Vous êtes sur la page 1sur 1

Las horas en punto

Las horas y media

ichi ji ni ji san ji yo ji go ji

ichi ji han ni ji han

san ji han yo ji han go ji han

roku ji roku ji han shichi ji shichi ji han hachi ji hachi ji han ku ji juu ji ku ji han juu ji han juu ichi ji han

juu ichi j

juu ni ji

juu ni ji han