Vous êtes sur la page 1sur 8

A. Kompas

  • 1. Arah Mata Angin r'

I

r-l

;iit.,.:r:i:i:r

i;li'=,:ii

lirr;1r

:,:'

g.f,,ri:.1l.,,,::,:,:

ii,i.ii,., i i:-:, ..

:

:

i:flrl,:::::: '

!::iii!,-$*:itr.rt.:

;r ig'l.

l,.

-{*

_

BBL

*l

a.'5'

r1s.\

),.

,l

\

\ \

TIt, \

*I

l

-- I-

I

!l!],1:lli.ii

iia,:il'r.:,,.

Sii:i,:lil

l

:!t

:

:

t

.

iffiai,X.*,ngin

ffii,t

:

;i

.,*t

t

.trnt.i

.

:-

,

;

,

.

tltir)lil ; utui, tin:rr* selrru'r, barar.

, tituur hur. rcnggJrx, l.rr,rr rlai,l, b.rr.rt LirLrr

: rrr.rr: tirrrur

ir*t, rinrtrr

r;,*r,

Iru.-

tilIrtr i(rlggrrril, srhrat: tcrrl:grt,r, s(lJLJll ltrrJt cirr,r. trrrur h.rr,rt

.i.r!,r, 5.tr.r[ lr,rrat l:ur, rrrrra hrr.rr leLir.

Tiga Jenis Utara

afzbk / 20A0

Bearing Kompas

u 5tl'x

lt

\

r$'

\"

3t.J

v,

/\

//

i.{. o

,/\.1.-.-"\.

\"/

'l

""'-

S riu"l

sn"

I su"

I

I

L: 5,.-,! [.

\tr, s sll'. I{

1)crrirg haiiti;rr

!V: U,50iT

X r

5{i* 1l

Y ;'s 50'illr'

7-.:U i(l',t

Il

:',.

  • 4. Formula bagi penukaran:

.

. '

.

Bearing

Bearing

Contoh:

grid ke bearing = Nilai bearing grid + Nilai perbezaan magnet ke bearing grid = Nirai bearing magnet - Nirai perbezaan

o

o

Bearing Magnet = 120o + O01o

30, = 12i"

Bearing

Grid = 140o - OO1 " 1 S, = 1 39" 45,

30'

Formula ini boleh hanya

digunakan jika Utara Grid berada di sebelah timur

Grid berada di seberah barat utara Magnet

(kanan) utara Magnet. Jika utara

maka formula digunakan sebaliknya

  • 5. Panduan ketika menggunakan kompas:

.

.

Memegang kompas dalam kedudukan rata (tidak senget)

Jangan ambir bearing berhampiran

o

o

Talian elaktrik kuasa

Kereta

tinggi

o

o

Talian telegraf atau telefon Kawat besi

kawasan terdapat besi dan litar elektrik. = Lebih 55 m

=

Lebih

= Lebih

= Lebih

18 m

10 m

'10 m

o

Parang

= Lebih 0.2 m

. Periksa ketepatan bearing

dengan dua kompas rain. Elakkan daripada

menggunakan kompas yang rosak

' seberum menggunakan, pastikan unit di

daram mir atau carjah serta

perhatikan angka-angka dan tanda{anda yang ada

.

Kompas yang

baik ialah jarum yang cepat stabil ketika dipegang atau

dipusing-pusi ngkan

B. Jenis Kompas

'1. Kompas Prismatik

afzbk / 2A0A

/

afzbk / 2000

Tcnrot at*irnl! {x,lalrii

l-ihil hy i1rlil01 kur,!i. rht:iilJi friluir

T"]

l,

ti

8,rtl;{Ldrr1 n:.lrlui f rirn,

 

il

it

d5 \/

 

r:1il

ffllil r*.

.,

.1'.\\'1

:,

"li-|,

'//o

 

A' a:t, ..

2n ?t

lL.'r1ni

rn$ Jilrn;lrH:rD .hh

 

'./\

rrixt'

h,r.,

ili

)

;irh:$iX

drir

lAr$r:l{

,"*.,,

;.r.,J!i! rl.dgrlr g*r,.ni,

 

..

,,

.

Meletak bearing (penutup daiam keadaan mendatar, bukan tegak)

 

.lnrun kr!11fri

KrlIkJn nii

j

hcrring

 

Jilst*kkau ia,rh :iu,:ri rir;i

 

,

::""-lr.i

*r:\Ud ll,dL'[!.

2.

Pr:srngi.rrr brrJ.lt

 

l)xd;r di{l })({rin.jih

1i:ron Llrn6or.

 

'

{i l,rltnr rJi:tl)

dr ntu

.

. '.

lrrirrru

komlisl

Lc brar,nts sUU, Jntl ltu

  • I ,/-"]-_--.,

I

--r

l,"-1

\--l

'r

  • ',- "\-- --"'

Frg l:crrhl

rnska 5U tuFrr 1al,r

hirg;1a iriliI'pJnJh

(luilt,

rclari cjcngrrr

*t+tft d!.,JJlJ[ irniran .nc[Al{ l!

rniri D.tfuh

tcnrr;rn Lilorpas

h5,i bcrrintlih xtdri;::rej,r.rnrurn

t\==

\J--'

I

I

./.''

l^ritl L

L;11 ki:L,.,pas "1i

:IIi1.i p.lil.

Pusi:lgka:r Jkla 5.:h i:)git

J'{! LII I ki)irri,nr-

Sciiit:i

iijDgill

n)irni1 -m;1nil

gilri:iiln' drlur,tn tli ilc{{.

(]qtjEixn

_..

",

"" ...

(

Tirnuran

J.:r,un s,'l*ri dcni{rn

eanflfl tJrnufrn (L.:tla

Krrnpa-r sglari tlcngan Ur.rra p.,ra)

.

Tentukan. Utara Kompas

. sehala dengan Utara peta bukan sebaliknya.

Dengan demikian peta tetah diletakkan iaoa feJuouf<un yung ,"1rluiJ;;j;

bumi

Kompas Lensatik

.

.

'

Tidak duhuraikan

kerana ia lebih kurang

angkanya

kecuali hendak membaca

Angka tersebut dibaca melalui kanta

sebagaimana kotak prisma

sama dengan kompas prismatik

pembesar yang boleh dilipat

Jika anda boleh mengendarikan

kompas prismatik anda

mempunyai masalah untuk mengendalikan kompas lensatik

seharusnya tidak

afzbk / 2AA0

3. Kompas Orienteering

Asas KenlahieD

ap Remaja : Kampas & Beartna

/r

Slala grid

:\nrI

iranah

aiuh iui:r

 

F.ariul !,:rmlirsar

 

Anr.li j){iDBh

h,.rilplr

Movbble HoUse

Cirr.itan gr{d

JnJrtrt l$jnf,{.t ":.

o

Mengukur bearing peta

alzbk / 2AA0

tJdrllrrffinguli{l berririg dari J' ke K

,

,

,

..

l.

1

il.

[:-'I!kk.ii k,rtopar rji',r,rr; 1r ..

,].1il s, nl:urig[an

J kr.pa;l*

li. Jrn,4rn

rrer6pnakln *ar;rttr

*a,'rern

grirl ruu

Jj k,1{it}rr

rt;}k pi*ralr

PtFin$larl.ita1 ichir.*g{

lorupar

xltri

I-ih{tl npa qnBin

rrulrh

detg4;t mxnt:6xri *trisiln tjluurar '

yuag trrudrr

(

6rla irulclu ilnqla

ilil.u tuuirrd rirri J kc

a

.

[,,lencari bearing kompas

 

)k!

,.u 1{

LI

,r '&/rd

.r

l-

i/

ti

*tl\

 

I

Llalrllr lictrrp;rs lie;;i;:i.,

 

rirjcl yrnl: irc[ilal-' Jir*ri

b.4ixg,fl

).i

-

:fcrirl:rr aork

I:ilDiih lrilh liart \)Dif

:mrgecri obj,:k.

l,

]',r;irlkaa,li;l

lim!?rr

i{Lr!i{ea ;irurr Lrcrtin,_iih

!.

li:l

,1r,,!ix

trr(

f.Lfilh

afzbk / 2AA0

.

Bearing sudut

Bruring

Lr;rgi A

Ililixn rijlh rii ;lr-{r.e ,l{} iHldil i1a.li

in(:ri,\ iflulih J.rrcrit berr.lil Jalrrn

l,-r.ri:{rn txatrntl:l

..

; Lri,l.:n6;:r:

,Id'* F3.rdil- Olcl: itr

lcrr:itg ie $ir;r[-

lrtJi irldh 80".

K$Udt;.iO tn:uni dirO rr!"lL rldn,rrl rr,iii

ltrti:rctil: rrLrri ArJkr {'{l pJ

..

l.'

;^,.lris

rnrsrh

Lnl,,tI I'!trth(riif,il bcrrir6 Iri;q

.:

hc14kcilah,,li!rl,.

,.,

,

lrrulr Jar *rrrl prnah Jni.rnr rsJnh

rr.c;lrpur

te:tinciih,rlJr,

lurl)nlik. L.rifx:' IllrrkliI

tct,rpl

le(rrJrrl:r

rnL.

i SCIo lSearrng

hud;rprn hagi A

:i:"11

.:

:1

:;;l

::: i:l

Asas Kemahian

Meletak bear.ing

 

''

,.,,a'u.r,

 

rrctcLrilxrrri::5lr'),

'

::"

'-'t'

r

"

i:ll':"*::iL

 

)

tz,.---*-_--

_

2,,

 

//

z-"-o

...

4

A,,(;e:E r.ri.:,,

((

tt-.-'

\r

t, ___

i)k!,a.h,ndr,.

i

 

_-

..

,

 

I

t'

...

rrrr'l.,:

n.Lj.,r.rfli:iti.trrrr,i1ril,

 

i'.,.nr,

tqr r:rJ

I

elir

{c,rxun in.rk

 

,)?

\r*

Jr,,rh. \rJh ,.,rr *rrri:

t.i.rr)t

\r.r,rJ

,rJ,

Lirngrrr r.rt

ilkl'

n:a-.x 2,1!htr.nratrak r.:

/\. (nh*;, ',1

I

t"{1'fi9'

t

 

lii.r k' hcri^! E ^'

--. --,/'

 
 

.

Meleiak bearing di peta

 

ru.fulilk hc{riil! ld(-f

l.

}j,{i(riil1 .1inJ

,

Llpusirr4*ra .rhui,,,

ragkr iiil) .t,cr,i.l.r

leiar' lrdr;.iadslcs.

!.<1ati:an 1ru1r,,61*

lspit kolllliae

liliii si;ik L.ir.,ri- T

qqk,:karirtrrn

Fa*il

T. I

.ii

 

l;-,

.

'

.

:

,.

r,,r

'fir;r'ir

..

L

;l

''i

 

]

i:J.lI

,-r,a

, ::t

tij

:.:*

|:|.

,

''::''

:|,i

:

ii:1

...

,.

J:'

I enr,ihq gxs;str

'i

gr:d

atls

1q,1i

.f;

t,:l

svlun Jcngrn

!r!isaA

dnru"li ,r,l

 

.,r, ,

a,;::.::if.&

 

..

:,i.i*

'' "- p.r,r,tr irtn-biiul*

,-,lrff

alzbk / 2000

Kompas &

o

Meletak peta dengan kompas

l.

L.tdLk3n

i.t:tl1:rr.1i

i{lli

prlJ.

Asas Kemahnan Peaqakaa Retnata : Konlpas & Beainq

alzbk / 2A00

:i'{

3J

"1J