Vous êtes sur la page 1sur 13

Head Department Approval:

Date:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSI


Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jam Kredit Pra-Syarat : Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia Pendidikan Awal Kanak-kanak / Pendidikan Khas 1 2012/2013 : Teknologi Maklumat untuk Sekolah Rendah KRT 3013 3 jam Tiada

: : : : : :

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pn Asmara bt Alias (Penyelaras Kursus)

asmara@fskik.upsi.edu.my
05-4505921 3A 03, Kompleks Malim Sarjana Dr Norhisyam Mohamad Nordin

norhisyam@fskik.upsi.edu.my
05-4505921 Bilik Timbalan Dekan Akademik FSKIK, Bangunan E-learning Dr-Ing Maizatul Hayati Mohamad Yatim

maizatul@fskik.upsi.edu.my
05-4505921 3A 14, Kompleks Malim Sarjana Dr Ramlah Mailok

ramlah@fskik.upsi.edu.my
05-4505921 3B 11, Kompleks Malim Sarjana Dr Sulaiman Sarkawi

sulaiman@fskik.upsi.edu.my
05-4505921 3B 15, Kompleks Malim Sarjana Dr Modi Lakulu

modi@fskik.upsi.edu.my 1

No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

05-4505921 3B - 19, Kompleks Malim Sarjana Dr Che Soh Said

chesoh@fskik.upsi.edu.my
05-4505921 3A 04, Kompleks Malim Sarjana Tn Hj Mohd Nazri bin Md.Saad nazri@fskik.upsi.edu.my 05-4505949 Pusat ICT, UPSI Tn Hj Md Zahar Othman zahar@fskik.upsi.edu.my 05-4505921 3B 02, Kompleks Malim Sarjana Pn Jamilah Hamid

hjamilah@fskik.upsi.edu.my
05-4505028 2B 21, Kompleks Malim Sarjana Pn Saira Banu Omar Khan

saira@fskik.upsi.edu.my
05-4505024 2B 18, Kompleks Malim Sarjana Pn Haslina Hasan

haslina@fskik.upsi.edu.my
05-4505921 3A 09, Kompleks Malim Sarjana Pn Harnani bt Mat Zin

harnani@fskik.upsi.edu.my
05-4505921 3A 01, Kompleks Malim Sarjana En Hafizul Fahri Hanafi

hafizul@fskik.upsi.edu.my
05-4505921 3A 12, Kompleks Malim Sarjana En Rasyidi Johan

rasyidi@fskik.upsi.edu.my
05-4505921 3A 16, Kompleks Malim Sarjana Pn Fadhlina Mohd Razali

fadhlina@fskik.upsi.edu.my
05-4505921 3B 17, Kompleks Malim Sarjana

Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Pn Nur Saadah bt Fathil

nursaadah@fskik.upsi.edu.my
05-4505921 3A 19, Kompleks Malim Sarjana Pn Nadia Akma bt Ahmad Zaki

nadiaakma@fskik.upsi.edu.my
05-4505921 3A 02, Kompleks Malim Sarjana En Salman Firdaus Sidek

salman@fskik.upsi.edu.my
05-4505921 3A 07, Kompleks Malim Sarjana En Syahrizal Shafie

syahrizal@fskik.upsi.edu.my
05-4506205 Bangunan Teknologi Maklumat Cik Haslinda Hashim

haslinda@fskik.upsi.edu.my
05-4506205 Bangunan Teknologi Maklumat

SINOPSIS KURSUS: Kursus ini merangkumi topik-topik yang dapat mengembangkan kemahiran asas komputer dalam kalangan kanak-kanak seperti menggunakan komputer, menyimpan dan mendapat kembali maklumat, berkomunikasi, mencetak dan sebagainya. Juga diberi tumpuan kepada persediaan komputer untuk pengajaran dan pembelajaran, pemilihan perisian yang sesuai, perkembangan kemahiran asas melalui teknologi maklumat seperti mengenal nombor, huruf, kemahiran membaca dan kemahiran matematik. (This course covers topics that are capable to extend computer basic skills among children for example ways to use computer, store and retrieve information, communication, printing and so forth. It is also focuses on the preparation of computer for teaching and learning; choosing appropriate software, extension of basic skills through information technology such as identifying numbers, words, reading skills and mathematical skills.)

HASIL PEMBELAJARAN:

1. Menyatakan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengajaran dan


pembelajaran.

2. Menunjukkan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengurusan dan


pentadbiran pendidikan.

3. Menyatakan dengan
keprofesionalisma guru.

jelas implikasi penggunaan komputer dalam pembangunan

4. Menunjukkan dan mengamalkan nilai dan etika murni dalam penggunaan teknologi
maklumat dan komunikasi.

5. Menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif. 6. Mengintegrasikan dengan berkesan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.

RUJUKAN UTAMA: 1. Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

RUJUKAN TAMBAHAN: 2. Bitter, G. G. & Legacy, J. M. (2008). Using Technology in a Classroom (7 th ed.). Boston: Pearson Education. 3. Lengel, J. G. & Lengel, K. M. (2006). Integrating Technology: A Practical Guide . Boston: Allyn & Bacon. 4. Newby, T. J., Stepich, D., Lehman, J., Russell, J. D., & Leftwice, A. T. (2010). Educational Technology for Teaching and Learning (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon. 5. Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon. 6. Sharp, V. (2005). Computer Education for Teacher: Integrating Technology into Classroom Teaching (5th ed.). New York: McGraw-Hill. KAEDAH PENGAJARAN:

Modul pembelajaran kendiri, dan perbincangan forum. Tutorial E-Pembelajaran

PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH (KI):

AKTIVITI / KI Perbincangan isu semasa Pembinaan blog

KOM

KBPM

PBPM

PSK

PIM

ETIK

KU

Penulisan dan kupasan esei

Penunjuk:

KOM Kemahiran Komunikasi KBPM Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK PIM Kemahiran Kerja Berpasukan Kemahiran Kepimpinan

ETIK Kemahiran Etika Profesional KU Kemahiran Keusahawanan

PENILAIAN PELAJAR :

Kerja Kursus Tugasan 1A & 1B: Perbincangan Forum Tugasan 2: Persembahan multimedia Tugasan 3: Pembangunan Blog 10% 20% 30%

60%

Peperiksaan Akhir

40%

Jumlah

100%

SKALA GRED UPSI:

GRED A AB+ B BC+ C CD+ D F

JULAT MARKAH 80 100 75 79 70 74 65 69 60 64 55 59 50 54 45 49 40 44 35 39 0 34

NILAI MATA 4.00 3.70 3.40 3.00 2.70 2.40 2.00 1.70 1.40 1.00 0

TAHAP Cemerlang Cemerlang Kepujian Kepujian Kepujian Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Gagal

SKALA GRED KEMAHIRAN INSANIAH:

SKALA GRED 4 3 2 1

KRITERIA KEMAHIRAN INSANIAH Cemerlang Baik Sederhana Lemah

PERANCANGAN PENGAJARAN UNTUK 14 MINGGU Mingg u


1

Topik / Sub Topik


Pengenalan Teknologi dalam Pendidikan Definisi pengintegrasian teknologi dalam pendidikan. Sejarah dan perspektif perkembangan dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Rasional penggunaan teknologi dalam pendidikan. Isu-isu penggunaan teknologi dalam pendidikan. Perancangan dan Pelaksanaan Pengintegrasian Teknologi dalam Pendidikan

Hasil Pembelajaran
Menyatakan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran.

Aktiviti P&P
Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum.

Penerap an KI
KOM

Rujukan
Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

2&3

Menunjukkan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan. Mengintegrasikan dengan berkesan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum. Tutorial

KOM

Model Perancangan Pengintegrasian Teknologi (TIP). Proses dan fasa dalam Model TIP. Pengintegrasian Perisian Instruksional dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Peringkat perancangan dalam pelaksanaan pengintegrasian teknologi dalam pendidikan. Langkah perancangan.

PBPM

Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Perkembangan perisian instruksional secara umum. Kelebihan perisian instruksional. Strategi penyampaian perisian instruksional

Menunjukkan dan mengamalkan nilai dan etika murni dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif.

Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum. Tutorial

KBPM

PSK

Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Mingg u
5&6

Topik / Sub Topik


Pengintegrasian Perisian Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Menyatakan dengan jelas implikasi penggunaan komputer dalam pembangunan keprofesionalisma guru. Menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif.

Aktiviti P&P
Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum. Tutorial

Penerap an KI PBPM

Rujukan
Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Beza perisian aplikasi khusus dan perisian aplikasi umum. Pemilihan fitur yang sesuai untuk melaksanakan tugas. Merancang dan menyediakan aktiviti P&P menggunakan perisian aplikasi umum bagi sesuatu topik pengajaran. Pengintegrasian Perisian Sokongan dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Definisi perisian aplikasi.

PSK

Menunjukkan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan. Menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif.

Ciri-ciri dan kegunaa perisian sokongan. Pembinaan bahan P&P yang bersesuaian.

Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum. Tutorial

KOM

PSK

Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon. Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

8&9

Pengintegrasian Perisian Multimedia dan Alat Pengarangan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Definisi multimedia interaktif dalam produk perisian multimedia. Lima elemen utama multimedia. Tiga jenis alat pengarangan. Kelebihan alat pengarangan. Pengintegrasian Teknologi Internet dalam Pendidikan

Mengintegrasikan dengan berkesan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif.

Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum. Tutorial

PBPM

PSK

10

Ciri-ciri pembelajaran pendidikan jarak jauh (PJJ). Kebaikan dan kelemahan Internet dalam memperkasakan program PJJ. Konsep komunikasi dalam Internet.

Menunjukkan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan.

Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum. Tutorial

KOM

Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Mingg u

Topik / Sub Topik

Hasil Pembelajaran
Mengintegrasikan dengan berkesan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif.

Aktiviti P&P
Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum. Tutorial

11 & 12 Pengintegrasian Teknologi Maklumat dalam Pengukuran dan Penilaian Tujuan pengukuran dan penilaian berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Jenis penilaian yang sesuai digunakan berasaskan komputer. Kekuatan dan kelemahan alat pengarangan ujian. Pembinaan set ujian berasaskan komputer menggunakan alat pengarangan ujian. 13 & 14 Teknologi Masa Hadapan

Penerap an KI PBPM

Rujukan
Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

PSK

Perkembangan serta kesan baik dan buruk perkembangan aplikasi ICT dalam P&P. Ciri-ciri teknologi komputer termaju bagi kehidupan masa hadapan.

Menunjukkan dan mengamalkan nilai dan etika murni dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.

Modul pembelajaran kendiri video, dan perbincangan forum. Tutorial

KBPM

Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2009). Integrating Educational Technology into Teaching (With MyEducation Lab)(5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

PENILAIAN SEPANJANG 14 MINGGU (60%): KRT3013 TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH

Tugasan 1A, 1B: Perbincangan Forum (10%)- MyGuru3

Tarikh penilaian Tugasan 1A : Forum mula dibuka Forum ditutup : 1 Oktober 2012 : 19 Oktober 2012

Tarikh penilaian Tugasan 1B : Forum mula dibuka Forum ditutup : 5 November 2012 : 23 November 2012

Secara individu, pelajar dikehendaki terlibat dalam perbincangan forum yang diaktifkan oleh pensyarah e-learning masing-masing. Markah berjumlah 5% akan diberikan bagi setiap tajuk forum berdasarkan kekerapan dan kupasan positif pelajar terhadap perbincangan yang diberikan. Kriteria penilaian markah untuk perbincangan forum adalah seperti berikut:

SKALA MARKAH 4 - 5%

KRITERIA KEKERAPAN PENGLIBATAN DALAM FORUM Penglibatan forum baik. Idea dan kupasan yang diberikan adalah bernas dan kritis

3% 1-2 % 0%

Penglibatan forum kurang dari tiga kali. Kupasan yang diberikan adalah ringkas dan tiada sebarang idea/cadangan baru dibincangkan. Penglibatan forum tidak memberangsangkan. Kupasan yang diberikan terlalu ringkas. Tiada bukti penglibatan dalam forum langsung.

Tugasan 2: Pembudayaan ICT Dalam Profesionalisme Guru (20%)

Tarikh akhir penghantaran Tugasan 2 : 16 November 2012

Secara individu, pelajar dikehendaki membina satu persembahan multimedia berkaitan dengan bidang tugas anda. Tajuk persembahan: PEMBUDAYAAN ICT DI (Nama sekolah atau Pejabat anda bertugas sekarang). Persermbahan multimedia yang dibina adalah mengenai aktiviti yang dilaksanakan dalam persekitaran kerja anda. Persembahan tersebut perlu mematuhi peraturan berikut:

1. Persembahan multimedia ini boleh dihasilkan menggunakan sebarang perisian yang bersesuaian
(contohnya Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, dan sebagainya).

2. Bilangan slaid adalah di antara 10 15 slaid sahaja. 3. Kandungan persembahan adalah seperti berikut: Teks Grafik Jadual Graf Animasi Audio Pautan antara slaid persembahan (pautan dalaman). Pautan antara slaid persembahan dengan dokumen lain (pautan luaran) 4. Penghantaran tugasan 2 ini perlu dibuat mealui Tapak Tugasan 2 dalam MyGuru3. Penghantaran
melalui pos tidak akan dilayan.

5. Penulisan persembahan ini perlulah mengikut gaya penulisan akademik dan perlu disenaraikan
sumber rujukan untuk setiap kandungan persembahan yang dirujuk daripada sumber luar.

Kriteria penilaian markah untuk tugasan 2 adalah seperti berikut: Kriteria Kandungan persembahan Kreativiti persembahan Rujukan JUMLAH Markah 7% 10% 3% 20%

Tugasan 3: Pembangunan Blog P&P (30%) Tarikh penilaian akhir pada 14 Disember 2012 Blog anda perlu aktif dan dihantar pada Tapak Tugasan MyGuru3 pada 15 November 2012

Secara individu, pelajar dikehendaki membina blog Pengajaran & Pembelajaran bagi satu topik pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran dari Kementerian Pelajaran Malaysia. Syarat berikut perlu dipatuhi: 1. Pelajar boleh menggunakan platform Blogspot (Blogger) atau Wordpress. 2. Pilihan matapelajaran hendaklah berdasarkan mata pelajaran utama yang ditugaskan di sekolah. 3. Pastikan nama, foto pemilik blog, nombor matrik dan tajuk blog diletakkan di muka hadapan blog. Blog yang dibangunkan hendaklah aktif dan sentiasa dikemaskini sebelum tarikh akhir penilaian tugasan blog. 4. Blog perlu mengandungi perkara-perkara berikut: Bahan pembelajaran seperti nota, soalan latihan, aktiviti di dalam kelas dan sebagainya. Gambar Audio Video 5. Libatkan pelajar, ibubapa dan rakan guru yang lain untuk memberi komen pada kandungan yang dipaparkan. 6. Sediakan pautan kepada laman sosial dan repositori bahan pengajaran seperti Facebook, Scribd, bahan Powerpoint, Prezi dan mana-mana format yang sesuai.

10

Tugasan blog hendaklah dihantar melalui Tapak Tugasan 3 dalam Myguru3. Markah bagi tugasan ini diberikan berdasarkan kriteria berikut:

KRITERIA Isi kandungan blog serta kualiti penyampaian Senireka blog dan kerativiti Pandangan dan omen daripada pelawat blog JUMLAH

MARKAH 15% 10% 5% 30

PERINGATAN Plagiat bagi mana-mana tugasan adalah dilarang sama sekali. Sekiranya pelajar didapati meniru/menipu dalam mana-mana tugasan boleh dikenakan tindakan tatatertib serta hukuman setimpal dengan kesalahan.

11