Vous êtes sur la page 1sur 8

Instrukcja instalacji TP-LINK TD-W8901G

Konfiguracja komputera ustawienia protokou IP


Aby bya moliwa konfiguracja urzdzenia wpierw konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie naszego Systemu Operacyjnego, poniej znajduje si przykad konfiguracji dla systemu Windows XP.

Start Ustawienia Panel Sterowania

Klikamy 2x na Poczenia sieciowe

Klikamy prawym przyciskiem myszy na poczenie lokalne i wybieramy waciwoci.

Wybieramy Protok internetowy (TCP/IP) i klikamy Waciwoci

Wybieramy Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie i klikamy ok. Zamykamy pozostae okienka klikajc ok.

Otwieramy przegldark np. Internet Explorer i wpisujemy adres 192.168.1.1. Wpisujemy haso i login. haso:admin, login:admin

Po zalogowaniu si powinno pojawi si menu tp- link-a. Wybieramy Interface setup internet. Gdy to zrobimy pojawi si okno jak powyej.

Ustawiamy jak na obrazku poniej. Czyli :wybieramy PVC0 zaznaczamy DeactivatedKlikamy Save

Ustawiamy jak na obrazku poniej. Czyli :wybieramy PVC1 zaznaczamy DeactivatedKlikamy Save

Wpisujemy daje tak jak na rysunku powyej. Klikamy Save. Po zapisaniu ustawie powinnimy mie dostp do internetu.