Vous êtes sur la page 1sur 9

Definasi Do bergerak (Movable Do) Sistem "Movable Do" adalah berdasarkan pemahaman bahawa nama-nama

yangdiberikan kepada notasi muzik sebagai panduan, untuk membantu penyanyi denganbetul mewujudkan jarak antara pelbagai tingkat skala. Ia merujuk kepada solfa: "remi fa sol la ti do". Dalam sesetengah gambaran yang salah dalam kaedah ini, sukukata 7 diberikan sebagai "si" dan bukannya "ti". Yang terakhir adalah jelas pilihanyang lebih baik, kerana ia tidak menggunakan semula konsonan "s".Dalam sistem tangga nada major-minor, pusat bahasa Eropah artmusic1700-1900, dan masih berkembang maju dalam aliran tertentu muzik popular,pengubahan kromatik skala darjah "natural" datang terutamanya kerana modulasi, dimana not tonik beralih ke pic yang baru disebakan warna ton, di mana not barudigunakan hanya untuk mengubah ciri-ciri skala lazim tanpa perubahan tonik.Sempadan di antara kedua-dua prosedur ini tidak sentiasa jelas, tetapi sistem"Movable Do" sememangnya begitu,

Walaubagaimanapun , dalam menanganiproses persepsi dan analisis ini, membuka perbincangan yang produktif.Jika, pada titik tertentu, semua menjadi nada, maka ia adalah perlu untuk menukarsuku kata solfa pada titik itu. Sebagai contoh, jika karya bermula pada C major,maka C mulanya dinyanyikan "do", D "re", dll. Walau bagaimanapun, jika karya itudimulakan pada not E, maka E dinyanyikan pada "do", C pada "la" dan seterusnya.Jika di dalam tangganada minor solfa dalam salah satu daripada dua cara dobergerak: sama ada bermula dengan (menggunakan "me", "le", dan "te" untukmerendahkan not ketiga, keenam, dan ketujuh tingkat yang disebut sebagai "Do-berasaskan minor") dan "la" dan "ti" untuk not keenam dan ketujuh yang ditinggikan),atau bermula pada la (menggunakan "fi" dan "si" untuk not keenam dan ketujuhyang ditinggikan). Yang terakhir (yang disebut sebagai "la-berasaskan minor") ianyalebih sesuai dinyanyikan pada peringkat umur kanak-kanak. Sistem "movable do" adalah berdasarkan pemahaman bahawa nama-nama diberikan kepada nota bertindak sebagai menubuhkan peringatan untuk membantu penyanyi untuk menyanyi dengan jarak antara pelbagai skala. Sebutannya jangan semula dari mi fa sol la ti ". Dalam beberapa penyata yang salah biasa kaedah ini iaitu sebutan ketujuh ialah diberikan sebagai "si". Yang terakhir adalah jelas pilihan yang lebih baik kerana ia tidak guna semula konsonan "s".

Di dalam sistem utama major-minor, pusat untuk bahasa ialah di Eropah artmusic pada tahun 1700-1900, dan masih berkembang maju dalam aliran muzik tertentu dan ada perubahan kromatik daripada "semula jadi" peringkat skala kerana modulasi, di mana nota tonik beralih ke pic baru, atau lain kerana skala warna, di mana nota yang baru digunakan semata-mata untuk mengubah mengenai skala yang wujud tanpa menunjukkan perubahan tonik. Dengannya sempadan antara kedua-dua prosedur yang tidak sentiasa jelas, tetapi "movable do" sistem yang menangani garis itu, bagaimanapun dalam cara yang meninggalkan proses persepsi dan analisis dibuka kepada perbincangan yang produktif. Apabila chromaticism adalah berdasarkan dalaman iaitu tanpa modulasi, solmization dalam sebutan ialah: Menaik: do di re ri mi fa fi sol si la li ti do Menurun: do ti ta la le sol fi fa mi ma re ra do Apabila modulasi yang terlibat, sistem cenderung untuk berkembang secara beransuransur yang lebih fleksibel dalam aplikasi dan sebagai gaya harmonik sendiri yang lebih kompleks. Salah faham ialah biasa di "movable do" sistem yang dalam nota tonik sentiasa dipanggil "do". Pada pendapat ini, banyak kritikan yang lemah berdasarkan maklumat tentang sistem, ini mungkin bertanggungjawab untuk kepercayaan yang masih mengaitkan bahawa "movable do" yang tidak sesuai untuk muzik Dalam usaha untuk mencurahkan diri daripada kesilapan ini ia perlu dijelaskan bahawa, dalam sistem "movable do" nama-nama yang tidak mengenakan sebarang susunan berkenaan dengan peringkat skala. Dalam perkataan lain, nama-nama solfa adalah tidak lebih daripada peringatan hubungan intervallic antara pelbagai not. Untuk meletakkan ini hanya boleh menghasilkan tujuh mod ialah seperti berikut: jenis skala "Major" (Ionian) Dorian not tonik (Note "#1") Do Re

Phrygian Lydian Mixolydian "Minor" (Aeolian) Locrian

Mi Fa Sol La Ti

Apa yang kita lihat di atas adalah bahawa, untuk satu perkara terdapat skala "natural minorl", iaitu secara rasminya "relative minor", menggunakan La sebagai tonik. Malah bagi individu yang mengumpulakan lebih atau kurang eksklusif pada diet muzik majorminor, ia boleh memerlukan beberapa mental disiplin untuk mendengar "la" sebagai not tonik dan mendengar "do" kerana minor yan ketiga dalam skala tersebut.

Movable do dalam solfa ialah perubahan not tonik (perdu) atau do dalam solfa. Pic atau bunyi not ini akan berubah mengikut tangga nada sesebuah skel dan lagu. Sebagai contoh, jika dalam skel C Major, bunyi do pada not C; jika dalam D Major pula, bunyi do pada not D. Begitulah seterusnya dalam nada-nada yang lain. Ianya berubah mengikut tangga nada.

Berikut diberikan contoh-contoh kedudukan solfa mengikut not-not. Solfa berubah apabila not berubah.

Fixed do Fixed do pula dalam solfa (iaitu tidak berlaku perubahan) atau do dalam solfa walaupun tangga nada berubah. Pic atau bunyi not ini tidak akan berubah mengikut tangga nada sesebuah skel dan lagu. Sebagai contoh, jika dalam skel C Major bunyi do adalah pada not C dan jika dalam tangga nada D Major pula bunyi do masih tetap pada not C. Begitulah seterusnya dalam nada-nada yang lain, ianya tidak berubah mengikut tangga nada baru.

Berikut diberikan contoh-contoh kedudukan solfa mengikut not-not. Solfa tidak berubah walaupun dalam tangga nada berbeza.

Solfa do tetap pada not C walaupun skel di atas dalam tangga nada D Major. Ini bermaksud do tetap dalam kedua-dua tangga nada di atas ialah C.

Solfa do tetap pada not C walaupun skel di atas dalam tangga nada G Major. Ini juga bermaksud do tetap dalam ketiga-tiga tangga nada di atas ialah C. Walaupun ketigatiga nada pada skel di atas tidak sama, tetapi solfa do tetap pada not C. Inilah yang dimaksudkan dengan do tetap. Kita perlu banyak latihan bagi memahirkan penguasaan solfa dalam do tetap kerana ianya jarang diimplimentasikan semasa nyanyian.

Menyanyi Secara Do Bergerak dan Do Tetap Kebiasaannya kita menyanyi mengikut tangga nada sesebuah lagu. Jika dalam C Major kita menyanyi mengikut tangga nada C Major. Not-notnya pun mengikut perubahan melodi dalam gubahan tersebut. Kedudukan not do akan berubah apabila tangga nada lagu tersebut berubah. Berbeza pula dengan do tetap di mana pic berubah tetapi not do tetap pada pic yang sama. Membuat latihan nyanyian dengan menggunakan solfa membantu kita terutamanya dalam mendapatkan pic yang tepat. Namun begitu sebelum memulakan sesuatu latihan nyanyian, kita perlu tentukan terlebih dahulu bunyi pic do. Ianya boleh dibuat dengan menggunakan alat muzik seperti piano, rekoder atau gitar. Pic-pipe atau tuning fork juga boleh digunakan jika tiada alat muzik. Bagi guru muzik yang telah mahir mereka dapat merakam pic-pic tertentu ke dalam bunyi ringtone telefon bimbit mereka. Ianya dapat digunakan pada bila-bila masa. Latihan Menyanyi Secara movable do dan fixed do

(a) Latihan nyanyian secara do bergerak

Berikut diberikan contoh-contoh bagaimana solfa berubah mengikut do, iaitu not perdu bagi sesebuah skel. Contoh berikut ialah melodi asal dalam C minor, yang kemudiannya diubah atau transpose kepada tangga nada G minor dan kemudian kepada tangga nada F minor. Kedudukan not-not berubah, bunyi pic berubah, dan bunyi solfanya juga akan berubah. Not pertamanya tetap do dan begitulah not-not seterusnya. Nada asal C minor (dengan tanda nada)

b) Latihan nyanyian secara do tetap

Contoh berikut ialah apabila melodi asal dalam C minor, yang kemudiannya diubah atau

transpose kepada tangga nada G minor dan kemudian kepada tangga nada F minor. Kedudukan not-not berubah, bunyi pic berubah, TETAPI solfanya TIDAK berubah. Not pertama dalam tangga nada C Major ialah do dan apabila diubah pada tangga nada lain solfa do tetap pada not C.

Nada asal C minor (dengan tanda nada)

Kita boleh mencuba membuat banyak lagi latihan bagi memperteguhkan kemahiran solfa. Dengan melatih tubi pasti akan menjadikan kita lebih berkeyakinan dan seterusnya akan dapat membantu dalam proses pengajaran vokal di sekolah.

Bibliografi
http://www.reference.com/browse/movable-do+system http://www.jomarpress.com/nagel/articles/Solfeg.html http://www.bwaresoftware.com/artlevine/files/Ear%20Training/40.pdf