Vous êtes sur la page 1sur 354

DEPARTAMENT DANGLS

PROGRAMACI 2012-2013

DEPARTAMENT DANGLS CURS 2012-2013

CURSOS: 1r & 2n CICLE ESO - 1r ESO - 2n ESO - 3r ESO - 4rt ESO - DIVERSIFICACI CURRICULAR 1 & 2 - PQPI - ANGLS PRCTIC 1r,2n.3r.4rt ESO BATXILLERAT - 1r BATXILLERAT - 2n BATXILLERAT - ANGLS PRCTIC 1r BATXILLERAT - ANGLS PRCTIC 2n BATXILLERAT ANGLS per al CFGM (Informtica)

INDEX Introducci. Contextualitzaci. Composici del departament. Materials. Activitats i reunions. 1r i 2n Cicle dESO Introducci. Metodologia: Objectius especfics. Vocabulari. Gramtica. Comprensi escrita . Comprensi oral. Expressi oral. Pronunciaci. Expressi escrita. Competncies bsiques: transversals, metodolgiques, personals i especfiques. Competncies bsiques relacionades directament amb laprenentatge de les llegues estrangeres: comunicaci lingstica, tractament informtic, digital, social i ciutadana, artstica i cultural, aprendre a aprendre. Competncies bsiques no relacionades directament amb laprenentatge de les llenges estrangeres: matemtica, coneixement i la interacci amb el mn fsic, autonomia i iniciativa personal. Activitats, atenci a la diversitat, alumnes amb NEE, avaluaci i avaluaci de competncies. Currculum. Objectius detapa. Objectius de lrea. Continguts. Criteris davaluaci. Foment de la lectura

Programaci i temporalitzaci.
Programaci 1r, 2n ESO. Programaci 3r, 4t ESO. Programaci Optatives 1r,2n,3r i 4t ESO: Angls Prctic. Introducci. Objectius generals.

Continguts. Criteris davaluaci.

Programaci Adaptacions Curriculars Significatives. Introducci. Metodologia i materials. Seqenciaci de continguts. Criteris davaluaci.

Programaci Diversificaci Curricular. Introducci Materials. Objectius. Temporalitzaci.. Criteris davaluaci. Competncies bsiques Continguts Diversificaci-1 Continguts Diversificaci-2

Programaci PQPI Introduccio Objectius Continguts Materials Temporalitzaci Competencies basiques Avaluaci

Programaci 1r i 2n Batxillerat. Introducci. 1er Batxillerat. Metodologia. Objectius Generals. Continguts. Seqenciaci de Continguts. Temes Interdisciplinaris. Atenci a la diversitat. Criteris dAvaluaci.

2on Batxillerat. Metodologia. Temes transversals. Objectius Generals.

Continguts. Seqenciaci de Continguts. Atenci a la diversitat. Prova PAU/Selectivitat. Criteris dAvaluaci.

Optativa 1r de Batxillerat: Angls prctic. - Introducci. - Objectius generals. - Continguts: - Gramaticals. - Lxics. - Funcionals - Criteris davaluaci. - Materials Optativa 2n de Batxillerat: Angls prctic per a les Humanitats i Cincies Socials. - Introducci. - Objectius generals. - Continguts: - Lxics - Gramaticals. - Funcionals - Seqenciaci de continguts - Criteris davaluaci. - Materials CFGM Informtica. - Introducci. - Objectius generals. - Continguts: - generals. - especfics. - Metodologia. - Criteris davaluaci. - Materials. Observacions.

INTRODUCCI
El llenguatge sadquireix i es desenvolupa en contextos comunicatius i per a la comunicaci, a travs duna pluralitat dintercanvis que sn condici necessria de laprenentatge lingstic. En la situaci dadquisici natural de la llengua, mitjanant la interacci amb els altres parlants en lentorn scio -cultural, sadopten normes i estratgies comunicatives i selaboren, tamb, regles que impliquen operacions cognoscitives molt complexes. En aquest procs, el desenvolupament del pensament i el desenvolupament de la capacitat lingstica sn fenmens interdependents que continuen al llarg de tota la vida del parlant, de la mateixa manera que el procs dinterioritzaci, dadaptaci i de reelaboraci de les regles que regeixen la comunicaci. En la situaci escolar, respectar aquest procs dadquisici i adaptar-lo a laprenentatge de lAngls implica propiciar la participaci en activitats comunicatives que permeten el descobriment, la construcci i la interioritzaci de les regles de funcionament de la llengua mitjanant hiptesis implcites; a aquest procs per, shan dafegir les activitats que permeten orientar laprenentatge conscient i la reflexi (que de fet tamb es produeix, encara que no sempre de manera explcita, durant ladquisici de la primera llengua). Tots els punts i aspectes a tractar en els segents apartats podran tornar a ser modificats al llarg del curs, sempre que el Seminari considere necessria ladaptaci del present projecte, tenint en compte la diversitat de lalumnat i lambient daprenentatge del mateix. Es pretn dur a terme una metodologia oberta i flexible, que tinga uns nivells de concreci ms relacionats amb la prctica. En definitiva, laprenentatge de langls ha de contribuir a desenvolupar el procs de socialitzaci i afavorir el reconeixement de la prpia identitat personal i social. Ha de fomentar tamb el desenvolupament cognoscitiu general, per el qual s condici indispensable una estructuraci lingstica rica i slida, i ha de capacitar lalumnat per a adquirir major responsabilitat en el propi aprenentatge. Learning how to learn (aprendre a aprendre) una llengua estrangera, els/les nostres alumnes podran aix transferir les seues capacitats a altres aprenentatges.

CONTEXTUALITZACI
LIES Enric Valor de Pego s un centre pblic que integra ESO, batxillerat, un cicle formatiu de grau mitj dinformtica, 2 grups de diversificaci curricular i 4 grups de PQPI. LIES t un rgim de funcionament de jornada intensiva des de fa ja molts anys, degut que t una gran afluncia dalumnat provinent de pobles de les rodalies com sn: Sagra, Orba, la Vall de Laguar, la Vall de Gallinera... tot i que la majoria dalumnes s que provenen del poble on est ubicat el centre. No obstant la diversitat en lalumnat esdev cada cop ms marcada pel fet de larribada dimmigrants al nostre pas. A causa de la incorporaci del primer cicle de lESO, el curs passat ens vam traslladar a un edifici nou, que es troba situat a les afores de la poblaci. A partir dara compartim el departament amb el seminari de Francs, convertint-nos en Seminari dIdiomes. Els recursos i infraestructures en general i particularment per al departament dangls/francs sn encara insuficients. Fins ara hem hagut de solventar molts problemes. La manca daula didiomes aix com de material/suport tcnic i audiovisual ha fet que aquest any resultara bastant complicat fer les classes dangls en condicions acceptables. (Per als exercicis de listening s la professora la que porta el radio-cassette a laula i no sempre es pot utlitzar laparell de
6

video/dvd). No obstant hem pogut fer s dun aula de desdoblabent per alguns grups dangls prctic i hem aconseguit una xicoteta dotaci de material audiovisual que romandr fixa en aquesta aula, per la qual cosa els seminaris dangls/francs hem sollicitat poder adquirir-la com a laboratori didiomesper al proper curs i poder fer la major quantitat de classes possibles sobretot per als grups de prctic. Sols podem utilitzar laula dinformtica de manera molt espordica i la manca tamb de suficients ordinadors per als alumnes imposibilita treballar les TIC. Aquest curs es presenta bastant difcil i complicat degut a les retallades en educaci, lincrement de la ratio en les aules, increment de les hore lectives per professor i a les noves mesures que la Conselleria va a dur a terme que afectaran directament al seminari dangls (realitzaci de les proves homologades als nivells no sols A2 que ja venim fent sino tamb als nivells B1 i B2), mesures que en cap manera faciliten la nostra tasca docent ni els mitjans per a laprenentatge dels alumnes que de normal no estan motivats ni presenten molt dinters per lassignatura, que troben difcil destudiar i practicar, dificultant molt la consecuci dels objectius.

COMPOSICI DEL DEPARTAMENT


El departament dangls impartir : Nivell 1 ESO Assignatura Angls Angls Prctic Angls Angls Prctic Angls Angls Prctic Act. Alternatives a la Religi Desdoblamets Angls Angls Prctic Angls Angls Angls Angls Angls Prctic Angls Angls Prctic Angls Angls Grups 4 1 3 1 4 1 1 2 3 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 Hores Grup 3 2 3 2 3 2 1 3 3 1 1 2 2 3 4 3 4 2 2 2 1 3 Hores Totals 12 2 9 2 12 2 1 6 9 3 2 2 2 6 4 6 4 2 2 6 1 3 2 100

2 ESO

3 ESO

4 ESO PQPI 2 PDC 1 PDC 2 1 BAT 2 BAT C. Inf. 1 C. Inf. 2 Tutories ESO Tutories BAT Cap Seminari P.A.E.

Total

Aquestes hores shan repartit entre els 6 membres del departament de la segent manera: Maria Consuelo Ortol Sendra Nivell 1 ESO 2 ESO Tutoria 1r ESO P.A.E. Total Dolors Femenia Torres Nivell 2 ESO 3 ESO 1 BAT 2 BAT Tutoria 2 BAT Assignatura Angls Desdoblament Angls Prctic Angls Grups 2 2 1 1 1 Hores Grup 3 3 4 3 1 Total Francisco Morales Lereu Nivell 3 ESO Tutoria 3 ESO PDC 1 4 ESO 1 BAT PQPI 2 Assignatura Angls Grups 2 1 1 2 2 2 Hores Grup 3 2 2 1 3 1 Total Rosa Bordes Lloret Nivell 2 ESO 3 ESO 4 ESO PDC 2 1 BAT Tutories 4 ESO Assignatura Angls Angls Angls Angls Prctic Angls Angls Grups 1 2 2 1 1 1 1 Hores Grup 3 3 3 1 2 3 2 Total Hores Totals 3 6 6 1 2 3 2 18 Hores Totals 6 2 2 2 6 2 20 Hores Totals 6 6 4 3 1 20 Assignatura Angls Angls Prctic Angls Prctic Grups 4 1 1 1 Hores Grup 3 2 2 2 Hores Totals 12 2 2 2 2 20

Angls Prctic Angls Angls

Nivell 3 ESO Act. Alternatives a la Religi 3 ESO 4 ESO Angls 2 BAT Angls Angls Prctic C. Inf. 1 Angls C. Inf. 2 Angls Cap de Departament

Maite Morell Cotaina Assignatura Grups Hores Grup Angls Prctic 1 2

Hores Totals 2

1 1 1 1 1 1

1 3 3 4 2 2

1 3 3 4 2 2 3

Total

20

MATERIALS
1r ESO. LLIBRES DE TEXT: ENGLISH WORLD 1. Ed. Burlington. Students Book Workbook READERS.

CURS 2012-2013

ISBN-978-9963-48-477-5. ISBN-978-9963-48-479-9.

The Treasure seekers. 1r ESO Activity Readers. Ed. Burlington. Agathon: A Greek slave in Pompeii. 1r ESO Activity Readers. Ed. Burlington. 2n ESO. LLIBRES DE TEXT: ENGLISH WORLD 2. Ed. Burlington. Students Book Workbook READERS. Tutankhamun. 2n ESO Activity Readers. Ed. Burlington. Tales of Arabian Nights. 2n ESO Activity Readers. Ed. Burlington. 3r ESO . LLIBRES DE TEXT: ENGLISH PLUS 3 . ED. OXFORD U. P. Students book . Workbook. ISBN- 9780194848299 ISBN- 9780194848305(Castell) ISBN- 9780194848312(Catal) ISBN-978-9963-48-486-7. ISBN-978-9963-48-4881.

READERS The Curse of the Mummy Dominoes One. Ed. Oxford. Sherlock Holmes: The Blue Diamond. Dominoes One. Ed. Oxford. 4rt ESO. LLIBRES DE TEXT: ENGLISH PLUS 4 . ED. OXFORD U. P. Students book . Workbook. READERS Sherlock Holmes: The Norwood Mystery. Dominoes One. Ed. Oxford. The curious case of Benjamin Button. 4t ESO Activity Readers. Ed. Burlington. 1r BATXILLERAT. LLIBRES DE TEXT: ADVANCED CONTRAST 1 Ed. Burlington Books Students book. Workbook. READERS The Turn of the Screw. Henry James. Dominoes Two. Oxford. The Count of Montecristo. Alexandre Dumas.Dominoes two. Ed. Oxford. 2n BATXILLERAT. LLIBRES DE TEXT TOP MARKS FOR BATX. 2 Ed. Burlington Books Students book. Workbook. READERS The Moonstone. Wilkie Collins. Dominoes Three. Oxford. ANGLS PRCTIC 1r ESO. Material proporcionat pel departament dangls. ANGLS PRCTIC 2n ESO. Material proporcionat pel departament dangls ANGLS PRCTIC 3r ESO. Material proporcionat pel departament dangls ANGLS PRACTIC 4t ESO. Material proporcionat pel departament dangls ANGLS PRCTIC 1r BAT. Material proporcionat pel departament dangls ANGLS PRCTIC 2n BAT. Material proporcionat pel departament dangls DIVERSIFICACI CURRICULAR: Material proporcionat pel departament dangls. PQPI: Material proporcionat pel departament dangls. CFGM Informtica: Material proporcionat pel departament dangls.
10

ISBN- 9780194848411 ISBN- 9780194848435.

ISBN- 978-9963-48-865-0. ISBN- 978-9963-48-866-7.

ISBN- 978-9963-47-412-7 ISBN- 978-9963-48-150-7

ACTIVITATS
Teatre en angls. El departament dangls proposa a tots els alumnes del centre la participaci en una obra de teatre interactiva dirigida per una companyia anglesa. Aquesta obra sempre ha estat finanada per lajuntament de Pego per lany passat ja no es va dur a terme per motius econmics i aquest any la regidora de cultura ens ha comunicat que tampoc podr realitzar-se pels mateixos motius.(Un altra conseqncia dels retalls en educaci). Activitats culturals Burlington. Per a 1er i 2on ESO ofertades per leditorial. Reunions del departament. Els membres del departament ens reunirem setmanalment per dur un seguiment continu de la programaci i per coordinar les activitats. Una vegada al mes es far un acta de les decisions preses en aquestes reunions. Nota: El programa dactivitats est obert a revisi o canvi depenent de les necessitats i el desenvolupament del curs.

11

1r & 2n CILE ESO

12

INTRODUCCI
Partirem dels objectius que estableix ladministraci en els Decrets dEnsenyament i els traduirem a la situaci real. Una de les principals novetats que incorpora aquesta llei en lactivitat educativa s la definici de currculum, en concret per la inclusi de les denominades competncies bsiques, un concepte relativament innovador en el sistema educatiu espanyol i en la seua prctica educativa. Pel que fa a la concepci que es t dobjectius, continguts, metodologia i criteris davaluaci, les novetats sn les que produeix la seua interrelaci amb aquestes competncies, que orientaran el procs densenyamentaprenentatge. Pel que fa a laspecte metodolgic amb que sha de desenvolupar el currculum, en cadascuna de les unitats didctiques daquesta matria i curs, es dona un equilibri entre els diversos tipus de continguts, ja que cadascun daquests acompleix funcions diferents, per complementries en la formaci integral de lalumne. Conseqentment, la flexibilitat i lautonomia pedaggica sn caracterstiques del procs educatiu, de manera que el professor pot utilitzar aquells recursos que millor garanteixen la formaci de lalumne i el ple desenvolupament de les seues capacitats personals i intellectuals,sempre afavorint la seua participaci perqu aprenga a treballar amb autonomia i en equip, de manera que ell construeixa el seu propi coneixement. No hem doblidar que una de les finalitats prioritries de leducaci s lensenyament en els valors cvics i tics duna societat lliure, tolerant i plural i, el llenguatge s linstrument de representaci de la realitat. En cadascuna de les unitats didctiques en qu shan organitzat els continguts, es presenten uns mateixos apartats: objectius de la unitat. continguts de la unitat. competncies bsiques. tractament de la diversitat. avaluaci. temporalitzaci.

Els llibres de text utilitzats sn English World de Burlington Books per a 1er & 2on ESO i English Plus d'Oxford University Press, per a 3er & 4rt ESO. L'alumne disposa de Students Book,Workbook i una zona web especfica amb activitats de consolidaci, www.burlingtonbooks.es i www.oupe.es . El professor disposa de la Guia didctica (Teachers Guide), la versi solucionada del quadern d'exercicis (Workbook Teachers edition), el Teachers Resource and Test Pack, el DVD, el Class CD i material complementari extra per a Atenci a la diversitat i la prctica addicional de les competncies bsiques (Key competences Teachers Resource Book).

METODOLOGIA.
Objectius de lrea de llengua estrangera i la seva integraci en el nostre projecte. Lobjecte de la matria en letapa dESO s laprenentatge de les destreses discursives que poden tenir lloc en mbits diversos. En lESO es continua el procs daprenentatge de la llengua estrangera amb lobjectiu que en acabar aquesta etapa shagen consolidat les destreses productives i els alumnes siguen capaos de mantenir una interacci i fer-se entendre en un conjunt de situacions, a ms dutilitzar un llenguatge ampli i senzill per explicar el que es vol, comprendre les idees principals de textos en llengua estndard i fent una planificaci gramatical i lxica. A ms, hauran de saber enfrontar-se a problemes quotidians de
13

comunicaci oral i escrita. En definitiva, aquesta etapa ha de suposar un punt de partida slid per a continuar amb un aprenentatge que dura tota la vida. Daltra banda, laprenentatge duna llengua estrangera va ms enll de la comunicaci. El seu coneixement contribueix a la formaci de lalumnat des duna perspectiva integral. El procs daprenentatge en aquesta etapa comporta un comportament actitudinal cap altres llenges i cultures. El projecte dESO a lrea dangls es desglossa en els segents Objectius especfics:

Transmetre als alumnes de Secundria un vocabulari til i necessari per comunicar-se en angls. Per a aix, en cada unitat es presenta, practica i recicla vocabulari relatiu a un tema determinat Explicar expressions tpicament angleses a travs de dilegs entre alumnes de la mateixa edat que els estudiants. Ajudar els alumnes a comprendre la gramtica anglesa i utilitzar la llengua de manera correcta, sobre la base d'explicacions clares i una prctica progressiva que va de conceptes senzills a altres de ms complexos. Traslladar als alumnes aspectes de la cultura britnica i propiciar una comparaci amb la seva prpia cultura a travs de seccions especifiques de cultura. Permetre als alumnes centrar-se en la vida diria i els costums dels adolescents britnics, veient com es desenvolupen en diversos contextos illustrats tant en el Student's Book com en els vdeos i els DVD que inclou el curs. Plasmar el mn real ms enll de l'aula amb l'ajuda de textos i seccions informatives, dins de les unitats. Proporcionar als alumnes eines per expressar-se, tant de manera oral com per escrit, sobre temes que els resultaran interessants i motivadors. Se'ls ofereix, no noms la prctica necessria, sin tamb ajuda per preparar tant textos orals com escrits. Donar als alumnes l'oportunitat de reciclar i repassar el vocabulari i les estructures que van aprenent en els apartats de reps. Permetre als alumnes avaluar el seu propi progrs utilitzant els diferents exercicis d'Autoavaluaci de totes les unitats. Fer possible que els alumnes es converteixin en millors estudiants d'idiomes, i tamb ms independents. Se'ls anima a utilitzar les seccions de referncia (apartat de gramtica, llistes de vocabulari), aix com components multimdia per practicar a casa. Contribuir que els alumnes de Secundria gaudeixin de les classes d'angls grcies a un material motivador: canons autntiques, exercicis que inclouen jocs, sopes de lletres, encreuats, etc., i uns materials multimdia en el que trobaran diversos jocs.

Grcies a l'equilibri entre el nivell d'exigncia i l'ajuda que es proporciona, tots els alumnes tindran l'oportunitat de desenvolupar les seves capacitats al mxim. Vocabulari El vocabulari esta relacionat amb el tema principal i les paraules shan seleccionat per la freqncia, la utilitat i la pertinena al grup dedat. Es presenten mitjanant imatges i/o textos curts. Hi ha una gran varietat de tipus dexercicis prctics. Sovint es demana als alumnes que usen el llenguatge de manera creativa o personalitzada, i alguns sn de resposta oberta, aix poden completar les tasques segons la prpia habilitat. El lxic que cal aprendre es recicla i es refora mitjanant textos i exercicis al llarg de tota la unitat i tamb a lapartat de consolidaci i reps.
14

Gramtica La gramtica sadministra de manera que sevite la sobrecrrega; aix els alumnes tenen temps dassimilarne i practicar-ne els continguts apresos. Les noves estructures sempre es treballen prviament en un context, mitjanant un text escrit o enregistrat; els aprenents shi familiaritzen abans dutilitzar-les. Desprs de la presentaci gramatical hi ha una gran quantitat dactivitats prctiques graduades, basades en el tema de la unitat i que, per tant, exigeixen que els alumnes comprenguen ls i el significat de les estructures, aix com la forma. Algunes sn ms controlables i daltres, ms obertes. Tamb sels dna loportunitat les noves estructures duna manera ms productiva, personalitzada o creativa. Hi ha activitats de prctica gramatical i de lxic addicionals al Workbook, atenent a diferents nivells. Comprensi escrita Als materials utilitzats hi ha un ampli ventall de tipus de text (articles, qestionaris, correus electrnics, pgines web, narracions, enquestes i entrevistes), adaptats amb cura per proporcionar informaci interessant i versemblant. Estan enregistrats en el CD dudio. Aquests textos sutilitzen de diverses maneres al llarg del llibre: Per presentar gramtica: el text principal de cada unitat susa per reciclar el primer bloc de vocabulari i per presentar aspectes gramaticals nous. El nivell de llenguatge s lleugerament ms alt que lactual dels alumnes, per fcilment comprensible. Per treballar les destreses: els textos de les pgines de destreses proporcionen models per a les activitats dexpressi oral i escrita. Introdueixen expressions tils perqu els alumnes les utilitzin en contextos comunicatius. Hi ha ms prctiques de comprensi escrita al Workbook. Comprensi oral Els textos orals posen el lxic nou en context. Introdueixen un ampli ventall de parlants en diferents situacions: programes de rdio, entrevistes, converses i avisos. El llenguatge que shi usa sha adaptat acuradament. Hi ha activitats extra de listening and speaking, amb prctiques de comprensi oral addicionals en situacions versemblants. Tamb ofereix exercicis extres centrats en rees que les alumnes troben motivadores. Expressi oral Els materials ofereixen una gran varietat doportunitats de parla molt ben guiades que proporcionen als estudiants expressions tils per utilitzar en contextos comunicatius. Els alumnes poden representar-los en parelles o poden escriurels i llegir-los en veu alta. Pronunciaci Hi ha un aspecte de pronunciaci a cada unitat amb exercicis que treballen sons individuals, accentuaci de paraules, expressions i frases i entonaci. Estan enregistrats al CD .

15

Expressi escrita Els materials dediquen en cada unitat activitats descriptura guiades. Les tasques finals treballen una gran varietat de diferents tipus de textos, com ara correus electrnics, blocs, articles i reportatges. Lajuda proporcionada per portar-les a terme garanteix que fins i tot els alumnes de nivell ms baix podran crear un text acceptable.

COMPETNCIES BSIQUES
En la definici que la Llei Orgnica d'Educaci (LOE) fa del currculum, ens trobem tant amb els components tradicionals (objectius, continguts, mtodes pedaggics i criteris d'avaluaci) com amb les competncies bsiques. Aquest s un dels aspectes orientadors del conjunt del currculum i, en conseqncia, orientador dels processos d'ensenyament-aprenentatge; en lESO l'alumne ha de participar en la denominada avaluaci de diagnstic, en qu haur de demostrar l'adquisici de determinades competncies. Aquesta avaluaci no t conseqncies acadmiques per als alumnes, per el fet que els seus resultats serveixin d'orientaci perqu els centres adopten decisions relatives als aprenentatges dels alumnes, ens dna una idea de com els processos educatius es veuen condicionats per aquest element en la lnia de ser molt ms funcionals. En 2on i 4t d'ESO la decisi de si l'alumne aconsegueix la promoci d'etapa, es basar en part en si ha adquirit o no les competncies bsiques, i aix acaben convertint-se en un referent per a l'avaluaci de l'alumne. En el nostre sistema educatiu es considera que les competncies bsiques que ha de tenir l'alumne quan finalitza la seva escolaritat obligatria per enfrontar-se als reptes de la seva vida personal i laboral sn les segents: Competncies transversals: Les competncies comunicatives: Competncia comunicativa lingstica i audiovisual Competncies artstica i cultural

Les competncies metodolgiques: Tractament de la informaci i competncia digital Competncia matemtica Competncia d'aprendre a aprendre

Les competncies personals: Competncia d'Autonomia i iniciativa personal

Competncies especfiques centrades en conviure i habitar el mn: Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic Competncia social i ciutadana

16

De manera succinta, i recollint el ms significatiu del que estableix el currculum escolar, cadascuna d'elles aporta el segent a la formaci personal i intellectual de l'alumne: A. COMPETNCIES BSIQUES DIRECTAMENT RELACIONADES AMB L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ESTRANGERA COMPETNCIA EN COMUNICACI LINGSTICA L'estudi d'una llengua estrangera contribueix al desenvolupament d'aquesta competncia d'una manera directa, completant, enriquint i omplint de nous matisos comprensius i expressius aquesta capacitat comunicativa general. La competncia en comunicaci lingstica es refereix a la utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta. Tots els materials ofereixen una gran varietat d'activitats que promouen la comunicaci real a l'aula, amb un desenvolupament sistemtic de les destreses escrites i orals i moltes oportunitats per personalitzar. A travs dels materials els alumnes utilitzaran el llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita que es desenvolupar a travs d'activitats de comprensi oral, construcci de vocabulari i coneixements bsics de fontica. COMPETNCIA EN TRACTAMENT DE LA INFORMACI I COMPETNCIA DIGITAL Les tecnologies de la informaci i la comunicaci ofereixen la possibilitat de comunicar-se en temps real amb qualsevol part del mn i tamb l'accs senzill i immediat a un fluix incessant d'informaci que augmenta cada dia. El coneixement d'una llengua estrangera ofereix la possibilitat de comunicar-se utilitzant les noves tecnologies creant contextos reals i funcionals de comunicaci. Aquesta competncia consisteix a disposar d'habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Per a aix es disposa en totes les unitats de les seccions corresponents de: Activitats de DVD per al seu s opcional amb el DVD. Pagines web amb recursos, prctica interactiva, vdeo, material d'udio www.oupe.es i www.burlingtonbooks.es

COMPETNCIA SOCIAL I CIUTADANA Les llenges serveixen als parlants per comunicar-se socialment, per tamb sn vehicle de comunicaci i transmissi cultural. Aprendre una llengua estrangera implica el coneixement de trets i fets culturals vinculats a les diferents comunitats dels seus parlants. Aquest fet afavoreix la comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament, promou la tolerncia i la integraci i ajuda a comprendre i apreciar tant els trets d'identitat com les diferncies.

17

COMPETNCIA ARTSTICA I CULTURAL Aquesta competncia suposa conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques L'aprenentatge d'una llengua estrangera collabora en el desenvolupament d'aquesta competncia si els models lingstics que s'utilitzen contenen, encara amb les limitacions d'aquesta etapa, produccions lingstiques amb component cultural. Es tracta, per tant, d'una competncia que facilita tant expressar-se i comunicar-se com percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Un dels objectius dels materials s fomentar i incrementar la comprensi cultural. Les seves seccions estan dissenyades perqu els alumnes pensen en la seva prpia cultura i establisquen comparacions amb una de parla anglesa. Aquesta competncia suposa per tant conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles. COMPETNCIA D'APRENDRE A APRENDRE L'aprenentatge d'una llengua estrangera es rendibilitza enormement si s'inclouen continguts directament relacionats amb la reflexi sobre el propi aprenentatge, identificant com aprenen millor i quines estratgies els fan ms eficaos. Aix comporta la conscincia d'aquelles capacitats que entren en joc en l'aprenentatge com l'atenci, la concentraci, la memria, la comprensi, l'expressi lingstica i la motivaci de l'xit entre d'altres. En totes les unitats els alumnes desenvoluparan destreses i aprendran estratgies i habilitats que els faran conscients del que saben i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ells mateixos, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, la disciplina i els hbits d'estudi per a la consecuci de les metes i xits. Reflexionant sobre el propi aprenentatge identificaran com aprendre millor i quines estratgies els fan ms eficaos i s'afavorir l'Autonomia i iniciativa personal aix com la presa de decisions racionalment i crtica. En sntesi, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Es desenvolupa mitjanant les tcniques destudi de cada unitat.

B. COMPETNCIES BSIQUES NO DIRECTAMENT RELACIONADES AMB L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ESTRANGERA COMPETNCIA MATEMTICA Utilitzar nmeros i les seves operacions bsiques, els smbols i les formes d'expressi i raonament matemtic per produir i interpretar informacions, per conixer ms sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre problemes relacionats amb la vida diria. Forma part de la competncia matemtica l'habilitat per interpretar i expressar amb claredat i precisi informacions, dades i argumentacions. En moltes de les unitats es presenten dades que els alumnes han d'analitzar per treure les seves prpies conclusions i utilitzar la informaci extreta de manera adequada a la tasca que se sollicita. Per exemple, analitzar informaci en les seccions de Reading i presentar dades/arguments en les tasques de Writing.
18

COMPETNCIA EN EL CONEIXEMENT i LA INTERACCI AMB EL MN FSIC Aquesta competncia, i partint del coneixement del cos hum, de la naturalesa i de la interacci dels homes i dones amb ella, permet argumentar racionalment les conseqncies d'unes o altres maneres de vida, i adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. Sn part d'aquesta competncia bsica l's responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones. AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL L'adquisici d'aquesta competncia implica ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Es desenvolupa al llarg del curs. A mesura que els alumnes adquireixen ms vocabulari i estructures, es fan ms autnoms.

ACTIVITATS, ATENCI A LA DIVERSITAT, AVALUACI I AVALUACI DE COMPETNCIES ACTIVITATS


1. De detecci de coneixements previs 2. Warm-up. 3. De desenvolupament es refereixen a: El vocabulari relacionat amb els diversos camps conceptuals que es desenvolupen en la unitat didctica (Vocabulary). La lectura i comprensi de textos (Reading). Les estructures gramaticals (Grammar). Els sons estudiats (Pronunciation). La comprensi i l'expressi oral de la llengua en tots els seus vessants (Listening and Speaking). La comprensi i l'expressi escrita (Writing)

4. De refor Les activitats de refor repassen i consoliden els continguts del curs sense afegir-ne de nous. 5. Dampliaci Les activitats d'ampliaci estenen els continguts del curs: 6. Davaluaci L'avaluaci de l'aprenentatge en lEducaci Secundria ser contnua i formativa. El professor decidir, al final del curs, si l'alumne ha superat els objectius, prenent com a referent fonamental els criteris d'avaluaci i avaluar tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos d'ensenyament.

19

7. Complementries Aquest tipus d'activitats entre les quals s'inclourien: sortides culturals, assistncia a obres de teatre en angls, commemoraci de festivitats caracterstiques de la societat anglosaxona etc., seran dissenyades per l'equip de professors del departament d'angls de cada centre.

LATENCI A LA DIVERSITAT
Les activitats de refor i ampliaci permeten donar una atenci individualitzada als alumnes, segons les seves necessitats i el seu ritme d'aprenentatge. En el nostre projecte s'inclouen idees en totes les llions perqu el professor done resposta a les diverses situacions que es plantegen a l'aula. Els materials presenten un gran nombre i maneres diverses de treballar amb diferncies de nivell a laula amb activitats dampliaci per als estudiants que acaben aviat. Al Workbook hi ha exercicis de vocabulari, de gramtica, de lectura i descriptura amb diferents nivells. Per als alumnes que necessiten reps de la gramtica de lESO, el Workbook tamb cont explicacions clares en catal i exercicis de prctica addicional. En el material destinat al professor, el Llibre del Professor, es proposen activitats de refor i consolidaci per als alumnes aix com notes per al professor, consells didctics, per afrontar diferents expectatives de l'alumnat. El Teachers Resource and Tests Pack cont fitxes de gramtica i de vocabulari i proves de final dunitat, de final de trimestre i de final de curs amb diferents nivells de dificultat. A ms, el professor disposa d'un material especfic per a l'Atenci a la diversitat amb multitud de recursos i activitats que permeten treballar els principals continguts curriculars (gramtica, vocabulari i totes les destreses lingstiques) amb els alumnes amb ms dificultats.

ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECIALS


Les adaptacions se centraran en: Temps i ritme daprenentatge Metodologia ms personalitzada Reforar les tcniques daprenentatge Millorar els procediments, hbits i actituds Augmentar latenci orientadora

PROCEDIMENTS DAVALUACI I CRITERIS DE QUALIFICACI


Els aprenentatges de l'alumne han de ser avaluats de manera sistemtica i peridica, tant per mesurar individualment el seu grau d'adquisici (Avaluaci sumativa en diferents moments del curs) com per a, i per aix, introduir en el procs educatiu tots els canvis que calguen si la situaci ho requereix (quan els aprenentatges dels alumnes no responen al que, a priori, s'espera d'ells). A ms d'aquesta Avaluaci sumativa, que tendim a identificar amb els finals d'avaluaci i de curs (ordinria i extraordinria, quan procedeixin), hi haur altres avaluacions, com la inicial (no qualificada) i la final i, sobretot, la contnua o

20

formativa, aquella que es realitza durant tot el procs d'ensenyament-aprenentatge, immersa en ell, i que insisteix, per tant, en el carcter orientador i de diagnstic de l'ensenyament. Els procediments i instruments d'avaluaci, en el cas d'aquesta avaluaci contnua, seran l'observaci i seguiment sistemtic de l'alumne, s a dir, es prendran en consideraci totes les produccions que desenvolupen, tant de carcter individual com grupal: treballs escrits, exposicions orals i debats, activitats de classe, lectures i resums, investigacions, actitud davant l'aprenentatge, precisi en l'expressi, autoavaluaci.. I els de l'avaluaci sumativa, les proves escrites trimestrals i les de recuperaci (i final de curs, si l'alumne no hagus recuperat alguna avaluaci, i extraordinria, en el cas d'obtenir una qualificaci d'Insuficient en l'ordinria final de curs). En qualsevol cas, els procediments d'avaluaci seran variats, de manera que puguen adaptar-se a la flexibilitat que exigeix la mateixa avaluaci. Lalumne/a haur de demostrar una progressi amb ladquisici de les quatre habilitats fonamentals del procs daprenentatge. -WRITING: Expressi escrita. -READING : Comprensi escrita. -LISTENING: Comprensi oral. -SPEAKING: Expressi oral. L avaluaci ser contnua i es realitzar tenint en compte els segents elements: El quadern didctic i el workbook. Lassistncia a classe i actitud positiva / negativa envers lassignatura. La motivaci cap a lassignatura i la participaci a laula. El treball a classe i a casa. La presentaci dels treballs proposats. La prctica oral a laula i/o amb material TIC. Les lectures obligatries. Els controls de continguts amb proves escrites i orals. Lautoavaluaci.

AVALUACI DE COMPETNCIES
Les competncies bsiques i les diferents subcompetncies han estat desglossades en els diferents aprenentatges que integra aquesta matria perqu puguen ser avaluades en les tres avaluacions trimestrals de l'alumne, aix com en els finals (ordinria i, si escau, extraordinria). D'aquesta manera es t una visi global dels aprenentatges que aconsegueix l'alumne aix com de les que encara no ha assolit. Per al seu registre aconsellem la segent escala qualitativa, ordenada de menor a ms gran: 1: Poc aconseguida; 2: Regularment aconseguida; 3: Adequadament aconseguida; 4: Ben aconseguida; i 5: Excellentment aconseguida

21

CURRCULUM
Objectius de letapa i de lrea de llengua estrangera. Les exigncies i necessitats a la societat del segle XXI han propiciat ajustos en l'mbit escolar, preparant als alumnes per viure en un mn progressivament ms internacional, multicultural i multilinge a la vegada que tecnolgicament ms avanat. El nostre pas es troba comproms com a membre de la Uni Europea en el foment del coneixement d'altres llenges comunitries, tal com es recull en un dels objectius de la Estratgia de Lisboa. Per la seva part, el Consell d'Europa en el Marc de Referncia Com Europeu per a l'aprenentatge de llenges estrangeres, estableix directrius tant per a l 'aprenentatge de llenges com per a la valoraci de la competncia en les diferents llenges d'un parlant. Aquestes pautes han estat un referent clau per a l'elaboraci del CURRCULUM DE L'REA. Objectius de letapa: L'Educaci secundria obligatria contribuir a desenvolupar en els alumnes les capacitats que els permeten: a) Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del dileg, de la cooperaci, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bsics per a una ciutadania democrtica. b) Desenvolupar i consolidar hbits d'esfor, d'estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge efica i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat. c) Valorar i respectar la diferncia de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminaci entre homes i dones. d) Enfortir les capacitats afectives en tots els mbits de la personalitat i amb la relaci amb els altres, i rebutjar la violncia, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacficament. e) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiana en si mateix, la participaci, el sentit crtic, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats. f) Conixer, valorar i respectar els valors bsics i la manera de viure de la prpia cultura i d'altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artstic i cultural. g) Identificar com a prpies les caracterstiques histriques, culturals, geogrfiques i socials de la societat catalana, i progressar en el sentiment de pertinena al pas. h) Comprendre i expressar amb correcci, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en llengua catalana, en llengua castellana i, en el seu cas, en arans, i consolidar hbits de lectura i comunicaci emptica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura. i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o ms llenges estrangeres. j) Desenvolupar habilitats bsiques en l's de fonts d'informaci diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informaci amb sentit crtic.
22

k) Comprendre que el coneixement cientfic s un saber integrat que s'estructura en diverses disciplines, i conixer i aplicar els mtodes de la cincia per identificar els problemes propis de cada mbit per a la seva resoluci i presa de decisions. l) Adquirir coneixements bsics que capacitin per a l'exercici dactivitats professionals i alhora facilitin el pas del mn educatiu al mn laboral. m) Gaudir i respectar la creaci artstica i comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artstiques i utilitzar diversos mitjans d'expressi i representaci. n) Valorar crticament els hbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la seva conservaci i millora. p) Conixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferncies, afermar els hbits de salut i incorporar la prctica de l'activitat fsica i l'esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. Conixer i valorar la dimensi humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.

Contribuci de lrea de Llengua Estrangera a ladquisici de les competncies bsiques. L'aprenentatge d'una llengua estrangera contribueix a l'adquisici de la competncia en comunicaci lingstica de manera directa, completant, enriquint i omplint de nous matisos comprensius i expressius aquesta capacitat comunicativa general. Un aprenentatge de la llengua estrangera basat en el desenvolupament d'habilitats comunicatives, contribuir al desenvolupament de la mateixa competncia bsica en el mateix sentit que ho fa la primera llengua. L'aportaci de la llengua estrangera al desenvolupament d'aquesta competncia s primordial en el discurs oral a l'adquirir les habilitats d'escoltar, parlar i conversar, una rellevncia singular en aquesta etapa. Aix mateix, l'aprenentatge de la llengua estrangera, millora la competncia comunicativa general al desenvolupar l'habilitat per expressar-se, oralment i per escrit, utilitzant les convencions i el llenguatge apropiat a cada situaci, interpretant diferents tipus de discurs en contextos i amb funcions diverses. D'altra banda, el reconeixement i l'aprenentatge progressiu de regles de funcionament del sistema de la llengua estrangera, a partir de les llenges que es coneixen, millorar l'adquisici d'aquesta competncia. A partir de l'adquisici del llenguatge, aquest es converteix en vehicle del pensament hum, en instrument per a la interpretaci i representaci de la realitat i en l'eina d'aprenentatge per excellncia. Aquesta matria contribueix al desenvolupament de la competncia per aprendre a aprendre ja que augmenta la capacitat lingstica general conferint-li noves potencialitats i recursos diferents per a la comprensi i expressi, facilitant o completant la capacitat dels alumnes per interpretar o representar la realitat i aix construir coneixements, formular hiptesis i opinions, expressar i analitzar sentiments i emocions. Aquesta matria s a ms un bon vehicle per al desenvolupament de la competncia social i ciutadana. Les llenges serveixen als parlants per comunicar-se socialment, formen part de la cultura comuna de les diferents comunitats i nacions. Per tamb, en gran mesura, sn vehicle de comunicaci i transmissi cultural, i afavoreixen el respecte, l'inters i la comunicaci amb parlants d'altres llenges i el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament. L'intercanvi d'informaci personal ajuda a reforar la identitat dels interlocutors. D'altra banda, en llengua estrangera s especialment
23

rellevant el treball en grup i en parelles i, a travs d'aquestes interaccions, s'aprn a participar, a expressar les idees prpies i a escoltar les dels altres, es desenvolupa l'habilitat per construir dilegs, negociar significats, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, aconseguir acords, i, en definitiva, s'afavoreix aprendre de i amb els altres. Les competncies citades estan en l'actualitat en relaci directa amb la competncia en tractament de la informaci i competncia digital. Les tecnologies de la informaci i la comunicaci ens ofereixen la possibilitat de comunicar-nos en temps real amb qualsevol part del mn i tamb l'accs senzill i immediat a un fluix incessant d'informaci que creix cada dia. El coneixement d'una llengua estrangera facilita l'accs a la informaci que es pot trobar en aquesta llengua, al temps que ofereix la possibilitat de comunicar-nos utilitzant-la. A ms, facilita la comunicaci personal a travs del correu electrnic en intercanvis amb joves d'altres llocs, i, el que s ms important, crea contextos reals i funcionals de comunicaci. Aix mateix, en la mesura que la llengua estrangera exigeix el contacte amb models lingstics molt diversos, la utilitzaci de recursos digitals per a l'aprenentatge, s inherent a la matria i aquest s quotidi contribueix directament al desenvolupament d'aquesta competncia. Aquesta matria inclou especficament un acostament a manifestacions culturals prpies de la llengua i dels pasos en els quals es parla i, per tant, contribueix a adquirir la competncia artstica i cultural al propiciar una aproximaci a obres o autors que han contribut a la creaci artstica. Aix mateix, l'rea contribueix al desenvolupament d'aquesta competncia si es facilita l'expressi d'opinions, gustos i emocions que produeixen diverses manifestacions culturals i artstiques i si s'afavoreixen els treballs creatius individuals i en grup, com la realitzaci i representaci de simulacions i narracions. En definitiva, vehicular en llengua estrangera el coneixement i l'apreciaci de la diversitat cultural a partir de manifestacions artstiques, contribuir al desenvolupament d'aquesta competncia. El coneixement d'una llengua estrangera contribueix tamb a l'adquisici de la competncia en Autonomia i iniciativa personal, en diversos sentits. El currculum fomenta el treball cooperatiu a l'aula, el maneig de recursos personals i habilitats socials de collaboraci i negociaci, fet que suposa posar en funcionament determinats procediments que permeten el desenvolupament d'iniciatives i presa de decisions en la planificaci, organitzaci i gesti del treball, propiciant aix l'autonomia i la iniciativa personal. Finalment, i malgrat que la competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic i la competncia matemtica no s'esmenten especficament en els objectius per a Llengua Estrangera, donada la naturalesa dels materials elaborats per impartir aquesta assignatura, es poden trobar moltes oportunitats de desenvolupar tamb aquestes competncies.

Objectius de lrea de llengua estrangera Les llenges estrangeres en l'educaci secundria obligatria tenen com a objectiu el desenvolupament de les capacitats segents: 1. Valorar la llengua i la comunicaci com a mitj per a la comprensi del mn dels altres i d'un mateix, per a participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a l'enteniment i mediaci entre persones de procedncies, llenges i cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminaci i estereotips lingstics. 2. Aconseguir la competncia comunicativa oral, escrita i audiovisual en les llenges de l'escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i elaboraci d'informaci, i en la transformaci dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials.

24

3. Aconseguir la competncia en llenges estrangeres com a eina d'aprenentatge de continguts diversos, com a font de plaer i de creixement personal, i com a porta oberta a altres persones i cultures. 4. Utilitzar amb autonomia i esperit crtic els mitjans de comunicaci social i les tecnologies de la informaci i comunicaci per obtenir, interpretar, elaborar i presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments diversos i per participar en la vida social. 5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment, per escrit o audiovisualment, de manera coherent i adequada als contextos acadmic, social i cultural, adoptant una actitud respectuosa i de cooperaci. 6. Escoltar i comprendre informaci general i especfica, i expressar-se i interactuar en llengua estrangera en situacions habituals de comunicaci adoptant una actitud adequada, participativa, oberta i respectuosa i amb un cert nivell d'autonomia. 7. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l'activitat acadmica, social i cultural tot valorant la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal i de coneixement d'un mateix i del mn, i consolidar hbits lectors. 8. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bsics sobre les convencions dels gneres, els temes i motius de la tradici literria i els recursos estilstics, tot valorant el coneixement del patrimoni literari com una manera de simbolitzar l'experincia individual i collectiva. 9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i les normes d's lingstic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb adequaci, coherncia, cohesi i correcci, i transferir aquests coneixements a les altres llenges que s'aprenen a partir de la reflexi sobre els propis processos d'aprenentatge. 10. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiana en la prpia capacitat d'aprenentatge i d'us de les llenges i participar activament en el control i avaluaci del propi aprenentatge i el dels altres. Continguts Estructura dels continguts Els continguts s'han agrupat per a aix en blocs (dimensions) que ordenen els elements d'anlisis d'una realitat complexa, en relaci amb quatre centres d'atenci amb caracterstiques i necessitats especfiques quant al procs d'ensenyament i aprenentatge: el llenguatge oral; el llenguatge escrit; els elements constitutius del sistema lingstic, el seu funcionament i relacions, i la dimensi esttica, literria, lunilinge i intercultural de la llengua estrangera. El model lingstic aportat per l'escola s la primera font de coneixement i aprenentatge de l'idioma. Els discursos utilitzats a l'aula sn al mateix temps vehicle i objecte d'aprenentatge, per la qual cosa el Currculum i el nostre projecte han ats tant al coneixement dels elements lingstics com a la capacitat d'utilitzar-los per a altres tasques comunicatives. D'altra banda, el model lingstic aportat ha de provenir d'un cert nombre de parlants per recollir la variaci i matisos que un model lingstic ambiental ofereix als parlants tant en l'aspecte fontic i prosdic com en l'elecci d'expressions concretes en situacions conegudes de comunicaci. D'aqu la presncia en el Currculum en el nostre projecte de l's dels mitjans audiovisuals convencionals i de les tecnologies de la informaci i comunicaci.

25

Es pretn amb aix la competncia discursiva en l's escrit. En llengua estrangera els textos escrits sn tamb model de composici textual i de prctica i adquisici d'elements lingstics. L's progressiu del llenguatge escrit dependr del grau de coneixement del codi, que est en relaci directa amb el grau de seguretat que l'esmentat codi ofereix en la representaci grfica dels sons de la llengua. Per superar aquesta falta de seguretat, el Currculum i el nostre projecte inclouen estratgies i recursos com l's de diccionaris i altres mitjans de consulta convencionals o digitals per a la comprensi i composici de tota mena de textos. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge El contacte amb la llengua estrangera i el seu s, permeten elaborar als qui estan aprenent-la, un sistema conceptual elemental sobre el seu funcionament. El punt de partida seran les situacions d's que fomenten la inferncia de regles de funcionament de la llengua perqu els alumnes adquireixin confiana en les seves prpies capacitats. Aquest bloc es divideix en coneixements lingstics i reflexi sobre l'aprenentatge. Dimensi esttica i literria La dimensi esttica i literria ajuda als alumnes a comprendre millor el mn que els envolta, les altres persones i a si mateixos a travs de la lectura d'obres de qualitat i del contacte amb les construccions de la cultura tradicional. L'accs guiat a aquestes obres facilita el desenvolupament de l'hbit lector i escriptor, i fa que els nois i les noies descobreixin el plaer per la lectura, spiguen identificar esttiques i recursos, i aprecin textos literaris de gneres diversos (potic, narratiu i teatral), i tamb d'altres formes esttiques de la cultura que ens envolta (canons, refranys, dites, etc.) Dimensi plurilinge i intercultural Aquest bloc contribueix que l'alumnat conega costums, formes de relaci social, trets i particularitats dels pasos en els quals es parla la llengua estrangera, en definitiva, formes de vida diferents a les prpies. Aquest coneixement promour la tolerncia i acceptaci, augmentar l'inters pel coneixement de les diferents realitats socials i culturals i facilitar la comunicaci intercultural. Es pretn amb aix la competncia discursiva en l's escrit. En llengua estrangera els textos escrits sn tamb model de composici textual i de prctica i adquisici d'elements lingstics. L's progressiu del llenguatge escrit dependr del grau de coneixement del codi, que est en relaci directa amb el grau de seguretat que l'esmentat codi ofereixi en la representaci grfica dels sons de la llengua. Per superar aquesta falta de seguretat, el Currculum i el nostre projecte inclouen estratgies i recursos com l's de diccionaris i altres mitjans de consulta convencionals o digitals per a la comprensi i composici de tota mena de textos.

Criteris davaluaci. 1. Participar en converses i simulacions breus, relatives a situacions habituals o d'inters personal i amb finalitats comunicatives diferents, utilitzant les convencions prpies de la conversa i les estratgies necessries per resoldre les dificultats durant la interacci. 2. s de frmules caracterstiques del llenguatge formal i de l'informal en les comunicacions orals i escrites.

26

3. Comprendre la idea general i informacions especfiques de missatges i documents autntics incloenthi els procedents dels mitjans de comunicaci, i semi-autntics en suport i format de tipologia diversa, sobre temes d'inters dels mbits personal i educatiu. 4. Comprendre la informaci general i l'especfica de diferents textos escrits, autntics i adaptats, d'extensi variada, i reconixer la seva intenci comunicativa. 5. Elaborar de forma semi-comtrolada textos de tipologia diversa, orals i escrits, tenint cura del registre, el lxic, les estructures, i alguns elements de cohesi i coherncia per marcar la relaci entre idees i fer-los entenedors als destinataris o destinatries. 6. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingstic de la llengua estrangera en diferents contextos de comunicaci, com a instrument d'autoaprenentatge i d'autocorrecci de les produccions prpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. 7. Utilitzar els recursos de les TIC de forma progressivament autnoma per buscar informaci, produir textos a partir de models, enviar i rebre missatges de correu electrnic i per establir relacions personals orals i escrites, i mostrar inters pel seu s. 8. Mostrar una actitud respectuosa, d'inters i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la prpia. 9. Participar en l'autocorrecci i l'avaluaci de les produccions prpies i les dels altres, i mostrar una actitud activa i de confiana en la capacitat d'aprenentatge de llenges.

FOMENT DE LA LECTURA
Amb l'objectiu de millorar lhbit i la competncia lectora entre els alumnes es proposa la lectura de diferents Readers. Es pret crear conscincia sobre la importncia de la lectura com una eina per a reforar i millorar la competncia lingstica en angls. Disposar duna bona competncia lectora s fonamental per al desenvolupament de lassignatura.

1r ESO The Treasure seekers. 1r ESO Activity Readers. Ed. Burlington. Agathon: A Greek slave in Pompeii. 1r ESO Activity Readers. Ed. Burlington. 2n ESO Tutankhamun. 2n ESO Activity Readers. Ed. Burlington. Tales of Arabian Nights. 2n ESO Activity Readers. Ed. Burlington. 3r ESO The Curse of the Mummy Dominoes One. Ed. Oxford. Sherlock Holmes: The Blue Diamond. Dominoes One. Ed. Oxford. 4t ESO Sherlock Holmes: The Norwood Mystery. Dominoes One. Ed. Oxford. The curious case of Benjamin Button. 4t ESO Activity Readers. Ed. Burlington.

27

1r ESO
PROGRAMACI I SEQENCIACI DELS CONTINGUTS
En lorganitzaci i seqenciaci dels continguts duem a terme una distribuci temporal de continguts bsics agrupats en unitats didctiques, tenint en compte la lgica interna del desenvolupament de lrea i els blocs corresponents del currculum oficial. Daltra banda, oferim un plantejament conjunt dels tres tipus de continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals-. A ms, afegirem les diferents competncies/subcompetncies tingudes en compte en les diferents activitats proposades. Tamb afegirem el tractament a la diversitat. Components del curs Per a lalumne/a: Students Book Workbook Language Builder (combinat amb el Workbook) English World ESO 1 Website - Students Zone

Per al professor/a: Teachers Manual Teachers All-in-One Pack (TAIOP) Class Audio CDs Digital Teachers Pack Welcome to Britain DVD

1 Avaluaci Starter Unit. ( Introduction)


1. Objectius daprenentatge Escoltar de manera comprensiva unes quantes paraules i frases relacionades amb el llenguatge de classe. Expressar i interactuar utilitzant el llenguatge que sutilitza a classe. Identificar i pronunciar correctament els nombres naturals i ordinals, els colors, els dies de la setmana i mesos de lany i els objectes de classe. Utilitzar el llenguatge de classe: instruccions i preguntes. Saludar i presentar-se.

28

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. s del llenguatge de classe adient per a les diferents finalitats. s de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats daula. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Escolta i comprensi de missatges orals breus relacionats amb les activitats daula: instruccions, preguntes, comentaris, dilegs. Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Escolta, comprensi i obtenci dinformaci especfica de textos orals per identificar dates daniversaris i noms dels membres duna famlia. Comprensi del vocabulari de la unitat per contestar preguntes, relacionar-lo amb les illustracions corresponents, identificar els nmeros i relacionar-los amb la seva grafia i ordinal corresponent i ordenar els mesos de lany cronolgicament. Anticipaci del contingut general del que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics o gestuals). s destratgies bsiques de comprensi de missatges orals: s del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situaci. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Desenvolupament de lexpressi escrita de forma guiada: identificant mesos de lany a una serp de lletres i completant els buits, relacionant nombres amb la seva grafia i amb lordinal corresponent, relacionant el vocabulari amb les illustracions corresponents, ordenant els mesos de lany cronolgicament, relacionant el llenguatge de classe amb les illustracions, etc. s de les regles bsiques dortografia i puntuaci, i reconeixement de la seva importncia en les comunicacions escrites. Producci de textos orals curts, amb estructura lgica i amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament a laula. Producci de textos, en suport paper i digital, que mostrin cura en la presentaci. Al Workbook: Identificaci dinformacions especfiques per a la realitzaci dels exercicis. Coneiximents lingstics: Elements morfolgics Identificaci delements morfolgics bsics i habituals en ls de la llengua.

29

Lxic / Vocabulari Material escolar. Els nombres: naturals i ordinals. Els colors. Els dies de la setmana i els mesos de lany. Membres de la famlia. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua Pronoms subjecte. Adjectius possessius. This, that, these, those. s del llenguatge de classe: instruccions i preguntes. Fontica Reconeixement dels patrons bsics de ritme, entonaci i accentuaci del vocabulari estudiat i del llenguatge de classe: imperatius i preguntes. Reflexi sobre laprenentatge: Reflexi guiada sobre ls i el significat de les formes gramaticals adients a diferents intencions comunicatives. Iniciaci destratgies dautoavaluaci i autocorrecci de les produccions orals i escrites. Confiana i iniciativa per utilitzar el llenguatge de classe que sha aprs. Inducci de regles gramaticals a partir de lobservaci. s de la terminologia adient als continguts. Participaci activa en activitats i treballs collaboratius. Confiana i iniciativa per expressar-se en pblic i per escrit. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA No es tracta en aquesta unitat. DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge. Conscincia de pertnyer a una comunitat lingstica, social i cultural. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua, i inters a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana propis daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - El llenguatge de classe. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: utilitzar el llenguatge de classe. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: pronunciar correctament el material escolar, els nombres naturals i ordinals, els colors, els dies de la setmana, els mesos de lany i els membres de la famlia.

30

Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals.

3. Metodologia i situacions de treball Escoltar i repetir objectes de lescola i desprs relacionar-los amb la illustraci corresponent. (SB, p. 4, ex. 1) Observar un tiquet de compra duna botiga i identificar quin objecte per a lescola sha comprat. (SB, p. 4, ex. 2) Calcular el total duns tiquets de compra. (SB, p. 4, ex. 3) Relacionar nmeros escrits en lletra a A amb el nmero en xifra corresponent a B i escoltar per comprovar les seves respostes. (SB, p. 4, ex. 4, 5) Indicar el color que resulta dunes sumes cromtiques i desprs identificar lobjecte de lescola de cada color. Desprs, escoltar per comprovar les seves respostes. (SB, p. 5, ex. 6, 7) Esmentar quins objectes recorden que tenen al seu estoig i de quin color sn. Desprs, obrir els seus estoigs per comprovar les seves respostes. (SB, p. 5, ex. 8) Identificar mesos de lany a una serp de paraules i escriurels en lordre correcte. Desprs escoltar per comprovar les seves respostes. (SB, p. 6, ex. 1, 2) Indicar el mes en qu tenen lloc unes festivitats que sesmenten i escoltar per comprovar les seves respostes. (SB, p. 6, ex. 3, 4) Observar un calendari i identificar el dia de la setmana a unes frases. Desprs, escoltar per comprovar les seves respostes. (SB, p. 6, ex. 5, 6) Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 7, ex. 7) Tornar a escoltar lenregistrament i indicar el nom i laniversari de cadascun dels membres de la famlia que sesmenta. (SB, p. 7, ex. 8) Relacionar paraules a A amb el pronom personal subjecte corresponent a B. (SB, p. 7, ex. 9) Copiar i completar unes frases amb el pronom personal subjecte i ladjectiu possessiu corresponent. (SB, p. 7, ex. 10) Copiar i completar unes frases amb this, that, these o those. (SB, p. 7, ex. 11) Copiar unes frases en lordre correcte per fer un dileg. Desprs, escoltar per comprovar les seves respostes. (SB, p. 8, ex. 1, 2) Per parelles, practicar el dileg de lexercici 1 utilitzant els seus noms. (SB, p. 8, ex. 3) Escoltar i repetir unes frases i identificar si linterlocutor s un professor/a o un alumne/a. (SB, p. 8, ex. 4) Per parelles, completar un minidileg amb les preguntes de lexercici 4 i practicar-lo amb un company/a. (SB, p. 8, ex. 5)

4. Avaluaci Diagnostic Test, TAIOP, p. 2-4 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Revision Worksheets, TAIOP, p. 5-7 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Student Learning Record, My English Experience, WB, p. 128-129
31

Criteris davaluaci Participar en interaccions orals repassant el vocabulari de classe presentant-se i saludant-se utilitzant les estratgies adequades per facilitar la continutat de la comunicaci i produir un discurs entenedor i adequat a la intenci comunicativa. Comprendre la idea general i les informacions especfiques ms rellevants de documents orals senzills, emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals, sobre els objectes de classe, nombres naturals i ordinals, colors, mesos de lany i dies de la setmana, la famlia i els adjectius possessius, si es parla lentament i amb claredat. Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organitzaci, intercanvi i presentaci dinformaci. Utilitzar estratgies per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la llengua, la cultura i les formes de vida diferents a les prpies pel que fa a les frmules per utilitzar el llenguatge de classe: instruccions i preguntes. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu. 5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 4-7: s de vocabulari relacionat amb el material escolar, els nombres naturals i ordinals i els colors, els dies de la setmana, els mesos de lany i els membres de la famlia. - Grammar, SB, p. 7: s dels pronoms personals subjecte, els adjectius possessius i els adjectius demostratius (this, that, these, those). - Speaking, SB, p. 8: s de la llengua anglesa per donar instruccions, fer preguntes i interaccionar a classe amb el professor/a i amb els companys/es i tamb per presentar-se i saludar-se. Prctica de pronunciaci - Vocabulary, SB, p. 5-6: els nombres naturals i els ordinals en angls fins al cent. - Vocabulary, SB, p. 5: calcular el preu duns tiquets de compra

Competncia matemtica Utilitzar nmeros i les seves operacions bsiques, els smbols i les formes d'expressi i raonament matemtic per produir i interpretar informacions, per conixer ms sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre problemes relacionats amb la vida diria. Habilitat per interpretar i expressar amb claredat i precisi informacions, dades i argumentacions. Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament

- Speaking, SB, p. 8: respecte per ls del llenguatge apropiat a classe.

6. Connexions amb altres matries Llengua i literatura: - Instruccions i preguntes tpiques que sutilitzen en el llenguatge de classe i frmules per presentar-se als company/es de classe. Matemtiques: - Els nombres naturals i els ordinals (fins al cent). - Clcul: sumes.
32

Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - La importncia de mantenir una actitud de respecte tant cap al professor/a com als companys/es de classe. - Aprenentatge i respecte pels torns de paraula dins i fora de laula. 7. Atenci a la diversitat No es tracta en aquesta unitat dintroducci.

8. Temporitzaci Unitat dIntroducci: 1 sessi Diagnostic Test: 1 sessi Total: 2 sessions

UNITAT 1: Who is it?


1. Objectius daprenentatge Aprendre les parts del cos i els adjectius de descripci i personalitat. Llegir de forma comprensiva i autnoma textos breus sobre una pgina web i fer una enquesta. Escoltar i comprendre una conversa telefnica sobre la descripci fsica duns avatars i una conversa a una festa sobre la descripci de la personalitat duns adolescents. Descriure persones. Escriure un correu electrnic en qu es descrigui un amic/iga. Identificar i produir sons despecial dificultat: /i:/, /I/.

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Repetici del vocabulari de la unitat sobre parts del cos i adjectius de descripci i personalitat. Participaci en converses pautades i controlades amb el company/a per descriure laspecte i la personalitat dun company/a i esbrinar de qui es tracta utilitzant expressions tils. s del model de dileg proposat en qu dues persones parlen per telfon per interactuar amb el company/a i dir en la seva llengua unes expressions acolorides amb una pronunciaci adient. s de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats daula. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica.
33

Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Comprensi general i identificaci dinformacions especfiques de textos senzills sobre els avatars i els pl-roigs. Escolta i comprensi general i identificaci dinformacions especfiques duna pgina web sobre avatars per contestar preguntes de comprensi, completar un quadre amb informaci especfica sobre cada persona que es descriu, identificar tres pasos al text i situar-los a un mapa i reconixer lavatar correcte segons unes descripcions i una enquesta per fer-la i contestar les preguntes que es formulen. Escolta i comprensi del vocabulari de la unitat sobre parts del cos i adjectius de descripci i personalitat. Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Escolta i comprensi duna conversa telefnica i dun dileg duns adolescents a una festa per indicar si unes frases sn verdaderes o falses, identificar informaci especfica i relacionar persones amb ladjectiu descriptiu correcte. Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a ledat, interessos i nivell de competncia. Lectura de dilegs que sacostumen a utilitzar quan es parla per telfon. Reconeixement dalgunes de les caracterstiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciaci del llenguatge oral a la secci Writing. Anticipaci del contingut general del que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). s destratgies bsiques de comprensi de missatges orals: deducci del significat dalgunes paraules o expressions mitjanant el context i s dels coneixements previs sobre el tema. s destratgies bsiques de comprensi de missatges orals: s del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situaci. Al Workbook: Comprensi general i identificaci dinformacions especfiques dun text sobre actors famosos per completar informaci a un quadre i a unes frases que es donen. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Composici dun correu electrnic descrivint un amic/iga a partir dun model, seguint lesquema elaborat i utilitzant les regles bsiques dortografia i puntuaci. Desenvolupament de lexpressi escrita de forma guiada, completant una fitxa i ordenant correctament el subjecte, el verb i els adjectius a loraci. s de lordre de les paraules per escriure oracions correctes, reconeixement de la seva importncia en la comunicaci escrita i la seva diferenciaci del llenguatge oral. Producci de textos orals curts, amb estructura lgica i amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament a laula. Producci de textos, en suport paper i digital, que mostrin cura en la presentaci. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Traducci de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat.
34

Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Composici de frases per elaborar un correu electrnic sobre un personatge fams. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Elements morfolgics Identificaci delements morfolgics bsics i habituals en ls de la llengua. Lxic / Vocabulari Parts del cos. Adjectius de descripci i personalitat. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua El verb to be i have got (afirmativa, negativa i interrogativa, i les respostes breus). El genitiu sax. Lordre del subjecte, el verb i els adjectius a loraci. Descripcions. Fontica Pronunciaci de sons despecial dificultat: /i:/ i /I/ a thirteen i thirty. Reflexi sobre laprenentatge: Aplicaci destratgies bsiques per organitzar, adquirir, recordar i utilitzar lxic. Reflexi guiada sobre ls i el significat del verb to be i de have got, sobre ls de les partcules interrogatives i el genitiu sax i lordre de les paraules a loraci. Iniciaci en estratgies dautoavaluaci i autocorrecci de les produccions orals i escrites mitjanant la secci Quick Check. Acceptaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva per superar-lo. Organitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge. Inters a aprofitar les oportunitats daprenentatge creades dins i fora de laula. Confiana i iniciativa per expressar-se en pblic i per escrit. Inducci de regles gramaticals a partir de lobservaci. s de la terminologia adient als continguts. Al Workbook: Secci Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Lectura, comprensi i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de lalumnat. Inters a conixer personatges culturals famosos de la histria com Napolen, la Reina Elisabeth I i Clepatra, literaris significatius com J. K. Rowling, i artistes com Van Gogh i Joaqun Sorolla. Inters a conixer la creaci dels avatars.
35

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge. Conscincia de pertnyer a una comunitat lingstica, social i cultural. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua, i inters a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana propis daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: el sistema educatiu del Regne Unit. Coneixement de dades i descripcions dalguns cantants, actors, personatges culturals famosos i esportistes obtenint informaci per diferents mitjans: - Geri Halliwell, Miley Cyrus, Jonas Brothers i Dakota Fanning. - Napolen Bonaparte, la Reina Elisabeth I i Clepatra. - Fernando Torres. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: fer descripcions de persones. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: producci dels sons /i:/ i /I/. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. Intercanvi dinformaci personal en la llengua estrangera apresa a classe. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies entre la manera destablir converses telefniques en la societat de llengua anglesa i daltres pasos i en la prpia. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials.

3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pgina desprs dobservar les illustracions dels personatges famosos que hi surten. (SB, p. 9) Escoltar i repetir unes paraules i desprs relacionar-les amb la part del cos correcta dels avatars que hi surten. (SB, p. 10, ex. 1) Esmentar altres parts del cos que coneguin en angls. (SB, p. 10, ex. 2) Escoltar i repetir uns adjectius i relacionar els dA amb el seu oposat a B. (SB, p. 10, ex. 3) Observar els avatars de lexercici 1 i indicar quina de les frases que es donen descriu cadascun. (SB, p. 10, ex. 4) Per parelles, descriure un dels avatars de lexercici 1 o de la pgina 11 al company/a perqu endevini de quin avatar es tracta. (SB, p. 10, ex. 5) Escoltar una conversa telefnica i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 10, ex. 6)

36

Tornar a a escoltar lenregistrament de lexercici anterior i indicar si unes frases sn verdaderes o falses. (SB, p. 10, ex. 7) Observar els avatars de la pgina 11 i identificar quins sn els avatars de les dues persones de la conversa telefnica que han escoltat. (SB, p. 10, ex. 8) Llegir una pgina web que es dna i contestar les preguntes que es formulen identificant la informaci que es demana. (SB, p. 11, ex. 9) Copiar i completar un quadre per a cada persona de la pgina web que han llegit.(SB, p.11, ex. 10) Identificar a la pgina web la informaci que es demana. (SB, p. 11, ex. 11) Indicar quins avatars del text descriuen les frases que es donen. (SB, p. 11, ex. 12) Triar la resposta correcta a unes frases. (SB, p. 12, ex. 1) Copiar i completar unes frases amb la forma correcta del verb to be. (SB, p. 12, ex. 2) Escriure preguntes amb paraules que es donen utilitzant el verb to be i contestar-les segons la informaci duna fitxa. (SB, p. 12, ex. 3) Comparar-se amb la persona de lexercici anterior utilitzant lafirmativa o la negativa del verb to be. (SB, p. 12, ex. 4) Triar el pronom interrogatiu adient per completar unes preguntes sobre una cantant famosa i esbrinar-ne el nom i desprs relacionar les preguntes amb les respostes correctes. (SB, p. 12, ex. 5) Triar les respostes correctes a unes frases. (SB, p. 13, ex. 6) Copiar i completar unes frases amb lafirmativa i la negativa de have got perqu siguin verdaderes per a ells/es. (SB, p. 13, ex. 7) Escriure frases amb lafirmativa i la negativa de have got i unes paraules que es donen. (SB, p. 13, ex. 8) Per parelles, preguntar al company/a les preguntes de lexercici anterior i observar quines tenien correctes. (SB, p. 13, ex. 9) Triar les respostes correctes a unes frases. (SB, p. 13, ex. 10) Escoltar per comprovar les respostes de lexercici anterior. (SB, p. 13, ex. 11) Completar un pargraf sobre un pintor i un dels seus quadres utilitzant la forma correcta del verb to be i have got. (SB, p. 13, ex. 12) Observar el ttol i unes fotografies per dir quin creuen que s el contingut del text. (SB, p.14,ex.1) Llegir una part del text i comprovar si han encertat o no. Fer una enquesta i, desprs, comprovar les seves respostes (SB, p. 14, ex. 2) Contestar preguntes que es formulen. (SB, p. 14, ex. 3) Copiar i completar frases utilitzant uns noms entre parntesis i el genitiu sax. (SB, p. 15, ex. 1) Copiar i completar frases sense canviar els significats utilitzant el genitiu sax. (SB, p. 15, ex. 2) Per parelles, canviar les frases de lexercici 2 per parlar sobre persones que coneguin. (SB, p. 15, ex. 3) Observar una illustraci i llegir unes frases que es donen per indicar qu descriuen. Utilitzar el genitiu sax dunes paraules a les seves respostes. (SB, p. 15, ex. 4)

37

Copiar i completar unes frases utilitzant el genitiu sax. (SB, p. 15, ex. 5) Escoltar i repetir adjectius de personalitat i triar-ne el correcte a cada illustraci que es dona. (SB, p. 16, ex. 1) Contestar unes preguntes que es formulen utilitzant els adjectius de personalitat de lexercici anterior. (SB, p. 16, ex. 2) Relacionar unes preguntes amb la resposta corresponent a un quadre. (SB, p. 16, ex. 3) Contestar preguntes sobre ells/es i copiar-les a les llibretes. (SB, p. 16, ex. 4) Escoltar una conversa i relacionar els noms duns adolescents amb la fotografia corresponent. (SB, p. 16, ex. 5) Tornar a escoltar lenregistrament de lexercici anterior i relacionar les persones de lexercici anterior a A amb ladjectiu que les descriu a B. (SB, p. 16, ex. 6) Per parelles, relacionar unes preguntes a A amb les seves respostes a B i indicar quines preguntes tenen ms duna resposta. Practicar els minidilegs amb un company/a. (SB, p. 17, ex. 7) Escoltar i repetir paraules que es donen. (SB, p. 17, Say It Right!) Per parelles, triar un dels adolescents de les fotografies i fer preguntes al company/a i contestar-les perqu esbrini de qui es tracta. Utilitzar els minidilegs de lexercici 7 com a ajuda. (SB, p. 17, ex. 8) Escriure unes paraules en lordre correcte per fer frases. (SB, p. 18, ex. 1) Llegir un correu electrnic i identificar almenys dos adjectius. Indicar si van davant dun nom o desprs del verb to be. (SB, p. 18, ex. 2) Contestar unes preguntes sobre el model de lexercici 2. (SB, p. 18, ex. 3) Escriure un correu electrnic descrivint un amic/iga. (SB, p. 18) Escoltar uns dilegs i traduir les expressions a la seva llengua. (SB, p. 19, Communication Kit, ex. 1) Per parelles, practicar els dilegs de lexercici anterior amb el seu company/a. (SB, p. 19, Communication Kit, ex. 2) Triar la resposta correcta a unes frases que es donen. (SB, p. 19, Communication Kit, ex. 3) Observar els quadres vocabulary i grammar. (SB, p. 20, Quick Check) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 20)

4. Avaluaci Check Your Progress, WB, p. 15-16 Self-Evaluation, WB, p. 132 Unit 1 Test, TAIOP, p. 8-14 o Test Factory and Other Resources CD-RO

38

Criteris davaluaci Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prviament en converses i en simulacions: fer descripcions i intercanvis dinformaci, utilitzant les estratgies adequades per facilitar la continutat de la comunicaci i produir un discurs entenedor i adequat a la intenci comunicativa. Comprendre la idea general i les informacions especfiques ms rellevants de documents orals senzills, emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals, duna conversa telefnica sobre avatars i una altra sobre els adeolescents a les festes, si es parla lentament i amb claredat. Reconixer la idea principal i extreure informaci especfica i global de dos textos escrits sobre els avatars i els pl-roigs. Produir textos breus, orals i escrits, coherents i amb bona dicci o correcci ortogrfica i puntuaci adequada com ara un correu electrnic amb la descripci dun amic/iga parant atenci a lordre de les paraules a loraci a partir de models. Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament com ls del verb to be, de have got, del genitiu sax, lordre de les paraules a loraci, la pronunciaci de sons despecial dificultat etc., en diferents contextos de comunicaci. Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organitzaci, intercanvi i presentaci dinformaci. Utilitzar estratgies per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la llengua, la cultura i les formes de vida diferents a les prpies pel que fa als elements culturals o geogrfics propis dels pasos i cultures on es parla langls com el Regne Unit i altres pasos anglosaxons i mostrar inters a conixer-los. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu.

5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 10 i 16 i Language Builder, WB, p. 9 i 13: s de vocabulari relacionat amb les parts del cos i els adjectius descriptius i de personalitat. - Reading, SB, p. 11 i 14: comprensi escrita duna pgina web sobre avatars i una enquesta sobre pl-roigs. - Grammar, SB, p. 12-13 i 15: s del verb to be i have got (afirmativa, negativa i interrogativa, i les respostes breus), el genitiu sax i un correcte ordre de les paraules a loraci. - Listening, SB, p. 10 i 16: comprensi oral duna conversa sobre avatars i un dileg de dos adolescents a una festa. - Speaking, SB, p. 17 i Communication Kit, SB, p. 19: s de la llengua anglesa per descriure laspecte fsic i la personalitat dun company/a i mantenir converses telefniques. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 17: pronunciaci de sons despecial dificultat: /i:/, /I/. Prctica de pronunciaci. - Writing, SB, p. 18, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 117: redacci dun correu electrnic en qu es descrigui un amic/iga utilitzant les expressions i vocabulari adients. - Culture Kit, SB, p. 124: inters pel coneixement de la vida dun adolescent a Anglaterra. - Informaci cultural, SB, p. 10 i 14: coneixement i aprenentatge de dades curioses i tils. - Informaci cultural, SB, p. 19: aprenentatge de la manera de dir els

Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de

39

l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles. Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives

nmeros de telfon en angls diferent que en catal.

- Writing, SB, p. 18: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi quan es selecciona i es fa s de la informaci i les seves fonts. - Speaking, SB, p. 17: respecte per les normes de comportament i interaccions amb el professor/a i companys/es a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld1. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 1. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 1. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 1. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 1. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional. - Check Your Progress, WB, p. 15-16: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual. - Putting It Together, WB. p. 11, Quick Check, SB. p. 20 i SelfEvaluation, WB, p. 132: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos. - Writing, SB, p. 18: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi quan es selecciona i es fa s de la informaci i les seves fonts. - Speaking, SB, p. 17: respecte per les normes de comportament i interaccions amb el professor/a i companys/es a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld1. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 1. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 1. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 1. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 1. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional.

Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals

Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

- Speaking, SB, p. 17 i Communication Kit, SB, p. 19: s de la creativitat personal a lhora de produir textos orals a partir de models que es donen. Foment del treball cooperatiu a laula. - Reading, SB, p. 11 i 14: mostra del sentit crtic de les informacions culturals que es presenten. - Writing, SB, p. 18: s de la creativitat personal a lhora de produir textos escrits a partir de models que es donen. Desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

40

Competncia en el coneixement i interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament

- Reading, SB, p. 11 i p. 14: comprensi escrita duna pgina web sobre avatars i una enquesta sobre pl-roigs. - Listening, SB, p. 10 i 16: comprensi oral duna conversa sobre avatars i un dileg de dos adolescents a una festa.

- Communication Kit, SB, p. 19: aprenentatge i prctica de frmules per comunicar-se per telfon.

Connexions amb altres matries Cincies de la naturalesa: - Les parts del cos. Cincies socials, geografia i histria: - El Regne Unit. - Educaci, temps de lleure i menjar a Anglaterra. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Reflexi sobre les diferncies geogrfiques i culturals dAnglaterra. - El sistema educatiu a Anglaterra. - Aprenentatge de les frmules adients per a mantenir una conversa telefnica. Educaci visual i plstica: - Joaqun Sorolla i Van Gogh. Llengua i literatura: - El verb to be en afirmativa, negativa i interrogativa. - El verb have got en afirmativa, negativa i interrogativa. - Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs en angls al Language Builder a partir dinstruccions en catal. 6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 134 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 154 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 172 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder, WB, p. 6-7 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld1 7. Temporitzaci Unitat 1: 10 sessions Unit 1 Test: 1 sessi Total: 11 sessions
41

UNITAT 2: Bon Apptit!


1. Objectius daprenentatge Aprendre noms dpats, pasos, nacionalitats i idiomes. Practicar ls de There is / There are, a, an, some, any, the i How much / How many. Llegir de forma comprensiva i autnoma un article duna revista i un projecte escolar. Escoltar i comprendre una conversa sobre menjar i una entrevista amb un xef. Intercanviar informaci personal. Escriure la descripci dun pat. Identificar i pronunciar correctament les lletres de lalfabet.

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual, el vocabulari i els coneixements previs. Repetici del vocabulari de la unitat sobre menjar i pasos, nacionalitats i llenges. Participaci en converses breus i senzilles amb el company/a sobre el menjar daltres pasos, les nacionalitats i els idiomes utilitzant expressions tils. s del model de dileg proposat en qu es demana i es dna informaci personal per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou, amb una pronunciaci adient. s del model de dileg proposat en qu es demana menjar a un restaurant per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou, amb una pronunciaci adient. s de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats daula. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Comprensi general i identificaci dinformacions especfiques de textos senzills dun article de revista sobre el menjar dun restaurant per contestar preguntes de comprensi, completar frases i identificar frases verdaderes o falses i dun projecte escolar sobre el menjar de carrer a diferents pasos per respondre preguntes de comprensi i identificar informaci que es demana. Escolta i comprensi del vocabulari de la unitat sobre menjar i pasos, nacionalitats i llenges. Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques.

42

Escolta i comprensi general i identificaci dinformacions especfiques duna conversa sobre el menjar dun restaurant i duna entrevista a un xef a una fira internacional de menjar per contestar preguntes de comprensi. Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a ledat, interessos i nivell de competncia. Lectura de dilegs que sacostumen a utilitzar per demanar menjar a un restaurant. Reconeixement dalgunes de les caracterstiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciaci del llenguatge oral a la secci Writing. Anticipaci del contingut general del que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). s destratgies bsiques de comprensi lectora: identificaci del tema dun text observant les imatges, s dels coneixements previs, inferncia dels significats per context, etc. s destratgies bsiques de comprensi de missatges orals: s del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situaci. Al Workbook: Comprensi general i identificaci dinformacions especfiques dun text sobre pats tpics durant dues diferents festivitats per completar un quadre i identificar si unes afirmacions sn verdaderes o falses. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Composici duna descripci del menjar preferit de lalumne/a a partir dun model, seguint lesquema elaborat i utilitzant les regles bsiques dortografia i puntuaci. Desenvolupament de lexpressi escrita de forma guiada completant una fitxa i utilitzant correctament els signes de puntuaci i parant atenci a lordre de les paraules. Producci de textos orals curts, amb estructura lgica i amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament a laula. Producci de textos, en suport paper i digital, que mostrin cura en la presentaci. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Traducci de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat. Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci duna descripci sobre un pat popular al seu pas. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Elements morfolgics Identificaci delements morfolgics bsics i habituals en ls de la llengua. Lxic / Vocabulari pats. Pasos, nacionalitats i idiomes. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients.
43

Estructura i funcions de la llengua There is / There are i els determinants a, an, some, any i the. How much / How many. La puntuaci a loraci. Intercanvi dinformaci personal. Fontica La pronunciaci de les lletres de labecedari en angls. Reflexi sobre laprenentatge: Aplicaci destratgies bsiques per organitzar, adquirir, recordar i utilitzar lxic: grfics, relaci del vocabulari amb la seva representaci visual o amb els smbols que es donen, etc. Reflexi guiada sobre ls i el significat de There is / There are, els determinants a, an, some, the i How much / How many i la puntuaci a loraci. Acceptaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva per superar-lo. Organitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge. Participaci activa en activitats i treballs collaboratius. Confiana i iniciativa per expressar-se en pblic i per escrit. Inducci de regles gramaticals a partir de lobservaci. s de la terminologia adient als continguts. Al Workbook: Secci Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Lectura, comprensi i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de lalumnat. DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge. Conscincia de pertnyer a una comunitat lingstica, social i cultural. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua, i inters a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana propis daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - Preferncies alimentries. - El menjar de carrer a lndia, Mxic i el Marroc. - El menjar tradicional a Irlanda. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: intercanviar informaci personal. Coneixement de dades i descripcions dels menjars tpics daltres pasos com Hawaii, Alaska, frica del Sud i Irlanda obtenint informaci per diferents mitjans.

44

Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: producci de les lletres de lalfabet. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. Intercanvis dinformaci personal en la llengua estrangera apresa a classe. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies entre la manera de demanar menjar a un restaurant en la societat de llengua anglesa i en la prpia. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials.

3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar les preguntes del quadre de la part inferior de la pgina desprs dobservar les illustracions dels menjars que hi surten. Relacionar-los amb els pasos que es donen. (SB, p. 21) Escoltar i repetir pats i relacionar-los amb la illustraci corresponent. (SB, p. 22, ex. 1) Classificar els pats de lexercici anterior segons es tracti de fruites, verdures, begudes o postres. (SB, p. 22, ex. 2) Esmentar altres tipus de beguda o menjar que coneguin en angls i fer-ne una llista. (SB, p. 22, ex. 3) Per parelles, dir al company/a quin tipus dpat o beguda de lexercici 1 els agrada i no els agrada. (SB, p. 22, ex. 4) Escoltar una conversa i identificar de lpat del qual no en parlen. (SB, p. 22, ex. 5) Tornar a escoltar lenregistrament de lexercici anterior i contestar les preguntes que es formulen. (SB, p. 22, ex. 6) Llegir un article duna revista que es dna i indicar els "bons" colors i els "dolents" per al menjar. (SB, p. 23, ex. 7) Copiar i completar unes frases amb informaci de larticle de revista que han llegit. (SB, p. 11, ex. 8) Indicar si unes frases sn verdaderes o falses segons la informaci que han llegit a larticle de lexercici 8. (SB, p. 23, ex. 9) Copiar i completar i un quadre sobre amb uns substantius segons siguin noms comptables o no comptables. (SB, p. 24, ex. 1) Afegir altres noms comptables o no comptables al quadre de lexercici anterior. (SB, p. 24, ex. 2) Triar les respostes correctes a unes frases i copiar-les a les seves llibretes. (SB, p. 24, ex. 3) Copiar i completar unes frases amb a, an o some i indicar quines sn verdaderes per a ells/es. (SB, p. 24, ex. 4) Copiar i completar unes frases amb some o any. (SB, p. 24, ex. 5) Copiar i completar un llista de la compra utilitzant unes illustracions com a ajuda tenint cura amb lortografia. (SB, p. 24, ex. 6)

45

Completar una recepta amb a, an, some, any o the. (SB, p. 25, ex. 7) Completar unes frases utilitzant lafirmativa i la negativa de There is o There are i afegir some o any. (SB, p. 25, ex. 8) Escoltar per comprovar les seves respostes de lexercici anterior. (SB, p. 25, ex. 9) Identificar nou diferncies entre dues illustracions A i B i escriure frases en afirmativa o negativa de There is o There are i amb a, an, some, any o the. (SB, p. 25, ex. 10) Per parelles, dir al company/a que tanqui el llibre i fer preguntes sobre les illustracions de lexercici anterior. (SB, p. 25, ex. 14) Observar el projecte duna escola i identificar la informaci que es demana en el text. (SB, p. 26, ex. 1) Llegir un projecte escolar i indicar quins pasos hi surten i identificar-los en el mapa del final del llibre. (SB, p. 26, ex. 2) Relacionar A i B per fer frases segons la informaci que han llegit. (SB, p. 26, ex. 3) Contestar preguntes sobre el text de lexercici 2. (SB, p. 26, ex. 4) Copiar i completar word maps amb paraules que es donen. (SB, p. 27, ex. 1) Copiar i completar unes preguntes utilitzant How much o How many i relacionar-les amb la resposta corresponent. (SB, p. 27, ex. 2) Escriure unes paraules en lordre correcte per fer preguntes i relacionar-les amb la resposta corresponent de les que es donen. (SB, p. 27, ex. 3) Per parelles, esbrinar informaci sobre el seu company/a utilitzant unes paraules que es donen i How much o How many. (SB, p. 27, ex. 6) Escoltar i repetir uns pasos i les seves nacionalitats i relacionar-les. (SB, p. 28, ex. 1) Escoltar i repetir uns idiomes i indicar quin es parla a cadascun dels pasos de lexercici 1 i on es parlen dues llenges diferents. (SB, p. 28, ex. 2) Observar un pster sobre menjar internacional i copiar i completar un quadre. (SB, p. 28, ex. 3) Triar la resposta correcta a unes preguntes. (SB, p. 28, ex. 4) Escoltar una entrevista a un xef i indicar quines preguntes de les que es donen li formulen. (SB, p. 28, ex. 5) Tornar a escoltar lentrevista i escriure les respostes a les preguntes. (SB, p. 28, ex. 6) Llegir unes frases i escoltar un reporter entrevistant un altre xef. Indicar si les frases que es donen sn verdaderes o falses. (SB, p. 28, ex. 7) Relacionar unes preguntes a A amb les seves respostes corresponents a B. (SB, p. 29, ex. 8) Escoltar i repetir les lletres de lalfabet. (SB, p. 29, Say It Right!) Per parelles, copiar un formulari i fer un role-play amb el company/a utilitzant les preguntes de lexercici 9 com a ajuda. Desprs, intercanviar-se els papers i fer-ne un altre. (SB, p. 29, ex. 9, 10) Copiar unes frases i afegir la puntuaci correcta. (SB, p. 30, ex. 1) Llegir una descripci dun pat preferit i copiar i trobar un exemple de puntuaci de cada. (SB, p. 30, ex. 2)

46

Contestar unes preguntes sobre el model de lexercici 2. (SB, p. 30, ex. 3) Escriure una descripci del seu pat preferit. (SB, p. 30) Escoltar un dileg i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 31, Communication Kit, ex. 1) Per parelles, practicar el dileg de lexercici anterior. (SB, p. 31, Communication Kit, ex. 2) Identificar linterlocutor a unes frases que es donen. (SB, p. 31, Communication Kit, ex. 3) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 32, Quick Check) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 32)

4. Avaluaci Check Your Progress, WB, p. 23-24 Self-Evaluation, WB, p. 132 Unit 2 Test, TAIOP, p. 15-21 o Test Factory and Other Resources CD-ROM

Criteris davaluaci Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prviament per expressar gustos sobre menjars i intercanviar informaci personal, utilitzant les estratgies adequades per facilitar la continutat de la comunicaci i produir un discurs entenedor i adequat a la intenci comunicativa. Comprendre la idea general i les informacions especfiques ms rellevants de documents orals senzills, emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals duna conversa sobre un restaurant i el seu menjar, dues entrevistes a uns xefs i un dileg entre un cambrer i un client, si es parla lentament i amb claredat. Reconixer la idea principal i extreure informaci especfica i global de dos textos escrits sobre el menjar dun restaurant i el menjar del carrer a diferents pasos. Produir textos breus, orals i escrits, coherents i amb bona dicci o correcci ortogrfica i puntuaci adequada sobre la descripci dun menjar parant especial atenci a ls correcte de la puntuaci a partir de models. Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament com ls de There is / There are, els determinants a, an, some, any i the i How much / How many, la puntuaci a loraci, la pronunciaci de les lletres de labecedari, etc., en diferents contextos de comunicaci. Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organitzaci, intercanvi i presentaci dinformaci. Utilitzar estratgies per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la llengua, la cultura i les formes de vida diferents a les prpies pel que fa a noms de menjars, pasos, nacionalitats i idiomes, i mostrar inters a conixer-los. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu.

47

5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 22, 28 i Language Builder, WB, p. 8-9: vocabulari relacionat amb el menjar, els pasos, les nacionalitats i els idiomes. - Reading, SB, p. 23 i 26: comprensi escrita dun article de revista sobre menjar i un projecte escolar sobre menjar de carrer a diferents pasos. - Grammar, SB, p. 24-25 i 27: s de There is / There are, els determinants a, an, some, any i the i How much / How many. - Listening, SB, p. 22 i 28 i Communication Kit, SB, p. 31: comprensi oral duna conversa sobre un restaurant i el seu menjar, una entrevista a un cuiner i un dileg entre un cambrer i un client. - Speaking, SB, p. 29 i Communication Kit, SB, p. 31: s de la llengua anglesa per intercanviar informaci personal i demanar menjar en un restaurant. Prctica de pronunciaci. - Writing, SB, p. 30, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 118: redacci duna descripci del seu menjar preferit utilitzant les expressions i vocabulari adients. - Reading, SB, p. 26, Language Builder, WB, p. 9 i Culture Kit, SB, p. 125: inters a conixer diferents menjars i costums gastronmics de diferents pasos. - Informaci cultural, SB, p. 23, 27 i 31: coneixement i aprenentatge de dades curioses i tils.

Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles. Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives

- Writing, SB, p. 30: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi quan es selecciona i es fa s de la informaci i les seves fonts. - Speaking, SB, p. 29 i 31: respecte per les normes de comportament i interaccions amb el professor/a i companys/es a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - Communication Kit, SB, p. 31: actitud crtica davant de la informaci sobre com demanar menjar a un restaurant. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld1. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 2. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 2. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 2. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 2. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional. - Check Your Progress, WB, p. 23-24: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual. - Putting It Together, WB. p. 19, Quick Check, SB. p. 32 i Self-Evaluation, WB, p. 24: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements.

Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la

48

reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica. Competncia en el coneixement i interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones. Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament

Reflexi sobre els propis xits i fracassos.

- Speaking, SB, p. 29 i Communication Kit, SB, p. 31: s de la creativitat personal a lhora de produir textos orals a partir de models que es donen. Foment del treball cooperatiu a laula. - Reading, p. 23 i p. 26: mostra del sentit crtic davant les informacions culturals que shi presenten. - Writing, SB, p. 30: desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

- Reading, SB, p. 23: experiment per demostrar que, a ms del sabor, el color del menjar tamb s important.

- Communication Kit, SB, p. 31: aprenentatge i prctica de les frmules per demanar menjar al cambrer/a. - Informaci cultural, SB, p. 31: coneixement i aprenentatge de dades curioses i tils. Respecte pels costums de diferents pasos pel que fa al consum de te als menjars.

Connexions amb altres matries Cincies de la naturalesa: - El sabor del menjar i com nafecta el colorant. Cincies socials, geografia i histria: - Els pasos i la seva situaci en el mapa, les nacionalitats i els idiomes que shi parlen. - Cultura gastronmica de diferents pasos. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Reflexi sobre les diferncies geogrfiques, gastronmiques, econmiques i culturals de diferents pasos. - Aprenentatge de les frmules adients per demanar menjar a un restaurant. Llengua i literatura: - There is / There are, els determinants a, an, some, any i the i How much / How many. - La puntuaci a loraci. - Lordre dels adjectius a loraci. - Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs en angls al Language Builder a partir dinstruccions en catal.

49

Llengua estrangera: - Lexpressi francesa Bon apptit i el seu s habitual en angls. Histria i cultura de les religions: - Diferents cultures gastronmiques depenents de la religi (jainisme, hinduisme, islamisme). 6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 136 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 155 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 173 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder, WB, p. 8-9 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld1

7. Temporitzaci Unitat 2: 10 sessions Unit 2 Test: 1 sessi Total: 11 sessions

UNITAT 3: Animal Facts


1. Objectius daprenentatge Aprendre noms danimals i rutines. Practicar ls del Present Simple i dels adverbis de freqncia. Llegir de forma comprensiva i autnoma un article i una entrada de bloc. Escoltar i comprendre una enquesta sobre diferents animals i un dileg sobre rutines. Parlar sobre rutines. Escriure un informe sobre un animal. Identificar la pronunciaci de les terminacions -s i -es a la tercera persona del singular: /s/, /z/ i /Iz/. 2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Repetici del vocabulari de la unitat sobre animals i rutines. Participaci en converses pautades i controlades amb el company/a per descriure un animal i esbrinar de quin es tracta utilitzant expressions tils.
50

Producci de textos orals curts per parlar de rutines i indicar-ne lhora en qu les fan, amb estructura lgica i amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament a laula. s del model de dileg proposat en qu dos adolescents fan preguntes sobre les rutines de cadasc per interactuar amb el company/a amb una pronunciaci adient. s de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats daula. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Escolta i comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb animals i diferents rutines. Escolta i comprensi del vocabulari de la unitat sobre animals i rutines. Escolta, comprensi i obtenci dinformaci especfica dun article sobre llops i una pgina web sobre un bloc de gats per contestar preguntes, identificar frases verdaderes i falses, identificar informaci que es demana i completar frases. Escolta i comprensi general i identificaci dinformacions especfiques duna enquesta sobre animals i dun dileg sobre les rutines de dos adolescents per completar frases i contestar preguntes de comprensi. Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a ledat, interessos i nivell de competncia. Lectura de diferents maneres de dir lhora. Reconeixement dalgunes de les caracterstiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciaci del llenguatge oral a la secci Writing. Anticipaci del contingut general del que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). s destratgies bsiques de comprensi lectora: identificaci del tema dun text observant les imatges, s dels coneixements previs, inferncia dels significats per context, etc. s destratgies bsiques de comprensi de missatges orals: s del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situaci. Al Workbook: Comprensi general i identificaci dinformacions especfiques dun text sobre lhotel Giraffe Manor, per relacionar paraules i contestar les preguntes. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Composici dun informe sobre un animal a partir dun model, seguint lesquema elaborat utilitzant les regles bsiques dortografia i puntuaci. Desenvolupament de lexpressi escrita de forma guiada completant una fitxa parant atenci a lordre de les paraules i a les preposicions de temps. s destratgies bsiques de comprensi lectora: identificaci del tema dun text mirant les imatges, s dels coneixements previs, inferncia de significats pel context, etc.

51

Producci de textos orals curts, amb estructura lgica i amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament a laula. Producci de textos, en suport paper i digital, que mostrin cura en la presentaci. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Traducci dexpressions tils a la seva llengua. Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci de frases per a lelaboraci dun informe sobre una persona que renta animals de companyia. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Elements morfolgics Identificaci delements morfolgics bsics i habituals en ls de la llengua. Lxic / Vocabulari Animals. Rutines. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua El Present Simple (afirmativa, negativa, interrogativa i respostes breus). Els adverbis de freqncia. Les preposicions de temps. Rutines. Descripcions. Fontica La pronunciaci de la terminaci -s o -es a la tercera persona singular: /s/, /z/, /Iz/. Reflexi sobre laprenentatge: Aplicaci destratgies bsiques per organitzar, adquirir, recordar i utilitzar lxic: relaci del vocabulari amb la seva representaci visual, s de les famlies de paraules, discriminaci del vocabulari segons diferents categories, etc. Reflexi guiada sobre ls i el significat del Present Simple, els adverbis de freqncia i les peposicions de temps. Acceptaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva per superar-lo. Organitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge. Inters a aprofitar les oportunitats daprenentatge creades en el context dins i fora de laula. Participaci activa a la classe. Confiana i iniciativa per expressar-se en pblic i per escrit. Inducci de regles gramaticals a partir de lobservaci. s de la terminologia adient als continguts. Al Workbook: Secci Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation.
52

DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Lectura i audici de la can Reflection de Christina Aguilera. (Review 1, SB, p. 45) Lectura, comprensi i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de lalumnat. Coneixement del personatge fictici el gat Garfield. DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge. Conscincia de pertnyer a una comunitat lingstica, social i cultural. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua, i inters a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - Diferents races de gats ms populars arreu del mn. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: parlar de rutines. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: identificaci i producci de la terminaci de la 3a persona del singular en present /s/, /z/ i /Iz/. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. Intercanvis dinformaci personal en la llengua estrangera apresa a classe. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies entre la manera de dir les hores en la societat de llengua anglesa i en la prpia. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials.

3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar les preguntes del quadre de la part inferior de la pgina desprs dobservar les illustracions dels animals que hi surten. (SB, p. 33) Escoltar i repetir noms danimals i relacionar-los amb la illustraci corresponent. (SB, p. 34, ex. 1) Identificar el tipus al qual pertanyen uns animals que sesmenten. (SB, p. 34, ex. 2) Esmentar altres animals que coneguin en angls i indicar a quin grup de lexercici anterior pertanyen. (SB, p. 34, ex. 3) Per parelles, descriure un animal de lexercici 1 perqu el company/a esbrini de quin es tracta. (SB, p. 34, ex. 4) Escoltar una conversa de dos adolescents que estan fent una enquesta sobre animals i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 34, ex. 5) Tornar a escoltar lenregistrament de lexercici anterior i completar unes frases amb els animals correctes segons lenquesta. (SB, p. 34, ex. 6)

53

Observar unes paraules del text que es donen i indicar quina s la que representa el so del llop. (SB, p. 35, ex. 7) Llegir un article sobre llops i identificar els noms de quatre animals. (SB, p. 35, ex. 8) Identificar els temes que es donen amb els fets de larticle que han llegit. (SB, p. 35, ex. 9) Indicar si unes frases sn verdaderes o falses i corregir-les segons la informaci de larticle de lexercici 8. (SB, p. 35, ex. 10) Triar lopci correcta a unes frases i escriure-les a les seves llibretes. (SB, p. 36, ex. 1) Completar un pargraf sobre el projecte duna escola amb uns verbs entre parntesis per trobar alguns fets sobre lleons utilitzant lafirmativa del Present Simple. (SB, p. 36, ex. 2) Escriure frases utilitzant paraules que es donen amb la negativa del Present Simple. (SB, p. 36, ex. 3) Completar frases amb verbs que es donen entre parntesis per trobar tres fets verdaders sobre animals utilitzant el Present Simple. (SB, p. 36, ex. 4) Escoltar per comprovar les respostes de lexercici anterior. (SB, p. 36, ex. 5) Copiar i completar un text amb uns verbs entre parntesis per trobar una feina inusual utilitzant lafirmativa o la negativa del Present Simple. (SB, p. 37, ex. 6) Escriure amb paraules que es donen utilitzant el Present Simple. Desprs, fer el test. (SB, p. 37, ex. 7) Escriure almenys sis preguntes sobre un ximpanz utilitzant el Present Simple i les paraules que es donen. (SB, p. 37, ex. 8) Escoltar i repetir tres formes verbals de present. (SB, p. 37, Say It Right!) Per parelles, preguntar i respondre les preguntes de lexercici 8. (SB, p. 37, ex. 9) Identificar informaci que es demana tenint en compte les majscules que es donen com a ajuda. (SB, p. 38, ex. 1) Llegir lentrada de bloc i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 38, ex. 2) Copiar i completar unes frases sobre el bloc que han llegit. (SB, p. 38, ex. 3) Contestar preguntes sobre el bloc. (SB, p. 38, ex. 4) Copiar i completar un diagrama amb uns adverbis de freqncia que es donen. (SB, p. 39, ex. 1) Triar ladverbi de freqncia correcte a un text. (SB, p. 39, ex. 2) Copiar i completar unes frases amb els adverbis de freqncia perqu siguin verdaderes per a ells/es. (SB, p. 39, ex. 3) Observar una grfica i escriure sis frases sobre qu fan dues persones els caps de setmana utilitzant lafirmativa del Present Simple i els adverbis de freqncia. (SB, p. 39, ex. 4) Per parelles, esbrinar les rutines del seu company/a utilitzant idees que es donen o les seves. (SB, p. 39, ex. 5) Observar un horari i escoltar i repetir les rutines que hi surten. (SB, p. 40, ex. 1) Indicar amb quina freqncia fan les rutines de lexercici anterior. (SB, p. 40, ex. 2)

54

Per parelles, comparar el seu horari amb el dun/a company/a i trobar-ne almenys tres diferncies. (SB, p. 40, ex. 3) Escoltar una conversa sobre rutines i, desprs, contestar una pregunta. (SB, p. 40, ex. 4) Tornar a escoltar la conversa per identificar la rutina de cada personatge. (SB, p. 40, ex. 5) Relacionar cada pregunta a una enquesta duns adolescents sobre rutines amb la seva resposta utilitzant informaci de lexercici 5 com a ajuda. (SB, p. 41, ex. 6) Per parelles, preguntar al company/a sobre les seves rutines utilitzant expressions que es donen a tres grups de preguntes. (SB, p. 41, ex. 7) Copiar i completar unes frases amb la preposici de temps correcta. (SB, p. 42, ex. 1) Llegir un informe sobre hmsters siris i identificar preposicions de temps. (SB, p. 42, ex. 2) Contestar unes preguntes sobre el model de lexercici 2. (SB, p. 42, ex. 3) Escriure un informe sobre un animal. (SB, p. 42) Escoltar un dileg i indicar qui dels dos interlocutors A i B es lleva ms dhora. (SB, p. 43, Communication Kit, ex. 1) Per parelles, practicar amb el company/a el dileg de lexercici 1. (SB, p. 43, Communication Kit, ex. 2) Copiar i completar un dileg amb paraules que es donen. (SB, p. 43, Communication Kit, ex. 3) Per parelles, dir al company/a lhora en qu fan unes rutines que sesmenten. (SB, p. 43, Communication Kit, ex. 4) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 44, Quick Check) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 44)

4. Avaluaci

Check Your Progress, WB, p. 31-32 Self-Evaluation, WB, p. 132 Unit 3 Test, TAIOP, p. 22-28 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris davaluaci Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prviament per descriure animals i parlar sobre rutines, utilitzant les estratgies adequades per facilitar la continutat de la comunicaci i produir un discurs entenedor i adequat a la intenci comunicativa. Comprendre la idea general i les informacions especfiques ms rellevants de documents orals senzills, emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals duna enquesta sobre animals i una conversa sobre rutines, si es parla lentament i amb claredat. Reconixer la idea principal i extreure informaci especfica i global de textos escrits amb suport delements textuals i no textuals sobre llops i un altre sobre un caf on es pot anar per estar amb gats. Produir textos breus, orals i escrits, coherents i amb bona dicci o correcci ortogrfica i puntuaci adequada com ara un informe sobre la descripci dun animal parant especial atenci a lus de les preposicions de temps a partir de models.
55

Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament en ls del Present Simple, els adverbis de freqncia i les preposicions de temps, en diferents contextos de comunicaci. Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organitzaci, intercanvi i presentaci dinformaci. Utilitzar estratgies per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la llengua, la cultura i les formes de vida diferents a les prpies pel que fa als animals de companyia a diferents pasos, i mostrar inters a conixer-los. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu. 5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 34 i 40 i Language Builder, WB, p. 10-11: s de vocabulari relacionat amb els animals i les rutines. - Reading, SB, p. 35 i 38: comprensi escrita dun article sobre llops i una entrada de bloc sobre un un caf curis. - Grammar, SB, p. 36-37 i 39: s del Present Simple (afirmativa, negativa i interrogativa, i les respostes breus), els adverbis de freqncia i les preposicions de temps. - Listening, SB, p. 34 i 40 i Communication Kit, SB, p. 43: comprensi oral duna enquesta sobre animals i una conversa sobre rutines (utilitz ant els adverbis de freqncia, les preposicions de temps i les hores). - Speaking, SB, p. 41 i Communication Kit, SB, p. 43: s de la llengua anglesa per parlar sobre rutines i dir a quina hora o amb quina freqncia es fan. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 37: pronunciaci de les terminacions -s i -es a la tercera persona del singular: /s/, /z/, /Iz/. Prctica de pronunciaci. - Writing, SB, p. 42, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 118: redacci dun informe amb la descripci dun animal utilitzant les expressions i vocabulari adients. - Grammar, SB, p. 39: presentaci del gat Garfield, protagonista de la historieta illustrada creada per Jim Davis. - Culture Kit, SB, p. 126: inters a conixer els hbits duns animals nocturns arreu del mn. - Informaci cultural, SB, p. 35 i 38: coneixement i aprenentatge de dades curioses i tils. - Informaci cultural, SB, p. 43: aprenentatge de la manera de dir les hores en angls diferent que en catal.

Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles. Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement.

- Writing, SB, p. 42: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi quan es selecciona i es fa s de la informaci i les seves fonts. - Listening, SB, p. 34 i Grammar, SB, p. 37: respostes adients a les enquestes. - Reading, SB, p. 38: s dels blocs com a mitj per compartir informaci sobre temes diversos. - Reading, p. 35: actitud crtica davant la informaci presentada en un article. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld1. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 3. - Digital Teachers Pack:

56

Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives

- Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 3. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 3. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 3. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional. - Grammar, SB, p. 37: clcul de la puntuaci final duna enquesta - Grammar, SB, p. 39: interpretaci de la informaci duna grfica.

Competncia matemtica Utilitzar nmeros i les seves operacions bsiques, els smbols i les formes d'expressi i raonament matemtic per produir i interpretar informacions, per conixer ms sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre problemes relacionats amb la vida diria. Habilitat per interpretar i expressar amb claredat i precisi informacions, dades i argumentacions. Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica. Competncia en el coneixement i interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament

- Check Your Progress, WB, p. 31-32: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual. - Putting It Together, WB. p. 27, Quick Check, SB. p. 44 i Self-Evaluation, WB, p. 32: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos.

- Speaking, SB, p. 41 i Communication Kit, SB, p. 43: s de la creativitat personal a lhora de produir textos orals a partir de models que es donen. Foment del treball cooperatiu a laula. - Reading, p. 35 i p. 38: mostra del sentit crtic davant les informacions culturals que shi presenten. - Writing, SB, p. 42: desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

- Vocabulary, SB, p. 34, Listening, SB, p. 34, Speaking, SB, p. 34, Reading, SB, p. 35, Grammar, SB, p. 36 i Culture Kit, SB, p. 126: comprensi i expressi escrita i oral de textos sobre animals, les seves caracterstiques i els seus hbitats.

- Communication Kit, SB, p. 43: reflexi sobre les tasques i activitats que fem habitualment, i respecte per les rutines daltres persones.

57

Connexions amb altres matries Cincies de la naturalesa: - Els animals: tipus, races, caracterstiques, hbits, alimentaci, hbitat, veritats i mites, etc. Cincies socials, geografia i histria: - Els gats com a animals de companyia arreu del mn. Educaci fsica: - Importncia de la prctica habitual o rutinria dalgun exercici fsic. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Reflexi sobre les diferents rutines i horaris. - Aprenentatge de les frmules adients per expressar com i amb quina freqncia i quan es realitza una acci. Educaci visual i plstica: - El gat Garfield. Llengua i literatura: - El Present Simple en afirmativa, negativa i interrogativa. - Els adverbis de freqncia. - Les preposicions de temps. - Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs en angls al Language Builder a partir dinstruccions en catal. Matemtiques: - Puntuaci final duna enquesta. Tecnologies: - Els blocs.

6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 138 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 156 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 174 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Grammar Practice Review 1, WB, p. 106-107 Language Builder, WB, p. 10-11 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld1

7. Temporitzaci Unitat 3: 10 sessions Unit 3 Test: 1 sessi Term Test 1: 1 sessi Total: 12 sessions

58

2 Avaluaci UNITAT 4: Around Town


1. Objectius daprenentatge Aprendre els noms de llocs a una ciutat, les preposicions de lloc i com donar indicacions. Practicar ls del Present Continuous i del Present Simple. Llegir de forma comprensiva i autnoma una pgina web i vinyetes dun cmic. Escoltar i comprendre converses sobre peticions dinformaci. Demanar indicacions. Escriure un assaig sobre el seu una ciutat o poble. Identificar i pronunciar correctament la terminaci -ing.

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Repetici del vocabulari de la unitat sobre els llocs de la ciutat, preposicions de lloc i direccions, per demanar i donar indicacions sobre com arribar a un lloc. Participaci en converses pautades i controlades amb el company/a per parlar del que est fent la gent en el moment en qu es parla utilitzant expressions tils. s del model de dileg proposat en qu una persona demana indicacions a una altra per arribar a un forn per interactuar amb el company/a amb una pronunciaci adient. s del model de dileg proposat en qu es parla sobre la celebraci duna festa per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou, amb una pronunciaci adient. Producci de textos orals curts utilitzant els adjectius correctament i amb la pronunciaci adient. s de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats daula. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Escolta i comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb els diferents llocs duna ciutat i les indicacions per arribar-hi.

59

Escolta, comprensi general i identificaci dinformacions especfiques duna pgina web sobre una exposici dedicada al cos hum per completar frases i contestar preguntes de comprensi i dun cmic per esbrinar el final de la histria. Escolta i comprensi del vocabulari de la unitat sobre els llocs de la ciutat, preposicions i direccions. Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Escolta i comprensi general i identificaci dinformacions especfiques de cinc converses i que tenen lloc a diferents llocs a una ciutat, duna conversa de dos adolescents en qu es donen indicacions per arribar a un restaurant i dun dileg sobre una festa daniversari. Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a ledat, interessos i nivell de competncia. Lectura duna targeta dinvitaci a una festa daniversari. Lectura de les dates en angls. Reconeixement dalgunes de les caracterstiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciaci del llenguatge oral a la secci Writing. Anticipaci del contingut general del que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). s destratgies bsiques de comprensi lectora: identificaci del tema dun text observant les imatges, s dels coneixements previs, inferncia dels significats per context, etc. s destratgies bsiques de comprensi de missatges orals: s del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situaci. Al Workbook: Comprensi general i identificaci dinformacions especfiques dun text sobre les mquines de Nantes i els seus dissenyadors. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Composici dun assaig sobre la seva ciutat o poble a partir dun model, seguint lesquema elaborat i utilitzant les regles bsiques dortografia i puntuaci. Desenvolupament de lexpressi escrita de forma guiada, completant una fitxa, i utilitzant correctament les majscules parant atenci a lordre de les paraules, la puntuaci i les preposicions de temps. Producci de textos orals breus, amb estructura lgica i amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament a laula. Producci de textos, en suport paper i digital, que mostrin cura en la presentaci. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Traducci dexpressions tils a la seva llengua. Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci dun assaig sobre una noia amb informaci que es dna. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Elements morfolgics
60

Identificaci delements morfolgics bsics i habituals en ls de la llengua. Lxic / Vocabulari Llocs de la ciutat. Preposicions de lloc. Expressions per donar indicacions. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua El Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa i respostes breus). Contrast entre el Present Continuous i el Present Simple. Ls de les majscules a loraci. Donar i demanar indicacions. Fontica Pronunciaci de la terminaci verbal -ing. Reflexi sobre laprenentatge: Aplicaci destratgies bsiques per organitzar, adquirir, recordar i utilitzar lxic: famlies de paraules, esquemes, etc. s progressiu de recursos per a laprenentatge, com ara diccionaris, llibres de consulta, biblioteques o tecnologies de la informaci i la comunicaci. Reflexi guiada sobre ls i el significat del Present Continuous i del Present Simple, aix com de ls de les majscules a loraci. Acceptaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva per superar-lo. Organitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge. Inters a aprofitar les oportunitats daprenentatge creades en el context dins i fora de laula. Participaci activa en activitats i treballs collaboratius. Confiana i iniciativa per expressar-se en pblic i per escrit. Inducci de regles gramaticals a partir de lobservaci. s de la terminologia adient als continguts. Al Workbook: Secci Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Lectura, comprensi i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de lalumnat. Lectura dun fragment del cmic Solve the Problem. DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge. Conscincia de pertnyer a una comunitat lingstica, social i cultural.

61

Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua, i inters a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana propis daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - El museu britnic de Londres. - El gran incendi de Londres. Coneixement de diferents llocs doci com exposicions o parcs datraccions obtenint informaci per diferents mitjans. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: demanar indicacions. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: la terminaci verbal acabada en -ing. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies entre les maneres de felicitaci mitjanant targetes i les dates en la societat de llengua anglesa i en la prpia. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials. 3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pgina desprs dobservar les illustracions dels museus famosos que hi surten. (SB, p. 47) Escoltar i repetir uns llocs i relacionar-los amb els objectes que sillustren. (SB, p. 48, ex. 1) Indicar quins sn els llocs on es realitzen unes accions que sesmenten. (SB, p. 48, ex. 2) Esmentar altres llocs que coneguin en angls. (SB, p. 48, ex. 3) Per parelles, explicar al company/a qu fan a un dels llocs de lexercici 1 perqu el esbrini de quin es tracta. (SB, p. 48, ex. 4) Escoltar cinc converses i indicar a quin lloc duna ciutat tenen lloc. (SB, p. 48, ex. 5) Tornar a escoltar lenregistrament de lexercici anterior i corregir a unes frases unes errades en negreta. (SB, p. 48, ex. 6) Indicar quines paraules dunes que es donen sobre un text estan relacionades amb el cos hum. (SB, p. 48, ex. 7) Llegir una pgina web i contestar les preguntes que es formulen. (SB, p. 49, ex. 8) Copiar i completar unes frases sobre la pgina web que han llegit. (SB, p. 49, ex. 9) Identificar a la pgina web les parts de lexposici on sn les respostes a les preguntes que es formulen. (SB, p. 49, ex. 10) Fer frases que expressin el que sest fent en el moment en qu es parla amb unes paraules que es donen. (SB, p. 50, ex. 1)
62

Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parntesis utilitzant lafirmativa del Present Continuous. (SB, p. 50, ex. 2) Escoltar per comprovar les seves respostes a lexercici anterior. (SB, p. 50, ex. 3) Escriure frases indicant qu estan fent les persones dunes illustracions utilitzant lafirmativa del Present Continuous duns verbs que es donen. (SB, p. 50, ex. 4) Escriure frases amb paraules que es donen utilitzant la negativa del Present Continuous i indicar quines frases sn verdaderes per a ells/es. (SB, p. 51, ex. 5) Llegir les descripcions de les activitats dunes persones a diferents llocs duna ciutat i corregir lerrada a cadascuna utilitzant lafirmativa i la negativa del Present Continuous. (SB, p. 51, ex. 6) Completar un correu electrnic amb uns verbs entre parntesis utilitzant el Present Continuous. (SB, p. 51, ex. 7) Copiar i completar unes preguntes amb uns verbs entre parntesis utilitzant el Present Continuous i desprs relacionar-les amb les respostes corresponents. (SB, p. 51, ex. 8) Escriure preguntes amb paraules que es donen utilitzant el Present Continuous i contestar-les perqu siguin verdaderes per a ells/es. (SB, p. 51, ex. 9) Escoltar i repetir formes verbals que es donen. (SB, p. 51, Say It Right!) Per parelles, parlar amb el company/a del que creuen que estan fent ara les persones de la seva famlia. (SB, p. 51, ex. 10) Identificar a un cmic informaci que es demana. (SB, p. 52, ex. 1) Indicar lopci que creuen que ha triat el personatge del cmic o la seva prpia. (SB, p. 52, ex. 2) Escoltar el final del cmic i comprovar quina opci ha triat el personatge. (SB, p. 52, ex. 3) Triar les respostes correctes a unes frases. (SB, p. 53, ex. 1) Indicar quins verbs dels que sesmenten sn stative verbs. (SB, p. 53, ex. 2) Copiar i completar unes frases amb uns verbs entre parntesis utilitzant el Present Simple o el Present Continuous. (SB, p. 53, ex. 3) Completar un text amb la forma correcta duns verbs entre parntesis. (SB, p. 53, ex. 4) Escriure preguntes amb paraules que es donen utilitzant el Present Simple o el Present Continuous. (SB, p. 53, ex. 5) Per parelles, preguntar i respondre les preguntes de lexercici anterior. (SB, p. 53, ex. 6) Escoltar i repetir unes preposicions de lloc i, desprs, observar una pilota per dir quina s la seva posici a cada illustraci. (SB, p. 54, ex. 1) Observar el mapa duna invitaci a una festa daniversari i contestar unes preguntes que es formulen. (SB, p. 54, ex. 2) Per parelles, triar un lloc del mapa perqu el company/a esbrini de quin es tracta.(SB, p.54,ex. 3) Escoltar i repetir unes indicacions i dir-les en la seva llengua. (SB, p. 54, ex. 4) Escoltar una conversa i identificar quins llocs sesmenten. (SB, p. 54, ex. 5)

63

Tornar a escoltar lenregistrament de lexercici anterior i identificar quina s lerrada que ha coms un dels interlocutors a lhora de donar indicacions. (SB, p. 54, ex. 6) Identificar linterlocutor a unes frases segons pregunti o doni indicacions. (SB, p. 55, ex. 7) Ordenar les frases de lexercici anterior per fer un nou dileg i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 55, ex. 8) Per parelles, preguntar i donar indicacions per anar a un lloc del mapa de lexercici anterior des daltres punts utilitzant les preguntes i les respostes de lexercici 7 com a ajuda. (SB, p. 55, ex. 9) Copiar unes frases i afegir les majscules que hi falten. (SB, p. 56, ex. 1) Llegir un assaig i identificar el nom del lloc. (SB, p. 56, ex. 2) Contestar unes preguntes sobre lassaig de lexercici anterior. (SB, p. 56, ex. 3) Escriure un assaig sobre la seva ciutat o poble. (SB, p. 56) Escoltar un dileg i practicar-lo amb un company/a. (SB, p. 57, Communication Kit, ex. 1, 2) Canviar unes paraules en negreta al dileg de lexercici 1 per parlar sobre la invitaci a una festa que es dna. (SB, p. 57, Communication Kit, ex. 4) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 58, Quick Check) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 58)

4. Avaluaci

Check Your Progress, WB, p. 39-40 Self-Evaluation, WB, p. 132 Unit 4 Test, TAIOP, p. 36-42 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris davaluaci Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prviament per sollicitar informaci i demanar indicacions, utilitzant les estratgies adequades per facilitar la continutat de la comunicaci i produir un discurs entenedor i adequat a la intenci comunicativa. Comprendre la idea general i les informacions especfiques ms rellevants de documents orals senzills, emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals de cinc converses que tenen lloc a diferents llocs a la ciutat i duna conversa en qu es donen indicacions per arribar a un restaurant, si es parla lentament i amb claredat. Reconixer la idea general i extreure informaci especfica de textos escrits amb suport delements textuals i no textuals sobre una exposici del cos hum i duna historieta sobre una festa daniversari. Produir textos breus, orals i escrits, coherents i amb bona dicci o correcci ortogrfica i puntuaci adequada com ara dun assaig sobre la seva ciutat o poble parant especial atenci a ls de les majscules a partir de models. Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament com ls del Present Simple i del Present Continuous, les majscules, la pronunciaci de la terminaci verbal -ing, etc., en diferents contextos de comunicaci.

64

Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organitzaci, intercanvi i presentaci dinformaci. Utilitzar estratgies per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la llengua, la cultura i les formes de vida diferents a les prpies pel que fa a les les maneres de felicitar-se i esmentar dates i mostrar inters a conixer-les. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu. 5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 48 i 54 i Language Builder, WB, p. 12-13: s de vocabulari relacionat amb els llocs de la ciutat, les preposicions de lloc i les indicacions. - Reading, SB, p. 49 i 52: comprensi escrita dun text sobre una exposici del cos hum i un cmic sobre una festa daniversari. - Grammar, SB, p. 50-51 i 53: s del Present Continuous o el Present Simple (afirmativa, negativa i interrogativa i respostes breus) i les majscules. - Listening, SB, p. 48 i 54 i Communication Kit, SB, p. 57: comprensi oral de converses que tenen lloc a diferents llocs a la ciutat, duna conversa en qu es donen indicacions per arribar a un restaurant i dun dileg sobre una festa daniversari. - Speaking, SB, p. 55 i Communication Kit, SB, p. 57: s de la llengua anglesa per donar indicacions per arribar a un forn i fer invitacions a una festa daniversari. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 51: pronunciaci de la terminaci -ing. Prctica de pronunciaci. - Writing, SB, p. 56, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 120: redacci duna descripci dun assaig sobre una ciutat o poble utilitzant les expressions i vocabulari adients. - SB, p. 47: inters a conixer museus famosos darreu del mn: The Met, the Louvre, The State Hermitage, Rijksmuseum i Uffizi Gallery. - Grammar, SB, p. 51 i 53: llocs dinters turstic, Portobello market i latracci The London Dungeon com a lloc original per celebrar un aniversari a Londres. - Culture Kit, SB, p. 127: inters a conixer el museu britnic de Londres. - Informaci cultural, SB, p. 49 i 53: coneixement i aprenentatge de dades curioses i tils. - Informaci cultural, SB, p. 57: aprenentatge de la manera de dir les dates en angls diferent que en catal.

Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles.

Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives

- Writing, SB, p. 56: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi quan es selecciona i es fa s de la informaci i les seves fonts. - Speaking, SB, p. 55 i Communication Kit, SB, p. 57: respecte per les normes de comportament a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld1. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 4. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 4. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de

65

vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 4. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 4. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional. Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica. Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament - Check Your Progress, WB, p. 39-40: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual. - Putting It Together, WB. p. 35, Quick Check, SB. p. 58 i Self-Evaluation, WB, p. 40: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos.

- Speaking, SB, p. 55 i Communication Kit, SB, p. 57: s de la creativitat personal a lhora de produir textos orals a partir de models que es donen. Foment del treball cooperatiu a laula. - Reading, p. 49 i p. 52: mostra del sentit crtic davant les informacions culturals que shi presenten. - Writing, SB, p. 56: desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

- Reading, SB, p. 52: reflexi sobre la manera dactuar davant dun malents. - Communication Kit, SB, p. 57: aprenentatge i prctica de les frmules per elaborar una targeta dinvitaci per a una festa daniversari.

Connexions amb altres matries Cincies de la naturalesa: - El cos hum. Cincies socials, geografia i histria: - Els mapes: com llegir-los i donar indicacions. - Museus famosos arreu del mn: The Met, The Louvre, The Tate, The State Hermitage, Rijksmuseum i Uffizi Gallery. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Reflexi sobre les diferncies geogrfiques i culturals duns pasos anglosaxons. - Aprenentatge de les frmules adients per parlar sobre una festa daniversari. Educaci visual i plstica: - El cmic. Llengua i literatura: - El Present Continuous en afirmativa, negativa i interrogativa. - El contrast entre el Present Simple i el Present Continuous. - Ls de les majscules a loraci.

66

- Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs en angls al Language Builder a partir dinstruccions en catal.

6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 104 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 121 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 139 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder, WB, p. 12-13 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld1 7. Temporitzaci Unitat 4: 10 sessions Unit 4 Test: 1 sessi Total: 11 sessions

UNITAT 5: You Can Do It!


1. Objectius daprenentatge Aprendre vocabulari relacionat amb els esports i els verbs dacci. Practicar ls de can, must i els adverbis de manera i dintensitat. Llegir de forma comprensiva i autnoma una pgina de preguntes freqents (FAQ) i un article sobre esports. Escoltar i comprendre una conversa sobre rutines i una altra sobre un joc dordinador. Explicar un joc. Escriure la descripci dun esport o un joc. Identificar i pronunciar correctament la negaci dels modals i les seves formes abreujades.

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Repetici del vocabulari de la unitat sobre esports i verbs dacci relacionar-los amb la illustraci corresponent. Producci oral del vocabulari de la unitat sobre els esports i els verbs dacci, per parlar dels esports que es practiquen a laire lliure o no, individualment o en equip i fer mapes de paraules classificant-los amb el verb corresponent que els acompanya.

67

Participaci en converses breus i senzilles amb el company/a per parlar sobre qu saben o no fer. s del model de dileg proposat en qu dos adolescents expliquen en qu consisteix un esport o quines sn les regles dun joc dordinador per interactuar amb el company/a, amb una pronunciaci adient. s de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats daula. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Escolta i comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb els esports i els jocs dordinador. Escolta, comprensi general i identificaci dinformacions especfiques duna pgina web de preguntes freqents (FAQ) sobre esports per contestar preguntes de comprensi i dun article esportiu sobre una dona pilot de curses de cotxes per indicar si unes frases sn verdaderes o falses. Escolta i comprensi del vocabulari de la unitat sobre esports i verbs dacci. Escolta, comprensi i obtenci dinformaci especfica duna conversa telefnica a un centre esportiu i un dileg sobre una dona pilot de cotxes de curses per contestar preguntes de comprensi, completar frases i corregir frases falses. Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a ledat, interessos i nivell de competncia. Reconeixement dalgunes de les caracterstiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciaci del llenguatge oral a la secci Writing. Anticipaci del contingut general del que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). s destratgies bsiques de comprensi lectora: identificaci del tema dun text observant les imatges, s dels coneixements previs, inferncia dels significats per context, etc. s destratgies bsiques de comprensi de missatges orals: s del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situaci. Al Workbook: Comprensi general i identificaci dinformacions especfiques dun text sobre el free running per triar les respostes correctes i contestar preguntes. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Composici de la descripci dun esport o un joc a partir dun model, seguint lesquema elaborat i utilitzant les regles bsiques dortografia i puntuaci. Desenvolupament de lexpressi escrita de forma guiada completant una fitxa parant atenci a lordre de les paraules, la puntuaci, les preposicions de temps i ls de les majscules. Producci de textos orals curts, amb estructura lgica i amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament a laula. Producci de textos, en suport paper i digital, que mostrin cura en la presentaci. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat.
68

Traducci dexpressions tils a la seva llengua. Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci duna descripci sobre el rugbi. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Elements morfolgics Identificaci delements morfolgics bsics i habituals en ls de la llengua. Lxic / Vocabulari Esports. Verbs dacci relacionats amb lesport. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua Can, must. Els adverbis de manera i dintensitat. Lordre del subjecte, el verb, els adjectius i els adverbis de manera i intensitat a loraci. Explicaci duna activitat. Fontica La pronunciaci de la forma negativa i abreujada dels modals. Reflexi sobre laprenentatge: Aplicaci destratgies bsiques per organitzar, adquirir, recordar i utilitzar lxic: famlies de paraules, esquemes, etc. Reflexi guiada sobre ls i el significat de can, must, els adverbis de manera i dintensitat i sobre lordre de les paraules a loraci. Acceptaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva per superar-lo. Participaci activa en activitats i treballs collaboratius. Confiana i iniciativa per expressar-se en pblic i per escrit. Inducci de regles gramaticals a partir de lobservaci. s de la terminologia adient als continguts. Al Workbook: Secci Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Lectura, comprensi i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de lalumnat.

69

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge. Conscincia de pertnyer a una comunitat lingstica, social i cultural. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua, i inters a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana propis daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - Relaci entre lesport i el temps atmosfric a Austrlia, Canad i els EUA. Coneixement de dades i descripcions de diferents esports (aixecament de pesos, marxa, judo, etc.) i esportistes com Haggis Hurling, Danica Patrick i Kobe Bryant obtenint informaci per diferents mitjans. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: parlar dinstruccions dun joc. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: pronunciaci de la negativa i forma abreujada dels modals. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies entre la manera de explicar les regles dun joc en la societat de llengua anglesa i en la prpia. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials.

3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pgina desprs dobservar les illustracions dels esportistes famosos que hi surten. (SB, p. 59) Escoltar i repetir uns esports i relacionar-los amb la fotografia corresponent. Indicar, desprs quins esports es diuen similar en la seva llengua. (SB, p. 60, ex. 1) Indicar quins esports de lexercici 1 acostumen a practicar de la manera que sesmenta. (SB, p. 60, ex. 2) Copiar i completar uns word maps amb els esports de lanunci de lexercici 1. (SB, ex. 60, ex. 3) Afegir altres esports que coneguin als words maps de lexercici anterior. (SB, p. 60, ex. 4) Escoltar i repetir uns verbs i relacionar-los amb els esports de lexercici 1. (SB, p. 60, ex. 5) Per parelles, esbrinar quins esports li agraden al company/a. (SB, p. 60, ex. 6) Escoltar una conversa telefnica i identificar la informaci que es demana. (SB, p. 60, ex. 7) Tornar a escoltar lenregistrament de lexercici anterior i indicar si unes frases sn verdaderes o falses. (SB, p. 60, ex. 8) Llegir una pgina web i les preguntes que es formulen per dir quines creuen que seran les respostes. (SB, p. 61, ex. 9)

70

Llegir les respostes a les preguntes de la pgina web de lexercici anterior i comprovar quines han encertat. (SB, p. 61, ex. 10) Identificar a la pgina web informaci que es demana. (SB, p. 61, ex. 11) Contestar preguntes que es formulen sobre la pgina web que han llegit. (SB, p. 61, ex. 12) Escriure frases sobre qu poden fer les persones dunes illustracions utilitzant unes paraules que es donen. (SB, p. 62, ex. 1) Escriure frases amb can o cant i unes paraules que es donen per indicar qu creuen que pot fer lesportista Usain Bolt. (SB, p. 62, ex. 2) Copiar i completar unes preguntes i unes respostes amb la forma correcta del verb can i desprs, relacionar cada pregunta amb la resposta corresponent. (SB, p. 62, ex. 3) Escoltar per comprovar les seves respostes de lexercici anterior. (SB, p. 62, ex. 4) Completar unes descripcions danimals amb la forma correcta de can i els verbs entre parntesis. (SB, p. 62, ex. 5) Copiar i completar un quadre amb les normes per a una classe de judo amb must o mustnt. (SB, p. 63, ex. 6) Escriure frases amb must o mustnt i unes paraules que es donen perqu siguin verdaderes per a ells/es. (SB, p. 62, ex. 7) Observar unes senyals i escriure frases amb must o mustnt i unes paraules que es donen. (SB, p. 62, ex. 8) Triar les respostes correctes a un text per esbrinar de quin esport inusual escocs es tracta. (SB, p. 63, ex. 9) Per parelles, parlar amb el company/a sobre les coses que poden fer o no i han o no de fer. (SB, p. 63, ex. 10) Llegir un article esportiu i identificar informaci que es demana. (SB, p. 64, ex. 1) Indicar si unes frases sn verdaderes o falses i corregir-les. (SB, p. 64, ex. 2) Identificar informaci que es demana a larticle esportiu de lexercici 1. (SB, p. 64, ex. 3) Passar a adverbis uns adjectius que es donen. (SB, p. 65, ex. 1) Copiar i completar unes frases amb ladverbi duns adjectius que es donen. (SB, p. 65, ex. 2) Observar unes illustracions i copiar i completar unes frases amb els adverbis dels exercicis 1 i 2. (SB, p. 65, ex. 3) Escriure frases sobre uns esportistes famosos utilitzant ladverbi dels adjectius que es donen. (SB, p. 65, ex. 4) Per parelles, parlar amb el company/a de les activitats que poden o no poden fer utilitzant uns adverbis que es donen. (SB, p. 65, ex. 5) Escoltar i repetir uns verbs dacci i relacionar-los amb la fotografia corresponent. (SB, p. 66, ex. 1) Llegir unes frases fixant-se en els verbs en negreta i collocar-los a la frase corresponent. (SB, p. 66, ex. 2) Escoltar una conversa i contestar les preguntes. (SB, p. 66, ex. 3) Tornar a escoltar la conversa i triar les respostes correctes a unes frases. (SB, p. 66, ex. 4)
71

Per parelles, relacionar unes preguntes a A amb les respostes a B i practicar els minidilegs amb un company/a. (SB, p. 67, ex. 5) Escoltar i repetir la forma afirmativa i negativa duns modals que es donen. (SB, p. 67, Say It Right!) Per parelles, triar un esport o un joc dordinador que coneguin i preguntar i respondre les preguntes de lexercici 5 amb un company/a. (SB, p. 67, ex. 6) Escriure unes paraules en lordre correcte per fer frases. (SB, p. 68, ex. 1) Llegir una descripci dun esport i, desprs, identificar adverbis dintensitat i indicar si van darrere dun adjectiu o dun adverbi. (SB, p. 68, ex. 2) Contestar unes preguntes sobre el model de lexercici 2. (SB, p. 68, ex. 3) Escriure una descripci dun esport o dun joc. (SB, p. 68) Escoltar uns dilegs i identificar a quin dels dos linterlocutor B decideix anar a un partit de futbol. (SB, p. 69, Communication Kit, ex. 1) Per parelles, practicar els dilegs amb el company/a. (SB, p. 69, Communication Kit, ex. 2) Triar la resposta correcta a les preguntes dunes bafarades. (SB, p. 69, Communication Kit, ex. 3) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 70, Quick Check) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 70)

4. Avaluaci

Check Your Progress, SB, p. 47-48 Self-Evaluation, WB, p. 133 Unit 5 Test, TAIOP, p. 43-49 o Test Factory and Other Resources CD-ROM

Criteris davaluaci Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prviament per explicar un joc i fer intercanvis dinformaci sobre activitats, utilitzant les estratgies adequades per facilitar la continutat de la comunicaci i produir un discurs entenedor i adequat a la intenci comunicativa. Comprendre la idea general i les informacions especfiques ms rellevants de documents orals senzills, emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals sobre una trucada telefnica a un centre esportiu i una conversa sobre un joc dordinador, si es parla lentament i amb claredat. Reconixer la idea principal i extreure informaci especfica i global de textos escrits com ara una pgina web de preguntes freqents (FAQ) sobre esports i un article esportiu sobre les curses de cotxes. Produir textos breus, orals i escrits, coherents i amb bona dicci o correcci ortogrfica i puntuaci adequada sobre la descripci dun esport o joc parant especial atenci a lordre de les paraules a loraci a partir de models. Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament com ls dels modals can, must, els adverbis de manera i intensitat, lordre de les paraules a loraci, la pronunciaci de la negativa dels modals, etc., en diferents contextos de comunicaci.

72

Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organitzaci, intercanvi i presentaci dinformaci. Utilitzar estratgies per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la llengua, la cultura i les formes de vida diferents a les prpies pel que fa a la participaci de la dona a les curses de cotxe als EUA i mostrar inters a conixer-les. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu.

5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 60 i 66 i Language Builder, WB, p. 14-15: s de vocabulari relacionat amb els esports i els verbs dacci. - Reading, SB, p. 61 i 64: comprensi escrita duna pgina web de preguntes freqents sobre esports i un text sobre una pilot de cotxes de cursa. - Grammar, SB, p. 62-63 i 65: s dels modals can, must, els adverbis de manera i dintensitat i lordre de les paraules a loraci. - Listening, SB, p. 60 i 66 i Communication Kit, SB, p. 69: comprensi oral duna trucada telefnica a un centre esportiu, una conversa sobre un joc dordinador i una altra sobre la proposta danar a un partit de futbol. - Speaking, SB, p. 65 i 67 i Communication Kit, SB, p. 69: s de la llengua anglesa per dir quines activitats poden fer o no, parlar dun joc dordinador i convidar alg a un esdeveniment esportiu. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 51: pronunciaci de la terminaci -ing. Prctica de pronunciaci. - Writing, SB, p. 68, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 121: redacci duna descripci dun esport o un joc utilitzant les expressions i vocabulari adients - Reading, SB, p. 61 i Culture Kit, p. 128: inters a conixer lorigen de diferents esports (com el judo, el bsquet) i quins sn els esports tpics de certs pasos (Austrlia, Canad, EUA). - Grammar, SB, p. 63, 64 i Putting It Together, WB, p. 43: inters a conixer detalls sobre esportistes de diferents especialitats: Haggis Hurling, Danica Patrick i Kobe Bryant. - Informaci cultural, SB, p. 61, 64 i 69: coneixement i aprenentatge de dades curioses i tils.

Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles. Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives

- Listening, SB, p. 60: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi quan es selecciona i es fa s de la informaci i les seves fonts. - Reading, SB, p. 61: autonomia i criteri a lhora de consultar una pgina web de freguntes freqents (FAQ). - Speaking, SB, p. 67 i Communication Kit, SB, p. 69: respecte per les normes de comportament a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld1. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 5. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals.

73

- Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 5. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 5. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 5. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional. Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica. Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament - Check Your Progress, WB, p. 47-48: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual. - Putting It Together, WB. p. 43, Quick Check, SB. p. 70 i Self-Evaluation, WB, p. 48: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos

- Speaking, SB, p. 67 i Communication Kit, SB, p. 69: s de la creativitat personal a lhora de produir textos orals a partir de models que es donen. Foment del treball cooperatiu a laula. - Reading, p. 61 i p. 64: mostra del sentit crtic davant les informacions culturals que shi presenten. - Writing, SB, p. 68: desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

- Grammar, SB, p. 62: coneixement de les habilitats dalguns animals (el guepard i la formiga). - Reading, SB, p. 61 i 64: comprensi escrita duna pgina web de preguntes freqents i un text sobre una dona pilot de curses. - Listening, SB, p. 66: comprensi oral duna descripci dun joc dordinador. - Culture Kit, SB, p. 128: inters per conixer el clima dalguns llocs i la temperatura que hi fa a diferents estacions de lany. - Communication Kit, SB, p. 69: aprenentatge i prctica de les frmules per convidar alg a algun esdeveniment i posar-shi dacord. - Reading, SB, p. 64: respecte per la decisi duna dona a participar en un esport com les curses de cotxes, associades generalment amb els homes. - Grammar, SB, p. 65: respecte per les capacitats (can) de les persones. - Speaking, SB, p. 67: descripci dun esport o un joc i de les normes que han de seguir (must).

Connexions amb altres matries Cincies de la naturalesa: - Temperatures a diferents ciutats (Brisbane, Vancouver, Filadelfia). - Habilitats o agilitat de diferents animals (guepard, formiga). Cincies socials, geografia i histria: - Cultura esportiva a diferents pasos. - Origen de diferents esports (bsquet, judo, etc.). Educaci fsica:

74

- Importncia de lexercici fsic. - Esports i els llocs on ms es practiquen. - Poliesportius. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Reflexi sobre les diferncies culturals de diferents pasos anglosaxons. - Aprenentatge de les frmules adients per convidar alg o anar a veure un esdeveniment esportiu o dun altre tipus. - Normes de conducta a un poliesportiu o en alguna activitat esportiva. - Normes dun joc. - Capacitat de les dones per fer esports associats normalment als homes com, per exemple, les curses de cotxes. Llengua i literatura: - Els verbs modals can i must. - Els adverbis de manera i dintensitat. - Lordre de les paraules a loraci. - Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs en angls al Language Builder a partir dinstruccions en catal. Tecnologies: - Els jocs dordinador.

6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 142 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 158 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 176 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder, WB, p. 14-15 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld1

7. Temporitzaci Unitat 5: 10 sessions Unit 5 Test: 1 sessi Total: 11 sessions

UNITAT 6: Is It Real?
1. Objectius daprenentatge Aprendre adjectius dopini i tipus de pellcules. Practicar ls de la forma comparativa dels adjectius i dels pronoms objecte.

75

Llegir de forma comprensiva i autnoma una crtica duna guia de televisi i lextracte dun llibre. Escoltar i comprendre una conversa en qu es descriu un programa de televisi i una altra sobre els plans duns adolescents. Fer suggeriments. Escriure la crtica duna pellcula. Identificar i produir sons despecial dificultat, com els de "th" a that i a think.

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Repetici del vocabulari de la unitat sobre adjectius i tipus de pellcules. Participaci en converses pautades i controlades amb el company/a per comparar articles utilitzant la forma comparativa dels adjectius i per fer suggeriments utilitzant expressions tils. Producci oral del vocabulari de la unitat sobre els adjectius dopini i els tipus de pellcules per opinar sobre diferents tipus de pelcula . s del model de dileg proposat en qu es compren entrades a una taquilla per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou canviant les paraules en negreta amb una pronunciaci adient. s de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats daula. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Escolta i comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb un programa de televisi. Escolta, comprensi general i identificaci dinformacions especfiques duna crtica duna guia de televisi sobre un programa que tracta de criatures marines per contestar preguntes de comprensi i completar frases i sobre lextracte dun llibre sobre vampirs per completar un quadre i identificar informaci especfica. Escolta i comprensi del vocabulari de la unitat sobre adjectius i tipus de pellcules. Escolta, comprensi i obtenci dinformaci especfica duna conversa sobre un llibre per corregir frases falses i dun dileg en qu es parla sobre els plans per anar al cinema per completar frases i identificar informacions especfiques. Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a ledat, interessos i nivell de competncia. Lectura de dilegs que sacostumen a utilitzar quan es compren entrades per a algun espectacle. Reconeixement dalgunes de les caracterstiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciaci del llenguatge oral a la secci Writing.

76

Anticipaci del contingut general del que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). s destratgies bsiques de comprensi lectora: identificaci del tema dun text observant les imatges, s dels coneixements previs, inferncia dels significats per context, etc. s destratgies bsiques de comprensi de missatges orals: s del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situaci. Al Workbook: Comprensi general i identificaci dinformacions especfiques de tres textos breus per identificar si les afirmacions sn verdaderes o falses i contestar preguntes. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Composici de la crtica duna pellcula a partir dun model elaborat i utilitzant les regles bsiques dortografia i puntuaci. Desenvolupament de lexpressi escrita de forma guiada completant una fitxa i utilitzant correctament les majscules a loraci parant atenci a lordre de les paraules, la puntuaci i les preposicions de temps. s adient de la puntuaci per escriure oracions i pargrafs correctes, reconeixement de la seva importncia en la comunicaci escrita i la seva diferenciaci del llenguatge oral. Producci de textos orals curts, amb estructura lgica i amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament a laula. Producci de textos, en suport paper i digital, que mostrin cura en la presentaci. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Traducci dexpressions tils a la seva llengua. Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci de la ressenya duna pellcula. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Elements morfolgics Identificaci delements morfolgics bsics i habituals en ls de la llengua. Lxic / Vocabulari Adjectius. Gneres de pellcules. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua Forma comparativa dels adjectius. Els pronoms objecte. Ls de les majscules. Suggeriments.

77

Fontica Pronunciaci dels sons despecial dificultat, com th a paraules com that i think. Reflexi sobre laprenentatge: Aplicaci destratgies bsiques per organitzar, adquirir, recordar i utilitzar lxic: famlies de paraules, esquemes, etc. s progressiu de recursos per a laprenentatge, com ara diccionaris, llibres de consulta, biblioteques o tecnologies de la informaci i la comunicaci. Reflexi guiada sobre ls i el significat de la forma comparativa dels adjectius, els pronoms objecte i sobre lordre de les paraules a loraci. Acceptaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva per superar-lo. Organitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge. Inters a aprofitar les oportunitats daprenentatge creades en el context dins i fora de laula. Participaci activa en activitats i treballs collaboratius. Confiana i iniciativa per expressar-se en pblic i per escrit. Inducci de regles gramaticals a partir de lobservaci. s de la terminologia adient als continguts. Al Workbook: Secci Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Lectura i audici de la can Theme for Spider-Man. (Review 2, SB, p. 83) Lectura, comprensi i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de lalumnat. Inters a conixer diferents personatges i monstres de dibuixos i cincia-ficci a les pellcules Harry Potter and the Deathly Hallows, Shrek Forever After, TRON: Legacy i Up. DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge. Conscincia de pertnyer a una comunitat lingstica, social i cultural. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua, i inters a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana propis daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - La histria del cinema i la seva evoluci des del segle XIX fins els nostres dies. Coneixement de dades i descripcions dalgunes sries de televisi, pellcules, llibres i personatges de ficci obtenint informaci per diferents mitjans. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: donar opinions personals i expressar suggeriments. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: pronunciaci del so "th" a paraules com that i think.
78

Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies entre la manera de comprar entrades per al cinema en la societat de llengua anglesa i en la prpia. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials.

3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pgina desprs dobservar les illustracions dels esdeveniments que hi surten. (SB, p. 71) Escoltar i repetir uns adjectius a una pgina web i indicar quins es poden utilitzar per descriure uns programes que es donen. (SB, p. 72, ex. 1) Indicar quins adjectius de la pgina web de lexercici anterior descriuen un programa que els agrada i no els agrada. (SB, p. 72, ex. 2) Esmentar altres adjectius per descriure programes de televisi i indicar si tenen un significat positiu o negatiu. (SB, p. 72, ex. 3) Per parelles, indicar quins tipus de programes duns que es donen els agrada o no mirar i per qu. (SB, p. 72, ex. 4) Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 72, ex. 5) Tornar a escoltar la conversa de lexercici anterior i completar unes frases. (SB, p. 72, ex. 6) Observar unes paraules sobre un text i dir sobre qu creuen que tracta. (SB, p. 73, ex. 7) Llegir la ressenya duna guia de televisi i comprovar si han esbrinat correctament el tema del text. (SB, p. 73, ex. 8) Copiar i completar unes frases segons la informaci que han llegit a la ressenya de lexercici anterior. (SB, p. 73, ex. 9) Contestar unes preguntes. (SB, p. 73, ex. 10) Escriure la forma comparativa duns adjectius que es donen. (SB, p. 74, ex. 1) Afegir almenys tres adjectius ms al llistat de lexercici anterior i escriure la seva forma comparativa. (SB, p. 74, ex. 2) Escriure frases amb paraules que es donen utilitzant la forma comparativa duns adjectius. (SB, p. 74, ex. 3) Escoltar per comprovar les seves respostes de lexercici anterior. (SB, p. 74, ex. 4) Triar els adjectius correctes a unes frases i completar-les segons la informaci dun quadre que es dna utilitzant la forma comparativa. (SB, p. 74, ex. 5) Copiar i completar unes frases amb la forma comparativa duns adjectius que es donen. (SB, p. 74, ex. 6) Completar un text amb els adjectius entre parntesis utilitzant la forma comparativa. (SB, p. 75, ex. 7)
79

Observar cada parella de fotografies i escriure frases sobre cadascuna utilitzant adjectius que es donen i la forma comparativa. (SB, p. 75, ex. 8) Per parelles, fer el mxim nombre possible de comparacions sobre el que sindica. (SB, p. 75, ex. 9) Observar unes paraules i identificar-les a les illustracions que surten a un extracte de llibre sobre vampirs. Desprs dir qu signifiquen. (SB, p. 76, ex. 1) Llegir un extracte de llibre sobre vampirs i contestar les preguntes que es formulen. (SB, p. 76, ex. 2) Copiar i completar un quadre segons la informaci que han llegit. (SB, p. 76, ex. 3) Indicar quines frases en el text de la secci ofereixen les informacions que es demanen. (SB, p. 76, ex. 4) Triar el pronom objecte correcte a unes frases. (SB, p. 77, ex. 1) Copiar unes frases i substituir unes paraules en negreta amb el pronom objecte. (SB, p. 77, ex. 2) Copiar i completar unes descripcions duns monstres amb el pronom objecte correcte i dir si els coneixen. (SB, p. 77, ex. 3) Observar una illustraci i contestar unes preguntes que es formulen utilitzant pronoms objecte. (SB, p. 77, ex. 4) Escoltar i repetir tipus de pellcules i relacionar-les amb les escenes de les pellcules de la pgina 79. (SB, p. 78, ex. 1) Pensar en pellcules que coneguin i dir a quin gnere pertanyen. Esmentar per a cada gnere de lexercici 1 una pellcula com a exemple. (SB, p. 78, ex. 2) Copiar i completar un diagrama amb paraules que es donen. (SB, p. 78, ex. 3) Per parelles, utilitzar les paraules de lexercici 3 per expressar la seva opini sobre diferents tipus de pellcules de lexercici 1 i esbrinar si el company/a hi est o no dacord. (SB, p. 78, ex. 4) Triar les respostes correctes per completar uns dilegs. (SB, p. 78, ex. 5) Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 78, ex. 6) Tornar a escoltar la conversa de lexercici anterior i copiar i completar unes frases. (SB, p. 78, ex. 7) Relacionar A i B per fer suggeriments. (SB, p. 79, ex. 8) Escoltar i repetir paraules que es donen. (SB, p. 79, Say It Right!) Triar quines serien les seves respostes a la situaci que sindica. (SB, p. 79, ex. 9) Per parelles, fer plans per al cap de setmana. Decidir una pellcula i dues activitats ms utilitzant els suggeriments i les respostes dels exercicis 8 i 9 com a ajuda. (SB, p. 79, ex. 10) Afegir les majscules a frases que es donen. (SB, p. 80, ex. 1) Llegir una ressenya duna pellcula i copiar i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 80, ex. 2) Contestar les preguntes que es formulen sobre la ressenya de lexercici 2. (SB, p. 80, ex. 3) Escriure una ressenya cinematogrfica. (SB, p. 80) Escoltar un dileg. (SB, p. 81, Communication Kit, ex. 1) Per parelles, practicar el dileg de lexercici 1 amb el company/a. (SB, p. 81, Communication Kit, ex. 2)

80

Substituir les paraules en negreta de lexercici 1 per fer un nou dileg utilitzant la informaci de lentrada de cinema que es dna. (SB, p. 81, Communication Kit, ex. 3) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 82) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 82)

4. Avaluaci

Check Your Progress, WB, p. 55-56 Self-Evaluation, WB, p. 133 Unit 6 Test, TAIOP, p. 50-56 o Test Factory and Other Resources CD-ROM

Criteris davaluaci Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prviament fent suggeriments i expressant opinions, utilitzant les estratgies adequades per facilitar la continutat de la comunicaci i produir un discurs entenedor i adequat a la intenci comunicativa. Comprendre la idea general i les informacions especfiques ms rellevants de documents orals senzills emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals sobre la descripci dun programa de televisi i els plans duns adolescents, si es parla lentament i amb claredat. Reconixer la idea principal i extreure informaci especfica i global de textos escrits sobre una guia televisiva i un llibre de vampirs. Produir textos breus, orals i escrits, coherents i amb bona dicci o correcci ortogrfica i puntuaci adequada com ara una crtica cinematogrfica parant especial atenci a ls de les majscules a partir de models. Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament en ls de la forma comparativa dels adjectius, els pronoms objecte, les majscules, la pronunciaci de sons despecial dificultat, etc., en diferents contextos de comunicaci. Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organitzaci, intercanvi i presentaci dinformaci. Utilitzar estratgies per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la llengua, la cultura i les formes de vida pel que fa a la indstria cinematogrfica diferents a les prpies. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu.

5. Competncies bsiques COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES ACTIVITATS


Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta. - Vocabulary, SB, p. 72 i 78 i Language Builder, WB, p. 16-17: s de vocabulari relacionat amb els adjectius dopini i amb els tipus de pellcules. - Reading, SB, p. 73 i 76: comprensi escrita duna ressenya duna guia de televisi i dun extracte dun llibre sobre vampirs. - Grammar, SB, p. 74-75 i 77: s dels modals can, must, els adverbis de

81

manera i dintensitat i lordre de les paraules a loraci. - Listening, SB, p. 72 i 78 i Communication Kit, SB, p. 81: comprensi oral de converses sobre un programa de televisi i una conversa sobre plans per anar al cinema. - Speaking, SB, p. 79 i Communication Kit, SB, p. 81: s de la llengua anglesa per parlar dels programes de televisi que agraden i per qu i per comprar entrades per a una representaci. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 79: pronunciaci de sons despecial dificultat com th a that i think. Prctica de pronunciaci. - Writing, SB, p. 80, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 122: redacci duna crtica cinematogrfica utilitzant les expressions i vocabulari adients. Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles. Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives - Grammar, SB, p. 75, Reading, SB, p. 76 i Putting It Together, WB, p. 51: personatges i monstres de dibuixos i de cincia-ficci. - Culture Kit, SB, p. 129: la histria del cinema i la seva evoluci des del segle XIX fins els nostres dies. - Informaci cultural, SB, p. 71, 74, 76 i 81: coneixement i aprenentatge de dades curioses i tils.

- Writing, SB, p. 80: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi quan es selecciona i es fa s de la informaci i les seves fonts. - Reading, SB, p. 76 i 78-80: actitud crtica i reflexiva a lhora de valorar les creacions artstiques de tipus literari o cinematogrfic. - Speaking, SB, p. 79 i Communication Kit, SB, p. 81: respecte per les normes de comportament a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld1. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 6. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 6. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 6. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 6. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional. - Grammar, SB, p. 74: comparaci danimals quant al pes i longitud. - Communication Kit, SB, p. 81: clcul del preu total dentrades de cinema.

Competncia matemtica Utilitzar nmeros i les seves operacions bsiques, els smbols i les formes d'expressi i raonament matemtic per produir i interpretar informacions, per conixer ms sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre problemes relacionats amb la vida diria. Habilitat per interpretar i expressar amb claredat i precisi informacions, dades i argumentacions. Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per -ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements.

- Check Your Progress, WB, p. 55-56: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual. - Putting It Together, WB. p. 51, Quick Check, SB. p. 82 i Self-Evaluation, WB, p. 56: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos.

82

Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

Speaking, SB, p. 79 i Communication Kit, SB, p. 81: s de la creativitat personal a lhora de produir textos orals a partir de models que es donen. Foment del treball cooperatiu a laula. Reading, p. 73 i p. 76: mostra del sentit crtic davant les informacions culturals que shi presenten. Writing, SB, p. 80: desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament

Reading, SB, p. 73: comprensi i utilitzaci de les guies televisives. Grammar, SB, p. 74: coneixement de les caracterstiques dalguns animals i un mitj de transport per comparar-los utilitzant la forma comparativa dels adjectius. Communication Kit, SB, p. 81: capacitat dinteractuar amb altres de manera adient per comprar entrades per a algun espectacle.

Speaking, SB, p. 69: respecte per les opinions i gustos daltres persones. Communication Kit, SB, p. 81: aprenentatge i prctica de les frmules utilitzades per comprar entrades.

Connexions amb altres matries Cincies de la naturalesa: - Animals i les seves caracterstiques (peu de cabra, balena, calamar gegant, etc.) Cincies socials, geografia i histria: - Histria del cinema, des del segle XIX fins els nostres dies. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Reflexi sobre les diferncies geogrfiques, culturals i cinematogrfiques de diferents pasos anglosaxons. - Aprenentatge de les frmules adients per comprar entrades per a un espectacle. Educaci visual i plstica: - Pellcules de cincia-ficci i danimaci com Harry Potter, Shreck Forever After, Tron: Legacy Age 3 i Up. Llengua i literatura: - Adjectius dopini i formes comparatives. - Els pronoms objecte. - Ls de les majscules a loraci. - Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs en angls al Language Builder a partir dinstruccions en catal. - Literatura sobre vampirs. Matemtiques: - Quantitats relacionades amb el pes i la longitud per fer comparacions.
83

- Preus dentrades per calcular-ne el total. Tecnologies: - Pgina web per consultar la programaci televisiva. - Aven tecnolgic en la manera de fer cinema, des del quinetoscopi fins a la tecnologia 3D. 6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 144 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 159 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 177 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Grammar Practice Review 2, WB, p. 108-109 Language Builder, WB, p. 16-17 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld1 7. Temporitzaci Unitat 6: 10 sessions Unit 6 Test: 1 sessi Term Test 2: 1 sessi Total: 12 sessions

3 Avaluaci UNITAT 7: At Home


1. Objectius daprenentatge Aprendre vocabulari relacionat amb la casa i amb el mobiliari. Practicar ls del passat de to be i There was / There were. Llegir de forma comprensiva i autnoma una histria grfica i un article de revista. Escoltar i comprendre un dileg sobre el mobiliari duna habitaci i una conversa sobre els problemes amb una companyia de mudances. Comparar imatges. Escriure la descripci duna imatge. Identificar i produir sons despecial dificultat com la "o" a clock, oven i a sofa.

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals.


84

Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Repetici del vocabulari de la unitat sobre la casa i el mobiliari per descriure una habitaci. Participaci en converses pautades i controlades amb el company/a per obtenir informaci sobre el seu passat utilitzant expressions tils. s del model de dileg proposat en qu una noia descriu casa seva abans i desprs dun robatori per interactuar amb el company/a amb una pronunciaci adient. s del model de dileg proposat en qu es parla on es viu per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou canviant les paraules en negreta amb una pronunciaci adient. s de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats daula. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Escolta i comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb la casa i el mobiliari. Escolta, comprensi general i identificaci dinformacions especfiques duna histria grfica sobre un desafiament i un article de revista sobre la Casa Blanca per contestar preguntes de comprensi i completar frases. Escolta, comprensi i obtenci dinformaci especfica duna conversa de dues noies sobre una habitaci i dun dileg en qu es parla de les filles Obama i els seus pares per contestar preguntes de comprensi. Escolta, comprensi i obtenci dinformaci especfica sobre els tipus de vivenda als diferents perodes de la histria de la Gran Bretanya. Escolta i comprensi del vocabulari de la unitat sobre la casa i el mobiliari. Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a ledat, interessos i nivell de competncia. Lectura de dilegs que sutilitzen per parlar don es viu. Reconeixement dalgunes de les caracterstiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciaci del llenguatge oral a la secci Writing. Anticipaci del contingut general del que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). s destratgies bsiques de comprensi lectora: identificaci del tema dun text observant les imatges, s dels coneixements previs, inferncia dels significats per context, etc. s destratgies bsiques de comprensi de missatges orals: s del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situaci. Al Workbook: Comprensi general i identificaci dinformacions especfiques dun text sobre cases poc usuals per relacionar paraules i fer frases.

85

Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Composici de la comparativa duna habitaci abans i desprs que hagi estat reformada a partir dun model i seguint lesquema elaborat i les regles bsiques dortografia i puntuaci. Desenvolupament de lexpressi escrita de forma guiada completant una fitxa, utilitzant les conjuncions adients parant atenci a lordre de les paraules, la puntuaci, les preposicions de temps i ls de les majscules. Producci de textos orals curts, amb estructura lgica i amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament a laula. Producci de textos, en suport paper i digital, que mostrin cura en la presentaci. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Traducci dexpressions tils a la seva llengua. Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci de la descripci duna classe del 1901.

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Elements morfolgics Identificaci delements morfolgics bsics i habituals en ls de la llengua. Lxic / Vocabulari Parts de la casa. El mobiliari de la casa. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua El passat del verb to be (afirmativa, negativa i interrogativa, respostes breus). Ls de There was / There were. Les conjuncions: and, but i because. Comparacions. Fontica Pronunciaci de sons despecial dificultat, com la o a clock, a oven i a sofa. Reflexi sobre laprenentatge: Aplicaci destratgies bsiques per organitzar, adquirir, recordar i utilitzar lxic: famlies de paraules, esquemes, etc. s progressiu de recursos per a laprenentatge, com ara diccionaris, llibres de consulta, biblioteques o tecnologies de la informaci i la comunicaci.

86

Reflexi guiada sobre ls i el significat del verb to be en passat, sobre ls de There was / There were i les conjuncions. Acceptaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva per superar-lo. Organitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge. Inters a aprofitar les oportunitats daprenentatge creades en el context dins i fora de laula. Participaci activa en activitats i treballs collaboratius. Confiana i iniciativa per expressar-se en pblic i per escrit. Inducci de regles gramaticals a partir de lobservaci. s de la terminologia adient als continguts. Al Workbook: Secci Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Lectura, comprensi i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de lalumnat. DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge. Conscincia de pertnyer a una comunitat lingstica, social i cultural. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua, i inters a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana propis daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - Les residncies ms famoses del mn: la Casa Blanca i la vida de la famlia Obama i Buckingham Palace i la reina dAnglaterra. - Mobiliari, cases i la cultura en diferents perodes de la histria britnica. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: descriure una habitaci i comparar imatges. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: pronunciaci de la "o" a sons com a clock, oven i sofa. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies entre la manera de parlar sobre el lloc de residncia i fer comparacions en la societat de llengua anglesa i en la prpia. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials.

87

3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pgina desprs dobservar les illustracions de les residncies que hi surten. (SB, p. 85) Escoltar i repetir unes parts de la casa i relacionar-les amb la fotografia corresponent. (SB, p. 86, ex. 1) Escoltar i repetir objectes de la casa i indicar a quina o a quines habitacions es troben. (SB, p. 86, ex. 2) Llegir unes frases i indicar quines sn verdaderes o falses i corregir-les. (SB, p. 86, ex. 3) Tornar a observar la casa de lexercici 1 i indicar quants objectes de la casa hi veuen. (SB, p. 86, ex. 4) Per parelles, descriure la seva habitaci a un company/a. (SB, p. 86, ex. 5) Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 86, ex. 6) Tornar a escoltar la conversa i triar les respostes correctes. (SB, p. 86, ex. 7) Llegir una fotohistria i contestar les preguntes que es formulen. (SB, p. 87, ex. 8) Identificar informaci que es demana a la fotohistria que han llegit. (SB, p. 87, ex. 9) Contestar unes preguntes que es formulen sobre la fotohistria. (SB, p. 87, ex. 10) Copiar i completar unes frases amb was o were. (SB, p. 88, ex. 1) Observar unes frases de lexercici anterior i dir quines sn verdaderes o falses per a ells/es. (SB, p. 88, ex. 2) Observar un dibuix i copiar i completar unes frases amb lafirmativa o la negativa del passat del verb to be. (SB, p. 88, ex. 3) Escriure quatre frases ms sobre el dibuix de lexercici 3 utilitzant paraules que es donen. (SB, p. 88, ex. 4) Completar frases sobre residncies a diferents perodes de la histria amb el passat del verb to be. (SB, p. 88, ex. 5) Observar una timeline i corregir unes frases que es donen utilitzant el passat del verb to be en afirmativa i negativa. (SB, p. 89, ex. 6) Escoltar per comprovar les seves respostes a lexercici anterior. (SB, p. 89, ex. 7) Copiar i completar unes preguntes amb Was o Were i relacionar les preguntes dA amb les respostes a B. (SB, p. 89, ex. 8) Per parelles, preguntar i respondre unes preguntes utilitzant was o were i unes paraules que es donen. (SB, p. 89, ex. 9) Completar un text amb la forma correcta de passat del verb to be. (SB, p. 89, ex. 10) Llegir un article de revista i contestar la pregunta. (SB, p. 90, ex. 1) Copiar i completar unes frases amb informaci de larticle que han llegit. (SB, p. 90, ex. 2) Contestar unes preguntes sobre larticle. (SB, p. 90, ex. 3) Triar la resposta correcta a unes frases. (SB, p. 91, ex. 1)

88

Completar una descripci utilitzant la forma correcta de there was, there wasnt, there were o there werent. (SB, p. 91, ex. 2) Observar un dibuix i copiar i completar unes frases amb There was, There wasnt, There were o There werent. (SB, p. 91, ex. 3) Utilitzar Was there o Were there i unes paraules que es donen per escriure preguntes. (SB, p. 91, ex. 4) Per parelles, pensar en un lloc fams o esdeveniment en qu hagin estat i preguntar i respondre les preguntes de lexercici anterior. (SB, p. 91, ex. 5) Escoltar i repetir objectes de la casa i relacionar-los amb la fotografia corresponent. (SB, p. 92, ex. 1) Llegir unes descripcions i relacionar-les amb lobjecte corresponent de lexercici anterior. (SB, p. 92, ex. 2) Identificar dues preposicions de lloc a lexercici anterior i esmentar-ne daltres que coneguin. (SB, p. 92, ex. 3) Escoltar una conversa sobre els problemes duna famlia amb la companyia de mudances i fer un llistat del mobiliari de la llar que identifiquin. (SB, p. 92, ex. 4) Tornar a escoltar lenregistrament de lexercici anterior i indicar on eren els objectes. (SB, p. 92, ex. 5) Observar dues fotografies de dues cases durant un dia de mudances i copiar i completar unes frases. (SB, p. 92, ex. 6) Tornar a observar les fotografies de lexercici 6 i completar unes frases que es donen amb el mxim nombre de maneres possible en un temps de dos minuts. (SB, p. 93, ex. 7) Escoltar i repetir paraules que es donen. (SB, p. 93, Say It Right!) Per parelles, observar la illustraci duna casa dun dia de mudances i comparar-la amb la duna altra pgina del dia anterior al trasllat per identificar similituds i diferncies amb el company/a. (SB, p. 93, ex. 8) Copiar i completar unes frases amb els connectors correctes. (SB, p. 94, ex. 1) Llegir una descripci sobre una habitaci dun programa de televisi i identificar un exemple de cada connector de lexercici anterior. (SB, p. 94, ex. 2) Contestar preguntes sobre la descripci de lexercici anterior. (SB, p. 94, ex. 3) Escriure una comparaci duna habitaci abans i desprs duna reforma. (SB, p. 94) Escoltar un dileg. (SB, p. 95, Communication Kit, ex. 1) Per parelles, practicar el dileg de lexercici 1 amb el company/a. (SB, p. 95, Communication Kit, ex. 2) Substituir les paraules en negreta de lexercici 1 per fer un nou dileg i practicar-lo amb el company/a. (SB, p. 95, Communication Kit, ex. 3) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 96) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 96)

89

4. Avaluaci

Check Your Progress, WB, p. 63-64 Self-Evaluation, WB, p. 133 Unit 7 Test, TAIOP, p. 64-70 o Test Factory and Other Resources CD-ROM

Criteris davaluaci Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prviament per comparar imatges, utilitzant les estratgies adequades per facilitar la continutat de la comunicaci i produir un discurs entenedor i adequat a la intenci comunicativa. Comprendre la idea general i les informacions especfiques ms rellevants de documents orals senzills, emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals sobre el mobiliari duna habitaci i els problemes amb una companyia de mudances, si es parla lentament i amb claredat. Reconixer la idea principal i extreure informaci especfica i global de textos escrits sobre una histria illustrada sobre un desafiament i un article de revista sobre la Casa Blanca i la famlia Obama. Produir textos breus, orals i escrits, coherents i amb bona dicci o correcci ortogrfica i puntuaci adequada de la redacci de la comparaci duna habitaci abans i desprs duna reforma parant especial atenci als connectors a partir de models. Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament com ls del passat del verb to be i de there was / there were, les conjuncions, la pronunciaci de sons despecial dificultat, etc. en diferents contextos de comunicaci. Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organitzaci, intercanvi i presentaci dinformaci. Utilitzar estratgies per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la llengua, la cultura i les formes de vida diferents a les prpies pel que fa a diferents llocs de residncia de personatges daltres pasos i mostrar inters a conixer-los. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu. 5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 86 i 92 i Language Builder, WB, p. 18-19: s de vocabulari relacionat amb la casa i el mobiliari. - Reading, SB, p. 87 i 90: comprensi escrita duna histria grfica sobre un desafiament i dun article de revista sobre la Casa Blanca. - Grammar, SB, p. 88-89 i 91: s del passat del verb to be (afirmativa, negativa, interrogativa i respostes breus), There was / There were i les conjuncions. - Listening, SB, p. 86 i 92 i Communication Kit, SB, p. 95: comprensi oral de converses sobre el mobiliari duna habitaci, els problemes amb una companyia de mudances i la descripci dun pis. - Speaking, SB, p. 93 i Communication Kit, SB, p. 95: s de la llengua anglesa per descriure una habitaci, comparar imatges i parlar duna casa o dun pis. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 93: pronunciaci de sons despecial dificultat com la o a clock, oven i sofa. Prctica de

90

pronunciaci. - Writing, SB, p. 94, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 123: redacci duna comparaci duna habitaci abans i desprs duna reforma utilitzant les expressions i vocabulari adients. - Informaci cultural, SB, p. 95: diferenciaci entre langls britnic i lameric. Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles. Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. - Grammar, SB, p. 88-89: inters per saber com eren les cases, el mobiliari i la cultura a diferents perodes de la histria britnica. - Grammar, SB, p. 91: descripci de lhabitaci blava de la Casa Blanca. - Communication Kit, SB, p. 130: inters per conixer llocs dinters histric com ara el Palau de Buckingham. - Informaci cultural, SB, p. 85, 87 i 90: coneixement i aprenentatge de dades curioses i tils. - Informaci cultural, SB, p. 95: aprenentatge de les diferncies entre langls britnic i langls americ.

- Speaking, SB, p. 93, Grammar, SB, p. 88 i 91 i Communication Kit, SB, p. 95: respecte per les normes de comportament a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - Writing, SB, p. 94: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi quan es selecciona i es fa s de la informaci i les seves fonts. - Communication Kit, SB, p. 95: actitud crtica davant la informaci sobre els diferents tipus de residncia i correcci a lhora de fer-ne preguntes o descriurels. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld1. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 6. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 7. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 7. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 7. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional. - Check Your Progress, WB, p. 63-64: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual. - Putting It Together, WB. p. 59, Quick Check, SB. p. 96 i Self-Evaluation, WB, p. 64: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos.

Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per - ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

- Speaking, SB, p. 93 i Communication Kit, SB, p. 95: s de la creativitat personal a lhora de produir textos orals a partir de models que es donen. Foment del treball cooperatiu a laula. - Reading, p. 87 i p. 90: mostra del sentit crtic davant les informacions culturals que shi presenten. - Writing, SB, p. 94: desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

91

Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament

- Reading, SB, p. 87: comprensi escrita dun text sobre un desafiament per resoldre preguntes. Importncia de la neteja duna habitaci per a la higiene personal. - Listening, SB, p. 92: comprensi oral duna conversa sobre una casa abans i desprs de la mudana.

- Communication Kit, SB, p. 95: aprenentatge i prctica de les frmules per formular i contestar preguntes sobre el lloc de residncia.

Connexions amb altres matries Cincies de la naturalesa: - Grmens i bacteris. Cincies socials, geografia i histria: - Edificis representatius de diferents llocs (el Palau de Buckingham, la Casa Blanca, el Castell de Windsor). - Canvi en la forma de construir cases a la Gran Bretanya des del 700 aC fins els nostres dies. - La famlia Obama i la seva vida a la Casa Blanca. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Reflexi sobre les diferncies geogrfiques, arquitectniques i culturals de diferents pasos anglosaxons. - La higiene i lordre a lhabitaci i la casa. - Aprenentatge de les frmules adients per parlar sobre el lloc en qu es viu. Educaci visual i plstica: - Larquitectura a diferents perodes de la histria britnica. Llengua i literatura: - El passat del verb to be en afirmativa, negativa i interrogativa. - There was i There were. - Les conjuncions. - Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs en angls al Language Builder a partir dinstruccions en catal. Llengua estrangera: - Diferncies entre el vocabulari de langls americ i britnic.

6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 146 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 160 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 178 o CD-ROM Test Factory and Other Resources

92

Language Builder, WB, p. 18-19 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld1

7. Temporitzaci Unitat 7: 10 sessions Unit 7 Test: 1 sessi Total: 11 sessions

UNITAT 8: Then and Now


1. Objectius daprenentatge Aprendre els noms de professions i dactivitats. Practicar ls del Past Simple. Llegir de forma comprensiva i autnoma el fullet dun museu i els perfils duns quants nens prodigi. Parlar del passat. Escoltar i comprendre una conversa sobre activitats i professions i una altra sobre el cap de setmana. Escriure una entrada de bloc sobre qu han fet el cap de setmana. Identificar la pronunciaci de les terminacions verbals de passat /d/, /t/ i /Id/.

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Repetici del vocabulari de la unitat sobre les professions i les activitats, per parlar de les professions de diferents persones famoses i de les activitats que han fet el cap de setmana. Participaci en converses pautades i controlades amb el company/a per fer descripcions, preguntar i respondre informaci desdeveniments del passat i per donar i corregir informaci utilitzant expressions tils. s del model de dileg proposat en qu dos adolescents pregunten sobre diferents llocs dun museu per interactuar amb el company/a amb una pronunciaci adient. s de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats daula. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica.

93

Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Escolta i comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb les professions i amb les activitats del cap de setmana. Escolta i comprensi dun text sobre un museu i sobre diferents nens prodigi per identificar informaci que es demana, completar un quadre i contestar preguntes de comprensi. Escolta i comprensi del vocabulari de la unitat sobre professions i activitats. Escolta, comprensi i obtenci dinformaci especfica duna conversa duns nois sobre les professions dels seus pares i duna altra sobre les activitats que shan fet el cap de setmana per completar frases i contestar preguntes de comprensi. Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a ledat, interessos i nivell de competncia. Lectura de dilegs que sacostumen a tenir quan es parla sobre un museu o hi sn dins. Reconeixement dalgunes de les caracterstiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciaci del llenguatge oral a la secci Writing. Anticipaci del contingut general del que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). s destratgies bsiques de comprensi lectora: identificaci del tema dun text observant les imatges, s dels coneixements previs, inferncia dels significats per context, etc. s destratgies bsiques de comprensi de missatges orals: s del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situaci. Al Workbook: Comprensi general i identificaci dinformacions especfiques dun text sobre Charles Dickens per relacionar unes paraules i completar frases que es donen. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Composici duna entrada de bloc sobre les activitats que shan fet el cap de setmana a partir dun model seguint lesquema elaborat i les regles bsiques dortografia i puntuaci. Desenvolupament de lexpressi escrita de forma guiada completant una fitxa i utilitzant correctament els connectors de seqncia parant atenci a lordre de les paraules, la puntuaci, les preposicions de temps, les majscules, les conjuncions i els connectors de seqncia. s adient dels connectors per escriure pargrafs i textos correctes, reconeixement de la seva importncia en la comunicaci escrita i la seva diferenciaci del llenguatge oral. Producci de textos orals curts, amb estructura lgica i amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament a laula. Producci de textos, en suport paper i digital, que mostrin cura en la presentaci. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Traducci dexpressions tils a la seva llengua.

94

Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci duna entrada de bloc. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Elements morfolgics Identificaci delements morfolgics bsics i habituals en ls de la llengua. Lxic / Vocabulari Professions. Activitats. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua El Past Simple (afirmativa, negativa i interrogativa, respostes breus). Els connectors de seqncia: first, then, next, finally. Narracions daccions passades. Fontica La pronunciaci de les terminacions verbals del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/ i /Id/. Reflexi sobre laprenentatge: Aplicaci destratgies bsiques per organitzar, adquirir, recordar i utilitzar lxic: famlies de paraules, esquemes, etc. s progressiu de recursos per a laprenentatge, com ara diccionaris, llibres de consulta, biblioteques o tecnologies de la informaci i la comunicaci. Reflexi guiada sobre ls i el significat del Past Simple per explicar esdeveniments passats i sobre els connectors de seqncia. Acceptaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva per superar-lo. Inters a aprofitar les oportunitats daprenentatge creades en el context dins i fora de laula. Confiana i iniciativa per expressar-se en pblic i per escrit. Inducci de regles gramaticals a partir de lobservaci. s de la terminologia adient als continguts. Al Workbook: Secci Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Lectura, comprensi i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de lalumnat. Inters per conixer informaci i la producci literria de William Shakespeare i Lope de Vega. Inters per conixer informaci i la producci arquitectnica de Picasso i Antoni Gaud. Inters per conixer informaci i la producci musical de John Lennon i Mozart.

95

Coneixement de lactor i director Charlie Chaplin i la seva aportaci al cinema. DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge. Conscincia de pertnyer a una comunitat lingstica, social i cultural. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua, i inters a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - Reconeixement dels faraons dEgipte i Tutankamon. - Akiane Kramarik, una artista prodigi dels EUA. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: parlar del passat. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: pronunciaci de la terminaci del passat regular /d/, /t/ i /Id/. Coneixement dalguns trets histrics i geogrfics del Regne Unit, obtenint informaci per diferents mitjans: - Histria i serveis del Museu Britnic de Londres. - La vida laboral dels infants durant lpoca victoriana. Coneixement de dades i professions de persones famoses, obtenint informaci per diferents mitjans: - William Shakespeare: escriptor. - Pablo Picasso: pintor, escultor. - Charlie Chaplin: actor i director. - Antoni Gaud: arquitecte. - John Lennon: cantant. - William Roentgen: fsic. - Wolfgang Amadeus Mozart: msic i compositor. - Sir Edmund Hillary: muntanyenc i explorador. - Nens prodigi: Akrit Jaswal, Connie Talbot, Fu Mingxia. Altres: Pascal, Chopin, Michael Jakson. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies entre la manera de formular preguntes a un museu en la societat de llengua anglesa i en la prpia. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials.

96

3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pgina desprs dobservar les illustracions dels perodes histrics que hi surten. (SB, p. 97) Escoltar i repetir unes professions i relacionar-les amb els objectes de les fotografies. (SB, p. 98, ex. 1) Llegir descripcions de persones i identificar almenys una professi de lexercici 1 que cada persona no pot fer. (SB, p. 98, ex. 2) Per parelles, dir si coneixen les persones que sesmenten i indicar quina era la seva professi. (SB, p. 98, ex. 3) Per parelles, pensar en quatre personatges ms del passat perqu el company/a esbrini de qui es tracta. (SB, p. 98, ex. 4) Escoltar una conversa i contestar les preguntes que es formulen. (SB, p. 98, ex. 5) Tornar a escoltar la conversa i identificar la informaci que es demana per completar unes frases. (SB, p. 98, ex. 6) Observar unes paraules dun fullet informatiu dun museu i relacionar-les amb la definici corresponent. (SB, p. 99, ex. 7) Llegir la informaci sobre un museu i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 99, ex. 8) Identificar en el text la persona de la qual es dna informaci. (SB, p. 99, ex. 9) Identificar en el text les frases que ofereixen la informaci que sindica. (SB, p. 99, ex. 10) Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parntesis per aprendre fets interessants sobre el passat utilitzant lafirmativa del Past Simple. (SB, p. 100, ex. 1) Escriure frases sobre esdeveniments famosos de la histria utilitzant paraules que es donen i lafirmativa del Past Simple. (SB, p. 100, ex. 2) Escoltar per comprovar les seves respostes a lexercici anterior. (SB, p. 100, ex. 3) Observar una illustraci sobre una classe victoriana i identificar-ne sis errades. Utilitzar uns verbs que es donen per escriure frases amb la negativa del Past Simple. (SB, p. 100, ex. 4) Completar un pargraf amb els verbs entre parntesis per esbrinar una professi estranya a lAnglaterra dels Tudor utilitzant lafirmativa i la negativa del Past Simple. (SB, p. 101, ex. 5) Copiar i completar unes preguntes amb els verbs entre parntesis utilitzant el Past Simple. (SB, p. 101, ex. 6) Contestar les preguntes de lexercici 6 i utilitzar unes paraules que es donen. (SB, p. 101, ex. 7) Escriure frases sobre les seves activitats de la setmana passada utilitzant lafirmativa o la negativa del Past Simple i unes paraules que es donen i afegir expressions de temps. (SB, p. 101, ex. 8) Per parelles, preguntar al company/a sobre les seves activitats utilitzant les idees de lexercici 8. (SB, p. 101, ex. 9) Completar un text amb els verbs entre parntesis utilitzant el Past Simple. (SB, p. 101, ex. 10) Llegir els perfils duns nens prodigi i contestar les preguntes que es formulen. (SB, p. 102, ex. 1)
97

Completar un quadre amb la informaci que han llegit. (SB, p. 102, ex. 2) Contestar les preguntes que es formulen. (SB, p. 102, ex. 3) Identificar informaci que es demana a un mapa. (SB, p. 102, ex. 4) Escriure la forma del Past Simple duns verbs irregulars i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 103, ex. 1) Copiar i completar unes frases amb lafirmativa del Past Simple dels verbs de lexercici anterior. (SB, p. 103, ex. 2) Escriure frases amb paraules que es donen utilitzant el Past Simple. (SB, p. 103, ex. 3) Completar un pargraf amb els verbs entre parntesis utilitzant el Past Simple. (SB, p. 103, ex. 4) Escriure cinc preguntes amb paraules que es donen utilitzant el Past Simple. (SB, p. 103, ex. 5) Per parelles, preguntar i contestar al company/a les preguntes de lexercici 5. (SB, p. 103, ex. 6) Escoltar i repetir unes activitats i relacionar-les amb les fotografies corresponents. (SB, p. 104, ex. 1) Indicar quines activitats de lexercici 1 fan sovint, algun cop o mai. (SB, p. 104, ex. 2) Llegir unes situacions que es donen i indicar quina activitat de lexercici 1 creuen que va fer desprs cada persona. (SB, p. 104, ex. 3) Escoltar una conversa i identificar la informaci que es dna. (SB, p. 104, ex. 4) Tornar a escoltar la conversa i contestar unes preguntes. (SB, p. 104, ex. 5) Per parelles, triar la resposta correcta per a cada pregunta a un dileg que es dna i, desprs, practicar-lo amb el company/a. (SB, p. 105, ex. 6) Per parelles, copiar un quadre que es dna i amb el company/a fer un role-play sobre dues activitats. (SB, p. 105, ex. 7) Escoltar i repetir unes paraules que es donen. (SB, p. 105, Say It Right!) Per parelles, intercanviar-se els papers de lexercici anterior per fer un altre role-play. (SB, p. 105, ex. 8, 9) Completar un pargraf amb connectors de seqncia. (SB, p. 106, ex. 1) Llegir una entrada dun bloc sobre les seves activitats i contestar unes preguntes. (SB, p. 106, ex. 2) Contestar unes preguntes sobre el bloc de lexercici anterior. (SB, p. 106, ex. 3) Escriure lentrada dun bloc sobre el seu cap de setmana. (SB, p. 106) Escoltar uns dilegs i indicar de quina planta del museu es parla. (SB, p. 107, Communication Kit, ex. 1) Per parelles, practicar els dilegs de lexercici 1 amb el company/a. (SB, p. 107, Communication Kit, ex. 2) Utilitzar el mapa del museu per contestar les preguntes dels visitants que es donen. Les expressions en negreta de lexercici 1 els poden servir com a ajuda. Escriure les seves respostes. (SB, p. 107, Communication Kit, ex. 3) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 108) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 108)

98

4. Avaluaci Check Your Progress, WB, p. 71-72 Self-Evaluation, WB, p. 133 Unit 8 Test, TAIOP, p. 71-77 o Test Factory and Other Resources CD-ROM

Criteris davaluaci Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prviament per parlar desdeveniments del passat utilitzant les estratgies adequades per facilitar la continutat de la comunicaci i produir un discurs entenedor i adequat a la intenci comunicativa. Comprendre la idea general i les informacions especfiques ms rellevants de documents orals senzills, emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals duna conversa sobre professions i un dileg sobre les activitats que shan fet el cap de setmana, si es parla lentament i amb claredat. Reconixer la idea principal i extreure informaci especfica i global de dos textos escrits sobre informaci dun museu i uns nens prodigi. Produir textos breus, orals i escrits, coherents i amb bona dicci o correcci ortogrfica i puntuaci adequada com ara la redacci dun bloc sobre les activitats que shan fet el cap de setmana parant especial atenci als connectors de seqncia a partir de models. Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament com ls i la forma del Past Simple, els connectors de seqncia, la pronunciaci de sons despecial dificultat, etc., en diferents contextos de comunicaci. Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organitzaci, intercanvi i presentaci dinformaci. Utilitzar estratgies per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la llengua, la cultura i les formes de vida diferents a les prpies pel que fa a esdeveniments histrics i el passat i mostrar inters a conixerlos. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu.

5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 98 i 104 i Language Builder, WB, p. 20-21: s de vocabulari relacionat amb professions i activitats. - Reading, SB, p. 99 i 102: comprensi escrita dun fullet informatiu dun museu i duns perfils duns nens prodigi. - Grammar, SB, p. 100-101 i 103: s del Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa i respostes breus) i els connectors de seqncia. - Listening, SB, p. 98 i 104 i Communication Kit, SB, p. 107: comprensi oral duna conversa sobre professions, un dileg sobre les activitats per al cap de setmana i minidilegs que tenen lloc a un museu. - Speaking, SB, p. 105 i Communication Kit, SB, p. 107: s de la llengua anglesa per parlar de professions, preguntar la informaci dun text, parlar de les activitats que shan fet durant el cap de setmana passat i fer preguntes sobre un museu. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 105: pronunciaci de la terminaci del Past Simple -ed: /d/, /t/, /Id/. Prctica de pronunciaci.

99

- Writing, SB, p. 106, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 124: redacci dun bloc sobre les activitats del cap de setmana utilitzant les expressions i vocabulari adients.

Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles.

- Reading, SB, p. 102: respecte pels nens prodigi i les seves habilitats. - Grammar, SB, p. 103: inters a conixer informaci sobre Lope de Vega i Picasso. - Reading, SB, p. 99 i Communication Kit, SB, p. 107: els museus i les seves installacions i serveis. - Writing, SB, p. 106: inters a conixer la construcci de maquetes. - Culture Kit, SB, p. 131: inters a conixer faraons dEgipte i Tutankamon. - Informaci cultural, SB, p. 97, 99 i 102: coneixement i aprenentatge de dades curioses i tils. - Informaci cultural, SB, p. 107: aprenentatge de smbols internacionals als llocs.

Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives

- Writing, SB, p. 106: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi quan es selecciona i es fa s de la informaci i les seves fonts. Utilitzaci dels blocs per compartir informaci. - Speaking, SB, p. 93, Grammar, SB, p. 88 i 91 i Communication Kit, SB, p. 95: respecte per les normes de comportament a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld1. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 8. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 8. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 8. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 8. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional. - Check Your Progress, WB, p. 71-72: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual. - Putting It Together, WB. p. 67, Quick Check, SB. p. 108 i Self-Evaluation, WB, p. 72: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos.

Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per - ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

- Speaking, SB, p. 105 i Communication Kit, SB, p. 107: s de la creativitat personal a lhora de produir textos orals a partir de models que es donen. Foment del treball cooperatiu a laula. - Reading, p. 99 i p. 102: mostra del sentit crtic davant les informacions culturals que shi presenten. - Writing, SB, p. 106: desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

100

Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones. Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, -el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament

- Reading, SB, p. 99 i Grammar, SB, p. 101: coneixement de diferents professions davui dia i de lpoca passada. El treball infantil i la seva erradicaci.

Manteniment duna actitud constructiva i solidria davant la informaci que es presenta i les interaccions de laula. - Vocabulary, SB, p. 104, Speaking, SB, p. 105: respecte per les activitats que realitzen les persones en el seu temps lliure. - Communication Kit, SB, p. 107: aprenentatge i prctica de les frmules per fer i contestar preguntes sobre un museu.

Connexions amb altres matries Cincies socials, geografia i histria: - Les professions davui dia i del passat. - El treball infantil i la seva erradicaci. - poques histriques (lantiga Roma, els vkings, lpoca dels Tudor, lpoca victoriana, la II Guerra Mundial). - Les lleis sobre leducaci a principi del segle XX a Anglaterra. - Pasos de diferents nens prodigi (ndia, Anglaterra, Xina) i la seva ubicaci en el mapa. - Tutankamon i els faraons egipcis. - El Museu Britnic de Londres Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Illegalitzaci de lexplotaci infantil. - Professions. - Comportament en els museus. Educaci visual i plstica: - Picasso, Antoni Gaud. - La construcci de maquetes. Llengua i literatura: - Parlar del passat. - Dades biogrfiques i histriques. - Literatura anglesa i americana dels segles XX i XXI. - Els connectors de seqncia. - Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs en angls al Language Builder a partir dinstruccions en catal.
101

Tecnologies: - Blocs. - Baixar msica dInternet: iPod. Histria i cultura de les religions: - Formes denterrament a lantic Egipte.

6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 148 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 161 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 179 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder, WB, p. 20-21 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld1

7. Temporitzaci Unitat 8: 10 sessions Unit 8 Test: 1 sessi Final Exam 1: 1 sessi Total: 12 sessions

UNITAT 9: On Holiday
1. Objectius daprenentatge Aprendre els noms daccidents geogrfics i de peces de roba. Practicar ls de be going to i del Present Continuous amb valor de futur. Llegir de forma comprensiva i autnoma una pgina dopini i un fullet turstic. Escoltar i comprendre una conversa amb una agncia de viatges i una altra sobre els plans per a les vacances. Parlar sobre plans per a les v acances. Escriure un correu electrnic sobre els seus plans per a les vacances destiu. Identificar i produir sons despecial dificultat: /i:/, /I/ a ski i swim.

102

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Repetici duna llista de paraules sobre accidents geogrfics i peces de roba i complements i utilitzar-los oralment per relacionar-les amb la fotografia corresponent o per indicar a quins llocs normalment acostumen a portar posada la roba que sesmenta. Participaci en converses pautades i controlades amb el company/a per parlar dunes vacances de somni utilitzant expressions tils. s del model de dileg proposat en qu dos joves pregunten sobre el recorregut dels autobusos, per interactuar amb el company/a amb una pronunciaci adient. s de respostes adequades a les informacions que es requereixen pel professor/a i els companys/es en les activitats daula. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Escolta i comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb les activitats habituals dels mbits personal i de laula o lentorn educatiu. Escolta i comprensi general i identificaci dinformacions especfiques duna pgina dopini sobre unes vacances de somni i dun fullet turstic per indicar si unes frases que es donen sn verdaderes o falses i corregir-les, contestar preguntes de comprensi, copiar i completar frases i trobar la informaci que es demana. Escolta i comprensi del vocabulari de la unitat sobre accidents geogrfics i sobre roba i complements. Escolta, comprensi i obtenci dinformaci especfica duna conversa a una agncia de viatges per contestar preguntes i relacionar informaci i un dileg sobre els plans per a les vacances destiu per contestar una pregunta i copiar i completar unes frases. Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adients a ledat, interessos i nivell de competncia. Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Reconeixement dalgunes de les caracterstiques i convencions del llenguatge escrit i la seva diferenciaci del llenguatge oral a la secci Writing. Lectura de dilegs que sutilitzen per demanar o donar informaci sobre autobusos. Anticipaci del contingut general del que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). s destratgies bsiques de comprensi lectora: identificaci del tema dun text observant les imatges, s dels coneixements previs, inferncia dels significats per context, etc. s destratgies bsiques de comprensi de missatges orals: s del context verbal i no verbal i dels coneixements previs sobre la situaci.

103

Al Workbook: Comprensi general i identificaci dinformacions especfiques dun text sobre el submarinisme a Tenerife per contestar unes preguntes i identificar frases verdaderes o falses. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Composici dun correu electrnic sobre els plans per a les vacances a partir dun model, seguint lesquema elaborat i utilitzant les regles bsiques dortografia i puntuaci vistes al llarg del curs. Desenvolupament de lexpressi escrita de forma guiada de lexpressi escrita de forma guiada, completant una fitxa i parant atenci a totes les normes descriptura vistes al llarg del curs: lordre de les paraules, la puntuaci, les preposicions de temps, les majscules, les conjuncions i els connectors de seqncia. s de tots els punts apresos i revisats al llarg del curs per escriure textos correctes, reconeixement de la seva importncia en la comunicaci escrita i la seva diferenciaci del llenguatge oral. Producci de textos orals breus, amb estructura lgica i amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament a laula. Producci de textos, en suport paper i digital, que mostrin cura en la presentaci. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Traducci dexpressions tils a la seva llengua. Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci dun correu electrnic sobre els seus plans per a lestiu. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Elements morfolgics Identificaci delements morfolgics bsics i habituals en ls de la llengua. Lxic / Vocabulari Accidents geogrfics. Peces de roba i complements. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua Lestructura be going to i el Present Continuous amb valor de futur (afirmativa, negativa i interrogativa). Reps de totes les normes ortogrfiques vistes al llarg del curs: ordre de les paraules, puntuaci, preposicions de temps, majscules, conjuncions i connectors de seqncia. Expressar plans futurs. Fontica Pronunciaci de sons despecial dificultat: /i:/, /I/.

104

Reflexi sobre laprenentatge: Aplicaci destratgies bsiques per organitzar, adquirir, recordar i utilitzar lxic: famlies de paraules, esquemes, etc. Reflexi guiada sobre ls i el significat de lestructura be going to i del Present Continuous amb valor de futur i de totes les normes ortogrfiques vistes al llarg del curs. Acceptaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva per superar-lo. Organitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge. Inters a aprofitar les oportunitats daprenentatge creades en el context dins i fora de laula. Inducci de regles gramaticals a partir de lobservaci. s de la terminologia adient als continguts. Al Workbook: Secci Check Your Progress per consolidar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Lectura i audici de la can House dElton John. (Review 3, SB, p. 121) Lectura, comprensi i gaudi de textos adaptats a la capacitat lectora i interessos i gustos de lalumnat. DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge. Conscincia de pertnyer a una comunitat lingstica, social i cultural. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua i inters a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - Coneixement de llocs famosos del mn: el mont Rushmore, el Taj Mahal, la Muralla xinesa, el Parten, el riu Nil, les coves Cango i el riu Ganges. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: parlar sobre les vacances. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: els sons /i:/, /I/ a paraules com ski i swim. Coneixement de dades i descripcions dalgunes destinacions turstiques i diferents tipus de vacances, obtenint informaci per diferents mitjans. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies entre la manera de sollicitar informaci sobre recorreguts i horaris dels autobusos en la societat de llengua anglesa i en la prpia. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials.

105

3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pgina desprs dobservar les illustracions dels perodes histrics que hi surten. (SB, p. 97) Escoltar i repetir accidents i llocs geogrfics i relacionar-los amb la fotografia corresponent. (SB, p. 110, ex. 1) Identificar a les fotografies de lexercici 1 laccident geogrfic segons es tracti daigua, terra o noms estiguin a llocs molt freds. (SB, p. 110, ex. 2) Per parelles, copiar i completar un quadre amb noms reals de llocs en un temps mxim de tres minuts. (SB, p. 110, ex. 3) Per parelles, parlar amb el company/a sobre els accidents geogrfics de lexercici 1, sobre quan va ser la darrera vegada que hi van anar i qu hi van fer. (SB, p. 110, ex. 4) Escoltar una conversa a una agncia de viatges i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 110, ex. 5) Tornar a escoltar la conversa i relacionar uns llocs a A amb la ra per la qual es decideix a lenregistrament anterior no anar-hi de vacances a B. (SB, p. 110, ex. 6) Llegir una opini a una pgina web i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 111, ex. 7) Indicar si unes frases sn verdaderes o falses i corregir-les. (SB, p. 111, ex. 8) Contestar preguntes sobre la pgina web que han llegit. (SB, p. 111, ex. 9) Identificar informaci que es demana a la pgina web i contestar el que es pregunta. (SB, p. 111, ex. 10) Copiar i completar frases amb uns verbs entre parntesis utilitzant be going to en afirmativa. (SB, p. 112, ex. 1) Completar un frases amb uns verbs entre parntesis utilitzant be going to en afirmativa o negativa. (SB, p. 112, ex. 2) Escriure almenys cinc frases utilitzant be going to en afirmativa i negativa segons la informaci dun itinerari duna agncia de viatges. (SB, p. 112, ex. 3) Copiar i completar unes preguntes amb uns verbs entre parntesis utilitzant be going to i desprs, contestar-les sobre ells/es. (SB, p. 113, ex. 4, 5) Escriure preguntes utilitzant unes paraules que es donen i be going to. (SB, p. 113, ex. 6) Observar la informaci duna agncia de viatges i contestar les preguntes de lexercici 6. (SB, p. 113, ex. 7) Completar un correu electrnic amb uns verbs entre parntesis utilitzant be going to. (SB, p. 113, ex. 8) Escoltar per comprovar les seves respostes de lexercici anterior. (SB, p. 113, ex. 9) Indicar qu faran en uns moments que sindiquen i, per parelles, comparar els seus plans amb els del company/a. (SB, p. 113, ex. 10, 11) Observar unes paraules dun text i dir-les en la seva llengua. (SB, p. 114, ex. 1) Llegir el text del fullet de lexercici anterior i contestar la pregunta que es formula. Raonar la seva resposta. (SB, p. 114, ex. 2)

106

Identificar tres pasos al fullet informatiu de lexercici anterior i dir quin animal hi veuen a cadascun. (SB, p. 114, ex. 3) Copiar i completar unes frases amb informaci que han llegit. (SB, p. 114, ex. 4) Identificar qu s a unes frases que es donen. (SB, p. 114, ex. 5) Completar unes frases amb els verbs entre parntesis utilitzant el Present Continuous en afirmativa i relacionar-les amb lanunci corresponent. (SB, p. 115, ex. 1) Escriure frases sobre les persones de lexercici anterior utilitzant paraules que es donen i el Present Continuous en afirmativa o negativa. (SB, p. 115, ex. 2) Observar unes frases sobre els plans duns nois per a desprs de classe i escriure frases afirmatives i negatives sobre aquests plans. (SB, p. 115, ex. 3) Copiar i completar unes preguntes utilitzant la forma correcta del Present Continuous. (SB, p. 115, ex. 4) Per parelles, preguntar i contestar les preguntes de lexercici anterior. (SB, p. 115, ex. 5) Escoltar i repetir unes peces de roba i classificar-les en dos grups segons es portin posades normalment a llocs clids o freds. (SB, p. 116, ex. 1) Observar laroba a dues maletes i unes llistes de dues persones que marxen de vacances. Contestar qu van ficar el dia anterior dins la maleta i qu hi ficaran ms tard. (SB, p. 116, ex. 2) Llegir unes frases sobre plans de viatge i indicar quines peces de roba creuen que cada persona ficar dins la maleta. (SB, p. 116, ex. 3) Indicar quines llenges parlen les persones dels pasos de lexercici anterior, esmentar altres pasos que coneguin i quina llengua shi parla. (SB, p. 116, ex. 4) Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 116, ex. 5) Tornar a escoltar la conversa de lexercici 5 i completar unes frases. (SB, p. 116, ex. 6) Per parelles, llegir la informaci dun quadre sobre les vacances de somni duna noia per indicar quines serien les respostes que contestaria a unes preguntes que es donen i desprs practicar el dileg amb un company/a. (SB, p. 117, ex. 7) Per parelles, pensar en unes vacances de somni i, per torns, preguntar i contestar les preguntes de lexercici anterior per esbrinar quines sn. (SB, p. 117, ex. 8) Escoltar i repetir unes paraules que es donen. (SB, p. 117, Say It Right!) Copiar i corregir unes errades a unes frases. (SB, p. 118, ex. 1) Llegir un correu electrnic i corregir unes errades encerclades de vermell. Utilitzar la checklist com a ajuda. (SB, p. 118, ex. 2) Tornar a observar el correu electrnic model de lexercici 1 i contestar unes preguntes que es formulen. (SB, p. 118, ex. 3) Escriure un correu electrnic sobre els seus plans per a les vacances. (SB, p. 118) Relacionar unes preguntes amb les seves respostes i desprs escoltar els dilegs per comprovar les seves respostes. (SB, p. 119, Communication Kit, ex. 1) Per parelles, practicar els dilegs de lexercici 1 amb el company/a. (SB, p. 119, Communication Kit, ex. 2)

107

Triar les respostes correctes. (SB, p. 119, Communication Kit, ex. 3) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 120) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 120)

4. Avaluaci

Check Your Progress, WB, p. 79-80 English and Me, Strategies for Progress, WB, p. 130-131 Self-Evaluation, WB, p. 133 Unit 9 Test, TAIOP, p. 78-84 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Final Exam 1, TAIOP, p. 92-98 Final Exam 2, TAIOP, p. 99-105

Criteris davaluaci Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prviament per parlar sobre les vacances per facilitar la continutat de la comunicaci i produir un discurs entenedor i adequat a la intenci comunicativa. Comprendre la idea general i les informacions especfiques ms rellevants de documents orals senzills, emesos cara a cara o procedents de mitjans audiovisuals duna conversa sobre destinacions turstiques i els plans per a les vacances, si es parla lentament i amb claredat. Reconixer la idea principal i extreure informaci especfica i global de textos escrits com ara una pgina dopini sobre vacances en famlia i un fullet turstic dunes vacances especials. Produir textos breus, orals i escrits, coherents i amb bona dicci o correcci ortogrfica i puntuaci adequada dun correu electrnic amb la descripci dels plans per a les vacances parant especial atenci als punts de la Checklist, a partir de models. Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament del verb be going to, el Present Continuous amb valor de futur, les normes descriptura, la pronunciaci de sons despecial dificultat etc., en diferents contextos de comunicaci. Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organitzaci, intercanvi i presentaci dinformaci. Utilitzar estratgies per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la llengua, la cultura i les formes de vida diferents a les prpies pel que fa a llocs turstics especials a daltres pasos i mostrar inters a conixer-los. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu.

108

5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 110 i 116 i Language Builder, WB, p. 22-23: s de vocabulari relacionat amb accidents geogrfics i les peces de roba i complements. - Reading, SB, p. 111 i 114: comprensi escrita duna pgina dopini sobre vacances en famlia i sobre els plans per a les vacances. - Grammar, SB, p. 112-113 i 115: s de be going to, el Present Continuous amb valor de futur i les normes descriptura vistes al llarg del curs. - Listening, SB, p. 110 i 116 i Communication Kit, SB, p. 119: comprensi oral duna conversa sobre destinacions turstiques i els plans per a les vacances. - Speaking, SB, p. 117 i Communication Kit, SB, p. 119: s de la llengua anglesa per parlar daccidents geogrfics, fer preguntes sobre les vacances i sobre lhorari i recorregut dels autobusos. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 117: pronunciaci dels sons despecial dificultat: /i:/, /I/. Prctica de pronunciaci. - Writing, SB, p. 106, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 124: redacci dun correu electrnic amb la descripci dels plans per a les vacances, utilitzant les expressions i vocabulari adients. - Grammar, SB, p. 112-113 i 115: destinacions turstiques tpiques, com lndia, Grcia, Egipte, Espanya, Itlia, Frana o accidents geogrfics dinters turstic, com lEverest i el riu Mississip. - Culture Kit, SB, p. 132: accidents geogrfics dinters turstic (les coves de Cango, el riu Ganges) i la seva localitzaci en el mapa. - Communication Kit, SB, p. 119: utilitzaci de lautobs com a mitj de transport (per exemple, el double-decker, autobs de dos pisos tpic del Regne Unit). - Informaci cultural, SB, p. 109, 111, 114 i 119: coneixement i aprenentatge de dades curioses i tils.

Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles.

Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives

- Writing, SB, p. 118: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi quan es selecciona i es fa s de la informaci i les seves fonts. - Speaking, SB, p. 110, Communication Kit, SB, p. 119: respecte per les normes de comportament a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - Reading, SB, p. 111: lectura duna pgina dopini per extreure informaci que es desitja i saber quina s la informaci objectiva i quina la subjectiva. - Communication Kit, SB, p. 119: actitud crtica davant la informaci sobre autobusos (ruta, horari, recorregut, etc.) - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld1. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 9. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 1 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 9. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 9. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 9. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional. - Check Your Progress, WB, p. 79-80: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual.

Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga

109

conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per - ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica. Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones. Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament

- Putting It Together, WB. p. 75, Quick Check, SB. p. 120 i Self-Evaluation, WB, p. 80: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos.

- Speaking, SB, p. 117 i Communication Kit, SB, p. 119: s de la creativitat personal a lhora de produir textos orals a partir de models que es donen. Foment del treball cooperatiu a laula. - Reading, p. 111 i p. 114: mostra del sentit crtic davant les informacions culturals que shi presenten. - Writing, SB, p. 118: desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

- Reading, p. 111 i p. 114: comprensi escrita dun text sobre accidents geogrfics i destinacions turstiques. - Vocabulary, SB, p. 116 i Listening, SB, p. 116: coneixement del clima de diverses destinacions turstiques i s daquest coneixement a lhora de fer les maletes per anar de viatge.

- Reading, SB, p. 111: respecte per les opinions dels altres quant a destinacions turstiques i activitats que shi poden fer. - Communication Kit, SB, p. 119: aprenentatge i prctica de les frmules per preguntar sobre horaris, recorreguts i parades dautobs.

Connexions amb altres matries Cincies de la naturalesa: - Accidents geogrfics (i el seu inters turstic). - Animals salvatges: palolo de Samoa, calamar gegant del corrent de Humboldt, tigre de Bengala. Cincies socials, geografia i histria: - Destinacions turstiques i accidents geogrfics dinters turstic. - Vacances i turisme. Educaci fsica: - Condicions fsiques adients per fer esports daventura. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Vacances en famlia: convivncia. - Reflexi sobre les diferncies geogrfiques i culturals de diferents pasos anglosaxons. - Aprenentatge de les frmules adients per demanar informaci. Llengua i literatura: - El futur amb be going to. - El Present Continuous amb valor de futur.

110

- Lordre de les paraules a loraci, la puntuaci, les preposicions de temps, les majscules, les conjuncions i els connectors de seqncia. - Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs en angls al Language Builder a partir dinstruccions en catal. Tecnologies: - s dInternet per planificar vacances i fer reserves. 6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 150 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 162 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 181 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Grammar Practice Review 3, WB, p. 110-111 Language Builder, WB, p. 22-23 Burlington ESO 1 Grammar Factory CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld1 Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM

7. Temporitzaci Unitat 9: 10 sessions Unit 9 Test: 1 sessi Term Test 3: 1 sessi Final Exam 2: 1 sessi Total: 13 sessions

111

SEMINARI DANGLS. CRITERIS DAVALUACI 1r ESO 2012-2013


Lalumne haur de demostrar una progressi amb ladquisici de les quatre habilitats fonamentals del procs daprenentatge. (SKILLS) WRITING : Expressi escrita READING: Comprensi escrita / lectura

LISTENING: Comprensi oral. SPEAKING: Expressi oral.

CONTINGUTS MNIMS 1r E.S.O


BE HAVE / HAS GOT PERSONAL AND OBJECT PRONOUNS POSSESSIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS PRESENT SIMPLE / CONTINUOUS CAN, MUST TIME EXPRESSIONS FREQUENCY ADVERBS PREPOSITIONS PAST (Regular and Irregular verbs) THERE IS, THERE ARE, HOW MUCH, HOW MANY FUTURE WITH GOING TO + INFINITIVE and PRESENT CONTINUOUS ADJECTIVES: COMPARATIVES & SUPERLATIVES VOCABULARY & EXPRESSIONS FROM UNITS ORDER IN THE SENTENCE. (Affirmative,negative & question) ADVERBS OF MANNER AND DEGREE

MATERIALS 1r ESO. LLIBRES DE TEXT: ENGLISH WORLD 1. Ed. Burlington. Students Book & Workbook READERS. The Treasure seekers. 1r ESO Activity Readers. Ed. Burlington. Agathon: A Greek slave in Pompeii. 1r ESO Activity Readers. Ed. Burlington. NOTEBOOK & COMPOSITION NOTEBOOK AVALUACI - Lavaluaci ser CONTINUA: la matria sacumula, per la qual cosa la segona avaluaci servir com a recuperaci de la primera i la 3 de la 2. En totes les avaluacions hi haur les segents proves: PROVES Grammar & structures + vocabulary + translation + composition (redacci) Listening Speaking Reader Reading comprehension. 1r ESO 70%

30%

Un NO PRESENTAT en alguna de les proves suposa perdre tots els drets a lavaluaci contnua/sumativa i no podr ser mai aprovat per la junta davaluaci.

112

ACTITUD
Es valorar positiva / negativament (pujant / baixant la nota del trimestre i/o final) * lactitud positiva / negativa valorant la participaci i lesfor per parlar en angls a classe, portar el material a classe i esforar-se per aprendre i ser responsable, intentant superar les dificultats. Tamb s molt important el comportament dins laula en un clima de respecte envers el professorat i la resta de companys. * la realitzaci de les tasques a laula i a casa (exercises + homework + compositions + moodle) i el lliurament daquestes dintre del termini demandat pel professor/a. No sacceptar cap redacci / treball fora del termini establert. Lalumne/a haur de responsabilitzar-sen de la correcci dels exercisis a classe i/o en el moodle. * lassistncia a classe. Quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificaci o sense ella, o sistemticament es negue a realitzar els treballs requerits, pot provocar la impossibilitat de l'avaluaci contnua. Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals, l'alumne perdr el dret a l'avaluaci contnua, quedant-li solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzar a tots els alumnes a fi de curs. Sent aquesta l'nica prova que podr ser tinguda en compte per a la seva qualificaci que en cap cas podr superar els 6 punts totals. A Setembre i Convocatries Extraordinaries de Pendents les proves de recuperaci inclouran exercicis amb continguts mnims de gramtica, reading comprehension, traducci i redacci, valorant-se de manera global en Apte/No Apte. Ser obligatori presentar el dossier de reps lliurat pel professor/a Un NO PRESENTAT suposa perdre tots els drets a lavaluaci i no podr ser mai aprovat per la junta davaluaci.

Angls Prctic ESO AVALUACI


- Lavaluaci ser continua amb la realitzaci en classe de treballs especfics de carcter obligatori. La valoraci de lalumne ser global incloent proves escrites, orals, de listening i reading. - La assistncia a classe ser obligatria i es valorar la motivaci, participaci, inters i disposici envers lassignatura. Lactitud positiva / negativa valorant lesfor per parlar en angls a classe. - Quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificaci o sense ella, o sistemticament es negue a realitzar els treballs requerits, pot provocar la impossibilitat de l'avaluaci contnua. Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals, l'alumne perdr el dret a l'avaluaci contnua, quedant-li solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzar a tots els alumnes a fi de curs. Sent aquesta l'nica prova que podr ser tinguda en compte per a la seva qualificaci que en cap cas podr superar els 6 punts totals. - En la convocatria de setembre la prova final objectiva ser oral i escrita i de continguts mnims valorant-se de manera global en Apte/No Apte.
113

2n ESO
PROGRAMACI I SEQENCIACI DELS CONTINGUTS
En lorganitzaci i seqenciaci dels continguts duem a terme una distribuci temporal de continguts bsics agrupats en unitats didctiques, tenint en compte la lgica interna del desenvolupament de lrea i els blocs corresponents del currculum oficial. Daltra banda, oferim un plantejament conjunt dels tres tipus de continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals-. A ms, afegirem les diferents competncies/subcompetncies tingudes en compte en les diferents activitats proposades. Tamb afegirem el tractament a la diversitat. Components del curs Per a lalumne/a: Students Book Workbook Language Builder (combinat amb el Workbook) English World ESO 2 Website - Students Zone Per al professor/a: Teachers Manual Teachers All-in-One Pack (TAIOP) Class Audio CDs Digital Teachers Pack Welcome to Britain DVD

1 Avaluaci Starter Unit. ( Introduction)


1. Objectius daprenentatge Recordar el vocabulari sobre professions, adjectius descriptius, peces de roba, preposicions de lloc, menjar, animals i parts del cos. Utilitzar correctament el plural dels substantius, els adjectius possessius i el genitiu sax i els verbs to be i have got en present.

114

Escoltar de manera comprensiva una conversa. Utilitzar el llenguatge de classe. Saludar i presentar-se.

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en converses pautades i controlades, en parella o en grup, dins de laula o lentorn escolar, i en simulacions relacionades amb experincies i interessos personals, amb pronunciaci i entonaci adequades amb diverses finalitats comunicatives. s de respostes espontnies a situacions de comunicaci a laula. s del model de dileg que es dna sobre diverses situacions de classe per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou amb una pronunciaci adient. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb les activitats habituals dels mbits personal i de laula o lentorn educatiu. Anticipaci del contingut general dall que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Escolta, comprensi i producci oral del vocabulari de la unitat sobre professions, adjectius descriptius, roba, preposicions de lloc, menjar, animals i parts del cos per relacionar-lo amb les fotografies i definici corresponents, classificar-lo correctament a words maps, identificar-lo a serps de paraules i a illustracions, contestar preguntes sobre laparena dels personatges duna fotografia, completar un quadre de pronoms personals i adjectius possessius, etc. Iniciativa per llegir de forma autnoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta. s destratgies de comprensi dels missatges orals, com ara: s dels coneixements previs sobre el tema o la situaci i/o identificaci de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenci de qui parla i dels elements paralingstics. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Formulaci de preguntes sobre accions i fets habituals en lentorn escolar. Utilitzaci de respostes adequades a les situacions de comunicaci a laula. s dexpressions comunes, de frases fetes i de lxic apropiat a contextos concrets i quotidians en lmbit educatiu i personal. Producci de textos orals breus i coherents amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament. Producci semicontrolada de descripcions de personatges duna illustraci a partir dadjectius que es donen, en suport paper i digital, que mostrin coherncia, amb correcci ortogrfica i puntuaci adequada,

115

i estructurats en pargrafs i amb presentaci acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referncia models treballats prviament. Producci semicontrolada de descripcions dels personatges dun dibuix a partir dels adjectius que es donen, en suport paper i digital, que mostrin coherncia, amb correcci ortogrfica i puntuaci adequada, i estructurats en pargrafs i amb presentaci acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referncia models treballats prviament. s destratgies de comprensi lectora: identificaci del vocabulari de la unitat amb ajuda delements textuals i no textuals, relacionant vocabulari amb imatges, fotografies o definicions. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Lxic / Vocabulari Professions. Adjectius descriptius. Peces de roba. Peposicions de lloc. Menjar. Animals. Parts del cos. Llenguatge de classe. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua Frmules per presentar-se de manera informal. Utilitzar el llenguatge de clase. Adjectius possessius. El genitiu sax. Els verbs to be i have got. Fontica La pronunciaci del vocabulari de la unitat i les expressions per comunicar-se a clase. Reflexi sobre laprenentatge: Identificaci i s delements lingstics bsics i habituals en la comunicaci oral i escrita. s de recursos per a laprenentatge com diccionaris, llibres de consulta, biblioteques o tecnologies de la informaci i la comunicaci. Reflexi guiada sobre ls i el significat de to be i have got, el genitiu sax i els adjectius possessius. Sensibilitzaci envers la pronncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llenges estrangeres. Sensibilitzaci envers els patrons bsics de ritme, dentonaci i accentuaci de paraules i enunciats propis de les llenges estrangeres. s destratgies bsiques daprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingstics (lxic, funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius.
116

Identificaci destratgies per a la comprensi i interpretaci de missatges i documents: identificaci del tema, de paraules clau, del context verbal i no verbal, inferncia de significat i coneixements previs sobre la situaci. s de recursos per a laprenentatge: diccionaris, llibres de consulta mitjans audiovisuals, i mate rials en suport digital. Participaci en lavaluaci i s destratgies dautocorrecci de les produccions orals, escrites i audiovisuals.

Reconeixement i accepaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva de superaci.
Reflexi sobre lorganitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Valoraci del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcci collectiva del coneixement. Reflexi sobre els objectius daprenentatge de llenges i valoraci (fortaleses i dificultats) del propi progrs. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA No es tracta en aquesta unitat dintroducci. DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva, una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge i una porta oberta a la comprensi del mn i de les altres persones. Conscienciaci de pertinena a una comunitat lingstica, social i cultural i actitud positiva dinters i confiana davant la diversitat de llenges i cultures. Sensibilitat per comprendre la complexitat i diversitat de relacions que cadasc mant amb les llenges i cultures. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua, i inters a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa en contextos reals i funcions diverses: saludar, presentar-se formalment i informal i donar informaci personal. Expressi de salutacions, presentacions i intercanvis dinformaci personal amb ls de diferents recursos verbals i no verbals en la llengua estrangera apresa a classe. Conscincia de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies ms significatives sobre la manera de presentar-se i de donar informaci personal en la societat de llengua anglesa i en la prpia.

3. Metodologia i situacions de treball Escoltar i repetir unes professions i relacionar-les amb les definicions que es donen. (SB, p. 4, ex. 1) Escoltar i repetir uns adjectius i indicar-ne quins descriuen la personalitat i quins laspecte fsic. (SB, p. 4, ex. 2)
117

Utilitzar adjectius que es donen per descriure laspecte fsic de les persones duna illustraci. (SB, p. 4, ex. 3) Identificar dotze tipus de roba a una serp de paraules i relacionar-les amb la pea de roba corresponent de la illustraci que es dna. (SB, p. 4, ex. 4) Escoltar per comprovar les seves respostes a lexercici anterior. (SB, p. 4, ex. 5) Escoltar i repetir preposicions de lloc i desprs observar larmari de la illustraci de lexercici anterior per completar frases amb la preposici correcta dunes que es donen. (SB, p. 4, ex. 6) Escoltar i repetir menjar i relacionar-lo amb la illustraci corresponent. (SB, p. 5, ex. 7) Copiar i completar word maps amb el vocabulari de menjar de lexercici 7. (SB, p. 5, ex. 8) Escoltar i repetir uns animals i indicar-ne quins no sn mamfers i indicar la categoria a la qual pertanyen. (SB, p. 5, ex. 9) Identificar lanimal correcte a lexercici anterior que tingui les parts del cos que sindiquen. (SB, p. 5, ex. 10) Per parelles, escriure una descripci del seu animal preferit sense esmentar-lo perqu el company/a esbrini de quin es tracta. (SB, p. 5, ex. 11) Copiar un quadre i escriure unes paraules a la columna correcta segons estiguin en singular o plural. (SB, p. 6, ex. 1) Indicar quantes coses veuen dunes que es llisten a una illustraci i escriure les respostes a les seves llibretes. (SB, p. 6, ex. 2) Escoltar per comprovar les seves respostes a lexercici anterior. (SB, p. 6, ex. 3) Copiar i completar un quadre sobre els pronoms personals o adjectius possessius. (SB, p. 6, ex. 4) Escoltar per comprovar les seves respostes a lexercici anterior. (SB, p. 6, ex. 5) Copiar i completar unes frases amb ladjectiu possessiu correcte. (SB, p. 6, ex. 6) Copiar i completar unes frases amb el nom correcte entre parntesis utilitzant el genitiu sax. (SB, p. 6, ex. 7) Copiar i completar unes frases utilitzant uns noms de famosos que es donen i el genitiu sax. (SB, p. 7, ex. 8) Observar una fotografia i completar un text amb la forma correcta del verb to be. (SB, p. 7, ex. 9) Copiar i completar unes preguntes amb to be i desprs, contestar-les segons la informaci de la fotografia de lexercici anterior. (SB, p. 7, ex. 10) Copiar i completar unes frases sobre la fotografia de lexercici 9 utilitzant la forma correcta de have got. (SB, p. 7, ex. 11) Escriure preguntes amb paraules que es donen utilitzant have got i contestar-les segons la fotografia de lexercici 9. (SB, p. 7, ex. 12) Copiar i completar unes frases perqu siguin verdaderes per a ells/es utilitzant to be i have got. (SB, p. 7, ex. 13) Per parelles, preguntar i contestar preguntes per esbrinar les respostes del company/a de lexerc ici 13. (SB, p. 7, ex. 14) Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 7, ex. 15) Copiar unes frases a les seves llibretes i tornar a escoltar lenregistrament de lexercici anterior per triar les respostes correctes. (SB, p. 7, ex. 16) Completar uns dilegs amb unes frases que es donen. (SB, p. 8, ex. 1) Per parelles, escoltar per comprovar les seves respostes a lexercici anterior i practicar el dileg amb el company/a. (SB, p. 8, ex. 2) Escoltar i repetir unes frases i indicar-ne quines diuen habitualment els/les alumnes i quines els professors/es. (SB, p. 8, ex. 3)

118

Copiar i completar uns minidilegs amb les preguntes de lexercici 3 i practicar-los amb un company/a. (SB, p. 8, ex. 4) Fer els exercicis Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 8) 4. Avaluaci Diagnostic Test, TAIOP, p. 2-4 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Revision Worksheets, TAIOP, p. 5-7 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Student Learning Record, My English Experience, WB, p. 128-129 Criteris davaluaci Participar en interaccions orals bsiques per saludar-se i presentar-se, fent s destratgies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius. Comprendre la idea general i informacions especfiques de textos orals sobre joves que es presenten i se saluden emeses cara a cara, o en qualsevol suport sobre temes coneguts. Produir de forma guiada textos orals curts, coherents i amb bona dicci que siguin entenedors per a linterlocutor. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingstic de la llengua estrangera en diferents contextos de comunicaci, com a instrument dautoaprenentatge i dautocorrecci de les produccions prpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca, organitzaci i presentaci dinformaci. Participar en lavaluaci de les produccions prpies i les dels altres. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu.

5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 4-5, Language Builder, WB, p. 4-5: reps de vocabulari relacionat amb professions, adjectius descriptius, peces de roba, preposicions de lloc, menjar, animals i les parts del cos.

- Grammar, SB, p. 6-7: s del singular i el plural dels substantius, els adjectius
possessius, el genitiu sax i els verbs to be i have got.

- Listening, SB, p. 7: comprensi oral duna conversa entre adolescents per


saludar-se i presentar-se. - Speaking, SB, p. 8: s dinstruccions i preguntes per interaccionar a laula amb el professor/a i amb els companys/es per presentar-se i saludar-se. Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles. - Grammar, SB, p. 7: compleci dun exercici a partir dels seus coneixements sobre diversos personatges del mn de la cultura, histrics i actuals relacionats amb el mn de la msica, la literatura, la pintura o el cinema: Shakespeare, Leonardo de Vinci, Cervantes, The Beatles i Angelina Jolie.

119

Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica. Competncia en el coneixement i interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament - Grammar, SB, p. 7: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi a lhora de seleccionar i fer s de la informaci i les seves fonts.

- Vocabulary, SB, p. 4-5; Grammar, SB, p. 6-7; Speaking, SB, p. 8: realitzaci dexercicis de reps perqu consolidin el que han aprs anteriorment.

- Grammar, SB, p. 6-7; Speaking, SB, p. 8: s de la creativitat personal a lhora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen. Foment del treball cooperatiu a laula.

- Vocabulary, SB, p. 5: s dels coneixements sobre cincies naturals per identificar animals duna llista que no sn mamfers. Identificaci dels grups alimentaris als quals pertanyen diversos aliments.

Vocabulary, SB, p. 4: respecte pel treball i les diferents professions.

Speaking, SB, p. 8: coneixement de les formes de presentaci i de salutaci en angls per utilitzar-les en situacions de comunicaci adients. Respecte pels torns de paraula i les rutines de classe.

Manteniment duna actitud constructiva i solidria davant la informaci que es presenta i les interaccions a laula.

120

Connexions amb altres matries Llengua i literatura: - Instruccions i preguntes tpiques que sutilitzen en el llenguatge de classe i frmules per presentarse als companys/es. - Informaci sobre Cervantes i Shakespeare. - Els verbs to be i have got en afirmativa, negativa i interrogativa. - Singular i plural dels substantius - Adjectius possessius. - El genitiu sax. Cincies de la naturalesa: - Identificaci dels mamfers en un grup danimals. - Els grups alimentaris. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Presentar-se i relacionar-se. - La importncia de mantenir una actitud de respecte tant pel professor/a com pels companys/es de classe. - Aprenentatge i respecte pels torns de paraula dins i fora de laula.

6. Atenci a la diversitat No es tracta en aquesta unitat dintroducci. 7. Temporitzaci Unitat dIntroducci: 1 sessi Diagnostic Test: 1 sessi Total: 2 sessions

UNITAT 2: Back to School


1. Objectius daprenentatge Aprendre vocabulari relacionat amb lescola i amb diferents rutines. Llegir de forma comprensiva i autnoma dun text breu sobre consells per a la tornada a lescola i un article de revista sobre Moreton Hall, una escola anglesa que combina llions amb prctiques laborals. Utilitzar correctament el Present Simple i els adverbis de freqncia. Escoltar de forma comprensiva converses entre adolescents que parlen de les seves feines o de les seves rutines diries. Parlar sobre rutines i activitats. Escriure un correu electrnic en qu descriguin les seves rutines, fixant-se en ls de les majscules i la puntuaci.

121

Intercanviar i pronunciar correctament la terminaci dels verbs en la 3a persona del singular del Present Simple: /s/ i /z/ i /Iz/.

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Participaci en converses pautades i controlades, en parella o en grup, dins de laula o lentorn escolar, i en simulacions relacionades amb experincies i interessos personals per intercanviar informaci personal a lhora de presentar-se i parlar dels seus hbits i els dels altres i expressar preferncies o no a diferents assignatures escolars amb pronunciaci i entonaci adequades amb diverses finalitats comunicatives. Producci de textos orals breus sobre activitats que fa un adolescent en el seu temps lliure. s de respostes espontnies a situacions de comunicaci a laula. s del model de dileg proposat en qu sopina sobre diferents assignatures escolars per interactuar amb el company/a amb una pronunciaci adient. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Escolta i comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb les activitats habituals dels mbits personal i de laula o lentorn educatiu. Anticipaci del contingut general dall que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Obtenci dinformaci especfica en textos orals i audiovisuals duna conversa entre una adolescent i la seva mare per completar unes frases i duna conversa telefnica per triar les respostes correctes. Escolta i comprensi del vocabulari de la unitat sobre assignatures, material escolar, activitats de temps lliure i aficions per relacionar-lo amb la illustraci corresponent i triar-ne ladient per completar unes frases i unes preguntes. Obtenci dinformaci especfica en textos escrits dun text breu sobre consells per a la tornada a le scola i un article de revista sobre Moreton Hall, una escola anglesa que combina llions amb prctiques laborals per indicar si unes frases sn verdaderes o falses i corregir-les, identificar frases sinnimes, relacionar xifres que es donen i contestar preguntes sobre la informaci que han llegit. Comprensi general i identificaci del tema i inferncia de significats dun text oral, escrit o audiovisual: pel context visual, pels coneixements previs del tema, i per la comparaci de paraules o frases similars en les llenges que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb lmbit educatiu i personal. Iniciativa per llegir de forma autnoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta.

122

s destratgies de comprensi dels missatges orals, com ara: s dels coneixements previs sobre el tema o la situaci i/o identificaci de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenci de qui parla i dels elements paralingstics. Al Workbook: Comprensi dinformaci especfica dun text sobre escoles amb horaris especials per fer un exercici de verdader o fals i contestar preguntes de comprensi. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Formulaci de preguntes sobre accions i fets habituals en lentorn escolar. Utilitzaci de respostes adequades a les situacions de comunicaci a laula. s dexpressions comunes, de frases fetes i de lxic apropiat a contextos concrets i quotidians en lmbit educatiu i personal. Producci de textos orals breus i coherents amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament. Producci semicontrolada dun informe sobre el seu cantant o grup preferit fixant-se en les majscules i la puntuaci, en suport paper i digital, que mostrin coherncia, amb correcci ortogrfica i puntuaci adequada, i estructurats en pargrafs i amb presentaci acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referncia models treballats prviament. Producci semicontrolada dun correu electrnic sobre les seves rutines, en suport paper i digital, que mostrin coherncia, amb correcci ortogrfica i puntuaci adequada, i estructurats en pargrafs i amb presentaci acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referncia models treballats prviament. s de les majscules i els signes de puntuaci per corregir frases, valoraci de la seva importncia en les comunicacions escrites i utilitzaci a una composici escrita. Transformaci de textos senzills de diferents suports i formats, modificant o expandint frases i pargrafs, i parant atenci a la redacci i revisi desborranys. Inters per la presentaci acurada dels textos escrits, en suport paper i digital. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Traducci de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat. Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci escrita dun correu electrnic sobre les activitats de temps lliure dels seus amics/igues i sobre les seves rutines diries. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Lxic / Vocabulari Assignatures. Material escolar. Vocabulari relacionat amb activitats de temps lliure i aficions. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients.
123

Estructura i funcions de la llengua Demanar i donar informaci personal sobre els seus hbits i rutines. Frmules per parlar dactivitats. El Present Simple (afirmativa, negativa i interrogativa, i les respostes breus); expressions temporals. Adverbis de freqncia. s de les majscules i signes de puntuaci. Redacci dun correu electrnic. Fontica Pronunciaci de les terminacions verbals /s/, /z/ i /Iz/ a verbs com ara chats, plays i browses. Reflexi sobre laprenentatge: Identificaci i s delements lingstics bsics i habituals en la comunicaci oral i escrita. s de recursos per a laprenentatge com diccionaris, llibres de consulta, biblioteques o tecnologies de la informaci i la comunicaci. Reflexi guiada sobre ls i el significat del Present Simple i dels adverbis de freqncia. Sensibilitzaci envers la pronncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llenges estrangeres. Sensibilitzaci envers els patrons bsics de ritme, dentonaci i accentuaci de paraules i enunciats propis de les llenges estrangeres: terminacions verbals /s/, /z/ i /Iz/. s destratgies bsiques daprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingstics (lxic, funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius. Identificaci destratgies per a la comprensi i interpretaci de missatges i documents: identificaci del tema, de paraules clau, del context verbal i no verbal, inferncia de significat i coneixements previs sobre la situaci. s de recursos per a laprenentatge: diccionaris, llibres de consulta mitjans audiovisuals, i materials en suport digital. Participaci en lavaluaci i s destratgies dautocorrecci de les produccions orals, escrites i audiovisuals. Reconeixement i accepaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva de superaci. Reflexi sobre lorganitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Valoraci del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcci collectiva del coneixement. Reflexi sobre els objectius daprenentatge de llenges i valoraci (fortaleses i dificultats) del propi progrs. Al Workbook: Secci Check your Progress per afianar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation i Learning Competences.

124

DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Inters a conixer i per la lectura i audici de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera. Lectura i comprensi i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequaci en temtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents. DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge i una porta oberta a la comprensi del mn i de les altres persones. Conscienciaci de pertinena a una comunitat lingstica, social i cultural i actitud positiva dinters i confiana davant la diversitat de llenges i cultures. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua i inters per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci i respecte cap els costums i trets de la vida quotidiana propis daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera: - Les rutines i les activitats doci. - Diferents tipus descoles a la Gran Bretanya: Moreton Hall School a Shropshire i The Brit School a Londres. - La botiga com a prctica laboral a una escola anglesa. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: parlar sobre activitats. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: la terminaci de la tercera persona en singular en present /s/, /z/ i /Iz/. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. Inters i iniciativa en la realitzaci dintercanvis comunicatius amb parlants o aprenents de la llengua estrangera utilitzant suport paper o mitjans digitals (correus electrnics, missatges de text en el mbil). s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials.

3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pgina desprs dobservar les illustracions duns alumnes que hi surten. (SB, p. 9) Escoltar i repetir objectes de classe i relacionar-los amb la illustraci corresponent i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 10, ex. 1) Escoltar i repetir altres objectes i indicar a quines assignatures els fan servir. (SB, p. 10, ex. 2)

125

Esmentar altres objectes de classe que coneguin en angls i quins tenen a les seves motxilles. (SB, p. 10, ex. 3) Per parelles, parlar amb el company/a sobre les assignatures que els agrada o no estudiar. (SB, p. 10, ex. 4) Escoltar una conversa entre una mare i una filla i identificar quins objectes de classe hi esmenten. (SB, p. 10, ex. 5) Tornar a escoltar lenregistrament de lexercici anterior i copiar i completar unes frases. (SB, p. 10, ex. 6) Llegir uns consells i contestar les preguntes que es formulen. (SB, p. 11, ex. 7) Indicar si unes frases sn verdaderes o falses i corregir-les segons la informaci que es dna als consells que han llegit. (SB, p. 11, ex. 8) Identificar frases en els consells que han llegit amb significats similars a unes frases que es donen. (SB, p. 11, ex. 9) Triar les respostes correctes a unes frases. (SB, p. 12, ex. 1) Escriure frases amb unes paraules que es donen utilitzant el Present Simple. (SB, p. 12, ex. 2) Copiar i completar unes frases amb uns verbs entre parntesis perqu siguin verdaderes per a ells/es uilitzant el el Present Simple en afirmativa o negativa. (SB, p. 12, ex. 3) Completar un text amb uns verbs entre parntesis utilitzant el Present Simple. (SB, p. 12, ex. 4) Escoltar per comprovar les seves respostes a lexercici anterior. (SB, p. 12, ex. 5) Observar les illustracions de dos nens sobre qu fan i qu no cada dimarts. Escriure el mxim nombre possible de frases en un temps mxim de tres minuts utilitzant el Present Simple en afirmativa i negativa duns verbs que es donen. (SB, p. 13, ex. 6) Copiar i completar unes preguntes dun test de cincies utilitzant el Present Simple i triar les respostes correctes. Desprs, llegir les respostes per obtenir informaci sobre els diferents animals. (SB, p. 13, ex. 7) Escriure preguntes amb unes paraules que es donen utilitzant el Present Simple. (SB, p. 13, ex. 8) Per parelles, preguntar al company/a les preguntes de lexercici anterior. (SB, p. 13, ex. 9) Identificar verbs a paraules que es donen sobre un text. (SB, p. 14, ex. 1) Llegir un article de revista i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 14, ex. 2) Indicar la referncia duns nmeros que es donen. (SB, p. 14, ex. 3) Contestar preguntes sobre larticle que han llegit. (SB, p. 14, ex. 4) Fer una llista de dues coses ms que puguin comprar a cada botiga del centre comercial del qual es parla a larticle que han llegit. (SB, p. 14, ex. 5) Copiar i completar una grfica amb els adverbis de freqncia que es donen. (SB, p. 15, ex. 1) Ordenar paraules que es donen per fer frases. (SB, p. 15, ex. 2) Afegir adverbis de freqncia a unes frases que es donen perqu siguin verdaderes per a ells/es. (SB, p. 15, ex. 3) Triar ladverbi de freqncia correcte i utilitzar-lo per reescriure unes frases fent els canvis que calgui sense modificar el significat original. (SB, p. 15, ex. 4)
126

Escriure frases sobre un noi segons la informaci duna grfica que es dna. (SB, p. 15, ex. 5) Copiar i completar unes frases perqu siguin verdaderes per a ells/es. (SB, p. 15, ex. 6) Per parelles, indicar la freqncia amb la qual fan unes accions que es donen i preguntar-li al company/a utilitzant adverbis de freqncia. (SB, p. 15, ex. 7) Escoltar i repetir activitats de temps lliure i relacionar-les amb la fotografia corresponent. (SB, p. 16, ex. 1) Copiar i completar unes frases amb les activitats de lexercici anterior. (SB, p. 16, ex. 2) Per parelles, completar unes preguntes i desprs preguntar-les al company/a perqu les contesti. (SB, p. 16, ex. 3) Escoltar una conversa telefnica i indicar quines activitats de lexercici 1 shi esmenten. (SB, p. 16, ex. 4) Copiar unes frases a les seves llibretes i tornar a escoltar lenregistrament de lexercici anterior per triar les respostes correctes. (SB, p. 16, ex. 5) Copiar i completar un dileg amb unes expressions que es donen i, desprs, per parelles, practicar-lo amb un company/a. (SB, p. 17, ex. 6) Per parelles, preguntar al company/a sobre les seves activitats utilitzant les preguntes de lexercici 3 com a ajuda. (SB, p. 17, ex. 7) Escoltar i repetir unes paraules. (SB, p. 17, Say It Right!) Afegir les majscules i la puntuaci que hi falta a unes frases. (SB, p. 18, ex. 1) Llegir un correu electrnic i contestar unes preguntes sobre puntuaci. (SB, p. 18, ex. 2) Contestar les preguntes sobre el model de lexercici 2. (SB, p. 18, ex. 3) Escriure un correu electrnic sobre ells/es. (SB, p. 18, Task) Escoltar uns dilegs i identificar la informaci que es demana. (Communication Kit, SB, p. 19, ex. 1) Per parelles, practicar els dilegs de lexercici 1 amb el company/a. (Communication Kit, SB, p. 19, ex. 2) Triar la resposta correcta a unes frases. (Communication Kit, SB, p. 19, ex. 3) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 20, Quick Check) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 20)

4. Avaluaci

Check Your Progress, WB, p. 15-16 Self-Evaluation, WB, p. 132 Unit 1 Test, TAIOP, p. 8-12 o Test Factory and Other Resources CD-ROM

Criteris davaluaci Participar en interaccions orals bsiques per demanar i donar informaci personal sobre els seus hbits i rutines, fent s destratgies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius.
127

Comprendre la idea general i informacions especfiques de converses entre adolescents que parlen de les seves feines i una conversa telefnica sobre les activitats extraescolars emeses cara a cara, o en qualsevol suport sobre temes coneguts. Comprendre la informaci general i especfica dun text breu sobre consells per a la tornada a lescola i dun article de revista sobre Moreton Hall, una escola anglesa que combina llions amb prctiques laborals, en suport i format de tipologia diversa, sobre temes adequats a ledat i relacionats amb els mbits educatiu i personal. Produir de forma guiada textos orals curts, coherents i amb bona dicci que siguin entenedors per a linterlocutor. Produir de forma guiada un correu electrnic en qu descriguin les seves rutines diries, en diferents suports, de tipologia diversa, que siguin entenedors, utilitzant estructures, connectors senzills i lxic adequat, tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals dortografia i de puntuaci. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingstic de la llengua estrangera per a la pronunciaci de les terminacions verbals /s/, /z/ i /Iz/ en diferents contextos de comunicaci, com a instrument dautoaprenentatge i dautocorrecci de les produccions prpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca, organitzaci i presentaci dinformaci. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la prpia pel que fa a leduaci i a les activitats de temps lliure dels adolescents. Participar en lavaluaci de les produccions prpies i les dels altres. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu.

5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 10 i 16 i Language Builder, WB, p. 6-7: s de vocabulari relacionat amb les assignatures, el material escolar i les activitats de temps lliure. - Grammar, SB, p. 12-13 i 15: s de la llengua anglesa per demanar i donar informaci personal sobre els seus hbits i rutines: el Present Simple, els adverbis de freqncia; les expressions temporals. - Listening, SB, p. 10 i 16: comprensi oral de converses per intercanviar informaci sobre rutines diries sobre un horari de classe, ocupacions i activitats de temps lliure. - Speaking, SB, p. 10, 16-17 i Communication Kit, SB, p. 19: s de la llengua anglesa per intercanviar informaci personal, parlar dhbits, treballs i horaris i expressar opinions. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 17: pronunciaci de sons /s/, /z/ i /Iz/ de les terminacions del Present Simple. Prctica de pronunciaci. - Reading, SB, p. 11 i 14 i Grammar, SB, p. 12: comprensi escrita duna llista de consells sobre la tornada a lescola, un article de revista sobre una escola que t un centre comercial dirigit pels alumnes i un text sobre una escola ecolgica. - Writing, SB, p. 18, aix com a la secci Writing Plan WB, p. 117: reflexi sobre ls de la puntuaci i les majscules i redacci de correus electrnics sobre les seves rutines diries, utilitzant les expressions i vocabulari adients

128

Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles. Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives - Grammar, SB, p. 12 i Culture Kit, SB, p. 124: coneixement dels sistemes densenyament i descoles especials a daltres pasos en els quals laccs a la cultura ofereix serioses dificultats. Respecte per daltres sistemes educatius. - Informaci cultural, SB, p. 19: aprenentatge de dades histriques sobre levoluci de lensenyament del llat.

- Writing, SB, p. 18: redacci dun correu electrnic per descriure les activitats que realitzen habitualment. Mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi a lhora de seleccionar i fer s de la informaci i les seves fonts. - Speaking, SB, p. 17 i Communication Kit, SB, p. 19: respecte per les normes de comportament a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld2. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 1. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 1. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 1. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 1. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional.

Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

Check Your Progress, WB, p. 15-16: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual. Putting It Together, WB. p. 11, Quick Check, SB. p. 20 i Self-Evaluation, WB, p. 132: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos.

Reading, SB, p. 11, Speaking, SB, p. 16-17, Communication Kit, SB, p. 19 i Writing, SB, p. 18: s de la creativitat personal a lhora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen. Foment del treball cooperatiu a laula. Reading, SB, p. 11 i 14, Grammar, SB, p. 12: mostra del sentit crtic davant les informacions culturals que es presenten. Writing, SB, p. 18 i a la secci Writing Plan, WB, p. 117: s de la creativitat personal a lhora de produir textos escrits a partir de models que es donen. Desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

129

Competncia en el coneixement i interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament

Reading, SB, p. 11: la importncia dadquirir bons hbits dalimentaci i de so per rendir a classe. El valor del pensament positiu. Consells sobre com utilitzar la msica per concentrar-se en lestudi. Grammar, SB, p. 12: hbits per ser ecolgic i respectar el mediambient. Grammar, SB, p. 13: test de cincies amb informaci sobre hbits i peculiaritats dalguns animals.

Speaking, SB, p. 10, Communication Kit, SB, p. 19: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe. Reading, SB, p. 14, Grammar, SB, p. 15 i Writing, SB, p. 15: curiositat i respecte pels sistemes densenyament a daltres pasos. Manteniment duna actitud constructiva i solidaria davant la informaci que es presenta i les interaccions a laula.

Connexions amb altres matries Llengua i literatura: - Verbs que expressen gustos i preferncies. - El Present Simple en afirmativa, negativa i interrogativa. - Les expressions temporals. - Els adverbis de freqncia. - Les partcules interrogatives. - Ls de les majscules i la puntuaci. - Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs en angls al Language Builder a partir dinstruccions en catal. Cincies de la naturalesa: - Dades curioses sobre alguns animals. Cincies socials, geografia i histria: - Diferents formes densenyament i dades histriques sobre lensenyament del llat. Tecnologies: - El correu electrnic com a mitj de comunicaci. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Les relacions interpersonals a lmbit escolar. - Respecte per les preferncies dels altres. - Respecte pels sistemes educatius daltres pasos. - Les eco-escoles i escoles especials. - Valoraci de la importncia de leducaci.

6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 134 o CD-ROM Test Factory and Other Resources

130

Activitats dampliaci: TAIOP, p. 154 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 172 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder, WB, p. 6-7 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld2

7. Temporitzaci Unitat 1: 10 sessions Unit 1 Test: 1 sessi Total: 11 sessions

UNITAT 2: Out and About


1. Objectius daprenentatge Aprendre vocabulari sobre llocs de la ciutat i activitats de temps lliure. Llegir de forma comprensiva i autnoma un fullet sobre un centre comercial a Dubai i una guia de restaurants curiosos. Utilitzar correctament el Present Continuous, i diferenciar-lo del Present Simple. Els verbs esttics. Escoltar i comprendre una conversa entre adolescents sobre a quin lloc van duna ciutat i una altra sobre els plans per al cap de setmana. Parlar de gustos i descriure imatges. Escriure la descripci duna fotografia fixant-se en lordre de les paraules a la frase, les majscules i els signes de puntuaci. Identificar i pronunciar correctament el so "o" a paraules com doing, now, bowling.

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Participaci en converses pautades i controlades, en parella o en grup, dins de laula o lentorn escolar, i en simulacions relacionades amb experincies i interessos personals per parlar daccions habituals i del que est tenint lloc en el moment en qu es parla, aix com proposar una trobada, amb pronunciaci i entonaci adequades amb diverses finalitats comunicatives. s de respostes espontnies a situacions de comunicaci a laula. s del model de dileg que es proposa en qu es descriu una fotografia o qu fan els interlocutors en el moment en qu es parla per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou amb una pronunciaci adient.
131

Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb les activitats habituals dels mbits personal i de laula o lentorn educatiu. Anticipaci del contingut general dall que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Obtenci dinformaci especfica en textos orals i audiovisuals de converses entre adolescents sobre a quin lloc van duna ciutat i, una altra, sobre els plans per al cap de setmana, amb ajuda delements verbals i no verbals, per decidir si unes frases sn verdaderes o falses, contestar preguntes de comprensi i triar les respostes correctes a unes frases. Obtenci dinformaci especfica en textos escrits un fullet sobre un centre comercial a Dubai i una guia de restaurants curiosos per relacionar frases, contestar preguntes, localitzar pasos a un mapai completar frases amb informaci que han llegit. Escolta, comprensi i producci oral del vocabulari de la unitat sobre llocs de la ciutat i activitats de temps lliure per relacionar-lo amb les fotografies corresponents, classificar-lo correctament i triar-ne ladient a unes frases. Comprensi general i identificaci del tema i inferncia de significats dun text oral, escrit o audiovisual: pel context visual, pels coneixements previs del tema, i per la comparaci de paraules o frases similars en les llenges que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb lmbit educatiu i personal. Iniciativa per llegir de forma autnoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta. s destratgies de comprensi dels missatges orals, com ara: s dels coneixements previs sobre el tema o la situaci i/o identificaci de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenci de qui parla i dels elements paralingstics. Al Workbook: Comprensi dinformaci especfica duna entrada de bloc sobre un creuer per indicar a qu fan referncia uns nmeros que es donen i contestar preguntes de comprensi. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Formulaci de preguntes sobre accions i fets habituals en lentorn escolar. Utilitzaci de respostes adequades a les situacions de comunicaci a laula. s dexpressions comunes, de frases fetes i de lxic apropiat a contextos concrets i quotidians en lmbit educatiu i personal. Producci de textos orals breus i coherents amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament. Producci semicontrolada duna descripci duna fotografia, fixant-se en les majscules, la puntuaci i lordre de les paraules, en suport paper i digital, que mostrin coherncia, amb correcci ortogrfica i puntuaci adequada, i estructurats en pargrafs i amb presentaci acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referncia models treballats prviament.
132

s de les normes sobre lordre de les paraules a la frase, aix com de les de puntuaci, per corregir frases. Valoraci de la importncia daquestes normes en les comunicacions escrites. Transformaci de textos senzills de diferents suports i formats, modificant o expandint frases i pargrafs, i parant atenci a la redacci i revisi desborranys. Inters per la presentaci acurada dels textos escrits, en suport paper i digital. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Traducci de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat. Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci escrita de la descripci duna fotografia. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Lxic / Vocabulari Noms de llocs a una ciutat. Activitats de temps lliure. Expressions interrogatives per fer una descripci. Expressions per fer plans. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua Preguntar i descriure qu est tenint lloc en el moment en qu es parla. Fer plans. Descriure fotografies. El Present Continuous (afirmativa, negativa i interrogativa, i les respostes breus). Descriure accions en progrs i diferenciar-les daccions habituals: diferncies entre Present Simple i Present Continuous. Reflexionar sobre lordre correcte de les paraules a loraci. Induir regles gramaticals a partir de lobservaci. Utilitzar la terminologia adient als continguts. Fontica La pronunciaci dels sons de la vocal "o" a paraules com doing, now, bowling. Reflexi sobre laprenentatge: Identificaci i s delements lingstics bsics i habituals en la comunicaci oral i escrita. s de recursos per a laprenentatge com diccionaris, llibres de consulta, biblioteques o tecnologies de la informaci i la comunicaci.
133

Reflexi guiada sobre ls i el significat del Present Continuous, i diferenciar-lo del Present Simple. Sensibilitzaci envers la pronncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llenges estrangeres: la pronunciaci de la vocal "o". Sensibilitzaci envers els patrons bsics de ritme, dentonaci i accentuaci de paraules i enunciats propis de les llenges estrangeres. s destratgies bsiques daprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingstics (lxic, funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius. Identificaci destratgies per a la comprensi i interpretaci de missatges i documents: identificaci del tema, de paraules clau, del context verbal i no verbal, inferncia de significat i coneixements previs sobre la situaci. s de recursos per a laprenentatge: diccionaris, llibres de consulta mitjans audiovisuals, i materials en suport digital. Participaci en lavaluaci i s destratgies dautocorrecci de les produccions orals, escrites i audiovisuals. Reconeixement i accepaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva de superaci. Reflexi sobre lorganitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Valoraci del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcci collectiva del coneixement. Reflexi sobre els objectius daprenentatge de llenges i valoraci (fortaleses i dificultats) del propi progrs. Al Workbook: Secci Check your Progress per afianar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation i Learning Competences. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Inters a conixer i per la lectura i audici de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera. Lectura i comprensi i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequaci en temtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents. DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge i una porta oberta a la comprensi del mn i de les altres persones. Conscienciaci de pertinena a una comunitat lingstica, social i cultural i actitud positiva dinters i confiana davant la diversitat de llenges i cultures. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua i inters per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana propis daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat:

134

- Activitats doci i formes daprofitar el temps lliure. - Diferents tipus de restaurants a diversos pasos: Blgica, la Xina i les Maldives. - Parcs naturals a la ciutat: Central Parc a Nova York i Hagley Park a Nova Zelanda. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: descriure imatges. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: la pronunciaci dels sons de la vocal "o" a paraules com doing, now, bowling. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials. 3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pgina desprs dobservar les illustracions duns les llocs que hi surten. (SB, p. 21) Escoltar i repetir uns objectes i relacionar-los amb els llocs que sesmenten per indicar a on els troben. (SB, p. 22, ex. 1) Indicar a quins llocs de lexercici 1 acostumen a trobar a un centre comercial. (SB, p. 22, ex. 2) Indicar a quins llocs fan les activitats que sesmenten. (SB, p. 22, ex. 3) Esmentar altres llocs de la ciutat que coneguin en angls. (SB, p. 22, ex. 4) Per parelles, parlar sobre els llocs de la ciutat als quals els agrada anar i per qu. (SB, p. 22, ex. 5) Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 22, ex. 6) Tornar a escoltar lenregistrament de lexercici anterior i indicar si unes frases sn verdaderes o falses. (SB, p. 22, ex. 7) Llegir un fullet informatiu i relacionar uns textos amb la illustraci corresponent. (SB, p. 23, ex. 8) Relacionar A i B per fer frases verdaderes sobre el centre comercial de Dubai. (SB, p. 23, ex. 9) Llegir unes frases que diu la gent al centre comercial de Dubai i indicar quin lloc estan visitant. (SB, p. 23, ex. 10) Identificar el Emirats rabs al mapa del final de llibre i dir qu saben sobre Dubai. (SB, p. 23, ex. 11) Copiar i completar unes frases amb uns verbs entre parntesis utilitzant el Present Continuous en afirmativa. (SB, p. 24, ex. 1) Copiar i completar unes frases amb uns verbs que es donen utilitzant la negativa del Present Continuous i indicar-ne quines sn verdaderes per a ells/es. (SB, p. 24, ex. 2) Copiar i completar unes preguntes amb uns verbs entre parntesis utilitzant el Present Continuous. (SB, p. 24, ex. 3)

135

Contestar les preguntes de lexercici 3 perqu siguin verdaderes per a ells/es. (SB, p. 24, ex. 4) Per parelles i per torns, fer preguntes al company/a amb paraules que es donen utilitzant el Present Continuous i relacionar-les amb la resposta corresponent. (SB, p. 24, ex. 5) Copiar i completar unes frases segons una illustraci que es dna utilitzant el Present Continuous. (SB, p. 25, ex. 6) Escriure preguntes amb paraules que sesmenten utilitzant el Present Continuous. (SB, p. 25, ex. 7) Per parelles, preguntar al company/a les preguntes de lexercici anterior sobre la illustraci de lexrercici 6 i contestar-les. (SB, p. 25, ex. 8) Completar una conversa telefnica amb uns verbs entre parntesis utilitzant el Present Continuous. (SB, p. 25, ex. 9) Escoltar per comprovar les seves respostes a lexercici anterior. (SB, p. 25, ex. 10) Llegir una guia de restaurants i identificar la informaci que es demana i contestar unes preguntes. (SB, p. 26, ex. 1, 2) Copiar i completar unes frases segons la informaci que han llegit a la guia de restaurants. (SB, p. 26, ex. 3) Esmentar quins pasos surten a la guia de restaurant i localitzar-los al mapa del final del llibre. (SB, p. 26, ex. 4) Triar les respostes correctes a unes frases i copiar-les a les seves llibretes. (SB, p. 27, ex. 1) Copiar i completar unes frases amb els verbs que es donen utilitzant el Present Simple o el Present Continuous. (SB, p. 27, ex. 2) Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parntesis utilitzant el Present Simple o el Present Continuous i, desprs, relacionar les frases dA amb les de B. (SB, p. 27, ex. 3) Copiar un correu electrnic amb uns verbs entre parntesis utilitzant el Present Simple o el Present Continuous. (SB, p. 27, ex. 4) Per parelles, escriure preguntes amb paraules que es donen utilitzant el Present Simple o el Present Continuous. Desprs, preguntar al company/a i contestar-les. (SB, p. 27, ex. 5) Escoltar i repetir unes activitats i desprs relacionar-les amb les illustracions corresponents. (SB, p. 28, ex. 1) Triar la resposta correcta a unes frases que es donen i escriure-les a les seves llibretes. (SB, p. 28, ex. 2) Per parelles, parlar sobre la freqncia amb la qual fan les activitats que sesmenten a lexercici 1 i amb qui les fan. (SB, p. 28, ex. 3) Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 28, ex. 4) Tornar a escoltar la conversa i triar lopci correcta a unes frases. (SB, p. 28, ex. 5) Relacionar unes preguntes a A amb les respostes corresponents a B i desprs, practicar el dileg amb un company/a. (SB, p. 29, ex. 6) Per parelles, preguntar al company/a unes preguntes que es donen perqu les contesti en el mxim nombre de diferents maneres en un temps mxim de tres minuts. (SB, p. 29, ex. 7)

136

Per parelles, un alumne/a observa la illustraci de lexercici i, laltre/a, la de la pgina del final del llibre per preguntar i contestar les preguntes de lexercici 6 sobre les persones que hi veuen. Trobar deu diferncies entre ambds dibuixos. (SB, p. 29, ex. 8) Escoltar i repetir unes paraules. (SB, p. 29, Say It Right!) Escriure unes paraules en lordre correcte per fer frases. (SB, p. 30, ex. 1) Llegir la descripci sobre la seva fotografia preferida i identificar adjectius i adverbis de manera i indicar la seva posici a la frase. (SB, p. 30, ex. 2) Contestar unes preguntes sobre el model de lexercici 2. (SB, p. 30, ex. 3) Escriure la descripci duna fotografia. (SB, p. 30, Task) Escoltar un dileg i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 31, Communication Kit, ex. 1) Per parelles, practicar el dileg de lexercici 1 amb el company/a. (SB, p. 31, Communication Kit, ex. 2) Copiar i completar un dileg amb les paraules que es donen. (SB, p. 31, Communication Kit, ex. 3) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 32, Quick Check) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 32)

4. Avaluaci

Check Your Progress, WB, p. 23-24 Self-Evaluation, WB, p. 132 Unit 2 Test, TAIOP, p. 15-21 o Test Factory and Other Resources CD-ROM

Criteris davaluaci Participar en interaccions orals bsiques per descriure illustracions, fent s destratgies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius. Comprendre la idea general i informacions especfiques de converses en qu es descriguin llocs i sobre plans per al cap de setmana emeses cara a cara, o en qualsevol suport sobre temes coneguts. Comprendre la informaci general i especfica dun fullet sobre un centre comercial a Dubai i una guia de restaurants curiosos, en suport i format de tipologia diversa, sobre temes adequats a ledat i relacionats amb els mbits educatiu i personal. Produir de forma guiada textos orals curts, coherents i amb bona dicci que siguin entenedors per a linterlocutor. Produir de forma guiada un text breu sobre la descripci duna fotografia, en diferents suports, de tipologia diversa, que siguin entenedors, utilitzant estructures, connectors senzills i lxic adequat, tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals dortografia i de puntuaci. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingstic de la llengua estrangera per a la pronunciaci dels sons de la vocal "o" en diferents contextos de comunicaci, com a instrument dautoaprenentatge i dautocorrecci de les produccions prpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca, organitzaci i presentaci dinformaci.

137

Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la prpia pel que fa les maneres dutilitzar el temps lliure i al comportament als restaurants. Participar en lavaluaci de les produccions prpies i les dels altres.

5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 22 i 28 i Language Builder, WB, p. 8-9: vocabulari relacionat amb llocs duna ciutat i activitats de temps lliure. Grammar, SB, p. 24-25 i 27: s del Present Continuous; les expressions temporals; diferncies entre el Present Simple i el Present Continuous i els verbs esttics per descriure accions en progrs. - Listening, SB, p. 22 i 25 i 27: comprensi oral duna conversa sobre llocs duna ciutat i una conversa entre adolescents sobre plans per al cap de setmana. - Speaking, SB, p. 22, 25, 27-29 i Communication Kit, SB, p. 31: s de la llengua anglesa per descriure fotografies i accions en progrs a lhora de parlar de llocs que visiten a una ciutat, el lloc en qu es troben i qu hi fan, i qu fan habitualment en el seu temps lliure. Prctica de pronunciaci. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 29: pronunciaci de sons a paraules com doing, now i bowling. - Reading, SB, p. 23 i 26: comprensi escrita dun fullet en qu es descriu un centre comercial de Dubai i duna guia de restaurants curiosos. - Writing, SB, p. 30, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 118: redacci de descripcions sobre imatges i fotografies de lalumne/a amb la seva famlia o amics/igues, utilitzant les expressions i vocabulari adients. Reflexi sobre lordre de les paraules a loraci.

Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles. Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de

Culture Kit, SB, p. 125: informaci sobre activitats culturals que es realitzen en alguns dels parcs ms famosos del mn.

- Reading, SB, p. 23 i 26: manteniment duna actitud crtica i reflexiva a lhora de valorar, seleccionar, tractar i utilitzar la informaci i les seves fonts. - Writing, SB, p. 30 i a la secci Writing Plan, WB, p. 118: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi a lhora de seleccionar i fer s de la informaci i les seves fonts. - Speaking, SB, p. 22, 25, 27-29 i Communication Kit, SB, p. 31: respecte per les normes de comportament a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld2. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 2. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals

138

comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives

tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 2. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 2. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 2. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional.

Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

- Vocabulary, SB, p. 22: reflexi personal i reps del vocabulari aprs anteriorment sobre llocs de la ciutat. - Check Your Progress, WB, p. 23-24: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual. - Self-Evaluation, WB, p. 132: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos.

- Reading i informaci cultural, SB, p. 23 i 26: localitzar els pasos del text a un mapamundi i esbrinar informaci sobre un dells. - Speaking, SB, 22, 25, 27-29 i Communication Kit, SB, p. 31, Writing, SB, p. 30: s de la creativitat personal a lhora de produir textos orals a partir de models que es donen. Foment del treball cooperatiu a laula. - Writing, SB, p. 30 i Quick Check, SB, p. 32: s de la creativitat personal a lhora de produir textos escrits a partir de models que es donen. Desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

Competncia en el coneixement i interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones

- Reading i informaci cultural, SB, p. 23 i 26: identificar a un mapa del mn els Emirats rabs i adquirir coneixements culturals i daltres tipus sobre Dubai. - Reading, SB, p. 26: coneixement davenos tecnolgics als camps de larquitectura i els robots. - Informaci cultural, SB, p. 26: conixer dades sobre Les Maldives i localitzar tots els pasos que surten en el text a un mapamundi. - Culture Kit, SB, p. 125: informaci sobre les caracterstiques, la histria i les particularitats de diversos pasos del mn. Importncia dels parcs a diferents ciutats arreu del mn.

Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament

- Reading, SB, p. 23: conixer informaci sobre Dubai; els seus llocs doci, msica i activitats de temps lliure. Interessar-se a conixer ms dades sobre aquest pas. - Reading, SB, p. 26: informaci sobre diferents tipus de restaurants del mn. Interessar-se per la informaci i respectar costums de cada lloc. - SB, p. 28: importncia dafrontar la convivncia amb actitud integradora. - Speaking, SB, p. 22, 25, 27-29 i Communication Kit, SB, p. 31: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe. - Informaci cultural, SB, p. 31: respecte per les normes de comportament

139

del Regne Unit. - Culture Kit, SB, p. 125: respecte per les zones verdes i explicaci de la seva importncia. - Manteniment duna actitud constructiva i solidria davant la informaci que es presenta i les interaccions de laula.

Connexions amb altres matries Cincials socials, geografia i histria: - Localitzar diferents pasos a un mapa i esbrinar-ne informaci i la seva cultura. Tecnologies: - Noves aplicacions dels mbils. - Avenos a la robtica i larquitectura. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Importncia de mantenir conductes integradores. - Reflexi sobre les diferncies gastronmiques, econmiques i culturals de diferents pasos. - Respecte per la cultura, les normes de comportament i els hbits doci a diferents pasos. - Aprenentatge de les frmules correctes per fer plans. Llengua i literatura: - El Present Continuous en afirmativa, negativa i interrogativa. - Diferncies entre Present Simple / Present Continuous. - Les expressions temporals. - Els verbs esttics. - Lordre de les paraules a loraci. - Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs en angls a partir dinstruccions en catal al Language Builder

6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 136 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 155 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 173 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder, WB, p. 8-9 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld2

7. Temporitzaci Unitat 2: 10 sessions Unit 2 Test: 1 sessi Total: 11 sessions

140

UNITAT 3: Family Matters

1. Objectius daprenentatge Aprendre vocabulari relacionat amb la famlia i esdeveniments vitals. Llegir de forma comprensiva i autnoma un article de revista sobre les diferncies entre ladolescncia dun noi i la del seu pare, i una tira de cmic sobre un conflicte familiar entre una adolescent i els seus pares. Utilitzar correctament el Past Simple dels verbs regulars i les formes There was / There were. Escoltar i comprendre la presentaci duna biografia a classe, aix com converses sobre records i sobre resolucions de problemes familiars entre pares i adolescents. Parlar sobre la famlia, explicar i descriure fets passats i biogrfics. Escriure la biografia duna persona famosa. Identificar i pronunciar correctament la terminaci -ed dels verbs regulars en Past Simple: /d/, /t/ i /Id/.

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Participaci en converses pautades i controlades, en parella o en grup, dins de laula o lentorn escolar, i en simulacions relacionades amb experincies i interessos personals per parlar sobre esdeveniments passats i intercanviar informaci sobre les seves famlies o personatges famosos, amb pronunciaci i entonaci adequades amb diverses finalitats comunicatives. s de respostes espontnies a situacions de comunicaci a laula. s del model de dileg que es proposa en qu es parla duna persona famosa per interactuar amb el company/a. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb les activitats habituals dels mbits personal i de laula o lentorn educatiu. Anticipaci del contingut general dall que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques.

141

Obtenci dinformaci especfica en textos orals i audiovisuals duna conversa entre una via i la seva nta, i una altra entre una adolescent i els seus pares, amb ajuda delements verbals i no verbals, per contestar preguntes de comprensi, indicar si unes frases sn verdaderes o falses i corregir-les, i triar les respostes correctes. Obtenci dinformaci especfica en textos escrits sobre la diferncia entre la vida dels adolescents dara respecte el passat i sobre les normes de casa per identificar els interlocutors, contestar preguntes de comprensi i ordenar unes frases segons t lloc la histria que han llegit. Escolta, comprensi i producci oral del vocabulari de la unitat sobre la famlia i esdeveniments vitals per relacionar-lo amb la seva categoria corresponent i triar-ne ladient per parlar sobre unes fotografies. Comprensi general i identificaci del tema i inferncia de significats dun text oral, escrit o audiovisual: pel context visual, pels coneixements previs del tema, i per la comparaci de paraules o frases similars en les llenges que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb lmbit educatiu i personal. Iniciativa per llegir de forma autnoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta. s destratgies de comprensi dels missatges orals, com ara: s dels coneixements previs sobre el tema o la situaci i/o identificaci de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenci de qui parla i dels elements paralingstics. Al Workbook: Comprensi dinformaci especfica dun text sobre Barack Obama per identificar informaci que es demana i contestar preguntes de comprensi. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Formulaci de preguntes sobre accions i fets habituals en lentorn escolar. Utilitzaci de respostes adequades a les situacions de comunicaci a laula. s dexpressions comunes, de frases fetes i de lxic apropiat a contextos concrets i quotidians en lmbit educatiu i personal. Producci de textos orals breus i coherents (can I Want to Break Free de Queen) amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament. Producci semicontrolada duna biografia sobre un personatge fams fixant-se en els connectors de seqncia, la puntuaci i lordre de les paraules, en suport paper i digital, que mostrin coherncia, amb correcci ortogrfica i puntuaci adequada, i estructurats en pargrafs i amb presentaci acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referncia models treballats prviament. s dels connectors de seqncia first, next, after that, then i finally per completar un pargraf correctament i valoraci de la seva importncia en les comunicacions escrites. Transformaci de textos senzills de diferents suports i formats, modificant o expandint frases i pargrafs, i parant atenci a la redacci i revisi desborranys. Inters per la presentaci acurada dels textos escrits, en suport paper i digital. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat.
142

Traducci de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat. Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci escrita duna biografia. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Lxic / Vocabulari. Vocabulari relacionat amb la famlia i esdeveniments vitals. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua Expressar i descriure accions passades. Parlar i escriure sobre esdeveniments biogrfics i familiars. El Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa i respostes breus). Verbs regulars i irregulars. There was / There were. Fontica La pronunciaci de les terminacions del Past Simple: /d/, /t/ i /Id/. Reflexi sobre laprenentatge: Identificaci i s delements lingstics bsics i habituals en la comunicaci oral i escrita. s de recursos per a laprenentatge com diccionaris, llibres de consulta, biblioteques o tecnologies de la informaci i la comunicaci. Reflexi guiada sobre ls i el significat del Past Simple dels verbs regulars i les formes There was / There were. Sensibilitzaci envers la pronncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llenges estrangeres: les terminacions del Past Simple: /d/, /t/ i /Id/. Sensibilitzaci envers els patrons bsics de ritme, dentonaci i accentuaci de paraules i enunciats propis de les llenges estrangeres. s destratgies bsiques daprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingstics (lxic, funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius. Identificaci destratgies per a la comprensi i interpretaci de missatges i documents: identificaci del tema, de paraules clau, del context verbal i no verbal, inferncia de significat i coneixements previs sobre la situaci. s de recursos per a laprenentatge: diccionaris, llibres de consulta mitjans audiovisuals, i materials en suport digital. Participaci en lavaluaci i s destratgies dautocorrecci de les produccions orals, escrites i audiovisuals. Reconeixement i accepaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva de superaci.

143

Reflexi sobre lorganitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Valoraci del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcci collectiva del coneixement. Reflexi sobre els objectius daprenentatge de llenges i valoraci (fortaleses i dificultats) del propi progrs. Al Workbook: Secci Check your Progress per afianar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation i Learning Competences. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Inters a conixer i per la lectura i audici de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera. Lectura i comprensi i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequaci en temtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents. Lectura i audici de la can I Want to Break Free de Queen. Lectura, comprensi i valoraci del llenguatge del cmic. Reconeixement i valoraci de lescriptora Louise May Alcott. Inters a conixer la biografia del pintor Francisco Jos Goya i de lescriptor Miguel de Cervantes. DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge i una porta oberta a la comprensi del mn i de les a ltres persones. Conscienciaci de pertinena a una comunitat lingstica, social i cultural i actitud positiva dinters i confiana davant la diversitat de llenges i cultures. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua i inters per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana propis daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - La forma de viure (esdeveniments vitals). - La immigraci. - Les normes de conducta dels adolescents britnics. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: expressar i descriure accions passades. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: la pronunciaci de les terminacions del Past Simple: /d/, /t/ i /Id/. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals.

144

s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials. 3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pgina desprs dobservar unes fotografies de personatges famosos que hi surten. (SB, p. 33) Escoltar i repetir membres de famlia per indicar quins fan referncia a homes o dones i quins a ambds gneres. (SB, p. 34, ex. 1) Observar un arbre genealgic i indicar la relaci que t cadasc amb la persona que sesmenta. (SB, p. 34, ex. 2) Per parelles, esmentar altres paraules relacionades amb la famlia que coneguin en angls i utilitzar-les per escriure almenys dues preguntes sobre la famlia de lexercici 2 per preguntar-li al company/a i que les contesti. (SB, p. 34, ex. 3) Per parelles, esbrinar informaci sobre la famlia del seu company/a formulant com a mnim tres preguntes. (SB, p. 34, ex. 4) Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 34, ex. 5) Torna a escoltar la conversa de lexercici anterior i indicar si unes frases que es donen sn verdaderes o falses i corregir-les. (SB, p. 34, ex. 6) Llegir larticle de revista i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 35, ex. 7) Identificar a larticle de revista que han llegit linterlocutor/a segons la informaci que es dna. (SB, p. 35, ex. 8) Contestar preguntes sobre larticle de revista que han llegit. (SB, p. 35, ex. 9) Escriure la forma del Past Simple dun verbs que es donen. (SB, p. 36, ex. 1) Copiar i completar unes frases amb uns verbs entre parntesis utilitzant lafirmativa del Past Simple. (SB, p. 36, ex. 2) Escriure la forma del Past Simple dun verbs que es donen. (SB, p. 36, ex. 3) Copiar i completar unes frases amb uns verbs entre parntesis utilitzant lafirmativa del Past Simple. (SB, p. 36, ex. 4) Observar un dibuix sobre una casa anglesa de fa 150 anys i identificar-ne set errades. Utilitzar unes paraules que es donen per escriure frases amb la negativa del Past Simple. (SB, p. 36, ex. 5) Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parntesis utilitzant el Past Simple per fer frases sobre la vida a lAnglaterra 150 anys enrere. (SB, p. 37, ex. 6) Escoltar per comprovar les seves respostes de lexercici 6. (SB, p. 37, ex. 7) Copiar i completar unes preguntes amb amb uns verbs que es donen utilitzant el Past Simple. (SB, p. 37, ex. 8) Per parelles, preguntar al company/a les preguntes de lexercici 8 i contestar-les. (SB, p. 37, ex. 9)

145

Escriure preguntes amb unes paraules que es donen utilitzant el Past Simple. Desprs, llegir les respostes per esbrinar ms informaci sobre el passat. (SB, p. 37, ex. 10) Completar un dileg amb uns verbs entre parntesis utilitzant el Past Simple. (SB, p. 37, ex. 11) Llegir la tira cmica i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 38, ex. 1) Escriure unes frases en lordre correcte segons la tira cmica que han llegit. (SB, p. 38, ex. 2) Contestar unes preguntes. (SB, p. 38, ex. 3) Copiar i completar unes frases amb There was / There were. (SB, p. 39, ex. 1) Completar una descripci dun concert utilitzant lafirmativa o la negativa de There was o There were. (SB, p. 39, ex. 2) Observar una illustraci dun menjador abans duna festa i copiar i completar unes frases amb la forma correcta de There was o There were. (SB, p. 39, ex. 3) Escriure preguntes amb paraules que es donen utilitzant Was there o Were there. (SB, p. 39, ex. 4) Contestar les preguntes de lexercici 4 segons la illustraci de lexercici 3. (SB, p. 39, ex. 5) Per parelles, preguntar i contestar preguntes sobre una festa a la qual hi van anar. Utilitzar Was there o Were there i unes paraules que es donen com a ajuda. (SB, p. 39, ex. 6) Escoltar i repetir unes paraules i expressions i indicar quines utilitzen per parlar sobre unes illustracions que es donen. (SB, p. 40, ex. 1) Triar les respostes correctes a frases i escriure-les a les seves llibretes. (SB, p. 40, ex. 2) Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 40, ex. 3) Tornar a escoltar lenregistrament de lexercici anterior i triar les respostes correctes a unes frases. (SB, p. 40, ex. 4) Copiar i completar un dileg amb unes paraules que es donen i, desprs, per parelles, practicar-lo amb un company/a. (SB, p. 41, ex. 5) Escoltar i repetir el so final "ed" a uns verbs. (SB, p. 41, Say It Right!) Per parelles, copiar una fitxa i fer preguntes al company/a per completar-la sobre un personatge fams utilitzant les preguntes de lexercici 5 com a ajuda. (SB, p. 41, ex. 9) Completar un text amb connectors de seqncia. (SB, p. 42, ex. 1) Llegir una biografia sobre Cervantes i identificar els connectors de seqncia que hi surten. (SB, p. 42, ex. 2) Contestar preguntes sobre el model de lexercici 2. (SB, p. 42, ex. 3) Escriure una biografia sobre una persona famosa. (SB, p. 42, Task) Llegir les endevinalles i observar larbre genealgic de la famlia Reial per contestar unes preguntes. (SB, p. 43, Communication Kit, ex. 1) Triar un altre membre de la famlia reial britnica i escriure una endevinalla perqu el company/a esbrini de qui es tracta. (SB, p. 43, Communication Kit, ex. 2) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 44, Quick Check)

146

Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 44)

4. Avaluaci

Check Your Progress, WB, p. 31-32 Self-Evaluation, WB, p. 132 Unit 3 Test, TAIOP, p. 22-28 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Term Test 1, TAIOP, p. 29-35 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris davaluaci Participar en interaccions orals bsiques per parlar de fets biogrfics, intercanviar informaci, esbrinar dades sobre la famlia dun altre i descriure un membre de la casa reial britnica fent s destratgies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius. Comprendre la idea general i informacions especfiques duna conversa entre una adolescent i la seva via i la presentaci duna biografia a classe emeses cara a cara, o en qualsevol suport sobre temes coneguts. Comprendre la informaci general i especfica dun article duna revista sobre les diferncies entre ladolescncia dun noi i la del seu pare i una tira cmica sobre un conflicte familiar entre una adolescent i els seus pares, en suport i format de tipologia diversa, sobre temes adequats a ledat i relacionats amb els mbits educatiu i personal. Produir de forma guiada textos orals curts, coherents i amb bona dicci que siguin entenedors per a linterlocutor. Produir de forma guiada una biografia dun personatge fams, en diferents suports, de tipologia diversa, que siguin entenedors, utilitzant estructures, connectors senzills i lxic adequat, tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals dortografia i de puntuaci. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingstic de la llengua estrangera per a la pronunciaci de la terminaci -ed dels verbs regulars en diferents contextos de comunicaci, com a instrument dautoaprenentatge i dautocorrecci de les produccions prpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca, organitzaci i presentaci dinformaci. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la prpia pel que fa a la utilitzaci del temps lliure dels joves britnics i els seus pares, les normes de comportament i horaris i la famlia reial britnica. Participar en lavaluaci de les produccions prpies i les dels altres. Participar en lautocorrecci i lavaluaci de les produccions prpies i les dels altres, i mostrar una actitud activa i de confiana en la capacitat daprenentatge de llenges. Participar activament en el treball collaboratiu.

5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 34 i 40 i Language Builder, WB, p. 10-11: s de vocabulari relacionat amb la famlia i esdeveniments biogrfics.

147

construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

- Reading, SB, p. 35 i 38: comprensi escrita dun article de revista sobre les diferncies entre ladolescncia dun pare i la del seu fill i una tira de cmic sobre una discussi entre un adolescent i els seus pares. - Listening, SB, p. 34 i 40: comprensi oral dun dileg entre una via i la seva nta i dades sobre dos projectes sobre la vida de dues persones. - Speaking, SB, p. 34, 37, 39 i 41 i Communication Kit, SB, p. 43: s de la llengua anglesa per parlar sobre les seves famlies i dades de la vida de personatges histrics. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 41 i Communication Kit, SB, p. 43: pronunciaci de les terminacions del Past Simple: /d/, /t/ i /Id/. Pronunciaci correcta de les dates. Prctica de pronunciaci. - Grammar, SB, p. 36 i 39 i: s del Past Simple (afirmativa, negativa i interrogativa, i les respostes breus) per expressar i descriure accions passades: el Past Simple amb verbs regulars e irregulars; there was / there were; les expressions temporals. - Writing, SB, p. 42 i Writing, SB, p. 42, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 119: redacci de biografies de personatges famosos utilitzant les expressions i vocabulari adients. Reflexi sobre ls dels connectors de seqncia.

Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles. - Grammar, SB, p. 36-37: inters a conixer dades sobre la forma de vida a lAnglaterra victoriana; qestionari histric. - Speaking, SB, p. 41 i Communication Kit, SB, p. 43: participaci en un dileg sobre la vida de Charlie Chaplin. Creaci daltres dilegs sobre personatges histrics. - Writing, SB, p. 42: informaci sobre Cervantes en el model de biografia. - Informaci cultural, SB, p. 43: aprenentatge de la forma de dir les dates en angls. - Culture Kit, SB, p. 126: dades biogrfiques sobre Louise May Alcott i el paper de les dones durant la guerra de secessi americana.

Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives Grammar, SB, p. 36 i 37: apreciaci dels avenos tecnolgics dels darrers 150 anys. Valoraci del progrs tecnolgic. - Writing, SB, p. 42 i a la secci Writing Plan, WB, p. 119: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi a lhora de seleccionar i fer s de la informaci i les seves fonts. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld2. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 3. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 3. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 3. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 3. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional. -

Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com:

- Vocabulary, SB, p. 34: reflexi personal i reps del vocabulari aprs sobre la famlia. - Putting It Together, WB, p. 27 i Self-Evaluation, WB, p. 132: s destratgies,

148

l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos.

- Grammar, SB, p. 37: inventar i contestar preguntes sobre fets histrics utilitzant el Past Simple. - Speaking, SB, p. 34, 37, 39 i 41 i Communication Kit, SB, p. 43; Writing, SB, p. 42 i la secci Writing Plan, WB, p. 119: s de la creativitat personal a lhora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen. - Writing, SB, p. 42, i a la secci Writing Plan, WB, p. 119: desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

Competncia en el coneixement i interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament

- Grammar, SB, p. 37: qestionari histric sobre descobriments


i invents; avenos en les comunicacions: ls dels xats i els mbils.

- Manteniment duna actitud constructiva i solidria davant la informaci que es presenta i les interaccions de laula. - Reading, SB, p. 35 i 38: respecte intergeneracional entre pares i fills; resoluci de conflictes familiars a partir del respecte. - Speaking, SB, p. 34, 37, 39 i 41 i Communication Kit, SB, p. 43: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe. - Listening, SB, p. 34: reflexi sobre la immigraci, respecte i valoraci positiva de la integraci dels emigrants. - Culture Kit, SB, p. 126: equiparaci dhomes i dones a la feina; respecte per la feina de les dones i pel seu paper a la histria.

Connexions amb altres matries Tecnologies: - Valoraci dels avenos tecnolgics dels darrers 150 anys. Cincies socials, geografia i histria: - Diferents invents i descobriments. - Dades sobre la vida de Charlie Chaplin. - El paper de les dones durant la guerra de secessi americana. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Respecte intergeneracional; resoluci de conflictes mitjanant el dileg i el respecte.

149

- Equiparaci dhomes i dones a la feina; respecte per la feina de les dones i el seu paper a la histria. - La immigraci. Valoraci i respecte. Llengua estrangera: - La forma de dir les dates en angls. Llengua i literatura: - La biografia de Cervantes. - Donetes de Louise May Alcott. - El Past Simple amb verbs regulars i irregulars en afirmativa, negativa, interrogativa i respostes breus. - Les estructures there was / there were en afirmativa negativa, interrogativa i respostes breus. - Els connectors de seqncia. - Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs a partir dinstruccions en catal al Language Builder.

6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 138 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 156 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 174 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Grammar Practice Review 1, WB, p. 106-107 Language Builder, WB, p. 10-11 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld2

7. Temporitzaci Unitat 3: 10 sessions Unit 3 Test: 1 sessi Term Test 1: 1 sessi Total: 12 sessions

2 avaluaci UNITAT 4: Getting There


1. Objectius daprenentatge Aprendre vocabulari sobre tipus de transport i objectes de viatge. Utilitzar correctament el Past Continuous i diferenciar-lo del Past Simple. Llegir de forma comprensiva i autnoma una crtica duna pgina duna guia de televisi i un article de viatges.

150

Escoltar de forma comprensiva una conversa sobre Bangkok i una altra sobre les vacances. Parlar sobre fets passats. Practicar ls dexpressions que sutilitzen a laeroport. Escriure una entrada de bloc sobre un viatge a les vacances fixant-se en les conjuncions. Identificar i pronunciar correctament els sons /b/ i /v/.

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Participaci en converses pautades i controlades, en parella o en grup, dins de laula o lentorn escolar, i en simulacions relacionades amb experincies i interessos personals, per parlar del que es pot fer o veure en llocs propers i parlar del passat, amb pronunciaci i entonaci adequades amb diverses finalitats comunicatives. s de respostes espontnies a situacions de comunicaci a laula. s del model de dileg que es proposa en qu es demana i es dna informaci sobre vols a un aeroport per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou amb una pronunciaci adient. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb les activitats habituals dels mbits personal i de laula o lentorn educatiu. Anticipaci del contingut general dall que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Obtenci dinformaci especfica en textos orals i audiovisuals duna conversa sobre Bangkok i una altra sobre les vacances amb ajuda delements verbals i no verbals, per contestar preguntes de comprensi i completar frases. Obtenci dinformaci especfica en textos escrits duna pgina duna guia de televisi i un article de viatges amb suport delements verbals i no verbals, per contestar preguntes de comprensi, identificar frases falses i corregir-les segons la informaci que han llegit, completar frases i identificar pasos a un mapa. Escolta, comprensi i producci oral del vocabulari de la unitat sobre mitjans de transport, objectes de viatge i expressions que sutilitzen a un aeroport per relacionar-lo amb la seva categoria corresponent. Comprensi general i identificaci del tema i inferncia de significats dun text oral, escrit o audiovisual: pel context visual, pels coneixements previs del tema, i per la comparaci de paraules o frases similars en les llenges que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb lmbit educatiu i personal.

151

Iniciativa per llegir de forma autnoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta. s destratgies de comprensi dels missatges orals, com ara: s dels coneixements previs sobre el tema o la situaci i/o identificaci de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenci de qui parla i dels elements paralingstics. Al Workbook: Comprensi dinformaci especfica dun text sobre un accident a lEurostar per fer un exercici de verdader o fals i contestar preguntes de comprensi. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Formulaci de preguntes sobre accions i fets habituals en lentorn escolar. Utilitzaci de respostes adequades a les situacions de comunicaci a laula. s dexpressions comunes, de frases fetes i de lxic apropiat a contextos concrets i quotidians en lmbit educatiu i personal. Producci de textos orals breus i coherents amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament. Producci semicontrolada duna entrada de bloc sobre unes vacances fixant-se en els connectors, les majscules, la puntuaci i lordre de les paraules, en suport paper i digital, que mostrin coherncia, amb correcci ortogrfica i puntuaci adequada, i estructurats en pargrafs i amb presentaci acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referncia models treballats prviament. s de les conjuncions and, or, because i but per completar un pargraf correctament i valoraci de la seva importncia en les comunicacions escrites. Transformaci de textos senzills de diferents suports i formats, modificant o expandint frases i pargrafs, i parant atenci a la redacci i revisi desborranys. Inters per la presentaci acurada dels textos escrits, en suport paper i digital. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Traducci de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat. Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci escrita de la redacci duna entrada de bloc sobre un dia sorprenent que hagin tingut. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Lxic / Vocabulari Mitjans de transport. Articles de viatge. Expressions per utilitzar a laeroport. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients.

152

Estructura i funcions de la llengua Descriure i parlar desdeveniments passats. El Past Continuous (afirmativa, negativa i interrogativa i les respostes breus). Diferncies entre Past Simple / Past Continuous. Les conjuncions. Fontica Pronunciaci dels sons /b/ i /v/. Reflexi sobre laprenentatge: Identificaci i s delements lingstics bsics i habituals en la comunicaci oral i escrita. s de recursos per a laprenentatge com diccionaris, llibres de consulta, biblioteques o tecnologies de la informaci i la comunicaci. Reflexi guiada sobre ls i el significat del Past Continuous i diferenciar-lo del Past Simple. Sensibilitzaci envers la pronncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llenges estrangeres: els sons /b/ i /v/. Sensibilitzaci envers els patrons bsics de ritme, dentonaci i accentuaci de paraules i enunciats propis de les llenges estrangeres. s destratgies bsiques daprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingstics (lxic, funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius. Identificaci destratgies per a la comprensi i interpretaci de missatges i documents: identificaci del tema, de paraules clau, del context verbal i no verbal, inferncia de significat i coneixements previs sobre la situaci. s de recursos per a laprenentatge: diccionaris, llibres de consulta mitjans audiovisuals, i materials en suport digital. Participaci en lavaluaci i s destratgies dautocorrecci de les produccions orals, escrites i audiovisuals. Reconeixement i accepaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva de superaci. Reflexi sobre lorganitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Valoraci del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcci collectiva del coneixement. Reflexi sobre els objectius daprenentatge de llenges i valoraci (fortaleses i dificultats) del propi progrs. Al Workbook: Secci Check your Progress per afianar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation i Learning Competences. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Inters a conixer i per la lectura i audici de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera. Lectura i comprensi i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequaci en temtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents.
153

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge i una porta oberta a la comprensi del mn i de les altres persones. Conscienciaci de pertinena a una comunitat lingstica, social i cultural i actitud positiva dinters i confiana davant la diversitat de llenges i cultures. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua i inters per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana propis daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - Les creences religioses musulmanes. - Les diverses cultures i maneres de viure quan es viatja (hbits alimentaris, mitjans de transport i la histria). Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: parlar desdeveniments passats. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: la pronunciaci dels sons /b/ i /v/. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials.

3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i fer el que sindica al quadre de la part inferior de la pgina, desprs dobservar les fotografies duns mitjans de transport que hi surten. (SB, p. 47) Escoltar i repetir uns mitjans de transport i relacionar-los amb la fotografia corresponent. (SB, p. 48, ex. 1) Indicar quins mitjans de transport de lexercici 1 utilitzen ells/es i la seva famlia habitualment. (SB, p. 48, ex. 2) Esmentar altres mitjans de transport que coneguin en angls. (SB, p. 48, ex. 3) Llegir unes frases i canviar les paraules en negreta perqu siguin verdaderes. (SB, p. 48, ex. 4) Per parelles, triar un lloc a prop de casa seva i explicar al company/a com arribar-hi i qu shi fa perqu esbrini de quin lloc es tracta. (SB, p. 48, ex. 5) Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 48, ex. 6) Tornar a escoltar lenregistrament de lexercici anterior i completar unes frases i copiar-les a les seves llibretes. (SB, p. 48, ex. 7)
154

Dir en la seva llengua els animals que sesmenten del text. (SB, p. 49, ex. 8) Llegir una pgina duna guia de televisi i contestar la pregunta. (SB, p. 49, ex. 9) Corregir unes frases falses segons la informaci del text que han llegit. (SB, p. 49, ex. 10) Copiar i completar unes frases. (SB, p. 49, ex. 11) Identificar vuit pasos en el text de la secci i, desprs, localitzar-los al mapa del final del llibre. (SB, p. 49, ex. 12) Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parntesis utilitzant el Past Continuous. (SB, p. 50, ex. 1) Redactar frases amb unes paraules que es donen utilitzant el Past Continuous per indicar qu estaven fent uns alumnes el dia segent i desprs, relacionar cadasc amb els pasos que van visitar utilitzant els mapes que es donen a sota. (SB, p. 50, ex. 2) Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parntesis utilitzant el Past Continuous. (SB, p. 50, ex. 3) Utilitzar unes paraules que es donen per escriure frases sobre les persones de lexercici 3 utilitzant la negativa del Past Continuous. (SB, p. 50, ex. 4) Completar un text amb uns verbs entre parntesis utilitzant el Past Continuous. (SB, p. 51, ex. 5) Escoltar per comprovar les seves respostes a lexercici anterior. (SB, p. 51, ex. 6) Copiar i completar unes preguntes amb uns verbs entre parntesis utilitzant el Past Continuous i, desprs, contestar-les segons el text de lexercici 5. (SB, p. 51, ex. 7) Escriure preguntes amb unes paraules que es donen utilitzant el Past Continuous. Desprs, observar una fotografia dun carrer de Bangkok i contestar unes preguntes. (SB, p. 51, ex. 8) Escriure com a mnim cinc frases en afirmativa o negativa sobre qu estaven fent anit a les vuit en punt utilitzant unes expressions que es donen com a ajuda. (SB, p. 51, ex. 9) Per parelles, esbrinar qu estava fent el company/a anit a les vuit en punt fent preguntes en Past Continuous i contestar-les utilitzant les idees de lexercici 9. (SB, p. 51, ex. 10) Llegir un article de viatges sobre una experincia inusual i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 52, ex. 1) Copiar i completar unes frases sobre el text que han llegit. (SB, p. 52, ex. 2) Contestar unes preguntes segons la informaci de larticle. (SB, p. 52, ex. 3) Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parntesis utilitzant el Past Simple o el Past Continuous. (SB, p. 53, ex. 1) Copiar i completar unes frases amb when o while. (SB, p. 53, ex. 2) Triar les respostes correctes a un text i escriure-les a les seves llibretes. (SB, p. 53, ex. 3) Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parntesis utilitzant el Past Simple o el Past Continuous. (SB, p. 53, ex. 4) Copiar i completar unes frases perqu siguin verdaderes per a ells/es utilitzant el Past Simple o el Past Continuous. (SB, p. 53, ex. 4)

155

Escriure preguntes amb paraules que es donen utilitzant el Past Simple o el Past Continuous. (SB, p. 53, ex. 6) Per parelles, preguntar al company/a les preguntes a lexercici 6 i contestar-les. (SB, p. 53, ex. 7) Escoltar i repetir uns objectes de viatge i relacionar-los amb la fotografia corresponent. (SB, p. 54, ex. 1) Copiar i completar unes frases amb els objectes de viatge de lexercici 1. (SB, p. 54, ex. 2) Copiar i completar uns minidilegs amb els objectes de viatge de lexercici 1. (SB, p. 54, ex. 3) Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 54, ex. 4) Tornar a escoltar la conversa de lexercici anterior i completar unes frases i copiar-les a les seves llibretes. (SB, p. 54, ex. 5) Per parelles, relacionar unes preguntes amb la resposta corresponent i practicar els minidilegs amb el company/a. (SB, p. 55, ex. 6) Per parelles, observar unes illustracions i un alumne/a ha de triar-ne una i escriure el mxim nombre possible de preguntes sobre cadascuna utilitzant uns verbs que es donen i el Past Continuous. (SB, p. 55, ex. 7) Escoltar i repetir el so /b/, /v/ a unes paraules. (SB, p. 55, Say It Right!) Per parelles, observar les dues illustracions que ha triat el seu company/a i contestar les preguntes que ha formulat. (SB, p. 55, ex. 8) Copiar i completar unes frases amb els connectors correctes. (SB, p. 56, ex. 1) Identificar connectors a una entrada de bloc. (SB, p. 56, ex. 2) Contestar preguntes sobre el model de lexercici 2. (SB, p. 56, ex. 3) Escriure una entrada de bloc sobre les vacances. (SB, p. 56, Task) Observar la informaci duns vols i identificar la informaci que es demana. (SB, p. 57, Communication Kit, ex. 1) Completar uns dilegs amb la informaci dels vols de lexercici 1. (SB, p. 57, Communication Kit, ex. 2) Escoltar per comprovar les seves respostes de lexercici anterior. (SB, p. 57, Communication Kit, ex. 3) Per parelles, practicar els dilegs de lexercici 2 amb el seu company/a. (SB, p. 57, Communication Kit, ex. 4) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 57, Quick Check) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 57)

4. Avaluaci

Check Your Progress, WB, p. 39-40 Self-Evaluation, WB, p. 132 Unit 4 Test, TAIOP, p. 36-42 o Test Factory and Other Resources CD-ROM

156

Criteris davaluaci Participar en interaccions orals bsiques per parlar de fets passats, localitzar un lloc i mantenir una conversa a un aeroport fent s destratgies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius. Comprendre la idea general i informacions especfiques de converses sobre les vacances, emeses cara a cara, o en qualsevol suport sobre temes coneguts. Comprendre la informaci general i especfica duna crtica duna pgina duna guia de televisi i un article de viatges, en suport i format de tipologia diversa, sobre temes adequats a ledat i relacionats amb els mbits educatiu i personal. Produir de forma guiada textos orals curts, coherents i amb bona dicci que siguin entenedors per a linterlocutor. Produir de forma guiada una entrada de bloc sobre un viatge de vacances, en diferents suports, de tipologia diversa, que siguin entenedors, utilitzant estructures, connectors senzills i lxic adequat, tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals dortografia i de puntuaci. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingstic de la llengua estrangera per a la pronunciaci dels sons /b/ i /v/ en diferents contextos de comunicaci, com a instrument dautoaprenentatge i dautocorrecci de les produccions prpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca, organitzaci i presentaci dinformaci. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la prpia pel que fa a la seva cultura, els seus mitjans de transport i la seva manera de viatjar. Participar en lavaluaci de les produccions prpies i les dels altres. Participar en lautocorrecci i lavaluaci de les produccions prpies i les dels altres, i mostrar una actitud activa i de confiana en la capacitat daprenentatge de llenges. Participar activament en el treball collaboratiu. 5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 48 i 54, Communication Kit, SB, p. 57 i Language Builder, WB, p. 12-13: s de vocabulari relacionat amb els mitjans de transport, els objectes de viatge i els aeroports. - Reading, SB, p. 49 i 52, informaci cultural, SB, p. 51: comprensi escrita duna pgina duna guia de televisi sobre un programa de viatges, un text sobre la destrucci de Pompeia i dun article de viatges sobre ciutats amb el mateix nom. Listening, SB, p. 48 i 54: comprensi oral de converses sobre Bangkok i sobre viatges de vacances. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 55: pronunciaci dels sons /b/ i /v/. Prctica de pronunciaci. - Speaking, SB, p. 48, 51 i 55 i secci Communication Kit, SB, p. 57: s de la llengua anglesa per parlar dinformacions sobre vols a un aeroport, descriure esdeveniments i imatges del passat, localitzar la situaci duna persona a una ciutat i parlar sobre viatges. - Grammar, SB, p. 50 i 53: s de la llengua anglesa per expressar

157

esdeveniments del passat: el Past Continuous, i la seva diferncia amb el Past Simple; les expressions temporals. - Writing, SB, p. 56, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 120: composici dentrades de bloc sobre viatges de vacances i celebracions, fixant-se en les conjuncions, utilitzant les expressions i vocabulari adients. Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles. - Listening, SB, p. 48: escoltar un dileg sobre Bangkok i alguns dels seus monuments. - Reading, SB, p. 49: informaci histrica sobre lorigen dels noms dalgunes ciutats. - Writting, SB, p. 56: informaci sobre els monuments dAtenes. - Grammar, SB, p. 50 i informaci cultural, SB, p. 51: formar frases i esbrinar quins sn els monuments ms importants de diferents pasos; completar un text sobre lerupci del Vesubi a Pompeia. - Culture Kit, SB, p. 127: informaci sobre lesttua de la llibertat. Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives - Writing, SB, p. 56 i Writing Plan, WB, p. 120: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi a lhora de seleccionar i fer s de la informaci i les seves fonts. - Speaking, SB, p. 48, 51, 53 i 55 i Communication Kit, SB, p. 57: respecte per les normes de conducta a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - Reading, SB, p. 49 i 52: valoraci crtica i reflexiva de la informaci. - Communication Kit, SB, p. 57: actitud crtica davant la informaci sobre com informar-se sobre els horaris dels vols a un aeroport. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld2. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 4. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 4. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 4. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 4. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional.

Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals

- Vocabulary, SB, p. 48: reflexi personal i reps del vocabulari aprs sobre mitjans de transport. - Speaking, SB, p. 48 i 51, 53 i 55 i Communication Kit, SB, p. 57: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe. - Check Your Progress, WB, p. 39-40: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual. - Putting It Together, WB, p. 35 i Self-Evaluation, WB, p. 132: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos.

158

Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica. Competncia en el coneixement i interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament

- Reading, informaci cultural, SB, p. 49: localitzar pasos dun text a un mapamundi. - Speaking, SB, p. 48, 51, 53 i 55, Communication Kit, SB, p. 57, Writing, SB, p. 56 i 58: s de la creativitat personal a lhora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen. Foment del treball cooperatiu a laula. - Writing, SB, p. 56, i Writing Plan, WB, p. 120: desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

- Vocabulary, SB, p. 48: mitjans de transport que fa servir la famlia. - Speaking, SB, p. 48: orientacions a una ciutat. - Reading, SB, p. 49 i 52: reflexi sobre el canvi estacional segons lhemisferi; informaci sobre diverses dades culturals i mitjans de transport especials de pasos asitics. - Communication Kit, SB, p. 57: expressions i instruccions per informar-se sobre horaris de vols i a un aeroport. - Informaci cultural, SB, p. 57: informaci sobre els aeroports de Londres. - Manteniment duna actitud constructiva i solidria davant la informaci que es presenta i les interaccions de laula. - Writing, SB, p. 56: importncia de mantenir una actitud positiva davant contrarietats com, per exemple, no deixar que el robatori duna cmera espatlli un viatge ni donar per fet que alg lha robat si no es troba. - Reading, SB, p. 49: coneixement de formes de vida, costums, mitjans de transport i aliments darreu del mn. Inters a conixer-los i reflexi sobre la importncia de mantenir una actitud oberta i de respecte a lhora de viatjar. - Speaking, SB, p. 48 i 51 i 53 i 55 i Communication Kit, SB, p. 57: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe.

Connexions amb altres matries


Cincies de la naturalesa: - Variaci de les estacions en els hemisferis. Cincies socials, geografia i histria:

- Localitzar pasos a un mapamundi.


- Informaci sobre Bangkok i Austrlia. - Lerupci del volc al Vesubi a Pompeia. Educaci plstica i visual: - Monuments emblemtics de lart oriental budista (a Bangkok), de lart clssic (el Parten i el Coliseu), de lart modern, (a Nova Esccia i a Sydney - Austrlia) i de ciutats com Nova York (lesttua de la llibertat). Llengua i literatura: - El Past Continuous en afirmativa, negativa i interrogativa i les expressions temporals. - El contrast entre el Present Simple i el Present Continuous.

159

- s de les expressions as, while i when. - s de les conjuncions and, but, because, or. - Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs a partir dinstruccions en catal al Language Builder. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Reflexi sobre altres formes de vida i respecte per la seva cultura, creences i alimentaci. Coneixement de tradicions i creences aborgens i musulmanes. - Instruccions per comunicar-se en un aeroport i per demanar o donar informaci.

6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 140 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 157 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 175 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder, WB, p. 12-13 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld2

7. Temporitzaci Unitat 4: 10 sessions Unit 4 Test: 1 sessi Total: 11 sessions

UNITAT 5: Sport
1. Objectius daprenentatge Aprendre vocabulari relacionat amb el temps atmosfric i les competicions esportives. Llegir de forma comprensiva i autnoma un article sobre notcies esportives i un test sobre coneixements de futbol. Practicar ls del futur amb will, be going to, el Present Continuous amb valor de futur i el primer condicional. Escoltar i comprendre converses sobre el temps atmosfric, plans, prediccions per al futur i un dileg amb informaci sobre un partit de futbol. Redactar prediccions sobre com seria la vida al 3060 utilitzant la tcnica de brainstorming per organitzar les idees. Identificar i pronunciar correctament will, will not i les formes abreujades. 2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals
160

Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Participaci en converses pautades i controlades, en parella o en grup, dins de laula o lentorn escolar, i en simulacions relacionades amb experincies i interessos personals, per parlar sobre el seu esport preferit, el temps adequat per practicar-lo, de futbol, discutir prediccions sobre el seu futur i aspiracions, qu faran aquell dia i sobre prediccions sobre el futur lluny, amb pronunciaci i entonaci adequades amb diverses finalitats comunicatives. s del model de dileg que es proposa en qu es demana i es dna informaci sobre un partit de futbol per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou canviant les paraules en negreta amb una pronunciaci adient. s de respostes espontnies a situacions de comunicaci a laula. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb les activitats habituals dels mbits personal i de laula o lentorn educatiu. Anticipaci del contingut general dall que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Obtenci dinformaci especfica en textos orals i audiovisuals duna conversa sobre el pronstic del temps per a aquell dia, un partit de futbol i prediccions sobre com podria ser la vida en el futur per, amb suport delements verbals i no verbals, contestar preguntes de comprensi o triar les respostes correctes. Obtenci dinformaci especfica en textos escrits sobre els efectes del clima a lesport, com sexerciten els astronautes a lespai i un test sobre futbol, per triar les respostes correctes, identificar si les afirmacions sn verdaderes o falses i contestar preguntes de comprensi. Escolta, comprensi i producci oral del vocabulari de la unitat (el temps atmosfric, les competicions esportives i el futbol) per relacionar-lo amb la categoria corresponent. Comprensi general i identificaci del tema i inferncia de significats dun text oral, escrit o audiovisual: pel context visual, pels coneixements previs del tema, i per la comparaci de paraules o frases similars en les llenges que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb lmbit educatiu i personal. Iniciativa per llegir de forma autnoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta. s destratgies de comprensi dels missatges orals, com ara: s dels coneixements previs sobre el tema o la situaci i/o identificaci de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenci de qui parla i dels elements paralingstics. Al Workbook: Comprensi dinformaci especfica dun text sobre la preparaci dels Jocs Olmpics de Rio de Janeiro per corregir errades a unes frases i completar-ne unes altres amb informaci que han llegit. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Formulaci de preguntes sobre accions i fets habituals en lentorn escolar.
161

Utilitzaci de respostes adequades a les situacions de comunicaci a laula. s dexpressions comunes, de frases fetes i de lxic apropiat a contextos concrets i quotidians en lmbit educatiu i personal. Producci de textos orals breus i coherents amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament. Producci semicontrolada de prediccions sobre la vida lany 3060 fixant-se en la tcnica del brainstorming (pluja didees abans descriure un pargraf), les majscules, la puntuaci i lordre de les paraules, els connectors de seqncia i les conjuncions en suport paper i digital, que mostrin coherncia, amb correcci ortogrfica i puntuaci adequada, i estructurats en pargrafs i amb presentaci acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referncia models treballats prviament. s de la tcnica de brainstorming per planejar el que es dir utilitzant les preguntes: who, what, where, when i why per organitzar les seves idees. Transformaci de textos senzills de diferents suports i formats, modificant o expandint frases i pargrafs, i parant atenci a la redacci i revisi desborranys. Inters per la presentaci acurada dels textos escrits, en suport paper i digital. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Traducci de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat. Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci escrita de prediccions sobre el futur lluny.

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Lxic / Vocabulari El temps atmosfric. Les competicions esportives. Paraules i expressions del mn del futbol. Frmules per expressar probabilitat. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua Fer prediccions amb will. Frmules per parlar del futur i expressar plans i intencions: be going to. El Present Continuous amb valor de futur. El primer condicional (afirmativa, negativa i interrogativa i les respostes breus). Les expressions temporals de futur. La tcnica de brainstorming. s dels pronoms i els adjectius possessius per evitar-ne la repetici.

162

Fontica Pronunciaci de les formes abreujades: will / ll i will not / wont i lentonaci de les oracions. Reflexi sobre laprenentatge: Identificaci i s delements lingstics bsics i habituals en la comunicaci oral i escrita. s de recursos per a laprenentatge com diccionaris, llibres de consulta, biblioteques o tecnologies de la informaci i la comunicaci. Reflexi guiada sobre ls i el significat del futur amb will, be going to, el Present Continuous amb valor de futur i el primer condicional. Sensibilitzaci envers la pronncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llenges estrangeres: les formes abreujades: will / ll i will not / wont. Sensibilitzaci envers els patrons bsics de ritme, dentonaci i accentuaci de paraules i enunciats propis de les llenges estrangeres. s destratgies bsiques daprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingstics (lxic, funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius. Identificaci destratgies per a la comprensi i interpretaci de missatges i documents: identificaci del tema, de paraules clau, del context verbal i no verbal, inferncia de significat i coneixements previs sobre la situaci. s de recursos per a laprenentatge: diccionaris, llibres de consulta mitjans audiovisuals, i materials en suport digital. Participaci en lavaluaci i s destratgies dautocorrecci de les produccions orals, escrites i audiovisuals. Reconeixement i accepaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva de superaci. Reflexi sobre lorganitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Valoraci del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcci collectiva del coneixement. Reflexi sobre els objectius daprenentatge de llenges i valoraci (fortaleses i dificultats) del propi progrs. Al Workbook: Secci Check your Progress per afianar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation i Learning Competences. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Inters a conixer i per la lectura i audici de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera. Lectura i comprensi i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequaci en temtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents.

163

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge i una porta oberta a la comprensi del mn i de les altres persones. Conscienciaci de pertinena a una comunitat lingstica, social i cultural i actitud positiva dinters i confiana davant la diversitat de llenges i cultures. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua i inters per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana propis daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - Jocs, prctiques i esdeveniments esportius. - La forma de viure i practicar exercici. - La cultura del futbol. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: fer prediccions. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: la pronunciaci de les formes abreujades: will / ll i will not / wont i lentonaci de les oracions. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials. 3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pgina, desprs dobservar les fotografies duns esports que hi surten. (SB, p. 59) Escoltar i repetir unes paraules sobre el temps atmosfric i relacionar-les amb les fotografies corresponents. (SB, p. 60, ex. 1) Escoltar i repetir unes paraules i utilitzar-les per descriure el temps atmosfric a cadascuna de les diferents ciutats que surten a sota. (SB, p. 60, ex. 2) Indicar quin s el millor temps atmosfric per a la realitzaci dunes activitats que sesmenten. (SB, p. 60, ex. 3) Relacionar les ciutats de lexercici 2 amb els pasos corresponents que es donen. (SB, p. 60, ex. 4) Esmentar les estacions de lany en angls i escriure el temps que hi fa a cadascuna al seu poble o ciutat. (SB, p. 60, ex. 5) Per parelles, parlar amb el company/a sobre quin s el seu temps atmosfric preferit. (SB, p. 60, ex. 6) Escoltar una conversa i identificar la ciutat de la qual shi parla. (SB, p. 60, ex. 7)
164

Copiar unes frases a les seves llibretes i tornar a escoltar la conversa de lexercici anterior per triar les respostes correctes. (SB, p. 60, ex. 8) Escoltar un altre enregistrament i indicar si unes frases sn verdaderes o falses. (SB, p. 60, ex. 9) Llegir el ttol de larticle esportiu i indicar de qu creuen que tracta. Desprs, llegir larticle sencer i comprovar les seves respostes. (SB, p. 61, ex. 10) Llegir larticle de notcies esportiu i comprovar la seva resposta. (SB, p. 61, ex. 11) Copiar i completar unes frases. (SB, p. 61, ex. 12) Identificar noms de cinc pasos a larticle i localitzar-los al mapa del final del llibre per contestar preguntes i obtenir ms informaci sobre Europa. (SB, p. 61, ex. 13) Contestar preguntes sobre larticle que han llegit. (SB, p. 61, ex. 14) Copiar i completar unes frases amb will o wont per fer prediccions. (SB, p. 62, ex. 1) Completar unes frases amb els verbs entre parntesis i la forma correcta de will. Indicar si hi estan dacord amb les prediccions. (SB, p. 62, ex. 2) Copiar i completar frases amb uns verbs que es donen utilitzant la forma correcta de will. (SB, p. 62, ex. 3) Escriure unes paraules en lordre correcte per fer preguntes utilitzant will. (SB, p. 62, ex. 4) Per parelles, preguntar al company/a les preguntes de lexercici anterior i contestar-les. (SB, p. 62, ex. 5) Triar les respostes correctes a unes frases perqu siguin verdaderes per a ells/es i escriure-les a les seves llibretes. (SB, p. 63, ex. 6) Copiar i completar unes frases amb la forma correcta dels verbs entre parntesis. (SB, p. 63, ex. 7) Copiar i completar A i B amb uns verbs entre parntesis i relacionar-los per fer frases relacionant A i B utilitzant el primer condicional. (SB, p. 63, ex. 8) Completar un pargraf utilitzant el primer condicional. (SB, p. 63, ex. 9) Escoltar per comprovar les seves respostes. (SB, p. 63, ex. 10) Per parelles, copiar i completar unes frases perqu siguin verdaderes per a ells/es i explicar-les al seu company/a. (SB, p. 63, ex. 11) Fer un test sobre futbol i indicar si unes frases sn verdaderes o falses i desprs, comprovar quantes de les seves respostes eren correctes. (SB, p. 64, ex. 1) Canviar les paraules en negreta a unes frases perqu siguin correctes. (SB, p. 64, ex. 2) Identificar la frase del text que els proporciona la informaci que es dna. (SB, p. 64, ex. 3) Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parntesis utilitzant be going to. (SB, p. 65, ex. 1) Escriure preguntes amb paraules que es donen i be going to. (SB, p. 65, ex. 2) Contestar les preguntes de lexercici anterior segons les entrades de diari que es donen. (SB, p. 65, ex. 3) Escriure tres preguntes ms sobre les persones de lexercici anterior utilitzant be going to i desprs contestar-les segons les entrades de diari de lexercici 3. (SB, p. 65, ex. 4) Copiar i completar unes frases amb els verbs entre parntesis utilitzant el Present Continuous amb valor de futur. (SB, p. 65, ex. 5)

165

Per parelles, escriure sis frases sobre qu faran desprs utilitzant be going to o el Present Continuous. Desprs, comparar les seves respostes amb les amb les del company/a. (SB, p. 65, ex. 6) Escoltar i repetir unes paraules i expressions sobre competicions i indicar-ne quines poden utilitzar per parlar de cada illustraci i quines es relacionen amb totes dues. (SB, p. 66, ex. 1) Relacionar unes definicions amb les paraules de lexercici 1. (SB, p. 66, ex. 2) Escoltar una conversa i identificar el tema del qual no en parlen duns que es donen. (SB, p. 66, ex. 3) Tornar a escoltar la conversa de lexercici anterior i indicar si unes frases que es donen sn verdaderes o falses. (SB, p. 66, ex. 4) Copiar i completar unes frases amb unes expressions que es donen per fer prediccions sobre la vida daqu a 50 anys. (SB, p. 67, ex. 5) Escoltar i repetir les formes de will. (SB, p. 67, Say It Right!) Per parelles, contestar les preguntes de lexercici 5 per esbrinar les prediccions que ha fet el company/a. (SB, p. 67, ex. 6) Per parelles, observar dues illustracions i parlar amb el company/a sobre les seves sensacions sobre cadascuna de les futures possibilitats. Preguntar al company/a el mxim nombre de preguntes sobre cada illustraci utilitzant expressions de lexercici 5 per contestar-les. (SB, p. 67, ex. 7) Llegir unes respostes i copiar i completar unes preguntes amb Who, What, Where, When o Why. (SB, p. 68, ex. 1) Llegir unes prediccions i indicar si es contesten les preguntes amb who, what, where, when i why. (SB, p. 68, ex. 2) Contestar unes preguntes sobre el model de lexercici 2. (SB, p. 68, ex. 3) Escriure prediccions sobre la vida al 3060. (SB, p. 68, Task) Escoltar un dileg i contestar la pregunta. (SB, p. 69, Communication Kit, ex. 1) Per parelles, practicar el dileg amb el seu company/a. (SB, p. 69, Communication Kit, ex. 2) Per parelles, substituir les paraules en negreta de lexercici 1 per fer-ne un de nou segons els resultats de futbol duna informaci que es dna i practicar-lo amb el seu company/a. (SB, p. 69, Communication Kit, ex. 3) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 70, Quick Check) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 70)

4. Avaluaci
Check Your Progress, SB, p. 47-48 Self-Evaluation, WB, p. 132 Unit 5 Test, TAIOP, p. 43-49 o Test Factory and Other Resources CD-ROM

166

Criteris davaluaci
Participar en interaccions orals bsiques per fer prediccions i parlar sobre el temps atmosfric, fent s destratgies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius. Comprendre la idea general i informacions especfiques duna conversa sobre el pronstic del temps i prediccions sobre el futur, emeses cara a cara, o en qualsevol suport sobre temes coneguts. Comprendre la informaci general i especfica dun article sobre notcies esportives i un test sobre coneixements de futbol, en suport i format de tipologia diversa, sobre temes adequats a ledat i relacionats amb els mbits educatiu i personal. Produir de forma guiada textos orals curts, coherents i amb bona dicci que siguin entenedors per a linterlocutor. Produir de forma guiada prediccions sobre com seria la vida lany 3060, en diferents suports, de tipologia diversa, que siguin entenedors, utilitzant estructures, connectors senzills i lxic adequat, tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals dortografia i de puntuaci. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingstic de la llengua estrangera per a la pronunciaci de will, will not i les formes abreujades en diferents contextos de comunicaci, com a instrument dautoaprenentatge i dautocorrecci de les produccions prpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca, organitzaci i presentaci dinformaci. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la prpia pel que fa a la manera de practicar esports i els seus esdeveniments esportius ms famosos i populars. Participar en lavaluaci de les produccions prpies i les dels altres. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu. 5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 60, 66, Communication Kit, SB, p. 69 i Language Builder, WB, p. 14-15: s de vocabulari relacionat amb el temps, les competicions esportives i el futbol. - Reading, SB, p. 61 i 64: comprensi escrita dun article de notcies esportives sobre els efectes del clima a diferents competicions del mn i un test de coneixements sobre futbol. - Listening, SB, p. 60, 66 i Communication Kit, SB, p. 69: comprensi oral de converses sobre el pronstic del temps, prediccions per al futur lluny i un enregistrament sobre les prediccions duna revista sobre el futur de lesport. - Speaking, SB, p. 60, 62, 63, 65, 67 i Communication Kit, SB, p. 69: s de la llengua anglesa per parlar de quin s el seu clima preferit, discutir prediccions del seu futur i aspiracions, qu faran durant el dia i per fer prediccions sobre un futur lluny. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 67 i informaci cultural, SB, p. 69: pronunciaci de les formes abreujades: will / ll i will not / wont. Prctica de pronunciaci. Pronunciaci dels resultats del futbol. - Grammar, SB, p. 62, 63 i 65: s de la llengua anglesa per fer prediccions i parlar del futur. s del futur amb will, be going to, el Present Continuous amb valor de futur i el primer condicional. - Writing, SB, p. 68, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 121: expressi

167

escrita de la redacci de prediccions sobre el futur utilitzant les expressions i vocabulari adients Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles. Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives - Culture Kit, SB, p. 128: conixer un torneig britnic popular.

- Reading, SB, p. 61 i 64: mantenir una actitud crtica i reflexiva a lhora de valorar, seleccionar, tractar i utilitzar la informaci i les seves fonts. - Writing, SB, p. 68 i Writing Plan WB, p. 121: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi a lhora de seleccionar i fer s de la informaci i les seves fonts. - Speaking, SB, p. 60, 62, 63, 67 i Communication Kit, SB, p. 69: respecte per les normes de conducta en interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - SB, p. 67: actitud crtica davant la informaci sobre com utilitzar diferents expressions per expressar probabilitat i fer prediccions. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld2. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 5. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 5. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 5. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 5. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional.

Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la

- Vocabulary, SB, p. 60: reflexi personal i reps del vocabulari aprs anteriorment sobre les estacions. - Check Your Progress, WB, p. 47-48: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual. - Putting It Together, WB, p. 43 i Self-Evaluation, WB, p. 133: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos.

- Informaci cultural, SB, p. 62-63, Grammar, SB, p. 63: realitzaci dun test personal sobre esport i dexercicis que han de completar segons els seus coneixements sobre els esports. - Speaking, SB, p. p. 60, 62, 63, 67 i Communication Kit, SB, p. 69; Writing, SB, p. 68 i a la secci Writing Plan del Workbook, p. 121: s de la creativitat

168

perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

personal a lhora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen. Desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit. Foment del treball coperatiu a laula. - Writing, SB, p. 68 i Writing Plan, WB, p. 121: desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

Competncia en el coneixement i interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament

- Vocabulary, SB, p. 60: inters a esbrinar a quin pas pertanyen unes ciutats esmentades en el pronstic del temps. - Reading, informaci cultural, SB, p. 61 i Vocabulary, SB, p. 60: identificar pasos a un mapa i contestar preguntes sobre Europa. - Reading, SB, p. 61: conseqncies del canvi climtic als esports. - Reading, SB, p. 64: importncia duna bona alimentaci i hidrataci per poder practicar esport.

- Manteniment duna actitud constructiva i solidria davant la informaci que es presenta i les interaccions de laula. - Speaking, SB, p. 60, 62-63 i 65-67 i Communication Kit, SB, p. 69: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe.

Connexions amb altres matries Llengua i literatura: - El futur amb will. - be going to. - El Present Continuous amb valor de futur. - El primer condicional. - Utilitzaci de frmules per fer prediccions i expressar probabilitat. - Traducci catal-angls al Workbook i elaboraci de dilegs en angls a partir dinstruccions en catal al Language Builder. Llengua estrangera: - La pronunciaci dels resultats del futbol en angls. Tecnologies: - Possibles desenvolupaments tecnolgics. Cincies socials, geografia i histria: - Localitzar pasos a un mapa. - Esbrinar a quin pas pertanyen unes ciutats. - Contestar preguntes de geografia sobre Europa. - Cultura i esdeveniments esportius a diferents pasos. - Origen de diferents competicions esportives (Wimbledon). Educaci fsica: - Importncia de lexercici fsic. - Esports, els llocs i el temps ms adients per realitzar-ne cadascun.

169

Cincies de la naturalesa: - El canvi climtic; conseqncies. Educaci de la ciutadania i els drets humans: - Importncia de lesport i de lexercici per estar sans, especialment en els adolescents.

6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 142 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 158 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 176 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder, WB, p. 14-15 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld2

7. Temporitzaci Unitat 5: 10 sessions Unit 5 Test: 1 sessi Total: 11sessions

UNITAT 6: As Good as Gold

1. Objectius daprenentatge Aprendre adjectius descriptius, frmules per descriure llocs i expressions que sutilitzen en els centres comercials. Llegir de forma comprensiva i autnoma un article de revista sobre la histria de lor i una guia de viatges sobre Califrnia. Utilitzar correctament el comparatiu i el superlatiu dadjectius regulars i irregulars. Escoltar de forma comprensiva converses sobre els articles de la botiga dun museu i sobre descripcions de fotografies de diferents llocs. Descriure i comparar coses i llocs. Escriure una descripci del seu lloc preferit. Pronunciaci dels sons de paraules com sand i shady.

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals

170

Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Participaci en converses pautades i controlades, en parella o en grup, dins de laula o lentorn escolar, i en simulacions relacionades amb experincies i interessos personals, per comparar opinions sobre assignatures, fer comparacions, parlar sobre els seus llocs preferits, orientar-se en un centre comercial i descriure els llocs dunes fotografies, amb pronunciaci i entonaci adequades amb diverses finalitats comunicatives. s del model de dileg que es proposa en qu es demana i es dna informaci sobre botigues a un centre comercial per interactuar amb el company/a amb una pronunciaci adient. s de respostes espontnies a situacions de comunicaci a laula. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb les activitats habituals dels mbits personal i de laula o lentorn educatiu. Anticipaci del contingut general dall que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Obtenci dinformaci especfica en textos orals i audiovisuals duna conversa sobre els articles de la botiga dun museu i duna altra sobre les descripcions dunes fotografies de diferents llocs per identificar frases verdaderes o falses i relacionar cada descripci amb el lloc corresponent duns que es donen. Obtenci dinformaci especfica en textos escrits com ara dun article de revista sobre la histria de lor i una guia de viatges sobre Califrnia per contestar preguntes de comprensi, identificar pasos a un mapa, completar frases, identificar si unes afirmacions sn verdaderes o falses o indicar que no saben la resposta i triar les respostes correctes a unes frases. Escolta, comprensi i producci oral del vocabulari de la unitat sobre adjectius descriptius, expressions per descriure llocs i per orientar-se en un centre comercial per relacionar-lo amb la illustraci corresponent i triar-ne ladient a unes frases. Comprensi general i identificaci del tema i inferncia de significats dun text oral, escrit o audiov isual: pel context visual, pels coneixements previs del tema, i per la comparaci de paraules o frases similars en les llenges que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb lmbit educatiu i personal. Iniciativa per llegir de forma autnoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta. s destratgies de comprensi dels missatges orals, com ara: s dels coneixements previs sobre el tema o la situaci i/o identificaci de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenci de qui parla i dels elements paralingstics. Al Workbook: Comprensi dinformaci especfica dun text sobre lafici de les garses per robar objectes brillants per corregir errades a unes frases i contestar preguntes de comprensi. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals
171

Formulaci de preguntes sobre accions i fets habituals en lentorn escolar. Utilitzaci de respostes adequades a les situacions de comunicaci a laula. s dexpressions comunes, de frases fetes i de lxic apropiat a contextos concrets i quotidians en lmbit educatiu i personal. Producci de textos orals breus i coherents amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament. Producci semicontrolada duna redacci sobre el seu lloc preferit fixant-se en lestructura del pargraf: opening sentence, la puntuaci i lordre de les paraules, els connectors de seqncia i les conjuncions en suport paper i digital, que mostrin coherncia, amb correcci ortogrfica i puntuaci adequada, i estructurats en pargrafs i amb presentaci acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referncia models treballats prviament. Reflexi sobre la funci de la introducci a lestructura del pargraf a partir dun exercici de la tria de la resposta correcta. Valoraci de la seva importncia en les comunicacions escrites. Transformaci de textos senzills de diferents suports i formats, modificant o expandint frases i pargrafs, i parant atenci a la redacci i revisi desborranys. Inters per la presentaci acurada dels textos escrits, en suport paper i digital. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Traducci de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat. Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci escrita de la descripci dun lloc. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Lxic / Vocabulari Adjectius descriptius. Expressions per donar indicacions en centres comercials. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua Descriure coses i llocs. Utilitzar correctament adjectius en grau comparatiu i superlatiu. Fontica Pronunciaci del so "a" a paraules com sand i shady.

Reflexi sobre laprenentatge: Identificaci i s delements lingstics bsics i habituals en la comunicaci oral i escrita. s de recursos per a laprenentatge com diccionaris, llibres de consulta, biblioteques o tecnologies de la informaci i la comunicaci. Reflexi guiada sobre ls i el significat del comparatiu i el superlatiu dadjetius regulars i irregulars.

172

Sensibilitzaci envers la pronncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llenges estrangeres: pronunciaci del so "a". Sensibilitzaci envers els patrons bsics de ritme, dentonaci i accentuaci de paraules i enunciats propis de les llenges estrangeres. s destratgies bsiques daprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingstics (lxic, funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius. Identificaci destratgies per a la comprensi i interpretaci de missatges i documents: identificaci del tema, de paraules clau, del context verbal i no verbal, inferncia de significat i coneixements previs sobre la situaci. s de recursos per a laprenentatge: diccionaris, llibres de consulta mitjans audiovisuals, i materials en suport digital. Participaci en lavaluaci i s destratgies dautocorrecci de les produccions orals, escrites i audiovisuals. Reconeixement i accepaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva de superaci. Reflexi sobre lorganitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Valoraci del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcci collectiva del coneixement. Reflexi sobre els objectius daprenentatge de llenges i valoraci (fortaleses i dificultats) del propi progrs. Al Workbook: Secci Check your Progress per afianar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation i Learning Competences. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Inters a conixer i per la lectura i audici de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera. Lectura i comprensi i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequaci en temtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents. Lectura i audici de la can California Dreamin de The Mamas and the Papas. DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge i una porta oberta a la comprensi del mn i de les altres persones. Conscienciaci de pertinena a una comunitat lingstica, social i cultural i actitud positiva dinters i confiana davant la diversitat de llenges i cultures. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua i inters per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana propis daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat:

173

- Ls de lor; la joieria. - Els tresors antics. - La febre de lor a la histria. - Paisatges i llocs geogrfics del mn. - Diversos aspectes de la histria, la geografia, la vida naturals i la poblaci a Califrnia (EUA). Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: fer descripcions i comparacions de coses i llocs. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: la pronunciaci de la vocal "a" a paraules com sand i shady. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials. 3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar la pregunta del quadre de la part inferior de la pgina per fer el test que hi surt. (SB, p. 71) Escoltar i repetir uns adjectius i triar-ne el correcte a cada fotografia. (SB, p. 72, ex. 1) Observar els adjectius de lexercici anterior i identificar-ne 8 parells dantnims. (SB, p. 72, ex. 2) Esmentar altres adjectius i fer un llistat. Indicar quins descriuen persones, roba i joieria. (SB, p. 72, ex. 3) Per parelles, descriure alguna cosa perqu el company/a esbrini de qu es tracta. (SB, p. 72, ex. 4) Escoltar una conversa i contestar la pregunta. (SB, p. 72, ex. 5) Tornar a escoltar la conversa de lexercici anterior i indicar quines frases sn verdaderes o falses. (SB, p. 72, ex. 6) Indicar quines paraules dunes que es donen creuen que sortiran en el text. (SB, p. 73, ex. 7) Llegir un article de revista sobre lor i contestar la pregunta. (SB, p. 73, ex. 8) Identificar els pasos en qu es troba or segons la informaci de larticle que han llegit i localitzar-los al mapa del final del llibre. (SB, p. 73, ex. 9) Copiar i completar unes frases segons la informaci de larticle. (SB, p. 73, ex. 10) Contestar altres preguntes sobre larticle. (SB, p. 73, ex. 11) Copiar i completar un quadre sobre la comparativa dels adjectius. (SB, p. 74, ex. 1) Escriure frases amb unes paraules que es donen utilitzant la forma comparativa dels adjectius. (SB, p. 74, ex. 2) Observar una illustraci dun noi i una noia i escriure frases sobre ells amb uns adjectius que es donen. (SB, p. 74, ex. 3)
174

Llegir unes frases i reescriure de noves amb uns adjectius entre parntesis utilitzant la forma comparativa. (SB, p. 74, ex. 4) Completar un correu electrnic utilitzant la forma comparativa dels adjectius que es donen entre parntesis. (SB, p. 74, ex. 5) Triar les respostes correctes a unes frases segons la informaci de les illustracions que es donen. (SB, p. 75, ex. 6) Copiar i completar unes frases amb la forma superlativa dels adjectius entre parntesis. (SB, p. 75, ex. 7) Escriure frases amb paraules que es donen utilitzant la forma superlativa. (SB, p. 75, ex. 8) Escriure frases sobre tres anells que sillustren utilitzant la forma superlativa duns adjectius que es donen. (SB, p. 75, ex. 9) Copiar i completar unes frases amb un nom o paraula segons la seva opini. (SB, p. 75, ex. 10) Per parelles, comparar les seves opinions de lexercici anterior amb el company/a. (SB, p. 74, ex. 11) Llegir una pgina dun llibre de viatge i identificar la informaci que es demana. (SB, p. 76, ex. 1) Indicar si unes frases sn verdaderes o falses segons el que han llegit. (SB, p. 76, ex. 2) Triar les respostes correctes a unes frases sobre el text que han llegit i copiar-les a les seves llibretes. (SB, p. 76, ex. 3) Copiar i completar unes frases amb la forma comparativa o superlativa duns adjectius entre parntesis per descobrir alguns fets interessants. (SB, p. 77, ex. 1) Comparar tres hotels dels quals es dna informaci utilitzant la forma comparativa o superlativa duns adjectius que hi ha a sota. (SB, p. 77, ex. 2) Triar les respostes correctes per obtenir informaci sobre les joies de la corona a Londres. (SB, p. 77, ex. 3) Per parelles, parlar sobre el seu objecte preferit utilitzant la comparativa o la superlativa dels adjectius per descriurel. (SB, p. 77, ex. 4) Escoltar i repetir uns adjectius i desprs triar-ne el correcte per descriure cada illustraci dunes que es donen. (SB, p. 78, ex. 1) Triar les respostes correctes a unes frases i escriure-les a les seves llibretes. (SB, p. 78, ex. 2) Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 79, ex. 3) Tornar a escoltar la conversa i relacionar unes descripcions amb els llocs de lexercici anterior. (SB, p. 79, ex. 4) Relacionar les descripcions dunes bafarades amb la fotografia corresponent. (SB, p. 79, ex. 5) Escoltar i repetir unes paraules. (SB, p. 79, Say It Right!) Per parelles, descriure els llocs dunes fotografies i dir al company/a quin lloc/s volen visitar i quins no i per qu utilitzant les idees de lexercici 5 com a ajuda. (SB, p. 79, ex. 6) Llegir un pargraf i triar la frase dinici ms adient dunes que es donen. (SB, p. 80, ex. 1) Llegir una frase dinici duna descripci i dir de qu tracta la resta del text. (SB, p. 80, ex. 2) Contestar unes preguntes sobre el model de lexercici 2. (SB, p. 80, ex. 3)
175

Escriure una descripci del seu lloc preferit. (SB, p. 80, Task) Observar un dibuix dun centre comercial i escoltar uns dilegs i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 81, Communication Kit, ex. 1) Per parelles, practicar el dileg amb el seu company/a. (SB, p. 81, Communication Kit, ex. 2) Identificar a una persona al dibuix de lexercici anterior i desprs, relacionar unes preguntes amb les respostes correctes. (SB, p. 81, Communication Kit, ex. 3) Escoltar per comprovar les seves respostes a lexercici anterior. (SB, p. 81, Communication Kit, ex. 4) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 82, Quick Check) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 82)

4. Avaluaci

Check Your Progress, WB, p. 55-56 Self-Evaluation, WB, p. 133 Unit 6 Test, TAIOP, p. 50-56 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Term Test 2, TAIOP, p. 57-63 o Test Factory and Other Resources CD-ROM

Criteris davaluaci Participar en interaccions orals bsiques per descriure llocs, fent s destratgies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius. Comprendre la idea general i informacions especfiques de converses sobre els articles duna joieria i sobre descripcions de fotografies de diferents llocs emeses cara a cara, o en qualsevol suport sobre temes coneguts. Comprendre la informaci general i especfica dun article de revista sobre la histria de lor i una guia de viatges sobre Califrnia, en suport i format de tipologia diversa, sobre temes adequats a ledat i relacionats amb els mbits educatiu i personal. Llegir la can de la unitat de forma expressiva. Produir de forma guiada textos orals curts, coherents i amb bona dicci que siguin entenedors per a linterlocutor. Produir de forma guiada una descripci del seu lloc preferit, en diferents suports, de tipologia diversa, que siguin entenedors, utilitzant estructures, connectors senzills i lxic adequat, tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals dortografia i de puntuaci. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingstic de la llengua estrangera per a la pronunciaci dels sons de paraules com sand i shady en diferents contextos de comunicaci, com a instrument dautoaprenentatge i dautocorrecci de les produccions prpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca, organitzaci i presentaci dinformaci. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la prpia pel que fa la utilitzaci de lor, la joieria i els tresors nacionals. Participar en lavaluaci de les produccions prpies i les dels altres. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu.
176

5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 72 i 78 i Language Builder, WB, p. 16-17: s de vocabulari relacionat amb adjectius descriptius, frmules per descriure llocs i expressions que sutilitzen als centres comercials. - Reading, SB, p. 73 i 76: comprensi escrita de textos sobre ls que els egipcis feien de lor i la seva histria i informaci sobre Califrnia. - Grammar, SB, p. 74-75 i 77: s de la llengua anglesa per fer comparacions, utilitzaci del comparatiu i superlatiu dels adjectius regulars i irregulars. - Listening, SB, p. 72 i 76 i Communication Kit, SB, p. 78: comprensi oral de converses sobre Califrnia, comparaci dopinions sobre diversos temes i descripcions de fotografies de diferents llocs. - Speaking, SB, p. 72, 75 i 77 i Communication Kit, SB, p. 81: converses sobre un joc sobre lor, comparar opinions sobre assignatures, fer comparacions, parlar sobre els seus llocs preferits, orientar-se a un centre comercial i descriure els llocs dunes fotografies. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 79: pronunciaci de sons despecial dificultat a paraules com sand i shady. Prctica de pronunciaci. - Writing, SB, p. 80, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 122: redacci duna descripci sobre el seu lloc preferit utilitzant les expressions i vocabulari adients. - Vocabulary, SB, p. 71: test sobre coneixements sobre lor. - Reading, SB, p. 73: informaci sobre el paper de lor a la histria i el desenvolupament de la civilitzaci. - SB, p. 77: informaci histrica sobre la corona dAnglaterra. - Reading, SB, p. 76: informaci sobre la histria i alguns dels llocs emblemtics de Califrnia. - Informaci cultural, SB, p. 31: dades sobre el comer a Newcastle, Anglaterra. - Culture Kit, SB, p. 129: informaci sobre els usos de lor.

Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles.

Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives - Reading, SB, p. 73 i 76, Vocabulary, SB, p. 72 i Grammar, SB, p. 77: mantenir una actitud crtica i reflexiva a lhora de valorar, seleccionar, tractar i utilitzar la informaci i les seves fonts. - Writing, SB, p. 80 i a la secci Writing Plan, WB, p. 122: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi a lhora de seleccionar i fer s de la informaci i les seves fonts. - Speaking, SB, p. 72, 75 i 77 i Communication Kit, SB, p. 81: respecte per les normes de conducta en interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - Speaking, SB, p. 79 i Communication Kit, SB, p. 81: actitud crtica davant la informaci sobre com utilitzar diverses expressions per descriure llocs i orientar-se en un centre comercial. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld2. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 6. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals.

177

- Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 6. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 6. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 6. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional. Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica. - Vocabulary, SB, p. 72: reflexi personal i reps del vocabulari aprs anteriorment sobre llocs de la ciutat. - Check Your Progress, WB, p. 55-56: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual. - Putting It Together, WB, p. 51 i Self-Evaluation, WB, p. 133: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos.

- Informaci cultural, SB, p. 73: identificaci de forma autnoma a un mapa pasos dun article. - Speaking, SB, p. 72, 75 i 77 i Communication Kit, SB, p. 81, Writing, SB, p. 80 i a la secci Writing Plan, WB, p. 122: s de la creativitat personal a lhora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen. Foment del treball coperatiu a laula i dun qestionari amb informaci personal. Foment del treball coperatiu a laula. - Writing, SB, p. 80: desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

Competncia en el coneixement i interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones

- Informaci cultural, SB, p. 73: identificar pasos a un mapa. - Reading, SB, p. 73: informaci sobre la duresa i les diferents aleacions de lor. - Informaci cultural, SB, p. 74-75: dades de cultura general sobre el clima, el descobriment de la penicillina i la importncia de laigua i les caracterstiques dalguns animals. - Reading, SB, p. 76: dades sobre la geografia, la vida natural, el Parc Nacional de les sequoies, la reserva nacional de Point Lobos i la poblaci de Califrnia. - Listening, SB, p. 78: informaci sobre les peculiaritats dalguns llocs del mn (Jap, el Sahara, Londres, Death Valley); precaucions per viatjar al desert. - Culture Kit, SB, p. 129: la utilitat de lor a moltes aplicacions: la medicina, lestomatologia, i larquitectura i a la cincia espacial.

Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament - Manteniment duna actitud constructiva i solidria davant la informaci que es presenta i les interaccions de laula. - Reading, SB, p. 76: conixer informaci sobre Califrnia. Interessar-se per conixer ms informaci sobre aquest pas. - Speaking, SB, p. 79 i Communication Kit, SB, p. 81: aprendre a donar i sollicitar informaci per orientar-se en un centre comercial de forma correcta i respectuosa. - Listening, SB, p. 78: importncia a lhora de mantenir una actitud positiva davant les contrarietats a lhora de viatjar.

178

- Speaking, SB, p. 72, 75, 77, 79 i Communication Kit, SB, p. 81: respecte pels torns de paraula, lopini dels altres i les rutines de classe. - Culture Kit, SB, p. 129: la valoraci de la vida humana en contrast amb lor i la riquesa.

Connexions amb altres matries Cincies de la naturalesa: - Parcs i reserves naturals de Califrnia. - Informaci sobre les sequoies. - Caracterstiques del metall or. - Peuliaritats dalguns animals. Tecnologies: - Aplicacions de lor a diferents camps i cincies: medicina, enginyeria, etc. Cincies socials, geografia i histria: - Localitzar pasos a un mapa. - El paper de lor i la seva importncia a la histria de la humanitat. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Aprenentatge de les frmules correctes per donar i sollicitar informaci per orientar-se de forma correcta i respectuosa. - Importncia de mantenir una actitud positiva davant les adversitats a lhora de viatjar. - Respecte per les opinions dels altres. - Reflexi sobre el valor de lor i les riqueses en comparaci amb la vida humana. Llengua i literatura: - El comparatiu i superlatiu dels adjectius. - La funci de la introducci en el text. - La descripci de llocs. - Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs en angls a partir dinstruccions en catal al Language Builder.

6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 144 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 159 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 177 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Grammar Practice Review 2, WB, p. 108-109 Language Builder, WB, p. 16-17 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld2

179

7. Temporitzaci Unitat 6: 10 sessions Unit 6 Test: 1 sessi Term Test 2: 1 sessi Total: 12 sessions

3 avaluaci UNITAT 7: Staying Alive!

1. Objectius daprenentatge Aprendre vocabulari: verbs relacionats amb experincies. Llegir de forma comprensiva i autnoma notcies sobre fets extraordinaris i un article dInternet sobre animals extingits. Practicar ls del Present Perfect Simple, els adverbis i expressions temporals qe lacompanyen i les expressions for i since. Reflexionar sobre ls de la conclusi en el text. Escoltar de forma comprensiva una conversa sobre les notcies i una altra sobre animals. Parlar de notcies i dexperincies. Escriure un assaig sobre una experincia. Identificar i pronunciar "s" i "sh" a paraules com swim i shark.

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Participaci en converses pautades i controlades, en parella o en grup, dins de laula o lentorn escolar, i en simulacions relacionades amb experincies i interessos personals, per parlar de tipus de notcies que els semblen ms interessants, comentar si han fet o no algunes activitats poc freqents, fer-se preguntes sobre quant de temps fa que realitzen diferents activitats i explicar experincies que han tingut, amb pronunciaci i entonaci adequades amb diverses finalitats comunicatives. s del model de dileg que es proposa en qu es demana i es dna informaci sobre el funcionament de les parts dun ordinador per interactuar amb el company/a amb una pronunciaci adient. s de respostes espontnies a situacions de comunicaci a laula. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals

180

Comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb les activitats habituals dels mbits personal i de laula o lentorn educatiu. Anticipaci del contingut general dall que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Obtenci dinformaci especfica en textos orals i audiovisuals de dues converses, una sobre les notcies i una altra sobre animals per contestar preguntes de comprensi, indicar si unes frases sn verdaderes o falses i trobar la informaci que es demana. Obtenci dinformaci especfica en textos escrits de notcies sobre fets extraordinaris i un article dInternet sobre animals extingits per relacionar A i B per fer frases, contestar preguntes de comprensi, identificar pasos a un mapa, completar frases amb informaci que hi falta i identificar informaci que es demana. Escolta, comprensi i producci oral del vocabulari de la unitat sobre verbs dacci, frmules per explicar experincies i sobre ordinadors per relacionar-lo amb la fotografia corresponent, escriure la seva forma de passat, utilitzar-ne ladient a unes frases i trobar-ne daltre amb un significat similar amb unes paraules i expressions que es donen. Comprensi general i identificaci del tema i inferncia de significats dun text oral, escrit o audiovisual: pel context visual, pels coneixements previs del tema, i per la comparaci de paraules o frases similars en les llenges que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb lmbit educatiu i personal. Iniciativa per llegir de forma autnoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta. s destratgies de comprensi dels missatges orals, com ara: s dels coneixements previs sobre el tema o la situaci i/o identificaci de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenci de qui parla i dels elements paralingstics. Al Workbook: Comprensi dinformaci especfica dun text sobre una paracaigudista que va sobreviure a un accident per indicar el motiu pel qual surten al text unes paraules que es donen i contestar preguntes de comprensi. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Formulaci de preguntes sobre accions i fets habituals en lentorn escolar. Utilitzaci de respostes adequades a les situacions de comunicaci a laula. s dexpressions comunes, de frases fetes i de lxic apropiat a contextos concrets i quotidians en lmbit educatiu i personal. Producci de textos orals breus i coherents amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament. Producci semicontrolada dun assaig sobre una experincia fixant-se en lestructura del pargraf: closing sentence, les majscules, la puntuaci i lordre de les paraules, els connectors de seqncia, les conjuncions i la introducci en suport paper i digital, que mostrin coherncia, en suport paper i digital, que mostrin coherncia, amb correcci ortogrfica i puntuaci adequada, i estructurats en pargrafs i amb presentaci acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referncia models treballats prviament.
181

Reflexi sobre la funci de la conclusi a lestructura del pargraf a partir dun exercici de la tria de la resposta correcta. Valoraci de la seva importncia en les comunicacions escrites. Transformaci de textos senzills de diferents suports i formats, modificant o expandint frases i pargrafs, i parant atenci a la redacci i revisi desborranys. Inters per la presentaci acurada dels textos escrits, en suport paper i digital. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Traducci de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat. Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci escrita dun assaig sobre una experincia que hagin tingut amb un animal. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Lxic / Vocabulari Verbs dacci. Frmules per explicar experincies. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua Expressar fets passats: el Present Perfect Simple (negativa i interrogativa i respostes breus); les expressions temporals i adverbis que lacompanyen. Parlar de notcies i experincies. Les expressions for i since. Reflexionar sobre ls de la conclusi en el text. Fontica Identificar i pronunciar "s" i "sh" a paraules com swim i shark.

Reflexi sobre laprenentatge: Identificaci i s delements lingstics bsics i habituals en la comunicaci oral i escrita. s de recursos per a laprenentatge com diccionaris, llibres de consulta, biblioteques o tecnologies de la informaci i la comunicaci. Reflexi guiada sobre ls i el significat del Present Perfect Simple, els adverbis i expressions temporals qe lacompanyen i les expressions for i since. Sensibilitzaci envers la pronncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llenges estrangeres. Sensibilitzaci envers els patrons bsics de ritme, dentonaci i accentuaci de paraules i enunciats propis de les llenges estrangeres. s destratgies bsiques daprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingstics (lxic, funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius. Identificaci destratgies per a la comprensi i interpretaci de missatges i documents: identificaci del tema, de paraules clau, del context verbal i no verbal, inferncia de significat i coneixements previs sobre la situaci.
182

s de recursos per a laprenentatge: diccionaris, llibres de consulta mitjans audiovisuals, i materials en suport digital. Participaci en lavaluaci i s destratgies dautocorrecci de les produccions orals, escrites i audiovisuals. Reconeixement i accepaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva de superaci. Reflexi sobre lorganitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Valoraci del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcci collectiva del coneixement. Reflexi sobre els objectius daprenentatge de llenges i valoraci (fortaleses i dificultats) del propi progrs. Al Workbook: Secci Check your Progress per afianar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation i Learning Competences. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Inters a conixer i per la lectura i audici de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera. Lectura i comprensi i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequaci en temtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents.

DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge i una porta oberta a la comprensi del mn i de les altres persones. Conscienciaci de pertinena a una comunitat lingstica, social i cultural i actitud positiva dinters i confiana davant la diversitat de llenges i cultures. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua i inters per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana propis daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - Experincies extraordinries. - Activitats doci i formes daprofitar el temps lliure. - Voluntariat. - Avenos de la investigaci gentica. - Els ordinadors. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: parlar dexperincies.

183

Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: la pronunciaci de "s" i "sh" a paraules com swim i shark. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials. 3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i relacionar el que sindica al quadre de la part inferior de la pgina desprs dobservar les fotografies dunes activitats que hi surten. (SB, p. 85) Escoltar i repetir uns verbs i indicar quins poden utilitzar per parlar dunes fotografies que es donen. (SB, p. 86, ex. 1) Escriure els verbs de lexercici 1 en Past Simple. (SB, p. 86, ex. 2) Collocar a la frase correcta els verbs en negreta. (SB, p. 86, ex. 3) Fer una llista dalmenys 5 verbs relacionats amb nous esdeveniments que sovint surten als titulars de les notcies. (SB, p. 86, ex. 4) Per parelles, dir al company/a quins tipus de noves histries dunes que es donen creuen que sn ms interessants. (SB, p. 86, ex. 5) Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 86, ex. 6) Tornar a escoltar la conversa de lexercici anterior i indicar si unes frases que es donen sn verdaderes o falses. (SB, p. 86, ex. 7) Observar unes paraules sobre el text de la secci i identificar quina s un animal, una fruita i una part del cos. (SB, p. 87, ex. 8) Llegir unes noves histries i dir quina creuen s la ms interessant i per qu. (SB, p. 87, ex. 9) Relacionar A i B per fer frases. (SB, p. 87, ex. 10) Contestar unes preguntes sobre les histries que han llegit. (SB, p. 87, ex. 11) Indicar on van tenir lloc les histries de la secci i localitzar els pasos al mapa del final del llibre. (SB, p. 87, ex. 12) Copiar i completar unes frases amb uns verbs entre parntesis utilitzant el Present Perfect Simple en afirmativa. (SB, p. 88, ex. 1) Indicar si unes frases sn verdaderes per a ells/es i corregir les que siguin falses utilitzant el Present Perfect Simple en negativa. (SB, p. 88, ex. 2) Copiar i completar un quadre amb el Past Simple i el past participle duns verbs que es donen. (SB, p. 88, ex. 3)

184

Copiar i completar unes frases amb uns verbs entre parntesis utilitzant el Present Perfect Simple. Desprs, triar la fotografia correcta per a cada frase. (SB, p. 88, ex. 4) Escriure introduccions per a noves histries amb unes paraules que es donen utilitzant el Present Perfect Simple. (SB, p. 89, ex. 5) Copiar i completar unes frases amb uns verbs que es donen utilitzant el Present Perfect Simple. (SB, p. 89, ex. 6) Escoltar per comprovar les seves respostes a lexercici anterior. (SB, p. 89, ex. 7) Copiar i completar unes preguntes amb uns verbs entre parntesis utilitzant el Present Perfect Simple. (SB, p. 89, ex. 8) Per parelles, preguntar al company/a les preguntes de lexercici anterior i contestar-les. (SB, p. 89, ex. 9) Copiar i completar unes frases amb les expressions ever, just, already, never i yet. (SB, p. 89, ex. 10) Completar un text sobre Indiana Jones amb uns verbs entre parntesis utilitzant el Present Perfect Simple. (SB, p. 89, ex. 11) Identificar a larticle que han llegit informaci que es dna i fixar-se amb les majscules i els nmeros com a ajuda. (SB, p. 90, ex. 1) Llegir un article dInternet i contestar les preguntes que es formulen. (SB, p. 90, ex. 2) Copiar i completar unes frases. (SB, p. 90, ex. 3) Identificar a larticle que han llegit informaci que es demana. (SB, p. 90, ex. 4) Copiar i completar unes frases amb for o since per esbrinar altres fets interessants sobre animals. (SB, p. 91, ex. 1) Observar unes fitxes amb informaci sobre diferents animals i desprs contestar unes preguntes utilitzant for o since. (SB, p. 91, ex. 2) Escriure frases amb paraules que es donen utilitzant el Present Perfect Simple i for o since. (SB, p. 91, ex. 3) Escriure frases amb paraules que es donen utilitzant el Present Perfect Simple. (SB, p. 91, ex. 4) Escriure preguntes amb How long i unes idees que es donen utilitzant el Present Perfect Simple. (SB, p. 91, ex. 5) Per parelles, preguntar i respondre les preguntes de lexercici 5 utilitzant for o since. (SB, p. 91, ex. 6) Escoltar i repetir uns verbs i desprs relacionar-los amb la fotografia corresponent. (SB, p. 92, ex. 1) Identificar verbs a lexercici 1 amb un significat similar amb unes paraules i expressions que es donen. (SB, p. 92, ex. 2) Escoltar una conversa i dir quins tipus danimals shi esmenten. (SB, p. 92, ex. 3) Tornar a escoltar la conversa de lexercici anterior i identificar informaci que es demana. (SB, p. 92, ex. 4) Relacionar unes expressions a A amb les de B per formar respostes. (SB, p. 93, ex. 5) Classificar les respostes de lexercici anterior en positives i negatives. (SB, p. 93, ex. 6) Escoltar i repetir la "s" i el grup "sh" a unes paraules. (SB, p. 93, Say It Right!)

185

Per parelles, fer una llista de deu experincies utilitzant els verbs de lexercici 1 o les seves idees i desprs, preguntar al company/a quines ha tingut o no i qu en pensa utilitzant les expressions de lexercici 5 com a ajuda per contestar les preguntes. (SB, p. 93, ex. 7) Llegir un assaig i triar la frase de conclusi ms adient dunes que es donen. (SB, p. 94, ex. 1) Llegir un assaig sobre una experincia interessant i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 94, ex. 2) Contestar preguntes sobre el model de lexercici 2. (SB, p. 94, ex. 3) Redactar un assaig sobre una experincia. (SB, p. 94, Task) Relacionar unes paraules que es donen amb les parts de lordinador de la illustraci. (SB, p. 95, Communication Kit, ex. 1) Escoltar uns dilegs i indicar quines parts de lordinador hi surten. (SB, p. 95, Communication Kit, ex. 2) Per parelles, practicar el dileg amb el seu company/a. (SB, p. 95, Communication Kit, ex. 3) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 96, Quick Check) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 96)

4. Avaluaci

Check Your Progress, WB, p. 63-64 Self-Evaluation, WB, p. 133 Unit 7 Test, TAIOP, p. 64-70 o Test Factory and Other Resources CD-ROM

Criteris davaluaci Participar en interaccions orals bsiques per parlar dexperincies, fent s destratgies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius. Comprendre la idea general i informacions especfiques dun dileg sobre les notcies i una conversa sobre experincies emeses cara a cara, o en qualsevol suport sobre temes coneguts. Comprendre la informaci general i especfica de notcies sobre fets extraordinaris i dun article dInternet sobre animals extingits, en suport i format de tipologia diversa, sobre temes adequats a ledat i relacionats amb els mbits educatiu i personal. Produir de forma guiada textos orals curts, coherents i amb bona dicci que siguin entenedors per a linterlocutor. Produir de forma guiada un assaig sobre una experincia, en diferents suports, de tipologia diversa, que siguin entenedors, utilitzant estructures, connectors senzills i lxic adequat, tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals dortografia i de puntuaci. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingstic de la llengua estrangera per a la pronunciaci de "s" i "sh" en diferents contextos de comunicaci, com a instrument dautoaprenentatge i dautocorrecci de les produccions prpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca, organitzaci i presentaci dinformaci. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la prpia pel que fa a les activitats que realitzen, experincies extraordinries, el voluntariat, els avenos en la investigaci gentica i ls dels ordinadors.
186

Participar en lavaluaci de les produccions prpies i les dels altres. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu. 5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 86 i 92 i Language Builder, WB, p. 18-19: s de vocabulari relacionat amb els verbs dacci, experincies i ordinadors. - Reading, SB, p. 87, 89-90: comprensi escrita de notcies sobre fets extraordinaris, un article online sobre animals extingits i un text sobre Indiana Jones. - Listening, SB, p. 86 i 92 i Communication Kit, SB, p. 95: comprensi oral de converses sobre notcies, una enquesta i sobre ls dels ordinadors. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 93 i informaci cultural, SB, p. 95: pronunciaci de sons despecial dificultat com a swim i shark. Diferncies en la pronunciaci del plural de mouse quan fa referncia a un animal o a la informtica. Prctica de pronunciaci. - Speaking, SB, p. 86, 89 i 91 i 93: s de la llengua anglesa per comentar quin tipus de notcies els semblen ms interessants, comentar si han fet activitats poc habituals, fer-se preguntes sobre quant de temps fa que realitzen diferents activitats i explicar experincies que han tingut. - Grammar, SB, p. 88 i 91: s del Present Perfect Simple, els adverbis i expressions temporals que lacompanyen, les expressions for i since i reflexionar sobre la funci de la conclusi del text. - Writing, SB, p. 94, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 123: redacci de la comparaci duna habitaci abans i desprs de la reforma, utilitzant les expressions i vocabulari adients.

Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives - Listening i Speaking, SB, p. 86: s de les notcies i dels diaris; la necessitat destar informat del que passa en el mn. - Reading, SB, p. 87, 89-90: respecte per les normes de conducta en interaccions a classe amb el professor/a a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - Writing, SB, p. 94 i al Writing Plan, WB, p. 123: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi a lhora de fer s de la informaci i les seves fonts. - Speaking, SB, p. 86, 89 i 93: actitud crtica davant la informaci sobre les claus que sutilitzen als cercadors dInternet. - Communication Kit, SB, p. 95: expressions relacionades amb les parts dun ordinador. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld2. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 7. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 7. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 7.

187

- Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 7. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional. Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica. Competncia en el coneixement i interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones - Vocabulary, SB, p. 86: reflexi personal i reps del vocabulari aprs anteriorment sobre verbs dacci. - Check Your Progress, WB, p. 63-64: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual. - Putting It Together, WB, p. 59 i Self-Evaluation, WB, p. 133: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos.

- Reading, informaci cultural, SB, p. 87: localitzar de forma autnoma pasos a un mapa. - Speaking, SB, p. 86, 89, 91 i 93 i Writing, SB, p. 94, aix com al Writing Plan, SB, p. 123: s de la creativitat personal a lhora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen. Foment del treball coperatiu a laula. - Writing, SB, p. 94: desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

- Informaci cultural, SB, p. 87: identificar pasos a un mapa. - Reading, SB, p. 87: informaci sobre els meteorits i el comportament de les balenes. - Informaci cultural, SB, p. 89: completar frases sobre dades i fets cientfics o relacionats amb la relaci entre lhome i la natura. - Reading, SB, p. 90: avenos en la tcnica de la manipulaci gentica.

- Reading, SB, p. 90, informaci cultural, SB, p. 91 i Culture Kit, SB, p. 130:
animals extingits; caracterstiques i causes de la seva desaparici.

Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament

- Manteniment duna actitud constructiva i solidria davant la informaci que es presenta i les interaccions de laula. - Reading, SB, p. 87: importncia de mantenir la calma i no deixar-se portar pel pnic en les situacions difcils. - Reading, SB, p. 90: respecte pels avenos de la cincia gentica. - Speaking, SB, p. 86, 89 i 91 i secci Real English, SB, p. 93: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe. - Reading, SB, p. 90 i Culture Kit, SB, p. 130: respecte pels animals i el seu hbitat; importncia per conservar-los. - Listening, SB, p. 92 i Speaking, SB, p. 93: respecte per activitats prpies daltres cultures o que puguin resultar inusuals; respecte pels gustos dels altres. - Writing, SB, p. 94: model de text sobre el voluntariat; consideraci de lajuda dels altres com a una experincia gratificant.

188

Connexions amb altres matries Cincies socials, geografia i histria: - Causes de lextinci dels animals prehistrics. - Ubicaci de diversos hbitats a un mapa mundi. Cincies de la naturalesa: - Extinci dels animals prehistrics. - Els "fssils vivents". Tecnologies: - Els articles online. - Els avenos tcnics en gentica. - Els perifrics i les parts dun ordinador. Educaci plstica i visual: - El cinema: les pellcules dIndiana Jones. Llengua estrangera: - Diferncia entre el plural de la paraula mouse quan fa referncia a informtica i quan fa referncia a un animal. Llengua i literatura: - El llenguatge periodstic per donar notcies extraordinries o sensacionalistes. - Practicar ls del Present Perfect Simple (negativa i interrogativa i respostes breus); les expressions temporals i adverbis que lacompanyen. - Les expressions for i since. - La funci de la conclusi en el text. - Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs en angls a partir dinstruccions en catal al Language Builder. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Importncia de mantenir la calma i no deixar-se portar pel pnic a situacions difcils. - Respecte pels avenos de la cincia gentica. - Reflexi sobre la importncia de la insistncia i el riure malgrat es cometin errades. - El voluntariat; lajuda als altres com a experincia gratificant. - Respecte pels animals i el seu hbitat; importncia dobservar una conducta. - Necessitat de mantenir-se informat sobre qu t lloc al mn mitjanant la premsa i les notcies. - Respecte pels torns de paraula i els gustos dels altres.

6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 146 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 160 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 178 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder, WB, p. 18-19 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM
189

Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld2

7. Temporitzaci Unitat 7: 10 sessions Unit 7 Test: 1 sessi Total: 11 sessions

UNITAT 8: What a noise!

1. Objectius daprenentatge Aprendre vocabulari relacionat amb aparells elctrics, instruments musicals i tipus de msica. Llegir de forma comprensiva i autnoma una pgina web sobre el soroll i la contaminaci acstica i un article de revista sobre els videojocs musicals. Utilitzar correctament les formes There is / There are, els determinants, els quantificadors, els determinants i els pronoms possessius. Escoltar de forma comprensiva converses sobre el soroll, tipus de msica i queixes formals. Parlar sobre aparells elctrics i instruments musicals i expressar preferncies. Escriure un informe sobre un cantant o un grup musical fixant-se en lestructura del text. Identificar i produir les terminacions dels grups consonntics "nk" i "nd" a paraules com think i mind.

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Participaci en converses pautades i controlades, en parella o en grup, dins de laula o lentorn escolar, i en simulacions relacionades amb experincies i interessos personals, per parlar dels sorolls que han sentit i com els fan sentir, les seves canons preferides, la msica que triarien a una festa, comparar dues imatges i sobre com fer queixes formals, amb pronunciaci i entonaci adequades amb diverses finalitats comunicatives. s del model de dileg que es proposa en qu es parla sobre msica per interactuar amb el company/a i crear-ne un de nou canviant les paraules en negreta, amb una pronunciaci adient. s del model de dileg que sexpressa una queixa per interactuar amb el company/a, amb una pronunciaci adient. s de respostes espontnies a situacions de comunicaci a laula. Al Workbook:

190

Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb les activitats habituals dels mbits personal i de laula o lentorn educatiu. Anticipaci del contingut general dall que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Obtenci dinformaci especfica en textos orals i audiovisuals sobre el soroll, tipus de msica i queixes formals per completar frases i identificar-ne linterlocutor. Obtenci dinformaci especfica en textos escrits sobre el soroll i de videojocs musicals per contestar preguntes de comprensi, identificar informaci que es demana i indicar si unes frases sn verdaderes o falses. Escolta, comprensi i producci oral del vocabulari de la unitat sobre tipus de msica, instruments musicals i aparells elctrics per relacionar-lo amb la fotografia corresponent . Comprensi general i identificaci del tema i inferncia de significats dun text oral, escrit o audiovisual: pel context visual, pels coneixements previs del tema, i per la comparaci de paraules o frases similars en les llenges que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb lmbit educatiu i personal. Iniciativa per llegir de forma autnoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta. s destratgies de comprensi dels missatges orals, com ara: s dels coneixements previs sobre el tema o la situaci i/o identificaci de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenci de qui parla i dels elements paralingstics. Al Workbook: Comprensi dinformaci especfica dun text sobre el soroll blanc per fer un exercici de verdader o fals i contestar preguntes. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Formulaci de preguntes sobre accions i fets habituals en lentorn escolar. Utilitzaci de respostes adequades a les situacions de comunicaci a laula. s dexpressions comunes, de frases fetes i de lxic apropiat a contextos concrets i quotidians en lmbit educatiu i personal. Producci de textos orals breus i coherents amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament. Producci semicontrolada dun informe sobre el seu cantant o grup preferit fixant-se en lestructura del pargraf: the body, la introducci i conclusi, les majscules, la puntuaci i lordre de les paraules, els connectors de seqncia i les conjuncions en suport paper i digital, que mostrin coherncia, en suport paper i digital, que mostrin coherncia, amb correcci ortogrfica i puntuaci adequada, i estructurats en pargrafs i amb presentaci acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referncia models treballats prviament.

191

Transformaci de textos senzills de diferents suports i formats, modificant o expandint frases i pargrafs, i parant atenci a la redacci i revisi desborranys. Inters per la presentaci acurada dels textos escrits, en suport paper i digital. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Traducci de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat. Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci escrita dun informe. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics

Lxic / Vocabulari Tipus de msica. Instruments musicals. Aparells elctrics. Frmules per expressar preferncies. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua Expressar gustos i preferncies: I think, dont really, mind, cant stand, just love, really like. Realitzar queixes formals; frmules i expressions. Utilitzar els determinants, els quantificadors, els pronoms possessius i les formes There is / There are. Frmules lingstiques per parlar desports i fer compracions. Lenriquiment de la producci escrita mitjanant adjectius i adverbis. Fontica Pronunciaci de sons despecial dificultat dels grups consonntics "nk" i "nd" a paraules com think i mind. Reflexi sobre laprenentatge: Identificaci i s delements lingstics bsics i habituals en la comunicaci oral i escrita. s de recursos per a laprenentatge com diccionaris, llibres de consulta, biblioteques o tecnologies de la informaci i la comunicaci. Reflexi guiada sobre ls i el significat dels determinants, els quantificadors, els pronoms possessius, les formes There is / There are i la funci del desenvolupament dins de lestructura del text. Sensibilitzaci envers la pronncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llenges estrangeres. Sensibilitzaci envers els patrons bsics de ritme, dentonaci i accentuaci de paraules i enunciats propis de les llenges estrangeres. s destratgies bsiques daprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingstics (lxic, funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius.

192

Identificaci destratgies per a la comprensi i interpretaci de missatges i documents: identificaci del tema, de paraules clau, del context verbal i no verbal, inferncia de significat i coneixements previs sobre la situaci. s de recursos per a laprenentatge: diccionaris, llibres de consulta mitjans audiovisuals, i materials en suport digital. Participaci en lavaluaci i s destratgies dautocorrecci de les produccions orals, escrites i audiovisuals. Reconeixement i accepaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i act itud positiva de superaci. Reflexi sobre lorganitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Valoraci del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcci collectiva del coneixement. Reflexi sobre els objectius daprenentatge de llenges i valoraci (fortaleses i dificultats) del propi progrs. Al Workbook: Secci Check your Progress per afianar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation i Learning Competences. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Inters a conixer i per la lectura i audici de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera. Lectura i comprensi i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequaci en temtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents. DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge i una porta oberta a la comprensi del mn i de les altres persones. Conscienciaci de pertinena a una comunitat lingstica, social i cultural i actitud positiva dinters i confiana davant la diversitat de llenges i cultures. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua i inters per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana propis daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - Tipus de msica que escolten. - Ls del so "mosquit" als EUA. - Un instrument musical tradicional del mn. - s dels videojocs musicals a la Gran Bretanya; la seva capacitat de motivaci als estudiants per escoltar msica. - Noves formes de pagament mitjanant el mbil que sutilitzen a altres llocs.

193

Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: expressar gustos i preferncies. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: la pronunciaci dels grups consonntics "nk" i "nd" a paraules com think i mind. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials.

3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i relacionar el que sindica al quadre de la part inferior de la pgina desprs dobservar les fotografies que hi surten. (SB, p. 97) Escoltar i repetir uns instruments musicals i aparells de la llar i relacionar-los amb la fotografia corresponent. (SB, p. 98, ex. 1) Escoltar vuit sons i relacionar-los amb lobjecte de lexercici 1. (SB, p. 98, ex. 2) Indicar quins objectes de lexercici 1 sutilitzen per al que sindica. (SB, p. 98, ex. 3) Fer un llistat daltres objectes de la llar que recordin en angls. (SB, p. 98, ex. 4) Per parelles, dir al company/a quins objectes de la llar van utilitzar la setmana passada. (SB, p. 98, ex. 5) Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 98, ex. 6) Tornar a escoltar lenregistrament de lexercici anterior i completar unes frases. (SB, p. 98, ex. 7) Observar unes paraules dun text i dir de qu creuen que tracta. (SB, p. 99, ex. 8) Llegir una pgina web sobre el soroll i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 99, ex. 9) Identificar la informaci en el text que es demana. (SB, p. 99, ex. 10) Indicar si unes frases sn verdaderes o falses. (SB, p. 99, ex. 11) Triar les respostes correctes a unes frases i reescriure-les a les seves llibretes. (SB, p. 100, ex. 1) Copiar i completar unes frases amb la forma correcta de There is / There are i indicar-ne quines sn verdaderes per a ells/es. (SB, p. 100, ex. 2) Observar una llista dobjectes per a una festa i escriure frases per indicar qu creuen que necessita i qu no utilitzant a, an, some o any. (SB, p. 100, ex. 3) Completar un text amb a, an, some o any. (SB, p. 100, ex. 4) Escoltar per comprovar les seves respostes a lexercici anterior. (SB, p. 100, ex. 5) Copiar i completar unes frases segons la informaci que veuen a una illustraci amb la forma correcta de There is / There are i a, an, some o any i indicar quina s verdadera per a ells/es. (SB, p. 101, ex. 6)

194

Escriure cinc preguntes amb There is / There are sobre la botiga de msica de lexercici anterior. Per parelles, fer torns per fer preguntes al company/a i contestar-les. (SB, p. 101, ex. 7) Triar les respostes correctes per completar una descripci dels hbits duna persona. (SB, p. 101, ex. 8) Copiar i completar unes preguntes utilitzant How much o How many i unes paraules que es donen. (SB, p. 101, ex. 9) Copiar i completar un test amb unes paraules que es donen per obtenir informaci sobre fets interessants sobre la msica. (SB, p. 101, ex. 10) Llegir un article duna revista i contestar unes preguntes. (SB, p. 102, ex. 1) Contestar altres preguntes segons la informaci que han llegit a larticle. (SB, p. 102, ex. 2) Explicar el motiu pel qual sesmenta una informaci que es dna. (SB, p. 102, ex. 3) Triar la resposta correcta a unes frases i escriure-les a les seves llibretes. (SB, p. 103, ex. 1) Copiar i completar unes frases amb els pronoms possessius correctes. (SB, p. 103, ex. 2) Copiar i completar unes bafarades amb el pronom possessiu correcte. (SB, p. 103, ex. 3) Per parelles, triar quatre objectes de la seva classe i fer preguntes i contestar-les per esbrinar de qui sn utilitzant les preguntes de lexercici anterior com a ajuda. (SB, p. 103, ex. 4) Escoltar i repetir tipus de msica i indicar quins tenen el nom similar en la seva llengua. (SB, p. 104, ex. 1) Observar les fotografies duns msics i relacionar-los amb el tipus de msica de lexercici 1. (SB, p. 104, ex. 2) Relacionar les frases dA i B sobre diferents tipus de msica. (SB, p. 104, ex. 3) Escoltar una conversa i escriure el tipus de msica del qual parlen cada cop que escolten una senyal. (SB, p. 104, ex. 4) Tornar a escoltar lenregistrament i copiar i completar unes frases. (SB, p. 104, ex. 5) Copiar i completar un dileg amb les paraules i expressions que es donen. (SB, p. 105, ex. 6) Escoltar i repetir el so final a dos verbs acabats en "nk" i "nd". (SB, p. 105, Say It Right!) Per parelles, substituir unes paraules en negreta al dileg de lexercici anterior fer fer-ne un de nou i practicar-lo amb el company/a. (SB, p. 105, ex. 7) Per parelles, fer una llista de les seves deu canons preferides i desprs, comparar-les amb la del seu company/a. Parlar sobre les seves preferncies i estar-hi dacord amb cinc de les millors canons per a una festa. Utilitzar el dileg de lexercici 6 com a ajuda. (SB, p. 105, ex. 8) Identificar frases que donin suport a la idea principal de la redacci dun informe sobre el msic preferit dun noi. (SB, p. 106, ex. 1) Llegir linforme sobre el cantant preferit duna noia i identificar la idea principal i indicar si el cos del paragraf dna suport a aquesta idea. (SB, p. 106, ex. 2) Contestar les preguntes que es formulen sobre el model de lexercici 2. (SB, p. 106, ex. 3) Escriure un informe sobre el seu grup o cantant. (SB, p. 106, Task) Escoltar un dileg i contestar la pregunta. (SB, p. 107, Communication Kit, ex. 1)

195

Per parelles, practicar el dileg de lexercici 1 amb el company/a. (SB, p. 107, Communication Kit, ex. 2) Identificar el client o el dependent de la botiga al dileg de lexercici 1. (SB, p. 107, Communication Kit, ex. 3) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 108, Quick Check) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 108) 4. Avaluaci

Check Your Progress, WB, p. 71-72 Self-Evaluation, WB, p. 133 Unit 8 Test, TAIOP, p. 71-77 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Final Exam 1, TAIOP, p. 92-98 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris davaluaci

Participar en interaccions orals bsiques per expressar preferncies i disconformitat, fent s destratgies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius. Comprendre la idea general i informacions especfiques de converses sobre el soroll i sobre msica emeses cara a cara, o en qualsevol suport sobre temes coneguts. Comprendre la informaci general i especfica duna pgina web sobre el soroll i la contaminaci acstica i un article de revista sobre els videojocs musicals, en suport i format de tipologia diversa, sobre temes adequats a ledat i relacionats amb els mbits educatiu i personal. Produir de forma guiada textos orals curts, coherents i amb bona dicci que siguin entenedors per a linterlocutor. Produir de forma guiada un informe sobre un msic o un grup, en diferents suports, de tipologia diversa, que siguin entenedors, utilitzant estructures, connectors senzills i lxic adequat, tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals dortografia i de puntuaci. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingstic de la llengua estrangera per a la pronunciaci de les terminacions dels grups consonntics "nk" i "nd" en diferents contextos de comunicaci, com a instrument dautoaprenentatge i dautocorrecci de les produccions prpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca, organitzaci i presentaci dinformaci. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la prpia pel que fa als tipus de msica que sescolten, els videojocs musicals i la seva capacitat per motivar estudiants a lestudi de la msica, el to de trucada "mosquit" als EUA i un instrument tradicional dAustrlia. Participar en lavaluaci de les produccions prpies i les dels altres. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu.

5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica

ACTIVITATS

196

Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

- Vocabulary, SB, p. 98 i 104, i Language Builder, WB, p. 20-21: s de vocabulari relacionat amb els tipus de msica, instruments musicals, aparells elctrics i frmules per expressar preferncies. - Reading, SB, p. 99-100 i 102: comprensi escrita de textos sobre el soroll, el so "mosquit" i els videojocs musicals. - Listening, SB, p. 98 i 104 i Communication Kit, SB, p. 107: comprensi oral de converses sobre el soroll, tipus de msica i queixes formals. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 105: pronunciaci de terminacions a paraules com think i mind. Prctica de pronunciaci. - Speaking, SB, p. 98, 101, 103 i 105 i Communication Kit, SB, p. 107: s de la llengua anglesa per parlar dels sorolls que han utilitzat, les seves canons preferides, la msica que triarien per a una festa, comparar dues imatges i fer un role play sobre com fer queixes formals. - Grammar, SB, p. 100 i 103: s dels determinants, els quantificadors, els pronoms possessius i les formes There is / There are. - Writing, SB, p. 106, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 124: redacci dun informe sobre el seu cantant o grup preferits fixant-se dins lestructura del text en el desenvolupament, utilitzant les expressions i vocabulari adients. - Informaci cultural, SB, p. 101: test sobre informaci del mn de la msica. - Informaci cultural, SB, p. 103: aprenentatge de dades curioses i tils. - Vocabulary i Listening, SB, p. 104: informaci sobre les caracterstiques de diversos tipus de msica i el pblic al quan van dirigits. - Writing, SB, p. 106: informaci sobre el msic Justin Bieber en el model per a linforme. - Culture Kit, SB, p. 131: un instrument tradicional dAustrlia.

Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles. Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives

- Reading, SB, p. 99-100 i 102: mantenir una actitud crtica i reflexiva a lhora de valorar, seleccionar, tractar i utilitzar la informaci i les seves fonts. - Writing, SB, p. 106, aix com al Writing Plan, WB, p. 124: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi a lhora de seleccionar i fer s de la informaci i les seves fonts. - Speaking, SB, p. 98, 101, 105 i Communication Kit, SB, p. 107: respecte per les normes de conducta a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - Speaking, SB, p. 105 i Communication Kit, SB, p. 107: actitud crtica davant la informaci sobre com utilitzar diverses frmules per expressar gustos i preferncies i per queixar-se de manera formal. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld2. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 8. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 8. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 8. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 8. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional. - Check Your Progress, WB, p. 71-72: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual.

Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient

197

del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

- Self-Evaluation, WB, p. 133: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos.

- Grammar, SB, p. 100: tria de forma autnoma elements duna llista per a la preparaci duna festa i fer-ne frases. - Speaking, SB, p. 98, 101, 103 i 105 i Communication Kit, SB, p. 107, Writing, SB, p. 106, aix com al Writing Plan, WB, p. 124: s de la creativitat personal a lhora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen i dun qestionari amb informaci personal. - Writing, SB, p. 106 i Writing Plan, WB, p. 124: desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

Competncia en el coneixement i interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament

- Listening, SB, p. 98, Speaking, SB, p. 98 i informaci cultural, SB, p. 99: els efectes del soroll en la concentraci, rendiment i la salut; sons perillosos; audmetres i decibelis. - Informaci cultural, SB, p. 100: informaci sobre usos del so "mosquit". - Reading, SB, p. 102: informaci sobre els videojocs musicals; el seu s creixent al Regne Unit; utilitat per motivar els joves per estudiar msica; possible creaci descoles musicals a la Gran Bretanya. - Manteniment duna actitud constructiva i solidria davant la informaci que es presenta i les interaccions de laula. - Reading, SB, p. 99 i informaci cultural, SB, p. 99: la contaminaci acstica, els seus efectes a la salut i la necessitat de protegir-shi. - Informaci cultural, SB, p. 99: conductes respectuoses cap els altres, la propietat privada i pblica a establiments comercials i a llocs pblics. - Reading, SB, p. 102: reflexi sobre la pirateria i els efectes que t sobre els msics. - Speaking, SB, p. 98, 101, 103 i 105 i Communication Kit, SB, p. 107: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe. - Communication Kit, SB, p. 107 i informaci cultural, SB, p. 107: informaci i estructures lingstiques per fer una queixa formal; fulls de reclamaci. - Culture Kit, SB, p. 131: respecte per la cultura musical i els instruments tradicionals de diversos pasos.

Connexions amb altres matries Cincies de la naturalesa: - Aparell auditiu. - Els decibelis. - Lefecte de la msica i el soroll a la salut.

198

Tecnologies: - Websites. - El so "mosquit" i les seves aplicacions. - Els tons del mbil. - Els videojocs musicals. - Nou aparells per escoltar msica. Msica: - Els diferents tipus de msica. - Un instrument tradicional dAustrlia. Llengua i literatura: - Estructures per expressar gustos i preferncies. - Frmules per realitzar queixes formals. - Els determinants i els quantificadors. - Els pronoms possessius. - Les formes There is / There are. - La funci del desenvolupament del text. - Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs en angls a partir dinstruccions en catal al Language Builder. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Combatir la pirateria. - Com efectuar una queixa formal. - Reflexi sobre els efectes del soroll a la salut. - Necessitat dobservar una conducta respectuosa en les botigues i al carrer per no molestar els altres. Respecte per la propietat pblica i privada. - El voluntariat; ajudar els altres com a experincia gratificant. - Respecte pels torns de paraula i els gustos dels altres. 6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 148 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 161 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 179 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Language Builder, WB, p. 20-21 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld2

7. Temporitzaci Unitat 8: 10 sessions Unit 8 Test: 1 sessi Final Exam 1: 1 sessi Total: 12 sessions

199

UNITAT 9: Do you believe?

1. Objectius daprenentatge

Aprendre verbs dacci i vocabulari relacionat amb les emocions.


Llegir de forma comprensiva i autnoma un article sobre lorigen dalgunes supersticions i un article duna revista sobre la llegenda britnica de la bruixa de Wooky Hole. Utilitzar correctament els verbs modals can, could, should (en afirmativa, negativa, interrogativa i les respostes breus) i must / mustnt i revisar tots els temps verbals vistos a les unitats del llibre. Escoltar i comprendre converses relacionades amb la creena de supersticions i descripcions duna experincia aterridora.

Explicar una histria.


Escriure una narraci fixant-se en les regles i estratgies descriptura de les unitats anteriors. Pronunciar correctament els pronoms interrogatius (who, how, when, where, what, why).

2. Continguts DIMENSI COMUNICATIVA Participaci en interaccions orals, escrites i audiovisuals Predicci del tema de la unitat mitjanant el seu ttol, el suport visual i els coneixements previs. Participaci en converses pautades i controlades, en parella o en grup, dins de laula o lentorn escolar, i en simulacions relacionades amb experincies i interessos personals, per fer un role play en qu sexplica una histria, fer recomenacions sobre un viatge, parlar de les seves supersticions o la dels seus familiars, amb pronunciaci i entonaci adequades amb diverses finalitats comunicatives.

s dels models de dilegs que es proposen en qu sexplica una histria i es recomana un llibre per interactuar amb el company/a, amb una pronunciaci adient.
s de respostes espontnies a situacions de comunicaci a laula. Al Workbook: Contestar preguntes dinformaci especfica. Comprensi de missatges orals, escrits i audiovisuals Comprensi de preguntes i dilegs breus relacionats amb les activitats habituals dels mbits personal i de laula o lentorn educatiu. Anticipaci del contingut general dall que sescolta amb suport delements verbals (to de veu) i no verbals (icnics i gestuals). Comprensi dinstruccions bsiques per a la correcta resoluci de tasques. Obtenci dinformaci especfica en textos orals i audiovisuals de converses sobre la creena de supersticions i descripcions duna experincia aterridora, amb suport delements verbals i no verbals, per identificar informaci, completar frases, contestar preguntes de comprensi i indicar si unes frases sn verdaderes o falses segons la informaci que han llegit.
200

Obtenci dinformaci especfica en textos escrits sobre supersticions, la bruixa de Wookey Hole, per identificar informaci que es demana, completar unes frases, contestar preguntes de comprensi, relacionar unes fotografies que es donen amb paraules del text i indicar quines frases donen la informaci que sindica. Escolta, comprensi i producci oral del vocabulari de la unitat sobre verbs dacci i adjectius relacionats amb les emocions per relacionar-lo amb la fotografia corresponent. Comprensi general i identificaci del tema i inferncia de significats dun text oral, escrit o audiovisual: pel context visual, pels coneixements previs del tema, i per la comparaci de paraules o frases similars en les llenges que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb lmbit educatiu i personal. Iniciativa per llegir de forma autnoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta. s destratgies de comprensi dels missatges orals, com ara: s dels coneixements previs sobre el tema o la situaci i/o identificaci de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenci de qui parla i dels elements paralingstics. Al Workbook: Comprensi dinformaci especfica dun text sobre sirenes i tritons per triar lopci correcta a unes frases i contestar preguntes de comprensi. Expressi de missatges orals, escrits i audiovisuals Formulaci de preguntes sobre accions i fets habituals en lentorn escolar. Utilitzaci de respostes adequades a les situacions de comunicaci a laula. s dexpressions comunes, de frases fetes i de lxic apropiat a contextos concrets i quotidians en lmbit educatiu i personal. Producci de textos orals breus i coherents amb pronunciaci adequada a partir dun model treballat prviament. Producci semicontrolada duna narraci fixant-se en tots els punts de la checklist vistos a totes les unitats: lestructura del pargraf: the body, la introducci i conclusi, les majscules, la puntuaci i lordre de les paraules, els connectors de seqncia i les conjuncions en suport paper i digital, que mostrin coherncia, amb correcci ortogrfica i puntuaci adequada, i estructurats en pargrafs i amb presentaci acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referncia models treballats prviament. Reflexi sobre la funci del desenvolupament a lestructura del pargraf a partir dun exercici de la tria de la resposta correcta. Valoraci de la seva importncia en les comunicacions escrites. Transformaci de textos senzills de diferents suports i formats, modificant o expandint frases i pargrafs, i parant atenci a la redacci i revisi desborranys. Inters per la presentaci acurada dels textos escrits, en suport paper i digital. Al Workbook: Realitzaci dun dictat per consolidar el vocabulari de la unitat. Traducci de frases amb les estructures i paraules apreses a la unitat. Composici dun dileg en angls a partir dun gui en catal. Producci escrita de frases amb informaci personal i duna narraci
201

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Coneixements lingstics Lxic / Vocabulari Verbs dacci. Adjectius relacionats amb les emocions. Estructures i preguntes per explicar una histria. Identificaci, s i valoraci de les estratgies daprenentatge adients. Estructura i funcions de la llengua Explicar histries. Prohibir, expressar obligaci i necessitat. Donar consells. Parlar sobre habilitat i possibilitat en present i passat. Els modals: can / cant, could / couldnt, must / mustnt, should / shouldnt. Utilitzar els pronoms interrogatius who, how, when, where, what, why. Reps de totes les normes descriptura que hagin aprs al llarg del curs. Fontica La pronunciaci dels pronoms interrogatius who, how, when, where, what, why. Reflexi sobre laprenentatge: Identificaci i s delements lingstics bsics i habituals en la comunicaci oral i escrita. s de recursos per a laprenentatge com diccionaris, llibres de consulta, biblioteques o tecnologies de la informaci i la comunicaci. Reflexi guiada sobre ls i el significat dels modals can, could, should, i must / mustnt, els pronoms interrogatius who, how, when, where, what, why i revisar els temps verbals vistos anteriorment. Sensibilitzaci envers la pronncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llenges estrangeres: pronunciaci dels pronoms interrogatius (who, how, when, where, what, why). Sensibilitzaci envers els patrons bsics de ritme, dentonaci i accentuaci de paraules i enunciats propis de les llenges estrangeres. s destratgies bsiques daprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingstics (lxic, funcions i conceptes) situals en contextos comunicatius. Identificaci destratgies per a la comprensi i interpretaci de missatges i documents: identificaci del tema, de paraules clau, del context verbal i no verbal, inferncia de significat i coneixements previs sobre la situaci. s de recursos per a laprenentatge: diccionaris, llibres de consulta mitjans audiovisuals, i materials en suport digital. Participaci en lavaluaci i s destratgies dautocorrecci de les produccions orals, escrites i audiovisuals. Reconeixement i accepaci de lerror com a part integrant del procs daprenentatge i actitud positiva de superaci. Reflexi sobre lorganitzaci del treball personal com a estratgia per progressar en laprenentatge de manera autnoma. Valoraci del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcci collectiva del coneixement.

202

Reflexi sobre els objectius daprenentatge de llenges i valoraci (fortaleses i dificultats) del propi progrs. Al Workbook: Secci Check your Progress per afianar o ampliar els coneixements de la unitat. Una secci de Self-Evaluation i Learning Competences. DIMENSI ESTTICA I LITERRIA Inters a conixer i per la lectura i audici de producions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera. Lectura i comprensi i gaudi de textos curosament seleccionats per la seva adequaci en temtica i en grau de dificultat als aprenents adolescents. Lectura i audici de la can Another Day de Paul McCartney. DIMENSI PLURILINGE I INTERCULTURAL Conscienciaci que les llenges sn elements que defineixen la identitat personal i collectiva i una eina potenciadora de la comunicaci i laprenentatge i una porta oberta a la comprensi del mn i de les altres persones. Conscienciaci de pertinena a una comunitat lingstica, social i cultural i actitud positiva dinters i confiana davant la diversitat de llenges i cultures. Valoraci de ladquisici de la competncia comunicativa en ms duna llengua i inters per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants daltres llenges com a font denriquiment personal. Identificaci de costums i trets de la vida quotidiana propis daltres pasos i cultures on es parla la llengua estrangera que es treballen a la unitat: - Creences antigues degipcis i romans. - Tradicions japoneses. - Llegendes angleses. Disposici per utilitzar els coneixements de llengua anglesa, en contextos reals i funcions diverses: parlar sobre habilitat i possibilitat. Comparaci i identificaci de les diferncies dels sistemes fontics de la llengua anglesa i la prpia: la pronunciaci dels pronoms interrogatius who, how, when, where, what, why. Conscienciaci que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Conscienciaci de les prpies actituds davant les diferncies de llenges i cultures, i valoraci de les variacions lingstiques i culturals. s dun llenguatge no discriminatori i respectus amb les diferncies. s de frmules de cortesia en els intercanvis socials.

3. Metodologia i situacions de treball Observar qu es treballar a cadascuna de les seccions de la unitat i contestar unes preguntes del quadre de la part inferior de la pgina desprs dobservar les fotografies que hi surten. (SB, p. 109)

203

Escoltar i repetir uns verbs i relacionar-los amb la illustraci corresponent. (SB, p. 110, ex. 1) Llegir unes frases i indicar quines sn verdaderes o falses i corregir-les. (SB, p. 110, ex. 2) Indicar quins verbs de la llista de lexercici 1 impliquen les mans i fer una llista daltres que coneguin en angls en un temps mxim de tres minuts. (SB, p. 110, ex. 3) Per parelles, dir al company/a quines de les accions de lexercici 1 han fet avui. (SB, p. 110, ex. 4) Escoltar tres dilegs sobre supersticions i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 110, ex. 5) Copiar unes frases a les seves llibretes i tornar a escoltar els dilegs de lexercici anterior per triar les respostes correctes. (SB, p. 110, ex. 6) Llegir un article i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 111, ex. 7) Copiar i completar unes frases. (SB, p. 111, ex. 8) Contestar altres preguntes sobre el text que han llegit. (SB, p. 111, ex. 9) Fer frases amb can o cant segons sindica qu pot o no fer un mag. (SB, p. 112, ex. 1) Copiar i completar unes frases utilitzant la forma correcta de could o couldnt. (SB, p. 112, ex. 3) Copiar i completar unes frases utilitzant la forma correcta de can o could. (SB, p. 112, ex. 3) Copiar i completar unes frases amb la forma correcta de must per obtenir informaci sobre lleis inusuals. (SB, p. 112, ex. 4) Triar les respostes correctes a unes frases i escriure-les a les seves llibretes. (SB, p. 112, ex. 5) Copiar i completar unes frases sobre supersticions utilitzant should o shouldnt. (SB, p. 113, ex. 6) Escoltar per comprovar les seves respostes a lexercici 6. (SB, p. 113, ex. 7) Escriure preguntes amb unes paraules a A utilitzant should i desprs, relacionar-les amb el consell corresponent a B. (SB, p. 113, ex. 8) Per parelles, preguntar al company/a les preguntes de lexercici anterior i contestar-les fent veure que un alumne/a s un turista que visitar la seva zona i demana consell a laltre/a. (SB, p. 113, ex. 9) Triar les respostes correctes per completar un text. (SB, p. 113, ex. 10) Observar unes paraules dun text i relacionar-les amb la illustraci corresponent. (SB, p. 114, ex. 1) Llegir un article duna revista i contestar les preguntes que es formulen. (SB, p. 114, ex. 2) Indicar quines frases de larticle ofereixen la informaci que es demana. (SB, p. 114, ex. 3) Contestar unes preguntes sobre larticle que han llegit. (SB, p. 114, ex. 4) Copiar i completar unes frases amb uns verbs entre parntesis utilitzant els temps verbals correctes. (SB, p. 115, ex. 1) Copiar i completar unes frases amb uns verbs que es donen utilitzant els temps verbals correctes. (SB, p. 115, ex. 2) Completar un text amb uns verbs entre parntesis utilitzant els temps verbals correctes. (SB, p. 115, ex. 3) Copiar i completar unes frases perqu siguin verdaderes per a ells/es. (SB, p. 115, ex. 4) Per parelles, preguntar i contestar les preguntes de lexercici 4. (SB, p. 115, ex. 5)

204

Escoltar i repetir unes emocions i relacionar-les amb la fotografia corresponent. (SB, p. 116, ex. 1) Llegir unes frases i indicar com creuen que se senten les persones de les frases que es donen utilitzant les emocions de lexercici 1. (SB, p. 116, ex. 2) Triar les respostes correctes a unes frases. (SB, p. 116, ex. 3) Escoltar una conversa i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 116, ex. 4) Tornar a escoltar la conversa i decidir si unes frases que es donen sn verdaderes, falses o no ho saben. (SB, p. 116, ex. 5) Relacionar unes preguntes a A amb les seves respostes corresponents a B. Desprs, practicar el dileg amb un company/a. (SB, p. 117, ex. 6) Escoltar i repetir unes paraules. (SB, p. 117, Say It Right!) Copiar un quadre i, per parelles, fer un role play que es proposa amb el seu company/a. (SB, p. 117, ex. 7) Per parelles, intercanviar els papers de lexercici 7 i fer un altre role play. (SB, p. 117, ex. 8) Corregir a un breu text narratiu errades de puntuaci, majscules, ordre de les paraules, connectors de seqncia i conjuncions i escriurel correctament a les seves llibretes. (SB, p. 118, ex. 1) Llegir un text narratiu i contestar la pregunta que es formula. (SB, p. 118, ex. 2) Contestar unes preguntes sobre el model de lexercici 2. (SB, p. 118, ex. 3) Escriure un text narratiu. (SB, p. 118, Task) Indicar quines frases dunes que es donen utilitzen quan els agrada un llibre i quan no. (SB, p. 119, Communication Kit, ex. 1) Ordenar unes frases per fer un dileg. (SB, p. 119, Communication Kit, ex. 2) Escoltar per comprovar les seves respostes a lexercici anterior. (SB, p. 119, Communication Kit, ex. 3) Per parelles, practicar el dileg de lexercici 2 amb el seu company/a. (SB, p. 119, ex. 4) Observar els quadres vocabulary i grammar i fer els exercicis. (SB, p. 120, Quick Check) Fer els exercicis Extra Practice i Web Extra del Workbook i de la pgina web. (SB, p. 120)

4. Avaluaci
Check Your Progress, WB, p. 79-80 English and Me, Strategies for Progress, WB, p. 130-131 Self-Evaluation, WB, p. 133 Unit 9 Test, TAIOP, p. 78-84 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Term Test 3, TAIOP, p. 85-91 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Final Exam 2, TAIOP, p. 99-105 o Test Factory and Other Resources CD-ROM Criteris davaluaci Participar en interaccions orals bsiques per explicar histries, fent s destratgies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius.

205

Comprendre la idea general i informacions especfiques de converses relacionades amb la creena de supersticions i parlar dexperincies esgarrifoses emeses cara a cara, o en qualsevol suport sobre temes coneguts. Comprendre la informaci general i especfica de textos sobre lorigen dalgunes supersticions i un article de revista sobre la llegenda britnica sobre la bruixa de Wooky Hole, en suport i format de tipologia diversa, sobre temes adequats a ledat i relacionats amb els mbits educatiu i personal. Llegir la can de la unitat de forma expressiva. Produir de forma guiada textos orals curts, coherents i amb bona dicci que siguin entenedors per a linterlocutor. Produir de forma guiada una narraci, en diferents suports, de tipologia diversa, que siguin entenedors, utilitzant estructures, connectors senzills i lxic adequat, tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals dortografia i de puntuaci. Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingstic de la llengua estrangera per a la pronunciaci de pronoms interrogatius en diferents contextos de comunicaci, com a instrument dautoaprenentatge i dautocorrecci de les produccions prpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca, organitzaci i presentaci dinformaci. Mostrar una actitud respectuosa, dinters i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la prpia pel que fa a les creences i supersticions. Participar en lavaluaci de les produccions prpies i les dels altres. Mostrar predisposici per al treball collaboratiu. 5. Competncies bsiques

COMPETNCIES/ SUBCOMPETNCIES
Competncia comunicativa lingstica Utilitzaci del llenguatge com a instrument de comunicaci oral i escrita, de representaci, interpretaci i comprensi de la realitat, de construcci i comunicaci del coneixement i d'organitzaci i autoregulaci del pensament, les emocions i la conducta.

ACTIVITATS
- Vocabulary, SB, p. 110 i 116, Communication Kit, SB, p. 119 i Language Builder, WB, p. 22-23: s de vocabulari relacionat amb els verbs dacci, adjectius sobre emocions i expressions per recomanar un llibre. - Reading, SB, p. 111 i 114: comprensi escrita de un article factual sobre lorigen dalgunes supersticions i la llegenda britnica de la bruixa de Wookey Hole. - Listening, SB, p. 110 i 114 i 116: comprensi oral de dilegs sobre supersticions, una conversa en qu es recomana un llibre i una altra en qu un amic li explica a un altre una experincia violenta. - Pronunciation, a la secci Say It Right!, SB, p. 117: pronunciaci dels pronoms interrogatius (who, how, when, where, what, why). Prctica de pronunciaci. - Speaking, SB, p. 110, 113, 115 i 117: s de la llengua anglesa per parlar sobre supersticions, donar consells sobre viatges i explicar histries. - Grammar, SB, p. 112 i 115: s dels verbs modals per donar consells i expressar habilitat en present i en passat, possibilitat, obligaci i manca dobligaci, prohibici i necessitat. Reps dels temps verbs vistos al llarg del curs. - Writing, SB, p. 118, aix com a la secci Writing Plan, WB, p. 125: reflexi sobre les regles i estratgies descriptura que han aprs al llarg de tot el curs; composici de narracions, utilitzant les expressions i vocabulari adients. - Reading, SB, p. 111: informaci sobre creences i supersticions a diferents cultures mitjanant la histria; lorigen de les supersticions; creences

Competncies artstica i cultural Conixer, comprendre, apreciar i valorar crticament diferents manifestacions culturals i artstiques, expressar-se, comunicar-se i

206

percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del mn de l'art i de la cultura. Valorar crticament manifestacions culturals i artstiques del patrimoni d'altres pobles.

egpcies sobre laltre mn. - Informaci cultural, SB, p. 113: informaci sobre tradicions de creences japoneses i consells per visitar Londres. - Grammar, secci Culture, SB, p. 113: relacionar preguntes i respostes per obtenir informaci i consells per visitar Londres. - Informaci cultural, SB, p. 113: tradicions i creences japoneses. - Reading, SB, p. 114: informaci sobre la llegenda anglesa de la bruixa de Wookey Hole; el poder de la religi i la superstici a lEdat Mitjana. - Reading, SB, p. 114 i informaci cultural, SB, p. 115: la cacera de bruixes. - Communication Kit, SB, p. 119: el valor de la lectura; la recomanaci dun llibre. - Informaci cultural, SB, p. 119: informaci sobre el llibre ms venut de la histria: la Bblia. - Culture Kit, SB, p. 132: informaci sobre el mite de Saint George com a temtica artstica i patr dAnglaterra.

Tractament de la informaci i competncia digital Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informaci i transformar-la en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives - Reading, SB, p. 111 i 114: mantenir una actitud crtica i reflexiva a lhora de valorar, seleccionar, tractar i utilitzar la informaci i les seves fonts. - Informaci cultural, SB, p. 111: explicaci de la superstici sobre el nmero tretze basat en fonts histriques. - Vocabulary, SB, p. 116 i Speaking, SB, p. 116-117: mantenir una actitud crtica i reflexiva a lhora de valorar, seleccionar, tractar i utilitzar la informaci per completar un dileg i parlar dels seus companys/es utilitzant els adjectius que millor expressin lemoci corresponent. - Writing, SB, p. 118 i al Writing Plan, WB, p. 125: mostra dautonomia, eficcia, responsabilitat i reflexi a lhora de fer s de la informaci i les seves fonts. - Speaking, SB, p. 110, 113 i 117: respecte per les normes de conducta a interaccions a classe amb el professor/a o amb els companys/es a lhora dutilitzar la informaci i les seves fonts. - Communication Kit, SB, p. 119: actitud crtica davant la informaci sobre la recomanaci dun llibre. - Web Extra: www.burlingtonbooks.es/englishworld2. Prctica de les activitats interactives de vocabulari, gramtica i comprensi oral corresponents a la unitat 9. - Digital Teachers Pack: - Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM. Prctica dels punts gramaticals tractats en aquesta unitat. - Burlington ESO 2 Culture Bank CD-ROM. Coneixement i valoraci daspectes culturals rellevants mitjanant preguntes interculturals. - Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM. Prctica de les activitats interactives de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 9. - Test Factory and Other Resources CD-ROM. Prctica dexamen de vocabulari i gramtica corresponents a la unitat 9. - Welcome to Britain DVD. Reproducci del captol 9. Prctica de comprensi oral, gramtica i llenguatge funcional. - Vocabulary, SB, p. 110: reflexi personal i reps del vocabulari aprs anteriorment sobre verbs que fan referncia a accions que es porten a terme amb els peus o amb les mans. - Check Your Progress, WB, p. 79-80: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual. - Self-Evaluation, WB, p. 133: s destratgies, recursos i tcniques de treball intellectual per aprendre i ser conscient de les prpies capacitats i coneixements. Reflexi sobre els propis xits i fracassos.

Competncia daprendre a aprendre Desenvolupar destreses i aprendre estratgies i habilitats per a que lalumne siga conscient del que sap i del que cal aprendre com: l'observaci visual i auditiva, la memria a travs de la repetici, la concentraci i la reflexi a la feina, la capacitat d'elegir i opinar per ell mateix, l'organitzaci i el mtode a travs de les rutines, conscincia, gesti i control de les prpies capacitats i coneixements.

207

Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals Competncia dautonomia i iniciativa personal Ser creatiu, innovador, responsable i crtic en el desenvolupament de projectes individuals o collectius. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica. Competncia en el coneixement i interacci amb el mn fsic Adoptar una disposici a una vida fsica i mental saludable en un entorn natural i social tamb saludable. s responsable dels recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i la protecci de la salut individual i collectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones Competncia social i ciutadana Comprensi de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement i l'acceptaci de diferncies culturals i de comportament

- Speaking, SB, p. 110, 113 i 117; Writing, SB, p. 118 i al Writing Plan, WB, p. 125: s de la creativitat personal a lhora de produir textos escrits i orals a partir de models que es donen. Foment del treball cooperatiu a laula. - Writing, SB, p. 118 i al Writing Plan, WB, p. 125: s de la creativitat personal a lhora de produir textos escrits a partir de models que es donen. Desenvolupament organitzatiu a lhora de presentar un treball escrit.

- Reading, SB, p. 111: el mercuri, les seves propietats; la invenci dels miralls.

- Manteniment duna actitud constructiva i solidria davant la informaci que es presenta i les interaccions de laula. - Listening, SB, p. 110: reflexi sobre la influncia de les supersticions a la vida de les persones que hi creuen; valoraci si s convenient ser supersticis. - Speaking, SB, p. 113: importncia dajudar i acollir qui visita el nostre pas. - Reading, SB, p. 111 i Culture Kit, SB, p. 132: respecte per les creences religioses daltres cultures i civilitzacions. - Grammar, SB, p. 112: prevenci contra la credulitat a la mgia. - Informaci cultural, SB, p. 112: reflexi sobre activitats quotidianes fa 300 anys. - Speaking, SB, p. 110, 113 i 117: respecte pels torns de paraula i les rutines de classe. - Grammar, informaci cultural, SB, p. 113 i Communication Kit, SB, p. 132: respecte per les lleis, tradicions i creences daltres cultures. - Reading, SB, p. 114, Grammar, informaci cultural, SB, p. 115: el valor de la feina; el valor de la tolerncia cap a qui s diferent; la importncia de no deixar-se portar per la superstici. - Vocabulary, SB, p. 116 i Speaking, SB, p. 117: aprendre a expressar les seves emocions. - Listening, SB, p. 116: importncia de mantenir la calma per poder reaccionar de forma educada en situacions de perill. - Culture Kit, SB, p. 132: la intenci moral de les histries tradicionals.

Connexions amb altres matries Cincies de la naturalesa: - El mercuri; les seves propietats i utilitats. Educaci plstica i visual: - La temtica de Sant Jordi a tota la classe de representacions artstiques. Cincies socials, geografia i histria: - Lorigen histric dalguns mites i creences.

208

- La cultura de la civilitzaci egpcia. - El poder de la religi i la superstici a lEdat Mitjana. - Valoraci de la Bblia com el llibre ms venut de la histria. - La cacera de bruixes. Llengua i literatura: - Contes, mites i llegendes arreu del mn. - Descriure experincies i explicar histries. - Parlar sobre habilitat i possibilitat en present i passat. - Estructures verbals per prohibir, donar consells i expressar obligaci i necessitat. - Els verbs modals. - Els pronoms interrogatius. - La importncia de repassar i corregir els escrits un cop acabats. - Traducci angls-catal al Workbook i elaboraci de dilegs en angls a partir dinstruccions en catal al Language Builder. Educaci per a la ciutadania i els drets humans: - Expessi democions. - Importncia de mantenir la calma en situacions de perill. - Respecte per les diferents religions i creences. - Respecte per les tradicions daltres cultures. - Importncia dajudar i acollir qui visita el nostre pas. - Tolerncia i respecte pels que sn diferents. - Respecte i valoraci de la feina. - Importncia de la voluntat per superar qualsevol obstacle, fins i tot la malaltia. - La tasca moral de les histries tradicionals. - Respecte pels torns de paraula i les opinions dels altres. - Prevenci contra la credulitat de la mgia. - Valoraci de la fora de la superstici i de si s convenient o no ser-ho.

6. Atenci a la diversitat Activitats de prctica extra: TAIOP, p. 150 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats dampliaci: TAIOP, p. 162 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Activitats de prctica dexpressi oral: TAIOP, p. 180 o CD-ROM Test Factory and Other Resources Grammar Practice Review 3, WB, p. 110-111 Language Builder, WB, p. 22-23 Burlington ESO 2 Grammar Factory CD-ROM Website Activities: www.burlingtonbooks.es/englishworld2 Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM 7. Temporitzaci Unitat 9: 10 sessions Unit 9 Test: 1 sessi Term Test 3: 1 sessi Final Exam 2: 1 sessi Total: 13 sessions
209

SEMINARI DANGLS. CRITERIS DAVALUACI 2n ESO 2012-2013


Lalumne haur de demostrar una progressi amb ladquisici de les quatre habilitats fonamentals del procs daprenentatge. (SKILLS) WRITING : Expressi escrita READING: Comprensi escrita / lectura

LISTENING: Comprensi oral. SPEAKING: Expressi oral.

CONTINGUTS MNIMS 2n E.S.O.


BE / HAVE / HAS GOT PERSONAL AND OBJECT PRONOUNS POSSESSIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS PRESENT SIMPLE / CONTINUOUS CAN, MUST, COULD, SHOULD TIME EXPRESSIONS FREQUENCY ADVERBS PREPOSITIONS ADVERBS OF MANNER AND DEGREE PAST (Regular and Irregular verbs) PAST CONTINUOUS THERE IS, THERE ARE, HOW MUCH, HOW MANY FUTURE WITH WILL, FIRST CONDITIONAL FUTURE WITH GOING TO + INFINITIVE and PRESENT CONTINUOUS PRESENT PERFECT FOR/SINCE ADJECTIVES :COMPARATIVES & SUPERLATIVES VOCABULARY & EXPRESSIONS FROM UNITS ORDER IN THE SENTENCE. (Affirmative,negative & question)

MATERIALS 2n ESO LLIBRES DE TEXT ENGLISH WORLD 2 Ed. Burlington Books. Students book & Workbook. READERS Tutankhamun. 2nd ESO Activity Readers . Ed. Burlington Books Tales of Arabian Nights.. 2 nd ESO Activity Readers . Ed. Burlington Books NOTEBOOK & COMPOSITION NOTEBOOK AVALUACI - Lavaluaci ser CONTINUA: la matria sacumula, per la qual cosa la segona avaluaci servir com a recuperaci de la primera i PROVES 2n ESO la 3 de la 2. En totes les avaluacions hi haur les segents proves: Grammar & structures 70% + vocabulary + translation + composition (redacci) Listening 30% Speaking Reader Reading comprehension. - Un NO PRESENTAT en alguna de les proves suposa perdre tots els drets a lavaluaci contnua/sumativa i no podr ser mai aprovat per la junta davaluaci. - Els alumnes pendents de 1r dESO tindran una prova de recuperaci especfica de continguts mnims al llarg del curs i de no superar-la una altra a setembre..Linforme negatiu podr ser anullat si lalumne demostra durant el 2n dESO haver assolit els continguts mnims del curs anterior.
210

ACTITUD
Es valorar positiva / negativament (pujant / baixant la nota del trimestre i/o final) * lactitud positiva / negativa valorant la participaci i lesfor per parlar en angls a classe, portar el material a classe i esforar-se per aprendre i ser responsable, intentant superar les dificultats. Tamb s molt important el comportament dins laula en un clima de respecte envers el professorat i la resta de companys. * la realitzaci de les tasques a laula i a casa (exercises + homework + compositions + moodle) i el lliurament daquestes dintre del termini demandat pel professor/a. No sacceptar cap redacci / treball fora del termini establert. Lalumne/a haur de responsabilitzar-sen de la correcci dels exercicis a classe i/o en el moodle. * lassistncia a classe. Quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificaci o sense ella, o sistemticament es negue a realitzar els treballs requerits, pot provocar la impossibilitat de l'avaluaci contnua. Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals, l'alumne perdr el dret a l'avaluaci contnua, quedantli solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzar a tots els alumnes a fi de curs. Sent aquesta l'nica prova que podr ser tinguda en compte per a la seva qualificaci que en cap cas podr superar els 6 punts totals. A Setembre i Convocatries Extraordinries de Pendents les proves de recuperaci inclouran exercicis amb continguts mnims de gramtica, reading comprehension, traducci i redacci, valorant-se de manera global en Apte/No Apte. Ser obligatori presentar el dossier de reps lliurat pel professor/a Un NO PRESENTAT suposa perdre tots els drets a lavaluaci i no podr ser mai aprovat per la junta davaluaci.

Angls Prctic ESO AVALUACI


- Lavaluaci ser continua amb la realitzaci en classe de treballs especfics de carcter obligatori. La valoraci de lalumne ser global incloent proves escrites, orals, de listening i reading. - La assistncia a classe ser obligatria i es valorar la motivaci, participaci, inters i disposici envers lassignatura. Lactitud positiva / negativa valorant lesfor per parlar en angls a classe. - Quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificaci o sense ella, o sistemticament es negue a realitzar els treballs requerits, pot provocar la impossibilitat de l'avaluaci contnua. Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals, l'alumne perdr el dret a l'avaluaci contnua, quedant-li solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzar a tots els alumnes a fi de curs. Sent aquesta l'nica prova que podr ser tinguda en compte per a la seva qualificaci que en cap cas podr superar els 6 punts totals. - En la convocatria de setembre la prova final objectiva ser oral i escrita i de continguts mnims valorant-se de manera global en Apte/No Apte. - Els alumnes amb un informe negatiu en 1er dESO tindran una prova de recuperaci especfica de continguts mnims al llarg del curs i de no superar-la, un altra a setembre. Linforme negatiu podr ser anullat si lalumne demostra durant el 2on ESO haver assolit els continguts del curs anterior.

211

3r ESO
PROGRAMACI I SEQENCIACI DELS CONTINGUTS de 3r ESO
En lorganitzaci i seqenciaci dels continguts duem a terme una distribuci temporal de continguts bsics agrupats en unitats didctiques, tenint en compte la lgica interna del desenvolupament de lrea i els blocs corresponents del currculum oficial. Daltra banda, oferim un plantejament conjunt dels tres tipus de continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals-. A ms, afegirem les diferents competncies/subcompetncies tingudes en compte en les diferents activitats proposades.Tamb afegirem el tractament a la diversitat.

1 Avaluaci. Starter Unit.


Grammar Structures Vocabulary Reading Listening Speaking Competncies/subcompetncies Be/have got; comparatives & superlatives; pronouns & possessive adjectives;present simple, present continuous; Adjectives; abitual actions Dictation. Dictation. Comparisons.

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en lexpressi i comprensi dels missatges orals que sintercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context. 1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les regles mateixes de lintercanvi comunicatiu en diferents situacions. 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment daltres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. 1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament duna manera adequada. 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu.

ACTIVITATS
Start thinking; P6 act 1-3 Start thinking; P4 act 1-3; P5 act 1-6; P6 act 1-3; P7 act 1-8 Start thinking; P4 act 1-3; P5 act 1-6; P6 act 1-3; P7 act 1-8 P4 act 1-3; P5 act 1-6 Start thinking; P6 act 1-3 P6 act 1-3 P6 act 1-3 P4 act 1-3; P5 act 1-6; P7 act 1-8 P4 act 1-3; P5 act 1-6

P4 act 1-3; P5 act 1-6; P6 act 1-3 P4 act 1-3; P5 act 1-6; P6 act 1-3

212

4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode doperar dels sistemes tecnolgics, i de lefecte que aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts dinformaci i innovacions tecnolgiques a mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar lidioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural. 5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de lidioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar lhabilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet daprendre de i amb els altres. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 5.9. Mostrar un comportament coherent amb els valors democrtics manifestats especialment en la presa de conscincia, control i autoregulaci dels mateixos pensaments, valors, sentiments i accions. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font denriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de levoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.5. Valorar la llibertat dexpressi, el dret a la diversitat cultural, la importnc ia del dileg intercultural i la realitzaci dexperincies artstiques compartides. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com saprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos daprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa dobtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb lexperincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de trebal l intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica.

Online Leaning Zone Online Leaning Zone Online Leaning Zone Online Leaning Zone Online Leaning Zone

Online Leaning Zone

Online Leaning Zone Online Leaning Zone Online Leaning Zone Start thinking; P4 act 1-3; P5 act 1-6; P7 act 1-8 P7 act 1-8 P4 act 1-3; P5 act 1-6; P7 act 1-8

P4 act 1-3; P5 act 1-6; P7 act 1-8 P4 act 1-3; P5 act 1-6

P7 act 1-8

P7 act 1-8

P7 act 1-8

Start thinking; P4 act 1-3; P5 act 1-6; P7 act 1-8 P7 act 1-8

P4 act 1-3; P5 act 1-6; P7 act 1-8 P7 act 1-8

P4 act 1-3; P5 act 1-6; P7 act 1-8 P7 act 1-8

213

7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portarles a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de laltre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar lassertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar lautonomia, lautoestima i la identitat personal. 8.11. Desenvolupar modes de tractament de la informaci i tcniques dindagaci. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

P4 act 1-3; P5 act 1-6 P4 act 1-3; P5 act 1-6 Start thinking Start thinking; P4 act 1-3; P5 act 1-6; P6 act 1-3 P4 act 1-3; P5 act 1-6 P4 act 1-3; P5 act 1-6 P4 act 1-3; P5 act 1-6

P4 act 1-3; P5 act 1-6

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives del Teachers Guide (TB, pgs. TT4 a T7) Workbook (Starter unit pgs. 4 a 7) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Starter unit -WB, pg.80) - Grammar practice ( Starter unit -WB, pg.81) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 Starter unit, pg.5) - Grammar + Vocabulary (Level 2 Starter unit , pgs. 15-16) - Communication: Pairwork (Teachers Resource and Tests Pack Starter unit, pg.55 Activitats dampliaci - Activitats addicionals i alternatives del Teachers Guide (TB, pgs. TT4 a T7) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 Extension Starter unit, pgs. 35-36) Tests and Resources Multi-ROM 3

UNITAT 1: Face to face


Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Present simple, Present Continuous, Adverbs of degree and frequency adjectives of personality, false friends and verbs of communication and attitude Multiculturalism in the UK Verbs endings /s/,/z/,/iz/. Diphtongs Write a description of a friend Guidebook, magazine article Favourite faces. Dictation Describe peoples personality. Talk about frequency

214

Competncies/subcompetncies

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en lexpressi i comprensi dels missatges orals que sintercanvien en situacions comunicatives diverses.

ACTIVITATS
Start thinking; P10-11 Act. 1-6; P11 Act. 7-10; P12 Act 1-3; P 12 Act 4-5; P12 Act 1-7; P14 act 1-5; P15 Act 1-4 Start thinking; P8-9. Act- 1-6; P10-11 Act. 1-6; P12 Act 1-3; P 12 Act 4-5; P14 act 1-5;P15,Act 1-4 Start thinking; P8-9. Act- 1-6; P10-11 Act. 1-6; P11 Act. 7-10; P12 Act 1-3; P12 Act 1-7; P14 act 1-5; P15 Act 1-4 P8-9. Act- 1-6; P14 act 1-5; P15 Act 1-4 P10-11 Act. 1-6; P12 Act 1-3; P14 act 1-5 Start thinking; P11 Act. 7-10; P76-77 act. 1-8 P11 Act. 7-10 P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; P 12 Act 4-5; P12 Act 1-7; P14 act 1-5; P15 Act 1-4 Pg. 100, act. 1-5; P76-77 act. 1-8 P8-9. Act- 1-6; P 12 Act 4-5; P14 act 1-5; P15 Act 1-4 P14 act 1-5; P15 Act 1-4 P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; P 12 Act 4-5; P14 act 1-5; P15 Act 1-4 P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; P 12 Act 4-5; P14 act 1-5; P15 Act 1-4; P76-77 act. 1-8 P76-77 act. 1-8 Online Learning Zone; P76-77 act. 1-8 Online Learning Zone; P76y 77 act. 1-8 Online Learning Zone; P76-77 act. 1-8 Online Learning Zone; P14 act 15; P15 Act 1-4 Start thinking; P8-9. Act- 1-6; P89. Act- 1-6; P10-11 Act. 1-6; P11 Act. 7-10; P12 Act 1-3; WB pg. 100 Act 1-2; P12 Act 1-7; P14 act 1-5; P15 Act 1-4: Pg. 100, act. 15; P76-77 act. 1-8 P11 Act. 7-10; WB pg. 100 Act 12; P12 Act 1-7; P14 act 1-5 P11 Act. 7-10; WB pg. 100 Act 12; P12 Act 1-7; P14 act 1-5; P15 Act 1-4

1.2. Adaptar la comunicaci al context.

1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les regles mateixes de lintercanvi comunicatiu en diferents situacions.

1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment daltres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua.

1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament duna manera adequada. 1.10.Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12.Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu. 2. Competncia matemtica 2.3. Interpretar i expressar amb claredat i precisi informacions, dades i argumentacions. 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar lidioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural.

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de lidioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar lhabilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet daprendre de i amb els altres.

215

5.4. Utilitzar el coneixement sobre levoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 5.9. Mostrar un comportament coherent amb els valors democrtics manifestats especialment en la presa de conscincia, control i autoregulaci dels mateixos pensaments, valors, sentiments i accions. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font denriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en lexpressi didees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat dexpressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci dexperincies artstiques compartides. 6.6. Mostrar una actitud oberta, respectuosa i crtica cap a la diversitat dexpressions artstiques i culturals. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 6.9. Apreciar la diversitat cultural a partir de diferents manifestacions artstiques 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com saprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos daprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa dobtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb lexperincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals daprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.1. Escollir amb criteri propi. 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portarles a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de laltre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar lassertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10.Reforar lautonomia, lautoestima i la identitat personal. 8.12.Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

WB pg. 100 Act 1-2 P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; WB pg. 100 Act 1-2; P14 act 1-5; P15 Act 1-4 P8-9. Act- 1-6

P11 Act. 7-10: Pg. 100, act. 1-5; P76-77 act. 1-8 P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; P15 Act 1-4 P11 Act. 7-10 Pg. 100, act. 1-5; P76-77 act. 1-8 ; P15 Act 1-4 Pg. 100, act. 1-5; P76-77 act. 1-8 Start thinking; P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; WB pg. 100 Act 1-2; P12 Act 1-7; P15 Act 1-4; P76-77 act. 1-8 P11 Act. 7-10; P15 Act 1-4: Pg. 100, act. 1-5; P76-77 act. 1-8

P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; WB pg. 100 Act 1-2; P12 Act 1-7; P15 Act 1-4 P11 Act. 7-10; P12 Act 1-7; P15 Act 1-4: Pg. 100, act. 1-5; P76-77 act. 1-8 P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; WB pg. 100 Act 1-2; P12 Act 1-7; P15 Act 1-4; P76-77 act.1-8 P11 Act. 7-10; P15 Act 1-4 ; P8-9. Act- 1-6 P14 act 1-5; P15 Act 1-4; P15 Act 1-4 WB pg. 100 Act 1-2 P8-9. Act- 1-6; P12 Act 1-7 Start thinking P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; P11 Act. 7-10; WB pg. 100 Act 1-2; P12 Act 1-7; P14 act 1-5 P15 Act 1-4 P8-9. Act- 1-6; P12 Act 1-7; P15 Act 1-4 P8-9. Act- 1-6; P11 Act. 7-10; P12 Act 1-7; P15 Act 1-4 P8-9. Act- 1-6; P12 Act 1-7; P15 Act 1-4 P8-9. Act- 1-6; P12 Act 1-7

216

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives; TB, pgs T8 a T17 Workbook (Unit 1 pgs. 8 a 13) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 1-WB, pgs. 82 i 83) - Pronunciation bank (Unit 1-WB, pg.100) - Vocabulary bank (Unit 1-WB, pg.103) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 1, Pg.6) - Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 1, Pgs. 17-18) - Communication: Pairwork (Teachers Resource and Tests Pack - Unit 1, pg.56) Test and Resources Multi-ROM 3 - Communication pairwork Unit 1 - Grammar vocabulary Unit 1(tres nivells: Basic, Standard i Higher) Activitats dampliaci English plus options (SB) - Extra listening and speaking (Unit 1-SB, pg.91) - Curriculum extra: language and literature: Description (Unit 1-SB, pg.100) - Culture: Multiculturalism in the UK (Unit 1-SB, pg.110) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 1, pgs. 37 i 38) - Drama (Teachers Resource and Tests Pack, Pgs. 65 a 74) - Cross-curricular extension (Teachers Resource and Tests Pack - Unit 1, pg.76 i 77: Language and literature: Dialogue) (Tests and Resources Multi-ROM 3) - Cross curricular extensin Unit 1 AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests (Units 1-3 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Avaluaci formativa Consolidation Unit 1 (SB pg.16) Cumulative review (Starter-Unit 1, SB pg.17) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 1, pgs. 8 a 13) Autoavaluaci Progress review (Unit 1 - WB, pgs. 14 i 15).

217

Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Listening, Speaking, Reading, Writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, pronunciaci, reflexi sobre laprenentatge. Dimensi plurilinge i intercultural 1) Mostrar inters i curiositat per aprendre la llengua estrangera i reconixer la diversitat lingstica com a element enriquidor. 2) Identificar alguns elements culturals o geogrfics propis dels pasos i cultures on es parla la llengua estrangera. Dimensi esttica i literria Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci. Completar i executar dilegs (SB pgs. 9, 11, 14 i 15) La descripci dun amic o amiga (SB, pg.15) Reproduir un dileg (SB, pg.14)

UNITAT 2:TV.
Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Was, were, there was, there were, past simple, past continuous. Television and TV programmes. Technology; TV in the USA. Past tense . ed endings. Apostrophes; write about TV highlights. Hard reality: teenagers in reality shows; reading aloud. TV moments; dictation. Compare opinions. Talk about TV programmes.

Competncies/subcompetncies .

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1.

ACTIVITATS

Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en lexpressi i comprensi dels missatges orals Start thinking ; P22 act 1; P24 act 1-4; P25 que sintercanvien en situacions comunicatives diverses. act 1-4 1.2. Adaptar la comunicaci al context. Start thinking; P18-19 act 1-2; P21 act 811; P22 act 1; P23 act 1-6; P24 act 1-4; P25 act 1-4 1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques Start thinking; P18-19 act 1-2; P21 act 8i les regles mateixes de lintercanvi comunicatiu en diferents situacions. 11; P23 act 1-6; P24 act 1-4; P25 act 1-4 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. P18-19 act 1-2; P24 act 1-4; P25 act 1-4

218

1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment daltres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua.

Start thinking; P24 act 1-4 P20-21 act 1-7 P20-21 act 1-7

P18-19 act 1-2; P21 act 8-11; P21 act 8-11; P22 act 1; P23 act 1-6; P24 act 1-4; P25 act 1-4 1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar P18-19 act 1-2; P22 act 1; P24 act 1-4; P25 lingsticament duna manera adequada. act 1-4 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de P24 act 1-4; P25 act 1-4 la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i P18-19 act 1-2; P20-21 act 1-7; P22 act 1; emocions. P24 act 1-4; P25 act 1-4 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques P18-19 act 1-2; P20-21 act 1-7; P22 act 1; amb esperit constructiu. P24 act 1-4; P25 act 1-4 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de Online Learning Zone treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes Online Learning Zone reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i Online Learning Zone sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode doperar dels sistemes tecnolgics, i de lefecte que Online Learning Zone aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts dinformaci i innovacions tecnolgiques a Online Learning Zone mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que Online Learning Zone tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les Online Learning Zone destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats Online Learning Zone educatives 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. Online Learning Zone;; P24 act 1-4; P25 act 1-4 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar lidioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural. Start thinking; P18-19 act 1-2; P21 act 811; P22 act 2-4; P23 act 1-6; P24 act 1-4; P25 act 1-4 5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de lidioma, les diferncies P21 act 8-11; P22 act 2-4; P23 act 1-6; P24 culturals i de comportament. act 1-4 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar lhabilitat per P18-19 act 1-2; P21 act 8-11; P22 act 2-4; construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el P23 act 1-6; P24 act 1-4; P25 act 1-4 fet daprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre levoluci i organitzaci de les societats i sobre e ls P22 act 2-4 trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i P18-19 act 1-2; P21 act 8-11; P22 act 2-4; escoltant les alienes. P24 act 1-4; P25 act 1-4 5.9. Mostrar un comportament coherent amb els valors democrtics manifestats especialment en la presa de conscincia, control i autoregulaci dels mateixos P18-19 act 1-2 pensaments, valors, sentiments i accions. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font denriquiment i gaudi i considerar-les com a part del P21 act 8-11 patrimoni dels pobles.

219

6.3. Tenir conscincia de levoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en lexpressi didees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat dexpressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci dexperincies artstiques compartides. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com saprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos daprenentatge, optimitzant -los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa dobtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb lexperincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capa citats en situacions semblants i contextos diversos 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals daprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.1. Escollir amb criteri propi. 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portar-les a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de laltre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar lassertivitat per fer saber adequada ment als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar lautonomia, lautoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

P21 act 8-11

P25 act 1-4 P21 act 8-11 P25 act 1-4

Start thinking; ; P19 act 3-6; P21 act 8-11; P22 act 2-4; P23 act 1-6; P25 act 1-4

P21 act 8-11; P25 act 1-4 P19 act 3-6; P21 act 8-11; P22 act 2-4; P23 act 1-6; P25 act 1-4 P21 act 8-11; P23 act 1-6; P25 act 1-4 P19 act 3-6; P21 act 8-11; P22 act 2-4; P23 act 1-6; P25 act 1-4 P21 act 8-11; P25 act 1-4 P19 act 3-6 P24 act 1-4; P25 act 1-4 P22 act 2-4 P19 act 3-6; P23 act 1-6 Start thinking P18-19 act 1; P19 act 3-6-2; P20-21 act 17; P21 act 8-11; P22 act 2-4; P23 act 1-6; P24 act 1-4 P25 act 1-4 P19 act 3-6; P23 act 1-6; P25 act 1-4 P19 act 3-6; P21 act 8-11; P23 act 1-6; P25 act 1-4 P19 act 3-6; P23 act 1-6; P25 act 1-4 P19 act 3-6; P23 act 1-6

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives del Teachers Guide (TB, pgs. T18 a T25) Workbook (Unit 2 pgs. 16 a 21) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 2-WB, pg.84) - Grammar practice( Unit 2-WB, pg.85) - Pronunciation bank (Unit 2-WB, pg.101) - Vocabulary bank (Unit 2 -WB, pg.104)
220

Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 2, pg.6) - Grammar + Vocabulary (Level 2 - Unit 2, pgs19-20 ) - Communication: Pairwork (Teachers Resource and Tests Pack - Unit 2 pg.57 Tests and Resources Multi-ROM 3 - Communication pairwork Unit 2 - Grammar vocabulary Unit 2 (tres nivells: Basic, Standard i Higher) Activitats dampliaci English plus options (SB) - Extra listening and speaking (Unit 2-SB, pg.92) - Curriculum extra: Technology: Television (Unit 2-SB, pg.101) - Culture: Television in the USA (Unit 2 -SB, pg.112) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, (Unit 2, pgs. 39 i 40 ) - Drama (Teachers Resource and Tests Pack, Pgs. 65 a 74) - Cross-curricular extension (Teachers Resource and Tests Pack .Technology: radio (Unit 2, pgs78 i 79) Tests and Resources Multi-ROM 3 AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests (Units 1-3 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Avaluaci formativa Consolidation Unit 2 (SB pg.16) Cumulative review (SB pg.17) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 2, pgs. 8 a 13) Autoavaluaci Progress review (Unit 2 - WB, pgs. 14 i 15). Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, reflexi sobre laprenentatge. Dimensi plurilinge i intercultural Dimensi esttica i literria Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci. Redacci sobre els moments estellars de la televisi (SB, pg.25)
221

Reproduir un dileg (SB, pg.14)

Utilitzar la literatura com a font de plaer i daprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingstic i personal.

UNITAT 3: Disposable world


Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competncies/subcompetncies Much,many,a lot of; relative pronouns;too much, too many;enough. Household goods; pollution; the environment. Sustainable development. Word stress in compound nouns. So and Because. Write about an environmental problem. The No Impact Family. Battle of the Bags. Dictation. Say numbers. Offer and ask for help.

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. 1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en lexpressi i comprensi dels missatges orals que sintercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context.

ACTIVITATS
Start thinking; P28-29 act 1-6; P30 act 1-2; P30 act 3-4; P32 act 1-5; P33 act 14 Start thinking; P26-27 act 1-4; P28-29 act 1-6; P29 act 7-9; P30 act 1-2; P30 act 3-4; P31 act 1-6; P32 act 1-5; P33 act 1-4 Start thinking; P26-27 act 1-4; P28-29 act 1-6; P29 act 7-9; P30 act 1-2; P30 act 3-4; P31 act 1-6; P32 act 1-5; P33 act 1-4 ; P26-27 act 1-4; P33 act 1-4 Start thinking; P28-29 act 1-6; P30 act 1-2; P30 act 3-4; P32 act 1-5 P33 act 1-4 P26-27 act 1-4; P29 act 7-9; P29 act 79; P30 act 3-4; P31 act 1-6; P32 act 1-5; P33 act 1-4 P26-27 act 1-4; P30 act 3-4; P32 act 15; P33 act 1-4 P32 act 1-5; P33 act 1-4 P26-27 act 1-4; P30 act 3-4; P32 act 15; P33 act 1-4 P26-27 act 1-4; P30 act 3-4; P32 act 15; P33 act 1-4 Online Learning Zone Online Learning Zone

1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les regles mateixes de lintercanvi comunicatiu en diferents situacions.

1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua.

1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament duna manera adequada. 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu. 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes

222

reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode doperar dels sistemes tecnolgics, i de lefecte que aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts dinformaci i innovacions tecnolgiques a mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar lidioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural.

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone

Online Learning Zone

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone;; P32 act 1-5; P33 act 1-4 Start thinking; P26-27 act 1-4; P28-29 act 1-6; P29 act 7-9; P30 act 1-2; P30 act 3-4; P31 act 1-6; P32 act 1-5; P33 act 1-4 P29 act 7-9; P30 act 3-4; P31 act 1-6; P32 act 1-5 P26-27 act 1-4; P29 act 7-9; P30 act 34; P31 act 1-6; P32 act 1-5; P33 act 1-4 P30 act 3-4 P26-27 act 1-4; P29 act 7-9; P30 act 34; P32 act 1-5; P33 act 1-4 P26-27 act 1-4

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de lidioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar lhabilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet daprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre levoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 5.9. Mostrar un comportament coherent amb els valors democrtics manifestats especialment en la presa de conscincia, control i autoregulaci dels mateixos pensaments, valors, sentiments i accions. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font denriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de levoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en lexpressi didees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat dexpressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci dexperincies artstiques compartides. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com saprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos daprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa dobtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb lexperincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci,

P29 act 7-9

P29 act 7-9

P33 act 1-4 P29 act 7-9 P33 act 1-4

Start thinking; P27 act 5-8; P29 act 79; P30 act 3-4; P31 act 1-6; P33 act 1-4

P29 act 7-9; P33 act 1-4 P27 act 5-8; P29 act 7-9; P30 act 3-4; P31 act 1-6; P33 act 1-4 P29 act 7-9; P31 act 1-6; P33 act 1-4 P27 act 5-8; P29 act 7-9; P30 act 3-4;

223

com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals daprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.1. Escollir amb criteri propi. 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portarles a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de laltre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar lassertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar lautonomia, lautoestima i la identitat personal. 8.11. Desenvolupar modes de tractament de la informaci i tcniques dindagaci. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica. 8.13. Adaptar-se a un entorn tecnolgic canviant.

P31 act 1-6; P33 act 1-4 P29 act 7-9; P33 act 1-4 P27 act 5-8 P32 act 1-5; P33 act 1-4 P30 act 3-4 P27 act 5-8; P31 act 1-6 Start thinking P26-27 act 1-4; P27 act 5-8; P29 act 79; P30 act 3-4; P31 act 1-6; P32 act 1-5 P33 act 1-4 P27 act 5-8; P31 act 1-6; P33 act 1-4 P27 act 5-8; P29 act 7-9; P31 act 1-6; P33 act 1-4 P27 act 5-8; P31 act 1-6; P33 act 1-4

P27 act 5-8; P31 act 1-6

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives del Teachers Guide (TB, pgs. T26 a T33) Workbook (Unit 3 pgs. 16 a 21) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 3-WB, pg.86) - Grammar practice (Unit 3-WB, pg.87) - Pronunciation bank (Unit 3-WB, pg.101) - Vocabulary bank (Unit 3-WB, pg.105) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 3, pg.8) - Grammar + Vocabulary (Level 2 - Unit 3, pgs 19-20) - Communication: Pairwork (Teachers Resource and Tests Pack - Unit 3, pg.58) Tests and Resources Multi-ROM 3 - Communication pairwork Unit 3 - Grammar vocabulary Unit 3 (tres nivells: Basic, Standard i Higher) Activitats dampliaci English plus options (SB) - Extra listening and speaking (Unit 3-SB, pg.93) - Curriculum extra: Geography. Sustainable development (Unit 3-SB, pg.102) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 3, pgs. 41 i 42) - Drama (Teachers Resource and Tests Pack, Pgs. 65 a 74)

224

Cross-curricular extension (Teachers Resource and Tests Pack : Geography: Environmental problems and solutions (Unit 3, pgs80 i 81) Tests and Resources Multi-ROM 3 AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests (Units 1-3 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Avaluaci formativa Consolidation Units 2 i 3 (SB pg.34) Cumulative review (Starter-Unit 1-3, SB pg.35) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 3, pgs. 24-29) Autoavaluaci Progress review (Unit 3 - WB, pgs. 30-31) Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, reflexi sobre laprenentatge. Dimensi plurilinge i intercultural Dimensi esttica i literria Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci. Un text sobre el desenvolupament sostingut (SB, pg.15) Reproduir un dileg (SB, pg.32)

Utilitzar la literatura com a font de plaer i daprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingstic i personal. Dilegs (SB pgs. 22) Un reportatge sobre el mn de la moda. (WB, pg.28)

225

2 Avaluaci. UNITAT 4: Life online


Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competncies/subcompetncies Present perfect. Nouns and verbs: the internet. Website contents: interests. The internet wikis. Website plan. Vowels. Post a comment on an internet forum. Trapped in the net Web millionaires. Dictation. Talk about experiences. Apologize and explain.

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en lexpressi i comprensi dels missatges orals que sintercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context.

ACTIVITATS

Start thinking; P38-39 act 1-6; P40 act 1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 Start thinking; P36-37 act 1-3; P3839 act 1-6; P39 act 7-11; P40 act 1-5; P41 act 1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i lesS Start thinking; P36-37 act 1-3; P38-39 regles mateixes de lintercanvi comunicatiu en diferents situacions. act 1-6; P39 act 7-11; P41 act 1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. P36-37 act 1-3; P42 act 1-4; P43 act 1-4 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. Start thinking; P38-39 act 1-6; P42 act 1-4 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions P38-39 act 1-6; P43 act 1-4 comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de P38-39 act 1-6 plaer, de descobriment daltres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. P36-37 act 1-3; P39 act 7-11; P40 act 1-5; P41 act 1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament P36-37 act 1-3; P40 act 1-5; P41 act 1duna manera adequada. 5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la P42 act 1-4; P43 act 1-4 versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i P36-37 act 1-3; P38-39 act 1-6; P40 emocions. act 1-5; P41 act 1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb P36-37 act 1-3; P38-39 act 1-6; P40 esperit constructiu. act 1-5; P41 act 1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball Online Learning Zone intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes Online Learning Zone reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i Online Learning Zone les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode doperar dels sistemes tecnolgics, i de lefecte que Online Learning Zone

226

aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts dinformaci i innovacions tecnolgiques a mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar lidioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural.

Online Learning Zone

Online Learning Zone

Online Learning Zone; P39 act 7-11 Online Learning Zone; Online Learning Zone;; P41 act 1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 Start thinking; P36-37 act 1-3; P39 act 7-11; P40 act 1-5; P41 act 1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 P39 act 7-11; P40 act 1-5; P41 act 1-5; P42 act 1-4 P36-37 act 1-3; P39 act 7-11; P40 act 1-5; P41 act 1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 P40 act 1-5 P36-37 act 1-3; P39 act 7-11; P40 act 1-5; P41 act 1-5; P42 act 1-4; P43 act 1-4 P36-37 act 1-3

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de lidioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar lhabilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet daprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre levoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 5.9. Mostrar un comportament coherent amb els valors democrtics manifestats especialment en la presa de conscincia, control i autoregulaci dels mateixos pensaments, valors, sentiments i accions. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font denriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de levoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en lexpressi didees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat dexpressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci dexperincies artstiques compartides. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com saprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos daprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa dobtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb lexperincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica.

P39 act 7-11

P39 act 7-11

P43 act 1-4 P39 act 7-11 P43 act 1-4 Start thinking; P37 act 4-6; P39 act 711; P40 act 1-5; P41 act 1-5; P43 act 1-4 P39 act 7-11; P43 act 1-4 P37 act 4-6; P39 act 7-11; P40 act 1-5; P41 act 1-5; P43 act 1-4 P39 act 7-11; P41 act 1-5; P43 act 1-4 P37 act 4-6; P39 act 7-11; P40 act 1-5; P41 act 1-5; P43 act 1-4 P39 act 7-11; P43 act 1-4

227

7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals daprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.1. Escollir amb criteri propi. 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portarles a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de laltre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar lassertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar lautonomia, lautoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

P37 act 4-6 P42 act 1-4; P43 act 1-4 P40 act 1-5 P37 act 4-6; P41 act 1-5 Start thinking P36-37 act 1-3; P37 act 4-6; P39 act 711; P40 act 1-5; P41 act 1-5; P42 act 1-4 P43 act 1-4 P37 act 4-6; P41 act 1-5; P43 act 1-4 P37 act 4-6; P39 act 7-11; P41 act 1-5; P43 act 1-4 P37 act 4-6; P41 act 1-5; P43 act 1-4 P37 act 4-6; P41 act 1-5

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives del Teachers Guide (TB, pgs. T36 a T43) Workbook (Unit 4 pgs. 32 a 37) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 4-WB, pg.88) - Grammar practice( Unit 4-WB, pg.89) - Pronunciation bank (Unit 4-WB, pg.101) - Vocabulary bank (Unit 4-WB, pg.106) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 4, pg.9) - Grammar + Vocabulary (Level 2 - Unit 4, pgs. 23-24) - Communication: Pairwork (Teachers Resource and Tests Pack - Unit 4, pg.59 Tests and Resources Multi-ROM 3 - Grammar vocabulary Unit 4 (tres nivells: Basic, Standard i Higher) Activitats dampliaci English plus options (SB) - Extra listening and speaking (Unit 4 -SB, pg.94) - Curriculum extra: Technolog. The internet: Wikis (Unit 4-SB, pg.103) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 4, pgs. 43 i 44) - Drama (Teachers Resource and Tests Pack, pgs. 65 a 74) - Cross-curricular extension (Teachers Resource and Tests Pack .Technolgy: Social networks: (Unit 4, pgs. 82 i 83) Tests and Resources Multi-ROM 3 AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 1) Tests (Units 4-6 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3).

228

Avaluaci formativa Consolidation Units 4 i 5 (SB pg.52) Cummulative review (Units 3-5, SB pg.35) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 4, pgs. 32-37) Autoavaluaci Progress review (Unit 4 - WB, pgs. 38-39) Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, reflexi sobre laprenentatge. Dimensi plurilinge i intercultural Dimensi esttica i literria Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci. Modificar un dileg sobre explicacions i disculpes (SB, pg 42) Escriure un article: Is internet addiction really a problem? (SB, pg 43)

Utilitzar la literatura com a font de plaer i daprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingstic i personal. Dilegs (SB pgs. 42) Un article sobre la vida a la Web: Trapped in the net (SB, pg43)

UNITAT 5: You are a star


Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Present perfect+ just, still, yet, already. Present perfect and past simple. Show business; nouns and adjectives; star quallities. Talking about celebrities. Newspapers. Nouns ending in -tion. Write a biography of a star. Website, newspaper articles.Ordering events A fame school. Dictation Talk about qualities. Talk about your news.

229

Competncies/subcompetncies

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES

ACTIVITATS

1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en lexpressi i comprensi dels missatges orals que Start thinking; P46-47 act 1-5; P48 sintercanvien en situacions comunicatives diverses. act 1-3; P48 act 1-3; P50 act 1-5; P51 act 1-4 1.2. Adaptar la comunicaci al context. Start thinking; P44-45 act 1-3; P4647 act 1-5; P47 act 6-10; P48 act 13; P48 act 1-3; P49 act 1-7; P50 act 1-5; P51 act 1-4 1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les Start thinking; P44-45 act 1-3; P46regles mateixes de lintercanvi comunicatiu en diferents situacions. 47 act 1-5; P47 act 6-10; P48 act 1-3; P49act 1-7; P50 act 1-5; P51 act 1-4; P51 act 1-4 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. P44-45 act 1-3; P50 act 1-5; P51 act 1-4 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. Start thinking; P46-47 act 1-5; P48 act 1-3 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives P46-47 act 1-5; P50 act 1-5; P51 act diverses. 1-4 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, P46-47 act 1-5 de descobriment daltres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. P44-45 act 1-3; P47 act 6-10; P48 act 1-3; P49 act 1-7; P50 act 1-5; P51 act 1-4 1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament P44-45 act 1-3; P48 act 1-3; P49 act duna manera adequada. 1-7; P50 act 1-5; P51 act 1-4 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la P50 act 1-5; P51 act 1-4 versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i P44-45 act 1-3; P46-47 act 1-5; P48 emocions. act 1-3; P49 act 1-7; P50 act 1-5; P51 act 1-4 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit P44-45 act 1-3; P46-47 act 1-5; P48 constructiu. act 1-3; P49 act 1-7; P50 act 1-5; P51 act 1-4 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball Online Learning Zone intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes reals Online Learning Zone de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les Online Learning Zone seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode doperar dels sistemes tecnolgics, i de lefecte que aquests Online Learning Zone canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts dinformaci i innovacions tecnolgiques a mesura que Online Learning Zone van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els Online Learning Zone individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses Online Learning Zone;; P47 act 6-10 lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives Online Learning Zone; 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. Online Learning Zone;; P49 act 1-7; P50 act 1-5; P51 act 1-4 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar lidioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural. Start thinking; P44-45 act 1-3; P4647 act 1-5; P47 act 6-10; P48 act 13; P48 act 4-5; P49 act 1-7; P50 act

230

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de lidioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar lhabilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet daprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre levoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 5.9. Mostrar un comportament coherent amb els valors democrtics manifestats especialment en la presa de conscincia, control i autoregulaci dels mateixos pensaments, valors, sentiments i accions. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font denriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de levoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en lexpressi didees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat dexpressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci dexperincies artstiques compartides. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com saprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos daprenentatge, optimitzant -los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa dobtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb lexperincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals daprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.1. Escollir amb criteri propi. 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portar-les a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de laltre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar lassertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions.

1-5; P51 act 1-4 P47 act 6-10; P48 act 4-5; P49 act 17; P50 act 1-5 P44-45 act 1-3; P47 act 6-10; P48 act 4-5; P49 act 1-7; P50 act 1-5; P51 act 1-4 P48 act 4-5 P44-45 act 1-3; P47 act 6-10; P48 act 4-5; P49 act 1-7; P50 act 1-5; P51 act 1-4 P44-45 act 1-3

P47 act 6-10

P47 act 6-10

P51 act 1-4 P47 act 6-10 P51 act 1-4 Start thinking; P44-45 act 1-3; P47 act 6-10; P48 act 4-5; P49 act 1-7; P51 act 1-4 P47 act 6-10; P51 act 1-4 P44-45 act 1-3; P47 act 6-10; P48 act 4-5; P49 act 1-7; P51 act 1-4 P47 act 6-10; P49 act 1-7; P51 act 14 P44-45 act 1-3; P47 act 6-10; P48 act 4-5; P49 act 1-7; P51 act 1-4 P47 act 6-10; P51 act 1-4 P44-45 act 1-3 P50 act 1-5; P51 act 1-4 P48 act 4-5 P44-45 act 1-3; P49 act 1-7 Start thinking P44-45 act 1-3; P44-45 act 1-3; P4647 act 1-5; P47 act 6-10; P48 act 45; P49 act 1-7; P50 act 1-5 P51 act 1-4 P44-45 act 1-3; P49 act 1-7; P51 act 1-4 P44-45 act 1-3; P47 act 6-10; P49 act 1-7; P51 act 1-4

231

8.10. Reforar lautonomia, lautoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

P44-45 act 1-3; P49 act 1-7; P51 act 1-4 P44-45 act 1-3; P49 act 1-7

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives del Teachers Guide (TB, pgs. T44 a T51) Workbook (Unit 5 pgs. 40-45) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 5-WB, pg.90) - Grammar practice( Unit 5-WB, pg.91) - Pronunciation bank (Unit 5-WB, pg.102) - Vocabulary bank (Unit 5-WB, pg.107) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 5, pg.10) - Grammar + Vocabulary (Level 2 - Unit 5, pgs. 25-26) - Communication: Pairwork (Teachers Resource and Tests Pack - Unit 5, pg.56 Tests and Resources Multi-ROM 3 Activitats dampliaci English plus options (SB) - Extra listening and speaking (Unit 5-SB, pg.95) - Curriculum extra: language and literature: Newspapers (Unit 5-SB, pg.104 ) - Culture: Tedenage magazines (Unit 5-SB, pg.113) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 5, pgs. 45 i 46) - Drama (Teachers Resource and Tests Pack, pgs. 65 a 74) - Cross-curricular extension (Teachers Resource and Tests Pack .Language and literature. Newspapers in the 21st century (Unit 5, pgs84 i 85) Tests and Resources Multi-ROM 3 AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests (Units 4-6 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Avaluaci formativa Consolidation Units 4 i 5 (SB pg.52) Cumulative review (Units 1-5, SB pg.53) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 5, pgs. 40-45) Autoavaluaci Progress review (Unit 5 - WB, pgs. 46-47) Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Listening, speaking, reading, writing.

232

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, reflexi sobre laprenentatge. Dimensi plurilinge i intercultural Dimensi esttica i literria Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci. La biografia duna estrella(SB, pg 51)) Reproduir un dileg (SB, pg 50))

Utilitzar la literatura com a font de plaer i daprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingstic i personal. Dilegs (SB pgs. 50) Un text periodstic (SB, pg46-47)

UNITAT 6: School life


Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competncies/subcompetncies ( Not ) A Fame School. Agree and disagree. Ask for and give advice. Should and Must. Have to, Dont have to. verbs and nouns. Talking about your school. The school community. School rules weak forms. write an opinion essay.

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en lexpressi i comprensi dels missatges orals que sintercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context.

ACTIVITATS
Start thinking; P56-57 act 1-7; P58 act 1-2; P60 act 1-4; P61 act 1-4 Start thinking; P54 act 1-3; P56-57 act 1-7; P57 act 8-11; P58 act 1-2; P59 act 1-6; P60 act 1-4; P61 act 1-4 Start thinking; P54 act 1-3; P56-57 act 1-7; P57 act 8-11; P58 act 1-2; P59 act 1-6; P60 act 1-4; P61 act 1-4 P54 act 1-3; P60 act 1-4; P61 act 1-4 Start thinking; P56-57 act 1-7; P58 act 1-2; P60 act 1-4 P56-57 act 1-7; P61 act 1-4 P56-57 act 1-7

1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les regles mateixes de lintercanvi comunicatiu en diferents situacions.

1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment daltres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber.

233

1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua.

1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament duna manera adequada. 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu. 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode doperar dels sistemes tecnolgics, i de lefecte que aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts dinformaci i innovacions tecnolgiques a mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar lidioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural.

P54 act 1-3; P57 act 8-11; P57 act 811; P58 act 1-2; P59 act 1-6; P60 act 1-4; P61 act 1-4 P54 act 1-3; P58 act 1-2; P60 act 14; P61 act 1-4 P60 act 1-4; P61 act 1-4 P54 act 1-3; P56-57 act 1-7; P58 act 1-2; P60 act 1-4; P61 act 1-4 P54 act 1-3; P56-57 act 1-7; P58 act 1-2; P60 act 1-4; P61 act 1-4 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone

Online Learning Zone Online Learning Zone; Online Learning Zone;; P60 act 1-4; P61 act 1-4 Start thinking; P54 act 1-3; P56-57 act 1-7; P57 act 8-11; P58 act 1-2; P58 act 3-4; P59 act 1-6; P60 act 14; P61 act 1-4 P57 act 8-11; P58 act 3-4; P59 act 16; P60 act 1-4 P54 act 1-3; P57 act 8-11; P58 act 34; P59 act 1-6; P60 act 1-4; P61 act 1-4 P58 act 3-4 P54 act 1-3; P57 act 8-11; P58 act 34; P60 act 1-4; P61 act 1-4 P54 act 1-3

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de lidioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar lhabilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet daprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre levoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 5.9. Mostrar un comportament coherent amb els valors democrtics manifestats especialment en la presa de conscincia, control i autoregulaci dels mateixos pensaments, valors, sentiments i accions. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font denriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de levoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en lexpressi didees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat dexpressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci dexperincies artstiques compartides.

P57 act 8-11

P57 act 8-11

P61 act 1-4 P57 act 8-11

234

6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com saprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos daprenentatge, optimitzant -los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa dobtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb lexperincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals daprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.1. Escollir amb criteri propi. 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portar-les a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de laltre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar lassertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar lautonomia, lautoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

P61 act 1-4 Start thinking; P55 act 4-6; P57 act 8-11; P58 act 3-4; P59 act 1-6; P61 act 1-4 P57 act 8-11; P61 act 1-4 P55 act 4-6; P57 act 8-11; P58 act 34; P59 act 1-6; P61 act 1-4 P57 act 8-11; P59 act 1-6; P61 act 14 P55 act 4-6; P57 act 8-11; P58 act 34; P59 act 1-6; P61 act 1-4 P57 act 8-11; P61 act 1-4 P55 act 4-6 P60 act 1-4; P61 act 1-4 P58 act 3-4 P55 act 4-6; P59 act 1-6 Start thinking P54 act 1-3; P55 act 4-6; P56-57 act 1-7; P57 act 8-11; P58 act 3-4; P59 act 1-6; P60 act 1-4 P61 act 1-4 P55 act 4-6; P59 act 1-6; P61 act 1-4 P55 act 4-6; P57 act 8-11; P59 act 16; P61 act 1-4 P55 act 4-6; P59 act 1-6; P61 act 1-4 P55 act 4-6; P59 act 1-6

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives del Teachers Guide (TB, pgs. T54 a T61) Workbook (Unit 6 pgs. 48 a 53) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 6-WB, pg.92) - Grammar practice( Unit 6-WB, pg.93) - Pronunciation bank (Unit 6-WB, pg.102) - Vocabulary bank (Unit 6-WB, pg.108) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 6, pg.11) - Grammar + Vocabulary (Level 2 - Unit 6, pgs. 28-29) - Communication: Pairwork (Teachers Resource and Tests Pack - Unit 6, pg.61) Tests and Resources Multi-ROM 3 - Communication pairwork (Unit 6 pg.61) - Grammar vocabulary Unit 6 (tres nivells: Basic, Standard i Higher)

235

Activitats dampliaci English plus options (SB) - Extra listening and speaking (Unit 6-SB, pg.96) - Curriculum extra: Citizenship: The school community (Unit 6-SB, pg.105) - Culture: School rules (Unit 6-SB, pg.114) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 6, pgs. 47 i 48) - Drama (Teachers Resource and Tests Pack, pgs. 65 a 74) - Cross-curricular extension (Teachers Resource and Tests Pack .Citizenship: Adolescence (Unit 6, pgs8687) Tests and Resources Multi-ROM 3

AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests (Units 1-3 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Avaluaci formativa Consolidation Units 6 i 7 (SB pg.70) Cumulative review (Units 1-7, SB pg.71) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 6, pgs. 48-53) Autoavaluaci Progress review (Unit 6 - WB, pgs. 54-55). Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, reflexi sobre laprenentatge. Dimensi plurilinge i intercultural Dimensi esttica i literria Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci. Reproduir un dileg (SB, pg 60) Escriure un assaig dopini (SB, pg 61))

Utilitzar la literatura com a font de plaer i daprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingstic i personal. Dilegs (SB pg. 60) Escriure un assaig dopini (SB, pg 61))

236

3 Avaluaci. UNITAT 7: Take action


Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competncies/subcompetncies Will & might. First conditional. Be going to;will & be going to; present continuous for future arrangements. Action and protest. Phrasal verbs: a campaign. Natural environments. Comic relief. Silent letters. Write a formal letter. Lizzis blog: 3rd June: the circus is coming. Book world; dictation. Make suggestions. Talk about plans and arrangements.

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en lexpressi i comprensi dels missatges orals que sintercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context.

ACTIVITATS
Start thinking; P66 act 1-2; P67 act 1-7; P68 act 1-5; P69 act 1-4 Start thinking; P62-63 act 1-3; P64-65 act 1-5; P65 act 6-8; P66 act 1-2; P67 act 1-7; P68 act 1-5; P69 act 1-4 Start thinking; P62-63 act 1-3; P64-65 act 1-5; P65 act 6-8; P67 act 1-7; P68 act 1-5; P69 act 1-4 P62-63 act 1-3; P68 act 1-5; P69 act 1-4 Start thinking; P64-65 act 1-5; P68 act 1-5 P64-65 act 1-5; P69 act 1-4 P64-65 act 1-5 P62-63 act 1-3; P65 act 6-8; P65 act 6-8; P66 act 1-2; P67 act 1-7; P68 act 1-5; P69 act 1-4 P62-63 act 1-3; P66 act 1-2; P68 act 1-5; P69 act 1-4 P68 act 1-5; P69 act 1-4 P62-63 act 1-3; P64-65 act 1-5; P66 act 12; P68 act 1-5; P69 act 1-4 P62-63 act 1-3; P64-65 act 1-5; P66 act 12; P68 act 1-5; P69 act 1-4 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone

1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les regles mateixes de lintercanvi comunicatiu en diferents situacions. 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment daltres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua.

1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament duna manera adequada. 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu. 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode doperar dels sistemes tecnolgics, i de lefecte que aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts dinformaci i innovacions tecnolgiques a

237

mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar lidioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural.

Online Learning Zone

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone;; P68 act 1-5; P69 act 1-4 Start thinking; P62-63 act 1-3; P64-65 act 1-5; P65 act 6-8; P65 act 6-8; P66 act 3-4; P67 act 1-7; P68 act 1-5; P69 act 1-4 P65 act 6-8; P65 act 6-8; P66 act 3-4; P67 act 1-7; P68 act 1-5 P62-63 act 1-3; P65 act 6-8; P65 act 6-8; P66 act 3-4; P67 act 1-7; P68 act 1-5; P69 act 1-4 P66 act 3-4 P62-63 act 1-3; P65 act 6-8; P66 act 3-4; P68 act 1-5; P69 act 1-4 P62-63 act 1-3

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de lidioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar lhabilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet daprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre levoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 5.9. Mostrar un comportament coherent amb els valors democrtics manifestats especialment en la presa de conscincia, control i autoregulaci dels mateixos pensaments, valors, sentiments i accions. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font denriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de levoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en lexpressi didees, experincies o sentime nts a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat dexpressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci dexperincies artstiques compartides. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com saprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos daprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa dobtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb lexperincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals daprenentatge.

P65 act 6-8

P65 act 6-8

P69 act 1-4 P65 act 6-8 P69 act 1-4

Start thinking; P63 act 4-7; P65 act 6-8; P66 act 3-4; P67 act 1-7; P69 act 1-4

P65 act 6-8; P69 act 1-4 P63 act 4-7; P65 act 6-8; P66 act 3-4; P67 act 1-7; P69 act 1-4 P65 act 6-8; P67 act 1-7; P69 act 1-4 P63 act 4-7; P65 act 6-8; P66 act 3-4; P67 act 1-7; P69 act 1-4 P65 act 6-8; P69 act 1-4 P63 act 4-7 P68 act 1-5; P69 act 1-4

238

8. Autonomia i iniciativa personal 8.1. Escollir amb criteri propi. 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portar-les a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de laltre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar lassertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar lautonomia, lautoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

P66 act 3-4 P63 act 4-7; P67 act 1-7 Start thinking P62-63 act 1-3; P63 act 4-7; P64-65 act 15; P65 act 6-8; P66 act 3-4; P67 act 1-7; P68 act 1-5 P69 act 1-4 P63 act 4-7; P67 act 1-7; P69 act 1-4 P63 act 4-7; P65 act 6-8; P67 act 1-7; P69 act 1-4 P63 act 4-7; P67 act 1-7; P69 act 1-4 P63 act 4-7; P67 act 1-7

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives del Teachers Guide (TB, pgs. T62 a T69) Workbook (Unit 7 pgs. 56 a 61) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 7-WB, pg.94) - Grammar practice ( Unit -7 WB, pg.95) - Pronunciation bank (Unit 7-WB, pg.103) - Vocabulary bank (Unit 7-WB, pg.109) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 7, pg.12) - Grammar + Vocabulary (Level 2 - Unit 7, pgs29-30) - Communication: Pairwork (Teachers Resource and Tests Pack - Unit 7, pg.62 Tests and Resources Multi-ROM 3 - Communication pairwork . - Grammar vocabulary Unit 7 (tres nivells: Basic, Standard i Higher) Activitats dampliaci English plus options (SB) - Extra listening and speaking (Unit 7-SB, pg.97) - Curriculum extra: Geography: Natural environments (Unit 7-SB, pg.106) - Culture: Charities. Comic relief (Unit 7-SB, pg.115) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 7, pgs. 49 i 50) - Drama (Teachers Resource and Tests Pack, pgs. 65 a 74) - Cross-curricular extension (Teachers Resource and Tests Pack .Geography: Temperate forests (Unit 7, pgs88 i 89) Tests and Resources Multi-ROM 3

239

AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests (Units 7-9 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Avaluaci formativa Consolidation Units 6 i 7 (SB pg.70) Cummulative review (Units 1-7, SB pg.71) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 7, pgs. 56-61) Autoavaluaci Progress review (Unit 7 - WB, pgs. 62-63). Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci. Xarrar sobre plans i compromisos (SB, pg 68) Escriure una carta formal

Utilitzar la literatura com a font de plaer i daprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingstic i personal. Dilegs (SB pg. 63 i 68) Un bloc i un panflet de propaganda(WB, pgs 64, 65, 66)

UNITAT 8: Film and fiction


Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competncies/subcompetncies Verbs +to/-ing; could,can,will be able to;second conditional. Books & films: genres and fiction. The British film industry. Silent letters. Write a review of a book or film. Moving pictures: technology & the movies. Book world.; dictation. Talk about wishes & likes. Recommend 6 express preferences

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en lexpressi i comprensi dels missatges orals que sintercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context.

ACTIVITATS
Start thinking; P74-75 act 1-6; P76 act 1-2; P78 act 1-5; P79 act 1-4 Start thinking; P72-73 act 1-3; P74-75 act 1-6; P75 act 7-10; P76 act 1-2; P77

240

1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les regles mateixes de lintercanvi comunicatiu en diferents situacions. 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment daltres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua.

act 1-5; P78 act 1-5; P79 act 1-4 Start thinking; P72-73 act 1-3; P74-75 act 1-6; P75 act 7-10; P76 act 1-2; P77 act 1-5; P78 act 1-5; P79 act 1-4 P72-73 act 1-3; P78 act 1-5; P79 act 14; P79 act 1-4 Start thinking; P74-75 act 1-6; P76 act 1-2; P78 act 1-5 P74-75 act 1-6; P79 act 1-4 P74-75 act 1-6 P72-73 act 1-3; P73 act 4-6; P75 act 710; P76 act 1-2; P77 act 1-5; P78 act 15; P79 act 1-4 P72-73 act 1-3; P76 act 1-2; P78 act 15; P79 act 1-4 P78 act 1-5; P79 act 1-4 P72-73 act 1-3; P74-75 act 1-6; P76 act 1-2; P78 act 1-5; P79 act 1-4 P72-73 act 1-3; P74-75 act 1-6; P76 act 1-2; P78 act 1-5; P79 act 1-4 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone

1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament duna manera adequada. 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu. 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode doperar dels sistemes tecnolgics, i de lefecte que aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts dinformaci i innovacions tecnolgiques a mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar lidioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural.

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone; P78 act 1-5; P79 act 1-4 Start thinking; P72-73 act 1-3; P74-75 act 1-6; P75 act 7-10; P76 act 1-2; P76 act 3-4; P77 act 1-5; P78 act 1-5; P79 act 1-4 P75 act 7-10; P76 act 3-4; P77 act 1-5; P78 act 1-5 P72-73 act 1-3; P75 act 7-10; P76 act 3-4; P77 act 1-5; P78 act 1-5; P79 act 1-4 P76 act 3-4 P72-73 act 1-3; P75 act 7-10; P76 act 3-4; P78 act 1-5; P79 act 1-4 P72-73 act 1-3

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de lidioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar lhabilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet daprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre levoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 5.9. Mostrar un comportament coherent amb els valors democrtics manifestats especialment en la presa de conscincia, control i autoregulaci dels mateixos pensaments, valors, sentiments i accions.

241

6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font denriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de levoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en lexpressi didees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat dexpressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci dexperincies artstiques compartides. 6.6. Mostrar una actitud oberta, respectuosa i crtica cap a la diversitat dexpressions artstiques i culturals. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com saprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos daprenentatge, optimitzant -los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa dobtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb lexperincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals daprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.1. Escollir amb criteri propi. 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portar-les a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de laltre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar lassertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar lautonomia, lautoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

P75 act 7-10

P75 act 7-10

P79 act 1-4 P75 act 7-10

P79 act 1-4 Start thinking; P73 act 4-6; P75 act 710; P76 act 3-4; P77 act 1-5; P79 act 14 P75 act 7-10; P79 act 1-4 P73 act 4-6; P75 act 7-10; P76 act 3-4; P77 act 1-5; P79 act 1-4 P75 act 7-10; P77 act 1-5; P79 act 1-4 P73 act 4-6; P75 act 7-10; P76 act 3-4; P77 act 1-5; P79 act 1-4 P75 act 7-10; P79 act 1-4 P73 act 4-6 P78 act 1-5; P79 act 1-4 P76 act 3-4 P73 act 4-6; P77 act 1-5 Start thinking P73 act 4-6; P74-75 act 1-6; P75 act 710; P76 act 3-4; P77 act 1-5; P78 act 15 P79 act 1-4 P73 act 4-6; P77 act 1-5; P79 act 1-4 P73 act 4-6; P75 act 7-10; P77 act 1-5; P79 act 1-4 P73 act 4-6; P77 act 1-5; P79 act 1-4 P73 act 4-6; P77 act 1-5

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives del Teachers Guide (TB, pgs. T72 a T79) Workbook (Unit 8 pgs. 64 a 69) Activitats de les seccions de referncia:

242

- Grammar reference (Unit 8-WB, pg.96) - Grammar practice ( Uni t 8 -WB, pg.97) - Pronunciation bank (Unit 8-WB, pg.103) - Vocabulary bank (Unit 8-WB, pg.110) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 8, pg.13) - Grammar + Vocabulary (Level 2 - Unit 8, pgs. 31-32) - Communication: Pairwork (Teachers Resource and Tests Pack - Unit 8, pg.63 - Communication pairwork (Unit 8 pg.63) - Grammar vocabulary Unit 8 (tres nivells: Basic, Standard i Higher) Activitats dampliaci English plus options (SB) - Extra listening and speaking (Unit 8-SB, pg.98) - Curriculum extra: Lannguage and literature: Wordbuiling: Nouns (Unit - 8-SB, pg.107 ) - Culture: The British film industry (Unit 8-SB, pg.116) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 8, pgs. 51 i 52) - Drama (Teachers Resource and Tests Pack, pgs. 65 a 74) - Cross-curricular extension (Teachers Resource and Tests Pack. Language and literature:Wordbuilding: Adjectives and verbs (Unit 8, pgs90 i 91) Tests and Resources Multi-ROM 3

AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM) Tests (Units 7-9, 3 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Avaluaci formativa Consolidation Units 8 i 9 (SB pg.88) Cummulative review (Units 1-9, SB pg.89) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 8, pgs. 64-69) Autoavaluaci Progress review (Unit 8 - WB, pgs. 70-71). Criteris davaluaci

Dimensi comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, reflexi sobre laprenentatge. Dimensi plurilinge i intercultural Dimensi esttica i literria Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci.

243

- Dileg sobre una pel.lcula (SB, pg 78) - Crtica duna pel.lcula o dun llibre (SB, pg 79) Utilitzar la literatura com a font de plaer i daprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingstic i personal. Dilegs (SB pgs. 73 i 78) Article periodstic (SB, pg 75)

UNITAT 9: Art
Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competncies/subcompetncies Present simple passive; past simple passive; active to passive. Nouns: art; adjectives describing art. Visual arts. Word stress. Write about a piece of art. Dada: art because the artist says its art. Arts spectrum podcast;dictation. Do a qiuz;express doubt & persuade.

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en lexpressi i comprensi dels missatges orals que sintercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context.

ACTIVITATS
Start thinking; P82-83 act 1-5; P84 act 1-3; P86 act 1-4; P87 act 1-4 Start thinking; P80 act 1-2; P8283 act 1-5; P83 act 6-8; P84 act 1-3; P85 act 1-6; P86 act 1-4; P87 act 1-4 Start thinking; P80 act 1-2; P8283 act 1-5; P83 act 6-8; P84 act 1-3; P85 act 1-6; P86 act 1-4; P87 act 1-4 P80 act 1-2; P86 act 1-4; P87 act 1-4; P87 act 1-4 Start thinking; P82-83 act 1-5; P84 act 1-3; P86 act 1-4 P82-83 act 1-5; P87 act 1-4 P82-83 act 1-5 P80 act 1-2; P80 act 3-4; P83 act 6-8; P83 act 6-8; P84 act 1-3; P85 act 1-6; P86 act 1-4; P87 act 1-4 P80 act 1-2; P84 act 1-3; P86 act

1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les regles mateixes de lintercanvi comunicatiu en diferents situacions.

1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment daltres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua.

1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament

244

duna manera adequada. 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu. 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode doperar dels sistemes tecnolgics, i de lefecte que aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts dinformaci i innovacions tecnolgiques a mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts dinformaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar lidioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural.

1-4; P87 act 1-4 P87 act 1-4 P80 act 1-2; P82-83 act 1-5; P84 act 1-3; P86 act 1-4; P87 act 1-4 P80 act 1-2; P82-83 act 1-5; P84 act 1-3; P86 act 1-4; P87 act 1-4 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone; P86 act 14; P87 act 1-4 Start thinking; P80 act 1-2; P8283 act 1-5; P83 act 6-8; P83 act 6-8; P84 act 1-3; P84 act 4-6; P85 act 1-6; P86 act 1-4; P87 act 1-4 P83 act 6-8; P83 act 6-8; P84 act 4-6; P85 act 1-6; P86 act 1-4 P80 act 1-2; P83 act 6-8; P83 act 6-8; P84 act 4-6; P85 act 1-6; P86 act 1-4; P87 act 1-4 P84 act 4-6 P80 act 1-2; P83 act 6-8; P84 act 4-6; P86 act 1-4; P87 act 1-4 P80 act 1-2

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de lidioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar lhabilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet daprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre levoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 5.9. Mostrar un comportament coherent amb els valors democrtics manifestats especialment en la presa de conscincia, control i autoregulaci dels mateixos pensaments, valors, sentiments i accions. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font denriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de levoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en lexpressi didees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat dexpressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci dexperincies artstiques compartides. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com saprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos daprenentatge, optimitzant -los i

P83 act 6-8

P83 act 6-8

P87 act 1-4 P83 act 6-8 P87 act 1-4 Start thinking; P80 act 3-4; P83 act 6-8; P84 act 4-6; P85 act 1-6;

245

orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa dobtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb lexperincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals daprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.1. Escollir amb criteri propi. 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portar-les a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de laltre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar lassertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar lautonomia, lautoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, lesperit de su peraci, la perseverana davant les dificultats, lautonomia i lautocrtica.

P87 act 1-4 P83 act 6-8; P87 act 1-4 P80 act 3-4; P83 act 6-8; P84 act 4-6; P85 act 1-6; P87 act 1-4 P83 act 6-8; P85 act 1-6; P87 act 1-4 P80 act 3-4; P83 act 6-8; P84 act 4-6; P85 act 1-6; P87 act 1-4 P83 act 6-8; P87 act 1-4 P80 act 3-4 P86 act 1-4; P87 act 1-4 P84 act 4-6 P80 act 3-4; P85 act 1-6 Start thinking P80 act 3-4; P82-83 act 1-5; P83 act 6-8; P84 act 4-6; P85 act 1-6; P86 act 1-4 P87 act 1-4 P80 act 3-4; P85 act 1-6; P87 act 1-4 P80 act 3-4; P83 act 6-8; P85 act 1-6; P87 act 1-4 P80 act 3-4; P85 act 1-6; P87 act 1-4 P80 act 3-4; P85 act 1-6

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives del Teachers Guide (TB, pgs. T80 a 87) Workbook (Unit 9 pgs. 72-77) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 9-WB, pg.98) - Grammar practice ( Unit 9-WB, pg.99) - Pronunciation bank (Unit 9-WB, pg.103) - Vocabulary bank (Unit 9-WB, pg.111) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 9, pg.14) - Grammar + Vocabulary (Level 2 - Unit 9, pgs 33-34) - Communication: Pairwork (Teachers Resource and Tests Pack - Unit 9, pg.64 Tests and Resources Multi-ROM 3 - Grammar vocabulary Unit 9 (tres nivells: Basic, Standard i Higher) Activitats dampliaci English plus options (SB) - Extra listening and speaking (Unit 9-SB, pg.99) - Curriculum extra: Visual arts: Art movements of the 20th century (Unit 9-SB, pg.108) Teachers Resource and Tests Pack
246

Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 9, pgs. 53 i 54) Drama (Teachers Resource and Tests Pack, pgs. 65 a 74) Cross-curricular extension: Visual arts: artists of the 20th century (Teachers Resource and Tests Pack. (Unit 9, pgs92 i 93)

AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 3) Tests (Units 7-9 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Avaluaci formativa Consolidation Units 8 i 9 (SB pg.88) Cummulative review (Units 1-9, SB pg.89) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 9, pgs. 72-77) Autoavaluaci Progress review (Unit 9 - WB, pgs. 78-79). Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, reflexi sobre laprenentatge. Dimensi plurilinge i intercultural Dimensi esttica i literria Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci. - Crtica duna obra dart (SB, pg 87) - Reproduir un dileg (SB, pg 86) Utilitzar la literatura com a font de plaer i daprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingstic i personal. Dilegs (SB pg. 86) Una crtica artstica (SB, pgs.82-83)

247

TEMPORALITZACI. Per terme mig, cada unitat necessita un mnim de 10 a 12 sessions de 50 minuts cadascuna segons la nova normativa. Dins daquesta programaci temporal de cada unitat i segons les circumstncies de c ada grup o lesdevenir del curs escolar el professor ladaptar segons el seu criteri.

UNITAT Starter 1 Face to face 2 TV 3 Disposable World 4 Life online 5 Youre a star 6 School life 7 Take action 8 Film and fiction 9 Art TOTAL

Aprox. Nm. Sessions 3 12 11 12 11 12 11 12 11 12 e.g approx 107

Aprox. Temporitzaci (50 min. per sessi)* 3-5 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 93-116 hores*

248

SEMINARI DANGLS. CRITERIS DAVALUACI 3r ESO 2012-2013


Lalumne haur de demostrar una progressi amb ladquisici de les quatre habilitats fonamentals del procs daprenentatge. (SKILLS) WRITING : Expressi escrita READING: Comprensi escrita / lectura

LISTENING: Comprensi oral. SPEAKING: Expressi oral.

CONTINGUTS MNIMS 3r E.S.O


BE HAVE / HAS GOT PERSONAL AND OBJECT PRONOUNS POSSESSIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS PRESENT SIMPLE / CONTINUOUS TIME EXPRESSIONS FREQUENCY ADVERBS PREPOSITIONS
CAN, MUST, COULD, SHOULD

ADVERBS OF DEGREE

PAST (Regular and Irregular verbs) PAST CONTINUOUS st FUTURE WITH WILL,1 CONDITIONAL FUTURE WITH GOING TO + INFINITIVE and PRESENT CONTINUOUS PRESENT PERFECT FOR/SINCE ADJECTIVES :COMPARATIVES & SUPERLATIVES VOCABULARY & EXPRESSIONS FROM THE UNITS ORDER IN THE SENTENCE. (Affirmative,negative & question)

MATERIALS 3r ESO LLIBRES DE TEXT ENGLISH PLUS 3 Ed.OXFORD. Students book & Workbook. READERS The Curse of the Mummy Dominoes One. Ed. Oxford. Sherlock Holmes: The Blue Diamond. Dominoes One. Ed. Oxford. NOTEBOOK & COMPOSITION NOTEBOOK AVALUACI - Lavaluaci ser CONTINUA: la matria sacumula, per la qual cosa la segona avaluaci servir com a recuperaci de la primera i la 3 de la 2. En totes les avaluacions hi haur les segents proves:

PROVES
Grammar & structures + vocabulary + translation + composition (redacci) Listening Speaking Reader Reading comprehension.

3r ESO
50%

50%

- Un NO PRESENTAT en alguna de les proves suposa perdre tots els drets a lavaluaci contnua/sumativa i no podr ser mai aprovat per la junta davaluaci. - Els alumnes pendents de 2n dESO tindran una prova de recuperaci especfica de continguts mnims al llarg del curs i de no superar-la una altra a setembre..Linforme negatiu podr ser anullat si lalumne demostra durant el 3r dESO haver assolit els continguts mnims del curs anterior.
249

ACTITUD
Es valorar positiva / negativament (pujant / baixant la nota del trimestre i/o final) * lactitud positiva / negativa valorant la participaci i lesfor per parlar en angls a classe, portar el material a classe i esforar-se per aprendre i ser responsable, intentant superar les dificultats. Tamb s molt important el comportament dins laula en un clima de respecte envers el professorat i la resta de companys. * la realitzaci de les tasques a laula i a casa (exercises + homework + compositions + moodle) i el lliurament daquestes dintre del termini demandat pel professor/a. No sacceptar cap redacci / treball fora del termini establert. Lalumne/a haur de responsabilitzar-sen de la correcci dels exercicis a classe i/o en el moodle. * lassistncia a classe. Quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificaci o sense ella, o sistemticament es negue a realitzar els treballs requerits, pot provocar la impossibilitat de l'avaluaci contnua. Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals, l'alumne perdr el dret a l'avaluaci contnua, quedantli solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzar a tots els alumnes a fi de curs. Sent aquesta l'nica prova que podr ser tinguda en compte per a la seva qualificaci que en cap cas podr superar els 6 punts totals. A Setembre i Convocatries Extraordinries de Pendents les proves de recuperaci inclouran exercicis amb continguts mnims de gramtica, reading comprehension, traducci i redacci, valorant-se de manera global en Apte/No Apte. Ser obligatori presentar el dossier de reps lliurat pel professor/a Un NO PRESENTAT suposa perdre tots els drets a lavaluaci i no podr ser mai aprovat per la junta davaluaci.

Angls Prctic ESO AVALUACI


- Lavaluaci ser continua amb la realitzaci en classe de treballs especfics de carcter obligatori. La valoraci de lalumne ser global incloent proves escrites, orals, de listening i reading. - La assistncia a classe ser obligatria i es valorar la motivaci, participaci, inters i disposici envers lassignatura. Lactitud positiva / negativa valorant lesfor per parlar en angls a classe. - Quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificaci o sense ella, o sistemticament es negue a realitzar els treballs requerits, pot provocar la impossibilitat de l'avaluaci contnua. Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals, l'alumne perdr el dret a l'avaluaci contnua, quedant-li solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzar a tots els alumnes a fi de curs. Sent aquesta l'nica prova que podr ser tinguda en compte per a la seva qualificaci que en cap cas podr superar els 6 punts totals. - En la convocatria de setembre la prova final objectiva ser oral i escrita i de continguts mnims valorant-se de manera global en Apte/No Apte.

250

4t ESO
SEQENCIACI DELS CONTINGUTS de 4rt ESO.
En lorganitzaci i seqenciaci dels continguts duem a terme una distribuci temporal de continguts bsics agrupats en unitats didctiques, tenint en compte la lgica interna del desenvolupament de lrea i els blocs corresponents del currculum oficial. Daltra banda, oferim un plantejament conjunt dels tres tipus de continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals-. A ms, afegirem les diferents competncies/subcompetncies tingudes en compte en les diferents activitats proposades.Tamb afegirem el tractament a la diversitat.

1 Avaluaci. Starter Unit.


Grammar structures Vocabulary Reading Listening Speaking Present simple, Present Continuous; question words; verbs+ing;past simple;object6 subject questions. Expressions with be/have Dictation. Dictation. Talk about your interests, ask about the past.

Competncies/subcompetncies

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en l'expressi i comprensi dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context. 1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment d'altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. 1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament d'una manera adequada. 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu. P4 act 1-4; P6 act 1-3 P4 act 1-4; P5 act 1-8; P6 act 13; P7 act 1-8 P4 act 1-4; P5 act 1-8; P6 act 13; P7 act 1-8 P5 act 1-8 P4 act 1-4; P6 act 1-3 P6 act 1-3 P6 act 1-3 P5 act 1-8; P7 act 1-8; P7 act 1-8 P5 act 1-8

P5 act 1-8; P6 act 1-3 P5 act 1-8

251

2. Competncia matemtica 2.1. Aplicar raonaments lgics a cadenes argumentals identificant les idees fonamentals 2.2. Estimar i enjudiciar la lgica i validesa d'argumentacions i informacions. 2.3. Interpretar i expressar amb claredat i precisi informacions, dades i argumentacions. 3. Coneixement i interacci amb el mn fsic 3.1. Identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions basades en proves. 3.2. Respondre a determinades demandes aplicant els coneixements (cientfics i tcnics) i els procediments necessaris. 3.3. Reconixer els espais i condicions geogrfiques on procedeixen i s'ubiquen altres cultures i que poden condicionar i influir en el seu desenvolupament. 3.4. Desenvolupar un esperit crtic en l'observaci de la realitat en relaci amb qestions individuals, temes socials o mediambientals. 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnolgics, i de l'efecte que aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informaci i innovacions tecnolgiques a mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts d'informaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural. 5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de l'idioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar l'habilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre l'evoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.5. Demostrar comprensi de l'aportaci que les diferents cultures han fet a l'evoluci i progrs de la humanitat sense que aix impliqui la prdua de la identitat local. 5.6. Prendre decisions en la vida comunitria, valorant tant els interessos individuals com els de grup. 5.7. Acceptar que els conflictes i valors i interessos formen part de la convivncia i resoldre'ls amb actitud constructiva. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 5.9. Mostrar un comportament coherent amb els valors democrtics manifestats especialment en la presa de conscincia, control i autoregulaci dels mateixos pensaments, valors, sentiments i accions. 5.10. Valorar les diferncies i reconixer la igualtat de drets, en particular entre home i dona i entre individus procedents de diferents cultures. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone

Online Learning Zone

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone P4 act 1-4; P5 act 1-8; P6 act 13; P7 act 1-8 P7 act 1-8

P5 act 1-8; P7 act 1-8

P5 act 1-8; P7 act 1-8 P5 act 1-8

P7 act 1-8

252

6.2. Identificar les relacions existents entre les manifestacions artstiques i la societat la mentalitat i les possibilitats tcniques de l'poca en qu es creen, o amb la persona o collectivitat que les crea. 6.3. Tenir conscincia de l'evoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en l'expressi d'idees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat d'expressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci d'experincies artstiques compartides. 6.6. Mostrar una actitud oberta, respectuosa i crtica cap a la diversitat d'expressions artstiques i culturals. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 6.8. Aplicar les habilitats de pensament divergent i treball collaboratiu. 6.9. Apreciar la diversitat cultural a partir de diferents manifestacions artstiques. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com s'aprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos d'aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa d'obtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb l'experincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.6. Desenvolupar un sentiment de competncia personal que redundi en la motivaci, la confiana en un mateix i el gust per aprendre. 7.7. Valorar l'aprenentatge com un element que enriqueix la vida personal i social i que s, per tant, mereixedor de l'esfor que requereix i de la perseverana en aquest esfor. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.10. Desenvolupar estratgies de resoluci de problemes mitjanant l'obtenci, l'anlisi i la selecci d'informaci til per abordar un projecte. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.1. Escollir amb criteri propi. 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portarles a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.5. Ser capa de posar en relaci l'oferta acadmica, laboral o d'oci disponible, amb les capacitats, desitjos i projectes personals. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.7. Desenvolupar la capacitat per analitzar situacions valorant els factors que han incidit en ells i les conseqncies que poden tenir. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar l'autonomia, l'autoestima i la identitat personal.

P7 act 1-8

P7 act 1-8

P4 act 1-4; P5 act 1-8; P7 act 18

P7 act 1-8

P5 act 1-8; P7 act 1-8 P7 act 1-8 P5 act 1-8; P7 act 1-8

P7 act 1-8 P5 act 1-8

P5 act 1-8 P4 act 1-4 P4 act 1-4; P5 act 1-8; P6 act 13; P7 act 1-8

P5 act 1-8 P5 act 1-8; P7 act 1-8 P5 act 1-8

253

8.11. Desenvolupar modes de tractament de la informaci i tcniques d'indagaci. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, l'esperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, l'autonomia i l'autocrtica. 8.13. Adaptar-se a un entorn tecnolgic canviant.

P5 act 1-8

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives del Teachers Guide (TB, pgs. TT4 a T7) Workbook (Starter unit pgs. 4 a 7) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Starter unit -WB, pg.80) - Grammar practice ( Starter unit -WB, pg.81) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 Starter unit, pg.5) - Grammar + Vocabulary (Level 2 Starter unit , pgs15-16) - Communication: Pairwork (Teachers Resource and Tests Pack Starter unit, pg.55 Activitats dampliaci - Activitats addicionals i alternatives del Teachers Guide (TB, pgs. T4 a T7) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 Extension Starter unit, pgs. 35-36) Tests and Resources Multi-ROM 4

UNITAT 1: Generations.
Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competncies/subcompetncies Used to;past perfect & past continuous;past simple & past Continuous. Nouns: generations,uses of get. The Berlin Wall;Britain 1960s. Past tense ed endings. Write an account of a decade; language unit both& neither. My Generation. Looking Back;dictation. Talk about memories; talk about events in the past.

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en l'expressi i comprensi dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context.

ACTIVITATS
P9 act 1-3; P10-11 act 1-5; P11 act 710; P12 act 1-2; P14 act 1-5 P9 act 1-3; P10-11 act 1-5; P11 act 710; P12 act 1-2; P13 act 1-6; P14 act 15 P9 act 1-3; P10-11 act 1-5; P11 act 7-

1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les

254

regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment d'altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. 1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament d'una manera adequada. 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu. 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnolgics, i de l'efecte que aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informaci i innovacions tecnolgiques a mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts d'informaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural.

10; P12 act 1-2; P13 act 1-6; P14 act 1-5 P14 act 1-5; P15 act 1-4 P9 act 1-3; P10-11 act 1-5; P12 act 1-2; P14 act 1-5 P10-11 act 1-5; P15 act 1-4 P10-11 act 1-5 P9 act 4-7; P10-11 act 1-5; P11 act 710; P12 act 1-2; P13 act 1-6; P14 act 1-5 P9 act 4-7; P12 act 1-2; P14 act 1-5 P14 act 1-5 P9 act 4-7; P10-11 act 1-5; P12 act 1-2; P14 act 1-5 P10-11 act 1-5; P12 act 1-2; P14 act 15

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone

Online Learning Zone; P11 act 7-10 Online Learning Zone

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone; P9 act 4-7; P14 act 1-5; P15 act 1-4 P9 act 1-3; P10-11 act 1-5; P11 act 710; P11 act 7-10; P12 act 1-2; P12 act 34; P14 act 1-5; P15 act 1-4 P11 act 7-10; P11 act 7-10; P12 act 3-4; P14 act 1-5 P9 act 4-7; P11 act 7-10; P11 act 7-10; P12 act 3-4; P14 act 1-5; P15 act 1-4 P12 act 3-4 P9 act 4-7; P11 act 7-10; P12 act 3-4; P14 act 1-5; P15 act 1-4

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de l'idioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar l'habilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre l'evoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de l'evoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats.

P11 act 7-10

P11 act 7-10

255

6.4. Apreciar la creativitat implcita en l'expressi d'idees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat d'expressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci d'experincies artstiques compartides. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com s'aprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos d'aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa d'obtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb l'experincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portarles a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar l'autonomia, l'autoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, l'esperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, l'autonomia i l'autocrtica. 8.13. Adaptar-se a un entorn tecnolgic canviant.

P15 act 1-4 P11 act 7-10 P15 act 1-4

P9 act 1-3; P9 act 4-7; P11 act 7-10; P13 act 1-6; P15 act 1-4

P11 act 7-10; P15 act 1-4 P9 act 4-7; P11 act 7-10; P13 act 1-6; P15 act 1-4 P11 act 7-10; P13 act 1-6; P15 act 1-4 P9 act 4-7; P11 act 7-10; P13 act 1-6; P15 act 1-4 P11 act 7-10; P15 act 1-4 P9 act 4-7 P14 act 1-5; P15 act 1-4

P9 act 4-7; P13 act 1-6 P9 act 1-3 P9 act 1-3; P9 act 4-7; P10-11 act 1-5; P11 act 7-10; P14 act 1-5 P15 act 1-4 P9 act 4-7; P13 act 1-6; P15 act 1-4 P9 act 4-7; P11 act 7-10; P13 act 1-6; P15 act 1-4 P9 act 4-7; P13 act 1-6; P15 act 1-4 P9 act 4-7; P13 act 1-6 P9 act 4-7

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives; TB, pgs T8 a T15 Workbook (Unit 1 pgs. 8 a 13) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 1-WB, pgs. 82-82) - Pronunciation bank (Unit 1-WB, pg.100) - Vocabulary bank (Unit 1-WB, pg.103) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 1, Pg.6) - Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 1, Pgs. 16-18) - Communication: Pairwork (Teachers Resource and Tests Pack - Unit , pg.56) Test and Resources Multi-ROM 4 - Communication pairwork Unit 1 - Grammar vocabulary Unit (tres nivells: Basic, Standard i Higher)
256

Activitats dampliaci - Extra listening and speaking. Talking about a family likeness (Unit 1-SB, pg.91) - Curriculum extra: History: The Berlin Wall (Unit 1-SB, pg.100) - Culture: Britain in the 50s (Unit -SB, pg.110) - Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 1, pgs.37-38) - Drama (Teachers Resource and Tests Pack, Pgs. 65-74) - Cross-curricular extension (Teachers Resource and Tests Pack - Unit 1, History: The Soviet Union pg.76.) - Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 1) AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 1-3 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Avaluaci formativa Consolidation Starter Unit- Unit 1 (SB pg.16) Cummulative review Starter unit- Unit 1 (SB pg.17) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 1, pgs. 8 a 13) Autoavaluaci Progress review (Unit 1- WB, pgs. 14-15). Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, reflexi sobre laprenentatge. Dimensi plurilinge i intercultural Dimensi esttica i literria Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci. - Reproduir un dileg: Talk about your memories (SB, pg 13) - Produir un text escrit: Write an account of a decade (SB, pg 15) Utilitzar la literatura com a font de plaer i daprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingstic i personal. Dilegs (SB pg. 13 i 14)

257

UNITAT 2: Happy together.


Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Present perfect +ever,never,just,still,yet,already;present Perfect+ for & since;present perfect & past simple; present Perfect simple & present perfect continuous. Verbs: relationships, extreme adjectives. Language & literature: the realist novel; getting married in the UK. Weak forms. Ask for advice about a relationship; language points: discourse makers. Learning to love; verbs with prepositions. Great dates; dictation. Ask about experiences; invite someone out.

Competncies/subcompetncies

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en l'expressi i comprensi dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context.

ACTIVITATS
P18-19 act 1-3; P20-21 act 1-7; P22 act 1-3; P24 act 1-5; P24 act 1-5 P18-19 act 1-3; P20-21 act 1-7; P21 act 8-12; P22 act 1-3; P23 act 1-7; P24 act 1-5; P24 act 1-5 P18-19 act 1-3; P20-21 act 1-7; P21 act 8-12; P22 act 1-3; P23 act 1-7; P24 act 1-5; P24 act 1-5 P24 act 1-5; P24 act 1-5; P25 act 1-4 P18-19 act 1-3; P20-21 act 1-7; P22 act 1-3; P24 act 1-5; P24 act 1-5 P20-21 act 1-7; P25 act 1-4 P20-21 act 1-7 P19 act 4-8; P20-21 act 1-7; P21 act 8-12; P21 act 8-12; P22 act 1-3; P23 act 1-7; P24 act 1-5; P24 act 1-5 P19 act 4-8; P22 act 1-3; P24 act 1-5; P24 act 1-5 P24 act 1-5; P24 act 1-5 P20-21 act 1-7; P22 act 1-3; P24 act 1-5; P24 act 1-5 ; P20-21 act 1-7; P22 act 1-3; P24 act 1-5; P24 act 1-5 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone ; P21 act 8-12

1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment d'altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua.

1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament d'una manera adequada. 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu. 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnolgics, i de l'efecte que aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informaci i innovacions tecnolgiques a

258

mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts d'informaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural.

Online Learning Zone

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone ; P24 act 1-5; P25 act 1-4 P18-19 act 1-3; P20-21 act 1-7; P21 act 812; P21 act 8-12; P22 act 1-3; P22 act 4-5; P23 act 1-7; P24 act 1-5; P25 act 1-4 P21 act 8-12; P21 act 8-12; P22 act 4-5; P23 act 1-7; P24 act 1-5 P21 act 8-12; P21 act 8-12; P22 act 4-5; P23 act 1-7; P24 act 1-5; P25 act 1-4 P22 act 4-5 P19 act 4-8; P21 act 8-12; P22 act 4-5; P24 act 1-5; P25 act 1-4 P19 act 4-8

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de l'idioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar l'habilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre l'evoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 5.10. Valorar les diferncies i reconixer la igualtat de drets, en particular entre home i dona i entre individus procedents de diferents cultures. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de l'evoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en l'expressi d'idees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat d'expressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci d'experincies artstiques compartides. 6.6. Mostrar una actitud oberta, respectuosa i crtica cap a la diversitat d'expressions artstiques i culturals. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com s'aprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos d'aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa d'obtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb l'experincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball.

P21 act 8-12

P21 act 8-12

P25 act 1-4 P21 act 8-12

P25 act 1-4

P18-19 act 1-3; P19 act 4-8; P21 act 8-12; P23 act 1-7; P25 act 1-4

P21 act 8-12; P25 act 1-4 P19 act 4-8; P21 act 8-12; P23 act 1-7; P25 act 1-4 P21 act 8-12; P23 act 1-7; P25 act 1-4 P19 act 4-8; P21 act 8-12; P23 act 1-7; P25 act 1-4 P21 act 8-12; P25 act 1-4 P19 act 4-8

259

7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.1. Escollir amb criteri propi. 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portar-les a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar l'autonomia, l'autoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, l'esperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, l'autonomia i l'autocrtica. 8.13. Adaptar-se a un entorn tecnolgic canviant.

P24 act 1-5; P25 act 1-4

P19 act 4-8; P23 act 1-7 P18-19 act 1-3 P19 act 4-8; P20-21 act 1-7; P21 act 8-12; P23 act 1-7; P24 act 1-5 P25 act 1-4 P19 act 4-8; P23 act 1-7; P25 act 1-4 P19 act 4-8; P21 act 8-12; P23 act 1-7; P25 act 1-4 P19 act 4-8; P23 act 1-7; P25 act 1-4 P19 act 4-8; P23 act 1-7 P19 act 4-8

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives; TB, pgs T18 a T25 Workbook (Unit 2 pgs. 16 a 21) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 2-WB, pgs. 84) - Grammar practice (Unit 2-WB, pgs. 85) - Pronunciation bank (Unit 2-WB, pg.100) - Vocabulary bank (Unit 2 -WB, pg.103) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 2, Pg.7) - Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 2, Pgs.19 i 20) - Communication pairwork (Unit 2, pg.57) Test and Resources Multi-ROM 4 - Communication pairwork Unit 2 - Grammar vocabulary Unit 2 (tres nivells: Basic, Standard i Higher). Activitats dampliaci - Extra listening and speaking: Changing a plan. (SB, pg.92). - Curriculum extra: Language and literature: The realist novel (Unit 2-SB, pg.102) - Culture: Getting married in the UK (Unit 2-SB, pg.111) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 2, pgs. 39-40) - Drama ( pgs. 65-74) - Cross-curricular extension: Language and literature: Charles Dickens (SB Unit 2, pg.78) Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 2) AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 1-3 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3).

260

Avaluaci formativa Consolidation Units 2-3 (SB pg.34) Cumulative review (Units 1- 3, SB pg.35) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 2, pgs. 16 a 21) Autoavaluaci Progress review (Unit 2- WB, pgs. 22-23). Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, reflexi sobre laprenentatge. Dimensi plurilinge i intercultural Dimensi esttica i literria Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci. - Reproduir un dileg: Ask about experiences(SB, pg 23) - Produir un text escrit: Write an email asking for advice (SB, pg 25) Utilitzar la literatura com a font de plaer i daprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingstic i personal. - Dilegs (SB pg. 23 i 24) The realist novel (SB pg.102). Charles Dickens (Teachers Resource and Tests Pack, pg.78).

UNITAT 3: Good Health.


Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Ability: can,could,will,be able to; possibility & certainty: may, might,could,must,cant; advice & obligation: should,must, have to. Nouns & verbs: health & lifestyle. Biology: gene therapy; information leaflet: health & well-being. Weak forms. Write a discussion essay; language points: discourse makers. Creature cures. Live longer, live better;dictation. Give & respond to advice; exchange opinions.

261

Competncies/ubcompetncies

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES 1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en l'expressi i comprensi dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context.

ACTIVITATS P26-27 act1-4 ; P28-29 act 1-6; P30 act 1-2; P32 act 1-5; P32 act 1-5 P26-27 act1-4; P28-29 act 1-6; P29 act 7-10; P30 act 1-2; P31 act 1-6; P32 act 1-5; P32 act 1-5 P26-27 act1-4; P28-29 act 1-6; P29 act 7-10; P30 act 1-2; P31 act 1-6; P32 act 1-5; P32 act 1-5 P32 act 1-5; P32 act 1-5; P33 act 1-4 P26-27 act1-4; P28-29 act 1-6; P32 act 1-5 P28-29 act 1-6; P30 act 1-2; P33 act 1-4 P28-29 act 1-6 P27 act5-8; P28-29 act 1-6; P29 act 710; P29 act 7-10; P30 act 1-2; P31 act 16; P32 act 1-5; P32 act 1-5 P27 act5-8; P30 act 1-2; P32 act 1-5; P32 act 1-5 P32 act 1-5; P32 act 1-5 P27 act5-8; P28-29 act 1-6; P29 act 710; P30 act 1-2; P32 act 1-5; P32 act 1-5 P27 act5-8; P28-29 act 1-6; P29 act 710; P30 act 1-2; P32 act 1-5; P32 act 1-5 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone

1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment d'altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua.

1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament d'una manera adequada. 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu. 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnolgics, i de l'efecte que aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informaci i innovacions tecnolgiques a mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts d'informaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural.

Online Learning Zone ; P29 act 7-10 Online Learning Zone

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone ; P29 act 7-10; P32 act 1-5; P33 act 1-4 P26-27 act1-4; P28-29 act 1-6; P29 act 7-10; P30 act 1-2; P30 act 3-5; P31 act 16; P32 act 1-5; P33 act 1-4 P29 act 7-10; P30 act 3-5; P31 act 1-6;

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de l'idioma, les diferncies

262

culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar l'habilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre l'evoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de l'evoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en l'expressi d'idees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat d'expressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci d'experincies artstiques compartides. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com s'aprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos d'aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa d'obtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb l'experincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portar-les a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar l'autonomia, l'autoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, l'esperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, l'autonomia i l'autocrtica. 8.13. Adaptar-se a un entorn tecnolgic canviant.

P32 act 1-5 P29 act 7-10; P29 act 7-10; P30 act 3-5; P31 act 1-6; P32 act 1-5; P33 act 1-4 P30 act 3-5 P29 act 7-10; P30 act 3-5; P32 act 1-5; P33 act 1-4

P29 act 7-10

P29 act 7-10

P33 act 1-4 P29 act 7-10 P33 act 1-4

P26-27 act1-4 P27 act5-8; P29 act 7-10; P31 act 1-6; P33 act 1-4

P29 act 7-10; P33 act 1-4 P27 act5-8; P29 act 7-10; P31 act 1-6; P33 act 1-4 P29 act 7-10; P31 act 1-6; P33 act 1-4 P27 act5-8; P29 act 7-10; P31 act 1-6; P33 act 1-4 P29 act 7-10; P33 act 1-4 P27 act5-8 P32 act 1-5; P33 act 1-4

P27 act5-8; P31 act 1-6 P26-27 act1-4 P27 act5-8; P28-29 act 1-6; P29 act 710; P31 act 1-6; P32 act 1-5 ; P33 act 1-4 P27 act5-8; P31 act 1-6; P33 act 1-4 P27 act5-8; P29 act 7-10; P31 act 1-6; P33 act 1-4 P27 act5-8; P31 act 1-6; P33 act 1-4 P27 act5-8; P31 act 1-6 P27 act5-8

263

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives; TB, pgs T26 a T33 Workbook (Unit 3 pgs. 34 a 29) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 3-WB, pgs. 86) - Grammar practice (Unit 3-WB, pgs. 87) - Pronunciation bank (Unit 3-WB, pg.100) - Vocabulary bank (Unit 3-WB, pg.105) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 3, Pg.8) - Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 3, Pgs. 21-22) - Communication pairwork (Unit 3, pg.58) Test and Resources Multi-ROM 4 - Communication pairwork Unit 3 - Grammar vocabulary Unit 3 (tres nivells: Basic, Standard i Higher) Activitats dampliaci - Extra listening and speaking Registering at a doctors surgery (Unit 3- SB, pg.93) - Curriculum extra: Biology: Gene therapy (Unit 3 -SB, pg.103) - Project: Information leaflet: Health and well-being (Unit3- SB, pg.117) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 3, pgs. 41-42) - Drama ( TRP pgs. 65-74) - Cross-curricular extension: Biology; Heredity (SB Unit 3, pg.80) Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 3) AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 1-3 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Avaluaci formativa Consolidation Units 2-3 (SB pg.34) Cumulative review (Units 1- 3, SB pg.35) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 3, pgs. 24 a 29) Autoavaluaci Progress review (Unit 3 - WB, pgs. 30-31). Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, reflexi sobre laprenentatge.

264

2 Avaluaci UNITAT 4: Lets go!


Be going to; wil l& be going to; present simple & continuous for future;will for spontaneous decisions. Compound nouns:travel; phrasal verbs: travel. Physics & chemistry: satellites & spacecraft; tourist plan: a day out. Present simple endings: /z/, /s/ and /iz/. Write about plans for a visit. What not to do on a holiday. Welcome aboard !; dictation. Ask about times & timetables; ask for & give information.

Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competncies/subcompetncies

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en l'expressi i comprensi dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context. 1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment d'altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua.

ACTIVITATS
P36-37 act 1-4; P38-39 act 1-6; P40 act 1; P41 act 1-7; P42 act 1-6 P36-37 act 1-4; P38-39 act 1-6; P39 act 7-10; P40 act 1; P42 act 1-6 P36-37 act 1-4; P39 act 7-10; P40 act 1; P41 act 1-7; P42 act 1-6 P37 act 5-8; P38-39 act 1-6; P41 act 1-7; P42 act 1-6; P43 act 1-4 P36-37 act 1-4; P40 act 1; P42 act 1-6 P38-39 act 1-6; P43 act 1-4 P38-39 act 1-6 P37 act 5-8; P38-39 act 1-6; P39 act 710; P39 act 7-10; P40 act 1; P41 act 1-7; P42 act 1-6; P42 act 1-6 P37 act 5-8; P40 act 1; P42 act 1-6 P42 act 1-6 P38-39 act 1-6; P40 act 1; P42 act 1-6 P40 act 1; P42 act 1-6

1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament d'una manera adequada. 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu. 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnolgics, i de l'efecte que aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral.

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone

265

4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informaci i innovacions tecnolgiques a mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts d'informaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional.

Online Learning Zone; P39 act 7-10 Online Learning Zone

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone ; P37 act 5-8; P40 act 1; P41 act 1-7; P42 act 1-6; P43 act 1-4 P36-37 act 1-4; P37 act 5-8; P38-39 act 1-6; P39 act 7-10; P39 act 7-10; P40 act 2-4; P41 act 1-7; P41 act 1-7; P42 act 16; P43 act 1-4 P39 act 7-10; P39 act 7-10; P40 act 2-4; P41 act 1-7; P42 act 1-6 P37 act 5-8; P39 act 7-10; P39 act 7-10; P40 act 2-4; P41 act 1-7; P41 act 1-7; P42 act 1-6; P43 act 1-4 P40 act 2-4 P37 act 5-8; P39 act 7-10; P40 act 2-4; P41 act 1-7; P42 act 1-6; P43 act 1-4

5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural.

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de l'idioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar l'habilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre l'evoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de l'evoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en l'expressi d'idees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat d'expressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci d'experincies artstiques compartides. 6.6. Mostrar una actitud oberta, respectuosa i crtica cap a la diversitat d'expressions artstiques i culturals. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com s'aprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos d'aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa d'obtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb l'experincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge.

P39 act 7-10

P39 act 7-10

P43 act 1-4 P39 act 7-10

P43 act 1-4

P36-37 act 1-4; P37 act 5-8; P39 act 710; P41 act 1-7; P43 act 1-4

P39 act 7-10; P43 act 1-4 P37 act 5-8; P39 act 7-10; P41 act 1-7; P43 act 1-4 P39 act 7-10; P41 act 1-7; P43 act 1-4 P37 act 5-8; P39 act 7-10; P41 act 1-7; P43 act 1-4 P39 act 7-10; P43 act 1-4 P37 act 5-8 P37 act 5-8; P41 act 1-7; P42 act 1-6; P43 act 1-4

266

8. Autonomia i iniciativa personal 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portarles a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar l'autonomia, l'autoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, l'esperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, l'autonomia i l'autocrtica. 8.13. Adaptar-se a un entorn tecnolgic canviant.

P37 act 5-8; P41 act 1-7 P36-37 act 1-4 P37 act 5-8; P38-39 act 1-6; P39 act 710; P41 act 1-7; P42 act 1-6 P43 act 1-4 P37 act 5-8; P41 act 1-7; P43 act 1-4 P37 act 5-8; P39 act 7-10; P41 act 1-7; P43 act 1-4 P37 act 5-8; P41 act 1-7; P43 act 1-4 P37 act 5-8; P41 act 1-7 P37 act 5-8

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives; TB, pgs T36 a T43. Workbook (Unit 4 pgs. 32 a 37) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 4-WB, pg.88) - Grammar practice (Unit 4-WB, pg.89) - Pronunciation bank (Unit 4-WB, pg.101) - Vocabulary bank (Unit4-WB, pg.106) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 4, pg.9) - Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 4, pgs. 23-24) - Communication pairwork (Unit 4, pg.59) Test and Resources Multi-ROM 4 - Communication pairwork Unit 4 - Grammar vocabulary Unit (tres nivells: Basic, Standard i Higher) Activitats dampliaci - Extra listening and speaking Buying a coach ticket (Unit 4-SB, pg.94) - Curriculum extra: Physics and chemistry: Satellites and spacecraft (Unit 4 -SB, pg.104) - Project:Tourist plan: A day out (Unit 4-SB, pg.118) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 4, pgs. 43-44) - Cross-curricular extension:Technology: Exploring the Solar System (TRP Unit 4, pgs. 82 i 83) Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 4)

AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 4-6 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3).

267

Avaluaci formativa Consolidation Units 4-5 (SB pg.52) Cumulative review (Units 1- 5, SB pg.53) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 4, pgs. 32-37) Autoavaluaci Progress review (Unit 4 - WB, pgs. 38-39). Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, reflexi sobre laprenentatge. Dimensi plurilinge i intercultural Dimensi esttica i literria Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci. - Reproduir un dileg: Ask about times & timetables (SB, pg 41) - Produir un text escrit: Write about plans for a visit (SB, pg 43) Utilitzar la literatura com a font de plaer i daprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingstic i personal. Dilegs (SB pg. 41))

UNITAT 5: Fashion.
Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competncies/subcompetncies So,such,too/ enough,not enough; Active or passive; Passive: past,present & future; Passive: questions. Adjectives: fashion; verbs & nouns: commerce. Child labour; London Fashion Week. /s/, /S/ and /z/ Write about the history of a product; language point: time expressions. Clothes crimes. Unethical fashion; dictation. Express likes & dislikes; change something in a shop.

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en l'expressi i comprensi dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context. 1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions.

ACTIVITATS
P44 act 1-5; P46-47 act 1-6; P48 act 1-2; P50 act 1-5 P44 act 1-5; P46-47 act 1-6; P47 act 4-10; P48 act 1-2; P49 act 1-6; P50 act 1-5 P44 act 1-5; P46-47 act 1-6; P47 act 4-10; P48 act 1-2; P49 act 1-6; P50 act 1-5

268

1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment d'altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. 1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament d'una manera adequada. 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu. 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnolgics, i de l'efecte que aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informaci i innovacions tecnolgiques a mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts d'informaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural.

P44 act 4-7; P49 act 1-6; P50 act 1-5; P51 act 1-4 P44 act 1-5; P46-47 act 1-6; P48 act 1-2; P50 act 1-5 P46-47 act 1-6; P51 act 1-4 P46-47 act 1-6 P44 act 4-7; P46-47 act 1-6; P47 act 4-10; P48 act 1-2; P49 act 1-6; P50 act 1-5 P44 act 4-7; P46-47 act 1-6; P48 act 1-2; P50 act 1-5 P50 act 1-5 P46-47 act 1-6; P48 act 1-2; P50 act 1-5 P46-47 act 1-6; P48 act 1-2; P50 act 1-5

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone

Online Learning Zone; P47 act 4-10 Online Learning Zone

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone; P49 act 1-6; P50 act 1-5; P51 act 1-4 P44 act 1-5 P44 act 4-7; P46-47 act 1-6; P47 act 4-10; P48 act 1-2; P48 act 3-5; P49 act 1-6; P50 act 1-5; P51 act 1-4 P47 act 4-10; P48 act 3-5; P49 act 1-6; P50 act 1-5 P44 act 4-7; P47 act 4-10; P48 act 3-5; P49 act 1-6; P50 act 1-5; P51 act 1-4 P48 act 3-5 P44 act 4-7; P47 act 4-10; P48 act 3-5; P49 act 1-6; P50 act 1-5; P51 act 1-4

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de l'idioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar l'habilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre l'evoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de l'evoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats.

P47 act 4-10

P47 act 4-10

269

6.4. Apreciar la creativitat implcita en l'expressi d'idees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat d'expressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci d'experincies artstiques compartides. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com s'aprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos d'aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa d'obtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb l'experincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portarles a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar l'autonomia, l'autoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, l'esperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, l'autonomia i l'autocrtica. 8.13. Adaptar-se a un entorn tecnolgic canviant.

P51 act 1-4 P47 act 4-10 P51 act 1-4

P44 act 1-5 P44 act 4-7; P47 act 4-10; P49 act 1-6; P51 act 1-4

P47 act 4-10; P51 act 1-4 P44 act 4-7; P47 act 4-10; P49 act 1-6; P51 act 1-4 P47 act 4-10; P49 act 1-6; P51 act 1-4 P44 act 4-7; P47 act 4-10; P49 act 1-6; P51 act 1-4 P47 act 4-10; P51 act 1-4 P44 act 4-7 P49 act 1-6; P50 act 1-5; P51 act 1-4

P44 act 4-7; P49 act 1-6 P44 act 1-5 P44 act 4-7; P46-47 act 1-6; P47 act 4-10; P49 act 1-6; P50 act 1-5 P51 act 1-4 P44 act 4-7; P49 act 1-6; P51 act 1-4 P44 act 4-7; P47 act 4-10; P49 act 1-6; P51 act 1-4 P44 act 4-7; P49 act 1-6; P51 act 1-4 P44 act 4-7; P49 act 1-6 P44 act 4-7

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives; TB, pgs T44 a T51 Workbook (Unit 5 pgs. 40 a 45) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 5-WB, pgs. 90) - Grammar practice (Unit 5-WB, pgs.91) - Pronunciation bank (Unit 5-WB, pg.101) - Vocabulary bank (Unit 5-WB, pg.107) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 5, pg.10) - Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 5, pgs. 25-26) - Communication pairwork (Unit 5, pg.60) Test and Resources Multi-ROM 4

270

Activitats dampliaci. - Extra listening and speaking: Asking about lost property. (SB, pg.95) - Currculum extra, Unit 5: History: Child labour (SB pg.105). - Culture: London fashion week (Unit 5 SB, pgs. 112-113) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 5, pgs. 45-46) - Cross-curricular extension: Unit 5: History: Home life during the industrial revolution (Teachers Resource and Tests Pack, pgs. 84-85). Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 5) AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 4-6, 3 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Avaluaci formativa Consolidation Units 4 i 5 (SB pg.52) Cumulative review (Units 1-5, SB pg.53) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 5, pgs. 40 a 45) Autoavaluaci Progress review (Unit 5- WB, pgs. 40-45) Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, reflexi sobre laprenentatge. Dimensi plurilinge i intercultural Dimensi esttica i literria Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci.

UNITAT 6: Image & identity.


Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Reflexive pronouns;each other; Indefinite pronouns:some-, any-,no-,every-; Relative pronouns. Nouns: body decoration; verbs & adjectives: feelings. Language & literature: contemporary poetry; punks. Dipthongs Write about yourself and your view of the world. Urban tribes. All about me...; dictation. Give your opinion about appearance; discuss a questionaire.

271

Competncies/subcompetncies

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en l'expressi i comprensi dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context. 1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment d'altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. 1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament d'una manera adequada. 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu. 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnolgics, i de l'efecte que aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informaci i innovacions tecnolgiques a mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts d'informaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural.

ACTIVITATS
P54-55 act 1-3 ; P56-57 act 1-6; P58 act 1-3; P60 act 1-5 P54-55 act 1-3; P56-57 act 1-6; P57 act 710; P58 act 1-3; P58 act 4--5; P60 act 1-5 P57 act 7-10; P58 act 1-3; P58 act 4--5; P60 act 1-5 P54-55 act 1-3; P58 act 4--5; P60 act 1-5; P61 act 1-4 P54-55 act 1-3; P56-57 act 1-6; P58 act 13; P60 act 1-5 P54-55 act 1-3; P56-57 act 1-6; P61 act 14 P56-57 act 1-6 P55 act 4-7; P56-57 act 1-6; P57 act 7-10; P58 act 1-3; P58 act 4--5; P60 act 1-5 P55 act 4-7; P58 act 1-3; P60 act 1-5 P60 act 1-5 P56-57 act 1-6; P58 act 1-3; P60 act 1-5 P56-57 act 1-6; P58 act 1-3; P60 act 1-5

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone

Online Learning Zone; P57 act 7-10 Online Learning Zone

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone ; P54-55 act 1-3; P58 act 4--5; P60 act 1-5; P61 act 1-4 P54-55 act 1-3; P56-57 act 1-6; P57 act 710; P58 act 1-3; P58 act 4--5; P60 act 1-5; P61 act 1-4 P57 act 7-10; P58 act 4--5; P60 act 1-5 P54-55 act 1-3 P54-55 act 1-3; P57 act 710; P58 act 4--5; P60 act 1-5; P61 act 1-4

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de l'idioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar l'habilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres.

272

5.4. Utilitzar el coneixement sobre l'evoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de l'evoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en l'expressi d'idees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat d'expressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci d'experincies artstiques compartides. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com s'aprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos d'aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa d'obtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb l'experincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portarles a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar l'autonomia, l'autoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, l'esperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, l'autonomia i l'autocrtica. 8.13. Adaptar-se a un entorn tecnolgic canviant.

P58 act 4--5 P57 act 7-10; P58 act 4--5; P60 act 1-5; P61 act 1-4

P57 act 7-10

P57 act 7-10

P61 act 1-4 P57 act 7-10 P61 act 1-4

P54-55 act 1-3; P55 act 4-7; P57 act 7-10; P58 act 4--5; P61 act 1-4

P57 act 7-10; P61 act 1-4 P55 act 4-7; P57 act 7-10; P58 act 4--5; P61 act 1-4 P57 act 7-10; P58 act 4--5; P61 act 1-4 P55 act 4-7; P57 act 7-10; P58 act 4--5; P61 act 1-4 P57 act 7-10; P61 act 1-4 P55 act 4-7 P58 act 4--5; P60 act 1-5; P61 act 1-4

P55 act 4-7; P58 act 4--5 P54-55 act 1-3 P55 act 4-7; P56-57 act 1-6; P57 act 7-10; P58 act 4--5; P60 act 1-5 P61 act 1-4 P55 act 4-7; P58 act 4--5; P61 act 1-4 P55 act 4-7; P57 act 7-10; P58 act 45; P61 act 1-4 P55 act 4-7; P58 act 45; P61 act 1-4 P55 act 4-7; P58 act 4--5 P55 act 4-7

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives; TB, pgs T54 a T61 Workbook (Unit 6 pgs. 48 a 53)
273

Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 6-WB, pg.92 ) - Grammar practice (Unit 6-WB, pg.93) - Pronunciation bank (Unit 6-WB, pg.101) - Vocabulary bank (Unit 6-WB, pg.108) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 6, pg.11) - Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 6, pgs. 27-28) - Communication pairwork (Unit 6, pg.61) Test and Resources Multi-ROM 4 - Communication pairwork Unit Activitats dampliaci - (Extra listening and speaking: Discussing music. (SB, pg.96) - Curriculum extra: Unit 6: Language and literature: Contemporary poetry (SB pg.106). Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 6, pgs.47-48) - Drama ( TRP pgs. 65-74) - Cross-curricular extension: Unit 6: Language and literature: Contemporary poetry (Teachers Resource and Tests Pack, pgs. 86-87). Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 6) AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 4-6 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Avaluaci formativa Consolidation Units 6-7 (SB pg.70) Cumulative review (Units 1-7, SB pg.71) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 6, pgs. 48 a 53) Autoavaluaci Progress review (Unit 6 - WB, pgs. 54-55). Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, reflexi sobre laprenentatge. Dimensi plurilinge i intercultural Dimensi esttica i literria Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci. - Reproduir un dileg: give your opinion about appearance (SB, pg 55) - Produir un text escrit: Write about yourself & your view of the world (SB, pg 61)

274

Utilitzar la literatura com a font de plaer i daprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingstic i personal. - Dilegs (SB pg. 55 i 60)) - Poesia : Language & literatura: Contemporary poetry.(SB pg. 106)

3 Avaluaci UNITAT 7: A perfect world.


Make & let; 1st conditional + if/unless; 2nd conditional; 1st & 2nd conditional. Nouns: nations & government; verbs: policies. Language & literature: word building; high school elections. Contractions. Write an opinion essay. Micronations. If I was president, Id...; dictation. Express certainty & doubt; apologize for a misunderstanding.

Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking Competncies/subcompetncies

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en l'expressi i comprensi dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context. 1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment d'altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. 1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament d'una manera adequada. 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu. 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes

ACTIVITATS
P62-63 act 1-2; P64-65 act 1-5; P66 act 1-2; P67 act 1-8; P68 act 1-5 P62-63 act 1-2; P64-65 act 1-5; P65 act 710; P66 act 1-2; P67 act 1-8; P68 act 1-5 P62-63 act 1-2; P64-65 act 1-5; P65 act 710; P66 act 1-2; P67 act 1-8; P68 act 1-5 P67 act 1-8; P68 act 1-5; P69 act 1-4 P62-63 act 1-2; P64-65 act 1-5; P66 act 12; P68 act 1-5 P64-65 act 1-5; P69 act 1-4 P64-65 act 1-5 P63 act 3-6; P64-65 act 1-5; P65 act 7-10; P66 act 1-2; P67 act 1-8; P68 act 1-5 P63 act 3-6; P66 act 1-2; P68 act 1-5 P68 act 1-5 P64-65 act 1-5; P66 act 1-2; P68 act 1-5 P64-65 act 1-5; P66 act 1-2; P68 act 1-5

Online Learning Zone Online Learning Zone

275

reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnolgics, i de l'efecte que aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informaci i innovacions tecnolgiques a mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts d'informaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural.

Online Learning Zone Online Learning Zone

Online Learning Zone ; P65 act 7-10

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone ; P67 act 1-8; P68 act 1-5; P69 act 1-4 P62-63 act 1-2; P64-65 act 1-5; P65 act 710; P66 act 1-2; P66 act 3-4; P67 act 1-8; P68 act 1-5; P69 act 1-4 P65 act 7-10; P66 act 3-4; P67 act 1-8; P68 act 1-5 P65 act 7-10; P66 act 3-4; P67 act 1-8; P68 act 1-5; P69 act 1-4 P66 act 3-4 P65 act 7-10; P66 act 3-4; P67 act 1-8; P68 act 1-5; P69 act 1-4

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de l'idioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar l'habilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre l'evoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de l'evoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en l'expressi d'idees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat d'expressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci d'experincies artstiques compartides. 6.6. Mostrar una actitud oberta, respectuosa i crtica cap a la diversitat d'expressions artstiques i culturals. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com s'aprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos d'aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa d'obtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb l'experincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals.

P65 act 7-10

P65 act 7-10

P69 act 1-4 P65 act 7-10

P69 act 1-4

P62-63 act 1-2; P63 act 3-6; P65 act 7-10; P67 act 1-8; P69 act 1-4

P65 act 7-10; P69 act 1-4 P63 act 3-6; P65 act 7-10; P67 act 1-8; P69 act 1-4 P65 act 7-10; P67 act 1-8; P69 act 1-4

276

7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portar-les a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar l'autonomia, l'autoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, l'esperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, l'autonomia i l'autocrtica. 8.13. Adaptar-se a un entorn tecnolgic canviant.

P63 act 3-6; P65 act 7-10; P67 act 1-8; P69 act 1-4 P65 act 7-10; P69 act 1-4 P63 act 3-6 P67 act 1-8; P68 act 1-5; P69 act 1-4

P63 act 3-6; P67 act 1-8 P62-63 act 1-2 P63 act 3-6; P64-65 act 1-5; P65 act 7-10; P67 act 1-8; P68 act 1-5 P69 act 1-4 P63 act 3-6; P67 act 1-8; P69 act 1-4 P63 act 3-6; P65 act 7-10; P67 act 1-8; P69 act 1-4 P63 act 3-6; P67 act 1-8; P69 act 1-4 P63 act 3-6; P67 act 1-8 P63 act 3-6

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives; TB, pgs. T62 a T69 Workbook (Unit 7 pgs. 56 a 61) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 7-WB, pg.94) - Grammar practice (Unit 7-WB, pg.95) - Pronunciation bank (Unit 7-WB, pg.102) - Vocabulary bank (Unit 7-WB, pg.109) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 7, pg.12) - Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 7, pgs. 29-30) - Communication pairwork (Unit 7, pg.62) Test and Resources Multi-ROM Activitats dampliaci - Extra listening and speaking: Doing an interview. (SB, pg.97) - Communication pairwork Unit 7 - Grammar vocabulary Unit (tres nivells: Basic, Standard i Higher) - Currculum extra, Unit 7: Language and literature: World-building - adjectives (SB pg.107) - Culture: High school elections (SB pg.115) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 7, pgs.49-50) - Cross-curricular extension: Unit 7: Language and literature: Word building - compound adjectives (Teachers Resource and Tests Pack, pgs. 88-89) Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 7)

277

AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 7-9 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Avaluaci formativa Consolidation Units 6-7 (SB pg.70) Cumulative review (Units 1-7, SB pg.71) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 7, pgs. 56 a 61) Autoavaluaci Progress review (Unit 7- WB, pgs. 62-63). Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, reflexi sobre laprenentatge. Dimensi plurilinge i intercultural Dimensi esttica i literria Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci. - Reproduir un dileg: Express certainty & doubt (SB, pg 67) - Produir un text escrit: Write an opinion essay (SB, pg 69) Utilitzar la literatura com a font de plaer i daprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingstic i personal. Dilegs (SB pgs. 67 i 68)

UNITAT 8: Ups and downs.


Comparing adjectives & adverbs; 3rd conditional; gerunds & Infinitives. Nouns & adjectives: attributes& personality; verbs: managing your time. Civic & ethical education; happiness; the British sense of humour. /f/,/v/ Write about an experience; language point: modifiers. The Yes Man. Make yourself happy; dictation. React to news; console & encourage.

Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking

278

Competncies/subcompetncies

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en l'expressi i comprensi dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context. 1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment d'altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. 1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament d'una manera adequada. 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu. 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. 4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnolgics, i de l'efecte que aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informaci i innovacions tecnolgiques a mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.7. Usar fonts d'informaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural.

ACTIVITATS
P72-73 act 1-3; P74-75 act 1-6; P76 act 13; P78 act 1-5 P72-73 act 1-3; P74-75 act 1-6; P75 act 710; P76 act 1-3; P77 act 1-6; P78 act 1-5 P74-75 act 1-6; P75 act 7-10; P76 act 13; P77 act 1-6; P78 act 1-5 P72-73 act 1-3; P78 act 1-5; P79 act 1-4 P74-75 act 1-6; P76 act 1-3; P78 act 1-5 P72-73 act 1-3; P74-75 act 1-6; P79 act 14 P74-75 act 1-6 P73 act 4-6; P74-75 act 1-6; P75 act 7-10; P76 act 1-3; P77 act 1-6; P78 act 1-5 P73 act 4-6; P76 act 1-3; P78 act 1-5 P78 act 1-5 P74-75 act 1-6; P76 act 1-3; P78 act 1-5 P74-75 act 1-6; P76 act 1-3; P78 act 1-5

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone

Online Learning Zone; P75 act 7-10 Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone; P78 act 1-5; P79 act 1-4 P72-73 act 1-3; P74-75 act 1-6; P75 act 710; P76 act 1-3; P76 act 4-6; P77 act 1-6; P78 act 1-5; P79 act 1-4 P75 act 7-10; P76 act 4-6; P77 act 1-6; P78 act 1-5 P75 act 7-10; P76 act 4-6; P77 act 1-6; P78 act 1-5; P79 act 1-4 P76 act 4-6 P75 act 7-10; P76 act 4-6; P78 act 1-5; P79 act 1-4

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de l'idioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar l'habilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre l'evoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes.

279

6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de l'evoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en l'expressi d'idees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat d'expressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci d'experincies artstiques compartides. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com s'aprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos d'aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa d'obtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb l'experincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica. 7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portarles a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar l'autonomia, l'autoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, l'esperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, l'autonomia i l'autocrtica. 8.13. Adaptar-se a un entorn tecnolgic canviant.

P75 act 7-10

P75 act 7-10

P79 act 1-4 P75 act 7-10 P79 act 1-4

P72-73 act 1-3 P73 act 4-6; P75 act 7-10; P77 act 1-6; P79 act 1-4

P75 act 7-10; P79 act 1-4 P73 act 4-6; P75 act 7-10; P77 act 1-6; P79 act 1-4 P75 act 7-10; P77 act 1-6; P79 act 1-4 P73 act 4-6; P75 act 7-10; P77 act 1-6; P79 act 1-4 P75 act 7-10; P79 act 1-4 P73 act 4-6 P78 act 1-5; P79 act 1-4

P73 act 4-6; P77 act 1-6 P72-73 act 1-3 P73 act 4-6; P74-75 act 1-6; P75 act 7-10; P77 act 1-6; P78 act 1-5 P79 act 1-4 P73 act 4-6; P77 act 1-6; P79 act 1-4 P73 act 4-6; P75 act 7-10; P77 act 1-6; P79 act 1-4 P73 act 4-6; P77 act 1-6; P79 act 1-4 P73 act 4-6; P77 act 1-6 P73 act 4-6

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives; TB, pgs T72 a T79 Workbook (Unit 8 pgs. 64 a 69) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 8-WB, pg.96) - Grammar practice (Unit 8-WB, pg.97)

280

- Pronunciation bank (Unit 8-WB, pg.103) - Vocabulary bank (Unit 8-WB, pg.110) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 8, pg.13) - Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 8, pgs. 31-32) - Communication pairwork (Unit 8, pg.63) Test and Resources Multi-ROM 4 - Communication pairwork Unit 8 - Grammar vocabulary Unit 8 (tres nivells: Basic, Standard i Higher) Activitats dampliaci - Extra listening and speaking: Telling an interesting story. (SB, pg.98) - Currculum extra, Unit 8: Civ Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 8, pgs. 51-52) Cross-curricular extension: Unit 8: Civil and ethical education: Relationships (Teachers Resource and Tests Pack, pgs. 90-91) Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 8) - il and ethical education: Happiness. (SB pg.108) - CULTURE: The British sense of humour. (SB pg 116) Teachers Resource and Tests Pack AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 7-9: 3 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Avaluaci formativa Consolidation Units 8 i 9 (SB pg.88) Cumulative review (Units 1-9, SB pg.89) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 8, pgs. 64-69) Autoavaluaci Progress review (Unit 8- WB, pgs. 70-71).

Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, reflexi sobre laprenentatge. Dimensi plurilinge i intercultural Dimensi esttica i literria Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci. Reproduir un dileg : React to news (SB, pg.77) Console and encourage (SB, pg.78) Produir un text escrit: Write about an experience. (SB, pg.79)

281

Utilitzar la literatura com a font de plaer i daprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingstic i personal. Dilegs (SB pgs. 77-78)

UNITAT 9: Honestly!
Indirect requests; reported speech; tense changes; reported & indirect questions. Verbs: honesty & morals; learning verb patterns. Civic education; moral values; moral games. Sentence stress. Write a narrative with dialogue; language point: punctuation In dialogues. To be honest... For sale: the Eiffel Tower; dictation. Make requests; explain & clarify a situation.

Grammar structures Vocabulary Sociocultural aspects Pronounciation Writing Reading Listening Speaking

Competncies/subcompetncies

COMPETNCIES / SUBCOMPETNCIES
1. Comunicaci lingstica 1.1. Ser progressivament competent en l'expressi i comprensi dels missatges orals que s'intercanvien en situacions comunicatives diverses. 1.2. Adaptar la comunicaci al context. 1.3. Utilitzar activament i efectivament codis i habilitats lingstiques i no lingstiques i les regles mateixes de l'intercanvi comunicatiu en diferents situacions. 1.4. Produir textos orals i escrits adequats a cada situaci de comunicaci. 1.5. Cercar, recopilar i processar informaci. 1.6. Comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives diverses. 1.7. Conservar i millorar la competncia comunicativa utilitzant la lectura com a font de plaer, de descobriment d'altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber. 1.8. Aplicar de manera efectiva les regles de funcionament del sistema de la llengua. 1.9. Aplicar de manera efectiva les estratgies necessries per interactuar lingsticament d'una manera adequada. 1.10. Tenir conscincia de les convencions socials, dels valors i aspectes culturals i de la versatilitat del llenguatge en funci del context i la intenci comunicativa. 1.11. Expressar adequadament en fons i forma les mateixes experincies, idees i emocions. 1.12. Tenir en compte, i acceptar opinions diferents a la prpia i realitzar crtiques amb esperit constructiu. 4. Tractament de la informaci i competncia digital 4.1. Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a instrument de treball intellectual per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.2. Utilitzar habitualment els recursos tecnolgics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient.

ACTIVITATS
P80-81 act 1-3; P82-83 act 1-5; P84 act 1-2; P86 act 1-4 P80-81 act 1-3; P82-83 act 1-5; P83 act 6-8 P84 act 1-2; P85 act 1-6; P86 act 1-4 P80-81 act 1-3; P82-83 act 1-5; P83 act 6-8 P84 act 1-2; P85 act 1-6; P86 act 1-4 P80-81 act 1-3; P85 act 1-6; P86 act 1-4; P87 act 1-4 P82-83 act 1-5 P84 act 1-2; P86 act 1-4 P82-83 act 1-5; P87 act 1-4 P82-83 act 1-5 P81 act 4-8; P82-83 act 1-5; P83 act 6-8 P84 act 1-2; P85 act 1-6; P86 act 1-4 P81 act 4-8 P84 act 1-2; P86 act 1-4 P86 act 1-4 P82-83 act 1-5 P84 act 1-2; P86 act 1-4 P82-83 act 1-5 P84 act 1-2; P86 act 1-4

Online Learning Zone Online Learning Zone

282

4.3. Dominar llenguatges especfics bsics (textual, numric, icnic, visual, grfic i sonor) i les seves pautes de descodificaci i transferncia. 4.4. Comprendre la natura i mode d'operar dels sistemes tecnolgics, i de l'efecte que aquests canvis tenen en el mn personal i sociolaboral. 4.5. Avaluar i seleccionar noves fonts d'informaci i innovacions tecnolgiques a mesura que van apareixent, en funci de la seva utilitat per emprendre tasques o objectes especfics. 4.6. Localitzar i interpretar la informaci per utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguin accedir la creixent oferta de serveis de la societat del coneixement. 4.7. Usar fonts d'informaci i situacions de comunicaci diverses per consolidar les destreses lectores i comunicatives. 4.8. Utilitzar aplicacions de processament de textos per a diferents finalitats educatives. 4.9. Interactuar en llenges estrangeres per aconseguir-ne un s funcional. 5. Social i ciutadana 5.1. Utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicaci i transmissi cultural.

Online Learning Zone Online Learning Zone

Online Learning Zone; P83 act 6-8 Online Learning Zone

Online Learning Zone Online Learning Zone Online Learning Zone ; P80-81 act 1-3; P85 act 1-6; P86 act 1-4; P87 act 1-4 P80-81 act 1-3; P82-83 act 1-5; P83 act 6-8 P84 act 1-2; P84 act 3-4; P85 act 1-6; P86 act 1-4; P87 act 1-4 P83 act 6-8; P84 act 3-4; P85 act 1-6; P86 act 1-4 P83 act 6-8; P84 act 3-4; P85 act 1-6; P86 act 1-4; P87 act 1-4 P84 act 3-4

5.2. Reconixer i acceptar, mitjanant el coneixement de l'idioma, les diferncies culturals i de comportament. 5.3. Aprofitar la interacci que es produeix a la feina en equip per aprendre a participar, expressar idees prpies, escoltar les dels altres, desenvolupar l'habilitat per construir dilegs, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, i afavorir el fet d'aprendre de i amb els altres. 5.4. Utilitzar el coneixement sobre l'evoluci i organitzaci de les societats i sobre els trets i valors del sistema democrtic per desenvolupar-se socialment. 5.7. Acceptar que els conflictes i valors i interessos formen part de la convivncia i resoldre'ls amb actitud constructiva. 5.8. Saber comunicar-se en diferents contextos, expressant les mateixes idees i escoltant les alienes. 6. Cultural i artstica 6.1. Conixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artstiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 6.3. Tenir conscincia de l'evoluci del pensament, dels corrents esttics, les modes i els gustos, aix com de la importncia representativa, expressiva i comunicativa que els factors esttics han exercit i exerceixen en la vida quotidiana de la persona i de les societats. 6.4. Apreciar la creativitat implcita en l'expressi d'idees, experincies o sentiments a travs de diferents mitjans artstics o de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts populars. 6.5. Valorar la llibertat d'expressi, el dret a la diversitat cultural, la importncia del dileg intercultural i la realitzaci d'experincies artstiques compartides. 6.7. Cultivar la mateixa capacitat esttica i creadora. 7. Aprendre a aprendre 7.1. Ser conscient del que es sap i del que cal aprendre, de com s'aprn, i de com es gestionen i controlen de forma efica els processos d'aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a satisfer objectius personals. 7.2. Ser capa d'obtenir informaci ja sigui individualment o en collaboraci i transformar-la en coneixement propi, integrant-la amb els sabers previs i amb l'experincia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos. 7.3. Usar de manera eficient un conjunt de recursos i tcniques de treball intellectual amb manifestaci de pensament estratgic. 7.4. Integrar els coneixements i procediments adquirits per comprendre les informacions provinents de la seva prpia experincia i dels mitjans escrits i audiovisuals. 7.5. Desenvolupar estratgies per pensar, organitzar, memoritzar i recuperar informaci, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 7.8. Desenvolupar la curiositat, la concentraci, la perseverana i la reflexi crtica.

P80-81 act 1-3; P83 act 6-8; P84 act 3-4; P85 act 1-6; P86 act 1-4; P87 act 1-4

P83 act 6-8

P83 act 6-8

P87 act 1-4 P83 act 6-8 P87 act 1-4

P80-81 act 1-3 P81 act 4-8; P83 act 6-8; P85 act 1-6; P87 act 1-4

P83 act 6-8; P87 act 1-4 P81 act 4-8; P83 act 6-8; P85 act 1-6; P87 act 1-4 P83 act 6-8; P83 act 6-8; P85 act 1-6; P87 act 1-4 P81 act 4-8; P85 act 1-6; P87 act 1-4 P83 act 6-8; P87 act 1-4

283

7.9. Ser capa de comunicar de manera efica els resultats del mateix treball. 7.11. Accedir i interactuar en entorns virtuals d'aprenentatge. 8. Autonomia i iniciativa personal 8.2. Poder transformar les idees en accions, s a dir, proposar-se objectius i planificar i dur a terme projectes. 8.3. Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, cercar solucions i portarles a la prctica. 8.4. Relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se al lloc de l'altre, valorar les idees dels altres, dialogar i negociar, utilitzar l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les mateixes decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible. 8.6. Desenvolupar un esperit crtic. Enfrontar-se a problemes oberts, participar en la construcci temptativa de solucions. 8.8. Desenvolupar iniciatives de planificaci i execuci, aix com processos de presa de decisions. 8.9. Realitzar debats i treballs individuals o en grup que impliquen idear, analitzar, planificar, actuar i revisar el que sha fet i extreuren conclusions. 8.10. Reforar l'autonomia, l'autoestima i la identitat personal. 8.12. Desenvolupar qualitats personals com la iniciativa, l'esperit de superaci, la perseverana davant les dificultats, l'autonomia i l'autocrtica. 8.13. Adaptar-se a un entorn tecnolgic canviant.

P81 act 4-8 P85 act 1-6; P86 act 1-4; P87 act 1-4

P81 act 4-8 P80-81 act 1-3 P81 act 4-8; P82-83 act 1-5; P86 act 1-4 P87 act 1-4 P81 act 4-8; P87 act 1-4 P81 act 4-8; P87 act 1-4 P81 act 4-8; P87 act 1-4 P81 act 4-8 P81 act 4-8

Tractament de la diversitat Activitats de refor Activitats addicionals i alternatives; TB, pgs T80 a T87 Workbook (Unit 9 pgs. 64 a 69) Activitats de les seccions de referncia: - Grammar reference (Unit 9-WB, pg.98) - Grammar practice (Unit 9-WB, pg.99) - Pronunciation bank (Unit 9-WB, pg.102) - Vocabulary bank (Unit 9-WB, pg.111) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 9, pg.14) - Grammar + Vocabulary (Level 2 Unit 9, pgs. 33-34) - Communication pairwork (Unit 9, pg.94) Test and Resources Multi-ROM 4 - Communication pairwork Unit 9 - Grammar vocabulary Unit (tres niveles: Basic, Standard i Higher) Activitats dampliaci - Extra listening and speaking: Dealing with money. (SB, pg.99). - Currculum extra, Unit 9: Civil and ethical education: Moral values (SB pg.109) - Project: Morals game (Unit 9- SB, pg.119) Teachers Resource and Tests Pack - Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 9, pgs. 53-54) - Drama ( TRP pgs. 65-74) - Cross-curricular extension: Unit 9: Civil and ethical education: Personality (Teachers Resource and Tests Pack, pgs. 76-77) Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 9)

284

AVALUACI Avaluaci sumativa English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 7-9 levels: Basic, Standard, Higher Speaking Test i Audio Test (mp3). Avaluaci formativa Consolidation Units 8-9 (SB pg.88) Cumulative review (Units 1- 9, SB pg.89) Realitzaci dels exercicis del WB (Unit 9, pgs. 72 a77) Autoavaluaci Progress review (Unit 9- WB, pgs. 78-79). Criteris davaluaci Dimensi comunicativa Listening, speaking, reading, writing. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari, gramtica, reflexi sobre laprenentatge. Dimensi plurilinge i intercultural Dimensi esttica i literria Produir, prvia planificaci i amb certa autonomia textos de diferents gneres, mostrant un nivell acceptable dadequaci, coherncia, cohesi i correcci. Reproduir un dileg : Make requests (SB, pg.81) Explain & clarify sa situation (SB, pg.86) Produir un text escrit: Write a narrative with dialogue. (SB, pg.87) Utilitzar la literatura com a font de plaer i daprenentatge per al perfeccionament i enriquiment lingstic i personal. Dilegs (SB pgs. 81)

TEMPORALITZACI. Per terme mig, cada unitat necessita un mnim de 10 a 12 sessions de 50 minuts cadascuna segons la nova normativa. Dins daquesta programaci temporal de cada unitat i segons les circumstncies de cada grup o lesdevenir del curs escolar el professor ladaptar segons el seu criteri.

285

UNITAT Starter 1 Generations 2 Happy together 3 Good health 4 Lets go 5 Fashion 6 Image and identity 7 A perfect World 8 Ups and downs 9 Honestly! TOTAL

Aprox. Nm. Sessions 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 e.g approx 112

Aprox. Temporitzaci (50 min. per sessi)* 3-5 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 10-12 hores* 93-116 hores*

286

SEMINARI DANGLS. CRITERIS DAVALUACI 4rt ESO 2012-2013


Lalumne haur de demostrar una progressi amb ladquisici de les quatre habilitats fonamentals del procs daprenentatge. (SKILLS) WRITING : Expressi escrita READING: Comprensi escrita / lectura

LISTENING: Comprensi oral. SPEAKING: Expressi oral.

CONTINGUTS MNIMS 4rt E.S.O


BE / HAVE / HAS GOT PERSONAL AND OBJECT PRONOUNS POSSESSIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS PRESENT SIMPLE / CONTINUOUS TIME EXPRESSIONS FREQUENCY ADVERBS MODAL VERBS PAST (Regular and Irregular verbs) PAST CONTINUOUS DIFFERENT WAYS OF EXPRESSING FUTURE (Future Simple, going to, present Continuous) st nd 1 AND 2 CONDITIONAL PRESENT & PAST PERFECT FOR/SINCE ADJECTIVES :COMPARATIVES & SUPERLATIVES VOCABULARY & EXPRESSIONS FROM UNITS TIME / LINKING WORDS / CONNECTORS (because, and, then, while, when...) ORDER IN THE SENTENCE. (Affirmative,negative & question)

MATERIALS 4rt ESO LLIBRES DE TEXT ENGLISH PLUS 4 Ed.OXFORD. Students book & Workbook. READERS Sherlock Holmes: The Norwood Mystery. Dominoes One. Ed. Oxford. The curious case of Benjamin Button. 4t ESO Activity Readers. Ed. Burlington. NOTEBOOK & COMPOSITION NOTEBOOK AVALUACI - Lavaluaci ser CONTINUA: la matria sacumula, per la qual cosa la segona avaluaci servir com a recuperaci de la primera i la 3 de la 2. En totes les avaluacions hi haur les segents proves:

PROVES
Grammar & structures + vocabulary + translation + composition (redacci) Listening Speaking Reader Reading comprehension.

4rt ESO

50% 50%

- Un NO PRESENTAT en alguna de les proves suposa perdre tots els drets a lavaluaci contnua/sumativa i no podr ser mai aprovat per la junta davaluaci. - Els alumnes pendents de 3r dESO tindran una prova de recuperaci especfica de continguts mnims al llarg del curs i de no superar-la una altra a setembre..Linforme negatiu podr ser anullat si lalumne demostra durant el 4rt dESO haver assolit els continguts mnims del curs anterior.
287

ACTITUD
Es valorar positiva / negativament (pujant / baixant la nota del trimestre i/o final) * lactitud positiva / negativa valorant la participaci i lesfor per parlar en angls a classe, portar el material a classe i esforar-se per aprendre i ser responsable, intentant superar les dificultats. Tamb s molt important el comportament dins laula en un clima de respecte envers el professorat i la resta de companys. * la realitzaci de les tasques a laula i a casa (exercises + homework + compositions + moodle) i el lliurament daquestes dintre del termini demandat pel professor/a. No sacceptar cap redacci / treball fora del termini establert. Lalumne/a haur de responsabilitzar-sen de la correcci dels exercicis a classe i/o en el moodle. * lassistncia a classe. Quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificaci o sense ella, o sistemticament es negue a realitzar els treballs requerits, pot provocar la impossibilitat de l'avaluaci contnua. Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals, l'alumne perdr el dret a l'avaluaci contnua, quedantli solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzar a tots els alumnes a fi de curs. Sent aquesta l'nica prova que podr ser tinguda en compte per a la seva qualificaci que en cap cas podr superar els 6 punts totals. A Setembre i Convocatries Extraordinries de Pendents les proves de recuperaci inclouran exercicis amb continguts mnims de gramtica, reading comprehension, traducci i redacci, valorant-se de manera global en Apte/No Apte. Ser obligatori presentar el dossier de reps lliurat pel professor/a

Un NO PRESENTAT suposa perdre tots els drets a lavaluaci i no podr ser mai aprovat per la junta davaluaci.

Angls Prctic ESO AVALUACI


- Lavaluaci ser continua amb la realitzaci en classe de treballs especfics de carcter obligatori. La valoraci de lalumne ser global incloent proves escrites, orals, de listening i reading. - La assistncia a classe ser obligatria i es valorar la motivaci, participaci, inters i disposici envers lassignatura. Lactitud positiva / negativa valorant lesfor per parlar en angls a classe. - Quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificaci o sense ella, o sistemticament es negue a realitzar els treballs requerits, pot provocar la impossibilitat de l'avaluaci contnua. Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals, l'alumne perdr el dret a l'avaluaci contnua, quedant-li solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzar a tots els alumnes a fi de curs. Sent aquesta l'nica prova que podr ser tinguda en compte per a la seva qualificaci que en cap cas podr superar els 6 punts totals. - En la convocatria de setembre la prova final objectiva ser oral i escrita i de continguts mnims valorant-se de manera global en Apte/No Apte.
288

ANGLS PRCTIC PER LESO


INTRODUCCI
La finalitat de la matria optativa Angls Prctic en lEducaci Secundria Obligatria s que els alumnes optimitzen les seues competncies comunicatives en angls. Lobjectiu bsic desta optativa s ensenyarlos a entendre langls i a fer-se entendre en angls. Sinsistir especialment en la competncia oral, i es familiaritzar lalumne amb les situacions comunicatives ms comunes. Les estructures gramaticals hauran de contemplar-se com a punt de partida, perqu lalumne puga relacionar-se de forma efica en situacions comunicatives habituals i quotidianes. La finalitat seria que al terme de lEducaci Secundria Obligatria lalumnat haja adquirit un nivell de competencia equivalent a lA2, segons es definix en el Marc Com Europeu de Referncia per a les Llenges. Laprenentatge ser un procs dinmic basat en una mplia varietat dactivitats que tindran sempre sentit des del punt de vista comunicatiu i reflectiran situacions reals. Sutilitzaran majoritriament materials autntics i tecnologies de la informaci i la comunicacin. Sintentar incrementar no sols les destreses lingstiques i comunicatives de lalumne, sin tamb la seua percepci del valor de la reflexi, la seua conscincia social i transcultural, i el seu creixement personal.

I. Objectius generals
Es pretn que lalumnat arribe a aconseguir en els quatre cursos de lEducaci Secundria Obligatria un nivell equivalent al dusuari bsic de la llengua, corresponent al nivell A del Marc Com Europeu de Referncia per a les Llenges. Este nivell A se subdividix en els nivells A1 i A2. El nivell A1 suposa comprendre i utilitzar expressions quotidianes ds molt freqent, aix com frases molt senzilles destinades a satisfer necessitats de tipus immediat, poder presentar-se a si mateix i a altres formular i respondre preguntes sobre detalls personals (com on es viu, la gent que es coneix i les coses que es tenen), aix com interactuar de manera senzilla amb un interlocutor que parle lentament i amb claredat, i estiga disposat a cooperar. El nivell A2 suposa comprendre frases i expressions ds freqent relacionades amb temes dimportncia immediata (informaci bsica sobre si mateix i la famlia, compres, llocs dinters, ocupacions, etc.), poder comunicar-se en situacions simples i quotidianes que no requerisquen ms que un intercanvi senzill i directe dinformaci sobre qestions conegudes o habituals, i poder descriure, de manera senzilla, aspectes del passat i de lentorn, aix com qestions relacionades amb necessitats immediates. En este segon nivell es consoliden les funcions socials, com les formes habituals de saludar i dirigir-se als altres preguntar com estan, reaccionar davant de notcies, expressar-se relativament b en intercanvis socials molt breus, plantejar i respondre preguntes sobre lestudi i el temps lliure, fer un oferiment o una invitaci, acceptar-la o refusar-la, discutir el que hi ha, qu es fa i on sen va, concertar una cita, saber relacionar-se en botigues, restaurants i bancs, saber aconseguir informaci senzilla sobre viatges, utilitzar transports pblics, etc. Tal com indica este Marc de Referncia per a letapa de lEducaci Secundria Obligatria, la matria optativa Angls Prctic desenrotllar el nivell dusuari bsic (nivell A) en A1 i A2, i sestablir una subdivisi en A1.1 per al primer curs, A1.2 per a segon, A2.1 per a tercer i A2.2 per a quart. Desta manera, la matria

289

oferix una continutat i una gradaci quant a la consecuci de lobjectiu, aconseguir el nivel A2, al finalitzar letapa dEducaci Secundria Obligatria. El desenrotllament desta optativa ha de contribuir al fet que lalumnat adquirisca les capacitats segents: 1. Comprendre textos orals breus i senzills sobre temes dinters personal, en situacions quotidianes i amb un vocabulari habitual, aix com captar la idea principal davisos i missatges breus. 2. Produir textos orals breus i senzills sobre circumstncies personals, comunicar-se de manera bsica en situacions habituals i comunicar-se oralment amb altres parlants en trobades socials breus, intercanviar informaci concreta sobre assumptes quotidians, amb raonable eficcia, una pronunciaci acceptable i un s apropiat destratgies lingstiques i extralingstiques. 3. Comprendre la idea general de textos escrits breus i senzills sobre assumptes i activitats habituals, aix com saber trobar informacin especfica i predicible en escrits senzills. 4. Produir diversos tipus de textos escrits molt breus i senzills relatius a necessitats immediates, sobre circumstncies personals i assumptes quotidians, amb expressions i estructures bsiques, aix com emplenar fitxes amb informaci personal. 5. Reflexionar i desenrotllar estratgies daprenentatge de langls en situacions comunicatives. 6. Reconixer la importncia de langls com a llengua de comunicacin i enteniment internacional i valorar-lo com a instrument per a ladquisici de coneixements. 7. Tindre conscincia de les distintes normes socioculturals existents en el mn multicultural en qu vivim, a fi de desenrotllar linters i el respecte cap a altres formes dentendre la realitat. Al ser estos objectius comuns als quatre cursos, shauran de dotar en cada curs del grau de dificultat que corresponga al nivell de coneixements i les capacitats comunicatives dels alumnes.

II. Continguts
Continguts lexicosemntics Els continguts lexicosemntics que es presenten sn molt genrics i noms pretenen ser un marc general per al professor. Ara b, ja que els continguts de la matria optativa dangls prctic per a lEducaci Secundria Obligatria es plantegen amb la finalitat que lalumne adquirisca els coneixements bsics suficients de la llengua anglesa per a fer un s prctic de la mateixa en situacions quotidianes, podrem contextualitzar-los en dos grans blocs: mbit personal: identificaci personal, famlia, vivenda i entorn, activitats quotidianes, salut, gustos, temps lliure, aficions, etc. mbit pblic: mn escolar, Relacions humanes i socials, calendari i horaris, compres, menjars i begudes, allotjament, viatges, transports, mn natural, clima i medi ambient, jocs i esports, cine, premsa i mitjans audiovisuals, etc.

290

Aquests podran ampliar-se segons les necessitats i criteris del professor. Daltra banda, la distinci entre mbit personal i pblic no deixa de ser una classificaci un tant artificial, ja que, en molts casos, estos dos mbits se solapen, en existir uns quants camps temtics o activitats que pertanyen al mateix temps a lun i a laltre. Igual que els objectius, el tractament de les categories temtiques shaur dadequar al nivell de cada un dels quatre cursos en funci dels coneixements i les capacitats comunicatives dels alumnes. Estos no sols aprendran el lxic especfic i les estructures necessries, sin que hauran danar adquirint la capacitat per a comunicar-se amb cada vegada ms autonomia i independncia en situacions de comunicacin adequades al seu nivell. Per a laprenentatge destos continguts susaran en gran manera materials autntics, aix com les tecnologies de la informaci i la comunicaci. Continguts funcionals Primer curs Bloc 1. Comprensi oral Comprensi de paraules i expressions molt bsiques que susen habitualment per a parlar de circumstncies personals, famlia, entorn i necessitats immediates, sempre que senuncien amb claredat i lentitud. Comprensi de la idea global i extracci de dades predicibles de missatges orals molt senzills i breus, aix com comprensi de dilegs bsics en situacions quotidianes molt comuns, sempre que es parle clar i amb les suficients pauses per a assimilar el significat. Comprensi dinstruccions molt bsiques relatives a lentorn immediat, formulades amb lentitud i claredat. Bloc 2. Expressi i interacci oral Producci oral de frases senzilles i allades i expressions molt bsiques sobre circumstncies, interessos i gustos personals (presentacions assajades, etc.), de forma efica i amb una pronunciaci acceptable. Interacci oral, de forma molt controlada i amb ajuda, en conversacions molt bsiques que reprodusquen situacions quotidianes relatives a necessitats immediates (compres, menjars, nmeros, preus, horaris, etc.), de manera efica i amb pronunciaci acceptable. Formulaci de preguntes molt senzilles sobre dades personals i situacions de comunicaci en laula i resposta a estes, si sajuda lalumne en la seua formulaci, usant un vocabulari molt bsic i unapronunciaci acceptable. Bloc 3. Comprensi lectora Comprensi de frases senzilles i molt habituals (en cartells, senyals, rtols, etc.). Comprensi dinstruccions molt bsiques i breus. Bloc 4. Expressi i interacci escrita Producci escrita de notes i de missatges molt senzills sobre circumstncies personals i necessitats immediates. Capacitat descriure dades personals en registres.

291

Bloc 5. Coneixement i reflexi sobre la llengua Utilitzaci destratgies bsiques de comprensi, recolzant-se en aspectes verbals i no verbals i coneixements previs. Utilitzaci destratgies bsiques per a mantindre la continutat de la comunicaci oral (demanda de repetici, etc.). Acceptaci dels errors propis com a part del procs daprenentatge. Bloc 6. Aspectes socioculturals i conscincia intercultural s adequat de frmules de cortesia senzilles per a establir contactes socials bsics. Identificaci i respecte per costums diferents de les prpies. Obertura cap a altres formes de pensar. Segon curs Bloc 1. Comprensi oral Comprensi de paraules i expressions senzilles relatives a circumstncies personals, famlia, entorn i necessitats immediates, enunciades amb claredat i lentitud. Comprensi de la idea global i extracci de dades predicibles de missatges orals senzills i breus, aix com comprensi de dilegs senzills en situacions quotidianes corrents, sempre que semeten amb claredat i lentitud. Comprensi dinstruccions bsiques ds molt com, formulades amb claredat i lentitud. Bloc 2. Expressi i interacci oral Descripci, en termes molt senzills, de persones, accions i llocs, i poder fer breus exposicions assajades, de forma efica i amb una pronunciaci acceptable. Interacci oral, seguint pautes definides, en conversacions bsiques que reprodusquen situacions quotidianes, de forma efica i amb una pronunciaci acceptable. Formulaci i resposta a preguntes senzilles sobre dades personals i assumptes molt habituals, amb creixent autonomia, usant un vocabulari bsic i una pronunciaci acceptable. Bloc.3. Comprensi lectora Comprensi del sentit general de textos informatius i descripcions molt senzilles i breus, aix com busca dinformaci predicible en llistats i textos semblants. Comprensi dinstruccions senzilles i breus. Bloc 4. Expressi i interacci escrita Capacitat descriure sobre si mateix i sobre les circumstncies personals, seguint unes pautes preestablides i usant expressions i frases molt senzilles. Bloc 5. Coneixement i reflexi sobre la llengua Utilitzaci destratgies bsiques de comprensi, recolzant-se en aspectes verbals i no verbals, context i coneixements previs. Utilitzaci destratgies bsiques per a organitzar i recordar el lxic.

292

Desenrotllar la confiana per a expressar-se en pblic.

Bloc 6. Aspectes socioculturals i conscincia intercultural Ampliaci de frmules de cortesia usuals. Valoraci de langls com a mitj de comunicaci internacional. Foment del respecte cap a altres cultures, superant visions estereotipades Tercer curs Bloc 1. Comprensi oral Comprensi de dilegs breus sobre rees de prioritat immediata i situacions quotidianes (dades personals, compres, etc.), amb un nivel de dificultat creixent, enunciats amb claredat i de forma articulada per parlants o mitjans audiovisuals. Comprensi de la informaci global i les dades secundries de declaracions orals sobre assumptes habituals, amb un nivell de dificultat adequat. Comprensi dinstruccions senzilles, formulades amb claredat. Bloc 2. Expressi i interacci oral Producci oral de frases senzilles, seguint unes pautes preestablides, sobre assumptes i esdeveniments quotidians (presentacions, descripcions, explicacions, sentiments, etc.), de manera efica i amb una pronunciaci acceptable. Interacci oral en conversacions relatives a situacions quotidianes i temes dinters personal, amb raonable autonomia i una pronunciaci acceptable, usant el vocabulari suficient per a satisfer necessitats concretes (demandes dinformaci, etc.), aix com intercanvi didees sobre on anar i qu fer, acordar i canviar cites, suggerir, fer, acceptar i refusar invitacions, etc. Formulaci i resposta a preguntes sobre una varietat de temes dinters personal i vida quotidiana, de forma immediata, amb una pronunciaci acceptable. Bloc 3. Comprensi lectora Comprensi del sentit general de textos senzills i breus (cartes personals, postals, descripcions, etc.) sobre temes coneguts i que tinguen un vocabulari habitual, aix com busca dinformaci molt especfica en llistats i textos semblants. Comprendre instruccions senzilles sobre aparells ds freqent. Bloc 4. Expressi i interacci escrita Producci escrita de textos bsics sobre circumstncies personals i condicions de vida. Comunicaci escrita bsica amb altres usuaris de la llengua per mitjans telemtics. Bloc 5. Coneixement i reflexi sobre la llengua Utilitzaci destratgies bsiques de comprensi oral, recolzantse en aspectes verbals i no verbals i coneixements previs, identificant la intenci del parlant.

293

Utilitzaci, de forma cada vegada ms autnoma, destratgies adequades per a iniciar, mantindre i concloure la comunicaci oral. Bloc 6. Aspectes socioculturals i conscincia intercultural s de les convencions usuals en la comunicaci oral (demanar torn de paraula, disculpar-se, acordar i discrepar, etc.). Valoraci de les normes culturals i de comportament diferents de les prpies. Inters per establir intercanvis comunicatius reals amb altres usuaris de la llengua. Conscienciaci de la importncia de langls com a llengua vehicular en les tecnologies de la informaci i la comunicaci. Quart curs Bloc 1. Comprensi oral Comprensi de dilegs sobre temes coneguts, amb un nivell de dificultat adequat, enunciats amb claredat i de forma articulada per parlants o mitjans audiovisuals. Comprensi de la informaci essencial, secundria i de determinades dades circumstancials, de declaracions orals sobre assumptes habituals, amb un nivell de dificultat adequat. Comprensi dinstruccions ds com, formulades amb claredat Bloc 2. Expressi i interacci oral Producci oral dexpressions senzilles sobre esdeveniments present i passats (experincies personals, narracions, etc.), amb eficcia, raonable comoditat i una pronunciaci acceptable. Interacci oral efica en situacions comunes de la vida diria (bancs, etc.), amb raonable comoditat, suficient autonomia i una pronunciaci acceptable. Participaci en conversacions sobre una varietat de temes dinters personal i vida quotidiana, comparant, oferint motius i explicacions breus, expressar opinions, plans i accions, amb raonable comoditat, suficient autonomia i una pronunciaci acceptable. Bloc 3. Comprensi lectora Comprensi de textos senzills i breus sobre temes coneguts que tinguen un vocabulari habitual, aix com busca dinformaci especfica en textos duna certa extensi, etc. Bloc 4. Expressi i interacci escrita Producci escrita de textos breus i senzills sobre circumstncies personals, esdeveniments i condicions de vida, amb una estructura cohesionada i usant connectors senzills. Comunicaci escrita amb altres usuaris de la llengua per conductes telemtics. Bloc 5. Coneixement i reflexi sobre la llengua Ampliaci de les estratgies de comprensi oral, basant-se en aspectes verbals i no verbals i coneixements previs, i identificar la intenci del parlant.

294

Utilitzaci, de forma autnoma, destratgies adequades per a iniciar, mantindre i concloure la comunicaci oral. Bloc 6. Aspectes socioculturals i conscincia intercultural Conscienciaci dels aspectes socioculturals presents en els intercanvis comunicatius i disposici oberta i respectuosa cap a linterlocutor i la seua cultura. Valoraci de la importncia de langls com a llengua denteniment internacional i com a instrument per a despertar linters per la comunicaci intercultural. Valoraci de la importncia de langls com a ferramenta per a adquirir coneixements i com a llengua vehicular en les tecnologies de la informaci i la comunicaci.

III. Criteris davaluaci


Es considerar que lalumne ha adquirit les competncies requeride quan siga capa de:

Primer curs 1. Comprensi oral Entendre paraules i expressions molt bsiques referents a circumstncies personals (nom, edat, aniversari, nacionalitat, parts del cos, etc.), famlia, escola, lloc de residncia (edificis, vivenda, etc.), i necessitats immediates, sempre que senuncien amb claredat i lentitud. Captar la idea global i identificar dades predicibles de declaracions molt senzilles i breus, amb les necessries repeticions, aix com comprendre dilegs bsics en situacions quotidianes molt comunes (presentacions, salutacions, nmeros de telfon, lhora, etc.), sempre que es parle clar i amb les pauses necessries. Entendre les instruccions ms comunes que susen en lentorn escolar aix com les que es referixen a nmeros, preus, hores, etc. 2. Expressi i interacci oral Expressar-se, seguint models molt estructurats i amb lajuda adequada, amb frases i expressions molt bsiques sobre si mateix (dir el nom, edat, aniversari, nacionalitat, lletrejar, parts del cos, etc.), el que li agrada i no li agrada, els interessos, els hbits, les habilitats, qu possex, etc., de forma efica i amb una pronunciaci acceptable. Interactuar, de forma molt controlada i amb lajuda adequada, en conversacions molt bsiques que representen situacions simples de la vida quotidiana com saludar, presentar-se, comprar i temes semblants (manejant nmeros, preus, horaris, etc.), de manera efica i amb pronunciaci acceptable. Preguntar i respondre adequadament a preguntes molt senzille sobre si mateix i situacions en laula, amb lajuda necessria en la formulaci de la resposta, amb una pronunciaci acceptable.

295

3. Comprensi lectora Entendre frases molt comunes en cartells, senyals, rtols, etc., especialment si van acompanyades dillustracions. Entendre instruccions senzilles i molt breus consistents en frases allades i paraules molt comunes. 4. Expressi i interacci escrita Escriure, amb lajuda necessria i seguint models, frases molt senzilles sobre si mateix i necessitats molt concretes. Saber omplir fitxes, formularis, registres, etc., amb les dades personals. 5. Coneixement i reflexi sobre la llengua Inferir el significat de paraules o el contingut dun missatge pels aspectes no verbals (illustracions, entonaci, etc.), aix com anticiparlos basant-se en coneixements previs. Saber mantindre la continutat del discurs en un dileg, demanant repetici i aclariments, disculpant-se per no entendre b, sollicitant que es parle ms lentament, etc. Aprendre, especialment en la comunicaci oral, a no sentir-se cohibit pels errors sin a considerar-los com a part natural de laprenentatge. 6. Aspectes socioculturals i conscincia intercultural Saber usar adequadament frmules de cortesia senzilles (saludar, despedir-se, preguntar qu tal sest, felicitar, disculpar-se, agrair, etc.). Ser conscient i respectar costums i valors diferents dels propis. Acceptar amb naturalitat punts de vista diferents del propi.

Segon curs 1. Comprensi oral Entendre el vocabulari ms com (paraules i expressions senzilles), sobre persones (aspecte, edat, professions, nacionalitat, aficions, etc.), famlia (graus de parentiu, etc.), entorn i necessitats immediates (gustos, compres, eixides, etc.), amb un grau de dificultat adequat, sempre que senuncien amb claredat i lentitud. Captar la idea global i identificar dades predicibles en declaracions senzilles i breus sobre assumptes coneguts i en dilegs senzills que reprodusquen situacions corrents (intercanvis socials, botigues, restaurants, etc.), si senuncien amb claredat i lentitud. Comprendre instruccions bsiques ds molt com (com es va a algun lloc, encrrec de compres, etc .), sempre que senuncien amb claredat i lentitud. 2. Expressi i interacci oral Realitzar breus exposicions assajades descrivint, de forma senzilla, efica i amb una pronunciaci acceptable, persones, accions, plans i llocs.

296

Participar, seguint uns models concrets, en conversacions bsiques sobre situacions quotidianes (comeros, demandes dinformaci, el clima, etc.), de forma efica i amb una pronunciaci acceptable. Plantejar i respondre preguntes senzilles sobre si mateix (persones, escola, casa, rutines, aficions, etc.), amb creixent autonomia, usant un vocabulari bsic i una pronunciaci acceptable. 3. Comprensi lectora Captar el sentit general dinformacions (anuncis, descripcions i notcies molt senzilles i breus, etc.), aix com saber trobar dades molt predicibles en llistats, fullets, horaris, etc. Entendre instruccions clares i breus (regles, receptes, etc.). 4. Expressi i interacci escrita Descriures, per mitj de frases molt senzilles, a si mateix, on es viu i altres circumst ncies personals, seguint models concrets. 5. Coneixement i reflexi sobre la llengua Inferir el significat de paraules o el contingut dun missatge pels aspectes no verbals, el context, aix com anticipar-los basant-se en coneixements previs. Saber usar estratgies bsiques per a organitzar i recordar el lxic. Aprendre a superar la por a lerror i desenrotllar recursos despontanetat i improvisaci per a millorar lexpressi en pblic. 6. Aspectes socioculturals i conscincia intercultural Ampliar el coneixement de frmules de cortesia. Ser conscient de la importncia que t langls per a poder comunicar-se amb persones de tot el mn. Aprendre a superar els tpics sobre altres nacionalitats i cultures i respectar-les.

Tercer curs 1. Comprensi oral Entendre el vocabulari i les expressions en dilegs breus que reprodusquen situacions quotidianes (intercanvi de dades personals, transaccions comunes en botigues, cafeteries, etc.), amb un nivell de dificultat creixent, enunciats per parlants o reproduts amb claredat en gravacions. Captar la informaci general i secundria de declaracions orals sobre assumptes habituals (notcies, avisos, etc.), amb un nivell de dificultat adequat. Comprendre instruccions senzilles, formulades amb claredat, amb un nivell de dificultat adequat (descripci de procediments senzills, etc.). 2. Expressi i interacci oral Fer presentacions orals sobre assumptes quotidians, descriure rutines i hbits, explicar situacions i expressar sentiments, seguint un model concret, amb un llenguatge senzill, de manera efica i amb una pronunciaci acceptable.

297

Participar, eficament i amb pronunciaci acceptable, en conversacions bsiques sobre situacions quotidianes (botigues, restaurants, suggerir plans, fixar cites, realitzar, acceptar i refusar invitacions, etc.), usant el vocabulari suficient per a poder comunicar-se en estes amb una soltesa raonable. Plantejar i respondre preguntes senzilles de forma inmediata sobre si mateix, lentorn prxim i assumptes molt habituals, amb una pronunciaci acceptable. 3. Comprensi lectora Captar el sentit general de cartes o missatges personals, notcies breus, postals, descripcions senzilles, etc., amb un vocabulari habitual, aix com trobar dades molt especfiques en llistats, anuncis, prospectes, mens, registres, catlegs, etc. Comprendre instruccions senzilles (aparells, procediments, etc.) 4. Expressi i interacci escrita Escriure frases senzilles amb elements bsics de cohesi sobre si mateix i la seua vida (famlia, estudis, amistats, etc.). Saber comunicar-se de forma molt bsica per mitj de correu electrnic amb altres usuaris de la llengua (presentant-se, descrivintse, etc.). 5. Coneixement i reflexi sobre la llengua Inferir el significat de paraules o el contingut dun missatge pels aspectes no verbals, el context, basant-se en coneixements previs, aix com usar estratgies adequades per a identificar la intenci del parlant. Usar, amb creixent autonomia, estratgies adequades per a iniciar, mantindre i concloure la comunicaci oral. 6. Aspectes socioculturals i conscincia intercultural Saber usar adequadament les frmules usuals de respecte al parlar amb altres (demanar torn de paraula, disculpar-se, mostrar acord i desacord, etc.). Ser conscient i respectar normes culturals i de comportament diferents de les prpies. Interessar-se per la comunicaci amb altres angloparlants. Conscienciar-se de la importncia de langls en les tecnologies de la informaci i la comunicaci. Quart curs 1. Comprensi oral Entendre dilegs sobre temes coneguts, amb un nivell de dificultat creixent, enunciats per parlants o reproduts amb claredat en gravacions. Captar les dades essencials, secundries i algunes dades circumtancials en xarrades, debats senzills, programes, missatges, notcies, etc. sobre assumptes habituals, amb un nivell de dificultat adequat. Comprendre instruccions comunes, sempre que senuncien amb claredat. 2. Expressi i interacci oral Relatar experincies personals i narracions de fets presents i passats amb raonable soltesa i una pronunciaci acceptable.

298

Comunicar-se de manera efica i amb autonomia suficient en bancs, correus, comprant bitllets en taquilles i transports, fent reserves per telfon, etc., amb una pronunciaci acceptable. Participar, amb raonable soltesa i pronunciaci acceptable, en conversacions quotidianes, amb un nivell de dificultat creixent (expressar opinions i preferncies, donar explicacions, aconsellar, comparar, contradir, expressar plans i projectes, etc.). 3. Comprensi lectora Comprendre textos senzills i breus (notcies, articles, ressenyes, instruccions, etc.) sobre temes coneguts, aix com saber trobar informaci especfica en anuncis, pgines web, catlegs, prospectes, etc. 4. Expressi i interacci escrita Escriure breus textos cohesionats sobre si mateix i el seu entorn (presentacions, descripcions, narraci desdeveniments presents i passats, etc.). Saber comunicar-se per mitj de correu electrnic amb altres usuaris de la llengua (relatant aspectes de la vida personal, etc.). 5. Coneixement i reflexi sobre la llengua Ampliar ls destratgies de comprensi oral, recolzant-se en aspectes verbals i no verbals aix com en coneixements previs, identificant la intenci del parlant. Usar, de forma autnoma, estratgies adequades per a iniciar, mantindre i concloure la comunicaci oral. 6. Aspectes socioculturals i conscincia intercultural Ser conscient de la importncia dels aspectes socioculturals que intervenen al comunicar-se amb persones daltres pasos o cultures. Ser conscient de la importncia que t langls com a ferramenta de comunicaci global. Ser conscient de la importncia de langls per a adquirir coneixements, particularment a travs dels nous canals de transmissi dinformaci

AVALUACI
Lavaluaci ser continua amb la realitzaci en classe de treballs especfics de carcter obligatori. La valoraci de lalumne ser global incloent proves escrites, orals, de listening i reading. Es valorar la assistncia a classe, la motivaci, inters i disposici envers lassignatura. En la convocatria de setembre la prova final objectiva ser oral i escrita i de continguts mnims i representar el 100% de la qualificaci final.

IV. Materials:
Material proporcionat pel departament dangls.

OBSERVACIONS:
Aquesta programaci est oberta a modificacions o canvis depenent del perfil de lalumnat i el desenvolupament del curs.

299

ADAPTACI CURRICULAR SIGNIFICATIVA

300

INTRODUCCI
Els membres daquest departament dAngls de lIES Enric Valor de Pego hem decidit dacord amb la llei datenci a la diversitat, adaptar el curriculum de 3r i 4t dEso i proposar activitats especfiques per aquells alumnes que presenten dificultats daprenentatge. Hem continuat en la lnea del curs anterior amb aquells alumnes que ja assisten a aquest centre el curs +passat i hem preparat una programaci amb materials prctics per aquells alumnes qe han arribat al centre procedents daltres escoles. Per aix ens hem posat amb contacte amb el professorat que imparteix el 1er cicle delESO en les escoles adscrites a aquest institut. En la majoria dels casos aquests alumnes no es senten motivats per estudiar una llengua estrangera. Consideren aquesta matria massa allunyada del seu entorn i per aix poc relevant en la seua formaci. A ms a ms els materials publicats amb nivells de dificultat tan mnims solen estar dirigits a xiquets i pert tant els temes emprats per presentar els continguts molt distants dels camps dinters dun alumne de 14 a 16 anys . Tanmateix els materials a presentar a lalumne han de ser complets, clars i adequats ja que el temps que la professora en laula pot dedicar a aquestes persones es veu redit pel temps a dedicar a la resta destudiants del grup. s per aix que la metodologia emprada per a laplicaci daquestes adaptacions est completament aplicada en els propis materials de lalumne.

METODOLOGIA I MATERIALS.
Considerant els aspectes esmentats en lapartat anterior, el Departament dAngls ha preparat una programaci troncal centrada en lentorn ms immediat de lalumne com a principal rea dinters per tal dapropar la llengua estrangera a lalumne i desprs hem previst diferents recorreguts pels continguts, amb diferents graus de dificultat per promocionar aquells alumnes que aconsegueixen anar superant-se i per potenciar aquest desig de prpia superaci. Els recorreguts que cada tema presenta sn els segents: a) vocabulari sobre el tema a tractar. b) Aplicaci destructures bsiques a funcions comunicatives especfiques. c) Assimilaci de conceptes gramaticals i aplicaci dels materials en drills. d) s de conceptes gramaticals en estructures comunicatives: writing a composition. Una vegada determinat el nivell inicial de lalumne i aconsellada pel Departament dOrientaci respecte a la problemtica de l alumne, la professora de laula presenta el dossier de materials per al trimestre i marca la feina que espera que es realitze a classe. Cada dia lalumne haur descriure la data en el dossier de materials i en lextracte conceptual de la seua llibreta per tal dapreciar personalment la quantitat de treball que s capa de realitzar per sessi. Sexpliquen les activitats a linici de la classe, satenen els dubtes i es revisa la feina al final de la classe. El que pretenem s relacionar la capacitat de treball de lalumnat amb el seu ritme de progressos, aix com la capacitat per treballar de manera autnoma i lesfor per solucionar problemes immediats.

301

En acabar cada bloc temtic, lalumne ha de resumir o extraure la informaci essencial dels continguts estudiats i anotar-ho en la seua llibreta-diari de lassignatura. Amb a volem que lalumne senta lorgull per fer la seua tasca ben feta i senta que la controla degudament perqu s ell mateix qui ha establert lordre i estructuraci dels seus materials destudi. Desprs, en acabar cada unitat, hi ha un remember on lalumne es pot marcar diversos reptes: a) intentar fer les activitats de revisi sense consultar amb la unitat. b) ampliar vocabulari relacionat amb el tema. c) fer traduccions recordant les estructures presentades en la unitat. d) deduir conceptes gramaticals i aplicar-los en exercicis. Amb aquest plantejament lalumne tamb adquireix tcniques destudi i unes directrius bsiques per arribar a ser un estudiant autnom. *El dossier de materials est disponible al Departament dAngls daquest Centre.

CONTINGUTS. SEQENCIACI I DISTRIBUCI PER AVALUACIONS.


Els materials troncals inclouen els segents continguts, distribits de la segent manera en les tres avaluacions de que consta el curs: 1 Avaluaci: Lalumne, la seua relaci amb la gent. La seua famlia.

VOCABULARY numbers colours clothes family relationships some adjectives STRUCTURES adjective+Noun simple affirmative sentences questions about personal information Im wearing...... hes wearing........ shes wearing............ GRAMMAR plural nouns a or an personal pronouns possessive adjectives COMMUNICATIVE FUNCTIONS introducing myself introducing another person describing peoples clothes talking about my family expressing quantities spelling names
302

2 Avaluaci: Lalumne i lescola. Organitzaci dun dia de treball. VOCABULARY Vocabulary about school subjects some verbs to express daily routines days of the week months parts of the body GRAMMAR the imperative revision of the verb to be have got/has got prepositions of place: in, on, under, in front of, between, behind, next to prepositions of time: on with days, in with months and at with time present simple (1st person) COMMUNICATIVE FUNCTIONS Talking about possession with have/has got Giving instructions Indicating position Telling the time Expressing daily routines Organizing a timetable Describing peoples appearance

3 Avaluaci: Lalumne i el seu entorn social. Sa casa, el poble.

VOCABULARY parts of the body adjectives: small/big; tall/short; fat/thin; ... and colours clothes (revision and extension) parts of a house objects in a house food and shops jobs countries and nationalities GRAMMAR have/has got (revision) there is/are question word: WHERE prepositions of place this/these; that/those

303

STRUCTURES is wearing I like/I dont like/Do you like...? please an/a + jobs I want to be COMMUNICATIVE FUNCTIONS describing people everyday habits asking for places indicating position describing houses asking for food expressing likes and dislikes

CRITERIS DAVALUACI
Lavaluaci dels alumnes amb adaptaci curricular est molt marcada per lestudi inicial daquests alumnes. Es tracta duna avaluaci de progressos no sols a nivell conceptual sin essencialment actitudinal i procedimental. Es tracta que lalumne aconseguisca ser autnom en lestudi duna llengua estrangera i demostre inters per ampliar els seus coneiximents, que respecte els materials que utilitza, que trobe el seu lloc amb els companys daula i que es senta cmode i positivament disposat a aprendre. Al final de cada bloc temtic, lalumne tindr una revisi del que ha vist que podr fer utilitzant els materials o intentant recordar el que ja ha treballat. En acabar el trimestre, lalumne haur de presentar el dossier dexercicis amb els errors marcats corregits, amb la data de cada dia de treball i la llibreta correctament estructurada i completa amb la revisi de cada unitat. Tamb lalumne far una reflexi sobre el que ha estudiat i sobre els hbits de treball que ha mantingut al llarg de lavaluaci. * El Departament dAngls disposa dels informes on es reflexa el seguiment individual de cada alumne del programa i els seus progressos.

304

DIVERSIFICACI CURRICULAR 1&2

305

INTRODUCCI
Els cursos de Diversificaci 1 & 2 estan enfocats per als alumnes que per causes diverses presenten mancances significatives en els seus aprenentatges, baix nivell dautoestima i desmotivaci per lactivitat escolar i, per tant, requereixen estratgies metodolgiques i organitzatives prou diferenciades de les de laula ordinria. A tercer i a quart dESO sorganitzen, en el marc dels programes de diversificaci curricular, entorns escolars en qu prevaleixen plantejaments ms globals i activitats ms funcionals que puguen mantindre la motivaci delalumnat per a lassoliment de les competncies bsiques.

MATERIALS
Utilitzarem material proporcionat pel department dangls (fitxes de treball), a ms, farem servir CDs, vdeos, diccionaris, etc. i textos de differents editorials de 3r ESO (per a DIVER-1) i 4t ESO (per a DIVER-2) adaptant-los per als alumnes que han de cursar el curs de Diversificaci Curricular. (Es proposar la lectura de textos abreviats i adaptats al nivell i caracterstiques del grup).

OBJECTIUS
Lensenyament dangls tindr com objectiu general contribuir a desenvolupar les segents capacitats en els alumnes: 1. Comprendre la informaci global i especfica de missatges orals i escrits en angls. 2. Produir missatges orals i escrits en angls adequats a les diverses situacions de comunicaci en les que els alumnes es poden trobar com a parlants estrangers. 3. Llegir de forma comprensiva i autnoma textos escrits dun nivell adequat a les capacitats e interessos dels alumnes, utilitzant la lectura amb diverses finalitats i valorant la seua importncia com a font dinformaci i oci. 4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua anglesa en els seus aspectes formals i fer servir aquesta reflexi com un element facilitador de laprenentatge i com instrument per a millorar les prpies produccions. 5. Utilitzar estratgies daprenentatge autnom elaborades a partir de les experincies prvies adquirides de les llenges que lalumne coneix i de la reflexi sobre els propis processos daprenentatge. 6. Valorar lajut que suposa el coneixement de les llenges estrangeres per a comunicar-se amb persones que pertanyen a cultures diferents. 7. Apreciar la riquesa que suposa la diversitat de llenges i cultures, desenvolupant inters i curiositat cap al mn multicultural on vivim. 8. Mantindre una actitud receptiva envers la informaci procedent de la cultura anglo-saxona i emprar aquesta informaci com reflexi sobre la prpia cultura. 9. Mostrar una actitud crtica envers els estereotips sexistes, racistes i classistes que les llenges transmeten.
306

TEMPORALITZACI
El procs daprenentatge duna llengua estrangera parteix dels coneixements previs del alumne/a i incorpora nous elements de manera progressiva. La flexibilitat ser la nota dominant per a aconseguir un aprenentatge continu i significatiu. Tot el material preparat pel Departament dangls ser distribut al llarg de les tres avaluacions corresponents al curs 2011-2012

CRITERIS DAVALUACI.
La avaluaci es dur a terme tenint en compte els objectius educatius, procedimentals, actitudinals i de continguts. Aquesta avaluaci ser contnua e integradora i, dintre dels criteris generals, adaptada als nivells marcats pel material seleccionat.

COMPETNCIES BSIQUES
Es treballaran les competncies bsiques del curriculum de dESO Competncies transversals: Les competncies comunicatives: - Competncia comunicativa lingstica i audiovisual - Competncies artstica i cultural Les competncies metodolgiques: - Tractament de la informaci i competncia digital - Competncia matemtica - Competncia d'aprendre a aprendre Les competncies personals: - Competncia d'Autonomia i iniciativa personal Competncies especfiques centrades en conviure i habitar el mn: - Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic - Competncia social i ciutadana

CONTINGUTS DE DIVERSIFICACI - 1
Continguts estructurals. Formes i s del present simple . Present continuu Els demostratius. Els pronoms personals: subjecte i objecte. Adjectives: ordre La formaci del plural. Estudi del there is, there are. El verb like. Preposicions de temps: on,in,at.
307

El verb can. Adverbis de freqncia: never,sometimes,often,usually,always. Els indefinits: some,any. Els interrogatius indefinits: how much,how many. El passat simple del verb to be. El genitiu sax: el possessiu, adjectius i pronoms. Expressions temporals de passat: yesterday,last week,last month,last year. El passat simple dels verbs ms comuns tant regulars com irregulars . Futur: going to

Continguts funcionals. - Preguntar i donar informaci personal. - Parlar daccions en present. - Dir lhora. - Parlar dall que ens agrada o ens desagrada. - Fer sugerncies. - Parlar de vacances, viatges i mitjans de transport. - Parts de la casa. - Treballs i ocupacions. - Menjars. - Roba. - lOratge. - Viatges. - Parlar daccions en passat. - Expressar sentiments i emocions. - Narraci dexperincies personals. - Expressar opini Continguts lxics. Vocabulari mnim emprat per parlar dels temes que apareixen en aquesta programaci. Continguts culturals. - Horaris i formes de menjar a la Gran Bretanya. - Celebracions. - Compres. - Msica. - Tradicions. - Esports. - Turisme i vacances.

CONTINGUTS DE DIVERSIFICACI - 2
Continguts estructurals. - Contrast entre el present simple i el present continuu - Expressions de temps i adverbis de freqncia - Els pronoms personals: subjecte i objecte. - Adjectius: comparaci
308

Preposicions de lloc Verbs modals Els indefinits: some,any. Els interrogatius indefinits: how much,how many. El passat simple del verb to be. El genitiu sax: el possessiu, adjectius i pronoms. Expressions temporals de passat: yesterday,last week,last month,last year. El passat simple: verbs regulars i irregulars . El passat continuu Futur: will, going to, present continuu 1er i 2on condicional Present perfect: for i since

Continguts funcionals. - Preguntar i donar informaci personal. - Parlar daccions en present. - Parlar dall que ens agrada o ens desagrada. - Fer sugerncies. - Treballs i ocupacions. - Hobbies i sports - Viatges. - Preguntar i donar direccions - Parlar daccions en passat. - Expressar sentiments i emocions. - Narraci dexperincies personals. - Expressar opini - Parlar daccions en futur Contingust lxics. Vocabulari mnim emprat per parlar dels temes que apareixen en aquesta programaci. Continguts culturals - Celebracions. - Compres. - Msica. - Tradicions. - Esports. - Turisme i vacances.

309

PQPI
INTRODUCCI
El departament dAngls ha tingut com a finalitat el potenciar el coneixement de la llengua anglesa, adaptant-nos a la realitat escolar de les nostres aules i a les necessitats educatives dels nostres alumnes, amb un enfocament dinmic cap a la comunicaci partint de conceptes bsics treballats prviament i de manera pausada animant als alumnes a fer s de la llengua anglesa partint de temes dinters. En els cursos de PQPI intentem potenciar el coneixement de l'angls i que els alumnes puguen expressar-se i entendre's, en definitiva que puguen comunicar-se. Des d'aquest projecte es presenten eines per millorar el coneixement de la llengua anglesa, flexibilitzar el procs d'aprenentatge fent molt ms fcil la lectura dels enunciats i atendre a la diversitat d'alumnes.

OBJECTIUS
Lensenyament dangls tindr com objectiu general contribuir a desenvolupar les segents capacitats en els alumnes: 1. Comprendre la informaci global i especfica de missatges tant orals com escrits en angls referits a situacions normals i que beneficen les seues relacions bsiques de comunicaci en les seues relacions personals, socials i laborals. 2. Utilitzar estructures morfosintctiques apreses en angls per articular missatges, tant orals com escrits, que sn necessaris en situacions bsiques. 3. Apreciar la importncia de laprenetatge de la llengua anglesa com a vehicle dinformaci i dapropament a altres cultures per tal de desenvolupar la conscincia de pertnyer a la ciutadania europea. 4. Utilitzar estratgies daprenentatge autnom i en equip elaborades a partir de les experincies prvies adquirides de les llenges que lalumne coneix i de la reflexi sobre els propis processos daprenentatge. 5. Valorar lajut que suposa el coneixement de les llenges estrangeres per a comunicar-se amb persones que pertanyen a cultures diferents. 6. Comprendre textos senzills en angls dacord amb les seues capacitats i interesos dextraure informaci general i especfica. 7. Desenvolupar actituds crtiques i de respecte envers la informaci procedent de la cultura anglosaxona i emprar aquesta informaci com reflexi sobre la prpia cultura. 9. Mostrar una actitud crtica envers els estereotips sexistes, racistes i classistes que les llenges transmeten.
310

CONTINGUTS.
Comprensi escrita Als materials utilitzats hi ha un ampli ventall de tipus de text (articles, qestionaris, correus electrnics, pgines web, narracions, enquestes i entrevistes), adaptats amb cura per proporcionar informaci interessant i versemblant. Estan enregistrats en el CDs dudio. Aquests textos sutilitzen de diverses maneres al llarg del curs. Comprensi oral Soferix al alumne un ampli ventall de parlants en diferents situacions: programes de rdio, entrevistes, converses i avisos. El llenguatge que shi usa sha adaptat acuradament. Hi ha activitats de listening and speaking, amb prctiques de comprensi oral addicionals en situacions versemblants. Tamb treballarem exercicis centrats en rees que les alumnes troben motivadores. Expressi oral Emprem una gran varietat dactivitats de parla molt ben guiades que proporcionen als estudiants expressions tils per utilitzar en contextos comunicatius. Els alumnes poden representar-los en parelles o poden escriurels i llegir-los en veu alta, a partir dun model prviament donat. Comprensi oral Soferix al alumne un ampli ventall de parlants en diferents situacions: programes de rdio, entrevistes, converses i avisos. El llenguatge que shi usa sha adaptat acuradament. Hi ha activitats de listening and speaking, amb prctiques de comprensi oral addicionals en situacions versemblants. Tamb treballarem exercicis centrats en rees que les alumnes troben motivadores. Pronunciaci La pronunciaci la practiquem a travs dexercicis que treballen sons individuals, accentuaci de paraules, expressions , frases i entonaci. . Expressi escrita Treballem activitats descriptura guiades. Les tasques finals practiquen una gran varietat de diferents tipus de textos, com ara correus electrnics, blocs, articles i reportatges. Lajuda proporcionada per portar-les a terme garanteix que fins i tot els alumnes de nivell ms baix podran crear un text acceptable. Reflexi i coneixement de la llengua a travs del seu s Diferncies entre la llengua anglesa i la propia dels alumnes. Aspectes socio-culturals. Conixer aspectes relevants de la cultura anglo-saxona: moneda, menjar, tradicions...
311

MATERIALS
Utilitzarem material proporcionat pel department dangls (fitxes de treball), a ms, farem servir CDs, vdeos, diccionaris, etc. i textos adaptats per als alumnes que cursen PQPI. (Es proposar la lectura de textos abreviats i adaptats al nivell i caracterstiques del grup).

TEMPORALITZACI
Tot el material preparat pel Departament dangls ser distribut al llarg de les tres avaluacions corresponents al curs 2011-2012

COMPETNCIES BSIQUES
Es treballaran les competncies bsiques del curriculum de dESO Competncies transversals: Les competncies comunicatives: - Competncia comunicativa lingstica i audiovisual - Competncies artstica i cultural Les competncies metodolgiques: - Tractament de la informaci i competncia digital - Competncia matemtica - Competncia d'aprendre a aprendre Les competncies personals: - Competncia d'Autonomia i iniciativa personal Competncies especfiques centrades en conviure i habitar el mn: - Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic - Competncia social i ciutadana

AVALUACI
Avaluar significa recollir informaci sobre la tasca docent i dels alumnes a fi d'analitzar els resultats i prendre decisions sobre l'assessorament necessari o les mesures que cal prendre per progressar i afavorir el ritme d'aprenentatge dels alumnes. El Departament d'angls s conscient de les dificultats dels alumnes del programa de qualificaci professional inicial, alumnes que en algun moment de la seva pertinena a un grup dE.S.O. han perdut el ritme de treball de la classe, abandonant l'estudi i deixant de collaborar amb els companys. s essencial que ara els alumnes observin que els seus estudis tenen un rendiment favorable. L'avaluaci i la qualificaci de cada alumne ha de ser contnua i coherent amb el plantejament dels objectius de cada unitat. s a dir, l'avaluaci ha de mesurar el procs d'aprenentatge en conjunt ms que el resultat concret d'una determinada prova.

312

s necessari adequar l'avaluaci seguint els criteris d'evoluci del grup i fer una avaluaci diversificada, global, contnua, formativa, individualitzada i integradora depenent de la maduraci dels esqueme conceptuals procedimentals en general de cada alumne. Dins de l'avaluaci s'inclour a ms l'anlisi de la capacitat dels alumnes per identificar i apreciar la cultura anglesa i d'altres pasos de parla anglesa, i es fomentar l's de les tecnologies de la informaci Els alumnes amb una avaluaci suspesa la recuperaran en aprovar la immediatament posterior. Es realitzar un examen final de curs per a aquells alumnes que no hagin aprovat cap avaluaci. Al setembre es realitzar una prova escrita amb el 100 % del valor del mdul. La qualificaci relativa a l'mbit de la Comunicaci, tant de la convocatria de juny com la de setembre, s'establir de forma conjunta entre els professors del mdul de Llengua Estrangera: Ingls i Llengua Castellana i Literatura. La qualificaci es calcular a partir de les notes obtingudes en cadascun dels mduls, que explicaran un 40% i un 60% respectivament, de la nota final.

313

BATXILLERAT

314

INTRODUCCI
El Batxillerat comena amb un nivell intermedi que t en compte laprenentatge previ de langls i la maduresa que correspon a lalumnat dEnsenyament Post-Obligatori. Aix, doncs, entenem que laprenentatge en aquesta etapa s la prolongaci i lespecialitzaci de les capacitats de qu tractarem a continuaci, tot considerant-les, si ms no, ensenyades ( i potser apreses) a lEducaci Obligatria. Al Batxillerat,es dona molta importncia en cada cas a la adequaci del llenguatge i ls dels diferents registres respecte la comunicaci. Al llarg daquesta etapa, es continuar treballant les quatre destreses de manera especfica, per sinsisteix en les diferents modalitats orals i escrites de la llengua (quant a lexpressi i la comprensi) per una part, i entre activitats dexpressi i compresi/anlisi (tant de documents orals com escrits) per laltra. Aix, cal augmentar les activitats que impliquen alhora dues o ms competncies, com tamb englobar-les dins duna activitat comunicativa general i global. Pel que fa a la producci escrita, al Batxillerat els textos han de ser ms complexos, tenint en compte all que sha fet en etapes anteriors. Els textos fan referncia a la realitat acadmica i personal de lalumne, cartes (informals i formals), simulacions de situacions reals concretes, textos creatius breus dopini personal, informes objectius, resums de lectures, etc. Lorganitzaci de textos ha de tenir ms importncia, com tamb ladequaci a la situaci de comunicaci (finalitat, interlocutor, registre,etc), ja que sempre ls de la llengua escrita es referir a situacions de comunicaci concretes i tindr un receptor determinat. Lalumnat ha de pogressar en ls destructures gramaticals per demostrar ms maduresa sintctica, que ja es va comenar a promoure a Secundria. Aquesta maduresa sintctica comporta ls dalgunes oracions subordinades, ls correcte del marcador del discurs, lampliaci del lxic receptiu i productiu, i comporta tamb lautocorrecci. Lectura comprensiva i autnoma. En Batxillerat es desenvolupa la capacitat de lalumnat de comprendre idees contingudes en els textos autntics, amb la precisi suficient per poder transferir aquesta informaci a les produccions prpies o opinar sobre aquestes idees. Lalumnat haur de ser capa dinterpretar correctament les idees principals (argument, ordre de les seqncies, tesis que shi exposen , etc.) i la intenci de lautor, considerant les caracterstiques i les funcions del text. Les estratgies daprenentatge autnom, com la correcta utilitzaci de diccionaris (seleccionar el diccionari adequat, detectar i buscar les paraules essencials per a la comprensi, identificar laccepci adequada, etc.), ls de gramtiques i altres llibres de consulta (consultar ndex, obtenir informaci bsica) i ls de tot tipus de recursos lingstics, aix com la formaci de paraules, les categories gramaticals, la identificaci de true/false friends, sinnims shan de practicar sistemticament per arribar a lautomatitzaci de la lectura comprensiva i autnoma

315

Reflexi sobre el funcionament del sistema lingstic. Mitjanant aquesta reflexi es desenvolupen les estratgies daprenentatge autnom. La reflexi i lanlisi sobre la funci dels components de la competncia comunicativa es realitza a travs de textos escrits i orals. Lalumnat ha de ser conscient daquestos elements, es a dir, qu sn i per a qu serveixen. La actitud de lalumnat en laprenentatge de la llengua estrangera s essencial. La reflexi sobre la llengua i laprenentatge de la llengua inclou la consideraci de la finalitat que per a cada aprenent t laprenentatge, base fonamental per tal que reconegui la capacitat personal daprendre i progressar. Aix mateix, lactitud positiva amb laprenentatge i la superaci de les dificultats personals es promou de forma explcita al batxillerat. Utilitzaci destratgies daprenentatge autnom. A Secundria lalumnat, ajudat per una metodologia i per unes tasques adequades, sinicia en la reflexi sobre els propis processos daprenentatge i descobreix quin-es estratgies daprenentatge li han resultat ms tils. En el mtode que utilitzem al Batxillerat es contempla no noms la diversitat de nivells, capacitats, ritmes i actituds, sin que tamb t en compte les diferncies culturals i les experincies prvies que lalumnat daquest nivell pot aportar a laula. A continuaci analitzem les estratgies que desenvolupem en cada habilitat lingstica comunicativa: Reading: Identificar informaci especfica sense necessitat de llegir el text sencer; identificar tipus de textos; utilitzar tcniques de lectura rpida per determinar el tema i les idees principals; inferir significats utilitzant el context; predir informaci a travs dels ttols, peus de foto i il.lustracions; utilitzar els coneixements previs; utilitzar el diccionari i/o enciclopdies; interpretar lopini de lautor; comprendre lorganitzaci dun text; relacionar el tema amb altres disciplines del currculum i organitzar el vocabulari utilitzant estratgies prpies. Listening: Comprendre enunciats; identificar informaci especfica; prendre notes; seguir instruccions; identificar el tema principal etc. Speaking: Estratgies per lorganitzaci didees abans de parlar, s de guions a lhora de fer una exposici oral buscant sempre una millora de la pronunciaci, ritme i entonaci en les produccions orals. Writing: Lalumnat haura datendre tant el procs descritura com el producte final; identificar lestructura i normes descriptura de diferents tipus de textos (cartes formals i informals, pargrafs, descripcions etc.); organitzar els textos escrits de forma lgica i coherent ; reconixer vocabulari i estructures per poder transferir-los a les produccions prpies.

316

1r BATXILLERAT
METODOLOGIA
Considerem que la metodologia a emprar per impartir lassignatura ha de ser aquella que afavorisca la participaci constant dels alumnes a laula. Aix doncs, aquest seminari ha optat per fer unes classes dinmiques i actives per tal de fer entendre lalumne, de manera ms efica, els continguts de lassignatura. Conseqentment lassignatura requereix un treball constant i diari i s per aix que els alumnes hauran de fer deures dangls quasi tots els dies per tal dassolir i fer conscient laprenentatge del que sha vist a laula. Lalumne/a haur de ser independent en el seu estudi i lliurar els treballs que li siguen sollicitats en la data acordada. Per aconseguir els objectius que ens hem proposat utilitzarem a laula tot el material didctic amb que compta el seminari i ens centrarem el ms possible en situacions actuals i temes dinters per a lalumne, sempre adequant-nos a la seua edat i entorn. Independentment de lactivitat a laula, els alumnes podran fer s del material de lectura i dels textos de consulta del seminari per reforar el seu estudi personal. Les activitats a laula afavoriran el treball en grup i per parelles perque els alumnes comprenguen que aprendre no s sols un fet individual i per afavorir la cooperaci i el respecte no sols cap a altres persones del seu entorn, sin tamb cap al material que el centre posa a la seua disposici. La constncia i la participaci seran dos dels trets principals en laprenentatge i aix fa que lassistncia a classe es convertisca en un fet essencial per al funcionament correcte de la assignatura. Per tant el seminari dangls dur un seguiment exhaustiu de lassistncia dels alumnes a classe i mantindr informats els pares a travs de la notificaci mensual que far el tutor de cada grup. El curs de 1er Batxillerat est enfocat per a que lalumne/a aconsegueisca un nivell mitj en angls que el prepare per a cursar segon de batxillerat amb xit. Per a tal fi deur ser capa dassolir els continguts gramaticals del nivell aix com dutilitzar el vocabulari i estructures necessries per a entendre i produir mensatges orals i escrits. Per la qual cosa aquest curs es centrar en el treball daquests aspectes de la llengua mitjanant textos i activitats i motivarem a lalumne a desenvolupar i dominar de forma integrada les quatre destreses bsiques: listening, speaking, reading i writing. Donarem molta importncia a la lectura comprensiva i lescriptura. Lalumne haur de treballar els textos a classe i tamb a casa, haur de saber fer s del diccionari, i realitzar traduccions i redaccions dacord Ab el seu nivell. En base a aquest objectiu, el seminari ha escollit el material Advanced Contrast 1 de lEd. Burlington com el que millor respon a les necessitats de lalumnat i al nivell que es vol aconseguir.

Es motivar lalumne a fer-se responsable del seu treball i materials, a adquirir hbits destudi i de treball i a ser conscient del seu aprenentatge.
317

Advanced Contrast 1 ofereix activitats de comprensi oral (listening), expressi oral (speaking), gramtica i vocabulari (use of English) i comprensi escrita (reading) a les seccions Skills Practice, Language Consolidation i Time Out que reprodueixen el format de lexamen oficial dangls First Certificate in English (FCE). Per tal de treballar les quatre destreses de la llengua (speaking, listening, reading, writing), cada unitat presenta les segents seccions: Students Book Reading Vocabulary Skills Practice, que anima als estudiants a utilitzar l'angls per parlar i expressar la seva prpia opini sobre una mplia varietat de temes, i descriure les seves prpies experincies. El curs desenvolupa d'una manera sistemtica i prctic les destreses de listening i speaking, culminant en tasques autntiques. A les seccions Speaking Strategy de lapartat dexpressi oral de cada unitat es donen consells tils que ajuden els/les alumnes a enfortir i millorar les destreses que els calen per aconseguir comunicar-se de forma efectiva. Pronunciation Practice: prctica de pronunciaci. Grammar: exercicis i activitats per a practicar els punts gramaticals. Writing: els/les alumnes analitzen i practiquen els diferents gneres literaris. Es detallen els passos que han de seguir per fer la tasca descriptura. A ms, cada unitat se centra en una destresa de writing concreta per ajudar els/les alumnes a millorar la seva expressi escrita. Language consolodation. preguntes de comprensi escrita similars a les de lexamen First Certificate in English (FCE) per a consolidar el material aprs. Culture Extra: Una secci de cultura (CLIL) per unitat amb diversos temes culturals i amb connexi amb altres matries, acompanyada duna activitat de recerca dinformaci a Internet. Time Out: secci cada tres unitats que cont una lectura amb un text i preguntes de comprensi escrita similars a les de lexamen First Certificate in English (FCE), llenguatge funcional en situacions concretes i una altra tasca relacionada amb la tecnologia en la secci Life Skills, amb prctica de llenguatge funcional en situacions especfiques, duna activitat de recerca dinformaci a Internet (Techno Task) i duna activitat de simulaci (role play). Grammar Rules and Practice Una secci de prctica addicional de les estructures gramaticals que shan treballat a les unitats.

Workbook: Nou unitats per practicar el vocabulari, la gramtica, la comprensi i expressi oral, lexpressi escrita i prctica addicional de comprensi escrita. Pgines de Check Your Progress per a cada unitat. Vocabulary Builder (inclosa en el Workbook) proporciona una llista del vocabulari vist en cada unitat a manera de referncia i que resulta molt til. Tamb ofereix una ampliaci de la formaci de paraules, els phrasal verbs, les paraules fcils de confondre, etc Una secci dExam Preparation que inclclou: - Exam Practice - Listening Practice - Speaking Practice Apndix: - Un apndix gramatical amb quadres, explicacions i exemples en angls. - Exercicis de traducci inversa per a cada unitat. - Quadres dautoavaluaci de lalumne/a a la secci Student Learning Record. - Una lista de verbs irregulars, phrasal verbs, preposicions. La pgina web dAdvanced Contrast

318

OBJECTIUS GENERALS
Seguint les recomanacions del Marc Com Europeu de Referncia (MCER), sanima els/les alumnes a organitzar i expressar les seves idees, experincies i opinions mitjanant tasques dexpressi escrita i oral i a avaluar les seves habilitats lingstiques. Lalumne/a ser competent en la major part de capacitats lingstiques expressades al nivell B1-B2, s a dir, un usuari/ria independent que s capa de: 1. Utilitzar la llengua estrangera de forma oral i escrita per tal de comunicar-se en situacions reals diverses de manera clara, personal i creativa. 2. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tcniques en el camp de lespecialitzaci professional. 3. Expressar-se amb un grau de fludesa i despontanetat que fa possible la interacci habitual amb parlants nadius sense que comporti tensi per a cap dels interlocutors. 4. Produir textos clars i detallats en una mplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qesti, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. 5. Comprendre i interpretar crticament els textos orals , escrits i visuals dels mitjans de comunicaci. 6. Llegir de manera autnoma textos en la llengua estrangera que presenten diferents estructures organitzatives amb finalitats diverses : informaci, adquisici de coneiximents en determinades rees dinters, esparciment i oci. 7. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en la comunicaci amb la finalitat de millorar les produccions prpies i comprendre les dels altres en situacions variades i imprevistes. 8. Coneixer els aspectes fonamentals del medi sociocultural propi de la llengua estudiada per aconseguir una millor comunicaci i una millor comprensi i interpretaci de cultures distintes a la prpia. 9. Ampliar els coneiximents sobre la llengua estrangera i utilitzar-los per aprenentatges i aprofundiments posteriors tant en la llengua estudiada com en altres i tamb en altres camps del saber i la cultura. 10. Valorar crticament altres formes dorganitzar lexperincia i estructurar les relacions personals comprenent el valor relatiu de les convencions i normes culturals.

CONTINGUTS
Sn els aprenentatges que lalumne/a ha de realitzar per a desenrotllar les capacitats expressades en els objectius generals. Aquests continguts sn de tres tipus: conceptuals : conceptes, fets i principis. procedimentals : varietats del saber fer teric o prctic. actitudinals : actituds, normes i valors.

Utilitzaci de la llengua oral i escrita. Participaci en situacions derivades de les diferents activitats daprenentatge, interaccions amb altres alumnes i amb el/la professor/a, exposicions breus, representacions dramtiques. Estratgies de comunicaci. Utilitzaci de les estratgies que faciliten la interacci. Utilitzaci de la llengua escrita aplicant les normes que regeixen diferents esquemes textuals. Valoraci de la llengua estrangera com s vehicle de relaci i comprensi entre les persones i les cultures. Participaci en converses relatives a situacions de la vida quotidiana.
319

Comprensi de textos orals i escrits. Comprensi global i especfica de textos orals en la comunicaci interpersonal. Comprensi de la informaci global i d informacions especfiques prviament requerides de textos orals i visuals emesos per els mitjans de comunicaci. Comprensi global i especfica de textos escrits referits a lmbit de la comunicaci interpersonal o ds en la vida quotidiana. Comprensi de la informaci global i dinformacions especfiques prviament requerides de textos escrits publicats en els mitjans de comunicaci. Posici crtica davant el contingut ideolgic de les informacions transmeses per els textos.

Reflexi sobre la llengua i autocorrecci. Els components de la competncia comunicativa. Anlisi i reflexi sobre el seu funcionament a travs de textos orals i escrits. Qu sn i per a qu serveixen. (s de la llengua, gramtica). Rigor en laplicaci dels instruments de control. (Lalumne/a podr autocontrolar-se i corregir-se a ms dexperimentar cm avana en laprenentatge de la llengua estrangera.

Aspectes socioculturals de la llengua. Tots els textos seleccionats aix com les illustracions i dems material complementari ha estat escollit per a que lalumne/a puga entendre aquesta cultura i la valore dintre dun marc internacional i siga tamb capa de reconeixer i localitzar aspectes i connotacions de tipus sociocultural, geogrfics, histrics, etc, propis de la cultura anglosaxona i que la fan diferent a la prpia. Interpretaci i valoraci dels elements culturals ms rellevants presents en els textos seleccionats. Identificaci de les connotacions de tipus sociocultural, valors, normes i estereotips ms significatius per a la comprensi de la cultura estrangera que es manifesten a travs dels textos seleccionats. Recerca i localitzaci de les informacions que puguen contribuir a estructurar el mn de referncies que puguen estar presents en els textos seleccionats. Valoraci de la llengua estrangera en les relacions internacionals.

SEQENCIACI DE CONTINGUTS
Primera Avaluaci.

UNIT 1 Adventure Travel


Objectius Llegir de forma comprensiva i autnoma un text sobre la supervivncia en l'Amazones. Aprendre vocabulari nou relacionat amb els viatges i la descripci d'escenes. Repassar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple i el Past Continuous. Comprendre la informaci clau d'una xerrada sobre un viatge per lAmazones i d'una conversa sobre unes vacances. Fer i respondre preguntes de manera oral sobre una fotografia.
320

Redactar la descripci d'un lloc, prestant especial atenci a l'ordre dels adjectius. Pronunciar correctament els sons /s/ i /z/. Afermar estratgies per a la realitzaci d'exmens. Continguts didctis. Reading: The Long Walk.Predicting content. Vocabulary: Key vocabulary on the subject of adventure travel. Collocations with the verb face. Idioms with ice. Phrasal Verbs. Stative verbs. British and US English. Grammar: Present Simple, Present Continuous. Past Simple i Past Continuous Listening & Pronountiation: A talk and conversation about travelling in the Amazon. Phonetic alphabet. /s/ i /z/. Speaking: Talking about a picture Writing: A description of a place. Adjective order. Consolidation: Multiple-Choice Cloze. Open Cloze.

UNIT 2 To the Rescue


Objectius Llegir de forma comprensiva i autnoma un text sobre el comportament de dues persones en enfrontarse a situacions d'emergncia. Aprendre vocabulari nou relacionat amb situacions d'emergncia i amb la descripci d'esdeveniments passats. Utilitzar el Present Perfect Simple i el Past Perfect Simple correctament. Comprendre la informaci global i especfica d'un programa de radi i d'una entrevista de rdio. Parlar d'un tema per aconseguir un acord i parlar sobre fets passats. Redactar un text narratiu, emprant els connectors de seqncia correctament. Practicar l'entonaci de les frases interrogatives. Afermar estratgies per a la realitzaci d'exmens. Continguts didctics Reading: Lucky to Be Alive!.Reading for general understanding. Vocabulary: Vocabulary about the situations of risk and emergencies. -ed / -ing Adjectives. Expressions with lucky / luck, alive / live, used to / would, first / at first. Regular and extreme adjectives. Grammar: Present Simple, Present Continuous. Past Simple i Past Continuous Listening & Pronountiation: A radio programme. A radio interview. Speaking: Reaching a decision. Talking about a past event. Writing: A narrative. Connectors of sequence. Consolidation: Multiple-Choice Cloze. Key word transformations.

321

UNIT 3 - A Robotic world


Objectius Llegir de forma comprensiva i autnoma un text sobre un robot que realitza labors de neteja d'abocaments de petroli en el mar. Utilitzar vocabulari relacionat amb la tecnologia i les descripcions de la mateixa. Repassar el Future Simple, be going to, Future Continuous i Future Perfect Simple correctament. Comprendre la informaci global i especfica d'un monleg sobre un abocament de petroli i d'una conversa sobre tecnologia. Comparar fotografies. Redactar una carta o correu electrnic informal, prestant especial atenci als adverbis de manera i d'intensitat. Pronunciar correctament els sons consonntics similars als continguts en cheap, information i just. Afermar estratgies per a la realitzaci d'exmens. Continguts didctics Reading: Robots to the rescue. Identifying the main idea of a paragraph. Vocabulary:vocabulary on technology and robots. Adjective suffixes. Collocations with date. Grammar: Future Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect Simple. Gerunds and infinitives: remember / remind. Listening & Pronountiation: Short monologues. Multiple matching. A conversation. Speaking: Discussing a topic. Comparing pictures. Writing: An informal letter/e-mail.Adverbs of manner and degree. Consolidation: Word formation. Key word transformations.
322

Segona Avaluaci.

UNIT 4 Between Us
Objectius Llegir de forma comprensiva i autnoma un text sobre una empresa que mesura la compatibilitat gentica entre dues persones de cara a establir una relaci sentimental . Aprendre vocabulari nou relacionat amb les relacions personals i les descripcions de persones. Utilitzar correctament els verbs modals i els modals perfectes. Comprendre la informaci clau de de diverses converses informals i d'un programa de radi en el qual es donen consells. Descriure de manera oral l'aspecte fsic i la personalitat de les persones. Redactar un text descrivint a una persona, emprant connectors d'addici. Pronunciar correctament les paraules que continguin el so consonntic /h/. Afermar estratgies per a la realitzaci d'exmens. Continguts didctics Reading: A genetic Attraction. Identifying facts and opinions. Vocabulary: vocabulary on relationships. Describing People. Noun suffixes.Compound adjectives relationship / relative, should / had better. Idioms for describing people. Grammar: Modals. Modal Perfects. Listening & Pronountiation: Short monologues and dialogues. Multiple choice. An advice programme. Speaking: Interviewing. Describing a person. Writing: A description of a person. Connectors of addition Consolidation: Open cloze. Word formation.

UNIT 5 Whats It Worth?


Objectius Llegir de forma comprensiva i autnoma un text sobre un experiment planificat pel diari The Washington Post que consistia a observar la reacci de la gent davant la msica que tocava Bell, un dels millors violinistes del mn, i que actuava d'incgnit en el metre nord-americ. Aprendre vocabulari nou relacionat amb els hbits de consum i les compres. Utilitzar correctament els tres tipus d'oracions condicionals i les proposicions temporals. Comprendre la informaci clau de diverses converses sobre l'intercanvi de productes en Internet i de diversos dilegs sobre les compres. Parlar dels hbits de consum a travs de la comparaci de fotografies i expressar opinions. Redactar un text argumentatiu, emprant els connectors de contrast correctament. Pronunciar correctament els sons voclics similars als continguts en good i you. Afermar estratgies per a la realitzaci d'exmens.

323

Continguts didctics Reading: Music to their ears?. Scanning for specific information. Vocabulary: vocabulary on consumerism and shopping. Verb collocations. Verbs and prepositions. Phrases with out of. Idioms about buying and selling. Grammar: Zero, 1st, 2nd and 3rd Condition/ Time clauses Listening & Pronountiation: Short monologues and dialogues. Multiple matching. Speaking: Comparing pictures. Expressing opinions. Writing: A for & against Essay. Connectors of contrast. Consolidation: Multiple choice-cloze. Word formation.

UNIT 6 Behind the Scenes


Objectius Llegir de forma comprensiva i autnoma un text sobre la pellcula Invictus. Aprendre vocabulari nou relacionat amb el cinema i la descripci de pellcules. Utilitzar la veu passiva correctament i els verbs causatius (have / get + something + done) correctament. Comprendre la informaci clau d'una entrevista sobre la pellcula Invictus i un anunci publicitari. Fer i respondre preguntes de manera oral sobre el que fer durant el temps lliure. Redactar una crtica cinematogrfica, emprant connectors de finalitat. Identificaci de la sllaba accentuada per pronunciar les paraules correctament. Afermar estratgies per a la realitzaci d'exmens. Continguts didctics Reading: Invictus. Guessing the meaning from context. Vocabulary: vocabulary on the World of Film. Prefixes. Nouns and prepositions. Words with more than one meaning. Word families. Language for recommendations. Grammar: The Passive and the causative. Modal perfects in the passive. Listening & Pronountiation: An interview. Multiple choice. A conversation and an advert. Speaking: Interviewing. Making plans. Writing: A film review. Connectors of purpose. Consolidation: Open-cloze. Multiple choice-cloze. Tercera Avaluaci.

UNIT 7 Out in the Cold


Objectius Llegir de forma comprensiva i autnoma un text sobre gent sense llar que viuen en l'aeroport de Heathrow.
324

Aprendre vocabulari nou relacionat amb els problemes socials i la seva soluci. Utilitzar l'estil indirecte correctament. Comprendre la informaci global i especfica d'un programa de radi i d'un butllet de notcies. Prendre decisions i fer especulacions. Redactar una notcia periodstica, emprant les conjuncions causals i consecutives correctament. Pronunciar correctament els sons voclics similars als continguts en paraules com suppose i probably. Afermar estratgies per a la realitzaci d'exmens. Continguts didctics Reading: Home sweet home. Identifying key words. Vocabulary: vocabulary on Social Issues. Solving social problems. Adjective suffixes. Reporting verbs: suggest / recommend. Phrasal verbs with drop. Collocations with raise. Because / because of. Grammar: Reported speech. Be used to / get used to. Listening & Pronountiation: An interview. Multiple choice. A conversation and an advert. Speaking: Interviewing. Making plans. Writing: A news report. Connectors of cause and result. Consolidation: Open-cloze. Key word transformations.

UNIT 8 Everybodys Business


Objectius Llegir de forma comprensiva i autnoma un text sobre els empresaris que acudeixen a Facebook per investigar als aspirants a un lloc de treball. Aprendre vocabulari relacionat amb les xarxes socials i el mn de les comunicacions. Utilitzar les oracions de relatiu especificatives i explicatives correctament. Comprendre la informaci clau de diversos monlegs i dilegs curts i d'un programa de rdio. Mantenir una conversa i expressar l'acord o el desacord amb diferents afirmacions. Redactar un text d'opini, emprant els pronoms personals i els adjectius possessius. Pronunciar correctament sons /i:/ i /I/. Afermar estratgies per a la realitzaci d'exmens. Continguts didctics Reading: The other side of Facebook. Understanding the author's purpose. Vocabulary: vocabulary on Social Networking and communication. Phrasal verbs. Adjectives and prepositions. Word families. Idioms about communicating. Grammar: Defining relative clauses; Non-defining relative clauses. Listening & Pronountiation: Short monologues and dialogues. Multiple choice. A radio programme. Speaking: Discussing a topic. Agreeing and disagreeing. Writing: An opinion essay. Referencing. Consolidation: Word formation. Key word transformations.

325

UNIT 9 Cultural Contrasts


Objectius Llegir de forma comprensiva i autnoma un text sobre el projecte d'un muntanyenc nord-americ per a la construcci d'una escola en un poble de Pakistan. Aprendre vocabulari nou relacionat amb els costums propis d'altres cultures i diferents estils de vida. Repassar la gramtica que s'ha estudiat en les unitats anteriors. Comprendre la informaci global i especfica de diversos monlegs curts i una entrevista. Comparar dues fotografies i expressar-se en una entrevista. Redactar una biografia, prestant especial atenci a tots els recursos d'escriptura vistos en unitats anteriors. Pronunciar correctament els sons voclics similars als continguts en mother i sure. Afermar estratgies per a la realitzaci d'exmens. Continguts didctics Reading: Three cups of tea. Making inferences. Vocabulary: vocabulary on Culture and Life Styles. Phrasal verbs with hang. Wander / wonder. Biography / autobiography / ghostwriter. want+inf / want+obj+inf Grammar: Grammar Review. Listening & Pronountiation: Short monologues. Multiple matching. An Interview Speaking: Comparing pictures. Interviewing. Writing: A biography. Writing skills review. Consolidation: Open-cloze. Multiple choice-cloze. READERS: The turn of the screw. Henry James. Dominoes two. Ed. Oxford. The Count of Montecristo. Alexandre Dumas. Dominoes Two. Ed. Oxford.

TEMES INTERDISCIPLINARIS
Unitat 1 Adventure Travel Geografia: - Descripcions de llocs. - Caracterstiques del ric Amazones i els grups tnics de la zona. - Els diferents tipus de destinacions turstiques. - La ruta 66: histria d'aquesta mtica carretera que recorria els Estats Units d'una costa a una altra. Histria del mn contemporani: - La vida de l'explorador Capit Robert *Alcon Scott. Filosofia i ciutadania: - Descripci de les activitats de les persones en els perodes vacacionals. Llengua i literatura: - Tcniques de lectura: predir el contingut d'un text a partir del ttol i de la fotografia que ho illustren.
326

- Tcniques d'escriptura. - La descripci oral d'una fotografia. - Expressions tils.

Unitat 2 To the Rescue Histria del mn contemporani: - Amerizatge en el riu Hudson d'un avi i el rescat d'emergncia dels viatgers i la tripulaci que anaven a bord. Geografia: - Outback: l'interior d'Austrlia s un lloc de gran inters turstic on solament resideix el 10 % de la poblaci australiana. Filosofia i ciutadania: - Comportament en una situaci d'emergncia. - Actuaci dels serveis d'emergncia. Llengua i literatura: - Sufixos per formar adjectius. - Tcniques de lectura: llegir de forma rpida un text per obtenir la idea general. - Tcniques d'escriptura. - L'estructura d'un text narratiu. Composici d'un. - Expressions tils. Unitat 3 A Robotic World Electrotcnia: - La construcci de robots per facilitar la vida diria. - Jap: la capital mundial de la robtica. Cincies de la Terra i mediambientals: - Evoluci dels invents a favor de la preservaci del medi ambient. Filosofia i ciutadania: - Evoluci de la robtica per facilitar a les persones amb mobilitat limitada la realitzaci de les tasques quotidianes com anar a fer la compra. - Les noves tecnologies com a mitj de comunicaci entre les persones. Llengua i literatura: - Famlia lxica del camp de les tecnologies. - Sufixos per formar adjectius. - Tcniques de lectura: llegir la primera lnia de cada pargraf per identificar la idea principal que cont. - Tcniques d'escriptura. - L'estructura d'una carta informal i d'un correu electrnic. Redacci d'un correu electrnic. - Comparaci de fotografies. - Expressions tils. Unitat 4 Between Us Biologia: - Estudi de les relacions sentimentals des del punt de vista de la composici gentica de cada persona. Tcniques d'expressi grfic plstica:
327

- Descripci de l'aparena una persona. Filosofia i ciutadania: - El matrimoni com una convenci social. - Evoluci dels costums relacionats amb el matrimoni. - Educaci en la taula pels ms petits. Llengua i literatura: - Tcniques de lectura: identificar les dades i fets objectius d'un text, aix com les opinions. - Tcniques d'escriptura. - L'estructura de la descripci d'una persona. Redacci d'una. - Expressions tils. Unitat 5 Whats It Worth? Economia: - Comparaci de preus i estils de compra. - La societat del consumisme. - Els nous canals de compra: Internet, la telecompra Arts escniques: - Les actuacions de carrer com un altre tipus de representaci musical. Filosofia i ciutadania: - Influncia de les modes i tendncies en els nostres hbits de consum. - La influncia dels smbols de prestigi en els diferents mbits de la societat. - Els efectes de la publicitat en els hbits i preferncies dels nens. - Els mercats de segona m: una alternativa als canals habituals de compra. Llengua i literatura: - Tcniques de lectura: predir el contingut d'un text a partir de la cerca d'informaci especfica (scanning). - Tcniques d'escriptura. - L'estructura d'un text augmentatiu. Redacci d'un. - Expressions tils. Unitat 6 Behind the Scenes Cultura audiovisual: - Adaptaci de la vida de personatges histrics i del panorama actual al cinema. - El cinema com a mostra dels hbits i tendncies de la societat moderna. - Nollywood: la indstria del cinema de Nigria. Filosofia i ciutadania: - Organitzaci del nostre temps lliure segons les nostres preferncies i possibilitats. - Repercussi dels actes socials relacionats amb el cinema. Cincies per al mn contemporani: - La xarxes socials com un mitj de comunicaci. Educaci fsica: - L'hoquei sobre gel: un esport que es practica a Canad des del segle XIX. Llengua i literatura: - Tcniques de lectura: predir el contingut d'un text endevinant el significat d'algunes paraules pel seu context. - Tcniques d'escriptura.
328

- L'estructura d'una crtica de cinema. Redacci d'una. - Expressions tils. Unitat 7 Out in the Cold Filosofia i ciutadania: - La realitat social dels indigents. - Reacci dels vianants davant un indigent. - Els aeroports com a refugi per a les persones sense llar. - La implicaci dels dirigents i persones representatives en els problemes socials com el de les persones sense llar. - Les vagues i les manifestacions com a mitj de protesta. Economia: - Les diferents situacions que poden donar-se perqu una persona acabi dormint al carrer. Cultura audiovisual: - El programa The Secret Millionaire tracta de conscienciar a les persones ms riques sobre els problemes de violncia, desocupaci i pobresa d'algunes zones d'Anglaterra. Arts escniques: - El teatre com a mitj d'expressi per a un grup de dones sense llar. Educaci fsica: - La vida del jugador de futbol portugus Bb. Llengua i literatura: - Tcniques de lectura: predir el contingut d'un text a partir de la identificaci de paraules clau que hi ha en ell. - L'estil indirecte. - Tcniques d'escriptura. - L'estructura d'una notcia. Redacci d'una. - Expressions tils. Unitat 8 Everybodys Business Cincies per al mn contemporani: - Les xarxes socials com a mitj de comunicaci i divulgaci d'informaci. Cultura audiovisual: - L's que les personalitats de la msica i el cinema fan de les xarxes socials amb finalitats benfiques. - La cultura de YouTube: persones de totes les edats que comparteixen els seus vdeos sobre temes molt diversos. Filosofia i ciutadania: - Conseqncies d'un mal s de la informaci procedent de les xarxes socials. Llengua i literatura: - Tcniques de lectura: comprendre el propsit de l'autor a l'hora d'escriure un text. - Tcniques d'escriptura. - L'estructura d'un text d'opini. Redacci d'un. - Expressions tils. Unitat 9 Cultural Contrasts Histria del mn contemporani:
329

- Els costums i els contrastos propis de les diferents cultures. - El paper d'algunes organitzacions en la recuperaci del gals com a llengua viva entre els seus habitants. Filosofia i ciutadania: - La histria del muntanyenc Greg Mortenson i de com va construir una escola en un poble de Pakistan en agrament pel tracte rebut durant la seva estada all. - El que s'ha de fer o no quan viatgem a pasos amb diferents cultures a la nostra. Cultura audiovisual: - La fama de Justin Bieber entre les adolescents de tot el mn. Economia: - Adaptaci dels productes de les grans marques a les necessitats dels mercats locals d'altres pasos. Llengua i literatura: - Tcniques de lectura: comprendre el contingut del text a partir de la inferncia de matisos o llegint entre lnies per comprendre coses que no estan escrites. - Reps de les tcniques d'escriptura. - L'estructura d'una biografia. Redacci d'una. - Expressions tils.

ATENCI A LA DIVERSITAT
Entenem que en aquesta etapa escolar cada alumne t la seua prpia capacitat per a aprendre coses i retindre-les, per que aix so s sinnim de la seua capacitat intellectual. Partim de la base de que tots els alumnes poden aconseguir un nivell mnim tenint en compte els diferents ritmes de treball que pot tindre cadasc. Les activitats i exercicis proposats reflexen contnuament aquest aspecte mitjanant un reciclatge continuo destructures i vocabulari. Sofereixen, per una altra banda, tasques dissenyades a distints nivells per a poder integrar els distints tipus dalumnes i diverses oportunitats de refor per alumnes amb menor capacitat a ms de matria dampliaci per als alumnes amb un nivell ms avanat..

CRITERIS DAVALUACI
Lavaluaci t un doble objectiu: la valoraci del qu lalumnat ha aprs- avaluaci sumativa- i lanlisi del procs densenyament/aprenentatge i dels seus resultats per fer ms efica aquest procs- avaluaci formativa. Es considera adient avaluar el grau de desenvolupament de les diferents habilitats lingstiques i la capacitat per utilitzar la llengua comunicativament, el coneixement de gramtica, funcions i vocabulari, a ms del procs densenyament/aprenentatge i les actituds de lalumnat envers laprenentatge de la llengua estrangera. Els alumnes han daconseguir un grau dautonomia cada vegada major respecte al seu procs daprenentatge. Es pretn que lalumne/a siga conscient i entenga que la llengua s un tot integrat, de tal manera que els coneixements adquirits en una unitat i els de les unitats anteriors es posen en prctica per resoldre tasques concretes, amb lo qual el reciclatge s continu. Per tot a considerem que lavaluaci ha de ser tamb continua.

330

CRITERIS DAVALUACI 1er BATXILLERAT 2012-2013

El curs de 1er Batxillerat est enfocat per a que lalumne/a aconsegueisca un nivell mitj en angls que el prepare per a cursar segon de batxillerat amb xit. Per a tal fi deur ser capa dassolir els continguts gramaticals del nivell aix com dutilitzar el vocabulari i estructures necessries per a entendre i produir missatges orals i escrits. Per la qual cosa aquest curs es centrar en el treball daquests aspectes de la llengua mitjanant textos i activitats de listening & speaking. Donarem molta importncia a la lectura i escolta comprensiva i lescriptura. Lalumne haur de treballar els textos i escoltes a classe i tamb a casa, haur de saber fer s del diccionari, i realitzar traduccions i redaccions dacord amb el nivell, aix com fer prctiques orals. Es motivar lalumne a fer-se responsable del seu treball i materials, a adquirir hbits destudi i de treball i a ser conscient del seu aprenentatge, ja que haur de reforar el treball de les quatre destreses de la llengua fora de laula de manera autnoma. A tal efecte el seminari dangls proporcionar material extra a travs del moodle en la web de lIES. En base a aquest objectiu, el seminari ha escollit el material Advanced Contrast 1 de lEd. Burlington com el que millor respon a les necessitats de lalumnat i al nivell que es vol aconseguir treballant els segents: CONTINGUTS MNIMS
Present simple/continuous. Stative verbs. Basic writing skills: word order, subject/verb agreement -ing / -ed adjectives. Phrasal verbs Past simple/continuous/past perfect. Linking ideas: time expressions/frequency adverbs. Present perfect simple/continuous. Comparing and contrasting with past. Comparing adjectives. Future: will, be going to, present continuous, future continuous, future perfect, simple present. Time clauses. Relative clauses. Linking ideas: relative pronouns Conditionals. Verb + preposition Passive voice. By phrase, double object. Gerunds & infinitives. Infinitive of purpose.

Word families Connectors Time expressions Vocabulary WRITINGS

MATERIALS ADVANCED CONTRAST 1 Sts book & workbook. Ed. Burlington. Readers: The Turn of the Screw. Henry James. Dominoes Two. Oxford. The Count of Montecristo. Alexandre Dumas.Dominoes two. Ed. Oxford. Notebook (grammar/vocabulary/exercises/stick photocopies) Composition notebook. (Compositions are compulsory each term) MOODLE (Grammar, listening & speaking extra practice at home).

331

AVALUACI - Lavaluaci ser CONTINUA: la matria sacumula, per la qual cosa la segona avaluaci servir com a recuperaci de la primera i la 3 de la 2. En totes les avaluacions hi haur les segents proves: PROVES 1r BATX Grammar & structures + vocabulary + translation + composition (redacci) 50% Listening Speaking Reader Reading comprehension. 50%

Angls Prctic BATXILLERAT Lavaluaci ser continua amb la realitzaci en classe de treballs especfics de carcter obligatori. La valoraci de lalumne ser global incloent proves escrites, orals, de listening i reading. Lassistncia a classe ser obligatria i es valorar la motivaci, participaci, inters i disposici envers lassignatura. Lactitud positiva / negativa valorant lesfor per parlar en angls a classe. En la convocatria de setembre la prova final objectiva ser oral i escrita i de continguts mnims valorant-se de manera global en Apte/No Apte. - Un NO PRESENTAT en alguna de les proves suposa perdre tots els drets a lavaluaci continua i no podr ser mai aprovat per la junta davaluaci. - A Setembre i Convocatries Extraordinries de Pendents les proves de recuperaci inclouran exercicis amb continguts mnims de gramtica, reading comprehension, traducci i redacci, valorant-se de manera global en Apte/No Apte. - Ser obligatori presentar el dossier de reps lliurat pel professor/a. - Un NO PRESENTAT suposa perdre tots els drets a lavaluaci i no podr ser mai aprovat per la junta davaluaci. ACTITUD Es valorar negativament (BAIXAR la nota del trimestre i/o final) * una actitud negativa de lalumne/a envers lassignatura, poca o cap participaci o esfor per parlar en angls a classe, no portar el material a classe i no esforar-se per aprendre i intentar superar les dificultats. Tamb s molt important el comportament dins laula en un clima de respecte envers el professorat i la resta de companys. * la no realitzaci de les tasques a laula i/o a casa (exercises + homework + compositions + moodle) i el lliurament daquestes fora del termini demandat pel professor/a. No sacceptar cap redacci / treball fora del termini establert baixant 1 punt la nota del trimestre. (Lalumne/a haur de responsabilitzar-sen de la correcci dels exercicis a classe i/o en el moodle). * faltes dassistncia a classe: quan un alumne falte de manera reiterada a classe amb justificaci o sense ella, o sistemticament es negue a realitzar els treballs requerits, pot provocar la impossibilitat de l'avaluaci contnua. Si el nombre de faltes supera el 20% de les hores totals dun trimestre, l'alumne perdr el dret a l'avaluaci contnua, quedant-li solament l'oportunitat de presentar-se a la prova global que es realitzar a tots els alumnes a final de curs. Sent aquesta l'nica prova que podr ser tinguda en compte per a la seva qualificaci que en cap cas podr superar els 6 punts totals.
332

2n BATXILLERAT
METODOLOGIA
El mtode que utilitzem al 2on de Batxillerat Top Marks 2 sadequa al currculum del Batxillerat LOGSE. Ofereix un programa lingstic estimulant que no noms prepara els/les alumnes per als exmens daccs a la universitat sin que tamb els permet utilitzar langls de manera competent en situacions reals. Els temes que es tracten en aquest mtode sn interessants i variats i tenen connexi amb altres rees curriculars alhora que presenten aspectes culturals del mn anglosax. Es important ressaltar que aquest mtode s molt til per a lalumnat, ja que parteix dun nivell intermedi que t en compte laprenentatge bsic previ de langls i la maduresa que correspon a lalumnat en aquestes edats, aprofundeix en lidioma i millora notablement el nivell dassimilaci sense oblidar les estratgies, actituds i conceptes que shan adquirit en lEducaci Secundria Obligatria. Aix, prepara lalumnat de manera que pugui seguir amb xit els estudis posteriors i continuar la formaci com a adult. Desenvolupa les competncies lingstiques que es descriuen al Marc Com Europeu de Referncia (MCER) i anima els/les alumnes a aprendre a aprendre. La metodologia sarticula entorn als segents principis bsics: Aprendre una llengua per ser capa de comunicar-se i expressar-se amb xit tant oralment com per escrit duna manera natural. Reconixer els sistemes fontics i gramaticals amb les seues funcions i el vocabulari per fer-los servir en situacions reals de comunicaci. Desenvolupar simultniament la comprensi oral i escrita, s a dir, dominar les quatre habilitats lingstiques bsiques: reading, listening, writing i speaking. Facilitar que lalumnat ampli els coneixements sobre els aspectes socioculturals de lidioma que aprn. Promoure en lalumnat el procs daprenentatge autnom que lajude a escollir els mtodes destudi i lorganitzaci ms convenients. Motivar lalumnat amb temes dinters i marcant-li, al llarg del curs, uns objectius ben concrets. Despertar en ell/a la responsabilitat daconseguir lautonomia en el seu aprenentatge, reconeixent els mtodes destudi i el tipus dorganitzaci que ms lajudin. Aprofundir en el desenvolupament de les estratgies daprenentatge perqu pugui enfrontar-se amb xit a situacions reals de comunicaci

Pel que fa al llibre de lalumne cada unitat segueix les seccions segents: Reading & Understanding the Text: diferents tipus de textos que resulten motivadors per lalumne en els quals es practica la lectura i la comprensi del text, presentant el vocabulari dintre del seu context. Vocabulary: exercicis de vocabulari. Grammar: exercicis per practicar les funcions i entendre els usos de les regles gramaticals mitjantant la reflexi.
333

Skills: secci centrada en el listening, pronountiation i speaking. Writing: per practicar lexpressi escrita. Check your progress: secci d'autoavaluaci per tal que l'alumne avale el seu progrs. Exam Preparation: Aquesta secci inclou una srie de consells a lhora de fer lexamen i un examen del tipus selectivitat/PAU on al llarg de les sis unitats es va reciclant tot el vocabulari, la gramtica i les tcniques descriptura adquirides fins aleshores.

TEMES TRANSVERSALS
Leducaci moral i cvica Leducaci ambiental Salut i educaci sexual Educaci vial El consumidor Educaci sobre Europa Educaci per a la igualtat entre homes i dones Educaci intercultural totes. 1. 3,5 i 6.

Unitats
1,2,3,5 i 6. 4. 1,4 i 5. 1. totes.

TEMES INTERDISCIPLINARS
Cincia, Tecnologia i Societat Llengua i literatura Msica Imatge Comunicaci Audiovisual Educaci Fsica Psicologia Geografia

Unitats
1. totes. 2 i 5. 2 i 3. 5. 6. 6. 6.

OBJECTIUS GENERALS
Seguint les recomanacions del Marc Com Europeu de Referncia (MCER), sanima els/les alumnes a organitzar i expressar les seves idees, experincies i opinions mitjanant tasques dexpressi