Vous êtes sur la page 1sur 3

‫جدول عالمات الطالب في كلية الصيدلة‬

٢٠٠٩-٢٠٠٨ ‫ الفصل الدارسي الربيعي‬/ ‫السنة الرابعة‬

‫ص مجتمع‬ ‫سريريه‬.‫ك‬ ‫ف أ بيولوجيه ص سريريه‬ GLP ‫السموم‬

‫مسلسل‬
ID
‫الرمز‬ ‫الرمز‬ ‫الرمز‬ ‫الرمز‬ ‫الرمز‬ ‫الرمز‬
D A- D D F F 3060285 1

B C C D C+ D 3070546 2

B- A- B- C+ C+ D 3070315 3

A A B B+ C- B- 3060140 4

A- A D B- C C+ 3060150 5

B A B- C A B+ 3050002 6

C+ A C- C+ A C+ ‫امنه فائز‬ 7

A A A A A A 3050003 8

C+ C- D D D D 3070447 9

A A- B B A- A 3050006 10

A A A B B+ B+ 3050050 11

B+ A C+ C+ D B+ 3050052 12

B- B C+ B- A B- 3050007 13

C B- C- D D C- 305009 14

C B+ B- B- B+ F 3070334 15

B B+ C+ B- A C 3080903 16

C+ A- C+ C+ C+ B+ 3050010 17

C+ B B- C- C D 3050012 18

B+ A B- C+ C B+ 3050013 19

B+ A- B+ C D B- 3050014 20

A- A- B+ C- B- B 3050015 21

C- A- C C- A D 3050065 22

A A A A A- A 3050017 23

A A B+ A A A 3050051 24
A A B+ A- B+ A 3060109 25

A A A- A A A 3050019 26

B- B+ C- C+ B- C 3050049 27

C B+ C+ C+ B- B- 3060920 28

B+ A- C+ C C+ C+ 3050066 29

A- A B+ C C+ B- 3060160 30

F B- F F F F 3050023 31

C- C+ D D C+ F 3080956 32

C+ B C C A- C 3070515 33

A- A C+ A- A- B+ 3060144 34

C- B- D D C+ D 3050024 35

A A A- B- C B+ 3050026 36

B- A B+ B- C A- 3070406 37

C B- D F C D 3050067 38

C- B+ C+ C- F C+ 3050028 39

B B D C+ C+ C 3070462 40

C+ C+ D D D F 3060289 41

D B- D D D C 3060193 42

C- D D D A D 3060229 43

B+ A- A- B+ B+ A 3060105 44

B B+ C C D C 3050033 45

C A- B D B- C+ 3050056 46

F B D D B- D 3050034 47

A A A A A A 3050035 48

F F F 3050057 49

D C+ C+ D D D 3050070 50

C- A- C+ C- C+ C+ 3070461 51

B- A C D B+ C- 3060151 52

B+ A C+ B+ B C 3050036 53
C C+ C F B+ B- 3060089 54

B+ A B- B+ A C+ 3050038 55

F C+ F D B- D 3050072 56

D B+ C+ D C D 3070383 57

A A B+ A- A B+ 3050039 58

C- A C C+ D C- 3070449 59

D D D D D F 3060090 60

B- A- C C+ C B 3050069 61

B A- B- C A B- 3050040 62

C B B B- C+ C 3080705 63

B+ A- B+ B- A- A- 3060158 64

C- B+ C+ B- C C 3070544 65

D B+ F D C+ F 3070419 66

B+ A B B+ A B+ 3050041 67

B A C B+ B C- 3050042 68

B- B C+ C+ B- C+ 3060143 69

C- B+ C- D C C 3050043 70

C- B C F B+ D 3050045 71
B B+ B C C- B- 3050046 72

3050001 1

3050021 2

3060275 3

3070547 4

B+ 3070517 1

C+ 3070513 2

F C- 3080940 3