Vous êtes sur la page 1sur 2

Virtuele Webwandeling

Van Gogh Museum

Stap 1
Jullie gaan in tweetallen een virtueel bezoek brengen aan
het Van Gogh Museum. Voordat je begint, overleg je met
je klasgenoot wat je al weet van Vincent van Gogh. Schrijf
dit in een woordweb.

Vincent van Gogh

Stap 2
Ga nu naar de website van het Van Gogh Museum
http://www3.vangoghmuseum.nl
In de bovenste zwarte balk vind je allerlei onderwerpen
waar je meer informatie over kunt vinden door er op te
klikken. Zo is er informatie te vinden over Vincent van
Gogh zelf en zijn schilderijen, over het gebouw en welke
speciale tentoonstellingen er zijn. Browse gedurende 5
minuten door de verschillende onderdelen van de
website. Welke informatie heb je gevonden?

Stap 3
Klik eerst op “het museum” → het gebouw.
Zoals je op de foto's ziet bestaat het Van Gogh museum
uit twee geheel verschillende, bijzondere gebouwen. Kijk
goed naar de foto's en lees de informatie. Beantwoord de
volgende vragen.
1.Wanneer en door wie is het hoofdgebouw van het Gogh
museum ontworpen?
2.Tot welke kunstzinnige groep behoorde deze architect?
3.Wat is opvallend aan het gebouw?
4.Aan welk populair plein is het museum gelegen?

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. ______________________________
Stap 4
Klik op “Vincent van Gogh” → het leven. Bekijk de periodes
in Parijs en Arles.
5.Bij welke kunststroming hoort Vincent Van Gogh?
6.Welke kenmerken kun je zien in de schilderijen van deze
kunststroming?
7.Welke andere beroemde kunstenaars behoren tot deze
stroming?
8.Bekijk het schilderij De Zonnebloemen (periode Arles).
Wat vind je mooi aan dit schilderij? Hoe past dit schilderij
binnen de kunststroming?
De zonnebloemen
9.Wat valt je op aan gebruik van kleur in “De
Zonnebloemen”?
5._____________________________________

6._____________________________________

7._____________________________________

8._____________________________________

9._____________________________________

Stap 5
Ga naar www.amsterdam.arounder.com
Klik links op ‘highlights’ en vervolgens op ‘Van Gogh
museum’. Ga naar de ‘sunflower room’
Met de pijltjes kan je naar links, rechts, onder of boven.
Met de plus en de min kan je inzoomen en uitzoomen. Ook
kun je met de scroll-knop van je muis in- en uitzoomen.
10.Zoek in de 'sunflower room' naar twee populaire
schilderijen. Zoek op de andere site (vangoghmuseum.nl)
naar informatie over deze schilderijen.

Stap 6
Maak een mooie powerpoint presentatie met je groepje
waarin je de gevonden informatie verwerkt. Kies die
Marlon Verhoog
schilderijen die je erg mooi vindt. Met je groepje HSLeiden
presenteer je kort de schilderijen en de informatie. Klas 1D

Centres d'intérêt liés