Vous êtes sur la page 1sur 178

Timothy Leary Polityka ekstazy

rdo: http://hyperreal.info/

NOTA EDYTORSKA "Polityka ekstazy", po raz pierwszy ukazaa si w 1968 penym zamieszania roku, w ktrym odnotowano zabjstwa Kinga i Kennedy'ego, eskalacj masakry w Wietnamie i antywojenne protesty w amerykaskich miastach, gwatowne starcia pomidzy studentami i policj w Paryu, Pradze, Chicago, darowizn na rzecz HaightAshbury i radykalizacj hippisw, rozkwit Youth International Party i pocztek reimu Nixona. W tym samym roku opublikowano pierwsze ksiki Leary'ego: High Priest, oraz Polityk Ekstazy. W 1968 r. Leary wraz z rodzin, przenis si z Millbrook do Laguna Beach w Kalifornii. Planowa kandydowa w wyborach na stanowisko gubernatora, gdzie jego przeciwnikiem byby Ronald Reagan, ale na sze miesicy przed dniem wyborw, w 1970 r. zosta wtrcony do wizienia pod zarzutem posiadania minimalnej iloci marihuany i grob odsiedzenia trzydziestu lat w wizieniu. Odmawiajcy wypuszczenia Leary'ego za kaucj, sdzia z Orange County, ujawni faktyczne powody absurdalnie dugiego wyroku, podnoszc w gr, w swoim pokoju sdziowskim, kopie artykuw opublikowanych w tej ksice. "Polityka ekstazy" jest zbiorem niektrych, najbardziej znaczcych esejw i wykadw dotyczcych dowiadcze psychodelicznych oraz budzcych si do ycia przemian politycznych i spoecznych. Okoo trzy czwarte rozdziaw byo ju uprzednio publikowanych w czasopismach, tygodnikach i undergroundowych gazetach, czasami pod innym tytuem; zostao to odnotowane w tej ksice. Obecne wydanie zostao wzbogacone o grafiki drukowane w tamtych, gorcych czasach. Michael Horowitz TYMOTEUSZ LEARY - WITY, SZALENIEC i BUNTOWNIK UWAGA: Ten tekst jest wycinank rnych przekazw neurologicznych, z ktrych niektre byy ujawniane w "Wegetariaskim wiecie", a inne pojawiy si w ramach spontanicznych erupcji wiadomoci pogronej w mroku nocy. Nie naley zatem przypisywa wartoci obiektywnej przedstawionemu tu ukadowi liter, poniewa rwnie dobrze mgby wyglda inaczej. Jest to historia Timothyego Leary, pirotechnika wiadomoci, ktry wystrzeli umyjsy "dzieci kwiatw" na orbity dotd nie odwiedzane przez przybyszw z planety G. Jest to historia agenta Leri, ktry po zakoczeniu swej misji 31 V 1997 roku wystrzeli swoj wiadomo ku gwiazdom. Jest to jego opowie, w ktrej uczestnicz on, mj system nerwowy i komputer. Prosz, rozprostuj minie, usid spokojnie, zrelaksuj si i wsuchaj si w gr czcionek. Ju za chwil obcowa bdziesz z tajemnic pewnej wyjtkowej istoty z gatunku homo sapiens. A wic zachowaj skupienie. 3...2....1.....0...... S ludzie cisi i ludzie goni. Twrcy i konsumenci. Codziennie, w kadej minucie toczy si ewolucyjna gra midzy dogmatykami dbajcymi o zachowanie status quo poziomu ewolucyjnego na wiecie i popierajc ich "milczc wikszoci", a heretykami i odstpcami kwestionujcymi dogmaty dominujcej wiary i przekona. W kadym stuleciu agenci inteligencji knuj ewolucyjne spiski przeciw panom i kapanom, ktrzy pragn mie monopol na "wizj". Ich efekty wida dopiero po wiekach, albowiem s to ludzie, ktrzy "wyprzedzaj swj czas", ktrzy "urodzili si w odpowiednim miejscu, ale nie w odpowiednim czasie" i dlatego spotykaj si z pitnem heretykw, dewiantw i outsiderw. Czasami trzeba wyj poza nawias wasnej kultury, aby odkry nowe moliwoci znajdujce si przed ni. We wspczesnych czasach, u progu cyber-informacyjnej ery takich agentw inteligencji jest coraz wicej, co sprawia, e staj si coraz mniej wyjtkowi. S jednak tacy wrd nich, ktrym potomno odda hod naleny i uczci ich "szalestwo", albowiem to oni s "gosem z przyszoci", ktry wzywa nas abymy wyszli z okoww wasnej niemonoci i przekroczyli horyzont wasnych mniema. Jednym z najwaniejszych agentw inteligencji, ktry wpyn na losy kultury Zachodu ostatniego wierwiecza, by Timothy Leary. Przez jednych nazywany "apostoem rewolucji psychedelicznej", przez innych artobliwie zwany "wujkiem Timem", Leary cae swoje ycie powici badaniu tajemnic psychiki ludzkiej. Jego kariera, jak na czowieka, ktry sta si symbolem epoki "dzieci kwiatw", zacza si do nietypowo. Urodzi si 22 padziernika 1920 roku w tradycyjnej rodzinie irlandzkich katolikw, ktrzy znaleli swe schronienie w Stanach Zjednoczonych. Jego ojciec by kapitanem armii i, zgodnie z wol ojca, mody Timothy przeszed krtk edukacj wojskow. Kariera wojskowa nie pocigaa go jednak. Porzuci wojsko, wyjecha do Kalifornii, gdzie rozpocz studia psychologiczne na Uniwersytecie w Berkeley. Studia te byy na tyle owocne, e w 1950 roku opublikowa prac "Interpersonalna Diagnoza Osobowoci", ktra przesza do kanonu dzie zajmujcych si analiz charakteru. Sformuowa w niej hipotez, e osobowo ludzka jest procesem grupowym okrelanym przez reguy interpersonalnej polityki. Dotychczas uznawano, e kada

jednostka posiada wpyw na swoj osobowo i e jest on w duej mierze zdeterminowany genetycznie. Modne byy takie pojcia psychologiczne jak "choroba psychiczna", "neuroza", "ego", "instynkt" i "dojrzao". Tymczasem Leary twierdzi, e s to pojcia metafizyczne, majce si nijak do procesw formowania si osobowoci. Uznawa bowiem, e duy wpyw na formowanie si naszej osobowoci maj inni ludzie, z ktrymi obcujemy. Jest ona zmienna, w zalenoci od tego, jak zmienia si definicja sytuacji w grupie. W jednej grupie mog nas uznawa za szaleca, w innej za witego, a w jeszcze innej za nad wyraz rozgarnitego czowieka, ale to wcale nie oznacza, e jestemy ktrym z nich. Nieustannie uczestniczymy w grze interpersonalnej podczas ktrej toczy si midzy rnymi grupami bj o przestrze neurologiczn. W wyniku tej gry moemy zosta nienormalnymi, moemy take innych "skaza na szalestwo". Wspczenie, takie podejcie jest podzielane przez wikszo psychologw spoecznych, ale w latach 50tych uznawane byo za herezj. Trzeba pamita, e w tamtych czasach ulubionym sposobem resocjalizacji byy elektrowstrzsy i lobotomia (rozcicie poczenia midzy dwoma pkulami mzgowymi). Tymczasem, Timothy Leary (jako pierwszy na wiecie!) proponowa, aby tzw. problemy psychiczne rozwizywa w trakcie terapii grupowej. Na pocztku, starsi koledzy traktowali z pobaliwoci jego pomysy. Mwili mu: "Mody czowieku, terapia grupowa - to pojcia sprzeczne!". Ale z czasem, gdy jego teoria zdobywaa rozgos, coraz chtniej utrudniali mu prac. Dokadnie w tym czasie, Leary otrzyma zaproszenie od antropologa, Gerharta Brauna, aby odwiedzi go w Meksyku. Poniewa na uczelni chmury si nad nim zbieray, postanowi przyj to zaproszenie. Kto wie, jak potoczyyby si jego losy, gdyby stao si inaczej? Leary pojecha do Meksyku, a Gerhart Braun poczstowa go znan wrd meksykaskich Indian substancj psychedeliczn, grzybami psylocybinowymi. Dla Leary'ego by to moment przeomowy w yciu, pisa: "W cigu tych czterech godzin spdzonych nad basenem w Cuernavaca nauczyem si wicej o umyle, o mzgu i jego strukturach, anieli w cigu 15 lat praktyki psychologicznej. Nauczyem si, e mzg jest sabo wykorzystywanym biokomputerem, skadajcym si z miliardw niedostpnych neuronw. Nauczyem si, e zwyczajna wiadomo jest kropl w oceanie inteligencji. Wynikao z tego, e wiadomo i inteligencj mona systematycznie rozwija, a mzg poddawa reprogramowaniu. Ogarn mnie entuzjazm. Zrozumiaem, e wiedza o tym jak dziaa mzg jest najbardziej naglc kwesti naukow w naszych czasach." Te nowe odkrycia w tak duym stopniu wstrzsny nim, e postanowi powici si wnikliwym badaniom wpywu, jaki substancje psychodeliczne wywieraj na funkcjonowanie umysu ludzkiego. Do tego celu powoa na Harvardzie program Bada nad Substancjami Psychodelicznymi. W trakcie tych bada odrzuci hipotez, e odmienne stany wiadomoci s wynikiem uroje i halucynacji spowodowanych zayciem narkotyku. Sdzi, e substancje te jedynie powoduj gbok psychoanaliz, podczas ktrej wydobywane s nieznane treci umysu. Uwaa te, e podczas odmiennych stanw wiadomoci czowiek wraliwy jest na sugestie dochodzce go z otoczenia, przez co moe atwo podda si zarwno psychoterapii, jak i "praniu mzgu" (w istocie, psychoterapia jest jedn z form "prania mzgu"). Postanowi sprawdzi te hipotezy, przeprowadzajc w latach 1961-62 na zlecenie Massachusetts Department of Corrections seri eksperymentw z kryminalistami majcymi wkrtce wyj na wolno. W eksperymentach tych chodzio o sprawdzenie czy kryminalici, poddani pozytywnej sugestii w trakcie odmiennych stanw wiadomoci, zrezygnuj z amania prawa po wyjciu na wolno. Wyniki okazay si nadspodziewanie pomylne. W cigu dwch lat po tym eksperymencie 80% jego uczestnikw nadal przebywao na wolnoci, podczas gdy zwykle zdecydowana wikszo kryminalistw powraca do wizie. Leary by zaskoczony, a jego przeoeni na Harvardzie przeraeni perspektyw wykorzystywania psychodelikw w psychoterapii. Otrzyma ultimatum: albo zakoczy badania nad psychodelikami, albo poegna si z Harvardem. Mg wrci do normalnej kariery naukowej. Wybra poszukiwania na wasn rk i opuci Harvard. By rok 1963. Nastay czasy buntu modziey przeciwko dewastacyjnej polityce establishmentu i wojnie w Wietnamie. Leary wiadom by tego, e jego bada nad umysem ludzkim nie da si oddzieli od kontekstu spoecznego. Walka o rozwj wiadomoci jest rwnie bojem o lepszy wiat. Zmie dominujc w spoeczestwie wiadomo, a dokona si zmiana spoeczna. Dopatrujc si w modym pokoleniu nonika idei wolnoci poznawczej, Leary postanowi zaangaowa si w ruch kontrkultury. Jedzi na wiece protestacyjne przeciwko wojnie w Wietnamie, otwiera nowe orodki bada nad wiadomoci. Znani wykonawcy muzyki rockowej, John Lennon, Yoko Ono, Rolling Stonesi i Jimi Hendrix zapraszali go do wsppracy. Czsto, ich koncerty przemieniay si w wykady Leary'ego na temat nowej wiadomoci. Nazwisko Leary'ego jednake przede wszystkim kojarzyo si z badaniami nad substancjami psychodelicznymi, przez co obwoano go "guru rewolucji psychodelicznej". Jego siedziba w Millbrook staa si Mekk artystw i alternatywnych psychologw. Leary, nie cakiem chyba wiadom tego, e sta si symbolem epoki, jedzi z apostolskimi misjami, promujc nowe poszukiwania duchowe i oskarajc establishment o represjonowanie poszukiwa nowego stylu ycia i wiadomoci. Niestety, wiele osb le rozumiao przekaz Leary'ego. Sdzio, e substancje psychedeliczne zbawi wiat, tworzc na wasne potrzeby "sztuczne raje". Niektrzy z nich nie tylko "odpadli" od

spoeczestwa, ale i nie potrafili stworzy nic w zamian. Skazani na wizje psychodeliczne, pogbiali si w narcyzmie i zudzeniach. Leary nigdy nie twierdzi, e psychodeliki s same w sobie zbawienne. Uwaa tylko, e w kontrolowanych warunkach mog by pomocne w uwiadamianiu sobie nieznanych stron swojej psychiki. Czsto podkrela, e rwnie skuteczne, a nawet lepsze rezultaty mona osign dziki rozmaitym technikom medytacyjnym i oddechowym. Zrozumiano go wszake opacznie. Jeszcze mniejszym zrozumieniem darzyy go wadze. W 1968 roku, prezydent Nixon ogosi wojn przeciwko narkotykom, wojn, ktra przyniosa rozwj narkomanii i karteli narkotykowych. Strategia bya oczywista. Naleao zniszczy nowy, kontestacyjny ruch spoeczny pod pretekstem rozprawiania si ze zjawiskiem narkomanii. Komunikat brzmia jasno: Zatrzyma Leary'ego. W 1970 roku wsadzono go do wizienia za posiadanie dwch skrtw marihuany. Skazano go na trzydzieci lat pozbawienia wolnoci. Przeszo pidziesicioletni Leary, po dziewiciu miesicach spdzonych w wizieniu, dokona icie filmowej ucieczki po kablu wiodcym nad murem wiziennym. Personelowi wiziennemu zostawi list: "W imi Ojca i Syna i Ducha witego - O Stranicy - wychodz teraz na wolno. Modl si, bycie i wy si uwolnili. Trzymanie ludzi w wizieniu jest zbrodni wobec ludzkoci i grzechem wobec Boga. O stranicy, jestecie kryminalistami i grzesznikami. Odseparujcie si. Bdcie wolni. Amen!" Rozpocza si awanturnicza tuaczka po wiecie, lecz pobyt na wolnoci nie trwa zbyt dugo. W cigu kilku nastpnych miesicy Leary ponownie dosta si do wizienia. Tym razem aresztowaa go Partia Czarnych Panter w Algierze. Kiedy udao mu si uwolni i pojecha do Szwajcarii, aresztowano go tam za ucieczk z amerykaskiego wizienia. Z naukowca i przywdcy ruchu spoecznego, sta si bdnym tuaczem i kryminalist. Dopiero na skutek interwencji Arthura Millera i Allena Ginsberga szwajcarski rzd zgodzi si go uwolni i pozwoli mu pozosta w Szwajcarii. Krnbrny profesor nie mg jednake usiedzie na miejscu i uda si do Afganistanu, gdzie porwao go CIA, ponownie osadzajc w amerykaskim wizieniu. Gehenny nie byo do. Podobne katusze cierpie musia dwadziecia lat wczeniej Wilhelm Reich, niemiecki psycholog i psychoterapeuta, ktry po wyprodukowaniu swojego medycznego wynalazku, akumulatora energii orgonalnej, zosta zamknity w wizieniu, doprowadzony do szalestwa i otruty. Leary jednake z wrodzonym sobie optymizmem nie zaamywa si. Czas spdzany w wizieniu przeznacza na dalsze studia nad funkcjonowaniem umysu. Medytowa, a wedug relacji stranikw wiziennych, zdarzao mu si lewitowa. Pisa dziea i manifesty. Coraz bardziej zajmowao go zagadnienie ewolucji gatunku ludzkiego. Twierdzi, e egzystencja ludzka jest ukierunkowana celowo, a celem ycia jest S.M.I.L.E. (w jzyku angielskim "umiech"). Jest to skrt od trzech zada, jakie czowiek ma do spenienia: Space Migration (Kosmiczn Wdrwk), Intelligence Increase (Zwikszenie Inteligencji), Life Extension (Przeduenie ycia). A do koca ycia powica si wycznie tym trzem zagadnieniom. W wizieniu dozna dowiadczenia mistycznego, w trakcie ktrego otrzyma nastpujcy przekaz: "Czas, aby ludzie opucili ziemskie ono i nauczyli si podrowa wrd gwiazd... Celem ewolucji jest umoliwienie systemowi nerwowemu komunikacji z Galaktyczn Sieci, z ktrej pochodz wasi midzygwiezdni rodzice. ycie na Ziemi osigno teraz punkt, w ktrym moliwe jest przeobraenie si w wysze stadium ewolucji... Jestecie bliscy odkrycia klucza do niemiertelnoci w chemicznej strukturze kodu genetycznego, gdzie odnajdziecie zapisany scenariusz ycia. Musicie przyj na siebie odpowiedzialno niemiertelnoci. Wcale nie musicie umiera. Odkryjecie klucz do rozwoju inteligencji w chemii systemu nerwowego... Cae ycie na waszej planecie jest jednoci. Cae ycie musi powrci do domu. Dziki cakowitej wolnoci, odpowiedzialnoci i midzygatunkowej harmonii bdziecie w stanie uda si w podr ku gwiazdom. Musicie przekroczy larwalne tosamoci rasowe, kulturowe i narodowociowe. Moecie polega jedynie na yciu..." Na skutek interwencji amerykaskiego PEN-Clubu, Leary wkrtce opuci wizienie. Dziki dugim chwilom samotnoci w wiziennej celi, stworzy teori, ktra staa si jego opus magnum, wielkim dzieem. Bya to teoria neurologicznego relatywizmu, ktra powiada, e czowiek jest bio-kom-puterem, skadajcym si z gigantycznej sieci powiza nerwowych, ktre warunkuj nasze dziaanie i postrzeganie. Ten bio-komputer skada si z "twardego dysku" (DNA, czyli zapisu genetycznego) i "mikkich dyskw" (teorii, idei, wiatopogldw, kodeksw moralnych, wzorw reakcji i zachowa itp.). Nie posiadamy wpywu na tre "twardego dysku", ale moemy wdrukowywa i wymazywa zapisy "mikkich dyskw". Jeli mocno wierzymy

w to, e ju wkrtce nadejdzie Wielki Czarny Kot Zbawiciel, to z duym prawdopodobiestwem tak si w kocu stanie. Dokonalimy bowiem zapisania programu, ktry w kadej chwili moe by uruchomiony. Kontakty z UFO, czy te widzenia Matki Boskiej Fatimskiej s tego najlepszym przykadem. Noworodek moe porusza si tylko do przodu i do tyu. Podstawow jego funkcj biologiczn jest ssanie, ktre zapewnia mu przetrwanie biologiczne. Dzieci do trzeciego roku ycia odczuwaj siln wi z matk, ktra zapewnia im pokarm, a pokarm to bezpieczestwo. Tak wic, matka uosabia bezpieczne rodowisko syto, ciepo i ochron. Jeli w okresie tym obcowa bdziemy z matczynym ciepem i niczego nam nie bdzie brakowao, otrzymamy pozytywny wdruk Pierwszego Obwodu Neurologicznego, Obwodu Biologicznego Przetrwania. Wyksztacimy postaw "do przodu". wiat jawi si nam bdzie jako dobry. Gdy za brakowa nam bdzie pokarmu i mioci matki, otrzymamy negatywny wdruk. Przyswoimy sobie postaw "do tyu" - na wycofanie. Bdziemy postrzega wiat jako obcy i niebezpieczny, bdziemy widzie tylko zych ludzi. Raz wdrukowany obwd przetrwania biologicznego stanowi baz dla naszego przyszego rozwoju. W skrajnych przypadkach nastpuje powrt do tej fazy po zayciu morfiny lub produktw opiatopochodnych. Z tej rwnie przyczyny Freud twierdzi, i narkomania jest wyrazem potrzeby powrotu do ona matki. Kady z nas, kto cho troch obcowa z dziemi, dobrze wie, i powanym elementem polityki pdrakw s roszczenia terytorialne. Dziecko, gdy wstaje na nogi, zaczyna postrzega wiat w kategoriach "gra-d". Rozpoczyna identyfikowa si z ojcem i rywalizowa z innymi pdrakami. O ile pierwszy obwd dotyczy w znacznej mierze naszej konstytucji fizycznej, o tyle teraz dokonuje si budowa naszego szkieletu emocjonalnego. Dlatego te ten drugi obwd nazywa si Obwodem Emocjonalno-Terytorialnym. Wiele zaley od tego, czy w tej fazie bylimy tumieni, czy te moglimy w peni wyraa nasze roszczenia. Istotne jest take to, jakie miejsce zajmujemy w grupie rwieniczej. Jeli bdziemy dominowa, otrzymamy pozytywny wdruk tego obwodu, co oznacza, i wyksztacimy wysok samoocen. Jeli bdziemy ulegli, otrzymamy negatywny wdruk, a wraz z nim poczucie winy i nisk samoocen. Pierwszy obwd wyznacza nasz postaw wobec innych, drugi obwd wyznacza nasz postaw wobec siebie. Klasyczn uywk sprowadzajc nas do poziomu tego obwodu jest alkohol. Gdy jestemy pijani, od razu pojawiaj si w nas roszczenia terytorialne i ch dominacji. Podobne reakcje mona wywoa w wyniku prania mzgu, jakie dokonuje si w wojsku. Mody onierz musi przej przez szereg inicjacji, ktre maj mu zakodowa, e wiat jest zy, a on sam potny. Wojsko jest w swej istocie tak instytucj reprogramowania ludzkiego. Nie trzeba chyba wiele udawadnia, e od tych pierwszych dwch obwodw zale wszelkie zaburzenia emocjonalne i choroby psychiczne. Paranoik postrzega siebie le i wiat le. Typ psychopatyczny myli o sobie dobrze, a swoim rodowisku le. Z kolei, melancholik bdzie siebie udrcza i szuka pomocy na zewntrz. Ten ostatni jest z reszt najbardziej czstym klientem psychoterapeutw. Nastolatek zazwyczaj nie musi ju wicej walczy o terytorium. Zdarza si, e wiele osb posiada tylko pierwsze dwa obwody, ale wikszo w szkole podstawowej przyswaj sobie podstawowe zdolnoci intelektualne i manualne. Od tego czy rodowisko, w ktrym przebywamy, wymaga bdzie od nas zrcznoci umysowej i manualnej, zalee bdzie pozytywny lub negatywny wdruk Obwodu Manipulacji Symbolicznej. Krtko mwic, mylimy tu o inteligencji. W "bystrym" rodowisku nastolatek rozwija umiejtnoci techniczne i inteligencj. Gdy mu takiego rodowiska brakuje, pojawia si w nim pewien niedobr umysowy. Powiada si, i specyficznymi narkotykami sprowadzajcymi do tego obwodu s amfetamina i kokaina. Dlatego wielu niewiadomych licealistw siga po nie przed egzaminami, w nadziei na osignicie lepszych wynikw. Wpyw ich jest jednak iluzoryczny i co najwyej tymczasowy. Umys cechuje si swoist polityk denia do rwnowagi energetycznej. Przypyw energii po narkotyku zawsze odbywa si kosztem upywu energii, gdy narkotyk przestanie dziaa. Nastolatek jest ju w peni uksztatowanym fizycznie, emocjonalnie i umysowo czowiekiem. Brakuje mu tylko jednego - funkcji spoecznej. Kady eko-system zapewnia sobie przetrwanie jedynie dziki reprodukcji, a w spoecznoci ludzkiej jest ona obwarowana szczeglnymi ceremoniami i reguami, ktrych amanie wie si z potpieniem. Gdy pierwsze hormony seksualne dostaj si do krwioobiegu, mwi si, e dojrzewamy. Dojrzewaniu pciowemu towarzyszy dojrzewanie spoeczne. Pierwsze kontakty seksualne lub zwizki uczuciowe wyznaczaj nasze przysze zachowania seksualne. Wraz z wyborem opcji seksualnej wybieramy pewien rodzaj moralnoci. Moralno nie jest bowiem niczym wicej jak kanonem zachowywania si w spoeczestwie. Onegdaj sdzono, e tzw. dewiacje seksualne wi si z genetycznym upoledzeniem. Tymczasem, badania Mastersa i Johnsona wykazay, e rozmaite fetyszyzmy, sadomasochizm i homoseksualizm wi si wanie z naszymi pierwszymi dowiadczeniami seksualnymi. Raz wdrukowany

Obwd Spoeczno-Seksualny decyduje o tym, w jaki sposb si kochamy i o tym, jaki jest nasz stosunek do obyczajw spoecznych. Powysze cztery obwody wystpuj w rozmaitej barwie u wikszoci ludzi. Timothy Leary nazywa je grawitacyjnymi, gdy wi si one bezporednio z nasz egzystencj na planecie Ziemia. Znane s jednak przypadki przekraczania grawitacji ziemskiej. wiadcz o tym lewitujcy jogini, ludzie dowiadczajcy stanw wyjcia z ciaa, a take mistycy i zaoyciele wielkich religii, ktrym udao si dotrze do Wyszej Jani. Co wicej, istniej specyficzne techniki, ktre pozwalaj te stany osign. Oznacza to, e kady z nas moe wykroczy poza cztery potoczne obwody i o tym mwi Leary, postulujc zgbianie czterech dalszych obwodw neurologicznych. Pity obwd neurologiczny Leary nazywa Obwodem Neurosomatycznym. Na tym poziomie stajemy si wiadomi swojego ciaa. Moemy si w nie wsuchiwa i kierowa jego rozwojem. Rne tradycje podaj rozmaite techniki wiadomoci ciaa. Do najbardziej znanych naley pranajama, czyli jogiczna metoda oddychania. Oddech jest tym, co oywia ciao. Jego opanowanie tosame jest z opanowaniem ciaa, a wtedy moliwe si staje samouzdrawianie, czy te przebywanie w stanie wiecznej rozkoszy. Pozytywny wdruk tego obwodu charakteryzuje si wanie bogoci i ekstaz, negatywny - chorobami psychosomatycznymi, dreszczami, hipochondri. Specyficznym psychodelikiem dajcym namiastk tego obwodu jest marihuana. wiadomo ciaa jest tylko wstpem do obcowania ze wiatem archetypw. Bogowie i demony wypeniaj wiat, gdy wdrukujemy sobie Obwd Neurogenetyczny. Wyzwalaj go dugotrwae wiczenia Rada Jogi, gboka psychoterapia oraz LSD. Bardzo czsto dochodzi do spontanicznego wdrukowania tego obwodu. Wiele osb przeywa stany komunikowania si z bogami. Na tym poziomie zachodz take wspomnienia reinkarnacyjne. Leary tumaczy to w ten sposb, i bogowie i demony to postacie ze sownika, jakim si posuguje DNA, komunikujc si z nami za porednictwem kwasu rybonukleinowego. Obwd Neurogenetyczny daje nam zatem moliwo poznawania potencjau naszej przyszoci zapisanej w kodzie genetycznym. Wydawaoby si, e ponad wiatem bogw ju nic nie moe si znajdowa. A jednak w gbokiej medytacji mona doj do takiego stanu, gdy znikaj te bogowie, albowiem podmiot medytacji (czyli my) i przedmiot medytacji staj si jednym. Taki stan buddyci zen nazywaj Nie-Umysem, gnostycy Dusz, a hinduici Sziwa-Darszan. Odkrywamy, e sami jestemy panami swojej rzeczywistoci. Moemy rozmawia ze swoim kodem genetycznym i zmienia go wedle wasnej Woli. Niemniej jednak zdarza si to nielicznym, takim jak Budda, Lao-Tsy, Jezus Chrystus czy Aleister Crowley. Obwd ten Leary nazywa Obwodem Metaprogramowania. Jest jeszcze ostatni poziom - Obwd Kwantowy. Teoremat Bella w fizyce wykaza, e wszechwiat jest zbiorem informacji, do ktrego kady z nas moe mie dostp, a postrzeganie czasu i przestrzeni jest tylko zudzeniem. W istocie zawsze jestemy tu i tam, znajdujemy si rwnoczenie w przeszoci, teraniejszoci i przyszoci. Std bior si fenomeny telepatii, czy te nagego przemieszczania si w przestrzeni. Prawdopodobnie, od odkrycia tego obwodu zalee bd take podre w czasie. Wydaje si, e nie jest to takie odlege. Przypadki telepatii nale nadal do wyjtkw, ale ludzie coraz bardziej interesuj si rozwijaniem swoich mocy. Leary uwaa, e obowizkiem gatunku ludzkiego jest denie do aktywizacji tych obwodw. Twierdzi, e tylko dziki wykorzystaniu ukrytych mocy umysu moliwe si stanie rozwizanie kryzysu ekologicznego, w jakim znalaza si Ziemia. Ludzie powinni dy do rozwijania nowych sposobw komunikacji. Jest w kocu oczywiste, e telepatia jest bardziej energooszczdna od telefonii. Po ogoszeniu koncepcji Omiu Obwodw Neurologicznych, Leary zaangaowa si w rozmaite projekty polepszania ycia ludzkiego. Wsppracowa z "immortalistami" - naukowcami pracujcymi nad sposobami przeduania ycia ludzkiego. Gorco popiera projekty stacji kosmicznych. W latach osiemdziesitych skoncentrowa swoj energi na tworzeniu programw komputerowych, sucych rozwojowi inteligencji. Jego dom w Beverly Hills sta si przystani dla modych naukowcw i informatykw. Na pocztku 1995 roku wysaem do niego list, z propozycj tumaczenia jego ksiek na jzyk polski. Nie wiedziaem, e ju wtedy by miertelnie chory na raka prostaty. O mierci go czekajcej wypowiada si spokojnie, a nawet z umiechem. Uwaa, e moe by to bardzo ciekawy eksperyment. Chcia celebrowa moment swojej mierci i nagra go na video. Wreszcie, nadszed ten czas. 31 V 1996 roku, w peni ksiyca,

odbya si ostatnia podr profesora Timothy'ego Leary. Towarzyszyli mu w niej liczni przyjaciele. Jego ostatnim yczeniem byo, by jego zwoki posano w kosmos. I sowo stao si ciaem. W nastpnym roku jego prochy wystrzelono w kosmos. Timothy Leary polecia ku gwiazdom, na nalene sobie miejsce. Polityka Ekstazy powstaa pod koniec radosnych lat 1960-tych, kiedy mode pokolenie modziey amerykaskiej budowao swj raj na Ziemi, a modzie z Francji domagaa si respektowania swoich praw. Jest to dzieo wyjtkowe, nie tylko ze wzgldu na otwarto, z jak wypowiada si entuzjastycznie o substancjach chemicznych oboonych spoeczn anatem, lecz rwnie przez sam fakt stanowienia ywego zapisu uczu, przekona i myli kontrkultury. W czasach wspczesnych, na przeomie wiekw optymizm Learyego wydaje si nieco przesadzony. Pozostaje jednak wan wskazwk, e mona y inaczej ni si to wydaje "moralnej wikszoci" i e mona zachowa humor nawet wtedy, gdy jest si wyszydzanym i przeladowanym. Timothy Leary potwierdza to nie tylko dzieem, lecz i czynem. Pozostaje jeszcze kwestia psychodelikw, ktre w Polityce Ekstazy odgrywaj pierwszoplanow rol. W systemach demokratycznych istotom ludzkim majcym ukoczony 18 rok ycia gwarantuje si wolno sowa, wyznania, zrzeszania si i przemieszczania. Pozostaje wszak jedna swoboda, o ktrej zapomina si, bd wiadomie milczy - wolno wiadomoci, swoboda postpowania ze swoim umysem, w sposb, ktry uznaje si za suszny. Ta wolno nieustannie amana jest w majestacie prawa. Z tej wolnoci szydz ludzie wadzy i koncerny tytoniowe. Ta wolno ukrywa si w niszach, lecz czasem nie moe ju duej i wybucha, jak w latach 60-tych. Tej wanie swobodzie powicona jest ta ksika. Dariusz Misiuna OD TUMACZA - WYDAWCY OOeaouch! S pewne treci nieprzekazywalne, pozawerbalne, tak jak jzyk zoony tylko z samogosek. Ksika Timothy Leary'ego posugujc si konwencjonalnym jzykiem sw-symboli, w sposb nierzadko cakiem nowy i odmienny (co chyba jest zrozumiae dla przekazu zawierajcego pozawerbalne treci) prbuje opisa rzeczy, w swojej istocie nieopisywalne. Sowo: "drzewo". Bam! - przewrcio si. Jakie drzewo zobaczye(a)??! ... Wolniej, widzisz je ju? No co ty, przecie to by uschnity db - bartek, ze szczepk figowca, kasztanowca i czego-tam-jeszcze. Jednym z problemw midzyludzkiej komunikacji jest jzyk. Prawda, e czasem atwiej jest porozumie si z psem/kotem/koniem/x? Sowa-symbole, nigdy nie oznaczaj precyzyjnie ich desygnatw (czasem ma to miejsce w naukach cisych), albowiem niemal zawsze przefiltrowujemy je przez nasz aparat odbiorczointerpretacyjny. Podobnie jest z tezami, treci, propozycjami znajdujcymi si w ksice "Polityka ekstazy". To jak zostanie odebrana jej tre, zaley od twojego filtru interpretacyjnego. Za ksztat tego filtru, jego wybirczo, przepuszczanie tych, a zatrzymywanie innych treci, jest uzaleniony od caoksztatu posiadanych przez ciebie informacji i wynikajcej z tego postawy, tudzie ksztatowanej opinii. Nikt nie ma prawa ocenia, czy ta opinia/postawa jest dobra lub niedobra, waciwa, czy niewaciwa, suszna, czy niesuszna. Ona jest twoja - i to jest wszystko Drogi Czytelniku, co posiadasz (do czasu, rzecz jasna, do czasu). Warto zatem, w tym miejscu zada sobie pytanie, co wpywa na ksztatowanie si tej postawy, jakie s twoje rda informacji: mniej lub bardziej kolorowe gazety/tygodniki, w ktrych mona przeczyta, e ludzie wstrzykuj sobie marihuan? (mam takie "kwiatki"do wgldu) Sposb wychowania, obrazy widziane w telewizji, na ulicy, w najbliszym rodowisku? Moe hurra-optymistyczno-entuzjastyczne opowieci kolegw/koleanek? Cokolwiek by to nie byo, warto - na czas czytania tej ksiki - odoy te obrazki/opinie na wysok pk, wczajc w to insynuacje zawarte w tekcie "od tumacza".

Pierwsz i jedyn insynuacj, jest fakt, e nie sposb oderwa dziea i jego autora od historycznych ju okolicznoci lat Szedziesitych naszego wieku. Ksika Leary'ego moe by odczytana jako zapis ksztatu, sposobu mylenia i postawy caego pokolenia. Leary by w rwnym stopniu twrc prezentowanej opcji, jak i jej wytworem. To, e okreleni ludzie, znajduj si w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, nie jest wycznie aktem woli tych ludzi. Interakcja jest co najmniej rozoona rwnomiernie. A byy to czasy burzliwe, pod wieloma wzgldami przeomowe i nie chce mi si, pisa tutaj o nich eseju. Kto wie - to wie, kto nie wie, niech si dowie koniecznie. Najszerzej pojte zjawisko New Age - to owoc tej dekady. Nolens-volens jestemy dziemi dokonanej wwczas rewolucji wiadomoci. (Czy punkowo-cybernetyczna, ekstatyczno-kwasowa, szamasko-trans-owa kultura techno, wraz z jej przebierankami, nie jest realizacj hasa: "turn on", "tune in", "drop out" w koincydencji spoeczno-kulturowej pniejszej o lat trzydzieci?) Ludzie czsto utosamiaj Leary'ego z narkotykami i ich propagowaniem. Czytajc t ksik, czytelnik dowie si jak beznadziejne s narkotyki (w dosownym i jake trafnym znaczeniu: "powodujce narkoz"), wywoujce stupor, pustk, eskapizm, pozwalajce na "ucieczk" od problemw rzeczywistego wiata, jak tragiczny w stosowaniu i skutkach jest alkohol - powodujcy uaktywnienie si dzikich emocji, degeneracj mzgu, stymulujcy do gwatw i zbrodni - biegania z siekier po caej wsi za ssiadem (kt z nas nie zna historii o zbrodniach popenianych pod wpywem alkoholu?). Dowiemy si o fatalnych skutkach stosowania psychostymulantw, takich jak kokaina, amfetamina, uywek: kawy, nikotyny, energetyzerw - pchajcych nas w uzaleniajce objcia, coraz szybciej mkncych, interpersonalnych rozgrywek. Dowiemy si o marihuanie, meskalinie, psylocybinie, LSD. Lucy in the Sky with Diamonds, kto nie zna tej piosenki? Duo w tej ksice jest napisane o LSD, jego roli kulturotwrczej, politycznej, spoecznej, polaryzujcej spoeczestwo - o dziwo - bez antagonizowania go. Czym zatem jest to LSD (DSL, SLD, LDS zaklty krg symboli)? Tajemnicza molekua. Zwizek chemiczny, ktry w dawce homeopatycznej aktywizuje ukad nerwowy czowieka, na kilka nieskoczenie dugich godzin. NIE JEST NARKOTYKIEM. Do dzisiaj nie wiadomo dokadnie w jaki sposb dziaa. Dwuetyloamid kwasu dlizergowego (LSD-25), ju w iloci 30-50 ug (milionowych czci grama) powoduje niewiarygodne wydarzenia w ukadzie nerwowym czowieka. Co zadziwia jeszcze bardziej, to fakt e 3700000 czsteczek tego zwizku, dziaa tylko przez kilka minut (potem jest rozkadany do nieaktywnych metabolitw i wydalany w cigu maksymalnie 2 godzin) na 12 miliardw komrek mzgu (a wiec jedna czsteczka LSD na 3243 komrki!) powodujc wir niespodziewanych dowiadcze, obcych codziennej percepcji rzeczywistoci, przez okres 4 do 12 godzin. Zadziwiajcy zwizek chemiczny, wzbudzajcy w latach 60-tych niemal rwnie wielkie emocje, jak wojna w Wietnamie, rwnouprawnienie kobiet i kolorowych, polityczne zabjstwa, czy akcja na Kubie. O LSD pisaem w mojej, skazanej na banicj, ksice pt.: "Narkotyki - przewodnik - Soft-Drugs" (Krakw 1994). Chciabym przytoczy kilka mao znanych FAKTW, nie wzmiankowanych w "Polityce ekstazy". W latach 50 i 60, LSD byo do czsto stosowane w diagnozowaniu i lecznictwie psychiatrycznym. Uywano go w resocjalizacji winiw (Harvard University 1960-63), skutecznym leczeniu alkoholizmu: H. A. Abramson The Use of LSD in Pychoterapy and Alcoholism (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1967) - jedna z najobszerniejszych publikacji w tym temacie, ok. 800 str.; Hoffer and Osmond, New Hope for Alcoholics (New Hyde Park, N.Y.: University Books, 1968); Smart, Storm, Baker and Solursh, Lysergic Acid Diethylamide (LSD) in the Treatment of Alcoholism (Toronto: University of Toronto Press, 1967), zmniejszaniu poziomu blu i lku u chorych w terminalnej fazie raka; dr G. W. Arendsen-Hein Ederveen, Holandia; dr Eric Kast - University of Chicago Medical School - opis i wyniki bada w (red. D. Salomon) LSD: The Consciousnes-Expanding Drug artyku pt.: "Pain and LSD-25" (New York: Purnam's Sons, 1964). Ilo przeprowadzonych psychoterapii, bada i ich opublikowanych wynikw jest trudna do policzenia, e przytocz najobszerniejsze: R. E. L. Masters and J. Houston, The Varieties of Psychedelic Experience (New York: Holt, Rinehart and Winston 1966), R. Crockett, et al,; eds.; Hallucinogenic Drugs and their Psychoterapeutic Use (Springfield, 111.: C. C. Thomas, 1963), T. Ling and J. Cuckman Lysergid Acid (LSD-25) and Ritalin in the Treatment of Neurosis (Lambarda Press London), Badania prowadzono oczywicie nie tylko w Ameryce, lecz rwnie w Europie; Richard A. Sandinson, D.P.M. z Powiek Hospital w Anglii, w Niemczech dr Hanskarl Leuner z Uniwersytetu w Getyndze: Die Experimentelle Psychose: Ihre Psychopharmakologie, Phaenomenologie und Dynamik in Beziehung zur Person (Berlin: Springer-Verlag, 1962). Najbardziej dogbnie zbadali dziaanie LSD lekarze w Czechosowacji, gdzie istnieje prawdopodobnie najobszerniejsza dokumentacja przebadanych przypadkw. Warto podkreli, e w oficjalnych zaleceniach dla terapii LSD, przed rozpoczciem prowadzenia tego rodzaju leczenia, lekarzom stawiano wymg udziau w specjalnych szkoleniach, w czasie ktrych obserwowali minimum 30 sesji LSD i sami brali udzia w co najmniej 5 sesjach LSD. By moe brzmiaoby to miesznie, gdyby nie fakt, e ta informacja pochodzi od Stanislava Grofa, wsptwrcy psychologii transpersonalnej, czeskiego lekarza, ktry pod koniec lat 60 wyemigrowa do USA, gdzie - co kuriozalne - umoliwiono mu badania nad LSD do poowy lat 70. Przed opuszczeniem Czechosowacji, opublikowa prac, bazujc na

wynikach bada ponad 2000 pacjentw poddanych leczeniu LSD, pt. Theory and Practice of LSD Psychoterapy. Wspczenie Grofa, twrc Terapii Oddychania Holotropowego uwaa si za "najwikszego w wiecie badacza rodkw psychodelicznych" (zob.: N. Drury: "Psychologia Transpersonalna" Zysk i s-ka Pozna 1995). Jak wida na ostatnim przykadzie, dowiadczenia pynce ze stosowania LSD wpyny na rozwj nowych kierunkw w psychologii. Nie mogo by jednak inaczej, jeeli wemiemy pod uwag argumenty Leary'ego, miadcego swoj krytyk stan psychiatrii i psychologii z pocztku lat 60. To z tych wanie dowiadcze zrodzi si nurt antypsychiatrii, nie wolne od wpyww byy terapie "spotkaniowe" Schutza i Rogersa, a nawet Gestalt F. Perlsa, jeeli wemiemy pod uwag, e w pocztkach lat 60 do Esalen - miejsca narodzin tych kierunkw, przyjedali z "psychodeliczn nowin" A. Huxley i A. Watts. Rwnie wielkie korzyci z tych rodkw czerpay klasyczna psychoanaliza, nastpcy W. Reiche'a czy terapeuci posugujcy si teoriami C. G. Junga. Wielu terapeutw zauwayo, e wanie pod wpywem LSD nie sposb utrzyma struktury "persony", czyli postaci zbudowanej na uytek spoeczny, postrzeganej przez otoczenie, a take (moe przede wszystkim) przez twrc "persony". Do wiadomoci zaczynaj dostawa si treci wyparte, tumione, podwiadome, archetypiczne, dawno zapomniane i w kocu nadwiadome, z obszarw niewiadomoci zbiorowej. Cytujc Grofa1: Istnieje grupa zjawisk paranormalnych, ktre mona uj w tych samych kategoriach - jako poszerzenie wiadomoci w ramach "obiektywnej rzeczywistoci". W przypadku prekognicji, jasnowidzenia i jasnosyszenia, projekcji astralnej, "podry w czasie" i telepatii, to nie tre tych dowiadcze jest niezwyka, lecz sposb zdobywania pewnych informacji lub postrzegania pewnych sytuacji, ktre zgodnie ze zdrowym rozsdkiem i OBOWIZUJCYMI NAUKOWYMI PARADYGMATAMI (podkr. R.P.) powinny by poza naszym zasigiem. Teoretyczny problem, jaki stanowi te obserwacje, zostaje powikszony przez fakt, e dowiadczenia transpersonalne, ktre odzwierciedlaj rne aspekty znanego nam wiata zjawisk, ukazuj si w psychodelicznych stanach w tym samym kontinuum i czsto w poczeniu ze zjawiskami, ktre nie stanowi czci zaakceptowanego na Zachodzie pogldu na wiat. Wiele dowiadcze tego rodzaju mona zaliczy do oglnej kategorii zjawisk archetypowych w Jungowskim rozumieniu. Osoby uczestniczce w eksperymentach LSD czsto relacjonuj, e podczas transpersonalnych sesji maj wyrane i autentyczne odczucie zetknicia i utosamienia si z archetypami reprezentujcymi uoglnione biologiczne, psychologiczne i spoeczne role; mog one odzwierciedla rne poziomy abstrakcji i rne poziomy uoglnienia. Stary Mdrzec, Samarytanin, Zwycizca, Mczennik, Uciekinier, Wygnaniec, Tyran, Gupiec lub Pustelnik s przykadami bardziej szczegowych archetypowych wyobrae. Oglniejsze archetypy maj silne elementy nadprzyrodzonoci, jak to wida na przykadzie Wielkiej Matki, Strasznej Matki, Ojca, Krla-Dziecka, Wielkiego Hermafrodyty, Animusa i Animy czy Kosmicznego Czowieka. Czsto transpersonalrie dowiadczenia nosz konkretne kulturowe cechy i przyjmuj form okrelonych bstw, demonw, pbogw i herosw. Czasami dana osoba nie dowiadcza indywidualnych wyobrae, lecz ma odczucie uczestniczenia w zoonych mitologicznych, legendarnych lub bajkowych sekwencjach z rnych tradycji kulturowych. Bardzo czste s rwnie dowiadczenia spotka z duchami zmarych ludzi i nadludzkimi istotami duchowymi. Najbardziej uoglnione i uniwersalne dowiadczenia tego rodzaju obejmuj utosamienie ze wiadomoci Uniwersalnego Umysu i z Nadkosmiczn i Metakosmiczn Pustk. Wracajc do Leary'ego chciabym podkreli fakt, e w niniejszej ksice autor bynajmniej nie namawia nikogo do uywania LSD. Dla tych, ktrzy decyduj si na trip stawia konieczny warunek "troskliwego, drobiazgowego i umiejtnego przygotowania sesji, z niezbdnym udziaem dowiadczonego przewodnika". To co pynie z treci ksiki, to krzyk o niezalen bytu, mylenia i samostanowienia; "podczenie si" do pyncego z ciaa-umysu gosu intuicji, "dostrojenia si" do jego treci w odniesieniu do wiata zewntrznego i "odpadnicia" od tyranii wtaczanych, wdrukowywanych, uwarunkowywa-nych sdw, opinii, narzuconych wzorcw postpowania. Wolno jednostki w tym rozumieniu, to nie jak sdz niektrzy, anarchizujca opozycja i kontestacja, ale wiadomo penej wolnoci od postrzeganych uwarunkowa w wyborze. Taki wybr, nawet jeeli jest zgodny z obowizujcy kanonem spoeczno-kulturowym, jest w swej istocie wolny, jest chiskim wu-wei, dziaaniem bez dziaania, dziaaniem w zgodzie z harmoni natury zarwno wasnej, jak i zewntrznej, to w ostatecznoci dostrzeenie braku granic pomidzy tym co wewntrzne, a tym co "zewntrzne". Brak "persony", spoecznego ego-ja, powoduje anihilacj przyczyny konfliktw. Niektrzy wynieli z przeczytanych w rnych gazetach sensacyjnych donosw opini, e Leary namawia do uywania LSD (a nawet narkotykw). Piszc: (cyt.) Konstatacja atrakcji sekt i subkultur, chleba dla zgodniaej

wyobrani, narzuca obowizek ich gruntownego poznawania. Stanowi bowiem one terapi i grob kultury, l zawsze znajd si szalecy o potnej sile oddziaywania, zdolni zmieni drogi jakiej subkultury. Przykad taki stanowi choby Timothy Leary, Hitler psychodeliki. (w: Stanisaw Tokarski "Orient i subkultury" Semper Warszawa 1996, s.155.) Pomijajc epitet Hitlera psychodeliki, analiza tego cytatu wskazuje na potn projekcj, moe przeniesienie osoby, ktra - prosz zauway - WIE jak naprawd maj wyglda drogi jakiej subkultury, poniewa autor dostrzega, e: znalaz si jaki szaleniec ... () .. ZDOLNY ZMIENI te drogi. Jak to gdzie uj Leary w swojej ksice: "Gdy wypowiadamy si, niewiele mwimy na poruszany temat i gwnie ujawniamy stan naszego umysu". I na tym chyba zakocz. Prosz ledzi wypowiedzi na temat "Polityki ekstazy", one gwnie ujawniaj stan naszego/waszego/ich umysu. Robert Palusiski

POLITYKA EKSTAZY: REWOLUCJE MODZIEY XX WIEKU Timothy Leary


EKSTAZA: Dowiadczenie osignicia wolnoci od ogranicze, zarwno tych ustanowionych dla siebie przez jednostk, jak i zewntrznych; stan egzaltacji i zachwytu, w ktrym normalne kategorie rozumienia wydaj si by przekroczone. Z greckiego: "EX-STASIS". Ze swojej definicji, ekstaza jest procesem podczania i odczania si do i od biegu wydarze. Wymaga powtarzalnej sekwencji "odpadania" (org.: "drop out") co oznacza tutaj uniezalenienie si od uwarunkowa zarwno rodowiskowych, jak i od wdruko-wanego systemu skojarze i standardowych procesw postrzegania i mylenia. W przypadkach, gdy wiele indywidualnych bytw dowiadcza ekstatycznego przeycia w tym samym czasie, kreowana jest krtkotrwaa "kontr-kultura". SYNONIMY: Euforia, odlot, odjazd, zachwyt, olnienie, oczarowanie, podekscytowanie, rado, nirwana, rozkosz. STASIS: Zastj, znieruchomienie, stupor. Pozwlcie na ponowne wprowadzenie do ksiki zatytuowanej w tak proroczy sposb: "Polityka ekstazy". Jeszcze raz mam okazj z pokor podzikowa za ten wspaniay i zuchway tytu, poniewa zosta on wymylony przez Abbie'ego Hoffmana, ktremu dedykowana jest ta ksika. Niniejsze sowa pisz 9 listopada 1989 r. dzie po obaleniu Muru Berliskiego , ktre to wydarzenie wyznacza kolejny rozdzia w post-politycznej, trwajcej od dwch dekad Rewolucji Modziey. Widzielicie twarze modych Niemcw ze Wschodu, ktrzy po raz pierwszy w swym yciu dowiadczali wolnoci. Widzielicie twarze modych Niemcw z Zachodu, ktrzy taczc na szczycie Muru, promienieli z radoci, widzc jak ich bracia ze Wschodu podczaj si i dostrajaj si do nurtu wolnoci, odpadajc zarazem od przeszoci. Widzielicie to na przedwyborczych manifestacjach w caych Stanach cztery dni pniej. Jak nazwiecie ten stan wiadomoci? Ja bym to nazwa ekstaz. Hey, patrzc na te rzeczy rozpoznaj to dowiadczenie. Przez ostatnie 30 lat obserwowaem wygldy oszoomienia eksplodujce na twarzach ludzi.

10

Nie zapomnielicie, czy nie? Na pewno widzc upadek ciany przypomnielicie sobie, kiedy to przydarzyo si wam po raz pierwszy. W Woodstock. Albo na koncercie Grateful Dead. Podekscytowanie. Zachwyt. Komiczny rytm. Odczuwam byszczce fale wolnoci wspinajce si po moim krgosupie. I nie wtpi, e wy te to czujecie. Tej nocy gdy run mur, podobnie jak moi bracia i siostry w Berlinie, zarzuciem pigu i z lekka si zintoksykowaem, uwaliem, taki lekko-redni haj. I w takim wanie stanie umysu pisz te witeczne wersy. Zmiota nas kulturowa trba powietrzna rewolucji, ktra kraj za krajem, kontynent po kontynencie, wyzwolia wikszo wiata w cigu ostatnich trzech dekad. Ten ruch spoeczny jest rwnie gboki jak rozprzestrzenianie si feudalizmu-monoteizmu (co zajo ponad 10.000 pokole), rwnie mocno rozprzestrzeniony jak czasy industrializacji (ktre od 1456-1960 objy 2500 pokole). My za przeylimy dziki temu, w cigu naszego ycia zmiany znacznie bardziej dramatyczne! Nasza rewolucja kreuje nowe, post-polityczne spoeczestwo oparte na Ekstazie tzn. na dowiadczeniu Indywidualnej Wolnoci. Ten ruch jest "zachwytem" antycypujcym rok 2000. Jest kulminacj mistycznych transcendentnych, upiornych, penych halucynacji marze, ktre przejawiay si jako wizje w naszych najwyszych psychodelicznych (umysowo-otwartych) stanach. Jak nazwiemy ten nowy ruch? Humanizm? Libertianizm? Zoty Wiek Indywidualnych Bogw? Hm, kogo obchodzi jak to nazwiemy. Odpumy sobie. Niech yje wzajemna gasnost. Czy nie moglibymy si troszk semantycznie wyluzowa w momencie realizacji? Ah tak, przypomniaem sobie. Przekaz jaki niesie ten ruch zwie si WOLNO! Medium tego ruchu to elektroniczna informacja. Marshall McLuhan nie byby zaskoczony. Ten hymn zosta elektronicznie rozpowszechniony, gdy Martin Luther King zrealizowa swoje "marzenia" piewajc na gos: "Nareszcie wolni. W kocu wolni. Dziki Bogu Wszechmogcemu (sic!), nareszcie wolni". Popatrz na twarze tego zgromadzenia podczas politycznego wita w Waszyngtonie 28 sierpnia 1963. Oni s w ekstazie. W zachwycie. Ta pie bya powtarzana podczas First Human Be-In w San Francisco 1967. Bya piewana w Paryu 1968, w Woodstock 1969, Londynie 1970, Amsterdamie 1971, Madrycie i Barcelonie 1976. Bob Dylan piewa: Nie bdziemy wicej pracowa na farmie Breniewa. piewali tak podczas antywojennych demonstracji. Kurde Nie! Nie bdziemy tyra! Abbie Hoffman nazywa to Revolution for the Heli of It. Abbie nazywa siebie Marksist - wyznawc Groucho, a nie Karola. Rebelia z umiechem. W gupkowatych, chuligaskich, haniebnych, punkowo-wywrotowych latach osiemdziesitych przekaz modziey by nadawany wok globu za pomoc elektronicznych mediw. By to krzyk sylwetek studentw stojcych twarz na przeciw tankom na ulicach Seulu, Moskwy, Pragi, Budapesztu, Lipska, Warszawy. Itd. Celem tego nowego Ekstatycznego neo-spoeczestwa jest wspieranie, ksztacenie, nauczanie i ochrona indywidualnej wolnoci i osobistego rozwoju. Istnieje tylko jedna i wyczna funkcja neo-rzdu w czasach PostPolitycznej Ery. Chroni indywidualn wolno przed dziaaniami indywiduw, tudzie ugrupowa, zmierzajcych do ograniczenia wolnoci osobistej. Ten ruch sta si moliwy dziki cybernetyczno-elektronicznej technologii. Rozszerzajce-umysy drgi i czca-umysy wielo oprzyrzdowania. Ten ruch indywidualnej-wolnoci stanowi novum w dziejach ludzkoci, poniewa nie jest oparty na zwizkach geograficznych, politycznych, klasowych czy religijnych. Nie ma nic wsplnego ze zmianami struktur politycznych ani z tym kto kontroluje policj, ale ma cisy zwizek z niezalenoci umysu. Pociga za sob "mylenie dla samego siebie". Wymaga inteligencji, osobistego dostpu do informacji, anty-ideologicznego

11

oparcia w zdrowym rozsdku, sprawnoci umysowej, wiadomego rodzicielstwa, sprytu, zgodnych z natur, satysfakcjonujcych kontaktw seksualnych, inteligentnej konsumpcji dbr, osobistych rodkw komunikacji. Gwatowne rozprzestrzenianie si ducha ekstazy jest spowodowane dostpnoci zmieniajcych-mzg neurotransmiterw oraz narzdzi do indywidualnej elektronicznej komunikacji. Gdy psychodeliczne poywienie aktywizuje mzg i gdy elektroniczne wynalazki tryskaj elektroniczn informacj, umysy ludzi zaczynaj si otwiera. Psychodeliczno-cybernetyczna rewolucja dziaa w kadym zaktku wiata. W latach siedemdziesitych w Europie objawili si nowi outsiderzy, za od 1988 kraje pobocza Europy porzuciy wojenne nastroje i przystpiy do Wsplnoty Zdrowego Rozsdku. Mury zaczy si kruszy. Znaki s zawsze takie same. Mode umysy wyeksponowane na neurologiczn wolno oraz deszczyk wolnych elektronicznie przekazywanych informacji rozkwitaj jak kwiaty na wiosn. W czerwcu 1989 na placu Tien An Men, wiat ponownie by wiadkiem dramatycznego spotkania pomidzy modzieczym ex-stasis i starczym stasis. Chiski student raz jeszcze odegra Woodstock. Geriatryczni Chiscy dyktatorzy odegrali Kent State. Ta eksplozja wiadomoci-informacji-komunikacji zamienia Zimn Wojn w Star Wojn, w konflikt pokole pomidzy tymi urodzonymi przed 1945 i tymi urodzonymi po Hiroshimie-Nagasaki, tymi ktrzy kreuj pomimo granic, nowy gatunek: post-atomowy, post-industrialny, post-polityczny. Pierwsza psychodelicznocybernetyczna generacja w historii czowieka, jednostki ktre najwyej ceni inteligencj i fakty oraz osobist wolno. S to modzi ludzie, ktrzy roli wraz z elektronicznymi urzdzeniami, osobistymi telefonami, radiem, telewizj i komputerami w domu, jako podstawowymi pomocami do rozmyla i porozumiewania si z innymi. Od dnia narodzin byli wiczeni przez telewizj w rozpoznawaniu rzeczywistoci. W osiganiu wolnoci wyboru. 5 czerwca 1989, 19-letni Wang Weilin w pozie penej buntu stan patrzc wprost w luf ogromnej armaty, bdcej przedueniem czogu na placu Tian An Men. By nieuzbrojony. Popatrz na zdjcie, a zobaczysz, e w lewej rce trzyma bynajmniej nie karabin czy jak bomb, ale tornister, za w prawej rce torb z drugim niadaniem. Jego postawa bya gestem cybernetycznym. Zarwno on jak i jego przyjaciele wiedzieli, e ten obraz obiegnie wiat naokoo, powielany na ekranach telewizorw i okadkach czasopism, zostanie na trwale wpisany w pamici milionw ludzi. Symbol ex-stasis: ikona przedstawiajca indywidualny bunt i sprzeciw modoci, umiejtnie stosujcej elektroniczne media przeciw potnej tyranii. Wyraz czystego "Nie" dla starych metod. Mao powiedzia, e wadza przychodzi na lufach karabinw. To mogo by prawd w przeszoci. Ale w tym tygodniu pojcie politycznej "wadzy" wydaje si by anachronizmem, przekrtem, notacj pen nienawici i za. Myl, e jakakolwiek grupa zechciaaby przechwyci dominacj, kontrol, wadz, zwierzchnictwo, sdownictwo nad innymi ludmi, stanowi prymitywne zboczenie - bardziej ohydne ni kanibalizm. Powrt do fizycznego i ekonomicznego niewolnictwa. Kwesti podstawow jest osobista wadza, czyli wolno. Teraz widzimy, e wolno zaley od tego kto kontroluje technologie, ktre pozwalaj na dotarcie do umysw; moliwoci wydawnicze, oczywicie dragi1 i ekrany TV. To nage pojawienie si na tak masow skal, ruchu bdcego za Wolnym Wyborem jest zjawiskiem zupenie nowym. W spoecznociach PLEMIENNYCH, rola jednostki zostaje sprowadzona do ulegego, posusznego dziecka. Myleniem zajmuje si starszyzna plemienna. Konieczno przetrwania nie zezwala na luksus wolnoci. W spoecznociach FEUDALNYCH jednostka jest sug wasala, chopem paszczynianym, si robocz, majtkiem ruchomym, niewolnikiem. Myleniem zajmuje si szlachta & kapani. Tradycja nakazuje im brzydzi si i obrzuca kltw otwarte i mylce umysy. W spoeczestwie INDUSTRIALNYM jednostka jest pracownikiem-managerem. W stadiach pniejszych jednostka staje si pracownikiem-konsumentem.

12

We wszystkich tych statycznych, prymitywnych spoecznociach mylenie jest zarezerwowane dla organizacji majcych kontrol nad broni. Sia Jednostek o Otwartych Umysach do podejmowania, bd zmieniania decyzji dotyczcych ich wasnego ycia, stwarzania koncepcji, inwencji, odkrywania swoich wasnych kamstw jest powanie ograniczona. Spoeczestwo INFORMATYCZNE, ktre aktualnie si rozwija, jest post-polityczne i nie dziaa w oparciu o zasady posuszestwa i wiary w dogmaty. Bazuje na indywidualnym myleniu i naukowym know-how, szybkiej wymianie faktw obiegajcych sieci, stosowaniu najnowszych zdobyczy techniki i praktycznej twrczoci. Spoeczestwo przyszoci nie bdzie niechtnie spoglda na innowatorw z otwartymi umysami. W rzeczywistoci Info-Spoeczno jest cakowicie zalena od wielkiej liczby takich wanie jednostek, komunikujcych si ze sob poprzez granice krajw i pastw. Gdy przesyamy nasze myli za pomoc elektronicznych mediw, oczekujc szybkiego odzewu, kreujemy nowe globalne psyber-spoeczestwo, ktre wymaga wyszego poziomu elektronicznego know-how i odpowiedniego psychologicznego poziomu dostosowania. Ten proces psyber-komunikacji przyspiesza w takim tempie, e aby sprosta wiatowym wyzwaniom informatycznego rynku 21 wieku, narody, firmy, nawet rodziny (!) musz si skada z szybkomylcych, zorientowanych na zmian, innowacyjnych jednostek z otwartym umysem, ktre potrafi komunikowa si przy pomocy nowych cyber-elektronicznych technologii. Ci wyzwoleni mczyni i wyzwolone kobiety s po prostu znacznie zdolniejsi ni Stara Gwardia. Wchaniaj nowe informacje w taki sposb jak wdycha si tlen. Stymuluj si nawzajem do cigego podnoszenia poziomu i reformowania umysw. Ludzie, ktrzy stosuj psyber-technologie w celu przyspieszenia podejmowania decyzji, nie wychodz po pracy do domw, by tam si powoli starze, ani nie pozwalaj omamia si politykom czy te, ogarnitym obsesj diaba, religijnym demagogom. Sami podejmuj decyzje dotyczce ich ycia. Pojawienie si tej nowej kasty "otwartych-umysw" w rnych krajach wiata, jest centralnym wydarzeniem w historii ostatnich 40 lat. "Polityka Ekstazy" ukazuje si ponownie w chwili, gdy milion ludzi przekracza granic z przeszoci do przyszoci, z umiechami zachwytu na twarzach. S czonkami rewolucji wiadomoci, wygranej bez przemocy, wygranej z umiechem. W 1967 nazywalimy ten proces osobistego wyzwolenia Dowiadczeniem Ekstazy. Dzisiaj ten czynnik "wolnociowy" (jako mylcy o nim/niej) nazywamy "cybernetycznym" od greckiego sowa-matki. Sowo psychodeliczny oznacza ekstatyczny lub z-otwartym-umysem. Psyber-netyczny nawizuje do dowiadczenia psychodelicznego wyraonego w formie elektronicznej. W latach pidziesitych w Ameryce pojawia si taka wanie grupa wolnych ludzi kreujcych kontr-kultur, ktra miaa zmieni bieg historii. Nazwano ich The Beat Generation. Ich mwc i rzecznikiem by poeta Al-len Ginsberg. Ich filozofi wykada William Burroughs. Byli artystami i pisarzami anarchistycznymi. Trzymali si razem z awangardowymi malarzami i muzykami jazzowymi. Oczywicie poszukiwali ekstatycznych wizji i wolnoci osobistej, wyraajc swj sprzeciw wobec biurokratycznego i zbetoniaego systemu. Mwili o sobie jako o obywatelach wiata. Spotykali si z Rosyjskimi poetami, aby zakoczy Zimn Wojn. Praktykowali Yog. Podobnie jak inni, stulecia przed nimi, eksperymentowali z otwierajcym umys poywieniem, drgami, seksualn wolnoci. Ich umysy okrcay si jak talerzowe anteny satelitarne, dostrajajc si do odbioru innych kultur i co najwaniejsze, mieli historyczne wyczucie tego co czynili. Czuli si dziedzicami dugiej tradycji intelektualnych i artystycznych dokona, ktre przenikaj poza granice pastw. To, co uczynio Beatnikw grup artystw-dysydentw bardziej efektywn, ni jakakolwiek inna grupa artystw przed nimi w historii ludzkoci, to uycie elektronicznej technologii. Ich idee i obrazy byy rozpowszechniane dookoo wiata z szybkoci wiata. Tak jak mydlane koncerny uyway TV i radia do marketingu swoich produktw, tak Beatnicy korzystali z elektronicznych mediw do reklamowania swoich idei. Brzmi to moe ironicznie, ale dzi wicej studentw w Chinach i w trzecim wiecie zna nazwisko Allena Ginsberga, ni jakiegokolwiek innego amerykaskiego pisarza. Allen by krlem Czechosowackiej Majowej Parady Studentw w Pradze w 1964. Nastpnego dnia, gdy partyjni oficjee zorientowali si, jaki wpyw mia Allen na umysy studentw, po prostu deportowali go. Mwi o Polityce Ekstazy!

13

Aktualne ruchy wolnociowe we Wschodniej Europie s wyrazem wdzicznoci dla Beatnikw z lat pidziesitych. Pierwszy zlot Love-In Be-In (San Francisco, Stycze 1967) by jutrzenk Psy-chodeliczno-Cybernetycznej Ery. Albo "gasnostii" jak to teraz si nazywa. Ten pierwszy Love-In Be-In nie by zorganizowany w tradycyjny sposb. Sowo wdrowao dziki niezalenej prasie i wolnym stacjom radiowym. Gdy Jerry Rubin wskoczy na scen i prbowa zagai co o polityce - nikt go nie sucha. Trzy miesice pniej Pop Festiwal w Monterey w Kalifornii zaprzg elektrycznie wzmacnian muzyk do nowego modzieowego ducha psychodelii. Ekstatyczna Modo plus elektronika. Pierwsze wydanie "Polityki Ekstazy" pojawio si w 1968 r. Pierwsza fala elektronicznych dzieci ery post-Hiroszimy dobiega wieku 21 lat. "Polityka Ekstazy" bya dramatycznym odejciem od wczeniejszych tekstw jakie my, trzewi Harvardzcy psycho-metrycy napisalimy o poywieniu i drgach rozszerzajcych wiadomo. The Psychedelic Experience i Psychedelic Prayers oraz The Psychedelic Reader byy naukowymi tekstami bazujcymi na pradawnej tradycji szamaskiej, przeznaczonymi dla dojrzaego i dociekliwego badacza. "Polityka Ekstazy" zostaa napisana dla nadchodzcej nowej fali modych ludzi, pierwszego pokolenia ery telewizji, ktre do "podczania si i dostrajania si" uywao elektronicznych narzdzi. Byo to napisane w celu dostarczenia pomocniczego "zestawu" dla milionw psychodelicznych podrnikw, ktrzy uczyli si jak y w sposb wolny. Wikszo z tego zostao napisane w stanie radosnego odjazdu. Wszak ksika z tak niedorzecznym tytuem nie mogaby by czym wicej. Zastosowaem termin "polityka" by zwrci uwag na kulturowo-spoeczne implikacje dowiadczenia psychodelicznego. Powani naukowcy stwierdzili, e brzmi to naiwnie. Polityka ekstazy? Poczwszy od 1969 r. zjednoczone siy ruchw modzieowych, kontr-kulturowej prasy i podziemnych radiostacji przyprowadziy 500000 osb do Woodstock, a pniej do antywojennych demonstracji. Czy przypominacie sobie symbol krtkotrwaego Ruchu Ekstazy? Migawka w TV pokazujca modego faceta wkadajcego kwiat w luf karabinu nalecego do onierza, ktry w tym czasie okada tego gocia. Dzieciaki w Chinach przypominaj sobie. Wang Weilin (albo jego robica filmy dziewczyna) na pewno zapamita. Psychodeliczna Modzie plus Elektroniczna Komunikacja. Nagroda Pulitzera albo nawet Nobla czeka na tego, pierwszego mdrca, pierwszego przywdc partii, pierwszego eksperta od czogw, ktry ogosi to publicznie: skoczya si partyzancka polityka! Nasta wiek post-polityczny. Kady ju przecie zrozumia fakt podstawowy: jedyn funkcj politycznych partii jest dbanie o wasne kieszenie i walka o utrzymanie si na stanowisku opacanym z naszych wsplnych rodkw. Zdarzyo si tak, e miaem okazj to powiedzie w 1967 r. W ksice, ktr trzymacie w rkach. W swojej naiwnoci i niewinnoci sugerowaem nawet now Deklaracj Niepodlegoci. Prbowaem nawet zastosowa post-polityk ekstazy w praktyce. Zgosiem swoj kandydatur w wyborach na gubernatora Kalifornii w 1969 r. Moim przeciwnikiem by drugorzdny aktor filmowy, ktry pniej otrzyma nawet doktorat Nauk Politycznych na Uniwersytecie Herberta Hoovera. Czy co takiego. Zapytany co chciabym robi, gdybym zosta gubernatorem odpowiedziaem: "Moliwie jak najmniej. Zarzdzanie stanem jest jak rzdzenie druyn baseballow. Zadaniem trenera jest motywowanie, nauczanie, doradzanie, promowanie pracy zespoowej. I przede wszystkim, pozostawanie w cieniu wiate i doprowadzenie do tego, aby aktorzy zostali gwiazdami."

14

Jezu! Nie ma wtpliwoci, e to Reagan wpakowa mnie do kicia, bez moliwoci zapaty kaucji. Raz jeszcze wyprzedziem swoje czasy. Promujc gasnost, decentralizacj, regionalizm i lokalne inicjatywy dwadziecia niebezpiecznych lat przed Synnym Gorbim. W spoeczestwach przeszoci pojcie "polityka ekstazy" byo oksymoronem. Jak mogoby zaistnie spoeczestwo pojedynczych idywiduw, ktre "odpadayby" od normalnej, zcentralizowanej struktury spoecznej? Trzeba przyzna, e w wikszoci spoecznoci plemiennych zezwalano nielicznym jednostkom na ycie zgodne z drog szamana czy bogosawionego mistyka. Podczas plemiennych wit prowadzili oni ceremonie transu, optania i radosnego uniesienia. Z reguy powicone kultowi panujcego bstwa. W kulturach Feudalnych i Industrialnych ekstatyczne dowiadczenia byy w sposb okrutny eliminowane z organizacji religijnych. Funkcj szamanw relegowano do niszych kast jak: Cyganie, artyci, aktorzy, prostytutki, dramatopisarze, komicy. Tej maej grupie dysydentw, samoodradzajcej si mniejszoci, zezwalano na dziaania innowacyjne, obrazoburcze kreacje i utwory. To wanie Ekstatyczni Beatnicy lat pidziesitych, Rozkosznie Odjechani Studenci lat szedziesitych, Anarchizujcy Yippies z lat siedemdziesitych i Psyberpunki lat 80 stworzyli Informatyczn Kultur lat 1990tych. Prosz teraz nie oczekiwa ode mnie jakiego opisu post-politycznej przyszoci. Nowe formaty wyoni si, tak jak to zwykle czyni, z ulic, kampusw, kabaretw. W psybernetycznym XXI wieku, wadza bdzie pochodzi bynajmniej nie z luf karabinw, ale z umysw wolnych jednostek, uywajcych obiektyww, ekranw komputerowych i elektronicznych sieci. Przypis: Od tum.: termin zaproponowany przez W. Bockenheima jako bardziej adekwatny od zawajcego polskiego odpowiednika narkotyk i/oraz/lub lekarstwo-farmaceutyk. Wiadomo, e narkotyk mieci si znaczeniowo w grupie lekarstw - r. znieczulajcych, jednak w powszechnym odbiorze jest to sowo cakiem inaczej kojarzone. Tymczasem angielskie sowo "drug", ma szersze znaczenie ni narkotyk, gdy obejmuje take pen gam lekarstw, oraz rodkw zmieniajcych wiadomo niedostpnych w aptekach. Sowo "drag" oznacza zatem nie tylko narkotyki wchodzce w zakres farmaceutykw z grupy znieczulajcych (gwnie produkowanych z opium i kokaino-podobnych), przy czym nie budzi pejoratywnych skojarze immanentnie przypisanych polskiemu sowu narkotyk, bdcego ostatnio niemal wycznie synonimem wstrzykiwanego brudn ig "kompotu", kopotu i AIDS. SIEDEM JZYKW BOGA0 Podczenie Bardzo dawno, wiele lat temu, pewnego sonecznego popoudnia w Cuernavaca villa, spoyem siedem tak zwanych witych grzybw, ktre otrzymaem od naukowca z University of Mexico. Przez nastpnych pi godzin zostaem ogarnity przez dowiadczenie, kor monaby opisywa wieloma ekstrawaganckimi metaforami, lecz ktre byo, ponad wszystko i bez adnych wtpliwoci, najgbszym religijnym dowiadczeniem mojego ycia. Relacje dotyczce osobistych wgldw, jakkolwiek pasjonujce, stanowi zawsze indywidualn i wzgldn histori osoby opowiadajcej o swoim dowiadczeniu i tym samym maj generalnie mae znaczenie. Std zatem rodz si pytania: "Dlaczego?" i "Co z tym dalej pocz?" Istnieje wiele predyspozycji - intelektualnych, emocjonalnych, duchowych, spoecznych - ktre stwarzaj u jednej jednostki gotowo do odczucia dramatycznego dowiadczenia otwierajcego-umys i ktre innych prowadz do wycofania si z nowo poznanych poziomw wiadomoci. Odkrycie, e mzg czowieka posiada nieskoczon liczb zdolnoci oraz e moe dziaa w niespotykanych wymiarach czaso-przestrzennych, spowodowao, e poczuem si uradowany, przeraony i cakowicie przekonany o tym, e oto obudziem si z dugiego ontologicznego snu. Ten nagy blask przebudzenia jest nazywany "podczeniem si".
l

15

Dostrojenie Gboko transcendentne dowiadczenie powinno w swoim potencjale pobudzi zmiany w czowieku i przemieni jego ycie. Od czasu mojego owiecenia w sierpniu 1960, powiciem wikszo mojej energii prbie zrozumienia niezgbionych moliwoci ukadu nerwowego czowieka i na uczynieniu tych wgldw dostpnymi dla innych. Ten biochemiczny i (dla mnie) sakramentalny rytua powtarzaem setki razy i niemal za kadym razem byem ogarnity przez religijne objawienie rwnie wstrzsajce, jak moje pierwsze dowiadczenie. Podczas tego okresu miaem szczcie wsppracowa nad tym zagadnieniem z setkami naukowcw i uczonych, ktrzy przyczali si do pracy nad naszymi rnymi projektami badawczymi. W naszych orodkach badawczych w Harvardzie, w Meksyku i w Millbrook zaaranowalimy dowiadczenia transcendencji dla wielu tysicy osb, posiadajcych przerne dowiadczenie yciowe, wczajc w to ponad 200 osb "zawodowo" zajmujcych si zagadnieniami religijnymi, z czego okoo poowa bya wyznania Chrzecijaskiego lub Mojeszowego, za druga poowa naleaa do wschodnich systemw religijnych. Na tej licie znajduje si wielu dziekanw i profesorw wydziaw teologii, akademickich kapelanw, szefw fundacji religijnych, znanych wydawcw ksiek i prasy o tematyce religijnej i wielu znakomitych filozofw religii. W powstaej w trakcie bada dokumentacji, znajduje si wielka ilo bardzo znamiennych raportw, kor zostan opublikowane, gdy atmosfera polityczna stanie si bardziej tolerancyjna. W tej chwili mona ostronie szacowa, i ponad 75% tych subiektywnych raportw opisuje intensywne mistyczno-religijne odczucia, za grubo ponad 50% osb owiadcza, e przeyto najgbsze duchowe dowiadczenie w swoim yciu. Wzmoone zainteresowanie badaniami prowadzonymi w Harvardzie, doprowadzio do stworzenia w 1962 r. nieformalnej grupy pastorw, teologw i psychologw pastoralnych, ktra spotykaa si raz w miesicu. Oprcz organizowania sesji psychodelicznych nastawionych na rozwj duchowy, jak rwnie omawiania przygotowanych wynikw bada, grupa ta dostarczya "przewodnikw" do przeprowadzenia synnego eksperymentu "Wielko-Pitkowego" i staa si zacztkiem organizacji, ktre sponsoroway nasze badania nad rozwojem wiadomoci: IFIF (the International Federation for Intemal Freedom) - 1963, Fundacji Castalia 1963-66, oraz Ligi Swobodnego Ducha (Leage for Spiritua Discovery) 1966. Gwny impuls, a zarazem inspiracja naszych bada i pracy pyna z seminariw dotyczcych religijnych aspektw tych dowiadcze i ten wanie fakt spowodowa poruszenie i alarm w krgach wieckich i w rodowisku psychiatrw. Cud Wielkiego Pitku Eksperyment Wielkopitkowy, o ktrym niedawno pisay gazety, jako o "Cudzie w kaplicy Marsh", wymaga szerszego omwienia nie tylko jako przykad powanego, kontrolowanego eksperymentu, przeprowadzonego przy udziale 30 odwanych ochotnikw, lecz rwnie jako prawidowo metodologicznie przeprowadzony dowd wykazujcy religijne aspekty objawienia na drodze psychodelicznego dowiadczenia. Ten eksperyment zosta opisany, jako cz prac badawczych w pracy doktorskiej Waltera Pahnke, w tym czasie magistranta filozofii religii na uniwersytecie w Harvardzie. Pahnke, ktry przypadkowo by zarwno lekarzem medycyny, jak i absolwentem teologii, postanowi zbada czy dowiadczenie transcendencji, odczuwane podczas sesji psychodelicznych, jest podobne do dowiadcze mistycznych opisywanych przez witych i synnych mistykw. Podmiotem badania byo 20 studentw teologii wybranych spord grupy wolontariuszy. Zostali oni podzieleni na 5 grup po 4 osoby i kada z tych grup miaa przed sesj spotkanie przygotowawczo-objaniajce. Do kadej grupy przydzielono po dwch przewodnikw z odpowiednim psychodelicznym dowiadczeniem. Tymi 10 przewodnikami byli profesorowie i studenci ostatnich lat Bostoskich uczelni. Eksperyment zosta przeprowadzony w maej prywatnej kaplicy na Uniwersytecie Bostoskim i rozpocz si ok. dwch godzin przed pnoc w Wielki Pitek. Diakon kaplicy, Howard Thurman, ktry w tym czasie prowadzi trzygodzinne naboestwo w pooonej pitro wyej gwnej sali kocioa, odwiedzi badanych na kilka minut przed rozpoczciem mszy o pnocy i wygosi krtk inspirujc mow. Dwie osoby w kadej grupie badanych oraz jeden z dwch przewodnikw, otrzymali rednio mocn dawk (30 mg) psylocybiny, syntezowanego chemicznie aktywnego skadnika "witych grzybw" meksykaskich. Pozostae dwie osoby i drugi przewodnik otrzymali placebo, ktre wytwarzao przyjemne uboczne efekty

16

somatyczne, ale ktre nie dziaay psychodelicznie. W eksperymencie zastosowano potrjnie lep prb: ani badani, ani przewodnicy, ani prowadzcy eksperyment nie wiedzieli kto otrzyma psylocybin. Dokadny opis tego fascynujcego eksperymentu mona znale w pracy Pahnke'go, dostpnej w bibliotece Harvardu. Streszczajc spraw mog powiedzie, e wyniki bada w jasny sposb podtrzymuj tez, e przy odpowiednim przygotowaniu, w sprzyjajcym i religijnie zaaranowanym otoczeniu, osoby ktre byy pod wpywem rodka psychodelicznego opisyway dowiadczenia mistyczne znaczco wiksze, ni grupa kontrolna stosujca placebo. Nasze badania w sposb zarwno naturalny, jak i eksperymentalny wykazuj, e jeeli oczekiwania, przygotowania i otoczenie maj uduchowiony charakter, mona si spodziewa intensywnie mistycznego, a nawet majcego charakter objawienia przeycia wywoanego rodkami psychodelicznymi. Te wyniki mogt} by w pewnym stopniu czone ze stronniczoci naszej grupy badawczej, ktra znajdujc si w dosy niebezpiecznej pozycji "na dalekim skrzydle" zajmuje si zarwno dowiadczeniami duchowymi, jak i cakiem przyziemnymi, wieckimi i behewioralnymi, potencjalnymi moliwociami ukadu nerwowego. Jako e sytuujemy si w epistemologii psychologii naukowej (opis obiektywny), nasze podstawowe zaoenia ontologiczne s bliej Junga ni Freuda, bardziej zblione do mistykw ni do teologw, blisze Einsteina i Bohra ni Newtona. Aby sprawdzi wspomnian wczeniej ewentualn stronniczo, przeledmy pokrtce porwnywalne pra- ce badawcze, przeprowadzone na tym polu przez inne grupy naukowcw, wychodzcych z bardziej konwencjonalnych zaoe ontologicznych. LSD moe powodowa stan religijnego uniesienia Psychiatra Oskar Janiger i psycholog Willliam McGlothlin opisali reakcje 194 badanych. Spord nich 73 brao LSD jako cz programu psychoterapii, pozostali w liczbie 121 byli ochotnikami. Nie naley oczekiwa wrd tych badanych nastawienia religijnego. Rezultaty, ktre s streszczeniem artykuu opublikowanego w Psychedelic Reuiew [2] wygldaj nastpujco: (na podstawie danych Janiger-McGlothlin - rodowisko nie ksztatowane "pro-religijnie", liczba badanych = 194) TEMAT Wzrost zainteresowania kategoriami etycznymi, moralnymi: Wzrost zainteresowania innymi kwestiami uniwersalnymi (znaczenie, sens ycia): Zmiany w poczuciu wartoci: LSD powinno by stosowane do uzyskiwania wiedzy o sobie: ponownego odnajdywania sensu ycia pomocy we wzajemnym porozumieniu Dowiadczenie uzyskania korzyci trwajcych duej ni eksperyment. PROCENT 35 48 48 75 58 42 58

Podczas dwch innych eksperymentw, jednego przeprowadzonego przez Ditmana i inn., drugiego przez Savage i inn., uyto tych samych kwestionariuszy, co pozwolio na analiz porwnanwcz tych dowiadcze. Zarwno Ditman jak i Savage s psychiatrami, lecz kliniczne rodowisko w przypadku tego drugiego byo znacznie bardziej religijne (badanym pokazywano podczas sesji artykuy religijne itp.). Oto zestawienie pozycji poruszajcych kwestie religijne w ich kwestionariuszach: kolumna pierwsza Ditman(otoczenie przyjazne, liczba badanych = kolumna druga - Savage (otoczenie przyjazne, lekka stymulacja pro-religijna, liczba badanych = 96) TEMAT Odczucie, e LSD byo najwspanialsz rzecz jak kiedykolwiek si mi zdarzya: Przeyciem religijnym: Cudown wiadomoci istnienia Boga, albo wyszej siy, lub ostatecznej rzeczywistoci: 74),

PROCENT 49 85 32 83 40 90

Mamy zatem pi naukowych eksperymentw, wykonanych przez wykwalifikowanych badaczy - czterech przyrodnikw: Leary i in.,[3] Sa- vage i in.,[4] Ditman i in.,[5] i Janiger-McGlothlin [6], oraz potrjnie lep

17

prb we wspomnianych wczeniej badaniach na Harvardzie. Dostarczaj one danych pozwalajcych wykaza, e: (l) jeeli otoczenie jest przyjazne,ale nie wykazuje cech uduchowienia, osoby poddane psychodelicznemu dowiadczeniu w 40-75% stwierdz intensywne, powodujce zmiany w ich yciu, religijne dowiadczenia oraz e (2) jeeli otoczenie jest przyjazne i dostarcza bodcw duchowych - 40-90% dowiadczy wrae mistycz- noreligijnych zblionych do objawienia. Trudno jest patrze na to, jak tego typu rezultaty bada mog by zlekcewaone przez te osoby, ktre zajmuj si rozwojem duchowym i religijnym. Dane s tym bardziej interesujce, e eksperymenty miay miejsce w czasach (1962) gdy mistycyzm, indywidualna ekstaza religijna (jako przeciwiestwo do rutynowych powinnoci religijnych) byy wysoce podejrzane i gdy klasyczne, bezporednie, niewerbalne rodki objawienia i rozszerzania wiadomoci, takie jak medytacja, joga, godwka, odosobnienia klasztorne oraz sakramentalne poywienie i dragi, byy otoczone atmosfer strachu, tajemnicy, spoecznych zakazw, a nawet groz uwizienia. Dwustu profesjonalistw[7] o religijnej orientacji, ktrzy wsplnie z nami stosowali substancje psychodeliczne (wspomniani wczeniej) byo odpowiedzialnymi, szanowanymi, rozwanymi i moralnie nieskazitelnymi postaciami, w peni wiadomymi kontrowersyjnej natury tych dowiadcze oraz tego, e z tego powodu moe zosta zrujnowana ich reputacja i zawowdowa pozycja (co faktycznie miao miejsce, za niektrych z tych osb dotyka to rwnie i teraz). Pozostamy przy odczytaniu wynikw: 75 procent - duchowe objawienie. Moe by tak, e najbardziej intensywne objawienie duchowe, w celu wytworzenia najczulszego ostrza, podobnie jak najszlachetniejsze metale, wymaga ognia, "gorczki" sprzeciwiajcej si policyjnej polityce. Gdy nadejd takie czasy - a przyjd na pewno - biochemiczne sakramenty, takie jak LSD bd rutynowo i powszechnie stosowane, jak muzyka organowa i kadzido w celu osignicia przeycia religijnego, najprawdopodobniej druzgoccy ego efekt dragw zostanie zmniejszony. Taki moe by jeden z aspektw paradoksalnej natury religijnego dowiadczenia. Co to jest "Dowiadczenie Religijne"? Dowiadczenie Religijne Bez wtpienia zastanawiacie si nad znaczeniem tego okrelenia, tak czsto stosowanego w poprzednich wypowiedziach. Czy mog zaproponowa definicj? Dowiadczenie religijne jest ekstatycznym, niezaprzeczalnym przekonaniem, subiektywnym odkryciem odpowiedzi na siedem podstawowych kwestii duchowych. Mog si oczywicie przydarzy cakowicie subiektywne i rwnie pewne odpowiedzi na pytania wieckie w rodzaju: Czy to wanie t dziewczyn kocham? Czy Fidel Castro jest niegodziwcem? Czy the Yankees s najlepsz druyn baseballow? Ale takie zagadnienia, ktre nie dotycz tych siedmiu podstawowych kwestii, chocia gboko nurtujce i wypywajce z przekona i wiary, nale do wieckiej grupy zagadnie i mog zosta odrnione od religijnych. Z kolei liturgiczne praktyki, rytuay, dogmaty i teologiczne spekulacje, mog by i zbyt czsto bywaj wieckie i cakowicie oddzielone od dowiadczenia duchowoci. Czym jest tych 7 podstawowych zagadnie duchowych? 1. Kwestia Siy Sprawczej Co jest podstawow energi ksztatujc wszechwiat - si sprawcz nadajc ruch galaktykom i czsteczkom atomu? Gdzie i w jaki sposb to wszystko si zaczo? Jak wyglda kosmiczny projekt? Kosmologia. 2. Kwestia ycia Czym jest ycie? Kiedy i jak si zaczo? W jaki sposb ewoluuje? Dokd zmierza? Genesis, biologia, ewolucja, genetyka.

18

3. Kwestia Istoty Ludzkiej Kim jest czowiek? Skd przychodzi? Jaki jest jego charakter i struktura? Anatomia i fizjologia. 4. Kwestia wiadomoci W jaki sposb czowiek odczuwa, dowiadcza, poznaje? Epistemologia, neurologia. 5. Kwestia Ego Kim jestem? Jakie jest moje duchowe, psychologiczne, spoeczne miejsce w tym projekcie? Co powinienem w zwizku z tym robi? Psychologia spoeczna. 6. Kwestia Emocji Co powinienem odczuwa? Psychiatria. Psychologia osobowoci. 7. Kwestia Ostatecznego Wyjcia Jak si z tym wszystkim upora? Anestezjologia (amatorska lub profesjonalna). Eschatologia. Cho mona si nie zgodzi z tym wyliczeniem, uwaam e najbardziej rozwane osoby - nie tylko filozofowie - mog si zgodzi na podobn list najbardziej istotnych zagadnie. Czy nie jest tak, e najwiksze religie Wschodnie i monoteistyczne - mwi dokadnie o tych kwestiach? Kolejnym niezwykle istotnym faktem dotyczcym tych kwestii jest ciga prba udzielenia na nie odpowiedzi, nie tylko przez wszystkie religie, ale take przez nauk. Rozpatrzcie ponownie te kwestie z punktu widzenia celw stawianych przed: (l) astronomi-fizyk, (2) biochemi, genetyk, paleontologi i teori ewolucji, (3) anatomi i nauk o fizjologii, (4) neurologi, (5) socjologi, psychologi, (6) psychiatri, (7) teologiczn eschatologi i anestezjologi. Wszyscy jestemy wiadomi nieszczsnego faktu, e zarwno nauka jak i religia nazbyt czsto skierowana jest ku cakowicie laickim celom. Przerne naciski wpywaj na to, e laboratoria i kocioy zapominaj o tych podstawowych kwestiach i zamiast tego dostarczaj poczucia zagubienia, iluzorycznej ochrony i narkotycznego komfortu. Wikszo z nas unika konfrontacji z tymi podstawowymi pytaniami, bez wzgldu na to czy podpowiedzi pochodz z obiektywnych bada naukowych czy z instytucji religijnych. Lecz jeeli "czysta" nauka i religia zwrc si ku tym samym podstawowym zagadnieniom, jaka bdzie rnica pomidzy tymi dwiema dziedzinami? Nauka jest systematycznie dokonywan prb odnotowywania i pomiaru procesu energetycznego oraz sekwencji zmian energii, kor zwiemy yciem. Celem jest znalezienie odpowiedzi na te podstawowe pytania w obiektywnych, obserwowalnych kategoriach, dziki oglnie dostpnym danym. Religia jest systematyczn prb dostarczenia odpowiedzi na te same pytania, w sposb subiektywny, dziki bezporedniemu, pozbawionemu wtpliwoci, osobistemu dowiadczeniu. Nauka jest systemem spoecznym, ktry wyksztaca role, zasady, rytuay, wartoci, jzyki, czasoprzestrzenne lokalizacje, potrzebne do dalszych poszukiwa tych celw, do obiektywnych i opisowych odpowiedzi na te pytania. Religia jest systemem spoecznym, ktry wyksztaci role, zasady, rytuay, wartoci, jzyk, czasoprzestrzenne usytuowanie, potrzebne do podania za tymi samymi celami, do odpowiedzi na te pytania w sposb subiektywny, dziki dowiadczeniu objawienia. Nauka, ktra traci swoje ukierunkowania na te duchowe zagadnienia, ktra akceptuje inne cele (chociaby najbardziej popularne), staje si laicka, upolityczniona i wykazuje tendencj do przeciwstawiania si nowym odkryciom. Religia, ktra zaniedbuje dostarczania bezporednich, pochodzcych z dowiadczenia odpowiedzi na te duchowe pytania (ktra nie doprowadza do stanw ekstazy), staje si wiecka, upolityczniona i skania si ku zwalczaniu przejaww indywidualnego objawienia. Orientalista z Oxfordu E.C. Zaehner, ktrego formalizm nie zawsze jest rwny jego tolerancji, wykaza, e dowiadczenie oddzielone od dogmatu, czsto prowadzi do absurdu i cakowicie nieracjonalnych zachowa. Jak przy kadym tego rodzaju stwierdzeniu istnieje polaryzacja, gdzie przeciwiestwo jest rwnie prawdziwe: dogmat oddzielony od dowiadczenia prowadzi czsto do absurdu i zachowania wycznie racjonalnego. Ci spord nas, ktrzy powicili swoje ycie badaniom nad wiadomoci, mieli mono zapozna si z licznymi badaniami socjologicznymi, wykazujcymi, e

19

racjonalny umys traci czas na interpretacj swoich wasnych argumentw. O politycznej sytuacji powiem wicej w pniejszych rozdziaach. Religia i nauka dostarczaj podobnych odpowiedzi na te same podstawowe kwestie Chciabym teraz przedstawi hipotez mwic o tym, e te aspekty dowiadczenia psychodelicznego, ktre badani opisuj jako niewysawione i ekstatycznie religijne, wywouj bezporedni wiadomo procesu energetycznego, bdcego przedmiotem pomiarw fizykw, biochemikw, fizjologw, neurologw, psychologw i psychiatrw. Wkraczamy tutaj na bardzo niepewny grunt. Czytajc raporty osb opowiadajcych o dowiadczeniu LSD, jestemy podwjnie ograniczeni. Po pierwsze, oni mog uywa tylko takiego sownika, jaki jest im znany i w wikszoci nie posuguj si naukow terminologi. Po drugie, my naukowcy odnajdujemy jedynie to, na co jestemy przygotowani natrafi i zbyt czsto formuujemy koncepcje w grubiaskim, psychologicznym argonie: nastroje, emocje, systemy wartoci, kategorie diagnozy, podziay spoeczne, religijne frazesy. Poczwszy od 1962 r. rozmawiaem z tysicami osb majcych za sob dowiadczenie LSD; mistykami, sadhakami, okultystami, witymi, pytajc o ich halucynacje, wizje, objawienia, stany ekstazy, orgazmy, odjazdy, iluminacje, odloty, tripy, ktre mog zosta przeoone nie tylko na jzyk religii, psychiatrii, i psychologii, ale rwnie na jzyk fizyki i biologu. l. Kwestia Siy Sprawczej A. Naukowe odpowiedzi na to pytanie wymieniaj stale prawa Newtona, nieoznaczono kwantow, struktury atomowe i nuklearne. Dzi podstawowa energia jest lokowana wewntrz nukleonu. Porodku atomu przeroczysta sfera pustki, z rzadka zaludniona elektronami, centrum atomu jest skurczone do niewyobraalnie maych rozmiarw: atom powikszony miliard razy miaby wielko footballowego boiska, lecz jego nukleon nadal byby trudno dostrzegalny - zwyky pyek na samym rodku. A jednak promieniowanie tego nukleonu roztacza pole elektryczne, ktre utrzymuje i kontroluje elektrony wok niego [9] Niewiarygodna sia i zoono oddziaywa operuje szybkociami i wymiarami przestrzennymi, ktrych nasze konceptualne umysy nie s w stanie poj. Nieskoczenie may, a przecie pulsujcy na zewntrz potn sieci elektrycznych si - atom, czsteczka, komrka, planeta, gwiazda: te wszystkie formy tacz w nuklearnym rytmie. Kosmiczny projekt jest sieci energii wirujc przez czasoprzestrze. 15 miliardw lat temu zaczy si formowa najstarsze ze znanych nam gwiazd. Wirujce dyski gazowych moleku (kierowane rzecz jasna przez t miniaturow, obracajc si, energi nukleonu) - tworzyy chmury, pniej podlegay kondensacji - spltana pajczyna wirujcych pl magnetycznych gromadzia si w gwiezdne formy, a kade z tych gwiezdnych skupisk czyo si w swoim magnetycznym tacu, ze swoim przyszym systemem planetarnym i z kad inn z pord gwiazd w galaktyce, za kada galaktyka wiruje w zsynchronizowanej relacji z innymi galaktykami. Miliard galaktyk. Od 100 milionw do 100000 milionw gwiazd w galaktyce - co oznacza 100000 milionw systemw planetarnych w galaktyce, za kady z tych systemw powoli kry w swoim gwiezdnym cyklu, stwarzajc moliwo powstania ycia... Pi miliardw lat temu, powoli obracajcy si gwiezdny karze, ktrego nazywamy socem, sta si centrum dla pola wirujcego materiau planetarnego. Zostaa stworzona planeta ziemia. Za 5 miliardw lat wyczerpi si zapasy paliwa wodorowego na socu; planety zostan pochonite przez ostateczn soneczn eksplozj. Spopielone resztki naszego systemu planetarnego odpyn w ciszy poprzez ciemn nieskoczono przestrzeni. Czy wwczas zakoczy si taniec? Chyba nie. Nasze malekie soneczne wiateko, bdce jednym ze 100 miliardw soc naszej galaktyki nie bdzie zapewne zauwaone. Nasza galaktyka jest jedn z miliarda galaktyk wirujcych w tempie przewyszajcym prdko wiata - kada z nich prawdopodobnie ulegnie wypaleniu i zostanie zastpiona przez inn, zachowujc rwnowag taca.

20

Tutaj, w tych cigle zmieniajcych si danych fizyki jdrowej i astronomii, znajduje si aktualna odpowied naukowa na pierwsze podstawowe pytanie - materia rzeczywicie wystarczajcy do stworzenia przeraajcej kosmologii. B. Relacje psychodeliczne czsto zawieraj zdania, ktre wydaj si opisywa subiektywnie dowiadczane podobne zjawiska. (a) Wielokrotnie wchodziem i wychodziem ze stanu w ktrym byem tak zrelaksowany, i czuem si otwarty na totalny przepyw ponad, wok i poprzez moje ciao (wicej ni moje ciao).... Wszystkie przedmioty pyny kroplami z biao-gorcym wiatem lub elektrycznoci, ktra przepywaa w powietrzu. To byo tak jakbymy patrzyli na wiat wanie majcy si narodzi, ozibiajcy si, jego substancja i forma wci bya plastyczna i zaledwie zaczynaa twardnie. (b) Cielesno istnienia zostaa zniszczona po tym, jak ciao stao si na tyle cikie, i stao si to nie do zniesienia. Umys wdrujcy, poruszajcy si poprzez ekstatyczn pie, nieopisywalne krajobrazy. Jak moe istnie tak wiele poziomw wiatoci i stopni wiata, wiato za wiatoci? Wszystko jest owieceniem. (c) Stawaam si coraz bardziej wiadoma wibracji - wibracji w moim ciele, harfa strun z ktrych kada wydawaa swj indywidualny ton. Stopniowo poczuam, e staj si jednoci z wibracj kosmosu.... W tym wymiarze nie byo form, ani bstw, ani postaci - tylko bogo. (d) Dominujc impresj byo wraenie wkraczania w sam rdze egzystencji. ... To byo tak, jakby kady z miliarda atomw dowiadczenia, ktre w normalnych okolicznociach s niedostrzegalne, sta si penym wrae spenionym istnieniem. Innym jasno odbieranym wraeniem byo odczucie kosmicznej wzgldnoci. Prawdopodobnie nigdy nie uda si zebra wszystkich wrae w jeden obejmujcy wszystko przegld. Moe wszystko to co jest, to wiecznie trway zbir nieskoczonej liczby subtelnych punktw widzenia, z ktrych kady zawiera cao ze swojej perspektywy. (e) Mogem zobaczy ca histori i ewolucj jak przeby czowiek. Podyem w przyszo i widziaem te stare cykle pokoju i wojny, dobre i ze czasy, wci powtarzajce si i powiedziaem: "Znowu te same odwieczne historie. O Boe! To si musi zmieni" i pomylaem o rozwoju czowieka od zwierzcia do jego istoty duchowej. Ale nadal poruszaem si w przyszoci i ujrzaem ca planet zniszczon i caa histori, ewolucj i wysiki czowieka obrcone wniwecz przez ten ostateczny destrukcyjny akt Boga. Badani mwi o uczestnictwie i o czeniu si z czyst energi, biaym wiatem; o dowiadczaniu rozpadu makroskopowych obiektw i ich przemianie w wibrujce wzory, o uwiadomieniu sobie, e wszystko jest tacem czsteczek o niewielkich rozmiarach i wraliwoci naszego systemu, wizjach pustki, eksplozjach koca wiata, o cyklicznej naturze powstawania i rozpadu, itd. Nie mam potrzeby przeprasza za sabo i nieadekwatno tych sw. Po prostu nie mamy lepszego sownictwa opisujcego te dowiadczenia. Jeeli Bg zorganizowaby wam krtk wypraw wewntrz boskich dziaa, pozwalajc dotrze do rodka wirujcego jdra atomu lub przemierza galaktyki z szybkoci wiata, w jaki sposb po powrocie do swojego biura, dane by byo wam opisa to, co z zapartym tchem mielicie okazj obejrze? Te metafory mog brzmie w sposb zbyt wyszukany lub zgoa nieistotny, ale po prostu zapytajcie kogo, kto bra du dawk LSD. 2. Kwestia ycia A. Odpowied Naukowa: Nasz system planetarny powsta okoo 5 miliardw lat temu i ma przed sob okoo 5 miliardw lat. Jak nam wiadomo pocztki ycia mona datowa na 2 miliardy lat wstecz. Innymi sowy, okoo 60% swojej egzystencji ziemia przetrwaa bez form ycia. Powoli lawa ulegaa ochodzeniu i erozji nieustannego przepywu wody. "yzny peen mineraw mu stopniowo si osadza, dajc po raz pierwszy moliwo zakorzenienia si ycia". Uderzenia byskawic powodoway powstawanie kwasw aminowych, podstawowych czstek tworzcych ycie. Nastpnie rozpocza si bezustanna produkcja moleku proteinowych, niepoliczalna w swej liczbie, wci przeksztacajca si w nowe formy. Rnorodno protein "wypeniajcych kad kropl wody w oceanach wiata". Pniej protoplazma. Komrka. Wewntrz komrki, niewyraalne pikno i porzdek.

21

Jeeli stwierdzimy, e ciga aktywno nowoczesnego miasta jest trudna do ogarnicia, to naley stwierdzi, e w komrkach naszego ciaa odbywa si nieskoczenie bardziej skomplikowany proces - nieustannie dziaajca fabryka, zaopatrzenie w ywno, magazynowanie, komunikacja i zarzdzanie.... Wszystko to ma miejsce w doskonaej harmonii, w kooperacji wszystkich uczestnikw ywego systemu, uregulowane do najmniejszego szczegu [10]. ycie jest cigym cyklem powtrze, energii reprodukcji i transformacji. Ruchem, obrotem, trawieniem, zmian. Jednostk ycia jest komrka. Za matryc jest kod genetyczny, dwa nukleinowe kwasy - dugie, przeplata- jce si, zduplikowan acuchy DNA i RNA - "ktre determinuj stru- ktur yjcej istoty". Dokd to zmierza? Dokadnie tak jak w starym Hinduskim micie o cyklicznym obiegu, astrofizycy mwi nam, e ycie jest chwilow sekwencj, ktra wydarza si porodku cyklu planetarnego. ycie na ziemi zaczo si okoo 3 miliardw O.P. ("od pocztku" naszego cyklu solarnego) i bdzie trwa jeszcze jakie 2 miliardy lat. Po tym czasie soneczny piec stanie si tak gorcy, e mniejsze planety (wczajc w to Ziemi) zagotuj si, napczniej i wypal si. W innych systemach planetarnych czas tego cyklu moe by inny, ale jego istota jest prawdopodobnie taka sama. Przychodzi zatem taki czas w historii temperatury naszej planety, e jest ona zdolna odywia liczne formy ycia, zanim cae istnienie nie zczy si w kocowym, unifikujcym ogniu. S to dane wystarczajce do powstania naprawd przeraajcej kosmogonii. Pomie ycia, ktry porusza kad yw form, wliczajc w to take ten zlepek komrek, ktry zwyko si nazywa waszym ja, wzi swj pocztek -jak ju powiedzielimy - od malekiej jednokomrkowej iskierki dolnego prekambryjskiego muu, po czym przechodzi przez miarowe transformacje do coraz to bardziej zoonych form. Lubimy opowiada o tych wyszych formach, ale nie lekcewamy i nie traktujmy protekcjonalnie dzielnych bytw jednokomrkowych. Dziki wam, one nadal niele prosperuj. Nastpnie wasz przodek-ogie, zapon w-rolinach morskich, algach, wiciowcach, gbkach, koralowcach (ok. l miliard lat temu); nastpnie ryby, paprocie, skorpiony, stonogi (ok. 600 milionw lat temu). Kada komrka waszego ciaa poda tropem przeszoci (ok. 450 milionw lat) do tego pomyczka ycia tlcego si w pazach (c za fatalna i wtpliwa decyzja opuszczenia oceanu - czy naprawd musielimy to zrobi?). Nastpnie formy mno si w nieskoczonej rnorodnoci - gady, owady, ptaki - a milion lat temu, nadchodzi w glorii chway Australopitek1. Pochodnia ycia przechodzi teraz do kultur posugujcych si namiastk narzdzi (ok. 600000 lat temu), do Pitekantropa (czy przypominasz to sobie patrzc na sonie i szablozbnego tygrysa?), nastpnie lni jasno w obecnoci naszego pradziadka czowieka z Neandertalu (ponad 70000. lat temu), i nagle rozbyska w tej cerebralnej explozji, ktra podwoia powierzchni kory mzgowej naszego dziadka - czowieka z Cro-Magnon (44000-10000 lat temu), a potem wieci penym ogniem u wspczesnego czowieka, braci z Neolitu, epoki kamiennej, naszej jani epoki brzu i elaza. Co bdzie pniej? Dzieje rasy dopiero si zaczy, daleko im do kulminacji: Rozwj Pre-hominidw, Australopiteka ... a do pojawienia si ... czowieka z Cro-Magnon trwa okoo ...pitnacie tysicy pokole ... Podczas tego stosunkowo krtkiego okresu czasu (w historii wiata) rodzaj hominidw przeszed pozytywne zmiany w tempie huraganu; w rzeczywistoci naley patrze na niego jak na grup zwierzc, ktrej potencjalne moliwoci rozwojowe zostay zrealizowane z ogromn intensywnoci. Bez wtpliwoci mona zatem oczekiwa, i ten naturalny trend rozwojowy nie skoczy si na Homo sapiens recens. Czowiek nie moe zatem pozosta takim jakim go znamy obecnie, nowoczesnym rodzajem sapiens. W cigu nastpnych setek tysicy lat prawdopodobnie bdzie si znacznie zmienia, zarwno pod wzgldem fizjologii jak i wygldu [11]. B. Psychodeliczne Korelacje tych ewolucyjnych i genetycznych koncepcji znajdujemy w niemal kadej relacji z dowiadczenia LSD. Wytrwale jest powtarzane dowiadczenie istnienia pod postaci jednokomrkowego stworzenia, piewu, brzczcych warstw odgosw ycia; jeste kodem DNA rozwizujcym wielokomrkowe kwestie estetyczne. Dowiadczasz bezporednio i natychmiastowo radoci bezkrgowca, odczuwasz formowanie si krgosupa i skrzeli. Jeste ryb z poyskujcymi skrzelami, szum starodawnych fal wd podowych pomrukuje w rytmie ycia. Przecigasz si i obracasz si mini ssaka, prne, mocarne, wielkie muskuy; czujesz rosnce na twoim ciele wosy, gdy opuszczasz gorce wody i wkraczasz na powierzchni ldu.

22

Dowiadczenie psychodeliczne, to Hindusko-Buddyjska teoria reinkarnacji potwierdzona w twoim wasnym systemie nerwowym. Rozpoznajesz swoich prapraojcw posuwajc si wzdu acucha pamici DNA. To wszystko znajduje si w twoim wewntrzkomrkowym pamitniku. Jeste wszystkimi tymi mczyznami i kobietami, ktrzy walczyli i karmili, spotykali i dobierali si - wstrtni, silni, chytrzy, przecitni, mdrzy, pikni. Nasi ojcowie, niebiaskie dzieo sztuki z biaka; i nasze krgo-cielesne wite matki, niech bd wite imiona wasze. Nieskoczony acuch ciepokrwistych, spoconych, pachncych perfumami, wytrwale zmagajcych si naczelnych, kady z nich powstajcy na jedn sekund z ciemnoci w wiato soca i podtrzymujcy drogocenn elektryczn substancj pomienia bytu. Co ma wsplnego ten cay ewolucyjno-reinkamacyjny interes z tob, ze mn,, lub z LSD, albo dowiadczeniem religijnym? Moe mie, po prostu moe mie mas wsplnego z wieloma aktualnymi wydarzeniami. Wielu, a mog powiedzie e nawet wikszo badanych stwierdzaa, i pod wpywem LSD dowiadczali wczesnych form ewolucyjnych naszego gatunku, a nawet form pre-hominidw. Najatwiejsza wydaje si by interpretacja psychiatry: "No tak; halucynacje. Kady wie, e LSD doprowadzi was do szalestwa, a wasze zudzenia mog przybra form psychozy". Ale momencik, nie tak prdko. Czy naprawd jest cakowitym nieprawdopodobiestwem to, e komrki naszej kory mzgowej albo caa ta maszyneria wewntrz komrkowego jdra posiada "pami" sigajc wstecz, wzdu nieprzerwanego acucha elektrycznych transformacji, ktre cz kadego z nas z tym pierwotnym uderzeniem byskawicy w Prekambryjski mu? Powiadacie: niemoliwe? Poczytajcie teksty o genetyce. Przeczytajcie i zastanwcie si nad dziaaniem acucha zoonych proteinowych moleku DNA, ktry poczwszy od jednokomrkowego organizmu w momencie waszego poczcia, zaplanowa kady etap waszego naturalnego rozwoju. Poowa tego genetycznego wzorca zostaa dostarczona wam przez matk, a druga od ojca podczas tego nieprawdopodobnego procesu czenia, ktry nazywamy poczciem. "Ty", twoje ego, wasze stare dobre amerykaskie spoeczne ja, zostao wytrenowane w przypominaniu sobie poszczeglnych, istotnych ze spoecznego punktu widzenia punktw orientacyjnych: otrzymanie dyplomu, dzie lubu. Ale wcale nie jest niemoliwe, e inne z pord 10 miliardw komrek twojego mzgu "pamitaj" kolejne, niezmiernie wane miejsca na mapie przebytej drogi, jak poczcie, wydarzenia z ycia podowego, narodziny. Kada komrka w twoim ciele nieprzerwanie dziery ten promie energii, ktry owietla powrotn drog, wiodc przez miliony pokoleniowych przeksztace. Czy przypominasz sobie ten genetyczny kod? Musicie od teraz dostrzec stopie trudnoci mojego zadania. Prbuj rozszerzy wasz wiadomo, przebi si przez wasz makroskopowy, konserwatywny paradygmat, "podczy was", przybliy wam zniewalajce (sw moc) wraenia psychodelicznego wgldu, usiuj doprowadzi do poczenia dwch nieopisywalnych sowami procesw: z szybkoci wiata przeksztacanej energii oraz transcendentnej wizji. 3. Kwestia Istoty Ludzkiej A. Odpowied Naukowa Czym jest istota ludzka? Starodawna zagadka rozwizywana zazwyczaj z homocentrycznego punktu widzenia, ograniczonego prowincjonaln mentalnoci. Ale rozpatrzmy to zagadnienie o wyszoci czowieka z punktu widzenia inteligencji nie ogarnitej "romantycznym przesdem". Popatrzmy na to jak osoba przybywajca z innej przestrzeni lub jak ekstatyczny, obiektywny naukowiec. Zdefiniujmy czowieka, tak jak czowiek definiuje inne gatunki, biorc pod uwag ich anatomi i fizjologi. Czowiek jest ewolucyjn form wywodzc si z ssaczo-zwierzco-naczelnego surowca, wyrniajc si struktur koca i unikalnym ukadem dokrewnym, hematologicznym. Podobnie jak kade yjce stworzenie, czowiek jest roznosicielem nasienia, posiadaczem duszy, stworzonym jako jedna z form Boga. Ta wyjtkowa czowiecza forma, jest torb z na-wp owosionej skry, zawierajc cudowny kompleksowy system podtrzymywania ycia, ktry jest ledwo zrozumiay w jzyku fizjologii, a ktrego funkcjonowania czowiek nie jest bezporenio wiadomy. Z rzadka jedynie, "podczeni" wizjonerzy, jak Buckminister Fuller potrafi doceni wszechwiat ludzkiego ciaa, galaktyczny zasig wrae somatycznych.

23

W naszym mzgu dziaa, w fantastycznej koordynacji bilion bilionw atomw ... Myl, e wszyscy wyaniamy si z ona w stanie kompletnej ignorancji, ignorancji mentalnej. Rozmawiamy w sposb, ktry w nawizaniu do naszego dowiadczenia czasami brzmi wiarygodnie, ale ktry bardzo czsto jest nasz zwyk imaginacj ... Sdzimy, e cakiem sporo wiemy i e jestemy odpowiedzialni za wiele spraw, ktre si wydarzaj. Chc powiedzie, e bez wzgldu na to jaki ostatnio jedlicie posiek i tak nie macie najmniejszej idei o tym, co dalej z nim pocz. Nie moecie wiadomie sobie powiedzie: postanowiem i zdecydowaem, e bd mie milion wosw i one bd takiego oto ksztatu i koloru. Nie robimy nic z tych rzeczy, wszystko dziaa automatycznie. Czowiek w ponad 99% jest automatem i posiada miniaturow czstk wiadomoci. Niemniej jednak czowiek wydaje si sugerowa, e jest naprawd wysoce odpowiedzialny za to, co si przydarza ... pomimo swojej ignorancji i zarozumialstwa bardzo wiele mu si udao. Sdz, e caa ludzko otworzy si wkrtce na cakowicie now relacj z Uniwersum... Musimy zmierza do uczciwoci... do prawdziwej wiary w prawd, czymkolwiek ta prawda by nie bya. Musimy stara si wyta nasz uwag." (Buckminister Fuller, w wywiadzie udzielonym San Francisco Oracle, Vol. l. No. 11) B. Korelacje Psychodeliczne Kluczowe frazy tej typowo humorystycznej wypowiedzi Buckministera Fullera brzmi: "wiara w nasze dowiadczenie", "automatyzm ... miniaturowa czstka wiadomoci", "wyta uwag". To klasyczny psychodeliczny slang. Jednym z ekstatycznych horrorw dowiadczenia LSD, jest naga konfrontacja z twoim wasnym ciaem, wstrzsajce wskrzeszenie ciaa. Kapitulujesz przed macierz kwadrylionw komrek i somatycznych systemw komunikacji. Komrkowy pyw. Zostajesz zmieciony w tunele i kanay swoich wasnych podskrnych strumieni. Wizje mikroskopowych procesw. Dziwne, falujce wzory tkanek. Wepchnity w fantastyczne mistrzostwo wewntrznych fabryk, wycofujc si ze strachem, lub wrzeszczc z radoci od nieustajcego popychania, zmaga, odjedajc na biologicznej maszynerii. Trzask, trzask. Nieskoczenie, nies-koczenie - w kadym pochaniajcym ci momencie. Twoje ciao jest wszechwiatem. Starodawna wiedza gnostykw, hermeneutykw, sufich, Tantrycznych guru, joginw, okultystw. To co na zewntrz jest take wewntrz. Twoje ciao jest zwierciadem kosmosu. Krlestwo niebieskie jest w was. W waszym ciele, ciele, ciele. Wielkie psychodeliczne filozofie Wschodu - Tantra, Kundalini joga - postrzegaj ciao jako wityni, nasienie, architektonicznie przewietny relikwiarz wszelkiego stworzenia. Hoc est corpus meum Za systematyczna, zdyscyplinowana wiadomo funkcjonowania ciaa jest podstawow sakramentaln metod tych religii. Tybetaska i Indyjska Tantra szkoli adeptw w ufnoci w dowiadczenie somatyczne, w zwracaniu uwagi na energie i wiadomoci pynce z ciaa. Oddychanie, kontrola krenia, mini i odruchw, kontrola trawienia, erekcji i ejakulacji, poznanie zawiego jzyka hormonw i nastrojw, psychofarmakologia ciaa, czakry. Nie mona zrozumie rytmw i znaczenia wiata zewntrznego, dopki nie osignie si mistrzostwa w dialektyce ciaa. Kim jest czowiek? Jest wntrzem Swojego ciaa. Jego ciao jest wszechwiatem. 4. Kwestia wiadomoci A. Odpowied Naukowa Wszystko co czowiek wie, jest mu dostarczane za porednictwem ukadu nerwowego. Wszystko co wie o wiecie zewntrznym i jego usytuowaniu, swoim wasnym umiejscowieniu w nim, dociera poprzez organy zmysw. Neurolodzy i fizjolodzy zmysw maj wiele do powiedzenia na temat zoonoci mechanizmw zmysw. wiato oddziauje na oko, ukad suchowy dry zgodnie z najbardziej wyszukanymi wariacjami powietrznych

24

wibracji, organy wchu odbieraj i przetwarzaj zawieszone w powietrzu czsteczki zapachw, usta i jzyk badaj plaster miodu za pomoc kubkw smakowych. Dotyk. Temperatura. Bl. Cinienie. Dawaem kiedy odczyt dla grupy ksiy i zakonnic na temat dowiadcze zmysowych. "Trzymam w rce powiedziaem - najbardziej zmysow ksik spord kiedykolwiek napisanych, ilustrowan take najbardziej zmysowymi obrazami". Bya to "Anatomia i fizjologia zmysw". Wszystkie nasze opinie i przekonania dotyczce istnienia zewntrznego wiata, jedyna ni czca nasz samotny solipsyzm z innymi formami ycia, energii i "zewntrznej" wiadomoci bazuje na danych zarejestrowanych przez nasze zmysowe radary i przetworzonych przez nasze mzgi. Kada ludzka istota jest statkiem kosmicznym. Nie, kady czowiek jest wirujc w przestrzeni kosmicznej galaktyk i jedynym kontaktem jaki mamy z innymi galaktykami (oddalonymi o lata wietlne) s te wte drgnienia naszych organw zmysw. I doprawdy ontologiczno-epistemologicznym aktem wiary jest to, e ufamy we wzajemne istnienie. Czytasz t stron, wiato dociera do twoich oczu i twj mzg widzi te czamo-biae zakrtasy zwane sowami. Czy wierzysz, e naprawd czytasz tekst napisany przez Timothy Leary'ego? Czy ten czamo-biay wzr zoony z linii pozwala ci uwierzy w egzystencj ywej, uduchowionej, piszcej te zdania istoty ludzkiej: Timothy Leary'ego ktra siedziaa w czasie Nowego Roku, przy drewnianym biurku zamieconym notatkami, wycinkami z gazet, ksikami, tytoniem, filiankami kawy, popielniczkami, patrzcej przez okno na srebrnoszary przypyw Pacyfiku? Jak moesz by pewna tego, e Bacon pisa do Szekspira? Jak moesz by pewien tego, e tych linii nie wykoncypowa jaki komputer, ktry zosta zaprogramowany w celu zanalizowania i doboru spord kwadrylionw zapisanych wczeniej stron, takich (przeksztaconych i odpowiednio dostosowanych) odpowiadajcych dokadnie twojemu poziomowi, ignorancko-magicznych-sw ktre dostarcz ci przyjemnoci czytania? Czy dziki danym dostarczonym ci za pomoc wzroku (tej ksiki) moesz zaakceptowa istnienie Timothy Leary'ego? Czy moliwo dotknicia, powchania mnie, odczucia mojego ciepa, usyszenia mojego gosu, lub kaszlu palacza byaby bardziej przekonywujca w kwestii mojej ewentualnej egzystencji? Zdrowy rozsdek przekonuje jednake zarwno nas, jak i Dr Johnsona, e co tam jednak na zewntrz istnieje. Lecz tajemnica poznania pozostaje. I straszliwe odkrycia biochemii neuronw wcale nie upraszczaj naszego rozumienia procesw poznawczych, tego jak stajemy si wiadomi. Jak ju powiedzielimy, mzg czowieka skada si z okoo 10 miliardw komrek nerwowych, z ktrych kada moe by poczona z 25000 innych komrek nerwowych. Liczba tych wzajemnych powiza moe si wyda ogromna nawet dla astronomw - ci za s przyzwyczajeni do operowania astronomicznymi liczbami. Ta liczba jest daleko wiksza od liczby atomw we wszechwiecie. Oto dlaczego badacze fizjologii nie s pod wraeniem moliwoci komputerw. Wielko koffiputera, ktry miaby tyle wzajemnych pocze musiaaby by wiksza od powierzchni ziemi [12]. Do tej macierzy wpywa "okoo 100 milionw wrae na sekund z ... () ... rnych zmysw". I gdzie tam w tej galaktyce 10-miliardw-komrek znajduje si maleki system soneczny poczony neuronami, ktry jest wiadom twojego spoecznego "ja". Twoje "ego" jest tym dla twojego mzgu, czym jest planeta ziemia dla naszej galaktyki; brzemiennej swoj setk miliardw soc. B. Psychodeliczna Odpowied na kwesti wiadomoci powinna sta si teraz oczywistoci. Ale nie ma odpowiedzi - jest tylko blady wybr lepej nadziei i wgldu penego rozpaczy. Ciemniejsza strona takiego przedsiwzicia, uwanej, wysoce wiado- mej osobie pozwala stwierdzi, e staje si niemal pozbawion ratunku ofiar przypadkowego lub celowego polowania wietlicie-dwikowocinieniowo-chemicznych energii obezwadniajcych kocwki jej neuronw. W chwili gdy z ufnoci pogralimy si w drzemce, wyrachowany, obkaczy, nienaarty-moc zesp zakonspirowanych eksploatorw, atakuje znienacka systemowo cenzurujc i manipulujc tym, co dociera do naszych oczu, uszu, nosa, ust, skry. Dobrze zorganizowana partyzantka walczca o zniesienia niewolnictwa naszej wiadomoci. Science-fiction horror, w ktrym zwycizcy decyduj o tym jakie dokadnie energie i bodce zmysowe

25

bdziemy mogli napotka. Nasz dziesicio-miliardowo-komrkowy ukad nerwowy zosta zmonopolizowany przez tych pozbawionych regu, wyrachowanych zdobywcw. Poruszamy si w ogromnym telewizyjnym studio, zaprojektowanym przez naszych wadcw - i gramy przeznaczone nam role. Uywajc systemu nagrd i kar wywodzcego si od Pawowa, nasi groni wadcy uwarunkowali nas tak, e nie podejrzewajc niczego, robimy dokadnie to, czego sobie ycz. To ponure poczenie, ktre determinuje zakres i sposb dziaania naszej wiadomoci (dla jej wasnego dobra), dziaa poprzez naszych rodzicw (rwnie lepych i zastraszonych niewolnikw) i poprzez nasz system edukacji i kultury. Zostalimy pozbawieni naszych zmysw. Zostalimy obrabowani i olepieni. Uwarunkowanie zmysowe zmusio nas do zaakceptowania "rzeczywistoci", ktra jest tragikomiczn fars iluzji. Nigdy sami nie uwolnimy si od o-bdw gboko wdrukowanych w okresie niemowlctwa i dziecistwa w nasz delikatny, podatny na zranienie system nerwowy. Nie bdziemy nigdy cakowicie wolni. Janiejszy aspekt pozwala nam na osignicie chwilowego (a nawet duszego) uwolnienia od neurologicznych wizw. Moemy dotrze do naszych zmysw, odczy si od uwarunkowa i dowiadczy na nowo ciko-znonej ekstazy bezporednioci energii, eksplodujcej w kocwkach naszych nerww. Moemy jasno-widzie, syszszsze, wcha smaki w odczuciu realnego dotyku. Przebudzenie si zmysw jest najbardziej podstawowym aspektem psychodelicznego dowiadczenia. Otwarte oczy, nagi dotyk, intensyfikacja i oywienie suchu, wchu i smaku. To jest moment Satori w Zen2, natura mistycznego uniesienia, nage zerodkowanie wiadomoci na organie zmysu, u-rzeczy-w-istnienie e to jest to! Ja jestem okiem! Ja jestem suchem! Jestem g-nos-tykiem. Ja jestem w kontakcie. atwo podczania si do zmysw, ucieczki od uwarunkowanego mylenia, pulsowania w harmonii z energiami promieniujcymi z organw zmysw, zrczno w kontroli nad swoimi zmysami, bya od tysicy lat cech charakteryzujc mdrcw, witych, charyzmatycznych nauczycieli. Kontrola nad zmysami jest podstawow czci kadej (z przetrwaych) religijnej metody. Kontrola nie oznacza zwalczania lub odcicia si. Kontrola oznacza zdolno do wyczenia umysu, ignorowania nccych kolorw kwiecistych symboli i otwarcie zmysw na wzr kwiatw, akceptujcych promienie soca, dar tych energii do ktrych otrzymywania przeznaczone s rwnie zmysy czowieka . 5. Kwestia Ego A. Odpowied Naukowa Kim jestem? Podstawowe pytanie, na ktre odpowied niezmiennie, zapalczywie l usilnie formuowana jest przy pomocy odniesie spoecznych. Zawsze dla jakiej korzyci. Kady zwierzchnik religijny moe ci powiedzie kim jeste: Katoliczk, Protestantem, ydem lub ateistk. W porzdku? Kady rzd zgodzi si na to, e jeste Amerykaninem albo Rosjank lub Turkiem. Zobaczmy twj paszport! Nieskoczone, mniejsze i wiksze agendy socjalne powiedz ci kim jeste - zawd, rozrywki, sympatie polityczne, klasa spoeczna, status, rodzaj sub. Po tym przychodzi nowa, wiecka, pastwowa religia - psychologia, ze swoimi najwieszymi odpowiedziami. Wielkie poszukiwanie tosamoci ego. Narodowa loteria osobowoci. Gra w obrazki. Dla Amerykanw na pytanie: "kim jestem?" udziela si odpowiedzi wycznie w kategoriach sztucznie stworzonych rl spoecznych. Kogo i w jakim TV show grasz? Jeste z tych dobrych czy z tych zych? Jak twoje notowania? Jeste popularny? Pytki, przemijajcy, zlaicyzowany wykrt fizycznej i metafizycznej tosamoci.

26

Kim jestem? Szansa odpowiedzi na to pytanie pojawi si tylko w przypadku zejcia z tego telewizyjnego ekranu, definiowanego poprzez zesp okrele, sformuowanych dziki mass-mediom i uwarunkowaniom socjopsychologiczno-dostosowawczym. Istniej na kadym z poziomw energii i wiadomoci. Kim jestem? Jestem tob. Na poziomie atomowym jestem galaktyk obdarzonych nuklearn energi atomw, wirujcych w poprzek wci zmieniajcych si wzorw. Jestem wszechwiatem, centrum i stranikiem wszelkiej energii. Jestem Panem wiata. Kim jestem? Jestem tob. Na poziomie komrkowym jestem wiecznym acuchem ycia. Jestem kluczowym szczeblem drabiny DNA, centrum procesw ewolucyjnych, wiecznym stranikiem nasienia, wiadkiem rozwijania si wa, liczcego dwa miliardy lat. Jestem Bogiem ycia. Jestem tob. Na poziomie somatycznym jestem moim ciaem - najbardziej zawi, inteligentn, zoon form i struktur energii. Sie moich tkanek i organw jest ostatnim sowem w procesie kosmicznej miniaturyzacji, niebiaskim pakunkiem. Jestem Zmartwychwstaniem Ciaa. Jestem tob. Na poziomie zmysw jestem bosk stacj odbiorcz, witym satelit komunikacyjnym, dwunonym, zbudowanym z drgajcych tkanek radioteleskopem, taczcym, szemrzcym, niuchajcym licznikiem Geigera. Jestem sprztem podsuchowym Darwina, miliardem mikrofonw odbierajcych wibracje energii wysyanych przez system planetarny, jestem wszechwiatow i wszechczasow stacj TV, bbenkiem radia. Midzynarodow Korporacj Mowy, Wchu i Smaku. Jestem Bogiem Zjednoczonych Zmysw. Jestem tob. Ale jest jeszcze cecha dodatkowa. Kade pokolenie. Ja, wieczny Bg, twrca atomw, orodek nasienny, powrt do nowego, poprawiony model elektrycznego oka z Detroit, mechaniczne, wszystko-znoszce ciao wepchnite w rodowiskowy ukad. Jestem Amerykaninem. Byem irlandzkim farmerem. Byem celtyckim rybatem. Byem tym i tamtym. Wnoszc za kadym razem na scen bysk, wymiot, wrzask, oszoomienie kadorazow nowoci rozpoczynajcego si dramatu, operujc rodzimym jzykiem nowego skryptu (czy ona mwia o sobie, mnie?), niewiadom fabuy, za kadym razem zapominajc o atomowej, komrkowej, somatycznej, zmysowej boskoci, cigle bdc pchanym i wciganym w jak niedorzeczn, teatraln konsystencj, zwan dzi moj osobowoci, a wczoraj karm. Tak wic nie ma wtpliwoci, e jestem formacj psychologiczn. Umysem, puszk warunkowych odruchw Pawowa, socjalnym robotem, w niektrych miejscach dostosowanym, a w innych nie, czasem dobrym (zaakceptowanym), czasem nie (krytykowanym). Centrum mojej psychologicznej mandali, gwnym nurtem mojej osobowoci jest uwarunkowanie spoeczne. Nagroda i kara. Co o tym pomyl ssiedzi? - stanowi pocztek i koniec nowoczesnej psychologii. Zatem kim jestem? Jestem tob. Jestem Timothy Jak On Si Tam Zwie. Jestem tym co si podoba i nie podoba gazecie Readers Digest. To zobowizanie wiadomoci ego wzgldem spoecznych gier, jest nieuniknione i nie moe zosta wyeliminowane pomimo poruszajcych wezwa do odpadnicia. Nie moemy odpa od spoeczestwa. Moemy jedynie odpa od granych przez nas spoecznych rl i dramatw, ktre nas znieczulaj, usztywniaj i odwracaj nasz uwag od odkrycia boskoci na poziomie atomowym, komrkowym, somatycznym i zmysowym. Duchowe wezwania do transcendencji ego s bezowocne, ego jest. Karma jest. Wszystko czego moemy dokona, to skoncentrowa si na wiadomym ego i zobaczy jego relacje z innymi "ja". "Spoeczne ego" jest bezdennie trywialne w porwnaniu z "atomowym Ja" z "Ja DNA" i jest to znakomita zabawa w kosmicznego "chowanego". To "ego spoeczne" moe mie na tyle eks-centryczn i gupaw si, e jest w stanie zamaskowa nasz podskrn bosko. Mdlmy si zatem: Wszechmogce Ego, uwolnij Ja! Wszechmogce Ego, pozwl zobaczy wszystkie moje Ja" B. Korelacje Psychodeliczne Nowoczesna psychologia, podobnie jak wspczesny czowiek, nie lubi stawa naprzeciw rzadko przypominanym, odwiecznym prawdom o przemijalnoci czowieka. Interpersonalne rozgrywki promujce obraz ja, rozrosy si do zniewalajcych rozmiarw. Jak si ma(sz)m? Nowoczesna edukacja, ogoszenia,

27

faktycznie caa kultura jest poczonym systemem, realizujcym caodobow kampani upewniajc przecitn osob, e jest dobrym Kowalskim, czowiekiem sukcesu. Wtedy spotyka LSD. Chaos w zmysach, zalew somatycznych dozna, odkrycia na poziomie komrek. Prawdziwa natura spoecznej rzeczywistoci i socjalnego ego, majca posta plastikowej lali, staje si jaskraw rzeczywistoci. Krtko mwic, ego odkrywa e "ja", jest ogoniarzem grajcym w oszukaczym przedstawieniu. Gumowa forma pokryta tombakiem. Ego odkrywa, e Ja jest atomowe, komrkowe, zmysowe, somatyczne i bliskie odejcia. Ego zaczyna si ba. Wpada w panik. Ego woa o pomoc. Zawoajcie lekarza! Pomocy! Zabierzcie mnie z powrotem na t mi, komfortow scen w TV. Uderzenie LSD jest dokadn i brutaln odpowiedzi na pytanie: kim jest ego? (D)owiadczenie LSD jest klarown perspektyw. Panika po LSD wynika z przeraenia, e ego zostanie stracone na zawsze. Ekstaza LSD jest radosnym odkryciem tego, e ego ze swoimi aosnymi i skandalicznymi podrygami stanowi tylko cz mojej tosamoci. 6. Kwestia Emocji A. Odpowied Naukowa W ktr stron powinienem zmierza? Jak ukierunkowa dziaania? Co powinienem czu? Kwestie uczu i emocji. W tym punkcie nauka ma nam niewiele do zaoferowania, poniewa istnieje niewielka ilo obiektywnych danych, za akceptowane psychiatryczne teorie zachowa emocjonalnych s naiwne, nieadekwatne, pompatyczne i trywialne. Najbardziej znana teoria emocji Freuda jest mieszanin frazesw, banaw i rabinicznej pobonoci. Wszystko co powiedzia Freud, w stosunku do wspczesnego czowieka i spoeczestwa jest kompletnie nierzetelne. Spoeczestwo okamuje jednostki i wymusza na nich samo-okamywanie. Freud nazwa ten proces samo-oszustwem podwiadomoci. Podwiadomo pozostaje w ukryciu. Freud (kamicy wykrywacz kamstw) skrupulatnie wysuchiwa przernych sposobw w jaki czowiek mija si z prawd, a nastpnie rozwija system upokarzajcych pyta i amicego-ducha prania mzgu, ktry wymusza na (jake rzadkim) "wyleczonym" pacjencie, wyrzeczenie si swojego ulubionego zestawu kamstw (ktry zosta przez niego wybrany jako najle- psze wyjcie z niemoliwej do wybrnicia sytuacji) i przyjciu w poczuciu upodlenia, baamutnego pogldu zaproponowanego przez psychoanalityka. Czy zauwaylicie jak nieznonie "zdechli" i pozbawieni ikry s psychoanalitycy i ich pacjenci? Jedynym radosnym faktem w psychoanalizie jest to, e na wikszoci pacjentw kuracja nie skutkuje i s oni wystarczajco uparci, aby zachowa swoje wasne indywidualne kamstwa, zamiast askawych penych konformizmu oszustw psychoanalityka. Jeeli ktokolwiek ma jeszcze jakiekolwiek wtpliwoci co do barbarzyskiego i zabobonnego stanu psychiatrii i psychoanalizy, niech zastanowi si nad poniszym faktem. Dzisiaj, pidziesit lat po Freudzie, przecitny szpital dla umysowo chorych w Stanach Zjednoczonych jest Kafkowskim, Orwelliaskim guagiem, bardziej przeraajcym ni Dachau, poniewa ciemiyciele nazywaj siebie uzdrowicielami. Dwiecie lat temu nasza opieka nad "wioskami idiotw" i star, pomylon Ciotk Agat byo delikatn utopi, w porwnaniu z pozbawionym tolerancji bestialstwem najlepszych szpitali. Gdzie zatem znajdziemy naukow odpowied w kwestii emocji? Czy jest to w ogle moliwe? Emocje s najnisz form wiadomoci. Dziaania emocjonalne s najbardziej napitymi, ograniczonymi, niebezpiecznymi formami zachowania. Romantyczna poezja i proza ostatnich 200 lat cakowicie przysonia nam fakt, e emocje s aktywn i szkodliw form otpienia.

28

Kady chop moe ci to powiedzie. Uwaaj na emocje. Kade dziecko moe ci to objani. Uwaaj na osob w nerwach. To jest chwiejcy si lunatyk. Emocje s wywoywane przez biochemiczne wydzieliny ciaa, by efektywnie suy w nagych przypadkach. Rozemocjonowana osoba, to lepy i szalony maniak. Emocje s uzaleniajce, dziaaj narkotycznie i ogupiajco. Nie ufaj nikomu dziaajcemu pod wpywem nerww. Czym s emocje? W ksice "Interpersonal Diagnosis of Personality", napisanej W czasach gdy byem psychologiem, zaprezentowaem klasyfikacj emocji i dokadne opisy ich agodnych i ekstremalnych przejaww. Wszystkie emocje bazuj na strachu. Podobnie jak alkoholik czy narkoman, przestraszona osoba siga po swj ulubiony rodek obronny, by zaistnie w danym zdarzeniu. Dowodzenie, wspzawodnictwo, karanie, agresja, bunt, biadolenie, ponianie, poddastwo, bagania, ugody, paszczenie si, pochlebianie, dawanie. Osoba bdca pod wpywem emocji nie moe myle; nie moe przeprowadzi adnego efektywnego wspdziaania (poza aktami fizycznej agresji i demonstracji siy). Taka osoba jest odczona od zmysw. Jej ciao jest nabuzowanym robotem; stracio wszelki kontakt z wiedz komrkow i atomow. Osoba w stanie emocjonalnego napicia jest bezlitosnym, ogar- nitym szaem robotem. To co psycholodzy nazywaj mioci, jest emocjonaln dz i samonakrcajc si arocznoci, opart na strachu. B. Korelacje Psychodeliczne Jedynym stanem w jakim moemy si uczy, harmonijnie wzrasta, czy si we wzajemnym rozumieniu, to stan braku emocji. Jest to zwane bogoci lub ekstaz i bywa osigane przez zerodkowanie emocji. Nastroje takie jak smutek i rado towarzysz emocjom. Jak narkoman, ktry wanie sobie hukn lub alkoholik z butelk w garci, osoba podatna na emocje czuje si dobrze, gdy jest emocjonalnie wynagradzana; np. bijc kogo lub sama bdc bita. Wygrywajc we wspzawodnictwie. Poerajc siebie w personalnej grabiey. wiadoma mio nie jest emocj; jest powan wymian z samym sob, z innymi ludmi, z innymi formami energii. Mio nie moe istnie w stanie rozemocjonowania. Wycznie osoba, ktra bya psychotykiem lub miaa gboki psychodeliczny trip moe zrozumie czym s emocje dla ludzkiej istoty. Wielki wykop w mistyczne dowiadczenie, radosne, ekstatyczne uderzenie, jest nag ulg wynik z uwolnienia si z emocjonalnych presji. Czy wyobraacie sobie istnienie emocji w niebie? Emocje s cile zwizane z knowaniami ego. Sprawd stan swoich emocji w bramach raju. Dlaczego zatem emocje s wkomponowane w repertuar ludzkich zachowa, jeeli s tak bolesne, dne i olepiajce? Jest to podstawowa kwestia przetrwania. Emocje s wzbudzeniem stanu najwyszej gotowoci. Organizm w sytuacji miertelnego zagroenia wpada w paroksyzm bezprzytomnej aktywnoci. Jak ryba lepo miotajca si po wyjciu z wody. Jak oszalae przyparte do muru zwierz. Istniej rzadkie przypadki, gdy emocje s stosowne i zwizane z sytuacj. Biochemiczny odruch uatwiajcy nagy wysiek. Uciekaj albo walcz. Zdarzaj si take przypadki emocjonalnego bluffu, jak jeenie si wosw na psiej szyi. Ale wraliwe zwierz unika sytuacji, ktre wywouj strach i towarzyszce mu emocje. Twj mdry zwierzak woli bawi si i relaksowa - uywajc swoich zmysw, dostrajajc si do wspaniaej muzyki pyncej z organw ciaa, zamykaj oczka i poddaj si dryfowaniu w poprzek strumienia komrkowej pamici. Psy i koty s cay czas na "haju" - za wyjtkiem pechowych momentw, ktre wymagaj od nich reakcji emocjonalnych.

29

Czowiek dny emocji, jest ewolucyjnym narkomanem, lekkomylnie i nieustannie wstrzykujcym sobie adrenalin i inne ciemne fer-menty. Sposobem na odczenie si od emocji, jest podczenie si do zmysw, do ciaa, podczenie si do swojego komrkowego cyklu reinkarnacji, podczenie si do wewntrznego elektrycznego wiata i angaowanie si wycznie w takie gry ego, ktre prowadz do "podczenia si". 7. Kwestia Ostatecznego Wyjcia A. Odpowied Naukowa Pytanie brzmi: Jak to si skoczy? Odpowied: Nie skoczy si. Zapytaj ktregokolwiek naukowca (niewane badaniem jakiego poziomu energii si zajmuje) i on ci odpowie. To cigle trwa. W tym samym rytmie. Wczenie. Wyczenie. Wczenie. Wyczenie. Na poziomie atomowym. Galaktyki rozbyskuj i zanikaj. Na komrkowym. Gatunki pojawiaj si i wycofuj si. Somatyczny. Serce uderza i zatrzymuje si. Bije i staje. Puca wdychaj i wydychaj. Zmysy, wiato uderza falami czsteczek w siatkwk oka. Wysoka fala przypywu, widzenie. Niska fala, brak widocznoci. Przekaz neuronowy, pd plamek wzdu wkien nerwowych. wiato-ciemno. wiatociemno. Fale dwiku uderzaj w membran suchow i odbijaj si. Dwik-cisza. Dwik-cisza. Nie ma takiej formy energii, ktra by nie dziaaa w tym samym rytmie. Jin. Jang. Wejcie. Wyjcie. Zarwno galaktyka, jak i wntrze kadej struktury jest ukadem binarnym, tacem oscylacji. Start. Stop. Fizycy, biolodzy, fizjolodzy, neurolodzy, wiedz wszystko o kocu cyklu na poziomie energii, ktrym si zajmuj. Wszyscy naukowcy wiedz, e mier jest dokadn symetri narodzin na kady z poziomw energii. Nawet socjolodzy i historycy studiujcy struktury ludzkich gier, wiedz e spoeczne instytucje maj swj pocztek i koniec. Istnieje tylko jeden poziom wiadomoci, ktry nie chce zaakceptowa uniwersalnego przecznika on-off-to jest ego. Astronom moe przypatrywa si ze spokojem umysu wybuchowi supernowej, przewidujc przy tym mier ukadu sonecznego, lecz jeli chodzi o pole gry jego wasnego ego, posikuje si iluzj trwaego ja. Ego nie potrafi uczy si z dowiadcze przeszoci, nie potrafi take przewidywa zwyczajnych wydarze z przyszoci, z powodu gbokiego lku przed skonfrontowaniem si z faktem niechybnej mierci. Ego koncentruje swoj wiadomo na kilku najbliszych ruchach pionkami w rozgrywanej partii, poniewa ego wie, e jedno spojrzenie w poprzek szachownicy lub poza ni spowoduje spostrzeenie caej sprawy z perspektywy: Start stop. Off on. Rodzice kochajcy Budd, starali si nie dopuci do wiadomoci swojego syna, istnienia czterech pionkw szachowych, ktre powodoway wyczenie si z gry: cierpienia, staroci, mierci i guru-nauczycieli. Filozofia Orientu podkrela, e kada forma jest iluzj. Maya. Wszystko na kadym poziomie energii jest wahadow seri wibracji, podobnie trwa jak wirujcy metalowy dysk, utworzony przez wirujce skrzyda wentylatora. Ego wzbrania si przed tymi spostrzeeniami i momentalnie chwyta si trwaoci zjawisk. Nie lubimy oglda filmw w zwolnionym tempie z powodu drga obrazu. Przykre przypomnienie o tym, e wcale nie widzimy nieprzerwanej cigoci, ale wstg zoon z pokadrowanych nieruchomych obrazkw. ycie jest iluzj. Samobjstwo jest fars. Pragnienie mierci jest rwnie bezsensowne jak pragnienie uczepienia si ycia. Jak moesz si przyklei do lub uciec z nieubaganego procesu off-on-pstryk, ktry trwa pomimo interpretacji umysu? I pomimo naszych odnoszcych si do niego "uczu"?

30

Ale gra iluzji toczy si dalej. Ego poci si w rozpaczliwym wysiku uchwycenie i utrzymania tego co nieuchwytne. I wtedy, w chwilach emocjonalnej desperacji postanawia si ukry, nawia. Pieko to przekonanie, e ta gra si nie skoczy. Trwa wieczna gra. Nie ma wyjcia. Pieko to myl, e nie istnieje wycznik tej gry. Samobjstwo to halucynacja, prba ucieczki z pieka. Pieko jest pomyk w osdzie. Pomysem na mamy trip. Ego obsesyjnie puszcza ten sam film. Dusi si w ptli cigych powtrze. Zawsze, cigle i znowu. Samobjstwo jest ucieczk od ego. Tylko ego moe kontemplowa ucieczk. Czy moecie sobie wyobrazi jakie zwierz, zabijajce si pik egocentryzmu? Ego usiuje si samo wyczy za pomoc znieczulenia. Niewiadomo. Szybki samobj lub wolne narkotyki. Alkohol przytpia gry umysu i wytwarza emocjonalny stupor. Dua dawka alkoholu powoduje ucieczk w znieczulenie. Barbiturany, trankwilizery i piguki nasenne s biletami ucieczki, kupowanymi przez nieprzytomnych eschatologicznych anestezjologw. Czy rozmawialicie kiedykolwiek z narkomanem? Wezwaniem heroiny jest pustka. Ciepy mikki kokon nicoci. Zaprzestanie. atwa mier. Skok w prni. Gr narkomana jest trwaa drzemka. Przejcie na stron pozbawion wiadomoci. Gdy narkoman odjeda, jego ostatni myl jest: czy tym razem nie popynem za daleko? Przedawkowanie? Au revoir lub good bye? B. Korelacje Psychodeliczne Gbokie psychodeliczne dowiadczenie jest wstrzsem mierci i ponownych narodzin. Podczasz si do pradawnego rytmu i stajesz si jego brzmieniem. W porzdku? Gotowi? Zaraz wczy si maszyneria. Sukces mistycznego dowiadczenia to podanie z rytmem. Niech si dzieje. Hello. Good bye. Si ma. Na razie. O mj Boe! To znowu ty! Zy trip, panika po LSD, jest spowodowany strachem, oporem przed wejciem w to. Szaleczym chwytaniem za niewyczuwalny przecznik. Ego krzyczy: niech to si zatrzyma! Zwycistwo nad yciem i mierci, uzyskane w tych psychodelicznych chwilach, wynika z dostrzeenia taca oscylujcych energii i z poddania si im. Odwieczne zew psychodelicznego dowiadczenia jest rozwizaniem problemu ucieczki. Wizyjne objawienia odpowiadaj na pytania o wyjcie z tej sytuacji. Nie ma niczego, czego naleaoby unika, ba si, od czego trzeba byoby ucieka. Jest po prostu tylko podczenie si i odczenie, off-on, wejcie-wyjcie, start-stop, wiato-ciemno, bysk-przerwa. mier, pustka, niepami jest tylko oddzielajc szczelin. Akceptuj podczenie. Akceptuj wyczenie. Bardzo ciekawe jest to, e zarwno heroinista jak i owiecony Budda kocz w tym samym miejscu. W pustce. Narkoman jest osob gboko religijn. Podobnie alkoholik. Dlatego wanie nasi lekarze i psychiatrzy maj niewiele szczcia w skutecznym "leczeniu" osb uzalenionych. Jeeli postrzegasz osob uzalenion, jako spoecznie nieprzystosowan jednostk. Kopotliwego obywatela, ktry powinien zosta poddany procesowi rehabilitacji, jeste w cakowitym bdzie. Podczas leczenia narkomana lub alkoholika, musisz z ca szczeroci przyzna si do tego, e jest on znacznie gbiej uduchowion osob ni ty, musisz zaakceptowa jego uprawnienia do wasnych poszukiwa majcych na celu przekroczenie gier i wtedy pomagasz mu zobaczy, e nokautujce narkotyki s po prostu z metodologi, poniewa nie mona trzyma przycisku wycznie w pozycji "off". Droga do osignici pustki wiedzie raczej przez dowiadczenie psychodeliczne, ni poprzez znieczulenie. Dragi s religi ludu - Psychodelika to nadzieja mistyka Na poprzednich stronach zasugerowaem, e czowiek moe sta si wiadomy kadego poziomu energii definiowanej przez naukowcw.

31

Metafizyka to fizyka subiektywna, psychologia aktywnoci atomowo-elektronowej. Metabiologia to psychologia na poziomie komrkowym. Metafizjologia to psychologia ciaa. Systematyczne badanie wewntrznych stanw ciaa. Metaneurologia jest psychologi zmysw, systematycznymi, introspektywnymi badaniami organw zmysw. Metapsychologia zajmuje si badaniami nad uwarunkowaniami ukadu nerwowego, ktry uprzednio zosta uwarunkowany. Wasze ego rozwizuje zagadk wasnego powstania. Metapsychiatria to systematyczna produkcja i kontrola stanu gruczow dokrewnych wewntrz twojego wasnego ciaa. Metaanestezjologia jest systematycznym wytwarzaniem i kontrol stanw niewiadomoci wewntrz twojego ciaa. Kady musi sta si swoim wasnym Einsteinem, swoim Darwinem, swoim Claude'em Bernard, swoim Penfieldem, swoim Pawowem, swoim wasnym anestezjologiem. Z teologicznego punktu widzenia, kady musi odkry siedem twarzy Boga wewntrz wasnego ciaa. Rozwizanie tego zadania, ktre na pierwszy rzut oka moe wydawa si fantastyczn utopi, jest obecnie bardzo atwe do zainicjowania, poniewa od teraz istniej narzdzia, ktre mog przenie wiadomo na kady dany poziom. Wyposaenie laboratoryjne teologii eksperymentalnej, nauki wewntrznej, jest oczywicie wytworzone z surowca samej wiadomoci, z tego samego materiau, z ktrego skada si przedmiot bada. Instrumentami religii systematycznej s chemikalia. Dragi. Halucynogeny. Jeeli powanie traktujesz swoj religi, jeeli rzeczywicie chcesz odda si duchowym poszukiwaniom, musisz nauczy si sposobu uytkowania psychochemikaliw. Dragi s religi XXI wieku. cieka duchowego ycia w dzisiejszych czasach, bez stosowania psychodelikw jest jak prowadzenie bada astronomicznych bez teleskopw, poniewa jest to rwnie nienaturalne, jak zastosowanie teleskopu w I w. n.e. Odpowiednie rodki pozwalaj na podczenie si do odpowiadajcych im poziomw wiadomoci Nowoczesna psychofarmakologia jest opisywana i praktykowana przez naukowcw, ktrzy nie uywaj dragw (i ktrzy przez to pisz podrczniki o wydarzeniach, ktrych nie dane im byo nigdy dowiadczy). Wspczesna psychofarmakologia jest form 'zabobonnej czarnej magii, sponsorowanej i utrzymywanej przez federaln Agencj do Spraw Lekarstw i ywnoci (Food and Drug Administration), rzdow agend rwnie blisk owiecenia jak hiszpaska Inkwizycja. Zauwacie, e gwatownie rosnce oddziay FDA stosuj narzdzia nieznane Torquemadzie: pistolety, urzdzenia podsuchowe - jako dodatek do klasycznych rodkw takich jak szpiedzy i prowokatorzy. Z tego powodu mamy do czynienia z wielk ignorancj w zakresie nauk opisujcych odmienne stany wiadomoci i yw kampani skierowan przeciwko tym badaniom. Istniej atwo dostpne specyficzne rodki, ktre powoduj podczanie do Kadego z poziomw wiadomoci. Jako e Amerykanie s lepiej zapoznani i bardziej przywizani do rodkw ograniczajcych wiadomo, list najlepiej znanych psychochemicznych instrumentw wymieni w odwrotnej kolejnoci. 7. Stan Znieczulenia jest wytwarzany przez narkotyki, barbiturany, due dawki alkoholu. Kady moe dosign pustki poprzez zaaplikowanie sobie tych ogupiaczy. Wikszo Amerykanw wie jak si to odbywa. 6. Stan Emocjonalnego Stuporu wytwarza si za pomoc agodnych dawek alkoholu. Wystarcz trzy martini. 5. Stan wiadomoci Ego jest osigalny dziki pigukom energetyzujcym, konsumowanym codziennie przez miliony Amerykanw. Te piguki pozwalaj czu si dobrze. Pozwalaj czu si aktywnym. Nic nie zmieniaj, ale nakrcaj do wydatnego udziau w grze. Kawa, herbata i Coca-Cola to agodniejsze odmiany. 4. Stan Uwiadomionych Zmysw jest wytwarzany przez kady z psychodelicznych rodkw - LSD, meskalin, psylocybin, MDA, yaje, haszysz, Sernyl, DMT - ale rodkiem specyficznym, bezporednio wzbudzajcym podczenie si do zmysw jest marihuana. 3. Stan Uwiadomienia Ciaa osiga si przez jakikolwiek z psychodelicznych dragw mocniejszych od marihuany, ale specyficznym wcznikiem wiadomoci czakr jest haszysz i MDA. 2. Komrkowy Poziom wiadomoci osiga si przez zastosowanie ktrego z mocniejszych psychodelikw: pejotl, LSD, meskaliny, psylocybiny.

32

l. Atomowo-Elektronowy Poziom wiadomoci jest wytwarzany przez najmocniejsze psychodeliki: LSD, STP, DMT. Sprbuj dowiadczy tego sam Niniejsza lista siedmiu poziomw wiadomoci nie bazuje bynajmniej na objawieniu czy poetyckich metaforach, ale na strukturze wspczesnej nauki. Po prostu zakadamy, e dla kadego z wikszych dziaw nauki istnieje odmienny poziom wiadomoci, ktry take stanowi ich manifestacje w formie energii. Orzeczenie o tym, ktry z dragw wcza odpowiedni z poziomw wiadomoci, jest orzeczeniem empirycznym, bazujcym na tysicach psychodelicznych dowiadcze. Osobicie setki razy braem rodki wczajce kady z tych poziomw wiadomoci. Ale moje odkrycia mog by atwo sprawdzone. Kady z czytelnikw moe rozpocz eksperymenty na sobie z atwo dostpnymi chemikaliami. Wcz magnetofon podczas najbliszego przyjcia. Zauwa jak racjonalny poziom ego-gier zanika, a wzrasta poziom emocjonalny, proporcjonalnie do iloci skonsumowanego alkoholu. Przeniose swoj wiadomo z poziomu 5 na poziom 6. Nastpnie wcz nagrywanie podczas prywatki na ktrej pali si traw. Zobacz jak spada poziom emocjonalnego pobudzenia, wzrasta pogoda ducha. Zauwa zwikszon uwag skierowan na energi zmysw. Zmniejszenie napicia interpersonalnego. Przeniose wiadomo z poziomu 5 na poziom 4. Jeeli jeste pilnie eksperymentujcym teologiem, moesz zechcie sprawdzi moliwo wybrania si na fantastyczn wypraw do wntrza ciaa albo do wntrza czasu, przy zastosowaniu odpowiedniego chemicznego instrumentarium. Psychodeliczna joga nie jest pen tajemniczych arkanw osobliwoci, zarezerwowan dla doktorkw i naukowych elit. Kady, kto jest zainteresowany natur Boga oraz rzeczywistoci, moe przeprowadzi taki eksperyment. W rzeczywistoci, w cigu ostatnich lat, miliony Amerykanw ju to zrobio. Siedem rodzajw religijnej jogi Dowiadczenie psychodeliczne nie jest wcale nowoci w najstarszej i najbardziej klasycznej podry czowieka do wntrza znaczenia. W historii wiata, kada z religii zostaa zaoona na bazie jakiego owiecajcego, penego wizji tripu. Religia jest usystematyzowan prb zerodkowania wiadomoci czowieka. Badania porwnawcze religii powinny dotyczy w mniejszym stopniu egzoterycznych i akademickich rnic, a w wikszym rnicy w poziomach wiadomoci "wczanych" przez kad z religii. Widzimy tutaj siedem podej zastosowanych przez wielkie religie wiata. Siedem dialektw Boga 1. Buddyzm prbuje transcendowa ycie i komrkowe manifestacje, dc w kierunku biaego wiata pustki, zjednoczonego atomowo-elektronowego rozbysku poza form. 2. Hinduizm jest yjc dungl reinkamacyjnych obrazw. Przejrzycie komrkow. Ewolucyjn. Genetyczn. 3. Tantra (Tybetaska, Bengalska) koncentruje si na energii somatycznej (Kundalini) i wiadomoci czakr. 4. Zen, Hasydyzm, Sufizm i wczesne Chrzecijastwo uyway metod zerodkowujcych energie zmysw. 5. Protestantyzm i Judaizm Talmudyczny s klasycznymi religiami ego. Logika, cika praca i osadzenie w rzeczywistoci, zaprowadz ci do nieba.

33

6. Katolicyzm klas rednich i diabem podszyte sekty fundamentalistyczne bazuj na pobudzeniu emocji strachu. 7. Kulty mierci i samobjstw Rne dziedziny nauki badaj rne podstawowe kwestie Kada z podstawowych siedmiu kwestii bya badana od tysicy lat przez mdrcw, instytucje i zawodowcw. W cigu ostatnich szedziesiciu lat fizycy i biolodzy uzgodnili usystematyzowan i zunifikowan perspektyw szerokiego zakresu procesw energetycznych i struktur. Uzgodniono efektywn klasyfikacj badanych zagadnie i rozwin si ucywilizowany, tolerancyjny podzia pracy. Generalnie naukowcy zgodzili si co do tego, e istniej definiowalne poziomy energii i, co najwaniejsze dla harmonijnej wsppracy, uzgodnili relacje pomidzy rnymi poziomami energii. Fizykom wiadomo, e badaj inne zjawiska ni psycholodzy behawioralni. Zarwno fizycy, jak i psycholodzy wiedz, e procesy atomowe s podstawowymi i wszelka fizjologiczna i psychologiczna aktywno na nich bazuje. Istnieje hierarchia nauk, oparta nie o biurokratyczne czy polityczne wyznaczniki, lecz o natur badanego poziomu energii. Fizyk bada zjawiska, ktre s miliard razy mniejsze (i rozleglejsze), ni te, ktre bada psycholog, procesy ktre s miliardy razy szybsze i starsze od psychologicznych procesw czowieka. Elektrony opuszczay soce miliardy lat przed tym, jak gruczoy czowieka uwolniy adrenalin, pchajc go do ucieczki. Kady poziom energii wymaga swojego jzyka i metod Pord ludzkich istot (czonkw gatunku najlepiej znanego z powodu wzajemnego zwalczanie si i morderczej zawici), fizycy i biolodzy s wzgldnie odporni na idee propagujce wzajemne mordy. Biolodzy nie prowadz wojen z fizykami. Amerykaski biolog moe prowadzi wojn z innym gatunkiem czy innym narodem lub religi. Amerykaski bakteriolog moe wynale jaki zarazek uyty do zniszczenia wietnamskiego narodu, ale nie bdzie walczy przeciwko innym biologom, w obronie zagadnie dotyczcych biologii. Nawet amerykascy i sowieccy naukowcy wsppracowali W czasach zimnej wojny. Zdolno naukowcw do porozumiewania si, wzajemnego uczenia si, pomocy pomimo rnic rasowych i narodowych wynika z faktu, e czy ich efektywny, precyzyjny system jzykowy. Gdy Johnson i Ho (Szi Min) mwi: "Pokj", rozumiej to sowo cakiem inaczej. Gdy papie Pawe i buddyjski mnich mwi: "Bg", kto wie co maj na myli? Gdy chemik napisze wzr, wszyscy chemicy wiedz o co mu chodzi. I wszyscy fizycy w sposb mniej lub bardziej wyrany wiedz, jak chemiczny wzr czsteczkowy odnosi si do procesw atomowych. Takie dyscypliny jak neurologia, psychologia i psychiatria nie dosigy jeszcze statusu nauki. Na polu ich wiedzy nie istnieje jeszcze satysfakcjonujcy system jzykowy. Neurolodzy sprzeczaj si z psychiatrami o przyczyny chorb umysowych. Psycholodzy nie potrafi nam powiedzie w jaki sposb czowiek uczy si, bd zapomina. W tych trzech dziedzinach rozwina si ogromna kasta kapanw wyudzajca wadz, fundusze, presti, nie potrafica zarazem dostarczy nam odpowiedzi, ani nawet zdefiniowa problemw. Cae zagadnienie bada nad wiadomoci i dowiadcze religijnych pozostaje w stanie redniowiecznej ignorancji i zabobonu. Wykadowcy religii i teolodzy wcale nie sprzeczaj si o moralne dziwactwa i przedmioty rytualne, ale wanie o odpowiedzi na tych siedem podstawowych kwestii. Nauki humanistyczne - neurologia, psychologia, psychiatria, psychofarmakologia i badania nad wiadomoci (ktre ja nazywam religi) - wymagaj systemu jzykowego, ktry pozwoli ludziom rozrni, na ktrym poziomie wiadomoci si znajduj. Jest pewnym nieszczciem, e czowiek Zachodu rozwin jzyk fizyki, chemii i wysoce skuteczn technik opart na wynikach fizyko-chemicznych eksperymentw, daleko przed tym, jak pocz rozwija rozumienie i kontrol swoich wasnych organw zmysowych i uwarunkowa neurologicznych. Dziki temu znajdujemy si w sytuacji, w ktrej lepe, irracjonalne, mechaniczne roboty (ktre bardziej rozumiej znaczenie swojego makijau, ni celu ycia) kontroluj potne i niebezpieczne energie.

34

Rozmowa z Alanem Watts'em: Leary: Alan, co jest celem ycia? Watts: Oto jest pytanie! Leary: Co przez to rozumiesz? Watts: Celem ycia jest stawianie pytania: co jest celem ycia? Jedynym celem ycia jest poszukiwanie w sensie religijnym, zapytanie o religi. Ale musisz zwraca uwag na to jak stawiasz pytanie, bowiem poziom na ktrym zapytujesz, jest zarazem poziomem na ktrym zostanie udzielona odpowied. Zasugerowaem siedem poziomw energii i wiadomoci, ktre bazuj na anatomii, czy te strukturze ludzkiego ciaa i tworzcych je czci - neurologicznych, somatycznych, komrkowych, czsteczkowych. Religia przyszoci musi mie za podstaw tych siedem naukowych pyta. Nauka o wiadomoci musi bazowa na tych rnych poziomach, ogniskujc si na ciele i biochemikaliach (tzn. dragach), ktre zmieniaj stan wiadomoci. Gdy czowiek uchwyci znaczenie pojcia poziomw wiadomoci i ich zmian, zajd dramatyczne zmiany w dziedzinach wychowania, edukacji, polityki, komunikowania si. Tabela umieszczona poniej prezentuje w znacznym uproszczeniu siedem poziomw wiadomoci i ich implikacje dla nauki, religii, sztuki i zaywania dragw. Tabela l. Siedem poziomw energii-wiadomoci, powodujce je rodki oraz rodzaje nauk i religii, ktre zajmuj si ich badaniem. Umiejscowi Poziom enie energii orodka wiadom komunikacj oci i Struktur a Rodzaj komunik nauki acji Rodzajsztu Religia ki odpowiadaj Metafora stosowane ca danemu religijna j na danym poziomowi poziomie Psychodeli czne Fizyka, Biae wiata, LSD*, STP Buddyzm Muzyka Astofizyka wiato elektronicz na Sztuka Pejotl, Reinkarn Biologia, hinduistycz Psylocybina, Hinduizm acje Biochemia na Yage rodki wprowadza jce na dany poziom MDA, Haszysz Czakry, Bosch Kundalini Rodzaj stosowany ch sakrament w Psychodelic znospontaniczn e

1. Jdro atomu Elektron Atomowy

2. RNA Komrkow DNA y Sploty 3. nerwowe Organy Somatycz ukadu ciaa ny autonomiczn ego 4. Sensorycz Mzg ny Inprinting 5. plus Mentalnouwarunkowa spoeczny nia

Godwki

Fizjologia

Tantra

Deprywacja sensoryczn a Kadzida, Taniec, Muzyka, piewy, itp.

Organy Neurologia Marihuana zmysw

Zen, Sufizm, Wczesne Chrzecijas Satori two, Hasydyzm

Sztuka zmysw

Zachowa Uywki, Sztuka Psychologi Protestantyz Chrystus nia energetyzer reprodukcyj Kazania m, Judaizm Mesjasz spoeczn a y (speedy) na e

35

umysowe 6. Stupor Orodki emocjonal dokrewne ny 7. Pustka

Dziaania emocjona Psychiatria Alkohol lne Anestezjol Narkotyki, ogia Trucizny

Katolicyzm, Fundamenta Diabe lizm Kulty mierci Czer, Pustka

Propagand Przesdy, a Rytuay Samobjstw o, Rytualne mordy

* Chocia wiele dragw, indukuje wiadomo na wicej ni jednym poziomie (na przykad "haszysz" podcza poziom 4 i 5), to jednak tylko LSD moe przenosi wiadomo na wszystkie poziomy (czsto w tym samym czasie). Nauka jako dawka ekstazy Gdy czytamy o najnowszych odkryciach w dziedzinach wiedzy o energii, takich jak dopiero co wymienione, czy nasze reakcje mog by inne, ni penia szacunku dla wielkoci tych dokona, oszaamiajcej peni opisu, szybkoci, skali dziaania? Ekstatyczna pokora przed tak moc i inteligencj. Doprawdy, jake may i przestarzay aparat pojciowy do opisu tej nieskoczonej harmonijnej zoonoci! Jak bezsilne jest nasze sownictwo i jak wska jest nasza wyobrania! Oczywicie czysto naukowe odkrycia nie wytwarzaj religijnej reakcji, jakiej naleaoby oczekiwa. Jestemy przesyceni wieck statystyk, ogupieni do stopnia ospaego robota przez ogrom faktw, ktrych nie zostalimy nauczeni rozumie. Chocia odkrycia fizyki, genetyki, paleontologii i neurologii maj wstrzsajce znaczenie dla naszego ycia, nie interesujemy si nimi bardziej, ni spadkiem cen na giedzie lub wynikami wycigw. Przekaz jest niejasno zrozumiay, hipotetyczny, racjonalny, lecz nigdy nie dowiadczony, odczuty, wiadomy. Ale moe zaistnie oszaamiajca, intelektualna ekstaza, ktra nadchodzi, gdy zaczynasz czu zoono planu. Odsuwajc zason i widzc fragment taca energii, si ycia. Czy moesz doceni bosko, jeeli nie potrafisz zrozumie najmniejszej czci tego fantastycznego projektu? Dowiadczenie (co zdarza si tylko przez chwil) odpowiedzi na siedem podstawowych duchowych kwestii, stanowi dla mnie szczyt religijnonaukowych poszukiwa. Ale w jaki sposb nasz niedostatecznie przygotowany ukad nerwowy moe zrozumie przekaz? Przecitny czowiek na pewno nie moe opanowa konceptualnej, matematycznej, koronkowej gry-mowy absolwentw wydziaw fizyki. Czy jego dowiadczenie kontaktu z boskoci musi by okrelane przez symbole, kazania, hymny, zautomatyzowane rytuay, kalendarz religijnych sztuk, moralno-zachowawcze przyzwolenia, zlaicyzowane w swojej istocie? Na szczcie wielki plan stworzy radosn odpowied i wyposay kad ludzk istot w urzdzenie do rozumienia, poznania, bezporedniego, bezspornego dowiadczenia. To tam; w tej sieci 10 miliardw komrek, ktrych liczba wzajemnych powiza "jest dalece wiksza od liczby atomw we wszechwiecie". Jeeli potrafisz na jeden moment, wyzwoli si z ucisku twojego wyuczonego umysu, twoich uwarunkowa i dowiadczy przesania zawartego w komputerze skadajcym si z 10 miliardw ukadw scalonych, ktry mieci si w twojej czaszce - poznasz odwieczn prawd. Nasze dowiadczenia pokazuj, e nawet niewyksztacony laik moe bezporednio dowiadczy tego, do czego powoli dochodz naukowcy: na przykad fizycy, ktrych cikie, konceptualne umysy przetwarzaj trzy koncepcje na sekund, usiujc poj proces szybkoci wiata, ktry rejestrowany przez ich przepikne maszyny i ktry jest sportretowany przez ich pikne symbole. Ale hamulce mog zosta zwolnione. Nasze ostatnie badania pozwalaj "a sformuowanie hipotezy, e psychodeliczna ywno i dragi, spoywane przez odpowiednio przygotowane osoby, w powanej, witej, podtrzymujcej psyche atmosferze, mog umieci te osoby w bezporednim kontakcie z innymi poziomami wymiany energii. Przypomnijcie sobie dane: eksperyment Wielkopitkowy, badania Savage'a, 200 religijnych profesjonalistw, 40 do 90 procent z nich mwi nam, e dowiadczyli "wielkiej wiadomoci obecnoci Boga lub siy wyszej lub ostatecznej rzeczywistoci".

36

Jzyk ekstazy Lecz do czego owi badani odnosili si, gdy relacjonowali reakcje duchowe? Czy osigali specyficzne iluminacje dotyczce siedmiu podstawowych kwestii czy te by to po prostu oddwik na groz i cudownoci nowego przeycia? Nawet jeeli byy przypadki odpowiadajce temu drugiemu stwierdzeniu, czy nie popieraj one religijnego zastosowania psychodelicznych substancji i nie podkrelaj potrzeby bardziej wyrafinowanego jzyka religii, odpowiadajcego wynikom bada naukowych? Istniej dowody fenomenologiczne, lecz jake czste - wskazujce na to, e duchowe wgldy towarzyszce dowiadczeniom psychodelicznym, mog by subiektywnym sprawozdaniem z astronomicznych, fizycznych, biochemicznych i neurologicznych odkry. W chwili obecnej, neurologiczne i farmakologiczne wyjanienia wizji dowiadczanych po LSD dalekie s od zrozumienia problemu. Niemal nic nie wiemy o fizjologu wiadomoci i interakcjach pomidzy ciaem i kor mzgow. Nie moemy stwierdzi, e osoby eksperymentujce z LSD dowiaduj si dokadnie tego samego o czsteczkach badanych przez fizykw i biochemikw, ale przypadki, w ktrych zostaje zdumiewajco precyzyjnie opisana zoono kodu genetycznego i zarys wewntrzkomrkowych powiza, powinny zwrci nasz uwag na bezzasadno etykietowania i okrelania tych dowiadcze frazesami typu: "psychotyczny"3 lub nienormalny. Od 3000 lat nasi najwiksi prorocy i filozofowie mwi nam o patrzeniu do wewntrz, a dzi dane naukowe podtrzymuj w caej rozcigoci i z bezwzgldn szczeroci te rady. Granice introspekcyjnej wiadomoci mog by rwnie dobrze submikroskopowe, komrkowe, molekularne, a nawet nuklearne. W kocu widzimy tylko to, do czego zostalimy predysponowani i co zostalimy wyszkoleni widzie. Jeden z naszych aktualnych projektw badawczych polega na nauce rozpoznawania wewntrznych zjawisk fizycznych, podobnie jak pocztkujcy studenci biologii ucz si rozpoznawa wydarzenia widziane pod mikroskopem. Bez wzgldu na to jak bardzo oszczdne bd nasze wyjanienia, musimy zaakceptowa fakt, e osoby uywajce LSD stwierdzay dowiadczenie odkrycia odpowiedzi na podstawowe kwestie i tym wanie wgldom przypisuj zmiany w sposobie ycia. Znajdujemy si oczywicie na samym pocztku bada nad tymi implikacjami. Zostanie rozwinity nowy dowiadczalny jzyk i prawdopodobnie nowe metafory opisujce ten wielki obszar. Pracujemy nad tym zagadnieniem od szeciu lat, piszc podrczniki dziki ktrym badani rozpoznaj procesy energetyczne, ucz si komunikowa za pomoc urzdzenia, ktre nazwalimy eksperymentaln maszyn do pisania i przy pomocy filmw pokazujcych zjawiska mikrobiologiczne. Nie ustajemy take w stawianiu pyta grupom nastawionym religijnie i filozoficznie: Co o tym mylisz? Czy te biochemiczne wizje maj charakter religijny? Zanim odpowiecie, przypomnijcie sobie o tym, e niewtpliwie to Bg (czy te w inny sposb definiowana sia wysza) stworzy t cudown czsteczk, t nadzwyczajn substancj organiczn zwan LSD, podobnie jak stworzy r, soce, czy ten skomplikowany zlepek moleku, ktry uparlicie si nazywa swoim "ja". Ksia i teolodzy unikaj dowiadcze religijnych Jednym z wielu niepokojcych problemw jakie spotykamy w naszych badaniach nad dowiadczeniem religijnym, jest fakt, e nawet niektrzy profesjonalni teolodzy maj wiele koncepcji na temat tego, czym w rzeczywistoci jest dowiadczenie religijne. Niektrzy z nich nawet nie maj idei, w jaki sposb ten boski proces moe si objawia. Zapytywani, wykazuj tendencj do zakopotania, udzielaj odpowiedzi wymijajcych i przeintelektualizowanych. Malarze Renesansu przedstawiali si wysz jako gobia lub poncy krzew, czcigodnego mczyzn z bia brod albo na krzyu, jako dziecko lub mdrca siedzcego w pozycji lotosu. Czy nie s to ograniczone wcielenia, chwilowe miejsca pobytu, wielkiego energetycznego procesu? Pod koniec 1962 r., pewien pastor wraz ze swoj on, spoyli biochemiczn substancj psychodeliczn zwan dwumetylotryptamin. Ten cudowny alkaloid (ktry jest mocno zbliony do serotoniny, naturalnej "substancji polizgowej" naszego ukadu nerwowego) wytwarza silny efekt psychodeliczny. Na okres dwudziestu piciu minut (w czasie trwania przecitnego kazania) zostajesz wcignity w taniec energii, proces kosmiczny, najwysze psychodeliczne przyspieszenie. Te dwadziecia pi minut odczuwa si zarazem jako trwajce sekund i miliard-ltni Kalp. Po sesji pastor owiadczy, e dowiadczenie jakkolwiek wstrzsajce i pene objawienia jednak go rozczarowao, jako "pozbawione treci" - nieprzyjazne, fizyczne, naukowe, olepiajce swoimi mikroskopowymi panoramami. Zatem czego oczekujecie? Jeeli Bg zaprosiby was do

37

siebie na wizytacj, sdzicie e poszlibycie tam pieszo albo pojechali autobusem? Naprawd sdzicie, e byby to spacer pord niebiaskich figur woskowych Madame Tussaud? Drodzy przyjaciele, boe dzieto wida w kadej wikszej formie, w kadym wieckim wydarzeniu. Dzieo Boga moemy zobaczy. Ale boski proces dziaa w wymiarach czasowych, ktre s dalekie od naszych rutynowych, wieckich poj ograniczonej czasoprzestrzeni. Fale wibracji, taniec energii, wymiany komrkowe. Nasza nauka opisuje to w sposb logiczny. Nasze mzgi mog by zdolne do eksperymentalnego czenia si z tymi procesami. A wic tutaj jestemy. W naszych rkach spoczywa klucz do wielkiego procesu i bezporedniej wizji wiata. Czy jest to tak trudne do zaakceptowania, e kluczem moe by jaka organiczna czsteczka, a nie nowy mit lub nowy wiat? Polityka objawienia Dokd zmierzamy? Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych yje wiele milionw osb, ktre dowiadczyy tego co usiowaem opisa: psychodelicznego, religijnego objawienia. Mona szacowa, e jest kolejnych kilka milionw rozwanych osb, ktre usyszay radosn nowin i oczekuj cierpliwie, peni determinacji, na zniesienie prohibicji. Istnieje oczywicie opozycja. Klasyczny konflikt religijnego dramatu - zawsze zmieniajcy si i zawsze ten sam. Doktryna (ktra pierwotnie bya czyim dowiadczeniem) jest teraz sprawdzana przez nowe dowiadczenie. Tym razem administracja przeznaczya role inkwizytorw psychiatrom, ktrzy posiedli na wasno odkrycie rozumienia dziaania umysu i ktrych sprzeciw wobec rozszerzania wiadomoci jest wam dobrze znany. Wrzask podniesiony wok rodkw psychodelicznych osign teraz pene crescendo. Syszelicie plotki i czytalicie zrczne, pene insynuacji napaci w prasie. Jako osoby wystarczajco dojrzae, by moe zaczlicie si zastanawia: skd wzi si ten histeryczny wrzask? Jako naukowcy, zaczlicie stawia pytanie: gdzie s dowody? Jako osoby wyksztacone, znajce histori, zaczlicie podejrzewa, e jest to sprawa, ktr ju nieraz przerabialimy. W tej drace zwizanej z psychodelicznymi rolinami i dragami, jestecie wiadkami starych, dobrych, tradycyjnych kontrowersji religijnych. Z jednej strony: psychodeliczni wizjonerzy, nie do koca pewni co do wanoci swoich objawie, zakopotani koniecznoci mwienia nowym jzykiem (jak wiecie nigdy nie mona uzyska satysfakcji z brzmienia prawidowej akademickiej wymowy, przy opisywaniu nowych, niebiaskich wizji), niepokojeni przez wiedz o swoich wasnych, ludzkich sabociach, otoczeni przez nieuniknione legiony naladowcw oczekujcych nowego panaceum, drczeni cigymi wtpliwociami co do swoich wasnych motywacji: bohater? ofiara? dziwak? gupek? - wci na skraju utraty swojego dorobku - pracy, reputacji, cierpicej ony, przyjaci, rodzicielskiej aprobaty - zawsze pod ogniem przedstawicieli wadzy. A z drugiej strony: establishment (administracja, policja, fundacje przydzielajce granty, pracodawcy) wypowiadajcy swoje ulubiony wersy dramatu: "Niebezpieczestwo! Szalestwo! Szkodliwo! Intelektualna korupcja modziey! Nieodwracalne szkody! Kulty!" Podjcie tematu chemicznej drogi rozszerzania wiadomoci iest trudne. W ostatnich latach, na kadej propagandowej ciece, strzela do ciebie ogie argumentw. Trudno jest przed nim uciec. Z powodu zajmowanego przez ciebie stanowiska jeste pod cig presj. Wolno przekona staje si gwn religi i sporem na temat praw obywatelskich. Jak moesz sam zadecydowa? Jak moesz dokona osdu? To cakiem proste. Jeeli tylko usyszysz kogo wygaszajcego mow na temat wewntrzn wolnoci i rozszerzajcych-wiadomo rodkw i ywnoci bez wzgldu na to czy jest za, czy przeciw - zrb test za pomoc nastpujcych pyta: 1. Czy dany ekspert mwi w oparciu o swoje wasne bezporednie dowiadczenie czy po prostu powtarza wytarte frazesy? Teolodzy i intelektualici czsto deprecjonuj "dowiadczenie" w odniesieniu do faktw i poj. Taka klasyczna debata jest obudnym przyklejaniem etykietek. Najczciej koczy si przypadkiem starcia pomidzy "dowiadczeniem" i "niedowiadczeniem". 2. Czy jego sowa pyn ze rda bdcego duchowym, czy doczesnym punktem widzenia? Czy jest on umotywowany przekonaniem odnalezienia odpowiedzi na podstawowe pytania czy te broni swojej wasnej socjo-psychologicznej pozycji, walorw zainwestowanych w swoj gr? Czy brnie w stron witoci czy podtrzymuje swj status twardogowego naukowca, czy twardogowego gliniarza?

38

3. Jak brzmiayby jego argumenty jeeli byyby wysuchiwane w innym otoczeniu kulturowym (na przykad w chacie w afrykaskiej dungli, w giwtcie nad Gangesem, albo na innej planecie, zamieszkaej przez wysze od naszej formy inteligencji) albo w innych czasach (na przykad w Atenach Peryklesa lub w tybetaskim klasztorze, lub na zgromadzeniu prowadzonym przez jednego z wielkich religijnych twrcw-zaoycieliprorokw)? Albo jak by to brzmiao dla uszu innych gatunkw zamieszkujcych nasz planet - delfinw, drzew? Innymi sowy, sprbuj si przebi przez nasz zwyky zestaw wewntrzplemiennych gier i posuchaj uszami jednego z innych Boskich stworze. 4. Jakby odbiera tak debat, gdyby by miertelnie chory, mia przed sob tylko tydzie ycia i z tego powodu byby mniej zaangaowany w sprawy doczesne? Nasz zesp badawczy otrzymuje tygodniowo wiele pyta dotyczcych dowiadcze rozszerzajcych-wiadomo i niektre z nich pochodz od pacjentw bdcych w fazie terminalnej swojej choroby [13]. 5. Czy ten punkt widzenia wydaje si by otwarty czy te hermetycznie zamknity? Czy jeste przekonywany do badania, dowiadczania, spekulacji na temat duchowej wiary, przyczenia si do kogo, kto podziela twoj kosmiczn ignorancj w sprawach wsplnych podry czy odkry? Czy te odczuwasz nacisk powodujcy zamknicie si, obron twoich zdobyczy, bezpieczn gr, akceptacj autorytatywnego gosu kogo, kto wie lepiej? 6. Gdy wypowiadamy si, niewiele mwimy na poruszany temat i gwnie ujawniamy stan naszego umysu. Czy twj ekspert od psychodelikw uywa terminw afirmujcych ycie, duchowych, inspirujcych, bdcych wyrazem otwarcia, opartych na wierze w przyszo, wierze w twj potencja czy te zdradza stan umysu ogarnitego obsesj niebezpieczestwa, spraw materialnych, wyimaginowanego zagroenia, administracyjnej ostronoci czy cakowitego braku zaufania w twj potencja? Drodzy przyjaciele, w yciu nie ma powodw do lku; w duchowej grze nie mona przegra. 7. Jeeli jest on przeciwko, jak to nazywaj "sztucznej metodzie owiecenia", spytaj z czego skada si naturalna. Ze sw? Rytuaw? Zwyczajw plemiennych? Alkaloidw? Psychodelicznych warzyw? 8. Jeeli jest przeciwny biochemicznemu wspomaganiu, to gdzie stawia granice? Czy stosuje nikotyn? alkohol? penicylin? witaminy? konwencjonalne sakramenty? 9. Jeli twj rozmwca jest przeciwny LSD, to za czym jest? Jeeli zabrania ci stosowania psychodelicznego klucza do objawienia, to co oferuje w zamian? BIBLIOGRAFIA-ODSYACZE 1. Walter A. Pahnke, Drugs and Mysticism: An Analysis of the Relationship between Drugs and the Mystical Conscionsness. Tezy prezentowane Komisji Stopni Naukowych na Wydziale Historii i Filozofii Religii, jako cz materiaw wymaganych do uzyskania doktoratu z filozofii w Harvard University, Cambridge, Massachusetts, czerwiec 1963 r. 2. "The Subjective After-Effects of Psychedelic Experiences: A Summery of Four Recent Questionnaire Studies". Psychedelic Review, Vol. I, No. I (czerwiec 1963), str. 18-26. 3. T. Leary,, G. H. Litwin, i R. Metzner, "Reactions to Psilocybin Administered in a Suppordve Environment", Joumal of Nermus and Mentol Disease, Vol. 137, No 6 (XII, 1963), str. 561-73. 4. C. Savage W. W. Harman, i J. Fadiman, "A Follow-up Note on the Psychedelic Experience". Dokumentacja dostarczona na spotkanie American Psychiatrie Association. St. Louis Missouri, V 1963. 5. K. S. Ditman, M. Haymon, i J. R. S. Whituesey, "Natur and Frequency of Claims Following LSD", Journal ofNerwus and Mentol Disease, Vol. 134, (1962), str. 346-52. 6. W. H. McGlothlin, Long-Lasting Effects o/LSD on Certain Attitudes in Normals: An Experimental Proposal. nak. w., The Rand Corporation, Santa Monica, Kalifornia, VI 1962, str. 56. Cf. W. H. McGlothlin, S. Cohen, i M. S. McGlothlin, Short-Tenns Effects o/LSD on Anxiety, Attitudes, and Performance. Ibid., VI 1963 str. 15.

39

7. Aktualnym przykadem jest przypadek czonkw kocioa Native American Church, naleycie ukonstytuowanego i znanego religijnego obrzdku, liczcego prawie wier miliona wiernych. Dobrym i przystpnym opisem ich sytuacji jest prezentacja w "Peyote" A. Stump'a Saga Vol. 26, No 3 (VI 1963), str. 4649, 81-83. Decyzja Sdu Najwyszego, Oliver v. Udali, 306 F2d 819 (1962). Ostanie z propozycji legislacyjnych bdcych przedw pejodowi mona zobaczy w Congressional Record (House) 13 XII 1963. Synna ksika W. La Barre'a The Peyote Cult, zostaa wznowiona w rozszerzonej edycji w sierpniu 1964 przez Shoe String Press (Hamden Con.) i uaktualnia ca dyskusj. Dobry oglny pogld prezentuj badania opisane w "The Hallucinogenic Drugs", Barron, Jaryik i Bunnell, Scientific American, Vol. 210, No. 4 (IV 1964), str. 29-37. 8 R. C. Zaehner, At Sundry Times, Londyn: Faber & Faber, 1958, str. 57. Esej porwnawczy religii. 9. H. Wolterecck, What Science Knows About Life, New York: Association Press, 1963. 10. G. Schenk, The History ofMan, New York: Chilton, 1961 str. 56-57. 11. Ibid., str. 238. 12. R. Campbell, "The Circuits of the Senses" w serii "The Human Body" (Part IV), Life, Vol. 54, No. 27 (27.VI.1963), str. 64-76b. 13. Prasa medyczna informowaa ostatnio o znieczulajcym dziaaniu LSD w leczeniu pacjentw w terminalnej fazie raka.Afedica/ Worid News (30.VIII.1963), Medical Tribune (8.IV.1963) i Journal of the American Medical Association (4.1.1964.). Przypisy: Wykad przygotowany na spotkanie psychologw Luteraskich oraz innych zainteresowanych tematem profesjonalistw, sponsorowany przez Komitet Edukacji Teologicznej, Koci Luteransld w Ameryce, w poczeniu z siedemdziesit pierwsz doroczn Konwencj Amerykaskiego Stowarzyszenia Psychologw w Filadelfii 30.08.1963 r; opublikowany w Psychedelic Review, No. 3,1964. l. Niedawno odkryte szcztki "Homo Habilis" z terenw Wschodni Afryki datowane s na l 750 000 lat temu (New York Times, 18 marzec, 3 i 4 kwietnia 1964. Inne szacunki podaj czas narodzin naszych przodkw na 15 milionw lat temu! - New York Times 12 kwiecie 1964) wr 2. Tumacz dystansuje si od tego stwierdzenia. wr 3. Od tumacza: jedna z nazw stosowanych w przeszoci na okrelenie rodkw psychodelicznych brzmiaa: psychosomimetyczne, a wic wywoujce zjawiska podobne do obserwowanych w psychozach. wr 4. Od tumacza: porwnaj zmiany pogldw osb, po przeyciu DP - mierci klinicznej. wr CO ZROBI GDY VIETCONG WSYPIE LSD DO STACJI UZDATNIANIA WODY1 tumaczenie: Robert Palusiski Psychiatryczna panika Artyku dr E. Jamesa Liebermana zatytuowany "Psychochemikalia jako bro", opublikowany w styczniu 1962 r. w Bulletin of Atomie Science, mgby doprowadzi do powanego zamieszania w umysach atwowiernej opinii publicznej i atwowiernych wojskowych. Autor wydaje si by poruszony wspaniaymi uczuciami patriotycznymi, ale w rezultacie dokona zmieszania zadziwiajcej kombinacji psychiatrycznego folkloru i fantazji o chemicznej wojnie. Efekt jest mylcy. Tak zwana bro psychotropowa, nad ktr uala si autor, to dwuetyloamid kwasu lizergowego (LSD), meskalina (zsyntetyzowany skadnik "witego kaktusa pejotlu") i psylocybina (zsyntetyzowany skadnik

40

witych grzybw z Meksyku). Autor, psychiatra, ostrzega i zaycie tych substancji moe powodowa "katastrofalne, nieludzkie i nieodwracalne uszkodzenia". Dr Lieberman zaprezentowa jeden z wielu, przeraliwie rozbienych, punktw widzenia dotyczcych interpretacji i stosowania tych rodkw. Wielu psychiatrw ufa, e LSD, meskalina i psylocybina powoduj symptomy psychiatryczne: lk, depresj, izolacj, zmieszanie, podejrzliwo, psychoz. Wielu innych badaczy doszo do konkluzji, e te objawy istniej przewanie w umysach i oczach psychiatrw i e te rozszerzajce wiadomo chemikalia, zamiast by gron broni, mog wytwarza dramatyczne zmiany w osobowoci, prowadzc do bezprecedensowego odczucia pokoju, zdrowia i szczcia. By moe zaley to od tego, czego zostalimy nauczeni szuka. Wikszo psychiatrw, ktrzy eksperymentowali z tymi zmieniajcymi wiadomo rodkami, okrela je jako niebezpieczne. Ale jest druga grupa niepsychiatrw, ktra widzi w tych rodkach wielkie dobrodziejstwo dla ludzkoci. W tej grupie s takie postaci jak Albert Hoffman, znakomity biochemik, ktry jako pierwszy zsyntetyzowa LSD i psylocybin, Alan Watts, pisarz i filozof, Robert S. de Ropp, biochemik, Aldous Huxley pisarz i filozof oraz wielki amerykaski psycholog i filozof William James. Pord tej grupy, ktra mwi o humanistycznej stronie rodkw rozszerzajcych wiadomo znajduje si take kilku psychiatrw, ktrzy wcale nie uwaaj potencjau adaptacyjnego ludzkiego mzgu za psychopatologi. Czym s rodki psychodeliczne? To tyle co do kontrowersji. Nie sowa, ale badania naukowe dadz prawidow odpowied. Spjrzmy teraz na istniejcy stan wiedzy dotyczcy bezpieczestwa spoycia mescaliny, LSD i psylocybiny. Czym s te substancje? witym poywieniem? Diabelsk broni? Cudownym lekarstwem? atwiej jest powiedzie czym nie s. Nie powoduj uzalenienia, nie s rodkiem uspokajajcym ani odurzajcym. Nie ma dowodw na to, by powodoway jakiekolwiek trwae efekty fizyczne, rwnie niewielki jest zakres krtkotrwaych zmian. Wszyscy zgadzaj si co do jednego faktu: w sposb dramatyczny zmieniaj i rozszerzaj wiadomo. Istnieje te drugi, oglnie podzielany pogld. Nastawienie (postawa mentalna) i podatno na sugesti, oczekiwania oraz atmosfera emocjonalna, s niemal w caoci odpowiedzialne za specyfik reakcji. Jeeli osoba podajca rodek (w warunkach eksperymentu i poza nim) jest troskliwa, otwarta, zrelaksowana, wwczas wyniki bd z reguy pozytywne, pene wewntrznego wgldu, dajce wiedz. Jednak z drugiej strony, jeeli osoba podajca rodek bdzie zakonspirowana, zdepersonalizowana, pena strachu co do efektw dziaania rodka, to reakcje prawdopodobnie bd pene trwogi i nieprzyjemne. Jako czonkowie zespou zajmujcego si badaniem dziaania i skutkw stosowania rodkw rozszerzajcych wiadomo, mielimy moliwo obserwowania zachowania i fenomenologii reakcji tysicy badanych osb. Przegld wynikw niektrych z naszych bada sugeruje, e militarne zastosowanie rodkw rozszerzajcych wiadomo moe by ograniczone. Jak wynika z naszych danych 91% Amerykanw, ktrzy uczestniczyli w naszych badaniach relacjonowao przyjemne i inspirujce dowiadczenia. Nawet bez stosowania terapii przy jednokrotnym eksperymencie, ponad 60% relacjonowao wynike z niego pozytywne zmiany. W latach 196263 stosowalimy te rodki w celach rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych w wizieniu o zaostrzonym rygorze. W ponad stu indywidualnych przypadkach podania tych rodkw najciszym recydywistom, bylimy wiadkami dramatycznych wgldw i zmian w sposobie zachowania. Wystrzegajmy si strachu i ignorancji Jak kady z produktw zaawansowanej technologii, rodki poszerzajce wiadomo mog by zastosowane do manipulowania, rzdzenia, zastraszania spoeczestwa lub z poytkiem dla ludzkoci. Podskrne wstrzyknicie LSD lub szczepionki Salka (p. chorobie HeinegoMedina) zastosowane przez wroga moe sta si przeraajc broni. Jednake najwikszymi wrogami ludzkoci s strach i niewiedza. W rkach nieprzyjaciela wanie taka bro moe niszczy i paraliowa. Jakie jest zabezpieczenie? Dokadna, spokojna, otwarta informacja; odwane reagowanie na zaistniae przypadki. Psychiatrzy i lekarze do ktrych zadzwoni Dr Lieberman z powodu grocego mu niebezpieczestwa, by moe wyimaginowanego, mog pomc poprzez otwarto, szerok wspprac i okazanie braku lku swojemu koledze. Jeeli nard Amerykaski zostanie zastraszony psychopatologicznymi obsesjami, przesdami psychiatrw i le pilnowanymi tajemnicami o broni chemicznej, to rzeczywicie moe

41

by to szkodliwe. Gdy jestemy dobrze poinformowani, stajemy si odporniejsi i mniej podatni na zranienia. Fakty stanowi obron przed kad broni, a w szczeglnoci przed broni psychologiczn, jak jest strach i beznadzieja. Bdcie przygotowani Nie znamy jeszcze wszystkich faktw dotyczcych dziaania substancji rozszerzajcych wiadomo, ale pewne rzeczy s jasne. Pod wzgldem fizjologicznym te substancje dziaaj gwnie w pniu mzgu, antagonistycznie do mechanizmw regulacyjnych, selekcyjnych, maskujcych i kontrolujcych, ktre przewanie przewodz naszemu myleniu i percepcji. Wysze orodki wiadomoci s chwilowo uwolnione od tych sztucznych ogranicze. Pod wzgldem zachowania, gwnym obserwowanym efektem dziaania tych substancji jest stan relaksacji. Mniej jest gadania, powierzchownych, przypadkowych porusze czy konwersacji. Stawiajc spraw jasno: niemal wszyscy badani mogli funkcjonowa adekwatnie do zaistniaej sytuacji, jeli zaistniaa taka potrzeba. Relaks by wyborem. Pod wzgldem psychologicznym, te zadziwiajce substancje rozszerzaj wasz wiadomo, otwieraj wasz umys. W sposb dramatyczny docieraj do wiadomoci, w normalnym stanie ignorowane, niecodzienne poczenia myli i uczu, niezwykle mocne wraenia z kadej czci ciaa, kalejdoskopowa zoono wiata. Oczywicie te dowiadczenia mog by przeraajce. Jeeli jeste nie przygotowany, jeeli nie wiesz co si bdzie dziao z tob i z twoim mzgiem, jeeli bdziesz si upiera przy utrzymywaniu cakowitej kontroli nad zmysami i wiadomoci, to na pewno bdziesz przestraszony. Ale jeeli jeste przygotowany, jeeli wiesz jak substancj spoye i czego oczekiwa (czego nie wie wikszo osb uczestniczcych w psychiatrycznych programach badawczych), jeeli si zrelaksujesz, wtedy dowiadczenie moe by cudowne, owiecajce, zmieniajce ycie. Jeeli nieprzyjaciel wsypie LSD do stacji uzdatniania wody i jeeli jeste dokadnie poinformowany i przygotowany, masz dwie moliwoci wyboru. Jeeli masz czas i ochot, moesz sobie usi i radowa si najbardziej ekscytujcym i pouczajcym dowiadczeniem w yciu. Jeeli nie masz czasu i ochoty na to przyjemne i dostarczajce wgldu dowiadczenie, poknij trankwilizer i powrcisz do prozaicznej rzeczywistoci. W przyszoci dragi i przeciwdragi mog by inne, ale recepta pozostaje ta sama. Podczanie Pentagonu Jeeli nieprzyjaciel zatruby za pomoc rozszerzajcych wiadomo rodkw wojskowe centrum dowodzenia, nasi przywdcy o ile byliby dowiadczeni i dokadnie poinformowani o potencjalnych moliwociach rozszerzania wiadomoci mogliby stwierdzi, e osoby na kluczowych stanowiskach mog lepiej funkcjonowa. Trzeba nam wiedzie, e w rzeczywistoci te wanie substancje s stosowane przez NASA w trakcie szkolenia naszych astronautw, ktrzy bez wtpienia bd pod wpywem odmiennych stanw wiadomoci, podczas przebywania w przestrzeni kosmicznej. Twj mzg jest twoj wasnoci. Inteligentna, otwarta wsppraca moe rozszerzy twj umys przy pomocy sw lub dragw. Tylko niewiedza i dezinformacja moe pozwoli komu innemu na przejcie kontroli nad twoim umysem wraz z jego sowami albo dragami, albo wyimaginowanym lkiem.
l

Ten artyku zosta napisany z pomoc Georga Litwina, Michaele Hollingsheada, Gunthera Weila i Richarda Alperta, opublikowany po raz pierwszy w Bulletin of Atomie Science, w maju 1962 r. Rozszerzanie i Kurczenie w Rytmie Wszechwiata Napicie midzy przepywem a sta struktur. Pu! Przyhamuj!! Pu! Przyhamuj! Procesy nieorganiczne: Coraz wikszy obok gazu nieustannie zmienia wzory. Struktury cigle si zmieniaj, zmierzajc ku ostatecznej entropii. Pu. Przyhamuj. Procesy organiczne: Wodniste, elektro-biochemiczne ciaka kuliste cz si w komrki. Komrki cz si w tymczasowe formy rolinne i zwierzce, zmieniaj si nieustannie, a w kocu powracaj do stanu entropii. Pu. Przyhamuj.

Procesy spoeczne: Swobodna, rozwijajca si wizja szybko ulega instytucjonalizacji. Kiedy ledwie co zaprawa instytucjonalna zdy ste, poddana jest nowym wstrzsom korowym, wybuchowemu, czsto ekstatycznemu bd proroczemu objawieniu. Prorok natychmiast trafia do wizienia. W sto lat pniej jego nastpcy wsadzaj do wizienia nowego wizjonera.

42

Stara Gra: Wizjoner kontra Glina Mona spyta naiwnie, kiedy wreszcie czowiek wycignie lekcj z tego procesu cyklicznego? Czy naprawd musimy wizi, zabija, wygania naszych ekstatycznych wizjonerw, by potem tworzy z nich bohaterw? S to naiwne pytania, ktre nie doceniaj koniecznego napicia w grze midzy rozszerzaniem i kurczeniem. Przepona kurczy si. Sia yciowa rozsadza przepon. Wadza kontroluje wizj. Wizja rozsadza wadz. Pu. Przyhamuj. Proces ekspansji w fizyce i biologii opisuje jzyk ewolucji. Pu. Proces ekspansji w yciu czowieka opisuje sowo wolno. Pu. Mierzymy ewolucj spoeczn pod wzgldem wzrastajcej wolnoci zewntrznej i wewntrznej, swobody przekraczania gier plemiennych i tworzenia nowych form spoecznych, swobody poruszania si w przestrzeni, swobody dowiadczania, wolnoci bycia na haju, swobody odpuszczania. Konflikt midzy Hippisami a Skwerami to Zwyke Nudziarstwo Spoeczestwo potrzebuje sumiennych, dogmatycznych nadwornych badaczy, ktrzy dostarczaj mu struktury - intelektualnych mini, koci i skry. To wanie dziki nim wszystko razem si trzyma. Uniwersytet jest narzdziem wadzy sucym wiczeniu dostawcw (mini cigajcych) wiadomoci. Intelektualnym ministerstwem obrony, obrony przed wizj. Stwierdzenie to nie wyraa dezaprobaty. Jest tylko potwierdzeniem specyficznej funkcji ewolucyjnej. Potrzeba nam stabilnoci. Potrzeba nam rwnie ekspansji. Potrzebujemy zarwno natchnionych wizjonerw, jak i krtkowzrocznych akademikw, ktrzy wydaj przeczytane sdy na temat Sokratesa, Galileusza, Bacona, Kolumba i Thoreau. Protagonici tych dramatw nie s ani dobrz, ani li. Nie ma czarnych charakterw, nie ma te bohaterw. Mona si co najwyej pyta o kolejny stopie w biologicznej i spoecznej ewolucji. Oto dwie wane kwestie. (1) Prdzej odnajdziemy agentw ewolucji w pobliu wizienia ni za stoem profesorskim. (2) Przyjrzyjmy si tej wolnoci spoecznej, ktr spoeczestwo szarga najbardziej, ktrej obawia si w sposb jak najbardziej magiczny i irracjonalny. Przyjrzyjmy si tej wanie wolnoci, ktr ty, intelektualista, libera chciaby odebra innym. No dobrze. Teraz jestemy ju bliej. Administracja zawsze przeczuwa nadejcie kolejnej fazy ewolucji, ktra zepchnie j na margines. Oczywicie, mio jest postrzega ten dramat, jako gr midzy witymi a faryzeuszami, lecz jest to do staromodne. Dramat ten toczy si w genach i ma charakter neurofizjologiczny. Prosz wic, obejdmy si bez modzieczego patosu Beethovena i Szekspira. Nastpny Rzut do Przodu W ktrym zatem miejscu moe nastpi kolejny skok ewolucyjny? Odpowied jest prosta: w ludzkiej korze mzgowej. Wiemy o tym dobrze, o tak, wiemy, e nauka wytworzya rodki pozwalajce na dramatyczn zmian i ekspansj ludzkiej wiadomoci i potencjau. Nieznany wiat ley tu za twoim czoem. Oto geografia wntrza. Polityka wntrza. Kontrola wntrza. Wolno wewntrzna. System nerwowy mona poddawa zmianie, integracji, przetworzeniu. Mona rozwija jego funkcje. Te moliwoci w sposb oczywisty zagraaj wszelkim odgazieniom wadzy. Groba zmiany zewntrznej mniej nas przeraa, ni ryzyko zmiany wewntrznej. LSD jest bardziej grone od bomby. W rzeczywistoci jestemy winiami koncepcji poznawczych i strategii intelektualnych przekazywanych nam od pokole. Poznawczej cigoci historii, ktrej zawartoci s sowa. Nasze obecne poleganie na substancjalnych i "domknitych" koncepcjach zadziwi wielce przysze pokolenia. Jeli chcemy uwolni nasz system nerwowy od tyranii tumicej prostoty sw, musimy wypracowa pozawerbalne sposoby porozumiewania si.

43

Witaminy Kory Mzgowej Biochemiczne sposoby rozwijania skutecznoci kory mzgowej. Substancje biochemiczne w ludzkim ciele, rolinach i narkotykach. W przyrodzie istniej setki gatunkw botanicznych posiadajcych waciwoci psychodeliczne ("otwierania umysu"). Rozmaite skadniki psychodeliczne skupiaj si wok acucha indolowego. S to witaminy kory mzgowej. Od tysicleci wiedziano o istnieniu tych substancji, lecz trzymano je w tajemnicy. Niedobr zasobw botanicznych. Wspczenie, po raz pierwszy w dziejach ludzkoci substancje otwierajce umys (np. meskalina, LSD, psylocybina) dostpne s w nieograniczonych ilociach, produkowanych na masow skal. Co za groba! Co za wyzwanie! Co za powszechne zagroenie! Nie jest to oczywicie zagroenie fizyczne. Jak dotd nie znaleziono dowodu na to, e LSD powoduje patologiczne zmiany w mzgu, ciele lub materiale genetycznym. Histeryczna kampania prowadzona przeciwko niemu posiada w zapleczu jedynie argumenty wycignite z rkawa. Nauka na subie wadzy nie rni si niczym od hitlerowskich eksperymentw z ras i od sowieckiej genetyki. Otwrz si lub Pa Kaucj LSD jest grone nie tyle pod wzgldem fizycznym czy psychologicznym, lecz spoeczno-politycznym. Nie udmy si: skutkiem zaywania rodkw poszerzajcych wiadomo bdzie przeksztacenie naszych wyobrae na temat ludzkiej natury, ludzkich moliwoci i egzystencji. Panie i panowie, zmieniaj si reguy gry. Czowiek ju wkrtce uywa bdzie tej bajecznej sieci elektrycznej, ktr nosi ze sob w czaszce. Lepiej niech zatem obecny establishment spoeczny przygotuje si na t zmian. Albowiem nasze ulubione koncepcje stoj na drodze wielkiej fali powodziowej, ktra wzrastaa od dwch miliardw lat. Zaamuje si tama sw. Moecie szuka wzgrz lub przyszykujcie swj intelekt, by mc popyn z prdem. Bajeczny Samochd Posumy si metafor. Obecna sytuacja spoeczna, dotyczca psychodeli-kw bardzo przypomina sytuacj sprzed 60 lat, kiedy to szaleni wizjonerzy pasjonowali si wozami bez koni. Oczywicie, samochd to zwyka dziecica zabawka w porwnaniu z wyzwoleniem energii korowej, niemniej jednak mamy do czynienia z tym samym dylematem spoecznym. Mwio si wtedy, e automobil o szybkoci wielokrotnie przewyszajcej karet zrewolucjonizuje spoeczestwo. Nie dao si tego wyrazi w zrozumiaych argumentach, albowiem w 1900 roku brakowao potrzebnych do tego poj. Pojawiy si zatem pierwsze ostrzeenia: wysoka prdko roztrzaska ludziom nerwy, spaliny zniszcz ludzkie zdrowie, haas pozbawi krowy mleka, pouciekaj konie, bandyci posugiwa si bd automobilami. Nastpnie sprzeciwili si purytanie: ludzie korzysta bd z samochodw dla zabawy. Pojawiy si te argumenty podwaajce uyteczno samochodw: co poczniemy z szybkimi wozami? Kto je bdzie naprawia? Nie mamy odpowiednich drg, mao jest mostw. Nie ma wywiczonych kierowcw. Jest mao paliwa. Kto bdzie je sprzedawa? Wtedy pojawi si problem kontroli: komu mona pozwoli na posiadanie i kierowanie tymi potnymi i niebezpiecznymi machinami? Moe naley je ograniczy do celw rzdowych, wojskowych i medycznych? Po co nam w ogle samochody? Co jest zego w starym dobrym powozi-ku? Co si stanie z wonicami, kowalami, producentami wozw? Samochodowi wizjonerzy z 1900 roku mogli co najwyej zauway, e ich sceptyczni oponenci nie posiadaj koncepcji ani struktur spoecznych, ktrymi mogliby wyrazi te moliwoci. Pamitajcie, e jeli mwi si o pewnych dowiadczeniach i planach, ktrych nasz suchacz nie jest w stanie poj, mona co najwyej zyska miano mistyka. A wic nasi samochodowi mistycy sprzed szedziesiciu lat gosili potrzeb nowego jzyka, nowych form spoecznych i przewidzieli, e nasz najwikszy przemys narodowy w sposb nieuchronny rozwinie t wizj.

44

Czy moecie sobie wyobrazi jzyk, ktry by nie zawiera takich sw jak: limuzyna, kabriolet, maluch, General Motors, Standard Oil, autostrada, korek? Te najbardziej powszednie pojcie naszej kultury wspczesnej naleay jeszcze przed trzema pokoleniami do wizji mistycznych. Kto Kontroluje rodki Wolnoci? W pastwach totalitarnych kontrola nad rodkami wolnoci zewntrznej - automobilami, samolotami - znajduje si w rkach biurokracji rzdowej i specjalistw. Nawet w systemach demokratycznych tradycyjne rodki poszerzania i skupiania wiadomoci (wolnoci wewntrznej), takie jak prasa, radio i telewizja ograniczone s prawem i pozostaj pod kontrol rzdu. Przyjrzyjmy si teraz psychodelikom. Nie ma jzyka, ktry byby w stanie opisa ich dowiadczenie. Nie ma wykwalifikowanych kierowcw, ktrzy pokieruj jazd. Wielu kowali boi si, e runie ich monopol. Jedynie nieliczni dostrzegaj nieuchronny rozwj nowego jzyka, transfiguracj kadej z istniejcych form spoecznych. A s to oczywicie ci, ktrzy dowiadczyli podry wewntrznej. Cakiem prawdopodobne, e w cigu 20 lat nasz jzyk psychologii i przey, ktry tak sabo wypada po angielsku, obejmie dotychczas nieznane rejony form i dowiadczenia. Za 20 lat kada instytucja spoeczna ulegnie przeksztaceniu dziki nowym wgldom dostarczonym przez dowiadczenia poszerzonej wiadomoci. Rozwinie si wiele nowych instytucji spoecznych, ktre bd sobie radzi z przejawami rozbudzonego systemu nerwowego. Pita Wolno Polityka zakada kontrol. "Automobil" oznacza tyle, e wolny obywatel moe kierowa swoim samochodem w przestrzeni zewntrznej. Wewntrzny samochd. Samo-zarzdzanie. Wolno i kontrola nad wasn maszyneri dowiadczenia. Potrzeba prawa jazdy. Musisz si nauczy prowadzi. Musisz si wykaza, e potrafisz posugiwa si rodkami poszerzajcymi wiadomo bez zagraania sobie i spoeczestwu. Nie da si odebra pitej wolnoci, wolnoci rozwijania swojej wiadomoci, bez podania powanych powodw. Ostatni przytyk dla tych, co maj uszy, by sysze. Otwarta kora mzgowa wywouje stan ekstazy. System nerwowy uwolniony z wyuczonych abstrakcji dziaa w peni adekwatnie, cakiem skutecznie jako organ ekstazy. Jeli si temu przeczy, oznacza to, e szanuje si bardziej nauczone przez siebie koncepcje od dziedzictwa sprzed 2 miliardw lat. To brak szacunku. Zaufaj swojej maszynerii wewntrznej. Ciesz si z granej przez ciebie gry spoecznej. Pamitaj, e naturalnym stanem czowieka jest ekstatyczne zdziwienie, ekstatyczna intuicja, ekstatyczny ruch. Nie zadawalaj si czym mniejszym. EKSTAZA NA AWIE OSKARONYCH tumaczenie: Dariusz Misiuna Nikczemny atak na ekstaz We wrzeniowym numerze Esquire z 1963 roku pojawi si artyku zatytuowany "Wyobcowani pord tumu na Harvardzie". Jego autor, Martin Mayer, arliwie atakowa byych profesorw z Harvardu, Richarda Alperta i Timothyego Leary oraz Midzynarodow Federacj Wolnoci Wewntrznej (IFIF), wymierzajc w nich nastpujce oskarenia: Leary i Alpert Leary i Alpert Leary i Alpert Leary i Alpert Leary i Alpert Leary i Alpert Leary i Alpert s "sprzedawcami rozwizoci" "rozpowszechniaj zaywanie narkotykw" s twrcami "kultu narkotykowego" lansuj "symptomy psychozy" lansuj "patologie" sprzyjaj "przypadkowym uszkodzeniom mzgu" przyczyniaj si do "uszkodze mzgu noem chirurgicznym"

45

Leary i Alpert Leary i Alpert Leary i Alpert Leary i Alpert przyczyniaj si do Leary i Alpert gosz Leary i Alpert Leary i Alpert doprowadzili do Dowiadczenia Learyego i Alperta s Leary i Alpert s Leary i Alpert lansuj Leary i Alpert lansuj Leary i Alpert Leary i Alpert rozpowszechniali Leary i Alpert Learyego i Alperta Leary i Alpert udaj Leary i Alpert yj w Leary i Alpert otworzyli Leary i Alpert ju wkrtce Leary i Alpert przypominaj Leary i Alpert przypominaj Leary i Alpert opowiadaj si za Leary i Alpert s Leary i Alpert choruj na Leary i Alpert Leary i Alpert s Leary i Alpert s Leary i Alpert s Leary i Alpert posiadaj Leary i Alpert s Leary i Alpert s Leary i Alpert Leary i Alpert Leary i Alpert przecz temu by Leary i Alpert nie dostrzegaj, e LSD Leary i Alpert twierdz Leary i Alpert Leary i Alpert Leary i Alpert pokazuj, e Leary i Alpert zachowuj si jak Leary i Alpert popadaj w Leary i Alpert dziaaj jak Leary i Alpert Leary i Alpert twierdz, e nie biorcy narkotykw

"sprzyjaj zaywaniu narkotykw" tworz "kult narkotykowy" sprzyjaj "patologiom" "psychoz wywoanych zaywaniem narkotykw" "powszechny upadek psychologw" "bardzo si guzdraj" "strasznych czasw" "zupenie bezwartociowe" "badaczami ktrzy maj bzika na punkcie narkotykw" "halucynacje" "stany z pogranicza mierci" "nie przychodzili na zajcia " "bdne informacje na temat marihuany" "narzekali na swoich blinich" "blini poszli do sdu, eby si ich pozby" "powszechnie powaanych intelektualistw" "duchowym Disneylandzie" "psylocybinow puszk Pandory" "strac koniunktur" "fanatycznych komunistw" "nad wyraz wylewnych katolickich neofitw" "nieograniczonym dostpem do narkotykw" "bardzo niedbali" "megalomani" "niechtnie zobowizywali si do niewykorzystywania studentw" "outsiderami spoecznymi" "niewraliwi" "impulsywni" "zudne poczucie wszechwiedzy" "kramarzami psychozy" "niemoralni" "lubi pokazywa si w miejscach publicznych" "potrafi w kadej chwili znale si na odlocie" "psylocybina moga prowadzi do prawie trwaych uszkodze fizjologicznych" "moe by bardziej grona od innych, wydawaoby si bardziej uzaleniajcych narkotykw" "e czowiek moe sta si naprawd wolny tylko dziki przekazaniu swojej kory mzgowej firmom narkotykowym" "rozpowszechniaj rodki zaburzajce wiadomo" zachcaj ludzi do gry w "rosyjsk ruletk" "kiedy bierze si narkotyki, nie jest si w stanie ich ocenia" "wite bawany" "skrajny irracjonalizm" "spiskowcy" "odmawiaj prawa racji kademu, kto nie podziela ich wiary" "s potpieni"

46

Leary i Alpert rozwinli w sobie Leary i Alpert mog Leary i Alpert s Leary i Alpert Leary i Alpert

"zdolno zatajania" "rywalizowa ze sob o tytu najgorszych nudziarzy na wiecie" "zadziwiajco kwiecici" "przegrali swoj spraw" "skocz jak grupki, ktrych przegnay policyjne paki"

Ten wielopunktowy akt oskarenia zosta najwyraniej sporzdzony na podstawie wywiadu z profesorem Davidem McClellandem, przewodniczcym harvardzkiego wydziau stosunkw spoecznych. Profesor McClelland jest szczerym, powszechnie szanowanym czowiekiem, ktry nie jest skory do obmawiania i oczerniania swoich kolegw i intelektualnych rywali w prasie brukowej. Zwyczajowym forum dla wymiany opinii i rnic midzy naukowcami s magazyny naukowe, w ktrych zwykle wymaga si logicznego rozumowania i danych empirycznych. Profesor McClelland przyzna, e auje tej rozmowy i zowieszczej otoczki zrobionej wok niego przez Martina Mayera. Powody do alarmu? Pan Martin Mayer czuje si zaalarmowany. By moe susznie. yjemy w strasznych czasach. Wszyscy wiemy, jakie moliwoci i niebezpieczestwa wynikaj z rozwijajcej si ludzkiej zdolnoci do uwalniania i korzystania z zewntrznej energii elektroniczno-atomowej. A jeszcze bardziej wzbudzajcy groz jest fakt, e dziki LSD, psylocybinie i meskalinie posiadamy obecnie proste i pewne rodki umoliwiajce drastyczn zmian naszego stanu wewntrznego, uwolnienie potnej energii neurologicznej. Wybuch omiu milionw umysw w Nowym Jorku Moemy dzisiaj zmienia wiadomo ludzk. Rozmaite strony sporu toczcego si wok LSD zgadzaj si co do jednego, a mianowicie co do potnego wpywu rodkw poszerzajcych wiadomo. Przecitna "dawka" LSD wynosi jedn milionow grama. A zatem jeden funt LSD mgby wysadzi umysy caej ludnoci Nowego Jorku. Oczywicie, jest to na tyle wana sprawa, e warto otrzymywa opinie krytyczne na temat tego, co my naukowcy robimy z tymi chemikaliami zmieniajcymi umys. O tyle wic artyku Martina Mayera stanowi dobry przykad stronniczoci, ktra prowadzi w tych kwestiach do "zawzitoci", "irracjonalnoci" i "kwiecistoci", by uy trzech z jego ulubionych epitetw. A jednak tak skrajne stanowisko, jakie reprezentuje pan Mayer, wymaga dialogu. Byoby niedobrze, gdyby czytelnicy Esquire nie zapoznali si z dowodami i opiniami ze strony tej pokanej grupy naukowcw, badaczy, przywdcw religijnych, ktrzy doszli do odmiennych wnioskw. Kim jestemy? Zamiast kwestionowa te ponad 50 oszczerczych i szkalujcych implikacji wynikajcych z opowieci McClellanda-Mayera, wolimy przedstawi list statystyk i cytatw z opublikowanych dokumentw naukowych, ktra pomoe nam wyjani, dlaczego szczliwie opucilimy Harvard i czemu ponad 200 naukowcw i badaczy naraa si na ostracyzm zawodowy, eby kontynuowa badania nad niepsychiatrycznymi skutkami pokarmw i lekw poszerzajcych wiadomo. Jestemy pracowici i bardzo godni szacunku Przede wszystkim powiedzmy, czym jest IFIF? IFIF to niezalena fundacja badawcza, ktra powstaa w 1963 roku, kiedy razem z Alpertem opucilimy Harvard. Grupa, ktra przyja t dziwn acz znaczc nazw, skada si z ponad tysica godnych szacunku Amerykanw, przewanie psychologw, pastorw, profesorw akademickich, artystw pragncych prowadzi badania nad moliwociami ich wasnych systemw nerwowych przy pomocy substancji psychodelicznych. W organizacji tej znajduje si ponad 200 doktorw psychologii i medycyny. Pan Mayer sugeruje, e nasza grupa "lubi pokazywa si w miejscach publicznych". Nie ma obawy. Pierwszy zarzd IFIF skada si z 5 harvardzkich psychologw, l harvardzkiego psychofarmakologa, 3 doktorw filozofii z dodatkowymi stopniami teologicznymi oraz profesora z popularnego seminarium teologicznego. Dorobek naukowo-badawczy tej grupy jest dobrze znany w spoecznoci akademickiej. Opublikowali dziesitki ksiek i ponad sto artykuw w czasopismach psychologicznych i filozoficznych. Wrd czonkw pierwszego zarzdu IFIF, 6 otrzymao doktoraty na Harvardzie, 2 w Berkeley, l w Stanfordzie, a ostatni doktorat z teologii.

47

Co robilimy? Celem statutowym IFIF byo "wspieranie i opiekowanie si badaniami nad substancjami psychodelicznymi, oraz przejcie odpowiedzialnoci za powane studia w tej dziedzinie". IFIF zorganizowao z myl o realizacji tych celw wiele grup i projektw badawczych w caym kraju, ktre byy w stanie prowadzi systematyczne studia nad rozwojem wiadomoci (do chwili, gdy rzd federalny zdelegalizowa narkotyki). Przez cztery lata prowadzilimy czasopismo naukowo-badawcze z tej dziedziny Psychedelic Review. W Meksyku, Massachusetts oraz w Millbrook, w stanie Nowy Jork, powstay transcendentalne wsplnoty dowiadczalne, ktre stosoway dowiadczenie psychodeliczne do nowych form ycia spoecznego. Wypracowano te nowe metody zapisywania stanw zmienionej wiadomoci. Posugiwalimy si wszystkimi dostpnymi formami komunikacji, by otworzy Amerykanw na ich wewntrzn mio i rado. Krcilimy filmy, robilimy nagrania, wystpowalimy w telewizji, gaworzylimy w radiu, gosilimy kazania, pokazywalimy przedstawienia, wydawalimy modlitewniki, podrczniki, artykuy naukowe. Nauczalimy tych, co suchali, tego co sami nauczylimy si o metodach ekstatycznych kadzidach, wiecach, kwiatach, dzwonkach, paciorkach, jodze, medytacji, tacu sufich, kaplicach w domach, wielokanaowej sztuce kinetycznej, Hesseem, Tolkienie, Boschu, acid-rocku, hinduizmie, mantrach, mudrach, tantrze, zwizkach psychodelicznych, opuszczaniu miasta, porzucaniu plastyki, chodzeniu na bosaka i mianiu si oczami, a take rozprzestrzenianiu pieni mioci. Podczas gdy kilka milionw Amerykanw chciao wysucha naszego przekazu, ludzie, rzdzcy tym statkiem kosmicznym, krzyczeli jednym zawodzcym metalicznym gosem ekstaza to zo, ekstaza to ucieczka, ekstaza to niebezpieczestwo! Czemu? Pradawna walka Ludzi Metalu przeciwko Ludziom Kwiatom Odpowied na to pytanie moemy odnale w historii. R. Gordon Wasson, emerytowany vice-przewodniczcy Funduszu Gwarancyjnego Morgana i znany badacz z Harvardu zebra powane dowody wskazujce na to, e przeladowanie substancji rozwijajcych umys nie jest czym nowym, lecz majcym swj pocztek w inwazji Europejczykw na Nowy wiat. Indianie meksykascy stosowali trzy roliny halucynogenne przed tym podbojem: pejotl, wite grzyby i ololiuqui. Mr. Wasson mwi o "znaczeniu, przypisywanym tym rolinom oraz dziwnie poruszajcych epizodach, ktre wiadczyy o tym, z jakim szacunkiem podchodzili do nich Indianie. Cywilizacja europejska nie wiedziaa nic o tego rodzaju substancjach, przynajmniej nie w historii pisanej. Przypisywano im podobne moce, co niektrym skadnikom mszy, a Koci Katolicki szybko to zauway ku swojej trwodze. Tyle e wiara w bosko Sakramentu wymagaa aktu wiary, podczas gdy roliny meksykaskie same przemawiay. W wielu przypadkach opis jest oczywisty: zakonnicy przyznawali, e substancje te potrafi czyni cuda, lecz wizali je z machinacjami Zego. Jak wida, lk przed psychodelikami posiada dug histori. W kontekcie omawiania halucynogennych nasion powoju, znanych jako ololiuqui, Wasson powiada: "Z zapiskw historykw hiszpaskich wyziera ponura prawda o dwch kulturach gotowych do walki na mier i ycie. Z jednej strony fanatyzm ludzi kocioa, bardzo skorych do posugiwania si orem w zwalczaniu tak zwanego zabobonu; z drugiej strony wytrwao i podstp Indian bronicych ukochanego ololiuqui". W czasach wspczesnych poddano syntezie laboratoryjnej te trzy roliny, ktre Wasson opisuje w swoim dziele i uzyskano meskalin (pejotl), psylocybin (wite grzyby) oraz LSD (ololiuqui). To wanie te trzy narkotyki wzniecaj obecn debat sown i prawn. Prohibicja to zabobon Wsuchajmy si teraz we wspczesny gos Alana Wattsa, znamienitego filozofa, a niegdy pracownika Harvardu, ktry mwi o tych samych trzech narkotykach: "Wszelka dziaalno podejmowana z myl o zniszczeniu tych lekw opiera si na zabobonie. Nie ma dowodw na to, e s one tak szkodliwe jak alkohol lub tyto. Trudno te dociec ich jakiejkolwiek szkodliwoci, chyba e stosuje si je w niewaciwych okolicznociach lub te ich konsumentami s psychotycy. Substancje te s mniej grone od zawartoci przecitnej apteczki domowej. Nie s rwnie tak niebezpiecznymi instrumentami poznawczymi, jak promienie X. Co si za tyczy zdrowia psychicznego, ju bardziej szkodliwy jest codzienny szum informacyjny w prasie, radiu i telewizji". aden z krytykw LSD dziennikarzy i psychiatrw nie przedstawi jak dotd przekonujcych danych ani bada naukowych, pokazujcych zy wpyw tej substancji, a mimo to rozptano wok niej histeri. "Zbrojny or" rzdu i towarzystw medycznych stosuje wobec niej sankcje dyscyplinarne1. Pismo Medical Tribune, w nocie redakcyjnej z 18 marca 1963 roku donosio, e te narkotyki "okazay si bezpieczne fizycznie", lecz ju 17 czerwca 1963 roku wiarygodne rda doniosy Medical Tribune, e "oddziay regionalne Amerykaskiego

48

Towarzystwa Psychiatrycznego powanie rozwaaj wszczcie dziaa dyscyplinarnych przeciwko pewnym ich czonkom, ktrzy rozwinli pokane "praktyki LSD"". W podry moesz zabra si wszdzie Jedn z przyczyn, dla ktrych warto kci si o interpretacj tych narkotykw, jest rozmaito skutkw ich zaywania. Takie substancje chemiczne jak LSD nie wywouj adnych specyficznych reakcji poza ogln tendencj do przyspieszenia i drastycznego poszerzenia wiadomoci. Ich specyficzny efekt zaley nade wszystko od dwch czynnikw: nastroju i otoczenia. Dlatego tak bardzo istotne jest pierwsze dowiadczenie LSD, ktre mona porwna do pierwszego dowiadczenia seksualnego. Jeli bdziemy dobrze przygotowani i towarzyszy nam bdzie przyjazne otoczenie, otworzy si przed nam cay nowy wiat dowiadczenia. Jeli jednak nasze pierwsze dowiadczenie bdzie przebiega w nieprzyjaznym, bezosobowym otoczeniu i nie bdziemy do niego dobrze przygotowani lub towarzyszy nam bdzie strach, moemy przey potworne reakcje. Psychiatrzy notorycznie podawali LSD "krlikom dowiadczalnym", nie wiedzcym co ma si im przydarzy, w ponurym, klinicznym, publicznym, wywoujcym niepokj otoczeniu. Takie postpowanie, cho dokonujce si pod paszczykiem nauki, jest niczym innym jak psychologicznym gwatem. I to wanie dziki tego rodzaju dowiadczeniom laboratoryjnym, LSD zapewnio sobie zy rozgos w krgach medycznych. Tyle jeli idzie o tak zwane zagroenia. Przejdmy teraz moe do poytkw. Dr Sanford M. Unger, psycholog prowadzcy badania z ramienia rzdu, napisa raport zatytuowany "Meskalina, LSD, Psylocybina a Kwestia Nagej Zmiany Osobowoci". Doktor Unger jest bystrym, sceptycznym, lecz dociekliwym naukowcem. W swoim raporcie opracowa bibliografi 52 studiw psychiatrycznych, ktre dokumentuj wartoci lecznicze tych narkotykw. Przyjrzyjmy si pobienie obszarom, na ktrych LSD okazuje si pomocnym rodkiem. 1. Alkoholicy. W trakcie kilkunastu studiw badawczych przeprowadzonych w Kanadzie okazao si, e 50-60 procent alkoholikw po jednej sesji z LSD nie powracao do picia przez okres od p roku do roku. A w prowincji Sa-skatchewan w 1961 roku terapia LSD zostaa oficjalnie uznana za terapi anty-alkoholow i "przestaa by terapi eksperymentaln". 2. Neurotycy. Savage donosi, e 85 procent z 96 pacjentw poddanych dobrze przygotowanej sesji z LSD uzyskao dugotrwae polepszenie stanu zdrowia psychicznego, natomiast 78 procent uznao to dowiadczenie za "najwaniejszy jakie przydarzyo si im w ich yciu". Wrd pozytywnych skutkw terapii jego raport wymienia "zdolno do kochania, do znoszenia wrogoci, do porozumiewania si, do lepszego zrozumienia, polepszone relacje z innymi, zmniejszony niepokj, polepszone samopoczucie, zwikszona efektywno pracy i nowy sposb patrzenia na wiat. Na podstawie uzyskanych danych mona byo wysnu, e pozytywne odczucia pojawiay si jaki czas po dowiadczeniu LSD i trway przynajmniej przez rok". 3. Kryminalici. Leary podaje w swoim raporcie na temat programu przeprowadzonego z aresztantami wizienia stanowego w Massachusetts, e terapia psylocybinowa rozwina w nich "poczucie odpowiedzialnoci" i "samo-kontroli", a zmniejszya poziom "psychopatii" w porwnaniu z grup kontroln tych, ktrzy nie brali narkotyku. Ponadto, w grupie psylocybinowej obniya si o 23 procent stopa recydywy, przewidywana zwykle na 50 procent. 4. Modzie Nieprzystosowana. Kenneth Cameron donosi o pomylnym stosowaniu LSD w kilku przypadkach modziey nieprzystosowanej, ktrej adna inna forma terapii nie bya w stanie pomc. 5. Schizofrenicy Dziecicy. Lauretta Bender, kierownik badawczy i psychiatra dziecica Wydziau Higieny Psychicznej Stanu Nowy Jork na ostatnim spotkaniu przedstawia raport donoszcy, e w trzech grupach dzieci autystycznych i schizofrenicznych LSD wytworzyo "zmiany behawio-ralne bez nagych symptomw psychotycznych, ktre mona zauway u dorosych". 6. Pacjenci Nieuleczalnie Chorzy na Raka. W badaniach nad 50 chorymi na raka, dr Eric Kast ze Szkoy Medycznej w Chicago wykaza, e mae dawki LSD potrafiy umierzy im bl na 32 godziny, podczas gdy zwyczajne rodki znieczulay na jedynie dwie, trzy godziny. "Emocje, ktrzy chorzy lokuj w chorobie s tymczasowo przenoszone w stron zawiatw lub "transcendencji". Pacjenci minimalizuj nadchodzce zagroenie ze skutkami niespotykanymi w zachodniej cywilizacji, co przynosi wielki poytek ich stanom psychicznym". Jak zatem wida, trudno jest wtpi w to, e LSD i inne psychodeliki okazuj si pomocne w wielu problemach osobistych. I z tej choby przyczyny warto jest im powici dalsze pozbawione uprzedze studia. Oczywicie, skuteczno LSD nie zostaa zapewniona dziki rygorystycznym standardom naukowym, jest jednak prawd, e o skutecznoci innych form terapii rwnie nie decydoway rygory standardw naukowych. W historii medycyny nie byo jeszcze metody o tak szerokim spektrum zastosowania, od alkoholizmu po raka, ktra by moga wywoa, tak nage skutki, przy zastosowaniu tak maych dawek. Co jednak moemy powiedzie o wpywie LSD na "normalnych" ludzi? Cztery odrbne badania, przeprowadzone przez rnych naukowcw na ponad 400 podmiotach badawczych, wykazay, e LSD i psylocybina przyniosy dugotrway poytek i zmian w 64 procentach przypadkw, a "przyjemne dowiadczenia" w 73 procentach przypadkw2 . Zwykle 80 procent osb chciao powtrzy dowiadczenie.

49

Czy to nie dziwne, e dowiadczenie wywoujce paniczny strach wrd tych, ktrzy go nie przeyli, moe spotyka si z takim podziwem wrd tych, ktrzy je przeszli? Jest mi po tym tak dobrze Fakt, e LSD leczy zaburzenia emocjonalne w szybki, wrcz nagy sposb stanowi nielada zagroenie. Na dodatek, okazuje si, e ta terapia moe mie radosny, a nawet ekstatyczny przebieg. Kultura purytaska nie jest w stanie przekn takiej przeraajcej piguki. To, co "jest dla nas dobre", nie moe by rwnoczenie przyjemne. W badaniach Savagea 85 procent osb mwio o "bardzo przyjemnym dowiadczeniu", a 81 procent o "dowiadczeniu wielkiego pikna". Dokadnie dwie trzecie ludzi badanych przez Janigera mwio o "bardzo przyjemnym dowiadczeniu", a 70 procent "krlikw dowiadczalnych" Learyego opisywao swoje reakcje jako "cudowne, ekstatyczne b d bardzo przyjemne". "Pakaem z radoci" mwi psycholog Wilson Van Deusen o swojej sesji LSD. "Bd si cieszy yciem bardziej ni ktokolwiek z moich znajomych" podsumowuje wpyw LSD Cary Grant. Filozof Gerald Heard porwnuje to dowiadczenie do "optania przez ducha peni". Aldous Hux-ley pisze: "Przepywao przeze mnie pikno o rnym stopniu natenia i coraz gbszym znaczeniu. Przychodziy mi do gowy takie sowa jak "aska" i "przeobraenie"". "Ogarna mnie niesychana rado, potne i pikne poczucie wiecznoci i nieskoczonoci" relacjonuje Beringer, synny neurolog z Heidelberga. Natomiast Havelock Ellis opisuje swoje dowiadczenia meskalinowe nastpujcymi tytuami: "Nowy Sztuczny Raj" i "Boa Rolina". adne z takich sw jak rado, ekstaza, aska i pikno nie istnieje w sowniku psychiatrycznym. Biedny psychiatra skazany jest na smutne zadanie wyszukiwania patologii. Osiga peni szczcia wtedy, gdy odnajduje problemy, a do wciekoci doprowadza go konieczno zmierzenia si z bardziej znaczcymi dowiadczeniami yciowymi. Ten dylemat znakomicie oddaje bystry komentarz znanego psychiatry, powiedziany przy okrgym stole na temat LSD i meskaliny, zorganizowanym przez Amerykaskie Towarzystwo Psychiatryczne: "Musz przyzna, e moje dowiadczenie z meskalin byo nadzwyczaj przyjemne. Peen entuzjazmu okrelaem je jako "mistyczne" i "ekstatyczne", a ujrzaem moich kolegw ypicych na mnie spode ba, co zmusio mnie do mwienia o nich jako o "bardzo przyjemnych"". LSD otwiera Ci na Boga To, e LSD wywouje ekstaz i nage uzdrowienie, byo wystarczajcym powodem dla zakazania go w Ameryce. Pojawiy si wszake dodatkowe wieci, ktre jeszcze bardziej wzmocniy strach przed t uywk. Mwiy one, e LSD wywouje dowiadczenia religijne. To straszne! W badaniach prowadzonych przez Savagea 90 procent badanych twierdzio, e dowiadczyo "wikszej obecnoci Boga bd wyszej mocy". Badania przeprowadzone przez Learyego pokazay, e dwie trzecie z 67-osobowej grupy pastorw, zakonnikw i rabinw przeyo najwiksze dowiadczenie duchowe swego ycia. A podczas bada kontrolnych, ktre odbyy si w Wielki Pitek 1963 roku w kaplicy Uniwersytetu Bostoskiego 9 na 10 studentw teologii dowiadczyo potnych przey mistycznych i religijnych, w wyniku ktrych 2 z nich rzucio habit! "Narkotyki zrywaj z Chrystusem i prowadz wprost do Ducha witego" taki by paradoksalny komentarz Theodorea Gilla, przewodniczcego prezbiteriaskiego seminarium teologicznego w San Francisco. Przypominaj si tu sowa Williama Jamesa, powszechnie uznawanego za najwybitniejszego amerykaskiego psychologa: "Kiedy przygldam si swoim dowiadczeniom (z gazem rozweselajcym), wszystkie one zmierzaj do wgldu, ktremu zmuszony jestem przypisa metafizyczne znaczenie". Wedug magazynu Times: "Duchowni martwi si, e zwolennicy LSD tworz klik wspczesnych gnostykw, ktra interesuje si tylko dalszym rozwojem osobistych poszukiwa tak zwanej "wolnoci wewntrznej". Inni za sdz, e koci nie bdzie skory do szybkiego porzucenia monopolu na wiar. Dr W.T. Stace z Princeton, jeden z najwybitniejszych amerykaskich badaczy mistycyzmu, wierzy e LSD moe odmieni ycie na lepsze. Powiada: "Fakt, e to dowiadczenie wywouj narkotyki, nie powinien rzutowa na jego znaczenie"". Policyjne paki odbijaj si od naszych gw Warto w tym miejscu wspomnie smutn uwag Mr. Wassona o walce religijnej midzy Indianami (ktrzy nazywali grzyby meksykaskie "boym ciaem"), a agentami Inkwizycji Hiszpaskiej. Martinowi Mayerowi z Esquire wymkno si pewnie troch wicej ni chcia przekaza, kiedy porwna IFIF do grupy heretyckich katolickich konwertytw, do fundamentalistycz-nych protestantw i chrzecijaskich naukowcw w kontekcie obraajcym te trzy grupy religijne. Pan Mayer przewidzia, e IFIF skoczy jak konwertyci katoliccy, "ktrych

50

przegnay policyjne paki". Moemy si w ten sposb dowiedzie mniej o LSD, ni o stanie jego wasnej nietolerancji wobec jakichkolwiek odstpstw heretyckich od jego ulubionych ortodoksji. Chcemy mie dobr zabaw i by dobrymi naukowcami Profesor McClelland i Mr. Mayer zauwaaj bardzo powan kwesti, mwic e IFIF nie jest ju grup naukow. Termin "nauka" najwyraniej sta si witym pojciem zabronionym nowatorskim teoretykom i metodologom. Prawda, e obywalimy si czsto bez rytuaw psychologii wspczesnej. Nie wynikao to z naszej naiwno bd niedbaoci, lecz dokadnego przemylenia filozofii zachowania i filozofii wiadomoci. Raz jeszcze prasa codzienna nie jest miejscem do omawiania rnic badawczych. Zainteresowani mog odnale nasze krytyki i twrcze alternatywy w literaturze naukowej. Przedstawiaj one nowe metody, formy, narzdzia i hipotezy opracowane i stosowane przez badaczy z IFIF. Oskara si IFIF take o to, e jest anty-intelektualna. To prawda, e jestemy bardzo niezadowoleni z intelektualnych ogranicze i naiwnoci pokanej czci psychologii wspczesnej i e naszym podstawowym celem jest stworzenie bardziej skutecznych i wyszukanych koncepcji. Zaley nam bardzo na jak najszybszym przeformuowaniu obecnych teorii natury ludzkiej. Nie traktujemy tego jako rebeli ani jako herezj, lecz jako raczej do tradycyjny cel gry intelektualno-naukowej. Wierzymy te, e dziaalno ludzka, w tym rwnie dziaalno naukowa, nie powinna by pozbawiona radoci. Miae czy nie miae? Oto jest pytanie Debata dotyczca psychodelikw toczy si tak naprawd pomidzy dwiema grupami: tymi, co mieli dowiadczenie psychodeliczne i tymi, co go nie mieli. Jak zauway R. Gordon Wasson z lekkim sarkazmem: "Dzielimy si na dwie klasy: tych, ktrzy jedli grzyby i s zdyskwalifikowani ze wzgldu na subiektywizm oraz tych, ktrzy nie jedli grzybw i s zdyskwalifikowani ze wzgldu na brak jakiejkolwiek wiedzy na ten temat". Lub te, jak to wykada komik Dave Gardner: "W jaki sposb wyjanisz to komu, kto nigdy tego nie dozna?" Nie wystarczy wszake zwyky podzia na dowiadczonych i niedowiadczonych, bd te odwoywanie si do purytaskiego dziedzictwa, eby wyjani czemu "moralne, religijne i spoeczne" aplikacje psychodelikw znosi si z tak swobod i humorem w innych krajach, podczas gdy w Ameryce tumi si je takimi okreleniami jak: "zaraza", "mier", "niebezpieczestwo" i "zepsucie". Doktorze Farnsworth, prosz zabra swoje gumowe rkawice chirurgiczne z mojej Duszy Rnice te w pewnym stopniu wyjania polityczna rola medycyny i psychiatrii. W innych krajach szanuje si i dobrze wynagradza lekarzy i psychiatrw za ich profesjonalizm i nic wicej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ta grupa zawodowa pragnie mie taki polityczny i moralny monopol, ktry nie bdzie poddawa si dyskusji. Dr Dana Farnsworth, nasz psychiatryczny rywal na Harvardzie, we wstpie powiconym krytyce LSD w Journal of the American Medical Association by na tyle zuchway, by sformuowa nastpujce owiadczenie: "Wchanianie, wstrzykiwanie bd wdychanie jakiejkolwiek substancji, ktra zmienia przecitn rwnowag umysow i uczuciow osoby, naley uznawa za procedur medyczn. Z tej wanie przyczyny substancje te powinny znajdowa si pod kontrol lekarsk." A zatem porzu papierosa, chopcze, zapomnij o swojej martini do obiadu i wyrzu perfumy swojej ony. Panie i panowie, w ten sposb tracimy wolno, ktrej nigdy nie zamierzalimy broni wolno smakowania, wchania, oddychania i zaywania tych wszystkich substancji, ktre w jaki sposb wpywaj na nasz umys i nastrj. Kiedy mwimy o "wolnoci wewntrznej" i "polityce systemu nerwowego", przewidujemy i ostrzegamy przed naruszeniami swobd osobistych, ktre nie musz mie wcale wiele wsplnego z nowym wspaniaym wiatem roku 1984. Nasza debata z psychiatrami dotyczca posugiwania si i kontrolowania psychodelikw zakada zatem prawo, prawo osb mylcych do zmieniania swej wiadomoci. wiczenia z Ekstazy Ostatnie wyjanienie. Pan Mayer i inni oskaraj nas o namawianie do niczym nieograniczonego korzystania z narkotykw poszerzajcych wiadomo. Fakty mwi o czym zupenie przeciwnym. IFIF, wicej ni jakakolwiek inna grupa w Ameryce, gosio potrzeb dowiadczenia i wiczenia si w korzystaniu z tych niezwykle potnych rodkw. To dowiadczenie musi jednake pochodzi z samego narkotyku i aden stopie lekarski czy psychologiczny go nie zastpi. Stopie lekarski nie upowania do prowadzenia samolotu czy rozumienia niesychanie zoonych struktur wiadomoci. Dowiadczenie LSD jest tak nowatorskie i potne, e tym bardziej wprowadza nas w stan osupienia, im bardziej wydaje nam si, e wiemy co o umyle. Dlatego w nieuchronny sposb wytworzy te swoj grup profesjonalistw, ktrzy wprowadza bd

51

w wiat psychodelikw. Tacy specjalici powinni posiada cierpliwo pierwszorzdnych nauczycieli, pokor i mdro hinduskiego guru, pene mioci powicenie kapana, wraliwo poety i wyobrani pisarza fantastyki naukowej. Chcesz czy nie? Debata ta bdzie nieustannie przewija si w prasie, czasopismach naukowych, w rozmowach i ludzkich umysach. Wczeniej czy pniej kady bdzie musia zada sobie to pytanie: Chcesz si otworzy czy nie? Chcesz poszerzy swoj wiadomo czy nie? Jednym z przywilejw i gwnych celw ludzkoci od najbardziej zamierzchych czasw jest transcendencja, uwiadamianie sobie rzeczywistoci, ktra znajduje si poza czasem, przestrzeni i uwielbionym ego. Carl G. Jung pisze w swej autobiografii o tym, e w naszym wieku "czowiek pozbawi si transcendencji przez krtkowzroczno nadmiernego intelektualizmu". Wielu powanych i szanowanych obywateli wraz z ponad milionow grup modziey wierzy, e transcendencj mona osign dziki substancjom psychodelicznym, ktre zaywa si po uprzednim przygotowaniu i w odpowiednim otoczeniu. Tyle e taki pogld ma zbyt dalekosine skutki, by przyj go na podstawie debaty ustnej. Kady musi dowiadczy tego sam. Artyku ten nie ma na celu nikogo przekonywa ani zmienia czyjej opinii. Wystarczy jeli uwiadomi niektrym czytelnikom Esquire, e moliwy jest inny pogld od prezentowanego w artykule pana Mayera. Przywoajmy tutaj sowa Hermana Hessego, pisarza i filozofa nagrodzonego Nagrod Nobla, z jego ksiki Siddhartha: Sowa nie wyraaj zbyt dobrze myli. Wszystko staje si natychmiast troch inne, znieksztacone, gupie. A jednak jest w tym co susznego, e to, co wydaje si dla jednego mdre i wartociowe, dla innych jest niedorzecznoci. Pokj z tob, panie Martinie Mayer.

Sowa te napisano l lipca 1968 roku. Od tego czasu rzd sfinansowa i spopularyzowa trzy czy nawet cztery eksperymenty przeciw LSD, ktre stay si przyczynkiem do propagandy zastraszania. Niezy szwindel.
2

Psychodelic Review, Nr 1.

WOJNA CHEMICZNA ALKOHOLE KONTRA PSYCHODELIKI tumaczenie: Dariusz Misiuna

Marihuana zmienia wiadomo. LSD zmienia wiadomo. Wszyscy s co do tego zgodni. Policjant. Ksidz. Popychacz. Polityk. Prorok. Farmakolog. Psycholog. Policjant. Wszyscy oni zgodni s co do tego, e marihuana i LSD nas rajcuj. Ale w jaki sposb? I z jakim skutkiem zym, czy korzystnym? Nie ma zgody co do tej kwestii.

52

Szczerzy ludzie z dobrymi intencjami zmuszani s do przyjmowania skrajnych postaw. Po jednej stronie widnieje prawo karne, nagonki i akcje policyjne, macki agentw zdrowia, edukacji i dobrobytu, surowe kary dla obywateli oskaranych o nic wicej, jak tylko zmian wasnej wiadomoci. Wedug magazynu Life: "Jeden z najbardziej surowych i najmniej elastycznych aktw prawnych, jakie znaj ksigi federalne, Ustawa Boggsa-Daniela (1956), nakada sankcje karne za konsumpcj, sprzeda i posiadanie narkotykw. W ramach tej ustawy wydano ju kilka surowych wyrokw za sprzeda lub posiadanie narkotykw, ktre nie wyznaczay adnej kaucji bd okresu warunkowego.. "W niektrych stanach, takich jak Nowy Jork, wyroki s bardzo agodne. Za zwyke posiadanie 25 lub wikszej iloci papierosw z marihuan otrzymuje si wyrok jedynie (sic) od trzech do dziesiciu lat wizienia". Magazyn San Francisco donosi z kolei, e "we wspczesnym spoeczestwie marihuan zaywaj nie tylko "mty" spoeczne. Jest ona coraz bardziej popularna wrd modziey z dobrych domw. W wizieniach kalifornijskich siedzi obecnie prawie 6 000 ludzi za zamanie prawa dotyczcego marihuany. Szedziesit cztery procent spord wszystkich Kalifornijczykw aresztowanych pod zarzutem posiadania marihuany to ludzie poniej 25 roku ycia. Aresztowania za zamanie ustawy anty-marihuanowej. wzrosy o przeszo 500 procent od 1962 roku". Po drugiej stronie znajduje si bierny opr, poetyckie, artystyczne i naukowe apelowanie do zdrowego rozsdku, bezowocne protesty, ucieczki za granic, cynizm. "Dr S.J. Holmes, kierownik oddziau ds. narkomanii w Fundacji Badawczej Alkoholizmu i Narkomanii z Toronto, uwaa za "absurdalne i mieszne" skazywanie na kar wizienia osoby, ktra posiada jeden papieros z marihuan. Mwi: "To naprawd aosne, kiedy porwna si skutki palenia marihuany ze skutkami wywoanymi piciem alkoholu. Taka sytuacja okrywa hab nasz cywilizacj i zasuguje na gboki namys. "Wstpne szacunki bada nad zaywaniem narkotykw, ktre przeprowadzono w stanie San Francisco na zlecenie Fundacji, wskazuj e 60 procent studentw korzysta bd kiedykolwiek korzystao z nielegalnych narkotykw..." "Marihuan sprzedaje si na campusach, pali si na campusach, zaywaj j profesorowie. "Jak twierdzi dziewczyna z kobiecego koa studenckiego w Berkeley: "Kiedy pijesz, tracisz opanowanie i wraliwo, zachowujc si jak niedojrzay idiota. Trawa dziaa w zupenie inny sposb." "Wikszo wypowiada si o problemach z prawem w taki sposb, jak ta dziewczyna: "Nie przejmuj si amaniem prawa. Ile razy to robimy, przechodzc przez jezdni? Rzecz w tym, e nie ma to nic wsplnego z paleniem marihuany. Nie mona tego zakaza. To czysta gupota i hipokryzja. Prawo jest ze ze wzgldw praktycznych i moralnych". Magazyn Cheetah z grudnia 1967 roku donosi, e jeden nielegalny producent LSD wypuci 10 milionw dawek. Natomiast pewna informacja UPI z Waszyngtonu z 28 grudnia 1967 rzuca wicej wiata na metody "dziki ktrym wygralimy wojn w Wietnamie". "John Steinbeck IV, syn pisarza-noblisty, powiedzia w rod, e 75 procent onierzy amerykaskich w Wietnamie palio marihuan. Lecz Departament Obrony twierdzi, e liczby te s dalece "poza granicami rozsdku". "Dwudziestojednoletni Steinbeck, ktry spdzi rok jako onierz w Wietnamie, mwi e zaywanie narkotyku nie upoledzao zdolnoci bojowej onierzy, lecz uatwiao im znosi koszmary walki. "Armia prowadzi ledztwo w wprawie zaywania marihuany w Wietnamie, lecz nie omawia swych bada. Mwi si jednak, e donosz one o 84 procentach onierzy zaywajcych ten narkotyk.".

53

Kontrowersje wok substancji psychodelicznych posiadaj wiele wymiarw. Brakuje na nie prostych odpowiedzi. Chciabym omwi w tym eseju trzy kwestie polityczn, moraln i naukow. Kto walczy z kim i dlaczego? W celu zrozumienia tych kontrowersji, naley koniecznie przyjrze si socjologii psychodelikw. Kto pragnie odlotu? Kto chce pali marihuan, je pejotl, zaywa LSD? Jacy ludzie podatni s na to zagroenie? Modzi. Obcy rasowo i narodowociowo Twrczy. Ponad 90 procent uywajcych rolin i substancji psychodelicznych naley do ktrej z tych kategorii. Modzi pragn si otworzy Ponad 50 procent Amerykanw ma mniej ni 25 lat. Zowieszcze, nieprawda? Marihuan i LSD w 50 do 70 procentach spoywaj uczniowie licew i szk wyszych. Okoo 70 procent aresztowanych i wizionych za posiadanie substancji psychodelicznych ma mniej od trzydziestu lat. Oto jak alkoholofile w okresie przekwitania wi modzie palc traw. Przemylcie t sytuacj. Odmienni rasowo i narodowociowo lubi by na haju Czarni, Portorykaczycy, Indianie. Bardzo wysoki jest odsetek palcych marihuan wrd tych trzech pokanych mniejszoci w Ameryce. Oto jak biali alkoholofile z klasy redniej wi ludzi o innych preferencjach kulturowych i religijnych. Przemylcie t sytuacj. Ludzie twrczy lubi by na haju Nawet najwiksi konserwatyci przyznaj, e ponad 70 procent artystw nie-akademickich korzystao z psychodelikw w swej pracy. Malarze. Poeci. Muzycy. Tancerze. Aktorzy. Reyserzy. Wszyscy w wieku Beatlesw. Alkoholofile w rednim wieku wie ludzi wchodzcych w dorosy wiat. Przemylcie t sytuacj. Kryminalici a psychodeliki Stereotypowy wizerunek palacza marihuany przedstawia czowieka o bandyckim pokroju. Statystyki nie potwierdzaj tego mitu. Marihuan uywaj grupy spoeczne, ktrym obce s drobnomieszczaskie wartoci: modzie, Czarni, Indianie, artyci. Niewielu z nich to kryminalici. Alkohol jest typowym narkotykiem biaych kryminalistw z klasy redniej. Pij go zodzieje i bandycie, wamywacze i Marines. Ekonomika heroiny nakania uzalenionych do kradziey. Bardzo nieliczni zawodowi kryminalici pal traw. Niewielu palaczy trawy amie prawo, poza tym wszake prawem, ktre zakazuje zmiany wiadomoci. Psychodeliczna Wikszo Ilo palcych marihuan na caym wiecie jest wiksza od populacji Stanw Zjednoczonych! Mona wic powiedzie, e palcych traw jest wicej od czonkw klasy redniej na caym wiecie! Okazuje si, e uczestniczymy w zdumiewajcym spektaklu drobnej, menopauzalnej, drobnomieszczaskiej mniejszoci tolerujcej alkohol i zwizanej z wadz zewntrzn, ktra narzuca prawo niszczce spoeczno-religijne rytuay pokanej, rozwijajcej si wikszoci! Przemylcie to sobie. Szacuje si, e w tym kraju ilo osb uywajcych marihuan, pejotl i LSD przekracza 20 milionw. Przypomnijcie sobie Indian, Czarnych, modzie, ludzi twrczych. Mamy tu do czynienia z jedn z najwikszych przeladowanych grup w tym kraju. Jeszcze do niedawna grupa ta nie miaa prawa gosu.

54

Skutecznie przeszkadzano jej si wypowiedzie. Bya cakowicie pozbawiona prawa gwarantowanego jej przez konstytucj. Jest jeszcze jedna wana kwestia socjologiczna, ktr atwo przeoczy ludzie zaywajcy psychodeliki zwykle nie s aktywni spoecznie. Dowiadczenie psychodeliczne jest ze swej natury prywatne, zmysowe, duchowe, wewntrzne, introspektywne. Kiedy alkohol i amfetaminy pobudzaj odrodkowy system nerwowy, wzniecajc gwatowne dziaania, psychodeliki stymuluj dorodkowe orodki nerwowe. Kontemplacj. Medytacj. Otwarto zmysow. Dziaania artystyczne i religijne. Nadmiar biernej kontemplacji z pewnoci jest niewiele lepszy od nadmiaru dziaania, ale na pewno nie jest gorszy. Bg i kod DNA obdarzyli ludzi introceptywnymi i ekstroceptywnymi systemami neurologicznymi i kada harmonijna wizja czowieka powinna uwzgldnia sprawiedliw i wywaon ich rwnowag. Nie spotykamy w historii wiata adnej takiej sytuacji, w ktrej ludzie spoywajcy substancje psychodeliczne pitnowali by tych, ktrzy tego nie robi. Nie wiemy nic o prawu skierowanym przeciw takim ludziom. Palacze trawy nie wrzucaj pijcych whisky do wizienia. Rewolucja molekularna Politycy zwykle nie przejmowali si mniejszoci psychodeliczn. Zbyt bardzo pochaniaa ich walka o wadz, by zwracali uwag na tych, co wol y w spokojnej harmonii i twrczym ywiole. Znacznie trudniej jest panowa nad swym systemem nerwowym ni nad struktur zewntrznych symboli. Jogini, bhikku, medytujcy, sufi, mnisi, szamani, mistycy haszyszu byli zbyt bardzo pochonici rozszyfrowywaniem swoich dorodkowych (zmysowych) i komrkowych systemw komunikacji, by interesowa si walk polityczn. Tyle e dzi nadchodzi rewolucja molekularna. Dzieo Jamesa McConnella pokazuje, e proces uczenia si ma charakter molekularny. Gupie ddownice jedz mdre ddownice i staj si bardziej inteligentne. Holger Hyden odkry, e komrki mzgowe wyksztaconych szczurw posiadaj o jedn trzeci wicej RNA od komrek mzgowych niewyksztaconych szczurw. Psychologowie z Uniwersytetu Kalifornijskiego przenieli wiedz nabyt z jednego szczura do drugiego, dziki wszczepieniu mu RNA z wyksztaconego szczura. Psychologowie manipuluj mzgami zwierzt i ludzi oraz zmianami wiadomoci jak za naciniciem guziczka. Naciskaj przycisk, by stay si godne. Naciskaj przycisk, by stay si pobudzone. Naciskaj przycisk, by stay si wcieke. Naciskaj przycisk, by stay si szczliwe. Substancje psychodeliczne wydostaj si z laboratoriw w rce dwch rnych grup: tej, ktra pragnie manipulowa innymi dla wadzy i kontroli oraz tych, ktrzy chc mie wicej zabawy i mioci. Psychologowie z amerykaskiej armii potajemnie wrzucali LSD do kawy onierzom z plutonu piechoty. Zaskoczeni onierze, chichotali, amali szereg i saniali si na nogach, spogldajc na drzewa. Psychiatrzy potajemnie wrzucali LSD do szklanek z wod dla psychotycznych pacjentw i donosili, e LSD wzmaga szalestwo! Tymczasem w campusach uniwersyteckich i orodkach artystycznych w caym kraju setki tysicy twrczej modziey bierze LSD, a miliony pal marihuan w celu zgbiania swej wiadomoci. Oto jest nowy kult wizjonerw. To oni otwieraj si, dostrajaj i wyczaj. Obowizujce prawo zachca do dawania LSD tym, ktrzy o tym nie wiedz (pacjentom, onierzom, osobom badanym), natomiast zabrania wiadomego eksperymentowania z LSD na wasnej osobie. Dwa przykazania Ery Molekularnej W cigu minionych lat ludzko otrzymaa we wadanie liczne potne energie, spord ktrych najbardziej wyzywajcymi i nurtujcymi s te, ktre zmieniaj struktur myli i wartoci sam rdze znaczenia i istnienia.

55

Obecnie, moemy wpywa na proces uczenia si, pami, ocen, tosamo, wiadomo przy pomocy bodcw elektrycznych i chemicznych. W krtkich-dugich dziejach naszego gatunku nie mielimy jeszcze do czynienia z tak obiecujcym zagroeniem. Historia ludzkiej ewolucji (w przeciwiestwie do ewolucji innych gatunkw yjcych na tej planecie) jest spisem nowych form energii fizycznej, mechanicznej, chemicznej ktre s odkrywane, coraz lepiej lub gorzej rozumiane, gono rozwaane, a w kocu przyjmowane. W czasach wspczesnych rasa ludzka konfrontuje si z nowymi energiami, ktre poddaj prbie nasz mdro, zaburzaj nasz ocen, gro naszemu bezpieczestwu emocjonalnemu, wzbudzaj nasze najwysze aspiracje i strasz zmian podstawowych wyobrae dotyczcych naszej natury i miejsca na tej planecie. Czowiek jak nigdy dotd nie spotyka si z tak zoonymi, delikatnymi, wymagajcymi i przeraajcymi kwestiami natury etycznej i politycznej. Czowiek nigdy dotd tak bardzo nie potrzebowa przewodnictwa etycznego. Gdzie jednak je znale? Nasi naukowcy z zapaem pograj si w procesie zmiany wiadomoci, nie przykadajc wagi do wicych si z ni komplikacji moralnych i politycznych. Jednym z niewielu ludzi, ktrzy zrozumieli wysok stawk tej nowej gry ruletki korowej jest David Krech, psycholog z Berkeley. Doktor Krech powiada: "Do niedawna mylano o tych substancjach jak o tworach fantazji, lecz nawet fantastyka naukowa nie bya w stanie nady za rozwojem nauki. Jeszcze pitnacie lat temu nie mona byo znale wicej ni p tuzina laboratoriw, w ktrych przeprowadzano dowiadczenia z zakresu zachowania, mzgu i biochemii. Obecnie, trudno jest znale takie wiksze laboratorium, ktre by nie prowadzio tego rodzaju bada". Mwi: "Jeeli mamy wynale substancje w skuteczny sposb kontrolujce umys, musimy zastanowi si czy naley ich produkcj i dystrybucj zostawi inicjatywie prywatnej, czy te odda je pod wadanie kontroli wojskowej bd politycznej. Naley zastanowi si, w jaki sposb, kiedy i kto ma to zrobi? Nigdy nie jest za wczenie na rozwaania nad powanymi skutkami moliwych odkry naukowych". Nadszed ju czas na nowy kodeks etyczny, ktry bdzie w stanie zmierzy si ze sprawami nieprzewidzianymi (czyby?) przez naszych poprzednich prorokw. Cho implikacje spoeczno-polityczne s beznadziejnie zagmatwane, kwestie moralne maj charakter wyjtkowo wyrazisty. Kiedy za ustanowi si moralne centrum grawitacji, bdzie mona ze spokojem i zaufaniem zmierzy si z nieskoczonym acuchem politycznych i administracyjnych decyzji. Teraz, gdy wkraczamy w er molekularn, niezbdne s dwa nowe przykazania etyczne. W porwnaniu z tymi imperatywami, kody poprzednich prorokw wydaj si reguami gry kodami harmonii spoecznej. Nowe przykazania s ze swej istoty neurologiczne i biochemiczne, a zatem, jak mniemam, znajduj si w wikszej harmonii z prawami mdroci komrkowej, prawami kodu DNA. Nie wymyliem tych przykaza. S rezultatem kilkuset sesji psychodelicznych. Objawi mi je mj system nerwowy, ta staroytna rada komrkowa. Przedstawiam je wam jak objawienie. Nie prosz was o to, ebycie przyjli je na wiar, lecz bycie sprawdzili je w ramach swojego systemu nerwowego. Prosz was jednak o zapamitanie tych przykaza. Medytujcie nad nimi. Przyczepcie nastpn stron do ciany. Namawiam was do tego, ebycie wzili 300 gam LSD i przedstawili te przykazania swemu uwolnionemu od symboli systemowi nerwowemu. Przyszo naszego gatunku zaley od waszego zrozumienia i podporzdkowania si

56

tym dwm prawom naturalnym. Spytajcie si o to swego systemu nerwowego. Spytajcie si o to swego kodu DNA. DWA PRZYKAZANIA ERY MOLEKULARNEJ I Nie bdziesz zmienia wiadomoci bliniego swego. II Nie bdziesz wzbrania bliniemu swemu zmienia wasna wiadomo. Komentarz do dwch przykaza W nastpnych kilku dekadach powstan tysice tekstw teologicznych, filozoficznych i prawnych interpretujcych, modyfikujcych, konkretyzujcych te dwa przykazania. Z luboci pozostawi t dziak tym wszystkim, ktrzy zajmowa si bd wdraaniem tego kodeksu. Pozwol sobie wszake na kilka pomocnych uwag natury oglnej: 1. Nie s to nowe przykazania, lecz tylko przeksztacenia pierwszego prawa Mojeszowego, ktre powiada, e czowiek nie powinien zachowywa si jak Bg wobec innych ludzi. Jeli tego chcesz, bd Bogiem dla siebie samego, lecz nie narzucaj innym swej boskoci. S to rwnie przerbki dwch chrzecijaskich przykaza, ktre powiadaj, e naley kocha Boga i bliniego swego. 2. Istnieje kilka oczywistych modyfikacji pierwszego przykazania. Nie bdziesz zmienia wiadomoci bliniego swego przy pomocy rodkw symbolicznych, elektrycznych, chemicznych i molekularnych. C, jeli bdzie tego chcia? Wtedy, zgoda. Moesz pomc mu w zmianie swej wiadomoci. Moesz te uzyska od niego rozwan zgod na to, by zmieni jego wiadomo w obranym przez niego kierunku, etc. 3. Istnieje kilka oczywistych modyfikacji drugiego przykazania. Pierwsza Poprawka nakada na nas ograniczenia, bymy nie wzbraniali bliniemu swemu zmiany swej wiadomoci przy pomocy symboli. Jest to bliskie kwestii "swobody ekspresji". Nastpnie, nie wolno nam przeszkadza bliniemu swemu w zmienianiu swojej wiadomoci przy pomocy rodkw chemicznych, elektrycznych i molekularnych. S to nowe swobody, ktrych nie przewidzieli mdrzy ludzie tworzcy Konstytucj Amerykask i Prawa Czowieka, a ktre z pewnoci przyjliby, gdyby tylko je znali. 4. Czy mona zabroni bliniemu swemu zmiany swej wiadomoci, jeli w ten sposb stanowi bdzie zagroenie wobec innych lub wobec harmonijnego rozwoju spoeczestwa? Odpowied brzmi "tak", lecz ostronie. Kroczymy po niepewnym gruncie. Kiedykolwiek spoeczestwo ogranicza ludzk wolno w zakresie zmiany swej wiadomoci (przy pomocy symboli bd substancji chemicznych), musi udowodni, e czyni to ze wzgldu na powane zagroenia. Moemy przeszkadza innym w dziaaniach ograniczajcych nasz wiadomo, tyle e musimy to bardzo wyranie uzasadni. Podejcie naukowe do substancji psychodelicznych Polityczne i etyczne kontrowersje wok rolin psychodelicznych wywouje nasza podstawowa nieznajomo tych substancji, nasza niewiedza na temat skutkw ich dziaania. C one robi? Zmieniaj wiadomo. W jaki sposb, gdzie, czemu i po co? Pytania dotyczce narkotykw psychodelicznych pozostaj bez odpowiedzi, poniewa nie odpowiedzielimy sobie na podstawowe pytania dotyczce naszej wiadomoci. Dopiero wtedy zrozumiemy specyficzne skutki zaywania rolin zmieniajcych wiadomo, gdy dowiemy si czego wicej o biochemii i fizjologii wiadomoci.

57

Tym niemniej, nie wystarczy nam przygldajca si temu z boku, zewntrzna nauka. Biochemia i neurologia ju wkrtce rozwi niektre z zagadek procesu uczenia si molekularnego i tworzenia RNA1. Naley tu zoy hod Jamesowi McConnellowi, Davidowi Krechowi i Holgerowi Hydenowi. Lecz c potem? Kto bdzie stosowa now magi moleku? Kto bdzie mie nad nimi kontrol? Scjentyci wnet odnajd rutynowe rozwizanie: "Wstrzyknijmy je gupcom, wstrzyknijmy je szalonym, wstrzyknijmy je wojsku, wstrzyknijmy je niedonym, a gdy oka si bezpieczne, sprzedajmy je klasie prniaczej". Heje hola, panie scjentysto, koniec z tymi numerami! Nie mamy tu do czynienia z molekuami, ktre wysadzaj wroga, tpi insekty, lecz bl gowy, wywouj upojenie alkoholowe bd uspokajaj pobudzonych. Obcujemy tu z czynnikami, ktre zmieniaj wiadomo. I musimy podporzdkowa si nowemu przykazaniu. Pamitacie? "Nie bdziesz zmienia wiadomoci bliniego swego". Jeli jednak spoeczestwo zechce kontrolowa te nowe molekuy, wtedy znowu pojawi si problem czarnego rynku. Pamitacie sytuacj z LSD? Scjentyci zamierzali prowadzi badania nad LSD potajemnie w szpitalach psychiatrycznych i bazach wojskowych, szprycujc niewiadome osoby. A wtedy wnet rozesza si fama: "LSD wywouje ekstaz. LSD pozwala ci przejrze reguy gry". I zacza si rewolucja. Powstao podziemie dobrze usytuowanej modziey. Czarny rynek biaych konierzykw. Doprowadzio to do powstania praw, kar i zbrojnych agentw Departamentu Zdrowia, Edukacji i Opieki Spoecznej polujcych na ludzi zaywajcych psychodeliki. Kady oficer lub pracownik departamentu moe: nosi bro zabezpiecza dowody dokonywa konfiskaty mienia dokonywa aresztowa bez nakazu sdowego (Poprawki do Ustawy o Kontroli Narkomanii z 1965 roku) Nastpnie przyjdzie kolej na "piguki mdroci". Czy znowu mie bdziemy do czynienia z tym samym obiegiem komunaw i biurokratyczn histeri? l STYCZNIA 1969 ROKU, WASZYNGTON. URZDNICY DEPARTAMENTU ZDROWIA, EDUKACJI I OPIEKI SPOECZNEJ OGASZAJ PRZPISY DOTYCZCE KONTROLI NIELEGALNEGO STOSOWANIA PIGUEK POPRAWIAJCYCH INTELIGENCJ I TWRCZO. WEDUG NOWEGO PRAWA, MOLEKUY DNA I RNA MOG APLIKOWA TYLKO ZATWIERDZENI PRZEZ RZD LEKARZE W SZPITALACH PASTWOWYCH. CZARNY RYNEK RNA ROZKWITA NA HARVARDZIE. PIGUKI MDROCI PODBIJAJ SERCA STUDENTW. Hej! "Syszae? Jest nowa dostawa czarnorynkowego Einsteina w campusie!" "Dam onie na gwiazdk troch kwasu nukleinowego Elizabeth Taylor, przeszmuglowanego z Meksyku. Czowiek cigle si czego uczy, prawda?" "Wiem, e to jest wbrew prawu, ale Willy ma tylko pi lat i nie jest w stanie poj rwna teorii kwantowej. Dlatego z rozpaczy zapaem namiar na troch RNA Maxa Plancka". l KWIETNIA, 1969 ROKU, NOWY JORK: Nowopowstaa jednostka mikrobiologiczna Departamentu Zdrowia, Edukacji i Opieki Spoecznej, uzbrojona w gaz paraliujcy, pistolety i mikroskopy elektronowe, minionej nocy przeprowadzia obaw na kryjwk RNA.

58

Skonfiskowano ponad sto milionw gram aminokwasw, o cznej wartoci rynkowej 800 000 dolarw. Pod zarzutem przebywania w miejscu, gdzie magazynowane s nielegalne substancje, zatrzymano poet, filozofa i dwie studentki. Agenci Departamentu zidentyfikowali skonfiskowany towar jako RNA Szekspira, RNA Sokratesa i RNA Heleny Trojaskiej. R. Wilheim Phlymption, przewodniczcy Oddziau Aminokwasw Amerykaskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w nastpujcy sposb skomentowa t obaw: "Aminokwasy RNA i DNA s niebezpiecznymi substancjami, ktre mog prowadzi do bezprawia, samobjstw i nieodpowiedzialnych ekscesw seksualnych. Powinni je aplikowa tylko psychiatrzy w szpitalach rzdowych lub wojskowych stacjach badawczych". Czterej zatrzymani, ktrym wyznaczono kaucj na 25 000 dolarw, umiechali si tajemniczo i nie udzielali adnych komentarzy. Czy moe si co takiego zdarzy? Nie, kiedy mamy ju dwa przykazania ery molekularnej. Naley powstrzyma naukowcw przed eksperymentowaniem na umysach innych ludzi. "Nie bdziesz zmienia wiadomoci bliniego swego". Kongresmani, policjanci, sdziowie i tajni agenci z Departamentu Zdrowia, Edukacji i Opieki Spoecznej musz zoy bro. Pamitajcie o drugim przykazaniu: "Nie bdziesz wzbrania bliniemu swemu zmienia wasn wiadomo". Teraz, gdy chemicy zdyli ju wytworzy substancje psychodeliczne, a biochemicy wyodrbnili wasnoci RNA, nadchodzi czas by zmierzy si z sam naukow kwesti. Naukowiec powinien sam poddawa si dziaaniu narkotykw Nie da si studiowa wiadomoci i zmian jej funkcjonowania z punktu widzenia nauki zewntrznej, z punktu widzenia nauki przygldajcej si z boku samemu procesowi. Takie postpowanie nie tylko amie pierwsze przykazanie, ale i do niczego nie prowadzi. Stosowanie substancji psychodelicznych LSD, STP, MDA, PCP, piguek mdroci, RNA ma tylko wtedy sens, kiedy sam naukowiec zaywa molekuy, otwiera swoj wiadomo i zmienia swj system nerwowy. Jedynie w ten sposb moemy rozwin mapy, modele, jzyki i techniki korzystania z tych nowych procedur zmieniania umysu. Nie mona korzysta z tych mikroskopw, kiedy przykada si je nieprzygotowanym pacjentom psychiatrycznym i ochotnikom w armii. To naukowiec powinien przez nie spoglda. Substancje zmieniajce wiadomo kwas lizergowy, aminokwasy powinno si studiowa od rodka. Naukowcom bardzo przyday by si piguki mioci i piguki mdroci. O tak, mona przyglda si ich skutkom od zewntrz, ale niewiele z tego wynika. Mona "powica" zwierzta i przyglda si zmianom w mzgu. S to wszake mao znaczce upiny, kiedy szprycuje si chorych psychicznie, psychotykw, niedonych i nieuleczalnie chorych pacjentw. wiadomo naley studiowa od rodka. Kada substancja psychodeliczna otwiera jzyk energii zoonej, ktry mona rozszyfrowa tylko dziki uwanej dyscyplinie i genialnej pomysowoci. Psycholog molekularny musi odszyfrowa te jzyki po to, by inni mogli si ich nauczy. Nie jest to wcale nowy pomys. Jest to sam rdze kadej psychologii Wschodu. Taki na przykad buddyzm nie jest adn religi, lecz skomplikowanym systemem psychologii, zestawem jzykw i metod dekodujcych poziomy wiadomoci.

59

Na tym rwnie polega pierwotna metoda psychologii Zachodu. Jest ni introspekcja Wundta, Webera, Fechnera, Titchenera. Naukowiec musi nauczy si jzyka neuronw i komrek w celu przekazania go innym zainteresowanym. Typowy naukowiec wzdraga si przed t sugesti. To cikie zadanie. Nie wystarczy szprycowa niewiadomych ludzi. Naukowiec sam musi wdycha, poyka, wstrzykiwa sobie te magiczne czsteczki i uczy innych, jak to robi. Odwaga Poznania Straszne? O tak, w pewnym sensie jest to straszne. Dlatego podstawow cech naukowca badajcego wiadomo jest odwaga. Musi on w przemylany sposb traci gow. Nie ma tu miejsca na sabo serca. Podrujemy, jak eglarze portugalscy i astronauci, po nieznanych rejonach. Ale nie tramy pewnoci to stary ludzki nawyk. To stary zwyczaj organizmw ywych. Znajdujemy si w tym miejscu tylko dziki temu, e pewne podrujce proteiny, pewne zwariowane komrki, pewne zhippisiae gady, pewni szaleni ludzie wysunli si i wystawili na dziaanie nowych form energii. Ale skd czerpa t odwag? Nie uczy si jej w szkole redniej, szkole medycznej ani szkole prawniczej. Nie przychodzi wraz z uzbrojonymi agentami rzdowymi. Przychodzi z wiary. Wiary w nasz system nerwowy. Wiary w nasze ciao. Wiary w nasze komrki. Wiary w proces ycia. Wiary w energie molekularne wyzwolone molekuami psychodelikw. Nie jest to lepa wiara. Nie jest to wiara w ludzkie formy spoeczne. Jest to wiadoma wiara w harmoni i mdro natury. Wiara, ktr atwo jest sprawdzi w dowiadczeniu. We LSD i obserwuj. Wsuchaj si w swj system nerwowy i mow komrek. We marihuan i naucz si tego, co mwi do ciebie narzdy zmysw. We RNA i naucz si, w jaki sposb dziaaj molekularne procesy uczenia si. Zaufaj swemu ciau i jego reakcjom na zoone przekazy substancji psychodelicznych.

W jdrze kadej ywej komrki znajduje si drobny, zoony acuch moleku proteinowych, ktry nazywamy kodem DNA. DNA jest mzgiem komrki, wiecznym projektem, ktry okrela kady aspekt ycia. DNA realizuje swoje plany dziki molekuom RNA. RNA jest systemem komunikacyjnym, jzykiem, zmysami i rkoma DNA. Jzyk RNA mona przekazywa z jednego organizmu do drugiego. Odkrycie tego faktu

60

rewolucjonizuje nasze teorie pamici, uczenia si, wiadomoci i edukaqi. Podstawow jednostk uczenia si jest molekua. Podstawow jednostk wiadomoci jest molekua. wr TAJEMNICZA PODR MAGICZNA tumaczenie: Dariusz Misiuna Od kilku lat Ameryka znajduje si w Tajemniczej Podry Magicznej obmylonej i prowadzonej przez Anglikw. CZASEM CO STWORZ ALE Z PEWNOCI W PY SI OBRC. CZASEM PRZEWRC,

Wszystko, co dobre i harmonijne w elektronicznej rewolucji psychodelicznej lat 1960tych przybyo w imporcie ze wschodniej Anglii. Imperium Opatrznoci. Anglicy maj styl. Eleganckie przedstawienie oparte na micie rasowym. Hippisowsk rdzenn struktur DNA, ktra umoliwia im w sposb instynktowny obcowa z pulsujcymi energiami naszego czasu elektronik i psychodeikami. OTO MAHARISZI PIEWA NA ODLOCIE CZOWIEKU ZOBACZ UPALONYCH W ACAPULCO ZOCIE. Rozmawiaem ostatnio z czonkiem jednego z czoowych amerykaskich zespow acidrockowych, ktry dopiero co wrci z Anglii. "Czowieku, Anglicy zbyt ciko podchodz do sceny. Za duo literatury". "Za duo literatury?" "Pewnie, czowieku. Cigle mwi o ksikach i rozkadaj je na czynniki pierwsze. Robi to samo nawet z traw. Maj mzgowego tripa". "No c, to chyba najlepsze w Brytanii. Najwikszy kopot z naszymi hippisami polega na tym, e nie s podczeni. Nie maj korzeni. Otwarci, lecz nie dostrojeni. Kwasiarze osignli by wicej, gdyby zainteresowali si przeszoci. Wiesz, dowiadczenie psychodeliczne liczy sobie kilka tysicy lat wicej od HaightAshbury. I to Brytyjczycy byli pierwszymi hippisami. Pisali ju o tym trzysta lat temu." "O nie. To nie rzecz w historii. To zwyky wykrt. Przekrt! Zwyky trip na wadz. Lepiej przypal. O tak!." To dziwne zjawisko, e amerykaski ruch psychodeliczny jest prawie w zupenoci brytyjskim importem. LSD. Funty, szylingi i pensy. A WIERZCHOKI GW WIDZ WIAT OTWARTY W PENI ZNW. Przyjrzyjmy si linii przekazu. Czoowym architektem rewolucji jest brytyjski psychiatra Humphrey Osmond. Kto? To on wymyli termin psychodelik. Humphrey? To on sfrikowa Aldousa Huxleya i Geralda Hearda. Doktor Osmond? To on wraz z Abramem Hoferem (cudownym neurologiem kanadyjskim) jako pierwszy pokaza poytki z LSD w leczeniu alkoholikw. Humphrey Osmond? To on opublikowa pierwsze artykuy sugerujce, e substancje psychodeliczne mog wywoywa dowiadczenia transcendencji. Doktor Humphrey Osmond jest rzeczywicie spokojnym, mdrym, penym wspczucia Anglikiem. Uwanym, dociekliwym naukowcem nie pozbawionym poczucia humoru. Wadc swego czasu. Przenikliwym. Rozumiejcym znaczenie historii polityki. Posiadajcym szerok perspektyw filozoficzn obejmujc zjawiska, o ktrych nie maj pojcia psychiatrzy. W cigu 20 lat, jakie upyny od pierwszych wybuchw, Ameryka nie wytworzya jeszcze psychiatry, ktry wraz z Osmondem mgby powiedzie: "Spokojnie, to si dzieje od tysicleci, jest nieuchronne i normalne. Przeczytaj sobie Junga, mody czowieku". I dziki ci EvansieWentzie i Arthurze Waleyu za Aldousa Huxleya. Aldous od prawie 40 lat szpera dociekliwie w biologii, fizyce, literaturze, filozofii i wedancie, szukajc po omacku w krzywych zwierciadach klucza do rozwizania zagadki ycia. Lecz to dopiero Humphrey Osmond sfrikowa go meskalin i przeprowadzi przez bramy percepcji, dziki czemu Aldous przez reszt ycia mia si i chichota z niewymownym wdzikiem.

61

Kiedy za rankiem 22 listopada 1963 roku (ostatniego, mrocznego dnia naszego modego prezydenta) Aldous Huxley usysza tybetaski szept swych tkanek, e jego czas ju dobieg koca, O szlachetnie urodzony, szukaj nowych poziomw rzeczywistoci, twoje ego i gra co si Aldous Huxley zowie ulegy zakoczeniu, napisa na kawaku papieru "LSD" i spdzi ostatnie osiem godzin swego ycia podczony pod wieczn energi, konajc, miejc si dokadnie tak, jak miejca si ze mierci stara babka w jego utopii Wyspa. I dziki ci Williamie Blake'u i A. A. Orage'u za Alana Wattsa, figlarnego mistrza zen, lirycznego kapana anglikaskiego (wysokiego kocioa), ktry stanowi rdo, natchnienie i rad dla (w przewaajcej mierze nie wiadomych tego) dzieci kwiatw z San Francisco. Jego lustrzane drzwi otwieray si z przodu na trawnik poyskujcy morsk wod. Z tej wanie wznoszcej si nad pla kwatery gwnej Alan Watts, Najwyszy Admira Beatu, naucza suchajcych go pokoleniom Amerykanw zenu hippisowskiego i zenu skwerw, metod odlotu ze szkoy Kyoto. A kiedy scena kwasowa rozwina si w San Francisco, nie przypadkowo posiadaa sodki posmak Wschodu, poniewa Allen wyjania, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywicie, istniej dwa rodzaje kociow psychodelicznych, wysoki i niski. Sprawdziankwasurockandrollowyodlotnascenie w wykonaniu Kena Keseya to rzecz jasna niski koci psychodeliczny, zabawny, krzykliwy, nieopierzony. Z kolei Alan Watts jest najwyszym anglikaninem, dokadnym, estetycznym, cichym, ceremonialnym, wywaonym, klasycznym i w caej krasie arystokratycznym. Staroytne rytuay wykonuje z umieszkiem w oczach. Moje rozumienie marihuany i LSD w zdecydowanej mierze zawdziczam suchaniu i podgldaniu Allana. Z pewnoci, profesjonalni obserwatorzy wysp brytyjskich miej si i oburzaj, kiedy tak wychwalam angielskie cnoty. Przytaczaj koszmarne opowieci o wyspiarskiej kotunerii. Ale czy wyobraacie sobie amerykaskiego senatora lub czonka Gabinetu, ktry by uda si na rad naukow i rozprawia o odlocie jak Christopher Mayhew, czonek parlamentu i Pierwszy Lord Admiralicji Jego Krlewskiej Moci? "Wziem ten narkotyk" powiedzia czonek Gabinetu, Christopher Mayhew do zgromadzonych naukowcw "poniewa jestem starym przyjacielem ze szkoy doktora X [Humphreya Osmonda]. Mj przyjaciel powiedzia mi, e przyjedzie do Anglii i spyta si, czy mgbym dopomc mu w opisaniu jego pracy badawczej w Trzecim Programie BBC? Powiedziaem mu, nie id tam do radia, poniewa i tak tego nikt nie sucha. Opowiedz o halucynogenach w telewizji i daj mi ten towar przed kamer telewizyjna". "Okazao si, e BBC, cakiem susznie zreszt, uznao to za pierwszorzdny pomys na program. I wtedy to zebralimy si u mnie w domu i nakrcilimy scen, jak daje mi chyba czterysta mili tego towaru przed kamer telewizyjn". "Okazao si, e BBC, cakiem susznie zreszt, uwaa to za pierwszorzdny pomys na program. I wtedy to zebralimy si u mnie w domu i nakrcilimy scen, jak daje mi chyba czterysta gram meskaliny, siedzc na fotelu w moim pokoju. Takie byy okolicznoci tego eksperymentu". No tak, pewnie powiecie, e Mr. Chris(tus) Mayhew jest po prostu ekscentrykiem, lecz nie on jeden w Anglii tak myli. Podczas tej samej konferencji naukowej powiconej psychodelikom inny parlamentarzysta, czcigodny Donald Johnston opisa swoje dowiadczenie psychodeliczne jako doznanie "stanw transcendencji". Mwi: "pozwalaj one nawiza kontakt z pewn si lub moc, z ktr nie obcujemy w codziennym yciu. Powracajc w kocu do "znaczenia tych stanw", mona powiedzie, e w moim przypadku nie tyle sprawiay one wraenie istotnych, lecz po prostu byy bardzo wane. Odmieniy cay bieg mego ycia. W przypadku kariery polityka, jego bieg ycia zmieniaj tylko dwa wydarzenia: przegrane wybory i wygrane wybory. A ja jeszcze dziesi lat temu, a do chwili pierwszego dowiadczenia psychodelicznego, przegrywaem wszystkie wybory parlamentarne. Udao mi si je wygra dopiero po tym dowiadczeniu. Dlatego mog mwi do Christophera Meyhew: "kolego". "I mog teraz powiedzie, nawet po upywie tych z gr piciu lat, e byo to najbardziej ciekawe i wzbogacajce dowiadczenie, jakie przeyem w swoim yciu. I mog nawet dzi powiedzie, kiedy emocje opady, a w gowie pozosta intelektualny namys, e mogem dziki temu wygra nie tylko wybory parlamentarne, lecz i bardzo osobiste wybory. Tak, panie i panowie, radz wam to sobie przemyle". MGA SI ROZTACZA KIEDY ZNAJOMI ODCHODZ W PSYCHODELII. NAD NEW DELHI,

62

W porzdku. Czy wyobraacie sobie senatora amerykaskiego, powiedzmy pana Fulbrighta z Arkansas lub pana Charlesa Percyego z Illinois, przypisujcego aden z politykw nie omieliby si broni LSD i tego wielkiego rolinnego zagroenia, marihuany. Macie prawie racj. W Chinach ekstaza karana jest jak zdrada. W Rosji przyjemno oznacza dziaalno antykomunistyczn. W Skandynawii odlot zakca socjalizm dobrobytunapchanychtuszczempospnychblondynw. Dla afrykaskiego dyktatora, ktry zrobi fortun na whisky i handlu broni, znalezienie si na haju jest dowodem spisku kolonialnego. Gwatowny Nasser boi si bardziej agodnego haszyszu od samolotw izraelskich. Senator Fulbright, w wielki libera, pozwala purytaninowi Harryemu Anslingerowi, reyserowi naszego pogromu narkotykowego, na przepchnicie przez Kongres USA traktatu midzynarodowego, ktry zabrania Ameryce legalizacji marihuany. I tylko w Anglii moliwa jest debata parlamentarna w roku 1967, roku napanego Boga miechu: IZBA Pitek, DEBATA MIKKIE NARKOTYKI 28 lipca 1967 GMIN roku PARLAMENTARNA

Mr. H.P.G. Channon (Southend West): Wszyscy czonkowie Izby Gmin pewnie si zgodz co do tego, e istniej wyrane powody ku temu, by sadzi, e w cigu minionych kilku lat znacznie wzroso spoycie wszelkiego rodzaju narkotykw w naszym kraju, szczeglnie wrd osb modych. Nie ma wrd czcigodnych parlamentarzystw zapewne takich, ktrzy by nigdy nie zayli jakiego mikkiego narkotyku, jak maa kawa czy herbata, niewielu take obywa si bez alkoholu i nikotyny. S to wszystko mikkie narkotyki, akceptowane przez spoeczestwo tego kraju. Najbardziej kopotliw i kontrowersyjn obecnie kwesti jest stosowanie cannabis, czyli marihuany przez modych ludzi. W tym wanie przypadku najbardziej lekceway si prawo. Pragn wic zapyta szanownych zebranych, czemu to wanie te substancje tak bardzo lubi modzi. Kade pokolenie chce si buntowa, przede wszystkim przeciwko standardom poprzedniej generacji. I co w tym jest, jeli chodzi o spoywanie cannabis. Modzi ludzie nadal nie maj wystarczajcego pojcia na temat niebezpieczestw zwizanych z narkotykami. Bardzo si ciesz z tego, e Sekretarz Stanu ds. Edukacji i Nauki przygotowuje dla szk wielki program powicony tej kwestii. TRANSCENDENTALNA HERBATKA DLA TADEK DOSTA ODLOTU, TERAZ GRYZIE STOPY DZIADKA. TADKA NIEJADKA,

Przede wszystkim, istnieje rozpowszechnione przekonanie, e ludzie troch starsi s hipokrytami, w szczeglnoci w odniesieniu do cannabis. Modzi ludzie sdz, nie wiem czy susznie, e s przeladowani za nieszkodliw przyjemno, podczas gdy doroli swobodnie spoywaj nikotyn, ktra prawdopodobnie prowadzi do raka, i alkohol, ktrego skutki s a nadto widoczne. Modzi ludzie sdz rwnie, e jest wyrazem wielkiej obudy, kiedy pastwo robi interes na handlu tytoniem i z ich punktu widzenia wartoci moralne pastwa s ze. Wcale nie broni ich postawy, ale mog j zrozumie. Naley to sobie dobrze przemyle, kiedy wemie si pod uwag wzrastajc w ostatnich miesicach ilo modych ludzi palcych cannabis. Naley to uczyni tym bardziej po ogoszeniu, ktre pojawio si w jednym ostatnich numerw Timesa, w ktrym wielu wybitnych ludzi, w tym lekarze i Beatlesi, twierdza e obecne prawo przeciwko cannabis jest "ze swej istoty niemoralne i nie do zrealizowania w praktyce". ODCHODZ Z DOMU. PA PA. Jestem gotw si zgodzi z drug poow tego stwierdzenia. Sdz, ze prawo staje si coraz bardziej nie realizowalne w praktyce. Nie wiem, czy Izba zdaje sobie spraw z tego, ilu modych ludzi jest zaangaowanych w ten proceder. Nie mwi tu tylko o doach spoecznych, ludziach, ktrych tak nka ycie, e musza si zadawala marihuana. Obawiam si, e jest rwnie wielu godnych szacunku ludzi, posiadajcych dobre prace lub studiujcych, ktrzy bior narkotyki i reprezentuj inteligencje naszego spoeczestwa. Nie wystarczy w ich przypadku represja. Potrzeba ich przekona, skoro ju trzeba ich represjonowa. MODZI LUDZIE ID DALEJ.

63

Chciabym zobaczy rozwizanie tego problemu, poniewa wiem, e modzi ludzie bd dalej konsumowa narkotyki, chyba e przekona si ich argumentami intelektualnymi o powszechnie wiadomych ich niebezpiecznych skutkach. Mwiono mi, e posiadamy obecnie w Wielkiej Brytanii najlejsz odmian marihuany i e cae niebezpieczestwo pojawi si dopiero wtedy, gdy dotrze do nas "ulepszona" marihuana, przypuszczalnie zmieszana z heroin lub opium. A moe doj do tego wtedy, gdy pozwolimy dalej na te sytuacje. W PARLAMENTU SIEDZ ZOLIWI POSOWIE NA GRZDZIE. JEDNYM RZDZIE

Powanie wtpi, czy prawo jest najlepszym sposobem kontrolowania tego rodzaju ludzkiego zachowania. Sadze, e naleao by to zbada i by moe widziabym jakie poytki z tego, gdyby narkotyk ten kontrolowano w podobny sposb co alkohol ze znacznie wiksz kontrol osb niepenoletnich. Oczywicie, na przykad ludzie prowadzcy samochd pod wpywem tego narkotyku powinni by rwnie surowo karani. Najbardziej niepokoi mnie fakt, e podobnie jak inne liczne problemy spoeczne, ten problem rozwija si niezauwaalnie przez wiele lat, dopki nagle nie przybra rozmiarw kuli niegowej. Problem ten osign swj punkt krytyczny. Wiele mwi si dzisiaj o luce pokoleniowej. Powiedzmy to sobie szczerze, ona istnieje zawsze. Niemniej, jest w tym co dzisiaj na rzeczy. Jestem pewny tego, e luka midzy pokoleniami jest dzisiaj znacznie wiksza ni bya dziesi lat temu, poniewa wielu modych ludzi podejrzewa nasz generacj o hipokryzj. Mr. Tom Driberg (Barking): Powiem bardzo krtko, eby pozwoli mojej czcigodnej przyjacice, Minister Stanu odpowiedzie w tej debacie oraz pozwoli innym czonkom Izby wypowiedzie si w tej kwestii. Debata ta bdzie mie dla nas wielki poytek wtedy, gdy doprowadzi do dalszych bada i dziaa, o ktrych mwi czcigodny parlamentarzysta z Southend West (Mr. Channon), za co mu pragn niniejszym bardzo podzikowa. Wspomnia on o ogoszeniu [na rzecz legalizacji marihuany] w poniedziakowym numerze Timesa. Byem jednym z dwch czonkw tej Izby, ktry podpisa ten apel i nie zrobibym tego, gdybym nie zgadza si z jego oglna wymowa. Ogoszenie to poddawano krytyce, ale nie sadze by tacy ludzie jak dr StaffordClark, dr Antony Storr i wielu innych lekarzy i naukowcw, w tym dwch noblistw podpisali je, gdyby byo niedorzeczne. Mr. Marcus Lipton (Brixton): Czcigodny czonek Izby Gmin z Southend West (Mr. Channon) wyrzdzi wielk usug poruszajc t trudna i jake wak kwesti. W olbrzymiej mierze zgadzam si z celami tego komitetu, o ktrym niewiele wie opinia publiczna. Dlatego przydao by si jakie ogoszenie w prasie. Warto te byoby si dowiedzie, kiedy ten komitet zacz omawia problem cannabis, jak czsto si spotyka i kiedy zamierza przedstawi swoje sprawozdania. Kto w nim si znajduje? Jest niesychanie wane, by wszystkie raporty tego komitetu spotkay si z ogln akceptacj opinii publicznej, szczeglnie z akceptacja modej generacji. Nie ma sensu stosowa jzyka wiktoriaskiego w rozmowach z modymi. OTO JAK BACON TRZSIE MYLC E DO NOWEGO PARLAMENTU SI DOCZAPIE. SI I SAPIE,

Pani Alk Bacon, Minister Stanu ds. Wewntrznych: Mam tylko kilka minut, ktrych nie mog odda. Dzisiaj rano przedstawiono rne spojrzenia na cannabis. Byoby kompletnym szalestwem, gdyby rzd poluzowa prawo, bez zgromadzenia wikszej iloci informacji przez komitet. Prasa poranna donosi, e w Birmingham wielu modych ludzi zaywajcych heroin zaczynao od marihuany. 95 procent osb uzalenionych od heroiny, ktre znane s Biuru Spraw Wewntrznych, zaywao wczeniej marihuan. Mr. Driberg: I alkohol. Pani Bacon: Rzd musiaby by szalony, gdyby niezalenie od podpisanych konwencji midzynarodowych poluzowa te restrykcje.

64

Sdz, e nasz kraj znajduje si dzisiaj w wielkim niebezpieczestwie. Nie mwi tu tylko o cannabis, lecz rwnie o innych wspomnianych tu narkotykach, w szczeglnoci LSD. Niektrzy ludzie wprowadzaj w bd modzie, sami nie biorc narkotykw, lecz zachcajc ich do zaywania narkotykw. Rzadko zdarza mi si czyta Queen, ale byam wczoraj u fryzjera. [Czcigodni czonkowie Izby Gmin: "To sycha, to sycha".] Ten magazyn wpad mi w rce, kiedy byam pod suszarka. Jest w nim dugi artyku zatytuowany "Pokolenie Mioci" z wypowiedziami piosenkarzy i ich menaderw. Byam przeraona niektrymi z nich. Na przykad, Paul McCartney powiedzia miedzy innymi: Bg znajduje si we wszystkim. Bg jest w przestrzeni midzy nami. Bg jest w stole przed tob. Bg jest wszystkim i kadym wszdzie. Doszedem do tego dziki kwasowi [LSD], cho mogem pewnie to zrozumie przy wykorzystaniu innych rodkw. Tak naprawd, nie ma to znaczenia jakich. Liczy si kocowy rezultat. Mr. Channon: Czemu czcigodna pani cytuje prominentn posta opowiadajc si za narkotykami? Jest wielce niebezpieczne posugiwanie si takimi przykadami, skoro jest si przeciwko zaywaniu narkotykw. Mr. Driberg: On [Paul Mc Cartney] jest bardzo dobrym czowiekiem. DZIECIAKI NIGDY PONIEWA ZA GUPKW ICH MAJ. ICH NIE SUCHAJ,

Miss Bacon: Podaje tylko przykad ilustrujcy mj argument. Czcigodny czonek poruszy i kwestie dzi rano w swoim przemwieniu i odniosam wraenie, e opowiada si za poluzowaniem prawa odnonie cannabis. Moe si myl, lecz jeli nie mamy tych spraw upublicznia, to moe lepiej by si stao, gdyby zaniechano tej debaty. Menader Beatlesw powiedzia w tym artykule, e kraj ogarnia nowy nastrj i e: "Ten nowy nastrj ma swoje rdo w halucynogenach, co jest rzecz ze wszech miar godn poparcia". Moe to brzmi nieco dziwnie dla czcigodnych czonkw tej Izby, ale modzi ludzie traktuj bardzo powanie wypowiedzi gwiazd pop. Jakie spoeczestwo stworzymy, kiedy wszyscy bd chcie ucieka od rzeczywistoci? Mr. Driberg: Oni chc ucieka od tego okropnego spoeczestwa, ktre stworzylimy. Pani Bacon: Mamy dzi do czynienia z ludmi, ktrzy widz w stosunku spoeczestwa do zaywania narkotykw sposobno kwestionowania tradycyjnych wartoci i dogadzania sobie, a poza tym przypisuj tym przyjemnociom cele wykraczajce daleko poza ich dziaanie. Branie narkotykw jest dla nich sposobem, drog ycia, na ktr wchodz z ciekawoci, frustracji bd demoralizacji. W sposb ukryty i jawny, celowy i niezamierzony, modych wprowadza si w otoczk dowiadczenia psychodelicznego, gdzie przechwytuj frazesy kultw narkotykowych. DZIEWCZYNO MOGA PI ALKOHOL, A ROZBIJASZ SI TAK BARDZO PO USZY NAPANA. MIE W BY ADNE OKOLICZNYCH FRYZJERK, FUTERKO, BARACH

Takie wydaje si prawdziwe przesanie mikkich narkotykw, ktre coraz goniej do nas dociera. Rzd uwaa, e nadszed czas na odpowiedzialna zmian tego trendu. Trzeba jasno powiedzie, e branie narkotykw przez nastolatki jest czym zym, jeli nawet nie niebezpiecznym dla osobowoci i zdrowia. Nadszed czas by obali argumenty tych, ktrzy obiecuj nastolatkom, e zrobi z nich mistykw. Jest to wyzwanie przed ktrym stoj wszystkie sektory spoeczestwa. Rzd jest gotw zrobi w tej mierze to, co do niego naley. Dzikuj wam panowie Channon, Driberg i Lipton za t odrobin poczucia humoru w tych ponurych czasach. Oby wasi wyborcy doroli do wieku wyborczego i pozwolili wam na dalsze odloty, a skutecznie uziemili tych, ktrzy s waszymi nieprzyjacimi. ALE DZIECI Z DRESZCZEM WIDZ SOCE JESZCZE.

65

Jest w kocu jeszcze Ronald Laing, otwarty, pokrcony szkocki szaman. Pewnego dnia w 1964 roku odebraem telefon od brytyjskiego psychiatry, przebywajcego z wizyt w Nowym Jorku. Powoywa si na Allena Ginsberga. Chcia mnie odwiedzi. W porzdku. Przyjecha nazajutrz poudniowym pocigiem. Na imi mia Ronald Laing. Kiedy zadzwoni ze stacji, jknem. Jeszcze jeden ponury, drtwy psychiatra. Wszed do kuchni, gdzie tak stanlimy przygldajc si sobie. Solidny brzowy tweed z iskierk zota. Usiedlimy przy stole, zjedlimy sandwicza, napilimy si wina. Powiedziaem mu, e medyczno terapeutyczna gadka o LSD to lipa. Interesoway mnie tylko mistyczne aspekty narkotyku. Poruszy si. Powiedzia, e tylko taki lekarz moe leczy, ktry rozumie szamaski, cudotwrczy aspekt medycyny. Ronald Laing zdj z siebie paszcz i poluzowa krawat. A WZGRZA NA WYSPIE WIDZ JAK PRZEWRACA SI WIAT. Po krtkiej chwili powiedzia, e zna ciekaw gr. Spyta, czy chc w ni zagra? Zdjlimy buty i stanlimy w przestrzeni midzy zlewem kuchennym a stoem. Gra ta polega na poruszaniu rkoma i ciaem bez mwienia. Zaczlimy walczy ze sob w stylu karate, robic ataki i uniki. Czemu walczymy? Wzruszenie ramionami. Nasze rce przechodz w taniec, tworz si rzeby w przestrzeni, rne pynne formy, obracane powoli, potem w kko. Przykuem swoje oczy do jego oczu. Odpadem daleko od kuchni w Millbrooku, daleko od czasu. Nawalony baletem sufich. Bylimy dwoma organizmami z rnych planet, ktre porozumiewaj si. Ja jako Eskimos na krze lodowej, on jako przybysz. Wymienialimy midzy sob sam rdze informacji o naszym yciu, plemieniu, misterium. Bylimy dwoma zwierztami z rnych gatunkw, z tego samego gatunku, z tej samej ciki, z odmiennych wiekw. Siedzielimy na pododze w pozycji lotosu ze splecionymi rkami, domi. Rozmowa trwaa przez godzin czasu Greenwich. Dziesitki ludzi weszo, zatrzymao si i wyszo z kuchni. Mj syn wrci do domu ze szkoy wraz ze swymi przyjacimi, popatrzyli troch na dwa siedzce ksztaty, zjedli lunch i wyszli. "Mj tata i jego przyjaciele s stuknici". Otworzylimy oczy. Byo ciemno. Czas na pocig powrotny do Nowego Jorku. W sze miesicy pniej w londyskim "gorcym" mieszkaniu Alexa Trocchiego ludzie rozsiedli si w koo zapodajc trip Trocchiego. Otworzyy si drzwi. Wszed Ronald Laing. Usiad na materacu. Zacz opisywa pewne tantryczne rytuay seksualne, ktre usysza od jakiego pacjentaschizofrenika. Mwi niewyranie. Wyborn poezj psychodeliczn. Wszyscy jedlimy mu z rki. Szczeglnie kobiety. CZEMU NIE PRZEYJEMY TEGO RAZEM? OTWRZMY SWE SERCA NA NADCHODZC WIZJ. Nie ma na tej planecie bardziej fascynujcej osoby od Ronalda Lainga. Pontifex. Budujcy mosty midzy wiatami. Jako zwyky psychiatra pisze gbokie, przenikliwe ksiki o znaczeniu spoecznym choroby psychicznej. Wykonuje najkoszmarniejszy zawd z gracj i wdzikiem. Elegancki hippis. Bystre obserwacje z

66

Edenburga. Postawa akademicka. Dostrojenie do filozofii Wschodu, poezji angielskiej. Magister ludi. Tka najliczniejsze paciorki z naukireligiisztukidowiadczenia. NIECHAJ TWA MATKA A GURU O WSZYSTKIM TYM SI DOWIE. POPYNIE NA PRZODZIE,

Nota historyczna: 31 grudnia 1600 roku krlowa Elbieta nadaa przywilej Angielskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Chodzio tu o przywz pieprzu i przypraw. Rolin, ktre miay dawa odlot. Ten wydany ponad 350 lat temu przywilej mia wikszy wpyw na rewolucj psychodeliczn lat 1960tych ni Laboratoria Sandoza i odkrycie przez nie kwasu. Bez tej wyprawy do wschodnich Indii, LSD stanowioby nadal tajemnic farmakologiczn. A byo to tak. W latach 16001946 kilkaset tysicy Anglikw, onierzy, urzdnikw, badaczy, odbyo podr do Indii. Przybywali tam by tworzy koloni, lecz umysy wielu z nich skolonizowa umiechnity Kriszna, afro dyzjakalny bg mioci. Podr do Indii oddziauje psychodelicznie. Odciga od tosamoci czasoprzestrzennej. W Indiach rozwija si przed nami milionami kwiatw zwj wowy, ycie pene staroytnoci, umiechu, taca, godu, chichotu i chorb, ycie zatoczone, niepojte, niezrozumiae, pozorne, piewne, jeden wielki taniec rozemianego Boga. Tak wic Anglicy w Indiach dostali odlotu. Otworzyy im si klapy w mzgu. Jeszcze do dzi turysta, ktry zboczy z przetartego szlaku i zawita do jakiej wioski, otrzyma bhang, czarras, gang, attar, jedn z tysicy odmian przetworzonej marihuany. O TAK, MY TE MAMY LICZNYCH GURU I CUDOWNE TABU. Spdziem niegdy zim w maej chatce u podna nienych szczytw Himalajw. Raz w tygodniu mj muzumaski kucharz przed podr do wiejskiego sklepu pyta mnie czy chc dwa attary. Kiwaem gow i dawaem mu dodatkowego dolara, dziki czemu on po powrocie przynosi mi dwie kostki haszyszu o wielkoci maego palca, haszyszu najwyszej jakoci, ktry kiedy uwala cesarzy mongolskich. Dawaem mu jedn kostk. Umiecha si serdecznie i rozpoczyna ceremoni, ktr praktykowano od trzystu lat. Rolnicy rolowali haszysz rcznie i palili go na spk z tymi Anglikami, ktrzy mieli uszy by sysze i oczy by widzie co si dzieje. Nasza cotygodniowa ceremonia miaa trzystuletni tradycj. A kiedy ju otworzy nas haszysz, moemy dostroi si do niesamowicie zmysowego uderzenia Indii oraz setek tysicy mozaik mistycznych tego kraju. Naszymi wasnymi komrkami moemy odczytywa wedy i wedanty i rozumie je. W ten sposb setki tysicy Anglikw powrcio do domu z otwartymi umysami, a wszystko to dziki kontaktowi ze wiadomoci indyjsk. Brytania wadaa ziemi, lecz Indie zawadny umysami posiadaczy. Kwitnce zioo wploto si w materia intelektualny Anglii. MEHER BABA HOOVER WSPINA SI PO KOPULE DOLARA. Prawdopodobnie z tych wszystkich wzgldw angielscy intelektualici nigdy nie przyswoili sobie francuskiego racjonalizmu, ktry z konsekwencj ruchw szachowych nieustannie prowadzi do koca kadego egzystencjalnego odlotu. Rozum jest niedorzeczny, lecz wiadomo energiimajiprany nie jest absurdalna, gdy porusza si, splata, kopuluje, umiecha i z mioci pochania umys. Tylko nieliczni intelektualici francuscy byli w stanie to zrozumie, a ci, ktrzy to zrozumieli, jak Rene Daumal i Baudelaire, palili haszysz i studiowali sanskryt. Przypomnijcie sobie, e kiedy Jules Verne rozmyla o mechanicznych tripach 1000 mil podwodnych, czyli o doowaniu, H.G. Wells, w wizjonerski Anglik, dostrzega e umys goni resztkami i bardzo susznie przewidywa, e ludzko przerodzi si w dwa odrbne gatunki: agodnych ludzi kwiatw yjcych na sonecznej powierzchni i ludzi maszynowych yjcych w podziemiu. Take E.M. Foster odbywa podr do Indii, Charles Dodgson wdrowa z jedzc grzyby Alicj, Jonathan Swift podrowa z Guliwerem, James Joyce z Bloomem i Earwickerem, John Bunyan z Pielgrzymem Christianem, J.RR. Tolkien z elfami, nie mwic ju o Aleisterze Crowleyu i Conan Doyle'u.

67

Brytanio jeste narodem niestrudzonych wdrowcw, trconych frikw i wizjonerw. Nie dao si tego unikn, e pierwsz powie psychodeliczn napisa kto o nazwisku John Fowles. By to Mag. Po raz pierwszy od 1941 roku, gdy przeczytaem Ulissesa Jamesa Joycea, lektura ksiki wywoaa we mnie to tajemnicze uczucie. Mag podnosi podstawowe pytania ontologiczne, stawia czoo pradawnej, boskiej tajemnicy i rozwizuje zagadk z poczuciem humoru i powagi. W Millbrooku Mag suy nam za psychochemiczny papierek lakmusowy. Ludzie, ktrych nudzia ta lektura, po prostu nigdy nie podrowali. A wtedy pojawili si Beatlesi i zabrali nas w podr. Wielkie dziki i bogosawiestwo wam, natchnieni odkrywcy wielkich wibracji. Czterej Ewangelici! Masz na myli w. Pawa, w. Jana i w. Jerzego? Tak, mam na myli ich wszystkich i ich krzyk, ktry prowadzi bkajcych si we mgle. Jest z nimi take w. Ringo. I George Martin. I Rolling Stonesi. Lato 1967 roku spdziem z Rosemary w tipi na Wzgrzu Ekstazy w MilIbrook, powicajc codziennie godzink lub dwie na odlot, kiedy to wsuchiwaem si w przenony magnetofon zwiastujcy nowy testament wedug Sieranta Pieprza i Jego Szataskich Moci. Wszystko w tym byo. Jake bystry i nieprzewidywalny musi by Bg, skoro przesya nam przekazy za porednictwem instrumentw elektrycznych czterech ludzi z Liverpoolu. WIAT BEZ ZABAWY BDZIE WIATEM ELAZNYCH RWNIN. Kochani guru z Liverpoolu, jestem cay z wami. Nie powiem nic, czego bycie wy nie powiedzieli krcej, janiej i mocniej. Byo do przewidzenia, e George Harrison pojedzie do Indii, tak jak wiadomo byo, e Elvis Presley znajdzie si w Hollywood, a Mick Jagger i Keith Richards napisz w wizieniu wite hymny przebaczenia swoim oprawcom. Przyszym historykom spoecznym mog jedynie zasugerowa, e duchowy wze, ktry trzyma nasz cywilizacj przed samobjstwem, cignie si od himalajskich lasw, w ktrych filozofowie wedyjscy pili som, w d Gandzi, przez Suez a do Liverpoolu. Moi drodzy amerykascy odlotowcy, hippisi, dzieci kwiaty, zakonnicy, zakonnice, badacze, podrnicy, serdecznie wam doradzam, jeli chcecie odnale Boga, nauczcie si angielskiego. Tak nam podpowiada DNA.1

Ten artyku stanowi pierwsz z dwch czci eseju. W drugiej czci autor pokazuje na podstawie dowodw filologicznych, antropologicznych i historycznych, e duch literacki jzyka angielskiego wywodzi si od Celtw. Sidmy rozdzia ksiki "Polityka ekstazy". Jest to wywiad, ktrego udzieli Timothy Leary magazynowi "Playboy". W soneczne niedzielne popoudnie w 1960 r., na brzegu basenu wynajtego letniego domu w Cuernavaca, trzydziestodziewicioletni Amerykanin zjad gar dziwnie wygldajcych grzybw, zakupionych uprzednio od szamana z pobliskiej wioski. Jak pniej opowiada, po kilku minutach poczu si "zmieciony przez krawd Niagary zmysw w spieniony nurt transcendentalnych wizji i halucynacji. Nastpnych 5 godzin mogoby by opisane wieloma ekstrawaganckimi metaforami, ale przede wszystkim i bez najmniejszych wtpliwoci byo to najgbsze religijne dowiadczenie mojego ycia". Implikacje tej rozstrzygajcej, pierwszej komunii, s jak dotd trudne do okrelenia; s w rwnym stopniu daleko-idce jak i gbokie. Tymi grzybami byy legendarne "wite grzyby", ktre od tej pory stay si znane (ku przeraeniu wielu osb) jako jeden z psychodelicznych (dokadnie: ujawniajce umys) chemikaliw, ktre wykreoway oglnonarodowego bzika wrd modziey i skandale w prasie. Owym Amerykaninem by psychoterapeuta z Harvardu Timothy Leary, ktry w midzyczasie przeksztaci si z badacza i naukowca w prekursora i najwyszego kapana rewolucyjnego ruchu poczonego nie jak ide, ale substancja, nazwan pniej "duchowym ekwiwalentem bomby

68

wodorowej". Niewiele faktw w jego biografii mogoby wskazywa na to, e zostanie religijnym przywdc. W wieku lat dziewitnastu zmartwi swoj matk - katoliczk rezygnacj z Holy Cross na dwa lata przed jej ukoczeniem ("nie mogem si oswoi ze scholastycznym podejciem do religii "), a nastpnie zaama swojego ojca, emerytowanego oficera, gdy po 18 miesicach zrezygnowa z West Point ("interesowaem si bardziej filozofi ni militariami "). Przenis si na University of AIabama, gdzie uzyska dyplom z psychologii. W 1942 r. zacign si do wojska i pracowa w szpitalu w Pensylwanii jako psycholog, nastpnie kontynuowa studia otrzymujc stopie doktora na University of California w Berkeley. W trakcie swojej pierwszej waniejszej pracy - jako dyrektor Kaiser Foundation Hospital zu Oakland, oraz jako asystent profesora w School of Medicine Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, zdobywajc sobie zarwno wrogw jak i przyjaci, Leary zacz, wykazywa odwaga a czasami nieogldne obrazoburstwo, ktre od tej pory znaczyo kad faz jego kariery. Stwierdzajc, e tradycyjne metody psychiatryczni w rwnym stopniu szkodziy pacjentom, jak i pomagay, w 1958 r. zrezygnowa z praktyki i zosta przyjty jako wykadowca psychologii klinicznej w Harvardzie. Zacz tam rozwija i propagowa teori gier interpersonalnych i postaw osobowych jako wariantw wystylizowanych gier, stosownie do tez zawartych w bestsellerowej ksice dr Erica Berne pt. "W co graj ludzie", ktrych to tez zarwno naucza, jak i efektywnie w sposb niekonwencjonalny stosowa w praktyce - wysyajc studentw do badania problemw emocjonalnych takich jak alkoholizm, raczej w miejsca gdzie one powstaj, ni do bibliotek i laboratoriw. Co byo atwe do przewidzenia, niewiele z tych nowatorskich idei docierao dc ograniczonych umysw kolegw po fachu. Ale ich pomruk sceptycyzmu urs dc rangi chru wyraajcego oburzenie, gdy Leary powrci do Harvardu ze swojej pionierskiej wycieczki w nieznane przestrzenie - odbywajcej si na brzegu basenu w Cuernavaca - i rozpocz eksperymenty na sobie, ze swoimi wsppracownikami karni i setkami wolontariuszy, stosujc cile odmierzane dawki psylocybiny substancji wyizolowanej ze witych grzybw. Przyrzekajc "powici reszt ryto jego ycia naukowca na systematyczne badania tego nowego narzdzia", Leary i rosnca liczba jego nastpcw rozpoczli badania nad innymi psychodelikami: nasionami powoju, gak muszkatoow, marihuan, pejotlem, meskalin - oraz bezbarwnym, bezwonnym, bezsmakowym, ale niewiarygodnie silnym zwizkiem chemicznym nazywanym LSD 25, zsyntetyzowanym po raz pierwszy w 1938 r. przez szwajcarskiego biochemika, poszukujcego rodka na migrenowe ble gowy. Setki razy mocniejsze od psylocybiny LSD, wysya swoich penych halucynacji uytkownikw w wielobarwn i wielopoziomow przejadk rollercoasterem, na tyle spektakularn, i wkrtce staje si podstawowym narzdziem badawczym Leary"egc. Krce opowieci o fantastycznych, fantasmagorycznych "tripach" odbywanych przez studentw, szybko stay si sekretami podkrcajcymi atmosfer w uniwersyteckich campusach, a od 1962r. wytworzyy rodzaj undergrundowych zachowa kultowych wrd modziey od Londynu do Los Angeles. W 1963 r. stao si to przedmiotem zakopotania wadz Harvardu, ktre jakkolwiek "z ubolewaniem", to jednak rozstay si z Leary"m i jego wsppracownikiem dr Richardem Alpertem w celu powstrzymania zachannie rosncej fali zainteresowania wiania dragami w rodowisku studentw. Nieustraszono badaczy doprowadzi do zorganizowania IFIF (International Foundation for InternaI Freedom) - zespou naukowcw prowadzcych psychodeliczne badania finansowane z prywatnych funduszy w Zihuatanejo w Meksyku, lecz zanim mogli na dobre rozpocz psychodeliczne sesje, rzd meksykaski nakaza wstrzymanie bada i zada opuszczenia terytorium kraju przez IFIF. Od tej chwili Leary sta si nie tylko mesjaszem, lecz rwnie mczennikiem ruchu psychodelicznego. Wkrtce potem nadesza pomoc ze strony modego milionera z Nowego Jorku Williama Hitchcocka, weterana "kwasowych podry", ktry uwierzy w wag dokona Leary"ego (a waciwie misji) i w tym celu przekaza mu rezydencji w posiadoci o powierzchni 4000 akrw w Millbrook w stanie Nowy Jork, ktra odtd staa si nie tylko domem i siedzib Leary"ego, ale take swego rodzaju schronieniem i sanktuarium dla psychodelicznych pielgrzymw z caego wiata. 16 Kwietnia 1966 r. Millbrook stao si take celem przeladowa przez - jak to okreli Leary - "autorytarne, redniowieczne, redniej-klasy siy". Pn noc oddzia policji hrabstwa Dutchess dokona najazdu i w wyniku skrupulatnego przeszukania znalaz minimaln ilo marihuany, aresztujc cztery osoby, w tym Leary"ego. W przypadku skazania, otrzymaby wyrok powanej grzywny i 16 lat wiezienia. W tym czasie Leary odwoywa si od innego wyroku, spowodowanego aresztowaniem w Laredo poprzedniego grudnia, gdy podczas przekraczania granicy z Meksykiem, przy przeszukiwaniu samochodu, celnicy znaleli w posiadaniu osiemnastoletniej crki Leary"ego 14,2 g (!) marihuany. Pomimo zoonych owiadcze, e ten rodek suy do celw naukowych i sakramentalnych i jest konieczny zarwno do pracy naukowej jak i ze wzgldu na religijne przekonania (jako praktykujcego Hinduisty), Leary zosta skazany na 30000$ grzywny i 30 lat wiezienia za przemyt narkotykw i uchylanie si od pacenia podatkw dotyczcych konopi. W cigu nastypnych miesicy, wraz ze wzrostem sawy Leary"ego, rosy takie kontro" wersje na temat LSD, podsycane przez cigle rosncy strumie historii, opisujcych na pierwszych stronach gazet przypadki psychodelicznej psychozy, pynce z ust policjantw i przedstawicieli publicznej suby zdrowia straszne ostrzeenia przed "natychmiastow utrat zdrowia psychicznego" i nabone wydawnictwa przeklinajce zo pynce z dragw. W maju i czerwcu, dwie senackie podkomisje przeprowadziy szeroko rozpowszechnione publiczne przesuchania na temat LSD, a trzy stany: Kalifornia, Newada i New Jersey uchwaliy prawa zakazujce uywania, posiadania, dystrybucji i wytwarzania

69

LSD. Przy pomocy dwicznych apeli domagajcych sine zaostrzenia federalnego prawa Ronald Reagan skutecznie zwikszy swoje szanse na republikask nominacji w staraniach o fotel gubernatora Kalifornii. 1 oto pord tych wznoszcych si zewszd okrzykw przeciw dragom, Playboy poprosi dr Leary"ego o zaprezentowanie swojego pogldu na temat tej psychodelicznej historii i o odpowied na kilka pyta, odnoszcych si do jego potencjalnych obietnic i rzekomych niebezpieczestw. Przystajc na to z ochot, zaprosi nas do Millbrook, gdzie kilka dni pniej spotkalimy go recytujcego poranne hinduistyczne modlitwy wraz z grup goci w kuchni 64-pokojowego paacu. Powita nas serdecznie i zaprowadzi do znajdujcej si na trzecim pitrze biblioteki. Zamiast usi na jednym z wygodnych foteli, przeszed przez pokj, wyszed przez otwarte okno na cienki daszek lecy na oknie wykuszowym drugiego pitra i zacz rozwija podwjnej gruboci materac kilka cali od krawdzi. Gdy usadowilimy si wygodnie na jednym kocu materaca, on rozpi swoj koszul, rozkoszujc sil gorcymi promieniami soca, opar bos stopi o gont dachu, popatrzy na rozpocierajcy sil wok domu trawnik, posucha przez chwili piewu cykady znajdujce) sil w gaziach pobliskiego drzewa, a nastpnie odwrci sil do nas gotowy na nasze pierwsze pytanie: PLAYBOY: Dr Leary, ile razy zaywa Pan LSD? LEARY: Do tej pory miaem 311 sesji psychodelicznych. PLAYBOY: Jak Pan sdzi, co panu day te sesje i czym byy one dla Pana? LEARY: Trudno jest opowiedzie o tym w sposb przystpny. Powiedzmy tak: podczas pierwszego psychodelicznego dowiadczenia, miaem trzydzieci dziewi lat. W tym czasie byem mczyzn w rednim wieku, zaangaowanym w rednio-wieczny proces starzenia si. Moja rado ycia, moja otwarto zmysw, moja kreatywno zelizgiway si w d. Od tego czasu, sze lat temu, moje ycie odnowio si w niemal kadym wymiarze. Wikszo moich kolegw z University of California i z Harvardu oczywicie uwaa mnie za nieco zbzikowanego ekscentryka. Przypuszczam, e mniej ni 15% moich kolegw po fachu rozumie i popiera to, czym si zajmuj. Mona oczekiwa, e s to psychologowie bdcy raczej w modszym przedziale wieku. Jeeli znasz wiek danej osoby, to bdziesz wiedzie, co moe ona czu i myle na temat LSD. rodki psychodeliczne s medium modoci. Gdy poruszasz si w gr skali wieku, trzydziesto-, czterdziesto-, pidziesiciolatkw, coraz mniej osb jest otwartych na skorzystanie z moliwoci takich chemicznych propozycji. PLAYBOY: Dlaczego tak si dzieje? LEARY: Dla osb w wieku powyej trzydziestu piciu lub czterdziestu lat sowo "drag"1 oznacza jedn z dwu rzeczy: chorob-doktora lub narkotyk-szatana-zbrodni. Osobie, ktra ma takie neurologiczne zafiksowanie na sowie "drag" nie jeste w stanie powiedzie nic, co mogoby wpyn na zmian jej opinii. Jest ona rwnie mocno przymarznita do swoich pogldw jak pies Pawowa do swoich odruchw warunkowych. Z drugiej strony, dla ludzi w wieku poniej dwudziestu piciu lat, sowo "drag" odnosi si do szerokiej gamy rodkw zmieniajcych wiadomo, poczwszy do alkoholu, przez energetyzery, speedy i inne ogupiacze, skoczywszy na marihuanie i innych dragach psychodelicznych. Dla rednio-wiecznej Ameryki moe by to synonim natychmiastowej choroby psychicznej, ale dla wikszoci Amerykanw poniej dwudziestego pitego roku ycia, psychodeliczny drag oznacza ekstaz, rozszerzenie zmysw, dowiadczenie religijne, objawienie, owiecenie, kontakt z natur. Ciko spotka w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych nastolatka lub modego czowieka, ktry nie znaby przynajmniej jednej osoby majcej za sob dobre dowiadczenia z marihuan lub z LSD. Horyzonty wspczesnego modego pokolenia, W znaczeniu rozszerzonej wiadomoci s o lata wietlne poza horyzontami ich rodzicw. Tu zasza zmiana; nie ma odwrotu. Psychodeliczna bitwa zostaa wygrana. PLAYBOY: Co powiesz na takie standardowe oskarenie, e LSD jest zbyt mocne i zbyt niebezpieczne, eby je powierza modziey? LEARY: Nikt z nas nie wie jeszcze, w jaki sposb LSD mona zastosowa dla rozwoju i poytku rodzaju ludzkiego. Jest to potne narzdzie suce do uwalniania energii, dotychczas nie w peni zrozumiane. Ale jeeli miabym si postawi w sytuacji pitnastolatka lub pidziesiciolatka, ktry ma uy nowej formy niezrozumiaej dla niego energii, zawsze wybrabym sytuacj pitnastolatka. Dlaczego? Poniewa pitnastolatek zastosuje naw form energii dla zabawy, dla zintensyfikowania wrae, aby si kocha, z ciekawoci, dla osobistego rozwoju. Wielu pidziesiciolatkw stracio swoj ciekawo, stracio swoj zdolno do kochania si, przytpio swoj otwarto na nowe wraenia i chciaoby stosowa nowe formy energii dla wadzy, kontroli i wojen. A wic wcale si tym nie przejmuj, e modzie wyrywa si z zaj edukacyjnych, aby eksperymentowa ze wiadomoci, by bawi si z nowymi formami energii i artystycznej ekspresji. Obecne pokolenie w wieku poniej dwudziestu piciu lat jest najmdrzejszym i najwitszym pokoleniem, jakie ludzko kiedykolwiek widziaa. I na Boga, zamiast lamentowa, uwacza im i wizi ich, powinnimy ich popiera, sucha ich i podcza si wraz z nimi. PLAYBOY: Jeeli zechcielibymy pody za twoj ostatni sugesti, to co powinnimy zrobi? LEARY: Znajd zaufanego przyjaciela, ktry wie gdzie mona dosta LSD oraz jak przeprowadzi sesj, albo znajd zaufanego i dowiadczonego podrnika LSD, aby przeprowadzi ci przez trip, PLAYBOY: Czy koniecznie trzeba mie przewodnika?

70

LEARY: Tak. Jeeli nie bdziesz mia dowiadczonego przewodnika, przynajmniej przez pierwszych 10-15 sesji to dowiadczenie moe byk dezorientujce. PLAYBOY: A co z osob, ktra nie moe znale ani przewodnika, ani rda LSD pord swoich przyjaci? Co taka osoba powinna zrobi? LEARY: LSD jest poza prawem, a ja nikogo nie zachcam do amania prawa. Jednakowo powiem tak: w historii ludzkoci czowiek, ktry chciaby rozszerzy swoj wiadomo odnale gbsze znaczenie wewntrz siebie, potrafi tego dokona, jeeli by gotw powici na to czas i energii. W innych krajach i czasach, ludzie wdrowali boso 2000 mil, aby znale duchowego nauczyciela, ktry pozwoliby im si podczy do Buddy, Mahometa czy Ramakriszny. PLAYBOY: Jeeli nie moesz nam powiedzie gdzie kupi LSD, to czy moesz nam objani w jaki sposb mona wyprodukowa LSD? Jak nam wiadomo, mona je zsyntetyzowa w kadym dobrze wyposaonym laboratorium. LEARY: To prawda. Ale udzielanie takich odpowiedzi byoby nieodpowiedzialne. Wytwarzanie LSD jest aktualnie przestpstwem. PLAYBOY: Zakadajc, e moesz je mie, w jaki sposb si bierze LSD? Czy moe by wstrzykiwane czy te raczej poyka si je w kostce cukru? LEARY: Moe by wstrzykiwane, moe te by dostarczane w formie proszku, piguki czy roztworu, ktry jest bezwonny, bez smaku, i bez koloru. W kadym przypadku masz do czynienia z bardzo ma iloci. Sto mikrogram stanowi redni dawk. PLAYBOY: Na jak dug sesj? LEARY: Osiem do dwunastu godzin. PLAYBOY: Jak to jest? Co si wwczas z tob dzieje? LEARY: Jeeli bdziemy mwi oglnie, to co si wydarza kademu, to dowiadczenie niewiarygodnego przyspieszenia i intensyfikacji wszystkich zmysw i wszystkich procesw umysowych - ktre mog by bardzo dezorientujce jeeli nie jeste na nie odpowiednio przygotowany. W cigu kadej sekundy w twoim mzgu zapala si okoo stu milionw sygnaw; podczas kadej sekundy sesji LSD odkrywasz, e jeste dostrojony do odbioru tysicy wiadomoci, ktrych zazwyczaj nie rejestrujesz wiadomie. Moesz otrzymywa symultanicznie niewiarygodn liczb wiadomoci z rnych czci swojego ciaa. Poniewa nie jeste przyzwyczajony do takiego stanu rzeczy, moe si to sta przyczyn niesamowitej ekstazy, albo dezorientacji. Niektre osoby s przytoczone tym fenomenem Niagary bodcw zmysowych. Zamiast dwch, trzech rzeczy dziejcych si w krtkim odcinku czasu, nagle zalewa ci powd wiate, kolorw, wrae, obrazw i moesz poczu si cakowicie zagubiony. Odczuwasz nieznan wczeniej, potn, promieniujc z caego ciaa i zmierzajc do uwolnienia, si. W stanie normalnej percepcji, mamy wiadomo symboli statycznych. Ale gdy zaczyna dziaa LSD, wszystko zaczyna si rusza i ten nieubagany, bezosobowy, z wolna nabrzmiewajcy ruch bdzie trwa przez wiele godzin sesji. To tak jakby cae swoje normalne ycie uchwyci w nieruchomym kadrze, w niezdarnej, stereotypowej posturze, a potem z znienacka puci film obejmujcy wiele wymiarw na raz, przeadowany kolorami i energi. Pierwsz rzecz, jak postrzegasz, to niesamowite rozszerzenie wiadomoci zmysw. Na przykad zmys wzroku. W porwnaniu do jakoci widzenia pod wpywem LSD, stan normalnego widzenia jest jak obraz w le nastrojonym telewizorze. Pod wpywem LSD, oczy dziaaj jak mikroskop, w ktrym widzisz byszczce, promieniujce szczegy kadej rzeczy, na ktr pada twj wzrok. Po raz pierwszy rzeczywicie dostrzegasz - nie statyczn, symbolicznie reprezentowan, wyuczon percepcj rzeczy, ale wzory wiata odbijajce si od obiektw znajdujcych si w twoim otoczeniu, wpadajcych z prdkoci wiata w mozaik prcikw i stokw siatkwki twojego oka. Wszystko wydaje si by ywe. Wszystko jest ywe i promieniuje ostrymi falami wiata w kierunku twojej siatkwki. PLAYBOY: Czy zmys suchu ulega podobnej intensyfikacji? LEARY: Potwornie. Zazwyczaj syszymy tylko wyizolowane dwiki: dzwonek telefonu, brzmienie czyjego gosu. Ale gdy podczasz si pod LSD, orodki korowe twojego ucha rodkowego staj si drc membran, napinajc si pod wpywem fal dwiku. Wydaje si, e wibracje penetruj gboko twoje wntrze, nabrzmiewaj i wybuchaj. Syszysz pojedyncz nut sonaty Bacha i pozostaje ona w zawieszeniu, byszczc, pulsujc przez nieskoczenie dugi okres czasu, podczas gdy ty powoli orbitujesz dookoa niej. Nastpnie, setki lat pniej, nadchodzi druga nuta sonaty, i kolejne, po stuleciach, powoli dryfujesz wok tych dwch nut, obserwujc harmonie i dysonanse, zastanawiajc si nad histori muzyki. Gdy twj ukad nerwowy jest podczony do LSD i wszystkie poczenia rozbyskuj, zmysy zaczynaj pokrywa si i czy. Nie tylko syszysz, ale widzisz wydobywajc si z gonikw muzyk - jak taczce czsteczki, jak skrcajce si smugi pasty do zbw. W rzeczywistoci widzisz dwik w wielokolorowych wzorach podczas suchania go. W tym samym czasie jeste dwikiem, jeste nut, jeste strun skrzypiec, czy fortepianu. I kady z twoich organw pulsuje i przeywa orgazm w tym rytmie. PLAYBOY: Co dzieje si ze zmysem smaku? LEARY: Doznania smakowe rwnie s zwielokrotnione, chocia podczas sesji LSD nie ma si ochoty na jedzenie, tak jak nie miaby ochoty na przeksk podczas pierwszego samodzielnego lotu naddwikowym

71

odrzutowcem. Jednake, gdy zajadasz si po sesji, doceniasz kad z poszczeglnych zalet poywienia konsystencj, elastyczno, lepko - ktrych w normalnym stanie nie jestemy wiadomi. PLAYBOY: Jak wyglda sprawa powonienia? LEARY: Jest to jeden z najbardziej dojmujcych aspektw dowiadczenia LSD. To tak jakby oddycha po raz pierwszy w yciu, wspominasz z rozbawieniem i z niesmakiem ten plastikowy, bezwonny, sztuczny gaz, ktry zwykle nazywasz powietrzem. Podczas sesji LSD, odkrywasz, e wdychasz atmosfer skadajc si z milionw mikroskopijnych wstek wchowej tamy telegraficznej, eksplodujcych w twoich nozdrzach ekstatycznym znaczeniem. Gdy bdc, w pewnym oddaleniu, podczas dowiadczenia LSD, siedzisz w jednym pokoju z kobiet, uwiadamiasz sobie tysice pyncych od niej, penetrujcych, chemicznych informacji, wpywajcych wraz z powietrzem do twoich centrw zmysowych: symfonia tysica zapachw, ktre emanuj z nas w kadej chwili - szampon, jakiego uywa, jej perfumy, jej pot, zapach jej oddechu i przemiany materii, wo jej seksu, zapach jej ubrania - erotyczne pociski eksplodujce w komrkach wchowych. PLAYBOY: Czy zmys dotyku staje si rwnie erotyczny? LEARY: Dotyk staje si zarwno elektryczny jak i erotyczny. Przypominam sobie taki moment, kiedy podczas pewnej sesji Rosemary pochylia si nade mn i delikatnie dotkna swoim palcem rodka mojej doni. Sto tysicy komrek w mojej rce natychmiast eksplodowao mikkim orgazmem. Ekstatyczne energie pulsoway wzdu mojego ramienia atakujc mzg, podczas gdy nastpnych sto tysicy komrek mikko eksplodowao czysty delikatn rozkosz. Dystans pomidzy palcem mojej ony, a moj doni wynosi 50 mil, wypenionych bawenian sodycz, przeniknitych tysicami srebrnych przewodw, po ktrych tam i z powrotem pdziy adunki energii. Z jej palca przepyway fale pulsujcej energii. Jedna po drugiej przepyway fale zoone z rozkosznie delikatnej eterycznej tkanki, powodujce drenie, gonice si nawzajem pomidzy moj doni i jej palcem. PLAYBOY: Czy ta rozkosz miaa charakter erotyczny? LEARY: Transcendentalnie. Pod wpywem LSD z kadego wkna twojego ciaa uwalnia si niesamowita ilo energii - wliczajc w to w szczeglnoci energi seksualn. Nie ma wtpliwoci, e LSD jest najpotniejszym z wszystkich wynalezionych przez czowieka afrodyzjakw. PLAYBOY: Czy mgby to rozwin? LEARY: Po prostu wraenia seksualne pod wpywem LSD ulegaj cudownemu spotgowaniu i intensyfikacji. Nie chc przez to powiedzie, e jest to po prostu zwikszenie potencji. Nie doznaje si take w sposb automatyczny przeduonej erekcji. To twoja wraliwo wzrasta o tysic procent. Wyjani to w ten sposb: w porwnaniu z kochaniem si po LSD, sposb, w jaki uprawiasz mio - bez wzgldu na to jak bardzo nie byaby to ekstatyczna przyjemno - jest jak kochanie si ze sklepowym manekinem. Podczas zmysowej i komrkowej komunii wywoanej przez LSD, moesz spdzi p godziny na pieszczeniu oczu i nastpne p godziny kochajc si za pomoc oddechu. Podobnie jak i ty, ona rwnie jest pobudzona tysicem zmysowych i komrkowych organicznych zmian. Zwyczajny stosunek seksualny wywouje specyficzne zmiany chemiczne, pobudzenie i okrelone interakcje w cile zlokalizowanych strefach, nazywanych przez psychologw erogennymi. Sdz, e s to wulgarne i sprone koncepcje. Gdy kochasz si po LSD, to tak jakby kada z tryliona komrek twojego ciaa, kochaa si z kad komrk jej ciaa. Twoja rka nie pieci jej skry, lecz zatapia si i czy z pradawnym rdem ekstazy wewntrz niej. PLAYBOY: Jak czsto kochae si bdc pod wpywem LSD? LEARY: Za kadym razem. W rzeczywistoci jest to wszystkim, czym jest dowiadczenie LSD. (Po)czenie si, (p}oddanie si, przepyw, unia, komunia. To wszystko jest kochaniem. Kochasz si ze wiatem wiecy, z falami dwiku dobiegajcymi z gramofonu, z waz pen owocw, stojc na stole, z drzewami, Przebywasz w pulsujcej harmonii ze wszystkimi energiami dookoa ciebie. PLAYBOY: Wcznie z tymi pyncymi od kobiety? LEARY: Trzy niemoliwe do uniknicia cele sesji LSD to: odkrycie i mio z Bogiem, odkrycie i mio z samym sob, oraz odkrycie i mio z kobiet. Nie moesz tego dokona z samym sob, jeeli nie uczynie tego z nieskoczonym, otaczajcym ci procesem energii i nie moesz zrobi tego z kobiet, dopki nie zrobisz tego z sob. Naturalnym i oczywistym sposobem brania LSD, jest sesja z przedstawicielem pci przeciwnej, a sesja LSD, ktra nie powoduje w ostatecznoci poczenia si z osob pci przeciwnej, jest niecakowita. Im bardziej rozszerza si twoja wiadomo, im dalej moesz wznie si ponad swj umys, tym gbsza, bogatsza, dusza i Peniejsza znaczenia staje si twoja seksualna komunia. PLAYBOY: Syszelimy o sesjach, w ktrych pary kochay si a do krawdzi wyczerpania, ale nigdy nie wydaway si by wyczerpane. Czy to prawda? LEARY: Tak. PLAYBOY: Czy moesz nam opisa wraenie orgazmu pod wpywem LSD? LEARY: Tylko najbardziej lekkomylny poeta mgby prbowa to zrobi. Musz wam powiedzie tak: "Jak si to opowiada maym dzieciom?" Dziecko pyta: "Tato, czym jest seks?", a ty starasz si to opisa i potem dziecko mwi: "Hm, czy to jest takie fajne jak cyrk?", ty odpowiadasz: ;,No, nie zupenie takie". Dziecko mwi: "Czy to jest takie fajne jak lody czekoladowe?", ty na to: "Wic to jest tak, ale znacznie, znacznie wicej ni

72

to". A dziecko mwi: "A wic to jest tak jak jazda na roller-coasterze?" i odpowiadasz: "Czciowo tak, ale to jest jeszcze wicej ni to". Krtko mwic, nie mog ci powiedzie jak to, jest, poniewa nie jest to niczym, co kiedykolwiek ci si przydarzyo - i ponadto nie istniej adekwatne sowa, ktre mogyby to opisa. Nie dowiesz si jak to jest, dopki sam nie sprbujesz, a wtedy nie bdzie potrzeby, eby ci o tym mwi. PLAYBOY: Syszelimy, e niektre kobiety majce zazwyczaj trudnoci z osigniciem orgazmu, bdc pod wpywem LSD, odkrywaj w sobie zdolno do przeywania orgazmw wielokrotnych. Czy to jest prawda? LEARY: Podczas troskliwie przygotowanej, miosnej sesji LSD, kobieta moe mie kilkaset orgazmw. PLAYBOY: Kilkaset? LEARY: Tak. Kilka razy po sto. PLAYBOY: A co z mczyzn? LEARY: To zaabsorbowanie liczb orgazmw, jest psychicznym kanaem dla wielu mczyzn i kobiet. Jest to rwnie gruboskrne i wulgarne jak zastanawianie si nad tym, ile ona zapacia za szlafrok. PLAYBOY: Jednake musi by jaki rodzaj fizjologicznego porwnania. Jeeli kobieta moe mie kilkaset orgazmw, ile ich moe mie mczyzna w optymalnych warunkach? LEARY: Zaleaoby to cakowicie od iloci seksualnego i psychodelicznego dowiadczenia, posiadanego przez mczyzn. Jeeli o mnie chodzi, to mog wycznie porwnywa to, kim byem, z tym, czym jestem teraz. W cigu ostatnich szeciu lat moja otwarto, moje reakcje, mj wspudzia w kadej formie zmysowych wrae, zostay zwielokrotnione tysickrotnie. PLAYBOY: O tym aspekcie dziaania LSD przebkiwano w prywatnych rozmowach, ale jak dotd nie mwiono o tym publicznie. Dlaczego? LEARY: Silne seksualne dziaanie LSD jest tajemnic publiczn, o ktrej nikt z nas nie mwi w ostatnich latach. W kontekcie spoecznym, wystarczajco niebezpiecznie jest mwi o tym, e LSD pomaga ci odnale bosko oraz e pomaga w odkrywaniu samego siebie. Gdy tylko o tym po" wiesz - ju wpadasz w kopoty. Lecz jeli owiadczysz, e dowiadczenie psychodeliczne jest przede wszystkim dowiadczeniem seksualnym, dopraszasz si o to, by cay ten rednio-wieczny monolit klasy redniej zwali a si na gow. jednake w chwili obecnej, mam na karku wyrok trzydziestu lat wizienia, co dla czterdziestopicioletniego mczyzny jest wyrokiem doywocia, a w dodatku jestem oskarony o drugie przestpstwo zwizane Z marihuan, zagroone 16-letnim wyrokiem. Poniewa autorytety klasy redniej znajdujce si w rednim wieku nie mog mi ju wicej dooy oraz z tego powodu, e tajemnica nie jest ju sekretem wrd modziey, czuj e wolno mi teraz powiedzie to, czego nigdy nie powiedzielimy wczeniej: ekstaza seksualna jest podstawowym powodem aktualnego boomu LSD. Gdy dr Goddard naczelnik Food and Drug Administration owiadcza podczas przesucha w Senacie, e 10% studentw w college "ach bierze LSD czy kiedykolwiek zastanawiasz si dlaczego? To jasne, . oni odkrywaj Boga i znaczenie; jasne, e odkrywaj samych siebie; al. czyby naprawd myla, e to nie sex jest fundamentaln przyczyn tego kipicego, spoecznego, modzieowego boomu? Nie moesz ju wicej prowadzi bada nad LSD, pozostawiajc na uboczu ekstaz seksualn, tak jak nie moesz przeprowadza bada nad tkankami, odkadajc na bok kwestie komrek. LSD nie jest bynajmniej automatycznym wcznikiem seksualnego prze budzenia. Gdy bierzesz je pierwszych 10 razy moesz by niezdolny do seksualnych dowiadcze, poniewa jeste przytoczony i zachwycony - albo przestraszony i skonfundowany - przez nowo dowiadczenia; w tym momencie idea seksu moe by nieistotna, albo niepojmowalna. Lecz jest to zalene od otoczenie i partnera. Jeeli mczyzna i jego partnerka razem bior LSD, to jest prawie nieuniknione, e ich energie seksualne bd nie wyobraalnie zintensyfikowane i o ile nie wystpi jaka niezdarno lub strach ktrej ze stron, albo inne zablokowania, zostan doprowadzeni dc gbszego dowiadczenia ni mogli kiedykolwiek przypuszcza. Od pocztkw naszych bada, byem wiadomy tej wstrzsajcej mocy LSD. Musicie zwraca wielk uwag na to, by bra LSD wycznie z kim, kogo dobrze znacie, poniewa jest prawie nieuniknione, e kobieta zakocha si w mczynie, ktry podzieli z ni dowiadczenie LSD. W rezultacie sesji LSD mog si rozwin gbokie i dugotrwae wzorce neurologiczne gbokie emocjonalne zobowizania, ktre mog pozosta do koca ycia Z tego powodu, zawsze byem wyjtkowo ostrony przy przeprowadzania sesji z udziaem kobiety i mczyzny. Zawsze staramy si o to, aby podczas pierwszej sesji danej osoby by obecny m, albo ona, gdy zatem rozwin si owe potne napicia, mona je skierowa w stron odpowiedzialnego rozadowania po sesji. PLAYBOY: Czyby gosi psychodeliczn monogami? LEARY: C, nie mog uoglnia, ale jedna z najwikszych lekcji, jaki wyniosem z sesji z LSD to fakt, e kady mczyzna zawiera w sobie esencj wszystkich mczyzn, za kada kobieta zawiera w sobie wszystkie kobiety. Przypominam sobie sesj z przed kilku lat, gdy z przeraeniem i ekstaz otworzyem oczy i spojrzaem w oczy Rosemary i zostaem wcignity w ich gbi, wpywajc agodnie do wntrza jej umysu, dowiadczaj wszystkiego czego ona dowiadczaa, rozpoznajc kad z jej myli. Podczas gdy mj wzrok by przykuty do jej oczu, jej twarz zacza podlega zmianom. Widziaem j jako dziewczyn, dziecko, star kobiet z siwymi wosami o pomarszczonej twarzy. Widziaem j jako wiedm, madonn, zrzdliw bab, opromienion krlow, Bizantyjsk dziewic, zmczon, dowiadczon orientaln dziwk, ktra przejrzaa

73

kady widziany przez ni tysice razy aspekt ycia. Bya wszystkimi kobietami, bya kad kobiet, esencj kobiecoci - miejce si, artobliwe oczy, poddajce si, demoniczne, wci zapraszajce: "Zobacz mnie, usysz mnie, przycz si do mnie, pocz si ze mn, podtrzymaj rytm tego taca". Zatem - jak sdz implikacje tego dowiadczenia dla wzajemnego doboru i seksualnoci s oczywiste. I dlatego te, bynajmniej nie z przyczyn moralnych obwarowa, czy zahamowa, jeeli chodzi o stosowanie przeze mnie LSD w ostatnich szeciu latach, jestem kracowym monogamist. PLAYBOY: Czy to oznacza, e mwic o monogamii masz na myli cakowit seksualn wierno jednej kobiecie? LEARY: Pomys, eby biega w kko, prbujc wyszukiwa rne partnerki, jest koncepcj na bardzo niskim poziomie. yjemy w wiecie o gwatownie wzrastajcej liczbie ludnoci, w ktrym jest coraz wicej piknych, modych panienek, usamodzielniajcych si z kadym miesicem. Jest zatem oczywistoci, e seksualne kryteria przeszoci podlegaj zmianie, oraz e wymagania, jakie stawiamy osobnikom z naszym zasobem zmysw i komrek, nie polegaj wycznie na powtarzaniu miosnych historii z kolejnymi modymi ciaami, ale na eksploracji niewiarygodnych gbin i zakresw twojej wasnej tosamoci wraz z pojedynczym przedstawicielem pci przeciwnej. To wymaga czasu i zobowizania w trakcie podry.... Istnieje szczeglny rodzaj neurologicznej i komrkowej wiernoci, ktra rozwija si stopniowo. Wiele lat temu powiedziaem, e w przyszoci, podoem rozwodu nie bdzie fakt, e twoja ona posza z innym facetem do ka, aby si pokotowa z nim na materacu przez godzin czy dwie, ale to e twoja ona odbya sesj LSD z kim innym, z uwagi na si rozwijajcych si wwczas wzajemnych powiza. PLAYBOY: Istniej takie relacje, wedug ktrych spora liczba kobiet przebywajcych w twoim towarzystwie jest ci wicej ni przychylna. Tak naprawd, jeden z twoich przyjaci powiedzia nam, e jeeliby zechcia, to mgby mie dwie lub trzy rne kobiety kadej nocy. Czy mia racj? LEARY: Przez ostatnich sze lat, wikszo czasu spdziem w sposb bardzo spokojny w naszych orodkach badawczych. Ale podczas wyjazdowych odczytw, przy udziale rozentuzjazmowanych zgromadze, nie ulega wtpliwoci fakt, e charyzmatyczna, publiczna posta generuje pocig i stymuluje reakcje seksualne. PLAYBOY: Jak czsto, takie reakcje budz w tobie oddwik? LEARY: Kada kobieta ma wbudowan w swoje tkanki i komrki tsknot za bohaterem, mitycznym mdrcem, ktry by w niej inicjowa i dzieli z ni jej bosko. Lecz przypadkowe stosunki seksualne nie zaspakajaj tej gbokiej tsknoty. Kada z charyzmatycznych postaci, wiadoma swoich mitycznych mocy budzi ten podstawowy gd w kobietach i okazuje im szacunek na poziomie, ktry jest odpowiedni i wspbrzmicy w danej chwili. Jednake kompulsywne obapianie, rzadko bywa waciwym sposobem takiej komunikacji. PLAYBOY: Czyby nie aprobowa przypadkowych romansw, dla kto Tych katalizatorem byo LSD? LEARY: Nie jestem z tych, co mwi innym jak maj postpowa. A, i chciabym powiedzie, e jeeli zechcesz zastosowa LSD jako pomoc w uwodzeniu kobiet, znajdziesz si w bardzo upokarzajcej i kopotliwi sytuacji, poniewa to po prostu nie zadziaa. Pod wpywem LSD jej oczy przejrz ci na wylot, a ona zobaczy bez ogrdek twoje zamiary, gdy zbliysz si ze swoimi apskami, rutynowo krcc wsem. Bdziesz wyglda jak skoczony dupek i ona moe rozemia ci si w twarz, albo przybierzesz wygld potwora i ona bdzie krzycze, wpadajc w stan paranoi. Ni dobrego z tego nie wyniknie, jeeli LSD zostaoby uyte w grubiaski sposb dla celw zdobycia nad kim wadzy, lub manipulacji. PLAYBOY: Przypumy, e spotykasz na prywatce dziewczyn, z ktr znajdujesz natychmiast wsplny jzyk i oboje decydujecie si na LSD trip tej samej nocy. Jak to bdzie wyglda w takich warunkach? LEARY: Musisz pamita, e biorc z kim LSD, dobrowolnie odrzucasz cay swj system obronny i cakowicie otwierasz si w sposb niezwykle podatny na zranienia. Jeeli ty i dziewczyna jestecie na to gotowi, wwczas - podczas wsplnego tripu - zaistnieje natychmiastowy i gboki wzajemny zwizek. Ludzie dobrze zaznajomieni z LSD, mog by zdolni do takich dziaa po krtkiej znajomoci, ale osoba niedowiadczona prawdopodobnie znajdzie si w kracowym zamieszaniu i tacy ludzie mog si cakowicie odizolowa od siebie. Mog zosta wcignici w poruszajc si w ich wntrzu wir zachwytu, albo konfuzji, zapominajc przy tym cakowicie o obecnoci drugiej osoby. PLAYBOY: Wedug niektrych raportw, LSD moe sta si impulsem uruchamiajcym upione skonnoci homoseksualne u osb, ktre wczeniej byy wycznie heteroseksualne. Czy jest w tym co z prawdy? LEARY: Wrcz przeciwnie, w rzeczywistoci LSD jest specyfikiem leczcym homoseksualizm. Dobrze wiadomo, e wikszo seksualnych odchyle nie wynika z biologicznych uwarunkowa, ale z bolesnych i zaburzonych dowiadcze dziecistwa. Z tego powodu nie dziwi nas, e mielimy wiele przypadkw dugoletnich homoseksualistw, ktrzy bdc pod wpywem LSD odkryli, e s nie tylko genitalnie, ale i genetycznie mczyznami, e przede wszystkim s atrakcyjni dla kobiet. Najsynniejszym i n~ bardziej znanym z takich przypadkw jest przykad Allena Ginsberga, ktry otwarcie stwierdzi, e po raz pierwszy poczu pocig do kobiet podczas sesji LSD kilka lat temu. Ale jest to jeden z licznych tego typu przypadkw. PLAYBOY: Czy to samo dziao si w przypadku lesbijek?

74

LEARY: Wanie chciaem przytoczy taki przykad. Do naszego centrum w Meksyku przyjechaa wyjtkowo atrakcyjna dziewczyna. Bya lesbijk i bya bardzo aktywna seksualnie, lecz cae jej energia bya powicona na robienie tego z dziewczynami. Podczas sesji LSD w jednym z naszych domkw, zesza na pla i zobaczya modego mczyzn w kpielwkach i - bach! - po raz pierwszy w jej yciu wewntrzkomrkowa elektryczno przepyna przez jej ciao i zrobia pomost nad wyrw. Nastpni z po_ rd wybieranych przez ni partnerw, byli niemal w wycznie przedstawicielami pci przeciwnej. Z tego samego powodu LSD jest potnym lekiem na impotencj i ozibo, ktre podobnie jak homoseksualizm s symbolicznymi zaburzeniami sfery psychicznej. Dowiadczenie LSD wpycha ci w kontakt z wiedz twojego ciaa, twojego ukadu nerwowego, twoich komrek, twoich narzdw, I im bliej znajdujesz si przekazw pyncych z ciaa, tym bardziej oczywiste staje si to, e zostae stworzony i przeznaczony do prokreacji i podtrzymywania strumienia ycia. Gdy stajesz w konfrontacji z podstawowym faktem na poziomie komrkowym, bdc pod dziaaniem LSD, stwierdzasz, e twoja impotencja lub twoja ozibo, jest spowodowana twoimi neuropsychologicznymi kompleksami wynikymi ze strachu lub wstydu, e nie maj one znaczenia dla twoich komrek, e nie maj nic wsplnego z biochemicznymi mocami wewntrz twojego ciaa, pchajcymi ci do poczenia si i stworzenia pary z czonkiem przeciwnej pci. PLAYBOY: Czy LSD zawsze dziaa jako lek w problemach seksualnych? LEARY: Oczywicie, e nie. LSD nie gwarantuje adnych specyficznych socjalnych czy seksualnych wynikw. Kto moe wzi LSD, zostawi on i dzieci i odej, aby zosta mnichem nad brzegiem Gangesu. Inny wemie LSD i powrci do swojej ony. Jest to wysoce zindywidualizowana sytuacja. Wysoce nieprzewidywalna. Podczas sesji LSD moe nastpi bardzo precyzyjna percepcja twojego penego rutyny ycia spoecznego i zawodowego. Moesz ku swojemu przeraeniu odkry, e prowadzisz egzystencj robota, e twoje relacje z szefem, on i rodzin s stereotypowe, puste i pozbawione znaczenia. W tym momencie moe przyj pragnienie zrezygnowania z tej wyjaowionej egzystencji, zebrania myli, odejcia i odizolowania si od wiata na drodze mnicha i zrozumienia w tym czasie, do jakiego ycia (o ile w ogle) chcesz powrci. Z drugiej strony jednak, odkrylimy, e podawanie LSD czonkom grup zakonnych powodowao nieodwracaln tendencj do porzucenia monastycznego stylu ycia i znalezienia partnerskich zwizkw. Kilku mczyzn dobrze po czterdziestce, byo mnichami przez 15 lub 20 lat i pomimo swego dojrzaego wieku powrcio do spoeczestwa, oenili si i przystosowali do heteroseksualnego stylu ycia. Nieprzypadkowo wszyscy badani spord grup religijnych, ktrym podawaem LSD - ponad 200 pastorw, ksiy, studentw seminariw i zakonnic - dowiadczao najbardziej intensywnych reakcji seksualnych. W dwch grupach religijnych, ktre najwyej ceniy czysto i celibat nastpia masowa ucieczka mnichw i mniszek, porzucajcych religijne zobowizania w celu zawarcia maestw, po serii dowiadcze z LSD. Jak widzicie sesja LSD jest przemonym przebudzeniem dowiadczenia; uwalnia potencjalne, pierwotne energie, a jedn z nich stanowi seksualny impuls, ktry jest najmocniejszym impulsem na kadym z poziomie ycia organicznego. By moe ci ludzie po raz pierwszy w yciu stanli twarz w twarz z potnymi siami ycia, ktre wczeniej zamurowali przy pomocy zrytualizowanych reakcji obronnych i stworzonych przez siebie fikcji. PLAYBOY: Wielk spraw poruszan przez zwolennikw LSD, wczajc w to ciebie, s kwestie okrelane terminami religijnego mistycyzmu. Wczeniej mwie o odkryciu "boskoci" dziki LSD. W jakim sensie dowiadczenie LSD jest dowiadczeniem religijnym? LEARY: To zaley, co rozumiesz przez pojcie "religia". Niemal dla kadego, dowiadczenie LSD jest konfrontacj z wiedz i energi, ktra pomniejsza i napenia pokor umys czowieka. Dowiadczenie grozy i objawienia jest czsto opisywane jako religijne. Uwaam, e moja praca jest przede wszystkim religijna, poniewa jej celem jest systematyczna ekspansja wiadomoci i odkrywanie tych energii, ktre ludzie nazywaj "boskimi". Z psychodelicznego punktu widzenia, niemal wszystkie religie usiuj - czasem w sposb ograniczony czasowo lub narodowo - odkry wewntrzny potencja. Zatem LSD jest jog Zachodu. Celem religii Wschodu, tak jak celem LSD, jest wznie si do gry: to znaczy rozszerzy swoj wiadomo i odnale ekstaz i zawarte w niej objawienie. PLAYBOY: Dr Gerald Klee z Narodowego Instytutu Zdrowia Umysowego (National Institute of Mental Health), napisa: "Ci ktrzy mwi, e LSD rozszerza wiadomo, maj za zadanie zdefiniowanie tego terminu. Przy zastosowaniu konwencjonalnej definicji, myl, e LSD nie rozszerza wiadomoci". Co o tym sdzisz? LEARY: C, zastosowa on wsk, konwencjonaln definicj wiadomoci, zgodnie z ktr psychiatrzy powiadaj: istniej dwa poziomy wiadomoci - sen, oraz normalna wiadomo symboliczna. Wszystko poza tymi dwoma jest stanem choroby umysowej. Zatem zgodnie z klasyczn definicj LSD nie symbolicznej rozszerza wiadomoci; a zatem wytwarza psychozy. W kategoriach swojej konwencjonalnej, symbolicznej rozgrywki, dr Klee ma racj. Twierdz, e jego definicja jest zbyt wska, e wywodzi si z godnego ubolewania, prymitywnego i zabobonnego systemu wiadomoci. Mj system wiadomoci - sprawdzony poprzez dowiadczenie setek tysicy wytrenowanych podrnikw, tych ktrzy brali LSD - jest okrelany przez siedem rnych poziomw wiadomoci. PLAYBOY: Czym one s ? LEARY: Najnisze poziomy wiadomoci to sen i stupor, wytwarzaj go narkotyki, barbiturany i nasz

75

narodowy ogupiacz, alkohol. Trzeci poziom wiadomoci jest konwencjonalnym stanem przebudzenia, w ktrym wiadomo jest zajta uwarunkowaniami symbolicznymi: flagi, znaki dolarw, stanowiska w pracy, nazwy gatunku, przynaleno partyjna i temu podobne. Jest to poziom, ktry wikszo ludzi, wczajc w to psychiatrw uwaa za rzeczywisto; nie znajc jej nawet w poowie. Nastpne dwa po2iomy wiadomoci, somatyczna i zmysowa, bdzie jak sdz szczeglnie interesowaa czytelnikw Playboya, gdy wikszo z nich naley do modszej generacji, ktra jest bardziej sensualna ni purytascy Amerykanie starszego pokolenia. Aby osign poziomy somatyczny i sensualny, musisz uczyni co w celu odczenia si od symboli i otwarcia miliardw twoich zmysowych detektorw rejestrujcych miliardy docierajcych do nich impulsw. Chemikalia, ktre otwieraj drzwi do tych poziomw s dobrze znane od stuleci kulturom, ktre akcentuj delikatny, sensytywny zapis stymulacji zmysowej: kultura arabska, kultura Indian, kultura Mongow. To marihuana. Nie ma dwch zda, co do tego, e marihuana jest stymulatorem zmysw - i to wyjania nie tylko, dlaczego jest najchtniej wybierana przez modych ludzi, ale take, dlaczego wzbudza taki strach i panik wrd rednio-wiecznych, rednio-klasowych wdczanych opojw, czerwononosych biurokratw wprawiajcych w ruch anty-narkotykowe agendy. Gdyby oni tylko wiedzieli, co ich omija. Ale musimy przedstawi tskne wyrazy poegnania cielesnym poziomom wiadomoci i przej na poziom szsty, nazwany przeze mnie poziomem komrkowym. Dobrze wiadomo, e mocniejsze psychodeliki takie jak meskalina i LSD, zabieraj ci poza zmysy w wiat wiadomoci komrkowej. Neurologiczn istot sprawy jest to, e kada z 13 miliardw komrek twojego mzgu jest poczona z jakimi 25000 innych komrek i wszystko co wiesz pochodzi z komunikacyjnej wymiany odbywajcej si w zakor5czeniach twoich komrek nerwowych. Podczas sesji LSD, niezliczone skupiska tych komrek zostaj podczone i wiadomo wwirowuje si w niesamowite panoramy, dla ktrych nie znajdujemy ani sw ani zdatnych do opisu poj. Najbardziej akuratn w tym miejscu metafor jest metafora mikroskopu, ktra pozwala przybliy wiadomoci wzory komrkowe, niewidoczne goym okiem. W ten sam sposb dziki LSD, do wiadomoci kodera wewntrzkomrkowy dialog, ktry w normalnym stanie jest niesyszalny i dla ktrego nie znajdujemy adekwatnego, symbolicznego jzyka. Zaczynasz by wiadomy procesw, do ktrych nigdy wczeniej nie bye dostrojony. Czujesz jak zagbiasz si w mikk, bagienn tkank swojego ciaa, powoli dryfujc wgb ciemnych, czerwonych rozlewisk, pync poprzez kapilarne kanay, delikatnie popychany przez nieskoczone komrkowe maszynerie, starodawne tykanie wknistych czasomierzy, trzaskanie, sapanie, niesabnc prac pomp. Bdc w ten sposb wchonitym przez tkankowy kombinat, oraz przez ylno-ttniczy system zaopatrzeniowy wewntrz twojego ciaa, moesz ulec przeraeniu, gdy przydarzy ci si to po raz pierwszy w yciu. Lecz moe by to zarwno straszliwe i przeraajce, jak i pene czci i zdumienia. PLAYBOY: Czy jest co wicej? LEARY: Tak i ten poziom jest nawet bardziej obcy i przeraajcy. To jest poziom prekomrkowy, ktrego mona dowiadczy tylko pod wpywem bardzo duych dawek LSD. Twoje komrki nerwowe uwiadamiaj sobie - podobnie jak komrki profesora Einsteina - e caa materia, wszystkie struktury s pulsujc energi; podczas gbokiej sesji LSD pojawia si sil druzgoccy moment, gdy twoje ciao, oraz wiat dookoa ciebie rozpuszczaj si w migoczc kratownic pulsujcych biaych fal, w cichy, subkomrkowy wiat poruszajcej si tam i z powrotem energii. W cigu ostatnich 4000 lat zapisywanej historii, mistycy i wizjonerzy okrelali to mianem "biaego wiata" albo "taca energii". Nagle zdajesz sobie spraw z tego, e wszystko, o czym mylae jako o rzeczywistoci, albo o samej istocie ycia - wczajc w to twoje ciao - jest tylko tacem czsteczek. Odkrywasz, e jeste przeraliwie osamotniony w martwym, bezosobowym wiecie czystej energii, zasilajcej twoje organy zmysw. Jest to oczywicie jedno z najstarszych stwierdze filozofii orientalnej, e nie istnieje nic oprcz chemii twojej wasnej wiadomoci. Ale jeeli rzeczywicie przytrafi ci si to po raz pierwszy podczas dowiadczenia z LSD, moe by to odebrane jako pene trwogi odkrycie wyizolowania. W tym momencie nieprzygotowany LSD-triper czsto wykrzykuje: "Umarem!". I siedzi wypeniony strachem, bojc si poruszy. Dla dowiadczonego podrnika, takie objawienie bdzie pene radoci: wskoczye do wewntrz wzoru Einsteina, penetrowae ostateczno natury rzeczy i wibrowae w harmonii z pulsacj pierwotnych, kosmicznych rytmw. PLAYBOY: Czy czsto zdarzao ci si co takiego podczas twoich sesji? LEARY: Dowiadczaem tego w okoo 50% z 311 moich sesji LSD. Za kadym razem gdy si to zaczyna dzia, bez wzgldu na to jak wielkie masz dowiadczenie z LSD, wystpuje moment strachu - poniewa nikt nie lubi gdy wygodny wiat obiektw i symboli, a nawet komrek, rozpada si w obraz podstawowych wzorw fizycznych. PLAYBOY: Czy wierzysz w to, e moe by gbszy poziom wiadomoci ni prekomrkowy? LEARY: Mam nadziej. Wiemy, e istnieje wiele rnych poziomw energii wewntrz i naokoo nas, i mam nadziej, e w cigu naszego ycia te poziomy otworz si dla nas, gdy faktem jest, e nie istnieje taka forma energii na tej planecie, ktra nie byaby zapisana gdzie w naszym ciele. W kad z naszych komrek s wbudowane molekularne pasma pamici i wiadomoci nazywane kodem DNA - genetyczna matryca, ktra projektuje i konstruuje twoje ciao. Jest to starodawne pasmo czsteczek, ktre zawieraj w sobie pami kadego poprzedniego organizmu, ktry wnis wkad w twoj obecn egzystencj. W twoim kodzie

76

DNA masz zapisan genetyczn histori twojego ojca i matki. I to biegnie wstecz poprzez pokolenia, przez eony czasu. Twoje ciao dwiga w sobie proteinowy zapis wszystkiego, co ci si przydarzyo od chwili, gdy zostae poczty jako jednokomrkowy organizm. Jest to ywa historia kadej z form przeksztaconej energii, sigajca wstecz do uderzenia byskawicy w prekambryjskie bota, co zainicjowao procesy yciowe dwa miliardy lat temu. Gdy badani relacjonuj cofnicie si w czasie pod wpywem LSD oraz wizje poprzednich inkarnacji, nie jest to ani mistyka, ani co nadzwyczajnego.. To jest po prostu nowoczesna biogenetyka. PLAYBOY: Powiedz nam co wicej o tych wizjach. LEARY: Nie wiemy, w jaki sposb przechowywane s te wspomnienia, ale w twoim mzgu s zarejestrowane niezliczone zdarzenia z wczesnego dziecistwa, a nawet z ycia podowego i mog one przedostawa si do wiadomoci w trakcie dowiadczenia z LSD. PLAYBOY: Czy jedynie sobie je przypominasz, czy te je przeywasz? LEARY: Dowiadczenia, ktre wracaj pod wpywem LSD s ponownie przeywane - za pomoc wzroku, dwiku, zapachu, smaku i dotyku dokadnie w taki sposb, w jaki zdarzyy si uprzednio. PLAYBOY: Jeeli te dowiadczenia pochodz z bardzo wczesnego okresu ycia, w jaki sposb moesz uzyska pewno, e s to w wikszym stopniu prawdziwe wspomnienia, ni ywe halucynacje? LEARY: Istnieje moliwo sprawdzenia niektrych z tych dawnych wspomnie, ale wikszo tego banku pamici, ktry jest zbudowany z wkien twoich proteinowych komrek, nigdy nie bdzie moga by zweryfikowana przez obserwacj z zewntrz. Kto miaby moliwo potwierdzi, co odbiera twj ukad nerwowy przed narodzinami, wewntrz twojej matki? Ale jest oczywistym faktem, e twj ukad nerwowy dziaa w czasie, gdy przebywae jeszcze w macicy. Byo to rejestrowanie i odbieranie elementw wiadomoci. Dlaczego zatem, miaoby by zaskakujce to, e w jaki czas pniej, gdy ju otrzymae chemiczny klucz, jeste w stanie odtworzy wspomnienia dziewiciu niebezpiecznych i ekscytujcych miesicy przed narodzinami? PLAYBOY: Czy mona dokonywa selekcji tych wspomnieniowych wizji? Czy mona zgodnie ze swoim yczeniem podrowa w czas przeszy? LEARY: Tak, mona. Jest to specjalny projekt, nad ktrym ostatnio pracuj. Sporzdziem wykres drzewa genealogicznego mojej rodziny i przemierzam je wstecz na tyle na ile potrafi. Usiuj zgbi pul genw, z ktrej wyonili si moi przodkowie w Irlandii i we Francji. PLAYBOY: Z jakim powodzeniem? LEARY: No c, s pewne momenty w historii mojej ewolucji, ktre mog osign w kadej chwili, ale s take pewne zabaaganione zauki na ciece mego rodu, w ktre czsto wpadam, a poniewa s przeraajce, uwalniam si do nich, otwieram oczy i zatrzymuj ich bieg. W wielu sesjach, bdc w przeszoci przed 300 laty, czsto spotykam szczeglnego. wygldajcego na Francuza faceta, z czarnymi wsami, o raczej niebezpiecznym wygldzie. I jest kilka niezmiernie ekscentrycznych, powtarzajcych si sekwencji w kraju Anglosaksoskim, ktre mnie wybitnie zakopotay, gdy przeywaem je podczas moich sesji z LSD wydarzenia, ktre zszokoway mnie osob z dwudziestego wieku. PLAYBOY: Co to byy za wydarzenia? LEARY: Chwile zwizane z rozmnaaniem si - sceny brutalnej seksualnoci przodkw, w Irlandzkich barach, stogach siana, kach z baldachimem, powozach, na plaach, na wilgotnej ziemi w dungli - i momenty zwizane z kryzysem, w ktrych moi prapraojcowie uciekali przed wczniami, spiskiem, fal przypywu i lawin. Doszedem do wniosku, e wspomnienia najmocniej utrwalone w neurologicznym banku pamici s ywotnie zwizane z radoci i podekscytowaniem wystpujcymi w procesie przeduania i przetrwania gatunku. PLAYBOY: Jak moesz by pewny tego, e to si w ogle zdarzyo? LEARY: Nie moesz. By moe s to tylko mde, sobotnie, melodramatyczne seriale, wyczarowane przez moje przodomzgowie. Ale czymkolwiek, to nie jest - wspomnieniami lub imaginacj - stanowi najbardziej ekscytujc przygod, w jakiej kiedykolwiek braem udzia. PLAYBOY: W zwizku z powyszym, zgodnie z owiadczeniami rzecz pikw studenckich ruchw lewicowych, wielu wczeniejszych aktywistw po podrach z udziaem LSD stao si " bardziej zainteresowanymi tym co dzieje si w ich gowach, ni tym co dzieje si na wiecie". Czy moesz t~ skomentowa? LEARY: Jest w tym pewna prawda. Wgld zwizany z uyciem LSD prowadzi do zajcia si bardziej wewntrznymi, czy duchowymi wartociami; zdajesz sobie spraw z tego, e nie ma adnego znaczenia, co robisz n~ zewntrz, dopki nie zmienisz si od wewntrz. Gdyby wszyscy murzyn i studenci o pogldach lewicowych, na caym wiecie jedzili Cadillakiem i mieli pen kontrol nad spoeczestwem, nadal byliby uwikani w dotychczasowy system spoeczny, dopki sami nie otworzyliby si. PLAYBOY: Czy ci modzi ex-aktywici nie znajduj si wrd rosncej liczby studentw, pisarzy, artystw i muzykw, ktrych jeden z krytykw nazwa "psychodelicznie odpadnici" - triperzy LSD i ktrzy sami odkrywaj utrat motywacji, niezdolno ponownego dostosowania si do rzeczywistoci lub powrotu do swoich rl spoecznych? LEARY: Istnieje pewien problem odpadnicia zwizany z LSD, ale nie jest to nic, czym naleaoby si

77

martwi. Jest to raczej powd do radoci. Lekcj, ktr wyniosem z ponad 300 sesji LSD i ktr przekazuj innym mona streci w 6 sylabach: TURN ON (podcz si), TUNE IN (dostrj si), DROP OUT (odpadnij). "Podczy si" to by w kontakcie ze staroytn energi i wiedz, ktre s wbudowane w twj ukad nerwowy. Dostarczaj one nie wysowionej radoci i odkry. "Dostroi si" to zaprzc i porozumie si z tymi nowymi perspektywami w harmonijnym tacu ze wiatem zewntrznym. "Odpa" oznacza odczenie si od plemiennych rozgrywek Wspczesne modele spoecznego dostosowania - socjalne, mechaniczne, skomputeryzowane, intelektualne, telewizyjne - nie maj sensu dla nowej generacji LSD, ktra dostrzega wyranie, e spoeczestwo amerykaski soje si klimatyzowanym mrowiskiem. W dziejach ludzkoci, w kadym pokoleniu, ludzie mylcy podczali si i odpadali od systemu wewntrz plemiennych rozgrywek i dziki temu stymulowali reszt spoeczestw do dalszego rozwoju. Kady kolejny etap historycznego rozwoju wynik. z zewntrznego nacisku wywieranego przez wizjonerw, ktrzy deklarowali niezaleno: "Sorry, George III, twj model nam nie pasuje. Sprbujmy czego nowego"; "Sorry, Louis XVI mamy now ide. Ty w to nie wchodzisz"; "Sorry, LBJ, ju czas przenie si poza twoje Great Society . Reakcj zwrotn spoeczestwa na takie kreatywne "odpadnicie" jat panika i irytacja. Jeeli ktokolwiek kwestionuje porzdek spoeczny, naruszay rozklekotany gmach. Automatyczn, pen gniewu reakcj na kreatywne odpadanie, jest okrelenie takich osobnikw mianem pasoytw, erujcych na ciko pracujcych, uczciwych obywatelach. Nie jest to prawd. Dowiadczenie LSD nie prowadzi do pasywnoci i wycofania; przyspiesza pogo za nowymi formami komunikowania si, lepszymi sposobami, wyraaniem bardziej harmonijnych przekazw, lepsz jakoci ycia. Kult LSD ju dokona rewolucyjnych zmian w amerykaskiej kulturze. Jeeli przeprowadzilibycie ankiet wrd najbardziej kreatywnych modych muzykw w tym kraju, odkryjecie, e 80% z nich systematycznie stosuje rodki psychodeliczne. I ten nowy, psychodeliczny styl stwarza nie tylko nowy rytm w nowoczesnej muzyce, ale nowe dekoracje naszych dyskotek, nowe formy reyserowania filmw, now kinetyczn sztuk wizualn, now literatur i przyczynia si do zrewidowania naszych pogldw filozoficznych i psychologicznych. Prosz pamita, e to uczniowie collegw podczaj si - najbystrzejsi i najbardziej obiecujcy z pord modocianych. C za ekscytujca perspektywa: pokolenie twrczej modziey odmawiajce udziau w pochodach, odmawiajce pjcia do biur, odmawiajce objcia urzdw, odmawiajce zajcia swojego miejsca w kieracie. PLAYBOY: Wic co oni b d robi? LEARY: Nie martw si. Kady z nich bdzie pracowa zgodnie ze swoim indywidualnym wyborem. Niektrzy powrc do establishmentu i bd wprowadza nowe idee. Niektrzy zejd do podziemia dziaajc jako niezaleni artyci, rzemielnicy i pisarze. Niektrzy ju tworz mae spoecznoci. Wielu otworzy szkoy dla dzieci i dorosych, w ktrych bd uczy jak naley uywa organw zmysw. Zaczyna dziaalno psychodeliczny biznes: ksigarnie, galerie sztuki. Przemys psychodeliczny moe w przyszoci zatrudni wicej ludzi ni przemys motoryzacyjny w cigu ostatnich 20 lat. W naszym technologicznym spoeczestwie przyszoci, problemem nie bdzie moliwo znalezienia pracy, ale sposb rozwijania penych wdziku i samorealizacji drg ycia, ycia bardziej twrczego i pikniejszego. Psychodeliki bd stanowi pomoc na tej drodze. PLAYBOY: Wracajc do wpywu LSD na kreatywno ludzi, dr B. William Murphy, psychoanalityk z Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego, wyrazi pogld, e nie ma dowodw na to, "aby ktry z narkotykw mia wpyw na powikszenie zdolnoci twrczych. Niekorzystnym efektem dla twrczych osb jest stwarzanie niebezpiecznych iluzji, ktre mog spowodowa brak motywacji do poszukiwa czego autentycznie nowego. Taka iluzja jest za take w tym sensie, e osobom, ktre nie s kreatywne wydaje si, i takimi si stay." Co sdzisz na ten temat? LEARY: Jest to nieszczciem, e wikszo bada naukowych nad zjawiskiem kreatywnoci, byo przeprowadzanych przez psychologw, ktrzy nie mieli w sobie ani krztyny kreatywnoci. Badali oni osoby, ktre z definicji byy bezwzgldnie pozbawione kreatywnoci, czyli absolwentw wyszych uczelni. Czy naley si zatem dziwi, e wszystkie "naukowe" badania nad LSD i kreatywnoci nie wykazay twrczych rezultatw? By jednak odpowiedzie na twoje pytanie, musz przyzna, e LSD i marihuana nie spowoduje tego, e podejdziesz do fortepianu i zagrasz fug. rodki psychodeliczne, szczeglnie marihuana, w gwnej mierze rozszerzaj zmysy. Pozwalaj ci widzie i sysze nowe wzory energii, sugerujce nowe wzory kompozycji. W ten sposb rozszerz perspektyw kreacji, ale zdolno do przeksztacania twojej nowej perspektywy - jakkolwiek by ona nie bya wspaniaa - w nowe formy komunikacji, nadal wymaga technicznych zdolnoci muzyka, malarza, czy kompozytora. Jeeli jednak nadal chcesz znale odpowied, czy LSD lub marihuana pomoga ludziom w ich twrczoci, to nie suchaj psychiatrw, nie suchaj rzdowych biurokratw. Znajd artyst i zapytaj jego. Chcc si dowiedzie czego o kreatywnoci pytaj o to twrcw. Jeeli chcesz wiedzie jak na to dziaa LSD, nie wane le czy dobrze, nie suchaj gliniarza; nie suchaj mesjanistycznych fanatykw takich jak Timothy Leary. Znajd jakiego przyjaciela, ktry bra LSD zapytaj jego. Jest to waciwa osoba, ktrej moesz uwierzy, poniewa bdziesz w stanie oceni, w jaki sposb moe znieksztaci obraz rzeczy i na podstawie jego opowieci o LSD, bdziesz w stanie osdzi, co LSD z nim zrobio. Potem zapytaj innych przyjaci o ich dowiadczenia z LSD. Niech twoja opinia powstanie na bazie serii takich wywiadw i

78

dziki temu zbierzesz bardziej wiarygodne dane, ni publikowane w codziennej prasie lamenty oficjeli z publicznej suby zdrowia, czy oficerw policji. PLAYBOY: Czy ktrekolwiek z tych siejcych panik owiadcze s prawdziwe? Zgodnie z ostatnim raportem dotyczcym uzalenie od narkotykw, opublikowanym przez Stowarzyszenie Medyczne hrabstwa Nowy Jork, przykadowo: "osoby z niestabiln osobowoci mog dowiadczy psychoz wywoanych przez LSD". Czy to prawda? LEARY: Wrd ponad 3.000 osb, ktre osobicie obserwowaem podczas stosowania LSD, mielimy tylko 4 przypadki pniejszej psychozy, w praktyce 2 lub 3 tygodnie po sesji. Wszystkie te osoby byy wczeniej leczone w szpitalach psychiatrycznych i byli to ludzie, ktrzy nie potrafili zaangaowa si w adne trwae zwizki. adna z tych osb nie, miaa yciowego celu. Dryfowali przez ycie bez domu, czy rodziny, czy jakichkolwiek korzeni, bez stabilizacji, unikajc sytuacji wymagajcych konfrontacji i reakcji. Niebezpiecznie jest wybiera si w podr nie majc wiary w siebie, ani zewntrznego miejsca, do ktrego mgby powrci. PLAYBOY: To samo New York Medical Society przytoczyo take stwierdzenie, e " normalna, dobrze dostosowana jednostka, moe popa w ostry psychotyczny epizod pod wpywem LSD". Czy jest w tym co z prawdy? LEARY: Kady, zarwno neurotyk jak i normalna osoba, dowiadcz pewnego lku i dezorientacji podczas sesji z uyciem duej dawki LSD Skutek i czas trwania tego zamieszania zaley od twojego otoczenia i twoich towarzyszy podry. Z tego powodu jest niezmiernie istotne, aby sesja LSD bya przeprowadzana w miejscu zabezpieczonym, ludzie byli przygotowani i aby mieli dowiadczonego i rozumiejcego ich przewodnika, wspierajcego ich i bronicego zarazem przed natrctwami i przeszkodami, Gdy nieprzygotowane osoby bior LSD we wrogim otoczeniu, oraz gdy ~e ma nikogo, kto miaby zdolnoci i odwag by by ich przewodnikiem, wwczas istnieje moliwo wystpienia epizodw paranoidalnych. PLAYBOY: Czy moesz je opisa? LEARY: Moe wystpi kada z moliwych form takich epizodw. Moesz znale si w takim stanie, e odczujesz, i yjesz w kompletnie nie swoim wszechwiecie, nie bdc w rzeczywistoci w kontakcie i harmonii z innymi ludmi i otaczajcymi ci energiami. Bdzie ci si wydawa, e kada osoba i kady inny ywy organizm znajduje si w witej komunii z otoczeniem i tylko ty jeste z tego wyizolowany z powodu swojego egocentryzmu. Kade dziaanie wokoo bdzie si ukada w paranoiczn mozaik. Kade spojrzenie, znudzony wzrok, kady dwik, kady umiech stanie si potwierdzeniem faktu, i kady wie, e to ty jeste tym jedynym we wszechwiecie, ktry nie uczestniczy w penym gracji i mioci kosmicznym tacu reszty wiata. Sam tego dowiadczyem. Siedziaem take z setkami ludzi, ktrzy ulegli panice z powodu zatrzanicia si na poziomie komrkowej reinkarnacji, gdy patrzc na siebie widzieli jak ich ciaa zamieniaj si w ryby, lub czuli jak przeksztacaj sil w zwierzta. I siedziaem take z ludmi, ktrzy zaapali si na poziom elektronw, w ten niesamowity, nieludzki wiat falujcych energii. Ale kada z takich sytuacji moe zosta z atwoci rozwizana przez dowiadczonego przewodnika, ktry rozpozna, na co zaapa si LSDtripper. Moe ci sprowadzi z powrotem bardzo prosto poprzez trzymanie wiecy na wprost ciebie, albo przez doprowadzenie ci do skoncentrowania si na oddechu, lub przez zaproponowanie, aby si pooy i odczu jak twoje ciao czy si z lecym na pododze materacem. Jeeli zna on mapy wiadomoci, to przywrcenie ci do lepiej rozpoznawalnego i mniej przeraajcego poziomu jest bardzo atwe. Przy jego pomocy bdziesz zdolny do odczuwania radoci i wycignicia lekcji z tego dowiadczenia. Jeeli jednak przewodnik sam jest przestraszony, niepojtny lub dziaa w taki sposb, aby zachowa swj status spoeczny, twoje wasne przeraenie i zamieszanie wzronie w sposb naturalny. Jeeli traktuje ci raczej jako psychotyka, ni osob, ktra postanowia powanie zbada swoje podstawowe problemy i nie zachca ci do stanicia z nimi twarz w twarz i przepracowania ich, wtedy moesz zosta doprowadzony do stanu psychotycznego. Kady z przypadkw psychozy, po dowiadczeniu LSD, nie jest spowodowany ani tym rodkiem, ani nie przez zaywajcego go, ale przez ludzi, ktrzy wraz z nim byli, stracili zimn krew i zadzwonili po policj albo doktorw. Lekcja, jaka z tego pynie, to nie ba si ani LSD, ani wasnej konstytucji psychologicznej - ktra w swej podstawie jest O.K. - ale ba si diagnozy umysu postawionej przez psychiatr. Dziewidziesit proces Zych trapw po LSD zostao sprowokowanych przez psychiatryczn propagand, ktra wytwarza atmosfer strachu, zamiast odwagi i zaufani. Gdyby pozwoli na to psychiatrom wszyscy bylibymy pacjentami. PLAYBOY: Mwic o pacjentach, ostatni Time donosi o badaniach w Los Angeles, ktre "wykazay prawie 200 ofiar zych tripw, w szpitalach miejskich w tym samym czasie". Czy taka liczba moe by rzeczywista? LEARY: Chciabym wiedzie, kto przeprowadza takie badania i skd wytrzasn tak liczb, poniewa jest to sprzeczne ze znanymi faktami. Ostatnio rozmawiaem z dyrektorem duego kalifornijskiego szpitala, ktra zajmuje si przypadkami LSD; najbardziej spanikowanym pacjentom daje si trankwilizery i odsya do domu, nawet bez przyjmowania na oddzia i obserwacji. To samo jest prawd w szpitalu Bellevue i w caym kraju. PLAYBOY: W tym samym eseju Time pisze: "Pod wpywem LSD ni umiejcy pywa, sdz, e potrafi pywa, a inni myl, e mog lata. Pewien mody mczyzna prbowa zatrzyma samochd na Los Angeles Wilshire Boulevard i zgin w wypadku. Sprzedawca w sklepie by przekonany, e zosta Mesjaszem". Czy te przypadki i im podobne s twoim zdaniem, reprezentatywne dla LSD?

79

LEARY: Mona powiedzie, e jednej osobie na dziesi tysicy co od pala i wybiega na ulic robic co dziwacznego. I to s wanie te przypadki, o ktrych si pisze w prasie. Mamy 3.000 amerykanw, ktrzy umieraj kadego roku z powodu przedawkowania barbituranw i ten fakt nigdy nie znajdzie si w gazetach. Tysice wicej ginie w wypadkach samochodowych i od raka puc spowodowanego paleniem papierosw. To take nie s niestety newsy. Ale informacja o jednym nakrcony przez LSD modzieca, ktry rozebra si na ulicy, zaraz znajduje si na pierwszej stronie New York Daily News. Jeeli jedna paa bdca czon PODZIEMIE I NADZIEMIE tumaczenie: Dariusz Misiuna Zawsze tak byo i zawsze tak bdzie. Istniej dwie spoecznoci, dwie kultury symbiotyczne z trudem dzielce t sam planet, dwie przeplatajce si ze sob struktury ludzkie, lustrzane odbicia jak korze i ga. Nadziemie i podziemie. Zgredy i odlotowcy. Pierwsza z nich to widzialny establishment: nadty, wadczy, racjonalny, uporzdkowany, jednoraki, czasem ponury, zwykle zadowolony z pozornej kontroli nad zewntrzn moc surowcami, maszynami, broni. Druga to sfrikowane podziemie, luzackie, zaniedbane, gupawe, wytrwae, indywidualistyczne, czasem radosne, zwykle paranoiczne. Chronice si kamuflaem, poufnym miechem, byskiem w oku, fasad ndzy, dugimi wosami, staromodnymi strojami, subtelnymi gestami, aluzjami, yjce dostpem do wewntrznej mocy dotykiem, smakiem, zwizkami zmysowymi, miechem, zapachem, wilgotnym kontaktem, ekstaz. Struktura wadzy zewntrznej zawsze opiera si na walce o zysk materialny, na rywalizacji midzy narodami, konkurencji rynkowej, konfliktach politycznych, ideologiach siy. Nudne bitwy generaw i politykw. CIA kontra FBI. Spoeczno podziemna rwnie ma swoje podziay. Wynikaj one z preferencji somatycznych, mieszkaniowych, zmysowych, erotycznych, rytualnych, chemicznych. Walka klanw i kultw. Magw i witych. Ten pradawny dualizm osign dzisiaj ewolucyjny punkt krytyczny. Jeli chce si wiedzie o co chodzi (a czego nie mona dowiedzie si z gazet), trzeba by wiadomym tego baletu podziemia i nadziemia. Ale mona go ujrze tylko z podziemia. Nadziemny establishment nie jest dzisiaj w stanie zobaczy tego, co si dzieje, nie moe zrozumie trwaego i nieuchronnego istnienia podziemia. LBJ nie posiada logicznych kategorii rozumowych, w ktre mgby uj ten niepolityczny miech. Ten chichot dochodzcy nie z lewicy, nie z prawicy, lecz ze rodka, z wntrza. W zamierzchych mdrych czasach walk t wyranie definiowano jako konkretn batali midzy Bogiem a diabem, w ktrej diabe (czyli ten, kto posiada wadz zewntrzn) nieustannie zamienia role (z oczywistych powodw taktycznych) i nazywa statyczny, uporzdkowany, surowy, ponury, niszczcy ycie wiat DOBREM, a swobodny, ekstatyczny, zmysowy, wilgotny, zabawny i radosny ZEM. Trudno jest wszake wprowadzi w bd otwartych ludzi podziemia, ktrzy dobrze wiedz, e Bg jest piewajcym i taczcym przepywem energii, ktry lubi si mia, kocha i ukrywa z pomrukiem w podziemiu. Underground jest zawsze wiadom istnienia overgroundu i zna jego sztuczki. Przetrwanie w podziemiu zaley od umiejtnoci przewidywania ruchw wadzy zewntrznej. miech, mio i odlot przed Biaym Domem zawsze stanowiy najwysz zbrodni. A takie s przecie stae wystpki dzierlatek, kolorowych, artystw i wizjonerw. Struktura overgroundu jest zawsze obsesyjnie i dokadnie zorganizowana. Wystarczy przeczyta ksiki o zarzdzaniu. W czasach wspczesnych caa pokrcona struktura spoeczna posiada dokadny spis alfabetyczny na kartach ksiki telefonicznej. Mona sobie przeczyta cay rozkad biur rzdowych USA. Czy to nie dziwne? Struktura undergroundu jest rwnie klarowna dla tych, ktrzy j poznali, lecz jest to wiedza nabyta w toku dowiadczenia, w przekazie szeptanym, od ust do ust, od przyjaciela do przyjaciela, wiedza rzadko kiedy spisywana. Czy da si opisa dobry art? Ksika telefoniczna nie zawiera sodkich tajemnic ycia, jego chemicznych wydzielin, bogi mioci, alchemikw, narkotykw ekstazy, astrologw, dowiadcze religijnych,

80

wizji proroczych, zabawy, miechu, poczucia humoru, ciepej rki co zsuwa si w d ciaa i dociera do waciwego punktu. Gdzie je wszystkie odnajdziemy? Podziemie. skada si zawsze z "wyrzutkw", ludzi wyobcowanych z orodkw wadzy establishmentu ze wzgldu na swe nieprzystosowanie lub moc wasnego estetyczno-religijnego wyboru. Ludzie modzi, biedni, odmienni rasowo, nadwraliwi, otwarci duchowo s zawsze dziwaczni, zmysowi, ekstatyczni, erotyczni, bezwstydni, swobodni, frywolni, zbuntowani, intuicyjni, zabawni, mieszni, uduchowieni. Z oddolnego ekstatycznego wstrzsu Chrystusa, Buddy, Mahometa wyania si powoli nowa hierarchia. Kruchym spoiwem spoecznoci tradycyjnej by biologiczny fakt dojrzewania. Ruchy spoeczne przemijaj, lecz dzieci dorastaj i staj si takie same jak ich rodzice. Dzieciaki z podziemia staj si dorosymi z podziemia, Cyganami, ydami, pasjonatami i artystami. Dzieciaki z klasy redniej staj si dorosymi z klasy redniej. Szczeglnie ciekawe i nowe w obecnej rewolucji jest to, e wspczesne dzieciaki s inne. Nie przeradzaj si w mamusie i tatukw. Nie podlegaj trendowi socjologicznemu, lecz skokowi ewolucyjnemu. Ta luka generacyjna oznacza przemian gatunkow. Elektronika i psychodelia poszatkoway uporzdkowan liniowo tosamo, automatyczne naladownictwo, ktre zapewnia cigo rasow i spoeczn. Wspczesne dzieciaki nie chc by takie jak ich rodzice. Przypominaj pulsujce sieci telewizyjne. Przeczaj wiadomo jak kanay telewizyjne, jednym naciniciem guzika. Wcz. Wycz. Nacinij. Popraw obraz. Popraw barw. Technologia porusza formami energii z szybkoci wiata, a substancje psychochemiczne potguj i przeczaj wiadomo w sposb podobny do elektrowni atomowej i obwodw elektrycznych. Twoja gowa to kosmiczny show telewizyjny, dziecino. Alkohol zamazuje obraz, metadryna wstrzsa i przyspiesza obraz, LSD nadaje rwnoczenie na 87 kanaach, trawa wzmacnia kolor, medytacja, mantry, modlitwa, mudry ustawiaj ostro. To twoja gowa, dziecino. Ma ona dwa miliardy lat i tyle przecznikw, o ktrych nigdy nie marzyli panowie z IBM. Jest bezporednio podczona do Centralnej Stacji Nadawczej. Lecz uwaaj, to ju ostatnia chwila, bo co 70 lat Wielki Kartel Korporacji Monopolu Dobroczynnoci zmienia klisz nie bdzie czego przewija, a wic ju teraz otwrz si, dostrj i wycz! Zobaczcie, co mi si wczoraj przydarzyo i niechaj to bdzie dobra ilustracja moich wywodw. Jest popoudnie, na trzecie pitro w Millbrooku dociera wrzawa, e dwch producentw telewizyjnych, jeden z Niemiec, drugi z Japonii, pragn nakrci film o scenie psychodelicznej w Millbrook. Po ostatnim programie telewizyjnym o Millbrook nie przestaj dzwoni telefony od rnych ludzi z dalekich stron kraju. Na drugim pitrze para zakochanych wita narodziny swego dziecka ona czarna, on biay. O brzasku powstaje nowe zimowe tipi w obozowisku Ligi Swobody Duchowej... ognisko trzeszczy... zapach kadzide, igie sosnowych, marihuany... 15 upalonych ludzi trzyma rce w krgu i piewa... cienie igraj na biaej cianie szyszek. Przed pnoc dzwoni kto z Seartle. Jaka pitnastolatka jest na kwasie i prosi o przysanie podrcznika ligi Jak Zaoy Wasna Religi. Po pnocy dzwoni licealista z prob o to, eby mu pomc w zym tripie. O trzeciej w nocy dzwoni mj osiemnastoletni syn Jack z San Francisco. Wzi 1000 gamm LSD wraz z 1500 innych dzieciakw na balu psychodelicznym... taki darmowy sakrament Owsleya... wiata psychodelii... acid rocknroll. Mwi spokojnie, e dozna owiecenia. aden z podrcznikw dla rodzicw nie wyjania, co ma powiedzie ojciec swemu synowi, gdy ten uwaa e poszed w lad Buddy i osign satori. Nikt nie podejrzewa nawet, e nasi synowie mog sta si Chrystusem czy Lao Tsy. Mwi: "Jeste owieconym. I co teraz?" Bez chwili zmieszania, odpowiada: "wiec". O kurde! Gdzie on to wyczyta? Dojrza wszystko. Wszystko tu si klei. Wszystko jest jednoci. Komuna mioci nastolatkw z L.A. daa mu 17 000 dolarw na zakup kwasw w San Francisco. Ju bdc na LSD wyj 1000-dolarowy banknot z kieszeni, zacz nad nim medytowa i spali go. Nie ma nic w magazynach dla rodzicw o tym, co zrobi, kiedy twj dzieciak pali 1000-dolarowy banknot mwic ci, e to zwyky papier. Otwrz si, dostrj si i wycz" powiedzia modszej generacji dr Timothy Leary. Czy naprawd to powiedziaem?

81

Cay dr stojc. Rozmawiam przez telefon o trzeciej w nocy, pod pach trzymam napisany przez siebie modlitewnik psychodeliczny, ktry na nic si tutaj nie zda, poniewa mj syn znajduje si 3000 mil ode mnie i jest o wiele mdrzejszy od wszelkiej biblii napisanej przez starca, odczytywanej przez picego, drcego, zmieszanego ojca dwch nastolatkw, ktry na-miesza im w umysach kwasem i ze spokojem mwi o nirwanie, iluzji, tripach umysu i tym podobnych nudnych, obudnych grach dorosych. ("Tatusiu, nie zawracaj mi gow t star piewk" powiedziaa mi crka, Susan, po haszyszowej zabawie w Hollywood.) Jestem zdezorientowanym ojcem dwjki nieprzygotowanych dzieciakw, ktre przeyy wicej od Buddy i Einsteina i z caym swym pokoleniem wymykaj si mojemu zrozumieniu, chocia pewnie jestem mdrzejszy od tych wszystkich, ktrzy urodzili si przed 1945 rokiem. Wiecie, kiedy byem czterdziestoletnim ateistycznym mdral z Harvardu, szanowanym profesorem psychologii i naukowcem, iluminacja bya dla mnie niczym wicej jak byskami wiata elektrycznego, a wiadomo przeciwiestwem tego, o czym mwi biedny Freud. I cho od tego czasu wziem wicej LSD ni ktokolwiek i wnikliwie badaem jego skutki, nadal pozostaj w tyle, drc cay o trzeciej nad ranem z alu i oszoomienia, jak kady rodzic, ktrego nastoletni dzieciak doznaje przemiany na kwasie (lizergowym i nukleinowym), podnoszc si na wyszy poziom istnienia. I trudno jest mi znale jaki logiczny powd, ktry mgby wyjani mojemu piknemu, mdremu, otwartemu synowi, e nie powinien pali tysic-dolarowego banknotu. Jeli mylicie inaczej, po prostu nie rozumiecie problemu, ktry zauway Budda, nie rozumiecie kodw DNA waszych dzieci obcujcych z psychodelik-elektronik 1968 roku. Tak wic, rozmawiam potem z modym czowiekiem z L. A., ktrego tysicdolarowy banknot uleg spaleniu. "No i co z Jackiem?" "wietnie!" "Odwalio mu?" Cisza. "Nie. Ten dzieciak to taoista. Jednoczy si z przepywem. Martwi go twoje zmartwienia. Zaufaj mu. Kocha ciebie". Mody czowiek nawet nie wspomnia o straconych pienidzach, a gdy go o nie zapytaem, powiedzia: "Wiesz, zawsze chciaem spali banknot tysic-dolarowy. A ty nie?" I to mwi dwudziesto dwu latek mieszkajcy z on i dwjk dzieci w domku za 200$ miesicznie. Ciko mi byo zasn. Widzicie, e nie dowiecie si niczego o podziemiu psychodelicznym i generacji elektronicznej z mass mediw. Hippis to etykietka, jak establishment okrela gboki, niewidzialny, podziemny proces ewolucyjny. Albowiem na jednego widzianego hippisa, chodzcego na bosaka, z kwiatami we wosach przypada tysic niewidzialnych czonkw tego sfrikowanego podziemia. S to wszystko osoby, ktre dostroiy si do swej wewntrznej wizji i wyczyy z telewizyjnej komedii amerykaskiego ycia. Drodzy rodzice, jeli macie dzieci midzy jedenastym a dwudziestym pitym rokiem ycia jest cakiem moliwe, e w waszym domu odchodzi podziemna robota. "Co takiego!" powiecie. "To straszne! Jedno z naszych dzieci jest ukrywajcym si hippisem? Co mamy pocz? Zadzwoni po psychiatr? Przeczyta im ustaw o zwalczaniu przestpczoci? Zadzwoni po policj?" O nie, tym razem sprbujcie eksperymentu ze suchaniem. Posucie si midzypokoleniowym badaniem spokoju i zaufania. Odnajdcie najbliszego wam czonka undergroundu wasze dziecko, kuzyna, chopaka z ssiedztwa porozmawiajcie z nim jak z przyjaznym ambasadorem przysanym do was ze wiata przyszoci. Wysuchajcie go. Innym sposobem jest dostrojenie si do kanaw komunikacyjnych nioscych przekaz undergroundowy. Poczytajcie ich gazety. Dzisiaj kade miasto ma swoj undergroundow gazet, w ktrej znajduj si wane dla nich wiadomoci i reklamy towarw. Gazety te napisane s ich jzykiem. Przeczytajcie East Village Other, Oracle z San Francisco, Oracle z Los Angeles lub jak w miar autonomiczn gazet studenck. Zadziwi was spjno i gboko tej nowej filozofii. Posuchajcie ich muzyki. Zespoy rocknrollowe s filozofami i poetami tej nowej religii. Ich uderzenie jest pulsem przyszoci. Przekaz z Liverpoolu to Najnowszy Testament, ktry piewaj czterej ewangelici w. Jan, w. Pawe, w. Jerzy i w. Ringo. Czysta wedanta, boskie objawienie, subtelna, wraliwa ironia z szalestw wojny i polityki, bolesny lament nad samotnoci buruazyjn, delikatne hymny chwalce Boga. A take humor, cita, szczera satyra "kopnitych", guchy chichot nie pozbawiony powagi, robicy sobie arty nawet z wasnych miesznych gwiazd rockowych, ktre naprawd staj si witymi.

82

Trudno jest zrozumie tych dzieciakw, ich luny, lekki, posiadajcy ukryte znaczenie, peen miechu sposb, w jaki pyn ze strumieniem ycia. My, ludzie starszej generacji jestemy zniewoleni cikim, melodramatycznym spojrzeniem na ycie. aosny Szekspir! Wszyscy ci ponurzy bohaterowie cierpicy z przerostu ambicji, rzucani zazdroci, szalejcy z powodu zranionej dumy, niezaspokojonej namitnoci. wiat Zachodu znajduje si na zym tripie, trwajcej od czterystu lat wczdze. Heroizm wojny. Poczucie winy. Etyka purytaska, ponuractwo, egoizm, chciwo. Pamitasz mamo i tato pieni z naszej modoci? Blues. Masochistyczne lamenty ragtimeu. No c, to wszystko si skoczyo. Bomba atomowa, wiato elektryczne, ekstatyczne narkotyki wszystko to obnayo wasz godny pogardy wiat krwi i walki, ndzy i zadowolenia. W ten wanie sposb widz was wasze dzieci i jest im was al, poniewa wci maj nadziej, e si otworzycie. Jeli wic chcecie nauczy si czego od waszych dzieciakw, musicie zapozna si z elektronicznym, pynnym, ponadczasowym punktem widzenia, ktry tworzy tak najnowsz jak i najstarsz filozofi ludzkoci. Musicie przyj ich wersj Szekspira, w ktrej miertelna trucizna Julii jest tylko ofiarnym eliksirem mioci, jest podstpem, z ktrego ona i Romeo miej w ekstatycznym uniesieniu i alu z biednych, nic nie rozumiejcych Montekich i Kapulettich. Wersj, ktra powiada, e po pozornej mierci Julii, kochankowie uciekaj z Werony do Rzymu, gdzie zakadaj sklep lutniczy. Oraz t wersj Szekspira, w ktrej Lady Makbet rozpala ognisko, wiec i kadzido, po czym zapala jointa i razem z Makbetem wpatruje si w taczce pomienie, widzc jak gupia jest walka o wadz i napeniajc si mioci do wszystkich rywali. Lecz nade wszystko w celu zrozumienia przekazu przyszoci trzeba usi z maolatem, zrelaksowa si i dostroi do nowego spojrzenia. Moesz si wstydzi i wzbrania. Podobnie jak twj dzieciak. To normalne. Tym niemniej, pozosta spokojny. Moe wasz dialog narodzi si z milczenia. Najlepszym sposobem na pozbycie si lku i rozwinicie zaufania do modych jest kupno albumu Beatlesw, "Sergeant Pepper" lub Rolling Stonesw, "Satanic Majesties" i pjcie z nimi do dzieciaka z nastpujc prob: "Syszaem, e jest na tej pycie wany przekaz, ale go nie rozumiem. Moesz mi go wytumaczy i powiedzie co wicej o Stonesach i Beatlesach?" Nastpnie usid wygodnie, zamknij oczy i wysuchaj kazania z Liverpoolu (moe to by rwnie dobrze Donovan, Dylan, czy Jefferson Airplane). Zrozum, e jest to najstarszy przekaz mioci, pokoju i miechu, zaufaj Bogu i nie martw si, zaufa] przyszoci i nie walcz. A nade wszystko zaufaj swoim dzieciom i nie martw si, poniewa to wszystko jest pikne i dobre. OLITYKA HORMONALNA: MENOPAUZALNA LEWICA I PRAWICA, A CENTRUM NASIENNE tumaczenie: Dariusz Misiuna Spektrum polityczne, ktre zabarwia postawy spoeczne od przeszo 300 lat, traci coraz bardziej na wartoci i do 1980 roku nie bdzie miao ju adnego politycznego znaczenia. Lewica-Prawica. Liberaowie-Konserwatyci. Radykaowie-Reakcjonici. Komunici-Kapitalici. DemokraciRepublikanie. Wigowie-Torysi. Pracow-nicy-Pracodawcy. Biali-Kolorowi. Brooklyn Dodgers. 23 skidoo. Podstawow zmienn we wspczesnym rachunku politycznym jest wiek. Natomiast podstawowymi obszarami, ktre dziel ludzi, s hormony. Dlatego nie naley pyta kandydatw na wane urzdy o Wietnam, Marksa czy Johna Bircha, lecz o to, jak czsto kochali si w minionym tygodniu. Politolodzy gowi si nad wynikami ostatnich wyborw, na prno szukajc trendu ku lewicy, czy ku prawicy. Tymczasem, zupenie inny czynnik wpywa na wynik gosowa. Wiek. Czy mona sobie wyobrazi powtrne zwycistwo kandydata, ktry nie uwzgldnia potrzeb modych? Sztab wyborczy Kennedyego dobrze rozumie t tajemnic. Podobnie Lindsay i Rockefeller. Wojna? Pokj? Podatki? Rasa? Nie. To tylko sztuczki. Czy powrc Republikanie? Nie. S przestarzali. Demokratom porosy brzuchy, starzej si na posadach. Odlotowcy wybior modszych kandydatw. Tyle e Republikanie tego nie pojmuj. Nie wykorzystaj tego biologicznego kapitau, poniewa ich kandydata wybieraj podstarzali czonkowie Wielkiej Starej (sic) Partii.

83

Wadza hormonw w ciaach politycznych bdzie stale si zwiksza a w latach 1970-rych stanie si podstawow kwesti. Obecna rewolucja nie jest rewolucj gospodarz ani religijn, jest rewolucj biologiczn. Ludzie urodzeni po 1953 roku nale do zupenie innego gatunku od swoich poprzednikw. Ta przemiana ewolucyjna dokonaa si dziki trzem nowym, symetrycznym i komplementarnym energiom, czyli dziki energii atomowej, elektronicznej i psychodelicznej. Uwolnienie energii atomowej dao czowiekowi wadz nad wiatem. Niewidzialn moc. Impulsy elektroniczne zawizay na globie wieczyst sie komunikacyjn. Obwd jednoczcy ludzi. Substancje psychodeliczne uwolniy energi wewntrzn i przyspieszyy wiadomo proporcjonalnie do nuklearnego i elektronicznego rozwoju czasoprzestrzennego. Nasze dzieci urodziy si i wychoway w cywilizacji tak odlegej od cywilizacji ich rodzicw, jak Des Moines w stanie Iowa od staroytnej Kartaginy. Pewnie niewielu rodzicw wiedziao, e karzc dzieci ogldaniem telewizji, umoliwia im dowiadczenie elektroniczne otwierajce klapy w mzgu. Dzieci przeczajce kanay. Przegldajce wiadomoci.....mwi LBJ..... cika gadka..... lepiej przeczy..... Kana 9..... same reklamy..... przeczy.....Kana 3.....Superboy.....Spoko. Ruch. Zmiana. Jaskrawe obrazy. Symultaniczno. Wielokrotny wybr. I cigle gadka-szmatka, obiecywanki i dzieciaki patrzce ostronie, apice kit LBJ i Corne Flakw, odkrywajce pod fasad faszu prawdziwy wgld w istot wewntrzn. Nieunikniony rozwj psychologii frikw. Szczliwy ten, kto moe bawi si zmieniajcymi si obrazkami, rnorodnoci kanaw, amaniem czasoprzestrzeni......Rakiety Apollo.....DNA.....przeludnienie.....dwuznaczno dobra i za, bogactwa i biedy, mocy i saboci.....Odgrywane stare filmy.....pozostaoci minionych zwyczajw i moralnoci.....czy mama i tata naprawd ubierali si jak Fred Astaire i wierzyli w tych pompatycznych, bigoteryjnych, nabrzmiaych, idiotycznych politykw? Stare filmy odwracajce bieg czasu.....poniajce celuloidowe nagrania plsw rodzicw.....najlepiej nie bada tych dziejw reinkarnacji, jeli chce si zachowa naiwno i zapa do gry spoecznej oraz naprawd cieszy walk o wolno, cieszy si Notre Dame i chopcami na polu bitewnym Kaisera. Coraz szybciej i szybciej..... przeczanie..... wyczanie..... wczanie..... toczenie czasu..... oto CBC w Sajgonie..... odlot..... dostrojenie.....ostro..... zmiana kanaw.....poprawa kontrastu..... wczone stroboskopy..... rzeczywisto to swawolna sie obrazw elektronicznych..... wski promie..... stereofonia..... sza dwikw..... odpa..... przekrt..... odlot..... tu i teraz..... tam i w nieskoczono. Uaa! Wiek elektroniczno-atomowy jest jak strumie multifoniczno-kalejdoskopowy tripu psychodelicznego i nie ma dokd uciec. Ju w wieku trzynastu lat stajesz przed wyborem, od ktrego twoi poprzednicy mogli si wymiga zosta robotem czy Budd. Pozostaje ci cieszy si z tego, bd zastygn, jak umiech na twarzy Shirley Tempie w jej ostatnim filmie. Mao i Ho, ksi Charles, LBJ i Nasser to tylko stare kukieki ze wiata, ktry dobieg koca. Pa pa. Do widzenia. Oto wyblaka kronika filmowa, w ktrej ludzie zabijaj si w imieniu patriotyzmu, w imieniu przeznaczenia. Oto pokaz abstrakcyjnych wartoci, prestiu narodowego i buntu przeciwko tym wszystkim szalecom, ktrzy wierz w carat, komunizm, faszyzm, Hooveryzm, katolicyzm i wszystkie zuyte chwyty. Mao i LBJ, bracia z krwi i koci, stworzeni z tej samej stali, myl podobnie. Prezentuj w rzeczy samej ten sam wiatopogld. Jak pokconych kochankw, wie ich nierozerwalny lub, zalubiny komunizmu z kapitalizmem. Obaj spijaj t sam mietank. Wszyscy rzdzcy na caym wiecie maj ze sob wicej wsplnego, ni ze swoimi wnukami. Ho kocha Reagana. Obaj graj w t sm gr i unikaj spojrzenia zwariowanych nastolatkw. De Gaulle taczy walczyka z premierem Wilsonem. Obaj nie cierpi rock'n'rolla. Pamitam, kiedy zadzwoni do mnie telefon i w suchawce usyszaem peen mioci i zaufania gos z rosyjskim akcentem. "Hallo, Tim? Tu Andriej. Andriej Wozniesieski. Nigdy si nie poznalimy, ale jestemy starymi przyjacimi. Mamy wiele wsplnego. Moemy porozmawia? Ja te mam kopoty". Pamitam te dobrze, jak Allena Ginsberga wybrano krlem karnawau w Pradze. Tumy czeskich studentw noszcych go na platformie oraz czujne oko tajnej policji, ktra porwaa go ukradkiem z ulicy i deportowaa. Dla wikszoci modziey rzeczywisto spoeczna naszego kraju wydaje si pozbawiona sensu. Podczeni s pod inny kana elektroniczny. Amerykanin w rednim wieku odbiera na falach mass mediw. Telewizja, gazety, czasopisma wpywaj na bieg myli mamy i taty, ich sympatie i uprzedzenia, pragnienia i wartoci. Jest to cakowicie sztuczna rzeczywisto spoeczna, gdy umiejscowiona w obiegu zamknitym, w paranoi wsplnych zudze. Walka midzy obrazkami.

84

Romney i Reagan mog fascynowa podstarzaych reporterw, ktrzy pisz dla postarzaych redaktorw gazet finansowanych przez podstarzaych reklamodawcw i nabywanych przez podstarzaych czytelnikw. Wszyscy oni przekonuj si nawzajem, e jest co w grze midzy Romneyem i Reaganem. Ale wikszo modych poniej dwudziestego pitego roku ycia nie czyta tych gazet. Dla nich mieszne postawy, jakie przypisujemy Romneyom i Reaganom s tak samo odlege i szalone, jak zmagania si maoistowskich i antymaoistowskich w dalekich Chinach. Kto tam by si przejmowa, ktry ze znuonych staruchw przechwyci wadz? Johnson? Kosygin? Jaka rnica? Dla wikszoci dorastajcej modziey w Ameryce i Rosji te wszystkie gry polityczne ludzi w okresie przekwitania s mieszne i niemoralne. Amerykascy i rosyjscy redaktorzy pism gromi modzie za chuligastwo i brak szacunku dla prawa. Susznie. Modzie po obu stronach elaznej kurtyny odczuwa narastajcy wstrt do policji, politykw, nauczycieli, generaw, ktrzy si chc wciela etyk spoeczestwa pre-elektronicznego, pre-psychodelicznego, etyk wojny, zmartwienia, konkurencji, strachu i zagroe. Modzie amerykaska nareszcie zaczyna rozumie (to, co ju dawno dostrzegli weterani undergroundu, Czarni, niezaleni artyci, biedacy, dzieciaki z Kuby i Rosji), e polityczny spektakl i karnawa telewizyjny jest tylko produktem ponurej, monolitycznej, udupiajcej maszynerii. Dociera do niej, e niezalenie od tego, po ktrej stronie elaznej Kurtyny si znajduje, zawsze nieposuszestwo spotyka si z odzewem siy i przymusu. Modzie amerykaska, ktra przestaje je z rki systemowi, spotyka si z tyrani kontroli wiadomoci przejawiajc podstawow cech reimu sowieckiego pogard dla indywidualnoci. Przymusowa edukacja. Czy moecie da wiar takiemu pojciu przymusowa edukacja? Oznacza to, e jeli nie oddacie si w rce pastwowej maszyny prania umysw, zarzdzanej przez staruchw, to razem z rodzicami si was wezm do aresztu. Obowizkowe wojsko. Jeli nie chcecie zabija w imi walczcych ze sob politykw (tak zwanych jastrzbi), wsadz was za kratki. Obowizkowe ograniczenia ubioru i ruchu. Izba dziecka. Uzbrojeni policjanci zamykaj dzieciakw, ktrzy nawet za zgod rodzicw znajduj si na ulicy. Mojego syna Jacka zapuszkowano wraz z 50 innych maolatw za szwdanie si po Haight Street w San Francisco. Zadzwoniem do aresztu dla nieletnich. "Czemu trzymacie mojego syna?" "Podejrzewamy go o ucieczk" "Pozwoliem mu na to. Moecie go teraz wypuci?" "Nie. Prawo mwi, e musimy go trzyma, dopki nie odbior go rodzice." "Ale ja jestem w Nowym Jorku" "Niestety, takie jest prawo" "Macie na myli to, e on nie ma praw obywatelskich w Kalifornii? Jak mona kogo przetrzymywa bez powodu?" "No c, ma pan racj. Pana syn jeszcze nie skoczy osiemnastu lat, a wic nie ma praw obywatelskich" "Tak, tak, a po osiemnastce wemiecie go do wojska" Przypomnijcie sobie t fotografi we wrzeniowej gazecie przedstawiajc klczcego dyrektora liceum, ktry mierzy dziewczynie dugo jej spdnicy. Moe co jeszcze o obowizkowym cinaniu wosw? Przecitny tatu i mamusia nie wiedz nic o tej skomplikowanej guerilli, jaka si toczy za ich drzwiami midzy dzieciakami, a przekwitajcym spoeczestwem. O nieufnoci, z jak podchodz do establishmentu Czarni, Meksykanie, artyci, Portorykaczycy, hippisi, dzieci.

85

Modzie to wszystko rozumie. Wie jak reagowa, wychowana na mediach i psychodelikach. Producenci z Hollywood postanowili wrzuci na rynek amerykask wersj Beatlesw takich wczesnych Beatlesw, krtko ostrzyonych, spokojnych, miych. Rozumiecie? Zorganizowali nabr, z ktrego wybrali czwrk dzieciakw. Zaangaowali jakiego twrc piosenek. Przeprowadzili obliczenia na temat tego, co wchonie rynek. Zamylili sobie stworzy sodk papk dla dzieciakw, nie przeszkadzajc wadzom, podobajc si mamusi i tatusiowi, nie zmuszajc do mylenia. Chcieli stworzy przygupie, maminsynkowate ABC-TV. I co? Stao si to samo co z Beatlesami. Czterech modych ludzi z Monke-es nie dao si ogupi cho przez chwil. Wykorzystali system, lecz nie jedli mu z rki. Jak wszyscy wspaniali modzi synowie nowej ery: Peter Fonda, Robert Walker, mody John Barrymore, mody Steinbeck i mdrzy modzi Hitchcockowie Monkees skorzystali z nowej energii dla zapiewania nowych piosenek, zawierajcych nowy przekaz. Spjrzcie na show telewizyjny Monkees. Sdzicie, e to bya gupia rozrywka? Nie prawda. By to klasyczny odlot w stylu sufich. Wczesno-chrze-cijaska satyra elektroniczna. Mistyczno-magiczny show. Buddyjska kpina z hipokryzji. We wczesnoporannych godzinach w niedziel, w czasie przeznaczonym dla dzieci, Monkees dali pokaz pierwszorzdnej parodii, miejc si ze wszystkich ulubionych programw mamy i taty. W psychodelicznym potoku szybkich obrazw, Mickey rzuca teksty prorocze ze witych ksig i ksiek szkolnych, zmieniajc kana na program psychodeliczny. Patrzy prosto w kamer, wchodzc wam do pokoju ze sowami: "Cakiem niele jak na dugowosego dziwaka, no nie, Ameryko?" I wtedy nagy bysk. Zejcie. I powrt do niewinnej komedii. Albo te sztuka szpiegowska. Mickey ostrzega Petera: "Czemu to robimy, przecie moemy w ten sposb wysadzi cay wiat?" Peter cicho: "Bior to na siebie" I wtedy Micky: "Choroba! Jeszcze troch a zostanie prezydentem" Szkoda, e tak szybko si skoczyo. LBJ powinien to zobaczy. Nagle cae pokolenie znikno z ekranu. Koniec. Poszli sobie! Nie bd gosowa i nie bd sucha starych dobrych obietnic i pogrek. I bd si mia podczas aresztowa. A nikt z nich nie bdzie tak ambitny jak bylimy ja i Chruszczow. Hej! Gdzie sobie poszli! Hej, Mc Namara, ustaw telewizor! Wygnaj LSD! Powr do poprzedniej ostroci. Zwoaj posiedzenie Kongresu. McNamara, ustaw to pudo w choler. Cigle migotaj mi tu obrazki i trzeszczy jaki rocknroll. McNamara! Westmoreland! Co jest, do cholery! Cigle perkusja i miechy, dolatujce z oddali. Hej, zaczekajcie chwil! Wrcie! Gdzie oni wszyscy poszli? OETA PRZESTRZENI WEWNTRZNEJ1 tumaczenie: Dariusz Misiuna Herman Hesse urodzi si w lipcu 1877 roku w maym szwabskim miasteczku Calw. By synem misjonarzy protestanckich. Wychowano go w pobonej, intelektualnej, tradycyjnej atmosferze. W wieku lat czternastu przystpi do seminarium teologicznego z zamiarem przyjcia lubowa. Seminarium to opuci w dwa lata pniej. W Bazylei uczy si ksigarstwa i zarabia na ycie sprzedajc ksiki i wydajc klasyk literatury niemieckiej. Pozna wtedy Jacoba Burckhardta, wielkiego historyka i filozofa szwajcarskiego, ktry potem posuy mu za pierwowzr postaci Ojca Jakuba w Grze Szklanych Paciorkw. W 1914 roku "niepatriotyczna", antywojenna postawa Hessego skazaa go na cenzur i ataki ze strony dziennikarzy. Dwa miesice po wybuchu wojny Neue Zurcher Zeitung opublikowao jego esej "O Freunde, nich diese Tone" ("Och Przyjaciele, nie tym tonem"). By to apel do modziey niemieckiej, ktry wyraa ubolewanie wzgldem trwajcej katastrofy. W 1911 roku Herman Hesse jedzi po Indiach. W latach 1914-1919 mieszka w Bernie, pracujc w ambasadzie niemieckiej jako asystent d/s winiw wojennych. W trakcie kryzysu wojennego spotkay go liczne kryzysy osobiste. Zmar mu ojciec. Jego najmodszy syn powanie zachorowa, a ona przeya zaamanie nerwowe i trafia do szpitala. W 1919 roku, w czasie publikacji Demiana, przenis si do maej wioski Montagnoli nad jeziorem Lugano, gdzie pozosta do koca ycia. W 1923 roku otrzyma obywatelstwo

86

szwajcarskie, a w 1927 ponownie si oeni. Hesse pogry si w literaturze i filozofii indyjskiej i chiskiej. T drug smakowa dziki znakomitym przekadom Richarda Wilhelma. W 1931 roku oeni si po raz trzeci i przenis si do innego domu w Montagnoli, ktry otrzyma od przyjaciela, H.C. Bodmera. W 1946 roku otrzyma Nagrod Nobla, a w 1962 roku zmar, doywajc osiemdziesiciu piciu lat. Spytany pewnego razu o najwaniejsze rda inspiracji w swoim yciu odpowiedzia, e byy nimi "chrzecijaski i nie nacjonalistyczny duch domu rodzinnego", "lektura wielkich mistrzw chiskich" oraz posta historyka Jacoba Burckhardta. Niewielu byo pisarzy, ktrych dziea zawieray tak przejrzysty i szczery opis rozwoju duszy. Peter Camenzind (1904), Demian (1919), Siddhartha (1922), Wilk Stepowy (1927), Narcyz i Zotousty (1930), Podr na Wschd (1932), Magister Ludi (1943) rne wersje autobiografii duchowej, rne mapy wewntrznej cieki. Kady nowy krok poddaje rewizji poprzednie. Kade nowe dowiadczenie otwiera nowe nieznane krainy, starajc si nieustannie przekazywa wizj. Jak lubi nam przypomina John Cage, pisanie to co innego ni czytanie. Wszystkie dziea i pisarzy le si rozumie. Wikszo mdrych ludzi wanie dlatego nie pisze, e wie o tym. Mdrzec zdoa przenikn zason sw, dostrzeg, pozna i odczu przebieg ycia. Jestemy mu wdziczni, gdy przebywa z nami i stara si dzieli z nami swoj radoci. Naprawd wielki pisarz jest mdrcem, ktry czuje si zmuszony przeoy przekaz na sowa. Przekaz ten, oczywicie, znajduje si przez cay czas wok nas. Wskazwki s wszdzie. Wszystko zawiera przekaz. Wszelkie prby przekadu przekazu na sowa mijaj si z sensem, cho stanowi najwikszy wyczyn, na jaki zdolna jest istota ludzka. Mdrzy ludzie posuguj si jzykiem ezoterycznym. W ten sposb tworz r lub dziecko. Form egzoteryczn jest maja, fasada zudze. Znaczenie znajduje si wewntrz. Wielko wybitnej ksiki polega na jej ezoterycznym, najgbszym znaczeniu ukrytym za sieci symboli. Wszyscy wielcy pisarze pisz t sam ksik, zmieniajc tylko egzoteryczny wystrj na ten, ktry przynaley do ich czasw i plemienia. Herman Hesse jest jednym z wielkich pisarzy naszych czasw. Napisa Finnegans Wake w licznych niemieckich wersjach. Jest nie tylko mdrcem, ale osob na tyle zdoln manipulowa sowami, by zdoby Nagrod Nobla. Wikszo czytelnikw nie chwyta posania Hessego. Zwiedzeni piknym tacem intrygi i fabuy, przeoczaj najgbszy przekaz. Hesse jest chochlikiem. Podobnie jak przyroda w kwietniu, pokrywa swj szyfr zdobnymi pirami. Czytelnik bierze owoc, zjada go popiesznie i wypluwa pestk na ziemi. Ale prawdziwy przekaz elektryczny, prawdziwy szyfr znajduje si wanie w tej pestce. Wemy takiego Siddharth podrcznik dla modych bodhisattww, napisany gdy Hesse mia czterdzieci pi lat. Spjrzmy, w jaki sposb w stary mag zabiera si do swego dziea. Poznajemy dumnego, silnego, przystojnego, prnego, dobrotliwego modzieca, ktry poszukuje najwyszej nagrody owiecenia. Kosmicznego arcymistrzostwa. Siddhartha jest mody i ambitny. Opanowuje wszystkie gierki z zawiatw. Wedy. Ascetyzm. Porwnuje swoje umiejtnoci z samym Budd. Odnosi sukcesy w tantrze. "Napotykamy pociechy, uczymy si sztuczek, ktrymi zwodzimy siebie, lecz tego co najwaniejsze drogi nie potrafimy znale". "Mdroci nie da si przekaza". "Mog kocha kamie, Gowindo, i drzewo, i kawaek kory. To wszystko s rzeczy, a rzeczy mona kocha. Nie umiem tylko kocha sw... Nie ma niczego takiego, co byoby nirwan. Nirwana nie jest rzecz, jest tylko sowo nirwana". A jednak na ostatnich stronach tej ksiki Herman Hesse, zdobywca Nagrody Nobla, uywa sw do opisania cudownego owiecenia Gowindy, ktry nie widzia ju twarzy Siddharthy, zamiast niej widzia inne twarze, duo, dugi szereg, rzek twarzy, setki, tysice twarzy, ktre pojawiay si i znikay, a jednak wszystkie zdaway si obecne, zmieniay si bezustannie i odnawiay, ale wszystkie byy Siddhartha. Widzia pyszczek karpia, bolenie rozdarty pyszczek zdychajcej ryby o przejmujcym wyrazie oczu; widzia twarzyczk noworodka, czerwon i pomarszczon, wykrzywion paczem; widzia twarz mordercy, widzia, jak zagbia n w ciele innego czowieka; widzia w tym samym momencie, jak w zoczyca klczy skuty, a kat ucina mu gow; widzia nagie ciaa mczyzn i kobiet, splecione w rnych pozycjach i zapasach szaleczej mioci; widzia trupy, nieruchome i zimne; widzia gowy zwierzt, dziki, krokodyle, sonie, barany, ptaki; widzia bogw, Kriszn i Agni; widzia wszystkie te postacie w tysicznych odniesieniach do siebie nawzajem jak sobie pomagaj, jak si kochaj, nienawidz, niszcz, rodz na nowo, i kada naznaczona bya wol mierci, kada dawaa bolesne wiadectwo przemijania, a przecie adna nie umieraa, ulegaa tylko przemianom, rodzia si na nowo, otrzymywaa now twarz, cho wszystko dziao si w jednym czasie i wszystkie te postaci i twarze pyny, wyaniay si, rozpyway si i

87

stapiay z sob, a wszystko to okrywaa jakby cieniutka powoka, nieuchwytna, ale rzeczywista, jak cienkie szko albo warstewka lodu, jak przezroczysta skra, upina albo forma czy maska wodna, i maska ta umiechaa si, i bya umiechnit twarz Siddharthy, ktr Gowinda w tej samej chwili dotkn ustami. I tak to widzia Gowinda ten umiech maski, ten umiech jednoci ponad strumieniem postaci, ten umiech jednoczesnoci ponad tysicem narodzin i mierci, ten umiech Siddharthy by dokadnie taki sam, tak samo agodny, subtelny, nieprzenikniony, moe dobrotliwy, moe drwicy, jak mdry, wybiegajcy z tysicznych zmarszczek umiech Buddy, ktry Gowinda setki razy z szacunkiem oglda. Gowinda wiedzia, e tak umiechaj si ci, ktrzy osignli doskonao. Ci z was, ktrzy mieli kiedy dowiadczenia psychodeliczne, z pewnoci rozpoznaj t wizj Gowindy jako klasyczny przykad dziaania LSD. Bezporednie, wizualne obcowanie z jednoci wszystkich ludzi, z jednoci wszelkiego ycia. Nietrudno zrozumie, e Hesse moe pisa takie sowa jak jednia, mio, Nirwana. Kady z tekstw hinduskich podaje nam argon. Znacznie wiksze wraenie sprawia jego opis szczegw wizualnych tej wizji kosmicznej, ta charakterystyka siatkwkowa. Ciekawe, skd si to wszystko wzio u Hessego? Szczeglnie uderza zadziwiajce podobiestwo tej wizji do stanw wywoywanych substancjami poszerzajcymi wiadomo. To szczeglne, dokadne "jestestwo" chwili owiecenia zwykle umyka filozofowi mistycyzmu, ktry woli zajmowa si abstrakcjami. Pozostaje pytanie, czy to sam Hesse dozna tych wizji? Czy uzyska je w stanie medytacji? Spontanicznie? Czy H.H., powieciopisarz, korzysta z chemicznej cieki do owiecenia? Odpowied na to pytanie wydaje si by podana w nastpnej lekcji mistrza, Wilku Stepowym, powieci, ktra na pierwszy rzut oka opowiada o kryzysie, blu, konflikcie i mczarniach. Hesse pisze w licie: "Gdyby moje ycie nie byo eksperymentem penym niebezpieczestw i blu, gdybym nie przebywa nieustannie nad otchani i nie czu pustki pod stopami, moje ycie nie byoby nic warte i z pewnoci nie napisabym niczego". Wikszo czytelnikw obeznanych z dynamik psychiki atwo rozpozna tu konflikt midzy ego a id, midzy duchem a cywilizacj materialn, "wilcze, szataskie instynkty, ktre kryj si w naszym uspoecznionym ja". "Ci czytelnicy [pisze Hesse] zupenie przeoczyli, e poza Wilkiem Stepowym i jego penym problemw yciem istnieje drugi, wyszy, ponadczasowy wiat... ktry przeciwstawia cierpieniom Wilka Stepowego transpersonalny wiat ducha, przez co ksika z pewnoci opowiada o blu i cierpieniu, lecz jest opowieci o wierze, nie o rozpaczy". Podobnie jak w Siddharcie, Hesse wprowadza tutaj czytelnika w pen fantazji opowie, w wiat idei, sztuczek umysu, ktre okazuj si w kocu tylko zudnymi figlami, ktre pata umys. Naiwny czytelnik szybko traci grunt pod nogami. W Wilku Stepowym wida ten chwyt zen przynajmniej na dwch poziomach. Najpierw w krtkim "Traktacie", wspaniaym opisie Harryego, czowieka o dwch duszach: duszy dystyngowanego, bystrego i ciekawego czowieka oraz duszy dzikiego, nieposkromionego, gronego i silnego wilka. Traktat opisuje jego zmienne nastroje, wybuchy twrczoci, dwuznaczny stosunek do buruazji, fascynacj samobjstwem, niezdolno poczenia dwch sprzecznych natur. Jest to zapierajca dech w piersiach subtelna analiza psychologiczna. A oto i hokus-pokus: Trzeba tu powiedzie o podstawowym zudzeniu. Kada interpretacja, caa psychologia, wszelkie prby uczynienia rzeczy zrozumiaymi wymagaj porednictwa teorii, mitologii i kamstw. Dlatego wanie szanujcy si pisarz... rozprasza ich jak najwicej... Harry nie skada si z dwch jani, lecz setek, czy nawet z tysicy. Jego ycie, jak ycie kadego, oscyluje nie midzy dwoma biegunami: ciaem a duchem; witoci a grzechem lecz midzy tysicami................................................. Czowiek jest cebul zoon z setek powok, tkanin utkan z wielu nici. Staroytni Azjaci wiedzieli o tym dobrze. W buddyjskiej jodze istnieje pewna technika, ktra suy odzieraniu osobowoci ze zudze. Ludzka karuzela obraca si w kko: zudzenie, ktre mieszkacy Indii starali si od tysicleci obnay, jest tym samym zudzeniem, ktre Zachd od wielu lat stara si podtrzymywa i rozwija. Po fascynujcym i zniewalajcym metaforami freudowskimi dualistycznym autoportrecie, caa wizja ulega zniszczeniu, okazujc si tylko zawon, aosn gr umysu. Druga sztuczka pojawia si pod koniec ksiki. Widzimy, jak Harry apie si wszystkiego, czego tylko moe, by przezwyciy rzdzc nim rozpacz. Mamy tu alkohol, seks, muzyk, przyja z egzotycznym muzykiem o imieniu Pablo. Na koniec za wchodzi do Teatru Magicznego, "za cen utraty umysu". Innymi sowy, przeywa dowiadczenie szalestwa. [Pablo] wyj trzy szklanki i osobliw buteleczk z wgbienia w cianie.... Napeni je pynem i wyj trzy dugie, cienkie i te papierosy z pudeka schowanego w kieszeni jedwabnej marynarki. Wycign te z niego pudeeczko zapaek, ktre nastpnie podpali.... Wszystko stao si bardziej ywe i rozkoszne, jakbymy

88

wypenili Pablo mwi:

si

gazem

utracili

grawitacj.

Tak bardzo pragne uciec, prawda? Chciae zapomnie o tym wiecie i dosta si do rzeczywistoci znacznie tobie bliszej, do wiata poza czasem.... Oczywicie, wiesz gdzie si kryje ten wiat. Szukasz przecie wiata swej duszy. Pragniesz tej wanie rzeczywistoci, ktra znajduje si w tobie.... Mog ci da tylko sposobno, impuls, klucz. Pomog ci ujrze ten wiat.... Ten.... teatr ma tyle wej, ile tylko chcesz, dziesitki, setki, a nawet tysice. Za kadym z nich czeka ci to, czego szukasz.... Bez wtpienia dugo si trapie, poniewa podbj czasu i ucieczka od wiata, to wszystko czego pragniesz, jest zwyk chci uwolnienia si od tak zwanej osobowoci. Oto jest twoje wizienie. Kiedy za ju wejdziesz do teatru, ujrzysz wszystko oczami Harry'ego, ujrzysz wszystko przez stare okulary Wilka Stepowego. Dlatego prosz ci, od te okulary na bok i pozbd si swej wielce szacownej osobowoci w przebieralni. Odbierzesz je przy wyjciu. Moe ci w tym pomc ten wesoy taniec, ktry zdy ci ju rozgrza, traktat o Wilku Stepowym oraz w drobny bodziec w postaci wiadomoci wyjtkowoci tej chwili. Nie trzeba wiele, by zrozumie, e Hesse opisuje tutaj dowiadczenie psychodeliczne, wywoane narkotykiem zatracenie jani, podr do wiata wewntrznego. Na kadym ze drzwi w teatrze magicznym znajduje si napis wiadczcy o nieskoczonych moliwociach dowiadczenia. Napis "Wesoe Polowanie. Wielkie Samochodowe owy" rozpoczyna wspania orgi mechanicznego zniszczenia, podczas ktrej Harry staje si dnym krwi morderc. Drugi napis gosi: "Informacja na temat Tworzenia si Osobowoci. Zapewnione Powodzenie", co wskazuje na pewien rodzaj gry w szachy, ktrej pionkami s czci osobowoci. Oto kosmiczna psychoterapia. "Chcemy pokaza tym wszystkim, ktrych dusze rozpady si na kawaki, e mona je ponownie uoy w dowolny sposb, dziki czemu ma si dostp do nieskoczonej rnorodnoci w grze ycia". Inny napis gosi: "Wszystkie Dziewczyny S Twoje" i wprowadza Harryego w wiat fantazji seksualnych, ktrym nie ma koca. Kryzys Wilka Stepowego, jego wewntrzne konflikty, rozpacz, chorobliwo, niezaspokojenie rozwizuj si w wirujcym kalejdoskopie halucynacji. "Zobaczyem, e wszystkie z setek tysicy gier ycia znajduj si w mojej kieszeni. Kiedy tylko to zrozumiaem, podnieciem si bardzo i postanowiem na nowo przystpi do gry. Mogem raz jeszcze skosztowa cierpie i wzdryga si na myl o ich bezsensownoci. Mogem niejeden raz porusza si po piekle mojego wntrza. Wiedziaem, e pewnego dnie bd w tym lepszy. Pewnego dnia naucz si mia. Czeka na mnie Pablo, czeka na mnie Mozart". W ten sposb Harry Haller, Wilk Stepowy, przey dowiadczenie psychodeliczne, ktre pozwolio mu zrozumie, e poza jedna rzeczywistoci znajduj si nieskoczone wiaty umysu. Zosta dopuszczony do grupy wybracw, ktrzy przeszli zason sw i dostali sif: do innych wiatw wiadomoci. Doczy do elitarnego bractwa illuminatw. I co dalej? Gdzie si dalej uda? Jak utrzyma to wite poczucie jedni i objawienia? Czy trzeba koniecznie pogry si z powrotem w lunatycznym wiecie lepej namitnoci. Sycha zjadliw uwag H.H.: "Prawie wszyscy w tym rwnie ja ponownie zatracaj si w niezgbionych pustyniach zaplanowanej rzeczywistoci, podobnie jak urzdnicy i sklepikarze, ktrzy po imprezie lub niedzielnym odpoczynku powracaj do codziennych obowizkw!" Problemy te dotycz kadego, kto przey gbokie dowiadczenie przekroczenia ego. Jake mamy zachowa wieo, owieci kad sekund dalszego ycia? Jak doprowadzi do ekstatycznej jednoci z innymi istotami? Od dawna tworzono rne grupy mistyczne w celu dostarczenia struktury spoecznej i wsparcia dla transcendencji. Krg magiczny. Kulty te czsto dziaay w tajemnicy i byy zawsze przeladowane przez somnambuliczn wikszo. Wiody sw egzystencj w cieniu historii. Oczywicie, problem jest zawsze z iloci struktury otaczajcej mistyczn iskr. Kiedy si przesadzi, powstaj rytuay kapaskie, a ogie ganie. Kiedy za mao si czyni, nauki ulegaj zapomnieniu, a wi midzy ludmi rozpada si w bezksztatn anarchi. Cyganeri. Beatnikw. Samotnych arogantw. Owiecona dusza wolna od przywizania do ego, do gier spoecznych, do antropomorficznego humanizmu, a nawet do samego ycia moe zachowa podwyszony adunek energii wyzwolony podczas dowiadczenia transcendencji. Tacy ludzie nale jednak do wyjtkw w dwudziestym wieku. Pozostali potrzebuj pomocy na ciece. Ludzie, ktrzy prbuj w pojedynk kroczy ciek psychodeliczn, nie doceniaj mocy i rozmiaru systemu nerwowego. Wrd licznych ofiar LSD mona wymieni: zaamanie nerwowe, pomieszanie, mani wielkoci, indywidualizm primadon-ny, bezadn ekscentryczno, zwyke otrostwo i ucieczk w konformizm. Oskaranie samego narkotyku o te zagroenia mija si z sensem i przypomina oskaranie procesu

89

nuklearnego za bomb atomow. Czy nie jest bardziej waciwe ubolewanie nad naszym prymitywnym parciem ku osobistej wadzy, sukcesowi, indywidualizmowi? Huston Smith wspomnia niegdy, e gdy myli si o omiostopniowej ciece Buddy, nieustannie nasuwa si myl o dziewitym, najwaniejszym ogniwie. Grupie transpersonalnej. Wsplnocie poszerzania wiadomoci. Po kadej wizji, kadej sesji psychodelicznej, zbierz swoich przyjaci, ktrzy myl tak samo, ktrzy mog ci podnie przykadem czy te jednoczc mioci, ktrzy mog pomc ci powrci do stanu owiecenia. Socjologia transcendencji. Hesse podejmuje kwesti wsplnoty transpersonalnej w postaci Zwizku Podrnikw na Wschd. "Poniewa byo mi dane przey co wielkiego, poniewa miaem szczcie nalee do Zwizku, wolno mi byo wzi udzia w tej niepowtarzalnej i cudownej podry". Narrator, H.H., powiada e podr rozpocza si w Niemczech, niedugo po I Wojnie wiatowej. "Nard nasz da do siebie dostp licznym urojeniom, ale take wielu prawdziwym wzlotom duszy. Pojawiy si wtedy grupy oddajce si bachicznym tacom i grupy anabaptystw, przerne ruchy, w ktrych yo pragnienie cudu i denie do wiata ducha". Pojawiy si rwnie grupy naukowe i artystyczne zainteresowane poszukiwaniami psychodelicznymi. Monografia Kurta Beringera Der Meskalinrausch opisuje niektre eksperymenty naukowe i artystyczne wykorzystujce substancje psychodeliczne. Z kolei, powie Ren Daumala La Mont Analogue stanowi symboliczny opis podobnej podry we Francji. Jej uczestnicy do powszechnie eksperymentowali z takimi rodkami jak haszysz, meskalina i czterochlorek wgla. Hesse nigdy nie przytoczy nazwy jakiegokolwiek narkotyku, lecz ju wczeniej prezentowane fragmenty Wilka Stepowego wyranie wskazuj na oddziaywanie pewnej substancji chemicznej, ktra musiaa mie bezporedni zwizek z przedstawionymi wydarzeniami. W Podry na Wschd H.H. opowiada o nastpnych wizytach w Teatrze Magicznym. Wdrowalimy nie tylko w przestrzeni, lecz take w rnych czasach. Zmierzalimy na Wschd, ale wyruszalimy take w redniowiecze lub w Zoty Wiek; przecigalimy przez Itali lub Szwajcari, niekiedy jednak spdzalimy noc w X stuleciu i bawilimy w gocinie u patriarchw lub wrek. W okresach, w ktrych pozostawaem sam, czsto odnajdywaem okolice i ludzi znanych mi z mojej wasnej przeszoci, wdrowaem z moj dawn narzeczon poprzez lasy nad brzegami Grnego Renu, z przyjacimi mojej modoci hulaem w Tybindze, Bazylei i Florencji lub te jako chopiec wyruszaem wraz z kolegami szkolnymi, by apa motyle czy podpatrywa wydry. Zdarzao si te, e moimi towarzyszami staway si ulubione postaci z ksiek, ktre czytaem;... naszym celem bowiem by nie tylko Wschd czy te raczej: nasz Wschd by przecie nie tylko jakim krajem czy pojciem geograficznym, lecz rwnie ojczyzn i modoci duszy, znajdowa si wszdzie i nigdzie, by jednoci wszystkich czasw. Relacja midzy narkotykowym wyzwoleniem Wilka Stepowego, a Zwizkiem staje si z czasem bardziej szczeglna: Kiedy bezpowrotnie tracimy co cennego, mamy poczucie, jakbymy obudzili si z jakiego snu. W moim przypadku poczucie to miao charakter wrcz niesamowity. Albowiem tajemnica mojego szczcia rzeczywicie krya si w tym samym, co tajemnica szczcia, jakie zsyaj nam sny, a mianowicie w wolnoci jednoczesnego przeywania wszystkiego, co tylko da si pomyle, zamieniania, jak w zabawie, wiata zewntrznego i wewntrznego, przesuwania czasu i przestrzeni niby scen w teatrze. Hesse jak zwykle posuguje si tutaj jzykiem ezoterycznym, niemniej trudno wtpi w to, e pod paszczykiem wschodnich alegorii toczy si prawdziwa historia bractwa psychodelicznego. Opisane w Podry na Wschd dowiadczenia wizyjne mona rozszyfrowa odwoujc si do miejsc i imion ich uczestnikw. I raz po raz, wszdzie, w Szwabii, nad Jeziorem Bodeskim, w Szwajcarii i gdzie indziej, spotykali si ludzie, ktrzy nas rozumieli lub przynajmniej w jaki sposb byli nam wdziczni za to, e istniejemy i my, i nasz Zwizek, i nasza Podr na Wschd. W samym rodku Zurichu, wrd linii tramwajowych i domw bankowych, natknlimy si na Ark Noego, strzeon przez sfor starych psw, ktre wszystkie wabiy si tak samo, i dzielnie przeprowadzan przez mielizny trzewej epoki przez Hansa C., potomka Noego i przyjaciela sztuk.

90

Hans C. Bodmer to przyjaciel Hessego, ktremu ten dedykowa t ksik, a ktry pniej kupi Hessemu dom w Montagnolii. W tym czasie, mieszka on w Zurichu, w domu, ktry nazywano Ark. Jednym z najpikniejszych przey byo wito Zwizku odprawione w Bremgarten. Otacza nas wtedy bardzo cisy krg magiczny. Sprawili to Max i Tilli, panowie na zamku.... Mowa tu o zamku Bremgarten, posiadoci Maxa Wassmera pooonej nieopodal Berna, w ktrej Hesse skada czste wizyty. "Czarny Krl" z Winterthus to inny przyjaciel Hessego, Georg Reinhart, w ktrego "przepenionym tajemnicami" domu Hesse czsto bywa. Wszystkie nazwiska pisarzy i artystw, ktre pojawiaj si w Podry na Wschd s albo nazwiskami prawdziwych postaci historycznych albo te bezporednio od nich si wywodz: Lauscher, Klingsor, Paul Klee, Ninon (ona Hessego), Hugo Wolf, Brentano, Lindhorst, itd. Wydaje si zatem wielce prawdopodobne, e opisane sceny naprawd toczyy si wrd grupki bliskich przyjaci, ktrzy spotykali si w swoich domach w Niemczech i Szwajcarii, gdzie podrowali po krainie, bdcej nie tylko "pojciem geograficznym, lecz rwnie ojczyzn i modoci duszy, znajdujc si wszdzie i nigdzie, jednoci wszystkich czasw". Wszystko zatem wskazuje na to, e przez pewna chwile w "rzeczywistoci historycznej" pisarz Hermann Hesse i jego przyjaciele tworzyli dugi korowd poszerzonej wiadomoci, cigncy si wzdu archiww ewolucji. H.H. nagle straci kontakt, powrci do swego umysu, do egocentrycznego postrzegania. "Pielgrzymka ulega zniweczeniu... oddziaywanie magii coraz bardziej sabo". H.H. wypad z potoku ycia i popad w automatyiczn racjonalno. Pragn wsta pisarzem, spowi w sowa historie swego ycia. "Oto ja w swej naiwnoci pragnem napisa historie zwizku, ja, ktry nie potrafiem rozszyfrowa, czy nawet zrozumie choby jednej tysicznej z milionw skryptw, ksig, obrazw i zapiskw znajdujcych si w archiwach!" Archiwach? Czy chodzi tu o bibliotek kory mzgowej? Czym zatem by ten Zwizek? Towarzystwem egzoterycznym, na czele ktrego sta przyozdobiony zotem Leo, twrca maci i lekw zioowych, mwca z wysokiego tronu znajdujcego si w dugiej sali obrad? S to wszystko tylko egzoteryczne szaty. Moe wic zatem Zwizek by prdzej "procesj wiernych i uczniw... niestrudzenie... poruszajcych si na Wschd ku Domu wiatoci"? Potokiem, ktry rozwija si przez wieki. Jednoci procesu ewolucji, ktry iluzja indywidualnoci za bardzo szatku-je i powciga. "Bardzo powolny, delikatny, cho stay przepyw i mieszanina;... Wydawao si, e z czasem caa substancja jednego obrazu stapiaa si w drugi w ten sposb, e stawaa si jednoci..." Wiele osb, ktre nawizao bezporedni kontakt z procesem ycia dziki dowiadczeniu psychodelicznemu bd spontanicznym stanom mistycznym, odczuwa naglc potrzeb struktury spoecznej. Jakiej zewntrznej formy, ktra usprawiedliwiaby dowiadczenia transcendencji. Herman Hesse rwnie i tu dostarcza nam wskazwek ezoterycznych. Zajrzyjmy w siebie. Zwizek jest w nas. Tam, gdzie istniejce od dwch miliardw lat archiwum historii, w mzgu. Moesz si nim bawi wraz z innymi, ktrzy zechc taczy z tob, lecz pamitaj, e rnorakie formy wiata zewntrznego s zudzeniem. Jedno znajduje si wewntrz. Zwizek znajduje si zawsze w tobie i wok ciebie. Czowiek jest wszake istot racjonaln. Homo sapiens pragnie wiedzie. Oto pradawne napicie. By. Poznawa. Potrzeba tu jakiego magicznego zaklcia. Intelektu pozbawionego staromodnej neurozy, wolnego od egocentryzmu, od semantycznego urzeczowienia. Umysu owieconego medytacj, potraficego sprosta zabawie z praworzdnym rytmem poj. Gry szklanych paciorkw. Herman Hesse pisa Gr Szklanych Paciorkw ( Magister Ludi) przez jedenacie lat, od 1931 do 1942 roku. Wydano j w sze miesicy po ukoczeniu, tyle e w Szwajcarii, a nie Niemczech. "W przeciwiestwie do wiata wspczesnego, chciaem pokaza wiat umysu i ducha, ktry jest realny i nie do podbicia. Dzieo moje stao si zatem utopi, obrazem rzutowanym w przyszo i ku memu zdziwieniu wiat Castalii pojawi si jakby sam z siebie. Cho tego nie wiedziaem, istnia w mojej duszy". Tak pisa Hesse w 1955 roku. Gra Szklanych Paciorkw stanowi syntez i punkt kocowy rozwijajcej si myli Hessego. Wszystkie nitki poczte w Siddharcie, Podry na Wschd, Wilku Stepowym sploty si w wizj znajdujcej si gdzie w przyszoci spoecznoci mistycznych graczy. "Gracze w szklane paciorki" stanowili elit intelektualn mistykw, ktrzy, podobnie jak redniowieczne zakony klasztorne, schronili si wrd gr, by tam podtrzymywa cnoty kultury i ducha. Ich praktyka skupiaa si wok gry szklanych paciorkw, "narzdzia obejmujcego ca zawarto i warto naszej kultury". Gra polegaa na posugiwaniu si zoonym archiwum symboli i formu, bazujcych na strukturze muzyki i matematyki, dziki ktrym mona byo przedstawi ca wiedz, nauk, sztuk i kultur.

91

Ta gra nad grami... rozwina si w pewien rodzaj uniwersalnej mowy, za porednictwem ktrej gracze mogli wyraa wartoci w jasnych symbolach i umieszcza je wzgldem siebie.... Gra moga na przykad rozpocz si od jakiego ukadu astrologicznego, tematu z fugi Bacha, cytatu z Leib-nitza bd Upaniszad i z tej to pierwotnej idei mogy rozwin si dalsze idee, zwizane z ni lub te stanowice jej rozwinicie, wszystko w zalenoci od zamiaru i talentu gracza. W ten sposb zwyky pocztkujcy mg sformuowa paralele midzy kawakiem muzyki klasycznej a formu prawa naturalnego, natomiast sam adept i Mistrz Gry rozwin pocztkowy temat ku nieskoczonej iloci powiza. Oto odwieczne marzenie o universitas, syntezie ludzkiej wiedzy, czcej analiz i intuicj, nauk i sztuk, gr swobodnego intelektu rzdzc si estetycznymi i strukturalnymi analogiami, nie za wymaganiami uytecznoci i technologii. I tutaj znowu na paszczynie intelektualnej pojawia si pytanie o to, jak wiele struktury potrzeba grze umysu. Gdy nie ma oglnych celw i regu, rozwija si specjalizacja i zwiksza si rozproszenie, zaamuje si komunikacja, powstaje kulturowa Wiea Babel, a rozmaite dziedziny poddaj si rygorom pogbionej specjalizacji. Psychologia. Kiedy za mamy do czynienia z przerostem struktury i zbyt duym zainteresowaniem celami gry, pojawia si dogmatyzm, duszcy konformizm, coraz mniejsze zainteresowanie biecymi sprawami, schlebianie czystej technice, wirtuozostwo kosztem zrozumienia. Psychoanaliza. Autor tumaczy, e Zwizek Podrnikw na Wschd wprowadzi praktyk medytacji do gry szklanych paciorkw wanie dlatego, by unikn przeintelektualizowania. Po kadym ruchu w grze nastpowa okres cichej medytacji. Gracze powoli przyswajali sobie pochodzenie i znaczenie symboli. Jzef Knecht, mistrz gry, ktrego ycie opisuje ta ksika, w nastpujcy sposb charakteryzuje skutki gry: Gra, jak j rozumiem, obejmuje gracza pod koniec medytacji w ten sam sposb co paszczyzna kuli obejmujca jej rodek i pozostawia go z uczuciem przejcia od przypadkowego i chaotycznego wiata ku wiatu symetrii i harmonii. Te grupy, ktre chc zastosowa dowiadczenie psychodeliczne do ycia spoecznego, znajd w opowieci o Castalii wszystkie problemy i kwestie, z ktrymi bd si boryka: potrzeb nowego jzyka lub zestawu symboli, ktry uprawomocniby niesychan zoono i moc maszynerii ludzkiego umysu; kluczowe znaczenie nawizania bezporedniego zwizku z odmadzajcymi siami procesu ycia dziki medytacji i innym metodom zmiany wiadomoci; niezwykle istotny problem relacji midzy wsplnot mistyczn a reszt wiata. Oto prawdziwy dylemat czy zakon pozostanie silnie oddziaywujc si duchow czy te w wyniku izolacji i obojtnoci zdegeneruje si do postaci samotnej, wyobcowanej grupki idealistw? Wszystkie mniejsze i wiksze odrodzenia spoeczne napotykay ten problem. Odpowied Hessego jest wyrana. W ostatniej czci ksiki znajduj si trzy napisane rzekomo przez Knechta opowieci, w ktrych opisuje on rne swoje wcielenia. W kadym z nich bohater powica si cakowicie subie i realizacji idealistycznego celu duchowego, a w kocu okazuje si by niewolnikiem wasnych zudze. Najwyraniej wida to w "yciu Hindusa". Mody bramin Dsa spotyka jogina, ktry prosi go o wod. Udaje si wtedy nad strumyk, gdzie zasypia. Nastpnie eni si, zostaje ksiciem, ma dzieci, walczy na wojnie, uczy si, zostaje pokonany, ranny, poniony, uwiziony, koniec kocw umiera i budzi si w lesie nad strumykiem, by odkry, e to wszystko byo zudzeniem. Wszystko pojawiao si i toczyo jak w mgnieniu oka. Wszystko byo snem, nawet to co wydawao si szczer prawd, a pewnie i to, co zdarzyo si wczeniej historia Dsy, jego ony pastuszki, maestwa, zemsty na Nali i przygody z joginem. Wszystko to byy obrazki, ktre mona podziwia na zdobnej cianie paacu obok kwiatw, gwiazd, ptakw, map i bogw. Czyby to wszystko, co ostatnio dowiadczy i jeszcze mia przed oczyma przebudzenie ze snu ksicia, wojna i wizienie, pobyt nad strumykiem, wstrznita miseczka z wod oraz obecne myli byo utkane z tego samego materiau? Czyby to by sen, zudzenie, maja? Z jakiego wiec materiau miao by utkane jego przysze ycie, jego dowiadczenia i uczucia, przeywane a do samej mierci? Bya to czysta gra i iluzja, piana i sen, maja, peen pikna, koszmarw, uroku i rozpaczy kalejdoskop ycia rozpalany radoci i smutkiem. Historia ycia Jzefa Knechta to seria przebudze od chwili, gdy "zosta powoany", by wstpi do hierarchii Castalii ("Knecht" w jzyku niemieckim oznacza "sug"), poprzez okres, kiedy by Magistrem Ludi, a do opuszczenia zakonu i rezygnacji z gry. Castalia jest tak naprawd zwizkiem przyobleczonym w instytucj spoeczn. Hesse ponownie wprowadza nas we wspania utopijn wizj "Gry nad grami", ktra w kocu okazuje si jak wszystko inne ulotna. Knecht wycofuje si, gdy tylko otrzymuje najwysze stanowisko w zakonie. Oskara zakon o brak kontaktu ze wiatem zewntrznym i zauwaa, e Castalia, jak wszystkie inne

92

formy spoeczne, jest zamknita w czasie. W trakcie wyjanie napomina o "pewnym dowiadczeniu duchowym, ktre od czasu do czasu przeywa, a ktre nazywa "przebudzeniem"". Nigdy nie mylaem o tych przebudzeniach jak o manifestacjach Boga, demona, czy nawet absolutnej prawdy. Warto i powag nadaje im nie tyle zwizek z prawd, ich wysokie pochodzenie, ich bosko czy cokolwiek takiego, lecz sama ich realno. S niebywale realne w swej istocie i nieuchronnoci, jak jaki straszny bl w ciele lub zdumiewajce zjawisko przyrody.... Moje ycie, tak jak je widziaem, miao by transcendencj, stopniowym rozwojem, potokiem rnych wiatw, ktre przebywa si i opuszcza w sposb podobny, jak to czyni muzyk, ktry tworzy i doskonali swe dzieo, by wreszcie porzuci je dla nastpnego projektu, tworzc niestrudzenie, bez snu, bdc w peni wiadomym i obecnym. W trakcie tego dowiadczenia przebudzenia zauwayem, e naprawd istniej takie stopnie i wiaty, a wraz z zakoczeniem kadego z nich pojawia si pragnienie mierci przed przejciem do nastpnego wiata, przebudzeniem si i nowym pocztkiem. Mistycy i wizjonerzy znajduj si zawsze albo w niezgodzie z instytucjami spoecznymi albo z dala od nich. I nawet jeli instytucja jest moliwie najdoskonalsz gr nad grami, powsta sam z siebie, to i tak zawsze jest ulotnym, ograniczonym, kolejnym wiatem do przejcia. Po opuszczeniu Castalii, Knecht udaje si w drog: I znowu wszystko byo cakowicie nowe, tajemnicze i obiecujce: wszystko pojawiao si w innym wietle, a wikszo bya cakowicie nowa. Zdaje si, e wieki musiay upyn od chwili, w ktrej wiat wyglda tak piknie, niewinnie i bezpiecznie. Niczym lekarstwo, wypenia go rado z wolnoci i niezalenoci. Przypomnia sobie, jak dawno temu odczuwa to cudne wraenie, t pikn i czarujc iluzj! Oto i to. Saga o H.H. Krytycy powiadaj, e Hesse jest wietnym powie-ciopisarzem. No c, bardzo to moliwe. Tyle e powie jest form spoeczn, a u Hessego "spoeczne" jest egzoteryczne. Hesse na zupenie innym poziomie jest znakomitym przewodnikiem po dowiadczeniu psychodelicznym i jego praktycznym zastosowaniu. Przed kad sesj LSD naley czyta Siddharth i Wilka Stepowego. Ostatnia cz Wilka Stepowego jest naprawd bezcennym przewodnikiem. Jeli wic macie problem ze zintegrowaniem swych wizji z pask rutyn ycia codziennego, studiujcie Podr na Wschd. Odnajdcie swj krg magiczny. Czonkowie Zwizku czekaj na was wszdzie. Dalsze dowiadczenie psychodeliczne pomoe wam upora si z problemem jzyka i komunikacji, wasze myli i uczynki nabior twrczej zoonoci, kiedy dowiecie si, jak bawi si interdyscyplinarnymi symbolami, wielopoziomowymi metaforami. Gr szklanych paciorkw. Nie zapominajcie wszake o tym, co nieustannie powtarza Hesse. Starajcie si zawsze by blisko wewntrznego rdzenia. Gdy bowiem zapomnicie o podsycaniu wewntrznego ognia, wtedy to formuy mistyczne, zwizek, poraajce bogactwo intelektu, wszystko to stanie si mierteln puapk. Pomie ten, rzecz jasna, cigle ponie w nas, poza nami, tu i tam, podtrzymujc nasze ycie. Wystarczy tylko si dostroi. Czy Hesse Stosowa rodki Zmieniajce wiadomo? Chocia uprzednia argumentacja nie zaley od odpowiedzi na to pytanie, istniej pewne wskazwki w pismach Hessego, dla ktrych kwestia ta moe ciekawi badaczy historii i literatury. W czasach, na ktre przypadaa twrczo Hessego, prowadzono w Niemczech cakiem pokane badania nad meskalin. Opisa je szczegowo Kurt Beringer w monografii Der Meskalinrausch. Spory materia zbada te Heinrich Kluver w swej monografii Mescal, ktra bya pierwsz ksik o meskalinie w Anglii. W odpowiedzi na nasze pytania, znajdujcy si obecnie na Uniwersytecie w Chicago profesor Kluver napisa: Z tego, co mi wiadomo, Hermann Hesse nigdy nie wzi meskaliny (kiedy interesowaem si tym tematem w Szwajcarii). Nie wiem nawet, czy wiedzia o eksperymentach nad meskalin prowadzonych przez Beringera w Heidelbergu. Jest panu zapewne wiadome, e Hesse (i jego rodzina) bardzo dobrze zna wiat Indii i jego idee. Bez wtpienia, musiao to mie wielki wpyw na jego dziea..
l

Przedruk z Psychedelic Review, nr 3. Wspautorem tego tekstu by Ralph Metzner, redaktor naczelny Review. TRIP z PAULEM KRASSNEREMl

93

przekad: Robert Palusiski KRASSNER: Bd si stara stawia przed Tob takie kwestie, o jakie wczeniej nie bye jeszcze pytany. LEARY: Okay, a ja bd stara si udziela ci takich odpowiedzi, jakich wczeniej nie wygaszaem. K: Czy sdzisz, e nie zostaby zwolniony z Harvardu za "nieobecno bez usprawiedliwienia", jeeli nie przeprowadzaby eksperymentw z LSD, ktre spowodoway nieprzychylne komentarze? L: Oczywicie, e nie. K: Masa ludzi pali marihuan po prostu z tego powodu, e odczuwaj przyjemno, eby by "na haju". Czyby si od nich odegnywa, prowadzc w swojej sprawie lini obrony, zbudowan na prawie do wolnoci wyznawania religii? L: Ci ludzie maj pene prawo do obrony swojego sposobu uywania marihuany, czy LSD, jako rodka poprawiajcego samopoczucie. Pocig za szczciem jest zagwarantowany w pierwszym zdaniu Deklaracji Niepodlegoci, na ktrej zostaa zbudowana ta republika. Ale wikszo ludzi stosujcych LSD lub marihuan, aby by "na haju", w rzeczywistoci nie wie jak to robi, poniewa nauka i dyscyplina ekstazy jest prawdopodobnie najbardziej wymagajc yog o jakiej mog sobie pomyle. Osoby, ktre krytykuj moje zastosowanie Pierwszej Poprawki - czyli wolnoci wyznania i praktykowania religii - w celu obrony palenia przeze mnie marihuany i uywania LSD, po prostu nie rozumiej co znaczy religia lub maj bardzo wski Zachodni, Protestancko-Katolicko-ydowski sposb pojmowania religii. Niezmierny wpyw na moj filozofi ycia miay studia nad filozofi i religi wschodu. To, czego w sposb oczywisty nie potrafi poj Amerykanie, bez wzgldu na ich wyznanie, to fakt e celem orientalnych religii jest by na haju, podda si ekstazie, dostroi si, podczy si, skontaktowa si z niewiarygodn rnorodnoci, piknem, formami ycia, pulsujcym znaczeniem organw zmysowych i znacznie bardziej skomplikowanym, przyjemnym i penym objawienia przekazem, pyncym z energii komrkowej. Dla Hindusa, zagadnienie duchowoci jest spraw wntrza. Rne sekty religii Wschodu uywaj rnych metod i rnych organw ciaa, w celu odnalezienia Boga. Sziwaici uywaj zmysw, wyznawcy Wisznu zajmuj si wiedz zawart w komrkach, kontaktujc si z nieskoczonym strumieniem wiedzy reinkarnacyjnej, ktr biochemicy mog zwa proteinow wiedz kodu DNA; Buddyjskie podrczniki traktujce o rozszerzaniu wiadomoci dotycz wiata, biaego wiata pustki, ekstatycznej unii, ktra przybywa gdy jeste cakowicie podczony, poza zmysami, poza ciaem. Kolejne nieporozumienie dotyczce religii i mojego powoywania si na Pierwsz Poprawk wynika z instytucjonalnej i zakorzenionej w umysach ludzi Zachodu koncepcji Religii. Ludzie, ktrzy uywaj marihuany i LSD we wasnych domach i ogrodach, powiadaj: "Co to moe mie wsplnego z religi?" Poniewa religia oznacza dla nich ksiy, Bibli, kocioy, szkki niedzielne, sekty, reguy i regulacje. Dla wikszoci ludzi Wschodu najwaniejsz wityni ich religii jest ich wasne ciao. Twoim schronieniem jest twj wasny dom. Twoim kapanem lub nauczycielem, albo guru, jest kto z kim yjesz i dzielisz wikszo radoci i frustracji codziennego ycia. Jest jeszcze jeden aspekt tej religijnej definicji wewntrz-komrkowego dowiadczenia: wymaga on czasu, treningu, praktyki i zdyscyplinowania w rzeczywistym uywaniu twoich organw zmysw, tak aby by zdolny skoncentrowa si na wasnych komrkach; aby przemieszcza wiadomo z jednego rodzaju ekstazy do innego, potrzebujesz wiedzy i przewodnictwa. Aby naprawd uywa instrumentu swojego ciaa i jego milionw zmysowych i komrkowych kamer, w ktre jeste wyposaony, potrzebujesz know-how i na Wschodzie, takie techniczne podrczniki nazywaj si sutrami yogi lub s opisami religijnych objawie.

94

Tak wic, spontaniczne podczanie si w domu, za pomoc trawy lub LSD, moe by przyjemne, a nawet odkrywcze. Wikszo ludzi ponosi klsk, prbujc zwrci uwag na moliwoci ukadu nerwowego, komrek oraz na moc rodkw psychodelicznych, takich jak marihuana i LSD, usiujc wnikn w t zoon realno. K: Przypumy e wygrasz swoj spraw, jakie moe to mie implikacje dla tych palaczy marihuany, ktrzy nie zechc stosowa argumentu swobody wyznania jako rodka obrony? L: Tak si zoyo, e zostaem inicjowany przez Hinduskiego guru, ale mona si przyczy do NeoAmerican Church Arta Kleps'a, moesz wraz z on ogosi swoj wasn religi. Jest masa precedensw. Sd Najwyszy stwierdzi, e praktyki i przekonania religijne s spraw indywidualn. Ateista, ktry wierzy w pacyfizm, moe by uznany za osob zwolnion ze suby wojskowej ze wzgldu na przekonania religijne. To bya epokowa decyzja sdziego Douglasa. Nie chc wystpowa jako adwokat, ale ... K: Lenny Bruce tak zrobi, dlaczego nie ty? L: Lenny tak zrobi, wic dlaczego ja miabym tak zrobi? Chciabym powiedzie twoim czytelnikom, e naley im pozostawi moliwo wypracowania wasnego rozwizania i jeeli bd w nie wierzy, to wygraj. Wielk lekcj, jak wynosisz z LSD, z kontaktu z twoimi komrkami, to fakt, e kade pokolenie musi na nowo inscenizowa cay epos ewolucji i y peni ycia, w ktrej jeste caoci i sekwencj. Jeeli tego nie zrobisz, bdziesz si miota w pamie wyzwa i moliwoci. Musisz by Mojeszem, musisz wyku swj wasny kod etyczny. Musisz by biskupem Berkeley i musisz wyku swoje rozwizanie problemu materii i idei. Musisz by Platonem. Wszystkie rady, jakie przeczytae w podrcznikach s star konserw, statyczn i pozbawion znaczenia. Musisz walczy w obronie swojej wasnej religii, poniewa kady czowiek w dziejach ludzkoci musi to zrobi. Wikszo ludzi w przeszoci, wikszo Amerykanw nie zdaje sobie z tego sprawy i nie ma woli ku temu. W moim przypadku, walka przebiega z udziaem unikalnej konstelacji aktywnoci, w ktre si zaangaowaem - i jest to cholernie dobry przypadek - ale chciabym usysze, e kady palacz trawy, ktry rzeczywicie rozumie moliwoci energii jakich dowiadcza, oraz e dostpno mocy tej agodnej, inhalowanej roliny jest rzecz konstytucyjnie zagwarantowan. Jeeli kto tego nie rozumie, to pali traw nie dla "haju", ale z powodu odgrywania spoecznej roli hipisa i jeeli jest to poziom na jakim pragnie pozosta, to zmierza do odlotu i nie bdzie chcia podj walki w swoim przypadku, w swoim umyle lub z prawem. K: Czy nie sdzisz, e wygranie przez ciebie sprawy na gruncie wolnoci religijnych wykluczy legalne prawo do palenia marihuany wanie dla odlotu? L: Strategia w moim przypadku nie jest oparta wycznie na walce o religijne przekonania. Tutaj s poruszane trzy zagadnienia: Moje prawo do osigania duchowych celw, przy pomocy metod i strategii, ktre maj dla mnie sens - to jest religia. Numer dwa. Mam prawo do zdobywania wiedzy - nie tylko z tego powodu, i jestem psychologiem, ale poniewa psycholog powinien czyni to (wikszo z nich tego nie robi), co powinien robi kady czowiek stara si zrozumie, o co w tym wszystkim chodzi? Pogo za wiedz. Trzecim czynnikiem na jakim opiera si moja obrona prawa do palenia marihuany, to prawo do ycia w moim domu, wychowywania moich dzieci i prowadzenia ycia rodzinnego zgodnie z moimi najlepszymi przekonaniami i wiadomoci. Na tyle dugo, na ile adna z tych trzech rodzajw aktywnoci - religijnych, naukowych, osobistych - nie bdzie powodowa szkd otaczajcym mnie osobom.

95

Prawnicy wzili pod uwag przede wszystkim numer jeden, czyli zagadnienia duchowe albo religijne, poniewa jako adwokaci chc wygra spraw i wynika to z dugiej tradycji wolnoci religijnej w naszym kraju. Std jest to sprawa nadrzdna. Odbyem kilka narad z adwokatami. Mwiem; "C, wolabym si oprze na kwestiach naukowych, poniewa wikszo mojego dorosego ycia powiciem na badanie tego zagadnienia". Odpowiedzieli mi; "Tak, ale ty w rzeczywistoci opisae cakowicie nowe reguy w tej dziedzinie". Prawa konstytucyjne powinny gwarantowa prawo do zdobywania wiedzy, jak to ma miejsce w przypadku religii. Jeeli otrzymasz prawo do wychowywania dzieci i ycia rodzinnego w sposb jaki wybierzesz, to moe ci to doprowadzi do Dziewitej Poprawki, ktra jest oglnikowym, konstytucyjnym prawem do prywatnoci, ale kady z tych tematw wymaga niezmiernie wielkiej wiedzy prawniczej i adwokaci wybrali aspekt religijny, przyznajc e aspekty naukowy i osobisty, bd jeszcze mie kiedy swj dzie w sdzie. Nie mog podejmowa walki we wszystkich przypadkach i nie mog te penetrowa wszystkich dwuznacznoci i biaych plam konstytucyjnego prawodawstwa, ale mj przypadek bdzie pierwszym z wielu zwycistw w walce o wszystkie prawa konstytucyjne, ktre dotycz tego zagadnienia, jeeli chcesz pali marihuan z on, gdy dziki temu wasz seks jest bogatszy we wraenia albo jeeli jeste dziki temu lepiej dostrojony do muzyki, albo jeeli dziki temu bardziej cieszysz si prac w ogrodzie, masz konstytucyjne prawo to uczyni. Ale ja i moi prawnicy nie moemy walczy o kady z takich przypadkw. Postrzegamy to jako szeroko zakrojon kampani na rzecz swobd obywatelskich i tak, jak to prbuj wytumaczy moim Wpisujcym przyjacioom, wszystko w yciu przebiega krok za krokiem, komrka za komrk, musicie wygrywa spraw za spraw. Przewiduj, e bd miay miejsce setki spraw cywilnych, dotyczcych osobistego prawa do zmiany stanu wiadomoci, dokadnie w okrelonym i zadysponowanym przez dan jednostk celu. Widzisz, nie aspiruj do miana prawnika, ale mam komrkowe, intuicyjne wyczucie, gdzie prawo - ktre jest niezbdne do ochrony spoeczestwa - musi si zatrzyma i gdzie rozpoczyna si indywidualny rozwj - ktry jest niezbdny dla istnienia spoeczestwa. K: Twoi przyjaciele hippisi bd ci oskara o umywanie rk, poniewa - jak powiedziae - ktrego dnia przejdzie przez sd przypadek broniony na podstawie prawa do palenia marihuany przez maestwo w celu pogbienia dozna seksualnych - i wiesz, dlaczego mieliby z tego powodu zawiera maestwa? L: Dzisiaj prokurator okrgowy przed caym sdem przesuchiwa moje dzieci, pytajc o zwyczaje dotyczce spania w moim domu, tak wic ju w to wdepnlimy i jestem pewny, e tak si to bdzie odbywao. K: Zastanawiam si nad tym, czy to co mgbym nazwa twoj form mistycyzmu, nie jest li tylko semantyczn rnic pomidzy nami. Zakadam, e istniej jedynie indywidualne wiadomoci; czy wierzysz w to, e Bg lub jeli wolisz uniwersum -jest wiadomy swojej egzystencji? L: Myl, e istniej znakomite i zoone harmonie na wielu rnych poziomach energii we wszechwiecie i ta harmonia pociga za sob wiadomo przeplatania si ycia organicznego i nieorganicznego. Myl zatem, e ten niewiarygodny proces ewolucji nieustannie sam siebie zaskakuje, sam siebie zadziwia, jest samozachwycajcy i samouwalniajcy si z tego co si dokonuje. Ale czy jest jeden centralny komputer, ktry to planuje albo moe to wszystko podsumowa w jednej chwili? Nie sdz. K: Gdy mwisz "zadziwiajcy sam siebie, samozachwycajcy", zakadasz istnienie wiadomoci tego co si dzieje. L: Ale to jest poza kontrol. To jest wiadomo, nie tego co jest czynione, ale wiadomo tego co si wydarza. Bg istnieje na kadym z poziomw wiadomoci. Na poziomie werbalnym, symbolicznym, Bg jest sowem b--g, ktre stanowi centrum werbalnej sieci sownej mandali. Na poziomie twoich zmysw, Bg jest centralnym brzmieniem lub centrum twojej mandali zmysw -jest jeeli wolisz - centrum orgazmu.

96

Na poziomie komrki, Bg jest kodem DNA, poniewa jak to opisuj biochemicy, DNA ma wszystkie atrybuty, ktre przypisujemy Bogu: wszechpotn, wiecznie - zmienn inteligencj, dalece wiksz od ludzkiej, ktra nieustannie manifestuje si w przernych formach. Oto co kod genetyczny robi przez dwa miliardy lat. Nastpnie wielce wyksztaceni biofizycy, tacy jak Andrew Cochran mwi nam, e w tak zwanej materii nieorganicznej - w strukturach molekularnych i atomowych - odbywa si ten sam proces, e na tym poziomie Bogiem jest jdro atomu i e jest zawsze niewidzialne, Bg jest zawsze czym najmniejszym i najbardziej centralnym... K: Moe zatrzymaj si, zanim zapdzimy si w zbyt wielk abstrakcj. To o co chciabym ci teraz zapyta dotyczy takiej kwestii: dotary do mnie relacje, e rozmawiasz z drzewami, chciabym wiedzie czy drzewa sysz co do nich mwisz? L: No c, sysz co drzewa mwi do mnie. Sucham drzew. Nie wiem tego czy one mnie sysz. Musisz zapyta drzewa. Myl, e one sysz. Mielimy kiedy fachowca - ogrodnika w maym sadzie w Millbrook, ktry mwi o ciciu jaboni, ktre wczeniej przycinaem i do ktrych mwiem kilka lat temu. Jabonie byy stare i daway niewiele kwanych jabek, wic fachowiec mia racj. Chcia w tym miejscu posadzi mas karowatych jaboni i zarobi sporo pienidzy. Rozejrzaem si wok i powiedziaem: "Zdajesz sobie spraw z tego, e to bardzo szkodliwy rodzaj konwersacji?" "Tak, drzewa mog usysze, co nie?" Odpowiedziaem: "Zauwa, e nie powiedziaem niczego, oprcz sw ochrony i przyjani wobec tych drzew. Nie ma z mojej strony potwierdzenia dla tych dziaa..." Tak, sucham drzew i sysz co one mwi i myl, e one sysz co ja mwi. Nie tego, co ja mwi, poniewa drzewa nie mwi po angielsku, lecz drzewa s wiadome co ja im robi i co robi w ich otoczeniu.' Nie 'mam na myli siebie jako Timothy Leary'ego. One nie mwi tym jzykiem. K: Suchaj, jeste guchy na jedno ucho, a wic jeeli leysz z dobrym uchem przyoonym do poduszki, nie moesz uchwyci dwikw - nie moesz sysze drzewa albo jakiej osoby. Zatem, jeeli drzewo nie ma uszu, w jaki sposb odbiera wiadomoci? L: Drzewo nie mwi przy uyciu fal dwiku. Gdy sucham drzewa, nie sucham uchem. Gdy mwi do drzewa, nie mwi sowami albo jzykiem. K: Ale naprawd wierzysz w to, e drzewo ma wiadomo? L: Tak. Gdy przechadzam si po ogrodzie albo po polach w Millbrook, jestem przekonany o tym, e wiat rolin jest wiadomy mojej obecnoci i wysyam wibracje przechwytywane przez roliny. K: A czy kto inny moe wysa inne wibracje? L: Tak. K: A zatem moe by co prawdziwego w starym przesdzie, mwicym o wpywie menstruujcej kobiety na wzrost rolin? L: Myl, e jest to moliwe. Na marginesie chciabym doda, e zrobilimy przegld tak zwanych przesdw i pierwotnych wierze i odkrylimy, e bazuj one na wiedzy komrkowej. Lecz to, co w praktyce wprawia nas w najwiksze zakopotanie, to fakt, e kod DNA, ktry zaprojektowa ciebie, nie rni si tak bardzo od kodu DNA tworzcego drzewo. Istniej pewne oczywiste rnice w

97

kocowym etapie tego projektu, ale obie wstgi tych ywych protein w swym projekcie sigaj do wsplnych rde. K: Ale bez mzgu nie miabym wiadomoci ... czyby taka przesanka nie znajdowaa u ciebie akceptacji? L: Drogi Pawle, kada komrka w twoim ciele ma wyostrzon wiadomo, odbiera energi, ma dostp do wiedzy, ktr gasi umysowy, czoowy-patowy, symboliczny aspekt, uwaany przez ciebie za normalny stan wiadomoci, stanu czuwania. Nazwae mnie mistykiem i mgby nazwa sam siebie racjonalist. Zgadzam si z tym, jeste racjonalist poniewa polegasz gwnie na symbolach. Jeste przenikliwym i piknie analizujcym osobnikiem. Ale ja nie uwaam siebie za mistyka; uwaam siebie za rzeczywistego realist, poniewa akceptuj empiryczne dowody biochemii, oraz intuicyjne, eksperymentalne dowody pynce z tego, czego nauczyem si podczas 300 sesji LSD. Umys Pawa Krassnera ma okoo trzydziestu lat, ale s w nim systemy energii, uatwiajce dziaanie, matryce i zasoby pamici wewntrz komrek i ukadu nerwowego, ktre licz setki milionw lat, ktre posuguj si jzykiem i polityk znacznie bardziej skomplikowan ni angielski i polityka wspczesnych Demokratw i Republikanw. To co odkrywamy w sferze bada nad umysem, jest tym co mikrobiologowie odkrywali 300 lat temu dziki wynalezieniu mikroskopu. Dokonali niesamowitych odkry polegajcych na tym, e ycie, zdrowie, rozwj kadej z form organicznego ycia, bazuje na komrce, ktra jest niewidoczna. Nigdy nie widziae komrki; co sdzisz o tym? A jednak jest to klucz do wszystkiego, co si przydarza yjcemu osobnikowi. Chc po prostu powiedzie, e niektre rzeczy z punktu widzenia mentalnego, psychologicznego, nie ogarniaj wiedzy zawartej wewntrz ukadu nerwowego, niewidocznej dla symbolicznego umysu, wiedzy, ktra determinuje niemal wszystko. I nie sdz, e jest to rodzaj mistyki - chyba, e nazwiesz mistykiem kogo, kto spoglda w mikroskop i opowiada ci o rzeczach dla ktrych brakuje ci symbolicznych przedstawie. Podobnie jest z przykadem astronoma, ktry odkry kwazar i spekuluje na jego temat. K: W porzdku, jednak nie uwaam za racjonalist kogo, kto jest przywizany do symboli. Myl, e zgodzimy si co do sztucznoci symboli. L: Tak. K: Chcc rozszerzy t kwesti, trzeba powiedzie, e mona by wzi za nienormalnego czy te wolnego komrkowego - uywajc twoich metafor - kogo, kto mgby ... najbardziej krzykliwym przykadem tu bdzie, powiedzmy, naplucie na krucyfiks w celu wykazania, e symbol sam w sobie jest wycznie artefaktem. L: Tak, ale ja uwaam si za racjonalist w innym sensie, poniewa wierz, e czowiek stoi przed wyzwaniem rozwinicia nowych systemw symboli, potrzebnych dla nowych poziomw wewntrznej wiadomoci. Podobnie jak musielimy rozwin nowe systemy symboli dla niewidzialnego, nieoznaczonego wiata, ktry zosta dla nas otwarty wraz z odkryciem mikroskopu. Dzisiejsze zadanie, to rozwinicie systemu symboli dla nowych niewidzialnych wiatw, ktre otwieraj si dla nas dziki psychodelicznym dragom. Przywyklimy stosowa wiele systemw symboli na poziomie makroskopowym. Uywamy jednego systemu symboli dla szachw, innego dla baseballu, innego dla polityki. Jest zatem konieczne wyksztacenie odmiennego systemu symboli dla kadego z poziomw wiadomoci. Kolejnym fascynujcym wyzwaniem jest splecenie tych wielopoziomowych systemw symboli razem w symfoniczn harmoni, gdzie wybierzesz makroskopowy symbol, ktry okreli zmysowy orgazm, harmonizujc w tym momencie z dialektem komrkowym - uzyskujc w ten sposb niezakcony przepyw. I tak jak poczucie humoru pozwala na konfrontacj wynikw dwch rnych gier - zachowa, co powoduje nasz miech, istnieje take kosmiczne poczucie humoru, w ktrym zestawisz razem niestosowne symbole z

98

rnych poziomw. Tak wic wszystkie te gierki, jakie przeprowadzamy w naszym socjalno-mentalnym wiecie moemy rozkosznie skomplikowa i zmultiplikowa w fascynujcej rnorodnoci, gdy dorzucimy do nich nowe systemy symboli, wynikajce z wielu zmysw i nieskoczonej liczby komrkowych dialektw. K: To wszystko ma jednak wydwik kosmicznej ironii. Poniewa zostajemy odcici od wiarygodnych rde dostaw LSD, zaczyna si rozwija czarny rynek, czego rezultatem jest pogorszenie jakoci produktw, tak wiec niektre osoby mog rozpozna u siebie jedynie stan zaawansowanego "haju", moe wyszego ni po trawie, ale nigdy nie dowiadcz wgldu w poziomy tej rzeczywistoci, o ktrej opowiadasz. L: Jako mnie to nie przeraa. K: Z wyjtkiem tego, e kto moe pomyle: "Musiaem postpi w niewaciwy sposb". L: Kady, kto kupuje LSD na czarnym rynku i zakada przy tym, e dostaje dokadnie to co zachwala sprzedawca (dopki nie pozna sprzedawcy), jest naiwny. Albo osoba, ktra wzia LSD w otoczeniu, ktre jest obrzydliwe i pozbawione harmonii czy to bdzie klinika psychiatryczna, czy jaka melina lub przybudwka, rwnie jest gupia i naiwna. Nie mog bra za to odpowiedzialnoci albo powica energii na opiekowanie si rzek lamentujcych przypadkw, wynikajcych z nieprzygotowanych i gupio zorganizowanych sesji LSD. Wicej ni ktokolwiek na wiecie, podczas moich odczytw, a do skrajnego wyczerpania, mwiem ludziom o tym, by mieli wiadomo tego co czyni. K: Rozpatrujc spraw z drugiej strony czy istnieje moliwo przedawkowania? L: Nie. Nie ma takiej rzeczy jak przedawkowanie LSD. miertelna dawka jest nieznana. Oczywicie, im wiksza dawka, tym mocniejsze jest pierwsze uderzenie. Ale kolejn pikn spraw dotyczc LSD jest to, e nie da si przeprowadza zawodw na ilo spoytego kwasu. Na wyszych poziomach, gdy przekroczysz 100, 200 gamma, takie wspzawodnictwo traci sens. Jeeli kto kupuje kostk cukru i stwierdza, e daje ona "haj" taki jak po trawie, powinien zda sobie spraw, e wchon okoo 25 lub 50 gamma, co doprowadza go do poziomu zmysw, czym z kolei powinien si radowa, nie za odczuwa, e dzieje si co niewaciwego ze mn, e nie mog odnale Boga w piguce a wic: co jest grane? Zdrowy rozsdek i troskliwe przygotowanie, bezpiecznie przeprowadzi ci przez takie dylematy. W pocztkach naszych bada nad LSD, wszyscy zmagalimy si z tymi problemami. Gdy pomylisz o lekkomylnie podejmowanym ryzyku tych nieprzygotowanych ludzi, ktrzy odlatywali w pcienne drewnianych samolotach zbudowanych przez braci Wright, to stwierdzisz, i byo to kompletne szalestwo, ale oni to zrobili i mieli prawo to robi, wiedzc e wystawiaj si na miertelne niebezpieczestwo. W pierwszych latach naszych poszukiwa, w celu okrelenia dawki i charakteru jej dziaania, braem wszystkie rodzaje przedziwnych dragw, pochodzcych z Mrz Poudniowych i z Ameryki Poudniowej, czy z Maroka. Dawni ludzie, ktrzy odkryli mikroskopy, zanim naprawd nauczyli si nastawia ostro soczewek, mieli do czynienia z rnymi wadami i rn moc soczewek. Nie istnieje zabezpieczenie i gwarancja cakowitego bezpieczestwa w yciu, zatem realistyczne nastawienie, postawa naukowa, polega na sprawdzaniu, rozpoznaniu, porwnaniu, na nieustannym poznawaniu, poniewa jedyna droga uczenia si, to droga prb i bdw. K: Ostatnio wygaszaem odczyt w Harvard Law School i kto zapyta mnie o spraw picioletniej dziewczynki, ktra przez przypadek zjada kostk cukru z LSD, zostawion w lodwce przez jej wujka. Odpowiedziaem, e po powrocie do szkoy napisaa piosenk zatytuowan "My Trip". L: Naprawd? K: Nie, artowaem, ale znamienne jest, e zauwaye, i mogoby to by moliwe.

99

L: W sprawie tej dziewczynki, trzeba przede wszystkim podkreli fakt, e wrcia do szkoy i zostaa wypisana ze szpitala bez jakichkolwiek oznak wiadczcych o ubytku zdrowia. Skandalem w tej sprawie nie jest postawa tego biednego wujka, ktry zostawi swoj kostk i zosta wpdzony w poczucie winy i oskarony o zbrodni; skandalem w tej sprawie jest polityczne wykorzystanie tego przypadku przez lekarzy i prokuratorw okrgowych, ktrzy rozsyali dramatyczne owiadczenia o niebezpieczestwie i "zrujnowaniu ycia". Nie wiemy jaki efekt mogo to wywrze na dziewczynce, ale zgodnie ze wszystkimi znanymi nam dowodami, mona stwierdzi, e jej reakcja na LSD zaleaa w caoci od nastawienia dorosych w jej otoczeniu i e po odkryciu, e wzia LSD, powinni potraktowa to jako rzadk sposobno; wyczajc ich strach, ich poczucie winy, ich egotyzm, role zych matek, zych wujkw, zych ojcw i winni spdzi nastpne 12 godzin bdc naprawd z tym dzieckiem. Mogoby to by wspaniae dowiadczenie. Nawet w okolicznociach bezlitosnego zawleczenia tej biednej dziewczynki do szpitala, pukania odka - co nie ma medycznego uzasadnienia, jako e LSD wchania si bardzo szybko i podlega bardzo szybkiemu metabolizmowi (oczywicie jeeli pominiemy dobre samopoczucie lekarzy, ktrzy wypompowywali zawarto odka dziewczynki) - nawet na przekr temu wszystkiemu, byy chwile gdy ona na przemian miaa si i pakaa. C, mgbym to zrozumie; czubym si tak samo. Pomimo tego brutalnego traktowania i samolubnego umywania rk, przez niemal wszystkich uczestnikw zajcia - nie mog komentowa postawy wujka i rodzicw, poniewa nie wiem co robili - chocia oficjele z publicznej suby zdrowia, broni swoich interesw i uywaj tego przypadku jako czci swojej kampanii, nadal nie ma powodw, by nie wierzy w to, e ta dziewczynka w przyszoci nie stwierdzi, i byo to wielkie dowiadczenie i e bdzie si stawaa bardziej podatna na podczenie si i dostrojenie si w przyszoci. Jest na to o wiele wiksza szansa, ni na to, e odniesie jakie szkody, pomimo emocjonalnej brutalnoci jakiej zostaa poddana. K: Czy mylisz, e pewnego dnie bdzie si dawao dragi dzieciom? L: Przewiduj, e generalnie rodki psychodeliczne bd stosowane we wszystkich szkoach, w niedalekiej przyszoci jako pomoce naukowe - nie tylko takie dragi jak marihuana i LSD, w celu uczenia dzieci jak efektywnie uywa organw zmysw i wyposaenia komrkowego, ale take nowe i mocniejsze psychochemikalia, jak RNA i inne proteiny, ktre naprawd doprowadz do rewolucyjnych zmian w koncepcjach dotyczcych nas samych, oraz edukacji. Tak wic idea napisania pracy semestralnej o twoim pierwszym tripie, nie jest wycznie science fiction, to w zasadzie ju si dzieje. Ludzie powinni nauczy si uywania swojego ukadu nerwowego i komrkowego wyposaenia, zanim zostan nauczeni czytania, pisania i technik symbolicznych. Jeeli nie bdziesz wiedzia jak si posugiwa swoim wrodzonym wyposaeniem, staniesz si uzaleniony i ograniczony przez symboliczne artefakty. Mam zamiar mie wicej dzieci i powiem ci, e nie chciabym wkada im symboli do gw - nie bd trzyma wszystkiego z dala od nich, ale nie zamierzam wciska im symboli dopki nie bd mie dziesiciu, dwunastu, moe pitnastu lat. Nie bd ich zachca do czytania ksiek. Bd ich zachca do dostrojenia si do ich wasnego wewntrznego sownika i komrkowej Biblioteki Kongresu. Zanim zetkn si ze sztucznymi symbolami - ktre maj tylko 200-300 lat - naucz je jak y na sposb podobny zwierztom i stworzeniom natury, rozpoznajc i komunikujc si z energiami dookoa nich. Moje dzieci odczuwaj to w ten sam sposb i by moe postpi tak ze swoimi dziemi. K: Czy mgby okreli jaki limit wieku, w ktrym dziecko mogoby wzi LSD? L: Myl, e to trzeba sprawdzi. LSD powinno by zastosowane w momencie, gdy system symboli dziecka ulega skostnieniu, poniewa to czego dokonuje LSD, to uatwienie oderwania si od symboli i przegrupowanie tego systemu. Nie ma na to jeszcze dowodw, ale mam nadziej, e nastpi to w przyszoci. K: (Scena II: Millbrook, tydzie pniej) Oto typowe pytanie reportera: Co sdzisz na temat oskarenia jakie pado dzisiaj rano w Poughkeepsie w zwizku z zarzutem posiadania przez ciebie marihuany?

100

L: Prawie nie miao to na mnie wpywu. Bardziej bybym zainteresowany wynikiem trzeciego meczu Metsw, prawdopodobnie z tego powodu, e nigdy nie dojdzie do procesu oraz e nie mam zamiaru angaowa si w prawnicze zawioci. K: Wracajc do Millbrook mylaem o twojej drugiej onie. Zakadam, e bralicie LSD razem - wdrukowywujc wzajemnie swoje uczucia kadego tygodnia - wzmacniajc gbi waszego zwizku. Alici maestwo si rozleciao podczas podry polubnej.... L: Jak ju mwiem podczas mojego procesu w Laredo, gdy pytano mnie, kto da mi traw, odpowiedziaem, e chtnie opisz moje wasne dowiadczenia, ale nie chc czyni adnych komentarzy, ktre dotycz innych ludzi. Jakikolwiek komentarz dotyczcy mojego maestwa, musiaby dotyczy take kogo, kto jest mi bardzo drogi i uwicony, kogo prywatno nie powinna zosta pogwacona. K: Doceniam to. Kwestia, ktr chciaem poruszy, to skuteczno (albo w powyszym przypadku jej brak) wdrukowania (imprinting) pod wpywem LSD. L: Chtnie porozmawiam o efektach wdrukowania w relacjach interpersonalnych. Uwaam to za najwaniejszy aspekt pord wyzwa stawianych przez LSD - sprawa wdrukowania i przedrukowania (reimprinting). Za kadym razem, gdy bierzesz LSD, cakowicie zawieszasz posugiwanie si systemem symboli, ktry wytworzye w sobie przez dugie lata spoecznego uwarunkowywania. Wpadasz w wir rnych poziomw neurologicznej i komrkowej energii, ktra nieustannie pynie i podlega zmianom. Twj symboliczny umys wcza si i wycza. Nigdy nie tracisz umysu podczas sesji LSD. On wci tam jest, ale jest jednym z wielu tysicy rozbyskujcych fleszy aparatw fotograficznych. To oczywiste, e halucynacje po LSD lub paranoja zdarza si wwczas, gdy symboliczny umys blokuje si na jakim aspekcie sesji LSD i definiuje go jako now rzeczywisto, ktra moe by pozytywna lub negatywna. Gdy sesja LSD ma si ku kocowi, zaczyna si przedrukowywanie. Jest to przeomowy moment sesji LSD, poniewa powstaje nowy obraz twojego ja, wiata i ludzi z otoczenia, zarwno tych rzeczywistych jak i przywoywanych z pamici. Jest to szczeglnie delikatne, poniewa to czego dokonujesz w tym okresie wdrukowania, to wytwarzanie nowej perspektywy siebie i innych ludzi. Jest to take bardzo zdradliwe, poniewa moesz wyj z sesji LSD z cakiem odmiennym obrazem siebie. Jeeli sesja LSD bya mikroskopowym odkryciem twoich wad i nie jeste wystarczajco dowiadczony, aby by zdolnym do odpuszczenia sobie tego, a take do zaakceptowania tych aspektw siebie, jako fragmentarycznych czci wielkiego, wci - zmieniajcego si obrazu, moesz popa w depresj. Stworzye zy obraz siebie. To przyczynia si do depresji po LSD, ktra moe trwa wiele dni, a nawet miesicy. Moesz take wytworzy w sobie negatywny obraz LSD i wyjdziesz z sesji mwic: "Nigdy wicej". A zatem, zadaniem numer jeden jest zawarcie neurologicznego kontraktu z samym sob, polegajcym na tym, e nie bdziesz bra pod uwag zbyt ostatecznie i zbyt dogmatycznie adnego z obrazw jaki wytworzysz, albo jaki si pojawi w czasie sesji, poniewa przyrzeke sobie wiczy wielokrotnie jog LSD, nie poddajc si li tylko z powodu stworzenia zego obrazu. Jeeli tak postpisz, stracisz moliwo kontynuacji uytkowania swojej neurologicznej kamery. To samo jest prawdziwe, jeli przeprowadzasz sesj z kim innym, zwaszcza z on albo osob z ktr jeste w zwizku. Istnieje cakowita moliwo, e z kadej sesji LSD moesz wynie negatywny obraz drugiej osoby. Moesz przej z kim przez wiele sesji, ale 13 sesja bdzie miaa wydwik horroru. Po czym takim, z powodu tej ostatniej fatalnej sesji, naturaln reakcj jest stwierdzenie: "C, nigdy wicej nie bd bra LSD z t osob". Z punktu widzenia etyki neurologicznej, jest to pogwacenie zasad gry. Kontrakt neurologiczny powinien zawiera klauzul zezwalajc na kontynuowanie sesji, dopki nie dojdzie si do punktu, gdzie oboje jestecie przewiadczeni, e poznalicie ju wszystkie zwizane z tym tereny wewntrz siebie, oraz w zwizku. K: Jest taki facet, nie bd wymienia jego nazwiska, ktry bra LSD i kontynuowa odgrywanie swojej roli profesjonalnego stratega w Pentagonie. ...

101

L: Dlaczego nie chcesz wymieni jego nazwiska? K: Nie chciabym go zdradza. L: A czy ja mog? K: Jeeli chcesz, to prosz. L: Herman Kahn. K: Czy nie pogwacie jego prywatnoci? L: To nie jest tajemnica. Ja nie dawaem mu LSD. Wiele osb ktre znam, mwio mi o tym, e bierze LSD. K: By moe kademu mwi o tym w tajemnicy. L: Czy nie sdzisz, e nadszed czas, aby podzieli si z oczekujcym wiatem, nazwiskami prominentnych ludzi, ktrzy brali LSD? K: Jeeli uwaasz, e jest to etyczne, to sdz, e czas nadszed. L: Oto dlaczego podziwiam Steve'a Allena. Chocia nie porzuci swoich przyziemnych zaj, odway si powiedzie publicznie w telewizji, e bra LSD i e byo to najwaniejsze dowiadczenie w jego yciu. W zeszym tygodniu zeznawaem przed senack Komisj ds. przestpczoci nieletnich. Z wielu powodw zabraem ze sob syna i crk, aby siedzieli obok mnie. Byli ze mn w wizieniu, wraz ze mn deportowano ich z wielu krajw, razem ze mn byli stawiani w stan oskarenia, a zatem rwnie dobrze mogli przey wraz ze mn paranoj senackich przesucha; lecz byli take ywym przykadem dwojga modocianych przestpcw - moja crka, osiemnastoletnia, w tej chwili ma powany wyrok na karku, a mj szesnastoletni syn by dziesiciokrotnie aresztowany i wiziony. Podczas tych przesucha, policyjny kapitan (Alfred Trembly) z Los Angeles wpad w ten sam pospny taniec, jaki si odby z udziaem jego agentw dokonujcych aresztowania podczas sesji LSD. Czyta histori sprawy: "Dostalimy cynk od informatora o odbywajcym si na play, niedaleko Los Angeles party, poczonym ze spoywaniem LSD. Dwch moich agentw odkryo dwch mczyzn, siedzcych nad brzegiem morza i gapicych si na ocean. Gdy agenci podeszli i zostali zauwaeni przez tych mczyzn, ci ostatni uklkli, a po zblieniu si agentw, podejrzani zwrcili si do nich mwic: "Kochamy was". W tym momencie albo wkrtce po tym, owi mczyni rzucili si do wody i moi oficerowie zmuszeni byli wskoczy w kipiel, aby ratowa ich ycie". Podczas tych przesucha siedziaem koo moich dzieci i gdy bya opowiadana kolejna z tych, tak zwanych potwornych historii, odchylalimy si do tyu mwic: "Ale oczywicie my rozumiemy dokadnie jak i dlaczego takie, wysoce harmonijne i naturalne zachowania mogy si przydarzy, jak na przykad padnicie na kolana przed dwoma oficerami policji". Stwierdziem, e senator Dodd i senator Kennedy byli pod wikszym wraeniem tych horrorowych historyjek, ni pod wraeniem moich zezna poruszajcych filozoficzne i polityczne zagadnienia. Moje zeznania wyglday na banalne i akademickie i dlatego zasugerowaem, e na nastpne przesuchanie mgbym przytoczy szereg zebranych przeze mnie przypadkw. Jeden mgby mwi o tym jak Bob Wilson, twrca ruchu Anonimowych Alkoholikw mwi wielu swoim przyjacioom, e LSD jest naturalnym i skutecznym lekiem na alkoholizm. Albo mgbym opowiedzie interesujcy przypadek Chucka Dedericha, twrcy Synanonu - co nie jest na marginesie tajemnic. Opowiada on reporterom, e wgld i impuls, ktry uleczy go z alkoholizmu i doprowadzi do stworzenia jedynej instytucji leczcej z uzalenienia heroinowego, pochodzi wanie z sesji LSD.

102

Albo mgbym opowiedzie histori Hermana Kahna, ktry jest czsto le rozumiany, gdy Herman nie jest strategiem wojennym, ale zajmuje si planowaniem obrony cywilnej. Herman owiadczy, i jest jednym z nielicznych Amerykanw, ktrzy przypatrywali si goym okiem moliwociom broni atomowej i zajmuje si opracowywaniem rozwiza na wypadek zaistnienia takiej przeraajcej moliwoci. By moe, to jego sesje LSD day mu wiedz i odwag do zajmowania si tym. I nawet jego zwrot "spazm wojny", ktry dla intelektualnego ucha liberaa brzmi makabrycznie, jest pen mocy, komrkow metafor opisujc zdarzenie, ktremu tylko taka fraza, sama w sobie, "spazm wojny" moe zapobiec. Lub mgbym przypomnie Senatowi i Amerykanom Cary Granta, ktrego pierwsze dziecko urodzio si gdy mia lat szedziesit, dziki powrotowi do zdrowia i potencji, przypisywanemu przez niego wanie LSD. Albo mgbym wspomnie Henry Luce'a i Clare Boothe Luce, ktrych sia i zdolnoci nie mog by nie zauwaone, a ktrzy zajmowali si kwestiami religijnymi i wielokrotnie brali LSD. K: Czy nie za bardzo uoglniasz problem przepaci midzypokoleniowej? L: W zeszym tygodniu zeznawaem przed komisj senack. Zostaem zaproszony przez senatora Dodda z czuym i penym poszanowania komentarzem. Zaczem czyta moje krtkie owiadczenie, ktre mwio o zerwaniu komunikacji pomidzy pokoleniami, pomidzy osobami w rednim wieku i modzie. Gdy zbliaem si do koca, Teddy Kennedy - ktry nieoczekiwanie wrci z miasta, by si pokaza na transmitowanych przez telewizj przesuchaniach, - przerwa mi mwic: "Panie Leary, nie rozumiem o czym Pan mwi". Dokadnie! K: To dlatego, e nie wie z ktrym pokoleniem ma si identyfikowa. L: To szczeglny problem o ktrym mwiem, niemono porozumienia. Ale przyczyn przeszkodzenia mi przez Edwarda Kennedy'ego bya jego oczywista wrogo. On nie wiedzia o czym mwi. Nie zbada sprawy, poniewa mog podj wyzwanie na wielu poziomach, w wielu tematach. Wygldao to na nieprzygotowany i instynktowny atak ze strony Teddy'ego Kennedy'ego poniewa czu, e znajduje si na niepopularnej, odbierajcej-gosy wyborcw pozycji. Przeszkodzono mi poniewa cigle powtarzaem, e pozycja jak kto zajmuje w sprawie kontrowersji dotyczcych LSD i wolnoci seksualnej jest, w gwnej mierze uzaleniona od wieku. Sd Najwyszy skadajcy si z siedemnastolatkw nigdy nie skazaby Ralpha Ginzburga. K: Myl, e si mylisz. To zaleaoby od tego, jacy byliby to siedemnastolatkowie. Ci ktrych my znamy, pewnie by go nie skazali, ale nie sdz e jest to jaki pewnik.... L: Oczywicie, e jestem w bdzie, poniewa Teddy Kennedy jest jednym z najmodszych czonkw senatu, od ktrego monaby oczekiwa, e bdzie najbardziej wyczulony na pene nadziei potrzeby i impulsy modego pokolenia. Udowodni swoj wrog postaw, podczas gdy senator Dodd, chocia znacznie starszy, wykaza si kurtuazj, poczon niestety z dezorientacj. K: Dr Nathan Kline stwierdzi na amach "Newsweeka": "Pod wpywem narkotykw takich jak trawa, moesz popa w taki stan emocjonalny, ktry ci podpowie, e kochasz wszystkich, a wiat jest wspaniaym miejscem. I jeeli kto zechce pj z tob do ka, to bdzie to kolejne wspaniae dowiadczenie warte przeycia. Cia staje si najczstszym skutkiem ubocznym palenia trawy." Zgodnie z tym co powiedziae, jeeli kto jest w kontakcie ze swoimi komrkami - przy pomocy, lub bez udziau rodkw rozszerzajcych wiadomo powinien take wiedzie kiedy poczyna dziecko. Jak mgby pogodzi t sprzeczno? L: Trawa nie podcza ci do twoich komrek; trawa podcza ci do twoich zmysw. Jest prawd, e marihuana jest fantastycznie efektywnym afrodyzjakiem i osoby, ktre rozumiej dziaanie marihuany, mog wsplnie tka symfoni wzrokowych, dwikowych, wchowych, smakowych, dotykowych dozna, czynic z miosnego aktu przygod, przy ktrej ganie wyobrania pornografw. Nie ma to nic wsplnego z zachodzeniem w ci.

103

Zanim uwierzymy opowieciom dr Kline o marihuanie, chciabym zasugerowa moliwo zapytania go czy kiedykolwiek j pali, oraz czy przeprowadza powane badania nad dziaaniem tego fascynujcego i witego dragu? Odpowied oczywicie brzmiaaby: "nie". Chciabym powiedzie, e narkotykiem, ktry ci oszaamia, olepia i pozbawia wiadomoci jest alkohol. Alkohol osabia zahamowania - ludzie staj si agresywni, bezkrytycznie miujcy lub wrodzy sobie, enujco ualajcy si nad sob albo ekspansywni. Alkohol stymuluje emocje spoeczne i dobrze wiadomo, e jest kuszcym rodkiem, uatwiajcym kontakt seksualny z kobiet. Nie ma to nic wsplnego z rozszerzeniem zmysw, jakiego doznaje si po marihuanie. Alkohol przytpia zmysy, redukuje wszystko do gruboskrnych zapasw. Musz powiedzie, e pod wpywem alkoholu poczto wicej nieplanowanych dzieci, ni pod wpywem wszystkich innych rodkw. Bdc pod wpywem marihuany, gdy twoje zmysy s uwraliwione, nie bdziesz mie ochoty i do ka z gruboskrnym uwodzicielem. K: Jednake niektrzy osobnicy, w celu uwiedzenia stosuj marihuan zamiast alkoholu. L: Tak, lecz jest to znacznie wyszy poziom zalotw. Nie jest to wcale uwodzenie, jest to wysoce zawie, delikatne, wraliwe poszerzenie komunikacji. Jeeli przedstawisz zapitego faceta dziewczynie, ktra pali marihuan, nic si nie wydarzy, oprcz przeraonego wycofania si ze strony palacza marihuany. K: Wedug "Wall Street Journal", "rodki halucynogenne, wcznie z LSD, doczyy do gazw paraliujcych i licznych broni bakteriologicznych, w amerykaskim arsenale broni chemicznej i biologicznej...." L: Fascynujc spraw zwizan z LSD, jest to e wszyscy chc go kontrolowa. Osobnik, ktry nie chce go uywa, pragnie przej nad nim kontrol, eby nikt inny nie mg go stosowa. Gliny chc zabra LSD modym i wsadzi ich do wizie, aby utrzyma nad tym kontrol. Naukowcy chc go do swoich bada; psychiatrzy chc go jako dodatku do psychoterapii. Tuziny pastorw mwio mi: "To jest autentyczne dowiadczenie religijne, ale uywanie go w innym kontekcie ni cele duchowe jest witokradztwem". Artyci chc go kontrolowa, aby dosta Nagrod Nobla. Bez wzgldu na to dlaczego oni chc go stosowa, jakich zyskw ma przysporzy jego zastosowanie, wszyscy chc mie kwas w swoich rkach. I moim zdaniem, w jednej kwestii, wszyscy maj racj; e kady powinien go mie w swoich ciepych rczkach, bez wzgldu na to po co miaby go stosowa. Podczas przesucha w senacie pado jeszcze jedno, dotyczce LSD stwierdzenie, gdy senator Dodd powiedzia: "C, ten produkt musi znale si pod kontrol, poniewa jak rozumiem, jest bez zapachu, bez koloru, i ..." - zacz si wierci, wic powiedziaem: "Bez smaku, senatorze Dodd." A on doda - "O, tak, bez smaku." Powiedziaem te: "Senatorze Dodd, on jest w dodatku za darmo. Moe pan zrobi 20000 dawek LSD za ok. sto dolarw, co oznacza, e LSD jest taszy od czystej wody" - i w tym momencie podniosem szklank wody. Odrzek: "To kolejny powd dla ktrego powinnimy podda go kontroli." Ja za odpowiedziaem: "Tak senatorze, to kolejny dowd wskazujcy na niemono uzyskania nad nim kontroli". K: Zawsze si miej gdy jestem "na haju". L: miech jest zdecydowanie przeciwwskazany. K: Kilka lat temu mwie mi, e ruch wolnociowy w Berkeley wpisa si w konwencj gry wymylonej przez administracj i policj oraz e studenci mogliby znacznie bardziej wstrzsn establishmentem pozostajc po prostu w swoich pokojach i zmieniajc swj ukad nerwowy. Czy teraz, bdc zaangaowany w walk z prawem, dalej tak to odczuwasz? L: Tak. Kada akcja zewntrzna lub spoeczna, dopki nie jest oparta na rozszerzonej wiadomoci, jest dziaaniem przypominajcym zaprogramowanego robota - wczajc w to polityczne akcje w obronie LSD i marihuany.

104

Zauwa, e nie sugerowaem tradycyjnej politycznej akcji w obronie marihuany i LSD. Jestem zaangaowany w prawne dziaania zmierzajce do zabezpieczenia mnie i innych ludzi przed pjciem do wizienia. Ale nie jestem w aden sposb przywizany do tych prawniczych harcw. Moja rada dla mnie i innych ludzi, w szczeglnoci modych to: podcz si, dostrj si i odpadnij. Przez odpadnicie rozumiem nie przywizywanie si do skostniaych, zewntrznych spoecznych rozgrywek i dziaa. Ale odpadnicie musi si najpierw zamanifestowa wewntrznie zanim zaistnieje zewntrznie. Nie mwi dzieciakom, by porzucay szko, nie mwi ludziom, by rzucali prac. To jest nieunikniony rozwj w procesie podczania si i dostrajania si. Z reguy wszystkie spoeczne decyzje s podejmowane pod wpywem symbolicznego nacisku - symbolicznych reakcji. Wikszo mczyzn i kobiet, ktrzy odpadli od wieckiego stylu ycia, stajc si mnichami i mniszkami, zrobio to pod naciskiem problemw seksualnych lub spoecznego molestowania. Takie decyzje s lepe i nieuwiadomione. Spoeczestwo amerykaskie jest szalonym i destrukcyjnym przedsibiorstwem. Ale zanim zajmiesz jak pozycj w odniesieniu do tego spoeczestwa, musisz uzdrowi swoje wntrze. Potem odpadaj - nie w akcie buntu - ale w akcie harmonii. Moje uwagi na temat studenckiej rebelii, a nawet ruchu na rzecz praw obywatelskich, wynikay z tego przewiadczenia. Nie jestem zainteresowany studenck rebeli wymierzon w uniwersyteckie autorytety, majc na celu popraw funkcjonowania uniwersytetw, poniewa jest to niemoliwe. Nie sympatyzuj z ruchem na rzecz praw obywatelskich, majcym ambicj "podniesienia" poziomu ycia kolorowych do poziomu ycia amerykaskiej klasy redniej. Uniwersytet jest instytucj obkurczajc wiadomo i kada prba przekazania wikszej wadzy i odpowiedzialnoci studentom, zaowocuje wzrostem zbiorowego szalestwa. Najwiksz nadziej ostatnich 10 lat jest rozwj fenomenu odpadnicia. Jest to unikatowe zjawisko w historii ludzkoci. Od tysicy lat, celem dzieci ludzi ubogich, zepchnitych na polityczny margines, byo zdobycie lepszego wyksztacenia, gdy edukacja oznacza wadz, bogactwo, kontrol. I teraz, po raz pierwszy w historii, mamy pokolenie, ktre odpada - wstrzsajco ekscytujcy, rewolucyjny symptom. Oznacza to, e wielu modych ludzi wycza si z gry o wadz i przejcie rodkw kontroli. Myl, e modzi ludzie, zamiast pikietowa budynki uniwersyteckiej administracji, powinni najpierw podczy si, potem dostroi si, a potem wymaszerowa z kampusw. Chocia darz wielk sympati osoby palce karty powoa do wojska, myl e lepsze od tego byoby pozostanie w domach, w psychodelicznych wityniach i spalenie banknotu dolarowego. Albo, jak to ironicznie zasugerowa John Bircher, spalenie swojej legitymacji ubezpieczenia spoecznego. K: Chciabym porwna "Spring Grove Experiment", ktry ogldalimy w TV z twoim komentarzem o podczaniu si i odpadaniu. Jeden z pacjentw, alkoholik, otrzymywa LSD w ramach psychoterapii i w wyniku jego kuracji i wyleczenia - na tyle na ile byo to pokazane w programie - zamiast "odpa", wrcz przeciwnie, wpad on w objcia spoeczestwa. L: Dokadnie. Poszed do szkoy wieczorowej, uczy si - wszystkich tych rzeczy - ksigowoci i dosta dobr posad. (Leary wydoby z siebie jaki dziwny dwik.) K: Nie wiem jak to zapisa. L: B- r-e-u-o-o-o-g-h! Oto co wanie powiedziaem, oznacza to miech boga Wisznu z tego kosmicznego horroru. Sanford Unger (psychiatra z tego CBS-TV - show) wzi po raz pierwszy LSD u mnie w domu w Newton, pi lat temu. W poowie sesji, usiad w pokoju i powiedzia do mnie co, co brzmiao mniej wicej tak: "Whoooooosh! Co teraz poczniemy? Dokd z tym pjdziemy? W jaki sposb przekaemy to ludziom?"

105

Istnieje kilka sposobw, w jaki moesz rozpozna ktrego z naszych absolwentw w profesji LSD. Jeeli siedzi on na pododze ze swoim pacjentem, to jeden z naszych absolwentw. Jeeli trzyma pacjenta za rk lub pozostaje z nim w fizycznym kontakcie - dotyku, to jest to jeden z naszych absolwentw. Jeeli uywaj religijnych i filozoficznych metafor, to s to nasi absolwenci. I wszystkie te rzeczy byy zauwaalne podczas tego programu. Podejcie psychiatrw sprzedajcych psychodeliczne dowiadczenie, jest jak sprzedawanie Chrystusa, poniewa On czyni ci szczliwszym, dajc ci lepsz prac, pozwalajc wicej zarobi. Kady odbiera przekaz pyncy z LSD na takim poziomie, na jaki jest dostrojony jego aparat odbiorczy i nie wnosz adnych obiekcji co do odpowiedniego stosowania LSD w leczeniu schorze psychicznych. Chocia jest to postpowanie ograniczone i krtkowzroczne, w sposb oczywisty wyrzuca to wicej osb w rednim wieku poza nawias (w znaczeniu odpadnicia) nibym to ja zrobi; ja przeraam i strasz ludzi w rednim wieku. Zauwaye, e temat tego TV - show by skierowany bezporednio w centrum neuroz osb w wieku rednim brak sensu ycia, niemono porozumienia si z mem, poczucie pustki i faszu, odczucie permanentnego nieudacznictwa, pytania typu: "Czy mog umrze i ponownie si odrodzi?" To s duchowe i psychologiczne problemu wieku redniego, a dr Sanford Unger i jego wsppracownicy z TV dokadnie wyczuli i efektywnie mwili na temat tych stwarzajcych cierpienie dylematw. K: Czego nauczye si w trakcie swoich duchowych poszukiwa w Indiach? L: Spdziem cztery miesice mojego miodowego "miesica" w maej chatce, na grzbiecie grskim z ktrego wida byo Himalaje. W chatce nie byo prdu, gazu, czy biecej wody. Wynajmowaem j od Kocioa Metodystw, ktry dostarczy mi rwnie muzumaskiego kucharza. Raz w tygodniu, wracajc z wyprawy po zakupy do wioski, kucharz przynosi mi waeczek attaru, czyli haszyszu, wielkoci palca. By to jeden z najbardziej pogodnych i produktywnych okresw mojego ycia. Spdzaem przynajmniej dwie godziny dziennie na medytacji, z czego jedna godzina wspomagana bya zastosowaniem tego znakomitego, uprawianego w wiosce i rcznie rolowanego haszyszu. Jeden dzie w tygodniu, podobnie jak ma to miejsce od szeciu lat, przeznaczaem na sesj LSD. Dwie godziny dziennie powicaem na lektur Lamy Anagarika Govindy piszcego o I Chingu i jodze tybetaskiej. I kilka godzin dziennie mylaem o tym w jaki sposb czowiek moe powrci do harmonijnych interakcji z przyrod. Podczas tego okresu opracowaem bardzo szczegowe zapiski i plany na nastpne 500 lat. Jest to ciekawa rzecz dotyczca czowieka, ludzkiego umysu i ludzkiej intelektualnej aktywnoci. Rzadko, o ile w ogle, ludzie tworz plany dotyczce przyszoci, ktre wybiegaj poza zakres ich ycia. Aktualnie w Ameryce dodajemy sobie odwagi poprzez czczenie i podziwianie takich dalekowzrocznych organizacji jak Rand Corporation, ktra planuje nasz militarny system obronny na 10 lat naprzd. W cigu ostatnich stu lat, ludziom nazwanym dziaaczami ochrony przyrody, sporadycznie udawao si wybaga u legislatorw zwrcenie uwagi na gwat, dokonujcy si na naszych rzekach, lasach, preriach i powietrzu. Dopiero niedawno uznano tych ludzi za ekscentrykw, wizjonerw i dobroczycw. Przed wyjazdem do Indii, rozmawiaem z wieloma osobami, zajmujcymi si planowaniem strategicznym w naszym intelektualnym establishmencie - na przykad z wysokimi urzdnikami Xeroxa i IBM - i zapytaem ich, kto zajmuje si planami na przyszo? Chiscy komunici? Rosjanie? My? Moliwe i mam nadziej e prawdopodobne jest, i istniej tajne agencje rzdowe, ale ja osobicie w to wtpi. Co wicej, podejrzewam, e jeeli w ogle s robione takie plany, to dotycz one najniszego poziomu imperialistycznej polityki. Moj ambicj jest by najwitszym, najmdrzejszym, opywajcym w najwiksze dobrodziejstwa wspczenie yjcym czowiekiem. Moe to zakrawa na megalomani, ale nie widz powodw dlaczego tak miaoby by. Nie widz powodw dlaczego kady z twoich czytelnikw nie miaby mie takich ambicji? Czym innym prbujesz by? Prezydentem, albo dyrektorem departamentu, albo wacicielem tego, czy tamtego? K: Ale dlaczego by nie odpa nawet od tego? L: Jestem gotw. I co robi? Musisz mi zaproponowa lepsz gr.To byo moim wyzwaniem przez ostatnich sze lat. Jestem gotw porzuci LSD w momencie spostrzeenia, e kto zasugeruje mi udzia w grze, ktra jest bardziej ekscytujca, bardziej obiecujca, bardziej ekspansywna, bardziej ekstatyczna. Powiedz mi Paul, co to moe by, a zdejm buty i pod za tob.

106

K: Przypumy, e zasugeruj ci udzia w lepszej grze - do ktrej jeszcze rok temu nie miaem kwalifikacji, poniewa wczeniej nie braem LSD, jednak do dzi zdarzyo mi si to trzy razy, co dao mi miao, by zapyta ci - czy nie byoby lepsz gr, idealn, robienie tego wszystkiego bez LSD? L: Tak, to jest cz mojego planu. LSD ... czym jest LSD? LSD nie jest rzecz, dragiem. LSD jest po prostu kluczem otwierajcym zmysow, komrkow i przedkomrkow wiadomo, pozwalajc pyn i istnie w harmonii z tymi rnymi poziomami. Jeeli zrozumiemy jak wychowywa dzieci, aby nie byy uzalenione od symboli, oraz aby nie byy uzalenione od takich ogupiajcych narkotykw jak telewizja, alkohol, wwczas nie bdziemy potrzebowa LSD. Przyroda zawsze wytwarza lekarstwo na rozwijajce si choroby. Chorob, ktra dzisiaj przygniata i uciska nasz planet jest ludzka zachanno i manipulujcy symbolami umys i wanie na t przypado zostao nam dostarczone lekarstwo. Nie mam zudze. Nigdy nie rociem sobie prawa do LSD. Jest to po prostu czsteczka, ktra wyewoluowaa dokadnie w tym momencie, w ktrym bya potrzebna. Mode pokolenie potrzebuje LSD eby leczy plag symboli. Ich dzieci nie bd potrzebowa LSD, oprcz przypadkw chorb umysowych. W kolejnym pokoleniu, chorzy na umyle bd ci, ktrzy bd wykazywa uzalenienie od symboli i wadzy. Niektrzy wizjonerzy, myl e zaczniemy zabija tych czonkw naszego gatunku, ktrzy wyka uzalenienie od wadzy i aparatw kontroli w przyszoci. Ja tak nie myl. Sdz, e leczenie z uyciem LSD przywrci im na powrt harmoni. Ale trzecia - liczc od teraz - generacja nie bdzie potrzebowa LSD. Czwarte pokolenie, bdzie w tak doskonaej harmonii z kad molekularn, komrkow, nasienn i zmysow energi, e LSD okae si zbdne. K: Czy nie ignorujesz natury czowieka? L: Co rozumiesz przez pojcie "natura czowieka"? K: Pomimo zdolnoci do kooperacji i wspczucia, rozumiem przez to wulgarno, denie do wadzy, agresywno, antagonizmy, wrogo, ktre w rzeczywistoci... L: Kto ci powiedzia co jest "w rzeczywistoci..." K: Opisuj to co istnieje w mojej percepcji. L: Nieszczciem w ostatnich latach w rozwoju czowieka, jest to, e te jednostki ktre s uzalenione od wadzy, albo d do jej zdobycia, do kontroli i mordu, usioway zabi delikatnych, harmonijnych, otwartych ludzi. Ale im si to nie udao; zepchnito tylko tych ostatnich do podziemia. Aktualny spazm kontroli, wadzy i mordu nie jest natur czowieka. Przypisy:
l

Przedruk z The Realist, wrzesie 1966 r. wr

tumaczenie: Robert Palusiski

107

Celem ycia s religijne odkrycia Poredni manifestacj boskiego procesu jest spirala nazwana przez nas kodem DNA, ktry przez ostatnie 2 miliardy lat tworzy z naszej planety Ogrody Edenu. Zostaa utkana zawia pajczyna, delikatna tkanina chemiczno-elektryczno-nasienno-tkankowo-organiczno-gatunkowa. Taczca, radosna harmonia energetycznych transakcji ma swe korzenie w 30 centymetrowej warstwie gleby pokrywajcej ska metal ogie jdro planety. W tych Ogrodach Edenu kada istota ludzka rodzi si jako doskonay byt. Wszyscy urodzilimy si boskimi mutacjami, najlepsz z odpowiedzi kodu DNA na radosne zapytanie tej planety o byt. Znakomite wyposaenie adaptacyjne bazuje na 2 miliardach lat bada konsumenckich (RNA) i stylistycznych poszukiwa (DNA). Jednake kade dziecko, jakkolwiek doskonae od urodzenia, natychmiast znajduje si w niedoskonaym, sztucznym, dysharmonijnym systemie spoecznym, ktry systematycznie okrada je z przyrodzonej boskoci. Skd wziy si te spoeczne systemy? Poszczeglne spoecznoci tworzyy si w harmonijnej adaptacji do rodowiska i podobnie jak jednostki szybko byy przechwytywane przez nie-zaadoptowane, sztuczne, powtarzajce si sekwencje. Gdy indywidualne zachowanie i wiadomo zaapi si na rutynowe sekwencje dziaa zewntrznych, staj si martwymi robotami i nadchodzi czas mierci i odrodzenia si. Czas na "odpadnicie", "podczenie si", i "dostrojenie si". Czasy robotyzacji nazywane s Kali Jug, Wiekiem Wojen i Cesarstwa, szczytem tak zwanej cywilizacji, Rzdami Johnsona. To nieubagane prawo mierci, yda, zmienia si w rytmie galaktyk i pr roku, w rytmie nasienia. Nigdy nie zamiera. Odpadnij. Podcz si. Dostrj si Odpadnij - uwolnij si od zewntrznego dramatu socjalnego, ktry jest rwnie odwodniony jak ersatze w TV. Podcz si - znajd sakrament, ktry skieruje ci do wityni Boga, twojego wasnego ciaa. Odle w niebiosa.. Dostrj si - zmartwychwsta. Opadnij z niebios eby to wyrazi. Rozpocznij now sekwencj zachowa, odzwierciedlajcych twoj wizj. Ale sekwencja musi by kontynuowana. Nie moesz sta w miejscu. Death. Life. D. D. L. L. S. S. D. L. S. D........ Structure. S. D. L. D. L. (Zgon. L. S. ycie. S. D. Formacja) S. D. L.

Kada akcja nie bdca wiadomym wyraeniem rytmu odpadnicie-pod-czenie-dostrojenie-odpadnicie, jest martw rol robota grajcego na scenie oszukaczego TV-show pt.: amerykaska rzeczywisto. Dziaania bdce wiadomym wyraeniem rytmu: podcz si, dostrj si, odpadnij, s religijne. Mdra osoba powica swoje ycie na wycznie religijne poszukiwania - gdy w nich znajduje si jedynie ekstaza, ostateczna odpowied. Wszystko inne, to sprzeczki (albo Hollywoodzkie romanse) pomidzy postaciami z telewizyjnego studia.

108

Jak si podczy Podczenie si, to uwolnienie od sztywnego, uzaleniajcego koncentrowania si na akcji, odbywajcej si w studio TV i zajcie si wewntrznymi energiami ciaa. eby si podczy, musisz pozby si umysu i: 1. Zbliy si do zmysw - zerodkowa si na energiach zmysowych. 2. Wskrzesi swoje ciao - zerodkowa si na energiach somatycznych. 3. Pody wzdu szlakw pamici komrkowej, poza cielesn czasoprzestrze - zerodkowa si na energiach komrkowych. 4. Odkodowa genetyczny kod. Zapamitaj: na kadym z tych poziomw (zmysowym, somatycznym, komrkowym, molekularnym), uwaga moe zosta zwrcona w kierunku energetycznych zmian wewntrz lub na zewntrz ciaa. Jeeli uwaga podczas sesji zostanie skierowana na zewntrz, zewntrzny wiat zostanie dowiadczony w kategoriach niesymbolicznych energii - w kategoriach jzyka. Bd ostrony. To moe by szokujce. Wszystkie obiekty na scenie telewizyjnego studia s dowiadczane znienacka: 1. Jako obiekty sensoryczne (np. oywa pokj, poza kontrol, eksplodujc wiatem i dwikiem) 2. Somatycznie (np. pokj yje, pulsuje rytmem wydalania) 3. Komrkowe (np. wszystkie obiekty i postacie przybieraj stylizowany, mityczny, reinkarnacyjny odcie) 4. Molekularnie (np. wszystkie obiekty i postacie bezosobowo migocz jako wibrujce mozaiki) Rozpoznanie eliminuje strach i zamieszanie. eby si podczy, potrzebujesz map i podrcznikw. eby si podczy, musisz nauczy si sposobu modlitwy. Modlitwa jest kompasem, yroskopem wiodcym do koncentracji i spokoju. Podczanie si jest zoonym, penym wymaga i zamieszania, przeraajcym procesem. Wymaga zdyscyplinowanej jogi. Podczenie si wymaga przewodnika, ktry moe pokaza ci poziom suflerw ze sceny TV oraz poziomy: sensoryczny, somatyczny, komrkowy i molekularny. Kiedy si podczasz, pamitaj: nie jeste niegrzecznym chopczykiem odlatujcym z nudw i dla zabawy. Jeste duchowym podrnikiem, rozstrzygajcym najstarsze szlachetne zadanie czowieka. Kiedy si podczasz, strzsasz z siebie balast postaci i oszukaczych scen studia TV i uczestniczysz w witym tacu wizjonerw. Opuszczasz Johnsona i Boba Hope'a, przyczasz si do Lao Tsy, Chrystusa i Blake'a. Zawsze doceniaj wite znaczenie podczenia si. Aby si podczy, potrzebujesz sakramentu. Sakrament jest widzialn zewntrzn form, ktra przekrca klucz w drzwiach do wntrza. Sakrament musi doprowadzi do zmian cielesnych. Sakrament pozwala ci wyrwa si z gry w studio TV i wprzga ci w 2-miliardowo-letni wewntrzny nurt. Sakrament, ktry rzeczywicie dziaa jest niebezpieczny dla reyserujcego TV-show establishmentu oraz dla tej czci twojego umysu, ktra jest przywizana do gry w TV. Kade spoeczestwo gier TV wytwarza zmieniajce-ciao sakramenty, pozwalajce na wyskoczenie ze spoecznego umysu.

109

Na dzisiaj sakramentem jest LSD. Pniej nadejd nowe sakramenty. Sakramenty staj si z czasem znoszone jak odzie. Staj si czci spoecznej gry w TV-studio. Doce LSD dopki ono dziaa. Za pitnacie lat bdzie oswojone, uspoecznione, zrutynizowane. Jak si dostroi Nie moesz by cay czas podczony. Nie moesz sta cay czas w jednym miejscu. Takie jest prawo ewolucji. Po objawieniu konieczne jest powrotne wpadnicie. Powrt do nadawanego programu TV i zainicjowanie maych zmian, ktre odzwierciedl chwa i znaczenie podczenia. Zmieniasz sposb poruszania si, ubierania si i zmieniasz swoje miejsce na scenie Telewizyjnego studia. Zaczynasz wyglda jak szczliwy wity. Twj dom staje si zwolna kaplic. Powoli, delikatnie, zaczynasz rozsiewa wok siebie nasiona transformacji. Psychodeliczna sztuka. Psychodeliczna muzyka. Psychodeliczny taniec. Nagle odkrywasz, e odpade. Jak odpa Odpa onacza dokadnie to: odpa. Gwna aktywno wikszoci Amerykanw sprowadza si do odgrywania swojej roli na scenie studia TV. Fasz. Nienaturalno. Automatyzm. Odpadniecie oznacza uwolnienie si z kadej sztuki granej w TV, ktra nie brzmi w rytmie cyklu: podczenie si, dostrojenie si, odpadnicie. Opu szko. Porzu swoj robot. Nie gosuj. Olej wszystkich politykw. Nie marnuj wiadomoci na mylenie w kategoriach gier w studio-TV. Wybory polityczne s pozbawione znaczenia. Odpu sobie fantazje o infiltracji struktur spoecznych. Jedyna kontrola nad poczynaniami telewizji, to ich kontrola nad tob. Odpu sobie Judaistyczno-Chrzecijasko-Marksistowsko-purytasko-lite-racko-egzystencjalistyczne sugestie o tym, e odpadnicie jest ucieczk i w rzeczywistoci konformizmem. Odpadanie jest najtrudniejsz jog. Niech twoje odpadnicie bdzie niewidzialne. Bardzo prosz ? bez rebelii! eby odpa, musisz stworzy swoj wasn religi Rytm odpadania, dostrajania si, podczania si jest najbardziej naturalny w maych grupach czonkw rodziny, kochankw, przyjaci. Z przyczyn zarwno psychodelicznych jak i prawnych, musisz stworzy swj wasny kult. Reyserzy telewizyjnego studia nie ycz sobie, by wid religijny ywot. Zastosuj kady rodek przymusu (cznie z wizieniem), aby utrzyma si w ich grze. Take twj wasny umys, ktry zosta skorumpowany i neurologicznie uszkodzony przez lata edukacji prowadzonej w ramach gier studia TV, bdzie ci powstrzymywa od zrezygnowania z udziau w grze. Potrzebne jest wyzwolenie grupowe. Musisz stworzy najstarsz i najwitsz z ludzkich struktur - klan. Klan lub kult jest ma grup ludzi, zorganizowan wok religijnego celu. Pamitaj, jeste przede wszystkim naczelnym. 2-miliardoletni plan zaprojektowa ci do ycia w maych grupach.

110

Nie moesz zaakceptowa politycznego albo duchowego przywdztwa, kogo kogo nie moesz dotkn, z kim nie moesz kon-spirowa (wsp-oddycha, por.: re-spirator), uczestniczy w naboestwie, oddawa si uniesieniom. Twj klan musi czy relikwiarz i totemiczne, duchowe rdo energii. Oddajesz klanowi swoj lojalno i klan daje ci cakowite bezpieczestwo. Ale klan musi si koncentrowa na celach religijnych. Religia oznacza dostrojenie si do naturalnych rytmw. Religia jest procesem podczenia si, dostrojenia, odpadnicia. Poniewa zarwno ty jak i twoi klanowi bracia jestecie podczeni, bdziecie emanowa energi. Bdziecie przyciga uwag i wrogo establishmentu TV, entuzjastyczne zainteresowanie ze strony pozbawionych korzeni aktorw TV, chccych przyczy si do klanu. Zasadniczo kady pragnie si podczy, dostroi i odpa. Unikajcie konfliktw z establishmentem. Unikajcie rekrutacji i gwatownego wzrostu. Chrocie harmoni klanu. Wasz klan musi pozosta ograniczony do krgu przyjaci. Musicie obroni si przed TV-tendencj do ekspansji. Wasz klan nie moe sta si organizacj masow. Struktura klanu musi pozosta komrkowa. Centrum waszej religii, to prywatne, wite miejsce. Aktywno waszej religii musi si ogranicza do sekwencji: podcz si, dostrj si, odpadnij. Unikajcie zwizkw z grami "we wadz", charakterystycznymi dla studia TV. Musicie wymyle wasn religi. Ty jeste Bogiem - ale tylko ty moesz odkry i pielgnowa swoj bosko. Nikt nie moe za ciebie wymyle twojej religii. W szczeglnoci, ci Amerykanie ktrzy uywaj psychodelicznych chemi-kaliw-marihuany, pejotlu, LSD musz oceni realistycznie swoje cele i gry. Palisz marihuan? Dobrze. Ale dlaczego? Jako fragment twojej osobistej gry? Jako cz perspektywy amerykaskiego studia-TV? eby rozszerzy swoje ego? eby zagra rol TV jako hippis, konformista, buntownik? Poniewa jest to odpowiedni rekwizyt do granej roli? Poniewa jest to spoeczno-psychologi-czny nawyk? Dobrze. Niech tak bdzie. "Gra w traw" jest fascynujcym scenariuszem do odegrania, wcigajc gr w zakazane przyjemnoci. Ale jest inny sposb patrzenia na drgi psychodeliczne, wliczajc w to traw; perspektywa historyczna. Od tysicy lat najwiksi artyci, poeci, filozofowie i kochankowie stosowali rozszerzajce-wiadomo substancje do podczania si, dostrajania, odpadania. Jako czci poszukiwa sensu ycia. Jako narzdzia do osigania nowych poziomw wiadomoci. Dla objawienia. Jako owietlenia ciemnoci dugiej podry. Kady z wielkich wybuchw aktywnoci wyrasta z psychodelicznego podczenia si. Nastpnie wizjoner dostraja si, aby przekaza wiadomo. Nowy rodzaj sztuki. Nowy rodek ekspresji. Podcza innych. Tworzy si kult. Tworzono nowy program TV, bliszy rodzinno-klanowo-ple-miennej komrkowej strukturze naszego gatunku. Czy yczysz sobie zastosowa marihuan, aby wydosta si poza scenariusz TV? Aby poszerzy kreatywno? Jako katalizatora gbszej wiedzy? Jeeli tak, to pomocnym dla ciebie bdzie sprecyzowanie religijnej natury twojej psychodelicznej aktywnoci. Nadanie znaczenia twojemu skrypto-wi-scenariuszowi, rozjanienie twoich relacji z innymi, zmierzenie si z systemem prawnym, zrobisz dobrze wymylajc wasn religi.

111

Jak zaoy wasn religi Po pierwsze, zdecyduj z kim wyruszysz w odkrywcz podr. Jeeli posiadasz rodzin, koniecznie zabierz j z sob. Jeeli masz bliskich przyjaci, na pewno zechcesz ich take zabra na wypraw. Pytanie: z kim zao lig duchowych odkry? - jest fascynujc praktyk. Nastpnie usidcie ze swoimi duchowymi kompanami i zapiszcie na kartce plan waszej wycieczki. Opiszcie i zdefiniujcie wasze: Cele Role Rytuay Reguy Sownictwo Wartoci Lokalizacj Kontekst mitologiczny

czasoprzestrzenn

Oto interesujce wiczenie. Dowiesz si niezmiernie duo o sobie i swoich towarzyszach. Zobaczysz gdzie jeste i gdzie ci nie ma. Odkryjesz, e koniecznie trzeba okreli sposoby w jakie twj klan bdzie wyraa i traktowa odpowiedzialno, autorytet, relacje seksualne, pienidze, ekonomik, obron, komunikacj. Krtko mwic, stworzycie nie tylko wasz religi, ale wasn, naturaln polityczn jednostk. Jest to kwestia nieunikniona, poniewa podstawowa jednostka polityczna jest tosama z podstawow grup duchow ? klanem. Czy naprawd wierzysz w to, e koci jest jedynie tam, gdzie chodzisz na porann, niedzieln godzin? Niech twj klan bdzie wyjtkowy. Nie kopiuj w bezwolny sposb rl i jzyka innych grup. Pikno ycia komrkowego przejawia si w tym, e kada jednostka jest niewiarygodnie podobna w swej zoonoci, a zarazem unikatowa. Im bardziej pojmujesz nieskoczon zoono ycia, tym bardziej doceniasz zarwno podobiestwa jak i rnice. Ale eby to widzie musisz by podczony. Na poziomie suflera w studio, zarwno podobiestwa jak i rnice s trywialne. Definiujc cele religijne, nie potrzebujesz uywa konwencjonalnego jzyka religii. Nic ci nie zmusza do tego, aby twoja duchowa podr brzmiaa "religijnie". Religia nie musi by napuszona i pompatyczna. Religia jest rozszerzeniem wiadomoci, skoncentrowaniem si na ciele i okreleniem dokadnie takich rodkw, ktre najlepiej brzmi dla twojego ucha. Nie daj si zastraszy Cesarsko-Hollywoodzkim zblamowanym wersjom religijnoci. Jeeli ycie ma dla ciebie znaczenie po wykroczeniu poza scen studia TV, jeste czowiekiem religijnym. Wyra to. Zatem zapisz swj wasny jzyk wycieczki: Bg lub Ewolucja, kwas lub sakrament, przewodnik albo guru, odkupienie w czycu albo zy trip, mistyczne objawienie lub niezy haj. Powiedz to w sposb naturalny. Rozwijaj wasne rytuay i szyj kostiumy. Szaty lub szary flanelowy garnitur, amulety albo tatuae. Moesz si zaangaowa w szereg sakramentalnych chwil, ktre wydadz ci si waciwe. Krok po kroku wszystkie dziaania bd przyjmowa sakra mentalne znaczenie. Nieu chronnie wykreujesz rytualne sekwencje dla kadego organu zmysu i dla kadej z podstawowych wymian ener gii - jedzenia, kpieli, czenia si w pary, itd. Musisz sprecyzowa czasoprzestrzenn lokalizacj dla twojej gry w Boga. Kady z pokoi twojego domu stanie si kaplic. Twj dom nie bdzie garderob dla aktorw TV, ale duchowym centrum. Regularny rytm obrzdkw bdzie obejmowa: codzienne medytacje (podczanie si), sesje (z lub bez marihuany), a raz w

112

tygodniu lub raz w miesicu powicisz cay dzie na podczenie si. Dostrj swoje praktyki do rytmu pr roku, do planetarnego kalendarza. Sporzd na papierze dokadny plan zajmowania $i finan$owymi interakcjami. Dla wik$zoci ludzi zachodu, pienidze $ kompletnie irracjonalnym orodkiem zaintere$owania. Gdy tylko twj klan zerwie emocjonalne wizy z pienidzmi, odkryje$z atwo przeycia w kategoriach ekonomicznych. Mu$i zaistnie pena w$ppraca w zarzdzaniu energi pracy i pienidza. Egoi$tyczne zachowania zwizane z przechwytywaniem dolarw albo $i fizycznych, prowadz do o$abienia klanu. Kady klan, po odpadniciu z amerykaskiej gry, musi oceni swoje rda i znale sposb na wymiany barterowe z innymi grupami. Kady z klanw rozwinie swj rodzaj produkcji. Seksualno jest powodem upadku wikszoci religijnych kultw. Potrzebne s jasno i szczero. Pord ludzkich zachowa seksualnych istniej przypadkowe, karmiczne zrnicowania. Zasadniczo kady mczyzna jest stworzony do ustanowienia zwizku z jedn kobiet. Heteroseksu-alna, monogamiczna wierno jest jedyn naturaln drog do seksualnej unii. Jednake, z uwagi na to, e yjemy w czasach Kali Jugi oraz, e yjemy w kocowych stadiach chorego spoeczestwa, nieuniknione s seksualne wariacje. Model twojego zwizku seksualnego, stanowi klucz do twojej religii. Nie moesz od tego uciec. Sposb prowadzenia seksualnego poycia (albo unikania go) jest centraln, sakramentaln aktywnoci. Seksualne inklinacje wewntrz klanu musz by jasno okrelone i niezmienne. Nie usiujcie ustanawia relacji klanowych z osobami o odmiennej orientacji seksualnej. Nie chodzi tutaj o osdzanie. Sex jest witoci. Ludzie o podobnych orientacjach seksualnych musz formowa swoje wasne duchowe kulty. Homoseksualizm nie jest chorob. Jest to religijny sposb ycia. Homoseksualici powinni zaakceptowa swj stan jako ciek religijn. Homoseksualici nie powinni przycza si do klanw heteroseksualnych. Homoseksualici powinni ceni, wychwala swoj wasn jog seksualn. Ich prawo do podania wasn jog cielesn powinno by zagwarantowane. Klany heteroseksualne mog ich wspiera, pomaga, nawzajem si uczy, ale rnice powinny zosta zachowane - z oboplnym poszanowaniem. Niektre osoby nie s kompatybilne z monogamicznymi zwizkami i preferuj luniejszy reim seksualny, maestwa grupowe. Dobrze! Wiele plemion i klanw na caej planecie rozkwitao w cakowitym i witym promiskuitywimie. Ale dla jasnoci. Jeeli podczas tworzenia klanw nie bierze si pod uwag orientacji seksualnych i seksualnych tabu (komrkowych i fizycznych, nie za psychologicznych czy kulturowych), pojawiaj si bolesne rozczarowania. Wybierz takich czonkw klanu, ktrzy podzielaj lub uzupeniaj twj styl, twj sposb dostrajania si, twj temperament, twoj orientacj seksualn. Celem ycia w klanie jest podporzdkownie gry ego - grze rodzinnej, klanowej. Dobrze zrobisz, jeeli okrelisz zwizki z postaciami mitycznymi. Musisz wybra historycznego, psychodelicznego przewodnika. Musisz zna swoje mityczne rda. Fakty i newsy pochodz z programw TV. Nie maj one adnego odniesienia do twojej 2-miliardo-letniej boskoci. Mit jest relacj z banku pamici twoich komrek. Mity antropomorfizuj przebieg ewolucyjnych zdarze. Wybierz mit pamitajc o tym, e jeste czci staroytnego i witego procesu. Wybierz mit, eby mie przewodnika gdy odpadniesz od ciasnych ogranicze telewizyjnego studia. Twoim mitycznym przewodnikiem musi by kto, kto rozwiza zagadk ycia i mierci. Posta z telewizyjnej sztuki ci nie pomoe. Cezar, Napoleon, Kennedy nie bd pomocni w badaniu wiedzy komrkowej. Chrystus, Lao-Tsy, Hermes Trismegistus, Sokrates s wci aktualnymi, podczonymi postaciami. Stwierdzisz, e konieczne jest opuszczenie miasta. Miejskie ycie jest duchowym samobjstwem. Amerykaskie miasta upadaj, tak jak upady Rzym i Babilon. Ruszaj w kraj. Ruszaj nad morze. Psychodeliczne centra zlokalizowane w miastach bd suy jako tereny zbiorcze. Tysice poszukujcych przybywa na tereny miejskie, gdzie natrafiaj na centra medytacyjne i psychodeliczne zgromadzenia. Tam tworz swoje klany. Emigruj z miast.

113

Doktorze Leary, co si stanie ze spoeczestwem gdy wszyscy si podcz, dostroj i odpadn? Ciekawa oznaka "cudownego" wzrostu ruchu LSD, przejawia si w formie pytania: co stanie si ze spoeczestwem, po tym jak wszyscy podcz si, dostroj si i odpadn? Pozornie pytanie wydaje si naiwne. Nigdy nie jest tak, eby wszyscy robili to samo w tym samym czasie. Wszystko jest zaplanowane w cyklach kodu DNA. Zmiany organiczne przebiegaj stopniowo i w sposb niezauwaalny. To pytanie odzwierciedla nag panik statystw w spektaklach TV. Co stanie si ze mn, gdy show spadnie z anteny? Czy strac swoj rlk? C to bdzie za nieporwnywalna tragedia, gdy run kartonowe ciany telewizyjnego studia! Emocjonaln odpowiedzi na ten, rozgrywany terror jest asekuracja. Nie bjcie si. Wasze ycie rozpocznie si z chwil zakoczenia gry w TV. Podcz si, dostrj si, odpadnij. Potem staniesz si na tyle wolny, e wyjdziesz z telewizyjnego studia - bg w Ogrodach Edenu. Intelektualna odpowied na to pytanie jest nieskoczenie zoona, zaley od tego ile czasu i energii moesz zmobilizowa na tworzenie utopijnych planw. Liga Swobody Ducha opracowaa szczegowe plany na nastpny cykl ewolucji czowieka. Liga opublikuje podrczniki dotyczce przyszoci, opisujce nadchodzce lata. Podsumowywujc: bd przygotowany na kompletn zmian amerykaskiej technologii w miastach. Za dziesi lat na Times Square bdzie rosa trawa. Rozpadn si ogromne, mordujce gleb, miercionone drapacze chmur. Czyby nie wiedzia, e one musz upa? Zmiana nastpi albo gwatownie (przez wojn) albo w sposb delikatny, estetyczny, poprzez proces psychodelicznego odpadania. W kadym razie nie masz nic do roboty w kolektywnym, politycznym sensie. Podcz si, dostrj si, odpadnij. Odkryj i pielgnuj swoj wasn bosko, a take bosko swoich przyjaci i czonkw rodziny. Skoncentruj si na swoim klanie, a zapanuje naturalny porzdek rzeczy. SYSTEM EDUKACJI W AMERYCE JAKO PROCES UZALENIENIA I METODY JEGO NAPRAWY1 przekad: Robert Palusiski Tematem jest jednostka w college'u, jej zobowizania i jej zajcia. Prawdziwie szeroki temat! Sprbujmy zdefiniowa nasze zadanie bardziej szczegowo. Sprbuj rozmawia z kadym z was, poniewa jestecie przede wszystkim indywidualnociami w college'u. Bd mwi w sposb bezporedni, prbujc przewidzie przyszo waszej sytuacji. Stawiam sobie ambitny cel; przekazanie wam najwaniejszej informacji, jak kiedykolwiek syszelicie, przedstawienie wyzwania, ktre zmieni ycie niektrych z was. Moe to zabrzmie nieskromnie, ale tak nie jest, poniewa to co bdziemy rozwaa, nie ma ze mn osobicie nic wsplnego. Podobnie jak inni mwcy, zostaem tu przysany przez Gwnego Reysera, aby odegra moj rol w scenariuszu, ktry dzisiaj realizujemy. Chwilowo jestem tylko ustami, z ktrych wydobywa si suchany przez was przekaz. Kolejnym powodem dla ktrego postawiem sobie tak zuchway cel, jest to i jest to mj ostatni wystp w tym szczeglnym dramacie. Jest to mj ostatni wykad w roli nauczyciela akademickiego i po przedstawieniu zamierzam zmy z siebie tust farb, zmieni mundurek i przenie si do innego teatru. Trzecim powodem dla ktrego dla ktrego moje ambicje wcale nie s nieskromne, to fakt, e nie mwi niczego nowego. Nie ja napisaem tekst. Strofy zostay napisane przez najstarszego dramaturga w tym biznesie. Ja tylko powtarzam najstarsz wiadomo w historii ludzkoci. Wiemy oczywicie, e czowiek ktry wie - nie mwi. Ksiga Tao powiada, e ten kto wie - nie mwi (o tym), mwi (o tym) ten - kto nie wie. Kiedy w przeszoci wypowiadali si mdrzy ludzie, wszyscy pisali t sam ksik. Wszyscy przekazywali nam t sam, powtarzan w rnych dialektach, wiadomo stosujc metafory waciwe ich czasom, uywajc sw swojego plemienia, ale zawsze bya to ta sama wiadomo. "Wycz swj umys. Zatrzymaj na chwil, lub dwie swoje wasne ego. Zatrzymaj na moment swoj aktywno robota. Zatrzymaj t gr w ktrej uczestniczysz. Spjrz do wewntrz".

114

Oh, sowa! Wicej dobrych rad! Czy sowa, ktre przed chwil wypowiedziaem nie s dzisiaj, w dwudziestym wieku, adnymi banaami i frazesami? Ale 3000 lat temu, gdy pady po raz pierwszy, byy ogromnie ekscytujce. Prawdopodobnie doprowadzay do neurochemicznych zmian w neurosystemach ludzi, ktrzy po raz pierwszy usyszeli t pie. Oczywicie teraz, w dwudziestym wieku jestemy bombardowani sowami, tysice sw na godzin, tak wic to co wanie powiedziaem jest jedynie kolejnym tatuaem sylab, odbijajcym si od waszych uszu. Dzisiaj nie wiemy czego szuka, jeli prbujemy wyrwa si z naszej gry i nie wiemy jak tego dokona. Jeeli przyjrzycie si niektrym metaforom uywanym przez ludzi, ktrzy zmienili bieg dziejw, wielkich wizjonerw, wielkich religijnych przywdcw, wielkich poetw, znajdziecie interesujc korelacj, podobiestwo. Oni wszyscy patrzc do wewntrz, odnaleli t sam rzecz. Mwili o wewntrznym wietle, o duszy, boskim pomieniu, iskrze, nasieniu ycia lub o biaym wietle pustki. Moecie rozpozna, e te metafory pochodz od kilku wielkich filozofw, zarwno wschodnich, jak i zachodnich. Wszystkie te metafory zawieray w sobie prawd i w swoim czasie byy waciwe. Teraz wiadomo, e byy to niezdarne metafory, przedstawiajce fizjologiczny proces rozgrywajcy si we wntrzu naszego ukadu nerwowego. Suchajcie! Za 2 do 5 lat, kady z tych poetyckich obrazw bdzie uprawomocniony przez nowoczesn biochemi i farmakologi. Pozwlcie mi zdefiniowa problem tak jak go widz. Chc go po pierwsze okreli w znaczeniu ontologicznym, naukowym, a nastpnie bd mwi o spoecznych aspektach problemu, przed jakim stoimy. Z punktu widzenia ontologii istnieje nieskoczona liczba rzeczywistoci, z ktrych kada jest definiowalna poprzez uywane przez was, szczeglne wymiary czasoprzestrzenne. Z punktu widzenia jednej rzeczywistoci, moemy sdzi, e inne rzeczywistoci s halucynacjami lub psychozami, albo czym odlegym lub tajemniczym, ale dzieje si tak dlatego, e jestemy zapani wycznie przez jeden poziom czasoprzestrzennej percepcji. Myl o tym, e mamy wiele rnych rzeczywistoci doprowadza do furii sporo osb. W zeszym tygodniu razem z profesorem Alpertem mielimy wykad dotyczcy poszerzania wiadomoci w Aero-Space Institute w Los Angeles. Pewien mody inynier zajmowa si problemami przestrzeni powietrznej a do wieczora i wychodzc z budynku zobaczy tum w duym pomieszczeniu, przyczy si i sucha. Po wykadzie, gdy ju wychodzilimy, zatrzyma nas i rozpocz swj wywd. By tak wcieky, e z trudem mg mwi. Powiedzia: "Jest tylko jedna rzeczywisto, rzeczywisto ktra jest tutaj, rzeczywisto praw naszej fizyki i jeeli twierdzisz, e istnieje szeroki zakres rzeczywistoci, zwaszcza gdy jest osigalny dziki narkotykom, to jest to intelektualne oszustwo, nabieranie suchajcych was ludzi". Wydawao si, e poruszya go i doprowadzia do wciekoci myl, e ta solidna realno (ktr uwaamy za istniejc wok nas) jest by moe tylko jednym poziomem ogromnego, zoonego kontinuum rzeczywistoci. Zatem nie tylko jest zem mwi, e istniej inne wymiary rzeczywistoci, ale jest naprawd nie do zniesienia sugestia, e niektre z innych rodzajw rzeczywistoci bardziej sprzyjaj ekstazie, szczciu, wiedzy, bardziej efektywnej aktywnoci, ni nasza, oswojona rzeczywisto. To tyle co do generalnej, ontologicznej sytuacji. Sprbujmy wysowi to w bardziej dokadnych terminach. Rzeczywisto spoeczna, w jakiej nam przyszo y i jak zwyklimy postrzega i jaka nas dotyczy, jest do niewybrednym i statycznym przedsiwziciem. Ale omija prawdziwe emocje. Prawdziwy gwar i dramat, pikno elektronicznego, komrkowego, somatycznego, zmysowego procesu nie ma udziau w naszym zwykym obrazie rzeczywistoci. Nie moemy zobaczy procesu ycia. Jestemy cay czas przez niego otoczeni. To eksploduje wewntrz nas, w miliardach komrek naszego ciaa, ale przez wikszo czasu nie moemy tego dowiadcza. Nie widzimy tego. Na przykad; w jaki sposb dowiadujemy si czy inna osoba yje? Musimy szturchn jej ciao robota i posucha bicia serca, dostrzec jakie ruchy. Jeeli oddycha, to znaczy e yje. Ale to nie jest proces ycia. To tylko zewntrzne objawy. To tak jakby patrze na poruszajcy si samochd i z faktu, e ciao samochodu porusza si, wnioskowa, e dziaa znajdujcy si w jego wntrzu silnik. Moemy usysze silnik samochodu, moemy zahamowa, ale nie moemy dostroi si do maszynerii ycia dziaajcej wewntrz lub dookoa nas. W tym momencie moecie sobie pomyle: c, biedny Leary, posun si za daleko. Ale naprawd, nie sdz eby byo trudno logicznie zaakceptowa fakt, e istnieje wiele rzeczywistoci oraz e najbardziej ekscytujc z rzeczy jakie si mog przytrafi, to proces komrkowy i nuklearny, wytwarzanie protein z matryc DNA, ktre nie istniej na poziomie naszej rutynowej percepcji. Dzieje si to z tego powodu, e najbardziej zoony proces komunikacji, proces najbardziej twrczy, istnieje na poziomach ktrych normalnie nie jestemy wiadomi.

115

Zastosujmy analogi. Przypumy, e nigdy nie syszelicie o mikroskopie, a ja przyszedem do was i mwi: "Panie i Panowie, mam instrument, ktry pozwala zobaczy cakowicie nowy obraz rzeczywistoci, zgodnie z ktrym wiat wok nas, ktry wydaje si by solidnym i symetrycznym, jest pewn form stworzon z organizmw, z ktrych kady jest wszechwiatem; to wiat istniejcy w kropli wody. Kropla krwi jest podobna galaktyce. Li jest fantastycznym organizmem o strukturze by moe bardziej skomplikowanej od struktury naszego spoeczestwa". Moglibycie sdzi, e jestem na niezym odlocie, a do momentu kiedy nie przekonabym was do spojrzenia przez okular mikroskopu - i wtedy moglibycie podzieli wraz ze mn cudowne widoki, o ktrych prbowaem wam opowiedzie. W porzdku, wiemy zatem, e aktywno komrkowa jest nieskoczenie zoona. Mamy tendencj do mylenia o naszym zewntrznym, pokrytym skr ciele, jako o podstawowym, ontologiczny narzdziu zbierania informacji. Centrum naszego wszechwiata. Najgupszy egocentryzm staje si widoczny w chwili, gdy porwnamy nasze ciao do traktora. Z reguy mylimy o traktorze, albo kombajnie, jak o niezdarnym, prostackim instrumencie, ktry ma na celu organizowa i dostarcza poywienie dla naszych ust. Ale z punktu widzenia komrki, ciao zwierzcia, ciao czowieka, twoje ciao, jest niezdarnym instrumentem, ktrego funkcj jest transport niezbdnych dostaw podtrzymujcych komrkowy proces ycia. Studiujc podrczniki biologii, stajemy si wiadomi tego, e nasze ciao jest zoonym zestawem tworzcym delikatn, bosk maszyn, suc na miriady sposobw potrzebom komrki. Takie koncepcje mog wprowadza nieco zaniepokojenia do naszego egocentrycznego i antropocentrycznego sposobu postrzegania. Ale sprawa si komplikuje, poniewa przychodzi koleka z mikroskopem elektronowym i mwi: "C, ten twj mikroskop i komrka to mae piwko! Oczywicie, komrka jest skomplikowana, ale wewntrz atomu znajduje si cay wszechwiat, w ktrym akcje rozgrywaj si z szybkoci wiata. I mwi o podekscytowaniu, zabawie, o komunikacji, c, teraz na poziomie elektronu nareszcie do tego dojdziemy." A potem pojawia si astronom ze swoimi instrumentami i ponownie podnosi nam sufit! To co mnie interesuje w tej nowej wizji licznych rzeczywistoci, jest to e nauka konfrontuje nas (chcc, czy nie chcc) z faktem, e kosmologia nowoczesnej nauki coraz bardziej przyblia si do kosmologii niektrych religii Wschodu, w szczeglnoci do Buddyzmu i Hinduizmu. Podejrzewam, e w najbliszych latach wiele spord hipotez Chrzecijaskich mistykw i wiele kosmologicznych i ontologicznych teorii filozofw Wschodu, znajdzie swj wyraz i uzasadnienie w obiektywnym jzyku biochemii. Wszystkie te fenomeny "gdzie tam", dostrzegalne przez mikroskopy elektronowe i przez teleskopy, godz w nasz dum i w nasz antropomorfizm (ktry zosta nazwany przez Roberta Ardry'ego "romantycznym przesdem") w dodatku, to co moe by najbardziej niepokojce, to dokonania nowoczesnej farmakologii. Jestemy w posiadaniu dowodw, ktre wykazuj e wchonicie malekiej iloci substancji, ktra zmieni rwnowag biochemiczn wewntrz naszego ukadu nerwowego, pozwala bezporednio dowiadczy niektrych z tych rzeczy, ktre na planie zewntrznym widziane s poprzez soczewki mikroskopu. Bd jeszcze omawia aplikacje i implikacje wynikajce z chemii procesu nauczania. Ale teraz chciabym si zaj problemami socjalno-politycznymi i edukacyjnymi, ktre s tematem naszego sympozjum. Podczas ostatnich dwch dni tej konferencji cay czas powtarzalimy sobie, e znajdujemy si w paskudnej sytuacji. C, nie jestem nastawiony a tak pesymistycznie. Co jest w zej sytuacji? Proces komrkowy nie jest w zej sytuacji. Wysza inteligencja - jeeli chcecie uy tego staromodnego okrelenia dla czsteczki DNA - nie jest w zej sytuacji. Praktycznie rzecz biorc, rodzaj ludzki przeyje, by moe w jakiej zmutowanej formie. Co jest w zym pooeniu? Nasze gry spoeczne. Nasza przestarzaa tradycja, nasze ulubione koncepcje, nasze systemy kulturowe. Te przejciowe zjawiska zaamuj si i bd musiay zrobi miejsce bardziej zaawansowanym ewolucyjnie wytworom. Jestem wielkim optymist co do procesu komrkowego i rodzaju ludzkiego, poniewa jestemy czci fantastycznego, rwcego strumienia, ktry dudnic od 2 miliardw lat zmierza od jednego punktu kulminacyjnego do nastpnego. I nie moecie sta z tyu, chwytajc si skay wystajcej z dna. Musicie podda si sile pyncej wody, musicie zaufa dziejcemu si procesowi i musicie si do niego zaadoptowa, powinnicie take go zrozumie i radowa si nim. Za chwil podam kilka sugestii o tym, jak dokadnie tego dokona. Wszyscy zostalimy zapani w spoeczn sytuacj, ktra staje si coraz bardziej sztywna, skostniaa i niepodatna na zmiany. Proces spoeczny jest wanie tym chwytaniem si skay; powstrzymuje nas od pynicia wraz z dziejcym si biegiem rzeczy. Obecne s wszystkie klasyczne objawy: profesjonalizm,

116

biurokracja, ufno, nadmierne poleganie na starych frazesach, zbyt wielkie zwracanie uwagi na sprawy zewntrzne i materialne, uniformizm i konformizm wytworzony przez mass-media. Stary scenariusz cigle si powtarza. Tak dziao si w Rzymie, w Persji, Bizancjum i to samo wydarzyo si w Atenach. Te same objawy. Dalimy si zapa w co, co wyglda jak klimatyzowane mrowisko i jak wida, dryfujemy bez moliwoci pomocy w kierunku wojny, przeludnienia, ku plastikowym stereotypom. Bawi nas nasze rozrywki - wycigi i telewizja - ale zaczynamy si ba i co gorsze, zaczynamy si nudzi i jestemy gotowi do otwarcia nowej karty historii. Kolejny krok w ewolucji. A co jest tym nastpnym krokiem? Co bdzie tym nowym kierunkiem? Mdrcy mwili ju o tym 3000 lat temu: trzeba zmierza do wewntrz, do wewntrz waszej gowy. Jak wiemy, czowiek jest cakiem niedawnym dodatkiem do krlestwa zwierzt. Okoo 70000 lat temu (s to dziesitne czci sekundy, w kategoriach ewolucyjnej skali czasu) pojawiy si wyprostowane naczelne z du czaszk. W wyniku nagego, mutacyjnego skoku, wielko czaszki i mzgu byskawicznie si podwoia. Zadziwiajca cerebralna eksplozja. Zgodnie z jedn z paleo-neurologicznych teorii (Dr Tilly Edinger), "Powikszeniu pkul mzgowych o 50 procent, prawdopodobnie nie towarzyszy aden znaczcy wzrost ciaa." Tak wic, dochodzimy do fascynujcej moliwoci, zakadajcej e czowiek, bdc wci w pocztkowej fazie swego rozwoju, nie nauczy si jeszcze uywa swojej nowej, neurologicznej maszynerii. By moe podobnie jak dziecko, pozostawione w centralnej sterowni ogromnego komputera, czowiek dopiero zaczyna dostrzega idee, zaledwie zaczyna odkrywa istnienie nieskoczonoci znacze i zoonej siy, zalegajcej w ekwipunku, ktry nosi schowany za ukami brwiowymi. Pierwsza wzmianka o tej niewiarygodnej sytuacji pochodzi od Alfreda Russela Wallace'a, wspodkrywcy (wraz z Karolem Darwinem) tego co nazywamy teori ewolucji. Wallace jako pierwszy odrzuci tak zwane teorie naukowe mwice o tym, e Eskimosi i plemiona Afrykaskie stanowi odnog prymitywnego i nigdy nie rozwinitego gatunku, oraz ogosi e te plemiona maj takie same neuronowe wyposaenie jak pimienni Europejczycy. Po prostu sposb uywania tego wyposaenia jest odmienny. Nie zostao one rozwinite lingwistycznie i na inne sposoby reprezentujce symboliczne gry. "Moemy bezpiecznie zaoy" - powiedzia Wallace - "e dzikusi posiadaj mzg, ktry przy odpowiednim wyksztaceniu i rozwoju, bdzie zdolny wykona prace na poziomie daleko wyszym od tego, na jakim funkcjonowa dotychczas". Pominiemy dyskusj o etnocentrycz-nych zaoeniach (protestanckiej etyki, prymitywny-cywilizowany), ktre zdradza ten cytat i przejdziemy do nastpnego punktu. Stoimy oto przed kopotliwym zaoeniem, e to samo jest prawd w stosunku do nas. Pomimo naszych technologicznych osigni, rwnie dobrze moemy by dzikusami, zwykymi brutalami niewiadomymi drzemicego w nas potencjau. Bardzo prawdopodobne, e przysze pokolenia patrzc na nasze czasy bd si zastanawia: jak oni mogli w tak dziecinny sposb, bawi si swoimi prymitywnymi zabawkami i prostackimi sowami, ignorujc si, szybko i potg posiadanego potencjau? Jak to moliwe, e nie uywali posiadanego wyposaenia? Zacytuj Loren Eiseley: "Gdy zostay uwolnione potencjalne moliwoci dla rozwoju mzgu, zaprowadziy one czowieka do nowego wiata, gdzie stare prawa ju nie funkcjonoway. Wraz z postpem w rozwoju jzyka, mylenia symbolicznego, multiplikoway si cieki w mzgu. Do znaczce jest to, e te z nich, ktre, zostay stosunkowo niedawno osignite, pozostawiy wyspecjalizowane regiony mzgu, "ciche obszary", w stanie dojrzaoci. Niektrzy neurologowie, nie bez racji, podejrzewaj e tutaj mog spoczywa inne potencjay, ktre mog ujawnia przyszo naszej rasy". Uywamy zatem bardzo maej czci naszego neuronowego ekwipunku, dostpnej nam pojemnoci mzgu. Dostrzegamy i poruszamy si na jednym poziomie rzeczywistoci, podczas gdy istnieje dowolna liczba miejsc i kierunkw, w ktre moemy wyruszy. Panie i panowie, czas si obudzi! Czas naprawd ruszy gow. Ale jak? Rozwamy nasz temat: jednostka w college'u. Czy college moe pomc nam ruszy gow? Mylc o funkcji college'u, musimy pomyle o uniwersytecie jako o miejscu gdzie rodz si nowe idee lub powstaj nowe wizje. Miejscu, gdzie moemy si nauczy uytkowania naszego neurologicznego wyposaenia.

117

Uniwersytet i praktycznie kady z aspektw systemu edukacji jest opacany przez dorose spoeczestwo w celu wytrenowania modych ludzi tak, aby zachowali ten sam rodzaj gry. Aby by pewnym, e nie bdziecie uywa swoich gw. Studenci, ta instytucja i wszystkie instytucje edukacyjne, zostay stworzone po to, by was znieczuli, aby was upi. Aby si upewni, e wyjdziecie std i pomaszerujecie wzi udzia w wikszej grze, zajmujc swoje miejsce w rzdzie. Miejsce robota, podobnie jak wasi rodzice, posusznego, wydajnego, dobrze zaadaptowanego uczestnika spoecznej gry. Wymiennej czci w maszynie. Macie teraz prawo by nieco zbuntowanymi. Moecie si dziwacznie ubiera, moecie by krytycznymi nastolatkami, moecie organizowa modzieowe zloty i temu podobne rzeczy. To jest odrobina luzu pozwalajca wam mniema, e mylicie inaczej. Ale nie dajcie si nabra. Ostatniej nocy ogldaem przez kilka minut telewizj i widziaem studentw z wyszych szk rozprawiajcych o problemach. Bardzo powanych problemach spoecznych. Mwili o piciu wrd nastolatkw. Wydaje si, e problemem jest to, e modzi ludzie chc robi rzeczy waciwe dorosym troszeczk przedwczenie. Chcecie wystartowa poprzez uywanie "dorosych" narkotykw, zanim bdziecie dostatecznie starzy. C, nie spieszcie si tak bardzo! Cakiem szybko bdziecie pi na sposb dorosych. Bdziecie wykonywa wszystkie inne standardowe procedury dorosych robotw, poniewa jestecie do tego trenowani. Ostatni rzecz na jak mogaby zezwoli instytucja edukacyjna, to rozszerzenie waszej wiadomoci, uycie nie zapisanego potencjau w waszych gowach, bezporednie dowiadczenie. Oni nie chc, ebycie ewoluowali, wzrastali, naprawd dojrzewali. Nie chc, ebycie wyruszyli na inne poziomy rzeczywistoci. Nie chc, abycie brali ycie powanie, oni chc abycie brali na serio ich gr. Edukacja, drodzy studenci, jest znieczuleniem, narkotyczn procedur mogc doprowadzi do przytpiania waszej wraliwoci i unieruchomienia waszego mzgu i waszego zachowania na reszt ycia. Chciabym take wysun przypuszczenie, e nasz system edukacji jest szczeglnie niebezpiecznym narkotykiem, poniewa prawdopodobnie wywouje bezporednie fizjologiczne uszkodzenia w waszym ukadzie nerwowym. Pozwlcie mi wytumaczy, co przez to rozumiem. Wasz mzg, jak kady organ ciaa, jest perfekcyjnym instrumentem. Kiedy si urodzilicie, przyszlicie na wiat z organem, ktry jest niemal doskonale zaadoptowany do wyczuwania tego co si dzieje wok i wewntrz was. Tak jak serce wie na czym polega jego praca, tak samo mzg jest gotowy do wykonywania swojej roboty. To co edukacja robi z waszymi gowami, jest podobne do wyjcia serca, owinicia go gumow tam i puszczenia strumienia wody na nie, w celu sprawdzenia czy jest zdolne pompowa. To czego dokonuje proces nauczania, to nakadanie filtrw na wasz wiadomo, tak e rok po roku, krok po kroku dowiadczacie coraz to mniej i mniej. Jestemy przekonani, e dziecko widzi znacznie wicej od nas. Dziecko w wieku dziesiciu lub dwunastu lat, nadal bawi si i porusza z pewn elastycznoci. Ale dorosy ma przefiltrowane dowiadczenie do stopnia plastikowych reakcji. To jest zjawisko biochemiczne. Istniej wystarczajce dowody wykazujce, e nawyk jest neuronow sieci ptli sprze zwrotnych. Podobnie jak rowki w pycie gramofonowej, jak minie, im czciej uywasz ktrej ptli, tym bardziej prawdopodobne, e uyjesz jej ponownie. Gdyby by na to czas, mgbym wyjani dokadnie jak ten proces uwarunkowania, proces edukacji dziaa, jak bazuje na wczesnych, przypadkowych, wdrukowanych emocjach. A zatem jestemy w punkcie wyjcia. Monolityczne, skostniae imperium upada. W takiej sytuacji, w cigu ostatnich kilku tysicy lat bylimy wielokrotnie. Co moemy zrobi z t edukacyjn narkoz? Jak moecie unikn tego konformistycznego scenariusza? Jak moecie si nauczy uywania wasnych gw? Wszyscy jestemy schwytani w sie tego spoecznego procesu uzalenienia. Wy modzi wiecie, e rzeczy nie maj si tak jak mogyby by. Wiecie, e ju zaapalicie si na to. Boicie si wchodzenia w role robotw. Ale tam zawsze jest jaka obietnica, czy nie? Zawsze jest to jaka szansa. "Niech tak bdzie. Wszystko zmierza ku lepszemu. Jeeli bdziesz dzisiaj dobry, jutro wydarzy si co wspaniaego". Ale tak nie jest! W rzeczywistoci - drogie roboty - sprawy maj si coraz gorzej. W porzdku, dokd zmierzamy? Co moemy zrobi? Mam dwie odpowiedzi na te pytania. Pierwsza brzmi: odpadnij! Id tam gdzie bdziesz bliej rzeczywistoci, w kierunku bezporedniego dowiadczenia. Id tam, gdzie rzeczy dziej si naprawd. Przekraczaj granice. Id do tych miejsc, gdzie rzeczywicie s rozpatrywane wane zagadnienia. Dlaczego nie zajmiesz si najwaniejszym na wiecie problemem, tak jak go widzisz i nie pjdziesz dokadnie do centrum przestrzeni w ktrej si on znajduje? Dlaczego nie? Kto w tym centrum musi by. Dlaczego nie ty?

118

Istnieje oczywicie ryzyko. Pierwszym ryzykiem jest to, e stracisz swj szczebel na drabinie po ktrej si wspinasz. Utracisz swoj przynaleno spoeczn. Czsto przychodz do mnie modzi ludzie i mwi: "Chciabym i na psychologi. Ktr uczelni wybra?" A ja zawsze zadaj takie pytanie: "Dlaczego chcesz studiowa psychologi?" I z reguy spotykam si z dwoma rodzajami odpowiedzi. Odpowied numer jeden brzmi: "Chc zosta psychologiem. Chc zagra w gr o nazwie psychologia. Chc by zdolny do odgrywania w niej roli i stosowania terminw, jakich ty uywasz i chc zosta asystentem profesora, potem wykadowc, a potem profesorem. Chc piastowa stanowisko i moe, jeeli bd naprawd ambitny, mgbym zosta przewodniczcym American Psychological Association". C, to jasne postawienie sprawy i komu, kto ma takie ambicje, mog udzieli rady o tym na jaki uniwersytet najlepiej si wybra, typu: id na Michigan lub Yale, ale nie id na XYZ. Tym niemniej niektrzy studenci powiedz: "Chc studiowa psychologi, poniewa pragn pozna natur czowieka" lub "Chc wiedzie co jest grane". Chc zrobi co dobrego. I wtedy mog im powiedzie: "C, zapomnij o studiach. Co chciaby zrobi dobrego? Chciaby pomaga chorym psychicznie? Zatrudnij si w szpitalu dla psychicznie chorych. Zosta tam rok lub dwa; nauczysz si w cigu tych dwch lat wicej, ni caa nasza profesja przez sto lat. Jeeli chcesz si czego dowiedzie o przestpczoci i sposobach jej zmniejszania, zatrudnij si w wizieniu, naucz si gry kryminalistw, naucz si jak nawizywa kontakt z cikimi przestpcami, naucz si od nich, jak si zostaje oszustem i kryminalist. Spd rok w wizieniu, nie jako psycholog, ale jako stranik, albo mieciarz i nauczysz si wicej ni z podrcznikw kryminologii. Tak si to odbywa. Kady z problemw, jaki pojawia si na tej scenie ignorancji, moe by najlepiej rozwizany i przepracowany poprzez konfrontacj z rzeczywistoci. Oczywicie powstaje taka wtpliwo jak: "Poza tym wszystkim, potrzebujemy jakiej informacji, faktw i musimy si ich nauczy w trakcie studiw". Ja za mwi: "Pewnie, istniej problemy egzystencjalne; istniej takie momenty, w ktrych prbujc rozwiza problem egzystencjalny, bdziecie chcieli zapoyczy z dowiadczenia i danych zgromadzonych przez poprzedzajcych was badaczy". Moecie korzysta z bibliotek, ale znowu; strzecie si, to dziaa jak narkotyk. Ksiki w bibliotekach s bardzo niebezpiecznie uzaleniajcymi substancjami. Podobnie jak heroina, ksiki staj si celem samym w sobie. Dwa lata temu na uniwersytecie w Harvardzie zasugerowaem, eby zamkn bibliotek Widener, zawiesi na drzwiach acuch i zostawi mae otwory w cianie, jak w aptekach na nocnych dyurach. Jeeli student zechciaby otrzyma jak ksik, powinien przyj z krtkim podaniem wykazujcym e ma jakie egzystencjalne, praktyczne pytanie. Nie mgby argumentowa, e chce sobie wypeni gow mas faktw, ktrymi potem mgby zaimponowa nauczycielowi, albo uy ich w intelektualnych rozgrywkach z innymi studentami. Nie. Ale jeeli miaby egzystencjalny problem, wtedy bibliotekarz pomgby mu w uzyskaniu wszystkich informacji, ktre pomogyby rozwiza ten problem. Nie musz wam mwi, e ten plan nie zyska zwolennikw i drzwi biblioteki w Harvard Library pozostay otwarte. Nadal moecie otrzyma bez recepty niebezpieczne, narkotyczne tomiska w Harvardzie. Dokd moemy i? Odpowied numer jeden brzmi; uda si w wiat, i tam gdzie dziej si naprawd wane sprawy, rzeczy ktre waszym zdaniem s wane. Nawiasem mwic, w ten sposb poczyniono wszystkie istotne odkrycia w nauce i tak dokonyway si wane polityczne wydarzenia. Odpowied numer dwa, na pytanie dokd moemy i, brzmi: i do wewntrz. Wejdcie do swojego wasnego mzgu; zacznijcie uywa nie zapisanych rejonw gowy. Tutaj moi przyjaciele, znajduje si prawdziwa granica, prawdziwe wyzwanie, rzeczywista moliwo. Zatem; jak to zrobimy? Od stuleci, od tysicy lat, ludzie badali zagadnienie w jaki sposb rozszerzy wiadomo, jak dosta si do wewntrz wasnych mzgw. Klasycznym sposobem dokonania tego jest prosty sposb medytacji. Ale dzisiaj w 1963 r. ta metoda wydaje si by nieodpowiednia. Wyszlibycie na dziwakw, gdybycie powiedzieli Amerykanom, i byoby korzystne dla nich, spdza jedn godzin dziennie w samotnoci - nie rozmylajc, ale odczajc si od zewntrznej stymulacji oraz wewntrznej maszynerii mentalnej, patrzc dokd ich to zaprowadzi. Musimy sobie przypomnie, e medytacja bya klasyczn technik psychologiczn, stosowan od tysicy lat przez wiksz cz rasy ludzkiej. Kady z naszych wielkich wizjonerw, kady z ludzi ktrzy wpywali na zmian dziejw ludzkoci, dziaa pod wpywem dowiadcze wyniesionych z medytacji.

119

Wspczesna psychologia okrela to "podczenie si" wyszukanym zwrotem "deprywacji sensorycznej". Kilka lat temu, psychologowie odkryli, e jeeli typowego Amerykanina pozostawisz w ciemnym pokoju, odizolujesz go od wszystkich dwikw, wiata i odetniesz wszelk stymulacj dotykow, innymi sowy, jeeli odetniesz go od wszystkich zewntrznych gier, to jego umys nie bdzie dziaa normalnie, a w jego wiadomoci bd si rozgryway dziwne rzeczy; zaczn si pojawia halucynacje, objawienia, wizje lub wpadnie w panik i wyskoczy z pokoju, krzyczc: "Pomocy!". Wynika to z tego (i teraz powracamy do neuro-psychologii), e wasz umys, wasz uczestniczcy-w-grach, werbalny umys, podobnie jak to si dzieje w przypadku narkotykowego naogu, wymaga cigej stymulacji. Musicie dostarcza mu poywienia. eby utrzyma zudzenie, e ty to jeste ty, oraz e twj poziom rzeczywistoci jest realn rzeczywistoci, musisz dostawa przez cay czas sygnay zwrotne. Musisz znajdowa si w otoczeniu ludzi, przypominajcych ci o tym, e ty to jeste ty. Musisz mie wok siebie ludzi partycypujcych w tych samych rwnoczesnych rzeczywistociach, dzielcych te same spoeczne iluzje, podtrzymujcych razem istnienie spoecznej rzeczywistoci. Jeeli tylko oddalisz si od tej spoecznej i zmysowej stymulacji (jak to ma miejsce w przypadku rozbitkw, ludzi zagubionych na pustyni, w grach, niegach, ludzi, ktrzy id do klasztorw lub do celi) pojawiaj si objawy godu, odstawienia. Ludzie panikuj, poniewa poruszaj si na innym poziomie rzeczywistoci. Jak wielu z naszych wielkich wizjonerw, naszych twrcw kreujcych historyczne dziedzictwo, pochodzio spord osb, ktre oddaliy si na pustyni? Jezus poszed do jaskini na grze, Mahomet siedzia sam w jaskini, Budda y przez wiele lat w samotnoci, tak samo w. Jan od Krzya. Tak samo czynio wielu innych wielkich wizjonerw. Wspczesnym problemem jest to, e staje si co raz trudniej wywoywa te fizjologiczne zdarzenia. By samotnym, aby spojrze do wewntrz. Ostatnio, nasza technologia, ktra zdziaaa tak wiele aby zawzi nasz wiadomo i wytworzy podobny robotom stan dostosowania, wymylia dwa kopotliwe wyroby, ktre staj si przyczynkiem do powanych przemyle na okres kilku najbliszych lat. Tymi wytworami s: elektryczna stymulacja mzgu i nowe lekarstwa, ktre pozwalaj na wzrost kontroli nad wiadomoci, zarwno przez was jak i przez kogo innego. Nastpnym krokiem w ewolucji, bdzie przejcie poza te dwa rodki, z ktrych oba spowoduj wzrost wiedzy, wiksz kontrol, wikszy udzia w zastosowaniu, tej sporej czci mzgu, ktrej aktualnie nie uywamy i o ktrej mamy nike pojcie. Te moliwoci i nadzieje nie znikn. Twoja gowa, z nie uywanymi neuronami ju tu jest. Elektryczna stymulacja i biochemiczna ekspansja procesw nerwowych te ju istnieje. One nie znikn tylko dlatego, e obalaj nasze teorie psychologii lub nasze najnowsze naukowe odkrycia. Najbardziej dramatyczne wydarzenie miao miejsce w pewnym laboratorium w Szwajcarii, gdy dr Albert Hoffman przypadkowo podda si dziaaniu zwizku, otrzymanego ze sporyszu, znanego jako LSD 25 i stwierdzi, e zosta rzucony na taki poziom rzeczywistoci, jakiego nigdy wczeniej nie dowiadcza. By moe zdarzao si to innym chemikom i innym ludziom w przeszoci. Hoffman okaza si by czowiekiem zdolnym do rozpoznania tego co si dzieje. I za przyczyn Alberta Hoffmana z Sandoz Laboratory, stoimy dzisiaj przed wyzwaniami i dylematami jakie nios ze sob rodki rozszerzajce wiadomo. Nie s one uzaleniajce, w tym sensie i nie powoduj one fizjologicznego uzalenienia. Musz stwierdzi, e zasadniczo kwestia uzalenienia brzmi komicznie dla tych z nas, ktrzy wyczuwaj, jak beznadziejnie jestemy uzalenieni od sw i naszych plemiennych gier. Te dragi s fizjologicznie bezpieczne. Opublikowano ponad dwa tysice bada i pomimo rnych plotek, do roku 1968 nie znaleziono dowodw na istnienie somatycznych lub fizjologicznych skutkw ubocznych. Lecz one s niebezpieczne; istniej socjo-polityczne niebezpieczestwa. Mamy bezsprzeczne dowody na to, e te rodki powoduj panik, bdne osdy i irracjonalne zachowanie pord niektrych dziekanw college'w, psychiatrw i rzdowych biurokratw, ktrzy nie mieli okazji ich uywa. Uwaamy, e w przyszoci zostanie rozwinity system licencji i nauczania bardzo podobny do tego, w jaki obecnie naucza si i udziela licencji ludziom prowadzcym samochody i samoloty. Ludzie musz wykaza, e potrafi uywa swojej rozszerzonej neuronowej maszynerii bez szkody dla siebie i bez powodowania zagroenia dla swoich bliskich. Bd musieli zademonstrowa biego, dowiadczenie, wytrenowanie i wtedy zostan uprawnieni do otrzymania licencji. Podobnie jak w przypadku prawa jazdy i samolotu, licencja moe zosta cofnita tym, ktrzy zaszkodz sobie lub innym osobom. W wyniku prowadzonych bada i studiw nad rozszerzeniem wiadomoci, wytworzyo si szereg produktw ubocznych. Po pierwsze niezbdne jest wyksztacenie nowego rodzaju jzyka, opisujcego nowy aspekt dowiadczenia. Jzyk zoony z aktualnie uywanych sw jest tragicznie niezdarny, statyczny i ciki. W

120

stopniu rwnym temu w jakim rozwina si chemia, bdziemy zmuszeni rozwin jzyk, ktry bdzie zwraca uwag na to, e nasze dowiadczenie, nasze zachowanie, nasze spoeczne formy s pynne i zmienne w czasie. Jeeli wasz jzyk nie jest przygotowany na zmiany i pynno wyej wymienionych, wtedy znajdziecie w kopocie, zostaniecie zapani. Jestecie odurzeni systemem edukacji. Potrzebne bd nowe wartoci zapewniajce przerwy, bazujce na szerszym zakresie rzeczywistoci. Nasze aktualne wartoci, odpowiadajce poszczeglnym, etnocentrycznym plemiennym celom, zmniejsz swoje znaczenie po tym, jak zobaczymy gdzie rzeczywicie przynaley czowiek w biologicznym, ewolucyjnym procesie. Powstan nowe formy spoeczne; powstan nowe formy edukacji. Dam wam jeden przykad. W ostatnich kilku miesicach prowadzilimy badania nad przyspieszeniem procesu uczenia si przy uyciu poszerzonej wiadomoci. O ile sobie przypominacie, to wasz wytrenowany umys powstrzymuje was od uczenia si. Jeeli profesor lingwistyki, nie znajcy ani sowa po francusku, pojechaby do Francji ze swoim picioletnim synem i obaj przebywaliby rwnie dugo z Francuzami, to kto nauczyby si szybciej francuskiego? Picioletni syn byskawicznie przecignby swojego tat, pomimo jego doktoratu z lingwistyki. Dlaczego? Poniewa Tata wypeni swj umys wszelkiego rodzaju cenzurujcymi i filtrujcymi koncepcjami, ktre utrudniaj mu przyswajanie francuskiego. Dowiadczenie psychodeliczne moe osabi te bloki w procesie uczenie si. Pracowalimy na przykad ze wspania kobiet, ktra mia emocjonalne zablokowania zwizane z uczeniem si jzykw obcych. Chciaa nauczy si hiszpaskiego. Dalimy jej bardzo du dawk LSD, zostawilimy j w wyciszonym pomieszczeniu, zaoylimy suchawki na uszy i przez osiem godzin puszczalimy pyty z lekcjami hiszpaskiego. Co godzin przychodzilimy, zdejmowalimy suchawki pytajc: "Jak si czujesz?" Bdc w stanie ekstazy odpowiadaa po hiszpasku! Bya zanurzona w hiszpaskim od tysicy lat. Po szeciu - siedmiu godzinach powtarzaa hiszpaskie sowa z prawidow wymow, akcentem, tempem itd. Obecnie, syszc mow hiszpask prawdopodobnie przeskakuje na inny poziom wiadomoci i znajduje si nagle na "haju", co stanowi pewien problem i ukazuje nam kolejne interesujce moliwoci samo-uwarunkowywania. Kady z nas, dorosych i studentw, zosta w znacznym stopniu ocenzurowany, filtry zostay naoone bardzo dawno temu, procesy neurofizjologiczne zostay tak mocno osadzone, e jeeli zechcemy rozszerzy nasz wiadomo, prawdopodobnie bdziemy zmuszeni uciec si do rodkw chemicznych. Jeeli chodzi o nas - dorosych, prbujc przemieci si na inny poziom rzeczywistoci, bdziemy zmuszeni zda si na bezporednio dziaajce rodki tego rodzaju. Wiemy due nadzieje z nastpnym pokoleniem, a w szczeglnoci z jeszcze kolejnym. Celem naszych bada i eksperymentw edukacyjnych jest to, abymy w cigu jednego lub dwch pokole stali si wiadkami pojawienia si ludzkich istot, majcych znacznie wikszy dostp - bez uywania dragw - do znacznie wikszego obszaru ukadu nerwowego. Wic tak sprawy si maj. Jestem pewien, e nieliczni lub nikt nie bdzie si stosowa do rad i proroczych ostrzee, jakich wam udzieliem. Musiaem wam to przekaza za pomoc sw. Ale sam bd si stosowa do moich rad. Teraz odpadam od uniwersytetu i systemu szkolnictwa. Przeamuj nawyki. Mam nadziej, e w nadchodzcych latach, gdy bdziecie dryfowa w kierunku lunatyzmu, niektrzy z was przypomn sobie nasze dzisiejsze spotkanie i zerw z uzalenieniem od systemu. Bd na was czeka. Chciabym zostawi jedno, kocowe ostrzeenie. Bdzie wielu ludzi dostrzegajcych przydatno technik elektrycznych i chemicznych. Mwiem o nich i bd chcia ich uywa, tak jak zachodni, naukowy umys zawsze chcia ich uywa dla wasnej mocy i wasnej kontroli. Gdy tylko otwieraj si nowe granice, zawsze powstaje nowy problem eksploatacji i uywania czego do wasnych celw. Nie braknie ludzi, ktrzy bd zachwyceni moliwoci skorzystania z rozwijajcych si rejonw waszej kory mzgowej. Stworzylimy termin "wolno wewntrzna". Jest to polityczna, dydaktyczna dewiza; chcemy was ostrzec, abycie nie oddawali swojej wolnoci, o istnieniu ktrej moecie nawet nie wiedzie. Wczoraj w Seattle, przeczytaem w gazecie artyku o tym jak Rosjanie rozwinli techniki postrzegania pozazmysowego i jak pracuj nad metodami, dziki ktrym mog kontrolowa wiadomo. Oczywicie moemy to robi ju teraz za pomoc telewizji. Jeeli 60 milionw ludzi oglda ten sam program, to znajduj si pod kontrol. Ale w tym przypadku pozostaje moliwo wczenia lub wyczenia odbiornika. Nastpny krok, a ostrzegam was nie jest on zbyt odlegy, pozwoli na zmylne zastosowanie elektrycznych implantw i lekarstw w celu kontrolowania wiadomoci. Wwczas, drodzy przyjaciele, moe ju by za pno. Nie bdziemy wiedzie gdzie znajduje si przycisk wycznika. Otwarty dostp do tych metod jest kluczem do wewntrznej wolnoci. Jeeli bdziemy wiedzie co robimy, robic to otwarcie i wsplnie, uwolnieni od kontroli rzdowej, wtedy bdziemy wolni w eksploracji cudownych, lecych wewntrz nas wiatw.

121

Przypisy: Rozdzia jest zapisem odczytu wygoszonego przez dr Timothy Leary'ego podczas Second Annual Symposium on American Values w Central Washington State College, Washington, w kwietniu 1963 r. W nastpnym tygodniu po tym wykadzie, mwca zosta zwolniony z Harvard University z powodu nieobecnoci na zajciach, co byo paradoksalnym zarzutem, jako e jego zajcia ju we wrzeniu zostay przydzielone innym profesorom. wr SESJA DUCHA 1 przekad: Robert Palusiski SOL: Jako byy profesor Harvard University i znaczca posta w dziedzinie psychologii (w czasach z przed rozpoczcia eksperymentw z halucynogenami), wydajesz si by czowiekiem, ktry dokona radykalnego zwrotu, w chwili kiedy zacz mwi o "odpadniciu, podczniu si i dostrojeniu". Czy moesz nam wyjani co przez to rozumiesz? LEARY: Trzeba zacz od tego, e nie sdz abym dokona radykalnego zwrotu. Stosowanie przeze mnie chemikalii psychodelicznych wynika bezporednio z moich dokona w dziedzinie psychologii. Znalazem lepsze sposoby zrozumienia wiadomoci czowieka, prowadzce do lepszej kontroli jego wewntrznego rodowiska. Techniki stosowane przez nowoczesn psychiatri i psychologi tego nie robi. Moje poszukiwania nowych metod doprowadziy mnie do bada nad dragami. SOL: Bdc wczeniej (pozornie) czonkiem spoecznoci akademickiej, stopniowo si od niej oddzielie. LEARY: Jeeli przestudiujesz kariery ludzi, bdcych centralnymi postaciami w naszej kulturze - nie mwi, e jestem jedn z nich, ale wzoruj si na nich - odkryjesz, e w miar jak pogbiali swoje odkrycia coraz bardziej oddalali si od Gwnego Nurtu obyczajowoci i od akademickich dogmatw. Kady, kto powanie traktuje swoj prac, musi si liczy z tym, e dojdzie do niebezpiecznych i przeraajcych obszarw skrajnoci. Jeeli nie bdzie chcia popa w niepami, bdzie zmuszony spojrze w lustro i stwierdzi, e nie jest prawdziwym naukowcem ten, kto gra w gr "wysza uczelnia" i podlega akademickiej korozji. Jestem daleki od tego, eby by kim niekonwencjonalnym, postrzegam swj rozwj jako wysoce ortodoksyjny i moliwy do przewidzenia dla kadego, kto traktuje powanie prawd i wiedz. SOL: Tak jak to rozumiem, zostae zwolniony z Harvardu za kontynuowanie psychodelicznych eksperymentw lub za to, e uczestniczyli w nich studenci. Czy mgby wyjani okolicznoci pod wpywem ktrych opucie Harvard? LEARY: Nie mona nigdy wierzy w to co pisz gazety. Nie zostaem zwolniony z Harvardu za podawanie studentom narkotykw. Nigdy nie podaem dragw adnemu studentowi w Harvardzie. Dwukrotnie oferowano mi stanowisko w Harvardzie pod warunkiem, e zaprzestan moich bada, albo wycisz moje badania nad LSD. Odmwiem wykonania tego polecenia. Nie chciaem by profesorem w Harvardzie, chciaem znale rozwizanie problemw, a zazwyczaj nie mona tego dokona na uniwersytetach. SOL: Jeeli miaby moliwo prowadzenia bada nad psychodelikami, w ktre teraz jeste zaangaowany, to czy zaakceptowaby stanowisko na ktrym z amerykaskich college'w lub uniwersytetw? LEARY: Absolutnie nie. Uwaam amerykaski system edukacji za wielce niebezpieczny, uzaleniajcy i usztywniajcy proces. Z mojej strony jest to cakiem powana opinia i namawiam studentw na kadym z poziomw edukacji do odpadnicia od niego. Nauczycie si w wyszych szkoach i college'ach rzeczy o niewielkim znaczeniu i wartoci, a wasze umysy zostan zapane i zniewolone. Namawiamy modych ludzi do odpadnicia nawet z najnowszych i nowatoskich instytucji amerykaskiej edukacji i do znalezienia nauczyciela, wychowawcy i do uczenia si tego co jest stosowne i odpowiednie. SOL: Innymi sowy - jeeli jest to poprawna interpretacja - proponujesz milionom studentw i modziey system indywidualnych, w-maych-grupach, pod okiem nauczyciela-wychowawcy sytuacji i dopki przebiega proces uczenia si, powinno to mie twoim zdanniem tak wanie form, czy te jej brak?
l

122

LEARY: Tak, ale nie wyjmujmy adnego z moich stwierdze z kontekstu. Oczywicie, gdy mwi, e dzieci nie powinny chodzi do szkoy, zakadam zmiany w szerokim kontekcie struktury socjalnej naszego kraju, ktre jak przewidujemy - nadejd. To co dzisiaj mamy w Stanach Zjednoczonych jest typow centralizacj i urbanizacj, ktra dziaa si w Rzymie, Konstantynopolu, ktra wydarzaa si na przestrzeni dziejw ludzkoci, gdzie ogromne masy ludzi toczyy si razem w anonimowych zro-botyzowanych mrowiskach ycia miejskiego. Jeeli chcesz by komputerowym robotem IBM lub aktorzyn w amerykaskim telewizyjnym studio amerykaskiej spoecznoci, id do szkoy i tam ci naucz wszystkich zasad mechanicznego zachowania, tak e bdziesz idealnie pasowa do TV studio. Jeeli chcesz by maszyn id do college'u. Ale my antycypujemy i przepowiadamy zmian w naszym spoeczestwie. Nastpi powrt do podstawowych ludzkich elementw, jakimi s klan, kult, plemi. To co przepowiadam i do czego namawiam jest najbardziej ortodoksyjnie amerykaskim modelem. Staramy si by raczej samowystarczalni ni zaleni od rzdowych wypat i polis Zakadu Ubezpiecze. SOL: Mwisz o sytuacji "nie uczenia si" w naszych szkoach. Jak to odniesiesz do zaawansowanych nauk, takich jak medycyna, neurochirurgia, ktre s niezwykle zawie i ogromnie zaawansowane, przynajmniej z punktu widzenia typowego naukowca zajmujcego si medycyn? LEARY: Nauk wymagajcych treningu? SOL: Wanie, wymagajcych w rzeczywistoci, moe usystematyzowanej, sformalizowanej instytucji nauczajcej. LEARY: Nie, nie. Nie widz tego w ten sposb. To prawda, e coraz wicej zawodw wymaga dugich, zdyscyplinowanych okresw szkolenia. Nie polecam powrotu do jakiego romantycznego ycia w czasach pierwotnych. Nie moemy porzuci nowoczesnej nauki. Ona pozostanie i bdzie si rozwija. Wystpuj po prostu przeciwko masowemu, zdepersonali-zowanemu, przyznawaniu tysicy tytuw doktorskich fizykom, ktrzy nigdy naprawd nie dowiadczyli energii we wntrzu wasnego ciaa, ale wycznie wykuli sposb wyprowadzania rwna. Taka mentalno mieszkaca mrowiska, bez wzgldu na to jak bystry by nie by dany inynier, prowadzi do ulepszania konstrukcji bomb lub coraz szybszych pojazdw dla robotw i bdzie oddala coraz bardziej czowieka od jego podstawy istnienia, jego ycia, organicznej natury. Wiedza nie zaley od tych olbrzymich, publicznych, umysowych fabryk, ktre nazywamy uniwersytetami. Zwaszcza stan Kalifornia jest bardzo podatny na wprowadzanie tego rodzaju zdepersonalizowanych, "nauczajcych" fabryk. SOL: O mao nie uszed naszej uwagi ostatni czon twojego hasa: "odpadnij". LEARY: Chciabym powiedzie wicej o odpadaniu. Ludzie sdz, e gdy mwimy "odpadnij", rozumiemy przez to stawanie si bezczynn i leniw osob; we LSD i kontempluj pikno swojego ppka. W rzeczywistoci odpadanie jest cik prac, odpadanie wymaga odwagi, odpadanie wyzwala energi, zatem podczasz si i wyzwalasz energie. Co poczniesz z tymi energiami? Czy powrcisz do Valley State College uczy si jak zosta robotem z tytuem doktora? Odpadniesz od oszukaczej, telewizyjnej, amerykaskiej gry, eby znale sposb na spoytkowanie uwolnionych energii. Jak zauwaye, chodzc tutaj, wok domu w Millbrook, ludzie s peni energii. S w peni zdrowia i bardzo ciko pracuj. Potrzeba odpowiednio duej iloci energii, eby przeksztaci ten rodzaj dungli jakim jest to miejsce, w miejsce pene pikna i harmonii. Odpadasz, eby uwolni swoj energi w celu funkcjonowania na wyszym poziomie. Odpadnicie nie oznacza upadnicia, jeeli chcesz upa, pozosta miym penym konformizmu robotem i ucz si w college'u bdziesz dryfowa waciw redniej klasie ciek ludzi sukcesu - to jest atwa droga. SOL: Czy mgby wyjani znaczenie terminu "podcz si", jako czci twojego hasa? LEARY: Od tysicy lat dobrze wiadomo, e czowiek moe zmienia wiadomo, poziomy energii i pync z wewntrz wiedz lub to co czasami jest nazywane objawieniem - czyli bezporednie, osobiste dowiadczenie. W kadej z kultur istnieli ludzie badajcy wiadomo. Nazywano ich szamanami lub guru, albo alchemikami. Ci ludzie studiowali dziedzin wiedzy zajmujc si poszerzaniem wiadomoci. Wikszo ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, e rozszerzanie wiadomoci jest rwnie zoonym problemem, jak studiowanie fizyki, poniewa ukad nerwowy i dostpne czowiekowi poziomy wiadomoci s w swej zoonoci nieskoczone. Natomiast techniki i metody podczania si i kontrolowania przepywu energii wiadomoci, orientowania si dokd zaszede, oraz pomoc innych osb przy dokonywaniu tej eksploracji s bardzo zblione do uywania mikroskopu, poniewa mikroskop podcza ci do poziomw energii niewidocznych goym okiem. Podczenie si wymaga zmiany w fizjologii ludzkiego ciaa. Nie moesz si podczy za pomoc umysu; nie moesz

123

podczy si przy pomocy pracy. Musisz mie co, co powoduje biochemiczn zmian; jest to nazywane sakramentem. W dzisiejszych czasach podczamy si za pomoc chemikaliw, gdy yjemy w chemicznym spoeczestwie. Za 10, czy 15 lat, rodki takie jak LSD wyjd z mody. Bdziemy stosowa elektroniczne i elektryczne metody rozszerzania wiadomoci, poniewa - chcc, czy nie chcc - wiadomo jest biochemiczne - elektryczn sieci i sposb uruchamiania wcznika najszerszego pasma, wiedzie poprzez techniki chemiczno-elektryczne. SOL: Wspomniae, e przez tysice lat czowiek szuka sposobw podczenia si. Jakie techniki stosowano w tym celu, pomijajc wspczesn nam metod LSD? Sdz, e moe nam by bliski np. pejotl. LEARY: C nie musimy myle wycznie o LSD. Dzisiaj na terenie Stanw Zjednoczonych istnieje jakie 80 znanych nam substancji, ktre mog dziaa psychodelicznie. S take nowe zwizki chemiczne odkrywane kadego miesica w naszych alchemicznych laboratoriach. Ostatnio syszaem o 32 nowych zwizkach, gotowych do zaistnienia w stosownych okolicznociach. Wszystkie z nich s legalne i nawet nie istniej w adnych spisach; nie s nawet odnotowane w biurze patentowym. Ale oprcz chemicznych rodkw powodujcych podczenie si, naley wymieni wiele nie-dragowych metod, ktre ewentualnie mog odpowiada sposobom stosowanym przez derwiszw ze rodkowego Wschodu. SOL: Czy sdzisz, e wspczesne tace nastolatkw, w jakim sensie odpowiadaj tym sprzed tysicy lat, stanowic form podczenia si, czy te nie mog by postrzegane z tej perspektywy? LEARY: C, pierwotnie taniec by psychodelicznym rodkiem wyraenia siebie, sposobem osignicia wyszych stanw. Niestety, wikszo z tych sakramentalnych metod zuyo si i popado w rutyn, tak wic Katolik idcy obecnie na msz, poda za seri rutynowych aktw, nie zdajc sobie w zupenoci sprawy z tego, e msza katolicka jest niewiarygodnie potnym, psychodelicznym tripem, powodujc transsubstancj energii, wcigajc nas w sekwencj mierci - ycia i uywajc wszystkich rodzajw zmysowych technik: kadzide, klkni, zmian postawy itd. SOL: Czy mylisz, e w tacu kryje si potencjalna religia? LEARY: Myl, e wikszo tacw uprawianych dzisiaj przez Amerykanw nie daje im "haju". Wydaj si by stylizowanymi dziwactwami: mapka, slop, twist, watusi itd. Proponujemy modym ludziom prac nad rozwojem duchowego taca. Razem z nami mieszka Bali Ram, wielki tancerz z Indii. Uczy nas tego, jak ruchy ciaa mog wspgra z twoimi wewntrznymi energiami. Ruchy mog by dostrojone do twoich staroytnych, komrkowo-mitycznych wzorw i taniec sam w sobie moe si sta dzikim, ekstatycznym, podczajcym wydarzeniem. SOL: "Dostrojenie" jest ostatni czci goszonego przez ciebie hasa, czy rozumiesz przez to co wicej ni tylko podczenie si ... wiesz o co mi chodzi? LEARY: Tak, "dostrj si" oznacza, e zbierasz energie uwolnione podczas podczenia si, powracasz do wiata i dostrajasz do niego te energie, zaprzgasz je, wyraasz swoj ekspresj, marzenia i objawienia w formie pracy nad piknem. Dostrojenie si jest powrotnym wpadniciem i zmian ycia, zmian sposobu ubierania si, sposobu patrzenia, zmian miejsca zamieszkania, zmian sekwencjii twoich dziaa. Tak wic, stopniowo kady akt twojego dziaania staje si uwicony. Wszystkie akcje s czci witego biegu zdarze - jedzenie - rozpoczcie ycia - zamiast dotychczasowego stylu dziaania robota, wszystkie te aktywnoci powinny by dostrojone do... Hello. DZIEWCZYNKA: Hello. Nagrywacie? LEARY: Tak. Nagrywam tam. DZIEWCZYNKA: Oh. Czy co si bdzie dziao? LEARY: Nie, nie bdziemy sucha; gadamy, nagrywamy tam. Bdziemy tego sucha pniej i bdziemy si z siebie mia. Z tego jak jestemy mdrzy, napuszeni i zadowoleni z siebie. DZIEWCZYNKA: Chciaabym co do tego powiedzie.

124

LEARY: W porzdku, dlaczego miaaby nie powiedzie. DZIEWCZYNKA: Hello, Timothy! LEARY: Hello, Kathy. DZIEWCZYNKA: I love you, Timothy!! LEARY: I love you, Kathy. SOL: Myl, e zwrot "dostrj si" w tym kluczowym hale jest czym, co prawdopodobnie bywa niezrozumiae dla wikszoci ludzi. Jest to idea przedstawiajca osob na psychodelicznym tripie, wrzucon w pozbawion struktur, nieruchom, wartociowo nie zeskalowan sytuacj, w ktrej niemoliwa jest kontynuacja postpu czowieka czy rozwoju ludzkoci. Czy moesz wyjani, jak by odpar takie zarzuty? LEARY: Tak, poniewa wikszo Amerykanw myli, e branie dragw powoduje, e jeste pijany. Przecitny Amerykanin ma takie zdanie o byciu "na haju", jak o pjciu na koktail party, poniewa wda jest naszym narodowym sakramentem. Ale alkohol jest doujcym dowiadczeniem. Zawa wiadomo i czyni ci rozlaz, niechlujn postaci w zakresie mylenia i dziaania. rodki psychodeliczne nastawiaj ci w przeciwnym kierunku. Zabieraj ci na poziomy rzeczywistoci, ktre nie s opisane strukturami, poniewa twj umys nie moe ich zestrukturalizowa. Ale widoki i poziomy na ktre jeste zabrany dziki LSD, s dokadnie tymi samymi rejonami, ktre ludzie nazywali spotkaniem z Bogiem. LSD - trip jest klasyczn wizjonersko-mistyczn podr. Ostrzegam wszystkich, aby nie brali LSD, dopki nie zburz wszystkich swoich spoecznych odniesie i zabezpiecze. Nie moesz wzi LSD i powrci do telewizyjnego studio w San Fernando Valley State College i gra w nim star rol z tym samym entuzjazmem. Po prostu nie moesz ponownie podj swojej roli robota. Oznacza to, e ludzie psychodeliczni po swoim powrocie, w znacznej wikszoci dziaaj w sposb odmienny. Ale oni dziaaj; nie przesiaduj bynajmniej w sposb pasywny. W ostatnich szeciu czy siedmiu latach, nasza maa grupa, rosnca w niemal cudowny sposb, doprowadzia do zmian w wiadomoci mieszkacw Stanw Zjednoczonych. Dokonalimy tego poprzez aktywno, przez efektywne dziaania, poprzez dziaania dostrojone. Leniwi, zagubieni, zdezorganizowani ludzie nie doprowadziliby do tego rodzaju rewolucji w wiadomoci, do jakiej udao si nam doprowadzi w tym kraju. Jednake ten rodzaj dziaa jaki proponujemy, prowadzi do przeraenia w sercach ludzi, ktrzy kieruj telewizyjnym studiem w Sacramento lub w Waszyngtonie czy w biurach administrujcych San Fernando Valley State College. Dzieje si to z tego powodu, e powracajce z tripu dzieciaki po prostu nie kupuj wciskanego im, redniowiecznego systemu menopauzalnego umysu. SOL: Czy mgby wyjani termin "umys menopauzalny"? LEARY: Tak. Uwaam, e istnieje jedno sowo, ktre wyjania wspczesne konflikty polityczne, ekonomiczne i spoeczne. Nie jest to "lewica" czy "prawica", tym sowem jest "wiek". Ludzie, ktrzy zarzdzaj twoim college'em, twoim stanem, s w rzdzie federalnym, maj umysy zamroone gdzie pomidzy rokiem 1914 i 1920. To wtedy formowaa si ich wizja Boga i wiata, i wiesz kochany, oni nie zamierzaj jej zmieni. Skostnieli w swojej mentalnoci odpowiadajcej latom I Wojny wiatowej i Wielkiego Kryzysu, my za znajdujemy si w sytuacji spoecznej, ktra znajduje si tysice lat poza tym, czego wyuczyli si w college'ach i na wyszych uczelniach. Jeeli przestudiujesz polityczne zdarzenia ostatnich dwch elekcji, zobaczysz e zmienna wieku wry wyborcze niespodzianki. Jeeli wemiesz modego, penego ycia faceta, ktrego oczy maj blask ycia, ktry wyglda tak, jakby by peen nasienia i by gotw do aktu mioci, niemal bez wtpienia nie bdzie on gosowa na starszego z proponowanych kandydatw, bez wzgldu na to jak bardzo by nie brzmiay liberalnie goszone przez niego hasa. Myl, e z powodu tej menopauzalnej mentalnoci mamy w Stanach Zjednoczonych bardzo gron sytuacj. Powodem tego obkanego, politycznego ukadu w dzisiejszym wiecie s te zwide stare pataachy: Mao w Chinach, De Gaulle we Francji, Johnson u nas rozgrywajce ich scenariusz, powstay przed 40, 50 i 60 laty, s przy tym bardzo skorzy do wcigania w kierat tej gry w szachy statusu i prestiu modych, penych nasienia ludzi. Jeeli tylko kady z nas na okres szeciu miesicy lub roku po prostu odpadby, to ta skrzypica, menopauzalna struktura amerykaskiej wadzy, powoli rozkruszyaby si. Myl, e kady nastolatek i dzieciak z college'u powinien i do domu i podczy swoj matk i ojca. "Chod ojciec, zdejmij buty, poczuj piasek pod stopami. Och, babciu rozpromie si, raduj si piknem przyrody."

125

SOL: Przez "podczenie" rozumiesz podczenie w sensie psychodelicznym czy te kady inny rodzaj owiecenia? LEARY: Podcz ich w taki sposb w jaki potrafisz. Podczenie oznacza powrt do swoich zmysw. Starsi ludzie zaczynaj traci wewntrzn moc; trac to poczenie z 2-milionowo-letni nici ycia, zaczynaj si ba i chc si otoczy metalem. Babcia chce mie metalow kuchni, chce mie metalowy samochd i chciaaby mie stal wok kraju. To jest psychologia strachu, strachu przed mierci i strachu przed utrat ywotnoci. Dzieciaki powinny i do domu i podcza swoich rodzicw, przez przynoszenie im kwiatw, dostarczanie im muzyki i przez namawianie ich do radowania si z ycia. Myl, e na pocztek Johnson powinien zstpi na ziemi i pooy si na soneczku z Adamem Clayton Powell'em i powinien zwrci si ku zmysom i ponownie nauczy si uprawia mio. Ludzie, ktrzy nosz w sobie nasienie, zajmuj si uwiecznianiem nasienia. Trudno mi sobie wyobrazi, eby mody mczyzna, albo kobieta w wieku dwudziestu piciu lat, chcieli wysadzi w powietrze t planet. Natomiast faceci w wieku pidziesiciu, albo szedziesiciu lat, ktrym zostao jakie 10 czy 15 latek - jasne, czemu nie - z ochot wypieprzyliby cay ten interes w powietrze, z powodu jakich wydumanych koncepcji dotyczcych pozycji i prestiu. SOL: W toku tej rozmowy pominlimy kilka poprzednio poruszanych i niezbdnych filozoficznych kwestii. Co jest najbardziej podstawow, najwaniejsz i najistotniejsz spraw w yciu? Z tego co mwisz, wnosz e jest to przenoszenie nasienia, sam cykl odnawiania si ycia i to wanie powinno by centraln kwesti naszego istnienia, a nie takie sprawy jak wadza, patriotyzm i inne tego typu rzeczy. Co powinno by elementem integrujcym moce energii? LEARY: C, sam dae odpowied na to pytanie. Zerodkowanie i harmonia jest centralnym zagadnieniem wszystkich energii i caego ycia. W swojej cudownej trylogii "Wadca piercieni" powiedzia, e gdy posidziesz moce ognia, metalu i wadzy, staniesz w opozycji do ludzi yjcych w wolnoci i w harmonii z natur. Wolno i harmonia, s sowami kluczowymi dla naszej religii i rodzcych si aktualnie w Stanach Zjednoczonych ruchw politycznych. Wolno w odnajdywaniu swoich wasnych wewntrznych moliwoci i rozwijaniu ich bez przymusu ze strony zewntrznego, zcentralizowanego, autorytarnego, politycznego bytu. W powrocie do harmonii z twoim wasnym ciaem i z otaczajcym ci yciem. Wspczesny Amerykanin jest kompletnie wytrcony z rytmu natury: egzystuje poza rytmem pr roku, poza rytmem planet, poza rytmem gleby. Z punktu widzenia nadchodzcej sytuacji politycznej, trzeba bdzie zmierza - moim zdaniem - do duchowej odnowy polegajcej na wasnym "podczeniu si", a nastpnie na dziaaniu bdcym "podczeniem" zwrotnym do sytuacji. SOL: Chciabym przez chwil porozmawia o rzekomych szkodliwych biologicznie i fizjologicznie efektach ubocznych LSD, a take o niektrych wyranie dobroczynnych aspektach tego rodka. Czy mgby objani niektre z pozytywnych aspektw, ktre twoim zdaniem wpywaj na spoeczestwo lub mog mie taki wpyw? LEARY: Wydaje mi si e stawiasz znak rwnoci pomidzy dobrem i tym, co w kategoriach spoecznych jest uznawane za dobro. My sdzimy, e nie moesz dziaa dobrze, dopki si dobrze nie poczujesz. Nie moesz mie dobrego spoeczestwa, dopki nie bdziesz mia podczonych i dostrojonych jednostek. SOL: Kwesti, ktr chciaem wczeniej poruszy, jest pytanie czy istniej przesanki mwice o tym, e LSD pomaga ludziom w wychodzeniu z uzalenienia od narkotykw? LEARY: Mog ci dzisiaj pokaza pi przypadkw osb, ktre byy uzalenione, mieszkajcych razem z nami w tej posiadoci. SOL: Czy s lub byy takie przykady, ktre wiadczyyby o tym, e LSD moe pomc w przypadkach dewiacji seksualnych, takich jak homoseksualizm lub, jeli wolisz, monoseksualizm? LEARY: Tak, przeprowadzono wiele bada, ktre dostarczyy danych pozwalajcych stwierdzi, e w poszczeglnych przypadkach jest to prawd. Dowiadczenie psychodeliczne moe pomc danej osobie w powrocie do zharmonizowanej aktywnoci seksualnej. W wikszoci przypadkw, homoseksualizm jest psychologicznym czy te wyuczonym znieksztaceniem. Poniewa mczyzna jest zasadniczo nosicielem nasienia rodzaju mskiego, stwierdzi i zosta zaprojektowany przez kod genetyczny do dziaania na sposb waciwy mczynie i do przekazywania nasienia w ten sposb, tak wic LSD moe dziaa jako specyfik

126

pomocny w przypadku homoseksualizmu. Ale tylko wtedy, gdy homoseksualista chce zmiany; nie istnieje tutaj panaceum. SOL: Czy sdzisz, e istnieje potrzeba przeprowadzenia bada na tym polu? Czy te w ogle, zgodnie z twoim stanem wiedzy, istnieje jakakolwiek potrzeba przeprowadzania bada naukowych w tej dziedzinie? LEARY: Pozwl mi co powiedzie na temat bada naukowych. Termin badania naukowe jest najwiksz wit krow, z jak obecnie mamy do czynienia w naszym kraju. W 99 procentach jest to nieprawdziwe. Za kadym razem, gdy usyszysz, e kto przeprowadzi badania naukowe, bd uwany, gdy najprawdopodobniej zechce on naruszy twoj prywatno dla wasnych celw i zyskw. Nie jestemy zainteresowani podejmowaniem bada nad LSD. Przeprowadzanie bada nad wiadomoci jest bardzo podobne do bada nad seksem. Czasami jakiemu psychiatrze uda si namwi par do odbycia seksualnego aktu w warunkach laboratoryjnych, w celu dokonania pomiarw akcji serca i temperatury w trakcie stosunku. Jeeli ludzie chc tego, to w porzdku. Ale zarwno ty, jak i ja, wiemy, e badania nad seksem musisz sam przeprowadzi. Dzisaj w Stanach, jednym z problemw zwizanych z LSD jest to, e psychiatrzy prbowali robi badania nad LSD i zaszli do nikd lub po prostu sami nie mieli za sob takiego dowiadczenia. Ich wyjanienie i interpretacja dziaania LSD jest dokadnie taka sama, jak wyjanienia kogo, kto nigdy nie mia dowiadcze seksualnych. Zamy, e jaki psychiatra, ktry nigdy nie mia seksualnych dowiadcze, zbada par, podczajc im tachometry, przyrzdy do mierzenia cinienia krwi, EKG, oraz podda ich testom psychologicznym podczas stosunku; zobacz jaki si z tego wyoni obrazek! "Podczas trwania stosunku seksualnego nastpia utrata zdolnoci wykonywania prostych zada matematycznych, polegajcych na mnoeniu i dzieleniu! (miech) Cinienie krwi podnosi si! ... Wydobywa si piana z ust! ... Daje si zaobserwowa cakowicie nieznane zwierzce okrzyki!... A przecie s to kulturalni, cywilizowanie ludzie! ... Przewalaj si z boku na bok, strcajc przy tym wazonik ze stolika!... Nie potrawi podj w sposb sensowny adnej rozmowy! ... Nie s w stanie racjonalnie mwi i rozwaa argumentw kampani politycznej Nixona i Reagana! Staje si jasne i oczywiste, e jest to niebezpieczny, konwulsyjny rodzaj dowiadczenia, ktry zarwno z psychologicznego, jak i spoecznego punktu widzenia winien by napitnowany i wyeliminowany!" Byo wielu takich, ktrzy wypowiadali si o dowiadczeniu seksualnym dokadnie w taki sposb. Jeeli dasz komu LSD, a on cichutko sobie usidzie i nie bdzie si do ciebie odzywa przez trzy godziny, powiesz: "O, on jest w stanie katatonicznego stuporu", ale rozmawiajc z nim pniej, usyszysz: "Stupor? Nie, zostaem porwany przez objawienie i cudownoci ekstazy. Byem bardziej ywy, ni kiedykolwiek wczeniej w moim yciu". Jestemy zdecydowanie przeciwko tabu zwizanym ze wit krow naukowych bada. Ty musisz przeprowadzi badania nad swoj wiadomoci. TY musisz zbada swj wasny intymny sposb ycia. aden tatusiek desygnowany przez Wielkiego Brata, z jakim tytuem Doktora Nauk Medycznych czy Innych nie moe tego za ciebie zrobi. To jest Zachodni, inynieryjno-technologiczny pogld goszcy, e ludzie mog co zrobi dla innych w zakresie dowiadczania form energii. SOL: A co powiesz o niedawno rozprzestrzenianych plotkach, mwicych o zaburzeniach chromosomalnych? LEARY: Przechodzimy zatem do twojego drugiego pytania, zwizanego z niebezpieczestwami, ale pozwl mi powiedzie jedn rzecz o korzyciach pyncych ze stosowania LSD. LSD jest kluczem pozwalajcym uwolni energi. Jak kada forma energii, moe by ona niewaciwie uyta, gdy znajdzie si w lekkomylnych rkach lub w rkach gupcw, albo w rkach ludzi chccych j wykorzysta do wasnych celw zwizanych z dz wadzy. Prawdziwe naduycie LSD ma miejsce wtedy, gdy znajdzie si w rkach kogo, kto chciaby go uy w stosunku do osoby trzeciej. Jedyna kontrola nad LSD, to samokontrola. Jedynymi korzyciami pyncymi z LSD, to korzyci wynikajce z samej gotowoci przyjcia ich. Z dowiadczenia LSD otrzymujesz jedynie tyle, ile sam w nie wniesiesz i ile rzeczywicie jeste gotw otrzyma. To jest owo rzeczywiste panaceum. Korzyci pync z LSD jest wprowadzenie ci na ciek najtrudniejszej i wymagajcej najwikszego zdyscyplinowania Yogi, poniewa w ten sposb uczysz si sposobu uywania wasnej gowy i wasnego ciaa. Szkody i niebezpieczestwa wynike z LSD, to w gwnej mierze zgroenia skierowane w kierunku spoeczestwa. Nie ma dowodw na to, e LSD powoduje jakiekolwiek fizjologiczne szkody. Nie istniej dowody wykazujce szkodliwy wpyw dziaania LSD na mzg. By moe w przyszoci pojawi si opisy takich efektw, ktrych jeszcze nie rozumiemy. Kady, kto bierze LSD decyduje si na ryzykowny krok; to jest ryzyko. Oczywicie w naszym spoeczestwie wszystko jest ryzykiem. Wystawianie naszego ukadu nerwowego na dziao elektronowe telewizora i wchanianie caej tej radiacji, moe spowodowa zmiany, ktrych teraz nie rozumiemy. Jeeli chodzi o chromosomalne czy genetyczne zmiany spowodowane przez LSD, przeprowadzono jedno badanie w Buffalo bdce prost, ordynarn mistyfikacj, podobne badania tego rodzaju wyka, e byy to badania przeprowadzone na zamwienie polityczne, majce udowodni niebezpieczestwo, badania ktrych wynik by znany ju przed ich podjciem. Badania przeprowadza

127

czowiek nazwiskiem Cohen. Badania przeprowadzono in miro - co oznacza, e komrki znajdoway si w probwkach, a nie w ywym organizmie. Uzyskane w tych komrkach zmiany, moe powodowa dowolna liczba substancji uytych w tak duych dawkach, jakie zastosowano, zatem nie mwi nam to nic o zmianach. Badania antropologiczne lub dane kliniczne, ktrych dostarczaj przypadki setek dzieci-LSD, rodzcych si kadego roku wykazuj brak poszlak, mogcych potwierdzi moliwo istnienia takiego niebezpieczestwa. ... Take w tym domu mieszkaj LSD-dzieci. Zostay zarwno poczte, jak i urodzone w trakcie dowiadczenia LSD. SOL: Mwie, e przez tysice lat uywania halucynogenw nie pojawiy si dowody na to, e te rodki wpyny na nasz ewolucyjny kod? LEARY: Nie, jest takie plemi w Meksyku, Mazatekowie, ktre stosuje psylocybin i wiem, e nie wydarzy si tam ani jeden przypadek szkodliwej mutacji. SOL: A innej? LEARY: Z drugiej strony, chc eby byo jasne, e nie mwi niczego pozytywnego o LSD. Nie mwi w tym wywiadzie, e kady automatycznie odniesie korzyci z LSD i cay czas pojawiaj si przed nami powane pytania, co do stosowania LSD. Jak ilo energii i neurologicznego objawienia moe tolerowa optany ludzki umys, bez roztrzaskania si? Jeeli byoby to moliwe, to LSD nie powinno by uywane w tak szeroko rozpowszechniony sposb, jak ma to miejsce obecnie. Ale sprzeciwiamy si pseudonaukowym owiadczeniom, wygaszanym przez psychiatrw i urzdnikw suby zdrowia, na temat naukowych kwestii, na ktre nie znajdziemy odpowiedzi przez najblisze dekady, ktrych tre powoduje rozprzestrzenianie si strachu i paniki wrd Amerykanw. SOL: Jak bdzie wyglda spoeczestwo za 50 lat? LEARY: Opracowalimy bardzo dokadne plany, proroctwa i przepowiednie dotyczce tego co si wydarzy za 50, 100, a nawet 500 lat, ale zrezygnuj z mwienia o tym, gdy mogoby si to wyda zbyt nacigane; zabrzmiaoby to jak science-fiction, spekulacje. Zawd proroka, a kady kto bierze LSD zblia si do tej profesji, jest bardzo ryzykowny, po pierwsze dlatego, e widzimy co moe si wydarzy i musimy by ostroni z dziaajcymi zwrotnie informacjami, wysyanymi do naszego prymitywnego systemu spoecznego, zanim jego przedstawiciele nie ogosz, i jestemy bzikami i nie oskar nas o spowodowanie tego, co w sposb nieunikniony musiao si wydarzy. Sze lat temu przewidzielimy nastanie rewolucji psychodelicznej; teraz jestemy wysuchiwani. Bylimy w Waszyngtonie i mwilimy w FDA (Food and Drug Administration), e to si wydarzy. Teraz, gdy rzeczy si stay, gdy miliony dzieciakw zaczo si podcza, Cezar i jego biurokraci obarczaj nas win za spowodowanie psychodelicznej powodzi. Wracajc do twojego pytania, czowiek ze wszystkimi zdobytymi wczeniej umiejtnociami powrci do harmonii swojego ciaa, do bliskoci z innym czowiekiem i z innymi formami ycia, istniejcymi na tej planecie. Czowiek zda sobie spraw z tego, e wiadomo jest kluczem do ludzkiej egzystencji i zamiast zajmowa si umacnianiem wadzy na swoim terytorium i ulepszaniem broni, skoncentruje swoje energie na tym, by by wiadomym. Wielki filozof - jezuita, Pierre Teilhard de Chardin opisywa psychodeliczn wizj, w ktrej wiat stanie si zjednoczony jednym polem wiadomoci. Stanie si to przy pomocy mass-mediw, bdcych w rkach pojedynczych osb, a nie zespow. Stanie si to take dziki psychodelicznemu dowiadczeniu. Rnice, ktre powoduj konflikty pomidzy ludmi oraz pomidzy czowiekiem i innymi formami natury, zostan przekroczone w powrocie do harmonii. Rzeczy z metalu, betonu, elektryczno i energia atomowa zejd do podziemia. Czowiek zda sobie spraw z tego, e jego niepewny byt na tej zadziwiajcej planecie zaley od cienkiej warstwy okoo 25 centymetrw yznej gleby i od niezwykle delikatnego stanu rwnowagi energii komrek i przernych gatunkw, ktre podtrzymuj istnienie subtelnej pajczyny ycia. Za kadym razem, gdy czowiek wydobywa metal lub mineray spod ziemi i zwala je na powierzchni delikatnej, wraliwej skry planety, zabija i zaburza istnienie tej siatki. Tak wic, wszystkie technologiczne procesy bd przebiega pod ziemi. Za dwiecie lat miasto Nowy Jork bdzie wyglda tak, jak wygldao dwiecie lat temu. Powietrze powrci do podanego, dajcego-ycie stanu rwnowagi. Rzeki i wody nie bd zatrute. Czowiek uprztnie baagan jakiego narobi podczas tego krtkiego, technologicznego okresu szalestwa. Czowiek zatruwa si przy pomocy maszyn ju od dwustu lat. Odczy si do nich i wytrzewieje. Odkryje take, e maszyny nie daj szczcia. Szczcie pynie ze zmysw, z twojego ciaa, ze zwizkw midzyludzkich i ze wiadomoci. Wszystko jest

128

zogniskowane wok wiadomoci i adna ilo stali, metalu, i aparatury nie przyniesie nawet jednej sekundy prawdziwej ekstazy, czy rzeczywistego zjednoczenia. SOL: Gdzie ludzie bd mieszka w czasach, gdy ten rodzaj rajskiej atmosfery czy naturalnego stanu powrci na ziemi? LEARY: Ludzie bd mieszka czciowo pod ziemi i czciowo na powierzchni w budynkach, ktre bd zharmonizowane z gleb i rosncymi wok rolinami. Moe to brzmie jak science-fiction lub fantasy, ale my to ju robimy w Millbrook i jeeli rozejrzysz si po tej posiadoci, zobaczysz te przepowiedziane fakty w stanie embrionalnym. Mamy nawet na dachu ziemi symbolizujc, e dom w ktrym yjemy jest jaskini. Jeeli dzisiaj pjdziesz do lasu, zobaczysz czonkw naszej spoecznoci, pragncych spdzi lato w lesie, budujcych chatki i tipi. W naszych ogrodach medytacyjnych i w naszej codziennej aktywnoci, dostrzeesz powolny komrkowy rozwj zmierzajcy w kierunku opisanej przeze mnie utopii. Uwaamy, e nasze proroctwa i nasze naukowe fantazje maj znacznie wiksz szans sta si prawd, ni jakiekolwiek inne, poniewa suchajc naukowych agencji dotowanych przez rzd, usyszysz przepowiednie dotyczce kolejnej antyrakiety przeznaczonej do zwalczania rakiet. Wikszo politykw jest zainteresowana wycznie przepowiedniami dotyczcymi nadchodzcych wyborw. Interesuj si kolejnym okresem wadzy, w ktrym bd mogli potwierdzi swj status i niewielu jest ludzi mylcych o przyszoci za 15 lub 20 lat. Ale ludzie, ktrzy s dostrojeni do swojej energii nasiennej, jak my, s chyba jedynymi osobami snujcymi plany; dlatego te nasze plany maj wiksze prawdopodobiestwo spenienia ni przestarzae i ograniczone plany politykw. SOL: Wracajc na chwil do wizji podziemia, ze stal, betonem i tymi sprawami. H. G. Wells napisa opowiadanie science-fiction pt. The Time Machine, w ktrej przepowiada wiat tego rodzaju okoo 20 czy 30 lat temu. Myl, e mwi o roku 2000. Przewidywa podzielone spoeczestwo, ktrego cz zwana ludziekwiaty yaby na powierzchni LEARY: Oh, rzeczywicie? SOL: - za ludzie-maszyny yliby pod powierzchni. Czy przewidywae to? LEARY: Tak. To jest interesujce. Nie czytaem tego opowiadania, ani tych fragmentw, ale jest to dokadnie jak w mojej koncepcji. Ma to organiczny sens. SOL: Czy widziae film The Time Machine? LEARY: Nie, nie widziaem. SOL: Praktycznie rzecz biorc LEARY: Chciabym zobaczy. SOL: Jest to analogiczne do tego co dzieje si tutaj. LEARY: Myl, e czowiek na powierzchni ziemi bdzie powtarza pre-nasienne cykle. Nasienne cykle, w ktrych jednostka ponownie bdzie przeywa cay cykl wzrostu, ktry mia miejsce wewntrz ona matki. Pniej czynisz to ponownie, gdy dorastasz jako dziecko - jeeli yjesz na powierzchnni i raz jeszcze to robisz, gdy masz dzieci. W takim spoeczestwie ludzie bd mie dzieci, gdy powie im o tym ich kod DNA, nie w chwili gdy obroni prac doktorsk, ale wwczas, gdy zaczn dojrzewa. Kod DNA zaprojektowa nas w ten sposb, ebymy mieli dzieci w wieku trzynastu, czternastu, pitnastu lat, poniewa wtedy sia nasienia jest najwiksza. Lecz oczywicie, nasze poukadane, sztuczne spoeczestwo przeciwstawia si temu, walczc w ten sposb z wiedz zawart w kodzie DNA. Cakowicie moliwe jest skompletowanie tych trzech cykli nasiennych - jednego w onie matki, jednego w trakcie dorastania i jednego w trakcie rozwoju twoich dzieci ju w wieku dwudziestu trzech lub dwudziestu czterech lat, jeste wtedy gotw do ycia poza cyklem. Myl, e ludzie nie powinni mwi o metalach i wszystkich tych niszczcych energiach dopki nie skompletuj trzech cykli nasiennych i dopki nie posid dostatecznego szacunku oraz zrozumienie dla ycia. Dopiero wwczas mog zosta dopuszczeni do obchodzenia si z urzdzeniami mogcymi zniszczy ycie. Problemem jest to, e dany osobnik moe nie by podczony do swojej yciowej, nasiennej myli. Wcale nie myli o tym, e bierze miercionone narzdzie w rce - jak np. silnik spalinowy - i niszczy w ten sposb ycie wok siebie. Tak wic mamy uzbrojonych w pistolety nastolatkw w samochodach, a to nie ma nic wsplnego

129

z naszym kodem DNA. Powiedzmy w wieku lat dwudziestu piciu, dwudziestu szeciu, c, masz moliwo wybierania. Moesz y na powierzchni albo, jeeli chcesz przej na nastpny poziom, jeeli znajdujesz si na odpowiednim stopniu witobliwoci i rozumiesz wito ycia, mog ci zosta powierzone najpotniejsze sakramenty elektrycznoci i energii. Wwczas moesz zej pod ziemi, a nasza wiedza o przyspieszaniu dziaania ukadu nerwowego, w kategoriach chemicznych i elektronicznych zostanie ci przekazana za pomoc symboli fizyki elektronowej. Jak wiesz nasz system edukacji jest brutalnie nieefektywny i w sposb zawstydzajcy lekceway sedno sprawy. Edukujc dzieci w szkole, nauczamy ich tego jak si nie uczy. Jeeli dana osoba, w wieku dwudziestu, dwudziestu czterech lat, jest dostatecznie uwicona by uczy si o tych najpotniejszych energiach, moe uczy si rzeczywicie bardzo szybko. Moesz nauczy kogo fizyki jdrowej w cigu trzech, czy czterech miesicy. Potem moe y pod powierzchni, moe praktykowa swoj jog. Odkrycia w fizyce pozwol na to, e telepatia stanie si powszechna za 10-15 lat. Im wicej podczy si fizykw, tym doniolejsze bd odkrycia. SOL: Wspomniae o tym, e w celu pozostawania w stanie dostrojenia do naturalnej fazy ycia, powinno si zerwa z prbami narzucania kontroli lub wpywania na bieg rzeczy. Chciabym pomwi o umysach menopauzalnych i o ludziach wkraczajcych w wiek starczy. Czy mylisz, e ludzie w tym stanie powinni siedzie na uboczu i radowa si yciem czy te w ogle odpuszcza si t spraw? LEARY: Tak, powinni dowiadczy tego, e caa ta historia jest duchow podr, czowiek po pidziesitce, ktry tak czy siak umiera, ktry jest na wp martwy, powinien si skoncentrowa na nadchodzcym dniu swojej mierci, utrzymujc zarazem caociow perspektyw, powinien z gracj podcza si do modego pokolenia. Tak wic powinnimy podcza do nas starszych ludzi. W miejsce publicznych placwek, w ktrych podtrzymuje si ycie starszych ludzi przy pomocy maszyn, powinnimy stworzy dla nich rezerwaty. Nie powinni mie nic innego do roboty oprcz taczenia i wyraania mioci do Boga. Powinni tryska humorem i agodnoci, i nie powinni wicej przejmowa si wadz. I powiniene by zdolny do zblienia si do starszych ludzi, tak jak si to widzi w plemiennych wioskach, gdzie starszy bosonogi czowiek siedzi pnago, z dug brod, promienieje i nie przejmuje si niczym. wity czowiek, to kto kto nie przejmuje si przyziemnymi zabiegami - grami o wadz, nie przejmuje si gr w posiadanie, nawet nie przejmuje si seksem; jest ponad takimi cielesnymi sprawami i jednoczenie promienieje radoci czerpan z wszystkiego i z kadej rzeczy. Oto dlaczego musimy podcza naszych starszych. SOL: Teraz widz, e trudno tutaj o jak arbitraln ocen, ale bdc w tym miejscu, jak sdzisz, kiedy zaczyna si okres, w ktry - jak powiedziae - wkraczamy okoo pidziesitki lub stan w ktrym ujawnia si umys menopauzalny? Kiedy (o ile w ogle) osobnik wstpuje w stref yciowej wadzy? LEARY: To wszystko zostao opowiedziane w filozofiach Wschodu. Zachd wie wszystko o maszynach i nie chce zda sobie z tego sprawy, e wiedza przybya ze Wschodu. Hindusi zajmowali si tymi problemami, tak jak psychodeliczna generacja, ju 4000 lat temu. To wszystko zostao wygoszone w witych naukach Wschodu, ktre mwi, e istniej cztery etapy ycia, w ktrych uczysz si uywania swoich zmysw i mocy nasienia i naturalnie radujesz si swoim zmysowym ciaem. Uczysz si rozkoszowa mioci, posiadaniem dzieci i opiek nad nimi. Podejmujesz zobowizania i posiadasz czstk wadzy, odpowiedni do ochrony swojego terytorium, zdobywania poywienia i pomagania swojej grupie. I gdy twoje dzieci s wystarczajco dojrzae, aby odej, wtedy przechodzisz do czwartego etapu, ktrego celem, punktem kocowym jest moliwo powiedzenia sobie: teraz odpadam. Nie musz si ju niczym przejmowa. Teraz ju mog pojecha do witych miast, takich jak Rishikish w Indii, s tam ci wszyscy starsi ludzie, ktrzy byli ongi biznesmenami w Bombayu i profesorami w col-lege'ach, spotkasz tam nagich, starych, byych Reaganw gubernatorw, chodzcych na bosaka w pomaraczowych szatach i jest jedna wielka sesja LSD. Kady jest na haju, nie musi si przejmowa Brytyjskim Imperium i podatkami; oni s ponad tym. S tam wycznie po to, by sucha szumu Gangesu, przypominajcego im o tym, i rzeczy dziej si tak od tysicy lat. SOL: Czyby zatem przewidywa ewolucj nowego rodzaju zhomogenizowanego spoeczestwa? Idea H. G. Wellsa mwia o spolaryzowanym spoeczestwie, ktre popado w konflikt LEARY: Tak. SOL: Czy przewidujesz zaistnienie konfliktu teraz, a potem ewolucj nowego typu homogenicznego spoeczestwa, czy te mylisz, e konflikt bdzie - ?

130

LEARY: Konfliktu mona unikn dziki skonsultowaniu si ze swoim wasnym systemem energii i zrozumieniu, e jest tam miejsce na wszystko - miejsce dla ludzi-maszyn i miejsce dla nasion, ludzi-kwiatw; musisz po prostu tak zaaranowa swoje ycie, aby poda w harmonii za biegiem wydarze. Bardzo jestemy przeciwni polaryzacji. Konflikt. Istnieje takie niebezpieczestwo, e czowiek podajc t drog, bdzie ewoluowa w kierunku rozrnienia gatunkw. Musimy zda sobie spraw z tego, e ewolucja nie jest zakoczona, e czowiek nie jest jej ostatecznym produktem i tak, jak jest wiele rodzajw w gatunku naczelnych, tak samo wiele moe by odmian wyksztaconych z tego co dzisiaj nazywamy czowiekiem, homo sapiens. Rwnie dobrze mog powsta dwa gatunki. Jeden gatunek, gatunek mechaniczny, bdzie lubi zamieszkiwa metalowe budynki i drapacze chmur, i bdzie si cieszy z tego, e staje si kkiem w maszynerii. Taki rodzaj czowieka, stanie si niepotrzebnym, atwym do zastpienia elementem technologicznej maszynerii. W tym przypadku, czowiek stanie si anonimowy - podobnie jak mieszkacy mrowiska czy ula. Seks stanie si kracowo bezosobowy. Bez zawierania duszych zwizkw. Nie bdziecie dba o to z kim si kochacie, poniewa wszyscy bd wycznie czciami zamiennymi. Wiesz, to ta nowa, liczna blondynka, ktra obsuguje dalekopis - i przelecisz j, a nastpnego dnia - sekretarka, ktra pisze na elektronicznej maszynie do pisania; w ten sposb moe powsta nowy, technologiczny gatunek. Ale ja wiem, e nasz nasienno-kwiecisty gatunek bdzie si rozwija. I moemy si nie obawia zarazkw, ktrych lu-dziemaszyny nie usunli za pomoc swoich antyseptycznych rodkw. I bdziemy przebywa gdzie na mokradach, albo gdzie w lasach, miejc si z maszyn, radujc si naszymi zmysami, przebywajc w ekstazie, pamitajc skd przyszlimy i uczc tego nasze dzieci, wierzysz w to, czy nie, my nie jestemy maszynami i nie zostalimu stworzeni do wymylania maszyn, ani do ich obsugiwania. Myl, e musisz sta si bardzo witym czowiekiem, eby doceni, zrozumie i obsugiwa maszyn, poniewa maszyna jest pikn jog i cudown ekstaz. Nie mam nic przeciwko maszynom; to po prostu niewiarygodne, by kod DNA mg stworzy nas, a potem te maszyny. Jest to cz chway Boego procesu, ale maszyny winny by postrzegane jako sakrament, a nie jak bstwo. SOL: Nasze spoeczestwo jest tak zorganizowane, e legalnie - niestety taka jest ta, nienaturalna, narzucona nam struktura - legalnie, osobnik osiga wiek dojrzaoci w wieku dwudziestu jeden lat i tak to trwa a do jego mierci. LEARY: Tak to jest. SOL: W ktrym punkcie, twoim zdaniem, osobnik osiga mono samorealizacji? LEARY: Posuchaj kodu DNA! Brzydz si tymi prawami, regulujcymi rozgrywki pomidzy ludmi, tylko starcy je reguluj i ustanawiaj. Nigdy nie istnia taki nastolatek, ktry ustanowiby prawa przeciwne seksowi. Prawda? Albo jaki nastoletni biedaczyna, ktry wymyliby prawa regulujce ochron banku. Ja podam za prawami natury i natura powie ci, kiedy kto powinien gosowa. Jeeli dziewczyna menstruuje, natura powiada, e jest ona gotowa, a gdy mody mczyzna osiga dojrzao, natura mwi, i jest on gotw. Jedn z najstraszniejszych rzeczy - oczywicie, jeeli chodzi o spoeczestwo menopauzalne - jest to, e im jeste starszy, tym bardziej masz uszkodzony mzg, ale w naszym spoeczestwie, im jeste starszy, tym wicej masz wadzy. Tak wic, mamy teraz w Stanach Zjednoczonych paradoksaln, samobjcz sytuacj. Cay majtek znajduje si w rkach menopauzalnych ludzi, ktrzy w sposb naturalny s skoncentrowani na tym by je chroni i z tego powodu mamy bardzo nieszczliwy, peen gwatu kraj. Jestemy gwatowni fizycznie; s morderstwa, zabjstwa, zmartwienia. Zerknij na twarz Johnsona, to nie jest szczliwy czowiek. Popatrz na tych starych diabw w kongresie, oni nie s szczliwymi, radosnymi ludmi. Martwi mnie to tak samo, jak martwio wszystkich podczonych prorokw - jest tak wiele niepotrzebnego cierpienia. Myl, e powinno by prawo zezwalajce gosowa ludziom w wieku dojrzewania i na pewno nie powinno si gosowa po menopauzie. Powinno si odebra prawa wyborcze osobom po pidziesitce. Dlaczego mieliby si niepokoi? Powodem, dla ktrego oni nadal gosuj jest brak zaufania okazywany dzieciakom, nie maj zaufania do posiadaczy nasienia. Jeeliby naprwd zaufali procesowi, chtnie oddaliby prawa wyborcze. SOL: Nadal mam kilka pyta. Kilka chwil temu uye terminu "Bg". Patrzc z twojej perspektywy, kim, czym, gdzie, kiedy i dlaczego jest Bg? [Oglny miech] Poniewa mamy rne koncepcje Boga i wielu modych, pseudo- lub neo- intelektualistw zostaje ateistami lub nie-teistami, albo panteistami. LEARY: Wielu ludzi myli, e si sprzedaem, poniewa wystartowalimy z religi. Niektre dzieciaki sdz, e religia reprezentuje ca hipokryzj kongresmenw, grupki pastorw, oznacza konserwatywne szkki niedzielne i tak dalej. Myl, e to jest tragiczne -

131

SOL: Czy uywasz religii, aby wywalczy prawo do uywania LSD? LEARY: Nie, mielimy religi na dugo przed formalnym zarejestrowaniem naszej ligi2. Bylimy grup religijn pi, czy sze lat temu, gdy przyjechalimy tutaj. Chcesz czy nie, niezalenie czy w to uwierzysz, jestem przekonany, e dowiadczenie religijne jest jedynym, ktre sprawia, e ycie staje si pene wartoci. Moment objawienia, w ktrym podczasz si do tego caego procesu, nazywanego przez dawnych ludzi mistyk, jest caym celem ycia. Wielcy religijni przywdcy, byli najwikszymi postaciami w historii. Budda by najpeniej podczonym gociem. Budda chcia wyeliminowa cierpienie. Wszystkie koncepcje mwice o cnotach, cikiej pracy, ideale dobrego czowieka, s czci tej pradawnej szachrajskiej gry. Dla nas religi jest ekstaza. Jest to wolno i harmonia. Dzieci nie powinny podlega wpywom faszywej, opartej na telewizyjnej propagandzie religii, ktra im mwi jak si odczy. Prawdziwym tripem jest trip Boga. Ale wracajc do pytania kim jest Bg; od tysicy lat sceptycy zapytywali takich wizjonerw jak ja: "W przdku, kim jest Bg? Czy mwi po acinie? Czy mwi grek? Czy ma bia, czy czarn skr?" Czy mylisz, e mog uy jzyka takiego jak angielski, z jego zasobem 3 000 sw, eby zdefiniowa proces trwajcy 5 miliardw lat na tej planecie, przebiegajcy z szybkoci wiata i manifestujcy si w wiecznie-zmiennych formach? Mog ci nauczy jak znale Boga. Mog nauczy ci metod, to jest mj zawd. eby mg samemu rozmawia z Bogiem, musisz odrzuci wszystkie swoje definicje i po prostu podda si temu procesowi, a potem moesz powrci, dostroi si i rozwin jak artystyczn form, ktra bdzie opowiada o twojej wizji. Bg istnieje i dla mnie jest on procesem energii; jzykiem Boga jest kod DNA. Poza tym, jzykiem Boga jest jdro atomu. Ponad tym, jzykiem Boga jest znakomicie i drobiazgowo dopracowany dialog planet, galaktyk, etc. I to istnieje, i jest w tym inteligencja, i jest to dokadnie rozplanowane, i jest w tym wiedza i sia, do ktrej moesz si dostroi. Z powodu braku lepszego sowa, ludzie nazwali ten proces Bogiem. Dowiedziaem si tego, gdy byem na Harvardzie. Bg, byo brzydkim sowem; Bg to "pies" (gb) czytajc od koca (ang. God - dog). Nie ma dla mnie znaczenia jak to nazwiesz. Potrzebowaem piciu lat wytrwaego brania LSD, zanim mogem powiedzie na gos sowo "Bg". Poniewa musisz wyczu prawo mwienia tego, ja czuj si teraz bardzo wygodnie, gdy mog powiedzie, e mwi do Boga i sucham Go. On jest obznajomiony, On jest muzykiem i wie skd nadchodz dwiki. Nigdy Go nie spotkacie w adnej z instytucji, ani rym bardziej scenie amerykaskiej TV - gry. Nigdy nie jest legalny! I ma On take wielkie poczucie humoru! Bdz, powtarzam si i nie zamierzam wcale mwi w linearny sposb. Nie pisz ksiki czy paragrafw. Jestem bardziej muzykiem i powtarzam riffy ... Moesz to wyda jak chcesz, powycina, albo poprzestawia w dowolny sposb. Mam nadziej, e to zrobisz, poniewa si powtarzam. SOL: Jeszcze ostatnie pytanie. Powiedziae, e istnieje potrzeba ochrony praw majtkowych. Bdzie to potrzebne w zakresie pewnych podstawowych regu. LEARY: Oddajcie Cesarzowi wszystko, co na zewntrz. SOL: Co jest Cesarstwem? LEARY: Spoeczestwo, polityka, zasady. SOL: Jak mona to osign w projektowanym, z zaoenia idealnym spoeczestwie? Czy bdziemy wybiera jednego z kadej pitnastki i przymusza go do reprezentowania tych 15? Czy bdzie starszyzna plemienna? LEARY: Demokracja jest niewypaem, poniewa opiera si na politycznej jednostce, ktra jest nie-organiczna na indywidualnym umyle. Jednostk polityczn powinno by plemi; wasno powinna nalee do plemienia, do rozszerzonej rodziny. Gosowanie powinno by dokonywane przez szerok rodzin. Co to za pomys, e jeden czowiek moe zadecydowa swoim gosem o wyborze Johnsona, czy Goldwatera. Ha, ha! Ale wybr, nie? Mj umys zadecyduje. Jest to nakadanie zbyt wielkiego brzemienia na mj umys; to wyolbrzymia moj osobowo. Musimy powrci do - przbliy si do - plemiennej jednostki spoecznej. Ten wywiad zosta przeprowadzony przez Kena Garrisona, wydawc magazynu SOL, Valley State College, California. wr
2 1

Przyp: od tum.: League for Spiritual Developement. wr

TAJNY AGENT BOGA A.O.S.3

132

przekad: Dariusz Misiuna Czekalimy na niego z Rosemary od piciu godzin. Zawsze si spnia. Odziedziczy te paranoje po Jamesie Bondzie. Ba si, e go nakryje policja. Nagle poczuem jego obecno. Telepatyczne uderzenie. Naprawd wydziela potne wibracje. Chwil pniej usyszaem jego krok. Wyglda na zmczonego, blady, ale to wcieke, zwierzce napicie wci w nim byo. Mia na sobie czarn skrzan kurtk bez rkaww. Kolorow koszul o szerokich rkawach. Dzwonice dzwoneczki. Magik. Czarodziej elektroniki. Od kilku dni pracowa w laboratorium i wanie schodzi z kwasu. Byo mu zimno. Rosemary i ja rozpalilimy ogie, zapalilimy wieczki i zleglimy na dywanie. Stan nad nami. Nie jest wysoki i lubi sta nad swymi rozmwcami, poruszajc si, gdy oni spoczywaj. Rozpocz trzygodzinn gadanin o energii, elektronice, narkotykach, polityce, naturze Boga i miejscu czowieka w systemie Boym. miejc si z wasnego blasku, otwierajc siebie, otwierajc nas. Fizyka einsteinowska i filozofia buddyjska przeoone na szybki, rwny, prosty rytm acid-rocka. Wspczeni bohaterowie telewizyjni to weseli banici przeszoci. W przyszym wieku za bohaterw bdzie si uwaa krzewicieli substancji psychodelicznych z lat 1960-tych. Id o zakad, e jednym z nich bdzie A.O.S.3. Tajny Agent Boga A.O.S.3, krl kwasu, miliarder LSD, kwasowy Pancho Villa jest najbardziej znanym z zawzitych buntownikw chemicznych, robicych w konia policj i dostarczajcym odlot modziey. Prasa codzienna wychwala Reaganw i Romneyw. O witych Alchemikach mwi si jak o bandziorach. Lecz prawda jest taka, e o Reaganach i Romneyach wiat wkrtce zapomni. Czy ktokolwiek pamita, jacy Republikanie walczyli o nominacj w 1956 roku? Mitycznymi bohaterami ludowymi naszych czasw bd banici psychodeliczni, ktrzy buduj tajne laboratoria, dobieraj podstawowe substancje chemiczne, eksperymentuj, eksperymentuj, eksperymentuj w celu wynalezienia nowych piguek ekstazy i sprawdzaj sakramenty domowej roboty na wasnych ciaach i ciaach swych zaufanych przyjaci, ktrzy roznosz te nowe wody ycia poprzez sie wsppracownikw, zawsze w podziemiu, ukryci, albowiem misteria zawsze strzeono przed czujnym okiem agentw Cezara, Faraona, Heroda, Papiea Pawa, Napoleona, Stalina, Lyndona B. Nixona i J. Edgara Hoovera. Od przeszo siedmiu lat obserwuj z podziwem tych ordownikw LSD, umiechnitych, wizjonerskich alchemikw, ktrym zaley tylko i wycznie na otwarciu i wyzwoleniu umysw swoich blinich. Pierwszym z nich by oczywicie niezapomniany Albert Hoffman z Sandoza, stateczny, mimowolny agent, powoany w tajemnicy do tego, by da rasie ludzkiej LSD. Pena historia tego cudownego szwajcarskiego naukowca czeka na swoje omwienie. Na razie powiem tylko tyle, e jego pierwsze dowiadczenia LSD byy gbokimi przeyciami religijnymi, ktre przyniosy mu objawienie. Prasa oficjalna wmawia nam, e Hoffman czu si po nich przeraony. Nieprawda. Jako czowiek uduchowiony natychmiast zrozumia skutki swego odkrycia i doprowadzi do wiadomej etycznie zmowy naukowcw o orientacji filozoficznej, ktrej celem byo rozpowszechnienie LSD z poytkiem dla ludzkiej rasy. Popeni jedynie te bd, e skupi si na grupie profesjonalistw, podczas gdy tego rodzaju odkrycia pocigaj za sob konieczno zmiany caej formacji spoecznej. Rosemary zaparzya herbat i ustawia czerwone witynne wiato na obraz Madonny w zotych ramach. Stan przed nami jak wieo zapane zwierze. (Rosemary, jaki to zwierzak? W porzdku, jest podenerwowany, narwany, nerwowy, rozkojarzony, czujny, jurny, lecz agodny. Jak wiewirka, tyle e wikszy. Jak borsuk lub szop. Inteligentne zwierze.) Nadaje: Ach, czowieku, jake to wszystko piknie pasuje. Zauwa, pierwsza fuzja atomowa nastpia w grudniu 1942 roku. Masz na myli Chicago?

133

No. Teraz patrz. Pas Van Allena to gruba osona zoona z aktywnoci elektronicznej, ktra zapewnia ochron naszej planecie. Czym jest Ziemia? Rdzeniem zmieszanych metali pokrytym cienk warstw delikatnej, kruchej tkanki organicznej. ycie powoli eruje na tej wielkiej skale. Cae ycie na Ziemi to delikatna sie powiza. Kada ywa forma ywi si innymi i jest przez nie poerana. Pas Van Allena to wysza inteligencja chronica Ziemi przed mierciononym promieniowaniem sonecznym, pozostajca w kontakcie ze wszystkimi ywymi formami inteligencji na Ziemi - rolinnymi, zwierzcymi, ludzkimi. Rozemiaem si. Alchemiku, jeste ortodoksem! Ojcze ktry jest w niebie! Wzniosem rce do gry. On naprawd tam jest, co? I nadejdzie krlestwo, tak na Ziemi jak i w pasie Van Allena! Nie przestawa mwi wraz ze mn. W jaki sposb zapisuje neurologicznie to co mwi, przeprogramowuje to i drukuje z powrotem w moim kierunku w postaci niekoczcych si tam poezji elektronicznej. Nigdy nie sucha. Teraz patrz. Najwysza Istota widzi, e czowiek odkry energi atomow. Ach! Nie pozwolimy tym kociakom zniszczy ca sie ycia. DNA obawia si tylko promieniowania. To wanie dlatego istnieje tam pas Van Allena. No dobra, najwaniejsze. W cztery miesice po pierwszej fuzji Hoffman przez przypadek, ha, ha, ha, ponownie odkrywa LSD, tym razem jako substancje psychoaktywna. Ponownie odkrywa? O tak, czowieku. Tak naprawd Hoffman po raz pierwszy zsyntetyzowa LSD w 1938 roku, ale nie dosta kopa. adnego odlotu. Dlaczego wic Hoffman bawi si z tym w 1938 i nic si nie dzieje, a w 1943, trzy miesice po uwolnieniu energii atomowej, dotyka palcem kwasu lizergowego i wiruje? Co si stao? Czy to Hoffman sta si nagle nieuwany? Czy te LSD nagle nabrao waciwoci psychochemicznych? Profesjonalni chemicy posiadaj stae standardy postpowania z substancjami chemicznymi. Techniki Hoffmana s standardowe. Oczy mu tacz, mieje si, porusza rkami i ciaem. Taczy w balecie zanim zacz produkowa narkotyki. Teraz zobacz. Fuzja atomowa w grudniu 1942 roku zmienia cay system energii w tym systemie sonecznym. Wysza inteligencja postanawia dokona kilku prostych zmian w strukturze elektronicznej niektrych atomw i co powstaje? LSD. Niesychanie potna substancja jako antidotum na energi atomow. Ludzie bior LSD i trraach! Dostaj przekaz i ukadaj wszystko w now, lepsz harmoni. Koniec z wojn! Wszdzie kwiaty! Dostarczanie ludziom LSD to jedyny sposb na powstrzymanie wojny, ktra by moga zniszczy t planet. Hoffman zamierza przekona powanych psychiatrw i lekarzy do korzystania z LSD. Nie byo to oczywicie realne. Szanowni naukowcy obawiali si. Nic nie kumali. W ten sposb pierwszym odpalonym, mesjanistycznym apostoem-alchemikiem ery psychodelicznej sta si pijaczyna i paranoidalny bogoholik, Hal Lubbard. Podobnie jak A.O.S.3, Hal Lubbard jest legendarnym reyserem dziaajcym spoza sceny, ktrego wspaniao ukrywa si pod paszczykiem plotek. Tyle o nim wiadomo. W latach 1950-tych Lubbard zay LSD i natychmiast zrozumia przekaz. W latach czterdziestych zrobi kas na kopalni uranu i wnet poj ten zwizek. (A wy?). Wtedy, ten niesamowity szaman grajcy rol grubiaskiego, sabo wyksztaconego, katolickiego pijaczka, postanowi sfrikowa kilkudziesiciu najwybitniejszych naukowcw i objawi im sakramentalne znaczenie LSD. Kiedy stowarzyszenia lekarskie podniosy larum, e ludzie, ktrzy nie s lekarzami, rozdaj leki, Hal wyci numer i kupi dyplom lekarski za pidziesit dolarw. Wtedy to ju jako lekarz zosta przyjty przez psychiatr Osmonda, naukowca Hofera, Aldousa Huxleya, filozofa Geralda Hearda, a nawet Sidneya Cohena z UCLA. Hal Lubbard by pierwszym taktykiem psychodelicznym, ktry zauway, e kontrola nad narkotykami stanie si jedn z najistotniejszych kwestii w przyszoci. Dlatego potajemnie rozszerza dystrybucj. Wschodnie Wybrzee - Zachodnie Wybrzee Europa Wschodnia - Europa Zachodnia. Stara si jak mg, by tylko dostarczy wiatu ten cudowny lek. Obecna cena hurtowa LSD waha si od 20 000 do 50 000 dolarw za gram. Milion dolarw za uncj. Lubbard zamierza stworzy sie legalnych klinik LSD w caym kraju. By to cudowny, utopijny przebysk geniuszu, jaki mg dozna amerykaski biznesmen, szczerze wierzcy w to, e LSD zakoczy wojny na tej

134

planecie. Jednego wszake Lubbard nie rozumia. Tego, e objawienia duchowe i buddyjskie ekstazy nie przemawiaj do stowarzysze medycznych ani nie podobaj si biurom rzdowym J. Edgara Lyndona. Jego Midzynarodowa Fundacja Zaawansowanych Bada, pilotaowa klinika w kalifornijskim Menlo Park (ktra sfrikowaa kilkuset najwybitniejszych umysw w obszarze San Francisco) zostaa brutalnie zamknita przez FDA, mimo znaczcego dorobku psychiatrycznego i medycznego. W ten sposb Hal Lubbard wyczy si, znikn i odrodzi si w nowej postaci jako dr Spaulding. By to szary, mrony, zimowy dzie 1962 roku. Razem z Dickiem Alpertem wzilimy sobie dzie wolny na Haruardzie i polecielimy jego samolotem do Nowego Jorku. Ojciec Dicka by prezesem New Haven Railroad i nawet gliniarz nam salutowa, gdy wsiadalimy do wielkiego, czarnego, firmowego Cadillaca z dwuciekowym radiem i dodatkowym zestawem k na wertepy. Zapytaem Dicka: "Kto jest wacicielem Wielkiego Dworca Centralnego?" Powiedzia: "W poowie Pensylvania Railroad, w poowie my". Dick umia przepuszcza kas. Skierowalimy si na poudnie do fabryki chemicznej. Kiedy jechalimy przez dzielnic mafijn Jersey City, nie mogem powstrzyma si od miechu. Oto dwch profesorw z Harvardu jedzie czarn limuzyn przez mroczne slumsy w poszukiwaniu narkotykw, ktre zbawi wiat. W wyoonej drewnem sali konferencyjnej Laboratoriw Sandoza mietance wiata farmaceutycznego nie byo ju tak do miechu. Jestemy firm medyczn. Jake wic mamy dostarcza piguek ekstazy poszukiwaczom Boga? Vice-prezes umiecha si z przeksem. Powiedzmy, e LSD nie jest narkotykiem. Nazwijmy je ywnoci i zapuszkujmy jak Coca Col! Naczelny prawnik zmarszczy brwi. Przecie ywno rwnie podlega kontroli FDA. Konferencja spalia na panewce. Ludzie ci byli mili, lecz nie chcieli nadszarpn swego autorytetu wypuszczeniem LSD na rynek. Podalimy sobie rce, a wtedy Dick powiedzia: "No c, panowie, bdziemy musieli to zrobi za was" i wszyscy si rozemialimy. Jeden z waniakw odprowadzi nas do samochodu. Kiedy bylimy w windzie, nagle wycign buteleczk z kieszeni i wcisn mi j do rki. "Wziem LSD i wiem, jak to jest. Macie tu pi gram. Tylko nie mwcie, skd je dostalicie. Zrbcie z tego poytek". Zdylimy w tym czasie (1962) wypracowa luny, lecz skuteczny system darmowej dystrybucji LSD. Psycholog uniwersytecki z Midwestu. Natchniony biznesmen z Atlanty. Kilku nawiedzonych pastorw i rabinw. David Soloman, w tym czasie wydawca magazynu jazzowego Metronome. Allen Ginsberg. Dziesitki witych psychiatrw. Wszyscy oni dostarczali psychodeliki osobom przygotowanym do tripu. Bya to odpowiedzialna sie przyjaci. Kiedy tylko nasze zapasy ulegay wyczerpaniu, wnet pojawia si nowy szaman-alchemik. Byli wrd nich Bernie i Barnie, odjechani wieci samotnicy, ktrzy od wielu lat zaywali pejotl z Indianami i pisali szalone, cudowne, niepimienne ksiki na temat telepatii i wzmoonej nauce dziki LSD. Bernie twierdzi, e opanowa znajomo jzyka niemieckiego w cigu dwch sesji z kwasem. Nauczyli si wyrabia LSD, ktre rozprowadzali w zatykanych gumk buteleczkach, dziwny brzowy eliksir z cudownymi zielonymi pasemkami wodorostw. Sprzedawali ten sakrament po cenie umownej dziesitkom synnych ludzi w Kalifornii, zanim ich podstpnie nie zdradzono. Nie powodzio im si z adwokatami, poniewa budowali swoj lini obrony wok zamysu, by napa sdziw, co miao na zawsze zrewolucjonizowa sdownictwo. Ale sdzia mia zy odlot i skaza ich na dziewitnacie lat wizienia, co przyjli z umiechem. Niechaj was Bg bogosawi, kochani przewodnicy, gdziekolwiek jestecie. Jaki czas pniej (dokadna data musi tu zosta przemilczana) miaem wykad w miasteczku uniwersyteckim. Dotara wtedy do mnie wiadomo, e musz skontaktowa si z doktorem Spauldingiem. Pilne. Musi si ze mn zobaczy po wykadzie. Wyglda na godnego szacunku mczyzn po pidziesitce. By jednym z dziesiciu najlepszych chemikw w tym kraju. Kocisty, przystojny, wesoy, jak nauczyciel gimnastyki.

135

Prowadzi swj wz z dziwn uwag dzikusa, co i rusz spogldajc w tylnie lusterko, rozgldajc si po okolicy. Zajecha na sam rodek opustoszaego parkingu przy supermarkecie i dopiero tam zatrzyma wz. Paszcz i szpada. Dojecha najwaciwe miejsce. Nie raz bra LSD. Wiedzia jak to jest. Wiedzia te o panice wrd rzdu. Wielu wybitnych ludzi miao ju za sob dowiadczenia z LSD i traktowao je jak sakrament religijny. Tym niemniej nie obca im bya troska. Waszyngton toczy bj o kontrol nad narkotykami. Biuro d/s narkotykw w Departamencie Skarbu chciao zdelegalizowa wszystkie narkotyki, wzmocni restrykcje prawne i uzbroi brygady antynarkotykowe. Z drugiej za strony, lekarze i naukowcy rzdowi chcieli by FDA przeja kontrol nad wszystkimi narkotykami, w tym heroin, trawk i LSD. Chcieli je odda do dyspozycji lekarzy. Czy mona byo zrobi na tym interes? Mgbym powiedzie FDA wszystko, co wiem na temat czarnego rynku i pomc jej zniszczy podziemn dystrybucj LSD. Otrzymabym w zamian za to prawo do bada nad stosowaniem LSD. Interes by prosty. Mielimy pomc FDA w opanowaniu rynku narkotykowego. Marihuana i LSD stay by si wtedy legalne dla wskiego krgu specjalistw. Chodzio o to, by trzyma dzieciaki z dala od narkotykw, bo w innym razie twardziele z Waszyngtonu wprowadz ustawodawstwo przeciw LSD. Odmowa wsppracy wizaa si z zapuszkowaniem. Spojrzaem na niego i wybuchnem miechem. Nie ma mowy. yjemy w wolnym kraju. Rzd nie ma nic do gadania w sprawie LSD i marihuany. Gdybym mia wybr, wolabym eby to dzieciaki, a nie lekarze korzystali z LSD. Dzieciaki s bardziej wite. I jeli mam wybiera midzy byciem kapusiem a zapuszkowaniem, wol i do puda. Dr Spaulding umiechn si chytrze. W porzdku, musiaem przedstawi t propozycj, ale wiedziaem, e nie dasz si zastraszy. Musisz jednak wiedzie, e rzd szykuje co wielkiego. Zapiecztuj wszystkie rda LSD. Musisz zrobi zapasy. Ile masz pod rk? Niewiele. Kilka tysicy dawek. A ile potrzebujesz? Spojrzaem na niego zdziwiony. Zacz jak agent federalny, a teraz proponuje mi kwasa. Odebra to ze zrozumieniem i zacz mi wyjania. Kilku z nas przewidziao to wczeniej. Gromadzilimy zapasy LSD. Posiadamy najwiksze zasoby LSD na caym wiecie. Wicej od Sandoza, wicej ni w Chinach Czerwonych i Departamencie Obrony. Chcemy je odda odpowiedzialnym ludziom, ktrzy nie bd czerpali z tego korzyci i przeka je innym ludziom. W porzdku. Ile moesz rozprowadzi w cigu roku? Bya to surrealistyczna scenka. Ten synny, wielce szanowany profesor proponowa nam dojcie do nieograniczonych zasobw kwasu. Trudno byo powstrzyma si od miechu. Zadaem mu jedno pytanie dlaczego? Sam dobrze wiesz dlaczego, Tim. Czy widzisz jak inn nadziej dla tego ludobjczego, sparaliowanego neurologicznie gatunku od masowej religijnej, ekstatycznej konwulsji? Dobrze. Ile chcesz? Moemy pozby si 200 gram rocznie, czyli dwch milionw dawek. Dr Spaulding kiwn gow. No i dobrze. W cigu nastpnych kilku tygodni otrzymacie zapasy na cztery lata tysic gram. Kada paczuszka bdzie zawieraa 100 gram sproszkowanego LSD. Musicie podzieli to na dziaki i trzyma sterylnie. Wystarczy alkohol, moe by wdka. Rozcieczcie to. Jeli nie zdobdziecie maszyny do robienia piguek, rozcieczcie to i nasycie tym kostki cukru. Wczy stacyjk i odwiz mnie do hotelu. Ilu ludzi pomaga wam w ten sposb? Niewielu. W chemii kady proces ma swe naturalne tempo. Mamy tyle LSD, by utrzymywa wszystkich mieszkacw Ameryki na kilkuletnim odlocie. Tylko ten jeden raz spotkaem Dr Spauldinga. W tydzie pniej pierwsze dostawy kwasu dotary do Millbrooku - w brzowych opakowaniach i wydronych ksikach przysyanych z rnych stron kraju. Nie wiadomo byo kiedy bdzie mona pozby si tych dziesiciu milionw dawek.

136

Zrobia si ju dziesita wieczorem. Odczulimy pierwszy gd. A.O.S.3 by na zbyt wielkim odlocie, by odczuwa gd, lecz telepatycznie odbiera odgosy z naszych odkw. Materia organiczna ogryza granit, kade ycie eruje na innym. Nieskoczona transformacja energii. Karmice si galaktyki. Alchemiku, zrb nam przyjemno i nie mw nic o jedzeniu. Nie jedlimy jeszcze kolacji. Roztacza przed nami wielki poemat epicki na temat poziomw stworzenia. A ma co na ten temat do powiedzenia. Uczyem si u najwybitniejszych mdrcw naszych czasw - Huxleya, Hearda, Lamy Govindy, Sri Kriszny Prema, Alana Wattsa - i musz powiedzie, e A.O.S.3, zwyky wirus, ktry nigdy nie napisa niczego wicej od kilku skrawkw papieru, posiada najciekawsz ze syszanych przeze mnie perspektyw boego planu. Przede wszystkim, zaczyna od tego miejsca, od ktrego zaczynaj wszyscy inni - od samego pocztku. Od wielkiego odlotu, podczas ktrego da si porwa wirowi komrkowych wciele, rozpuci si poza wszelkim yciem w pulsujc sie elektronow, przeksztaci si z postaci atomowej w pojedyncze centrum, ktre jest jedn, czyst, promienist wibracj hum. Jin. Jin. Jin. Jang. Jang. Jang. Z pomienn twarz krzycza na cay gos ten skowyt Boy, ktry wydziera si z puc Mojesza i San Juana de la Cruz, a ktry razem z Rosemary dopiero co syszelimy podczas naszego wesela o wicie na samotnym grskim szczycie z penej ycia trbki Teda Marcklanda - odwieczny, nie do pomylenia okrzyk czowieka, ktry usysza gos Boy i zawy z radosnej, szalonej rozkoszy. Jeli kiedykolwiek zdarzyo wam si otworzy swoje uszy na kogo, kto usysza gos Boy, to wiecie o co chodzi. Potrzsn gow i rozemia si. Nie potrafi tego opisa sowami. O Boe, czowieku, musz si chyba nauczy gra na jakim instrumencie, eby wyrazi ten dwik. O tak, A.O.S.3 nosi na paszporcie ze swej skry oficjaln piecz potwierdzajc jego pobyt tam, gdzie byli wszyscy wielcy mistycy - w tym miejscu, gdzie widzi si wszystko, syszy si wszystko i wie si, e wszystko jest jednoci. Jak jednak mona wyrazi ten elektroniczny rytm, ktrego 5 miliardw lat ewolucji na naszej planecie jest tylko jednym uderzeniem? Jest si skazanym na to samo, co inni wizjonerzy, na chwytanie si pustych sw. On jednak posiada listy uwierzytelniajce. Solidn znajomo elektroniki. Przyswojone teksty biologiczne. Zna teori komputerow. Wasa si z najznamienitszymi orientalistami i badaczami hinduskimi. Tworzy wzmacniacze dla najbardziej odjechanego zespou rockowego, Dateful Gread. Jako ciekawski, czujny, poszukujcy ssak z dwudziestego wieku wsadza swj wcibski nos we wszystkie dialekty i systemy, ktrymi czowiek stara si przekaza bosko. W dziejach wiata alchemicy byli zawsze magicznymi, wzbudzajcymi groz postaciami. Mikstura. Eliksir. Tajemna formua. Metafizyka dowiadczalna. Ci dawni alchemicy nie pragnli wcale przeksztaci elaza w zoto. Tak to tylko przedstawiali agentom federalnym. W rzeczywistoci, szukali kamienia filozoficznego. Wd ycia. Zioa, korzenia, winoroli, ziarna, owocu, proszku, ktry otwiera, dostraja i odcza. W kadym pokoleniu znajduje si kto, kto odnajduje ten klucz. A jest to zawsze klucz chemiczny. wiadomo to proces chemiczny. Uczenie si, odczuwanie, zapamitywanie, zapominanie to zmiany w ksice biochemicznej. ycie jest chemi. Materia jest chemi. Sycha dzwoneczki, gdy gestykuluje. Wszystko ma zwizek z elektronami, l kiedy poznajemy sposb funkcjonowania elektronw, uczymy si wszystkich zwizkw. Zbliamy si do Boga. Chemia to teologia stosowana. Alchemik-szaman-czarownik-uzdrowiciel to zawsze posta z marginesu. Nie naley nigdy do czci normalnej struktury spoecznej. Chcc wsucha si w posuwisty, szepczcy, staroytny jzyk energii (niemiae westchnienia od tysicleci), musimy odci si od haasu rynku. Musimy odpa, uda si na dobrowoln wit alienacj. Nie mona suy Bogu i cesarzowi. Po prostu nie mona. Dlatego wanie czarodzieje, ktrych objawienia prowadziy przeznaczeniem ludzkoci, zawsze byli osobami spoecznie podejrzanymi. Zawsze znajdowali si poza prawem. Byli witymi wyrzutkami. Brawurowymi, odwanymi wyrzutkami. Wie gminna niesie, e 43 agentw federalnych pracowao nad jego spraw, zanim go aresztowano w wigili Boego Narodzenia 1967 roku. Musieli zatrzyma tego dzikusa z dwiczcymi dzwonkami, poniewa mg otworzy cay wiat. Jego Boonarodzeniowy kwas mg powstrzyma wojn.

137

Pewno mesjasza. A.O.S.3 jest najbardziej moralizatorsk osob, jak znam. Wszystko nazywa dobrem lub zem. Kade dziaanie jest dla niego dobre lub ze. Jest przeto nieznonym, pierniczcym purytaninem. Dobrem nazywa to, co naturalne, zdrowe, harmonijne. Dobrem jest to, co daje odlot. Zem jest to, co douje. Miso jest dobre. Czowiek to zwierz misoerne, lecz nie naley zbyt czsto je wasnego misa. Roliny s niedobre. Naley je pali, a nie je. Bg (lub kod DNA) wyznaczy przeuwaczy do jedzenia lici, a ludzi do jedzenia swego misa. Psychodeliki s dobre. Alkohol jest zy. Niezdrowy, zamulajcy, niszczcy mzg. Doujcy. Powane rwnania chemiczne su mu za wyjanienie. Zawsze czuj si winny, gdy pij przy nim piwo. Prysznice s dobre. Czyste. Wanny s ze. Maczamy si we wasnym brudzie, a nasze delikatne pory zatapiaj si w brudnej mazi, w gorcym pynie, znakomitym pokarmie dla zarazkw. Rocknroll jest dobry. Fantastyka naukowa jest niedobra. Mci nam w gowach. Zapodaje dziwne tripy. Dugie wosy s dobre. To znak wolnego czowieka. Krtkie wosy s ze. To znami winia, gliniarza, pracownika najemnego. M.I.T. TO T.I.M. - CZYTAJC WSPAK1 przekad: Robert Palusiski Pewnej piknej, jesiennej soboty, gdy licie nabrzmieway psychodeliczna penia, przyjechaymy do wielkiego gmaszyska, ktre dr Leary i jego 30 osobowa religijna kohorta nazywa domem. Przybyymy w chwili, gdy koczyo si zebranie domownikw. Dr Leary by w swoim codziennym ubraniu (biaa koszula, biae spodnie i czerwone skarpetki), okaza si bardzo serdeczny i wraliwy. Pgodziny okres oczekiwania na wywiad, pozwoli nam zapozna si z domem i jego mieszkacami, przygotowujcymi uroczysto, ktra odbdzie si w najbliszy wtorek w Village Theater, w Nowym Jorku. Dom by przepikny i znakomicie utrzymany, z minimaln iloci tradycyjnych mebli i z urocz wszechobecnoci dzie sztuki. Wyblake malowida o kwiecistych ornamentach, ktre pokryway ciany od dziesicioleci, zostay odnowione przy uyciu jaskrawych, wielokolorowych farb. Nawet patny telefon koo schodw pomalowano w niesamowit, skotowan ziele. Na cianie, na przeciw drzwi wyjciowych powieszono stosowny napis: "Ci co nie wiedz, mwi (o tym), ci co wiedz - nie mwi". Dom oywiay mae dzieci, ktrych obecno dodawaa temu miejscu dodatkowego wigoru. Starsi pracownicy, z ktrych wikszo bya w naszym wieku, wydawali si by oglnie uprzejmi, w dobrym nastroju, z porzdnym wyksztaceniem i z pewnoci byli oddani swoim artystycznym i religijnym wysikom. Po posiku skadajcym si z jabkowego napoju, ryu z nie-psychodelicznymi grzybami i saatce, dr Leary zszed na d i zaprosi nas do biura. P godziny oczekiwania na dole, rozszerzyo nasze perspektywy, ale najwiksze otwarcie miao dopiero nadej. INNISFREE: Doktorze Leary, jedno z twoich stwierdze, opublikowanych w wywiadzie dla Playboya, mwio o tym, e jeeli wemiesz LSD w domu dla wariatw, bdziesz mia "wariatkowe" dowiadczenie. Wspczesny student wydaje si bra udzia w "wycigu szczurw" i jest wtpliwe, by mg przeznaczy wicej ni jeden

138

dzie, powiedzmy sobot, na "tripa". Jeeli zatem student wemie zatem LSD w takim klimacie "wycigu szczurw", to czy bdzie mia dowiadczenie wycigu szczurw? LEARY: C, domagasz si zdziczaych uoglnie. Nikt nie powinien bra LSD, dopki nie bdzie do tego przygotowany, dopki nie dowie si w co wchodzi, dopki nie bdzie gotw do porzucenia swojego umysu; a jego sesja powinna przebiega w miejscu, ktre uatwi pozytywn, pogodn reakcj, przy udziale kogo, komu moe zaufa tak emocjonalnie, jak i duchowo. INNISFREE: Czy stwierdzae mniejsz gotowo studentw do porzucania swoich umysw, gdy przeprowadzae swoje eksperymenty na Harvardzie? LEARY: W przeciwiestwie do rozgaszanych plotek, nigdy nie daem dragw adnemu studentowi. Podawalimy rodki psychodeliczne absolwentom, modszym profesorom i naukowcom Harvardu. Te osoby byy bardzo dobrze wyszkolone i przygotowane do dowiadczenia. Byli oni motywowani powanym celem, czyli zdobyciem wikszego zakresu wiedzy o wiadomoci, grze polegajcej na doskonaleniu tej techniki, w celu wykorzystania jej w yciu osobistym i pracy zawodowej. INNISFREE: Czy opublikowae ktre ze swoich odkry, dokonanych w czasach twojego pobytu na Harvardzie? LEARY: Tak, opublikowalimy ponad 35 prac i artykuw naukowych. Duo z nich bazowao na wynikach bada przeprowadzonych na Harvardzie: danych statystycznych, kwestionariuszy, opisach naszej pracy resocjalizacyjmej z winiami, eksperymentach polegajcych na dowiadczeniach wizyjnych i mistycznych, i tak dalej. INNISFREE: Polem wielkich kontrowersji, jeeli chodzi o LSD, jest to e ludzie odczuwaj strach, na przykad profesor Teuber z MIT uwaa, e mona mie nawroty psychoz bez ponownego uywania dragw. Czy mgby to skomentowa? LEARY: Po pierwsze, nie mog si zgodzi ze sowem psychoza. Celem brania LSD jest rozwj wasnej duchowoci i otwarcie si na wiksz wraliwo. Dlatego te, celem powinno by kontynuowanie - ju po sesji - ekscytujcego procesu, ktry zosta zainicjowany. Jestemy zachwyceni gdy ludzie opowiadaj nam po swojej sesji LSD, e mogli odzyska iluminacj, znaczenie i pikno. Psychiatrzy myl, e oni wytwarzaj psychozy, dlatego te s zaniepokojeni gdy dowiadczenie ulega przedueniu. My wiemy, e wytwarzamy dowiadczenie religijne i zarwno my, jak i nasi podopieczni chcemy, by te dowiadczenia przetrway. I jeeli profesor Teuber wyraa obawy w zwizku z tym, e nikt nie wie jak dokadnie dziaa LSD - ja rwnie podzielam te obawy - to musimy zda sobie spraw z tego, e pod wzgldem naukowym nie moemy by pewni jak tysice wchanianych przez nas i otaczajcych nas energii na nas oddziaywuje: spaliny, DDT, penicylina, trankwilizery. Nikt nie wie jak to dziaa, jakie mog by efekty oddziaywa tych rodkw, nie tylko na pojedyncze osoby, ale take na struktur genetyczn caego gatunku. Zawsze gdy bierzesz LSD powstaje ryzyko. Nikt nie powinien bra LSD, dopki nie zda sobie sprawy z tego, e wkracza w sfer nieznanego. Taka osoba zaczyna spacer po linie. Majstruje przy najdelikatniejszym i najwitszym z instrumentw, przy ludzkim mzgu. Powinnicie o tym wiedzie. Ale wiesz take, e podejmujesz ryzyko przy kadym oddechu, za kadym razem, gdy zjadasz jedzenie wyrzucane z supermarketw, za kadym razem gdy si zakochujesz. INNISFREE: Nasz przyjaciel opowiada nam, e nawiedziy go halucynacje w czasie gdy naprawd nie yczy ich sobie, ani ich nie oczekiwa. Czy takie niekontrolowane powtrki czsto si zdarzaj? LEARY: Uwaam, e kady, kto bierze LSD, zmienia swoj wiadomo na trwae. Dlatego te zdarzaj si powtrki wspomnie i powtrki reakcji, wtedy gdy syszysz t sam muzyk, gdy jeste z tymi samymi ludmi, gdy wchodzisz do tego samego pokoju. Kady bodziec moe uruchomi pami. Pami jest ywym, chemiczno-molekularnym wydarzeniem w twoim ukadzie nerwowym. Gdy bierzesz LSD, w malutkim stopniu zmieniasz ten ukad. Wikszo ludzi jest zachwycona takim wydarzeniem. Na kady tysic ludzi, moe na sto, przypada jeden profesjonalny, penoetatowy tchrz. Gdy taka osoba wemie LSD, wydaje si jej, e oszaleje, boi si e zwariuje, boi si o spowodowanie uszkodze mzgu, jest przeraona utrat kontroli. Ci przeraeni ludzie, to oczywicie ci, ktrzy chc mie wszystko pod kontrol. A ycie nie znajduje si pod kontrol. ycie jest spontanicznym, niezdyscyplinowanym, nie poddajcym si nadzorowi zdarzeniem. Twoja bojca si posta, bdzie musiaa zoy swoj maszyneri strachu w obliczu LSD.

139

INNISFREE: Wspomniae kilka minut temu o religii. Profesor Huston Smith z MIT, zasugerowa, e dowiadczenie religijne wywoane przez dragi, mog nie by w rzeczywistoci prawdziwe. LEARY: Siedzicie teraz w religijnym centrum. Okoo 30 osb powicio swoje ycie i energi na penoczasowe podanie za Boskoci przy uyciu sakramentu LSD. Nazwalicie nasze sakramentalne dowiadczenie psychoz. LSD, dowiadczenie psychodeliczne, jest dowiadczeniem religijnym. Moe tym by, jeeli kto tego poszukuje i moe tym by, gdy kto tego nie poszukuje i nie chce go. Profesor Smith mia kilka razy sposobno potwierdzi swoje stwierdzenie, e dowiadczenie indukowane dragami, jest dowiadczeniem religijnym. Ma pewne pytania - jak rozumiem - dotyczce tego, jak mona to zastosowa i na ile dobrze stosujemy te dowiadczenia w praktyce, ale nie ma on wtpliwoci, co do tego, i s to dowiadczenia religijne. Dowiadczenie religijne wymyka si wyznaniom wiary lub rytuaom, wszelkim mitom czy metaforom. Ludzie uywaj rnych interpretacji, rnych metafor, aby opisa ich religijne dowiadczenie. Chrzecijanin wemie LSD i zrelacjonuje je w terminach odpowiadajcych sownictwu chrzecijaskiemu. Buddysta uczyni podobnie. INNISFREE: Czy to prawda, e ty sam jeste Hinduist? LEARY: Nasza filozofia religii, albo nasza filozofia traktujca o duchowym znaczeniu LSD, jest blisza Hinduizmowi ni jakiejkolwiek innej tradycji. Z kolei sam Hinduizm jest trudny do zdefiniowania, uznaje on bosko we wszystkich przejawach ycia: fizycznym, fizjologicznym, chemicznym, biologicznym, itd. Tak wic, Hinduistyczny punkt widzenia pozwala zawrze w sobie szeroki zakres podmiotw. Dla Hinduisty, Katolicyzm jest form Hinduizmu. INNISFREE: Twoje opisy dowiadcze psychodelicznych, brzmi bardzo podobnie do Siddharthy Hermanna Hessego. Jaki wpyw miay na was jego dziea? LEARY: Bylimy pod bardzo duym wpywem prozy Hermanna Hessego. Oczywicie, gdy w kocu cakowicie wejdziesz w pole wiadomoci, w filozoficzn i literack interpretacj wiadomoci, wtedy wszystko si zgadza. Kady istnieje w podstawowej zgodzie co do koniecznoci pozbycia si swojego umysu, pjcia do wewntrz i co do tego, co odnajdujesz, gdy ju tam dotrzesz. Metafory zmieniaj si w zalenoci od kultur. Terminologia rni si. Ale kady wielki mistyk i kady wielki misjonarz opowiada zasadniczo o tej samej rzeczy: odwieczny przepyw, nieskoczone serie przeksztace, itd. i Hermann Hesse jest jednym z wielkich wizjonerw-rzecznikw dwudziestego wieku. Bardzo wyranie to zaakcentowalimy w naszej pierwszej psychodelicznej celebracji w Nowym Jorku, ktra bya zaadresowana do nas samych, do intelektualistw usidlonych w naszych umysach i jako nasz bibli podczas pierwszej celebracji zastosowalimy Wilka stepowego. Nastpna psychodeliczna celebracja bazowaa na yciu Chrystusa i jako podrcznika uywalimy katolickiego mszau. Ale kady z tych wielkich mitw, oparty jest na dowiadczeniu psychodelicznym, sekwencji mierci i odrodzenia. INISFREE: Czy kada z tych sesji bya w swym zaoeniu skierowana do rnych typw osb? LEARY: Kada celebracja jest oparta na jednej z wielkich tradycji religijnych. I chcemy podczy wszystkich do religii. I mamy nadziej, e kady, kto przyjdzie na wszystkie nasze ceremonie, odkryje gbokie znaczenie, ktre istnieje w kadej z nich. Ale naley podkreli, e przypuszczalnie, chrzecijaninowi bdzie najbardziej odpowiada nasza katolicka LSD-msza, poniewa ulegnie odwieeniu rodzaj metafory, ktra dla wikszoci z nas staa si mczca i zrutynizowana. INNISFREE: Skd wygrzebae dla nazwania swojej fundacji nazw Castalia? LEARY: Castalia zostaa wzita z powieci Hermana Hessego Magister Ludi. Opisane w tej powieci braterstwo uczonych i naukowcw - Castalia, prbowao poczy wizjonerski mistycyzm i nowoczesn nauk. Uywali rwnie medytacji i technik Wschodu, aby poczy razem wszystkie paciorki; rodki splatajce razem i unifikujce poezj, muzyk, matematyk, nauk. Prbujemy robi to samo. Nasze celebracje psychodeliczne i wykady, ktre w cigu ostatnich dwch lat przeprowadzilimy razem z dr Metznerem, s podobnym nawlekaniem paciorkw. Usiujem sple razem nowoczesn technik, jak jest elektronika, oraz nowoczesne teorie naukowe, farmakologiczne, biogenetyczne, razem z wieloma rnymi formami psychologii Wschodu. To nawlekanie paciorkw bardzo wyranie widz podczas naszych celebracji. Celem jest nie tylko podczenie umysu, ale podczenie organw zmysw, a nawet przemawianie do ludzkich komrek i staroytnych centrw wiedzy.

140

INNISFREE: Wiele z twoich przekona zostao zapoyczonych z obcych kultur. Czyby eksponowanie, tych odmiennych sposobw mylenia, miao nada twojej religii wiksze znaczenie? LEARY: C, urodziem si w dwudziestym wieku. Nie mog wymaza caoci mojego osobistego dowiadczenia lub zmieni faktu, e niemal wszyscy, z ktrymi obecnie rozmawiam maj uszkodzone mzgi przez nasz system edukacji. Wszyscy jestemy kalekami. Musimy zaakceptowa fakt, e w szkole podstawowej wpadlimy w apska uzalenionych narkotykowych dealerw, nazywanych nauczycielami. Oni nas okaleczyli. To cz naszej karmy. Kady okres w historii ma swj szczeglny sposb, ktry odciga czowieka od jego boskoci, wyrzucajc go do wiata zewntrznego i kady historyczny okres ma swj wasny sakrament lub metod na nawizanie kontaktu z boskoci. Kod DNA jest procesem zdumiewajco elastycznym i zdumiewajco przewidujcym. Zawsze wytwarza odpowiednie molekuy proteinowe, ktre s potrzebne do zaadoptowania si w sytuacji, wydajcej si by ewolucyjn puapk. Ewolucja jest seri przypadkowych niespodzianek. Kod genetyczny w swojej wiedzy i liczbie wariacji jest nieskoczony i zawsze znajdzie waciw odpowied i wanie prawidow odpowiedzi na t szczegln neurologiczn plag, ktra gnbi nas przez ostatnie tysic lat, jest LSD. Widzicie, 3000 lub 4000 lat temu LSD nie byoby konieczne. Czowiek by dostrojony. Harmonijnie taczy wraz ze zmianami planetarnymi, zmianami pr roku. By dostrojony i podczony. LSD istniao w formie naturalnej. LSD znajdowao si w nasionach powoju od setek tysicy lat. Ale a do teraz nie byo koniecznoci uywania go, poniwa nie miaoby dziaania. INNISFREE: Czy nie odczuwasz tego, e kultura LSD jest kompatybilna ze wspczesn kultur Ameryki? LEARY: Nie sdz, by kultura amerykaska bya kompatybilna z czymkolwiek. Zwaszcza z tym co si dzieje na tej planecie od czasw powstania ycia.Kultura amerykaska jest azylem szalestwa. Uwaasz za normalk takie rzeczy, jak uprzedzenia rasowe, protestanck kultur pracy, egzystujc w naszym kraju zawodow biurokracj, rozwinity w cigu ostatnich pidziesiciu lat stan cakowitej utraty euforii. Zrzucanie bomb na Wietnamczykw - jest traktowane jak ochadzanie czaszek. Jest to proponowany sposb na ycie. S to obserwowane na bieco objawy szalestwa. LSD i sam kult LSD jest doskonale zestrojony z wiedz Buddy czy wielkich filozofw przeszoci. Budda mgby przyspacerowa t drog do naszego domu w Millbrook i dostrzegby oznaki swojej profesji, poniewa naleymy do tej samej grupy zawodowej, do ludzi zmieniajcych wiadomo, ludzi oddajcych si odwiecznym poszukiwaniom. Mgby wej do tego domu i czuby si tutaj o wiele bardziej "jak u siebie", ni w jakimkolwiek innym domu w Stanach Zjednoczonych, poniewa czujemy to co on. Jestemy w kontakcie z podstawowymi, komrkowymi, zmysowymi i fizycznymi aspektami czowieka. Kady z duchowych nauczycieli ludzkoci, na przestrzeni tysicy lat, przekazywa trzy podstawowe nauki. Spjrz do wewntrz, doznaj objawienia, a potem wyra to w akcie zewntrznej gloryfikacji i zerwij z wizami czcymi ci z twoim plemieniem.. My uywamy piciowyrazowego motta: "Podcz si, dostruj si, odpadnij". Po tym jak si ju podczye, wcale nie spdzisz reszty swojego ycia pod wpywem LSD, wycznie kontemplujc wewntrzne cuda. Natychmiastowo zaczniesz wyraa swoje objawienie poprzez kreowaniu pikna. To jest to co robimy w Village Theater w Nowym Jorku. W kady wtorkowy wieczr, ludzie przychodz tam, a my pozwalamy wyskoczy im z umysw. INNISFREE: Co powiesz o LSD? LEARY: C, zawsze jest to kwestia biochemii. eby zrobi co nowego, musisz biochemicznie zmieni swj ukad nerwowy. Oczywicie mona to robi za pomoc oddychania, godwek, biczowania, taca, odosobnienia, diety. Moesz to zrobi poprzez kady z organw zmysw: wzrok, such itd. S setki sposobw na podczenie si. Ale w dzisiejszych czasach, czowiek jest tak schorowany, niewiele osb moe skorzysta z tych staroytnych metod, tak wic mona bezpiecznie stwierdzi, i aktualnie, dragi s specyficznym i niemal jedynym sposobem, w jaki w ogle Amerykanin moe dostpi dowiadczenia religijnego. Nasze wtorkowe ceremonie nie zastpuj sakramentu. W naszej religii, uycie marihuany i LSD jest aktem sakramentalnym i nic ich nie moe zastpi. Jest to sposb na ksztacenie i uczenie ludzi, a take sposb na zademonstrowanie, w jaki sposb dziaaj psychodeliki. Po to s te publiczne celebracje.

141

INNISFREE: Wydaje si zatem, e nie optujesz za uywaniem LSD dla zwykego "odlotu". LEARY: Nie wiem, co rozumiesz przez sowo "odlot". ywimy takie uczucia do LSD, jakie ywi katolicki ksidz do swojej hostii. On nie chciaby, aby hosti sprzedawano w automatach. Nie chciaby, eby jego wita hostia znalaza si w rkach doktorw, ktrzy mieliby decydowa o tym, kto moe j spoy. On chciaby, aby jego hostia bya dawana przez wyksztaconych ksiy i przewodnikw w wityni. Mamy dokadnie takie same uczucia w stosunku do LSD. Jednoczenie katolicka hostia powinna dawa ci odlot. LSD da ci kopniaka. Odlot oznacza dla mnie ekstatyczne objawienie. Nie wiem co ty rozumiesz przez sowo odlot. Dla ciebie odlot moe oznacza pjcie na coctail party w Cambridge i flirtowanie z jak panienk. Dla mnie jest to flirtowanie konfrontowanie si z Bogiem. Oczywicie w naszym purytaskim spoeczestwie, sowo odlot jest terminem negatywnym. Jestemy ju takimi robotami, e jedynymi rzeczami, jaki powinnimy robi w yciu s: praca, zdobywanie wadzy i uywanie tej wadzy w celu kontrolowania innych ludzi. W kadym zdrowym psychicznie spoeczestwie, sowo odlot mogoby by ideaem. Odlot to ekstaza; oznacza pjcie poza, spotkanie z Bogiem, wyjcie poza umys. INNISFREE: Co mona osign przy pomocy LSD, czego - przy odpowiednich zdolnociach - nie mona osign za pomoc wschodnich medytacji? LEARY: Jeeli medytacja dziaa prawidowo, zaprowadzi was do tego samego miejsca co LSD. Ale tylko jedna osoba na sto tysicy jest zdolna to osign przy pomocy medytacji. INNISFREE: Nawet to co nazwae pre-komrkowym poziomem wiadomoci? LEARY: C, na pewno Budda i na pewno twrcy Hinduistycznych filozofii - mitw o Sziwie, napisanych przez ludzi, ktrzy osignli komrkowy poziom wiadomoci. Teoria reinkarnacji w Hinduizmie jest znakomit metaforyczn i poetyck opowieci o kodzie DNA. INNISFREE: Czy s takie biochemiczne zmiany, ktre pozostaj poza zasigiem dowiadczenia psychodelicznego? LEARY: Neurologowie nie rozumiej biochemii wiadomoci. Nie wiedz, gdzie jest zlokalizowana wiadomo. Dlatego, te odpowied na pytanie "Jak dziaa LSD?" musi poczeka na przeom w neurologii. Za przeom w neurologii nastpi wtedy, gdy neurologowie zdadz sobie spraw z tego, e musz oni zmieni swoj wasn wiadomo. Nie odnajd miejsca lokalizacji wiadomoci poprzez wkadanie elektrod do mzgw zwierzt, albo przez podawanie im w tym celu LSD. Przeom w neurologii nastpi wwcas, gdy naukowcy przyo oko do mikroskopu; a mikroskopem wiadomoci jest wasny system nerwowy. Wyszkolilimy setki modych absolwentw, ktrzy s modymi psychiatrami, modymi neurologami i to nowe pokolenie podczonych naukowcw wytworzy ten wielki przeom w neurologii, poniewa oni sami brali odpowiednie rodki. INNISFREE: Czy mylisz, e te dwa rodzaje naukowego podejcia, mog koegzystowa obok siebie? LEARY: Istnieje doskonay dialog, ktry porusza si midzy wntrzem i zewntrzem. Nie wynika nic dobrego z rozszerzenia wiadomoci, dopki nie moesz tego odpowiednio wyrazi w jakiej metaforycznej lub symbolicznej formie. Problemem dzisiejszych czasw jest to, e nasze spoeczestwo, nasi intelektualici i nasi naukowcy cakowicie zwrcili si ku zewntrznej stronie psychologii behewioralnej. Dzisiejsza neurologia wpycha elektrody w mzgi innych ludzi. Dzisiaj przewaaj takie metody. Dopiero wtedy, gdy psychiatrzy zaczn bra LSD i znacznie potniejsze rodki, ktre wraz z nim nadchodz, dostroj si do procesu energii, ktry pomoe napisa im lepsze rozwizania. Musicie dowiadczy tego, co wyraacie. Bowiem w chwili, gdy system symboli wychodzi poza dowiadczenie, staje si wycznie parti szachw. Gdy Einstein po raz pierwszy opracowa rwnanie E=MC2, stao si to niezmiernie potn, psychodeliczn spraw. Musia pa na kolana w chwili, gdy po raz pierwszy zda sobie spraw z tego, e caa materia jest energi, znajdujc si w przejciowym stanie zmiany, e nie istnieje struktura. Oczywicie hinduscy filozofowie podkrelali to od tysicy lat. Jednak ja przypuszczam, e niewielu fizykw dowiadcza tego, co wyraaj w jzyku symboli. Tu jak widzicie ley problem. Uwaam, e 99 % ludzi, ktrzy sami siebie nazywaj naukowcami, wliczajc w to 99% ludzi z waszej instytucji, nie s w rzeczywistoci naukowcami. W kadym stuleciu nie ma wicej ni stu

142

ludzi, zasugujcych na miano naukowca. Pozostali s jedynie inynierami, ktrzy graj metaforami na marginesie wizjonerskich dowiadcze, kogo kto przey je w przeszoci . INNISFREE: Jak mona okreli, ktre osoby popadn w psychoz pod wpywem LSD? Czy jest jaki sposb, mwicy o tym kto nie powinien uczestniczy w tej religii? Jestemy pewni, e nie jest to droga dla kadego. LEARY: Kto miaby o tym decydowa? Chciabym powiedzie to, e nasze spoeczestwo jest tak bardzo chore umysowo, e nawet jeeli ryzyko popadnicia w trway obd wynosioby 50%, to nadal myl, i jest to ryzyko warte podjcia, przynajmniej na tyle dugo, na ile dana osoba wie, e podejmuje ryzyko. Istnieje tutaj kompletne nieporozumienie w zaoeniach. Wy uywacie metafor psychiatrycznych, za ja stosuj metafory religijne. Konfrontacja z boskoci doprowadza do zmian, ale niektre osoby trwaj w takim stanie grzechu, e nie chc konfrontacji z boskoci; oni uciekaj. Takie osoby trzeba ostrzec przed tym, e przychodzc do tej wityni, stan twarz w twarz z owiecajcym pomieniem boskoci. Zostaniesz kompletnie zmieniony, nigdy nie bdziesz taki sam. Czy chcesz to zrobi? Oto co mwiono podczas Misteriw Eleuzyjskich. Tam zawsze ostrzegano ludzi: "Jeeli tam wejdziesz, to umrzesz. TY i wszystkie twoje przyzwyczajenia, grzechy itd, pojawi si na przeciw ciebie. Bdziesz musia stawi im czoa, bdziesz musia si z nich obnay i sta si przemienion osob. Czy chcesz to zrobi?" Jeden z rzymskich cesarzy zapomniaem ktry - chcia zosta inicjowany w Misteria Eleuzyjskie, a wic zabrano go i powiedziano mu: "Oto, co si wydarzy," a on odpar: "To interesujce. Aprobuj, to co robicie, ale nie chc tego dowiadczenia. Nie chc zosta zmieniony." Tak dugo, jak dana osoba wie, na co si decyduje, cokolwiek robi ze swoj wiadomoci - jest to jej wasny interes. W tym spoeczestwie lki przed LSD istniay ju przed rozpuszczeniem psychiatrycznych plotek o uszkodzeniach mzgu. Kady si boi bra LSD, poniewa nikt nie chce si zmieni. Strach przed LSD jest tym samym strachem, ktry powodowa przeladowania ludzi, robicych dziaania podobne do moich, w innych stuleciach i w innych plemionach. To starodawna gra w prawo. Trzysta lat temu si-dzielibycie tutaj i rozmawiali ze mn o diable. W Salem, cakiem niedaleko od waszej uczelni, rozmawiano o czarownicach. Wtedy strach przybiera posta czarownic. Strach tych, ktrzy s przeciw Bogu - ktry jest wami - ten strach zawsze wyraa si w metaforach waciwych swoim czasom: czarownice, optanie, diaby itd. INNISFREE: Nie odczuwasz strachu przed LSD? LEARY: Nie powiedziaem tego, ani tego nie chciabym. Wszystkiego trzeba si ba. Niedugo stracicie umys. INNISFREE: Czy nie istnieje lk przed przedawkowaniem? LEARY: Nie istnieje miertelna dawka LSD. LSD jest mechanizmem spustowym, dziaa jak klucz. A wic dziesi normalnych dawek LSD, jest jak dziesi kluczy do jednego zamka. Jeeli przekraczacie trzysta gamma LSD, moecie powikszy dawk do trzydziestu tysicy gamma - najwikszej znanej mi dawki - i wpyw jest niewiele wikszy: drzwi otwieraj si nieco szybciej. Ale jest to ten sam efekt. Widzicie, to z czym si spotykacie, to wasze, liczce dwa miliardy lat wyposaenie organw zmysowych, wiedzy komrkowej, biakowej pamici. One s te same. Nasza kultura jest przywizana do zewntrznej gry w numerki, mwicej o tym, e 1000 gamma musi by dwa razy mocniejsze od 500 gamma. INNISFREE: Jeeli nie mgby powrci do stanu, w ktrym moesz kontemplowa, ktrego wanie dowiadczye, czy uznaby to za uciliwo? LEARY: Problem z LSD, jest taki, e nie daje ono trwaych zmian. Nie pozostaj one dostatecznie dugo. Widzisz, jeeli LSD dziaaoby w taki sposb, w jaki je opisuj ci handlarze strachu, atwo mona byoby go uy do zmian osobowoci. Jeeli po uyciu halucynogenw zmienia si normalna osobowo, powinna zaistnie moliwo dokonania zmian w osobowoci kryminalistw, alkoholikw, narkomanw przy udziale waciwego przewodnictwa. Procesy neurologicznego wdrukowania i sposoby w jakie budujemy nasze uwarunkowane procesy mentalne, s wielce odporne na zmiany. Jeeli wemiesz LSD, to pniej nadal bdziesz mwi po angielsku i bdziesz wiedzia jak zasznurowa trzewiki. Problem z LSD jest taki, e zbyt szybko wskakujesz z powrotem w rutynowe nawyki mylenia. Oto dlaczego, gdy bierzesz LSD, powiniene bra je wiele, wiele razy i powiniene zaplanowa powolne zmiany w swoim otoczeniu, tak e twoje zewntrzne zwizki bd podtrzymywa twoje wewntrzne osignicia. To bardzo cika praca - zmiana

143

psychologii czowieka, nawet z uyciem LSD. To powinno zadowoli zestrachane osoby i prawdopodobnie moe drczy takiego optymist jak ja. Ludzka natura jest niezmiernie odporna na zmiany. INNISFREE: Czy sdzisz, e jeste przeladowany za swoje nieortodoksyjne przekonania? LEARY: Nie uywam okrelenia przeladowanie i nie mam paranoidalnej teorii spisku. Gra w ktr mnie wcignito, jest precyzyjnie okrelona. To czym si zajmuj, robili ju ludzie kadego pokolenia w przeszoci. To tak jak zawody pomidzy Harvardem i Yale. Zawody odbywaj si co roku. Harvard nie przeladuje Yale. Gra pomidzy tymi, ktrzy wiedz, e czowiek moe si zmieni, osign bosko w tym yciu oraz ucz ludzi jak to zrobi, godzc w ten sposb w establishment. W kadym pokoleniu mwicie: "No, nie to wszystko ju byo, zwrcie si tylko do swojego dobrego prawnika-ksidza i rbcie to co wam mwimy". Ten dialog pomidzy establishmentem i utopijnymi wizjonerami bdzie niewtpliwie istnia w kadej epoce. Gra toczy si uczciwie. To prawda, e mnie nkaj. Powinni to robi, dokadnie tak jak obrona druyny Harvardu chce, eby rzut przeciwnika by nieudany. Nie skar si na to; jestem bardzo zadowolony z tego stanu rzeczy. Im wicej energii zostaje skierowanej przeciwko mnie, tym wikszy mam jej zasb. Jest to doskonae prawo jujitsu - im silniejsze jest skierowane przeciw nam dziaanie rzdu i profesjonalnego establismentu, tym bardziej wyrane staje si, e to co robimy jest waciwe. INNISFREE: Jakie restrykcje wobec LSD podejmuje obecny rzd? LEARY: Prawo federalne nie zabrania posiadania i stosowania do wasnego uytku LSD. Zabrania wytwarzania go, sprzeday i podawania osobie trzeciej. W kilku stanach - czterech lub piciu, pomidzy nimi w stanie Nowy Jork - istnieje zakaz posiadania LSD. INNISFREE: W twoim wywiadzie w Playboyu, podae dokadn liczb przeprowadzonych przez ciebie sesji. Czy rejestrujesz kad sesj? LEARY: Tak, drobiazgowo zapisuj kad sesj, gdzie i co byo celem sesji. INNISFREE: Czy notujesz opis dowiadczenia lub myli, ktre wtedy ci si nasuwaj? LEARY: Tak, w wikszoci przypadkw. Nie zawsze. INNISFREE: Co uwaasz za bardziej wartociowe, sam trip czy refleksj, ktra po nim nadchodzi. LEARY: To dziaa razem. Jedno bez drugiego jest pozbawione znaczenia. Ale wracajc do tego czy robi potem zapiski. Bardziej jest wane, to co ja robi pniej; po sesji moemy wyj na dwr i zaoy nowy ogrd, po sesji moemy zmieni pokj w domu, po sesji moemy wyrzuci telewizor, po sesji mog spdzi nastpnych pi godzin na spokojnej rozmowie z moim synem. Intelektualici s tak przywizani do sw, e cierpi na swoist chorob, w ktrej nic nie moe zaistnie, dopki nie zostanie zapisane. Rodzaj ludzki zachorowa na t przypado tysice lat, przed wynalezieniem maszyny drukarskiej. Jak to piknie wyrazi Marshall McLuhan - widzicie wszystko co dzisiaj mwi o sowach, Marshall McLuhan opisa w swojej ksice The Gutenberg Galaxie - naduycie techniki druku jest jedn z najwikszych katastrof, jakie przydarzyy si ludzkimu ukadowi nerwowemu. Druk zmusi czowieka do mylenia w sposb linearny, podmiotowoorzeczeniowy, z ktrym to sposobem, razem z Marshallem McLuhanem pragniemy co zrobi, i ktry niewtpliwie zostanie zmieniony przez nowoczesn technik, elektronik i psychochemikalia, takie jak LSD. Przypisy: l Wywiad przeprowadzony przez Jean Smith i Cynti White dla Innisfree, miesicznika wydawanego przez studentw Massachusetts Institute of Technology, w skrcie MIT. wr ODPADANIE BUDDY1

144

przekad: Robert Palusiski Artyku zosta napisany odrcznie i w wielkim popiechu, a nastpnie przepisany na maszynie przez crk autora, ktra w owym czasie zaangaowana bya w mistyczne odsunicie si od wszelkich ludzkich rozgrywek, z wyjtkiem sztuki sensorycznego pisania na maszynie. Horizon przesa czek na 400$ z intrygujc notk o mojej "szczeroci" i "uczciwoci". Miao to miejsce wkrtce po wydaniu numeru (bez "Odpadania Buddy") i po przeczytaniu wstpu do tego numeru, stao si jasne, e wydawcy Horizon w swoim braku poczucia humoru, nie zrozumieli o czym by artyku. Odebrali to raczej jako spowied, ni tekst satyryczny. Nie chcieli wzi udziau w strategi przekonywania swoich czytelnikw do stawania si Buddami. W sumie mieli racj. Nie ma prenumeraty, czy zapisw na Buddw. Oni s wpisani. Przekaz Buddy, Gautamy, jest staroytn, zawsze gotow do ponownego odkrycia, bosk instrukcj: Odpadnij Podcz si Dostrj si Awatar, kto boski, jest tym, ktry odkrywa i yje poza tym rytmem, podczas swojego naziemnego tripu. ycie Buddy Gautamy, jest po prostu kolejnym przypadkiem ilustrujcym bibliotek, wypenion podrcznikami do przedmiotu: "Jak odkry twoj wasn natur buddy". Gautama Shakyamuni urodzi si ksiciem. Jego ojciec - krl i matka - krlowa, zdecydowali, e syn powinien zaj si rodzinnym interesem i nie dy do odkrycia swojej boskoci. Zgodnie z rodzinn tradycj przeznaczon dla mskich potomkw, usiowali ochroni swojego syna przed spotkaniem z czterema podstawowymi wymiarami ludzkiego dowiadczenia: cierpieniem, starzeniem si, mierci i istnieniem ekscentrycznych, bosonogich witobliwych mw-alchemikw, ktrzy mogliby pokaza mu jak rozwiza zagadk czasu, poprzez Odpadnicie Podczenie si Dostrojenie si W rzeczywistoci Budda urodzi si i dorasta w hrabstwie Westchester, uczy si w Ivy League College i dba o swj sukces, tak, e jego szczytowym osigniciem byo zaprenumerowanie czasopisma Horizon w 1967 r, ktre w szczeglny sposb oddalao go od spotkania si z perspektyw swojej boskoci. Najpierw Gautama odpad. Horror! Czy naprawd porzuci swoj on i dziecko? Uciek przed spacaniem hipoteki swojego paacu? Zerwa zwizki z 10000 tysicami swoich konkubin? Zrezygnowa z opacania rachunkw za wojn w Wietnamie? Moe tylko przeprowadzi si z on i dziemi do Big Sur, nie zostawiajc nowego adresu? Straci Horizon. A moe jego odpadnicie byo wycznie wewntrzne (jak to zawsze powinno mie miejsce). Moe po prostu w niewidoczny sposb, uwolni si od starych lkw i ambicji. Po swoim odpadniciu, boryka si z podczeniem. To nigdy nie jest atwe - wiecie - podczenie. Uczy si Wed na pami. Czyta Upaniszady i Village Voice, Alana Wattsa i Krishnamurtiego. Przyjmowa nauki od gurw. Otrzyma wiadomo. "Sorry, mody czowieku. Nie moemy ci tego nauczy. Bosko jest propozycj typu: zrb to sam; znajdujc si gdzie wewntrz twojego ciaa." Wic spdzi kilka lat, yjc w surowej samotnoci. Dieta i joga ciaa. Rzuci palenie. Jad makrobiotyczny ry. Schud. Zapuci brod. Wyglda na witego, ale czu si okropnie.

145

Pewnego dnia, gdy siedzia pod drzewem, pewna pasterka zaoferowaa mu misk mleka z miodem, moe zaprawionym grzybami. By to zakazany, niebezpieczny napj, sprzeczny z wszystkimi prawami jogi wyrzecze. I wtedy zacz si jego trip. Sesja zachwytu. Cud marihuany! Wizja! Dotyk! Zapach! Dwik! Pikno! Ekstaza!!! Uwaaj Buddo, nie daj si zapa! Wszystkie podrczniki ci ostrzegaj! Skoncentruj swj umys! Py do pocztku! Nastpnie nadeszy wizje seksualne. Na wstpie, Mara - kusiciel wysa swoje nagie crki. Szatan, powiadasz? Czy nie mwiono ci w niedzielnej szkce w Bronxville, oraz na seminarium religioznastwa porwnawczego w Princeton, e diabe jest tylko czci twojego umysu, ktra napdza ci stracha i dy do skrcenia nieskoczonego czasu boskoci. Jeste teraz modym dyrektorem wykonawczym, z narkotyczn ig bezpieczestwa, wbit w liberaln, republikask y, a sekretarki w biurze myl, e jeste bystrym budd czytajcym Horizon. Ale przypomnij sobie nauki! Raduj si i korzystaj, lecz nie go za seksualnymi fantazjami. Skoncentruj si. Potem nadchodzi strach. Oszalejesz! Stracisz swoj ambicj! Syndrom amotywacyjny! Uszkodzenie mzgu! Trwaa psychoza! Szpital Bellevue! Destrukcja chromosomw! Wyskok z okna paacu! Kim wobec tego jeste? Zepsuty ksi, arogancki Faust braci Brooks porywajcy si z chciwymi apskami na delikatn sie Boga? Teraz oszalae i nigdy ju nie powrcisz. Ratunku! Paranoja! Zadzwocie po nadwornego lekarza! Zadzwocie po psychiatr! Ale Gautama pamita modlitw. Zerodkowa swj umys i ciao. Przemierzy tysice przeszych reinkarnacji. Stoczy si w d kodu DNA i umar, zmiesza si z solarnym, lunarnym, diamentowym pawim okiem ognia, ktre ludzie zwykli nazywa Bogiem. Owiecenie. Odtd patrzy wstecz i widzia wknisty rozwj nadchodzcego ycia, ca przeszo, ca przyszo, przywizanie, zagadk czasu i miertelnoci rozwizan przez jednoczc perspektyw podczenia. I w momencie najwyszego samadhi, Gautama otworzy oczy w zachwycie i zdumieniu nad odkrytym podczas tego tripu rajem, rozejrza si dookoa i wypowiedzia synne zdanie: "Cuda nad cudami, wszystkie istoty s Budd". Odpad i podczy si. Dokona tego zaczynajc od koncentracji w rejonie ppka. Poj natur buddy wszystkich istot. A potem co? Skrzyowanie heroiczno-mityczno-boskiego tripu. Dlaczegoby stamtd powraca? Po co powraca do wystrzpionego uniformu i niedonych codziennych gier, gdy zobaczye ju to wszystko i dowiadczye boskiego bysku? Jak moesz powrci do grania roli w tym gupim dramacie TV amerykaskiego spoeczestwa? Jak moesz opuci gr na poziomie Buddy? Rol zrealizowanego czowieka-caoci? Zgodnie z tradycj, Budda Gautama po swoim owieceniu, usiad pod drzewem Bo, zastanawiajc si nad tym, czy powinien podzieli si swoim dowiadczeniem z pompatycznymi bramiskimi kapanami, swoimi miymi, ale krtkowzrocznymi rodzicami, starzejcym si krlem i krlow, FDA (Rzdow Komisj ds. ywnoci i Lekw) w Benares, z tumem w biurze i z powierzchownymi adeptami jego nauk. Moe nawet mgby pisa artykuy dla wanych wydawcw bardzo sprytnych czasopism. Czego si ba? Gautama stan na przeciw tego samego, wywoujcego cierpienia dylematu, przed ktrym stoj miliony modych Amerykanw, ktrzy w cigu ostatnich piciu lat odbyli psychodeliczny trip. Poniewa z perspektywy sub specie aeternitatis, spoeczestwo amerykaskie naprawd wydaje si by pene destrukcji i szalestwa. Co moe zaoferowa LBJ, albo Billy Graham odpadnitemu, podczonemu, le przygotowanemu, zdezorientowanemu nastoletniemu wizjonerowi? Dlaczegoby nie pozosta w stanie odpadnicia? By moe najmdrzejszymi postaciami naszych czasw s totalnie od-padnici ekscentrycy, ktrzy rozgldaj si wokoo z rezygnacj i zaamanymi rkami. Cisi, ale przebiegli szalecy wypeniajcy nasze szpitale dla psychicznie chorych. Dryfujcy, umiechnici kontrolerzy dobrobytu.

146

Ale przekaz Buddy, to informacja o tym jak si dostroi. Gloryfikacja! Dostroi si z powrotem, ale ju nie do starej gry. Musisz pozosta w stanie odpadnicia od tego. Powracasz i wyraasz swoje objawienie w aktach glorii, pikna i humoru. Pomagasz komu innemu w odpadaniu i podczeniu si. Budda odpad i powrci ze swoimi czterema szlachetnymi prawdami: Cae ycie jest cierpieniem. Przyczyn cierpienia s podejmowane bezowocne wysiki. Moesz pooy kres cierpieniu poprzez wypadnicie z tej partii szachw. Odpadnicie pociga za sob prac na omiorakiej ciece, cik dyscyplin, cig uwano, trwae skoncentrowanie wiadomoci. Termin "odpadnicie" jest, oczywicie celowo znieksztacany przez Braminw, biurokratw, moralistw, politykw i dzierawcw zewntrznej wadzy. Oni zdaj sobie spraw z tego, e ich kontrola upadnie, jeeli ludzie odpadn i podcz si. Bramiska, strategia rzdowa, zawsze bya taka sama. Przekona ludno, e TV pokazuje emanacje z Benares, Aten, Rzymu, Londynu, Sajgonu, Waszyngtonu, ktre s rzeczywistoci oraz, e ekstaza jest ucieczk w psychoz i brak odpowiedzialnoci. W rzeczywistoci, yciorys Buddy jasno wykazuje, e odpadanie jest wymagajc i mudn drog. Samotna, przeraajca konfrontacja z ewolucyjn rzeczywistoci. Narkotyczn ucieczk mona pozostawi systemowi. Bd dobrym krlem mody Buddo. Podno podatki. Pobudzaj handel. Wygrywaj wojny, by ochroni swj lud przed nieprzyjacielem. Bd dobry. Przycz si do bajczcego, chrzecijasko-misyjnego spoeczestwa naszych czasw. W razie koniecznoci, bd dobrym buntownikiem i protestuj, pikietuj, stwarzaj lobby dla politycznej wadzy opozycji. Najstarsze ze znanych sposobw ucieczki. adna ci rebelia! Przekaz Gautamy Shakyamuniego, to odpadnicie i podczenie si. Nie moesz czyni dobra, dopki nie poczujesz si dobrze. Nie moesz wyzwoli innych, dopki ty sam nie jeste wolny. Gautama, odpadnity Nepalczyk, jest najwikszym mistrzem duchowym, zapisanym w historii. Jego nauka jest chodna i bezporednia. Kady czowiek jest budd. Celem ludzkiego ycia, jest odkrycie wasnej natury buddy. Musisz do tego doj sam. Nie moesz polega na adnym z awatarw przeszoci. Jezus nie yje. Kriszna nie yje. Lao-Tsy odszed. Sam musisz na nowo wytyczy staroytn ciek. Odkry swoj natur Chrystusa. Zej z gry, tak jak Mojesz, ze swoim wasnym kodem moralnym uksztatowanym w toku desperackiej ekstazy twojego objawienia. Jedyn pomoc dla ciebie s nauki. Zastosuj modlitw i zachowaj poczucie humoru. Uywaj przewodnikw i podrcznikw pozostawionych przez inspiratorw odpadania z przeszoci. Sam Budda spdzi czterdzieci lat na nauczaniu najbardziej trafnego i szczegowego systemu psychologicznego, znanego na wiecie. Byy to wiczenia w powrotnym dostrajaniu si. Zastosuj je i przejd poza nie. Ale najstarsze teksty przewanie mwi o tym, czego nie robi. Wybranie odpowiedniej chwili, kierunek, styl, rytm, rytua twoich poszukiwa zaley od ciebie. Wikszo z tego jest ci znana. Wszystko jest w porzdku. Wszystko dziaa jak naley. Wszystko jest kierowane przez autopilota. Przypomnij sobie przesanie Buddy. Podcz si, dostrj si, odpadnij. Przypomnij sobie Budd i umiechnij si. Drogi kropce czytelniku Horizon po palec na tej

zapamitaj i umiechnij si.

147

Przypisy: Ten artyku zosta napisany w na zamwienie magazynu Horizon, ktry latem 1967 r. planowa wydanie numeru nt. hippisw. wr W HODZIE HUXLEYOWI przekad: Dariusz Misiuna 22 listopada 1963 roku odszed Aldous Huxley. Kiedy si chce zoy hod (co za dziwna nazwa) zmaremu luminarzowi, zwykle podkrela si jego wkad, wychwala si jego znaczenie i przekaz, po czym za ozdobionego kwiatkiem retorycznym wkada do nieczynnych archiww. W przypadku pisarzy trudno o takie zabiegi. Gra literacka posiada wasn gied cytatw, na ktrej towary w twardych okadkach wznosz si i spadaj wedle irracjonalnych zapatrywa mody naukowej. Przewidywanie, jakie miejsce zajmie Aldous Huxley jako posta literacka jest zatem ryzykownym zajciem. Pozostawmy je profesjonalistom, ktrym za to pac. Mog oni zauway, e nie zdoby on Nagrody Nobla jest to wszake bardzo dobry znak wiadczcy o tym, e mia on odpowiednich wrogw i nie zaskarbi sobie politykw akademickich. Zauwa, e by wizjonerem - co sprawia zawsze kopot wieszczowi. Poniewa wszyscy wizjonerzy mwi to samo, traktuje si ich jak wieczyste towary, ktre trudno jest szybko sprzeda, za to mona je wygrzeba i upynni za niez sumk po tysicleciach. Tyle e Aldous Huxley nie jest po prostu literatem, a przez to zwykym wizjonerem. I sprawia to dodatkowy kopot krytykowi. Nie da si go ot tak uchwyci i opisa. Nie pasuje do roli akademickiego pingwina. Jake wic mona go nazwa? Mdrcem? Mdrym nauczycielem? Guru Kalipso? Pod jakim plikiem wpisa tego umiechnitego proroka? Bodhisattw atomowej ery? Liczne grono badaczy i krytykw, ktrzy obecnie ciesz si literack saw, otrzymao pierwsze wgldy w snobistyczne rozkosze umysu dziki wczesnym powieciom Huxleya. Nie sdz by ktokolwiek poniej pidziesitki mg tak naprawd zrozumie, jak bardzo podnieca nas Huxley, kiedy bylimy uczniami i studentami w latach dwudziestych... to wanie dziki niemu mielimy dostp do tak zwanych "postpowych" idei... by wyzwolicielem, ktry rozbudza w nas bunt przeciw wartociom naszych rodzicw1. Ta ocena pomiertna, miy przykad szkoy krytyki literackiej "pknitego zwierciada", cignie si cigle w tym samym nastroju: Majc dwadziecia lat, pozostawaam pod nieustannym urokiem Aldou-sa Huxleya. Jego czar powoli zacz ustpowa po lekturze Kontrapunktu (1928). Wizao si to czciowo z odkryciem przeze mnie innych pisarzy wspczesnych (Prousta, Joyce'a, Lawrencea), a po czci z faktu, e i sam Huxley utraci nieco ze swego pierwotnego blasku. Nie podobay mi si zbytnio jego fascynacje utopiami naukowymi, pacyfizmem i jog... Najbardziej tragicznym, oczywistym i niebezpiecznym nieporozumieniem, jakie dzieli ludzko, jest konflikt midzy modymi i starymi. To z pewnoci nie Huxley utraci swj blask, lecz w cytowany krytyk, ktry wyrs z "buntu modzieczego" (co za problematyczne, nieadne i zgredziarskie pojcie) i przesta si interesowa nowymi ideami. Proza Huxleya nie przestaa by fascynujca dla tych, ktrzy potrafili przenie jej wizje z obrazu na dziejce si wok nich wydarzenia. Sdz e nikt powyej pidziesitki nie jest w stanie zrozumie, jak bardzo Huxley podnieca nastpne pokolenia. Wczesny Huxley by miejskim mdral, ktry naucza naiwnych modziecw, e wyobraenia, jakie maj ich rodzice na temat seksu i spoeczestwa naley nieco zmieni. Wczesny Huxley by znakomitym trenerem w wiczeniach zmierzajcych do intelektualnego mistrzostwa, w szaleczy sposb pokazujc, jak
l

148

wyostrzy swj umys by mc dzieli swe dowiadczenie na kategorie, by mc mie zawsze gotow odpowied i by naprawd inteligentnym. Lecz "wtedy przysza pora na Nowy Wspaniay wiat (1932), cakowicie now przygod i raczej niezbyt szczliw..." O tak. Nowy wiat nieszczsnych lat trzydziestych powoa do ycia nowe pokolenie, ktre w mniejszym stopniu zajmowao si olniewajcymi dysputami, co prbami dociekania, dlaczego spoeczestwo rozpada si na kawaeczki. Gra w doskonalenie swego umysu i rozwijanie osobowoci (cho nadal utrzymywana w rytuaach psychoanalizy), musiaa wydawa si zbyt narcystyczna. Huxley by jednym z pierwszych, ktrzy zauwayli ograniczenia pynce z obsesji wasnym ja i przesta pisa ku uciesze intelektualistw. Starzy wujkowie posiadaj wszake nalene im miejsce w moim albumie. Nie maj prawa wyywa si w nowych kierunkach. Poszukiwa meta-janiowych idei spoecznych i meta-janiowych drg wiadomoci. Nie maj prawa spokojnie zadawa straszliwych nowych pyta na temat umysu: Czy to ju wszystko? Szekspir, Joyce, Beethoven i Freud - Czy to ju wszystko? Telewizja i komputery - Czy to ju wszystko? Wujek Aldous, ktry uczy nas przenikliwoci, racjonalnoci i indywidualizmu, teraz powiada, e nasze bystre umysy tworz klimatyzowane, wyrojone probwki. "Jak mwi Mr. Cyril Connolly "Nauka zwiaa ze sztuk", pozosta po niej tylko smuga trywialnoci..." O tak, jedn z cech proroctwa jest jego trywialno. I co jeszcze gorsze - prawdziwo. W cigu 15 lat miesznej, dziwacznej mechanizacji nowego wiata to, co byo fantazj, stao si rzeczywistoci. Normaln odpowiedzi artystw na automatyzacj jest nihilistyczny protest. Lecz tutaj znowu Aldous Huxley odmawia zabawy w literatur i postuluje zabranie si za rozwizania ewolucyjne. Nie wolno nam zapomina o tym, e Wujek Aldous by rwnie wnukiem swego dziadka. Nadzwyczajna, oszaamiajca erudycja, ktra rozcigaa bons mots we wczesnych jego powieciach, przedziera si teraz przez mdro Wschodu. Podr dyplomatyczna, jak odby Huxley na Wschd, nie przyniosa mu ostatecznych odpowiedzi, lecz waciwe pytania. Poszukuje ziarna wyzwolenia, unikajc krtkotrwaych zaroli rytuau. Podstawowe pytanie: Czy to ju wszystko? Czy nasz rdze mzgowy musi ogranicza si do jzyka plemiennego? Czy musimy korzysta tylko z czci naszego neurologicznego dziedzictwa? Czy nasze umysy musz pozostawa bahymi zabawkami w porwnaniu z mdroci znajdujc si w naszej sieci neuronw? Jak rozwija wiadomo poza wyksztacony umys? W jaki sposb uczy si wyzwolenia od jani kultury? Gdzie znajduj si techniki edukacyjne pozwalajce na wykorzystanie potencjau? We wszystkich tych pytaniach Huxley unika doktrynerskiego pogrania si w nastrojowoci, autorytecie, semantyce, rytuale. Nieustannie porusza si, szukajc waciwego klucza. W 1954 roku ogasza odkrycie drogi na Wschd: Bramy Percepcji, Niebo i Pieko. Psychodeliki mog dostarczy iluminacji, klucza na antypody umysu, klucza do dowiadczenia transcendencji. Moe nas nie interesowa ta podr. Moemy nie chcie przekracza umysowoci naszej kultury. W porzdku. Nie bierzemy wtedy LSD. Moemy te poszukiwa objawienia, tyle e nie w bezporedni, skrcony sposb. Wybieramy wtedy pene trudu i znoju wiczenia werbalne i rytuay. Nie bierzemy LSD. Ci spord nas, ktrzy jednak potrafi przyj t "dobrowoln ask", nie bd musieli dugo czeka. Znaleziono wreszcie rozwizanie tego odwiecznego problemu "jak si std wydosta?". Przychodzi ono z biochemicznego mistycyzmu. Pojawia si teraz nastpny problem. Mamy bowiem do czynienia z jednej strony z natchnion wizj pobudzonej kory mzgowej, poruszajc si z prdkoci wymykajc si sowom. Po drugiej stronie istnieje za rynek plemienny, ktry nie potrafi wykorzysta ani nawet pozwoli sobie na skomasowan energi nerwow. C pocz z tym rozdwikiem? Aldous Huxley nie spieszy si gosi radosnej nowiny na temat wyjcia z tego semantycznego szalestwa dwudziestego wieku. Jego kolejny przekaz nie wykazywa si spokojem, czy te biernoci arhata. Nikt tak bardzo jak on nie by zaangaowany i przejty czynnymi prbami uszczliwienia obu tych wiatw. W cigu ostatnich lat jego ycia nieustannie syszymy z jego ust., e pragnie uczyni oba te wiaty jak najlepszymi. Oczywicie, wikszo czytelnikw i krytykw nie wiedziao o co tak naprawd mu chodzio. Kiedy si nie rozumie, e prosto jest osign ekstaz, wydosta si, mie wizj, dostpi innych wiatw naszej kory mzgowej, wtedy rozwaania techniczne na temat problemw z ponownym wejciem nie mog wiele dla nas znaczy.

149

Lecz o to wanie chodzio. To stare pytanie z mahajany stawao si realne i praktyczne. W jaki sposb uy dostpny potencja przypieszonej kory mzgowej? Ostatni przekaz Aldousa Huxleya dla planety zawiera odpowied na to pytanie w formie utopijnej powieci Wyspa2. Ta ksika wydana w 1962 roku stanowi punkt szczytowy wyprawy odkrywczej, ktra trwaa 69 lat. Jest to wspaniaa ksika. Ksika, ktra ma okazj sta si jeszcze lepsz. Jak wikszo wielkich ksiek, zostaa le odebrana w swoim czasie, poniewa znacznie go wyprzedzaa. Byo w niej zbyt wiele. Zbyt wiele. Wyspa to kontynent, pkula, galaktyka w ksidze. Na najbardziej pytkim poziomie jest to opowie fantastyczno-naukowa z pozytywnymi bohaterami i czarnymi charakterami zamieszkujcymi baniow krain. Jest to rwnie satyra na cywilizacj zachodni i jej gupot. Tyle mona o niej powiedzie. Na tym jednak nie koniec. Jest to rwnie traktat na temat utopii. Ostatnia wypowied Huxleya na temat tego, w jaki sposb sprawi by oba wiaty byy jak najlepsze. Opowie o wolnoci jednostek i odpowiedzialnoci spoecznej. O Wschodzie i Zachodzie. O lewej i prawej pkuli mzgowej. O dziaaniu i kwietyzmie. O tantrze i arhacie. O tym, co w sowach i tym, co poza sowami. O pracy i zabawie. O umyle i meta-umyle. O technice i przyrodzie. O ciele i duchu. O religijnoci i wieckoci. Jest to podrcznik edukacji. Przewodnik po psychoterapii i kontroli umysu. Ksika, ktra znajduje rozwizanie koszmarw rodziny skadajcej si z dwch rodzicw, z koszmarnej presji ojca i matki. Jest tego zbyt wiele jak na jedn ksik, a nawet wicej. Wyspa to traktat o yciu, o yciu kad chwil. I co jeszcze waniejsze i bardziej wstrzsajce, jest to traktat o umieraniu. Dla intelektualisty najprociej jest odrzuci to bogactwo wiedzy praktycznej nazywajc je fantazj. Modzieczymi marzeniami na temat tego, jak mogo by by w spoeczestwie wymylonym i kierowanym przez agodnych, samotnych uczonych. Ale to wanie na faktach opiera si przeraajce pikno tej fantastyczno-naukowej utopii satyrycznej Huxleya o tym, jak y, jak y z innymi, jak umiera, jak umiera z innymi. Wyspa jest popularnym wykadem faktw empirycznych: antropologicznych, psychologicznych, psychodelicznych, socjologicznych. Kada metoda, kada sekwencja spoeczna opisana w Wyspie opiera si na danych. Pomysy utopijne Huxleya mog dziaa, poniewa s sprawdzone. Wszystko to ju byo - nie tyle w wymylonej przeszoci, lecz wczoraj. Sprawdza to sam Huxley i jego wspaniaa ona, Laura Archera Huxley, ktra przedstawia wiele z tych bardzo praktycznych, przyziemnych pomysw w swej ksice You Are Not the Target3. Bdem jest myle o nim jak o wyalienowanym powieciopisarzu komentujcym z daleka to, co si dzieje w yciu. Huxley by wysokim, lekko przygarbionym pieniarzem kalipso, bardzo rzeczowym, przechadzajcym si wrd tumw, piewajcym miesznie koturnowe wiersze z angielskim akcentem, piewajcym o wydarzeniach, w ktrych bra udzia. On tego po prostu nie wymyli, lecz wiele z tego przey. Przykadem jego zaangaowania s jego dowiadczenia z psychodelikami. Zapewne kada osoba, ktra potrafi czyta po cichu, syszaa o tym co Saturday Evening Post 4nazywa "niebezpieczn magi LSD". I mimo rnych kontrowersji, prawie kady wie o co chodzi - o szalestwo i wizje. Kady musi si z tym upora na wasny sposb .

150

Aldous Huxley caymi latami przygotowywa si do przeraajcej podry psychodelicznej i przyj j z caym dobrodziejstwem. Co go do tego skonio? Obowizek? Ciekawo? Przekonanie? Odwaga? Wiara w to, co si dzieje? Zaufanie do boskich i ludzkich towarzyszy? Po prostu zrobi to i wiat mu tego nie zapomni. Ale ta ryzykowna zabawa z wasnym umysem nie bya jego ostatnim aktem wiary i odwagi. Aldous Huxley postanowi zmierzy si ze mierci w ten sam sposb, w jaki podchodzi do wirujcej tajemnicy procesu ycia. Opowiada nam o tym z poetyck wraliwoci i wielk dbaoci o szczegy w rozdziale czternastym Wyspy5, jego ksigi o yciu i umieraniu. Kiedy dr Robert rozchyli zasiane, ujrza dziwny widok... wysokie oe, ciemni wychudzon, twarz spoczywajc na poduszce, sam skr i koci... Przyglda si twarzy na poduszce... spokojnej, pogodnej, ze spokojem bardzo przypominajcym chodny spokj mierci.... "Lakszmi". Susila pooya rk na strudzonym ramieniu starej kobiety. "Lakszmi", powtrzya goniej. Lecz trupi spokj na jej twarzy pozostawa niezmcony. "Nie wolno ci zasypia". ... "Lakszmi!" Twarz si oywia. "Stara kobieta wyszeptaa: "Wcale nie spaam. Jestem tylko osabiona. Jakbym odpywaa". "Nie wolno ci stad odchodzi, powiedziaa Susila. "Musisz by tutaj cay czas obecna. Nigdzie nie odchod". Podoya jeszcze jedna poduszk pod gow chorej kobiety, signa po flakonik soli trzewicych lecy na stoliczku... Wtedy to po chwili starsza kobieta wyszeptaa: "Ach, jake wspaniae! Jak cudownie!" i twarz jej przeszy grymas blu. Susila schwycia jej rce: "Bardzo cierpisz?" Lecz Lakszmi odrzeka ze spokojem: "Cierpiaabym bardzo, gdyby by to naprawd mj bl. Tak jednak nie jest. Bl jest tutaj, podczas gdy ja znajduje si daleko std. Podobne rzeczy zdarzaj si w medycynie mokszy. Nic tak naprawd do nas nie naley. Nawet bl". ..."Pomyl sobie teraz o tym widoku ze wityni Sziwy", powiedziaa Susila. "Pomyl o tych wiatach i cieniach na morzu, o tych niebieskich przesmykach miedzy chmurami. Pomyl o nich i pozbd si myli. Rozpu si w stanie bez myli. Niechaj wszystko stanie si puste. Niechaj pustka stanie si takoci. Niechaj tako powrci do wszystkiego, a wszystko powrci do twego umysu. Pamitaj o tym, co mwi sutry: "Twoja wiadomo, przejrzysta, pusta i nierozczna od wietlistego Ciaa nie podlega ani narodzinom ani mierci, tylko jest samym niezmiennym wiatem, Budda Amitabha"." "Jest samym wiatem", powtrzya Lakszmi. "A jednak jest znowu ciemno". "Jest ciemno, poniewa za bardzo si starasz", powiedziaa Susila. "Ciemno, poniewa pragniesz wiata. Pamitaj o tym, co mi mwia, gdy byam ma dziewczynka: "Lekko, dziecko, lekko. Musisz si nauczy wszystko robi lekko. Myk lekko, zachowywa si kkko, czu lekko. O tak, czu lekko, nawet jeli to czujesz do gbi"... Lekko, lekko - to najlepsza rada, jaka mi dano. Teraz musze ci powiedzie to samo, Lakszmi... Lekko, kochanie, lekko. Nawet jeli przychodzi ci umrze. Nie ociale, zowrogo, czy wymownie. Ani nie retorycznie, ani nie galaretowato, bez przyjmowania maski Chrystusa, Goethego, czy maej Nell. I oczywicie, bez teologii i metafizyki. Przyjmujc za naturalny fakt umierania i "przejrzyste wiato". Odrzu w ten sposb wszystko, co ciebie gnbi. Daj si ponie. Wok ciebie lotne piaski, czyhaj na twe stopy, pragn pogry ci w strachu, alu i rozpaczy. Dlatego wanie musisz lekko po nich stpa. Lekko, kochanie... Cakowicie wolna od obcie". Spojrza raz jeszcze na cienist twarz spoczywajc na poduszce i ujrza na niej umiech.

151

"wiato", wyszeptaa zachrypnitym gosem. "Ach, co za przejrzyste wiato, na przekr blowi, wbrew blowi". "Gdzie za ty jeste?", spytaa Susila. "O tam, w rogu". Mimo e Lakszmi staraa si wskaza miejsce, jej rka opada bezwadnie na koderk. "Mog siebie tam zobaczy i stamtd patrze na siebie". "Czy widzisz tam wiato?" "Nie. Pozostao ono przy moim ciele..." "Znowu odchodzisz", powiedziaa Susila. "Staraj si powrci". Dr Robert pooy do na zniszczonym ciele i pomg mu usi. Gowa opadaa mu na ramiona. "Moje kochanie", szepta. "Moje kochanie..." Jej powieki przez chwile mrugny. "Janiej", doszed go ledwie syszalny gos, "janiej". A na jej twarzy pojawi si umiech szczcia, jakby zadraa w ekstazie. Dr Robert umiechn si do niej przez zy. "Teraz, kochana, moesz ju odej". I zaczesa jej wos. "Teraz moesz ju odej. Odejd", raz jeszcze powtrzy. "Opu to ndzne stare ciao. Nie potrzebujesz go wicej. Niechaj od ciebie odpadnie. Niechaj zostanie jako te znoszone ciuchy". Naraz kocista twarz drgna i usta otwary si przepastnie. Oddech sta si chrapliwy. "Moje mia, moja ukochana..." Dr Robert schwyci ja mocniej. "Odejd ju teraz, odejd. Zostaw tu swe znoszone ciao i id. Id, moja droga, id ku wiatu, ku spokojowi, ku ywemu spokojowi przejrzystego wiata..." Susila podniosa jedna z bezwadnych rak i ucaowaa j. Obrcia si wtedy... "Czas ju i", wyszeptaa... Przypisy: Jocelyn Brooke, "The Wicked Uncle: An Appreciation of Aldous Huxley", The Listener, Vol. LXX, No. 1811 (12 grudnia 1963), s. 991. wr
2 l

New York, Harper & Row, 1962. wr New York, Ferrar, Straus, 1963. wr 2 listopada 1963. wr Harper & Row, New York, 1962. wr

SZALONA PANNA PSYCHODELIA przekad: Dariusz Misiuna Rewolucja psychodeliczna zadziwiajco gadko podbia serca i owadna umysy Amerykanw (niczym sza religijny), majc za jedyn bro poczucie humoru. Guerille psychodeliczne, rozproszone grupy mdrali, twrczych pojebacw i przemiewcw w cigu niecaych szeciu lat leciutko przejy najpotniejsze imperium w dziejach wiata.

152

Posugujc si muzyk, zabaw i miechem, rewolucja psychodeliczna przesza przez te wszystkie fazy socjopolityczne, ktre cechuj kad epok renesansu: 1. Filozoficzn podbudow (Alan Watts pisze wprowadzenie do zen) 2. Rosnce szeregi podziemia zaknionego wolnoci (Allen Ginsberg skowycze) 3. Sprowokowane wybuchy niepokoju spoecznego (Laredo w stanie Texas: na tym prostym mocie, co pnie si nad powodzi zatknli flagi i odpoczli.....) 4. Taktyk guerilli powszechnej (Merry Pranksters Kena Kesey'a) 5. Decydujce zwycistwo (wydawcy Time-Life dostali odlotu) 6. Prace wykaczajce (w imieniu Sieranta Pieprza) 7. Spisanie wspomnie wojennych, ksiek modlitewnych, podrcznikw, katechizmw, nowych testamentw, wyolbrzymionych wersji biblii, w ktrych to, co przypadkowe, jawi si jako cz planu. Ewangelici i historycy spoeczni rewolucji psychodelicznej dysponuj cudownym spisem bohaterw-komikwclownw, ktrych mona kanonizowa. Alan Watts jest umiechnitym badaczem ery kwasu. Od trzydziestu lat tumaczy najbardziej zoone teorie filozofii Wschodu na kwane epigramaty, ktre s wyjtkowymi perekami. Spokojny, askawy, nigdy nie wzburzony, miejc si dzieli si z nami dziwacznym planem Boym dla naszej planety i figlarnymi oczyma spoglda na nas, czy wiemy o co mu chodzi. Allen Ginsberg. Niebiaski clown. Chichoczcy, pozujcy na osob obdarzon cakowitym wgldem, teatralny, bezwstydnie bezporedni. Nikt, nawet sam J. Edgar Hoover, nie jest w stanie obcowa z tym zafrapowanym, histerycznym, lirycznym szalecem duej ni 10 minut i nie rozemia si do rozpuku, poniewa jak nikt inny potrafi on nas echta i pieci. Cyrk Leary-Alpert-Metzner-Harvard-Hitchcock-Mellon-Mexico-Milllbrook na stae wpisa si w histori, nie rezygnujc z popeniania kolejnych pomyek poza jedn, traktowania siebie na serio. (Zawsze znalaz si kto uchichrany na odlocie). Nasz projekt rehabilitacji winiw nosi nazw "Prze-om". Eksperyment religijny Wielkiego Pitku sta si Cudem w Kaplicy Marcowej ku przeraeniu Uniwersytetu Bostoskiego i pocign za sob konkretne skutki. Z miesica na miesic powstaway kolejne czasopisma i grupy. adne konwersje, ekskomuniki i schizmy nie mogy nady za zmianami w Millbrooku. Nie mona byo wystpi z Fundacji Castalia i przystpi do krytyki jej metod, skoro sama Fundacja przerodzia si w Lig Zaburze Spoecznych. Kiedy za chciano naoy na ni kar pienin, okazao si, e Liga pozbya si wszystkich pienidzy i sprztu, wiodc spokojny ywot w lesie. Kto by tam chcia posya patrole do przeszukiwania gajw i pagrkw zwanych Wzgrzami Szalestwa? Joga psychodeliczna trwa najduej i jest najbardziej wytrzymaa. Wymaga jednak sporej dawki poczucia humoru. Od tysicleci wiedzieli o tym jasnowidze i wizjonerzy. Dla mnie czowiekiem, ktry w sposb modelowy spenia zasad "otwrz si, dostrj si, wycz si" by James Joyce, wielki psychodeliczny pisarz z tego stulecia. Rozlewajc potoki kalamburw i dowcipw skierowa na wyszy poziom komiczn akrobatyk sowa. Nie da si przeceni wpywu, jaki Joyce wywar poprzez McLuhana na er psychodeliczn. Busterem Keatonem ruchu psychodelicznego jest Bili Burroughs. By on kwasiarzem zanim jeszcze wymylono LSD. Stanowi cielesn odpowied na IBM. Ponury komediancki geniusz. Od dwudziestu lat Sierant Pieprz uczy gra zespoy. Ot taka klasyczna ontologiczna rutyna rozmaitoci. Umiech Buddy.

153

miech chiskiego mdrca. Flet Kriszny echccy kowbojki. Taniec Sziwy. Kosmiczny chichot, Om. Ciki rubaszny miech chasyda. A gdzie s miejcy si chrzecijanie? Co pokrconego owadno umysem chrzecijan w trzecim wieku. Czy pozostaa jaka subtelna rado w kulcie krzya? Mistycy, prorocy i wici s zawsze kpiarzami, poniewa objawienie religijne wprowadza w taki stan wgldu zmieszanego ze zdziwieniem, przy ktrym wszystkie ludzkie zasady, wraz z nami samymi staj si zwykymi oszustwami. Poznajemy zasady gry i miejemy si u boku Boga z tego kosmicznego artu. witym jest taki czowiek, ktry przechodzi na stron tajemnicy, wyraa art i odgrywa cz zagadki. Jeli si chce by witym, naley wczeniej by zabawnym. Posumy si tu przykadem Lisy Lieberman, zaoycielki i przywdczyni bu-hu Kocioa Neo-Marksowskiego. Prawdziwej anarchistki amerykaskiej, nonkonformistki, wdrownej kaznodziejki. Z krwi i koci ekscentrycznej paranoiczki, ktra z upartoci osa gotowa jest broni kadego strzpka prawa innych do bycia sob. Od piciu lat Lisa bya wdrown, wojownicz mniszk w podziemiu psychodelicznym. Kiedy po raz pierwszy pokazaa si w Millbrooku, by rok 1963. Odgrywaa rol psychologa szkolnego, duej blondynki o gosie przepenionym intelektualizmem. Przez cay tydzie wczya si po Castalii majestatyczna, zawadiacka, pena czci i inteligencji, lecz zbyt pijana by wzi LSD. Wtedy to ta najstarsza crka pastora luteraskiego napisaa tysic-stronnicow opowie pielgrzyma o swym trzydniowym bezodlocie w Millbrooku, piszc pitnacie stron dziennie i wracajc do Castalii w kady weekend jako Christian H. Christian, gdzie tarzaa si w blu po pododze kuchennej, obryzgiwaa deski toaletowe nadmiarem whisky, wyrzucaa z siebie niekoczce si monologi zawadiackiej paranoi psychologiczno-psychodelicznej i hipnotyzowaa marihuanowe boginie o agodnych oczach, ktre braa za trzynastoletnie dziewice. Wtedy to wyrzucono j z grona nauczycielskiego za bezwstydne, buntownicze modziecze bazenady, dziki czemu Lisa, w sposb oczywisty, zaoya wasna religi. WIERZYMY, E SUBSTANCJE PSYCHODELICZNE SA KOMUNISTYCZNYMI, A ZATEM BOSKIMI SUBSTANCJAMI, NIEZALENIE OD TEGO KTO JE UYWA, W JAKIM IMIENIU I Z JAKIMI ZAMIARAMI.....NIE POSIADAMY SZTYWNYCH RYTUAW, NIE WYMAGAMY OD CZONKW INNYCH WARUNKW NI ZGODA NA NASZE ZASADY, NIE WYMAGAMY OD NICH TE CZSTOCI I INTENSYWNOCI DOWIADCZENIA SAKRAMENTU. WIELU NASZYCH CZONKW TO PRZEKLCI GUPCY I GODNI POGARDY GRZESZNICY. CZONKOSTWO W NASZYM KOCIELE NIE ZAPEWNIA ADNEJ MDROCI INTELEKTUALNEJ CZY TE DUCHOWEJ; PRAWDOBODOBNIE JEDEN CZY DWCH NASZYCH BU-HU JEST NAWET OPORTUNISTYCZNYMI SZARLATANAMI, LECZ NIE PRZERAA NAS TA SYTUACJA; NIE JEST ANI NIGDY NIE BYO NASZYM CELEM STWORZENIE JESZCZE JEDNEGO NADTEGO SUBSTYTUTU INSTYTUCJONALNEGO LUDZKIEJ WARTOCI, KTRY MONA BY DODA DO JU ZATOCZONEJ LISTY. Lisa Lieberman, w Marcin Luther ruchu psychodelicznego, nawet gdy po pijaku rozbryzguje atrament z kaamarza, jest najodwaniejszym teologiem naszych czasw. Podczas gdy akademicy bawi si w gr sw na temat stanu zdrowia Boga, Lisa w porywie swego szalestwa o trzeciej nad ranem zadaje naprawd powane pytania: czy marihuana i LSD s rzeczywicie

154

sakramentami Boga? Jeli bowiem tak jest, a Lisa jest o tym przekonana, wtedy kady, kto je zaywa i rozdaje uczestniczy w boskiej transakcji, niezalenie od tego jak bardzo liche, zwariowane i plugawe s jego motywy. Nie liczy si zatem kto, kiedy, gdzie i dlaczego znajdzie si na odlocie, poniewa cay czas jest to proces kosmiczny. Wszyscy s sobie rwni: gupia trzynastolatka odurzona proszkiem na motorze swego chopaka, agent teatralny dajcy marihuan dziewczynie dla podniety, ksidz alkoholik dajcy wiatyk dwulicowemu grzesznikowi i nawet psychiatra dajcy LSD nieuwiadomionemu pacjentowi w celu bada naukowych. "To wszystko ciao Boe" - krzyczy Lisa - "niezalenie od naszych motyww". O tak, naley Lisie odda honor. Podczas gdy reszta z nas uczestniczya w fundacjach badawczych i konferencjach poetyckich, starajc si wykaza, e LSD jest miym, zdrowym i twrczym lekiem dla szlachetnych, pojtnych Amerykanw, Lisa gosia wszem i wobec z turkusowej limuzyny, prowadzc j po pijaku z odebranym prawem jazdy, e NIE NALEY POD-LIZYWA SI ESTABLISHMENTOWI, PONIEWA JEST TO Z GRY PRZEGRANA GRA. NIE JESTEMY INDIANAMI, KTRYCH MONA POTRAKTOWA PROTEKCJONALNIE I ODIZOLOWA, W PODZIKOWANIU ZA WITY SPOKJ I TYM PODOBNE SPRAWY. MAMY PRAWO PRAKTYKOWA NASZ RELIGI, NAWET JELI JESTEMY ZGRAJA PLUGAWYCH, PIJANYCH WCZGW. NIE MONA WYPRZE SI SWOICH PRAW, ODWOUJC SI DO CNOTLIWOCII BRAKU WYSTPKW. NIE STOIMY PRZED RZDEM JAK DZIECI PRZED RODZICAMI. TO RZD STOI PRZED NAMI JAKO GWACICIEL NASZYCH DANYCH NAM PRZEZ BOGA LUDZKICH PRAW. I JAK DUGO TEN WANIE RZD BDZIE TRZYMA SWE KRWAWE, BRUDNE APSKA NA WITYCH PSYCHODELIKACH I PRZELADOWA NASZYCH CZONKW, JAK DUGO JAKIEKOLWIEK BIEDACZYSKO GNI BDZIE W WIZIENIU, ZE WZGLDU NA TO, E WOLI MISTYCZNE UNIESIENIA NA TRAWIE OD ZALINIONEGO ALKOHOLIZMU POLITYKW, TAK DUGO OKAZYWA BDZIEMY WOBEC NIEGO NIEPRZEJEDNAN WROGO. Reporter magazynu Pageant: Na waszych pastorw mwicie bu-hu. Czemu obralicie tak mieszn nazw? Mona Lisa: Zauwaylimy absurdalno tego tytuu, lecz celowo go wybralimy po to, by nie traktowa siebie zbyt powanie. Pageant: Nazywacie siebie kocioem, a mimo to nie traktujecie swej religii powanie? Co w takim razie uwaacie za powane? Lisa: Mnstwo rzeczy. Ale najmniejsz powag darzymy ycie instytucjonalne, co z kolei dla innych jest bardzo powane. Sdzimy, e jednym z bdw czowieka wspczesnego jest wynoszenie instytucjonalnych form i struktur na pozycj wiecznych prawd. Humor i mdro tej wielkiej psychodelicznej matrony zawiera skromnie wydana ksieczka pod tytuem Katechizm i Podrcznik Kocioa Neo-Marksowskiego. Ju sam jej spis treci mwi wiele o tym szalonym, chaotycznym arcydziele. Owiadczenia naczelnej bu-hu dotyczce: LSD MARIHUANY SEKSU POLITYKI REWOLUCYJNEJ Artykuy: SYNCHRONICZNO NA BOMBARDOWANIE SATURN BOSKA REFORMACJA LOA KOCI 95-PUNKTOWY DARMOWE A LSD I NOWEGO POWOJU I NEO-AMERYKASKI DAJE TEST NEO-PSYCHOPATYCZNEGO OGOSZENIA NA KOSZT UJRZAAM ZNISZCZENIE DAWKA/DZIAANIE BOGA PLANETY WYDZIELINA JERUZALEM MILLBROOK POPALI CHARAKTERU RZDU

155

ZAKTUALIZOWANA USTA BU-HU KATALOGRYSUNKI Czytelnicy Katechizmu i Podrcznika Kocioa Neo-Marksowskiego dowiedz si, e piecz kocioa przedstawia trjok pokrcon ropuch stojc nad mottem: "Przezwyciy Seksualno". Tim Leary: "Nie podoba mi si twoje motto, Lisa. Jest jak alkoholowy zwid. W niczym nie przypomina miujcego przekazu psychodelicznego. Przezwyciy? Seksualno?" Lisa: "To mj trip. Chwytasz go albo nie". Kiedy spytacie Lis Lieberman, jakie s jej cele, odpowiada: "Pienidze i wadza". I rzeczywicie, ostatnie 20 stron katechizmu zapenia katalog produktw do nabycia z Kocioa Neo-Marksowskiego za zaliczeniem pocztowym. Znajduje si wrd nich skrzynka zniszczenia za 30$ ("kiedy otworzy si j niewaciwie, sponie jej zawarto")oraz certyfikat powiadczajcy, e "naczelna bu-hu nigdy o tobie nie syszaa i jeste jej obojtny". Katechizm i Podrcznik Lisy jest cennym konsumpcyjnym, wyjtkowym, osobistym, bezwstydnym obnaeniem umysu kobiecego, tripu Lisy Lieberman. Czasami pogmatwanym, czasami tak bezmiernie paranoicznym, e traci si wtek, czasami chybotliwym, lecz przez cay czas kobiecym, grubiaskim, wrzaskliwym, nabonym i zwizanym z Centraln Stacj Nadawcz, ktra od dwch miliardw nadaje t sam komedi. Lisa Lieberman wystpuje przed spokojnymi, agodnymi hipisitkami. Nie znosi kwiatw. Nienawidzi rocknrolla. Nie rozumie pikna. Jest nietaktown manipulatork, krzykliw pochlebczyni, tchrzem zncajcym si nad sabszymi, najgorszym z kaznodziei. Jest, krtko rzecz mwic, straszliw zaka ruchu psychodelicznego. Och, pielgrzymie, kiedy odwiedzisz naczeln bu-hu, zobaczysz na jej drzwiach napis: "Plebania, Koci NeoMarksowski, Lisa Lieberman, Naczelna Bu-Hu. Sztuka Dla Sztuki". Zadzwonisz i bdziesz czeka na swego nauczyciela duchowego. Okadka ksiki fruwa tu i tam, cuchnc oparami zadymionej, parnej kwatery wojennej z XXI wieku. Oto sama przywdczyni bu-hu: grone spojrzenie, zmita koszula, pochlapane gacie. Lektura tej ksiki to wspaniay trip ez i radoci dla tych, ktrzy s przygotowani. Minionej nocy Rosemary leaa przy ognisku na ku z igie sosnowych, czytajc Katechizm. Kiedy skoczya czyta ksik, spojrzaa do gry z twarz unurzan w piknych czerwonych cieniach i rzeka: "Lisa Lieberman to zabawna kobieta". Ma racj. Lisa to niezupenie wity, zabawny czowiek. W HODZIE PRZE-RAONEMU JASNOWIDZOWI1 przekad: Dariusz Misiuna Z kadym uderzeniem ziemi wirowego taca rodzi si... chwilowy zlepek czsteczek posiadajcych przejciow zdolno rozumienia-dostrzegania-dowiadczania swego miejsca w spirali ewolucji. Taki organizm, takie zdarzenie wie dokadnie, gdzie si znajduje w trwajcym od miliarda lat balecie. Moe przeledzi dzieje dezoksyrybonukleinowego drutu (ktrego jest przewodnikiem i prdem). Moe dowiadczy nastpnej chwili w caej jej znaczeniu. W miliardzie miliarda znaczenia. Dokadnie tam.

156

Powiada si, e niektrzy z boskich jasno-widzw posiadaj t wyjtkow umiejtno. To wanie ich nazywa si i zabija rnorakimi nazwami. Wikszo z nich pozostaje w ukryciu; przelatuj przez ycie jak patek niegu przed tczwk co spada na ziemi w miosnym pocaunku eksplozji zniszczenia. Nikt nie syszy ich pomrukw "Och, tam" w chwili wstrzsu. Ci ludzie, ci " e" wiedz o swoim istnieniu w ten sam sposb, co czsteczki nuklearnego trapezu wiadome swej obecnoci. Poruszaj si zbyt szybko, by nada sobie i innym nazwy. Takich ludzi nie da si bardziej precyzyjnie i mniej gupio opisa ni przy pomocy rwna opisowych fizyki nuklearnej. Nie znacz mniej ani wicej w grach kulturowych ycia ni elektrony w grze w szachy. S obecni, cho nie mona ich zauway i sklasyfikowa. Istniej na poziomie ponad czerni i biel planszy szachowej. " " proces nie posiada funkcji, lecz moe suy jako funkcja w naszych grach edukacyjnych. Mona si nim posuy w nauczaniu. Ot tak. We jabko i rozkrj je na p. Cienki czerwony obwd otacza jasny lnicy misz, a w samym rodku znajduje si czarna pestka. Przyjrzyj si tej pestce. Jej funkcja znajduje si poza twoimi grami, lecz moesz wykorzysta jej wasnoci. Moesz wykorzysta pestk. Pestka moe ci czego nauczy. Jeli dowiesz si, jak jej sucha, pestka nauczy ci swej pieni. Bg si wciela, ,, ,,, uczy w ten sposb. Mona si od nich nauczy, jak od zapanego w rce patka niegu. Kiedy wypowie si przekaz, utraci si go na zawsze. Kiedy pozna si przekaz, ju si go nie dowie. Pestka staje si potrzaskiem. Patek niegu kropl wody na rce. Mdro wciela si nieustannie eksplodujc w przepiknej formie tanecznej. Jak oko zapanej ryby, co patrzy martwo, umierajc w twoich doniach.

157

Jak wirus raka, co powoli rozkada boskie pikno schwytanych tkanek. Teraz i kiedy " " kwiat pka w pieni, w sowach, "xywprhd", "P-8g@cap", "ewol." Przekaz jest zawsze ten sam, chocia dwik nabazgranej rumby znakw cigle si zmienia. Przekaz jest einsteinowskim rwnaniem odczuwanym jak orgazm. W wspina si po krgosupie, grzybowy lotos rozwija si w czaszce. Czy jeli powiem ci, e przekaz pestki jabkowej przypomina brzmienie indyjskiej fletni, przestan na niej gra? Tajemnica " " polega na tym, e na zawsze musi pozosta tajemnic. Kiedy pozna si mdrca, utraci si jego przekaz. Zapany patek niegu zmienia swj ksztat. Mona w ten sposb zrozumie sztuczk Boego wcielenia. Wiruje w przestrzeni nie rozpoznany. Kiedy uchwyci si go w dziaaniu, rozpywa si w rkach. (Przekaz zawiera si wtedy w kropli wody, tyle e wymaga innych ram nieskoczonoci.) Znakiem " " jest zmiana i anonimowo. Kiedy stara si bdziesz wielbi go, uwica, czci, podziwia, ubstwia wciela, zabijesz go. W ten sposb Faryzeusze taczyli swj radosny taniec. Chwaa im za to! To chrzecijanie zabili Chrystusa. Kiedy bowiem wymyla si symbol, nadaje si " " nazw i zabija jego trwanie, sprowadzajc go do wasnych celw. Mwienie o Buddzie, Chrystusie, Lao-Tse, (chyba, e przypomina to wytrysk, nagy wydech ekstazy, taki jak "Och!" "Ach!" "Aj!" "Cha, cha, cha") jest czym brudnym, mordem na ywym Bogu, zamkniciem go w prezerwatywie, wsadzeniem go pod mikroskop, sprzedaniem dla zysku z kolekcji okazw. Wcielenie nie ma funkcji.

158

A jednak pociga za sob ciki oddech ekstazy. "Och!" "Ach!" "O Boe!" "Jezu!" Niekontrolowany fantastyczny miech. Do! I co z tego? Silny wytrzeszcz cudu. Okropny! Przeraajcy! Przypisy:
l

Przedruk z Psychedelic Review, nr 9,1966. wr

REWOLUCJA MOLEKULARNA1 przekad: Robert Palusiski Szczliwe myli Jestem szczliwy poniewa uczestnicz dzi wieczorem w czym, co jak przeczuwam jest historycznym spotkaniem rozsdnych i przepenionych wizj przyszoci ludzi. Jestem dzi szczliwy take z tego powodu, e moja przebywajca w Laredo w Teksasie, osiemnastoletnia crka, sdzona dzisiaj za marihuan, otrzymaa wyrok uniewinniajcy i nie pjdzie na 15 lat do wizienia. (Oklaski) Pozdrowienia dla Allena Ginsberga Mam wicej powodw, eby by szczliwym czowiekiem. Dobrze, e Allen Ginsberg jest tutaj. Allen Ginsberg przyczy si do nas podczas pierwszych dwch, czy trzech miesicy prowadzonych przez nas bada w 1960 r. i na rwni z Aldousem Huxleyem, moe by uwaany za pocztkowego guru i architekta naszych prac. Spdzi wiele godzin, przesiadujc z nami i opowiadajc o tym, czego si nauczy w Peru i o tym jak Curanderos przeprowadzaj sesje yage. Opowiada nam o narkotykowej scenie w Nowym Jorku, Berkeley i w Maroko. Allen jest chodzc encyklopedi psychodelicznej wiedzy. Ponad wszystko, Allen natchn nas odwag - mwic nam, e nie ma si czego ba, stajc na przeciw nieznanych wymiarw wiadomoci, ktre zostaj otwarte za pomoc rodkw psychodelicznych. Ukochany guru, pozdrawiam ci. (oklaski) Jestem take zadowolony z tego, e przeniesiono t konferencj z campusu Berkeley, do University Extension, tutaj w San Francisco. Wydaje si, e jest to odpowiednie miejsce. Uniwersyteckie rozszerzenie i uniwersyteckie spicie Chciabym pokrtce skomentowa ten ruch, fragmentem wiedzy pyncej z moich komrek. Moje komrki mwi mi o tym, e na kadym poziomie energii, istnieje dialog pomidzy struktur i procesem, pomidzy woln energi, a organizacj, ktra kurczy lub kontroluje swobodny przepyw energii. Na kadym poziomie ycia i na kadym poziomie energii konieczne jest istnienie nieustannego dialogu energi wzbierajcej, dcej do rozszerzenia - jeli wolicie - i spicia, kontroli. Najwidoczniej ten dialog istnieje nawet na poziomie University of California, gdzie zostalimy doprowadzeni do wniosku, e przeciwiestwem University Extension (rozszerzenie) jest University Contraction (skurcz spicie).

159

Departament chemii wewntrznej Jednakowo szanuj obie strony dialogu. Zarwno rozszerzenie, jak i spicie, zarwno kontrola, jak i wolno, s niezbdne. Bez kontroli mamy chaos, bezprawie. Bez ekspansji, mamy struktur robotw i mier. Jeeli historia nauczya nas czegokolwiek, to tego, e w kadym pokoleniu, narastajca energia rozwoju, napr modej idei, omocze w starzejc si struktur, a potem, niezmiennie, po jednym lub dwch pokoleniach, staje si czci starej, statycznej struktury. Dlatego te, przepowiadam, e w kolejnym pokoleniu, bdziemy mie po drugiej stronie zatoki, w Berkeley, wydzia nauk psychodelicznych. Prawdopodobnie bdzie tam dziekanat LSD. Gdy studenci bd wraca do domw na wakacje, Mama i Tata nie bd ju pyta o to, "jakie ksiki czytalicie?", ale, Jakie zastosowalicie czsteczki, eby otworzy Bibliotek Kongresu wewntrz waszego ukadu nerwowego?" Ale biurokratyczne wymogi nadal bd obecne. Bdziesz musia przej test Marihuana 1A i 1B, eby si zakwalifikowa do w prowadzenia w LSD 101. W midzyczasie, wzdu Telegraph Avenue lub nad North Beach rozwinie si czarny rynek RNA i podnosi si bd gosy na alarm, e ten nowy instrument chemiczny przyspiesza wiadomo, rozszerza pami, przyspiesza uczenie si. Powtarza si ten sam cykl. Struktura przeciwko procesowi. Modo przeciwko staroci. W tym tygodniu bierzemy udzia w bardzo starym rytuale. Stary film - te same stare nadzieje, te same stare lki Od tysicy lat, mczyni i kobiety organizowali spotkania, eby robi dokadnie to samo, co my robimy tutaj w tym pomieszczeniu - aby bada wiadomo. Jest to najstarszy przedmiot bada. Ile istnieje poziomw rzeczywistoci? W jaki sposb moemy wydosta si poza symbole? Na przestrzeni dziejw, w kadym ludzkim szczepie istnieli ludzie specjalizujcy si w tych zagadnieniach oraz cae plemi oczekujce jego odpowiedzi. Zawsze byo pewne napicie pomidzy szamanem i prowadzcym wojny wodzem. Jestem pewien, e tajni agenci Rzymskich legionw, podkradali si do katakumb oczekujc na pocztek psychodelicznego naboestwa. Narzdzia powodujce podczenie, krzy i kielich, byy jak wiecie, w tamtych czasach nielegalne. Pniej tureccy Janczarzy spogldali nerwowo na tace sufickich derwiszw, gdy uruchamiali swj dopracowany i precyzyjny system osigania "haju", polegajcy na wirujcym wyjciu poza umys, przy pomocy muzyki i taca. Take papiescy kontrolerzy skrcali si w Rzymie, w czasach gdy Galileusz podcza wiat we Florencji za pomoc teleskopu. Jest to jedna z najstarszych gier w historii i czasami czuj si jakbym bra udzia w jednym z tych bardzo starych, odtwarzanych pn noc filmw. Ta sama obsada, te same debaty, te same lki, te same nadzieje. Ale tutaj rozgrywamy nasz dramat, w nifortunnej scenografii - obszerny hali, wykonany z metalu. Reflektory i mikrofony. Z uwagi na podejmowany temat, byoby atwiej i mniej ortodoksyjnie, gdybymy si spotkali w maych grupach, na zboczu wzgrza, albo w jakim witym lesie.Mwienie o dowiadczeniu psychodelicznym do psychodelicznych suchaczy jest skomplikowanym zadaniem. Istnieje wiele poziomw wiadomoci i aktualnie, wanie w tej chwili, poszczeglni suchacze wibruj na kilku rnych poziomach. Wykad dla jednolitego audytorium jest prosty Typowy, nie-psychodeliczny wykadowca musi martwi si jedynie o dwa poziomy wiadomoci. Jego zadaniem jest utrzymanie uwagi suchaczy na poziomie logiki symboli. czy ze sob jeden symbol po drugim. Jego gwnym zadaniem jest stymulacja. Powstrzymanie suchaczy przed po-padniciem w najnisze poziomy wiadomo: stupor lub sen. Wykadowca psychodeliczny stoi przed bardziej zoonym zadaniem. Gdy rozgldam si po tej sali, rodz si we mnie podejrzenia, e niektrzy z was s z deczka oguszeni alkoholem. Jeeli wypilicie dwa lub trzy drinki przed obiadem, to w pewnej chwili podczas mojego wykadu, gdy bd was bombardowa symbolami, wasza uwaga zacznie si przytpia, za wasze powieki nieco opadn. Wielu z was jest pod wpywem kofeiny, wykazujc gotowo do podania za biegiem symboli. Lecz podejrzewam, e niektrzy z was, znajduj si dzisiaj wieczorem na znacznie rozszerzonym poziomie wiadomoci. w porwnaniu do wykadu dla "podczonego" audytorium Jeeli w cigu ostatnich dwch godzin palilicie marihuan, bdziecie sucha nie tylko moich symboli. Wasze organy zmysw zostay zintensyfikowane i rozszerzone, jestecie zatem take wiadomi gry wiate, brzmienia gosu. Jestecie wiadomi wielu zmysowych sygnaw dochodzcych z poza czystej sekwencji

160

podmiotw i orzecze, ktre wyrzucam przed siebie w powietrze. Wrd grona suchaczy, moe si znale kto taki, kto zadecyduje o tym, e spojrzysz mu w oczy - te najpotniejsze mikroskopy - i stwierdzisz: "Dokd ten kole odjecha?" By moe bralicie dzisiaj wieczr LSD i w tym przypadku moim zadaniem nie bdzie bynajmniej obudzenie was, ale raczej nie zdoowanie was. Prowadzc odczyty dla psychodelicznych suchaczy, czsto miaem takie dowiadczenie, e gdy wdrowaem wzrokiem po sali, nagle natykaem si na dwie sfery, dwie gbie, dwa jeziora i zdawaem sobie spraw z tego, e zagldam do wewntrz czyjego kodu genetycznego, e jestem odbierany nie poprzez symboliczny jzyk czowieka, ani nie poprzez skomplikowany system organw zmysw, ale przez wielo ewolucyjnych form ycia - ameb, szaleca, redniowiecznego witego. Kolejnym problemem w dziedzinie komunikowania si jest to, e mamy tutaj obecn spor grup profesjonalistw, oraz osoby w rnym wieku. Lista licznych dyscyplin biorcych udzia w tej konferencji, wczajc w to modzie i nie-profesjonalistw jest duga. Chciabym by na tyle utalentowany, by mwi w sposb bezporedni i nawiza kontakt z obecnymi tutaj przedstawicielami reprezentujcymi kad grup zawodow i spoeczn. Taki jest mj cel. Lecz problem tkwi w tym, e mwicie tak wieloma dialektami. Czsto czuj si w takiej sytuacji, niczym tumacz ONZ prbujcy przeoy na wiele rnych poziomw, wysan przeze mnie wiadomo. Jeeli w jakim pokoju mwibym do modych ludzi stosujcych LSD, niemal cay przekaz zostaby odebrany. Mgbym odczyta ksik telefoniczn San Francisco i przywitanoby to oklaskami. Nie jest to tak bardzo odjechany pomys, jak mogoby si wydawa. Biaa cz cz ksiki telefonicznej jest wizytwk i czaso-przestrzenn lokalizacj kadej gry w ego, w San Francisco, cz ta od Abbey Rent do Xeroxa, to opis caoci rozgrywek spoecznych i podczone osoby, ktre suchaj tego prostego recitalu, zoonego z gam granych na rnych poziomach, otrzymaj informacj o caym przebiegu ewolucji w tym przypadku. Tak wic nie martwi si o modzie i osoby podczone. Bardziej bym si przejmowa obecnymi w tym pomieszczeniu strami prawa, ktrych zadaniem jest odczenie nas. Bardzo prawdopodobne, e jeszcze nigdy, na adnym naukowym sympozjum nie byo tylu obrocw prawa. Z jakiego powodu jest tutaj obecnych tylu tajnych agentw policji? Z pewnoci nie przybyli tutaj po to, by ochrania czyj wasno, lub osoby zagroone przez agodnych ludzi, ktrzy s tutaj suchaczami. Co jest tym zagroeniem, ktre przycigno policj? By moe jest tym niebezpieczestwo pynce z nowych idei. Historia uczy nas o tym, e w innych czasach i w innych krajach, na spotkaniach, podczas ktrych dyskutowano o ideach stanowicych wyzwanie dla klasy panujcej, roio si od policyjnych agentw. W jaki sposb, dyskusja o dowiadczeniach psychodelicznych zagraa ludziom dziercym wadz w naszym kraju? Czy to dlatego, e marihuana, LSD i inne psychodeliczne dragi mog zwikszy indywidualn wolno? Czyby nasz rzd obawia si wewntrznej wolnoci? Prosz obecnych w tej sali agentw policji o suchanie tego wykadu z otwartym umysem. Moecie si dowiedzie czego o przyszoci. Moecie si nawet przyczy do nas2. Chciabym pomwi o dwch rzeczach Po pierwsze, chc mwi o anatomii i farmakologii wiadomoci. Niewielu jest Amerykanw, w wieku powyej szesnastu lat, ktrzy nie stosowaliby jakich rodkw zmieniajcych wiadomo. Pozornie wszyscy zgadzamy si co do tego, e chemikalia mog zmienia wiadomo, ale kady z nas przejawia tendencj do preferowania ktrego z dragw, pomagajcego mu w dojciu do ulubionego stanu wiadomoci. Straszliwe zaburzenia w komunikacji i porozumiewaniu si powstaj w chwili, gdy uyjemy sowa "narkotyk". Narkotyk! Narkotyk! Ale co to jest ten "drag"? To may czteroliterowy wybuch - DRAG! Czytajc od tyu, jest to "gard". To jedna z najpotniejszych sylab wspczesnej Ameryki. Dla wielu ludzi, dla wikszoci osb po czterdziestce, sowo "drag" oznacza jedn z dwch rzeczy: doktora - chorob3. Lekarstwo-recepta-doktor-chorobamedycyna, kontrola-lekarz-choroba. Albo drag oznacza: narkotyk-zbrodnia-narkotyk, szatan-drag-orgianarkotyk-zbrodnia. To s symbole, ale te symbole s potne i nie wiem jak mona je zmieni. Odwana modzie i zestrachani starsi Bernie Ganser, reporter z Associated Press, opowiedzia mi histori, ktra mnie zmartwia. W leccym tutaj samolocie, zdecydowa si na przeprowadzenie maej ankiety. Poprosi stewardess, by spytaa pilotw, inne

161

stewardessy i kilku pasaerw samolotu, o to, co sdz o LSD i jakie chcieliby zada pytania na konferencji powiconej LSD. Pilot odesa odpowied: "Jak si to podaje?". Gwne kwestie poruszane przez osoby w wieku rednim, dotyczyy surowoci stanowionego prawa, kontrolujcego ten rodek. Ale dla modych ludzi sowo narkotyk oznacza co cakiem innego. Jeeli rzucisz modemu czowiekowi haso "drag", zapyta: "A ktry? Czy masz na myli alkohol, ktry moi rodzice wlewaj w siebie podczas kadego weekendu? Czy mylisz o heroinie - tym uzaleniaczu? Czy chodzi ci o amf, ktr stosuj przed egzaminami? Czy te masz na myli traw, ktr palimy z moj dziewczyn, idc do ka?" Oczywicie sowo "drag", odnosi si do niezmierzonego zakresu ludzkich dowiadcze, od buddyjskiej rozpaczy uzalenionego narkomana, poprzez beznadziej alkoholika do szerokiej rnorodnoci pozytywnych okrele: energia, zabawa, religijne objawienie, intensyfikacja wrae seksualnych, odlot estetyczny, ekstaza, przyspieszenie uczenia si, itd. Istnieje taki czynnik, ktry pozwala przewidzie reakcj danej osoby na LSD i marihuan. Jest to zmienna, ktra - o ile j znamy - powie nam wicej od innych danych o reakcji danej osoby. Tym czynnikiem jest wiek. Jakie sze tygodni temu, uczestniczyem w programie radiowym w Bostonie. Przez jaki czas mwiem, a potem telefonowali ludzie z pytaniami. Do pewnego stopnia stacja cenzurowaa telefony. Chcieli utrzyma rwnowag pomidzy negatywnymi i pozytywnymi pytaniami. Pierwszych dziesiciu rozmwcw byo ustosunkowanych pozytywnie. Byli to modzi ludzie, ktrzy zadawali powane, wesoe pytania o dawkach, filozofii wschodu, psychologii, farmakologii, o naukowych aspektach uywania, itd. Jedynym wyjtkiem z tej dziesitki, by indyjski filozof z Boston University, ktry spyta: "Co si, u diaba dzieje w tym kraju?". Na to pytanie nie potrafiem udzieli odpowiedzi. Ale pniej, po krtkiej przerwie, zaczy si krytyczne i wrogie telefony. Rnica w wieku bya bardzo oczywista. Strasznie przejte i gboko powane, drce gosy redniego-wieku, oraz staruszkw oskaray mnie o to, e jestem diabem. Ojciec dziesicioletniej dziewczynki, powiedzia (chropawym i niewyranym od whisky gosem) e powinno si cofn licencj na prowadzenie stacji. Byy to do niesamowite chwile i po raz pierwszy, w cigu szeciu lat prowadzonych przeze mnie prac nad rodkami psychodelicznymi, poczuem wraenie zwierzcego strachu, przebiegajcego po moich plecach jako reakcji na t udrk, panik i zo, ktra rozbudzia si w tych starzejcych si umysach. Niesamowita moc dragw Dlaczego tyle strachu, troski i nadziei, koncentruje si wok sowa "drag"? Chciabym zaproponowa kilka odpowiedzi. wiadomo jest procesem biochemicznym Jzyk naszego ukadu nerwowego, jzyk naszych organw zmysw, jzyk naszych komrek, jzyk naszego genetycznego kodu, jzyk pamici ma oparcie w chemii. Instynktownie wszyscy o tym wiemy. Gdzie tam, gboko w bankach pamici DNA, yje intuicyjna wiedza o tym, e zwizki chemiczne stanowi potg, e chemikalia mog dokonywa zmian, e chemikalia s kluczem. Myl, e nie jest przypadkiem, e tak wiele mitw przekazywanych z pokolenie na pokolenie, zawiera opowie o magicznym napoju. Rzecz jasna mity s wiedz komrkow. Zmieniaj si symbole, upadaj i powstaj cywilizacje, ale tak dugo, jak dugo rodzaj ludzki bdzie wyposaony w ten rodzaj ciaa, yjc na tego rodzaju planecie, niektre z mitw bd si pojawia. I wiele z nich dotyczy cudownoci i magii witych dragw. W ktrym punkcie historycznych docieka, pojawia si stara baba z napojem. Stary czarownik z eliksirem ycia. Moe to by take aba, albo zwierz lub wiedma z kotem, albo z owocem, warzywem, korzeniem, czy winem. Nastpstwem tego jest fakt, e kontrola nad chemikaliami, ktre zmieniaj stan umysu, zawsze bya rdem napi spoecznych. Ten, kto sprawuje kontrol nad zmieniajcymi umys chemikaliami, kontroluje wiadomo. Ten kto wada chemikaliami, moe zakrci twoim umysem, moe zmieni twoj osobowo, moe zmieni ciebie i twj obraz wiata. Oto dlaczego, na przestrzeni dziejw, zawsze istnia ten rodzaj napicia. Alchemik w swoim laboratorium, by rdem zarwno olnienia, jak i strachu. W tle dziejw, zawsze stoi czowiek potraficy ci podczy. Starzejcy si krlowie Europy wysyali ludzi z naczyniami, w poszukiwaniu eliksiru ycia. Kady chce kontrolowa LSD W naszych czasach, najbardziej oczywist rzecz stao si to, e kady chce przechwyci kontrol nad LSD, by realizowa swoje cele. Naukowcy bd mwi: "Tak, LSD jest obiecujcym rodkiem, ale niewtpliwie

162

powinien nalee wycznie do badaczy". Lekarz powie: "C, jako lekarz, mog powiedzie, e tylko zawodowi medycy maj odpowiednie dowiadczenie i odpowiedni stopie odpowiedzialnoci, by przepisywa ten rodek innym ludziom". Potem wypowiedz si ludzie religii (tysice z nich zajmuje si badaniami, zwizanym ze rodkami psychodelicznymi): "Nie ma wtpliwoci, e dowiadczenie psychodeliczne, jest zasadniczo dowiadczeniem religijnym, ale martwi si o uywajc LSD modzie, poniewa powinno si to stosowa z bardzo powanej i religijnej motywacji, w miejscu przeznaczonym dla tak witego dowiadczenia." Ale hippisi popatrz ze zdziwieniem na naukowcw i stwierdz: "Po co te prby opisw, bada, proroctwa i cay ten stuff? Czowieku, po prostu podcz si! Ciesz si tym!" Oczywicie nawet ludzie, ktrzy nie zamierzaj uywa LSD, pragn je kontrolowa i chc, eby nikt inny go nie uywa. Okoo dwch miesicy temu, byem w Waszyngtonie zeznawa przed komisj senack. Przede mn zeznawa kapitan Trembly, szef biura narkotykowego si policyjnych w Los Angeles. Kapitan Trembly jest dobrym i szczerym czowiekiem, ale nie ma pojcia o czym mwi. Stanowi klasyczny przykad bariery w komunikacji pomidzy pokoleniami. Pozwlcie mi przedstawi trzy przykady ilustrujce zaamanie si monoci porozumienia pomidzy pokoleniami. Czy powiedzia pan: da swojej matce LSD? Przyjechaem do Waszyngtonu, specjalnie z tej okazji wraz z moimi nastoletnimi dziemi. Kapitan Trembly opowiada histori o dziwacznym i niebezpiecznym dowiadczeniu LSD, ktre przebiegao mniej wicej tak: "!8 lutego, nasi agenci aresztowali siedmioro nastolatkw, biorcych LSD. Zabralimy ich na posterunek. Jedna pitnastoletnia dziewczyna chciaa i do domu, eby da swojej matce LSD w filiance kawy, aby dziki temu, mogy osign wyszy stopie porozumienia". MATKA! NARKOTYK! Senator Dodd popatrzy z rozdziawion gb na senatora Kennedy'ego. ??"Czy pan powiedzia Da narkotyk swojej matce???" Drag. Narkotyk. Szpryca. Doktor. Choroba. Narkotyk. Popatrzyem na mojego syna i na crk i pokiwalimy gowami. Osoba, ktra ma pozytywne dowiadczenie LSD, w sposb naturalny chce si nim podzieli z ukochanymi osobami. To oczywiste, e ta crka chce podczy swoj mam. W obronie zjadanej kory drzewa Kapitan Trembly opowiedzia drug histori. Mwi o swoich agentach, ktrzy aresztowali dwch mczyzn na trawniku w Hollywood. Jedli oni traw i kor z drzewa. Senator Dodd powiedzia: "Jedzc traw! Kor z drzewa!" Kapitan Trembly odrzek: "Tak, a jeden z nich uczy si w Princeton." C, wiem e dla kadego z tych, ktrzy nie brali LSD, brzmi to cakiem dziwacznie. Mylicie o tych dwch facetach jak noem i widelcem wsuwaj na obiad traw i kor. Jednake, kady kto porozumiewa si ze swoimi komrkami, zdaje sobie sprw z tego, e z punktu widzenia kodu DNA pomys zjadania misa jest prawdziw fanaberi, ktra rozwina si dopiero w ostatnich kilkuset pokoleniach, i e kod DNA zaprojektowa kad z twoich komrek, jako zjadacza kory i trawy na przestrzeni milionw pokole, plastikowe steki z Safeway'a nadal nie znajduj zrozumienia wrd moich komrek. Bardzo czsto w czasie sesji LSD, zdarza si e kto bierze kwiat, traw, kor, uje je z refleksj pozwalajc na nowo przeywa odleg przeszo. Wyglda to dziwacznie, lecz ma to wielkie znaczenie dla waszych komrek. Policja wchodzi w posiadanie dragw Potem kapitan Trembly zrobi trzeci, niezwykle interesujc rzecz. Wydoby ze swojej torby butelk i powiedzia: "To jest LSD". Moe niektrzy z was widzieli zrobion przez UPI, krc w mass-mediach, fotografi. Gdy to uczyni, zaczem si nad tym zastanawia. W istocie rzeczy, kapitan Trembly by jedyn osob w tym pomieszczeniu, ktra zgodnie z prawem moga sobie na to pozwoli. Nie byo tam lekarzy, ktrzy uprzednio otrzymali specjalne zezwolenie z ministerstwa zdrowia, na stosowanie LSD w szpitalach psychiatrycznych, za rzecz jasna rzdowe pienidze. Nie byo tam nikogo, kto miaby prawo stan tam i trzyma t butl. Nie mgby tego zrobi senator Dodd. Nawet senator Kennedy! Wadza policji! Wszystko, co zmienia wiadomo jest zagroeniem dla ustanowionego porzdku. W tym temacie s zgodni politycy wszystkich orientacji. To jedyne miejsce, gdzie moesz spotka Johna Birchera gosujcego rami, w

163

rami z komunistami. To jedyne miejsce, gdzie lewica jest zgodna z prawic. Wszystko co mogoby rozszerzy wiadomo naley zlikwidowa! Z tym dziwnym fenomenem spotkalicie si w Kaliforni, gdzie zarwno gubernator Brown, jak i Ronald Reagan cigali si o pierwsze miejsce w wycigu do zlikwidowania naszego klucza do duchowych dowiadcze. Chemikalia s kluczami do zmiany wiadomoci Zanim zrozumiemy, czy te bdziemy dyskutowa o polityce ekstazy, musicie zrozumie anatomi i farmakologi rnych poziomw wiadomoci. wiadomo jest energi odbieran i odczytywan przez struktur. Istnieje tyle rnych poziomw wiadomoci, ile istnieje anatomicznych struktur w ciele czowieka, przystosowanych do odbierania i dekodowania energii. Jako e wiadomo jest procesem biochemicznym, zwizki chemiczne stanowi klucze do rnych poziomw wiadomoci. Jest to oszaamiajce odkrycie ery psychodelicznej. Istnieje tyle odrbnych poziomw wiadomoci, ile jest neuronowych, anatomicznych, komrkowych, subkomrkowych struktur w ciele czowieka. A chemikalia je podczaj. Dowiadczenie mistyczno-wizyjne, nie musi by duej niewypowiedziane i nieopisywalne. wiadomo (energia) bazuje na strukturze fizycznej i fizjologicznej4. Eksplozja ery psychodelicznej jest bezporednio zbiena z wielowymiarow ekspansj nauki zewntrznej. Piset lat temu czowiek postrzega wiat zewntrzny w sposb jednowymiarowy - makroskopowy wiat widziany goym okiem, do jasno widziany, lub zaciemniony przez mg lub dym. Potem wynalazek szka powikszajcego doprowadzi do spostrzeenia nowych poziomw rzeczywistoci. Kade kolejne powikszenie struktury wymagao wyksztacenia nowej dziedziny nauki, nowego jzyka, ktry by sprosta nowemu poziomowi rzeczywistoci (formaknie niedostpnemu dla goego oka). Mikroskop, teleskop, mikroskop elektronowy, radioteleskop. Chemiczne zwizki psychodeliczne speniaj dokadnie t sam funkcj w badaniu wewntrznych wizji. Kada klasa dragw zerodkowuje wiadomo na kolejnym, nowym poziomie energii. Kady z poziomw - dragw, definiuje nowy rodzaj nauki i wymaga nowego jzyka5. We wczeniejszym rozdziale zasugerowaem istnienie 7 szerokich poziomw wiadomoci, na kady z nich naprowadzaj nas specyficzne chemikalia i kady koncentruje si na wewntrznych strukturach ciaa. 1. Solarny (dusza): wiadomo wymiany energii pomidzy strukturami molekularnymi wewntrz komrek zostaje uruchomiony przez due dawki (300 gamma) LSD. 2. Komrkowy: wiadomo wymiany energii wewntrz komrki - zostaje uruchomiony dziki rednim dawkom LSD, due dawki meskaliny, pejotlu, psylocybiny. 3. Somatyczny: wiadomo wymiany energii wewntrz splotw nerwowych, poredniczcych w systemie organw - zostaje uruchamiany przez rednie dawki meskaliny, psylocybiny, mae dawki LSD, due dawki haszyszu. 4. Sensoryczny: wiadomo przemian energii w systemach dokrewnych i sieciach neuronowych, odczuwana przy pomocy organw zmysw - zostaje uruchomiony przy pomocy marihuany. 5. Symboliczny: wiadomo wymiany energii w ukadach dokrewnych i orodkach korowych, poredniczcych w uwarunkowanych sposobach uczenia si - zostaje uruchomiony przez serotonin, kofein, herbat, nikotyn, metaamfetaminy. 6. Stuporu: wiadomo wymiany energii w systemie dokrewnym i orodkach podkorowych, poredniczcych w uczuciach i emocjach - zostaje uruchomiony przez alkohol. 7. Cisza - sen: Stan niewiadomoci uruchamiany przez zwizki chemiczne (narkotyki - opiaty, rodki nasenne i znieczulajce), ktre wpywaj na system dokrewny i orodki podkorowe, wywoujc sen i piczk.

164

Dziki temu mona zdefiniowa siedem dziedzin nauki, wchodzcych w skad psychologii psychodelicznej: 1. Psychologi molekularn (psychofizyk) 2. Psychologi komrkow (psychobiologi) 3. Psychologi somatyczn (psychofizjologi) 4. Psychologi sensoryczna (fizjologia zmysw) 5. Psychologi uczenia si (psychoinynieri) 6. Psychologi emocji (psychopolityk) 7. Psychologi niewiadomoci (psychoanestezjologi, psychoeschatologi) Te poziomy wiadomoci oraz relacje pomidzy poszczeglnymi dragami i kadym poziomem wiadomoci, s oczywicie hipotetyczne. Psychodeliczna farmakologia i neurologia psychodeliczna wyklaruj i skoryguj te domysy. Wartoci tych hipotez jest to, i s one sformuowane w konkretnym, technicznym, obiektywnym jzyku. Wemy na przykad stwierdzenie: "Marihuana zmienia biochemi splotw nerwowych, poredniczcych pomidzy organami zmysw". Jest to stwierdzenie heurystyczne, sugeruje specyficzny dobr eksperymentw. Mj jzyk i hipotezy s nadrzdne wzgldem aktualnego jzyka psychofarmakologii, ktry ugrzz w moczarach pseudonaukowych abstrakcji, takich jak: "Marihuana jest intoksykan-tem" lub "Cannabis naley do euforiantw". Nie dbam o to, czy moje hipotezy zostan potwierdzone. Zaley mi na tym, aby farmakolodzy i neurolodzy porzucili swoje przesdy, jzyk moralitetw i eby zaczli bada specyficzne relacje pomidzy orodkami neuronowymi, a psychodelicznymi dragami. Nie jest moim zadaniem stwierdza, co jest "waciwe", ale stworzy takie warunki, aby waciwe gazie wiedzy, z odpowiednio zadowalajcym wyposaeniem lingwistycznym, mogy opisywa wydarzenia zewntrzne, odpowiadajce systematycznym odkryciom wewntrznych przestrzeni. W niedalekiej przyszoci, kada z tych psychodelicznych dziedzin wiedzy stanie si zoon nauk i potrzebowa bdzie tylu naukowcw, technikw i nauczycieli, ile mamy dzisiaj biologw, fizykw, inynierw. Psychologia molekularna, badajca interakcje pomidzy ukadem nerwowym i wydarzeniami czsteczkowymi we wntrzu ciaa, stanie si rwnie wana jak fizyka. Kada z tych siedmiu klas badawczych poszukiwa, w oczywisty sposb, bdzie si dzieli na podgrupy. Na przykad psychologia sensoryczna zawiera bdzie nastpujce dziay: psychodeliczno - optyczny psychodeliczno - akustyczny psychodeliczno - zrcznociowy psychodeliczno - wchowy psychodeliczno - smakowy psychodeliczno - ruchowy Studenci bd si specjalizowa w tych dziedzinach. Powstanie ogromny przemys wytwarzajcy precyzyjnie okrelone rodzaje energii zewntrznych, potrzebnych do ksztacenia organw zmysw podczonego spoeczestwa.

165

Aktualnie, w naszym prymitywnym kraju posiadamy przemys przeznaczony do produkcji rodkw wytwarzajcych stan wiadomoci na poziomie 6: emocjonalnego stuporu. Przemys spirytusowy zajmuje si wytwarzaniem chemikaliw, po czym sponsoruje odpowiadajce mu formy sztuki - widowiska w TV, ktre s perfekcyjnie dostrojone do emocjonalnego stuporu. Pene agresji zawody sportowe i spektakle polityczne stanowi rodzaj sztuki dostosowany do 6 (stupor) poziomu wiadomoci. Gwarantuje si konsumentowi show wypeniony przemoc: upojne sadystyczne Wiktorie dla zwycizcw, masochizm dla przegranych, kolejne, uniwersalne piwko. Czyby byo zatem tak trudno przewidzie, e w niedalekiej przyszoci, wart miliard dolarw przemys marihuanowy, bdzie sponsorowa wydarzenia kulturalne stymulujce i koordynujce 4 poziom wiadomoci zmysowej? Konsument-zmysowiec, zapali sobie i zostanie zaproszony do mul-timedialnego przedstawienia telewizyjnego, prezentujcego model erotycz-no-medytacyjnego-Zen, zaprojektowanego dla odbiorcy na 4 poziomie. Komrkowy poziom wiadomoci, podsuchujcy 2-miliardo-letni bank pamici DNA, bdzie wymaga najbardziej zoonej formy wyzwania intelektualnego, tudzie artystycznych kreacji. Poykasz piguk wyrzucajc ci na 2 poziom, podczasz si do genetycznej pamici i wyruszasz w rein-karnacyjny trip pod przewodnictwem, troskliwie opracowanego, multikanaowego, multisensorycznego przedstawienia MV (multiwizji), sponsorowanego oczywicie przez Minnesota Mescaline Company. Kady poziom wiadomoci, bdzie wymaga swoje formy sztuki. 7 sztuk piknych przyszoci, to: 1. Sztuka soletyczna - dramat atomowo-nuklearny 2. Sztuka genetyczna - dramat ewolucyjny 3. Sztuka somato-estetyczna - dramat cielesny 4. Sztuka estetyczna (erotyczna) - dramat zmysowy 5. Sztuka ascetyczna - dramat intelektualny 6. Sztuka atletyczna - dramat emocjonalny 7. Sztuka anestezyjna - dramat ucieczki Nauka psychodeliczna Przez nastpnych kilkaset lat, znaczna cz aktywnoci czowieka bdzie polega na naukowej eksploracji i edukacji wewntrz wielu nowych wszechwiatw wiadomoci, ktre zostan otworzone za pomoc rodkw psychodelicznych. Wewntrzna fabryka czowieka, jego wilgotne obszary komrek, jego 2-miliardo-letnie rozwijajce si wzory, s w tym samym stopniu zoone, co wiat zewntrzny. Instrumenty wewntrznych odkry zadziaaj tak, jak ongi zrewolucjonizoway spoeczestwa przyrzdy, suce do odkrywania wiata zewntrznego. Praca z psychodelikami Kluczem w koncepcji rewolucji psychodelicznej jest praca, praca ekstatyczna. Ten punkt zasadniczy jest pomijany w rwnym stopniu przez entuzjastw LSD - acidhead'w, jak i przez zastraszonych mieszczuchw, przy czym obie grupy szkaluj si argumentami zawierajcymi oskarenia o prby ucieczki i zaywania wyuzdanych przyjemnoci. Staroytny paradoks wci jest w mocy. Im wiksza wolno, tym wiksza odpowiedzialno. Im wicej zostaje uwolnionej energii, tym wicej jest potrzebnych struktur. rodki psychodeliczne wymagaj znacznie wicej zdyscyplinowania i wiedzy technicznej, ni odczajce ci dragi.

166

Narkotyki s dragami ucieczki. Nie wymagaj zdyscyplinowanego treningu. Kady moe strzeli sobie dziak i zapa w drzemk. Narkotyki zawizuj oczy. Alkohol wymaga niewielkich przygotowa. Kady dowiaduje si bardzo szybko, czego moe oczekiwa od stanu upicia si, dokd zabiera go ten stan. Kady rozwija w sobie repertuar prymitywnych emocji, zwizanych z jego sposobem picia. W kadym przypadku, po wypiciu kwarty (0,9l) whiskey padasz pod st. W Stanach Zjednoczonych jest 7 milionw alkoholikw i jeszcze nastpne 14 milionw wprowadzajcych si kadego wieczora w emocjonalny stupor. Alkohol jest jak okulary przeciwsoneczne. Do uywania kawy, herbaty, nikotyny, metaamfetaminy6 nie potrzeba treningu. Te rodki dostarczaj dodatkowej energii do rozgrywania swojej socjalnej partii szachw, uwarunkowanej presj kary i nagrody. Powane naduywanie tych stymulantw wytwarza roztrzepany, peen poirytowania stan lekkiej paranoi. Opita kaw, palca jednego za drugim papierosa, domowa gospodyni przemierza podog, krcc si i obracajc czarnym kbkiem swoich mentalnych marionetek. "Speedy" poganiaj coraz szybciej zaadowan ciarwk umysu, prdzej i prdzej, zatoczonymi autostradami do kolejnego opustoszaego miasta. Trening marihuany Marihuana wymaga intensywnego treningu. Od trawy nie dostaniesz automatycznego, chemicznego "kopa". Stan po marihuanie - haj - powoduje subtelne wspbrzmienie pomidzy "podczonym" organem zmysu i bombardujcymi go z zewntrz bodcami. eby nauczy jak uywa marihuany, musisz nauczy si uywania swoich organw zmysw. eby sucha muzyki pod wpywem trawy, musisz odby trening rwnie dugi, jak czas potrzebny do zrozumienia i zbudowania audio-systemu hi-fi. Niewiele niepalcych trawy osb, pojmuje konieczno treningu zmysw, niezbdnego do dogbnego poznania tego rodka. Dla przecitnego dorosego, organy zmysw s biorcymi udzia w grze kamerami, pomagajcymi w wybieraniu i przestawianiu pionkw na szachownicy. Oko jest po prostu stworzone do czytania gazet, a ucho suy oczywicie do suchania wiadomoci pyncych z telefonu. Bdcy w zaniku zmys smaku, podczono do programu adowania baterii robota. Ciao jest wycznie maszyn, pozwalajc przemieszcza si zgodnie z reguami okrelonymi dla pionkw szachowych, co w sumie wypenia twj cay symboliczny dzie. Z neurologicznego punktu widzenia, oko jest wielowarstwowym trzsawiskiem milionw, setek milionw supkw i prcikw, z ktrych kady jest wyposaony w odbiornik fal wiata, rozpalajcy si orgiastyczn feeri po dotarciu do uderzenia wietlnej fali. Nigdy nie widzisz jakiej "rzeczy" lub obiektu. Z punktu widzenia twojej siatkwki, istnieje tylko wiato odbijajce si od mojej twarzy, od mikrofonu, od tablicy. wiato! wiato wpadajce na siatkwk twojego oka, w mikkie, nagie bagnp supkw i prcikw, z szybkoci 300000 km na sekund! Uaau! Oto dlaczego artyci lubi uywa trawy. Poniewa widz nie tylko rzeczy. S wiadomi i uwraliwieni na t gr wiata. Jedn z pierwszych reakcji podczas dowiadczenia psychodelicznego jest: "Dlaczego kolory s takie jaskrawe! Wydaje si, jakby oy wiat! To yje! To jest ywe!" C, oczywicie, e to jest ywe. Twoje oko wie o tym przez cay czas. To jest ywe, poniewa to nic innego ni czysta energia wiata, ktra rozbija si na twojej siatkwce. Ci z was, ktrzy widzieli psychodeliczny show wiata, maj jakie pojcie czym jest dowiadczenie psychodelicznego widzenia. Nie jest to po prostu sekwencja, nastpujcych po sobie oschych symboli, ale powd, Niagara energii wietlnej. Czowiek nigdy nie stworzy tak delikatnego i skomplikowanego instrumentu optycznego, jakim jest siatkwka oka. Pytanie, czy moemy nauczy si sposobu jej uywania, staje si wyzwaniem. To samo odnosi si do ucha. To samo jest prawd w stosunku do wszystkich organw zmysw. W rzeczywistoci ciao czowieka jest zbiorem miliardw gotowych do nastawienia kamer, gotowych do podczenia, do zaistnienia w harmonii i symfonii pod batut zrcznego uytkownika tej maszyny. Jestem przekonany, e niewiele osb w Stanach Zjednoczonych wie jak uywa marihuany. Uywanie zmysw lub rozszerzenie zmysw stanowi szok dla naszej purytaskiej, amerykaskiej kultury. Jestemy ludmi pruderyjnymi. Wielu Amerykanw moe zdziwi fakt, e trening zmysw by przez wiele tysicy lat gwn technik duchow w niemal wszystkich religiach wiata. Jeeli stwierdzenie, e droga do Boga wiedzie poprzez zmysy, brzmi dla was obco - pomylcie o gotyckich katedrach. Rozwacie kolejno odczu, jakich dowiadcza czowiek redniowiecza, wchodzc do gotyckiej katedry - tego znakomitego

167

narzdzia pomagajcego podcza si. Najpierw kierowa swj wzrok na rozet, rodzaj mandali. Potem, w jego receptorach wchowych eksplodowa - niczym granat w nosie - zapach kadzida, niosc przesanie: to nie jest jedzenie, chopcze, to ju nie interesy, to zapach Boga. Okrelone zmiany postawy ciaa - mudry, pokony, czy gest modlitwy, s ruchowym znakiem wskazujcym na to, e zbierasz swoje zmysowe energie, by spojrze do wewntrz. Choray Gregoriaskie podobnie jak klasyczna muzyka religijna Indii i Persji, przypominaj ci swoim brzmieniem, e to ju nie jest proces codziennych gier. e zmierzasz do wewntrz. Jeeli was dziwi to, e marihuana moe by uwaana za klucz do duchowych dowiadcze, nie zapominajcie o tym, e obecnie 200 milionw ludzi na wiecie stosuje regularnie marihuan do celw religijnych lub w celu odnalezienia pogody ducha. Na gruncie optycznych metafor, marihuana jest niczym korekcyjne soczewki, przywracajce ostro widzenia, czyst ogniskow. Dyscyplina somatycznej ekstazy Im dalej posuwamy si wzdu psycho-chemicznego kontinuum, (poczwszy od stanu narkozy) tym wikszy jest wymagany stopie wytrenowania. Zatem dragi podczjce nas do somatycznego poziomu wiadomoci (poziom 3), wymagaj wikszego nakadu psychodelicznej pracy od marihuany (poziom 4). Haszysz, MDA, rednie dawki meskaliny i psylocybiny, otwieraj wiadomo na przekaz pyncy z autonomicznego ukadu nerwowego, na sygnay z organw i centrw tkanek umiejscowionych wewntrz ciaa. Przecitny czowiek Zachodu jest wiadom wycznie najdoniolejszych informacji alarmowych ze swego wntrza. Gd! Bl! Dusznoci! Podobnie zachodnia psychologia, ignoruje dug tradycj empirycznych bada somatyki psychodelicznej, stworzon przez psychologw wschodu. Naukowcy tantryczni (hinduistyczni i buddyjscy) od tysicy lat opisywali i diagnozowali wraenia somatyczne. Obszerne i bardzo dokadne podrczniki ucz dziedziny somatycznej ekstazy. Tantrycy nazywaj centra wiadomoci cielesnej czakrami. Studentw naucza si metod podczania si do tego poziomu wiadomoci oraz jzyka kolorw, dwiku, postaw i symboli pozwalajcych przekazywa spostrzeenia. Nowoczesna neurologia potwierdza psychodeliczno-naukowe odkrycia Tantrykw. W trakcie medytacji nad autonomicznym ukadem nerwowym mzg jest w staym kontakcie z wydarzeniami somatycznymi. Wasz mzg, z sekundy na sekund odbiera telegraficzne wiadomoci, pynce z ukadu krenia i oddychania. Na ironi zakrawa fakt, e wymagamy zewntrznych bada przeprowadzanych przez lekarzy, by mogli odgadywa diagnozy dawno postawione przez nasze mzgi. Cakiem moliwe, e w nastpnej dekadzie, "podczeni" lekarze bd podawa pacjentom psychodeliki trzeciego poziomu (jak haszysz), tumaczc im przy tym, w jaki sposb mog sami zdiagnozowa swoje dolegliwoci. Najwyszy odlot wymaga najwikszej pracy Zmysowy poziom wiadomoci jest ograniczony do kilku organw zmysw, za pomoc ktrych czowiek nieporadnie kontaktuje si z zewntrznym wiatem. Somatyczny poziom wiadomoci jest ograniczony do organw i centrw tkankowych ciaa. Komrkowy poziom wiadomoci wpycha czowieka w kontakt z acuchem DNA, ktry siga pocztkw ycia. Czowiek ma moliwo, podsuchiwania nieprzerwanego acucha ewolucji, rozszyfrowywania fragmentw spiralnego planu. Wikszo ludzi biorcych due dawki meskaliny lub rednie iloci LSD wskoczyo do wewntrz cigu reinkarnacji. Oddwikiem na to dowiadczenie jest z reguy pena respektu cze, wyraana w niejasnych i niewyranych kategoriach religijnych: "Wszyscy jestemy jednym!" "Wszyscy jestemy limi na drzewie ycia!" Niewielu hipisw zrozumiao genetyczne implikacje tego dowiadczenia, nie zdajc sobie sprawy z tego, e zacza si nowa era wewntrznej paleontologii i ekstatycznej archeologii. Gdy sysz przeraone spekulacje na temat tego, w jaki sposb czowiek spoytkuje wolny czas, w dobie automatyzacji, to woam na alarm. Odtworenie genetycznych wspomnie, zagrzebanych w miriadach wielopajczastych tworw RNA-DNA, bdzie gwnym, intelektualno-ekstatycznym zadaniem przyszoci. W

168

cigu stulecia nadejdzie taki czas, gdy czowiekiem wyksztaconym bdzie ten, kto wie kim jest i skd przychodzi. Ta wiedza bdzie oparta na bazie bezporedniego dowiadczenia psychodelicznego. Psychodeliki poziomu 2 s mikroskopami biologii wntrza. Uycie dragw poziomu 1: LSD i STP, pozwala zaznajomi si z zaawansowan fizyk nuklearn. Chocia niemal kady, kto spoywa 500 gamma LSD dostaje si na poziom wizji solarnych, to prawdopodobnie tylko jedna osoba na tysic posiada dostateczn pilno i odwag do zrozumienia i kontroli wewntrznego rozszczepienia atomu, inicjowanego przez cudowny zwizek chemiczny. LSD jest elektronowym mikroskopem psychologii. Spoeczna gra w: "Mj Bg jest lepszy od twojego Boga" Jednym z nieznonych problemw socjalnych, pojawiajcych si podczas ekspansji i eksploracji wiadomoci jest to, e kady ma swj ulubiony poziom wiadomoci. Umieszcza si wwczas Boga i wszystkie cnoty na preferowanym poziomie wiadomoci. Narkoman zrobi to na poziomie kompletnej pustki. Osoba uzaleniona od symboli ulokuje Boga i znaczenie wszystkich rzeczy w centrum swojej mentalnej szachownicy. Wiele religii zostao zbudowanych na objawieniach pyncych ze zmysowego poziomu wiadomoci. Niektre formy Zen, Hinduskiej i Tybetaskiej Tantry, wczesne Chrzecijastwo ze szczeroci i naukowym podejciem uyway zmysw, by znale bosko i wewntrzne znaczenie. I wikszo tych poszukiwaczy Boga, krytykowao, potpiao i wizio tych, ktrzy nie stosowali ich ulubionej metody podczenia si. Oczywicie klasyczny Buddysta powie szczerze i dobitnie, i nie jest on zainteresowany zmysami, nie interesesuje go gra w symbole, nie interesuje si komrkow transformacj kodu DNA i tym dugim, powtarzajcym si wirem cia. On chce wyzwoli si z koa ycia i mierci. Celem Buddysty jest biae wiato pustki, poziom l, peen ciszy stan preorganiczny, poprzedzajcy ycie. Gra w "Biae wiato pustki" Kiedy mielimy centrum treningowe w Meksyku. Uywalimy wwczas jako psychodelicznej mapy, buddyjskiego tekstu pt.: Tybetaska ksiga mierci. Celem gry byo przemieszczenie si ze stanu stuporu, poprzez symbole, zmysy, komrki, do kocowego stadium - biaego wiata pustki. Postpilimy tak, jak zwykli postpowa w takich przypadkach normalni ludzie - ustanowilimy zhierarchizowan gr. Pojawiy si wszystkie rodzaje indywidualnego wspzawodnictwa i rozrnie. "Podczas ostatniej sesji, przebywaem przez trzy godziny w biaym wietle". "Och, a tobie si to w ogle nie udao?" Jestemy gatunkiem obdarowanym i wyposaonym w niewiarygodnie delikatn maszyneri, ktra zawiera w sobie rozwijany przez 2 miliardy lat kod DNA, przy czym yjemy na planecie emanujcej wok nas ogromn gam energii, wiata, dwikw, chemikaliw. Wydaje mi si, e celem edukacji czowieka jest nauczy si sposobu uywania wszystkich poziomw wiadomoci, tak jak osoba uzbrojona w optyczne szka, potrafi przesun ogniskow od ciemnych okularw, poprzez mikroskop komrkowy, do mikroskopu elektronowego, ktry redukuje wszystko do taczcej mozaiki wibracji, po czym wlizgnie si w swoje korekcyjne soczewki i pojedzie do domu. Bdcie bardzo ostroni z umieszczaniem dobra lub Boga, waciwego lub niewaciwego, legalnego lub nielegalnego, na ktrym z waszych ulubionych poziomw wiadomoci. Polityka ekstazy Ta wzmianka o dobru, waciwoci i legalnoci, doprowadzia mnie do kocowej czci mojego eseju - polityki ekstazy. eby zrozumie obecne kontrowersje wok LSD i marihuany, musicie zda sobie z tego spraw, e znajdujemy si dokadnie w rodku najbardziej zdumiewajcego spoecznego fenomenu: religijnego renesansu. Dowiadczenie LSD jest, a dowiadczenie marihuany moe by, gboko duchowym przeyciem. Odlot po LSD jest ekstaz duchow. LSD - trip jest religijn pielgrzymk. Ryzyko zwizane z LSD, jest tym samym ryzykiem przed jakim od tysicy lat stali ludzie, chccy zbada obszary lece poza ich umysami. Psychoza po LSD, jest dezorientacj religijn, ontologicznym strapieniem, kryzysem duchowym. Co jest

169

rzeczywiste? Kim jestem? Do czego przynale? Co jest rzeczywistym poziomem energii? Czy mog si cofn? Czy powinienem si cofn? Czy powinienem i naprzd? Jak wielu z was moe odpowiedzie na te pytania? Kiedy syszycie albo czytacie ponure doniesienia opisujce psychozy po LSD, pamitajcie o tych hipotezach. To moe by patologia, ale moe by to take boskie szalestwo. Podcz si, dostrj si, odpadnij Moja rada dla ludu Ameryki brzmi dzisiaj nastpujco: jeeli powanie traktujecie gr w ycie, jeeli powanie traktujecie swj ukad nerwowy, jeeli powanie traktujecie wasze organy zmysw, jeeli bierzecie na powanie procesy energii, musicie si podczy, dostroi i odpa. Podczenie si Przez "podczenie si" rozumiem pozostawanie w kontakcie z waszymi organami zmysw (nie, jako instrumenty uywane w jakich wieckich rozgrywkach, ale jako kamery kontaktujce ci z obecnymi wkoo wibrujcymi energiami). Pozostawanie w kontakcie z wasz wiedz komrkow. Pozostawanie w kontakcie z wewntrznym wszechwiatem. Jedyn drog na zewntrz jest wntrze. A drog do zdobycia wewntrznej wiedzy jest podczenie si. Podczenie si nie jest takie atwe. Po pierwsz wymaga odwagi do wyjcia poza umys. Psychodeliczna joga jest najcisz i najbardziej wymagajc ze wszystkich jog. Pozostawanie w krgu uzalenie, w nabytym systemie symboli jest proste. Rozszerzajc z roku na rok swj system symboli, poprzez stwarzanie kilku kolejnych odruchw warunkowych, uczenie si kilku nowych sw, kilku nowych technicznych umiejtnoci kadego roku, powiesz sobie: "Rozwijam si. Pobieram nauki." Ale nadal pozostaniesz sptany symbolami. Psychodeliczna droga do boskoci, ani nie jest wspaniaa, ani atwa. Jak ju wczeniej powiedziaem, nawet uywanie marihuany w celu nauczenia si stosowania organw zmysw, jest dziedzin cis. Dyscyplina LSD jest bez wtpienia najbardziej zoonym i wymagajcym zadaniem, przed jakim stan czowiek w dziejach tej planety. Czsto powtarzam moim kolegom-studentom: "Na doktorat moesz liczy po czterech latach od dyplomu. Na doktorat z medycyny licz na 6 do 8 lat. Ale na doktorat z LSD potrzebujesz przynajmniej 30 lat." Dostrajanie si Przez "dostrojenie si", rozumiem zaprzgnicie wewntrznych objawie do otaczajcego ci wiata zewntrznego. Nie sugeruj bynajmniej, e wszyscy znajdziemy bezludn wysp, rozoymy si pod palm i po wziciu LSD bdziemy bada nasze ppki. Gdy patrz na ludzi, ktrzy brali LSD, widz e daleko im do braku aktywnoci, lenistwa, pasywnoci. Dostrzegam ich we wszystkich rodzajach aktywnoci, w kadej grupie wiekowej, jak prbuj wyrazi to, czego si nauczyli. Ruch hipisw, styl psychodeliczny, spowodowa rewolucj w naszych koncepcjach sztuki i kreatywnoci. To dzieje si na naszych oczach: nowa muzyka, nowa poezja, nowe sztuki wizualne, nowy film. Odpadanie "Odpadanie" jest najcisz piguk do przeknicia. Za kadym razem, gdy mam wykad i mwi ludziom o odpadaniu, niezmiennie wzbudzam poruszenie u wielu suchaczy, wczajc w to moich przyjaci, ktrzy mwi: "Suchaj Timothy, spasuj troch. Nie moesz wszdzie mwi studentom, eby wypadali ze szkoy, przedstawicielom redniej klasy, z ich dozgonnymi pensjami - by odpadali z pracy. To po prostu za wiele! Nie moesz tego zrobi w tak technologicznym spoeczestwie!" Oczywicie ten przekaz: podcz si, dostrj si, odpadnij jest jednym z najstarszych w wiecie - stary refren powtarzany od czterech tysicy lat, przez kadego, kto przestudiowa procesy energii i usytuowanie w nich czowieka. Znajd wewntrzn wiedz, zastosuj j w nowy sposb, ale ponad wszystko, zerwij przywizania. Zerwij si z haka ambicji i symbolicznych kolein, powiza umysowych, powodujcych twoje uzalenienie i przywizanie do byskawicznych gier plemiennych. Czyby nasze amerykaskie spoeczestwo byo tak bardzo pozbawione poczucia bezpieczestwa, e nie moe tolerowa wycofania si na rok lub dwa modych ludzi, zapuszczajcych brody, przemierzajcych kraj, penych nowych form wiadomoci? To jedna z najstarszych tradycji cywilizowanych spoeczestw. Wybierz

170

si w podr! Spotkaj przygod! Zanim osadzisz si w plemiennych rozgrywkach, sprbuj samo - zesania. Twj pwrt bdzie znacznie wzbogacony. Psychodeliczna migracja Stoimy dzisiaj przed unikalnym w dziejach ludzkoci problemem. Z powodu eksplozji demograficznej, ludzie tacy jak my, nie maj si gdzie przemieszcza. W lecie 1963, nasza grupa bya deportowana z 3 krajw, w ktrych chcielimy znale spokojne miejsce, stosowne do kontynuowania naszych poszukiwa i do zdobywania wiedzy o sposobie uywania ukadu nerwowego. Niczego nie dalimy. Dotowalimy naszymi pienidzmi ich wt gospodark, ale bylimy usuwani. Tak wic po spojrzeniu na t planet, pochyleniu si tego lata nad mapami i atlasami, stao si jasne, po raz pierwszy w dziejach ludzkoci, e ludzie tacy jak my, nie maj dokd i. Sto lat temu, ludzie ktrzy - podobnie jak my - wierzyli w ycie duchowe, mogli wsi do wozw i przejecha przez prerie. Mormoni tak zrobili. Lub, jak 300 lat temu, podobni nam ludzie wsiadali do wtych stateczkw i eglowali do Plymouth Rock. W rzeczywistoci, dzisiaj jest o wiele wicej ludzi pragncych poda psychodeliczn drog, ni byo ongi kolonizujcych Angli Purytan. Prawdopodobnie, taka wikszo jest w samym San Francisco. Migracja zewntrzna, jako sposba na odnalezienie miajsca, w ktrym moesz odpa, podczy si, a nastpnie dostroi si na powrt do rodo-wiskaa, okazuje si by niemoliw. Jedynym miejscem odejcia jest wntrze. Fascynujc rzecz w tym nowym, autochtonicznym ruchu religijnym jest jej rozprzestrzenianie si po naszym kraju. To co jest take interesujce, to to, e ten ruch psychodelicznej religii stosuje te same pomoce - chemiczne sakramenty (pejotl) - co w swojej religii stosowali rdzenni mieszkacy Ameryki - Indianie. Zastanawiam si nad t przypadkowoci czy te raczej osobliwoci dziaania kodu DNA. Te psychodeliczno-duchowe poszukiwania charakteryzuj si wysokim stopniem zindywidualizowania. Nie spotkacie wity, ani zorganizowanych dogmatw; zamiast tego spotkacie mae grupy, z reguy skoncentrowane na rodzinie, podrujce wsplnie. Podobnie jak inni ludzie na przestrzeni tysicy lat odkrylimy, e jedyn wityni jest ciao czowieka, a miejscem kultu jest schronienie wewntrz wasnego domu, z mioci zaprojektowane i przygotowane do twoich duchowych poszukiwa. Wzrastajce spoycie LSD w ostatnich latach jest ilustracj tego zjawiska. Dzieje si tak bez instytucjonalnego oparcia, uznania czy aprobaty. Ten wzrost, przez pierwsze 3 lub 4 lata, odbywa si w ciszy, w maym krgu osb, komrka za komrk, m i ona, ty i twoi przyjaciele. Moje komrki mwi mi: oto, jak wszystko trwale wzrasta. Oto, jak zawsze rzeczy si maj. Gdy mwi, e ruch LSD jest wysoce zindywidualizowany, nie mam na myli indywidualizacji w znaczeniu osobistym. John Doe. Albo Timothy Leary. Ma to takie znaczenie, e wszystko jest ulokowane wewntrz. Mj, oraz twj ukad nerwowy jest osi ewolucji Z genetycznego punktu widzenia, twj i mj ukad nerwowy, s zadziwiajc, komrkow osi, na ktrej obraca si caa historia ewolucji. Kosmiczn kamer kroniki filmowej. Podcz swj ukad nerwowy i wykieruj go na zewntrz i dostrj go do wszystkich znajdujcych si wok konstelacji informacji i energii, tu i teraz. Ale jeeli nakierujesz swj ukad nerwowy do wewntrz, odszyfrujesz komrkowy scenariusz zapisany w proteinowych molekuach, znajdujcych si w kadym jdrze komrkowym, w kadej komrce twojego ciaa. Bd Bogiem i Wszechwiatem Oto wyzwanie. I jest to najtrudniejsze i najbardziej ekscytujce wyzwanie, o jakim mog pomyle. Istnieje moliwo (mona stwierdzi, e w pewnym sensie jest to powinno) osobistej rekapitulacji caej ewolucyjnej sekwencji. Innymi sowy, moesz sam przemierzy cay cykl, poniewa wszystko zostao zagrzebane wewntrz twojego ciaa. Kade pokolenie przeywa wci powtarzajcy si dramat. Kady moe. Wyzwaniem dla ciebie, jest sta si swoim wasnym kapanem. Wasnym lekarzem. Badaczem wiadomoci. Naukowcem. To zdradziecki symbol. Badania naukowe. Slogan obronny wmawiajcy nam, e potrzebne s badania nad LSD. Kto omieli si powiedzie, e jest przeciwny badaniom nad LSD? Czy LSD nie powinno zosta oddane naukowcom, by mogli bada implikacje i moliwoci pynce z dowiadcze? Nieeee. Nie moesz tego tak atwo puci.

171

aden rzdowy projekt, adne kontrolowane, medyczne, naukowe badania nie rozwi twoich duchowych i emocjonalnych problemw. Zapamitaj: podrczniki mwi wycznie o tym, co musisz odkry w sobie. Czy kiedykolwiek osobicie dowiadczye tego, e ziemia jest okrga i e wiruje wok soca? Prosz, nie czekaj w nadziei, e inni zrobi to dla ciebie. Profesorowie medycyny mieli LSD ju od 23 lat. I a do teraz nie przyszo im do gowy, by go uywa. Nie winie lekarzy. Rozszerzajce wiadomo rodki psychodeliczne nie s spraw medycyny. LSD nie ma nic wsplnego z chorobami. Gdy mwi si o badaniach naukowych nad LSD, w mojej gowie pojawia si porwnanie. Mwienie o LSD, jest jak mwienie o seksie. Nie jestem przeciwny badaniom nad LSD, nie jestem rwnie przeciwko badaniu seksu. Jeeli jacy naukowcy chc wcign ludzi w badania zewntrznych objaww ich dowiadcze wewntrznych i jeeli ci ludzie wyraaj zgod na to, by by obiektem bada podczas dowiadcze seksualnych lub psychodelicznych, to w porzdku. Lecz dowiadczenie psychodeliczne jest przeyciem intymnym, osobistym i witym. I ty, i ty, i ty, jestecie jedynymi osobami uprawnionymi do takich bada. I nie moemy trwa w oczekiwaniu, otoczeni napierajcymi na nas i istotnymi energiami, a naukowcy, czy rzdowe agencje nie powiedz nam, e moemy podj takie ryzyko. W co odpada? Podcz si, dostrj si, odpadnij. Chc szczegowo wyjani termin "odpada". Nie chodzi o odpadanie w znaczeniu zewntrznym. W szczeglnoci nie mam na myli aktw rebelii czy braku odpowiedzialnoci, okazanych jakimkolwiek spoecznym organizmom, w ramach ktrych dziaacie. Ale namawiam kadego, kto powanie traktuje swoje ycie, swj ukad nerwowy lub swoj duchow przyszo, do rozpoczcia planowania harmonijnego, stopniowego, penego mioci i gracji przecinania przywiza do zobowiza spoecznych, od ktrych jestecie uzalenieni. Pado pytanie: co robi po odpadniciu? Mody czowiek na sali powiedzia: "Dla takich, starszych kolesi jak ty, dawanie wykadw o LSD to dobra fucha, ale co maj robi ludzie modzi?"Jest tyle rzeczy, ktre moesz robi, e wprawia mnie to w oszoomienie. Po pierwsze, jeeli mylisz powanie o tym biznesie, powiniene znale duchowego nauczyciela. Znajd kogo, kto wie wicej o wiadomoci od ciebie i ucz si wraz z nim. I jeeli bdzie dobrym nauczycielem, nauczy ci wszystkiego, co sam umie i powie ci, e nie moe nauczy ci niczego wicej i by moe ty bdziesz wwczas uczy jego lub oboje pjdziecie osobnymi drogami. Jednake istnieje poraajca ilo informacji, pozostawionych nam w cigu ostatnich 3000 lub 4000 lat przez ludzi, ktrzy odbyli t podr i sporzdzili mapy, przewodniki, zostawili lady stp na piasku, symbole i rytuay, z ktrych mona si uczy i korzysta. Kolejn rzecz, ktr moesz robi, to zwracanie uwagi na to z kim spdzasz czas. Kacie spotakanie ludzi jest niewiarygodn konfrontacj kilku poziomw wiadomoci. Przecitne spotkanie cywilizowanego czowieka wyglda tak: "Przyniosem do ciebie moj szachownic i ty rwnie rozoye swoje szachy, zatem zaczynamy przestawia pionki. Jeeli jestemy kulturalni i ucywilizowani, pozwol ci wykona kilka ruchw na twojej szachownicy, a potem ty popatrzysz przez chwilk na moje ruchy. Jeeli jestemy ze sob bardzo, bardzo blisko i mamy gbokie zwizki, moemy doj do punktu, w ktrym ja poo kilka symboli na twoich szachach, a ty pooysz kilka symboli na moich." Kady kogo spotykasz, w sposb automatyczny uruchamia gwatowny system symboli. Wydarza si przeraajca inercja neurologiczna. Istniej wytrenowane odruchy warunkowe, ktre wcigaj ci w czyj gr i w tym samym czasie, ty wcigasz jego w swoj gr. Im duej studiuj neurologi psychodelicznego dowiadczenia, tym bardziej jestem wiadomy i zadziwiony aktami oddziaywujcymi na nasz wasny, oraz na czyj ukad nerwowy. To tylko fragmencik ciebie jest policjantem A zatem, co si stanie, jeeli odpadniecie i porzucicie szko oraz prac? (Przy okazji zwracam si nie tylko do modziey, lecz take do naukowcw i doktorw, i do obecnych na tej sali policyjnych detektyww. Jak wiecie, tylko fragmencik z was jest policjantem, tylko fragmencik z was jest doktorem.) Jeeli chcecie odpa od niekochanych przez was gier, dostroi si do ycia i niektre z tch kwestii wzi na powanie, nie musicie tkwi w dobrobycie, ani kry z ebracz miseczk. Osobliwoci naszego spoeczestwa jest to, e w tym szaleczym wycigu - podobnym lemingom-do urbanizacji, sprzecznych z mioci centrom wadzy i w szaleczym pdzie do mechanicznej wygody, nasi mili wspobywatele pozostawili luki i nisze, w ktrych wymiana ekonomiczna jest bardzo prosta. Po pierwsze, zamy wyprowadzk z miast. Moecie spotka na

172

pustyni, 3 lub 4 godziny drogi od San Francisco, opuszczone miasta-widma, gdzie ludzie yj w harmonii z natur, korzystajc z organw zmysw tak, jak ich do tego przystosoway 2 miliardy lat ewolucji. W dzisiejszych czasach ycie osoby psychodelicznej jest bardzo uatwione. Dlaczego? Jest jedna rzecz, ktrej nasze zmechanizowane spoeczestwo nie moe zrobi; zachwyt zmysw. Maszyny mog wykonywa przedmioty szybciej i bardziej efektywnie, ale zrobione przez maszyny obiekty, nie maj sensu dla waszych komrek lub zmysw. Ludzie w naszym kraju s karmieni plastikiem i odczuwaj gd bezporedniej, naturalnej stymulacji zmysw. Gdy zaczniesz odpada, bdziesz mia znacznie mniejsze zaufanie do sztucznych symboli. Zaczniesz wyrzuca rzeczy z domu. I nie bdziesz potrzebowa tak wielu mechanicznych pienidzy, do kupowania wielu mechanicznych przedmiotw. Gdy wrcisz dzisiaj do domu, sprbuj psychodelicznego wiczenia. Rozejrzyj si po swoim living-roomie, pokoju do nauki, jadalni i zadaj sobie pytanie, ktre mgby postawi czowiek z przed 3 000 lat, lub kto z innej planety: "Co to za kole yje w takim pokoju, jak ten?" Poniewa artefakty, jakimi si otaczasz, s zewntrzn reprezentacj twojego stanu wiadomoci. Wszystko co si wydarzy - bdzie w porzdku A teraz kocowe sowa, wnoszce dobry nastrj, skierowane specjalnie do tych, ktrzy troszcz si o psychodeliczn rewolucj. Ta rewolucja ju si zacza. Przewiduj, e na kad podczon dzisiaj osob, przypada bd 2 lub 3 w nastpnym roku. I nie jestem przejty tym proroctwem, poniewa razem z dr Alpertem i dr Metznerem, sporzdzamy przepowiednie od 6 lat i zawsze bylimy w nich zbyt konserwatywni. Niech nikt si nie przejmuje wzrostem i stosowaniem psychodelicznych rodkw chemicznych. Zaufajcie modym ludziom. Musicie mie zaufanie do modziey. Musicie w wikszym stopniu im zaufa. Uwierzcie w wasz kreatywn mniejszo. W istocie rzeczy, ci z was, ktrzy brali LSD ycz spoeczestwu dobrze. Na nasz sposb, robimy to, co wydaje si nam lepsze i bardziej waciwe dla uczynienia z tej planety miejsca penego szczcia i pokoju. Zwrcie zasadnicz uwag na to, w jaki sposb traktujecie wasz twrcz mniejszo, poniewa w przypadku zgniecenia nas, skoczycie jak spoeczestwo robotw. Zaufajcie waszym organom zmysw i waszemu ukadowi nerwowemu. Wasze boskie ciao byo ksztatowane przez dugi, dugi czas. Zaufajcie procesowi ewolucji. Wszystko co si wydarzy - bdzie w porzdku. Zapis wykadu odczytanego podczas konferencji powiconej LSD, sponsorowanej przez University of California w czerwcu 1966 r. Z powodu trudnoci spowodowanych przez cz administracji uniwersytetu, konferencja zostaa przeniesiona z kampusu w Berkeley, do niewygodnego uniwersyteckiego budynku w San Francisco. Maa wielko sali ograniczya liczb suchazy do 500 osb, z ktrych jedn trzeci stanowili wykadowcy, jedn trzeci psychodeliczni praktycy i jedn trzeci oficerowie policji. Allen Ginsberg, ktry potwierdzi zaproszenie na konferencj, zosta bezceremonialnie wyproszony na tydzie przed rozpoczciem konferencji, pod pretekstem wyjaniajcym, e "poeci" nie maj nic do powiedzenia o psychodelicznych dragach! Allen przysuchiwa si konferencji i niemal kady z mwcw otwiera swoje wystpienie hodem dla wyproszonego gocia. wr W tym czasie lektor ukoni si wesoo w kierunku dwch agentw FBI, siedzcych w trzecim rzdzie, ktrzy oddwiczyli si umiechem. Tak wic, z serdecznoci zostao uczczone ponowne spotkanie z dwoma gliniarzami, ktrzy 30 miesicy wczeniej przymknli wykadowc, jego on i dwoje dzieci w Laredo, w stanie Teksas. wr Przypis od tum.: angielskie sowo "drug" oznacza w jzyku angielskim - (by moe nie-przypadkowo) zarwno lekarstwo jak i narkotyk. wr Moje rwnanie wiadomo = energia bazuje na moich wasnych laboratoryjnych spostrzeeniach psychodelicznych. Prosz zauway, e w Buddyzmie Tantrycznym i w Tantrycznym Hinduizmie, kluczowy termin vnam par ses pa (lub vijnana) moe by tumaczony jako: "wiadomo", "energia", "wnikliwo", zob Agehananda Bharati The Tantric Tradition str. 84-85. wr
5 4 3 2 1

Dla uwanego czytelnika, jest oczywiste, e jest to ponowne zestawienie starodawnej Hermetycznoalchemicznej formuy: "To co na zewntrz znajduje si wewntrz". Kady z odkrywanych przez czowieka zewntrznych poziomw wiadomoci, istnieje wewntrz jego ciaa i jest dostpny dla wnikliwej wiadomoci. wr

173

Od tum.: w owym czasie powszechnie dostpna w postaci rodkw na odchudzanie i - o paradoksie! lekarstw zmniejszajcych nadpobudliwo u dzieci. Rwnie w Polsce do koca lat 70. wr

Dwudziesty drugi i zarazem ostatni rozdzia z ksiki Tima Leary: "Polityka Ekstazy". Deklaracja Ewolucji Kiedy w toku ewolucji organicznej staje si oczywiste, e proces przemiany nieuchronnie obejmuje rozwizanie fizycznych i neurologicznych wizi, ktre cz czonkw jednego pokolenia z pokoleniem je poprzedzajcym, a nadto prowadzi je do zajcia zupenie innej cho rwnej pozycji pord ziemskich gatunkw, wyznaczonej im przez Prawa Natury i Boga Natury, wtedy zwyka troska o harmoni gatunkw wymaga od nas okrelenia warunkw przemiany. Uwaamy te prawdy za oczywiste: Wszystkie gatunki rni si od siebie, cho s sobie rwne; Wszystkie one posiadaj wasne niezaprzeczalne prawa; Pord tych praw znajduje si swoboda ycia, swoboda rozwoju i swoboda denia do szczcia wedle wasnych wyobrae. W celu ochrony tych praw, danych nam przez Boga w sposb naturalny, wyaniaj si struktury spoeczne, opierajce swj autorytet na podstawach mioci Boej i szacunku wobec wszystkich form ycia. Kiedykolwiek jaka forma wadzy niszczy ycie, wolno i harmoni, organicznym obowizkiem modszych czonkw tego gatunku jest przemiana, wyczenie si, zainicjowanie nowej struktury spoecznej, ktrej fundamenty i wadza bd suy bezpieczestwu, szczciu i harmonii wszystkich czujcych istot. Mdro genetyczna w istocie powiada nam, e dawno temu ustanowionej struktury spoecznej nie naley porzuca dla kaprysu i z bahych powodw. Ekstazie przemiany zawsze towarzyszy wielki bl. Podobnie, wszelkie dowiadczenie pokazuje, e czonkom danego gatunku atwiej jest znosi cikie warunki ni przyzwyczai si do nowych nieznanych form. Lecz w sytuacji nieustannego nkania i niszczenia subtelnej tkanki ycia organicznego na planecie Ziemia i burzenia jej harmonii jest naszym prawem, a nawet organicznym obowizkiem odejcie od okrutnych traktatw i rozwinicie nowych, przyjaznych struktur spoecznych. Dokadnie taki przebieg cierpienia ludzi miujcych wolno moemy zauway na Ziemi. Std konieczno wytworzenia nowych systemw wadzy. Historia biaych, menopauzalnych, kamliwych mczyzn rzdzcych dzisiaj planet Ziemi to dzieje nieustannego gwacenia harmonijnych praw natury w celu ustanawiania tyranii materialistycznych starcw nad delikatnymi, kochajcymi pokj, modymi kolorowymi. Przytoczmy jednak fakty, ktre posu nam za dowd wspierajcy t tez: To wanie podstarzali biali wadcy toczyli wieczn wojn z innymi gatunkami ycia, zniewalajc i niszczc dla kaprysu ptactwo, ryby, zwierzta i wykadajc miercionon tapet z metalu delikatne ciao Ziemi. To wanie oni prowadzili cige wojny ze sob i z ludmi o innym kolorze skry, ktrzy kochali wolno, byli subtelni i modzi. Mieli we krwi ludobjstwo. To wanie oni doprowadzili do sztucznego dobrobytu kosztem rodowiska naturalnego Ziemi i zamieszkujcych j gatunkw. To wanie oni wynieli na piedesta wartoci materialne kosztem wartoci duchowych. To oni zawadnli Bo krain, wyrzucajc si delikatne jednostki z ich ziemi. Ze swej chciwoci ustanowili sztuczne granice i bariery celne, wzbraniajc ludziom swobody ruchu. Ze swej dzy wadzy utworzyli systemy przymusowej edukacji, ktra zniewala umysy dzieci, niszczy ich mdro i niewinno radosnej modoci. Ze swej dzy wadzy opanowali wszystkie rodki przekazu, ograniczajc swobodny przepyw idei i wymiany miosnej midzy kochajcymi si ludmi. Ze strachu utworzyli wielkie armie tajnej policji szpiegujcej najskrytsze zakamarki ycia prywatnego. Ze zoci zmusili spokojn modzie do wstpienia do wojska, gdzie walczy musiaa ze spokojn modzie innych krain. Z chciwoci oparli gospodark na produkcji i handlu broni. Dla zysku zatruli powietrze, rzeki i morza. Z niemocy uwicili mord, przemoc i dewiacje w mass mediach. Ze starczej chciwoci utworzyli system ekonomiczny, ktry preferuje starych nad modymi. Wszelkimi moliwymi sposobami skaniali innych do posuszestwa, niszczyli rnorodno, indywidualno i niezaleno myli. Z chciwoci zorganizowali systemy polityczne, ktre umacniaj rzdy starych i zmuszaj modych do wyboru miedzy gitkim posuszestwem a rozpaczliw alienacj. Wielokrotnie gwacili prywatno ludzi bezprawnymi rewizjami, aresztowaniami i przeladowaniami. Utworzyli sie kapusiw.

174

Z chciwoci popierali konsumpcj smoy i cukru, jednoczenie nakadajc surowe kary za posiadanie yciodajnych alkaloidw i kwasw. Nigdy nie przyznawali si do bdw. Bez przerwy wychwalali cnoty chciwoci i wojny. Reklam i manipulacj informacjami oparli na fetyszu racego faszu i prnego samozadowolenia. Oczywiste pomyki pobudzay ich do popeniania jeszcze wikszych bdw. S nudni. Nienawidz pikna. Nienawidz seksu. Nienawidz ycia. Od czasu do czasu ostrzegalimy ich przed niesprawiedliwoci i lepot. Posyalimy wszelkie moliwe apele do ich wtpliwego poczucia sprawiedliwoci. Nakanialimy ich do miechu. Przepowiadalimy im koszmar, jaki sobie wyni. Pozostawali jednak gusi na pacze biedoty, na bl kolorowych, na coraz wiksz ndz modych i rozpaczliwe przestrogi poetw. Jedynie si i pienidze miay dla nich znaczenie. Wsuchiwali si tylko w nie. Pora zakoczy t gadk gadk. Musimy zwrci si do genetycznej koniecznoci i wyrwa ze szponw szalestwa. Utworzy nowy harmonijny ad, ktry ustawi ich we waciwym miejscu z dala od wszystkich Boych stworze. Dlatego my, mczyni i kobiety miujcy Boga, pokj, ycie i zabaw, odwoujc si do Sdu Najwyszego Wszechwiata w celu potwierdzenia prawoci naszych zamiarw, w imieniu autorytetu wszystkich czujcych istot, pragncych agodnie rozwija si na tej planecie, ogaszamy wszem i wobec, e jestemy wolni i niezaleni, wyzwoleni spod kontroli rzdu Stanw Zjednoczonych i innych menopauzalnych rzdw, i e czymy si w plemiona podobnie mylcych blinich. Ponadto, damy przywrcenia penej mocy yciu i przemieszczaniu si po Ziemi oraz powrotu suwerennoci umysu przy pomocy witych rodkw. Gosimy rwnie prawo niezalenych wolnych ludzi do dziaania podug swej woli, bez narzucania swych regu innym gatunkom i grupom. W celu poparcia tej Deklaracji Ewolucji, powicamy si Boej Opatrznoci, a e szczerze wierzymy w spenienie jej przez przysze pokolenia, w ktrych imieniu przemawiamy, rczymy za ni swoim yciem, majtkiem i witym honorem. Konstytucja ycia MY, WOLNI MCZYNI I KOBIETY Z PLANETY TERRA, W CELU WYKSZTACENIA BARDZIEJ DOSKONAYCH ZWIZKW, PRZYWRCENIA HARMONII GATUNKOWEJ, DOSTARCZENIA FIZYCZNEGO I DUCHOWEGO ZAPLECZA, UPOWSZECHNIENIA DOBROBYTU NA WSZYSTKIE YWE FORMY, ZAPEWNIENIA ATMOSFERY EKSTATYCZNEJ MODLITWY I ZABEZPIECZENIA BOGOSAWIESTW SWOBODY WSZYSTKIM YJCYM STWORZENIOM I ICH POTOMNOCI, PRZEDSTAWIAMY T KONSTYTUCJ DLA POYTKU PLEMION ZJEDNOCZONYCH ZIEMI. ARTYKU I: PRAWA Rozdzia l: Prawa Boe wyraane w zasadach ewolucji biologii i fizyki stanowi jedyn najwysz wadz na Ziemi. Rozdzia 2: Rozporzdzanie ludzkimi sprawami powinno opiera si na tej podstawowej zasadzie: Miuj Boga i kade ywe stworzenie jak siebie samego. MIUJ I EWOLUUJ. Rozdzia 3: Nie wolno czowiekowi ustanawia takich praw, ktre naruszaj rwnowag i rytmy natury, a take prawa innych ludzi i innych gatunkw do rozwijania si zgodnie z Boym Planem. ARTYKU II: PLEMIONA Rozdzia l: Organizowanie si wolnych mczyzn i kobiet w drobne zwizki spoeczne w celu osigania fizycznego i duchowego rozwoju stanowi podstawowy skadnik wykadanego tu prawa natury. Rozdzia 2: Plemiona mona okreli ze wzgldu na terytorium wsplnie wynajte od Boga oraz indywidualny plemienny styl ycia i obrany przez siebie kult. Rozdzia 3: Plemiona powinny uoy reguy gry ustanawiajce ich wasny styl ycia i wyznawany kult. Reguy te winny obowizywa tylko w ramach terytorium plemiennego i nie powinny zakca rozwoju fizycznego i duchowego innych gatunkw na ich terytorium oraz innych plemion i gatunkw spoza ich terytorium. Rozdzia 4: Obszar terytorium i wielko zasobw naturalnych wynajmowanych przez plemiona powinny by proporcjonalne w stosunku do liczby ich czonkw. Rozdzia 5: adne z plemion nie powinno liczy wicej ni 360 osb z przedziau wiekowego od czternastego do pidziesitego roku ycia.

175

Rozdzia 6: Cho kade plemi moe rozwija swj sposb rzdzenia, to jednak nie wolno narusza tych podstawowych zasad.

adne z plemion nie powinno produkowa i posiada broni (mechanicznych, elektrycznych i chemicznych) przeznaczonych do uzyskiwania misa, niszczenia zdrowia i zniewalania bd napadania na inne czujce istoty. Policja powinna spenia funkcj nieuzbrojonych rozjemcw, ktrzy dozoruj gry plemienne i "zapobiegaj przemocy w nagych przypadkach. Nikt nie powinien peni funkcj policjanta duej ni przez trzy lata. Powinien istnie zakaz dziaania tajnej policji oraz trzymania tajemnic przed innymi czujcymi istotami. Kade plemi powinno zapewnia swobodny i rwny dostp do wszystkich dajcych ycie energii. Konkurencja i sztuczna panika powinny by dozwolone tylko w nieistotnych sprawach. Zabawy w konkurencj i chciwo powinny spenia funkcj jedynie terapeutycznych ekspresji archaicznych impulsw, regresji do poprzednich, prehistorycznych epok. Sprawowanie wadzy plemiennej gosowanie i rzdzenie powinno by traktowane, jako brzemi naoone przez Boga i kod DNA na dzierawcw rdzenia plemiennego, czyli jednostki w wieku lat czternastu do czterdziestu dziewiciu. Osoby nie znajdujce si w tym przedziale wiekowym powinny by zwolnione z wszelkich wieckich obowizkw zgodnie z wytycznymi kodu DNA i otrzyma mono miania si, uczenia, bawienia, miowania Boga i istnienia jako wite Dzieci Boych Rodzicw. adne z plemion nie moe narusza i ogranicza zachowania osobistego w miejscach zamieszkania, wityniach i ciaach wolnych mczyzn i kobiet. adne plemi nie powinno ogranicza stylu edukacji, swobody ruchu i swobodnej komunikacji w plemionach, a take midzy jednostkami i plemionami.

ARTYKU III: ZGROMADZENIE WSZELKIEGO YCIA Rozdzia 1: Sprawy planetarne i stosunki midzyplanetarne powinny znajdowa si w gestii ZGROMADZENIA WSZELKIEGO YCIA. ZGROMADZENIE WSZELKIEGO YCIA broni bdzie wolnoci wszystkich gatunkw i jednostek w ramach terytoriw zamieszkaych plemion oraz prowadzi negocjacje w imieniu wolnych mczyzn i kobiet z nie-plemiennymi rzdami. Rozdzia 2: Postanowienia i uchway ZGROMADZENIA WSZELKIEGO YCIA powinny obowizywa wszystkie plemiona. Rozdzia 3: ZGROMADZENIE WSZELKIEGO YCIA powinno skada si z jednego, demokratycznie wybranego przedstawiciela kadego plemienia. Przedstawiciele plemion powinni zrzesza si w grupy regionalne. Postanowienia i gosowania ZGROMADZENIA WSZELKIEGO YCIA powinny wykorzystywa wszelkie dostpne rodki techniczne dla rozwoju komunikacji i koordynacji informacji. Rozdzia 4: ZGROMADZENIE WSZELKIEGO YCIA powinno take obejmowa przedstawicieli innych gatunkw yjcych na tej planecie oraz przedstawicieli przyszych pokole. Tych reprezentantw nieludzkich i nadludzkich form ewolucyjnych powinno wybiera ZGROMADZENIE WSZELKEGO YCIA spord naukowcw, ktrzy wykazali si wiedz i trosk o potrzeby innych gatunkw i przyszych pokole. Rozdzia 5: ZGROMADZENIE WSZELKIEGO YCIA powinno koordynowa i rwnoway rozwj fizyczny i duchowy kadego plemienia i gatunku i nie pozwala na takie prawa, ktre faworyzuj rozwj jakiego plemienia bd gatunku kosztem innych. Te obecnie yjce istoty ludzkie, ktre nie nale do plemion wolnych mczyzn i kobiet, powinno si uznawa i szanowa jako przynalece do innych gatunkw. Rozdzia 6: Zebranie zaoycielskie ZGROMADZENIA WSZELKIEGO YCIA powinno zosta zwoane przez czterdzieci dziewi plemion wolnych mczyzn i kobiet, ktre przez okres jednego rok tworzyy harmoni terytorialn pod rzdami konstytucji plemion. NIECHAJ PROWADZI NAS MDRO I BOGOSAWIESTWO BOYCH RODZICW. Napisz Wasne Wytyczne Niezmienne, dogmatyczne nauki naszej Ligi Swobodnego Ducha (ktre oczywicie zmieniaj si co kilka tygodni) utrzymuj, e kada istota ludzka rodzi si bogiem, a celem ycia jest ponowne odkrycie naszej zapomnianej boskoci. Nade wszystko powinnimy za przywrci i odnowi wszystkie klasyczne dramaty duchowe z odrobin wasnego stylu i inwencji, ktr mona bdzie doda do dobrego starego koa cielesnej modlitwy o ksztacie podwjnej spirali.

176

Sugerujemy zatem, eby ten kto w pewnej mierze traktuje powanie Boy Plan, powici troch czasu i energii na rozwijanie si w tych staroytnych dyscyplinach. Za Wasn Religi (Przepraszam, dziecino, nikt tego nie zrobi za ciebie) Napisz Wasn Bibli Stary Testament jest dokadnie taki, jak wskazuje jego nazwa. Stary. Jest znieksztaconym opisem tripu gupkowatej zgrai walnitych wizjonerw. Czy tak trudno zauway, e Boe objawienie przedstawia si nam dzisiaj bardziej wyranie i bezporednio ni Eliaszowi, Abrahamowi, Izajaszowi i Jeremiaszowi? Gdybymy mieli temu zaprzeczy, musielibymy odebra Bogu i kodowi DNA umiejtno doskonalenia rodkw przekazu, zestawu odbiornikw komrkowych. Wszystko, co piszemy w swym yciu, stanowi w kocu nasz Bibli. Opis naszej podry. Napisz Wasne Dziesi Przykaza Dylematy etyczne, z ktrymi zmierzamy si kadego dnia, s w pewnym stopniu podobne, cho rne od tych, ktre nurtoway Mojesza. Gnbiy go cakiem inne sprawy. Utwrz Wasny System Polityczny Na ziemi jako i w niebie. Podstawow procedur dziaania, ktra ma opracowa ycie pene ekstatycznej modlitwy i radonej wdzicznoci jest napisanie wasnej Deklaracji Niezalenoci i ustanowienie wasnej wizji ycia witego. Tylko my sami moemy postanowi czemu i w jaki sposb mamy si wyczy. Kod DNA robi to nieustannie w chwilach wilgotnej fuzji elektrycznej. Wszyscy zostalimy poczci w orgazmie. Deklaracja Niepodlegoci i Konstytucja napisana przez zbuntowanych kolonistw amerykaskich wyraaa w 1776 roku pewne dalekosine idee. Tym niemniej, mino ju ponad osiem pokole. W dzisiejszych czasach te dwa dokumenty s w niebezpieczny sposb przestarzae. S martwym strzpem papieru. Nie da si przechowa nasienia Jeffersona w szklance umieszczonej w Bibliotece Kongresu. Deklaracja i Konstytucja odzwierciedlaj wizj mechanicznego, newtonowskiego wiata, ktry dziaa jak zegarek. Jest to statyczna, darwinowska wizja ewolucji organicznej. Dobr naturalny. No dawaj, ruszaj t skrzyni, czarnuchu! Roztrzaskam ci eb Siedzcy Byku! Okropne zaoenie, e biaa protestancka istota stanowi rodek i miar wszechrzeczy. Antropocentryczna krtkowzroczno. Brak perspektywy planetarnej. Obsesja wasnoci, posiadania, wadzy wieckiej. Czy naprawd pragniemy przeywa trip buruazyjnych posiadaczy niewolnikw, purytaskich kalwinistw? Podstawowym sprawdzianem wolnych mczyzn i kobiet powinno by ogoszenie i wyznaczenie wasnej drogi sprawiedliwoci. 6 czerwca 1966 roku (w dzie, gdy sakrament LSD zdelegalizowano w stanie Kalifornia) trzech modych witych z miasta witego Franciszka znalazo si na odlocie i ogosio swoj wersj wizji. Byli to Ron Thelin, Michael Bowen i Allen Cohen. Proroctwo Deklaracji Niepodlegoci Kiedy w potoku wydarze ludzkich koniecznym si staje, by ludzie przestali szanowa narzucone im wzory spoeczne oddzielajce ich od wiadomoci i z modzieczym zapaem zabrali si za tworzenie wiata wsplnot rewolucyjnych, yjcych w harmonijnych zwizkach, do czego upowania ich trwajcy do dwch miliardw lat przebieg ycia, zwyky szacunek wobec caej ludzkoci nakazuje ujawnienie powodw, ktre zmuszaj ich do tego dziaania* Uznajemy wic za sprawy oczywiste to, ze kady jest rwny, ze obdarzeni jestemy pewnymi niezaprzeczalnymi prawami, do ktrych nale wolno ciaa, denia do osigania radoci i rozwoju wiadomoci* oraz to, ze w celu zapewnienia tych praw, my, obywatele Ziemi wyraamy swa mio i wspczucie wobec tych wszystkich mczyzn i kobiet na wiecie, ktrzy gorej nienawici. Gosimy tosamo ciaa i wiadomoci oraz damy, by rozum i prawo wyraay szacunek i trosk o t wit tosamo. Rozdzia ten przedstawia jeszcze jedn wersj Miasta Boga, napisan w tych dniach ostatnich imperium, kiedy mord wada krain, a owcy gw na subie panw wyszukiwali i przeladowali agodnych czarnych,

177

wspaniaomylnych brzowych, umiechnitych studentw i subtelnych dugowosych z Montgomery, Alabamy i Waszyngtonu. Czytelniku, napisz wasn Polityk. Ekstazy.

178