Vous êtes sur la page 1sur 2

Cách đọc thẻ tín dụng

trang này đã được đọc lần

Có rất nhiều bạn khi nhìn thấy CC được post lên lại hỏi những câu đại loại như :
- Cái đống trên đây là gì thế , sử dụng như thế nào ?
- Cái Name on Card đâu ... Address ở chỗ nào ?

THÔNG TIN VỀ CARD

Một cái CC hợp lệ phải bao gồm đầy đủ các yếu tố sau :
+ Name on Card hay Card holder : Họ tên chủ thẻ .
+ Billing or Mailing Address : Địa chỉ .
+ City : Thành phố .
+ State : Bang ( của Mẽo và Canada ) .
+ Zip COde ( Post code ) : Mã vùng .
+ Card number : Số thẻ .
+ Card Exp date : ngày hết hạn của thẻ .

và có thể có vài thành phần khác như :


+ Phone number : Số phone ( 11 số ) .
+ Fax Number : Số Fax ( 11 số ) .

hay nhất là khi CC của bạn có cái này :


+CVV2 hay CVN : cái này là mã số bảo mật in trên CC .

KINH NGHIỆM

Không có gì hơn là phải dùng nhiều , nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi
-----Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có một vốn tiếng Anh kha khá-----

+ Một đống như sau :

VISA Brett Crow 4300230019306705 11/03 Brett Crow 7 Spruce Street Esko,
Minnesota 55733 (XXX)-XXX-XXXX XXX

- Các bạn nhìn cái nào có vẻ là tên người thì nó là Name đấy ( Đừng có cười ! Sự thật
đấy ) . Thông thường thì name nằm ở đầu hoặc ngay sau cái Exp date . Như ở đây nó
là Brett Crow .
- VISA là nói đây là một cái VISA .
- Một chuỗi 16 con số bắt đầu = 3,4,5 hoặc 6 tùy loại card là CC number . ở đây là
4300230019306705
- Một cụm có cấu tạo theo dạng : AB/CD hay 4 số liên tiếp ABCD là Exp date . thường
Exp nằm ở ngay sau CC Number . Ở đây là 11/03 Tức là tháng 11 năm 2003 .
- Sau tên hoặc Exp date sẽ là Address ! Có cấu trúc dạng : [Số] [ Chữ ] ...... thường
hay kết thúc = street, driver, Dr, .... thường thôi nhé chứ không phải là tất cả đâu .
Đặc biệt có một số địa chỉ có dạng P.O Box [........] đây là hộp thư lưu trú đăng ký ở
bưu điện ! Ở đây address là : 7 Spruce Street .
- Zipcode ( Post code ) : Một chuỗi có 5 số ( Mẽo Only ) nhưng nhiều khi lại có ngoại lệ
. ở đây zip là 55733 .
- State : Có thể Viết tắt ( 2 chữ cái viết hoa ) hoặc viết full . Dùng nhiều sẽ thuộc
State ( Bọn mẽo có bao nhiu bang ý, quên mất roài ) . State thường đứng ngay sau
City và đứng ngay trước Zip ! Ở dống này là Minnesota .
- City : không có gì đặc biệt ngoài việc nó đứng sau Address và trước state .
- Phone : Một dãy 11 số có cấu trúc dạng : (XXX)-XXX-XXXX hay XXX-XXXXXXX ......
XXXXXXXXXX . Phone thường đứng sau Zip. Nếu liền cạnh Phone có một dãy cấu trúc
tương tự thì đó là số Fax .
- Đống này không có Phone nhưng bạn có thể tìm thấy Phone = 1 cách rất đơn giản :
sang một search engine (máy tìm kiếm ) bất kỳ ví dụ như là http://www.google.com/
hay http://www.av.com/ nhập Zip của bạn vào trường search rồi tìm ! Kết quả sẽ là rất
nhiều địa chỉ trong đó có số phone thuộc thành phố có Zip code giống bạn ! ! Dễ
dàng thế thôi !
- CVV2 : Nếu CC Number của bạn có đầu 4 hay 5 thì CVV sẽ có 3 số . Còn nếu đầu 3
hay 6 thì sẽ có 4 số ! CVV2 nằm ở cuối cùng của đống . ! Ở đây không có Cvv2 thực
mình dùng tạm XXX !