Vous êtes sur la page 1sur 3438

PAGE NO.

: 1
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1 1004000004 EMBLICA WANGNOO
1000706 9
51.75 A
2 1004000007 DEERAGH SHARMA
1001241 9
74.00 AB
3 1004000008 RONICA GUPTA
1001425 9
66.00 AB
4 1004000009 KANAV SHARMA
1001603 9
68.50 A
5 1004000010 ANKUSH KUMAR
1000018 1
77.50 AB
6 1004000011 GOURA VGUPTA
1000195 9
41.00 AB
7 1004000012 ANUJ GANDOTRA
1000366 9
38.50 A
8 1004000015 AJAY RAINA
1000901 9
33.50 A
9 1004000018 MAYANK GUPTA
1001440 9
75.50 AB
10 1004000019 ABHAY BHARTI
1001619 9
50.25 A
11 1004000020 TARUN BALI
1000038 9
96.50 AB
12 1004000021 VIKAS KUMAR PAKWARIA
1000214 1
39.00 A
13 1004000022 ANKUSH TRIPATHI
1000384 9
88.50 AB
14 1004000024 KOKILA JANDIAL
1000741 9
54.00 A
15 1004000025 RAJESH KUMAR
1000922 1
35.00 AB
16 1004000026 SUNIL KUMAR
1001101 1
51.25 AB
17 1004000027 VIPAN KUMAR
1001279 1
55.25 AB
18 1004000028 VICKY KUMAR
1001456 1
19.50 A
19 1004000029 SHELJA MAHAJAN
1001636 9
38.00 AB
20 1004000033 MANISH KOUL
1000581 9
41.00 A
21 1004000034 AAMIT AAGOTRA
1000759 9
35.25 AB
22 1004000044 HATINDER KUMAR
1000778 1
60.75 AB
23 1004000045 SHIVANI KOUL
1000956 9
56.75 A
24 1004000046 ANOOP KUMAR
1001135 1
38.75 A
25 1004000047 SAHIL SHARMA
1001313 9
30.75 A
26 1004000048 AMANDEEP KAUR
1001495 9
41.25 A
27 1004000049 RISHI PARBHAT
1001670 1
24.75 A
28 1004000051 VIVEK SINGH
1000265 9
62.75 A
29 1004000055 MEGHA SHARMA
1000973 9
64.00 A
30 1004000056 VARUN GUPTA
1001157 9
5
49.25 A
31 1004000061 JASWINDER SINGH DHIR
1000282 9
25.75 A
32 1004000064 SONAM BHAGAT
1000812 1
42.75 A
33 1004000066 AVINASH NATHIAL
1001171 9
49.50 AB
34 1004000067 ROHIT KHAJURIA
1001350 9
74.00 A
35 1004000068 ASHWANI KUMAR
1001530 1
43.25 A
36 1004000069 MANPREET SINGH
1001704 9
60.25 AB
37 1004000070 MANDEEP KOUR
1000124 9
69.25 A
38 1004000073 SANJEEV KUMAR
1000654 1
41.75 AB
39 1004000075 BIPANDEEP KAUR
1001010 9
49.75 AB
40 1004000079 MANIK GUPTA
1001721 9
5
88.00 A
41 1004000080 ZORAWAR SINGH
1000141 9
74.75 AB
42 1004000083 MUKESH SHARMA
1000670 9
54.75 A
43 1004000087 SHWETANSHU GUPTA
1001386 9
60.50 AB
44 1004000088 ANURADHA KHAJURIA
1001566 9
43.00 AB
45 1004000089 AMAN SHARMA
1001741 9
64.25 AB
46 1004000091 ROHIT RAINA
1000333 9
55.00 AB
47 1004000092 SHUBHAM DUBEY
1000512 9
74.75 AB
48 1004000095 DHEERAJ KUMAR
1001046 9
59.50 A
49 1004000097 GURMEET SINGH
1001405 9
82.50 AB
50 1004000098 DEEPAK KUMAR
1001583 1
58.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 2
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
51 1004000099 DWARKA NATH
1001757 1
23.25 B
52 1004000101 SATVINDER SINGH
1000178 9
75.25 A
53 1004000104 ROHIT SHARMA
1000711 9
62.50 A
54 1004000105 JAGDEEP KUMAR
1000888 1
63.75 AB
55 1004000106 NEEL RAJ GUPTA
1001066 9
65.00 A
56 1004000109 AYASH AHMED
1001602 2
37.75 A
57 1004000110 AMAN GUPTA
1000019 9
46.75 AB
58 1004000111 PRATEEK SHARMA
1000197 9
33.75 A
59 1004000112 NITISH SHARMA
1000373 9
44.00 A
60 1004000113 KULDEEP KUMAR
1000545 9
67.25 AB
61 1004000114 SANE TIKU
1000726 9
43.00 AB
62 1004000115 MANOUTI MAHAJAN
1000905 9
60.00 AB
63 1004000116 RAVISH
1001084 9
44.75 AB
64 1004000117 SUMEET KOUL
1001261 9
58.00 AB
65 1004000119 ANKUSH SHARMA
1001622 9
38.25 AB
66 1004000120 VIJAY BHARTI
1000041 1
23.50 A
67 1004000121 JAGPREET KAUR
1000217 9
69.25 A
68 1004000123 VARUN BASOTRA
1000568 9
65.25 A
69 1004000124 JASLEEN KAUR
1000745 9
55.00 AB
70 1004000126 PARLADH BHAGAT
1001100 1
30.75 A
71 1004000128 SURESH KUMAR DOGRA
1001459 1
69.25 A
72 1004000129 URVI KHANNA
1001638 9
70.50 A
73 1004000133 KAVINDER SINGH
1000583 9
14.50 A
74 1004000134 SHUBANGI SLATHIA
1000760 9
56.75 A
75 1004000137 SATISH KUMAR
1001296 1
52.25 A
76 1004000139 PARAMJIT KUMAR
1001655 1
70.50 A
77 1004000141 SONIA KUMAR
1000249 6
26.00 AB
78 1004000142 MUKESH KUMAR
1000423 1
37.75 BA
79 1004000143 RAZIYA KHATOON
1000600 2
52.50 A
80 1004000144 LOBZANG PHUNCHOK
1000777 2
52.25 AB
81 1004000146 SUSHIL SHARMA
1001137 9
101.75 A
82 1004000149 GAURAV BHAGAT
1001673 1
52.50 AB
83 1004000150 RAVI SHANKAR
1000091 1
58.50 AB
84 1004000151 AMANDEEP SINGH SUDAN
1000267 9
79.00 AB
85 1004000152 PAWAN KUMAR DHURIA
1000443 6
39.50 A
86 1004000153 NEHA KOUL
1000620 9
65.50 AB
87 1004000154 AJAY KUMAR
1000795 1
63.25 A
88 1004000155 BHANU SANGOTRA
1000978 1
35.75 AB
89 1004000158 SHUBAM KUMAR SHARMA
1001512 9
62.25 AB
90 1004000159 NITIKA GUPTA
1001691 9
49.75 A
91 1004000160 NEERAJ BHARDWAJ
1000106 1
45.00 AB
92 1004000161 AVINASH DEEP
1000281 9
70.00 A
93 1004000164 PURAN CHAND
1000815 1
48.00 AB
94 1004000171 DIVYA SHARMA
1000299 9
61.50 AB
95 1004000172 NITISH SHERPURI
1000477 1
48.00 AB
96 1004000173 SOHAN SINGH
1000652 1
13.50 B
97 1004000174 MANOJ KUMAR
1000831 9
84.50 A
98 1004000175 SANJEEV KUMAR
1001013 1
42.50 AB
99 1004000176 GEETANJALI KOUL
1001190 9
43.50 AB
100 1004000178 MOHITJAINDAL
1001549 9
39.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 3
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
101 1004000179 ABHINAB SHARMA
1001725 9
77.75 A
102 1004000180 BIKRAM SINGH
1000142 9
77.25 A
103 1004000181 NIHARIKA
1000318 9
60.50 A
104 1004000182 RAJ KUMAR
1000497 1
43.00 A
105 1004000183 ATUL SLATHIA
1000674 9
46.75 A
106 1004000185 SATISH KUMAR
1001030 1
42.00 AB
107 1004000187 SHIV DUTT
1001390 6
41.75 AB
108 1004000188 AKASH SHARMA
1001567 9
54.00 AB
109 1004000192 GOURAV CHANG
1000511 9
21.00 A
110 1004000193 PRIYANKA GUPTA
1000691 9
44.25 A
111 1004000194 VISHAL SHARMA
1000869 9
36.25 AB
112 1004000195 SAHIL KUMAR SHARMA
1001048 9
45.75 A
113 1004000196 VINOD KUMAR
1001225 9
16.50 A
114 1004000197 PARVINDER SINGH
1001406 9
79.00 AB
115 1004000199 SUNNY KUMAR
1001760 9
69.00 AB
116 1004000204 AFJAAL ALI ANSARI
1000710 6
48.50 AB
117 1004000205 AKANKSHA DUBEY
1000887 9
56.50 A
118 1004000207 MEERA HANDA
1001245 9
67.50 A
119 1004000208 ANKUSH SHARMA
1001429 9
50.00 AB
120 1004000209 HARVINDER PAL SINGH SASAN 1001606 9
18.75 A
121 1004000210 AAYUSHI
1000024 9
95.75 AB
122 1004000211 PRATIBHA SINGH
1000200 9
50.50 AB
123 1004000212 VIKRANT SAMBYAL
1000374 9
36.25 AB
124 1004000217 ROHIT KUMAR
1001265 6
37.00 A
125 1004000218 GOURAV SHARMA
1001442 9
21.00 AB
126 1004000219 SHEETAL RAJPUT
1001624 9
41.00 A
127 1004000221 ABHISHEK
1000220 9
27.75 AB
128 1004000222 ANIL KUMAR
1000389 9
33.50 A
129 1004000223 PRIYA SHARMA
1000566 9
54.25 A
130 1004000224 JOGINDER KUMAR
1000743 9
30.00 AB
131 1004000225 NARESH KUMAR
1000928 1
38.75 AB
132 1004000227 SHIVALI
1001283 9
26.50 A
133 1004000229 NIDHI SHARMA
1001643 9
32.25 A
134 1004000231 TIPSY JASROTIA
1000232 9
63.25 A
135 1004000233 SONIA JASROTIA
1000587 9
32.25 A
136 1004000234 SANDEEP
1000761 2
65.50 A
137 1004000239 RAVI KUMAR KATTRU
1001658 1
22.25 AB
138 1004000241 PARVEEN SINGH
1000251 9
39.25 A
139 1004000242 DIVEYESH ARORA
1000427 9
62.75 A
140 1004000243 PAWANDEEP KOUR
1000602 9
56.25 A
141 1004000244 K ISFINDIYAR KHAN
1000781 2
55.75 A
142 1004000245 ARJUN KHAJURIA
1000962 9
93.00 AB
143 1004000246 DIVYA THAPPA
1001141 1
60.75 AB
144 1004000247 SEHRISH
1001316 9
54.00 AB
145 1004000250 ASHISH SHARMA
1000090 9
55.75 A
146 1004000251 SUNILLPANDEY
1000272 6
37.00 A
147 1004000255 RAHILA SHARMA
1000977 9
41.75 AB
148 1004000257 AVINASH VERMA
1001341 6
15.75 A
149 1004000260 BABLI DEVI THAPPA
1000108 1
29.25 B
150 1004000262 MONIKA
1000463 1
43.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 4
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER 1 PREF_POST
151 1004000265 SHIVANI BHARTI
1000994 1
47.25 A
152 1004000267 ABISHAK SHARMA
1001353 9
54.25 AB
153 1004000268 AMANDEEP SINGH
1001533 9
81.75 AB
154 1004000270 RAGHUNANDAN KUMAR RAINA
1000126 9
28.50 A
155 1004000273 SANJAY KUNDAL
1000656 1
34.50 AB
156 1004000274 ABHINANDAN SINGH
1000835 9
60.75 AB
157 1004000275 KANNAV GUPTA
O
1001011 9
75.25 AB
158 1004000276 SHILPA BAVOURIA
1001192 1
60.25 A
159 1004000278 NITIN GUPTA
1001551 9
74.25 A
160 1004000282 SARBJIT SINGH
1000498 9
76.75 A
161 1004000285 SUNNY KUMAR
1001033 1
33.75 AB
162 1004000286 RAJ KUMAR
W
1001208 1
27.75 BA
163 1004000288 DARMINDER SINGH
1001569 9
82.75 A
164 1004000294 VINEET KUMAR
1000870 6
73.75 A
165 1004000296 SAHIL BHARTI
1001228 6
67.75 A
166 1004000299 HIMBHANU KOTWAL
1001761 9
21.75 A
167 1004000300 SABHA
1000006 9
25.00 A
168 1004000304 SUMIT
1000713 6
36.25 A
169 1004000305 MANISHA DEVI
1000891 1
30.25 AB
170 1004000306 ANISH SHARMA
1001072 9
93.25 AB
171 1004000308 HARPREET KOU R
1001428 9
22.75 B
172 1004000309 PARVEEN AKHTAR
1001608 2
15.75 A
173 1004000310 SATINDER KOUR
1000023 9
51.50 AB
174 1004000312 S AMRIK SINGH
1000372 9
58.50 A
175 1004000313 VARINDER SHARMA
1000548 9
65.50 AB
176 1004000319 HITESHI VIRDI
1001628 9
71.75 AB
177 1004000323 RAKESH
1000570 1
61.25 AB
178 1004000324 RAVI GANJOO
1000744 9
71.25 AB
179 1004000329 MANGAL SINGH
1001642 9
57.75 A
180 1004000331 ARUN KUMAR GUPTA
1000234 9
57.00 A
181 1004000334 SAHIBJEET SINGH
1000766 9
25.25 AB
182 1004000337 HARDEEP SINGH
1001300 9
21.75 B
183 1004000338 NIDHI SAINI
1001480 9
37.25 AB
184 1004000339 AMAN PANSOTRA
1001660 6
49.75 AB
185 1004000340 SUNANDAN KUMAR
1000077 1
41.75 A
186 1004000342 ROHIT WANDRA
1000426 9
4
33.00 A
187 1004000343 SUSHIL ANGRAL
1000608 1
57.00 A
188 1004000344 NAINA SHARMA
1000785 9
59.00 A
189 1004000347 SHAVETA BHARTI
1001320 1
34.00 AB
190 1004000355 DEEPAK KHAJURIA
1000981 9
51.25 A
191 1004000357 NAINA GUPTA
1001339 9
70.25 AB
192 1004000358 PANKAJ ANAND
1001517 9
52.50 A
193 1004000359 SANDEEP KUMAR
1001693 1
23.25 AB
194 1004000360 ROHIT KUMAR SANOTRA
1000113 9
19.75 A
195 1004000361 MANOJ KUMAR
1000288 1
61.25 A
196 1004000363 HAPPY SHARMA
1000640 9
53.50 B
197 1004000366 SURESH SINGH MAN AS
1001179 9
44.50 A
198 1004000367 SUNIL KUMAR
1001356 1
27.00 A
199 1004000368 NEERAJ BHAGAT
1001537 1
33.50 B
200 1004000369 SANTOSH KUMAR
1001710 1
33.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 5
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
201 1004000371 MOHAN LAL
1000305 1
39.25 AB
202 1004000373 AJAY KUMAR
1000658 1
60.25 A
203 1004000374 SACHIN KANGOTRA
1000834 6
65.25 A
204 1004000376 ROSHAN LAL KANDLEY
1001193 1
43.75 A
205 1004000378 ASHWANI KUMAR
1001553 1
32.50 A
206 1004000379 JUGAL KISHORE SHARMA
1001730 9
48.75 AB
207 1004000380 SUSHANT GUPTA
1000148 9
41.50 A
208 1004000382 JATINDER SINGH CHIB
1000500 9
62.75 A
209 1004000383 SANJEEV SINGH
1000680 9
58.25 AB
210 1004000384 SANDEEPKUMARSHARMA
1000854 9
41.75 A
211 1004000385 SATASH PAWAR
1001035 9
50.50 AB
212 1004000386 TANVI GUPTA
1001210 9
55.00 AB
213 1004000389 RENU GOTRA
1001745 9
15.00 A
214 1004000390 KISHORE CHANDAN
1000165 9
4
46.75 A
215 1004000391 MANOJ KUMAR
1000339 6
52.25 AB
216 1004000392 KESHAV BHAGAT
1000517 1
28.25 A
217 1004000394 SURESH KUMAR CHAJGOTRA
1000875 9
64.25 AB
218 1004000395 SANGRAM BHUSHAN MANTRI
1001054 9
4
62.75 AB
219 1004000399 SAMBLI GUPTA
1001764 9
65.00 AB
220 1004000400 DAMANDEEP KOUR
1000008 9
50.75 A
221 1004000406 AJAY KUMAR
1001070 9
37.50 A
222 1004000407 DEVESH KUMAR
1001252 9
68.75 AB
223 1004000409 VIKRAM SINGH JAMWAL
1001607 9
92.75 AB
224 1004000410 RAKESH KUMAR
1000025 1
36.00 A
225 1004000412 ARUN KHAJURIA
1000377 9
35.00 AB
226 1004000413 RAJESH KROTRA
1000554 1
30.00 BA
227 1004000418 SUBHASIS DATTA
1001449 9
81.00 A
228 1004000422 ANOOP SINGH
1000394 9
33.25 A
229 1004000423 MUDASSER NAZAR
1000569 9
40.50 AB
230 1004000424 NEETU KATAL
1000747 9
58.50 A
231 1004000425 PALLAVI MISHRA
1000927 9
63.50 AB
232 1004000426 SANJEEV KUMAR
1001111 1
50.25 A
233 1004000427 VIJAY BHARTI GORKA
1001289 1
59.00 A
234 1004000430 VIVEK SHARMA
1000060 9
50.00 A
235 1004000431 BALBINDER SINGH
1000239 9
69.75 AB
236 1004000433 MOHD OSMAN
1000585 2
38.50 AB
237 1004000436 AKRITI GUPTA
1001123 9
30.00 A
238 1004000438 AKSHAY ANGURANA
1001482 1
42.50 A
239 1004000439 ANIL KUMAR
1001659 1
33.75 A
240 1004000440 DIN DAYAL
1000078 1
25.00 A
241 1004000441 SACHIN KUMAR
1000253 1
38.75 BA
242 1004000442 PARMINDER KUMARI
1000429 1
41.00 A
243 1004000443 NANDINI SHARMA
1000606 9
51.75 AB
244 1004000444 RAVI KUMAR
1000784 1
28.25 AB
245 1004000446 SUNNY KUMAR
1001139 1
31.50 B
246 1004000448 VIR BHADUR SINGH
1001504 9
29.25 A
247 1004000449 HAQNAWAZ AHMED
1001678 2
24.25 A
248 1004000452 SONALI RAJPUT
1000444 9
52.50 AB
249 1004000453 ASHISH SHARMA
1000623 9
93.50 A
250 1004000455 VIVEK KANWAL
1000979 6
72.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 6
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
251 1004000457 HARMEET SINGH
1001337 9
62.75 A
252 1004000459 SIKANDER THAPPA
1001694 1
43.50 AB
253 1004000460 DAVINDER PAL SINGH ISHER
1000111 9
29.50 A
254 1004000461 PREETIKA SHARMA
1000289 9
46.50 AB
255 1004000462 PRIYA BAVORIA
1000467 1
30.25 A
256 1004000463 TARUN RAINA
1000642 9
69.00 A
257 1004000465 SUNIL PANDITA
1000998 9
71.25 A
258 1004000466 HARMEET KOUR
1001178 9
35.50 A
259 1004000468 SOURAV SAMNOTRA
1001541 9
52.25 AB
260 1004000469 ASHWANI CHOUDHARY
1001711 9
64.00 A
261 1004000470 GANESH KHAJURIA
1000130 9
86.75 BA
262 1004000473 SHREEKANT SHARMA
1000662 9
3
34.00 A
263 1004000478 RAHIL JAMWAL
1001555 9
55.00 A
264 1004000479 ROHIT GANDOTRA
1001731 9
45.50 A
265 1004000480 DEVIKA BHARDWAJ
1000153 1
31.00 A
266 1004000482 RANDHIR SINGH
1000499 9
36.50 A
267 1004000483 ANOOP SHAN
1000677 6
38.00 A
268 1004000486 PALAK MAHAJAN
1001213 9
38.00 AB
269 1004000487 JASPAL KHAJURIA
1001396 9
3
47.00 B
270 1004000488 GUNEET KOUR
1001571 9
79.50 A
271 1004000489 YOGESHWAR SAINI
1001749 9
92.75 A
272 1004000490 NITIN CHALOTRA
1000167 6
65.00 A
273 1004000491 ANKUSH GUPTA
1000341 9
72.50 A
274 1004000492 ANKUSH SHARMA
1000519 9
60.75 A
275 1004000494 NAVNEET SINGH
1000874 9
43.25 A
276 1004000495 GOILDY KUMARI DADROO
1001051 9
36.50 AB
277 1004000496 HIMANI MAHAJAN
1001232 9
52.25 AB
278 1004000497 AKSHYA MAGOTRA
1001414 9
42.50 A
279 1004000499 MALIK FAHIM SADIQ
1001769 6
41.50 A
280 1004000500 RUCHITA DADROO
1000012 9
28.25 AB
281 1004000503 INDU BALLA THAKUR
1000538 9
27.50 A
282 1004000504 ARTI BAKSHI
1000715 9
45.75 A
283 1004000509 AMARPAL SINGH
1001612 9
34.00 A
284 1004000510 SUNIL KUMAR
1000027 1
29.25 B
285 1004000511 ASHA RANI
1000203 1
15.75 A
286 1004000512 ASHOK KUMAR SANT
1000376 1
3
54.50 AB
287 1004000514 SURESH SINGH
1000732 9
25.50 A
288 1004000515 AJAY SHARMA
1000911 9
44.75 A
289 1004000517 JAGMOHAN SINGH
1001272 9
57.75 A
290 1004000518 SIDHARATH SHARMA
1001451 9
48.00 A
291 1004000519 ATUL PANJGOTRA
1001627 1
36.00 A
292 1004000520 SUSHIL KUMAR
1000049 1
53.00 A
293 1004000522 SANJEEV SHARMA
1000395 9
63.75 A
294 1004000523 AAKASH CHUNI
1000573 9
64.00 A
295 1004000524 DEEPAK JOLLY
1000752 9
57.25 AB
296 1004000527 UTISH ASHOK
1001290 6
48.25 A
297 1004000531 ISHTIAQ AHMED
1000238 2
10.00 A
298 1004000532 HANISH KUMAR
1000414 1
66.75 A
299 1004000533 RAJESH KUMAR
1000591 9
46.00 AB
300 1004000537 GURMEET SINGH
1001306 6
42.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 7
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
301 1004000540 NEERU MULAN
1000081 1
49.00 B
302 1004000541 RAZAUL RAHMAN
1000258 6
74.50 AB
303 1004000543 PAWANDEEP SINGH
1000612 9
113.00 AB
304 1004000544 SALIL PRASHAR
1000786 9
41.25 AB
305 1004000545 ANMOL
1000968 9
34.00 AB
306 1004000549 RAKESH SALARIA
1001680 9
13.75 A
307 1004000552 VIKAS KOHAL
1000452 9
57.50 A
308 1004000553 AYUSHI
1000625 9
63.25 A
309 1004000554 SUNITA KUMARI
1000803 1
40.00 AB
310 1004000555 AMARJEET SINGH
1000987 6
60.00 B
311 1004000557 ROBIN DUTT
1001342 6
49.00 A
312 1004000558 SHIVANG GUPTA
1001520 9
42.50 A
313 1004000559 BALJEET SINGH
1001698 6
51.50 AB
314 1004000561 ASHWANI KUMAR SHARMA
1000294 9
94.00 A
315 1004000563 RAKESH KUMAR
1000645 1
21.75 AB
316 1004000565 SANJEEV SINGH
1001001 9
52.75 A
317 1004000566 SUJATA SANGRAL
1001180 1
23.25 AB
318 1004000567 HARNEET KOUR KHAJURIA
1001359 9
45.00 A
319 1004000569 DEEPAK ANAND
1001717 9
69.00 A
320 1004000571 NAVIN KUMAR
1000306 1
39.25 A
321 1004000572 SAHIL MAHAJAN
1000484 9
62.00 AB
322 1004000574 TANUSHRI
1000840 9
32.25 A
323 1004000583 MANPREET KOUR
1000681 9
53.25 AB
324 1004000585 REENA BHAGAT
1001039 1
36.00 AB
325 1004000586 HARISH RAINA
1001214 9
19.75 B
326 1004000587 PARAS GUPTA
1001397 9
36.75 A
327 1004000589 POONAM KUMARI
1001748 1
44.25 A
328 1004000592 NAVJOT SINGH
1000522 6
59.50 A
329 1004000593 KRITIKA RAMESH
1000702 9
94.75 AB
330 1004000594 MONIKA VERMA
1000877 9
66.75 AB
331 1004000595 SONAM GUPTA
1001058 9
49.25 AB
332 1004000597 SHIVANI
1001413 9
52.00 A
333 1004000598 DEEPAK MAHAJAN
1001591 9
59.75 A
334 1004000599 SHARDUL KHAJURIA
1001767 9
19.00 AB
335 1004000600 MEENAKSHI LANGEH
1000010 1
42.25 AB
336 1004000601 PRIYANKA GUPTA
1000191 9
65.00 A
337 1004000603 SWATI BHAGAT
1000541 1
59.50 A
338 1004000604 PAMIL SODOTRA
1000720 9
24.00 A
339 1004000606 ANKUSH KUMAR
1001075 9
31.25 B
340 1004000607 SAHIL GUPTA
1001255 9
27.50 A
341 1004000608 DALIP KUMARR
1001435 9
23.50 AB
342 1004000612 ATAL CHOUDHARY
1000382 9
77.75 AB
343 1004000614 ABHISHEK ABROL
1000733 9
86.75 AB
344 1004000617 HITESH VERMA
1001275 6
39.00 A
345 1004000618 ANKITA MALHOTRA
1001452 9
77.25 AB
346 1004000619 VISHAV DEEP SHARMA
1001632 9
54.75 A
347 1004000623 KARAN SINGH CHOUDHARY
1000572 9
70.25 A
348 1004000624 VIKAS GUPTA
1000750 9
33.00 AB
349 1004000625 VIKAS DEEP SINGH
1000932 9
35.75 A
350 1004000626 YOGITA GUPTA
1001110 9
51.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 8
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
351 1004000627 SUKHWANT SINGH
1001288 9
56.25 A
352 1004000628 KARAN GOEL
1001470 9
61.25 AB
353 1004000629 CHANDER MOHAN
1001646 9
3
53.00 B
354 1004000630 NAVDEEP SINGH
1000064 9
66.50 A
355 1004000631 SHIVANI THAKUR
1000242 9
74.75 A
356 1004000634 AMAR VIJAY
1000772 9
40.50 A
357 1004000635 SHAIKH SAHIL ABDUL SALAM
1000950 9
70.75 AB
358 1004000636 MULKHRAJMOTAN
1001129 1
25.75 B
359 1004000637 SACHIN DEV SINGH BILLAWRIA 1001308 9
78.50 AB
360 1004000639 KULDEEPRAJ
1001668 1
8.75 BA
361 1004000640 ANJALI SHARMA
1000082 9
76.50 A
362 1004000641 VISHU MAHAJAN
1000261 9
48.50 A
363 1004000642 BHAWANI ATRI
1000433 1
73.75 A
364 1004000643 RAHUL MAHAJAN
1000609 9
48.00 A
365 1004000644 NARINDERXMEHTA Z
W Q 1000788 9
86.50 A
366 1004000645 GARA RAM
1000967 1
51.50 A
367 1004000646 GOURAV KUMAR
1001149 1
56.25 A
368 1004000647 HARDEEP KUMAR DOGRA
1001325 1
43.00 A
369 1004000648 PRITI THAPPA
1001507 1
36.75 B
370 1004000649 ASHWANI KUMAR
1001683 9
51.00 AB
371 1004000650 KAVISHA NAGPAL
1000101 9
54.00 AB
372 1004000651 SANJEEV KUMAR
1000278 1
8.50 A
373 1004000653 MOHD IBRAHIM MIR
1000627 9
36.75 A
374 1004000656 BALBIR SHARMA
1001166 9
45.75 AB
375 1004000657 KIRTIKUMAR
1001347 9
41.25 A
376 1004000661 SURAJ SINGH
1000295 9
34.50 A
377 1004000662 NIRBHAY KOHLI
1000469 9
21.00 AB
378 1004000664 SANDEEP SINGH
1000826 9
22.50 AB
379 1004000665 VINEET KUMAR
1001005 1
34.00 A
380 1004000666 VIJAY SINGH CHARAK
1001181 9
35.00 A
381 1004000667 RASVINDER PAL SINGH
1001364 9
61.00 A
382 1004000670 VISHAL SURYAVANSHI
1000134 9
32.00 A
383 1004000673 BHUSHAN LAL
1000665 1
45.00 AB
384 1004000674 NITIN GUPTA
1000841 9
50.00 A
385 1004000675 VINOD KUMAR
1001021 9
55.50 AB
386 1004000678 HENNA BHATTI
1001557 2
72.75 A
387 1004000679 ANITA RAINA
1001736 9
70.25 AB
388 1004000680 IRFAN MAJEED SHEIKH
1000151 9
11.75 A
389 1004000683 PRADEEP KUMAR
1000684 1
60.00 AB
390 1004000684 KUSH KARAN
1000862 1
49.00 AB
391 1004000687 BHANU PRATAP SINGH
1001400 6
32.75 A
392 1004000688 MOHD IBRAR
1001574 2
25.75 A
393 1004000689 ROHIT MAHAJAN
1001753 9
4.75 A
394 1004000691 VIVEK SINGH
1000343 9
61.50 A
395 1004000692 GURDEEP KAUR
1000524 6
50.75 A
396 1004000693 VARINDER SINGH
1000699 9
57.75 A
397 1004000698 SOURAB KUMAR SHARMA
1001597 9
73.25 AB
398 1004000700 CHHATAR PAUL
1000014 9
22.50 B
399 1004000704 PANKAJ GUPTA
1000717 9
30.00 BA
400 1004000705 RAJESH MAHAJAN
1000897 9
58.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 9
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
401 1004000707 DIKSHA JAMWAL
1001257 9
56.75 AB
402 1004000710 RUHI SHARMA
1000033 9
78.00 A
403 1004000711 RAVENDRA SINGH
1000208 6
44.50 A
404 1004000712 ANGREZ SINGH MANHAS
1000379 9
80.50 AB
405 1004000714 SANJEEV KUMAR MOTTAN
1000737 1
26.25 AB
406 1004000715 SATISH KUMAR
1000914 6
54.75 B
407 1004000716 KAMALJEET KOUR
1001097 9
22.50 AB
408 1004000718 RAJESH KUMAR
1001454 9
26.00 AB
409 1004000719 SHILPA PANGOTRA
1001634 9
61.00 A
410 1004000721 UBEY ADHOTRA
1000225 6
49.75 A
411 1004000722 PRANAV SINGH CHIB
1000399 9
49.00 A
412 1004000724 PRIKSHIT SINGH CHIB
1000755 9
34.50 A
413 1004000725 RAKHI TALWAR
1000936 9
54.25 A
414 1004000726 AMRINDER SINGH
1001113 9
60.00 AB
415 1004000727 VICKY BHAGAT
1001293 1
51.75 BA
416 1004000728 DHANVI GUPTA
1001468 9
71.00 AB
417 1004000731 ARJUN S NGH
1000243 9
34.25 A
418 1004000732 AJAY PAL SINGH
1000418 9
28.75 A
419 1004000735 ASHU RAINA
1000952 9
39.75 AB
420 1004000741 MANISHIKA RANI
1000263 6
52.75 AB
421 1004000742 ANKUSH GORKA
1000435 1
47.50 A
422 1004000743 AMJED HUSSAIN
1000611 9
21.50 A
423 1004000745 RENU BALA
1000971 1
31.00 AB
424 1004000753 RISHU JARANGAL
1000630 1
14.25 A
425 1004000754 SHIVALIK KALSOTRA
1000810 9
62.50 A
426 1004000756 ANSUYIA SHARMA
1001163 9
56.50 AB
427 1004000757 RUPALI MANHAS
1001345 9
57.50 AB
428 1004000758 SONALI MANHAS
1001524 9
35.25 AB
429 1004000759 SANTOSH KUMAR
1001701 1
32.50 B
430 1004000760 ROHIT KUMAR
1000120 1
46.25 A
431 1004000761 AMIT KHAJURIA
1000291 9
43.25 A
432 1004000762 KANWALJIT SJNGH
1000468 9
50.00 A
433 1004000763 SAHIL PANGOTRA
1000648 9
97.50 A
434 1004000766 SATINDERJEET SINGH
1001183 9
45.50 AB
435 1004000767 HEENAMALIK
1001363 6
36.00 A
436 1004000772 PAWAN KUMAR
1000489 9
49.25 AB
437 1004000777 VIJAY KUMAR
1001382 1
26.75 AB
438 1004000778 PALVI GUPTA
1001561 9
51.50 A
439 1004000779 PINAK PANI SINGH JAMWAL
1001737 9
47.50 AB
440 1004000782 AJAY KUMAR
1000503 9
27.00 BA
441 1004000784 SHIVALI DEONIA
1000860 9
38.75 A
442 1004000785 OPINDER KOUR
1001041 9
48.50 AB
443 1004000786 RAVINDER KUMAR
1001222 6
61.50 A
444 1004000787 BALVINDER SINGH
1001402 9
56.50 AB
445 1004000788 ADITYA BARGOTRA
1001580 9
78.00 A
446 1004000789 RAJVIR SINGH
1001755 9
45.50 AB
447 1004000790 NEERAJ SINGH DRORA
1000173 9
48.00 A
448 1004000791 SHIVANI RADHA SHARMA
1000345 9
52.25 A
449 1004000793 PANCY
1000700 9
47.00 AB
450 1004000794 NEEDHA LONE
1000879 9
68.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 10
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
451 1004000796 SUDHIR SINGH
1001238 9
52.50 A
452 1004000798 NAVEED ANJUM
1001596 2
29.50 AB
453 1004000800 ROHIT MANHAS
1000016 9
65.50 A
454 1004000801 JOYTI SINGH
H B 1000193 9
61.50 A
455 1004000803 SOUMYA RANJAN SWAIN
1000542 9
38.75 A
456 1004000804 ANKUSH KHAJURIA
1000719 9
51.00 A
457 1004000805 SANJAY SHARMA
1000899 9
32.50 A
458 1004000806 KARTAVIYA SINGH GILL
1001078 9
66.50 AB
459 1004000808 ANKIT SHARMA
1001436 9
117.50 A
460 1004000809 SATINDER SINGH
1001618 6
27.75 A
461 1004000810 SIDHANT NARMA
1000035 6
56.25 A
462 1004000812 VEER PARTAP SINGH
1000385 9
27.50 AB
463 1004000815 DUSHYANT
1000919 9
37.00 A
464 1004000816 DEEPTIBHAGAT
1001098 1
28.25 A
465 1004000817 ATUL CHIB
1001277 9
36.75 AB
466 1004000819 PAWAN SHARMA
1001635 9
22.50 A
467 1004000821 ARUN DEV SINGH
1000229 9
51.75 A
468 1004000822 LOCHAN DULLOO
1000400 9
18.75 B
469 1004000823 MOHIT CHOUDHARY
1000579 9
43.75 A
470 1004000825 SHIV KUMAR CHALOTRA
1000933 6
30.50 A
471 1004000828 AMIT SINGH
1001473 9
88.00 A
472 1004000830 ISHA SHARMA
1000069 9
37.50 A
473 1004000833 VIKRAM SINGH
1000598 9
30.00 A
474 1004000835 NEETAN MEHTA
1000955 9
23.25 A
475 1004000837 HARISH CHANDER
1001312 1
55.50 A
476 1004000838 VIKAS SINGH
1001490 9
42.00 AB
477 1004000841 MANPREET KOUR
1000262 9
76.50 AB
478 1004000842 MANAZ ALI
1000436 6
10.25 AB
479 1004000844 SAJJAD AHMED
1000792 2
47.50 AB
480 1004000845 RAS VINDER KOUR
1000970 9
28.75 AB
481 1004000846 KISHOR KUMAR BHAGAT
1001152 1
46.50 B
482 1004000848 ANOOP GUPTA
1001509 9
53.25 AB
483 1004000849 JEEVAN KUMAR
1001685 1
36.50 AB
484 1004000851 TEJINDER SINGH
1000279 9
12.25 A
485 1004000852 LEKHA SHREE RATHORE
1000456 9
43.75 AB
486 1004000853 RANDIR SINGH
1000633 9
40.25 A
487 1004000855 BUNTY
1000989 1
28.25 A
488 1004000856 PARDEEP KUMAR
1001167 1
23.00 AB
489 1004000858 FAIZAN QADRI
1001527 9
69.00 A
490 1004000859 PAWAN SHARMA
1001703 9
54.25 AB
491 1004000860 SHIVANI DOGRA
1000121 6
63.00 A
492 1004000861 FIROJ KHAN
1000297 6
43.75 A
493 1004000864 ASHISH KUMAR
1000827 6
66.50 A
494 1004000868 RAHUL KALSI
1001544 1
41.00 A
495 1004000869 SONALIGUPTA
1001724 9
26.75 A
496 1004000870 BAL ARYA JI
1000137 1
37.25 A
497 1004000871 JEWEL ARY JI
1000312 1
36.25 A
498 1004000872 GAURAV SHARMA
1000492 9
48.25 A
499 1004000875 PRABJEET KOUR
1001026 9
52.75 AB
500 1004000876 ZAKIR HUSSAIN
1001205 9
11.75 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 11
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
501 1004000877 SACHIN SUNDAL
1001384 9
41.50 A
502 1004000878 RAVINDER SINGH NARANIA
1001562 9
12.75 A
503 1004000883 MISS AASIFA SHAFI
1000688 9
46.50 A
504 1004000892 ADITYA KHAJURIA
1000528 9
53.00 BA
505 1004000894 ARUN JASROTIA
1000882 9
52.00 AB
506 1004000896 MOHD RIAZ
1001240 9
45.75 A
507 1004000898 SANJEEV KUMAR
1001598 1
24.00 A
508 1004000899 RITAMBRA SLATHIA
1001774 9
56.50 AB
509 1004000901 NEERU SHARMA
1000194 9
19.50 AB
510 1004000902 NAMAN SHARMA
1000368 9
60.25 AB
511 1004000903 POONAM DEVI
1000544 1
29.75 AB
512 1004000904 AMIT KOUNDAL
1000721 6
49.50 AB
513 1004000905 ABID HUSSAIN
1000902 2
13.75 A
514 1004000909 UM QALSOOM
1001617 2
15.00 B
515 1004000910 SAHIL GUPTA
1000036 9
62.50 A
516 1004000912 RUKHSANA KOUSER
1000383 2
31.50 A
517 1004000914 POOJA THAKUR
1000738 9
50.75 A
518 1004000915 KARAN KUMAR SHARMA
1000918 9
74.50 A
519 1004000916 POOJA DEVI
1001099 6
21.25 A
520 1004000918 SUMEET KUMAR SHARMA
1001458 9
35.00 A
521 1004000919 DEEPAKKUMAR
1001637 6
43.25 A
522 1004000920 MADHUKAR RAJESH VERMA
1000053 6
40.25 A
523 1004000923 JATINDER KUMAR
1000580 1
64.25 B
524 1004000925 ISHU JAMWAL
1000939 9
49.50 AB
525 1004000926 VIJAY KUMAR SINGH
1001116 9
3
62.50 A
526 1004000931 MANDEEP SINGH
1000246 9
75.50 AB
527 1004000936 BALVINDER PAL SINGH
1001133 9
24.00 A
528 1004000940 ROHIT CHALOTRA
1000086 6
38.25 A
529 1004000941 NEHA GUPTA
1000264 9
59.25 A
530 1004000943 ABHAY SURI
1000616 9
76.00 AB
531 1004000944 RUCHIKA GUPTA
1000794 9
50.00 A
532 1004000945 NEERAJ SLATHIA
1000974 9
76.75 A
533 1004000947 VISHANT GUPTA
1001330 9
41.75 AB
534 1004000949 TAHIR IQBAL
1001689 6
62.00 AB
535 1004000950 TANVI MAHAJAN
1000104 9
69.25 A
536 1004000951 RAHIL BHOLA
1000283 9
31.50 A
537 1004000953 PRIYANKA SHARMA
1000634 9
39.50 AB
538 1004000955 SARFRAZ AHMED
1000991 2
57.75 AB
539 1004000957 MUNISH KUMAR SETHI
1001349 9
51.25 A
540 1004000959 KANIKA
1001705 1
48.25 A
541 1004000960 ROHIT BHATT
1000122 9
54.00 AB
542 1004000961 GIRISH PARIHAR
1000300 9
69.25 A
543 1004000964 RIMJIM
1000832 9
47.00 AB
544 1004000965 TARIQ HUSSAIN
1001008 2
24.50 AB
545 1004000967 AMIT KAPOOR
1001366 9
39.50 AB
546 1004000969 SHIVANI BHAGAT
1001723 1
38.50 B
547 1004000970 BALBIR SINGH
1000138 9
30.25 B
548 1004000971 PRATIBHA JYOTI
1000315 9
46.00 AB
549 1004000972 AAYUSHJAIN
1000493 9
55.00 AB
550 1004000976 MALVIKA
1001204 9
38.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 12
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
551 1004000978 RAHUL SAGOCHH
1001564 9
39.00 A
552 1004000981 SAKSHI KOUL
1000330 9
83.00 AB
553 1004000982 DHIRENDER SAINI
1000508 6
40.75 A
554 1004000984 RAHUL SAMNOTRA
1000865 9
48.25 AB
555 1004000987 RAJESHWAR SINGH
1001404 9
55.00 A
556 1004000989 ISHA SHARMA
1001758 9
44.75 A
557 1004000991 SONIA ANAND
1000347 9
57.50 AB
558 1004000993 VIPIN KUMAR
1000704 1
64.25 A
559 1004000994 MANOJ DHIMAN
1000885 9
60.25 B
560 1004000996 CHETNA RAINA
1001242 9
26.00 A
561 1004000998 SHAZIA TABASUM
1001599 2
35.25 AB
562 1004001006 ANU RADHA
1001064 9
42.50 A
563 1004001007 MOHIT VERMA
1001243 9
73.50 A
564 1004001008 JASPREET SINGH
1001422 9
35.00 AB
565 1004001009 DAIZY UTTAMA
1001604 1
46.00 AB
566 1004001011 PUNIT KUMAR
1000196 1
37.50 B
567 1004001012 ARUN PANOTRA
1000367 9
46.50 AB
568 1004001014 SANDEEP SINGH
1000725 1
35.75 A
569 1004001015 GOURAV SHARMA
1000903 9
29.75 AB
570 1004001016 MINAKSHI
1001087 9
12.50 AB
571 1004001017 PUSHPINDER SINGH
1001259 9
39.75 A
572 1004001018 MUKESH KUMAR
1001443 1
59.00 A
573 1004001021 NAZMA CHOUDHARY
1000212 2
24.75 A
574 1004001023 GURPREET SINGH PURI
1000564 9
50.50 AB
575 1004001024 PRIYANKA CHOUDHARY
1000740 9
40.00 A
576 1004001026 SANDEEPAK BHANDARI
1001102 6
30.00 A
577 1004001028 RAKESH SINGH
1001460 9
35.00 A
578 1004001031 AMIT
1000230 1
32.00 AB
579 1004001033 PRABJOT SINGH
1000582 9
67.25 A
580 1004001034 KUNAL SHARMA
1000757 9
50.00 AB
581 1004001035 PANKAJ VERMA
1000940 6
54.75 BA
582 1004001037 RAJESHWAR
1001297 1
33.50 A
583 1004001038 DEEP KUMAR
1001476 6
35.00 B
584 1004001040 DEERAJ KUMAR MANDRAL
1000070 6
32.50 B
585 1004001044 DEEPALI CHADHA
1000776 9
59.00 AB
586 1004001045 GURPREET SINGH
1000958 9
43.50 A
587 1004001046 NEERAJ KUMAR
1001136 6
60.25 A
588 1004001047 RAKESH KUMAR
1001315 1
24.25 B
589 1004001048 VIJAYKUMAR
1001494 9
38.75 AB
590 1004001052 MEENAKSHI CHOUHAN
1000440 9
39.00 AB
591 1004001053 GURPREET SINGH CHAHAL
1000618 9
51.00 AB
592 1004001055 KULDEEP SINGH
1000976 9
78.25 A
593 1004001056 IRAM AFZAL
1001155 2
48.75 A
594 1004001057 GIRIRAJ KUMAR
1001332 6
51.50 AB
595 1004001059 PAWANDEEP KOUR
1001688 9
27.75 A
596 1004001060 GURPREET
1000105 1
54.00 AB
597 1004001062 BALKRISHAN
1000459 1
63.00 AB
598 1004001064 VISHAL CHOUDHARY
1000813 9
40.25 AB
599 1004001065 GAGAN BANGOTRA
1000992 1
59.50 A
600 1004001067 KAILASHMALPOTRA
1001351 6
29.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 13
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
601 1004001068 NIDHI MAHAJAN
1001528 9
48.75 A
602 1004001072 PAWAN KUMAR SINGH
1000476 9
3
84.75 A
603 1004001073 NIPUN SHARMA
1000655 9
37.25 AB
604 1004001074 AJIT SINGH
1000833 9
42.25 A
605 1004001075 SAHIL KHANNA
1001012 9
44.25 A
606 1004001077 ANIL KUMAR
1001371 6
63.50 A
607 1004001078 SHRADHIMA KHAJURIA
1001548 9
58.50 A
608 1004001079 POOJA KUMARI SHARMA
1001722 9
37.25 A
609 1004001080 SHIVANK SAWHNEY
1000144 9
57.00 AB
610 1004001081 PARVEEN KUMAR
1000316 1
43.50 A
611 1004001082 RAKESH CHOUDHARY
T 1000494 9
48.50 A
612 1004001083 MEHWISH JABEEN
1000671 9
65.75 A
613 1004001084 BIKRAM SINGH
1000851 2
51.00 A
614 1004001085 GOURAV KAPILA
1001027 1
37.25 A
615 1004001086 ARUN SINGH
1001207 9
45.00 A
616 1004001087 SEEMA CHOUDHARY
1001385 9
29.50 AB
617 1004001088 ARCHANA CHOUDHARY
1001568 9
21.00 AB
618 1004001089 SURINDER KUMAR
1001742 6
44.00 A
619 1004001093 TANWESHA RAZDAN
1000689 9
56.75 AB
620 1004001094 RAMESHWAR SHARMA
1000867 9
68.00 AB
621 1004001097 UMAIR ISHRAT BABA
1001403 9
44.50 AB
622 1004001100 NEHA KAPOOR
1000002 9
20.25 AB
623 1004001104 PARDEEP SINGH
U 1000709 9
37.75 AB
624 1004001105 AYASH ASHRAF
1000883 9
84.75 AB
625 1004001111 DHARMINDER SINGH
1000198 9
50.00 A
626 1004001113 PRASHANTSHARMA
1000549 9
42.75 A
627 1004001116 SHALLU RAINA
1001082 9
81.25 A
628 1004001118 SIDDHARATH JAMWAL
1001446 9
55.50 A
629 1004001119 ANIL KUMAR
1001623 9
70.75 A
630 1004001120 NARESH KUMAR
1000040 6
38.75 AB
631 1004001122 HARJEET SINGH
1000387 9
21.50 A
632 1004001123 PRABHITA CHARAK
1000565 9
43.00 A
633 1004001126 SHEFALI SAWHNEY
1001103 9
36.00 AB
634 1004001127 SOURAB SHARMA
1001281 9
25.00 A
635 1004001128 ANKUSH KHAJURIA
1001462 9
34.50 A
636 1004001129 SURESH KUMAR
1001640 1
22.50 AB
637 1004001131 NIDHI BHAGAT
1000233 1
37.25 A
638 1004001135 AJAY KUMAR NAQAIB
1000938 9
38.00 A
639 1004001137 BHANU PARTAP SHARMA
1001298 9
57.50 AB
640 1004001138 PRANAV KALANDRIA
1001477 9
68.25 A
641 1004001140 MUSTAQ HUSSAIN
1000071 2
19.25 AB
642 1004001141 HONISH KUMAR
1000252 9
82.00 AB
643 1004001142 RAVI KUMAR
1000424 9
47.00 A
644 1004001146 DEEPAK LANGEH
1001138 1
46.25 AB
645 1004001153 RAHUL SINGH
1000619 9
39.00 A
646 1004001160 ASHOK KUMAR VERMA
1000107 9
33.50 A
647 1004001163 SIMRANDEEP SINGH
1000638 9
86.25 AB
648 1004001164 SWATI LATTOO BHAT
1000818 9
67.75 AB
649 1004001170 RANJEET KUMAR ATRI
1000129 1
49.00 A
650 1004001171 HARJINDER SINGH
1000302 9
24.25 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 14
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
651 1004001173 RENURAZDAN
M 1000657 9
33.75 A
652 1004001174 RAKESH KUMAR
1000830 1
31.00 AB
653 1004001175 RITURAZDAN
1001015 9
33.50 B
654 1004001179 JUGAL KUMAR
1001729 9
4
31.00 A
655 1004001180 AMIT KUMAR
1000143 1
40.75 A
656 1004001182 MASQUEEN BABU
1000496 2
32.00 AB
657 1004001183 SOHAIL MAQEEME
1000673 9
16.25 A
658 1004001184 DEEPAK MALHOTRA
1000849 6
27.00 B
659 1004001185 IRAM MALIK
1001031 9
71.00 A
660 1004001186 NIDHI GUPTA
1001209 9
38.50 A
661 1004001190 SUNIL KUMAR
1000161 9
36.75 A
662 1004001192 VARUN KUMAR
1000516 1
29.00 AB
663 1004001195 SHUBHANKAR UTTAM
1001050 9
5
43.75 A
664 1004001199 ADITI MEHTA
1001762 9
34.00 B
665 1004001201 PREETY DOGRA
1000180 1
41.00 B
666 1004001202 VISHAV PRATAP SINGH CHIB
1000355 9
41.75 A
667 1004001205 VIVEK DALIYA
1000890 1
36.00 A
668 1004001207 ABIJEET SHARMA
1001247 9
61.50 A
669 1004001210 E ANIL KUMAR NAIK
1000026 2
48.75 AB
670 1004001211 RAMDITTA
1000201 1
37.00 A
671 1004001212 RAKESH KUMAR
1000369 1
41.50 B
672 1004001213 KAUSHAL DEV
1000550 1
33.25 B
673 1004001214 NAKUL VAID
1000727 9
50.50 AB
674 1004001215 AMANDEEP SINGH UPPAL
1000906 9
56.75 AB
675 1004001216 RAVINDER SINGH
1001083 2
35.00 A
676 1004001221 RAJAN GUPTA
1000221 9
41.75 A
677 1004001222 TALAT MEHMOOD
1000388 9
60.75 AB
678 1004001223 ISHA MAHAJAN
1000567 9
64.75 A
679 1004001224 NARESH SHARMA
1000746 9
32.50 AB
680 1004001225 MANMEET SINGH
1000926 9
28.25 AB
681 1004001227 DEEPAK KANATHIA
1001280 1
28.00 AB
682 1004001232 ITIKA SHARMA
1000404 9
35.50 AB
683 1004001233 MADHVI SHARMA
1000590 9
73.25 A
684 1004001234 MISSIE BAWA
1000763 6
34.50 A
685 1004001235 SUBODHPARMODRASGOTRA
1000941 9
26.25 A
686 1004001241 KARUNA MUTHOO
1000254 9
30.25 A
687 1004001242 AKHIL RAINA
1000425 6
31.00 A
688 1004001244 PRASHANT JAMWAL
1000780 9
84.50 AB
689 1004001247 BHAVNA SHARMA
1001321 9
55.00 AB
690 1004001250 RACHIT SHARMA
1000097 9
72.75 A
691 1004001251 JUGALKISHOR
1000269 1
32.50 AB
692 1004001252 SACHIN KUMAR
1000446 6
34.25 A
693 1004001253 SUMIT PURIA
1000624 9
31.00 A
694 1004001256 ROHIT GUPTA
1001159 9
62.00 AB
695 1004001257 DEEPAK KUMAR VERMA
1001334 6
36.00 AB
696 1004001260 ARUN KUMAR
1000110 9
70.00 A
697 1004001261 VINEET PANGOTRA
1000287 9
18.50 AB
698 1004001262 ROHNI SHARMA
1000464 9
34.50 AB
699 1004001264 PAWAN KUMAR
1000814 1
24.50 B
700 1004001265 MADANLAL
1000997 1
35.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 15
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PR EF_POST
701 1004001266 SUNISH SHARMA
1001177 9
23.00 A
702 1004001268 RENU BALA MALHOTRA
1001534 1
26.50 A
703 1004001269 AKSHAY KIRAN
1001712 6
63.00 AB
704 1004001270 SANJEEV KUMAR SHARMA
1000128 9
79.75 AB
705 1004001271 NEHA SHARMA
1000304 9
43.50 A
706 1004001272 DHEERAJ BHAT
1000480 9
44.25 AB
707 1004001273 ANURADHA MANGOTRA
1000659 1
39.25 A
708 1004001274 ANKUSH LANGER
1000836 9
66.00 A
709 1004001276 SAHIL
1001195 1
53.25 A
710 1004001277 GURCHARAN JEETSINGH
1001373 1
17.00 A
711 1004001279 SHIFALI HANS
1001726 1
71.00 A
712 1004001283 ABHILASHA SHARMA
1000672 9
46.25 A
713 1004001285 SONIA MANNOTRA
1001032 9
50.50 A
714 1004001286 NITIN SAJGOTRA
1001215 6
15.00 A
715 1004001287 KANCHAN SHARMA
1001391 9
39.00 A
716 1004001288 ROHIT SINGH JASROTIA
1001572 9
4
45.50 A
717 1004001290 SANDEEP KUMAR
1000164 6
33.00 BA
718 1004001292 MANISHA SAMBYAL
1000513 9
40.25 AB
719 1004001296 HAERIT SINGH
1001227 9
78.75 AB
720 1004001297 KIRTI PANDIT
1001409 9
30.25 AB
721 1004001300 DEEPAK KUMAR
1000007 1
46.50 AB
722 1004001302 GURPREET SINGH BATRA
1000358 9
54.25 A
723 1004001303 SAHIL SHARMA
1000536 9
54.50 AB
724 1004001307 TARUN MANOHAR KAUNDAL
1001248 6
59.25 A
725 1004001308 DEEPAK SINGH
1001431 9
43.75 AB
726 1004001311 HARSIMRAN SINGH
1000199 9
33.75 A
727 1004001312 NIKHIL KUDIYAR
1000371 9
74.25 A
728 1004001317 SOURAV SURI
1001266 9
58.25 AB
729 1004001318 AAQIB SHAFI
1001444 9
20.25 AB
730 1004001319 SUNIL SHARMA
1001625 9
46.25 AB
731 1004001322 ARUN ATRI
1000392 1
48.75 A
732 1004001325 YASH PAL SINGH BHAU
1000924 9
21.00 B
733 1004001326 ARVIND KUMAR
1001104 1
28.25 A
734 1004001331 ANKUSH SHARMA
1000237 9
23.75 A
735 1004001335 RAVI KUMAR
1000945 9
48.25 A
736 1004001338 SAHIL KHAJURIA
1001483 9
41.50 AB
737 1004001339 MOHD AJMAL
1001662 2
20.50 B
738 1004001340 AKHIL GUPTA
1000079 9
41.50 AB
739 1004001341 RANJEET SINGH
1000255 9
46.50 AB
740 1004001343 RAKEZ KHAN
1000604 9
11.25 B
741 1004001349 RAWAN KUMAR KUNDAL
1001677 1
61.75 A
742 1004001350 SANDEEP SINGH
1000096 9
57.50 AB
743 1004001352 HIMANSHU RAINA
1000449 9
33.25 AB
744 1004001353 MEENAKSHI SHARMA
1000626 9
65.00 A
745 1004001356 ARJUN PURI
1001160 9
31.00 A
746 1004001357 SURESH KUMAR
1001340 1
42.25 A
747 1004001358 ADITYA SHARMA
1001518 9
67.50 A
748 1004001359 TRIKESH KHAJURIA
1001696 9
17.25 A
749 1004001361 ARCHANA DEVI
1000286 1
3
37.50 A
750 1004001365 UMESH SHARMA
1000999 9
53.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 16
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
751 1004001366 KRISHMA JASROTIA
1001175 9
23.75 AB
752 1004001369 RACHIT SHARMA
1001713 9
28.25 A
753 1004001378 PANKAJ KARLOOPIA
1001550 1
22.50 A
754 1004001379 MANPREET SINGH
1001727 9
73.75 AB
755 1004001380 ROBIN KUMAR
1000146 1
26.50 AB
756 1004001381 SUNIL MEHRA
1000320 6
35.00 A
757 1004001385 JAGJIT SINGH
1001034 9
17.00 A
758 1004001386 DIKSHA MAHAJAN
1001212 9
23.75 AB
759 1004001387 SHITIJ KHAJURIA
Z 1001392 9
60.50 A
760 1004001390 ANIL GUPTA
1000166 9
42.00 A
761 1004001398 MANMOHAN SINGH CHIB
1001587 9
54.00 AB
762 1004001403 PAWANKUMAR
1000537 6
23.50 A
763 1004001404 HARDEEP SINGH
1000714 9
47.00 AB
764 1004001410 MEENAKSHI CHOUDHARY
1000028 9
26.00 B
765 1004001411 HONEY GUPTA
1000204 9
60.25 A
766 1004001412 MANIK GUPTA
1000375 9
52.75 AB
767 1004001413 SANDEEP JANDIYAL
1000555 9
34.25 AB
768 1004001414 BALWINDER KUMAR
1000730 6
19.25 AB
769 1004001416 PAWAN KUMAR
1001093 1
54.50 BA
770 1004001417 SANMATI TAK
1001268 6
47.25 A
771 1004001419 DALJEET KOUR
1001626 9
36.50 B
772 1004001421 TANVINDER SINGH
1000219 9
56.00 A
773 1004001422 GULSHAN BHAGAT
1000393 1
52.75 AB
774 1004001423 SAHIL SHARMA
1000575 9
60.00 AB
775 1004001429 SAHIL
C
1001647 1
42.75 AB
776 1004001431 ADITEE MATTOO
1000236 9
43.75 AB
777 1004001433 PRERNA MATTOO
1000588 9
48.25 AB
778 1004001435 KARAN PANDITA
1000948 9
33.75 AB
779 1004001437 RUCHI DHAR
1001302 9
44.75 AB
780 1004001438 PALAK MAHAJAN
1001484 9
52.25 AB
781 1004001439 JATINDER SINGH JAMWAL
1001664 9
27.50 A
782 1004001442 VINAY PARTAP SINGH
1000428 9
50.00 A
783 1004001444 SUKH DEV
1000782 9
28.75 AB
784 1004001445 NARINDER SHARMA
1000964 9
101.50 AB
785 1004001451 NIDHI KHAJURIA
1000270 9
72.50 AB
786 1004001455 DEEPAK SHARMA
1000983 9
69.50 A
787 1004001457 TANVEER AHMED
1001338 9
57.25 A
788 1004001458 KULBIR RAJ
1001519 6
44.00 A
789 1004001460 RAJESHWAR SINGH
1000117 9
85.75 AB
790 1004001461 SACHIN KHAJURIA
1000292 9
74.25 AB
791 1004001463 PRIYANKASLATHIA
1000643 9
60.25 A
792 1004001467 PARVEEN KUMARI
1001361 6
34.25 A
793 1004001472 SHIVAM GANDOTRA
1000485 9
51.50 A
794 1004001473 AMAN SAMOTRA
1000661 1
39.75 B
795 1004001477 ABHAY KAUL
1001374 9
15.00 A
796 1004001478 VANDHANA SHARMA
1001556 9
67.50 AB
797 1004001483 NITISH CHOUDHARY
1000679 9
53.25 BA
798 1004001485 REETIKA RAINA
1001037 9
48.50 AB
799 1004001486 GOURAV GUPTA
1001216 9
41.75 A
800 1004001487 SUMIKSHA SARMAL
1001394 1
36.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 17
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
801 1004001488 ISHU SHARMA
1001575 9
16.75 AB
802 1004001494 SUNIT KUMAR
1000871 1
33.75 AB
803 1004001498 NISHANT MAHAJAN
1001595 9
46.00 A
804 1004001499 LALIT DHINGRA
1001765 1
39.25 B
805 1004001502 RAJAT SLATHIA
1000363 9
24.75 A
806 1004001505 DEEPIKA LANGEH
1000895 1
55.00 AB
807 1004001508 ABHINAV SHARMA
1001434 9
45.25 A
808 1004001509 JYOTI LALOTRA
1001611 9
50.25 A
809 1004001513 DEVENDRA SINGH
1000553 6
3
68.50 AB
810 1004001514 MANU PARTAP
1000735 9
32.00 AB
811 1004001520 SUNIL KUMAR
1000048 9
11.75 A
812 1004001523 VARUN JANDIAL
1000574 9
60.50 A
813 1004001524 DEEPAK KUMAR
1000751 9
39.50 B
814 1004001527 TARUN GUPTA
1001287 9
30.25 A
815 1004001529 SABITA SAINI
1001648 9
46.25 A
816 1004001538 ROHIT JAMWAL
1001489 9
52.00 AB
817 1004001541 ATUL SHARMA
1000260 9
47.25 A
818 1004001542 SACHIN RAI
1000434 6
64.75 A
819 1004001543 RAMNIK SINGH
1000613 9
41.00 A
820 1004001544 RANDEEP SINGH CHIB
1000787 9
26.50 AB
821 1004001546 RANJAN LAL
1001146 6
33.25 B
822 1004001549 SHIV SINGH
1001681 9
38.75 B
823 1004001550 AMANDEEP SINGH
1000098 9
49.25 A
824 1004001551 SABIYA BHARTI
1000275 9
74.00 AB
825 1004001553 ARPANA SHARMA
1000631 9
66.25 A
826 1004001555 TEJINDER PAL SINGH
1000986 9
37.50 A
827 1004001557 VARINDER GUPTA
1001343 9
37.00 B
828 1004001558 DHANUVIR RATHORE
1001522 9
64.75 A
829 1004001559 HAMANPREET SINGH
1001700 9
25.00 B
830 1004001560 PUNEET KOUR
1000112 9
46.75 A
831 1004001562 TANVEEN KOUR
1000466 9
46.00 A
832 1004001563 MOHD SAQIB
1000646 2
21.25 A
833 1004001566 PRIYA
1001184 6
49.25 AB
834 1004001571 ANKIT ARORA
1000309 9
50.50 A
835 1004001575 HITESHWAR PRATAP
1001022 9
4
36.50 AB
836 1004001579 MOHIT MOTI
1001732 9
16.25 AB
837 1004001580 ARJUN SINGH
1000149 9
40.50 A
838 1004001581 JASPREET SINGH
1000326 9
51.25 A
839 1004001582 NAVDEEP SINGH
1000505 9
36.50 A
840 1004001584 TIRUPATIBALA
1000858 9
41.25 AB
841 1004001586 SACHIN JAMWAL
1001218 1
75.00 A
842 1004001587 ARJIT KHAJURIA
1001399 9
54.50 AB
843 1004001589 TOFIQ HACKLA
1001750 2
51.75 AB
844 1004001590 RAGHU SINGH JANDLA
1000169 9
63.25 AB
845 1004001591 MANJEET KUMAR
J
1000342 1
14.25 A
846 1004001592 ROHIT GHAI
Q
1000521 1
48.50 A
847 1004001594 SUHEEL GUPTA
1000876 9
66.00 A
848 1004001595 NITISH SHARMA
1001055 9
57.50 A
849 1004001596 VIKAS SHARMA
1001233 9
22.00 B
850 1004001598 MANJOOT VERMA
1001594 6
47.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 18
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
851 1004001599 AMIT GUPTA
1001768 9
40.75 A
852 1004001600 HITESHWAR SINGH
1000013 9
43.75 AB
853 1004001601 SEEMA SALATHIYA
1000189 9
10.75 AB
854 1004001606 DEEPAK CHOWDHARY
1001077 9
43.75 AB
855 1004001607 ASHISH SHARMA
1001254 9
39.50 AB
856 1004001610 DINESH KALA
1000031 1
15.50 AB
857 1004001611 DISHA SHARMA
1000209 9
34.25 A
858 1004001612 MANMEET SINGH
1000378 9
46.00 AB
859 1004001614 GHULAM MURTAZA
1000734 2
5.00 AB
860 1004001616 NEETI GUPTA
1001094 9
87.25 A
861 1004001621 SHWETA SHARMA
1000222 9
34.75 A
862 1004001623 CHAHAT BALI
1000578 9
40.75 A
863 1004001624 PRIYANKA DOGRA
1000753 1
63.75 A
864 1004001625 SUNIL BALGOTRA
1000935 6
40.00 A
865 1004001628 ARVIND KUMAR
1001471 1
59.25 BA
866 1004001631 POOJA DEVI
1000241 1
37.25 B
867 1004001633 SAKUL KHAJURIA
1000596 9
25.75 AB
868 1004001636 BHUMIKA SHARMA
1001130 9
61.00 A
869 1004001637 DHANANJAY SINGH
1001309 9
57.50 A
870 1004001638 ROHIT KUMAR NAZAR
1001488 9
27.00 A
871 1004001641 VARUN SHARMA
1000256 9
36.25 AB
872 1004001643 IRAM JAN
1000610 9
28.75 BA
873 1004001644 YASH PAUL
1000789 9
4
20.00 AB
874 1004001645 MANISHA SANWAL
1000969 9
34.25 A
875 1004001646 SUSHEM GUPTA
1001148 9
40.50 AB
876 1004001647 SANAM KOUSER
1001328 9
48.25 A
877 1004001648 MOHIT PAL SINGH
1001506 9
47.00 A
878 1004001650 JIMA LABROO
1000099 9
45.50 A
879 1004001652 SHEETAL SHARMA
1000451 9
3.00 B
880 1004001655 SHAKTI DEVI
1000985 9
22.50 B
881 1004001657 NEHA VERMA
1001344 9
29.25 A
882 1004001658 NEERAJ KUMAR GUPTA
1001523 9
3
62.00 AB
883 1004001659 SURESH KUMAR SHARMA
1001697 9
32.00 B
884 1004001662 KESHAV KUMAR
1000470 9
53.75 AB
885 1004001663 MEENU SALATHIA
1000647 9
50.75 AB
886 1004001664 MOHDSARWAR MALIK
1000822 9
5.50 B
887 1004001665 PALLAVI MAHAJAN
1001003 9
69.00 AB
888 1004001666 SNEHA MALHOTRA
1001185 6
32.75 B
889 1004001669 SAKSHI MAHAJAN
1001718 9
12.25 B
890 1004001670 SUMIT KUMAR
1000135 1
16.75 B
891 1004001671 KETAN BALGOTRA
1000311 9
59.75 A
892 1004001672 ANSHUL
1000486 9
19.75 B
893 1004001674 SAHIL VERMA
1000843 9
52.00 AB
894 1004001675 RIMPLE TUKRA
1001023 9
57.00 A
895 1004001677 MANOJ KUMAR
1001379 6
75.00 AB
896 1004001679 BABAN SHARMA
1001733 9
47.50 AB
897 1004001680 SWATI SHARMA
1000154 9
58.25 AB
898 1004001683 RAM PARSHAD
1000685 9
9.75 AB
899 1004001684 SHALLU DEVI
1000861 1
19.75 A
900 1004001685 RAKESH KUMAR PANDITA
1001042 9
22.25 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 19
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
901 1004001686 SANDEEP SINGH
1001219 6
55.25 AB
902 1004001688 MANESH HASHIA
1001579 9
27.50 B
903 1004001692 PRADEEP SINGH
1000520 9
53.75 AB
904 1004001695 AJAZ AHMAD
1001060 9
57.50 A
905 1004001701 ABHISHEK
1000192 1
26.50 AB
906 1004001705 DAVINDER SINGH
1000900 6
38.75 A
907 1004001706 NITISHPRATTANPAL
1001080 9
45.75 A
908 1004001707 ANURADHA BHARTI
1001258 1
43.25 AB
909 1004001710 ANUJ A DULLO
1000032 9
39.25 A
910 1004001711 SALEEM JAFFAR
1000206 9
54.50 AB
911 1004001712 SHIPRADHAR
1000381 9
20.00 A
912 1004001713 ASHMI HANS
1000559 1
33.75 A
913 1004001716 RACHIT SHARMA
1001096 9
16.75 AB
914 1004001718 BHAVANA VERMA
1001455 9
49.50 AB
915 1004001719 KIMMI MALHOTRA
1001633 1
37.50 AB
916 1004001722 SWATI ARORA
1000398 9
42.00 AB
917 1004001724 MOHIT BADYAL
1000754 9
43.00 AB
918 1004001726 ABHISHEK SAMBYAL
1001115 9
62.50 A
919 1004001728 DEEPIKA JAMWAL
1001472 9
49.50 B
920 1004001730 SIDHARTH KHAJURIA
1000068 9
23.75 A
921 1004001732 KULDEEP SHARMA
1000416 9
59.75 A
922 1004001733 DEEPSHIKHA BHARDWAJ
1000595 9
33.25 A
923 1004001734 SHEETANSHU MAHAJAN
1000770 9
53.25 A
924 1004001737 GURPREET SINGH
1001311 9
16.50 A
925 1004001738 AMITMANDLEY
1001487 6
39.50 AB
926 1004001740 MIHIR BARGOTRA
1000084 9
71.75 AB
927 1004001741 RAJNISH SHARMA
1000259 9
36.25 BA
928 1004001743 AKSHAY MODI
1000615 9
52.50 AB
929 1004001744 NITISH KUMAR
1000790 6
36.00 AB
930 1004001745 SUN L KUMAR
1000972 6
57.75 AB
931 1004001746 VIKAS PARYAL
1001150 1
25.75 AB
932 1004001750 ARUN GUPTA
1000102 9
74.25 A
933 1004001752 AMIT CHANGOTRA
1000453 1
34.00 AB
934 1004001754 SONAM SHARMA
1000807 9
58.75 AB
935 1004001755 APARNA HUNDOO
1000988 9
19.25 A
936 1004001757 BANDNA KUMARI
1001348 9
16.75 B
937 1004001758 ANKUSH CHIB
1001526 9
45.00 BA
938 1004001759 ANITA DEVI
1001699 1
36.25 B
939 1004001760 MANJEET SINGH CHIB
1000118 9
36.00 A
940 1004001761 DEEPAK SURI
1000296 9
41.25 AB
941 1004001762 INDU KUMARI
1000472 1
29.00 B
942 1004001763 MR R NITIN KOUL
1000650 9
33.75 AB
943 1004001764 GURMEET SINGH
1000824 9
41.50 A
944 1004001766 SUNNY DHAR
1001182 9
62.00 A
945 1004001767 ABHISHAK SAWHNEY
1001367 9
72.75 A
946 1004001768 VRINDER KUMAR BALI
1001545 9
70.00 A
947 1004001771 NASREEN AKHTAR
1000314 9
10.50 B
948 1004001773 JARNAIL SINGH
1000664 9
49.50 A
949 1004001774 OMKAR NATH
1000844 1
25.75 B
950 1004001775 ATUL DHIMAN
1001024 1
51.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 20
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
951 1004001778 JAGMEET BHAJAN SINGH
1001563 9
67.25 A
952 1004001779 JAGJEET SINGH
V 1001739 9
57.00 A
953 1004001780 MANIK MAHAJAN
1000157 9
62.50 A
954 1004001782 NARESH KUMAR
1000507 1
30.50 B
955 1004001784 ATHAR AHMED TAK
1000864 9
49.25 A
956 1004001785 RAJKUMAR
1001043 1
25.00 B
957 1004001786 MANISH JAMWAL
1001221 9
56.50 BA
958 1004001787 DIKSHA SAINI
1001398 9
21.75 B
959 1004001788 GAGAN GUPTA
1001581 9
58.25 A
960 1004001789 SANJEEV KUMAR
1001756 1
6.50 B
961 1004001792 DEEPAK LANGEY
1000523 1
23.25 B
962 1004001793 PARVEEN LANGEY
1000703 1
21.25 B
963 1004001794 RAJINDER KOUR
1000881 6
35.25 AB
964 1004001796 MANAV SHARMA
1001239 9
33.25 AB
965 1004001798 VISHAL GUPTA
1001600 9
44.75 AB
966 1004001799 MOHD TAHIR
1001770 9
0.25 B
967 1005000001 SONAM WANGCHOOK
1000008 2
57.75 A
968 1005000002 TSERING STOBGAIS
1000016 2
50.25 AB
969 1005000005 STANZIN CHOSTAR
1000039 2
40.00 AB
970 1005000006 STANZIN PHUNTSOG
1000047 2
44.25 AB
971 1005000007 ASHRAF ALI
1000054 2
46.00 AB
972 1005000008 JIGMAID MORUP
1000062 2
29.25 A
973 1005000009 SYED ISHFAQA LI RIZVI
1000070 2
13.00 A
974 1005000010 DORJAY GYALTSON
1000001 2
59.75 AB
975 1005000013 STANZIN TSERING
1000025 2
46.00 A
976 1005000014 TUNDUP GYALSON
1000032 2
27.00 A
977 1005000015 STANZIN WANGDAN
1000040 2
20.50 A
978 1005000016 IFTIQARHUSSAIN
1000048 2
16.00 B
979 1005000017 SAJJAD HUSSAIN
1000055 2
34.25 A
980 1005000020 SHABIR HUSSAIN
1000002 2
13.75 B
981 1005000021 MOHD HASSAN
1000010 2
29.00 A
982 1005000022 SOFIA RASOOL
1000018 2
23.50 AB
983 1005000023 TSERING NAMGYAL
1000026 2
39.00 A
984 1005000024 DECHAN DOLKAR
1000033 2
44.75 AB
985 1005000027 NAZIR HUSSAIN
1000056 2
22.00 AB
986 1005000031 MUSHTAQ AHMED
1000011 2
42.50 B
987 1005000032 GULZAR HUSSAIN
1000019 2
53.75 AB
988 1005000034 GHULAM ABASS
1000034 2
54.00 AB
989 1005000035 MOHD SALEM
1000042 2
38.75 A
990 1005000038 STANZIN DELEX GYALPO
1000065 2
82.25 AB
991 1005000041 MEHNAZ PARVEEN
1000012 2
19.25 AB
992 1005000042 SHAKIL MOHD SADIQ
1000020 2
19.50 A
993 1005000046 MOHD ASHRAF
1000050 2
48.50 A
994 1005000047 TASHI TARGAIS
1000058 2
68.75 AB
995 1005000048 KUNZANG DOLMA
1000066 2
55.50 A
996 1005000049 DISKIT DOLMA
1000074 2
36.50 A
997 1005000051 NISSAR HUSSAIN
1000013 2
18.25 B
998 1005000052 MOHD RIYAZ
1000021 2
25.25 AB
999 1005000053 S A Y E E D A B A N O O
1000029 2
25.75 AB
1000 1005000054 STANZIN GURMET
1000036 2
5.50 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 21
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1001 1005000057 MARZIA BANOO
1000059 2
18.25 AB
1002 1005000058 ASHOK KUMAR CHAURASIYA
1000067 6
58.00 A
1003 1005000059 MOHD HASSAN
1000075 2
4.75 AB
1004 1005000061 MOHD SOLAH
1000014 2
6.00 AB
1005 1005000062 ANGDU DORJEY
1000022 2
29.25 BA
1006 1005000064 HEENA JABIN
1000037 2
48.00 AB
1007 1005000067 MOHD ILYAS
1000060 2
32.25 A
1008 1005000069 MOHD HASSAN
1000076 2
9.00 A
1009 1005000078 KHATIJA SHAHEEN
1000069 2
9.50 A
1010 1005000079 MURTAZA ALI
1000077 2
46.25 AB
1011 1007000001 NAZIA HASSAN SHEIKH
1000074 9
54.00 A
1012 1007000003 ROUF MAQBOOL
1000218 9
77.00 A
1013 1007000004 JAMSHEED SHAFI
1000291 9
50.25 AB
1014 1007000007 INSHA MEHRAJ
1000517 9
66.00 A
1015 1007000011 TAJINDER SINGH
1000081 9
41.75 AB
1016 1007000012 MR JAVID AHMAD KANTH
1000153 9
38.75 A
1017 1007000013 AAQIB HUSSAIN DAR
1000226 9
79.75 A
1018 1007000015 SHAFIA SHAIK SHAH
1000375 9
50.50 A
1019 1007000020 MUDASER JAVEED SOFI
1000016 9
37.75 A
1020 1007000025 AJAY KUMAR
1000382 9
60.25 A
1021 1007000028 SHAKEEL AHMAD MALIK
1000606 9
86.00 AB
1022 1007000029 NASEER AHMAD SOFI
1000679 9
60.50 AB
1023 1007000031 SAJAD AHMAD SHAH
1000096 9
61.75 AB
1024 1007000033 MOHD AMIN WANI
1000242 9
53.25 A
1025 1007000036 SHABIR AHMED BHAT
1000465 9
60.50 AB
1026 1007000037 JUNAID BASHIR
1000541 9
59.00 A
1027 1007000039 UNAIB SHAFI
1000687 9
68.75 A
1028 1007000047 UMAR FAROOQ MIR
1000548 9
56.25 AB
1029 1007000051 BEENISH HABIB
1000112 9
77 .50 A
1030 1007000053 NISAR AHMAD MAGREY
1000258 9
48.00 A
1031 1007000054 YASIR LATIF
1000331 9
69.25 A
1032 1007000056 TAWSEEF AHMAD TALIE
1000481 6
30.75 A
1033 1007000058 SHAHID HUSSAIN
1000629 9
79.25 AB
1034 1007000059 MOHD IMRAN BHAT
1000701 9
46.75 AB
1035 1007000064 NASEER AHMAD SHERA
1000338 9
43.75 B
1036 1007000065 YOUNIS FAROOQ BHAT
1000413 9
47.00 AB
1037 1007000066 SYED AADIL MAHMOOD ANDRABI 1000488 9
36.75 AB
1038 1007000067 SUMAIRA
1000564 9
53.50 B
1039 1007000069 NAVEED NISAR MALLA
1000708 9
81.75 AB
1040 1007000070 AAFAQ HUSSAIN MIR
1000054 9
52.00 AB
1041 1007000071 JAVEED AHMAD
1000126 9
40.00 A
1042 1007000074 FIRDOUS AHMAD DAR
1000345 9
41.00 A
1043 1007000080 FAIZAN NAZIR
1000060 9
45.50 A
1044 1007000090 MISS SHAFIQA JAN
1000068 9
36.75 AB
1045 1007000091 NASEER AHMAD SALROO
1000140 9
64.00 AB
1046 1007000094 TANVEER AHMAD KHAN
1000359 9
40.00 A
1047 1007000095 WASEEM RAJA
1000435 9
78.75 AB
1048 1007000096 OWAIS NAZIR
1000509 9
74.00 A
1049 1007000097 ARSHAD HUSSAIN SHAH
1000583 9
51.00 AB
1050 1007000101 MUZZAFER HUSSAIN LOLU
1000075 9
50.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 22
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1051 1007000102 IRFAN BASHIR
1000147 9
34.75 A
1052 1007000106 INSHA SHOWKAT
1000443 9
67.00 A
1053 1007000110 MANPREET KOUR MEHTA
1000010 9
66.00 A
1054 1007000111 WASIM SHOWKAT
1000082 9
35.25 AB
1055 1007000114 UMER SHAFI MIR
1000301 9
54.00 AB
1056 1007000115 QAZI JUNEED
1000374 9
54.00 A
1057 1007000116 MR ZAHID MANZOOR
1000451 9
76.50 A
1058 1007000118 YASIR ISHTIYAQ
1000599 9
58.7 5 A
1059 1007000119 SUHAIL AHMAD MIR
1000671 9
46.75 AB
1060 1007000120 AABID ZAHOOR
1000018 9
53.50 AB
1061 1007000121 OVIOUS RAFIQ
1000089 9
71.25 AB
1062 1007000128 JAVAID BASHIR
1000607 9
42.00 AB
1063 1007000129 MUDASIR KHAN
1000680 9
43.00 A
1064 1007000131 MEHRAJ UD DIN KARAY
1000097 9
52.75 A
1065 1007000134 HASHIR MOHMAD SHAH
1000316 9
65.50 AB
1066 1007000136 SUHAIB AHMAD MATTOO
1000466 9
33.75 AB
1067 1007000137 IFTAQAR MAGREY
1000540 9
62.50 AB
1068 1007000141 MOHD ROUF KHAN
1000104 9
79.25 A
1069 1007000143 WASEEM HASSAN WANI
1000251 9
50.50 A
1070 1007000152 MUZAMIL JAFFER
1000185 9
52.25 AB
1071 1007000154 MAJID HAMEED SHEIKH
1000332 9
68.25 A
1072 1007000156 ISHTIYAQ AHMAD MASOODI
1000482 9
52.25 B
1073 1007000158 MIR DAWOOD NISAR
1000630 9
27.25 AB
1074 1007000164 SABA GUL HAMDANI
1000340 9
60.25 AB
1075 1007000166 HUMEERA GUL HAMDANI
1000489 9
52.50 AB
1076 1007000167 NAFEES GUL HAMDANI
1000563 9
41.00 AB
1077 1007000169 HAMID FAROOQ
1000709 9
46.75 AB
1078 1007000172 VINAY PRATAP SINGH
1000199 9
88.75 AB
1079 1007000176 NISHANT CHAUDHARY
1000496 9
109.00 A
1080 1007000181 ROSHAN ARA
1000135 9
47.25 A
1081 1007000185 MEHFOOZ ELAHI MIR
1000428 9
45.00 A
1082 1007000188 FIDA HUSSAIN BHAT
1000651 9
99.75 A
1083 1007000189 SADAF QURAISHI
1000723 9
69.00 AB
1084 1007000192 JAVEED HUSSAIN WANI
1000212 9
23.75 A
1085 1007000194 ZUBAIR AHMAD
1000360 6
72.75 A
1086 1007000195 JAMSHEED NAZIR
1000436 9
39.25 AB
1087 1007000196 HABIBUR RAHAMAN SK
1000510 9
30.50 A
1088 1007000198 ADIL BASHIR
1000659 9
31.25 AB
1089 1007000199 MOHAMMAD YOUNUS SOFI
1000730 9
88.25 AB
1090 1007000201 SUFAIRA MANZOOR
1000076 9
71.00 AB
1091 1007000203 SAMEE ULLAH BHAT
1000219 9
40.00 A
1092 1007000204 MIR MOHAMMAD MUBASHIRAHMAD 1000294 9
9.25 A
1093 1007000211 MIR MOHMED SHAHNAWAZ
1000083 9
67.50 A
1094 1007000212 MOHMMAD MAQBOOL AGA
1000155 9
66.50 A
1095 1007000213 NASIR ALI
1000229 2
11.25 B
1096 1007000214 LIYAQAT NAZIR
1000300 9
56.50 A
1097 1007000215 TAWHEED AHMAD WANI
1000376 9
68.50 AB
1098 1007000222 SUAIL NAZIR BEIGH
1000161 9
41.25 AB
1099 1007000223 INDERPAL SINGH
1000236 9
58.75 A
1100 1007000228 SAMI RASHID
1000608 9
35.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 23
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1101 1007000229 ADIL AHMAD MAGLOO
1000681 9
11.75 B
1102 1007000230 SABAH UN NISA
1000026 9
66.75 AB
1103 1007000240 IRSHAD AHMAD SHEIKH
1000034 9
48.75 AB
1104 1007000242 ASHRAF UL HAQ
1000177 9
25.75 A
1105 1007000261 ZAHEER ABASS
1000119 2
16.00 A
1106 1007000262 FARZANA HASSAN
1000192 9
39.75 B
1107 1007000263 TOUSEF AHMED SHEIKH
1000268 6
33.25 AB
1108 1007000264 MOHAMMAD AYOUB SOFI
1000339 9
62.75 AB
1109 1007000266 ZAID MOHAMMAD SHAH
1000491 9
79.75 AB
1110 1007000270 DANISH AHMAD MIR
1000057 9
57.25 A
1111 1007000273 HILAL AHMAD RATHER
1000271 9
44.50 AB
1112 1007000276 WASEEM JAVED BIEG
1000499 9
42.75 AB
1113 1007000277 TAJAMUL RASOOL
1000571 9
31.00 B
1114 1007000278 RAJKUMAR
1000644 1
14.25 B
1115 1007000281 RAJA RAMEEZ DAR
1000134 9
53.00 AB
1116 1007000285 UMHARA RASOOL
1000429 9
74.75 AB
1117 1007000290 BILAL RASOOL
1000070 6
53.25 A
1118 1007000295 AZRA SHAH
1000434 9
56.50 AB
1119 1007000297 MUNZALEEN RASHID BHAT
1000584 9
57.00 AB
1120 1007000299 MOHAMMAD SHAFEE
1000732 9
69.75 A
1121 1007000301 MISS MINSHAH AZIZ
1000077 9
30.25 AB
1122 1007000305 SYEDAZHARSHAH
1000368 9
49.25 AB
1123 1007000306 AJMER SINGH
1000444 9
58.00 A
1124 1007000308 SAMEER AHMAD TANTARAY
1000593 9
40.00 A
1125 1007000311 KHAWER MUSHTAQ TRAMBOO
1000085 9
38.50 A
1126 1007000314 ASRAR QADIR BHAT
1000304 9
57.50 A
1127 1007000317 ASIF HUSSAIN
1000527 9
83.00 A
1128 1007000319 KHAN UZHAIR
1000673 9
77.75 A
1129 1007000320 SAIMAH REYAZ
1000017 9
49.75 AB
1130 1007000321 MISBAH MAJID MIR
1000090 9
67.25 AB
1131 1007000323 AMARDEEP SINGH
1000238 9
58.00 AB
1132 1007000325 NUSRAT UZ ZAMAN
1000386 9
35.00 A
1133 1007000327 BEENISH FAROOQ
1000535 9
64.75 A
1134 1007000329 KHALID NAZIR KAWOOSA R N 1000682 9
49.75 A
1135 1007000331 S ZAHID NABI DAR
1000099 9
40.75 A
1136 1007000333 NUSRAT RASOOL
1000244 6
21.25 B
1137 1007000334 SHAISTA NABI DAR
1000318 9
22.00 A
1138 1007000335 MUKESH RAI
1000392 9
101.50 A
1139 1007000336 KHALID NABI
1000470 9
25.25 A
1140 1007000338 UMAR WALI
1000617 9
49.00 A
1141 1007000340 IRAM MAKHDOOMI
1000035 9
52.75 AB
1142 1007000341 JONIT KUMAR
1000107 6
75.00 AB
1143 1007000342 ASHAQ NAZIR AHANGER
1000179 6
4
29.25 AB
1144 1007000344 SHEIKH REYAZ AHMAD
1000327 9
50.00 AB
1145 1007000346 UBAID BASHIR
1000476 9
80.25 A
1146 1007000350 FARZANA MEHRAJ
1000043 9
55.75 AB
1147 1007000351 TAHIR QAYUM
1000115 9
60.50 A
1148 1007000360 SYED SHIEKH IQBAL MURTAZA 1000049 9
36.25 B
1149 1007000361 RUBEENA JAN BHAT
1000122 9
69.50 AB
1150 1007000363 SUMAIYA RAFIQ MIR
1000266 9
60.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 24
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1151 1007000366 ASIF RASHID WANI
1000490 9
36.75 A
1152 1007000369 ILHAM SHAH
1000710 9
54.50 A
1153 1007000372 GULSHAN AMIN GILKAR
1000200 6
43.50 A
1154 1007000373 MEHRAJ UD DIN TALI
1000272 9
61 .25 A
1155 1007000377 SHEIKH RIYAZ UL HAQ
1000573 9
66.00 AB
1156 1007000378 MUNEER AHMAD
1000647 9
45.75 AB
1157 1007000381 AJAY BAINS
1000137 9
51.50 A
1158 1007000382 AJAZ AHMAD GANIE
1000208 6
45.00 A
1159 1007000383 ABID NAZIR SHAH
1000280 9
63.00 AB
1160 1007000384 SHOWKAT HUSSAIN MIR
1000355 9
108.00 AB
1161 1007000386 NASEER AH BHAT
1000505 9
70.75 A
1162 1007000387 UMAR MANZOOR
1000579 9
76.75 A
1163 1007000388 AABID HUSSAIN WANI
1000653 9
36.00 A
1164 1007000389 MOHD ASHRAF
1000725 2
24.25 AB
1165 1007000398 FAISAL AHMAD
1000661 9
53.50 AB
1166 1007000400 ANUJ TOMAR
1000004 9
77.50 A
1167 1007000402 SYED SAQUIB HUSSAIN
1000150 9
21.25 A
1168 1007000404 MOHD ASHRAF MIR
1000297 9
28.50 AB
1169 1007000407 MANAWAR HUSSAIN SHAH
1000520 9
41.00 AB
1170 1007000408 JUNAID BASHIRQADRI
1000594 9
40.00 A
1171 1007000409 SHEIKH IQBAL HUSSAIN
1000668 9
21.00 AB
1172 1007000410 SHEIKH NASIR AYOUB
1000012 9
67.75 AB
1173 1007000412 IRFANA SHMEEM
1000157 9
11.25 AB
1174 1007000413 RAISE AHMAD SOFI
1000232 9
53.50 A
1175 1007000414 SHUGUFTA GUL
1000303 9
40.75 AB
1176 1007000417 WASEEM AHMAD BHAT
1000528 9
42.25 AB
1177 1007000422 MOHAMMAD AARIF SHEIKH
1000164 9
99.50 A
1178 1007000424 GOWHAR BASHIR
1000311 9
4
28.75 BA
1179 1007000429 HASEEB ALTAF GURKOO
1000685 9
47.50 A
1180 1007000430 HADIA AMIN
1000027 9
64.50 A
1181 1007000431 JAMSHEED AHMAD RANGREZ
1000100 9
50.25 AB
1182 1007000435 MOHD SALIM MALIK
1000394 9
18.25 AB
1183 1007000436 IRSHAD AHMAD NAIK
1000468 9
34.25 BA
1184 1007000437 OWAIS AHMAD SHAH
1000543 9
50.00 AB
1185 1007000438 BILAL AHMAD BUDOO
L U 1000618 9
14.00 BA
1186 1007000440 WAJAHAT
1000037 9
72.75 A
1187 1007000441 SYED YASMEEN SHAHDAD
1000108 9
42.75 A
1188 1007000442 SAJID SHAFI SOFI
1000180 9
24.00 B
1189 1007000443 NASEER AHMAD RESHIE
1000254 9
24.00 B
1190 1007000447 UMER SHAKEEL
1000553 9
53.75 B
1191 1007000449 KANEEZ FATIMA
1000696 2
8.00 B
1192 1007000450 SUNIL KUMAR
1000041 9
58.00 AB
1193 1007000451 MEHBOOB ALI KHAN
1000116 2
18.00 AB
1194 1007000452 ZULFIKAR HUSSAIN MIR
1000188 9
74.50 AB
1195 1007000453 MUDASSIR AHMAD PARRAY
1000261 9
23.25 A
1196 1007000454 AABID HUSSAIN BHAT
1000336 9
58.50 A
1197 1007000456 DANISH KAWOOSA
1000485 9
71.75 AB
1198 1007000459 SHEIKH ABID HUSSAIN
1000705 9
64.50 AB
1199 1007000460 NASHIR BASHIR AHMAD
1000051 9
57.00 A
1200 1007000465 MAHREEN SALEEM
1000417 9
55.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 25
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1201 1007000466 MOHD ASIF KHAN
1000493 9
31.75 AB
1202 1007000472 ARIF ABDULLAH SHEIKH
1000202 9
46.00 A
1203 1007000473 NADEEM AHMAD SOFI
1000275 9
39.25 B
1204 1007000477 MOHAMMADHUSSAINRATHER
1000572 6
51.25 A
1205 1007000480 JEETENDRA KUMAR PATEL
1000065 6
58.25 A
1206 1007000481 MOHMMAD SHARIK ZAZ
1000136 9
57.25 A
1207 1007000483 ZAHOOR AHMAD HAFIZ
1000281 9
41.50 AB
1208 1007000487 IRFAN SIDIQ SHIEKH
1000580 9
33.75 A
1209 1007000488 GULNAR BANOO
1000654 2
14.75 B
1210 1007000490 MOHAMMAD RAFI NAJAR
1000072 6
38.75 AB
1211 1007000496 ZAHOOR AHMAD
1000513 9
28.25 AB
1212 1007000498 MUDASIR ASHRAF SHEIKH
1000660 9
24.25 A
1213 1007000504 RIFAT HAMEED
1000295 9
44.50 A
1214 1007000505 UBAID ALI KOUL
1000370 9
80.25 A
1215 1007000506 KOMILE ANJUM
1000446 9
57.00 A
1216 1007000507 AFSHAN NAZIR
1000521 9
75.25 A
1217 1007000508 AFSHAN MEHRAJ HAKAK
1000595 9
28.00 AB
1218 1007000510 ZAHID FAROOQ LONN
1000013 9
40.50 A
1219 1007000511 MOHMAD JUNAID BHAT
1000084 9
73.50 AB
1220 1007000513 MONISA NAZIR
1000230 9
51.50 A
1221 1007000514 ARSHAD HUSSAIN
1000302 9
47.75 AB
1222 1007000516 SHEIKH NASEER AHMAD
1000454 9
80.75 A
1223 1007000517 SHABROZ AHMAD TARRY
1000529 9
35.50 A
1224 1007000519 MR IMTIYAZ AHMAD KUCHAY
1000675 9
34.75 A
1225 1007000521 NADIA
1000093 9
47.75 B
1226 1007000526 TAJAMUL MUSHTAQ
1000461 9
27.25 A
1227 1007000529 IRFANJEELANI
1000683 9
41.50 B
1228 1007000534 ARSHIDHAFIZSHAH
1000319 9
43.50 A
1229 1007000535 ANEEB ASHRAF
1000395 9
38.75 AB
1230 1007000537 RAFSANJANISULTAN
1000546 9
14.75 A
1231 1007000538 SHOWKAT AHMAD DAR
1000620 9
22.25 A
1232 1007000541 ARSHAD AHMAD
1000111 9
67.50 A
1233 1007000543 IMRAN HASSAN
1000256 9
47.00 A
1234 1007000544 YASIR ARAFAT
1000328 9
65.25 A
1235 1007000546 NAYARAH SHABIR KHAN
1000478 9
34.00 AB
1236 1007000547 SAJAD AHMAD CHESTI
1000552 9
17.75 A
1237 1007000554 AABIDA NABI
1000335 9
60.25 AB
1238 1007000558 GHULAM HASSAN JAGOO
1000632 9
55.50 AB
1239 1007000560 SHABNUM MOHI UD DIN
1000052 9
70.25 AB
1240 1007000562 MOHSIN HASSAN NAJAR
1000196 6
61.25 AB
1241 1007000564 JASBIR SINGH
1000343 9
39.25 B
1242 1007000565 MIR OMER YOUSUF
X 1000418 9
41.50 AB
1243 1007000569 SAMEER JAVID WANI
1000713 9
50.00 A
1244 1007000571 TABASOOM ASLAM
1000131 9
46.25 AB
1245 1007000573 MOHAMMAD MOHSIN MAJEED
1000276 9
22.25 AB
1246 1007000574 UMAIR RAFI HAQANI
1000351 9
39.50 A
1247 1007000575 NIGHAT NABI
1000426 9
78.25 A
1248 1007000576 AJAZ AHMAD AHANGER
1000501 6
41.25 AB
1249 1007000577 IMTIYAZ AHMAD KUMAR
1000574 6
38.50 AB
1250 1007000579 YASIR AHMED
1000720 9
28.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 26
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1251 1007000581 IRFAN HUSSAIN KHAN
1000138 9
59.75 A
1252 1007000582 ZUBAIR FAROOQ BISATI
1000211 9
73.75 AB
1253 1007000588 ABEENA GULZAR
1000655 9
58.25 AB
1254 1007000591 MISBAH NOOR
1000145 9
60.25 AB
1255 1007000592 TAWSIEF IQBAL PEER
1000216 6
13.50 A
1256 1007000593 IQRA FAROOQ
1000288 9
61.50 A
1257 1007000597 SAQIB MEHRAJ LATOO
1000588 9
62.25 AB
1258 1007000599 IRTIZA ALTAF ZARGAR
1000734 9
47.75 AB
1259 1007000600 AUZMA FIDA
1000005 9
29.50 A
1260 1007000608 OWAIS MEHRAJ
1000596 9
48.00 A
1261 1007000614 FAIZAN AZAD
1000306 9
62.00 AB
1262 1007000615 ATIF HAMID SHAH
1000381 9
62.75 A
1263 1007000616 NASIR AHMED MALLA
1000455 9
45.75 A
1264 1007000618 GOPI SHIVA RAM
1000604 2
41.25 A
1265 1007000619 NASEER AHMAD TANTRY
1000677 9
52.25 A
1266 1007000623 ZUBAIR YOUNS
1000241 9
48.25 A
1267 1007000624 SEHBA YOUSUF
1000312 9
39.00 AB
1268 1007000625 ZEESHAN NAZIR
1000389 9
71.75 AB
1269 1007000627 MOHMAD FAHEEM BABA
1000538 9
35.25 A
1270 1007000633 MUSHTAQ AHMAD DAR
1000247 9
53.75 A
1271 1007000636 NISAR AHMAD DAR
1000471 9
45.50 AB
1272 1007000637 BAZIGA YOUSSUF
1000545 9
47.50 A
1273 1007000638 ISHTIYAQ HAMID BHAT
1000619 9
22.25 AB
1274 1007000639 TARIQ AHMED KHAN
1000692 9
46.25 AB
1275 1007000642 ZEENAT AMAN
1000182 9
34.25 A
1276 1007000645 TABEEN SAHAR
1000402 9
54.50 AB
1277 1007000649 NAZIR AHMAD GANIE
1000700 9
6.75 A
1278 1007000650 MEHRAN RESHI
1000046 9
66.25 A
1279 1007000651 ZAHID GUL
1000118 9
67.75 A
1280 1007000657 PEER AZHAR IQBAL
1000561 9
48.25 AB
1281 1007000658 SYED ARIF MUSTAFA
1000635 9
61.00 AB
1282 1007000659 SYED ZAFFAR JAN KIRMANY
1000707 9
51.75 AB
1283 1007000660 ASIF MAJEED BHAT
1000053 9
36.25 A
1284 1007000663 YARUQ KHURSHEED
1000269 9
50.50 A
1285 1007000670 MUDASIR ALI
1000059 9
47.50 A
1286 1007000671 IFRAH JEELANI
1000132 9
57.50 AB
1287 1007000675 TEHMEENA ASLAM
1000425 9
41.50 AB
1288 1007000677 AALIMA QAYOOM
1000575 9
49.25 AB
1289 1007000678 KIFAYAT ALI PARRY
L 1000648 9
44.75 BA
1290 1007000684 SYED AMIR ABBAS
1000358 9
53.25 A
1291 1007000687 AFSHA MAJID KHAN
1000582 9
39.00 A
1292 1007000691 REYAZ AHMAD MATHANGI
1000144 9
43.75 A
1293 1007000692 MOHAMAD ALTAF CHANA
1000217 9
63.75 A
1294 1007000693 DAVOOD ALI
1000289 9
64.00 A
1295 1007000697 TAUSIFA JAN SALEEM
1000589 9
64.75 AB
1296 1007000698 AHMAD ALI
1000663 2
7.00 B
1297 1007000704 FAROOQ AHMAD BHAT
1000298 9
69.50 AB
1298 1007000705 FAIZAN HAMEED
1000373 9
50.50 AB
1299 1007000707 OWAIS AHMAD PUNJABI
1000522 9
19.50 A
1300 1007000713 RAHEELA QAYOOM
1000233 6
23.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 27
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1301 1007000727 BHUKYA SAIRAM
1000539 2
48.50 A
1302 1007000729 SAIMA BASHIR
1000686 9
72.25 AB
1303 1007000733 SHAZIA BASHIR
1000249 9
55.75 AB
1304 1007000735 UMAR NAZIR
1000397 9
30.75 A
1305 1007000736 ARSHID HUSSAIN BHAT
1000472 9
26.75 AB
1306 1007000742 GULZAR AHMED RESHI
1000183 9
51.50 AB
1307 1007000745 MOHSIN SUHARWERDI
1000404 9
88.50 AB
1308 1202000001 SAURABH SHARMA
1000098 9
49.25 AB
1309 1202000003 NITISH CHAUHAN
1000291 9
36.75 AB
1310 1202000005 RAJNEESH SINGH
1000482 9
41.75 A
1311 1202000006 DEEPIKA KAITH
1000579 1
22.75 AB
1312 1202000007 ARCHANA KUSHAWAHA
1000674 9
48.75 AB
1313 1202000010 DEEPAK
1000009 6
46.00 BA
1314 1202000012 BHUPINDER SINGH
1000204 2
49.25 AB
1315 1202000013 ABHISHEK BAGWAN
1000300 6
78.75 AB
1316 1202000014 ROHIT P WARI
1000399 9
36.00 A
1317 1202000015 PRAVEEN KUMAR
1000492 9
45.00 BA
1318 1202000017 DEEPAK BADIYAL
1000682 1
41.75 AB
1319 1202000019 SURYA PRAKASH
1000870 1
29.25 AB
1320 1202000023 VISHAL VERMA
1000310 9
55.25 AB
1321 1202000026 ANURAG THAKUR
1000598 9
37.25 A
1322 1202000027 RAKESH KUMAR
1000693 1
36.50 B
1323 1202000028 DEEPAK KUMAR
1000789 9
68.25 AB
1324 1202000030 SARITA DEVI
1000030 1
29.25 AB
1325 1202000034 VARUN KUMAR
1000414 9
55.75 A
1326 1202000035 AKSHAY SHARMA
1000512 9
13.00 A
1327 1202000036 SACHIN
1000608 1
39.75 AB
1328 1202000038 JITENDER KUMAR
1000798 9
34.00 A
1329 1202000041 ABHISHEK SINGH
1000137 9
92.50 A
1330 1202000044 AJAY KUMAR
1000425 6
39.25 AB
1331 1202000045 ANKIT THAKUR
1000520 9
46.00 AB
1332 1202000046 MITHILESH KUMAR SINGH Z
1000619 9
59.00 AB
1333 1202000048 RAVI KANT THAKUR
1000806 9
4
45.00 A
1334 1202000053 PARDEEP KUMAR
1000341 9
35.25 AB
1335 1202000055 DEEPIKA PRASHER
1000532 6
42.50 A
1336 1202000057 SHASHANK SAHI
1000722 6
28.75 AB
1337 1202000058 CHANDRESH KUMAR SHARMA
1000815 6
100.25 AB
1338 1202000059 PRASHANT GUPTA
1000910 9
86.75 AB
1339 1202000060 ANIL KUMAR
1000060 9
98.00 A
1340 1202000063 RAVI KANT KUMAR
1000351 6
40.75 B
1341 1202000064 ABHAY KUMAR
1000444 6
28.75 B
1342 1202000066 PANKAJ KUMAR
1000640 1
42.25 A
1343 1202000070 PUSHPA DEVI
1000069 9
38.50 A
1344 1202000071 SHUBHAM
1000167 1
60.25 BA
1345 1202000072 DINESH KUMAR DOGRA
1000263 1
48.75 A
1346 1202000073 ABHISHEK VERMA
1000359 9
84.25 A
1347 1202000075 SAVEEN DHIMAN
1000552 1
39.00 AB
1348 1202000077 DEVINDER PAL
1000741 1
48.75 A
1349 1202000080 SUBHASH CHAND
1000079 6
83.75 AB
1350 1202000081 SHILPA KUMARA
1000177 1
53.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 28
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1351 1202000082 PANKAJ KUMAR
1000273 9
43.00 A
1352 1202000084 RAJIV KUMAR
1000464 1
22.00 A
1353 1202000088 KRISHNA KANT KUMAR
1000843 6
65.50 A
1354 1202000090 PAWAN KUMAR
1000088 1
56.00 AB
1355 1202000091 RAJKRISHAN DHIMAN
1000185 1
27.50 AB
1356 1202000092 NEELAM KUMARI
1000282 1
42.50 AB
1357 1202000093 NEERAJ CHAUDHARY
1000380 6
50.75 A
1358 1202000094 SUNEEL KUMAR
1000473 1
44.25 AB
1359 1202000097 MADHURI GUPTA
1000759 9
28.50 AB
1360 1202000098 NEERAJ KUMAR ANWAR
1000852 9
37.50 A
1361 1202000099 AKSHAY KAUNDAL
1000947 9
24.50 A
1362 1202000100 SHAILJA PARMAR
1000002 9
28.00 A
1363 1202000101 ASHISH SHARMA
1000097 9
49.00 A
1364 1202000102 ANUPMA KUMARI
1000196 9
48.25 A
1365 1202000103 MOHIT THAKUR
1000292 9
35.25 A
1366 1202000104 BABITA
1000391 9
49.25 AB
1367 1202000105 SANJAY KUMAR
1000484 1
52.25 AB
1368 1202000106 RICHA GULERIA
1000581 9
59.25 AB
1369 1202000107 ANUPAM BHARDWAJ
1000675 9
39.50 A
1370 1202000108 RENU DEVI
1000769 6
51.50 A
1371 1202000110 BIRENDER KUMAR
1000010 9
38.25 AB
1372 1202000114 SHILPA THAKUR
1000398 9
57.00 A
1373 1202000115 VIKRAM SINGH
1000493 9
48.50 B
1374 1202000117 MONIKA SUMAN
1000684 1
31.75 A
1375 1202000118 RAKESH KUMAR
1000780 1
48.50 A
1376 1202000120 MANISHA
1000020 9
52.50 AB
1377 1202000122 SUNIL DUTT
1000215 1
37.25 A
1378 1202000123 NARESH KUMAR
1000312 1
37.00 A
1379 1202000124 UMESH KUMAR
1000407 1
37.50 A
1380 1202000125 SUNNY RANA
1000502 9
35.00 A
1381 1202000130 SANJEEV KUMAR
1000031 1
43.50 AB
1382 1202000133 MRIDU RANA
1000323 9
31.75 A
1383 1202000134 JYOTI SINGH PARMAR
1000419 9
42.50 A
1384 1202000137 JITAIN SHARMA
1000704 9
61.75 A
1385 1202000139 RAJIV PURI
1000891 9
45.75 A
1386 1202000140 SUMESH DOGRA
1000039 6
70.50 AB
1387 1202000142 SEEMA RANA
1000235 9
32.00 AB
1388 1202000144 SWATI THAKUR
1000426 9
38.25 AB
1389 1202000145 INDRAVIJAY KUMAR
1000523 6
78.25 A
1390 1202000147 GAURAV SHARMA
1000713 9
35.25 AB
1391 1202000148 EKTA SHARMA
1000807 9
50.00 A
1392 1202000150 VIKRANT KUMAR
1000049 6
60.50 A
1393 1202000152 ABHISHEK RAINA
1000246 9
43.00 AB
1394 1202000156 MANOJ KUMAR
1000629 6
22.00 A
1395 1202000158 ABHISHEK SOOD
1000816 9
59.25 A
1396 1202000159 VIKAS RAJ
1000911 1
50.50 A
1397 1202000161 SANJEEV KUMAR
1000158 6
91.75 AB
1398 1202000163 NAVAL KISHORE
1000352 9
52.25 A
1399 1202000165 SARYU
1000543 9
43.00 A
1400 1202000167 ABHYUDAYA BHAT T
1000733 2
24.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 29
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1401 1202000168 PRATIMA THAKUR
1000826 9
16.50 AB
1402 1202000171 PARULSAKLANI
1000168 9
33.75 AB
1403 1202000172 SAHIL GUPTA
1000266 9
56.00 AB
1404 1202000176 JANAK CHAND
1000648 9
78.00 AB
1405 1202000178 GAURAV SINGH LAKHARWAL
1000835 9
53.25 AB
1406 1202000180 SUNIL KUMAR
1000080 1
21.75 AB
1407 1202000182 ANIL KUMAR
1000275 6
22.00 A
1408 1202000183 SHATRUDHAN PALSANIYA
1000370 6
34.50 AB
1409 1202000185 VISHAL DHILLON
1000561 9
57.50 AB
1410 1202000186 NITESH MAHAJAN
1000656 9
39.75 A
1411 1202000190 SHIV KUMAR SHARMA
1000089 9
55.00 A
1412 1202000191 ABHISHEK BHASKER
1000187 1
84.00 AB
1413 1202000192 CHANDRPAL SINGH
1000283 6
60.25 AB
1414 1202000199 BANITA THAKUR
1000948 9
30.00 A
1415 1202000200 SEEMA DEVI
1000001 9
23.50 A
1416 1202000201 AMIT KUMAR DHIMAN
1000099 1
39.25 AB
1417 1202000203 ANKUR SHARMA
1000293 9
59.50 AB
1418 1202000204 DINESH THAKUR
1000389 9
43.00 AB
1419 1202000205 DHANESHWAR RAM BAKHLA
1000483 2
87.25 A
1420 1202000206 CHANCHAL MAHAJAN
1000580 9
36.50 A
1421 1202000207 AKSHAY KUMAR
1000676 1
21.00 B
1422 1202000209 DILAWAR SINGH
P 1000862 9
45.50 B
1423 1202000214 KAMAL KUMAR
1000400 6
42.00 AB
1424 1202000216 VINEET KUMAR
1000591 6
45.50 AB
1425 1202000219 VISHAL THAKUR
1000871 9
38.00 A
1426 1202000220 PRIYANKA MOHILA
1000022 1
35.75 A
1427 1202000222 PREET SONKAR
1000216 1
55.50 A
1428 1202000225 SANJEEV KUMAR
1000503 1
1.50 A
1429 1202000227 SANDEEP KUMAR
1000696 6
41.25 B
1430 1202000229 MANOJ KUMAR THAKUR
1000882 9
59.50 AB
1431 1202000234 SHEETAL
1000418 9
30.25 B
1432 1202000235 SUNIL CHAUHAN
1000514 1
38.25 AB
1433 1202000236 KULBHUS AN SHARMA
1000610 9
63.00 AB
1434 1202000237 ANSHUL KUMAR SHARMA
1000705 9
41.75 AB
1435 1202000238 DEEPAK KUMAR SHARMA
1000799 9
47.5 0 AB
1436 1202000240 VINOD CHOUDHARY
1000042 6
34.00 AB
1437 1202000241 YOGESH SINGH
1000139 9
71.25 A
1438 1202000242 AEEKSHA KUMARI
1000236 9
44.00 A
1439 1202000246 ANJLI DOGRA
1000620 6
27.75 A
1440 1202000247 ANJALI BHARDWAJ
1000714 9
61.00 AB
1441 1202000248 SUSHIL SINGH
1000808 9
73.50 AB
1442 1202000249 ANIL KUMAR
1000902 1
31.00 AB
1443 1202000250 VIKAS GULERIA
1000053 9
84.25 BA
1444 1202000253 ABHILASH
1000344 6
56.50 AB
1445 1202000254 PAWAN KUMAR
1000436 1
50.50 AB
1446 1202000255 DHARMENDRA KUMAR VERMA
1000534 6
80.00 AB
1447 1202000256 VIKASH KUMAR
1000630 6
80.25 AB
1448 1202000257 DINESH KUMAR
1000723 2
39.50 AB
1449 1202000258 ARUN KUMAR
1000818 9
51.50 AB
1450 1202000259 SARVESH KUMAR
1000912 6
46.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 30
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1451 1202000261 SHAMJEET SINGH
1000160 6
42.00 AB
1452 1202000264 RANVEER SINGH
1000446 1
35.00 AB
1453 1202000268 ANJALI SHARMA
1000828 9
45.00 A
1454 1202000269 POOJA SOOD
1000922 9
51.75 A
1455 1202000270 SWATI
1000074 1
78.00 AB
1456 1202000271 KAVITA
1000169 1
25.00 AB
1457 1202000272 AMIT KUMAR
1000265 6
20.25 B
1458 1202000274 VINAY KUMAR
1000458 1
61.25 AB
1459 1202000275 TAMANNA KUMARI
1000554 9
61.75 A
1460 1202000277 ROHIT KUMAR
1000744 6
32.25 A
1461 1202000278 SUMAN DEVI
1000836 6
40.25 A
1462 1202000279 ANITA KUMARI
1000933 1
37.50 AB
1463 1202000281 ANIXA WALIA
1000178 9
26.75 A
1464 1202000282 MOHAMMAD JUNAID KHAN
1000274 6
41.50 AB
1465 1202000283 SANJEEV J MWAL
1000372 1
56.75 A
1466 1202000286 ISHWER KUMAR BAYER
1000657 1
69.50 A
1467 1202000288 SURABHI SOOD
1000845 9
58.75 AB
1468 1202000294 ROCKEY
1000475 9
18.50 BA
1469 1202000295 SANYOGITA
1000573 9
50.25 AB
1470 1202000296 NEERAJSHARMA
1000666 9
33.75 A
1471 1202000297 RAJESH KUMAR
1000761 9
3
43.00 B
1472 1202000299 SANJEEV SHARMA
1000949 9
58.75 A
1473 1202000301 MANISHA
1000101 6
46.25 A
1474 1202000303 INDU
1000294 9
51.75 AB
1475 1202000305 SOMENDER KUMAR
1000485 9
49.25 A
1476 1202000306 KARAN THAKUR
1000582 9
35.25 AB
1477 1202000308 REENA PATHANIA
1000771 9
43.50 A
1478 1202000310 MANISH SANDHU
1000013 1
70.00 AB
1479 1202000313 GEETA JOSHI
1000304 9
51.75 A
1480 1202000316 VIRENDER SINGH
1000593 9
53.00 AB
1481 1202000322 NITIN KUMAR
1000217 2
26.50 A
1482 1202000323 YOGENDER KUMAR
1000314 9
42.75 AB
1483 1202000324 AJAY KUMAR
1000408 9
24.75 B
1484 1202000326 ANIL KUMAR
1000600 1
11.50 B
1485 1202000327 SAURABH KUMAR
1000695 9
61.75 A
1486 1202000329 NISHAN TDHIMAN
1000883 1
62.50 A
1487 1202000332 KARTIK SHARMA
1000228 9
44.25 AB
1488 1202000335 GANESH KUMAR
1000517 6
7.25 B
1489 1202000336 SOURAV RANGRA
1000613 9
49.00 A
1490 1202000337 RAVINDER SINGH
1000707 9
23.25 A
1491 1202000340 NIKHIL SHARMA
1000044 9
26.25 AB
1492 1202000342 ARVIND SHARMA
1000239 9
58.50 A
1493 1202000344 ASHISH SHARMA
1000428 9
47.00 A
1494 1202000346 ASHWANI KUMAR
1000622 9
40.25 A
1495 1202000347 SHASHI KANT
1000715 1
31.25 A
1496 1202000349 MANOJ KUMAR
1000903 9
23.25 A
1497 1202000352 AMIT KUMAR
1000247 9
41.00 A
1498 1202000354 GAURAV JASWAL
1000439 9
38.75 AB
1499 1202000356 AVNISH KUMAR
1000632 9
27.50 A
1500 1202000358 ABHISHEK DHALARIA
1000819 9
60.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 31
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1501 1202000360 SURESH KUMAR
1000062 9
30.75 A
1502 1202000361 TARUN KUMAR RANA
1000159 9
20.25 A
1503 1202000362 ASHWANI KUMAR
1000256 1
32.00 BA
1504 1202000364 VIJAYENDER SINGH
1000448 9
31.25 AB
1505 1202000367 KAPIL SYOUTA
1000735 1
33.75 A
1506 1202000368 NEERAJ KUMAR
1000827 9
34.50 A
1507 1202000369 ATUL SHARMA
1000923 9
54.75 B
1508 1202000371 N I S HA
1000172 1
18.75 A
1509 1202000373 RAJESH DHIMAN
1000365 1
43.25 BA
1510 1202000374 ASHISH SAROCH
1000457 1
36.50 A
1511 1202000375 SHILPA SHARMA
1000557 9
36.75 A
1512 1202000376 ANCHAL CHANDER LEKHA
1000650 6
33.00 A
1513 1202000377 DEEKSHA SHARMA
1000743 9
36.50 AB
1514 1202000378 PREETI SHARMA
1000837 9
43.50 AB
1515 1202000379 ALKA KUMARI
1000930 9
55.75 AB
1516 1202000380 SONU KUMAR
1000082 6
59.25 A
1517 1202000381 SUNIL KUMAR
1000179 2
49.00 AB
1518 1202000382 RASHI GUPTA
1000276 9
55.25 AB
1519 1202000386 BEENA DEVI
1000659 9
19.25 A
1520 1202000387 ANUPAM CHAUHAN
1000753 9
38.00 AB
1521 1202000388 RANJAN KUMAR BEHERA
1000847 9
61.25 AB
1522 1202000389 MANEELA SHARMA
1000941 9
43.00 AB
1523 1202000392 ANIL KUMAR
1000285 9
47.25 A
1524 1202000393 VIPAN KUMAR
1000382 9
7.25 AB
1525 1202000394 JOGINDER KUMAR
1000476 9
77.00 A
1526 1202000396 MUNISH KUMAR
1000669 6
32.75 A
1527 1202000397 PRAKASH CHAND
1000762 9
29.25 A
1528 1202000398 ANKUR THAKUR
1000855 9
47.25 AB
1529 1202000399 SUSHIL KUMAR DOGRA
1000951 6
53.25 A
1530 1202000401 SHIPRA SOOD
1000100 9
39.50 B
1531 1202000404 SACHIN KHATTA
1000392 6
37 .00 A
1532 1202000405 SUNIL KUMAR DOGRA
1000486 6
48.50 A
1533 1202000406 RAHUL CHANDEL
1000583 9
35.25 A
1534 1202000408 ARTI KATOCH
1000772 9
49.50 A
1535 1202000409 RUPENDRA SINGH
1000864 9
93.25 A
1536 1202000411 MANISHA
1000111 9
29.75 A
1537 1202000412 KIRAN
1000209 9
35.50 A
1538 1202000413 DINESH KUMAR
1000305 6
34.50 A
1539 1202000414 TARUN
1000403 6
38.00 A
1540 1202000416 RAMESH KUMAR
1000592 9
49.25 AB
1541 1202000419 AKSHAY KUMAR SYAL
1000874 1
34.50 A
1542 1202000421 YASH PAL
1000121 1
69.25 AB
1543 1202000423 BRIJ MOHAN
1000315 1
19.25 A
1544 1202000425 VIKAS KUMAR
1000508 2
38.50 AB
1545 1202000426 LALIT KUMAR
1000602 6
32.75 A
1546 1202000428 KALYAN CHAND
1000792 6
56.50 A
1547 1202000429 RAHUL THAKUR
1000885 9
4
26.25 B
1548 1202000430 VARUN PATHANIA
1000034 9
44.50 AB
1549 1202000431 ARUN BHANDARI
1000131 9
9.50 A
1550 1202000432 ISHAN DIXIT
1000227 9
79.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 32
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1551 1202000433 NITESH MEENA
1000325 2
59.25 AB
1552 1202000435 JAGDEEP KOTTI
1000515 9
22.25 A
1553 1202000436 KAMAL SINGH
1000611 2
55.25 AB
1554 1202000437 PANKAJ CHANDEL
1000708 9
64.00 AB
1555 1202000439 VINAY SHARMA
1000893 9
35.00 A
1556 1202000440 ANIL KUMAR
1000043 6
44.75 AB
1557 1202000441 SURINDER KUMAR RANA
1000141 9
61.50 A
1558 1202000442 VIKAS KATNA
1000238 9
38.00 A
1559 1202000443 ASHISH KUMAR
1000334 1
43.50 B
1560 1202000446 RISHAV KUMAR
1000621 9
46.7 5 B
1561 1202000450 RAVISH GORIYA
1000054 1
21.50 BA
1562 1202000452 SHANTA KUMAR
1000250 9
43.75 AB
1563 1202000455 NAVEEN KUMAR
1000536 9
48.00 AB
1564 1202000456 AKRITI KASHYAP
1000631 9
40.00 AB
1565 1202000457 VIKASH PATIYAL
1000727 9
25.25 A
1566 1202000458 ABHISHEK
1000817 9
52.00 A
1567 1202000459 KSHITIJ SHARMA
1000914 9
86.50 AB
1568 1202000460 ABHISHEK KAUSHAL
1000065 9
43.75 A
1569 1202000461 ANCHALGUPTA
1000162 9
38.25 A
1570 1202000462 MUKTI VERMA
1000259 9
39.00 AB
1571 1202000466 AMARDIP KUMAR
1000642 6
83.75 A
1572 1202000468 SAURABH KUMAR SHARMA
1000829 9
25.50 AB
1573 1202000469 ARJUN SINGH
1000924 1
46.00 B
1574 1202000470 ARUN SINGH
1000072 9
34.00 AB
1575 1202000471 MR ROHIT KUMAR
1000170 9
14.25 B
1576 1202000473 AMIT KUMAR
1000364 6
20.75 AB
1577 1202000475 MEENAKSHI
1000555 9
58.25 AB
1578 1202000476 ABHISHEK SHARMA
1000651 9
23.75 AB
1579 1202000477 POOJA VERMA
1000745 9
41.50 A
1580 1202000478 PRAVEENYADAV
1000838 2
32.50 AB
1581 1202000479 VIVEK
1000932 6
24.00 A
1582 1202000480 ABHISHEK THAKUR
1000083 9
49.25 A
1583 1202000483 NEERAJ BHARTI
1000373 1
46.00 AB
1584 1202000488 SHILPA KUMARI SHARMA
1000849 9
34.25 AB
1585 1202000489 MANIK CHADHA
1000942 9
3
30.25 A
1586 1202000490 LAL CHAND
1000091 6
26.75 A
1587 1202000492 ABHAS KUMAR SINGH
1000286 2
57.25 A
1588 1202000497 SAVITA CHANDEL
1000763 9
54.75 BA
1589 1202000499 NAND LAL
1000950 1
18.75 B
1590 1202000503 MALKIAT SINGH
1000295 1
41.25 B
1591 1202000505 PANKAJ ROHAN
1000488 1
34.50 B
1592 1202000506 ANUPAM KANWAR
1000585 9
39.00 A
1593 1202000509 VISHAL THAKUR
1000865 9
49.00 AB
1594 1202000511 TARUNA SAINI
1000112 9
48.50 AB
1595 1202000512 NISHI KANT SHITAK
1000208 6
50.25 BA
1596 1202000513 AMIT KUMAR
1000306 6
43.50 B
1597 1202000514 KAVITA KHANNA
I
1000402 9
15.25 A
1598 1202000515 VIJAY KUMAR
1000497 2
3
53.50 B
1599 1202000517 ABHINANDAN SAINI
1000688 6
39.50 A
1600 1202000520 VIJAY KUMAR
1000026 2
38.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 33
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1601 1202000521 ANIL KUMAR
1000122 1
61.50 A
1602 1202000523 MUNIKUL DIWAKAR
1000317 1
27.00 A
1603 1202000524 SUNNYKUMAR
1000412 9
16.50 A
1604 1202000526 DEEKSHASHARMA
1000603 9
21.75 BA
1605 1202000527 ANIL KUMAR
1000699 9
28.25 A
1606 1202000530 NARENDER KUMAR
1000035 9
33.00 A
1607 1202000532 DINESH GAUTAM
1000229 9
49.75 AB
1608 1202000533 NISHA THAKUR
1000326 9
46.25 AB
1609 1202000535 BHARTI VERMA
1000516 9
60.50 A
1610 1202000536 JA TINDERSNGH
1000612 9
16.25 AB
1611 1202000540 SAMMI KUMAR
1000046 1
21.25 B
1612 1202000543 NIKHIL VAIDYA
1000335 9
17.50 AB
1613 1202000546 VARUN KUMAR SHARMA
1000623 9
40.50 A
1614 1202000552 AMIT KUMAR
1000249 1
32.00 AB
1615 1202000554 GAURAV SHARMA
1000441 9
66.00 AB
1616 1202000555 SANDEEP KUMAR
1000538 9
33.00 A
1617 1202000556 RANJNA PATYAL
1000633 9
13.00 A
1618 1202000558 SUDESHNA KUMARI
1000820 6
45.00 A
1619 1202000559 ANKIT KAPOOR
1000915 2
51.75 A
1620 1202000560 NISHU BALA
1000066 9
53.75 A
1621 1202000561 ANJALI
1000161 1
24.25 B
1622 1202000564 MANOJ KUMAR
1000451 1
35.00 BA
1623 1202000565 ABHISHEK KOUNDAL
1000548 6
46.50 B
1624 1202000566 ADITYA KUMAR
1000643 9
73.50 A
1625 1202000568 VIKAS RANA
1000831 9
47.00 A
1626 1202000570 AJAY KUMAR BHUN L
1000076 9
40.00 A
1627 1202000571 DEEKSHA CHANDEL
1000171 9
32.50 AB
1628 1202000572 VINEET KUMAR
1000269 1
56.00 AB
1629 1202000575 KALPNA DEVI
1000556 1
40.00 AB
1630 1202000577 SUMIT KUMAR
1000747 6
15.00 B
1631 1202000580 AKSHITA
1000084 9
35.00 A
1632 1202000582 DEEPAK DAYAL
1000279 9
54.25 A
1633 1202000584 AMIT THAKUR
1000468 9
54.50 AB
1634 1202000585 AMIT KUMAR
1000565 9
32.50 AB
1635 1202000587 JITENDER SINGLA
1000755 1
33.50 A
1636 1202000588 RAMAN SHARMA
1000846 9
4
37.50 BA
1637 1202000591 RAVINDER KUMAR
1000190 1
36.00 AB
1638 1202000592 RISHI KOUNDAL
1000288 1
25.00 A
1639 1202000594 ANKIT SHARMA
1000477 9
41.25 BA
1640 1202000595 KULDEEP CHAND
1000576 1
32.75 B
1641 1202000596 RAHUL SHARMA
1000668 9
39.75 BA
1642 1202000602 SHISHU PAUL
1000201 1
45.75 A
1643 1202000604 BABITA SHARMA
1000396 9
33.50 A
1644 1202000605 RAVINDER KUMAR
1000487 1
31.50 B
1645 1202000606 ANUJ KUMAR
1000584 9
53.00 A
1646 1202000608 NAVJOT SINGH SURYAL
1000774 9
41.50 A
1647 1202000609 SUDHANSHU YADAV
1000866 6
34.00 B
1648 1202000610 AKHIL DWIVEDI
H Q
1000016 9
39.50 B
1649 1202000612 NAVDEEP SINGH
1000210 9
37.50 A
1650 1202000613 SHIVANI CHOUDHARY
1000307 9
34.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 34
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1651 1202000616 SANDEEP KUMAR
1000595 9
68.75 AB
1652 1202000617 AMAN RANA
1000689 9
58.75 AB
1653 1202000618 ANIL KUMAR
1000783 9
43.50 AB
1654 1202000619 RAM LAL KATARIA
1000878 2
33.75 AB
1655 1202000620 LUCKY
1000024 1
35.75 AB
1656 1202000621 ROHIT SHARMA
1000123 9
35 .50 AB
1657 1202000622 AMAN SHARMA
1000219 9
54.00 AB
1658 1202000627 SHALOOKUMARI
1000698 9
22.25 A
1659 1202000630 ABHISHEK KUMAR DUBEY
1000036 9
55.75 AB
1660 1202000631 PUNEET BALI
1000133 9
27.50 BA
1661 1202000635 BANTI
1000519 9
22.75 A
1662 1202000636 SOM RAJ
1000615 1
33.75 AB
1663 1202000642 ROHIT DEWAL
1000240 9
25.50 A
1664 1202000643 NIRMAL KUMAR
1000337 1
20.25 A
1665 1202000646 INDU DHIMAN
1000625 6
40.50 A
1666 1202000647 SRIKANT GAUR
1000717 1
53.75 A
1667 1202000649 RAVINDER KUMAR
1000906 9
36.75 A
1668 1202000650 ARVIND DHIMAN
1000055 1
42.25 A
1669 1202000653 VIKRAM PRATAP SINGH
1000347 9
27.75 A
1670 1202000654 RAKESH PASWAN
1000440 1
23.50 B
1671 1202000657 PANKAJ JARIAL
1000728 9
32.00 A
1672 1202000658 ABHINESH
1000821 1
40.75 A
1673 1202000659 AMIT PANDEY
1000918 9
26.50 B
1674 1202000660 ARUN
1000064 9
22.50 B
1675 1202000662 PAWAN KUMAR
1000260 1
27.75 B
1676 1202000663 RAVI KUMAR
1000358 1
48.25 A
1677 1202000666 SACHIN KUMAR
1000645 6
59.75 A
1678 1202000667 HITESH
1000738 1
29.75 AB
1679 1202000670 NEHA GAUTAM
1000075 9
13.50 AB
1680 1202000673 ASHISH SHARMA
1000367 9
42.75 AB
1681 1202000677 ANIL KUMAR
1000746 1
23.75 A
1682 1202000679 VINAY THAKUR
1000935 9
35.50 A
1683 1202000681 SANDEEP
1000182 9
6.50 BA
1684 1202000682 ANKUR KUMAR
1000278 9
30.00 A
1685 1202000684 PIYUSH RATHOUR
1000470 1
48.50 AB
1686 1202000686 PARVEEN KUMAR
1000662 9
28.75 AB
1687 1202000687 VIKAS KUMAR
1000756 9
29.00 B
1688 1202000688 ASHISH BHARDWAJ
1000848 9
52.75 AB
1689 1202000689 PRAMOD KUMAR
1000944 9
49.25 BA
1690 1202000690 VANEET PARIHAR
1000094 9
63.25 A
1691 1202000693 RAFIK MOHAMMAD
1000384 9
38.25 A
1692 1202000694 ANKUR
1000479 1
28.25 AB
1693 1202000696 SURASANI ASHOK KUMAR REDDY 1000670 9
69.50 A
1694 1202000697 ASHWANI KUMAR
1000767 1
42.25 A
1695 1202000703 RAMAN BARAL
1000299 9
60.25 BA
1696 1202000704 PRIYESH KUMAR PANDEY
1000394 9
71.25 AB
1697 1202000705 CHANDER SHEKHAR SONI
1000490 9
15.50 A
1698 1202000707 KAPIL DEV
U
1000681 6
60.00 B
1699 1202000708 DINESH CHOUDHARY
1000775 6
58.00 B
1700 1202000709 ANITA KUMARI
1000867 1
34.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 35
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1701 1202000711 MUKESH SHARMA
1000114 9
55.75 A
1702 1202000712 SANJAY SINGH
1000212 9
40.25 A
1703 1202000713 VIKAS NANDA
1000308 1
54.25 A
1704 1202000716 HARSHITA CHAUHAN
1000596 9
44.00 AB
1705 1202000720 MEENAKSHI PATHANIA
1000027 9
28.00 A
1706 1202000721 MANJEET SINGH
1000124 9
32.50 AB
1707 1202000724 NEERAJ BHARWAL
1000413 6
14.50 A
1708 1202000728 SANDEEP KUMAR
1000795 2
28.50 A
1709 1202000729 PALVI GAUTAM
1000888 9
59.00 AB
1710 1202000730 ANOOP KUMAR
1000037 1
51.00 AB
1711 1202000731 PRAVEEN KUMAR SHARMA
1000134 9
27.00 AB
1712 1202000732 ARUN KUMAR
1000230 1
53.50 A
1713 1202000733 SONAKSHI THAKUR
1000327 9
52.25 AB
1714 1202000736 ABHISHEK PURI
1000614 9
49.25 A
1715 1202000738 DEEPAK KUMAR
1000803 9
14.00 A
1716 1202000740 DHAN DEVR
H N 1000047 9
7.50 A
1717 1202000742 KANIKA MEHRA
1000241 6
66.75 AB
1718 1202000743 MONA KUMARI
1000338 1
40.25 B
1719 1202000754 MUNISH KALIA
1000443 6
17.25 A
1720 1202000755 SATISH KUMAR
1000540 6
21.50 A
1721 1202000757 CHAND SINGH
1000729 6
40.75 A
1722 1202000760 HANSRAJ SAHU
1000068 9
95.50 AB
1723 1202000761 ACHAL SHARMA
1000165 9
37.50 AB
1724 1202000764 UTKARSH GUPTA
1000452 9
64.50 A
1725 1202000766 VEERPRATAP SINGH JAT
1000644 9
65.75 A
1726 1202000768 KRITIKA SHARMA
1000833 9
53.25 AB
1727 1202000772 DIPIKA AGNIHOTRI
1000271 9
52.50 A
1728 1202000773 ANKIT SHARMA
1000368 9
83.25 A
1729 1202000775 PRADEEP KUMAR BAINS
1000558 1
26.75 A
1730 1202000776 YAMINI LAKHANPAL
1000655 9
36.00 A
1731 1202000779 ANKUSH THAKUR
1000936 9
28.00 A
1732 1202000780 VIJAY SINGH
1000087 1
52.00 AB
1733 1202000788 RAJEEV KUMAR
1000851 9
23.00 B
1734 1202000789 VIVEK KUMAR
1000945 1
46.00 AB
1735 1202000790 AJAY KUMAR
1000095 9
30.75 AB
1736 1202000791 SHIPRA THAKUR
1000192 9
32.50 A
1737 1202000792 SHILPA BAJAJ
1000289 9
55.75 A
1738 1202000793 NEENA KUMARI
1000386 1
28.00 AB
1739 1202000794 MANOJ KUMAR
1000480 6
36.00 A
1740 1202000795 NITIN KAPOOR
1000577 9
28.75 A
1741 1202000796 ANUJ KUMAR
1000672 9
35.50 A
1742 1202000797 MANISH GARG
1000765 1
38.50 AB
1743 1202000800 RAKESH KUMAR
1000008 9
40.00 A
1744 1202000803 SHAGUN GUPTA
1000298 9
33.00 A
1745 1202000804 AARTI DEVI
1000395 9
52.50 A
1746 1202000809 ARUN KUMAR CHANDEL
1000868 9
50.25 AB
1747 1202000814 MADHU BALA
1000405 9
16.25 A
1748 1202000815 NISHAKANT KALIA
1000499 9
41.25 A
1749 1202000817 POOJA DEVI
1000690 9
16.75 B
1750 1202000818 SHAIPHALI WALIA
1000786 9
43.00 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 36
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1751 1202000819 PURAN CHAND
1000877 1
18.25 B
1752 1202000820 NIDHI SHARMA
1000028 9
34.50 A
1753 1202000821 RAMA KUMARI
1000125 9
38.50 A
1754 1202000822 RAJINDER SINGH
1000221 1
56.25 A
1755 1202000824 RAKESH CHOUDHARY
1000415 6
54.75 AB
1756 1202000827 PANKAJ KUMAR
1000700 9
44.25 AB
1757 1202000832 SATPAL
1000231 1
48.75 A
1758 1202000834 DEEP K KUMAR
1000423 9
48.00 AB
1759 1202000835 LALIT BADOGA
1000521 1
57.50 AB
1760 1202000836 INDU SHARMA
1000616 9
29.75 AB
1761 1202000837 INDU DEVI
1000711 6
60.75 A
1762 1202000838 HEM RAJ
1000804 2
62.00 A
1763 1202000839 ANKUSH SHARMA
1000898 9
45.75 A
1764 1202000841 RAJAT SHILPI
1000147 1
39.00 A
1765 1202000843 SHILPA VERMA
1000339 9
47.25 A
1766 1202000844 RAVI KUMAR
1000433 6
27.50 AB
1767 1202000845 KAMNA
1000531 9
35.75 B
1768 1202000846 APURTI AWASTHI
1000624 9
58.00 A
1769 1202000847 VINAY KUMAR
1000720 9
31.75 A
1770 1202000848 GURDEV SINGH
1000812 1
29.50 B
1771 1202000851 DIKSHANT DOGRA
1000156 9
41.00 B
1772 1202000854 ABHINAV SHARMA
1000442 9
49.50 AB
1773 1202000857 MANISH SHARMA
1000731 9
45.25 BA
1774 1202000858 RAHUL KAPIL
1000822 9
48.25 A
1775 1202000864 CHANDNI
1000453 9
47.00 A
1776 1202000865 GAGAN CHAND
1000551 2
41.75 A
1777 1202000866 DEEPAK KUMAR
1000646 6
40.50 A
1778 1202000872 BANDANA KUMARI
1000272 1
64.00 A
1779 1202000873 AMIT KUMAR
1000369 6
20.50 A
1780 1202000874 ABHISHEK PANWAR
1000463 9
44.50 A
1781 1202000877 GAURAV THAKUR
1000749 9
69.75 AB
1782 1202000879 NEERJA GULERIA
1000937 9
45.50 A
1783 1202000880 AAHILAKSHYA SINGH
1000086 9
59.00 B
1784 1202000881 SHIVANGI SINHA
1000184 9
30.25 A
1785 1202000882 VIKRAN THAKUR
1000281 9
42.50 AB
1786 1202000883 SHIVALI KANWAL
1000378 1
34.75 A
1787 1202000884 RICHA SAINI
1000472 6
52.75 AB
1788 1202000888 NUTAN THAKUR
1000850 9
46.50 AB
1789 1202000889 PRIYANKA KATNA
1000946 9
27.50 AB
1790 1202000893 ROHIT SHARMA
1000387 9
32.75 AB
1791 1202000894 MUNEESH
1000481 2
64.25 A
1792 1202000898 MEHAK KAUNDAL
1000860 1
42.00 AB
1793 1202000899 SANDEEP KAUNDAL
1000955 6
45.75 AB
1794 1202000903 SHIKHA BADOGA
1000301 1
28.00 AB
1795 1202000906 PHOOL KAUSHIK
1000586 9
37.25 B
1796 1202000907 KUMARI SHILPA
1000683 9
40.00 B
1797 1202000908 ANJANA KUMARI
1000777 9
40.75 B
1798 1202000909 VIVEK SHARMA
1000869 9
40.75 AB
1799 1202000912 VIVEK KUMAR
1000211 9
21.75 A
1800 1202000913 PANKAJ KUMAR
1000311 6
43.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 37
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1801 1202000914 RAJ KUMAR
1000406 1
20.50 A
1802 1202000917 DISHA BHATNAGAR
1000692 9
63.75 AB
1803 1202000919 ATINDER THAKUR
1000880 9
16.50 AB
1804 1202000923 LALIT THAKUR
1000320 9
10.75 A
1805 1202000929 ANAMIKA RA A
1000890 9
58.00 A
1806 1202000930 KULDEEP CHAND
1000041 9
17.75 A
1807 1202000931 SULTAN MOHAMMAD
1000136 9
59.25 AB
1808 1202000932 DHIRAJ KUMAR
1000233 9
31.25 AB
1809 1202000933 MANINDER SINGH
1000332 9
61.25 A
1810 1202000935 SHIKHA CHOUDHARY
1000522 6
37.50 A
1811 1202000936 ANITA KUMARI
1000618 1
41.75 AB
1812 1202000937 VARUN PARIHAR
1000712 9
44.75 B
1813 1202000938 PANKJ THAKUR
1000805 9
20.25 AB
1814 1202000940 RACHANA KUMARI
1000050 1
29.00 A
1815 1202000941 DINA NATH
1000145 9
33.25 AB
1816 1202000942 SANJAY KUMAR
1000243 9
4
36.25 B
1817 1202000946 MUKESH KUMAR SHARMA
1000628 9
43.50 AB
1818 1202000947 AMAN PRASHAR
1000721 6
28.75 B
1819 1202000949 RAMAN KUMAR
1000909 9
56.75 A
1820 1202000950 SAURABH CHAUDHARY
1000058 6
52.00 B
1821 1202000951 ASHISH KUMAR
1000155 9
37.00 A
1822 1202000954 AMIT KUMAR SHARMA
1000445 9
41.00 A
1823 1202000955 GUNJAN THAKUR
1000541 9
28.00 A
1824 1202000956 SAPNA JASWAL
1000637 9
34.50 A
1825 1202000959 VINOD KUMAR
1000920 1
47.00 A
1826 1202000960 ROBIN
1000070 9
57.00 AB
1827 1202000961 KRITIKA RAJ SHARMA
1000164 9
60.00 AB
1828 1202000963 RAJJKUMAR
1000362 1
35.25 AB
1829 1202000964 AARTI THAKUR
1000454 9
28.25 AB
1830 1202000965 ASHISH KUMAR
1000550 9
3
23.75 B
1831 1203000001 DEEPAK KUMAR
1000133 6
23.25 AB
1832 1203000002 REENA DEVI
1000266 9
33.25 BA
1833 1203000003 SEEMA MAAN
1000399 9
37.25 BA
1834 1203000007 MUKESH KAUSHAL
1000931 1
56.00 AB
1835 1203000008 SHIKHA KASHYAP
1001064 1
41.00 A
1836 1203000011 PAWAN KUMAR
1000146 9
72.75 AB
1837 1203000016 TARUN PARIHAR
1000811 9
46.25 A
1838 1203000017 SUNIL SHARMA
1000943 9
52.50 AB
1839 1203000018 VIKRAM
1001077 1
43.50 A
1840 1203000024 ARUN KUMAR
1000558 6
12.75 A
1841 1203000025 NARESH KUMAR
1000690 6
54.00 AB
1842 1203000026 VARUN MAHAJAN
1000823 9
68.50 AB
1843 1203000027 ARUN KUMAR
1000957 2
54.50 AB
1844 1203000032 RAHUL MAHAJAN
1000309 9
44.50 AB
1845 1203000033 ATRIKA MINHAS
1000437 6
52.75 AB
1846 1203000035 AMAN SINGH
1000704 9
45.25 AB
1847 1203000037 MANOJ KUMAR
1000972 9
34.50 A
1848 1203000038 SUMEET SHARMA
1001106 9
107.75 A
1849 1203000039 UDAY SEN
1001236 9
94.50 A
1850 1203000040 PAWAN KUMAR THAKUR
D 1000056 9
56.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 38
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1851 1203000041 NIRLEP
1000190 2
40.75 AB
1852 1203000042 DEEPAK KUMAR SHARMA
1000321 9
77.75 A
1853 1203000044 SHIVANGI RANA
I 1000583 9
43.00 AB
1854 1203000045 SANJEEV KUMAR SHARMA
1000717 9
4
52.00 AB
1855 1203000047 AKRITI MAHAJAN
1000983 9
53.00 AB
1856 1203000049 MALVIKA DIXIT
1001250 9
36.75 A
1857 1203000050 SHWETA BANSAL
1000068 9
44.50 A
1858 1203000054 VIVEK SHARMA
1000598 9
66.00 AB
1859 1203000055 LALIT KUMAR
1000732 1
29.00 AB
1860 1203000057 ABHISHEK SHARMA
1000997 6
48.75 AB
1861 1203000058 AMIT KUMAR
1001131 9
34.00 A
1862 1203000059 SURINDER SINGH KANWAR
1001265 9
44.50 A
1863 1203000062 POOJA KUMARI
1000350 9
36.25 B
1864 1203000063 DHARAM PAL
1000480 1
26.75 AB
1865 1203000064 DHEERAJ KUMAR SHARMA
1000611 9
48.00 AB
1866 1203000067 KULDEEP PANWAR
1001012 1
49.00 A
1867 1203000068 P R A N A V S H A R M A
1001145 9
37.50 A
1868 1203000069 DHEERAJ KUMAR
1001276 9
56.00 AB
1869 1203000071 RAJESH DADALUCH
1000230 1
71.00 A
1870 1203000073 SANDEEP KUMAR KASHYAP
1000494 2
48.50 A
1871 1203000075 MANOJ KUMAR
1000759 9
22.00 AB
1872 1203000079 ASHWANI KUMAR
1001289 1
53.75 A
1873 1203000080 BHAVYAKRITI
1000110 9
42.25 A
1874 1203000081 VARUN MISHRA
1000239 9
23.75 AB
1875 1203000082 ANIL KUMAR
1000373 9
43.00 AB
1876 1203000090 JITENDER MAHAJAN
1000120 9
40.25 A
1877 1203000093 PARAMJEET SINGH
1000517 9
46.75 AB
1878 1203000095 VIN D KUMAR
1000783 9
36.00 AB
1879 1203000097 YOGRAJ
1001051 1
20.25 B
1880 1203000098 VAIBHAV SHARMA
1001183 9
49.25 AB
1881 1203000102 SAT PAL
1000268 1
24.50 A
1882 1203000103 NARENDER KUMAR
1000402 9
4
30.75 B
1883 1203000104 ANIL SHARMA
1000531 6
57.00 A
1884 1203000106 AMIT CHANDER THAKUR
1000799 9
47.00 AB
1885 1203000107 MATA RAM
1000932 1
3.50 B
1886 1203000108 NIKHIL CHAUHAN
1001067 9
25.50 A
1887 1203000109 SUNNY BHATIA
1001202 1
37.50 AB
1888 1203000110 SURAJ PRAKASH
1000018 9
39.00 AB
1889 1203000111 SHEETAL THAKUR
1000150 9
57.00 A
1890 1203000112 NISHADEVI
1000281 6
48.50 AB
1891 1203000115 KOMPAL GUPTA
1000679 9
91.00 A
1892 1203000116 ADARSH THAKUR
1000809 9
40.75 A
1893 1203000117 NEERAJ THAKUR
1000947 9
51.75 AB
1894 1203000118 DUSHYANT SHARMA
1001080 9
20.25 AB
1895 1203000120 ANUJ
1000028 9
51.50 A
1896 1203000122 MEGHA NEGI
1000299 9
59.00 AB
1897 1203000123 SUNIL KUMAR
1000429 1
47.75 A
1898 1203000124 SUMIT SHARMA
1000559 9
45.25 AB
1899 1203000128 ARPANA
1001093 9
43.25 A
1900 1203000129 SAPNA DEVI
1001225 6
72.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 39
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1901 1203000130 NEERAJ KUMAR
1000044 1
66.50 AB
1902 1203000131 ASHNI KUMAR CHOUDHARY
1000179 9
32.25 B
1903 1203000132 VIKAS CHOUDHARY
1000308 9
8.50 B
1904 1203000133 PARDEEP SHARMA
1000438 6
50.75 A
1905 1203000134 HEMLATA
1000573 1
46.50 AB
1906 1203000139 MAHENDER SINGH
1001242 9
41.75 A
1907 1203000141 VIVEK THAKUR
1000191 9
24.00 AB
1908 1203000142 KAMAL PANWAR
1000325 1
61.25 A
1909 1203000143 SURENDER KUMAR
1000452 9
75.75 AB
1910 1203000144 AMIT CHAUHAN
1000586 9
43.50 AB
1911 1203000145 VIJAY KUMAR
1000719 9
27.50 A
1912 1203000147 CHETNA GARG
1000985 1
25.75 AB
1913 1203000152 ROHIT CHAUHAN
1000340 9
42.00 AB
1914 1203000153 JYOTSNA SHARMA
1000469 9
78.25 AB
1915 1203000155 AVINASH KUMAR
1000731 1
38.00 A
1916 1203000156 VIPIN CHANDER NEGI
1000866 2
46.75 A
1917 1203000157 ANJNA KUMARI
1000999 1
50.75 AB
1918 1203000162 DIWAKAR BHARDWAJ
1000351 1
4
40.50 AB
1919 1203000163 SHIVANI PATHAK
1000481 9
38.50 AB
1920 1203000164 PANKAJ KUMAR
1000614 1
60.00 AB
1921 1203000166 VINOD KUMAR
1000883 2
47.00 AB
1922 1203000168 KRITI SANKHYAN
1001148 9
36.50 AB
1923 1203000169 AKHIL GUPTA
1001277 9
52.75 AB
1924 1203000170 BABITA SHARMA
1000096 9
65.25 AB
1925 1203000171 BANITA DEVI
1000228 9
51.75 AB
1926 1203000175 AKSHAY KAPOOR
1000758 2
43.00 AB
1927 1203000176 KHEM CHAND
1000894 9
35.50 A
1928 1203000177 INGAL KISHOR
1001026 1
47.25 A
1929 1203000178 KARAN SHARMA
1001162 9
51.75 AB
1930 1203000180 RAJAN SHARMA
1000108 9
41.00 AB
1931 1203000181 ANITA RANI
1000242 1
61.75 B
1932 1203000182 GAURAV SINGH TANWAR
1000375 1
42.25 A
1933 1203000183 PANKAJ KUMAR
1000506 9
52.25 A
1934 1203000184 AYUSH
1000637 9
43.75 AB
1935 1203000186 SHASHI KANT
1000908 9
31.75 A
1936 1203000188 PARVEEN KUMAR
1001173 1
33.50 A
1937 1203000189 UMESHKUMAR
1001300 9
51.0 0 A
1938 1203000190 VIKRAM THAKUR
1000121 9
72.75 A
1939 1203000191 ANIL KUMAR
1000258 9
32.75 A
1940 1203000192 NAREN VASTI
N C
C B 1000387 9
18.75 A
1941 1203000193 KULDEEP
1000519 1
43.00 A
1942 1203000195 AKHILESH SHARMA
1000785 9
50.75 AB
1943 1203000197 ROHIT KUMAR
1001052 1
42.00 AB
1944 1203000198 SACHIN SHARMA
1001185 9
48.50 A
1945 1203000200 ADARSH KUMAR
1000003 9
45.25 AB
1946 1203000201 SHIVANI PANWAR
1000137 9
48.50 AB
1947 1203000202 RICHA THAKUR
1000270 9
55.25 AB
1948 1203000203 RAHUL SHARMA
1000398 9
55.75 AB
1949 1203000204 RAVI RANA
1000536 9
39.50 AB
1950 1203000206 MAHESHWAR SINGH
1000798 9
35.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 40
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
1951 1203000207 JYOTI DEVI
1000933 9
65.00 AB
1952 1203000208 NAVEEN GANDHI
1001069 6
41.50 A
1953 1203000209 PAYAL THAKUR
1001198 9
62.25 AB
1954 1203000210 MANISH KUMAR
1000015 6
55.50 A
1955 1203000212 ASHOK KUMAR KASHYAP
1000283 1
68.50 AB
1956 1203000215 NITIN MEHTA
1000681 9
44.75 AB
1957 1203000216 RAVINDER KUMAR
Q 1000810 9
33.75 A
1958 1203000219 SANJEEV TANWAR
1001216 9
51.25 A
1959 1203000220 HARISH SHANKTA
1000033 9
57.75 A
1960 1203000221 PALAK THAKUR
1000164 9
57.50 AB
1961 1203000222 ANUPAMA THAKUR
1000295 9
47.75 A
1962 1203000226 VINOD KUMAR
1000825 1
27.25 A
1963 1203000230 RAKESH KUMAR
1000048 9
46.25 AB
1964 1203000234 BANITA
1000574 1
68.75 A
1965 1203000235 VIKAS SHARMA
1000709 9
44.25 A
1966 1203000236 ABHISHEK BHARTI
1000841 1
45.75 A
1967 1203000243 PRIYANKA RAHI
1000455 1
48.75 A
1968 1203000244 DEEPAK KUMAR
1000585 2
24.00 A
1969 1203000245 SHIV KUMAR
1000720 1
30.00 A
1970 1203000248 AARTI BHARDWAI
1001121 9
19.25 AB
1971 1203000250 JYOTSANA
1000070 9
37.25 A
1972 1203000252 AMIT HEER
1000339 1
29.50 A
1973 1203000253 MANEESH KUMAR
1000470 6
69.00 AB
1974 1203000255 PANKAJ SHARMA
1000735 9
37.50 A
1975 1203000256 BHAG SINGH
1000869 9
32.50 AB
1976 1203000259 ARUN KUMAR
1001269 9
50.25 AB
1977 1203000260 ROHINI SHARMA
1000086 9
60.75 AB
1978 1203000261 ARUNIMA KALTA
1000219 9
51.75 AB
1979 1203000266 KHUSHBU
1000882 9
40.50 A
1980 1203000268 ROHIT CHAUHAN
1001152 9
41.25 AB
1981 1203000270 ANIL KUMAR
1000098 2
22.25 A
1982 1203000272 PURAN CHAND
1000366 9
47.25 A
1983 1203000273 DHEERAJ CHAUHAN
1000497 9
72.00 AB
1984 1203000274 ANADDI SHARMA
1000626 9
51.75 A
1985 1203000275 SWATI SHARMA
1000763 9
70.00 AB
1986 1203000276 CHANDAN SHARMA
1000895 9
57.50 A
1987 1203000277 PANKAJ KUMAR
1001027 1
28.00 A
1988 1203000278 PRANSHU SHARMA
N
1001161 9
73.75 AB
1989 1203000279 VIKRAM SHARMA
1001293 2
65.00 A
1990 1203000282 ABHISHEK RACKTA
1000377 1
66.25 A
1991 1203000283 DESH RAJ
1000510 9
24.75 A
1992 1203000285 ANJALI KUMARI
1000773 9
42.75 AB
1993 1203000286 ANKIT SHAR A
1000909 9
60.75 A
1994 1203000288 SHWETA DUTTA
1001176 9
51.25 AB
1995 1203000289 DEEPAK RAJ
1001304 1
39.00 B
1996 1203000293 PAWAN KUMAR
1000522 9
36.50 AB
1997 1203000297 HIMANI SOOD
1001057 9
52.50 B
1998 1203000298 RAJAT KASHYAP
1001186 9
47.50 AB
1999 1203000303 RAJESHKKASHYAP O
1000405 1
59.75 A
2000 1203000305 VIDYA SAGAR SHARMA
1000665 9
40.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 41
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2001 1203000306 NITIN SHARMA
1000803 9
48.25 AB
2002 1203000307 VIVEK KAUSHAL
1000937 6
40.25 A
2003 1203000308 RAVI VERMA
1001068 9
65.50 A
2004 1203000309 HARISH CHAUHAN
1001205 9
58.00 A
2005 1203000312 RITA RANA
1000285 1
26.25 A
2006 1203000314 ANKIT SHARMA
1000549 9
67.75 AB
2007 1203000319 JAGRITI KASHYAP
1001217 9
57.50 A
2008 1203000320 AMARDEEP SINGH
1000034 1
49.50 A
2009 1203000322 MISSPPOOJA
1000300 9
62.00 AB
2010 1203000323 BINESH BHATIA
1000428 1
48.75 AB
2011 1203000328 AJAY SINGH THAKUR
1001095 9
50.75 A
2012 1203000329 SHASHI KANT
1001230 1
44.75 A
2013 1203000332 RENU BALA
1000315 6
40.50 B
2014 1203000333 BHUPINDER KAPIL
1000441 9
32.25 AB
2015 1203000334 DEEPAK KUMAR
1000571 1
39.25 A
2016 1203000336 JULLY SHKALE
1000842 9
54.75 A
2017 1203000337 VANDNA DEVI
1000974 9
42.25 A
2018 1203000338 AAKASH KASHYAP
1001109 9
48.75 AB
2019 1203000342 RAJESH KUM R
1000326 9
18.00 B
2020 1203000344 NIKHIL LAKHANPAL
1000591 9
45.50 AB
2021 1203000345 ADITYA KASHYAP
1000721 9
52.50 AB
2022 1203000346 MANOJ KUMAR
1000857 1
32.75 AB
2023 1203000347 ARCHANA KAUSHAL
1000990 1
31.50 AB
2024 1203000348 SATYAPAL SINGH
1001125 9
64.50 A
2025 1203000349 ROHIT KUMAR MANHAS
1001256 9
18.25 AB
2026 1203000350 PREETI SHARMA
1000076 9
37.50 A
2027 1203000352 SUMIT
1000341 1
15.75 AB
2028 1203000355 AJAY KUMAR
1000733 9
71.75 AB
2029 1203000358 VNEETA CHAUHAN
1001140 9
56.00 A
2030 1203000359 RAJINDER KUMAR
1001272 2
30.75 AB
2031 1203000360 ANU KUMARI
1000088 6
40.75 A
2032 1203000361 GEETA RAM
1000221 1
72.75 A
2033 1203000362 ROHIT VERMA
1000353 2
107 .75 A
2034 1203000363 KAMAL KISHOR
1000484 9
76.50 A
2035 1203000364 ARCHANA CHAUHAN
1000615 9
40.00 AB
2036 1203000365 PRATIBHA THAKUR
1000749 9
70.75 A
2037 1203000366 RAVIN SINGH
1000886 1
54.25 A
2038 1203000368 NARESH KUMAR
1001150 1
43.25 A
2039 1203000369 VARUN RATTAN
1001280 9
51.50 AB
2040 1203000370 NISHANT CHOUDHARY
1000101 6
42.25 AB
2041 1203000371 SHALLU SHARMA
1000233 9
69.50 AB
2042 1203000372 ANIL KUMAR
1000364 9
60.25 AB
2043 1203000373 DUNI CHAND
1000496 9
41.00 B
2044 1203000374 RANDEEP SINGH
1000627 9
32.00 A
2045 1203000375 DHIRAJ KUMAR
1000762 1
34.00 BA
2046 1203000376 GOPAL KRI HAN KASHYAP
1000897 1
63.00 AB
2047 1203000379 GOMTI
1001292 9
45.50 A
2048 1203000381 JITENDER KUMAR
1000246 9
55.50 A
2049 1203000383 ANJANA
1000508 1
50.25 A
2050 1203000384 PARDEEP BHATIA
1000642 1
48.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 42
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2051 1203000387 DEEPAK NEGI
1001043 2
67.00 A
2052 1203000388 VIKAS VERMA
1001177 9
61.25 A
2053 1203000389 ANOOP KUMAR
1001307 2
60.75 AB
2054 1203000390 ANKIT KASHYAP
1000127 1
49.25 AB
2055 1203000391 SHIVANI SHARMA
1000260 9
55.25 AB
2056 1203000395 DEEPAK KUMAR
1000790 1
45.50 A
2057 1203000398 PANKAJ BHATTI
1001190 9
37.25 A
2058 1203000399 PARVEEN THAKUR
1001319 9
51.75 AB
2059 1203000403 SEECHA
1000403 9
51.00 A
2060 1203000404 ANKUR SHARMA
1000532 9
59.00 AB
2061 1203000405 REKHA DEVI
1000667 9
53.00 AB
2062 1203000406 RAJENDER KUMAR
1000804 9
42.7 5 AB
2063 1203000407 ARUN KISHORE
1000935 9
45.50 A
2064 1203000412 VISHAL KUMAR
1000284 2
43.00 AB
2065 1203000413 GAURAV KANWAR
1000416 9
22.75 A
2066 1203000414 MONIKA DHIMAN
1000547 1
16.75 AB
2067 1203000415 MUNISH KUMAR
1000682 9
35.75 AB
2068 1203000416 NAVEEN SINGH
1000816 9
51.75 B
2069 1203000418 ARVIND BACHHAL
1001083 2
46.00 AB
2070 1203000421 KAZAL SHARMA
1000167 9
48.50 A
2071 1203000422 CHANDER MOHAN
1000301 9
29.50 A
2072 1203000423 MUKESH SINGH
1000430 1
32.50 A
2073 1203000424 DAKSH AGARWAL
1000564 9
59.75 AB
2074 1203000425 TARUN
1000698 9
14.00 A
2075 1203000426 DINESH KUMAR
1000831 9
57.00 A
2076 1203000428 BANDAN SHARMA
1001099 9
51.25 B
2077 1203000432 ROHIT CHAUHAN
1000314 9
40.25 AB
2078 1203000433 NITESH NEGI
1000445 2
29.00 A
2079 1203000436 HARIOM BINDRA
1000845 1
34.25 A
2080 1203000437 DEEPIKA GUPTA
1000980 9
45.25 A
2081 1203000439 DIXIT SOOD
1001243 9
39.75 AB
2082 1203000441 POOJA SHARMA
1000196 9
55.00 A
2083 1203000444 AMIT SHARMA
1000590 9
30.75 A
2084 1203000447 NAGESHWAR SOORYA
1000991 1
50.75 AB
2085 1203000449 JYOTI GUPTA
1001259 9
38.25 A
2086 1203000451 ABHAY KUMAR
1000208 1
45.25 A
2087 1203000453 PAWAN KUMAR
1000473 9
28.75 B
2088 1203000454 GEETANJLI RANA
1000605 9
44.50 AB
2089 1203000457 SUNIL KUMAR
1001005 1
36.50 A
2090 1203000458 PRASHANT KUMAR
1001139 6
74.25 A
2091 1203000460 KAILASH VERMA
1000089 9
32.75 A
2092 1203000462 KULDEEP KUMAR SHARMA
1000355 6
56.50 AB
2093 1203000463 SUBHASH WALIA
1000487 9
85.25 AB
2094 1203000467 MONIKA
1001018 9
48.75 B
2095 1203000469 MANIKA SAHNI
1001282 9
38.75 B
2096 1203000470 VISHAL THAKUR
1000099 9
50.00 AB
2097 1203000471 ANKITA BHARDWAJ
1000235 9
32.25 B
2098 1203000472 ADITYA VED
1000368 9
47.50 AB
2099 1203000475 RUBAL BAMBRA
1000764 9
52.25 A
2100 1203000478 SONU
1001164 1
63.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 43
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2101 1203000480 PRATIBHA CHAUDHARY
1000113 6
24.25 AB
2102 1203000481 PRATEEK SHARMA
1000248 9
54.25 AB
2103 1203000482 AJAY SINGH
1000380 9
24.50 AB
2104 1203000484 HOSHIYAR SINGH
1000641 6
7.50 B
2105 1203000485 MAMTA SAMKARIA
1000778 9
64.00 AB
2106 1203000486 MANISHA
1000911 1
27.50 A
2107 1203000487 DIVESH
1001045 9
79.50 AB
2108 1203000489 PANKAJ SHARMA
1001306 9
33.25 AB
2109 1203000492 DIMPLE SHARMA
1000392 9
32.25 A
2110 1203000497 NITIN KUMAR
1001054 9
22.00 B
2111 1203000498 SAPNA DEVI
1001192 1
27.00 B
2112 1203000499 SARANSH GUPTA
1001320 9
73.00 A
2113 1203000501 AAKASH CHAUHAN
1000141 9
55.75 AB
2114 1203000503 DHARMENDER KUMAR
1000406 1
36.75 BA
2115 1203000507 VANEET KUMAR
1000938 6
50.50 AB
2116 1203000508 PRATEEK KUMAR
1001071 1
34.75 AB
2117 1203000511 NAVEEN CHANDER
1000156 9
76.50 AB
2118 1203000512 ROHIT VERMA
1000287 9
52.75 AB
2119 1203000513 UMESH KUMAR
1000419 9
74.00 AB
2120 1203000514 KIRAN KAPALTA
1000551 9
35.75 A
2121 1203000515 ROHAN THAKUR
1000684 9
68.25 A
2122 1203000516 VIJAY KUMAR
1000818 9
29.75 B
2123 1203000520 RAJ BAHADUR NEGI
1000035 2
57.00 A
2124 1203000521 RICHA KAUSHIK
1000170 9
24.25 A
2125 1203000522 DHARMENDER KUMAR
1000302 9
36.00 AB
2126 1203000525 MANJU SHARMA
1000697 9
33.00 A
2127 1203000531 BALBIR SINGH
1000184 1
32.50 A
2128 1203000532 VINAY KUMAR
1000317 9
45.50 A
2129 1203000534 ANIL KUMAR
1000578 9
23.50 B
2130 1203000535 SAMRITI SHARMA
1000710 9
37.75 AB
2131 1203000538 ADITI SHARMA
1001112 9
45.00 AB
2132 1203000540 SUNEEL KUMAR
1000064 9
18.50 A
2133 1203000541 PANKAJ KUMAR
1000197 9
16.25 A
2134 1203000543 KIRAN KUMAR CHAUHAN
1000460 1
22.00 AB
2135 1203000545 VIPIN THAKUR
1000725 9
58.00 AB
2136 1203000546 RAJ KUMAR
1000860 9
38.75 A
2137 1203000548 HIMANSHU
1001127 1
72.75 A
2138 1203000549 VIVEK THAKUR
1001260 9
57.75 A
2139 1203000554 SUSHANT PATIAL
1000604 9
64.00 AB
2140 1203000556 KANCHAN
1000874 9
35.50 A
2141 1203000557 NARINDER SINGH
1001007 9
45.00 A
2142 1203000558 ANOOP KASHYAP
1001138 1
34.50 A
2143 1203000559 PEEYUSH SHARMA
1001273 9
36.25 A
2144 1203000560 ASHOK KUMAR
1000091 9
21.00 AB
2145 1203000562 AMIT THAKUR
1000356 9
55.25 A
2146 1203000563 VIJAY KUMAR
1000488 9
32.25 BA
2147 1203000566 VIKAS CHAUDHRY
1000887 6
63.75 AB
2148 1203000567 MANISH KUMAR
1001020 6
64.00 AB
2149 1203000569 GOVARDHAN KUMAR
1001283 9
40.25 A
2150 1203000573 NAVEEN RATTAN
1000500 9
30.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 44
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2151 1203000574 DEEPAK NEGI
1000630 9
64.50 AB
2152 1203000576 ASHEESH GANDHI
1000898 9
42.50 AB
2153 1203000577 ROHIT KUMAR
1001031 9
16.25 BA
2154 1203000578 VINOD KUMAR
1001166 9
47.50 AB
2155 1203000580 LOVE
1000115 9
18.75 AB
2156 1203000586 SANJAY KUMAR
1000910 9
3
40.50 B
2157 1203000587 ARUNA TOMAR
1001044 9
71.75 A
2158 1203000588 SANJAY KUMAR
1001178 1
39 .00 A
2159 1203000590 RAVI KUMAR
1000128 1
64.00 A
2160 1203000592 YOGI SHARMA
1000391 9
44.25 AB
2161 1203000593 PANKAJ CHAUHAN
1000525 1
22.25 A
2162 1203000594 ATUL DHIMAN
1000656 1
50.75 A
2163 1203000596 ISHANT JASWAL
1000924 9
21.50 A
2164 1203000598 KULDEEP KUMAR
1001191 9
37.50 A
2165 1203000602 VIVEK KAMAL
1000275 1
49.00 A
2166 1203000605 VISHAL BHARDWAJ
1000672 9
60.75 A
2167 1203000606 KULEEN KUMAR
1000806 1
30.25 AB
2168 1203000610 RANJEET SINGH
1000023 1
24.25 AB
2169 1203000614 JAGVINDER PAL
1000552 1
32.50 B
2170 1203000615 ANITA RAJ
1000686 2
56.00 A
2171 1203000616 ABINASH RANA
1000821 9
16.50 A
2172 1203000621 MADAN LAL
1000171 9
19.50 BA
2173 1203000624 PRIYANKA BHATT
1000565 9
56.25 AB
2174 1203000626 ANURAG SHARMA
1000834 9
38.00 A
2175 1203000628 PRAVINA
1001100 2
47.50 A
2176 1203000630 ANIL KUMAR
1000050 1
13.75 AB
2177 1203000631 GIRISH GUPTA
1000185 9
67.00 A
2178 1203000632 SATISH CHAUHAN
1000318 9
41.00 AB
2179 1203000633 RITIKA BHARTI
1000447 1
29.25 A
2180 1203000634 SAMEER KHANNA
1000579 9
53.25 AB
2181 1203000635 VISHAL THAKUR
1000715 9
37.00 BA
2182 1203000636 AMIT CHOUDHARY
1000847 6
18.75 A
2183 1203000637 AMIT GUPTA
1000979 9
23.75 AB
2184 1203000638 NIKHIL RANA
1001115 9
44.75 A
2185 1203000640 ANIL KUMAR
1000065 6
53.25 BA
2186 1203000642 SACHIN
1000331 1
37.00 A
2187 1203000644 DEVENDER KUMAR
1000592 9
43.25 AB
2188 1203000646 SHWETA SHARMA
1000862 9
74.75 AB
2189 1203000647 PUSHPENDER KUMAR
1000993 1
14.50 B
2190 1203000648 MONISH BHATIA
1001128 1
51.25 AB
2191 1203000649 JAI PRAKASH
1001261 9
30.50 A
2192 1203000650 VISHAL KUMAR
1000078 6
21.25 A
2193 1203000651 AJAY KUMAR
1000211 9
50.00 A
2194 1203000652 NIKHIL
1000345 2
33.75 A
2195 1203000655 SANDEEP KUMAR
1000740 6
34.25 A
2196 1203000658 PRAVEEN KUMAR
1001141 9
30.00 A
2197 1203000661 MANOJ KUMAR
1000224 9
38.75 AB
2198 1203000665 POOJA JANAK
1000754 1
44.25 AB
2199 1203000666 ARUN THAKUR
1000888 9
69.75 AB
2200 1203000669 SIDHARTH SHARMA
1001284 9
40.25 BA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 45
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2201 1203000672 LEENA THAKUR
1000370 9
32.75 A
2202 1203000673 ABHISHEK PATHANIA
1000501 9
60.00 A
2203 1203000674 SHIVANG BATISH
1000631 9
32.50 AB
2204 1203000675 NAROTAM
1000766 2
38.50 AB
2205 1203000677 VIVEKA NAND
1001033 9
44.25 A
2206 1203000678 DINESH MAURYA
1001167 6
45.00 A
2207 1203000679 DEVENDER KUMAR SHARMA
1001295 9
49.25 A
2208 1203000680 MANISH SHARMA
1000116 9
76.25 A
2209 1203000685 ARVIND SHARMA
1000779 9
71.50 A
2210 1203000686 SATISH KUMAR
1000913 9
73.50 A
2211 1203000687 SACHIN GUPTA
1001046 9
51.25 AB
2212 1203000688 DOOR SINGH
1001180 9
58.75 AB
2213 1203000689 ANJANA VERMA
1001309 9
34.50 A
2214 1203000690 ASHISH KUMAR
1000129 9
53.50 AB
2215 1203000692 JYOTSNA ARORA
1000393 9
46.75 A
2216 1203000694 JYOTI VERMA
1000659 9
42.00 AB
2217 1203000695 ANU CHOPRA
1000791 9
27.75 A
2218 1203000697 ANCHAL SHAUNIK
1001060 9
48.50 AB
2219 1203000698 SANDEEP THAKUR
1001193 9
61.75 AB
2220 1203000699 ANKIT S DOGER
1001322 9
77.00 AB
2221 1203000700 RAVI KUMAR
1000010 1
43.25 A
2222 1203000701 SANJEEVANI SHARMA
1000144 9
56.50 A
2223 1203000705 ROHITKUMAR
1000671 9
15.00 A
2224 1203000706 VIPLOVE GUPTA
L E 1000807 9
42.25 A
2225 1203000707 CHANDAN DHIMAN
1000941 1
27.25 A
2226 1203000709 MUNISH SHARMA
1001209 9
36.75 AB
2227 1203000711 FATEH CHAND
1000158 6
34.75 A
2228 1203000712 GAURAV BHARTI
1000290 1
36.00 A
2229 1203000714 RAKESH KUMAR
1000553 2
5
21.75 BA
2230 1203000715 MANIKA
1000687 6
37.50 AB
2231 1203000716 DHANESHWARI
1000819 9
63.00 AB
2232 1203000719 AJAY KUMAR
1001221 9
36.50 B
2233 1203000722 MANOJKUMAR
1000304 9
19.50 A
2234 1203000723 NEERAJ SHARMA
1000433 9
32.50 A
2235 1203000724 HARINDER KUMAR
1000568 1
24.25 A
2236 1203000725 NEELAM SHARMA
1000701 9
39.25 A
2237 1203000726 MAHENDER PAL
1000832 1
23.00 A
2238 1203000727 ABHINAV
1000968 9
29.75 A
2239 1203000728 GAYTRI SHARMA
1001101 9
28.75 A
2240 1203000729 MALKIAT KUMAR
1001235 9
38.25 A
2241 1203000730 SUSHIL KUMAR
1000052 2
36.00 A
2242 1203000731 NITISH SHARMA
1000187 9
57.75 A
2243 1203000733 MUKESH ROULTA
1000449 1
52.75 A
2244 1203000734 RASNA
1000580 9
31.50 B
2245 1203000735 PRITISH WALIA
1000714 9
74.00 AB
2246 1203000736 NAVJEET SINGH NEGI
1000848 2
37.50 AB
2247 1203000741 BHAGAT CHAND
1000199 2
24.25 A
2248 1203000742 KHUSHWANT DEWANTA
1000329 9
42.50 A
2249 1203000743 SATISH KUMAR
1000461 9
50.00 AB
2250 1203000745 RAJENDER KUMAR
1000727 2
20.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 46
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2251 1203000746 SANDEEP SHARMA
1000861 9
45.25 A
2252 1203000747 MANMOHANKAPOOR
1000994 2
47.00 A
2253 1203000748 DEEPA KAITH
1001129 9
54.75 AB
2254 1203000749 VIV K THAKUR
1001263 9
63.50 AB
2255 1203000755 SHASHI KUMAR SINGH
1000742 9
67.25 A
2256 1203000758 PARUL SEN
1001143 9
40.50 A
2257 1203000763 RAJ KUMAR
1000489 9
37.25 A
2258 1203000764 USHAKIRAN
1000620 9
22.00 A
2259 1203000765 SHWETA PANDIT
1000753 9
73.75 A
2260 1203000766 ANIL DUDPURI
1000890 9
94.50 A
2261 1203000769 RAVI KUMAR THAKUR
1001285 2
55.50 AB
2262 1203000770 INDERJEET
1000103 6
38.00 A
2263 1203000771 SANJAY KUMAR
1000236 1
28.00 A
2264 1203000772 AMAN KUMAR SOOD
1000369 9
47.50 A
2265 1203000773 GIANCHAND
1000502 1
52.75 AB
2266 1203000775 LALIT MOHAN
1000767 9
48.00 A
2267 1203000779 KUSH BHADWAL
1001296 9
51.00 AB
2268 1203000780 SHEESH PAUL THAKUR
1000118 9
18.00 A
2269 1203000781 AMAN GULERIA
1000251 9
33.25 A
2270 1203000783 SUNIL VERMA
1000514 9
25.50 B
2271 1203000784 SAUBHAGYA VATI
1000645 9
22.00 B
2272 1203000785 PRINCE SHARMA
1000781 9
36.25 AB
2273 1203000787 VIKAS THAKUR
1001048 9
34.00 A
2274 1203000791 UPMANYU SAPEHIA
1000263 9
28.25 A
2275 1203000793 KAMAL KANT SHARMA
1000526 9
40.50 AB
2276 1203000797 JAI BHARTI
1001059 6
56.25 B
2277 1203000798 KUMARI SHABNAM
1001194 9
29.00 B
2278 1203000799 NARESH KUMAR
1001323 9
23.75 BA
2279 1203000801 RAJ KUMAR
1000145 1
41.25 A
2280 1203000802 SAMEER
1000278 1
39.50 AB
2281 1203000805 SANGITA KUMARI
1000673 6
34.00 B
2282 1203000806 MUKESH KUMAR
1000808 1
20.75 AB
2283 1203000807 MAHESH CHAND
1000940 1
38.75 A
2284 1203000810 RAJINDER KUMAR
1000026 9
34.50 A
2285 1203000812 DEVIDUTTT
1000291 2
55.25 A
2286 1203000815 SAURABH SHARMA
1000685 9
50.50 A
2287 1203000816 ROHIT PATHIK
1000820 9
56.75 A
2288 1203000818 ABHINAV SINGHA
1001087 9
45.00 A
2289 1203000820 SWATI SHARMA
1000039 9
22.75 AB
2290 1203000821 PARUL GULERIA
1000173 9
68.00 AB
2291 1203000822 KUNDAN KUMAR
1000305 9
72.75 A
2292 1203000823 ISHAN THAKUR
1000436 9
55.00 A
2293 1203000824 NARESH CHAND
1000566 9
31.75 AB
2294 1203000826 SANDEEP KUMAR
1000835 9
60.50 BA
2295 1203000828 KAPIL VERMA
1001102 9
30.25 A
2296 1203000829 BHANU SHARMA
1001234 9
57.00 AB
2297 1203000831 ABHISHEK
1000186 2
56.25 A
2298 1203000832 MONIKA
1000319 9
50.25 A
2299 1203000834 REENA
1000581 9
52.50 A
2300 1203000835 RITIKA SHARMA
1000713 9
38.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 47
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2301 1203000836 PRAVEEN KUMAR
1000850 9
35.25 B
2302 1203000837 ACHAL KHAJURIA
1000981 9
71.25 A
2303 1203000838 RHYTHAM
1001116 9
45.00 B
2304 1203000842 DEV RAJ
1000332 1
43.50 A
2305 1203000844 JAGRITI
1000594 9
36.50 AB
2306 1203000845 SANDEEP RANGRAY
1000728 1
39.25 B
2307 1203000846 SANJEEV KUMAR
1000863 9
19.75 A
2308 1203000847 HARVINDER SINGH
1000996 9
58.50 A
2309 1203000848 RAJESHWAR TARNACH
1001132 9
22.50 AB
2310 1203000849 DHEERAJ KUMAR
1001266 1
32.50 B
2311 1203000850 GAGAN THAKUR
1000082 9
45.25 A
2312 1203000851 NAVEEN KAUSHAL
1000214 1
55.50 A
2313 1203000853 SURJEET
1000476 1
58.00 A
2314 1203000854 AKSHAY KUMAR
1000607 9
31.25 B
2315 1203000856 LALIT KUMAR
1000877 2
42.75 AB
2316 1203000859 SATISH KUMAR
1001275 9
46.25 A
2317 1203000861 XOGESHWAR
1000227 9
30.75 AB
2318 1203000862 DEEKSHA RANA
1000359 9
48.00 AB
2319 1203000864 AMIT SHARMA
1000623 9
44.25 A
2320 1203000867 DEEPAK PUNDIR
1001024 9
24.75 AB
2321 1203000868 HIMANSHU RANA
1001157 9
55.00 AB
2322 1203000870 PANKAJ SHARMA
1000105 9
74.25 B
2323 1203000873 LOKINDER SINGH
1000503 9
18.50 B
2324 1203000875 VINEET THAKUR
1000769 9
47.00 A
2325 1203000876 DHEERAJ KUMAR
1000903 1
19.25 B
2326 1203000877 NITIKA THAKUR
1001035 9
42.50 A
2327 1203000879 ANIL KUMAR
1001298 9
23.00 B
2328 1203000880 BHARAT BHUSHAN SAINI
1000117 6
48.75 A
2329 1203000884 MRINALINI
1000647 9
41.00 AB
2330 1203000886 PRINCE GAUTAM
1000914 9
21.00 A
2331 1203000887 LALIT CHAUHAN
1001047 9
64.25 AB
2332 1203000888 KARAN SINGH PARMAR
1001184 9
51.25 AB
2333 1203000889 KAPIL BHARDWAJ
1001310 9
51.75 AB
2334 1203000890 SANJEEV KUMAR
1000131 1
42.50 A
2335 1203000892 RAVI SHANKAR CHAUHAN
1000396 1
49.75 A
2336 1203000894 SUMIT KUMAR KASHAV
1000657 1
11.50 B
2337 1203000896 RAJAN KUMAR
1000927 2
44.00 AB
2338 1203000898 SAKSHI RAWAL
1001196 1
52.75 AB
2339 1203000900 KRISHMA KAUSHAL
1000013 9
29.50 B
2340 1203000901 NEETI SHARMA
1000148 9
48.25 B
2341 1203000903 DESH RAJ
1000408 1
45.25 AB
2342 1203000907 ROOP LAL
1000942 1
51.50 AB
2343 1203000909 KAPIL DEV
1001210 9
41.25 AB
2344 1203000910 ALOK SINGH THAKUR
1000025 9
76.25 A
2345 1203000912 MAANDVI SHARMA
1000292 9
19.25 AB
2346 1203000915 SACHIN JUSTA
1000689 9
49.25 A
2347 1203000916 PAWAN KUMAR KAUSHAL
1000822 1
40.50 A
2348 1203000919 SANDEEP VERMA
H 1001224 9
42.25 A
2349 1203000920 VINAY KUMAR
1000041 1
28.75 B
2350 1203000922 JAI PRAKASH
1000307 9
36.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 48
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2351 1203000923 NISHI
1000435 2
40.00 A
2352 1203000925 NITIN KUMAR
1000702 1
46.50 AB
2353 1203000926 SURJEET KAUR
1000839 9
51.75 AB
2354 1203000927 SANTOSH KUMARI
1000971 9
3
29.00 A
2355 1203000928 RAMAN KUMAR
1001103 9
24.25 A
2356 1203000929 RAVI KANT KAUSHAL
1001237 9
19.00 AB
2357 1203000930 RAKESH THAKUR
1000054 9
58.25 A
2358 1203000931 INDU BALA
1000188 9
28.25 A
2359 1203000936 PURUSHOTAM KUMAR
1000851 1
42.50 A
2360 1203000937 MEGHA
1000984 9
47.25 B
2361 1203000940 DALJEET SINGH
1000067 1
48.75 A
2362 1203000942 SANJAY KUMAR
1000334 9
54.00 B
2363 1203000943 HIMANSHU SHARMA
1000464 9
38.25 A
2364 1203000944 NEERAJ KUMAR
1000595 1
63.50 AB
2365 1203000946 SAHIL KAUSHAL
1000864 1
49.25 AB
2366 1203000947 ARUN SHARMA
1000995 9
24.25 A
2367 1203000949 ABHISHEK THAKUR
1001262 9
20.50 AB
2368 1203000951 ANITA DEVI
1000212 9
43.25 A
2369 1203000954 SAPNA
1000610 1
38.50 A
2370 1203000956 VANDANA O
1000878 9
41.00 B
2371 1203000961 LAKSHAY KAPOOR
1000229 9
31.00 A
2372 1203000963 NISHA KUMARI
1000490 9
5.00 A
2373 1203000967 PARTEEK SOOD
1001025 9
36.75 A
2374 1203000968 AJAY KUMAR
1001156 1
43.00 B
2375 1203000969 ADITYA BANTA
1001287 9
41.00 AB
2376 1203000970 AVINIKA SOOD
1000106 9
68.00 A
2377 1203000974 GAURAV KUMAR THAKURAL
1000634 9
35.00 A
2378 1203000975 ROHIT CHAUHAN
1000768 9
50.25 AB
2379 1203000976 WANG DORJE
1000902 2
45.50 A
2380 1203000977 GAYATRI DE VI
1001037 9
25.25 B
2381 1203000978 PAWAN KUMAR
1001170 9
56.75 AB
2382 1203000980 MANAN CHANDEL
1000119 9
29.50 AB
2383 1203000983 AMIT KUMAR SHARMA
1000515 9
31.25 AB
2384 1203000993 MISS MANDEEP KAUR MAAN
1000528 9
46.00 AB
2385 1203000997 NITIN KAUSHAL
1001062 1
34.00 A
2386 1203000999 NARENDER PAL
1001325 9
29.50 A
2387 1203001000 ARVIND KUMAR
1000004 9
43.25 B
2388 1203001001 NARENDER KUMAR
1000134 9
36.00 A
2389 1203001002 ABHINAV
1000267 9
57.25 AB
2390 1203001003 MADAN KUMAR
1000395 9
11.75 AB
2391 1203001004 SAPNA DEVI
1000530 9
24.25 A
2392 1203001005 BHAVANA
1000661 9
40.25 A
2393 1203001008 VIKAS SHARMA
1001063 9
28.00 A
2394 1203001011 SANJEEV KUMAR
1000147 1
26.50 A
2395 1203001012 SWATI SHARMA
1000280 9
56.25 A
2396 1203001015 BHANU DEVI
1000677 9
18.75 A
2397 1203001017 SAURBH SHARMA
1000945 9
44.50 A
2398 1203001018 BHAVNA SHARMA
1001076 9
45.00 AB
2399 1203001023 SUNITA KAUSHAL
1000423 9
10.50 A
2400 1203001024 RAFIK MOHD
1000555 9
51.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 49
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2401 1203001026 HEMA
1000826 1
47.25 AB
2402 1203001028 MANOJ KUMAR
1001089 9
19.50 A
2403 1203001030 PANKAJ KUMAR
1000040 9
45.50 BA
2404 1203001031 KUMARI JYOTI
1000177 9
38.50 A
2405 1203001033 SURYA KANT SHARMA
1000439 9
34.50 AB
2406 1203001034 PANKAJ KUMAR
1000569 6
32.50 AB
2407 1203001035 VIJENDER ATRI
1000703 9
40.50 B
2408 1203001036 ANCHAL RAI
1000836 1
57.75 AB
2409 1203001037 BALKISHAN SHARMA
1000970 9
3
34.50 AB
2410 1203001041 DEEPANSHI CHAUHAN
1000189 9
54.75 A
2411 1203001042 KANIKA MAUYI
1000322 9
24.25 A
2412 1203001043 MEGHA SHARMA
1000450 9
53.50 A
2413 1203001044 DISHANT SHARMA
1000584 9
64.00 A
2414 1203001046 HITESH GUPTA
1000855 9
48.25 A
2415 1203001048 KARTIK THAKUR
1001118 9
66.50 AB
2416 1203001049 MUKESH KUMAR SHARMA
1001252 9
32.25 A
2417 1203001050 SUNITA DEVI
1000069 1
37.75 AB
2418 1203001054 SURESH KUMAR
1000596 1
34.75 A
2419 1203001055 AMIT KUMAR
1000730 9
24.00 AB
2420 1203001057 RAJ KUMAR
1000998 1
49.00 A
2421 1203001058 ARU NKUMAR
1001134 9
22.00 AB
2422 1203001059 SNEH PRABHA NEGI
1001264 2
24.00 A
2423 1203001065 KAPIL
1000745 9
49.00 A
2424 1203001066 NEERAJ SHARMA
1000879 9
19.50 AB
2425 1203001069 SUKH CHAYAN
1001278 6
22.75 A
2426 1203001071 MUSKANPREET
1000226 9
19.75 A
2427 1203001073 NEERAJ SHARMA
1000491 9
43.75 A
2428 1203001074 ARUN CHAUHAN
1000624 9
41.50 A
2429 1203001076 SANDEEP GAUTAM
1000891 9
47.00 B
2430 1203001077 KALPANA DEVI
1001023 9
52.75 A
2431 1203001078 SONAM NEGI
1001160 2
60.75 A
2432 1203001079 AJAY KUMAR AZAD
1001288 1
32.75 A
2433 1203001082 YOGESH KUMAR
1000376 1
36.75 AB
2434 1203001083 RAVINDER KUMAR
1000505 1
25.00 AB
2435 1203001084 VISHAL GUPTA
1000636 9
88.25 AB
2436 1203001089 KISHAN KUMAWAT
1001302 6
60.25 AB
2437 1203001090 B NAWAZ REDDY
1000122 9
45.00 AB
2438 1203001093 BHARTI THAKUR
1000518 9
49.25 AB
2439 1203001094 VANDANA DEVI
1000648 9
30.5 0 AB
2440 1203001095 DEVANSHU
1000784 9
81.75 AB
2441 1203001101 RAHUL ROHIT
1000135 9
46.25 AB
2442 1203001102 NITISH BHARDWAJ
1000269 9
72.25 AB
2443 1203001105 ANIL JAGOTA
1000666 9
45.50 AB
2444 1203001108 DAKSH DATYAL
1001065 9
56.25 AB
2445 1203001109 DEEKSHA DATYAL
1001199 9
41.50 AB
2446 1203001111 SHRISHTI THAKUR
1000152 9
55.50 AB
2447 1203001112 VIJAY PAL SINGH
1000282 9
29.75 B
2448 1203001113 ANITA DEVI
1000412 9
21.25 B
2449 1203001117 DEEPEKSH SHARMA
1000948 9
37.50 A
2450 1203001119 ASHUTOSH SHANDIL
1001213 9
30.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 50
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2451 1203001120 HEMANT KUMAR
1000031 1
17.75 AB
2452 1203001124 BHUPESH SHARMA
1000557 9
33.75 B
2453 1203001129 DINESH KUMAR
1001229 9
51.00 B
2454 1203001130 VIVEK KUMAR
1000043 6
29.00 AB
2455 1203001131 RAKESHKUMAR
1000176 9
4
11.00 AB
2456 1203001134 PARIKSHIT THAKUR
1000575 9
66.75 AB
2457 1203001135 MAHENDER SINGH
1000707 9
37.75 B
2458 1203001138 VANDANA KUMARI
1001110 9
30.00 AB
2459 1203001139 GEETA VERMA
1001240 9
37.50 A
2460 1203001141 VISHAL THAKUR
1000192 9
40.75 AB
2461 1203001142 PANKAJ KUMAR
1000323 6
17.25 A
2462 1203001145 ANIL
1000718 2
53.75 B
2463 1203001146 ALKA SHARMA
1000852 9
51.25 A
2464 1203001150 BHAVANA GUPTA
1000071 9
34.50 AB
2465 1203001151 SAKSHI AGRAWAL
1000203 9
61.00 AB
2466 1203001154 SANJEEV GANATE
1000597 9
51.00 A
2467 1203001155 SHAMI KUMAR
1000736 9
14.00 AB
2468 1203001156 DIVYA BANSAL
1000871 9
53.25 A
2469 1203001158 MANOJ SHARMA
1001133 9
36.00 A
2470 1203001159 SANJEEV KASHYAP
1001268 9
36.75 AB
2471 1203001161 TANUJA SAINI
1000220 6
34.50 B
2472 1203001162 ANCHAL BESTA
1000349 9
34.75 B
2473 1203001165 YOGESH CHAUHAN
1000746 9
37.25 AB
2474 1203001166 PUNEET SHARMA
1000881 9
33.00 AB
2475 1203001167 SANJAY THAKUR
1001013 9
41.25 AB
2476 1203001172 SWATI
1000362 9
56.50 AB
2477 1203001174 SWEETY RANGTA
1000625 9
54.00 A
2478 1203001176 MANISH VERMA
1000893 9
65.50 A
2479 1203001178 KAPTAN SINGH
1001163 2
39.25 A
2480 1203001179 HITESH KASHYAP
1001290 1
22.00 B
2481 1203001181 KAMAL RAJ
1000244 9
44.00 A
2482 1203001183 ANKITA SHARMA
1000507 9
55.00 AB
2483 1203001186 KIRAN RANTA
1000905 9
44.75 AB
2484 1203001187 RAJESH KUMAR
1001036 1
25.50 A
2485 1203001188 ANIL KUMAR BHARDWAJ
1001175 9
34.75 A
2486 1203001189 KRISHAN CHAND
1001301 1
31.25 A
2487 1203001191 DHARMENDER SHARMA
1000257 9
50.00 A
2488 1203001197 PIYUSH KUMAR SHARMA
1001053 9
110.75 A
2489 1203001198 RAVI KUMAR
1001189 6
33.00 A
2490 1203001202 VIVEK SHARMA
1000271 9
76.00 AB
2491 1203001203 PRIYANK GUPTA
1000401 9
81.50 A
2492 1203001205 ARUN KUMAR
1000669 1
31.00 BA
2493 1203001206 SWANEY DANG
1000802 9
62.00 A
2494 1203001208 GAGAN SHARMA
1001066 9
24.00 A
2495 1203001209 LOKESH CHAUHAN
1001201 9
69.00 A
2496 1203001212 ANIL KHIMTA
1000286 9
22.75 A
2497 1203001214 RAVI PARMAR
1000546 9
57.25 A
2498 1203001216 LUPINE GARG
1000815 1
24.50 AB
2499 1203001218 MUKESH PATHAK
1001081 9
66.00 AB
2500 1203001219 AKASH SAINI
1001214 6
75.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 51
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2501 1203001220 AKSHAY DOGRA
1000030 9
61.50 A
2502 1203001221 ABHINEY PURI
1000168 9
27.75 AB
2503 1203001222 BALBIR SINGH
1000297 1
50.00 AB
2504 1203001223 POONUMKAUSHAL
1000425 9
13.75 A
2505 1203001224 MOHIT BHARDWAJ
1000560 6
52.25 AB
2506 1203001225 SACHIN VASDEV
1000696 9
40.25 A
2507 1203001226 MANISH PRASHER
1000828 9
55.50 A
2508 1203001228 AJAY KUMAR
1001094 9
16.00 AB
2509 1203001229 ANUJ BHATIA
1001226 1
50.25 BA
2510 1203001230 POOJA RANI
1000045 6
31.50 AB
2511 1203001233 RAJENDERPALTHAKUR
1000444 9
22.50 A
2512 1203001234 SUBHASH THAKUR
1000577 9
17.00 BA
2513 1203001237 SHAILLY KUMARI
1000975 9
42.50 A
2514 1203001239 GIRDHAR GOPAL MISHRA
1001239 9
65.50 A
2515 1203001240 RISHU SHARMA
1000061 9
69.00 AB
2516 1203001248 KIRAN
1001124 1
12.50 BA
2517 1203001249 LOKESH KUMAR
1001253 1
35.00 B
2518 1203001251 NEHA SHARMA
1000205 9
46.50 BA
2519 1203001253 MONISHA SHARMA
1000468 9
3
47.75 BA
2520 1203001254 RADHIKA THAKUR
1000601 9
48.50 BA
2521 1203001256 RAJESH KUMAR
1000872 1
28.25 A
2522 1203001257 JAI KAUSHIK
1001002 9
22.50 A
2523 1203001259 PANKAJTHAKUR
1001271 9
38.50 A
2524 1203001260 JASWINDER SINGH ATWAL
1000087 9
40.25 A
2525 1203001261 ASHISH BHARDWAJ
1000217 9
39.25 AB
2526 1203001267 NIRJA SHARMA
1001017 9
40.75 AB
2527 1203001268 KUMARI HEENA VERMA
1001147 6
31.50 AB
2528 1203001270 NITASHA KUMARI
1000100 9
40.25 AB
2529 1203001273 RAJAT SHARMA
1000498 9
40.75 AB
2530 1203001274 AJEET THAKUR
1000628 9
79.00 AB
2531 1203001276 BHAVANA KUMARI
1000896 9
22.25 AB
2532 1203001277 POONAM
1001028 2
52.25 A
2533 1203001278 ANIYAN THAKUR
1001159 9
31.25 AB
2534 1203001279 DEEPAK CHANDEL
1001291 9
21.25 A
2535 1203001280 MAHESH KUMAR NEGI
1000114 2
20 .25 AB
2536 1203001281 HARINDER VERMA
1000245 9
46.50 A
2537 1203001282 ARADHANADEVI
1000378 9
33.75 AB
2538 1203001283 PRIYA GULERIA
1000509 9
59.75 A
2539 1203001284 KIRAN KUMARI
1000640 9
37.00 AB
2540 1203001286 MAHESHWAR SINGH
1000906 9
22.50 B
2541 1203001287 VIRENDER SINGH
1001042 9
33.25 A
2542 1203001288 AMITA VERMA
1001174 9
42.25 A
2543 1203001289 SIDHARTH SHANKAR
1001305 2
41.75 A
2544 1203001292 RAJESH KUMAR
1000388 1
54.00 A
2545 1203001295 POOJA TANWAR
1000789 1
39.25 AB
2546 1203001296 ROHIT SHARMA
1000923 9
42.00 A
2547 1203001300 PALLVI GULERIA
1000006 9
63.50 A
2548 1203001301 PANKAJ KALIA
1000139 1
37.25 B
2549 1203001304 ACHHAR SINGH
1000533 9
42.75 A
2550 1203001306 VIKRAMJEET
1000800 1
18.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 52
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2551 1203001307 ROHIT THAKUR
1000934 9
42.50 A
2552 1203001308 SHELZA THAKUR
1001070 9
24.25 A
2553 1203001312 AMRITA SINGH
1000288 1
37.75 B
2554 1203001315 ARTI SHARMA
1000683 9
42.00 BA
2555 1203001316 PRIYANKA THAKUR
1000817 9
31.75 A
2556 1203001324 ROHAN KUMAR VERMA
1000563 9
43.50 AB
2557 1203001328 PANKAJ KUMAR
1001096 9
27.50 B
2558 1203001329 KAMINI NAGHWAL
1001231 9
25.50 B
2559 1203001330 POOJAN LATA
1000049 1
26.50 B
2560 1203001331 SUDHIR NEGI
1000180 2
33.25 BA
2561 1203001332 ARUN KUMAR
1000311 9
18.75 B
2562 1203001333 HEMANT KUMAR
1000442 9
15.00 A
2563 1203001335 BHAVNEESH DUTT
1000711 1
31.75 A
2564 1203001336 SHALU VERMA
1000843 9
37.5 0 B
2565 1203001337 NITISH SOOD
1000977 9
35.00 A
2566 1203001340 RAHUL SHARMA
1000062 9
22.00 A
2567 1203001341 RAMAN
1000195 9
60.50 A
2568 1203001342 SANTOSH SHARMA
1000328 9
27.25 B
2569 1203001348 PUSHPENDER BISHT
1001122 9
24.25 A
2570 1203001349 SACHIN SHARMA
1001257 9
39.25 AB
2571 1203001350 ASHISH CHAUDHARY
1000075 1
51.50 AB
2572 1203001353 ADARSH SAKLANI
1000472 9
42.50 A
2573 1203001354 ROHINI THAPA
1000600 6
29.00 A
2574 1203001356 ASHWANI CHANDEL
1000868 9
85.00 AB
2575 1203001357 AJAY KUMAR SHARMA
1001003 9
25.00 A
2576 1401000003 SUKHWINDER KAUR
1000885 6
42.25 AB
2577 1401000004 RAVINDER KUMAR
1001182 1
18.75 A
2578 1401000005 NIPUN MITTAL
1001476 9
96.00 A
2579 1401000008 HARMAIL SINGH
1002367 9
61.25 A
2580 1401000010 RAJAT JINDAL
1000030 9
65.00 AB
2581 1401000011 JASPAL SINGH
1000323 9
23.25 A
2582 1401000013 SUNIL KUMAR GUPTA
1000919 9
66.00 A
2583 1401000015 NARENDER KUMAR
1001510 1
47.50 AB
2584 1401000017 SUNDER SINGH
1002102 9
22.00 BA
2585 1401000018 RUBY
1002394 9
54.25 A
2586 1401000021 GURPREET SINGH
1000354 9
31.75 AB
2587 1401000022 JASPAL AJAY KUMAR
1000650 1
21.75 A
2588 1401000023 SIMRANJEET SINGH
1000947 6
80.00 AB
2589 1401000024 PRIYANKA
1001246 9
23.50 AB
2590 1401000025 HEENA GARG
1001540 9
76.25 A
2591 1401000027 SUMIT KUMAR
1002131 1
31.00 AB
2592 1401000028 AJAY KUMAR
1002420 1
29.75 B
2593 1401000029 JAGBIR SINGH
1002720 9
59.00 AB
2594 1401000030 PARUL GOYAL
1000086 9
65.75 A
2595 1401000032 ROHIT KUMAR DHAWAN
1000679 9
59.50 AB
2596 1401000033 HARSH KUMAR
1000977 9
54.50 A
2597 1401000035 HEMANT KUMAR BANSAL
1001565 9
49.75 AB
2598 1401000036 AMANPREET CHAWLA
1001859 9
40.75 A
2599 1401000038 JAGJEET SINGH
1002451 1
74.50 A
2600 1401000039 PRINCE KUMAR
1002747 9
85.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 53
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2601 1401000044 GAGANDEEP
1001300 1
51.25 AB
2602 1401000046 BHARAT
1001888 1
28.50 AB
2603 1401000047 NAVEEN
1002183 9
28.75 A
2604 1401000049 MANOJ KUMAR
1002776 9
43.25 BA
2605 1401000050 RAUSHAN KUMAR
1000143 6
47.00 AB
2606 1401000052 SHEKHAR GARG
1000741 9
47.50 AB
2607 1401000056 MANISH KUMAR YADAV
1001921 6
52.25 A
2608 1401000057 SIMRAN BHALLA
T
1002223 9
74.00 A
2609 1401000058 RAM DASS SINGH
N
1002515 1
21.25 A
2610 1401000059 JATINDER KUMAR
1002809 1
66.25 A
2611 1401000062 SAHIL KUMAR
1000767 9
40.50 AB
2612 1401000067 RAMANDEEP KAUR
1002250 9
35.75 AB
2613 1401000068 HARPREET SINGH
1002543 9
34.25 A
2614 1401000069 AMRITPAL SINGH
1002837 9
32.00 A
2615 1401000070 SUBHASH CHANDER
1000202 9
29.50 AB
2616 1401000074 SATNAM SINGH
1001388 6
23.25 A
2617 1401000075 GURVINDER SINGH
1001681 1
16.50 AB
2618 1401000076 NOMESH
1001982 9
22.75 AB
2619 1401000077 AMANDEEPSHARMA
1002275 9
25.25 AB
2620 1401000079 GOPAL DASS
1002871 1
62.25 AB
2621 1401000081 SUNIL KUMAR
1000532 9
4
33.25 AB
2622 1401000082 BHUPINDER SHARMA
1000824 9
54.50 AB
2623 1401000083 RAVINDER KUMAR
1001126 1
23.25 B
2624 1401000084 SONIA BANSAL B
C 1001422 1
44.25 AB
2625 1401000085 SATYAPAL SINGH
1001719 9
88.75 A
2626 1401000087 HONEY CHUGH
1002310 9
46.50 AB
2627 1401000089 SUBHASH KUMAR
1002904 6
69.75 A
2628 1401000090 PANKAJ SHARMA
1000268 9
45.25 AB
2629 1401000091 PARDEEP TIWARI
1000560 9
73.50 A
2630 1401000092 SUNIL KUMAR
1000857 9
61.00 A
2631 1401000093 PANKAJ KUMAR
1001153 9
32.50 AB
2632 1401000094 PRIYANKA
1001447 9
71.00 AB
2633 1401000095 RAVINDER JEET SINGH
1001744 1
50.00 AB
2634 1401000096 KASHMIRA SINGH
1002036 9
39.50 A
2635 1401000097 ROHIT BANSAL
1002341 9
62.50 AB
2636 1401000098 MANPREET KAUR
1002634 9
53.25 AB
2637 1401000099 AMANDEEP
1002925 1
42.25 A
2638 1401000103 BIKRAMJEET SINGH
1000889 9
40.50 AB
2639 1401000105 HARVINDER GILL
1001477 9
44.50 AB
2640 1401000110 JASWINDER SINGH
1000029 1
62.00 AB
2641 1401000112 MANISHA RANI
1000622 9
69.25 AB
2642 1401000113 BEANT KAUR
1000918 1
49.50 B
2643 1401000115 SHAMINDER SINGH
1001513 1
44.25 AB
2644 1401000116 POOJA RANI
1001803 1
59.25 AB
2645 1401000118 MANPREET SINGH SEKHON
1002399 6
54.50 A
2646 1401000120 SEEMA RANI U
1000064 9
36.00 AB
2647 1401000121 HARSHDEEP SHARMA
1000358 9
47.50 AB
2648 1401000123 VIKRAM SINGH
1000944 9
81.50 A
2649 1401000125 RAJDEEP KAUR
1001537 9
58.50 A
2650 1401000127 BEANT SINGH
1002132 9
68.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 54
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2651 1401000129 RUPINDER KAUR
1002721 9
55.75 AB
2652 1401000130 SUNIL KUMAR
1000087 9
46.50 A
2653 1401000131 RAJINDER SINGH
1000381 6
62.25 A
2654 1401000132 NAVDEEP KAUR
1000684 9
39.00 AB
2655 1401000133 MANDEEP SINGH
1000979 9
51.75 A
2656 1401000134 ANKIT SINGLA
1001269 9
61.50 A
2657 1401000135 NIKHIL KUMAR BANSAL
1001568 9
59.25 A
2658 1401000136 AMANDEEP SINGH
1001862 9
51.00 A
2659 1401000139 RAJNI BALA
1002749 9
74.75 AB
2660 1401000141 GURPREET SINGH
1000415 6
30 .25 AB
2661 1401000142 GAURAV BANSAL
1000714 9
73.75 AB
2662 1401000144 SUDHIR KUMAR
1001301 9
65.50 B
2663 1401000145 VIKRAM
1001599 9
53.00 A
2664 1401000147 ANUPJEET KAUR
1002187 1
50.00 A
2665 1401000149 GURVINDER SINGH
1002782 1
54.00 AB
2666 1401000150 MAMTA RAO KALWA
1000147 1
62.50 A
2667 1401000153 GAURAV ARORA
1001038 9
27.00 AB
2668 1401000154 SANDEEP
1001331 1
16.75 AB
2669 1401000157 SURAJ KUMAR
1002221 1
24.75 AB
2670 1401000159 RAJID ALI
1002808 9
41.00 AB
2671 1401000160 KOMAL RANI
1000180 9
44.75 AB
2672 1401000161 HARMEET KAUR
1000475 9
54.75 A
2673 1401000163 GAGANDEEP SINGH
1001069 9
44.00 A
2674 1401000164 RAJINDER KUMAR
1001364 1
19.50 A
2675 1401000165 DHARMINDER SINGH
1001656 1
25.25 AB
2676 1401000167 PARMINDER KAUR
1002251 1
49.25 A
2677 1401000168 DEEPAK KUMAR
1002545 9
45.00 AB
2678 1401000173 MANPREET KAUR SHERGILL
1001099 9
39.50 AB
2679 1401000176 PARDEEP SINGH
1001985 9
57.25 A
2680 1401000184 CHETNA
1001427 9
62.00 AB
2681 1401000185 PRABHJOT SINGH BHULLAR
1001714 9
20.25 AB
2682 1401000186 MITHLESH KUMAR
1002014 9
39.50 BA
2683 1401000187 BALTEJ SINGH
1002311 6
54.75 AB
2684 1401000188 KARAN DEEP
1002602 9
66.75 AB
2685 1401000189 PANKAJ SHARMA
1002894 9
41.75 AB
2686 1401000190 HARPREET SINGH
K
1000265 6
80.00 AB
2687 1401000191 RESHAM SINGH
1000561 1
35.75 A
2688 1401000193 SUNEEL KUMAR
1001154 9
60.00 AB
2689 1401000194 SAJAN KUMAR GARG
1001453 9
81.75 AB
2690 1401000195 NIRAJ KUMAR
1001742 9
50.00 A
2691 1401000196 SANDEEP KUMAR
1002041 1
48.25 BA
2692 1401000198 AMANDEEP KAUR
1002636 9
45.00 AB
2693 1401000199 BALKARAN SINGH
1002930 9
18.50 AB
2694 1401000200 RAKESH KUMAR
1000007 6
46.75 A
2695 1401000201 TAJINDER PAL
1000297 9
37.75 AB
2696 1401000203 GAGANPREET PAL SINGH
1000897 1
53.25 AB
2697 1401000206 SOURAV BANSAL
1001774 9
34.25 B
2698 1401000209 VIKRAMDEEP KAUR
1002665 9
49.25 AB
2699 1401000210 ANIL KUMAR
R 1000034 1
22.50 AB
2700 1401000212 SAMAN DEEP SINGH
1000628 9
64.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 55
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2701 1401000213 HARJINDER SINGH
1000925 9
73.00 A
2702 1401000214 AMRISH KUMAR
Z
1001219 9
34.75 AB
2703 1401000217 CHITESH GARG
1002109 9
73.50 AB
2704 1401000219 DINESH KUMAR
1002693 1
27.75 AB
2705 1401000220 RAJINDER SINGH
1000063 6
28.75 AB
2706 1401000221 AMARPREET SINGH
1000359 9
53.00 AB
2707 1401000223 RAJVIR KAUR
1000952 9
38.00 AB
2708 1401000227 RAMANPREET SINGH
1002135 6
31.25 A
2709 1401000228 KIRAN PAL SINGH
1002430 1
72.00 AB
2710 1401000229 JATINDER KUMAR SARSWAT
1002725 9
48.00 BA
2711 1401000231 RICHA MITTAL
1000388 9
64.25 A
2712 1401000233 RAVNEET KAUR
1000985 9
45.75 A
2713 1401000234 KAVITA RANI
1001281 1
23.25 BA
2714 1401000235 GURVINDER SINGH
1001576 9
60.50 AB
2715 1401000236 VISHAVJEET SINGH
1001869 1
39.50 AB
2716 1401000237 VARINDER SINGH
1002165 9
73.50 AB
2717 1401000242 ABHISHEK BANSAL
1000712 9
44.75 AB
2718 1401000245 SANDEEP KAUR SANDHU
1001604 9
68.50 AB
2719 1401000246 HARPREET SINGH MOHAL
1001896 6
21.50 A
2720 1401000247 RAKESH KUMAR
1002193 6
60.50 B
2721 1401000251 AJAY KUMAR
1000447 9
56.25 A
2722 1401000252 HARLEEN KAUR
1000743 9
42.00 A
2723 1401000254 MUKESH BANSAL
1001334 9
67.50 AB
2724 1401000258 AMNINDER SINGH
1002522 1
43.75 AB
2725 1401000260 AMANDEEP SINGH
1000184 9
61.00 AB
2726 1401000261 MANOJ GARG
1000480 9
53.25 AB
2727 1401000263 ANSHULA
1001068 9
59.25 B
2728 1401000266 BARINDER PAL SINGH
1001959 9
19.00 A
2729 1401000269 GAGANPREET SINGH
1002842 9
41.75 A
2730 1401000271 JASKARAN SINGH
1000507 9
49.50 AB
2731 1401000272 MANJEET SINGH
1000801 1
20.50 A
2732 1401000273 ASHOK KUMAR
1001105 9
42.25 AB
2733 1401000276 DEEPAK SINGH
1001983 9
40.00 A
2734 1401000277 YOGESH CHAUHAN
1002285 1
35.00 AB
2735 1401000278 ABHI GARG
1002577 9
54.00 A
2736 1401000279 RAMAN DEEP
1002876 1
57.50 A
2737 1401000281 MOHIT KUMAR
1000530 9
68.25 A
2738 1401000285 GUNINDER KUMAR
1001721 9
67.75 AB
2739 1401000286 ISHA JINDAL
1002017 9
80.50 A
2740 1401000287 RAJAT KUMAR DAHIYA
1002319 1
37.25 AB
2741 1401000288 GAGANDEEP SHARMA
1002608 9
40.50 AB
2742 1401000289 SURINDER KUMAR
1002902 6
13.00 AB
2743 1401000292 JASWANT SINGH
1000862 1
17.75 A
2744 1401000293 HARJEET SINGH
1001160 1
11.50 AB
2745 1401000294 GAGANDEEP SINGH SIDHU
1001456 9
58.75 A
2746 1401000298 GAURAV MITTAL
1002640 9
35.25 AB
2747 1401000299 ASHWANI
1002935 9
44.50 AB
2748 1401000300 RAMAN KUMAR
1000015 9
41.50 AB
2749 1401000301 PARVEEN KAUR
1000304 1
40.00 AB
2750 1401000303 ANKUSH SINGLA
1000890 9
34.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 56
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2751 1401000304 MANISH KUMAR
1001192 9
34.00 B
2752 1401000305 RAJEEV KUMAR
1001481 1
43.25 AB
2753 1401000307 JAGDEV SINGH
1002075 9
54.50 AB
2754 1401000308 GURINDER JEET SINGH
1002372 9
11.50 AB
2755 1401000311 HARDEEP SAINI
1000333 9
44.75 B
2756 1401000312 GAGANDEEPSINGH
1000627 9
25.50 B
2757 1401000313 ABHISHEK GUPTA
1000928 9
46.25 AB
2758 1401000314 IQBAL SINGH
1001217 9
43.25 AB
2759 1401000316 SARBJEET KAUR BRAR
1001806 9
36.50 A
2760 1401000317 AMARJEET SINGH
1002104 6
37.50 A
2761 1401000318 AMAN GARG
1002403 9
58.00 AB
2762 1401000319 ANAND MOHAN
1002702 9
108.75 AB
2763 1401000320 KARUN GARG
1000072 9
53.50 AB
2764 1401000321 SUNIL KUMAR
1000363 1
34.75 B
2765 1401000324 JAGDEEP SINGH
1001249 9
46.25 A
2766 1401000326 MANJINDER BRAR
1001840 9
43.75 B
2767 1401000330 SHANNI PAL
1000098 6
49.50 AB
2768 1401000331 CHINAR BANSAL
1000396 9
66.00 AB
2769 1401000334 ASHOK KUMAR
1001276 1
50.50 A
2770 1401000335 HARWINDER SINGH
1001578 6
24.75 AB
2771 1401000340 LALIT YADAV
1000128 6
65.50 A
2772 1401000341 VIKRAM KUMAR
1000423 1
43.00 AB
2773 1401000343 RAHUL GOYAL
1001010 9
48.25 AB
2774 1401000345 SAURABH GARG
1001607 9
82.25 AB
2775 1401000349 RAKESH KUMAR
1002783 9
40.75 A
2776 1401000350 JATINDER
1000154 9
35.75 AB
2777 1401000352 CHARNJEET KAPOOR
1000748 9
49.75 BA
2778 1401000353 ASHIMA BANSAL
1001046 9
46.50 AB
2779 1401000354 HONEY ARORA
1001344 9
78.75 AB
2780 1401000356 MANINDER SINGH
1001932 1
34.50 A
2781 1401000357 LAKHWINDER SINGH
1002225 1
40.75 A
2782 1401000358 AMANDEEP KUMAR
1002525 9
69.50 AB
2783 1401000359 ANGREJ KUMAR
1002813 6
24.00 A
2784 1401000360 KARANVEER
1000181 9
40.75 A
2785 1401000361 GURSEVAK SINGH
1000482 9
41.75 A
2786 1401000362 AMARDEEP SINGH
1000782 6
37.75 A
2787 1401000364 GURPREET SINGH
A 1001366 9
35.50 A
2788 1401000365 ARWINDER SINGH GREWAL
1001664 9
38.75 A
2789 1401000366 NAVDEEP SINGH
1001963 1
45.25 AB
2790 1401000367 GURPREET SINGH
1002256 1
45.75 AB
2791 1401000368 VIKAS GARG
1002551 9
50.75 A
2792 1401000369 SUMIT MAVAR
1002851 1
36.50 A
2793 1401000370 JEEVAN SHARMA
T
1000219 9
33.75 A
2794 1401000372 MAHANAND SINGH
1000811 6
8.50 B
2795 1401000374 GURMEET SINGH
1001403 1
73.75 A
2796 1401000375 PRADEEP KUMAR SINGH
1001691 6
26.25 B
2797 1401000376 ANUPRIYA SHARMA
1001992 9
83.50 A
2798 1401000378 JASPREET SINGH
1002586 6
52.75 AB
2799 1401000381 YADWINDER SINGH
1000536 9
116.75 BA
2800 1401000382 LAKHWINDER SINGH
1000834 6
38.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 57
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2801 1401000384 SUKHVIR SINGH
1001429 6
28.25 AB
2802 1401000385 HARPREET S NGH
1001717 9
29.00 BA
2803 1401000386 ANMOLPREET SINGH
1002016 9
57.00 BA
2804 1401000388 GURDIT SINGH
1002613 1
29.00 AB
2805 1401000389 RAMANJEET KAUR
1002910 9
49.00 AB
2806 1401000390 RACHPAL SINGH
1000274 6
33.00 AB
2807 1401000393 JASKARAN SINGH
1001163 1
55.00 AB
2808 1401000394 MANINDER SINGH
1001459 6
33.50 AB
2809 1401000395 BINDU KAMBOJ
1001756 6
40.25 AB
2810 1401000396 VIKAS KUMAR
1002051 1
34.50 A
2811 1401000397 ROHIT KUMAR
1002345 9
53.25 AB
2812 1401000399 MANJEETSINGH SING
1002936 1
24.00 A
2813 1401000401 GURPREET SINGH
1000310 9
26.00 AB
2814 1401000402 JAGANDEEP SINGH
1000601 6
37.00 AB
2815 1401000403 RISHABH
1000902 9
20.50 AB
2816 1401000404 SUBHASH CHANDER
1001194 9
51.25 A
2817 1401000405 ASHWANI KUMAR
1001487 6
23.75 A
2818 1401000407 NISHESH GOYAL
1002083 9
45.00 AB
2819 1401000408 ABDESH SINGLA
1002376 9
52.00 AB
2820 1401000409 KULBUSHAN
1002674 9
80.50 A
2821 1401000410 SURINDER KUMAR
1000039 9
25.25 A
2822 1401000411 GAGANDEEP SINGH
1000334 1
30.00 AB
2823 1401000412 ARCHNA Z
1000633 9
31.75 B
2824 1401000413 SUKHCHAIN SINGH
1000926 1
33.75 A
2825 1401000414 PARDEEP SINGH
1001222 6
46.25 AB
2826 1401000415 IQBAL SINGH
1001515 1
40.50 A
2827 1401000416 VIJAY KUMAR
1001817 6
54.75 AB
2828 1401000418 NIRMAL SINGH
1002411 9
44.00 BA
2829 1401000419 BALVINDER SINGH
1002701 1
29.75 A
2830 1401000422 UMESH KUMAR
1000664 1
25.50 BA
2831 1401000423 TAJINDERPAL SINGH
1000960 6
61.75 AB
2832 1401000426 SUKHJEET SINGH
1001841 6
36.50 A
2833 1401000427 JOGINDER KUMAR
1002142 1
42.75 A
2834 1401000428 VISHAL CHANDEL
1002438 9
48.25 A
2835 1401000429 PARDEEP KUMAR
1002731 1
40.75 A
2836 1401000431 DALJEET SINGH
1000393 1
57.00 AB
2837 1401000433 JASPREET DHILLON
1000982 9
61.75 A
2838 1401000434 SHAM ARORA
1001280 9
37.00 B
2839 1401000435 MANPREET BATH
1001575 9
52.75 AB
2840 1401000437 SIMRANJEETTKAUR
1002170 1
38.75 AB
2841 1401000438 SHIVANSHU SHARMA
1002465 9
64.00 A
2842 1401000439 SHAILENDER KUMAR
1002766 1
66.75 AB
2843 1401000440 GURPREET KAUR
1000133 9
39.75 AB
2844 1401000441 MANPREET KAUR
1000418 9
45.00 AB
2845 1401000442 VINODKUMAR
1000721 1
46.00 A
2846 1401000445 JATIN KUMAR
1001605 1
60.00 AB
2847 1401000447 AMANDEEP GARG
1002200 9
40.50 AB
2848 1401000449 SANDEEP SINGH
1002794 1
48.50 AB
2849 1401000451 RAJESH KUMAR
1000453 1
38.00 AB
2850 1401000452 GURWINDER SINGH
1000749 9
64.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 58
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2851 1401000454 MANINDER KUMAR DUGGAL
1001341 1
53.75 AB
2852 1401000455 KULDEEP MAHAN
1001633 9
43.50 AB
2853 1401000456 MANDEEP SINGH
1001928 9
66.00 AB
2854 1401000458 SANDEEP SINGH
1002523 1
25.75 B
2855 1401000460 LACHHMAN SINGH
1000186 1
40.50 B
2856 1401000461 KULWINDER SINGH
1000483 9
41.75 AB
2857 1401000462 VIKASH KUMAR SHARMA
1000779 6
46.25 B
2858 1401000464 MUKESH
1001370 9
43.25 AB
2859 1401000466 SUKHJINDER SINGH
1001958 9
25.00 AB
2860 1401000467 KAMAL JEET
1002258 1
4
29.50 B
2861 1401000468 VIKAS SINGH MITTAL
1002557 9
69.25 AB
2862 1401000469 GURBAKSH SINGH
1002848 9
5
31.25 B
2863 1401000471 ABHISHEK
1000508 9
56.00 AB
2864 1401000472 MONEY KUMAR
1000809 1
8.50 B
2865 1401000473 RUCHIKA
1001106 9
59.50 AB
2866 1401000476 BUNTY KUMAR
1001994 1
13.75 B
2867 1401000477 ANIT
1002291 1
41.75 AB
2868 1401000480 LEKH RAJ
1000249 1
30.00 B
2869 1401000482 NARINDER KUMAR
1000837 1
31.00 B
2870 1401000483 JATINDER
1001131 1
4.75 AB
2871 1401000484 RAVI KUMAR
1001435 1
36.25 A
2872 1401000485 POONAM RANI
1001722 9
33.75 AB
2873 1401000486 SHARDA DEVI
1002021 6
40.50 B
2874 1401000487 SUKHJINDER SINGH
1002320 9
22.75 AB
2875 1401000488 PARMINDER SINGH
1002617 1
54.25 AB
2876 1401000489 RUPINDER SINGH
1002908 9
69.50 AB
2877 1401000490 CHAMAN VERMA
1000279 6
23.25 A
2878 1401000491 ASHOK KUMAR
1000570 9
12.75 A
2879 1401000492 HARPREET SINGH
T 1000869 1
37.25 A
2880 1401000493 AMANDEEP SINGH
1001166 1
30.00 B
2881 1401000497 MANINDER SINGH
1002354 1
54.00 A
2882 1401000498 PANKAJ KUMAR
1002642 9
58.75 A
2883 1401000501 AMREEK SINGH
1000307 6
47.25 AB
2884 1401000503 YOGESH KUMAR
1000901 9
10.25 B
2885 1401000505 MAYANK KUMAR DAHIYA
1001493 1
52.50 AB
2886 1401000508 ANKUSH KUMAR
1002379 1
58.25 A
2887 1401000509 DEEPANSHU
1002678 9
68.00 AB
2888 1401000510 GANESH
1000045 9
44.25 AB
2889 1401000512 RAVINDER KUMAR
1000631 1
13.00 B
2890 1401000513 RAMAN KUMAR
1000934 1
31.50 B
2891 1401000514 BALJINDER SINGH
1001226 9
46.50 AB
2892 1401000516 MUNISH KUMAR
1001821 9
44.50 AB
2893 1401000519 HEMANT RAI GARG
1002709 9
55.75 B
2894 1401000521 AMRIK SINGH
1000370 9
34.25 B
2895 1401000523 INDRAJEET KUMAR
1000957 1
39.50 B
2896 1401000525 PUSHPINDER SHARMA
1001552 9
46.25 AB
2897 1401000526 NACHHATTAR SINGH
1001843 1
41.25 AB
2898 1401000527 RAHUL KUMAR
1002144 9
39.25 A
2899 1401000529 MANINDERPAL SINGH
1002734 9
29.00 AB
2900 1401000530 RAJENDER KUMAR
1000105 1
60.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 59
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER 1 PREF_POST
2901 1401000531 RAHUL GUPTA
1000400 9
65.00 AB
2902 1401000532 RUPINDER KAUR
1000693 9
49.50 AB
2903 1401000533 PARDEEP KUMAR
1000992 1
60.00 AB
2904 1401000535 SWAPNA SUBUDHIRAY
1001583 9
44.25 AB
2905 1401000536 BIKRAM BERI
1001875 9
57.25 AB
2906 1401000538 YOGESHKUMAR
1002466 1
25.50 AB
2907 1401000539 JAGMEET SINGH
1002760 1
46.50 AB
2908 1401000542 MALVIKA
1000722 9
54.25 A
2909 1401000543 ANKIT GUPTA
1001018 9
28.25 AB
2910 1401000544 PREMLATA
1001319 6
95.00 A
2911 1401000545 MANJEET SINGH
1001612 1
69.25 A
2912 1401000547 ARPANA ARORA
1002205 9
42.50 A
2913 1401000548 NITISH SHARMA
1002500 9
55.25 A
2914 1401000550 SHIFALI GUPTA
1000161 9
47.00 AB
2915 1401000551 MANJINDER SINGH
1000458 1
36.75 A
2916 1401000552 ROHIT GARG
1000750 9
31.25 A
2917 1401000556 RENUKA
1001939 6
65.00 AB
2918 1401000557 MASTINDER SINGH
1002232 9
37.50 AB
2919 1401000558 BALWINDER SINGH
1002524 1
51.75 AB
2920 1401000559 KULWINDER SINGH
1002821 9
34.50 AB
2921 1401000560 RAJINDER SINGH
U
1000191 6
69.25 AB
2922 1401000562 MANISH
1000789 1
62.25 BA
2923 1401000563 ANUJ WADHWA
1001078 9
51.25 AB
2924 1401000565 ANKITA
1001668 9
67.25 AB
2925 1401000566 MANPREET SINGH
1001962 1
45.00 AB
2926 1401000569 SANDEEP GOYAL
1002854 9
82.25 A
2927 1401000570 AMIT KUMAR
1000220 1
29.25 B
2928 1401000571 JYOTI KUKKAR
1000514 9
44.00 AB
2929 1401000573 ARNAB SARKAR
1001109 1
41.00 A
2930 1401000574 GURPREET SINGH
1001407 1
29.00 A
2931 1401000576 RUPALI GUPTA
1001993 9
31.75 AB
2932 1401000578 RAMANDEEP KAUR
1002588 9
51.25 AB
2933 1401000579 PRIYANKA
1002882 9
45.25 AB
2934 1401000581 HARMEET SINGH MAKKAR
1000544 9
32.25 AB
2935 1401000582 VIMAL WATTS
1000845 9
51.00 AB
2936 1401000583 CHARNJEET SINGH
1001139 6
40.75 AB
2937 1401000584 SOURABH BHARDWAJ
1001437 9
55.75 AB
2938 1401000587 RAVI DUTT
1002325 9
68.00 AB
2939 1401000589 SANTPAL SINGH
1002911 9
46.00 AB
2940 1401000590 NISHU GUPTA
1000281 9
45.00 AB
2941 1401000592 PARVINDER SINGH
1000875 6
36.0 0 A
2942 1401000593 BANTI SINGH
1001167 1
25.00 A
2943 1401000594 LAKHY SHARMA
1001468 9
4
28.50 A
2944 1401000597 RAMANDEEP SINGH
1002348 9
25.50 AB
2945 1401000598 ROHIT KANSAL
1002648 9
65.50 A
2946 1401000599 KAUSHIK BHATTACHARYA
1002943 9
49.00 AB
2947 1401000602 RITU GOYAL
1000609 9
31.50 AB
2948 1401000604 MUKESH KUMAR
1001201 1
40.50 A
2949 1401000605 JASKARAN SINGH
1001495 9
38.25 B
2950 1401000608 SONAM
1002384 9
58.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 60
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
2951 1401000610 SALONI GOYAL
1000050 9
55.50 AB
2952 1401000611 SUMAN MALIK
1000343 9
49.75 A
2953 1401000612 MANPREET SINGH
1000634 9
4
33.50 AB
2954 1401000615 SUNIL KUMAR BISHT
1001526 9
49.50 A
2955 1401000616 JASPAL SINGH
1001825 1
16.50 B
2956 1401000617 CHIRAG SETHI
1002119 9
47.25 AB
2957 1401000618 VANSH GARG
1002414 9
73.00 AB
2958 1401000625 GURPIAR SINGH
1001553 1
31.00 A
2959 1401000628 KULDEEP SINGH
1002441 6
27.25 A
2960 1401000629 ATUL PREET
1002739 6
40.00 A
2961 1401000630 KULJEET KAUR
1000110 1
22.75 A
2962 1401000632 OM PARKASH
1000697 6
48.75 A
2963 1401000633 RANJEEV KUMAR
1000989 6
53.00 A
2964 1401000634 BALVINDER SINGH
1001286 1
6.25 B
2965 1401000635 PUNEET GOYAL
1001586 9
60.75 AB
2966 1401000637 TARSEM CHAND
1002181 1
41.75 AB
2967 1401000638 HARSEWAK SINGH
1002473 6
41.50 B
2968 1401000639 RAJAT BANSAL
1002765 9
63.75 A
2969 1401000640 ROHIT KUMAR JAIN
1000138 9
56.00 AB
2970 1401000641 NARINDER KUMAR
1000429 1
35.00 B
2971 1401000642 KRISHAN KUMAR
1000727 9
30.00 A
2972 1401000644 DEEP SHIKHA
1001314 9
69.50 AB
2973 1401000645 NIRMAL SINGH
1001614 9
32.50 AB
2974 1401000646 JAGMINDER KAUR CHEEMA
1001906 9
53.00 AB
2975 1401000647 SHEENAM
1002209 9
58.00 AB
2976 1401000648 SURENDER KUMAR
1002502 9
42.75 AB
2977 1401000650 SANDEEP KAUR
1000166 9
45.75 AB
2978 1401000651 ASHISH KUMAR
1000461 9
70.25 A
2979 1401000652 BIANT SINGH
1000754 9
37.50 A
2980 1401000656 SAHIL KAINTH
1001937 6
45.00 AB
2981 1401000658 KRISHAN KUMAR
1002527 9
94.25 A
2982 1401000659 ROHIT KUMAR
1002828 9
71.25 AB
2983 1401000661 PRABHTESHVER SINGH SIDHU
1000492 9
70.50 AB
2984 1401000663 SIMRANJEET SINGH
1001080 9
43.00 A
2985 1401000665 SAURABH MITTAL
1001673 9
48.25 A
2986 1401000666 SHEENU
1001965 9
59.00 AB
2987 1401000667 JACKY GOYAL
1002268 9
49.75 A
2988 1401000668 PAWANPREET SINGH
1002564 9
65.75 AB
2989 1401000670 LALJIT SINGH
1000221 9
-3.25 A
2990 1401000671 PUNEET KUMAR
1000518 9
71.00 AB
2991 1401000673 AKASHDEEP
1001114 6
41.75 A
2992 1401000674 GURPYAR SINGH
N TN
1001406 9
37.00 AB
2993 1401000678 SHAILZA NAGPAL
1002590 9
50.25 A
2994 1401000680 KULDEEP
1000253 1
45.50 AB
2995 1401000682 ANISH KUMAR
1000852 9
73.75 AB
2996 1401000683 SUKHCHAIN SINGH
1001136 6
31.75 AB
2997 1401000684 SHOBA CHAND
1001436 9
48.75 AB
2998 1401000686 REKHA RANI
1002032 1
18.25 AB
2999 1401000687 MANDEEP SINGH
D
1002327 6
30.75 BA
3000 1401000689 PANKAJ KUMAR
1002914 1
36.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~

PAGE NO.: 61
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3001 1401000691 NAVEEN KUMAR
1000573 1
39.25 B
3002 1401000692 SUKHJINDER SINGH
1000877 1
41.25 A
3003 1401000695 VIPLOVE VERMA
1001765 9
79.25 AB
3004 1401000698 BALJINDER BANSAL
1002652 9
62.25 AB
3005 1401000703 VISHAVDEEP
1000906 9
54.25 A
3006 1401000706 PARVEEN KAMBOJ
1001793 6
46.50 B
3007 1401000708 SUKHMANDER SINGH
1002383 1
49.75 A
3008 1401000709 NAVEEN KUMAR
1002685 6
35.75 AB
3009 1401000710 JASWINDER SINGH
1000055 1
38.50 AB
3010 1401000713 KHUSHDEEP SINGH
1000939 9
55.50 A
3011 1401000716 ARUN KUMAR
1001819 6
64.00 A
3012 1401000720 VIKAS
1000082 9
27.00 AB
3013 1401000721 MANDEEP SINGH
1000373 9
44.75 AB
3014 1401000722 ASHOK KUMAR
1000672 1
45.50 A
3015 1401000723 SEEMA RANI
1000966 1
9.00 A
3016 1401000724 GAGANDEEP SINGH
1001259 9
58.75 AB
3017 1401000725 SUNIT SHARMA
1001554 6
63.00 A
3018 1401000728 HARJIT SINGH
1002442 1
40.75 AB
3019 1401000730 ANAL KISHOR SINGH
1000104 9
22.75 AB
3020 1401000732 AMANDEEP KAUR
1000696 6
53.50 B
3021 1401000733 SUKHWINDER SINGH
1000994 1
26.25 A
3022 1401000735 JAGBIR SINGH SIDHU
1001584 9
65.25 AB
3023 1401000736 ROHIT
1001879 9
67.25 A
3024 1401000737 RAVI KUMAR
1002177 9
13.75 B
3025 1401000738 JASWINDER SINGH
1002474 9
27.25 B
3026 1401000739 SANDEEP KUMAR
1002772 9
52.75 AB
3027 1401000743 JASPREET SINGH
1001026 9
46.00 A
3028 1401000744 PRINCE KUMAR
1001324 9
91.00 A
3029 1401000745 LOVEPREET SINGH
R
1001613 6
38.75 A
3030 1401000746 DINESH MAHESHWARI
1001917 9
62.25 AB
3031 1401000747 ASHISH KUMAR
1002210 6
58.25 AB
3032 1401000748 ARUN KUMAR
1002504 9
48.25 AB
3033 1401000749 HARDEV SINGH
1002798 1
4.00 A
3034 1401000750 SHASHI KUMAR
1000167 6
51.25 AB
3035 1401000751 JAGJEET SINGH SAGGU
1000464 6
49.25 AB
3036 1401000752 HARWINDER KAUR
1000762 1
36.25 A
3037 1401000754 SURESH KUMAR
1001352 9
55 .00 A
3038 1401000756 GURBHINDER SINGH
1001941 9
37.25 A
3039 1401000757 SURINDER KUMAR
1002239 1
20.00 B
3040 1401000759 JITIN BANSAL
1002831 9
56.75 AB
3041 1401000760 GURPREET LAL
1000192 6
41.00 AB
3042 1401000762 RAMANDEEP SINGH
1000788 6
60.00 AB
3043 1401000763 TARUN KUMAR
1001081 9
51.50 A
3044 1401000764 BINDU
1001379 9
46.75 A
3045 1401000765 KRISHAN KUMAR
1001676 6
39.50 A
3046 1401000766 KAMALPREET KAUR
1001975 9
55.00 AB
3047 1401000767 GAURAV GARG
1002270 9
49.75 AB
3048 1401000769 KAMALPREET SINGH
1002858 9
56.50 A
3049 1401000770 HARJIWAN SINGH
1000228 9
82.75 AB
3050 1401000771 SONIA CHHABRA
1000519 9
45.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 62
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3051 1401000772 GAGANDEEP SINGH
1000818 1
11.00 A
3052 1401000773 HARJEET SINGH
1001117 9
51.00 A
3053 1401000774 GURVINDES PAL SINGH
1001412 1
24.00 AB
3054 1401000775 SURINDERJEET SINGH
1001703 9
41.00 AB
3055 1401000777 VIKAS KUMAR
1002301 1
55.25 AB
3056 1401000779 RUPALI
1002888 9
31.25 B
3057 1401000780 SURINDER PAL
1000259 1
19.25 AB
3058 1401000781 AMARDEEPBSINGH
1000549 9
40.75 A
3059 1401000784 BHAGWANT SINGH
1001439 1
51.75 A
3060 1401000785 MAMTA DEVI
1001735 6
35.75 A
3061 1401000787 MANDEEP
1002329 9
43.25 AB
3062 1401000789 DEPUTY GARG
1002923 9
58.50 AB
3063 1401000790 GURVINDER SINGH
1000290 6
30.50 AB
3064 1401000792 DEEPAK SALUJA
1000883 9
59.50 AB
3065 1401000793 AKANKSHA NAGPAL
P R 1001169 9
76.75 A
3066 1401000794 POOJA MADAAN
1001473 9
27.2 5 AB
3067 1401000795 PRINCE KUMAR SINGLA
1001763 9
35.25 AB
3068 1401000798 SANDEEP KAUR
1002657 9
39.25 A
3069 1401000799 RENUBALA
1002946 9
45.50 AB
3070 1401000801 MANJINDER SINGH
1000317 1
38.00 A
3071 1401000803 JASVINDER PAL
1000911 9
10.25 B
3072 1401000806 SUBHASH KUMAR
1001798 1
19.00 A
3073 1401000807 ATULPREET
1002091 6
51.50 AB
3074 1401000808 MANDEEP PAUL
1002391 9
54.25 AB
3075 1401000809 JASHPREET KAUR
1002688 9
47.25 B
3076 1401000810 AMIT KUMAR
1000056 1
37.50 A
3077 1401000811 SHIWANI JASUJA
1000353 9
68.50 AB
3078 1401000812 RAVI
1000642 1
43.00 A
3079 1401000818 SUMAN RANI
1002422 9
59.25 A
3080 1401000819 PANKAJ ARORA
1002717 9
48.50 AB
3081 1401000820 SUSHIL KUMAR
1000079 6
49.00 A
3082 1401000824 SOURABH KUMAR
1001263 9
46.75 AB
3083 1401000826 SHIMPA RANI
1001852 9
59.75 AB
3084 1401000827 MUKHVINDER SINGH
1002157 6
51.75 A
3085 1401000828 ANGREZ SINGH
1002445 1
50.25 BA
3086 1401000833 VIJAY GUPTA
1000998 9
42.00 A
3087 1401000834 NAVDEEP BANSAL
1001293 9
66.50 AB
3088 1401000837 SANDEEP KUMAR
1002182 1
28.25 A
3089 1401000842 NITIN SHUKLA
1000730 9
33.00 A
3090 1401000843 ASHMITA
1001029 9
57.25 A
3091 1401000844 RAMANDEEP MAKKAR
1001322 9
41.50 AB
3092 1401000845 AMRINDER PAL SINGH
1001616 9
56.25 A
3093 1401000846 AMANDEEP SINGH
1001911 6
53.00 AB
3094 1401000847 KULDEEP RAJ
1002215 9
30.75 AB
3095 1401000850 NAVPREET SINGH
1000169 9
56.25 AB
3096 1401000852 VARINDER SINGH
1000769 6
48.50 A
3097 1401000855 BRAHAMPREET KAUR
1001644 1
7.50 B
3098 1401000856 GURPAL SINGH
1001950 9
20.25 AB
3099 1401000858 PARAMVEER SINGH
1002538 9
25.00 A
3100 1401000863 PAWAN KUMAR
1001087 9
65.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 63
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3101 1401000864 DEECI KUMAR
1001382 1
55.25 B
3102 1401000865 NARINDER KUMAR
1001674 6
30.00 A
3103 1401000866 SANDEEP KUMAR
1001974 6
27.50 AB
3104 1401000868 JYOTI SHARMA
1002569 9
53.75 A
3105 1401000870 SANDEEP KUMAR
1000226 1
12.50 A
3106 1401000871 DIVYA
1000526 9
70.25 AB
3107 1401000872 SANJEEV KUMAR
1000820 9
57.25 A
3108 1401000873 ROOP KAMAL KAUR
1001113 9
60.00 AB
3109 1401000879 KARAMJIT KAUR
1002892 9
49.75 AB
3110 1401000882 GURKIRAT
1000855 9
35.75 A
3111 1401000884 AJAY KUMAR
1001445 6
51.25 AB
3112 1401000885 RAMANDEEP SHARMA
1001733 9
56.75 A
3113 1401000887 ATUL KUMAR
1002330 9
62.25 A
3114 1401000888 PUNEET BANSAL
1002630 9
77.50 AB
3115 1401000889 PARVEEN KUMAR
1002918 6
52.50 AB
3116 1401000891 SANDEEP KUMAR
1000584 1
45.50 AB
3117 1401000893 SEEMA KUMARI
1001179 6
48.00 AB
3118 1401000894 PAWAN KUMAR
1001470 1
39.00 AB
3119 1401000897 RUPINDERJIT SINGH
1002362 6
74.00 AB
3120 1401000898 NAVJOT SINGH
1002658 9
45.50 AB
3121 1401000899 SUKHPAL SINGH
1002952 9
44.75 AB
3122 1401000901 ANURAG
1000320 9
57.25 A
3123 1401000903 BHUPINDER SINGH
1000914 9
26.25 AB
3124 1401000905 GURLAL SINGH
1001506 9
21.50 B
3125 1401000906 BEANTKAUR
1001795 6
41.75 AB
3126 1401000907 AVTAR SINGH
1002093 9
38.00 AB
3127 1401000912 MANISH KUMAR
1000647 9
62.50 A
3128 1401000914 SUNNY SINGH
1001236 1
17.75 B
3129 1401000915 LOVEKESH
1001535 9
79.00 AB
3130 1401000917 VINOD KUMAR
1002121 1
40.25 BA
3131 1401000919 JAGDEEP SINGH
1002722 6
39.25 A
3132 1401000921 GARIMA
1000382 9
52.00 A
3133 1401000922 SUKHBHINDER KAUR
1000677 6
46.00 A
3134 1401000923 SANDEEP SINGH
1000972 9
48.25 B
3135 1401000924 KULDEEP SINGH
1001266 9
44.75 B
3136 1401000925 HARPREET SINGH
1001562 9
59.50 A
3137 1401000926 SHARANJEET KAUR
1001857 9
56.75 AB
3138 1401000929 MANPREET KAUR
1002748 9
43.50 A
3139 1401000933 BALVEER SINGH
1001001 9
35.00 A
3140 1401000934 VANEET BANSAL
1001296 9
53.50 AB
3141 1401000937 MEERA DEVI
1002189 6
30.00 B
3142 1401000938 PRABHJOT KAUR
1002479 9
27.00 A
3143 1401000939 ARSHDEEP SINGH
1002779 9
40.25 AB
3144 1401000940 SANDEEP KAUR KINGRA
1000142 9
73.00 AB
3145 1401000941 VIJAY KUMAR
1000438 6
27.50 B
3146 1401000942 SAVITA KUMARI
1000734 6
31.00 B
3147 1401000944 AMIT GOYAL
1001327 9
57.00 AB
3148 1401000945 RAJPREET KAUR
1001618 9
54.50 B
3149 1401000948 HARVINDER SINGH
1002511 6
37.50 A
3150 1401000951 PARVINDER SINGH
1000470 9
31.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 64
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3151 1401000952 HARDEEP SINGH
1000766 9
55.25 A
3152 1401000953 AMIT BHATTI
1001058 9
26.25 A
3153 1401000954 MANOJ KUMAR
1001357 1
41.50 B
3154 1401000957 AMANDEEP KAUR
1002246 6
19.00 B
3155 1401000958 RAHUL
1002540 9
63.75 AB
3156 1401000961 NAVNEET KANSAL
1000493 9
71.75 AB
3157 1401000962 SANDEEP
1000797 9
45.00 A
3158 1401000963 KULWINDER SINGH
T 1001095 9
51.75 A
3159 1401000964 VIKAS DEEP
1001384 6
37.00 A
3160 1401000965 MANDEEP KUMAR
1001685 9
34.25 A
3161 1401000966 VEERVINDER KAUR
1001976 9
51.00 AB
3162 1401000967 RAVI
1002273 9
33 .75 AB
3163 1401000969 VINOD KUMAR
1002866 9
21.75 A
3164 1401000970 GURMEET KAUR
1000234 9
44.50 A
3165 1401000973 PRAKASH KUMAR
1001125 6
43.25 A
3166 1401000975 GURINDERPAL SHAHRIL
1001709 1
47.75 AB
3167 1401000976 USHA RANI
1002003 6
12.25 AB
3168 1401000977 JASWEER SINGH
1002306 6
20.25 A
3169 1401000978 PUNEET
1002599 6
15.00 AB
3170 1401000979 KULDEEP KUMAR
1002898 9
42.25 A
3171 1401000980 AMIT SHARMA
1000260 9
36.00 AB
3172 1401000982 SUMIT GOYAL
1000858 9
83.50 A
3173 1401000983 TARUN SINGLA
1001152 9
44.75 AB
3174 1401000984 RAMANDEEP SETHI
1001450 9
29.25 AB
3175 1401000985 MAN DEEPS INGH
1001741 1
27.25 AB
3176 1401000986 RAM SINGH
1002039 9
26.00 B
3177 1401000987 JASVEER SINGH
1002333 9
31.50 AB
3178 1401000989 KULWANT SINGH
1002927 9
68.25 A
3179 1401000991 JASPREET SINGH DHILLON
1000586 9
17.25 AB
3180 1401000993 PAWANDEEP SINGH
1001180 6
19.50 A
3181 1401000994 MUKESH KUMAR
1001474 1
60.00 B
3182 1401000995 LALIT KUMAR
1001772 9
18.75 B
3183 1401000996 DEEPAK GUPTA
1002069 9
50.00 A
3184 1401000997 SANDEEP KUMAR
1002361 9
47.75 B
3185 1401000998 JASPAL SINGH
1002656 1
33.75 A
3186 1401001000 RAMANDEEP SINGH
1000005 6
57.25 AB
3187 1401001001 BHEEMPAL SINGH
C 1000295 9
51.25 A
3188 1401001002 AVTAR SINGH
1000593 1
44.25 AB
3189 1401001003 CHANDI RAM
1000886 6
7.50 A
3190 1401001004 SARBJEET SINGH
1001181 9
41.75 B
3191 1401001005 GURWINDER SINGH
1001479 9
40.75 B
3192 1401001006 MANPREET KUMAR
1001770 9
51.00 B
3193 1401001007 KOMAL GUPTA
1002066 9
70.00 A
3194 1401001010 RAVINDER SHARMA
1000032 9
59.75 B
3195 1401001013 GURWINDER SINGH
1000921 9
15.50 BA
3196 1401001014 AMANDEEP SINGH
1001218 9
60.75 A
3197 1401001015 MONIKA GUPTA
1001502 9
57.25 AB
3198 1401001016 PAWAN KUMAR
1001801 1
57.75 AB
3199 1401001017 SHALINI
1002099 1
47.25 AB
3200 1401001020 NISHA GUPTA
1000059 9
57.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 65
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3201 1401001022 JAGMEET SINGH
1000646 9
43.00 A
3202 1401001025 KULVINDER SINGH
1001539 9
76.50 A
3203 1401001026 KAILASH
1001830 1
48.75 A
3204 1401001027 MOHIT SETHI
1002127 9
80.25 A
3205 1401001028 SUMIT KAJAL
1002426 1
38.50 AB
3206 1401001029 DILPREET SINGH
1002719 9
41.25 AB
3207 1401001030 GURBINDER SINGH
1000093 1
49.50 AB
3208 1401001032 AMAN GOYAL
1000675 9
42.75 AB
3209 1401001040 DAWINDER KUMAR SHARMA
1000116 9
55.25 AB
3210 1401001041 GURWINDER SINGH
1000409 6
44.25 AB
3211 1401001042 GAGANDEEP SINGH
1000711 9
32.75 AB
3212 1401001043 GOURAV SINGH
1001004 6
34.25 A
3213 1401001044 SMILE SINGLA
1001298 9
55.50 AB
3214 1401001045 SATWINDER SINGH
1001593 9
44.75 AB
3215 1401001046 RAHUL KUMAR
1001894 9
47.75 A
3216 1401001049 AKASHDEEP SINGH
1002781 6
34.25 A
3217 1401001050 SUNIL SHARMA
1000152 9
49.75 BA
3218 1401001051 SUKHWINDER SINGH
1000444 9
36.00 A
3219 1401001053 GURPREET SINGH
1001037 9
4
42.50 A
3220 1401001054 KULWANT SINGH
1001332 1
42.50 A
3221 1401001055 HEMANT KUMAR
1001623 9
31.25 AB
3222 1401001057 GAURAV
1002217 9
52.00 A
3223 1401001061 RAVNEET KAUR
1000473 1
42.25 A
3224 1401001063 BEANT SINGH
1001065 9
25.75 B
3225 1401001064 ALLESHWAR KUMAR
X
1001361 9
24.00 AB
3226 1401001065 SUDHIRSSAMA
1001654 6
17.75 A
3227 1401001066 KAMAL CHHABRA
1001952 9
76.50 A
3228 1401001069 SWARN JEET SINGH
1002839 9
38.00 A
3229 1401001070 INDERJEET
1000203 6
34.75 BA
3230 1401001071 POONAM BALA
1000503 6
45.00 B
3231 1401001072 PARVEEN KUMAR
1000804 6
38.25 A
3232 1401001073 MANJU
1001092 1
49.00 AB
3233 1401001074 VEENU GARG
1001393 9
63.00 AB
3234 1401001075 NARESH KUMAR
1001683 1
18.75 A
3235 1401001076 MANINDER SINGH
1001979 9
44.75 AB
3236 1401001077 ANIL K SHARMA
1002280 9
52.50 A
3237 1401001080 RAMANDEEP KAUR
1000236 9
34.50 AB
3238 1401001081 GANDHARV CHOUDHARY
1000533 6
25.00 A
3239 1401001082 RAVINDER SINGH
1000825 9
42.75 BA
3240 1401001084 RANJEET SINGH
1001415 9
30.00 AB
3241 1401001085 AJEET KUMAR JHA
1001710 9
10.50 B
3242 1401001086 LALITKUMAR
1002012 6
22.25 A
3243 1401001087 SANDEEP KUMAR
1002305 1
26.50 AB
3244 1401001088 MANJEET SINGH
1002601 9
28.75 A
3245 1401001090 PRABHJOTKAURCHAHAL
1000266 9
60.00 B
3246 1401001091 PARGAT SINGH
1000559 9
27.25 AB
3247 1401001092 JASWANT SINGH
1000854 9
27.50 AB
3248 1401001093 SUBODH KUMAR PAL
1001149 6
24.00 B
3249 1401001096 JASDEEP SINGH
1002045 1
49.75 AB
3250 1401001098 SUBHASH CHANDER
1002633 1
39.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 66
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3251 1401001100 SATYAWAN
1000003 1
26.75 A
3252 1401001103 LIVTAR SINGH
1000895 1
28.00 A
3253 1401001104 AMANDEEP KAUR
1001186 6
23.75 A
3254 1401001105 RAMANDEEP SINGH
1001483 9
55.75 A
3255 1401001106 DEVANSHU GOEL
1001776 9
55.00 A
3256 1401001107 AMANDEEP KAUR
1002072 9
33.00 AB
3257 1401001108 LOVEPREET SINGH
1002373 9
62.00 A
3258 1401001109 YASHPAL DAHIYA
1002668 1
48.00 B
3259 1401001111 RAJIV SINGH
1000332 9
44.00 B
3260 1401001112 ARUN KUMAR
E
1000620 9
55.25 AB
3261 1401001113 SUNIL KUMAR
1000916 1
21.25 A
3262 1401001114 BHUPINDER SHARMA
1001214 9
51.25 AB
3263 1401001118 SALIL
W
1002400 9
50.25 B
3264 1401001119 SANDEEP SINGH
1002699 9
69.75 AB
3265 1401001123 VISHAL
1000954 1
30.25 B
3266 1401001127 SANDEEP SINGH
1002129 9
51.25 AB
3267 1401001129 LOVENISH KUMAR
1002726 1
41.00 A
3268 1401001135 PARMINDER SINGH
1001570 9
51.50 A
3269 1401001139 DEE SINGH
1002751 9
9.00 A
3270 1401001140 MAHMA SINGH
1000123 1
7.25 A
3271 1401001141 HEMANT BHARTI
1000417 9
51.00 B
3272 1401001142 AZEEM ANWAR
1000716 9
73.75 A
3273 1401001143 AMANDEEP YADAV
1001011 9
57.00 AB
3274 1401001146 RAJAN PURI
1001897 9
26.50 AB
3275 1401001147 AMANDEEP SINGH
1002194 9
19.25 B
3276 1401001148 ASHISH KUMAR
1002483 9
63.25 AB
3277 1401001149 SATPAL SINGH
1002778 1
7.50 B
3278 1401001151 HARPREET SINGH
1000443 9
43.00 B
3279 1401001153 SURINDER PAL SINGH
1001036 1
37.50 A
3280 1401001154 HARTEESH KUMAR
1001335 9
26.50 BA
3281 1401001156 RANMEEK SINGH
1001925 6
35.75 BA
3282 1401001157 KULWINDER SINGH
1002222 9
35.25 A
3283 1401001159 DHRUV JINDAL
1002814 9
51.00 AB
3284 1401001160 SURINDER SINGH SODHI
1000179 9
14.75 B
3285 1401001161 AJAY MAAN SINGH
1000476 9
40.00 A
3286 1401001162 GURJANT SINGH
1000772 9
15.00 B
3287 1401001164 GURJEET SINGH
1001358 9
17.75 B
3288 1401001165 MANJIT SINGH
1001655 9
52.25 A
3289 1401001166 SONU KUMAR
1001953 6
32.00 AB
3290 1401001167 HANDEEP SINGH
1002249 9
57.75 A
3291 1401001168 GOBIND SINGH
1002546 9
27.00 B
3292 1401001169 GAGANDEEP SINGH
1002841 9
29.25 B
3293 1401001171 DAVINDERPAL SINGH
1000504 9
19.50 AB
3294 1401001172 VISHAL KUMAR
1000800 6
32.75 A
3295 1401001174 GURLAL SINGH
1001394 1
20.25 AB
3296 1401001175 LALIT KUMAR RUPANA
R
1001689 1
48.25 B
3297 1401001176 KHUSWINDER SINGH
1001981 9
32.25 AB
3298 1401001179 PANKAJ KOLI
1002872 1
25.00 B
3299 1401001180 PARMINDER SINGH
1000240 6
52.75 AB
3300 1401001182 SANDEEP SINGH
1000832 1
6.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 67
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3301 1401001184 SUKHPREET SINGH
1001426 9
23.50 AB
3302 1401001188 SURJEET SINGH
1002603 1
9.50 B
3303 1401001189 RAVI SINGLA
1002895 9
21.25 A
3304 1401001191 ROSHAN LAL
1000562 6
22.00 A
3305 1401001192 JEEVAN KUMAR
1000859 9
64.50 A
3306 1401001193 MUKESH KUMAR
1001158 1
42.75 B
3307 1401001197 SUNDER
1002342 6
29.50 B
3308 1401001198 GURPAL SINGH
1002637 1
32.00 AB
3309 1401001199 RADHE SHYAM
1002932 9
30.00 A
3310 1401001201 ADITYA GODARA
1000306 9
59.75 A
3311 1401001202 AVINASH KUMAR
1000594 6
48.00 B
3312 1401001203 BALDEEP SINGH
W
1000896 9
51.25 BA
3313 1401001205 GEETA RANI
1001480 1
55.50 AB
3314 1401001206 GURINDER SINGH
1001775 9
22.25 AB
3315 1401001207 ANJU BALA
1002071 6
23.75 A
3316 1401001208 KIRAN BALA
1002371 6
15.50 A
3317 1401001209 RAHUL KUMAR VERMA
1002666 6
42.25 AB
3318 1401001212 SANDEEP SINGH
1000626 6
18.75 A
3319 1401001213 NAVTEJ SINGH SANDHU
1000917 9
56.75 A
3320 1401001218 ASHW GOPAL KAUSHAL
1002402 9
60.50 A
3321 1401001219 VANDNA KAMBOJ
1002694 6
45.50 A
3322 1401001221 ASHISH KUMAR
1000360 9
63.25 A
3323 1401001225 NADHIM GARG
1001538 9
69.25 A
3324 1401001226 YOGESH
1001838 9
45.00 AB
3325 1401001227 AMANDEEP
1002133 6
42.75 A
3326 1401001231 KIRAN KUMAR
1000389 1
31.00 B
3327 1401001232 SUSHANT KUMAR
1000689 9
36.00 AB
3328 1401001233 MANDEEP KAUR
1000984 6
22.00 A
3329 1401001234 RAMASHRAY YADAV
1001275 6
63.75 A
3330 1401001235 GURPREET SINGH
1001571 9
25.50 B
3331 1401001236 PURAN CHAND
1001866 6
29.50 AB
3332 1401001238 AMAN
1002458 1
15.25 A
3333 1401001239 SIMPYY
1002758 9
48.25 A
3334 1401001240 ISHANT GARG
1000121 9
35.75 A
3335 1401001242 SUNIL KUMAR
1000718 6
20.25 A
3336 1401001243 PARAMPAL SEHGAL
1001012 9
61.00 A
3337 1401001246 NEERAJ KUMAR
1001901 1
45.00 A
3338 1401001247 HARVINDERPAL SINGH
1002197 9
40.00 A
3339 1401001248 VIKASDEEP
1002488 9
30.00 B
3340 1401001250 JATINDER SINGH
1000155 9
47.25 AB
3341 1401001254 YOGESH PAREEK
1001337 9
50.50 AB
3342 1401001255 KARUN ARORA
1001631 9
53.75 AB
3343 1401001258 SEEMA
1002519 9
37.50 A
3344 1401001260 AMANDEEEPSHARMA
1000182 9
40.50 A
3345 1401001262 MANOJ SHARMA
1000777 9
43.50 AB
3346 1401001264 NAVJOT KAUR
1001369 9
46.50 AB
3347 1401001265 DIVYA JINDAL
1001661 9
44.50 A
3348 1401001267 ROBIN ARORA
1002252 9
23.50 AB
3349 1401001268 PINTO KUMAR
1002552 1
39.75 AB
3350 1401001270 VAIBHAV KUMAR VATSA
1000210 9
39.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 68
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3351 1401001276 LUCKY KUMAR
1001990 6
56.25 AB
3352 1401001277 VARUN KUMAR
1002287 6
42.00 A
3353 1401001279 GURDEEP SINGH
1002870 9
46.75 A
3354 1401001280 JASVINDER KUMAR
1000242 9
31.75 A
3355 1401001282 SARBJEET SINGH
1000836 9
32.25 AB
3356 1401001283 MANJU SEVTA
1001129 6
72.00 AB
3357 1401001287 DEVSI PAREEK
1002314 9
66.75 A
3358 1401001288 SUKHDARSHAN SINGH
1002610 1
36.25 A
3359 1401001290 UMESH CHAND TIWARI
1000270 9
3
46.25 AB
3360 1401001295 NANCY
1001745 9
39.25 B
3361 1401001300 SUBHASH SINGH
1000009 1
41.25 AB
3362 1401001302 RAMANDEEP SINGH
1000597 9
32.50 A
3363 1401001303 SATNAM SINGH
1000894 9
33.50 A
3364 1401001304 MANISHA SAXENA
1001190 9
80.25 AB
3365 1401001305 LOVELEEN GARG
1001485 9
73.50 A
3366 1401001309 YOGESH KUMAR MANCHANDA
1002671 9
40.25 A
3367 1401001310 CHIRAG MANGLA
1000040 9
51.50 AB
3368 1401001311 SHWETA ROY
1000336 9
53.75 AB
3369 1401001312 SATNAM SINGH
1000625 9
9.25 AB
3370 1401001313 KAPIL GARG
1000927 9
63.00 AB
3371 1401001314 AMIT KUMAR SHARMA
1001223 9
58.00 A
3372 1401001315 NISHI JINDAL
1001518 9
55.25 AB
3373 1401001317 VIJAY KUMAR
1002111 1
33.00 AB
3374 1401001319 NAVJOTKAUR
1002700 1
22.25 B
3375 1401001320 AKASH KUMAR
1000068 1
19.50 A
3376 1401001321 AMANDEEP SINGH
1000361 9
35.75 A
3377 1401001325 RAVINDER KUMAR
1001544 9
61.25 A
3378 1401001327 PRATIBHA SETHI
1002140 9
63.50 AB
3379 1401001332 RAVNEET KAUR
1000685 9
25.00 A
3380 1401001333 NITIN BANSAL
1000986 9
67.25 AB
3381 1401001334 SHUBHAM PANDEY
1001279 9
37.25 A
3382 1401001335 GAGANDEEP SINGH
1001574 9
27.00 BA
3383 1401001336 ASHISH KUMAR
1001872 9
46.50 AB
3384 1401001338 JORAWER SINGH
1002461 9
85.25 AB
3385 1401001339 NITIN THATHAI
1002761 9
50.00 A
3386 1401001340 RAVINDER SINGH
1000125 9
61.50 AB
3387 1401001341 RAMANDEEP KAUR
1000419 9
57.50 A
3388 1401001342 MUKESH
1000713 1
62.75 A
3389 1401001343 POOJA RANI
1001016 9
63.25 AB
3390 1401001344 AJAY GARG
1001307 9
55.75 AB
3391 1401001346 VIPNINDE SINGH
1001900 1
23.00 A
3392 1401001348 HATINDER KUMAR
1002493 9
29.25 A
3393 1401001349 LAVISH KANSAL
1002787 9
53.00 AB
3394 1401001350 MOHIT GOYAL
1000153 9
84.50 AB
3395 1401001351 MAHESH KUMAR
I
E
1000452 9
60.00 AB
3396 1401001353 GURDEEP SINGH
1001044 6
-2.50 A
3397 1401001354 GURMEET KAUR
1001340 9
13.75 BA
3398 1401001355 SUKHMANDER SINGH
1001636 1
23.75 B
3399 1401001357 GAGANDEEP SINGH
1002224 9
33.25 B
3400 1401001359 PANKAJ KUMAR
1002820 9
42.25 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 69
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3401 1401001361 AMANDEEP SINGH
1000481 9
87.50 BA
3402 1401001363 AJAY KUMAR
1001070 1
39.50 A
3403 1401001364 JASVEER SINGH
1001368 9
37.00 A
3404 1401001368 SANDEEP KUMAR
1002550 9
29.50 A
3405 1401001369 SHAKEY GARG
1002843 9
51.50 AB
3406 1401001370 JATINDER PAL SINGH
1000212 1
33.75 A
3407 1401001371 VIPUL NAGPAL
1000510 9
31.25 B
3408 1401001372 KIRANJEET KAUR
1000803 9
58.75 AB
3409 1401001373 NISHU MONGA
1001104 9
46.75 A
3410 1401001376 PANKAJ BANSAL
1001987 9
21.00 A
3411 1401001377 SUKHDEEP SINGH
1002293 9
38.00 AB
3412 1401001379 AMIT KUMAR
1002880 6
35.00 BA
3413 1401001380 LOVEDEEP SHARMA
1000246 9
24.25 B
3414 1401001381 BHUSHAN KUMAR
1000537 9
33.50 AB
3415 1401001383 AMANDEEP SINGH
1001133 9
69.00 AB
3416 1401001384 JASPAL SINGH
1001434 9
33.50 A
3417 1401001385 SUMIT KUMAR
1001720 1
59.75 AB
3418 1401001386 HARPREET SINGH
1002020 9
28.50 B
3419 1401001388 MOHIT KUMAR JAIN
1002612 9
66.50 AB
3420 1401001393 JASMEL SINGH
1001159 9
41.75 A
3421 1401001394 SIMERJEET KAUR
1001460 9
29.00 A
3422 1401001395 HITENDER KUMAR
1001754 6
20.25 AB
3423 1401001401 RAJPAL SINGH
1000303 9
31.00 A
3424 1401001402 JAGDISH SINGH
1000600 9
23.75 A
3425 1401001405 HEENA
1001490 9
39.00 AB
3426 1401001407 GURMEET CHAND
1002081 9
7.25 AB
3427 1401001409 GAGANDEEP SINGH
1002677 9
17.25 AB
3428 1401001410 VARINDER SINGH
1000042 6
37.50 AB
3429 1401001411 SURENDERDVERMA
1000335 9
46.00 A
3430 1401001414 JAGDEEP SINGH
1001221 9
23.25 B
3431 1401001416 GURLABH SINGH
1001816 9
16.50 A
3432 1401001418 KAVITA
1002407 6
37.75 B
3433 1401001419 ATUL KUMAR GOYAL
1002704 9
43.50 A
3434 1401001420 GURPREET SINGH
1000067 6
43.75 A
3435 1401001422 RAJWINDER SINGH
1000660 1
42.00 B
3436 1401001423 GURSAHIB SINGH
1000963 9
25.75 AB
3437 1401001424 HARSHDEEP SINGH
1001253 1
23.00 B
3438 1401001426 RAVNEET KAUR
1001845 9
36.50 A
3439 1401001428 JAGVEER SINGH
1002434 9
57.50 AB
3440 1401001429 MANDEEP SINGH
1002727 9
26.75 A
3441 1401001430 ASHIMA BEHAL
1000097 9
61.00 AB
3442 1401001432 NITISH KUMAR
1000691 6
7.75 B
3443 1401001433 CHINKEY DHINGRA
1000983 9
47.2 5 A
3444 1401001434 RUPINDER SINGH
1001283 1
32.50 AB
3445 1401001435 VIKAS
1001577 9
41.25 A
3446 1401001437 ANISH KUMAR
1002168 9
47.75 AB
3447 1401001438 NAVDEEP KAUR
1002463 9
52.00 A
3448 1401001439 BHUPINDER SINGH
1002762 9
45.25 A
3449 1401001440 MANISHA BANSAL
1000132 9
28.75 A
3450 1401001442 HARINDER SINGH
1000720 9
37.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 70
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3451 1401001445 RAJAN GARG
1001602 9
0.00 AB
3452 1401001447 SONIA
1002201 6
54.00 A
3453 1401001448 LOVISH JAISWAL
1002495 9
55.75 AB
3454 1401001449 GAURAV KUMAR
1002789 9
30.50 B
3455 1401001450 ROHIT KUMAR CHAWLA
1000162 9
37.50 AB
3456 1401001451 PANKAJ GADWAL
1000460 1
63.75 AB
3457 1401001452 MANDEEP SINGH
1000757 1
25.75 AB
3458 1401001453 SANDEEP SINGH
1001047 1
24.25 AB
3459 1401001454 SURINDER KUMAR
1001336 9
24.75 A
3460 1401001455 GURDEEP SINGH
1001634 6
57.25 AB
3461 1401001456 YOGESH KUMAR
1001931 9
63.75 A
3462 1401001458 BALDEV DHILL
1002528 1
53.25 AB
3463 1401001459 JAGTARSSINGH
1002816 6
23.50 AB
3464 1401001465 GOURAV GARG
1001663 9
12.75 A
3465 1401001467 BEANT KAUR
1002262 6
34.00 AB
3466 1401001469 PRAVEEN KUMAR
1002847 9
41.25 B
3467 1401001471 MOHIT SHARMA
1000513 9
33.75 BA
3468 1401001473 GURVINDER SINGH
1001107 9
22.00 AB
3469 1401001474 NIDHI BAWA
1001402 6
30.75 A
3470 1401001476 PANKAJ KUMAR
1001991 9
66.75 AB
3471 1401001478 SUMER SINGH
1002587 6
52.50 AB
3472 1401001479 RAHUL GARG
1002877 9
70.50 A
3473 1401001480 POONAM RANI
1000244 9
45.75 AB
3474 1401001483 RITESH GARGH
1001138 9
65.25 AB
3475 1401001485 MANJEET SINGH
1001723 9
30.25 A
3476 1401001486 MALVIKA MITTAL
1002022 9
75.25 AB
3477 1401001487 KULDEEP SINGH
1002321 1
49.25 AB
3478 1401001489 NAVRAJ SINGH
1002906 9
40.25 AB
3479 1401001491 SATNAM SINGH
1000571 9
20.25 A
3480 1401001492 DHARMENDAR KUMAR MEENA
1000874 2
58.25 A
3481 1401001496 BARJINDER SINGH
1002055 6
55.75 A
3482 1401001497 MANDEEP KUMARI
1002351 9
11.50 AB
3483 1401001499 AJAY KUMAR
1002937 6
13.75 A
3484 1401001502 GAGANDEEP SINGH
1000602 9
32.25 A
3485 1401001503 AMANDEEP SINGH
1000900 9
54.25 AB
3486 1401001505 GURPREET SINGH
1001489 6
27.75 AB
3487 1401001506 JASPREET SINGHI
1001788 9
38.00 BA
3488 1401001508 GAGANDEEP SINGH
1002377 9
31.25 A
3489 1401001509 GURVINDER SINGH
1002675 9
52.75 BA
3490 1401001515 JASHANDEEP SINGH
1001524 9
30.50 AB
3491 1401001518 SANDEEP KUMAR
1002409 1
17.75 AB
3492 1401001519 SONALI
1002707 9
41.50 A
3493 1401001520 JASMAIL SINGH
1000077 1
37.50 BA
3494 1401001521 GAGANDEEP BANSAL
W 1000371 9
24.75 AB
3495 1401001524 HARDEEP SINGH
1001255 9
52.50 AB
3496 1401001526 KARAN KUMAR ARORA
1001851 9
58.50 A
3497 1401001527 AMRITPAL SINGH
1002150 6
32.75 B
3498 1401001528 HARPAL SINGH
1002437 6
38.75 AB
3499 1401001531 GURPREET SINGH
1000397 9
13.00 A
3500 1401001532 SARBJEET SINGH
1000694 9
46.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 71
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3501 1401001535 RUPINDER SINGH
1001582 9
7.25 A
3502 1401001536 MANPREET KAUR
1001877 9
76.00 AB
3503 1401001537 PUSKER
1002175 9
60.75 A
3504 1401001538 KANICA
1002470 9
42.75 AB
3505 1401001539 DALVEER SINGH
1002767 9
11.50 A
3506 1401001541 ANUPAM
1000428 1
45.25 AB
3507 1401001542 VINAY KUMAR
1000725 9
49.50 AB
3508 1401001544 RAJWINDER SINGH
1001317 6
35.25 B
3509 1401001545 HARVINDER SINGH
1001611 9
23.50 AB
3510 1401001547 MUKESH KUMAR
1002206 1
51.50 B
3511 1401001552 NEETU BALA
1000755 6
24.00 B
3512 1401001553 MANINDER SINGH
1001051 9
54.50 A
3513 1401001554 RENU BALA
1001343 6
24.25 B
3514 1401001555 RAJNI
1001639 6
17.25 B
3515 1401001557 SATKARTAR SINGH
1002236 9
49.00 AB
3516 1401001558 MANJEET KAUR
1002533 6
25.00 B
3517 1401001560 DHARMVEER
1000190 6
44.75 A
3518 1401001561 GURPREET SINGH
1000490 1
46.75 AB
3519 1401001563 GURPREE KAUR
1001079 9
55.25 A
3520 1401001564 AMIT JALANDHRA
1001377 6
54.25 B
3521 1401001566 GURPREET SINGH
1001970 9
32.75 AB
3522 1401001569 KULDEEP KAUR
1002849 9
25.25 AB
3523 1401001572 SHIBA ARORA
1000813 9
61.75 AB
3524 1401001573 MANPREET SINGH D
U 1001110 6
58.50 AB
3525 1401001575 RAM LAL
1001699 1
48.75 AB
3526 1401001576 GURPREET SINGH
1001999 6
15.00 A
3527 1401001577 PINKY
1002296 6
47.25 A
3528 1401001579 PRIYANKA RANI
O L
F
1002883 6
22.25 B
3529 1401001581 NIRANJAN SINGH
1000546 6
43.25 AB
3530 1401001582 SHAFANPREET SINGH
1000842 9
9.75 AB
3531 1401001583 NAVTEJ SINGH
1001137 9
30.25 A
3532 1401001585 PARMINDER SINGH
1001731 9
31.25 A
3533 1401001587 PAWAN KUMAR
1002322 6
22.00 A
3534 1401001588 AZADSINGH
1002616 1
17.50 A
3535 1401001590 JAI PRAKASH
1000275 1
33.50 AB
3536 1401001591 SATISH KUMAR NARULA
1000572 9
37.25 A
3537 1401001592 AJAY PRAKASH
1000873 1
17.50 B
3538 1401001593 POONAM JINDAL
1001171 9
32.75 A
3539 1401001595 CHETNA
1001757 1
57 .00 AB
3540 1401001598 DILAVAR SINGH
1002651 9
8.75 B
3541 1401001599 MANISH KUMAR
1002939 9
54.25 B
3542 1401001600 NANDITA
1000019 9
43.25 AB
3543 1401001601 SANDEEP SINGH
1000313 9
45.75 B
3544 1401001602 MANOJ KUMAR
1000608 1
50.75 A
3545 1401001604 KULWINDER SINGH GILL
1001197 9
49.25 A
3546 1401001605 AVTAR SINGH
C 1001496 6
29.75 A
3547 1401001606 KAMAL KUMAR
1001790 6
27.00 A
3548 1401001608 SUKHMEET SINGH
1002388 9
71.00 AB
3549 1401001609 SHIPRA SHARMA
1002680 9
66.25 AB
3550 1401001610 POOJA KAUSHIK
1000049 9
35.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~

PAGE NO.: 72
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3551 1401001612 SONAM UPADHYAY
1000636 9
62.00 AB
3552 1401001616 GHANSHYAM DASS GARG
1001815 9
37.50 A
3553 1401001617 KIRAN BALA
1002113 1
33.75 A
3554 1401001618 AMANDEEP SINGH
1002418 9
18.75 AB
3555 1401001620 NITISH PAL SINGH
1000074 9
38.75 AB
3556 1401001621 LOVEPREET SINGH
1000372 9
40.75 B
3557 1401001625 RAVNEET RITU
1001555 9
49.25 AB
3558 1401001626 SEEMA
1001850 6
29.25 AB
3559 1401001627 KULBHUSHAN
1002147 9
52.50 AB
3560 1401001631 PREM KUMAR
1000402 1
35.25 A
3561 1401001633 RIMI GARG
1000997 9
54.25 AB
3562 1401001636 SANDEEP S NGH
1001881 9
40.50 AB
3563 1401001637 NAVNEET KAUR
1002179 6
41.50 BA
3564 1401001639 IKWINDER SINGH
1002763 9
41.75 AB
3565 1401001640 KULWINDER SINGH
1000137 9
42.25 AB
3566 1401001641 SHUBHAM MADAN
1000426 9
26.75 A
3567 1401001642 MANPREET KAUR
1000729 9
29.00 BA
3568 1401001644 HARPREM SINGH
1001320 1
45.0 0 BA
3569 1401001647 HARMIMDER SINGH
1002203 1
26.25 A
3570 1401001648 NEHA DHIMAN
1002503 6
42.25 B
3571 1401001649 PARDEEP SINGH
1002793 9
4
34.25 B
3572 1401001651 MANDEEP SINGH
1000456 9
20.50 AB
3573 1401001654 GURWINDER SINGH
1001345 6
40.00 AB
3574 1401001655 GURCHARAN SINGH
1001643 6
34.25 AB
3575 1401001659 GURVINDER SINGH
1002825 9
37.25 BA
3576 1401001660 JAGDEEP SINGH
1000188 6
48.75 A
3577 1401001661 NARESH KUMAR
1000484 9
47.50 A
3578 1401001662 SANDEEP KAUR
1000787 9
36.50 A
3579 1401001663 CHARANJIT SINGH
1001085 9
49.50 AB
3580 1401001664 HENNA GARG
1001374 9
80.00 A
3581 1401001666 GURBINDER SINGH
1001966 9
4
25.75 A
3582 1401001667 PARMDEEPINDER SINGH
1002269 1
35.25 AB
3583 1401001668 SNEHDEEP
1002560 9
59.50 A
3584 1401001670 KRISHAN SINGH
1000222 1
26.75 A
3585 1401001671 SUKHWINDER SINGH
1000517 1
21.25 B
3586 1401001681 RAJVINDER SINGH
1000548 6
62.50 A
3587 1401001682 SUMIT SINGLAM
1000851 9
56.25 AB
3588 1401001683 HARPREET SINGH
1001144 9
15.75 A
3589 1401001689 AMANDEEP SINGH
1002912 1
47.50 A
3590 1401001690 RAVINDER KUMAR
1000282 1
24.50 AB
3591 1401001692 MANISH KUMAR
1000872 9
53.25 A
3592 1401001693 RAJWINDER SINGH
1001172 9
28.50 AB
3593 1401001695 PAWAN KUMAR
1001760 6
41.25 A
3594 1401001698 GURDEEP SINGH
1002647 9
26.25 A
3595 1401001699 INDERPAL SINGH BRAR
1002942 9
17.25 B
3596 1401001700 AMARPREET SINGH
1000016 9
41.75 BA
3597 1401001701 SANDEEP KUMAR
1000315 1
21.25 AB
3598 1401001703 SARBJEET KAUR
1000905 1
30.75 A
3599 1401001704 JASVEER SINGH
1001202 9
30.00 A
3600 1401001706 HARDEEP SINGH
1001797 9
32.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 73
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3601 1401001710 LOVEDEEP SINGH
1000052 9
53.00 A
3602 1401001712 RAJVEER KAUR
D 1000643 9
29.25 AB
3603 1401001714 HIMANSHU KANSAL
1001230 9
41.00 B
3604 1401001721 LAKWINDER SINGH
1000374 1
39.25 AB
3605 1401001723 BISHEMBER SINGH
1000967 1
15.00 AB
3606 1401001726 SAJJAN KUMA R
1001847 9
40.75 BA
3607 1401001728 ARSHDEEP SINGH
1002446 6
49.00 AB
3608 1401001730 MUNISH KUMAR
1000107 9
68.00 AB
3609 1401001731 POOJA RANI
1000399 9
48.00 AB
3610 1401001737 MANDEEP KUMAR
1002180 9
70.00 AB
3611 1401001738 AJAY KUMAR
1002475 9
62.50 AB
3612 1401001739 SUMIT KUMAR
1002769 6
35.50 BA
3613 1401001740 SANDEEP KUMAR
1000135 1
41.25 B
3614 1401001741 DINESH KUMAR
1000431 1
42.00 B
3615 1401001742 MANJEET SINGH
H N 1000733 9
38.75 AB
3616 1401001743 BHUPINDER SINGH
1001025 9
30.75 A
3617 1401001746 SANJAY KUMAR
1001913 1
50.50 B
3618 1401001747 RISHAV
1002211 9
51.00 AB
3619 1401001749 ISHA
1002804 6
50.25 A
3620 1401001750 NAVPREET KAUR
1000163 9
30.50 A
3621 1401001752 RANJEET SINGH
1000760 6
40.25 A
3622 1401001753 VIKASH PARIK
1001056 9
52.25 B
3623 1401001755 NIRMAL SINGH
1001649 6
26.75 AB
3624 1401001756 SUKHDEEP KAUR
1001935 1
31.25 AB
3625 1401001757 BOHAR SINGH
1002243 1
22.50 A
3626 1401001758 RAHUL
1002536 9
60.75 AB
3627 1401001761 PIYUSHZGARG
V 1000495 9
21.25 AB
3628 1401001763 AMRIK SINGH
1001086 1
43.75 AB
3629 1401001768 JYOTI
1002568 1
43.00 AB
3630 1401001769 PAWAN KUMAR RAO
1002859 9
24.75 AB
3631 1401001771 AMANDEEP SINGH
1000521 6
46.25 A
3632 1401001772 NAVEEN KUMAR JHA
1000823 9
55.75 BA
3633 1401001773 MUKESH SHARMA
1001115 9
58.00 AB
3634 1401001774 HIMANI GUPTA
1001414 9
52.50 AB
3635 1401001777 SAHIL KUMAR
1002303 9
47.25 B
3636 1401001778 RAJANBANSAL
1002591 9
49.50 A
3637 1401001780 SUMIT SAINI
1000257 9
41.00 AB
3638 1401001781 HARMANDEEP KAUR
1000555 9
38.25 AB
3639 1401001782 MEENAKSHI
1000848 9
57.50 AB
3640 1401001783 GURSHARAN SINGH
1001142 9
48.50 A
3641 1401001785 DEVINDER KAUR
1001736 9
33.00 AB
3642 1401001786 BALDEV SINGH
1002031 1
70.00 AB
3643 1401001787 HARPREET SINGH
1002326 6
42.75 AB
3644 1401001788 REKHA VIJ
1002625 9
46.25 A
3645 1401001789 HARVINDER KAUR
1002920 9
36.25 B
3646 1401001790 NITISH
1000286 9
19.75 AB
3647 1401001791 JASPREET KAUR
1000580 9
54.75 A
3648 1401001792 KULWINDER SINGH
1000876 9
58.25 B
3649 1401001793 RAKESH KUMAR
1001175 9
50.00 AB
3650 1401001794 SACHIN
1001467 9
31.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 74
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3651 1401001795 SUMAN
1001764 1
40.00 AB
3652 1401001796 VISHNU JINDAL
1002063 9
52.00 A
3653 1401001797 JAGSIR SINGH
1002357 9
44.50 A
3654 1401001798 GURPREET SINGH
1002650 9
50.25 AB
3655 1401001800 RAJNEESH KUMAR
1000023 1
70.00 AB
3656 1401001803 SATWANT SINGH
1000910 9
20.25 A
3657 1401001805 ANUPAM MAKKAR
1001505 9
39.75 A
3658 1401001807 MEENU BANSAL
1002096 9
32.00 AB
3659 1401001808 ARUN BANSAL
1002387 9
32.75 A
3660 1401001809 MANPREET SINGH
1002682 9
6.25 AB
3661 1401001810 JASWINDER SINGH
1000054 9
71.00 AB
3662 1401001813 SUKHDEV SINGH
1000942 9
21.75 AB
3663 1401001814 JASVEER SINGH
1001238 9
54.00 A
3664 1401001815 VARUN KUMAR
1001529 9
52 .75 B
3665 1401001816 JASPREET KAUR
1001824 1
25.50 B
3666 1401001817 GURDEEP SINGH
1002125 9
19.25 AB
3667 1401001819 HARJIT SINGH
1002712 9
36.75 A
3668 1401001820 SILK YCHHABRA
1000080 9
41.50 A
3669 1401001821 NAVJOT SINGH
1000375 6
24.75 B
3670 1401001822 AKASH DEEP
1000673 9
50.25 AB
3671 1401001823 RAMKUMAR
1000975 9
17.50 AB
3672 1401001824 RAJ SINGH
1001268 1
10.50 B
3673 1401001825 JOGINDER PAUL GOYAL
1001557 9
36.50 AB
3674 1401001826 BALWANT RAI
1001853 6
27.50 A
3675 1401001829 HARWINDER SINGH
1002743 9
17.75 B
3676 1401001830 SATNAM SINGH
1000109 6
35.25 B
3677 1401001831 NITESH KUMAR MALHOTRA
1000408 9
60.00 AB
3678 1401001832 RAJVEER SINGH
1000703 9
56.75 B
3679 1401001833 DAVINDER KUMAR
1001000 9
60.50 A
3680 1401001834 MANDEEP KAUR
1001292 9
36.75 AB
3681 1401001835 AMANDEEP SINGH
1001591 9
22.25 AB
3682 1401001837 KAMAL PATHAK
1002184 9
45.50 A
3683 1401001838 PRABHJOT SINGH
1002480 6
30.50 BA
3684 1401001839 BHAGWAN SINGH
1002771 1
37.75 A
3685 1401001840 JASMEET SINGH
1000146 9
17.25 AB
3686 1401001842 AVITOZ RATTAN
1000737 9
47.50 AB
3687 1401001843 PAWAN KUMAR
1001031 1
25.75 B
3688 1401001844 JAGSIR SINGH
1001328 6
27.50 AB
3689 1401001845 BALDEV KUMAR
1001617 6
47.50 BA
3690 1401001846 SUMANPREET KAUR
1001918 6
52.00 AB
3691 1401001849 LOVEPREET SINGH SITAL
1002800 1
39.00 AB
3692 1401001850 AJIT SINGH
1000168 1
32.25 A
3693 1401001851 JASPREET KAUR
1000465 1
65.50 A
3694 1401001852 NAVDEEP KUMAR K
X
1000761 6
21.50 A
3695 1401001853 GURDARSHAN SINGH
1001057 9
28.00 AB
3696 1401001854 MAKHAN SINGH
1001354 1
29.25 AB
3697 1401001859 DIMPLE SINGLA
1002830 9
39.50 AB
3698 1401001861 GAGANDEEP KUMAR
1000501 9
26.25 BA
3699 1401001862 BALBIR YADAV
1000794 6
4
46.00 A
3700 1401001863 RAJWINDER SINGH
1001089 9
31.75 BA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 75
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3701 1401001866 VISHAWPAL SINGH KAILE
1001980 6
61.50 A
3702 1401001867 PARMINDER PAL SINGH
1002271 9
37.75 AB
3703 1401001868 CHANDER MOHAN
1002570 6
40.50 A
3704 1401001869 VINOD KUMAR
1002860 6
32.00 A
3705 1401001870 UMESH TUTEJA
1000231 9
72.75 AB
3706 1401001871 NAVNEET KAUR
1000520 9
38.50 AB
3707 1401001872 GURBINDER SINGH
1000821 9
60.25 AB
3708 1401001873 GURPREET SINGH
1001119 1
4.00 AB
3709 1401001874 HARPREET SINGH
1001409 9
60.50 AB
3710 1401001876 TANYA GARG
1002005 9
49.75 AB
3711 1401001877 SUNNY ARORA
1002304 9
31.25 AB
3712 1401001878 ANIL KUMAR
1002594 9
65.25 A
3713 1401001879 AMANDEEP KOUR
1002891 9
61.00 A
3714 1401001880 RITU BALA
1000261 9
43.50 A
3715 1401001885 POOJA RANI
1001739 9
27.00 B
3716 1401001886 BASWANTI
1002034 9
34.50 AB
3717 1401001887 LAKHWINDER SINGH
1002334 1
21.50 BA
3718 1401001889 RAJENDER KAUR
1002917 1
53.50 B
3719 1401001890 SONU BALA
1000292 9
6.50 B
3720 1401001892 SANJEEV KUMAR
1000884 6
31.25 A
3721 1401001893 MUKESH KUMAR
1001178 9
34.25 AB
3722 1401001894 SHEKHAR GOYAL
1001469 9
39.75 BA
3723 1401001895 SUNITA RANI
1001762 9
40.75 AB
3724 1401001896 GURTAJ SINGH
1002061 9
26.25 A
3725 1401001898 NARINDER SINGH
1002653 6
74.50 AB
3726 1401001899 JAGJEET SINGH
1002947 6
27.50 B
3727 1401001901 SHAMINDER SINGH
1000327 1
36.50 A
3728 1401001902 PANKAJ SETIA
1000617 9
37.50 B
3729 1401001904 VIJAY KUMAR
1001206 6
23.00 AB
3730 1401001905 SAHIL DHAMIJA
1001503 9
77.00 B
3731 1401001906 HARMANPREET SINGH
1001800 6
29.00 AB
3732 1401001907 HITESH GARG
1002100 9
81.00 AB
3733 1401001908 SURINDER KUMAR
1002396 6
50.00 A
3734 1401001910 HARMESH LAL
1000051 9
3
45.75 B
3735 1401001911 SONIA SHARMA
1000352 9
22.00 B
3736 1401001916 SAPNA RANI
1001831 1
41.50 A
3737 1401001917 TEJINDER KAUR
1002124 9
29.00 A
3738 1401001918 NAVNEET KAUR
1002425 6
39.50 AB
3739 1401001919 SWEETY GOYAL
1002714 9
55.25 AB
3740 1401001921 SHAIFALI
1000384 9
32.50 AB
3741 1401001922 GURWINDER SINGH
1000678 9
16.75 AB
3742 1401001925 VIKAS BANSAL
1001564 9
89.00 AB
3743 1401001927 ASHISH KUMAR
1002156 1
35.00 B
3744 1401001928 BHASHENDER SINGH
1002448 6
38.75 A
3745 1401001929 GURPREET SINGH
1002745 9
41.25 B
3746 1401001931 MAHIP INDER MANNU
1000410 9
32.75 B
3747 1401001932 MANPREET KAUR
1000707 9
66.75 BA
3748 1401001933 RAMANDEEP KAMBOJ
1000999 6
57.50 A
3749 1401001935 SANDEEP SINGH
H
1001588 9
69.50 AB
3750 1401001938 JATINDER BANSAL
1002478 9
72.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 76
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3751 1401001940 RAJESH KUMAR
1000145 6
21.50 B
3752 1401001945 PANKAJ
1001625 9
46.75 A
3753 1401001948 JASMEET SINGH
1002509 6
41.00 A
3754 1401001949 SUMIT BANSAL
1002805 9
68.50 A
3755 1401001952 LOVEPREET PAL
1000770 9
67.75 BA
3756 1401001955 SAURABH MEHTA
1001652 9
38.25 A
3757 1401001956 GURMEET SINGH
1001946 9
37.50 AB
3758 1401001961 KULWINDER SINGH
1000497 9
21.25 A
3759 1401001966 AMANDEEP WINNING
1001977 9
43.25 B
3760 1401001972 JAGDEEP SINGH
1000829 9
37.25 AB
3761 1401001973 RAJPAL
1001121 9
48.50 AB
3762 1401001975 AMANDEEP SHARMA
1001712 9
60.75 A
3763 1401001977 LAKHDEEP
1002308 9
21.25 AB
3764 1401001980 VIRENDER SINGH
1000263 9
28.75 A
3765 1401001981 RAVINDER KUMAR
1000552 6
7.50 BA
3766 1401001982 PRINCE GOYAL
1000856 9
52.00 A
3767 1401001983 GURJINDER SINGH
1001150 9
27.00 BA
3768 1401001984 PRAHLAD KUMAR
1001446 6
17.75 A
3769 1401001987 AMANDEEP SINGH
1002339 6
34.00 A
3770 1401001988 GURPREET SINGH
1002628 9
26.25 A
3771 1401001990 JASKARAN SINGH
1000289 9
50.00 A
3772 1401001992 GURUPDESH SINGH
1000887 9
47.50 AB
3773 1401001994 DAVINDER CHAUHAN
1001475 1
42.75 AB
3774 1401001998 NAVDEEP SINGH
1002662 6
41.75 A
3775 1401002000 JAGPREET SINGH
1000001 9
45.50 AB
3776 1401002001 KULWINDER SINGH
1000296 9
70.00 AB
3777 1401002003 ANKUSH KUMAR
1000891 9
7.75 B
3778 1401002005 JAMNA KAUR
1001478 1
45.25 B
3779 1401002006 GURPREET RAM
1001771 6
20.75 B
3780 1401002007 MANDEEP KAUR
1002067 6
63.25 AB
3781 1401002008 VANEE GARG
1002370 9
65.25 AB
3782 1401002010 SUKHVINDER SINGH
1000027 6
40.00 B
3783 1401002014 NAVDEEP SINGH GILL
1001215 9
55.25 A
3784 1401002017 MONIKA NAGPAL
1002097 9
35.50 A
3785 1401002018 NEESHU BANSAL
1002398 9
66.75 AB
3786 1401002019 GURVINDER SINGH
1002692 9
25.25 AB
3787 1401002021 PARGAT SINGH
1000351 9
45.25 AB
3788 1401002022 TARUN GARG
1000652 9
77.75 AB
3789 1401002024 MANINDER
1001245 1
39.75 A
3790 1401002025 MANES KUMAR PRAJAPATI
1001534 6
30.00 B
3791 1401002032 LAVISH KHANNA
1000681 9
35.75 A
3792 1401002034 RATAN LAL
1001271 9
27.50 A
3793 1401002035 UMESH KUMAR W
P
C 1001567 9
19.75 A
3794 1401002037 JAGMIT SINGH
1002159 6
23.00 A
3795 1401002039 KAMALPREET SINGH
1002753 9
35.50 AB
3796 1401002040 VEERPAL KAUR
1000118 6
48.75 B
3797 1401002041 ARUN JINDAL
1000414 9
67.00 AB
3798 1401002042 MANJOT SINGH
1000708 1
24.25 AB
3799 1401002043 MANISH SHARMA
1001005 9
22.25 AB
3800 1401002044 SANDEEP SINGH
1001302 9
71.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 77
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3801 1401002045 GURMINDER SINGH
1001598 9
31.50 A
3802 1401002046 NAVDEEP KUMAR
1001890 6
20.00 A
3803 1401002047 GURSEWAK SINGH
1002188 9
59.00 AB
3804 1401002048 AMANDEEP SINGH
1002485 9
37.25 A
3805 1401002052 RAHUL GUMBER
1000736 9
24.50 A
3806 1401002053 VINOD KUMAR
1001032 6
56.25 A
3807 1401002054 RAJINDER KUMAR
1001326 9
43.00 B
3808 1401002055 AMANDEEP SINGH
1001622 9
23.50 AB
3809 1401002058 ANKITA RALA
1002513 1
49.75 A
3810 1401002059 DEEPAK BAWA
1002810 6
35.75 A
3811 1401002062 RAJAN LUTHRA
1000765 9
53.75 B
3812 1401002063 VARINDER KUMAR
1001066 1
51.50 AB
3813 1401002066 ASHNEET KUMAR
1001949 9
26.00 BA
3814 1401002068 JANAK KUMAR
1002542 1
56.25 AB
3815 1401002070 HARPREET SINGH
1000209 9
41.50 AB
3816 1401002072 JAIDEEP
1000798 1
31.25 A
3817 1401002073 SANDEEP SINGH
X 1001094 9
18.50 B
3818 1401002074 RAMANDEEP KUMAR
1001390 6
14.50 A
3819 1401002075 SHUBHAM VERMA
1001687 6
47.50 B
3820 1401002076 SHABNAM
1001984 1
27.00 A
3821 1401002078 RAKESH KUMAR
1002572 6
11.00 A
3822 1401002079 MANDEEP SINGH
1002864 9
29.25 BA
3823 1401002080 PANKAJ GOYAL
1000233 9
20.75 A
3824 1401002081 PRABHAT KUMAR
1000531 9
70.25 BA
3825 1401002082 SUKHDEEP SINGH SRA
1000833 9
64.75 AB
3826 1401002083 MANINDER SINGH
1001124 9
20.25 AB
3827 1401002085 KUMAR CHINMAY
1001718 9
64.50 BA
3828 1401002086 KUMAR SHANU
1002013 9
61.25 BA
3829 1401002087 SHUBHRANSHU
1002312 6
52.00 BA
3830 1401002088 RAVNEET SINGH RUMMY
1002607 1
42.75 A
3831 1401002089 PREETI
1002900 6
64.00 AB
3832 1401002093 JAPNEET KAUR
1001155 9
46.75 A
3833 1401002094 MOHNISH KANDARA
J 1001451 1
64.75 A
3834 1401002096 SHIPRA SINGLA
1002043 9
41.25 A
3835 1401002097 MANINDER KANDARA
1002336 1
32.25 A
3836 1401002098 HARDEEP SINGH
1002632 9
56.25 AB
3837 1401002100 PRITPAL SINGH
1000004 9
27.00 AB
3838 1401002102 MOHIT GARG
1000591 9
37.25 AB
3839 1401002104 GURPREET SINGHE C
L 1001185 9
57.75 AB
3840 1401002105 RAVINDER KUMAR
1001484 9
42.50 AB
3841 1401002106 SHAMSHER SINGH
1001778 6
31.50 A
3842 1401002109 ARBIND KUMAR
1002661 6
3
57.25 AB
3843 1401002112 ABHISHEK SINGH
1000623 9
54.50 AB
3844 1401002113 AKASHDEEP SINGH
1000922 9
58.00 AB
3845 1401002114 HARDEEP SINGH
1001212 9
35.00 B
3846 1401002115 GURJEETSINGH
1001507 1
38.75 A
3847 1401002116 JAGDEEP SINGH
1001805 9
45.50 B
3848 1401002117 SUKHJIT SINGH
1002098 9
38.75 A
3849 1401002118 RANJEET SINGH
1002397 6
19.00 A
3850 1401002119 SANDEEP KUMAR
1002698 6
15.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 78
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3851 1401002122 LOVEPREETSINGH
1000656 1
35.50 AB
3852 1401002123 SUKHCHAIN SINGH
1000948 6
19.75 B
3853 1401002124 JAGTAR SINGH
1001242 9
27.00 BA
3854 1401002125 KHUSHDEEP SINGH
1001542 9
29.75 AB
3855 1401002126 DALIP KUMAR
1001834 6
10.25 AB
3856 1401002128 VICKY SHARMA
1002423 9
18.75 A
3857 1401002129 KHUSHWINDER SINGH
1002723 9
24.50 BA
3858 1401002132 NAVPREET SINGH
1000680 9
20.00 A
3859 1401002135 AMARPAL KAUR
1001569 1
10.25 B
3860 1401002136 SU RINDERKUMAR
1001865 6
35.25 BA
3861 1401002137 ABHI SHARMA
1002166 9
39.25 AB
3862 1401002140 RAJJAT SINGLA
1000126 9
39.50 A
3863 1401002141 UMESH KUMAR
1000412 9
47.25 A
3864 1401002143 MANPREET SINGH
1001008 9
18.25 AB
3865 1401002145 BALKARN SINGH
1001600 9
50.75 A
3866 1401002147 GURPREET SINGH
1002195 9
34.00 A
3867 1401002149 SUKHVINDER SINGH
1002786 9
69.25 A
3868 1401002150 RAHUL KUMAR SHARMA
1000149 9
26.75 A
3869 1401002151 LAKHWINDER KUMAR
1000449 1
43.75 B
3870 1401002152 YOGESH KUMAR GOYAL
1000744 6
43.75 A
3871 1401002153 NATISHA
1001033 9
40.50 BA
3872 1401002154 PARDEEP SINGH
1001333 9
76.25 B
3873 1401002155 GURPREET SINGH
1001630 1
33.25 B
3874 1401002160 NISHA RANI
1000176 6
61.75 AB
3875 1401002162 DEVENDER
1000771 9
47.25 A
3876 1401002163 RAJINDER KUMAR
1001067 6
37.75 B
3877 1401002164 MANOJ KUMAR
1001365 6
44.75 A
3878 1401002167 PAWAN MAHAR
1002253 6
25.50 B
3879 1401002168 SUMIT SINGLA
1002549 9
42.75 AB
3880 1401002173 GURJEET SINGH
1001097 6
30.50 B
3881 1401002174 PARDEEP SINGH
1001391 6
55.00 A
3882 1401002175 AMANDEEP SINGH
1001684 9
57.50 AB
3883 1401002176 SUNNY ARORA
1001986 9
14.00 AB
3884 1401002179 RISHUKUMAR
1002868 9
13.75 A
3885 1401002180 HARPREET SINGH
1000237 9
33.50 A
3886 1401002181 ANJU RANI
1000528 1
46.25 AB
3887 1401002182 BHARAT
1000830 9
47.00 AB
3888 1401002185 SURAJ SINGH
1001715 6
50.00 B
3889 1401002188 AMARJEET SINGH
1002606 1
30.25 B
3890 1401002189 JASPREET KAUR
1002897 9
26.75 AB
3891 1401002190 JASPREET SINGH
1000269 6
50.75 B
3892 1401002194 VIKRAM MUNGARIA
1001449 1
40.25 AB
3893 1401002196 GAGANDEEP SINGH
1002042 6
41.25 B
3894 1401002197 PARWINDER SINGH
1002344 9
46.25 B
3895 1401002198 KARAMDEEP KAUR
1002635 9
70.50 AB
3896 1401002199 AMANDEEP KAUR
1002928 9
58.00 AB
3897 1401002200 PREM SINGH
1000006 1
53.75 AB
3898 1401002201 VIJINDER PAL
1000305 6
12.75 B
3899 1401002203 HARDEEP SINGH
1000899 6
33.50 B
3900 1401002205 SUMAN
1001482 9
41.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 79
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3901 1401002211 RENUKA
1000329 9
50.50 AB
3902 1401002212 SUSHAMA
1000624 6
33.00 A
3903 1401002214 POOJA RANI
1001213 9
30.75 A
3904 1401002216 KIRSHAN KUMAR
1001811 9
19.75 B
3905 1401002217 KULDEEP KUMAR
1002107 1
31.25 AB
3906 1401002219 GHANSHAM DASS
1002697 9
60.75 AB
3907 1401002220 AMIT KUMAR
1000065 1
32.00 AB
3908 1401002222 GURPREET SINGH
1000657 6
25.50 B
3909 1401002224 SHAILENDRA KUMAR
1001247 6
3
46.75 A
3910 1401002226 EKTA SHARMA
1001837 9
63.25 AB
3911 1401002232 PARAS PABBI
1000686 9
46.75 A
3912 1401002235 GUMDOOR SINGH
1001573 6
39.50 AB
3913 1401002236 SURINDER KUMAR
1001871 6
61.25 B
3914 1401002239 MANDEEP SINGH
1002752 9
35.25 A
3915 1401002240 SUKHPREET KAUR
1000124 6
56.50 A
3916 1401002242 KULDEEP SINGH
1000715 6
46.25 AB
3917 1401002243 MANISH GUPTA
1001014 9
44.00 A
3918 1401002244 BRAHMPREET SINGH
1001309 1
35.00 A
3919 1401002245 ANKIT SINGLA
1001596 9
43.75 A
3920 1401002246 SUKHMANDER SINGH
1001895 6
24.25 A
3921 1401002248 PARVEEN KUMAR
1002489 1
29.25 A
3922 1401002250 SUBHASH CHANDER
1000150 6
23.75 A
3923 1401002253 PINKI RANI
1001039 9
50.00 A
3924 1401002256 KULJEET SINGH
1001922 6
32.25 AB
3925 1401002260 BALWINDER SINGH
1000177 9
32.75 B
3926 1401002262 DEEPAK KUMAR
1000778 9
2.00 B
3927 1401002264 SAHIL CHOPRA
1001367 9
18.50 BA
3928 1401002265 RAHUL MULTANI
1001659 9
45.00 AB
3929 1401002266 CHHINDER SINGH
1001955 1
15.50 AB
3930 1401002267 HARJEET SINGH
1002260 1
46.75 B
3931 1401002269 HARJINDER SINGH SIDHU
1002845 9
3
46.00 A
3932 1401002271 JASMEET SINGH
1000505 9
62.50 A
3933 1401002272 NEERAJ SACHDEVA
1000808 9
41.75 B
3934 1401002273 BHARTI
1001098 9
48.25 A
3935 1401002275 NAVDEEP KUMAR
1001688 9
62.50 A
3936 1401002278 MILLANPREET SINGH
1002582 9
68.25 A
3937 1401002281 JASPAL MADAAN
1000539 9
48.00 AB
3938 1401002283 SUSHIL KUMAR
1001130 1
20.75 AB
3939 1401002285 GURJOT
1001724 9
45.00 AB
3940 1401002286 SURINDER SINGH
1002018 6
51.75 A
3941 1401002287 SUSHMA RANI
1002313 9
48.75 AB
3942 1401002289 TARNJIT SINGH
1002903 1
33.50 A
3943 1401002290 GURMINDER SINGH
1000272 9
36.75 A
3944 1401002291 MANOJ KUMAR MANGAL
1000568 9
43.00 A
3945 1401002293 ANKUSH SINGLA
1001156 9
28.0 0 AB
3946 1401002294 HANISHA
1001452 9
32.50 B
3947 1401002295 JATINDER
1001751 9
54.00 AB
3948 1401002297 VISHAL GARG
1002346 9
34.75 A
3949 1401002298 RAVI KUMAR
1002639 1
30.50 A
3950 1401002300 KULDEEP KUMAR
1000011 9
54.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 80
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
3951 1401002301 ANKIT GARG
1000302 9
59.25 A
3952 1401002302 PARVEEN KUMAR
1000598 1
26.00 AB
3953 1401002304 MANDEEP
1001187 9
34.50 AB
3954 1401002306 BHAVDEEP SINGH
1001784 9
42.00 AB
3955 1401002307 HARCHARAN SINGH
1002076 9
31.75 A
3956 1401002308 BHINDER BANSAL
1002378 9
48.75 AB
3957 1401002309 BAJRANG LAL
1002672 9
62.75 AB
3958 1401002310 VIKAS GUPTA
1000041 9
89.75 AB
3959 1401002311 VARUN SINGLA
1000339 9
43.75 A
3960 1401002312 LAKSHEY GARG
1000629 9
44.75 AB
3961 1401002313 ARUSHI CHAUDHARY
1000930 9
36.25 A
3962 1401002315 PRINCE
1001520 9
4
50.25 AB
3963 1401002317 VAISHALI
1002106 9
43.75 A
3964 1401002319 NAMDEEP SINGH
1002703 9
58.75 A
3965 1401002325 TARUN BANSAL
1001547 9
54.00 A
3966 1401002326 MAHESH KUMAR
1001842 9
52.25 A
3967 1401002328 HARJINDER SINGH
1002436 2
47.00 AB
3968 1401002330 ISHU SUKHIJA
1000099 9
62.50 AB
3969 1401002332 KULDEEP SINGH
1000687 9
19.50 A
3970 1401002333 JASWINDERPREET SINGH
1000981 9
59.25 A
3971 1401002336 BALJINDER SINGH
1001868 9
37.75 AB
3972 1401002337 GAURAV CHOPRA
1002163 9
34.50 AB
3973 1401002338 SANTOSH RANI
1002467 1
42.50 AB
3974 1401002341 OMESH GOYAL
1000424 9
44.50 A
3975 1401002342 JAGJEET SINGH
1000719 6
36.75 B
3976 1401002343 ATAMA SINGH
1001015 1
28.50 A
3977 1401002344 AMRIT PAL SINGH
1001311 9
31.25 AB
3978 1401002345 ANISH KUMAR SINGH
1001606 9
45.00 B
3979 1401002346 MANEESH KUMAR
1001899 6
29.50 AB
3980 1401002348 SARIKA
1002497 9
35.25 AB
3981 1401002350 RAJU KUMAR
1000158 9
63.00 A
3982 1401002351 SARABJEETNSINGH
1000448 9
28.25 B
3983 1401002352 LUKESH GARG
1000745 9
53.00 AB
3984 1401002357 JASVIR SINGH
1002231 6
34.25 AB
3985 1401002359 MAHINDER PAL
1002815 1
28.75 A
3986 1401002361 GURPREET KAUR
1000479 9
42.75 AB
3987 1401002362 BALDEV SINGH
1000780 9
15.00 AB
3988 1401002363 VINEY PAL BANSAL
1001075 9
50.75 A
3989 1401002364 RAJINDER SINGH
1001371 1
34.75 A
3990 1401002365 JAGDEEP SINGH
1001665 9
86.75 AB
3991 1401002368 NAVEEN KAMBOJ
1002554 6
73.25 AB
3992 1401002370 ANGREJ SINGH
1000214 9
18.00 AB
3993 1401002371 PRIYANKA RANI
1000506 9
63.00 A
3994 1401002375 AJAY KUMAR
1001696 9
26.00 AB
3995 1401002376 AMIT SHARMA
1001989 9
67.50 A
3996 1401002377 AYNA GOYAL
1002286 9
25.00 B
3997 1401002379 MANPREET SINGH
1002878 1
24.25 B
3998 1401002384 NAVDEEP SINGH
1001430 1
40.50 AB
3999 1401002385 SATPAL KU AR
1001726 9
59.25 A
4000 1401002386 VIPAN
1002023 6
36.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 81
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAP ER1 PREF_POST
4001 1401002391 HEENA GOYAL
1000567 9
53.00 AB
4002 1401002392 BALJINDER KAUR
1000864 9
26.75 A
4003 1401002393 GURWINDERPAL SINGH
1001165 9
10.75 A
4004 1401002396 SHEENAM BANSAL
1002046 9
47.50 A
4005 1401002397 KULDEEP SINGH
1002347 9
44.00 AB
4006 1401002398 RAKESH KUMAR
1002643 9
32.25 AB
4007 1401002399 SEEMA GARG
1002934 9
47.75 A
4008 1401002400 ANSHIKA
1000010 9
43.50 AB
4009 1401002402 VIVEK GUPTA
1000599 9
71.75 AB
4010 1401002403 SUBHASH CHANDER
1000898 1
28.00 B
4011 1401002404 GURPREET SINGH
1001191 9
25.50 AB
4012 1401002405 PARVINDER SHARMA
1001491 9
18.25 AB
4013 1401002406 KALWANT SINGH
1001783 6
38.50 A
4014 1401002407 AKHILESHWAR
1002078 9
48.25 A
4015 1401002409 PARVEEN KUMAR
1002673 6
22.50 B
4016 1401002410 RAHUL AGGARWAL
1000044 9
60.00 AB
4017 1401002411 PREETINDER
1000337 9
29.25 B
4018 1401002417 ANU KUMARI
1002114 9
48.75 B
4019 1401002418 PRAVEENKUMAR SAINI
1002406 9
49.50 A
4020 1401002419 MANPREET SINGH
1002708 9
49.75 A
4021 1401002421 AJAY SINGLA
1000369 9
52.75 A
4022 1401002424 GUNJAN
1001250 9
64.50 A
4023 1401002425 GURDEV SINGH
1001551 1
27.75 B
4024 1401002428 DARASINGH
1002439 6
34.50 B
4025 1401002431 SANDEEP KUMAR
1000398 6
39.25 AB
4026 1401002433 TONY GARG
1000990 9
44.75 AB
4027 1401002435 MANINDER SINGH
1001579 1
28.25 AB
4028 1401002436 DEEPAK KUMAR
1001873 9
24.00 AB
4029 1401002437 HARINDER SINGH
1002176 9
62.50 AB
4030 1401002438 NAVNEET KAUR
1002462 1
15.25 B
4031 1401002441 ANJU BALA
1000425 1
34.00 A
4032 1401002442 BALJINDER SINGH
1000723 9
21.75 A
4033 1401002445 REENA RANI
1001603 9
27.00 A
4034 1401002447 TIKENDER KUMAR
1002204 1
42.50 AB
4035 1401002450 GURCHARANPREET SINGH
1000159 9
63.00 B
4036 1401002452 GURTEJ SINGH
1000756 9
23.00 AB
4037 1401002453 SANDEEP KUMAR
1001049 6
46.50 A
4038 1401002455 SATVIR SINGH
1001635 9
54.00 AB
4039 1401002456 MUKESH KUMAR
1001934 6
55.50 A
4040 1401002457 RASHMI
1002227 9
51.00 A
4041 1401002459 RAVI SINGH
1002824 1
10 .50 A
4042 1401002460 MANISH BANSAL
1000185 9
76.75 A
4043 1401002461 NEHA SHARMA
1000485 9
27.00 B
4044 1401002462 REEMA GARG
1000775 9
56.00 A
4045 1401002464 PARWAJ PAL SINGH
1001373 6
40.75 A
4046 1401002467 NIPUN
1002263 9
50.00 AB
4047 1401002468 AVTAR SINGH
1002559 1
29.00 A
4048 1401002469 PARAMJEET SINGH
1002855 1
21.00 A
4049 1401002470 SURYA PRAKASH GAUTAM
1000213 9
33.50 A
4050 1401002471 NISHAN SINGH
1000511 6
44.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 82
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4051 1401002472 HARINDER SINGH
1000814 9
51.50 AB
4052 1401002473 NARINDER KUMAR
1001103 1
52.50 AB
4053 1401002475 AVDHESH KUMAR SINGH
1001694 9
54.00 A
4054 1401002481 MEENAKSHI
1000542 2
37.00 AB
4055 1401002483 GURPREET SINGH
1001135 1
11.00 AB
4056 1401002486 PARAMJIT GUPTA
1002026 9
68.50 AB
4057 1401002488 RAHUL CHAUHAN
1002614 9
92.50 AB
4058 1401002489 PANKAJ KUMAR MISHRA
1002913 9
63.50 AB
4059 1401002490 VINAY ASIJA
1000276 9
69.25 AB
4060 1401002491 VINOD KUMAR
1000574 9
35.75 AB
4061 1401002493 GURWINDER SINGH
1001164 9
44.75 AB
4062 1401002495 KULDEEP SINGH
1001755 9
70.00 AB
4063 1401002497 AMIT KUMAR NIRALA
1002352 6
37.25 A
4064 1401002499 SUKHWINDER SINGH
1002938 1
56.00 AB
4065 1401002500 HARPREET SINGH SAHOTA
1000014 1
53.25 AB
4066 1401002503 GURPREET SINGH
1000904 9
62.75 A
4067 1401002505 HARWINDER SINGH
1001492 9
71.75 AB
4068 1401002506 SAWRAJ SINGH
1001786 1
19.25 A
4069 1401002508 GAURAV
1002381 9
34.00 A
4070 1401002513 CHAMANDEEP SINGH
1000929 9
33.2 5 A
4071 1401002514 HARSHI JINDAL
1001228 9
40.25 AB
4072 1401002516 PUNEET GUPTA
1001822 9
43.25 A
4073 1401002518 MANDEEP KAUR
1002410 1
26.75 B
4074 1401002519 HARBHAJAN SINGH
1002706 9
39.25 A
4075 1401002524 SUMIT SHARMA C O
W L 1001260 9
33.00 A
4076 1401002526 JASKARN SINGH
1001848 9
33.75 A
4077 1401002527 AMANDEEP GROVER
1002145 9
40.75 AB
4078 1401002529 VISHAL SETIA
1002736 9
30.00 A
4079 1401002530 PARDEEP KUMAR
1000106 1
29.00 B
4080 1401002531 CHETINDERPAL SINGH
1000404 9
45.00 A
4081 1401002532 NAVEEN KUMAR
1000698 6
39.25 AB
4082 1401002534 JAGDISH KUMAR
1001287 6
28.00 AB
4083 1401002535 RAMANDEEP KAUR
1001581 6
40.50 A
4084 1401002537 KULDEEP SINGH
1002172 9
27.50 AB
4085 1401002538 KRISHAN KUMAR
1002472 9
59.50 A
4086 1401002539 KULDEEP CHAND
1002764 9
31.50 A
4087 1401002540 MAKHAN SINGH
1000129 9
43.75 A
4088 1401002543 JOGESH KUMAR
1001021 1
21.00 A
4089 1401002546 AMIT NAGPAL
1001907 9
77.50 A
4090 1401002547 HARDEEP MONGA
1002202 9
50.50 A
4091 1401002548 ASHWANI KUMAR
1002499 1
25.00 AB
4092 1401002549 ARUN KUMAR
1002791 9
17.50 A
4093 1401002550 LOKESHW
1000160 9
48.00 A
4094 1401002551 POOJA
1000455 6
47.75 B
4095 1401002552 GAGANDEEP SINGH
N 1000753 9
18.25 AB
4096 1401002553 PRABHJOT SINGH
1001048 1
23.25 A
4097 1401002556 ANSHUL KUMAR
1001938 9
63.00 AB
4098 1401002559 VEERPAL KAUR
1002823 9
64.50 AB
4099 1401002560 RAKESH KU AR
1000193 9
20.00 AB
4100 1401002566 ANKUSH SANGWAN
1001969 9
61.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~

PAGE NO.: 83
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4101 1401002567 SUHIM YADAV
1002264 6
83.50 AB
4102 1401002568 TARANJEET SINGH
1002556 1
39.75 AB
4103 1401002569 DHARMVIR
1002852 1
41.50 A
4104 1401002572 SARITA
1000815 9
62.75 AB
4105 1401002573 DIXIT SACHDEVA
1001108 9
50.50 AB
4106 1401002579 SUKHDEEPSINGH
1002881 9
36.00 A
4107 1401002581 SARANG
1000543 9
59.50 AB
4108 1401002583 VIJAY KUMAR
1001140 1
23.75 AB
4109 1401002584 GURMEET SINGH
1001433 9
31.25 A
4110 1401002585 RAJINDERPALSINGH
1001727 9
31.00 AB
4111 1401002586 SHOBHIT GUPTA
1002025 9
47.50 AB
4112 1401002587 JAWAHAR LAL Q J
Q
1002324 6
63.75 B
4113 1401002589 MANPREET SINGH
1002909 6
37.25 AB
4114 1401002593 GURPREET SINGH
1001168 6
30.00 AB
4115 1401002594 GURMEET SINGH
1001461 9
75.00 AB
4116 1401002596 RAMANDEEP SINGH
1002057 9
46.25 B
4117 1401002597 ASHUTOSH GARG
1002353 9
75.50 A
4118 1401002598 SHRIRAM JINDAL
1002649 9
56.00 AB
4119 1401002599 PARAMJIT SINGH
1002944 9
28.50 AB
4120 1401002603 INDERPALSINGH
1000907 9
38.50 AB
4121 1401002604 JYOTI
1001199 9
56.75 AB
4122 1401002605 PINTU GOYAL
1001501 9
33.25 AB
4123 1401002607 SANTOSH
1002089 1
57.25 A
4124 1401002608 SUKHCHAIN SINGH
1002389 9
26.25 AB
4125 1401002610 MUNISH KUMAR
1000043 1
26.00 AB
4126 1401002611 RAKESH KUMAR
1000341 6
64.00 A
4127 1401002612 LOHIT SHARMA
Z
1000639 9
38.25 AB
4128 1401002614 NAVDEEP SINGH
1001227 6
87.75 AB
4129 1401002615 ARSHDEEP JINDAL
1001531 9
27.00 AB
4130 1401002617 RAHUL JAGGA
1002117 9
66.25 AB
4131 1401002618 PUNISH MANGLA
1002416 9
44.75 A
4132 1401002620 NAVPREETSINGH
1000075 9
52.00 A
4133 1401002621 BANSI LAL
1000377 6
23.75 B
4134 1401002623 HARDEEP SINGH
1000962 9
30.75 B
4135 1401002625 JATINDERPAL SINGH
1001558 9
19.75 AB
4136 1401002626 GAURAV RAJAURIA
1001849 6
26.50 B
4137 1401002628 JASWINDER KAUR
1002443 9
41.00 A
4138 1401002629 HARJIT SINGH
1002741 9
17.50 AB
4139 1401002630 JAYANTI
1000103 9
48.75 B
4140 1401002631 PARDEEP KUMAR
1000401 9
26.00 A
4141 1401002632 NINDER SINGH
1000701 9
33.75 B
4142 1401002633 AMANDEEP SINGH
1000991 9
69.50 A
4143 1401002635 SUKHVEER KAUR
1001580 9
25.00 AB
4144 1401002636 GURPYAR SINGH
1001880 9
51.00 AB
4145 1401002637 SOM NATH
1002173 1
43.50 A
4146 1401002638 PRINCY
1002469 9
46.75 B
4147 1401002639 DINESH KUMAR
1002770 9
76.25 BA
4148 1401002642 VISHAVDEEP
1000726 9
36.00 AB
4149 1401002643 JASWANT KUMAR
1001022 6
31.50 A
4150 1401002645 SUNIL KUMAR
B 1001610 6
28.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 84
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4151 1401002649 GAGANDEEP KUMAR
1002803 9
51.50 AB
4152 1401002650 VARINDER SINGH
1000165 9
4
58.50 A
4153 1401002651 SUMANNRANI
1000457 6
29.25 AB
4154 1401002652 GURWINDER SINGH
1000759 6
38.75 AB
4155 1401002653 POONAM
1001050 9
50.75 AB
4156 1401002654 GURPREET SINGHO
V 1001346 6
28.50 AB
4157 1401002656 RAVI DUDDI
1001936 9
31.75 AB
4158 1401002657 YOGESH KUMAR YADAV
1002237 6
49.25 A
4159 1401002662 SANDEEP KAUR
1000786 9
34.25 B
4160 1401002663 MAMTA
1001083 6
25.25 B
4161 1401002665 JYOTI RANI
1001675 9
41.25 B
4162 1401002666 JYOTI BALA
1001971 9
23.75 B
4163 1401002667 ANJU RANI
1002272 9
27.00 B
4164 1401002668 AMRINDER SINGH
1002565 9
41.75 AB
4165 1401002670 AMRITPAL SINGH
1000224 1
29.75 A
4166 1401002673 ONKAR SINGH H J
R
Q 1001112 6
68 .75 A
4167 1401002674 RAMANDEEP KAUR
1001411 6
38.50 AB
4168 1401002677 SACHIN BANSAL
1002295 9
37.75 AB
4169 1401002678 HARPREET SINGH
1002596 9
20.50 AB
4170 1401002680 MANPREET SINGH
1000255 9
46.50 AB
4171 1401002682 SUKHPREET SIDHU
1000844 9
32.25 AB
4172 1401002685 ROHTASH
1001730 9
27.00 B
4173 1401002688 SANDEEP KUMAR
1002626 9
27.25 B
4174 1401002689 KULDEEP SINGH
1002916 6
29.50 A
4175 1401002691 AMARJIT SINGH
1000579 6
36.50 A
4176 1401002693 TEJINDER SINGH
1001170 9
57.75 A
4177 1401002694 AMNINDER SING
1001466 9
41.50 A
4178 1401002695 BRAHMPAL
1001761 1
38.75 AB
4179 1401002696 RAKESH KUMAR
1002059 9
24.50 A
4180 1401002697 CHANDERKANT DUDI
1002355 9
54.00 A
4181 1401002699 PAWANDEEP
1002949 6
44.50 A
4182 1401002700 GURMEET SINGHH
1000017 9
43.50 AB
4183 1401002701 ARUN KUMAR
1000318 9
37.00 A
4184 1401002703 ARSH KAMBOJ
1000912 6
61.75 A
4185 1401002704 VIKRAM
1001205 1
3.75 AB
4186 1401002705 RUCHI BANSAL
1001497 9
68.00 A
4187 1401002707 CHHINDA RAM
1002087 1
19.50 BA
4188 1401002709 RAMESH KUMAR
1002681 6
19.75 BA
4189 1401002710 RIMPLE KUMAR
1000048 9
46.75 A
4190 1401002711 NEELAM RANI
1000345 6
5.25 B
4191 1401002712 ARSHPREET
1000641 9
49.00 A
4192 1401002713 SANDEEP SINGH
1000938 6
4
40.00 AB
4193 1401002715 RAHUL SINGLA
1001525 9
30.00 AB
4194 1401002717 SURINDER SINGH
1002126 1
47.25 A
4195 1401002722 PRINCE MITTAL
1000669 9
49.50 B
4196 1401002724 ANIL KUMAR
1001261 9
38.50 AB
4197 1401002726 AMANPREET KAUR
1001856 9
40.75 A
4198 1401002728 NISHU RANI
1002447 9
51.75 AB
4199 1401002729 SUMAN
1002738 6
31.50 A
4200 1401002730 SHILPA RANI
1000108 6
31.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 85
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4201 1401002732 GURADITTA SINGH
1000704 1
33.25 A
4202 1401002733 POONAM KHADARIA
1000995 9
42.25 AB
4203 1401002734 ARVINDER SINGH
1001294 9
31.75 AB
4204 1401002737 POMESH KALRA
1002178 9
42.00 AB
4205 1401002738 SANDEEP KUMAR
1002471 1
46.50 A
4206 1401002740 NITIN GARG
1000141 9
55.25 A
4207 1401002742 ANIL KUMAR
1000731 6
39.50 AB
4208 1401002743 ANMOL BANSAL
1001027 9
50.50 AB
4209 1401002744 KAPIL GUPTA
Q
1001316 9
39.75 A
4210 1401002745 RAJINDER SINGH
1001620 9
42.75 AB
4211 1401002747 HARWINDER SINGH
1002208 9
36.00 B
4212 1401002748 RENU BALA
1002510 9
51.25 AB
4213 1401002750 GURPREET KAUR
1000170 9
51.75 A
4214 1401002752 VINOD KUMAR
1000758 1
38.75 BA
4215 1401002753 ANAMIKA KUKKAR
1001055 9
55.75 A
4216 1401002754 KARAN KUMAR
1001350 9
44.50 AB
4217 1401002755 VAIBAV GARG
1001646 9
38.00 B
4218 1401002756 VARUN KUMAR SEN
1001945 6
62.50 A
4219 1401002759 ABHILASH KUMAR
1002829 9
30.00 A
4220 1401002760 AKSHAY KUMAR
1000194 9
29.25 AB
4221 1401002762 GURPREET SINGH
1000790 6
52.75 A
4222 1401002765 AMANDEEP KAUR
1001670 9
39.50 AB
4223 1401002766 GURPREET SINGH
1001968 9
64.50 A
4224 1401002770 KAWALJEET KAUR
1000225 9
31.25 AB
4225 1401002773 NEETU
1001116 1
64.25 A
4226 1401002775 SUKHJINDER SINGH
1001706 1
14.00 AB
4227 1401002779 ANOOP SINGH
1002886 1
49.00 A
4228 1401002780 VIJAY KUMAR
1000258 9
43.75 B
4229 1401002781 RITIKA
1000553 1
24.00 A
4230 1401002783 SATNAM SINGH
1001145 9
41.00 B
4231 1401002789 SATVINDER PAL
1002922 6
27.00 AB
4232 1401002791 SUKHDEEP KAUR
1000583 9
56.25 A
4233 1401002793 KARAMJEET SINGH
1001176 6
45.75 AB
4234 1401002795 NIDHAN SINGH
1001766 6
53.25 AB
4235 1401002798 SHABNAM
1002655 9
47.75 AB
4236 1401002799 RINKU SINGLA
1002950 9
30.00 B
4237 1401002801 PAWAN KUMAR
1000322 1
33.25 A
4238 1401002803 ANUPREET KAUR
F 1000908 9
11.50 B
4239 1401002805 SATPAL SINGH
1001500 1
33.75 AB
4240 1401002807 AMANDEEP SINGH HEHAR
1002094 9
47.00 A
4241 1401002809 RICHA GARG
1002686 9
38.75 A
4242 1401002811 ANIL KUMAR
1000349 9
41.50 AB
4243 1401002812 AMANDEEP SINGH
1000640 6
13.50 AB
4244 1401002813 KHUSHWINDER SINGH
1000937 9
29.50 B
4245 1401002815 GURPREET SINGH
1001532 9
5.25 BA
4246 1401002816 PARAMPREET SINGH
1001826 6
47.50 BA
4247 1401002817 SATNAM SINGH
1002120 6
19.00 AB
4248 1401002820 TUSHAR
1000084 9
39.75 A
4249 1401002822 RAJDEEP SINGH
1000674 9
50.00 BA
4250 1401002824 MANPREET KAUR
1001267 6
26.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 86
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4251 1401002827 AMITOJ KAUR
1002152 9
53.25 AB
4252 1401002828 AKSHAY KUMAR
1002449 9
49.25 A
4253 1401002830 AMANDEEP KAUR
1000113 9
5.25 B
4254 1401002833 SARBRINDER SINGH
1001003 9
70.75 A
4255 1401002835 RAJAT BANSAL
1001590 9
57.25 AB
4256 1401002836 GAGANDEEP SINGH
1001885 9
33.50 A
4257 1401002838 KIRANINDER SINGH
1002481 9
34.25 B
4258 1401002839 MOHINDERPARTAP
1002774 1
42.00 B
4259 1401002840 PRIYA
1000140 9
54.25 A
4260 1401002843 SEEMA RANI
1001028 9
39.25 A
4261 1401002844 BIRBAL KUMAR
1001323 9
57.50 A
4262 1401002845 SIMRANDEEP SINGH
1001619 9
45.25 A
4263 1401002848 HANCY
1002505 1
23.50 A
4264 1401002855 DHEERAJ KUMAR CHHABRA
1001650 9
40.50 AB
4265 1401002857 HARMEET SINGH
1002238 9
43.00 A
4266 1401002858 PARVEEN KUMAR
1002537 1
22.25 AB
4267 1401002860 JOBAN JEET KAMBOJ
1000200 6
25.00 AB
4268 1401002861 REEPU DAMAN
1000494 9
28.00 A
4269 1401002863 PRABHJOT SINGH
1001091 9
53.75 A
4270 1401002865 PARVINDER SINGH
1001680 6
48.75 AB
4271 1401002866 ANISH BALA
1001973 9
23.50 B
4272 1401002867 ARSHDEEP SINGH BHATTI
1002274 9
59.75 AB
4273 1401002868 GOLDY
1002566 9
15.25 AB
4274 1401002869 VERINDER SINGH AUSHT
1002863 9
44.50 AB
4275 1401002870 GURPREET SINGH
1000230 9
36.50 A
4276 1401002872 BHAG SINGH
1000827 1
52.00 A
4277 1401002873 SANDEEP KUMAR
1001120 1
38.00 AB
4278 1401002874 LAKHVEER SINGH
1001410 9
22.50 AB
4279 1401002879 VIKRAMJEET
YAL
1002893 9
33.25 AB
4280 1401002880 HARPAL SINGH
1000256 9
12.25 B
4281 1401002885 SANDEEP KUMAR
1001738 9
42.50 B
4282 1401002887 PARVEEN KUMAR
1002331 1
35.00 A
4283 1401002891 KRISHAN KUMAR
1000582 1
54.50 AB
4284 1401002892 KULWINDER SINGH
1000879 9
50.00 AB
4285 1401002893 MAN MEHAK SIDHU
1001174 9
44.50 AB
4286 1401002898 ARSHPREET KAUR
1002660 9
50.00 AB
4287 1401002899 GURMEET SINGH
1002945 9
33.25 B
4288 1401002900 RICHA GARG
1000026 9
52.50 AB
4289 1401002901 ANUJ BANSAL
1000319 9
43.50 B
4290 1401002902 MANGA SINGH
1000621 1
5.25 BA
4291 1401002903 AJAY SINGH
1000915 6
35.00 AB
4292 1401002905 NEK SINGH
1001504 1
23.50 A
4293 1401002906 AJAY
1001799 6
18.00 B
4294 1401002908 PARWINDER SINGH
1002393 1
18.00 AB
4295 1401002909 KULWINDER KAUR
1002689 9
60.00 A
4296 1401002910 MANJU RANI
1000060 9
45.00 B
4297 1401002914 AMANINDER KAUR
1001237 9
63.50 AB
4298 1401002915 HARPREET SINGH
1001536 9
46.50 AB
4299 1401002917 NISHA
1002130 9
41.75 AB
4300 1401002918 JAGJIT SINGH SIDHU
1002424 9
44.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 87
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4301 1401002921 AMIT DODA
1000379 9
50.00 A
4302 1401002922 DHEERAJ KUMAR
1000676 6
42.50 B
4303 1401002924 AMANPREET SINGH
1001270 9
53.75 A
4304 1401002926 DILWER KHAN
1001860 6
45.00 AB
4305 1401002928 GURBACHAN SINGH
1002450 6
34.50 AB
4306 1401002930 PANKAJ KUMAR
1000114 1
47.00 B
4307 1401002931 PAWAN PUNIA
1000411 9
44.75 AB
4308 1401002934 KIRPAL SINGH
1001297 1
12.75 A
4309 1401002936 RANA SINGH
1001886 9
27.50 BA
4310 1401002937 SUKHVEER SINGH
1002186 9
32.25 AB
4311 1401002938 INDERPREET SINGH
1002486 6
42.25 AB
4312 1401002940 RUPINDER KAUR
1000148 9
46.50 AB
4313 1401002945 KARAN SINGH
1001621 6
42.25 AB
4314 1401002946 SARABJIT SINGH
1001919 9
50.50 A
4315 1401002947 INDERJEET KAUR
1002220 9
48.00 AB
4316 1401002948 LOVEJEET SINGH
1002508 6
45.50 A
4317 1401002949 SARBJEET SINGH
1002806 6
25.50 A
4318 1401002952 MUKESH KUMAR
1000763 9
37.75 A
4319 1401002954 ROHIT PRABHAKAR
1001359 9
54.75 A
4320 1401002955 SUKHJIT SINGH
1001648 9
30.75 AB
4321 1401002961 KAJALDEEP SINGH
1000496 9
41.25 AB
4322 1401002963 MANDEEP SINGH
1001088 9
51.00 AB
4323 1401002964 MANPREET SINGH
1001386 6
47.00 AB
4324 1401002968 VIJAY KUMAR
1002571 6
11.25 AB
4325 1401002973 NITU BALA
1001118 9
34.25 AB
4326 1401002974 GURWINDER SINGH
1001413 9
44.50 B
4327 1401002975 PARAMJIT KOUR
1001708 9
59.50 BA
4328 1401002978 SATNAM SINGH
1002605 1
30.75 B
4329 1401002979 INDU BALA
1002896 1
56.50 AB
4330 1401002980 RAMESH KUMAR
1000262 6
25.75 A
4331 1401002982 SUNIL KUMAR
1000853 9
3
47.75 A
4332 1401002983 AMANDEEP KAUR
1001151 9
58.00 BA
4333 1401002984 HARBHAJAN SINGH
1001443 1
16.25 BA
4334 1401002985 MANGTU RAM
1001740 1
23.25 BA
4335 1401002987 RANVIR KAUR
1002337 9
30.75 BA
4336 1401002991 MANDEEP KAUR
1000589 9
43.25 AB
4337 1401002992 SHUBHI SINGLA
1000882 9
50.00 A
4338 1402000003 PRASHANT KUMAR
1001116 9
49.75 AB
4339 1402000007 PAYAL AGNIHOTRI
1002597 9
50.00 AB
4340 1402000008 SAHIL KALIA
1002964 9
60.00 AB
4341 1402000009 NAVROOP KAUR
1003334 9
50.50 AB
4342 1402000011 MANBIR SINGH
1000411 9
55.75 AB
4343 1402000012 GAGANDEEP
1000784 1
29.25 AB
4344 1402000017 MANOJ KUMAR
T
1002636 6
51.50 AB
4345 1402000018 AMAN CHOPRA
1003004 9
38.50 AB
4346 1402000021 VARUN VASHISHT
1000453 9
68.75 A
4347 1402000022 ANIL KUMAR SHARMA
1000828 9
57.50 AB
4348 1402000028 TARUNDEEP SINGH
1003035 1
47.00 AB
4349 1402000030 AMIT THAKUR
1000113 9
63.25 AB
4350 1402000032 AMIT KUMAR
1000866 9
33.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 88
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4351 1402000033 TANVINDER SINGH
1001231 9
73.00 AB
4352 1402000034 RAJNI DHIMAN
1001601 6
62.25 AB
4353 1402000037 PRINCE SOHAL
1002708 6
18.50 AB
4354 1402000038 NAVEEN KUMAR
1003074 1
50.75 AB
4355 1402000039 SUKHWINDER SINGH
1003448 1
50.25 AB
4356 1402000041 JATINDER KUMAR
1000529 1
21.75 AB
4357 1402000042 EESHANT AGGARWAL V
1000899 9
79.25 AB
4358 1402000043 SARBJIT KAUR
1001270 9
77.50 AB
4359 1402000045 SHARAD PRAKASH SINGH
1002011 9
68.00 AB
4360 1402000046 MANJEET SINGH
1002379 1
49.75 A
4361 1402000050 MUKTA SAINI
1000191 9
43.75 A
4362 1402000051 BHUSHAN KUMAR
1000571 9
29.75 A
4363 1402000052 CHETNA
1000940 1
37.25 AB
4364 1402000053 RAHUL VASUDEV
1001310 9
83.00 A
4365 1402000054 MONIKA SABHARWAL
1001674 9
37.50 AB
4366 1402000055 PANKAJ
1002044 2
53.75 AB
4367 1402000059 VIKAS RAJ
1003525 9
81.00 A
4368 1402000060 RAJAN ANGURALIA
1000228 1
25.50 AB
4369 1402000061 CHETAN
1000602 9
44.50 AB
4370 1402000064 MANOJ KUMAR
1001715 1
60.25 A
4371 1402000069 MEENAKSHI SANSOY
1003564 6
68.75 AB
4372 1402000071 NIDHI SURI
H
1000641 9
60.50 A
4373 1402000072 SALONI JAGGI
1001007 9
52.75 A
4374 1402000074 HARSH SHARMA
1001745 9
77.50 A
4375 1402000075 KULWINDER SINGH
1002115 1
42.75 A
4376 1402000076 MUNISH SINGH
1002486 9
78.25 A
4377 1402000079 ARUN KUMAR
1003599 9
66.75 AB
4378 1402000081 MANWINDER SINGH
1000676 9
56.25 AB
4379 1402000084 MONIKA
1001785 1
18.75 AB
4380 1402000085 PANKAJ KUMAR KESHRI
1002152 9
67.50 A
4381 1402000087 AMANDEEP SINGH
1002892 9
42.50 AB
4382 1402000089 RUPINDER SINGH
1003627 6
67.25 A
4383 1402000090 VIKAS KUMAR
1000337 1
46.50 AB
4384 1402000091 AJAY DUTTA
1000716 9
4
15.50 AB
4385 1402000094 PRIYANKA
1001826 9
45.00 A
4386 1402000096 SAMEENA SINGH
1002556 1
56.75 AB
4387 1402000097 HARDEEP SINGH
1002926 1
31.75 AB
4388 1402000098 SUNIL KUMAR PANDEY
1003298 9
26.00 AB
4389 1402000099 DEEPAK KAPOOR
1003668 9
64.75 AB
4390 1402000102 MANINDER SINGH
1000757 9
91.00 AB
4391 1402000105 ANOOP
1001862 9
42.75 AB
4392 1402000106 NARESH KUMAR
1002234 9
56.75 AB
4393 1402000110 AKSHIT KAPOOR
1000046 9
53.25 AB
4394 1402000113 TAJINDER NABH
1001160 9
32.75 AB
4395 1402000115 PRITIKA RAJPUT
1001904 6
8.50 BA
4396 1402000116 MOHIT BATRA
1002271 9
40.75 A
4397 1402000119 SANDEEP CHIB
1003372 9
27.00 A
4398 1402000120 GEETIKA SANGRA
1000081 1
58.00 AB
4399 1402000127 VIJAY PRASHAD
1002672 1
58.50 A
4400 1402000129 MANDEEP KUMAR
1003418 1
34.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 89
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4401 1402000131 PUNEET
1000494 1
12.25 AB
4402 1402000134 PARAS
1001602 6
12.75 AB
4403 1402000136 GAURAV MEHANDIRATTA
1002339 9
50.25 A
4404 1402000138 SHAILJA THAKUR
1003082 9
29.75 AB
4405 1402000139 SATINDER RAHANU
1003450 1
56.75 AB
4406 1402000146 HARPREET SINGH
1002374 6
50.00 A
4407 1402000149 GURPREET KAUR
1003495 9
57.50 AB
4408 1402000151 PARVEEN KUMAR AZAD
1000573 6
67.25 AB
4409 1402000152 SONIA JASSI
1000938 1
48.00 A
4410 1402000153 AMRINDER PAL SINGH
1001308 1
46.25 AB
4411 1402000154 SUKHVINDER SINGH J
1001679 9
57.75 AB
4412 1402000156 SANDEEP KAUR
1002421 1
44.50 A
4413 1402000158 PARDEEP SINGH
1003151 1
40.00 AB
4414 1402000161 TARUN GOSAIN
1000611 9
56.25 A
4415 1402000162 SAHIL SEKHRI
1000981 9
63.75 A
4416 1402000163 BHANU PARTAP
1001345 9
15.25 AB
4417 1402000165 AMIT GULERIA
1002090 9
66.25 A
4418 1402000167 VIBHU
1002829 1
45.50 A
4419 1402000170 GURLEEN SINGH
1000275 9
78.75 AB
4420 1402000171 ASHWANI
1000648 1
31.75 AB
4421 1402000172 RUBAL
1001021 1
45.75 A
4422 1402000173 HARJIT SINGH KAINTH
1001382 9
52.00 A
4423 1402000174 SHIVAM GAUTAM
1001755 2
63.75 AB
4424 1402000175 DEEPAK SAINI
1002127 9
54.75 A
4425 1402000176 PRATEEK DUGGAL
1002487 9
53.75 A
4426 1402000177 MALKEET SINGH
1002859 1
53.00 AB
4427 1402000178 GAURAV DAYAL SHARMA
1003234 9
48.50 AB
4428 1402000179 RAHUL DUGGAL
1003603 1
60.00 AB
4429 1402000182 VIVEK SHARAN
1001047 9
45.75 AB
4430 1402000186 ASHWINDER SINGH
1002526 9
42.50 AB
4431 1402000187 PAHUL PREET KAUR
1002893 9
32.75 A
4432 1402000188 JARPREET KAUR
1003264 6
54.25 AB
4433 1402000189 MEHRUMMEET SINGH
1003639 9
55.00 AB
4434 1402000191 AMANPREET KAUR
1000721 6
80.50 AB
4435 1402000193 ROHIT GROVER
1001459 9
42.25 A
4436 1402000194 TEJASVI DUA
1001824 9
45.75 AB
4437 1402000197 LOVEDEEP KUMAR BATHLA
1002927 9
50.50 AB
4438 1402000198 RAMESH KUMAR
X
1003302 9
36.25 A
4439 1402000207 PARAMJIT SINGH
1002603 6
57.75 AB
4440 1402000208 DINESH SACHDEVA
1002968 9
45.00 AB
4441 1402000209 MOHD SARFRAZ
1003335 9
30.75 A
4442 1402000210 MUNISH SHARMA
1000043 9
36.50 A
4443 1402000211 MAHENDRA PINDEL
1000418 6
73.75 A
4444 1402000212 SANDEEP KAUR
1000792 1
45.75 A
4445 1402000213 PUNEET SHARMA
1001167 9
99.25 A
4446 1402000216 VISHWA NAND CHANDRA
1002273 6
70.00 AB
4447 1402000217 ARVIND RANA
1002645 9
25.7 5 AB
4448 1402000218 NEETU BALA
1003007 9
37.00 A
4449 1402000222 MOHITKUMAR
1000834 1
41.00 AB
4450 1402000224 SONAK SAINI
1001576 9
66.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 90
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4451 1402000226 MEENAKSHI KAPOOR
1002310 9
90.25 A
4452 1402000231 PRIYANKA SARANGAL
1000497 1
34.75 A
4453 1402000232 PARMJIT KAUR
1000873 9
49.00 A
4454 1402000233 MOHINDER SINGH
1001240 6
63.25 AB
4455 1402000234 NAZIA ATTRI
1001610 1
57.50 A
4456 1402000235 NAVJOT SINGH
1001984 9
42.25 A
4457 1402000236 PARDEEP KUMAR
1002352 9
43.75 A
4458 1402000237 VARINDER SINGH
1002717 1
39.75 BA
4459 1402000240 DEEPAK KUMAR
1000167 1
33.75 AB
4460 1402000241 KANWARDEEPSINGHSANDHU
1000535 9
27.75 A
4461 1402000244 SANDEEP SINGH
1001641 6
84.25 AB
4462 1402000249 SUJATA
1003493 9
53.00 A
4463 1402000251 KULVIR SINGH
1000572 6
42.50 AB
4464 1402000255 SURJIT SINGH
1002052 9
44.75 A
4465 1402000257 VARUN KUMAR
T
1002794 9
73.50 AB
4466 1402000260 VIJENDER GULERIA
Z
1000234 9
80.00 A
4467 1402000261 SHABNAM
1000616 9
29.00 AB
4468 1402000267 ARCHNA PAL
1002830 1
42.25 A
4469 1402000268 AJAY SINGH
1003201 1
63.00 AB
4470 1402000270 SIDHARATH
1000269 9
65.75 AB
4471 1402000271 PUNEET SINGH
1000642 9
57.50 AB
4472 1402000273 SARBJEET SINGH
1001395 1
74.25 AB
4473 1402000274 JANEET KAUR
1001750 9
50.50 AB
4474 1402000275 CHETNA SHARMA
1002121 9
59.25 A
4475 1402000276 DAVINDER SINGH
1002494 9
42.25 A
4476 1402000277 JYOTSANA
1002864 1
49.75 AB
4477 1402000280 SUMEER THAKUR
1000312 9
57.00 AB
4478 1402000281 SHEKHAR YADAV
1000689 6
70.50 AB
4479 1402000285 SANDEEP KUMAR
1002165 1
34.75 AB
4480 1402000299 VIPAN KUMAR
1003676 6
32.25 AB
4481 1402000301 DEEPAK SHARMA
1000385 9
43.25 A
4482 1402000306 SARABJIT SINGH
1002246 6
76.00 AB
4483 1402000307 KESHAV SHARMA
1002606 9
71.25 AB
4484 1402000308 ASHISH SHARMA
1002970 9
53.75 A
4485 1402000309 RACHNA AHEER
1003343 9
33.25 A
4486 1402000311 VIPAN KUMAR
1000430 1
61.25 A
4487 1402000312 SIMRANJEET SINGH
1000797 9
42.75 A
4488 1402000314 MOHIT
1001541 9
35.50 A
4489 1402000318 CHAITANYA BANOTA
1003010 9
72.75 AB
4490 1402000319 AKSH SHARMA
1003380 9
38.25 AB
4491 1402000320 AMIT KUMAR RAJU
1000092 1
61.00 AB
4492 1402000321 GURPRIT SINGH
1000460 9
33.75 A
4493 1402000323 NILZA ANGMO
1001204 2
36.75 A
4494 1402000326 AMIT KUMAR
1002309 1
54.50 A
4495 1402000328 HARPREET SINGH
1003053 6
116.50 A
4496 1402000329 BIKRAMJIT SINGH
1003419 9
51.25 A
4497 1402000333 MOHAMMAD ZEESHAN
1001247 9
71.50 A
4498 1402000336 HARVINDER SINGH
1002349 9
54.25 AB
4499 1402000337 HONEY SHARMA
1002721 9
45.75 AB
4500 1402000338 VARUN SOOD
1003088 9
64.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 91
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4501 1402000339 JASKARAN SINGH PHULL
1003461 9
80.75 AB
4502 1402000340 VIJAYPREET SINGH
1000164 9
36.25 A
4503 1402000342 DEEPAK KUMAR
1000909 1
33.00 B
4504 1402000343 JAGMEET SINGH
1001285 9
60.50 A
4505 1402000344 RAKESH KUMAR TIWARI
1001652 9
22.50 A
4506 1402000345 UPINDERJEET
1002016 1
5.00 AB
4507 1402000346 SHWETA CHADHA
1002385 9
70.25 A
4508 1402000350 AMIT KUMAR
1000201 1
24.25 A
4509 1402000352 SATINDER SINGH BOPARAI
1000958 9
56.25 BA
4510 1402000353 JAGDEEP SINGH
1001324 1
48.75 AB
4511 1402000355 BALJINDER LAL
1002054 1
45.75 A
4512 1402000356 GURPREET SINGH
1002423 1
12.75 AB
4513 1402000362 HONEY SHARMA
1000984 9
54.75 AB
4514 1402000363 SOURAB KAPUR
1001354 9
36.50 A
4515 1402000365 RAJBIR SINGH
1002093 1
49.00 A
4516 1402000367 AKASHDEEP SINGH
1002836 1
35.50 AB
4517 1402000368 BALJIT SINGH
1003199 1
9.75 A
4518 1402000369 SURBHI
1003568 9
56.50 AB
4519 1402000370 JAGSEER SINGH
1000273 9
40.25 BA
4520 1402000372 PARULPREET SINGH
1001016 9
54.50 A
4521 1402000376 AVNEET KUMAR
1002498 6
43.75 AB
4522 1402000377 MANOJ PRASHAR
1002870 6
43.50 AB
4523 1402000379 HEMANT DHAMMI
1003605 9
40.75 AB
4524 1402000381 JASPREET KAUR
1000682 9
46.25 A
4525 1402000382 ANJALI MEHTA
1001058 9
40.50 A
4526 1402000383 SUNIL KUMAR
1001430 1
37.75 BA
4527 1402000384 MANINDER SINGH
1001795 1
22.75 AB
4528 1402000392 ARJUN SINGH
1001093 6
33.75 A
4529 1402000394 RAHUL SHARMA
1001829 9
50.00 BA
4530 1402000395 TAJINDER KALSI
1002202 1
59.25 AB
4531 1402000396 HIMANSHU SHARMA
1002572 9
14.75 A
4532 1402000397 RAMANDEEP SINGH
1002936 9
35.75 A
4533 1402000398 PRIYANKA
1003312 9
28.75 A
4534 1402000399 PUNEET
1003675 1
41.50 AB
4535 1402000402 GURSIMRAN JEET SINGH
1000771 6
46.50 AB
4536 1402000403 RAMAN KUMAR
1001140 6
42.25 AB
4537 1402000405 MOHIT GROVER
1001877 9
54.75 AB
4538 1402000406 ANIL KUMAR
1002249 1
38.25 AB
4539 1402000407 NARESH BANGAR
1002610 1
23.50 AB
4540 1402000408 MANDEEP SINGH
1002979 6
32.25 A
4541 1402000409 SHIBAM DAS
1003350 1
37.25 A
4542 1402000411 AJAY KUMAR
1000434 1
32.25 AB
4543 1402000413 KULWI DER SINGH
1001174 6
7 .00 A
4544 1402000417 GITANJALI
1002652 9
43.50 A
4545 1402000418 RAMINDER SINGH
1003017 1
9.50 AB
4546 1402000419 BALJIT SINGH
1003391 6
31.50 AB
4547 1402000421 GURPAL SADANA
1000465 9
45.50 A
4548 1402000422 VINAY KUMAR
1000839 1
45.25 BA
4549 1402000424 PRABHJOT KAUR
1001581 6
64.25 A
4550 1402000425 SANAMDEEP SINGH
1001944 9
74.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 92
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PA PER1 PREF_POST
4551 1402000427 AMRIT KUMAR
1002688 1
46.25 AB
4552 1402000431 SUKHWINDER SINGH
1000513 1
20.50 AB
4553 1402000432 VIVEK KUMAR
1000880 9
47.25 AB
4554 1402000433 VISHAL SHARMA
1001249 6
61.25 AB
4555 1402000436 RISHAB MANHAS
1002351 9
20.50 AB
4556 1402000438 MANDEEP KAUR
1003091 9
57.00 A
4557 1402000440 MOHIT KUMAR
1000174 1
47.00 A
4558 1402000441 ROHIT MAHAJAN
1000543 9
45.50 BA
4559 1402000442 AMITSINGH
1000917 1
39.75 A
4560 1402000450 VISHNU JINDAL
1000206 9
41.50 B
4561 1402000452 MOHIT
1000959 9
37.75 A
4562 1402000453 SANDEEP KUMAR
1001317 9
51.25 A
4563 1402000454 SHIVRAJ KARAN SINGH
1001692 9
84.00 AB
4564 1402000456 GAURAV BAHL
1002424 6
62.75 A
4565 1402000457 MANISH
1002802 9
42.50 AB
4566 1402000458 ANUBHAV KUMAR
1003175 9
41.50 AB
4567 1402000459 KIRAN GANDHI
1003540 9
35.75 A
4568 1402000461 URVASHI SHRIVASTAV
1000617 9
27.50 AB
4569 1402000462 TARANJEET SINGH
1000985 9
59.50 AB
4570 1402000463 SHAMSHER SINGH
1001361 9
56.50 AB
4571 1402000464 BIKRAM JEET SINGH
1001733 1
17.75 A
4572 1402000468 HARPREET SINGH THIND
1003209 9
48.2 5 A
4573 1402000469 PAWAN KUMAR BHAT
1003569 9
57.00 AB
4574 1402000470 SANDEEP ATTRI
Q 1000282 1
45.25 A
4575 1402000471 RAKESH
1000660 2
53.75 AB
4576 1402000472 VARINDER KUMAR
1001025 1
36.00 BA
4577 1402000474 JASWINDER
KUMAR
1001766 6
67.50 A
4578 1402000478 SHAMSHER SINGH
1003247 9
45.25 A
4579 1402000480 ROHIT KUMAR
1000316 1
44.75 AB
4580 1402000482 RUSTAM
1001057 6
55.25 AB
4581 1402000484 GURMINDER SINGH
1001797 9
44.25 AB
4582 1402000488 ARJUN SINGH DHILLON
1003279 9
3
46.50 B
4583 1402000492 NAVNEET KASHYAP
1001101 9
45.00 A
4584 1402000494 MANDEEP CHANDER
1001839 1
31.75 AB
4585 1402000495 SARABJEET SINGH BILKHU
1002212 9
69.25 A
4586 1402000496 TUSHAR ARORA
1002571 9
75.50 AB
4587 1402000499 SAHIL KUMAR
1003680 1
47.00 A
4588 1402000500 MULKH RAJ HANS
1000017 1
31.75 A
4589 1402000501 DILBAG SINGH
1000396 1
37.00 A
4590 1402000502 AMANDEEP KAUR
1000765 1
62.00 A
4591 1402000504 HARBHAJAN SINGH
1001511 1
43.50 A
4592 1402000506 SUMANDEEP BALA
1002251 1
41.75 AB
4593 1402000508 RAHUL VOHRA
R
1002984 9
43.75 AB
4594 1402000509 GAGANDEEP BHARDWAJ
1003352 1
41.50 AB
4595 1402000511 NITISH
1000437 9
26.25 B
4596 1402000513 MEENA AGGARWAL
1001177 9
50.00 AB
4597 1402000515 RAVI KUMAR
1001911 1
31.25 AB
4598 1402000519 GOPIKA ARORA
1003394 9
44.00 A
4599 1402000520 RAMBAKHSH
1000095 9
46.50 AB
4600 1402000521 GURWINDER SINGH
1000473 9
4
38.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 93
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4601 1402000522 MUNISH RANA
1000844 9
50.00 AB
4602 1402000524 BALJINDER SINGH
1001586 6
38.50 AB
4603 1402000525 RAJWINDER KAUR
1001955 9
33.50 A
4604 1402000527 RIMPI MINIA
1002693 1
40.25 AB
4605 1402000528 MUNIL HANDA
1003054 9
30.75 A
4606 1402000536 DURGA PAUL
1002364 6
36.75 AB
4607 1402000537 GURPREET SINGH
1002732 9
41.50 AB
4608 1402000538 MANISH KUMAR
1003100 1
11.25 A
4609 1402000539 POOJA HARCHAND
1003464 9
33.50 A
4610 1402000541 DIPANKAR SHARMA
1000550 9
57.75 A
4611 1402000542 ANU SHARMA
1000920 9
66.25 A
4612 1402000543 HARPREET KAUR
1001293 9
47.00 AB
4613 1402000546 SANDEEP KUMAR
1002396 9
79.25 AB
4614 1402000547 GULSHAN KUMAR
1002760 1
24.25 A
4615 1402000551 VIKRANT KUMAR V
1000580 9
30.75 A
4616 1402000553 SARBJEET SINGH
1001326 1
29.25 AB
4617 1402000554 MITU RAIZADA
1001699 9
31.25 A
4618 1402000556 NAVNEET SINGH
1002433 1
52.25 A
4619 1402000558 NAVEEN KALIA
1003169 9
55.50 AB
4620 1402000559 NAVDEEP SIN GH
C 1003546 1
44.25 AB
4621 1402000561 JATINDER SAINI
1000621 9
55.50 AB
4622 1402000562 JASMEEN SIDHU
1000995 1
35.00 AB
4623 1402000564 SUDHA BHARTI
1001729 9
35.50 AB
4624 1402000565 BHART RAJ
E
1002110 1
41.00 AB
4625 1402000566 GAGANDEEP SINGH
1002464 9
92.75 AB
4626 1402000570 SUKHCHARANSINGH
1000292 1
5.50 A
4627 1402000571 DALJEET SINGH
1000662 1
34.25 A
4628 1402000572 CHARANPAL SINGH DEOL
1001035 9
51.25 AB
4629 1402000573 NAVITA GOSWAMI
1001399 9
45.00 AB
4630 1402000574 JASHANPREET SINGH LOTEY
1001769 9
72.75 AB
4631 1402000575 NARINDER SINGH
1002144 9
38.50 A
4632 1402000576 MANMEET KAUR
1002502 9
45.75 A
4633 1402000578 PRADEEP KUMAR
1003242 9
33.25 A
4634 1402000579 SANDEEP JAMWAL
1003608 9
58.50 AB
4635 1402000580 HIMANSHU
1000318 9
37.50 A
4636 1402000581 MANJINDER SINGH
1000691 6
37.50 AB
4637 1402000583 RAKESH KUMAR
1001435 9
3
30.50 B
4638 1402000585 SIMARPREET KAUR
1002172 9
33.00 A
4639 1402000588 ASHISH CHOPRA
1003285 9
46.25 AB
4640 1402000589 HARPREET SINGH
J
1003658 1
39.75 AB
4641 1402000590 VARUN SINGH
1000364 1
88.25 A
4642 1402000593 NAVNEET
1001474 1
47.50 AB
4643 1402000595 AMANPREET SINGH GREWAL
1002209 9
82.00 A
4644 1402000597 NEERAJ
1002951 1
39.50 AB
4645 1402000598 VINKAL
1003321 1
48.75 AB
4646 1402000600 NEERAI KUMAR
1000025 9
42.50 AB
4647 1402000601 MANDEEP KAUR
1000402 9
46.00 AB
4648 1402000604 PREETI SHARMA
1001509 9
73.50 AB
4649 1402000605 RAVINDER SINGH
1001873 9
35.75 A
4650 1402000610 AZAD
1000061 9
28.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~

PAGE NO.: 94
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4651 1402000611 RANJIT SINGH MOMI
1000435 6
39.75 AB
4652 1402000612 SUNIL KUMAR
1000810 1
35.75 AB
4653 1402000614 NIRMALJIT SINGH
1001545 1
48.25 AB
4654 1402000615 HARJINDER SINGH
1001921 9
38.25 A
4655 1402000616 RAHUL KUMAR
1002288 9
61.75 A
4656 1402000617 ABHISHEKOKUMAR RAI
1002663 9
105.00 A
4657 1402000618 ASHISH SHARMA
1003025 9
48.75 BA
4658 1402000621 NIKHIL AWASTHI
1000476 9
33.75 AB
4659 1402000622 VARUN MALHOTRA
1000847 9
51.25 A
4660 1402000623 AGAM KHANNA
1001221 9
49.50 A
4661 1402000625 SHIVJI
1001956 1
25.50 BA
4662 1402000626 HARDEEP KUMAR
1002321 1
35.25 AB
4663 1402000628 TARUN SINGH
1003064 6
57.25 AB
4664 1402000631 AMANDEEP SINGH
1000516 9
46.75 A
4665 1402000632 DIYA SHARMA
1000888 9
46.25 AB
4666 1402000635 TAMANNA
1001990 9
38.00 A
4667 1402000637 LAKHWINDERRSINGH
1002729 6
3
20.25 B
4668 1402000638 SHIKHA SUGANDHI
1003095 9
45 .50 A
4669 1402000643 ARPIT AGARWAL
1001289 9
50.00 AB
4670 1402000644 DALJEET SINGH
1001664 9
45.00 AB
4671 1402000649 RAHUL SHARMA
1003514 9
18.50 AB
4672 1402000650 VINOD KUMAR
1000216 9
39.50 AB
4673 1402000653 RAMA KUMARI
1001328 9
46.50 A
4674 1402000654 RAJ KUMAR
1001697 1
57.50 A
4675 1402000655 AMIT CHAUDHARY
1002074 9
66.75 AB
4676 1402000656 MANDIP KAUR
1002437 1
15.25 A
4677 1402000660 VINOD KUMAR
1000247 1
45.50 A
4678 1402000666 SUKHJIT SINGH
1002472 6
45.75 A
4679 1402000669 MOHAN LAL
1003579 1
22.50 A
4680 1402000671 RAJWINDER PAL SINGH
1000667 9
24.50 A
4681 1402000672 VANDANA
1001034 9
49.50 B
4682 1402000673 MEENAKSHI
1001405 1
41.50 A
4683 1402000675 VARINDER PAL SINGH
1002142 9
52.25 AB
4684 1402000679 PARVEEN KUMAR
1003621 1
11.25 BA
4685 1402000682 ASISH RANJAN KUMAR
1001063 6
30.25 AB
4686 1402000683 GAURAV PAHWA
1001436 9
47.00 AB
4687 1402000684 NAVDEEP KAUR
1001810 1
43.50 AB
4688 1402000686 KAMALESH VERMA
1002550 6
85.50 A
4689 1402000688 HARJIT KAUR
1003283 9
50.25 A
4690 1402000690 ANKIT KUMAR
1000361 9
23.75 AB
4691 1402000691 JYOTI BALA
H 1000734 1
45.50 A
4692 1402000694 AMRINDER SINGH
1001846 9
84.25 A
4693 1402000697 RAHUL SHARMA
1002946 9
29.50 A
4694 1402000698 HARBINDER SINGG
1003325 9
4
72.25 AB
4695 1402000699 GOURAV SHARMA
1003692 9
29.75 AB
4696 1402000704 HARMANDEEP SINGH
1001513 9
40.00 AB
4697 1402000705 AKHIL DHIMAN
1001890 9
44.75 AB
4698 1402000706 MANDEEP
1002254 1
35.00 B
4699 1402000707 CHANDAN MANRAH
1002627 9
59.25 A
4700 1402000708 RAMAN KUMAR
1002989 1
25.00 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 95
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4701 1402000710 HARPREET SINGH
1000063 1
50.50 AB
4702 1402000711 VIJAY KUMAR KAMBOJ
1000443 6
2.00 AB
4703 1402000713 RAVI ANGOORA
1001187 1
54.00 AB
4704 1402000715 RANJIT SINGH
1001927 1
21.25 A
4705 1402000716 GAURAV BHALLA
1002297 9
60.50 A
4706 1402000717 UMESH KUMAR
1002660 1
46.00 AB
4707 1402000718 GAGANDEEP SINGH
1003026 9
49.25 A
4708 1402000719 YOGESH KUMAR KALRA
1003400 9
52.75 AB
4709 1402000720 ANKUSHSHARMA
1000108 9
4.25 A
4710 1402000723 SHAMPAL SINGH
1001216 1
70.00 AB
4711 1402000725 VISHAL SAREEN
1001962 9
49.50 A
4712 1402000727 NARINDER KUMAR
1002698 9
23.50 A
4713 1402000728 RUPALI SAINI
1003070 9
64.75 AB
4714 1402000732 VARUN KOHLI
1000895 9
43.00 A
4715 1402000733 VIKAS RAI
1001255 9
53.50 AB
4716 1402000734 VIBHA BHAWNOO
1001630 9
46.75 AB
4717 1402000735 DHEERAJ BHATTI
1001992 1
29.75 A
4718 1402000736 LALIT KUMAR
1002362 6
20.00 BA
4719 1402000737 MANKESHWAR SINGH
1002736 6
32.25 BA
4720 1402000738 RAVINDER SINGH
1003103 1
55.25 AB
4721 1402000739 GAGANDEEPKAURSIDHU
1003472 9
67.50 AB
4722 1402000740 RAVNEET BAINS
1000180 1
40.50 AB
4723 1402000741 NEHA
1000561 9
47.75 A
4724 1402000743 PRABHJOTKAUR
1001303 9
42.00 A
4725 1402000744 SUNITA TRIPATHI
1001662 9
15.75 A
4726 1402000746 SUNEETA RANI
1002403 1
28.00 A
4727 1402000751 DALWINDER KAUR
1000594 9
37.75 AB
4728 1402000752 PANKAJ SINGH
1000968 1
57.25 AB
4729 1402000753 NIKHIL KAINTH
1001331 9
18.25 AB
4730 1402000755 NAVDEEP AHIRD
X
H
1002070 1
29.25 AB
4731 1402000758 SUNIL KASHTRI
1003181 6
38.00 AB
4732 1402000759 SAHIB SINGH
1003545 9
66.25 AB
4733 1402000760 GURPREET KAUR
1000253 1
37.50 A
4734 1402000765 PALVEE
1002112 9
58.00 A
4735 1402000769 PARVESH BANGA
1003584 1
54.50 AB
4736 1402000771 AMARPREET SINGH
1000668 9
14.75 AB
4737 1402000773 NARESH KUMAR
1001407 6
33.75 BA
4738 1402000774 PAHUL TULI
1001776 9
68.25 A
4739 1402000777 MANPREET KAUR
1002884 6
59.25 AB
4740 1402000778 PRABHJOT SINGH
1003255 6
52.75 AB
4741 1402000781 AJAY KUMAR
1000703 9
54.50 AB
4742 1402000783 SANDEEP KAUR
1001444 6
44.00 A
4743 1402000790 PRABODH KUMAR
1000363 1
63.50 A
4744 1402000792 KANHAIYA KUMAR
1001115 9
3
61.25 A
4745 1402000794 SHRI CHAND
1001847 1
51.50 AB
4746 1402000795 AMARJIT SINGH
1002217 9
47.75 A
4747 1402000800 SHRIRAM YADAV
1000038 6
80.75 A
4748 1402000802 GURKIRAT SINGH
1000779 9
33.75 A
4749 1402000803 HARJIT SINGH
1001147 9
57.50 AB
4750 1402000805 SUNIL KUMAR
1001883 9
68.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 96
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4751 1402000806 SANJEEV KUMAR
1002257 6
29.50 A
4752 1402000810 NEETAN
1000071 1
47.50 A
4753 1402000812 MANU PRIYA
1000812 1
38.75 A
4754 1402000813 NEHA THAPA
1001189 1
49.75 A
4755 1402000814 AMIT KUMAR PANDEY
1001558 9
83.00 BA
4756 1402000815 SARBJOT SINGH
1001925 9
40.75 A
4757 1402000816 RISHI BHASKER
1002293 9
58.75 A
4758 1402000818 LOVEJOT
1003037 1
44.00 A
4759 1402000819 POOJA
1003403 1
32.50 AB
4760 1402000822 NARESH KUMAR
1000853 1
49.25 A
4761 1402000823 MANJINDER KAUR
1001226 1
28.75 AB
4762 1402000825 MANOJ KUMAR
1001965 9
45.50 A
4763 1402000829 MANINDERJIT SINGH
1003445 1
56.75 A
4764 1402000830 RAMDEEP SINGH
1000152 9
27.50 A
4765 1402000831 MANISH BAGHEL
1000526 6
36.00 B
4766 1402000832 AMARJIT YADAV
1000891 9
29.25 AB
4767 1402000834 ANIL KUMAR
1001634 9
47.25 AB
4768 1402000836 SHARANJEET KAUR
1002373 9
50.00 BA
4769 1402000837 RAKESH KUMAR
1002741 9
38.75 AB
4770 1402000839 RAVI PARKASHZARORA
1003483 9
29.00 AB
4771 1402000841 DEEPIKA SINGH
1000562 9
41.25 A
4772 1402000842 GURBIR SINGH
1000929 1
47.50 A
4773 1402000847 JYOTI DOGRA
1002780 9
85.25 A
4774 1402000848 ANAND KUMAR GIRI
1003148 9
30.50 A
4775 1402000849 SANJEEV KUMAR
1003516 9
62.00 AB
4776 1402000852 MANVIR SINGH
1000969 9
43.75 AB
4777 1402000855 MANPREET
1002076 6
68.25 AB
4778 1402000857 HARPREET SINGH
1002812 1
15.25 A
4779 1402000858 SHAMA
1003182 1
23.00 AB
4780 1402000859 PRABHJOT KAUR
H 1003555 1
29.25 A
4781 1402000860 CHARANDEEP SINGH
1000259 9
46.50 AB
4782 1402000863 MUKHTIAR RAM
1001377 1
54.75 B
4783 1402000866 ANKIT MAGGU
1002485 9
46.75 A
4784 1402000867 BALWINDER ARORA
1002849 9
44.75 AB
4785 1402000868 PAWANDEEP SINGH
1003218 9
60.50 AB
4786 1402000869 DEEPAK KUMAR
1003590 6
36.50 AB
4787 1402000870 KRITIKA RANA
1000295 9
48.25 A
4788 1402000871 RAHUL
1000675 1
43.75 A
4789 1402000872 ANKJA DUBEY
1001038 9
70.25 A
4790 1402000874 GULAB
1001779 1
31.75 A
4791 1402000879 PARNIKA BHAT
1003618 9
50.75 A
4792 1402000881 MOHIT PAL SINGH BIRDI
1000704 1
37.25 A
4793 1402000883 RAJAT GAMBHIR
1001452 9
46.75 AB
4794 1402000884 SACHIN SHARMA
1001815 9
55.75 BA
4795 1402000888 MUKESH KUMAR
1003293 9
49.00 A
4796 1402000889 SUMIT KATARIA
1003659 2
34.50 AB
4797 1402000890 TARUN TANDON
1000375 9
48.75 A
4798 1402000893 HARNOORSSINGH
1001484 9
53.50 AB
4799 1402000894 NANDAN
1001851 9
50.00 AB
4800 1402000895 PARAMPREET KAUR
1002225 6
43.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 97
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4801 1402000897 RISHABH BHATIA
1002957 9
25.50 AB
4802 1402000898 AMANPREET KAUR
1003331 1
44.25 AB
4803 1402000903 MANIT KAPOOR
1001151 9
60.25 AB
4804 1402000904 SUKHDEV SINGH
1001529 9
22.25 AB
4805 1402000905 SHASHI PAL
1001896 6
36.25 AB
4806 1402000906 PRINCE
1002260 1
27.25 A
4807 1402000908 HITESH SHARMA
1002995 9
25.75 AB
4808 1402000909 AMRITPAL SINGH
1003368 9
48.50 A
4809 1402000910 CHETAN VOHRA
1000074 9
83.75 AB
4810 1402000911 NAVANEET KUMAR SINHA
1000449 6
57.00 AB
4811 1402000913 AMIT BERI
1001190 9
61.00 A
4812 1402000915 MUNISH KUMAR
1001929 1
49.00 AB
4813 1402000917 JASVINDER SINGH
1002665 6
23.75 A
4814 1402000918 HARWINDER SINGH
1003039 1
31.75 A
4815 1402000919 KULJIT SINGH
1003408 1
31.00 BA
4816 1402000920 DEEPAK WALIA
1000114 9
24.25 A
4817 1402000922 PALWINDER SINGH
1000857 6
27.00 A
4818 1402000923 KRISHAN LAL
1001230 9
66.50 AB
4819 1402000924 CHARANJEET KUMAR
1001597 9
41.00 AB
4820 1402000925 RISHABH SHARMA
1001964 9
64.00 AB
4821 1402000926 VIKAS PARASHAR
1002335 9
47.00 A
4822 1402000928 VIKRAM SINGH
1003076 9
26.25 AB
4823 1402000929 KAPIL BAKSHI
1003444 9
27.00 A
4824 1402000930 SIMRANJIT SINGH
1000150 6
33.00 AB
4825 1402000932 SUNIL BASRA
1000894 1
79.25 AB
4826 1402000934 RAMAN KUMAR
1001638 6
60.00 A
4827 1402000935 RAMESH CHAND
1002003 9
41.50 AB
4828 1402000937 PARDEEP KAPOOR
1002739 9
32.50 A
4829 1402000942 VIVEK KUMAR
1000936 6
19.75 AB
4830 1402000947 HARSIMRANJEET SINGH
1002779 9
35.50 A
4831 1402000950 JAISON SINGH
1000223 9
68.75 AB
4832 1402000951 SARAVDEEP SINGH
1000598 9
66.25 A
4833 1402000952 GAGAN SINGH
1000975 9
9.00 AB
4834 1402000953 SHAM SINGH
1001341 1
25.75 A
4835 1402000954 ROHIT SINGH
1001710 9
46.75 AB
4836 1402000955 PAWAN SINGH
1002077 9
17.50 B
4837 1402000956 RAMAN KUMAR
1002446 1
54.25 AB
4838 1402000959 SHANTI KUMAR
1003557 9
10.00 AB
4839 1402000961 HARPREET DHAMI
1000630 9
47.50 A
4840 1402000967 GURPREET KAUR
1002855 9
37.50 AB
4841 1402000968 JITIN VERMA
1003219 9
50.75 AB
4842 1402000970 RAVISH KUMAR
1000298 6
58.75 A
4843 1402000973 DEEPINDER SINGH
1001417 9
55.00 AB
4844 1402000974 BHUPINDER SINGH
1001780 9
56.50 A
4845 1402000977 BHAWNA THAKUR
1002888 9
60.75 A
4846 1402000978 HARPREET SINGH
1003258 1
44.50 AB
4847 1402000979 HARTEJ
1003628 9
61.25 AB
4848 1402000982 RAJINDER PALS INGH
1001083 1
13.25 A
4849 1402000985 SAHIL GUPTA
1002186 9
35.50 B
4850 1402000986 PRIYANKA KHOKHAR
1002557 9
39.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 98
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4851 1402000987 RAVNEET SINGH
1002930 9
53.00 A
4852 1402000988 KRISHAN TANDAN
1003296 9
40.50 B
4853 1402000990 NAVEEN KUMAR
1000373 6
53.50 AB
4854 1402000991 JAIPREET KAUR
1000751 9
70.75 AB
4855 1402000992 SUNITA
1001114 1
42.00 AB
4856 1402000993 BALWINDERCHALANIA
1001482 1
17.50 A
4857 1402000994 MANDEE KUMAR
1001854 1
19.00 AB
4858 1402000995 SHIKHA MOHAN
1002230 9
47.00 A
4859 1402000996 PUNEET VERMA
1002592 6
50.50 A
4860 1402000999 PARAMJOT SINGH
1003697 1
44.00 AB
4861 1402001001 RUPINDER SINGH
1000379 1
44.75 A
4862 1402001003 VARINDER SINGH
1001120 6
5.50 A
4863 1402001005 LOVE KUMAR
1001859 6
25.50 A
4864 1402001006 PRIYA SHARMA
1002232 9
34.50 A
4865 1402001008 JASDEEP MAL
1002963 1
66.00 AB
4866 1402001009 PARVINDFR SINGH
1003338 6
18.50 AB
4867 1402001011 RAVI VERMA
1000422 9
21.25 A
4868 1402001012 KAVITA
Z 1000791 1
60.50 A
4869 1402001013 TARUN ARORA
1001155 9
52.00 AB
4870 1402001016 BIMAL KUMAR PAUL
1002268 1
52.50 A
4871 1402001018 GAGAN DEEP
1003005 1
34.75 B
4872 1402001019 PRITPAL SINGH
1003370 9
68.00 A
4873 1402001021 SUMIT CHAHAL
1000456 1
34.75 AB
4874 1402001023 KESHAV NANGLA
1001191 1
33.75 BA
4875 1402001029 SUKHDEEP SINGH
1003416 9
30.00 AB
4876 1402001030 SUNDEEP SINGH
1000122 9
20.25 A
4877 1402001032 SAHIL SOOD
1000859 9
36.25 A
4878 1402001033 KAMALJIT KAUR
1001233 9
44.00 A
4879 1402001034 SARBJOT SINGH
1001605 9
22.75 A
4880 1402001035 HARLEEN KAUR
1001968 9
30.50 AB
4881 1402001036 RAJBIR KAUR
1002345 1
55.25 A
4882 1402001038 GOPAL SHARMA
1003072 9
72.00 AB
4883 1402001041 KUSHAL KUMAR
1000534 1
36.75 AB
4884 1402001043 SUSHIL KESHARI
1001274 9
99.50 A
4885 1402001044 RAMAN SHARMA
1001643 9
35.50 AB
4886 1402001045 LOVE INDER SINGH BHATIA
1002010 9
73.25 AB
4887 1402001047 ALKA BHANDARI
1002751 9
67.50 AB
4888 1402001050 SANJEEV SHARMA
1000188 9
3
42.00 AB
4889 1402001052 VIKAS AAZAD
1000935 1
52.50 AB
4890 1402001055 SIMARJEET KAUR
1002050 9
23.25 A
4891 1402001056 HIMANSHU GOYAL
1002416 9
33.75 AB
4892 1402001058 SUNIL KUMAR
1003157 9
28.50 A
4893 1402001059 SANDEEP KUMAR
1003522 6
28.00 A
4894 1402001061 PUSHWINDER SINGH
1000605 9
15.25 B
4895 1402001063 RAVI SHARMA
1001343 9
72.25 AB
4896 1402001065 GAGAN DEEP SINGH WALIA
1002088 9
58.50 AB
4897 1402001067 SIMRANJIT SINGH
1002825 9
29.75 AB
4898 1402001068 GURJINDER SINGH
1003188 1
15.00 B
4899 1402001069 SANDEEP KUMAR
R 1003553 9
5.00 A
4900 1402001071 ARMAN ASIJA
1000646 9
33.00 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 99
------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4901 1402001073 SARABJOT SINGH
1001376 9
13.75 B
4902 1402001074 HARSHMANI
1001749 9
55.50 A
4903 1402001076 NITIN
1002489 1
75.50 AB
4904 1402001077 SIMRANJIT SINGH
1002860 9
76.75 AB
4905 1402001078 JAGANDEEP SINGH
1003230 9
31.75 A
4906 1402001079 VIJAY KUMAR
1003593 1
59.00 AB
4907 1402001081 ASHISH KUMAR
1000673 9
33.75 AB
4908 1402001082 PARMINDER SINGH
1001044 1
48.00 BA
4909 1402001084 DEEPAK SINGH
1001784 1
24.00 A
4910 1402001085 GOBIND SINGH
1002159 1
24.00 A
4911 1402001086 VARINDER SINGH
1002520 9
69.00 AB
4912 1402001087 ASHISH
1002898 9
23.75 AB
4913 1402001090 RAMANDEEP KAUR
1000340 9
66.25 AB
4914 1402001091 RAMANDEEP KAUR
1000713 9
45.75 A
4915 1402001095 NAVJOT KAUR
1002188 9
39.25 A
4916 1402001097 RUPINDER KAUR
1002931 9
42.75 A
4917 1402001100 JAJWINDER SINGH
1000008 6
47.25 A
4918 1402001103 DEEKSHA
1001122 6
71.75 AB
4919 1402001104 PRINKLE MATRI
P 1001488 9
37.00 B
4920 1402001105 GURPREET SINGH
1001866 9
44.50 AB
4921 1402001106 DALJITUSINGH
1002231 9
65.00 AB
4922 1402001109 MANDEEP JASSAL
1003341 1
21.25 B
4923 1402001110 SUKHDEV KUMAR X
1000044 1
44.75 AB
4924 1402001111 RISHAB GUPTA
1000420 9
7.00 A
4925 1402001112 RAJBIR SINGH
1000789 6
58.25 AB
4926 1402001113 SHAKTI
1001158 1
39.00 AB
4927 1402001115 BALJINDER KAUR
1001900 9
4
63.50 AB
4928 1402001117 RAJEEV KAPOOR
1002634 9
33.00 AB
4929 1402001119 AMIT THAKUR
1003379 9
42.75 AB
4930 1402001120 SUKHVIR SINGH
1000082 1
45.25 A
4931 1402001121 JASDEEP SINGH
1000452 6
66.75 A
4932 1402001122 TANWINDER SINGH
1000827 9
41.25 AB
4933 1402001123 AMARDEEP SINGH
1001195 9
31.75 AB
4934 1402001124 DEEPAK KALRA
1001571 9
40.75 AB
4935 1402001125 ANKUSHSHARMA
1001931 9
24.00 AB
4936 1402001126 CHARANJIT SINGH
1002304 6
36.25 AB
4937 1402001127 DALJIT SINGH
1002679 9
59.50 A
4938 1402001128 POONAM
1003043 1
35.00 AB
4939 1402001129 RAJDEEP SINGH
1003410 9
55.25 A
4940 1402001131 AJAY KUMAR
K
W
1000496 9
71.25 AB
4941 1402001132 NARINDER KAUR
1000869 9
33.75 A
4942 1402001135 MOHIT GOYAL
1001971 9
82.25 AB
4943 1402001136 HARIT SHARMA
1002346 9
11.50 B
4944 1402001137 VISHAL GUPTA
1002712 9
21.00 A
4945 1402001138 MANJIT KAUR
1003084 1
26.75 A
4946 1402001139 HIMANSHU MAHAJAN
1003455 9
84.00 A
4947 1402001141 SOURAV THAKUR
N
1000531 9
38.75 B
4948 1402001143 AMANDEEP SINGH
1001278 9
24.75 AB
4949 1402001149 ABHINAV RAMPAL
1003491 9
38.7 5 AB
4950 1402001154 GAURAV VASHIST
1001687 9
41.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 100


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
4951 1402001156 GURPREET KAUR
T
1002413 9
68.00 AB
4952 1402001158 ANJALI ARORA
1003152 9
58.75 A
4953 1402001162 REETIKA SHARMA
1000977 9
56.00 A
4954 1402001164 GAGAN DEEP
1001721 9
33.50 B
4955 1402001165 HARSHJEET SINGH
1002083 9
41.75 A
4956 1402001170 AJAY KUMAR
1000266 1
36.25 AB
4957 1402001172 SANDEEP KUMAR
1001012 1
38.50 B
4958 1402001173 SANDEEP KUMAR
1001384 6
30.50 A
4959 1402001174 AMIT TALWAR
1001751 9
64.00 AB
4960 1402001177 MAMTA
1002862 1
35.75 A
4961 1402001179 PANKAJ RAJ
1003597 9
3
44.00 AB
4962 1402001182 KARTIK LEKHI
1001051 9
52.75 A
4963 1402001183 YADVINDER SINGH
1001426 1
9.50 A
4964 1402001184 SARJU
1001793 6
49.50 AB
4965 1402001186 PARVEEN BAGGA
1002529 1
41.25 A
4966 1402001189 MUKESH KUMAR
1003634 1
22.00 A
4967 1402001191 KARAN MEHTAB SINGH
1000717 9
9.00 AB
4968 1402001192 SAHIL GHAI
1001092 1
41.75 A
4969 1402001196 HARSHA
U
1002564 1
58.00 A
4970 1402001197 BHAVAY KAUSHIK
1002938 9
32.00 A
4971 1402001198 DIXIT SHARMA
1003304 9
56.75 A
4972 1402001199 SUNIL KUMAR SAROYA
1003673 1
33.25 B
4973 1402001201 SACHLEEN SINGH
1000387 9
57.50 B
4974 1402001203 ANMOL BAHADUR SINGH
1001127 9
42.25 A
4975 1402001204 SANDEEP SAINI
L
B 1001490 6
69.50 A
4976 1402001205 RITU BALA
1001863 1
36.25 AB
4977 1402001208 RAJESH KUMA
N
1002974 1
33.75 A
4978 1402001209 JAIMEET SINGH
1003342 9
51.75 AB
4979 1402001210 RAVI TIWARI
1000040 9
25.25 B
4980 1402001212 DEEPAK KUMAR
1000796 6
19.75 A
4981 1402001213 RAVNEET
1001165 6
59.75 A
4982 1402001214 GURPREET KAUR
1001531 9
37.25 A
4983 1402001216 RAJESH KUMAR
1002279 1
23.75 A
4984 1402001218 JATIN KUMAR
1003014 9
34.25 BA
4985 1402001219 LALITA
1003383 6
4
30.25 A
4986 1402001221 HARDEEP SOOD
1000464 1
24.00 AB
4987 1402001222 POONAM SAINI
1000831 9
23.50 B
4988 1402001224 NEHA SAINI
1001567 9
23.00 B
4989 1402001225 NARESH KUMAR
1001936 1
12.50 B
4990 1402001226 RADHIKA GULATI
1002316 9
51.50 AB
4991 1402001227 AVTAR SINGH
1002674 9
3
29.00 BA
4992 1402001228 JATINDER KAUR
1003042 9
51.75 BA
4993 1402001229 PARAM JIT KAUR
1003422 1
22.75 A
4994 1402001233 GAGANDEEP
1001239 1
27.75 B
4995 1402001235 JASVIR SINGH
1001983 1
20.00 AB
4996 1402001237 SUNNY GUPTA
1002720 9
50.75 A
4997 1402001238 GURDEEP RAI
1003080 1
57 .00 AB
4998 1402001240 ANSHUMAN BAMMI
1000159 9
89.25 AB
4999 1402001242 AMARJIT SINGH
1000910 9
51.25 AB
5000 1402001244 SANJEEV KUMAR SAJAN
C 1001648 1
39.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~

PAGE NO.: 101


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5001 1402001246 ROHIT KUMAR DOGRA
1002382 9
48.25 A
5002 1402001250 YADWINDER SINGH
1000200 1
50.75 B
5003 1402001252 JATINDER SINGH
1000947 6
42.75 A
5004 1402001255 JASVINDER SINGH
1002058 9
32.75 B
5005 1402001256 SHILPA
1002422 9
27.00 A
5006 1402001259 ROHIT JARAIL
1003529 9
32.00 AB
5007 1402001260 VIRENDER SINGH
1000239 9
67.50 A
5008 1402001262 ASHWANI RAJ
B
1000976 1
28.75 AB
5009 1402001263 HARJOT SINGH GABA
1001351 9
78.25 AB
5010 1402001264 GAURAV CHADHA
1001716 9
47.00 A
5011 1402001265 SANPREET KAUR
1002086 9
41.00 A
5012 1402001273 RAJINDER SINGH
1001386 6
31.25 A
5013 1402001274 RAHUL SHARMA
1001758 9
53.00 AB
5014 1402001275 VAIBHAV GANDOTRA
1002128 9
53.50 AB
5015 1402001278 GURDEV SINGH
1003236 1
42.00 A
5016 1402001279 GURPREET SONDHI
1003596 1
26.50 A
5017 1402001282 ASHWANI
1001054 9
66.00 AB
5018 1402001283 GURDEEP SINGH
1001420 9
66.50 A
5019 1402001285 SURINDER SINGH
1002161 1
44.75 AB
5020 1402001286 HARISH KUMAR
1002533 1
29.25 B
5021 1402001290 ALKA RANI
1000350 1
39.75 A
5022 1402001291 NEETI SANGOTRA
1000718 9
60.50 A
5023 1402001292 JITENDER GUPTA
1001088 9
35.50 B
5024 1402001296 ABHINAV KANGOTRA
1002563 1
35.25 A
5025 1402001297 DHARINDER PAL SINGH
1002937 9
46.25 AB
5026 1402001299 PAWAN KUMAR
1003678 1
35.00 AB
5027 1402001301 GAGANDEEP
1000393 1
15.00 AB
5028 1402001304 NEETU
1001505 1
39.75 B
5029 1402001306 NEHA THAKRAL
1002238 9
56.50 AB
5030 1402001308 HARJINDER SINGH
1002982 9
51.75 AB
5031 1402001309 CHANPREET SINGH
1003344 1
4
61.50 A
5032 1402001314 VARINDER KUMAR
1001535 1
37.50 AB
5033 1402001315 SANGEETA SHOLKAY
1001903 1
46.25 AB
5034 1402001316 BIKRAMJIT
1002284 9
56.75 AB
5035 1402001317 SATINDERPALSINGH
1002646 6
18.50 A
5036 1402001318 DEVESH KUMAR
1003009 1
46.75 BA
5037 1402001319 SIKANDER SINGH
1003388 1
48.25 AB
5038 1402001320 GURPREET SINGH
1000089 9
68.75 AB
5039 1402001322 AMRITPAL SINGH
1000832 9
52.00 AB
5040 1402001324 ANSHUL MAGGU
1001572 9
62.00 AB
5041 1402001325 MONIKA
1001952 9
44.25 AB
5042 1402001327 SHANKEY ARORA
1002685 9
67.50 A
5043 1402001329 PARUL BISHT
1003425 9
51.00 A
5044 1402001331 SHASHANK SHEKHAR
1000499 6
51.75 A
5045 1402001333 AMIT KUMAR
1001248 9
27.25 A
5046 1402001336 SAPANDEEP KAUR
1002354 9
55.50 AB
5047 1402001337 RAJWINDER KAUR
1002725 6
45.00 A
5048 1402001340 JAGDEV SINGH
1000161 9
56.75 AB
5049 1402001342 RAJDEEP SINGH
1000912 6
76.50 AB
5050 1402001343 JASWANT SINGH MEENA
1001283 2
13.75 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 102


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5051 1402001345 PANKAJ KAJLA
1002021 9
54.50 A
5052 1402001347 RAJAN KULDEEP
1002754 1
4
15.75 A
5053 1402001348 KONCHA TARAKESWARA RAO
1003123 6
91.00 AB
5054 1402001350 RAJDEEP BHANOT
1000208 1
44.25 AB
5055 1402001352 SHWETA SAXENA
1000949 9
42.2 5 AB
5056 1402001356 AGAM
1002429 9
36.25 BA
5057 1402001358 PUNEET THAKUR
1003164 9
18.75 AB
5058 1402001361 DEEPAK CHAUDHARY
1000615 6
59.50 A
5059 1402001362 DEEPAK BAJOTRA
1000992 6
50.00 AB
5060 1402001363 MUKESH KUMAR
1001352 6
36.00 A
5061 1402001364 ATUL SHARMA
1001719 9
40.50 A
5062 1402001365 GURDEEP SINGH
1002096 1
24.00 A
5063 1402001366 MANDEEP SINGH
1002459 9
24.25 AB
5064 1402001367 ROHIT
Z
1002835 9
41.00 AB
5065 1402001369 BHARAT BADHAN
1003565 1
48.75 AB
5066 1402001370 PRABHDEEP SINGH
1000279 9
47.75 AB
5067 1402001371 VISHAL SHARMA
1000655 9
74.00 A
5068 1402001374 DALIP KUMAR
1001762 9
53.75 A
5069 1402001375 RAMANPREET KAUR
1002122 6
48.50 AB
5070 1402001377 SANDEEP KALOTRA
1002867 1
19.25 AB
5071 1402001378 NITISH SHARMA
1003229 9
52.75 AB
5072 1402001379 CHANDAN KUMAR
1003607 6
26.50 A
5073 1402001380 HARPINDER SINGH
1000315 9
31.00 AB
5074 1402001381 ANKUR SHARMA
1000687 9
40.50 A
5075 1402001383 VIJAY KUMAR
1001427 9
40.50 AB
5076 1402001385 RANJIT KAUR
1002164 9
49.50 A
5077 1402001386 PRIYANKA SEHGAL
1002535 9
52.75 AB
5078 1402001390 JASPREET KAUR SAHOTA
1000360 9
45.00 AB
5079 1402001391 LOVEPREET SINGH
1000725 9
28.00 A
5080 1402001392 JATINDER KUMAR
1001098 1
52.50 AB
5081 1402001393 NEELAM CHOUHAN
1001462 9
25.50 AB
5082 1402001394 GURWINDER SINGH
1001831 9
24.25 A
5083 1402001395 AJIT SINGH
1002210 1
53.00 A
5084 1402001396 GURPRIT SINGH
1002573 6
39.25 AB
5085 1402001398 MONTI SHARMA
1003307 9
28.75 A
5086 1402001402 NAVDEEP SINGH
1000770 1
31.75 AB
5087 1402001403 SANJEEV KUMAR
1001141 1
33.25 AB
5088 1402001406 SUMIT KUMAR
1002245 1
41.75 AB
5089 1402001409 NEERAJ KUMAR
1003353 9
44.75 A
5090 1402001412 BALWINDER PAL SINGH
1000807 1
36.25 AB
5091 1402001416 SONALI
1002281 9
22.50 BA
5092 1402001419 JASPREET SINGH
1003382 9
48.25 A
5093 1402001422 ABHISHEK
1000836 9
39.00 AB
5094 1402001423 CHETNA SHARMA
1001208 9
51.50 AB
5095 1402001425 AMRITA SOMI
1001954 1
36.00 A
5096 1402001426 MANI BANSAL
1002313 9
55.75 A
5097 1402001427 AMANPREET SINGH GARCHA
1002687 9
48.00 AB
5098 1402001429 POORAN CHAND
1003427 6
24.00 BA
5099 1402001430 HANISH KALSI
1000136 1
44.25 AB
5100 1402001431 SIMARJIT KAUR
1000511 6
57.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 103


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5101 1402001436 DALBIR SINGH
1002359 1
53.00 AB
5102 1402001438 SMILEY CHOPRA
1003090 9
58.25 AB
5103 1402001439 DINESH AHUJA
1003466 9
44 .25 A
5104 1402001444 PARDEEP SINGH
1001661 1
24.25 AB
5105 1402001445 RAHUL KUMAR
1002020 1
63.50 AB
5106 1402001448 MADHAV SHARMA
W
1003130 9
38.25 A
5107 1402001449 KABAL SINGH
1003500 9
25.75 AB
5108 1402001450 CHANDER JYOTI THAKUR
1000209 9
67.50 A
5109 1402001451 RAKESH KUMAR
1000582 9
46.50 AB
5110 1402001453 MALTI KHANNA
1001329 9
47.50 A
5111 1402001454 RAMAN PAL
1001693 1
33.00 BA
5112 1402001455 RANJIT SINGH
1002060 6
57.25 A
5113 1402001456 MANOJ KUMAR
1002438 1
32.75 BA
5114 1402001457 GAGANDEEP SINGH
1002796 9
17.00 AB
5115 1402001459 GEETA DEVI
1003538 9
49.50 AB
5116 1402001460 SANDEEP KAUR
1000252 6
37.50 A
5117 1402001464 PUNEET
1001724 1
37.50 A
5118 1402001465 PARMJIT CHAUHAN
1002099 1
11.00 A
5119 1402001466 JASSI GILL
1002470 1
35.00 A
5120 1402001468 MOHIT DHAWAN
1003206 9
53.50 AB
5121 1402001471 SUKHDEEP SINGH
1000657 9
70.00 B
5122 1402001472 ABHAY CHADHA
1001023 9
28.00 A
5123 1402001473 KEWAL KUMAR
1001397 6
23.25 A
5124 1402001474 NISHA RANI
1001761 1
47.75 A
5125 1402001476 RAVISHU
1002501 9
51.50 A
5126 1402001477 LOVEDEEP SINGH
1002874 1
52.00 AB
5127 1402001478 ANKUSH BASSAN
1003243 1
28.25 A
5128 1402001481 PAWAN KUMAR
1000693 9
11.50 AB
5129 1402001482 AJAY PAL SINGH SANDHU
1001065 1
30.25 AB
5130 1402001483 INDERJIT SINGH
L
1001429 9
30.00 A
5131 1402001486 PARAMJEET KAUR
1002539 9
44.00 A
5132 1402001487 ARUN KUMAR
1002906 9
99.75 A
5133 1402001488 RANJIT SINGH SANDHU
1003274 9
62.25 AB
5134 1402001490 HARDEEP SINGH
1000351 6
25.00 A
5135 1402001496 SAPNA
1002576 1
37.50 AB
5136 1402001497 CHARNJIT SINGH
1002943 6
17.00 BA
5137 1402001498 HEMANDU SETHI
1003314 9
68.50 AB
5138 1402001500 GURPAL SINGH BHATIA
1000019 1
40.50 A
5139 1402001501 MANPREET KAUR
1000400 1
45.75 AB
5140 1402001502 SHAMMI THAPA
1000769 1
49.00 A
5141 1402001505 SHAFALI
1001880 9
45.00 A
5142 1402001506 ARJUN KUSHWAHA
1002247 9
37.75 A
5143 1402001508 DILJIT SINGH
1002980 6
69.25 A
5144 1402001509 SHRUTI
1003354 9
40.25 AB
5145 1402001510 GURJIT SINGH BAINS
1000060 1
38.75 A
5146 1402001511 HARPREET SINGH
1000440 1
34.75 AB
5147 1402001513 RANJOTKAUR
1001175 6
47.25 A
5148 1402001514 HARSH OBEROI
1001547 9
28.00 AB
5149 1402001515 YOGESH
1001914 9
66.00 BA
5150 1402001516 GURPREET SINGH
1002280 9
20.50 BA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 104


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5151 1402001517 ATUL SHARMA
1002651 9
42.50 AB
5152 1402001518 MANAV SINGH
1003018 1
71.00 A
5153 1402001525 GURPINDER SINGH
1001950 9
35.75 AB
5154 1402001526 RAVI KUMAR
1002319 1
29.25 AB
5155 1402001527 POOJA SAMBYAL
1002695 9
62.25 A
5156 1402001529 RVINDERJIT SINGH
1003429 1
36.50 A
5157 1402001530 JASKARAN SINGHISEHRA
1000139 9
43.00 AB
5158 1402001531 RAVI
1000515 9
30.25 AB
5159 1402001535 GAURAV SIKRI
1001994 9
70.75 AB
5160 1402001536 NITISH PADWAL
1002361 9
25.25 AB
5161 1402001537 SAMEETA
1002728 1
30.00 A
5162 1402001538 SANJAY KUMAR
1003097 1
23.50 B
5163 1402001540 PARMINDER SINGH
1000171 9
30.25 A
5164 1402001541 AMANDEEP KAUR
1000553 9
39.75 AB
5165 1402001542 MEENAXI
1000918 9
65.25 A
5166 1402001544 JASJIT SINGH
1001660 9
65.75 AB
5167 1402001548 SUNIL KUMAR
1003133 9
54.50 A
5168 1402001550 JAGDISH RAJ
1000204 6
28.25 AB
5169 1402001552 DEEPAK VOHRA
1000956 9
54.25 AB
5170 1402001557 PARAMVEER SINGH GILL
1002803 9
69.25 AB
5171 1402001560 SURESH KUMAR
1000248 1
6.75 AB
5172 1402001561 JATINDER KUMAR
1000619 1
49.25 AB
5173 1402001562 JAGDEEP SINGH
1000997 9
48.00 A
5174 1402001564 GAURAV
1001726 1
18.00 AB
5175 1402001565 PARDEEP KUMAR
1002100 1
3
74.00 AB
5176 1402001570 DAVINDER KUMAR
1000287 1
28.00 B
5177 1402001574 NEHA KUMARI
1001772 1
25.50 AB
5178 1402001575 HARVINDER SINGH
1002137 1
48.50 B
5179 1402001576 AJAY KUMAR
1002511 9
56.75 AB
5180 1402001578 RAHUL THAKUR
1003248 9
62.00 A
5181 1402001579 ARUN KUMAR
1003609 9
45.50 BA
5182 1402001582 SUDHAKAR RAI
1001068 9
60.00 A
5183 1402001588 SANDEEP KAUR
1003277 9
61.50 AB
5184 1402001589 KULWINDER SINGH
1003646 6
57.00 AB
5185 1402001593 BARINDERPAL SINGH
1001472 6
54.50 AB
5186 1402001594 KULBIR KAUR
1001840 9
42.25 AB
5187 1402001595 BABU KUMAR
1002211 9
32.75 A
5188 1402001596 SOURAV MAHAJAN
1002579 9
74.50 A
5189 1402001597 MANINDER SINGH
1002950 6
45.00 A
5190 1402001600 NAVJOT SINGH
1000024 6
53.00 A
5191 1402001601 KASHISH SAREEN
1000403 9
58.00 A
5192 1402001603 JATINDER SINGH
1001148 9
36.00 A
5193 1402001604 BHUPINDER SINGH
1001512 9
37.75 A
5194 1402001605 VEENUS SEHGAL
1001885 9
60.75 AB
5195 1402001607 JOBANPREET
1002617 1
47.50 AB
5196 1402001608 SANTOKH SINGH
1002994 1
14.00 A
5197 1402001609 VIJAY KUMAR
1003360 1
8.75 A
5198 1402001616 PRIYANKA
1002290 9
66.50 AB
5199 1402001617 SANDEEP SINGH
1002659 6
26.25 AB
5200 1402001618 SHIVANI
1003033 1
50.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 105


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5201 1402001620 MANMEET SINGH
1000097 9
54.25 AB
5202 1402001621 YOGESH KUMAR
1000483 1
47.00 AB
5203 1402001622 VIKAS
1000852 1
31.25 B
5204 1402001624 NAVJOT RATHOUR
1001583 9
50.50 A
5205 1402001625 VIVEK REHAN
1001960 9
50.75 AB
5206 1402001627 SUKHDEEP KAUR
1002701 1
41.00 A
5207 1402001628 MANMEET SINGH
1003067 9
45.25 AB
5208 1402001629 LAKHWINDER KAUR
1003430 1
48.50 A
5209 1402001630 SANJEEV KUMAR
1000134 1
31.00 AB
5210 1402001631 VISHAL MAHAJAN
1000508 9
52.00 A
5211 1402001634 ABHISHEK PANSOTRA
1001629 9
74.50 AB
5212 1402001639 SHIVANI BHARDWAJ
1003475 9
64.50 AB
5213 1402001640 SEHAJPAL KAUR
1000173 9
61.50 A
5214 1402001641 SUKHWINDER SINGH
1000549 6
34.50 AB
5215 1402001643 ANIL KUMAR
1001298 6
30.50 A
5216 1402001646 HARSHDEEP SINGH KALSI
1002399 6
60.50 A
5217 1402001650 DHAIRYA KUMAR GOPAL
1000221 6
59.50 AB
5218 1402001651 SANDEEP SINGH
1000588 9
30.50 A
5219 1402001654 MANISH SACHDEVA
1001698 9
67.75 AB
5220 1402001655 AMIT RATTAN
1002068 1
45.75 AB
5221 1402001656 KARTIK MAHAJAN
1002441 9
44.50 A
5222 1402001657 ROHIT CHITKARA
1002808 9
43.25 AB
5223 1402001661 RAJEEV KUMAR
E
1000626 2
49.75 A
5224 1402001663 HARPREET SINGH
1001369 6
73.75 A
5225 1402001664 MANINDER SINGH
1001738 6
61.50 AB
5226 1402001665 BALJINDER HEERA
1002105 1
52.25 BA
5227 1402001667 HARJIT SINGH
1002843 1
40.00 A
5228 1402001673 MANDEEP SINGH
1001409 9
45.00 AB
5229 1402001674 HARPREET SINGH
1001770 9
26.75 A
5230 1402001675 RAJEEV
1002140 1
42.25 A
5231 1402001677 HARJOT SINGHV Q
1002883 9
49.25 AB
5232 1402001678 KUSHAL SINGH SAINI
1003246 6
34.75 A
5233 1402001679 MANINDER SINGH
1003620 9
30.50 AB
5234 1402001680 GAURAV GOEL
1000329 9
50.75 A
5235 1402001686 PARVEEN KUMAR
1002549 1
42.25 AB
5236 1402001688 ASHISH SHARMA
1003287 9
36.50 AB
5237 1402001689 HARPREET SINGH
1003650 9
29.50 B
5238 1402001690 MANOJ SHARMA
1000365 9
47.25 AB
5239 1402001692 RAKHWINDER SINGH
1001100 1
10.00 BA
5240 1402001697 KULWINDER SINGH
1002952 9
26.00 AB
5241 1402001701 RAHUL KHANEJA
1000409 6
20.50 A
5242 1402001702 POONAM BALA
1000781 1
42.25 A
5243 1402001703 AKSHAY KUMAR SHARMA
1001146 9
9.50 B
5244 1402001704 ATUL GUPTA
1001519 9
4
37.00 A
5245 1402001705 PARDEEP KUMAR
1001882 6
17.25 A
5246 1402001707 PANKAJ JUNEJA
1002626 9
30.00 A
5247 1402001708 BHUPINDER KUMAR
1002990 1
16.50 B
5248 1402001709 ASHUTOSH ABHISHEK
1003362 9
98.50 AB
5249 1402001710 MONIKA
1000065 1
53.00 AB
5250 1402001712 ANU SHARMA
1000820 9
25.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 106


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5251 1402001715 GURPREET SINGH
1001926 9
34.00 A
5252 1402001722 VARUN BHANOT
1000850 9
71.00 AB
5253 1402001725 PRABHJOT SINGH
1001961 9
45.00 AB
5254 1402001727 GAGANDEEP
1002705 9
47.25 AB
5255 1402001729 LOVDEEP SINGH
1003440 9
86.00 AB
5256 1402001730 PALLVI SHARMA
1000144 9
47.50 AB
5257 1402001731 ROHTASH SHARMA
1000517 9
17.50 A
5258 1402001732 PALLAV AGGARWAL
1000892 9
47.75 A
5259 1402001733 SAHIL SHARMA
1001258 9
21.00 BA
5260 1402001734 YOGESH PAL
1001628 1
37.25 BA
5261 1402001736 ANKITA
1002368 1
41.00 A
5262 1402001738 SAKSHI SURI
1003108 9
63.25 A
5263 1402001740 VINIT SHARMA
1000182 9
3
42.00 AB
5264 1402001743 GAURAV HANDA
1001304 9
54.75 AB
5265 1402001746 RAKESH KUMAR
1002405 1
74.50 A
5266 1402001748 RANDHIR SINGH
1003145 6
47.50 AB
5267 1402001750 NIRMAL SINGH
1000217 6
49.50 AB
5268 1402001751 AJAY KUMAR
1000595 1
6.00 A
5269 1402001755 BALWINDER SINGH
1002072 9
51.75 AB
5270 1402001756 PRIYANKA
1002442 6
48.50 AB
5271 1402001757 SATWINDER
1002814 1
68.50 AB
5272 1402001759 JASWANT SINGH
1003552 1
24.50 AB
5273 1402001760 SHAMSHER SINGH
1000260 1
19.75 AB
5274 1402001761 PAVNEET KAUR
1000628 9
30.50 AB
5275 1402001762 GURWINDER SINGH
1001002 1
58.00 AB
5276 1402001763 HEENA GUPTA
1001373 9
53.75 AB
5277 1402001766 MUNISH TULI
1002479 9
56.00 AB
5278 1402001770 RAJWINDER KAUR
1000294 6
39.00 AB
5279 1402001771 HARINDER KUMAR
1000663 1
23.75 A
5280 1402001772 SAWANT DHANAJI TANAJI
1001039 9
65.25 AB
5281 1402001774 AMIT KUMAR SINGH
1001773 9
39.25 AB
5282 1402001779 SANTOSH
1003619 1
44.75 BA
5283 1402001781 BALWINDER LAL
1000709 1
9.25 AB
5284 1402001783 AMANDEEP
1001442 1
57.50 A
5285 1402001785 RAJNI JAKHU
1002187 1
73.50 AB
5286 1402001786 CHETAN JAIN
1002554 9
68.75 AB
5287 1402001787 ROBINJIT SINGH
1002918 6
32.25 AB
5288 1402001790 RAJWANT SINGH
1000367 9
66.00 AB
5289 1402001791 RAMAN KUMAR
1000742 6
4
21.50 AB
5290 1402001792 RAJEEV SHARMA
1001109 9
27.50 A
5291 1402001794 JAGDEEP SINGH
1001849 6
29.50 AB
5292 1402001796 SIMRANDEEP SINGH
1002588 9
50.00 A
5293 1402001798 SUPRIYA SAINI
1003326 9
52.25 AB
5294 1402001800 SHIKHA DHAWAN
1000031 9
46.25 A
5295 1402001801 ANKIT SHARMA
1000413 9
53.00 A
5296 1402001802 RUSHIT BEHAL
1000780 9
16.50 A
5297 1402001803 NEELAKSHI GUPTA O
1001154 9
40.50 AB
5298 1402001805 AMANDEEP SINGH
1001889 1
46.25 AB
5299 1402001807 PANKAJ KIRAN
1002628 1
28.00 AB
5300 1402001808 MOHD AZIZUDDIN AHMED
1002993 9
36.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 107


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5301 1402001811 BASANT KUMAR
1000447 6
40.25 AB
5302 1402001813 ANKITA
1001188 9
36.50 A
5303 1402001815 PRABHDEEP SINGH JASSI
1001923 1
17.25 A
5304 1402001816 GAGAN GROVE R
1002300 9
37.50 AB
5305 1402001817 SUNIL CHOUHAN
1002664 2
65.25 AB
5306 1402001818 KUMAR GAURAV
1003029 9
52.25 A
5307 1402001821 SANDEEP GOYAL
1000482 6
52.25 AB
5308 1402001824 RAKESH KUMAR
1001599 1
47.25 A
5309 1402001825 ANAND KUMAR
1001969 9
4
22.75 A
5310 1402001830 JAGDEEP SINGH BEDI
1000143 9
61.75 AB
5311 1402001831 MANPREET SINGH
1000521 1
41.50 A
5312 1402001832 RAJNI KAUSHAL
X 1000898 9
3
53.00 AB
5313 1402001833 JATINDER SINGH
1001266 1
44.75 A
5314 1402001834 DEEPAK SAJPAL
1001632 9
52.75 B
5315 1402001836 MANPREET SINGH
1002370 1
26.25 AB
5316 1402001840 KULJIT KAUR
1000187 1
49.75 AB
5317 1402001841 PALLAVI
1000564 9
56.0 0 AB
5318 1402001845 VARINDERPAL SINGH
1002037 1
60.75 AB
5319 1402001846 RAJIV KUMAR
1002404 9
33.25 A
5320 1402001848 ABHISHEK KUMAR
1003142 9
51.00 A
5321 1402001849 KOMAL SHARMA
N 1003515 9
69.25 AB
5322 1402001854 SATBIR SINGH
1001708 1
37.50 A
5323 1402001855 SAMANPREET KAUR
1002073 1
42.00 A
5324 1402001857 SARBJIT SINGH
R 1002820 1
31.75 B
5325 1402001861 VIKAS SHARMA
1000627 9
58.00 A
5326 1402001862 HARPREET KAUR
1001005 1
35.75 AB
5327 1402001863 AJAD
1001374 6
54.25 A
5328 1402001867 GAURAV KUMAR
1002852 6
63.00 A
5329 1402001868 HARDEEP SINGH
1003220 9
43.50 AB
5330 1402001873 ANKUL SHARMA
O K
1001411 9
70.00 A
5331 1402001876 MANJEET SINGH
1002512 9
69.50 AB
5332 1402001877 GAGANDEEP SINGH
1002889 9
47.25 AB
5333 1402001878 PRIYA
1003254 1
28.00 AB
5334 1402001879 SANDEEP KUMAR
1003631 1
22.75 AB
5335 1402001880 LOVEPREET SINGH
1000336 1
21.50 AB
5336 1402001884 DEEPAK KUMAR
1001814 9
36.75 AB
5337 1402001885 JHA MANEESH KUMAR
1002185 9
70.25 AB
5338 1402001888 SANDEEP KUMAR
1003291 1
63.50 AB
5339 1402001889 VANEESH KUMAR MEHTA
1003662 9
40.50 A
5340 1402001890 PARMJEET KAUR
1000370 9
40.00 A
5341 1402001893 KAWALPREET SINGH
1001483 9
51.00 AB
5342 1402001896 MARINA
1002587 1
36.25 B
5343 1402001897 GAURAV SAINI
1002958 9
46.25 AB
5344 1402001898 SAHIL BOHOT
1003332 1
71.00 AB
5345 1402001900 PARAMPAL SINGH
1000034 6
57.25 AB
5346 1402001901 SUKHJIT SINGH
1000417 6
42.25 AB
5347 1402001902 GAURAV
1000786 9
55.50 AB
5348 1402001903 NATWAR SINGH
1001156 1
17.50 AB
5349 1402001904 ASHISH KUMAR
1001526 9
47.75 A
5350 1402001908 JAGMOHAN RAJ
1002999 1
41.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 108


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5351 1402001911 DIXIT MAHAJAN
1000457 9
47.00 AB
5352 1402001912 RAMANPREET SINGH GROVER
1000821 9
56.00 AB
5353 1402001914 SHRUTI VERMA
1001562 9
64.00 AB
5354 1402001915 AVTAR SINGH MUTTAIR
1001930 9
38.00 AB
5355 1402001917 ARCHANA
1002670 1
54.00 AB
5356 1402001918 PARMJIT SINGH
1003036 1
39.75 AB
5357 1402001919 RAHUL BAHL
1003406 9
44.00 A
5358 1402001920 KULWINDER KUMAR
1000109 1
50.00 A
5359 1402001922 VARUN MAHAJAN
1000862 9
50.25 AB
5360 1402001929 GURJEET SINGH SAINI
1003443 9
39.25 A
5361 1402001930 ISHA ANAND
1000149 9
49.25 A
5362 1402001931 MANJULATA DIGAL
1000527 1
40.25 A
5363 1402001934 DAMANDEEP KAUR
1001633 9
56.25 A
5364 1402001937 AVNEET SINGH
1002747 9
34.25 A
5365 1402001938 SOURAV GUPTA
1003109 9
24 .75 A
5366 1402001940 AMARPREET SINGH
1000190 6
33.50 AB
5367 1402001941 ARUN KUMAR JAGGI
1000566 9
68.25 AB
5368 1402001944 SUMIT KUMAR
1001668 1
28.75 A
5369 1402001945 SANDEEP KUMAR
1002048 9
28.25 AB
5370 1402001946 GAGANDEEP KAUR
1002414 9
43.00 AB
5371 1402001948 RAKESH KUMAR
1003147 1
35.50 A
5372 1402001949 SONU
1003518 9
35.25 AB
5373 1402001951 VIKAS BHATIA
1000597 9
42.25 A
5374 1402001952 ROHIT SAKOLA
1000973 6
25.50 A
5375 1402001955 K NARSIMHA RAO
1002082 9
58.25 AB
5376 1402001957 PRINCE
1002815 1
42.50 B
5377 1402001958 ROHIT GUPTA
1003185 9
28.75 A
5378 1402001960 RAJESH KUMAR
1000267 6
43.75 A
5379 1402001961 MANPREET SINGH
1000640 6
27.50 AB
5380 1402001965 SANDEEP KUMAR
1002118 6
23.75 A
5381 1402001966 SANDEEP KAUR
1002480 1
20.50 A
5382 1402001969 ROHAN SHARMA
1003595 9
32.00 AB
5383 1402001970 VIKAS SHARMA
1000302 9
15.75 A
5384 1402001971 RAJ KUMAR
1000670 1
40.50 B
5385 1402001977 RAVINDER PAL
1002887 1
41.25 AB
5386 1402001978 SAINI ABHISHEK SURINDER
1003263 9
41.25 A
5387 1402001983 ANUJ KUMAR
1001449 9
50.50 A
5388 1402001986 VARINDER PAL
1002558 1
40.75 AB
5389 1402001987 RITU BHANDARI
1002922 9
19.25 A
5390 1402001990 GURNAM SINGH
1000371 1
31.75 A
5391 1402001991 RANVIR SINGH
1000746 9
45.50 AB
5392 1402001993 GAGANDEEP SINGH
1001486 9
58.00 A
5393 1402001995 SUBHASH KUMAR
1002227 1
30.75 B
5394 1402001996 RAJDEEP SINGH
1002591 9
65.00 A
5395 1402001998 RAKESH KUMAR
1003329 1
59.75 B
5396 1402002001 JYOTI
1000380 1
62.75 AB
5397 1402002003 GAURAV SHARMA
1001125 9
51.25 A
5398 1402002005 MOINUDDIN ANSARI
1001856 6
72.50 A
5399 1402002006 SANTOSH KUMAR
N 1002228 1
31.75 A
5400 1402002007 ANU RANDHAWA
1002594 1
38.00 BA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 109


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5401 1402002008 ASHWANI KUMAR
1002966 9
13.00 A
5402 1402002009 SUNAINA RANI
1003340 9
43.50 B
5403 1402002011 CHITRA ARORA
1000419 9
20.00 AB
5404 1402002012 AMANPREET SINGH
1000785 9
39.50 AB
5405 1402002015 HARPREET KAUR
1001902 1
33.50 A
5406 1402002016 NAVJOT BHAGAT
1002265 1
35.50 AB
5407 1402002017 SAREENA KUMARI
1002639 1
38.50 B
5408 1402002020 ASHWINDER SINGH
1000079 1
36.00 AB
5409 1402002021 ABHINAV HANS
1000455 1
49.25 A
5410 1402002027 VISHAL MEGH
1002676 1
50.25 AB
5411 1402002028 YASH PAL
1003041 9
44.75 AB
5412 1402002029 ARSHDEEP SINGH
1003409 1
31.25 AB
5413 1402002031 RANJEET KAUR
1000493 6
11.25 A
5414 1402002032 RAVINDER KUMAR
1000863 1
46.50 A
5415 1402002033 PANKAJ JOSHI
1001236 9
52.00 AB
5416 1402002035 PUSHPINDER ANMOL
1001972 1
24.25 A
5417 1402002036 ROHAN JAIN
1002340 9
61.25 AB
5418 1402002037 NAVPREET KAUR
1002710 9
50.75 AB
5419 1402002038 KARAN SINGH
1003075 9
38.75 A
5420 1402002041 KULWINDER SINGH
1000532 1
21.50 B
5421 1402002050 PIYUSH JAIN
1000193 9
57.75 AB
5422 1402002051 SUNITA
1000567 1
39.25 AB
5423 1402002053 NAVJOT SINGH
X 1001305 1
42.50 AB
5424 1402002054 SUNIL KUMAR
1001677 1
26.50 AB
5425 1402002055 GAURAV SAINI
1002045 9
47.25 AB
5426 1402002057 KAMALDEEP VYAS
1002785 6
64.75 AB
5427 1402002058 ISHTDEEPSINGH
1003150 1
35.00 A
5428 1402002060 HARMEET SINGH
1000233 9
20.00 A
5429 1402002061 GOLDY SHARMA
1000604 9
42.25 AB
5430 1402002064 JUNESH KUMAR
1001711 6
70.50 AB
5431 1402002065 TANVIR SINGH SANDHU
1002080 1
13.00 B
5432 1402002067 AMIT KUMAR
1002819 9
22.50 A
5433 1402002068 SHAWETA LUTHRA
1003194 9
66.00 A
5434 1402002069 JASPREET KAUR
1003563 2
39.75 AB
5435 1402002071 PARWINDER SINGH
1000643 6
3
46.75 B
5436 1402002072 PARMINDER SINGH
1001009 9
59.25 AB
5437 1402002074 SANDIP KAUR
1001752 6
25.25 AB
5438 1402002079 RAJNEESH KAUR
1003602 1
18.25 A
5439 1402002085 TARANPREET SINGH
1002154 1
40.75 A
5440 1402002087 HARPREET SINGH
1002894 9
22.00 AB
5441 1402002092 KAMALJEET SINGH
1001087 9
25.00 A
5442 1402002093 HARMANPREET SINGH
1001448 6
52.00 AB
5443 1402002094 VARUN CHAUHAN
1001819 9
59.25 A
5444 1402002095 SURAJ JAKHU
1002190 1
39.75 A
5445 1402002096 VISHAL CHAUDHARY
1002559 1
62.75 A
5446 1402002100 BANINDER SINGH
1000009 9
55.00 AB
5447 1402002101 GUNEET SINGH BEDI
1000388 9
60.75 AB
5448 1402002105 DALJEE T SINGH
1001858 9
44.75 A
5449 1402002106 ROOPKIRAT KAUR SANDHU
1002236 9
48.50 A
5450 1402002109 PUSHPINDER SINGH
1003337 9
35.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 110


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5451 1402002111 AMANJOT SINGH
1000416 9
51.25 AB
5452 1402002112 LOVEJEET SINGH
1000788 1
26.25 AB
5453 1402002115 MANISH SHARMA
1001898 9
42.50 A
5454 1402002116 BHUMIKA RANI
1002274 9
32.75 A
5455 1402002118 SOURABH MAHAJAN
1003008 9
37.25 AB
5456 1402002119 PARAS RAM
1003375 9
44.25 A
5457 1402002120 RAJPAL SINGH
1000078 6
51.00 B
5458 1402002121 PUSHPDEEPSINGH
1000458 9
37.50 A
5459 1402002123 SAHIL KAPILA
1001196 9
45.50 A
5460 1402002124 KOPIN BHARTI
1001566 1
26.75 A
5461 1402002125 ANUP AGGARWAL
1001933 9
45.75 B
5462 1402002128 JAGJIT SINGH
1003040 6
49.00 A
5463 1402002129 GAURAV SINGH
1003415 9
60.25 A
5464 1402002130 ISHQPREET SINGH
H 1000116 9
27.00 A
5465 1402002131 JASPINDER SINGH
1000502 1
62.25 AB
5466 1402002132 RAJWINDER KAUR
1000864 9
3
36.75 A
5467 1402002133 DILBAG SINGH
1001232 1
22.00 B
5468 1402002134 GAGANDEEP KAUR
1001604 1
39.25 B
5469 1402002136 DAVINDER SINGH
1002347 1
31.25 B
5470 1402002137 VINAY PRASHAR
1002714 9
38.75 A
5471 1402002138 LALIT KUMAR KATARIA
1003085 1
52.50 B
5472 1402002140 JATIN MALHQTRA
1000166 9
55.75 AB
5473 1402002141 VARINDER SINGH
1000528 9
14.00 B
5474 1402002142 KARANDEEPSANOTRAS
1000904 1
2.50 B
5475 1402002143 RUBALPREET KAUR
1001273 6
34.25 AB
5476 1402002144 AVTAR SINGH
1001642 1
4.50 B
5477 1402002145 SARBJEET KAUR
1002012 9
55.00 AB
5478 1402002149 MANIK BHANOT
1003487 9
76.00 AB
5479 1402002150 MANISH KUMAR
1000195 6
60.50 BA
5480 1402002151 MAMTA
1000569 1
56.75 AB
5481 1402002154 LAKHWINDER SINGH
1001683 1
3
17.00 A
5482 1402002155 AANJAY KHANNA
1002051 9
40.75 A
5483 1402002156 ABHINEY THAKUR
1002420 9
34.75 BA
5484 1402002157 VIJAY SINGH
1002786 9
35.25 BA
5485 1402002158 SUMIT SAHNI
1003155 9
42.00 A
5486 1402002159 ASHISH SHARMA
1003523 9
56.75 A
5487 1402002160 DEEPIKA GOEL
1000237 9
48.00 A
5488 1402002164 ANGREJ SINGH
1001717 9
26.75 AB
5489 1402002165 HARPREET SINGH
1002087 9
22.50 AB
5490 1402002166 RANJIT SINGH
1002455 1
4.25 B
5491 1402002167 PANKAJ KUMAR
1002821 9
57.00 AB
5492 1402002170 SAHIL KAPOOR
1000274 9
46.75 AB
5493 1402002171 RAKESH KUMAR
1000639 1
23.25 B
5494 1402002173 VIKRAM SINGH
1001388 9
37.25 A
5495 1402002176 KULJEET SINGH
1002491 1
29.25 AB
5496 1402002177 GURPREET SINGH
1002857 9
9.25 AB
5497 1402002180 AMANDEEP KAUR
1000304 9
43.00 A
5498 1402002181 JASPREET SINGH
1000680 9
45.50 A
5499 1402002184 RAMANPREET SINGH
1001786 9
48.00 AB
5500 1402002185 HARISH CHANDER
1002167 1
39.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 111


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5501 1402002186 NARINDER KUMAR
1002525 9
3
49.00 B
5502 1402002191 ONKAR SINGH
1000715 9
3
58.50 A
5503 1402002196 NARINDER KUMAR
1002560 9
45.50 AB
5504 1402002198 RAJINDER PAL KAUR
1003305 9
44.25 B
5505 1402002199 AMAN DOGRA
1003671 9
49.25 AB
5506 1402002201 JAGJIT SINGH
1000384 9
34.25 B
5507 1402002204 SABHIA
1001500 9
2.50 A
5508 1402002205 VIKAS GUPTA
1001864 6
56.00 AB
5509 1402002207 KARTIKJ
1002599 9
70.25 A
5510 1402002208 AMIT KUMAR
1002973 9
35.00 A
5511 1402002209 RAJWANT KAUR JHUMAT
1003345 1
37.00 AB
5512 1402002210 LAXMI DASS
1000047 2
19.00 A
5513 1402002211 VIKSHANT KHANNA
1000428 9
64.00 AB
5514 1402002212 BHAWNA NARANG
1000800 9
41.00 AB
5515 1402002213 ESHAN
1001161 9
67.50 A
5516 1402002214 SHIV NARAYAN PRASAD
1001538 6
4
35.50 A
5517 1402002215 VIKASH KUMAR SHARMA
1001899 6
56.50 AB
5518 1402002216 LUCKY KUMAR
1002275 9
65.25 A
5519 1402002217 GAUTAM
1002644 1
54.25 AB
5520 1402002219 BHUPINDER SINGH
1003385 9
53.00 AB
5521 1402002223 MD IMRAN ANSARI
1001211 6
84.50 A
5522 1402002225 ABHISHEK SINGH
1001945 9
88.25 AB
5523 1402002226 SONIA VEERTA
1002312 1
53.50 BA
5524 1402002227 ROSY DOGRA
1002683 1
33.50 A
5525 1402002229 PRINCEEBHATT
1003414 6
17.25 A
5526 1402002231 BHARAT BOGAL
1000503 9
53.00 AB
5527 1402002232 GURMUKH SINGH
1000865 1
27.50 A
5528 1402002233 ANIL KUMAR
1001241 6
22.25 A
5529 1402002235 MUNISH KUMAR
1001978 1
54.25 AB
5530 1402002237 SUNIL KUMAR
1002719 1
42.50 A
5531 1402002238 JAGTAR SINGH
1003081 6
16.25 AB
5532 1402002240 GAGANJIT SINGH
1000160 9
68.25 AB
5533 1402002241 HARMINDER SINGH
1000540 6
48.00 AB
5534 1402002244 LOVEDEEP SINGH
1001651 1
42.00 AB
5535 1402002245 SHAMINDERSINGH
1002013 6
30.75 BA
5536 1402002246 RAHUL SONI
1002384 9
50.75 A
5537 1402002248 CHANDNI MEHTA
1003125 9
37.50 AB
5538 1402002249 GURPREET SINGH
1003490 9
16.25 AB
5539 1402002250 NEHA
1000203 9
54.00 AB
5540 1402002253 TARANPREET SINGH
1001316 9
35.25 A
5541 1402002254 SANJEEV KUMAR
1001684 1
44.75 AB
5542 1402002255 INDERJIT SINGH
1002056 9
23.75 AB
5543 1402002256 BALWINDER SINGH
1002426 1
21.00 B
5544 1402002257 MANINDER SINGH
1002790 1
42.50 AB
5545 1402002258 DHIRAJKUMAR
1003158 9
47.00 AB
5546 1402002261 SANJEEV KUMAR
1000607 9
47.25 A
5547 1402002263 VIKAS K MAR
1001356 9
28.00 A
5548 1402002268 KARAN MAURIYA
1003202 9
20.00 B
5549 1402002269 DALIP KUMAR
1003567 1
6.75 A
5550 1402002270 LOVEN KALYAN
1000277 1
41.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 112


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5551 1402002271 INDERJIT SINGH
1000649 9
26.25 AB
5552 1402002274 MANPREET SINGH
1001757 9
30.75 AB
5553 1402002275 HARPREET SINGH
1002130 9
74.25 AB
5554 1402002278 RAKESH KUMAR
1003231 9
42.25 A
5555 1402002279 ASHWANI KALIA
1003601 9
16.75 B
5556 1402002280 BHUWAN CHANDRA JOSHI
1000306 9
86.00 A
5557 1402002282 KARANPAL SINGH
1001060 6
44.25 AB
5558 1402002284 ANKUR KUMAR CHAUHAN
1001792 9
40.25 AB
5559 1402002286 SIMRANJIT SINGH
1002531 1
45.75 AB
5560 1402002288 HARMANPREET SINGH
1003265 9
45.00 A
5561 1402002290 PRATEEK JAIN
1000349 9
63.00 A
5562 1402002292 BARKHA TIWARI
1001090 9
74.25 AB
5563 1402002293 VISHAL MANCHANDA
1001460 9
56.75 A
5564 1402002295 SUSHANK KHURANA
1002205 9
54.25 AB
5565 1402002300 VIVEAK KUMAR
1000015 1
28.25 A
5566 1402002301 HARDEEP SINGH
1000389 6
49.50 A
5567 1402002302 NAVNEET SINGH
1000764 9
47.75 A
5568 1402002303 MANPREET SINGH
1001133 1
58.50 AB
5569 1402002304 TAJINDER KUMAR
1001498 1
20.00 AB
5570 1402002306 BASHIR MOHAMMAD
1002235 1
32.75 A
5571 1402002307 TARUN KANT SHARMA
1002614 9
71.25 AB
5572 1402002308 HARMANPREET SINGH
1002978 6
38.00 A
5573 1402002312 GURPAL SINGH
1000794 1
40.00 AB
5574 1402002316 SANJEEV KUMAR
1002277 1
38.00 AB
5575 1402002317 VIKASH KUMAR
1002649 6
61.25 AB
5576 1402002322 SAT PAL
1000835 1
35.75 A
5577 1402002323 SACHIN
1001207 1
28.75 A
5578 1402002325 KALYANEE JAISWAL
1001942 6
42.75 BA
5579 1402002328 DEEPAK KUMAR
1003052 1
10.2 5 A
5580 1402002329 SATISH KUMAR
1003426 1
12.50 AB
5581 1402002330 DAMANPREETKAUR
1000126 1
42.75 A
5582 1402002332 PARVEEN KUMAR
1000879 1
11.25 A
5583 1402002333 MANJITKAUR
1001244 9
16.00 AB
5584 1402002337 MANPREET SINGH
1002715 9
22.75 BA
5585 1402002338 KULDEEPAK SINGH
1003089 1
39.75 A
5586 1402002340 GURPREET SINGH
1000162 1
26.00 A
5587 1402002341 VARUN KUMAR SINGH
1000538 9
38.50 AB
5588 1402002342 OM PARKASH
1000916 1
27.00 AB
5589 1402002344 PADMA DEVI
1001645 9
61.75 AB
5590 1402002346 RAKESHKUMAR
1002392 6
28.50 A
5591 1402002347 NARINDER SINGH
1002761 9
28.50 A
5592 1402002348 AMANDEEP SINGH
1003124 9
17.25 A
5593 1402002349 SARABJIT SINGH
1003497 6
-3.50 A
5594 1402002350 AMIT MISHRA
T
1000207 9
61.75 A
5595 1402002352 VIKAS KUMAR
1000944 6
29.50 A
5596 1402002353 DAVINDER SINGH
E
1001322 9
31.00 B
5597 1402002356 VIKAS CHAND
1002428 1
28.50 B
5598 1402002357 RAJDEEP KAUR
1002798 9
67.75 AB
5599 1402002360 RAJVIR
1000244 9
67.25 AB
5600 1402002361 RAKESH KUMAR DUBEY
1000610 9
38.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 113


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5601 1402002362 SATINDER PAL SINGH
1000993 9
48.25 A
5602 1402002367 JATINDER KUMAR
1002834 1
21.75 AB
5603 1402002369 AMANPREET KAUR
1003570 9
18.75 AB
5604 1402002373 MANJEET SINGH
1001390 6
27.50 AB
5605 1402002374 GURPREET SINGH HANEJA
1001760 9
43.00 A
5606 1402002375 VINAY KUMAR V
1002134 1
53.75 AB
5607 1402002376 KRISHAN KANT RANA
1002500 9
54.00 B
5608 1402002377 GURMANGAT SINGH
1002871 9
18.25 A
5609 1402002378 AMANDEEP SINGH
1003237 6
23.75 BA
5610 1402002380 ARVAN KUMAR
1000317 1
24.50 B
5611 1402002381 SAYYAD MUKTIYAR ALI
1000692 9
12.75 AB
5612 1402002384 ASHOK KUMAR
1001798 1
11.75 B
5613 1402002385 NARINDER KUMAR
1002169 1
22.50 B
5614 1402002386 PRITPAL SINGH
1002536 9
16.50 AB
5615 1402002387 GARVIT SHARMA
1002909 9
57.50 A
5616 1402002388 GURDEEP SINGH
1003278 1
42.75 AB
5617 1402002390 SHUCHI SAINI
1000358 9
41.25 A
5618 1402002392 HARMANDEEP SINGH
1001096 9
34.75 A
5619 1402002394 RAKESH KUMAR
1001836 1
43.00 AB
5620 1402002395 HEMANT KUMAR
1002203 6
39.25 A
5621 1402002396 RAMAN
Z
1002574 1
38.00 B
5622 1402002397 NARIPJIT SINGH
1002944 9
54.00 A
5623 1402002399 HARPREET SINGH
1003684 1
42.25 B
5624 1402002400 AMRITPAL SINGH
1000018 9
32.25 A
5625 1402002401 AJAYPAL SINGH
1000390 9
35.75 A
5626 1402002404 MAYANK
1001502 9
42.75 A
5627 1402002405 MANDEEP SINGH
1001870 1
46 .50 BA
5628 1402002406 RAMAN KU AR
1002242 1
15.25 B
5629 1402002408 SAJAN KARWAL
1002985 6
31.00 AB
5630 1402002409 ANUJ HARSH
K 1003351 9
26.00 A
5631 1402002410 SRISHTI SHARMA
1000056 9
43.75 A
5632 1402002412 JASWINDER SINGH
1000804 1
34.00 A
5633 1402002413 MANDEEP SINGH
1001169 1
37.50 A
5634 1402002414 NAVJOT KAUR
1001544 9
22.50 AB
5635 1402002415 NITIN SHARMA
1001915 9
34.50 AB
5636 1402002417 UPASANA
1002647 9
33.25 A
5637 1402002420 SAGAR SHARNA
1000099 9
37.25 A
5638 1402002422 BHAVNESH SAINI
1000842 6
59.75 A
5639 1402002424 MANPREET KAUR
1001578 9
68.25 AB
5640 1402002425 SURAJ
1001947 6
13.50 AB
5641 1402002426 KAWALJEET SINGH
1002315 9
36.00 AB
5642 1402002429 SOHANLAL
1003432 1
7.50 B
5643 1402002432 GURPREET SINGH
1000875 9
21.50 A
5644 1402002433 MANJOT SINGH
1001250 9
49.00 AB
5645 1402002435 AMANPREET SINGH
1001991 9
14.50 AB
5646 1402002436 JASMINDER SINGH
1002358 9
47.75 AB
5647 1402002438 BHAVNEESH SOHAL
1003094 9
51.50 A
5648 1402002441 GURINDERJEET KAUR
1000548 1
14.00 A
5649 1402002442 VAISHALI
1000915 9
56.25 A
5650 1402002443 SANTOSH KUMAR
1001286 6
52.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 114


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5651 1402002447 SIKANDAR KUMAR
1002762 6
43.50 AB
5652 1402002448 SWATI
1003134 9
39.75 A
5653 1402002454 GAGANDEEP SINGH
1001688 1
65.50 AB
5654 1402002458 NEERAJ MALHOTRA
1003173 9
45.75 B
5655 1402002460 AKARSHAN
1000251 1
52.25 AB
5656 1402002464 ROHIT PRASHAR
1001725 9
30.50 A
5657 1402002465 SUMEET RANAUT
1002092 1
47.75 AB
5658 1402002466 AMANPREET SINGH
1002466 1
51.25 B
5659 1402002467 RANJIT KAUR
1002838 1
32.50 A
5660 1402002470 RAKESH MOHAN DHAWAN
1000285 9
39.25 A
5661 1402002471 PARAMJIT PAL
T 1000652 6
13.50 AB
5662 1402002472 SANJAY KUMAR
1001024 6
80.00 AB
5663 1402002473 GAGANDEEP SINGH
1001394 9
70.00 A
5664 1402002474 RAJIV KUMAR
1001767 9
69.25 AB
5665 1402002476 AMAR EEP SINGH
1002506 9
35.50 A
5666 1402002477 HARMAIL SINGH
1002868 6
47.75 AB
5667 1402002483 JASKARAN SINGH
1001437 9
44.25 AB
5668 1402002484 LOVE
Z V 1001806 6
15.50 BA
5669 1402002485 RAJESH KUMAR
1002176 9
53.25 AB
5670 1402002486 GAURAV BHARAT
1002543 6
27.50 A
5671 1402002488 VIJAY KUMAR
1003282 9
44.75 A
5672 1402002489 PANKAJ KUMAR
1003654 6
44.50 AB
5673 1402002492 GAURAV KAKKAR
1001095 9
49.50 AB
5674 1402002497 GAGANDEEP GROVER
1002941 9
42.50 BA
5675 1402002498 MOHIT KUMAR SINGH
1003318 9
47.00 B
5676 1402002500 HARI KRISHAN
1000028 1
42.25 A
5677 1402002502 RAVI KUMAR
1000768 1
41.50 A
5678 1402002503 GURSHARAN SINGH
1001138 9
38.25 A
5679 1402002507 HARPREET SINGH
1002612 9
9.75 AB
5680 1402002508 MANDEEP SINGH
1002981 9
74.50 AB
5681 1402002509 VINOD KUMAR
1003356 9
25.00 AB
5682 1402002512 JATINDER SINGH
1000808 6
3
34.75 AB
5683 1402002514 RAJNI
1001551 9
18.00 A
5684 1402002516 HARDEEP SINGH
1002291 9
15.75 A
5685 1402002517 BHARAT MEHTA
1002653 9
28.25 AB
5686 1402002518 ARUN PARTAP
1003022 9
55.75 AB
5687 1402002520 DALBEER SINGH
1000098 9
19.50 AB
5688 1402002524 GIRISH KUMAR
1001585 1
63.25 AB
5689 1402002525 MANPREET KAUR
1001951 1
27.50 A
5690 1402002526 GINNI SHARMA
1002327 9
53.75 AB
5691 1402002529 GAURAV KUMAR
1003435 9
21.00 A
5692 1402002530 NAVNEET SINGH JOSAN
1000133 6
27.25 A
5693 1402002531 BHAWNA SHARMA
1000510 9
45.75 A
5694 1402002532 SANJEEV KUMAR
1000877 1
44.50 BA
5695 1402002533 RUPINDERJEET SINGH
1001256 6
27.75 AB
5696 1402002536 KIMMI SHARMA
1002357 9
37.50 A
5697 1402002537 HARPREET SINGH
1002726 6
21.50 AB
5698 1402002538 MANGAT RAM
1003092 9
14.00 BA
5699 1402002541 SUKHWINDER KAUR
1000551 6
37.50 AB
5700 1402002542 RANJIT SINGH
1000927 1
46.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 115


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5701 1402002543 GAGANDEEP SINGH
1001295 6
10.00 AB
5702 1402002546 MANDEEP KUMAR
1002398 1
22.75 A
5703 1402002548 VIKAS SHARMA
1003129 9
43.50 A
5704 1402002549 PAWANPREET
1003502 9
51.25 A
5705 1402002551 RAVIPRAKASH THAKUR
1000592 9
37.75 AB
5706 1402002552 BARINDERPAL SINGH
1000966 6
48.75 AB
5707 1402002553 YADWINDER KUMAR
1001330 9
32.25 A
5708 1402002554 TAJINDER SINGH
1001690 9
32.25 A
5709 1402002555 PARDEEP KUMAR
1002071 9
32.00 A
5710 1402002556 GURJEET SINGH
1002435 9
32.75 AB
5711 1402002557 MISS MEENAL
1002809 1
37.75 A
5712 1402002558 SUPREET SINGH
1003170 6
12.25 A
5713 1402002562 SURINDER SINGH
1000996 9
4
4.00 AB
5714 1402002564 RAJESH KUMAR
1001728 1
35.50 AB
5715 1402002566 SARBJEET LAL
1002475 1
26.25 B
5716 1402002567 RAMAN GALHOTRA
1002842 9
59.75 A
5717 1402002569 PARMINDER SINGH SAINI
1003577 9
54.25 AB
5718 1402002571 SUMIT JAISWAL
1000661 9
38.25 A
5719 1402002573 NIDHI RANI KALIA
1001400 9
66.50 AB
5720 1402002574 JASBIR KAUR
1001771 9
25.50 AB
5721 1402002577 SATINDERDEEP KAUR
1002878 1
39.25 A
5722 1402002580 SARBJOT KAUR
1000327 9
62.00 AB
5723 1402002581 AJAYBEER KAUR
1000701 9
51.00 A
5724 1402002585 NAVITA KOMAL
1002182 1
49.50 A
5725 1402002586 HARPREET SINGH BEDI
H
1002545 9
32.50 AB
5726 1402002589 VIMAL DEV
1003647 1
35.25 AB
5727 1402002590 ABHISHEK SHARMA
1000359 9
36.50 A
5728 1402002593 NAVDEEP JALLANDHRA
1001471 6
43.00 AB
5729 1402002594 VARUN JANDIAL
1001838 9
72.00 A
5730 1402002596 MEETRANJAN KUMAR SINGH
1002582 9
19.50 BA
5731 1402002598 HARSIMRAN SINGH
H
1003317 9
51.00 AB
5732 1402002599 BHAVNEET SINGH SACHDEVA
1003686 9
62.50 AB
5733 1402002601 RAVINDER SINGH
1000399 6
16.50 B
5734 1402002603 JASVIR SINGH
1001145 1
43.75 A
5735 1402002604 SAHIL DUREJA
1001506 9
45.50 AB
5736 1402002606 YUVRAJ KAUSHAL
1002253 9
30.50 AB
5737 1402002607 LOKESH CHANDER MEHTA
1002619 9
43.25 A
5738 1402002608 SAKSHI SHARMA
1002988 9
30.75 AB
5739 1402002609 SUMAN
1003361 1
44.75 A
5740 1402002610 DEEPAK KUMAR
H
1000070 9
35.25 A
5741 1402002612 SANJEEV KUMAR
1000815 6
20.25 A
5742 1402002613 HARPREET SINGH
1001178 6
61.00 A
5743 1402002614 NAVJOT SINGH
1001552 9
43.75 AB
5744 1402002616 MUNISH SHARMA
1002295 9
5.00 AB
5745 1402002618 HIRA LAL
1003020 1
20.25 A
5746 1402002620 SURJEET LAL
B 1000102 1
25.00 A
5747 1402002621 JAGTAR SINGH
1000472 9
22.75 A
5748 1402002622 KOMALPREET KAUR
1000846 9
66.75 AB
5749 1402002623 SANDEEP KUMAR
1001224 1
20.00 AB
5750 1402002624 LOVEPREET SINGH
1001592 6
58.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 116


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5751 1402002625 GURPARTAP SINGH
1001959 9
57.00 AB
5752 1402002626 SUKHDARSHAN SINGH SIMAK
1002325 1
21.50 AB
5753 1402002627 SHIVDEEP KUMAR
1002692 9
40.00 B
5754 1402002629 HIMANSHU KUMAR
1003433 9
48.75 AB
5755 1402002631 RAMAN KUMAR
1000520 9
40.00 A
5756 1402002632 DALIPKUMAR
1000886 1
6.75 A
5757 1402002643 RAJESH RANJAN
1001291 9
28.25 AB
5758 1402002644 JATINDER BAINS
1001659 1
33.50 AB
5759 1402002645 SHARANPAL SINGH
1002032 9
26.00 B
5760 1402002646 KUNJ GULATI
1002406 9
53.00 AB
5761 1402002648 RAVI KUMAR
1003135 9
17.25 AB
5762 1402002649 DAVINDER SINGH SAGOO
1003507 6
59.75 AB
5763 1402002650 AMANBIR SINGH
1000212 6
37.25 A
5764 1402002651 RUPESH KUMAR
1000587 6
34.50 AB
5765 1402002652 MUKESH KUMAR
1000962 6
47.25 B
5766 1402002653 VIKAS THAKUR
1001335 9
31.50 A
5767 1402002654 VIKRAMJIT SINGH
1001704 6
23.25 A
5768 1402002655 HARDEEP SINGH
1002069 6
37.75 AB
5769 1402002656 JEENIA
1002436 9
41.00 AB
5770 1402002657 SUDERSHAN KUMAR
1002805 6
35.50 B
5771 1402002658 PARDEEP KUMAR BAINS
1003176 1
36.75 A
5772 1402002659 SONAM RATTU
1003544 1
36.00 A
5773 1402002661 ANIL KUMAR
1000629 1
22.50 B
5774 1402002662 GURPREET KAUR
1000994 6
42.00 AB
5775 1402002663 SACHIN KUMAR
1001371 1
44.50 AB
5776 1402002664 RAVINDER SINGH
1001737 1
33.25 AB
5777 1402002668 HARISH BEHALN H
1003214 9
42.75 A
5778 1402002669 KHUSHKARAN SINGH SEKHON
1003582 9
45.50 A
5779 1402002670 AMIT DADHWAL
1000290 9
34.75 AB
5780 1402002674 AVTAR SINGH
1001768 9
16.50 A
5781 1402002676 BALDIP SINGH
1002513 9
37.25 A
5782 1402002677 SATNAM SINGH
1002881 1
48.75 AB
5783 1402002678 UPASNA SHARMA
1003245 9
49.75 A
5784 1402002680 ABHISHEK NIGAM
1000326 9
53.00 A
5785 1402002682 VARINDER SINGH
1001064 1
48.75 AB
5786 1402002685 RAM SINGH MAMTOTRA
1002179 6
38.00 AB
5787 1402002687 SURESH KUMAR SHARMA
1002917 9
32.75 AB
5788 1402002688 GURWINDER SINGH
1003288 1
18.50 AB
5789 1402002689 SHAILJA KASHYAP
1003653 1
4
11.25 AB
5790 1402002692 HARPREET KAUR
1001102 6
12.50 B
5791 1402002693 DEEPAK KUMAR
1001478 6
14.50 AB
5792 1402002694 SAGAR NAGPALH
1001844 9
56.50 AB
5793 1402002695 PREETI SHARMA
1002222 9
14.00 AB
5794 1402002698 KULDEEP KUMAR
1003323 6
44.75 AB
5795 1402002699 RAJINDER SINGH
1003691 2
36.75 A
5796 1402002700 DALJIT KAUR
1000029 1
20.75 A
5797 1402002702 ROHIT BHAGAT
1000776 1
46.25 A
5798 1402002703 JUGAV
1001153 1
21.75 B
5799 1402002704 SUMANDEEP
1001515 9
53.50 A
5800 1402002705 MANISH
1001884 9
8.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 117


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER 1 PREF_POST
5801 1402002707 SAHIL GUPTA
1002624 9
42.50 A
5802 1402002708 PRIYA SHARDA
1002992 9
59.75 A
5803 1402002711 NITISH SURI
1000448 9
50.50 A
5804 1402002712 NEERAJ
1000811 9
54.25 AB
5805 1402002713 POONAM SHARMA
1001183 9
64.25 AB
5806 1402002714 GURDEEP SINGH
1001549 9
3.75 AB
5807 1402002715 SUMIT
1001922 1
75.25 AB
5808 1402002720 VINAY
1000110 1
2.75 B
5809 1402002721 RUBY
1000478 1
49.25 B
5810 1402002722 BIKRAMJIT SINGH
1000856 9
20.00 BA
5811 1402002725 VARUN ARORA
1001966 9
46.25 A
5812 1402002726 RISHIKA SHARMA
1002333 9
54.50 AB
5813 1402002728 VIKAS
1003066 9
34.50 A
5814 1402002730 DILPREET SINGH
1000147 9
47.75 A
5815 1402002731 ALKESH MAHAJAN
1000522 9
70.25 AB
5816 1402002734 GAUTAM KUMAR
1001626 9
54.00 A
5817 1402002735 HARMEET SINGH
1002005 9
48.00 AB
5818 1402002738 REKHA SHARMA
1003105 9
73.50 B
5819 1402002739 HARPREET SINGH
1003474 6
41.00 A
5820 1402002743 SURESH KUMAR
1001301 1
35.00 AB
5821 1402002745 SACHIN SHARMA
1002040 9
53.75 AB
5822 1402002748 VARUN NAYYAR
1003144 9
37.00 A
5823 1402002750 HARTARANJIT SINGH
1000222 9
85.00 A
5824 1402002752 LOVEPREET SINGH
1000963 9
15.50 AB
5825 1402002754 RAVINDER SINGH
1001705 6
40.00 AB
5826 1402002760 MANOJ KUMAR
1000258 9
42.75 A
5827 1402002762 YOGESH KUMAR
1001003 9
48.25 AB
5828 1402002763 PARVESH KUMAR
1001368 1
30.75 AB
5829 1402002767 PRIYANKA DAYAL
1002851 9
50.75 AB
5830 1402002768 MAGANDEEP SINGH
1003213 9
30.50 AB
5831 1402002769 GOURAV KUMAR
1003580 9
46.50 AB
5832 1402002771 KHUSHPREET SINGH
1000665 6
25.75 A
5833 1402002772 DALJIT RAM
1001032 1
25.00 AB
5834 1402002774 LOVEPREET SINGH
1001782 6
46.00 AB
5835 1402002775 NAVNEET SHARMA
1002150 9
27.00 A
5836 1402002777 SANDEEP KUMAR
1002882 9
46.25 AB
5837 1402002784 AMANDEEP KAUR
1001808 6
67.75 A
5838 1402002785 SHASHI KUMAR
1002181 1
33.75 B
5839 1402002787 SHIKHA
1002921 6
40.00 A
5840 1402002792 GAGAN DEEP S NGH
1001111 1
24.00 A
5841 1402002793 MANPREET KAUR
1001481 6
38.2 5 AB
5842 1402002794 ANUPAMA
1001843 1
33.25 A
5843 1402002795 SUKHMIT SINGH
1002218 6
45.00 BA
5844 1402002796 MUKESH KUMAR
1002585 6
32.00 A
5845 1402002797 BHANU PRIYA
1002954 9
68.00 AB
5846 1402002799 JASWINDER SINGH
1003694 9
16.25 AB
5847 1402002801 RAVI PAUL
1000408 6
43.25 AB
5848 1402002802 SATBIR SINGH
1000783 1
19.25 AB
5849 1402002805 LOVEPREET SINGH
1001891 6
59.25 AB
5850 1402002807 VANEET KUMAR
1002630 9
50.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 118


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5851 1402002808 HARISH THAKUR
1002996 9
50.00 AB
5852 1402002809 ROHIT BATRA
1003365 9
43.75 B
5853 1402002810 PARAMJIT SINGH
1000068 6
31.25 A
5854 1402002812 ANKITA SHARMA
1000813 9
32.50 AB
5855 1402002815 SUMIT KUMAR SINGH
1001928 9
43.50 AB
5856 1402002819 LAKHBIR SINGH
1003407 9
15.25 A
5857 1402002823 GURPREET KUMAR
1001222 1
70.75 A
5858 1402002827 RITESH
1002700 9
51.00 AB
5859 1402002830 GURINDER SINGH
1000145 9
75.00 A
5860 1402002831 ANGREJ SINGH
1000524 1
33.75 B
5861 1402002832 AMANDEEP
1000890 1
47.00 AB
5862 1402002834 ARVIND SHARMA
1001636 9
51.00 AB
5863 1402002835 KAMALJIT SINGH
1002002 9
28.25 AB
5864 1402002839 AKSHAY KUMAR
1003478 1
52.50 A
5865 1402002840 RAJNISH RANA
1000181 9
41.50 AB
5866 1402002842 YADWINDER PREET SINGH
1000933 9
69.00 AB
5867 1402002843 GAGANDEEP
1001299 1
31.50 B
5868 1402002844 MANPREET KAUR
1001669 9
71.25 B
5869 1402002849 MANDEEP KAUR
1003521 1
49.50 A
5870 1402002853 RAKHI DEVI
1001344 1
34.00 A
5871 1402002854 BARJINDERPAL SINGH
1001703 9
40.25 AB
5872 1402002855 GAURI DEVI
1002078 1
33.00 A
5873 1402002856 VIJAY KUMAR
1002448 1
58.50 AB
5874 1402002857 DAVINDERPALSINGH
1002813 9
37.25 A
5875 1402002859 PREETI KUMARI
1003550 6
43.75 AB
5876 1402002860 GAURAV GUPTA
1000264 9
50.75 AB
5877 1402002862 NIRBHAY SHARMA
1001001 9
48.25 A
5878 1402002864 RAMANPREET SINGH
1001746 9
39.50 A
5879 1402002865 KAVNEET KAUR
1002111 9
41.00 A
5880 1402002868 HAWARBIR SINGH
1003221 6
56.00 AB
5881 1402002869 KUNAL KUMAR
1003589 9
38.00 AB
5882 1402002870 DEEPAK SEHDEV
1000299 9
47.00 A
5883 1402002872 NAVDEEP HERO
1001041 1
39.25 AB
5884 1402002873 AMARJEETTHIND
1001410 1
42.50 AB
5885 1402002874 HARDEEP
1001777 1
30.00 AB
5886 1402002877 PAWAN SINGH YADAV
1002886 6
87.50 A
5887 1402002878 MUDIT MEHTA
1003256 9
53.00 AB
5888 1402002879 MANOJ KUMAR
1003625 1
56.75 A
5889 1402002882 JASWINDER SINGH
1001075 1
51 .50 A
5890 1402002884 NITIN SHARMA
W
1001817 9
18.75 A
5891 1402002887 MITHILESHKUMAR
1002925 1
48.50 B
5892 1402002888 GURSEWAK SINGH
1003290 9
37.75 A
5893 1402002891 ARUN KUMAR
1000744 9
21.00 AB
5894 1402002892 KHAYATI MAHAJAN
N
1001117 9
34.25 A
5895 1402002893 BALWINDER KUMAR
1001479 1
46.00 AB
5896 1402002894 ROHIT KUMAR
1001850 9
28.00 AB
5897 1402002897 SURBHI BHANOT
1002959 9
62.00 AB
5898 1402002898 JAGROOP SINGH
1003330 9
11.25 A
5899 1402002901 MEDHA
1000410 9
50.25 AB
5900 1402002904 PARMINDER GILL
1001527 1
44.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~

PAGE NO.: 119


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5901 1402002905 VIPUL ARORA
1001892 9
40.25 AB
5902 1402002906 NAVJINDER KUMAR
1002269 9
12.75 AB
5903 1402002907 GURDEV SINGH
1002637 9
46.00 A
5904 1402002908 JATIN GUPTA
1003000 9
37.00 A
5905 1402002911 JASMEEN KAUR
1000450 9
38.75 A
5906 1402002912 ABHISHEK SHARMA
1000819 9
3
17.00 AB
5907 1402002914 ADITYA SHUKLA
1001561 9
21.25 B
5908 1402002921 JASDEEP SINGH
1000487 9
63.25 AB
5909 1402002922 NAVJOT KAUR
1000860 9
59.00 AB
5910 1402002924 CHANCHAL OJHA
1001596 9
36.75 A
5911 1402002925 AJAY KUMAR
1001967 6
59.50 AB
5912 1402002928 KARANDEEP SINGH
1003077 9
54.75 A
5913 1402002931 AVNEET KAUR MAKKAR
1000525 9
60.00 A
5914 1402002932 PREETKAMAL KAUR
1000896 9
57.75 A
5915 1402002935 TAJINDER SINGH
1002006 9
29.25 A
5916 1402002936 NEERAJ SANDHU
1002378 1
18.50 B
5917 1402002937 GURPREE KUMAR V
1002744 9
63.25 AB
5918 1402002944 SHIVANI SYAL
1001676 9
53.00 B
5919 1402002946 MOHANBIR SINGH
1002417 9
67.75 AB
5920 1402002948 MANDEEP VERMA
1003149 9
25.00 A
5921 1402002950 PANKAJ GARG
1000231 9
79.75 AB
5922 1402002951 KAMAL KALER
1000603 1
45.75 AB
5923 1402002953 VINAY KUMAR
1001346 9
38.00 A
5924 1402002954 PANKAJ KUMAR
1001706 6
46.25 BA
5925 1402002955 NAVDEEP MANJOTRA
1002079 1
6.00 A
5926 1402002956 RAJ KUMAR
1002452 1
43.25 A
5927 1402002957 SHMINDERJIT SINGH
1002816 9
51.25 B
5928 1402002958 SAVITA MANHAS
1003184 9
3.25 AB
5929 1402002959 NIRAJ KALYAN HORO
1003556 2
59.00 A
5930 1402002960 YADWINDER SINGH
1000262 9
44.75 AB
5931 1402002961 KOMAL ARORA
1000633 9
66.50 A
5932 1402002962 AMANDEEP KAUR
1001004 9
39.50 A
5933 1402002964 PRABHJEET SINGH
1001744 6
14.50 AB
5934 1402002966 NARINDER PAL SINGH
1002481 6
49.75 AB
5935 1402002969 VARINDER KAUR
1003591 1
18.75 B
5936 1402002971 HARDEEP SINGH
1000679 9
65.75 AB
5937 1402002972 GURMEET SINGH
1001042 6
17.50 A
5938 1402002973 JAGDEEP SINGH
1001414 1
36.50 A
5939 1402002974 RAHUL GIRI
1001781 9
26.50 A
5940 1402002975 GAGAN DEEP
1002153 1
34.50 AB
5941 1402002976 LOVEPREET SINGH
1002521 6
29.75 A
5942 1402002981 VIKAS
1000707 9
39.25 B
5943 1402002982 PRABHAT KUMAR
1001079 6
44.25 BA
5944 1402002985 MANMEET KAUR
1002191 6
32.00 B
5945 1402002988 VARINDER VERMA
1003301 6
46.50 A
5946 1402002991 SHIVKARAN SINGH
1000750 9
42.50 AB
5947 1402002993 PRAVEEN KAUR
1001489 1
38.25 A
5948 1402002994 PRADEEP KAUR
1001855 1
28.75 A
5949 1402002995 ABHISHEK MEHRA
1002226 9
43.50 AB
5950 1402002996 NIKHIL SHARMA
1002593 9
55.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 120


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
5951 1402002998 SUMIL BHADWAL
1003328 1
45.25 AB
5952 1402002999 SANDEEP SINGH
1003701 9
37.00 A
5953 1402003000 GURTEJPAL SINGH
1000006 9
46.50 A
5954 1402003001 MANOJ KUMAR GUPTA
1000378 6
35.00 AB
5955 1402003003 GURDITPAL SINGH
1001123 1
62.75 AB
5956 1402003005 BALVIR SINGH
1001857 9
3
21.00 B
5957 1402003006 KARANJOT SINGH
1002229 9
38.25 A
5958 1402003008 SANGEET SHARMA
1002965 9
54.25 A
5959 1402003010 AMRITPAL SINGH
1000039 6
69.75 AB
5960 1402003012 AJAY DHALL
1000790 9
58.25 B
5961 1402003013 AMIT KUMAR
1001162 1
56.75 AB
5962 1402003016 SIMRANJIT SINGH
1002270 9
15.00 A
5963 1402003018 CHUMAN KUMAR
1003001 6
9.00 A
5964 1402003019 VARINDER SINGH
1003369 6
4
40.50 A
5965 1402003025 BHUPINDER SINGH
1001935 1
33.00 A
5966 1402003026 ANIL KUMAR
1002308 1
34.25 AB
5967 1402003029 HARMAN PREET KAUR
1003417 1
52.75 A
5968 1402003030 PUNEET SINGH KALSI
1000119 6
29.25 AB
5969 1402003033 NILESH BHALLA
1001237 9
44.25 A
5970 1402003037 NACHHATER SINGH
1002709 9
38.00 A
5971 1402003039 SUKHDEV SINGH
1003446 9
23.00 A
5972 1402003041 JOGESH SHARMA
1000530 9
13.75 B
5973 1402003043 SHARANJEET SINGH
1001276 9
42.50 AB
5974 1402003044 SOURAV PATHANIA
1001635 9
17.25 B
5975 1402003046 AMINDER PAL SINGH
1002380 1
39.00 A
5976 1402003048 ROHINI
1003116 9
44.00 A
5977 1402003049 KAMALJEET KAUR
1003494 9
17.50 A
5978 1402003050 SANJEEV
1000198 9
51.00 AB
5979 1402003051 VIKAS ANAND
1000570 9
46.50 AB
5980 1402003053 JIGARPREET SINGH
1001311 9
47.75 AB
5981 1402003055 AMAN GALHOTRA
1002043 9
31.50 B
5982 1402003056 RAJDEEP SINGH
1002412 1
52.50 A
5983 1402003059 ADHRISH CHOUDHARY
1003524 6
26.50 A
5984 1402003060 PARDEEP KUMAR
1000232 9
17.25 A
5985 1402003061 AMNA BEDI
1000601 9
34.25 AB
5986 1402003065 RITU BALA
1002084 9
18.75 AB
5987 1402003067 DEEPAK SINGH
1002823 9
19.75 AB
5988 1402003068 JASMEET KAUR
1003189 9
57.50 AB
5989 1402003069 SUNEET KUMAR
1003561 9
44.75 A
5990 1402003070 ARASHDEEP SINGH
1000268 9
39.50 AB
5991 1402003072 AMANDEEP SINGH
1001015 9
25.00 A
5992 1402003073 PRABHDYAL SINGH
1001381 9
40.25 A
5993 1402003075 RAJESH KUMAR
1002125 1
22.25 AB
5994 1402003079 SHIWALI SAINI
1003592 9
19.25 A
5995 1402003081 HARMANJEET SINGH
1000672 9
67.75 AB
5996 1402003083 MOHIT KUMAR
1001416 9
46.25 A
5997 1402003085 CHARU BHATTACHARYA
1002162 9
51.00 AB
5998 1402003088 ROBIN CHADHA
1003266 9
62.00 AB
5999 1402003089 SATWANT SINGH
1003629 9
45.25 AB
6000 1402003090 SUNNY DEVGAN
1000343 9
61.00 BA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 121


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6001 1402003095 GOLAASHOKKUMAR
1002193 6
3
31.00 AB
6002 1402003096 ASHISH CHOUDHARY
1002561 6
61.25 A
6003 1402003097 GAURAV RANA
1002932 9
47.00 A
6004 1402003098 SAHIL SHARMA
1003295 9
40.75 A
6005 1402003099 HARINDER KAUR
1003665 6
29.25 AB
6006 1402003102 DIVYA PRABHAKAR
1000758 9
45.25 A
6007 1402003104 TINKU SHARMA
1001499 9
46.50 A
6008 1402003105 GURINDERPAL SINGH
1001868 9
52.50 A
6009 1402003106 HARMANJIT SINGH
1002239 6
67.50 A
6010 1402003108 SOURAV
1002972 1
39.25 A
6011 1402003114 RICHA GULATI
1001530 9
47.00 A
6012 1402003117 KAVITA KUNDAL
1002632 1
15.75 B
6013 1402003118 PRABHJOT KAUR
1003003 9
30.00 A
6014 1402003119 SANDEEP KUMAR
1003373 1
38.00 A
6015 1402003120 AMARJIT SINGH
1000077 1
25.25 A
6016 1402003122 AMAN KUMAR
1000826 1
51.50 AB
6017 1402003126 KIRATPAL SINGH
1002306 6
21.00 A
6018 1402003127 GURPREET KAUR JOHAL
1002680 6
27.25 AB
6019 1402003128 VIJAY KUMAR
1003046 9
45.25 AB
6020 1402003131 PRANJIT SINGH
1000501 6
40.00 AB
6021 1402003133 SACHIN KUMAR
1001235 1
24.50 AB
6022 1402003135 RAKESH KUMAR
1001975 1
13.25 A
6023 1402003137 MANPREET SINGH
1002716 9
41.25 A
6024 1402003140 KUSUM LATA
1000158 9
51.50 A
6025 1402003141 BALRAJ SINGH BAGWAIN
1000533 1
45.75 A
6026 1402003142 MUKHTIAR SINGH
1000903 6
58.50 AB
6027 1402003143 LABDEEP SINGH
1001271 9
55.75 AB
6028 1402003144 RAJBIR SINGH
1001647 6
38.50 AB
6029 1402003145 PRADEEP KUMAR
1002014 2
39.75 AB
6030 1402003146 SANDEEP SINGH
1002383 6
35.75 A
6031 1402003150 LAKHWINDER BANSAL
1000192 9
47.00 A
6032 1402003151 VISHAL SHARMA
1000574 9
25.50 AB
6033 1402003159 P MOHAN KUMAR
1003527 9
49.25 A
6034 1402003161 SHYNA
1000608 9
30.75 A
6035 1402003162 RAMSWAROOP YADAV
1000974 6
96.25 A
6036 1402003165 HIMANSHU CHHABRA
1002085 9
67.75 A
6037 1402003168 SOURAV
1003197 9
47.00 AB
6038 1402003169 SANJEEV KUMAR
1003562 1
55.50 A
6039 1402003172 GAURAV BAHL
1001020 9
52.25 AB
6040 1402003174 GURPREET SINGH
1001754 6
72.50 AB
6041 1402003178 NITIN
1003224 9
67.75 AB
6042 1402003182 SUMANDEEP SINGH
1001056 9
42.00 BA
6043 1402003184 ATINDERPAL SINGH
1001788 6
57.00 A
6044 1402003185 BHARTI
1002160 9
48.00 AB
6045 1402003187 AMANDEEP SANDHU
1002897 1
48.25 A
6046 1402003189 SAHIL KALOTRA
1003641 1
22.75 AB
6047 1402003191 BHUPINDER SINGH
1000719 9
51.50 AB
6048 1402003192 HARMANDEEP SINGH
1001086 6
20.00 A
6049 1402003195 AMANDEEP PAWAR
1002198 1
50.75 AB
6050 1402003200 BIKRAMJIT SINGH
1000007 9
44.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 122


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6051 1402003201 HARWINDER SINGH
1000386 9
47.25 AB
6052 1402003203 SATWINDER SINGH
1001130 1
4
56.25 AB
6053 1402003207 SUKHDEEP SINGH
1002608 9
53.25 AB
6054 1402003208 VISHAL NAGPAL
1002977 9
27.00 AB
6055 1402003211 SILKY DHINGRA
1000425 9
43.75 AB
6056 1402003212 VINAY RAWAT
1000799 9
25.00 AB
6057 1402003213 GURMANDEEP SINGH BRAR
1001170 9
38.00 A
6058 1402003214 SUMIT
X
1001532 9
37.25 AB
6059 1402003217 SAHIL SACHDEVA
1002640 9
55.00 AB
6060 1402003218 TARUN BHALLA
1003016 9
36.25 A
6061 1402003219 PRABHJOT KAUR
B 1003378 9
46.50 AB
6062 1402003223 ANKUR AGGARWAL
1001201 9
77.50 A
6063 1402003224 ANURAG SHARMA
1001574 9
48.50 AB
6064 1402003227 NIRMAL SINGH
1002684 1
40.50 AB
6065 1402003229 BHAJAN LAL
1003420 6
54.50 BA
6066 1402003230 ARUNSHARMA
1000120 9
68.75 AB
6067 1402003234 MOHINI SHARMA
1001611 9
69.25 A
6068 1402003235 NAVEEN KUMAR
1001981 9
52.25 A
6069 1402003238 NEERAJ KUMAR
1003086 9
42.00 A
6070 1402003239 RENUKA GUJRAL
1003462 9
38.25 A
6071 1402003240 MANPREET SINGH
1000165 1
42.25 A
6072 1402003242 AMIT KUMAR
1000905 9
58.75 A
6073 1402003243 SACHIN OHRI
1001279 9
46.00 AB
6074 1402003244 KANWARPREET SINGH
1001644 9
51.50 A
6075 1402003246 BHUPINDER SINGH
1002393 1
52.50 AB
6076 1402003252 HARMINDER KAUR
1000953 1
33.75 AB
6077 1402003253 GURDEV SINGH
1001318 1
45.00 AB
6078 1402003256 PRIYA
1002425 6
60.25 AB
6079 1402003257 SONIA
1002791 1
40.00 B
6080 1402003258 JASPREET SINGH
1003162 6
27.75 AB
6081 1402003259 SHIFALI SHOOR
1003528 9
38.50 AB
6082 1402003260 NISHANT KUMAR PATHAK
1000242 9
31.25 A
6083 1402003261 NAVDEEP KAUR
1000614 9
54.25 AB
6084 1402003264 DAWINDER KUMAR
1001723 1
31.50 AB
6085 1402003265 DEEPAK KUMAR
1002091 6
9.25 AB
6086 1402003267 ASHISH AGGARWAL
1002828 9
55.25 A
6087 1402003269 ABHIK DASGUPTA
1003573 9
63.25 A
6088 1402003270 RANBEER SINGH
1000280 9
15.00 AB
6089 1402003271 PARMPAL SINGH
1000647 9
35.25 A
6090 1402003273 AMIT
1001385 9
43.75 A
6091 1402003274 HARPREET SINGH
1001759 6
46.75 AB
6092 1402003276 RAHUL SHARMA
1002499 9
49.25 AB
6093 1402003281 RAJWINDER SINGH
1000685 9
4
37.50 A
6094 1402003283 GAGANDEEP SINGH
1001422 6
46.75 AB
6095 1402003289 ROHIT SHARMA
1003638 9
41.50 AB
6096 1402003293 SHIV KUMAR SHARMA
1001464 9
9.25 A
6097 1402003294 AKASHDEEP SINGH
1001827 6
53.25 A
6098 1402003297 JAGROOP SINGH
1002940 1
33.25 AB
6099 1402003303 GURINDER PAL SINGH
1001132 6
18.25 AB
6100 1402003304 ABHAYJIT SINGH
1001496 9
25.00 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 123


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6101 1402003305 HARPREET SINGH
T 1001869 9
37.75 B
6102 1402003308 RAJNISH SHARMA
1002976 9
30.25 A
6103 1402003309 AMANDEEP SINGH
1003346 9
48.25 AB
6104 1402003311 HARNEK SINGH
1000423 6
30.50 A
6105 1402003312 BALJIT SINGH
1000801 9
50.75 A
6106 1402003319 LAKHWINDER SINGH
1003386 6
20.75 AB
6107 1402003323 INDERPAL SINGH
1001209 9
14.50 AB
6108 1402003324 SANGEETA RANI
1001573 9
53.50 A
6109 1402003325 NARINDER SINGH
1001941 9
2.00 AB
6110 1402003327 KARAMJIT
1002682 6
65.00 A
6111 1402003328 RAVNEET KAUR OBERAI
1003055 9
50.50 AB
6112 1402003332 SURINDER PAL SINGH
1000874 9
38.75 AB
6113 1402003333 JAGDEEP SINGH
1001242 1
29.50 B
6114 1402003334 VIJAY SINGH
1001620 9
42.50 AB
6115 1402003335 SANDEEP KUMAR
1001985 1
18.00 A
6116 1402003336 VIKRANT SHARMA
1002353 9
59.75 A
6117 1402003338 NAVEESH KANT SHARMA
1003093 9
60.50 A
6118 1402003339 JAGPREET SINGH
1003463 6
24.50 AB
6119 1402003341 ARUN DUGGAL
1000542 9
35.25 A
6120 1402003344 NIPUN SHARMA
1001646 9
53.75 AB
6121 1402003346 KAMALJIT KAUR
1002387 1
27.50 AB
6122 1402003348 MUNISH PATHANI
1003127 9
12.50 B
6123 1402003349 MOHIT SHARMA
1003496 9
23.75 A
6124 1402003351 AMAR KUMAR AGRAWAL
1000581 9
30.50 AB
6125 1402003352 PURU SOOD
1000955 9
45.00 AB
6126 1402003353 VIKRANT SINGH
1001325 9
28.75 AB
6127 1402003354 MANDEEP SINGH HEER
1001691 1
66.25 AB
6128 1402003355 RAVINDERSINGH
1002055 6
7.50 A
6129 1402003356 PUSHPINDER KUMAR SUMAN
1002432 1
35.25 AB
6130 1402003357 RIMPY BALA
1002799 1
22.25 A
6131 1402003358 HARPREET SINGH
1003163 1
24.50 AB
6132 1402003360 RAMANDEEP SINGH
1000238 1
48.25 A
6133 1402003362 ISHA SHARMA
1000987 9
61.50 AB
6134 1402003363 JATINDER SINGH
1001358 9
15.00 A
6135 1402003364 VIMMY KUMARI
1001727 1
13.00 BA
6136 1402003369 HARISH KUMAR
1003572 1
19.75 A
6137 1402003370 REEMA RANI
1000276 9
39.75 A
6138 1402003371 JATINDER KUMAR
1000650 6
38.75 A
6139 1402003372 PARMINDER SINGH
1001026 9
30.25 BA
6140 1402003373 MANJIT BHATIA
1001392 1
27.75 B
6141 1402003374 ONKAR SINGH
1001763 1
64.75 A
6142 1402003375 VIJAY TAHEAM
1002132 6
40.75 AB
6143 1402003376 HARPREET SINGH
1002504 6
13.50 AB
6144 1402003378 GURPREET SINGH
1003233 9
35.50 A
6145 1402003379 RUPINDERSINGH
1003612 1
24.75 AB
6146 1402003380 VIKAS
1000320 9
9.25 B
6147 1402003381 VISHAL
1000683 6
65.50 AB
6148 1402003388 DEEPAK BANSAL
1003276 9
29.00 A
6149 1402003389 DALJITSINGH
1003649 6
50.25 A
6150 1402003391 ANKITA MANDAL
1000726 9
49.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 124


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6151 1402003392 VIKRAM KANOJIA
1001099 1
20.00 A
6152 1402003393 JASHANDEEP KAUR
1001463 9
83.25 A
6153 1402003394 VARINDER SINGH
1001830 6
24.00 AB
6154 1402003399 RAHUL KUMAR
1003677 1
43.25 A
6155 1402003403 ARSHPREETSINGH
1001136 9
36.75 AB
6156 1402003408 DEEPAK KUMAR
1002975 1
25.75 A
6157 1402003410 PRASHANT
1000054 9
61.25 AB
6158 1402003413 HARJINDER SINGH
1001172 6
29.50 B
6159 1402003415 RAHULJIT SINGH
1001910 6
64.00 AB
6160 1402003418 MAMTA BHATTI
1003021 6
28.25 B
6161 1402003421 AMRITPAL KAUR
1000470 6
38.50 BA
6162 1402003422 RAJINDER KAUR
1000845 9
11.75 AB
6163 1402003423 SUNIL KUMAR
1001210 6
21.75 A
6164 1402003425 RANJIT SINGH
1001949 6
29.75 A
6165 1402003426 RAVNEET KAUR
1002314 6
31.00 AB
6166 1402003427 SUNIL BHATIA
1002689 9
32.00 A
6167 1402003429 NISHA SHARMA
1003424 9
57.50 A
6168 1402003431 KHUSHVEER SINGH
1000507 9
75.50 AB
6169 1402003434 SANJAY KUMAR SINGH
1001613 9
3
55.25 A
6170 1402003435 VIDYA SAGAR
1001986 1
12.50 A
6171 1402003436 GURPREET SINGH
1002356 1
10.75 A
6172 1402003439 KANWAR LAJPAL SINGH JOSAN 1003460 9
51.50 AB
6173 1402003441 YOGESH
1000544 9
28.75 AB
6174 1402003443 JASMEET GURU
1001282 1
64.00 AB
6175 1402003445 HARMANPREETSINGH
1002027 9
40.25 A
6176 1402003446 DAVINDER SINGH
1002395 6
62.00 A
6177 1402003447 BINU KURIAKOSE VARGIS
1002756 9
51.25 A
6178 1402003448 KARTIKESHWAR KUMAR
1003128 1
23.00 AB
6179 1402003450 SAHIL MANCHANDA
1000205 9
57.25 AB
6180 1402003451 PREMNATH
1000578 6
25.00 AB
6181 1402003452 MANDEEP SINGH
1000952 9
56.75 AB
6182 1402003454 PARDEEP KUMAR
1001694 1
42.00 B
6183 1402003455 AKSHAT CAPLASH
1002062 9
47.75 AB
6184 1402003456 RUPINDER KAUR
1002431 9
49.50 A
6185 1402003459 PARDEEP SINGH
1003536 9
40.00 AB
6186 1402003464 MANPREET SINGH
1001732 9
39.50 AB
6187 1402003467 MANPREET KAUR WALIA
1002831 9
50.75 AB
6188 1402003469 AMAN KUMAR
1003581 1
26.00 BA
6189 1402003472 GUNEET KHARBANDA
1001027 9
32.75 AB
6190 1402003476 PRABHLEEN KAUR
1002509 9
65.00 AB
6191 1402003478 ANKUSH ABBI
1003244 9
70.50 AB
6192 1402003479 GURPREET SINGH
1003614 1
31.75 AB
6193 1402003483 CHARANJEET KUMAR
1001431 6
44.75 A
6194 1402003486 MADHUSUDAN
1002538 9
43.00 AB
6195 1402003487 MANDEEP KUMAR
1002905 6
35.50 AB
6196 1402003488 VIKRAM CHOUDHARY
1003272 6
27.25 AB
6197 1402003489 MANPREET KAUR SAGGU
1003648 6
57.25 AB
6198 1402003492 DEEPAK BANGAR
O 1001103 1
33.00 AB
6199 1402003500 HARNEET KAUR
1000030 9
25.75 A
6200 1402003501 NAAZIA MAKKAR
1000405 9
53.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 125


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6201 1402003502 SUKHDEV SINGH
1000775 6
53.25 AB
6202 1402003505 AMANDEEP GAUTAM
1001879 9
47.75 A
6203 1402003506 RICHA SHARMA
1002248 9
51.50 AB
6204 1402003508 SUNIL KUMAR
1002983 1
21.50 AB
6205 1402003510 VISHALDEEP SARANGAL
1000055 1
56.00 A
6206 1402003518 KBNWALJIT KAUR
1003027 1
43.00 AB
6207 1402003519 PEEYUSH SINGLA
1003399 9
56.00 B
6208 1402003520 AMIT MALHOTRA
1000100 9
51.75 B
6209 1402003522 SOURABH VASHISHAT
1000843 9
36.5 0 AB
6210 1402003524 SUSHIL KUMAR
1001579 1
53.25 AB
6211 1402003525 MILAN PARIDA
1001957 9
26.25 A
6212 1402003532 AMANDEEP SINGH
1000885 1
50.75 AB
6213 1402003536 VISHAL SHARMA
1002363 9
27.00 A
6214 1402003541 DEEPAK SHARMA
1000552 9
50.75 AB
6215 1402003542 ABHISHEK RAMPAL
1000926 9
69.25 AB
6216 1402003545 MAYANK KHULLAR
1002026 9
54.50 AB
6217 1402003548 AMIT KUMAR SAYAL
1003139 9
45.75 AB
6218 1402003549 RAJ KUMAR
1003506 1
62.25 AB
6219 1402003552 GUNEET KAUR
1000957 6
60.00 A
6220 1402003554 SARBJIT SINGH
1001696 9
59.25 A
6221 1402003556 KOMAL BHATIA
1002440 9
44.50 AB
6222 1402003557 BHANU MEHRA
1002804 9
35.00 AB
6223 1402003559 RACHNA MAINH
1003539 9
77.75 AB
6224 1402003560 GURSIMRAN SINGH
1000254 9
66.25 A
6225 1402003562 HARMINDER KAUR
1000991 9
47.25 AB
6226 1402003564 KULWANT SINGH
1001735 1
48.00 AB
6227 1402003565 KARAN VERMA
1002103 6
26.00 A
6228 1402003566 JATINDER SINGH
1002467 6
37.00 AB
6229 1402003569 KARAMJEET KAUR
1003576 9
27.25 A
6230 1402003570 RAHUL MAHAJAN
1000284 9
37.75 A
6231 1402003571 SUBHASH KUMAR
1000658 6
43.50 AB
6232 1402003572 PUNEET SAHIBA
1001031 9
47.00 AB
6233 1402003575 GAGANDEEP ARORA
1002143 9
59.00 AB
6234 1402003577 POONAMPREET KAUR
1002873 9
55.25 AB
6235 1402003578 HINA VARMA
U
1003250 9
52.75 AB
6236 1402003579 LOVEKIRAN SINGH
1003611 1
51.50 A
6237 1402003580 HEMANT BAJAJ
1000324 9
39.75 A
6238 1402003581 VIPIN KUMAR
1000700 1
52.50 AB
6239 1402003584 GURPREETQSINGH
1001804 9
61.75 A
6240 1402003585 JYOTI PARIDA
1002180 9
38.00 AB
6241 1402003588 MUNISH KUMAR
1003280 9
30.00 AB
6242 1402003593 AJAY AANSAL
1001468 9
42.00 AB
6243 1402003597 ARVIND CHANDI
1002953 9
18.25 AB
6244 1402003598 GAURAV SHARMA
1003320 9
31.25 A
6245 1402003600 SAURABH KUMAR TIWARI
1000023 9
79.25 A
6246 1402003601 HANISH KUMAR
1000398 1
38.25 A
6247 1402003602 BAKHTAVAR SINGH
1000767 1
42.75 A
6248 1402003604 SHUBHAM PRATAP SINGH
1001514 6
56.75 A
6249 1402003606 VIJAY KUMAR
1002258 1
47.50 B
6250 1402003607 PARMINDER SINGH
1002621 9
24.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 126


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6251 1402003609 RUPINDER SINGH
1003357 6
26.50 AB
6252 1402003610 PATWANT SINGH GILL
1000059 9
23.25 AB
6253 1402003611 AMANDEEP KUMAR
O 1000439 1
16.25 B
6254 1402003613 DEEPAK PAPNEJA
1001185 9
81.25 AB
6255 1402003614 HARPREET SINGH
1001550 9
54.25 AB
6256 1402003615 JASPAL SINGH
1001920 1
32.00 A
6257 1402003618 ISHA PURI
1003024 9
28 .50 AB
6258 1402003620 MA NJEETSINGH
1000105 1
39.50 AB
6259 1402003621 SANDEEP SAINI
1000485 6
50.25 A
6260 1402003622 BHAVUK SOOD
1000854 9
21.75 AB
6261 1402003624 SAURABH KHER
1001588 9
38.75 AB
6262 1402003628 BHARAT BHUSHAN SANKHYAN
1003062 9
60.00 A
6263 1402003630 RAVINDER SINGH
1000135 6
23.75 A
6264 1402003632 NAVNEET KAUR
1000882 9
63.25 AB
6265 1402003634 GURVINDER SINGH
1001625 9
60.75 A
6266 1402003636 GURPAL SINGH
1002367 9
18.75 AB
6267 1402003637 NAVEEN KUMAR
L
1002730 1
27.50 A
6268 1402003638 SUNIL KUMAR
1003102 9
51.25 AB
6269 1402003641 NEERAJ SHARMA
1000554 9
23.50 B
6270 1402003642 HEMANT KUMAR
1000930 1
41.50 A
6271 1402003651 RAVINDER KUMAR
1000590 6
37.50 A
6272 1402003653 RAKESH KUMAR
1001332 9
46.25 A
6273 1402003656 ANUJ KUMAR SANAN
1002439 9
59.25 AB
6274 1402003658 SAKSHI GANJOO
1003177 9
46.25 A
6275 1402003660 KAMALPREET KAUR
1000250 9
40.75 AB
6276 1402003662 ATUAL KOUSHAL
1000998 9
12.00 BA
6277 1402003663 GURPARTAP SINGH
1001365 9
74.25 BA
6278 1402003665 MANPREET KAUR
1002108 9
45.25 AB
6279 1402003666 MINAKSHI
1002471 9
57.00 A
6280 1402003667 JYOTI
1002847 9
60.00 A
6281 1402003668 KHUSHDEEP RAI
1003210 9
32.25 A
6282 1402003671 RAMESHW R
1000666 6
4
6.00 B
6283 1402003672 SHARMA SINGH
1001033 1
47.75 AB
6284 1402003675 NITIN BAKHSHI
1002141 9
36.25 A
6285 1402003678 HARPREET SINGH
1003251 9
42.00 AB
6286 1402003679 RUPINDER KUMARI
1003615 1
31.00 A
6287 1402003680 ARVINDERSINGH
1000328 6
31.50 BA
6288 1402003682 KIRAN BALA
1001074 9
50.00 AB
6289 1402003687 YASMEEN KAUR
1002920 9
48.00 AB
6290 1402003690 GURJIT SINGH
1000366 9
25.00 B
6291 1402003691 SUSHEVA SHARMA
1000741 9
48.50 A
6292 1402003693 SUREKHA RANI
1001475 6
41.50 A
6293 1402003694 AKHIL SONI
1001848 9
3.25 A
6294 1402003697 HARINDER KAUR
1002949 9
27.75 AB
6295 1402003699 ANKIT KUMAR
1003695 6
45.25 A
6296 1402003701 VIJAY GUPTA
1000406 9
32.50 AB
6297 1402003703 MANDEEP MEHRA
1001152 9
41.00 A
6298 1402003705 GULSHAN KUMAR
1001888 1
33.00 B
6299 1402003706 GOVIND RAM
1002259 1
26.75 AB
6300 1402003707 HARPREET SINGH
1002622 1
57.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 127


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6301 1402003708 SAMP RAN SINGH
1002997 9
4
16.75 AB
6302 1402003710 RADHA GUPTA
1000069 9
48.75 A
6303 1402003711 RAVI BHUSHAN
1000442 9
88.25 AB
6304 1402003713 GURPREET SINGH
1001184 6
43.00 BA
6305 1402003715 SAKSHI SHARMA
1001919 9
37.50 A
6306 1402003720 ROHIT GUPTA
1000107 9
37.50 AB
6307 1402003722 NAVDEEP KAUR
1000858 9
48.50 A
6308 1402003727 SUNIL KUMAR
1002694 6
39.00 A
6309 1402003732 SATINDER PAL SINGH
1000889 6
39.25 A
6310 1402003737 SAGAR SHARMA
1002731 9
48.25 B
6311 1402003738 HARNEET KAUR
1003101 9
47.00 AB
6312 1402003741 AARTI SAINI
1000556 9
35.00 AB
6313 1402003742 NAVREET KAUR
1000931 9
47.25 AB
6314 1402003750 ANSHU KAPOOR
1000218 9
31.00 AB
6315 1601000009 AVEG KUMAR ASHISH
1010876 1
36.25 AB
6316 1601000010 PARVEEN KUMAR
1000133 1
62.50 AB
6317 1601000012 AMANDEEP SINGH
1002535 1
65.25 A
6318 1601000014 AMAN DEEP SHARMA
1004982 9
45.25 AB
6319 1601000017 HARSHAL
1008599 1
54.00 AB
6320 1601000019 SARABJIT SINGH
1011029 6
54.25 AB
6321 1601000020 GEETANJALI
1000247 9
41.50 AB
6322 1601000024 JATINDER SINGH
1005088 1
39.50 A
6323 1601000026 SURESH
1007503 6
38.50 A
6324 1601000027 ISHU
1008706 9
79.00 AB
6325 1601000028 SACHIN GUPTA
1009917 9
55.00 A
6326 1601000031 SUSHMA
1001568 1
25.75 A
6327 1601000032 SAURABH RANA
1002802 9
41.00 A
6328 1601000033 GAURAV SINGLA
1004012 9
36.50 A
6329 1601000035 RANU DIXIT
1006425 9
28.75 A
6330 1601000040 AMIT KUMAR
1000479 9
54.25 AB
6331 1601000041 ABHISHEK SAINI
1001686 6
75.25 AB
6332 1601000043 VIVEK SYAL
1004114 9
33.25 A
6333 1601000045 SIMRANJEET SINGH
1006550 6
27.00 A
6334 1601000049 GOURAV ARORA
1011364 9
67.00 AB
6335 1601000053 SHAGUN AGGARWAL
1004240 9
53.75 A
6336 1601000059 MOHIT KUMAR
1011499 1
42.25 AB
6337 1601000060 ABHISHEK BOHAT
1000716 1
54.00 AB
6338 1601000064 NITISH DHIMAN
1005568 9
62.50 AB
6339 1601000067 VIJAY MEENA
1009205 2
46.50 AB
6340 1601000068 RITESH KUMAR
1010411 1
36.75 AB
6341 1601000072 NAVEEN KUMAR
1003274 9
76.50 A
6342 1601000073 SHIVANI DANG
1004494 9
59.75 AB
6343 1601000078 KANDULA NAGESWARA RAO
1010523 9
72.00 AB
6344 1601000081 AVTAR SINGH
1002163 2
37.75 AB
6345 1601000082 INDERJIT SINGH
1003414 9
86.50 AB
6346 1601000083 AMIT KUMAR
1004631 1
63.75 AB
6347 1601000084 MANDEEP SINGH MAJHU
1005827 6
53.00 AB
6348 1601000086 PRINCE SINGH
1008253 6
79.00 AB
6349 1601000089 ANJALI LAMSAR
1011845 6
46.25 AB
6350 1601000093 ANKU BALA
1004749 9
66.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 128


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6351 1601000095 GAGANDEEP SINGH
1007149 1
40.75 AB
6352 1601000097 AASTHA SHARMA
1009552 9
49.75 A
6353 1601000110 AMANPREET SINGH
1000145 9
39.00 AB
6354 1601000113 GURPREET SINGH
1003765 6
42.25 AB
6355 1601000115 RAGHAV SHARMA
1006192 9
52.50 AB
6356 1601000116 AMIT KUMAR GUPTA
1007414 9
44.50 A
6357 1601000118 GAUTAM BHAGAT
1009829 1
34.25 A
6358 1601000119 RAMA DEVI
1011015 6
46.50 A
6359 1601000122 AMIT KUMAR SAINI
1002667 6
58.00 AB
6360 1601000124 RAMAN KUMAR
1005119 9
41.75 AB
6361 1601000127 SORABH MALHOTRA
1008717 9
96.75 A
6362 1601000129 AKHIL RANA
1011132 9
88.50 AB
6363 1601000131 SUKHVINDER SINGH
1001595 1
92.50 A
6364 1601000132 JITENDRA KUMAR MAURYA
1002807 6
53.00 A
6365 1601000135 RAJAT MITTAL
1006450 9
56.75 A
6366 1601000137 DIVYA GUPTA
1008842 9
53.75 A
6367 1601000140 DEEPAK VERMA
1000501 6
18.00 B
6368 1601000141 MUKESH KUMAR
1001723 9
70.75 AB
6369 1601000145 SWATI SHARMA
1006540 9
35.00 B
6370 1601000147 ABHIDEEP SRIVASTAVA
1008973 9
42.25 AB
6371 1601000148 BHUPINDER SINGH
1010192 6
29.25 AB
6372 1601000149 MANJU BALA
1011396 1
52.50 A
6373 1601000151 RAVINDER SINGH
1001844 1
41.00 AB
6374 1601000152 KAMALDIP SINGH
1003052 1
17.25 AB
6375 1601000153 VINAY SHARMA
1004272 9
75.25 A
6376 1601000155 DIKSHANT KAMBOJ
1006689 9
71.00 A
6377 1601000156 MANDEEP KUMAR
1007872 1
46.25 AB
6378 1601000159 NEETU BALA
1011509 9
56.50 AB
6379 1601000160 ANUJ MEHTA
1000744 9
51.00 AB
6380 1601000161 KIRTI SAINI
1001952 9
59.75 AB
6381 1601000163 KULVIR MAHI
1004364 1
54.00 A
6382 1601000170 AMANDEEP
1000878 1
48.50 AB
6383 1601000171 DAVINDER SINGH
1002075 1
46.75 AB
6384 1601000172 SUNIT KUMAR
1003292 9
68.50 A
6385 1601000177 NAVNEET KAUR
1009330 1
39.25 AB
6386 1601000178 LAKSHMI CHAND
1010525 1
51.50 AB
6387 1601000184 DINESH SHARMA
1005829 9
60.25 A
6388 1601000187 MOHIT KUMAR
1009429 9
52.75 A
6389 1601000188 JYOTI
1010659 1
49.25 AB
6390 1601000189 PARAMJEET SINGH
1011875 1
73.75 A
6391 1601000190 PREETI MEHTA
1001126 9
44.50 AB
6392 1601000191 SAMIR KUMAR JHA
1002320 9
3
51.50 B
6393 1601000193 CHETAN SHARMA
1004730 9
57.00 A
6394 1601000195 ADITI MARWAHA
1007173 9
39.25 AB
6395 1601000200 AJITESH SHARMA
1000031 9
59.75 AB
6396 1601000201 MOHNISH MITTAL
1001235 9
53.75 AB
6397 1601000203 CHANDAN KUMAR KUSHWAHA
1003649 6
63.00 A
6398 1601000206 SAHIL WALIA
1007293 9
46.25 AB
6399 1601000207 SANDEEP KUMAR VERMA
1008479 9
52.25 A
6400 1601000209 SUNIL KUMAR
1010892 9
48.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 129


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6401 1601000212 SIMRANJEET KAUR
1002577 6
42.00 A
6402 1601000213 NITESH NAINWAL
1003802 9
40.25 A
6403 1601000214 SUBHASH
1005006 1
58.00 A
6404 1601000215 SACHIN CHOUDHARY
1006195 6
46.50 AB
6405 1601000217 MOHIT SHARMA
1008605 9
70.25 A
6406 1601000218 RAMANDEEP SINGH
1009839 9
72.50 AB
6407 1601000219 DEEPAK SAINI
1011034 6
66.25 AB
6408 1601000222 NARINDER JEET
1002705 1
35.50 AB
6409 1601000223 CHANDA KATARIA
1003900 6
57.50 AB
6410 1601000226 RANJEET KAUR
1007522 1
51.00 A
6411 1601000227 RAMANDEEP SINGH VIRK
1008737 9
4
43.50 AB
6412 1601000228 SANJEEV JAISWAL
1009958 6
58.25 AB
6413 1601000232 MONIKA RANI
1002821 1
15.50 AB
6414 1601000234 VIKAS KUMAR
1005242 6
61.25 AB
6415 1601000235 RAJESH KUMAR
1006449 1
65.00 A
6416 1601000236 TARUN KUMAR GARG
1007658 9
76.00 AB
6417 1601000237 SHALINI
1008844 9
44.00 AB
6418 1601000239 SONALI JAIN
1011272 9
45.25 AB
6419 1601000241 NARINDER SINGH
1001720 9
40.25 A
6420 1601000244 SHIVKARAN JAIN
1005361 9
87.75 AB
6421 1601000245 AJAY RANGRA
1006586 1
44.00 AB
6422 1601000246 SOURAV SHARMA
1007788 9
73.50 A
6423 1601000248 ANKIT SHARMA
1010196 9
64.50 B
6424 1601000249 JAIRAM CHOUDHARY
1011392 1
49.25 A
6425 1601000254 ANKUSH
1005465 1
59.00 A
6426 1601000256 RAMAN DHIR
1007895 9
62.50 AB
6427 1601000257 GAGANDEEP SINGH
L
1009111 6
33.00 AB
6428 1601000258 SATINDER PAL SINGH
1010312 1
43.25 AB
6429 1601000265 KRISHAN PAL SINGH YADAV
1006807 6
82.00 A
6430 1601000269 PAWAN KUMAR
1011658 1
25.75 A
6431 1601000270 VARUN SHARMA
1000875 6
48.25 A
6432 1601000271 REEN RANI
1002067 9
32.00 AB
6433 1601000274 NABISHANKAR KUMAR
1005716 6
61.50 AB
6434 1601000280 BHUPINDER
1000995 1
50.75 AB
6435 1601000281 RAKESH KUMAR
1002217 1
31.75 A
6436 1601000283 ROBINDER KAUR
1004652 1
50.00 AB
6437 1601000284 KAPIL SIROHI
1005855 1
51.75 A
6438 1601000285 PRIYANKA KUMARI
1007068 9
57.00 AB
6439 1601000287 AVTAR SINGH
1009466 1
36.75 A
6440 1601000292 MANJIT KUMAR
1003529 1
38.25 A
6441 1601000293 KULDEEP SINGH SAINI
1004763 6
47.75 AB
6442 1601000295 PARVEEN MALIK
1007182 9
27.25 BA
6443 1601000296 HARINDER KAUR
1008383 9
27.50 AB
6444 1601000297 SAPNA
1009587 9
57.50 AB
6445 1601000298 DISHA KANGAR
1010807 9
61.00 A
6446 1601000299 HARJEET SINGH
1012015 1
41.00 A
6447 1601000302 VIVEK CHAUDHARY
1002448 9
34.75 A
6448 1601000303 VIKRANT SARPAL
1003658 1
17.75 AB
6449 1601000306 VIKAS KALAS
1007318 6
66.25 A
6450 1601000307 MEENAKSHI
1008528 9
78.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 130


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6451 1601000309 ABHISHEK CHATAK
1010928 1
60.50 AB
6452 1601000312 HARDEEP MITTAL
1002583 9
65.50 AB
6453 1601000315 SANTOSH KUMAR YADAV
1006218 6
74.50 AB
6454 1601000317 MEENAKSHI TIKOO
1008634 9
29.00 AB
6455 1601000319 DEEPAK SHARMA
1011035 9
65.75 A
6456 1601000321 HEMANT KUMAR
1001477 1
36.25 A
6457 1601000323 PANKAJ GULERIA
1003919 9
42.25 A
6458 1601000324 PARDEEP KAUSHIK
1005122 9
28.25 A
6459 1601000327 HIMANSHU JAIN
1008760 9
63.75 AB
6460 1601000328 HARISH KUMAR BANSAL
1009956 9
47.00 A
6461 1601000332 AJAY KUMAR
1002839 1
34.75 A
6462 1601000333 GOUR KISHORE
1004028 1
48.25 A
6463 1601000335 RITIKA GOYAL
1006442 9
56.00 AB
6464 1601000338 EKTA JOLLY
1010068 9
53.75 AB
6465 1601000340 MANPREET SINGH
1000519 6
35.00 B
6466 1601000343 NAVEEN KUMAR
1004144 9
59.00 A
6467 1601000348 KARAN SINGH
1010197 9
41.25 AB
6468 1601000349 RAHUL GOYAL
1011409 9
32.00 B
6469 1601000352 AMRITPAL SINGH
1003071 9
49.75 AB
6470 1601000354 PREETI RANI
1005510 9
65.50 A
6471 1601000356 VISHAL SINGH CHANDEL
1007900 9
42.0 0 AB
6472 1601000357 CHANDRAKANT KUMAR
1009105 6
45.50 A
6473 1601000360 SUJATA KAUNDAL
1000763 9
47.50 AB
6474 1601000363 MAMTA
1004398 9
44.50 A
6475 1601000364 DAVINDER SINGH
1005614 6
40.00 AB
6476 1601000365 SHIFALI MITTAL
1006818 9
96.50 A
6477 1601000366 MEHAKDEEP KAUR
1008029 9
37.75 A
6478 1601000367 MANU CHOPRA
1009230 1
55.00 A
6479 1601000368 SUSHIL KUMAR
1010439 9
25.25 AB
6480 1601000369 ARUN JASSAL
1011654 1
55.00 AB
6481 1601000370 ARSHDEEP KAUR
1000896 9
36.50 BA
6482 1601000372 POOJA KUMARI
1003300 9
53.25 AB
6483 1601000373 GURPREET SINGH
1004525 1
50.50 AB
6484 1601000374 MANINDER KAUR
1005729 9
46.25 A
6485 1601000375 SHAIFALI
1006940 9
52.00 A
6486 1601000376 JITENDER KUMAR
1008165 1
66.25 A
6487 1601000377 ANJU KALARAMANA
1009342 9
82.00 AB
6488 1601000380 AKSHAY GORE
1001001 6
38.25 A
6489 1601000381 MANU
1002214 9
80.50 A
6490 1601000382 VARUN SAINI
1003430 9
30.00 AB
6491 1601000383 SIDHANT DOGRA
1004633 1
63.50 AB
6492 1601000386 NAVDEEP KAUR
1008277 9
48.00 AB
6493 1601000387 AMRINDER SINGH
1009485 1
56.25 AB
6494 1601000388 JAHNAVI
1010700 9
56.25 A
6495 1601000389 NITIN KUMAR PHULL
1011905 9
58.75 A
6496 1601000392 MOHIT BHARDWAJ
1003545 9
47.50 AB
6497 1601000394 BHUPINDER KAUR
1005982 9
43.75 A
6498 1601000395 KAPIL NARANG
1007189 9
48.00 A
6499 1601000397 SANDEEP
1009594 9
29.00 AB
6500 1601000399 KULDEEP SHARMA
1012006 9
47.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 131


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_P OST
6501 1601000401 VINOD KUMAR
1001273 9
38.75 A
6502 1601000402 RAKESH KUMAR
1002484 9
39.75 A
6503 1601000403 SUMEET GHAI
1003702 9
71.25 AB
6504 1601000404 NEERAJ SINGH YADAV
1004903 6
47.75 A
6505 1601000409 GAURAV CHAUHAN
1010946 9
92.00 A
6506 1601000410 SHEETAL
1000183 9
37.25 AB
6507 1601000411 SANYAM SINGH SAINI
1001386 6
76.25 A
6508 1601000415 ABHISHEK KUMAR
1006212 9
58.75 AB
6509 1601000417 NARESH KUMAR
1008650 1
40.25 A
6510 1601000418 KIMTI VERMA
1009842 6
40.25 A
6511 1601000420 DHEERAJ SINGH
1000287 9
39.75 BA
6512 1601000423 AMANDEEP KAUR
1003944 6
56.75 AB
6513 1601000427 RAMGEET RAI
1008740 1
37.50 AB
6514 1601000431 AMITABH JASSAL
1001645 1
25.00 AB
6515 1601000433 DEEPAK VERMA
1004045 6
73.00 AB
6516 1601000437 KANNU PRIYA
1008885 9
44.75 A
6517 1601000438 SIMMI
1010077 6
40.25 AB
6518 1601000439 VINOD KUMAR
1011308 6
40.50 AB
6519 1601000441 PUNEET KUMAR
1001733 9
51 .00 B
6520 1601000447 TARUN PARMAR
1009002 9
62.50 AB
6521 1601000452 RITIKA GOEL
1003075 9
52.25 AB
6522 1601000453 DAMANPREET SINGH
1004293 9
50.00 A
6523 1601000456 PARDEEP KAUR
1007906 9
49.25 AB
6524 1601000457 PANKAJ SHARMA
1009132 9
58.50 AB
6525 1601000458 SMRITI
1010338 6
50.00 A
6526 1601000460 BALRAJ SINGH
1000765 9
76.00 AB
6527 1601000462 SIMARJIT SINGH
1003184 9
46.00 AB
6528 1601000465 POONAM SHARMA
1006821 9
47.00 A
6529 1601000466 KULDEEP KUMAR
1008045 6
53.75 A
6530 1601000468 VIKAS SHARMA
1010452 9
41.50 A
6531 1601000469 SANJAY KUMAR
1011678 9
48.50 A
6532 1601000473 VIVEK KUMAR
1004527 6
56.50 AB
6533 1601000476 ISHWAR SINGH NEGI
1008162 9
3
55.50 AB
6534 1601000477 JITENDER KUMAR
1009357 9
39.50 B
6535 1601000478 AKHIL GARG
1010576 9
50.50 AB
6536 1601000481 SONIA SHARMA
1002223 9
69.75 A
6537 1601000482 MEGHA DHIMAN
1003460 6
68.50 A
6538 1601000483 POOJA GARG
1004663 9
38.75 A
6539 1601000484 SUDIR VERMA
1005882 6
40.50 AB
6540 1601000485 VISHAL KUMAR
1007062 6
37.50 B
6541 1601000486 ARUN KUMAR BANSAL
1008289 9
46.50 A
6542 1601000487 GURWINDER SINGH
1009474 9
56.50 A
6543 1601000489 RAJESH SAINI
1011918 6
51.25 A
6544 1601000492 VIJETA DEVI
1003554 9
56.25 AB
6545 1601000495 HARPREET SINGH
1007205 9
63.75 AB
6546 1601000496 KESHAV JHA
1008394 9
52.25 AB
6547 1601000497 ANKIT SHARMA
1009603 9
47.00 AB
6548 1601000506 SIMRANJEET KAUR
1007343 9
43.75 BA
6549 1601000507 SUNIL KUMAR
1008514 6
28.75 A
6550 1601000508 SACHIN SHARMA
1009741 9
54.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 132


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6551 1601000514 RAJAT KUMAR
1005024 1
42.00 A
6552 1601000519 DEEPAK KUMAR
1011073 6
45.00 A
6553 1601000523 MANJINDER SINGH
1003935 9
21.25 AB
6554 1601000527 BHANU PRIYA
1008755 9
36.00 A
6555 1601000528 VIKRANT SHARMA
1009983 9
58.25 A
6556 1601000529 NEHA DUTTA
1011184 9
65.75 B
6557 1601000530 AVNISH KUMAR
1000418 1
35.50 AB
6558 1601000531 GAGANDEEP KAUR
1001639 1
36.25 A
6559 1601000533 AMARJIT SINGH
1004049 1
38.25 A
6560 1601000534 MANPREET KAUR
1005284 9
39.75 AB
6561 1601000535 GURDHIAN SINGH
1006482 1
31.25 B
6562 1601000536 GAUTAM PUNDIR
1007689 9
71.75 AB
6563 1601000537 PARDEEP KEHNSA
1008891 9
33.75 AB
6564 1601000538 NAVJOT KAUR
1010114 9
42.75 AB
6565 1601000539 ASHA LOHAT
1011312 1
29.00 AB
6566 1601000540 RAMANDEEP SINGH
1000565 6
62.50 AB
6567 1601000542 AVNISH KUMAR
1002970 1
11.50 A
6568 1601000543 NISHANT PAUL
1004181 1
47.75 AB
6569 1601000544 VIVEK KUMAR KANSAL
1005386 1
50.75 AB
6570 1601000545 RITESH PAWAR
1006616 1
46.75 AB
6571 1601000547 TEMJENMEREN LONGCHARI
1009020 2
53.25 A
6572 1601000548 P SRIVIDYA SARVANI
1010211 9
58.25 AB
6573 1601000550 RAHUL KUMAR
1000676 9
65.25 A
6574 1601000557 MONIKA
1009153 6
49.75 AB
6575 1601000558 SHWETA SHUKLA
1010348 9
32.75 A
6576 1601000559 RESHMA
1011544 6
39.50 A
6577 1601000560 LOKESH PAWAR
P
1000786 9
41.00 AB
6578 1601000561 VIVEK SHARMA
1002023 9
34.25 BA
6579 1601000563 SALONY CHAUHAN
1004436 9
40.75 AB
6580 1601000566 SUKHPREET SINGH
1008033 6
50.50 AB
6581 1601000567 HARINDER SINGH
1009267 9
90.50 AB
6582 1601000568 VIMLESH KUMAR
1010460 9
54.75 A
6583 1601000569 RICHA AGGARWAL
1011669 9
61.50 A
6584 1601000570 ANKIT SINGH GREWAL
1000906 9
40.50 B
6585 1601000571 ABHISHEK
1002129 9
46.50 AB
6586 1601000575 AMANDEEP
1006951 9
79.00 AB
6587 1601000576 BHUPESH SARAO
1008163 6
48.00 AB
6588 1601000577 AMRISH SHARMA
1009393 9
48.75 A
6589 1601000579 GURVEEN KAUR
1011799 9
49.75 A
6590 1601000581 LAXMI
1002242 1
58.25 AB
6591 1601000583 MADHU KUMARI
1004688 9
48.25 A
6592 1601000586 KULWINDER KAUR
1008287 9
47.25 A
6593 1601000587 SUKHVANT SINGH
1009492 6
27.25 AB
6594 1601000588 ANU GUPTA
1010705 9
51.50 AB
6595 1601000590 ASHISH SHUKLA
1001168 9
42.50 AB
6596 1601000592 SHELAKE DIPAK BHAGAVAN
1003559 9
3
53.00 A
6597 1601000594 TANVI CHOPRA
1006012 9
51.25 AB
6598 1601000597 MANDEEP KAUR
1009615 9
49.25 AB
6599 1601000599 POONAM KUMARI
1012043 6
62.50 A
6600 1601000601 SHRUTI GIRI
1001284 9
83.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 133


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6601 1601000602 RUPINDER SINGH
1002494 1
61.75 AB
6602 1601000603 SHEENU BALA
1003695 9
46.25 AB
6603 1601000606 ANKITA PRAJAPATI
1007356 6
57.75 AB
6604 1601000607 PARMINDER SINGH
1008557 9
59.00 AB
6605 1601000608 PARVEEN CHAUHAN
1009744 1
44.75 AB
6606 1601000609 SWATI SHARMA
N
1010981 9
83.00 AB
6607 1601000612 ANKOOR SHREE
1002611 9
66.50 A
6608 1601000624 PALLAVI
1005186 9
14.50 AB
6609 1601000625 BALVINDER SINGH CHAWLA
1006387 9
83.50 AB
6610 1601000630 AMANDEEP SINGH
1000436 1
43.50 AB
6611 1601000631 ASHISH JOSHI
1001655 9
79.50 AB
6612 1601000632 ASHINDER JOSHI
1002878 9
48.75 AB
6613 1601000634 SAVITA
1005279 9
37.75 AB
6614 1601000635 BRIJ BHUSHAN KHARB
1006499 9
67.00 AB
6615 1601000637 ANUJ KUMAR GOEL
1008922 9
59.25 AB
6616 1601000638 RAJANDEEP SINGH
1010112 1
55.50 A
6617 1601000641 MANJIT VERMA
1001773 6
58.50 AB
6618 1601000643 AMIT KUMAR
L
1004176 9
37.25 B
6619 1601000644 SONAM SAINI
1005408 6
38.50 AB
6620 1601000648 JASPREET SINGH TUMBER
1010222 9
55.50 AB
6621 1601000649 DAVINDER SINGH
1011455 9
53.75 AB
6622 1601000650 SUSHIL KUMAR
1000666 9
29.00 AB
6623 1601000651 OM PAL
1001885 6
78.25 A
6624 1601000654 DIVYA KAURA
1005524 9
32.00 AB
6625 1601000655 AKVEER KAUR
1006721 9
53.00 AB
6626 1601000658 AMAN KAUSHIK
1010344 9
36.25 AB
6627 1601000661 SIMARJEET SINGH
1002015 1
25.50 A
6628 1601000663 PRATEEK SINGH JASSAL
1004432 9
50.50 AB
6629 1601000664 SANDEEP KUMAR
1005666 1
32.50 B
6630 1601000667 ARUN KUMAR
1009272 6
22.75 A
6631 1601000668 NAVEEN SHARMA
1010487 9
50.50 A
6632 1601000669 JYOTI DUBEY
1011699 9
33.25 A
6633 1601000673 RASHNA DEVI
1004557 9
62.00 A
6634 1601000677 GUNPREET KAUR
1009389 9
89.75 A
6635 1601000678 JYOTI
1010588 9
62.25 AB
6636 1601000680 RAKESH KUMAR
1001044 9
37.50 AB
6637 1601000681 TERSAM
1002273 6
36.25 B
6638 1601000682 DEV VANDNA
1003455 6
50.00 A
6639 1601000683 ANIL KUMAR
1004681 1
34.75 A
6640 1601000684 JASBIR SINGH
1005893 1
48.75 BA
6641 1601000685 NAVJOT KAUR
1007083 1
53.00 AB
6642 1601000686 MANINDERJEET KAUR
1008288 9
32.00 A
6643 1601000687 RAVI VERMA
1009498 9
47.00 AB
6644 1601000688 KRISHAN KUMAR
1010719 6
42.75 A
6645 1601000693 MANPREET SINGH
1004820 9
40.50 AB
6646 1601000694 DEEPAK SHARMA
1006002 9
34.00 A
6647 1601000695 KARMJEET SINGH
1007224 1
53.00 A
6648 1601000696 SAMRITI
1008415 9
43.25 A
6649 1601000697 HARSIMRAN SINGH
1009635 1
59.50 A
6650 1601000698 DEEPAK SHARMA
1010847 9
78.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 134


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6651 1601000699 MANISH KUMAR
1012072 6
41.00 AB
6652 1601000701 SUMAN
1001293 9
41.00 AB
6653 1601000702 HARMANPREET KAUR
1002511 9
52.50 AB
6654 1601000703 DEEPAK BEHL
1003726 9
51.00 A
6655 1601000707 VIKRAM SINGH
1008553 9
58.25 AB
6656 1601000708 TAJINDERPAL SINGH
1009779 9
35.75 A
6657 1601000712 VINAY MOHINDROO
W
D
1002641 9
45.00 AB
6658 1601000713 SAMEER
1003859 6
76.25 B
6659 1601000715 SEEMA RANI
1006265 9
47.25 AB
6660 1601000716 ASHUTOSH TIWARI
1007478 9
44.00 A
6661 1601000717 VIVEK BENIWAL
1008681 9
45.75 A
6662 1601000722 MUKESH KUMAR
1002740 9
40.00 A
6663 1601000723 RASHPINDER SINGH
1003961 9
47.50 A
6664 1601000726 SATINDER
1007601 1
35.00 A
6665 1601000730 SURENDER KUMAR
1000465 6
68.75 AB
6666 1601000731 KOMAL
1001656 9
63.25 AB
6667 1601000732 PRASHANT KAUSHIK
1002879 9
72.00 AB
6668 1601000733 JOHNY
1004067 6
41.50 A
6669 1601000735 RAJBIR
1006515 6
6.75 A
6670 1601000736 MANJEET
1007725 9
31.25 B
6671 1601000737 ANIL KUMAR
1008901 9
46.75 A
6672 1601000739 APURVA BHARGAVA
1011328 9
67.75 A
6673 1601000740 BRIJESH KUMAR
1000571 1
38.25 A
6674 1601000745 BHUVNESH
1006634 1
43.25 A
6675 1601000746 SUMEET KUMAR
1007823 9
17.50 A
6676 1601000748 ALKA CHOPRA
1010241 1
48.50 AB
6677 1601000749 PREETY RAMAN
1011451 9
68.25 AB
6678 1601000751 SHAFFY
1001900 9
57.00 AB
6679 1601000753 DHARAM PAL
1004326 6
59.00 A
6680 1601000756 AARTI BISHT
1007957 9
58.00 AB
6681 1601000759 PARVEEN KUMAR
1011581 9
47.25 AB
6682 1601000763 RAVI BANGAR
1004447 1
54.00 AB
6683 1601000764 ANJU
1005672 6
78.50 A
6684 1601000769 SUKHVINDER SINGH
1011702 9
46.00 AB
6685 1601000771 VISHAL BHARDWAJ
1002164 9
26.75 AB
6686 1601000772 ANAMIKA VERMA
1003351 6
53.50 AB
6687 1601000776 HARKIRAT SINGH
1008187 6
82.50 AB
6688 1601000778 PRADEEP
1010616 9
64.75 AB
6689 1601000781 HARBINDER SINGH
1002261 9
74.00 A
6690 1601000783 SEEMA KUMARI
1004699 2
12.50 B
6691 1601000784 KARAM CHAND
1005889 1
40.75 B
6692 1601000785 RAVI KAUSHAL
1007115 1
38.50 AB
6693 1601000786 ATUL BATRA
1008298 9
3
51.75 AB
6694 1601000787 ARVIND KUMAR
1009528 1
53.00 AB
6695 1601000798 RUPINDER KAUR
1010837 9
40.75 AB
6696 1601000800 VINEET VERMA
1000098 6
34.75 A
6697 1601000802 SANJEEV KUMAR
1002538 9
52.75 AB
6698 1601000805 SUKHPAL SINGH
1006142 1
35.50 AB
6699 1601000807 SANDEEP KUMAR
1008556 1
60.50 A
6700 1601000812 SUDHIR KUMAR
1002636 9
60.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 135


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6701 1601000814 RAJESH KUMAR
1005086 6
55.00 AB
6702 1601000819 BALWANT SINGH
1011094 1
36.25 AB
6703 1601000822 VIRENDER KUMAR
1002783 1
7.25 A
6704 1601000826 SHIV KRISH N JOSHI
1007594 9
92.75 AB
6705 1601000832 SHARAD R K
1002881 9
35.25 A
6706 1601000836 VINAY TOMAR
1007740 1
39.25 A
6707 1601000839 ROHIT CHOUDHARY
1011338 6
43.75 B
6708 1601000840 SHAFALI SAINI
1000603 9
28.50 A
6709 1601000841 SONAM GUPTA
1001809 9
56.00 A
6710 1601000847 GAGAN PREET SINGH KALRA
1009051 9
49.00 AB
6711 1601000852 SURBHI
1003126 9
75.50 A
6712 1601000853 SONIA SHARMA
1004357 9
47.00 AB
6713 1601000855 KUMARI MUKTA
1006760 1
37.50 AB
6714 1601000864 CHARANVEER SINGH
1005660 6
4
33.50 AB
6715 1601000867 MOHAN KUMAR
1009289 6
62.00 AB
6716 1601000869 SATYENDRA KUMAR
1011715 1
24.00 A
6717 1601000873 JYOTI RANA
1004579 9
62.00 A
6718 1601000875 GURPREET SINGH
1007003 1
59.50 A
6719 1601000880 ATUL KUMAR
1001061 1
57.50 A
6720 1601000886 UPINDER PAL SINGH
1008326 1
36.00 A
6721 1601000891 ASHISH LOCHAN
1002422 1
57.25 A
6722 1601000896 NAVNEET KUMAR
1008456 6
3
40.25 AB
6723 1601000900 PUNEET KUMAR
1000113 9
34.25 A
6724 1601000901 CHARANPREET KAUR
1001313 9
68.75 AB
6725 1601000902 VINEET KUMAR
1002527 1
58.75 A
6726 1601000903 SONAKSHI SHARMA
1003732 9
47.50 A
6727 1601000906 VIJAYVIR SINGH
1007375 9
70.25 A
6728 1601000908 GAGAN PREET SINGH
1009777 6
15.00 AB
6729 1601000909 BHARTI SHARMA
1010989 9
37.00 A
6730 1601000912 KULBHUSHAN PANWAR
1002651 9
51.00 A
6731 1601000913 SONIKA YADAV
1003864 6
55.00 A
6732 1601000914 RIKKI KUMAR
1005073 6
40.00 AB
6733 1601000919 RAVINDER SINNH
1011100 9
11.5 0 A
6734 1601000920 YAMAN
1000357 9
54.25 AB
6735 1601000922 DEEPAK AHLAWAT
1002781 9
51.00 A
6736 1601000925 LOVELEEN SINGH
1006423 1
23.75 A
6737 1601000926 HIMANSHI GUPTA
1007622 9
45.50 AB
6738 1601000927 AJAY KUMAR
1008835 6
20.25 AB
6739 1601000928 MANJEET
1010013 9
40.25 A
6740 1601000931 SAMARTH VERMA
1001692 9
76.75 A
6741 1601000932 YASHIKA ARORA
1002895 9
72.75 A
6742 1601000933 ANIL KUMAR
1004117 6
51.25 A
6743 1601000938 DEEPINDER SINGH
1010145 6
34.00 A
6744 1601000941 PANKAJ KUMAR
1001793 6
59.50 A
6745 1601000942 BALINDER KUMAR
1003025 6
34.25 A
6746 1601000943 JASBIR SAINI
1004230 6
47.75 A
6747 1601000944 VARINDER SINGH
1005463 1
39.50 AB
6748 1601000945 SACHIN
1006652 9
51.50 AB
6749 1601000950 PREETI SHARMA
1000722 9
40.75 AB
6750 1601000951 AMRINDER SINGH
1001938 1
52.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 136


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6751 1601000952 GARIMA SHARMA
1003142 9
53.75 A
6752 1601000953 AMIT KUMAR
1004360 1
35.00 AB
6753 1601000956 BABITA BISHT
1007990 9
66.75 AB
6754 1601000957 MANPREET KAUR
1009197 1
35.75 AB
6755 1601000958 VIKAS SINGH
1010376 1
63.00 AB
6756 1601000961 DEEPAK KUMAR ARORA
1002065 9
52.75 AB
6757 1601000963 ANUJ KUMAR
1004478 1
65.00 BA
6758 1601000965 ARUN SHARMA
1006879 9
21.25 A
6759 1601000966 PARDEEP KUMAR
1008098 6
35.25 AB
6760 1601000967 NEHA
1009311 9
45.75 AB
6761 1601000970 MANDEEP SINGH
1000967 9
48.50 AB
6762 1601000972 SUMAN JANGRA
1003380 6
41.75 AB
6763 1601000974 PARVEEN KUMAR
1005804 9
63.25 A
6764 1601000975 ANSHUL DHIMAN
1007026 1
72.00 A
6765 1601000976 RAJESH KUMAR
1008228 1
26.25 AB
6766 1601000983 RITU
1004737 9
44.00 A
6767 1601000989 VINAY SHARMA
1011968 9
84.25 AB
6768 1601000991 GURSIMRANJIT SINGH
1002400 9
45.00 A
6769 1601000995 GITA CHUGH
1007247 9
48.75 AB
6770 1601000996 NIKHIL KANSAL
1008473 9
37.50 AB
6771 1601000999 NITIKA
1012088 9
43.75 A
6772 1601001000 NIRMAL KUMARI
1000006 1
35.00 AB
6773 1601001006 LOVEPREET SINGH
1007254 6
49.25 AB
6774 1601001007 PRABHASH SINGLA
1008465 9
69.25 A
6775 1601001010 ARVIND KUMAR THAKUR
1000109 9
75.25 AB
6776 1601001012 SUDHIR KAMBOJ
1002546 6
48.50 BA
6777 1601001015 RISHABH WALIA
1006186 9
33.00 AB
6778 1601001016 JYOTI KAURAV
1007369 9
44.25 AB
6779 1601001020 DEEPANKAR MAITHANI
1000238 9
57.50 A
6780 1601001021 KHUSHAL MINGLANI
1001470 9
39.50 A
6781 1601001022 AJAY SINGH
1002677 9
47 .25 AB
6782 1601001025 GAGAN DEEP
1006295 1
42.25 AB
6783 1601001029 AMANDEEP
1011129 9
68.25 AB
6784 1601001031 RIMPY GARG
1001576 9
52.50 A
6785 1601001032 VIKAS SHARMA
1002790 9
33.75 AB
6786 1601001034 ROHIT SHARMA
N
1005205 9
48.50 AB
6787 1601001042 KULDEEPAK
1002911 9
47.50 A
6788 1601001044 RANJANA KUMARI
1005327 9
43.75 AB
6789 1601001050 SANJEEV KUMAR
1000601 9
68.00 AB
6790 1601001052 SUMIT KUMAR
1003038 1
47.75 AB
6791 1601001053 KULDEEP KAUR
1004263 9
63.75 AB
6792 1601001057 KULBIR SINGH
1009080 6
58.00 A
6793 1601001058 ABHINAV TYAGI
1010275 9
75.75 A
6794 1601001059 KARNAIL SINGH
1011489 1
31.00 A
6795 1601001060 SHIVI GARG
1000735 9
46.25 B
6796 1601001061 DINESH KUMAR BHARAT
1001950 6
65.00 A
6797 1601001062 KAMAL KISHORE
1003162 1
68.25 A
6798 1601001063 NITIN KUMAR
1004373 9
53.25 AB
6799 1601001066 PARSHANT
1007995 6
46.25 AB
6800 1601001067 MANJU
1009182 9
55.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 137


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6801 1601001069 JAGDEEP SINGH SAINI
1011606 9
50.75 A
6802 1601001073 BHANU PARTAP SINGH
1004510 9
51.75 A
6803 1601001076 AMARPREET SINGH
1008121 1
62.00 AB
6804 1601001078 IQBAL SIN
1010522 9
62.50 A
6805 1601001080 BHAG SINGH
1000984 9
45.50 AB
6806 1601001082 SUKHDEV
1003395 1
63.25 AB
6807 1601001084 MANDEEP SINGH
1005835 6
57.50 A
6808 1601001085 MALKEET SINGH
1007023 9
82.50 AB
6809 1601001088 SHIV ABHISHEK
1010643 6
70.50 AB
6810 1601001091 PAWAN SHARMA
1002297 9
24.25 AB
6811 1601001097 ARVIND SHARMA
1009569 9
57.50 A
6812 1601001101 GOLDY KUMAR
1001244 9
47.50 A
6813 1601001102 LABH SINGH
1002431 6
48.00 B
6814 1601001104 ANIL KUMAR
1004870 6
38.00 AB
6815 1601001105 KAILASH KUMAR
1006076 1
33.50 B
6816 1601001108 ANURADHA
1009695 1
45.50 AB
6817 1601001110 SIMRANJEET KAUR
1000129 9
50.00 A
6818 1601001111 HIMANSHU THAKUR
1001351 9
55.25 A
6819 1601001112 RANJANA
1002579 9
63.50 A
6820 1601001113 RAJINDER KAUR
1003783 6
20.25 A
6821 1601001114 GURMEET SINGH
1004989 6
58.75 AB
6822 1601001115 VIKRANT
1006188 9
41.00 AB
6823 1601001117 JASWANT RAI
1008606 1
4
35.25 A
6824 1601001118 SUMIT SANDHU
1009816 9
11.50 AB
6825 1601001119 MANJOT KAUR
1011020 9
48.25 A
6826 1601001120 PARMOD KUMAR
1000276 9
51.50 AB
6827 1601001123 TIRTH KUMAR
1003897 9
56.75 AB
6828 1601001126 ARUN SANDHU
1007530 9
37.50 AB
6829 1601001127 MINNI BANSAL
1008712 9
38.75 A
6830 1601001128 AJAY KUMAR
1009912 6
41.00 BA
6831 1601001132 MANISH KUMAR
1002805 1
30.75 AB
6832 1601001133 ROBIN BANSAL
1004002 9
68.25 AB
6833 1601001139 BAJRANG LAL
1011258 9
36.50 A
6834 1601001140 VISHAL DHOSIWAL
1000511 1
33.50 AB
6835 1601001141 ABHINAV SINGLA
1001716 9
38.25 AB
6836 1601001144 MOHIT
1005362 9
40.75 A
6837 1601001148 RAJWINDER KAUR
1010176 9
47.50 AB
6838 1601001149 HANINDER SINGH
1011376 1
52.00 AB
6839 1601001150 NAVEEN KASHYAP
1000611 6
40.25 B
6840 1601001152 AJAY KUMAR
1003030 9
56.50 AB
6841 1601001153 APARNA SHARMA
1004250 9
26.00 A
6842 1601001154 GURDEEP CHAUDHARY
1005488 2
38.00 BA
6843 1601001155 SACHIN SHARMA
1006685 9
63.50 A
6844 1601001157 AMIT KUMAR DHIMAN
1009088 6
57.25 A
6845 1601001158 HARPREET KAUR
1010287 6
54.75 AB
6846 1601001159 OM KRISHAN
1011495 6
58.50 A
6847 1601001160 SEEMA MALIK
1000738 9
57.75 A
6848 1601001170 HITESHI GARG
1000882 9
43.25 A
6849 1601001171 SUNITA RANI
1002068 1
32.25 AB
6850 1601001172 RAHUL
1003286 9
11.00 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 138


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6851 1601001173 DEEPAK YADAV
1004509 6
48.25 AB
6852 1601001179 SANJEEV KUMAR
1011769 1
32.25 A
6853 1601001180 DEEPAK KHATRI
1000976 9
57.50 AB
6854 1601001181 KUSUM RANI
1002203 1
38.25 AB
6855 1601001182 KANIKA
1003390 9
69.25 AB
6856 1601001184 AMRINDERKAKAR
1005833 9
32.50 A
6857 1601001185 ISHWAR SINGH
1007032 9
40.00 A
6858 1601001189 MANPREET SINGH
1011866 9
55.75 A
6859 1601001190 DEEP SINGH
1001093 1
47.75 AB
6860 1601001191 RAMAN SAINI
1002299 6
35.75 A
6861 1601001194 MANOJ KUMAR
1005952 1
32.25 A
6862 1601001195 SUDHIR KUMAR BHARATI
1007176 1
51.75 A
6863 1601001196 SOBHA RANI
1008364 1
33.25 AB
6864 1601001197 BHUVAN MEHAN
1009562 9
36.00 A
6865 1601001200 GURSEWAK SINGH
1000036 6
53.50 AB
6866 1601001201 MANDEEP SHARMA
1001242 9
92.00 AB
6867 1601001202 GURPREET KUMAR
1002469 6
63.75 AB
6868 1601001203 SATBIR SINGH
1003644 9
4
23.50 A
6869 1601001205 PUNEET KUMAR
1006081 6
37.25 AB
6870 1601001207 HARINDER SINGH
1008506 1
62.75 AB
6871 1601001210 NAVEEN KUMAR GUPTA
1000146 9
86.50 AB
6872 1601001212 HEENA SHARMA
T
1002557 9
27.25 A
6873 1601001213 RAHUL TYAGI
1003776 9
66.25 AB
6874 1601001215 ARUN KUMAR
1006219 6
57.75 AB
6875 1601001217 VIJAY
1008612 6
27.00 A
6876 1601001218 NARINDER PAL SINGH
1009821 1
83.50 AB
6877 1601001219 POONAM
1011047 1
31.50 A
6878 1601001220 RAJNISH KUMAR
1000254 6
30.75 AB
6879 1601001221 GUNRAJ MITTAL
1001504 9
4
35.50 A
6880 1601001224 LAKHVINDER SINGH
1005115 1
53.00 AB
6881 1601001225 ANIL GOYAL
1006318 9
110.00 AB
6882 1601001226 BHAVNA MEHTA
1007520 9
52.25 AB
6883 1601001227 NARESH KUMAR
1008742 6
4.25 AB
6884 1601001229 VANDANA SHARMA
1011138 9
68.25 AB
6885 1601001230 CHANDER MANI
1000387 6
49.25 AB
6886 1601001231 SHOBHIT BANSAL
1001606 9
35.00 AB
6887 1601001233 DEEPIKA
1004031 9
55.50 A
6888 1601001234 MEDHAVI AGGARWAL
1005236 9
77.00 A
6889 1601001236 DEEPIKA
1007667 1
33.50 A
6890 1601001237 GULSHAN KUMAR
1008862 1
44.50 AB
6891 1601001238 NEHA JINDAL
1010044 9
37.00 A
6892 1601001239 BHUVNESH KUMAR
1011265 9
83.50 A
6893 1601001241 RAVINDER KUMAR
1001739 9
86.00 AB
6894 1601001242 JUGALVERMA
1002920 9
36.75 B
6895 1601001243 SUBHAN
1004149 6
31.25 AB
6896 1601001245 YOGESH PASSI
1006580 1
60.75 A
6897 1601001247 JASMEET SINGH
1008970 9
53.75 A
6898 1601001249 RENU
1011419 6
31.75 A
6899 1601001250 RAMAN KUMAR
1000634 6
32.50 A
6900 1601001258 HITESH KAPIL
1010303 9
52.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 139


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6901 1601001264 AMANPREET SINGH
1005610 9
21.25 AB
6902 1601001265 YUGAL KISHORE
1006820 9
64.25 A
6903 1601001267 AMIT KUMAR
1009216 1
44.00 A
6904 1601001268 NISHA RANI
1010426 1
54.00 AB
6905 1601001269 SAHIL NARULA
1011630 9
47.50 AB
6906 1601001270 VINOD MAHAL
1000885 1
43.25 AB
6907 1601001271 RUBY RANI
1002105 6
65.00 AB
6908 1601001272 MEENU MEHTA
1003297 9
52.25 A
6909 1601001275 SANAT KUMAR
1006929 9
68.00 A
6910 1601001278 RAJNEESH KUMAR
1010562 1
24.00 A
6911 1601001280 PRIYANKA UPPAL
1001013 9
28.25 A
6912 1601001284 VARINDER KUMAR
1005848 9
59.50 A
6913 1601001286 ANKUSH THAKUR
1008263 9
26.00 A
6914 1601001287 GINNI BHASIN
1009472 9
21.00 A
6915 1601001290 HARPREET SINGH
1001118 9
71.00 A
6916 1601001291 SUDESH KVMAR
1002343 9
40.50 A
6917 1601001294 GEETANJALI
1005966 9
74.00 AB
6918 1601001295 PARDEEP GREWAL
1007169 9
58.50 AB
6919 1601001298 UMESH
1010775 9
57.50 A
6920 1601001300 PRINCE SATHIALA
1000056 6
51.25 AB
6921 1601001301 CHHAVI SHARMA
1001268 9
61.25 A
6922 1601001303 MUNISH KUMAR
1003678 6
29.75 B
6923 1601001306 SUKHJINDER SINGH
1007287 9
54.75 AB
6924 1601001307 AASHISH KATARIA
1008500 1
41.75 B
6925 1601001308 RAJIV PRABHAKAR
1009722 9
22.50 AB
6926 1601001309 MANOJ KUMAR
1010916 9
72.50 AB
6927 1601001312 MOHIT BALIYAN
1002581 9
68.50 AB
6928 1601001315 MANKEERAT KAUR
1006224 9
66.50 BA
6929 1601001316 HARJINDER SINGH
1007435 1
41.00 AB
6930 1601001317 MANISH KUMAR
1008613 9
42.50 AB
6931 1601001319 HIMANSHU NAGPAL
1011063 9
50.00 AB
6932 1601001321 VIBHU PREET SAINI
1001508 9
50.50 AB
6933 1601001322 RUCHIKA
1002706 6
29.75 A
6934 1601001323 RAVI KANT
1003918 6
30.25 BA
6935 1601001325 KULDEEP SAINI
1006324 6
51.75 AB
6936 1601001326 PANKAJ SHARMA
1007560 9
65.00 A
6937 1601001328 INDERPREET SINGH SAINI
1009968 9
31.00 A
6938 1601001331 AMIT CHAUHAN
1001610 9
55.25 A
6939 1601001332 MINTU
1002820 1
65.50 AB
6940 1601001334 GURPREET SINGH
1005240 1
43.00 AB
6941 1601001335 VIPIN KUMAR
1006477 1
28.50 B
6942 1601001338 JAGDEEP SINGH
1010087 9
3
37.75 AB
6943 1601001339 SIMRAN JEET SINGH
1011283 6
47.75 AB
6944 1601001344 JITESH KUMAR
1005378 6
41.00 A
6945 1601001345 ANMOL VERMA
1006567 9
37.75 AB
6946 1601001348 SHIKHA
1010208 9
59.75 AB
6947 1601001349 NEHA SHARMA
1011412 9
48.00 A
6948 1601001351 JASPREET SINGH
1001868 9
49.50 AB
6949 1601001358 HARISH JINDAL
1010335 9
52.50 AB
6950 1601001360 KULWINDE SINGH
1000776 1
38.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 140


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
6951 1601001361 KAMALPREET SINGH
1001976 9
41.25 AB
6952 1601001362 AMAN KUMAR
1003183 1
44.50 AB
6953 1601001364 NAVDEEP KAUR
1005632 9
66.50 AB
6954 1601001366 SHANKAR TAYA
1008023 9
57.25 A
6955 1601001367 SURINDER KUMAR
1009234 6
3
51.25 AB
6956 1601001369 PRAKASH KUMAR
1011648 9
112.50 AB
6957 1601001370 ANKUSH SINDWANI
1000883 9
93.50 AB
6958 1601001371 ANURAG SHARMA
1002112 9
83.75 AB
6959 1601001373 POOJA RANI
1004529 9
42.00 A
6960 1601001374 SHEFALI
1005732 9
43.50 A
6961 1601001376 SUNIL KUMAR
1008158 6
53.00 B
6962 1601001377 GOURAV KUMAR
1009378 9
54.00 A
6963 1601001382 HITESH KUMAR
1003439 9
38.00 AB
6964 1601001384 ANIL KUMAR
1005873 1
27.25 B
6965 1601001388 SUSHIL KUMAR
1010682 9
4
61.25 BA
6966 1601001389 JYOTI RANI
1011898 6
53.50 A
6967 1601001391 KAMAL KANT
1002328 1
54.75 A
6968 1601001393 RAHUL
1004764 1
30.50 A
6969 1601001396 VINAY KUMAR TRIPATHI
1008385 9
55.00 AB
6970 1601001399 DALJINDER KAUR
1012012 9
22.50 A
6971 1601001400 DEEPAK DHIMAN
1000040 6
45.50 AB
6972 1601001401 AMRITJOT SINGH
1001254 1
40.25 A
6973 1601001403 SIDDHARTH PANDEY
1003688 9
66.50 AB
6974 1601001405 ISHA THAKUR
1006105 9
53.50 AB
6975 1601001407 INDERPREET JUNEJA
1008510 9
41.50 A
6976 1601001408 MEGHA GARG
1009739 9
42.00 B
6977 1601001409 HANIT KARWAL
1010947 9
43.00 A
6978 1601001412 ATUL MISHRA
1002612 9
49.00 A
6979 1601001413 KOMAL YADAV
1003814 9
31.00 A
6980 1601001414 SURINDER PAUL
1005049 9
27.50 AB
6981 1601001415 SOMDEEP SINGH
1006244 9
61.00 A
6982 1601001418 PRIYANKA TIWARI
1009855 9
48.75 AB
6983 1601001419 PARMJOT SINGH CHAHAL
1011075 9
55.75 AB
6984 1601001420 POOJA KALIA
1000297 9
56.50 AB
6985 1601001421 MEENA AHLAWAT
1001511 9
32.25 AB
6986 1601001422 MAHENDER
1002712 9
69.75 AB
6987 1601001427 GURPREET SINGH
1008775 1
44.25 B
6988 1601001430 JITENDER KARWAL
1000407 9
43.25 AB
6989 1601001431 PARAS GULATI
1001642 9
50.50 AB
6990 1601001433 ARVINDER SINGH
1004037 1
40.50 AB
6991 1601001435 RAVI KANT SOOD
1006484 9
59.00 A
6992 1601001437 AMIT KUMAR
1008897 9
36.25 A
6993 1601001439 JASMEEN KAUR
1011313 9
51.25 A
6994 1601001443 SULAKSHNA THAKUR
1004153 9
55.00 AB
6995 1601001444 NEERAJ
1005381 9
104.2 5 AB
6996 1601001445 ROHIT DHIMAN
1006591 1
38.00 A
6997 1601001447 AKASH DEEP
1008990 9
56.50 AB
6998 1601001449 SHUBHAM
1011424 9
66.25 AB
6999 1601001450 ANKITA
1000643 9
50.00 AB
7000 1601001451 PRAVIN SHANKAR
1001883 6
48.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 141


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7001 1601001454 RUPALI MALHOTRA
1005507 9
45.00 AB
7002 1601001455 YATIN VERMA
1006708 9
57.50 A
7003 1601001456 SURUCHI GONDWAL
1007921 1
57.25 AB
7004 1601001458 BIRBAL SINGH
1010328 1
34.25 AB
7005 1601001460 ANAMIKA
1000783 1
38.00 AB
7006 1601001463 ADITYA KUMAR GAUTAM
1004414 1
69.00 AB
7007 1601001465 PREETIKA THAKUR
1006841 9
51.75 AB
7008 1601001475 TEJINDER SINGH
1006950 1
38.25 AB
7009 1601001476 PARAMJEET KAUR
1008159 9
52.50 AB
7010 1601001485 SUSHANT SHARMA
1007085 9
39.00 AB
7011 1601001486 MOHIT
1008270 9
45.25 A
7012 1601001489 HARISH KUMAR
1011922 6
45.00 A
7013 1601001490 RAVNEET SINGH
1001148 9
46.00 B
7014 1601001492 CHANDER PRABHA
1003570 1
50.75 AB
7015 1601001494 NITESH KUMAR
1005977 9
73.25 A
7016 1601001495 NEHA SEHGAL
1007214 9
38.50 AB
7017 1601001499 NEHA KARNWAL
1012017 1
58.25 BA
7018 1601001504 ROBIN JARORA
1004904 1
40.75 A
7019 1601001505 LAKHVINDER SINGH
1006127 1
46.75 A
7020 1601001506 RAMMEHAR
1007314 9
33.75 A
7021 1601001507 JAGDISH KUMAR
1008521 1
39.25 A
7022 1601001514 RENU MATHUR
1005047 1
39.50 A
7023 1601001519 SANDEEP KUMAR
1011088 6
40.75 A
7024 1601001520 BHARAT KUMAR DANG
1000320 9
44.00 B
7025 1601001524 MANPREET KAUR
1005172 1
39.50 A
7026 1601001525 GURDEEP SINGH
1006350 9
51.75 A
7027 1601001527 PRIYANKA SINGLA
1008794 9
42.50 BA
7028 1601001528 SANDEEPSANDHU
1009969 9
16.25 A
7029 1601001529 APURVA
1011209 9
33.25 A
7030 1601001530 GAURAV JINDAL
1000413 9
62.75 AB
7031 1601001531 ATUL PILLANIA
Z
1001644 9
92.50 AB
7032 1601001537 REETU CHHAJJAL
1008912 9
59.00 AB
7033 1601001538 MANPREET KAUR
1010103 1
32.50 AB
7034 1601001542 NEHA UNIYAL
1002977 9
55.50 A
7035 1601001543 VISHAL BAGGA
1004185 9
28.25 A
7036 1601001544 RUPINDER KAUR
1005401 9
60.00 A
7037 1601001545 SAVITA
1006610 6
40.50 A
7038 1601001546 AJAY KUMAR
1007804 6
38.50 A
7039 1601001547 DEVENDERPAL SINGH
1009009 1
62.50 A
7040 1601001549 NARINDER SINGH
1011420 1
26.25 A
7041 1601001558 MANUJ KUMAR
1010334 9
49.00 A
7042 1601001560 SUKHJINDER SINGH
1000804 1
17.00 AB
7043 1601001561 ALKA RANI
1002007 9
60 .00 A
7044 1601001564 PARVEEN KUMAR
1005642 6
22.00 BA
7045 1601001567 SHIVALI SHARMA
1009265 9
39.50 A
7046 1601001568 LALIT
1010463 1
37.50 A
7047 1601001569 NEERAJ DIVEDI
1011673 9
28.75 AB
7048 1601001572 CHHAYA RANI
1003345 1
61.75 AB
7049 1601001575 MANISH MANN
1006979 9
66.00 A
7050 1601001576 JASVINDER SINGH
1008176 1
38.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 142


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 P APER1 PREF_POST
7051 1601001577 JAGDEEP SINGH
1009383 9
73.25 A
7052 1601001578 SMRITI SHARMA
1010598 9
73.00 AB
7053 1601001579 RINKAL SAGGAR
1011793 9
37.75 A
7054 1601001582 YOGESH SAINI
1003447 6
72.75 A
7055 1601001585 ANKUSH NEGI
1007095 9
76.25 A
7056 1601001588 GEETIKA
1010709 9
49.25 B
7057 1601001589 NAVJOT SINGH
1011923 1
38.00 AB
7058 1601001590 RINKI DEVI
1001144 9
30.50 A
7059 1601001596 MOHIT HOODA
1008412 9
37.25 A
7060 1601001599 NEERAJ SHARMA
1012046 9
42.25 A
7061 1601001600 VARUN VERMA
1000070 6
48.00 A
7062 1601001601 SUBODH KUMAR
1001298 6
53.00 AB
7063 1601001603 NAVNEET KAUR
1003699 9
58.25 A
7064 1601001604 HUMESH PARTAP RANA
1004926 9
71.25 AB
7065 1601001605 AJAY BHATIA
1006145 1
23.25 A
7066 1601001606 VIVEK KUMAR
1007339 9
57.25 A
7067 1601001608 DEEPSHIKHA SIDHER
1009763 9
49.00 AB
7068 1601001609 TANU KHETERPAL
1010948 9
44.75 AB
7069 1601001610 KRISHAN SINGH BHANDARI
1000185 9
41.00 A
7070 1601001611 PARDEEP KUMAR
1001406 1
46.75 A
7071 1601001617 SAKSHI NARULA
1008678 9
86.00 AB
7072 1601001619 MUKESH KUMAR
1011068 9
104.25 AB
7073 1601001620 DAVINDER KUMAR
1000309 6
30.50 A
7074 1601001622 KANAM AGGARWAL
1002735 9
40.25 AB
7075 1601001623 RAMANDEEP KAUR
1003949 6
38.75 A
7076 1601001625 ANIL KUMAR MEHLA
1006370 9
52.00 A
7077 1601001627 TARUN SHARMA
1008785 9
41.25 A
7078 1601001629 RAJ KUMAR
1011187 9
41.75 A
7079 1601001635 DEVINDER SINGH
1006481 9
51.25 AB
7080 1601001637 GAGANDEEP KAUR
1008899 6
2.50 B
7081 1601001639 YADVINDER SINGH
1011342 9
55.25 AB
7082 1601001643 JAGDEEP SINGH
1004180 6
57.00 AB
7083 1601001646 MISS TULIKA MEHTA
1007828 9
36.25 A
7084 1601001648 RAJESH KUMAR
1010223 6
50.00 AB
7085 1601001649 NEELAM KUMARI
1011452 9
41.00 A
7086 1601001653 AMAN RANA
1004314 9
50.25 A
7087 1601001656 RAJDEEP SINGH
1007945 9
52.50 A
7088 1601001657 RAJEEV KUMAR
1009159 6
43.75 A
7089 1601001658 KAPIL KUMAR
1010346 1
36.50 A
7090 1601001662 MAAN SINGH
1003236 6
39.75 AB
7091 1601001663 VANDNA SHARMA
1004448 9
51.50 AB
7092 1601001664 JASVINDER SINGH
1005649 6
46.00 AB
7093 1601001666 RAJBIR
1008071 6
57.00 BA
7094 1601001667 PANKAJ SHARMA
1009256 9
4
48.00 AB
7095 1601001668 SHIVANI
1010477 6
40.00 A
7096 1601001673 KRISHANA DEVI
1004561 9
45.75 AB
7097 1601001674 SHABNAM
1005787 6
65.50 AB
7098 1601001675 JAGMEET SINGH
1006988 6
36.25 BA
7099 1601001678 VIKRAMPREET SINGH
1010596 1
44.50 B
7100 1601001679 MONU DHIMAN
1011815 6
50.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 143


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7101 1601001682 PALLAVI DHIMAN
1003464 1
49.5 0 AB
7102 1601001684 SUNIL KUMAR
1005901 1
51.75 A
7103 1601001685 MANISH KUMAR
1007087 6
61.25 AB
7104 1601001688 PURNIMA RANI
1010708 1
26.50 A
7105 1601001690 VIJAY KUMAR
1001181 1
3.25 A
7106 1601001695 SACHIN
1007226 9
56.00 A
7107 1601001696 NEPALI SINGLA
1008434 9
46.50 AB
7108 1601001702 VIKAS
1002507 1
49.25 AB
7109 1601001704 RAVI PARKASH
1004934 9
51.75 B
7110 1601001706 JASPAL SINGH
1007359 6
34.50 A
7111 1601001707 KIRTI DEVI
1008562 9
48.25 A
7112 1601001708 GURSIMRAN SINGH
1009747 9
59.25 AB
7113 1601001711 KARUNA SHARMA
1001428 9
42.25 AB
7114 1601001712 GARIMA JAIN
1002621 9
70.00 A
7115 1601001714 AVNISH PAUL
1005076 1
40.75 AB
7116 1601001716 GAURAV
1007482 9
47.50 B
7117 1601001721 VARUN KUMAR
1001537 9
48.75 A
7118 1601001722 DINESH KUMAR
1002745 1
52.50 B
7119 1601001725 MANJEET SINGH
1006386 9
37.25 A
7120 1601001729 PANKAJ NAIN
1011221 9
43.25 BA
7121 1601001730 GAURAV SHARMA
1000438 9
36.75 AB
7122 1601001731 PARMINDER SAINI
1001667 6
51.25 A
7123 1601001732 AVNI RAINA
1002866 9
44.50 AB
7124 1601001735 ROHIT THAKUR
1006492 9
61.75 AB
7125 1601001736 RUPINDER SINGH
1007716 1
55.50 AB
7126 1601001739 NAINA RANI
1011336 9
51.00 A
7127 1601001740 RAJENDER KUMAR
1000557 2
41.75 A
7128 1601001741 GURWINDER SINGH
1001769 9
42.50 AB
7129 1601001742 AMANDEEP KAUR
1003002 9
49.75 A
7130 1601001743 PARVESH DHIMAN
I
1004225 6
22.50 AB
7131 1601001744 NISHA DHIMAN
1005442 9
45.75 A
7132 1601001748 SANJEEV KUMAR
1010239 1
56.00 A
7133 1601001750 SUNITA YADAV
1000707 6
44.50 A
7134 1601001751 GITESH TALWAR
1001893 9
48.75 AB
7135 1601001752 GARIMA MALIK
1003104 9
32.25 A
7136 1601001753 NEHA
1004341 9
40.00 AB
7137 1601001754 RAKESH KUMAR
1005543 1
35.00 AB
7138 1601001756 AMANJEET SINGH
1007951 1
33.50 A
7139 1601001759 DEEPAK SINGH
1011575 9
65.50 AB
7140 1601001760 ANTARJEET JOSHI
1000821 9
62.50 A
7141 1601001763 MANOJ KUMAR
1004445 1
38.75 AB
7142 1601001765 SHIVANI SHARMA
1006862 9
26.00 A
7143 1601001769 ABHISHEK
1011716 9
62.75 AB
7144 1601001775 SHATANJAI
1006992 9
57.25 BA
7145 1601001776 MUNISH SHARMA
1008177 9
73.00 A
7146 1601001780 RADHIKA
1001055 9
36.50 A
7147 1601001781 AJIT PURI
1002263 9
13.75 A
7148 1601001782 RAHUL KAMBOJ
1003479 6
55.50 A
7149 1601001784 MANPREET KAUR
1005908 9
25.50 A
7150 1601001785 MANOJ
1007113 1
64.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 144


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7151 1601001787 VIJAY
1009515 1
38.25 B
7152 1601001791 JAGJIT SINGH
1002371 6
59.00 AB
7153 1601001794 SATISH YADAV
1006040 6
39.50 A
7154 1601001796 RAJAN SONI
1008425 9
72.00 AB
7155 1601001800 PARVEEN
1000092 9
72.50 AB
7156 1601001801 GURKIRAT SINGH
1001316 6
45.25 AB
7157 1601001802 RAKESH KUMAR
1002506 1
46.50 A
7158 1601001804 MANIKA GUPTA
1004942 9
70.25 A
7159 1601001806 NEERAJ BAMBA
1007370 9
91.00 A
7160 1601001807 SUNNY BHARDWAJ
1008555 9
41.25 A
7161 1601001808 AMAN KUMAR
1009764 6
54.00 AB
7162 1601001809 KRISHAN SSINGH
1010971 9
3
41.25 A
7163 1601001810 SUKHJINDER KAUR
1000214 9
48.50 A
7164 1601001811 PARVEEN SANDHU
1001440 2
53.50 AB
7165 1601001812 SUNIL KUMAR
O 1002634 9
31.25 AB
7166 1601001813 SONIKA BHARDWAJ
1003852 1
50.75 AB
7167 1601001815 PANKAJ
1006290 6
37.25 A
7168 1601001817 KINSHUK KAUSHAL
1008667 9
67.50 AB
7169 1601001818 KIRTI SAINI
1009883 6
65.75 A
7170 1601001820 PARTAP SINGH
1000332 9
7.75 A
7171 1601001821 PRAVEEN KUMAR
1001561 1
50.00 A
7172 1601001822 PREETI THAKUR
1002768 9
59.25 A
7173 1601001824 DEEPTI NAGPAL
1005185 9
51.75 A
7174 1601001825 ANOOP KUMAR SRIVASTAVA
1006381 9
3
90.00 A
7175 1601001826 GURNAV SANGEET SINGH
1007611 1
34.75 AB
7176 1601001827 NIDHI SHARMA
1008805 9
44.25 AB
7177 1601001828 HARSH ATTRI
1010008 6
50.75 A
7178 1601001831 SANDEEP KUMAR
1001661 1
34.75 AB
7179 1601001835 TANU SHREE
1006511 9
55.75 AB
7180 1601001842 TANVI SHARMA
1003004 9
71.00 A
7181 1601001843 PARAG LAL
1004206 1
65.00 AB
7182 1601001846 HIMANSHU BATRA
1007835 9
104.00 A
7183 1601001848 SANDEEP KUMAR
1010262 1
45.50 A
7184 1601001851 MANINDER KUMAR VERMA
1001935 6
24.75 A
7185 1601001857 NI ICA BIR
1009186 9
69.50 A
7186 1601001861 NIMISHA BHARDWAJ
1002031 9
69.00 AB
7187 1601001864 GIRDHAR GOPAL
1005678 9
62.00 AB
7188 1601001866 KAJAL
1008072 9
35.25 A
7189 1601001867 BALRAM SOODEN
1009308 9
76.75 A
7190 1601001868 ARVINDER KAUR
1010517 9
72.75 AB
7191 1601001869 VINAY PANCHAL
1011708 6
47.25 A
7192 1601001870 SANDEEP KUMAR
1000966 6
40.25 A
7193 1601001873 SIDHANT KUKRETY
1004601 9
85.75 AB
7194 1601001877 MUKESH KUMAR
1009397 6
42.25 AB
7195 1601001878 GURPREET SINGH
1010615 6
57.00 A
7196 1601001881 PARAMJEET
1002266 1
28.75 AB
7197 1601001882 KAADAMBARI
1003503 9
4
37.00 A
7198 1601001886 PAWAN KUMAR
1008341 9
42.75 AB
7199 1601001888 SALONI CHOPRA
1010734 9
51.75 A
7200 1601001892 PANKAJ SHARMA
1003599 9
48.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 145


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7201 1601001894 KUNAL MISHRA
1006044 9
42.00 A
7202 1601001899 PALAK SHARMA
1012081 9
54.75 A
7203 1601001900 RUPINDER PAL
1000115 9
44.25 A
7204 1601001901 GURPARTAP SINGH
1001321 6
58.25 A
7205 1601001903 JARNAIL SINGH
1003750 1
30.25 AB
7206 1601001905 NAVJOT SINGH
1006181 9
46.50 AB
7207 1601001906 HANISH HANDA
1007363 9
32.00 A
7208 1601001908 ANURAG KAPIL
1009794 9
46.25 AB
7209 1601001913 JASPREET SINGH
1003861 9
46.50 AB
7210 1601001921 VENUS GUPTA
1001574 9
61.50 A
7211 1601001923 SIMRANJEET SINGH
1003999 9
29.50 A
7212 1601001928 AJAY SINGH NEGI
1010024 9
54.75 A
7213 1601001933 HERMANJIT SINGH
1004098 9
28.75 AB
7214 1601001935 NEHA GUPTA
1006516 9
57.75 AB
7215 1601001936 SURESH KUMAR
1007749 9
35.00 B
7216 1601001939 SAMARDEEP SINGH AUJLA
1011367 9
52.75 AB
7217 1601001941 HARJOT SINGH
1001820 9
22.75 A
7218 1601001943 GAURAV KUMAR
1004255 1
29.50 A
7219 1601001944 VIJAY KUMAR
1005452 1
20.50 A
7220 1601001946 ADITYA SHARMA
1007877 9
39.00 AB
7221 1601001947 MITHILESH
1009072 1
39.50 B
7222 1601001948 TARUN SHARMA
1010274 9
6.00 AB
7223 1601001949 SUKHBIR KUMAR
1011501 6
42.75 A
7224 1601001950 MAVANPREET KAUR
1000712 9
35.50 A
7225 1601001951 DEEPAK KUMAR
1001917 9
64.75 AB
7226 1601001955 AMAN DHILLON
1006762 1
35.00 A
7227 1601001961 SONIA RANI
1002035 9
46.50 A
7228 1601001962 RAJNEESH KUMAR
1003247 1
54.75 A
7229 1601001964 JASMEEN KAUR
1005704 6
48.00 AB
7230 1601001965 NAVNEET KUMAR
1006888 6
33.25 A
7231 1601001966 RAVI MEHTA
1008108 9
35.50 A
7232 1601001970 ANKUR JINDAL
1000957 9
38.50 A
7233 1601001971 NEETIKA KAMBOJ
1002175 9
52.50 A
7234 1601001973 ASHISH
1004615 9
52.00 A
7235 1601001975 KSHAMTA
1006995 9
39.50 A
7236 1601001977 KAVITA JOSHI
1009439 9
86.25 AB
7237 1601001981 NEERU SHARMA
1002293 9
48.75 A
7238 1601001982 SHIKHA MEHRA
1003500 9
49.25 A
7239 1601001986 SARABJIT KAUR
1008335 6
44.25 AB
7240 1601001987 SATPAL
1009546 9
33.00 A
7241 1601001991 HANI JASWAL
1002412 9
63.25 A
7242 1601001993 ANKITA DADHICH
1004841 9
70.75 A
7243 1601001996 HARDEEP SINGH
1008446 9
65.75 A
7244 1601001998 HIMANSHU KASHYAP
1010869 6
30.75 A
7245 1601002001 DEEPAK
1001218 9
68.50 AB
7246 1601002009 AVTAR SINGH
1010879 1
68.75 AB
7247 1601002010 SAMEER KUMAR JAWA
1000122 9
70.25 A
7248 1601002012 JASWINDER SINGH
1002532 2
41.75 A
7249 1601002013 MUKESH KUMAR SHAR A
1003769 9
53.00 A
7250 1601002014 ANJALI SAINI
1004986 9
45.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 146


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7251 1601002015 YOGRAJ SINGH RANA
1006174 9
49.75 AB
7252 1601002017 AMIT KUMAR
1008604 1
38.50 AB
7253 1601002018 MOHIT KUMAR
1009814 6
40.50 A
7254 1601002021 GURPREET KAUR
1001466 9
68.75 AB
7255 1601002022 PANKAJ BACTOR
1002674 9
53.50 A
7256 1601002023 RAJEEV KUMAR
1003872 2
53.50 AB
7257 1601002025 RENU
1006292 6
46.25 A
7258 1601002028 AJAY
1009905 9
49.00 A
7259 1601002029 ANIL KUMAR
1011139 9
23.75 A
7260 1601002035 JITENDER DAHIYA
1006419 1
60.75 AB
7261 1601002044 SUNIT KUMAR
1005331 9
44.50 AB
7262 1601002045 RANJIT VERMA
1006547 9
4
50.50 A
7263 1601002046 SIMMERJIT SINGH
1007763 9
49.00 A
7264 1601002047 SUNEET KUMAR
1008949 9
63.75 AB
7265 1601002050 LATSH KUM RI
1000627 9
28.50 A
7266 1601002055 NISHU GUPTA
1006668 9
58.00 AB
7267 1601002057 KAUSHAL KUMAR DUBEY
1009067 9
48.25 A
7268 1601002058 SWATI
1010299 9
43.00 A
7269 1601002059 SUNPREET SINGH CHADHA
1011486 9
48.75 AB
7270 1601002062 ROHIT DWIVEDI
1003137 9
23.25 AB
7271 1601002063 SUNAKASHI GROVER
1004361 9
52.50 AB
7272 1601002066 SAKSHI SINGLA
1007992 9
54.75 A
7273 1601002067 KULVINDER KAUR
1009199 9
62.00 A
7274 1601002068 PARMINDER SINGH
1010398 1
36.00 AB
7275 1601002071 KESHAV KUMAR
1002070 1
31.25 B
7276 1601002072 GIRISH WADHWA
1003280 9
53.00 A
7277 1601002073 RAVINDER SINGH BISHT
1004507 9
57.75 AB
7278 1601002074 SATISH KUMAR
1005708 1
54.75 AB
7279 1601002076 HARDEEP SINGH
1008113 9
40.50 AB
7280 1601002079 SANJEEV KUMAR
1011737 1
46.75 A
7281 1601002080 RASIKA
1000981 9
70.00 BA
7282 1601002081 SANDEEP KUMAR
1002169 6
32.25 A
7283 1601002083 NAVEEN
1004593 1
40.25 AB
7284 1601002084 PARMINDER SINGH
1005808 9
48.75 A
7285 1601002085 YASHPREET SINGH
1007011 1
31.00 A
7286 1601002086 ARSHDEEP SINGH
1008224 9
83.25 A
7287 1601002087 SIMRANJEET SINGH
1009448 6
64.00 AB
7288 1601002090 HARKARANDEV SINGH
1001107 9
58.75 AB
7289 1601002091 AJAY KUMAR THAKUR
1002285 9
48.25 AB
7290 1601002092 ANOOP
1003517 1
52.75 A
7291 1601002094 SIKANDER KU AR
1005929 9
32.25 A
7292 1601002098 DINANATH
1010779 1
35.25 A
7293 1601002100 NITESH KUMAR
1000010 6
31.50 AB
7294 1601002102 NITIN KAMBOJ
1002439 9
41.25 AB
7295 1601002104 BABLI
1004862 6
33.75 AB
7296 1601002106 SOURAV SUKHIJA
1007264 9
17.50 A
7297 1601002111 DEEPANSHU GANDHI
1001360 9
53.75 AB
7298 1601002112 K SUDHAKAR RAO
1002570 9
39.50 A
7299 1601002114 RANJEET SINGH
1004992 6
39.50 AB
7300 1601002115 VIJENDER KUMAR
1006209 9
76.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 147


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7301 1601002116 HEMA GUPTA
1007409 9
46.25 A
7302 1601002118 VIJENDER YADAV
1009832 6
33.75 A
7303 1601002119 RAHUL
1011030 1
31.00 A
7304 1601002120 INDU BALA
1000266 1
56.00 A
7305 1601002122 SUNIL KUMAR
1002691 1
65.75 B
7306 1601002123 VIDUR PASWAN
1003879 1
35.75 A
7307 1601002125 NAVJOT SINGH
1006309 1
18.00 AB
7308 1601002126 ABHAY SOOD
1007515 9
61.75 B
7309 1601002128 CHARANJEETKAUR
1009953 1
46.25 AB
7310 1601002129 RAJAN VERMA
1011157 6
66.50 A
7311 1601002130 DENESH KUMAR GILL
1000381 9
32.50 A
7312 1601002132 ROHIT VATS
1002804 9
38.25 B
7313 1601002133 VIKRAM KADIAN
1004003 9
57.25 A
7314 1601002141 GURPREET SINGH
1001698 6
46.25 A
7315 1601002143 ARPANA KUMARI
1004132 9
36.25 A
7316 1601002147 NEELAM
1008960 9
65.25 A
7317 1601002148 SAURABH KANSAL
1010160 9
105.25 AB
7318 1601002149 MANISH KUMAR SHARMA
1011384 2
40.75 A
7319 1601002150 ONKAR BHASIN
1000630 9
61.50 A
7320 1601002152 KOMAL DEVI
1003057 9
35.00 A
7321 1601002156 PARDEEP
1007870 9
55.25 AB
7322 1601002161 AKHILESH KUMAR
1001951 9
3
46.75 BA
7323 1601002163 RAJNI RANA
1004389 9
65.25 AB
7324 1601002164 SAURABH KAMBOJ
1005582 6
80.25 A
7325 1601002165 EKTA PANDEY
1006799 9
62.50 A
7326 1601002166 VIKRANT SAINI
1007989 6
44.75 A
7327 1601002180 KHUSHDEEP BHATIA
1001011 9
46.25 B
7328 1601002181 SUKHJINDER KAUR
1002187 9
53.50 A
7329 1601002182 DEEPTI
1003415 9
62.25 AB
7330 1601002185 RAVI KUMAR
1007025 6
55.75 AB
7331 1601002186 RANJEET PRASAD
1008261 6
58.75 A
7332 1601002188 KULDEEP KUMAR
1010671 1
26.75 AB
7333 1601002189 KHUSHDEEP KAUR
1011884 9
54.25 AB
7334 1601002190 PIYUSH JAIN
1001124 9
76.25 AB
7335 1601002191 ANKUR GULERI
1002306 6
6.00 AB
7336 1601002194 NISHU BALA
1005951 6
58.75 AB
7337 1601002196 RAKESH KUMAR
1008347 1
34.75 AB
7338 1601002197 ANKUSH SHARMA
1009559 9
55.25 AB
7339 1601002198 VAKIL SIHAN
1010760 1
43.25 A
7340 1601002199 SIMRAN KAUR
1012000 9
32.50 A
7341 1601002200 TARUNVIR SINGH
1000046 9
64.25 AB
7342 1601002204 AMANDEEP SINGH
1004896 9
53.75 A
7343 1601002207 SANDEEP SHARMA
1008511 9
36.25 A
7344 1601002208 PARDEEP KUMAR
1009692 9
33.00 A
7345 1601002211 VISHAL GUPTA
1001368 9
70.25 AB
7346 1601002214 NEHA SHARMA
1004995 9
44.50 AB
7347 1601002215 RAKESH KUMAR
1006222 6
60.50 AB
7348 1601002217 VARINDER KUMAR
1008621 1
51.25 A
7349 1601002218 KRISHAN
1009811 9
33.00 A
7350 1601002220 SURAJ PANDEY
1000272 9
66.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 148


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7351 1601002221 NEERAJ BHARDWAJ
1001503 9
78.00 AB
7352 1601002224 BABITA
1005142 9
36.00 AB
7353 1601002225 ADIL HASSAN
1006342 9
49.50 A
7354 1601002228 JASKARAN PREET SINGH
1009936 9
68.50 AB
7355 1601002230 AANCHAL SHARMA
1000411 9
44.00 A
7356 1601002233 AMIT MAHAJAN
1004029 9
57.25 A
7357 1601002234 SUKHDEV SINGH
1005233 9
60.25 AB
7358 1601002236 KARTAR SINGH
1007666 2
35.75 AB
7359 1601002238 RISHABH JAIN
1010083 9
58.75 AB
7360 1601002239 RAJBIR SINGH
1011296 9
56.25 A
7361 1601002240 CHANDER KANT
1000520 1
36.00 AB
7362 1601002242 PREETY SINGLA
1002944 9
59.50 A
7363 1601002243 PADMA RISHI
1004131 9
46.0 0 A
7364 1601002245 CHIRAG SAINI
1006572 6
73.75 AB
7365 1601002247 TANUJ RANDHAWA
1008997 9
28.25 BA
7366 1601002249 INDU BALA
1011383 6
37.75 AB
7367 1601002253 SUNNY KUMAR
1004258 6
49.75 A
7368 1601002254 SUNIL SAINI
1005468 6
42.25 A
7369 1601002255 RITESH KUMAR
1006676 1
27.25 A
7370 1601002256 VIPIN KUMAR
1007910 1
58.75 AB
7371 1601002259 RAJESH KUMAR
1011508 6
63.50 A
7372 1601002261 RAVINDER KUMAR
1001981 6
40.50 AB
7373 1601002262 NEHA SAWHNEY
1003177 9
60.50 A
7374 1601002265 ADITI VASHISHAT
1006816 9
26.00 AB
7375 1601002266 SUMIT SINGH DAHIYA
1008032 9
58.00 AB
7376 1601002267 MOHITCHOUHAN
1009241 6
62.25 AB
7377 1601002268 ARVIND KUMAR
1010425 6
30.25 A
7378 1601002269 TUSHAR TEJI
1011644 6
57.00 AB
7379 1601002270 PARVEEN KUMAR
1000866 1
35.00 AB
7380 1601002271 ISHU CHOUHAN
1002090 6
56.00 AB
7381 1601002272 RAJEEV VERMA
1003310 9
52.50 AB
7382 1601002274 POONAM SHEORAN
1005745 9
51.50 A
7383 1601002275 VARUN NARAD
1006918 9
82.00 AB
7384 1601002279 PRABHDEEP SINGH
1011785 6
42.25 AB
7385 1601002280 SWATI RANA
1001005 9
57.75 AB
7386 1601002281 AMAN THAKUR
1002205 9
48.75 A
7387 1601002282 HARPREET SINGH
1003420 9
33.25 A
7388 1601002287 ROHIT KALIA
1009451 9
54.00 B
7389 1601002289 RAVI KUMAR
1011873 1
32.75 A
7390 1601002291 SANDEEP
1002322 9
31.75 B
7391 1601002292 RAMANPREET SHARMA
1003561 9
47.75 AB
7392 1601002294 PRASHANT RANJAN
1005960 9
39.25 B
7393 1601002295 PARVESH TURAN
1007170 9
44.25 A
7394 1601002297 GURMEET
1009583 9
59.25 A
7395 1601002298 SITAKSHI PAL
1010799 9
63.00 A
7396 1601002300 AMIT
1000029 1
41.75 BA
7397 1601002302 PRIYA KUMARI
1002446 9
58.00 B
7398 1601002305 RAJ KUMARI
1006122 9
46.75 AB
7399 1601002306 POOJA SHARMA
1007313 9
51.25 A
7400 1601002307 HARKAMALDEEP SINGH
1008498 9
50.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 149


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7401 1601002308 JAGMOHAN
1009733 1
34.00 A
7402 1601002309 AGANRAHIT PAL SINGH
1010931 9
31.50 AB
7403 1601002311 SUNITA RANI
1001373 9
84.50 AB
7404 1601002312 KARANDEEP GARG
1002598 9
29.50 AB
7405 1601002313 SUBHASH CHAND
1003790 6
59.00 A
7406 1601002319 INDERPREET PALTSINGH
1011038 9
47.50 AB
7407 1601002320 SAJAN SHARMA
1000298 9
42.50 AB
7408 1601002321 ANKIT SHARMA
1001517 9
29.50 A
7409 1601002326 SHANKY KALRA
1007546 9
74.25 AB
7410 1601002329 GOURAV SHARMA
1011180 9
61.75 AB
7411 1601002330 JYOTI
Q
1000409 6
71 .25 A
7412 1601002331 RITESH PARU
1001636 1
18.50 AB
7413 1601002334 SUNITA DEVI
1005251 9
62.25 AB
7414 1601002338 ROBIN PARU
1010070 1
44.25 AB
7415 1601002339 SUNIL KUMAR GAUTAM
1011298 1
77.25 AB
7416 1601002340 BRIJ PAL
1000516 6
19.00 AB
7417 1601002342 ASHIMA
1002935 9
40.50 AB
7418 1601002344 SAHIL MANKAT
1005364 9
27.25 B
7419 1601002347 SATISH KUMAR
1008980 9
31.00 B
7420 1601002351 AMRIK SINGH
1001847 9
26.50 AB
7421 1601002352 PUSHPINDER KAUR
1003063 9
39.25 AB
7422 1601002353 ABHINAV PUNDIR
1004280 1
53.75 A
7423 1601002354 ASHISH SAINI
1005501 6
31.25 B
7424 1601002356 MANOJ KUMAR
1007903 9
49.75 A
7425 1601002358 MOHINDER KUMAR
1010306 6
45.75 B
7426 1601002359 SAHIL BAJAJ
1011529 9
31.50 AB
7427 1601002361 MANPREET SINGH
1001969 9
25.00 A
7428 1601002363 ASHOK KUMAR
1004424 6
64.50 AB
7429 1601002364 SANEH LATA
1005628 2
45.75 AB
7430 1601002367 SHALINI SHARMA
1009235 9
49.75 A
7431 1601002370 VIKRANT SHARMA
1000907 9
60.25 AB
7432 1601002371 PAWANDEEPSSINGH
1002115 9
37.00 AB
7433 1601002373 RINKU KUMAR
1004545 6
67.25 AB
7434 1601002374 LALITAVERMA
1005727 6
60.00 AB
7435 1601002376 NEETU RANI
1008138 6
52.75 B
7436 1601002378 INDERJEET SINGH
1010586 1
21.75 B
7437 1601002381 RAJINDER SINGH SALARIA
1002222 9
48.00 AB
7438 1601002384 SUNIL KUMAR
1005852 6
89.50 AB
7439 1601002388 SACHIN PAMA
1010699 1
55.00 A
7440 1601002391 ANJANA DEVI
1002359 6
43.25 A
7441 1601002392 RAJNI SINGLA
1003537 9
52.00 AB
7442 1601002393 JATIN SARWAN
1004771 1
58.50 A
7443 1601002401 RAKESH PATEL
1001275 6
56.25 B
7444 1601002402 KARANDEEP SINGH
1002489 9
37.50 AB
7445 1601002403 LOVENEET GARG
1003682 9
24.25 A
7446 1601002406 ARTI DEVI
1007309 6
31.75 AB
7447 1601002409 ANKUSH SHARMA
1010932 9
42.25 AB
7448 1601002411 ASHISH
1001380 1
37.50 A
7449 1601002412 GARIMA KHURANA
1002591 9
37.00 A
7450 1601002414 SWATANTER GAUTAM
1005028 9
45.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 150


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7451 1601002417 JASPREET SINGH
1008638 9
28.50 A
7452 1601002418 KULDEEP SAINI
1009866 6
51.75 A
7453 1601002419 KUNAL SAHOTA
1011060 1
45.75 BA
7454 1601002420 VISHAL SUDAN
1000312 9
48.50 A
7455 1601002424 RAHUL PARKASH
1005145 1
27.50 A
7456 1601002428 SAHIL DHIMAN
1009957 6
60.25 AB
7457 1601002431 ARUN KUMAR
1001624 6
27.25 AB
7458 1601002432 PUNEET BAKSHI
1002829 9
46.25 A
7459 1601002435 SURINDER KUMAR
1006483 6
49.75 A
7460 1601002436 MRRAMNIWAS
1007684 1
38.75 A
7461 1601002437 ROHIT KUMAR
1008880 9
62.00 A
7462 1601002438 NARESH KUMAR
1010093 1
54.50 AB
7463 1601002439 AMIT KUMAR
1011322 6
39.50 A
7464 1601002446 SAMANDEEP SINGH
1007798 9
42.00 AB
7465 1601002447 KAILASH CHANDER
1009004 9
67.00 AB
7466 1601002448 USHA
1010204 9
43.50 A
7467 1601002449 RAMAN KUMAR
1011431 9
25.00 B
7468 1601002451 RAVI
1001864 9
73.75 A
7469 1601002452 BANTI
1003070 6
41.00 AB
7470 1601002458 GURMEET KAUR
1010320 1
28.25 B
7471 1601002459 GURVINDER SINGH
1011550 6
45.50 A
7472 1601002461 NISHA
1001991 9
94.00 B
7473 1601002462 ROHIT BHAGAT
1003187 1
63.25 AB
7474 1601002463 DARSHAN LAL
1004417 1
52.50 A
7475 1601002464 ANUJ KUMAR SHARMA
1005630 9
51.25 AB
7476 1601002465 GAURAV SAINI
1006842 9
57.00 A
7477 1601002466 NITIN KUMAR
1008028 1
51.00 AB
7478 1601002468 KARAN
1010453 1
40.75 A
7479 1601002469 MANDEEP SHARMA
1011676 9
30.25 B
7480 1601002471 SANDEEP
1002106 9
96.75 AB
7481 1601002472 AMANDEEP KAUR
1003330 1
38.00 B
7482 1601002473 HARINDER PAL SINGH
1004563 9
35.25 A
7483 1601002475 PRIYANKA KUNDU
1006963 9
70.25 A
7484 1601002476 SANDEEP PAL SINGH
1008143 6
66.75 A
7485 1601002477 SONU KUMAR GUPTA
1009360 6
38.75 A
7486 1601002480 ROHIT VERMA
1001041 6
41.00 A
7487 1601002481 PUSHPINDER JOSHIB
1002237 9
63.25 AB
7488 1601002484 HEENA KAPILA
1005864 9
51.50 A
7489 1601002485 ROHIT ARORA
1007079 9
22.75 A
7490 1601002487 VANEET KUMAR
1009478 9
52.00 AB
7491 1601002488 BHAWNA SHANDIL
1010684 9
45.50 A
7492 1601002494 HARMINDER SINGH
1005992 1
37.75 A
7493 1601002495 GURDEV SINGH
1007207 6
30.75 A
7494 1601002497 KUSHAL BANSAL
1009596 9
47.25 AB
7495 1601002498 HARISI KUMAR
1010829 1
14.75 B
7496 1601002500 RAMANDEEP SINGH
1000084 6
43.75 AB
7497 1601002501 CHETAN KUMAR
1001272 1
35.50 B
7498 1601002503 MOHIT GARG
1003717 9
42.00 A
7499 1601002504 DIWAKAR KUSHWAHA
1004927 6
43.75 B
7500 1601002506 SHAKTI SHARAN
1007323 9
47.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 151


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7501 1601002508 ANKUR PATHANIA
1009719 9
31.25 A
7502 1601002509 PRAKRITI VYAS
1010955 6
60.25 AB
7503 1601002511 DISHANT VERMA
1001416 6
39.00 B
7504 1601002512 AVNEET KAUR
1002599 9
59.75 A
7505 1601002516 NIRMAL SINGH
1007461 1
31.50 AB
7506 1601002517 NITISH PAUL SINGH
1008665 1
39.75 A
7507 1601002518 KAMAL KISHOR
1009872 1
59.25 AB
7508 1601002519 SUNIL KUMAR
1011087 1
42.50 AB
7509 1601002520 MAMTARANA
1000318 9
19.75 A
7510 1601002521 ASHISH SHARMA
1001540 9
56.75 A
7511 1601002522 HEMBALA KATOCH
1002732 9
33.75 AB
7512 1601002524 TUSHAR DHAMIJA
1005153 9
58.00 A
7513 1601002525 MANMIT SINGH
1006364 6
68.00 AB
7514 1601002527 KULVIR SINGH
1008784 9
54.00 AB
7515 1601002528 MONIKA RANI
1009971 9
32.25 A
7516 1601002529 BABLI RANI
1011181 1
20.75 AB
7517 1601002530 PRAVEEN KUMAR
1000450 1
35.75 A
7518 1601002531 DEEPTI SHARMA
1001628 9
49.75 AB
7519 1601002532 BHARTI TAGRA
1002854 9
58.00 AB
7520 1601002533 BHAWESH KUMAR
1004062 1
41.00 A
7521 1601002534 AMARDEEP SINGH
1005290 1
33.25 A
7522 1601002535 PRASHANT THAKUR
1006486 9
45.75 AB
7523 1601002538 RAJESH KUMAR
1010121 1
41.75 AB
7524 1601002539 VIVEK DUTTA
1011302 9
71.25 A
7525 1601002541 RAJNI JINDAL
1001765 9
40.50 A
7526 1601002544 DEEPAK JOSHI
1005398 9
22.00 A
7527 1601002545 SUDHIR SINGH
1006622 9
46.25 A
7528 1601002546 RAVINDER KUMAR
1007812 1
34.75 B
7529 1601002549 ANUBHAV AGGARWAL
1011442 9
32.00 A
7530 1601002551 ASHU BHARDWAJ
1001894 9
47.00 A
7531 1601002554 KARAMJEET KAUR
1005530 9
51.50 A
7532 1601002555 GURPREET SINGH
1006737 9
33.25 AB
7533 1601002557 CHANDNI
1009137 2
34.50 A
7534 1601002560 SUKHPAL KAUR
1000802 6
51.25 AB
7535 1601002566 MOHAMMAD RAHMAN KHAN
1008034 9
34.00 AB
7536 1601002568 HARPREET SINGH
1010462 6
56.25 AB
7537 1601002571 SHUBHAM NARWAL
1002124 9
61.75 AB
7538 1601002572 RAJESH KUMAR
1003337 9
49.25 AB
7539 1601002573 APRAJITA SHARMA
1004555 6
15.75 A
7540 1601002576 DEEPAK KUMAR KHINCHY
1008179 1
51.75 A
7541 1601002578 RAVI KHINCHY
1010580 1
45.25 A
7542 1601002579 NANCY SINGLA
1011800 9
40.50 AB
7543 1601002582 SANDEEP KUMAR
1003441 9
42.50 A
7544 1601002584 VISHAL
1005894 1
33.75 A
7545 1601002585 ANKOOR GOYAL
1007099 9
42.25 A
7546 1601002586 RAVINDER AHUJA
1008278 9
55.50 A
7547 1601002593 MEENU CHAUDHARY
1004786 1
44.25 AB
7548 1601002594 LAXMI DEVI
1006006 6
46.75 AB
7549 1601002595 RAJEEV KUMAR
1007213 1
36.00 AB
7550 1601002597 SHAILJA THAKUR
1009605 2
38.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 152


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7551 1601002599 REETI SHARMA
1012058 9
57.75 AB
7552 1601002602 RITIKA MEHRA
1002508 9
49.75 A
7553 1601002604 VIJAY KUMAR
1004922 9
55.00 A
7554 1601002605 RAMAN KUMAR SAINI
1006141 6
35.75 AB
7555 1601002606 SONU
1007326 2
52.50 B
7556 1601002607 LAKHVIR SINGH
1008543 9
31.50 B
7557 1601002611 SUMITA BATTAN
1001412 9
65.00 A
7558 1601002612 NEHA RAJPAL
1002629 9
37.25 AB
7559 1601002613 GAURAV PRABHAKAR
1003842 9
66.75 AB
7560 1601002615 JAGDEEP KAUR
1006242 9
46.25 A
7561 1601002620 KAMAL SEHGAL
1000322 6
63.75 AB
7562 1601002621 RAHUL JARYAL
1001518 9
48.25 A
7563 1601002622 AMARJEET KUMAR
1002749 1
31.00 A
7564 1601002623 BALKAR SINGH
1003955 1
59.75 A
7565 1601002625 DEYARAM SAINI
1006382 6
33.50 AB
7566 1601002626 AJAY KUMAR
1007566 9
56.75 AB
7567 1601002627 SHIVANI
1008795 9
75.75 A
7568 1601002630 ANAMIKA KUMARI
1000435 6
55.00 AB
7569 1601002635 SEEMA DEVI
1006480 6
74.50 AB
7570 1601002636 VERENDER SINGH AHLAWAT
1007714 9
81.50 AB
7571 1601002638 PARVEEN SINGH
1010098 9
58.00 AB
7572 1601002640 HARDEEP SINGH
1000575 1
23.25 BA
7573 1601002645 RAVINDER PARSAD PANUILY
1006608 9
43.25 AB
7574 1601002649 MEETIKA MALHOTRA
1011443 9
41.25 A
7575 1601002652 ARUN KUMAR KAUSHIK
1003102 9
17.50 A
7576 1601002657 UTTAM KUMAR
1009164 9
32.25 A
7577 1601002658 HARJINDER SAINI
1010362 9
51.75 BA
7578 1601002659 DHEERAJ KUMAR
1011562 9
61.75 B
7579 1601002660 NAVEEN KUMAR
1000792 1
39.50 A
7580 1601002661 DIKSHA SHARMA
1002017 9
36.25 A
7581 1601002662 NAWAL KISHORE
1003225 6
3
44.25 A
7582 1601002663 VISHAL SHARMA
1004440 9
14.75 A
7583 1601002668 SHUBHAM GOEL
1010474 9
70.50 AB
7584 1601002670 DEEPIKA SHEORAN
1000936 9
47.00 A
7585 1601002671 VIPUL VERMA
1002127 9
53.00 AB
7586 1601002677 BALWANT SINGH
1009408 9
3
54.50 AB
7587 1601002678 SIMRANDEEP SINGH BRAR
1010601 6
52.50 A
7588 1601002680 SUNITA RANI
1001065 6
44.50 AB
7589 1601002681 SANDEEP
1002258 9
25.25 A
7590 1601002684 VINKAL TUTEJA
1005910 9
53.75 AB
7591 1601002685 ARVIND CHAUHAN
1007100 6
55.25 AB
7592 1601002687 SUKHDEEP SINGH
1009525 6
45.00 A
7593 1601002688 NARESH KUMAR
1010713 1
41.75 A
7594 1601002690 NAVJOT KAUR
1001158 9
51.75 AB
7595 1601002691 ROHIT
1002380 9
41.50 BA
7596 1601002693 PARMINDER SINGH
1004810 9
40.25 AB
7597 1601002694 UMED SINGH
1005997 1
63.75 A
7598 1601002696 NARENDER SINGH
1008422 2
42.25 A
7599 1601002697 NISHANT
1009631 1
49.25 AB
7600 1601002698 RANJEET SINGH
1010850 9
52.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 153


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7601 1601002699 INDERDEEP SINGH
1012070 1
48.50 A
7602 1601002700 HARMEET SINGH
1000086 6
37.25 AB
7603 1601002702 AMANDEEP SINGH
1002505 9
41.25 A
7604 1601002705 RAJAT
1006149 9
62.50 A
7605 1601002706 MALVINDER SINGH
1007364 9
57.50 AB
7606 1601002707 VIKRANT MEHRA
1008549 6
51.50 AB
7607 1601002711 SATISH KUMAR
1001426 1
24.00 A
7608 1601002712 KIRAN JOT SINGH
1002652 9
55.25 AB
7609 1601002713 SONALI
1003851 9
78.75 AB
7610 1601002717 MANINDER SINGH
1008688 1
30.75 AB
7611 1601002718 VIMAL
1009884 9
48.25 AB
7612 1601002719 PRIYANKA NEGI
1011086 9
41.75 AB
7613 1601002721 VIRENDER KUMAR
1001565 6
58.75 A
7614 1601002722 SHOBHIT BANSAL
1002734 9
66.00 A
7615 1601002723 NAVEEN BHARDWAJ
1003985 9
57.75 AB
7616 1601002726 ARUN KUMAR
1007589 1
58.00 A
7617 1601002727 ASHIMA SOOD
1008789 9
72.00 AB
7618 1601002731 AMRITPAL SINGH
1001683 1
42.00 A
7619 1601002732 HARPREET SINGH
1002891 9
62.00 B
7620 1601002733 PREETI BALA
1004092 9
56.50 A
7621 1601002736 RAJESH
1007700 1
27.50 AB
7622 1601002740 LALIT KAUSHAL
1000602 1
22.00 AB
7623 1601002741 GURINDERJEET SINGH
1001803 9
66.50 AB
7624 1601002742 GOLDI
1002992 1
43.25 B
7625 1601002744 HARINDER SINGH
1005407 9
52.0 0 AB
7626 1601002745 MANPREET SINGH
1006631 1
50.25 A
7627 1601002746 NEHA GUPTA
1007826 9
48.25 AB
7628 1601002749 NIKHIL SOOD
1011464 9
55.50 BA
7629 1601002751 NARESH KUMAR
1001895 9
43.25 A
7630 1601002756 AJAY KUMAR DHATWALIA
1007936 9
33.50 A
7631 1601002760 JITENDER KUMAR
1000835 9
37.25 A
7632 1601002761 VEENU
1002024 9
43.00 AB
7633 1601002762 HEENA RANI
1003244 6
61.75 A
7634 1601002764 DEEPAK KUMAR
1005681 9
48.25 A
7635 1601002765 KULDEEP SINGH
1006856 9
56.50 B
7636 1601002767 AMAN ATTRI
1009292 1
41.25 B
7637 1601002768 NEHA BATRA
1010499 9
43.25 A
7638 1601002769 DEEPAK PARASHER
1011714 9
48.00 AB
7639 1601002771 GOBIND KUMAR SAINI
1002145 6
54.25 A
7640 1601002772 JASPREET SINGH
1003347 1
71.00 A
7641 1601002773 PRITIKA HANDU
1004572 9
53.50 AB
7642 1601002775 HARMANDEEP SINGH
1006977 6
51.00 A
7643 1601002777 VINOD BHONSLE
1009388 1
37.50 AB
7644 1601002778 MANIKANT
1010609 9
60.75 AB
7645 1601002782 PRIYANKA PANCHHI
1003467 9
62.50 AB
7646 1601002784 AMIT KHANNA
1005911 9
29.50 B
7647 1601002789 ASHISH SHARMA
1011953 9
58.50 A
7648 1601002791 RAJEEV KUMAR
1002385 9
36.25 A
7649 1601002793 VIJAY KUMAR
1004802 6
51.75 A
7650 1601002799 VIJAY KUMAR
1012076 6
55.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 154


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7651 1601002801 MAYANK VOHRA
1001324 9
40.75 AB
7652 1601002802 ARCHNA SHARMA
1002531 9
48.00 A
7653 1601002805 KARANVIR SINGH
1006166 9
39.00 A
7654 1601002807 SAHIL CHOUDHARY
1008581 6
53.25 AB
7655 1601002808 ADITI ARORA
1009770 9
58.25 AB
7656 1601002811 SAKSHI PATYAL
1001443 6
47.00 A
7657 1601002813 SUKHVINDER SINGH
1003863 9
29.75 A
7658 1601002814 MALVEEN KAUR
1005090 9
42.75 A
7659 1601002815 ROHIT PURI
T
1006294 9
34.75 AB
7660 1601002817 SATBIR SINGH
1008705 6
47.75 AB
7661 1601002819 RIMPLE SAINI
1011112 9
83.50 AB
7662 1601002820 NISHANT KAPOOR
1000338 9
77.25 AB
7663 1601002822 JAI PRAKASH
1002747 9
68.25 BA
7664 1601002823 RAJJU MEHRA
1003980 6
23.00 AB
7665 1601002828 PREM PRAKASH
1010029 9
46.50 BA
7666 1601002835 MANPREET SINGH
1006527 9
85.50 AB
7667 1601002836 PRIYANKA THAKUR
1007723 9
36.00 A
7668 1601002837 AJAY KUMAR
1008931 9
47.50 AB
7669 1601002839 SHIVIKA KAUSHIK
1011340 9
43.75 AB
7670 1601002841 SANDEEP KUMAR
1001805 1
38.75 AB
7671 1601002845 SACHIN YADAV
1006640 6
36.00 AB
7672 1601002847 AKHILESH SINGH
1009048 1
40.00 AB
7673 1601002848 MEHAK AGGARWAL
1010245 9
67 .25 AB
7674 1601002849 VINEET SHARMA
1011470 9
43.75 AB
7675 1601002850 PARDEEP KUMAR
1000721 9
43.75 AB
7676 1601002851 HARPREET SINGH
1001928 9
51.25 AB
7677 1601002852 AMANDEEP SINGH
1003119 9
51.25 AB
7678 1601002853 KAPIL DEV JOSHI
1004343 9
33.25 AB
7679 1601002855 JATINDERDEEP SINGH
1006747 9
33.75 AB
7680 1601002856 PRIYA CHOPRA
1007950 9
57.25 A
7681 1601002858 BARINDERJEET SINGH
1010383 9
41.00 A
7682 1601002859 AJAY SINGH
1011594 9
44.75 AB
7683 1601002860 AJAY RANA
1000839 9
52.00 AB
7684 1601002861 SUMIT KUMAR
1002043 9
65.50 AB
7685 1601002862 RAKESH KUMAR YADAV
1003249 9
44.50 A
7686 1601002864 MOHIT KUMAR
1005676 9
59.75 A
7687 1601002865 ANIL BODLA
1006873 9
43.00 AB
7688 1601002866 PANKAJ GULERIA
1008101 9
62.25 AB
7689 1601002870 SHILPA GUPTA
1000958 9
57.25 A
7690 1601002871 NITIN BHARDWAJ
1002141 9
53.25 AB
7691 1601002874 AMRIT SINGH
1005809 6
65.25 AB
7692 1601002875 VIKAS
1007005 6
73.25 A
7693 1601002876 SHUBHAM GARGRISH
1008226 9
42.75 AB
7694 1601002878 DINESH SINGH
1010607 6
22.25 A
7695 1601002880 NITISH GUPTA
1001063 9
51.75 AB
7696 1601002883 RITHIKA VOHRA
1004698 9
43.50 AB
7697 1601002884 VINOD KUMAR
1005934 1
65.50 A
7698 1601002885 RAJNISH KUMAR PAL
1007106 6
82.25 A
7699 1601002886 MUKUL KUMAR SAINI
1008345 6
41.00 AB
7700 1601002887 BANTEE KUMAR
1009549 1
30.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 155


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7701 1601002891 KANAV GARG
1002403 9
61.00 A
7702 1601002894 ARVINDER PAL SINGH
1006026 1
49.25 AB
7703 1601002895 LOVEDEEP BHARDWAJ
1007237 9
46.25 AB
7704 1601002896 SHILPA KHETARPAL
1008448 9
35.25 AB
7705 1601002898 DHRITI
1010866 9
41.75 AB
7706 1601002899 KUSHAL RAJANWAL
F
1012086 9
46.50 A
7707 1601002902 AMANPREET SINGH
1002543 9
63.00 AB
7708 1601002904 DINESH
1004970 9
50.00 A
7709 1601002906 GURPREET SINGH
1007373 9
58.00 AB
7710 1601002909 SANDEEP KUMAR CHECHI
1010996 6
45.75 AB
7711 1601002910 RITESH BHAGAT
1000239 1
46.25 AB
7712 1601002911 JAGDEEP SINGH
1001457 9
55.50 A
7713 1601002914 ASHISH VASHISHT
1005068 9
49.50 A
7714 1601002916 RAMNEET SINGH
1007514 1
53.25 AB
7715 1601002921 POOJA RANI
1001572 9
56.00 AB
7716 1601002922 AKASH KUMAR
1002784 9
55.25 AB
7717 1601002925 RAMANPREET KAUR
1006403 9
40.00 A
7718 1601002926 SUMAN
1007603 9
34.75 A
7719 1601002928 AMANDEEP SINGH
1010038 9
23.25 B
7720 1601002929 NEELAM SHARMA
1011253 9
63.50 AB
7721 1601002935 VISHAL KUMAR
1006538 6
43.50 AB
7722 1601002936 SATNAM SINGH
1007733 1
43.50 BA
7723 1601002938 PARDEEP KUMAR
1010149 1
44.25 AB
7724 1601002940 GURIQBAL SINGH
1000587 9
61.75 AB
7725 1601002942 NAVIN
1003021 1
32.00 AB
7726 1601002943 SAHIL ARORA
1004236 9
58.75 AB
7727 1601002944 MD MUSTAFA KAMAL
1005451 6
58.00 AB
7728 1601002947 AMBIKA
1009075 9
55.00 AB
7729 1601002948 RISHABH BHARDWAJ
1010259 6
42.75 A
7730 1601002949 RAMANUJ PATHAK
1011468 9
42.50 B
7731 1601002950 HARPREET RATTU
1000737 1
54.25 A
7732 1601002951 AMNINDERPAL SINGH
1001931 9
37.75 AB
7733 1601002953 NAVJEET SINGH SAINI
1004339 6
53.00 AB
7734 1601002956 INDERPREET SINGH
1007973 9
46.25 A
7735 1601002957 KRITI WALIA
1009198 9
40.25 AB
7736 1601002961 MONU SHARMA
1002051 9
46.50 A
7737 1601002965 NAVNEET SINGH
1006881 9
41.25 A
7738 1601002966 ARUN BISHT
1008112 9
47.50 A
7739 1601002967 SUNIL KUMAR
1009305 1
51.75 AB
7740 1601002968 POOJA KUMARI
1010524 6
59.00 AB
7741 1601002972 VIRENDER SINGH LATHER
1003374 9
80.25 A
7742 1601002973 DHARAMPAL
1004602 9
-2.50 BA
7743 1601002974 SUMIT AITHANI
1005803 9
30.75 A
7744 1601002979 INDERJIT SINGH
1011864 9
65.00 AB
7745 1601002980 RAJNEESH JAMWAL
1001091 9
57.75 A
7746 1601002982 NISHANT SHARMA
1003519 9
71.50 A
7747 1601002983 HARSH WALIA
1004742 9
36.00 AB
7748 1601002984 AMANDEEP SINGH
1005937 6
38.25 AB
7749 1601002985 GURDEEP SINGH
1007124 1
50.75 AB
7750 1601002986 VIKAS GARG
1008331 9
59.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 156


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PR EF_POST
7751 1601002988 NEHA RANI
1010746 9
26.00 AB
7752 1601002990 VIKAS SANDHU
1001209 9
57.25 A
7753 1601002992 PARVINDER KUMAR
1003605 1
42.50 AB
7754 1601002993 AMIT KUMAR
1004836 9
44.50 AB
7755 1601002995 ROHIT GOEL
1007271 9
61.75 A
7756 1601002996 YOGESH KUMAR
1008451 9
42.50 A
7757 1601002997 NISHA SADYAN
1009679 9
44.00 AB
7758 1601002999 TARUN KATHURIA
1012094 9
58.25 A
7759 1601003000 ROHTASH KUMAR
1000002 9
53.25 A
7760 1601003003 VIBHORE
1003648 9
44.00 AB
7761 1601003005 SAMRAT SINGH PATIAL
1006070 9
48.50 A
7762 1601003009 GOLDY DHIMAN
1010896 9
33.00 AB
7763 1601003010 SANJEEV KUMAR
1000124 9
81.50 AB
7764 1601003013 ANKUSH KUMAR
1003741 9
36.75 A
7765 1601003014 SUNEET KUMAR
1004967 9
52.00 A
7766 1601003018 MANKHUSH SINGH KOHLI
1009806 9
58.75 AB
7767 1601003020 SOMESH DAYAL
1000268 9
77.75 AB
7768 1601003022 MANU BALI
1002661 9
67.00 A
7769 1601003024 NAVEEN KUMAR
1005120 1
27.50 AB
7770 1601003027 ASHOK KUMAR
1008713 9
42.75 AB
7771 1601003028 PAWANDEEPSINGH
1009924 9
23.00 A
7772 1601003030 DAVENDER SINGH
1000380 9
39.75 AB
7773 1601003034 RANJODH SINGH
1005203 9
3.75 A
7774 1601003037 MAMTA PUNIA
1008848 9
47.00 AB
7775 1601003040 EKTA
1000478 9
54.25 A
7776 1601003041 SUPREET GUPTA
1001715 9
23.50 AB
7777 1601003043 ATAMJIT SINGH
1004133 9
51.00 AB
7778 1601003045 ANITA RANI
1006554 1
45.50 AB
7779 1601003048 SANDEEP SINGH
1010173 9
44.75 A
7780 1601003050 ABHINAV
1000606 9
47.75 B
7781 1601003051 JAGJOT SINGH
1001811 9
41.75 BA
7782 1601003053 ANKUSH SHARMA
1004242 9
51.50 A
7783 1601003054 LAVNEET CHAUHAN
1005447 9
61.25 AB
7784 1601003055 MANJEET SINGH
1006660 9
35.25 B
7785 1601003056 SANJEEV KUMAR
1007891 9
18.75 A
7786 1601003057 JASHANDEEP SINGH
1009066 1
26.25 BA
7787 1601003059 NARENDER SINGH
1011506 6
18.00 AB
7788 1601003061 MANDEEP KUMAR SHARMA
1001946 9
48.25 AB
7789 1601003067 VARINDER SINGH
1009202 1
20.75 A
7790 1601003069 RAVINDER SAINI
1011634 9
68.50 A
7791 1601003071 ANCHAL SHARMA
1002081 9
71.75 A
7792 1601003073 SANDEEP SINGH
1004485 9
58.75 AB
7793 1601003075 ANURADHA
1006897 9
58.25 A
7794 1601003076 POOJA RANI
1008131 9
38.00 A
7795 1601003077 ARUN SAINI
1009341 6
28.50 A
7796 1601003082 PARVEEN KUMAR
1003408 6
68.00 A
7797 1601003083 HARMANJIT SINGH
1004608 9
41.50 AB
7798 1601003084 RAMNEET KAUR
1005838 9
64.50 AB
7799 1601003085 ANKUSH SHARMA
1007031 9
28.75 A
7800 1601003091 SANJIV KUMAR
1002307 1
64.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 157


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7801 1601003093 MUKESH KUMAR
1004722 6
20.00 A
7802 1601003095 AJAY KUMAR
1007146 9
39.50 AB
7803 1601003096 ANSHUL RANI
1008369 9
44.75 AB
7804 1601003098 PRIYA GOYAL
1010753 9
24.00 A
7805 1601003102 ATUL KUMAR
1002444 9
35.00 A
7806 1601003103 KRISHNA
1003636 6
50.00 AB
7807 1601003108 SUMAN DEVI
1009701 9
41.25 AB
7808 1601003111 AMANDEEP
1001346 9
13.00 A
7809 1601003113 RUPINDER SAINI
1003777 9
92.25 AB
7810 1601003115 SAURABH ARORA
1006189 9
55.50 AB
7811 1601003116 SUKHBIR SINGH
1007394 1
52.25 AB
7812 1601003117 ABHISHEK KUMAR
1008595 9
61.75 A
7813 1601003123 ROHIT KUMAR RAHAL
1003895 6
28.75 BA
7814 1601003131 SUKHRAJ WINDER PAL SINGH
1001609 6
41.50 A
7815 1601003132 VIJAY KUMAR
1002788 9
38.50 A
7816 1601003133 KULDEEP KAUR
F
1004014 1
46.25 AB
7817 1601003136 GURPREET SINGH
1007650 9
49.75 A
7818 1601003137 NITIN KUMAR
1008847 9
25.75 A
7819 1601003138 VIVEK ALIAS MINTOO
1010057 1
42.50 AB
7820 1601003145 RAKESH KUMAR
1006578 9
25.75 A
7821 1601003146 ANSHUL KUMAR
1007773 6
33.50 A
7822 1601003151 LOVDEEP GROVER
1001837 9
52.75 A
7823 1601003152 PRITPAL SINGH
1003035 9
42.50 AB
7824 1601003156 RITIKA DHIMAN
1007876 6
69.75 AB
7825 1601003157 AASHISH KUMAR
1009096 9
57.75 A
7826 1601003158 AJIT SINGH
1010292 9
40.25 B
7827 1601003159 AKRITI ATTRI
1011504 1
45.75 A
7828 1601003160 RAJESH KUMAR
1000729 1
26.75 AB
7829 1601003162 SANDEEP SINGH
1003171 9
58.25 AB
7830 1601003163 AMIT SHARMA
1004390 9
36.50 A
7831 1601003165 RAMINDER SINGH SAINI
1006785 9
52.25 AB
7832 1601003166 RAKESH KUMAR
1008019 9
40.00 A
7833 1601003168 AADITYA RANA
1010438 9
13.75 AB
7834 1601003169 ADITYA GUPTA
1011613 9
66.75 A
7835 1601003173 KRISHANGOPAL
1004490 2
38.00 AB
7836 1601003177 MEENAKSHI
1009332 9
53.25 A
7837 1601003178 PRIYANKA RANI
1010543 1
30.25 BA
7838 1601003180 MANGAL SINGH
1000979 6
43.50 A
7839 1601003182 HANSRAJ
1003406 6
41.25 A
7840 1601003184 KOMAL GARG
1005823 9
24.00 A
7841 1601003189 SWATI SOOD
1011880 9
56.00 A
7842 1601003190 MANJINDER PAL SINGH
1001130 9
59.00 AB
7843 1601003194 BRIJKISHOR CHAURASIYA
1005965 6
42.00 A
7844 1601003195 BOBBINPREET KAUR
1007158 9
74.50 A
7845 1601003197 PARVINDER SINGH
1009563 6
74.75 AB
7846 1601003199 ABHISHEK SHARMA
1011983 9
54.00 A
7847 1601003200 AJAY CHAUDHARY
Q
1000026 1
50.50 A
7848 1601003202 SUPRIYA
1002452 9
72.75 A
7849 1601003203 ANIL KUMAR
1003666 9
26.25 AB
7850 1601003204 SHIVANIGAUTAM
1004868 9
37.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 158


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7851 1601003209 INDER SINGH
1010918 1
19.00 AB
7852 1601003210 LALIT
1000158 9
58.00 A
7853 1601003211 NAMITA CHANDEL
1001362 9
36.50 AB
7854 1601003213 RAHUL KHATTI
1003771 9
58.25 AB
7855 1601003217 INDERPAL SINGH
1008618 6
67.50 AB
7856 1601003219 PRASHANT CHAUHAN
1011049 9
42.50 AB
7857 1601003220 ANKIT BALGOTRA
1000263 1
35.25 AB
7858 1601003221 MANISH KUMAR
1001469 1
45.00 AB
7859 1601003222 MANJANA SINGH
1002700 9
49.75 AB
7860 1601003223 PANKAJ SINGLA
1003926 9
64.00 AB
7861 1601003225 DEVANSHI
1006336 1
62.25 A
7862 1601003226 KOMAL SAINI
1007528 6
46.25 AB
7863 1601003227 VIKAS AGGARWAL
1008736 9
90.25 A
7864 1601003228 ASHISH VERMA
1009962 9
30.25 AB
7865 1601003229 NEELAM CHAUHAN
1011140 2
52.00 A
7866 1601003230 AVINASH KUMAR
1000391 9
30.25 AB
7867 1601003232 SAVITA NEGI
1002823 2
7.50 A
7868 1601003235 SAVITA KUMARI
1006461 1
41.25 AB
7869 1601003237 AAKSHI WALIA
1008876 9
55.00 AB
7870 1601003238 ARVIND KUMAR
1010081 6
36.75 AB
7871 1601003240 LUXMI
1000530 9
61.75 A
7872 1601003242 RAHUL
1002930 6
50.00 A
7873 1601003248 DEVINDER SINGH
1010195 9
55.50 A
7874 1601003249 ASHISH MOHAN
1011401 6
54.75 B
7875 1601003252 VIKAS KUMAR
1003048 1
39.50 A
7876 1601003253 RAJWINDER KAUR
1004276 9
52.75 A
7877 1601003255 GUR DASS
1006682 1
27.50 B
7878 1601003256 KULDEEP SINGH
1007901 6
67.00 AB
7879 1601003258 SONU BANWAL
1010301 1
26.75 AB
7880 1601003261 KIRAN BALA
1001980 1
43.00 AB
7881 1601003263 ROHIT SINGH
1004408 1
47.50 A
7882 1601003266 NEHA
1008015 1
40.75 A
7883 1601003267 SHIWANI GROVER
1009210 9
41.25 AB
7884 1601003270 KIRANJIT SINGH
1000889 9
79.75 AB
7885 1601003274 PANKAJ KUMAR
1005733 6
51.25 BA
7886 1601003275 MOHIT JAIN
1006942 9
56.75 AB
7887 1601003276 ASHITA GUPTA
1008155 9
58.0 0 AB
7888 1601003278 NAMITA CHAWLA
1010534 9
71.50 AB
7889 1601003280 AMIR CHAND
1000997 1
40.50 A
7890 1601003283 GURPREET SINGH
1004645 1
14.75 AB
7891 1601003284 SAURAB GUPTA
1005863 9
87.50 A
7892 1601003285 SACHIN DOGRA
1007038 2
35.75 AB
7893 1601003286 KAMAL KUMAR
1008267 6
43.25 A
7894 1601003287 PAPPU YADAV
1009482 6
56.00 A
7895 1601003288 AMANDEEP SHARMA
1010678 9
26.00 A
7896 1601003289 MANDEEP SINGH
1011888 1
55.50 AB
7897 1601003292 SHIVANGI THAKUR
1003533 9
50.00 AB
7898 1601003293 SHIVANK LAUL
1004762 9
38.50 A
7899 1601003294 SHIVANI MITTAL
1005984 9
56.75 AB
7900 1601003296 NEERAJ KUMAR
1008386 9
46.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 159


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7901 1601003300 RANJOT SINGH
1000039 9
46.25 AB
7902 1601003302 PRIYANKA MODI
1002466 9
72.25 A
7903 1601003304 SAHIL KAPOOR
1004889 9
72.50 A
7904 1601003305 NEHA GAUTAM
1006086 9
43.50 A
7905 1601003307 SUMANPREET
1008526 1
45.50 A
7906 1601003308 AMANDEEP SINGH
1009727 1
72.00 A
7907 1601003309 VIJAY KUMAR VERMA
1010936 6
50.25 BA
7908 1601003311 NAVNEET KAUSHIK
1001392 9
80.00 A
7909 1601003312 SANDEEP KUMAR
1002586 6
23.50 A
7910 1601003314 RITU KAMBOJ
1005011 6
78.50 AB
7911 1601003315 SUMIT GUGNANI
1006208 9
93.50 A
7912 1601003316 BHAWAN PREET
1007412 9
20.00 AB
7913 1601003319 ABHILASH BHADU
1011042 6
85.00 A
7914 1601003320 ASHWANI KUMAR PANJETA
1000289 9
87.50 A
7915 1601003321 NAVEEN KUMAR
1001510 9
103.00 A
7916 1601003322 SUMIT KUMAR
1002710 2
47.25 A
7917 1601003324 MAHAVIR LAKRA
1005155 6
46.50 A
7918 1601003325 VINISH KUMAR
1006347 9
69.25 A
7919 1601003328 JEEVAN SINGH
1009948 9
36.75 AB
7920 1601003330 KEERTI BHATNAGAR
1000419 9
67.50 A
7921 1601003333 KRITI AWASTHI
1004032 9
40.75 A
7922 1601003334 ARVIND KUMAR
1005247 1
39.75 AB
7923 1601003335 SHIVJEET SINGH
1006464 9
72.00 AB
7924 1601003336 ABHIMANYU SHARMA
1007657 9
54.00 AB
7925 1601003337 NIKHIL MAHAJAN
1008858 9
40.50 AB
7926 1601003340 SURESH KUMAR
1000521 9
70.50 AB
7927 1601003341 RAJEEV KUMAR SINGH
1001752 9
73.75 A
7928 1601003342 DEVENDRA KUMAR
1002957 6
81.25 AB
7929 1601003343 PARMINDERJIT KAUR
1004156 1
21.50 AB
7930 1601003344 MONICA KANWAR
1005372 9
37.25 AB
7931 1601003346 NAVNEET JINDAL
1007781 9
57.75 A
7932 1601003348 RISHAV SHARMA
1010216 9
47.25 A
7933 1601003350 DAVINDER KAUR
1000660 1
49.75 A
7934 1601003351 PAPINDER
1001865 6
46.00 AB
7935 1601003354 SAKSHI WALIA
1005497 9
55 .00 AB
7936 1601003355 RUPINDER SINGH
1006691 6
33.75 A
7937 1601003358 AMAN KUMAR
1010321 9
55.00 A
7938 1601003360 UMESH KUMAR
1000767 9
51.25 A
7939 1601003361 SANDEEP KUMAR
1001971 9
45.50 A
7940 1601003363 BALJEET SINGH
1004429 9
56.50 AB
7941 1601003365 SANTOSH KUMAR
1006825 9
81.75 A
7942 1601003367 CHANDANDEEP SINGH
1009221 6
66.00 AB
7943 1601003368 SUMIT POPLI
1010457 9
44.75 B
7944 1601003370 LOVISH MATTA
1000880 9
51.75 A
7945 1601003372 SURINDER SINGH
1003303 9
18.75 A
7946 1601003374 PARDEEP SINGH
1005747 9
37.25 A
7947 1601003375 PALVINDER SINGH
1006959 9
54.00 AB
7948 1601003378 RAHUL
1010564 1
38.25 A
7949 1601003379 GAGANDEEP SINGH
1011788 1
50.00 B
7950 1601003380 PARMINDER KAUR
1001025 6
43.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 160


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
7951 1601003381 HARDEEP SINGH
1002221 6
58.50 AB
7952 1601003382 VIPIN KUMAR
1003434 9
18.00 AB
7953 1601003383 LALIT KUMAR
1004651 6
18.00 A
7954 1601003384 DANISH KARIM
1005856 6
70.25 A
7955 1601003389 PANKAJ THAKUR
1011916 9
55.50 A
7956 1601003390 VISHAL VASISHT
1001122 9
41.00 A
7957 1601003391 ANIL MALIK
1002349 9
48.00 AB
7958 1601003392 KAPIL SAHNI
1003547 9
25.25 AB
7959 1601003393 SHRESTHA SAURABH
1004775 6
93.25 A
7960 1601003394 PREETI
1005959 9
44.00 AB
7961 1601003396 DEEPAK KUMAR
1008379 9
64.75 A
7962 1601003397 MANISH SAINI
1009584 9
45.75 A
7963 1601003398 KUNAL SINGLA
1010785 9
102.75 AB
7964 1601003401 MUKESH KHURANA
1001257 9
47.50 AB
7965 1601003402 MANJEET SINGH
1002485 1
19.25 A
7966 1601003407 VIKASZANDU
1008502 9
41.25 A
7967 1601003408 ASEEM KUMAR
1009734 9
53.50 AB
7968 1601003409 BEENA
1010934 6
30.75 A
7969 1601003410 RAMAN
1000164 6
43.25 AB
7970 1601003412 RAHUL RANA
1002585 9
48.25 A
7971 1601003413 POOJA SHARMA
1003815 9
50.50 AB
7972 1601003414 NITIN KUM R
1005026 6
41.25 A
7973 1601003415 DEEPAK KUMAR
1006217 1
25.25 A
7974 1601003416 PARAMPREET SINGH
1007444 9
78.50 AB
7975 1601003418 KARAN
1009833 9
38.75 A
7976 1601003421 KULDEEP VIRDI
1001498 2
59.75 AB
7977 1601003423 AJAY KUMAR
1003943 1
38.50 AB
7978 1601003424 RITESH KUMAR
1005157 9
33.00 A
7979 1601003427 ASHUTOSH SHARMA
1008759 9
39.25 AB
7980 1601003428 SUMIT
1009976 6
31.75 A
7981 1601003429 ROHIT MINIA
1011195 1
40.50 AB
7982 1601003430 RAMANDEEP KAUR
1000432 9
66.25 AB
7983 1601003437 SANDEEP KUMAR
1008900 6
34.00 A
7984 1601003442 CHETNA KUMARI
1002971 9
36.75 AB
7985 1601003445 SHARWAN KUMAR
1006594 1
22.25 A
7986 1601003446 UDAY SINGH CHANDEL
1007801 9
42.50 B
7987 1601003448 RAJA KUNWAR
1010210 2
63.00 A
7988 1601003449 KANIKA GUPTA
1011427 9
36.00 A
7989 1601003450 HARJIT SINGH
1000671 1
46.75 A
7990 1601003452 RADHIKA PURI
1003095 9
37.75 BA
7991 1601003455 BALWINDER SINGH
1006711 6
80.00 AB
7992 1601003456 KSHITIJ BATHLA
1007911 9
90.25 A
7993 1601003457 SANDEEP KUMAR
1009130 6
44.75 AB
7994 1601003460 BHANU SHARMA
1000798 9
28.25 A
7995 1601003462 MUKESH CHAND
1003198 9
31.50 A
7996 1601003463 SAGAR
1004425 9
86.75 A
7997 1601003465 NEERAJ KUMAR
1006822 1
37.00 AB
7998 1601003468 NARESH KUMAR
1010454 6
54.00 A
7999 1601003469 MANPREET KAUR
1011661 9
23.75 AB
8000 1601003470 SAMEER PATHANIA
1000922 9
53.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 161


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8001 1601003473 KULDEEP SINGH
1004536 9
39.00 B
8002 1601003474 ANUJA WALIA
1005755 9
62.00 AB
8003 1601003477 ASHWANI SINGLA
1009355 9
35.50 A
8004 1601003479 HARPREET SINGH
1011783 9
25.50 A
8005 1601003484 SATISH YADAV
1005861 6
55.75 A
8006 1601003485 VISHAL SHARMA
1007066 9
88.00 AB
8007 1601003489 MOHIT VERMA
1011928 9
38.75 A
8008 1601003492 NEHA
1003572 9
43.75 A
8009 1601003496 MAHESH PANTH SINGH
1008409 9
37.00 AB
8010 1601003498 KAMALJEET SINGH
1010808 9
33.25 B
8011 1601003499 RITESH NARWAL
1012045 1
64.75 AB
8012 1601003500 GURPREET SINGH
1000049 6
43.00 AB
8013 1601003501 NARINDER KUMAR
1001285 9
44.25 A
8014 1601003504 NITESH KUMAR
1004916 9
55.25 A
8015 1601003505 NEEL KAMAL SINGH KAILEY
1006109 1
54.25 AB
8016 1601003507 PRAKASH CHANDRA
1008530 1
12.50 AB
8017 1601003509 NEERAJ KUMAR RANJAN
1010939 9
32.50 A
8018 1601003513 PRITPAL SINGH
1003839 9
43.00 B
8019 1601003515 RAJ KUMAR
1006245 1
42.50 AB
8020 1601003516 SAHIL ARORA
1007441 9
66.75 A
8021 1601003520 SURAJ PARKASH
1000314 9
35.00 A
8022 1601003521 SUKHVIR KAUR
1001514 1
65.75 AB
8023 1601003522 DHARMESH MUNI
1002718 6
40.00 A
8024 1601003523 SANTOSH KUMAR
1003959 6
28.25 A
8025 1601003524 RAHUL
1005161 6
27.25 A
8026 1601003526 SWATI
1007561 9
27.00 A
8027 1601003527 HARDEEP SINGH
1008783 9
19.75 B
8028 1601003530 JASBIR SINGH
1000429 1
41.00 A
8029 1601003531 SONU RAMAN
1001629 9
77.00 A
8030 1601003532 KOMAL
1002850 9
33.75 A
8031 1601003535 KAMNA
1006495 9
15.75 AB
8032 1601003537 NEHA GUPTA
1008909 9
25.50 AB
8033 1601003539 GAURAV PURI
1011305 9
45.00 A
8034 1601003541 ANUBHAV CHAUDHARY
1001779 9
20.25 AB
8035 1601003543 MEENU KUMARI
1004183 1
55.25 B
8036 1601003546 SWATI GOEL
1007815 9
39.50 AB
8037 1601003548 SIKANDER SINGH
1010228 9
45.25 AB
8038 1601003550 SANJEEV KUMAR
1000675 9
33.00 B
8039 1601003551 AMANDEEP
1001881 1
47.00 A
8040 1601003553 TINKU
1004299 9
38.00 A
8041 1601003554 MUKESH KUMAR
1005545 9
41.00 A
8042 1601003555 VIKAS
1006746 9
58.00 AB
8043 1601003558 PALLVI GARG
1010339 9
72.50 AB
8044 1601003559 GAURI WADHWA
1011549 9
37.00 AB
8045 1601003562 NAVPREET KAUR
1003231 9
46.25 AB
8046 1601003563 PRAVEEN KUMAR
1004435 9
45.25 A
8047 1601003564 NAVDEEP KUMAR
1005629 6
51.00 A
8048 1601003565 RAMAN AHUJA
1006843 9
68.00 AB
8049 1601003566 PARMINDER KAUR
1008053 6
52.25 AB
8050 1601003569 SURAJ KUMAR
1011670 1
14.50 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 162


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8051 1601003573 SARVESH GARG
1004542 9
68.75 AB
8052 1601003574 VIKAS MANN
1005748 9
65.00 AB
8053 1601003576 PARVINDER SINGH
1008168 9
41.25 AB
8054 1601003577 DHARMINDER SINGH
1009371 6
55.75 A
8055 1601003578 POONAM RANI
1010577 6
45.00 A
8056 1601003579 SAMIKSHA SIKKA
1011810 9
49.75 A
8057 1601003584 PRITAM SINGH
1005868 1
26.75 A
8058 1601003585 SATNAM SINGH
1007076 9
30.75 A
8059 1601003586 MUKESH MEENA
1008285 2
63.00 A
8060 1601003587 NARINDER KUMAR
1009499 1
40.50 BA
8061 1601003589 POONAM
1011920 9
40.50 A
8062 1601003590 VIKAS KUMAR
1001170 9
50.75 AB
8063 1601003591 SUBHASH KUMAR
1002351 1
77.00 A
8064 1601003592 GEETIKA GALHOTRA
1003567 9
52.75 AB
8065 1601003593 MANDEEP KUMAR
1004801 1
80.75 AB
8066 1601003594 AMANJIT SINGH
1006001 9
10.75 A
8067 1601003600 AMANDEEP SINGH
1000083 9
24.75 A
8068 1601003603 SURYAKANT GAUTAM
1003698 9
100.00 A
8069 1601003605 AMIT GUPTA
1006151 9
104.00 A
8070 1601003611 MONIKA ARORA
1001434 9
56.00 A
8071 1601003615 BALJINDER SINGH
1006274 1
50.25 AB
8072 1601003621 RAHUL CHAUDHARI
1001521 6
36.25 AB
8073 1601003624 HIMANSHU SHARMA
1005166 9
35.25 B
8074 1601003628 HEMRAJ
1009992 9
6.25 AB
8075 1601003630 PREETI CHHABRA
1000456 9
46.25 A
8076 1601003632 KAMALPREET KAUR
1002865 9
39.50 A
8077 1601003633 SUKHVINDER SINGH
1004071 6
25.25 A
8078 1601003634 SHUBHAM SHARMA
1005281 9
43.75 B
8079 1601003638 NEELAM
1010108 6
27.75 AB
8080 1601003639 GURINDER SINGH
1011334 6
60.50 A
8081 1601003641 RAHUL PLAKA
1001790 1
47.00 A
8082 1601003642 PAWAN KUMAR
1002978 9
36.75 A
8083 1601003643 SACHIN
1004217 6
51.75 A
8084 1601003644 RAMANJOT SINGH
1005432 9
45.50 AB
8085 1601003645 SANDEEP SIDANA
1006604 9
32.75 AB
8086 1601003646 HARPREET SINGH CHHOKER
1007842 6
31.00 BA
8087 1601003648 NAVDEEP KAUSHAL
1010243 9
53.50 A
8088 1601003649 AMIT KASHYAP
1011444 1
26.75 A
8089 1601003650 BABANPREET
1000677 9
41.50 B
8090 1601003657 ASHISH KUMAR
1009165 9
39.25 AB
8091 1601003659 RAJENDER KUMAR
1011578 9
30.25 A
8092 1601003660 GAGANDEEP KUMAR
1000796 9
72.00 AB
8093 1601003664 GAGANDEEP KAUR
1005654 9
42.25 AB
8094 1601003666 KUSHAL BHALLA
1008056 9
38.00 AB
8095 1601003669 RAJWINDER SINGH
1011679 1
18.25 AB
8096 1601003670 PARDEEP KUMAR
1000921 6
52.50 AB
8097 1601003671 KAMAL SAINI
1002144 6
44.00 B
8098 1601003673 PRASHANT GARG
1004575 9
30.75 AB
8099 1601003674 MANGE RAM
1005771 1
34.50 A
8100 1601003675 RANJIT SINGH
1006993 6
60.50 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 163


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8101 1601003677 AMANDEEP SINGH
1009404 9
73.00 AB
8102 1601003682 HARPREET SINGH
1003461 9
61.25 A
8103 1601003686 JYOTI NADAR
1008309 9
69.25 B
8104 1601003688 MANISHA DEVI
1010731 6
30.25 A
8105 1601003689 MUNINDER
1011924 9
36.50 AB
8106 1601003690 ANJU DHIMAN
1001162 6
35.75 AB
8107 1601003692 AMIT KUMAR
1003598 1
20.00 B
8108 1601003694 SHALU KANDEL
1006020 6
35.75 AB
8109 1601003695 NEELAM KUMARI
1007211 1
37.75 A
8110 1601003697 SANTOSH KUMAR
1009652 1
41.00 A
8111 1601003698 RAJU KUMAR SINGH
1010846 6
9.00 B
8112 1601003699 SIMRANJEET KAUR
1012049 9
39.50 A
8113 1601003701 SHIKHA DHINGRA
1001303 9
54.25 A
8114 1601003703 JAI PARKASH
1003733 9
39.25 A
8115 1601003706 NIRAJ
1007346 1
25.75 A
8116 1601003708 VINOD KUMAR
1009774 1
10.50 A
8117 1601003713 RAKESH
1003840 9
37.75 B
8118 1601003714 RAVINDER PANJETA
1005079 9
39.25 B
8119 1601003715 ASHISH
1006257 9
4
30.00 A
8120 1601003718 NURAP GOYAL
1009897 9
62.75 AB
8121 1601003719 SHUBHAM KUMAR
1011089 1
39.00 B
8122 1601003721 HARSH KUMAR
1001560 9
71.25 AB
8123 1601003724 SATISH KUMAR
1005174 9
54.00 AB
8124 1601003727 ABHISHEK KUMAR
1008811 6
62.75 B
8125 1601003730 GAURAV RANA
1000461 9
47.25 AB
8126 1601003731 VIJENDER SINGH
1001677 9
57.25 A
8127 1601003732 HARMANPREET SINGH
1002874 9
34.25 AB
8128 1601003733 HARSHIT ARORA
1004073 9
55.75 AB
8129 1601003737 MONICA LAMBA
1008913 9
69.50 AB
8130 1601003739 PANKAJ
1011354 1
19.50 B
8131 1601003741 SHIV KUMAR
1001791 9
53.75 A
8132 1601003743 AVIKASH KUMAR
1004223 9
25.00 A
8133 1601003746 VISHAL MEHTA
1007821 9
47.00 A
8134 1601003747 BHUPINDER
1009039 9
30.00 B
8135 1601003748 MOHAN KUMAR
1010237 6
58.00 B
8136 1601003752 PRITHVI RAWAT
1003110 9
50.25 A
8137 1601003754 SHIVANI
1005535 9
47.50 B
8138 1601003755 AASTHA
1006754 9
61.00 AB
8139 1601003756 MANDEEP KAUR
1007942 9
24.25 A
8140 1601003757 RAJ KUMARI
1009155 9
4
41.25 A
8141 1601003758 DEEPAK KUMAR
1010367 1
49.00 A
8142 1601003759 HARISH KUMAR
1011600 9
37.50 A
8143 1601003763 SHABU DIN
1004451 6
39.75 A
8144 1601003764 AMITPAL SINGH
1005663 9
68.50 A
8145 1601003766 PARVEEN
1008067 9
91.50 A
8146 1601003767 PRERNA
1009271 9
43.00 A
8147 1601003769 RAVINDER KUMAR
1011701 9
50.75 BA
8148 1601003773 ANSHUL BEHL
1004587 9
20.50 AB
8149 1601003777 ANKUR CHANDEL
1009402 1
49.2 5 AB
8150 1601003780 GURPREET KAUR
1001053 6
39.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 164


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8151 1601003786 INDERPREET KAUR
1008299 9
20.25 AB
8152 1601003791 ROHIT PRASHAR
1002398 9
44.25 B
8153 1601003794 ASHISH MAGGO
1006031 9
27.50 AB
8154 1601003796 DINESH KUMAR
1008433 6
69.50 A
8155 1601003798 SONIA
1010861 9
65.25 AB
8156 1601003802 SANDEEP SINGH
1002510 6
98.50 AB
8157 1601003803 SARVJEET
1003748 9
58.75 AB
8158 1601003805 NAVDEEP SINGH
1006147 6
57.50 A
8159 1601003806 KRUSHNA CHANDRA JENA
1007360 1
3
49.50 B
8160 1601003807 VIKAS SINGLA
1008588 9
80.75 AB
8161 1601003808 ANKITA SAINI
1009768 9
36.00 A
8162 1601003810 JYOTINDERJEET KAUR
1000235 6
60.50 AB
8163 1601003815 SHALINI SAINI
1006281 6
10.75 A
8164 1601003816 SANDEEP KUMAR SAINI
1007486 6
32.00 BA
8165 1601003817 UTKARSH KULSHRESHTHA
1008687 9
28.75 A
8166 1601003819 ROHIT BANSAL
1011102 9
51.50 B
8167 1601003826 VIJAY SINGH
1007610 1
36.75 A
8168 1601003828 MANDEEP KAUR
1010005 9
51.00 A
8169 1601003830 PAWANA KUMARI
1000463 9
37.00 AB
8170 1601003833 VIKRAMJEET SHARMA
1004108 9
23.75 B
8171 1601003834 GURAMANPREET SINGH BHATTI 1005311 1
25.50 AB
8172 1601003835 AMANDEEP SINGH KHANNA
1006505 9
61.75 AB
8173 1601003836 MANPREET SINGH CHATHA
1007741 9
65.00 B
8174 1601003839 SHALINI CHAUHAN
1011351 1
36.75 A
8175 1601003840 ROHIT BHATNAGAR
1000590 6
21.75 B
8176 1601003842 GAURAV KUMAR
1002999 9
51.50 AB
8177 1601003843 RAJKUMAR MAURYA
1004237 9
47.25 AB
8178 1601003844 NIRMEET SINGH
1005427 9
47.00 A
8179 1601003845 DIVYA GARG
1006628 9
43.25 AB
8180 1601003846 RAVI RAJ
1007845 6
26.25 A
8181 1601003848 MANISH THAKUR
1010249 9
35.25 A
8182 1601003850 HEMANT KUMAR
1000708 9
49.25 B
8183 1601003853 UMESH DHANDA
1004370 1
66.50 AB
8184 1601003854 VARUNKAUSHIK
1005573 9
16.25 AB
8185 1601003860 SANDEEP
1000819 6
60.00 AB
8186 1601003861 SANDEEP MEHAN
1002049 9
62.00 BA
8187 1601003862 VARUN DHIMAN
1003246 1
78.50 A
8188 1601003864 ABNISH KUM R
1005673 1
37.50 AB
8189 1601003866 DALBIR SINGH
1008079 1
45.00 A
8190 1601003867 CHANDAN GUPTA
1009319 9
65.25 A
8191 1601003869 NEENA SLATHIA
1011713 9
36.00 AB
8192 1601003870 BIRENDRA KUMAR
1000956 1
26.00 AB
8193 1601003873 SAHIL KUMAR
1004583 6
58.75 A
8194 1601003875 SAURAV GARG
1007007 9
54.25 A
8195 1601003876 KHUSHAL SHARMA
1008222 9
45.25 A
8196 1601003877 ANCHAL
1009412 9
32.50 AB
8197 1601003879 KUNDAN SINGH
1011828 9
74 .25 AB
8198 1601003881 HARDEEP SINGH
1002278 9
60.25 A
8199 1601003882 RAJIV PARAMANYA
1003497 1
58.50 B
8200 1601003884 GURBIR SINGH
1005905 9
63.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~

PAGE NO.: 165


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8201 1601003887 MANISH RAGHU
1009519 1
42.50 A
8202 1601003889 AVINASH SINGH
1011959 6
26.25 AB
8203 1601003891 RAJAN KUMAR
1002407 9
76.75 B
8204 1601003893 SARTAJ SINGH
1004849 6
36.75 AB
8205 1601003894 CANDY PADAMPREET KAUR
1006033 6
36.75 A
8206 1601003895 GURPREET SINGH
1007245 9
32.50 B
8207 1601003896 TARUN KALRA
1008442 9
71.50 AB
8208 1601003897 DEEPAK RANI
1009663 6
33.50 B
8209 1601003898 GURSAVE SINGH
1010853 9
15.00 B
8210 1601003903 PREETI CHOUHAN
1003752 9
59.50 AB
8211 1601003904 MANJEET SINGH
1004952 6
50.75 A
8212 1601003907 RAJIV KUMAR
1008579 9
53.00 A
8213 1601003910 CHARANJIT SINGH
1000253 9
48.25 A
8214 1601003912 KULDEEP KUMAR
1002653 1
48.50 AB
8215 1601003913 MOHD MEESAM
1003884 9
74.00 AB
8216 1601003916 CHANDNI AHUJA
1007491 9
43.00 AB
8217 1601003918 NEERAJ KUMAR
1009909 9
28.50 A
8218 1601003921 DHRUV BAGGA
1001579 9
65.25 A
8219 1601003924 SHAM LAL
1005214 6
54.50 AB
8220 1601003927 AJAY KUMAR
1008840 1
20.25 A
8221 1601003928 ROHIT KUMAR
1010041 1
36.25 A
8222 1601003930 NARESH KUMAR
1000471 9
59.00 AB
8223 1601003939 HARBHINDER SINGH
1011366 9
59.50 AB
8224 1601003940 AMIT KUMAR
1000594 9
79.00 A
8225 1601003941 RUPINDER SINGH
1001815 6
70.75 A
8226 1601003942 HARMANDEEP SINGH CHANDI
1003033 6
78.75 AB
8227 1601003943 SAPNA KUMARI DADHWAL
1004239 9
47.25 A
8228 1601003950 SURENDERBMORYA
1000710 6
37.00 AB
8229 1601003952 LOVENISH KUMAR GARG
1003141 9
40.50 AB
8230 1601003953 LUCKY DOGRA
1004358 6
55.00 AB
8231 1601003954 VARINDER SINGH
1005591 9
8.75 AB
8232 1601003955 SUNNY RANA
1006774 9
32.00 B
8233 1601003957 VIKAS
1009200 9
21.00 BA
8234 1601003958 SUNPREET SINGH RAI
1010381 9
36.00 AB
8235 1601003959 PRERNA
1011618 9
36.50 AB
8236 1601003960 KAPIL KUMAR
1000826 9
83.75 A
8237 1601003961 VISHAL GOYAL
1002036 9
72.75 A
8238 1601003963 LALIT KUMAR
1004486 1
27.50 A
8239 1601003964 RAVINDER KUMAR
1005702 6
58.25 AB
8240 1601003966 VISHAL MITTAL
1008115 9
73.75 A
8241 1601003967 SUSHIL THAKUR
1009321 9
31.50 AB
8242 1601003969 VIJAY KUMAR
1011730 1
30.75 B
8243 1601003973 PARMINDER SINGH
1004592 9
54.00 A
8244 1601003974 HARPREET
1005793 1
41.00 AB
8245 1601003977 AMIT KUMAR
1009428 6
41.75 AB
8246 1601003978 NAVEEN KUMAR
1010632 9
20.00 B
8247 1601003983 AMRITPAL SINGH
1004727 9
35.50 AB
8248 1601003984 NITISH BHARTI
1005939 6
40.50 AB
8249 1601003985 ROHIT
1007145 6
23.00 B
8250 1601003986 RAHUL AGGARWAL
1008327 9
59.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 166


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8251 1601003988 SHRUTI SEN
1010756 9
57.00 A
8252 1601003989 KULDEEP SINGH
1011988 6
16.00 A
8253 1601003990 GAURAV KAPIL
1001196 6
62.00 A
8254 1601003992 BHOVESH DHIMAN
1003631 9
59.25 AB
8255 1601003994 BADAL
1006045 1
10.7 5 A
8256 1601003997 KAMLESH RANI
1009660 6
54.50 A
8257 1601004000 AAKASH RAWAT
1000003 9
46.00 BA
8258 1601004001 RAJEEV SHARMA
1001240 9
20.00 A
8259 1601004003 ANUJ JOSHI
1003633 9
57.50 AB
8260 1601004006 SARBJIT SINGH
1007289 9
52.25 AB
8261 1601004008 SUKHVINDER SINGH
1009698 9
35.50 AB
8262 1601004009 SATISH KUMAR
1010878 9
33.00 AB
8263 1601004013 YOGESH BANGA
1003788 9
41.75 AB
8264 1601004015 SHIV PRAKASH
1006199 6
58.00 BA
8265 1601004016 AJIT RANA
1007392 9
43.75 AB
8266 1601004017 JITEN PAL WANG
1008615 1
57.00 A
8267 1601004018 MADAN LAL
1009797 1
23.75 A
8268 1601004020 MANJEET SHARMA
1000242 9
36.25 A
8269 1601004022 RAMESHWAR SINGH
1002662 9
35.00 AB
8270 1601004024 SATNAM SINGH
1005110 1
33.25 AB
8271 1601004026 VIJAY PARKASH
1007511 9
26.75 AB
8272 1601004028 PARVEEN KUMAR
1009908 1
19.50 B
8273 1601004030 VARINDER SINGH
1000388 6
60.50 A
8274 1601004032 SATNAM SINGH
1002776 6
40.50 A
8275 1601004035 RAVINDER BENIWAL
1006416 9
36.25 A
8276 1601004036 VIVEK KAMBOJ
1007630 6
42.25 AB
8277 1601004038 MANVIR KAUR
1010058 6
86.25 A
8278 1601004040 SANDEEP SINGHAL
1000480 1
62.00 AB
8279 1601004042 SHALINI GANDHI
1002925 9
65.00 BA
8280 1601004049 PARVEEN KUMAR
1011379 9
18.25 A
8281 1601004050 AMRINDER SINGH MINHAS
1000622 9
51.25 AB
8282 1601004052 JAGJEET SINGH
1003024 6
50.00 AB
8283 1601004053 RANBIR SINGH
1004247 9
3
18.00 A
8284 1601004056 PANKAJ GULERIA
1007866 9
38.25 A
8285 1601004057 RAJNI RANI
1009091 1
23.00 A
8286 1601004059 NIRMAL SINGH
1011484 1
41.50 A
8287 1601004060 MANOJ
1000734 6
36.75 A
8288 1601004061 KAWALJEET SINGH
1001945 9
36.25 A
8289 1601004063 SAHIL SACHDEVA
1004386 9
48.00 AB
8290 1601004065 GAURAV SHARMA
1006782 9
35.00 AB
8291 1601004066 TALWINDER SINGH
1007991 9
92.00 AB
8292 1601004067 BHUPINDER SINGH
1009184 1
25.75 AB
8293 1601004068 SANTA SINGH
1010393 6
42.50 AB
8294 1601004070 JASHANDEEP SINGH
1000874 9
50.75 AB
8295 1601004071 RAMAN DEEP
1002077 9
40.00 B
8296 1601004074 AMRITANSH SAINI
1005713 9
74.25 AB
8297 1601004075 VIKRAM
1006908 9
41.00 AB
8298 1601004076 RAKESH VERMA
1008117 9
45.75 A
8299 1601004078 GOURAV JASWAL
1010536 9
37.25 A
8300 1601004079 BHALWINDER KAUR
1011739 6
38.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 167


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8301 1601004080 ANIL KUMAR ATEKAN
1000989 1
36.25 AB
8302 1601004081 PANKAJ KUMAR
1002199 9
61.00 A
8303 1601004082 ANMOL KATHURIA
1003410 9
55 .25 A
8304 1601004083 VINAY KUMAR
1004596 6
65.75 A
8305 1601004086 KULBIR SINGH
1008250 6
35.50 B
8306 1601004090 SUBHASH CHAND
1001099 1
14.50 A
8307 1601004091 RAJESH KUMAR
1002315 1
47.25 A
8308 1601004092 BIMALJEET SINGH
1003522 6
43.00 A
8309 1601004096 SAHIL
1008350 1
22.25 AB
8310 1601004098 ABHISHEK SHARMA
1010769 9
67.00 A
8311 1601004099 SILKEY ARORA
1011999 9
56.00 AB
8312 1601004101 ANKUSH GUPTA
1001238 9
49.75 AB
8313 1601004105 AMIT VARSHNEY
1006082 9
87.25 A
8314 1601004106 VISHALI THAKUR
1007268 9
30.25 A
8315 1601004109 HARPREET SINGH
1010893 6
22.75 AB
8316 1601004111 AMAR KISHOR RAI
1001348 9
67.75 A
8317 1601004112 MONIKA DOGRA
1002560 6
41.00 A
8318 1601004113 YADVINDER SINGH
1003779 6
23.50 AB
8319 1601004114 SUKHVIR SINGH
1004983 9
39.25 A
8320 1601004115 SAGAR GOYAL
1006194 9
72.25 A
8321 1601004116 JASPREET KAUR
1007408 9
54.75 AB
8322 1601004118 HITESH KUMAR
1009805 9
21.75 A
8323 1601004122 MAMTA SHARMA
1002680 9
33.00 A
8324 1601004127 PARDEEP KUMAR
1008728 6
42.00 AB
8325 1601004128 SARITA RANI
1009926 6
49.00 A
8326 1601004129 ABHISHEK BHADULA
1011166 9
41.50 B
8327 1601004130 NARINDER PAL
1000395 6
57.00 AB
8328 1601004132 MAINPA L
1002799 6
10.25 A
8329 1601004134 NEERAJ KUMAR
1005235 9
79.50 A
8330 1601004140 TAPESHWAR NARAYAN SINGH
1000499 9
83.25 A
8331 1601004142 SHUBHAM
1002917 9
37.25 AB
8332 1601004144 AMIT PAUL
1005354 6
56.50 A
8333 1601004146 MONA RANI
1007758 9
43.50 A
8334 1601004147 ANKIT SINGLA
1008983 9
39.50 A
8335 1601004149 HARKANWAL SINGH TOOR
1011410 1
53.50 A
8336 1601004150 KOMAL RANI
1000638 6
46.25 A
8337 1601004153 AAKANKSHA
1004277 9
48.75 A
8338 1601004156 JAYA CHAUDHARY
1007881 6
26.00 AB
8339 1601004157 VEERDEEPINDER KAUR
1009102 9
52.75 AB
8340 1601004158 RAKESH KUMAR
1010304 9
69.25 BA
8341 1601004160 SHAVINDER KUMAR
1000768 6
52.75 BA
8342 1601004161 RAJ KAMAL
1001970 9
29.00 A
8343 1601004164 PRAMENDRA KUMAR INDOLIA
1005593 6
31.25 A
8344 1601004165 DEEPAK KUMAR
1006817 6
56.75 AB
8345 1601004167 NAVRANG PAL KAUR
1009227 9
54.75 AB
8346 1601004169 VISHAL
1011633 9
32.50 B
8347 1601004171 VIRENDER
1002069 6
49.75 A
8348 1601004172 KAMALBIR SINGH
1003293 9
54.25 AB
8349 1601004174 BALJINDERKAUR
1005714 1
48.25 A
8350 1601004175 PARMENDER KUMAR
1006909 9
50.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 168


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8351 1601004176 PANKAJ KUMAR SINGH
1008129 9
44.00 A
8352 1601004177 JAGMANDEEP SINGH
1009324 9
38.25 AB
8353 1601004178 SUJATA
1010539 9
41.50 B
8354 1601004181 ANIL KUMAR
1002191 1
77.25 A
8355 1601004182 GURKIRAT SINGH
1003425 9
39.25 A
8356 1601004183 HARPREET SINGH
1004619 1
61.50 AB
8357 1601004184 GULSHAN KUMAR
1005841 1
46.50 B
8358 1601004185 SAURABH KUMAR SINHA
1007048 9
56.75 AB
8359 1601004194 AMANDEEP KAUR
1005963 9
35.50 AB
8360 1601004195 VIJAY KUMAR
1007166 1
66.00 B
8361 1601004199 MANJOT SINGH
1011992 1
17.75 A
8362 1601004200 SAMIR SHARMA
1000032 9
48.25 A
8363 1601004202 MANJEET SINGH
1002467 6
55.50 AB
8364 1601004204 INDERJIT SINGH
1004872 1
48.75 A
8365 1601004205 GURSEWAK SINGH
1006078 6
34.00 A
8366 1601004208 JARNAIL SINGH
1009694 1
20.00 AB
8367 1601004209 AMIT KUMAR
1010915 6
37.75 AB
8368 1601004211 NAVPREET SINGH
F
1001379 6
1.75 B
8369 1601004212 JASPREET KAUR
1002588 9
37.00 A
8370 1601004213 POONAM KALA
1003782 9
54.25 AB
8371 1601004217 AMIT KUMAR
1008631 6
56.00 A
8372 1601004218 MOHIT ABHIJEET AIND
1009850 2
7.00 B
8373 1601004221 SUDHAKAR RATTAN
1001501 9
3
53.00 B
8374 1601004222 RAMANPREET KAUR
1002686 9
61.25 AB
8375 1601004227 ABHAY KRISHAN
1008746 9
66.25 A
8376 1601004233 ANKUSH DHURIA
1004036 9
44.25 AB
8377 1601004235 AMANDEEP
1006455 6
58.00 A
8378 1601004236 NEERAJ
1007668 6
31.25 A
8379 1601004238 MAHESH KUMAR
1010088 9
38.00 A
8380 1601004239 SUKHDEEP KAUR
1011275 9
53.75 A
8381 1601004241 GEETA SHARMA
1001730 9
24.00 B
8382 1601004243 HARDEEP SINGH
1004158 1
44.50 AB
8383 1601004254 PRERNA BAGHLA
1005502 9
90.25 AB
8384 1601004258 KRISHAN KUMAR
1010314 1
52.50 AB
8385 1601004259 JASPREET KAUR DHALIWAL
1011533 1
41.50 AB
8386 1601004263 URVASHI SANADHYA
1004383 9
33.00 A
8387 1601004264 SAMEER KANWAR
1005623 9
38.75 AB
8388 1601004265 CHETAN RAJ SINGH
1006812 1
54.75 B
8389 1601004270 GEETIKA RAWAT
1000864 9
31.00 B
8390 1601004272 GARIMA
1003288 9
62.50 A
8391 1601004274 GAURAV JAISWAL
1005736 9
40.25 BA
8392 1601004276 RAJNI RANI
1008118 1
17.75 B
8393 1601004277 TANYA SHREEDHAR
1009328 9
80.00 A
8394 1601004278 VIJAY KUMAR
1010561 1
49.25 AB
8395 1601004281 SHISHPAL
1002207 9
57.25 A
8396 1601004283 MANPREET SINGH
1004640 9
49.50 AB
8397 1601004285 SIKANDER SINGH
1007054 9
45.50 AB
8398 1601004286 NARINDER SINGH
1008244 9
32.00 AB
8399 1601004287 NITIKA AGGARWAL
1009471 9
41.75 AB
8400 1601004289 NEHA
1011894 9
39.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 169


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8401 1601004291 RAMANDEEP SINGH ARORA
1002345 9
48.25 A
8402 1601004292 VINAY RANA
1003563 9
36.75 AB
8403 1601004294 NISHANT THAKUR
1005986 9
37.75 AB
8404 1601004295 NISHANT GOEL
1007187 9
44.50 AB
8405 1601004300 CHARANPREET SINGH
1000060 9
37.25 AB
8406 1601004302 NIVEDI TATHAKUR
1002471 9
17.25 A
8407 1601004303 ANISH CHHABRA
1003689 9
46.25 AB
8408 1601004306 GURWINDER SINGH
1007320 9
49.50 AB
8409 1601004307 LALIT BHARDWAJ
1008496 9
55.25 AB
8410 1601004308 PRIYANKA GUPTA
1009715 9
65.75 A
8411 1601004309 RAJ KUMAR
1010925 9
51.75 AB
8412 1601004311 ISHAQDEEN
1001367 6
51.50 A
8413 1601004312 AMANDEEP SAINI
1002602 6
41.25 AB
8414 1601004315 ANKIT NAHAR
1006220 1
58.00 AB
8415 1601004316 JYOTIJANGRA
1007424 6
42.25 AB
8416 1601004318 RENU BALA
1009840 9
33.25 A
8417 1601004319 PUNEET JAIN
1011037 9
39.75 A
8418 1601004320 SAMEER SHARMA
1000291 9
30.75 AB
8419 1601004322 PARVEEN
1002692 1
26.50 A
8420 1601004323 KANIKA
1003925 1
44.00 AB
8421 1601004324 PRIYANSHU GUPTA
1005125 9
71.75 AB
8422 1601004326 DAMANBIR SINGH VIRK
1007534 9
72.75 AB
8423 1601004327 AARTI SHARMA
1008761 9
60.00 AB
8424 1601004329 GULSHAN DHIMAN
1011168 6
50.75 AB
8425 1601004331 PRADEEP SHARMA
1001625 9
20.50 A
8426 1601004332 AJAY
1002830 9
63.25 AB
8427 1601004334 ANKUR SHARMA
1005267 9
51.50 A
8428 1601004335 DEEPTI KARLUPIA
1006460 1
26.50 AB
8429 1601004337 SUMIT KUMAR JHA
1008873 9
50.25 A
8430 1601004342 RAJESH ROSHAN
1002943 6
40.75 A
8431 1601004343 ANKITA KASAUDHAN
1004165 6
75.25 AB
8432 1601004345 DEEPTI
1006588 1
26.25 A
8433 1601004346 INDERDEEP SINGH
1007808 6
54.25 A
8434 1601004348 GURPINDER KAUR
1010188 6
56.50 A
8435 1601004349 SAUMYA DIXIT
1011398 9
46.25 AB
8436 1601004352 ARIF HUSSAIN
1003059 6
60.50 A
8437 1601004357 SUNIL KUMAR
1009098 1
91.75 A
8438 1601004359 VISHAVJEET TANWAR
1011522 9
32.50 A
8439 1601004363 JASWEER SINGH SODI
1004406 9
58.75 AB
8440 1601004364 VIKRAM
1005609 9
68.25 A
8441 1601004365 NAVJIT SINGH
1006830 1
57.50 A
8442 1601004367 HARISH
1009250 6
28.75 A
8443 1601004368 PRINCE SAINI
1010455 6
61.50 B
8444 1601004369 AKSHAY DHIMAN
1011662 6
29.00 A
8445 1601004371 VINOD
1002097 1
50.75 AB
8446 1601004373 BALVINDER
1004537 6
63.50 B
8447 1601004374 PARMVIR SINGH
1005739 9
24.75 A
8448 1601004375 HARDEEP KAMBOJ
1006935 6
31.50 B
8449 1601004376 VIRENDER SINGH
1008141 9
46.75 AB
8450 1601004377 AKSHANSH BHARTIYA
1009380 6
59.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 170


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8451 1601004379 SHAGUN SHARMA
1011796 9
29.75 BA
8452 1601004380 JASPREET SINGH
1001020 1
59.75 A
8453 1601004381 SURESH KUMAR
P
1002210 6
40.25 A
8454 1601004387 ADITI SHARMA
1009477 9
53.00 AB
8455 1601004389 PARVEEN CHAUDHARY
1011915 9
29.50 AB
8456 1601004390 SUKHWINDER SINGH
1001139 6
20.00 A
8457 1601004391 CHETAN THAKUR
1002344 9
48.50 AB
8458 1601004393 JATINDER SINGH
1004767 1
19.00 A
8459 1601004401 BALINDER SHARMA
1001262 9
65.00 A
8460 1601004407 DEEPAK GARG
1008524 9
81.00 A
8461 1601004410 ARUN TAYA
1000165 9
26.25 AB
8462 1601004415 SANJOLI SINGLA
1006235 9
59.75 AB
8463 1601004417 SANDEEP SHARMA
1008644 9
13.50 AB
8464 1601004421 ABHISHEK DHIMAN
1001506 1
39.75 A
8465 1601004423 CHETAK SHARMA
1003938 9
71.75 AB
8466 1601004425 BALWINDER SINGH
1006369 9
47.25 A
8467 1601004430 SUDHIR KUMAR KARWASRA
1000420 9
83.50 A
8468 1601004431 MONIKA SHARMA
1001627 9
48.75 AB
8469 1601004436 NEENA RUPAL
1007669 9
48.50 A
8470 1601004437 AMIT KUMAR
1008884 9
18.50 A
8471 1601004438 DIVYA JYOTI SHARMA
1010084 9
39.25 A
8472 1601004442 SHWETA GOYAL
1002948 9
43.50 A
8473 1601004443 RENU RANI
1004193 6
54.75 AB
8474 1601004445 ANISH KUMAR
1006583 6
43.00 AB
8475 1601004446 GURDEEP SINGH
1007805 6
21.50 A
8476 1601004449 SUNIL KUMAR
1011425 1
44.25 A
8477 1601004452 MAHENDER SINGH
1003069 1
51.25 AB
8478 1601004454 AZAD SARKAR
1005512 1
47.00 AB
8479 1601004455 PRAKASH KUMAR
1006710 6
57.50 AB
8480 1601004456 SUKHVIR KAUR
1007913 9
47.50 A
8481 1601004457 NITIN SHARMA
1009119 9
69.50 A
8482 1601004458 GURDEEP SINGH
1010336 9
38.25 A
8483 1601004460 SHEKHAR SHARMA
1000801 9
8.25 A
8484 1601004466 TEJINDER SINGH
1008048 9
52.50 AB
8485 1601004468 ROHIT CHAWLA
1010466 9
51.25 AB
8486 1601004470 NIDHI
1000911 9
53.25 A
8487 1601004473 PANKAJ KUMAR
1004541 9
28.25 A
8488 1601004474 JITENDER KUMAR
1005763 1
34.75 AB
8489 1601004476 JITENDRA KUMAR RAM
1008161 1
25.50 B
8490 1601004477 SANDEEP KUMAR
1009382 6
30.75 A
8491 1601004478 MANINDERJEET SINGH
1010582 9
47.75 A
8492 1601004480 SIMMI RANI
1001038 6
40.25 A
8493 1601004482 PRIYA SHARMA
1003453 9
27.00 AB
8494 1601004484 KRISHNA KUMAR
1005853 6
53.50 B
8495 1601004487 KULDEEP KAUR
1009487 9
46.25 A
8496 1601004489 SUPRIYA SHRIVASTAV
1011904 9
40.25 A
8497 1601004490 JAIDEEP SINGH
1001141 9
40.50 A
8498 1601004492 VARUN BENIWAL
1003576 9
51.50 B
8499 1601004493 RAJ KUMAR
1004793 1
42.00 AB
8500 1601004494 KULWINDER SINGH
1005998 1
31.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 171


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8501 1601004495 PARDEEP SINGH
1007184 1
49.50 AB
8502 1601004496 ANKUSH GARG
1008400 9
18.00 AB
8503 1601004500 VIKRAM SINGH
1000057 1
25.50 A
8504 1601004501 AMIT KUMAR
1001289 9
64.25 AB
8505 1601004503 DEEPAK SHARMA
1003708 9
32.50 AB
8506 1601004504 SAURABH
1004914 9
48.50 A
8507 1601004505 JATIN ARORA
1006136 9
38.25 AB
8508 1601004506 AMBIKA CHHABRA
1007329 9
40.00 AB
8509 1601004508 PUNEET SAINI
1009745 9
71.00 AB
8510 1601004509 KIRTI
1010969 9
60.00 AB
8511 1601004510 AMAN DEEP
1000190 9
40.50 B
8512 1601004512 RINKU
1002604 1
57.00 B
8513 1601004513 ROHIT KUMAR
1003837 6
49.00 AB
8514 1601004515 SANDEEP KUMAR
1006249 6
24.00 BA
8515 1601004516 SUDHIR KUMAR
1007445 1
41.25 B
8516 1601004518 AMIT KUMAR
1009864 6
30.25 BA
8517 1601004522 RAKESH KUMAR
1002716 9
74.5 0 AB
8518 1601004523 DEEPAK
1003930 9
37.50 A
8519 1601004524 MANDEEP SINGH
1005149 1
44.25 AB
8520 1601004526 SHIKHA KHANNA
1007571 9
43.50 AB
8521 1601004527 GULSHAN PARKESH SINGH
1008769 1
41.50 A
8522 1601004529 DIMPAL KUMAR
1011211 1
51.00 B
8523 1601004530 RAJENDER KUMAR
1000416 9
36.25 A
8524 1601004531 MONU BRAR
1001634 1
54.00 A
8525 1601004532 RAJNI RANI
1002836 1
19.25 A
8526 1601004534 KIRPAL SINGH
1005287 6
64.25 A
8527 1601004535 MANOJ KUMAR
1006493 9
64.25 A
8528 1601004538 ANUJ SAROCH
1010090 9
52.00 AB
8529 1601004540 SAVITA
1000574 1
81.50 AB
8530 1601004545 DEEPESH SHARMA
1006612 9
35.00 AB
8531 1601004547 RAMAN DUA
1009040 9
60.75 AB
8532 1601004548 ANIL KUMAR
1010233 6
32.50 AB
8533 1601004550 ROMICA
1000674 1
46.50 AB
8534 1601004552 BHAWNA
1003109 9
40.00 B
8535 1601004553 BALWINDER PAL
1004305 9
29.25 AB
8536 1601004554 KARAMJIT SINGH
1005509 1
49.00 A
8537 1601004556 CHANDEEP SINGH
1007946 1
48.00 AB
8538 1601004557 SOURABH MAINI
1009163 9
56.00 AB
8539 1601004558 DEEP K KUMAR
1010332 9
50.25 AB
8540 1601004560 RAJNI SAINI
1000789 6
63.00 AB
8541 1601004561 ABHISHEK KUMAR
1002008 9
98.25 A
8542 1601004563 MEHARBAN SINGH
1004428 1
50.00 A
8543 1601004564 NARTEJ SINGH
1005631 1
27.50 AB
8544 1601004565 SATNAM SINGH
1006851 6
55.25 A
8545 1601004571 SUNIL KUMAR
1002113 9
60.25 A
8546 1601004573 RAHUL
1004547 9
55.25 AB
8547 1601004574 ANIL KUMAR
1005753 6
47.75 AB
8548 1601004576 INDERJIT SHARMA
1008192 9
42.75 A
8549 1601004577 KRITI
1009384 9
25.75 BA
8550 1601004578 NARESH KUMA R
1010591 1
4
41.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 172


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8551 1601004579 PRIYANKA
1011808 1
44.25 A
8552 1601004581 KULJEET SINGH
1002246 9
18.75 A
8553 1601004582 JASPREET SINGH
1003448 9
5
18.00 AB
8554 1601004584 KANWALJIT KAUR
1005872 1
57.75 A
8555 1601004587 ATUL SINGH PATIAL
1009513 9
40.50 A
8556 1601004588 HARPREET DASS
1010717 6
50.75 AB
8557 1601004589 HITESH KUMAR
1011910 9
38.50 AB
8558 1601004590 ANKIT GOYAL
1001182 9
60.50 AB
8559 1601004592 KARANDEEP SINGH
1003594 9
24.25 A
8560 1601004593 VIJAY KUMAR
1004804 1
26.00 A
8561 1601004598 MANINDERPAL SINGH
1010822 9
30.25 A
8562 1601004599 SHASHI THAKUR
1012038 9
35.00 AB
8563 1601004604 NOORDEEP SOHAL
1004939 6
41.25 A
8564 1601004605 RATTAN SINGH BAJWA
1006135 9
43.00 A
8565 1601004606 SHOBUM
1007347 9
45 .00 A
8566 1601004610 SHALU GARG
1000187 9
66.25 AB
8567 1601004611 GAURAV
1001424 9
46.50 AB
8568 1601004612 RAVINDERPALSINGH
1002633 1
42.25 AB
8569 1601004613 JASHANDEEPKAUR
1003822 9
50.50 AB
8570 1601004614 GURMAIL SINGH
1005054 9
46.50 AB
8571 1601004615 MEENA DEVI
1006247 9
37.50 A
8572 1601004618 SHIV KUMAR
1009870 9
62.75 A
8573 1601004619 DHEERAJ MITTAL
1011076 9
59.25 A
8574 1601004624 AMIT KUMAR
1005194 9
62.25 AB
8575 1601004625 RAVINDER SINGH
1006388 9
44.25 AB
8576 1601004626 BINDIA RANI
1007590 9
48.50 A
8577 1601004629 ABHISHEK WALIA
1011189 9
45.00 A
8578 1601004631 VIRENDER SINGH
1001650 9
42.75 A
8579 1601004633 PUNITKUMAR
1004089 9
43.50 AB
8580 1601004634 SAPNA
1005283 9
71.00 AB
8581 1601004635 ASHA KUMARI
1006509 9
33.25 AB
8582 1601004637 GAGANDEEP KAUR
1008898 9
44.50 AB
8583 1601004640 AMIT SHARMA
1000558 9
29.50 A
8584 1601004641 KANTA PARSHAD SHARMA
1001763 9
47.50 AB
8585 1601004643 DEEKSHA
1004221 9
24.00 AB
8586 1601004648 MANDEEP
1010238 9
44.75 B
8587 1601004651 RAKESH KUMAR
1001915 9
35.75 A
8588 1601004652 VIKRAM JEET SINGH
1003118 1
58.25 A
8589 1601004659 SUBHRA PRADHAN
1011569 9
59.25 AB
8590 1601004661 NARINDER KUMAR
1002018 1
50.75 A
8591 1601004663 MANISH ANEJA
1004462 9
33.00 AB
8592 1601004664 GURSANDEEP KAUR
1005657 9
91.50 A
8593 1601004665 VIKRAM KUMAR
1006876 9
3
60.25 AB
8594 1601004667 KARANDEEP SINGH
1009277 9
61.00 A
8595 1601004668 KANWALPREET KAUR
1010486 9
38.75 AB
8596 1601004669 DEEPAK KUMAR
1011681 6
56.00 A
8597 1601004670 GOURAV
1000927 1
22.25 B
8598 1601004672 SATNAM SINGH
1003367 9
30.75 AB
8599 1601004673 RAVI
1004565 6
27.00 AB
8600 1601004674 GAURAV SINGLA
1005781 9
91.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 173


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8601 1601004676 ANKUR RANA
1008173 9
57.25 AB
8602 1601004678 POONAM KAUR
1010600 6
74.75 AB
8603 1601004680 AKHIL DAULTA
1001060 1
49.00 AB
8604 1601004682 ANUBHAV BANSAL
1003484 9
41.25 AB
8605 1601004684 BALJINDER KAUR
1005909 9
42.75 A
8606 1601004689 AMITA VERMA
1011940 6
48.75 AB
8607 1601004690 PANKAJ KUMAR
1001187 6
44.75 A
8608 1601004691 SANJAY KUMAR
1002366 1
31.25 AB
8609 1601004693 SANDEEP SINGH
1004796 9
28.75 A
8610 1601004694 HARNEK SINGH
1006025 6
46.75 AB
8611 1601004696 ABHILASH GARG
1008447 9
60.75 A
8612 1601004697 GURMUKH SINGH
1009630 9
24.00 A
8613 1601004698 DEVENDER
1010862 9
51.25 A
8614 1601004699 SATISH KUMAR
1012052 9
4.00 A
8615 1601004701 ASHWANI KUMAR
1001290 2
19.75 A
8616 1601004703 ANIL KUMAR
1003731 9
37.50 B
8617 1601004704 HARJIT SINGH
1004949 9
66.75 A
8618 1601004706 AMARJEET SINGH
1007368 9
42.75 A
8619 1601004709 RAJAT SHARMA
1010970 9
50.25 A
8620 1601004710 YOGESH GARG
1000225 9
49.00 A
8621 1601004711 TARIK
1001410 9
42.50 B
8622 1601004712 GAGANDEEP SINGH
1002626 6
40.00 A
8623 1601004713 PANKAJ KUMAR
1003835 1
31.75 AB
8624 1601004715 GAGANDEEP SINGH
1006262 9
36.25 A
8625 1601004717 SHUBHAM GUPTA
1008682 9
39.50 A
8626 1601004718 PARDEEP SINGH
1009900 1
54.75 B
8627 1601004720 AMAN KUMAR
1000328 6
49.00 AB
8628 1601004725 PARAMJEET YADAV
1006394 6
36.00 AB
8629 1601004726 SARABJEET
1007582 1
36.25 B
8630 1601004732 KOMAL
1002882 1
40.25 A
8631 1601004733 SATINDER PAL SINGH
1004101 9
35.25 A
8632 1601004735 ARJUN SINGH NEGI
1006518 9
53.75 A
8633 1601004737 SOURAV THAPA
1008937 9
42.75 A
8634 1601004741 JIGYASU GOEL
1001787 9
49.75 AB
8635 1601004743 SUSHIL KUMAR
1004199 9
41.25 AB
8636 1601004744 AMANDEEP YADAV
1005430 9
59.00 A
8637 1601004745 SARVESH SINGH
1006621 1
59.50 AB
8638 1601004746 PARAMVEER SINGH
1007824 9
61.25 A
8639 1601004747 RAKESH KUMAR
1009041 1
22.50 AB
8640 1601004748 RAVINDER KUMAR
1010268 6
59.00 AB
8641 1601004749 MEENAKSHI
1011469 6
54.25 AB
8642 1601004750 KANIKA KALIHAL
1000687 9
44.25 A
8643 1601004751 HEENA
1001927 9
51.75 A
8644 1601004752 SANDEEP KUMAR
1003103 9
25.25 B
8645 1601004753 PARTEEK KAUR
1004324 9
85.00 A
8646 1601004754 RAKESH KUMAR
1005550 9
3
84.00 AB
8647 1601004758 SUMIT KUMAR
1010358 1
19.50 A
8648 1601004759 BABITA RAI
1011583 6
42.75 A
8649 1601004761 NEERAJ KUMAR
1002028 9
66.75 A
8650 1601004762 ASHISH SHARMA
1003232 9
76.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 174


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8651 1601004768 VINEET KUMAR BARUA
1010479 9
40.00 B
8652 1601004770 RAVI KUMAR
1000947 1
61.00 AB
8653 1601004772 SANDEEP
1003368 1
46.75 AB
8654 1601004774 ISHAAN RANA
1005795 9
64.25 A
8655 1601004776 ATENDER PAL SINGH
1008191 1
23.00 AB
8656 1601004780 DAVINDER SINGH
1001070 1
29.00 A
8657 1601004781 JASBIR SINGH
1002260 1
53.25 B
8658 1601004785 SUNIL KUMAR
1007129 9
48.75 AB
8659 1601004788 SUMIT KUMAR
1010735 6
60.25 AB
8660 1601004792 BALRAM SINGH
1003606 6
64.50 A
8661 1601004793 MANDEEP KAUR
1004812 1
38.50 AB
8662 1601004795 KIRTI
1007234 1
46.50 AB
8663 1601004796 DEEPIKA MALETHA
1008444 9
50.25 AB
8664 1601004798 HARSH KUMAR AGGARWAL
1010860 9
83.75 AB
8665 1601004801 BIKRAMJEET KAUR
1001315 9
47.75 AB
8666 1601004802 NEHA KALRA
1002514 9
68.75 AB
8667 1601004810 ARSHDEEP KAUR
1000228 9
56.00 AB
8668 1601004812 HIMANSHU SHARMA
1002643 9
40.75 AB
8669 1601004818 TARANDEEP SINGH
1009889 9
62.50 AB
8670 1601004819 INDERPREET SINGH
1011107 1
66.50 AB
8671 1601004822 RAVI KUMAR
1002769 9
60.50 A
8672 1601004826 NAVDEEP SINGH
1007608 6
58.75 A
8673 1601004828 KHEM RAJ
1010002 9
72.00 AB
8674 1601004829 AMARVEER KAUR JUDGE
1011243 9
62.00 A
8675 1601004832 VIPIN DHIMAN
1002890 9
38.75 A
8676 1601004834 ANITA DEVI
1005303 9
40.50 AB
8677 1601004836 AMIT KUMAR
1007713 9
50.00 AB
8678 1601004837 RAVI KUMAR
1008941 6
38.75 A
8679 1601004838 ANKUSH VOHRA
1010126 9
65.75 AB
8680 1601004840 PRINCE SARPAL
1000580 1
23.00 B
8681 1601004841 DEVINDER SINGH
1001794 9
44.00 AB
8682 1601004843 KULWINDER SINGH
1004211 1
50.00 B
8683 1601004847 UDAYBIR SINGH
1009043 9
18.75 B
8684 1601004848 ROHIT KUMAR
1010269 9
54.00 A
8685 1601004849 PREETI SONI
1011465 6
60.25 A
8686 1601004850 MANISH KUMAR
1000700 9
44.50 A
8687 1601004851 VICKY
1001912 1
45.75 AB
8688 1601004853 RANDHIR KUMAR
1004340 1
22.75 B
8689 1601004860 SUMAN
1000834 9
57.25 A
8690 1601004861 AKANKSHA JAMWAL
1002034 9
63.25 A
8691 1601004864 GAURAV SINGH
1005682 9
61.75 AB
8692 1601004868 MINAL GARG
1010492 9
64.75 A
8693 1601004872 REENA GOYAL
1003363 9
48.00 AB
8694 1601004874 NEHA GUPTA
1005798 9
56.00 AB
8695 1601004878 MANJEET SINGH
1010622 9
47.00 A
8696 1601004880 RAHUL MODI
1001081 9
53.00 A
8697 1601004882 AKSHPREET SINGH
1003507 9
50.00 AB
8698 1601004883 GHANS YAM JAYSWAL
1004704 6
40.50 AB
8699 1601004884 SURABHI DEEWAN
1005918 9
55.00 A
8700 1601004885 RANJAN SHARMA
1007121 9
39.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 175


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8701 1601004889 HEENA SHARMA
1011977 9
53.25 AB
8702 1601004893 RAJVIR KAUR
1004832 9
36.50 AB
8703 1601004897 NITISH RANA
1009655 9
83.00 A
8704 1601004900 MANISH
1000111 6
63.75 AB
8705 1601004902 RUSHIL
1002549 9
55.25 AB
8706 1601004904 RAVINDER PAL SINGH
1004956 9
44.75 A
8707 1601004906 SANJEEV KUMAR
1007389 9
86.00 A
8708 1601004911 MAHESH SABHARWAL
1001453 9
60.75 A
8709 1601004915 AMIT KUMAR
1006286 9
71.50 B
8710 1601004916 REKHA SHARMA
1007510 9
37.75 A
8711 1601004922 SANJAY KUMAR
1002772 6
21.00 A
8712 1601004924 RAJ KUMAR
1005220 1
26.00 A
8713 1601004925 NEERAJ KUMAR
1006392 9
58.50 A
8714 1601004926 NAVEEN KAUNDAL
1007625 1
29.75 A
8715 1601004927 SURINDER KUMAR
1008821 1
34.50 A
8716 1601004929 SATISH KUMAR
1011246 6
25.75 AB
8717 1601004931 DICKSHAT KALYAN
1001702 1
59.00 AB
8718 1601004933 GULSHAN SONI
1004118 6
43.25 A
8719 1601004935 ARVIND GAUTAM
1006557 9
53.25 A
8720 1601004936 RAVINDER KUMAR
1007743 9
48.00 BA
8721 1601004938 ROHIT
1010161 6
26.75 A
8722 1601004941 RAJESH DUDI
1001810 9
44.75 AB
8723 1601004942 RAJAT BATTAN
1003032 9
42.75 A
8724 1601004944 JATINDER SINGH
1005437 9
60.25 A
8725 1601004946 PUNAM RANI
1007864 1
29.25 AB
8726 1601004949 JAGDEEP SINGH
1011488 6
19.75 AB
8727 1601004950 BALBINDER KUMAR
1000742 6
82.50 A
8728 1601004952 NAVJOT AHUJA
1003156 9
68.50 A
8729 1601004955 MEENU KUMARI
1006766 6
4
32.50 AB
8730 1601004958 PRERNA MAHAJAN
1010416 9
46.50 AB
8731 1601004960 SASHIBALA GUPTA
1000827 6
86.00 A
8732 1601004962 MOHIT
1003260 9
39.25 AB
8733 1601004966 RAVI JAIN
1008106 9
60.75 A
8734 1601004967 SARBJIT KAUR
1009322 9
48.25 AB
8735 1601004972 VISHNU
1003401 9
52.75 AB
8736 1601004974 BALJIT KAUR
1005832 9
32.50 AB
8737 1601004979 KAMLESH KUMAR
1011836 9
38.75 AB
8738 1601004981 HARISH KUMAR
1002310 1
38.50 BA
8739 1601004982 ROHIT KUMAR
1003502 6
12.25 AB
8740 1601004988 NIDHI SHARMA
1010761 9
61.50 A
8741 1601004989 RAVI KUMAR DHIMAN
1011976 6
52.75 A
8742 1601004992 KUNAL AHUJA
1003642 9
55.00 BA
8743 1601004995 AMANDEEP SINGH
1007267 6
7.25 A
8744 1601004997 ANIL KUMAR
1009668 6
10.75 AB
8745 1601004998 SUNIL KUMAR RANGA
1010891 1
71.00 AB
8746 1601005000 SUDESH SANOTRA
1000007 9
63.75 A
8747 1601005002 HARPREET SINGH
1002421 9
9.25 AB
8748 1601005007 AMIT KAUSHAL
1008463 1
36.75 A
8749 1601005008 ROHIT VERMA
1009702 6
37.75 AB
8750 1601005013 DEV PRAKASH SHUKLA
1003754 9
40.50 BA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 176


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8751 1601005017 MANISHA SHARMA
1008586 9
63.50 A
8752 1601005018 GAURAVE
1009786 9
50.50 A
8753 1601005020 SURESH KUMAR
1000249 9
53.50 B
8754 1601005022 PARVESH SINGH
1002688 9
35.75 A
8755 1601005025 JAGMEET SINGH
1006304 9
57.00 A
8756 1601005026 ANKIT RAMPAL
1007517 9
32.75 AB
8757 1601005027 GURPREET SINGH MANN
1008729 1
37.75 A
8758 1601005040 TEJINDER
1000493 9
43.00 AB
8759 1601005041 GULSHAN RANA
1001691 9
66.25 AB
8760 1601005044 SUNIL
1005325 9
18.75 A
8761 1601005045 MANJU KUMARI
1006544 9
46.00 A
8762 1601005051 DEEPAK KUMAR
1001826 1
9.25 AB
8763 1601005052 POONAM SHARMA
1003043 9
54.75 AB
8764 1601005054 ANANT KUMAR
1005448 9
46.00 A
8765 1601005055 DAVINDER KUMAR
1006680 9
33.75 AB
8766 1601005056 SORABH KUMAR
1007868 9
37.25 A
8767 1601005057 KULDEEP SINGH
1009070 1
36.75 BA
8768 1601005058 SUNIL KUMAR
1010308 6
69.00 A
8769 1601005059 SONIA
1011498 9
37.00 AB
8770 1601005063 SACHIN KUMAR
1004393 6
55.00 AB
8771 1601005067 BAHADUR SINGH
1009219 6
23.25 A
8772 1601005068 MAKHAN SINGH
1010396 9
35.25 A
8773 1601005069 RANJANA DEVI
1011624 1
25.25 A
8774 1601005072 DIKSHANT GOEL
1003272 9
53.25 A
8775 1601005073 SAPNA RATHORE
1004479 9
48.50 AB
8776 1601005076 MOKESH KUMARI
1008109 9
34.75 A
8777 1601005077 SUNDEEP KUMAR
1009320 9
65.00 B
8778 1601005081 AMIT KUMAR
1002180 6
45.00 A
8779 1601005082 GAGANDEEP SINGH
1003411 9
32.2 5 A
8780 1601005084 SANJEET
1005815 1
51.25 AB
8781 1601005085 KULDEEP KUMAR
1007039 6
37.25 AB
8782 1601005086 KAMNA SAHNI
1008233 9
47.25 A
8783 1601005092 RAMANDEEP SINGH
1003505 9
44.50 AB
8784 1601005094 KARANDEEP SINGH
1005955 9
39.75 A
8785 1601005095 DEEPAK KUMAR
1007142 9
47.00 B
8786 1601005096 DINESH KUMAR
1008371 1
68.25 AB
8787 1601005098 NAVNEET KAUR
1010789 1
47.50 B
8788 1601005102 DEEPTI AGGARWAL
1002460 9
53.25 A
8789 1601005103 RAJPAL
1003663 9
63.25 AB
8790 1601005104 ANGREJ SINGH
1004876 6
41.50 AB
8791 1601005105 AMAN PARMAR
1006095 1
26.50 AB
8792 1601005111 JITENDER KUMAR
1001342 6
19.25 A
8793 1601005112 VIKAS SHARMA
1002566 9
13.25 B
8794 1601005113 MAYANK DUDEJA
1003766 9
43.75 A
8795 1601005116 VINOD KUMAR
1007411 9
40.75 A
8796 1601005117 MANDEEP SINGH
1008616 6
44.00 A
8797 1601005118 AJAY KUMAR
1009800 9
87.25 AB
8798 1601005119 SATNAM
1011017 9
39.00 A
8799 1601005120 APNEET KAUR
1000275 1
36.25 A
8800 1601005122 KANA RAM
1002693 9
31.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 177


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8801 1601005126 GURJITSINGH
1007529 6
36.00 A
8802 1601005128 MANINDER SINGH
1009944 9
33.75 B
8803 1601005129 HARDEEP SINGH
1011148 6
31.25 BA
8804 1601005131 CHANCHAL AGHI
1001587 9
49.75 A
8805 1601005132 PAR OD KUMAR
1002798 1
39.75 B
8806 1601005133 KULDEEP SINGH
1004035 1
36.00 BA
8807 1601005141 DINESH SINGH RANA
1001714 9
23.50 A
8808 1601005142 SUKHWINDER SINGH
1002912 1
22.50 A
8809 1601005144 PRIYANKA
X
1005366 9
49.00 AB
8810 1601005147 PRIYANKA DUTTA
1008961 9
30.25 B
8811 1601005149 JITENDER VERMA
1011399 6
49.75 AB
8812 1601005152 ABHISHEK KUMAR
1003042 9
44.75 AB
8813 1601005153 NANDITA
1004261 1
46.50 AB
8814 1601005154 SURAJ
1005474 1
44.00 A
8815 1601005156 RAJWINDER KAUR
1007897 9
50.25 A
8816 1601005159 MANDEEP SINGH
1011514 9
61.50 AB
8817 1601005162 REETAM NEGI
1003174 2
61.25 A
8818 1601005163 JYOTI
1004395 9
48.75 AB
8819 1601005166 SHOBHNA KVMARI
1008007 9
42.25 B
8820 1601005171 VIKASH KUMAR
1002064 9
78.25 A
8821 1601005172 RAHUL
1003276 9
41.50 A
8822 1601005174 PRABHJYOT SINGH
1005712 9
63.50 A
8823 1601005176 DIMPI RANI
1008110 9
30.00 A
8824 1601005179 SANDEEP SINGH
1011766 9
50.25 AB
8825 1601005183 SACHIN SINGLA
1004641 9
53.25 AB
8826 1601005187 SANDEEP KAUR MAHI
1009446 1
72.00 AB
8827 1601005191 RAHUL DABRAL
1002334 9
52 .25 AB
8828 1601005196 SATBIR
1008365 9
61.75 A
8829 1601005198 GURDASS
1010776 9
67.50 B
8830 1601005201 NEHA GARG
1001256 9
11.00 AB
8831 1601005206 SUNIL KADIYAN
1007278 9
43.75 AB
8832 1601005207 RENU
1008504 1
39.00 AB
8833 1601005209 DEEPAK GOYAT
1010897 9
43.25 B
8834 1601005210 SUMIT CHAWLA
1000153 9
43.00 A
8835 1601005214 HITESH GARG
1005016 9
38.25 BA
8836 1601005220 HARISH KUMAR
1000282 9
26.50 A
8837 1601005222 MUKESH BANSAL
1002707 9
60.25 AB
8838 1601005223 ABHINAV CHAUDHARY
1003920 9
46.00 AB
8839 1601005224 KANAV CHADHA
1005137 9
106.75 A
8840 1601005228 SATPAL SOOD
1009940 9
62.50 AB
8841 1601005229 ASHISH DHIMAN
1011151 6
89.25 AB
8842 1601005230 VIVEK SHARMA
1000393 9
53.00 AB
8843 1601005231 RAJ KUMAR
1001630 9
28.25 AB
8844 1601005235 HARDEEP SINGH MANKOO
1006444 9
50.00 A
8845 1601005237 PANKAJ KATYAL
1008856 9
45.50 AB
8846 1601005238 SUGANDHI SHARMA
1010075 9
34.50 AB
8847 1601005242 DEEPMALA DANGI
1002939 9
26.00 A
8848 1601005245 MANISH KUMAR
1006569 9
34.00 A
8849 1601005248 RAVI CHAUHAN
1010202 9
28.00 BA
8850 1601005250 GURINDER SINGH
1000657 9
32.50 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 178


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8851 1601005252 KAUSAV KUMAR
1003062 9
60.50 AB
8852 1601005256 RAHUL JHA
1007883 9
39.75 BA
8853 1601005258 HEMANT SHARMA
1010310 9
35.25 A
8854 1601005263 RITU RANI
1004388 9
55.50 B
8855 1601005265 SHAVETA GOYAL
1006800 9
34.25 A
8856 1601005269 ROOPA
1011665 1
49.25 A
8857 1601005273 NEERAJ KUMAR
1004512 9
54.50 A
8858 1601005277 RAJINDERPAL SINGH
1009365 1
17.75 B
8859 1601005278 AJAY SHARMA
1010559 9
50.25 AB
8860 1601005282 SUDHIR KUMAR SHARMA
1003409 9
18.75 A
8861 1601005283 SHASHI KUMAR
1004630 9
59.50 A
8862 1601005284 NEERAJ KUMAR MANHAS
1005867 9
62.00 B
8863 1601005285 RITU SAINI
1007057 6
23.75 A
8864 1601005286 PRIYADEEP SINGH BANDRAL
1008257 9
92.75 A
8865 1601005287 RAJESH KUMAR CHOUDHARY
1009464 6
27.25 A
8866 1601005288 KULJEET SINGH
1010661 9
60.00 AB
8867 1601005292 NITIN KARNWAL
1003540 1
39.75 A
8868 1601005297 ANIL KUMAR
1009600 6
39.75 B
8869 1601005298 SANJEEV KUMAR
1010815 1
14.25 B
8870 1601005299 PRABHJOT KAUR
1012023 9
36.00 AB
8871 1601005305 BRAHMA NAND
1006111 1
28.50 B
8872 1601005306 RAMANDEEP SINGH
1007311 9
39.25 A
8873 1601005307 DHEERAJ KUMAR
1008525 2
73.00 A
8874 1601005309 DALWINDER KAUR
1010943 9
32.00 AB
8875 1601005313 HARPREET SINGH
1003795 9
39.25 A
8876 1601005314 DHEESHA ARORA
1005008 9
52.25 AB
8877 1601005315 RENU
1006241 9
49.75 AB
8878 1601005316 DEVDEEP
1007431 9
55.25 A
8879 1601005319 ABHISHEK KALMOTIA
1011043 1
27.75 AB
8880 1601005320 KARAN SINGH
1000308 9
48.00 B
8881 1601005321 RAJINDER SHARMA
1001499 9
40.75 AB
8882 1601005322 PREETI SINGH
1002696 1
36.75 AB
8883 1601005323 RAVINDER SAINI
1003939 9
52.50 AB
8884 1601005325 SUDESH KUMAR
1006355 6
44.00 A
8885 1601005326 NARESH
1007556 1
41.25 AB
8886 1601005328 ASHU
1009972 9
24.00 B
8887 1601005329 SUNIL CHAND
1011164 9
79.75 AB
8888 1601005331 SANDHYA PANWAR
1001618 1
52.00 AB
8889 1601005333 SURESH KUMAR
1004026 9
20.50 AB
8890 1601005337 VIKAS KUMAR
1008864 9
71.50 A
8891 1601005338 MUNINDRA
1010082 1
37.75 A
8892 1601005343 ARUN KANT SHARMA
1004169 9
64.75 A
8893 1601005344 KULVINDER KAUR
1005379 9
38.25 B
8894 1601005345 ANKUSH SINGH SAINI
1006582 6
31.75 A
8895 1601005349 PANKAJ KUMAR
1011430 9
26.75 A
8896 1601005352 SHAJBIR SINGH
1003064 9
73.25 AB
8897 1601005354 AMIT KUMAR
1005489 9
27.00 AB
8898 1601005358 MANORAMA SETIA
1010311 9
69.25 AB
8899 1601005360 KUNAL THAKUR
1000762 9
61.00 A
8900 1601005364 SONIA
1005608 9
30.00 BA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 179


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8901 1601005365 SALINDER KUMAR
1006819 1
46.00 A
8902 1601005366 GURINDER SINGH
1008024 1
58.50 AB
8903 1601005368 MEENU SONI
1010442 9
68.25 AB
8904 1601005370 EKTA
1000890 9
33.00 A
8905 1601005371 THAKUR AMRENDRA NARAYAN SI 1002087 9
3
72.50 BA
8906 1601005375 AMIT KUMAR
1006925 6
38.00 A
8907 1601005378 DEEPAK
1010566 6
68.50 AB
8908 1601005379 APINDERJEET SINGH
1011787 6
67.25 A
8909 1601005381 DEEPAK KUMAR SAINI
1002224 6
49.50 AB
8910 1601005382 ROHIT KUMAR
1003426 6
73.25 AB
8911 1601005384 GAURAV SHASTRI
1005847 9
47.75 A
8912 1601005389 RAJVINDER KAUR
1011892 6
49.25 AB
8913 1601005393 HIMANSHU SHARMA
1004788 9
56.25 AB
8914 1601005394 BALJEET SINGH
1005983 1
28.25 BA
8915 1601005396 RAMA SAINI
1008411 6
49.75 A
8916 1601005397 RAMAN KUMAR SANDHU
1009585 1
37.50 A
8917 1601005398 SAHIL GUPTA
1010811 9
21.75 A
8918 1601005401 RAJESH KUMAR
1001279 1
42.50 A
8919 1601005402 NARENDER KUMAR
1002490 9
69.25 AB
8920 1601005404 BHANU PRATAP SHISHU
1004893 9
3
80.75 AB
8921 1601005405 AJAY KUMAR DHIMAN
1006118 1
27.00 A
8922 1601005407 KAMLESH KUMAR
1008535 6
60.75 A
8923 1601005408 ARTI RAWAT
1009743 9
14.75 A
8924 1601005410 CHANDER MOHAN
1000181 1
39.25 A
8925 1601005412 VARUN RAJ DHIMAN
1002620 1
73.50 AB
8926 1601005413 RAJEEV KUMAR
1003811 1
42.50 A
8927 1601005415 LALIT SHARMA
1006227 9
33.75 AB
8928 1601005416 AJMEET SINGH
1007443 9
83.75 AB
8929 1601005418 NITAN KUMAR
1009838 9
43.25 AB
8930 1601005419 RAGHU RAJA KALIA
1011046 9
41.25 A
8931 1601005420 ANAND VASHISHT
1000311 9
66.75 AB
8932 1601005421 RAHUL SINGH
1001530 9
53.25 AB
8933 1601005425 ROHIT
1006360 9
30.75 AB
8934 1601005427 PARDEEP KUMAR BAINS
1008767 1
40.25 AB
8935 1601005431 DEVENDER KUMAR
1001638 6
48.00 B
8936 1601005435 SIMRAN KAUR
1006494 9
48.50 AB
8937 1601005437 PARUL SHARMA
1008883 9
62.50 A
8938 1601005442 RAHUL DOGRA
1002979 9
16.50 AB
8939 1601005443 RASHMI SHARMA
1004189 9
21.25 A
8940 1601005447 NAVEEN
KUMAR
1008998 1
21.25 AB
8941 1601005450 NEELAM RANI
1000684 9
53.75 B
8942 1601005451 SHINA
1001887 1
73.75 A
8943 1601005453 HARBHAJAN SINGH
1004291 9
48.75 A
8944 1601005454 RAJNISH
1005521 9
38.50 A
8945 1601005455 KRISHNA KANTSINGHKUSHAWAHA 1006717 6
41.25 AB
8946 1601005456 RANJANA
1007933 1
37.00 A
8947 1601005457 HARDEEP SHARMA
1009134 9
59.25 B
8948 1601005463 AMIT RATHOUR
1004442 9
31.00 AB
8949 1601005465 PARVEEN KUMAR
1006834 6
48.75 A
8950 1601005466 TEJPAL
1008027 6
67.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 180


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
8951 1601005467 VIKRAM KUMAR
1009269 6
47.25 A
8952 1601005470 HARVINDER SINGH
1000899 6
17.25 B
8953 1601005478 PANKAJ PATHANIA
1010597 9
25.25 B
8954 1601005483 TARUN
1004667 9
85.25 A
8955 1601005490 RAVI SODHI
1001160 1
58.75 AB
8956 1601005491 YUVRAJ SINGG DHAWAN
1002352 9
44.25 AB
8957 1601005493 SANJEEV SINGH
1004778 9
22.50 AB
8958 1601005494 SUNNY
1005980 9
15.00 AB
8959 1601005496 PARVEEN KUMAR
1008391 6
52.00 A
8960 1601005497 KAMAL KUMAR
1009619 1
37.25 A
8961 1601005499 PARVESH KUMAR
1012022 9
39.25 AB
8962 1601005502 RAVNEET PAL KAUR
1002492 9
65.75 AB
8963 1601005506 ARASHDEEP KAUR
1007345 9
39.75 AB
8964 1601005510 PARMINDERJJI SINGH
1000177 6
7.25 A
8965 1601005511 ANSHUL KUMAR
1001420 1
30.00 A
8966 1601005512 AJEET KUMAR
1002615 6
51.25 B
8967 1601005513 GURCHARN SINGH
1003830 1
37.75 B
8968 1601005514 AMANPREET SINGH MAVI
1005033 9
66.75 AB
8969 1601005515 BALJEET KUMAR
1006246 9
61.50 A
8970 1601005518 SIDDHARTH
1009874 9
48.50 B
8971 1601005519 ROHIT SAMKARIA
1011078 9
59.75 AB
8972 1601005521 SHUBHAM SURDHAN
N
1001513 9
38.00 A
8973 1601005522 AMANDEEP KAUR
1002746 9
46.25 A
8974 1601005524 VISHAL SINGH
N
1005181 9
30.50 AB
8975 1601005526 BINDU NARWAL
1007569 9
32.50 A
8976 1601005527 CHARANDEEP SINGH
1008781 9
51.75 AB
8977 1601005528 RAVINDER KUMAR
1009998 6
37.75 AB
8978 1601005529 SAURAB SHARMA
1011203 9
60.00 AB
8979 1601005530 JYOTI RANI
1000422 6
22.00 B
8980 1601005532 MALKEET SINGH
1002844 9
31.50 B
8981 1601005534 NARENDER KUMAR V
1005289 1
40.50 A
8982 1601005536 GOURAV KUMAR
1007693 9
45.50 AB
8983 1601005537 HARPREET KAUR
1008905 9
51.50 B
8984 1601005538 MONIKA KUMARI
1010092 9
24.00 A
8985 1601005540 MUKUL RISHI
1000563 9
31.50 B
8986 1601005541 GURPREET SINGH
1001782 1
57.25 A
8987 1601005542 MAMTESH
1002973 1
4
28.75 B
8988 1601005543 AJAY
1004187 6
89.25 AB
8989 1601005547 RAJINDER KUMAR
1009023 1
43.50 B
8990 1601005548 GAURAV PRAKASH
1010234 9
60.50 AB
8991 1601005549 VISHAL KUMAR
1011435 1
54.00 A
8992 1601005552 BALJINDER SINGH
1003092 9
47.00 A
8993 1601005554 SUMAN LATA
1005522 6
42.50 A
8994 1601005555 ARUN KUMAR
1006728 9
52.75 AB
8995 1601005557 KUNAL KUMAR
1009135 6
46.50 BA
8996 1601005560 SANDEEP SINGH
H
1000794 1
31.25 B
8997 1601005561 SWEETY
1002002 1
40.50 A
8998 1601005563 ARUNKUMARSINGH
1004433 6
22.00 A
8999 1601005567 SATENDER RANA
1009276 9
61.25 AB
9000 1601005568 INDERJIT SINGH
1010469 9
64.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 181


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER 1 PREF_POST
9001 1601005571 ANSHU NAIN
1002131 9
25.75 A
9002 1601005572 SONU
1003322 9
51.50 AB
9003 1601005575 GURPREET SINGH
1006975 9
18.00 A
9004 1601005576 NEHA BHARDWAJ
1008194 9
56.50 A
9005 1601005577 MANISH KUMAR
1009370 6
40.25 AB
9006 1601005581 RAHUL SACHDEVA
1002265 9
62.75 AB
9007 1601005583 SANDEEP KUMAR
1004669 6
47.00 B
9008 1601005584 ANUJ SHARMA
1005875 9
31.50 AB
9009 1601005586 MONIKA DHILLON
1008307 9
24.00 A
9010 1601005588 DEEP SHIKHA
1010707 9
54.50 AB
9011 1601005589 GAURAV PARVAL
1011925 1
46.75 A
9012 1601005590 KUMAR GAURAV BACHLAS
1001156 9
40.75 AB
9013 1601005591 SAMEER CHOUDHARY
1002376 9
33.25 A
9014 1601005592 VARUN KUMAR
1003585 9
85.25 A
9015 1601005594 NEHA DEVI
1006011 6
40.25 A
9016 1601005595 SANDEEP KUMAR
1007202 6
13.75 A
9017 1601005597 ANKUSH SINGAL
1009614 9
48.00 B
9018 1601005598 MANSI SAROHA
1010836 1
32.50 AB
9019 1601005599 HARJINDER SINGH
1012066 1
43.50 A
9020 1601005600 GURPREET SINGH
1000074 9
89.75 A
9021 1601005601 YUVRAJ
1001306 9
43.75 A
9022 1601005602 PARBHJIT SINGH
1002503 9
45.25 AB
9023 1601005603 HEMANT
1003729 6
43.75 A
9024 1601005606 VINOD KUMAR
1007354 9
27.50 A
9025 1601005607 AMRITPAL SINGH
1008537 1
36.25 AB
9026 1601005608 PRIYANKA
1009740 9
78.50 AB
9027 1601005611 PRATEEK MAHAJAN
1001432 9
54.25 A
9028 1601005612 SHASHI KANT SINGH
1002631 9
55.50 A
9029 1601005615 VIKASH CHAHAL
1006269 9
27.50 B
9030 1601005616 MANISH
1007474 6
32.75 A
9031 1601005617 TEJPAL SINGH CHEEMA
1008653 9
76.75 A
9032 1601005618 SUSHIL LODHI
1009867 6
77.75 A
9033 1601005620 KAMAL SINGH
1000339 1
25.25 AB
9034 1601005623 RAVIN
1003945 9
39.00 A
9035 1601005625 AMRINDER SINGH
1006375 6
69.00 AB
9036 1601005626 SUMIT KUMAR
1007578 9
32.25 AB
9037 1601005627 MANOJ
1008788 9
45.75 B
9038 1601005629 SAHIL
1011204 9
73.50 A
9039 1601005631 JATINDERJIT SINGH
1001649 9
47.00 A
9040 1601005632 VIKASHSHARMA
1002861 9
33.50 AB
9041 1601005634 BHAVNA
1005292 9
38.2 5 B
9042 1601005635 GURPREET KAUR
1006507 9
34.00 A
9043 1601005636 VARINDER SINGH
1007694 1
46.75 AB
9044 1601005637 AMIT SHARMA
1008918 9
45.75 A
9045 1601005638 RAVINDER SINGH
1010127 1
60.00 A
9046 1601005640 AMRIK SINGH
1000578 1
40.75 AB
9047 1601005642 JARNAIL SINGH
1002994 9
4
22.25 AB
9048 1601005643 MALKIAT SINGH
1004188 1
50.00 A
9049 1601005644 LOVELESH
1005413 6
22.25 A
9050 1601005648 JAGDEEP MITTAL
1010251 9
28.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 182


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9051 1601005650 QENU DEVI
1000682 9
51.75 AB
9052 1601005652 KARANVIR SINGH
1003111 1
36.00 B
9053 1601005654 VISHU SHARMA
1005554 9
2.75 A
9054 1601005658 DEEPAK CHAUHAN
1010366 9
52.50 AB
9055 1601005663 HANISHA SHARMA
1004455 9
30.00 AB
9056 1601005664 HITESH KUMAR
1005674 1
59.50 A
9057 1601005667 AARTI
1009278 9
52.00 A
9058 1601005669 MANISH
1011686 1
44.50 A
9059 1601005673 SATISHKUMAR
1004558 1
42.00 A
9060 1601005674 ROHIT BAWEJA
1005780 9
46.00 AB
9061 1601005675 RAVIKANT
1006981 9
38.75 A
9062 1601005676 SUBHASH CHAUHAN
1008198 9
73.50 AB
9063 1601005681 MEENAKSHI DEVI
1002240 6
46.50 A
9064 1601005682 NAVDEEP DHIMAN
1003454 9
46.75 A
9065 1601005684 AMANDEEP SINGH TOOR
1005883 9
36.50 A
9066 1601005686 KOMAL GABA
1008310 9
41.25 A
9067 1601005688 JATIN GUPTA
1010730 9
62.00 AB
9068 1601005693 RICHA KUMARI
1004813 9
35.75 A
9069 1601005694 LAKHWINDER SINGH
1006000 9
37.00 AB
9070 1601005695 NAVDEEP SINGH
1007212 1
26.75 A
9071 1601005696 NEHA
1008413 1
59.75 AB
9072 1601005698 NIKHIL WALIA
1010845 9
52.50 A
9073 1601005699 NITIN MALHOTRA
1012053 9
57.75 A
9074 1601005701 RAVI KUMAR SAINI
1001320 6
34.25 A
9075 1601005704 HARSHDEEP SINGH
1004960 1
22.50 B
9076 1601005707 RAVI KUMAR N
1008548 1
30.00 AB
9077 1601005708 SAMRITIKA GULERIA
1009765 9
57.00 A
9078 1601005710 RAJESH KUMAR
1000218 9
68.25 BA
9079 1601005713 SANDEEP
1003836 9
29.25 A
9080 1601005715 DEEPANSHU JAIN
1006284 9
18.00 AB
9081 1601005717 ANJU DEVI
1008666 2
35.25 AB
9082 1601005720 MANDEEP KAUR
1000323 6
71.75 AB
9083 1601005722 HARPAL SINGH
1002764 6
40.50 A
9084 1601005724 HARJEET SINGH
L
1005193 1
23.75 AB
9085 1601005725 RATAN SINGH
1006391 1
42.50 AB
9086 1601005726 ABHISHEK JAIN
1007597 9
37.25 AB
9087 1601005730 MANDEEP SINGH
1000455 1
41.25 AB
9088 1601005731 ANKITA GAUR
1001665 9
56.50 AB
9089 1601005732 ANKIT KUMAR
1002868 6
49 .25 A
9090 1601005733 INDERJIT SINGH
1004096 6
39.75 AB
9091 1601005736 JYOTI GABBA
1007718 9
63.50 A
9092 1601005740 RENU BALA
1000577 9
35.25 B
9093 1601005742 BALJEET SINGH
1003009 6
19.00 AB
9094 1601005745 SUNIL KUMAR
1006618 9
40.50 A
9095 1601005746 REETA RANI
1007832 1
46.25 B
9096 1601005749 JITENDER KUMAR
1011481 1
48.75 BA
9097 1601005750 KAPIL KUMAR
1000689 6
50.00 AB
9098 1601005751 ANIL KUMAR
1001923 1
26.25 A
9099 1601005752 HARMANJOT SINGH
1003113 6
27.00 A
9100 1601005753 BINDU RANI
1004352 6
45.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~

PAGE NO.: 183


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9101 1601005754 VIVEK SHARMA
1005541 9
65.75 B
9102 1601005756 PRIYA JANAK
1007961 1
54.25 A
9103 1601005757 ISHANT KUMAR
1009179 9
50.00 AB
9104 1601005758 RAHUL BHALLA
1010374 9
74.25 AB
9105 1601005760 DEEPANKAR SAINI
1000838 6
58.00 A
9106 1601005765 RINI THAKUR
1006874 9
41.50 BA
9107 1601005772 DEEPAK KUMAR
1003349 1
38.50 AB
9108 1601005773 GURINDER KAUR SODHI
1004591 9
26.00 A
9109 1601005776 GAURAV KUMAR
1008180 6
37.50 AB
9110 1601005780 HARMAN SWAMI
1001068 9
60.25 A
9111 1601005782 KIRANDEEP KAUR
1003491 9
49.25 AB
9112 1601005785 HARPREET SINGH
B 1007097 9
42.50 A
9113 1601005790 RAVINDER SINGH
1001175 6
24.00 BA
9114 1601005791 NIDHI SHARMA
1002394 9
42.50 AB
9115 1601005792 BHAWANI KANWAR
1003621 9
47.50 AB
9116 1601005793 SUKHDEV SINGH
1004816 9
50.75 AB
9117 1601005794 AVANIT KAUR
1006046 9
89.25 A
9118 1601005795 PARYJATH
1007223 9
53.25 AB
9119 1601005797 SUKHJINDER SINGH
1009658 6
52.50 AB
9120 1601005799 DEEPAK VASHISHTH
1012065 9
58.50 AB
9121 1601005800 RASHI N
1000100 9
82.00 A
9122 1601005802 AMIT KUMAR
1002515 1
48.00 A
9123 1601005803 GOURAV SHARMA
1003745 9
68.50 AB
9124 1601005804 HARJEET SINGH
1004948 9
4
33.75 B
9125 1601005808 SANJIV KUMAR
1009781 1
61.50 A
9126 1601005809 ARVINDER SINGH
1010991 6
38.00 AB
9127 1601005811 NAVEEN KUMAR
1001422 9
27.25 BA
9128 1601005813 SWATI PURI
1003860 9
29.50 A
9129 1601005814 ROHIT KUMAR
1005069 9
49.00 B
9130 1601005815 VIKAS SHARMA
1006297 9
36.50 AB
9131 1601005819 DEEPAK ASTHANAH
Z
1011098 9
77.50 A
9132 1601005820 DALVIR SINGH
1000348 9
67.00 AB
9133 1601005823 SATISH KUMAR
1003986 1
46.75 AB
9134 1601005824 VIKRAM SINGH
1005200 1
87.25 A
9135 1601005825 SIMERJIT KAUR
1006414 9
30.75 AB
9136 1601005826 DILPREET SINGH K
1007621 1
45.00 AB
9137 1601005827 VIVEK KUMAR
1008819 6
65.00 AB
9138 1601005828 NITIN KUMAR SAINI
1010004 6
91.50 AB
9139 1601005829 MUNISH
1011226 1
57.50 A
9140 1601005830 JAY NARAYAN
1000474 6
94.75 A
9141 1601005831 AMBIKA SHARMA
1001674 9
51.25 AB
9142 1601005834 SHEENA THAKUR
1005320 9
53.25 A
9143 1601005835 DAMAN DEEP SINGH
1006535 9
38.00 A
9144 1601005836 AASTHA VADHERA
1007742 9
62.25 AB
9145 1601005837 ANURADHA JAMBLA
1008953 1
57.25 AB
9146 1601005841 PALVINDER SINGH
1001798 9
45.75 AB
9147 1601005847 JATIN KUMAR
1009059 9
51.75 A
9148 1601005848 NIPUN RAJPUT
1010256 9
39.50 A
9149 1601005849 PALLAVI
1011471 1
65.75 A
9150 1601005850 GAURAV
1000727 9
60.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 184


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9151 1601005851 SONALI VIJAN
1001908 9
54.50 A
9152 1601005854 RAMAN KUMARI
1005567 1
42.50 AB
9153 1601005855 KUMAR GAURAV
1006752 9
11.75 A
9154 1601005856 HARJEET KAUR
1007965 9
69.25 AB
9155 1601005857 GAURAV ARORA
1009185 9
42.25 AB
9156 1601005859 SANDEEP SHARMA
1011597 9
58.25 AB
9157 1601005860 DIMPLE
1000842 6
44.75 A
9158 1601005864 VANSDADIYA NANDKISHOR S
1005695 9
50.00 AB
9159 1601005866 PARAS MAHAJAN
1008095 9
56.75 BA
9160 1601005869 MANMOHAN SINGH YADAV
1011704 6
34.50 AB
9161 1601005871 GURLEEN KAUR
1002178 9
45.00 AB
9162 1601005873 SHIVANGI MIDHA
1004586 9
61.75 AB
9163 1601005878 BINA DEVI
1010611 9
51.00 AB
9164 1601005879 NAVNEET SINGH
1011861 1
20.00 BA
9165 1601005882 SANDEEP
1003508 9
61.50 AB
9166 1601005883 LAKHVIR SINGH
1004718 6
51.00 AB
9167 1601005886 HARDEEP KAUR
1008332 9
20.50 A
9168 1601005892 AMIT KUMAR
1003622 9
26.00 B
9169 1601005894 JUJHAR SINGH
1006038 6
25.25 A
9170 1601005895 ROHIT KUMAR
1007249 1
32.75 AB
9171 1601005896 PALLVI AWASTHI
1008450 9
20.75 A
9172 1601005899 SANJEEV KUMAR
1012078 6
43.00 A
9173 1601005901 VIKAS KUMAR
1001329 6
56.25 A
9174 1601005903 RUPINDER SINGH BHATIA
1003762 9
30.00 AB
9175 1601005904 ABHISHEK
1004974 1
57.75 A
9176 1601005905 AMIT KUMAR
1006178 1
62.75 AB
9177 1601005906 SANDIP SINGH PAL
1007391 1
53.00 A
9178 1601005908 TARUN BANSAL
1009789 9
45.25 A
9179 1601005910 NEHA AGGARWAL
1000258 9
66.75 AB
9180 1601005911 SNEHA BODH
1001439 2
46.75 AB
9181 1601005912 SAVVY JAIN
1002663 9
81.75 A
9182 1601005913 VIPIN KUMAR
1003866 1
47.75 AB
9183 1601005914 INDERJIT SINGH
1005089 1
41.50 B
9184 1601005916 KAPIL
R
1007480 9
4
72.75 AB
9185 1601005919 MANDEEP JAGOTRA
1011134 9
65.75 A
9186 1601005920 HITAKSHI
1000371 9
38.25 AB
9187 1601005921 MUKUL DHAWAN
1001566 9
45.75 AB
9188 1601005922 GEETANJLI
1002773 9
64.50 A
9189 1601005923 RISHI SHARMA
1004010 9
49.75 AB
9190 1601005926 HARMANJEET SINGH
1007633 9
68.00 AB
9191 1601005927 RAJNISH MODGILL
1008814 9
31.00 AB
9192 1601005928 MADHU TANWAR
1010023 9
37.00 A
9193 1601005929 SUNIL KUMAR
1011242 9
42.75 A
9194 1601005934 PAWAN KUMAR
1005321 9
44.00 AB
9195 1601005935 RUCHIKA NANGIA
1006525 9
59.00 A
9196 1601005937 BHAGIRATH YADAV
1008936 9
63.75 A
9197 1601005938 ANISHA RANI
1010165 9
62.50 AB
9198 1601005941 ASHISHRANA
1001824 9
39.50 A
9199 1601005945 RUPINDER SANDHU
1006649 1
66.00 AB
9200 1601005948 RICHA
1010294 1
45.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 185


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9201 1601005950 PAWAN KUMAR
1000732 9
66.25 A
9202 1601005952 SHAVINDER SINGH CHAUHAN
1003148 1
17.00 A
9203 1601005956 PREETINDER SINGH
1007987 9
46.50 AB
9204 1601005957 RAHUL
1009176 1
44.25 AB
9205 1601005960 AMNINDER KAUR
1000857 1
32.75 A
9206 1601005961 RAVI PARTAP SINGH
1002056 9
42.75 AB
9207 1601005962 SONIA BUKRA
1003281 1
39.50 A
9208 1601005964 YADVINDER KAUR
1005710 1
20.75 A
9209 1601005967 ANITA KUMARI
1009307 9
32.75 A
9210 1601005968 SANJU SHARMA
1010509 9
42.00 A
9211 1601005972 SAURABH SAHNI
1003378 9
66.75 AB
9212 1601005973 JIWAN JOT SINGH
1004616 1
64.00 AB
9213 1601005974 VINAY KUMAR
1005812 1
41.50 AB
9214 1601005976 UPMA MAHAJAN
1008211 9
22.50 A
9215 1601005977 VISHAL KUMAR
1009431 9
43.75 AB
9216 1601005978 DIMPLE DHAWAN
W
1010656 9
55.25 A
9217 1601005979 PARAS SINDHI
1011851 9
50.25 A
9218 1601005980 HITESH CHAWLA
1001103 9
63.50 AB
9219 1601005981 AJIT SINGH
X 1002290 6
20.75 B
9220 1601005983 AMIT
1004728 1
50.50 AB
9221 1601005984 HARDEEP SINGH
1005919 6
46.25 AB
9222 1601005987 NISHA DEVI
1009535 9
39.50 A
9223 1601005988 RUBBINA
1010763 6
48.50 AB
9224 1601005989 ANSHU KHURANA
1011986 9
20.50 AB
9225 1601005991 ADITYA SHARMA
1002426 9
51.00 AB
9226 1601005993 HARISH KUMAR
1004863 9
45.00 A
9227 1601005994 ABHINAV SHARMA
1006066 9
22.25 B
9228 1601005995 MANJU SAINI
1007253 9
40.25 A
9229 1601005996 MANDEEP KAUR
1008467 9
11.50 AB
9230 1601005997 SANDEEP KUMAR
1009672 9
43.25 A
9231 1601005998 LALIT KUMAR
1010883 6
45.50 AB
9232 1601005999 ANKIT SHARMA
1012089 9
57.75 A
9233 1601006003 GURPREET SINGH
1003635 9
15.25 AB
9234 1601006010 KANHAN KRISHAN KAUSHAL
1000140 9
70.50 AB
9235 1601006011 SAKSHINAPA
1001352 1
27.50 AB
9236 1601006013 PREM PRAKASH TIWARI
1003747 9
46.25 AB
9237 1601006014 KULVIR SINGH
1004991 6
40.50 A
9238 1601006017 SUKHDEV SINGH
1008608 9
17.75 A
9239 1601006019 ASHISH CHOUHAN
1011004 9
34.25 A
9240 1601006020 KOMAL ARYA
1000265 6
38.00 A
9241 1601006023 PIYUSH KUMAR
1003891 9
61.25 AB
9242 1601006026 REECHA BHATIA
1007494 9
31.75 AB
9243 1601006038 HEENA NAZ
1010037 9
31.00 AB
9244 1601006042 PRITPAL SINGH
1002904 1
50.00 AB
9245 1601006044 BHUPENDRA KUMAR
1005336 1
39.50 AB
9246 1601006045 YOGITA BIRDI
1006542 9
46.00 AB
9247 1601006046 AMRINDER SINGH AHLUWALIA
1007748 9
74.50 AB
9248 1601006048 VISHAL TANWAR
1010159 9
45.75 A
9249 1601006049 AMIT
1011380 9
36.75 B
9250 1601006050 ANUJ BANSAL
1000624 9
58.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 186


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9251 1601006051 SACHIN
1001827 6
46.25 AB
9252 1601006053 AJAY
1004256 1
27.75 B
9253 1601006056 PRINCE KUMAR JHAWA
1007865 6
32.25 AB
9254 1601006057 AMAN DODA
1009079 9
52.25 A
9255 1601006060 SANJEEV KUMAR
1000731 9
55.50 AB
9256 1601006061 RAKESH KUMAR
1001943 9
45.00 A
9257 1601006063 NARINDER SINGH
1004384 1
16.25 AB
9258 1601006066 PARMINDER SINGH
1007993 1
83.50 AB
9259 1601006069 SANDEEP KUMAR CHANDEL
1011636 1
21.75 AB
9260 1601006070 KIRAN
1000855 9
55.00 AB
9261 1601006072 SHASHI SHANKAR
1003264 9
59.00 AB
9262 1601006076 KUMAR AJITESH KOUSHAL
1008116 9
73.00 AB
9263 1601006078 ANU GANDHI
1010515 1
60.50 AB
9264 1601006080 PALLAVI
1000998 9
59.75 A
9265 1601006082 PANKAJ KAPOOR
1003402 9
52.25 AB
9266 1601006083 JUGBIR CHAHAL
1004612 9
34.50 AB
9267 1601006087 AMIT KUMAR
1009455 6
32.00 A
9268 1601006094 MONIKA BHATTI
1005932 1
57.00 AB
9269 1601006097 GURPREET SINGH
1009545 6
49.25 A
9270 1601006099 DUKHBHANJAN S INGH
1011970 9
54.75 AB
9271 1601006102 SOURAV KUMAR
1002440 9
48.00 B
9272 1601006104 RISHI SHARMA
1004880 9
38.75 A
9273 1601006105 SORABH MITTAL
1006093 9
41.00 AB
9274 1601006110 RAHUL GERA
1000151 9
50.50 BA
9275 1601006111 SUSIL KUMAR JENA
1001349 9
3
63.00 AB
9276 1601006112 MUKTA SINGAL
1002580 9
58.75 A
9277 1601006114 NITEL KUMAR
1005007 9
44.50 BA
9278 1601006116 SUDHIR KUMAR
1007387 6
69.75 AB
9279 1601006120 DEEP MITTAL
1000274 9
83.25 A
9280 1601006121 KARAN SINGH
1001467 9
64.25 A
9281 1601006124 NISHANT SOOD
1005116 9
49.75 AB
9282 1601006126 ANISH SHARMA
1007547 9
53.00 BA
9283 1601006127 HARVINDER KUMARR
1008727 9
50.00 AB
9284 1601006129 SHAILENDER
1011137 9
59.00 A
9285 1601006133 ARUN GARG
1004008 9
73.75 AB
9286 1601006134 DEEPIKA
1005244 9
28.75 AB
9287 1601006137 VIPIN KUMAR
1008868 9
37.00 A
9288 1601006145 RAGHUBIR SINGH
1006573 6
3
42.00 AB
9289 1601006146 PRINCE PAUL
1007762 6
50.75 AB
9290 1601006147 AMANDEEP KAUR
1008959 9
42.00 A
9291 1601006148 PRANAV SHARMA
1010183 9
47.75 A
9292 1601006150 SONIA OHRI
1000633 9
39.00 AB
9293 1601006151 SHABNAM
1001848 9
32.25 AB
9294 1601006154 AJAY BOORA
1005490 9
16.00 A
9295 1601006155 PUNKAJ KAPIL
1006666 1
50.75 A
9296 1601006158 MANANPREET SINGH
1010316 9
41.50 A
9297 1601006169 JATIN MONGIA
1011619 9
69.50 AB
9298 1601006171 BHARAT SINGH KUSHWAHA
1002095 6
48.00 A
9299 1601006174 PANKAJ SANDHU
1005705 1
45.25 A
9300 1601006175 RAJAT BHATIA
1006915 1
41.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 187


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9301 1601006176 ANURAG GUPTA
1008130 9
19.50 AB
9302 1601006178 PRADEEPSINGH
1010551 9
24.75 AB
9303 1601006181 SHIWANI DOD
1002195 9
31.00 A
9304 1601006184 DEEPAK SHARMA
1005822 9
105.00 A
9305 1601006185 SWEETY BADHWAR
1007049 9
60.75 AB
9306 1601006187 SHRI RAM
1009443 6
18.75 A
9307 1601006188 KARAN TAYAL
1010663 9
42.00 A
9308 1601006189 ABHISHEK SAINI
1011885 9
80.00 A
9309 1601006192 AMANDEEP SINGH
1003555 1
57.50 AB
9310 1601006193 ANKUR SINGH RAJPUT
1004754 9
60.00 A
9311 1601006195 SUKHWINDER KUMAR
1007155 1
60.25 AB
9312 1601006196 RAJNI BALA
1008363 1
52.25 AB
9313 1601006199 DIMPLE
1012013 6
34.00 AB
9314 1601006202 ONKAR SINGH
1002449 9
19.75 A
9315 1601006203 CHIRAG
1003685 9
42.00 AB
9316 1601006205 VERTIKA MAHENDRU
1006080 9
29.50 A
9317 1601006209 NILESH KUMAR
1010907 6
30.50 A
9318 1601006213 PANKAJ KUMAR
1003773 9
21.50 B
9319 1601006221 VAIBHAV SHARMA
1001495 9
64.50 A
9320 1601006223 RAJAN
1003907 1
50.25 AB
9321 1601006224 KANIKA MENON
1005132 9
40.00 A
9322 1601006232 ANIL KUMAR
1002831 9
48.50 A
9323 1601006233 SHUBHASHREE TRIPATHY
1004027 9
32.50 A
9324 1601006235 MANDEEP SINGH
1006469 1
32.50 AB
9325 1601006236 GAYATRI DEVI
1007671 9
69.75 A
9326 1601006240 SUNNY VINAYAK
1000528 9
39.75 AB
9327 1601006241 RAVINDER PIPAT
1001738 9
26.75 AB
9328 1601006242 RENUKA SABHARWAL
1002940 9
19.00 AB
9329 1601006243 VIJAY KUMAR
1004135 1
40.50 AB
9330 1601006247 PARTH GUPTA
1008975 9
27.75 AB
9331 1601006250 SAJJAN GODARA
1000645 9
60.50 A
9332 1601006251 AMAN GUPTA
1001863 9
54.50 AB
9333 1601006253 SANDEEP SAINI
1004269 6
30.50 A
9334 1601006254 GAGANDEEP SINGH
1005480 9
45.25 A
9335 1601006255 MONU
1006716 6
49.50 A
9336 1601006256 MOHAN LAL
1007914 1
37.00 B
9337 1601006257 SUNIL SAINI
1009125 6
43.25 A
9338 1601006258 PARDEEP KUMAR
1010309 1
27.75 A
9339 1601006261 HARJINDER SINGH
1001956 9
51.75 A
9340 1601006262 GURVINDER KAUR
1003167 1
41.25 A
9341 1601006265 SACHIN SUKHIJA
1006824 9
49.00 A
9342 1601006268 RAJESH KUMAR
1010417 6
73.25 AB
9343 1601006271 CHAMAN SHARMA
1002104 9
58.75 A
9344 1601006276 KARUN KUMAR
1008157 9
50.00 AB
9345 1601006277 ANKITA SHARMA
1009329 9
43.25 A
9346 1601006285 SUNIL KUMAR
1007053 6
42.25 A
9347 1601006289 TARUNNAIK
1011902 6
18.25 A
9348 1601006292 JASDEEP SINGH
1003564 9
63.50 AB
9349 1601006293 JYOTI CHAUHAN
1004748 9
28.50 AB
9350 1601006298 MOHIT MEHTA
1010814 9
53.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 188


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9351 1601006299 NIKKY DEVI
1012002 1
32.25 AB
9352 1601006301 JASBIR SINGH
1001265 6
27.50 AB
9353 1601006303 ANSHIT BHARDWAJ
1003677 9
61.00 AB
9354 1601006304 PARDEEP SAINI
1004898 6
47.75 A
9355 1601006305 GAGANDEEP SINGH
1006098 6
26.75 AB
9356 1601006306 VIRINDER SINGH
1007307 6
44.00 AB
9357 1601006308 VANEET CHAHAL
1009707 9
43.25 AB
9358 1601006309 RAHUL KAMBOJ
1010926 6
42.25 AB
9359 1601006310 PRABHJOT SINGH
1000169 9
45.50 A
9360 1601006313 MOHAN LAL
1003798 6
24.00 A
9361 1601006315 NITISH
1006228 6
37.75 AB
9362 1601006316 JASTEEN SINGH
1007425 6
47.50 A
9363 1601006317 JOGINDER SINGH
1008622 9
33.00 AB
9364 1601006323 SANDEEP KUMAR
1003936 9
35.75 AB
9365 1601006324 PARMJIT KAUR
V
1005135 1
21.50 B
9366 1601006325 SONIA RANI
1006337 1
29.50 B
9367 1601006326 NIDHI CHAHAL
1007540 9
39.50 AB
9368 1601006328 PINKI
1009979 9
51.00 AB
9369 1601006331 PUSHPARAJ
1001613 6
29.50 AB
9370 1601006335 SONIA
1006445 9
54.75 A
9371 1601006339 PARVEEN KUMAR
1011300 9
97.00 AB
9372 1601006341 AASHISH GARHWAL
1001748 9
45.00 AB
9373 1601006344 PUNITA DEVI
1005384 6
22.50 B
9374 1601006345 KIRANDEEP KAUR
1006590 6
57.50 AB
9375 1601006346 KAMALPREET SI GH
1007810 9
45.75 AB
9376 1601006348 JYOTI THAKUR
1010219 9
4
55.75 AB
9377 1601006354 GAURAV KUMAR SAINI
1005496 6
53.25 A
9378 1601006355 PALAK GUPTA
1006693 9
73.00 AB
9379 1601006362 VIJAY KUMAR
1003193 1
42.75 AB
9380 1601006365 RAJINDER KUMAR
1006823 9
5
13.75 B
9381 1601006366 ASHISH SHARMA
1008030 9
46.75 A
9382 1601006367 BALBIR SINGH
1009259 1
28.75 BA
9383 1601006368 SUKHWINDER SINGH
1010437 1
11.50 B
9384 1601006369 JASPREET KAUR
1011675 9
30.00 AB
9385 1601006370 MANINDER PAL
1000897 6
61.00 A
9386 1601006371 RAJBIR SINGH
1002093 6
26.50 AB
9387 1601006372 MANDEEP SAINI
1003333 6
55.00 AB
9388 1601006373 AMANDEEP CHAUDHARY
1004522 6
31.50 AB
9389 1601006374 AMIT CHAUHAN
1005749 9
49.50 AB
9390 1601006375 DUSHYANT GUPTA
1006961 9
67.25 A
9391 1601006376 SANGRAM SINGH
1008146 9
39.00 AB
9392 1601006377 ANAND PRAKASH
1009368 6
48.00 AB
9393 1601006379 GAURAV PATTI
1011764 9
48.25 AB
9394 1601006382 ARTI VASHIST
1003440 9
71.75 A
9395 1601006383 SUNITA DEVI
1004672 9
36.25 AB
9396 1601006390 GAURAV SHARMA
1001155 9
20.50 AB
9397 1601006391 SHAINA PARVANDA
1002358 9
54.25 B
9398 1601006393 SURAJ
1004776 6
43.25 AB
9399 1601006395 SURMUKH SINGH
1007197 1
67.00 A
9400 1601006399 SAMEER SHARMA
1012021 9
22.50 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 189


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9401 1601006402 TARUN KUMAR
1002474 1
50.00 AB
9402 1601006403 GOVIND SHARMA
1003697 9
36.25 AB
9403 1601006404 SUSHILA RANI
1004920 1
47.25 AB
9404 1601006406 PARAMJEET SINGH
1007312 6
57.25 A
9405 1601006408 GULSHAN KUMAR
1009723 1
38.75 A
9406 1601006414 SATPAL SINGH
1005015 9
42.50 BA
9407 1601006416 RAVINDER SINGH
1007456 1
35.75 AB
9408 1601006417 SHIVRAJ SINGH
1008636 6
61.25 A
9409 1601006418 DEEPAK SAINI
1009844 6
30.0 0 AB
9410 1601006420 RAKESH
1000290 9
26.25 A
9411 1601006421 ASHISH AGGARWAL
1001507 9
48.75 AB
9412 1601006423 SATISH KUMAR
1003951 6
22.50 A
9413 1601006424 MOHIT VERMA
1005148 9
40.25 A
9414 1601006426 SUKHWINDER KAUR
1007551 1
38.25 AB
9415 1601006427 RAHUL ARORA
1008774 9
50.50 AB
9416 1601006428 PRABHJOT SINGH TOOR
1009959 9
51.00 AB
9417 1601006429 SHAH ALAM ISLAM
1011200 9
57.50 AB
9418 1601006432 SUMEET PRASHAR
1002845 9
74.00 AB
9419 1601006433 RAVINDER KUMAR
1004061 1
52.00 A
9420 1601006436 HARPREET SINGH
1007681 9
51.75 AB
9421 1601006440 RAJESH KUMAR
1000548 9
45.50 A
9422 1601006445 DINESH BIRDI
1006601 9
37.00 AB
9423 1601006448 BHAWANA DUGGAL
1010231 1
42.00 AB
9424 1601006449 NIKHAL
1011445 9
50.00 AB
9425 1601006451 DALVIR SINGH
1001860 9
45.50 A
9426 1601006453 DEEPAK SINGLA
1004317 9
39.25 AB
9427 1601006454 POONAM RANI
1005523 9
35.75 A
9428 1601006455 KAPIL DUTT
1006724 6
47.25 AB
9429 1601006456 BIRBAL SINGH
1007923 1
23.25 B
9430 1601006460 MINTU SHARMA
1000785 9
56.50 AB
9431 1601006461 NAVIS THUKRAL
1002010 9
57.00 A
9432 1601006463 SUNIL KUMAR
1004419 9
50.75 A
9433 1601006465 DINESH KUMAR
1006857 1
27.50 AB
9434 1601006466 ROHIT GARG
1008047 9
76.75 A
9435 1601006468 ARUN KUMAR
1010478 9
35.75 AB
9436 1601006469 GURJIT SINGH
1011692 6
25.00 A
9437 1601006471 HARJEET SINGH
1002123 9
38.75 A
9438 1601006474 DINA NATH
1005773 1
54.00 AB
9439 1601006476 YASHDEEP SINGH
1008153 9
51.75 AB
9440 1601006477 KOMAL SACHDEVA
1009361 9
34.75 AB
9441 1601006480 RITU
RANI 1001049 9
17.25 AB
9442 1601006482 ABHISHEK DHIMAN
1003462 6
41.00 AB
9443 1601006484 GAURAV SAINI
1005890 6
35.25 AB
9444 1601006485 PUNAMKUMARI
1007074 9
56.25 AB
9445 1601006486 MANMINDER SINGH SAINI
1008290 9
55.25 AB
9446 1601006487 DUBEY NAYNA BHUWANLAL
1009486 9
33.50 A
9447 1601006489 NIKHIL DWIVEDI
1011931 9
32.75 A
9448 1601006490 SAHAJPAL SINGH BEDI
1001166 9
63.00 A
9449 1601006491 AMIT ANSAL
1002365 1
29.00 AB
9450 1601006492 KAMAL KISHORE
1003560 1
31.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 190


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9451 1601006493 MOHAN KUMAR
1004777 6
76.50 AB
9452 1601006499 NAVNEET KAUR
1012044 9
60.50 AB
9453 1601006500 ANOOP KUMAR
1000065 9
32.75 A
9454 1601006502 HIMANSHU KOHLI
1002487 9
83.25 A
9455 1601006505 RAVINDER KUMAR
1006120 9
59.25 B
9456 1601006506 AMBOTHU SURESH
1007319 2
39.50 AB
9457 1601006509 MANJIT KAUR
1010954 9
51 .50 BA
9458 1601006510 SANDEEP
1000175 9
37.75 A
9459 1601006513 SUDERSHAN
1003819 9
32.50 A
9460 1601006516 KAPIL SHARMA
1007466 9
49.75 AB
9461 1601006517 GAGANDEEP SINGH
1008676 1
39.50 AB
9462 1601006519 MANOJ MATHUR
1011085 1
63.50 A
9463 1601006521 HARPREET KAUR
1001526 6
48.75 AB
9464 1601006522 SUNNY KUMAR
1002725 6
29.75 A
9465 1601006530 VANDANA
1000439 1
61.25 A
9466 1601006532 PARVEEN BHANKAR
1002872 1
48.50 AB
9467 1601006534 SUPRIYA
1005291 9
69.75 AB
9468 1601006535 ISHANSINGAL
1006488 9
45.00 A
9469 1601006536 ANU PURI
1007691 9
39.75 AB
9470 1601006537 NISHANT SHARMA
1008920 9
51.75 AB
9471 1601006539 SAHIL
1011321 6
47.75 BA
9472 1601006540 SACHIN BAGGA
1000549 9
45.00 A
9473 1601006543 ROHIT GUPTA
1004201 9
60.50 AB
9474 1601006544 PARDEEP GOYAL
1005399 9
35.00 A
9475 1601006545 RAMANDEEP KAUR
1006599 1
51.25 B
9476 1601006547 KAMAL JIT
1009030 1
29.50 A
9477 1601006548 ASHISH KUMAR
1010229 9
37.25 BA
9478 1601006551 MOHIT BATRA
1001875 9
18.50 A
9479 1601006552 JASWINDER
1003099 6
45.75 A
9480 1601006553 SANJAY KUMAR
1004298 6
72.75 A
9481 1601006554 ASHISH KUMAR
1005516 9
29.25 A
9482 1601006555 RATNESH THAKUR
1006736 6
65.25 AB
9483 1601006557 BALVINDER KUMAR
1009138 9
16.75 A
9484 1601006558 KULDEEP SINGH
1010342 6
54.50 A
9485 1601006561 NATWAR PATI TIWARI
1002011 9
3
69.75 A
9486 1601006562 GAGANDEEP SINGH
1003208 6
51.00 A
9487 1601006563 AKANSHA GUPTA
1004441 9
42.75 A
9488 1601006564 RAMAN KUMAR
1005633 6
36.00 A
9489 1601006565 VISHAKA GUPTA
1006853 9
55.00 AB
9490 1601006567 ROHIT ANEJA
1009252 9
38.00 AB
9491 1601006569 MANOJ KUMAR
1011700 1
25.00 AB
9492 1601006571 MANISH KUMAR
1002122 6
23.50 A
9493 1601006572 TAVLEEN KAUR
1003354 9
53.25 AB
9494 1601006580 PRAVESH KUMAR
1001054 1
55.75 BA
9495 1601006583 JASPREET SINGH
1004674 9
40.75 B
9496 1601006586 VIJAY KUMAR
1008294 6
32.25 A
9497 1601006589 NEHA
1011938 1
40.75 AB
9498 1601006591 RAHUL PATIAL
1002384 9
35.00 AB
9499 1601006592 CHANDAN KUMAR
1003582 1
41.50 AB
9500 1601006593 DHANAJ SAHNI
1004792 9
21.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 191


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9501 1601006595 DAVINDER SINGH
1007198 1
33.50 B
9502 1601006601 KAMAL RAJ
1001281 6
43.75 B
9503 1601006602 KARANVIR SINGH
1002496 9
74.25 A
9504 1601006604 ASHWANI KUMAR
1004921 9
37.75 B
9505 1601006606 RAMANPREET SINGH CHAHAL
1007333 9
49.25 A
9506 1601006610 BIMALJEET KAUR
1000191 1
53.00 AB
9507 1601006613 DAMANPREET SINGH
1003831 9
23.75 A
9508 1601006621 NIKHIL
1001523 1
24.00 AB
9509 1601006624 JASBIR KUMAR
1005170 6
39.50 A
9510 1601006627 ACHIN
1008779 1
34.50 B
9511 1601006628 DALVIR SINGH
1010012 9
42.00 AB
9512 1601006630 CHHOTTU
1000441 9
26.00 B
9513 1601006631 DARSHAN SINGH
1001643 9
37.25 A
9514 1601006633 RIPPY ATWAL
1004079 1
40.75 A
9515 1601006634 SUNIL KUMAR
1005313 9
26.25 A
9516 1601006635 AKASH JAIDKA
1006524 9
51.75 AB
9517 1601006636 SURINDER SINGH
1007710 9
52.75 AB
9518 1601006637 JAGJITSINGH
1008906 9
45.50 AB
9519 1601006638 VIJAY PAL SINGH
1010131 9
38.75 A
9520 1601006640 RAHUL VERMA
1000567 6
70.25 A
9521 1601006641 JASBIR REHAL
1001777 6
33.25 AB
9522 1601006643 AMANDEEP SINGH
1004203 1
42.50 A
9523 1601006644 SANDEEP SINGH
1005431 9
59.75 A
9524 1601006645 ANIL KUMAR
1006623 6
14.00 AB
9525 1601006649 SUKHJINDER SINGH
1011466 1
60.50 AB
9526 1601006650 DAVINDER KUMAS
1000702 6
54.00 A
9527 1601006651 RAVINDER TUSSHAR
1001886 1
54.25 AB
9528 1601006655 GAURAV GULATI
1006748 9
31.75 A
9529 1601006656 RAJAT THANEJA
1007952 9
55.75 A
9530 1601006659 RUPINDER SINGH
1011557 9
51.00 AB
9531 1601006660 MOHIT SHARMA
1000808 9
52.75 AB
9532 1601006661 ROHIT
1002032 6
52.25 A
9533 1601006663 SANDEEP KU AR
1004444 6
42.50 A
9534 1601006664 ARSHVEER SINGH
1005675 1
35.25 BA
9535 1601006668 VISHAL KUMAR
1010497 1
35.75 B
9536 1601006673 VIKAS GOPERA
1004582 9
25.75 A
9537 1601006674 ARUN KAUSHAL
1005775 6
43.50 A
9538 1601006675 JYOTI VERMA
1006969 9
47.75 B
9539 1601006677 NITESH KUMAR
1009407 6
47.75 B
9540 1601006679 ANKUSH KATHAIT
1011829 9
31.25 AB
9541 1601006681 AVISHEK
1002253 9
63.75 AB
9542 1601006686 MANOJ KUMAR
1008314 1
76.75 B
9543 1601006689 SUMIT GUPTA
1011926 9
4
46.25 A
9544 1601006692 ANKIT GARG
1003600 9
46.75 AB
9545 1601006693 CHANDAN SINGLA
1004828 9
51.25 A
9546 1601006694 POOJA DEVI
1006016 6
35.75 B
9547 1601006698 SUMIT KUMAR
1010855 6
45.75 A
9548 1601006699 BIPIN
1012059 9
77.00 A
9549 1601006701 REENA
1001308 1
37.25 AB
9550 1601006710 DINESH GAKHAR
1000221 9
59.75 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 192


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9551 1601006713 BANDHANA RANI
1003855 9
26.75 A
9552 1601006718 ATUL KUMAR
1009898 9
46.00 A
9553 1601006720 PRAPHULL RAJ
1000342 9
56.00 AB
9554 1601006726 PRATIBHA SHARMA
1007616 9
53.50 AB
9555 1601006729 PANKAJ KUMAR
1011206 1
20.50 A
9556 1601006731 RISHI MAHAJAN
1001679 9
49.75 AB
9557 1601006732 YASHWANT KUMAR
1002885 9
57.00 AB
9558 1601006738 RAVINDER SINGH
1010117 9
39.00 AB
9559 1601006739 JASWINDER SINGH
1011329 9
58.75 AB
9560 1601006740 MANISHA
1000566 9
67.25 AB
9561 1601006749 PARMINDER KAUR
1011456 9
52.50 A
9562 1601006750 SACHIN GHAI
1000703 9
55.75 AB
9563 1601006753 HEENA GULATI
1004328 9
32.00 AB
9564 1601006754 GUL AR SINGH
1005556 9
43.75 B
9565 1601006756 MANJINDER SINGH
1007977 1
29.25 A
9566 1601006757 JASPREET SINGH KUMAR
1009160 9
55.50 A
9567 1601006760 RAMANDEEP SINGH
1000822 6
56.25 AB
9568 1601006763 PREETI RAWAT
1004452 9
40.50 B
9569 1601006765 HITESH SINGH
1006875 9
54.25 B
9570 1601006767 RESHAM SINGH
1009284 1
34.50 A
9571 1601006768 AKHIL S
1010493 6
87.50 A
9572 1601006770 KAMAL ATTRI
1000963 1
59.00 AB
9573 1601006772 PRAYRIT CHANDRA
1003384 9
17.00 AB
9574 1601006773 VIVEK SAINI
1004595 6
29.25 AB
9575 1601006775 HARPREET KAUR
1006983 6
45.00 AB
9576 1601006779 MAMTA JANAGAL
1011833 1
44.50 A
9577 1601006780 GURVRINDER SINGH
1001077 9
44.00 AB
9578 1601006784 AMIT SHARMA
1005926 9
39.75 AB
9579 1601006786 SUSHANT SINGH
1008321 1
47.00 AB
9580 1601006787 VISHAVJEET SINGH
1009532 9
83.75 A
9581 1601006788 AJAY KUMAR
1010745 9
38.50 AB
9582 1601006791 TANVI RAI
1002395 1
52.75 AB
9583 1601006792 GAURAV GUPTA
1003623 9
93.00 A
9584 1601006795 DALVIR SINGH
1007252 9
64.25 AB
9585 1601006796 SHIKHA THAKUR
1008438 9
58.75 AB
9586 1601006798 RAVI KANT SHARMA
1010842 9
77.25 AB
9587 1601006800 JASVIR SINGH
1000118 9
50.75 AB
9588 1601006802 GEETANJALI BAGHEL
1002547 9
65.00 AB
9589 1601006803 NITISH
1003725 9
44.50 A
9590 1601006807 KAMALJIT SINGH
1008573 9
69.25 AB
9591 1601006808 PRAMOD KUMAR SAINI
1009776 6
60.25 A
9592 1601006810 RAHUL KUMAR JOSHI
1000233 9
33.25 A
9593 1601006814 PARSHANT VASHISHT
1005067 9
42.75 A
9594 1601006815 MOHAMMED NAJEEB A
1006299 6
91.00 A
9595 1601006819 ANKUSH KUMAR
1011122 6
49.75 A
9596 1601006820 PARJINDER SINGH
1000364 9
33.25 A
9597 1601006824 NEHA CHAUDHRY
1005217 9
37.00 AB
9598 1601006827 PRIYA ARORA
1008818 9
43.25 B
9599 1601006830 SAHIL VERMA
1000459 9
35.50 A
9600 1601006836 SATYA DEVI
1007719 6
18.50 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 193


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9601 1601006837 SUMAN
1008921 9
10.25 B
9602 1601006838 ABHISHEK VERMA
1010130 9
59.50 A
9603 1601006840 DINESH SAINI
O
1000581 6
6.75 A
9604 1601006841 SARABJIT SINGH
1001817 6
17.25 AB
9605 1601006843 RASHWINDER SINGH
1004238 9
53.25 A
9606 1601006844 KRISHAN KUMAR
1005435 1
20.00 A
9607 1601006846 ROHIT
1007844 9
29.50 B
9608 1601006847 KAVITA RANI
1009055 1
22.00 B
9609 1601006849 GAURAV KUMAR BHANDARI
1011490 9
28.75 A
9610 1601006850 ARUN KUMAR
1000718 1
57.00 AB
9611 1601006855 SIDDHARTH
1006757 6
39.00 AB
9612 1601006859 SUMAN THAKUR
1011610 9
25.50 AB
9613 1601006861 YADAV RAM
1002039 1
56.50 B
9614 1601006862 MUKESH KUMAR
1003243 9
44.25 AB
9615 1601006864 PAWAN KUMAR
1005680 6
47.75 A
9616 1601006866 BABITA
1008083 9
43.75 A
9617 1601006867 JASPREET SINGH
1009287 9
42.00 AB
9618 1601006868 KULWINDER SINGH
1010498 9
54.50 A
9619 1601006871 SUMAN RANI
1002168 6
37.25 A
9620 1601006874 JAIDIP
1005790 9
51.75 A
9621 1601006875 AMIT SHARMA
1007017 9
27.75 A
9622 1601006876 ABHISHEK KUMAR GULATI
1008205 9
70.00 A
9623 1601006878 MANISH KUMAR
1010621 1
47.25 AB
9624 1601006879 PARDEEP KUMAR
1011839 6
50.00 A
9625 1601006880 SACHIN KUMAR
1001097 9
46.50 B
9626 1601006881 ASHOK KUMAR SINGH
1002288 9
57.00 A
9627 1601006883 PARVEERTAN SINGH
1004706 9
39.25 A
9628 1601006886 AMIT KUMAR
1008343 6
55.25 AB
9629 1601006887 AMANPREET SINGH
1009538 9
50.00 A
9630 1601006888 CHANDAN MITTAL
1010762 9
64.00 AB
9631 1601006891 SUMIT
1002401 9
32.50 A
9632 1601006893 PAWANKUMAR
1004827 6
3
22.50 B
9633 1601006897 SHIVRAJ SINGH
1009642 1
16.00 A
9634 1601006901 RAJNI VERMA
1001317 6
52.00 AB
9635 1601006902 KAYYUM MOHAMMAD
1002523 6
39.75 A
9636 1601006904 HARSH GAUR
1004969 9
53.00 AB
9637 1601006905 HARISH GAUTAM
1006185 9
24.75 A
9638 1601006906 KULDEEP SINGH
1007379 9
71.25 A
9639 1601006910 LOHIT VERMA
1000234 6
34.25 A
9640 1601006911 GURBACHAN
1001447 6
39.75 AB
9641 1601006912 BHARAT BHUSHAN
1002647 9
68.00 AB
9642 1601006914 SAURABH
1005114 1
49.50 A
9643 1601006915 VINOD SINGH
1006308 1
26.25 A
9644 1601006916 ROHIT KUMAR
1007519 9
30.00 AB
9645 1601006918 VARUN KUMAR
1009899 9
41.25 A
9646 1601006920 ANIL
1000346 6
29.75 A
9647 1601006921 MANAVI SHARMA
1001570 9
39.25 AB
9648 1601006923 SHALINI BANSAL
1004000 9
38.75 A
9649 1601006924 RUCHI SEHGAL
1005210 9
100.25 AB
9650 1601006925 HARPREET SINGH
1006399 6
41.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 194


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9651 1601006926 CHIRAG KALIA
1007609 6
70.25 A
9652 1601006927 NEERAJ KAUSHIK
1008824 9
59.25 A
9653 1601006929 EKTA
1011239 9
58.75 A
9654 1601006930 AJAY KUMAR
1000489 9
59.00 A
9655 1601006932 PARVEEN KUMAR
1002888 1
19.50 B
9656 1601006934 NAVEEN RATURI
1005333 9
49.50 AB
9657 1601006936 PARDEEP SINGH
1007731 6
48.75 A
9658 1601006940 SHALLY
1000599 9
50.75 AB
9659 1601006943 ANKUSH SHARMA
1004234 9
59.50 A
9660 1601006946 SHUBHANGI ARUNRAO MAHATME 1007852 6
34.25 A
9661 1601006948 NITIKA
1010263 9
51.00 A
9662 1601006949 BEANT KAUR BILLING
1011502 9
46.75 AB
9663 1601006950 RINKEY DEVI
1000713 9
35.25 A
9664 1601006951 PRAVIN KAUSHAL
1001932 9
60.75 AB
9665 1601006957 JAGANDEEP KAUR
1009178 6
47.25 AB
9666 1601006960 GURTEJ SINGH GILL
1000837 9
49.50 A
9667 1601006962 SHIV KUMAR JINDAL
1003261 9
39.50 A
9668 1601006963 RAVINDER KUMAR
1004500 9
35.25 A
9669 1601006965 ARVIND
1006883 1
49.75 BA
9670 1601006966 KULDEEP KUMAR
1008089 6
45.25 A
9671 1601006968 SONIA
1010503 9
44.2 5 AB
9672 1601006969 HARDEEP SAINI
1011725 6
51.00 AB
9673 1601006974 JASWINDER SINGH
1005802 6
24.50 A
9674 1601006976 JASPINDER KAUR
1008235 9
36.50 A
9675 1601006977 HEENA SHARMA
1009426 9
35.25 A
9676 1601006979 LOVELY SHARMA
1011849 9
45.50 A
9677 1601006980 KUSHAL SHARMA
1001076 9
36.50 B
9678 1601006982 ARVIND GURE
1003516 1
30.75 B
9679 1601006983 AMRISH RULYAN
1004747 9
49.50 A
9680 1601006987 SIDHANT SHARMA
1009564 9
33.25 AB
9681 1601006988 PARDEEP KUMAR
1010765 1
38.50 BA
9682 1601006992 LALIT KUMAR
1003620 6
67.75 AB
9683 1601006993 SANTOKH GIR
1004865 6
32.50 A
9684 1601006997 RAJNEET KAUR
1009665 9
52.25 AB
9685 1601006998 SUNIL KUMAR
1010889 9
31.50 A
9686 1601007001 HARDEEP SINGH
1001223 1
17.00 AB
9687 1601007002 PARTH GOEL
1002442 9
25.00 A
9688 1601007003 ASHUTOSH
1003665 6
50.75 A
9689 1601007004 GURIQBAL SINGH
1004850 9
52.75 AB
9690 1601007006 AMIT KUMAR
1007275 9
28.25 A
9691 1601007007 SURINDER KUMAR
1008476 6
35.00 AB
9692 1601007010 RAHUL KALA
1000117 1
56.75 A
9693 1601007013 HARPREET SINGH
1003784 6
7.50 AB
9694 1601007016 MADAN LAL
1007378 1
17.75 AB
9695 1601007018 SAKSHI
1009819 9
39.50 AB
9696 1601007023 NISHA ARORA
1003886 9
52.75 AB
9697 1601007026 RAHI
1007499 9
15.00 AB
9698 1601007027 NAFE SINGH
1008723 1
47.75 A
9699 1601007028 ASEEM SHARMA
1009946 9
50.25 AB
9700 1601007030 ATUL KUMAR
1000382 9
40.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 195


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_P OST
9701 1601007031 NEHA SONI
1001599 9
59.50 AB
9702 1601007033 TEJ BIR
1003996 9
76.00 A
9703 1601007035 RAHUL ANAND
1006437 9
41.25 AB
9704 1601007038 PARVEEN KUMAR
1010049 1
28.75 B
9705 1601007039 JAGJEET KUMAR
1011240 6
30.25 B
9706 1601007042 PARVEEN YADAV
1002918 6
33.75 AB
9707 1601007044 VIJAY KUMAR
1005343 6
12.50 A
9708 1601007045 GAURAV KADYAN
1006548 9
54.75 AB
9709 1601007047 BABLU
1008954 9
20.00 AB
9710 1601007048 ANURAG
1010154 6
40.25 BA
9711 1601007049 AMIT GAUTAM
1011386 9
47.25 AB
9712 1601007052 SHELLY ATTRI
1003029 1
31.00 B
9713 1601007053 SIMRATPREET SINGH
1004264 9
47.00 AB
9714 1601007054 SITARAM
1005454 9
27.50 B
9715 1601007057 GAUTAM KUMAR
1009069 1
44.25 A
9716 1601007063 VARINDERJEET SINGH
1004359 9
40.25 AB
9717 1601007066 KULDEEPSINGH BHIMSINGH
1007986 6
33.00 B
9718 1601007068 RAKESH KUMAR
1010401 1
50.50 A
9719 1601007069 VINOD KUMAR
1011607 1
55 .75 A
9720 1601007070 VIJAY KUMAR
1000879 1
23.50 B
9721 1601007078 SUNITA
H
1010533 9
43.25 A
9722 1601007080 BHANISHA VERMA
1000969 6
46.25 AB
9723 1601007081 GURPREET SINGH
F
1002185 1
44.50 AB
9724 1601007083 SUSHMA RANI
1004605 9
30.75 AB
9725 1601007084 NITIN KUMAR
1005821 6
51.00 B
9726 1601007086 NAVEEN BAMAL
1008262 9
23.00 A
9727 1601007088 SHWETA BAGGA
1010641 9
34.75 A
9728 1601007092 ARJUN SAHAJPAL
I
1003534 9
60.25 AB
9729 1601007094 RAVNEET THAPER
1005953 9
47.50 AB
9730 1601007096 SANJEEV KUMAR
1008360 6
46.50 A
9731 1601007100 AMIT CHAUHAN
1000013 9
56.50 A
9732 1601007103 POOJA
1003679 9
66.25 AB
9733 1601007104 ANKUSH KUMAR
1004887 9
39.25 AB
9734 1601007105 KHUSHVENDRA SOOD
1006090 9
82.75 A
9735 1601007107 AMRINDER SINGH
1008488 1
38.00 B
9736 1601007109 GAURAVKUMAR
1010904 6
44.25 A
9737 1601007110 BHUBESH RANA
1000128 9
42.00 A
9738 1601007114 SATNAM SINGH
1005000 9
38.00 B
9739 1601007117 PRIYA
1008602 1
46.25 A
9740 1601007118 ANJALI GOUR
1009825 9
64.25 AB
9741 1601007119 KOMAL
1011018 9
72.00 A
9742 1601007120 PRERNA NAGPAL
1000264 9
42.25 A
9743 1601007127 YOGESH SHARMA
1008720 9
50.00 AB
9744 1601007129 SMRITI
1011156 9
57.25 A
9745 1601007130 JITENDER SHARMA
1000404 9
57.50 A
9746 1601007131 NISHANT A KUMAR
1001608 9
64.50 A
9747 1601007133 SUDHINDER SINGH
1004015 9
47.50 AB
9748 1601007136 YUVIKA DHILLON
1007655 9
51.00 A
9749 1601007137 MUNISH DHAR
1008866 9
55.50 AB
9750 1601007139 RISHABH KAPOOR
1011276 9
70.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 196


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9751 1601007140 MEHAK GOYAL
1000512 9
66.25 AB
9752 1601007141 VIJENDER SINGH
1001722 9
28.75 BA
9753 1601007146 NITASHA
1007764 9
69.50 A
9754 1601007147 VIKAS KUMAR
1008966 6
28.75 B
9755 1601007149 DILDEEP SINGH
1011408 9
32.25 AB
9756 1601007156 PRADEEP KUMAR VERMA
1007886 6
94.00 AB
9757 1601007158 AMRIK SINGH
1010296 1
27.75 A
9758 1601007160 ANKUR DHIMAN
1000750 6
43.25 AB
9759 1601007161 DUSHYANT KUMAR
1001963 1
45.00 A
9760 1601007162 SONICA
1003190 9
61.75 AB
9761 1601007164 HARMANDEEPSINGHCHAHAL
1005619 9
55.75 A
9762 1601007165 YOGESH SHARMA
1006804 9
47.75 A
9763 1601007170 VIKAS
1000887 9
27.75 AB
9764 1601007171 MANDEEP
1002089 9
25.25 A
9765 1601007176 GAGANDEEP
1008114 9
27.75 AB
9766 1601007177 SURENDER
1009327 9
18.25 A
9767 1601007178 DEEPAK KUMAR
1010532 9
42.50 A
9768 1601007180 ASHWANI KUMAR
1000980 9
27.50 B
9769 1601007182 MANPREET KAUR
1003397 9
45.50 B
9770 1601007183 SANDEEP THAKUR
1004643 9
53.25 AB
9771 1601007184 RAM SINGH
1005824 1
36.75 A
9772 1601007186 ANKIT
1008259 6
42.50 AB
9773 1601007187 ASHWANI KUMAR
1009468 1
38.75 B
9774 1601007188 SAURABH SHARMA
1010673 9
37.00 A
9775 1601007190 CHARLEEN KAUR
1001136 9
64.00 A
9776 1601007191 MANPREET KAUR
1002304 9
17.50 A
9777 1601007192 NEHA DEVI
1003524 6
28.25 AB
9778 1601007194 PUNEET SHARMA
1005979 9
41.25 A
9779 1601007195 AMIT DOGRA
1007163 9
30.75 AB
9780 1601007197 ARUN KUMAR
1009572 1
24.25 A
9781 1601007198 JYOTI RAWAT
1010783 9
54.00 A
9782 1601007200 JYOTI AGGARWAL
1000044 9
48.25 AB
9783 1601007201 NEHA
1001250 9
47.25 A
9784 1601007205 RAJESH
1006074 6
43.00 B
9785 1601007206 BHUPINDER KUMAR
1007315 1
37.25 BA
9786 1601007207 SUMIT SHARMA
1008515 9
48.50 AB
9787 1601007208 AMANDEEP SINGH
1009714 6
26.75 AB
9788 1601007210 HANPREET KAUR
1000144 9
36.75 AB
9789 1601007212 JASBIR SINGH
1002593 6
28.50 AB
9790 1601007213 ARSHPREET KAUR
1003774 6
30.75 AB
9791 1601007215 SIMERANJEET KAUR
1006213 9
4
21.50 A
9792 1601007217 VINOD KUMAR
1008623 9
42.50 B
9793 1601007218 PRADEEP KUMAR
1009851 9
43.75 AB
9794 1601007222 AMRIT KAMBOJ
1002690 6
31.50 AB
9795 1601007223 VIVEK KUMAR
1003903 1
45.75 B
9796 1601007229 SURESH KUMAR
1011161 1
38.00 B
9797 1601007230 PUNEET KACHHWAL
1000394 9
94.50 A
9798 1601007232 MOHIT TYAGI
1002815 9
87.00 A
9799 1601007233 SUGANDHA YADAV
1004020 6
50.50 A
9800 1601007234 GAGANDEEP SINGH
1005264 9
55.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 197


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9801 1601007239 ISHA GUPTA
1011286 9
63.75 AB
9802 1601007244 TANYA RAINA
1005374 9
50.25 A
9803 1601007245 DAVINDER VERMA
1006564 9
24.75 AB
9804 1601007248 KAVITA SHARMA
1010180 9
9.75 A
9805 1601007250 AZMA NISAR
1000656 9
34.25 AB
9806 1601007251 KAMAL KANT GROVER
1001839 1
35.00 AB
9807 1601007253 VINEY KUMAR
1004294 1
49.50 AB
9808 1601007256 SHASHI BALA
1007892 6
37.25 A
9809 1601007259 SAPNA CHAUDHARY
1011537 6
58.00 AB
9810 1601007260 PARAMVIR SINGH
1000778 9
41.75 AB
9811 1601007265 ASHOK KUMAR
1006801 6
70.00 BA
9812 1601007267 GAURAV KUMAR
1009247 9
54.25 A
9813 1601007269 RAKESH KUMAR
1011664 6
39.25 B
9814 1601007270 KAPIL KUMAR
1000908 6
35.25 A
9815 1601007271 AMIT KUMAR
1002094 1
23.00 A
9816 1601007272 VIKRANT WALIA
1003316 9
43.50 AB
9817 1601007274 VIKAS
1005742 6
50.75 AB
9818 1601007277 RAJESH KUM R
1009352 1
48.25 BA
9819 1601007278 SUNIL MALIK
1010565 9
38.75 B
9820 1601007279 AKASHDEEP
1011780 1
40.50 AB
9821 1601007284 SAKET SAMEER
1005845 9
55.00 AB
9822 1601007286 HIMMAT
1008246 9
23.75 B
9823 1601007287 ANIL KUMAR
1009473 9
53.75 B
9824 1601007288 VARSHA HANDUJA
1010688 9
53.50 AB
9825 1601007290 SIMRANJEET S INGH
1001134 6
41.25 AB
9826 1601007293 SEHLEEN KAUR
1004779 9
66.00 AB
9827 1601007295 BALKAR RAM
1007171 9
40.50 AB
9828 1601007296 KUNAL
1008387 9
40.00 A
9829 1601007297 MUNISH BHARDWAJ
1009578 2
32.25 AB
9830 1601007302 VINAY KANT
1002462 9
18.75 AB
9831 1601007303 PAWAN KUMAR
1003675 9
44.75 AB
9832 1601007305 AMIT KUMAR
1006116 9
51.50 AB
9833 1601007306 NITISH KUMAR
1007316 6
70.25 AB
9834 1601007307 SUNIL KUMAR
1008523 9
76.50 A
9835 1601007308 SUKHWINDER SINGH
1009725 9
25.75 BA
9836 1601007309 KARTIKAY KHANNA
1010924 9
43.25 AB
9837 1601007310 SANJEEV KUMAR
1000188 1
27.75 AB
9838 1601007311 VANIKA KUMARI
1001401 9
43.25 AB
9839 1601007312 NAVEEN KUMAR
V
1002595 9
53.00 B
9840 1601007313 PARVEEN KUMAR
1003807 9
62.75 AB
9841 1601007314 SURYA NARAYAN SAHU
1005023 9
42.25 A
9842 1601007315 RAMAN KUMAR SOFAT
1006223 9
50.25 A
9843 1601007318 ROHIT GARG
1009823 9
76.75 A
9844 1601007319 NIDHI SHARMA
1011056 9
33.00 AB
9845 1601007320 VISHAL PANJETA
1000300 6
53.25 BA
9846 1601007321 ANKIT SAXENA
1001490 9
17.75 AB
9847 1601007322 PRABHJOT SINGH
1002720 6
54.00 AB
9848 1601007323 SIKANDER ATTRI
1003929 1
45.50 A
9849 1601007326 SANDEEP KUMAR K
1007543 9
17.50 AB
9850 1601007327 ANUBHAV GARG
1008771 9
50.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 198


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9851 1601007330 KAVINDER
1000405 9
55.25 A
9852 1601007332 RAJESH SINGH
1002822 6
51.50 AB
9853 1601007334 JASVIR SINGH
1005268 1
26.50 AB
9854 1601007335 CHAMAN LATA
1006485 1
36.25 AB
9855 1601007336 PRASHANT KUMAR
1007670 6
38.75 B
9856 1601007338 CHARANJIT SINGH
1010099 1
29.00 AB
9857 1601007339 PUNIT KUMAR
1011295 9
41.50 A
9858 1601007342 JASPREET KAUR
1002961 9
29.50 A
9859 1601007344 ANOOP KMMAR
1005392 1
48.50 AB
9860 1601007346 SWARAN LATA
1007795 1
28.50 AB
9861 1601007351 SUKANYA KHURANA
1001873 9
69.00 AB
9862 1601007352 ANUJ KUMAR
1003094 9
49.75 AB
9863 1601007353 GURBACHAN SINGH
1004312 6
31.75 AB
9864 1601007356 GAGANDEEP SINGH
1007920 1
36.50 A
9865 1601007357 RACHANDEEP KAUR SIDHU
1009114 9
54.00 AB
9866 1601007358 SHIKHA RANI DHIMAN
1010330 9
38.25 A
9867 1601007360 AMIT KUMAR NEHRA
1000771 9
46.25 A
9868 1601007361 MANPREET KAUR
1002000 9
47.75 AB
9869 1601007362 SATBIR MALIK
1003204 9
29.75 A
9870 1601007366 SUKHJIT KAUR
1008022 1
45.25 A
9871 1601007368 NAVDEEP SINGH GREWAL
1010436 9
39.25 A
9872 1601007374 ANKUSH SHARMA
1005735 9
69.00 AB
9873 1601007375 IQBAL SINGH
1006943 9
55.00 A
9874 1601007376 RAVINDER KUMAR
1008137 6
27.50 A
9875 1601007378 BALJINDER KUMAR
1010578 9
41.50 B
9876 1601007382 SWATI SHARMA
1003446 9
35.00 A
9877 1601007387 KARAMVEER
1009463 9
98.25 A
9878 1601007391 SHIV DHIMAN
1002356 6
36.75 AB
9879 1601007392 DEEPIKA
1003565 9
56.00 AB
9880 1601007393 SUMIT SHARMA
1004765 9
45.00 BA
9881 1601007395 PRIYANKA TIWARI
1007208 9
26.25 AB
9882 1601007397 DIG VIJAY SINGH POONIA
1009609 9
74.25 A
9883 1601007398 NITISH KUMAR SHARMA
1010806 9
31.75 A
9884 1601007399 DASHMESH SINGH RATHORE
1012014 6
45.75 A
9885 1601007405 VISHAL GUPTA
1006102 9
38.00 A
9886 1601007408 MANISH NAGAH
1009721 1
50.00 A
9887 1601007409 NIRPJEET KAUR
1010959 1
44.25 A
9888 1601007410 SHEENA WALIA
1000196 9
64.00 A
9889 1601007411 NITIN BHARDWAJ
1001391 9
62.25 AB
9890 1601007413 KISHOR
1003805 9
35.50 A
9891 1601007414 MALVIKA KHURANA
1005037 9
36.25 AB
9892 1601007415 SUSHIL KUMAR SHAMTE
1006230 9
8.00 A
9893 1601007416 ANIL KAPOOR
1007452 2
56.25 AB
9894 1601007417 SAURABH KUMAR GUPTA
1008639 9
67.25 A
9895 1601007418 VINAY KALSI
1009868 6
63.50 AB
9896 1601007419 ANUP SINGH
1011050 2
54.00 AB
9897 1601007423 RAHUL PORIYA
1003922 1
77.25 A
9898 1601007424 RAVINDER PAL SINGH
1005160 1
74.50 A
9899 1601007427 INDERBIR SINGH
1008768 9
81.00 AB
9900 1601007433 AMIT SHARMA
1004055 9
57.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 199


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9901 1601007434 RAMAN KUMAR
1005277 9
35.25 A
9902 1601007438 NEHA
1010106 6
18.50 A
9903 1601007440 SHAMINDER PAL
1000560 1
53.75 A
9904 1601007442 RAHUL SISODIA
1002952 1
46.00 A
9905 1601007444 NAVEEN KUMAR
1005411 9
44.00 A
9906 1601007445 AVINASH CHOUDHARY
1006592 6
47.00 AB
9907 1601007446 ATUL GAUTAM
1007791 9
45.00 AB
9908 1601007448 PAWAN KUMAR
1010232 6
57.00 AB
9909 1601007453 SURENDER
1004311 9
51.25 A
9910 1601007454 GURPREET SINGH
1005517 9
51.25 A
9911 1601007455 MANISH HANDA
1006718 9
32.50 AB
9912 1601007457 SHASHI PAL
1009148 9
20.25 A
9913 1601007459 RUPINDER KAUR
1011570 9
51.25 AB
9914 1601007461 DHARMVEER KAUR
1001996 9
40.50 A
9915 1601007462 ANKUSH CHHODA
1003196 9
22.00 A
9916 1601007463 AKSHAY ARORA
1004413 9
55.50 AB
9917 1601007464 KULDEEP
1005652 1
24.25 A
9918 1601007467 SOURABH SHARMA
1009242 9
34.00 BA
9919 1601007468 RINKU
1010445 6
4
24.75 A
9920 1601007470 DUPINDER KAUR
1000903 9
43.00 AB
9921 1601007472 ANKUSH MONGA
1003341 9
55.25 AB
9922 1601007478 MOHAMMAD ASLAM
1010568 6
53.25 AB
9923 1601007481 RAMESH KUMAR
1002232 9
54.75 A
9924 1601007485 NARINDER SINGH
1007084 6
48.50 AB
9925 1601007486 VIKAS
1008275 9
13.50 AB
9926 1601007488 ASHISH BANGER
1010689 1
42.50 AB
9927 1601007491 NISHA VERMA
1002357 6
26.50 A
9928 1601007492 ARCHANA SALARIA
1003558 9
47.50 A
9929 1601007493 MANPREET SINGH
1004782 6
28.00 AB
9930 1601007495 DARBARA SINGH
1007192 1
15.00 B
9931 1601007497 SATISH SINGH YADAV
1009597 6
52.25 AB
9932 1601007498 ROHIT KUMAR
1010812 1
29.50 A
9933 1601007503 DEEPAK KUMAR
1003692 6
50.2 5 AB
9934 1601007504 GURPAL SINGH
1004933 1
28.50 A
9935 1601007505 SHAMSHER SINGH
1006124 9
34.50 A
9936 1601007507 HARBIR SINGH
1008527 9
47.50 AB
9937 1601007508 RAJNI SAINI
1009748 6
54.00 A
9938 1601007511 KHUSHPREET KAUR
1001399 9
47.75 A
9939 1601007512 KONEESH AGGARWAL
1002618 9
45.50 A
9940 1601007514 HIMANSHU PAREEK
1005055 9
75.00 A
9941 1601007520 HARDIT SINGH
1000313 9
21.75 B
9942 1601007523 ANJU RANI
1003947 6
42.00 AB
9943 1601007524 GAURAV PAL
1005180 6
47.25 A
9944 1601007527 SHUBHAM MANGLA
1008770 9
28.50 AB
9945 1601007528 VINODKUMAR
1009987 6
58.50 AB
9946 1601007530 SUKHWINDER SINGH
1000451 6
38.75 A
9947 1601007534 HARPREET SINGH
1005288 1
37.00 B
9948 1601007536 VIPIN KUMAR
1007698 9
37.25 A
9949 1601007537 DEEPAK KUMAR SHARMA
1008893 9
82.00 AB
9950 1601007538 MANDHIR SI NH
1010116 6
37.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 200


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
9951 1601007539 RAKESH KUMAR
1011306 9
77.50 A
9952 1601007542 VINOD DHIMAN
1002974 6
33.00 AB
9953 1601007543 PUNEET ARORA
1004175 9
62.25 AB
9954 1601007547 ROHIT KUMAR
1009012 1
29.50 A
9955 1601007548 RAVI JINDAL
1010250 9
79.75 AB
9956 1601007550 MANOK
1000692 9
36.00 A
9957 1601007552 DIMPLE SAHARAN
1003088 9
64.50 AB
9958 1601007558 MAHESH BANSAL
1010343 9
40.00 AB
9959 1601007559 SUMITRA SANDHU
1011567 9
53.75 A
9960 1601007562 RAJIV DHIMAN
1003211 9
38.50 A
9961 1601007563 MANDEEP KUMAR
1004449 9
60.75 AB
9962 1601007565 SANTOSH KUMAR
1006863 9
83.00 AB
9963 1601007567 ANIL KUMAR
1009275 6
49.00 AB
9964 1601007568 SANGAM SAINI
R
1010482 6
30.00 A
9965 1601007571 KUNAL KANT SHARMA
1002139 9
44.25 A
9966 1601007574 GURMEET SINGH
1005761 9
28.50 A
9967 1601007577 ISHAN JAIN
1009406 9
36.75 A
9968 1601007582 KAMALJEET SINGH
1003474 6
41.00 A
9969 1601007583 RAJEEV KUMAR
1004680 6
21.00 A
9970 1601007586 SANDEEP DADHWAL
1008281 9
51.00 AB
9971 1601007589 VICKEY
1011947 1
20.00 A
9972 1601007590 AJAY PAL SINGH
1001163 1
56.75 AB
9973 1601007595 RAMAN KUMAR GARG
1007217 9
37.50 A
9974 1601007599 SUNIL KUMAR
1012055 9
28.75 A
9975 1601007600 MONIKA
1000075 9
53.50 A
9976 1601007602 AJAY KUMAR
1002493 6
23.00 AB
9977 1601007604 RUCHI CHAUHAN
1004923 9
38.25 A
9978 1601007606 SONAL
1007335 1
53.50 A
9979 1601007607 ROHIT SINGH JOON
1008545 9
57.50 AB
9980 1601007609 HARWINDER SINGH
1010980 9
53.75 AB
9981 1601007612 TRILOKI MAHTO
1002610 9
20 .25 B
9982 1601007613 MUNISH KUMAR
1003854 1
51.00 A
9983 1601007617 MONICA CHAWLA
1008670 9
73.75 A
9984 1601007619 VISHAL VASHISHT
1011071 9
22.00 A
9985 1601007622 MANPREET SINGH
1002765 9
60.50 A
9986 1601007625 BHUPENDER SINGH
1006390 6
53.25 A
9987 1601007626 VICHITRA KUMAR CHAUDHARY
1007583 9
46.25 A
9988 1601007628 MANDEEP KAUR
1009988 6
39.00 AB
9989 1601007629 MANOJ KUMAR SINGH
1011205 9
12.25 A
9990 1601007630 ANKUSH GAUTAM
1000448 9
53.75 A
9991 1601007631 RAVINDER KAUR
1001669 9
27.50 AB
9992 1601007632 RAHUL GROVER
1002853 9
21.75 AB
9993 1601007633 KARAN VERMA
1004082 6
58.00 AB
9994 1601007635 PARVINDER KAUR
1006489 9
17.75 B
9995 1601007636 ARUN KUMAR
1007717 9
61.50 AB
9996 1601007638 HARISH
1010133 9
27.75 A
9997 1601007642 GURPREET SINGH
1003003 1
32.75 A
9998 1601007643 SUMIT SHUKLA
1004220 9
48.50 AB
9999 1601007645 KIRANJEET KAUR
1006625 9
55.75 B
10000 1601007646 RAVI KANT
1007817 9
46.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 201


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10001 1601007647 AKSHDEEP SINGH
1009033 9
28.50 AB
10002 1601007648 GURINDER SINGH
1010248 1
49.00 A
10003 1601007649 CHIRAG SHARMA
1011453 9
45.75 AB
10004 1601007650 DINKAR SINGH
1000706 9
37.75 AB
10005 1601007652 KRISHAN MOHAN
1003108 9
83.75 AB
10006 1601007653 SACHIN BARGOTRA
1004327 9
49.50 AB
10007 1601007654 SUMIT KUMAR
1005529 9
59.00 A
10008 1601007655 DEVENDER
1006742 9
77.00 AB
10009 1601007656 ANIL KUMAR
1007940 1
57.00 A
10010 1601007658 SARBJEET KAUR
1010355 1
41.25 A
10011 1601007659 NAVDEEP KAUR CHEEMA
1011585 9
56.50 A
10012 1601007660 ANMOL
1000817 9
55.75 A
10013 1601007663 NARINDERJIT SINGH
1004443 1
28.00 BA
10014 1601007665 PRIYANKA GUPTA
1006866 9
62.50 AB
10015 1601007667 LUCKY
1009293 9
52.00 A
10016 1601007671 SUJATA RANI
1002140 9
43.75 AB
10017 1601007673 ANIL
1004564 1
37.00 B
10018 1601007674 LAL KRISHNA ANAND
1005789 6
12.00 AB
10019 1601007677 ASHISH KUMAR
1009403 1
43.25 AB
10020 1601007678 JUGAL KISHORE
1010620 6
56.75 A
10021 1601007679 SHINA KARWAL
1011837 9
23.00 A
10022 1601007681 AMANPREET KAUR
1002259 9
73.25 B
10023 1601007682 RASHEED MOHAMMAD
1003485 2
41.75 AB
10024 1601007684 SAHIL CHOUDHARY
1005887 6
28.00 B
10025 1601007685 NIPUN NEGI
1007109 9
66.75 A
10026 1601007686 ARCHANA
1008319 9
69.50 AB
10027 1601007687 SANDEEP SAINI
1009514 9
86.25 A
10028 1601007689 VIKAS SANDHYAR
1011948 1
40.50 AB
10029 1601007690 JASMEEN
1001171 9
46.75 A
10030 1601007692 PARAMVIR BHATTI
1003613 9
78.75 AB
10031 1601007695 ANKITA SHUKLA
1007216 9
33.00 A
10032 1601007696 PARMINDER KAUR
1008426 9
78.00 AB
10033 1601007700 MOHIT AHUJA
1000112 9
57.00 AB
10034 1601007702 NIDHI
1002526 9
38.25 AB
10035 1601007703 SANJEEV KUMAR
1003715 1
31.50 AB
10036 1601007706 MANPREET SINGH NAGPAL
1007358 9
52.00 AB
10037 1601007707 KULKETAN
1008559 9
47.75 B
10038 1601007708 BALJINDER
1009767 9
58.75 AB
10039 1601007709 RISHI PAL
1010968 6
39.25 AB
10040 1601007710 ANUJ GOEL
1000205 9
65.50 A
10041 1601007711 ROHIT CHOPRA
1001414 6
45.75 A
10042 1601007712 PALVINDER SINGH
1002640 9
55.50 A
10043 1601007714 NEERAJ KUMARI
1005085 1
64.75 AB
10044 1601007715 RAHUL
1006268 1
43.75 AB
10045 1601007716 KAPIL BHARDWAJ
1007460 9
48.75 AB
10046 1601007718 NEERAJ KUMAR
1009876 1
19.50 AB
10047 1601007720 GURPREET KOUR
1000343 9
53.50 AB
10048 1601007722 RAJESH KUMAR
1002743 6
29.00 B
10049 1601007725 SUMIT KUMAR
1006405 1
36.50 AB
10050 1601007729 ANITA DEVI
1011217 9
36.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 202


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10051 1601007730 AMIT SONDHI
J 1000472 9
23.50 AB
10052 1601007732 ROHTASH KUMAR
1002870 1
76.00 AB
10053 1601007733 SANTOSH KUMAR YADAV
1004088 6
65.00 AB
10054 1601007736 NEETU SAINI
1007708 6
44.00 A
10055 1601007738 ANJU
1010128 9
32.50 A
10056 1601007740 GAUTAM CHAUHAN
1000582 9
52.00 A
10057 1601007741 KULDEEP SINGH
1001795 9
56.75 BA
10058 1601007745 MOHIT KUMAR
1006642 9
4 5.00 B
10059 1601007747 PANKAJ KUMAR
1009038 6
24.00 B
10060 1601007751 BHUPENDER SINGH
1001916 1
4.50 AB
10061 1601007752 AKSHITA SHARMA
1003129 9
52.50 BA
10062 1601007754 PUNIT KUMAR
1005546 9
54.75 AB
10063 1601007755 RAHUL RIHALIYA
1006778 6
64.25 B
10064 1601007756 GURJOT SINGH
1007941 9
35.25 AB
10065 1601007758 GEETA
1010373 6
33.50 AB
10066 1601007761 ANJNA KUMARI
1002021 1
39.25 AB
10067 1601007762 MAMTA THAKUR
1003254 9
23.75 A
10068 1601007763 KARMJEET
1004454 9
40.75 B
10069 1601007764 PRITY
1005671 9
27.25 B
10070 1601007765 VARINDER SINGH
1006889 9
30.50 AB
10071 1601007766 TRISHA
1008097 9
55.75 AB
10072 1601007767 BIPANDEEP KAUR
1009291 9
39.50 A
10073 1601007771 SAPINDER KAUR
1002172 9
41.00 B
10074 1601007775 KARTIK SAHARAN
1006989 9
69.75 AB
10075 1601007777 PARVEZZAKHTAR
1009400 6
80.25 AB
10076 1601007778 HARMANDERJOT SINGH
1010633 6
43.75 A
10077 1601007779 PARWINDER SINGH
1011824 1
32.50 A
10078 1601007782 BALBIR SINGH
1003489 9
19.00 A
10079 1601007783 ABHINANDAN
1004716 9
33.75 AB
10080 1601007784 RAJPREET KAUR
1005912 2
21.75 B
10081 1601007785 HARPREET KAUR
1007137 6
53.25 AB
10082 1601007786 SANTOSH KUMAR
1008312 1
32.75 A
10083 1601007790 RAMNA
1001178 9
72.00 AB
10084 1601007791 NAVDEEP DADWAL
1002379 9
26.00 AB
10085 1601007793 RAMBIR
1004811 9
51.75 AB
10086 1601007794 MR ROHIT KUMAR
1006034 1
13.50 AB
10087 1601007796 VIKASH SINGH
1008429 9
44.25 AB
10088 1601007797 DEEPAK ANTHALE
1009648 1
20.75 B
10089 1601007799 GURVINDER SINGH
1012079 6
39.00 AB
10090 1601007800 HANSRAJ
1000119 9
34.75 B
10091 1601007801 ARJUN SINGH
1001334 6
53.50 AB
10092 1601007804 PARVINDER SINGH
1004962 1
20.50 BA
10093 1601007808 RAKESH KUMAR
1009778 1
51.00 A
10094 1601007811 KARAMJEET SINGH
1001456 9
29.00 A
10095 1601007813 INDIRA DEVI
1003857 9
29.75 BA
10096 1601007814 PRAVEEN KUMAR FARKARE
1005072 6
42.50 B
10097 1601007815 NEHA
1006291 1
50.50 A
10098 1601007816 SHIVANI SHARMA
1007477 9
38.00 B
10099 1601007819 KINDERDEEP KAUR
1011116 9
12.00 AB
10100 1601007820 SUKRITI KUNDAL
1000356 9
52.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 203


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10101 1601007824 BHAGWATI PRASAD GAUR
1005209 9
41.50 AB
10102 1601007827 TARNEET SINGH SETHI
1008801 9
58.00 AB
10103 1601007829 TILAK RAJ
1011234 1
21.75 B
10104 1601007834 VIVEK SHARMA
1005337 9
54.50 A
10105 1601007835 MANPREET KAUR
1006539 6
51.00 A
10106 1601007839 AJAY KUMAR
1011365 1
37.25 A
10107 1601007841 GOVIND SINGH
1001799 9
41.50 AB
10108 1601007843 RAJIV KAMBOJ
1004213 6
50.75 A
10109 1601007846 KAPIL DEV
1007853 6
43.50 A
10110 1601007847 JASWANT KUMAR SINGH
1009073 9
34.50 AB
10111 1601007849 RAJIV TEJVAN
1011462 1
51.00 A
10112 1601007851 NANDINI
1001922 1
36.50 A
10113 1601007852 BINNY GUPTA
1003144 9
34.00 B
10114 1601007855 ANKUSH KUMAR
1006777 9
61.25 AB
10115 1601007856 ANURADHA
1007964 9
44.00 AB
10116 1601007858 AMRINDER SINGH
1010402 9
31.50 A
10117 1601007860 SANT RAM VERMA
1000849 6
74.50 AB
10118 1601007861 JATINDER PAL SINGH
1002037 9
32.00 B
10119 1601007865 NARINDER KAUR
1006901 6
61.75 A
10120 1601007866 SUKHWINDER PAL SINGH
1008092 1
40.00 A
10121 1601007869 ROHIT KUMAR
1011723 1
42.00 A
10122 1601007871 JASVIR SINGH
1002158 6
43.75 A
10123 1601007872 SANJEEV KUMAR
1003359 2
20.50 A
10124 1601007878 NISHANT SHARMA
1010618 9
48.25 A
10125 1601007881 ARORA SHRUTI GOBIND
1002294 9
82.50 A
10126 1601007883 PREETY DEVI
1004720 1
27.25 BA
10127 1601007884 SHIVANI GIRDHAR
1005924 9
53.25 AB
10128 1601007886 AMIT KUMAR VARMA
1008324 6
73.50 AB
10129 1601007887 SAGAR CHAWLA
1009530 9
51.00 AB
10130 1601007888 GURJINDER SINGH
1010737 9
89.25 AB
10131 1601007889 AMANDEEP
1011949 2
41.75 AB
10132 1601007890 AJAY KUMAR
1001203 6
62.50 AB
10133 1601007891 TANUJ BAGGA
1002391 9
60.25 AB
10134 1601007892 SUMIT KAUSHIK
1003604 9
51.00 AB
10135 1601007893 ISAAC GILL
1004837 6
29.00 A
10136 1601007896 LAKHVIR SINGH
1008443 1
45.75 A
10137 1601007899 GURINDER SINGH
1012095 9
49.75 A
10138 1601007901 SURUCHI
1001333 9
58.00 A
10139 1601007902 NARVI NDR SINGH
1002528 1
38.00 B
10140 1601007903 KAVITA RANI
1003742 9
79.75 A
10141 1601007904 KANWARJEET SINGH
1004971 9
32.75 AB
10142 1601007907 SATINDER SINGH
1008578 9
12.00 AB
10143 1601007908 SHYAMPAL VERMA
1009808 6
57.25 BA
10144 1601007909 PRERNA KAPOOR
1011022 9
59.75 AB
10145 1601007917 SHAMINDER SINGH
1008700 1
49.50 A
10146 1601007918 RAMANDEEP
1009910 1
53.50 AB
10147 1601007919 SANEEEP KUMAR
1011115 9
37.25 A
10148 1601007920 GURPREET KAUR
1000358 9
44.75 A
10149 1601007921 VARINDER SINGH
1001589 1
11.25 A
10150 1601007924 VIKAS BHIKHAN
1005222 9
46.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 204


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10151 1601007925 RUCHIKA SHARMA
1006413 9
31.75 AB
10152 1601007926 MUKESH KUMAR
1007619 1
50.50 A
10153 1601007931 HITESH KUMAR
1001696 9
37.25 AB
10154 1601007935 RAVI KUMAR
1006533 6
87.00 B
10155 1601007936 RIMAL SHARMA
1007726 9
45.25 B
10156 1601007937 AMRITPAL SINGH
1008939 9
43.00 A
10157 1601007939 NIKHIL BHANDARI
1011381 9
51.75 AB
10158 1601007940 KIRANDEEP KAUR
1000612 9
50.50 A
10159 1601007945 RAMESHWAR SHARMA
1006643 9
46.50 A
10160 1601007946 PROMILA VERMA
1007879 6
51.25 A
10161 1601007950 VIKAS BURMAN
1000711 1
30.75 A
10162 1601007952 NARENDER BIHAN
1003135 9
52.50 AB
10163 1601007953 PRERANA
1004382 9
78.50 A
10164 1601007955 DIMPLE
1006786 1
23.50 AB
10165 1601007956 SIMRANDEEP SINGH
1007997 6
45.00 AB
10166 1601007959 RAMAN KUMAR
1011627 6
45.25 A
10167 1601007960 PRASHANT THAKUR
1000852 9
34.75 AB
10168 1601007962 NITISH BHARDWAJ
1003278 9
42.25 A
10169 1601007968 SUNIL KUMAR
1010513 9
58.50 A
10170 1601007971 DARPAN
1002181 9
52.75 AB
10171 1601007973 SHRESTH BHUTANI
1004600 9
69.75 AB
10172 1601007974 RAMAN KUMAR
1005831 1
23.25 A
10173 1601007976 AMRITPAL SINGH
1008217 9
52.50 AB
10174 1601007977 SHUBHAM SINGHAL
1009450 9
73.50 AB
10175 1601007983 PARMJIT
1004713 9
45.50 A
10176 1601007988 NISHA
1010771 2
36.75 A
10177 1601007990 AMAN JINDAL
1001227 9
89.75 A
10178 1601007991 SOHAN LAL
1002424 9
72.75 A
10179 1601007992 RAHUL PAHWA
1003643 9
44.75 A
10180 1601007993 NITISH RANGI
X
1004843 9
33.25 AB
10181 1601007994 PRADEEP KUMAR
1006037 1
61.25 AB
10182 1601007996 NARENDER
1008459 9
19.25 BA
10183 1601007998 PAWAN
1010872 9
27.25 BA
10184 1601007999 SANDEEP KUMAR
1012096 9
1.25 A
10185 1601008005 SURINDERPAL SINGH
1006056 9
35.75 AB
10186 1601008007 HARPREET KAUR
1008482 1
29.50 A
10187 1601008009 BALKARAN SINGH
1010901 9
37.75 AB
10188 1601008011 SWATI GUPTA
1001356 9
47.50 A
10189 1601008013 AMIT KUMAR
1003757 6
28.50 BA
10190 1601008014 SANDEEP KUMAR
1004973 9
55.00 AB
10191 1601008015 MANRAJ SINGH
1006205 9
45.25 AB
10192 1601008019 VISHAL GIRDHAR
1011006 9
48.75 AB
10193 1601008020 AMIT DIXIT
1000262 9
30.50 A
10194 1601008021 SUNIL DHIMAN
T
1001478 6
29.00 B
10195 1601008026 ANSHU
1007513 9
15.2 5 B
10196 1601008027 SANDEEP
1008724 6
50.50 A
10197 1601008032 HARDEEP SINGH
1002782 6
60.25 BA
10198 1601008033 SHIKHA SHARMA
1004005 9
44.75 A
10199 1601008036 ANU
1007654 9
55.75 A
10200 1601008039 AMIT KUMAR
1011237 1
40.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 205


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10201 1601008040 GURPREET KAUR
1000482 9
39.00 B
10202 1601008041 AVNIT SINGH
1001725 6
36.00 A
10203 1601008044 SHAILJA VASHISHT
1005358 9
52.25 A
10204 1601008047 SOURABH SAINI
1008962 6
60.00 A
10205 1601008049 SUDHIR NARULA
1011393 9
50.50 AB
10206 1601008051 TALWINDER SINGH
1001838 9
30.75 A
10207 1601008053 NARINDER KUMAR
1004248 6
31.75 A
10208 1601008054 AVINASH
1005458 1
48.00 A
10209 1601008057 ANSHU
1009086 9
36.25 A
10210 1601008059 ROHTASH
1011500 9
58.50 B
10211 1601008060 VIVEK WALIA
1000741 9
34.50 A
10212 1601008061 AMIT KUMAR
1001955 9
67.75 A
10213 1601008062 LOKESH
1003172 9
18.75 BA
10214 1601008063 GURMUKH SINGH
1004368 1
15.50 A
10215 1601008064 SAT PAL
1005592 6
13.50 BA
10216 1601008068 PANKAJ KUMAR
1010408 9
45.00 A
10217 1601008071 SURYA GANGULY
1002072 9
68.25 AB
10218 1601008073 PAWAN KUMAR
1004495 9
23.25 AB
10219 1601008074 PARVEEN SAINI
1005699 6
47.75 A
10220 1601008076 GURJANT SINGH
1008127 9
21.75 A
10221 1601008077 KETAN CHOPRA
1009317 9
29.25 B
10222 1601008079 MANISH KUMAR GABA
1011751 9
55.75 A
10223 1601008081 PRINCE RAHEJA
1002202 9
44.00 AB
10224 1601008084 SUSHIL KUMAR
1005834 6
31.25 A
10225 1601008085 PRASHANT CHAUDHARY
1007020 9
57.25 A
10226 1601008087 SUMEET
1009457 1
48.25 A
10227 1601008088 PUNEET KANOJIA
1010669 9
67.25 AB
10228 1601008089 DEEPIKA THAKUR
1011863 9
65.75 AB
10229 1601008090 HARJEET SINGH
1001112 6
73.00 A
10230 1601008092 SUNIL KUMAR
1003511 9
64.25 AB
10231 1601008093 VIKAS RANA
1004726 9
57.50 A
10232 1601008094 BHUPENDER SINGH
1005941 6
20.75 B
10233 1601008096 NEHA SONI
1008362 9
43.00 A
10234 1601008097 MOHIT SIHAG
1009581 6
16.50 A
10235 1601008099 MUKESH KUMAR
1011979 1
55.25 AB
10236 1601008100 AMAN KUMAR
1000019 9
46.25 A
10237 1601008102 AMIT KUMAR
1002443 9
32.00 AB
10238 1601008103 SANDEEP KUMAR
1003672 6
52.00 A
10239 1601008104 SATNAM SINGH SHERGILL
1004888 9
75.75 AB
10240 1601008105 NAVJEET KAUR
1006084 1
31.25 AB
10241 1601008111 HARPREET SINGH
1001371 9
49.25 A
10242 1601008114 MUSTKEEM
1005012 6
53.75 AB
10243 1601008115 KULDEEP SINGH
1006191 9
41 .25 A
10244 1601008116 GAUTAM KUMAR BHATIA
1007420 9
27.75 A
10245 1601008126 AJIT SINGH
1007537 9
50.50 AB
10246 1601008127 AMRIT PAL SINGH
1008733 9
41.25 B
10247 1601008131 SANDEEP GARG
1001588 9
26.50 A
10248 1601008133 RAHUL
1004022 6
36.25 AB
10249 1601008134 BHUPINDER SINGH RANA
1005231 9
20.00 AB
10250 1601008135 PRAKSHEKSHA SHARMA
1006459 9
84.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 206


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 P APER1 PREF_POST
10251 1601008137 YACHIKA KUMARI
1008861 1
43.00 AB
10252 1601008138 CHANDAN PARSAD GUPTA
1010072 6
33.25 A
10253 1601008139 SAKIL AHMED
1011262 6
26.25 A
10254 1601008146 CHARAN PREET SINGH
1007766 9
25.00 A
10255 1601008147 TANUJ GOYAL
1008989 9
61.00 A
10256 1601008152 VIPAN KUMAR
1003054 9
15.00 B
10257 1601008155 ANIL KUMAR
1006687 1
39.00 AB
10258 1601008157 SUMIT KUMAR NAIN
1009116 6
43.00 A
10259 1601008158 PARBHJEET SINGH
1010319 9
17.50 A
10260 1601008160 POOJA RANI CHHABRA
1000746 9
49.25 A
10261 1601008161 ANJU GILL
1001974 6
48.50 A
10262 1601008166 TEJBIR SINGH
1008010 6
40.75 A
10263 1601008169 GOURAV VERMA
1011649 6
55.25 AB
10264 1601008170 SWETA SINGH
1000859 1
36.25 A
10265 1601008171 RUPINDER KUMAR
1002096 9
45.25 A
10266 1601008173 SANDEEP
1004499 6
44.00 A
10267 1601008175 SAJAN VOHRA
1006939 9
14.00 AB
10268 1601008180 MAHAVIR GOYAL
1001006 9
63.00 AB
10269 1601008190 CHHAVIIGUPTA
1001128 9
57.25 AB
10270 1601008191 VIVEK KOUNDAL
1002323 9
43.75 A
10271 1601008194 HIMANI SINGLA
1005974 9
28.25 AB
10272 1601008196 ANISH DIXIT
1008370 9
67.00 AB
10273 1601008197 SARDAR ANUP SINGH
1009593 9
19.75 AB
10274 1601008199 PREETINDER KAUR
1011990 1
33.75 AB
10275 1601008200 MUKESH KUMAR SRIVASTAVA
1000054 9
38.25 A
10276 1601008201 JASPREET SINGH
1001253 9
47.25 A
10277 1601008202 DINESH BERRY
1002447 2
38.75 AB
10278 1601008203 HARMEET KUMAR
1003668 1
40.75 AB
10279 1601008204 GEETU
1004885 9
45.25 AB
10280 1601008208 MEENU
1009726 9
49.25 AB
10281 1601008210 JYOTI SHARMA
1000167 9
40.25 A
10282 1601008211 VISHAL
1001364 2
23.75 AB
10283 1601008213 DEEPIKA
1003797 9
48.50 A
10284 1601008216 RANBIR KUMAR
1007416 6
70.75 A
10285 1601008219 KHUSHDEEP KAUR
1011044 9
24.00 A
10286 1601008220 ALKA SAINI
1000278 6
58.25 AB
10287 1601008222 MOHIT ARORA
1002698 9
70.50 A
10288 1601008223 NEHA DHIMAN
1003894 6
65.50 AB
10289 1601008224 MONIKA
1005146 9
46.75 AB
10290 1601008227 NARINDER KUMAR
1008753 6
50.50 AB
10291 1601008229 POOJA SACHDEVA
1011150 9
50.25 AB
10292 1601008232 RAKHI
1002808 9
59.75 A
10293 1601008239 PARMOD SAINI
1011274 6
15.25 BA
10294 1601008240 LOKESH KUMAR
1000517 9
57.50 AB
10295 1601008247 MADHU BALA
1008991 6
32.50 A
10296 1601008249 NIVEDITA SHARMA
1011422 9
36.00 AB
10297 1601008252 AMRIT KUMAR
1003051 1
20.25 AB
10298 1601008255 PARVINDER KUMAR
1006698 6
22.75 A
10299 1601008256 SANJEEV KUMAR
1007909 1
59.75 A
10300 1601008257 PAWAN KUMAR
1009122 9
21.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 207


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10301 1601008258 PARAMPREET KAUR
1010331 9
30.2 5 AB
10302 1601008261 PAVITTAR SINGH
1001972 9
4
45.50 A
10303 1601008262 SOMBIR SINGH
1003186 6
52.00 A
10304 1601008265 ROCKEY BHARDWAJ
1006814 6
50.25 AB
10305 1601008266 HARPINDER SINGH
1008025 1
33.50 AB
10306 1601008267 TARA SINGH
1009231 9
43.50 A
10307 1601008269 PARMOD KUMAR
1011666 6
23.75 B
10308 1601008271 MANDEEP SINGH
1002084 1
33.25 A
10309 1601008272 GURINDER SINGH
1003318 1
38.25 AB
10310 1601008273 PARAS
1004521 9
100.50 A
10311 1601008274 SOURABH
1005728 9
12.25 B
10312 1601008276 NANCY
1008140 9
24.75 AB
10313 1601008279 BHAVANA
1011772 9
29.25 B
10314 1601008280 BINEET KUMAR
1001008 9
34.50 BA
10315 1601008281 ANOOP KUMAR
1002208 9
62.00 A
10316 1601008282 NAINI GARG
1003422 9
76.50 A
10317 1601008284 NAVEEN PATHAK
1005854 9
94.25 B
10318 1601008285 AJAY KUMAR
1007055 1
25.50 A
10319 1601008287 SUMIT KUMAR SHARMA
1009458 9
33.00 A
10320 1601008290 RENU DEVI
1001113 9
2 8.25 AB
10321 1601008291 VIVEK MANKOTIA
1002336 9
67.25 A
10322 1601008292 AMIT KUMAR
1003538 6
16.75 A
10323 1601008295 SHAILJA
1007188 9
46.00 AB
10324 1601008298 AJAY SINGH JASROTIA
1010804 9
36.50 A
10325 1601008299 YADWINDER SINGH
1012018 9
49.50 AB
10326 1601008301 UJJWAL SHARMA
1001259 9
35.75 A
10327 1601008303 VIRENDER SINGH
1003693 6
43.50 A
10328 1601008304 GUNJAN SAHNI
1004884 9
51.25 AB
10329 1601008306 DHARAMVEER ATTARI
1007332 9
29.00 AB
10330 1601008307 NEERAJ SAINI
1008508 6
55.00 BA
10331 1601008308 GURPREET SINGH
1009724 9
33.00 AB
10332 1601008312 RISHUGOYAL
1002584 9
30.50 AB
10333 1601008313 ANKITA SHARMA
1003806 9
18.25 A
10334 1601008314 SANDEEP SAINI
1005018 6
36.00 BA
10335 1601008316 LAKHMI CHAND
1007421 9
60.00 AB
10336 1601008317 AJAY KUMAR
1008628 6
43.50 A
10337 1601008318 SACHIN KUMAR
1009848 9
12.25 A
10338 1601008320 MEENAKSHI
1000281 6
22.50 B
10339 1601008322 DILPREET SINGH
1002726 1
58.00 AB
10340 1601008325 SHRUTI KHANNA
1006334 9
55.50 AB
10341 1601008326 MANJU YADAV
1007544 6
28.75 B
10342 1601008329 ASHWANI KUMAR THAKUR
1011170 9
38.00 A
10343 1601008331 MANOJ KUMAR
1001626 6
48.25 A
10344 1601008332 MANISHKUMAR
1002838 6
32.75 AB
10345 1601008333 YUGDEEP
1004053 9
45.00 A
10346 1601008336 EKTA
1007690 6
53.50 AB
10347 1601008337 GOURAV SAINI
1008887 6
33.50 AB
10348 1601008338 NITIN KUMAR
1010097 9
67.75 AB
10349 1601008339 RITIKA
1011278 9
38.00 A
10350 1601008340 VISHAL
1000524 6
30.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 208


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10351 1601008342 PARSHANT DHIMAN
1002965 6
40.50 A
10352 1601008346 MANISHA SINGLA
1007789 9
45.50 A
10353 1601008348 KARAN GARG
1010215 9
54.50 AB
10354 1601008349 PANKAJ
1011439 9
21.00 A
10355 1601008351 POOJA
1001869 1
13.75 AB
10356 1601008354 ARJUN KUMAR
1005505 6
30.00 AB
10357 1601008355 PARDEEP KUMAR
1006703 1
48.75 A
10358 1601008356 ARCHANA SAINI
1007917 6
49.25 A
10359 1601008357 JAGBIR SINGH
1009141 1
32.00 B
10360 1601008358 BREJESH KUMAR
1010323 1
49.75 A
10361 1601008361 SUNNY KUMAR
1002003 1
33.50 AB
10362 1601008363 NAVNEET KUMAR
1004409 9
52.25 AB
10363 1601008370 ROHINI SHARMA
1000904 9
52.50 A
10364 1601008372 AKASH PALTA
1003312 9
46.75 B
10365 1601008373 HARMANDEEP SINGH
1004528 1
27.50 A
10366 1601008376 DEEPIKA
1008169 9
44.00 A
10367 1601008378 SHALINI JUBLI
1010583 9
57.50 A
10368 1601008381 SEEMA RANI
1002243 6
27.50 AB
10369 1601008382 RAM KUMAR
1003429 6
23.75 A
10370 1601008384 BALKISHAN RAJORA
1005877 6
35.25 A
10371 1601008386 ARVIND YADAV
1008266 6
56.50 A
10372 1601008387 AVINASH KUMAR
1009484 9
66.75 AB
10373 1601008390 KULDEEP SINGH
T
F 1001140 9
52.25 B
10374 1601008391 RAJESH SAINI
1002332 6
29.75 AB
10375 1601008394 VISHAL DHIMAN
1005995 9
17.50 B
10376 1601008395 SANJEEV SAINI
1007180 6
30.00 BA
10377 1601008396 VIJAY MADAAN
1008384 9
13.25 AB
10378 1601008399 HIMANSHU DUREJA
1012030 9
70.25 AB
10379 1601008400 SHASHI BALA
1000077 9
57.50 AB
10380 1601008402 NIKHIL RANDHAWA
1002481 9
33.75 BA
10381 1601008407 JASKARAN BIR SINGH
1008540 9
73.50 AB
10382 1601008408 SHAVETA
1009750 9
46.75 B
10383 1601008410 SACHIN RAGHAV
1000192 9
52.25 AB
10384 1601008412 ANKITA
1002617 9
61.00 AB
10385 1601008415 PANKAJ UPPAL
1006255 9
25.00 B
10386 1601008416 GURSEWAK SINGH
1007462 1
2.75 B
10387 1601008420 VIKRAM SINGH
1000310 6
40.00 A
10388 1601008422 VINAY KUMAR
1002737 6
35.50 AB
10389 1601008423 VIRENDER KUMAR
1003934 2
65.50 AB
10390 1601008424 DEEPAK GROVER
1005151 9
43.25 BA
10391 1601008427 RAJNI RANGRA
1008752 9
57.50 AB
10392 1601008430 NAVEEN KUMAR
1000423 6
64.00 AB
10393 1601008431 ASHISH KUMAR
1001648 9
26.00 A
10394 1601008432 PUNEET PAL SINGH KALRA
1002860 9
29.00 AB
10395 1601008434 SURESH JOSHI
1005273 9
32.75 AB
10396 1601008435 RESHU BANSAL
1006491 9
74.75 A
10397 1601008436 JATINDER SINGH MANN
1007675 9
51.25 AB
10398 1601008438 SAPNA CHAUDHRY
1010105 9
54.25 A
10399 1601008440 DEEPAK KUMAR
1000561 1
30.00 B
10400 1601008441 NAMITA KUMARI
1001756 6
54.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 209


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10401 1601008446 PYUSH VERMA
1007802 6
36.00 A
10402 1601008448 NAVIEETKAUR
1010225 9
31.75 A
10403 1601008449 MANEET TAKSHAK
1011416 9
80.25 A
10404 1601008451 GAURAV GANDHI
1001879 9
51.75 A
10405 1601008452 VARTIKA SHARMA
1003096 9
45.00 AB
10406 1601008453 SHARWAN KUMAR
1004295 6
80.75 AB
10407 1601008454 BHAWNA RISHI
1005519 9
33.25 AB
10408 1601008456 VANEET SAINIW
1007916 9
29.00 A
10409 1601008462 SIMRANDEEP SINGH
1003217 6
45.75 AB
10410 1601008463 KUSSU M
1004415 1
32.25 AB
10411 1601008466 ANURAAG RAWAT
1008042 9
19.00 AB
10412 1601008467 ANJANI KUMAR MISHRA
1009260 9
80.00 A
10413 1601008468 MAMTA
1010459 6
44.50 AB
10414 1601008469 SAHIL MONGA
1011663 9
40.00 A
10415 1601008470 GAURAV BHANDARI
1000915 9
54.00 A
10416 1601008471 BHAGWANT SINGH
1002125 9
62.50 AB
10417 1601008472 HARPREET SINGH
1003336 9
35.00 A
10418 1601008476 SARABJEET KAUR
1008154 9
62.00 AB
10419 1601008477 MANPREET KAUR
1009369 1
46.50 AB
10420 1601008478 SHAMMI KUMAR
1010575 9
76.00 AB
10421 1601008482 GARIMA
1003466 9
41.75 A
10422 1601008488 RAVEEN THAKUR
1010721 9
49.75 A
10423 1601008489 SANDEEP KUMAR AHIRWAR
1011930 1
29.25 AB
10424 1601008491 SAMEER KALIA
1002369 9
36.25 A
10425 1601008492 NAVEEN THAKUR
1003583 9
57.25 A
10426 1601008500 PANKHURI VERMA
1000071 9
54.25 AB
10427 1601008504 VINOD KHATI
1004925 6
33.25 A
10428 1601008507 ANUP KUMAR
1008546 1
42.75 A
10429 1601008515 PRAVEEN PRATAP SINGH
1006251 9
54.50 A
10430 1601008516 NAVEEN KUMAR
1007465 6
47.50 AB
10431 1601008517 MANPREET SINGH
1008671 9
21.25 AB
10432 1601008518 GURVINDER SINGH
1009871 6
44.50 B
10433 1601008519 ABHISHEK CHAUDHARY
1011092 9
26.50 A
10434 1601008520 AMIT KUMARR
1000305 6
13.25 A
10435 1601008526 GURDEV SINGH
1007579 6
31.75 B
10436 1601008531 PAWAN KUMAR
1001637 9
55.00 A
10437 1601008535 SANDEEP SINGH
1006490 6
22.50 B
10438 1601008537 SUKHWINDER SINGH
1008904 6
28.25 B
10439 1601008538 MOHIT
1010096 9
26.25 BA
10440 1601008543 HARJIT SINGH
1004200 9
60.75 AB
10441 1601008544 SEEMA
1005417 9
15.25 BA
10442 1601008545 SATISH KUMAR
1006627 9
43.25 A
10443 1601008546 NAVEEN KATYAL
1007827 9
40.25 AB
10444 1601008548 SIMRANJEET SINGH
1010236 6
10.25 B
10445 1601008550 PANKAJ KUMAR DIXIT
1000663 9
39.25 BA
10446 1601008553 VIKAS CHANDEL
Q
1004322 9
70.00 AB
10447 1601008554 AMANDEEP KAUR
1005520 9
33.25 A
10448 1601008555 TRIBHAWAN SINGH
1006750 6
47.25 AB
10449 1601008557 NAVEEN RATURI
1009140 9
42.25 AB
10450 1601008560 NITIN SHARMA
1000811 9
58.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 210


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10451 1601008561 VIVEK KHOKHAR
1001998 6
44.00 A
10452 1601008563 IQBAL SINGH
1004427 9
32.50 AB
10453 1601008565 ANUJ KUMAR
1006855 9
52.00 A
10454 1601008566 SUDAMA
1008063 9
33.00 B
10455 1601008567 KANWARINDER SINGH SANDHU
1009273 9
55.50 AB
10456 1601008571 JASVIR SINGH
1002114 6
56.75 AB
10457 1601008572 PARIKSHIT SHARMA
1003360 9
49.00 AB
10458 1601008573 MOHIL
1004576 9
44.00 BA
10459 1601008575 GAURAV SAINI
1006980 6
25.00 AB
10460 1601008578 KAMAL KUMAR
1010602 6
45.75 B
10461 1601008583 SAROJ SHARMA
1004691 9
46.50 A
10462 1601008586 ROMI
1008311 6
28.25 A
10463 1601008588 SANDEEP KUMAR MANGLA
1010724 9
56.00 BA
10464 1601008596 KAMAL KUMAR
1008418 6
35.75 BA
10465 1601008597 PARHLAD PURI
1009611 6
28.25 A
10466 1601008602 SOMVIR SINGH
1002498 9
-2.50 AB
10467 1601008609 SONIA
1010951 6
61.75 A
10468 1601008613 YESHWANT SINGH MALIK
1003829 9
51.25 AB
10469 1601008615 RAHUL
1006248 9
33.25 A
10470 1601008620 ARUN GARG
1000333 9
31.00 A
10471 1601008622 DHARAMVEER
1002758 6
34.50 AB
10472 1601008627 SOMVEER SINGH
1008777 1
96.25 AB
10473 1601008628 ANIL KUMAR
1010015 1
39.50 B
10474 1601008631 ASHTOSH JOSHI
1001653 9
24.25 A
10475 1601008632 NEHA
1002852 9
37.25 A
10476 1601008634 RAKESH KUMAR
1005304 1
21.50 B
10477 1601008635 TARUN SHARMA
1006520 9
39.00 AB
10478 1601008638 SIMANDEEP KAUR
1010110 9
28.25 AB
10479 1601008644 ANUPAM SHARMA
1005404 9
33.75 A
10480 1601008645 GAGAN DEEP
1006607 6
46.25 A
10481 1601008646 HARPREET SINGH
1007840 9
28.50 A
10482 1601008647 AMIT RAWAL
1009057 6
23.00 A
10483 1601008648 ANI LCHAUHAN
1010242 9
69.50 A
10484 1601008655 RAKESH KUMAR
1006731 1
36.00 A
10485 1601008656 JASDEEP SINGH
1007962 1
31.75 B
10486 1601008657 VIKAS MALIK
1009145 9
49.00 AB
10487 1601008659 SAURABHHCHHABRA
1011586 9
59.75 AB
10488 1601008660 RENUBALA
1000814 1
44.50 AB
10489 1601008661 RAHUL GHAI
1002038 6
81.75 A
10490 1601008665 URMILA DEVI
1006850 9
53.00 B
10491 1601008668 VARUN VAID
1010468 9
75.50 A
10492 1601008671 JASVINDER SINGH
1002133 9
26.75 AB
10493 1601008673 PANKAJ
1004568 6
11.00 AB
10494 1601008674 AMIT KUMAR
1005772 9
34.75 AB
10495 1601008675 ABHISHEK VERMA
1006985 9
34.50 A
10496 1601008676 ABHISHEK KUMAR
1008181 1
37.25 A
10497 1601008677 SHIVANI
1009399 9
65.75 AB
10498 1601008680 PARDEEP KUMAR
1001064 9
60.50 A
10499 1601008681 MANDEEP SINGH
1002267 9
43.75 AB
10500 1601008689 KULDEEP SINGH
1011954 6
45.00 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 211


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10501 1601008690 GURJEET SINGH
1001188 1
50.75 AB
10502 1601008694 PAWAN SHARMA
1006024 9
58.25 AB
10503 1601008698 NAVEENVOHRA
1010830 9
20.50 AB
10504 1601008699 KIRAN CHHABRA
1012062 9
45.25 A
10505 1601008700 RAMANJIT KAUR
1000097 9
47.00 AB
10506 1601008705 NEHASHARMA
1006139 9
57.75 AB
10507 1601008707 RINKU
1008577 9
88.75 A
10508 1601008715 PAWAN KUMAR
1006264 6
51.00 AB
10509 1601008716 SURESH KUMAR
1007489 9
27.25 A
10510 1601008717 ASHISH KAMBOJ
1008701 6
33.75 A
10511 1601008719 RUPINDER SHARMA
1011109 9
48.00 AB
10512 1601008720 GURDEEP SINGH
1000345 6
40.50 AB
10513 1601008724 KAPILDEEP SINGH
1005198 9
32.75 A
10514 1601008725 SATISH KUMAR
1006409 1
43.75 AB
10515 1601008728 AMIT THAKUR
1010009 9
44.75 A
10516 1601008729 DEEPIKA ARORA
1011230 9
42.50 AB
10517 1601008733 NIRMAL SINGH
1004090 9
41.50 B
10518 1601008734 GURPREET SINGH
1005329 9
25.00 A
10519 1601008735 HARMAN DEEP KAUR
1006512 9
50.75 AB
10520 1601008736 CHITRANZAN CHOPRA
1007730 9
66.75 A
10521 1601008738 ANIL DUTT
1010144 9
29.00 A
10522 1601008739 RAMANPREET KAUR
1011346 9
53.25 A
10523 1601008740 SANGEETA
H
1000589 6
52.25 B
10524 1601008742 SATVIR SINGH
1003018 9
68.75 A
10525 1601008743 KAMAL BATTA
1004214 9
58.25 BA
10526 1601008744 VIJAY KUMAR
1005418 9
79.25 A
10527 1601008747 AMANDEEP KAMBOJ
1009052 6
33.50 A
10528 1601008748 ANIL KUMAR
1010247 9
22.00 A
10529 1601008749 JITENDER KUMAR
1011473 6
61.25 A
10530 1601008752 AMANDEEP KAUR
1003128 9
53.00 A
10531 1601008754 GURMEET KAUR
1005560 1
26.75 AB
10532 1601008758 JAGDEEP
1010390 6
26.75 AB
10533 1601008759 BHANU LUTHRA
1011608 6
20.25 A
10534 1601008760 DAMANJEET KAUR
1000809 9
33.75 A
10535 1601008766 KHARAK SINGH MANN
1008076 1
28.00 AB
10536 1601008767 ANIL KUMAR
1009297 1
45.25 B
10537 1601008770 AMIT VERMA
Q
1000944 6
49.75 A
10538 1601008771 RAVI MAHAJAN
1002157 9
47.75 A
10539 1601008773 AMIT KUMAR SHARMA
1004580 9
31.25 A
10540 1601008779 YAGDUTT
1011818 9
27.75 A
10541 1601008780 VIPUL KUMAR SRIVASTAVA
1001088 9
57.25 AB
10542 1601008781 RAHUL VALECHA
1002287 9
53.00 AB
10543 1601008784 DEVINDER KUMAR
1005914 9
44.75 A
10544 1601008786 ANIL DUDY
1008306 9
46.25 A
10545 1601008787 GURPREET SINGH
1009540 9
46.75 A
10546 1601008789 UPINDER SINGH
1011956 6
37.50 AB
10547 1601008792 ARTI
1003607 9
39.75 BA
10548 1601008797 JUHI SAPRA
1009659 9
48.75 A
10549 1601008798 AJAY KUMAR
1010875 1
36.00 B
10550 1601008801 SUMAN
1001318 9
31.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 212


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10551 1601008802 VIJAY
1002519 9
71.75 B
10552 1601008803 AMROJ KAUR GILL
1003738 9
48.75 A
10553 1601008804 AKHIL KONDAL
1004950 1
51.75 AB
10554 1601008809 MANDEEP SINGH
1010998 9
43.50 AB
10555 1601008810 ASHISH CHAWLA
1000223 9
43.75 AB
10556 1601008811 BHARTI
1001444 1
37.00 A
10557 1601008812 SUKHKARAN SINGH
1002664 9
37.75 AB
10558 1601008813 KOMALJOT KAUR
1003848 9
40.00 A
10559 1601008820 KAMALDEEP
1000374 6
45.50 A
10560 1601008824 PUSHPINDER KAUR
1005215 9
38.50 AB
10561 1601008832 SUNIL KUMAR
1002896 1
61.75 B
10562 1601008833 SEEMA
1004107 1
33.75 A
10563 1601008834 RAJNEESH LATA
1005309 6
60.5 0 A
10564 1601008835 SURENDER PAL
1006514 9
43.75 A
10565 1601008836 RAMAN KUMAR
1007728 6
45.75 A
10566 1601008837 SURENDER
1008930 6
35.50 B
10567 1601008839 RAVNEET KAUR
1011361 1
34.75 AB
10568 1601008841 MAMTA GUPTA
1001822 9
57.50 AB
10569 1601008842 DINESH KUMAR
1003014 9
66.50 AB
10570 1601008843 PANKAJ NAIDU
1004226 9
41.00 AB
10571 1601008844 MOHIT KAUNDAL
1005446 9
50.75 A
10572 1601008845 NISHANT
1006664 9
38.75 BA
10573 1601008846 ARUN PADAM
1007851 1
7.00 AB
10574 1601008847 RANVIR SINGH
1009082 1
19.25 AB
10575 1601008848 SHWETA
1010255 9
39.50 AB
10576 1601008852 UTTAMBIR KAUR
1003150 9
30.00 A
10577 1601008853 ABHISHEK SHARMA
1004354 9
59.00 AB
10578 1601008854 ANJALI BHARTI
1005552 1
35.25 A
10579 1601008855 CHEENA ROHILLA
1006753 6
47.50 B
10580 1601008856 PARDEEP KUMAR
1007975 1
42.50 A
10581 1601008858 JASBIR SINGH
1010387 1
31.75 A
10582 1601008862 BALRAJ SHARMA
1003251 9
4 5.25 A
10583 1601008863 SUJATA KATARIA
1004488 1
50.75 AB
10584 1601008866 ROHIT KUMAR
1008082 6
28.25 AB
10585 1601008867 AJAY KUMAR
1009302 9
25.25 A
10586 1601008868 DHARMVIR
1010519 1
34.75 AB
10587 1601008876 VINOD KUMAR
1008219 1
83.00 A
10588 1601008879 ANUJ
1011832 1
36.50 AB
10589 1601008880 DIVAKER SHARMA
1001094 9
24.25 B
10590 1601008881 HEMANT
1002274 9
36.25 A
10591 1601008886 MANISH SHARMA
1008349 9
14.00 AB
10592 1601008887 PRASHANT SHARMA
1009550 9
63.00 B
10593 1601008888 ROHIT GULERIA
P
1010752 9
4
22.00 A
10594 1601008889 JAI BHAGWAN
1011985 9
53.75 B
10595 1601008891 SHARANPREET SINGH
1002397 1
47.50 B
10596 1601008892 VED PARKASH
1003602 1
54.00 AB
10597 1601008893 AARTI
1004834 9
40.25 A
10598 1601008894 RAJAN
1006049 1
43.25 A
10599 1601008895 KAVITA
1007239 9
43.25 AB
10600 1601008898 SHEENAM GARG
1010857 9
36.75 B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 213


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10601 1601008900 NANCY
1000102 1
65.00 AB
10602 1601008901 ROHIT WALIA
1001340 9
30.75 AB
10603 1601008903 JITENDER KUMAR
1003740 6
65.25 A
10604 1601008904 RAJESH KUMAR
1004976 1
35.25 B
10605 1601008905 SUNIL KUMAR
1006182 6
34.25 AB
10606 1601008906 ABHISHEK
1007382 9
82.50 A
10607 1601008907 VIJAY KUMAR
1008572 1
35.75 AB
10608 1601008908 RANJODHSINGH
1009787 6
35.75 AB
10609 1601008910 SANJAY KUMAR
1000244 6
21.25 AB
10610 1601008911 MANJIT SINGH
1001473 6
55.50 B
10611 1601008913 BHIM
1003885 1
32 .25 B
10612 1601008914 RITU
1005100 9
42.25 A
10613 1601008918 DHARMENDRA KUMAR
1009901 6
35.25 AB
10614 1601008920 RAHUL AHUJA
1000353 9
81.25 AB
10615 1601008921 PANKAJ
1001575 6
47.75 A
10616 1601008923 GURTEJ SINGH DHILLON
1003988 9
44.50 AB
10617 1601008925 ISHA GABA
1006411 9
45.00 A
10618 1601008926 ASHOK KUMAR
1007624 1
51.25 AB
10619 1601008929 VIKRANTSINGHTTOMAR
1011236 9
37.50 AB
10620 1601008930 SAURAV SHARMA
1000497 9
41.25 AB
10621 1601008931 AJAY KUMAR
1001709 9
38.50 AB
10622 1601008933 SUKHWINDER SINGH
1004126 1
24.00 AB
10623 1601008934 JASKARAN SINGH
1005332 1
28.75 B
10624 1601008938 VISHAL
1010146 1
33.00 A
10625 1601008940 BHUPINDER SINGH
1000613 6
62.00 AB
10626 1601008941 AJAY KUMAR
1001814 9
44.00 AB
10627 1601008942 ABHINESH KUMAR
1003013 6
52.00 A
10628 1601008944 MUNISH SHARMA
1005473 9
49.25 AB
10629 1601008945 NAVJOT SINGH
1006667 6
22.50 AB
10630 1601008946 KARAN CHOPRA
1007861 9
52.75 A
10631 1601008950 SUMIT KUMAR
1000748 9
50.50 A
10632 1601008951 BHAWNA CHOPRA
1001925 9
41.50 A
10633 1601008954 SOURAV AGGARWAL
1005581 9
15.00 B
10634 1601008955 VINISH KUMAR
1006784 6
25.00 AB
10635 1601008957 SUDHIR KUMAR
1009208 9
44.50 A
10636 1601008959 RAVNEET SHARMA
1011632 9
42.25 AB
10637 1601008961 ROSHAN KUMAR
1002046 9
24.25 BA
10638 1601008967 PRADEEP KUMAR YADAV
1009314 6
31.25 A
10639 1601008971 ROHIT
1002192 9
28.25 A
10640 1601008974 JUGVINDER SINGH SIDHU
1005811 9
52.75 AB
10641 1601008978 ANKIT KUMAR GARG
1010654 9
74.00 A
10642 1601008981 NEHA JASSI
1002317 6
50.00 BA
10643 1601008983 SHYAM KUMAR
1004729 6
56.00 AB
10644 1601008986 NITASHA BANSAL
1008338 9
45.75 AB
10645 1601008989 AKSHAY KACHRU
1011967 9
83.50 AB
10646 1601008990 HARSH WARDHAN SHARMA
1001213 9
63.50 AB
10647 1601008993 NAVDHA JINDAL
1004845 9
25.50 A
10648 1601008996 VANDANA YADAV
1008475 6
56.25 A
10649 1601009002 GAURAV DUTTA
1002425 9
63.00 AB
10650 1601009004 YASHVIR SINGH
1004857 6
40.25 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 214


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10651 1601009005 MUNISH GARG
1006064 9
57.50 A
10652 1601009009 ADITYA THAKUR
1010919 9
49.25 A
10653 1601009013 AYUSH
1003786 6
39.25 AB
10654 1601009016 AVTAR SINGH
1007383 1
44.00 AB
10655 1601009021 ANKUSH SHARMA
1001460 9
28.25 A
10656 1601009022 RAJIV SHARMA
1002659 9
8.00 A
10657 1601009023 DINESH
1003890 9
27.50 A
10658 1601009025 KEHKASHA PARVEEN
1006306 6
43.75 A
10659 1601009027 PUNEETA THAKUR
1008721 9
68.75 A
10660 1601009028 YADVINDER
1009938 9
43.75 B
10661 1601009029 NAVEEN MADAAN
1011126 9
34.25 A
10662 1601009030 RIMPA RANI
1000384 9
56.50 A
10663 1601009034 INDERPREET SINGH
1005243 9
43.25 A
10664 1601009036 RAJINDER SINGH
1007644 1
21.50 A
10665 1601009037 MANOJ KUMAR
1008849 9
40.00 B
10666 1601009040 JASPREET SINGH
1000502 9
54.25 B
10667 1601009045 SANDEEP
1006546 9
35.00 AB
10668 1601009047 VIJAYATA ARYA
1008972 6
49.25 AB
10669 1601009048 JASDEEP SINGH
1010169 9
34.00 AB
10670 1601009050 PRABHJINDER SINGH AULAKH
1000609 9
67.25 AB
10671 1601009054 JAPANDEEP SINGH
1005472 6
38.25 AB
10672 1601009058 BHAVNA SAINI
1010307 6
55.50 A
10673 1601009059 GULSHAN KUMAR
1011491 1
12.00 B
10674 1601009060 SIMRANJIT KAUR
1000739 9
5
20.50 A
10675 1601009064 PANKAJ
1005599 6
22.00 B
10676 1601009065 VANDANA RANI
1006781 9
43.00 AB
10677 1601009068 UMESH KUMAR
1010415 1
25.00 A
10678 1601009069 PREETI RAMAN
1011625 1
34.75 AB
10679 1601009070 ASHWANI KUMAR
1000877 9
67.75 A
10680 1601009071 MANPREET SINGH
1002057 1
38.75 AB
10681 1601009074 VINAY BHATIA
1005724 9
43.25 A
10682 1601009076 LOVEDEEP HUDDA
1008122 9
22.50 A
10683 1601009078 SANGEETA
1010545 1
3
38.00 A
10684 1601009079 SHARANDEEP KAUR
1011743 6
33.25 AB
10685 1601009080 PAWANDEEP KAUR
1001003 9
67.00 A
10686 1601009081 REETU
1002186 9
25.75 A
10687 1601009082 MANOJ KUMAR
1003389 9
19.00 A
10688 1601009083 MOHIT GARG
1004609 9
41.75 A
10689 1601009084 INDERJEET SINGH
1005813 9
15.00 AB
10690 1601009089 SANDEEP KUMAR
1011862 1
16.00 B
10691 1601009090 NARINDER KUMAR
1001119 1
18.50 AB
10692 1601009091 KISHORE KUMAR
1002314 6
60.25 B
10693 1601009092 RISHI DEV
1003528 6
23.00 A
10694 1601009094 GAGANDEEP SINGH
1005938 9
42.00 A
10695 1601009096 KULBIR SINGH
1008372 9
34.50 A
10696 1601009097 VAISHALI
1009580 6
68.25 AB
10697 1601009102 SUNDEEP SINGH
1002461 9
22.25 A
10698 1601009104 VANDANA SHARMA
1004881 9
37.25 AB
10699 1601009106 NAVNEET KUMAR
1007282 1
16.25 B
10700 1601009108 LALIT SINGH
1009682 9
62.00 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 215


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10701 1601009109 PANKAJ KAPOOR
1010908 9
55.75 A
10702 1601009110 VIJAY TANEJA
1000147 9
41.75 A
10703 1601009111 NITISH KUMAR
1001370 9
53.00 A
10704 1601009114 LALIT KUMAR
1004994 6
20.50 AB
10705 1601009115 RAMMEHAR
1006193 9
25.50 A
10706 1601009116 ANKUR SHARMA
1007423 9
39.25 AB
10707 1601009119 RAJBIR
1011025 6
36.00 A
10708 1601009120 SACHIN SHARMA
1000271 9
44.25 AB
10709 1601009121 POOJA DEVI
1001492 1
38.00 A
10710 1601009122 SUNIL SHARMA
1002685 9
36.25 A
10711 1601009124 RICHA RANA
1005134 9
48.75 A
10712 1601009125 AMANPREET KAUR
1006305 9
40.50 A
10713 1601009128 BALVINDER SINGH
1009939 1
34.00 A
10714 1601009131 AJAY SINDHU
1001596 9
18.75 A
10715 1601009132 PRADEEP SINGH
1002797 9
51.50 A
10716 1601009136 AMIT PUNDEER
1007660 9
37.75 B
10717 1601009138 VINAY
1010073 9
22.00 B
10718 1601009139 NAVPREET KAUR
1011279 9
55.50 A
10719 1601009140 SANTRAM PAL
1000505 6
16.75 A
10720 1601009141 KULVIR SINGH
1001711 1
17.50 AB
10721 1601009144 LALIT KUMAR
1005342 6
50.50 A
10722 1601009146 KARANJEET SINGH
1007783 9
32.25 BA
10723 1601009148 SUNIL SHARMA
1010193 9
63.00 AB
10724 1601009149 SANDEEP
1011406 6
15.75 AB
10725 1601009150 GURBANT SINGH
1000625 1
24.50 B
10726 1601009151 NITISH VASHISHT
1001845 9
67.50 AB
10727 1601009152 NISHANT SHARMA
1003055 9
39.25 AB
10728 1601009153 GEENUSINGLA
1004273 9
8.75 BA
10729 1601009154 HARDIPINDER SINGH
1005487 1
43.75 AB
10730 1601009156 DEEPIKA
1007882 9
33.75 A
10731 1601009159 POOJA DEVI
1011523 9
42.00 A
10732 1601009160 PANKAJ KUMAR
1000773 9
32.50 AB
10733 1601009161 NEERAJ KUMAR
1001962 1
48.50 B
10734 1601009162 MADHVI VERMA
1003182 9
42.75 A
10735 1601009163 SANDEP SHARMA
1004375 9
39.50 A
10736 1601009164 SANDEEP KAUR
1005603 9
39.75 A
10737 1601009165 USHA RANI
1006793 1
22.75 A
10738 1601009168 RICHA SHARMA
1010423 9
31.25 A
10739 1601009169 RUBAL
1011655 9
78.25 A
10740 1601009170 NEERAJ
1000900 6
25.25 A
10741 1601009172 SONIA VERMA
1003309 6
51.75 A
10742 1601009173 NIDHI
1004505 6
25.50 A
10743 1601009176 KAMAL DEEP
1008126 9
47.75 AB
10744 1601009177 SUDHANSHU
1009343 1
16.00 A
10745 1601009182 BHANU PRIYA
1003419 1
23.25 A
10746 1601009183 NITIN NIKESH
1004637 9
58.50 A
10747 1601009187 VANIKA JAIN
1009449 9
76.25 AB
10748 1601009191 SUNIL KUMAR
1002338 9
22.75 AB
10749 1601009192 CHETTAN KAUSHAL
1003527 1
48.50 A
10750 1601009193 FAHEEM AHMAD
1004761 6
57.50 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 216


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10751 1601009196 KAPIL DHIMAN
1008380 6
19.75 A
10752 1601009197 CHANDAN SINGH
1009595 9
27.75 B
10753 1601009198 DIKSHA RANI
1010774 9
39.50 AB
10754 1601009199 SUNIL KUMAR GOYAL
1012016 9
50.75 A
10755 1601009206 ANKUSH VERMA
1007306 9
44.75 A
10756 1601009209 MALVIKAG UPTA
1010912 9
27.50 AB
10757 1601009213 PREM GOUR
1003794 9
33.50 A
10758 1601009216 AMIT SAINI
1007430 9
26.25 A
10759 1601009217 RAJESH GOUR
1008611 9
18.75 A
10760 1601009219 MANJEET
1011052 9
54.50 A
10761 1601009220 VIKAS SHARMA
1000284 9
46.25 A
10762 1601009224 RAHUL KUMAR KOCHHAR
1005136 1
43.00 AB
10763 1601009225 AMAN KAUSHIK
1006338 9
38.25 A
10764 1601009226 NARENDER KUMAR
1007539 1
37.50 B
10765 1601009227 CHARAN SINGH
1008763 9
37.25 B
10766 1601009228 KULDEEP SINGH
1009942 9
33.50 AB
10767 1601009229 RAJESH
1011169 1
28.00 AB
10768 1601009234 PRABJIT SINGH
1005269 1
23.75 A
10769 1601009237 ANIL KUMAR
1008871 9
39.50 A
10770 1601009242 GURVINDER KAUR
1002934 6
39.00 A
10771 1601009243 VIPASHA BHATIA
1004173 1
44.50 A
10772 1601009245 AMRIT BHALLA
1006565 9
42.50 A
10773 1601009246 KRISHAN KUMAR
1007797 1
28.00 AB
10774 1601009250 SONU
1000642 6
69.75 AB
10775 1601009256 JATINDHANDA
1007924 9
35.50 BA
10776 1601009260 SANJAY KUMAR
1000787 1
36.75 AB
10777 1601009263 UTKARSH BANSAL
1004397 9
90.75 A
10778 1601009268 AZIZ PRADHAN
1010443 9
48.50 AB
10779 1601009269 SEEMA RANI
1011635 6
2.00 B
10780 1601009272 NIKHIL HANDA
1003313 9
59.75 A
10781 1601009273 SURJEET SINGH
1004535 6
43.50 AB
10782 1601009274 ANUJ SHARMA
1005751 9
46.50 A
10783 1601009275 RAVINDER MALIK
1006930 9
38.00 A
10784 1601009276 PARVEEN KUMAR
1008149 9
24.50 A
10785 1601009279 MANDEEP KUMAR
1011755 6
41.75 AB
10786 1601009283 ANIL KAPOOR
1004665 9
-2.25 A
10787 1601009284 SHILPA RANI
1005857 6
32.50 AB
10788 1601009285 MOHAN SINGH
1007044 9
65.00 A
10789 1601009288 SURBHI BANSAL
1010677 9
40.50 AB
10790 1601009289 AJAY
1011909 1
33.00 A
10791 1601009291 PARANKUSH
1002325 9
35.50 A
10792 1601009292 AKHILESH ATTLEE
1003568 9
61.75 B
10793 1601009293 GULFAUM SINGH
1004770 1
49.25 AB
10794 1601009294 MISSBHAGYAARORA
1005956 9
24.00 AB
10795 1601009295 RAJAT RANA
1007175 9
11.00 AB
10796 1601009299 AMANDEEP SINGH
1012008 9
37.50 A
10797 1601009305 SANTOSH KUMAR PAPPU
1006107 9
43.00 AB
10798 1601009306 RAKESH KUMAR SYAL
1007321 9
22.25 A
10799 1601009309 RAMNIWAS
1010927 1
15.50 A
10800 1601009311 NEERAJ SAINI
1001389 9
27.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 217


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10801 1601009314 AMIT KUMAR JINDAL
1005039 9
37.75 AB
10802 1601009315 PRATHAM DHAWAN
1006233 9
54.00 B
10803 1601009318 GAGANDEEP SINGLA
1009827 9
19.75 B
10804 1601009323 KULWINDER SINGH
1003913 1
64.25 B
10805 1601009324 NIRMALJEET KAUR
1005154 9
61.50 BA
10806 1601009326 AMIT SHARMA
1007562 9
63.25 A
10807 1601009327 VIJAY KUMAR
1008776 2
27.75 AB
10808 1601009328 SOURABH GUPTA
1009964 9
90.75 AB
10809 1601009329 SANDEEP KAUR
1011192 9
41.50 AB
10810 1601009330 CHARANJEET SINGH
1000421 9
28.75 AB
10811 1601009331 AKASHDEEP
1001614 1
25.00 AB
10812 1601009333 SIMERJEETKAUR
1004033 9
18.00 AB
10813 1601009337 RACHIT MANCHANDA
1008890 9
66.00 AB
10814 1601009341 KUNIKA VERMA
1001745 9
39.75 AB
10815 1601009343 RAJNI BALA
1004167 9
27.00 AB
10816 1601009344 AMANDEEP KAUR
1005394 1
44.25 AB
10817 1601009345 NAVEEN KUMAR
1006575 9
39.50 AB
10818 1601009346 AMAN SHARMA
1007790 9
35.50 AB
10819 1601009347 KAMALJEET KAUR
1009014 9
24.25 AB
10820 1601009348 NAVNEET KUMAR
1010201 6
54.75 A
10821 1601009350 PRIYANKA KUMARI
1000659 9
45.00 A
10822 1601009354 SUNAINA KAMAL
1005493 1
50.00 AB
10823 1601009355 KARAMVIR SINGH
1006712 9
51.25 A
10824 1601009357 KOMALPREET KAUR
1009115 9
47.75 AB
10825 1601009358 PRATIBHA SHARMA
1010345 9
49.2 5 AB
10826 1601009364 AMANDEEP
1005616 1
42.50 A
10827 1601009367 DEEPTY SHARMA
1009246 9
58.50 AB
10828 1601009369 SONU KUMAR
1011677 6
68.00 AB
10829 1601009374 SANDEEP KAUR
1005738 9
31.75 A
10830 1601009375 NITESH JAMWAL
1006967 1
30.50 AB
10831 1601009376 MANREET KAUR
1008170 9
36.25 A
10832 1601009380 RAJESH KUMAR
1001009 9
50.75 AB
10833 1601009381 BHARAT BHUSHAN
1002239 1
14.00 AB
10834 1601009383 RAMAN BHATIA
1004670 9
31.50 AB
10835 1601009385 KEWAL KUMAR
1007063 1
61.75 B
10836 1601009386 AMRITPAL SINGH BHATTI
1008282 1
50.25 AB
10837 1601009388 SAHIL SAINI
1010701 9
15.50 AB
10838 1601009391 SUNIL KUMAR
1002339 1
43.50 B
10839 1601009393 SOURABH KUMAR SINGH
1004785 9
34.75 AB
10840 1601009396 ANUJ SHARMA
1008392 9
58.75 AB
10841 1601009398 SANDEEP KAUR
1010800 9
61.75 AB
10842 1601009399 KIRTI
1012031 9
68.00 AB
10843 1601009401 SAKSHI TANDON
1001274 9
45.25 AB
10844 1601009407 NEERAJ KUMAR
1008534 9
3 3.75 A
10845 1601009408 DEEPAK PRASHAR
1009738 9
50.25 AB
10846 1601009410 RAVINDER SINGH
1000179 1
67.75 A
10847 1601009412 JASPREET SINGH
1002603 9
32.50 A
10848 1601009417 ARUN THAKUR
1008641 9
27.00 AB
10849 1601009418 VARUNA
1009852 1
42.50 AB
10850 1601009419 GAURAV KUMAR
1011055 9
72.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 218


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10851 1601009420 SANDEEP KUMAR
1000296 6
53.25 AB
10852 1601009426 NIDHI GUPTA
1007558 9
35.25 AB
10853 1601009427 VISHAL KUMAR
I
1008790 9
54.25 A
10854 1601009430 NAVNIT KUMAR
1000414 9
29.50 A
10855 1601009431 RAGHUBIR SINGH
1001631 9
16.00 A
10856 1601009432 RAJESH KUMAR PATHAK
1002835 9
96.75 AB
10857 1601009433 TARANJIT SINGH
1004060 1
24.75 B
10858 1601009435 KUMARI SNEH
1006479 9
66.00 AB
10859 1601009439 ANKITA THAKUR
1011311 9
43.75 AB
10860 1601009440 GURMEET SINGH
1000554 6
49.25 A
10861 1601009441 NITISH SONI
1001746 9
47.50 A
10862 1601009444 KARAM SINGH
1005385 1
27.50 A
10863 1601009445 TARUN SHARMA
1006596 9
63.50 B
10864 1601009446 AMIT REDHU
1007794 9
34.75 B
10865 1601009447 AMITA
1009013 1
53.50 A
10866 1601009448 PUNISH KAJLA
1010227 9
33.00 A
10867 1601009449 DIPESH KUMAR
1011437 6
20.25 A
10868 1601009451 SURINDER KUMAR
1001870 6
26.50 A
10869 1601009457 BHAR I
1009146 9
41.75 AB
10870 1601009462 HARDEEPKKAUR
1003206 9
17.25 AB
10871 1601009463 PRADEEP KUMAR DHIMAN
1004421 1
25.25 B
10872 1601009464 RAMAN KUMAR
1005658 1
25.25 AB
10873 1601009465 ASHUTOSH
1006836 9
43 .25 AB
10874 1601009471 SARBJEET SINGH
1002134 1
63.00 A
10875 1601009472 SANDEEP KUMAR
1003332 6
62.50 A
10876 1601009476 ABHIMANYU PRASAD
1008160 6
18.75 AB
10877 1601009478 KSHITIZ AGGARWAL
1010570 9
46.25 A
10878 1601009484 SUNIL KUMAR
1005858 6
68.50 A
10879 1601009487 ARUN KUMAR
1009494 9
3
33.25 A
10880 1601009488 DEEPJYOT SINGH ARORA
1010706 9
58.50 AB
10881 1601009489 NAVJOT SINGH
1011937 9
76.75 AB
10882 1601009491 ANKITA SAINI
1002361 6
48.00 AB
10883 1601009492 ANURAG PANDIT
1003577 9
33.00 AB
10884 1601009494 SHAWETA
1006005 9
66.25 AB
10885 1601009495 GAURAV DHIMAN
1007191 6
64.25 A
10886 1601009496 LAVLEEN SAINI
1008403 6
36.00 A
10887 1601009499 SUSHIL KUMAR
1012032 9
66.75 A
10888 1601009500 PARMOD TITRIA
1000072 6
20.50 AB
10889 1601009501 VIPUL SHARMA
1001276 9
48.00 A
10890 1601009507 DILPREET KAUR
1008544 9
55.50 AB
10891 1601009508 PRIYA
1009749 6
65.50 AB
10892 1601009509 RACHIT GARG
1010949 9
55.50 AB
10893 1601009511 HARMANJIT SINGH
1001404 9
77.00 A
10894 1601009515 JAGDEEP SINGH
1006237 6
40.25 AB
10895 1601009516 YASHIKA MIDHA
1007469 9
48.25 A
10896 1601009517 SANYAM GOYAL
1008648 9
59.75 B
10897 1601009519 PRABHJOT KAUR MADAN
1011091 9
57.75 AB
10898 1601009522 RAKHI
1002719 9
31.75 A
10899 1601009526 AMANDEEP KAUR
1007573 9
39.25 BA
10900 1601009532 DEEP KUMAR
1002876 1
41.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 219


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
10901 1601009533 VIVEK SHARMA
1004064 9
54.50 A
10902 1601009534 RUBINDER SINGH
1005274 6
38.75 AB
10903 1601009535 SONAL SHARMA
1006476 9
37.75 AB
10904 1601009536 HARNOOR SINGH
1007711 9
60.00 B
10905 1601009537 SAPNA RANI
1008914 6
59.25 AB
10906 1601009538 AJAY
1010102 6
47.00 A
10907 1601009539 TAVISH GUPTA
1011318 9
26.75 A
10908 1601009541 TARUN ATORIA
1001772 1
32.25 AB
10909 1601009544 MANISHA GOYAL
1005409 9
27.50 AB
10910 1601009546 PRERNA
1007830 9
27.25 B
10911 1601009548 AJIT
1010252 9
50.75 AB
10912 1601009551 KAMALDEEP SINGH
1001897 6
53.75 A
10913 1601009555 MANPREET SINGH
1006740 1
61.75 AB
10914 1601009557 MANJEET KAUR
1009136 1
56.00 AB
10915 1601009562 RACHHPAL MASIH
1003226 9
30.50 AB
10916 1601009563 GAGANDEEP SINGH
1004434 9
61.00 A
10917 1601009565 GURJEET SINGH
1006849 1
39.75 AB
10918 1601009567 HARDEEP KUMAR
1009280 9
57.50 A
10919 1601009568 AMANDEEP SINGH
1010472 6
35.25 B
10920 1601009570 PRITI PUNDIR
1000920 1
61.75 A
10921 1601009572 MANISH KUMAR RANA
1003344 9
35.25 A
10922 1601009580 RAHUL PORIA
1001045 1
18.00 A
10923 1601009585 VINAY
1007105 1
39.75 A
10924 1601009587 MANKIRAT KAUR
1009501 9
61.75 A
10925 1601009589 KOMAL KUMAR
1011917 6
42.25 AB
10926 1601009591 PREETI RANI
1002363 6
47.75 A
10927 1601009592 TARUN VERMA
1003571 9
47.75 A
10928 1601009593 SANJEEV KUMAR
1004790 1
54.25 AB
10929 1601009594 MANISHA RANI
1006027 9
31.50 AB
10930 1601009596 PARUL SHARMA
1008417 9
38.75 AB
10931 1601009599 AKASH SINGH JAMWAL
1012063 9
57.25 AB
10932 1601009605 ABHEY BANSAL
1006131 9
50.25 AB
10933 1601009606 AMANDEEP KAUR
1007365 9
84.25 AB
10934 1601009607 SANTOSH KUMAR
1008563 1
44.25 B
10935 1601009609 RAJINDER SINGH
1010958 9
53.25 A
10936 1601009610 ABHISHEK KUMAR
1000222 1
65.25 AB
10937 1601009612 MANISH KUMAR
1002644 9
21.25 AB
10938 1601009613 ABHISHEK GULERIA
1003846 9
65.50 AB
10939 1601009617 RUBY RANA
1008656 9
30.00 AB
10940 1601009618 SIMRANJEET KAUR GREWAL
1009881 9
49.50 A
10941 1601009619 PRASUN
1011110 6
56.00 A
10942 1601009620 JASVINDER SINGH
1000336 6
31.50 AB
10943 1601009622 HARPREET SINGH
1002744 9
35.25 AB
10944 1601009623 CHERIN KANWAR
1003948 9
56.25 A
10945 1601009624 TANMEET KAUR
1005187 9
77.25 AB
10946 1601009627 VINEET DHIMAN
1008808 6
48.00 B
10947 1601009630 KRISHAN SINGH
1000442 9
31.50 B
10948 1601009631 AJAY YADAV
1001672 9
21.50 AB
10949 1601009633 POOJA GARG
1004099 9
24.75 A
10950 1601009634 KUSHAL
1005286 9
55.50 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 220


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PR EF_POST
10951 1601009637 SUMEET OBERAI
1008934 9
40.75 AB
10952 1601009640 JATINDER DHANJAY
1000573 9
60.00 A
10953 1601009642 SEEMA PAHUJA
1002998 9
33.25 A
10954 1601009643 MONIKA
1004219 9
67.00 AB
10955 1601009644 DEEPAK
1005420 1
39.25 AB
10956 1601009647 WINNER CHAWLA
1009044 9
28.75 AB
10957 1601009648 PARUL
1010246 6
56.25 A
10958 1601009650 HARMANDEEP SHARMA
1000694 9
52.25 AB
10959 1601009653 SOURABH SHARMA
1004346 9
39.25 AB
10960 1601009656 SANJEET KUMAR
1007944 9
43.00 A
10961 1601009657 VARUNNTHAKUR
1009152 9
38.25 AB
10962 1601009659 SEEMA
1011566 1
70.25 A
10963 1601009661 DEEPAK JETTLY
1002045 9
33.25 AB
10964 1601009662 AKANKSHA
1003242 6
47.25 AB
10965 1601009666 ROHIT SINGH
1008081 9
45.75 A
10966 1601009667 DHARMENDER SAHARAN
1009286 9
69.25 A
10967 1601009670 ANKIT JANGRA
1000937 6
48.00 AB
10968 1601009672 DEEPTI JOSHI
1003372 9
42.25 A
10969 1601009673 AMIT MITTAL
1004570 9
49.50 A
10970 1601009675 HARPREET SINGH
1006978 6
41.75 AB
10971 1601009677 SUMIT SHARMA
1009416 9
56.25 A
10972 1601009678 PARGET SINGH
1010612 1
31.50 AB
10973 1601009679 ANJU
1011805 1
39.50 AB
10974 1601009681 SUNNYPPAL
1002270 9
24.25 AB
10975 1601009682 RISHI
1003486 6
30.25 A
10976 1601009684 SUKHDEEP SINGH
1005904 9
29.50 A
10977 1601009686 RAVI KUMAR
1008305 1
39.25 BA
10978 1601009687 DIMMY
1009509 9
59.75 AB
10979 1601009688 RAVNEET KAUR SIDHU
1010739 9
59.50 A
10980 1601009689 AJAY KUMAR
1011929 9
63.25 A
10981 1601009690 SAURABH
1001201 6
27.00 A
10982 1601009691 MUKESH KUMAR
1002378 6
37.50 A
10983 1601009693 NITISH BHARDWAJ
1004803 9
56.75 A
10984 1601009694 NIDHI VERMA
1006023 6
42.75 A
10985 1601009696 SAKSHI
1008421 9
24.25 A
10986 1601009697 SIMRANJEET KAUR
1009640 9
44.25 B
10987 1601009698 MANJOTKAUR
1010831 6
36.25 AB
10988 1601009702 SHIVAM SONI
1002537 9
32.00 A
10989 1601009703 AJAY KUMAR
K
1003746 1
50.25 AB
10990 1601009704 BHARTI NARANG
1004963 9
45.50 A
10991 1601009706 KAMAL SINGH DUHAN
1007357 9
24.25 AB
10992 1601009708 ARUN GARG
1009759 9
57.75 AB
10993 1601009711 HARPREET KAUR
1001417 9
48.75 AB
10994 1601009715 MANMOHAN CHAUHAN
1006276 9
42.75 A
10995 1601009717 ARVINDER SINGH
1008692 9
52.25 A
10996 1601009719 SURABHI JAIN
1011093 9
53.25 AB
10997 1601009722 DAVINDER PAL
1002771 6
43.25 AB
10998 1601009723 DEV PRASAD
1003976 9
22.25 AB
10999 1601009724 AJAY KUMAR
1005206 6
47.75 A
11000 1601009726 KAPIL DHIMAN
1007615 9
80.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAGE NO.: 221


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
11001 1601009727 JYOTI
1008813 1
27.50 A
11002 1601009728 MANDEEP SINGH
1010014 9
17.75 A
11003 1601009729 PANKAJ THAKUR
1011213 9
24.00 AB
11004 1601009732 NARENDER KUMAR
1002886 9
55.00 A
11005 1601009733 PARDEEP
1004087 6
35.00 AB
11006 1601009735 SUKHDEEPSINGH
1006504 9
41.25 A
11007 1601009736 CHANDAN KAPOOR
1007727 9
62.75 A
11008 1601009737 MANPREET SINGH
1008938 6
37.50 A
11009 1601009744 BHUPINDERJIT SINGH
1005440 9
33.75 A
11010 1601009746 TARANJIT SINGH
1007831 6
63.50 A
11011 1601009747 PRIYANKA SETH
1009047 9
32.50 A
11012 1601009750 SOURABH SINGLA
1000725 9
61.75 A
11013 1601009751 PARDHUMAN SINGH
1001921 6
32.75 BA
11014 1601009752 JITENDER SINGH
1003120 9
50.00 AB
11015 1601009755 JIWANJOT SINGH
1006759 1
35.25 AB
11016 1601009756 PARMINDER SINGH MANGAT
1007955 9
42.25 BA
11017 1601009757 NARESH PRASAD NAUTIYAL
1009187 9
45.75 AB
11018 1601009758 SARITA
1010379 9
48.00 AB
11019 1601009759 PREMMALA
1011579 9
42.00 AB
11020 1601009760 AFTAB AHMED
1000815 9
4
22.00 B
11021 1601009763 INDERBIR SINGH
1004463 9
47.00 AB
11022 1601009766 MANOJ KUMAR DOGRA
1008093 1
55.00 AB
11023 1601009772 NAVDEEP KAUR
1003356 6
62.25 A
11024 1601009775 RICHA SHARMA
1007008 9
39.00 AB
11025 1601009777 ISHA SETH
1009395 9
65.50 A
11026 1601009781 TANVEER SINGH
1002262 9
40.75 B
11027 1601009782 KAMALDEEP
1003477 9
63.00 A
11028 1601009784 JASPREET KAUR
1005897 9
42.25 A
11029 1601009786 VIVEK SINGH
1008317 1
48.25 AB
11030 1601009788 SMITA
1010736 9
50.00 BA
11031 1601009792 SUKHDEEP KAUR
1003624 9
55.50 A
11032 1601009795 DEEPSHIKA
1007244 9
38.25 AB
11033 1601009796 SANJAY SHARMA
1008439 9
45.25 A
11034 1601009799 RAVI KANT
1012071 6
32.25 A
11035 1601009802 SAHIL HARCHAND
1002524 9
63.25 A
11036 1601009804 VANDNA KANSAL
1004966 9
60.00 AB
11037 1601009809 SARBJEET KAUR
1010985 9
54.50 AB
11038 1601009812 SHASHANK GUJRAL
1002657 9
52.50 AB
11039 1601009814 GAGANDEEP SINGH
1005097 9
55.25 AB
11040 1601009815 SUKHVIR SINGH
1006303 9
44.00 AB
11041 1601009817 RAHUL PANWAR
1008694 9
65.25 AB
11042 1601009819 VINEET KISHORE SHARMA
1011103 9
84.25 AB
11043 1601009820 GAURAV CHOUHAN
1000359 9
56.75 AB
11044 1601009821 ROHIT KASHIV
1001559 6
86.00 AB
11045 1601009822 MANISHA RAWAT D
I
Z
1002762 9
73.75 A
11046 1601009824 AWADHESH KUMAR
1005196 6
41.00 B
11047 1601009825 SUMIT SHARMA
1006402 9
63.75 AB
11048 1601009827 ANIL KUMAR
1008820 9
57.50 B
11049 1601009831 PIYUSH GARG
1001703 9
45.25 AB
11050 1601009834 AKSHAY KUMAR
1005319 9
87.25 AB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~

PAGE NO.: 222


------COMBINED RECTT. FOR THE POST OF ENGINEERING ASSISTANT & TECHNICIAN
IN PRASAR BHARATI EXAM., 2013 ( PAPER-I )
MARKS OF THE QUALIFIED / NOT QUALIFIED CANDIDATES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Record# ROLL
NAME
TKTNO
CAT1 CAT2 CAT3 PAPER1 PREF_POST
11051 1601009838 VINEET KUMAR SINGH
1010152 1
69.75 A
11052 1601009841 PARDEEP TANWER
1001788 9
38.25 A
11053 1601009842 VIVEK
1003023 9
29.25 AB
11054 1601009844 GURPREET KAUR
1005460 6
55.50 AB
11055 1601009845 ROHIT RAJ
1006665 9
60.00 AB
11056 1601009846 SHASHI KUMAR
1007858 9
73.50 AB
11057 1601009847 SONALI
1009053 9
36.50 AB
11058 1601009851 PRINCE SAINI
1001919 6
77.25 AB
11059 1601009852 RUPINDER SINGH
1003151 9
35.50 A
11060 1601009853 RAVI KAMBOJ
1004345 6
34.50 B
11061 1601009855 CHARANJEET KUMA R B
1006756 9
25.75 B
11062 1601009859 SUMIT RANA
1011620 9
37.50 AB
11063 1601009860 GAURAV KUBBA
1000840 9
37.50 B
11064 1601009861 RAHUL BHATIA
1002041 9
17.50 AB
11065 1601009864 HARDEEP SINGH
1005686 1
33.25 A
11066 1601009868 SURESH KUMAR
1010508 6
30.50 B
11067 1601009873 RAHUL KAMBOJ
1004607 9
22.50 A
11068 1601009879 MANOJ KUMAR
1011868 9
55.50 B
11069 1601009880 JASWANT
1001075 6
46.00 B
11070 1601009881 HARPREET SINGH
1002295 1
18.25 B
11071 1601009886 DEEPAK MITTAL
1008328 9
34.50 A
11072 1601009887 AASHISH KUMAR
1009558 9
43.75 A
11073 1601009893 AMIT SAINI
1004831 6
45.75 AB
11074 1601009894 RAVINDER KAU
1006067 9
29.75 A
11075 1601009896 HARMANBIR SINGH
1008455 9
36.50 AB
11076 1601009899 RAJWINDER KAUR
1012073 6
13.50 AB
11077 1601009900 JITENDER SINGH
1000134 6
87.25 AB
11078 1601009901 VIRENDER SAINI
1001332 6
38.75 AB
11079 1601009902 SOURAV PURI
1002551 9
25.00 A
11080 1601009907 ANKUSH KUMAR
1008601 9
36.50 A
11081 1601009908 SANDEEP RANA
1009790 9
30.00 B
11082 1601009910 ASHISH PAL SINGH SIDHU
1000231 9
50.50 A
11083 1601009911 PARDEEP RANA
1001455 9
41.00 A
11084 1601009915 SANDEEP KUMAR
1006288 9
34.00 AB
11085 1601009916 RUCHI
1007505 9
43.75 AB
11086 1601009917 TARUCHI BAHUGUNA
1008715 9
71.25 A
11087 1601009918 AKSHAY PATHANIA
1009903 9
31.5 0 A
11088 1601009919 KAVISH SHARMA
1011146 9
38.25 AB
11089 1601009920 VAISHALI SHARMA
1000370 9
35.00 AB
11090 1601009921 BARJESH KUMAR
1001564 6
17.25 A
11091 1601009923 GURWINDER SINGH
1003991 9
51.00 A
11092 1601009924 ROHIT KUMAR
1005199 6
45.50 AB
11093 1601009925 AKSHAY KUMAR
1006404 6
25.25 AB
11094 1601009926 SANDEEP KUMAR
1007617 6
46.75 B
11095 1601009928 RUPINDER SINGH
1010033 6
23.50 A
11096 1601009930 NIKHIL SHARMA
1000473 9
37.75 A
11097 1601009931 AMITA DEVI
1001707 1
43.00 B
11098 1601009933 NAVITA SAINI
1004124 6
33.00 A
11099 1601009934 SURESH KUMAR
1005351 1
54.25 A
11100 1601009935 SUKHJINDER SINGH
1006545 9
49.75 A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~