Vous êtes sur la page 1sur 10

SIRAH DAN TAMADUN ISLAM

AS-SYEIKH MUHAMMAD JALALUDDIN TOKOH PEMIKIR TANAH AIR

PENDAHULUAN

Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin merupakan tokoh bidang Falak Syarie di alam Melayu Nusantara yang telah memantapkan bidang fardu kifayah tersebut dirantau ini menerusi pengajaran, penggunaan dan penyebaran ilmu tentangnya di kalangan 'alim ulamak yang bertanggungjawab membuat taqwim Islam tempatan

BIODATA
NAMA TARIKH LAHIR Muhammad Tahir b Syeikh Muhammad bAhmad Jamaluddin 7 November 1869

TEMPAT LAHIR
BAPANYA TAMAT PENGAJIAN JAWATAN PERNAH DISANDANG

Ampek Angkek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat,Indonesia


Seorang Ulama terkenal berketurunan Melayu Minangkabau Pada tahun 1900 di Mekah Guru di Madrasah Al-Masyhur, PulauPinang, Madrasah Haji Taib, Parit Jamil,Muar, Johor dan Perak Mufti Negeri Johor dan Perak Dikurniakan ketika menjadi Mufti Perak 26 Oktober 1956 di Perak

GELARAN SYEIKH MENINGGAL DUNIA

KEPERIBADIAN
Menepati masa Tidak pernah terlewat menghadiri kelas melainkan kerana keuzuran

Cinta kepada ilmu Suka membaca dan memiliki perpustakaan kecil di rumah

Tekun dan gigih Gigih menyebarkan idea Islah walaupun ditentang

IDEA ISLAH

Tertarik dengan idea Islah ketika berkawan dengan Sayyid Muhammad Rashid Redha. Berjuang bermati-matian memberi kesedaran tentang kebebasan berfikir yang terhindardaripada khurafat dan syirik serta penjajahan luar.

Mesej Islah beliau :

Mengajak umat Islam mengamalkan ajaran Islam berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah (bebas daripada adat lama) Menjauhkan pengaruh negatif luar (Barat) Menolak amalan taklid buta Berusaha mempelajari pelbagai ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah

PENDIDIKAN
Belayar ke Mekah sewaktu 12 tahun Tinggal bersama saudara sepupunya (pemimpin Mazhab Syafie di Masjidil Haram) 1893 > menyambung pelajaran dalam jurusan ilmu falak di Universiti Al-Azhar, Mesir Tamat belajar kembali ke Mekah dan diberi kepercayaan mengajar di Masjidil Haram

METODE PENYAMPAIAN
Penerbitan majalah Al-Imam pada Jamadil Akhir 1324H bersamaan Julai 1906 Masihi Melalui jawatan yang disandang sebagai Mufti di Perak dan Johor untuk menyampaikan idea Islah Melalui proses pengajaran Melaksanakan peluang menyebarkan idea Islah kepada guru-guru dan murid-murid

SUMBANGAN

Bidang Pemikiran Membebaskan masyarakat Melayu daripada sebarang unsur penjajahan fizikal danpemikiran Bidang Pendidikan 1908 > Menubuhkan madrasah Al-Iqbal Al-Islamiah di Singapura Bidang Ilmu Falak Pengembang ilmu falak di Malaysia Beliau digelar Al-Falaki Bidang Kesusateraan Penggiat sastera dan terserlah dalam penulisan dalam majalah Al-Imam

PENUTUP
Syeikh Tahir Jalaluddin adalah seorang pejuang Islah yang gigih dan berdedikasi. Perjuangan beliau memberi kesan positif kepada perkembangan pemikiran umat islam dinusantara