Vous êtes sur la page 1sur 2

Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Escola Pla de lAvell Benvolgudes famlies, durant el curs 2013-14 els alumnes de 2n A i B farem

les segents sortides:

Lloc
Piscina Vilassar de Mar. CaixaForum . Ateneu de Vilassar de Mar. Ateneu de Vilassar de Mar. Marineland. Palafolls. Educaci Vial. Cabrera de Mar.

Activitats previstes
Curs de Nataci. Toca-toca Observaci dels animals i el seu hbitat. Teatre musical: The Penguins. Teatre dobjectes: Codi postal 00. Activitats relacionades amb el projecte dels animals. Sortida pels voltants de lescola relacionada amb el projecte del barri. Visita dels estants de llibres en aquesta diada. Teatre en angls: Little red. Teatre de dansa: La Lola balla. Sortida final de curs. Diverses.

Data prevista
24-9-13 al 17-12-13. 9 doctubre. 28 de novembre. 4 de mar. 2n trimestre a concretar. 2n Trimestre: Sortida pel barri i activitat a lescola (Policia Local). Abril (Setmana de Sant Jordi). 29 d abril. 13 de maig. 5 de juny. Diverses.

Paradetes de St. Jordi. Escola Valldemia. Matar. Ateneu de Vilassar de Mar. Parc Sant Salvador. Sta. Coloma de Farners. Als voltants de lescola (mat o tarda) (*).

(*) Quan shagi de fer una daquestes sortides sinformar a les famlies de lactivitat que es realitzar, la data,.... Els alumnes dEI penjaran un avs a la porta de laula i els dEP utilitzaran lagenda. Tamb ho posarem al bloc.

Aquestes activitats han estat aprovades en Consell Escolar. Les dates previstes poden ser canviades per lescola o b per lentitat que organitzi lactivitat. Igualment considerarem vlida aquesta autoritzaci. Abans de cada sortida es penjar al bloc de lescola la informaci detallada de la mateixa. Recordeu que al llarg del curs es podran realitzar ms sortides. Daquestes us ninformarem puntualment i les autoritzareu per separat. El mateix passa amb les colnies i la piscina.

La llista de les sortides la trobareu al bloc de lescola. Heu de portar lautoritzaci signada abans del dia 4 doctubre de 2013 a les tutores.

Atentament, Els/ les mestres de 2n Cabrera de Mar, 25 de setembre de 2013

AUTORITZACI: En/na ........................................... (pare, mare o tutor) amb DNI .................... autoritza a lalumne/a ....... de l Escola Pla de lAvell a realitzar les sortides detallades a aquest full. Signat:

Cabrera de Mar, 25 de setembre de 2013