Vous êtes sur la page 1sur 1

Hướng dẫn sử dụng smurf2k

trang này đã được đọc lần

đầu tiên các bạn download chương trình, sau khi unzip , thấy 2 file broadcast.txt và
Smurf2K.exe

click vào file Smurf2K.exe nhìn thấy giao diện như sau :

trong những bài trước, các bạn đã được học làm thế nào để tìm ip của 1 người đang online
hoặc 1 website

ok , bây giờ việc đơn giản để đi đến đích là bạn gõ IP của nạn nhân vào box victim, rồi click
smuf :

trong hình trên mình ví dụ IP của nạn nhân là 203.162.24.12

giờ mình sẽ nói tiếp công cụ này hoạt động như thế nào:

trước hết mục đích của công cụ này là send các gói dữ liệu đến website hoặc máy tính của nạn
nhân, nhằm mục đích bắt máy tính của nạn nhân hoặc website đó phải send trở lại 1 gói dữ
liệu, chuyện này là rất bình thường, nhưng do send quá nhiều đến website hay PC , do đó
website hay PC sẽ bi treo tạm thời, công cụ này sử dụng rất nhiều IP ( có trong list của file
broadcast.txt ) vào mục đích trên:

các bạn có thể mang supperscan lên mạng quét ip đang online để thêm vào list này những IP
mới nhằm mục đích cho cuộc tấn công diễn ra thuận lợi, càng nhiều IP càng tốt !