Vous êtes sur la page 1sur 2

Alvin B. Buenconsejo Prof.

Cabanilla
B.S. Biology 3-1D

Tema :Si Rizal bilang Bayani

RIZAL:Isang Pitak ng Kabayanihan at Nya Pagmamahal sa Bayan

Sa kasalukayang panahon na puno ng kahirapan at katiwalaan,ng pagdarahop at


kapahamakan ,ng kahirapan at pagdurusa , nangangailangan tayo ng isang matatawag na
bayani .Nangangailangan tayo ng isang buhay na bayaning mayroong mapagpalayang
isispan ,at mga gawaing makakatulong upang maiahon sa lugmok na kalagayan na ating
kinasasadlakan. Nangangailangan tayo ng isang bayaning espesyalista sa ibat ibang uri ng
sakit ng lipunan na unti-unting gumugupo sa naghihingalong Inang bayan
.Nangangailangan tayo, ng ating bansa, ng isang sandigan ng mga inapi at pinagkaitan ng
hustisya na gigising sa ating mga kamalayan upang kumilos. Nangangailangan tayo ng
lubos ng isang pilipnong mayroong matinding pagmamahal sa ating bayan at sa kanyang
mga kababayan.

Ang alam ko ,handa nyang ibigay maging ang kanyang mga kamay at paa para sa
mga taong may kapansanan at handang sumulat at itarak ang mga salita gamit ang
kanyang pluma at ipabatid ang kalagayan ng mga aba’t kapuspalad.Handa rin nyang
ibigay ang kanyang mata ,bibig , at tenga upang maging saksi sa mga kalagayang
baluktot na pinaiiral sa lipunan .Dahil ditto nakikita nya ang pagluha ng marami ,ang
pagtangis ng mga ina ,kapatid at kaibigan mula sa sampal ng walang
katarungan.Napakingan din nya ang pagtaghoy at ang kanilang mga hikbi .Dahil dito
naibulaslas nya at naisulat ang mga reaksyon ng mga Pilipino mula sa masakit na
“stimuli”.Pinabulaan din nya ang masasakit na pangmamaliit sa kanyang lahing
pinagmulan.Sinagot din nya ang mga parating na ibinato sa kanyang mga kauri at
pinagmalaki ang kanyang pagiging Pilipino .Minulat din nya ang mga maling
pamamalakad ng mga prayle na dapat sanang huwaran ng pagmamahal at katapatan sa
kapwa.Sa huli ,handa nyang ibgay ang kanyang sarili.

Halos 113 taon na ang nakararaan ng patayin sa Bagumbayan ang kinikilang


pambansang bayani ng mag Pilipino .Taon na nga ang binilang mula noong malagutan at
kunin sa kanya ang kanyang huling hininga ngunit nanatiling parin ang kanyang mga
pinaglaban at pagmamahal para sa Pilipinas.

Alam natin na kailangan natin ng isang buhay na bayani .Isang bayaning hindi
natin mababasa sa mga aklat at dyaryo o mapakikingan sa radyo at t.v. na pagkatapos
mamatay ay maituturing nang isang bayani dahil sa mga makabuluhang nagawa para sa
bayan.

Si Rizal ay nanatiling buhay pagkat “ang taong masama ay buhay pa ay itinuturi


ng patay subalit ang taong mabuti ,patay na ,ay nanatili paring buhay.”Maliwanag na sa
akin kung bakit kaakibat ng apelyidong Rizal ang salitang bayani.Kaakibat nito ang
salitang dakila at pambansang bayani kapag naririnig ko ang kanyang pangalang Jose
Rizal.Dahil ang alam ko at maliwanag na sa akin na mahal nya ang ating bansa..Mahal
nya ang Pilipinas. Kung gaya ni Rizal ang ating mga pinuno ng bayan,wala sana tayong
maririnis na salitang “korapsyon at katiwalian”.Wala sanang nangingibang bansa at doon
ay makikipagsapalaran upang may maipakain sa pamilya.Kung tunay nating minamahal
ang ating bayan ,tulad ni Rizal ,ay hindi sana magkakaroon ng pagbaha ,ng pagdaloy ng
dugo at pagsira sa kalikasan .Di sanay buhay parin ang ilog pasig at malago pa ang ating
mga kagubatan .Wala sanang trapik sa daan ,maunlad sana ang ating bayan kung tunay
nating minamahal ito.Di sana tayo pagtatawanan ng ibang bansa at maihahanay sa mga
listahan ng pinakorap na bansa at bansang mayroong mataas na paglabag ng karapatang
pantao.Kung gaya lang sana tayo ni Rizal ,kaya mandataryo ang pag aaral sa kanyang
buhay at mga kaisipan .

Sa kasalukuyang panahon,si Rizal ay nabubuhay sa mga taong naglilingkod sa


ating lipunan.Sila yaong mga guor,sundalo ,pulis doctor at iba pang indibidwal na
naghahangad ng kagalingang panlipunan.Gaya ni Rizal sila tin ay matatawag na
BAYANI ,pagkat si RIZAL bilang bayani MINAHAL NG TUNAY ANG ATING
BAYAN