan LEIBOVICI) – activist de rang înalt în partid timp de patru decenii. fiul lui Bercu şi Fani) (n. al P. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.R. 110/1955).Of. 4255.C. în 1948 revenit în centrala Ministerului de Finanţe. 3904 şi nr.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei (M. LÖBELSOHN) (soţia lui Horia Liman) – după război angajată iniţial ca şefă de birou în Ministerul Propagandei în mai 1945.S.I. 107 din 15 mai 1945.romanianjewish. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. LINDER. I. V. 1949. 810. 39904 din 28 apr.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. încă în viaţă se pare. Ana . nr. pentru scurt timp după emigrarea lui W. nr. cu dosar la secţia Organizatorică a C. funcţionară la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă timp de peste trei decenii. membru în conducerea C. (1955. 6293). LITEANU..D.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. Sima (1915 – II.I. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa III-a.S.E. partea I-a. LINDER. LIVIANU. p.Of. 662).R din 1941. 15 din 19 ian. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.pdf. partea I-a. 642). 28. (inclus şi în C. fost preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti.Of. rubrica Decese din Realitatea Evreiască la http://www. p.C. Nicolae (n. 77/1952. nr. 815.Of. 809. p. 811.C. Marinescu”. constituitei societăţi de stat “Petrolexport” (din sept. nr.Of. decorată prin Decretul nr. 1949. 3713). 814.R. redactor la Veac Nou (organul de presă al A. partea I-a. Jean Monnet nr.R. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici. eliberat în 1955 şi reabilitat. Villi (Willy LÖBELSOHN125.2008.R. 275 din 30 124 125 V. decizia ministrului Justiţiei nr. 816. nr. LIEBLICH.Of. membru P. p. pe str. 1189). p. Clara (Lifschitz) . 107 din 11 mai 1948.P.M. 10919).C. nr.C. ulterior medic endocrinolog la Spitalul “G. p. 119 din 28 mai 1947.II-a. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.U. preşedinte al F. p. 813.R.B. cu Dita Gelehrter Lieblich. p. partea I-a.E. după război consilier administrativ în cadrul Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată de Control (M. în 1947 transferat ca director adjunct de contabilitate la Institutul General de Asigurare. în paralel cadru didactic la Facultatea de Textile a I.C. nr. 286 din 10 dec. 644).L.Of.). ulterior promovată succesiv până la funcţia de director administrativ adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor (M. 175 din 31 iulie 1948. Clara (n. decorat prin Decretul nr. partea I-a.807. partea I-a. propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. Economie. LIVEZEANU. 92 .E. parteaI -a. 4258. ca director adjunct de contabilitate la Administraşia Livrărilor. 53. 1948 în M.R. când va fi arestat şi judecat ca spion sionist. inv 517.org/db/pdf/nr292_293/pagina30. cea mai mare perioada ca instructor la Secţia cadre a C. nr.C. LIFŞIŢ. LINKER. nr.C. 529) (M. nr. LIMAN.a. al P. al P. LITEANU. Eugen .R. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. 1947.1923 Piatra Neamţ) – şef de secţie tehnică (1949-1954). cimitirul sefard124) – soţia lui Nicolae Liteanu. Moscu – în 1945 încadrat ca şef de secţie la Direcţia Buget şi Contabilitate Generală a Statului din cadrul Ministerului de Finanţe. inv. de profesie medic. partea I-a. Bucureşti. iar apoi (din 1954) director tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. Filderman (succedat de Israel Bacal). 808.Of. 15 din 19 ian. medicul personal al lui V. 189/1952 şi 249/1952. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. căs. 1949. nr. 34 din 10 febr. nr.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. (dosare anexe./Kuller 2008a: 447). ulterior directorul Rafinăriei 6 Ploieşti (1959-?). 1948 director comercial). nr. 106 din 12 mai 1947. Sandu (1901 – 1971 Bucureşti) – ilegalist (internat în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc). 812. 16 din 20 ian. 1949. p. partea I-a.Of. nr. Carol ..

83134 din 2 sept. 1948. 2. nr. cu fişă la secţia Economică a C. 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. p.C. 17 apr.D. al 126 Singura menţiune a identităţii sale evreieşti descoperită în elaborarea lexiconului de faţă îi aparţine autorului evreu Solomovici (2001 II: 42).Of. Carol126 (1917-1991) – ilegalist. 15 din 19 ian. partea I-a. 1898 Câmpina. 1949. 1948 în M. Eugeniu . nr. al P. 61.Of. (1952-1961). PH) – din august 1948 referentă în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. nr. inv.I. LÖBEL. p.Of. al P. p.C. preluat după reorganizarea ministerială în Ministerul Industriei (M. 515). partea I-a. nr. 820. 207 din 7 sept. 821. nov. fiul lui Herman) (n.Of. 106). 158 din 12 iulie 1948.E.Of.A.E. LÖBL. (dosare anexe.R. ulterior ministru adjunct (1949-1952) şi ministru al Metalurgiei şi Industriei Chimice (1952). ministrul industriilor şi materialelor de constructii (1955-1957). ilegalist din Cernăuţi. 4 din 4 ian. 9 martie 1905) – membru de partid din 1945 (dosar L/90 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 16 din 20 ian. partea I-a.” clasa a III-a. soţia lui Vasile Luca127) – originară din Basarabia.Of.R. voluntară în războiul civil din Spania (inclusiv membru al C.Of. 824. M. 225. partea I-a. 10417.A. 4. 200 din 1 sept. 5 din 7 ian. 93 . şi al Comitetului Executiv al U. M. 644). dosar nr. apoi membru al C. 1948. inv. LOBENSOHN.C. din 1947 controlor în cadrul D.C.C.817. după război membru în Comisia Centrală a U. 1945. v. 1947.F. u. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 823. (1948-1952). fostă ilegalistă. LÖBEL. Geza LÖWINGER. membru al delegaţiei României la Federaţia Internaţională a Femeilor Democrate.N. 201 din 31 aug. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (?) LONCEAR.C.Of. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. p.” cls. 7401). Adolf .R. 1948. 7262. p. şi decizia nr. după război director SovromMetal Reşiţa (1949). nr.R. partea I-a. 819.G. nr. David H.C. 822. 225.Of. LEIBOVICI) – în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lânii (M.F. inv. p. fond 495 (“România”). nr.C. Aneta (LÖBEL) (n. (1944-1948). 662). deţinută (1952-1954). partea I-a. p. LOVEANU.Of. nr. 5784). nr. Eugen (n.C. Heinrich . 15 din 19 ian.. iar în august acelaşi an avansat director adjunct al centralei. 9857. 826. nr. partea I-a. partea I-a. al P. Va. 2 din 2 ian. 546). fond 495 (“România”).C.I. LOGHIN. “dosare adiţionale”. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.I. p. Jean . p. partea I-a. C. ulterior dispecer. 1948. 36/1952.Of. 7951. rămas în Ucraina după 1945. M.Of. când va fi eliberată din funcţie în cadrul epurării “deviaţioniştilor”. M.a. R. (dosare anexe. al Partidului Comunist Spaniol). p. Dudu (n. 1949. partea I-a. 7491). 6292).din 1948 şef de secţie la D. 1949. p. p.C.C. ministrul industriei metalurgice şi construcţiei de maşini (1952-1953). ulterior cu diverse funcţii de răspundere în sectorul industrial. 818.G. Gheza (n.R. cu fişă la secţia Economică a C. 662.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. LOVINGHER.XI. partea I-a. contestabile. 25/1954 şi 62/1955). nr. 16 din 20 ian. nr.C. cu referat de cercetare la fd. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr.C. 646). LUCA. 1947. Birnbaum).Of.P. 256 din 5 nov. 825. partea I-a. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. deputat M.R. nr. 127 Anterior căsătorită cu Avram Weissman. LÖWY.P. p.Of.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. a M. a M. partea I-a. p. 1949. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.R.1925) – directorul Oficiului Comerţului Local începând cu 1959. ulterior lucrătoare într-o fabrică (după alte surse laborantă) până la reabilitarea post mortem a lui Vasile Luca în 1968. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Cinematografie din România între 1950 şi 1952. M. (M. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1947. 190 din 19 august 1947. nr. p. Elisabeta (născută Betty BIRMAN (după alte surse.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. nr. (123/1951). 32). p.

Iancu .Of. LANG) (n. nr. p. 2002: 171. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1953/. 3707). http://universulenergiei. nr. anuarele I.R. 157 din 4 mai 1971). 15 din 19 ian.M. 645). inv. cu responsabilităţi economic-comerciale. fond 495 (“România”). 94 . Eugenia (n. anexele la dosarele nr. unde lucrează 14 ani ca asistent al directorului comercial al unei uzine în domeniul import-export şi colaborează cu unele publicaţii locale de 128 Evreu vorbitor de limbă maghiară originar din satul Cătălina (fostul judeţ Trei Scaune.R. 21243 din 12 martie 1948 a ministrului Justiţiei în M. 127/1968 şi 136/1972. la http://universulenergiei.Of.B.125.III. apoi funcţionar la “România Film”.de profesie lăcătuş. 828.VI.R. p. 829.C.D. S. 95 din 22 aprilie 1948. partea I-a. fondatorul de facto al Comitetului Democratic Evreiesc (CDE) după război (Andreescu.1963. menţionat şi ca director al editurii în limbi străine (în Kuller 2010: 189 şi Solomovici 2003: 88).P. la sfârşitul liceului (1952-1953).17. arestat în 1952 împreună cu cei trei miniştri adjuncţi. László LUKA) (8. univ.C.P.F. condamnat iniţial la moarte în 1954.1989) – ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1927.C.R.T. Ivan (n. P.Of. reabilitat post mortem în 1968. Iacob .” clasa a IV-a. Lucas”. partea I-a. fiul lui Anton şi Amalia)128 . 1949. apoi exhumat şi incinerat. 129 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86.M. înmormântat. în 1947.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2003. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 225. 131 V. nr. 832. Nastasă.1935 Caransebeş. p./P. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Finanţe (1947-1952).1956) – ilegalist (în 1943 membru supleant al C.S. 2003:152). în 1950 şi respectiv şef al catedrei în 1953131 (i..1912 Iaşi . partea I-a.1902 Basarabia – 8.IV. III-a şi încadrat cu grad de conferenţiar la catedra de bazele marxism-leninismului (în cadrul Facultăţii de Electrotehnică) a I.R. II-a. 834.B. 831. în 1949 decorat cu ordinul “Apărarea Patriei cls. nr. 833. după război activistă de partid.europartes. LUNCAŞ. (1945-1952). Grosz)) – secretar al organizaţiei de bază U. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. membru al Secretariatului. Vasile (n. precum şi misterioasa vizită a soţilor Luca în Israel. omologul lui L. fiul lui Ştefan şi Emma (n.. LUCIAN. Anna WEXLER) – după război membru în Comitetul Executiv al U.). Solomon . dosar nr.a. unde semnează sub pseudonimul “Petru Călin” (1964-1968).VI. 2001: 167 şi 1997: 119).din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M.Of.R. 1949. 2323. cu ordinul “Steaua R. actualmente Covasna). 14. redactor pe probleme de politică externă la Agerpres. emigrat în Israel în 1973. LUCA. ş.VII. Răutu de la Universitatea Bucureşti). a luptat împotriva Armatei Române ca voluntar în “Divizia Secuiască” a trupelor lui Bela Kun (Cohen) în Revoluţia bolşevică din Ungaria.I. Paul (n. incinerată la crematoriul “Cenuşa” (dosar L/102 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). (136/1955). Betea. Mendel LEIBOVICI130) (22.%20Luca%20-%20Luzi/Luca%20Vasile/index. iar în 1971. 1180). nr.1898 – 27. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 35 din 11 febr. A se vedea şi interesanta mărturie în faţa organelor de anchetă din 1949 a lui Avram Weissman (primul soţ al Elisabetei Luca) în Levy 2002:171.e. şi al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate la începutul anilor ’50.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. Varga.P. decedat în detenţie în 1963. 1213).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. funcţionar în comerţul exterior (1958-1964). Ana (n. cu sentinţa comutată ulterior în închisoare pe viaţă129. 3293.europartes. al P. LUNGU. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. promovat prof.C. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. inv.” clasa a III-a (Decretul nr. din 1919 (Levy. cu numele “Eugenia R.R.C.827.php 130 Vezi decizia nr. participantă la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. LUNGU. LUCHIAN. Rosea GUREVICI) (28. 830.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. 63 din 16 martie 1948. LUCA. (?) LUCA. autoare a unor articole în Scânteia. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls.

C. 158)). 24.A. 1949. menţionat şi în arhiva reprodusă în S. Avram / Miron (n. când este exclus din partid şi transferat în poziţia de consilier la o întreprindere (I. partea I-a.C. înceracă fără succes să treacă în U.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a.R. al P. director şi apoi director general al primei întreprinderi de stat de comerţ exterior până în 1953. după iunie 1941. din 1948 încadrat în Ministerul Afacerilor Externe. ambasador succesiv al R. 15 din 19 ian. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). ulterior la Ambasadele R. încă în viaţă în 2005 la Haifa. 839. la Bucureşti.835. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. 843. Lungu 2009: 242 -3.G.C. după război iniţial membru în Consiliul de Administraţie al S. LANG) (n. p. Levy 2002: 182. p.Of. din Turcia şi Vietnam.. partea I-a. ff. 842.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. fiica adoptiovă a ilegalistului David Avramescu (I.C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. supra) – angajat de Gheorghiu-Dej la partid în 1947 (la recomandarea căruia îşi românizează numele în acelaşi an132). p. Turcia şi Vietnam. 4200).R. LUPU.G.C. fd. p. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. la sfârşitul anilor ’30 angajat al Ambasadei U. 844. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi 132 V. ilegalistă încă din timpul studenţiei la Bucureşti (Drept). respectiv stenogramele reproduse în Fl.S. 95 din 22 aprilie 1948. în cadrul Ambasadei U.din 1947 inspector în cadrul D.C. LUPAN. 3707). Bihor) (tatăl lui Ivan Lungu. LUPOVICI.Of. la Ungheni. 1654-5). după război figurând lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. (n. ? – soţia lui Radu Lupan (Leibovici) (v. partea I-a.R.R. nr. Marin A. partea I-a.R. partea I-a. Alexandru .S. Iancu .Of. 645). în Iugoslavia. în timpul războiului internat în lagărul de la Tg. limbă română. 95 . căsătorit cu Stela Constantinescu. “Banca Economică”. nr. partea I-a. 837. Ştefan (n. Cezar . LUPU. nr. v.S.R. Ada (n. fiica profesorului local de ebraică) – soţia lui Avram Lupan.I. ulterior cu responsabilităţi la secţia economică a C. demisă în 1952 în cadrul unui val de “epurări” (v. LUPESCU. pp. nr. (M. Of. 1949. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.Of.R. al P.C.VIII.1902 Zsvadani.Of. de formaţie avocat. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului. Avram LUSTMAN) – ilegalist. alături de soţul său. 1947. 838. Hadaşa VYRTIKOVSKY. nr. 4200). 291 din 16 dec.P.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. meditatoare de limbă rusă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1947). la pp.I. infra) – din 1947 funcţionară în centrala Ministerului Afacerilor Externe. 845.R. Basarabia. Marcel WOLFOWITZ) – activist de partid după 1944. la Bucureşti. a M. n. 168 din 18 iulie 1941. LUPAN. 10092). 173 din 31 iulie 1947.F. 840.S. 264 din 14 nov. 133 şi 135). (M.E. 1947 în M. LUPAN. 841. decizia ministrului Justiţiei nr. Solomon . 662).S. partea I-a. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286.G. Jiu. (45/1955). la sfârşitul anilor ’30 funcţionară. p.R. LUPAN. din 1947 secretară de presă în centrala Ministerului de Externe. Gheorghe . 16 din 20 ian. Constantiniu 2003.373 din 12 dec.C. în august 1948 detaşată la Amabasada de la Belgrad. p.P. a M. 6781). p. LUPU. p. nr.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.M. 52 din 4 martie 1945. LUPESCU. nr. 141-2. nr. 1947. Lungu 2009: 239-52). 11129. alături de soţul ei. în 1951 era şefa Serviciului Paşapoarte. Lucia .Of. 168 din 18 iulie 1941. Tănase 2010: 90-4). 110.E. C.S. partea I-a.Of.. LUNGU. dosar 9. nr.Of.din 1947 inspector în cadrul D. 836. care trebuie să rămână în România” [poziţia 21].

Didactică şi Pedagogică şi revistele Probleme economice şi Studii şi cercetări economice (v.R. apoi ambasador în Venezuela (1984-1988) şi respectiv ambasador responsabil pentru mai multe state din Caraibe (1988-1989). în lagărul de la Târgu Jiu.” clasa a III-a (1948). 1948. 194 din 23 aug.S.E. şi vicepreşedinte al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare “V. 2060). ministru al Muncii (1969-1977). ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (1949). prietenă apropiată a Anei Pauker (Levy 2002: 157. (19451948-1950).” clasa a II-a (1964).X. fostă ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. Lupu PRESSMAN.S. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. probabilă identitate cu “Wolfson Mihai Emanuilovici”. promovează până la funcţia de preşedinte al Băncii de Stat al R. din 1936. la începutul anilor ’60 rector al I.C. (mandate succesive 1948-1980). 157 din 4 mai 1971) LUSTIG. şeful Direcţiei Administrative în M.P. inv.R.C. ulterior traducătoare la diverse edituri. 249/1952 (529) şi 29/1956 (50)). exclusă în 1952 din partid “pentru atitudine uşuratică şi neprincipialitate în ceea ce priveşte raporturile cu unii mici burghezi”.T. ordinul Muncii clasa a II-a (1957).M. fosta Academie Comercială din Braşov. medalia de aur “Secera şi Ciocanul” (1971). fond 495 (“România”). ordinul “Tudor Vladimirescu” (clasa I-a (1966). din 1948 director în cadrul Băncii de Stat a R. şef adjunct al Secţiei Organizatorice a C. fiul său. şi în acelaşi mandat şeful secţiei Organizaţii de Masă (1960-1965).T. Producţiei şi ale Salarizării (1966-1969). 1959).. ordinul “Steaua R. alături de Ilie Verdeţ adjunctul lui Ceauşescu la Direcţia Organizatorică a C./U. după 1944 activistă a partidului. 1957 şi nov. 19 din 23 ian.d. între 1948 şi 1949 alături de soţul ei (însărcinat cu afaceri) la Londra. Solomovici 2004: 24. autor al unor multiple lucrări şi articole publicate la Ed.C. Nesia RABINOVICI.P. p. fiul lui Avram şi Cerna) (25. 189/1952 (527). soţul Evei. ordinul Muncii clasa I-a (1962).Of.I.R. anii ‘80) .VII. 225. Experţi Contabili. după 1958.decorat cu ordinul “Steaua R. Petre (n. cu rang de prim consul general (M. dosar nr.R. 588. Bucureşti. Bucureşti. până în august 1944. (1952-1955).E. anchetată alături de Ana Pauker în procesul de la Craiova.846. 7032). ilegalistă (membru P. al U. p. 848.S. fiica lui Adolf şi Pepi (n.. pensionat în anii ‘80.P.C. nr. fond C. “dosare anexe” 30/1950 (nr.E. nr.R.P. al P.C. mutat la Iaşi în 1950). A. 1957 – ian. Nesia (n.C. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Tereza (n. LUPU. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1952). 74). 850. Teri UNGAR. inv. partea I-a. WOLFSOHN) – în august 1948 angajat secretar de presă / cenzor în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.A. preşedinte al Colegiului Central de Partid (1979-1984). membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). din 1936).agentă sovietică (pe lista agenţilor de influenţă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş în 1945-1946).A. 207. partea I-a. 225. supra). Pressman) (v. membru supleant (1965-1974) şi apoi cu drepturi depline (1974-1984) al Comitetului Executiv al partidului şi. decorată în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. după război deputat M. Andrei. fond 495 (“România”). 1948. LUPU. MACOVESCU. 849. 847. deţinută în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. secretar al C. Mihail (n. Constantiniu 2003 passim). dosar nr.N. vicepreşedinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale (1973-1977).1920 Iaşi – 30. şi implicit ministru adjunct de Finanţe (febr.1989) – ilegalist (membru de partid din 1939). ulterior rector (până în 1973) şi şeful catedrei de Istoria Economiei Naţionale la A. profesor la catedra Economie Cooperativă şi Istoria Cooperaţiei a Facultăţii de Ştiinţe Comerciale Bucureşti şi în paralel director general al INCOOP (1947-1948). în 96 . Peszel)) (1910-1962) – evreică maghiarofonă. Tighina – d.C. secţia Economică. a emigrat în Israel în 1990..N.R. soţia diplomatului George Macovescu (1913-2002)./1.E. (1950-1952). inv. 533) între 1948 şi 1952 (demis).P. fost deportat în Transnistria. fiica lui Iosif şi Sara) (n.Of. apoi. LUPU.. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii.P. ulterior ocupă diverse funcţii în eşalonul doi al aparatului comunist de stat. 1915. Lenin” (I. soţia lui Petre Lupu (n.VI.R. 1956 – mart.C. 1256). şef al Direcţiei Treburilor a C. Carol Emil – originar din Satu Mare.

857.. deputat în Camera Deputaţilor (1946-1948) din partea P.Of. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M..C. Osias . 477). 10092).. 97 . inv. partea I-a. . MAER. şi Balas 2008: 188-9. şi Cajal şi Kuller 2004: 498. 1947. partea I-a. inv. construind după propunerile tov.C. p.I.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. MAIMON. MANDEL.R. 20 din 23 ian. partea I-a. deputat de Turda în Marea Adunare Naţională. 1949. al P. C. MANDL. (1948-?) (Şt. p. MANASSE.C. 856.C. 109. Coloman – preşedinte al Băncii de Stat a R. p. 853. Arhitectură şi Sistematizare şef de proiect la Casa Scânteii în stil realism socialist. nr. MANDEL.X.D. (136/1955) (v. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960). 11214. muzicii şi artei” “au constituit şi pentru noi forme călăuzitoare pe drumul realismului socialist în arhitectură” (apud Trişcu 2002). 854. 858.755 din 11 dec. al P.D. 423 din 15 iul.Secţia Organizatorică. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.(Kuller 2008a: 447). 860. 1947. Buzatu 2008: 421).C. apoi membru al C..I. partea I-a.N. nr.Of.VI.I.R. 753). Constantiniu 2003: 148-150). membru A. Simuţ 2007. din 1945 membru în conducerea U.C. va da posibilitatea de a ridica şi mai sus nivelul de trai al oamenilor muncii” şi respectiv că “dezbaterile din URSS în jurul problemelor idelogice ale literaturii.P. 1947 în M. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. şeful Comisiei de Planificare Urbană din Bucureşti în anii ’50 (i. Mihăilescu 2006: 380. Solomon MENDELSOHN) (n. N.1927. al P.R. 803 din 21 dec. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Construcţii.R. a faptului că nici măcar arhitectura nu era scutită de ideologizare.D. 855. 1963. Isac – arhitect.M. 427. ulterior primvicepreşedinte al Consiliului de Conducere al băncii. 852.Of. 1946. el însuşi o dovadă vie. (nr.R. anexa la dosarul nr.P. nr. (M. ? (Florian?) – în 1952 membru al organizaţiei de partid şi angajat al Direcţiei Cabinet din centrala M. 429-30). special Editura pentru Literatură Universală.P. al Comitetului Executiv şi secretar al U.I. p. 1 al revistei Arhitectura din 1950 că “statul sovietic.E. Stalin blocurile înalte. Maicu postula în nr.E.D.I. Iosif . Mihail .E. partea I -a. dosar 3/1947.R.C. din 1937 chiar secretar general al organizaţiei de tineret şi membru al C. 264 din 14 nov. 26 din 1 febr. nr.R. 153). 645). al P.din 1947 controlor în cadrul D. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. stenogramele reproduse în Fl. Burcă 2007: 7)). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. nr. arhitect-şef al capitalei). Micaela (uneori în forma românizată Mihaela Mănase) – avocată. (facţiunea pro-comunistă). S. III-a. MAICU. 187.C. 1947. nr. Anton (n.e. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.1905 Constanţa – 1975 Bucureşti) – membru de partid.Of.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. alături de alte nume sonore precum Nicolae Bădescu.F.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 3293. MANEA.1992) – fost membru P. MAHLER. în anii ’50 şi referat de cercetare la fd. decizia ministrului Justiţiei nr. 14. arhitect-şef al capitalei în anii ’50.C. din anii ’60.C. căs.R. şi cenzor al Uniunii (1945-1948). 209. nr.P. profesor de arhitectură. 426. al Mausoleului militanţilor comunişti din Parcul Carol şi al actualei clădiri a Teatrului Naţional Bucureşti în stil brutalist (1967-1970).A. cu Şulamita. f. Horia (n.R.C. autoare a unor articole în revista Justiţia nouă în anii ’50’60 (inclusă şi în C.” clasa a V-a. fd. MAIOREANU. cu dosar anexă la secţia Organizatorică a C.S. ca deputat de Buzău (Ţugui 1979: 189) (A. a M. 859.C. Târgovişte .A. 1964 cu Medalia Muncii.Of. 293 din 18 dec.. 21/1957. al P.R. (1959-1963). nr. p.C. 195.R. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. A.C.851. (M.A.R.G. Vladimir – după război directorul Economatului P.S. H. GOLDSTEIN133) (30. după fuziunea din 1948 membru 133 V. C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.C. 156/1950-1952) (v. (după ce fusese la Direcţia a II-a) (v.S. 15 din 19 ian.” cls.F.

în anii ’50 directorul spitalului “Elias” din Bucureşti. MANTU.XII.C. apare şi în C. secretar al Comitetului Regional Bucureşti al partidului (1954-1958) şi prim-adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. fiul său. după alte surse Zeidman. (1946-1948). p. al U. nr. MANOLESCU.M. 1946. inv. membru de partid după război.M. în februarie 1948 ca dactilografă-şefă şi detaşată la Legaţia României de la Londra (M. deputat M. anexa la dosarul nr. Etti (n. fond 495 (“România”).C.I.Of. al P. clasa a III-a. 3293.C. Lucia – soţia lui Eugen. p. 1911 Bucureşti) – membru de partid.C.1983 Bucureşti. din 1952 în Ministerul Agriculturii (şi Silviculturii). 12 şi 105/1951. în iulie 1948 promovată translatoare interpretă-şefă şi repartizată la cabinetului secretarului general E.M. 178 din 4 august 1948. 24. p. 223 din 26 sept.861.. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a II-a (Decretul nr. nr.E.IV. 1927 Galaţi – dec. membru al C. a decedat la Frankfurt am Main. I-a..N.1993).Of. pentru schimbarea numelui v. MANOLE. căs.C. Ofelia (n. Andrei Manoliu (coleg de clasă cu V.. 862. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 91936 din 16 sept. în 1951 şeful secţiei Muncitoreşti a C. secţia Cancelarie – dosare anexe. MANOLESCU.II. 1639).R. decizia MJ nr. 865. de asemenea medic. al P. Richard MARCUZON134) (n. partea I-a. emigrat în anii ’70.I. din 1948 secretar de legaţie. nr.F. reabilitată în 1964.C. 1948. 1952). 864. Schwimmer)) – de formaţie medic.R. zisă şi “Irina” şi “Jeni”. membru şi apoi şefă a secţiei Cultură a C. membru în conducerea U.R.T. şi a solicitat şi reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul M. al P. (1948-1958).C. inv..J..C. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. este jurist în S.N. partea I-a. Eduard (1896 Burdujeni – 1949 Bucureşti. 34/1956. 534).C. dosare nr. între amici “Edy”.A. 123/1948. partea I-a. după război membră în conducerea Apărării Patriotice. după război cu fişă de cadre la secţia Gopodărie de Partid a C. M.E. nr. fost internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka.P. MANTZ. Ucraina – 30. 867. partea I-a.D.R. 5127). membru supleant al C. 1946 în M. Goldschläger (24.D. 10522. ulterior menţionat ca director adjunct al Întreprinderii de aparate de măsură şi control din Otopeni. al P. nr. n. 1948 în M.A.Of.R.C.C. al P. Mezincescu (M.T. 568 din 14 aug. Tismăneanu). nr.F. ZEITMAN. 98 .. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în care promovează până la funcţia de 134 V. David – din ianuarie 1948 consilier de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor. MANOLE. decizia ministruluii Justiţiei nr. (1948-1952). ucisă de iubitul fiicei ei) . Nicolae (ian. 27 nov.R. secretar general la Ministerul Sănătăţii (1948-1950). 5970. (1948-1952). 1948. p. fiul lui Alexandru) – jurist.D.R (19561958). 2004: 372). fiica lui Isidor şi Ernestina)) (15. 164 din 19 iulie 1948. de la Londra.Of.P. al Comitetului Executiv şi al Secretariatului U. Kuller 2008a: 447. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. ff. (A. 2006: 143. 866. p.Of. 19 din 23 ian. 868.U. şi deputat de Bucureşti al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1949) (Rosen 1990. în anii ’50. C.R. supleant al C. 225. 2007) . şi membru al Secretariatului C. fiul lui Bernat şi Irene (n. nr. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M.C. soţia sa . Dobre et al. 521 din 24 dec.1-2. 2195 din 6 aug. al U.III.P. dosar nr.E.R.M. f.C. MANTU.C. delegat al României la Târgul International de la Budapesta din 1960.R.A.R. 229 din 2 oct.1918 – 9. 206 din 1 sept.A. colaboratoare a revistei Femeia a F. Eugenia (n. Nicolae (n. MANOLIU.inginer agronom. M. 2009. 46 din 25 febr. (4/1951). 863. MANDEL.A. 6401. detaşat la Legaţia R. 4 iulie 1903 Bucureşti) – după război stenodactilografă-şefă în centrala M. 7997).1908 Reni. p. (1945-1948). 92321 din 30 sept. secţia Organizatorică. Eugen (n. fd.F.Of. partea I-a. ABRAMOVICI) (n. cu referat de cercetare la Fd.R. al P. al P. încadrată împreună cu soţul ei în centrala M.Of.ilegalistă (membru de partid din 1926). (1948-1952). nr.O.M.C.D.A.M. 2009). 1948. nr. partea I-a. C. nr.R. cu Emanoil Vinea. membru în conducerea C. p. marginalizată în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. partea I-a. 86). 1941. M.

partea I-a. p.din februarie 1949 şef birou în cadrul D.C. 1947.Of.C. partea I-a. secretar general – ministru adjunct al ministerului. MARCOVICI. 7492). Marcel .C.C. 873. nr. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. al P. Iaşi începând cu 1952 şi membru al C. 880. p. 1947. Sergiu . partea I-a. Leon . MARCOVICI. MATTES. partea I-a. 3706). din 1948 impiegat la D.din 1947 inspector în cadrul D. 876. partea I-a. (1/1955). 877. 264 din 14 nov. nr.secretar general al C. partea I-a. partea I-a. 885.C. MARCOVICI. în Bucureşti. nr.C. 264 din 14 nov. nr. p. 5784).Of. p.I. 264 din 14 nov. nr. (M.869.E.după război inspector general adjunct în cadrul D. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. (M. 45 din 24 febr. 4847. nr.C.I. 882. 5966) MARCOVICI. p.Of. p. partea I-a.Of. Lupu . MARCOVICI. în 1970. 1947.Of. 3747).C.I. p.I. 663).G.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M.avocat. 8460). partea I-a. partea I-a. 5784).C.C.Of. nr. MARCU. 1947. partea I-a. 93/1955 şi 67/1961. secţia Cancelarie – dosare anexe. 127 din 3 iunie 1948. p. a M. Alfred .C. partea I-a.C.din 1948 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 10092). controlor economic în cadrul D. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 881. 16 din 20 ian. a M. nr.Of. MARCOVICI. 871. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. p. p. 95 din 22 aprilie 1948. 8598.în 1949 referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p. 222 din 29 sept.C.Of. 15 din 19 ian.Of. nr. nr.Of. M. MARCOVICI.Of. 107 din 13 mai 1947.R. 872. 1267). 126 din 6 iunie 1947.Of. Lazăr – din 1947 inspector general la D. p.G.I. MARCOVICI. nr.din 1947 inspector în cadrul D. 99 .I.E. 3293. p. 1947. a M. a M.Of.Of. în iunie 1948 transferat la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. 15 din 19 ian. în anii ’50-’60.C. 9857. M. nr. 190 din 19 august 1947.controlor (până în febr. p. 158 din 12 iulie 1948.M. 879. 870..I. nr.E. – după război încadrat la Oficiul Industrial al Klânii (M. MARCOVICI.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. p. Iuliu . iar apoi promovat inspector în cadrul D.Of. ulterior responsabil în cadrul CEPECA. 645). 37 din 14 febr. Iacob . MARCUS.C.C. 878. Lionel . nr.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 219 din 23 sept. 1948. 883. p. partea I-a.Of. 884. 164 din 19 iulie 1948. Albert .G. nr.E. 1963. S. inv. partea I-a. 1948). p.G.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. instructor al Secţiei Agrare a C. şi funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. MARCU. (M. nr. partea I-a. cu dosar la Secţia Agrară a C. Leizer . 1949. 1949. nr.I. M. (M.C. Gheorghe .Of. nr. 5830). Efraim . nr. al Frontului Democraţiei Populare în a doua jumătate a anilor ’50 (în calitate de reprezentant al comunităţii evreieşti). M.G. 1949. p. al P.C. 1949.C. Asher . 10092). 1626. MARCUS. 256 din 5 nov.E. partea I-a. p.Of. (M.B. Elias .P. partea I-a. C. 1946. după război membru al Contenciosului Administraţiei Liverărilor din Ministerul de Finanţe.G. 158 din 12 iulie 1948. a M. 4534).E. 423 din 15 iul.D. partea I-a. 159 din 13 iulie 1948. nr. anexele la dosarele nr. partea I-a.C. MARCOVICI. cu referat de cercetare la Fd. p.Of. 874. MARCOVICI. 643) MARCOVICI. Textilă a Ministerului Industriei (M. a M. 10092). partea I-a.R. încă în viaţă în 2005.în anii ’50 lector la catedra de organizare şi planificare a Facultăţii de ingineri economişti din cadrul I.E.R. al P. 875. Jean . nr.Of.

65 din 18 martie 1948. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. p. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. MATHIAS. 890.R. 12877). 662).). 4. nr. război. 895. 1948. MAURER. nr. partea I-a. MARK.C. nr. M.C. decorat în 1964 cu titlul “Medic emerit al R.C. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. nr. 804 din 21 dec. Mihail de – evreu sefard originar din Craiova (coleg de clasă în liceu şi prieten apropiat cu Radu Demetrescu Gyr).Of.P. nr. p. Poligrafiei şi Difuzării cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri la începutul anilor ’50 (Pienescu 2008: 158-9). 1948.Of. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. Clara .. Mihail Emil (1904-1964) – medic. v. MARCUS. partea I-a. 663). M. M. p. partea I-a. M.P. p.Of. B. 189 din 17 aug. p. 898.Of. partea I-a. C. nr. nr. ulterior director al întreprinderii “Victoria” din Iaşi (M. p. 892.C. Marcel . 110 din 14 mai 1948.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Carmen . nr.Of. 7342). partea I-a.Of. 65/1955. Adolf .B.după război.R.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. apoi referent în administraţia centrală a C. nr. S. 145 din 26 iunie 1948. p. partea I-a. 1948. 5386).în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Ella (fiica lui Maximilian) (n.Of. 293 din 18 dec. acuzator în procesul mareşalului Antonescu (1946). SCHMIDT-GRINBERG) – fiica lui Ury Benador.I. 1949. 4311 şi nr. cu referat personal la Fd. nr. 889. 5386). 1949. nr. Paula .R. 16 din 20 ian.R. 1949. nr.Of. 80 din 5 aprilie 1948. 1946.886. partea I-a. partea I-a. partea I-a. la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate (M.în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. inv. nr. MARCUS. 888. 8220).VI. ulterior secretar al organizaţiei de bază a P. în ianuarie 1948 angajată şefă de serviciu în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. 4696). 136 din 15 iunie 1948. nr. p. 3293. 894.1909 Bucureşti) – obţine cetăţenia română după 887. 3568).S. 5142). 5142. Ella (n. p. Jose – controlor în cadrul D. 896. MATEESCU. M. 1964 cu Medalia Muncii.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Alfred . p.Of. 1944.în ian. la Direcţia Studii (M. M. partea I-a. L.Of. 1964. 16 din 20 ian. MARCUS.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. MAYER. nr. 100 din 2 mai 1945. nr. 217 din 18 sept. până în iunie 1948. partea I-a. nr. de la Direcţia Generală a Editurilor.C.Of. 900. până în iunie 1948 referent titular în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor.A. partea I-a. MAYER. 1963. E. MAYER.Of. 423 din 15 iul.Of. MAYER. 891. 899. partea I-a.Of. 893. 16 din 20 ian. în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 136 din 15 iunie 1948. acuzator public în cadrul Tribunalului Poporului (1945-1946. nr. partea I-a.Of. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. Carol – membru al Curţii Supreme de Justiţie. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. nr. p. 145 din 26 iunie 1948. partea I-a.Of. 176 din 2 august 1948. a M. membru de partid. p. 205 din 4 sept. 18 din 22 ianuarie 1948.Of. p. nr.G. nr. 7683). ca translator la Direcţia radio (M.E. 516. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. p.. Victoria . partea I-a.”. p. MATEI (căs. 803 din 21 dec. 131 din 8 100 . 2382). Horaţiu . 6313.R. MAYER.Of. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 289 din 13 dec. 5784. E. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p. 897. MAYO. nr.I. ulterior director al Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (1955-1964). 5386. la Secţia Penală (1945-1948) (M. MARU.P. 658).Of. partea I-a. p. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1948). anexa la dosarul nr. 158 din 12 iulie 1948. al P. avocat. Melita . partea I-a.

partea I-a. delegat cu conducerea Direcţiei Regionale Craiova (M. 1945 a ministrului Justiţiei (publ. 1947. după război consilier în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (1946-1948). George Mănescu (n. Radu Mănescu [v.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of. p. cu grad de sublocotenent.A. A. 7438). 1949. partea I-a. partea I-a. Paula . iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 209 din 9 sept. p. încă în viaţă în 2010 în Israel) emigrase cu soţia sa Beatrice (n.Of. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. Glanzstein)) (5. p.vezi decizia nr. (?) MĂNESCU. 9713. Iacob (în unele acte oficiale “Meher”) . partea I-a. Solomovici (2004: 236) (v. MAYOR. profesor la Catedra de Finanţe a Academiei de Ştiinţe Economice în nii ’60-‘70. 106645 din 18 oct.S. p. 253 din 1 nov. partea I-a. apoi a Artelor şi Informaţiilor. p. nr. 167 din 26 iulie 1946. În M.Of. Ella DIAMANTSTEIN. (1949). membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). vicepreşedinte al Uniunii Sindicatelor Ziariştilor Profesionişti (1948). Georges Mintzer (la 17 sept. 12086). nr. MEHR.Of.. emigrată în Israel în 1985. 16 din 20 ian. 907. p. partea I-a. nr. Biermann)) (1919 Ardeal – 2003 Israel) . împreună cu soţul ei. 906.după război referentă în administraţia centrală a C.C. partea I-a. . nr. M. activist al direcţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 270 din 21 nov. fiul lui Willy (secretar general al comunităţii evreieşti din Focşani) şi Raşela (n. p.Of. partea I-a. fiica lui Zigmund şi Hana (n. Eva . MAX. 131 din 8 iunie 1948.Of. 909. nr. MEISNER. partea I-a. 903. Henry MINTZER135.din noiembrie 1946 cenzor / secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei. 112 din 17 mai 1948. 9763).B.C. M. iar până în anii ’60 autor în revista Justiţia Nouă.Of. 662). Bruno – în 1946 era inspector-şef clasa I-a în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. partea I-a. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. MĂNESCU. nr. 7666).I. director general al Direcţiei Generale a Editurilor. nr. partea I-a. MĂNESCU. emigrat în Israel în 1985136 împreună cu soţia Ella [v. MEIROVICI. 1945. 136 Fratele său. zis „Gică”. 252 din 3 nov. supra] şi cei trei copii. 194 din 25 aug.Of. 1946. 4968). M. 1947. 314). 1948. Simonette .în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.inspector economic în centrala M. Weiler) în decembrie 1970. 5 din 9 ian. p. Moise – din septembrie 1948 controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe (M. 905. 1949.Of. Teodor . la Direcţia Presă (M. posibilă identitate cu omonimul încadrat în 1947 prin decret regal.901. pentru merite antifasciste. ulterior comunist ilegalist şi condamnat. ulterior cu funcţii mai reduse ca importanţă în partid. 135 Pentru românizarea numelui. iunie 1948. 148 din 30 iunie 1948. 1916 la Focşani).secretara Anei Pauker la biroul de la sediul P. Israel) – în adolescenţă sionist.1912 Focşani – 1993 Natanya.Of.. Vlad Mănescu (alias Zeev Manor) şi Sanda Grossman.XII. şi Kuller 2008a: 448). partea I-a.C. ar fi fost la un moment dat exclus din partid cf.Of. 6396). partea I-a.Of. p. vicepreşedinte al Băncii de Investiţii (1970-1973). nr. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1960-1965). 5463-4. nr. 4968).1949. 662). 904.I. Radu Henry (n. pp. în Forţele Armate (v. Anca Finta. T. (1944-1947). nr. Industriei Poligrafice şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1952). p. 4384). III-a. ministru adjunct al Finanţelor (1952-1970). 315. 16 din 20 ian. infra] (cercetătorul Robert Levy îi intervieva împreună la 28 august 1989 (Levy 2002: 205. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. p. 902. 101 . nr. nr. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor de către fostul suveran Mihai (M. p. 908. MEDREA. Ella (n.

responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. MENICOVICI. partea I-a. 249/1952. Valentina – după război şefă de birou la Oficiul Economic judeţean Tecuci 911. martoră a acuzării în procesul lui Pătrăşcanu. MENDELSOHN. nr. în luna iulie a aceluiaşi an repartizată la Direcţia Comerţ Privat (M. 915. partea I-a. 1948. căs. fiica lui Moritz şi Hilda) (1915 Bucureşti . partea I-a. p.Of. Iosef .C. Buzatu & Chiriţoiu 1998: 61). 920. (dosare anexe. nr. fostă ilegalistă deţinută la Mislea şi Dumbrăveni. 119 din 28 mai 1947. a M. F. 917. al P. 4257. 1947. MELAMEDMAN. 15 din 19 ian. 190 din 19 august 1947. Ilka SPITZER. nr. 353). partea I-a.Of. nr. şi decan al facultăţii de Filozofie din Bucureşti) şi mama lui Nicolae Melinescu Jr. 737. 914.P. partea I-a. 171 din 29 iulie 1947. 9604). 1964. (M. MENDEL. iniţial şef de producţie la cooperativa “Victoria” (1949-1951). 804 din 21 dec. Eugen (n. 7492).Of.Of. p. nr. partea I-a. MERLAUB.A.e.. Ilca (n.C.după război controlor în cadrul D. fişă de cadre la secţia Economică a C. MELINESCU. 913. p. Varga 2003a:656-7) (dosar M/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C. ulterior directoare la Editura pentru Literatură Universală. Egon Mendel) – director în Ministerul de Finanţe. 288 din 12 dec. Alexandru (n. decorată în 1949 şi respectiv în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 1949. M. Ioniţoiu 2000: 217. crainic al defunctului “Telejurnal” din perioada ceauşistă. MEROVICI. 107 din 15 mai 1945. inv. a M. din 1948 membru al comitetului filialei Bucureşti a Asociaţiei “Turismul Popular” (fostul O. 246 din 22 oct. partea I-a.E.I. 1945. 918. 7083).E. nr. MENDEL. Elias-Froim . p.C. Mihai. p. 1948. partea I-a.). p. nr. nr.C. arestat şi condamnat în lotul “Vasile Luca”. (M. partea I-a. 24 din 30 ian. 3709 şi nr. nr. Nastasă. fiul său (i. în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M..Of.T. MENINGHER.A.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a. şeful secţiei Sport-Turism a Confederaţiei Generale a Muncii. partea I-a. 529. 190 din 19 august 1947. Solo – din ianuarie 1945 contabil în centrala Ministerului Afacerilor Străine. 15 din 19 ian. p. 196 din 25 aug. Estera – din 1947 şefă de serviciu în centrala Ministerului (Industriei şi) Comerţului (M. ulterior reîncadrată ca ataşat de presă în centrala Ministerul Propagandei. repatriat în 1947. iar din decembrie 1947 promovată referent tehnic în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. N. 919. nr. partea I-a. nr.Of. în anii ’50 şeful Direcţiei Turism şi Excursii a Consiliului 102 . p. nr. nr. nr. secretar general al Ministerului Sănătăţii în anii ‘50. 248 din 27 oct. 1949. 3905). M. 1948.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 6094. p.după război angajată iniţial ca desenatoare principală.R. p. a fost soţia lui Nicolae Melinescu (funcţionar M.) şi directoarea editurii de limba rusă “Cartea Rusă” (1953). 646). 916. p. p.Of. .X. M.Of. M. p. 7492). pe care l-a acuzat de antisemitism. iar apoi redactor şef la Editura Univers (de unde se pensionează în (?)1981). nr. respectiv şef de secţie la întreprinderea “Varga Katalin” dlin Cluj (1956-1959). după război secretara biroului Anei Pauker (şi după unii conducătoarea de facto a Ministerului Afacerilor Externe.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Willy .2002) – de profesie farmacistă. 102 din 4 mai 1945. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. M. partea I-a. MENDELSOHN. 14 din 18 ian. MESSINGER. Jela 2001: 203. Cluj) – fost ilegalist. 5. 643). 11029. 1947. MENDEL. 168 din 23 iulie 1948.Of.910. nr. în prezent încă angajat al TVR. partea I-a.G.Of. Chinţeni.din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. WASSERMAN. fiind actualul corespondent al TVR la Washington. 8478). Constatin – după război membru de partid. pensionat (Andreescu. nepotul Ilcăi).Of.E. trece în URSS în mai 1941.I.1906. apoi referent în Ministerul Industriei Uşoare (1951-1956).N.Of. p. 921. în 1947 transferată la Bucureşti şi încadrată controlor economic în cadrul D.E. 6697). partea I-a. 912.R. p. nr.G.C.Of. Cecilia .

p. 658).U. medic şi profesor universitar. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. 925. Maria (n. cf.Of. 1909-?) – ilegalist din timpul studenţiei la Cluj. al P. (?) MEZINCESCU.C. respectiv Timişoara). 2333). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. procuror în anii ’50-’60.ortografiat şi Dumitru). partea I-a.B.C. Tatăl lui Eduard M. (Administraţia Generală a Unităţilor Economice ale Asistenţei) (M.XI. secretar general la Ministerul Afacerilor Străine în 1948.. iar în iulie 1950 reorganizat în forma Comitetului pentru Artă din subordinea Consiliului de Miniştri. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. după august 1944 comisar al guvernului pe lângă Liga Operelor Sociale. 1886). Florica (soţia lui Eduard Mezincescu. (1946-1948). deputat supleant de Bucureşti al M. originar din Bacău. 1946). şi finalmente reorganizat în 1971 în forma Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. iar apoi ambasador succesiv în Suedia.D. apoi recreat în 1962 în forma Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arta. fond 495 (“România”). ilegalistă.R. fiica lui Eduard) . univ. Solomovici 2004: 108. dosar nr. 2009: 184-5). MEŢIU. de ajutor al regiunilor lovite de secetă (1947). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. a fost Dimitrie Mezincescu (1880-1961.A.R. 926. preşedinte al Comitetului pentru Artă138 cu rang de ministru secretar de stat (iulie 1950 – iunie 1952).C. cum susţinea Groza). şefa Departamentului Învăţământ Superior). III-a iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a. În aplicarea Halaha. amândoi fizicieni şi emigraţi în S. 225. împreună cu Florica a avut doi fii. Gheorghe Andrei (n. Ministerul Artelor (condus la acel moment de Ion Pas) şi Ministerul Informaţiilor (fostul Minister al Propagandei (până în 1946). rămânând sub conducerea lui Eduard Mezincescu (12 iulie 1950 – 2 iunie 1952).A. profesor de igienă la Facultatea de Medicină din Iaşi (1910 1921). cu rang de ministru – secretar de stat.R. 1947. din 1935 (după alte surse 1933). Eduard MESINGER) (n. (1948-?). respectiv secretar general al Ministerului Sănătăţii pentru câteva luni după 1944. (Opriş 2005) (dosar M/131 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 924. 103 . vicepreşedinte al Comitetului pentru Învăţământ Superior 137 V.C. 138 În aprilie 1948.A.M. după 1989 membru al Partidului Socialist al Muncii şi redactor la revista Magazin Istoric. Ulterior va fi reabsorbit în cadrul Ministerului Culturii (respectiv Învăţământului şi Culturii) (1953 -1962).D. evreu botezat. paragraful referitor la evreitatea lui Mezincescu fiind reprodus integral în Buzatu şi Cîrstea (2010: 332) şi respectiv Solomovici (2003: 188). originar din Dorohoi (şi nu Bacău. În mai 1949.F. şef al Departamentului Artelor (1948-1949) şi apoi ministru al Artelor şi Informaţiilor (mai 1949 – iulie 1950).N. N. inv. în timpul războiului cadru didactic la Facultatea de Medicină din Bucureşti (în 1944 cu grad de asist. colaboratoare a revistei Femeia a F. şefa Frontului Democrat Universitar.U. 24.R.R. METCH. Z. decedat) şi Alexandru Luca (n. condus de Octav Livezeanu (15 aprilie 1948 – 23 mai 1949). 1943. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1956-1966).R. cu studii în S. Central al Sindicatelor. nr. ministerul a fost redenumit Ministerul Artelor şi plasat sub conducerea lui Eduard Mezincescu (23 mai 1949 – 12 iulie 1950). cu rang de secretar de stat (19451946).S. (1946-1948) şi apoi cu drepturi depline (1948-19521957.P. MEZINCESCU. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. adesea – eronat . după război membru în conducerea U. Eduard137 (n.F. 225.” clasa a III-a. fond 495 (“România”). 22 din 28 ian. incertitudinea privind evreitatea lui Eduard Mezincescu rezidă în identitatea etnică încă necunoscută nouă a mamei sale. de Mehedinţi. ar fi fost medicul curant al mareşalului Averescu. mărturisirea făcută de Petru Groza lui Emil Bodnăraş la 23 iunie 1949.1912. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 300).F. D. şi al Comitetului Executiv şi secretar U. condus la acel moment de Octav Livezeanu) au fost comasate în forma Ministerului Artelor şi Informaţilor. 1999) – de profesie chimist. membru al C. Andrei – în ian. dosar nr. 1947 numit membru al Consiliului Director al A. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951. Danemarca şi Norvegia (pânã în 1976). apoi la catedra de igienă a Facultăţii de Medicină din Bucureşti (din 1921). 112).R. membru P.922. la facultate alături de tatăl său. Dimitrie). (1945-1948).G. 923. Erna (n.d. secretar general al C. (137/1955) (pentru evreitate v. inv.U. apoi a lui Matei Socor) (d.A.C. MEŢIANU.juristă. directorul Institutului de Igienă din Bucureşti în perioadele 1927-1940 şi 1945-1947).. căruia tatăl lui Mezincescu.

MIHNEA. nr. 9260. 6781). 61). Dobrincu şi Goşu 2009: 199. P.Of. p. 1947. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. (Decret nr. 3. 1945. 1945 în M. n. 1947 a ministrului Justiţiei în M.S. 932. 110 din 16 mai 1947. 299 din 29 dec. 11.E. cu grad de colonel. 206 din 1 sept. pentru evreitate v.I. Bella – soţia lui Ionel Mihnea-Cohn.R. 1948. şi Arhiva U. nr. M.916 din 4 oct. dosar nr.Of.. 131 din 8 iunie 1948. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. directoare adjunctă la Editura Politică (1957-1963).C. 1948. 241. partea I-a.C. 104 . p. nr.Of.H. în anii ’60 redactor-şef al Editurii Politice. 1940-1944. ulterior activist. 241 din 22 oct.Of. 5784).1978).din 1947 controlor în cadrul D. KLEIN) . MICU-CHIVU.II.. (1951. III-a140.Of. MICU. COHN142) (25. profesor la Institutul Politehnic Bucureşti până în 1955. inv. deţinută în perioada interbelică. MICHELLER. MIHNEA. 4968). Rozina (n.S. ministru adjunct al Învăţământului (din 1955-1957).Of.Of.R. 931.Of.1977) – membru de partid din 21 martie 1945 (dosar M/169 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 139 140 V.R. nr. nr. partea I-a. fostă ilegalistă.G. partea I-a. 1947.I. partea I -a.Of.C. (123/1951) (dosar M/168 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). zisă “Tina”) . Ecaterina (n. Carol (n.E. Leon – în 1941 radiat pe motive rasiale din registrele de rezervişti. p. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (Diamant 1979: 371.M.E. MIHAIL. (M.A.G.I. fond 495 (“România”).Of. inv. (M. apoi coautor al unor articole sub egida I. p.aspx?DocumentId=26302. 30 din 6 febr. nr. 928. 1947 (M. 225.P. nr.wolterskluwer. ulterior românizat MICU. p. 9099 din 3 febr.I. p. vicepreşedinte al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii (1952). 933.1920 – 22. V. 516). colecţia RG-25. partea I-a.Of.2). 4 din 4 ian.. Leon HERŞCOVICI139) (n. din ian. în 1948 cu rang de ataşat de legaţie (M. Preşedinţia Consiliului de Miniştri.I. partea I-a.” clasa a IVa. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.012M. 1941.P. MICHELSOHN. p. în anii ’80 traducătore la diverse edituri.VI.M. 2005: 334 n.pentru un timp soţia (a doua a) lui Stoica Chivu.C.a. Ionel (n. p. decizia ministrului Justiţiei nr. 101. 158 din 12 iulie 1948.1909 Vaslui) – membru de partid cu stagiul recunoscut din 1938. Petre (n. reîncadrat în Forţele Armate în 1945. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. KLEIN. partea I-a.927. Sugarman f.E. http://freelex. în 1948 delegat şef al Direcţiei Materiale a aceluiaşi minister (M. 1947. (1951-1953). la începutul anilor ’50 trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar în cadrul diplomaţiei române141. 1445).ro/DocumentView. partea I -a.A. a M.C. nr. fond 495 (“România”). 9763).A. (1947-1950) (Berindei. 997/1943). Beniamin . după război arhivar principal în centrala Ministerului de Finanţe. dosar nr. Preston et al. nr. 1755). 12.VI. 253 din 1 nov. partea I-a. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. nr. 225. 3877. apoi în C.C. 918. 5122. 1947. în 1949 cu odinul “Apărarea Patriei” cls.S. a M. p. 173 din 31 iulie 1947. 9 din 12 ian. 930. MIHĂILEANU. al P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (M.C. după august 1944 inspector general în cadrul Direcţiei Politice Administrative a Poliţiei Prefecturii Capitalei (M. p. 1955).E. 7 din 23. decizia nr. apoi traducător la diverse edituri (dosar M/158 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). al P. prin Decretul regal nr.S. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. p.: 110). 141 Menţionat în anuarul The Diplomatic Year Book (New York 1951).C. 155 142 V.A. 18 din 22 ian.B. 1948 arhivar principal în centrala M. în Forţele Armate. după preluarea ministerului de către Ana Pauker încadrat în centrala M. după război şefa Direcţiei Personal din M. nr. M. partea I-a. partea I-a. dosar nr.după război şefă de birou în administraţia centrală a C. 11362).1912) – după război membru de partid. iniţial controlor în cadrul D. 929. nr. 2066 din 20 oct. p.V.M.Of. 934. partea I-a.. din 1953 director al Institutului Româno-Sovietic. al Crucii Roşii (1955-1960).

nr.).N.S.Of. 1954). B. p. (?) MINEA. Bruno (uneori ortografiat “Milchert”) . fond 495 (“România”). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. nr.G. 939. 9763) (Diamant 1979: 371.) (Adorian et al. Standarde şi Invenţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. în mai 1948 numit unul din cei şase secretari generali ai Ministerului Industriei (M. după 143 Un articol al său din 1967 fiind citat în Joachim Lengert. Solange – la începutul anilor ’50 angajată la Direcţia Cabinet în M. 5263).u. Sugarman f. decorat în acelaşi an cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 5638). 940. Leon (1921 Bucureşti – III. 1947. MISSIR. 2066 din 20 oct. Jean – avocat. partea I-a. ilegalist. ulterior. partea I-a.D. 149).I. 4847) MIŞOSNIKY. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. p.S. în anii ’50 student la Facultatea de grafică şi poligrafie de la Moscova. 105 . MILKERT. 127 din 3 iunie 1948. 253 din 1 nov. ocazional publicist la Presa Noastră143 (editată de Consiliul Ziariştilor din R. 8971. Ionel (uneori ortografiat şi “Militineanu”) (1902-1979 Bucureşti) – văr primar al amantei regale Elena Wolf-Lupescu. 1971). nr.. nr. 1948. p. în iunie 1948 repartizat de ministrul Justiţiei la contenciosul 936.P. 158 din 12 iulie 1948. promovat şeful Direcţiei Informaţii (i. Dobrincu şi Goşu 2009: 506. Institutul de Istorie şi Filozofie al Academiei. 229 din 4 oct. Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. decorat prin Decretul nr. 1971: 210. iar apoi director în cadrul Direcţiei de Standardizare. 152 din 5 iulie 1948.R. Ţurlea 2010: 111. avansat colonel (1949). după război instructor teritorial şi “lector” al ziarului Scânteia.din 1947 controlor în cadrul D. în 1999. după război membu în conducerea Comitetului Electrotehnic Român. 139 din 22 iunie 1945. 32 din 9 febr.A. apoi. în iunie 1948 repartizată de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. 1051). în 1948 numit preşedinte al Consiliului de Administzraţie la “Imprimeriile Independenţa” (M. p. nr.E. n.Of. p.C.Of.Of. (Constantiniu 2003: 83. etc. 225. apărută la Tel Aviv (Solomovici 2003: 377-9 ş. voluntar republican în războiul civil din Spania. 937. Stan (fiul lui Constantin) – ilegalist. apoi redactor la România Liberă până la emigrarea în Israel în 1980. partea I-a. până în 1969 director general adjunct al Direcţiei Generale Metrologie. cenzor de presă în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (19521977).I. MIRONESCU. Romanische Phraseologie und Parömiologie (Göttingen: Hubert & Co.C. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer.Of. la începutul anilor ’30 expulzat din Germania în timpul studenţiei ca agitator comunist.I..I. avea să publice cartea de memorii Un anonim în citadela presei româneşti. 2006: 662.935. 4844). în 1946. inv. partea I-a. p. C.Of. Ioana .Of. revista Magazin istoric.E. p. în Forţele Armate. nr. 1482. partea I-a.a. nr. prin Decretul regal nr. III-a. MINDIRIGIU. 941. 3862) MILETINEANU.A. Troncotă 2003: 35. cu grad de căpitan. Solomovici 2003: 249 şi 470. Sergiu – în 1945 era funcţionar la Subsecretariatul Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 15 (18 mai 1948): 6).R. unde.C. 943.E. după august 1944 redactor la Viaţa sindicală. internat într-o secţie psihiatrică a spitalului M. p. partea I-a. Deletant 1999: 20). 942. M.: 110. 1951-ian. (M. nr.Ap.Of. p.R. nr. 17. Lupu – de formaţie tâmplar. MILLO. partea I-a. a M. în circumstanţe încă neelucidate. 1999).S. Otopeni.e. Otu şi Râjnoveanu 2007: 56). 110 din 16 mai 1947. 127 din 3 iunie 1948. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. dosar nr. încadrat la M. 1947 (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. internat în timpul războiului într-un lagăr de muncă obligatorie la Titu-Găieşti. MILETICI. Berindei. p.2007 Bucureşti) – pictor. în anii ’60. apoi înrolat voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. 1947. contrainformaţii militare) a Marelui Stat Major (febr. partea I-a. 5784).A. autor al unor articole şi studii de istorie contemporană (la I. 938.P. partea I-a.avocată.Of.. Ioniţoiu 2008: 291.

R. reprezentanta P. (1948-1954). MOGHIOROŞ. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. MOLDVAI. ministru al Nationalităţilor în guvernul Groza (1948-1952). 947. (?) MOISESCU. Alexandru (n. Bihor – 1. 946.F.R. 2 din 2 ian. I-a şi în 1979 cu ordinul “23 August” clasa I. inv.soţia lui Anton Moisescu. 120 din 26 mai 1948. nr.C. membru C. al P.M. membru al Biroului Organizatoric (1950-1953). MOISESCU. 144 V.R. ulterior avansat gen. 1948. din 1932.C. 1213). Ilie (d.P. 804 din 21 dec.U.944. 2137. 950.C.” clasa a III-a. până la postul de director în instituţii poligrafice” (Ţ. decizia nr. 4611). preşedinte al Băncii de Stat a R. Leon (n.A. în alte documente oficiale MAGYAROSI) (23.Of. al U. p. 3. secretar al Consiliului Central al Sindicatelor (1957-1962).1969 Bucureşti) – evreu maghiarofon. al P. partea I-a. Ester RADOŞOVEŢKAIA. în 1948 era controlor în cadrul D.X. Moghioroş) – membru P.ro/DocumentView. S. fiica lui Iakov Abramovici Radoşoveţki). vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1953-1954).P. Viorica (n. după război membru în prima echipă redacţională la Scânteia. nr. vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale (19571961).M. director general adjunct la Agerpres (1954-1979.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. apoi pensionată). pentru democraţie populară. din 1936. 106 .-mr.B. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.d. 1964.C. (1954-1956) şi Argentina (1956-1957).E. BALOGH Joszef. întoarcerea în ţară “ocupând diferite funcţii tehnice şi administrative.S. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.II. 949.R. membru al C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.wolterskluwer.. Goldstein 2010: 18).C. (19551969). ministru plenipotenţiar în S. agitator comunist şi membru de partid din 1929. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. p.1911 Salonta Mare.R.. şi ministru adjunct al Finanţelor (1952-1953).D. 18707 din 4 septembrie 1945 a directorului general C. dosar nr. nr. soţia lui Al. 148 din 25 iunie 1941. din 1929 (nume conspirativ “Liza Lechmanova”).C.E.G. nr. Galaţi – 2002 Bucureşti) – membru P. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.P. preşedintele completului de judecată în dosarul Pătrăşcanu. 32).P. fost mecanic. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. al P. director adjunct CENTROCOOP până în anii ’60. MOGHIOROŞ. decorat în 1961 şi 1971.IX.1913 Umbrăreşti. la pensionare.X. 1916) . fond 495 (“România”). MOISE. Iţic MAISEZON. Tighina) (n. Stela (n. partea I-a. (1951). preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie (1961-1971). 35 din 11 febr.. 14 iulie 1911 Bucureşti) – administrator-lichidator la Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1945-1947)144. MOISESCU.C (M. ulterior încadrat în Ministerul Industriei. MOISESCU.d. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole (1950-1951). membru P.R.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p.” clasa I-a.C.C.C.R. 951. 225. primvicepreşedinte şi apoi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). şef al secţiei de relaţii internaţionale a partidului în timpul guvernării Dej.aspx?DocumentId=34332. 948.I. în redacţia Kominform. membru al Biroului Politic (din 1948). secretar CC al PMR (1948-1954). 3660). voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. Pentru pace trainică. partea I-a.D.R. 1856).1909. 945. fiul lui Aharon şi Reiza “Risi”) (n.R. 1). 1949.A.C. unde în 1949 este numit director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei ţi Mătasei (M. Avram – ilegalist.R. dosar nr. 1987) – colonel magistrat în anii ‘50. apoi membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (1948-1949) (M. după 1944 membru în conducerea C. inv. doc.R. Emil .Of.I. la adresa http://freelex. membru al Comitetului Executiv şi al C.Of. fond 495 (“România”). nr. Anton (12. p. partea I-a. 225.

MOSCOVICI.1912 Tighina. şeful de facto al Societăţii Române de Radiodifuziune (1945-1946). autor al unor volume de critică şi ideologie literară. 15 din 19 ian. 1452 şi 2607). deţinut în multiple penitenciare (1933 – august 1944). 1947. ilegalist. partea I-a. 954. 8072). în anii ’50. 381-2: 2004: 400). Neuman). după eliberarea sa în august 1944 redactor la România Liberă şi Contemporanul. pentru merite antifasciste. director general al postului de radio “România liberă” (1946-1948). „evreul care n -a uitat învăţăturile sionismului”.u. fond 495 (“România”). Salvador (d.Of. Iulea ŞAFRAN145. Mihail Novicov (n.VIII. 955. fiul lui Simion şi Clara (n. între care cele mai sonore nume ar fi Henri Blazian şi Lucia Demetrius. (1947).” (Buzatu & Cîrstea 2010: 331 ş.P. 644).C.) (1945-1946). partea Ia. 1945 în M. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. N. MOLHO. 1947. Acestora li se adăugau la nivelurile inferioare ierarhic alte câteva duzini de funcţionari evrei. 8960.S. p.952. 102238 din 6 oct. Henriette (n. instructajul “lectorilor”. 107 . în Forţele Armate (M.Of. Emil (n. (?) MOLHO MORARU. Breslau/Bresliska). 956.C. 19 45. 2010: 331). p. ziariştilor şi scriitorilor).C. redactor-şef la Viaţa Românească (1950-1953).]. cenzor al D.I. MORA. nr. 957. a M. zis “Iuli”. uneori eronat menţionat ca voluntar în Spania (Andrei Micu în Zbăganu 2001). 1964.R.E. nr. a emigrat în Israel. Aproape toţi evrei. partea I-a.C. Florentina – directoarea (lector-şef) direcţiei Literatură şi Artă din cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri în anii ’50-’70. 234 din 13 oct. fratele publicistului Virgiliu Monda şi nepot de unchi al lui Alexandru Toma) – în primii ani după război activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. Vasile 2010:42-43).inspector în cadrul D.R. [I-ai] de la un cap la altul şi vezi ce oameni sunt aceştia. Morico. n. Basarabia – 18. P. aparent încă în viaţă în 2005. Marcel Breslaşu (n.B.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. „şi-a adus o serie întreagă de oameni la Ministerul Propagandei [redenumit ministerul Informaţiilor în 1946 şi comasat cu Ministerul Artelor în 1948. partea I-a.G. locuind în Piaţa Amzei. lui Petre Groza. “evreu care nu a uitat învăţămintele sionismului” (apud Buzatu şi Cîrstea. Petre Iosif (n. nr. 804 din 21 dec. Mocanu 2003. Constantin Bugeanu (probabil român) şi Radu Negreanu ( la origine Schwartz) (v. Eugen (alias) . în 1947 încadrat prin decret regal. 253 din 1 nov. Falie)) (1. (fişă personală în dosarul 30/1947).Of. în 1979.U.T.G.. MORARU. în pofida faptului că nu avea studii în domeniu. responsabil şi cu 953.I.IV.P. Alfred Mendelsohn. nr. redactor şef al ziarului Veac nou (organul de presă al A. cf. p. W. responsabilă cu cenzura. dosar nr. (1947-1949) (M.Of.C. din 1949 impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. unde numele este transcris „Şofran” din fonetica rusă. inv. medic. profesor universitar şi. până la pensionarea sa. şeful catedrei de Estetică la Institutul de Arte din Bucureşti (1948-1968). la nivelul directorilor şi inspectorilor şefi: Eduard Mezincescu (n. Davidsohn). Petru Groza: Moraru. MORARU. în Bucureşti (Vorobca 2008c. Mesinger).n. 1977?) – jurnalist. unde a practicat medicina (în anii ’70 era şeful Institutului de Fiziologie Pulmonară din Haşomer) (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379. Nicolae (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. iar din 1950 coordonator al publicaţiei lunare pentru străinătate. Niculae 2004: 50-51).R.C. secretar al Comitetului Artelor din Secţia centrală de educaţie politică a C. nr. p. al nou-transformatei Redacţii de Publicaţii pentru Străinătate (fosta Narodnaia Rumînia). cu grad de sublocotenent. între care “Pentru fericirea 145 Pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr.1998 Bucureşti) – unul din principalii ideologi ai sistemului comunist în sectorul cultural. 18.1913 Galaţi) . apoi redactor-şef. fiul lui Zeilig şi Ghizela. fratele său. 9763).R. al P.L. al P. Cei la care făcea referire Groza erau. 204 din 5 sept. Urian 2004). 146 În cuvintele premierului de la acel moment. Mihail Davidoglu (n. Radu Bogdan (nume real necunoscut). 225. preşedinte al Uniunii Ziariştilor (câteva luni în 1947 până la comasarea sindicatelor artiştilor. 1949. LEIBOVICI) (n. demis şi transferat la tipografia publicaţiei Viaţa Cooperaţiei. Josefsohn). secretar general al Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1950)146. MONDA.

in.R. 147 V. p. 1948. 5544). a M.după război controlor în cadrul D. nr. MOSCOVICI.C. 15 din 19 ian. 183 din 14 aug. nr. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C.C. partea I-a. 164 din 19 iulie 1948. 1947. nr. MOSESOHN. Iosif – medic. 964. partea I-a. 1948.Of. partea I-a. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. al P.Of. ales pe lista B. 4384.E.Of.. 15 din 19 ian. ff. nr. 965.I. nr. dosar nr. în 1949 (A. p.J.E. decizia ministrului Justiţiei nr. 153 din 10 iulie 1945. MOSCOVICI. Vili . şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (1945 1946). nr.).I.G.E.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. MUNTE. 28.C. MOSCU. 117508 din 25 nov. 190 din 19 august 1947. 10332). partea I-a.. nr. MOZES.Of. 7492). 1033). 24 din 30 ian. MOZES. 139/1955. în august 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri în conducerea Oficiului nou-înfiinţat al Lemnului de Lucru (M. nr. partea I-a.Of. partea I-a. nr. Leon . 26 din 1 febr. 645).. Nicolae . 960. C. a M.Of. 737. Bernhardt . MOSCU.Of. nr. 967. 1946 în M. p.E. 1945 partea I-a. 13 din 16 ian.C. partea I-a.D. partea I-a. 1894 Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist în Bucureşti. 190 din 19 august 1947.M. 6293).C. partea I-a. Sorin . nr.958.serviciu în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. Iancu . Oscar . nr. p. 4391. nr. 1945. nr. nr.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale Electrotehnice (M. 971. 1947.R. partea I-a. nr. MOSCOVICI.Of. decizia M. p.I.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. partea I-a.Of. 1946 în M. redactor la Luptătorul şi Aurora. p. Vera . partea I-a. partea I-a. p.Of. secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice (din 1948) (indicat ca evreu în Solomovici 2001I: 195). nr. după reorganizarea ministerială transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. a M. 159. 1946. 108 . a M. partea I-a.1912 Găeşti.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 962. al P. partea I-a.din februarie 1948 controlor în cadrul D. p. 1948.Of.C. (M. 1948. 7491). p. 1949. 966. 641). poporului” (co-autor Aurel Baranga).G.Of. după război redactor la Jurnalul de Dimineaţă. 1375). MOROIANU.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei (M.I. MOSCOVICI. Adalbert (n. 969.N. BERGMANN147) (n. MUNTEANU. partea I-a. A. 152 din 5 iulie 1948.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p. nr. 968.C.după război controlor în cadrul D.Of. 199 din 23 august 1941. 641). 272 din 27 nov. M. 5831) până în iulie 1947 (M. partea I-a. posibilă identitate cu omonimul prezent în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1949. 959.după război membru P. partea I-a. M. nr.P. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.Of. 147 din 1 iulie 1947.. 24 din 30 ian. fd. 7151). Iancu .Of. p. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947.C. 41 din 18 febr. a M.. 4946). p. 115-21). partea I-a.S. 5966). (M. MOSES. deputat de Bucureşti.I. Arthur (n.R.după război controlor în cadrul D. partea I-a.G.. 738). nr. p. Marcu .C.Of. 970.C.G.G.C. Harry – membru al Consiliului Superior al Economiei Naţionale (1945-1946). secţia Propagandă şi Agitaţie. nr. deputat de Olt (1946-1948. DB)– în 1948 inspector general adjunct în cadrul D. Gerard (n.C. p. 749. M. M. p. MOSCOVICI) (n. al P. nr.Of. 51/1949. p. premiată cu Premiul de Stat în 1951. I.Of. p. 175 din 31 iulie 1948.Of.D.Of.III. partea I-a. MOSCINSKY. după război şef de birou administrativ la Direcţia Personal a Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. MOSCOVICI) – director adjunct al Bibliotecii şi Arhivei Presei . nr. 123 din 3 iunie 1947. MOSCU. p. 392. 972. 7 sept. 737. 15 din 19 ian. 961. p.Of. p. p. 5624). 112 din 17 mai 1948. 963. dosar nr. 10102 din 31 ian.I. nr. 31 din 7 febr. p.C. 24 din 30 ian. 1949.E.

soţia lui Belu Zilber) – în reţeaua “Ajutorul Roşu” în timpul războiului. 1427). NAFTALI. 980. 1952 a lui A. Mauriciu (n. partea I-a. III-a.. Leon (n. NASTA. p. C. partea I-a. p. deţinut în 1940 în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc. Virgil . partea I-a.C. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. Paul Naftali. 85/1955.Of. ulterior directoarea adjunctă a Direcţiei Generale a Editurilor. cu stagiu de ilegalistărecunoscut din 1932. căs.E. 35 din 11 febr. NATHANSOHN. a reobţinut. MÜNTZER. MÜHLSTEIN.Of. 1948. nr. 645). nr. fiul său. 1949. nr. Emanuel .C.G.973.P. al P. nr. 976.T. 982.Of. 24 din 30 ian. urmărit de Siguranţă în perioada interbelică.1977) (nume de cod în perioada ilegalismului: Nuţu Fuxman. 0*////////////8520iar ulterior prim-adjunct şi şef de facto al secţiei Gospodăria de Partid a C. inv. p.E. 1654-5). Mircu 2007:4). f. ulterior redactor la Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii.I. V-a.Of. Alfons (fiul lui Jacques şi Helene) (1895-1961) – fost ilegalist.R.R. MÜHLSTEIN. Simion (fiul lui Adolf) – membru de partid. cu referat de cercetare la Fd. deţinut la închisoarea din Caranseberş. 15 din 19 ian. p. a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr. în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei. după război redactor la Editura P. nr. 1949.C.) de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’50 (v.C. 3293. Adrian Naş şi Valentin Naş. Emeric . pp. iar în 1981 cu ordinul “23 August” cls.XII. M.C. 211 din 11 sept.Of.VI. ? – şeful contenciosului Băncii SovRom – menţionat în declaraţia din 24 ian. 1949. Isac . nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale 974.G.Of. 109 . 645). NAUM. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.C. cetăţenia română în 2007 (H. 981. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. a M. 979. p. 4946). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . partea I-a. 35 din 11 febr.C. 4623). C. partea I-a.G. nr. Solomovici 2001II: 104). anexa la dosarul nr. II-a. 641). NACHMIAS. 1214. 1948. 1944 (Solomovici 2001II: 10). p.1914 – 24. p.R. (1946-1989). Isidor . 199 din 23 august 1941. partea I-a. 978.1919 Moineşti – 2007 Bucureşti) – fost ilegalist (membru U.Of. p.T. nr. a II-a. ZOLLER?) – în 1948 era inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Control Economic a D. preşedinte adjunct al al Blocului Democratic al Evreilor din România.F.. cu Stefania (1923-2010). p. cu care a avut 3 copii: Tania Măgureanu. a III-a. 15 din 19 ian.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. nr. 1213). Pienescu 2008: 154.I. 975. Ana (17. partea I-a.P.Of. NAŞ.Of. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. avocat al inculpaţilor comunişti (M.R. la cerere.L. întreprinderile şi fermele Gospodăriei de Partid până la sfârşitul regimului comunist. decorată prin Decretul nr. nr.C. NADAS.după război controlor în cadrul D. fiul lui Moise şi Lora) (23. Leon LITMAN. unde a controlat fondurile valutare. 15 din 19 ian. 155). consilier tehnic în centrala Ministerului Industriei (1948-1949) (M. şi preşedinte al Comisiei de recepţie a bunurilor şi materialelor (M.C. 52 din 4 martie 1945.G.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.” cls. partea I-a. 7554). 738). transferat la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. ulterior deţinut în închisorile comuniste. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii (transformată apoi în D. Zissu în faţa organelor de anchetă (v.G. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. 23 sept. al P. 977. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I-a.R (1944-1946). NACHTIGAL. 1949. ulterior pe diverse funcţii de conducere în sectorul industrial. nr. 120 din 26 mai 1948. 1949. din 1936). partea I-a. 983.

după război inspector general în administraţia centrală a C. 1947. 8598). 2305. p. p.C. p. p. 1239. nr.din 1947 controlor în cadrul D.Of.E. (M. 10696). partea I-a. 225. 1949. 264 din 14 nov. p.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\N\N+01.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. NEIGER. 107 din 15 mai 1945.C.C.S. ulterior publicist) – ilegalist. 4968).M. Carol – ilegalist.JPG. 1654-5) (?) NEGREANU. şeful secţiei Învăţământ a C. 269 din 20 nov. NĂDEJDE.F. p.E.1909 – 1999 Bucureşti) (fiul fostului demnitar social-democrat Iosif Nădejde-Armaşu.B.I. v. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.. arestat şi condamnat în 1951 ca fost informator al S. a M. (până în nov.Of. 12/1952). Dan – în perioada 1947-1948 şef de cabinet al ministrului Artelor (şi Informaţiilor). NĂDEJDE. 994. nr. când urmare a reorganizării ministerelor este transferat la Ministerul Industriilor) (M. al P.2005. C. Arnold SCHWARTZ) (n. 281 din 4 dec. decizia M. 1947 în M. 993. fiul lui Marcu şi Frida) (17. din 1947 inspector în cadrul D.E. Mariana . p.C. NADLER148.Of.R. 1947. partea I-a. 1947.Of. 16. pp.17. 10290.G. NEMŢEANU. inv.J. Iancu . după războui şeful Direcţiei Domenii şi Infrastructură în Ministerul Comunicaţiilor. 986. NEGREA. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. v. p. în timpul perioadei ilegaliste149.G. Erwin Costin (31. 989. 219 din 23 sept. Sergiu (n.Of. 225.controlor în cadrul D.R. 1947. şi cadru didactic la I. 12.C. B. NEULICHT) (n. nr. 2612). 111 din 17 mai 1947.Of.V.R. până în anii ’60.I. Bucureşti) – după război funcţional în administraţia guvernamentală centrală.1909 Roman) – membră de partid din 24 aprilie 1945 (dosar N/77 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. pentru schimbarea numelui. apoi ministru adjunct al Învăţământului. (1955-1965).C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. nr.Of. partea I-a.+Nac+-+Neatu\Nadejde+Arnold/P1990862.R. doc. Elza – în mai 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei (M. nr.C. M.130 din 1 dec. până în febr. apoi şeful secţiei Învăţământ în Ministerul Culturii în anii ’50. nr. după război director al Casei de Pensii a 148 V. Roza (soţia generalului Grigore Naum.” cls. fond 495 (“România”). 107.C. NEUMANN. NĂVODARU. la sfârşitul anilor ‘40 şeful Serviciului Spectacole din Ministerul Finanţelor.P.IX. al P. nr. secţia Propagandă-Agitaţie a C.X. 992. p. nr. partea I-a. 1947. (M. nr.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în în D. 111 din 17 mai 1 947.1910 Bucureşti) .I. decedată în anii ’70 în Bucureşti (Solomovici 2003: 120-1). cu fişă de cadre la 985.I. a M.S. 3908.I. 3943.B. nr. 990. luptător în Spania (unde îşi pierde parţial auzul) şi apoi în reţeaua FTP-MOI în Franţa ocupată. dosar nr. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. Arnold (n. partea I-a. 15 din 19 ian.P. p.C. a M. 41993 din 30 apr. 987. al P. partea I -a.C. 1947 în M. 32 din 8 febr. 1949. nr. partea I-a. Arnold (n.Of. partea I-a. Cornelia (n. partea I-a. respectiv publicarea solicitării de schimbare a numelui în M.G. fond 495 (“România”). 3904). Jean . partea I-a. 991. (?) NEGREANU. nr.984.A. NAUM. 39 din 17 febr.125. 110 . (12/1954). 1132). 16). 1049 inspector general în cadrul Direcţiei Contabilitate a ministerului (M. 52 din 4 martie 1945.M. Arnold M.Of. p.Of. 219 din 23 sept. 149 Vezi fişa matrioclă penală la http://86. NEGOIANU.G. M. 1947. ulterior membru al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arte (1961-1965) şi membru supleant al C. dosar nr.1911 Bucureşti XII. partea I-a. NEGRIN.R (dosare anexe. 10092). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 8598 – când încă nu îşi românizase numele.C.V. nr. inv.R. p. III-a. al P. infra) – activistă de partid.. 1947. partea I-a. nr.36/fisapenala.Of.Of. 131 din 8 iunie 1948. 995.C.Of. 645). 988. FISCHER) .

R.R. 4 dec.M. partea I-a. anexa la dosarul nr.S. (dosare anexe 14/1951.II.VII. anexa la dosarul nr. Ion (5. Credit.C.C. C. 3293. 1003. 7 din 22 ian. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. pentru schimbarea numelui. C. 1946. p. fond 495 (“România”).Of. Niculae (n. 1). NICOLSCHI. dosar la secţia Economică a C. (1947-1948) membru al C. 11 din 14 ian. 1948. inv. al P. 1946 în M.” clasa I-a (Decretul nr. 662). partea I-a.C.R. al P. prin Decretul regal nr. C. NOVAC.C. partea I-a. 9763).C. p. director adjunct al Administraţiei Livrărilor din Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.U. (1948-1955). soţia lui Alexandru Nicolschi [v. 148 din 25 iunie 1941. 225. 71/1956.R. 1213). 3293. 1977) (singura sursă care îl menţionează ca evreu este un alt evreu.1979 Iaşi) – ilegalist (membru de partid din 1921). p.C.. C. 186. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1001.C. al P. infra]. NEUMAN. 1949. preşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Iaşi (1953-1956). Dezideriu . în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1000. cu ordinul “Steaua R.C. Faur – în 1948 era director administrativ al Institutului General de Asigurare.R. 998. partea I-a. nr. 235 din 10 oct.C.C. al Crucii Roşii (din 1961).1916 Reghin. nr. după război în aparatul politic central. p... decizia ministrului Justiţiei nr. când este epurat şi arestat. 16 din 20 ian. 299/1952).P. 35 din 11 febr. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. autor ocazional la periodicul lunar Probleme economice. jud. al P. partea I-a.1902. nr. I.R.R. NOVAC.C. Mureş) . 38/1956.Of. al B. Economie şi Asistenţă al funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. decorat prin Decretul nr. apoi vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1959-1969). NEUMAN.P. 8 (august). nr. şeful economatului Institutului Central de Statistică. la începutul anilor ’70 inginer principal la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice. 999. (un mandat) şi vicepreşedinte al C.A.. Ernest NEUMAN) (n. a III-a (v. (?) NICULI. 10955. al P. inv. Bălţi – X. ulterior preşedinte al Consiliului Regional Iaşi al A. membru al CC al PCR în perioada ilegalistă (din 1924). 2066 din 20 oct. îm 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of.L. 1959. secţia Cancelarie – dosare anexe. cu referat de cercetare la Fd. referat de cercetare la Fd. 2.C. NOVAC. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. Teşu Solomovici (2001II: 17)). inv.membru în Comisia de Lichidare C. secţia Cancelarie – dosare anexe. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 77/1952. nr. 996. precum “Ajutorul fărţesc al Uniunii Sovietice – factor important în dezvoltarea economiei noastre naţionale” (co-autor Manea Mănescu. al P. după război membru C. 1915 Bistriţa) – membru de partid. p.C. secţia Cancelarie – 111 .. continuă să profeseze ca inginer. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.P. 238).C. Alexandru (n. partea I-a.C. 253 din 1 nov. a Energiei Electrice din cadrul Ministerului Industriei (M. nr. nr. 1002. când va fi arestat în “dosarul Vasile Luca” (eliberat doi ani mai târziu). nr. “dosare adiţionale”. consilier superior la Regia Autonomă a Transporturilor cu Autovehicule (1947-1948) apoi directorul Editurii Tehnice până în 1952.C.Of. (1954).1986) de profesie ţesătoare.I.C.Of. al P. după război membru al Prezidiului R. II-a. respectiv ministru adjunct al Comerţului Interior (1969-1973). Şeila AVERBUCH) (27.C.C. în Forţele Armate. al P.R. 317). nr. 1947 (M. Alexander Oskar NEUMANN) (n. p. al P. decorat în 1977 cu prilejul împlinirii a 90 de ani..S. v. 1947.R.R. (n.în 1949 era referent tehnic în cadrul D.II. NISTOR.R.R. 997.I. 3660). (1945-1948).S.I. cu grad de căpitan.1887 Iaşi – 31.I. 99797 din 5 oct. şi Levy 2002: 128-9. (întocmit 1956) şi referat de cercetare la fd. 249/1952.” clasa a III-a. p.B. Charlotte – din 1949 şefa adjunctă a D. Valea lui Vlad. 2777 n. 1949.R. 131.Of. eliberat în 1953.Colegiului Inginerilor din România (1945-1947). a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Mauriciu – ministru adjunct al Comerţului Exterior (1950-1956). Vanda.

R. la 28 iulie 1959. p. Haralambie (n.U. 253 din 1 nov. nr. apoi comisar al guvernului pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris. singura menţiune a evreităţii sale în nota informativă confidenţială din nov. ofiţer politic într-un lagăr de prizonieri de război români şi italieni în Karaganda (în Kazhstan.I. cu care a avut o fiică. p. dosar nr. Veac Nou (1944-1946. NUSSENZWEIG. NUSSENBLATT.U. zis “Mişa”) (1916-2003) – fratele mai mic al lui Leonte Răutu. 1947.L. stabilită în Cleveland. p.VII. având rang de subsecretar de stat (1945-1946). arestat şi condamnat în 1932 şi 1937. 1947.C. 8599). partea I-a. p.A. Valery Oişteanu). partea I-a.Of..S.S.R. după unele surse ar fi emigrat în anii ‘70 în Israel. 225. apoi întors în România împreună cu familia în octombrie 1954.B. după război ofiţer de Interne. 1947. 1009. deputat de Dorohoi. 230 din 4 oct. în Forţele Armate. 8009).) şi redactor la revista asociaţiei. Mihail Nikolaievici OIGENSTEIN. nr. 1004. ilegalist (membru de partid din 1931) şi kominternist (INCOMKA.1960 Jilava) . publicişti.S. nr. Simon SCHÄFER.Of. în 1948 transferat din nou în U. 2066 din 20 oct. p. fiul lui Izac şi Ana) (19.II. Uşer – inginer.1960 (v. n. partea I-a. Iosovici). 1455). 90/1956. ulterior Academia “Ştefan Gheorghiu”.II. pensionat cu grad de conferenţiar).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/O/Obedeanu%20Haralambie/index. prin Decretul regal nr. fost ilegalist. remisă centralei Foreign Office (v.1921 Bacău-18.L.L. 20622 din 28 febr. de profesie farmacist. unei note informative confidenţiale a misiunii diplomatice britanice din nov.S.. 1946 în M. Mihail (n. 1947. Buzatu 2008: 434).I.Of.S.C. Goma 2005: 4)151. fiul lui Ştrul) (19. revenit în august 1944 în România ca ifiţer N. 26 din 1 febr. OBEDEANU.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. nr. anexa la dosarul nr.din 1947 controlor în cadrul D.Of. în 1944 membru fondator şi apoi în conducerea A. a M. 112 . din 1955 doctorand.U.R. Elena – soţia lui Simion Oeriu (v.dosare anexe. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. pensionat în anii ’70. 4968).Of. Solomovici 2005 şi 2001II: 111. 751).A. partea I-a. apoi decan al Facultăţii de Ziaristică la “Academia Ştefan Gheorghiu” (1956 – 1 ian.R.125. perioadă în care scrie şi volumul Omul sovietic).R.17. nr.XII. OERIU. 1005. 1006. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1948. nr. decorat prin 150 151 V. secretar general al Asociaţiei Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A. 1007.V. căsătorit cu Bella (n.decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. Simion (n.Of. acolo unde i se naşte şi fiul. 2291. cf. p. Kaufman). 62 din 14 martie 1946. 1010.. cu grad de căpitan.1982) – fiul unui cârciumar din Dorohoi. partea I-a. III-a. inv. partea I-a. Oeriu s-ar fi convertit la creştinism în 1944 (v. comisar general al executării armistiţiului cu URSS (din august 1945). reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. fugit în U. Vezi fişa matricolă penală la http://86. 219 din 23 sept.G. iar apoi profesor de istoria mişcării muncitoreşti la Şcoala Superioară de partid. Buzatu 2008: 434). fond 495 (“România”). 131 din 8 iunie 1948.1902 Iaşi .php. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. (M.1959. Sanda (căs. ziarist la Scânteia (1945-1956.S. (M. NOVAC. Harry LAZAROVICI150. şef al catedrei de biochimie din cadrul Intitutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti (1947 – anii ’60.R. cu Nora (1927-1994. 3293.D. Ohio. III-a.. 1947 a reprezentanţiei diplomatice britanice la Bucureşti. OIŞTEANU. 1947 (M. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.S. OERIU. S. comisar general al guvernului pentru legătura cu Comisia Aliată de Control (1946-1947). în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C.S. 9763): căs. infra).P.E.K. Einhorn).după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. în 1941. instalat de comunişti în locul reputatului Vintilă Ciocâlteu). 1008. inv. condamnat şi executat la 18. Paula . Nathan . tatăl fraţilor Andrei şi Oişteanu..

C. a III-a. aflata în atenţia Siguranţei în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A”. 14. (1945-1975) (implicat şi în procesul monseniorului Vladimir Ghika152) şi în paralel cadru didactic la Facultatea de Drept din Bucureşti..în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.romanianjewish. Mâţă 2007: 251). 6). fiul lui Moritz şi Betty (n.) – ilegalist.oct. ORBAN..I. directoarea şcolii de partid (de un an) de pe lângă Comitetul Orăşenesc Bucureşti al P. OPRIŞAN. n. Dobrincu şi Goşu. Trebici 2011. pe str. din anii ’30. Dobrincu şi Goşu 2009: 505. 131 din 8 iunie 1948. “dosare adiţionale”. ministrul Comerţului Interior (febr. 2004:39.S. se afla sub supravegherea Securităţii ca agent al serviciilor de informaţii israeliene.Decretul nr. decorat prin Decretul nr. sancţionată cu vot de blam şi avertisment. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.Of.a.R.C. Alexandru .C. OSTFELD. partea I-a.G.A. respectiv Balaş (2008: 218). (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr. Mircea (n. BERCOVICI.. ORENSTEIN. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (v. 1955). 1012. în anii ’80 a acordat câteva interviuri postului de radio Europa Liberă. 1999 S. accesibil şi la http://www. partea I-a. Marva . 1016. fond 495 (“România”). al P.A. Ernestina (fiica lui Aron.u. 5). nr. după război specialist în centrala Ministerului Comerţului şi în paralel redactor-şef al revistei lunare Probleme Economice (1948-1852). C. 8072). Putna) (uneori ortografiat şi “Ornştein”) – ilegalistă. Jureck)) (d. partea I-a. p. 20. 1954 .R. mai ales Berindei.I. 24154 (menţionată în Berindei. iar apoi stabilit în Statele Unite (unde în septembrie 1985 îi acorda un interviu lui Robert Levy (2002: 315)).ro/index. Solomovici 2001II: 42 ş.2005 Bucureşti. 646). 1015. Levy 2002: 208. 52 din 4 martie 1945. 225. a M. nr. jud.).php?s=Din_Arhive. 1654-5).din 1947 inspector în cadrul D.F. Berindei.Of. p. 113 .în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. (Şt. Dobrincu şi Goşu 2009: 424.R. 2008: 285.A. în 1946 în “activul central al partidului” (Andreescu. al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.E. 1013. 458).C.org/db/pdf/nr224/pagina14.C. Tamara Mira153 (1918 Basarabia . 204 din 5 sept. Iuliu – din 1945 şef de birou tehnic în D. http://www. a locuit până la sfârşitul vieţii în Bucureşti. pp.T. 154 V.G.. p. unde. Vezi şi anunţul decesului ei la http://www.E. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1952-1954).R.pdf. ORNSTEIN. fiul lui Nicolae Popescu-Doreanu). 152 153 V. 1947.M. cf. C. 4 şi 505 Dobre et al. n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Cosma 1994: 299-300.org/db/pdf/nr224/pagina14. p. partea I-a. 15 din 19 ian. a III-a (v. Varga 2003: 369 ş. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. din 1945 în conducerea U. apoi maior procuror militar la Tribunalul Militar M. care îl caracterizează ca pe “a Jewish journalist” şi “an astute political manipulator”). 1018. cimitirul evreiesc “Filantropia”) – ilegalistă.U.I. după 1944 activistă la diverse secţii ale C. Tismăneanu 2005: 325. zisă “Tina”) (n. 1011.C.vladimirghika. 2009: 504. 4972).F. 1014. din 1970 consilierul ministrului Janos Fazekas la Consiliul de Miniştri. nr./Kuller 2008a: 450. n. Mihai(l) (Michel ŞORAR) (1911-1991) – în timpul războiului cadru didactic la colegiul “Marcu Onescu” pentru evrei.pdf. 224 (1024). OPRESCU. ulterior cercetător al istoriei evreilor din România (Kuller 2010: 190. p.Of. Mihăilescu 2006: 380).R. în anii ’50 instructor al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. ulterior activistă la C. decorată prin Decretul nr. 1949. Primăverii nr. necrologul din Realitatea Evreiască nr. membru U.romanianjewish. emigrat în 1974 în circumstanţe neclare în Israel.M. ORNSTEIN. 1902 Pufeşti. Numele este cel de căsătorie (în perioada războiului fusese căsătorită cu ilegalistul basarabean Mihail Popescu.I. 315. 1017. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu. Nastasă. OSTRADEL. deţinut la penitenciarul Caransebeş. anchetată în lotul fracţioniştilor din 1958.Of. inv. fostului general de Securitate Neagu Cosma. Gottfried .

1026. cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie C.Of. după război secretar general al C. BURAH) – soţia lui Gheorghe Pană (vicepreşedinte al Consiliului de Stat în 1985). al P.V. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. p. şi membru al Secretariatului General al P.R. PANAITESCU. 1021.21.Vezi şi menţiunea sa în rubrica „Aniversări” a revistei Realitatea Evreiască.C. ministrul Artelor (1946-1948). Berindei. 2790 din 16 sept. partea I-a. 156 Cf. Mihai 2009).P.R.U.Of. 1020.1960 Bucureşti) – ilegalistă notorie. decizia ministrului Justiţiei nr.1921 Bucureşti . p.C. după care în 1968 a revenit la titulatura PCR). “epurată” în iunie 1952. între 1944 şi 1948. între 1948 şi 1965. n.X. 1948-1952).Of.R. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). p. locul şi data de naştere a ziaristului Ion Pas. cu convingeri nedisimulat marxiste.III. din noiembrie 1947 până la excluderea ei din viaţa politică în 1952 ministru de Externe al R . PAS.” clasa a II-a (1948) şi “Steaua R.P. PMR. p.C. PANŢER. activistă de partid..” clasa I-a (1964). 214 din 15 sept.R.1019. al P. 7620. nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.M.C. 87 din 13 apr. 336 -337 (1-31 mrtie 2010). PAPP. 15 din 19 ian. ulterior traducătoare a operelor lui Marx la Editura Politică.V.R. 1946).34. 1025. din 1956 şi până la pensionarea din ani ’70 director general adjunct (şi după 1973 membru al Colegiului) Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri . (întocmită 1954).R.L. Georgescu. 1103 . (din 1948 redenumit Partidul Muncitoresc Român. Ana (n. 1945-1948).S. 1949. în M. arestată şi condamnată de două ori în perioada interbelică. dosarului pe care l-a depus la casa de pensii a ziariştilor în 1943. 71. 155 155 Pentru schimbarea numelui.A. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Medicină Curativă din cadrul Ministerului Sănătăţii (M.1895 Bucureşti – 20. Tina .R. în afara activităţii guvernamentale publicist realist-socialist.F. partea IB. 1134). inv. Calman SCHRITTER156) (6. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1949-1952). PAUKER. 1948.R. partea I-a. partea I-a.M.C.1986 ) – membru de partid din 1940. 1949. fiind identică cu cea a viitorului demnitar comunist Ion Pas. născut Calman Schritter. Harry Elias WITZLING) (18. p. dosar 12/1954.F. Iuliu .din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Presă). 1024.C.Of. Vaslui .R. în 1949 instructor în cadrul sectorului Învăţământ Public al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. n. (partea I B) nr. alături de V. Of.3.C.P. membru neîntrerupt al C. absolvent al Facultăţii de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. PANĂ. vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români.Of. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.1974 Bucureşti) – fost membru P. preşedintele Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune (1958-1965.Of. 32 din 8 febr.” clasa I-a. 165 din 19 iulie 1946. 1022.S. LUPU. nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 236 şi 424. 645).R.VI. nr. p. activist P. membră fondatoare şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. v.D. Antoaneta (f. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p.D.S. Hanna KAUFMAN RABINSOHN.. 5767).C.. 31 din 7 februarie 1949. al P.M. decorat cu ordinele “Steaua R. partea I-a. 7633. 3372). p. 114 ..R. nr. în anii ’50 inclusiv şefă de cabinet a lui Leonte Răutu (dosar la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.R.formal al doilea om în sistemul cenzurii din timpul comunismului. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. 1023.1893 Codăeşti. apoi pensionat). 1948. Horia (n. M.R. al P. după război vicepreşedintele secţiei Presă a A. 157 din 10 iulie 1948. şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Democrate Române (U. nr. Ernestine – în 1948 şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.. şi redactor la Gazeta în anii ‘20-’30. nr. PASCARIU. nr. nr.II. fiica lui Herş şi Sara) (13. PASCAL.C. membră a C. 69498 din 13 iulie 1946. partea I-a. Ion (n.după război. Luca şi T. M. decedată de cancer în 1960.21.

Tismăneanu 2010a).. 1947 (M.Of. supra]) (n. 40 din 18 febr. 3293.II. fd. Jiu (1941-1942).A. 1028. partea I-a. 1030. Ocna) – jurist. M. (1945-1948) (Şt. cum.U. partea I-a. în care se anunţă stabilirea domiciliului obligatoriu. cu referat de cercetare la fd. prin Decretul regal nr. Andrei (n.php). fişei din penitenciar (v. membru al organizaţiei de bază a partidului. al P. 19 din 23 ian. Şi nu Loew. instructor C. Bihor / Cluj159 – d. 28.C.C. C. C. ulterior cu evoluţie incertă (dosar P/43 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). PAUL. p.17. inv. nr. nr. 43. cu nume conspirativ “Saşa”.I. p.C.1911. în ministeriatul Anei Pauker (1949-1952) (M. Hertha SCHWAMMEN. epurată în 1952. nr. stabilit în S. partea I-a.” clasa a IV-a. 147 din 3 iulie 1945. în anii ’60-’70 secretar general de redacţie la Revista română de drept. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1941). 11765. 1948. partea I-a. 74-6. 1948. coautor al comentariilor la Codul Penal al R.1945. PĂTRĂŞCANU. de Bihor (1946-1948). data naşterii ar fi de fapt 22.C. membră a Partidului Comunist Austriac în timpul studenţiei la Viena în 157 158 V. 5829). căs. cf.III. ulterior epurat sub acuzaţia împuşcării (involuntare) a lui Gheorghe Apostol în violenţele de la uzinele Malaxa din Bucureşti din 1945. cu Amalia Pavel (n. p. ca şi în lista întocmită de Siguranţă în 1941. v. 1838). trimis într-o colonie de muncă (1952-1955). unul din avocaţii numiţi din oficiu care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi pentru “titoism” în 1950 (când încă nu-şi românizase numele.S. 3/1958. fond 495 (“România”). 1031. al P. 5538.R.%20Pat%20%20Pavel/Patrascu%20Andrei/index.1914.Of. passim) (v. Cernăuţi. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.C. apărător al lui Nicolae Steinhardt. A. nr. iar locul naşterii ar fi Cluj. POLLAK) – după război încadrat ca judecător de şedinţă la Tribunalul Bihor- Oradea.. opinează V. pe care “îl apără cu un elan anemic. 1986 Bucureşti) (fiul lui Ludovic şi Ana) – de profesie croitor. iar apoi şefă a Direcţiei Cabinet în M. din ianuarie 1948 angajată la cabinetul ministrului (cu grad de prim consul general). deţinut la Tg.N.E. anexa la dosarul nr. 159 Contradictoriu faţă de documentele C.A. 2983în 1941. p. 260 din 8 nov.Of. http://86. p.Of.1911 / 22.u. ilegalist (membru de partid din 1934). inv. partea I-a.III. Cancelarie. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. Elena (n. 1908 Tg. (1975).A. (inclus în Kuller 2008a: 440).I. şi Rusnac 1997). fiica lui Max şi Sofia) – soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu – convertită la creştinism în 1939. p. Fl. [aşa] cum era permis pe acea vreme să fie ‘apăraţi’ duşmanii clasei muncitoare” (Solomovici 2003: 305).1903) – sora lui Teohari Georgescu. 178 din 4 august 1948. după război membru al primului C. Tescovici [? v. partea I-a. ulterior recăsătorită Veakis) (n. deputat M.com/2010/08/24/condamnati-la-fericire-dupaaproape-douazeci-de-ani/). încă o dată eronat. 6401. apoi normator până la pensionare la Fabrica de Confecţii Bucureşti (1956-1961). nr.R. fondatoare. director adjunct al Centralei Industriale a Lemnului (1949-1952). 51/1952. Andrei LÖB158. Elena (n.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/P/P%2004. membru de partid din ian.Of.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. 225. Tinăud. pentru comitetul regional de partid Hunedoara (19451946). 2004: 456). nr. secretar general al Ministerului Agriculturii pentru câteva luni în 1947. nr. ulterior reabilitat. în 1945 promovat ca prim-procuror. 1 ian. dosar nr. cu grad de maior. Andrei (n. 1947.C. 153 din 10 iulie 1945. (?) PĂSCULESCU. (folosite de Dobre et al. Avramescu). 11. când încă nu îşi românizase numele160. PĂTRAŞCU. Tismăneanu (v.125..1027.. 2066 din 20 oct. dosar nr.wordpress. Mihăilescu 2006: 380). înainte de căsătorie (mariajele mixte fiind interzise legal în acea perioadă). nr. în Forţele Armate.Of. 1946. (1945-1948).. a comuniştilor categoria A (vezi poziţia 228).IV.C. îşi românizează numele în 1946) (n. apoi Bihor (1946-1949).A. aflat în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” în 1941.R. 115 . 160 Idem M. 1029. 533. 127 din 1 iunie 1941. 1389 şi nr. Constantiniu 2003: 13 ş. partea I-a. PAVEL. 31.C. 1911. 253 din 1 nov. Dorin GHERŞON157) (n. iar ulterior numit acuzator public la Tribunalul Poporului Cluj (M.C. p.N. M. tatăl scriitorului şi istoricului literar Thomas (Toma) Pavel (n. şi M.F.Of.P. http://tismaneanu.R. partea I-a. membră în conducere şi cenzor al U. responsabilă cu propaganda şi agitaţia. 9763).R. al P. Doru (n. p.

1034. cunoscut mai degrabă ca prozator (debut cu nuvele în 1964). cu referat de cercetare la fd. 1040. 1946). între iunie 1948 şi febr. H. partea I-a. p.) şi îndeplineşte funcţia de secretar de redacţie.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. partea I-a.Of. p. p.G.P. nr.E. 10092). partea I-a.E. dar graţiată la 29 mai 1956. 5463-4. PERŞINARU.Of. partea I-a. PETRESCU. 1948. (M.I. nr. colaboratoare disciplinată a Securităţii. 7950).A. membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. 1947. 1947. 1038. PERL.JPG. condamnată în 1954 la 14 ani închisoare. 116 .I. 8032. 1039.” clasa a V -a prin Decretul nr. 1042. PELŢAN.R. partea I-a. pp. David – şef serviciu–secretar în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (până în febr. p. 1947. 1036. 264 din 14 nov. 12877). V-a. Herzelina .P. 1033.C. 1037. la Direcţia Presă (M.G. a M. 7491). după august 1944: membru fondator şi membru al Comitetului de Conducere al U. Israel) – absolvent al Liceului Evreiesc din Bucureşti.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. (M. în paralel urmează Şcoala Sanitară. nr. Raşela. lideră a grupării artistice din Uniunea Patrioţilor.anii ’30. după unele surse emigrată în Israel.Of. fiica lui Leon) – soţia lui Gheorghe (alias Gogu) Petrescu. după altele decedată în Bucureşti. David . C.în 1948 numită director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M.C.E. (M. PETRAN. Ludovic . Iosif POCLER) (n. 3293.+Pat++Pavel\Patrascanu+Elena/P2070574. nr.Of. iar apo redactor-şef la Orient Expres. M. a M.C.” cls. 32 din 8 febr.R. decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R. p. nr. partea I-a. 1949 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. partea I-a. Zissu . arestată în procesul intentat soţului ei. 289 din 13 dec. nr. decorat cu ordinul “Steaua R.C. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler (Decretul nr. al P.din 1947 controlor economic în cadrul D. fratele Elenei Ceauşescu. PERLMUTTER. Revista mea. p.VI. 1123).E.E. p. 148 din 30 iunie 1948. PELTZ. Marton . 157 din 4 mai 1971).R. angajat în centrala M. apoi în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (1947-1948). a M.I. 1946. 1949. 232 din 6 oct. Iosif (n. nr. PELTZ. p. PECHER.C. emigrează în 1972 în Israel. 14.. PELTZ.G.Of. 1963. în 1948 reîncadrat ca referent stagiar în centrala Ministerului Industriiilor (M.F.125.Of. 32 din 8 febr. membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Propagandei (1944-1946).C. 161 Vezi fişa ei matricolă penală de la penitenciarul Dumbrăveni la http://86. 1949. Samoil . partea I-a. 95 din 22 aprilie 1948. 1949) (M. Facla. a M.Of.C. 168 din 23 iulie 1948. 1041. 10092). Stefania .I.R. partea I-a.C. nr. încă în viaţă în 1990. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. anexa la dosarul nr.1932 Bucureşti – 2005 Tel Aviv. în mandatul Anei Pauker. partea I-a. partea I-a. nr. 2790 din 16 sept. ca translator la Direcţia radio (M. director al Teatrului de Păpuşi “Ţăndărică”.C. nr.A. (1945-1948).I.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale+-+detinuti+politici\P\P+04.din 1947 controlor în cadrul D. 1035.G. 3707).. Adela (n. unde colaborează la diverse publicaţii de limbă română (Viaţa noastră.Of. 200 din 1 sept. 96/1968.Of. după unele surse. iar în 1971.17.Of. PERLEA.C. 335 din 20 iun. 264 din 14 nov.Of. inv. (M. nr. nr. 1123). M. 190 din 19 august 1947.din 1947 controlor în cadrul D. ulterior scenografă la Teatrul de Păpuşi Sibiu161 şi. etc. p. 1032.din 1947 inspector în cadrul D. Sandu – după război angajat ca arhitect conductor în centrala M. cu ordinul “23 August” clasa a III-a (Decretul nr.36/fisapenala. consilieră în centrala Ministerului Propagandei (1945-1946).C. sub numele “Elena Veachis” (urmare a căsătoriei cu regizorul grec Yannis Veakis). 6094).

1947.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. nr.N. WEISSMAN) (1923-1967) . 10092). POPP. Mayer . M.din 1947 controlor în cadrul D.II.Of.R. 1046. 334 din 19 septembrie 1952).C. condamnată la moarte în ianuarie 1944 (sentinţa comutându-i-se ulterior în închisoare pe viaţă. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.G. 30 sept. Jack (n. partea I-a. 1946 în M.R. 1056. şeful Direcţiei Administrative a Ministerului Silviculturii (1948-1952) (M. 31/1957. PINCAS. 1947. directorul Editurii P. anexa la dosarul nr. apoi director general al Direcţiei Generale a Editurilor.Of. Vapniarka şi Grosubova). GOLDŞTEIN162) (n.e. PETRESCU. 15 din 19 ian. internat în perioada 1941-1944 în lagărele de muncă disciplinară de la Tg.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. soţul Olgăi .Of. iar apoi în 5 ani închisoare). Solman . Idem v. nr. 642). PITARU. p. nr.C. 1949.din 1947 inspector în cadrul D. din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. PINSLER.în martie 1945 reîncadrat la Subsecretariatul de Stat al Aerului. 117 . inv. 5728 din 19 ian. 2009: 184-5). arestată în 1943 într-o casă conspirativă a ilegaliştilor.1900 Podu Iloiaei. după război colonel M. nr. p. 1963. p. Betty .C.alias “Elena Cristescu”. 1053. p.I. 232 din 7 oct. partea I-a. p.D. Hary – menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.C. partea I-a.A. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. Iţic MENDELOVICI . 1055. (M. 162 V. idem referatul de cercetare la fd. partea I-a. 148 din 25 iunie 1941. Sabina (n. Alfred V.A. 646). însărcinat aducerea la îndeplinire a sentinţelor în simulacrul “Marele proces al trădării naţionale”. al P. PLATZ. Jiu. nr. “Banca Economică” din Bucureşti).A. 423 din 15 iul. 16 din 20 ian. 52 din 4 martie 1945. 541 163 V. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. al S. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 803 din 21 dec. nr. Samuilă .G. C. partea I-a. a III-a. Direcţia Aviaţiei Civile. prenume ortografiat ocazional şi “Jaques”) (11. 8598). nr. Difuzării Căreţii şi Presei. PODOLEANU..C. partea I-a. 219 din 23 sept. ministru adjunct al Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale (1952-1953) (numit prin Decretul Prezidiului M. 1948. 1049.E. PICALSCHI. partea I-a. după război funcţionară în centrala M. 1946.G.S. soţia lui Mihai Petruc. nr. în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Bod” (B. nr. nr. 1946. p. PETROIANU.I. I.I. 15 din 19 ian.E.Of. 264 din 14 nov.Of. 1048. Politică).funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1044. A. (M. fiul lui Litman şi Tauba.sora lui Ladislau Vass).Of. 1947.Of. nr. 250 din 27 oct.I. condamnat în perioada interbelică pentru spionaj în favoarea U. cumnatul Ghizelei Vass (i. 264 din 14 nov. 1045. (viitoarea Ed.. decizia nr. ilegalistă.Of.R. nr. Iaşi – 1972 Bucureşti) . 1052. Prezenţa sa în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. secţia Cancelarie – dosare anexe.1043. (M.A. a M. a M. Albertina . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 97. 658).M.Of. 1654-5). Felix . 3660). – evreu originar din Basarabia. 1949. partea I-a. 104 (solicitarea). 8552).. 10. 1906 Bârlad) .E. partea I-a.E. p. 36 din 14 febr. (M.Of.P. Paul (n. M. 10092).Of.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. PINCAS. p. p. a M.I.832). 21 din 25 ian. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr.R. nr. la Direcţia I. p.C. când âncă nu îşi românizase numele . 1946 a ministrului Justiţiei (M. ulterior secretar de stat responsabil cu industria alimentară în guvernul Dej. p..A. 1051. 1949. PETRICU. 1964 cu Medalia Muncii. POENARU. 1945. nr. 20 (5 iulie 1948): 7). nr. Alfons (uneori ortografiat şi Pikalsky) – după război iniţial membru al C. partea I-a. 3293. decorat ca pensionar prin Decretul nr. Valeria . 163 1054. jud.C. 1047. pp.C. partea I -a.Of.ilegalist (membru de partid din 1921. 1050. PETROVAN.251 din 30 ian.R.E. după 1944 procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov.S. PETRUC.C.

1949. (iniţial la sectorul Evidenţa Cadrelor şi Documentare).C. Oigenstein. 28 sept. partea I-a. respectiv aprobarea schimbării numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. 95 din 22 aprilie 1948. 1948. Eva.M. 1068.Of.Of.Of. PROTOPOPESCU. Eti (n.Of. 118 . 76 din 31 martie 1948. 267 din 21 nov. 184 din 13 august 1947. p. (110/1955). clasa a II-a. dosar de cadre din 1954). (1948-1951). FEHER) (n. 252 din 3 nov. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.F. după alte surse Janoş Rab) (1904-1973) – general. PRAGER. p. 10200. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.C. Pinchas Solomonovici. nr. 4384. Paul (n. partea I-a. 1945. partea I-a. după război activistă de partid. 662. p. 1214). 26 din 2 febr. 35 din 11 febr. membru de partid din 1945.R. PROPPER. nr. Ecaterina (zisă Kati) (n. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. POPPEL. inspector general sanitar în Ministerul Sănătăţii (1944-1945). 16 din 20 ian. tatăl filologului George Pruteanu (1947-2008) (Brătescu 2007: 251-3. partea I-a. pozişie din care a participat la coordonarea reformei sectorului sanitar din ţară.E.controlor la D. partea I-a. 1949. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1066.Of. 1945. p.Of.Of.C. 115196 din 14 nov. Adalbert . partea I-a. Ivan Stepanovici RAB. 76 din 30 martie 1946.R. 7151). partea Ia. M. p. n.. 1058. în anii ’70. cumnatul lui Leonte Răutu (soţia sa. a fost soţia fostului ministru de externe Grigore Preoteasa (decedat în accidentul aviatic din U. nr. partea I -a. 16 din 20 ian. PRATSCHER. a fost sora lui Răutu). 1945. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Iacob . 2729. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1945 în M. nr. 164 Vezi dosarul nr. p.1966 Iaşi) – după august 1944 membru al comitetului sanitar al Apărării Patriotice. 7234. nr. nr. al P. a M. 3001). p. 1919) – activistă a secţiei Propagandă-Agitaţie a C. 264 din 14 nov. conferenţiar la catedra de organizare sanitară a I. nr.Of. 168 din 18 iulie 1941. p.I. Huşi/Vaslui – 16. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.G. 10092). p.R.C. PROFETA. 1061.E.Of. nr. până în anii ’70.S.C. partea I-a.C. partea I-a.E. nr. şeful Direcţei Policlinici şi Spitale (1948-1952). p. decorată în 1971 cu ordinul “Steaua R. fiica fostului ministru al Agriculturii şi ambasador în China Angelo Miculescu).R. I. RAB. membru în conducerea C. Josefina – după război şefă de birou.S. 183 din 14 aug. Artur (fratele compozitorului Laurenţiu Profeta?) – din 1947 inginer specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.. Honora .R.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. p.I. nr. a politicianului P. p. nr.D. partea I-a. 1062. 1060. PRISICEANU.S.C.1057. partea I-a. apoi. 5/1944/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. 112 din 17 mai 1948. fond 495 (“România”). 845).II. 3705). al P.Of. iar din martie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor (ulterior şi Informaţiilor) (M. PREOTEASA. Marcel Maximilian (1895 – 1960 Bucureşti) – medic şi profesor. în prezent Bartolomeu) .R. M. Bucureşti. Rudolf – după război referent la Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. p.XII. apoi al F. nr. M. nr. nume schimbat în 1945164) (15. Adrian Năstase (recăsătorit în 1985 cu Dana. nr. 1064. 4200). din 1957) şi mama Ilincăi (căs.prima soţie. al P. Ioan (n. 1949.M.Of.C. Burcă 2007: 13) (dosar P/167 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în 1940.C. director medical în centrala ministerului (1945-1948). membru P.D. 1947.Of. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.R.1984) – membră de partid din 1938.1908 Fălciu.1912 – 14. partea I-a. PRESSER. Alexandru .S. 1067. din 1952 transferat la catedra omoloagă din Iaşi.R..Of. 1059.. “refugiat” în U. 662). 1063. partea I-a. în M. 9712. SINGER) (2.XII.S. instructor al C.S. p. PRUTEANU. 1065. POPPER.Of.

funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. partea I-a. 5123. nr.R. Alexandru . membră de partid din oct. RADO. 8). 1072. nr. (cf. apoi înalt funcţionar în Ministerul Comerţului Exterior şi autoare a diverse articole în revista Probleme Economice (dosar la secţia Relaţii Externe a C. 1070. al P.VI. p. Liana – ambasadoare în Senegal în anii ’60. M.Of. p. partea I-a. 32 din 8 febr. partea I-a. 1 din 1 ian.Of. 4255. 1077.C. ambii stabilindu-se câţiva ani mai târziu în Olanda. p.C. Emeric – în mai 1945 angajat ca translator-şef în centrala Ministerului Propagandei.decorat prin Decretul nr. (r. RADIAN. p. partea I-a. nr. nr. unde s-a căsătorit cu David Wizman.125. Pinhas . nr. Solomovici 2004: 283. nr. p.ro/politicadoctrine/cine-a-fost-ghizela-vass-despre-dosare-intrigi-si-anchete/. în anii ’50. nr. 803 din 21 dec. 206 din 1 sept. cu referat de cercetare la fd. incinerată la Bucureşti. 1948. fişa matricolă penală la http://86. 2595).contributors. 1073. partea I-a. 1123). partea I-a.1944. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.P. în care şi menţiunea Mariei Rab.Of. 42 din 20 febr. 119 . partea I-a. nr. Ioniţoiu 2000:IX)168. 34 din 10 febr. Felicia (verişoară cu fiicele lui L. 3905.inv. p.%20Rab%20-%20Razus/Rado%20Alexandru/index. articolul său consacrat Ghizelei Vass. 61 din 21 martie 1946.R. Ivan . apoi ambasador la Moscova. V. pentru scurt timp ministru adjunct al Construcţiilor. 2137. ulterior promovat inspector. RADOŞOVEŢKAIA. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. RAB. 284 din 8 dec. RISDORFER) (n. nr. inv. 9855). RACHMISTRIUC. partea I-a. M. 225.17. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. secţia Cancelarie – dosare anexe.Ap. al P.Of.R. nr. în anii ’50 director adjunct al întreprinderii “Româno-Export” a Ministerului Comerţului Exterior. după război numit preşedinte al Oficiului Industrial al Bumbacului. nr. membru de partid din 1944.N. 1078.Of. RABINOVICI. Răutu).Of. 107 din 15 mai 1945. nr. revenit în ţară în 1944. M. partea I-a. şeful serviciului de cadre din M. 1964 cu Medalia Muncii. 33/1958. p. 1964 cu Medalia Muncii. partea a 2-a. 1074. RADIAN. 10860. ulterior activistă a secţiei Propagandă şi Agitaţiei 165 166 cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 282 din 5 dec. RACHMAN. fond 495 (“România”). V. I.) de artilerie.C. M. Alexandru (fiul lui Martin şi Paula) (n.1910 – 17. 1071. Eugen-Constantin (n. eliberat în 1968 (Andreescu. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. inculpat şi condamnat alături de alţi evrei funcţionari în comerţul exterior în 1961 pentru subminarea economiei naţionale. dosar nr. 1947. inv. 1351). 1947. Gita Iakovlevna (11. reîncadrat în 1945. dosar nr. fiica sa şi a Evei. 1480.R. 1076. M. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1941. p. III-a165. Tutova) – în 1948 era referent-şef la Oficiul de Studii al Ministerului Minelor şi Petrolului (M.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 121 din 31 mai 1945. M.1905 Reşiţa) – fost patron de fabrică. 256 din 5 nov. a emigrat la începutul anilor ‘70 în Israel. sub numele Barbu pentru scurt timp şefa Secţiei Internaţionale a C.XII. al P. S. 1949. nr.C.Of. 225. decorată prin Decretul nr. 17. 1949. 1912 Griviţa.C.până în febr. 7817).P. 2). nr. la http://www. Maria (1915-1976) – sora lui Ioan Rab şi cumnata lui Leonte Răutu. nr. 1069.C.Of. p. p. nr. Şomuz – din 1945 şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (M. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. M. iar apoi general adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor. doc. p. p. 1075. 168 V. 119 din 28 mai 1947.Of. partea I-a. 1189. RADO. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. RADO.Of.Of. Tismăneanu166). Varga 2003a: 664-5... anexa la dosarul nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. din 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. B.M. ulterior directorul Institutului de Istorie Militară din Bucureşti. partea I-a. 803 din 21 dec. în acelaşi an este delegat şef al Direcţiei Generale a Redevenţelor şi Impozitelor Miniere în acelaşi minister (M.php. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. 1947. 167 V. 4540).1980) – sora Stelei Moghioroş. sublt. radiat din registre laolaltă cu ceilalţi rezervişti evrei în 1940167. 11/1954). 1946. C. 24 febr. 3293. Nastasă. (1950-1953).VIII.R.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2001.

decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. V. 171 George Manu (alias „Testis Dacicus”) îl identifică „de origine bulgară şi evreiască” (2011: 162). partea I -a.S. (1948-1952). 753). şeful catedrei de psihologie la Universitatea Bucureşti. Mişu – în 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. Arad – 1. Pamfil Şeicaru susţinea că mama lui Ralea s-ar fi numit de fapt „Angelica Kaufmann” (informaţie îndoielnică în opinia lui Petre Pandrea (în Călugărul alb. 4058 din 21 ian. Micu (n. 1084.R. partea I-a. internat la Târgu Jiu în timpul războiului. C.P. Iosif (n. 1080. fost ilegalist. 5. 30 din 6 febr. contributor marcant la propaganda regimului stalinist (a se vedea lucrările Caracterul antiuman şi antiştiinţific al psihologiei burgheze americane (1954). 1948 a ministrului Justiţiei în M.Of.Of. partea I-a. sociolog. include intrarea „Ralea. instrument al agresiunii imperialiste (1954)). REITMAN170) (n. Decretul Regal nr. membru al Comisiei Controlului de Partid (1945-1952).Of. 4696). REICHENBERG) . 1948.1921 Galaţi) – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (M.IX. partea I-a. 1948. după august 1944 ministru al Artelor (martie 1945 – august 1946). în 1949 referentă în cadrul secţiei la serviciul Biblioteca şi Arhiva Presei (A. Herşcovici) (n. nr. 1654-5) 1081. inv. 26 din 1 febr. psiholog. nr.Of.1952) – evreu maghiarofon. ministru plenipotenţiar la Legaţia României de la Washington (1946-1948).C.R. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. nr. Jozsef RANGECZ.X.R. director al serviciului de cadre al PCR (1945-1948).A. 52 din 4 martie 1945.P. 175 din 31 iulie 1948. p. partea I-a. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. Marius (n. apoi prim adjunct al şefului Serviciului Special de Informaţii (1947-1948). partea I-a. 1079.P.în martie 1945 reîncadrat la D. Desideriu (n. fond 495 (“România”).N.I.a C. preşedinte al Comisiei Naţionale pentru UNESCO (1961-1964). 120 . partea I-a).” clasa I-a. al P. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. pp. sau “Războiul psihologic”. al P. 995.B. 6. 225.. 81 din 7 apr. după război membru al C.I.funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (1945-1947) (M. 63). 7234).VI. nr. 169 din 24 ian.R. p. 10 iunie 1908 Buzău) . 169 170 V. partea I-a.C.R. p.” clasa II-a.C.Of. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 184 din 13 august 1947. membru titular al noii Academii a R. 1945 în M. RADOVICI.scribd. 5465). nr. 1085. p. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.IX.1896 Bucureşti (după alte surse la Huşi) – 17. p.E. dosar nr.S. 189 din 17 aug. nr. nr.Of.. 148 din 30 iunie 1948.R. p.R. fond 495 (“România”).Of. p.Of. 6292).V. 1841). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1947. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (12/1954).F. membru supleant al B.1917 Galaţi) – după război specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1083.P. Mihai171 (fiul lui Dumitru Ralea şi al Ecaterinei Botezatu [sic]. 1945.R.1964 Berlin) – filosof. dosar nr. fiul Elisabetei) (7. 21).1904 Olari.G. p. Mişu” (în Kuller 2008a: 452). diplomat. I-a.C. vicepreşedinte al Prezidiului M. fd. RALLIŢEANU. decizia nr.. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.R.M. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Marcus Ralian A. 58 din 11 martie 1947. co-director la Viaţa românească (19441946). (1958-1961). deputat de Timiş în Marea Adunare Naţională. nr.P. H. 25 din 1 febr.I. C. 36 în versiunea online de la adre sa http://www. partea I-a. al P. partea I-a.C. om politic. iar inventarul de fişe bibliografice al C. al P. (1945-1952) şi supleant al Biroului Politic (1948-1952). director al Institutului de Psihologie al Academiei R. dosar nr. Melania (n.C. (?!) RALEA. RABINOVICI169) (n. 1945.Of. 1082. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. RALIAN. în 1948 transferat ca secretar de presă la Direcţia Legislaţie şi Presă a Ministerului Industriei (M.com/doc/35654729/Petre-Pandrea-Calugarul-Alb). preşedinte al Comitetului pentru Normarea şi Repartizarea Combustibililor (1949-1950).N.R. inv. 51/1949. RAICU. (din 1948). RAICU. p. în 1947 numit de conducerea C. RANGHEŢ.VIII. secţia Propagandă şi Agitaţie.Of. 704. 115 -21). 225.M. ff.A. zis “Mişu”) (1. nr.

I. recrutată de N. jud. în Biroul Consiliului Mondial al Păcii. 662).D. apoi activă în domeniul comerţului exterior în mandatul ministerial al lui Gogu Rădulescu. 21.C. vicepreşedinte al C. decorată de autorităţile comuniste în 1949 cu ordinul Apărarea Patriei cls.G. Macău. 173 din 31 iulie 1947. dactilografă la Comisia Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Artelor (din martie 1945). când a fost exclusă din P. Leon BARAT) (n.V. Bucureşti) – fostă muncitoare şi ziaristă mediocră la un ziar în limba maghiară din Arad.IX1909 com.VI.Of. fond 495 (“România”). condamnat la moarte ca “trădător” în primăvara lui 1989 (tatăl natural al acestuia a fost Andrei Bernath.C. în paralel publicistă şi scriitoare mediocră. RĂDULESCU. p. p. 1092. fond 495 (“România”).D. reabilitată în 1964. în Transnistria.V.R. între 1952 şi 1958. p.D. ca pensionară. p.Of. 205 din 4 sept.F.C.1086. inv. partea I-a. 10174). 240 din 17 oct. partea I-a. 266 din 17 nov. Ştefan – la sfârşitul anilor ’40 director adjunct în cadrul Direcţiei Generale C. ulterior ca membru în conducerea ILEXIM.Of.M. partea I-a. partea I-a. Leon (n. al U. 1914 Dangeni. dosar nr. p. dactilografă în capitală în perioada interbelică.C. M. Cenad (atunci) Ungaria – d.R. (1955-1958). 5360).. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1088.C. apoi la Viaţa capitalei (1947-1948). ilegalistă. (M. 1089.VIII. 148 din 30 iunie 1948. al P. 264 din 14 nov.V.Of.C. 1095. al P. partea I-a.G. membru P. pp. 1947 în M. 1948. (103/1953). partea I-a.S. 1938). Sanda (n. a M. 1947. 45 din 24 febr. Grigore Răceanu. 1948.Of. nr. nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. din 1949 referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. decizia nr. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 1087.Of. Dorina (n. nr. după naţionalizare. RĂCEANU. B. 1947.din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 225.I. 9340). 1094. dosar nr. 1949.C. 644). Ileana (n.d. Neamţ – 21. 3.R. Sandala VEINBERG) . mama diplomatului Mircea Răceanu.Of. nr.C.I. incinerată la crematoriul Cenuşa. decorată în 1981. al U.P. redactor la Graiul Nou (cotidianul de limbă română al Armatei Roşii) (1944-1947). 10092). 1949. membru supleant al C. 93579 din 11 oct. Roland . Semerland . 16 din 20 ian. partea I-a. mort în lagărul de la Râbniţa. Solo . p.Of. RAPAPORT. revenită în ţară în 1944. RASNOVIESCHI.F. nr.Of. (din 1948). RAUŞER.R. RĂDULESCU. 1093. BT) – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. după 1944 secretar regional de partid în Ardeal.R. în lotul “fracţioniştilor”. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. III-a şi în 1964 cu “Steaua R.M. iar tatăl adoptiv. colaboratoare la Cuvântul liber (1935-1936). prietenă şi protectoare a Anei Blandiana.R. (M.” cls.soţia lui Iosif Rangheţ. 225. membru al C.1909 Roznov.în 1948. iar apoi promovat inspector în cadrul D. p.F. 1091. cu ordinul “23 August” cls. ajunsă în Bucureşti în timpul adolescenţei. fiind demobilizată abia în 1947).K. Ilon(k)a PAPP) (n. 1090. 759). p.C. nr. 114). unul din semnatarii “Scrisorii celor 6” din 1989). RUDICH) (25. 5463-4).C. 144 din 25 iunie 1948.K.1982 Bucureşti) (fiica lui Isac şi Maria Rudich) – soţia demnitarului comunist Gheorghe (zis Gogu) Rădulescu (căs. 1626. inv. 7344). RANGHEŢ. a Ministerului Comunicaţiilor (M.D. III-a. RAPAPORT. Aurel – în 1947 contabil în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M.1981. Max. 15 din 19 ian.E. timp de aproape două decenii (’60-’80) secretar general al Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii şi reprezentant al R. în cercul unor poeţi evrei avangardişti. 121 . nr. partea I-a. din 1927.Of. nr.E.controlor (1947-1948). la Direcţia Presă (M.R.. nr. iniţial ca director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. de la care a preluat numele. RĂDULESCU. nr. RAUSCHER. 1947. 27 nov. 6781. p. a M. refugiată împreună cu soţul ei în URSS în 1941-1944 (perioadă în care este avansată până la gradul de colonel N. partea I-a. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al fabricii de postav din Buhuşi (M.R. partea I-a.R.

253 din 1 nov.com/2009/06/13/un-portret-necrutator-sorin-lavric-despre-dictatorul-ideologic-leonte-rautu/ 122 . Bădeni nr.a.A.M. nr. şeful Secţiei de Verificări a C. Mihail Oişteanu (n. şef adjunct (19451948) şi apoi şef (1948-1956) al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. este director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană şi director al Fundaţiei ARTEXPO.1) – înalt funcţionar timp de decenii la ministerele Industriei şi Comerţului. colegă de clasă la fostul Liceu Nr.E.I. 1946 în M. iar succesiv reorganizării. căsătorită cu inginerul de sunet 172 172 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. 36 din 12 febr. zis “Mişa”). din 1931 (în U.C.D. A se vedea însă şi decizia nr. RĂUTU.R. membru al Biroului Organizatoric (1950-1954). Facultatea Istoria şi Teoria Artei.C. şef al Direcţiei Propagandă şi Cultură a C.R. pe str. apoi cu diverse alte funcţii. Industriei Alimentare. 1947. preşedinte al Consiliului de Conducere şi rector al Academiei de Ştiinţe Social-Politice “Ştefan Gheorghiu” (1972-1981. v. 2006.C. fugit în U. ulterior angajat şi chiar şef al Serviciului Tehnic al F. din 1929). infra). soţul acesteia. 1117.R. inter alia.” (2006: 46)./P. ambasador la Moscova şi respectiv director al Institutului de Istorie Militară din Bucureşti în perioada comunistă. Leonte (n.C. Bucureşti) (a locuit în Bucureşti.S. p. partea I-a. 9763). Iacob (n. decorat cu ordinul Muncii clasa I-a (1948).S.C. 174 http://tismaneanu.  cealaltă fiică a lui Răutu.M.) Oroveanu. 7. 225. dobândeşte cetăţenia sovietică şi serveşte chiar ca deputat în Sovietul Suprem Ucrainean până la 22 iunie 1941. în timpul ceremoniei cântându-se Internaţionala (în 1993!)174..N.III. 2066 din 20 oct. 1946. este profesoară la Universitatea Naţională de Artă Bucureşti. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.  Fratele lui Leonte. Parhon”) (din 1949).P. este tatăl lui Valery Oişteanu (n. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Lev Nikolaievici OIGENSTEIN) (28. căsătorit cu Bella Iosovici (originară din Cernăuţi). Tismăneanu).nov.C. secretar general (1960-1964) şi apoi ministru adjunct la Ministerul Comerţului Exterior (1964-1969).d. ale C. cu grad de locotenent-colonel. 226 (1026). ordinul “Steaua R. actual “Jean Monnet”. “principalul ideolog al P. Intr. când este marginalizat urmare a scandalului pe marginea emigrării fiicei sale Elena. p. în 1978. nr.R.A.R. în Forţele Armate.II.R. al P. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I-a (1974). născuta Eva Isaakovna Oigenstein.T. fond 495 (“România”). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (19691972). inv.M. 18 septembrie 1948. şeful catedrei de marxism-leninism la Universitatea Bucureşti (devenită “C.” clasa I-a (1980) ş.Of. Anca (căs.” clasa I-a (1960).d.S.669 din 12 mai 1947 a ministrului Justiţiei.R. 1097. 6590 din 22 ian. membru al Secretariatului (1965-1969).  sora lui Leonte Răutu.1910 Fălticeni – 1993 Bucureşti) – cf.R. al P. (mandate succesive 1948-1985). ordinul “Steaua R. ŞMILOVICI ) (3. Elena (zisă “Lena”. raportului C. ca supleant între 1958 şi 1960). Comerţului Interior şi respectiv Industriei Alimentare (reorganizat în 1973 al Agriculturii.Ex.P.S. nr.M. 173 Vezi şi un material care îii este dedicat cu prilej aniversar în Realitatea Evreiască. p.C. 24. 45.173. membru P. prin Decretul regal nr. membru în comitetul de redacţie la Scânteia (1945-1948).wordpress. partea I-a.R. general de Armată.C. 1947 (M. (1948-1984. al P. deputat M. Mikhail Nikolaievici Oigenstein. dosar nr. 85). încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.R.”. în 1940.C.P.  prima fiică a lui Leonte Răutu.R. (1956-1965). cu Nicu Ceauşescu şi V.S. Silviculturii şi Apelor) până la pensionare. al P.1096.C. s-a căsătorit cu Ivan (alias Ioan) Rab. decorat.R. Bucureşti).R. ordinul “Victoria socialismului” (1971).C. supleant al Biroului Politic (1955-1965). în 1980 cu “Steaua R.1915 Galaţi . în 1950.. ilegalist. Mihai Oroveanu. 3 septembrie 1943 la Karaganda (în prezent în Kazahstan) şi al publicistului Andrei Oişteanu (n. titlul “Erou al Muncii Socialiste” şi medalia de aur “Secera şi ciocanul” (1964). al Comitetului Executiv (1965-1974) şi al C. 1-21 martie 2005. RĂUTU.. după august 1944: membru C. (1974-1981).Of.

nr. urmare a unui veritabil scandal diplomatic. RÂPEANU.C. kominternistă INCOMKA. 7.S. p.Oszkar Redlinger) (n. activist de partid. pentru care a cărui coloană sonoră i s-a decernat premiul A. 1966). din 1975. fiica sa. 1951).R. fiul fostului guvernator de Pennsylvania şi ambasador american în Israel. al P.R. 175 din 31 iulie 1948. Inului şi Cânepei. 1106. nr. Natalia (n.F.: Government Printing Office. după război deputat M. a depus împreună cu soţul ei o cerere de emigrare din România. Hearings before the Subcommittee on Trade.Of. REICHMAN. cuplul Andrei şi Elena Coler (fapt realizat la sfârşitul anului 1982176).Of. Andrei Coler este confundat frecvent cu lt-col. Mathilda .B. (1955-1960) şi al Comisiei de Control a Partidului (1960-1965). 6292).1924 Cernăuţi) . 1102. partea I-a. partea I-a.X. ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1935. Ştefan I. Oscar (n. (1950.Andrei Coler175 (fiul lui J(e)an Coler). Trude (n. emigrase în Israel încă din 1977 (după o relaţie cu Al. (1948-1952-?).P. traducere parţială disponibilă şi la http://arhivaromaneasca.din 1948 şef de serviciu în cadrul D.I. D. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. soţia lui Leonte Răutu) (n. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.Of. 1107. 3909). soţia lui Răutu “n-a vorbit niciodata româneşte” (Ursache f. Ero(f)tei – funcţionar în cadrul Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60. partea I-a.I. RĂUTU. REDLINGHER. cu Paula. Mirodan). 221-223. Zalman . fond 495 (“România”). V-a (dosar R/40 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr.A. 225. 1101. ulterior membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. p. cel din urmă a intervenit inclusiv în faţa Subcomisiei pentru Comerţ a Camerei Reprezentanţilor SUA pentru a forţa pe cale diplomatică emigrarea părinţilor nurorii sale. 18 iulie 1912 Bălţi) – de formaţie farmacistă (cu studii în Belgia). Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. partea I-a. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. partea I-a. în 1947 numit de conducerea C. cf. p. între care şi „Mara”. 1100.N. 16 din 20 ian. Lazăr .R. căs. 28.C. 287 din 11 dec. nr. REINHORN. pp. 123 .A. REICHER. 1949. fiica lui Andrei şi Elena Coler. apoi se stabilise în SUA şi se căsătorise cu Richard Schapp. fapt care ar fi contribuit la marginalizarea lui Leonte Răutu în 1981. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni. 1099. nr. 1654-5) 175 Autor al mai multor coloane sonore ale unor filme româneşti din anii ‚70. p. nr.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C.R” cls. s-a căsătorit cu Simion Babenco. Magdei Ursache. REICHER. 972 din 8 dec. Moritz .C.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. Niunea Iakovlevna REDEL. partea I-a. 1982 (Washington.G. Boris – după august 1944 încadrat ca şef de birou în centrala Ministerului Propagandei Naţionale. July 1 and 13.1894) – fost ilegalist din Timişoara. 126 din 6 i unie 1947.R. 1105. Milton Schapp.wordpress. 662). comandant al penitenciarului Aiud între 1953 şi 1958. Leon – în 1947 numit de ministrul Industriei membru în C. 1982).în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 107 din 15 mai 1945. 52 din 4 martie 1945. lector la Şcoala Superioară de Partid “Ştefan Gheorghiu” în prima jumătatate a anilor ’50.Of.A. 4534). Koller.N. 1988).Of. I. pp.Of. Luminiţa.S. Trudi Gertrude.IV. 1629). decorat prin Decretul nr. 3706). 176 V. 1098. în 1982. REGMAN.I. 1103. nr. REICHER.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-romaniadiscutata-in-congresul-american/.Of. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. în mai 1945 promovat şef de secţie (M.. nr. inv. 95 din 22 aprilie 1948.C. p. 1104.din 1945 şef de birou tehnic la D. p. C. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. House of Representatives. dosar nr. al Oficiului Industrial al Zahărului (M. 1947. b). REGENSTREICH.a.C.

după război referent în administraţia centrală a C.S. nr. Eisig SIEGLER) (2. în ianuarie 1949 numit director adjunct al Institutului de Documentare.R.III. 3904). p. 25 din 31 ian. RIESEL.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. ulterior deputată M. (M. 4707).C. 9219). p.Of. Avram Boer . p. 131 din 8 iunie 1948.IX. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. 15 din 19 ian. nr. 1122.A. RIEGLER. editură. Paula .Of. 10092). 734). RIEGLER.1912 Corabia. C.C.Of. (1961-1965) şi vicepreşedintă a Consiliului Naţional al Femeilor şi membru C. ROSENBERG177) (n. partea I-a. 1111. până în iunie 1947. 4). Tehnică a Ministerului Industriei (M. 170 din 26 iulie 1948. Zoltan – din febr. a M. 1947. 130 din 11 iunie 1947. partea I-a. (1960-1965). Emil – din octombrie 1945 secretar cultural I în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M.N.Of. 1654-5) 1114.. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a.I. 1947. 78 din 2 aprilie 1948. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.I. p. 241 din 22 oct. nr. 1118. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 264 din 14 nov. M. partea I-a.1108. 1948 controlor în cadrul D. 1949. partea I-a. posibilă relaţie de rudenie cu criticul cinematografic Bujor T.după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. REITMAN. Bella – directoare în Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. deputat de Prahova. Dinu Emanoil . inv. Bartolomei .după război membru P. 1945. 26 din 1 febr. I. nr. din Ploieşti în anii ’50.Of.G. partea I-a. fond 495 (“România”). Beniamin (n. C.C.D. 1115. 1121.Of. p.VI. 15 din 19 ian. Solomon .. Leibu . Rîpeanu (v. cu referat de cercetare la fd. 1949. p. Leon .M. 1113.Of. 6167. 124. 52 din 4 martie 1945. 1119. 1949.Of. 1948.S.A. (M. inv. infra). între 1946 şi 1947 funcţionar în centrala Ministerului Artelor. p. dosar nr.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. RIEGLER. REISCHER. partea I-a. partea I-a. partea I-a. partea I-a. p. anexa la dosarul nr. 1945 în M. RIGANI. nr. 1116. 1110. 2932) 1109. Mauriciu . a M. 1626).G.U. RIEGLER.Of.1895 Piatra Neamţ – 22. 645).1987 Montevideo.C.C. REISS. p. p. 1949. 124 .în 1948 director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M.. Zoe (Adamescu) (1. 753). partea I-a.Of. 662). 419). la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea. 225.1897 Piatra Neamţ) – din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. p.R. nr.E. achiziţii şi premiere (M.487 din 8 dec. şi a Comitetului Femeilor P. 45 din 24 febr.Of. inclusiv pentru nume.Of. nr. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947 (Solomovici 2001I: 195). nr. RÂPEANU.L.F.C. p. nr.C. partea I-a. 3293. pp.E. membru de partid. 292 din 20 dec. nr.Of.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie la D. nr. Olt – 1980 Bucureşti) – preşedintă a Consiliului Regional A. al P. nr.III. 11098. nr.R. 1945.Of. 177 V. Bibliogarie şi Ed. p.G. Eugen (n. secţia Cancelarie – dosare anexe. 107 din 15 mai 1945. nr. 9 di n 12 ian. RIVEN. nr.C. ăartea I -a.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Gheza . 1112. RELGIS.R. p.din 1947 inspector în cadrul D. 1947. M. decorată în 1963 cu Medalia Muncii.I. RENNERT. RENYI.B. 4. 1120. partea I-a. 2341. decizia ministrului Justiţiei nr. nr.R.Of. membru al secţiei Literare a Comisiei ministeriale de lectură. doc. 125/1960. al P. Uruguay) – poet şi prozator încă din perioada interbelică. 643).. nr. p. 1117. RIEDER.S.Of. 16 din 20 ian. 4968).

fond 495 (“România”). ROBINSON. ROSENBERG178) (n. 4 din 5 ian. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru de partid din 1931. decizia ministrului Justiţiei nr.E.XI. 157 din 4 mai 1971. Soroca) – ilegalistă. 1946.V.C. 40.616 din 11 martie 1947 în M.R.C. Cloşca şi Crişan” (în cadrul Armatei Roşii). ROMAN. fond 495 (“România”). apoi controlor la Comitetul Controlului de Stat (1954 – anii ’60).G. 23/1954).Of. ROLLER.. 1948 promovat inspector (M. p.a.R. 7491). a M. 1124.R. prin Decretul nr. din 1924.P. partea I-a. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.S. RODAN. decorată. nr. după 1944 activistă a partidului.” prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. 24 din 30 ian.1914 Petroşani. apoi Comitetului de Stat al Planificării. 190 din 19 august 1947.1983 Bucureşti) .C. în 1933 este expulzat pentru activitate ilegală comunistă din Cehoslovacia.G. 1125. HD) – în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. 158 din 12 iulie 1948.346 din 16 aprilie 1946 în M. nr. a M. Paula . A fost avansat la gradul de general în 1948. după război colonel de Securitate. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1949. p. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. dosar nr. zis şi “Dezideriu”. decizia nr. decorat cu ordinul “Steaua R.S. 275 din 27 nov. şeful secţiei educaţie şi cultură în Divizia a 2-a de voluntari români “Horia.R. 1129. (1950. M. 2002).1986) – soţia lui Mihail Roller [v. 21. în perioada ilegalistă ţesătoare la fabrica Minerva din Bucureşti şi conducătoarea Frontului Feminin (v. Marin (n. 5784. în 1945 cu grad de maior.I. al P. inv. 1947 (M. Ernest (în unele documente maghiarizat Ernö) NEULÄNDER)179 (7. nr. al P. nr. cu dosar la secţia Economică a C. p. partea I-a. partea I-a.C. Sara Markovna ZIGELBAUM. ROMAN. 1947. ROLLER.C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 302). Isac . în Forţele Armate. partea I-a. p. A avut gradul de maior în războiul civil din Spania. 1267). de profesie zugrav. partea I-a. în anii ’50 activistă a secţiei Relaţii Externe a C. al P. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. inv.Of.C.M. Eugenia (n. devenind lt. membru P. Iţcu . 3374. dosar nr. Jenia “Erna” Abramovna ROSMAN) (n. 1128. ROMAN.B.V. 1907. ca pensionară. prin Decretul regal nr.1913 Oradea – 11. 1130. 37 din 14 febr. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. p. nr. 1949. 9763).M. 1133.1912 – 28. 10496).C.X.evreu maghiarofon.1904-1982) (“Bondi”) – evreu maghiarofon. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C.Of. 4085).C. -col. al P. 1947. ROITMAN.R. nr. A. 1131. nr. 13. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.din februarie 1949 referent administrativ în cadrul D. unde era student la Brno. fond 495 (“România”).Of. Dezsö GRÜN. partea I-a. infra].I. p. 1951). p.1123.Of. 225. Valter (n.C.XII. dosar nr. 253 din 1 nov.R.C. cu grad de maior. (dosar e anexe u. 2086).C.Of. RUBINSTEIN) (n. (11/1954). Gustav (n. Samuel)) (16. în ian.Of.din 1947 controlor economic în cadrul D. 322). p.d. 1126.C.E. 225. voluntar în Spania. al P.I. Şinca 2006: 392). 225.R. Simion – din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. Andrei (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. S. nr. fiind însă trecut în rezervă în 1950. I. p. partea I-a. (M. 178 179 V. după august 1944 general-maior (în 1949). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.C. 2066 din 20 oct. nr. fiul lui Şulem şi Hani (n. 737). Lionel (n. (30/1956). nr. ROBAN. 125 . Sara (n.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. ROITBERG. (fişă de cadre întocmită în 1955).R. în cadrul Armatei Române după 23 august 1944. partea I-a. 94 din 19 apr.Of. 96 din 29 aprilie 1947.XI. 1132. 7 iunie 1920 Bucureşti) – după război inspector general adjunct în cadrul D. 1948. inv. ROMAN. 1127. în unele documente interbelice ortografiat şi Zighlbaim) (16. Maier LEIBOVICI) – în anii ’50 consilier superior în cadrul Direcţiei Asigurărilor Sociale de Stat.

RORLICH.E. 34 din 10 febr. 1144. 1947. 190 din 19 august 1947. facilitând formarea C. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.D. demisionează în dec.E.C.D.P. 1949. a M. 295 din 20 dec. 126 . după război membru în facţiunea separatistă din U. nr.din 1947 inspector economic în cadrul D. 1947 (M. 1968-1983). Silistra – după război şefă de birou în cadrul Direcţiei Speciale O. (1945-1948.Of. ROSENFELD. 1140. 16 din 20 ian. 5386). 1189). 26 din 1 febr. p. 8461). directorul Editurii Politice (1964-1967. fiind reabilitat în 1964). 645). membru al C. 11282). 662).C. (1945-1949). al P. tatăl lui Petre Roman. 1949.C. cu ordinul Muncii clasa I la împlinirea a 50 de ani în 1963 (Decretul nr. coordonatorul reorganizării Siguranţei ca D. 111. (1953-1955. (M. 145. p. apoi cu aceeaşi funcţie la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. implicat în alegerea lui Moses Rosen ca rabin-şef după refugierea lui Alexandru Şafran. în timpul războiului activ în Centrala Evreilor.P. respectiv în 1967-1968 cu grad de conferenţiar la catedra de socialism ştiinţific). 1947. ministrul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1951-1953. Iuliu .Of. nr. Samuel .I. 1946. 1145.după război. 1949.şeful Direcţiei Propagandă din Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie.C. nr.C. nr. al C. 1947. profesor de economie politică la I. p.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. 1137. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. p. (1965-1983). chiar şef de catedră între 1953 şi 1955. Rozentzweig” în calitate de “responsabil al secţiei culturale a PCR”. partea I-a.R.R.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1142.Of. ROSENKRANTZ. p. p. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M.B.) (1945-1948).G.G. în anii ’70 preşedintele secţiei de Ştiinţe Politice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu”.E. David (zis “Dadu”. transformată ulterior în Direcţia Superioară Politică a Armatei (1948-1950.R. 748). nr. emigrat în Israel în 1961 (Solomovici 2001I: 385. când este destituit. 2001II: 104 şi 2003: 138-9. perioadă în care a îndeplinit funcţia de locţiitor politic al Marelui Stat Major). 276 din 28 nov. ROSENBERG. Henry . 126 din 6 iunie 1947. ROSENBERG.Of. ROSENBAUM.D.C.C. 4534). 1136. partea I-a. fiul lui Leopold Armin şi Reghina (Riva)) (1907-1966) – avocat. p.R.Of. nr.S. 1139. 10534).T. 136 din 15 iunie 1948.Of.C. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. a Ministerului Propagandei/Informaţiilor. 1134.Of. 614 din 9 oct. Rosen 1990: passim). (M. 15 din 19 ian. cadru didactic la Universitatea P. 145 din 26 iunie 1948.S. Sandu Tiller menţionează într-o evocare un avocat “D. Moise .E. în cadrul Ministerului de Interne în 1948.Of. Gheorghe .în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. p.E. Kuller 2008a: 322-3. p.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. membru în colegiul de redacţie de la Scânteia (1946).E. în anii ’50 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor.N. 1135. partea Ia. Samoil . până în iunie 1948. 222 din 29 sept. 7491).Of. I-a. 115). ROSEN. partea I-a. partea I-a. II-a. partea I-a. 1141. nr.P. 1143. apoi membru al C. verificat în 1958 (Solomovici 2004: 108. nr. membru al Prezidiului U. nr.din februarie 1949 tehnician la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului.G. 1963). Bernard . iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. ROSENBERG. a M. p.I.Of. ROSENBERG. 171. partea I-a. p. la sfârşitul anilor ’40..Of. ROSENBLAU.. partea I-a. nr. primul premier al României după decembrie 1989. Lupu .deputat supleant de Botoşani. partea I-a. Martin . 1138. partea I-a. partea I-a. fostul activist al secţiei Cadre a C. 5142). ROSENBERG.din 1947 controlor economic în cadrul D. Bela – fost sionist.E. nr. ROSENFELD. Cultură şi Propagandă (E.

15 din 19 ian. ROŞCA. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.G. 1947.Of. Z.din 1947 controlor în cadrul D. 1963. 1948. 10290. Moise (n. 24 din 30 ian. Nona . 1147. a M. 1947. 423 din 15 iul. partea I-a. ROSMAN. Iacob . M. Lupu Mindirigiu 1999 apud Solomovici 2003: 379). 1152. 200 din 1 sept. p. Flondoreni) – director şi membru al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) începând cu 1956 . partea I-a. 1150. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. respectiv translatoare interpretă- şefă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.Of.P. al P.). 15 din 19 ian. 190 din 19 august 1947.R.S.Of. Solomovici 2004: 217. partea I-a. 1949. nr. consilier la Curtea de Apel Bucureşti (1947-1948). 1154.Of. nr. 5687). Ioniţoiu 2000:IX). (M. până în iunie 1947.Of. A. ROSENTHAL.după război secretară de presă grad I. nr. Nastasă. 7950). 1947. partea I-a.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1156. 1148. ulterior în centrala aceluiaşi minister. Iacob .după război referent în administraţia centrală a C. 1155. 264 din 14 nov. p. nr. 7491). 199 din 23 august 1941. M. 1964 cu Medalia Muncii. ROSENTHAL. 1157.C. 9858. 10092). ROSNER. partea I-a.R. Amalia .I. 644). decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1149. partea I-a. din 1948 promovat inspector şi detaşat în teritoriu în judeţul Tulcea (M. 1947. nr. şi Deletant 1999: 248. ROSENZWEIG. Aurel .în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 1949. p. în 1942 internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka.. 256 din 5 nov.I.E.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. Rudolf (uneori ortografiat eronat Rossman) – colonel jurist. M. inculpat pentru sabotaj în dosarul Prodexport-Italia. nr. Jacob – consilier financiar la Legaţia României de la Washington după război. 4968). p.C.G.Of. etc. (M. a M. 1151.Of. p. nr. partea I-a. ROSENTZVEIG. (15/1962) (v. ulterior la Curtea Supremă de Justiţie a R. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. ROSINGER.C. Kuller 2008a: 453. partea I-a.C. în mandatul lui Mihail Ralea.C. p. condamnat în 1961. p.I. ROSENZWEIG.Of. partea I-a.Of. în 1948 îndeplinind şi funcţia de preşdinte al comisiei de examinare a asesorilor populari).Of. Andreescu. p. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.P. Adalbert (Alfred) – ilegalist. 130 din 11 iunie 1947. 3904).A. 154 din 7 iulie 1948.până la 15 iulie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. Ignatz . M. apoi judecător la Tribunalul Suprem.Of.1146. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. partea I-a.Of. 131 din 8 iunie 1948. 127 . nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. nr. după război director al firmei de stat “Româno-Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. Varga 2003a: 664-5. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. p. Iulius . la Direcţia Presă. 4946). partea I-a. ROSENTHAL. Sofia . p. nr. 4707. 645). 1158. responsabil cu cenzura publicaţiilor centrale (Corobca 2008c.R. 1153. p. 738. ROSMAN. nr. procuror militar (unul din acuzatorii “lotului Pătrăşcanu”) (19481954.Of. ROZENBERG. timp de peste două decenii (cu un intermezzo ca ministru adjunct al Justiţiei în anii ’60). p. 269 din 20 nov.B. Debora . eliberat în 1968 din penitenciarul de la Aiud (Solomovici 2004: 281-2. p. nr.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. ROSENTHAL.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.E. 803 din 21 dec. 1907. partea I-a.

ROTMAN. emigrată în Israel în anii ’50. partea I-a. Lulu . nr. M. S. Aurel (n. 1910. Löwinger. Putna) (fiul lui Lazăr) – fost ilegalist (aflat în 1941 pe lista Siguranţei a “comuniştilor de categoria A”). nr. nr. ROZENTHAL.E. 8856).125. p. 4365).C. 1945.Of. 79 din 3 apr. 35 din 13 febr. 1014). 1164.Of.1952 Jilava) – ing. ROTTMAN. Aurel ROSENBERG.Of.X. 1172. 1963. 236 din 16 oct. p. 102. Marcel – în 1945 inspector general în centrala Ministerului Muncii (M.725 din 6 oct. partea I-a. 175 din 31 iulie 1948. membră a delegaţiei României la Conferinţa internaţionala privind problemele navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad. apoi director în cadrul Ministerului Construcţiilor. nr. 644). .XI. partea I-a. ROTMAN. nr. Solomovici 2004: 594).Of. Beatris – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. 8816. ROTH. p. 6292. M. 423 din 15 iul. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1168. 26 din 1 febr. Pantilimon . 1162. partea I -a. Lucia – până în septembrie 1948 şefă de birou la D. partea I-a. 751). ROŞCA.Of. V.Of. inginer geolog. 1945. 187 din 14 august 1946. 2971). În M. 8971. partea I-a. 79. ulterior şeful sectorului Planificare şi respectiv director general adjunct la Canalul Dunăre – Marea Neagră. decizia ministrului Justiţiei nr. M.%20Rosa%20-%20Rytir/Rozei%20Aurel/index. 956). nr. ROZMAN.1159. Marcu (1905-1984) – după război inginer-şef la construirea Casei Scânteii. nr. nr. 158 din 12 iulie 1948. 1945. 1945 a ministrului Justiţiei (p ubl. consacrându-se ulterior profesiei sale (v. partea I-a. 1163. în 1948 reîncadrată ca dactilografă-şefă (M. 229 din 4 oct.1907 Galaţi – 14. nr. p. fiul lui Isidor şi Henrieta.Of.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. ROZEI. 1161. ROZENSCI. 299 din 29 dec. botezat “Aureliu”181) (26.A.Of. nr. apoi al Direcţiei Planificare (din 1960).deputat de Neamţ.Of. 205 din 4 sept. 2. nr. şi Levy 2002: 181-2. Rita – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. 1166.E. (partea I B) nr. 8069).menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. partea I-a.OF. tatăl istoricului Liviu Rotman (Kuller 2008a: 325). 1948. v. 1170. în acelaşi an numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. partea I-a.Of. (M. p. ROZEN ) (n. 180 180 181 V.Of. 1167. Marcel (n.I. ROTH. 209. p. 7339). căs.C. p. 1171. David (n. ROTTER. p. p.. partea I-a. 1947.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2003. p. 1947. p. după război şef de sector în Comisia Controlului de Stat între 1945 şi 1953. ROTHENBERG. 1949.G.. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. 128 . M.X. p. mai întâi al direcţiei Materiale de Construcţii (19551960). 5785). ROTMAN. 1947.I.numit în mai 1948 de către Ministerul Sănătăţii membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor (prin ordin al ministrului Sănătăţii. nr. 11362).Of. p.din 1947 controlor în cadrul D. 1948. nr. Viorica – din 1947 funcţionar în Ministerul Afacerilor Străine (apoi Externe). 15 din 19 ian. ROTTMAN. p. 1165.076 din 10 august 1946 în M.C. 111 din 15 mai 1948. . partea I-a.Of. când va fi demis şi exclus din partid. partea I-a. partea I-a. nr. 234 din 8 oct. p.Of. după război şef de direcţie în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. a M. Românizarea numelui în baza deciziei nr.17. 182 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. 9040. 1948. Matilda . 1169. 188 din 15 august 1946. condamnat la moarte şi executat în 1952 pentru sabotaj şi diversionism182. 1160. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.php. iunie-august 1948. 33 din 10 febr.1910 Iaşi) – încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. partea I-a.

a reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul MJ nr. 751).R. p. şi soţia.net/2010/01/18/prizonier-in-propria-tara-54/. emigrat în Israel. 14 din 18 ian.. secretar şi gardă de corp a lui Ştefan Foriş. nr.C. 1947.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. la Direcţia Culturală.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 10092). Idel . 1181.R.Of. Elisabeta – ilegalistă. p. apoi ministrul adjunct al noului Minister al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1957-1959). nr. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. 1178. nr. 1947. RUBINSTEIN. p. 1189).Of. p. S. partea I-a. 353). 83 din 7 apr. nr. după război deputată de Ialomiţa. p.P.Of. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. partea Ia. p.după război referentă în administraţia centrală a C. cu domiciliu obligatoriu în 1941 (v. 1862).1973) – soţia lui Ştefan Gheorghiu. Amalia . Steluţa .în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor.05.Of.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. dosar nr. 1914 Bihor) – ilegalist.B. nr. partea I-a. M. 290 din 14 dec.V. 7817). a III-a. ministru al Transporturilor [Rutiere.I. 4198. A. 107 din 15 mai 1945. Lucia (n. 129 . partea I-a. (M. 1945.C. 1180. nr.P. inv. 1176. nr.2009). 264 din 14 nov. 1183. decorat prin Decretul nr. ilegalistă din Brăila. 1177.din 1947 inspector în cadrul D. RUSSU. 1949.C. partea I-a. 70 din 23 martie 1946. 1964 cu Medalia Muncii. 131 din 8 iunie 1948. nr. SABANOF. Reimond . D. 803 din 21 dec. C. SADOVEANU. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 19). 1179. 24 august 1945. 3293. după război în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului (M. 4946). SAFER. Bucureşti.Of. nr. în 1948 numită secretar al Legaţiei R. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M.Of.G. inv. aflat în 1941 pe lista de comunişti categoria A a Siguranţei.2009. p.1884 . reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 2666). din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului.Of. considerat “necorespunzător postului” şi demis la 25 martie 1959183. 336 din 20. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.P. p. 22/1956. nr. partea I-a.E. partea I-a. Acaţiu (n. partea a 2-a. 803 din 21 dec. RUKENSTEIN. nr. 71 din 183 Menţionat şi în memoriile lui Aurel Sergiu Marinescu. al P. nr. 12913). p. 1182. Margit . Cecilia Elsa (probabil sora ministrului. p. 1946 detaşată intern ca şefă de cabinet ministerial (M. nr. al P. 1587. http://curentul. 3709 şi nr.Of. 12877). partea I-a. partea I-a. 1408/12. 1947.” cls.R. fiul său şi al Agnetei/Julietei.R.Of.Of.din ianuarie 1945 funcţionar comercial în centrala Ministerului Afacerilor Străine. 199 din 23 august 1941. 1175. SCHÄFER) – originar din Moldova. apoi a lui Panait Istrati (1916-1921).S. nr. 1955-1957). după august 1944 activist al secţiei Economice a C. 102 din 4 mai 1945. “Julieta” Runcan) (1915-2005.Of. RUNCAN. SAFIR-MALTUS. p. partea I-a. director adjunct în cadrul Ministerului Turismului.S. 4968). 112 din 21 mai 1945. fond 495 (“România”). 26 din 1 febr. a M. în 1946 numită translator-şef şi transferată la Legaţia României din Londra (M. nr. Gheorghe (n. 3903. RUFFEL.Of. v. 34 din 10 febr. Victor (n.. doc. 1184.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.R. RUDICH.A.Of. 1946. M. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1964 cu Medalia Muncii. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. ca translator la Direcţia radio (M. timp de două decenii. 1941. M. în dec. 225. nr. la Washington (M. supra) . decorată prin Decretul nr. M. “Romeo” Eugen (v. PŞAIT) – în mai 1945 încadrată ca şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei.I. 289 din 13 dec. Bucureşti).R.1173. v. 1174. Cimitirul evreiesc Giurgiului ) .Of. partea Ia. Janeta Enta (15.. 1946.în perioada interbelică şofer. 282 din 5 dec. D. p.05. cu referat de cercetare la Fd. nr.C. anexa la dosarul nr. partea I-a.C. SAIAH. partea I-a.] Navale şi Aeriene (1953-1955. SAFER. nr. apoi.

(1945-1948-?) (Şt.I. 2606. transferată ca activist al secţiei Gospodărie de Partid a C.362 din 17 apr.I. p.C. partea I-a.R. 1948. Sanda – fostă infirmieră în războiul civil din Spania. 1196. 62/1955). SANIELEVICI. anchetată în 1952 alături de alţi “spanioli” şi “francezi”. 1195. din 1947 controlor în cadrul D. cu fişă la secţia Economică a C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 10 (12 apr. SATINOVER. a M.G.. în iunie 1952 prezentă în centrala M.C.din noiembrie 1947 inspector în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.I. 1948. nr. Mihăilescu 2006: 380. (M. iar apoi promovat inspector în cadrul D.E. 1190. partea I-a.E. membru al organizaţiei de partid din minister (Fl.Of.R. Alexandru .1923 Bucureşti) – din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. partea I-a. Andrei .Of. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Întreprinderii locale Comăneşti de exploatare şi industrializare a lemnului. 1186. p. D. 179 din 5 aug. 15 din 19 ian. 10092). SANDU.M. 264 din 14 nov.I. 1948): 2).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. nr.25 martie 1948. 45 din 24 febr. partea I -a. 1948.C.108 din 26 febr. 429-30. ff.controlor (până în febr. nr. 642). 1947 a ministrului Justiţiei. 2 din 2 ian. 184 185 V. p.E. 1197. 1193.A.Of. SAND.Of. apoi cercetător la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti. 36. (dosare anexe 63/1955).R.G. Rit(t)a – membru fondator şi apoi membru al Comitetului de Conducere al U. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. Osias HERŞCOVICI184) (n. 216 din 17 sept. 1949.IX. p. Sali .S. 1947. p. funcţionară într-un laborator de cercetare. p. 1948). p. Nicu – în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Conservelor Alimentare (M.C. partea I-a.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. căs. 1948./U.R. Ştefan (n. cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (nr.C. 803 din 21 dec. decizia nr. nr. absolvită. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. 1947. cu Maurice. 16 din 20 ian.Of.P. în anii ’60 traducătoare la Ed. nr. nr. 37. SAIOVICI. decizia nr.F.Of.G. partea I-a.C. 1964 cu ordinul”Steaua R. 1185.R.Of.Of. a M. 10496). SALAMON. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.D. p. 7661). 1947. deportată la Auschwitz şi Ravensbrück. (dosar 3/1958.I. partea I-a. a M.E. al P.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. 8551). 640). SAUVARD.F. p. 536). p. SAPŞE. nr. 662). partea I-a. 1948.Of. a M.R. nr.E. 5 -6). partea I-a. Max . 10092). 15 din 19 ian. SCHAPIRA ) (n. 662). F. partea I-a.R. co-autoare a mai multor publicaţii în domeniul cercetării farmacologice.G. SAVU. nr. SASSU.. Berthold .P. în Kuller 2008a: 454). 1187. 22 sept.Of. nr. 5. SALPETER. în M. nr. decorată prin Decretul nr.C. Tudor . 1188.R. membru de partid. 6474. pentru Literatură Universală (M. Constantiniu 2003: 108. 17. M. 803 din 21 dec. B.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.Of. revenită în ţară în 1950. partea I-a.I. p. al P. SANIELEVICI. (M. 1948.A. 1949. 1948 a ministrului Justiţiei. Alfred (n. SALAMON. 185 1198. Alexandrina – din octombrie 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Învăţământului Public (. partea I-a. partea I-a. nr. SAPHIER. 1194. V. nr. 1949.C.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1949.R. 130 . 250 din 27 oct. 19 din 23 ian. 1626. 1192. (M. 1191. Sami .P.E. război membru de partid. partea I-a.” clasa a V-a. 264 din 14 nov. 1189.C.C. Ignat . 275 din 27 nov. Solomovici 2003: 55). Bacău) – după război controlor în cadrul D. 16 din 20 ian.E.Of.C. p. p. p. 1924 Gloduri. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a (inventariat şi de C.din 1947 controlor în cadrul D. 146).

R. instrument major al P.R.Of. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. după unele surse Ignác (Andreescu.după război membru al Contenciosului Ministerului Industriei şi Comerţului. în 1948 numit profesor de Organizarea Statului şi Organizare Judecătoreasca la Şcoala Juridică Populară de pe lângă Tribunalul Covurlui. SCHAIMAN. 1947.C. p. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. Gaston Marin într-un interviu acordat Laviniei Betea). apud Solomovici 2003: 42-5). uneori chiar român (Gh.R. 3).M. partea I-a. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. 6292) 1205. Norbert Goldhammer. după altele Leon (C. ulterior la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (Cajal şi Kuller 2004: 333) (dosar S/54 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (19461948) (M. ulterior emigrat în Israel (Trebici 2011).N.VIII. 4848). (??) SĂLĂJAN.Of. (pseudonimul publicistic al celui născut Moise ZELŢER) (1885-1970) – publicist. Solomovici 2003: 28. Em. Kuller 2008a: 425).VI.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. B. SĂVEANU.C. 8072.S. Otto – după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. Bucureşti) (n.blogspot. nr. 26.C.R.Of. partea I-a. 1207.” clasa II-a. 26 din 1 febr.H de către U. 10664). 4534). SCHÄCHTER.1918 Bucureşti) . apoi şef de cadre la Institutul Central de Statistică. Sărăţeanu acuză refugierea „elementelor fasciste şi antisemite” după război în PNŢ şi PNL. Dobrincu şi Goşu 2009: 372. revenit în România în 1946. SCHAPIRA. 187 Vezi şi Horasangian 2001.R. 1203. p. Levant 2007) SZILÁGYI) – membru de partid din 1939..I. 1-3. M. 126 din 6 iunie 1947. p. Leontin (19.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului..com/2010/10/flexible-ii. Ellenbogen. 9340).1983) – membru de partid din 1944.C. şef al Marelui Stat Major al Armatei (1950-1954) şi apoi ministrul Forţelor Armate (1955-1966).I. 1201. 131 .III. imediat după război preşedinte al U. al C. Satu Mare – 28. în 1952 procuror-şef al Parchetului Tribunalului Galaţi (Berindei. deputat de Sălaj. Nastasă şi Varga 2003a: 20. 753). din dec.1908 – 12. SCHÄCHTER.D. Simion (n. 375). p. respectiv “Şehter”) (14. 1947 transferat în cadrul serviciului ministerial de la Iaşi (M.IV. în tentativa de comunizare a comunităţii evreieşti.C.E. ff.Of. SCHÄCHTER. 1206. considerat de regulă maghiar. (M. 1208. la http://varstapatru.G. – organizaţia democrată.Z. căsătorit cu Ani..din 1948 şef de serviciu în cadrul D. Aldea. nr. C. M. dosar nr. p. partea I-a. inclus într-o listă de agenţi sovietici de istoricul Larry Watts (2011: 177 n. 1947. 28/1956187). Schnapp şi S. Dubovits. I. identificată fără excepţie ca evreică în literatura de specialitate. partea I-a. 127 din 3 iunie 1948.P.E.. partea I-a. similar în Watts 2011: 177 n. fond 103. “Sehter”. 1202. p.N. inv. Oswald – rămas în 1940 în Cernăuţi după anexarea B. a M.H. 1177).C.Of. nr. al P.html. Marcel . 1200.1913 Santău. preşedinte al Comitetului pentru Verificarea Armatei. 175 din 31 iulie 1948. înrolat în Armata Roşie în timpul războiului. 240 din 17 oct. sesizare adresată preşedintelui american Harry S. 1947.E. ministru adjunct al Sănătăţii şi Prevederilor Sociale (1948). nr.VIII. nr. nr.C. p. sau respectiv solicitarea fiicei lui Săveanu. unul din semnatarii186 în 1946 al unei sesizări de “antisemitism” generalizat în România. SCHÄCHTER. 1947. Simon SABETAY) (n. SĂRĂŢEANU.C. 139. Lascăr Şaraga. F.Of. 225.1966. partide care „au pornit recent campania electorală în alegerile din 19 noiembrie 1946 tot sub semnul antisemitismului” (A. Paul Iscovici. 3). SĂVULESCU. ministru al Construcţiilor (1949-1950). 204 din 5 sept. Raul Rosel (n. fond 495 (“România”).I. SCHNURER) – director general în cadrul Consiliului de Stat al Planificării în anii ’50 (cu dosar de cadre la secţia Economică a C.R. Maxy. 1204.1199. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. dosar 997. deşi ambele prenume indicate sunt de rezonanţă mai degrabă iudaică decât maghiară.B. nr. fondator şi membru al C. al P. Truman şi catalogată de Solomovici ca un “oribil denunţ” (Rosen 1990: 87. 186 Alături de M. partea I-a. Mozesh . Lax. 280 din 3 dec.C.Of. Stefan . după război g-ral de armată (în 1959). nr. jud. 44.S. Felix (ortografiat şi “Schehter”.C.

1947. p. SCHECHTER.C. SCHEIMAN.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie a Ministerului Industriei (M. 1226. Heinrich . partea I-a.Of. Abraham (în alte surse SCHÄCHTER) (1923 .. urma să se (re)căsătorească peste 2 săptămâni).R.G. 116 din 21 mai 1948. partea I-a. 1218.G. nr. 1210. (52/1954). M. 645). C.din februarie 1945 translator-interpret la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.C. partea I-a. 1947. al P. la Direcţia I. 1211. SCHLESINGER. p. 641). . a M.Of.în 1949 era referentă în Ministerul Învăţământului Public. 1215. nr. Iutta – după război membru al Contenciosului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. a M. 1214. nr. Nastasă şi Varga 2003b: 213-5). 15 din 19 ian.C. 24 din 30 ian. 4798). 15 din 19 ian.u.C.R. p. 5785). Isac . Telegrafelor şi Telefoanelor din cadrul Ministerului Comunicaţiilor (Andreescu.E. 1224. Edelstein la întreprinderea “Agroexport” 132 .Of.1209. p. p. 1219. 16 din 20 ian. nr. Edmond – din 1947 inspector în cadrul D..Of. 658). de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. A. SCHÄFER. al P. Otto – din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. SCHÄFER. nr.C. 125 din 1 iunie 1948. SCHEWACH. Ernest Carol – din 1947 inspector în cadrul D. 1949. p. nr. 158 din 12 iulie 1948. p.).Of. partea I-a. partea I-a. începând cu 1956. SCHILLER. partea I-a. 1212. v. apoi secretara directorului Samy H. p.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în D. Clara . 127 din 3 iunie 1948. p. 643). SCHILD. 33 din 10 febr. iar din iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. 738. SCHILERU. 1949.I.după război controlor în cadrul D.G.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C.G. decedat în 1973 în condiţii neelucidate (oficial sinucis. nr. decorat prin decretul nr. 112 din 17 mai 1948.1908 Buhuşi) (fiica lui Moise şi Charlota) – şefă de serviciu în M.I. 945). 15 din 19 ian. SCHECHTER. (M. Eduard – activist al partidului. 1216. 1222.Of.F. partea I-a. 1225. nr. 1223. SCHÄRF AUSLÄNDER.C.D. 3708). Iosif . nr.G. 4534).Of.E. 1213. 1949.C. conform altor surse. 143 din 24 iunie 1948. M. SCHLESINGHER.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lânii. al cuplului Ceauşescu.Of.1973 Bucureşti) – medicul personal al familiei Drăghici (anii ’50) şi apoi.Of. Suzana (n. 219 din 23 sept.. 52 din 4 martie 1945. 1220. partea I-a. partea I-a. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C. partea I-a. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 8598).I.Of. 4848. SCHLESINGER. SCHÄFFER. p. M. SCHLEIEN. M. nr. SCHÄRF HITZIG. (M.C.C. partea I-a.Of. nr.C.XI. p. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.Of. 5332). SCHECHTER. 1948. Baruch – în iunie 1948 era controlor în cadrul D. Betti .Of. p. 4497). 1654-5). 1217. 1945. 95 din 22 aprilie 1948. SCHLESINGER. 219 din 23 sept. p. nr. Ion (probabil fratele lui Eugen Schileru. nr. a M. partea I-a. 8598). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.C. pp. Amalia .Of. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. şi opinia lui Pacepa în Solomovici 2003: 278 ş.E. nr. 126 din 6 iunie 1947. p. nr. partea I-a. Stefan .Of. partea I-a. 4384.E.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. (8/1954) (v. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Vaslui (M. 1949. partea I-a. nr.R. deşi. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. Iosif .Of. p. p.E. partea I-a.C. infra) – în menţionat ca director general al Direcţiei Poştelor. 26. 1221. nr.

4968. 6781). a M.Of. partea I-a. SCHLOMIUK. partea I-a. 5785). nr. nr. n. Adolf .C. SCHÖNBERGER.I. nr.după război inspector în administraţia centrală a C. 641). 77. cu referat de cercetare la fd. 1949.din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. la începutul anilor ’50 profesor de economie politică la academia “A. SCHNABEL.A. apoi prim consilier juridic la Direcţia de Coordonare Legislativă.Of. 12 martie 1891) – membru de partid din 1940 (dosar S/67 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr.Of. SCHÖNBERGER. M. Mendel . partea I-a. nr. Studii şi Documente a Ministerului Finanţelor. din 1947 inspector în cadrul D. 1236. p. a M. 1945.). partea I-a. nr. 173 din 31 iulie 1947. dosar nr. la Direcţia Regionalelor.I. 600).I. 4611. 257 din 9 nov. Jdanov”. 4849). p. inv.G. SCHMUTZER.Of. 2944. “Buşteni” (în locul lui Sandu Lieblich) (M. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului .membru de partid.Of. p.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Herman . 1233. inculpată alături de director şi alţi evrei din comerţul exterior. 84 din 11 apr.Of. 5955). partea I-a. M. SCHMITZER.Of. 53-55.I. 264 din 14 nov. p.C. 158 din 12 iulie 1948. Anghel (n.E. dosar nr.după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.Of. nr. 1238. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M..Of. p.G. 1237. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. ulterior consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 225. 66 din 21 martie 1945. Adolf – în 1948 numit consilier de presă în administraţia centrală a Ministerului Minelor şi petrolului (M.Of. 302).din cadrul ministerului. 4 din 5 ian. partea I-a. 1230. reprimit în 1965 şi angajat ca redactor la Viaţa Economică şi publicând şi la Ed. partea I-a. nr.C. Gheorghe – din 1946 inspector tehnic.17. nr. 10092. etc. fond 495 (“România”).. nr.E. nr. 163 din 17 iulie 1948. 1947. p. 1232. p. M. din 1947 controlor în cadrul D. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. iar din 1948 membru al contenciosului Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (M. 5687). 1945. 154 din 7 iulie 1948. 45 din 24 febr. p. fratele lui Nicolae Bellu – ilegalist. SCHÖNFELD. partea I-a. 188 V. partea I-a. Adolf – în martie 1945 numit avocat în Conteciosul Ministerului Asigurărilor Sociale (M. M. partea I-a. p. 225.%20Scadera%20-%20Schypala/Schlesinger%20Suzana/index.C (M. Iosif – după război iniţial angajat la I. nr.Of. 6658).S.Of. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. 2111). fişa matricolă penală la http://86. Ignaţie (n.C. nr. 120 din 26 mai 1948. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.Of. partea I-a. Brăila). eliberată în 1963188. 38).. p.php. 1949. 1228. 9868. 76 din 30 martie 1946. iar din septembrie 1948 adjunct cu drept de semnătură al ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 37-42. M. nr. p. 1914. nr. 1234. în 1953 cadru didactic la Şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. (M. anexa la dosarul nr. respectiv controlor în cadrul D.C. 1617). 4707). după război activist de partid. 1948. în 1961. partea I-a. 7950). a III-a. p.Of. nr. 185 din 12 august 1948. 73. p.E. partea I-a. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al S. până în iunie 1947.B.S. p. secţia Cancelarie – dosare anexe. SCHOR. partea I-a. partea I-a. inv. (Berindei.R. Paul . 3000 şi nr. 3293.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2004. partea I-a.125. Dobrincu şi Goşu 2009: 425. (M. 200 din 1 sept. SCHNAPP. Politică până la pensionare. fond 495 (“România”). 1227. Malca – după război dactilografă-şefă. SCHNIERER. 130 din 11 iunie 1947. 127 din 3 iunie 1948. nr. 1235. exclus din partid în 1958. 1947.C. p. p.Of. SCHOR. 131 din 8 iunie 1948. 1229. Conrad . 1451). sub acuzaţia de subminare a economeii naţionale. partea I-a.G. inv. SCHÖNFELD.A. al P.A.Of. decorat prin Decretul nr. partea I-a. 15 din 19 ian. C. p. 133 . când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.Of. 54/1979. 1231.C.C.

şef de serviciu la întreprinderea “Româno 134 . partea I-a.I. SCHWARTZ. 264 din 14 nov. nr. 180 din 6 august 1948. 9479). partea I-a. p. 1246..Of. p. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. nr. partea I-a. care în mai 1945 era încdrată ca dactilografă principală în Direcţia Cinematografie a Ministerului Propagandei (v. 10092). 29. p. (M.Of. (M. nr. 6503). fiica lui Herman şi Rebeca “Riva” (n. p. 10909). p. 4461. FELDMAN)) (n. 1240. p. p. 7709). 78 -80)). SCHWAGER.în 1949 era medic în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. p. “Dezvoltarea fundaţiei socialculturale şi educaţionale a statului nostru în etapa actuală” (nr. a M. 230 din 4 oct. nr.Of.1239. Daniel . 1241. 112 din 17 mai 1948. de-a lungul timpului ocupantă a multiple funcţii la Arbitrajul Central de pe lângă Consiliul de Miniştri. 119 din 28 mai 1947. 10092). nr. Ploieşti) – la sfârşitul anilor ’50 încadrată la Direcţia Studii a Ministerului Justiţiei. partea I-a. 4257). 1244. Beniamin (n. p. nr. Francisc – din mai 1945 directorul direcţiei speciale a Oficiului Naţional de Turism (de pe lângă Ministerul Informaţiilor) (M. 120 din 30 mai 1945. M. nr. nr. 1945. 1947. In şi Cânepă (M. 1945.. 1253. nr. nr.E. Arbitrajul Primăriei Bucureşti. pensionată din postura de judecătoare la Tribunalul Bucureşti în 1998. membră marcantă a comunităţii evreilor din Bucureşti. partea I-a. partea I-a. 1252. 1254. 24. 1948.. p. H.1929. soţia procurorului Martin Schöttek şi sora scriitoarei Taniei Lovinescu. Corpul Experţilor în Evaluarea Obiectelor de Preţ. 6683). p. art. nr. a M. 1245.C. nr. p. Kurt – după război contabil-şef al Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 15 din 19 ian. pp. 1248. M. în anii ’50 funcţionar al M. Arcadie . nr. nr. etc. 1949.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.G. G. p. 1247. 2317 şi nr.C. Sergiu – inginer. p. p. partea I-a. 287 din 14 dec. Aristide .E. p.E. partea I-a.Of. SCHULMAN.C. 100 din 3 mai 1947. 1249. 7491). Itta GOLDENBERG. p.în 1947 era şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. cadru didactic (catedra de Drept Privat) la Universitatea Bucureşti. partea I-a. partea I-a. partea I-a.Of. – şeful Economatului Ministerului Propagandei (1945) (M.E.Of. 1947. partea I-a. partea I-a. nr. 1946. SCHREIBER. 190 din 18 aug.Of. nr.C.C. partea I-a. SCHWARTZ. patea I-a.Of.C. 1945. partea I-a. 6751). 1243. 15 din 19 ian. Rone .Of. Ida (n. Maximilian – de formaţie sculptor. nr. după război angajat în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.V. 186 din 13 aug. Anuţa – din 1947 controlor la D.1909.Of. SCHÖTTEK.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. SCHUSTER. 640). 245 din 26 oct. Bucureşti) (fiul lui Isidor şi Biţa) – după război membru de partid. SCHUSTER.G. 9/1967.G. 183 din 14 aug. Zozo . p. SCHULLER. partea I-a.C.Of.Of.I. autoare ocazională în Revista română de drept (v. 644). Alice – după război dactilografă principală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Ella . 7151.I.of. M. partea I-a. SCHULDER. 107 din 15 mai 1945. 4384. 3504).din 1947 controlor economic în cadrul D. SCHULMAN.VII. iar din 1948 al Artelor şi Informaţiilor (M. I. nr.Of. 1949. probabilă identitate cu “Suter Alice”.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M.Of.Of. p. 198 din 1 sept. 3907). 63 din 16 martie 1948. 1948. SCHVARTZ. 1945. 10757). a M. – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri membru al noului Consiliu de Administraţie al Oficiului de Bumbac. SCHREIBMAN. 264 din 14 nov. 1251. 1250. după război subinspector general în Direcţia Arte Plastice a Ministerului Artelor. SCHREIBER. SCHULTZ. 1242.Of. SCHWARTZ. 190 din 19 august 1947.

Deziderius – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. (M. 1261. C. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. 8599). 232 din 8 oct. p. SCHWARTZ. 1258. A.Export” din subordinea ministerului.I. nr. SCHWARTZ. p. Nicolae (fiul lui Vilmos) – ilegalist. ulterior şefa Direcţiei de ocrotire a mamei şi copilului din cadrul Ministerului Sănătăţii. SEGAL. Iacob – funcţionar în Ministerul Energiei Electrice în anii ’50-’60. nr.Of. de formaţie medic. Moise . SCHWARTZ.Of. Natalia Isaakovna KOROŢKOVA) (18. 1267. 640). partea I-a. p. partea I-a.Of. 9-10 în dosarul nr. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a.36/fisapenala.1906 – 22.+Scadera+-+Schypala%5CSchwartz+Beniamin%2FP1200570. 972 din 8 dec.I. fond 495 (“România”). 417). a M. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. fişa matricolă penală la http://86. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 219 din 23 sept.R.R. partea I-a. 219 din 23 sept.după război inspector clasa I-a în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M.P. C.Of. 2283).S. 1260. p. partea I-a.C. p. SCHWARTZ.C. Probleme Economice şi alte publicaţii. partea I-a. nr. Z. SEDEI. al P. Natalia (n.S. partea I-a.VII. Artur – în ianuarie 1948 era membru în conducerea Confederaţiei Generale a Muncii (M.E. nr. 1947. inculpat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari ai ministerului pentru subminarea economiei naţionale (Solomovici 2004: 283)189. 275 din 27 nov.în 1949 era doctor în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. Ivel . 1947. 14 din 17 ian. nr.R. 1262. p. 1257.Of. cu referat de cercetare la fd. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. deţinută între 1934 şi 1939).) (dosar S/93 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 135 . 1948. 92 din 17 aprilie 1946. refugiat în U. Bruno Vlad .din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1232).R.R.C.. 1263.Of. 9058). (M.R. nr. inv.S. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. III-a. dosar nr. 8598). nr. 15 din 19 ian.B. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. semnatar al mai multor articole în România liberă. ilegalistă (membră P. în a doua jumătate a anilor ’50 ministru adjunct al Industriei Cărbunelui. SCHWARTZKOPF. SCHWARTZ. 3945). SEFLER. în timpul războiului. Iosif . 3293. iar profesional medic la maternitatea “Polizu” din Bucureşti. IV-a. apoi.X. 66/1954 de la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C. .1981) – originară din Bulgaria. 1947. în aparatul de partid şi de stat din 1946. SCHWARTZ.Of. 10496). 225.JPG. partea I-a. 15 din 19 ian.E. Lupu – în 1947 numit de ministrul Industriei membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Geamului (viitoarea Cebntrală Industrială a Sticlei) (M. nr. din 1928.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. SCURTU. SCHWARTZ.G. 62 din 15 martie 1948. 1949. 1947. 189 V.C. a M. 1265. anexa la dosarul nr. nr. nr.R. apoi secretara Anei Pauker la Moscova/Taşkent în timpul războiului. 645).php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CS%5CS+04. 1264.125. 1966). p. III-a (ff. 1266. SEGAL.17. Leon . nr. 1949.P.din 1947 controlor în cadrul D.din 1947 inspector în cadrul D. 1255. 1256. originar din Ardeal. după 1944 directoare – membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii la începutul anilor ’50.C. 1259. 803 din 21 dec. partea I-a. ajunsă în 1940-1941 în Basarabia. 6241957.G. nr. până în 1963 (când se pensionează) vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Probleme de Muncă şi Salarii. Isidor – în 1948 secretar de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.C. inv.Of.C. al P. p.C.” cls. p. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe.d.

şi http://universulenergiei. 1274. ministru al Industriei Bunurilor de Consum (1959-1961). după război membru în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii (din 1945). fiul său. secretar general al Uniunii Femeilor Democrate Române din 1948. III-a şi în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. 10092). 264 din 14 nov. Studii şi Documentare a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. fond 495 (“România”).F. numită în funcţie prin decizia Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (1949-56)191. iar în mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. p.G. SENCOVICI. p. SENCOVICI.XI. din 1948 membru în C. Tony . dosar nr. 1587. 1949. 1947. membru al secţiei române a Komintern (1935).1995 Bucureşti) . 643). nr.ro/index.M.Of. 1949. R. SIEGLER.R. nr. 1269.C. partea I-a. MARCOVICI. 15 din 19 ian. ulterior funcţionar în cadrul ambasadei României la Washington. 1331). al U. N. Alexandru (n. deputat de Satu-Mare în Marea Adunare Naţională. 1189). iniţial Sidorovici. deputată de Bucureşti în Adunarea Deputaţilor / Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Elisabeta (soţia lui Alexandru Sencovici) (zisă “Bozsi”) – ilegalistă. a M.după război controlor în cadrul D.C.F. p.D..în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of. nr. ales pe lista U. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. (1951).Of.R. p. Debora . împreună cu soţul ei. 1276. M. membru în comitetul exeutiv al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate (1946-1948-?). 737. (1946-1948) (M. partea I-a. căs. ministru adjunct al Muncii şi Prevederilor Sociale (1948-1949).d. 1270.R.R. 164-5). ministru al Industriei Uşoare (1949-1957 şi 1961-1969). 1271. din 1925. 1948..în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 6). conferenţiar şi şef-adjunct al catedrei de marxism-leninism de la Institutul Politehnic din București.C.C. al P. Gyuri.Of.D. inv.F. partea I-a. procuror general al regiunii Oltenia (1949-1953). SEGALL.E. (1945-1948).VII. Cerbu . (1948-1952-?). 1830. al Comitetului Executiv şi secretar general al U.1268.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/ 136 . 38 din 16 febr.1902 Dej – 10. nr.R. SEMO.A. – director general la CENTROMETAL Bucureşti la sfârşitul anilor ’40.R. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. III-a. a fost soţul solistei Margareta Pâslaru190..C. membru al Comisiei Centrale de Revizie. doc.R. secretar al Comitetului Teritorial Ardeal al P. SIDOROVICI BRUCAN. SELŢMAN. 1948.” clasa II-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. (1939-1944).P. partea I-a. 190 191 V. după război acuzator public la “Tribunalul poporului” (19451946).R. 754). Arnold – până în februarie 1948 şef de birou la Direcţia Presă a D. 1273. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. (1955-1960) şi al Comitetului Central al P. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării./P. 15 din 19 ian. Alexandra (n. partea I-a. zisă “Saşa”) (1906 Constanţa – 2000 Bucureşti). 1963.R.R.P. după război activistă de partid. nr. nr. p.C. ulterior Brucan. Pincu – şeful secţiei cultului mozaic în cadrul Ministerului Cultelor la începutul anilor ’50 (Rosen 1990: 87. deţinută în perioada războiului. (19601979). 1272. ambasador. fondatoare şi membră în comitetul de conducere al U. doc.Of. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.membru P. SZENKOVITS Sándor) (31. 34 din 10 febr. SERPER.M. 1275.europartes.C. 1947.C. secretar general al Ministerului Minelor şi Petrolului (1948-1958).” clasa II-a. 28 şi nr. 1949. soţia lui Silviu Brucan – ilegalistă.I.Of. 26 din 1 febr. 24 din 30 ian.G. nr. în anii ’60-’70 conferenţiar la Academia “Ştefan Gheorghiu”. 423 din 15 iul.P. p. partea I-a. 645). din februarie 1949 şefă de serviciu tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. şi http://www. S. p. SEGAL. 225.C. partea I-a.php?name=News&file=article&sid=6280&theme=Printer V.consumatoronline.Of.D. membru al C. I. a III-a.

P.contabil în cadrul D. 1292.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. Vera – angajată în 1948 în centrala M.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor.I.1971 Paris) . partea I-a.E. C. (M. 3870) şi cu Ordinul “Meritul “Cultural” în grad de Cavaler (M. Zissu în Solomovici 2001II: 103-5. (v. p. partea I-a. partea I-a. 1947. SIMIONESCU. 6292). SILVIU. p.E. partea I-a. p.Of. Ella . a M. 289 din 13 dec.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. 1869). SINGHER. şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Artelor / Artelor şi Informaţaiilor (M.R. Silviu . şi http://www. p.Of. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. 1291.Of. Marcela – ataşatul cultural (iniţial referent) al Legaţiei României la Washington (începând cu 1946) şi totodată amanta ambasadorului Mihail Ralea (v. p.C. 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. 1941. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. fiul lui Iancu şi Hermina) (2.I. 1283. unde a continuat activitatea jurnalistică. 1964 cu Medalia Muncii.crispedia. V.A. 175 din 31 iulie 1948. p. M. declaraţia dată Securităţii la 24 ian. Hary . respectiv „Gersch Gollinger” (Niculae 2004). Claude . Silvius GOLLIGER192. activ ca ziarist în perioada interbelică.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. p. emigrat în 1960 în Israel.Of. 137 . SINGER.Of. 206 din 1 sept.1899 Focşani – 16. (M. după război secretar general al Ministerului de Interne între 1946 (după “defectarea” predecesorului său.A. 1963 (dosar S/127 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1286. supra. SINGER. 17 din 21 ian.I. 1949. p. Radu . p. Kuller 2008a: 359). 501). SIMON. ca translator la Direcţi a radio (M. SIMOVICI. partea I-a. 29 iulie 1920) – membru de partid din 1945. nr. p. p. 1289.S. nr. 1947. a Pielăriei a Ministerului Industriei (1948-1949) (M. Focşani 2007. M. nr. 1947. ca translator la Direcţia Radio (M.E. George (n.C.Of.C.I. nr. nr. 131 din 8 iunie 1948. SIEGLER. 1280.Of. 423 din 15 iul.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.I. nr. p.u. până în febr. partea I-a. partea I-a.. 7543).în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. Iulius (n. 95 din 22 aprilie 1948. SIMIONOVICI. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor (M. şeful serviciului administrativ al primăriei Bârlad după august 1944 (Zahariuc 2009: 231). partea I-a. 1282. Andrei Lăzăreanu). L.. 264 din 14 nov. 192 Transliterat în mod eronat ca „Golighar” în nota informatică a ambasadei UK la Bucureşti din 1947 (v. a M.Of. S. 10092). 1123). 1946. partea I-a. SIMION. p. p. nr.1277.G. nr. Laura . 1949.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 646). p.de formaţie jurist. partea I-a. partea I-a.Of. 34 din 10 febr. 1278. SIMŞA.C.Of. nr. 1946. nr. 1952 de A.V.Of. 4968). 15 din 19 ian. nr. SIMPSON WEITLENER. partea I-a. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. „Golingher” (în Pinay 1962). 1287.Of.Of. Teohari Georgescu). 1284. 1949. 1949. apoi menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. p. post din care demisionează în ianuarie 1947 (M. 110 din 16 mai 1947. partea I-a. Iosif Şraer) şi 1952. nr. 1279. Solomovici 2003: 399 ş.G. nr. 32 din 8 febr. 50 din 1 martie 1948. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. nr. numită şefă de adjunctă de birou şi transferată la Legaţia României de la Londra (M. Suzana – după război. nr. SIMON. ulterior stabilit în Franţa. SILVAN.E.ro/George_Silviu. nr. Vasile . 1949.C. Mauriciu – din 1947 controlor economic în cadrul D. SION. din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Contabilitate şi Control Financiar a aceluiaşi minister (M. 5123. 1190).Of. SNORPEL. 12877). Stefi . 1947.B. 192 din 21 aug. Edith . 12877). partea I-a. Marec . 276 din 28 nov.C. 6292). 803 din 21 dec. nr. 642). 15 din 19 ian.din 1947 controlor în cadrul D. 3706). p. 10533).Of.Of.. 1288.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. nr.I. 289 din 13 dec. 1285. partea I-a. 1281. 1290.

E. 225. 1945. 157 din 10 iulie 1948. 229 din 4 oct. Aurel . SOLOMON. 804 din 21 dec.C. p. 641). 1294.E. nr.E.Of. partea I-a. 1947.G.1949).din 1947 inspector în cadrul D. IV-a.C. 1305. C.Of.E. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.din februarie 1949 referent principal în cadrul D.din 1947 controlor în cadrul D. după război controlor în cadrul D. SOMMBRIN.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 749). dosar nr. 1627).Of. al partidului.I. 32 din 8 febr. 1964. a M. anexele la dosarele nr. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (M.” cls.Of. partea I-a. nr. 1948 . SOLOMON.deputat de Covurlui în Marea Adunare Naţională. partea IB. M. 3293. partea I-a. partea I-a. 1117).1921 Bucureşti) . nr. 5464). nr. SOLOMON.P. Isac – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.R. 1949. nr. nr.C. 1297. în perioada interbelică condamnat la 15 ani muncă silnică pentru spionaj în Favoarea U. Natalia ..C. p. (1948-1965). a M. Francisc .1965 Bucureşti. p.Of. angajat în M. 1300. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. Max . 1947. nr. 5784). p. pentru socialism” din Parcul Carol) – ilegalist. 1295.C. 1949 prim-secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 93585 din 11 oct. 26 din 1 febr.C.R. 8971). 24 0 din 17 oct. Simon – din febr. 5767). 1298. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 24 din 30 ian.D.R.R. Mircea (fiul lui Avram) (n..Of. nr. 1296. p. SOARE. fond 495 (“România”). 1947. nr. 229 din 4 oct. p. 3678). 138 . 136/1954. partea I-a. nr. 37 din 14 febr. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Igienă a Ministerului Sănătăţii (M.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 1719). 1267). Barbu (n. 1302. partea I-a. nr. (19561962). nr.R.IV. Zina – din iunie 1948 translator interpret-şef în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. SOLOMON. (M.P. p. inv. p. secţia Cancelarie – dosare anexe. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.II.G. 1303.G.R. SOLOMON. 1949. decizia ministrului Justiţiei nr.P. Suceava – 22. p.Of. 1949. iar după 1962 vicepreşedinte al instituţiei. SIEGELBAUM ) (n.P. 15 din 19 ian.Of. inv.C. inv. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. (M. partea I-a. a M.Of. 9340. SOLOMON. judecător la Tribunalul Suprem al R.VIII. 1948. nr.1293. cu referat personal la Fd. fond 495 (“România”). p. 16 din 20 ian. partea I-a. 27 dec. dosar nr. 1947 în M. nr.A. ulterior promovat inspector general adjunct şi transferat la Ministerul Industriilor (M.C. 1306.I. a M. Andrei . 179 din 9 august 1945. 539). B. nr. în anii ’60 şeful sectorului tehnic al secţiei Gospodărie a C. partea I-a.C.C. membru al C. SOLOMON. 90/1956. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. Paul – ilegalist. 1304. 658).Of. 737. SOLOMON.Of. în ianuarie 1948 promovat ca ministru plenipotenţiar II şi detaşat ca reprezentat diplomatic la Oslo (5 febr. SOLOMON. SOLOMON. 149 din 26 iunie 1941. 1947. 6947. la Direcţia I. al P. Paul .” clasa III-a. Bernard Iţic SOLOMON) (11. p. până la deces.C. 1948 controlor în cadrul D.I. (M.G. SOLOMON. M.până în febr.Of. Osias (n. al P. SON. a II-a.Of.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 158 din 12 iulie 1948. 58 din 9 martie 1942. nr.S.Of. Bernard . 1919) – ilegalist.R. partea I-a.I. 148 din 30 iunie 1948. 1949.S. 1301. partea I-a. 1123) 193 1307. 45 din 24 febr.Of.1904 Burdujeni. SOREANU. 8970.S.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu (M. înmormântat în complexul “Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 225. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. partea I-a.. nr. 1299. iar în paralel ziarist la Scânteia (M. 1948. nr. partea I-a). nr.C. partea I-a. p.Of. partea I-a.I. p. membru de partid din 1939. p. 81 din 7 apr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. nr. odată cu preluarea conducerii ministerului de către Ana Pauker. respectiv M.M.. 229 din 193 V. 22. B.C.

1319. 15 din 19 ian.C. 225. p. a M. apoi în Rezistenţa Franceză (Zbăganu 2001.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Iacob .până în iulie 1948 controlor în cadrul D. din noiembrie 1947 controlor economic la D. fd.Of.Of.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. II-a (dosar S/166 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1949. p. 8971. a M.în 1948 era director comercial al S. (M. în 1947 încadrat prin decret regal. p.C. nr. nr. 148 din 30 iunie 1948. STARK.C. Aron FISCHEL. 1316. în Forţele Armate (M. partea I-a.S. partea I-a. nr. STĂNESCU (căs. 1311. 119 din 28 mai 1947.G.P. 121 din 31 mai 1945. 7461).N. 1963. 1947. 5626). 645).Of. membru de partid din 1927. 644). 2019). Ladislau . 58 din 10 martie 1948.G. partea I-a.C. 4512).4 oct. nr. Eugen (n. nr. p. nr. partea I-a. 423 din 15 iul. 1947.: 110). nr.I. 1948.C.C.G. 253 din 1 nov. n.Of. partea I-a. partea I-a. Sugarman f. Alexandru – în 1948 şeful Serviciului Automobile în centrala Ministerului Finanţelor (M. Martin – în anii ’50 inspector economic. 1313. SOROKER. nr. Ministerul Propagandei Naţionale. dosar nr. 1971: 210.C. SPINNER.. 1321. Samoil . p. 1317. nr. 15 din 19 ian. p. 1309. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. nr. STEIMBERG. Adorian et al. 84 din 9 apr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1318. 87 din 13 apr.6). partea I-a. 9763). partea I-a. fond 495 (“România”).în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.. partea I-a. 1949. nr. 15 din 19 ian. partea I-a. Mauriciu (n. nr. SPITZ. ulterior director adjunct al Editurii Academiei R. 1310. SPIEGLER. a M. SOREANU. 1314.Of. 644). Sorin . 152 din 5 iulie 1948. 173 din 31 iulie 1947. Antoaneta – din iunie 1948 şefă de secţie la Direcţia Culturală a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. SPRENG. voluntar în Spania. 1027.I. Carol . Corobca 2008: 15.Of. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. şeful serviciului de control al preţurilor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. Solomon .Of. p.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. cu grad de sublocotenent.Of. 1315.I.V. partea I-a. “Exportlemn” din Bucureşti (M. p. Solomon 2004: 75-77). Beatrice – din mai 1945 dactilografă-şefă la Secretariatul General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. iar din 1946 translator interpret-şef în centrala Ministerului Informaţiilor.istoric marxist.Of. pentru merite antifasciste. 1312. şi şef al secţiei de istorie şi arheologie a Institutului de Studii Sud-Est Europene în anii ’50-’70. după alte surse Arthur FISCHER) . p. SPIEGLER. 1308. când încă nu îşi românizase numele).1979) – originar din Timişoara. nr. 4255). în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.). partea I-a.Of.E. (M. partea I-a.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. dos. nr. p. 6781).Of. p. 15 din 19 ian.E.E. 5464). (?) SOSTARICH. 1949.Of. partea I-a. 1949. Joseta (Josette) . 3188). inv. 364 din 2 mai 1945 (A. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 641). p. STEIN PETREANU. 1948. 1320.Of.Of. partea I-a. STĂNESCU. Lucian . 210 din 10 sept.III. 1948. p. STEIN. 2121.I. p.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.R. M. p. Mor(itz) SPITZ) (28. 3372).a. după război şef de tură în echipa de cenzori ai presei scrise (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379) ca secretar de presă la Direcţia Presă din centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.1908 – 11. 139 .

inv.I.VIII. M. Tudor .R.1997 S. 140 . 7.I. nr.C. (M.1916 – 5. nr. 8072). a M. partea I-a.E.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr.C. I.R. 194 V. M. 262). 204 din 5 sept.A. Arthur .E.din 1947 controlor în cadrul D.B. 158 din 14 iulie 1947.din 1947 controlor în cadrul D. p.E. 1949.I. partea I-a. 1945. 200 din 1 sept.E. 8989. partea I-a.Of. respectiv ministru adjunct al Industriei Uşoare (1981-1983). p.C.Of.Of.C. Bacău. nr.G. (1969-1984). nr. 1324. 15 din 19 ian. STOIAN. STEINER) (n. 1947. 3707.G. 1332. STEINBACH. p.Of. STERNSCHUSS.1918 Bucureşti – 1999 Israel) – după război membru al comitetului regional P. STERN. după război controlor în cadrul D. 1333.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. ŞMILOVICI ) (15. 131 din 8 iunie 1948. 1327.Of.U. p. partea I-a. 9444). STERIAN. probabilă identitate cu “Leon Steinbach” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 641). STERN.C. 1331. nr. 1134). partea I-a. nr.membru de partid din 1945 (dosar S/220 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. 5966).Of. 9167).până în februarie 1949 şef de secţie în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. cu dosar la secţiile Gopodărie de Partid. partea I-a. nr. partea I-a. ulterior director al Fabricii “Partizanul” Bacău (numit în 1948 de către Ministerul Comerţului în funcţia de administrator al fostelor întreprinderi “Filderman”. 1329. 70759 din 10 iulie 1947 în M. nr. 4968).I. 120 din 26 mai 1948.X.. Neamţ – 9. 4461.I. 6020. de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri / din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 164 din 19 iulie 1948. în anii ’50 director general al Fabricii de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti. partea I-a.C. nr.S. 1.II. p.Of. 1330. STEINBERG. partea I-a. p. (1955). 1325.III. 32 din 8 febr. Olga .R. 154 din 11 iulie 1945. 1947. în 1945 numit de către ministrul Afacerilor Interne membru al organului cetăţenesc de control în oraşul Bacău (M. p.C.A.1908 Borbeşti. Haim (n. Dinu (n. p. partea I-a.Of.1916 Bucureşti) – din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice a Ministerului Industriilor (M. Zoltan . 194 1336. 1947. p. STERNBERG.M. (M. 1945. dosar nr. M. 158 din 12 iulie 1948. nr.Of. respectiv Organizatorică ale C. Ecaterina – directoare în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50-’60. p. 1949. STELIAN.C. 1326.E. 7950). a M.Of. 2476).1916 Bucureşti) – din mai 1945 şef de birou în cadrul Direcţiei Propagandă a Ministerului Propagandei (M.1986) – membru de partid din 1945 (dosar S/224 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C. membru al C. decorată în 1963 cu Medalia Muncii. 120 din 30 mai 1945.Of. 1328. M. 1947.Of.VI. 245 din 26 oct. Ignaţiu (n. partea I-a. 1334. p. STERN. partea I-a. p.G. al P. 225. partea I-a. al P. nr. 738). 1947. nr. Baruch ..Of. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.G. nr.G. 173 din 31 iulie 1947. a M.Of.Of.Of. Adalbert . partea I-a. 239 din 19 oct. 642). STERN. naţionalizate). nr. p. p. M. 5784. STELIAN. 15 din 19 ian. nr. David STEL) (n.III. Samson . partea I-a. 22 febr. p. STOFER. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. 8989). 4611. partea I-a. Leon Iosif (zis şi “Juju”) (6. p.) – după război inspector general adjunct în cadrul D.Of. 8072). 1949.C.IV. 10 din 13 ian. 1335. din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. 230 din 6 oct.C.1322. p.Of.C. Alexandru (n. 1323. 95 din 22 aprilie 1948.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M.Of. nr. 24 din 30 ian. nr. a M.C. Carol – în 1947 era impiegat la cabinetul ministrului Justiţiei (M.Of. STERN. p. nr. Nicolae (12. fond 495 (“România”). director general la Centrala Industriei de Confecţii Bucureşti (anii ’70 – 1981). 204 din 5 sept. nr. p. 1909) . (M. STERNBERG. 1948. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.

31. Rudolf (n.D. 4255. p.R.S. 1342. 1339. (1953-1956). nr. Solomon 2004: 77). de religie mozaică197). 1946. 1946. 2002). p. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. multiplu decorat de statul comunist. 131 din 8 iunie 1948..A. fugit în U.Of..R. ambasador în R.136 din 31 ian. în timpul războiului. decizia ministrului Justiţiei nr. nr.Of.C. începând cu 15 august 1945). nr. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. fost voluntar în Spania. general maior (în 1948). p. 107 din 15 mai 1945. preşedinte al Consiliului Sindicatelor din regiunea Bucureşti (1950).A. decizia ministrului Justiţiei nr. Alfred Kittner (1906-1991). James Immanuel Weissglas. 1946.R. 225. soţia lui Rudolf (v. 1337. nr. dosar nr. Ion Iordan (n. Emeric (Emmerich) (27. Alfred Gon (n. partea I -a. partea I-a. în oct.N.C. 285 din 12 dec. STOIAN.G. STEIN196) (n. 19201970) – a nu se confunda cu omonimul profesor universitar. p. (1948-1952-1974).R. fond 495 (“România”). membru supleant şi apoi plin al C. David Goldfeld ş. 1920-1981). STOIAN. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Ed.. 10136 din 31 ian.VIII.C.B. TM . partea I-a. respectiv respectiv publicarea solicitării în M. Alfred Liquornik. a folosit şi pseudonimul “Gheorghe Grădinaru”). fond 495 (“România”).Of.2008) (vorbitor nativ de limbă germană.partea I-a. Gheorghe (n. ilegalist. p. după război ambasador (şef al Legaţiei) al României în Elveţia (1944-1945). membru şi secretar al Prezidiului M. reconfirmatî în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p.1911 Paşcani) . COHN198) (26. 10872. p. partea I-a.Of. membru al Consiliului de Stat (1965-1976). 1945. (1960-1966). arestat de mai multe ori în perioada interbelică. şeful secţiilor Cadre (1956-1957).M. 119 din 28 mai 1947. 6781). 1341. naţionalitatea declarată a lui Stöffel este maghiară.N. 3903). dosar nr. 196 V. nr. 62 din 16 martie 1945.R. membru supleant (1967-1968). 233 din 8 oct. 1947 reîncadrat (retroactiv. 2067 din 20 oct. partea I-a. Joseph Norbert Rudel (alias Radu Nor) (19212006). De remarcat că în unele acte oficiale din arhiva P.Of.Of. 10872. revenit ulterior în ţară cu Divizia “Horia. 1947). Ancel. nr. (M.R. 41 din 18 febr. partea I-a. STREITMAN. 141 . p.I.M. prim-secretar al comitetului orăşenesc Bucureşti al P. 4968). p. al P. p. cu grad de colonel de infanterie activ în Forţele Armate (D.A. în anii ’50 şeful serviciului aprovizonării în cadrul Centralei Staţiei de Maşini şi Tractoare în Bucureşti (M.C. apoi consilier superior administrativ la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1949). Cloşca şi Crişan”. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (1949). Lucia – din martie 1945 şefă de secţie în centrala Ministerului Muncii (M.S. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. Moscu I. Max Emanuel Gruder (1928-2010). al P.C. 197 Aidoma mai multor poeţi şi scriitori evrei de limbă germană. 1338.C. partea I-a.1913 Ciacova.P. Moses Rosenkrantz (1904-2003). inv. 1946 în M.VIII. 10875.R. nr. STEIN195./P. al P. 41 din 18 febr. STÖFFEL. majoritatea din Bucovina. 2373).VI.M. Paul Celan (n.I. director general al Direcţiei Generale pentru Consiliile Populare şi ministru adjunct al Muncii (1969-1976). STOICA.Of.Of.C. 99241 din 4 oct. infra).M. respectiv publicarea solicitării în M.n. (1957-1961). apoi titular (1968-1974) al Comitetului Executiv al C. 1375. Alfred Margul-Sperber (1898-1967).1976 Bucureşti) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior redactor al revistei Neue Literatur.a. 1946 în M. n. partea I -a. 195 V. Univers) (d. 1946 în M. Luiza – din mai 1945 şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 25. 1340. nr.R.1900 Dorohoi – 10. nr.C. al P. 225. director al Direcţiei Organele Locale ale Administraţiei de Stat în cadrul C. fiica lui Moritz) (n. partea I-a. director al Comitetului de Stat pentru Problemele Muncii şi Salarizării (1966-1969). 1945.VII. deputat M. 2009). (1965-1974) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1979). 198 V. 285 din 12 dec.R. 1375.Of. 10. membru C. (mandate neîntrerupte 1946-1976).” clasa a V-a. inv. (1950-1953). 108.C.S.R. 1920-1970).după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. decorată în 1964 cu Medalia Muncii. Ghizela Cornelia (f. Bunuri de Consum (1957) şi Administrativă (1957-1965) ale C.R. precum Dieter Paul Fuhrmann (Neuer Weg. STÖRFER..1908 Paşcani) – la începutul anilor ’50 consul al României la Rusciuk (Bulgaria) (Constantiniu 2003: 38). al P.

V. 1944. cu grad de maior. nr.acum. p. STREJA. Petre (n. ulterior la Centrala Industriei Textile.R. cu Sorin Strujan (n. ulterior emigrat în Israel200 (Sugarman f. 1948. Şipotele Sucevei) – ilegalist. nr. M. nr.S.Of.G. din 1948 director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. luptător în Brigăzile Internaţionale în Spania.1912. prin Decr etul regal nr. 1346. din 1948 funcţionar contabil la direcţia administrativă a Comisiei de Stat a Planificării. în comentariile la un articol al lui V. 6). decorat alături de alţi foşi combatanţi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. 1969-1972). 253 din 1 nov. p. fond 495 (“România”).Of. M. dosar nr. p. în alte acte oficiale ortografiat SZUDER ) (16. ilegalist.S. naţionalitatea fraţilor Suder este menţionată ca fiind polonă. partea I-a. 104 din 8 mai 1947. inv. apoi adjunct al Ministrului Apărării (şef al Spatelui Armatei) (1950-1952). respectiv în 1967 (Decretul 380) cu Medalia Muncii. partea I-a.R. 1345.C. publicistul Boris Marian Mehr. p.: 110). şef al Departamentului Contraspionaj al Armatei (1945-1949). iniţial încadrat ca membru al Comisiei de îndrumare şi supraveghere de pe lângă Casa de Asisgurări Sociale Petroşani.Of. 8042. în Forţele Armate. căs. 1719. dosar nr.R.” clasa a IV-a. Bucureşti) . 1927 Brăila) – soţia arhitectului Aristide Streja (n. Mihai (n. partea I-a. Ghedais M. p. Fani (n. Lupeni – 1984) – membru P. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Tismăneanu despre Gheorghe Apostol. SUDER. III-a în 1949 (Decretul 873 din 20 august 1949). STROE.Of.M. nr. 3665).1903. ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie (1972-1974).C. partea I-a. 9592. partea I-a. 8. unde este avansat progresiv până la gtradul de general-maior. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 2066 din 20 oct. 1947. 225. la 21 mai 1910 în com. SUDER. SÜDER. STRAHL-ŞTRULOVICI) (n. din decembrie 1944 secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. al P. Wechsler). mărturisirea nepotului său. 9763).activistă de partid. I. STRUJAN..II. ministrul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1958-1959. nr. Vainştain. 2310. ministrul al Industriei Cărbunelui (1952-1953). Chely (n. Lupeni) – fost ofiţer al Armatei Roşii.a. revenit în România în 1944. 127 din 1 iunie 1941. decorat în 1961 cu medalia “A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România” şi în 1964 cu Ordinul Muncii cls.R. 8531). 200 V. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 225. după 23 august 1944 iniţial consilier tehnic la Camaera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. 142 . la începutul anilor ’70 ajunsese activistă la U. respectiv funcţionar contabil la o fabrică de pe Calea Dudesti. Benjamin & Stanciu 1996: 22-3). doc. 2983.R. Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist la Argus. partea I-a. nr.Of. din martie 1945. 1348. ulterior încadrat în Foreţel Armate. 106). (1948-1955).1343.tv/articol/16933. 287 din 11 dec. fiica lui Lupu şi Seindla (alias Janeta)) (1925 – 2006. 43872 din 6 mai 1947 a ministrului Justiţiei (publicată în M. 199 Românizarea numelui în baza deciziei nr. membru al C. 201 În unele documente ale partidului.C. Wiliam (n. (dosar 8/1954). 1947 (M. WEISBUCH) (n. SUCIU. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. al P. Ministrul Economiei Forestiere / al Industriei Lemnului (1969. funcţionar în Ministerul Artelor şi membru al Consiliului de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948) (M. mama lui Vladimir Strujan şi a traducătoarei şi jurnalistei Sanda Lepoev. fiul lui Aaron şi Regina. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. George (n. fond 495 (“România”). p. fratele generalului maior de Armată Viliam Suder. la adresa http://www. p. M.C. 1344. decorată prin Decretul nr. 1923-2011). 58 din 9 martie 1942. 20.1916. 249 din 26 oct. inv. 1945. Fani DAVID. M.Of. 201 1347. în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu “pentru legături cu servicii informative străine”.V. partea I-a. când ministerul este desfiinţat). 248 din 30 oct. Wilman SÜDER) (n. Nussem SCHÄRF199.

Of. Max . fiica lui Iţic. KOLMAN – deputat supleant de Sălaj în Marea Adunare Naţională. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.%20Sut%20-%20Szucs/Suzin%20Mordehai/index. membru al Consiliului de Adminisraţie al Casei Centrale de Asigurări Sociale (din dec.R.17. ? – direcor adjunct al firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. partea I-a. 1358. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. (I B) nr. ŞARAGA. A. inculpat în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (Andreescu. 225.R. nr. partea I-a. partea I-a.C.P. ales pe lista U. nr. dosar nr. 1362.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p.Of.C.F. partea I-a. ŞERBAN.E. 6169). 1948. 1949. alături de Mişa Levin şi Al. Szabo) (n.Of. Andreescu. 645). 1352.după război controlor în cadrul D. (?) SZIKACSY. SÜSS. 12. 7038. 1134). 1947.E.I. nr.M. partea I-a.1349. SÜSMAN.D. prietenă a Anei Pauker. 803 din 21 dec.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.X. SUZIN A. nr. 127 din 3 iunie 1948. funcţionar în cadrul firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. 1357. 19 din 23 ian. 1947.P. 1356. nr. 753).Of.R. p. p. Varga 2003a: 664-5. ŞAPIRA. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. (156/1950).după război membru al Contenciosului Camerei de Muncă Bucureşti. 22 (20 aug. p. (după alte surse 3) X.. Micu-Mordechai (n. partea I-a. Renee .R.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2016. din cadrul Ministerului Sănătăţii (v. Sencovici.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Felicia – în ianuarie 1948 încadrată în centrala M. 170 din 26 iulie 1948. nr.I. partea I-a. membru în conducerea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Anti-Fascişti (A. 751).E.din decembrie 1944 membru.C.. 1947). SUFRIN. SZILLAGY. 1949. SZABO. Nastasă. p. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948). nr.C. 15 din 19 ian. Avram Miron (n. inculpat în procesul funcţionarilor M. 26 din 1 febr. din 1933. p. partea I-a.E.A. nr. 26 din 1 febr. ŞAPIRA. membru P.Of. B. Nastasă. deputat de Alba.A.A.Of. Mina ORNSTEIN. 4848). 1359. 1351.R. cu rang de consul general (M. ŞAIM.C. Ida. SUFRIM. 18. (1946-1948) (M. Adolf ASRIEL. 533). SUMARIT. conducătoarea de facto a Ambasadei din Londra la sfârşitul anilor ‘40. nr. 1355. Solomovici 2004: 281-2). din 1948 director general al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (iniţial secretar al Consiliului General Provizoriu al Asigurărilor Sociale de Stat) (1949202 V. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. ilegalistă. Andrei . 24 din 30 ian.M.C. 645). p. Mahlea . căs.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. A. fiul lui Samuel) (n. 143 . 1361. şeful Direcţiei T. 738). – unul din adjuncţii ministrului Sănătăţii în 1948.1912) – de profesie ţesătoare. acuzaţi de subminarea economiei naţionale în 1959-1961 (M.C.II. 1. fond 495 (“România”).deputat de Iaşi.R. nr. 1360. 1948.1910 Turnu Severin) (fiul lui Avram şi Rebeca) – iniţial numit în 1948 director administrativ al “Alimentexport”. a M. 1948): 3).Of. 1353..Of. 1363. după război activist de partid. SZENDES. în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii.Of. M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.G. la data arestării economist la I. Mirţa (n. Varga 2003a: 664-5. Isidor . 32 din 8 febr. partea I-a.C.d.B. 15 din 19 ian. inv.Of. al P. 2000).php. Solomovici 2004: 281-3 – ambele surse menţionând eronat numele său202. I. p. p.1902 Roşiori de Vede) . fişa matricolă penală la http://86. 1354. 1964 cu Medalia Muncii. Anton . p. 1350.125. Dumitru . 195 din 24 august 1948. 1949.). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.

1369. partea I-a.R. 2168.1978). ROSENBERG204) (16. Solomovici 2004: 66. (dosar în arhiva Secţiei Externe a C./Kuller 2008a: 443). nr. Ignace I. decizia ministrului Justiţiei nr. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii clasa a III-a. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Avram Markovici SCHÄRF) – ilegalist.C. p. 107 din 15 mai 1945. în 1971 menţionat drept consilier. 619 şi nr. student la farmacie în Bucureştiul interbelic. 803 din 21 dec. Avramian HERŞCOVICI) . ŞERBAN. nr. cu grad de locotenent-colonel. în Forţele Armate. Sugarman f.a. dosar 29/1957. 1368. 67). Basil (pseudonim de inspiraţie literară) (n. dosar nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 1947 (M. ulterior cu diverse funcţii în cadrul diplomaţiei statului comunist (e.R. Nadia (n.IV. 1808). 188 din 15 august 1946. p.E. 21611 din 11 martie 1947 în M. ulterior directorul Direcţiei Organizare Internă în M. nr. 1946. decorat prin Decretul nr. ŞERFF. 35 din 13 febr. 68 din 22 martie 1947. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Constantiniu 2003: 15 n.C. 7840. I-a (Decret nr. după război director în Ministerul Agriculturii.519 din 27 nov. partea I-a. (1948-1952). N.M. partea I-a. Andreescu. 5790.P. 7 din 23. Industriei Alimentare. 161 din 19 iulie 1945.1914 Soroca) – evreu basarabean. apoi ilegalist. 1946 a ministrului Justiţiei în M. 63/1955). 8856). 9763). ŞERBAN. v.Of. partea I-a.g. decorat prin Decretul nr. respectiv pe diverse alte posturi în cadrul diplomaţiei comuniste. Georges-Picot 2000: 36. unde a fost implicat în scandalul “Viţianu”. 1960: 25.a.Of.. apoi cu acelaşi grad la Legaţia României de la Berna (1949-1950. 24.Of. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.C. 29. a III-a. al P. n.C. pensionat în anii ’70 ca director tehnic la Ministerul Minelor şi Petrolului.R. 225. 289 din 13 dec. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. partea I-a. p. p. Ignace (n.” clasa II-a 1978. 1366.).C. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls.: 110). Tismăneanu 2003: 285.1922 Bucureşti .R.1971 Bucureşti) – arhitect şi profesor asociat la Institutul de Construcţii Bucureşti în anii ’50-’60. prin Decretul regal nr. fond 495 (“România”).R. nr. al P. Miriam . dosar la secţia Economică a C. 56.A.L. 1944.Of. V. ŞERBAN. 1364. Leonie ZOLLER) . v. nr. 1947. 82 şi 1991: 169.S. I. nr.I. apoi detaşat la Londra. nr. Varga 2003a: 381-2. inv. Aba Isaakovici SCHERBAK203) (n. revenit în 1951 ca director adjunct al Direcţiei Economice. partea I-a. partea I-a.Of. ŞERBAN. ŞERBAN.I.C.?). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. p. 1949. 1964 cu Medalia Muncii. etc.director în cadrul M. 203 204 V.A. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Silviculturii şi Apelor. M. (1945-1948. a III-a. 1948-1955-1965) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1965-1969). 158 din 12 iulie 1948. nr. 12692. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul Muncii clasa a III-a. 74. membru C. 775.O. nr. Avram (n. III-a. 2066 din 20 oct. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960) şi al altor clădiri din Bucureşti de aceeaşi inspiraţie. Nicu (n. p.C.E.III. decizia nr. partea I -a. Levy 2002: 127. 6170. inclus şi în C. 1367. 1014.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.. 1945. al P. partea I-a. din 1947 (cu grad de prim consilier de legaţie) însărcinat cu afaceri la reprezentanţa diplomatică a României la Roma.R. nr. 253 din 1 nov. voluntar în Spania (1937-1939). I.Of. fond 495 (“România”). şi Balaş 2008: 235-6. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.a. dosar nr. din 1946 secretar cultural principal în centrala aceluiaşi minister 1946 (M. în 1967 menţionat în documente diplomatice ca şef al Direcţiei Protocol. 157 ş. 285 din 9 dec./P. deputat de Alba în Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952) şi apoi de Buzău (1969-1975).R. M. (dosare anexe. 26. 14 din 18 ian.Of. (M.P. apoi al Agriculturii. partea I-a. p.Of. 225. când încă nu îşi românizase numele. v.M. 1365. 144 . (întocmit 1968). 3903 ţi M. 194 din 22 aug. respectiv cu ordinul “23 August” cls. M.E.R. inv. 1973). al P. infra). nr. Nastasă. 118.încadrată în mai 1945 ca şefă de secţie la Oficiul de Studii şi Documente al Ministerului Propagandei. p. n. membru al Rezistenţei Franceze în perioada războiului (nume conspirativ “Jeannot”). u. partea I-a. p.Of. 1946.

Of. 1383. 1381.. 1947. în 1951 şeful Gospodăriei U.1988) – deportat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. nr. partea I-a. ŞTEFĂNESCU. Dobrincu şi Goşu 2009: 311. când.d. ulterior ministru adjunct în cadrul Ministerului Industriei Alimentare în (1955-1969) (v. încă în funcţie. p.Of. 8598).M.D. Maria .1921 – 13. 1379.1370. 1380. 1373. 202 din 3 sept. 1964.R. Ana – din 1947 arhivar-şef la Prezidiul M. membru P.C. 17 din 21 ian. p. infra) . nr. stabilit în Italia. 1944 reîncadrat asistent definitiv la Clinica Medicală II a Facultăţii de Medicină Bucureşti. Peştelui şi Laptelui (1952-1953) şi coordonator D. Berindei.Of. 15 din 19 ian. ŞMIGHELSCHI. (mart.în 1949 era stenodactilografă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.I. nr. apoi ministrul Industriei Cărnii. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M.I. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1946.Of. din 1949 transferată intern la Serviciul Contabilitate (M.R. ŞTIRBU. nr. Kalman .până în febr.XII.R. ŞOIMU. TEITEL. 707). ŞAPIRA) (5.?) – în perioada interbelică secretar al avocatului Eduard Manolescu. 1374. Albert FALKENFLICK205) (n.în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. 1949. 145 . p.I.E. Dumitru . fond “P”. p. Iosif (n. Solomovici 2001II: 39. secretar general al M. membru al Biroului C.). p. 11936 din 10 febr. partea I-a.Of. ŞULER..A. dosar Ş/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.I. Alfred Bernard (1900-1980) – farmacolog. partea I-a.preşedintele Centrului de Cercetări pentru Sport (1952-1957).. 3001). a M.C. (M. 43 din 21 febr.E. v. Iosif (fratele lui Solomon Ştirbu) .X. Albert (n.din 1947 controlor în cadrul D. 1945 – dec. partea I-a.E.G. şi Rotman 2004: 76. 1947. 641).Of. 264 din 14 nov.C. 1902.G. partea I-a. p. dosar 40009. nr.P. s-a refugiat în Palestina (ajuns în 1947). Pascu (n.din 1947 inspector în cadrul D. a M.M. după război secretar general al Apărării Patriotice (1944-1945). nr. Jdanov”.A. Ana – din 1948 şefa sectorului Evidenţa Carnetelor şi Documentare din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1949. nr. 1372. 1378. 1377. partea I-a. p. partea I -a. 76 din 30 martie 1946.1925 Cernăuţi) . fondator şi membru în conducerea C. menţionat ca evreu.I. vol. XXI. 1949. 10092). ŞTEFĂNESCU. p. Cf.Of.I.R. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.C. Paula (Tannenzaun / Tannezapf?) . 1123). Tobias . 32 din 8 febr. 3945).N. în oct. 1382.A. nr. Paula (soţia lui Iosif Bercu. ŞRAER. Olga – după război şefă de secţie la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. şi în memoriile lui Moses Rosen (1990: 170) (v. 25.G. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. care pare să fi preluat informaţia din Rosen).P.C.C. nr. 1947. ŞMELŢ. S.după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. 8007). partea I-a. ca secretar al omului de afaceri Moni Goldstein. 1375. 1376. 15 din 19 ian.M.C. 92 din 17 aprilie 1946. în 1945. 804 din 21 dec. TAUBER. ŞOIMU (căs. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. 219 din 23 sept. nr. SCHREIER206) (n. apoi jurist al P.R. TARCSI. alături de Jack Podoleanu. TANENZAN. partea I-a. din 1945 (după alte surse 1946) (şi responsabil administrativ al sectorului II).T. ŞMILOVICI. 1333. 641). ulterior emigrată în Israel. la un moment la care descoperirea fostei sale colaborări cu Siguranţa devenise iminentă) (A. nr. Vaslui .C.” clasa a V-a. 1947 a ministrului Justiţiei în M. 1949 translator-interpret şef la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 142-5). în 1948 funcţionar înalt al Ministerului Sănătăţii (membru în 205 206 V. 1371. (M. a III-a. în anii ’50 cadru didactic la Academia “A.S. 1947. 1949..T.Of. decizia nr.Of.Of.L. p. (1949-1956). ff. p. şi avocat al lui Gheorghiu-Dej.R. în perioada interbelică proprietar al unui laborator de analize medicale. al U. al P.

Leonte (n. 253 din 1 nov. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1389. de Celuloză. p. cu grad de căpitan.1981 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1933). 1976). Parhon). (19481952).R.comisia de tipizare207). şi şeful catedrei de Marxism-Leninism din Universitatea Bucureşti (fostul C. p. III-a. revenit în ţară în 1948.M.I. nr. nr.II. 1393. TOMA. infra].R. p.D.C.. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. (dosar 68/1955). (1951-1952). şi de la editură ca “fracţionist” în 1959. a M. TEODORESCU. când devine şeful secţiei Propagandă-Agitaţie a C.X. Dora – şefa Serviciului de Studii (Direcţia Evidenţă) al Direcţiei Generale a Controlului Economic în 1947 (Trebici 2011). Ana (n. 9858). nr.K. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania. M. 1388.C. 2066 din 20 oct. dosar nr.I. 16 din 20 ian. p. sora lui Gavriel şi Uşer) (9. 9732). Tobias . redactor şi crainic la emisiunea în limba română a postului de radio “Moscova” (1941-1948). imediat după război 207 V. şeful secţiei culturale la Sfatul Popular al raionului “Tudor Vladimirescu” (1959-1964. 252 din 31 oct. iar apoi cu Constantin Pârvulescu. TELLER. Iacob . 1385.C. în timpul războiului.Of. TENENHAUS. (M.E. în U.R.în 1949 era referent tehnic în cadrul D.d.Of. 1972). nr. TIRON. 1384. p. menţionat şi de către Robert Levy (2002: 191) ca unul dintre puţinii care au continuat să o frecventeze pe Ana Pauker şi după marginalizarea acesteia). p. 1947 (M. 159 din 13 iulie 1948. partea I-a. 5830). 256 din 5 nov. 803 din 21 dec. 1964 cu ordinul Muncii clasa a IIIa.I. nr. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1391. alias Gheorghe Pintilie.I.Of.1912 Botoşani – 1991 Bucureşti) . membru P. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Ermina (n. Marcel – în 1947 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. partea I-a. alături de zeci de alţi “spanioli”. decorată prin Decretul nr. III-a. 1390.R. 1949. Ana GROSMAN. fiica lui Isidor şi Luiza) (1915 Basarabia – 2000) – ilegalistă (membru de partid din 1933). TISMĂNEANU. cu dosar în Arhivele Comintern (INCOMKA. Leonid Moiseevici TISMENEŢKI. partea I-a. 1947.G.S. nr. S.soţia lui Sorin Toma [v.C. 225. 10092). prin Decretul regal nr.M. ulterior căsătorită cu Pantelei “Pantiuşa” Bodnarenko. 97/26 aprilie 1948. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. 1947. Jdanov”.II. 146 .. mama lui Vladimir Tismăneanu.” (Troncotă 2006: 47).Of. 9763). fond 495 (“România”). partea I-a. fiica lui Iancu şi Jeni. Of. din 1932.I. exclus din P. 1386. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. tatăl lui Vladimir Tismăneanu) (26.M. Beniamin – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.V. fond 495 (“România”).C. p.A.C. funcţionară în biroul lui Alexandru Moghioroş de la Biroul Politic al P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 264 din 14 nov.A.I. TITTINGER. (M. Rodica Tismăneanu (stabilită la Haifa. redactor şef şi director adjunct al Editurii de Stat pentru Litertură Politică (fosta Editură P. Eliza .Of. al P. (partea I B).din 1948 şefă adjunctă de birou la D. decorat prin decretul nr. 225. secretara particulară a Anei Pauker. după reabilitarea soţului medic la Sanepid Bucureşti.E. unde şi-a pierdut un braţ. TOBIAS. inv. reprimit în partid în 1964. a M. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ştiinţe Sociale “A.din 1947 controlor în cadrul D.C. în Forţele Armate. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriilor (M. nr. Israel) şi Victoria Leorda. partea I-a. 1947.R.C. Nathan .Of. dosar nr.C. membru post mortem al Academei Române (2006) (Mandachi 2010: 9. ulterior încadrat ca medic în M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.R. 662).C.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul DG. inv.R. 1392. “o versată agentă a direcţiei de informaţii externe a N.P. TISMĂNEANU.R. 1387. 1947. 3790. al P.C.) (1952-1958).S. Ermina Isidorovna MARCUSOHN.1913 Soroca – 13. partea I-a. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. ulterior redactor la Editura “Meridiane” până la pensionare. TELEKI.

147 .P. (v. fiul lui Alexandru şi Sidy (Sara)) (23.Of. membru supleant (1955-1960) şi titular (1960-1965) al C.P. fond C. documentelor oficiale ale P. inv. 1912 Tudora. înrolat în Armata Roşie. 1947 (M. (1955-1960). secretara C. cu grad de locotenent. membru fondator al C. iniţial educatoare în Chişinău până în 1931.C. de formaţie brodeuză. al U. TOPERTZER. 1395. a M.R. 1625).1950) şi ministru adjunct (1950-1952) al Afacerilor Externe (“conducătoarea de facto a ministerului” în absenţa Anei Pauker.I.1912 Hârtop. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1396.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. cf. ulterior redactor principal la Ed. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA./10.C.F.F. foarte probabil recrutată de sovietici (Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n. 1947.R. TUDORACHE. cu grad de căpitan. epurată. fost voluntar în Spania. Cetatea Albă).C. 253 din 1 nov. reprimit în 1973 (după alte surse în 1970). emigrat în Israel în 1987 (după alte surse 1980). apoi activă în organizaţia Bucureşti a partidului între 1932 şi 1940. Bucureşti – Netanya. Orhei. 52 din 4 martie 1945. Moldova. Arnold .” clasa a III-a.D. C.în martie 1945 reîncadrat la D. apoi ministru adjunct al Comerţului Interior (1960-1965).C.C. 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a (A.C. membru al C. plasat de sovietici în ierarhia comunistă din România în 1945 ca şef de direcţie în Ministerul Apărării. fond 495 (“România”). SĂCEANU.D.R. 1654-5). 158.. pensionat). (1948-1952).R. Ştiinţifică (1960-1975. nume păstrat din mariajul cu ilegalistul Manole Tudorache) (n.1914. fiica ei şi a lui Gheorghe Pintilie. membru al Biroului Organizatoric al partidului (1950-1953). decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.G.S. nr. (1948-1952). p. 10092.P. după demobilizarea sa (din Armata Roşie) în 1946.R. redactor şef adjunct (1946-1947) şi redactor şef (1947-1960) al ziarului Scânteia. alias Sergiu Săceanu208 (n. (1945-1948).S.Of. luptă inclusiv la cucerirea de către sovietici a oraşului Königsberg (azi Kaliningrad). şefa Direcţiei Organizatorice a C.P.G. v. (1945-1948). când acorda un interviu Laviniei Betea pentru Jurnalul Naţional. Sorin MOSCOVICI.AR.R. alias Sergiu Sevcenco. Cloşca şi Crişan”. partea I-a.R. nr. partea I-a. Elena (Lena. şi Tismăneanu (2011a) şi apoi infiltrată în activul central de partid în 1946.F. 1394. partea I-a. a D.C. II-a. Constantiniu 2003: 12).. 191 din 20 august 1947. dosar nr.N.C. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi” apărută în perioada 5-10 ianuarie 1948 în Scânteia şi consacrată ca “broşura canonică a jdanovismului cultural” (Tismăneanu şi Vasile 2008: 42). TOMA. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. redactor la Glasul Armatei. Dobre 2004: 586). A. organul de presă al Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie. devenit notoriu prin seria de articole “Poezia putrefaţiei sau putrefacţia poeziei.. consilier (1947-1948). p.R. după alte surse 1929).C. apoi promovat inspector general adjunct (M.II. 264 din 14 nov. secretar general cu rang de secretar de legaţie (mai 1948 . 7 oct.C.G.R. al P.C. TRICHTER. Fl.. decorată prin Decretul nr. 1397. (1945-1947). pp. Ioana.S.fondatoare şi membru în conducerea U. Sorin (n.membru de partid din 1932. 7537). a emigrat în Israel. azi R. 1947. 10. al P.P. 2066 din 20 oct. al 208 În 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. în 1945. ministru adjunct (1952-1955) şi locţiitor (1955-1960) al ministrului Comerţului Exterior.V. în 1971 pensionară. membru al Cancelariei Secretariatului C.” cls. încă în viaţă în 2009. ulterior într-un anonimat total pentru sfera publică. apoi a secţiei Industrie Uşoară a C.” clasa a IV-a. membru al C. ulterior vicepreşedintă a UCECOM.C. Fl. M. revenit după război în ţară. p. Eduard . iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. prin Decretul regal nr.Of. refugiat în timpul războiului în U. al “Apărării Patriotice” (1944-1946). 225. fiica lui Anton) (căs.IV. Israel) . în Forţele Armate. 9763. nr. ulterior refugiată în URSS. iar apoi chestor în D.Of. fiica lui Aron) (apelată în interiorul partidului cu “Lenuţa”) – evreică cf.R.C. odată cu divizia infamă “Horia. exclus din partid în 1963.M.. a fost soţia colonelului Serghei Şevcenko. ilegalistă (membru de partid din 1927. (1950-1952).M.I.E. membru al CC al P.E. nr. Cultură şi Propagandă (viitoarea Direcţie Superioară Politică) (1944-1945).

264 din 14 nov. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. 1912 Bucovina) – doctoriţă. 9604). Iosif ROSEN) – în a doua jumătate a anilor ’30 ziarist la Apărarea. p. Tismăneanu 2011a). p. 10092). apoi şefă adjunctă a aceleiaşi secţii până la pensionare în 1982. 189 din 17 aug. al P. nr.C. 15 din 19 ian. 198. 107 din 15 mai 1945.din 1947 controlor în cadrul D. 1947.Of. a M. şi coordonatoare a secţiilor Cadre din Exterior şi Relaţii Externe ale C. V. nr. p.P. f. sub numele eronat dactilografiat “Ghisela Faersein”.C. din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. 164 din 19 iulie 1948.C. secretar al organizaţiei de partid Bucureşti (1953-1955). remarcabilă prin longevitatea ei în partid.IV.M. 1399. 19 din 23 ian. în 1980. 4696. dosar nr. 1949. partea I-a. apoi cu drepturi depline al C. http://www.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.R.C. nr. (1956-1957).M. VASS. Mayer – în 1948 era şeful Serviciului Control Financiar la Direcţia Comerţ de Stat a Ministerului Comerţului (M. p.Of. 3706).Of. partea I-a./P. 1402. partea I-a. 335 din 20 iun.Of. Levy 2002: 209.R. I-a.. VALTER. când va fi destituită (adjuncta lui Al.1912 Iaşi – 2005 Bucureşti) – de formaţie croitoreasă. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. Max – după război referent de specialitate. Bernhard . p. 1. Watts 2011: 174. L. Mauriciu – membru P. 158). p. 1401. VASILIU. nr. fond 495 (“România”).R.C. M. 169). Rodica . 804 din 21 dec. Ghizela (n. după război membră de partid.M. VAISBUCH. I. p. dosar 9. după război membru al C. – secţia Organizatorică. (1950-1953. 1949. Moghioroş)). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. al P.ro/politica-doctrine/cine-a-fost-liuba-chisinevschi-ascensiunea-si-caderea-unei-amazoanecomuniste/. 11/1951. inv. 1406.R. 95 din 22 aprilie 1948. Tismăneanu209). Gheorghe. nr. membru de partid din 1933.Of. partea I-a. care trebuie să rămână în România”210. fiica lui Grigorii şi Sonia. partea I-a. 1948. 1400. ilegalistă. sora lui Moisei şi Senia) (22. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. 5980. în 1948 promovat consilier în Ministerul reorganizat al Informaţiilor. dosar nr. 506.Of.I. partea I-a. 209 V.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. (1957-1975). p. Berindei. fd.C. Dobrincu şi Goşu 2006: 506 n. M. 1948). 34 din 10 febr.Of. 95 din 22 aprilie 1948.Of. partea I-a. A. 148 . partea I-a. şefa secţiei munca de partid în rândul femeilor a C. nr. 1403. nr. partea I-a. M. membru supleant (1945-1952). ultima oară în 1981. căsătorită cu ilegalistul Ladislau Vass. şef-adjunct al Secţiei Externe a C.M.R.C.E. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a emigrat alături de soţul ei. medicul Eugen Zeiligsohn. 141-2. de ex.R. (1952-1984). 1947. 3706). 1).C. UNGAR. între 1951 şi 1985 şef de secţie în Institutul de Cercetări Textile din Bucureşti. inspector al C.R.R.D. VARVARA. p. 1404. al U.. 712 n. ff. pe lista celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. 1948. Gisella FAERŞTEIN. a avut un fiu.C. (M. multiplu decorată de autorităţile comuniste./P. Leah Zoia.contributors. ULMANN. 225. în SUA. şefa secţiei Relaţii Externe (devenită Internaţională în 1965) a C.C. ŢUPERMAN. internată şi în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka. nr. fapt cu atât mai bizar cu cât suspiciunea aservirii ei prosovietice avea suficientă consistenţă (v. 534). a unificării celor două curente geografice din perioada ilegalistă – cea ardeleană majoritar maghiară şi cea răsăriteană majoritar evreiască.R. Bogdan (n.Of. n. UNGER. ocolită de toate epurările. în anii ’50 vicepreşedintă a Societăţii Ştiinţelor Medicale din România (cf. 1963. 1964 (inventariat şi în Kuller 2008a: 458). după război încadrat iniţial ca secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei (M. p. personificare. 3904). 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). partea I-a.C. 1405. Paul (viitor ULMEANU) . şi două fiice: prima. nr. al P. în 1945-1946 prezentă. 248 din 27 oct. 643. 1189). 210 V.Of.C. (din febr. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. Iulia (n. nr.G. ulterior (din 1949) şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. prin căsătoria cu Ladislau Vass. 1398.F.C. (19551956).

emigrat în Israel la o dată necunoscută. când îi corecta lui V.R. nr. IV -a. 1413.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. http://www. 225. nr. partea I-a.III.E.Of. Marcel .N. deţinut la Văcăreşti. partea I-a. ministru adjunct de Finanţe (1955-1957). este mama lui Bogdan Olteanu (după 1989 preşedinte al Camerei Deputaţilor şi apoi viceguvernator B. căsătorită cu Dănuţ Florin Olteanu (fost secretar de partid la întreprinderea Tehnofina). 1408. VASS-PODOLEANU.” clasa a III-a. 642).E. Caransebeş.şi trăieşte în prezent la New York (cu numele Faerstein). Ladislau (fiul lui Eugen şi Rozalia) (16.R. 1949. Ecaterina. 3904).D. inclusiv pentru nume. Iacob WEINREB) (24. 15 din 19 ian. 1414. alături de Sara Văleanu.S.1920 Alba) – ilegalist. 16. 1407. după război organizator al filialei P. 1 din Bucureşti.C. (45/1955) (inventariat şi de C.M. din Alba Iulia.R. VEISSBOD. 1949. împreună cu Jack Podoleanu a avut 3 copii: Dorina (căs. Ides GRÜNBERG) – în mai 1945 încadrată ca secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. timp de câţiva ani director al centrului Metodologic de Instruire a Profesorilor din Şcolile Profesionale (din Iaşi). Doftana (coleg cu Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.A. 643) 1415.în 1949 era desenator în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. cu stagiu recunoscut din 1934. în Kuller 2008a: 459) (dosar V/49 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).nr. ilegalist.C. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. al P.2007 New York) – menţionat. 15 din 19 ian.” cls.C.R. 1411.Of. până la pensionare. inspector general şi apoi director în cadrul Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă din cadrul Ministerului Învăţământului (1950-1953). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. VEINTRAUB. 107 din 15 mai 1945. Jean (n.1977 Bucureşti) – evreu maghiarofon. 1949. VERMAN. Aida (n. 149 . 211 V.P. vicepreşedinte C.F. 2296). după război în aparatul diplomatic al M. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Muncă şi Salarii (1957-1966). Irina – în ian.IV. fond 495 (“România”). M. Ghizela Vass211. VĂLEANU. condamnat la 25 ani muncă silnică. sora lui Ladislau şi cumnata Ghizelei Vass. la Direcţia Educaţie Tineret (M. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu ). iar în 1964 cu ordinul Muncii clasa I-a. 16 din 20 ian. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1974). decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. p. partea I-a. Zambaccian nr. p. VERMONT. supra] – membră a C. Victor . inv. emigrată în Israel. ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. Olga (fiica lui Eugen şi Rozalia Vass) (1914-2001) – evreică maghiarofonă. artist plastic. Ilie .ro/politica-doctrine/ghizela-de-fier-un-schimb-de-mesaje-cu-nepoata-ghizelei-vass/. p. din 1950 şeful secţiei Plan-Finanţe a C. p. ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1932.III. Ioniţă Podoleanu şi respectiv Tania Damache-Podoleanu.Of. Tismăneanu câteva erori într-un articol despre mătuşa ei. 642).R. apoi.C.E. al U.M.I. controlor de fabrică (1946-1953).contributors..1912 Ardeal – 17. translator de limbă rusă în deplasările lui Gheorghiu-Dej. 15 din 19 ian. Bulgaru).1915 Bucureşti – 5. care a reapărut în spaţiul public în toamna lui 2011.U. 1410. Deleanu 2011: 11). 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. soţia lui Jack Podoleanu [v.. al P.R. 1949. acesta locuind până la vârsta de 30 ani împreună cu bunica sa maternă pe str. 1409.. inspector şef de serviciu în cadrul Direcţiei Metale Preţioase a Băncii de Stat (I.. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.C.. alături de Victor Weiss. 658).R.Of. soţul Ghizelei Vass şi fratele Olgăi Vass-Podoleanu. director în cadrul Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (după 1948).R.). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. partea I-a. apoi stabilit în S. partea I-a. (din 1966). VEIGL EŞEANU. 1412.P. dosar nr.A. VASS. cealaltă. nr.VII. VĂLEANU.IV. ANDREI (n. p.Of. ca supravieţuitor al Holocaustului în Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 IV: 261).

(Los Angeles). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. iar în 1978 cu ordinul “Steaua R.Of. partea I-a.1914 – XII. VERONA.2003 Los Angeles. M.P. 1948. 1417. 4635). refugiată în U. în anii ’60 întoarsă în România.A. p.Of. 3708. partea I-a. apoi în România.U. căs. p. ulterior revenit în ţară. C. nr.. III-a. p. 89. p. S. cu Coca (n.S. p..R.U. care. partea I-a. 1420.XII.M. a avut o fiică.N.U.Of. 52 din 4 martie 1945. apoi şefa Direcţiei Treburilor Cancelariei P.” clasa a V-a. (1953).Of. VEZENDEAN. împreună cu mama sa după 8 iunie 1940.I. 1419. lui Radu Mănescu. Vezendiu. Moscovici).din 1948 director adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. 1424. VIANU. 1947.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.R. Mihail Florescu sau lui Nicolae Goldberger. 46 din 25 febr. 1425. 1947.C.) – în anii ’50 secretar 2 la Legaţia României (responsabil presă) de la Londra.1925 Bucureşti – 30. 1418. VIDA. în 1950 numită (provizoriu) şefa Cancelariei Consiliului de Miniştri. partea I-a. partea I-a. Eugen .C. căs. p. 1639). (M. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 737.” cls II. 8810). David . Desideriu FRIEDMAN) (n. după război şefă de serviciu la D. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. din 1960 la misiunea permanentă a României la O. 8.F.Of.S.V. 3707).R. 24 din 30 ian. Raia (soţia lui Vania Didenko. aşa cum remarca şi Levy (2002). VEXMAN.-a. 95 din 22 aprilie 1948. nr. nr. 175 din 31 iulie 1948. (1950-1953). revenită la Chişinău în 1945. 224 din 29 sept. alias Ion Vidraşcu) – evreică originară din Basarabia (cf.R. p. 1654-5). p.G. sora publicistului Andrei Tudor. 1427. 7946). alături de soţ în misiunile diplomatice ale acestuia. 1948. 6. 1426. al P. Paul – până în septembrie 1947 inspector la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor (M. 95 din 22 aprilie 1948. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. II-a.E.U.C. căs. 204 din 5 sept. redactor la Viaţa economică.Of. ulterior emigrată în S.A. 1423.C. VERONA. cu Sandu (n. VIANU. VIERU. Raymond (n. nu au căzut victime ale epurării pretins “antisemite” din 1952-1953).1984) – membru de partid din 1 ian.Of.IX. apoi viceprimar al Bucureştiului (alt evreu aidoma Ghizelei Vass. a M.E. VICTOROVICI. Rosenzweig). fiul lui Desideriu Bella şi Roza. Donca (stabilită în Olanda).R. via Israel (Cozonac 2010).după război controlor în cadrul D. partea I-a.630 din 23 sept. ulterior membru şi apoi director adjunct al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul propriu-zis al cenzurii în presă) (1953 – anii ’60).” clasa a V-a.G.V. partea I-a. infra]. Victor (n.Of.P. 212 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. în 1971 (ca pensionară) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. LÖB. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. partea I-a. Fairy Tales and Legends from Romania). VIDRAŞCU. Satu-Mare) (în alte documente oficiale ortografiat “Vezendeanu”) – şef-adjunct al Secţiei Relaţii Externe a C.M. 150 . pp. 8072). p. Carol Neumann.1916 Bistriţa) – din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 128 din 9 iunie 1947.R. nr. nr. VECSLER / VEXLER. 1422.g.S. Israel . dosar 64/1955). VIANU. partea I-a. 1947.A. nr. nr.I. nr.C. 1948 şefă adjunctă de birou în centrala M. cu Dora) (n. Milu VEINBERG) – ministru adjunct (al lui Valter Roman) la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1952-1953) (secţia Economică a C. apoi stabilit în S.R. Janette – din febr.A. M.Of.1416. Ernestina (11.C. unde în anii ’70 a tradus câteva lucrări literare din limba română (e.. Mihai (n. 200 din 1 sept.1916.R. nr. Irina – soţia diplomatului Raymond Vianu [v. I. Chimico-Alimentară a Ministerului Industriei (M. apud Solomovici 2003: 383). nr. 1947 a ministrului Justiţiei (M. Irina. Victor (n. 1945 (dosar V/74 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 6292). al P. Rubin-Raymond SCHLÄFFER212) (25. fratele Sandei şi cumnatul lui Iosif Rangheţ. emigrat în Israel la sfârşitul anilor ’60 împreună cu soţia sa. 1421.

120 din 30 mai 1945. nr.VII.Of. 41. iar oficial funcţionar diplomatic în M. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. partea I-a. ulterior revenit în centrala M.I. nr.E.A.R. p.2. a M. VLAD. VINEA. 213 Cf. după război activist de partid. 43). şi F.C. (u. p. nr. vicepreşedinte al Băncii de Stat a R. T. p. 2038).1921 Bucureşti) – după război inspector în cadrul D. nr. fond D. decedat în 1969. WILNER. dosar nr.. 10927. fişă de cadre în dosarul de la secţia Economică a C. 1432.Of. Solvan (n.G. 1950). partea I-a. Solomovici 2003: 89 şi E. p.dodis. Felicia (Steigman) Carmelly 1997: 192.P. partea I-a. partea I-a. co-autor (alături de Ed. ulterior reorganizării ministru adjunct al Industriei Alimentare (1949-1951). 87). incinerat la crematoriul “Cenuşa”.C. de la 1 aprilie 1945 încadrat în Ministerul Cultelor (M.org/hweb/people/c/carmelly-felicia/benditer-ihiel. uneori ortografiat şi în forma românizată VAINSTEIN213) (16. Giurgiu 2002). 1841). apoi încadrat conspirat în Siguranţă (avea să ajungă colonel de Securitate). ilegalist (din 1935) internat în lagărele de muncă de la Miercurea Ciuc.. 10-11. 214 Vezi şi http://www.VII. Sorin (n. care reproduce pasaje din Felicia (Steigman) Carmelly 1997 (Emanoil Vinea-Vainstein menţionat în subcapitolul “Camp Grosulovo”§4. 55 din 6 martie 1948.a. Călugăru şi Gh. Emanoil (n.I.R. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.fost rabin. inv.Of. 158 din 12 iulie 1948.I.Of. 1431. director adjunct în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (din mai 1948). Muzică. 167 din 22 iulie 1946.S. 287 din 14 dec.nizkor. nr..65.C. respectiv Vapniarka214.” clasa a III-a. 200. Alfred – la sfârşitul anilor ’40 şeful Direcţiei Licitaţii a Ministerului Finanţelor (M.E.E.IV.1905 Piatra Neamţ – 8.C. 3577). al P. 1429.1515/zstw. 1945.C. şi http://www.. 1899. şi A. decizia nr.. decizia nr. 18.C. Solomon VIŢEL215) (n.Of. fond 495 (“România”). 70). Beniamin (n.C. apoi însărcinat cu afaceri la Ambasada României de la Moscova (indicat ca evreu în Kuller 2010: 190. secretar general al Ministerului Comerţului (1948). 1947 în M.php. de unde avea să chiar arestat la 13 iulie 1948 şi apoi expulzat într-un scandal de spionaj216. nr.A. 102 din 6 mai 1947. dosar 104/1940.P. inv. Mezincescu.R. Arte Plastice şi Cinematografie). ff. 216 V. 1945 a ministrului Justiţiei în M. p. responsabil cu direcţiile Teatru. partea I-a. 1433.D. ) V. 125093 din 11 decf. detaşat în mandatul Anei Pauker la cu acoperirea de ataşat comercial la Legaţia României din Berna. în anii ’50 în acelaşi minister ca inspector general (Rosen 1990: 74. 11/1954. în 1948 cu ordinul “Steaua R. 4460). 215 V. WEINSTEIN. iar apoi pe diverse funcţii în aparatul economic de stat. nr.reference-global. secretar general şi ministru adjunct al Comerţului şi Alimentaţiei (1948-1949). Polonia) .C. 58 din 11 martie 1947.Of. director general adjunct al Direcţiei Generale a Treburilor Consiliului de Miniştri (1951-1952). partea I -a. 23. Şaru) al volumului Grafica sovietică (Bucureşti: Cartea Rusă. (dosare anexe nr. p. ulterior vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Artă (1950-1953. nr. VIŞAN.1428.N. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. şi ministru adjunct de Finanţe (din 1952). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. VIGLER) (n.scritube. inv. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer.E. 1435).1906 Galaţi) – după război numit iniţial de conducerea C.A. după august 1944 consilier (1946) şi secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile (1946). M.291 şi http://www. fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. nr. aflat în atenţia Siguranţei în 1941 ca activist comunist categoria A. 24/1954.1969 Bucureşti) – soţul (al doilea al) Ofeliei Manole.I. Teodor (Vlad Tivadar MAGYAR) – evreu maghiarofon originar din Timişoara ilegalist.R. 225.html. VIŞOIANU.1953.B. respective http://db. III-a.998 din 20 apr.com/istorie/GENOCIDUL-DIN-ROMANIA-REPERE-I73218. VIŢIANU.Of. de formaţie tâmplar. partea I-a.R. Vezi dosarul său de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei în M.com/doi/abs/10. 1430.E.G. după război membru în conducerea C. 7732. p. al P.ch/dodis/dodis?XE7lhitk5EfsCJlwETjaee4lmywQ1CxSC20rcSGCwCt2qotRiyi6nfS6O3NPu7TU3DMevl0K NJEQOhR5jNXgtKp 151 . VILNER. 5785.P.

I-a./U. discipol al lui C-tin Dobrogeanu-Gherea. stabilit la Podul Iloaiei) şi Iulia (n. învăţătoare)) – ilegalist cu stagiul recunoscut din 1935 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior delegat al P.P. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). 1435. 112 din 21 mai 1945. 1944 – 1946). Kuller 2008a: 409-10.M. pensionat). dosar nr. preşedinte al Tribunalului Suprem al Republicii (1954-1967).T.S. Aurel ROTENBERG) (9/21. M. detaşat ca membru al Curţii Permamente de Arbitraj de la Haga (1967-1973). Voitin” (cel mai frecvent). Ştefan (n. doc. 2336. 1438. Mina (n. partea I-a. pp.1894 Paris – 6. după 1944 instructor al C.R. VOICU. M. nr.N. cu grad de consilier cultural principal (1945-1946) (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.1434. A. “defectează” la sfârşitul anului 1947 şi se stabileşte la Paris.de profesie contabil.M. 190 din 17 august 1946. dosar nr.Of.I. ambele publicate la Paris (Berindei. A.VIII. fiul lui Iosif. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Niculescu 2002. al P. inv. “Adam Apostol”. când demisionează (v. VOICU.C. Gaston Joseph BOEUVE) (14.R. decorat cu ordinul “Steaua R.T. redactor-şef adjunct la Scânteia (1948). 1948 1952). 225. preşedintele Tribunalului Poporului (mai 1945-1946). la întrunirile internaţionale ale partidelor comuniste. al P.C. 4198).M. (44/1954). şef al Colegiului de Jurisdicţie la Curtea Superioară de Control Financiar (1973-1979.III.R/P. redactor şef la Lupta de clasă (redenumită ulterior Era socialistă) (1960-1981). ALEXANDRU (6. nr. (v. Zierhoffer.C. după război preşedintele Sindicatului/Uniunii Ziariştilor Profesionişti (’40-’50).R. procesele lui Ion Antonescu (1946) şi Iuliu Maniu (1947). ulterior însărcinat cu afaceri la Legaţia României de la Berna. 2. fost internat în lagărul de muncă de la Vapniarka în calitate de militant comunist. 9556). 1940-1944.C.H.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “23 August” clasa a III-a în 1964. în 1945 membru al Comisiei de control şi cenzură a filmelor cinematografice înfiinţate sub umbrela Direcţiei Cinematografie a Ministerului Propagandei (M. p. infra].” cls. deputat M. VOINEA. (sept. 1436. p. van der Linden 1992: 146-7. nr. activistă de partid cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. Hermina?) – soţia lui Ştefan Voicu [v. Solomovici 2003: 248. nr. şi Arhiva U.A. Dobrincu şi Goşu 2009: 666 n.Of. 1437.1915 Paşcani – 5. între alte sute de condamnări ale unor opozanţi ai sistemului comunist. partea I-a. orig. în 1970 cu ordinul “Erou al muncii socialiste”. după război director al agenţiei Rador (1944-1946). al P. partea I-a.M. Şerban (n. p. membru al C.P. secretar general al Ministerului Justiţiei (1946-1948). a prezidat. 1992). după război ziarist la Libertatea (sept.Of. 1946. al U. fostă ilegalistă şi redactor al Scânteia în anii ’30. “Al.. (mandate succesive 1961-1985). Alfons – fost ziarist la Adevărul şi Dimineaţa în perioda interbelică. profesor şi şeful catedrei de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti (1950-1953). (1955-1960). Preşedinţia Consiliului de Miniştri.U. colecţia RG-25.Of..C. VOGEL. autor al lucrărilor La morale et le socialisme (1953) şi La socialisation (1959). I-a.C.012M.R. 2)).R. fond 495 (“România”).M. până în iulie 1948.A.M.C. din august 1946 consilier de presă al Legaţiei României la Washington (în mandatul lui Mihail Ralea) (M. scriitor şi publicist subnmediocru sub pseudonimele “Al. membru al Comisiei de Pensii a Casei de Pensii a Ziariştilor. membru supleant al C. membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (1948).R. 200 din 30 aug. Bucureşti) .R. decorată prin Decretul nr.1906 – 1992. 178/1943). 62 din 16 martie 1945. 152 . 8937 şi 8971).S. nr. îşi românizează numele în 1919. 6222). VOITINOVICI. stabilit cu familia în România în 1911.1986 Bucureşti) (fiul lui Adam (cofetar./P. din Galiţia. 173 din 29 iulie 1948. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale / Informaţiilor. procuror general al R.1969 Paris) – cu tată etnic francez şi mamă evreică.III.R. intrat în mişcarea socialistă în 1916.C.IX. (1960-1984). Adamescu”.Of. p. în 1950 depunea mărturie în faţa subcomisiei de Imigrări şi Naturalizare din cadrul comisiei Juridice a Senatului S. partea I-a.

Gustav – ilegalist.F.G.N. partea I-a. partea I-a. 6220).Of. 24 din 30 ian. nr. 1946.Of. 1445.Of. 2128). 1440. III-a.G. inv. 225.G. p. 1947.C. p. membru de partid din 1933.A. în iulie 1948 delegat şef al Serviciului Judeţean de Control Economic Baia (M.I. 173 din 29 iulie 1948..C. partea I-a.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. partea I-a.R.S. 1443. p. în timpul războiului condamnat la 5 ani închisoare corecţională şi 2. WEIBER. 738. 127 din 3 iunie 1948. nr. eliberat după august 1944. C. epurat în 1958 (Solomovici 2004: 107).E. 16 din 20 ian. 1441. ilegalist. 32 din 8 febr. 1948. 662). Adalbert . 1446.C. nr. Chiva – după război funcţionar la Direcţia Tehnică şi Cota Sovietică în cadrul Oficiului Industrial al Bumbacului (M. 1947.A.I.C. WEINBERG. 59.000 lei amendă pentru activitate comunistă. Noel (fiul lui Ştrul) – controlor (până în febr. partea I-a. WEISMAN.I. 1949.Of.E. 1444.Of. ? – funcţionară în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. 1949. 264 din 14 nov. WALD. nr. 1626). nr.Of.. în sept. 1948. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 1452. 641). 297-8).în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 1448. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.S. 1949. WEINER.R. 1449. partea I-a. 153 . fond 495 (“România”). p./M. Nastasă. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. M. a M. 15 din 19 ian. nr.S. 1949. dosar nr. 478).Of. 4848). WEINSTOC(K).Of. nr. 1946. nr. WEISS. decorat prin Decretul nr.”. partea I-a. 1451.R. nr.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.G. a Ministerului Comunicaţiilor (M. în 1971 planificator la Comitetul de Stat al Planificării. 16 din 20 ian. ca translator la Direcţia radio (M. p.Of. 1912 Bucureşti) – ilegalist. 282 din 5 dec. 804 din 21 dec. 15 din 19 ian. WECHSLER. 45 din 24 febr. nr. Berthold Marius – după război şef de secţie la Direcţia Construcţii din D. WEINTRAUB. p. ff. instalat şef al Direcţiei Cadre. inculpată în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (sub acuzaţia de subminare a economiei naţionale într-o tranzacţie din 1956 încheiată între compania Prodexport.Of. 7817). nr.1948): 2).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.F. Adolf .în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. WEINBERG. în aprilie 1948 detaşat pe postul de secretar al Legaţiei României la Belgrad (B. 1447.A. pedeapsa expirând la 14 februarie 1946 (A. 662). 12877). partea I-a. p.E. ţinând de Ministerul Comerţului Exterior.după război controlor în cadrul D. p.vol. 10092). 1454. p. p. partea a 2-a. iar apoi promovat inspector în cadrul D. WASSERMAN. Isac (n. Gustav . Varga 2003a: 664-5. P. WEINSTEIN. apoi al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M.D. şi o companie din Italia) (Andreescu. Solomovici 2004: 281-2).Of. probabilă identitate cu “Weiner F. nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1453. Eugen – între cei peste 100 de evrei aduşi de Ana Pauker în prima ei lună de mandat din 1947 în centrala M. (M. partea I-a. 10 (12 apr. 1964. p. Moritz . 1949. 641). VRÂNCEANU. 1123). după august 1944 membru şi pensionar A. Siegfried . nr. 1442. 20 din 23 ian. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Văcăreşti. 1948).. 1949 secretară de presă II la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1450. Marcela – până în febr. Henrietta – avocat. a M. în 1941 aflat pe Lista Siguranţei de comunişti categoria A. WEINBERG. p.Of. WOLFF. WALTER.E. partea I-a. Carol .P. partea I-a. nr.1439.C. p. 289 din 13 dec. membru al contenciosului Ministerului Afacerilor Interne (1945-1948).A. Leon . deportat într-un lagăr de muncă obligatorie în timpul războiului.

Debora .Of.Of. partea I-a. M. 264 din 14 nov. 190 din 19 august 1947.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. WINTERFELD. p.Of. 156 din 13 iulie 1945. fiul său. Solomovici 2003: 88).R.din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a. 256 din 5 nov. apoi subinspector genral la Regia Monopoluluiu Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. p. p. decorat cu “Ordinul Muncii” cls. (M.. p.Of. 145 din 26 iunie 1948. partea I-a. WEISS. p. p. p. 1947.1455. 1456.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.din 1947 controlor economic în cadrul D. Herman .Of. a M. partea I-a. nr.C. partea I-a.G. nr. 173 din 31 iulie 1947. partea I-a. în iulie 1945 detaşat ca ajutor al şefului Secretariatului de Legătură cu Armatele Aliate (M. WEISS. 1460. partea I-a. 7 dec.Of. nr. Edeliza . nr. p. apoi el însuşi ilegalist (membru din 1932. 24 din 30 ian. partea I-a. nr. WEISS. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). p. Ana Renée .Of. Berindei. WEISZ. 4611. Ludovic .G. 1963. 276 din 28 nov.C. 10533). M. nr. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. apoi director adjunct al Editurii în limbi străine (Kuller 2010: 189.E. (M. WEISZ. 1949. nr.după război controlor în cadrul D. 1470. WEISSBLUTH. partea I-a.I. (128/1952). 1947.M. 1947. 1947. 642).I. WELTNER.R. 1949. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.” clasa a II-a în 1971.C. 1466. WEISS. p. 1457. WEISSER. nr.E. nr.C. 276 din 28 nov.I. co-autor al primului Cod al Muncii (1950). 7492). prim-arbitru de stat până în 1975. 5142).E. profesor de drept muncitoresc în anii ’50-’70. Carol . 7492). nr. nr. 738. (M.Of. WEISS. 219 din 21 sept. a M. nr. p. 1948. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. 1467. 293 din 18 dec.C. Adalbert – din 1947 controlor în cadrul D. 641). N. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1458. a M. 1949. 9857).Of. WOLF(F).E. a M. nr. partea I-a.C.T.C. cu dosar la secţia Economică a C.C.Of.Of. partea I-a. în perioada interbelică între avocaţii inculpaţilor ilegalişti.I. 1468.C.C. partea I-a.T. până în iunie 1948.G. p. al U. 1462. când s-a pensionat.I. a M. Elias . 11186.C. p.E.I.E.C. 1904) – avocat.Of. 1469. (M. (v. 644).după război. WENDER. 5386). II-a în 1964 şi cu ordinul “Steaua R. 1463.C. după război înalt funcţionar la Ministerul Muncii. partea I-a. Marian (n. M.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1949. 10533). nr. 120 din 26 mai 1948. 5961). a decedat în Israel în 1988. 154 . partea I-a. “Ghiţă” – din 1948 membru al Biroului secţiei Culturale a C.G.Of. Solomon – după august 1944 şeful Direcţiei Coordonare a Ministerului Lucrărilor Publice. partea I-a. 1938).Of. 15 din 19 ian.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. 1459.G. 1947.C. 6781). Ioan – director adjunct al Direcţiei Contribuţii Directe a Ministerului Finanţelor (19471948-?) (M. 1471. al P. WEISSMAN. 15 din 19 ian. 7715). nr. Ioan . Maria . Frideric . 15 din 19 ian. 1461. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.C (M. Marcu (n.S.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Eugenia . 10092).Of. partea I-a. WITZMAN. 1465.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. partea I-a. 1464.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.Of. p. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.Of. 136 din 15 iunie 1948. redactor la revista Justiţia Nouă în anii ’50. nr. p. 190 din 19 august 1947.C.G. nr. 644). 1948. Aron . WILDERMAN. secretar al biroului juridic al partidului).Of. 15 din 19 ian./U. p. WIRTENBERG. p. 423 din 15 iul.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. membru al Comisiei Legislative de pe lângă cabinetul ministrului.

php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CW%5CW+01. p.1999 Bucureşti.E. (?) fiul lui Mayer Wolf Leib şi Reiza Leib. la Ramat Gan. 155 . B. 1474. fond 495 (“România”). China. în 1949. 1478. al P. 195 din 24 august 1948.36/fisapenala. Simon Marcus. rectorul Institutului Maxim Gorki (1952-1954). căsătorită Marcus.III.IV. Mişu .I.Of. 1475. era funcţionar la Institutul Chimico-Farmaceutic (M.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. mama lui 217 V. Varga 2003a: 664-5. citând o notă informativă maghiară remisă Budapestei. după război în conducerea U. Bercu ŢUCHERMAN218) (11. 15 din 19 ian.M.Of.XI.Of. partea Ia. decorat cu diverse ordine şi distincţii de stat în 1948. Betty PLICH) (11. până la 31 mai 1948. ZAIDMAN.R. 1945. bunica prezentatorului TV Andrei Zaharescu (fiul lui Mircea). inculpată şi condamnată în dosarul “Prodexport – Italia” din 1961217 (v. nr. după 1945 funcţionară în Ministerul Comerţului şi Industriilor. ulterior ambasador în Argentina (1955-1956). p. supra). Aiud şi Braşov. soţul ei. ZAHARESCU. Matei – conform memoriilor unui alt cenzor. la redacţia revistei Problemele Păcii şi Socialismului (1980-1989). Nastasă. 2.A. p. WOLF. Solomovici 2004: 281-2 – ambele surse menţionează eronat numele. în 1948 numită director comercial al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. inv. Andreescu. p. Osias – în 1949 era delegat responsabil financiar al Direcţiei Centrale Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. partea I-a. ulterior directoare generală a exportului în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. Milea (n. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.JPG. a locuit până la sfârşitul vieţii pe Şos. Elena (uneori ortografiat şi “Wolff”) – din octombrie 1945 şefă de serviciu în centrala M. deţinut în lagărul de muncă din Miercurea Ciuc şi în penitenciarele din Chişinău.X.C. 1961. 218 V.2000 Bucureşti) . (1954-1955).R.F. membru al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1984). până în anii ’50 şef de departament în cadrul D. Barbu (n.1913 Chişinău – 15. când demisionează (M. asasinată) – soţia ilegalistului Baruch Lerner. dosar nr.1909 Bălţi) – ilegalistă (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 124485 din 8 dec.+Wacaluc+-+Wutschi%5CWulin+Milea+P%2FP1040599.125. nr. 156 din 9 iulie 1946. WOLF. eliberată în 1968. 1476.P. p. după unele surse.Of. 381-2). partea I-a. nr. 1949.T. decorată prin decretul nr. partea I-a. director al Editurii P.D.R. Turcia (1956-1959). 9219. reprezentant P. dar după război fără calitatea de membru de partid în România. p.C.G. apoi însoţindu-şi soţul în misiunile diplomatice. 1964 şi 1981.M. pentru românizarea numelui decizia nr. partea I-a. nr.R. nr. 2083)). membru supleant (1955-1965) şi titular (1965-1974) al C. redactor şef la Lupta de clasă. 11956. 1473. Kiseleff din Bucureşti. 1945 a ministrului Justiţiei în M. partea I-a. WOLF. 225. ZAHARESCU. director adjunct al Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice al C. Milia VULIH. zisă “Emilia”) (n. al P.M.R.C.. fiica lui Pinhas şi Basea.. partea I-a.R.R. ulterior într-o “funcţie administrativă măruntă” (apud Solomovici 2003: 379. 1949. şi şeful catedrei de economie politică la Universitatea Bucureşti (1948-1955). şi profesor de economie politică pentru cenzori.F. 119 din 25 mai 1948. 1945. supra].Of.ilegalist (membru de partid din 1923. Carol Neumann. 646). fişa matricolă penală la http://86. M. Betty (zisă “Bibi”) (n. M. 291 din 19 dec. aflat pe lista de comunişti periculoşi întocmită de Siguranţă în 1941. nr.R. 7038.17. arestată. 643) 1477.. redenumită Problemele Păcii şi Socialismului (până în 1962). 22 (20 aug. WULIH MARCUS. 4584.C.C./U. nr.E. apoi funcţionară la magazinul “Victoria” din Bucureşti.1906 Bârlad – 14. cu dosar personal la Comintern). încă în viaţă. 241 din 22 oct.A. 1948): 3). apoi a academicianului Barbu Zaharescu [v. Birmania şi RPD Vietnam (1959-1961).1472./P. după război numit la conducerea Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă a C. p. 15 din 19 ian.Of. 7158).Of.I.

1945. nr. ZALMANOVICI. ZAHARIA.din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a.după război inspector general în administraţia centrală a C. nr. nr. 1483. 16 din 20 ian. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. după război autor al unor articole în Scânteia (august 1944 .1946).I.Of. M. 3293. anexele la dosarele nr. secretar general /cu grad de consilier superior) al Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948).Of.I. membru al Comisiei de epurare la Teatrul Muncitoresc Bucureşti (M. apoi stabilit în SUA.1973) – avocat. ZEIDER.html). decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.. a M. partea I-a.C.Of.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Sănătăţii. 1482. 1948. 1488. I. 7666). 1949. 1912) –ilegalist. nr. p. nr.Of. S.I. 4384). 119 din 28 mai 1947. Cajal şi Kuller 2004: 362.S. în sept. http://www. Isac (20.ro/sfera/136/art11-arhiva.Of. ZARAFU. 4254).I. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 4968). 662). 136/1956 şi 108/1956 (Levy 2002: 210.U. ZALMAN. 103 din 9 mai 1945. iar în 1971 (Decretul nr.Of. Leon . 1947. pentru câteva luni în 1948 secretar general al Ministerului Industriei. ilegalist. ? . nr.S.1901 – I. şef al presei de partid în 1943.E.Of. ZEIDMAN.E. p. nr. M. partea I-a. Anna Fielder (Londra) şi Vladimir Zaharescu (Ierusalim). după război.Of.dr. 3758.C. partea I-a. p. 662). 6781).Of. emigrat în Israel. membru al Comisiei Centrale a Timbrului (M. Solomovici 2003: 248. ZAHARIA. Bucureşti şi redactor la revista Probleme Economice. partea I-a. Mircea Zaharescu (Bucureşti). 1945. nr. 8279). ZECK.B. nr. nr. 217 din 24 sept.C. 328. 1480.C.C. Iuju GRUMBERG)219 (după alte surse “Ştrait”) (n. partea I-a. 219 Un referat din decembrie 1940 al Corpului Detectivilor îl menţionează pe Juju Steinberg. nr. 1487. 1486. nr. combatant în Spania şi în Rezistenţa Franceză. p.Of. partea I-a. 194 din 25 aug.S. “epurat”. M. 144 din 25 iunie 1948.sferapoliticii. 1914?) – după război refent şef în centrala Ministerului Muncii. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. după război numit avocat în Contenciosul Ministerului Muncii. (M. 35 din 13 febr.A.A. Ilie (n. la începutul anilor ’70 vicepeşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri.. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. ZAUER. 1484.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Cutişteanu şi Ioniţă 1981: 104.R. partea I-a. C. Paul . membru de partid din 1930 (dosar Z/13 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Herman – director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. Charlotte – inspector general adjunct la D. 157 din 4 mai 1971) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. partea I-a. 1485. 1949.R. Iţic (n.E. III-a. alias Ilie Zaharia. Leibu . p.Of. 1481. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler de către fostul suveran Mihai (M. 112 din 17 mai 1948. p. nr.. Alter David (frecvent ortografiat şi “Zaidman”) . al P.C. 7461. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. cu referat de cercetare la fd. comunist.G. 210 din 10 sept. Tismăneanu 2005: 197. p. inv./Kuller 2008a: 460). 1489.III-a. 1948 revenit ca funcţionar înalt în centrala Ministerului Finanţelor.Laurent Sorell (stabilit în Texas. apoi funcţionar superior la Comisia de Stat pentru Planificare (1948-1953).G.). juristconsult (echivalentul consilierilor juridici din prezent) al M.E. 156 . C. în redacţia săptămânalului Reporter (v. ulterior profesor la A. partea I-a. 1014. Moise .I. 4251). iar după reorganizarea ministerială la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. p. ZANDBANC. p. p. 173 din 31 iulie 1947.Of. 16 din 20 ian.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite Ministerului Industriei (M. 131 din 8 iunie 1948. nr. 119 din 28 mai 1947. p. ZANDBANC. p. partea I-a. înscris în partid în timpul studenţiei.A. 1479.Of. a M.E.

C. partea I-a. partea I-a. 120 din 26 mai 1948. 5785). 5 din 9 ian. pe post de controlor-revizor principal (M. anexa la dosarul nr..E. “la 27 de ani era spion sovietic”. a colaborat cu Universitatea Ebraică din Tel Aviv. secţia Cancelarie – dosare anexe. ministru adjunct al Economiei în cadrul Consiliului de Miniştri. ZIBALIS.B.C (M. spion sovietic). p. nr. 4384. consilier al ministrului la Ministerul Energiei Electrice (1950-1954).E. ulterior publicist sub pseudonimul “Andrei Şerbulescu”. p. p.C. graţiat în 1964.E. student la Praga şi apoi la Şcoala Superioară Tehnică Cehă din Brno (unde în 1936 se afla în atenţia organelor locale de informaţii pentru activităţi comuniste. 1948. 1493. fiul lui Volf Volco şi Bella. cu referat de cercetare la fd. emigrat în Israel în 1973 împreună cu soţia sa Stela. C.17. partea I-a. 5784. 315. 1492. 1494. în fişele din penitenciare ZILBERT220) (14. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R.” clasa a III-a. nr. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). apoi expert în delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris (1947). ZILBER.125. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. uneori ortografiat şi “Ţaigher”. doc.C. nr. 96/1968. inv. Simion (n. responsabil cu Consiliul Superior Economic (1948) şi vicepreşedinte C. respectiv “Zeiger”) (26. M. rolul lor fiind “cu adevărat jalnic” (Rusnac 1997). Israel) – ilegalist (şi. Rosi . după război controlor.R.P. secretar general al ministerului Economiei Naţionale (1946).36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Z/Z%2002. Frumos – 1978 Bucureşti) . 314). ministru adjunct al Muncii (1968-1969). nr.) între 1944 şi 1947. 225.. 6781). partea I-a. 149 din 26 iunie 1941. Bernard (în alte documente cu varianta de prenume “Bernat”) – după război încadrat ca inspector vamal la Direcţia Vămilor din Ministerul Finanţelor.I.G. nr. M. vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de Stat pentru Planificare şi simultan ministru adjunct la Ministerul Industriei şi Comerţului (19471948).în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. şi menşiunea solicitării sale de schimbare a numelui în “Şerbulescu” în M. p. nr.1949. în 1949 în centrala Ministerului. autor ocazional la revista Probleme Economice. p. 2). în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of.” cls. apoi inspector la D. V. 157 .%20Zara%20%20Zwolfer/Zilbert%20Herbert/index. condamnat ca atare la 5 ani închisoare (Solomovici 2004: 184). nr.P.ilegalist. 46 din 26 febr.C. apoi director al Institutului Român pentru Studiul Conjuncturii.S. vicepreşedinte al C. M.1980 Tel Aviv. 3293. v. partea I-a. 4611. nr.P.C. p. cu liceul absolvit în Chişinău. Simon ZEIGER./9.1901 Tg. nr.php. nr.în 1948 era controloare în cadrul D. p. 590). cf. C. (1954-1957). 173 din 31 iulie 1947. fond 495 (“România”). arestat şi condamnat în “procesul Pătrăşcanu”. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”.R. 1491. 1900.Of. p. p. profesor de economie politică la Universitatea Bucureşti şi director al Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C. ZEIGHER. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 1945. 5357). președinte al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii (cu rang de ministru) (1957-19651966). M.P. ZICKEL.1914 Chişinău – 29. după război şef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej la Ministerul Comunicaţiilor (1945-1946). http://86. partea I-a. a M.C. p.X. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaz Metan (M. partea I-a. 1490.G. 112 din 17 mai 1948. Nastasă 2011: 582). II-a. 1484. M.R. 11 din 14 ian. pensionat în 1973.X. al P. 158 din 12 iulie 1948. (1948-1949). Troncotă 2006: 50. ZELL. nr. 220 V.P.Of. p.I. 13 din 17 ian. 158 din 12 iulie 1948.X. dosar nr. Avram .Of. 1949.Of.partea I-a.Of. partea I-a. / Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.Of.S. inv.Of.Of. lucrând cercetător în domeniul dreptului internaţional al muncii. după război iniţial consilier economic în centrala Ministerului Afacerilor Străine (din mai 1945). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. partea I-a. partea I-a. 3678.Of. Herbert (zis “Belu”.IX. încadrat în 1972 cu grad de profesor la I.

16 din 20 ian.. ZISU.A.C. 4533). 1501. partea I-a. p.I.Of.G. Izu Grosu. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. p. p. p.I. 8072). Areşteanu. documentele de arhivă din perioada 1948 – 1963 identifică între funcţionarii Comisiei [din ian.. M.Of. nr. a M.C.R. 737. I. p. p. partea I-a. Matiaş . 4384). 1954-1957).. 24 din 30 ian. Nastasă şi Varga 2003a: 641. Paul Alexiu.B. 1497.  între directorii generali.E. p.după război inspector în administraţia centrală a C. 15 din 19 ian.controlor la D. ZUCKER. 1947..Of. Vladimir Kraft. 8460. 1949. p. nr. ZISSU.Of. p. Bârlădeanu (1955-1956). subl. Contextualizate şi supuse verificărilor obiective. 222 din 29 sept. Gheorghiu-Dej rememorează că la sfârşitul anilor ’40 (identificarea perioadei decurge contextual în stenograma discuţiilor) “. Flachs. 15 din 19 ian. Horaţiu Atanasiu/Atlasman (anii ’60). nr. asemenea percepţii depăşesc spaţiul subiectivismului perceptual pentru a-şi identifica solide confirmări empirice în mai toate segmentele administraţiei şi sistemului politic centrale din primii ani de comunism în România.C. Simon Katz.  vicepreşedinţii Simion Ţaigăr/Ţaigher (1948-1949. Ernest Schlesinger. ZU(C)KMAN.I. 1946. ZUCKER.C. partea I-a. 1499. şefii de direcţie şi varii alţi funcţionari: Ernest Austerman. nr. p.1495. Islea S. M. 4384. Bercu Feldman.S. participă la inventarierea bunurilor Domeniilor Coroanei imediat după abdicarea regelui Mihai. nr. Vladimir Boico. ZISSU. confirmă percepţiile prima facie subiective ale unor înalţi demnitari comunişti din perioada imediat succesivă celui de-al doilea război mondial.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.C. care ar putea fi extinse în mod dezirabil până la un grad satisfăcător de cuprindere pe măsura creşterii accesibilităţii surselor prim are de informare.. partea I-a.I. Şt. nr. Heinrich Abramovici. 644. p. 1953 Comitetului] de Stat al Planificării:  preşedinţii succesivi (?) Miron Constantinescu (1948-1955).G. 644)..A. Gh. nr. nr. a M. 1502.Of. 2382). Al.Of. partea I-a.Of. partea I-a. partea I-a. la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% [erau] elemente de origine evreiască […] Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti. Rudolf Efraim (1948-1952). 642). din 10 februarie 1960.inspector la D.Of. Marcu . apoi funcţionar cu atribuţii de control în centrala Ministerului Asistenţei Sociale (M. 4968). M.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Renee . nr.Of. Leib – după război controlor în cadrul D. 1948. Arsene (1952-?). n. Mauriciu C. 1498. Gheorghe . reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. într-o şedinţă a Biroului Politic al P. nr. 1949. Novac (1959-1969). 662). Avandici. 112 din 17 mai 1948.M. Astfel. Ludovic . partea I-a. partea I-a. a M. 6781).după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului.Of. partea I-a. partea I-a. Leon . 1503. nr. p. au venit singuri?” (apud Andreescu. 158 . în cazul invocat de Gheorghiu Dej. 126 din 6 iunie 1947. Emanoil . Sami A. Anton Moisescu (1953-1954). ZISSU.Of. 204 din 5 sept.. cine i-a adus acolo.G. Enumerări selective precum cea de mai sus. 173 din 31 iulie 1947.în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.C. partea I-a. Mircea Oprişan (1952-1954). Leon .E. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Gheorghe Gaston-Marin (1956-1965).în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. menţionat în memoriile lui Vladimit Trebici (2011). 65 din 18 martie 1948.Of. spre exemplu. ZISSU.E. nr.). 1496. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 131 din 8 iunie 1948. 112 din 17 mai 1948. ZINGHER. 1949. Edy I. 1500.

Elena Wolf(f). funcţionara administrativă Paula Froda. Bogdan (Grünberg)). Roma (M. contabilul Solo Merovici. Şt. P. Lupan ?. Caseru Rene Odette (Vatican). secundar şi incomparabil mai redusă numeric.C. Iancu Berciu (Varşovia). Felix. Eugen Charap. fd. Iosif A. Micu-Chivu (Klein). Lupan (Lustman)). Mezincescu (Mesinger)). dactilografa Sarah Goldenberg. C. Max Fonea. Janina Câmpeanu. Benţin Abramovici. plus prim secretarul legaţiei de la Stockholm (E. Văleanu (Weinreb). Mundi Brenner. Roberta Gaston-Marin. I. S. Retti Abramovici (Moscova). Pincas. Felicia Sumarit. Baciu şi S. Groner. T. Bottoni. consulul în Bulgaria (la Rusciuk – Rudolf Stoian). A. Georgescu (Samoilă). Isias B.C. J. 159 . Iacubovici de Barlo. tov. Tenţ. Maer. C. Janette Verona. Bughici (David). Luca-Boico. Viţianu (Witzman) (la Berna). George (Ştrul) Beraru. erau evrei [cel puţin următorii]: în centrală . E. Nichita Rabu. Marcus. din totalul celor 746 salariaţi ai Ministerului. eticheta ca “o adevărată filieră evreiască” (alături de. Alegerea aleatoare a trei ministere ca exemplificări ale ponderii evreilor la vârful aparatului administrativ-guvernamental în primii ani succesivi celui de-al doilea război mondial (cu o pondere a evreilor de 2. 221 V. – secţia Organizatorică. Petran (Pocler). Bella Mihnea. secretara ministrului (Ilca Melinescu (Wasserman). Belgrad (A. Oscar Conobel. Simovici. Tel Aviv (P. Maimon. Raul Rosel Săveanu. Alice Fetcu. Edwin Glaser. Caseru Rene Odette. Făinaru). Rozenthal. proximul (din 1950) prim-adjunct al Anei Pauker. E. Paula A. la nivelul reprezentanţelor diplomatice – şefii misiunilor. Marcela Simionescu. ff. Avram Bunaciu. Lionel S. Constantinescu (Bloch). Aderca (Adelstein). Lăzăreanu (expulzat cu câteva luni înainte) şi A. Rosenzweig. Chely WeisbuchStreja. Bălănescu (E. una maghiară) “în diferite aparate ale nomenclaturii” (Bottoni 2010:59):  în Ministerul Afacerilor Externe. Rosenthal. M. Ardeleanu (Adler). mai rămăseseră doar 32 proveniţi din vechiul aparat diplomatic221. Matei Gall. Sofia Mironescu.N. unde. Ella Marcus. Gustav Roman. Aurelian Bela (Auerhahn). stenodactilografele simple sau şefe Leontina Haberman. inter alia. Korn. Vera Simon. Reiner Biemel (?). dosar nr. Huck.G. E. Pauker). Lulu S. Balaş (Blatt). Sabina Petruc (Weissman). Tereza Macovescu (Ungar). Weinstoc(k). Cerbu S. Sanda Clejan. Ionel Crişan (Kirschen). Marcel L. Budapesta (I.Dan Herstein. Sigler. la Moscova (S. Minder Bellanger. JacobFeuerştein. şoferul Şmil Rauchwerger. I. Hary A. Davidovici). Liuba Herşcovici. Emil Riegler. Altăraş. cărora li se adăugau nenumăraţi alţi funcţionari diplomatici precum J. Levin). Sofia A. C. Fischer. şeful direcţiei Cabinet al ministrului (C. tov. care i-a succedat lui E. secretarul general (şi simultan ministrul-adjunct) al Ministerului (Ana Toma (Grossman). 1 -19. tov.C. şefa direcţiei cadre (I. A.ministrul (A. funcţionarul comercial Idel Rubinstein. tov. M. C. Rita Rotter. din 1950). Emilia Milco/Bogdan. Ijacu (Izsak). în 1949. Eugenia Manole (Abramovici).R. Dan/Davidovici). Judith Lazaride. 10 din cei 12 (adică 83%) şefi de direcţii şi departamente (E.5% în totalul populaţiei României în anul 1948) confirmă existenţa remarcabilă a ceea ce S. Bendel). tov. Aneta Loghin (Löbel). al P. Alexandru Leist. M.I. A. Nicolae Gonda (Szille). Rudolf Modgesch (?). Alfred Hubert (Bruxelles). Păsculescu (Tescovici (?)). dactilografele Aurica Brucker şi Aurelia Profeta. Farladanschi). Lustig. 47/1949. Boris Holban (câteva luni în 1948). Nicu Şerban (Herşcovici)). Marcovici. Viorica Roth. unde din 1950 avea să fie ministru H. Iulius M. Zeider. etc. acestora li se adăugau la nivelurile ierarhice subsidiare o multitudine de funcţionari de diverse ranguri şi grade diplomatice: S. E. Rozi Fonstein. Vogel (până în 1948) (toţi la Washington. etc. Iosif (Brauchfeld). Kimell. Clara Hönig. Eliza Andronache (Zilberstein). Soreanu. chiar fără a recurge la contabilizări detaliate. Alice Brădescu (Paris).. Ardeleanu (Turcu). E.

Popper Jean. Friedman Maria. Perlmutter Stefania. Szillagy (Londra). Gottlieb Madeleine. Fisch Sanda (Surica). gen A. Miriam Tausinger. David Manolescu. Aida Vermont (Grünberg). Iulius Ganz. Bogdan Varvara (Rosen). regizorul S. Rebeca Leizerovici. Reicher Boris. Stănescu Josette. Horodniceanu Zoe. Teodor Vlad (Magyar). Moglescu. insp. Emeric Rado. prim consilierii de presă George Spina (prim consilier). Mihail Ludmila. Bercu Iosif (alias Şerbănescu).E. Schäffer Flaviu(s). Streitman Luiza. Heinrich Kraid. Diamant Basile. A. Jurist Eduard. secretarii de presă (cenzori / lectori) Adam Simon. şefii de serviciu Natalia Davidescu. Rosenthal Amalia. Ştefănescu Al. translatorii interpreţi. respectiv Dumitru Mihalache). Mendelsohn. Sofia Beraru (până în iunie 1948). Alperin. “100 aveau nume de împrumut” ( apud Solomovici 2003: 380). Herţovici Paul.. Blazian (până în mai 1948). Stefania Perlmutter. David Perlea. Melita Mayer. gen. Hehter Sanda. Emil Fulda (Weissberg). Călin Barbu. Albert Clain şi Igor Block. Benedek Tiberiu. Mehr Iacob. Şmilovici Max. în perioada 1948-1949 (cu 637 din totalul de 809 angajaţi ai Centralei din 1949 nou-angajaţi după 23 august 1944222). Negreanu (Schwartz). Moraru (I. probabil. Câmpina (Friedman) Barbu. etc. insp. Leon (Herşcovici) Alexandru. consilierii Laurian Băluş. şefii de birou Beram Sofia.H. Leon Gruss (până în iunie 1948). directorul C-tin Bugeanu. M. Eli Haim Ber.Lucia şi Eugen Mantu (Marcuzon). Lucia Demetrius. Goldenberg (Cairo). şefii adjuncţi de birou Suzana Simion. Carol Wilner. Anitta Ioanid (Ankara). din 147 de angajaţi în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. Bogdan. Y. Şafran). şefii de secţie Alămaru Lipa. Margit Rudich. Sternberg Samson. Dondi Galin. Ştefănescu Paula. Adolf Renate. Priseceanu Josefine. Lăzărescu Clara. Halpern Suzana. gen Dan Negreanu (?).. în administraţia centrală a ministerului erau evrei223: ministrul Artelor şi Informaţiilor . dir. Lespezeanu Henrietta. secretarul general N. Gheorghe Rosen. Maximilian Krauss.. inspectorii Cerbu (Hirsch) Emanuel. şefi sau simpli Cohn Moses. Raicu (Reitman). Lucia Şerban (Buenos Aires). translatorii Direcţiei Radio Simpson Weitlener. insp. Deceanu Barbu. Vera Simon şi I. Wolff Marcela. secretarii culturali Tina Pascariu. Rapaport Roland. Emanoil Donea (Pşait) şi Ana 222 223 Ibid. Dorio Lazăr.E. Schechter Otto. Maxy. Willy M. insp. dir. Willy Savin. Lustgarten Mili. M. Maxy Liana. şef R. plus unul din cei 3 secretari generali ai ministerului în 1948: dir. Henrich Carasso. Radu Lupan (Leibovici). infra). Adolf Wald. prim secretarii de presă Ausch Ernest. P. Fidler Sofia. Sadoveanu (Pşait) Lucia. directorii adjuncţi Liman (Löbelsohn) Clara. respectiv redactorul Bernard Bereanu. consilierul cultural Isac Lazarovici. Rita Pistiner Vaisberg (Sofia). Spina (Schreiber) Natalia.). dir. Neiger Elza. gen R. insp. adj.. etc. Davidoglu (Davidsohn). aproape toţi şefii de direcţie şi inspectorii generali/şefi (mai puţin. Flavian (Finkelstein) Jacques. Jar Alexandru. Ada Lupan şi Leon Ghica (Diamand) (Belgrad). 160 . Deutsch Costel. Fermo Alexandru. secretarul organizaţiei de bază a partidului din minister – Harry Brauner (v. Marcel Holban. dir. Lupu Mihail.I. P. Baranga şi insp. H. Gueron Isac. Râpeanu (Rosenberg) B. Emilian MarieLiese. dir. gen M. Stănescu (Fischel) Eugen. Barbu Morel. Goliger Pia. M. Leon Haber. Pascariu Tina. şefa de atelier Clara Spitzer. Kraid Evy. Bercovici Mircea. Gartner Gusti. Novicov (Neuman). Soare Zina. Rado Ivan.A. Alfred Mayer. Ecaterina Raicu (Praga). Kirschen Tauba. Gärtler Roza. Sterian Adela. Aurel Son. Breslaşu (Breslau/Bresliska). insp.  În Ministerul Artelor şi Informaţiilor. contabilul-şef al ministerului Artelor / şi Informaţiilor până în iunie 1948 – Iacob Haimovici. inspectorii generali adjuncţi Aron Winterfeld. Lăzărescu (Lazarovici). etc. Mezincescu (Mesinger). Schwartz Ida. Liviu Floda (Leibovici). M. Schileru Eugen. Magdalena Iacob. la sfârşitul anilor ’40. Iosif (premergător stagiului la M. gen. Neuman Carol. Conform Jurnalului (1948-1954) scriitorului Pericle Martinescu. gen Simion Alterescu (Ierusalim). Vitner Carol. insp. Davidescu Lucia. A. Mauriciu Edel. Maximilian Schulman. Ernest Halpert. Cohn Mozes. Ana Stern. Horodniceanu Florin. Pascal Ernestine. Stein Antoaneta. Iancovici Herman.

C. laboranta Liza Alămaru. Birthelmer Mihai. Ornstein Alexandru Peltz Zissu. Graubart Iosef. Rosman Iacob. desenatorii grafici Isidor Mittelman. Mendelsohn Iosif. Fulga Heinrich. Cohn Ioan. arhivara-registrator Emilia Solomon. Marcovici Iacob. Gertrude Goldstein. Vesler David. Sami. arhitecta Dorina Gâtlan (Weiss). Mosesohn Leon. referenţii Ella Matei (până în iunie 1948). Kaufman Jean. Eibl Augustin. Debu Ilarie. Cecilia Merlaub. Cheis Max. Beck Fritz. Deutsch Ignat. Roşcu Edgar.I. ulterior scindării M. arhivarele şefe / principale Victoria Akerfeld. Al. Schwartz Ivel. electricianul David Goldştein. Hausirer Berthold. Alpern Miklos. Neulicht Cornelia. Croitoru David. Lupu Alexandru. Aşkenazi Max Beno. Diamant Bazil. Vişoianu (Vigler) Sorin. Lola Jung. Schlesinger Edmond. Leister Bernhard. mecanicul Samuel Moses. arhivara ajutor Elena Solomon. Georghiu Leon. Stefania Moritz. Frank Solomon Mihail. Abra(ha)m Zalman. Bogdan Hună. Beck Theo. Boer Riven Avram. Brumfeld David. Hintz Ştefan. telefonista Janette Stănescu. respectiv Şapira Isidor. Ionel Miletineanu. Fischer Leon. contabilul-ajutor Iacob Cornea. Faber Waldemar. Keller Mihai. Marcovici Lazăr. Benkö Emeric (1946-1947. Codrin Jacques. la Direcţia Generală a Controlului Economic din cadrul ministerului. Focşeneanu Eleodor. Gronich Leon. Şoimu Albert. Maria Schweffelberg. Weiss Adalbert.Bergman. Bălteanu Rudy. Weisz Ludovic. în august 1947 (guvernul Goza I). Stela Stănescu. Edelman Marcel. Hirsch.  În Ministerul Industriei şi Comerţului. Fleischer Erwin. Lichtman Eugen. Friedländer Eugen. stenodactilografele Clarisa Cramer. Cornea Alexandru. Frucht. Wexler David. Sofia Madrer. Marcus Alfred. Kaiserman Sandu. Herescu A. Moses Iancu. Avandic Cela Heda. Brucăr Calman. Arnăutu (Aronovici) Martha. Broder Emil. Areşteanu Edy. 1948-). Carmen Herescu. Emanoil Vinea. Grümberg Abraham. Câmpeanu Liviu. Rodan (Rubinstein) Lionel. Boiangiu Octavian. Florea Zilli. Finkelstein Faibiş. Alice Suter. Stoian Haim. Crişan Adalbert. Iţicovici Iancu. Lupu Iancu. Iliescu Ghizela. Alpern Haim. Leibovici Sulim. Marcu Asher. Topertzer Eduard. Imberg Silviu. Pincas Mayer. Nachmias Virgil. şoferul Hugo Mihail. Schlesinger Ernest Carol (ultimii preluaţi după reorganizarea ministerială din aprilie 1948 în Ministerul Industriilor). Florian (Feibisch) Moise (1946-1947. Solo. Friedman Herman. Stern Ignaţiu. controlorii Abraham Iosif. Bujum Otto. Cosmescu Moise. Munteanu Vili. Ciuberea Adolf. Sapşe Sami. Flachs A. Grünstein Henri.. Askenazi Maria. Silvia Kutny. Ilie Zaharia (Ştrait) şi Rudolf Efraim. Zalman Leibu. respectiv Holdich Grigore. Russu Reimond. toţi cei 6 secretari generali ai Ministerului Industriei şi Comerţului erau evrei: Simion Zeigher. Bandner Solomon. Abramovici Leon. Butnaru Arthur. medicul Rozalia Roitman. Zukman Leib (ultimii din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Gălăţeanu (Kessler) Adolf. Marcovici Iuliu. Berkovits Vasile. gestionarul Natti Goldner. Hertzog Leonard. Goldenberg Albert. Rauşer B. Cohn Samoil(ă). Saphir Ignat. Mora (Leibovici) Henriette. Florica L. Solomon Max. dactilografele simple sau principale/şefe Silvia Feyns (până în 1948). Spiegler Samoil. Gălăţeanu Sapse. Nasta Mauriciu. Corina Ciolan (Richter). 161 . Zissu Matiaş. Bercovici Bănică. Schäfer Iosif. Franchel Ionel. Câmpeanu Aurel. (?) Bekavetz Carol. Fabian Andrei. Drimmer Menyhest. Medrea Simonette. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor. Geller Stefan. Oprişan Moise. Rosenberg Samoil. Frölich Petre. Cernovitz Moise. Druchmann David. fotograful Avram Rudolf. Izsak Vasile. Bârlădeanu. Moscu Gerard şi Zarafu Charlotte (ultimii preluaţi în mai 1948 în Ministerul Industriilor). etc. Siegler Cerbu. Weintraub Noel. Bălan (Katz) Marcel. Alter Haim. statele de plată din anul 1948 cuprindeau estimativ 85-90% evrei: inspectorii generali sau generali adjuncţi: Barat Leon. Soreanu (Siegelbaum) Osias. Leibovici Leonte Leon. Klein Leopold. Fildgut Eugen. Finkel Heinrich. Ferenbac Iosif. Kesler Iulius. inspectorii Abramovici Şmil. Abramovici Lazăr. Hilf Arno. Ebner Leopold. inginerul Sergiu Schuller. 1948-). Irescu David. Fundoianu Samoil. respectiv Funkel I. Schmutzer Adolf.

Leizer Moise. referenţii tehnici Heinrich Lobensohn. Weltner Frideric. a Siderurgiei (David Katz-Căţoiu). Lachner Emanoil. Weisser Adalbert. Roitman Iţcu. Spreng Ladislau. Lovian). Lax Ludovic.pe: şeful Direcţiei. şefii de birou tehnic Ernest Kamil. şefii de secţie Mihai Heger. Ghizela Herşcovici. Israeil Binder. Dasia Kahane. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice (Rafael Faru). Herşcovici Solomon. Beatrice Gregor. Perl Samoil. Herşcovici Rahmil. Moise Zalmanovici. Milkert Bruno. Segal Moise. (?) Kubitz Carol. Leon Bora. Juster Oscar. a Bumbacului (Andrei Kun). Nemţeanu Iancu. Leibovici Ionaş. Zickel Rosi. Gita Aronescu. Abramovici David. Efraim Marcovici. Gustav Weinberg. Marcovici Gheorghe. Stern Zoltan. Iuliu Gewold. Berthold Sand. Siegler Mauriciu. a Lânei şi Mătăsii (M. Mathilda Râpeanu. Alice Vianu. Friederich Landman. Petroianu (Goldstein) Paul. Weiss Herman. Leitman Stefan. Holinger Aron. Martin Ehrenweld. impiegaţii Ecaterina Albici. Klein Meşe. respectiv şefii adjuncţi ai DCI a Energiei Electrice (Charlotte Novac). Stela Celan. Iankolovits Heinrich. Stern Adalbert. respectiv Barhad Aurel (inspector). dispecerii de specialitate Eugen Lichtman. contabilul Iosif Alter. Singher Silviu. Peltz Ludovic. etc. Leb Nicolae. Nussenblatt Nathan. Hafner Iţic. Hirsch Mendel. a Lânei şi Mătasei (Leon Moisescu şi H. a Chimiei (Solomon Luca). Rosman Iacob. Alegând aleator una din aceste Direcţiile Centrale Industriale. Katz Marcel. Wirtenberg Maria. Max Salpeţer. dispecerii Adolf Lobel. etc.Grümbaum Simion. Honora Poppel. Dezideriu Neuman. tabelul angajaţilor din în ianuarie 1949 îi cuprindea – ca şi cum ingineria ar fi fost o realitate străină etnicilor români . Dina Horodniceanu. Ulmeanu (Ulmann) Paul.D. Carol Linder. Ronai Adalbert. Schleien Baruch. Wilderman Carol. Ilie Clementin.C. Ladilau Klain. Tobias Tobias. şefii de birou administrativ Carol Korner. Solomon Andrei. Lupu Solomon. Martin Rosenfeld. Schönberger Ignatiu. Leon Zaharia. Negrin (Schwartz) Arnold. Grümbaum Simion. Löwy Eugen. respectiv Abramovici Osias. Leon Honigsberg. Carmen Mathias. Schwartz Anuţa. şoferii Kaufman Ioan. Herman Klairman. referenţii de specialitate Siegfried Weiber. Gabriel Brotman. a Cadrelor (Flavin Blassian). etnicii evrei ocupau următoarele poziţii de conducere: şefii D. Schwart Arcadie. Roger Haim. Schreiber Zozo. Simion Naftali.. Löbl Adolf. Moise Avram. Schnierer Malca (ulterior promovate controloare). Guttman Isak. cea a Lemnului şi Mobilei Finite. Fany Schwartz. Paula Marcus. Solomon Simon. Jean Jacobsohn. Marcu Cohn. Adalbert. Micheller Carol. Burahovici Wilhelm. Maierovici Lazăr. Melamedman Valentina. Marcel Hervian. Rieder Zoltan. Katz Leib. Teodor Max. Lazăr Hart. Propper B. Mandel Mihail. Hudescu Pangrate. Arie Fisch. Stern Nicolae. oamenii de serviciu Salamon Zoltan şi Wolf Iosif. Kell Silvia Ecaterina. Herman Alpern.C. Rosenthal Ignatz. ba chiar şi dactilografele Klinger Estera Coca. Inului şi Cânepei (Adolf Bergher şi Emerich Krausz). Roth Matilda. Sassu (Herşcovici) Stefan. Leibovici Alexandru. Jezovitz Felix. Zibalis Avram şi Zucker Leon (din mai 1948 în Ministerul Industriilor). stenodactilografele Clara Alexiu. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor şi structurării celui din urmă în Direcţii Centrale Industriale.I. Alexandru Pratscher. Solomon Lupovici. Zonner C. Nathan Teller. Adalbert Feder. Levcovici Sergiu. Weiss Ana Renée. Hermelin Wolf. Marcu Zissu. Moscovici Iancu. 162 . Săvulescu (Sabetay) Simion. Herşcovici Morel. Michelsohn Beniamin. Gheza Riegler. Leon Calmanovici. Haim Hary Simon. Gunea (Grünbaum) Eliza. Robinson Paula. Lieblich Aurel. inginerul-şef al Direcţiei. Klein Alexandru. Schwartz Bruno Vlad. a Lemnului şi Mobilei (Adalbert Harap). Tarcsi Kalman. Succesiv scindării din 1948 a M. Salamon Alexandru. Platz Valeria. Max Rabinovici. dactilografa Ana Bercu. Teleki Iacob (ultimii transferaţi în toamna lui 1947 la Ministerul Industriilor). Grindea-Grinberg). Frieda Iosuv. Spitz Mauriciu. Perşinaru David. Rosenberg Iulius.I. Katz Victor. a Bumbacului. Rosenberg Samuel. Iosif Levas. Oscar Kohn. etc. referenţii administrativi Eva Mayor. Adalbert Harap (Charap).

Ieşanu. la fel ca în cazul Securităţii. Susana Irosch.45% ? 0. Bernard Freier. numele: M. Lazăr Derera. Milea Wulih Marcus.) 1947 (iul) 1951 (5 ian. Pascu Ştefănescu. Avram Şerff.700 (e) 31. Schwartz. pripit şi comod pretinse a fi “antisemite” de numeroşi autori evrei . după cum vom detalia mai jos. Grigoiu.juridic. C. Lungu (Lang). Max Şapira. Babenco. Schlesinger. Steluta Sabanof. Bonciu (B. Mella Kappel. Alexandru Albescu (E. Weiss. Adalbert Rosinger.ro/DocumentView. Novac (ministru adjunct. Rado. Iacob Răutu. Ludovic Ehrenfeld. Vrânceanu (alias). Maier Leinwand. Elinescu (Ebervain). aşa cum expuneam anterior.30% 4. În continuarea exemplelor aleatoare. Gutman. aparatul politico administrativ era unul profund stratificat etnic.7% 25.000 în 1966.47% ? 224 Într-o perioadă în care. Saul A. în zona guvernamentală a comerţului exterior. Miriam Şerban. S. 1950-1956).83% 13. Suzana M. ponderea lor nu a depăşit niciodată. Cecilia Elsa Şafer. disponibil online la adresa http://freelex. Radu Oroveanu. Dorina Kahan. Atanasie Bercu. Ivan S. Fişler. Rosine Leibovici. Al. Edelstein. Sofia Terzian.) 1946 (febr. etc. Stoffer. ministrul adjunct Ana Toma (Grossman. Pavel Donath. Rachmistriuc.E. Alexandru M. Alexandru L. Geza Kornis. iar evreii masiv suprareprezentaţi la vârf. inter alia. mărimea comunităţii evreieşti din România se redusese oficial la 43. chiar dacă în ansamblul efectivelor de partid. Sidonia A. Serufina Bălan. Liana Radian. 225 V. Clara Aderca (Schmidt). Nicolae Trestianu. Alfons Picalschi.87% ? 11.P. Micu-Mordechai A. Liviu Colin (Cohn). D.) 1956 (1 ian. raportat la o populaţie totală a statului de peste 20 milioane.R. indiferent de cadrul instituţional (M. Mauriciu C. Suzana M.) 21. Lelia Manciu. oficial.tabelul angajaţilor salariaţi ai Ministerului Industriei Alimentare pare a fi cea a unei instituţii din Tel Aviv. Baltazar. Ionel Landauer.B. Haimovici). Suzin. 1957-1962)) şi de titularul fotoliului ministerial. Iacob Roşca. Chinzbruner.200 (e) ≈7% 5.) 1959 (31 dec. Pinhas Rabinovici. Albertina Poenaru.171 14. Eugen E. Schlesinger. ministrul Al. Beniamin Tenenhaus. Alfred Savu. Osias Mandel. Paul Kellner. 1964. Dorina Rădulescu (Rudich). Marcu Goldstein.) 1958 (31 dec. 1962-) sau Direcţie Generală în Ministerul Comerţului (1948-1953. în 1964224 de pildă – aşadar după cele două valuri de “epurare” din sistemul comunist. Leon Iosif Steinbach. cu românii constituind majoritatea incontestabilă la baza piramidei. Deziderius C. Bella I. 10%: an evrei număr % din total membri de partid % în populaţia României 1945 (21 dec.Ulterior altor reorganiuzări ministeriale ale Consiliului de Miniştri.C. 803 din 21 dec.700 (e) 22.687 3. Vasile Snorpel.aspx?DocumentId=20165. Ecaterina I. Carol Abramovici. 1955-1960). funcţionarii evrei din centrală şi entităţile economice de stat subordonate Ministerului alcătuiau un grup masiv şi totodată compact (pilduitoare în această privinţă fiind şi identitatea inculpaţilor din procesele de sabotaj şi spionaj ale anilor ’50-’60): Angelo D. Samy H. Ghizela Finchelstein. În fapt. Horia H. etc225. Decretul Consiliului de Stat al R. Sterescu.990 1. Alfred Hârlăoanu. Andrei Salamon. Beniamin I. Mendel S. Costin. în posturile de conducere. Weiss).55% 2.16% ? ? 2. Schwartz. lista cuprinzând. ministrul adjunct Mihail Alexandru (1948-1952). Riesel. nr. Bârlădeanu (1948-1955).818 1. Szendes. (1953-1957. după august 1944. nu din Bucureşti. Ladislau Adler. Avram David. Erica Horovitz. Horia Bârlădeanu. Horaţiu Mark. Ludovic A. 163 .

1-3 şi nr. chiar şi conform – se cuvine încă o dată accentuat – statisticilor oficiale de partid. 1922/1945. Sorin Toma. Cât priveşte Secretariatul P. al P. 226 Sinteză operată pe baza următoarelor surse: A.R. Solomovici 2001II: 17). Virgil Ioanid. datelor oficiale226 Spre exemplu. Schritter). Alexandru Moghioroş (Balogh). cf. Petre Lupu. Miron Constantinescu.Tabel. Luka). Bârlădeanu. dosar nr.R. Ion Pas.e. 227 În următorul mandat al C. numărul şi ponderea lor reale (i. 5. respectiv 3.. Manea (Mendelsohn). din cei 16 membri supleanţi ai C. Barbu Solomon. dosare nr.5%): 1. obiective. fond C.76% din conducătorii şcolilor centrale de partid şi 50% din şefii de sectoare (apud Ionel 2001: 226. 15-16 erau evrei.C. evreii ar fi reprezentat doar 3. secondat însă de Teohari Georgescu (Tescovici). Ana Pauker (Rabinsohn). Bernard Barath şi Tiberiu Benedek. adică 37. al P. 12. secţia Organizatorică. I. 9. 8.S.. Teohari Georgescu (B. fd. secţia Organizatorică. Moghioroş. ff.R.55%-4. Avram Şerban (Asriel). 7.C.M. 3. bazate de exemplu pe criteriul ascendenţei materne) fiind probabil chiar mai mare. 261. cel puţin 6 erau evrei: S. la fel cum în Biroul Politic. 14. în viziunea postului de radio. într-un realitate disonantă faţă de “stasticile” oficiale ale P.R. Bughici (David). 3.I. ff. 16. în primul mandat al C. A. componenţa etnică a efectivului de activişti. întocmită la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. A. 123/1948. Constanţa Crăciun.N.R. iar neoficial probabil 1. Simion Bughici. Ghizela Vass. În continuarea multiplelor exemplificări posibile. iar în ansamblul secţiei 22 evrei din 61 activişti în total (adică 36%) (A. 2. Ioanid 2005: 76.R.I. 752. şi respectiv la un moment la care minoritatea evreiască din România compunea sub 0. erau ale unor evrei : 1. de unde se recrutau viitoarele cadre ale partidului. f. v. Gh.. aproape jumătate din membri (6 din 13) erau evrei – I. (?) Petre Borilă (Rusev). Constantinescu (cu controversa de rigoare.C. Stenograma la http://www. Stoica. Petre Borilă şi Radu Dulgheru. (1948-1955). Iosif Chişnevschi (Roitman). 11). Wiliam Suder. Ion Niculi (cel din urmă cf. L. dosar nr. 5 erau cu siguranţă evrei: Corneliu Bogdan. Braeşter. (1955 -1960). O. 10.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. 118-21).. Al. conform cărora în totalul membrilor de partid.N. f. 51/1949. Ana Pauker (Rabinsohn) şi Vasile Luca (Luka).5%. evreii reprezentau.M.16% (mai exact 4. iar al 15-lea probabil unul dintre Avram Bunaciu. cf. din totalul de 40 membri cu drepturi depline ai Comitetului. M.R. colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej. 8.C. Al.shtml). ff. când comunitatea evreiască mai cifra oficial în jur de 0.C. În acelaşi sens. 115-6..C. 30. Iosif Rangheţ (Rangecz). 164 . plus probabil şi al 6-lea. 15. B. Pauker.8% din populaţia României.C. Radio Europa Liberă (emisiu nea din 10 august 1965. numărul evreilor din comitet.5-40% (faţă de o pondere în totalul populaţiei României de circa 2. iar între cei 5 adjuncţi Ofelia Manole. 2. din 8 membri. cuprindea 72 nume. Răutu. 4. 12. al P. Similar. 258. 20% din instructorii de sectoare. în aprilie 1953. 2: Numărul şi ponderea membrilor de partid evrei cf.C. 10. aceasta era condus de un român – Gheorghiu-Dej. în 1948. dosar nr. 4. Mihai Roller şi Nicolae Goldberger). Ion Pas (C. bazată pe criteriul minimalist al naţionalităţii autodeclarate.16% în iulie 1947. 267).8% din totalul populaţiei ţării. Mihai Florescu.C. 1-12. 1-16. al P.N. dosar nr.M.. aşadar la un an după valul de epurări din 1952. Răutu. în activul central al U. chiar statului de funcţii întocmit în cadrul secţiei în decembrie 1949. Tescovici). 11. 26/1959. Similar. Valeriu Mironescu (A. fond C. Luca. Stoica (Cohn) şi Ghizela Vass. al P. s-ar fi redus la 15. lista lectorilor nepermanenţi (nesalarizaţi) ai C. 11. caiet nr.osaarchivum. 13. Cancelarie. 9. în 1952 de pildă. 7.R. supra).227 În acelaşi pattern. pe care unii autori evrei se încăpăţânează să-l eticheteze ca antisemit.C. din care cel puţin 36 (adică exact 50%). al P.C. 13. C.M. 20% din şefii adjuncţi de secţie. Mişa Levin.. Gheorghe Florescu 5.I. V. Miron Şerban. Constanţa (Helena) Crăciun. 3/1951.C. Probabil că aceştia erau. Solomon. 14. Chişinevschi. Leonte Răutu (Oigenstein). în palierul politic. Iancu Moscu. Manole (Zeit man). Vasile Luca (L. 6.C. 1. – secţia Propagandă şi Agitaţie. v.. Chişinevschi. 11. 263. sub semnătura lui Leone Răutu.C. Moghioroş şi A. ff.M.R. 6. Ghe.55% în ianuarie 1951). la secţia infamă Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central. Al. 3. indica la vârf 4 din 6 şefi evrei (şeful secţiei L.N.

9. 20. Gr. erau evreice cel puţin 33.) Ofelia Manole (Zeidner). D. era dominată autoritar de reprezentante ale comunităţii evreieşti. Nicolae Belu (Schor). 8. 30. Florica Mezincescu. 35. Colegiul Farmaciştilor de pildă oferă la momentul 1948 un tablou asemănător: toţi cei 3 membri ai comisiei centrale coordonatoare erau evrei (A. Stela Moghioroş (Radoşoveţkaia). care avea să ajungă chiar la 2 milioane de membre.R. Iosif Ardeleanu (Adler). M. ff. Ecaterina Chivu (Klein). recte ambasada S. (părţile I B) numerele 141 din 22 iunie 1948 (pp.) Rita Sanuielevici. Maicu (Goldstein). 38-42). 13. Tutova. Iosif Bogdan (Solomon). 25. Bădescu şi Marcel Locar. 23. 5. Zaharescu (Zukerman). Petre Grosu (S. 15. Maicu şi Ignace Şerban. 3. 24.) Rozalia Benco şi 31. Roman. Această veritabilă acaparare de către evrei a poziţiilor-cheie în ierarhia comunistă de stat a fost confirmată în timp inclusiv de surse externe. 6. Covurlui. În alte sectoare decât cel pur politic-administrativ. Leonte Tismăneanu. Ladislau Vass (v. lista completă în A. 11. Gh. 13. complexul sportiv “Dinamo” – N. M. 16. adică 40. extrem de probabil. B. Dorohoi. 19.) Elisabeta Luca. fd.Melita Apostol (Scharf). 22. Bădescu.) “Emilia” [Raia?] Vidraşcu (persoana Emilia Vidraşcu fiind inexistentă în toate documentele de arhivă consultate în eleborarea prezentului studiu) (lista completă în Scânteia. Ana Şoimu. Radu Cernea (Zwieback).C. V.) Suzi Kun. Petre Lupu (Pressman). 4. din al cărei sediu. Medilanski. 28. Harry Stern. 11.C. 12. Cotovschi.I. Între arhitecţii responsabili de sluţirea brutalistă în stil realism socialist a capitalei. 21. Hunedoara.D. Nicolae Goldberger. 21. Bernstein – secretar general. apud Şt. 22. 36.8%) erau conduse de evrei228. Mihai Frunză (Fruchtman). Neamţ. C. 18. Timiş-Torontal. 27. 26. 10. alături de (probabil) neevreul Mircea Alifanti. 33. 14.A.) Pia Cialner. a se citi filosemite.) Stella Moghioroş.) Gabriela Berna(c)ki.). 21. plus inginerii Emil Prager şi Emil Calmanovici. Tulcea. Securitatea română a reuşit în 1964 să sustragă prin fotocopiere raportul de uz intern numit “Evreii din România: o minoritate care dispare”. C. 24. 20. Silviu Brucan. 11. din totalul de 155 membri ai acestor comisii. 15. Antoaneta Pană (Burah). Braşov. Traian Şelmaru (Terner).) Alice Benari. 23. Bacău.) Ana Guvacov. Râmnicu Sărat.C. Chiar şi Uniunea Femeilor Democrate din România (U. 15.) Lotty Foriş.) Elisabeta Strauschi. N. 28. Mureş. 8. 2. 31. Oprişan. 14. Rachmuth. Tatiana Bulan (Leapis). 29. Sala Palatului – H.) Marta Solomon. 7. 25. 165 .) Marieta Negreanu.) Beata (Solomon) Fredanov.) Sidy Toma. 8. 9.. din 81 de membre ale nou constituitului Comitet Central al Uniunii. 32. Mihail Novicov (Neuman). 16. 32. Zina Brâncu (Grinberg).) Ileana (Papp) Răceanu.) Marcela David. complexul sportiv “23 August” – V. Solomon Ştirbu. Baia. etc. la Bucureşti.) secretara generală Alexandra Sidorovici-Brucan. 3. 12. 5. Emanoil Vinea (Vainstein). Grümberg). Câmpulung. 34. 17.R. 6. Fălciu. 17. Gaston Marin. 16. Şt.9%) erau evrei (v. într-o celebră acţiune de spionaj. Prahova. al P. 82 (adică 52. 3. Radu Mănescu (Mintzer). Vaslui. 12. organizaţie de masă complet aservită puterii comuniste.F.) Elisabeta Comnacu (Betty Schuster) şi.Of. 10. 1048. Voicu (Rotenberg).) Micaela Manasse.7%: 1. 18. Anghel Schor.) Ghizela Vass. Mihăilescu 2006: 429-30). Juster.N. 2. fabrica APACA – N. Loncear. 103/1953. din totalul de 47 filiale judeţene (oficial “secţiuni judeţene”) supuse reglementării. 33. Bihor. Ilca Melinescu (Wasserman). 22 (adică 46. 7.) Ileana Micu (Klein). document în care se afirmă (în traducerea angajaţilor Securităţii): 228 1.) Ecaterina (Abraham) Borilă. plus Tiberiu Ricci şi Romeo Belea. 19. Maramureş.) preşedinta activă (executivă) Constanţa-Crăciun. C-tin Borgeanu (Löwensohn). numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii. 19. 4. 5283-4) şi 155 din 8 iulie 1948 (pp. 17. Mihai Roller. Paul Cornea. 26. Rothenberg – membri).) Eva Jak. 29.) Ecaterina Sencovici. Botoşani. Krohmalnik. Braeşter Marcu şi V. în 1948. 2.) Florica Mezincescu.) Elena Tudorache. 20. Suceava (cărora li se adaugă în mod posibil judeţul Dâmboviţa). 18. 6. 27.) Liuba Chişinevschi. 9. 14.U. 5713-4)).) preşedinta de onoare Ana Pauker. I. 5. 22. – secţia Propagandă şi Agitaţie. nr. dosar nr. 10. evreii au reprezentat şi în acest caz majoritatea covârşitoare: Casa Scânteii a fost proiectată de H. 30. 13. 7.) Olga Vass-Podoleanu. Romanaţi. 4.

în eşalonul doi câteva zeci. P. Hirsch. subl. însă. soţia lui Gogu Petrescu (fratele Elenei Ceauşescu). Luş Leibovici. şefi de direcţii şi/sau departamente. Raia. chiar şi în cazurile în care ocupanţii poziţiilor politico-administrative la vârf erau români. secretar general. Brill. M. […]” (apud Solomovici 2003: 33. M.). 229 Prezenţa masivă a evreilor în aparatul de stat imediat după 23 august 1944 având potenţialul de a explica de ce în cadrul manifestaţiei promonarhiste din 8 noiembrie 1945 s-au strecurat şi pancarte cu sloganuri precum „Jos guvernul jidovit!”. “radiografii etnice” precum cele sus-prezentate. Leon Solomon (adjunct al Direcţiei Igienă). aşa încît. Dorina (n.e. În mod frecvent. chiar şi în ministerele / agenţiile / diversele alte instituţii centrale în care şeful nominal era român(că). apud Solomovici 2004: 509-13 şi Oprea 2002b. Rudich). „Jos jidanii”. toate conduse de evrei) A. în vârful ierarhiei de partid şi în Consiliul de Miniştri se aflau. S. Adela. confirmate din multiple surse. ministru al Agriculturii (1946-1948) şi prim. 166 .“În 1945. P. doar câteva persoane de origine evreiască. Barhad (direcţia Farmacii şi Medicamente). În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi. Salzberg. Zeitman). soţia lui Gogu Rădulescu. subl. Scharf). Ipolit Derevici. în 1950. de la cele oficiale româneşti la cele diplomatice americane sau de la surse evreieşti la autori comod etichetaţi şi implicit repudiaţi sub eticheta-anatemă “antisemiţi”. supra şi infra] şi respectiv chestionează sever competenţa şi/sau natura intenţiei unor autori precum H. Sara. Custon. I. În sfârşit. în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. Iordana. Aroneanu). Pinsler.şi respectiv al doilea vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1948. soţia lui Gheorghe Apostol.A. soţia lui Valentin Ceauşescu.B. S. Carli. în a cărui opinie. proximitatea nepolitică a acestora era ocupată masiv de etnici evrei. Gabriel Barbu (Feldman). Mauriciu Blechman şi Ilie Lazarovici. în primele luni ale anului 1948. D. agenţiile.. soţia lui Traian Săvulescu. se ajunsese la o situaţie penibilă. de la şofer la frizer sau de la medicul personal la garda de corp şi. mizându-se astfel pe aparenţa “românităţii” puterii administrativ-politice. soţia lui Leontin Sălăjan (el însuşi posibil evreu). ministrul aromân Florica Bagdasar era înconjurat la Ministerul Sănătăţii de: secretarul general Ofelia Manole-Vinea (n. Klein). Melita (n. I. Leon Panţer (şeful adjunct al Direcţiei Medicină Curativă). Grosz. Schmitzer. Ecaterina (n. Metch. cărora li se adăuga majoritatea evreiască a cadrelor didactice de la şcoala de admnistratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă minister (M. Gärtner). Spre exemplu. “în anii 1944-1950. A.” (din raportul înaintat Consiliului Securităţii Statului. C. soţia lui Stoica Chivu. pot fi operate pentru toate ministerele. Alice (n. etc.. A. consilieri superiori. soţia lui Ion Vidraşcu (Vania Didenko).. O. spectaculos de frecvent chiar. etc. Hertha Schwammen). Brill.). Kreindler. poziţiile de ministru adjunct. e. etc. soţia ambasadorului Nicolae Guină. I. 230 Într-o enumerare selectivă care nu include zecile de cupluri în care soţul deminat era. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. M. Kuller. Natalia Scurtu (Koroţkova) – membru în Colegiul Ministerului. miniştrii adjuncţi L. în jurul său evreii ocupau într-un cvasi-monopol funcţiile de conducere imediat inferioare (i. Grom şi Gh. de soţii. Vaisenberg. consiliile şi comisiile de stat din România anilor (în special 229) 1948-1952.A. Dunăreanu (Mendelsohn). G. prilej pentru organizaţiile evreieşti şi presa aservită partidului comunist de a denunţa diversionist caracterul „antisemit” al manifestării.g. Franche (direcţia Igienă şi Medicină Preventivă).C.). Bogdan (Solomon). inspectorii generali sanitari Mari Goldenstein. n. H. şefii de direcţii (cu o singură excepţie. Ani. M.) În esenţă. Zeck. Pruteanu (Solomonovici) (direcţia Policlinici şi Spitale).230: Elena (n. A. plus numeroşi alţi diverşi funcţionari evrei la nivelurile ierarhice imediat inferioare ale centralei ministerului (A. evreu. Şaim (direcţia T. Z. Ele confirmă diversele estimări ale ponderii evreilor la vârful piramidei administrativ-politice de tipul celor avansate de Dej şi Răutu [v.). n. 1948-1949). Maller. Solomon. o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor. la rândul său.

soţia lui Vasile Vaida. Gall). Sarina (n. Felicia (n. Glanzstein). puterea administrativ-politică instaurată parţial după 23 august 1944 şi complet din 1948 a fost reprezentativă mai degrabă pentru minoritatea evreiască din România. Witner). culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat. soţia ambasadorului Mihail Roşianu. prima soţie a lui George Macovescu (Solomovici 204: 506). Samoilă). Constanţa (Helene). aidoma unei “caste etnice” la vârful organizaţiei. În multe sectoare de activitate ale aparatului politic şi de stat comunist se remarcă o veritabilă stratificare etnică a personalului. Mihail Petruc. soţia lui Alexandru Drăghici. prima soţie a lui Emil Bodnăraş. Burăh). Cziko). Gheorghe Pintilie şi respectiv Constantin Pârvulescu. soţiile generalilor Marin Florea Ionescu. soţia generalului-maior Nicolae Cambrea (subşef al Statului Major în 1947). etc. cumnata lui Teohari Georgescu). Ana Toma (n. Elisabeta (n. soţia colonelului M. religios şi al opţiunilor politice. Procuratură şi în Miliţie. prin contrast. Selina (n. soţia lui Grigore Preoteasa. secretarul Uniunii Ziariştilor între 1959 şi 1967). […] în Armată. care. Feher). o asemenea realitate cuantificabilă statistic generează următoarea pre-concluzie de natură sociologică: din punct de vedere etnic. decât pentru majoritatea română. Brikner). suprareprezentată în proporţii chiar de ordinul miilor la sută la vârful ierarhiei de stat. soţia lui Grigore Răceanu. Strihan în Solomovici 2004: 401). soţia lui Gheorghe Dinu (alias “Ştefan Roll”. Weissman). comuniştii evrei erau peste tot. Florica (n. Wechsler). O asemenea serie halucinantă (având în vedere mărimea absolută a comunităţii evreieşti din Româniaşi deci limitele obiective ale “plajei de selecţie” a unor soţii evreice) pare să confere substanţă tezei fostului general de Securitate Neagu Cosma.C. Antoaneta (n. Wolfsohn). a rămas suprareprezentată în rândurile deţinuţilor politici şi ale rezistenţei anticomuniste din munţi. Grossman). în deceniile postbelice ar fi existat chiar un plan bine articulat al elitei politico-militare israeliene privind maximizarea influenţei asupra României pe mai multe căi. Ecaterina (n. Duţa (n. Elza. Maria (Mira). Bucicov. soţia lui Ion Vinţe. soţia ilegalistului şi ulterior activistului Mihai-Bujor Sion (şeful sectorului Presă la secţia Propagandă şi Agitaţie în anii ‘50) (A. în a cărui opinie. în anii ’70). dar şi cu tineri care prezentau perspective de promovare” (Cosma 1994: 273). soţia lui Paul Mitrache. între care şi “[r]ealizarea de căsătorii mixte cu activişti de partid consacraţi. admite că: “în primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej.Ileana (Ilonka Papp). evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii. soţia lui Gheorghe C. soţia ambasadorului Nicolae Cioroiu. […] în organismele de stat. soţia ministrului Apărării Ion Ioniţă. 167 . Teşu Solomovici. Stere. cu evreii suprareprezentaţi de zeci de ori faţă de ponderea minorităţii lor la nivel naţional şi chiar majoritari absolut. Tereza (Ungar). Medi (n.A. unde românii reprezentau o minoritate statistică adesea insignifiantă. Subsecvent. soţia succesivă a lui Sorin Toma. Elocvent în acest sens şi totodată lăudabil ca sinceritate. soţia lui Miron Constantinescu (el însuşi probabil evreu). Betka (n. Solomon). Cecilia (n.I. soţia lui Gheorghe Vasilichi. în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid. Lupu). economice şi culturale […] ” (Solomovici 2001 II: 42). al U. prim secretar al Legaţiei României la Washington la începutul anilor ’50. Sabina (n. soţia generalului C-tin Antip. Bulcan şi Jean Moldoveanu.G. Securitate. soţia colonelului de Securitate Pavel Aranici. soţia lui Gheorghe Pană (preşedinte al C. Sulamita. până şi un autor evreu. Martha (n.S. soţia colonelului V.R.

caracterizată de o tendinţă regretabilă de a minimaliza. În esenţă. “antisemiţi”. a documentelor oficiale interne ale Securităţii). în majoritatea lor insuficient instruiţi în tehnici şi metode de cercetare. c.) Într-o perspectivă de ansamblu asupra publicisticii în materie. etichetaţi pe cât de frecvent. spre exemplu.5% la recensământul naţional operat pentru momentul ianuarie 1948). colonelul Gheorghe Raţiu ş. bagateliza sau relativiza contribuţia evreilor la instaurarea şi consolidarea aparatului represiv în România. prin coroborare cu alte elemente de identificare.grupând în majoritatea ei covârşitoare evrei (exemple marcante politologul Vladimir Tismăneanu.) remanenta penurie. http://www. cvadruplu avantajată de a. preluată în multiple lucrări – o comunicare făcută de către directorul general al Direcţiei Generale a Securităţii poporului. sau Cristian Troncotă. evreii din România ar fi fost suprareprezentaţi doar într-o măsură nesemnificativă în raport cu ponderea lor în totalul populaţiei statului din acea perioadă (adică aprox. “ultranaţionalişti”. dar nu numai (ex.APARATUL REPRESIV (Securitate. fostul procuror Şlomo Leibovici-Laiş sau jurnalistul Teşu Solomovici). 2. a identităţii sale etnoreligioase. şi d. de către majoritatea “minimaliştilor”. ca “extremişti”. teza acesteia afirmă că în Securitatea anilor imediat postbelici.e. etc. şi respectiv “maximalistă” – grupând autori ne-evrei (goim). însă un necrolog al acestuia din revista Realitatea Evreiască este suficient. analiza poziţiei şi rolului evreilor în Securitatea din România primilor ani de după război pare chiar mai distorsiontă şi polarizată decât cercetările consacrate evreilor din aparatul politicadministrativ al aceleiaşi perioade. dincolo de rarisime exemple de cercetare ştiinţifică obiectivă şi neutră231.a. fie aceasta academică sau jurnalistică. şi în consecinţă cu o propensiune spre radicalizări şi generalizări lipsite de fundamentare. b.org/db/pdf/nr237/pagina14. şi memorialistica unor multipli foşti ofiţeri de Securitate precum generalii Neagu Cosma şi Nicolae Pleşiţă. el menţionând inclusiv numele său de naştere (Edelstein) şi înmormântarea sa în cimitirul evreiesc „Filantropia” din Bucureşti (v.romanianjewish. etc. Practic. tabăra “minimalistă” pare să se fi impus. v. fundamentată de principiul sine ira et studio. Prima facie. Se cuvine precizat că acestei “tabere” îi este inclusă în bloc. se disting două tendinţe şi “tabere” asociate acestora: “minimalistă” . infra). Marius Oprea). Grosso modo. cel puţin în mediul academic şi al cercetării universitare. Miliţie.) relativismul uneori dificil surmontabil în literatura de specialitate al definirii operaţionale a “evreităţii”. Jandarmerie. pe atât de expeditiv. Gheorghe Pintilie (el însuşi minoritar) 231 232 Grup minuscul căruia i s-ar putea subsuma spre exemplu Florin Constantiniu. fie acestea de tip academic sau informativ.) pregătirea academică superioară a exponenţilor săi. Argumentul riscă să pară frivol. dar poate fi fundamentat exemplificator în multiple instanţe. în sprijinul acestei teze se furnizează o singură informaţie de natură statistică (şi aceasta de fapt eronată.. tendinţă tributară probabil unui subiectivism defensiv inerent în faţa acuzaţiilor generalizante ale“taberei adverse”. publicistul Harry Kuller.pdf) – aşadar proba. în spaţiul publicistic nu există o „probă” solidă a identităţii evreieşti fostului ofiţer de securitate (iar în viaţa publică profesor de economie) Dorel Oprescu. 168 .) reţeaua informaţională internă comunităţilor evreieşti din ţară232. precaritate şi obscuritate a surselor primare de cercetare accesibile public (i.

în cadrul unei “şedinţe de analiză a muncii” din 11 februarie 1949, statistică indicând defalcat în funcţie de organizarea Securităţii următoarea “componenţă naţională” a personalului de ofiţeri: - D.G.S.P. - aparatul central233: 890 români (adică 85,3%), 127 evrei (12,2%), 7 maghiari (0,7%), 5 ruşi, 6 greci, 2 armeni şi 6 de alte naţionalităţi; - D.R.S.P.-uri (cumulat): 1781 români (80,1%), 192 evrei (8,6%), 205 maghiari (9,2%), restul 15 ruşi, 12 iugoslavi, 5 cehi, 4 germani (la aproximativ aceeaşi pondere în populaţie cu cea a minorităţii evreieşti), 3 bulgari, 3 greci şi 3 armeni; - D.R.S.P. Bucureşti: 260 români (90,6%), 22 evrei (7,6%), restul 2 maghiari, 1 rus, 1 armean şi 1 polonez; - Total D.G.S.P.: 3334 români (83,9%), 338 evrei (8,5%), 247 maghiari (6,2%), 24 ruşi (0,6%), 13 iugoslavi (0,3%) şi 17 alţii (0,4%) (v. Deletant 1995:63, Troncotă 1999:337, Solomovici 2001II: 44, etc., etc., etc.) Invocând exclusiv această informaţie de natură statistică, “minimaliştii” formulează corespunzător şi concluzii de tipul: “Aşadar, a pune în sarcina diverşilor minoritari întreg cortegiul de orori săvârşite de această instituţie este un fapt nu doar simplificator, ci chiar eronat, menit în fapt sã protejeze imaginea securistului de etnie românã, care n-ar fi avut nimic de a face cu teroarea dezlănţuită în acei ani.” (Nastasă şi Salat 2003: 21) O atare construcţie argumentativă aminteşte involuntar de aforismul atribuit (mai ales) lui Mark Twain - “Există trei tipuri de minciuni: minciuni, minciuni sfruntate, respectiv statistici” – întrucât raţionamentul rămâne sever viciat de cel puţin trei probleme majore interrelaţionate: a.) fiabilitate (i.e. reliability) redusă - dincolo chiar de identitatea minoritară a însuşi comunicatorului cifrelor, Gheorghe Pintilie, născut Timofei “Pantiuşa” Bodnarenko234 (idee, e adevărat, susceptibilă la eroarea de logică argumentum ad hominem circumstantiae), multe voci ale unor foşti angajaţi din sistem afirmă în mod răspicat existenţa unor recomandări oficiale adresate în anii de după război evreilor din partid, presă sau aparatul represiv de a-şi româniza numele, în scopul menţinerii măcar a aparenţei de românitate a instituţiilor statului, aceasta dincolo de cazurile numeroase în care “românizarea” numelor era făcută voluntar235. În plus, comunicarea internă în discuţie a avut loc cu
233

Fosta Siguranţa Statului (1944-1948) a fost transformată în Direcţia Generală a Securităţii Poporului (D.G.S.P.) prin decretul-lege nr. 221 din 28/30 august 1948, absorbind şi fostul Serviciu Special de Informaţii (S.S.I.), cu atribuţii în spionajul extern. Noua instituţie, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, era organizată după un model matricial în 10 Direcţii Naţionale (centrale) după criteriul funcţional (specificul activităţilor) şi în 13 Direcţii Regionale ale Securităţi i Poporului (D.R.S.P.) după criteriul geografic-administrativ: Bucureşti, Braşov (cu servicii judeţene Făgăraş, Odorhei, Trei Scaune, Ciuc), Cluj (Mureş, Turda, Năsăud şi Someş), Constanţa (cu servicii judeţene Ialomiţa şi Tulcea), Craiova (Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi), Galaţi (Putna, Brăila, Râmnicu Sărat, Tecuci şi Tutova), Iaşi (Neamţ, Bacău, Fălciu şi Vaslui), Oradea (Sălaj, Satu Mare şi Maramureş), Piteşti (Muscel, Olt, Dâmboviţa şi Teleorman), Ploieşti (Buzău şi Vlaşca), Sibiu (Alba, Hunedoara, Târnava Mică şi Târnava Mare), Suceava (Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi şi Rădăuţi) şi Timişoara (Arad, Severin şi Caraş). Prin decretul 50/30 martie 1951, D.G.S.P. s -a transformat în D.G.S.S. (Direcţia Generală a Securităţii Statului). La 20 septembrie 1952 a luat fiinţă Ministerul Securităţii Statului (M.S.S.), care la 7 septembrie 1953 a fuzionat prin absorbţie în Ministerul de Interne. Cel din urmă a fost restructurat la 11 iulie 1956 şi divi zat în Departamentul Securităţii Statului , D.S.S. şi Departamentul Internelor (al Miliţiei). Preluând fidel structura fostei D.G.S.S., D.S.S. era compusă la sfârşitul anilor ’50 din următoarele Direcţii Naţionale: I Informaţii Externe (celebra D.I.E. ); II Contraspionaj; III Informaţii Interne; IV Contrasabotaj; V Contraspionaj în Forţele Armate; VI Transport; VII Filaj; VIII Cercetări Penale; IX Protecţia conducerii partidului. Acestora li se adăugau: Direcţia Cadre şi Învăţământ, Direcţia Administraţie, Direcţia Secretariat, plus multiple departamente după specificul activităţilor informative (contrainformaţii radio, arhive, interceptarea corespondenţei, cifru, etc.). 234 El însuşi evreu originar din Transnistria, potrivit fostului general de Securitate Neagu Cosma (1994: 32). 235 Vezi, inter alia, Pavel Câmpeanu (n. Benjamin Kaz), care statuează explicit în memoriile sale că nu a existat o obligativitate a românizării numelor (Câmpeanu 2002: 182) şi insistă cu alt prilej că „schimbările de nume nu au fost 169

4-5 luni înainte de decizia suplimentării personalului D.G.S.P. de la 4641 la 7252 persoane 236. Ba mai mult, şi incomparabil mai grav, “statistica” în discuţie este frecvent citată eronat şi omisiv; cercetări mai recente (şi totodată mai temeinice) indică drept corecte cifrele de 10% evrei în totalul personalului D.G.S.P. în febr. 1949, după criteriul originii etnice declarate; 15 evrei, adică 25% din totalul celor 60 ofiţeri superiori ai D.G.S.P. – i.e. o suprareprezentare la vârful Securităţii de 900% (!) faţă de ponderea în totalul populaţiei României (vezi, pentru detalii, Oprea 2002: 65-7, Troncotă 2006: 59-60, respectiv Catalan şi Stănescu 2004: 42 şi n. 23, deşi – vezi infra – chiar şi aceste cifre sunt probabil subestimări). În acest context, perpetuarea cu obstinaţie de către “minimalişti” a cifrelor indicate în premieră în urmă cu 15 ani de către Denis Deletant este pe cât de regretabilă, pe atât de suprinzătoare în cazul în care se asumă, totuşi, buna-credinţă a cercetărilor lor; b.) inadecvare metodologică - cifrele avansate sunt, oricum, parte a unei comunicări interne instituţiei, bazate în totalitate pe naţionalitatea declarată (mai exact “originea etnică”) a respondenţilor, în contextul în care, aşa cum prefaţam introductiv, de-a lungul timpului s-au consemnat multiple exemple, atât în PC(d)R, cât şi în securitate, ale unor evrei care se declarau din punct de vedere etnic ruşi, maghiari, români, etc. în ciuda tuturor evidenţelor237 (vezi bunăoară aceeaşi problemă în cazul statisticilor referitoare la membrii P.C.d.R. în perioada ilegalităţii, cu mulţi evrei declarându-se maghiari, de la Alexandru Moghioroş la Ghizela Vass sau de la Nicolae (Miklos) Goldberger la Alexandru Sencovici – o problemă de altfel caracteristică nu doar comuniştilor, ci în genere evreilor maghiarofoni din Ardeal. Or, cu multipli ofiţeri de Securitate evrei, dar autodeclaraţi ca de alte naţionalităţi, pentru atingerea unui grad minimal de rigurozitate metodologică şi acurateţe a concluziilor, o cercetare a relaţiei evrei-Securitate în perioada postrăzboi ar reclama completarea informaţiilor obţinute pe baza autoidentificării etnice a subiecţilor analizei, una prin definiţie relativ-subiectivă, cu alte date şi informaţii, dezirabil obiective (ex. “religia părinţilor”, “religia mamei”, “religia respondentului”, “limba maternă”, “V-aţi convertit?”, “familie mixtă?”, etc.), care să aproximeze concluziile cercetării cât mai aproape de realitatea obiectivă supusă cercetării238; c.) relevanţa redusă pentru înţelegere şi cunoaştere – cifrele în discuţie, chiar şi considerându-le, arguendo, corecte, sunt menite a oferi doar o imagine holistă a structurii etnice declarate a personalului militar superior al D.R.S.P. Aceste cifre: - nu supun analizei cei 4 ani şi jumătate de după 23 august 1944 şi până la 11 februarie 1949 239, nu mai puţin marcată de represiuni decât cea de după înfiinţarea formală a D.G.S.P.; nu se
obligatorii” (apud Badrus 2008: 258), în timp ce fostul demnitar Simion Ţaigăr nuanţează: „după 23 august 1944, un număr de activişti comunişti evrei şi-au schimbat – din proprie iniţiativă – numele evreieşti în nume româneşti. Iniţiativa a fost apreciată de către forurile de partid. În 1946 -1947 au început să se facă recomandări în acest sens, recomandări ce aveau în anumite cazuri caracter de presiune” (apud Fl. Banu 2008: 329). 236 V. Arhiva C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 2559, f. 11. 237 A se vedea de pildă, ca exemplu nesingular, declaraţia hilară prin ingenuitatea ei aparentă a lt. -mj Arnold Platman (fiul lui Marcu) din autobiografia sa depusă la dosarul de la Securitate în 6 martie 1952: „În trecut am fost de naţionalitate evreu, azi sînt de naţionalitate română. Nu posed nici un fel de avere de nici o natură. Nici părinţii (tatăl) nu are nici un fel de avere. Nu am călătorit prin ţări străine. În trecut am fost de religie mozaică, fără a face parte dintr -o sectă religioasă. În prezent sînt ateu. Nu m-am căsătorit în 1949 la biserică”. (A.S.R.I. d.p. nr. 4149/1952). Similar, în autobiografia de la Securitate, Al. Nicolschi (Boris Grünberg) precizează: „naţionalitatea: ateu; religia: ateu” ( apud Solomovici 2001II: 47). 238 Ilustrativ, până şi Teşu Solomovici (în Securitatea şi Evreii) admite că în multe cazuri, ofiţerii evrei din Securitate nu-şi declarau corect naţionalitatea, întrebându-se subsecvent „Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit totuşi să -şi definească naţionalitatea?” – întrebare la care însă autorul, citându-l pe Andrei Oişteanu într-o teoretizare a identităţii evreieşti, alunecă într-un relativism teoretizant regretabil pentru demersul în sine al cercetării. 239 Spre exemplu, tabelul nominal al personalului Biroului Siguranţei din Iaşi începând cu 1 aprilie 1945 era următorul: 1.) Felix Harman – comisar ; 2.) Iosif Hahanu – comisar; 3.) Ilie Polingher – comisar-ajutor; 4.) Marcel Segal - comisar-ajutor; 5.) Vladimir Ursu (în mod posibil român) - comisar-ajutor; 6.) Aron Ahailovici - comisar-ajutor; 7.) Marcu Leibovici comisar-ajutor; 8.) Iţic Marcus – agent; 9.) Max Marcu – agent; 10.) David Iosub – agent; 11.) Ştrul Sumer – agent; 12.) 170

includ astfel în analiză sutele de inspectori generali, inspectori, inspectori adjuncţi, chestori-şef, chestori, comisari-şefi, comisari, comisari-ajutor, agenţi de poliţie, gardieni publici şi numeroşi alţi funcţionari civili şi angajaţi militari din variile componente instituţionale ale M.A.I. de dinaintea înfiinţării prin reorganizare a Securităţii; - nu includ în analiză funcţionarii civili ai Securităţii, între care zeci de evrei (de la cadre didactice la profesori ai şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa, etc.); - nu iau în calcul celelalte componente ale aparatului represiv funcţionale la acea dată (Apărarea Patriei, miliţie, gardieni publici, procuratura militară, jandarmerie, forţele armate, etc.); - nu discută numărul şi identitatea tuturor informatorilor, respectiv ofiţerilor acoperiţi/conspiraţi (incl. “rezidenţii”); - nu diferenţiază după nivel şi natura de conducere a posturilor sau funcţiilor deţinute de evrei în cadrul Securităţii. Bunăoară, o coroborare a etnicităţii cu nivelul ierarhic al funcţiei oferă o imagine de ansamblu radical diferită de cea propusă de “minimalişti”, ilustrând o suprareprezentare descriptibilă eufemistic ca “majoră” la nivelurile ierarhice superioare ale Securităţii în etapa ei incipientă. Concret, în M.A.I.-D.G.S.P., la momentul de referinţă ianuarie 1949, evreii ocupau următoarele posturi, respectiv conduceau:  ministrul Afacerilor Interne - Teohari Georgescu – cu probabilitate confortabilă, evreu (n. Burăh Tescovici, v. supra);  secretarul general al ministerului – George Silviu (n. Silviu Iancu Goliger);  unul din cei doi directori generali adjuncţi ai D.G.S.P. (celălalt fiind rus) – Alexandru Nicolschi (n. Boris Grünberg, v. infra);  6 din cele 10 Direcţii Naţionale ale Securităţii (altfel spus, 60%!): I Informaţii Interne (condusă de col. Gavrilă Birtaş, cu adjuncţii săi lt.-col. Andrei Gluvacov şi col. Gheorghe Adorian), V Cercetări Penale (col. Mişu Dulgheru (Dulberger)), VII Tehnică (col. Szacsko Şandor), VIII Cadre (col. Alexandru Demeter), X Administraţie (col. Ervin Holţier (Holzer)), IV Contraspionaj în Forţele Armate (col Mihai Eugen Breban)240;  cel puţin 9 din cele 13 Direcţii Regionale ale D.G.S.P. (adică 69,2%!): Bucureşti – lt.-col. T. Sepeanu (avându-l ca adjunct pe maiorul Moise Senater); Braşov – col. Kalausek Iosif (Koloman) (avându-l ca adjunct pe col. Adalbert Izsak); Cluj – col. Mihai Patriciu (Grünsperger); Craiova – lt.-col. Eugen Vistig (Wisting); Galaţi – col. Mauriciu Ştrul (cu
Sender Holtzman – agent; 13.) Ilie Sapsa – agent; 14.) Constantin Armanu – agent; 15.) Rebeca Braverman – şefă de birou şi 16.) Elvira Kohn – impiegată (aşadar, cu certitudine cel puţin 13 evrei, adică 81,25% evrei) (v. Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65). Similar, peste 90% din angajaţii gradaţi ai Poliţiei oraşului Dorohoi nou-numiţi în mai 1945 erau evrei: şeful Poliţiei Samuel Rohrlich, comisarii Elias Zeltler, Uşer Nadler, Avram Moscovici şi Carol Segal, agenţii de poliţie clasa a III-a Elias Leibovici, Şloim Avram, Favid Schahter, şeful de secţie de gardieni publici Moritz Cojocaru, şeful de birou Iancu Rozenblat, respectiv gardienii publici cla sa a III-a Herşcu Naftule, Moise Bacalu, Rubin Derji, Iţic Stern, Aron M. Haim, Ştrul Cojocaru, Gutman Meirovici şi Herşcu Formagiu (v. decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049. În aceleaşi proporţii etnice, fără a epuiza, fireşte, lista exemplelor, la Poliţia oraşului Botoşani erau numiţi începând cu 1 aprilie 1945: comisarii Mauriciu Friedman, Sender Segal, Froim sin Iancu şi Mendel Schip, agenţii de poliţie clasa a III -a Marcel Hoffman, Zelig Schahter, Iţic Haffner, Adolf Herşcovici şi Daniel Kleindberg, şeful de secţie de gardieni publici Iancu Nuţă, impiegaţii Moritz Feller şi Bloida Blumenfeld, respectiv gardienii publici clasa a III -a Nuta Anbrecht, Zalman Bodroagă, Şloim Cornester, Nathan Fischer, David Fucs, Gherşin Tenker, Samuel Wexler şi Carol Singer (v. decizia nr. 3697 din 30 aprilie 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049). 240 Pilduitor, chiar şi în 1956, aşadar la 4 ani după epurările pretins antisemite din 1952, în Direcţia a II -a a Securităţii, erau în continuare evrei: şeful direcţiei (lt.-col. Szabo Eugen); unul din locţiitorii şefului de direcţie (lt. -col. Holingher Isidor) şi cel puţin 4 din cei 12 şefi de servicii – lt. Col. Adam Mauriciu (şeful Serviciului III), mr. Zalman Marcu (Serviciul VII); cpt. Cojocaru Iulian (Serviciul V) şi cpt. Hida Tiberiu (Serviciul XII), cărora li se adaugă probabil şi cpt. Sauciuc Bruno, şeful Serviciului IX. 171

adjunctul lt. C. Grimberg); Ploieşti – lt. col. Cîmpeanu Constantin; Oradea – col. Ludovic Czeller (Zeller); Suceava – lt.-col. Ioan Popicu (Adalbert Poppig, secondat de adjunctul Dumitru Bacal); Timişoara – Koloman Ambruş;  cel puţin 12 din cele 44 Servicii Judeţene ale Securităţii Poporului (adică 27,2%!): Turda, Ialomiţa, Râmnicu Sărat, Bacău, Satu Mare, Alba, Baia, Botoşani, Rădăuţi, Severin, Caraş, Mureş;  directorul Secretariatului D.G.S.P. – mr. Wilhelm Einhorn (avându-l ca adjunct pe Sharit I. Bogdan);  unul din cele două birouri din cadrul Secretariatului D.G.S.P., era condus de cpt. Emanoil Schmerler (biroul Cifru);  comandantul Şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa – col. Ervin Voiculescu (n. Weinberg), plus 5 din cei 7 şefi de catedră ai Instituţiei (Zissu S. Cohn, Raoul David Demetrescu, List, Rigman, Leon Tokatlian, cel din urmă declarat armean, însă de origine evreiască, venit în România via Bulgaria); În cadrul întregului minister de Interne, ofiţerilor D.G.S.P. amintiţi li se adăgau, pe poziţii omoloage:.  şeful Direcţiei Generale a Miliţiei – Pavel Cristescu (Klei(n)man);  locţiitorul politic al ministrului – Mihai (Michal) Boico;  şeful Direcţiei Generale Politice a M.A.I. – Mihai Burcă (Michal Bursch);  locţiitorul politic al Comandamentului Trupelor de Securitate – Iacob Bulan;  şeful spitatului militar M.A.I. – Ernö Kahána (1945-1954, succedat de col. dr. Iancu Herşcovici);  directorul Casei de Cultură a M.A.I. – col. Beria Fuchs, etc. Subsecvent unei asemenea stratificări etnice a personalului în particular al Securităţii şi în ansamblu al M.A.I., cu evreii spectaculos suprareprezentaţi la nivelurile de conducere241, opozant poziţiei minimaliştilor, par a descrie mult mai fidel realitatea urmărită aprecierile unor foşti ofiţeri (români) de Securitate. Între aceştia se numără între cele mai sonor figuri fostul general Mihai Caraman, a cărui percepţie este reprodusă textual de jurnalistul (evreu) Teşu Solomovici:
„[…] Mihai Caraman, unul din şefii serviciilor secrete în anii lui Ceausescu şi, apoi, în anii post-revoluţionari... m-a întrebat daca voi scrie adevărul, adică despre năvala comuniştilor evrei, imediat dupa 23 August 1944, în structurile Partidului şi în organigramele serviciilor represive” (Solomovici 2005b, subl. n, nota I.A.).

Din aceeaşi direcţie, fostul şef al Direcţiei I, colonelul Gheorghe Raţiu, evoca modul în care după război “Securitatea a fost dată pe mâna evreilor, ungurilor şi ruşilor, care, în aparatul central şi la principalele unităţi teritoriale, ocupau funcţii de comandă” (Gh. Raţiu 1996: 280), în timp ce fostul general Nicolae Pleşiţă exemplifică pentru Cluj: “Eu, când am fost numit comandant al Regionalei Cluj [anii ’60, n.n.], am putut vedea că în Securitate nu erau decât unguri şi evrei. Ici-colo mai apărea şi câte un român chior. Foarte greu mi-a fost să românizez aparatul din Cluj […]” (apud Troncotă 2003b: 52). Iar din direcţia unui istoric al serviciilor secrete, concluzia reiterează tabloul unei structuri transparent stratificate etnic: “[Î]n funcţiile ierarhiilor de vârf la nivel central şi teritorial au fost preferate de la început persoane alogene, de origine evreiască, maghiară sau de alte naţionalităţi” (Troncotă 1999: 337).
241

Aceasta într-o „radiografie” la vârf a Securităţii care chestionează până şi statisticile mai recente, amendate; chiar omiţând toate cazurile supuse mai mult sau mai puţin justificat controverselor, bilanţul de mai sus include prima facie, între cazurile incontestabile: un director general adjunct al D.G.S.P. (Al. Nicolschi), cel puţin 6 şefi de direcţii naţionale şi 9 şefi de direcţii regionale (toţi cu grad cel puţin de lt.-col.), plus colonelul Leibovici, şeful Serviciului Filaj şi Investigaţii, plus colonelul Gheorghe Adorian, adjunctul de la Direcţia I Informaţii Externe, adică – 18 – deja cu trei mai mulţi decât numărul de 15 ofiţeri superiori avansat de Oprea (2002) şi Catalan şi Stănescu (2004). 172

În fundamentarea empirică a unei asemenea retrospective aparent pur perceptuale se poate elabora o enumerare fără pretenţii de exhaustivitate a unor evrei activi în mod relevant în aparatul represiv (în mod primar Securitate şi Poliţie/Miliţie, secundar Jandarmerie, Gardieni Publici şi Forţele Armate, imediat după 23 august 1944) (cu numerotare curentă în continuarea celei precedente):
1504. ABRAHAM, Samoilă – din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Bistriţa

(M.Of. nr. 119 din 29 mai 1945, partea I-a, p. 4425);
1505. ABRAM, Herşcu – fost tinichigiu, locotenent de Securitate, emigrat în Israel în 1959 (Caţavencu

2007: 2; Solomovici 2004: 566); 1506. ABRAMESCU, Mircea – în 1946 şef de birou în centrala M.A.I., propus spre avansare la funcţia de şef de secţie (v. M.Of. nr. 65 din 18 mart. 1946, partea I-a, p. 2429); 1507. ABRAMOVICI, Avram – numit în aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Fălticeni, din luna noiembrie a aceluiaşi an reîncadrat ca agent de poliţie; în sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093 şi M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1508. ABRAMOVICI, Avram - între 1944 şi 1945 şimpiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1509. ABRAMOVICI, Emilia – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62, vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1510. ABRAMOVICI, Moise – după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1511. ABRAMOVICI, H. Moritz, zis “Mişa” (fiul lui Herşcu) – căpitan, iniţial inspector responsabil cu propaganda în cadrul M.A.I., ulterior şef la Şcoala de Miliţie din Şoseaua Olteniţei până în anii ’60; 1512. ABRAMOVICI, Marcu – la sfârşitul anului 1947 încă agent, la începutul anului 1948 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman, apoi încadrat cu grad de sublocotenent la Biroul de Securitate din Bacău (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, ff. 220-319; A.C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 4080 (cota S.R.I.), f. 258; M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8321; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983); 1513. ABRAMOVICI, Marcu - locotenent de Securitate, anchetator al lotului Vasile Luca în 19521954, apoi anchetator la penitenciarul Uranus din Bucureşti (Caţavencu 2007: 2; Solomovici 2004: 566; Jela 2001242); 1514. ABRAMOVICI, Mauriciu – în mai 1945 încadrat în funcţia de şef adjunct de birou în centrala D.G.P.; în oct. 1945 promovat şef de birou (M.Of. nr. 253 din 5 nov. 1945, partea I-a, p. 9718 şi nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3894); 1515. ABRAMOVICI, I. Niculae – în septembrie 1945 numit comisar-ajutor la Poliţia Turnu Severin (M.Of. nr. 215 din 21 sept. 1945, partea I-a, p. 8199); 1516. ABRAMOVICI, Paul – în 1947 inspector general de poliţie în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 251 din 30 oct. 1947, partea I-a, p. 9696); 1517. ABRAMOVICI, Renée – din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, la Controlul Populaţiei (M.Of. nr. 121 din 31 mai 1945, partea I-a, p. 4518); 243 1518. ADAM, Mauriciu (n. Mauriţiu WEISZ ) (n. 21.VI.1909 Ludoşul de Mureş, MS) - membru de partid şi căpitan de Securitate, încadrat în 1946 ca şef de birou în cadrul D.G.P., în 1947 promovat comisar şef, şeful Serviciului de Poştă Specială din M.A.I. (1947-1952), apoi, cu grad
242 243

Menţionat şi de Toma Roman Jr. în articolul „’Bancherii roşii’, victime colaterale” din Bucureştiul Cultural VI (100). V. decizia ministrului Justiţiei nr. 41731 din 29 apr. 1947 în M.Of. nr. 107 din 13 mai 1947, partea I-a, p. 3770. 173

de lt.-col., şeful Serviciului III din Direţia a II-a a Securităţii; ulterior cercetat disciplinar pentru că în timpul ilegalităţii, la arestare, a avut o purtare laşă, recunoscând legăturile sale în mişcarea muncitorească şi divulgând pe un tovarăş (dosar disciplinar sub numele parţial eronat “Adrian Mauriciu” la C.C.P. (nr. 51/111 din 27.I.1953), vezi pentru coroborare şi nume corect şi A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R., secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1951, f.10; Caţavencu 2007:3; M.Of. nr. 245 din 23 oct. 1947, partea I-a, p. 9500; Dobre et al. 2006: 78; Solomovici 2001II: 43; Banu 2005; Deletant 1995b: 57; Cosma 1994: 68). 1519. ADAM, Iosif – (n. Iosif ADLER) (n. 1926) – membru U.T.C. din 1945, redactor la ziarul Ifjumunkas, în 1951 locotenent de Securitate şi membru supleant al C.C. al U.T.M., în anii ’50 cu grad de maior la Securitatea Bucureşti, în 1960 prezent ca şef al cabinetului de marxism -leninism din M.A.I. (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar nr. 105/1951, f.f. 7-8; Caţavencu 2007: 3; Dobre et al. 2006: 216); 1520. ADAM, Zoltan - în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1521. ADOCHIŢEI, Fany – angajată în 1945 telefonistă în centrala D.G.P., apoi dactilografă principală, în 1948 şefă adjunctă de birou (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493); 1522. ADORIAN, Gheorghe (Konrad) – în mod eronat considerat român în multiple studii şi cercetări despre Securitate; în fapt evreu maghiarofon originar din Arad, recunoscut ca evreu fost voluntar în Spania244 (şi apoi chiar internat în lagărul de muncă de la Buchenwald în perioada 20 nov. 1943 - 11 apr. 1945) inclusiv de autorii evrei David Diamant (1979: 370) şi Martin Sugarman (f.a. p. 108); ilegalist în Cluj la începutul anilor ’30, cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA, fond 495 (“România”), inv. 225, dosar nr. 53); după război revenit în România, iniţial în S.S.I., apoi colonel (în 1949) D.G.S.P. şi şef al Direcţiei I Informaţii Externe, uneori menţionat şi ca şef al Direcţiei Politice a M.A.I. (v. Solomovici 2003: 88), probabil începând cu 1950; ulterior cadru didactic şi autor la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.; în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist, cu grad de maior, în Forţele Armate, prin Decretul regal nr. 2066 din 20 oct. 1947 (M.Of. nr. 253 din 1 nov. 1947, partea I-a, p. 9763); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a; căsătorit cu Judith, fiica liderului comunist din Ardealul de Nord Hillel Kohn, profesoară cu grad de conferenţiar la I.P.B. în anii ‘70; stabilit în anii ’80 în Elveţia (via Israel), acolo unde locuia fiica sa, Ana [Cathy? n.n., I.A.] (v. şi I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 88 şi Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 506 n. 15, lucrări care îl menţionează în mod corect ca evreu); 1523. AGHERŞTEIN, Isac (în unele documente “Argeştein”) – în 1946 era şef adjunct de birou în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Bacău, în 1948 cu acelaşi grad la Chestura de Poliţie Bacău (M.Of. nr. 163 din 17 iulie 1946, partea I-a, p. 7489; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 706); 1524. AHAILOVICI, Aron - din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65); 1525. ALBERTI, D. Iosif – ofiţer M.A.I., ulterior profesor la Şcoala de Miliţie până în 1962, când va fi trecut în rezervă; 1526. ALBINI, Iancu (n. 1898 Bucureşti) – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1527. ALBU, ? (n. Gyuszi WEISS) - şeful biroului Siguranţei Arad după 1944 (menţionat în Solomovici 2001II: 56);

244

Coautor, alături de Mihai Burcă, Constantin Câmpeanu, Mihail Florescu, Stan Minea, Iosif Nedelcu şi Valter Roman, al cărţii Voluntari români în Spania 1936 – 1939. Amintiri şi documente (Bucureşti: Ed. Politică, 1971). 174

1528. ALMALECH, Moise – în 1948 era lucrător calificat în centrala D.P.S. (M.Of. nr. 164 din 19

iulie 1948, partea I-a, p. 5969);
1529. ALMALEK, Issim – după august 1944 detectiv în cadrul D.G.P., transferat la 1 iulie 1945 la

Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 157 din 14 iulie 1945, partea I-a, p. 5982);
1530. ALTKOPF, Mendel – locotenent-major M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-

Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62 vol III, v. şi u.a. nr. 3/1952, vol. II)245; 1531. AMBRECHT, Huta - din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1532. AMBRUŞ, B. Coloman (Francisc) (24.II.1907 Livada de Câmpie, Hunedoara – 8.IV.1987, Braşov) (fiul lui Balint şi Ludovica) – colonel de Securitate, membru de partid din 1936; în septembrie 1945 încadrat ca subinspector la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, din oct. 1947 însărcinat cu atribuţii în domeniul Siguranţei; ulterior şeful D.R.S.P/D.R.S.S. BanatTimişoara (1948-1951, cu grad de lt.-col.-), şeful D.R.S.S. Sibiu (1951-1952, cu grad de colonel), respectiv şeful D.R.S.S. Braşov (1952-1954-?); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. II-a (M.Of. nr. 213 din 19 sept. 1945, partea I-a, p. 8115 şi nr. 228 din 3 oct. 1947, partea I-a, p. 8918; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27, 34, 43; Deletant 1995b: 62; Cosma 1994: 76; vezi şi dosarul de la C.C.P. nr. 412/1059 din 20.II.1952, respectiv dosar A/50 Colecţia “ilegalişti decedaţi”))246; 1533. AMBRUSTER, Emilia – din dec. 1944 impiegată la Poliţia Fălticeni, detaşată la Poliţia Deva, iar ulterior transferată la Poliţia Târgovişte (M.Of. nr. 5 din 8 ian. 1945, partea I-a, p. 90); 1534. AMBRUŞ, Ecaterina – contabil-ajutor la Poliţia Focşani, în mai 1948 transferată la Poliţia Miercurea Ciuc (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4143); 1535. ANCEL, Coca – în iunie 1945 numit impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1536. ANCEL, Ioil – în aprilie 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Fălticeni, ulterior şeful serviciului economic de la Miliţia Rădăuţi, ulterior de la Miliţia Suceava; din 1 dec. 1947 agent la Poliţia Fălticeni; destituit în 1954 sub acuzaţia de sionism (dosar la C.C.P. nr. 475/745, întocmit la data de 16.XI.1954; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 707; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3077); 1537. ANDREESCU, Matusei (n. Matusei ARONOVICI, fiul lui Nathan şi Clara) (2.IX.1910 Panciu, Vrancea – 5.VIII.1986 Bucureşti) – membru de partid din 1944, comisar-şef la Brigada Mobilă a Siguranţei (1947-1948), în 1947 cu grad de comisar-şef în Direcţia Poliţiei de Siguranţă, apoi căpitan la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P. (1949-1951), apoi maior şi respectiv locotenentcolonel, cu funcţia de şef de serviciu (II), şef de birou la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S/D.S.S. (1951-1960-1962)247; unul din cei de care lt.-col. Tudor Dincă se plângea că “nu cunosc ortografia şi scriu groaznic” (Banu 2001: 86.7); în 1971 funcţionar la ICECHIM Bucureşti, decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971); căs. cu Maria (n. Polak) (1910-2000), stabilită ulterior în Israel, împreună cu care a avut doi copii: Nanu Andreescu şi Riri (căs. Covu); (decizia ministrului Justiţiei nr. 85952 din 4 sept. 1947 în M.Of. nr. 237 din 14 oct. 1947, partea I-a, p. 9243; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; Watts 2011: 196 n. 2;
245 246

V şi http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Arhiva-Adevarul-Biserica-Serviciul-Scanteii_0_48596174.html. V. fişa sa sumară la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/AMBRUS_COLOMAN_FRANCISC.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007: 8. 247 V. fişa sa incompletă la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/ANDREESCU_MATUSEI.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007:9 şi Solomovici 2001II: 43. 175

Dobre et al. 2006: 80; C. Lupu 2011; Troncotă 2006: 63; I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Ioniţoiu 2006: 34; Goma 2007: 118; Solomovici 2004: 566; Niculae 2004: 32; Cosma 1994: 48, dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”, A.NI.C.); 1538. ANTONIU, Samuel (n. Samuel AIZICOVICI) (n. 12.IV.1910 Piatra Neamţ, fiul lui Mateiaş şi Betty; căs. cu Ella) – în februarie 1948 numit comisar-şef în cadrul centralei Siguranţei; după reorganizarea Siguranţei în Securitate maior, şef de serviciu şi locţiitor al lui Dulgheru la cabinetul ministrului de Interne (1948-1952), ulterior director adjunct la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S. până în 1957, când a fost destituit şi exclus din partid, urmare a descoperirii fostei sale apartenenţe la Partidului Radical Ţărănist în perioada interbelică; deţinut 3 ani248 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului (M.Of. nr. 43 din 21 febr. 1948, partea I-a, p. 1519; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; C. Lupu 2011; Neştian 2010: 88; Kuller 2008c: 191; Caţavencu 2007: 12; Dobre et al. 2006: 185; Niculae 2004: 32; Deletant 1995b: 58; Goma 2007: 118; Cosma 1994: 48; v. şi dosarul său de la C.C.P. nr. 925/467 din 27.IV.1957); 1539. APOSTOLESCU, Otto (n. Issersohn?) – directorul casei de Cultură a M.A.I. (în cadrul Direcţiei Generale Politice) timp de câteva luni în 1951249; 1540. APTER, P. Silvia - din 1947 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 122 din 31 mai 1947, partea I-a, p. 4357); 1541. (?) ARANICI, Pavel (n. ARANYCS) – colonel la D.R.S.S. Braşov la jumătatea anilor ‘50, apoi şeful Direcţiei a III-a a Securităţii; ajuns chiar secretar de stat în M.A.I. (1961-1963); cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (2/1956) (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Cosma 1994: 46, 75; Dobre et al. 2006: 78; C.P.A.D.C.R. 2006: 182); 1542. ARITONOVICI, Milu (Millo) – încadrat iniţial ca şef adjunct de birou în centrala D.G.P. în septembrie 1945 (M.Of. nr. 200 din 4 sept. 1945, partea I-a, p. 7774); în 1947-1948 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 980); 1543. ARON, Mauriciu - după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi; în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8318); 1544. ARON, Zanben – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1545. (?) ARONESCU, ? – anchetator şi locţiiitor al comandantului Securităţii din Oradea în 1948 (Solomovici 2004: 566); posibilă identitate cu colonelul Constantin Aronescu, menţionat de multiple surse ca prezent încă la serviciul judeţean Bihor în 1981; 1546. AUBERT, Henry - medic M.A.I. Timişoara, ulterior şeful catedrei de cardiologie UMF Timişoara, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (68/1955); 1547. AUER, I. E. Geza – colonel, profesor la Şcoala de miliţie din Bucureşti până în 1965, ulterior şef de serviciu în Inspectoratul General al Miliţiei (Cosma 1994: 44-83); 1548. AVERBUCH, Iţic (după unele surse fratele Vandei Nicolschi) – colonel, comandantul Securităţii municipale Ploieşti în anii ‘50, avându-i ca adjuncţi pe Mauriciu Ştrul şi pe Şmilovici (Jela 2001; Solomovici 2004: 567); 1549. AVERBUCH, Izu A. - ajutor de comandant la Raionul M.A.I. Codlea, apoi la raionul Făgăraş, participant la reprimarea partizanilor din Făgăraş (cu dosar la C.C.P., nr. 1298/715 din 17.III.1960); 1550. AVRAM, Nusem - între 1944 şi 1945 şef adjunct de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959);
248

V. fişa sa matricolă penală la http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\A\A+03.+Anghel+-+Ardeiu\Antoniu+Samuel+M/P1060208.JPG. 249 Vezi descrierea actualului centru cultural al Ministerului la http://www.cultura.mai.gov.ro/viewpage.php?page_id=88. 176

1551. AVRAM, Şloim – din aprilie 1945 agent la Poliţia Dorohoi; din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii

de Siguranţă; în 1949 sublocotenent la biroul V Anchete la Securitatea Dorohoi în cadrul D.R.S.P. Suceava, implicat în lichidarea grupării anticomuniste Macoveiciuc, ulterior locotenent major la Securitatea din Piatra Neamţ, emigrat în Israel în anii ‘80 (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; v. şi Caţavencu 2007: 15; Solomovici 2003: 207-8 şi 2004: 567, 600 – în fapt este vorba de aceeaşi persoană, n.n); 1552. AXELRAT, Sabina – din 1 aprilie 1948 agentă de poliţie la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3080); 1553. BACALU, Dumitru (n. David) – din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); din luna noiembrie a aceluiaşi an comisar-ajutor (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093); ulterior locotenent-major (în 1950), locţiitor director adjunct la D.R.S.P. Suceava în 1949-1950-?; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexa la dosarul nr. 76/1982; (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2004: 567; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 277); 1554. BACALU, Marcu – în iunie 1948 numit comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă; ulterior locotenent M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I) (M.Of. nr. 144 din 25 iunie 1948, partea I-a, p. 5360); 1555. BACALU, Moise - din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1556. BAKOS, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246) 1557. BANDER, Paul – în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.G.P. (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4144); 1558. BANK, Iosif – în 1953 locotenent la Securitatea din Târgu Lăpuş, iar în anii ’60-’70 era menţionat ca maior la Securitatea din Sighet (v. Vischi şi Ivanciuc 2003); 250 1559. BANTEA, Eugen (n. Eugéne BEER, botezat “Mihail” ) (30.I.1921 Bârlad – 24.XI.1987 Bucureşti) – membru de partid din 1944 în anii ’60 şeful Editurii Militare, colonel, detaşat de la M.A.I. la M.Ap.N. în anii ‘70 (cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (9/1969), promovează treptat până la gradul de general-maior; director al Institutului de Studii de Istorie Militară, în anii ’60-’70 autor al unor lucrări de istoria mişcării muncitoreşti şi istorie militară română (v. şi Kuller 2008a: 51); fratele medicului Corneliu Bantea (Beer); căs. cu Marcela, profesoară de limba engleză; 1560. BARATZ, Israel - după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1561. BARBU, Daniel (n. Barbu LENOBEL) – anchetator (1945-1950) în Brigada Mobilă a Direcţiei Cercetări Penale, în 1953 locotenent la Direcţia VIII (fostă V) de Cercetări Penale a D.G.S.S., emigrat ulterior în Israel; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexele la dosarele nr. 38/1980 şi 9/1983; (C. Lupu 2011; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Solomovici 2004: 586; Niculae 2004: 32; Jela 2001); 1562. BARTFELD, Leon - în octombrie 1945 numit gardian public pe lângă Poliţia oraşului PiatraNeamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1563. BĂDESCU, Marcel (n. Marcel BLECHER, fiul lui Lazăr, fratele scriitorului Max Blecher) – originar din Botoşani, intrat în mişcarea comunistă în 1943, după 23 august 1944 iniţial activist de
250

Vezi pentru schimbarea numelui decizia nr. 114.242 din 13 nov. 1946, în M.Of. nr. 267 din 16 nov. 1946, partea I-a, p. 12.022. 177

partid, apoi elev la Şcoala pentru ofiţeri M.A.I. (coleg cu Victor Ranga, Iulian Sorin, Pavel Sterescu ş.a.), după absolvire ofiţer la Direcţia Contrainformaţii a Armatei, trecut în rezervă în 1960, ulterior student la Facultatea de Istorie, apoi funcţionar la O.N.T., apoi angajat al comunităţii evreieşti, emigrat în Israel, întors în România după 1989 (M. Blecher-Bădescu în Solomovici 2003: 119-122); 1564. BĂDĂU (? BĂDAN), Alexandru (n. Alexander BRAUNSTEIN) – după august 1944 şeful Comisiei de Control al Străinilor din cadrul M.A.I., originar din Târgovişte; 1565. BĂLAN, Ştrul – după război agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Dărăbani, în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Săveni (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493; M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1566. BĂLTEANU, M. Mihail (n. COLCHER) (n. la Lublin, U.R.S.S.) – locotenent-colonel, profesor de ştiinţe sociale la Şcoala de Miliţie, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (nr. 32/1955), trecut în rezervă în 1962; ulterior autor al unor lucrări social-politice; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a; soţia Ritta decedată în sept. 2005 (91 ani) (Cosma 1994, I.R.I.R. & Caţavencu 2004, la intrarea “Boico Mihail”); 1567. BĂRĂNESCU, E. (n. BARANY, Elemer) – evreu maghiarofon, sublocotenent (în 1949), ulterior locotenent, şef de birou în cadrul D.R.S.P. / Raionala de Securitate Cluj (1948-1960) (C. Lupu 2011; I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Jela 2001; Vischi et al. 2005; Gavrilă-Ogoranu şi Baki Nicoară 1999: 180); 1568. BECHER, Mielu – maior de Securitate, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (2/1979) – incertă activitatea sa în perioada urmărită (1945-1965); 1569. BEINER, Sigy (a nu se confunda cu omonimul) – în iulie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 172 din 28 iulie 1948, partea I-a, p. 6201); 1570. BENEDEK, Ernest – în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G. C.F.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. nr. 52 din 4 martie 1945, partea I-a, pp. 1654-5); 1571. BENEDEK, Ştefan (n. 13.VIII.1910) – de profesie lăcătuş, membru P.C.d.R. din 1935; din 1 aprilie 1947 încadrat comisar-ajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baraolt (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); căpitan M.A.I. (1952); propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.; 1572. BENIAMIN, Leon - în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1573. BERCOVITZ, I. - din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945, partea I-a, p. 5127); 1574. BERCOVITZ, Zolman - în sept. 1946 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. nr. 222 din 25 sept. 1946, partea I-a, p. 10432); 1575. BERCU, Bruno - în octombrie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1576. BERKOVICS, Ludovic - în noiembrie 1945 încadrat în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea Ia, p. 10416); 1577. BERARIU, Silviu (n. BERCOVICI) – din 1 aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); în 1947 numit comisar-şef al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. nr. 182 din 11 august 1947, partea I-a, p. 7083; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10923);

178

1578. BERCIU, Ştefan (13.VII.1928 Bucureşti - 13.I.2000 Bucureşti) – ofiţer la Miliţia Judiciară

Bucureşti, secţia Moravuri, între 1947 şi 1967, iar “în civil” autor de piese şi romane poliţiste (Kuller 2008a: 63)251; incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti; 1579. BERCOVICI, Burăh - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1580. BERCOVICI, Ionaş - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1581. BERCOVICI, Samuil – comisar la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (august 1944 – aprilie 1945, ulterior disponibilizat urmare a restructurării) (Andreescu, Nastasă, Varga 2003a: 99); 1582. BERCU, Iacob – în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 110 din 14 mai 1948, partea I-a, p. 4315); 1583. BERCU, M. Leon (1907-1977) – membru de partid, medic la Prefectura Poliţiei Capitalei (19461948), membru supleant al Comisiei medico-militare mixte a Regiunii a II-a Militare Bucureşti (1948-1952); membru al Sectorului Medical al C.C. al P.M.R., responsabil de nomenclaturiştii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Iosif Chişinevschi, Al. Moghioroş, Leonte Răutu, Dumitru Petrescu şi Ion Vinţe; conferenţiar la I.M.F. Bucureşti; decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi în 1972 cu ordinul “Medicul Sanitar” cls. II-a (cf. Cioroianu 2005: 165 n. 209, ar fi fost de asemenea medicul lui Petru Groza) (M.Of. nr. 175 din 31 iulie 1946, partea I-a, p. 8187; M.Of. nr. 165 din 20 iulie 1948, partea I-a, p. 6002; M.Of. nr. 168 din 23 iulie 1948, partea I-a, p. 6097; Scurtu 1998: 41); 1584. BERDICEVSCHI, Sara (n. ROZENBLATT) – angajată în martie 1948 informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei din M.A.I., apoi tansferată la Spitalul M.A.I. (v. M.Of. nr. 62 din 15 martie 1948, partea I-a, p. 2279; M.Of. nr. 108 din 12 mai 1948, partea I-a, p. 4264); 1585. BEREŞ, Irma – în noiembrie 1945 încadrată în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de contabilă la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea I-a, p. 10416); 1586. BERGHER, David – în nov. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 271 din 22 nov. 1947, partea I-a, p. 10350); 1587. BERGHER, Haim – angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei Câmpulung, Bucovina (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1588. BERGHER, Moritz – angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 85 din 10 aprilie 1948, partea I-a, p. 3232); 1589. BERLINER, Adalbert – în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1590. BERMAN, Samuel – de formaţie farmacist, în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.A.I. (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1591. BICHEL, Ion (n. Ivan) (uneori ortografiat Bikel) (n. 1927 Arad) – din grupul lui Serghei Niconov, încadrat ofiţer în S.S.I. după 1945 (după alte surse încadrat în M.A.I. abia în 1951), cu misiuni sub acoperire în R.F. Germană, Austria, Olanda, Suedia, Polonia ş.a., în anii ’60 cu grad de colonel, suspectat de spionaj în favoarea unor state occidentale (I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 449-53; Ozon 2001; Cosma 1994: 44); 1592. BIRALY, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1593. BIRTAŞ, Gavrilă (n. Janoş BIRTAS) (n. 12.X.1905 Baia Mare) – evreu maghiarofon; după propriile declaraţii, membru de partid din 1922 (ar fi fost introdus în P.C.d.R. de către Berger Aladar (v. Dobre et al. 2006: 75)); cu stagiul recunoscut oficial din 1948; fost luptător în Spania, probabil agent N.K.V.D. în M.A.I. (Watts 2011: 196 n. 2; Cosma 1994: 34; Troncotă 2006: 63); din 1946, ca şef al Siguranţei Oradea, în 1947 inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de
251

V. şi http://www.crispedia.ro/Stefan_Berciu. 179

Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10919), după înfiinţarea Securităţii colonel, şeful Direcţiei I Informaţii Interne a D.G.S.P. din 1948, destituit în 1952 în cadrul valului de “epurări” şi încadrat ca director în Ministerul Gospodăriei Locale; decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. nr. 110 din 16 mai 1947, partea I-a, p. 3871); 1594. BIRTAŞ, M. Eva (n. Eva ROTSCHILD252) (n. 4.IV.1916, Şimleul Silvaniei) – 24.III.1987 România) – soţia lui Gavrilă Birtaş; membru P.C.d.R. din 1933, referent şef la Serviciul Operativ Securitatea Închisorilor (adjuncta lui Iosif Nemeş) (1949), referentă şi apoi şefă a Serviciului de Cadre din Direcţia Generală a Penitenciarelor (1949-1950, 1950-1952) cu grad de lt.-maj., inspector-prim în Grupa Inspecţii a Direcţiei Lagăre şi Colonii de Muncă din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, cu gradul de căpitan (1954-1955), pensionată pe caz de invaliditate în 1955; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a; 1595. BLANDER, Iosif (Herciu?) – în 1948 plutonier-major la D.R.S.P. Bucureşti, fost lăcătuş (Solomovici 2004: 567); 1596. BLANK, Martin - în 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. a D.G.P. (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1597. BLAUMAN, Ladislau – medic, din iunie 1948 angajat la Spitalul M.A.I. Bucureşti (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1598. BLAUSTEIN, Laurenţiu – în anii ’50 locotenent de Securitate participant la reprimarea rezistenţei anticomuniste din munţi; menţionat în memoriile lui Ioan Gavrilă Ogoranu, care reproduce o dare de seamă a Miliţiei Raionale Făgăraş din 14 august 1952, respectiv, sub numele neplauzibil “Blaunstein”, de Solomovici, 2004: 567; 1599. BLĂNARU, Sofia – din 1 aprilie 1948 dactilografă stagiară la Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi, Serviciul Siguranţă (M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2631); 1600. (?) BLEHAN, Octavian (după unele surse n. Osias BLECHER) – angajat comisar la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi după război (Arhiva C.N.S.A.S., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 219, v şi M.Of. nr. 55 din 6 martie 1948, partea I-a, p. 2037), ulterior cu grad de locotent, iar în 1953-1954 maior, anchetator la Suceava, menţionat ca torţionar în multiple mărturii ale unor foşti deţinuţi politici şi în Raportul C.P.A.D.C.R. 82006: 182); în jurul anului 2004 identificat încă în viaţă la Craiova, pensionar; 1601. BLUM, Beatrice – în mai 1948 angajată agent principal de poliţie în cadrul D.P.S. (M.Of. nr. 115 din 20 mai 1948, partea I-a, p. 4437); 1602. BLUM, Vasile – de formaţie şofer, în 1948 informator diurnist în cadrul D.P.S. (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4495); 1603. BLUMENFELD, Bloida - din 1 aprilie 1945 impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1604. BLUMENFELD, Leon - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1605. BLUMENFELD, Samuel – în 1948 lucrător calificat în centrala Siguranţei (M.Of. nr. 190 din 18 august 1948, partea I-a, p. 6748); 1606. BLUMER, Sergiu – în august 1948 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. (M.Of. nr. 190 din 18 august 1948, partea I-a, p. 6747; menţionat şi în Solomovici (2004II: 567), potrivit căruia ar fi fost inginer chimist, fiul fostului proprietar al magazinului “Luvru” din Bucureşti); 1607. (?) BOCSE, Iosif – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. al P.C.R. (23/1953);
252

V. şi biografia ei pe saitul I.I.C.C.M.E.R., la http://crimelecomunismului.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Eva Bir taş. 180

Meier ROSNER.Of. direcţia Spate din M. pp. M. CNAPPE. apoi înrolat ca ofiţer al Armatei Roşii (1941-1944).Of.A. I.R. BODOAGĂ. 35 din 11 febr. 3697 din 30 apr. M. 6. 25. fond 495 (“România”). 19. după război încadrat iniţial în Securitate. fiul lui Carol) (n. dosar nr. III-a. 1610.1912 Frasin. partea I-a. 52 din 4 martie 1945.A. 1614. în M. decizia ministrului Justiţiei nr. 2066 din 20 oct. 1945. 110 din 18 mai 1945. 1611. Cosma 1994: 50. M. 1946 în M. BOGDAN.R.XI. după august 1944 maior. 1947 reîncadrat (retroactiv. director adjunct al Secretariatului D. 1213). decizia ministrului Justiţiei nr. partea I -a. ulterior şeful direcţiei tehnicadministrative. cu Simona. prin Decretul regal nr. 1654-5) 1609. nr. Goma 2007: 118. 72 din 26 martie 1946. destituit şi trecut în rezervă în 1952.I. f. nr. menţionat şi în A. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României în grad de Cavaler (decizia nr. Doina. 1945... 10926. BOGDAN. 2). p. 1947 (M.Of. 110 din 16 mai 1947.R.R.. 253 din 1 nov. apoi în Brigada Mobilă a Siguranţei Statului cu grad de lt.I.S. 1946. unde. Oprea 2002: 157).I. 1954).Of. supra). (?) decorat în 1971 sub numele dactilografiat eronat “Corneliu Hari [B]ogdan”. apoi transferat secretar al “Agenţiei Economie Române” de la Moscova. Mihail (n. cf. v. la înfiinţare (1948) (I.1972 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1931).Of. p. fiul lui Philip şi Rosa (n. căs. şi 2003: 264).Of.R. Otto – după război iniţial funcţionar la Primăria Timişoara. inv. partea I-a. cu care a avut o fiică. 181 .S..A. Zalman . în oct. în martie 1945 reîncadrat în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul război ului pe motive rasiale (fost arhitect-şef al Timişoarei)) (M. partea I-a.R. V.1917 Bucureşti) (uneori menţionat cu prenumele românizat Horia) – în 1957 colonel de Interne. în Forţele Armate. 10158. 225. v.A. p. şeful Direcţiei Aprovizionare şi Gospodărie a M. zis “Bibi”) (26. 99243 din 4 oct. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (Dobre et al. în calitate de şef de serviciu la M. nr. BODNAR. (1955-1960). începând cu 15 august 1945). alături de alţi “spanioli” (inclus şi în lista lui Solomovici 2004: 136.1900 Bucureşti) – după război inspector în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I -a. nr. partea I-a. Hary (n. 3871). 2786. fiul lui Meyer (alias “Roman”) şi Fulie (alias “Elena”). 1949. nr.I. 19854 din 25 febr. voluntar în Spania (1936-1939). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 4049). Arhiva Operativă M. Arachelian 2010.III.1608. Ervin (n. BOICO.S.090. partea I-a. nr. Decretul Consiliului de Stat al R.P. 2006: 215.I. p. comandant al Comandamentului Trupelor de Grăniceri (1950-1952). p. Nicolae (n. Zissu pentru deschiderea de negocieri economice pentru liberalizarea emigrărilor în Palestina”. 125. Harry BERMAN254.1950). 9763). partea I-a. Horia (Sharit) – în 1950 maior. disculpat. Solomon-Erwin BLUM253) (n.R. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. apoi în maquis. & Caţavencu 2004.-col. ca locotenent-colonel de infanterie activ în Forţele Armate. Stark)) (n. vol I. I. nr.R. a fost “utilizat în exercitarea de presiuni asupra liderului sionist A. 10875. cu grad de căpitan. Solomovici 2003: 198. partea Ia. 1946 în M. p. f. M. Suceava – 10. şi Caţavencu (2004). Ordine şi Instrucţiuni 1959. p. ambii imigraţi din Rusia. fratele lui Jean Bogdan (v. nr. 1612. 3617. transferat ca locţiitor politic la Minister (dec.I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. & Caţavencu 2004. ulterior (din 1958?) director general al IPROCHIM în anii ’50-’60. 1947 .IV. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of. 157 din 4 mai 1957.Of. 1613. 1947. 266 din 20 nov.. nr.L. ulterior pentru scurt timp director adjunct al Uzinelor “23 August din Bucureşti.VIII.093 din 11 dec.Of. I. anchetat. p. dosar 10. 233 din 8 oct. DJ nr. unchiul prin 253 254 V. avansat la gradul de general-maior în 1949. BOGDAN.XI.1919 Braşov) (uneori cu nume de serviciu BONDA)– fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. 18.I. fond documentar.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. nr. (1946-1947). Pelin 2005. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M.G. BODASCHER.

trecut în rezervă la 31.1969 cu grad de maior256.I.Avrum (1905-1934).N. Dobre et al.Of. 1620. (dec. Bernard – după război funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aerului de pe lângă Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. BRAUNSTEIN.) Wasserman (1909 – d?). & Caţavencu 2004255 ş. p. 1617.R. Rebeca . 1622.S. 1946 (M. 63-65 şi fond Neoperativ.Pepi (căs. f. 55 din 6 martie 1948. BONY. 1948-apr. 10. partea I-a. BOKOR. BREBAN.A. 219. 1945 încadrat ca detectiv clasa II-a în D. 8318). C.ro/documente/cadrele_securitatii/BOKOR_LUDOVIC.A.P. 8199). 1949 – mai 1959).C. ulterior exclus din cauza rudelor sale emigrate în Israel (Neagoe 2001: 70). deportat în batalioanele de muncă obligatorie maghiare (1943-1944). dosar nr. două surori şi un unchi au decedat în timpul războiului în lagărele naziste de muncă obligatorie.R. 93.. 3617. 208 din 10 sept. Sălard (1946).R.. vol I. dosar nr. 52 din 4 martie 1945. 1945. 256 V. nr. din 1935).I.M. 1621. 3659). Isidor (cunoscut mai degrabă cu prenumele prescurtat “Isou” din perioada ulterioară de artist) (1925-2007) – în 1948 comisar de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Gura Humorului (M. M. 2417. Ordine şi Instrucţiuni 1959. studii de scurtă durată la Şcoala centrală de lectori de partid “A.VII. p. p.A. apoi zeţar la Tipografia Oradea (1933-1937).Of.I.Of. după război activist la Sindicatele Unite şi la Comitetul P.R. fişei de la Securitate257.pdf 257 Arhiva C..Of. 215 din 21 sept. şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj. 182 . 2006: 255 Vezi şi „Marioneta sovietică de la Frasin” în Monitorul de Suceava. apoi diverse alte munci până în 1941). maior (la trecerea în rezervă) la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean C luj al Securităţii între 1951 şi 1969. Samoilă – după august 1944 agent de poliţie la Iaşi. DJ nr. partea I-a.alianţă al lui Vladimir Tismăneanu (I.1930 Braşov – 2000 Cluj. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a Contrasabotaj a Securităţii (1952-1953) unde este avansat la gradul de lt. Marghita (1944-1946). Jdanov” (apr. 2..S. 157 din 4 mai 1971). nr. De altfel. în luan noiembrie avansat la clasa I-a (M. fond Documentar. după război şeful Biroului Cenzură din M. trecut în rezervă la 17 martie 1961 cu grad de colonel (Arhiva Operativă M. director al Direcţiei Judeţene Agricole Oradea (sept.a.R.].S. 148 din 25 iunie 1941. Bernard – în august 1945 sergent major la Legiunea de Jandarmi din Trei Scaune (Andreescu.. partea I-a. cu grad de colonel (iul. Sali (Salomon) (1903-1945) şi o soră . Ferentz – în sept. Iosif (n.şefă de birou (1945-1947).1949). a avut 3 fraţi .C.A.G. 1961).R.. şeful Direcţiei a IV-a a Securităţii (1956-1957).Of. nr. S. p. Ludovic (30. apoi comisar în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (1945-1948). 9800. nr. fond Documentar. 255 din 7 nov.N. 1618. 1615. M. BOTOŞENEANU.. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. şef al Sectorului Sfaturi Populare al C. 10433). 1957 – mart.C. membru al comisiei electorale interimare Bihor (1948). fiul lui Alexandru şi Berta) – evreu maghiarofon.C. 1949). adjunct al şefului Secţiei Agrare a C.-nov. 1623. partea I-a. 1947. nr. nr.1920 Balc. părinţii săi. Jozsef) (6. 1948). 28 iunie 2007. partea I-a. Samuel – ilegalist. BOICULESI. 1946. Lupu 2011. 1945. Israel).IV.R. f. p. H. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 4048 [cota S.M. precum şi menţiunea lui între voluntarii evrei din războiul civil spaniol în Diamant 1979: 371 şi Sugarman f.: 108). (Arhiva C.M. ff. 1616. de unde demisionează în sept. BRAND. partea I-a. cf.C. Alexandru (Leizer) (1906 – 1984 Ierusalim.Of. f.A. Bihor – 2003 Bucureşti) – evreu maghiarofon.-col. apoi încadrat cu grad de maior în Securitate. BRATU. 2037).12. partea I-a.a. Pleşa 2010: 124-5. secretar al Comitetului P. doi fraţi. 222 din 25 sept. pp. 1947 – sept. nr. şi http://www.I. şi deputat ăn Sfatul Popular Regional Oradea (mai 1950 – mai 1952). ilegalist (membru U:T. Nastasă şi Varga 2003b: 175).cnsas. BRAVERMAN.Of. al P. 1654-5) 1619. instructor al Comitetului judeţean P. Oradea (ian. al P.S. dosar nr. muncitor necalificat.).R.

Of. pe Aleea Alexandru nr. zis “Szighi”) (mai rar menţionat şi ca “Beiner”) – originar din Cernăuţi (n. I.S. exclus din M.R.Of. 1629. 4494). BUCHLER. 165 din 24 iulie 1945. p. partea I-a. 51 din 2 martie 1948.. 135 din 18 iunie 1945. locotenent-major.. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945. nr. partea I-a. după transformarea Siguranţei în Securitate. BRUTARU. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.G.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. inv. după iulie 1941 evacuat de sovietici în Asia Centrală.1978 România) – ilegalist cunoscut.C.G. I.R. 1631. M. BRILL. BREBAN. 243 n.Of. Hortensia. I. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.P. Gh. 183 . nr. 4313. BROITMAN.. 1625.G. a III-a. Chivu Stoica. decorat prin Decretul nr.Of.Of. partea I-a.cnsas.P. Cosma 1994: 83)258. 1913).78. nr.I. trecut în rezervă în 1961 (Pleşa 2010: 124-5. la adresa http://www.. Levy 2002: 84. emigrat în 1970 în Israel (M. Andrei .M.P.ro/documente/cadrele_securitatii/BREBAN_IOSIF. nr.R. nr. Gheorghe (n. (1948-1959). 1628. p.I. Andreescu. ? – locotenent major la Securitatea din Oradea în anii ’50 (Kovacs 2006. ulterior colonel. membru al diviziei “Tudor Vladimirescu”. reactivat în august 1948 (M. 7085. p. iniţial şeful direcţiei a IV-a Contraspionaj în Forţele Armate a D.C. 6309).R. 116 din 21 mai 1948.I. anexa la dosarul nr.în martie 1948 numită agent de poliţie în cadrul centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.I. Isidor (în alte documente “Brunner”) – după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. 1624.N. 3293. 204. partea I-a. (M. partea I-a. 7259).Of.G. ulterior şeful secţiei I de securitate regiunea Hunedoara-Deva. 2002: 12. fost deţinut la Gherla). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. implicat în atacurile asupra Armatei Române la retragerea din 28-29 iunie 1940.VIII. partea I-a. BRUNER.” cls.R. C.C. ulterior colonel dr. 1945. 5099. Duţu et al.R. nr. M. Ioniţoiu 2006: 43).S. Ecaterina . când demisionează. Sigismund. III-a.P. partea I-a. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. Leontin Sălăjan.Of. & Caţavencu 2004.S. menţionat pentru brutalitatea sa şi în memoriile lui Raoul Şorban. nr. 136 din 19 iunie 1945. BRUDER. 10924. p. 6491).R. nr. Goma 2007: 178-9.G. responsabil medical de nomenclaturiştii Gheorghe Vasilichi . Raul Volcinschi şi Ovidiu Vasilescu.Of. Iosef Şulam (zis “Şuli”. claitate în care în martie 1946 este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie”.Of. Cosma 1994: 46). locţiitor al şefului serviciului Cercetări Penale la serviciul judeţean Cluj al D.S. 187 din 18 aug. şi din partid în cadrul epurărilor din 1952. p.S.1910 – 27. 1921). p. membru al Sectorului Medical al C.XII. secţia Cancelarie – dosare anexe. M. partea I-a. p. p. Gheorghe Florescu şi Constantin Pârvulescu. Mihai Eugen – fratele lui Iosif Breban.Of. 1627. Petre şi Carmela Roman. la Serviciul Siguranţă (M. 1947. 182 din 11 august 1947. nr. şef de birou în centrala D. BREINER. Jacques – după august 1944 şi până în august 1945. 54. 258 Vezi şi fişa sa parţială de la C. p. 180 din 6 august 1948. 1626. Alexandru Drăghici. transferat în cadrul Serviciului de Siguranţă. p. iar apoi locţiitor al comandantului Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa. nr. încadrat în D. 1630.pdf. & Caţavencu 2004.R. cu referat de cercetare la fd. ulterior reabilitat (1954?) a locuit împreună cu soţia Janeta şi copii Rodica şi Vlad în Bucureşti. nr. 9.R.A. încadrat după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. Cosma 1994: 83. al P. al P. partea I-a. 126/1970. Nastasă şi Varga 2003b: 363-71. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. & Caţavencu 2004.P. 286 din 10 dec.A. fiul lui Moise) (5. (M. partea I-a. 1. 1944 – iulie 1945) (M. n. revenit în ţară în 1944. la etajul clădirii ale cărei nivele inferioare erau ocupate de Walter. trecut în rezervă la 15 august 1945. 110 din 14 mai 1948. 5127).

Dobre et al. BUIUM. ulterior şef de serviciu la Ministerul Turismului (la începutul anilor ’70).” clasa III-a (Adorian et al.Of. ulterior i-a succedat lui Dulgheru la şefia Direcţiei Cercetări Penale a Securităţii. Cluj-Napoca (fiul lui Andrei şi Sara) – d.C.N. avansat gen. Henri .1920. apoi comandant al Comandamentului Forţelor Aeriene Militare (1953-1956). Goma 2007: 118. Solomovici 2003: 195. colonel de Securitate. p. L. partea I-a. numit în sept 1952 ministru adjunct al Afacerilor Interne (Decret nr.G. în 1965. renumerotată Direcţia a VIII-a în 1953 (1952 – locţiitor. preşedinte al Consiliului Central al Crucii Roşii (1972-1975).A. 4/1956) şi referat de cercetare la fd.-col.P.G. 2006: 79. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (14/1955. CANTEA..S. (1955) (menţionat şi în C. fond 495 (“România”). A. 681). 2006: 183.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. Ferenc Butyka la 13. (M. Troncotă 2006: 123. Mira) – ofiţer la Direcţia B Contraspionaj a Securităţii în 1951.D. Solomovici 2001II: 44. nr. fost ofiţer sovietic. nr..R. mr. Watts 2011: 197 n. anexa la dosarul nr. 240). Dobrincu şi Goşu 2009: 317)).gen.R. 5627). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. avansat la 23 august 1949 general. .. şi ulterior membru al Comitetului de Partid din centrala Ministerului Securităţii Statului. şef al Direcţiei Generale Politice a M. 1654-5) 1641. inv. apoi comandant al aviaţiei militare şi rector al Academiei Militare din Bucureşti. Cosma 1994: 45.Of. 23 din 29 ian. Diamant 1979: 371.A.Of. 1636. 1633. inclusiv membră a organizaţiei de bază a partidului din M. 1953-1963 – şeful Direcţiei).A. v. 1640. 75. nr. din M. C. inv. plutonier major şef (în 1949). 164 din 19 iulie 1948. CAPLAN.I. voluntar în războiul civil din Spania. 1971: 210. 1638.1632. 1639. anchetat alături de alţi “spanioli” şi “francezi” în 1953.C. (M.I. al P.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. Francisc (n. Ferdinand – în 1948 definitivat în funcţia de agent de poliţie la Iaşi (M.C. BULAN. partea I-a. Emanoil – în 1947 era agent sanitar la Penitenciarul Sighet (M.A.07.S. BUTYKA.S.IV. ministru adjunct al forţelor armate (1956-1972). (1947-1950). şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei (1956-1964). 1952). Iacob (n. 1947. nr. pp. 1997. Wexler & Popov 2002 II: 825.I. comandant al trupelor M.de formaţie tâmplar. (1950-1952). 225. 327 din 19 sept. Mihai (n. membru P.d.A. trecut în rezervă în 1977. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. locţiitor politic al comandantului Regimentului I Infanterie şi ulterior al Diviziei I Infanterie “Tudor Vladimirescu” (1943-1944).C.P. Teea (ortografiat şi Thea Kaplan) – ilegalistă. 1635. din 1932. Ioniţiu 2008:88. şeful sectorului de anchete şi cercetări de la Comisia Controlului de Partid (până în 1952). decorată cu ordinul 184 .P. nr. Corina – în ianuarie 1948 numită comisar adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. Buium – din 1 aprilie 1948 numit agent de poliţie în centrala D.. Michal Iurevici BURSCH) (25. Bucureşti) – evreu maghiarofon.C. partea I-a.C. 52 din 4 martie 1945. trecut în rezervă în 1963 cu grad de colonel. 876 / 2407). Andreescu. soţia colonelului de securitate Valeriu/Valerian Bucicov (Bucikov) (Jela 2001. Cosma 1994: 49. 1637. 3293. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. Nastasă şi Varga 2003b: 24.P. BUTNARU. comandant al Comandamentului Serviciilor Armatei (1972-1973). şi fişa de la C. 1634.C. 157 din 4 mai 1971). al P. p. “Cadrele Securităţii”). partea I-a. după război ocupând diverse funcţii. locţiitor politic al Comandamentului trupelor de Securitate (1945-1952). avansat succesiv până la gradul de colonel (1947).R. S.R.F. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.1914 Paşcani – 1994 Bucureşti) . 2/1957. 1).Of. Catalan 2001/4. C.I.A. 5969). 70. dosar nr.R. Iakov). 165. CAFFE.A. Şt. partea I-a. p. 152 din 5 iulie 1948. ilegalist. avansat căpitan al Armatei Roşii în 1936. p. BUCICOV. nr. M.Of.I. fost activist C.M. al P. BURCĂ. Maria (n. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. CALER. 9 din 12 ianuarie 1948. Berindei.

Michail M. fost frizer al Anei Pauker (C. 201/1975. CÂMPEANU.pdf. CERLINCĂ. III-a în 1949 (Decretul prezidiului M.R. partea I-a. ulterior Inspectoratul Judeţean Suceava al Securităţii între 1956 şi 1983. 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. Lary LEFERMAN. Surica – în dec. Ioniţiu 2008:88. (?) CHIMION. partea I-a.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. a III-a (Decretul nr.A.P.N. nr. Bucureşti (Solomovici 2004: 567). 72 din 26martie 1948. M. 122 din 31 mai 1947.S. nr. partea I-a. 157 din 4 mai 1971).Of. 1644. 1652. V.Of. 7. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1654. dosar nr. a D. partea I-a. 3038. 4355..Of. p. (1947-1953). 10094). 5982 şi nr. iar în nov.şef de serviciu D.S.P.R.S. 3697 din 30 apr.P.. 1945. partea I-a.C. M. partea I-a. 261 Vezi şi http://www. 3293. 9718). 3895). nr. 1648. al P. 286 din 10 dec.1897 Corabia) – după război inspector la Inspectoratul General de Jandarmi.I. 110 din 18 mai 1945.R. GRIMBERG) (n. f. 88 din 18 apr. (M.A. fiul lui Maxim şi Michalina) (1. nr. 4049).G.C. Mayer . Milly – în 1948 încadrată ca dactilografă în D. 8318. I. 2629). Mihail (n. (M. CHIPER.Of. 5817).Of. Galaţi în 1948)261.N. 1947.din 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.R.ro/fisiere/tortionari/cautt. 1945 a ministrului Afacerilor Interne..G.G.R.R. (M. p. nr.R. 265 din 19 nov.S.S.S. partea I-a.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_2. 2417.Of. a D. 1650. a folosit frecvent ca nume de serviciu şi varianta “Sava Leferman”) – după război comisar-ajutor al Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi. p. Paul (n. v. (M. 144 din 25 iunie 1948. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel260. p. Arhiva C.Of.Of. p. 199 din 3 sept. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. p.Of. partea I-a.P. p. 159 din 13 iulie 1948.P. p. p.după august 1944 detectiv în cadrul D.php 185 . Petre . nepoata lui Iosif Chişinevschi şi soţia lui Cornel Kaplan. apoi încadrat ofiţer la D. p. http://freelex. Ioniţoiu 2000: 204. 208 din 10 sept. CAS. nr. 157 din 14 iulie 1945. p.ro/DocumentView.C.comunism. 918. CHELM. 7743). nr. 259 260 V. nr. p. nr. nr. al P. Solomon – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. M. inv. Mihail . M. p..G.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău (decizia nr. 219.Of. CHELMAN. 1945 încadrată ca şefă adjunctă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.S. 1642. p. 1656. Tarna – după război impiegată la Poliţia oraşului Roman. Goma 2007: 118.I. 1945. p. Eugen (n. 1651. 3871. 10923.ro/documente/cadrele_securitatii/CERLINCA_EUGEN.Of. 110 din 16 mai 1947. 11059). Lupu 2011.C. p. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. partea I-a.“Apărarea Patriei” cls. B. p. 1947. M. partea I-a.procesulcomunismului. Cerlinca.P. & Caţavencu (2004) îl menţionează ca sublocotenent la D. CĂLIN. 5360 şi nr. anexa la dosarul nr.P. nr.P. CHELER. partea I-a.Of. Suceava) – ofiţer la Direcţia Regională. 1655. 208 din 10 sept.P. http://www.I.I.aspx?DocumentId=26302. nr.wolterskluwer. Iaşi (la un moment dat cu gradul de locotenent-major). M.1933 – 1985. 1646. partea I-a. CHITNER.S. KELLER) – funcţionar civil în cadrul M. în 1948 plutonier major la D. CASAPU. 1649.html. nr. Jela 2001.Of. Botoşani (M. CHIVU. nr. nr. nr.G.cnsas. 289 din 13 dec. nr. partea I-a. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei. M. Clareta – în nov. trăia încă în Iaşi în anii ’90 (referat de cercetare la fd.S. partea I-a. 1653. 1647. (4/1968). partea I-a. CATZ. 873 din 20 august 1949259) şi respectiv cu ordinul “23 August” cls. 1947 numită agent de poliţiei în cadrul D. partea I-a. FELDMAN) – fost lăcătuş. 1643./D.Of. 1947. 1945. fond Neoperativ.A. 30 din 6 febr. Ion (n.P. Neştian 2010: 88.S. 1645. Cosma 1994: 48). 1947. CHIPER. 253 din 5 nov. C. pensionat. Mircea (n. 1947. 8321). CEASLAVSKI (cu varianta Ciaslavski) .S. din sept.P. fişa parţială la http://www.G. 1947. 1945 numit comisar-ajutor în centrala D. Iancu .

182 din 11 august 1947. 232 din 11 oct. 5228). 1660.Of. transferat temporar ca translatorşef (v.cnsas. M. Zissu (fiul lui Şmil) – şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. 15.A. fişa parţială la http://www. CITY. căs. v. nr.Of. al P.P. nr. când este trecută în rezervă (Cosma 1994).1937 la Josenii Bârgăului. p. 107 din 15 mai 1945. -col. demis în apr.Of.I.P. Botoşani) – angajat în 1957 la Direcţia Regională Suceava. M. (M. partea Ia. partea I-a.Of. p.G.. N. 122 din 31 mai 1947. nr. p. p. p. 3949). COJOCARU. Moses . nr. Lazăr – din iunie 1948 angajat în centrala D. 110 din 18 mai 1945. cu Petria. COJOCARU.1657. partea I-a. 1659.S.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. M. trecut în rezervă în 1958 (Cosma 1994). F. COHN. 473). trecut în rezervă la 17. 1670. 1658. 1945. 1664. CIMPOIEŞU. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. 8.I.Of. Harry – fost tinichigiu. nr. 1663. Dora (fiica lui Aizic) – cadru didactic civil la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959.Of. partea I-a. COHN. v.I. 1948. partea I-a. 78). 1666. 6310).Of. CONICI RAITER. 3694 din 30 apr. partea I-a. COHN.V. 3694 din 30 apr. M. partea I-a. nr. FELDMANN) (n.Of. partea I-a. CIOBOTARU. nr. p.1915 Bucureşti) – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. COJOCARU. partea I-a. p. la Circa 14 Poliţie (M. Ştrul) – căpitan M. 9 din 12 ianuarie 1948. BN (fiul lui Ioan şi Ghizela Vilhelmina) – d.Of.1990262). COHN. M. Mayer – după război şef adjunct de birou în cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei. disponibilizat în 3 ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. 186 .Of. 121 din 31 mai 1945. COCA.Of. 4049). 4355.Of. partea I-a. 1661. 4517). 1672. partea I-a. nr. nr. CIORTAN. p. p. COJOCARU. partea I-a. p. partea I-a. nr. p. nr. 1668.A. Moritz . jud.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 71 din 25 martie 1948. 1946 “pentru greşeli grave în serviciu” (M. Gabriel (n. M. partea I-a. în 1948 plutonier-major în D. Burah – în 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă Bacău (M. nr. 140 din 19 iunie 1948. Tobias . COHN. Iancu . nr.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 1665. Ştrul – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 30 din 6 febr. 7086).G. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. 2604). 16 din 20 ianuarie 1948. p.ro/documente/cadrele_securitatii/CIMPOIESU_GEORGE. nr. în cadrul Inspectoratului judeţean Suceava al Securităţii (funcţie de şef de colectiv). (M. Iosif – în ianuarie 1948 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. partea I-a.R. partea I-a. p. 1671. 1945. 1945 din funcţia de impiegat la Serviciul Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei pentru neprezentare la post (M. 4049). 980. George (cu variantele Ciompoieşu George şi Cimpoişu George) (n. 1946. p. 10126). unde până în 1989 avansează până la gradul de lt. 1673. a avut doi fii: Dan şi Sorin. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.C.P. Bucureşti (Solomovici 2004: 569). 176 din 2 august 1948.pdf. 266 din 20 nov. 8888). (dosar 12/1954). Ancel – demis în nov. Bernard – în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. p. Sever – în 1948 era comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.Of.R.Of.Of. nr. 3895). 1948. 1669.în august 1948 şef de secţie în cadrul M. 1674. 92 din 17 apr. 5227.of.Of.V. 4 din 4 ian. 140 din 19 iunie 1948. p. COJOCARU. CHUSID. M. p. 1997. 1667. nr. 1662. 239). Sandu (n. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. COHEN. 262 V. 110 din 18 mai 1945..

CONSTANTIN.G. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (61/1955). M. 72 din 26martie 1948. partea I-a. nr. 1947. nr. 120/132 din 25. 3293. p.Of. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. p. 1680. 260 din 13 noiembrie 1945. ulterior colonel M. 1945. 176 din 4 aug. cu referat de cercetare la fd. 264 V. CONSTANTINESCU. 1688. CORNĂŢEANU. Ionel (alias) (n. 1683. partea I-a. (1949-1952). 1685. p. 108 din 12 mai 1948. 4706 şi nr.1986) – ilegalist. p.Of. avansează în cadrul direcţiei regionale. 1946.1981. nr. partea I-a.I. 1947. în 1963 (printr-un 263 V.R. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 43 din 21 febr.A.A.1913 – 26.R. nr. respectiv şeful Direcţiei Generale a Miliţiei din M. Ana – în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M.P. p. până la gradul de colonel. 1945. 1947 (M. Brăila (fiul lui Samoil şi Tita) – d. (1955). M.1951. Vâlcea – (22.I. ulterior comisar de miliţie până în 1950 (cu dosar disciplinar la C. 2017. C.S.C. 1686. COSMOVICI. COSSLER. implicat în reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Maramureş. Frederich – în 1947 era comisar-ajutor la Poliţia oraşului Satu Mare (M. (M.P. 253 din 1 nov. 1948. partea I-a.Of. nr. al P.Of. p. p. 286 din 10 dec. 10923). COHN) – membru de partid. partea I-a.. 1945. 60 din 13 martei1 1947. 1947. Suceava. Oradea (1948-1950). ulterior inspectoratului judeţean Suceava.Of. în Forţele Armate. Suceava) – angajat în 1949 la D. 1348 din 7 ian.R. Eugen (n. nr. cererea de schimbare a numelui în M. CRACAOANU.. nr. partea I-a. apoi vreme de două decenii director general la Ministerul Industriei Chimice. 4264). KRAKAUER) – după război comisar la Chestura de Poliţia Iaşi. Pavel (n.. prin Decretul regal nr. iniţial ofiţer la D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. 1676. nr. nr.Of. 20. CRISTEA. dosar nr. nr.P.A. după război general. 23. 110 din 18 mai 1945. 237 din 17 oct. p. 3697 din 30 apr.Of.C. Stefan – în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. p. inv.1907 Brezoiu. Max H. CORNESTER. 1678. partea I-a.P. 2066 din 20 oct.Of.P. Nuţă AIZICOVICI) – încadrat în M. 9763). Haim Max (n. a D. 1681. Valeriu (n. trecut în rezervă în 1982 (în dosarul 3/1982 ibid.Of.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 6867). 1516). COSTEA. iar apoi comandant al lagărului de muncă Galeş.I.Of. M.IX. p. cu grad de comisar. şeful Direcţiei Personal (1946-1948).VI. 41 din 18 febr. Simion (n.P. (M. sinucis în 1953. Ghedeion – în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. cu care este trecut în rezervă la 21. 10170). 1946 din M.). 1687.VI. 81/1970. nr. partea I-a. în 1948 la Chestura de Poliţie Iaşi. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr.R. 225. 1896). inv. Fifca KLEINMAN) (18. 2547. v. 1993. 9940). p. nr.I.S. iniţial la penitenciarul Aiud. partea I-a. p.Of. nr.V. 2629).colonel de Securitate (în 1953).C.C. 1682. (?) CORNEANU.Of. funcţionar civil în cadrul M. nr. 4049). CRISTESCU. p.Of. 1677. Şloim . Adrian – din noiembrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Râmnicu-Vâlcea (M. apoi prezent în Direcţia Penitenciare. partea I -a. 9964 din 31 ian.S.G. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. COSTIN. în iunie 1945 la Comisariatul de Poliţie Bacău.XII.R.1675.” clasa a V-a. partea I-a. partea I-a. 10381 (pentru cerere) şi respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. Jenö KRONSTEIN263) (2. 9071. Gheorghe – din 1 aprilie 1947 încadrat în D.P. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a.I. 1375 (pentru aprobare). (farmacist).XII. COSMA.1918 Bucureşti) – încadrat după război în D. COPER. p. fond 495 (“România”). 1684.C. inv. al P. cu grad de locotenent-colonel. nr.III. 267 din 21 nov. care indică numele “Faivel Kleiman”). partea I-a. 1679.V. 67 din 20 martie 1946. 126 din 6 iunie 1945. anexa la dosarul nr.1928. 273 din 28 nov.?)1953) . în martie 1947 transferat la Poliţia Călăraşi (M. nr.A. p.Of. 1946 în M. COPELOVICI264) (n. Leon (n. 187 . cu stagiu recunoscut din 1931. partea I-a.

803.C.I. 3486. Dobrincu şi Goşu 2009: 299. al P.cnsas.C. 9748.Of.Of. sinucis după epurarea Anei Pauker (M.S. nr. Simion .G. 11177. FRIEDMAN) (n. nr. 76. M.Of.P. 1945. p.S.. p. 1953 Oradea) (fiul lui Alexandru şi Iuliana) – evreu maghiarofon. al P. 2002: 52-3.S. cu nume de familie ortografiat ocazional Zeller. trecut în rezervă în 1967 cu grad de căpitan265.. Lajos. nr. 83). la Circa 12 Poliţie (M. 1922 Tg.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M.Of. Jela 2001. nr.1896 Ciocaia.Of. 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (M. nr. după august 1944 comisar şef la Poliţia Sighet. partea I-a.R. p. 121 din 31 mai 1945. 1696.R. 99 din 2 mai 1947.P.1910. I iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. di9 1963 la Direcţia T.R. nr. Kovacs 2006.D. 259 din 12 nov. 1699.C.: 108. CRISTESCU. a II. Pavel (n. 110 din 16 mai 1947.G. p. Cosma 1994: 52.Of. DAVIDOVICI la 01. 295 din 28 dec. M. Elizar (n. partea I-a. CRIŞAN. 144 din 29 iunie 1945. M. apoi locotenent-colonel. 1949.Of. participant la reprimarea rezistenţei din Maramureş. partea I-a. M. 265 V. 9926). locuia pe str. Oradea din 1948. Emil – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi.P.A.I. 1700. 1947. DASCĂLU.Of. (31/1953). p. apoi a 7-a (din 1955 cu grad de locotenent).A. 1691. partea I-a. 188 . M. partea Ia.C. 1697. p. p. partea I-a. 209 din 14 sept. partea I-a. 1947 transferat intern la Serviciul Siguranţă (M.Of. 10433. 1945. 1945. Cluj.în nov.a. Neamţ) – după război şeful Direcţiei Personal în centrala D. CZELLER.933 din 15 dec. Pavel JÖSZEF) – medic la Securitatea din Cluj între 1948 şi 1958. DASCĂLU. 1694.Of. Budea 2005.Of. 126. 4517) 1692. nr. Cosma 1994: 76). 2 din 2 ianuarie 1948. 10925. partea I-a. p. DAN. nr. partea I-a. Berindei. p. p. ulterior şef de serviciu la Regionala Cluj a D. 1695. 182 din 11 august 1947. Solomovici 2004: 569. DASCĂLU / DASZKEL. 1689. SM – 1997 Bucureşti) (fiul lui Petru şi Estera) – ofiţer de Securitate la Direcţia a 4-a (1952-1954). posibil agent sovietic. 1701. p. partea I-a.I.A.J. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. 21 din 26 ian. p. 43. (?) CSIZER. 22. nr. 4 din 4 ian. (Jela 2001.R. p. 286 din 10 dec. în sept. 136 din 19 iunie 1945. Eugen (n. 1945 în M. CSIKI. p. Nastasă şi Varga 2003b: 25. Mîntuleasa nr. Aurel .pdf.Of.Of. 1946. p. 1698.Of. 1690. Rudolf Iosif – locotenent-colonel de Miliţie (în 1979).din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 12). partea I-a. 8050). Elizare M. 1946 transferat la Siguranţa Oradea cu acelaşi grad (iunie 1946-1948). nr. Bihor – d. partea I-a. 2006: 662/637. apoi şeful Serviciului Judeţean Mureş al D. fiul lui Ignaţ şi Pepi) şeful Siguranţei Satu Mare (1944-1948).Of. decizia M. partea I-a. nr. M. 5127 şi M.Of. CROITORU. nr.în iunie 1945 încadrat ca gradian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. M. 21 ian.VII.08. 1693.. nr. Zoltan – medic M.1912 Sinaia. Pătrăşcanu) – în iunie 1945 numit comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. director al D. Goma 2007: 118. Diamant 1979: 371. 108 din 12 mai 1948. şi fişa sa de cadre la http://www. Sugarman f.Of. 5466.G. DANER. ulterior încadrat inspector general la Direcţia Penitenciare a D. partea I-a. Virgil (n. îbn acelaşi bloc cu L. 7084.VI. HAIDEN) (n. 1947. Duţu et al. trecut în rezervă în 1950.R. 136 din 19 iunie 1945. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. Rozalia . Turda. p. 24. din 1 dec.ro/documente/cadrele_securitatii/CRISAN%20ALEXANDRU. Mureş (M. 833). nr. partea I-a. Ludovic (n. 1945. (Jela 2001. Andreescu. 222 din 25 sept. 4264). nr.1933 Cucliu Mic. nr. Alexandru (25. partea I-a. (M. Levy 2002: 104.S.decret individualizat) cu Ordinul Muncii cls. Vilhelm . respectiv Cseller) (n. (2/1979).-a. 253 din 5 nov. p. 3871. 3. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a.S.P.P. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (M. menţionat şi în C. 5128). 61). DANIELEVICI. CSEN. nr.C.

Leon – din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.I. 1. 110 din 16 mai 1947.ro/documente/cadrele_securitatii/DEITEL%20ERNEST.Of.P.Of. 286 din 10 dec. nr. 30 din 6 febr. – v. DAVIDOVICI. Sandor Demeter) (n.I.S. sublocotenent (în 1949). cu referat de cercetare la fd. Adalbert – maior M. Emeric (fiul lui Carol) – colonel M. 220-319).R. Avram (fiul lui Şaim) – şeful biroului Planificare Învăţământ la Şcoala de ofiţeri de Miliţie.pdf. Ioniţoiu 2006: 44.D.. 122 din 31 mai 1947.N..1919 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1711. Ernest (n. şeful biroului 1 Informaţii la Securitatea din Roman. 1705.S..R. nr. Jela 2001. 8321. partea I-a. dosar nr.G. nr. 1717.A. p. p. fond Documentar. al P. DELEANU. 11625). 1947.C. nr. Gheorghe – din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.C.G. inv. de profesie lăcătuş.S. partea I-a. nr. Monitorul Oficial nr.K. 5360). post din care demisionează în iunie 1948 (M.VI.C. în cadrul D. partea I-a.C. nr. DAVIDOVICI. 1946.P.S.). DAVIDESCU. 1704. partea I-a. 1706. şi fişa sa de cadre la http://www. 983).I.Of. 4354). al P.A. al P.S. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Martin – începând cu 1 februarie 1948 agent de poliţie la Arad (M. (32/1955). v. C.N.1927 Usgorod. dosar nr. 43 din 21 febr. ff. p. DAVIDOVICI. 258. 1515). 30. M. ff. nr.I. 3872. Iosif . deţinut în penitenciarele Jilava. emigrat în Israel (Solomovici 2004: 570). 4080 (cota S. 1718. dosar nr. p. 220-319). şeful trupelor de securitate din Maramureş (Vischi şi Ivanciuc 2003). activist de partid (1945-1947). nr.R.la sfârşitul anului 1947 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman (A. (14/1955). Carol (n. DAVID. Alexandru (n.D. DAVIDOVICI.F.S.evreu maghiarofon. DAVIDSOHN.C. 277 din 29 nov. după înfiinţarea D. 3871).1702. trecut în rezervă în 1960. DEMETER.A. 10921). Pavel (fiul lui Avram) – locotenent-colonel MAI..R.R. 255 din 7 nov.R. 110 din 16 mai 1947. p. partea I-a. 1945.). 2417. 10557). M.VIII. fond Neoperativ. Iaşi (A.C.Of. Leibu . 1947. 1715.N.P.I. (8/1961 şi 12/1965). preşedintele A. p. FICHLER) (n. nr. I. 189 .R. ? – în 1949 maior N.Of. p. & Caţavencu 2004. p. 548 din 16 octombrie 2003.N. partea I-a.) (fiul lui Eugen Iakov şi Ella) – a avansat treptat de la gradul de căpitan la cel de locotenent-colonel (în 1958). 1714.C.U. f.C. partea III.. nr. DAVID. DĂIANU. partea I-a. nr. 1712. 255 din 2 nov. O. DELEANU. p.S. 1948.Of. partea I-a.Of. Liuba . Angela – după război impiegată stagiară de arhivă în D. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.. secţia Cancelarie – dosare anexe. DEBELKA.S. 1710. 1716.cnsas.C. partea I-a. 9/1957. 1707. responsabil de partid cu munca de cadre la Odorhei 266 V.Of. partea I-a. U. implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti din Munţii Făgăraş.1920 Budapesta) .R.. şi Banu 2005).în noiembrie 1945 încadrat ca şefă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie Sibiu (M. 1708. nr.Of.C. p. partea I-a. Isidor – în anii ’50 locotenent de Securitate la Iaşi (unul din anchetatorii lui Octav Bjoza. A. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1703.A. anexa la dosarul nr. C. M.A..I. “defectează în 1975. Sache – după război chestor la Prefectura Poliţiei Capitalei. p. DEITEL. DAVIDESCU. 22.R. apoi locotenent.Of. 144 din 25 iunie 1948. fond Neoperativ. 1947.P.în 1947 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.R.Of. 1713. 2417.V. 3293. respectiv la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A.266 (deconspirat de către C. ilegalist (membru de partid din 1938. DAVIDENKO. 1709. şeful serviciului 2 la Direcţia Regională Braşov a Securităţii în anii ’50.C.IV. DEMETER. 208 din 10 sept. al P. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul credincios” clasa a III-a (M. se stabileşte în S. 1948. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 9800). Lugoj şi Caransebeş).

procesulcomunismului. v.S. inspector în Corpul de Consilieri şi inspectori ai preşedintelui Consiliului Securităţii Statului.a. p.P.Of.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. DEUTSCH. Zoltan . preluat.şi Ciuc (1947-1950). 1721. 267 din 21 nov. Frenchel – locotenent de Securitate la Rădăuţi în 1949-1950-?267. Cosma 1994: 49). şef al Serviciului Inspecţii al M. p. după august 1944 inspectpr adjunct (1945) şi apoi inspector (1946) în cadrul Siguranţei. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 110 din 18 mai 1945. 1726. coroborat cu intrarea “Frenchel” din Jela 2001 şi. Wexler & Popov 2002 II: 825). 4049). I).G.684/1946 de la Direcţia Judiciară a Ministrului Justiţiţiei şi publicarea cererii în M. Jela 2001. pentru câteva luni. (nr.C. 1723. cu grad de colonel în 1952. DERFLER. Lomy – şeful arestului M. DERJI. u.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/rrevolte/docs/revoltetaranesti5. nr. şi şeful cabinetului ministrului de Interne Teohari Georgescu între 1948 şi octombrie 1952 (avansat la gradul de general în 1951). la doar o lună distanţă demis şi deferit Justiţiei pentru fapte penale (M. -a (v. 5833). membru al Direcţiei Organizatorice a C. la un moment dat concediat pentru escrocherie. 1727. nr. (1954). iar în paralel şeful Direcţiei V (Cercetări Penale) a D.cnsas. emigrat ulterior în Israel (Jela 2001. 190 . şef adjunct al secţiei Administrativ-Politice a C. Samoilă – după război agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Reşiţa.S.R. 268 V.S. I.ro/documente/cadrele_securitatii/DRUCKER%20SAMUIL%C4%82. al P. II. Alexandru – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. DEUTSCH. DRUCKER.V. Rubin . încadrat în D. 1724. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 4708). DOBROTĂ. 5127). când va fi destituit împreună 267 V. 153 din 10 iulie 1945. (1949-1952).A.I. ulterior şeful serviciul 2 Contrainformaţii la Direcţia Regională Banat a Securităţii la sfârşitul anilor ’50268 (M. Bucureşti cu grad de locotenent. ? – locotenent de Securitate la Iaşi.M.Of. 2414). nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. ilegalist.1968 cu grad de general-maior. şi N. la Bucureşti (1940-1941).R.C. apoi. DINU.C.S..C.P. 1725. 3694 din 30 apr.C. 4200). “Mihail” (n. 1728. Marghebus)) – colonel de Securitate.16. p. 7472. partea I-a. p.Of. împreună cu soţia sa. trecut în rezervă la 6. Raoul (fiul lui David) – maior. şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961 (Cosma 1994: 65. 168 din 18 iulie 1941. 66 din 19 martie 1948. (M.G. angajat al reprezentanţei comerciale a U. Solomovici 2003: 195. căs cu Liza Marcusohn (1938). 70). DINHOFER. v. http://www.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M.S.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. 5/1.I.Of. DRIMER.R. Solomovici 2004: 570). DEUTSCHI. M.A. partea I-a. (19581968). Ioniţă 2010: 29 n.Of. în anii ’50. în 1947 detaşat ca membru al Misiunii de repatriere de la Berlin. DEMETRESCU. Mişu DULBERGER ) (16. 269 1730. nr. 1729.R.R. şi http://www. al lui Emil Calmanovici (Solomovici 2003: 228. 1945. ocupând funcţia de şef probleme (Jela 2001. 62 vol.A.1909 Tecuci – 2002 Canada) (fiul lui Sache şi Olga (n. 66.S. 136 din 19 iunie 1945. nr. p.Of. DULGHERU. 126 din 6 iunie 1945. partea I-a. partea I-a. 269 V.Of. partea I-a. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite în apărarea orânduirii sociale şi de stat” cls. p.R.G.P. funcţie din care va fi demis în 1957. Solomovici 570). partea I-a. inter alios.S.I. inv.C. 3/1952 vol.I.pdf. p. 162 din 16 iulie 1946. fost funcţionar bancar şi contabil în perioada interbelică la Bacău. 2004: 570. (1950-1952). 10170).Of.pdf. dosarul cererii de schimbare a numelui nr. curs de perfecţionare în U.P. Friedrich – fost funcţionar. nr. numit şef al Direcţiei cadre a D. Troncotă 2006: 64. nr. 1722. p. Solomovici 2004: 579. al P. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. Ladislau – în iunie 1945 încadrat comisar-şef în centrala D. nr. (1957-1958). Emeric . 1720. al P. 1719. partea I-a. anchetator brutal. deţinut la Târgu Jiu (1941-1944). partea I-a.

EDELSTEIN. 1944 – iulie 1945) (M.S. Cluj .1920 Bucureşti – 1987 Bucureşti) (fiul lui Bercu şi Fanny) – locotenent-major la Direcţia Regională de Securitate Bucureşti (unde este inclusiv şef de grupă). partea I-a.R.R. şeful Serviciului “c” al M. 1734. 9763). 255 din 7 nov.A. 45. ales membru al comitetului de partid al M.Of. 99.A. şeful Serviciului Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S. pentru merite antifasciste. 1731. prezent în Franţa. p. 1945. fişa sa de cadre la http://www. al P. Paul – după război şef de secţie în administraţia centrală a M. p. anexele la dosarele nr. nr. (1956-1957).A. dosar nr. Citându-l pe Mihai Pacepa. III-a.Of. avansat la gradul de lt. 1733. când se pensionează definitiv.I. 1337). 38 din 16 febr. nr. nr. A. partea I-a. 9800.1911 Cojocna. inv. 256. trecut în rezervă cu grad de colonel la 31 mai 1960. partea I-a.u. 69.S.. la jumătatea anilor ’90. p. controlor de calitate la Oficiul de Control al Mărfurilor din Cluj (1960-1967). 15 din 18 ian. ilegalist (membru de partid din 1933) cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 14/1959 şi 30/1980.I. III-a.?. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. B. dosar nr. M. combatant în Spania (1936-1938). 2. EBNER. Deletant 1999:190. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a a Securităţii (1950-1953).D. 271. 6306). Jela 2001: 106-8.Of. 603. fond “D”. cl. 1781). în 1947 încadrat prin decret regal. Ordinul Steaua RSR cl. şeful Serviciului Inspecţii al Direcţiei Generale a Miliţiei (1959-1960). nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. Troncotă 2006: 63. în februarie 1948 promovat şef de serviciu (M. 1732. V-a. 1974 în Israel271. în Forţele Armate (M.I. 3293. partea I-a.C. 136 din 19 iunie 1945. f. Dobre et al. (1952). unde lucrează în domeniul tâmplăriei până în 1976. în Canada. 268. ulterior membru Irgun luptând împotriva britanicilor în Palestina preisraeliană.. locţiitor al şefului Direcţiei Secretariat a D. Eugen . 1945 .Of. de formaţie tâmplar (meserie pe care a practicat-o între 1929 şi 1933 la Budapesta şi Paris). Kuller 2008a: 127. instalat comisar şef la Chestura Poliţiei Cluj în iunie 1945.-colonel. nr. 426. 1947. 44.1948). apoi şeful serviciului cadre la Inspectoratul Regional Cluj al Siguranţei ( oct. 1677. 1948. cu grad de sublocotenent. (1948-1950). Deletant 1995b: 57. DUŞESCU. 2006: 122.C. trecut în rezervă la 1 martie 1960 cu grad de căpitan270.. arestat şi deţinut timp de peste 2 ani. C. Louis – comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. emigrat la 21 oct. Ordinul Meritul Militar cl. la cealaltă fiică (cu referat de cercetare la fd. 5127) 1736. 2001II: 43 şi 2003: 211-224. p. 165 din 24 iulie 1945. partea I-a. 1947. 45). sub acoperirea de emigrant ( ole hadaş) în Israel (2003: 209-10 şi 2001 II: 43.cnsas.P. transferat ca director adjunct la Direcţia I Informaţii Externe a Securităţii şi detaşat secretar I la Ambasada României la Budapesta (1957-1959). Medalia 10 ani de la înfiinţarea primelor 270 271 V.pdf. membru al Partidului Comunist Francez (1939-1941). a emigrat la începutul anilor ’80 mai întâi în Israel. p.P. EINHORN. Goma 2007: 118. Cosma 1994: 48). 2006: 12.I. C. inv. decorat de-a lungul timpului cu Ordinul Apărarea Patriei.R.cu şeful său. (1953-1956) (participant la anchetarea membrilor guvernului maghiar în dosarul “revoluţiei” de la Budapesta din 1956).G. internat într-un detaşament de muncă obligatorie în Baia-Mare (19411944). Goma 2007: 118). ocupând funcţia de şef de birou/serviciu la Direcţia a II-a Contrasabotaj în D. 1735. nr. p. 191 . 127.A. iar ulterior. în timpul războiului înrolată într-un detaşament local al armatei britanice.A. Solomovici 2004: 574 ş.D. 123. revenită în România în 1949. Israel) (fiul lui Victor şi Rozalia) – evreu maghiarofon. 181. (?) DURAND.C. doc. Banu 2008: 325. ulterior reabilitat şi angajat la Sfatul Popular Bucureşti. 225.ro/documente/cadrele_securitatii/EDELSTEIN%20SAMUIL.III. (1948-?) (Cosma 1994: 25. Samuel (6.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. apoi pensionat. Teşu Solomovici susţine că Einhorn ar fi fost de fapt reactivat după pensionare ca agentul “X-34” şi trimis în Israel în misiune. (?) EGRI. partea I-a. unde obţine şi calitatea de membru al Partidului Comunist Spaniol. cu grad de maior.I. fond 495 (“România”). Wilhelm (după unele surse cu prenumele maghiarizat Vilmos) (n.Of.O. Silvia (după alte surse Elemer) – emigrată în perioada interbelică în Palestina. M.S. nr.G. 253 din 1 nov. 10985.D.P.Of.) al M. unde locuia una din fiice.X.

II-a.A. (1/1954) şi cu referat de cercetare la fd. Iosif . p.P.. EÖTVÖS.R. 1949.a. Catalan 2001/4. Iţic – locotenent (în 1948) la Securitatea din Focşani (1948. EPEL. ELIAS. 1947. nr. ERSEC. 23. nr. partea I-a. partea I-a. 9218.Of. 10925. 192 . CV (fiul lui Ladislau şi Ida) – d. ulterior lt.. 241 din 22 oct. şi http://www. 7579). ? – şeful securităţii Caransebeş după război.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDOS%20RUDOLF.: 108. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. şef de sector la D.pdf. 8800). 3293. Elemer (n. numărul 6 din iunie 2010 al revistei Menora ed. şi fişa parţială la http://www. Sugarman f.R.A. Eliodor (13. v. Gheorghe – funcţionar civil în cadrul M. în 1974 urmare a cererii sale de a emigra în Israel în Ionescu-Gură 2010: 97-98 şi 100-102.pdf. 1738. implicat în reprimarea rezistenţei anticomuniste în zona Caraş (Solomovici 2001II: 43. trecut în rezervă în 1981 cu gradul de general-maior274.V. M.Of.R.cnsas. 1743. jud. partea I-a. 290.-col la Securitatea din Braşov în anii ’50-‘80272 (Bjoza 2006). 10925). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.1928.Of. C. p. Dobre et al. nr. ELEKEŞ.Of. 1947. nr. ENESCU. M.pdf. Deletant 1995b: 57. Kovacs 2006. 982.C. maior şi apoi lt.II.Of. 647.R. 1739. inv.A.M. nr.I.C. 2006: 81. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 231 din 10 oct. 1945. al P.în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. p. partea I-a. p. 297.R.. nr. p.1929 Petroşani – 2006 Deva) (fiul lui Ioan şi Irma) – locotenent major (1955-1966) şi locotenent-colonel la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean de Securitate Hunedoara275.unităţi române.. partea I-a. I.I. Budea 2005). şi http://www.R.1931 Mediaş – 2001 Braşov) (fiul lui Carol şi Ecaterina) – locotenent. 1748. al P. 286 din 10 dec. 159 din 13 iulie 1948. partea I-a. Rudolf (12. 9870). respectiv şeful Inspectoratului Judeţean Harghita al Securităţii (1970-1981).în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. nr.P. Ghelniţa. 18.ro/documente/cadrele_securitatii/ELGES%20ELIODOR. 5098 şi nr. 1948. ERDELYI. C. 274 V.C. 1745.I. Solomon – în iulie 1948 numit comisar de poliţie (M.Of. 1945. 194 din 28 august 1945. 30 din 6 febr.I. p. (?) ELIAN. M. (3/1952 vol. nr. nr. 2007. 1737. p. V. 275 V. 257 din 9 nov. p. al P.VII.C. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1/1953). partea I-a. 135 din 18 iunie 1945. Medalia Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat (v. nr. după reorganizarea în forma Securităţii căpitan. ERDÖS.cnsas.. 286 din 10 dec. Focşani. partea I-a. ELEPHANT. n.I. p. M. când întocmeşte rapoarte despre organizaţia sionistă locală273). C. Adorian et al.A. Oradea) – evreu maghiar. Dobrincu şi Goşu 2009: 486. 1945. 5817). secţia Cancelarie – dosare anexe. Troncotă 2006: 53.E. şef de serviciu în cadrul Direcţiilor II şi III (1964-1967). (60/1955). 1746. p. ELGES.R.cnsas. ENGLERT.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDELYI_ELEMER. 1749. Medalia Meritul Militar. Miriam – în naugust 1945 angajată impiegată la Serviciul Poliţiei Administrative din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 165. Berindei. 256. Elena – funcţionar civil în cadrul M. Solomovici 2004: 27 şi 2003: 20810.M.A. 139 din 22 iunie 1945. partea I-a. al P. Oradea în 1948 (M. locotenent(-major) la Regionala Braşov a Securităţii (1952-1956). & Caţavencu 2004. Ioniţoiu 2006: 27). I) 1747.Of. 90/1956. 5247. Adalbert (fiul lui Martin) – locotenent-major.C. 1971: 210.M. 1744. 1740. şi Watts 2011: 196. EPSTEIN. apoi maior. p. anexa la dosarul nr. 1750. fişa întocmită de U719/004 din M. partea I-a. ELBIM. Ladislau (fiul lui Adalbert) – căpitan M. Norbert .R. 1741.Of. Toma – după război comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. cl. 2006: 280. 1.-col.S. 272 273 V. 632.C.D. 1742.Of.

p. p. 268 din 22 nov. din 1 dec. 1947. din 1 aprilie 1948 agent de poliţie la Biroul de Siguranţă al Poliţiei Dărăbani (M. n.şef de serviciu în cadrul D. 3504). apoi la Poliţia Sfântu Gheorghe. Vlad – căpitan de Securitate la Cluj în anii ’50 (Jela 2001: 114. 196 din 25 aug.of. detaşat pentru câteva luni în 1947 la Poliţia Sighişoara. Şinca 2006. partea I-a. 1754. 1947 la Serviciul de Siguranţă din acelaşi oraş. 1349). nr.1922.Of. p. 133 din 11 iunie 1948. partea I-a. FANDEL. partea I-a. p.P. respectiv locotenent (1950-1952) la Direcţia Regională Prahova/Ploieşti. Ploieşti) – evreu maghiarofon. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. partea I-a. Beniamin – fost funcţionar. 1765. partea I-a. nr. sublocotenent (1948-1950). FEIGEL. 4049). 6937.Of. 1760. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. p. 131 din 12 iunie 1945.Of. partea a XVIII-a).R. partea I-a. cap. 5227). locotenent la Direcţia Regonală Dobrogea (1952-1953). ulterior ocupând funcţia de şef al Biroului pentru controlul paşapoartelor şi strănilor din cadrul Serviciului de Siguranţă Vaslui (M. nr. FAYER. 140 din 19 iunie 1948. 1752. 5032). EŞANU. 43 din 21 febr. trecut în rezervă în 1970 cu gradul de locotenent-colonel276. demisă în august 1948 pentru “grave abateri în serviciu” (M. partea I-a.G. 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. 1762. v. p. 1755. şi fişa parţială la http://www. 100 din 3 mai 1947.P. partea I-a. FARKAŞ. în 1945 la Inspectoratul Regional de Poliţie Mureş (M. M. 70. 164 din 19 iulie 1948. Rozina – după război gardiană la penitenciarul Câmpulung-Muscel. 1757. 2037. 4922). nr. Solomovici 2004: 576). nr. p. 1761. 1945. M. 1946. 7074).Of. nr. Eugen – în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Liviu – după război comisar la Chestura de Poliţie Iaşi. partea I-a. biroul de contrainformaţii. 26. partea I-a. nr. din sept. 1763.în 1948 era contabil la Serviciul Judeţean de Siguranţă Maramureş (M. 55 din 6 martie 1948.Of.Of. p. partea I-a. 8319). 1766. FEIER. Petru .Of. din sept.Of. apoi plutonier major la D. Iancu – în 1948 menţionat ca lucrător calificat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din cadrul D. 12.I. iar între 1968 şi 1970 la Direcţia IV. Andrei – în febr. 1947. nr. FEIER.Of. 3697 din 30 apr. FEIERSTEIN. 276 V.Of. 1948. pp. nr.II. 2888 din 12 dec. 259. FAIBIŞ. ulterior emigrat în Israel (Cosma 1994: 45.G. 110 din 18 mai 1945.Of. 1948. EŞANU. 193 din 21 august 1948. partea I-a. p. FAIER. 5969). avansat sublocotenent în 1950. nr.Of. căpitan (din 1963 maior) şi în diverse perioade şef de birou la Direcţia Regională Prahova (1953-1968). p. 208 din 10 sept. partea I-a. Ploieşti (fiul lui Calman şi Marta) – d. 1764. Stefan (uneori ortografiat “Feigl”) – după război agent de poliţia. Constantin – după război comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. p. 1753. 8319). cu atribuţii în contraspionaj. partea I-a. 208 din 10 sept. torţionar la penitenciarele Bacău şi Stoeneşti (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. nr. Bucureşti (din 1948). M. 1756. 193 . FAIBIŞ. 1759. p.Of.cnsas. 2 din 2 ianuarie 1948. M. Nandor (alte surse Şandor) . nr.ro/documente/cadrele_securitatii/FARAGO_ANTON. Iacob (în alte documente ortografiat “Feier”) . p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of.Of. 2000. nr. Anton (n. FARAGO. ? – colonel. p.P. 1518). FEIGEL.pdf.în august 1948 era agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei Siguranţei (M. FARK. nr. 142-4). 162.S. nr. 1947. Marcu – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. ulterior vânzător de stofe într-un magazin din Bucureşti (Jela 2001. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 41 din 18 febr. Sami / Saie – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Hârlău (decizia nr.S. 10205). 68.1751. p. 1758. 11026). Solomovici 2004: 577). partea I-a. FARCAŞ. anchetator. partea I-a. p. (M. nr.

30. Martha – în iunie 1948 numită agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi (M.G. 1776. FELDMAN. în cadrul Direcţiei Secretariat (Dobre et al. p.C.R. 1945. partea I-a. inv. 4049).P. promovat şef al serviciului de control economic la Miliţia raională Galaţi. 4143. nr. Botoşani (fiul lui Aron şi Haia) – d. 2006: 80).Of. p. Alois – în 1945. (M. partea I-a.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.I. FEINGHERS. Herman – în sept. 3293.. 2005a). 62 vol.G.P. 1947.D. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Aurel (n. F.Of. nr. nr.C. în noiembrie 1945 avansat la clasa I-a (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. şi fişa parţială la http://www. al P. 1948. 138 din 17 iunie 1948.a. Stefan – în febr.I. I şi respectiv II). Andrei – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 168 din 27 iulie 1945.. v. 1779. partea I-a. FEYER.G. prezent ulterior în cadrul Securităţii locale cu grad de plutonier (M. Alexandru – după război angajat impiegat în cadrul Primăriei Bucureşti.a. 4380). Botoşani) – încadrat la 1 aprilie 1945 ca impiegat la Poliţia oraşului Botoşani (decizia nr. 31 din 7 febr. Suceava (în 1958 ajunsese căpitan). până în 1960. p. 194 . 1777. 1948. 2147). FILIP.C..Of. p. 2009. de unde în mai 1948 este transferat la Comisariatul Focşani.Of. în 1948 preluat în D. nr.I.Of.C. 203 din 2 sept. un fanatic al sistemului (Solomovici 2004: 578. 6412). 10483). 3697 din 30 apr.S. Andreescu. nr. (nr. nr. în anii ’50 comandantul Miliţiei Capitalei (Solomovici 2001II: 17. din 1958 locţiitor de şef de secţie în cadrul secţiei VIII Cercetări Penale a Regionalei de Securitate Suceava. Şerper)) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. M.1767. FENY [Remy?. 59 din 11 martie 1948. 3/1952 vol. p. partea I-a.R. 4049).G. FICHMAN. Manase (fiul lui Filip şi Ety (n. 1769. partea I-a.C.R. Solo (uneori ortografiat şi “Feichenbaum”) – după război agent de poliţie la Comisariatul de Poliţie Adjud. 1948 era comisar de poliţie în D. FELLER. nr. 110 din 18 mai 1945.n. (M. 2006: 184. 1770. Ionel (n. nr. 4/1957 şi 4/1959. Jela 2001. 7304). originar din Iaşi. FICHLER. partea I-a. p. 1778. 5180).cnsas. (M. inv. p.Of. al P. p. cu grad de căpitan.din aprilie 1945 comisar la Poliţia oraşului Fălticeni (M. 118 din 28 mai 1945.I.P. 9800). FEINSTEIN. I şi III. v. secţia Cancelarie – dosare anexe. Solomovici 2004: 577)..ro/documente/cadrele_securitatii/FELLER_AIZIC-MORITZ. ca detectiv clasa a II-a. 165 din 20 iulie 1948.I. ulterior promovat agent de poliţie.Of. în nov. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. nr.Of. 42 şi 112.Of. 1772. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. când este trecut în rezervă cu gradul de maior277 (menţionat şi în C.Of. 85/1955.1925. 255 din 7 nov.pdf. 1774. nr. FEIGHENBAUM. vol. era transferat de la D. iar din sept. nr.P. v. 1768.Of. Aizic-Moriţ (n. ocupa funcţia de şef al cabinetului ministrului M. 4517). (M. 1771. v şi M.în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. membru de partid. GLANZSTEIN) – general M. M. 1008). în 1950.A. al P. 1780. cumnatul lui Emil Bodnăraş. p.C. 277 V. FEYER. C. I). omonomie cu cel care în 1956.A. FELDBLUM. 121 din 31 mai 1945. partea I-a.R. 5998. nr. I. Izi FINKELSTEIN) (n. partea I-a.A. partea I-a. Carol . 104 din 7 mai 1948. p. nr. 1947 cu atribuţii de Siguranţă. partea I-a.A. vol.Of. la Brigada a III-a a D.I.. Emilian – în martie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. (nr. 8320).S. Galaţi) – angajat în M. şi u. Lipa . partea I-a. nr. FERARU. anexele la dosarele nr. 3/1952. u. 275 din 27 nov. cu referat de cercetare la Fd. 1948 angajat agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj (M.Of.P.P.A. 1775. 1781.].A. 62. 1947. FIDLER.C.Of. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. (M. partea I-a. p.P. Nastasă şi Varga 2003a: 497-8). p.P. FELDSTEIN. partea I-a. n. V. 208 din 10 sept.G. 1773. 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în centrala D. nr. Gabriel .R.

nr.a. 3697 din 30 apr. Vrancea (M. 278 Un Simion Fischel din Botoşani este menţionat şi la http://www. p. 1794. p. p. 1793. Uşer Rubinovici – evreu basarabean. dosar F/55 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. 1785. 4922). 1783. 9546). fost voluntar în Spania. FISCHER. partea I-a. Sandu – în sept. 51 din 2 martie 1948. 3505). Kuller 2008c: 189). nr. 267 din 21 nov. nr. nr. 225. 253 din 1 nov. iar în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Odobeşti. p. partea I-a.Of. Goma 2007: 118. nr. ? – în iulie 1949 locotenent major de Securitate. 1945. 124 din 31 mai 1948. 1788. M. 4315).1903.1782. v. 247 din 29 oct. 2631. Alexandru – în 1945 era comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Şimleul Silvaniei. nr. 1945. III-a (intervievat şi de Levy 2002: 314). 7261. p. ulterior transferată la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. 1947. în Forţele Armate (M. Nathan . FOCŞENEANU.-col. pentru merite antifasciste. FOCŞENEANU. nr. p. FINKELSTEIN. Mureş. 9764). fond 495 (“România”). 131 din 12 iunie 1945. Botoşani) . căpitan (în 1949).Of. profesor de Filaj şi Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1958.Of. nr 201 din 31 august 1948. şi M.IV. partea I-a. alături de alţi evrei. Ştefan – în 1941 radiat. Alexandru – dupăp război agent de poliţie la Poliţia Tg. FINKELSTEIN. care a murit în luptă (Sugarman f. p. 1945 suspendat şi deferit Justiţiei (M. 5122. FOLDENBERG. implicat în supravegherea mişcărilor sioniste (v.Of.Of. FLORIAN. FISCHMAN.Of. p. partea I-a. nr. p. partea I-a. Iosef – în 1945 comisar-şef la Poliţia Câmpulung-Muscel (M. dosar nr. după război numit comisar şef de poliţie şi şef de birou în cadrul Siguranţei. 110 din 14 mai 1948. 4049). în sept. 10170). FLORIAN.S. p.P. nr. partea I-a. 17. 1784. nr. 198 din 1 sept. nr.G. M.Of. FONEA.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 7742). 110 din 18 mai 1945.Of. 1789. Ioniţoiu 2006: 34. 206 din 1 sept. Cosma 1994: 48)278 (v. 1947. 1944. FISCHEL. p. 1787. 1790. Solomovici 2004: 578 şi 2001II: 43.html 195 .: 109). p. Ioan (fiul lui Iancu) – locotenent-major. partea I-a. împreună cu fratele său Albert.Of. 1911). partea I-a. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cl. în 1947 încadrat prin decret regal.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne şofer în cadrul Chesturii de Poliţie Galaţi (M.Of. M. M. Ion .Of. demis “pentru grave greşeli în serviciu” (M.Of. reîncadrat în 1945. (1948-1952). 1941. 1791. partea I-a. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Tudor Dincă se plângea că “nu cunosc ortografia şi scriu groaznic” (Banu 2001: 86-7) (Jela 2001. nr. partea I-a. p. p. FILKER. 7711). Elisabeta – din aprilie 1948 impiegată de arhivă în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baia Mare. Din mai 1947 transferat la Poliţia Tecuci (M. FILLER. din registrele de rezervişti ai Forţelor Armate. nr.fost frizer şi ilegalist.romanianjewish. Simion (frecvent cu varianta eronată FISCHER) (n. 2099). cu grad de sublocotenent. 199 din 3 sept.Of. 11059. după august 1944 comisar-ajutor la Poliţia Focşani. 1945 încadrat comisar-şef la Brigada Specială Economică din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1786. 4743). inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. din 1947 transferat intern la Serviciul de Siguranţă. Herman – după august 1944 gardian public la Comisariatul de Poliţie Vatra Dornei. 1945. unul din cei de care lt. partea I-a. partea I-a.Of. partea I-a. nr. partea I-a. 1945. 289 din 13 dec. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a.Of. 100 din 3 mai 1947. membru de partid din nov.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31. apoi subaltern al lui Dulgheru la Direcţia V Cercetări Penale a D. 1792. 72 din 26 martie 1948.

al P. nr. p.R. 247 din 25 oct. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2038). 55 din 6 martie 1948. 1804.G.C..G. din 1948 în Securitate.Of. p.Of. FRIEDMAN. nr. al P. 1807. ulterior emigrat în Israel (Niculae 2004: 32. FREIBERGER. 5128 şi M. şi Solomovici 2003: 198. nr. suspendat din funcşie în februarie 1948 (M. 1808. 55 din 6 martie 1948. 3694 din 30 apr. p.I. 30 din 6 febr.Of. v. FRIEDMAN.A. 4049). 5127). FRIDMAN. nr. 110 din 18 mai 1945. nr. nr. p./D. p. M.. partea I-a.. partea I-a. partea I-a. partea I-a.Of. Alexandru – în iunie 1945 încadrat comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin.P. 131 din 12 iunie 1945. partea I-a.P.Of. p. 61 din 14 martie 1947. 5127). FRIEDMAN. FRENKEL.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. după război încadrat inspector în cadrul D.G. nr. 1948. 1947. M. îndepărtată din serviciu în iunie acelaşi an pentru “grave abateri” (M. M. 1805. M. Vladimir – funcţionar civil în cadrul M.S. 7085.C. p. 4049). p. Ladislau . 1947.. 1811. FRIDMAN.I.R. 10926).Of. FRANCO. partea I-a. FRIDMAN. p. Varga 2003a: 130). 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Tg. nr.Of. 9562). Samuel) – supravieţuitor al Holocaustului cf. 1797. 1947. Nastasă. Harry (fiul lui Marcu) – profesor civil de limba ebraică la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. v.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. (4/1976) (inclus şi în Kuller 208: 439). 136 din 19 iunie 1945.S. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.C. 1802. FRIEDLANDER. Nică (n. Klara (uneori ortografiat “Clara”) – în aprilie 1945 numită impiegată în cadrul Poliţiei oraşului Rădăuţi. Eugen (între amici “Fritzi”) – fost deportat în lagărul de muncă pentru evreii comunişti de la Vapniarka.n. 3697 din 30 apr. “s-a numărat printre personajele pline de cruzime ale acestei organizaţii” şi “i-a bătut şi torturat cu mult mai rău decât ‘securiştii’ români [pe doi evrei implicaţi în procesul de spionaj din Comerţul Exterior. pentru neprezentare la serviciu (M. Raluca – în febr. Erwin-Max (fiul lui Eugen. registrului Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 III: 57). nr. v. nr. p. 8318. partea I-a. Dănilă . FRENKLER. Iosif – din mai 1947 agent la Chestura de Poliţie Oradea (M. nr.S.C.Of. 4048).I. 2037. M. 110 din 18 mai 1945. Isac – în februarie 1948 numit agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. partea I-a. nr. 4922.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. nr. M. FRIEDLÄNDER. 286 din 10 dec. FREIBERG. partea I-a. care îl citează pe 196 .A.]” (Kornis 2009: 237-8. Mauriciu . Sandu (n. 1798. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. nr.Of. partea I-a. v. FORMAGIU. în sept. FRÂNCU. nr. 13529. p.C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. (1947-1956).C. partea I-a. după război anchetator în Direcţia V/VIII Cercetări Penale a D.Of. 182 din 11 august 1947.E.Of. partea I-a. nr. Iosif David – în 1948 comisar ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. partea I-a. 1812. Naty – secretarul Poliţiei Huşi (1945-1946) (Andreescu. p.G. Mureş (M. 1948. partea I-a.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. p. Raşela – din octombrie 1947 informatoare diurnistă la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 1796. p. FRIED. 1917). 39 din 17 febr. 136 din 19 iunie 1945. 980). conform unei surse evreieşti. FRÂNCU. n. 1961. 110 din 18 mai 1945. Cosma 1994: 48). 1801. infra) – funcţionar civil în cadrul M.Of. p. 1810. 1809. unde avansează succesiv până la gradul de maior. p. FRIDMAN. Herşcu . 136 din 19 iunie 1945.Of. 1800. partea I-a.1795. a M. partea I-a.Of. 1806. (1/1975). Mişu FROIM) – după război angajat la Direcţia Poliţiei Judiciare a D. 1803. 208 din 10 sept. 1799.Of. în luna martie 1948 considerat demisionat.

1947. & Caţavencu 2004. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.R.R. 136 din 19 iunie 1945.Of. FRISCHER. germanofon. p. emigrează în Israel după 1989. pp. al P. 126 din 6 iunie 1945. 286 din 10 dec. & Caţavencu 2004)279 – încă în viaţă în 2009 în Baia Mare. FRUNZĂ.responsabil în cadrul Direcţiei Personal a D.C. 124 din 31 mai 1948. 279 V.I. (70/1955).ro/documente/cadrele_securitatii/FRIND%20IULIU.Of. Solomovici 2004: 579). nr. partea I-a.. de unde s-a şi pensionat (I. Ella – din 1948 dactilografă în centrala D.R. I. 162. menţionat şi în C. Iacob (uneori menţionat cu prenumele “Iani”. partea I-a. ? . 12. 1819. nr. 197 . 5360).R. 4707).C. p. nr.cnsas.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Jela 2001). cap.în iunie 1945 încadrat comisar la Chestura de Poliţie Timişoara (M.G. emigrat în Israel în anii ’60 (Ioniţiu 2008:88. Suceava în 1948. nr. 5127).S.. din sept.A. Botoşani). FRINDT.R.C. 7537). 2006: 216. FUNARIU. p. 110 din 18 mai 1945. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. 1813. ? – căpitan în 1945. 1823. FROST. nr. 191 din 20 august 1947.I. unde avansează până la gradul de maior (Vischi şi Ivanciuc 2003.P.I. 142-4.I. directorul Casei de Cultură a Ministerului de Interne (1949 – anii ‘60) (Solomovici 2004: 579 şi 2003: 207. FRONESCU.D. Cosma 1994: 50). 1822. “Fuchs”. 10432). Şinca 2006. M.Of. Sali – funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa.Of. p. respectiv “Beriş”) – colonel.. 222 din 25 sept.pdf. ulterior demis şi angajat la Combinatul de Utilaj Greu Iaşi.P. Benjamin . 1946 era încadrat ca şef de secţie în Corpul gardienilor publici Satu-Mare (M. 1825. Troncotă 2006: 70. 1817.Of. 3697 din 30 apr. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (1955). respectiv cu numele “Fux” sau “Fucs”) – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Fălticeni. cu grad de maior (după alte surse ar fi fost chiar şeful Serviciului Judeţean). posibilă identitate cu “Fuchs Bereş” (n. 1815. partea I-a. 1946. şi fişa sa la http://www.generalul Neagu Cosma. v. partea I-a.Of. aflat în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă.A. p. Goma 2007: 118. Iuliu (uneori ortografiat Frind) (n. M. 1827. conform unor surse ar fi fost transferat la Bucureşti la sfârşitul anului 1948 (M. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 44.R. Edgar – funcţionar civil în cadrul M. 1820. şi cu variantele de prenume “Behr”.Of.A. FUCHS. posibilă identitate cu Teodor Friş.P. Paul . ? – căpitan la Securitatea Iaşi. 1816.R. FUCHS. FUCHS.P.S.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.1935 în U. FRISCH. nr. p. (M. p. 1824. Sigismund . 1818. Beria (în unele documente ale Securităţii ortografiat şi “Fucks”. nr. Iancsi – anchetator brutal al Securităţii Satu Mare. fiul lui Iosif şi Maria) – între 1955 şi 1980 (trecut în rezervă) ofiţer în cadrul Direcţiei Regionale Maramureş. Sdolomovici 2004: 578-9). (1948-1951). p. FRUCHTMAN. FUX. David . FUCS. partea I-a. FUCS. 4049). care în sept. 144 din 25 iunie 1948. nr. partea I-a. comandantul biroului Fălticeni la Serviciul Judeţean Baia al D.I. 1821. FROST. partea I-a.R. respectiv.fost cârciumar în Gherla. n. 2006: 184).S.Of. 8320. 4743). M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.S.R. Solomovici 2004: 579.R. p.V. 1814.S. ulterior maior la colonia de muncă de la Cernavodă în perioada Canalului (1950-1953) (Solomovici 2004: 579. Dobre et al.I. M. 208 din 10 sept. & Caţavencu 004. 10923.Of. I. partea I-a. nr. 1947. 1826. 1918. 2003: 207 şi 2001II: 43. Rebeca – numită în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.

cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. (v. Lupu 2011. 1840.. arhiva secţiei Administrativ-Politică a C.pdf. 108 din 12 mai 1948.280. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. p. nr. inv. 1841. partea I-a.A. 4266). Bucureşti) – lt. partea I-a. GHIPS. M. M.S. 237 şi Ion N. 31.I. partea I-a. 5246).în febr. 1846..cnsas. FÜLLOP. 4049) şi activist P. 1834. p. 1844. 9880). Oprea 2007: 96) (dosar G/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 5246) 1835. (nr.C. nr. GHERTNER. 275 din 30 nov. p. Conrad GABOR) – din 1 aprilie 1945 şeful poliţiei oraşului Suceava (decizia nr.I. 62 vol III. fiica lui David şi Bella. 280 V. Cosma 1994). 216. I. GHINTER. 1945 arhivar ajutor la Poliţia Deja. 1521). Reghina – în 1952 sergent-major în cadrul M. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. n. 1832. Nastasă şi Varga 2003a: 229. 1830. (6/1982). Marcu . Andrei (n. FÜLLOP. 1911) – ilegalist cu stagiu recunoscut din 1935.1828. cu Marcel BlecherBădescu. n. 139 din 22 iunie 1945. şi http://www.G.Of. Samuilă – în august 1945 comisar ajutor la Chestura Poliţiei din Dej (Andreescu.a. FÜRSZT.Of. 182 din 11 august 1947.în noiembrie 1945 încadrat în M.în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. GABOR.Of. 1845. şi u. 3699 din 30 apr. Nastasă şi Varga 2003b: 156-7). v. 1838.I. respectiv Zahariuc 2009: 210. 1946.R. dosar 3/1952 vol. GERSHON. partea I-a. GALL.Of. GAL. 7259).I. nr.P. nr. GALL.C. Wilhelm . Elemer (fiul lui Dionisie) – locotenent-major M. GENSER. Iacob – între august 1944 şi august 1945. cu fişă la secţia AdministrativPolitică a C.C. ajutor de primar în oraşul Bârlad din 26 august 1944 până în iunie 1948. Smaranda [probabil Gärtner. ? – fratele lui Teohari Georgescu. 257 din 6 nov.Of. 41 din 18 febr. 27. “Orest” (n. M. 1842. Paul Sterescu-Sternshein ş.C. şi apoi căpitan la Direcţia Regională Banat/Timişoara (1950-1954-?). 1945. Gerschon – în nov. GEDO. inv. partea I-a. ulterior funcţionar în M.Of.C. în 1960 trecut în rezervă cu gradul de maior de la Direcţia Cadre a D.M.I. p. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M.anchetator la Direcţia V/VIII Cercetări Penale a Securităţii (C.1913. Francisc . Berindei. 110 din 18 mai 1945. v. (Solomovici 2003: 121).A.R. al P. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. nr. p.C.Of. 198 . 1947. 9. 16 aug. partea I-a.Of. 1349). nr. nr. II). Niculae 2004: 32.R. p.A. Dobrincu şi Goşu 2009: 269).în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. nr.Of. 1836. Gherşin (n. GABAY. 1843. nr. partea I-a. p. 1831. n.n] – după război dactilografă la Comisariatul de Poliţie Cisnădie. 1833. apoi transferat arhivarajutor la Inspectoratul Regtional de Poliţie Craiova (M. GHERŞIN. 2334). GALLOVITZ. vol.2. I). 41 din 18 febr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Martin – gardian la penitenciarul Gherla în perioada reeducării. 1837. 233. Alexandru . 10416).R. partea I-a.-mj. FUX. 1945. nr. partea I-a.Of. p. 72 din 28 martie 1945. 1829. Nuremburg. în mai 1948 transferată la Comisariatul de Poliţie Călimăneşti (M. 1349.la sfârşitul anilor ’40 coleg la Şcoala de Ofiţeri M. 1839. gardian public la Poliţia Botoşani (M. partea I-a. Buzatu 2008: 407).Of. al P. p. 187 din 18 aug. al P.A.Of.ro/documente/cadrele_securitatii/GEDO_ANDREI. partea I-a. nr. H. 1997. şeful secţiei 31 Poliţie Bucureşti în 1947 (Deletant 2001: 34-5.III. p. 62 vol. responsabil cu evidenţa în cadrul comitetului regional de partid (Andreescu. p. p. (?) GEORGESCU. Mina – angajat în febr. (?) n. (nr.a. Clara . când demisionează.S. 1946. nr. 3/1952. Iulian Sorin. v. la Serviciul Lagăre al D. Andrei – în febr. nr. (la trecerea în rezervă în 1982). 7086. GHERŞIN. M. 22 şi 1999: 23. 1945.A. Marcel . 48 din 28 febr. partea I-a. Ungaria (fiul lui Viliam Marcu şi Şarlota) – d. 139 din 22 iunie 1945.

partea I-a. 7086. 182 din 11 august 1947. partea I-a. 5075).P. Arad – 3. nr. Filip (uneori ortografiat eronat şi “Gluxman”) . ilegalist (din 1932). 10558). probabil Mihail Gluk. partea I-a. 10924).1986) – fost funcţionar C.Of. nr. 10924). M. 10197). M.A. 1946 de la Poliţia Satu-Mare la Comisariatul de Poliţie Salonta.Of. 5933). 219. 96 din 25 aprilie 1946. p. 4146). 10433). partea I-a. 134 din 12 iunie 1948. p.1914. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. ? – meţionat între torţionarii penitenciarului din Constanţa în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (Ioniţiu 1982. partea I-a.după august 1944 comisar şef în cadrul D. 199 . 1947 şofer în centrala Siguranţei (M. M. (M. GOLDEMBERG. nr.R.C. 1860. GOLDBERGER. M. Isac – din 1946 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. în anii ’50 (Dobre et al./D. 3895). partea I-a. 162 din 16 iulie 1948. GLIECK (GLÜCK). Bihor (v.. 1856. al P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar G/103 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).P. p. nr.S. ca agent de poliţie clasa a III-a. 3081). p.S. 1948. nr. 1947.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Poliţiei Zalău (M.G. 1861. GOLDSTEIN. partea I-a. 286 din 10 dec. nr.1847.G. 51 din 2 martie 1948. 4049. p.G. 5982). partea I-a.Of.Of. 1858. p.Of.Of.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1857.P. nr. 2006: 79. nr. partea I-a. Simion Eugen – căpitan medic M.Of. partea I-a. nr. 110 din 18 mai 1945.A.Of. 1850. cf.P. M. GOLDENBERG.. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. nr.P.C. 1947. 1911. apoi Târgu Mureş (M.G. 7085. GOLDENBERG. GLAS. M. 1946. nr. p. p.S. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. p. 286 din 10 dec. 1947. nr. nr. 222 din 25 sept. nr.G. 182 din 11 august 1947. p. Pincu . 1859. T. 1851. Cosma 1994: 47). v. 5099.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. partea I-a. 1849. adjunct al directorului Direcţiei I Informaţii Interne a D. GOLDENBERG.S.Of. memorialisticii unor foşti deţinuţi politici (v. ulterior avansată la funcţia de impiegată (Arhiva C. 277 din 29 nov. 7489. GOLD. 277 din 29 nov. p.I. 10919. partea I-a. Maximilian – încadrat în iunie 1945 în D. ? – ofiţer de securitate la Baia Mare în anii ’50. partea I-a. 135 din 18 iunie 1945. 1852.Of. p. 1862.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Suceava (decizia nr...din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.S. locotenent-colonel la înfiinţarea D. M.S. Ilie – din dec. partea I-a.. nr. p. şi Jela 2001: 125). 286 din 10 dec. p. GLUCKMANN. M. nr. M. nr. p. GOLDSTEIN.G.S. partea I-a. 4142). 1854. 1863. nr. 1947. 248 din 27 oct.Of. p.Of.Of. Andrei (26. GOLDENBERG. 107 din 15 mai 1945.Of. partea I-a. Bernath – în 1956. 1947 angajat ca informator diurnist la prefectura Poliţiei Capitalei (M.S. partea I-a.G. p. 1848. partea I-a. Harry . fond Neoperativ. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. partea a XVIII-a). 1947.R. p. dosar nr. GOLDHAAR. apoi şef adjunct al Direcţiei IV a D. (30/1954).G. 82 din 7 apr.N. 157 din 14 iulie 1945. Francisc . f. Iosef – în oct. 104 din 7 mai 1948. (?) GLUVACOV. nr. (Dobre et al. ulterior menţionat în memorialistica unor foşti deţinuţi politici ca ofiţer la biroul din Aleşd (Bihor) al Securităţii la începutul anilor ’50. ocupa funcţia de şef al Serviciului V din cadrul Direcţiei a IV-a a D.S. p.Of. 2006: 79). Ana – la sfârşitul anului 1947 dactilografă principală la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi. 3699 din 30 apr. Petru . 267 din 18 nov.V. Iosif . decorat prin Decretul nr. M. 1947.P.Of. 2417.F. p. comisar-ajutor transferat în sept. după război comisar la Siguranţa Braşov (unde e avansat chestor în 1947).Of. Michel – în mai 1948 promovat comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.Of. arestat şi eliberat în august 1944. partea I-a. 9596).Of. GLASSER. partea I-a. GOLDENTHAL.V. 163 din 17 iulie 1946. 1947. transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie din acelaşi oraş (M. 10557). nr. nr.Of. cu grad de maior. GIMPEL.. 1855.Of. 1853.

R. 12 din 15 ian. I. 1874. numit la 1 febr. partea I-a. citarea dosarulului de solicitare a schimbării numelui în M. şef de birou în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. 1869. nr. p.Of. 1947. 5360). 1948. originar din Rusia. 21.S. Şmil – încadrat în D. 5127. partea I-a. GRAD. p. inv. partea I-a. 1872.N. 1867. 1515.I. GRANK. 5075).Of. al P.a. nr.).C. (?) GRAMA. I. ulterior transferat la Poliţia oraşului Bistriţa. 1877. inv.II. Samuel .. 4142). iniţial translator pentru personalul militar sovietic prezent în România după război. 1945. 104 din 7 mai 1948.S. p. în 1952 cu grad de căpitan M. v. 11059). Turnu Măgurele (fiul lui Carol şi Anica) – d.R.cnsas.XI. partea I-a. Bihor (fiul lui Carol şi Malvina) – d. din noiembrie 1948 adjunctul lt.Of. (nr. Selma . iar între 1956 şi 1958 ofiţer la secretariatul Şcolii de Ofiţeri de Miliţie (Cosma 1994). Galaţi (Arhiva C. 3/1952 vol. 256 din 8 nov. (nr.Of.P. 206 din 11 sept. Bucureşti) – între 1954 şi 1961 (trecut în rezervă) lt. Tibor GUTTMAN283) (n. 4.S. p. 982). partea I-a. f.I. respectiv II) (v. 1987. Ioan (fiul lui Moise) – căpitan M. I). nr. al P. 350). când demisionează. apoi căpitan la Inspecotratul Judeţean Olt al Securităţii (1968-1972). nr. GROSSMAN. partea I-a.G. Căpâlna. 30 din 6 febr.Of. nr. 265 din 14 nov. partea I-a. GROPPER.1864.R. şi M. demisă însă după o lună pentru neprezentare la post (M.ro/documente/cadrele_securitatii/GOLDSTEIN_LADISLAU.A.G. Oradea (Kovacs 2006. 200 . 1948 comisar la Poliţia Sighet (v. p.P. (13/1953). Reiza – locotenent major. partea I-a. nr.Of.-maj. Bihor) – căpitan.. adjunctul colonelului Alexandru Ioanid [v. partea I-a. 281 282 V şi http://www. 107 din 15 mai 1945. 144 din 25 iunie 1948. 35). 289 din 13 dec.R. dosar nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.I. nr. supra] (Solomovici 2005. partea I-a. 1876.1924. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.1928. nr. – locotenent de Securitate. 283 V. nr.numit în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. fond Documentar Timişoara. 256 din 5 nov.Of. GROSMAN.cnsas. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1866. 1870. M. probabilă identitate cu Moise Grossfeld.Of. p.pdf. 1947. Tiberiu (n. M. 4.M. S.Of. Iosub – din toamna lui 1944 şi până în octombrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Vaslui. 9851). Bernard – între toamna lui 1944 şi noiembrie 1945.A. GOTVALD. şi respectiv căpitan în cadrul Direcţiei a II-a.C. 7957. partea I-a. 9838). 1948.M. respectiv maior la Inspectoratul Judeţean Argeş până la trecerea în rezervă la 31. u. 136 din 19 iunie 1945. Madeleine – în dec. 3895). nr. 62 vol. M. (M. Nicolae (n. GOLDSTEIN.Of.S. p. u. p. M.pdf.P. 1946. v. I. nr. XVIII).R.Of. GROSSMAN. GOLSTEIN. în noiembrie 1947 suspendat din funcţie şi deferit Justiţiei (M.R. 1873.Of. 3/1952 vol.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 11964. GRIMBERG. vol. I. Ioniţoiu 1982. 1878. Samuel – funcţionar civil în cadrul MAI. GOTTLIEB. al P.ro/documente/cadrele_securitatii/GOTVALD_NICOLAE. Marcu . 1871. 25 (cota S. Goma 2005: 6). Mauriciu Ştrul la conducerea D. 62 vol. nr.1921 Salonta. p.C.A. partea I-a.I. p. partea I-a. GROSSFELD. p. 2009. 1945.1973282. respectiv III.M. Piteşti) – între 1949 şi 1968 locotenent-major la Direcţia Regională Argeş/Piteşti. C.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 1875. 1865. ca şef de birou în iunie 1945. GROS. V şi http://www. p. GOLDŞTEIN. Ladislau (n. 1868.. 43 din 21 febr.Of. serviciile 3 şi 2281. 134 din 12 iunie 1948.a.P.-col. în februarie 1948 ajunsese comisar. 1948. nr. 1947 numită comisar-ajutor în Direcţia Poliţiei de Siguranţă (M. Moshe – fost şef la miliţia judiciară regională.IV. şef de sector la D. 6. p.

p. p. nr. 1945. partea I-a. 267 din 21 nov.I. partea I-a. 11 din 14 ian. GRUMBERG. GRÜMBERG.Of. 10239 – când încă nu îşi românizase numele.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 144 din 29 iunie 1945. Marcel GRÜNBERG) (fiul lui Ilie şi Luiza. partea I-a. 3080). 6201. 119 din 29 mai 1945. 1882. 172 din 28 iulie 1948.Of. 139 din 22 iunie 1945. GRÜN. Titu – anchetator la Baia Mare în anii ’50 (Jela 2001.N. 2009. 201 . 2417. Bela .I.C. 5467). 4425). 286 din 10 dec. nr. 172 din 28 iulie 1948. partea I-a. 6201). 1883. partea I-a. nr. 1947.S. 1947. 1889.pdf. singura menţiune în sursele antisemite Pinay 1962 şi Niculae 2004: 33). nr. 126 din 6 iunie 1945. Heinz/Haim . 10925).XI. 107 din 15 mai 1945. Elisabeta – în 1948 şefă de birou la Pentineciarul Cluj Minore. GUTMAN. p. 5247). GRUIA. p.S. n. 24 din 30 ianuarie 1948. 18.G. nr. p. partea I-a. 1948. GRÖM. p. partea I-a. Solomovici 2004: 581). 26. p.Of.Of. nr. 126 din 6 iunie 1945. 270 din 24 nov. nr. (puţin plauzibil.Of. partea I-a.şef al Serviciului Secret Civil al R. Mendel . 7084.1924. partea I-a.IX. partea I-a. GUTMAN. 1886. GUTMAN. 1894. Margareta – în iulie 1948 era dactilografă stagiară la Biroul de Siguranţă al Comisriatului de Poliţie Reşiţa (M.Of. 1945. nr. M. Matilda . M. 10557. 149 din 1 iulie 1948.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M. 318). 1897. p. p. rudă cu Vasile Grunea?. partea I-a. şeful Serviciului V din cadrul Direcţiei a IX-a Cercetări penale a D. comisar-ajutor în cadrul Serviciului Rechiziţii al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.R. GRÜNBERG.ro/documente/cadrele_securitatii/GRUIA%20MANEA.1912 Bucureşti) .X. Goma 2007: 118. p. partea I-a. exclus din Securitate (trecut în rezervă la 30 iunie 1962) şi anchetat pentru deturnare de fonduri (A.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. 1891. Adolf – din 1947 agent principal de poliţie în centrala Siguranţei (M. transferată la Penitenciarul de femei Ilfov (M. 1890. 4706 şi nr. Tiberiu – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. GUTMAN. p. GRÜNŞTEIN. GRÖNBAUM. nr.S.Of. partea I-a. Manea (n.Of. 164 din 19 iulie 1948. Leonard . Cosma 1994: 82)284. Maximilian – în 1956 cu grad de căpitan. 182 din 11 august 1947. Şaicu – în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. nr. 10170).Of. Lupu 2011. în 1950 284 V. partea Ia. ff. 277 din 29 nov.1879. 1880. 1947. 1945. Solomovici 2004: 581. 10273).Of. partea I-a. M. 1893. partea I-a. Leo GUTTMAN) (n. C. GRÜNBERG. p. C.Of. 5558). Iosif – încadrat în noiembrie 1945 ca agent de poliţie la Poliţia oraşului Blaj (M.P. GRUIA. 4706). 1895.Of. 1885. 4517) 1896. Matias – din iulie 1948 comisar-ajutor de poliţie (M. 4706). 121 din 31 mai 1945.R. Alexandru – în iulie 1948 definitivat în funcţia de impiegat în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr.R.Of. M. Frieder . nr. 1945. p.Of.Of. GRÜMBERGER. p. GUTMAN. nr. p. 1881.S. fond Neoperativ. nr. p. nr. 267 din 21 nov. p. partea I-a.cnsas. partea I-a. partea I-a. dosar nr.Of. Mendel – începând cu 1 aprilie 1945 comisar-şef la Chestura Poliţiei Brăila (M.Of. nr. Lazăr – din toamna lui 1944 şi până în noiembrie 1945. ulterior căpitan şi şef al biroului Cercetări Penale la Regionala Cluj a Securităţii (1951-1961. p. Jela 2001. nr. partea I-a.Of.N. 1898. 5967). partea I-a.. pentru nume vezi M. 3895).în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Poliţiei oraşului Satu Mare (M. nr. nr. partea I-a. 1884. GUSMAN. după alte surse 1952-1962). (?) GUTMAN. p. (Dobre et al.A.Of. 1888. şi http://www. 1947. 220-231. 2006: 80). 709). Dorohoi) – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău. 10172. p. I. apoi ofiţer de Securitate (iniţial sublocotenent) la Serviciul Judeţean Bacău (1.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. & Caţavencu 2004.Of. GRÜMBERG. GRUBER.Of.1947-1951). 126 din 6 iun. p. Leonard (n. 1887. p. 268 din 19 nov. 82 din 7 apr. nr. 1892.

om de afaceri. 2. HABER. partea I-a. Şinca 2006. 1896.Of. din 1945 comisar la Biroul de Siguranţă Iaşi.Of. 1947..A.R. şeful secţiei de cadre la întreprindereas ministerului “Munca exterioară” (1950-1951). 1906. nr. I).S.C.ro/documente/cadrele_securitatii/GYORGY_LUDOVIC. ulterior defector în Franţa.P. apoi diverse funcţii de conducere la coloniile de muncă Poarta Albă. doas nr. M.I. D. Estera286 (n. fond Documentar. apoi căpitan). 1944 şi oct. p.html. 228 din 3 oct.R. 30 din 6 febr. 1945. p. 238 din 14 oct. HAHAMU. 4049).R. eronat. nr. 162. Iosif (uneori ortografiat “Hahanu”.M. (3/1952 vol. 286 din 10 dec. la Inspectoratul Judeţean al securităţii Bistriţa-Năsăud285.. Catalan 2001/4. partea I-a. partea I-a. partea I-a.I (1950). ff. Cluj-Napoca) – între 1956 şi 1968 la Direcţia Regională Cluj.G.Of.A.I.U. f. 1947.pdf.A. 1. 1903. David – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi (.125. informator şi apoi agent de poliţie la Circa 25 Bucureşti (M. 202 . nr. p. Cosma 1994: 48.I. Lupu 2011. vol.M.II.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_27.C. & Caţavencu 2004. 980). fişa matricolă penală la http://86.]. Cosma 1994: 50.N. n.17. nr. 3697 din 30 apr. ulterior locţiitor de comandant şi chiar comandant deplin al Penitenciarului Constanţa (19611963). 1901.. GUROVICI.Of. partea I-a. Botoşani) – după 1945 angajată dactilografă în centrala D. nr.S. nr. (1948-1952). 1996. HABER. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.. 1905.php. 4493. Ervin – comandant de penitenciar la Cluj la începutul anilor ‘50. 1908. 1900. serviciul raional Dej (cu grad de lt. HABOT. 5467)).A.R. nr. apoi arestată şi condamnată pentru trădare. HIRSCH) – fiul colonelului Hirsch de la Direcţia VII Tehnică D.P.I. inv. şi http://www. Năvodari şi Peninsula (1952-1955).. v. ff.1923) – maior de Interne în 1966. 288 alias Matei Pavel (Moţu) Haiduc. ulterior şefă de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. partea I-a. când este disponibilizat. graţiată în 1955. 268. nr. 116 din 21 mai 1948. citat şi de Solomovici 2004: 582). pp.G.II. idem. partea I-a. cap. HABER. 11053. fd. 1907.Of. şeful Serviciului tehnic “E” al DGSP288 (A. 60 din 13 martei1 1947.Of. p. V. Sofia – funcţionar civil în cadrul M.P. (Arhiva C.I. alteori.G. menţionat pentru scurt timp şi ca adjunct al comandantului închisorii Jilava (Kovacs 2006. încadrat în M.I. Jela 2001: 134). 4048 [cota S. iar din 1968 până la trecerea în rezervă în 1988 maior şi respectiv lt.1937. C. angajat la Securitatea din Oradea. Timişoara (cu grad de căpitan în martie 1950). 12. I. maior.P. 10926. partea I-a. 287 http://www. apoi transferat la Poliţia Oraviţa (martie 1947).R.S.%20Haag%20-%20Hexan/Haber%20Estera%20F/index. cu grad de locotenent. unde ocupă funcţia de şef al Biroului Circulaţie. nr. Solomovici 2004: 581.S.1897 jud. 695-9. Ludovic (n. HAIDUCU.locotenent. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. cota S. Deletant 1995b: 62). p. 144 din 29 iunie 1945. 110 din 18 mai 1945. dosar nr. F. şeful Biroului de Securitate Oraviţa din cadrul Serviciului Judeţean Caraş al D.S. HAFFNER. Culmea. pentru scurt timp în toamna lui 1947 prezent la Comisariatul de Poliţie Anina. 1946.R. 8658. 1899. 63-65.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.-col. M. în 1950.R. Solomovici 2001II: 43. 2. dosar nr.-maj. GYORGY. funcţionar la serviciul cadre din “Sovromnavigaţie” Constanţa a M.. trecut în rezervă în 1966. Ladislau – între nov. p.I.I. Ludovic (n. M. 1904. emigrată în Israel (M.Of.Of. 1948. M.romanianjewish. Ioniţoiu 1982: XVIII). 7364.cnsas. cu atribuţii de Siguranţă. M. al P. după 1990 cu identitatea Mathieu Forestierre. 22. “Hahone”) – fost student la Drept la Universitatea din Iaşi287. 142-4. p. 227 din 5 oct.. din sept. Solomovici 2004: 581. GURCSANYI. nr. Cluj (fiul lui Ludovic şi Vilhelmina) – d. 8917. Marin (fiul lui Mendel) (n. 285 286 V. fond Documentar Timişoara. 6. p. 1948. 1945. M. partea I-a. Iţic . 1902.Of.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/H/H%2001. p.

1981) .R. (1957-1961) (fişă de cadre în dosarul 13/1953 la secţia Administrativ-Politică a C. HEIM. HAMEL.Of. HARMAN. 3694 din 30 apr.Of. M. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Aleksandr Neski” şi cu ordinul “Steagul Roşu”..Of.P.S. 110 din 16 mai 1947. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. Felix – comisar la Birul de Siguranţă Iaşi din 1945 (Arhiva C.I. Cluj) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 2417.P. P. 1919. HEBERT. M. în anii ‘2000 încă în viaţă în Bucureşti. Petre – fost strungar. 1918. în acelaşi pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. nr.P.C.. 1912. M. (M. 203 . p. ulterior căpitan la Serviciul Judeţean Maramureş al D. Surica – în 1947-1948 dactilografă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A.I. 110 din 18 mai 1945. M.R. dosar nr.R. p.A. HAUPT. având grad de colonel.XI. partea I-a. p.Of. partea I-a. partea I-a. angajat în iulie 1948 în D. nr.S. (1948-1952).N. 148 din 25 iunie 1941. în iunie 1948 cu grad de comisar-ajutor (M. 124 din 31 mai 1948.Of. Aron . apoi în D. locţiitor al comandantului infamei divizii “Tudor Vladimirescu” după capturarea sa în URSS. 4493.-mr. nr.R.C. v. 262 din 21 august 1979).S. nr. HÂNCU. 9 din 12 ianuarie 1948. 1917. comandant al Corpului 38 Armată (1953-1955) şi al Regiunii II Militare (19551959). fond Neoperativ.S. Bucureşti în 1948 (Jela 2001). HAIMOVICI. 1910. Bucureşti289) – după 1945 angajat comisar-ajutor de poliţie în D. nr. HAIMOVICI. încadrat în D.S.N. decorat în 1964 cu “Ordinul Pentru servicii deosebite aduse in apararea orinduirii sociale si de stat” clasa a III-a.A. ff. ca informator diurnist (M. p.org/db/pdf/nr229_230/pagina14.Of. Estera . p.S. cu grad de maior (M. fiul lui Frideric) (7. 1913. 1945.P. HALTENWAGNER. Bucureşti (Cosma 1994: 51). partea I-a. iar în 1979 (la pensionare. nr. 239 289 Vezi anunţul decesului în nr. 1926?) – ilegalist.1909.).Of. HARTZ. partea I-a.G.A. dosar nr. HANFRECHT.G.Of. ordonator primar în administrarea Inspectoratului General al Armatei. nr.S. Iancu . 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 7774) 1915. 63-65). partea I-a. calitate în care în martie 1946. Iosif – numit la începutul anului 1948 comisar ajutor de poliţie în cadrul Serviciului de Siguranţă al Inspectoratului de Poliţie Cluj (v. 136 din 15 iunie 1948. 3660). I-a (Decretul prezidenţial nr. nr. apoi şef al Spatelui Armatei (1949). 1914. partea I-a. T.C. (TC).S. apoi secretar al Direcţiei Administrative şi Gospodărie a M.]. Ioan – comandantul Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat în 1947 (Andreescu.gen. Otto Mircea (n.S.Of.P. al P. p. ulterior transformării Siguranţei în Securitate prezent cu gradul de căpitan la şcoala de ofiţeri de securitate de la Băneasa. ? (alias) – din 1948 în conducerea D. nr. Moises HAUPT./M.N. I-a în 1949. “Lenin” Lazăr (a folosit ocazional numele de serviciu “Militaru”) (n. 1916. IV.P. Haim – (d. p. în prima jumătate a anilor ’50.7. 200 din 4 sept.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3863). 5133). în atenţia Siguranţei în 1941 (cu prenumele “Lazăr”).. ulterior colonel.I. ff. Nastasă şi Varga 2003a: 355). 4049).pdf. partea I-a.în septembrie 1945 numit şofer în centrala D. trecut în rezervă 1959 cu gradul general-colonel. p. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 116 din 21 mai 1948. deputat M.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii la începutul anilor ‘50. 220-231). 29-230 din Realitatea Evreiască la adresa http://www.1899 . după război comandant militar al capitalei şi subinspector general al Armatei pentru Educaţie Cultural-Politică (1947-1948).IV.romanianjewish. partea I-a. p. 6201). 4743). fond Documentar. 1920.2005. 4048 [cota S. HAIM.P. 1911. transferat şef al inspectoratului judeţean de pompieri Maramureş (1954-1955). 172 din 28 iulie 1948.S.

Of. 1948. 82 din 7 apr.M. partea I-a. p. 60/1955). Alfred – angajat în 1948 în D. la Braşov) – colonel doctor.M. partea I-a.Of. partea I-a. 1863). 1946. n. 1947. al P. 3947 şi nr. 1938. 158 din 12 iulie 1948. nr. partea I-a. 1936. 1948. HERMAN. 10116). 1923. 5982). partea a XVIII-a).colonel. (M. nr. 1926. 204 . 7087. M. 1932. 66 din 19 martie 1948. HERŞCU) – fost frizer. 4706).R. HERESCU. 5932).P. HERŞCOVICI.. 162. 3697 din 30 apr. 46 din 25 febr. 2412). p. nr.A. HERŞCOVICI. plutonier la D. 4049). D. Herşcu – în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M.G. 4922). nr. p.Of. Petruţa – din iunie 1945 informatoare la Prefectura Poliţiei Capitalei. nr. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.I.în iulie 1948 definitivat ca agent de poliţie în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. Mircea – din 1946 cu grad de inspector general de Jandarmi.Of. partea I-a. (dosare anexe. 983).R.Of.Of. cap. partea I-a. p. partea I-a.P. partea I-a. HENTZEL. p. Adolf . 1948. 164 din 19 iulie 1948. 1935. 1930. 5790).Of. 1921. HERŞCOVICI.P. repartizată pentru misiuni de Siguranţă (M. Janette . 1934. al P. Bucureşti (1948-1952) (Jela 2001: 134. p. 162 din 16 iulie 1948. HERŞCOVICI) – în 1945 comisar în cadrul Poliţiei Câmpulung Modlovenesc (M.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.Of. nr. HERŞCOVICI. HERESCU. HELLER) . 265 din 15 nov. HELMAN. nr. 5467)). ? . p. v. 3080) 1931. M. 83 din 7 aprilie 1941. Maier – angajat în 1947 ca şofer la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Dorohoi (M. p. nr. HERŞCOVICI.Of. HERESCU. şi repartizat ca medic la Spitalul M. torţionar la penitenciarul din Bacău (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.R.Of. partea Ia. Solomovici 2004: 582).A.Of. Iancu (n. profesor de legislaţie specială la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Bucureşti. nr. 142-4. 1937. p. 1922. p. (1952). 10925). 131 din 12 iunie 1945. 182 din 11 august 1947.I. 1927. Izu . nr. 1947. M.C. 1636). 1947. 110 din 16 mai 1947. p. p. 110 din 18 mai 1945. partea I-a.I. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Avram (n. HERESCU. p. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1925. 30 din 6 febr. partea I-a. HERŞCOVICI. 126 din 6 iunie 1945. Leibu (n.C. 1933.Of. HELERU. Florian – după august 1944 şeful serviciului economic al Miliţiei din Oradea.şi M. nr. HERIŞANU. HERŞCU) – funcţionar civil al M. nr. HERESCU. M..după august 1944 detectiv în cadrul D. 1928. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. nr. 5967) 1924.S. Andrei .Of. nr. HERESCU.Of.din 1 aprilie 1948 telefonistă în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. partea I-a. p. nr. nr. partea I-a.G. Blum (“Puiu”) – în martie 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Vaslui (M.G. 157 din 14 iulie 1945. Endre Herskovits. Nicolae (n. partea I-a. ulterior secretar de partid la Inspectoratul de Miliţie Bihor (Kovacs 2006).Of.P. Cosma 1994: 50). 10394. p. nr. partea I-a. posibilă identitate cu omonimul aflat în aprilie 1941 pe lista comuniştilor cărora li se fixa domiciliu obligatoriu “pentru reprimarea faptelor ce pun în pericol existenţa şi interesele Statului” (M. HERŞCOVICI. tatăl scriitorului Alain Paruit (Şinca 2006. directorul Spitalului Militar al Ministerului de Interne (din 1954). 92 din 17 apr. partea I-a. Solomon – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al poliţiei Focşani (M. 3871. Mihai (n. (M. 144 din 29 iunie 1945. p.Of. nr. partea I-a. 1929. p. partea I-a. partea I-a.Of. 272 din 24 nov. p. p.Of. 286 din 10 dec.

1946.I. p. şeful Regionalei Bucureşti a Siguranţei (sept. partea I-a. ulterior colonel.S. HOFMAN. nr. 59 din 11 martie 1948.Of. 2010). 28. 1949.A. (1949-1950). R. coleg de rezistenţă cu Egon Balaş-Blatt. stabilit în 1944 la Bucureşti.E. partea I-a. I). Târnava) (fiul lui Samoil şi Reghina) – sionist. apoi şeful serviciului de cadre al M. M. partea I-a. jud.1944-1948).E. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Marcel .G. (M. 50. p. Mureş (M.Of. vol. 1950. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.C. 2006: 78. 6163). 11024).Ap. HOLBAN. 2145).. partea I-a. 4049). 1947. 4 din 5 ian. M. decorat prin Decretul nr. fond 495 (“România”).. 161 din 19 iulie 1945. în 1989. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. apoi avansat colonel. Mayer HIRSCH.M. partea I-a. M. unde. p. nr. ff.P. HOFFENBERG. p. HOFFMAN. 10. nr. 1948. HIRSCH. nr.1907 Cernăuţi)) – maior.1913 Şmig. Marcel – în perioada 1949-1950-? ofiţer în centrala Serviciului Operativ la Direcţia Penitenciare a D. (M. Otto Octavian HECHT) (n. la jumătatea anilor ’50 şeful Serviciului XII din cadrul Direcţiei a II-a. Octav (n. prin Decretul regal nr. al P. 110 din 18 mai 1945. v. partea I-a. 4638. 1941.R. Dobre et al. ulterior eliberat din Securitate şi angajat economist la Uzinele “Autobuzul din Bucureşti”. în Forţele Armate.Of. 4049). stabilit în 1984 în Franţa. Tibor/Tiberiu (n. 2888 din 12 dec. A. dosar nr. 2). partea I-a. 1947. Mureş. HOLBAN. HIDA. Martin – în iunie 1945 încadrat ca gardian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. 1943.N. 2066 din 20 oct. 2009).G. director adjunct la Direcţia de Control al Străinilor şi Paşapoartelor din M.Ap.I. p. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.P. din 1948. nr. partea I-a. 251 din 30 oct. pentru câteva luni în 1948 încadrat în centrala M.Of. 171 din 29 iulie 1947. 205 . HOFMAN. 9696. 136 din 19 iunie 1945.1939. recrutat informator şi eliberat în febr. 225. 191 şu. (Balaş 2008: 252-3. în 1948 maior. arestat de Securitate în iunie 1949. ar fi fost responsabil cu supravegherea lui Gheorghiu-Dej la ordinele sovieticilor (Watts 2011: 231 n. 9763). Boris (n. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. HOLBAN. 1949. 1945. pensionat pe limită de vârstă în 1947 (M. nr.M. 1944. în august 1948 delegat şef al Depozitului Central A. 174 din 30 iulie 1948.A. 5128 şi nr. Stănescu 2008: 189 n. Eufrosina – funcţionar civil în cadrul M. p. 1942.” clasa a IV-a. dosar nr. iar în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. reactivat în iulie 1948 (M. cu rang de prim consilier de legaţie (M. 1947. a IV-a. HIRSCH.S.III.Of. p. partea I-a. 6243). demis însă după o lună (M.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. menţiunea “Hida” şi în A.Of. Judita – din decembrie 1947 dactilografă stagiară la Poliţia Tg. partea I-a. Constatin – după război agent de poliţie la Chestura Poliţiei Iaşi. cu grad de locotenent-colonel. 3697 din 30 apr. 196 din 25 aug. M. Ioanid 2005: 82).S. 308). HERŞCU. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. p.). (u.R. Zoltan (3. nr.III-a.3/1952. partea I-a.a. devenit şef deplin la începutul anilor ’50. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. continuând să spioneze în Legaţia israeliană sub numărul de cod “LT9” (Solomovici 2003: 256-267. 110-5).Of. în anii ’50 (Levy 2002: 67. Goma 2007: 118. 6673). partea I-a. 1948.I.R. nr. nr. nr.P. a folosit ulterior numele de serviciu “Haiducu”) – fost ilegalist. inv.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 70. locţiitor al şefului Direcţiei VII Tehnică a D. II-a (Rozei 2007.P. p. Ben . HIRSCH. 68. 1947 (M. Baruh Abramovici BRUCHMAN) (1908-2004 Paris) – evreu basarabean. fond documentar.Of. în 1948 angajat al Legaţiei Israelului la Bucureşti. nr. ofiţer în cadrul Rezistenţei Franceze (şeful reţelei FPT-MOI. 1947.Of. 7074). Cosma 1994: 45. calitate în care a organizat peste 100 de atentate împotrica administraţiei germane). 110 din 18 mai 1945. publică Testament (Paris: Calmann-Levy).Of. p. Marcus – după război ajutor contabil la Întreprinderea administrării muncii penale de pe lângă Penitenciarul Văcăreşti. 1950. 253 din 1 nov. 1940.N.A. p.Of.I.

I. partea Ia. din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. (pe care o şi conduce între 1957 şi 1960). 290 291 V. participant la reprimarea violentă a revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării293 (M. HOLICI. Bucureşti) şi Rica Meerovici (în viaţă în 2010 la Carmiel. a avut două surori .şefă de serviciu la Direcţia II Contrasabotaj în cadrul D.R. 1011). HOLTZER. Partenie – după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Siguranţei. M. în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. Niculae 2004: 32).X. HUDESCU.procesulcomunismului. demis în iulie 1948 (M.1915) – colonel (în 1960). HOROVITZ. HOROVITZ.două surori. de profesie strungar. partea I-a. 10928. 5817. 110 din 18 mai 1945. Carol SEGAL ) (n.C.de/REVISTA-AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Corneliu%20Leu%20de%20Florian%20Bichir.N. 31 din 7 febr. Troncotă 2006: 134.S. p. 44. partea I-a. .S. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.C.P. v.Of. 7083).I.Of. 2006: 78. HOLZER) – colonel (la trecerea în rezervă la sfârşitul anilor ’60).agerostuttgart. HUTIRA. fiica lor. M. u.1920 Suceava – d. Isidor (zis “Izu”. 4049. cu stagiu de partid recunoscut din 1939. 72 din 26 martie 1948. “Iosif” Dezsö (n.Of. 1913) – ilegalist (stagiu recunoscut din 1936). p.S.bzi. 70.Of. dosar nr. Carol (n. nr.S.com/marturii/fonduri/mart45_64/piacob/surghiun/docs/cap12.R. 62 vol. Pintilie Iacob (http://www.ro/dizidentii-victimele-innascute-ale-societatii-9776). ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa până în 1968290 (cu referat de cercetare la fd. 1955. v. Sender (n. Adelina (n.S. V. locotenent la Securitatea din Rădăuţi în anii 1948-‘50. 63-65. I).1951. Hela Mitoşeru (1923-1992. 1961. fond Neoperativ. I. partea I-a. dosar nr.S. Cosma 1994: 45. ulterior artist plastic. M. 3699 din 30 apr. Dobre et al. pp. 1985. I.htm). p.(D.1921 Hudeşti.G. 29. f. p. 225. al P. 5246) 1959. 8320. http://www.G. 1952. 1947. Irina (căs. http://www. 208 din 10 sept.G.ro/articole/Scrieridocumentare/Gheorghe-Dubit/459/21). Ioniţiu 2008: 88 şi 2006: 43. Bucureşti) – fiul unui fost industriaş din domeniul petrolului.Of. 1. (1948-1952). 2417. 159 din 13 iulie 1948. p. 292 1960.S. 84).G. a fost căs. M. Edmond . nr. HOLŢIER Ervin (n.ro/documente/cadrele_securitatii/HOLLINGER_ISIDOR. şi Solomovici 2001II: 43.. 49/1978. nr.R. fiul lui Mendel şi Etka (n. după război maior la Direcţia I a Securităţii (1952-1953). în acelaşi an avansat comisar. inv. Goma 2007: 118. până la trecerea în rezervă din 1960 avansează progresiv în grad de la maior la colonel ocupând funcţia de locţiitor şef de direcţie în cadrul Direcţiei a II-a Contraspionaj a D. inv. 182 din 11 august 1947. Bessler)) (frecvent ortografiat şi românizat “Holingher”) (n. p.A. nr. 110 din 18 mai 1945. partea I-a.P. 162. partea I-a. 206 .18 aug. 286 din 10 dec. HOLLINGER.htm) sau Constantin Teodoriu (http://www. Ellen) – din 1 aprilie 1945 era impiegată la Poliţia oraşului Suceava.Of. p. Elena (n.S.Of. (nr. Israel). nr. şeful Direcţiei a X-a Administraţie a D. dosarul de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei nr. HORN) . Cosma 1994: 45. dosar H/100 Colecţia “ilegalişti decedaţi”.C. 1948. Menţionată şi într-un interviu luat lui Corneliu Leu de către Florian Bichir pentru revista Agero (v. ff. ulterior emigrată în Israel291 (Şinca 2006. 293 Amintit de foşti luptători anticomunişti precum Gheorghe Dubiţ (v. 1958.XII. fond Documentar. HOLTZMAN. 4048 [cota S..]. p. cu Margareta. Solomovici 2004: 598. Isacu) fiind în prezent conferenţiar dr. al P. 3/1952 vol.pdf.C. Estera .. partea I-a. partea I-a. 1954. Sacher – funcţionar civil în cadrul MAI.a. 1953. 292 V. p. 1957. nr. Lupu 2011. cap.în iunie 1945 impiegat la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. 1947. ilegalist (din 1933). secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 139 din 22 iunie 1945. 5/500/947. 69. 8. M. Dorohoi) – din aprilie 1945 agent la Poliţia oraşului Dorohoi. fond 495 (“România”). 142-4. la Institutul Oncologic din Bucureşti). 4049. Jela 2001). inv.Of. nr. anexa la dosarul nr. M.anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. (C. 3293. 219. partea I-a. 74). C. HOSU.P.jurnalulliterar. n. 2630). încă prezentă pe acelaşi post în 1947 (decizia nr. 1956.S.III. HORVATH. Jela 2001. nr.cnsas. şi http://www.

al P. 104 din 7 mai 1948. IACOB.dosar nr. IACOB. membru de partid. în 1960 transferat în cadrul D. Moritz – originar din Tg. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr. p. IACOB. u. anexa la dosarul nr.I. 1970. Edmund – între toamna lui 1944 şi iulie 1945 agent de poliţie la Chestura Cluj (M. Bihor) – în 1951 sublocotenent M.C. IAKAB.din mai 1945 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.I. secţia Cancelarie – dosare anexe. (M. Watts 2011: 506). (indicat ca evreu de Solomovici. IACOB(ESCU). al P. partea I-a. 62 vol.G. 90/1956. al P.E. C.C. 1967. 1971. 447-9). 3293. C. nr. 198).P. secţia Cancelarie – dosare anexe.. V. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. C.-col.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. (60/1955). nr.Of. IANCU. 1963. nr. 1964. partea I-a. 188 din 16 aug. p. IACOVICI...C. Alexandru (fiul lui Mercurie) – căpitan de Miliţie. 6352). inv.Of. 4517) 1968. p.R. p. 120/1956. partea I-a. membru de partid. Neamţ. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Constanţa. Simion – funcţionar civil în cadrul MAI.în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. Martin – angajat în august 1948 comisar-şef de poliţie (M.M. al P. cu stagiu de instrucţie în U. (2/1979). S.. IANCOVICI.I.P. 1948. 1965. 5099). Auraş – locotenent-colonel .C. cu referat de cercetare la Fd.. 1973. partea I-a. 1978. 1945.S.d. 662). IACOB. IACOB. detaşat sub acoperire la Ambasada României de la Paris (adjunct al lui M. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Miliţie Cluj (până la sfârşitul anilor ’60) (Andreescu.. Ion – căpitan. Malvina . 1966. al P.U. nr.A. 6710). 2006: 78). 135 din 18 iunie 1945. 3293. 8800).C. IACOB.S. în 1956 cu grad de maior. Caraman). 1962. nr. partea I-a.C. 1947. (1954-1955).Of. avansat în 1957 la gradul de lt. al P.Of.R.R. – şeful Biroului pentru Străini în cadrul Siguranţei Huşi după august 1944 (Zahariuc 2009: 193.R.Of. cu referat de cercetare la fd. Silviu – în 1952 sublocotenent M.C. dezertează la 25 iulie 1969. 1976. p.P.C. Paula .C. 4142). din 1966 funcţionar internaţional la UNESCO (Deletant 1995b: 55.cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. numit în 1946 secretar al comitetului local Baia Mare al P. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. inv. al P. Arpad Andrei – colonel de Securitate.G.P. I. 207 . 371.A. partea I-a. partea I-a.P. 4142). nr. 1969. IANCHELEVICI. nr. V-a. al P.Of. p.C. 104 din 7 mai 1948. p. (1979). la Timişoara. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. 3/1952 vol. 286 din 10 dec. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D.a. 1977. 121 din 31 mai 1945.A.G. Osias . în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.C. anexele la dosarele nr.R. v. partea I-a. s-ar fi stabilit în S. Varga 2003a: 363.R.A. 231 din 10 oct. Nastasă. 1974. nr.C.Of.R. (3/1954). în 1947 comisar şef la serviciul Judeţean Neamţ din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Iaşi (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. pp. inv. şeful Serviciului Judeţean Ialomiţa al D. 1931 Băiţa.numită în nov.Of. IACOB.C. 3293. 1975. după unele surse.R. apoi şeful Serviciului III al Direcţiei Regionale de Securitate Cluj (19561958).R. IANCU.. 2274). nr. IANCOVICI. Mişu . deportat în Transnistria. la Circa 11 Poliţie (M. Edmund . (12/1954). (M. nr.G. 166 din 25 iulie 1945. p.R. partea I-a. IACOBESCU. iniţial şeful Serviciului VI al Direcţiei a III-a (Dobre et al. Ion (n..I.încadrat în iunie 1945 în D. Tudor (fiul lui Sava) – în 1954 locotenent major M. 47/1956. în anii ’50 director adjunct la Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale a Miliţiei. cu referat de cercetare la fd.Of. 265 din 19 nov. 1945. I). nr. 10094).S. nr. I. IAKAB. 10923). anexa la dosarul nr. 120/1956. condamnat la moarte în contumacie în 1970. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. p. trecut în rezervă în 1982 (5/1982). inv. (M.C.R.C. 1972.

p. transferat la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Miercurea Ciuc. în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. partea I-a. 1990. Ernestina – din 1948 dactilografă în centrala M.P. 297 V. IRIMESCU (căs. partea I-a.php. IZRAIL. Natan – poliţist în Cetatea Moldovei. IOSUB. 296 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. ILIESCU. respectiv penitenciarul din Sighet în anii ’60-’70 (Solomovici 2004: 609. director al 294 295 V.cnsas.205-945 de la Ministerul Justiţiei. 1987. în iunie 1945 transferat la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 1947. şi Solomovici 2001II: 111). nr. ca şef al comandaturii comunei de deportaţi Olaru din Bărăgan (Jela 2001. 1983. 1993.II. p.Of.Of. “Iszaek”) – încadrat în 1945 la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Braşov.I. apoi ofiţer superior la Securitatea.R. Bercu – după război comisar la Chesturile de Poliţie Iaşi şi Deva (M. IOSIPOVICI.17. Adolf – după august 1944 comisar în centrala D. 256 din 5 nov. partea I-a. 5679). p. IOSUB. nr.XI. 1947. în 1948 comisar. nr.I.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. Zoltan – căpitan. nr. sublocotent la D. executat la 18 febr. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel294. fond Documentar. partea I-a.Of. p. IANOVICI.pdf. nr. 4922). 8009). fiul lui Iosif şi Paulina)295 (17. TM) – angajat al Direcţiei Regonale Banat/Timişoara..A. 7086).). 4048 [cota S.P. 131 din 12 iunie 1945. nr. 1980. în 28 iulie 1959. şi fişa sa la http://www. partea I-a.P. p. Mureş.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte3/docs/morminte3p_5. M. nr. IŢESCU.I. (M. jud. a fost apoi avansat colonel şi a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 154 din 7 iulie 1948. după război membru de partid..procesulcomunismului. Bucureşti în anii ’50. 1896. 1991. 60 din 13 martei1 1947. dosar nr.125.G. Suzana . 10922). de Interne şi şeful Direcţiei Miliţiei Judiciare la nivel naţional (căsătorit un timp cu sora soţiei lui Alexandru Drăghici). nr.Of. IZSAK.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. ff.1931. Solomovici 2004: 582. 1984.A. la momentul arestării funcţionar la Ministerul Comerţului. 1989. 1986. nr. Max – în 1948 era comisar de poliţie la detaşamentul Dărăbani (M. Adalbert Bella (cu variantele “Ijak”. Max – fost vânzător.N. 1985. 15. 172 din 27 iulie 1946. Alexandru (f.Of. 1982.Of. 1991 Orţişora.Of.1960 Jilava) – coordonatorului celebrului jaf armat asupra unei maşini a Băncii de Stat a R.A. (?) IORDANOV. IANŢO. com.S.htm.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. formată în 1943 prin recrutări din rândurile soldaţilor români prizonieri în URSS.Of. IANCU IFILOVICI. Pentru schimbarea numelui. Ştefan . partea I-a. în a doua jumătate a anilor ’50 colonel. p. David . 286 din 10 dec. şi http://www. implicat în lichidarea rezistenţei anticomuniste (Ioniţoiu 2006: 48). 5075). 4706).R. lt. IOANID. Janetta – ilegalistă originară din Basarabia. Petru (după unele surse IAŢKO) (n. după război şefă de birou cu o gradaţie la Subsecretariatul de Stat al Aerului din cadrul Ministerului de Război (M. partea I-a. Balint.maior. fost ilegalist. 1992. ofiţer politic al Diviziei “Tudor Vladimirescu”.-col. p.S.S. Solomovici 1982 XVIII). partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/IANTO_PETRU. ILIE. ulterior la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tg. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.1920 Brăila 18. 182 din 11 august 1947. după înfiinţarea Securităţii maior. partea I-a.1979. 134 din 12 iunie 1948. Iancu . vezi dosarul 5-2. 1988. Ionescu-Gură 2010: 88). în 1955 menţionat în documentele interne ale M. p. Vischi şi Ivanciuc 2003297. 126 din 6 iunie 1945. ulterior Inpectoratul Judeţean Timiş al Securităţii între 1950 şi 1987. IŢICOVICI. 1981.asp. p. 9849).].Of.R. Maramureş. 208 .în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 1960296 (v. Herman LEIBOVICI. TM (fiul lui Petru şi Estera) – d.IX. 63-65).

JEKAB. Bihor (M. D. Goma 2007: 118. menţionat şi în Neştian 2010: 87 şi 2008: 7)298. până în 1950.Of. JAKAB.I. profesând medicina la Braşov (1925-1940). partea I-a. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (24/1954. partea I-a. 271 din 22 nov. Lothar Rădăceanu. Vasile Vaida.Of. I. p. responsabil medical de nomenclaturiştii Vasile Luca. Petre Borilă şi Constantin Pârvulescu (Scurtu 1998: 41). fond Neoperativ.D.Of.Of. 2000. fd. partea I-a.Of. (M. Watts 2011: 196. Einhorn).17. partea I-a. 3. Francisc .V. 1945. 4354. ROSENBERG) (n. nr. 1996. 2630. fiul lui Mendel şi Gizella.M. Coloman – în iulie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei Odorhei (M. 268 din 22 nov. p. 1995.E. p. fond Neoperativ.. 2001.A. Tiberiu (uneori ortografiat şi “Yungher”) – din 1945 comisar-ajutor la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.Of. (1945-1954) şi în paralel membru al Sectorului Medical al C.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2005. nr. partea I-a.R. Cosma 1994: 45).S. p.R. partea I-a. Moise – funcţionar civil în cadrul M. ilegalist (din perioada 1920-1922 petrecută la Viena). nr. partea I-a. p.Of.) Tatar Zoltan). ff. f.S.php. din oct. Iosif – în 1968 ajunsese şef adjunct de serviciu şi şef de birou I la Serviciul I Informaţii Interne al Consiliului Securităţii Statului (v. p. 1998. M.P. 2003. Solomovici 2004: 582 şi 2001II: 43. p. partea I-a. Ernest. 2417. M.S.. 1999.IV. 2002. Avram (n. uneori cu numele ortografiat Kahane) (2.Of. IZSAK. Emil Bodnăraş. 2004.) a Securităţii (celălalt fiind W. 10351. partea I-a.S. 8918.I. 137. ulterior 298 V.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M.1903 Focşani) . JURESCU. M.Of. p. 209 . JUCLEA. Botoşani) (fiul lui Iţic şi Malca) (în unele documente “IUCLEA”) – din 1 aprilie 1947 comisar-ajutor la Serviciul Judeţean de Siguranţă Neamţ. nr.A. 3506). inv.I. fişa sa matricolă penală la http://86. Deletant 1995b: 58.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. JAKAB. p. 10351. 162 din 20 iulie 1945. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Securitate Galaţi. nr. nr. dosar nr. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 10205). 2417.U. Braşov. Braşov. nr. 2604. 219).I.N. 6191).N. Neamţ – 28.M. partea I-a. 7388. KAHÁNA. 1994.G. dosar nr. la înfiinţarea D. f. 122 din 31 mai 1947. p. JURĂU. apoi stabilit în Bucureşti. ex. 220-31. 1947. col.XII. nr. 1948. pentru nume v. judecat şi condamnata pentru crime împotriva umanităţii comise în Transnistria împotriva coreligionarilor săi evrei (Arhiva C. JUNGER. partea I-a. 272 din 27 nov. nr. 1945. partea I-a.Of. p. ulterior menţionat ca şef al serviciului Filaj şi Investigaţii la Securitatea Oradea (v. nr. nr. p.Of. nr.S. al P.1890 Cheile Bicazului. apoi al doilea adjunct al şefului Direcţiei I Informaţii Externe (D. partea I-a. H.I. şi M.A.Of. Alexandru (uneori scris şi “Ijak”) – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Marghita..P. după război director al Spitalului Militar M. dosar nr.. 16.Of. 60/1955). 1997. 1. unde i-a succedat în funcţie lui Wisting (M. 9003).A.Of. (r.. nr. 100 din 3 mai 1947. şeful biroului Anchete Penale cu grad de locotenent la Biroul de Securitate din Huşi. 71 din 25 martie 1948. 7259). 1945. stabilit în România în 1922.G. partea I-a. partea I-a. JAKAB. 5246).P. 139 din 22 iunie 1945. în nov.P. I. Iancu – la sfârşitul anului 1947 agent în cadrul Inpectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. JUCLEA.Of.R.S.C.1917 Dărăbani. respectiv M. membru activ de partid din 1928. Alexandru .1972 Bucureşti) – medic cardiolog. 43 din 21 febr. p. 235 din 15 oct. 1945.R. Leo (n. 116 din 21 mai 1948. 4494). când este descoperit. ulterior comisar la Poliţia Târgu Săcuesc în cadrul I.%20Isa%20-%20Izvoranu/Iuclea%20Avram/index.. Nr. p. M. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 139 din 22 iunie 1945. 72 din 26 martie 1948.în iunie 1945 numit şef de secţie gardieni publici la Poliţia oraşului Odorhei (M.125. p. 5246). 228 din 3 oct. încă în viaţă în 2007 în acelaşi oraş. Ernö (n. A. 1947. 187 din 18 aug. nr.M. Troncotă 2006: 54. 1518.

cu grad de sublocotenent în 1953. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. constantându-i decesul. 119 din 29 mai 1945.Of. Mureş (M. 1945. Dobre et al. 150 din 6 iulie 1945. 2013. 3293. supra). KATZ. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. p. KATZ. 983). 9218). fratele doctorului Ernö Kahána (v. partea I-a. ? (zis Pubi) – angajat al Direcţiei Regionale Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50.Of.Of. apoi ofiţer la Securitatea din acelaşi oraş între 1948 şi 1959.I. 275 din 30 nov.S. 241 din 22 oct. 1947.pdf. C. nr. KATONA.R. Ioniţiu 2008:88. p. 278 din 1 dec.III. & Caţavencu 2004. Stefan – în 1947 angajat informator diurnist la Prefectura Poliţiei Capitalei.S. 1009). apoi detaşat cu grad de locotenent de Securitate la Regionala Baia Mare în anii ’50 (şeful Biroului de Securitate din Sighetu Marmaţiei). ulterior transferat secretar III la Ambasada României de la Viena. 1948 angajat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Tg. nr. apoi la regionala de Securitate Craiova. 11080 din 30 iunie 1945.R.Of. autor al cărţilor de propagandă A szociáldemokrácia és a dialektika (Oradea. 4426. 2010. Karoly.R. fond 299 Vezi fişa sa la http://www. al P. partea I-a.Of.A. partea I-a.S. Deletant 1995b: 58. demis în anii ‘60 după descoperirea colaboraţionismului său cu fosta Siguranţă (M. KANTOR.Of. M. 9696. I. p. 2005.în noiembrie 1945 încadrat în M. Petru . a nu se confunda cu publicistul Mózes Kahána (v. 1638). 189 din 17 august 1948.A. 265 din 19 nov.medic la Spitalul Elias (1954-1972. 2018.Of. p.R.G. KATZ. 2015. nr. nr.P. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. nr.. inv.Of. KAPPEL.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr.P.N. nr.în febr. cu stagiu recunoscut din 1944. partea I-a).1924 Cluj (fiul lui Mauriţiu şi Doris) – 2008 Cluj-Napoca) – după război comisar ajutor în cadrul Siguranţei din Cluj. 1948. Iosif (n. 76). respectiv locotenent-major la trecerea în rezervă în 1959299 (v. Arhiva C. incinerat la crematoriul “Cenuşa” ( dosar K/7 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).I. 5467). 9. 1945. Andrei .A. maior şi medic legist M. Moise (n. 1945). KAUDERS. nr. 251 din 30 oct. KATZ. 1945 demisionează din postul de comisar la Poliţia oraşului Bârlad (M. p. pensionat).Of. 210 . Stefan – în 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei (M. ulterior emigrat în Israel (M. 2016. p. nr. partea I-a. Saul . 5673). 1948. după alte surse Koloman Kalousek) – în mai 1945 numit subinspector de poliţie la Inspectoratul regional de Poliţie Târgu Mureş. 2012. 2011.Of. 30 din 6 febr. III-a. 2038.R. KAHAN(E). Emerich – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (decizia M. 1932). Hună – în oct. 10416). 11/1976. partea I-a. nr. KAHANE.G. nr. Avram – în febr. nr. Mureş (M. cu grad de locotenent la biroul de securitate Caransebeş (în nov. partea I-a. 2009.Of.C. 1949). 2006: 12.A..P. anexa la dosarul nr. 10 sept. KATZ. 1932) şi Democraţia (Bucureşti. la Serviciul Lagăre al D.S. 2014. KAUFMAN. 1947.S. Zoltan (n.I. partea I-a. 46 din 25 febr. nr. 2006. a asistat la 17 aprilie 1954 la execuţia lui Pătrăşcanu. 31 din 7 febr. 1903) – fost ilegalist. 2007. partea I-a).. 144 din 29 iunie 1945. ulterior colonel de Securitate.cnsas. M. la Penitenciarul Jilava în anii ’50. Andreescu. Braşov. partea I-a. după înfiinţarea D. KAUFMAN. 10093).I. cu referat de cercetare la fd. nr. 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. Cosma 1994: 51. 2008. 2017. Zotan – în 1948 agent de poliţie în cadrul Serviciului Siguranţă al Poliţiei Tg. apoi D.Of. şi M. 1948. Lică (n. din 1948 şeful D. Serviciul Poliţie Socială (M. partea I-a. p. infra). p. p. 1945. 55 din 6 martie 1948. p. Nastasă şi Varga 2003b: 24.ro/documente/cadrele_securitatii/KAPPEL_ZOLTAN. partea I-a. KALOUSEK. Adalbert KAUFMAN) – iniţial comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Bivolari (1947-1948).S. aparută în română sub titlul Socialdemocraţia în lumina materialismului dialectic (Cluj. p.C.

Augustin . 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2037. partea I-a. KEISCH. Fl. p. partea I-a. partea I-a.Of.S. Andrei-Francisc – locotenent major. partea I-a. nr. KLANGER. 1947 (M. 1947.Of.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 5099). p. 189 din 21 august 1945. p. KERTESZ. KEMTER. Norbert – după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1948 avansat de la agent de poliţie la comisar-ajutor în cadrul D.locotenent-colonel. inv. Emil . KENDLER. p. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. 2019.S. p. 220-31.Neoperativ. nr. nr.în febr. al P.C. 6412).Of. KERESZTESI. 4315).Of. p.M. nr.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 2032. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994: 44-83). nr. 168 din 27 iulie 1945. KESLER. partea I-a. Carol – maior la Securitatea din Braşov (1969-1973) (Bjoza 2006). fond 495 (“România”). era transferată de la D. 2031. 211 . 126 din 6 iunie 1945. 1008).în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. posibilă idenitate cu omonimul cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 4706). 110 din 14 mai 1948. partea I-a. partea I-a. 139 din 22 iunie 1945.Of. M. KLEINDBERG. 2028. partea I-a. p. 208 din 10 sept. Jela 2001..Of.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 11155 şi M. nr. partea I-a.în 1945. 2038. partea I-a. 2 din 2 ianuarie 1948. 4772). ? – agent în cadrul serviciului de Control Economic la Miliţia Raională Galaţi în anii ’50 (coleg cu Izi Finkelstein. 225. partea I-a. KINTZBRUNER. M. nr. Nicolae .P. p. 2030. Neştian 2010: 88. KLAMER. Iosif . nr. 2417. KISS. Timişoara. 1947 transferat la Siguranţa Poliţiei Tg. 2035. S. nr. apoi agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de poliţie din Sovata.Of. 31 din 7 febr. 126 din 6 iunie 1945. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. 1337). 4315). p. Nastasă şi Varga 2003a: 578). 2033.Of. implicat în reprimarea revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării (Jela 2001. 13). 2024. şef de birou Filaj-Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. Elias . Vischi şi Ivanciuc 2003).P. 1948. partea I-a. 3697 din 30 apr.. 110 din 14 mai 1948. ff. KESSLER. Ioniţiu 2008:88. p. p. p. 1010). 292 din 17 dec. KLEIN. – lt. dosar nr. M. dosar nr. 2025. p. Michel (fiul lui Moise) .încadrat în iunie 1945 în D. Ernest – medic M.P. ca detectiv clasa a II-a.Of.G.P. 4706). trecut în rezervă în 1960.G. 2027. Mureş (M. 31 din 7 febr. KLEIN.Of. 1947. Heinrich . p.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. v. KLEIN.Of.în febr. 5127).Of. 132 din 13 iunie 1947. (M. 1947. 2020. 1948 angajată comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M.Of. (M. alias Ionel Feraru) (Solomovici 2004: 578.Of. 135 din 18 iunie 1945. 2021. 2026. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. KENDLER. la Brigada a IIIa a D.A.I. 5246. p. Dezideriu – după război iniţial agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei. 2029. Solomovici 2004: 582. Edith .G. Banu 2008: 327. 7350).P. 2034. 11089. 2023. comandantul Miliţiei Huşi în 1949 (Neştian 2010: 87). în ian.R. 2022.Of. Solomovici 2004: 583) – probabil una şi aceeaşi peroană cu colonelul Clain (trupele de grăniceri) menţionată în Ioniţoiu 2006: 43. KLEIMAN. partea I-a. 290 din 15 dec. partea I-a.Of.R. 8318. 136 din 19 iunie 1945.Of. KLAIN. 110 din 18 mai 1945. nr. p. Daniel . 1948 transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie cu sediul în acelaşi oraş (M. ? – locotenent la D. Vasile – după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj. partea I-a. disponibilizat în dec. partea I-a. 4049). KLEIMANN. Helene . în dec. M.-maj. nr. nr. nr. nr. KESERU. Paul – din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. Andreescu. (30/1954). p. 1948. 2036. nr.

KOFFLER. KOHNER. n. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27. p. 1947. 2 din 2 ianuarie 1948. p.. în anii ’50-‘70. 139 din 22 iunie 1945.A. şeful clinicii de cardiologie “C. M. 85 din 10 aprilie 1948. nr. KOHN. decorat prin Decretul nr. (60/1955).Of.R.Of.I.R.A. partea I-a.C.Of. ortografiat de către Solomovici (2004: 569) “Cohn”.I. partea I-a. 5247. 1945. (la sfârşitul anilor ’70 cu grad de conf. p. nr. ulterior revine în funcţia de comandant al biroului municipal Lugoj. (30/1954). apoi şef de cadre la Comandamentul Servicii şi Înzestrări din cadrul M.după august 1944 impiegată în cadrul Poliţiei Rădăuţi. Lucia . disponibilizat în aprilie 1948 (M. Adolf – în iunie 1945 angajat în D. şi în Caietele CNSAS nr. 2041. 2055.numită în iunie 1948 agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. p. Andreescu. cap. din sept.A.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.I. 131 din 12 iunie 1945. nr.]. participant la reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Banat (M. 2630).P. Zoltan – după război comisar şef şi secretar la Chestura de Poliţie Lugoj. KLIPA. Bucureşti (Şinca 2006. partea I-a.M. KOHN. 9850). fond Documentar. 10924.. KLEIN. ulterior 212 .S. nr.Of. Iliescu” din Bucureşti şi predând la I. ca agent de poliţie clasa a III-a.din aprilie 1945 impiegată în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. KOHN.. 4314). M. Solomovici 2001II: 43. Dezideriu . 2051.R.). partea I-a.I.F. din 1 dec. 162. 1947 în cadrul Serviciului Siguranţă din acelaşi oraş (M.P.Of. nr. p. partea I-a.R. Nastasă şi Varga 2003b: 25. îndepărtată din serviciu în iunie 1945 pentru “grave abateri” (M.Of. Lazăr (1911 Iaşi – 1988 Israel) – cu studii la Moscova (1953). v. Deletant 1995b: 62. Cosma 1994: 51). 8320.Of. 208 din 10 sept.A. KLEISCH. nr. 286 din 10 dec. care îl ortografiază Klink. medic M. iniţial repartizat la Chestura de Poliţie Alba-Iulia. Aron – după război agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. nr.G.Of.Of.P. 2048. 256 din 5 nov. Maximilian – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Serviciului Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (M. univ.M. ulterior trecut în rezervă.Of. şeful Serviciului Judeţean Severin al D. pp. Iosif (fiul lui Mauriţiu) – profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie până în 1962. p. KOHN. Elvira . 142-4.după război femeie de serviciu în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.S. nr. din 1948 maior.. nr. nr.I. nr. 275 din 30 nov. 4048 [cota S. al P.P. Eva . 3232).R. ff. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 2049. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. p. supra) . în noiembrie 1947 transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Piteşti (M. partea I-a.A. 1947. al P. p. KLING. dosar nr.S. 63-65). menţionat pe baza Arhivei C. partea I-a. 87 şi 146). nr. M. KLEINBERG.S. 2045. KLEINBERG. 72 din 26 martie 1948.C. emigrat după pensionare în Israel.P. 110 din 14 mai 1948.S.Of. Ecaterina . la Serviciul Lagăre al D. 2047. apoi al Severin. 2044. 2040. David – după război agent de poliţie la Poliţia Botoşani. partea I-a.N. p. 4922). 5360). 144 din 25 iunie 1948. a IV-a. KLEINERMANN.S. Arcadie – după război inspector de poliţie la Inspectoratul Regional Craiova. 2043. partea I-a. KOFFLER. Arcadie – funcţionar civil în cadrul M.S.. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. M.în noiembrie 1945 încadrat în M.I. p. p. 51 din 2 martie 1948. Timişoara. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. KOHN. 2052.C. p. 2046. 4048). Mihai – în anii ’60 şeful Serviciului VI din Direcţia Cadre a Securităţii (Dobre et al. Leiba (probabil soţul Eevei. Bernard – din 1948 ofiţer şi şef de birou la D. p. 2/2008. partea I-a. KLEIN. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. 12).N.C. pp.Of.G. partea I-a. în octombrie 1947 şeful Serviciului municipal de Siguranţă Lugoj.G.2039.A. a locuit în cartierul Primăverii. partea I-a. 1912. 1947. din 1948 şef de serviciu în cadrul D. 2053. 2006: 214). în mai 1948 avansată curier (M. 2054. nr. 2042. 10416). KOHN. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. 2050.Of.

Andrei – după război agent de poliţie la Poliţia Satu Mare. nr.R. nr. ff. Huedin. 5360.Of. după alte surse Miklos) – şeful Serviciului Judeţean Turda al D. 110 din 16 mai 1947.S. 222 din 25 sept. p. 2070.I. la 2.Of. LAZAROVICI. nr. LAITNER. Şinca 2006. KRAL. Iosef . secretar al organizaţiei Frontului Plugarilor din plasa Cehul Silvaniei şi secretar F.R. M.ziaruldemures.1916. partea I-a.VIII. preluat şi după reorganizarea Siguranţei în Securitate (M.I. nr. 208 din 10 sept. şeful serviciului tehnic la Direcţia Regională Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. al P. Mihail (Pius. partea I-a. 2056. 5099. p. Solomovici 2004: 583). Stefan – angajat în 1947 ca agent de poliţie cu atribuţii în domeniul Siguranţei la Poliţi a Carei (M. 12860. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. la Circa 15 Poliţie (M. Iosif – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea. partea I-a. partea I-a. partea I-a.Of. membru P. apoi la Serviciul Judeţean de Siguranţă. iar în luna decembrie a aceluiaşi an la Chestura de Poliţie Oradea. 2011 al Ziarului de Mureş. LAUFMAN. locotenent-colonel de Securitate (în 1955). KUPFER. 162. p. KOLLER. nr. Lupu 2011. p. p. 1946. 1946. Din 5 sept. M. 2069. partea I-a. partea a XVIII-a). 3871) 2066. 4517) 2068. 72 din 26 martie 1948.I. István Koller. după război şeful Circumscripţiei Suburbane “Tudor Vladimirescu” a Apărării Patriotice (1944). nr.Of. 4048).în iunie 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. 74. Avram – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. KOLLAR. p. ? – în 1948 lt. nr. 1945. Nastasă şi Varga 2003b: 25. 5246). 7084.R. autor Nicolae Balint. Ştefan. 1947. 2058.C. 289 din 13 dec. partea I-a. 110-5). 2002: 12 I. la adresa http://www. nr. 110 din 18 mai 1945. C. 2057. nr. 10925.G. nr. 4638.D. M. menţionat ulterior şi ca ofiţer de securitate la Baia Mare (1948-1950) (Ioniţiu 2008:88).Of. fiul lui Iosif) – de formaţie tinichigiu. p. Alexandru – comandant-adjunct al biroului Securităţii din Carei în perioada 19481949. LANDAU. p.. KUN. partea I-a. 256-7). partea I-a.P. 121 din 31 mai 1945. în martie 1948 transferat la Comisariatul de poliţie al oraşului 300 V.S. nr. 2065. Mureş300. din 1944. 213 . p. 215 din 18 sept. 8446). la Securitatea din Tg. p. (la Direcţia Generală a Lagărelor).A. 983. KOVACS. M. fost luptător în Spania. nr. KRAUSZ. 1947. partea I-a. LANDESMAN. partea I-a.R. (1948-?). v. p.C. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. p. KUN. Cosma 1994: 48. 1947.P. 10171).Of. 10433). Adolf – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. şi “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. nr.S. 1947 fusese însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of.Of.Of. angajat din 1952 în M. (32/1955) (v. KOLER. & Caţavencu 2004. 8321. Cosma 1994: 45. Duţu et al.R.N. cap.I. zis şi “Fănel” – încadrat după război comisar de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. Ioniţiu 2008:88. partea I-a.Of.html. partea I-a. & Caţavencu 2004. partea I-a. 2063. KWEILER. nr. 2064. 135 din 18 iunie 1945. p. Ştefan (n. n. 2062. 139 din 22 iunie 1945. 1948. Wolf – din 10 martie 1948 agent de poliţie în cadrul Siguranţei (M. 30 din 6 febr. 144 din 25 iunie 1948. responsabil de cadre în Biroul Judeţenei PCR Sălaj (1945-1949). 2059.Of.R.Of. Andreescu. partea I-a.I. p. comandantul închisorii Aiud (1953-1958) şi apoi al închisorii Văcăreşti.C.Of. şi I.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. 267 din 21 nov. 2067. Sălaj (1945). M. I.R.Of. Cluj din 1948 (Deletant 1995b.Of. ulterior emigrat în Israel (Jela 2001. 2630). 2061. dosar nr. după ce în sept. menţionat şi în A. nr.emigrat în Israel (M.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. în sept. 182 din 11 august 1947. 286 din 10 dec. 1946 transferat la Comisariatul de Poliţie Beiuş (M. ? – inginer. p. Carol .ro/pagini/detaliistire/inapoi/prima-pagina/articol/oamenii-partidului-din-justitia-mureseana-i. fond documentar.R. 2060. Goma 2007: 118). Solomon .

partea I-a.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. p. 171 din 29 iulie 1947. nr. p. partea I-a. 6672). nr. angajat cu grad de căpitan ca şef de birou la D. 5128).în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 106). 214 . respectiv Solomovici 2004: 583 şi 2001II: 43).Of. 10432). 2074. 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Albert – în sept. destituit din funcţie prin decizia nr. 4380). nr. p. LEFCOVICI. Mimi . partea I-a. LAZAROVICI. 2082. 2073. nr. partea I-a. (M. 2278. 1945. 5982).Of. 2078. 189 din 21 august 1945. LEIBOVICI. LEFKOVITS) . LEIBOVICI. 2084. 1945 numit comisar în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M.pdf. p. nr. 2 din 2 ianuarie 1948. p. nr.IX.Of. 222 din 25 sept. nr. demis din serviciu în ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. Avram . 107 din 15 mai 1945. 12). LEIBI.din iunie 1945 impiegat în cadrul poliţiei Satu-Mare (M. 2087.I. partea I-a.Of. 1945. partea I-a. 6163).Of. Jela 2001. LAZAROVICI. (M. în martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. 136 din 19 iunie 1945.G. 2077. 2076.Of. Iosif – fost vopsitor. LEIB. nr. partea I-a. 8800).P. nr.1925 Botoşani (fiul lui Solomon şi Sabina)) – 1998 Bucureşti) – din 1951 căpitan la Direcţia a II-a a Securităţii.G. în iulie 1945 transferat cu acelaşi grad în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 142-4). nr. în anii ’50 menţionat ca maior de Securitate în Bucureşti. 1896). LĂZĂRESCU. iar în 1956 locţiitor şef de direcţie la Direcţia a IV-a a Securităţii. partea I-a. p.G. p. 162. partea I-a. LAZĂR. partea I-a. 2080. p.Of.P. LAZĂR. p. 2081.Of. Ion . şeful Serviciului Filaj Investigaţii în D.Of. în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 126 din 6 iunie 1945. partea I-a. partea I-a. “Puiu” – în nov. 144 din 29 iunie 1945. partea I-a. Iancu – în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. p. 5 din 7 ian. 1946 încadrat detectiv clasa a III-a la Poliţia Satu-Mare (M. p. Mureş (M. 4264). n. Tiberiu (Tibor) – comandantul penitenciarului Făgăraş la începutul anilor ’50. p. partea I-a. 108 din 12 mai 1948. 136 din 19 iunie 1945.Paşcani. 2075. nr.cnsas. partea I-a.Of. (Troncotă 1999.în iunie 1945 încadrată şefă adjunctă de birou în centrala D.P. Avram . (M.Of. părinţii săi fuseseră deportaţi din Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei maghiare în lagăre de muncă.ro/documente/cadrele_securitatii/LAZAROVICI_FREDERICH. Baruch – între sept. partea I-a. Botoşani (M. LEIBOVICI. 5467). Albert . p. 1946. Andrei (n. LEIBA. p.în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. fişa sa la http://www. Bucureşti în 1948 (Solomovici 2004: 583).Of. la 1 decembrie transferat la Biroul de Siguranţă din acelaşi oraş (M. partea I-a.Of. p. 231 din 10 oct. 5673). p. Ilarion – după război şef de secţie la Poliţia Giurgiu (M. 5127). 2083. p. 4708).P. din luna iulie a aceluiaşi an impiegat în cadrul Poliţiei Tg. LAZĂR.S. cap. trecut în rezervă în 1960 cu grad de locotenent-colonel301. 1948. nr. nr. partea I-a. 60 din 13 martei1 1947.Of. 9926).G.Of. Şinca 2006. LEIBA. Frederich (1. 1944 şi sept. nr. p. 161 din 19 iulie 1945. 7350). Iosif – în 1945 era şef de secţie la Poliţia oraşului Satu Mare (M. p. LEIBOVICI. partea I-a. 118 din 28 mai 1945. Dobre et al. 3895). 157 din 14 iulie 1945. 2006: 78. p. ulterior avansat colonel (M. partea I-a.P. nr. LAZĂR. ? – colonel. nr. nr. 2079. 2085.R. 6191 şi nr.Of. nr.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin (M. 2071. 150 din 6 iulie 1945. LAZĂR. 162 din 20 iulie 1945. 62 din 15 martie 1948.S. în 1959 la Direcţia a IV-a. 2072. 6554 din 30 august 1945 pentru “grave abateri 301 V.Of. Avram – în august 1945 încadrat comisar în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 259 din 12 nov.Of.Of. pp. 2086.

nr.Of.Of. după ce ocupase funcţia de locţiitor de şef de secţie302. partea I-a. 2090. Melania . 3895). 4049. partea I-a. 2101. p.N. M. p. Lazăr – după război agent de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. 219. 1949. nr. partea I-a. 66 din 20 martie 1947. p.Of. 2104. nr. LEIBOVICI. LEIBU. Iaşi cu grad de ofiţer. Botoşani (M. 4314). partea I-a. 1010). în mai 1948 avansată dactilografă administrativă (M. nr. LEIZER. fond Neoperativ.A. 268 din 19 nov. 146 din 30 iunie 1947. p. p.Of. Herman . M.S. 4743). fiul lui Herşcu şi Roza) – încadrat ca sublocotenent la Direcţia Regională a Securităţii Iaşi în 1953. 2100. 707).. 5817). 1948. partea I-a. LEIBU. 2098. Marcu . (M.Of. David – fost fotograf. nr. p. partea I-a. v. p. Bucureşti la începutul anilor ’50 (Jela 2001. 2089. nr. 4048 [cota S. Oliver – în iulie 1948 definitivat în funcţia de comisar ajutor în cadrul Chesturii Poliţiei Brăila (M. 31 din 7 febr. Solomovici 2004: 586).8.1926-2000 Iaşi. 1947. (M. 1947. partea I-a. M. LEIBOVICI.P. ff. 5335). David . demis la 1 febr. dosar nr. nr. 8233). nr.S. partea I-a. 1011)..S. Marcu . 31 din 7 febr. partea I-a. 211 din 13 sept. 72 din 28 martie 1945.Of. 2334). p. Gheorghe – în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.I.P.Of. Serviciul Siguranţă (Arhiva C. M.Of.pdf. M. nr. 8318. f. p. 107 din 15 mai 1945. iniţial numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei în iunie 1947 (M. LEIBOVICI. 2102. nr. nr. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. probabil încadrat în D. 5789). 110 din 14 mai 1948. Alexandru – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Sălaj (M. 1945. LEON. 2094. 158 din 12 iulie 1948. 2095. p. Simca .Of. partea I-a. p. fond Documentar. partea I-a. p.I. p.Of. 124 din 31 mai 1948. LEIBOVICI. 2099. nr. 63-65). 2093. 2088.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. LEIBOVICI.Of.S. p. partea I-a. de unde va fi trecut în rezervă în 1959 cu gradul de căpitan.Of.din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. LEIBOVICI. 2085 şi nr. 8320). LEIBU.săvârşite repetat în serviciu.N. 286 din 10 dec.R. nr. p. 121 din 31 mai 1945. 2103.Of. 159 din 13 iulie 1948. 1945. dosar nr.S. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (decizia nr.]. 2091.115 din 20 mai 1948. LEIBOVICI. partea I-a. 1947. Elias – în aprilie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a II-a la Poliţia oraşului Dorohoi. nr. 208 din 10 sept. 4517). nr. partea I-a.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne..A. 2096. Iancu-Avram (20. M. 3895). lipsă de tact şi incorectitudine” (M. p.după război dactilografă stagiară în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1947.R.Of. 10239). M. după o lună considerat demisionat pentru neprezentare la post (M. ulterior plutonier major la D. nr.S. p. partea I-a.R.Of.cnsas. p.ro/documente/cadrele_securitatii/LEIBOVICI%20IANCU%20AVRAM. 110 din 18 mai 1945. din sept.P. 10094. 10923).Of. partea I-a. 4706).din mai 1945 agent în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2092.S. nr. 107 din 15 mai 1945.S. 4439. LEIBOVICI. 17 din 21 ian. p. partea I-a. 1945 numit impiegat. LEIBOVICI. Marcel – în iulie 1948 încadrat ca maistru ajutor în cadrul D. partea I-a.Of.P. 1948. 265 din 19 nov. Nisim – în 1948 încadrat agent de poliţie la Poliţia oraşului Roman (M. Ghidale (fiul lui Moise) – în 1949 era şeful Serviciului Ordonanţare din centrala M. Moise – în mai 1948 angajat ca om de serviciu în centrala D. nr. fişa sa la http://www.Of. 1948 (M. nr. LEITNER. LEIBOVICI. nr. în 1947 transferat. 2097. 3694 din 30 apr. LEIZER. p.în iunie 1945 încadrat ca impiegat la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. partea I-a. p.Of. partea I-a. nr. partea I-a. 2417. 216 din 22 sept. în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. p.Of. 215 . partea I-a. în nov. 126 din 6 iunie 1945.angajată în mai 1945 ca informatoare diurnistă în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. 302 V.A.

LOBL. 2038). partea a XVIII-a). 110 din 18 mai 1945. unde avansează până la gradul de maior şi ocupă inclusiv funcţia de şef de serviciu305. fişa sa la http://www. 25 nov.Of. nr. 2108. apud Ţârău 2002: 182. 2118. nr. nr. Paul (n. 265 din 15 nov. partea I-a. 110 din 16 mai 1947. 2113. evocat de fostul deţinut Belu Zilber (v. nr. partea I-a. Serviciul Contabilitate (M. LEVENSOHN. 2109. (membru de partid din 1946). Bihor al P. ? (n. dosar nr.S. Roza – angajată iniţial ca dactilografă la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Bacău. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. ? – implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti de pe versantul nordic al masivului Făgăraş (vezi memoriile lui Ion Gavrilă Ogoranu). 1947. 127 din 3 iunie 1948. 242/1948-1949. p. LITVIN. f. iar pentru românizarea numelui în baza deciziei ministrului Justiţiei v. 2119. 3862). 304 Îngropat la 6 iulie 2000 în cimitirul evreiesc din Ploieşti. 1920 Galaţi) – medic.medic M. p.C. colonel de securitate în Oradea. în 1963 menţionat ca locţiitor politic la D. Andrei (cf. partea Ia.J. 48. Edgar(d) (n.C.R. Cluj (1948-1952) (Deletant 1995b: 59.C.A.I.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. nr. la sfârşitul anului 1947 impiegat arhivă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. Practic a adoptat numele de serviciu din S.Of.R. ulterior încadrat local în Securitate (Fl. LIVEZEANU.Of. p. 5335).Of.html. încadrat la Direcţia Penitenciare. ff. 31. partea I-a. 2417. 305 V. LITMAN. 2115. 2107. Târgu Mureş. implicat în reprimarea revoltelor împotriva colectivizării.S. nr. nr.R. partea I-a. menţionat şi în Ioniţoiu 2006: 43 şi 1982. încă activ în 1970 (Solomovici 2004: 586. LIVADĂ.I.Of. fond Comitetul jud. LOBEL.. 2112.. p.. 303 M. 138 din 17 iunie 1948. Banu 2008: 324).N. 304 2116.R. M.N. Iaşi. LEVY. şi A. Levenson)” este menţionat şi ca torţionar la începutul anilor ’50 la penitenciarul din Bacău în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (în Ioniţiu 1982.X. 2117../P. Paul (n.C.R. partea I-a. ? . p. LERESCU. v.2105.P. Paul VIZENFELD la 7 iulie 1924. şef adjunct al Serviciului Judeţean Năsăud al D.I. SOMER) .Of. Solomovici 2004: 208-9). LEVENSON.P. Cosma 1994).P.M. profesor civil de limba franceză la Şcoala de Securitate de la Băneasa până în 1958. 60 din 12 martie 1948. partea I-a. p.C. fişă de cadre la cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. nr.I.cnsas. Iaşi) – din febr. LERESCU. fond Neoperativ. partea I-a. LITMAN.S. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. 1948 impiegat stagiar de contabilitate la D. 5190 (solicitarea). p. Iosif .B.G. 216 . partea I-a. şi Kovacs 2006).M. M.T. p. 2111. 4049). 1011).S.R.Of. M. 10116). http://www.. Löbel?) – activist de partid şi ofiţer M. 220-231. 31 din 7 febr. 199 din 28 august 1948. 2106. 4861). Nicolae (fiul lui Nat(h)an şi Beti LEIBOVICI. în martie acelaşi an numit comisar ajutor la Direcţia Poliţiei de Siguranţă (v.A.-D. LOTE. p. Claude (fiul lui Cazimir) – evreu născut în Franţa. 2114. 1948.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). partea I-a. Penchas LEIBOVICI303) (n. Mor – iniţial şef de secţie în cadrul C. 1927) (n. p. al U. XVIII. 77344 din 12 august 1948 în M. dosar nr. 7241. după război medic în centrala S. nr.P.Of.I. 2110.1919 Iaşi – 2000 Ploieşti ) – între 1948 şi 1951 ofiţer în cadrul D.I.org/romania/ploiestiprahova-judet-wallachia-region.H. al P.Of. un anumit “Livezeanu (n.pdf.Of.iajgsjewishcemeteryproject. LICHT. Bucureşti. din 1951 şi până la trecerea în rezervă în 1960 la Direcţia Regională Ploieşti/Prahova. 55 din 6 martie 1948. Iosif – în martie 1948 comisar ajutor de Siguranţă la Poliţia Bacău (M. (1951) (v. 2179. 146 din 30 iunie 1947.ro/documente/cadrele_securitatii/LIVEZEANU%20NICOLAE. 587). Florian – membru al comitetului judeţean Bihor al P.C.C. altor surse LOTHE) – locotenent.. nr. LIST. Alexandru Alfred – în iunie 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.

60.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. LUSTGARTEN. 30 din 6 febr. Iacob (uneori ortografiat şi “Lusztig”) . 289 din 13 dec. care îi indică şi numele nativ. ca locotenent-colonel de artilerie activ în Forţele Armate (D.P. din 1950 medic la penitenciarul din oraş.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. partea I-a. partea I-a. LUPOVICI. 1971: 210.G..R. MAER. 2132. LÖWUI.XII.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. H. partea I-a.R.Of.P. 136 din 19 iunie 1945. nr. 2123. fond 495 (“România”).S.C. 2136. partea I-a. 126 din 6 iunie 1945.în septembrie 1945 numit comisar la Chestura 2 Poliţie din cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei (M.P.I.Of. în 1949 cu grad de locotenent-colonel de armată. 12860). 1946. 2124.. 3895). după război angajată ca agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. Iosif – în august 1948 era curier în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.A. p. 1947.I. LUCA. 189 din 17 august 1948. p. 1948. uneori ortografiat şi Wehter. 2127. partea I-a. p. dosar nr. 1949. 82 din 7 apr. 200 din 4 sept. iar apoi transferat în centrala D. 8202). 16 din 20 ian.I. nr. partea I-a. 4. Dobrincu şi Goşu 2009: 510-511. nr. p. 2121.Of. nr. A III-a.Of.P. 2129. Mişa Vechter.Of. în august 1948 transferată la Inspectoratul Regional de Poliţie Braşov. C. nr. 3080).Of. David . LUNGU. Botoşani (M. p. Cotovschi din 1955). nr. 2134. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (1936-1939) (Adorian et al. M. 1948. LUPU. Elemer – după război pretor la Inspectoratul Gneral Administrativ M. Diamant 1979: 371. p. 217 . Goma 2007: 118). nr. 1947 reîncadrat (retroactiv. 107 din 15 mai 1945. p. 1732 alias “Victor Ţiganul”).A.1910 Iaşi. (M. 8987.A. LÖBL.D. LUDESCHER) (n. Avram – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. 2125. nr. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. revenit în ţară în august 1944 ca maior al Armatei Roşii.C.A.din 1 aprilie 1948 lucrătir calificat la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D. LÖWINGER. partea I-a. (M. 2126. p.Of.G. Mihail (n. 2128. Iancu .Of. în ianuarie 1949 avansat prim-pretor (M. LUPAŞCU. Theia (verişoara lui Iosif Chişinevschi) – ilegalistă. la spitalul din Sighet. decorat în 1949 (când încă nu îşi schimbase numele) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.2120. apoi Galaţi.G. Adolf – în august 1948 comisar ajutor pus de către M. partea I-a. 5360). 107 din 15 mai 1945. 2067 din 20 oct. partea I-a. 201 din 31 august 1948. Z. LUNGU. la dispoziţia Serviciului Siguranţă din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Cluj (v. Hoisie . M. p. partea I-a. Berindei. nr. p. 293 din 18 dec.Of.S. 2133. şi M. partea I-a. Sugarman f. p. Nastasă şi Varga 2003b: 210). în decembrie 1946 transferat la Detaşamentul de Poliţie Episcopia Bihorului (M. la Serviciul de Siguranţă (M. în oct.Of. inv. LÖB. nr. (1948-?) (Cosma 1994: 83). nr. LUSTIG. după alte surse 1919) – medic M. partea I-a. partea I-a. 7774). LÖWY. 6937.a. 2006: 237. apoi în U.Of. trecut în rezervă în 1955 (Fürtös 2007: 413-414 şi n. Eugen . LUSTIG.A. 1944. M. nr. LUPU. Adalbert – în martie 1946 comisar ajutor la Chestura Poliţiei municipiului Cluj (Andreescu. şeful Siguranţei Bistriţa între 1945 şi 1946 (Cosma 1994: 81.I. respectiv “Wächter”) – ilegalist. 225. 2122. partea I-a. p. nr.Of. 3895). la fel ca şi în autob iografia lui Gr.Of.Of. 7261.A. p. 151 din 3 iulie 1948. Oradea. 5127). n. 144 din 25 iunie 1948. 193 din 21 august 1948.R. secretar al organizaţiei de bază P. p. începând cu 15 august 1945). partea I-a). Levu – după august 1944 inspector de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional Constanţa. 230 din 6 oct.R. 2135.S.I în 1948. nr.Of. n. nr. 4706). David – subofiţer la Serviciul Judeţean Someş al D. Iosif (n. 19). 655). nr. Jak – medic încadrat la Spitalul Militar M. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.: 109.Of. 3. partea I-a. 5603). Francisc – originar din Năsăud. 1945. 2131. LUSTIG. pensionat pe caz de boală în octombrie 1947 (M. 1947). 2130. 983). nr.

partea I-a. partea I-a. Wilhelm – în iunie 1945 numit comisar în cadrul D. dosar nr. William. I.. u. nr. arhiva C. p. ulterior transferat la Comisariatul de Poliţie Huedin. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. n. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. Maxim – în 1947 comisar în cadrul centralei D. 2147. respectiv II). partea I-a. MANDELBAUM.C. 2139. 1947. 62 vol. 122 din 31 mai 1947. u. partea I-a.P. MANDEL. 135 din 18 iunie 1945.S. p.C.R. partea I-a. 10920. 2138. 1948 (M. partea I-a.Of. MANDEL. 1946 în M.P. 231 din 10 oct. 2144. 3895). MAIER.Of. 3080). p. Andrei – în 1946 numit comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Timişoara (M. fd. 291 din 16 dec.R.G. 306 V. 121 din 31 mai 1945. Lupu 2011.R. 10483.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 7490.Of. al P. nr.Of. MARCOVICI. nr. 2149. p. nr. în 1946 prezent ca agent în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj. 286 din 10 dec. iar în mai 1948 la Serviciul de Siguranţă al Chesturii de Poliţie Arad. 62 vol. 65 din 19 martie 1947. 107 din 15 mai 1945.C. până la trecerea în rezervă în 1965 cu gradul de colonel. Marcu . din 1947 profesor de limba rusă la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi (M. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. partea I-a. Iancu – în 1947 agent. 2140.. v.-maj. nr.Of.1919 Arad – 1967 Bucureşti) – încadrat cu grad de comisar la Chestura de Poliţie Arad în iunie 1945. 5098).P.Of. partea I-a. Solomovici 2004: 588)306. şi fişa sa de cadre la http://www. 4495). 96 din 25 apr. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). nr. M. Dorel [alias].M.III. 104 din 7 mai 1948. 12942).Of. care trebuie să rămână în România” [poziţia 27]. desituit în dec. nr. fond Documentar.N. 1924 Chişinău) . 1946.Of. nr. (M. Bjoza 2006. M.pdf.cnsas. partea I-a. 1947. 1946 pentru motive disciplinare (M. M. partea I-a. nr.S.a. p. MAIER. nr.S. (M. I. 4706 şi M. 1948. p. p.Of. la Direcţia Regională Stalin/Braşov (M. I).S. 3/1952 vol. transferat în 1947 la Poliţia Orşova. B. partea I-a. 4355. 3/1952 vol.Of. după transformarea Siguranţei în Securitate lt. Avram .. 2150. (nr. încadrat în 1947 prin decret regal ca sublocotenent în rezervă în Forţele Armate pentru merite antifasciste.C. pentru schimbarea numelui. p. inv.G. nr. (M. MANDEL. 275 din 27 nov. 92 din 17 apr. membru al Brigăzilor Internaţionale în războiul civil din Spania. 218 . unde ocupă funcţia de şef de birou. 71 din 25 martie 1948. (nr. p. p. M.S. din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. emigrat în Israel (C. David – după război maistru autor în cadrul D. 158)).I.A. partea I-a. Niculae 2004: 32).Of.Of. al P. partea I-a. 1946. 141-2.I. fila 19.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. cu un intermezzo ca director al M. 2146. Alexandru .Of.Of.ilegalist. 2145. 10925. Lazăr (11. nr. 1371 din 7 ian. 4312. 1947. 2141. MARCOVICI.. la Direcţia Regională Timişoara (1948-1952).R. MANEA. p. 2038). demis din funcţie la 1 febr. 126 din 6 iunie 1945. 4143. 1947. 1945. 2143. p. p.S. nr. partea I-a.pe lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. p. partea I-a. Roland Emil (n. 116 din 21 mai 1948. 2142. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 3977).Of. Piteşti în 1953. MAHLER. partea I-a. iar apoi. nr. 8800).. MAHLER.a. p. nr. respectiv III. 2605). M. în 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.P.A.S.Of. ff. nr. Arad (1952-1955). nr. dosar 9. partea I-a. I. p. v. p. p. p.ro/documente/cadrele_securitatii/MAIER%20LAZAR. apoi D. nr. partea I-a. 286 din 10 dec. 163 din 17 iulie 1946. 110 din 14 mai 1948.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii (1953-1956). partea I-a.2137. Paula – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. nr.Of. 97. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. 1946. 4147). MANDEL. 4517. inv. v. 82 din 7 apr. 253 din 1 nov.Of.Of. nr. SCHNEIDER) (n. MANAŞCU.S. MANEA.A. 30 nov. M. 9763). Carol – în 1952 locotenent M.Of. 2148. p.

10. nr. 1945. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1979). 136 din 19 iunie 1945. MATHIAS. Haim – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.A.C. 2155.a. 4048 [cota S. p.Of. IŢICOVICI) – ofiţer politic la penitenciarul Piteşti în timpul “reeducării”. M. partea I-a. Ion Carolu – locotenent-colonel de Securitate.P. MATIAS. nr. (M. nr. 43 din 21 febr.Of.S.]. Zahariuc 2009: 185 şi 2010 II). nr.R.. 2179). 63-65). destituit însă după doar două luni “pentru abateri de la îndatoririle profesi onale (Arhiva C.C. 5983).din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. p. ff. 2167.R. dosare anexe. 165 din 20 iulie 1948.Of. 2159.G.a. ulterior transferat la penitenciarul Braşov.după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. partea I-a. Bernard .C.după august 1944 detectiv în cadrul D. 2161. p. (1979). 121 din 31 mai 1945.N.S. p. 2010).2151.VII. nr. MARCU. 3/1952 vol. Alexandru (“Saşa”) Mateescu. p. fond Documentar. 2166. şeful Regionalei Bistriţa Năsăud a Siguranţei (1946-1947).R. al P. MARCU. Iţic .Of. MARINA. 2168. Ion (n. 4313). Jack (în unele documente ortografiat “Mattes Jack”) – comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă Bârlad/Vaslui după august 1944 (M. Nussem – în martie 1948 numit comisar şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. partea I-a. MARGULIS. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.A. Cosma 1994: 81. 108 din 16 mai 1945. 2154. partea I-a. a avut o soră. M. (1948-? (probabil 1956)). 2153. u. 60 din 12 martie 1948. Aviva Enav.. 2164. al P. 219 . MARKOSI. MARX. 1516). R. 2178. Sandu . căsătorită cu Şiche (Shiki) Mateescu (d. v. 4425).Of. şi Jela 2001.2011 Paris) – anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. partea I-a. Solomovici 2004: 588. nr. a solicitat şi reobţinut cetăţeania română (M. 3895). partea I-a.C. ulterior emigrată în Israel. inv.I. nr. partea I-a. B.Of. I). – angajat al Securităţii din Huşi la sfârşitul anilor ’40 (Neştian 2010: 87). 30. 107 din 15 mai 1945. Hava (Tzirola) (căs.A.Of. 110 din 14 mai 1948. 2157. nr. partea I-a. nr. 2170. al P. p. 119 din 29 mai 1945. MARCU. Etla Basea) (1918 – III. inv.]. căs.P. 2156. p.Of. nr.Of. – în septembrie 1945 angajată informatoare diurnistă dactilografă la Brigada Specială Economică a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. (nr. nr.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M. nr.Of. iar apoi stabilită în Franţa. p.Of. 411/1952) (v. Ella (n. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. 2160. 3957).G. I. 2158. fiica sa.R. Froim . 7957). MARCOVICI. 157 din 14 iulie 1945.C. care locuieşte la Paris. (nr. p.1913) – fost comerciant de stofe. fond Documentar. la Circa 7 Poliţie (M. 2152. p.S. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. cu Elza. 5998. Leon – din iunie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Bârlad (M. partea I-a. nr. MARCOVICI. 2162. MARCOVITZ. ff. partea I-a.C.S. 539. 4518). MATEESCU. u. 62 vol. p. Brucăr) şi un fiu. 1948. MAYER.G.2008) (v. Herşcu – numit în mai 1945 detectiv clasa a II-a în centrala D. Matei – maior de Miliţie. 206 din 11 sept. MARCUS. Max – angajat în aprilie 1945 ca agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi.Of. 60 din 12 martie 1948... MASSLER.P. dosar nr. 2169.Of.S. partea I-a. Iuliu (n. I. 2163. şi Solomovici 2004: 588). nr. Stela . MARGULIUS. MARCU. partea I-a. p. p. MARCUS. MAYER. 5099).N. dosar nr. 5127). 4048 [cota S. 2165. 710/20.I. Goma 2007: 118).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.R.G. 63-65. Antal . S. (M.I. Stefan – în 1948 era comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Oradea (M. 135 din 18 iunie 1945.P.Of. emigrat în Israel.

2172. 2181. nr. Silviu – de profesie arhitect. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. MESINGER. 2176. 2188. nr. 3699 din 30 apr. partea I-a. nr. 19 şi “Figuri evreieşti din Focşani”).Of. partea I-a. cerere în M. 2178.C. MEIROVICI.E. Iosif . 176 din 4 aug. 2888 din 12 dec. 5360). 2177. 2174. MENDELSOHN. 151 din 3 iulie 1948.P.P. nr.numit în iunie 1948 maistru în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.G. nr. p. 2184. 1947. MERLING. Iosif – în 1947 agent la Poliţia Suceava (M. 5603). 2186. 144 din 25 iunie 1948. nr. 3694 din 30 apr. Rene .of. partea I-a. 5673).Of. Iosif .Of. p. ME(I)EROVICI. Eugen – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (M. al P. p. în 1948 (Cosma 1994: 47). nr. p. 8649. L. 182 din 11 august 1947.în sept. 6867. M. 2189. al P. 3293. (1953).război comisar la Chestura de Poliţie Timişoara. decizia nr.Of. ? (alias) – în subordinea colonelului Grigore Naum la Direcţia IV Contrainformaţii Militare a D. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. 1945 încadrat comisar la Direcţia Siguranţă a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 2180.Of. 110 din 18 mai 1945.Of. 2183.din 1 aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. în iunie 1948 încdrat referent şef în centrala M. partea I-a. 11025). MĂNESCU. partea I-a. Willy .G.A. 140 din 19 iunie 1948. 2173. nr. 2182. 61 din 13 martie 1948. 51 din 2 martie 1948. nr 7 (iulie 2010).din aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Fălticeni (M. MERDLER. MICHEL. p. cu referat de cercetare la fd. v. secţia Cancelarie – dosare anexe. Verner .Of. 116/1965 2175. Mihail (n.Of. C. din 1947 detaşat la cabinetul ministrului Afacerilor Interne (M. v. Gutman . 199 din 3 sept.S. Focşani. MEEROVICI. partea I-a.C. MĂRCULESCU.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. Michail MARCUS) (n. Menora.I. p. 4049). 1945. 1947.Of. 3699 din 30 apr. 5227. 4049).C. 1945. ? – medic. p. şef-adjunct al dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. 2241). 110 din 18 mai 1945. MEYER. M. Titu Laurian – colonel. Albert – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. M. (M. 31 din 7 febr. MEISTER. partea I-a. anexa la dosarul nr. p. p. MEDVEDOVICI. locotenent-colonel.Of. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. p. 14. Paul . 2185.G. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. M. MEDLER. a D.P. p. partea I-a. p. 110 din 18 mai 1945. 226 din 4 oct.1917 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p.Of. 2179. 122. nr. partea I-a.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. MENDELOVITS. inv.A. partea I-a. nr. nr. MEER. partea I-a. 1945.C.Of. (M. încadrat la sfârşitul anilor ’40 la Spitalul Militar Focşani (C. nr.R. p. partea I-a.XII. p.R. partea I-a.S.P. v. partea I-a. 133 din 11 iunie 1948. Herman Naftali – din 1948 lucrător calificat în centrala D. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1948. p. MICHELZON. Iancu – din 1 aprilie 1948 contabil-ajutor la Serviciul de Siguranţă Tecuci (M. 287 din 14 dec.Of.Of.717 din 4 dec. nr. p. 7083).2171.Of. partea I-a. Ferdinand (1906 – 1974 Focşani) – medic. nr. nr. 10927. 4049). 1011). nr.. (M.I. nr. 5032). MENDELOVICI. MEŢIANU. în 1952 locotenent 220 . partea I-a. 1913).Of. nr. 1945 în M. partea I-a. David – în 1948 încadrat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Iaşi (M. 150 din 6 iulie 1945. 2187. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 7742). p. 4049).

“Procesul sioniştilor”. nr. http://www. Moise Aron – în martie 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C.R. p.în iunie 1945 încadrată şefă de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie Piteşti. Cosma 1994: 48. după roeorganizarea Siguranţei în Securitate locotenent la D. MIHAIL. v. partea I-a. trecut în rezervă şi transferat la Ministerul Chimiei.org/db/pdf/nr266_267/pagina22. 40002.R. activist în secţia de cadre a sectorului M.C. apoi D. 1947.php?entry=entry070726-085833.S. MARCOVICI. MIRESCU. V.Of. până în 1950 (Levy 2002: 207. 221 . în 1951 transferat la Direcţia V Cercetări Penale. Piteşti (A. p. Lupu 2011.M.I.. I. Leon DAVIDOVICI) (a mai folosit şi numele de serviciu “Mureşan”) – şef de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. partea I-a. voluntar în Spania (Sugarman f. 203.S. 3/1952 vol.. 9243. 151 din 7 iulie 1945. (1948-1958). 2196.: 109. 1967. cu grad de maior. partea I-a. Solomovici 2004: 217.A. 2193. p. 1/1948.M.: 110). vol.I. nume românizat prin Decizia nr. v. 92780 a Ministerului Justiţiei din 8 oct. WEISSBUCH. nr. MIRONESCU.A. I). 4268). 62 vol.S. trecut în rezervă la 5 oct. nr. MIROIU.M. Oto – în 1948 era şef de birou în centrala D. fiul lui Moshe şi Haia Feiga (n.I. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. fd. Pelin 2008. 1947 (M. dosar nr.u. nr. Sara (n. v. dosar nr. u. p. 2191.a. 2192.R.viorelarion. 225. clasa IV-a. zis “Tedy”) (n. ff. 2195. 59 din 11 martie 1948. Niculae 2004: 32). 309 Pentru schimbarea numelui. încadrat în 1950 în S. 1378)). 226 ş. Vezi şi Teodor Wexler. locotenent major în 1952. la 24 iulie 1912.1923 Bucureşti – XII. director de cadre la Editura Partidului Comunist Român (1949). 589 şi 2003: 167.Of.C.S. (?) MICU. David (n. Recurs – fila 9. inv..R.S. ELIAS) . Levy 2002: 123. inv. emigrat în SUA (Jela 2001: 41. la Serviciul Personal (M.R. partea I-a. partea I-a. p. Teodor Ioan (n.P..I. (nr. fiul lui Avram Ludovic şi al Margaretei (n.. şef al serviciului de anchete şi cercetări în sectorul ministerial al P. Lupu 2011. I). Leon (n. Adolf KLEIN.a. Andrei (n. inv. 2066 din 20 oct. 4708. C. 309 2198.R.P.P. 2197. şi şef al serviciului de cadre în centrala Ministerului Industriei Hârtiei (1948). 9763). decorat cu ordinul Steaua R. încă în funcţie la 307 308 V.romanianjewish. Zbăganu 2001). 108 din 12 mai 1948. (nr. fond 495 (“România”).Of. 253 din 1 nov. MICU. Wexler & Popov 2002 II: 825. MICLE. prin Decretul regal nr. I. în Forţele Armate. Iacob (n. al P. partea I-a. cu Emilia (1917-2000).1913 Podul Iloaiei.VII.G. 1947.U. 1947. în august 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. 7086). inv. 223. nr.).I.a. la http://revista. după război şeful Direcţiei Cadre a Ministerului de Interne între 1949 şi 1954 cu grad de maior. C..G. rubrica „Decese” din Realitatea Evreiască la http://www.. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. p. Mircea MEEROVICI ) (20. D.P.pdf. 3/1952 vol. căs.memoria. partea I-a. MINTICI. nr. M.R.a. cu toate distincţiile retrase în 1968 (fusese implicat în torturarea unor persoane din “lotul Pătrăscanu”308) (A. Isac)) – ilegalist (membru de partid din 1927). nr. 62 vol. Sugarman f..C.ro/?location=view_article&id=419. 1-19.M. dosar nr. 237 din 14 oct. KLEIN?) – funcţionar civil în cadrul M. şi în secţia de cadre a comitetului orăşenesc Bucureşti al P.V.Of. nr.S..C.Of.ro/viorel/sblog/index. 182 din 11 august 1947. al P.R. de unde se va pensiona în 1972 ca director adjunct ICECHIM. M. Verner)) (1908-1995) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior cu evoluţie necunoscută. 13-16). Solomovici 2004: 570).2006307) – activist la comisia de presă a Comitetului judeţean Ilfov al PCR (1944-1945).A. MIHAILOVICI. Mircea (n. tatăl Mioarei (1949-1965). 2190. 18. probabil emigrat în Israel. 7346. ff. p. Iaşi) – angajat subinspector de poliţie în cadrul Inspectoratului regional Iaşi în mai 1945. 126 din 6 iunie 1945. 2194. M. (1946-1947).I. 2147). fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. după război ofiţer în S.I.G. 5784.P. u.

G. M. 110 din 18 mai 1945. nr. M.Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 107 din 15 mai 1945. nr. (Cosma 1994) (v. şeful direcţiei Secretariat din cadrul M. p. partea I-a. p. 144 din 29 iunie 1945. 272 din 24 nov. p. nr. cu grad de comisar-şef. 46 din 25 febr. p.Of. 286 din 10 dec. nr. 2213.colonel. p. MUND. . p.. v. MOSCOVICI. 3694 din 30 apr. Iulius .Of.Ap. nr. NATANSOHN.Of. partea I-a.în febr. P. nr. Ilie – colonel M. Artur-Karoly (n.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 9594. Herşcu zis “Wolf” . nr. şi Andreescu. MONDROHOVITZ. 2210. 286 din 10 dec. 1637). partea I-a. Solomovici 2004: 589. nr.I. partea I-a. 5467). partea I-a.N. 51 din 2 martie 1948. NADLER.Of. Lazăr . ortografiat Moscovici Artur-Karol).Of.P. 1947. 1947. 2200. 2212. Nastasă şi Varga 2003a şi Duţu et al. 4048). 10921). partea I-a. 2207. MOISESCU. p. partea I-a. cu grad de comisar-şef. 1947. Francisc . 5969 şi respectiv M. 110 din 18 mai 1945. 2199. M. p. 2205. MOISESCU. evocat şi de foşti deţinuţi politici (ex. 1948. la începutul anilor ‘50 (redactor al unor documente oficiale reproduse în Andreescu. (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2211. 5933). 2201.Of. 162 din 16 iulie 1948. 222 .Of.Of. nr. succesive evenimentelor din Ungaria. nr. p. 107 din 15 mai 1945. 3694 din 30 apr. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 10922). 2214. 4049). p. p. 3694 din 30 apr. NAFTULE. partea I-a. 2204. 41 din 9 febr.Of. 110 din 18 mai 1945. Reinholt – din aprilie 1945 secretarul Poliţiei oraşului Rădăuţi (M. MUNIU. MOSKOVITS. 40 din 18 febr. nr. şi M. Nastasă şi Varga 2003a: 248). 108 din 12 mai 1948.A. nr. p. 1948 angajată informatoare diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2202.Of. NADLER. v. 1948. 1270). numit în 1947 comisar la Comisariatul de Poliţie Mihăileni.P. 4264). 1389). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 4049).Of. p. Nicolae Burlui) ca torţionar în cadrul Securităţii locale. după 1989 încadrat.Of. partea I-a. partea I-a. 1910). 3895). unde numele îi este ortografiat eronat “Natanscha”).Of. 2209.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.Of. nr. MOZES. în ciuda protestelor fostelor sale victime ca avocat al baroului local (Bottoni 2010: 170.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 5467). v.S. v.G. respectiv Ioniţiu 2008:88. 1947. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 110 din 18 mai 1945. nr. Adela – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. nr. 2208. 1947. partea I-a.Of. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953). MOSCOVICI.1927) – în anii ’50 torţionar al Securităţii TârguMureş. ulterior funcţionară la Direcţia VIII Cadre a D. Arnold .angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Jibou. NADLER. 3894. biroul de Siguranţă (M. în februarie 1947 numit comisar la Comisariatul de Poliţie Săveni (M.sfârşitul anilor ’40 (M. I. 248 din 27 oct. 2002). implicat în anchetele din 1956. partea I-a. Ioan .Of.în iunie 1945 numit comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. partea I-a.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. MOSCOVICI. Sălaj (M. p. p. 18. Jaques . p.în iulie 1948 angajat comisar-ajutor de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Brăila (M. Avram – din aprilie 1945. nr. partea I-a. partea I-a. nr. partea I-a. nr. (?) MOISESCU. 2215.Of.VIII. partea I-a. Aura . p. 4049).Of. MOSKOVICS. p. 164 din 19 iulie 1948. 144 din 29 iunie 1945. p. Hortense . 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2203. 2206. Uşer – din aprilie 1945. Betty – în 1948 era agentă principală de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 10394).

la San Francisco (v. I-a.I. 1947 numit de ministrul Justiţiei secretar general al Asociaţiei Editorilor din România.M. Vrancea (fiul lui Ignaţ şi Aneta) – d. 2222. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 202 din 3 sept. fond 495 (“România”). 8019)din 1948 general-maior de Securitate. 10). 2223. în dosarul “dosarul Pătrăşcanu”. inv.P. în cadrul Inspectoratului Judeţean Teleorman310. NAVROŢCHI. când este destituită şi anchetată alături. zis “Grişa”) (n.I. căs.ro/documente/cadrele_securitatii/NEDELCU_IORDAN. 201. paraşutat în România în 1944.Of. partea I-a.P.. GALL (fiul lui Iosif şi Iulişca) 29. n. NEDELCU. p. Goma 2007: 118. 122 din 31 mai 1947.1935 Alexandria – 1995 Slobozia.R. Goma 2007: 118). Deletant 1999: 332. Jean Pierre .G.R. partea I-a. 225.R. 1993.C.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii în anii ’50 (C. Bălţi) – ilegalist. inter alia. soacra lui Paul Goma (Balaş 2008: 413. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. p. cf. 1947 (M. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. secţia raională Urziceni. doc. fond 495 (“România”). 2220. din 1969 până la trecerea în rezervă în 1981 până la gradul de lt. 8). Amalia Luiza FISCHER. în 1941 în atenţia Siguranţei pentru activităţi comuniste (v. iar în anii ’50 al Direcţiei a V-a Cercetări Penale a D.. Lupu 2011.S. Bacău) – angajat al Direcţiei Regionale. Troncotă 2006: 63. din partea Editurii P. 2217. Mihail (n. 2221. (1954). NĂVODARU. ilegalist (inclus în tabelul 3 al corespondenţei P. 70. al P. (M. 3”) (1953-1958). în sept.pdf. 4355). lista în Mâţă 2007. după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei) (M. 2006: 82. nr. şi http://www. 633. dosar nr. în anii ‘90 pensionară M. după trecerea în rezervă traducătoare la diverse edituri.ro/documente/cadrele_securitatii/NERISANU%20ALEXANDRU.S. Mikhail Iosifovici Navroţki) – evreu basarabean. Pavel (alias) (n.D.A. Alexandru (n. 1947. fiica lui Avram) (d. de fratele ei. Luiza (n. din Soroca. ulterior exonerată. M.R.S. prin Decretul regal nr.cnsas.M. Solomovici 2003: 120-1. nr.G. NEGREA.cnsas. Berindei. Grigore (n. Niculae 2004: 32).din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Dobre et al.C. şeful Direcţiei IV Contrainformaţii Militare.R. 2000) – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. inv. 253 din 1 nov. iar din 1967 până la trecerea în rezervă în 1985 (cu grad de colonel) ofiţer şi şef de serviciu în cadrul Direcţiei a IV -a (în ClujNapoca şi.P. -col. Nicu (n. stabilit iniţial în Tel Aviv.Of. partea I-a. Dobre et al. 662. Banu 2008: 325. Petre Năvodaru.ro/documente/cadrele_securitatii/NEGREA_PAVEL.. III-a.S.” clasa a II-a.C. 2. devine şef de catedră (limbi străine) la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa (oficial “Şcoala de Ofiţeri M. 1911.Of. NEGREA. NEGRU.pdf 223 . în anii ’90 trăia în Statele Unite.Of. 2006: 44. Oradea)311. în Forţele Armate. 6307).R. 1947. fişa sa la http://www. din 1940 (v. 2012). 13. fiul lui Florian şi Eliza) – între 1956 şi 1967 avansează până la gradul de căpitan în cadrul Direcţiei Regionale Bucureşti. Iordan (25. 225.pdf. calitate în care este decorată prin Decretul nr. cu grad de căpitan. p. intermitent.P.cnsas. nr. nr. apoi transferată la Direcţia “F” a Ministerului de Interne. 165 din 24 iulie 1945.B.C. când este trecut în rezervă cu gradul de maior312. 310 311 V. 2218. 9763). 75).VIII. Naum Menaşevici ROTHSTEIN. 1857. Cosma 1994: 45. 2219. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. ulterior Inpectoratului Judeţean Bacău între 1962 şi 1988. C. emigrat în anii ’70 (după fiicele sale) în Israel.R. infra).2216.. – P. p. fişa sa la http://www. NAUM.1928 Otopeni – 2001 ClujNapoca) – angajat în 1958 la Direcţia a V-a a Securităţii Statului. 2006: 79. Dobrincu şi Goşu (2009: 160.A. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. refugiat în U.1933 Coteşti. ELMAN.d. cu dosar la Comintern (INCOMKA. dosar nr. până în 1952. poziţia 353). iar la un moment dat director al Editurii P. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 2066 din 20 oct. NERIŞANU.C. V. Rosek 2006: 101. nr. şi Watts 2011: 196 n.I. 312 V. Cosma 1994: 47. SCHWARTZ) .A.I.

NICOLAU. 2335.R. după înfiinţarea Securităţii general maior (la înfiinţarea D. 158.S.D. subdirector general (locţiitor al directorului general) al D. 3862).G.S. p.G. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.G. nr. 1). 224 . C.R.R.I. Catalan 2001/4. Troncotă 2006: 63.C.S. 72 din 26 martie 1948.G. singura sursă care îl include unei liste de ofiţeri de securitate “cu toţii evrei basarabeni” fiind Troncotă (2006: 63). 5603). 2227.1915 Lăpuşna. 2.S. până la trecerea în rezervă în 1960.S.S. ilegalist (nume conspiratriv “Vasea”). 68). 79. Marius Oprea f. fond 495 (“România”).R. în august 1945 numit inspector şi delegat cu conducerea Chesturii de Poliţie Iaşi. 2229. Berindei.html.S. nr. după război infiltrat de sovietici iniţial director general al Inspectoratului General de Contro (1945). (1947-1951) director al Direcţiei A/I Informaţii Externe a D. nr. fond “D”.S. 10985. consilier în M. Gherşon. Basarabia – XII. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. partea I-a./M. 151 din 3 iulie 1948. inv. (Litman) Nelu – maior. Alexandru (n. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (A.A. Niculae 2004: 32. ulterior general-locotenent de Securitate (la momentul trecerii în rezervă). Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n./D.I. 2228.P.P. M. Sergiu (n. 225. (?) NICOLAU.S.S.reea. Serghei NIKONOV) (1905. Iacob (Iakov) Calica. şi şef al Corpului Detectivilor (1946-1947). căpitan la D. f. ulterior activist al secţiei Organizatorice a C. N.S.-lt. Ioniţoiu 2006: 26.K. 111/1955 şi 57/1956). inspector general în cadrul D.I. 47-9. Dobrincu şi Goşu 2009: 215-6). 110 din 16 mai 1947. rar menţionat şi în varianta “Gingol”) – încadrat comisar-şef de poliţie în cadrul centralei Siguranţei. 44.Of.1903 Orhei.1987) – evreu basarabean. p. & Caţavencu 2004. fiul lui Alexandru şi Rozalia) (2.P. incinerat la crematoriul “Cenuşa”..Of.G. 2006: 12. p. Ioniţiu 2008: 88-93). Dobre et al. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.C. nr. I. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.P.G.G.cu stagiu de partid recunoscut din 1940 (M..I. emigrat ulterior în SUA (M. 1961 cu gradul de gen. 52-3.313). (19531961).V.I. Victor (n.Of.1992 Bucureşti) – ilegalist. Gheorghe (n. vorbitor de limbă rusă: comisar-şef şi ajutor al şefului Corpului Detectivilor din cadrul D.. 313 La http://www. nr. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.P. 174 din 3 august 1945. după război infiltrat în Siguranţă. dosar nr. dosar nr. ofiţer N.S.S.R. 2225. partea I-a. ulterior în D. NEIDMAN.S.A. iar prin Decretul nr. Lupu 2011. 3862). partea I-a. Goma 2007: 118. Watts 2011: 196 n.XI.P.Of. NICOLSCHI. Suceava (v./M. Bucureşti) – generallocotenent. nr. zis “Saşa”) (. de regulă considerat etnic rus. Basarabia – 1999.A. trecut în rezervă la 31 ian. 41-2.G.2224. doc. ulterior profesor la Şcoala de Securitate din Băneasa. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (1945-1946).I.). (1947-1953). 1945. 47-8.a. condamnat pentru spionaj în favoarea U. 6703.P. Troncotă 2006: 23.-D. partea I-a. Cosma 1994: 25.S. Retta – medic. partea I-a. apoi în funcţia de director al S. ulterior. Cosma 1994: 30.tiuk. Goma 2007: 118. şeful biroului II (Contrainformaţii) din cadrul Marelui Stat Major al Armatei. 2226.net/1/31.B. Solomovici 2003: 126-36 şi 2001 II: 43. 9800. în perioada interbelică.IV. (1948-1953). profesor la catedra de drept a Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961.Of. 2632. (M.G. preluat şi în Corvin Lupu (2011). p. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector adjunct de poliţie în D. p.VI. p.. (dosarele 173/1952. adjunctul lui Drăghici şi secretar general al M.I. 110 din 16 mai 1947.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a . (1951-1954). în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă.P. partea I-a. NEGRU. al P.Of. Chişinău – 16.C.A. 30. în 1948 încadrată la Spitalul Militar M.S. 34. inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). Boris Aleksandrovici GRÜNBERG.S. NEUMANN. 255 din 7 nov. decorat prin Decretul nr..

Rita – soţia lui Dorel Oprescu. angajată a Legaţiei Israelului la Bucureşti şi informatoare a Securităţii (Solomovici 2003: 266. ulterior profesor de economie internaţională la ASE (Şinca 2006. p. 2231. Galaţi. n. NUŢĂ. dosar nr. EDELSTEIN315) (14.I. precum şi ziarul Făclia din Cluj (la adresa http://www. Avram – încadrat în nov.I.ro/DECESE-COMEMORARI+7451). 208 din 10 sept. 2239. NUHĂM.S. 1945. înaintat la grad de locotenent şi ofiţer activ al M. Franca Oprescu-Aronovici. Solomovici 2003: 133 şi 2004: 217. 1945 în funcţia de comisar la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord.pdf. din 1948 (Cosma 1994: 44). p.A. 2234. poziţia 110). 3895).R.IX. fiul lui Nusem-David.1990 Bucureşti) – ofiţer în conducerea D. era lt. OPRESCU. în aceeaşi perioadă de început al anilor ’50. NUŞEM.I. Pleşca 2010)316.E. Ioanid 2005: 82). Hofman – din 1945 comisar la Poliţia Satu-Mare (M. partea I-a.R.S. nr. R.pdf.A. NICOLSCHI. sub conducerea lui Al.XII. între 1951 şi 1952 la D. fiica sa.N. Jela 2001: 199-202314). un Ilie Oprescu. 2237. nr. (abslovită în 1949). Alexandru (n. Goma 2007: 118. până în 1964 (Solomovici 2004: 586-7). când urmează Şcoala de ofiţeri politici M. nr.S. III.. unde din 1955 ocupă funcţia de locţiitor al şefului direcţiei regionale. Iaşi (Lista lui Secu 2007.org/db/pdf/nr294_295/pagina22. interesant.A.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. în plus.cnsas. 314 315 Vezi şi materialul despre Al.P.Of. 294-295/008 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. era decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 2232. fiul lui Gherşin şi Beti) (17. M. căsătorită cu ing. 10924).S. partea I-a. Dorel (n.romanianjewish. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/ORNESCU%20ALEXANDRU. cap. angajată în Direcţia Generală a Miliţiei cu grad de maior (în anii ’50) şi funcţia de şef de birou. 1947. 107 din 15 mai 1945. p. 286 din 10 dec. f. 3977. ORNESCU. partea I-a. Mircea (pensionat general).P. recrutat ca activist de partid în 1946.2008. p. 10923. Nilu Aronovici. p. p. OPREA.R. 37805 din 9 apr. nr. partea I-a.25. Pentru fişa sa de cadre v. 2236. fond Neoperativ. 225 . 2238. M. din 1952 la Regionala Cluj (avansat la grad de maior în 1957). BERL (uneori ortografiat şi “Barel”) – după război comisar la Serviciul Judeţean Tecuci al Siguranţei. 219. Cosma 1994: 44 corob.1927 Bucureşti) (fiul lui Rudolf şi Elena) – membru de partid din 1945. la sfârşitul anului 1947 comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (M. http://www. M. 4049). 92 din 17 apr. 1947. la adresa sus -menţionată. nr.Of. Bucureşti începând cu 1948.ziarulfaclia. nr. NOVE. V. pensionat ca şef al consiliului administrativ judeţean Cluj (Jela 2001. 2417. din 1948 locotenent. supra).Of.XII. p. Eugen (n. OPRESCU. 265 din 19 nov. 1946 a ministrului Justiţiei în M. Cosma 1994: 81 şi 1996: 78.1921 Tecuci. 1946. 162. nr. ORENŞTEIN. ocupă diverse funcţii până în 1948. Deletant 1995b: 60).R.Of. Iozefina (n. 8319). director adjunct al Serviciului Judeţean Râmnicu Sărat al D. Galaţi – III.din 1 aprilie 1945 şeful secţiei gardieni publici din cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.S. Iosub . angajat funcţionar în administrarea societăţii Astra Română. Nicolschi semnat de Marius Oprea. 1961 pentru sionism. partea I -a. a doua soţie a lui Nicolschi.S. încă în viaţă în 1992 (Arachelian 2010. 2233.R. tatăl primarului Sorin Opescu.a. Galaţi (M. partea I-a. nr. Nicolschi.P.Of. Bucureşti. NUSEM FISCH(L)ER. Arhiva C.-col.2230. în cadrul Brigăzii Mobile de anchetă.II. 2235.P. 2240.Of. 10093. demis la 3 ian. 4144). R. partea I-a. Beri ORNSTEIN.S. 286 din 10 dec.S. Iancu .P. p. 14.P. 110 din 18 mai 1945. decizia nr. este membru al C. MARCOVICI) – ilegalistă. 51). apoi locotenent în cadrul D. v. Cluj) – în 1947 propagandist la grupul întreprinderilor de gospodărie comunală şi locativă a judeţului Cluj.Of. 1947. 3697 din 30 apr. 316 Vezi şi necrologul său în nr. angajată la rândul ei în D. în 1948 încadrat la D.1921 Bârlad .G. Reghina – concubina lui Zoltan Hirsch (v.Of. 96 din 25 aprilie 1946. Rodna.

partea I-a.1909 Brusturi. iar în viaţa “publică” scriitor. 1945.Of. nr. OSTROWSCHI. şeful Serviciul judeţean Năsăud al Siguranţei (1945-1947) (Jela 2001. partea I-a. 4354). 80-1). Jela 2001: 213. 220-319. partea I-a. nr. Iosif . 4264). 1947. Iacob . 2249. 2243. 1945). Braşov (ian. Andreescu.Of.C. nr.. 10558). fond 495 (“România”). p. în Forţele Armate. dosar nr. Mihály GRÜNSPERGER (după alte surse WEISS). 1770). p.R. p.Of. 1946).din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2790 din 16 sept. ff. Banu et al. 4706). 1951).în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.C.G. OZIAS. 226 . decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. dosar nr. Solomovici 2004: 590. p. cu grad de maior. inv. p.I. partea I-a. 1948 – ian. nr. 211 din 13 sept. PASCAL. 290 din 18 dec. Pleşca 2010: 120-1. Mihail (n. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls. nr. 1947 (M. Eduard . Nastasă şi Varga 2003b: 24. III-a.G. 2242. fiul lui David N.I. 2006: 12. 1952). p.Of. 3871).A. 1947. 2247.S. 150 din 6 iulie 1945. partea I-a. 2246. şeful D. şeful D. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. Ioniţiu 2008:88. Iancovici)) (8. Matilda – după război impiegată adinistrativă la Prefectura Poliţiei Capitalei până în sept.” clasa a IV-a. Marcel Iţic – la sfârşitul anului 1947 agent al Biroului de Siguranţă din Târgu Neamţ (A. 253 din 1 nov. 1947. nr. OSIAS. 108 din 12 mai 1948. apoi în Rezistenţa Franceză. 2252. 317 Pentru schimbarea numelui v.VIII. Iosif – din 1945 comisar-ajutor la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. p. 5672.N. Cosma 1994: 51. Deletant 1995b: 58. în 1948 cu ordinul “Steaua R. 182 din 11 august 1947.R.Of. când demisionează (M. ORSTEIN.. 2248.Of.R. nr. PASCAL.Of.1902 Bucureşti – 22. partea I-a. 8318).III-a (dosar S/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). iar în 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a (M.P. fiul lui Mor şi Regina) . I. ilegalist (membru P. 2417.Of. partea I-a. 108 din 12 mai 1948. 1951 – iul. 2244.S. p.d. PASCAL. fond Neoperativ. nr.I.S. (M. general medic M. 2250. PACHER. 1948. 29. partea I-a. nr. Beniamin . Francisc (n. 2245. 9763). 11025. Goma 2007: 118). 2251. inspector general al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (aug. 122 din 31 mai 1947. PATRICIU.VI. nr.1921 la Năsăud. Iacob .de profesie ceaprazar. (?) PAPP. 110 din 16 mai 1947. Saşa (n.Of. din 1938). partea I-a. & Caţavencu 2004. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1947. Bihor – 1996 Cluj) – de profesie muncitor matriţer. Cluj (aug.P. nr. Cosma 1994: 80.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. 30 din 6 febr. nr.în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. p. nr. în 1961 cu medalia “a 40-a aniversare a PCR”. 2066 din 20 oct. Poliţia Satu Mare (M.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. şi Stela (n. epurat în 1952 în “lotul Teohari Georgescu”. partea I-a. p. 4264).IX. N. 1945 – aug. 1945 în M. Alexandru BINDER317. 126 din 6 iunie 1945. fiul lui Nathan) (19. 286 din 10 dec. (M.Of. şeful Inspectoratului Regional de Poliţie Alba Iulia (15-24 aug.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a.P.Of. 1947.Of. redactor la Orizont (1944-1948) şi Educaţia artistică (1948-1952). 7086). directorul Combinatului Metalurgic Reşiţa (1955-1961). Lupu . Goma 2007: 118. luptător în Spania. 983).Of.R.VIII. pp. 277 din 29 nov. 225. partea I-a. prin Decretul regal nr.R. p.P. M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decizia nr. apropiat al lui Teohari Georgescu. 122689 din 4 dec. partea I-a. PALKOVICS.2241.1981 Bucureşti) – membru de partid din 1942. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. PANĂ. 5673).R. p. 10919. 1948).

. Nastasă. Harry – angajat în 1948 în D. nr. Solomovici 2004: 590). PERECZ. 5127). Mihai . p. partea I-a.]. p. 134 din 12 iunie 1948.I.C.Of. 2257. 1947. probabilă identitate cu omonimul angajat la D. partea I-a. PERLMUTTER. POLINGHER. 2256. Varga 2003a: 247-8). (M.din iunie 1945 agent de poliţie în centrala D. partea I-a. 1967 . 182 din 11 august 1947.S.G. 52 din 3 martie 1948. 2263.X.C. I). 5933. şef al Secţiei AGT . nr. 4149) (M.I. nr. PAUKER. PLATMAN.Of. 7086). Frederic – după 1946 şef de birou în cadrul Chesturii Poliţiei Iaşi (M. 5127).Of. – în noiembrie 1945 numit impiegat în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M. M. 2260. partea I-a. 2259. Eugen – fost funcţionar. nr. 170 din 28 iulie 1947. fiul lui Marcu) .Of. calitate în care în martie 1946. nr. fond Documentar. Alexandru . PAVLOVSCHI. Bucureşti.Of. (3/1952 vol. partea I-a. şef evidenţă bază la Sectorul AFV.Of. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie” (M. şi repartizat ca medic la Spitalul M. Boris – funcţionar civil în cadrul MAI. 1 Băneasa (1948-1951). 108 din 12 mai 1948. Paul Fr. 6640). nr. partea I-a. Malvius . medalia “Meritul Militar”.A.R. p.P. 4264). p.C. PINTER. d. 124 din 31 mai 1948.S.T. în 1945 încadrat comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.R. nr.I .I. 2258. angajat în iulie 1948 agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. M. PERL. comisar-ajutor şi responsabil agitprop în biroul organizatoric P.C. M. nr.Of. p. reîncadrat ca funcţionar civil M.Of. nr. 707.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. din Serviciul controlul străinilor . având grad de locotenent. nr. Vladimir (fiul lui Vlad) – membru al infamei divizii “Tudor Vladimirescu”. partea I-a. 4 din Bucureşti (1955-1956). 267 din 21 nov. partea I-a.Of. medalia “30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascist” (1974) (A. 227 .Of. secretar al organizaţiei de partid şi membru (responsabil agitprop) în biroul organizatoric de partid din Şcoala MAI nr. p. p. 2254. partea I-a.P. 24 din 30 ianuarie 1948. contabil principal şi şef al Sectorului AFV la Penitenciarul Jilava (1 aug.1977). partea I-a.G. al P. (M. profesor-şef la Şcoala militară de ofiţeri MAI nr. 63-65). Andrei . 2261.lucrător principal evidenţă deţinuţi în Serviciul evidenţă deţinuţi. (?) PAVLOVICI. partea I-a. 2265. în 1956 trecut în rezervă cu grad de căpitan. nr. 158 din 12 iulie 1948. 163 din 17 iulie 1946. 10171). 10394. al Sectorului II Negru (1946-1947).Of. apoi responsabil de popotă. 2264.R. 76 din 30 martie 1946. p. POLINGHER.instructor şi responsabil cadre în comitetul de Partid al Circumscripţiei 18 Bucureşti (1945-1946). PERLMUTTER.R.N. p. partea I-a. 272 din 24 nov.A. partea I-a. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. p. 136 din 19 iunie 1945.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). PESCARU FISCHENSOHN. dosar nr. cu grad de sublocotenent (Jela 2001.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M.Auto din Serviciul aprovizionare gospodărire/ Serviciul spate din DGPCM (1957-1966). partea I-a. clasa a II-a (1954). Arnold (n.p.S. medalia “A 50-a aniversare a înfiinţării PCR” (1971). PLOŞNER. 2989).Of. 2255. partea I-a. 26. decorat cu medalia “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” (1954). (M. p.Of.2253.P. contabil revizor în Secţia control spate (1956-1957).A.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei.G. instructor şi şef al Secţiei Cartiere din Comitetul U. nr. Ilie – după august 1944 secretar al celulei de partid de la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Andreescu.1902. 4742). p. nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. 162 din 16 iulie 1948. nr. unde îndeplineşte şi diverse funcţii didactice (1948-1955).Of. 1945. şeful biroului organizarea muncii la Periş (196-1967). p.R. nr. nr.P. Bucureşti în 1948.Of. 5790). 136 din 19 iunie 1945. Iosif – angajat al Securităţii Satu Mare după război.S. 2262. 1934). ff. M. 4048 [cota S. p. 5075. M. 7489.

p. ilegalist în Basarabia. la începutul anilor ‘50.III.P.N. fd. partea I-a.G. al P. cu Lya.A.P.S.Of. Sergiu FAHRER319) (n.S. RĂZVAN.cnsas. (adjunct al lui Grigore Naum). Julian.A. 1945...I. decorat prin Decretul nr. 2573/2008 al Ministerului Justiţiei) (Goma 2007: 118. inv. 4142). RAFF. Victor (n. dosar nr.A. D. C.C.I. (M. respectiv preşedinte al clubului “Dinamo”/”F. 1947. VN – 1993 Oneşti BC) – subofiţer de Securitate la Regionala Braşov/Stalin între 1949 şi 1956. maj.C.IV. căs. Goma 2007: 118. 228 . ulterior director comercial la I. fiul lui Samuilă şi Rozalia) – anchetator la Serviciul Judeţean Someş al D.S. p. Puiu – (4. infiltrat după august 1944 în conducerea S.. partea I-a. respectiv Gheorghe-Ilie Florescu.Of. 318 319 V. p. 1945.I. 104 din 7 mai 1948. Anton (1927 – 11. 2275.2266. POL(L)AK. nr. ulterior locotenent-colonel. 5603).G. p. 2273. nr. 163 din 17 iulie 1946.IV.I. f. de către N.XII.Of.D. a. I. Bucureşti: Humanitas. I).) la Direcţia IV Contrainformaţii Militare în D.Of.I.A.K.1903 Cetatea Albă – 29.S. 9071. Cluj. PREISZLER. 3/1952. unde a continuat să activeze în managementul sportiv.D. partea I-a. ing.S.Of. 7346. Simion (n.M. 1098. la Serviciul Siguranţă. 131 din 8 iunie 1948. 10923). (A.08.k. Cosma 1994: 48). 03. la rândul său avocat (C. 6642).I.a. 2267.Of. partea I-a. Mihai (fiul lui Ivan şi Maria. nr. ulterior emigrat în Israel.P. a III-a.R.G. p.1999. după război director în administraţia centrală a C. fd. p. Goma 2007: 118. nr. 170 din 28 iulie 1947. 13-16. ulterior ofiţer la Securitatea din Arad.I. vol. ofiţer (ajuns via S. 44). când este trecut în rezervă cu grad de locotenent 318. Wolf .R. 1/1948. dosarul de schimbare a numelui nr.R. POMERANTZ. 13. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.2010 Bucureşti.pdf. V. A. dosare anexe. PROCA. A. în iulie 1946 ocupa funcţia de şef adjunct de birou (M.V. partea I-a. Stefan (10.S. vezi şi Mihăilescu 2008:8). emigrat în Israel în 1976. 237 din 17 oct. în 1948 încadrat şef adjunct de serviciu în centrala M. Lupu 2011.. 7489. nr.S.C. iar din 1967 director coordonator al Agenţiei de Impor t Bucureşti (Cosma 1994: 47.Of.S. nr. în cadrul M.K. Bucureşti.B.M. 3 iunie 1956) a obţinut cetăţenia română în 2008 (ordinul nr. 151 din 3 iulie 1948.S.I.1914 Bucureşti) – de formaţie avocat.I. p. Cosma 1994: 52).R.P. Avram RABINOVICI. M. a mai avut un frate.Of. 2269. ulterior la clubul sportiv Dinamo (1953-1962). la http://www. în cartea sa de memorialistică Confesiunile unui cafegiu.A. fiind recrutat de N. 2268. partea I-a. 384. nr. nr.G. 110 din 18 mai 1945.454/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. (?) rudă cu Ana Pauker) . partea I-a. 2270.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. Sergiu (n. 8800).A.R. cimitir Giurgiului) – în 1952 lt. Suceava (1948-1950). dosar nr. Niculae 2004: 32...C. revenit în România în 1944. preşedintele Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport Bacău (1947-1952).R. ulterior deconspirat ca fost colaborator al Siguranţei şi condamnat la închisoare (M.R.R.V. Argeş” din Piteşti (1963-1974). 4968). 2008. Solomovici 2004: 591. & Caţavencu 2004. partea I-a. “Mişa”) (3. cu grad de chestor M. RAPAPORT. fiul său Jacob (n. 2272. ff. emigrat în Israel în 1970. Solomovici 2004: 590. 2271.ar fi plecat la 17 ani în U. secţia Administrativ-Politică. partea I-a. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. citat şi în M. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. (M.ro/documente/cadrele_securitatii/POLAK%20STEFAN. Leiba . 5/1. fd.I. Documentar.1929 Soveja. RANGA. 2276. Manfred – de formaţie inginer.. (M.I.XI. POPIC(U). p. nr.1981) – evreu rusofon.P.1922 Gălăuţaş. 286 din 10 dec.C.Of. POPLICHER.G.S.S. şeful D. 2274.I. Adalbert POPPIG) – după război încadrat şef de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava.în mai 1948 promovat comisar-şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. Ioan / Isac (n.. 231 din 10 oct.S. Cosma 1994: 83). ulterior locţiitor de şef de serviciu la Direcţia V Cercetări Penale a D./D. nr. Israel) – ofiţer M.U. (Cosma 1994: 30. (?) PROTOPOPOV. p. 4049.1928 .

Of. RIGMAN. 65 din 18 mart. 4313) şi transferat la D. nr. Avram – după august 1944 comisar-şef la Poliţia Turda.Of.. 2429). p. u. REGENSTEIN. documentar. nr. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. nr. p.I.S. p.P. partea I-a. Valentin – în 1947 numit prin decizie ministerială profesor de topografie la Şcoala de ofiţeri Jandarmi Bucureşti (M. 3699 din 30 apr. p.Of. 18). din 1947 maistru-ajutor în cadrul centralei D. Ludovic) – membru al echipei de reeducatori a lui Ţurcanu la Piteşti. Romanţă .”. Vili (în alte documente ortografiat “Retti Willi) – iniţial încadrat ca gardian public în toamna lui 1944. p. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. Ionică . p.R. 4049).P. 1946.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. I.Of. partea I-a. 165 din 24 iulie 1945. partea I-a. 110 din 18 mai 1945.Of. 2282. Oscar – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Siret (M. 2289. nr. 99 din 2 mai 1947. p. f. M.S. RICHTER. I. în 1950 membru în Comandamentul trupelor M. p. în mai 1948 avansat comisar (M. 277 din 29 nov. REIGLER. nr. 8019 şi nr. 3694 din 30 apr. fd. (nr. 1947. nr. 3/1952 vol. 171 din 29 iulie 1947. 1946. partea I-a. apoi la penitenciarul Gherla în anii ’50. v. nr. 144 din 29 iunie 1945. 2429). partea I-a. cu Felicia (fiica unui bancher din Bucureşti în perioada interbelică.Of.I. p. în iulie 1947 transferat la Chestura de Poliţie Galaţi (M. 2284. REUŞ. (M. 2280.-col.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. Anatolie – agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 110 din 18 mai 1945.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.S.R. v. RIEBER. Samuel – din aprilie 1945. partea I-a.G. M. propus spre avansare la funcţia de arhivar (v. I).şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70).C.Of. REIBER. ROHRLICH. nr. nr. 209 din 14 spt. nr..A. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 110 din 18 mai 1945.2277. v.C. 1944 – iulie 1945) (M. 1945 reîncadrat ca frizer la Inspectoratul de Gardieni Publici Bucureşti. Nicolae . RIEGLER.Of. în 1950 lt. şeful Serviciului III din Direcţia Cadre a D. partea I-a. partea I-a.S. 4313). partea I-a.G. 2288. nr.I. Iosif – după august 1944 comisar-ajutor de poliţie în cadrul D. M.A.Of.Of. 2279. 1944 – iulie 1945) (M.. 2285. ar fi avut doi copii: Vladimir şi Lenina). 1947. REUSCH. ? . 2002: 52-3).Of. 6306). 110 din 14 mai 1948.I. Lazăr (probabil “Regenstreich”) – în 1956. cu grad de lt. 6672). partea I-a). nr. în mai 1947 şef de secţie (M. 2291. apoi promovat rapid. 229 . partea I-a. Corneliu – în 1946 arhivar-ajutor în centrala M. nr. Paula . în 1952 funcţionar M. 1948. 110 din 14 mai 1948. 11024.. 5467).I. M. M. 4707). 2293. 4049). partea I-a. dosar 10. partea I-a. A.Of. RIEBER.din 1 aprilie 1945 dactilograf a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 2281.Of. nr. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 4048). 4049).din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. partea I-a. REY. RECK. cu grad de comisar-şef. (v. REITER.. p. 2287. probabilă identitate cu “Brey. nr. în sept. cu fişă la secţia Administrativ-Politică a C.Of. al P.Of. p. partea I-a.090. nr. partea I-a. 2292. RETY. (Dobre et al. p. 165 din 24 iulie 1945. 1945. REGENTRAICH.în 1946 şefă de birou în centrala M.. nr. p. 110 din 14 mai 1948. 2283.A.Of. în cadrul Comandamentului Trupelor M.I.. 2286. menţionat în Steinhardt (2005: 409) ca maior de Securitate (căs. promovat maistru în mai 1948 (M. RITNER. Mauriciu – în 1947 încadrat ca informator. 2888 din 12 dec. p. p.S. 2290. 126 din 6 iunie 1945. 2278.Of.a. p. (Duţu et al. 10557). 2006: 80). Ştefan (n.P. p.-col. 65 din 18 mart. 62 vol. partea I-a. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Toni . 4315. 6306). nr. 46 din 25 febr. propusă spre avansare la funcţia de şef de secţie (v.A. p. inv.A.

Noe (n. 1946 la Detaşamentul de Poliţie Borş. p. partea I-a. ajuns colonel la sfârşitul anilor ’50 (d.Of. 2298. ROMAN. p. 2304. Adalbert Rosman) (d.M. Stela – impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct.Of. (nr.III. p. 2296. 208 din 10 sept. 2301. ulterior transferat ca funcţionar civil în cadrul M. 3699 din 30 apr. la Serviciul Lagăre al D.G.G. 2310. v. nr. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. din sept. ROSMAN. Bihor (M. ROSEMBERG.G. 2307. Salo . încadrat în D. 6686 din 28 ian.în nov.Of. nr.Of. 5603). 259 din 12 nov. Ladislau – funcţionar civil în cadrul M. (1952). pp.M. în 1948 încadrat la Spitalul Militar M. nr. a M. 162. partea I-a. I. p. 1. RONAY. 5227). 2308. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 4049).Of.Of. 2297. 1. Mihel REISMAN 320 320 V. partea I-a. n. nr. ROSENFELD. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. partea I-a. Tereza – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 9926). p. 8320. (1962). cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. membru de partid din 1945.A. p.Of.P.P. 151 din 3 iulie 1948. p. 264 din 14 nov. ulterior menţionat de multiple surse şi ca ofiţer operativ al Securităţii Oradea în anii ‘50. partea I-a.R. Edgard – în 1947 încadrat ca inspector în cadrul D. ROSEMBAUM. membru al Uniunii Patriotice (1944-1945). 3/1952 vol. 10092). 10416)..I.Of.1913 Roman) – de formaţie contabil. p. nr.2001) – locotenent la Securitatea din Bihor la începutul anilor ’50 (Kovacs 2006). Liviu (n. nr. p. Ana . partea I-a. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.I. p. Iancu – după război şef de birou la Poliţia Dorohoi. al P. (M.C. nr. al P. nr. 10815). 1946. 275 din 30 nov. 51 din 2 martie 1948. ROSEMBLAT. ? . p. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. 6306). 2294. 136 din 19 iunie 1945. 2302.Of.I. 2305.A.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 2300. nr. nr.. 62 vol. Cosma 1994: 5). (M. p. 1945 numită impiegată în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. ROSEMBERG.A. 1910. 4425).Of. nr. cursant al Universităţii Serale de Marxism-Leninism (1949-1951).Of.. 165 din 24 iulie 1945.E.în noiembrie 1945 încadrat în M.I. nr.I. Emanoil . 230 . cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. M. ROSENBLUTH. partea I-a. partea I-a. ROSENFELD. ROSENBERG. fiul lui Avram) (n. partea I-a.din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Turda (M. 5127).I. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă la Serviciul Judeţean Dorohoi (M. ROŞCU.IX. RONI. 1945.C. 1944 – iulie 1945) (M. u. 2295. N. nr. RODELSTEIN.R.I..M. ROSENBLUM. al P. 5127).R. 1 dec. partea I-a.Of. iar în oct. ulterior transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea.II. 1947 în M.Of. partea I-a. 119 din 29 mai 1945. 2299. p. inv. în 1948. p. al P. 140 din 19 iunie 1948.. I).I.1900 Oradea) – angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Episcopia Bihorului (M.P. Aron – medic.Of. 2309. nr. p.G. 1945. 13. Zoltan (alias “Zoltan Toma”) (n. Emeric .C. Estera – funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. Goma 2007: 118.. 2303. 1322).A.R.a.A. ROSEMBERG. A. 1947. Andrei . Mihail (n.S. 36 din 13 febr. 232 din 7 oct.C.C. 111 din 17 mai 1947. ROSENSVEIG.Of. 1947.p. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.angajat al Securităţii Bucureşti în anii ’50 (Şinca 2006.C. (M. an în care este şi încadrat ca agent de poliţie în cadrul D. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a. 2306.A. 3943). 1947. v. M.I. M. cap.A.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. nr. (1952). 1893) – membru de partid din 1945 (dosar R/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.M. nr. 142-4.1133.

inv. p.S. Haim şi Toni. dosar nr. p. 189 din 21 august 1945.Of.a. după terecerea în rezervă membru activ şi salariat al Comunităţii evreieşti Iaşi. 1947 cu aceeaşi funcţie la Poliţia oraşului Roman (M. partea I-a.C. 2320. ROTENSTEIN. 10171). iar din 1 dec. M. 2324. Arnold . 1947. ROTTERBERG.A. M. fiul lui Sigismund şi Maria) . 286 din 10 dec. 1947. 286 din 10 dec. ff. din 1 iulie la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.P. 3/1952 vol.A. partea I-a. partea I-a.Of. Roza – din 15 ian. la 03.S.C.R. Turda şi Cluj între 1945 şi 1954 (Ioniţiu 2008:88. ROTH.1985) – membră departid din 1944.1904. 1948. M. 267 din 21 nov. partea I-a. 208 din 10 sept. partea I-a. Aron – funcţionar civil în cadrul M. 2326. Avram – după război comisar-şef la Poliţia oraşului Vaslui. 134 din 12 iunie 1948. 220-231.Of. 60 din 13 martei1 1947. nr. 231 . ROTHMAN. Andrei – după război numit notar prin decizia ministrului Afacerilor Interne.Of. director adjunct operativ al Direcţiei Regionale Galaţi a Miliţiei (M.Of. 7350). nr.Of. 2322.G. fond Neoperativ. Constanţa – între 1945 şi 1947 dactilografă la Serviciul Poliţie Socială al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. David (d. 62 din 15 martie 1948.N. 1945. al P. unde în 1959 este avansat la grad de maior. 1947. Cosma 1994: 82).Of. 1948 dactilografă stagiară la Chestura de Poliţie Iaşi (M. Iaşi.IV. Bacău – 1999 Bucureşti) – după război agent la Poliţia oraşului Bacău. serviciul raional Stalin.2010 Iaşi) – după august 1944 încadrat comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Iaşi. partea I-a. partea I-a. (M. 8321. 2325. Moly (15.C. ROT. ROTENSTEIN. nr. 150 din 6 iulie 1945. 2417. partea I-a. 7085. M. în 1947 transferat la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi (Arhiva C.Of. 1947. p. nr. în 1948 încadrat la D. în 1952 căpitan.I. 2312. 1946. 10923). Elisabeta – în 1945-1947-? impiegată la Chestura Poliţiei Oradea (M. 2319. 21 din 27 ian. şefă de birou în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Bacău (A. 3077). partea I-a. p. 2321. dosar nr. p.Of.A. Ioan – după război detectiv în centrala D. nr.Of. 2316.1961 cu grad de maior (Arhiva C.. 8321).Of. nr. nr. partea I-a. ROTH. nr.I. p. Avram – în 1948 agent la Chestura de Poliţie Galaţi.Of. ff. 211 din 13 sept.06. ROTMAN. partea I-a.N.S. 5982). fond Neoperativ. 869).. 219. p. nr. ROTENSTEIN. 62 vol. f.S. Suceava..R. partea I-a.. partea I-a. u. Nathan (fiul lui Leon şi Eti) (8.Of.X. fond Documentar. 2278). promovat succesiv până la grad de comisar-ajutor în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman. Solomovici 2004: 594. M. 30 din 6 febr. nr. p. nr.I. 10432. M. partea I-a. 10922).2311. 1948. p.N. în 1951 avansat locotenent. 157 din 14 iulie 1945. 1947. ROTH. dosar nr. 2417. ROTENSTEIN. partea I-a. nr.. 122 şi A. 2317. p. 29 din 5 febr. 5673).A. partea I-a. iar din decembrie 1947 comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. 1701 (cota S. 220-231. M.R. Francisc (n.P.I. p.M. ROTMAN. Iaşi. 222 din 25 sept. 2888 din 12 dec. 1896). trecut în rezervă la 31. 182 din 11 august 1947. fraţi: Baruh. în 1958 transferat la regionala Argeş/Piteşti. partea I-a. între 1952 şi 1958 cu grad de căpitan în cadrul regionalei Bucureşti. 2313. partea I-a. p. nr. partea I-a.Of.Of. 208 din 10 sept. p. 983).. 11024). nr. 2417. ulterior cu grad de ofiţer în D. din 1 martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. ROTMAN. nr. nr. p. Berindei. 2314. nr.Of. 1947. ROZEMBAU. 2323.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. după război comisar. I). 99. I.R.P. p.Of. p. ff.Of. nr.S.I. fond Neoperativ. M. Ocna. ROTENSTEIN. 1948.1915 Tg. ROTH.1916 – 15. p.III. 1947. dosar nr. 592). M.anchetator al Securităţii activ la Oradea. Bella – între toamna lui 1944 şi august 1945 impiegată în cadrul Serviciului Controlului Străinilor din M.XII.). Armin (Harmin) – din 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M. 8318. Oradea. 5075. Dobrincu şi Goşu 2009: 372).N. p. p. 82 din 7 apr. 30. v. ROTMAN.S. Kovacs 2006. (nr.Of. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 2318.I. nr. Aurel – numit în martie 1948 comisar ajutor de poliţie la Poliţia Fălciu prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. 2315.

Moise – medic. în 1952 cu grad de lt.Of. nr. I. RUBINSTEIN. 7424).R. cu grad de colonel. http://www. Ungaria . în 1945 (când încă nu-şi schimbase numele) înregistrat ca membru al U.Of. cu Jutka. u. Oradea. ulterior locotenent-colonel de Contrainformaţii în cadrul Securităţii (iniţial şef al serviciului Inspecţii după 1946. p. p. 2888 din 12 dec. partea I-a. nr. I. 10923. ulterior anchetator în cadrul Securităţii. la un moment dat detaşat sub acoperire la Ambasada României la Paris. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi promovat comisarşef la conducerea Serviciului Judeţean de Siguranţă Baia.III.A.. în M.C. Chelly – angajată în martie 1948 ca informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei (v.iiccr.S.ro/pdf/ro/sesizare_penala_gheorghe_enoiu. 323 2338. apoi. Eugen (n. 1947 agentă de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului regional de Poliţie Braşov (M. 1948. 136 din 19 iunie 1945.907 din 28 aprilie 1048. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2336. 322 V. M. Mircea anchetator al Securităţii (1947-1956(-1962?)). (M.a.I. 1011). apoi director la Ministerul Agriculturii. Lupu 2011.T. nr. RUBINSTEIN. 110 din 18 mai 1945. 6)322.A. Cosma 1994: 49.Of. 4813)..Of. 208 din 10 sept.R. Solomovici 2003: 210. p. I.I. RUFF.I. 2006: 78. Levy 2002: 124.C.N. 6260. 1128. 1947. Dobre et al. 116 din 21 mai 1948. & Caţavencu 2004. partea I-a. Pagani). al P. Paul .M. p. în 1947 încadrat ca gardian cu atribuţii de medic la Penitenciarul Văcăreşti (M. p. (nr.I.R. deductibil în Ioniţoiu 2006: 44)). partea I-a. I. 2332. respectiv încuviinţarea schimbării numelui la decizia ministrului Justiţiei nr. S.C. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 40. C. Uşer – în 1948 încadrat comisar la Comisariatul de Poliţie Fălciu (M. căs. p. 3/1952 vol. 12. RUSU. 39. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.2327. emigrat în SUA (după unele surse Los Angeles) via Israel (C.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M.G.din aprilie 1945 şef de birou în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. Deletant 1995b: 62. p. v. a avut doi copii: Pal şi Vera (căs. emigrat la sfârşitul anilor ’60 şi decedat în 2009 în Israel (C. 6. 75). SALCZBERGER ) (n. 4510.-maj. v. p. 208 din 8 sept. partea I-a. 7681).1923 Oradea) – evreu maghiarofon. Solomovici 2004: 594. f. Elisabeta – din dec.R. partea I-a.1917 Budapesta. 1947.A. 62 din 15 martie 1948. nr. 209. nr. ROZENBAUM. 126 din 2 iunie 1948. în revista 321 Românizarea numelui în baza deciziei nr. 2334. 4049). nr. Wilhelm [RAFF?] .Of. RUBINSTEIN. ROZEN.. I. p. 2337. 5127).Of.Of. Levy în Israel în 1991. nr.Of. p. fd. ROZENBLAT.Of. inv. Gyuri REISZ. p.E.Of. F. pare în acelaşi dosar şi sub numele Estera Rosensveig). p. 4264).S. în 1958 prezent cu grad de căpitan în funcţia de şef de birou în cadrul Direcţiei I-a a Securităţii. vol. 31 din 7 febr..S.R. partea I-a. după reorganizarea Securităţii cu grad de căpitan. nr. fiul lui Bela şi Erzsi321) (15.. M. dosarul de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei nr 5/80/ 948. 108 din 12 mai 1948. Crăciun 2009: 305. SABĂU “SZABO”. M. M.. şef al Direcţiei a II-a la jumătatea anilor ‘50). Goma 2007: 118. p.. 34 din 11 febr. 1948. 3694 din 30 apr. 8320. anchetat în 1968 alături de alţi foşti torţionari în cadrul reabilitărilor (A. nr. nr. partea I-a. 2328. 11026). 323 În 1948 şi-a românizat numele în „Eugen Sabău”.C. Israil (uneori ortografiat RU(C)KENSTEIN) – angajat în 1945 comisar la Poliţia oraşului Botoşani. 164 din 23 iulie 1945.Of. intervievat de R. partea I-a. nr. Cosma 1994) (?). RUJAN. M.Of. 101. p.Of. 232 . 2279). 62 vol.E. Stela – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.1990) – în 1948 angajat în cadrul Societăţii Româno-Export (M. v. 286 din 10 dec.I. p. apoi membru în Colegiul M.P. partea I-a. 2330. partea I-a. nr. RUCKERSTEIN. partea I -a. partea I-a. 66255 din 10 iulie 1948 a ministrului Justiţiei (dosarul 5/209/948) (publicată în M. şeful Serviciului Judeţean Botoşani al Securităţii Suceava în perioada ’40-’50 (M. 2329. 2333. 2331. 2335. Gheorghe (n.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. din sept. partea I-a.pdf.R. E. 1948. 1947.R. Partea I-a.. 2003: 208 şi 2001II: 43. nr. & Caţavencu 2004. dosar nr. 194 din 25 august 1947.I.Of. citat în M. în 1992.E. Iancu . nr.VIII. ROZENSWEIG.

f. p.Of. 1945. 2346. 2347. Menţionat frecvent în dosarul jafului maşinii Băncii de Stat a R. SAMSON. Şerban (n. 136 din 19 iunie 1945. Ana – agent al M. 45..S. probabil basarabeanul Samuil Isaakovici Samoilov. 225. 324 325 V. Goldiana – absolventă a Facultăţii de Drept din Iaşi.Of. fond 495 (“România”). 2341.. 1947. nr. nr. Polonia) – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău (M.XII. Goma 2007: 118 – cei din urmă ortografiindu-l în mod eronat “Sadovici”). secţia Cancelarie – dosare anexe. 2342. C. 267 din 21 nov. 808.I în străinătate (Solomovici 2004: 61). 6). nr. 5127). dosar nr.Of.G. nr. desantat de sovietici în zona Galaţi înainte de august 1944.C. 10314. nr. SAMOILOV (/Samuel). 60 din martie 1992).R. 2003: 487 ş. apoi în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Valentina – funcţionar civil în cadrul MAI. repatriat (după o tentativă de recrutare a sa în favoarea israelienilor) şi continuându-şi activitate în Securitate (Solomovici 2004: 594-5. p. 233 . 270 din 21 nov.Of. inv.S.A. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA./M. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. ulterior jurist325. 39 din 15 febr. 5227. 62/1978. partea I-a.u. Mihail (Mişa) – originar din Basarabia.G. 140 din 19 iunie 1948. 245 din 23 oct. 10200. 1947.Of. p. SAMUEL.Of. nr. 2. 2344.Minimum din Israel (nr. 219. p. 2006: 78). David – în 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţeii Capitalei (M. demascat de serviciile israeliene în 1965. 3293. (1952).. inv. 275 din 30 nov. aprobare prin decizia nr.P. în 1951 maior la Direcţia a II-a Contraspionaj a D. 1946 în M. p. 1946. 97. Samson SCHWARTZENBERG324) (n. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. /(ex. partea I-a. epurat în 1952 sub acuzaţia de spionaj (Solomovici 2004: 31-2). p. nr.A. acelaşi “Eugen Szabo” clama un caracter antisemit al acţiunii organelor de anchetă în dosarul “bandei lui Ioanid”. 2340. SCHACHTER.ro/special/special/jafulsecolului-de-la-banca-nationala-70393. şeful corpului de translatori din direcţia Contraspionaj a D. nr. partea I-a. 10127 din 31 ian. SANDBERG. SAVIN.Of. ? – în timpul războiului colonel în Direcţia Politică a Armatei Roşii. ulterior angajată comisarajutor în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 2345. fost ilegalist. R. Cosma 1994: 38. partea I-a. Teodor (n. al P. 2038). nr.C. (Troncotă 2006: 54-5. Francisc (zis Öcsi) (n.Of. 2343. p.R. 27 din 3 febr. cu referat de cercetare la fd.. SAMSON.jurnalul. 326 V. SAMUELI. Ioanid 2005: 125). din noiembrie 1945 detaşat ca administrator la Serviciul Lagăre.S.R. C. http://www. 9849). anexa la dosarul nr. nr. colaborator apropiat al Anei Pauker şi al lui Vasile Luca (l-ar fi recrutat pe Luca în 1940). partea I -a.. partea I-a. p.Of. “dosare adiţionale”. Bruno – în 1956 ocupa funcţia de şef al Serviciului IX din cadrul Direcţiei a II-a a Securităţii (Dobre et al. 256 din 5 nov. 1947 pe postul de contabil la Inspectoratul de Siguranţă Oradea (M.Of. 1946 în M. nr. fond Neoperativ. 2348. SAMUEL. p. p. (?) SAUCIUC. al P.P. p. subdirector al Miliţiei Judiciare la nivel naţional la începutul anilor ’50 (adjunctul lui Al.C. lagărul de la Oradea. partea I-a. M. partea I-a. Geza – încadrat în iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. Teodor Herbert STERN326) (n. 2350.P. 2339. Sofi Alice (SEIDER) – în 1947 numită impiegată stagiară mai întâi în centrala D. 1947. 2417. p. Ioanid). 12).S. nr.S. 2 din 2 ianuarie 1948. 9500.Of. M. partea I-a. partea I-a. 10416). 55 din 6 martie 1948.Of.S. 70.M.html). 245 din 23 oct. după trecerea în rezervă membru de partid.G. M. 1947. din nov. 9500). 1947. 2349. M. M.P. p. 1240. nr. iulie 1910 Stanislawow.247 din 30 sept. SANDOVICI. SAIDER.. 1914) – colonel de Securitate.1912 Galaţi) – colonel de Miliţie. Lupu 2011. 1945.N. trimis în 1958 în misiune în Israel de către Securitate sub acoperirea de imigrant (împreună cu familia).

p. partea I-a. nr. p. nr.I. 2364. nr. M. 2356. Zissu – la sfârşitul anilor ’40 gradat la Securitatea din Huşi (Neştian 2010: 87).org/modules. 2006: 81.M.S. 2360. 1947. 75). SCHILLER Mina (fiica lui Matiaş) – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.anii’50 (Berindei.G. partea I-a. 4049). nr. partea I-a. 4048). nr. căpitan. 12). nr.G. 2 din 2 ianuarie 1948.. 2362. p. SCHAER. 9594). 2353. 110 din 18 mai 1945. 9 din 12 ianuarie 1948. p.G. M.P. nr.S.. 4313. p. SCHILERU.C. nr. funcţie în care este avansat la grad de lt. p.G.Of. 327 V. ulterior comisar-şef de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1947 cu atribuţii de Siguranţă (M. 108 din 16 mai 1945. partea I-a.P.G. ulterior profesor universitar la Iaşi327 (Ursache f. iar din 1 dec. SCHATER. SCHLESINGER. v. M. Dobre et al. Otto – din 1 aprilie 1945 subinspector de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.în 1947 chestor la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (M. Roger – între 1947 şi 1948 informator diurnist în cadrul Prefcturii Poliţiei Capitalei.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.2351.Of.P. partea I-a.S. 2365. 10151). Duică 2001: 54). David – din aprilie 1945 agent de poliţie la Poliţia Dorohoi (decizia nr. 3697 din 30 apr. 168 din 27 iulie 1945. Emanoil (în unele acte oficiale eronat transcris “Smenler Manoil”) – după august 1944 încadrat comisar în cadrul centralei D. 198/1951) (v. Solomovici 2004: 595 şi 2001II: 43. M. partea I-a. SCHMERLER. 240. ofiţer M.Of. 266 din 17 nov. partea I-a. Darius – din iunie 1945 agent (din 1947) principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p.a. ulterior locotenent-major.asymetria. Dincă – în iulie 1948 angajat chestor de poliţie la Direţia Studii şi Planificare a D.Of. Duţu et al. nr. 144 din 25 iunie 1948. 110 din 18 mai 1945. propus pentru încadrare în Direcţia VIII a M.S.Of. p. p.C. 2359. Moise . Sabeş [?] . p. la Direcţia Siguranţă (M. Zelig . 4049. 10924). 2357. SCHNAPP.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. partea I-a..P. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 286 din 10 dec. nr. p.-col.T. în ianuarie 1948 înapoiat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. M. p. 4049). nr. p.Of. v. p. SCHAFFER.R. probabilă identitate cu Otto Schechter. M. nr. directorul penitenciarului Iaşi. SCHAHTER.a. 1947. p. la înfiinţare (1948) (Cosma 1994: 44).S. 144 din 29 iunie 1945. la D. 3957). 110 din 18 mai 1945. Dobrincu şi Goşu 2009: 255-6. v.. partea I-a. 5708). 9 din 12 ianuarie 1948. 248 din 27 oct. M. partea I-a. 2361. http://www.Of.P. 5359).Of. (şeful Serviciului “H” Cifru). 1947. 2352. 2002: 342-3). partea I-a. nr. partea I-a.php?name=News&file=print&sid=252 234 . Goma 2007: 118. al P. nr. SCHACHTER. nr. nr. partea I-a. p. 5467). 6412. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M.Of. Paul – ofiţer încadrat în D. SCHMERLER. 2366.Of.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of..P. (M.Of.Of. unul din cei doi şefi de birou ai secretariatului D.Of. p. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 182 din 11 august 1947. într-un referat din 5 august 1953 (Datcu 2009. partea I-a. Deletant 1995b: 57. ? – şeful Securităţii Târgu Neamţ în 1949 . 110 din 14 mai 1948. 2354.G. 155 din 8 iulie 1948. 2358.Of. SCHMERGER.A. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. în iulie 1945 transferat de la D. 7087). 2355. Cosma 1994: 50. după înfiinţarea D. 3697 din 30 apr.P. Erwin – în 1953 membru U. Rachmil – în iunie 1948 definitivat în funcţia de comisar-şef la Chestura de Poliţie Iaşi (M. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. brigada a III-a. 239 şi nr. SCHACHTER. SCHLESINGER. SCHILLER. profesoară la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1959 (Cosma 1994). 2363. (u.S. Mendel . Jela 2001.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3694 din 30 apr. partea I-a. b). SCHIP.P.G.

P. partea I-a. nr. 4517) 2378. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tulcea (M. 1349).S. SCHWARTZ. 2386. Bucureşti (Jela 2001.Of. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. propusă spre avansare la funcţia de şef de birou (v. SCHWARTZ. 2630). p. Marcel – între aprilie 1945 şi septembrie 1946 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (în M. Iosif (n. ? – locotenent.]. nr. Mauriciu . Cosma 1994: 48). 2384. 65 din 18 mart. 121 din 31 mai 1945. 2376.G. 188 din 16 aug. 1947 cu acelaşi grad la Serviciul de 235 . 289 din 13 dec.P.Arhiva C.S. Ilie – angajat în august 1948 comisar-ajutor de poliţie. detaşat cu misiuni în Germania şi U. avansat maior de Securitate în 1960. Jela 2001. după alte surse prezent şi în iulie 1946 la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Solomovici 2003: 31). 4144). trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994). 4315). 2381. Niculae 2004: 32. p. Simion – fost muncitor. partea I-a. 222 din 25 sept. Anuţa – în 1947 angajată ca telefonistă în centrala Siguranţei. p. SCHVARTZ.Of. 150 din 6 iulie 1945. 2429).I.Of.S. nr. Lupu 2011. 222 din 25 sept. Solomovici 2004: 595). SCHWARTZ BERCOVICI. 2371. nr. SCHULMAN.A.S. nr. (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2372.P. SCHULLER. 2373.G.S. partea I-a. 82 din 7 apr. SCHRAFT. nr. după august 1944 încadrat la Chestura de Poliţie Timişoara ca agent. 1946 transferată la Penitenciarul Braşov (M.G. nr. 1946. Vera . nr. partea I-a. 2375. Iosif – din 1 aprilie 1948 comisar-ajutor de poliţie în D. Ana .A. (M. Solomovici 2004: 598). Luiza . 5673). clasa a 4-a de salarizare (M.Of. fond Documentar. 1946. 1947. dosar nr. 110 din 18 mai 1945. M. SEGAL.S. 2385.fost croitor.în nov. 4049).Of. nr. 2377. plutonier major la D. 2379. SEGAL. SEGAL. 3699 din 30 apr. a D. SCHREINER.Of.G. SCHWARTZ. nr. până în 1946 (M.. Solomovici 2004: 597). (M. partea I-a. partea I-a.în 1946 impiegată în centrala M. Solomovici 2004: 599. 2370. anchetator al Securităţii din Focşani în anii ’50 (Jela 2001. partea I-a. 136 din 15 iunie 1948. Ghizela – după război impiegată la Direcţia Penitenciare a M. 10433. Francisc (fiul lui Alexandru) – locotenent-major.N.S.P.. 651-2. în sept. Jela 2001. SEGAL.Of. Lucian – în 1948 menţionat ca agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. ff.I. p. 257 din 6 nov. p. partea I-a. 3080. p.P. în 1948 încadrată cu grad de plutonier şi funcţie operativă în D. partea I-a. Solomovici 2004: 597). SCHÖNBERGER. 10433). 2374. Nastasă şi Varga 2003a: 63. (1948-1952) (C. 9880). 63-65). Andrei – la 1 aprilie 1948 angajat comisar ajutor de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Războieni (M.R.Of. Solomovici 2004: 597.şefă de birou în D.2367. menţionat ulterior ca plutonier major al D. p. apoi angajat căpitan de Miliţie la Direcţia Paşapoarte în 1946-1947.I.A.Of. 678. 81. nr. 12859.Of. partea I-a.R. nr.P. p. Ludovic – din mai 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Sighet (M. SCHWARTZ. 104 din 7 mai 1948. 2383. M.Of.P. între 1946 şi 1 dec. partea I-a. SEGAL. partea I-a. partea I-a. pensionat pe caz de boală în acelaşi an (Andreescu.Of. 1946. Nathan (uneori ortografiat şi “Segall”) – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 5133).Of.. M. 110 din 14 mai 1948. p.S.Of. Bubi – anchetator al Securităţii din Dorohoi (Jela 2001. 1946. nr. Solomovici 2004: 595).în mai 1948 definitivată în funcţia de dactilografă şefă în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.S. p. 1946. 1948. Ilie . v. p. 2368. p. de la înfiinţare (1948) şi anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. p.Of. Bucureşti (Jela 2001. 1948. 6710). partea I-a.R. la Circa 17 Poliţie (M.din mai 1945 agent în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1923 Iaşi) – după 23 august 1944 ziarist în cadrul Armatei. Mendel .P. SCHOR. 72 din 26 martie 1948. SCHNEIDER. p.R.S. SEGAL. SCHWARTZ. 4048 [cota S. 2369. 41 din 18 febr. nr. 2382. p.G. nr. 2380.. partea I-a.

M. 1947. 1947. vol. SENATER. SEMAN.U. nr. SEPEANU. Solomovici 2004: 599 şi 2003: 207). 1947.Of. M. Ionaş . fd. semnatar în 1971 al unei cereri de reabilitare.1914 la Bucureşti. (M. şef adjunct al Direcţiei Regionale M. nr. ff. 3617. 869) 2395. (M. partea I-a. vol I. nr.A..)” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Iulius – numit în martie 1948 comisar ajutor la Poliţia oraşului Botoşani prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. nr.Of.P. partea I-a. 3697 din 30 apr. 7346. 4708). 110 din 18 mai 1945. la Circa 26 Poliţie (M. Bucureşti (decizia nr. D. şeful serviciului Inspecţii în Direcţia Generală a Penitenciarelor din M. 126 din 6 iunie 1945. 7083. p.S. Sigmund – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Buzău (M.Of. p. 8320.Of. 107 din 15 mai 1945.Of. 4266). nr. p.I. angajat ulterior la Ministerul Energiei Electrice. nr. 10927). 2392. partea I-a. I. p.A. 4049).în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. Moise . dosar nr.S. p.Of. partea I-a.R. 9 din 12 ianuarie 1948.Of. SEGALL. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2278). eliberat în 1957.G. 11158. 1947. 26979. câteva luni mai târziu detaşat secretar al Chesturii de Poliţie Iaşi. 2393. în mai 1948 transferat la Poliţia Bistriţa (M.G. partea I-a. apoi promovat chestor şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Sibiu (martie 1947). 242-248 şi fond “D”. Teodor Alexandru (n. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă în cadrul Serviciului Judeţean Botoşani (M. în ianuarie 1948 transferat la Comisariatul de Poliţie Săveni. Şandor (n. partea I-a.10. 108 din 12 mai 1948. 2391.Of. f.I.R. fiul lui Vasile (Basil) şi Frida – 1985 Bucureşti) – locotenent-colonel de Armată. (?) SEP. 3895). nr. L. Sender SEGAL) – din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. demis şi chiar degradat. 253 din 5 nov. 62 din 15 martie 1948. 29 din 5 febr. Arhiva Operativă M. 2390. nr. p. M.Of. din sept.Of. 66 din 19 martie 1948.M. 895). M. SEGALL.A.P din 19 aprilie 1948. condamnat în 1953 în cadrul proceselor unor torţionari din pentitenciarele epocii staliniste. 110 din 18 mai 1945. 111 din 15 mai 1948. nr. dosar nr. Martin . f. partea I-a. partea I-a. 10985. 157).I. ofiţer de carieră (demis în 1941. ulterior director al D. SEPEANU. partea I-a. p. M. posibilă identitate cu “Sendor (Aleks.I. 60 din 13 martei1 1947. partea I-a. DJ nr. 182 din 11 august 1947. partea I-a. p.P. fond “P”. Îi plăceau chefurile şi femeile. 3700 din 30 apr.Of. Bucureşti (1948-1950). partea I-a.P. Mandi . partea I-a. partea I-a. apoi ofiţer în S. 208 din 10 sept. 286 din 10 dec. partea I-a. 2396. nr. 1947. A. Banu 2008: 325. partea I-a. Deletant 1995b: 58. Nina – din 1 oct. potrivit caracterizării secţiei de cadre a D. & Caţavencu 2004. transferat de la D. 13-16. 2387. 23.. p. în luna mai a aceluiaşi an transferat la Poliţia Dorohoi (M. v. p. 108 din 12 mai 1948. dosar nr. 1896. 2. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. 292 din 17 dec. p. SEGAL. partea I-a. Iosif – după război comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Brad. nr. 2388. 9718). nr.R.I. în 1946 comisar-ajutor în cadrul Serviciului de Siguranţă al Poliţiei Dorohoi. p. M.. partea I-a. nr. până în 1948. v.P. 4358). director adjunct al D. nr.din 1 aprilie 1945 şef de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Suceava. 2412. nr. după război şef de poliţie în Corpul Detectivilor.Of. p. 238 din 14 oct. în 1959 locotenent-colonel.I. nr.G. p. 1946.G. p. ulterior maior. fond 495 (“România”).între 1945 şi 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.Of. după ce s-a descoperit ajutorul pe care îl acordase unor evrei). inv. 1/1948. 2394. dosar nr. SEIDMAN.. 2389. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu 236 .R. M.S. 10923). 225.P. ulterior cu evoluţie necunoscută..P.Of. 239 şi nr. p.Siguranţă al Inspectoratului Regional de poliţie Suceava (M. p. “a avut în trecut înclinaţii spre afaceri.R. p. partea I-a. 4264). p. nr. I.Of. Ordine şi Instrucţiuni 1959. 23. inv. Bucureşti (1948-1952). ff. 286 din 10 dec. pe care numai în parte a izbutit să le lichideze” (ASRI. la D. SEGAL. pentru câteva luni în 1950. 1945. 11082.S.S.Of. nr. nr. M. la Biroul Siguranţă.Of. apoi exclus din partid. M. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. 4049.M.

Deletant 1995b: 58. 2403. partea I-a. 155 din 10 iulie 1947.1927 Braşov) – membru de partid din 1945. 9614.G. vol. ca şi Pătrăşcanu. 2407. p.R. fond D. 10922). Bucureşti. dosar 19. 1949 – mai 1950).A. Simon (uneori ortografiat Zigler) . executat la 18. ACNSAS. Opriş 2006: 66). nr. partea I-a. Ionel 2012: 156. 2400. nr.Of.P.Of. 127 şi vol. 3871) (M. partea I-a.C. nr.Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. p. partea I-a. 2./P.A.P. 110 din 16 mai 1947. nr. 597 şi 2003: 180. nr. Emil Calmanovici (toţi condamnaţi pe viaţă. 96 din 25 apr. 2.1960) .R. 4706).membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. etc. 2406.) apoi recrutat în Direcţia de Informaţii a Marelui Stat Major. Cosma 1994: 48)331. nr. activist al comitetului judeţean P. 249 din 28 oct. şi http://www. SEVIANU.R.Of. Goma 2005: 4. f. David – sublt. 126 din 6 iunie 1945. la 28 iulie 1959. SILER.P. 5982). Iosif (n. SIEGLER. 237 . ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945 (M. 2408.ro/?location=view_article&id=1359. 2401.I. (r) de artilerie.C. p. din 1948. SIMON.X. 5)329. partea I-a. 5122). în 1947 era chestor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.pdf Vezi fişa matricolă penală la http://86. în procesul “grupului Pătrăşcanu”330 din 1954 (Jela 2001.Of. partea I-a. radiat din registrele de rezervişti pe motive rasiale în 1941. Goma 2007: 118. 126 din 6 iunie 1945. trecut în rezervă în 1975 cu grad de colonel (şi urmărit 328 329 V. 4242.C.I. SFAB. reîncadrat în 1945.M.R.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/S/Sevianu%20Igor/index.locotenent-major.P. SERCUS. 118 din 28 mai 1945. 206 din 1 sept. 4380). 14. Igor (n.II.G.II. 2404.cnsas. Solomovici 2004: 599). SIGNER. Banu 2008: 325. Ioniţoiu 2006: 34.D.Of.R. transferat începând cu 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. detaşat la Agenţia Economică a României de la Frankfurt am Main (1955-1960).C. 44-49. Igor HERŞCOVICI. 286 din 10 dec. (?) SEVICI.. 20. Maramureş (din 1949) comandant al penitenciarului Sighet (febr. 2405. fost avocat.ro/documente/cadrele_securitatii/SEPEANU%20TUDOR%20ALEXANDRU. condamnat. după absolvirea Şcolii de Ofiţeri M. Caracal. 1947.Of.Of. fiul lui Mihai şi Pierette. care a murit în 1956 după 45 zile de greva foamei). şef de birou şi referent la secţia Probleme Speciale a D.php.IV. exclus pe motive disciplinare). partea I-a. M. 5807. Titu (n. 62. membru P. 1. M. (1947-1949) încadrat ca ofiţer de armată în 1949.17. Vasile – fost şofer. 1946. Nina . secretar de partid al Direcţiei. 1941. al P.R. SIMION. U.S. plutonier operativ la DRSP Bucureşti.G.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. Herbert (Belu) Zilber.S. Lena Constante.S. SIMON. Solomovici 2004: 138-9. 2398.1914.. nr.Of.A. Sava – încadrat în D. iniţial la diverse unităţi militare din ţară (Craiova. în mai 1945 (M.Of. 2006: 268 (n. nr. SIMON.1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111. 2402. apud C. partea I-a.R.125.memoria.G. 207. f. 157 din 14 iulie 1945. p. Alfred – încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. p. Jacques Berman şi Remus Koffler (executat. Jean . anchetatpr la Direcţia a III-a a Securităţii.M. Jack – în anii ’50 cu grad de maior. f. 1947. Ionel (n. p.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 119. apoi locţiitor al comandantului penitenciarului Gherla între august 1952 şi 30 noiembrie 1958 (Fürtös 2007: 404 n. nr. vol. 24. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 4706). la momentul arestării inginer la o întreprindere de stat.192418. 250-4)328. ISAC) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. Solomovici 2004: 599.P. 2399. nr. amnistiaţi în 1964 cu excepţia lui Calmanovici. partea I-a. zis “Gugu”) (31. în ap rilie 1954) (Levy 2002: 125) 331 Cu menţiune şi la http://www. Slatina. (1952).II. 2397. locotenent de miliţie (1948-1951. SICHERMAN. p.S.) – locotenent. 330 În care au mai fost inculpaţi Harry Brauner. p.P. Slatina. p.Of. Jela 2001. p. partea I-a. anchetator a D.33). implicat în dosarul “Danga” de urmărire informativă a lui Aurel Decei şi în anchetarea lui Nicolae Steinhardt (O.

informativ după suspiciunea că ar fi dorit să emigreze în Israel) (Solomovici 2004: 281 şi 599-600 şi 2001II: 43.Of. după război avansat succesiv până la gradul de comisar şef la Prefectura Poliţiei municipiului Bucureşti (M.R. 85 din 10 aprilie 1948. p. 3895). 9077).Of. 2420. SZOBOVICS.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. 238 . nr. al P. . Mihăilescu 2008: 10).Of. SIN REBECA. 2415. 3697 din 30 apr. Bucureşti (30 august 1948 . 182 din 11 august 1947.S. nr.ro/actualitate/23-11