Vous êtes sur la page 1sur 40

{\rtf\ansi\deff0\ansicpg1252

{\fonttbl
{\f0\froman times new roman;}}
{\colortbl\red0\green0\blue0;}
{\info{\author }}
\jexpand\viewkind1\viewscale100
\paperw11893\paperh16840\margl666\margr133\margt666\margb666
\pard\li4053\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li4053\ri0\sl-213\slmult0 \fs
18\cf0\par\pard\li4053\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li4053\ri0\sl-213\s
lmult0 \fs18\cf0\par\pard\li4053\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li4053\ri
0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li4053\ri0\sl-440\slmult0 \fs36\cf0\f0\chars
calex100 {Evelyn Monahan}\par\pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\
li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0
\par\pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0
\fs18\cf0\par\pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li3573\ri0\sl-2
13\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li357
3\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\
pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs1
8\cf0\par\pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li3573\ri0\sl-213\sl
mult0 \fs18\cf0\par\pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li3573\ri0
\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\
li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0
\par\pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0
\fs18\cf0\par\pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li3573\ri0\sl-2
13\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li3573\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li357
3\ri0\sl-946\slmult0 \fs72\cf0\f0\charscalex100 {LECZENIE}\par\pard\li3760\ri0\s
l-826\slmult0 \fs72\cf0\f0\charscalex100 {METOD\uc1\u260X}\par\pard\li1786\ri0\s
l-840\slmult0 \fs72\cf0\f0\charscalex100 {PSYCHOTRONICZN\uc1\u260X}\par\pard\sec
t\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn666\marg
bsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult
0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-21
3\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\r
i0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard
\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-426\slmult0 \fs24\cf0\
f0\charscalex100 {WPROWADZENIE}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\
pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Evelyn M. Monahan uleg
\uc1\u322Xa w wieku 22 lat tragicznemu wypadkowi, w rezultacie ktrego }\par\pard\
li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zosta\uc1\u322Xa ci\uc1\u28
1X\uc1\u380Xko okaleczona: straci\uc1\u322Xa wzrok, dosta\uc1\u322Xa padaczki, a
po czterech latach do\uc1\u322X\uc1\u261Xczy\uc1\u322X si\uc1\u281X }\par\pard\
li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {jeszcze parali\uc1\u380X pr
awego ramienia. Ataki epileptyczne by\uc1\u322Xy szczeglnie cz\uc1\u281Xste (12-1
4 }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {dziennie). Ko\
uc1\u324Xskie dobowe dawki lekw zredukowa\uc1\u322Xy je do 10-ciu. Evelyn czu\uc1
\u322Xa si\uc1\u281X bardzo }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\cha
rscalex100 {nieszcz\uc1\u281X\uc1\u347Xliwa, nie mog\uc1\u322Xa pogodzi\uc1\u263
X si\uc1\u281X ze swoim ci\uc1\u281X\uc1\u380Xkim kalectwem i przez d\uc1\u322Xu
gich 9 lat }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {dr\uc
1\u281Xczy\uc1\u322Xa siebie i otoczenie, kipia\uc1\u322Xa buntem i z\uc1\u322Xo
\uc1\u347Xci\uc1\u261X. A\uc1\u380X przysz\uc1\u322Xo uspokojenie, a mo\uc1\u380
Xe }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wyczerpanie n
erwowe. Zacz\uc1\u281X\uc1\u322Xa rozmy\uc1\u347Xla\uc1\u263X nad ratunkiem dla
siebie. I wtedy przypomnia\uc1\u322Xa }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\
cf0\f0\charscalex100 {sobie wiele ciekawych, dziwnych historii zas\uc1\u322Xysza
nych jeszcze w dzieci\uc1\u324Xstwie. Odgrzebywa\uc1\u322Xa }\par\pard\li760\ri0
\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {w pami\uc1\u281Xci przypadki nag\uc1
\u322Xych uzdrowie\uc1\u324X ludzi, ktrym lekarze nie dawali najmniejszej szansy
}\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wyzdrowienia. Za
cz\uc1\u281X\uc1\u322Xa mozolnie przywo\uc1\u322Xywa\uc1\u263X na pami\uc1\u281X
\uc1\u263X zasady tzw. psychotronicznego }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs

24\cf0\f0\charscalex100 {leczenia, o ktrym wwczas mwi\uc1\u322Xo si\uc1\u281X, \uc1


\u380Xe by\uc1\u322Xo \uc1\u378Xrd\uc1\u322Xem tych wszystkich cudownych }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {uzdrowie\uc1\u324X. Zdec
ydowa\uc1\u322Xa si\uc1\u281X sprbowa\uc1\u263X...}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slm
ult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Wta
jemniczy\uc1\u322Xa dwoje przyjaci\uc1\u322X i we troje rozpocz\uc1\u281Xli stoso
wanie \uc1\u263Xwicze\uc1\u324X, ustalonych w }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult
0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {punktach przez sam\uc1\u261X Evelyn. \uc1\u262Xwic
zyli trzy razy dziennie z wielk\uc1\u261X dok\uc1\u322Xadno\uc1\u347Xci\uc1\u261
X i zapa\uc1\u322Xem. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscale
x100 {By\uc1\u322Xa to przecie\uc1\u380X ostatnia deska ratunku. Po 10-ciu dniac
h E. Monahan odzyska\uc1\u322Xa wzrok. Sta\uc1\u322Xo }\par\pard\li760\ri0\sl-28
0\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {si\uc1\u281X to nagle, raptownie. Jednocze
\uc1\u347Xnie z odzyskaniem wzroku usta\uc1\u322Xy zupe\uc1\u322Xnie ataki }\par
\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {epileptyczne, a w tyd
zie\uc1\u324X p\uc1\u378Xniej ust\uc1\u261Xpi\uc1\u322X parali\uc1\u380X. M\uc1\u
322Xoda kobieta by\uc1\u322Xa ca\uc1\u322Xkowicie zdrowa. }\par\pard\li760\ri0\s
l-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Badania lekarskie nie wykaza\uc1\u322X
y \uc1\u347Xladu \uc1\u380Xadnej choroby. Przepe\uc1\u322Xnia\uc1\u322Xo j\uc1\u
261X szcz\uc1\u281X\uc1\u347Xcie powrotu do }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {zdrowia, do normalnego \uc1\u380Xycia i ogromna niep
rzeparta ch\uc1\u281X\uc1\u263X zapoznania z t\uc1\u261X metod\uc1\u261X jak }\p
ar\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {najwi\uc1\u281Xksze
j ilo\uc1\u347Xci ludzi cierpi\uc1\u261Xcych.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0
\fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Evelyn
mia\uc1\u322Xa uko\uc1\u324Xczone roczne studium psychologii eksperymentalnej na
uniwersytecie w }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{Georgii, w Atlancie. Postanowi\uc1\u322Xa wrci\uc1\u263X do szkolnictwa, by mie\
uc1\u263X ci\uc1\u261Xg\uc1\u322Xe kontakty z lud\uc1\u378Xmi i }\par\pard\li760
\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {mc przekazywa\uc1\u263X im swoj\u
c1\u261X wiedz\uc1\u281X i do\uc1\u347Xwiadczenie z zakresu psychotronicznego le
czenia. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Zamarzy\
uc1\u322Xy jej si\uc1\u281X wyk\uc1\u322Xady na tym\uc1\u380Xe uniwersytecie. Fa
kt, \uc1\u380Xe wyk\uc1\u322Xady z takiego przedmiotu }\par\pard\li760\ri0\sl-28
0\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {nigdy nie istnia\uc1\u322Xy na \uc1\u380Xa
dnym ameryka\uc1\u324Xskim uniwersytecie nie przera\uc1\u380Xa\uc1\u322X jej wca
le. }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Zatelefonowa
\uc1\u322Xa do sekretariatu, wy\uc1\u322Xuszczy\uc1\u322Xa dok\uc1\u322Xadnie se
kretarce o co jej chodzi, poda\uc1\u322Xa }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \f
s24\cf0\f0\charscalex100 {swoje nazwisko oraz numer telefonu i nie zra\uc1\u380X
ona konwencjonalnym zapewnieniem, \uc1\u380Xe je\uc1\u380Xeli }\par\pard\li760\r
i0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {kto\uc1\u347X na uczelni zainteres
uje si\uc1\u281X tym problemem zostanie z ni\uc1\u261X skontaktowany, spokojnie
}\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {czeka\uc1\u322Xa
, \uc1\u263Xwicz\uc1\u261Xc, systematycznie sw\uc1\u261X "cudown\uc1\u261X" tech
nik\uc1\u281X. Wychodzi\uc1\u322Xa z za\uc1\u322Xo\uc1\u380Xenia, \uc1\u380Xe sk
oro }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {moc\uc1\u261
X "swego wy\uc1\u380Xszego Ja", swojej Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci, potrafi
\uc1\u322Xa wyleczy\uc1\u263X w\uc1\u322Xasne ci\uc1\u281X\uc1\u380Xkie }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {kalectwo, to nie ma prze
szkd do rozwi\uc1\u261Xzania przy pomocy tej samej pot\uc1\u281Xgi ka\uc1\u380Xde
j innej }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {sytuacji
\uc1\u380Xyciowej. Jako\uc1\u380X po miesi\uc1\u261Xcu dyrektor Studiw Specjalny
ch na tamtejszym }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{uniwersytecie zaproponowa\uc1\u322X jej wyk\uc1\u322Xady z parapsychologii. Ch\
uc1\u281Xtnie oczywi\uc1\u347Xcie przyj\uc1\u281X\uc1\u322Xa }\par\pard\li760\ri
0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ofert\uc1\u281X i zosta\uc1\u322Xa
instruktorem parapsychologii. Jej wyk\uc1\u322Xadw s\uc1\u322Xucha\uc1\u322Xo prz
eci\uc1\u281Xtnie 250 }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscale
x100 {studentw w ka\uc1\u380Xdym semestrze.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \f

s18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Evelyn by\


uc1\u322Xa zadowolona, ale pragn\uc1\u281X\uc1\u322Xa jeszcze szerszych kontaktw
z lud\uc1\u378Xmi. Marzy\uc1\u322Xa o }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\
cf0\f0\charscalex100 {telewizji, radiu i prasie. W tej intencji ci\uc1\u261Xgle
uprawia\uc1\u322Xa z ogromnym zapa\uc1\u322Xem psychotroniczn\uc1\u261X }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {technik\uc1\u281X. Wierz
y\uc1\u322Xa w jej nieograniczone mo\uc1\u380Xliwo\uc1\u347Xci, by\uc1\u322Xa pe
wna, i\uc1\u380X znikn\uc1\u261X przeszkody, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {stoj\uc1\u261Xce na drodze jej ambitnych planw. Po m
iesi\uc1\u261Xcu zwrci\uc1\u322Xa si\uc1\u281X do niej "Atlanta Journal" z }\par\
pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {propozycj\uc1\u261X na
pisania reporta\uc1\u380Xu na temat jej wyk\uc1\u322Xadw. Nast\uc1\u281Xpny tydzi
e\uc1\u324X przynis\uc1\u322X kontakt z }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100 {telewizj\uc1\u261X. Proponowano udzia\uc1\u322X w program
ie "Georgia dzisiaj", odbieranym przez miliony }\par\pard\sect\sectd\sbkpage\pgw
sxn11893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn666\margbsxn400\pard\li760\
ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\par
d\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-386\slmult0 \fs24\cf0
\f0\charscalex100 {telewidzw-sympatykw. Reakcja na poruszony przez E. Monahan prob
lem by\uc1\u322Xa tak wielka, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\c
harscalex100 {\uc1\u380Xe po trzech tygodniach poproszono j\uc1\u261X o powtrne w
yst\uc1\u261Xpienie w telewizji. W tym czasie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult
0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {mia\uc1\u322Xa te\uc1\u380X pogadanki w radio, o j
ej artyku\uc1\u322Xy ubiega\uc1\u322Xy si\uc1\u281X takie czasopisma, jak "Natio
nal }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Inquire", "M
idnight" i "Time Magazin". Ksi\uc1\u261X\uc1\u380Xki E. M. Monahan ukaza\uc1\u32
2Xy si\uc1\u281X w Japonii, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\cha
rscalex100 {Anglii, RFN, Meksyku i we W\uc1\u322Xoszech. A wi\uc1\u281Xc spe\uc1
\u322Xni\uc1\u322Xy si\uc1\u281X marzenia.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \f
s18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {W swojej k
si\uc1\u261X\uc1\u380Xce, ktrej oryginalny tytu\uc1\u322X brzmi "The miracle of m
etaphysical healing" }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex
100 {autorka w osobistym kontakcie z czytelnikiem, bez reszty, bez zastrze\uc1\u
380Xe\uc1\u324X oddaje mu do }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\ch
arscalex100 {dyspozycji ca\uc1\u322X\uc1\u261X sw\uc1\u261X wiedz\uc1\u281X, swo
je do\uc1\u347Xwiadczenia, pragnie przela\uc1\u263X w niego w\uc1\u322Xasny zapa
\uc1\u322X, }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zach
wyt, sw\uc1\u261X odzyskan\uc1\u261X rado\uc1\u347X\uc1\u263X \uc1\u380Xycia i s
zcz\uc1\u281X\uc1\u347Xcie pomagania innym.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \
fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-413\s
lmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Leczenie psychotroniczne, owa technika wielok
ro\uc1\u263X sprawdzana, nazywana przez Evelyn }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmul
t0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {'"niezawodn\uc1\u261X", "cudown\uc1\u261X" jest n
ies\uc1\u322Xychanie prosta, ale autorka wielokrotnie przestrzega, by }\par\pard
\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {nie zlekcewa\uc1\u380Xy\uc
1\u263X jej, nie odrzuci\uc1\u263X tylko dlatego, \uc1\u380Xe jest tak bardzo do
st\uc1\u281Xpna dla ka\uc1\u380Xdego. I }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs2
4\cf0\f0\charscalex100 {rzeczywi\uc1\u347Xcie, psychotroniczne leczenie nie zwi\
uc1\u261Xzane jest z \uc1\u380Xadnymi wydatkami, nie wymaga }\par\pard\li760\ri0
\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u380Xadnych rekwizytw, \uc1\u380
Xadnego specjalnego wykszta\uc1\u322Xcenia, wymagana jest tylko dobra wola, }\pa
r\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wytrwa\uc1\u322Xo\uc
1\u347X\uc1\u263X, spokj.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\l
i760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0
\charscalex100 {Na czym wi\uc1\u281Xc sprawa polega?}\par\pard\li760\ri0\sl-213\
slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {
Cz\uc1\u322Xowiek jest istot\uc1\u261X wspania\uc1\u322X\uc1\u261X, pot\uc1\u281
X\uc1\u380Xn\uc1\u261X przez nieograniczone si\uc1\u322Xy utajone, z ktrymi }\par
\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {przychodzi ju\uc1\u38
0X na \uc1\u347Xwiat. Dzi\uc1\u281Xki tej pot\uc1\u281Xdze jest w stanie usuwa\u

c1\u263X ze swego \uc1\u380Xycia choroby, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \f


s24\cf0\f0\charscalex100 {kalectwo, zmienia\uc1\u263X przykre sytuacje \uc1\u380
Xyciowe itd., gdy\uc1\u380X z natury rzeczy nale\uc1\u380Xy mu si\uc1\u281X }\pa
r\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {szcz\uc1\u281X\uc1\u
347Xcie, rado\uc1\u347X\uc1\u263X i doskona\uc1\u322Xe zdrowie.}\par\pard\li760\
ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {Na nieszcz\uc1\u281X\uc1\u347Xcie cz\uc1\u322Xowiek jest nie\uc1\u347
Xwiadomy swego wspania\uc1\u322Xego wyposa\uc1\u380Xenia w pot\uc1\u281Xg\uc1\u2
81X i\uc1\u347Xcie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex10
0 {bosk\uc1\u261X. Cierpi, choruje, m\uc1\u281Xczy si\uc1\u281X, narzeka, szuka
rozpaczliwie ratunku i ani si\uc1\u281X domy\uc1\u347Xla, \uc1\u380Xe }\par\pard
\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {on sam posiada moc uzdrawi
ania. Jest jak krl, ktry zapomnia\uc1\u322X, \uc1\u380Xe jest krlem, \uc1\u380Xe ma
p\uc1\u322Xaszcz }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{krlewski na ramionach i z\uc1\u322Xot\uc1\u261X koron\uc1\u281X na g\uc1\u322Xo
wie, uzna\uc1\u322X si\uc1\u281X za \uc1\u380Xebraka, wi\uc1\u281Xc w pyle drogi
}\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {siedzi i \uc1\u
380Xebrze u przechodniw o wsparcie. T\uc1\u281X \uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347X\uc1\u
263X w\uc1\u322Xasnej mocy, w\uc1\u322Xasnych }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult
0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {nieograniczonych mo\uc1\u380Xliwo\uc1\u347Xci, naz
ywa Evelyn M. "naszym wy\uc1\u380Xszym Ja", a moc realizowania }\par\pard\li760\
ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u380Xycze\uc1\u324X, zaspaka
jania potrzeb, zmieniania nawet niekorzystnych okoliczno\uc1\u347Xci \uc1\u380Xy
ciowych - }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {nad\uc
1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci\uc1\u261X. Umys\uc1\u322Xem \uc1\u347Xwiadomym okre\u
c1\u347Xla autorka \uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347X\uc1\u263X otaczaj\uc1\u261Xcych n
as }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {realiw. To umy
s\uc1\u322X \uc1\u347Xwiadomy rejestruje wszystkie nasze spostrze\uc1\u380Xenia,
odczucia, wydarzenia, }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscal
ex100 {on zarz\uc1\u261Xdza pami\uc1\u281Xci\uc1\u261X, on wyci\uc1\u261Xga wnio
ski, planuje itd. itd. On wreszcie ulega chorobom, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\s
lmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {cierpieniom, odczuwa rado\uc1\u347X\uc1\u263X
, szcz\uc1\u281X\uc1\u347Xcie, strach, rozpacz itd. Umys\uc1\u322X \uc1\u347Xwia
domy jest }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ograni
czony w swoich mo\uc1\u380Xliwo\uc1\u347Xciach, on te\uc1\u380X jest "\uc1\u347X
lepy" - jak si\uc1\u281X wyra\uc1\u380Xa Monahan - na }\par\pard\li760\ri0\sl-26
6\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {istnienie naszego "wy\uc1\u380Xszego Ja".}
\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \
fs24\cf0\f0\charscalex100 {Ot\uc1\u380X, \uc1\u380Xeby skutecznie pos\uc1\u322Xu\
uc1\u380Xy\uc1\u263X si\uc1\u281X technik\uc1\u261X psychotronicznego dzia\uc1\u
322Xania, trzeba odwo\uc1\u322Xa\uc1\u263X si\uc1\u281X }\par\pard\li760\ri0\sl280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {do swego pot\uc1\u281X\uc1\u380Xnego "wy
\uc1\u380Xszego Ja" oraz w\uc1\u322Xasnej nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci i...
\uc1\u380X\uc1\u261Xda\uc1\u263X. Nie prosi\uc1\u263X, }\par\pard\li760\ri0\sl-2
66\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {b\uc1\u322Xaga\uc1\u263X i \uc1\u380Xebra
\uc1\u263X, a spokojnie, zdecydowanie rozkazywa\uc1\u263X. W swoich instrukcjach
Evelyn M. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {nigdy
nie podaje s\uc1\u322Xowa "prosz\uc1\u281X" czy "b\uc1\u322Xagam", lecz "chc\uc
1\u281X", "pragn\uc1\u281X", "rozkazuj\uc1\u281X", }\par\pard\li760\ri0\sl-280\s
lmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"zarz\uc1\u261Xdam". Wychodzi ona z za\uc1\u3
22Xo\uc1\u380Xenia, \uc1\u380Xe si\uc1\u281Xgamy po swoje, \uc1\u380Xe s\uc1\u26
1X to dobra zaprogramowane }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {dla nas od pocz\uc1\u261Xtku \uc1\u347Xwiata, utracone przez nas prze
z niewiedz\uc1\u281X, ograniczono\uc1\u347X\uc1\u263X i w\uc1\u322Xasn\uc1\u261X
}\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {s\uc1\u322Xabo\
uc1\u347X\uc1\u263X. W ufnym \uc1\u380X\uc1\u261Xdaniu tych wszystkich dobrodzie
jstw jest jakie\uc1\u347X odci\uc1\u281Xcie si\uc1\u281X od }\par\pard\li760\ri0
\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {dotychczasowego mylnego, tragicznego
w skutkach stanowiska ludzko\uc1\u347Xci, a powrt na }\par\pard\li760\ri0\sl-266
\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {w\uc1\u322Xa\uc1\u347Xciwe miejsce, wyznacz

one nam od wiekw. Warunkiem powodzenia w \uc1\u380Xyciu i to }\par\pard\sect\sect


d\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn666\margbsxn40
0\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs1
8\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-386\slmu
lt0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {warunkiem wielokrotnie podkre\uc1\u347Xlanym prz
ez autork\uc1\u281X, jest absolutne zerwanie z "negatywnym }\par\pard\li760\ri0\
sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {my\uc1\u347Xleniem".}\par\pard\li760\
ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {Negatywne my\uc1\u347Xlenie to nie tylko pesymizm, zw\uc1\u261Xtpieni
e, rozpacz. To tak\uc1\u380Xe wrogie, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\
cf0\f0\charscalex100 {nie\uc1\u380Xyczliwe uczucia, zawi\uc1\u347X\uc1\u263X, ra
do\uc1\u347X\uc1\u263X z cudzego nieszcz\uc1\u281X\uc1\u347Xcia, pogarda, nienaw
i\uc1\u347X\uc1\u263X itd. My\uc1\u347Xlenie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {negatywne, jak twierdzi autorka, jest chorob\uc1\u2
61X sam\uc1\u261X w sobie, przynosi cierpienie, bl, choroby }\par\pard\li760\ri0\
sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {umys\uc1\u322Xu i cia\uc1\u322Xa, a n
awet \uc1\u347Xmier\uc1\u263X. Od tych niebezpiecznych my\uc1\u347Xli nale\uc1\u
380Xy si\uc1\u281X odwraca\uc1\u263X, nie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \f
s24\cf0\f0\charscalex100 {zatrzymywa\uc1\u263X ich w umy\uc1\u347Xle, zast\uc1\u
281Xpowa\uc1\u263X innymi radosnymi, pozytywnymi. "Nigdy nie }\par\pard\li760\ri
0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {pozwoli\uc1\u263X, by my\uc1\u347Xl
i negatywne zagnie\uc1\u378Xdzi\uc1\u322Xy si\uc1\u281X w twym umy\uc1\u347Xle"
- przestrzega autorka.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li7
60\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Gdy wiec postanowili\uc1\u347X
my odwo\uc1\u322Xa\uc1\u263X si\uc1\u281X do tej drzemi\uc1\u261Xcej w nas pot\u
c1\u281Xgi i wyciszyli\uc1\u347Xmy swj }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\
cf0\f0\charscalex100 {umys\uc1\u322X, usuwaj\uc1\u261Xc wszystkie negatywne my\u
c1\u347Xli, mo\uc1\u380Xemy przyst\uc1\u261Xpi\uc1\u263X teraz do samej techniki
}\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {psychotroniczne
go leczenia, bardziej szczeg\uc1\u322Xowo podanej przez autork\uc1\u281X.}\par\pa
rd\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf
0\f0\charscalex100 {Pami\uc1\u281Xtajmy jednak, \uc1\u380Xe do precyzji wykonani
a dochodzi si\uc1\u281X z czasem. przez cierpliwo\uc1\u347X\uc1\u263X i }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wytrwa\uc1\u322Xo\uc1\u3
47X\uc1\u263X. Nie \uc1\u380X\uc1\u261Xdajmy od siebie ju\uc1\u380X na pocz\uc1\
u261Xtku idealnego dostosowania si\uc1\u281X do }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmu
lt0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wskazwek autorki. Chodzi o nastawienie, zrozumien
ie i dobre ch\uc1\u281Xci. Do E. Monahan }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs
24\cf0\f0\charscalex100 {zg\uc1\u322Xasza\uc1\u322Xo si\uc1\u281X mnstwo ludzi, b
yli w\uc1\u347Xrd nich nieufni, oporni, bardzo krytycznie nastawieni. }\par\pard\
li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Nikt z nas przecie\uc1\u380
X nie s\uc1\u261Xdzi, \uc1\u380Xe od razu potrafi wyciszy\uc1\u263X swj umys\uc1\
u322X, usun\uc1\u261X\uc1\u263X wszystkie }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \f
s24\cf0\f0\charscalex100 {negatywne my\uc1\u347Xli, rozlu\uc1\u378Xni\uc1\u263X
cia\uc1\u322Xo w idealnym relaksie itd.. a jednak i oni osi\uc1\u261Xgali to cze
go tak }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {bardzo pr
agn\uc1\u281Xli.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0
\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsca
lex100 {Technika psychotronicznego leczenia sk\uc1\u322Xada si\uc1\u281X z trzec
h cz\uc1\u281X\uc1\u347Xci:}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\par
d\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {1. przygotowania}\par\par
d\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0
\f0\charscalex100 {2. odwo\uc1\u322Xania si\uc1\u281X do swojej Nad\uc1\u347Xwia
domo\uc1\u347Xci}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0
\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {3. zako\uc1\u324Xczenia}\par\pard\li
760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\
charscalex100 {I przygotowanie i zako\uc1\u324Xczenie s\uc1\u261X \uc1\u263Xwicz
eniami oddechowymi, po\uc1\u322X\uc1\u261Xczonymi z g\uc1\u322X\uc1\u281Xbokim }
\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {relaksem. Cia\uc1
\u322Xo i umys\uc1\u322X od\uc1\u347Xwie\uc1\u380Xone g\uc1\u322X\uc1\u281Xbokim

i oddechami, dog\uc1\u322X\uc1\u281Xbnie rozlu\uc1\u378Xnione, wyra\uc1\u380Xaj\


uc1\u261X }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {stan w
olny od napi\uc1\u281X\uc1\u263X fizycznych i psychicznych, stan b\uc1\u322Xogi,
godny kontaktu z }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci\uc1\u261X. Gdyby\uc1\u347Xmy si\uc1\u281X g\u
c1\u322X\uc1\u281Xbiej nad tym zastanowili, sami doszliby\uc1\u347Xmy do wniosku
, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u380Xe ja
ko istoty stworzone na obraz i podobie\uc1\u324Xstwo Bo\uc1\u380Xe jeste\uc1\u34
7Xmy pot\uc1\u281X\uc1\u380Xni sami w sobie i \uc1\u380Xe }\par\pard\li760\ri0\s
l-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {trzeba nam tylko odci\uc1\u261X\uc1\u2
63X si\uc1\u281X na chwil\uc1\u281X od stresw dnia codziennego, wyciszy\uc1\u263X
si\uc1\u281X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {we
wn\uc1\u281Xtrznie, by skontaktowa\uc1\u263X si\uc1\u281X z ow\uc1\u261X wy\uc1\
u380Xsz\uc1\u261X si\uc1\u322X\uc1\u261X w nas utajon\uc1\u261X i... zakomunikow
a\uc1\u263X swoje }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{pragnienia. Spe\uc1\u322Xnienie ich przez nasze "wy\uc1\u380Xsze Ja" nie ulega
dla E. Monahan najmniejszej }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\ch
arscalex100 {w\uc1\u261Xtpliwo\uc1\u347Xci. By nas o tym przekona\uc1\u263X poda
je ca\uc1\u322Xy szereg uzdrowie\uc1\u324X ludzi, cierpi\uc1\u261Xcych na }\par\
pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {bardzo r\uc1\u380Xne ch
oroby. Autorka prowadzi\uc1\u322Xa dok\uc1\u322Xadn\uc1\u261X dokumentacj\uc1\u2
81X ka\uc1\u380Xdego przypadku i }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f
0\charscalex100 {wybra\uc1\u322Xa niektre z nich, oczywi\uc1\u347Xcie za zgod\uc1
\u261X zainteresowanych.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\l
i760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0
\charscalex100 {"Gdy po raz pierwszy zjawi\uc1\u322X si\uc1\u281X u mnie Roy M.,
wiedzia\uc1\u322Xam, \uc1\u380Xe nie tylko cierpi, ale \uc1\u380Xe jest }\par\p
ard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {pe\uc1\u322Xen pesymizm
u i sceptyzmu. Od lat cierpia\uc1\u322X na krzy\uc1\u380X, nosi\uc1\u322X pas or
topedyczny, ledwie si\uc1\u281X }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0
\charscalex100 {porusza\uc1\u322X, od 4 lat nie pracowa\uc1\u322X, - "pani du\uc
1\u380Xo mwi o tym cudownym leczeniu, ale jestem }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmu
lt0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {przekonany, \uc1\u380Xe mnie osobi\uc1\u347Xcie
nic ju\uc1\u380X nie pomo\uc1\u380Xe". - Mr. M., przy tego rodzaju nastawieniu,
}\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {by\uc1\u322Xabym
szczerze zdziwiona, gdyby cokolwiek panu pomog\uc1\u322Xo. Pa\uc1\u324Xskie my\
uc1\u347Xli negatywne }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscale
x100 {trzymaj\uc1\u261X pana w klatce cierpie\uc1\u324X, jak w wi\uc1\u281Xzieni
u." Gdy mu cierpliwie t\uc1\u322Xumaczy\uc1\u322Xam, \uc1\u380Xe jego }\par\pard
\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn666\
margbsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\sl
mult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\s
l-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {w\uc1\u322Xasne, negatywne my\uc1\u347
Xli s\uc1\u261X g\uc1\u322Xwn\uc1\u261X przyczyn\uc1\u261X blw krzy\uc1\u380Xa, pat
rzy\uc1\u322X na mnie z najwy\uc1\u380Xszym }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {zdziwieniem i jawn\uc1\u261X dezaprobat\uc1\u261X. W
ko\uc1\u324Xcu jednak przyrzek\uc1\u322X zastosowa\uc1\u263X si\uc1\u281X do mo
jej }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {instrukcji i
by\uc1\u263X ze mn\uc1\u261X w kontakcie. Po dwch tygodniach zadzwoni\uc1\u322X:
nie odczuwa\uc1\u322X \uc1\u380Xadnych }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs2
4\cf0\f0\charscalex100 {bli, wyrzuci\uc1\u322X pas ortopedyczny, mg\uc1\u322X si\u
c1\u281X swobodnie porusza\uc1\u263X. Za kilka tygodni wrci\uc1\u322X do }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {pracy i dawa\uc1\u322X s
obie doskonale rad\uc1\u281X. By\uc1\u322X str\uc1\u380Xem w domu towarowym i do
jego obowi\uc1\u261Xzkw }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscal
ex100 {nale\uc1\u380Xa\uc1\u322Xo wchodzenie na pi\uc1\u281Xtra 2-3 razy dzienni
e. Zosta\uc1\u322X entuzjastycznym propagatorem idei }\par\pard\li760\ri0\sl-266
\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {psychotronicznego leczenia. - "Ka\uc1\u380X
dy powinien pozna\uc1\u263X t\uc1\u281X cudown\uc1\u261X metod\uc1\u281X leczeni
a. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Zgrzytam z\uc

1\u281Xbami ze z\uc1\u322Xo\uc1\u347Xci, gdy my\uc1\u347Xl\uc1\u281X o tylu lata


ch sp\uc1\u281Xdzonych w blu. Niech pani nie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {przestaje mwi\uc1\u263X o tym ludziom. By\uc1\u322Xob
y grzechem zatrzymywa\uc1\u263X co\uc1\u347X takiego tylko dla siebie".}\par\par
d\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0
\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {METODA PSYCHOTRON
ICZNA W PRAKTYCE}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0
\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {1. Wybierz spokojne miejsce, po\uc1\
u322X\uc1\u380X si\uc1\u281X lub usi\uc1\u261Xd\uc1\u378X na krze\uc1\u347Xle z o
parciem, by wygodnie oprze\uc1\u263X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\c
f0\f0\charscalex100 {g\uc1\u322Xow\uc1\u281X. Dla pocz\uc1\u261Xtkuj\uc1\u261Xcy
ch odpowiedniejsze b\uc1\u281Xdzie wygodne po\uc1\u322Xo\uc1\u380Xenie si\uc1\u2
81X.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmu
lt0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {2. Zamknij oczy i obserwuj spokojnie swj oddech,
nie kontroluj\uc1\u261Xc go. Rozlu\uc1\u378Xnij mi\uc1\u281X\uc1\u347Xnie }\par\
pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ca\uc1\u322Xego cia\uc
1\u322Xa, od twarzy poczynaj\uc1\u261Xc a\uc1\u380X do palcw ng.}\par\pard\li760\r
i0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {3. Wci\uc1\u261Xgnij g\uc1\u322X\uc1\u281Xboko powietrze przez nos, ro
zci\uc1\u261Xgnij p\uc1\u322Xuca i przepon\uc1\u281X. Obserwuj }\par\pard\li760\
ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wewn\uc1\u281Xtrznym okiem swj odd
ech, wyobra\uc1\u378X sobie, jak powietrze przep\uc1\u322Xywa przez cia\uc1\u322
Xo, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ko\uc1\u324X
cz\uc1\u261Xc w okolicach mzgu. Przy wydechu (rwnie\uc1\u380X tylko przez nos) zwa
lniaj mi\uc1\u281X\uc1\u347Xnie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0
\charscalex100 {brzucha i pogr\uc1\u261X\uc1\u380Xaj w relaksie ca\uc1\u322Xe ci
a\uc1\u322Xo i umys\uc1\u322X. Powtrz to \uc1\u263Xwiczenie trzy razy, za ka\uc1\
u380Xdym }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {razem s
taraj\uc1\u261Xc si\uc1\u281X pog\uc1\u322X\uc1\u281Xbi\uc1\u263X relaks.}\par\p
ard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\c
f0\f0\charscalex100 {4. Stwrz w umy\uc1\u347Xle obraz systemu kr\uc1\u261X\uc1\u3
80Xenia. Wyobra\uc1\u378X sobie wszystkie naczynia krwiono\uc1\u347Xne, }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {t\uc1\u281Xtnice, \uc1\u
380Xy\uc1\u322Xy, naczy\uc1\u324Xka w\uc1\u322Xoskowate. Znajduj\uc1\u261Xc si\u
c1\u281X w g\uc1\u322X\uc1\u281Xbokim rwnomiernym rozlu\uc1\u378Xnieniu, }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {u\uc1\u347Xwiadom sobie
przep\uc1\u322Xyw krwi przez cia\uc1\u322Xo. Powtarzaj w my\uc1\u347Xli: "Pragn\
uc1\u281X, aby mj system }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsca
lex100 {krwiono\uc1\u347Xny by\uc1\u322X w ca\uc1\u322Xkowitej harmonii ze sob\u
c1\u261X samym i z innymi systemami mego }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs
24\cf0\f0\charscalex100 {organizmu. Pragn\uc1\u281X, aby usun\uc1\u261X\uc1\u322
X wszystkie zanieczyszczenia z mojego cia\uc1\u322Xa i wnis\uc1\u322X now\uc1\u26
1X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {energi\uc1\u2
81X do wszystkich komrek mego organizmu".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs1
8\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {5. Przedstaw
sobie swj system oddechowy. Pozwl, by uformowa\uc1\u322X si\uc1\u281X wyra\uc1\u3
78Xny obraz twych }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{p\uc1\u322Xuc, niech si\uc1\u281X rozpr\uc1\u281X\uc1\u380Xaj\uc1\u261X i kurc
z\uc1\u261X, niech zaopatruj\uc1\u261X w tlen twj organizm. W umy\uc1\u347Xle }\p
ar\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {powtarzaj: "Pot\uc1
\u281Xg\uc1\u261X mojej nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci rozkazuj\uc1\u281X, aby
mj aparat oddechowy doskona\uc1\u322Xe }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100 {pracowa\uc1\u322X i pozostawa\uc1\u322X w doskonalej harm
onii ze sob\uc1\u261X i wszystkimi pozosta\uc1\u322Xymi systemami }\par\pard\li7
60\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {mego cia\uc1\u322Xa".}\par\par
d\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0
\f0\charscalex100 {6. Wyobra\uc1\u378X sobie teraz swj system trawienny. Stwrz wyr
a\uc1\u378Xny obraz \uc1\u380Xo\uc1\u322X\uc1\u261Xdka, jelit cienkich i }\par\p
ard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {grubych. Powtarzaj w my
\uc1\u347Xli nast\uc1\u281Xpuj\uc1\u261Xce s\uc1\u322Xowa: "Przez moc Nad\uc1\u3

47Xwiadomo\uc1\u347Xci pragn\uc1\u281X, aby mj }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult


0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {system trawienny wyci\uc1\u261Xga\uc1\u322X maksim
um korzy\uc1\u347Xci z po\uc1\u380Xywienia jakie przyjmuj\uc1\u281X oraz by }\pa
r\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {pozostawa\uc1\u322X
w ca\uc1\u322Xkowitej harmonii ze sob\uc1\u261X i ca\uc1\u322Xym moim organizmem
.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {7. Ujrzyj w umy\uc1\u347Xle obraz swego serca i pow
tarzaj w my\uc1\u347Xli: "Moc\uc1\u261X Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci }\par\p
ard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {rozkazuj\uc1\u281X, by
serce moje pracowa\uc1\u322Xo wydajnie, spokojnie, bez zak\uc1\u322Xce\uc1\u324X.
\uc1\u379Xycz\uc1\u281X sobie, by }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0
\f0\charscalex100 {pozostawa\uc1\u322Xo w ca\uc1\u322Xkowitej harmonii ze sob\uc
1\u261X samym i ca\uc1\u322Xym moim organizmem".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmu
lt0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {8. W
ytwrz w swym umy\uc1\u347Xle obraz w\uc1\u322Xa\uc1\u347Xciwego szkieletu. Niech
twe wewn\uc1\u281Xtrzne oko ujrzy }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\
f0\charscalex100 {wszystkie ko\uc1\u347Xci i stawy. Mw w umy\uc1\u347Xle. "Przez
niezwyk\uc1\u322X\uc1\u261X moc mojej Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci }\par\par
d\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {rozkazuj\uc1\u281X, aby w
szystkie zwapnienia, zgrubienia i schorzenia mego szkieletu natychmiast }\par\pa
rd\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn66
6\margbsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\
slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0
\sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zosta\uc1\u322Xy usuni\uc1\u281Xte,
a chore komrki od\uc1\u322X\uc1\u261Xczone, zast\uc1\u261Xpione zdrowymi i wydalo
ne z organizmu }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {j
ako obci\uc1\u261X\uc1\u380Xenie, burz\uc1\u261Xce harmoni\uc1\u281X mego cia\uc
1\u322Xa".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-33
3\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {9. Teraz ujrzyj w umy\uc1\u347Xle siebie s
amego. Niech ten twj portret odzwierciedla doskona\uc1\u322Xe }\par\pard\li760\ri
0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zdrowie. Z tym obrazem przed oczyma
powtarzaj nast\uc1\u281Xpuj\uc1\u261Xce s\uc1\u322Xowa: "Pragn\uc1\u281X aby ws
zystkie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {systemy
mego cia\uc1\u322Xa pozostawa\uc1\u322Xy w ca\uc1\u322Xkowitej wzajemnej harmoni
i. Przez pot\uc1\u281Xg\uc1\u281X mojej }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs2
4\cf0\f0\charscalex100 {Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci zarz\uc1\u261Xdzam, aby
cia\uc1\u322Xo moje cieszy\uc1\u322Xo si\uc1\u281X idealnym zdrowiem, a wszystk
ie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {choroby zosta
\uc1\u322Xy usuni\uc1\u281Xte jako dysharmonia".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmu
lt0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {10.
Oddychaj g\uc1\u322X\uc1\u281Xboko, przeponowo. Pozwl, by twj umys\uc1\u322X towar
zyszy\uc1\u322X oddechowi przez }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0
\charscalex100 {cia\uc1\u322Xo, ko\uc1\u324Xcz\uc1\u261Xc na doprowadzeniu go do
szczytu g\uc1\u322Xowy. Powtrz to \uc1\u263Xwiczenie trzy razy, }\par\pard\li760
\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {pogr\uc1\u261X\uc1\u380Xaj\uc1\u
261Xc si\uc1\u281X za ka\uc1\u380Xdym razem w g\uc1\u322X\uc1\u281Xbszy relaks.
Powtarzaj w my\uc1\u347Xli: "Jestem doskonale }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult
0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zdrowy na ciele i umy\uc1\u347Xle".}\par\pard\li76
0\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\ch
arscalex100 {11. Przez chwil\uc1\u281X oddychaj spokojnie, nie kontroluj\uc1\u26
1Xc oddechu, nadal utrzymuj\uc1\u261Xc cia\uc1\u322Xo w }\par\pard\li760\ri0\sl280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {odpr\uc1\u281X\uc1\u380Xeniu.}\par\pard\
li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f
0\charscalex100 {12. Otwrz oczy i id\uc1\u378X do codziennych zaj\uc1\u281X\uc1\u
263X.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slm
ult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Technika ta, w\uc1\u322Xa\uc1\u347Xciwie prakty
kowana, zajmuje w przybli\uc1\u380Xeniu 15 minut dziennie. \uc1\u262Xwiczy\uc1\u
263X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {mo\uc1\u380
Xna jeden raz dziennie, do trzech razy mo\uc1\u380Xliwie w rwnych odst\uc1\u281Xp
ach czasu, zreszt\uc1\u261X \uc1\u380Xycie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \

fs24\cf0\f0\charscalex100 {narzuca r\uc1\u380Xne ograniczenia i sztywnych ram nie


da si\uc1\u281X wprowadzi\uc1\u263X.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\c
f0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Psychotroniczne
leczenie mo\uc1\u380Xna stosowa\uc1\u263X nie tylko w odniesieniu do siebie, w
ten sposb }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {mo\uc1\
u380Xna skutecznie pomaga\uc1\u263X tak\uc1\u380Xe innym. Odleg\uc1\u322Xo\uc1\u
347X\uc1\u263X przestrzeni nie stanowi \uc1\u380Xadnej }\par\pard\li760\ri0\sl-2
80\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {przeszkody dla psychotronicznego leczenia
. Twoje lecz\uc1\u261Xce my\uc1\u347Xli p\uc1\u281Xdz\uc1\u261X z pr\uc1\u281Xdk
o\uc1\u347Xci\uc1\u261X \uc1\u347Xwiat\uc1\u322Xa i }\par\pard\li760\ri0\sl-266\
slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {s\uc1\u261X poddane najpot\uc1\u281X\uc1\u38
0Xniejszej sile we wszech\uc1\u347Xwiecie - pot\uc1\u281Xdze Nad\uc1\u347Xwiadom
o\uc1\u347Xci.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\s
l-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscale
x100 {PRZYK\uc1\u321XADY EFEKTW PRAKTYKI PSYCHOTRONICZNEJ}\par\pard\li760\ri0\sl213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex1
00 {"Bob C. mia\uc1\u322X 15 lat. Uleg\uc1\u322X katastrofie samochodowej i wynis
\uc1\u322X z niej rozlegle rany: drugiego i }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {trzeciego stopnia poparzenia. W pierwszych kilku tyg
odniach cierpienia m\uc1\u322Xodego cz\uc1\u322Xowieka }\par\pard\li760\ri0\sl-2
66\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u322Xagodzono narkotykami, lecz nads
zed\uc1\u322X czas, kiedy to narkotyki odstawiono z obawy przed }\par\pard\li760
\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {na\uc1\u322Xogiem. Rany, dalekie
jeszcze od wygojenia, przysparza\uc1\u322Xy pacjentowi wiele blu, to te\uc1\u380
X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {pokj jego wype\
uc1\u322Xnia\uc1\u322Xy j\uc1\u281Xki i b\uc1\u322Xagania o pomoc. Po pomoc do m
nie zg\uc1\u322Xosi\uc1\u322Xa si\uc1\u281X Boba matka. }\par\pard\li760\ri0\sl266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Obydwoje rodzice natychmiast przyst\uc1\
u261Xpili do stosowania techniki psychotronicznego }\par\pard\li760\ri0\sl-280\s
lmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {leczenia. W godzin\uc1\u281X p\uc1\u378Xniej B
ob popad\uc1\u322X w spokojny sen, pierwszy od czterech dni. Zacz\uc1\u281X\uc1\
u322Xy }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {te\uc1\u3
80X wyra\uc1\u378Xnie ust\uc1\u281Xpowa\uc1\u263X ble i chory szybko powraca\uc1\
u322X do zdrowia. Jeszcze przed }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0
\charscalex100 {zastosowaniem psychotronicznego leczenia ustalono na konsylium l
ekarskim, \uc1\u380Xe konieczne }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0
\charscalex100 {b\uc1\u281Xd\uc1\u261X rozlegle przeszczepy skrne, a to poci\uc1\
u261Xgnie za sob\uc1\u261X szereg operacji. Mrs. C. z rado\uc1\u347Xci\uc1\u261X
}\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zawiadomi\uc1\u
322Xa mnie, \uc1\u380Xe Boba ostatecznie czekaj\uc1\u261X tylko dwie, a mo\uc1\u
380Xe tylko jedna operacja".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pa
rd\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf
0\f0\charscalex100 {"Linda J. ogromnie interesowa\uc1\u322Xa si\uc1\u281X techni
k\uc1\u261X psychotronicznego leczenia. Chodzi\uc1\u322Xa na }\par\pard\li760\ri
0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wyk\uc1\u322Xady z parapsychologii
na uniwersytecie Georia State. Zapozna\uc1\u322Xa z tym problemem wielu }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {swoich przyjaci\uc1\u322X
, a tak\uc1\u380Xe przyjaci\uc1\u322X tych przyjaci\uc1\u322X. Jedynie siostra jej
, Judy oraz szwagier, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscale
x100 {mieszkaj\uc1\u261Xcy zreszt\uc1\u261X w odleg\uc1\u322Xo\uc1\u347Xci 1000
km od Georgii, ostro krytykowali Lindy wiar\uc1\u281X w }\par\pard\li760\ri0\sl280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"takie g\uc1\u322Xupoty". Ale zdarzy\uc1
\u322Xo si\uc1\u281X, \uc1\u380Xe Judy bardzo niebezpiecznie zrani\uc1\u322Xa ok
o ostrym drutem i }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{lekarze uwa\uc1\u380Xali je w 95 % za stracone. Szwagier zawiadomi\uc1\u322X L
inde o wypadku telefonicznie i }\par\pard\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn1
6840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn666\margbsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\slmul
t0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-2
13\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex10
0 {jak to w obliczu niebezpiecze\uc1\u324Xstwa bywa, niepomny na niedawn\uc1\u26

1X jeszcze zjadliw\uc1\u261X krytyk\uc1\u281X, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmul


t0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {b\uc1\u322Xaga\uc1\u322X o pomoc Linde, a przez n
i\uc1\u261X i mnie. Niezw\uc1\u322Xocznie obie przyst\uc1\u261Xpi\uc1\u322Xy\uc1
\u347Xmy do }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {psyc
hotronicznego leczenia. Uzgodni\uc1\u322Xy\uc1\u347Xmy mi\uc1\u281Xdzy sob\uc1\u
261X, \uc1\u380Xe do 10-tej godziny nast\uc1\u281Xpnego }\par\pard\li760\ri0\sl266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {dnia, kiedy lekarze zdecyduj\uc1\u261X,
czy da si\uc1\u281X unikn\uc1\u261X\uc1\u263X operacji, prze\uc1\u347Xlemy do Ju
dy cudowne si\uc1\u322Xy }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsc
alex100 {lecznicze a\uc1\u380X cztery razy. W po\uc1\u322Xudnie nadesz\uc1\u322X
a radosna wiadomo\uc1\u347X\uc1\u263X: nie ma potrzeby operacji. }\par\pard\li76
0\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Telefonowa\uc1\u322X Bob, powie
dzia\uc1\u322X, \uc1\u380Xe lekarze z ogromnym zdziwieniem stwierdzili, \uc1\u38
0Xe zranione }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {oko
przez noc samo si\uc1\u281X zregenerowa\uc1\u322Xo. W tej sytuacji b\uc1\u281Xd
\uc1\u261X konieczne szk\uc1\u322Xa kontaktowe. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmu
lt0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Linda wiedzia\uc1\u322Xa, \uc1\u380Xe Judy nie z
nosi\uc1\u322Xa okularw i chc\uc1\u261Xc oszcz\uc1\u281Xdzi\uc1\u263X jej tej prz
ykro\uc1\u347Xci zwrci\uc1\u322Xa }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f
0\charscalex100 {si\uc1\u281X do mnie z ponown\uc1\u261X pro\uc1\u347Xb\uc1\u261
X, a mianowicie, bym razem z ni\uc1\u261X za po\uc1\u347Xrednictwem }\par\pard\l
i760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {psychotronicznego leczenia u
ratowa\uc1\u322Xa Judy od noszenia szkie\uc1\u322X. Oczywi\uc1\u347Xcie zgodzi\u
c1\u322Xam si\uc1\u281X. Po }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\cha
rscalex100 {tygodniu, bo wtedy w\uc1\u322Xa\uc1\u347Xnie mia\uc1\u322Xa by\uc1\u
263X Judy na badaniu kontrolnym, mia\uc1\u322Xam znowu telefon. }\par\pard\li760
\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {G\uc1\u322Xos Lindy drga\uc1\u32
2X rado\uc1\u347Xci\uc1\u261X: "Siostra nie potrzebuje nosi\uc1\u263X okularw lek
arz orzek\uc1\u322X, \uc1\u380Xe oko jest w }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {100 % zdrowe. Przypisywa\uc1\u322X t\uc1\u281X popra
w\uc1\u281X noszeniu szkie\uc1\u322X korekcyjnych. Wtedy Judy wyj\uc1\u281X\uc1\
u322Xa z }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {torebki
niezrealizowan\uc1\u261X recept\uc1\u281X na okulary. Os\uc1\u322Xupienie lekar
za nie da si\uc1\u281X wyrazi\uc1\u263X s\uc1\u322Xowami". }\par\pard\li760\ri0\
sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Judy i jej m\uc1\u261X\uc1\u380X popa
dli w tym wypadku w drug\uc1\u261X skrajno\uc1\u347X\uc1\u263X. Zawsze twierdz\u
c1\u281X, \uc1\u380Xe leczenie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\
charscalex100 {psychotroniczne powinno i\uc1\u347X\uc1\u263X rwnolegle z leczenie
m medycznym, a nie zamiast niego. Tym }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\
cf0\f0\charscalex100 {nie mniej by\uc1\u322Xam bardzo szcz\uc1\u281X\uc1\u347Xli
wa razem z nimi.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0
\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsca
lex100 {"Jean L. zg\uc1\u322Xosi\uc1\u322Xa si\uc1\u281X do mnie ogromnie przybi
ta psychicznie. W\uc1\u322Xa\uc1\u347Xnie stwierdzono u niej guz }\par\pard\li76
0\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {piersi, ktry chocia\uc1\u380X \u
c1\u322Xagodny, musia\uc1\u322X by\uc1\u263X w najbli\uc1\u380Xszej przysz\uc1\u
322Xo\uc1\u347Xci operacyjnie usuni\uc1\u281Xty. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slm
ult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Operacja oznacza\uc1\u322Xa d\uc1\u322Xu\uc1\u3
80Xszy pobyt w szpitalu, Jean mia\uc1\u322Xa troje ma\uc1\u322Xych dzieci (2, 4
i 6 lat), a }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {m\uc
1\u261X\uc1\u380X by\uc1\u322X w ci\uc1\u261Xg\uc1\u322Xych s\uc1\u322Xu\uc1\u38
0Xbowych wyjazdach. Da\uc1\u322Xam jej wypisan\uc1\u261X na kartce technik\uc1\u
281X "punkt po }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {p
unkcie", wyt\uc1\u322Xumaczywszy przedtem na czym polega leczenie psychotroniczn
e i jak zwykle }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {p
rosi\uc1\u322Xam o wiadomo\uc1\u347Xci. Po trzech dniach mia\uc1\u322Xam telefon
: "Wrcilam w\uc1\u322Xa\uc1\u347Xnie z kontrolnego }\par\pard\li760\ri0\sl-280\sl
mult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {prze\uc1\u347Xwietlenia. Guz znikn\uc1\u261X\u
c1\u322X. Jestem ogromnie szcz\uc1\u281X\uc1\u347Xliwa". Jean i jej m\uc1\u261X\
uc1\u380X Marcin pozostawali }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\ch

arscalex100 {ze mn\uc1\u261X w kontakcie. Nie tylko sami \uc1\u263Xwiczyli trzy


razy dziennie, lecz nauczyli tego najstarsze }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {dziecko. "Gdy podrosn\uc1\u261X troch\uc1\u281X mni
ejsze dzieci, do\uc1\u322X\uc1\u261Xcz\uc1\u261X i one do tych rodzinnych \uc1\u
263Xwicze\uc1\u324X - }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscale
x100 {twierdzili z zapa\uc1\u322Xem".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\c
f0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {Wszystkie te choroby zostaly wyleczone przy pomocy
tej samej techniki psychotronicznego }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\c
f0\f0\charscalex100 {leczenia. Posiada ono swoje niezmienne zasady, uj\uc1\u281X
te w punkty i podpunkty; a r\uc1\u380Xnice w }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {poszczeglnych wypadkach chorobowych dotycz\uc1\u261X
tylko poszczeglnych s\uc1\u322Xw i terminw.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs1
8\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Leczenie psy
chotroniczne polega na odwo\uc1\u322Xaniu si\uc1\u281X do swego Wy\uc1\u380Xszeg
o Ja, do pot\uc1\u281Xgi w\uc1\u322Xasnej }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \f
s24\cf0\f0\charscalex100 {Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci, na przedstawieniu sw
ego pragnienia oraz na utrwaleniu ich przez }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {umys\uc1\u322Xowe prze\uc1\u380Xywanie scenek rado\u
c1\u347Xci, szcz\uc1\u281X\uc1\u347Xcia z odzyskanego zdrowia, gratulacji }\par\
pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {najbli\uc1\u380Xszych
i scenki w gabinecie lekarza, ktry ze zdziwieniem, ale i z rado\uc1\u347Xci\uc1\u
261X stwierdza }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {a
bsolutne wyleczenie z choroby. Proste, \uc1\u322Xatwe, a tak bardzo nam potrzebn
e! Przywyk\uc1\u322Xszy w }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {wyobra\uc1\u378Xni do w\uc1\u322Xasnej tryskaj\uc1\u261Xcej zdrowiem i
rado\uc1\u347Xci\uc1\u261X sylwetki, du\uc1\u380Xo \uc1\u322Xatwiej b\uc1\u281X
dzie w ni\uc1\u261X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex1
00 {uwierzy\uc1\u263X na jawie.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par
\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Technika psychotronic
znego leczenia \uc1\u347Xlepoty}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par
\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Wst\uc1\u281Xp:}\par\
pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {1. Wybierz spokojne mi
ejsce, po\uc1\u322X\uc1\u380X si\uc1\u281X wygodnie lub usi\uc1\u261Xd\uc1\u378X,
opieraj\uc1\u261Xc g\uc1\u322Xow\uc1\u281X o oparcie }\par\pard\li760\ri0\sl-28
0\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {krzes\uc1\u322Xa.}\par\pard\li760\ri0\sl-2
80\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {2. Zamknij oczy i przez chwil\uc1\u281X o
bserwuj swj oddech, nie kontroluj\uc1\u261Xc go. Rozlu\uc1\u378Xnij cale }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {cia\uc1\u322Xo.}\par\par
d\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn666
\margbsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\s
lmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\
sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {3. Oddychaj przez nos, g\uc1\u322X\uc
1\u281Xboko, przeponowo. Przy wdechu obserwuj wewn\uc1\u281Xtrznym okiem }\par\p
ard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {powietrze utleniaj\uc1\
u261Xc ca\uc1\u322Xy twj organizm. Doprowad\uc1\u378X w wyobra\uc1\u378Xni to obf
ite utlenienie do }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{partii mzgu. Przy wydechu rozlu\uc1\u378Xnij ca\uc1\u322Xkowicie mi\uc1\u281X\u
c1\u347Xnie brzucha j pogr\uc1\u261X\uc1\u380Xaj w g\uc1\u322X\uc1\u281Xbokim }\
par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {relaksie ca\uc1\u3
22Xe cia\uc1\u322Xo i umys\uc1\u322X. Powtrz to \uc1\u263Xwiczenie trzy razy, za
ka\uc1\u380Xdym razem usi\uc1\u322Xuj jeszcze }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult
0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {bardziej pog\uc1\u322X\uc1\u281Xbi\uc1\u263X relak
s.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult
0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Cz\uc1\u281X\uc1\u347X\uc1\u263X \uc1\u347Xrodkowa
, zasadnicza:}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl
-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {1. Powtarzaj w umy\uc1\u347Xle nast\uc1
\u281Xpuj\uc1\u261Xce s\uc1\u322Xowa: "Przez bezgraniczn\uc1\u261X pot\uc1\u281X
g\uc1\u281X mojej Nie\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci }\par\pard\li760\ri0\sl-266\s
lmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {i g\uc1\u322X\uc1\u281Xbok\uc1\u261X m\uc1\u2

61Xdro\uc1\u347X\uc1\u263X "wy\uc1\u380Xszego Ja" rozkazuje, by zmobilizowane zo


sta\uc1\u322Xy ogromne zasoby }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\c
harscalex100 {energii, istniej\uc1\u261Xce wewn\uc1\u261Xtrz mnie i poza mn\uc1\
u261X, aby obdarzy\uc1\u263X mnie \uc1\u347Xwiat\uc1\u322Xem oczu. Wszystkie }\p
ar\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {komrki mego cia\uc1\
u322Xa zniszczone i chore s\uc1\u261X w tej chwili uzdrawiane, tak \uc1\u380Xe \
uc1\u380Xadna choroba nie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {ma prawa we mnie istnie\uc1\u263X, a dar widzenia jest mi zwrcony". 2.
Ujrzyj w swym mentalnym }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsca
lex100 {filmie siebie z uzdrowionym wzrokiem, rozgl\uc1\u261Xdaj\uc1\u261Xcego s
i\uc1\u281X doko\uc1\u322Xa i napawaj\uc1\u261Xcego oczy }\par\pard\li760\ri0\sl
-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {widokami nigdy lub dawno nie widzianymi
. Otaczaj\uc1\u261X ci\uc1\u281X krewni lub przyjaciele, \uc1\u347Xciskaj\uc1\u2
61X ci\uc1\u281X, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{gratuluj\uc1\u261X i mwi\uc1\u261X takie lub temu podobne s\uc1\u322Xowa: "To w
spaniale, \uc1\u380Xe mo\uc1\u380Xesz widzie\uc1\u263X. Nigdy }\par\pard\li760\r
i0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {bym nie uwierzy\uc1\u322X, \uc1\u3
80Xe to mo\uc1\u380Xliwe, ale trudno zaprzeczy\uc1\u263X faktom. Ogromnie si\uc1
\u281X cieszymy i }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{gratulujemy". - "Dzi\uc1\u281Xki za udzia\uc1\u322X w moim szcz\uc1\u281X\uc1\
u347Xciu. Masz racj\uc1\u281X, to cudownie mc widzie\uc1\u263X."}\par\pard\li760\
ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {3. Stwrz w umy\uc1\u347Xle scenk\uc1\u281X w gabinecie lekarza. Bada w
zrok i mwi ze zdziwieniem: "Nie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\
charscalex100 {pojmuj\uc1\u281X, jak to si\uc1\u281X sta\uc1\u322Xo, medycznie n
ie mog\uc1\u281X tego wyt\uc1\u322Xumaczy\uc1\u263X, lecz stwierdzam fakt, \uc1\
u380Xe }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {pani norm
alnie widzi. Ogromnie si\uc1\u281X ciesz\uc1\u281X i gratuluj\uc1\u281X".}\par\p
ard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\c
f0\f0\charscalex100 {Zako\uc1\u324Xczenie:}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \f
s18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Oddychaj g
\uc1\u322X\uc1\u281Xboko przez nos. Przy wdechu obserwuj wewn\uc1\u281Xtrznym ok
iem powietrze, obficie }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscal
ex100 {utleniaj\uc1\u261Xce ca\uc1\u322Xy twj organizm. Doprowad\uc1\u378X je w w
yobra\uc1\u378Xni do partii mzgu. Przy wydechu }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult
0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {rozlu\uc1\u378Xniaj ca\uc1\u322Xkowicie mi\uc1\u28
1X\uc1\u347Xnie brzucha i pogr\uc1\u261X\uc1\u380Xaj w g\uc1\u322X\uc1\u281Xboki
m relaksie ca\uc1\u322Xe cia\uc1\u322Xo i umys\uc1\u322X. }\par\pard\li760\ri0\s
l-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Powtrz to \uc1\u263Xwiczenie trzy razy,
za ka\uc1\u380Xdym razem jeszcze bardziej rozlu\uc1\u378Xniaj\uc1\u261Xc ca\uc1
\u322Xe cia\uc1\u322Xo.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li
760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {2. Obserwuj przez chwil\uc1\u
281X swj oddech, nie kontroluj\uc1\u261Xc go. Pozostawaj w relaksie.}\par\pard\li
760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\
charscalex100 {3. Otwrz oczy i wr\uc1\u263X do codziennych obowi\uc1\u261Xzkw.}\par
\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u262Xwiczy\uc1\u263X trzy razy dziennie.}\par\pard\l
i760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\pa
r\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {TECHNIKA PSYCHOTRONI
CZNEGO LECZENIA PARALI\uc1\u379XU}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\p
ar\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {1. Wybierz spokojne
miejsce...}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-3
46\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {2. Zamknij oczy i obserwuj swj oddech nie
kontroluj\uc1\u261Xc go...}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard
\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {3. Oddychaj g\uc1\u322X\uc
1\u281Xboko przez nos...}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\l
i760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {4. Powtarzaj w umy\uc1\u347X
le nast\uc1\u281Xpuj\uc1\u261Xce s\uc1\u322Xowa: "Przez bezgraniczn\uc1\u261X po
t\uc1\u281Xg\uc1\u281X mojej }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\ch
arscalex100 {Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xc\uc1\u322X i g\uc1\u322X\uc1\u281Xbo

k\uc1\u261X m\uc1\u261Xdro\uc1\u347X\uc1\u263X mego "wy\uc1\u380Xszego Ja'' rozk


azuj\uc1\u281X, by zmobilizowane }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f
0\charscalex100 {zosta\uc1\u322Xy ogromne zasoby energii, istniej\uc1\u261Xce we
wn\uc1\u261Xtrz mnie i poza mn\uc1\u261X, by obdarzy\uc1\u263X mnie }\par\pard\l
i760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {absolutnym zdrowiem. Wszystk
ie komrki mego cia\uc1\u322Xa zniszczone lub zagro\uc1\u380Xone parali\uc1\u380Xe
m s\uc1\u261X }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {w
tej chwili uzdrawiane, tak \uc1\u380Xe \uc1\u380Xadna choroba nie ma prawa we mn
ie istnie\uc1\u263X. Cz\uc1\u322Xonki, ktre }\par\pard\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn1
1893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn666\margbsxn466\pard\li760\ri0\
sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li
760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\
charscalex100 {niegdy\uc1\u347X by\uc1\u322Xy ograniczone w ruchach s\uc1\u261X
obecnie doskonale sprawne".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\par
d\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {5. Stwrz obraz samego sieb
ie. Swobodnie, z gracj\uc1\u261X poruszasz sparali\uc1\u380Xowan\uc1\u261X cz\uc
1\u281X\uc1\u347Xci\uc1\u261X cia\uc1\u322Xa. }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult
0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Obserwuj to bardzo dok\uc1\u322Xadnie, napawaj si\
uc1\u281X lekko\uc1\u347Xci\uc1\u261X swych ruchw. Us\uc1\u322Xysz w umy\uc1\u347
Xle }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {radosne zdzi
wienie otoczenia: "W jaki sposb, na mi\uc1\u322Xo\uc1\u347X\uc1\u263X Bosk\uc1\u2
61X, wyleczy\uc1\u322Xe\uc1\u347X si\uc1\u281X z parali\uc1\u380Xu? }\par\pard\l
i760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Przecie\uc1\u380X lekarze uw
a\uc1\u380Xali to za absolutnie niemo\uc1\u380Xliwe. Serdecznie si\uc1\u281X cie
szymy razem z tob\uc1\u261X. }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\ch
arscalex100 {Cudownie jest widzie\uc1\u263X ci\uc1\u281X w takim stanie".}\par\p
ard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\c
f0\f0\charscalex100 {6. Stwrz teraz scenk\uc1\u281X w gabinecie lekarza, klry mwi z
radosnym zdziwieniem: "Nie }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\cha
rscalex100 {my\uc1\u347Xla\uc1\u322Xem, \uc1\u380Xe kiedykolwiek nast\uc1\u261Xp
i dzie\uc1\u324X, gdy b\uc1\u281Xdzie pani mog\uc1\u322Xa pos\uc1\u322Xugiwa\uc1
\u263X si\uc1\u281X swym }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsc
alex100 {sparali\uc1\u380Xowanym ramieniem. Nie rozumiem jak to si\uc1\u281X sta
\uc1\u322Xo, ale ogromnie si\uc1\u281X ciesz\uc1\u281X i }\par\pard\li760\ri0\sl
-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {gratuluj\uc1\u281X".}\par\pard\li760\ri
0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsc
alex100 {7. Oddychaj g\uc1\u322X\uc1\u281Xboko przez nos...}\par\pard\li760\ri0\
sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscal
ex100 {8. Obserwuj swj oddech nie kontroluj\uc1\u261Xc go...}\par\pard\li760\ri0\
sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscal
ex100 {9. Otwrz oczy...}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li7
60\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u262Xwiczy\uc1\u263X trzy
razy dziennie.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\
sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Zdziwienia krewnych, przyjaci\uc1\u322
X i lekarzy z ca\uc1\u322Xkowitego szybkiego wyleczenia s\uc1\u261X bardzo }\par
\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {potrzebnym, sensownym
przygotowaniem do podobnych prze\uc1\u380Xy\uc1\u263X w rzeczywisto\uc1\u347Xci
.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0
\fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {TECHNIK
A PSYCHOTRONICZNEGO LECZENIA EPILEPSJI}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\
cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {1. Wybierz spo
kojne miejsce...}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0
\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {2. Zamknij oczy...}\par\pard\li760\r
i0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {3. Oddychaj g\uc1\u322X\uc1\u281Xboko...}\par\pard\li760\ri0\sl-213\sl
mult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {4.
Powtarzaj w umy\uc1\u347Xle: "Przez bezgraniczn\uc1\u261X pot\uc1\u281Xg\uc1\u2
81X mojej Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci g\uc1\u322X\uc1\u281Xbok\uc1\u261X m\
uc1\u261Xdro\uc1\u347X\uc1\u263X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f
0\charscalex100 {"mego wy\uc1\u380Xszego Ja" rozkazuj\uc1\u281X, bym w tej chwil

i zosta\uc1\u322Xa uleczona z epilepsji i atakw }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmul


t0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {epileptycznych. Rozkazuj\uc1\u281X, by psychotron
iczne leczenie przynios\uc1\u322Xo mi nowe si\uc1\u322Xy i dar }\par\pard\li760\
ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wspania\uc1\u322Xego zdrowia. Nie
chc\uc1\u281X by\uc1\u263X epileptykiem ju\uc1\u380X nigdy wi\uc1\u281Xcej".}\p
ar\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs
24\cf0\f0\charscalex100 {7. Stwrz umys\uc1\u322Xowy filmik, przedstawiaj\uc1\u261
Xcy ci\uc1\u281X w otoczeniu przyjaci\uc1\u322X czy rodziny. Niech si\uc1\u281X }
\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ciesz\uc1\u261X r
azem z tob\uc1\u261X, gratuluj\uc1\u261X ci i mwi\uc1\u261X: "Tak si\uc1\u281X ci
eszymy, \uc1\u380Xe ju\uc1\u380X nie cierpisz na epilepsj\uc1\u281X. }\par\pard\
li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Pewne, \uc1\u380Xe ty sam j
este\uc1\u347X jeszcze szcz\uc1\u281X\uc1\u347Xliwszy, ale i my nie posiadamy si
\uc1\u281X z rado\uc1\u347Xci, \uc1\u380Xe ju\uc1\u380X si\uc1\u281X }\par\pard\
li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {nie m\uc1\u281Xczysz".}\par
\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100 {8. A teraz niech nast\uc1\u261Xpi scenka z lekarzem: "Nie
rozumiem jakim sposobem odzyska\uc1\u322Xa pani }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slm
ult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ca\uc1\u322Xkowite zdrowie, ale jestem szcz\uc1
\u281X\uc1\u347Xliwy razem z pani\uc1\u261X".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0
\fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {7. Oddy
chaj g\uc1\u322X\uc1\u281Xboko...}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\p
ar\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {8. Obserwuj swj odde
ch nie kontroluj\uc1\u261Xc go...}\par\pard\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsx
n16840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn666\margbsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\slm
ult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl
-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex
100 {9. Otwrz oczy...}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760
\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u262Xwiczy\uc1\u263X co naj
mniej trzy razy dziennie.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\
li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f
0\charscalex100 {Evelyn Monahan bardzo usilnie i wielokrotnie przestrzega przed
negatywnymi my\uc1\u347Xlami, ktre }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\
f0\charscalex100 {s\uc1\u261X udr\uc1\u281Xk\uc1\u261X cz\uc1\u322Xowieka i srnu
tn\uc1\u261X gwarancj\uc1\u261X choroby.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs1
8\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {S\uc1\u261X
my\uc1\u347Xli negatywne czynne, agresywne w stosunku do innych, wrogie, krzywdz
\uc1\u261Xce, m\uc1\u347Xciwe, }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\
charscalex100 {oraz my\uc1\u347Xli negatywne bierne, wynikaj\uc1\u261Xce z poczu
cia upokorzenia, odrzucenia, skrzywdzenia }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \f
s24\cf0\f0\charscalex100 {kogo\uc1\u347X itd. I jedne i drugie (najcz\uc1\u281X\
uc1\u347Xciej wyst\uc1\u281Xpuje w formie mieszanej) s\uc1\u261X \uc1\u378Xrd\uc1
\u322Xem wielu }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {c
horb, jak\uc1\u380Xe cz\uc1\u281Xsto artretyzmu, reumatyzmu, zapalenia staww, wrzo
dw \uc1\u380Xo\uc1\u322X\uc1\u261Xdka, astmy, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {zaburze\uc1\u324X mowy i innych. Nie przypadkowo wi
\uc1\u281Xc wprowadza autorka w instrukcji }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \
fs24\cf0\f0\charscalex100 {psychotronicznego leczenia artretyzmu uroczyste wyzna
nie: "Daruj\uc1\u281X wszelkie urazy, jakie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {kiedykolwiek czu\uc1\u322Xam w stosunku do innych i
pragn\uc1\u281X, aby ludzie ci post\uc1\u281Xpowali zawsze w }\par\pard\li760\ri
0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {harmonii ze swym najwy\uc1\u380Xszy
m dobrem". S\uc1\u322Xusznie te\uc1\u380X twierdzi na innym miejscu, \uc1\u380Xe
"ilekro\uc1\u263X }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex10
0 {odczuwasz niech\uc1\u281X\uc1\u263X do jakiej\uc1\u347X ludzkiej istoty i pod
trzymujesz to uczucie, ograbiasz sam siebie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {z energii, ktr\uc1\u261X normalnie mg\uc1\u322Xby\uc1\
u347X wykorzysta\uc1\u263X dla zachowania twego fizycznego i }\par\pard\li760\ri
0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {psychologicznego zdrowia. \uc1\u379
Xadna pretensja do kogo\uc1\u347X nie jest tak wa\uc1\u380Xna, jak twoje w\uc1\u

322Xasne }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zdrowie


i g\uc1\u322Xupcem by\uc1\u322Xby cz\uc1\u322Xowiek, gdyby pozwoli\uc1\u322X, \
uc1\u380Xeby tego rodzaju przeszkoda stan\uc1\u281X\uc1\u322Xa na }\par\pard\li7
60\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {drodze wyleczenia si\uc1\u281X
z artretyzmu czy reumatyzmu. Masz nie tylko prawo, ale i obowi\uc1\u261Xzek }\p
ar\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {korzysta\uc1\u263X
z pot\uc1\u281Xgi swojej Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci dla dobra w\uc1\u322Xa
snego zdrowia w my\uc1\u347Xl znanego na }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs
24\cf0\f0\charscalex100 {pozr paradoksalnego powiedzenia: "Pan Bg pomaga tym, ktrzy
sobie pomagaj\uc1\u261X." }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {Zapami\uc1\u281Xtaj Czytelniku "twoje cia\uc1\u322Xo chce by\uc1\u263
X zdrowe i jest w najwy\uc1\u380Xszym stopniu }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult
0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zainteresowane odbiorem energii, ktr\uc1\u261X mu p
rzesy\uc1\u322Xasz za po\uc1\u347Xrednictwem twego "wy\uc1\u380Xszego }\par\pard
\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Ja". Naprawd\uc1\u281X, tw
oje cia\uc1\u322Xo jest wspania\uc1\u322Xym organizmem i tylko najwy\uc1\u380Xsz
a Inteligencja mog\uc1\u322Xa }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\c
harscalex100 {je powo\uc1\u322Xa\uc1\u263X do istnienia. Ta sama Inteligencja st
worzy\uc1\u322Xa twj umys\uc1\u322X, ktry posiada moc }\par\pard\li760\ri0\sl-280\
slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {oddzia\uc1\u322Xywania na cia\uc1\u322Xo. Tw
oj\uc1\u261X spraw\uc1\u261X jest zadba\uc1\u263X, by wp\uc1\u322Xyw ten by\uc1\
u322X zawsze pozytywny. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsca
lex100 {Mo\uc1\u380Xesz z tego wyci\uc1\u261Xgn\uc1\u261X\uc1\u263X wniosek, \uc
1\u380Xe umys\uc1\u322X jest tworem bardziej doskona\uc1\u322Xym, ni\uc1\u380X c
ia\uc1\u322Xo."}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\
sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscal
ex100 {"Zuzanna R., m\uc1\u322Xoda jeszcze, 32-letnia kobieta, od dwch lat przyku
ta by\uc1\u322Xa do wzka }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsca
lex100 {inwalidzkiego. Zniekszta\uc1\u322Xcaj\uc1\u261Xcy artretyzm zaatakowa\uc
1\u322X nie tylko nogi, ale i kr\uc1\u281Xgos\uc1\u322Xup. By\uc1\u322Xa }\par\p
ard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u380Xon\uc1\u261X
i matk\uc1\u261X dwch ch\uc1\u322Xopcw (4 i 6 lat). \uc1\u379Xycie nie uk\uc1\u322
Xada\uc1\u322Xo si\uc1\u281X \uc1\u322Xatwo. Cierpia\uc1\u322Xa fizycznie i }\pa
r\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {psychicznie. Wiedzia
\uc1\u322Xa, \uc1\u380Xe jest ogromnym ci\uc1\u281X\uc1\u380Xarem dla rodziny. L
ekdrze nie wiele byli w }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsca
lex100 {stanie pomc. Z rozpacz\uc1\u261X zwrci\uc1\u322Xa si\uc1\u281X do mnie. Pr
zedyskutowa\uc1\u322Xy\uc1\u347Xmy technik\uc1\u281X }\par\pard\li760\ri0\sl-266
\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {psychotronicznego leczenia i Zuzanna z zapa
leniem zacz\uc1\u281X\uc1\u322Xa \uc1\u263Xwiczy\uc1\u263X. Po trzech tygodniach
}\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zapuka\uc1\u322
X kto\uc1\u347X do moich drzwi i do pokoju wesz\uc1\u322Xa u\uc1\u347Xmiechni\uc
1\u281Xta Zuzanna. - "Nie wie pani, kto }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs2
4\cf0\f0\charscalex100 {by chcia\uc1\u322X kupi\uc1\u263X wzek inwalidzki?" - za\
uc1\u380Xartowala. By\uc1\u322Xa w\uc1\u322Xa\uc1\u347Xnie na kontrolnej wizycie
u }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {swego lekarza
, ktry widz\uc1\u261Xc jej lekki chd zaniemwi\uc1\u322X ze zdziwienia. ("Chcia\uc1\
u322Xam ju\uc1\u380X wzywa\uc1\u263X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\c
f0\f0\charscalex100 {lekarza do swego doktora, tak byl zaszokowany"). Obecnie Zu
zanna nie tylko chodzi, ale }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\cha
rscalex100 {potrafi biega\uc1\u263X i to tak szybko, \uc1\u380Xe nie ka\uc1\u380
Xdy m\uc1\u322Xody ch\uc1\u322Xopak mo\uc1\u380Xe j\uc1\u261X dogoni\uc1\u263X.}
\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \
fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Siedem l
at cierpienia na wrzd \uc1\u380Xo\uc1\u322X\uc1\u261Xdka uczyni\uc1\u322Xo z Rysz
arda K. cz\uc1\u322Xowieka wyczerpanego }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs2
4\cf0\f0\charscalex100 {fizycznie, psychicznie i finansowo. Byl od 14-stu lat wy
\uc1\u380Xszym wojskowym. Po 7-miu latach }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \f
s24\cf0\f0\charscalex100 {stresw i sta\uc1\u322Xych napi\uc1\u281X\uc1\u263X nerw
owych zachorowa\uc1\u322X na owrzodzenie \uc1\u380Xo\uc1\u322X\uc1\u261Xdka. Poc

z\uc1\u261Xtkowo s\uc1\u261Xdzi\uc1\u322X, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \


fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u380Xe nie b\uc1\u281Xdzie tak trudno \uc1\u380X
y\uc1\u263X z tym schorzeniem i \uc1\u380Xe nie jest to zbyt wysoka cena. jak\uc
1\u261X p\uc1\u322Xaci za }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {presti\uc1\u380X w swej jednostce i wysokie uposa\uc1\u380Xenie finans
owe. Ble dokuczaly mu jednak coraz }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\
f0\charscalex100 {bardziej. Ka\uc1\u380Xdego tygodnia musia\uc1\u322X dzie\uc1\u
324X lub dwa zostawa\uc1\u263X w domu. Ta nieobecno\uc1\u347X\uc1\u263X w pracy
}\par\pard\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn133\ma
rgtsxn666\margbsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0
\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\l
i760\ri0\sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {denerwowa\uc1\u322Xa go i je
szcze bardziej pogarsza\uc1\u322Xa stan zdrowia. Po skontaktowaniu si\uc1\u281X
ze mn\uc1\u261X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {
rozpocz\uc1\u261X\uc1\u322X energicznie leczenie metod\uc1\u261X psychotroniczn\
uc1\u261X. Po tygodniu zadzwoni\uc1\u322X, \uc1\u380Xe nie }\par\pard\li760\ri0\
sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {odczuwa bli, a po nast\uc1\u281Xpnych
10 dniach zawiadomi\uc1\u322X, \uc1\u380X\uc1\u261X Rentgen nie wykaza\uc1\u322X
\uc1\u347Xladu wrzodu }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscal
ex100 {\uc1\u380Xo\uc1\u322X\uc1\u261Xdka. Niepotrzebne ju\uc1\u380X by\uc1\u322
Xy lekarstwa i uci\uc1\u261X\uc1\u380Xliwa dieta. Jeszcze p\uc1\u378Xniej donis\uc
1\u322X, \uc1\u380Xe }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex
100 {awansowa\uc1\u322X, zwi\uc1\u281Xkszy\uc1\u322Xy si\uc1\u281X obowi\uc1\u26
1Xzki, ale nie narzeka\uc1\u322X, nigdy w \uc1\u380Xyciu nie czu\uc1\u322X si\uc
1\u281X lepiej. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {
Oczywi\uc1\u347Xcie codziennie uprawia\uc1\u322X technik\uc1\u281X psychotronicz
nego leczenia".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\
sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscal
ex100 {"Katarzyna N. mia\uc1\u322Xa 50 lat i od 10 lat cierpia\uc1\u322Xa na zap
alenie staww w obu ramionach. }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\ch
arscalex100 {Zacz\uc1\u281X\uc1\u322Xy\uc1\u347Xmy leczenie. Katarzyna by\uc1\u3
22Xa jedn\uc1\u261X z najbardziej zdyscyplinowanych osb, jakie }\par\pard\li760\r
i0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {kiedykolwiek spotka\uc1\u322Xam, n
ie zdziwi\uc1\u322Xam si\uc1\u281X wi\uc1\u281Xc, gdy po trzech dniach zawiadomi
\uc1\u322Xa mnie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{telefonicznie, \uc1\u380Xe nie odczuwa ju\uc1\u380X \uc1\u380Xadnych blw. Rentgen
nie wykaza\uc1\u322X nawet \uc1\u347Xladw }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \f
s24\cf0\f0\charscalex100 {zapalenia staww. - ,,Lekarz by\uc1\u322X bardzo zdziwon
y, ale nie wiem kto by\uc1\u322X bardziej szcz\uc1\u281X\uc1\u347Xliwy, }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ja czy on". Ostatnio s\u
c1\u322Xysza\uc1\u322Xam, \uc1\u380Xe Katarzyna rozpocz\uc1\u281X\uc1\u322Xa pra
c\uc1\u281X w szpitalu. Chce w ten sposb }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs2
4\cf0\f0\charscalex100 {mie\uc1\u263X okazj\uc1\u281X zaznajamiania cierpi\uc1\u
261Xcych ludzi z niezwyk\uc1\u322X\uc1\u261X technik\uc1\u261X psychotronicznego
}\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {leczenia."}\par
\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18
\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Karen R. od
wczesnego dzieci\uc1\u324Xstwa cierpia\uc1\u322Xa na zaburzenia mowy. Po kilku d
o\uc1\u347X\uc1\u263X g\uc1\u322Xadko }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\
cf0\f0\charscalex100 {wypowiedzianych s\uc1\u322Xowach nast\uc1\u281Xpowa\uc1\u3
22Xy coraz d\uc1\u322Xu\uc1\u380Xsze przerwy, po\uc1\u322X\uc1\u261Xczone z nerw
owymi }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {grymasami
twarzy, A by\uc1\u322Xa to m\uc1\u322Xoda, atrakcyjna, 23-letnia kobieta. Jej wi
zyta trwa\uc1\u322Xa u mnie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\cha
rscalex100 {bardzo d\uc1\u322Xugo, zanim opowiedzia\uc1\u322Xa swoj\uc1\u261X hi
stori\uc1\u281X, i poprosi\uc1\u322Xa o pomoc. By\uc1\u322Xa najstarsza z }\par\
pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {trojga dzieci, by\uc1\
u322Xa przed rodzicami odpowiedzialna za m\uc1\u322Xodsze rodze\uc1\u324Xstwo. W
wieku 4,5 lat }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {z
acz\uc1\u281X\uc1\u322Xa si\uc1\u281X j\uc1\u261Xka\uc1\u263X. Rodzice nie leczy

li jej s\uc1\u261Xdz\uc1\u261Xc, \uc1\u380Xe wyro\uc1\u347Xnie z tego. Sta\uc1\u


322Xo si\uc1\u281X jednak }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {odwrotnie. Nauka nie sz\uc1\u322Xa najlepiej, odpowiedzi w klasie by\u
c1\u322Xy tortur\uc1\u261X. Nie wytrzyma\uc1\u322Xa, }\par\pard\li760\ri0\sl-280
\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {rzuci\uc1\u322Xa szko\uc1\u322X\uc1\u281X i
posz\uc1\u322Xa do takiej pracy, gdzie mog\uc1\u322Xa milcze\uc1\u263X: Zosta\u
c1\u322Xa szwaczk\uc1\u261X w du\uc1\u380Xym }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {przedsi\uc1\u281Xbiorstwie. Karen dobrze pracowa\uc
1\u322Xa, lecz zawsze awanse j\uc1\u261X omija\uc1\u322Xy. Latami }\par\pard\li7
60\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wykonywa\uc1\u322Xa t\uc1\u281
X sam\uc1\u261X prac\uc1\u281X i czu\uc1\u322Xa, \uc1\u380Xe ju\uc1\u380X d\uc1\
u322Xu\uc1\u380Xej nie wytrzyma jako milcz\uc1\u261Xcy automat.}\par\pard\li760\
ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {Z zapa\uc1\u322Xem rozpocz\uc1\u281X\uc1\u322Xa \uc1\u263Xwiczenia ps
ychotroniczne. Po tygodniu zatelefonowa\uc1\u322Xa. Do\uc1\u347X\uc1\u263X \uc1\
u322Xatwo }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {mo\uc1
\u380Xna j\uc1\u261X by\uc1\u322Xo zrozumie\uc1\u263X. Przerwy mi\uc1\u281Xdzy s
\uc1\u322Xowami by\uc1\u322Xy do\uc1\u347X\uc1\u263X krtkie i rzadkie. Nast\uc1\u
281Xpny }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {telefon
mia\uc1\u322Xam od niej po dwch tygodniach. Gdybym nie wiedzia\uc1\u322Xa o jej u
przednim j\uc1\u261Xkaniu }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {si\uc1\u281X, nigdy bym jej o t\uc1\u281X przypad\uc1\u322Xo\uc1\u347X
\uc1\u263X nie pos\uc1\u261Xdzi\uc1\u322Xa. Dowiedzia\uc1\u322Xam si\uc1\u281X,
\uc1\u380Xe ju\uc1\u380X po 10-ciu dniach }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \f
s24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u263Xwicze\uc1\u324X nie j\uc1\u261Xka\uc1\u322Xa
si\uc1\u281X, \uc1\u380Xe jest bardzo szcz\uc1\u281X\uc1\u347Xliwa i najwi\uc1\
u281Xkszym jej pragnieniem by\uc1\u322Xo }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs
24\cf0\f0\charscalex100 {zapoznanie innych ludzi z t\uc1\u261X metod\uc1\u261X".
}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0
\fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Wiele ra
zy podkre\uc1\u347Xla\uc1\u322Xam ju\uc1\u380X w tej ksi\uc1\u261X\uc1\u380Xce,
\uc1\u380Xe umys\uc1\u322X mo\uc1\u380Xe doprowadzi\uc1\u263X do choroby. Mo\uc1
\u380Xe co }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {prawd
a ogromnie pomc w odzyskaniu zdrowia, ale o wiele cz\uc1\u281X\uc1\u347Xciej prze
z my\uc1\u347Xli negatywne }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {szkodzi cia\uc1\u322Xu. Od prawiekw cz\uc1\u322Xowiek pozwoli\uc1\u322
X, by cia\uc1\u322Xo jego ponosi\uc1\u322Xo konsekwencje }\par\pard\li760\ri0\sl
-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {negatywnych emocji i psychicznych depre
sji. Rezultatem tego s\uc1\u261X m. in. \uc1\u347Xlepota, }\par\pard\li760\ri0\s
l-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zaniemwienie, cz\uc1\u281X\uc1\u347Xcio
wy lub ca\uc1\u322Xkowity parali\uc1\u380X i wiele, wiele innych chorb. Smutnym j
est }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {fakt, \uc1\u
380Xe ogromna ilo\uc1\u347X\uc1\u263X ludzi cierpi dzi\uc1\u347X na przypad\uc1\
u322Xo\uc1\u347Xci tylko dlatego, \uc1\u380Xe nie nauczono ich }\par\pard\li760\
ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {korzysta\uc1\u263X z pot\uc1\u281
Xgi si\uc1\u322Xy w\uc1\u322Xasnej Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci, ktra leczy w
szystkie choroby fizyczne, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {psychiczne i umys\uc1\u322Xowe.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \f
s18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\sl
mult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Dawid L. m\uc1\u322Xody 25-letni m\uc1\u281X\
uc1\u380Xczyzna, le\uc1\u380Xa\uc1\u322X 5,5 roku kompletnie sparali\uc1\u380Xow
any. Ruchy jego }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {
ogranicza\uc1\u322Xy si\uc1\u281X tylko do poruszania wargami i oczami. Parali\u
c1\u380X nast\uc1\u261Xpi\uc1\u322X nagle, }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \
fs24\cf0\f0\charscalex100 {niespodziewanie. Chcia\uc1\u322X pewnego dnia wsta\uc
1\u263X z \uc1\u322X\uc1\u380Xka na \uc1\u347Xniadanie i ju\uc1\u380X nie mg\uc1\u
322X. \uc1\u377Xrd\uc1\u322Xem }\par\pard\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16
840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn666\margbsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\slmult
0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-21
3\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100

{tego nieszcz\uc1\u281X\uc1\u347Xcia by\uc1\u322Xy sprawy ambicjonalne: Dawid b


y\uc1\u322X przewra\uc1\u380Xliwiony na punkcie w\uc1\u322Xasnej }\par\pard\li76
0\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {osoby. Mia\uc1\u322X wygrowan\uc
1\u261X ambicj\uc1\u281X i wszystkich podejrzewa\uc1\u322X o niedocenianie go.}\
par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \f
s24\cf0\f0\charscalex100 {O pomoc do mnie zg\uc1\u322Xosi\uc1\u322Xa si\uc1\u281
X jego matka. Oboje z synem zacz\uc1\u281Xli rygorystycznie stosowa\uc1\u263X }\
par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {technik\uc1\u281X
psychotronicznego leczenia. Po dwch i p\uc1\u322X tygodniu zatelefonowa\uc1\u322Xa
pani L. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {prosz\u
c1\u261Xc, bym natychmiast przysz\uc1\u322Xa do nich. Zapewnia\uc1\u322Xa, \uc1\
u380Xe sprawa jest bardzo pilna. Gdy }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\c
f0\f0\charscalex100 {otworzy\uc1\u322Xam drzwi ich domu, wybieg\uc1\u322X naprze
ciw mnie Dawid i entuzjastycznie chwyci\uc1\u322X mnie }\par\pard\li760\ri0\sl-2
80\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {w ramiona. Nie mg\uc1\u322X sobie darowa\u
c1\u263X, \uc1\u380Xe przez tyle czasu by\uc1\u322X przykuty do wzka przez w\uc1\
u322Xasne }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {negaty
wne my\uc1\u347Xli i przez w\uc1\u322Xasn\uc1\u261X niewiedz\uc1\u281X. Obecnie
pa\uc1\u322Xa\uc1\u322X ch\uc1\u281Xci\uc1\u261X niesienia pomocy innym }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ludziom, rwnie\uc1\u380X
ofiarom parali\uc1\u380Xu.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard
\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-413\slmult0 \fs24\cf0\
f0\charscalex100 {Poniewa\uc1\u380X choroba Dawida L. wyros\uc1\u322Xa na pod\uc
1\u322Xo\uc1\u380Xu napi\uc1\u281X\uc1\u263X psychicznych, E. Monahan doda\uc1\u
322Xa }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {do instruk
cji "punkt po punkcie" dodatkowy rozkaz wyciszenia tych w\uc1\u322Xa\uc1\u347Xni
e emocji. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Oczywi
\uc1\u347Xcie do\uc1\u322X\uc1\u261Xczy\uc1\u322Xa to wezwanie do punktu 4. Oto
ten dodatek:}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Cudowna si\uc1\u322Xa Nad\uc1\u347Xwiad
omo\uc1\u347Xci przechodzi w\uc1\u322Xa\uc1\u347Xnie przez moje cia\uc1\u322Xo.
Ca\uc1\u322Xkowicie uspokaja }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\ch
arscalex100 {mj umys\uc1\u322X. Wype\uc1\u322Xniony tym wewn\uc1\u281Xtrznym wyci
szeniem pozbywam si\uc1\u281X wszelkich }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs2
4\cf0\f0\charscalex100 {negatywnych uczu\uc1\u263X. Rozkazuj\uc1\u281X, aby by\u
c1\u322Xy one natychmiast zast\uc1\u261Xpione uczuciami g\uc1\u322X\uc1\u281Xbok
iego }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zadowolenia
i rado\uc1\u347Xci".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li76
0\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-413\slmult0 \fs24\cf0\f0\ch
arscalex100 {"Ameryka\uc1\u324Xscy Indianie maj\uc1\u261X takie porzekad\uc1\u32
2Xo: "Nie s\uc1\u261Xd\uc1\u378X nikogo, zanim nie przejdziesz mili }\par\pard\l
i760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {w jego w\uc1\u322Xasnych kie
rpcach". To w\uc1\u322Xa\uc1\u347Xnie mia\uc1\u322X pewnie na my\uc1\u347Xli m\u
c1\u322Xody cz\uc1\u322Xowiek John L., }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100 {cierpi\uc1\u261Xcy od trzech lat na parali\uc1\u380X praw
ego ramienia, gdy w czasie swojej pierwszej wizyty u }\par\pard\li760\ri0\sl-280
\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {mnie zrobi\uc1\u322X mi z\uc1\u322Xo\uc1\u3
47Xliwy zarzut: "Jak pani mo\uc1\u380Xe \uc1\u380X\uc1\u261Xda\uc1\u263X od ludz
i, \uc1\u380Xeby optymistycznie patrzyli }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs
24\cf0\f0\charscalex100 {na \uc1\u347Xwiat i byli pe\uc1\u322Xni nadziei? Jakie
ma pani do tego prawo? Czy pani ma poj\uc1\u281Xcie, co czuje }\par\pard\li760\r
i0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {cz\uc1\u322Xowiek, gdy medycyna st
wierdza, i\uc1\u380X nie zna jeszcze lekarstwa na jego chorob\uc1\u281X? Je\uc1\
u347Xli }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {rzeczywi
\uc1\u347Xcie nigdy nie by\uc1\u322Xa pani w takiej sytuacji, to nie mo\uc1\u380
Xe sobie pani nawet wyobrazi\uc1\u263X, }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs2
4\cf0\f0\charscalex100 {jak odbiera si\uc1\u281X te p\uc1\u322Xomienne my\uc1\u3
47Xli wyg\uc1\u322Xaszane przez pani\uc1\u261X!".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slm
ult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Ot\u
c1\u380X wiedzia\uc1\u322Xam a\uc1\u380X nadto. Jedenastu lekarzy orzek\uc1\u322

Xo, \uc1\u380Xe parali\uc1\u380X mego ramienia nigdy nie }\par\pard\li760\ri0\sl


-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ust\uc1\u261Xpi, a 13 okulistw nie widzi
a\uc1\u322Xo dla mnie najmniejszej nawet szansy odzyskania wzroku. }\par\pard\li
760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Przerwa\uc1\u322Xam wi\uc1\u2
81Xc potok cierpkich uwag Johna. W krtkich s\uc1\u322Xowach opowiedzia\uc1\u322Xa
m mu o }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {tragedii
swego \uc1\u380Xycia. Zaniemwi\uc1\u322X z wra\uc1\u380Xenia. Tym uwa\uc1\u380Xni
ej i spokojniej wys\uc1\u322Xucha\uc1\u322X zasad }\par\pard\li760\ri0\sl-280\sl
mult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {techniki psychotronicznego leczenia. Po dwch ty
godniach mia\uc1\u322Xam wiadomo\uc1\u347X\uc1\u263X: parali\uc1\u380X }\par\par
d\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ca\uc1\u322Xkowicie ust\u
c1\u261Xpi\uc1\u322X. John nie posiada\uc1\u322X si\uc1\u281X z rado\uc1\u347Xci
. Czu\uc1\u322X si\uc1\u281X jak uczniak na wakacjach, ca\uc1\u322Xy }\par\pard\
li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u347Xwiat nale\uc1\u38
0Xa\uc1\u322X do niego".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\l
i760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0
\charscalex100 {"Czy ogl\uc1\u261Xdali\uc1\u347Xcie w telewizji film dwa lata te
mu, ktrego fabu\uc1\u322Xa osnuta zosta\uc1\u322Xa wok\uc1\u322X losu }\par\pard\l
i760\ri0\sl-280\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {pi\uc1\u281Xciu ci\uc1\u281X
\uc1\u380Xko chorych ludzi? U wszystkich by\uc1\u322Xa ta sama diagnoza - polyne
phiritis i ka\uc1\u380Xdego z }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\c
harscalex100 {nich mog\uc1\u322Xa uratowa\uc1\u263X tylko sztuczna nerka. Do ich
dyspozycji by\uc1\u322Xa tylko jedna sztuczna nerka, }\par\pard\li760\ri0\sl-26
6\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {czterej pozostali musieli przyj\uc1\u261X\
uc1\u263X wyrok \uc1\u347Xmierci. Film ten by\uc1\u322X dla mnie smutny z dwch }\
par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {powodw: po pierwsze
to fakt. \uc1\u380Xe kto\uc1\u347X w tym kraju musi umiera\uc1\u263X nie z brak
u wiedzy, lecz }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {p
ieni\uc1\u281Xdzy, a po wtre, \uc1\u380Xe kto\uc1\u347X cierpi\uc1\u261Xcy us\uc1
\u322Xysza\uc1\u322X straszny wyrok: "nieuleczalna choroba" tylko }\par\pard\li7
60\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {dlatego, \uc1\u380Xe medycyna
nie zdo\uc1\u322Xa\uc1\u322Xa si\uc1\u281X jeszcze upora\uc1\u263X z tym schorze
niem. Gdyby autor }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{scenariusza zna\uc1\u322X leczenie psychotroniczne, film ten mia\uc1\u322Xby d
iametralnie inne zako\uc1\u324Xczenie.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\
cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Patricia R. og
l\uc1\u261Xda\uc1\u322Xa ten film i o wiele wyra\uc1\u378Xniej ni\uc1\u380X norm
alnie zda\uc1\u322Xa sobie spraw\uc1\u281X z }\par\pard\sect\sectd\sbkpage\pgwsx
n11893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn666\margbsxn466\pard\li760\ri
0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\
li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f
0\charscalex100 {beznadziejno\uc1\u347Xci swojej sytuacji, gdy\uc1\u380X cierpia
\uc1\u322Xa w\uc1\u322Xa\uc1\u347Xnie na po\uc1\u322Xynephritis. Nie zaprz\uc1\u
261Xta\uc1\u322Xa sobie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsca
lex100 {g\uc1\u322Xowy my\uc1\u347Xl\uc1\u261X, czy j\uc1\u261X uratuje sztuczna
nerka. By\uc1\u322Xa na to zbyt uboga. Czu\uc1\u322Xa si\uc1\u281X skazana na }
\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u347Xmier\uc
1\u263X.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\
slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Po otrzymaniu ode mnie instrukcji zacz\uc1\u
281X\uc1\u322Xa z zapa\uc1\u322Xem \uc1\u263Xwiczy\uc1\u263X. Po miesi\uc1\u261X
cu zadzwoni\uc1\u322Xa. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsca
lex100 {Czu\uc1\u322Xa si\uc1\u281X bardzo dobrze, by\uc1\u322Xa w\uc1\u322Xa\uc
1\u347Xnie w trakcie robienia kontrolnych bada\uc1\u324X. Po 10 dniach }\par\par
d\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {uslysza\uc1\u322Xam g\uc1
\u322Xos Patrycji - "Polynephritis znikn\uc1\u281X\uc1\u322Xa zupe\uc1\u322Xnie.
Nie ma \uc1\u347Xladu choroby. Doktor nie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \
fs24\cf0\f0\charscalex100 {mg\uc1\u322X zrozumie\uc1\u263X w jaki sposb mog\uc1\u3
22Xo si\uc1\u281X to sta\uc1\u263X. Odkry\uc1\u322Xam mu t\uc1\u281X tajemnic\uc
1\u281X. Patrzy\uc1\u322X na mnie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\
f0\charscalex100 {w os\uc1\u322Xupieniu, w\uc1\u261Xtpi\uc1\u281X czy uwierzy\uc

1\u322X. Ale to jego sprawa, ja jestem w 100 % zdrowa".}\par\pard\li760\ri0\sl-2


13\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex10
0 {Gdyby wi\uc1\u281Xc - powtarzam - autor scenariusza zna\uc1\u322X t\uc1\u281X
prost\uc1\u261X metod\uc1\u281X psychotronicznego }\par\pard\li760\ri0\sl-280\s
lmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {leczenia - bohaterowie jego filmu nie byliby
skazani na \uc1\u347Xmier\uc1\u263X, a dla milionw ludzi by\uc1\u322Xby to }\par\
pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {film niemal tak szokuj
\uc1\u261Xcy, jak filmy Alfreda Hitchock'a".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0
\fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\
slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Szkodliwo\uc1\u347X\uc1\u263X palenia papie
rosw sta\uc1\u322Xa si\uc1\u281X spraw\uc1\u261X bezdyskusyjn\uc1\u261X. Do akcji
zwalczania tego }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{na\uc1\u322Xogu przyst\uc1\u261Xpi\uc1\u322Xy: radio, telewizja, prasa, medycyn
a. Na czo\uc1\u322Xo wszystkich technik, czy }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u347Xrodkw odwykowych, stawia si\uc1\u281X siln
\uc1\u261X wol\uc1\u281X. Technika ni\uc1\u380Xej podana nie bazuje na sile woli
}\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {lecz na niewzru
szonej pot\uc1\u281Xdze w\uc1\u322Xasnej Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci. Przes
taniesz pali\uc1\u263X, poniewa\uc1\u380X }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \f
s24\cf0\f0\charscalex100 {nawi\uc1\u261X\uc1\u380Xesz kontakt ze swoim "wy\uc1\u
380Xszym Ja". Twoja Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347X\uc1\u263X uchyli pragnienie p
alenia, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {poniewa\
uc1\u380X jest ono sprzeczne z naturalnym d\uc1\u261X\uc1\u380Xeniem do doskona\
uc1\u322Xego zdrowia. Mo\uc1\u380Xesz pomc }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \f
s24\cf0\f0\charscalex100 {t\uc1\u261X metod\uc1\u261X nie tylko sobie, ale i swo
im bliskim.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-3
33\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Kerin L. byl od 15-stu lat na\uc1\u322Xog
owym palaczem. Wypala\uc1\u322X dziennie 3,5 paczki papierosw. }\par\pard\li760\r
i0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Twierdzi\uc1\u322X, \uc1\u380Xe pa
pierosy pomagaj\uc1\u261X mu znosi\uc1\u263X stresy i \uc1\u380Xe bez nich nie b
y\uc1\u322Xby w stanie tak }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {intensywnie pracowa\uc1\u263X. Gdy zg\uc1\u322Xosi\uc1\u322X si\uc1\u
281X do mnie o pomoc, by\uc1\u322X w krytycznej sytuacji, z ktr\uc1\u261X }\par\p
ard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {nie umia\uc1\u322X sobi
e poradzi\uc1\u263X. Od pewnego czasu zacz\uc1\u261X\uc1\u322X odczuwa\uc1\u263X
ostre ble w klatce piersiowej. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\
charscalex100 {Gdy na zlecenie lekarza zrobi\uc1\u322X kontrolne badania, diagno
za brzmia\uc1\u322Xa: angina pectoris. Lekarz }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult
0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {kategorycznie zabroni\uc1\u322X palenia papierosw,
a Kerin nie mg\uc1\u322X si\uc1\u281X na to w \uc1\u380Xaden sposb }\par\pard\li76
0\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zdoby\uc1\u263X.}\par\pard\li76
0\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\ch
arscalex100 {Wyt\uc1\u322Xumaczy\uc1\u322Xam mu technik\uc1\u281X psychotroniczn
ego leczenia, ktra pozwoli\uc1\u322Xa mu rzuci\uc1\u263X palenie }\par\pard\li760
\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {papierosw nie w ci\uc1\u261Xgu mi
esi\uc1\u281Xcy czy tygodni, lecz w ci\uc1\u261Xgu godzin".}\par\pard\li760\ri0\
sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscal
ex100 {Autorka wstawi\uc1\u322Xa do 4 punktu instrukcji nast\uc1\u281Xpuj\uc1\u2
61Xc\uc1\u261X wstawk\uc1\u281X: "Przez si\uc1\u322X\uc1\u281X Nad\uc1\u347Xwiad
omo\uc1\u347Xci i }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{m\uc1\u261Xdro\uc1\u347Xci mego "wy\uc1\u380Xszego Ja" odrzucam od tej chwili
pragnienie palenia papierosw. }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\ch
arscalex100 {Pot\uc1\u281Xpiam ten nawyk i odp\uc1\u281Xdzam od siebie ka\uc1\u3
80Xd\uc1\u261X si\uc1\u322X\uc1\u281X, ktra zniewala mnie do stawiania tego }\par
\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {na\uc1\u322Xogu ponad
mj w\uc1\u322Xasny rozs\uc1\u261Xdek. Pragn\uc1\u281X pozostawa\uc1\u263X w harm
onii z moim "wy\uc1\u380Xszym Ja", }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0
\f0\charscalex100 {ktre b\uc1\u281Xdzie czuwa\uc1\u263X nad zachowaniem mego ca\u
c1\u322Xkowitego zdrowia nawet wtedy, gdy mj }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u347Xwiadomy umys\uc1\u322X zaj\uc1\u281Xty b\u

c1\u281Xdzie innymi sprawami".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\


pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Ta inwokacja do wy\uc1
\u380Xszego Ja i pot\uc1\u281Xgi Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci jest wyra\uc1\
u380Xona s\uc1\u322Xowami Evelyn }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f
0\charscalex100 {Monahan. Nie jest to jednak sztywna formu\uc1\u322Xka, ktrej nal
e\uc1\u380Xy si\uc1\u281X na pami\uc1\u281X\uc1\u263X nauczy\uc1\u263X. }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Propozycja autorki powin
na by\uc1\u263X raczej traktowana jako osnowa do indywidualnych }\par\pard\li760
\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wariantw.}\par\pard\li760\ri0\sl213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760
\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Miliony kobiet przechodzi co mi
esi\uc1\u261Xc niepotrzebny bl, uwa\uc1\u380Xaj\uc1\u261Xc go za smutny lecz }\pa
r\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {nieunikniony dodatek
do losu p\uc1\u322Xci \uc1\u380Xe\uc1\u324Xskiej. Ogromne nieporozumienie.}\par
\pard\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn133\margtsx
n666\margbsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-2
13\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\
ri0\sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Gdy Eilene R. przysz\uc1\u322Xa d
o mnie pierwszy raz by\uc1\u322Xa od trzech tygodni bez pracy. Pracowa\uc1\u322X
a }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {tylko cztery m
iesi\uc1\u261Xce. By\uc1\u322Xa zatrudniona w szpitalu w charakterze piel\uc1\u2
81Xgniarki i bardzo lubi\uc1\u322Xa }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf
0\f0\charscalex100 {swoj\uc1\u261X prac\uc1\u281X. Mimo doskona\uc1\u322Xej opin
ii jej comiesi\uc1\u281Xczna kilkudniowa absencja w pracy }\par\pard\li760\ri0\s
l-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {spowodowa\uc1\u322Xa rozwi\uc1\u261Xza
nie stosunku s\uc1\u322Xu\uc1\u380Xbowego. "Nic nie mog\uc1\u281X na te okropne
ble i nie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wydaje
mi si\uc1\u281X, \uc1\u380Xebym gdziekolwiek mog\uc1\u322Xa pracowa\uc1\u263X".
Wys\uc1\u322Xucha\uc1\u322Xa z wielk\uc1\u261X uwag\uc1\u261X techniki }\par\par
d\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {psychotronicznego leczeni
a, nabra\uc1\u322Xa otuchy i przyrzek\uc1\u322Xa kontaktowa\uc1\u263X si\uc1\u28
1X ze mn\uc1\u261X. Zadzwoni\uc1\u322Xa }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs2
4\cf0\f0\charscalex100 {po 2,5 miesi\uc1\u261Xcu. Nie dzwoni\uc1\u322Xa wcze\uc1
\u347Xniej, bo chcia\uc1\u322Xa mie\uc1\u263X stuprocentow\uc1\u261X pewno\uc1\u
347X\uc1\u263X, \uc1\u380Xe si\uc1\u281X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs
24\cf0\f0\charscalex100 {wyleczy\uc1\u322Xa. Powrci\uc1\u322Xa do pracy w szpital
u, od 6-ciu tygodni nie opu\uc1\u347Xci\uc1\u322Xa ani jednego dnia. Po }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {o\uc1\u347Xmiu miesi\uc1
\u261Xcach znowu zadzwoni\uc1\u322Xa. Pracowa\uc1\u322Xa nadal w tym samym miejs
cu, dwa razy ju\uc1\u380X }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {awansowa\uc1\u322Xa".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par
\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Gdy kto\uc1\u347X na
rzeka przy mnie na bezsenno\uc1\u347X\uc1\u263X, zawsze my\uc1\u347Xl\uc1\u281X
o Ralphie J. Od d\uc1\u322Xu\uc1\u380Xego czasu }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmu
lt0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {cierpia\uc1\u322X on na bezsenno\uc1\u347X\uc1\u
263X, cho\uc1\u263X robi\uc1\u322X wszystko \uc1\u380Xeby spa\uc1\u263X, \uc1\u3
22X\uc1\u261Xcznie z za\uc1\u380Xywaniem \uc1\u347Xrodkw }\par\pard\li760\ri0\sl266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {nasennych, przepisywanych mu przez lekar
za, wyczytanych w prasie czy przypadkowo }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs
24\cf0\f0\charscalex100 {zas\uc1\u322Xyszanych. By\uc1\u322X u kresu si\uc1\u322
X fizycznych i psychicznych "Prosz\uc1\u281X mi powiedzie\uc1\u263X, co mam }\pa
r\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zrobi\uc1\u263X, \uc
1\u380Xebym cho\uc1\u263X przez jedn\uc1\u261X noc dobrze spa\uc1\u263X" - pyta\
uc1\u322X mnie zrozpaczony. Poda\uc1\u322Xam mu }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmu
lt0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {technik\uc1\u281X psychotronicznego leczenia i z
apewni\uc1\u322Xam, \uc1\u380Xe b\uc1\u281Xdzie mia\uc1\u322X nie jedn\uc1\u261X
dobr\uc1\u261X noc, lecz }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {wszystkie. Wyra\uc1\u378Xnie niedowierza\uc1\u322X. Dopiero po 7-miu t
ygodniach mia\uc1\u322Xam od niego }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0
\f0\charscalex100 {wiadomo\uc1\u347X\uc1\u263X. Donosi\uc1\u322X, i\uc1\u380X ni

e sp\uc1\u281Xdzi\uc1\u322X ani jednej bezsennej nocy od pierwszego zastosowania


}\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {techniki psycho
tronicznego leczenia. By\uc1\u322X zachwycony. Koniecznie radzi\uc1\u322X opubli
kowa\uc1\u263X t\uc1\u281X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {technik\uc1\u281X, "Zbyt wielu ludzi cierpi na bezsenno\uc1\u347X\uc1
\u263X" - twierdzi\uc1\u322X.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\p
ard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {W tym wypadku \uc1\u263
Xwiczy\uc1\u263X nale\uc1\u380Xy przed samym snem, tzn. po udaniu si\uc1\u281X n
a spoczynek. Punkt }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex10
0 {4 instrukcji "punkt po punkcie": "Dzi\uc1\u281Xki m\uc1\u261Xdro\uc1\u347Xci
mego "wy\uc1\u380Xszego Ja" jestem \uc1\u347Xwiadomy }\par\pard\li760\ri0\sl-280
\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ca\uc1\u322Xkowitego relaksu, jaki obejmuje
moje cia\uc1\u322Xo i umys\uc1\u322X. Przez pot\uc1\u281Xg\uc1\u281X Nad\uc1\u3
47Xwiadomo\uc1\u347Xci }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscal
ex100 {rozkazuje, by opu\uc1\u347Xci\uc1\u322Xy mnie wszystkie napi\uc1\u281Xcia
, stresy i niepokoje, a zapanowa\uc1\u322Xa we mnie }\par\pard\li760\ri0\sl-266\
slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {harmonia. \uc1\u379X\uc1\u261Xdam, aby wszys
tkie systemy mego organizmu zosta\uc1\u322Xy ca\uc1\u322Xkowicie wyciszone, a }\
par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {praca ich przebieg
a\uc1\u322Xa swobodnie i normalnie. Nape\uc1\u322Xniam si\uc1\u281X archetypem b
\uc1\u322X\uc1\u281Xkitu w odcieniu }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf
0\f0\charscalex100 {nieba o p\uc1\u322Xnocy. Odpoczywam w tym kolorze, czuj\uc1\u
281X jak opuszczaj\uc1\u261X mnie wszystkie stresy. }\par\pard\li760\ri0\sl-266\
slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Popadam w zdrowy, spokojny, nieprzerywany se
n a\uc1\u380X do rana. Rano wstan\uc1\u281X ca\uc1\u322Xkowicie }\par\pard\li760
\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wypocz\uc1\u281Xty, radosny".}\p
ar\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs
18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Gdy przed p\
uc1\u322Xtora rokiem pozna\uc1\u322Xam Margaret D. nie mog\uc1\u322Xam uwierzy\u
c1\u263X, \uc1\u380Xe ma ona tylko 27 }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\
cf0\f0\charscalex100 {lat. Wa\uc1\u380Xy\uc1\u322Xa 200 funtw. Prbowa\uc1\u322Xa r\
uc1\u380Xnych diet, zapisa\uc1\u322Xa si\uc1\u281X do "klubu zdrowia", leczy\uc1
\u322Xa si\uc1\u281X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex
100 {u dwch lekarzy. Efekty by\uc1\u322Xy minimalne. W ci\uc1\u261Xgu czterech mi
esi\uc1\u281Xcy straci\uc1\u322Xa 3 funty. }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \
fs24\cf0\f0\charscalex100 {Pesymizm Margaret by\uc1\u322X tak g\uc1\u322X\uc1\u2
81Xboki, \uc1\u380Xe potrzebowa\uc1\u322Xam 45 minut, by zacz\uc1\u281X\uc1\u322
Xa ufa\uc1\u263X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{przedstawionej przeze mnie metodzie. Z niedowierzaniem nastawi\uc1\u322Xa uszy,
gdy powiedzia\uc1\u322Xam }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {jej, \uc1\u380Xe nie ma potrzeby stosowania diety i odmawiania sobie
na si\uc1\u322X\uc1\u281X ulubionych potraw. }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Widzi pani, Margaret, pot\uc1\u281Xga Nad\uc1\u347
Xwiadomo\uc1\u347Xci reguluje tak\uc1\u380Xe pani apetyt. Sama pani nie }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {b\uc1\u281Xdzie chcia\uc
1\u322Xa du\uc1\u380Xo je\uc1\u347X\uc1\u263X. B\uc1\u281Xdzie pani przy tym pod
\uc1\u347Xwiadomie wybiera\uc1\u263X tylko te potrawy, }\par\pard\li760\ri0\sl-2
80\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ktre pod wzgl\uc1\u281Xdem kaloryczno\uc1\
u347Xci oka\uc1\u380X\uc1\u261X si\uc1\u281X dla pani odpowiednie".}\par\pard\li
760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\
charscalex100 {Po miesi\uc1\u261Xcu zjawi\uc1\u322Xa si\uc1\u281X u mnie z ma\uc
1\u322X\uc1\u261X wag\uc1\u261X \uc1\u322Xazienkow\uc1\u261X pod pach\uc1\u261X.
Straci\uc1\u322Xa 30 funtw. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs22\cf0\f0\cha
rscalex100 {"Trzydzie\uc1\u347Xci funtw w ci\uc1\u261Xgu miesi\uc1\u261Xca i jesz
cze ani razu nie by\uc1\u322Xam g\uc1\u322Xodna!". Margaret zjada\uc1\u322Xa }\p
ar\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {dotychczas ilo\uc1\
u347Xci po\uc1\u380Xywienia wystarczaj\uc1\u261Xce dla co najmniej trzech osb. Sp
yta\uc1\u322Xa mnie, czy }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsc
alex100 {zamiast trzech razy mo\uc1\u380Xe \uc1\u263Xwiczy\uc1\u263X cztery razy
dziennie, tak bardzo spieszy\uc1\u322Xo jej si\uc1\u281X do }\par\pard\li760\ri

0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {normalnej wagi. Nie pozwoli\uc1\u32


2Xam jednak. Instrukcja psychotronicznego leczenia nie }\par\pard\li760\ri0\sl-2
80\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {potrzebuje \uc1\u380Xadnych poprawek, pot
rzebna jest tylko wytrwa\uc1\u322Xo\uc1\u347X\uc1\u263X i dok\uc1\u322Xadno\uc1\
u347X\uc1\u263X. W nast\uc1\u281Xpnym }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\
cf0\f0\charscalex100 {miesi\uc1\u261Xcu straci\uc1\u322Xa 40 funtw. Zacz\uc1\u281
X\uc1\u322Xa nawet obawia\uc1\u263X si\uc1\u281X, czy za bardzo nie zeszczupleje
. }\par\pard\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn133\
margtsxn666\margbsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\r
i0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard
\li760\ri0\sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Wymarzy\uc1\u322Xa dla sie
bie 110 funtw. Uspokoi\uc1\u322Xam Margaret, \uc1\u380Xe jej "wy\uc1\u380Xsze Ja"
samo dopilnuje }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {
spe\uc1\u322Xnienia tego \uc1\u380Xyczenia, niech wi\uc1\u281Xc si\uc1\u281X tym
nie niepokoi. Ustali\uc1\u322Xy\uc1\u347Xmy nast\uc1\u281Xpny termin }\par\pard
\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wizyty za trzy tygodnie. Z
jawi\uc1\u322Xa si\uc1\u281X punktualnie i jak zwykle z wag\uc1\u261X \uc1\u322X
azienkow\uc1\u261X pod pach\uc1\u261X. }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100 {Gdy na niej stan\uc1\u281X\uc1\u322Xa, strza\uc1\u322Xka
wagi pokaza\uc1\u322Xa 110 funtw. Margaret przeobrazi\uc1\u322Xa si\uc1\u281X w }
\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {atrakcyjn\uc1\u26
1X m\uc1\u322Xod\uc1\u261X kobiet\uc1\u281X, wrci\uc1\u322Xa z rado\uc1\u347Xci\u
c1\u261X do \uc1\u380Xycia towarzyskiego, a 6 miesi\uc1\u281Xcy temu }\par\pard\
li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wysz\uc1\u322Xa za m\uc1\u2
61X\uc1\u380X. Stale wa\uc1\u380Xy 110 funtw".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0
\fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400
\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {PUNKT 4 INSTRUKCJI "PUNKT PO PUNKCIE":}\par
\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100 {"Przez cudown\uc1\u261X pot\uc1\u281Xg\uc1\u281X Nad\uc1\
u347Xwiadomo\uc1\u347Xci rozkazuj\uc1\u281X, \uc1\u380Xeby moje cia\uc1\u322Xo j
u\uc1\u380X w tym momencie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {zacz\uc1\u281X\uc1\u322Xo traci\uc1\u263X wag\uc1\u281X. Rozkazuj\uc1
\u281X te\uc1\u380X, aby wraz z utrat\uc1\u261X nadwagi cia\uc1\u322Xo moje uzys
ka\uc1\u322Xo i }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {
zachowa\uc1\u322Xo stan doskona\uc1\u322Xego zdrowia. Chc\uc1\u281X, aby intelig
encja mego "wy\uc1\u380Xszego Ja" }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\
f0\charscalex100 {doprowadzi\uc1\u322Xa moje chudni\uc1\u281Xcie do ilo\uc1\u347
Xci kilogramw, jakiej sobie sama dla siebie \uc1\u380Xycz\uc1\u281X, niech }\par\
pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {leczenie psychotronicz
ne obejmie tak\uc1\u380Xe mj apetyt. Niech pragn\uc1\u281X tylko takiego po\uc1\u
380Xywienia i }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {w
takich ilo\uc1\u347Xciach, ktre s\uc1\u261X potrzebne dla zachowania ca\uc1\u322X
kowitego zdronia".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\r
i0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {"Walter J. by\uc1\u322X od 10-ciu lat alkoholikiem. Z dobrego, troskli
wego m\uc1\u281X\uc1\u380Xa i ojca zamieni\uc1\u322X si\uc1\u281X w }\par\pard\l
i760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {osob\uc1\u281X nieodpowiedzi
aln\uc1\u261X, rujnuj\uc1\u261Xc\uc1\u261X zdrowie i \uc1\u380Xycie nie tylko sw
oje, ale i najbli\uc1\u380Xszych. Zacz\uc1\u261X\uc1\u322X }\par\pard\li760\ri0\
sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {chorowa\uc1\u263X psychicznie. \uc1\u
379Xona i dzieci opu\uc1\u347Xci\uc1\u322Xy go. O pomoc prosi\uc1\u322Xa mnie je
go \uc1\u380Xona. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{Uzgodni\uc1\u322Xy\uc1\u347Xmy, \uc1\u380Xe i ona i dzieci zaczn\uc1\u261X nie
zw\uc1\u322Xocznie stosowa\uc1\u263X technik\uc1\u281X psychotronicznego }\par\p
ard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {leczenia. Przy ko\uc1\u
324Xcu sidmego tygodnia Walter zadzwoni\uc1\u322X do \uc1\u380Xony i oznajmi\uc1\
u322X, \uc1\u380Xe postanowi\uc1\u322X }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100 {ca\uc1\u322Xkowicie zerwa\uc1\u263X z piciem. - "Nie mog\
uc1\u281X zrozumie\uc1\u263X dlaczego straci\uc1\u322Xem ca\uc1\u322Xkowicie poc
i\uc1\u261Xg do }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {

alkoholu. Naprawd\uc1\u281X nie mog\uc1\u281X ju\uc1\u380X pi\uc1\u263X". Gdy pr


zez nast\uc1\u281Xpne dwa miesi\uc1\u261Xce rzeczywi\uc1\u347Xcie nie pi\uc1\u32
2X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {i zacz\uc1\u2
61X\uc1\u322X pracowa\uc1\u263X, powrci\uc1\u322Xa \uc1\u380Xona z dzie\uc1\u263X
mi".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmu
lt0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Punk
t 4 instrukcji: "Jestem wype\uc1\u322Xniony cudown\uc1\u261X moc\uc1\u261X nad\u
c1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci. Rozkazuj\uc1\u281X, aby }\par\pard\li760\ri0\sl-266
\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {energia ta zosta\uc1\u322Xa u\uc1\u380Xyta
do wyleczenia mnie z alkoholizmu. Niech od tej chwili nie pragn\uc1\u281X }\par\
pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wi\uc1\u281Xcej alkoho
lu, niech czuj\uc1\u281X si\uc1\u281X wolny od tego na\uc1\u322Xogu, ciesz\uc1\u
281X si\uc1\u281X harmoni\uc1\u261X i doskona\uc1\u322Xym }\par\pard\li760\ri0\s
l-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zdrowiem".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\
slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0
\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {PUNKT 5}\par\pard\li760\ri0\sl-213\s
lmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"
Na krtk\uc1\u261X chwil\uc1\u281X ujrzyj sam siebie w sytuacji wytworzonej przez
ten na\uc1\u322Xg, a nast\uc1\u281Xpnie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100 {wytwrz w umy\uc1\u347Xle scenk\uc1\u281X, gdy spokojnie, z
decydowanie odmawiasz wypicia "jednego". }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs
24\cf0\f0\charscalex100 {Niech do twej \uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci dojd\uc1\u2
61X s\uc1\u322Xowa zaproszenia i twojej kulturalnej odmowy. Dodaj }\par\pard\li7
60\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {scen\uc1\u281X, gdy przechodzi
sz obok sklepu ze spirytualiami, patrzysz na okno wystawowe, }\par\pard\li760\ri
0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {u\uc1\u347Xmiechasz si\uc1\u281X do
siebie i spokojnie przechodzisz dalej".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs1
8\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmu
lt0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Technik\uc1\u281X psychotroniczn\uc1\u261X mo\uc
1\u380Xna zastosowa\uc1\u263X dla zdobycia wewn\uc1\u281Xtrznego spokoju. Punkt
4 }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {tej instrukcji
mo\uc1\u380Xe brzmie\uc1\u263X np. tak: (wed\uc1\u322Xug propozycji Evelyn Mona
han):}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slm
ult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Przez m\uc1\u261Xdro\uc1\u347X\uc1\u263X mego
"wy\uc1\u380Xszego Ja" pragn\uc1\u281X po wszystkie czasy pozostawa\uc1\u263X w
g\uc1\u322X\uc1\u281Xbszym }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {wewn\uc1\u281Xtrznym spokoju i doskona\uc1\u322Xej harmonii. Pragn\uc
1\u281X, by to odczucie stale rzutowa\uc1\u322Xo na }\par\pard\li760\ri0\sl-280\
slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wszystkie dziedziny mego \uc1\u380Xycia. \uc
1\u379Xadne s\uc1\u322Xowa ani okoliczno\uc1\u347Xci nie mog\uc1\u261X naruszy\u
c1\u263X mego }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"w
ewn\uc1\u281Xtrznego spokoju, gdy\uc1\u380X jest on cz\uc1\u281X\uc1\u347Xci\uc1
\u261X sk\uc1\u322Xadow\uc1\u261X mojej prawdziwej natury. Czy jestem }\par\pard
\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn666\
margbsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\sl
mult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\s
l-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {sam czy w\uc1\u347Xrd t\uc1\u322Xumu, j
estem zawsze pe\uc1\u322Xen spokoju. Pragn\uc1\u281X, aby mj spokj przechodzi\uc1\
u322X na }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wszystk
ich, z ktrymi si\uc1\u281X stykam".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\
par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Je\uc1\u380Xeli u\
uc1\u380Xywasz tej techniki dla siebie przy normalnym stanie zdrowia, \uc1\u263X
wicz jeden raz }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {d
ziennie. Je\uc1\u380Xeli natomiast chcesz wyleczy\uc1\u263X kogo\uc1\u347X, kto
cierpi psychicznie czy umys\uc1\u322Xowo, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \f
s24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u263Xwicz trzy razy dziennie".}\par\pard\li760\ri
0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsc
alex100 {Wp\uc1\u322Xyw kolorw na nasze zdrowie}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult
0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Barwy
odgrywaj\uc1\u261X wa\uc1\u380Xna rol\uc1\u281X w naszym \uc1\u380Xyciu. Fale \

uc1\u347Xwietlne oddzia\uc1\u322Xywuj\uc1\u261Xc na nasz wzrok }\par\pard\li760\


ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {powoduj\uc1\u261X widzenie barwne
. Ka\uc1\u380Xdy ze znanych nam zasadniczych kolorw posiada okre\uc1\u347Xlon\uc1
\u261X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {d\uc1\u32
2Xugo\uc1\u347X\uc1\u263X fali \uc1\u347Xwietlnej i jako taki przenosi okre\uc1\
u347Xlon\uc1\u261X dawk\uc1\u281X energii. Nic wiec dziwnego, \uc1\u380Xe }\par\
pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {r\uc1\u380Xne kolory cz
y raczej r\uc1\u380Xne barwy \uc1\u347Xwiat\uc1\u322Xa wywieraj\uc1\u261X r\uc1\u3
80Xny wp\uc1\u322Xyw na cz\uc1\u322Xowieka. Ja sama, }\par\pard\li760\ri0\sl-266
\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {b\uc1\u281Xd\uc1\u261Xc przez 9 lat niewido
m\uc1\u261X, wyra\uc1\u378Xnie odczuwa\uc1\u322Xam w swej pod\uc1\u347Xwiadomo\u
c1\u347Xci to specyficzne }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {dzia\uc1\u322Xanie".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\
pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Czerwie\uc1\u324X zawi
era tajemnic\uc1\u281X bezgranicznej energii. U\uc1\u380Xywana jest przy psychot
ronicznyrn }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {lecze
niu chorb krwi.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\s
l-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Ziele\uc1\u324X jest \uc1\u378Xrd\uc1\u
322Xem niezast\uc1\u261Xpionej energii, potrzebnej dla odnowy systemu nerwowego,
serca }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {i uk\uc1\
u322Xadu kr\uc1\u261X\uc1\u380Xenia.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf
0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {B\uc1\u322X\uc1\
u281Xkit niesie wyciszenie i g\uc1\u322X\uc1\u281Xboki spokj. Oddaje ogromne us\u
c1\u322Xugi przy psychotronicznyrn }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0
\f0\charscalex100 {leczeniu wszelkich form infekcji organizmu.}\par\pard\li760\r
i0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {Oran\uc1\u380X zawiera nie zast\uc1\u261Xpion\uc1\u261X energi\uc1\u28
1X potrzebn\uc1\u261X do trwania i asymilacji. Ta specyficzna }\par\pard\li760\r
i0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {energia obejmuje tak\uc1\u380Xe as
ymilowanie tlenu przez system oddechowy. Jest specjalnie }\par\pard\li760\ri0\sl
-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {korzystna przy leczeniu astmy i chorb p\
uc1\u322Xuc.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u379X\uc1\u322X\uc1\u263X posiada be
zcenn\uc1\u261X energi\uc1\u281X potrzebn\uc1\u261X dla oczyszczenia organizmu.
Jest ona specjalnie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex1
00 {korzystna przy leczeniu takich chorb jak cukrzyca, choroby jelit i nerek.}\pa
r\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs2
4\cf0\f0\charscalex100 {Indygo zawiera ogromn\uc1\u261X si\uc1\u322X\uc1\u281X l
ecznicz\uc1\u261X przy chorobach w obr\uc1\u281Xbie g\uc1\u322Xowy, a wi\uc1\u28
1Xc: oczu, uszu, }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{nosa, gard\uc1\u322Xa oraz przy zaburzeniach umys\uc1\u322Xowych i psychicznych
.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {Fiolet jest \uc1\u378Xrd\uc1\u322Xem energii szczegln
ie korzystnej przy leczeniu chorb systemu nerwowego, }\par\pard\li760\ri0\sl-266\
slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {przy zaburzeniach umys\uc1\u322Xowych spowod
owanych urazami mzgu, przy chorobach i }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\
cf0\f0\charscalex100 {uszkodzeniach samego mzgu, przy bezsenno\uc1\u347Xci i okal
eczeniach oczu.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\
sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Biel jest ogromnie pomocna przy lecze
niu cia\uc1\u322Xa i umys\uc1\u322Xu jako ca\uc1\u322Xo\uc1\u347Xci. Jest specja
lnie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {pomocna w w
ypadku, gdy szczeg\uc1\u322Xowa diagnoza choroby, czy obra\uc1\u380Xe\uc1\u324X c
ielesnych nie zosta\uc1\u322Xa }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\
charscalex100 {postawiona, czy nie mo\uc1\u380Xe by\uc1\u263X ustalona.}\par\par
d\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0
\f0\charscalex100 {"Scotty od trzeciego roku \uc1\u380Xycia cierpia\uc1\u322X na
astm\uc1\u281X. W wieku 5 lat ataki nasila\uc1\u322Xy si\uc1\u281X i m\uc1\u281
Xczy\uc1\u322Xy }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {
go dwa, a nawet trzy razy dziennie. Leczyli go najlepsi specjali\uc1\u347Xci, ro
dzice kupowali }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {n

ajdro\uc1\u380Xsze lekarstwa, ale wyniki by\uc1\u322Xy znikome. Dziecko cierpia\


uc1\u322Xo nadal. Gdy Janet }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\cha
rscalex100 {przyprowadzi\uc1\u322Xa do mnie swego 6-letniego synka, uderzy\uc1\u
322Xa mnie powaga w tej dziecinnej, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf
0\f0\charscalex100 {mi\uc1\u322Xej twarzyczce. Nie ulega\uc1\u322Xo w\uc1\u261Xt
pliwo\uc1\u347Xci, \uc1\u380Xe \uc1\u380Xycie Scoltiego by\uc1\u322Xo bardzo smu
tne. Poleci\uc1\u322Xam }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsca
lex100 {w przypadku Scoltiego oran\uc1\u380X. Wypisa\uc1\u322Xam na arkuszu papi
eru technik\uc1\u281X psychotronicznego }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs2
4\cf0\f0\charscalex100 {leczenia i prosi\uc1\u322Xam o kontaktowanie si\uc1\u281
X ze mn\uc1\u261X. Przy ko\uc1\u324Xcu tygodnia by\uc1\u322Xa ju\uc1\u380X wyra\
uc1\u378Xna }\par\pard\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16840\marglsxn666\ma
rgrsxn133\margtsxn666\margbsxn466\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pa
rd\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf
0\par\pard\li760\ri0\sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {poprawa, a po na
st\uc1\u281Xpnych 6-ciu dniach Janet donios\uc1\u322Xa mi, \uc1\u380Xe synek ju\
uc1\u380X od kilku dni biega bez }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f
0\charscalex100 {\uc1\u380Xadnych objaww astmy i \uc1\u380Xe w\uc1\u322Xa\uc1\u34
7Xnie idzie z nim do lekarza na kontrolne badanie. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\s
lmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Umwi\uc1\u322Xy\uc1\u347Xmy si\uc1\u281X, \uc1
\u380Xe bezpo\uc1\u347Xrednio stamt\uc1\u261Xd przyjd\uc1\u261X do mnie. U\uc1\u
347Xmiech Scotliego byl weso\uc1\u322Xy, }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs
24\cf0\f0\charscalex100 {szczery, dzieci\uc1\u281Xcy. Dziecko by\uc1\u322Xo ca\u
c1\u322Xkowicie zdrowe. - "Szkoda, \uc1\u380Xe nie widzia\uc1\u322Xa pani twarzy
}\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {lekarza. By\uc1
\u322X zaszokowany" - opowiada\uc1\u322Xa Janet weso\uc1\u322Xo. Obecnie Scotty
ma ju\uc1\u380X 8 lat. Dawno }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\ch
arscalex100 {zapomnia\uc1\u322X o atakach astmy, zapisa\uc1\u322X si\uc1\u281X n
a pi\uc1\u322Xk\uc1\u281X wodn\uc1\u261X".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \f
s18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\sl
mult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {INSTRUKCJA PRZY LECZENIU ASTMY Z ZASTOSOWANIEM
KOLORU}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\s
lmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u262Xwiczy\uc1\u263X trzy razy dziennie.
}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {1. Wybierz spokojne miejsce...}\par\pard\li760\ri0\s
l-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscale
x100 {2. Zamknij oczy...}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\l
i760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {3. Zanim wci\uc1\u261Xgniesz
przez nos powietrze wywo\uc1\u322Xaj w swej \uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci barw\
uc1\u281X oran\uc1\u380Xu. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {Stwierd\uc1\u378X wewn\uc1\u281Xtrznym okiem, \uc1\u380Xe wszystko do
ko\uc1\u322Xa ciebie jest w pi\uc1\u281Xknym odcieniu jasnego }\par\pard\li760\r
i0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {oran\uc1\u380Xu oraz, \uc1\u380Xe
taki jest kolor samego powietrza. Wdychaj\uc1\u261Xc g\uc1\u322X\uc1\u281Xboko w
yobra\uc1\u378X sobie \uc1\u322Xagodne }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u347Xwiat\uc1\u322Xo koloru pomara\uc1\u324Xczowego,
pulsuj\uc1\u261Xce d\uc1\u322Xugimi strumieniami. U\uc1\u347Xwiadom sobie przep
\uc1\u322Xyw }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {prz
ez twe cia\uc1\u322Xo tego pomara\uc1\u324Xczowego powietrza. Powtrz g\uc1\u322X\
uc1\u281Xbokie oddechy trzy razy, za }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\c
f0\f0\charscalex100 {ka\uc1\u380Xdym razem u\uc1\u347Xwiadamiaj\uc1\u261Xc sobie
jasno oran\uc1\u380Xowy kolor. Powtarzaj w my\uc1\u347Xli nast\uc1\u281Xpuj\uc1
\u261Xce }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {s\uc1\u
322Xowa: "Przez cudown\uc1\u261X moc mojej Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci i na
jwy\uc1\u380Xsz\uc1\u261X inteligencj\uc1\u281X mego }\par\pard\li760\ri0\sl-266
\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"wy\uc1\u380Xszego Ja" zarz\uc1\u261Xdzam,
aby uniwersalny archetyp oran\uc1\u380Xu, nios\uc1\u261Xcy bezkresn\uc1\u261X si
\uc1\u322X\uc1\u281X zosta\uc1\u322X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\c
f0\f0\charscalex100 {wch\uc1\u322Xoni\uc1\u281Xty przez mj system oddechowy. Niec
h przeniknie ca\uc1\u322Xkowicie moje cia\uc1\u322Xo i umys\uc1\u322X, }\par\par

d\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {uwalniaj\uc1\u261Xc mnie


od astmy i wszelkich jej objaww, przenosz\uc1\u261Xc mnie w stan doskona\uc1\u322
Xego }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zdrowia fiz
ycznego i psychicznego. Przez pot\uc1\u281Xg\uc1\u281X mojej Nad\uc1\u347Xwiadom
o\uc1\u347Xci i niesko\uc1\u324Xczon\uc1\u261X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmul
t0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {energi\uc1\u281X archetypu oran\uc1\u380Xu jestem
wyleczony z astmy. Ataki astmy nigdy wi\uc1\u281Xcej nie b\uc1\u281Xd\uc1\u261X
}\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wprowadza\uc1\u
263X dysharmonii w stan mego doskona\uc1\u322Xego zdrowia".}\par\pard\li760\ri0\
sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscal
ex100 {Nast\uc1\u281Xpne punkty - wed\uc1\u322Xug zwyk\uc1\u322Xego schematu.}\p
ar\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs
24\cf0\f0\charscalex100 {Oczywi\uc1\u347Xcie lecz\uc1\u261Xc kogo\uc1\u347X, wst
awia si\uc1\u281X imi\uc1\u281X tej osoby we wszystkich punktach \uc1\u347Xrodko
wej }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {cz\uc1\u281X
\uc1\u347Xci instrukcji.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\l
i760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Oczywistym jest, \uc1\u380X
e \uc1\u380Xaden kolor nie jest sam w sobie ani z\uc1\u322Xy, ani dobry, lecz ka
\uc1\u380Xdy z nich }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex1
00 {mo\uc1\u380Xe by\uc1\u263X wykorzystany dla dobra cz\uc1\u322Xowieka i mo\uc
1\u380Xe szkodzi\uc1\u263X w okoliczno\uc1\u347Xciach czy stanach }\par\pard\li7
60\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zdrowia nieodpowiednich".}\par
\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100 {Czerwie\uc1\u324X nie jest kolorem korzystnym dla osoby p
sychicznie podnieconej, rozhisteryzowanej }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \f
s24\cf0\f0\charscalex100 {czy kra\uc1\u324Xcowo wyczerpanej. Energia witalna zaw
arta w czerwieni utrudni po\uc1\u380X\uc1\u261Xdane }\par\pard\li760\ri0\sl-280\
slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {uspokojenie.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmu
lt0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Szar
o\uc1\u347X\uc1\u263X w ubraniu czy otoczeniu powinna unika\uc1\u263X osoba z de
presj\uc1\u261X psychiczn\uc1\u261X oraz w }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \
fs24\cf0\f0\charscalex100 {negatywnych sytuacjach \uc1\u380Xyciowych.}\par\pard\
li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f
0\charscalex100 {B\uc1\u322X\uc1\u281Xkit nie jest wskazany dla osb odczuwaj\uc1\
u261Xcych zanik energii fizycznej czy umys\uc1\u322Xowej. }\par\pard\li760\ri0\s
l-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Ogromna si\uc1\u322X\uc1\u261X wycisza
j\uc1\u261Xca archetypu b\uc1\u322X\uc1\u281Xkitu wzmocni\uc1\u322Xaby jeszcze o
dczucie braku si\uc1\u322X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {witalnych.}\par\pard\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16840\margl
sxn666\margrsxn133\margtsxn666\margbsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\c
f0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0
\fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-453
\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {TECHNIKA PSYCHOTRONICZNEGO LECZENIA ZA POMO
C\uc1\u260X B\uc1\u321X\uc1\u280XKITU}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\c
f0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Dla uspokojenia
wewn\uc1\u281Xtrznego w sytuacjach krytycznych, jak rwnie\uc1\u380X przy depresj
ach }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {chronicznych
.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {1. Wybierz spokojne miejsce...}\par\pard\li760\ri0\
sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscal
ex100 {2. Zamknij oczy...}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\
li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {3. Wci\uc1\u261Xgaj\uc1\u26
1Xc g\uc1\u322X\uc1\u281Xboko powietrze, wyobra\uc1\u378X sobie, \uc1\u380Xe s\u
c1\u261Xczysz w siebie bl\uc1\u281Xkit\uc1\u322Xie \uc1\u347Xwiat\uc1\u322Xo, \u
c1\u380Xe }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {rozcho
dzi si\uc1\u281X ono po ca\uc1\u322Xym ciele, uspakajaj\uc1\u261Xc ci\uc1\u281X
nerwowo. Stwierd\uc1\u378X w umy\uc1\u347Xle, \uc1\u380Xe wszystko }\par\pard\li
760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wok\uc1\u322X ciebie przesycon
e jest b\uc1\u322X\uc1\u281Xkitem, \uc1\u380Xe b\uc1\u322X\uc1\u281Xkit ten wype
\uc1\u322Xnia ka\uc1\u380Xdy zakamarek twego }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0

\fs24\cf0\f0\charscalex100 {umys\uc1\u322Xu, wnosi spokj i cisz\uc1\u281X. Powtrz


trzy razy.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-3
46\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {4. Powtarzaj w umy\uc1\u347Xle: "Jestem p
ogr\uc1\u261X\uc1\u380Xony w ca\uc1\u322Xkowitym spokoju, w doskonalej harmonii
z }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ca\uc1\u322X\u
c1\u261X natur\uc1\u261X. Nigdy przedtem nie odczuwa\uc1\u322Xem g\uc1\u322X\uc1
\u281Xbszego spokoju i \uc1\u380Xadne zewn\uc1\u281Xtrzne }\par\pard\li760\ri0\s
l-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {okoliczno\uc1\u347Xci nie mog\uc1\u261
X go naruszy\uc1\u263X".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\l
i760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {5. Znowu oddychaj g\uc1\u322
X\uc1\u281Xboko przez nos, upajaj\uc1\u261Xc si\uc1\u281X cisz\uc1\u261X panuj\u
c1\u261Xc\uc1\u261X w ca\uc1\u322Xym twym organizmie. }\par\pard\li760\ri0\sl-28
0\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Powtrz to \uc1\u263Xwiczenie trzy razy, za
ka\uc1\u380Xdym razem g\uc1\u322X\uc1\u281Xbiej odczuwaj\uc1\u261Xc b\uc1\u322Xo
gi spokj w ciele i }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{umy\uc1\u347Xle.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\r
i0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {6. Obserwuj swj oddech nie kontrolu
j\uc1\u261Xc go...}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\r
i0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {7. Otwrz oczy i id\uc1\u378X...}\pa
r\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs1
8\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Ilekro\uc1\
u263X spotykam osob\uc1\u281X, ktra narzeka na brak energii, musz\uc1\u281X my\uc
1\u347Xle\uc1\u263X o Marcie D. Od lat }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100 {czu\uc1\u322Xa w sobie pustk\uc1\u281X. Wiele rzeczy j\uc
1\u261X interesowa\uc1\u322Xo, ale nie mia\uc1\u322Xa energii zaj\uc1\u261X\uc1\
u263X si\uc1\u281X nimi. M\uc1\u261X\uc1\u380X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmul
t0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {jej by\uc1\u322X czynnym przemys\uc1\u322Xowcem i
zapalonym sportowcem. - "Wydaje si\uc1\u281X, \uc1\u380Xe im bardziej jest }\pa
r\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zaj\uc1\u281X\uc1\u3
22Xy, tvm wi\uc1\u281Xcej ma energii. Gor\uc1\u261Xco pragn\uc1\u281X dotrzyma\u
c1\u263X mu kroku".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\
ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Wyt\uc1\u322Xumaczy\uc1\u322Xam M
arcie, \uc1\u380Xe ka\uc1\u380Xdy cz\uc1\u322Xowiek mo\uc1\u380Xe mie\uc1\u263X
niesko\uc1\u324Xczone zasoby energii, musi }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \
fs24\cf0\f0\charscalex100 {tylko umie\uc1\u263X po nie si\uc1\u281Xgn\uc1\u261X\
uc1\u263X. Przedstawi\uc1\u322Xam technik\uc1\u281X psychotronicznego leczenia i
prosi\uc1\u322Xam o }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex
100 {kontaktowanie si\uc1\u281X ze mn\uc1\u261X. Po trzech tygodniach zadzwoni\u
c1\u322Xa z dalekiej Bahamy, gdzie }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0
\f0\charscalex100 {kibicowa\uc1\u322Xa m\uc1\u281X\uc1\u380Xowi w jego sportowyc
h wyczynach. Sama zacz\uc1\u281X\uc1\u322Xa uprawia\uc1\u263X sport, pomaga\uc1\
u322Xa }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {m\uc1\u28
1X\uc1\u380Xowi w prowadzeniu przedsi\uc1\u281Xbiorstwa, zwiedza\uc1\u322Xa wiel
e krajw, tryska\uc1\u322Xa energi\uc1\u261X.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \
fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Bez wzgl\
uc1\u281Xdu na to, jaka by\uc1\u322Xa twoja energia w przesz\uc1\u322Xo\uc1\u347
Xci, wiedz, \uc1\u380Xe mo\uc1\u380Xesz mie\uc1\u263X }\par\pard\li760\ri0\sl-28
0\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {niesko\uc1\u324Xczone zapasy energii i nig
dy nie do\uc1\u347Xwiadczy\uc1\u263X uczucia wyczerpania i bezsilno\uc1\u347Xci"
.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0
\fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {TECHNIK
A U\uc1\u379XYCIA CZERWIENI CELEM ZWI\uc1\u280XKSZENIA ENERGII ORGANIZMU}\par\pa
rd\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf
0\f0\charscalex100 {1. Wybierz spokojne miejsce...}\par\pard\li760\ri0\sl-213\sl
mult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {2.
Zamknij oczy...}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0
\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {3. Wdychaj\uc1\u261Xc g\uc1\u322X\uc
1\u281Xboko przez nos pozwl swej \uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci nape\uc1\u322Xni\u
c1\u263X si\uc1\u281X uniwersalnym }\par\pard\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pgh
sxn16840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn666\margbsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\s

lmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\


sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscal
ex100 {archetypem czerwieni i obserwuj w umy\uc1\u347Xle, jak wype\uc1\u322Xnia
on twj umys\uc1\u322X i cia\uc1\u322Xo. Wyobra\uc1\u380Xaj }\par\pard\li760\ri0\s
l-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {sobie, \uc1\u380Xe wdychasz czerwie\uc
1\u324X jako tak\uc1\u261X, obserwuj, jak czerwie\uc1\u324X ta przenika wszystki
e komrki }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {twego ci
a\uc1\u322Xa i umys\uc1\u322Xu. Powtrz to \uc1\u263Xwiczenie trzy razy i za ka\uc
1\u380Xdym razem u\uc1\u347Xwiadamiaj sobie }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {rosn\uc1\u261Xc\uc1\u261X w tobie energi\uc1\u281X.}
\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \
fs24\cf0\f0\charscalex100 {4. Powtarzaj w my\uc1\u347Xli nast\uc1\u281Xpuj\uc1\u
261Xce s\uc1\u322Xowa: "Przez moc mojej Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci jestem
w stanie }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {przyj\u
c1\u261X\uc1\u263X bezgraniczn\uc1\u261X energi\uc1\u281X, archetypu czerwieni.
Mj umys\uc1\u322X i cia\uc1\u322Xo nasycone s\uc1\u261X teraz }\par\pard\li760\ri
0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ogromn\uc1\u261X energi\uc1\u261X,
opu\uc1\u347Xci\uc1\u322Xo mnie wszelkie zm\uc1\u281Xczenie i wyczerpanie. Pragn
\uc1\u281X, aby moje }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex
100 {"wy\uc1\u380Xsze Ja" utrzyma\uc1\u322Xo we mnie na sta\uc1\u322Xe ten niewy
czerpany zapas energii".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\l
i760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {5. Znowu zrb g\uc1\u322X\uc1\
u281Xboki wdech przez nos, rozci\uc1\u261Xgaj\uc1\u261Xc przepon\uc1\u281X. Obse
rwuj wewn\uc1\u281Xtrznym }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {okiem przenikanie czerwieni przez ka\uc1\u380Xd\uc1\u261X komrk\uc1\u28
1X twego ciala. Powtrz trzy razy, za ka\uc1\u380Xdym }\par\pard\li760\ri0\sl-280\
slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {razem coraz bardziej u\uc1\u347Xwiadamiaj\uc
1\u261Xc sobie przenikaj\uc1\u261Xc\uc1\u261X ci\uc1\u281X energi\uc1\u281X.}\pa
r\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs2
4\cf0\f0\charscalex100 {6; Obserwuj swj wdech...}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmul
t0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {7. Ot
wrz oczy...}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-34
6\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u262Xwiczy\uc1\u263X trzy razy dzienn
ie}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult
0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Jzef W
. cierpia\uc1\u322X na 8 r\uc1\u380Xnego typu alergii. By\uc1\u322X niemal na wsz
ystko uczulony oprcz }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex1
00 {powietrza, oczywi\uc1\u347Xcie powietrza czystego, w przeciwnym bowiem razie
i ono dawa\uc1\u322Xo reakcj\uc1\u281X }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs2
4\cf0\f0\charscalex100 {alergiczn\uc1\u261X. W czasie naszego spotkania Jzef ci\u
c1\u261Xgle kicha\uc1\u322X, poci\uc1\u261Xga\uc1\u322X nosem, wyciera\uc1\u322X
}\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u322Xzawi\
uc1\u261Xce oczy. Nie pami\uc1\u281Xta\uc1\u322X siebie zdrowego. "Je\uc1\u347Xl
i rodzice si\uc1\u281X nie myl\uc1\u261X, to moja pierwsza }\par\pard\li760\ri0\
sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {alergia wyst\uc1\u261Xpi\uc1\u322Xa,
gdy mia\uc1\u322Xem trzy tygodnie \uc1\u380Xycia. Matka miala 16 r\uc1\u380Xnych
typw alergii, }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ojc
iec - 14, wi\uc1\u281Xc ja i tak wyszed\uc1\u322Xem z tego obronn\uc1\u261X r\uc
1\u281Xk\uc1\u261X" -prbowa\uc1\u322X \uc1\u380Xartowa\uc1\u263X". Jak tylko }\pa
r\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {si\uc1\u281Xgam pami
\uc1\u281Xci\uc1\u261X dom nasz by\uc1\u322X zawsze istn\uc1\u261X aptek\uc1\u26
1X. Mo\uc1\u380Xe mi pani wierzy\uc1\u263X lub nie, ale nawet }\par\pard\li760\r
i0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {skutki nadmiaru lekw musieli\uc1\u3
47Xmy \uc1\u322Xagodzi\uc1\u263X pigulkami. To brzmi jak \uc1\u380Xart, ale pros
z\uc1\u281X mi }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {w
ierzy\uc1\u263X, to jest smutn\uc1\u261X prawd\uc1\u261X. B\uc1\u322Xagam o pomo
c, nie znajdzie pani nikogo bardziej }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\c
f0\f0\charscalex100 {zainteresowanego w odzyskaniu zdrowia. Niezw\uc1\u322Xoczni
e przyst\uc1\u261Xpi\uc1\u322Xam do wyja\uc1\u347Xnienia metody }\par\pard\li760
\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {psychotronicznego leczenia, a Jze

f nie odwraca\uc1\u322X ode mnie swoich czerwonych, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\


slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {podpuchni\uc1\u281Xiych oczu.}\par\pard\li76
0\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\ch
arscalex100 {Po pi\uc1\u281Xciu tygodniach zadzwoni\uc1\u322X: "W\uc1\u322Xa\uc1
\u347Xnie wracam od dwch specjalistw schorze\uc1\u324X }\par\pard\li760\ri0\sl-280
\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {alergicznych. \uc1\u379Xaden z nich nie stw
ierdzi\uc1\u322X \uc1\u347Xladu alergii. Bardzo, bardzo dzi\uc1\u281Xkuj\uc1\u28
1X. Chcia\uc1\u322Xbym, }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsca
lex100 {by wszyscy dowiedzieli si\uc1\u281X o tej cudownej technice. Mo\uc1\u380
Xe pewnego dnia zdecyduje si\uc1\u281X pani }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {napisa\uc1\u263X o tym ksi\uc1\u261X\uc1\u380Xk\uc1\
u281X".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\s
lmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Wszyscy jeste\uc1\u347Xmy wspania\uc1\u322Xy
mi istotami. Fakt, \uc1\u380Xe Stwrca uczyni\uc1\u322X naszym naturalnym }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {prawem doskona\uc1\u322X
e zdrowie, nape\uc1\u322Xnia mnie zachwytem i nieustannym pragnieniem }\par\pard
\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {celebrowania rado\uc1\u347
Xci \uc1\u380Xycia. To, \uc1\u380Xe choroby, ktre nas trapi\uc1\u261X s\uc1\u261X
smutn\uc1\u261X rzeczywisto\uc1\u347Xci\uc1\u261X, nie }\par\pard\li760\ri0\sl280\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {ma tu nic do rzeczy. Kiedy stwierdzam na
st\uc1\u281Xpnie, \uc1\u380Xe ten sam Stwrca obdarzy\uc1\u322X nas zdolno\uc1\u34
7Xci\uc1\u261X }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {p
rzywracania i zachowywania tego zdrowia oraz zapobiegania chorobom - staj\uc1\u2
81X w wielkim }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {po
dziwie przed wspania\uc1\u322X\uc1\u261X, bezkresn\uc1\u261X Pot\uc1\u281Xg\uc1\
u261X".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\s
lmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {,,Leczenie psychotroniczne jest niezast\uc1\u
261Xpion\uc1\u261X pomoc\uc1\u261X w nag\uc1\u322Xych nieszcz\uc1\u281X\uc1\u347
Xliwych }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wypadkac
h. Jean B. by\uc1\u322Xa moj\uc1\u261X s\uc1\u322Xuchaczk\uc1\u261X. Ogromnie in
teresowa\uc1\u322X j\uc1\u261X problem }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100 {psychotronicznej pomocy przy nag\uc1\u322Xych wypadkach.
W osiem miesi\uc1\u281Xcy po uko\uc1\u324Xczeniu kursu }\par\pard\li760\ri0\sl-2
66\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {odwiedzi\uc1\u322Xa mnie, by opowiedzie\u
c1\u263X wypadek, w ktrym mia\uc1\u322Xa mo\uc1\u380Xno\uc1\u347X\uc1\u263X spraw
dzi\uc1\u263X swoje }\par\pard\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16840\margls
xn666\margrsxn133\margtsxn666\margbsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf
0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0
\fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {umiej\uc
1\u281Xtno\uc1\u347Xci. Ot\uc1\u380X pewnego dnia ona wraz dwiema swymi siostrami
przygotowywa\uc1\u322Xa w }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {po\uc1\u347Xpiechu uroczysty obiad. Gwo\uc1\u378Xdziem przyj\uc1\u281
Xcia mia\uc1\u322X by\uc1\u263X rzadki rarytas - homary. Nikt nie }\par\pard\li7
60\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zauwa\uc1\u380Xy\uc1\u322X, \u
c1\u380Xe do kuchni w\uc1\u347Xlizgn\uc1\u281X\uc1\u322Xa si\uc1\u281X 4-letnia
siostrzenica Jean - Brenda i zagl\uc1\u261Xda\uc1\u322Xa do }\par\pard\li760\ri0
\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wszystkich garnkw. Na nieszcz\uc1\u28
1X\uc1\u347Xcie nie trzeba by\uc1\u322Xo d\uc1\u322Xugo czeka\uc1\u263X, dziecko
wyla\uc1\u322Xo na siebie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {rondel wrz\uc1\u261Xtku, parz\uc1\u261Xc sobie ramiona, piersi i brzu
szek. Brenda wrzeszcza\uc1\u322Xa w niebog\uc1\u322Xosy, }\par\pard\li760\ri0\sl
-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {matka jej dosta\uc1\u322Xa szoku, jedna
z ciotek trzyma\uc1\u322Xa nieszcz\uc1\u281Xsne dziecko pod kranem z zimn\uc1\u
261X }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wod\uc1\u26
1X, a Jean g\uc1\u322Xo\uc1\u347Xno recytowa\uc1\u322Xa slowa instrukcji psychot
ronicznego leczenia w nag\uc1\u322Xych }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100 {wypadkach. W ci\uc1\u261Xgu 25 minut Brenda znalaz\uc1\u3
22Xa si\uc1\u281X ju\uc1\u380X w szpitalu. Gdy lekarz po opatrzeniu }\par\pard\l
i760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ran ma\uc1\u322Xej wyszed\uc
1\u322X do poczekalni uspokoi\uc1\u322X rodzin\uc1\u281X, \uc1\u380Xe dziecko sz

ybko dojdzie do zdrowia i }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars


calex100 {spyta\uc1\u322X jak to si\uc1\u281X w\uc1\u322Xa\uc1\u347Xciwie sta\uc
1\u322Xo - "Gdy mu opowiedzia\uc1\u322Xam - opowiada\uc1\u322Xa Jean - patrzy\uc
1\u322X na }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {mnie
w os\uc1\u322Xupieniu z widocznym niedowierzaniem. - "To dziecko jest za s\uc1\u
322Xabo poparzone jak }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscale
x100 {na to, \uc1\u380Xe wyla\uc1\u322Xo na siebie garnek wrz\uc1\u261Xtku. Chc\
uc1\u281X ja zatrzyma\uc1\u263X trzy dni i to raczej dla }\par\pard\li760\ri0\sl
-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {obserwacji, ni\uc1\u380X leczenia".}\pa
r\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs1
8\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {INSTRUKCJA P
SYCHOTRONICZNEGO LECZENIA W NAG\uc1\u321XYCH WYPADKACH}\par\pard\li760\ri0\sl-21
3\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{Powtarzaj g\uc1\u322Xo\uc1\u347Xno lub w my\uc1\u347Xli:}\par\pard\li760\ri0\s
l-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscale
x100 {"Przez m\uc1\u261Xdro\uc1\u347X\uc1\u263X mego "wy\uc1\u380Xszego Ja" i po
t\uc1\u281Xg\uc1\u281X mojej Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci rozkazuj\uc1\u281X
, \uc1\u380Xeby }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {
wszystkie obj\uc1\u281Xte wypadkiem komrki cia\uc1\u322Xa X... zosta\uc1\u322Xy u
leczone lub zast\uc1\u261Xpione nowymi. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs2
4\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u379X\uc1\u261Xdam, by cia\uc1\u322Xo X... odrzuci\
uc1\u322Xo wszelkie objawy zniszczenia, a cieszy\uc1\u322Xo si\uc1\u281X doskona
\uc1\u322Xym }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zdr
owiem". We\uc1\u378X g\uc1\u322X\uc1\u281Xboki oddech przez nozdrza. Powtrz trzy
razy. Nigdy w podobnych }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsca
lex100 {wypadkach nie nale\uc1\u380Xy zaniedba\uc1\u263X pomocy lekarskiej.}\par
\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24
\cf0\f0\charscalex100 {"Phyllis C. zapisa\uc1\u322Xa si\uc1\u281X na mj kurs psyc
hotronicznego leczenia po ci\uc1\u281X\uc1\u380Xkim prze\uc1\u380Xyciu, jakim }\
par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {by\uc1\u322X dla n
iej atak serca m\uc1\u281X\uc1\u380Xa. By\uc1\u322Xa przekonana, \uc1\u380Xe ju\
uc1\u380X nigdy nic podobnego si\uc1\u281X nie powtrzy, }\par\pard\li760\ri0\sl-2
80\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {tym niemniej zapragn\uc1\u281X\uc1\u322Xa
nie\uc1\u347X\uc1\u263X pomoc w takich wypadkach nawet osobom obcym. Po 7-miu }
\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {miesi\uc1\u261Xca
ch historia si\uc1\u281X jednak powtrzy\uc1\u322Xa, z t\uc1\u261X tylko r\uc1\u380
Xnic\uc1\u261X, \uc1\u380Xe tym razem atak jej m\uc1\u281X\uc1\u380Xa by\uc1\u32
2X }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {du\uc1\u380Xo
gro\uc1\u378Xniejszy. Natychmiast przewieziono go do szpitala i umieszczono w s
eparatce }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {reanima
cyjnej. Lekarze nie dawali mu nawet 50% szansy prze\uc1\u380Xycia. Phyllis od sa
mego }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {pocz\uc1\u2
61Xtku stosowa\uc1\u322Xa technik\uc1\u281X psychotronicznego leczenia i ku ogro
mnemu zdziwieniu lekarzy }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsc
alex100 {m\uc1\u261X\uc1\u380X jej szybko powraca\uc1\u322X do zdrowia. Teraz ni
e widzieli ju\uc1\u380X niebezpiecze\uc1\u324Xstwa \uc1\u380Xycia i }\par\pard\l
i760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {twierdzili, \uc1\u380Xe po 6
tygodniach wrci do domu, a po 4 miesi\uc1\u261Xcach - do pracy. Phyllis s\uc1\u3
22Xucha\uc1\u322Xa, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex1
00 {milcza\uc1\u322Xa i rygorystycznie kontynuowa\uc1\u322Xa psychotroniczne lec
zenie.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\sl
mult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {W tydzie\uc1\u324X p\uc1\u378Xniej lekarze znow
u zmienili zdanie. James tak szybko powraca\uc1\u322X do zdrowia, \uc1\u380Xe }\
par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {mia\uc1\u322X opu\
uc1\u347Xci\uc1\u263X szpital nie po 8-miu, a po 4-ch tygodniach. W rezultacie w
rci\uc1\u322X do domu ju\uc1\u380X po }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\c
f0\f0\charscalex100 {trzech tygodniach hospitalizacji, a do pracy - po czterech
tygodniach (nie miesi\uc1\u261Xcach) od dnia }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {wyst\uc1\u261Xpienia ataku. Lekarz wypisuj\uc1\u261
Xcy go ze szpitala nie ukrywa\uc1\u322X ogromnego zdziwienia: - }\par\pard\li760

\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Jestem kardiologiem od 15 lat i


w ci\uc1\u261Xgu mojej praktyki nigdy jeszcze nie widzia\uc1\u322Xem, \uc1\u380
Xeby }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {k\uc1\u322X
o\uc1\u347X tak szybko wraca\uc1\u322X do zdrowia po ci\uc1\u281X\uc1\u380Xkim a
taku serca. Ma pan wiele szcz\uc1\u281X\uc1\u347Xcia, \uc1\u380Xe pa\uc1\u324Xsk
a }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wola \uc1\u380
Xycia jest tak silna i \uc1\u380Xe pa\uc1\u324Xskie cia\uc1\u322Xo ma tak ekstre
maln\uc1\u261X zdolno\uc1\u347X\uc1\u263X szybkiej regeneracji. }\par\pard\li760
\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Bior\uc1\u261Xc to pod uwag\uc1\
u281X nie mog\uc1\u281X tylko zrozumie\uc1\u263X, dlaczego po pierwszym ataku, d
u\uc1\u380Xo przecie\uc1\u380X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\
charscalex100 {l\uc1\u380Xejszym, dochodzi\uc1\u322X pan do zdrowia tak powoli".
}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {Szczeglowe kontrolne badanie, przeprowadzone w nied\u
c1\u322Xugim czasie, nie wykaza\uc1\u322Xo \uc1\u380Xadnej }\par\pard\li760\ri0\
sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {choroby serca, niczego, co by mog\uc1
\u322Xo t\uc1\u322Xumaczy\uc1\u263X uprzednie dwa ataki".}\par\pard\li760\ri0\sl
-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex
100 {"\uc1\u379Xaden pesymista nie mo\uc1\u380Xe wie\uc1\u347X\uc1\u263X \uc1\u3
80Xycia szcz\uc1\u281X\uc1\u347Xliwego, nie mo\uc1\u380Xe by\uc1\u263X rwnie\uc1\
u380X po\uc1\u380X\uc1\u261Xdanym }\par\pard\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghs
xn16840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn666\margbsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\sl
mult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\s
l-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscale
x100 {towarzyszem \uc1\u380Xycia. Mo\uc1\u380Xe zdziwi was fakt, \uc1\u380Xe neg
atywne my\uc1\u347Xli s\uc1\u261X realn\uc1\u261X chorob\uc1\u261X nie tylko }\p
ar\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {dla ich nosiciela l
ecz jak\uc1\u380Xe cz\uc1\u281Xsto i dla otoczenia. My\uc1\u347Xl jest pot\uc1\u
281X\uc1\u380Xn\uc1\u261X form\uc1\u261X energii i je\uc1\u347Xli my\uc1\u347Xli
}\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {twoje s\uc1\u26
1X smutne, negatywne, mo\uc1\u380Xesz oczekiwa\uc1\u263X, \uc1\u380Xe i \uc1\u38
0Xycie twoje b\uc1\u281Xdzie podobne. Osoba, }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {ktra my\uc1\u347Xli negatywnie, przyci\uc1\u261Xga r\
uc1\u380Xne rodzaje negatywnych okoliczno\uc1\u347Xci. A przecie\uc1\u380X }\par
\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {cz\uc1\u322Xowiek jes
t zwyci\uc1\u281Xzc\uc1\u261X, przez natur\uc1\u281X przeznaczonym do rado\uc1\u
347Xci.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\s
lmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {John M. byl instalatorem du\uc1\u380Xego hydr
ogazowego przedsi\uc1\u281Xbiorstwa. Marzy\uc1\u322Xo mu si\uc1\u281X za\uc1\u32
2Xo\uc1\u380Xenie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{wlasnego punktu us\uc1\u322Xugowego, ale zawsze co\uc1\u347X stawa\uc1\u322Xo
na przeszkodzie. John by\uc1\u322X wybitnym }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {pesymist\uc1\u261X i w gruncie rzeczy nie wierzy\uc1
\u322X w spe\uc1\u322Xnienie si\uc1\u281X jego marze\uc1\u324X.}\par\pard\li760\
ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {- "Moja \uc1\u380Xona i przyjaciele twierdz\uc1\u261X, \uc1\u380Xe je
stem pesymist\uc1\u261X, a ja jestem tylko realist\uc1\u261X. Mam }\par\pard\li7
60\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {chodzi\uc1\u263X z u\uc1\u347X
miechni\uc1\u281Xt\uc1\u261X g\uc1\u281Xb\uc1\u261X jak jaki\uc1\u347X idiota, g
dy wiem, \uc1\u380Xe sprawy nie uk\uc1\u322Xadaj\uc1\u261X si\uc1\u281X dla mnie
}\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {pomy\uc1\u347Xl
nie?"}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slm
ult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {- "Dlaczego jest pan zawsze pewien tego najgors
zego?"}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\sl
mult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {- "Nie jestem geniuszem, \uc1\u380Xeby zmieni\
uc1\u263X ten uklad. Ostatecznie nigdy mi si\uc1\u281X dobrze nie }\par\pard\li7
60\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {uk\uc1\u322Xada\uc1\u322Xo, dl
aczego mia\uc1\u322Xo by si\uc1\u281X to sta\uc1\u263X teraz?"}\par\pard\li760\r
i0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {- "Przecie\uc1\u380X pan sam prowokuje swj los, sam sprowadza niepowodz

enia. Jak mog\uc1\u261X panu }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\ch


arscalex100 {wierzy\uc1\u263X inni, skoro pan sam sobie nie wierzy".}\par\pard\l
i760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0
\charscalex100 {Omwi\uc1\u322Xam z nim technik\uc1\u281X psychotronicznego leczen
ia i zobowi\uc1\u261Xza\uc1\u322Xam do kontaktu ze mn\uc1\u261X. }\par\pard\li76
0\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Po trzech tygodniach zadzwoni\u
c1\u322X, powiedzia\uc1\u322X, \uc1\u380Xe czuje si\uc1\u281X szcz\uc1\u281X\uc1
\u347Xliwy i idzie mu na og\uc1\u322X lepiej. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {Po dalszych czterech tygodniach zadzwoni\uc1\u322X
znowu.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\sl
mult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {- "Sta\uc1\u322Xo si\uc1\u281X, sta\uc1\u322Xo
si\uc1\u281X to dzi\uc1\u347X!" - krzycza\uc1\u322X rado\uc1\u347Xnie w s\uc1\u
322Xuchawk\uc1\u281X - "Od dzi\uc1\u347X jestem w\uc1\u322Xa\uc1\u347Xcicielem }
\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {w\uc1\u322Xasnego
zak\uc1\u322Xadu. Wie pani, pocz\uc1\u261Xtkowo my\uc1\u347Xla\uc1\u322Xem, \uc
1\u380Xe pani jest troch\uc1\u281X kopni\uc1\u281Xta twierdz\uc1\u261Xc, \uc1\u3
80Xe }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {my\uc1\u347
Xli cz\uc1\u322Xowieka tworz\uc1\u261X okoliczno\uc1\u347Xci \uc1\u380Xyciowe. A
jednak ma pani ca\uc1\u322Xkowit\uc1\u261X racj\uc1\u281X. \uc1\u262Xwiczymy }\
par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {t\uc1\u281X techni
k\uc1\u281X z ca\uc1\u322X\uc1\u261X rodzin\uc1\u261X".}\par\pard\li760\ri0\sl-2
13\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex10
0 {Po kilku miesi\uc1\u261Xcach odwiedzili mnie oboje z \uc1\u380Xon\uc1\u261X.
Otworzyli jeszcze jedn\uc1\u261X us\uc1\u322Xugow\uc1\u261X }\par\pard\li760\ri0
\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {placwk\uc1\u281X, interes szed\uc1\u3
22X doskonale. W najbli\uc1\u380Xszej przysz\uc1\u322Xo\uc1\u347Xci mia\uc1\u322
Xa powsta\uc1\u263X trzecia filia.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\
par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Janet B. z powodze
niem mog\uc1\u322Xa by dosta\uc1\u263X nagrod\uc1\u281X za pesymizm, gdyby tylko
takie nagrody w }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{ogle rozdzielano. Uwa\uc1\u380Xa\uc1\u322Xa, \uc1\u380Xe nic dobrego nie spotka\
uc1\u322Xo jej w \uc1\u380Xyciu i \uc1\u380Xe nic takiego nie }\par\pard\li760\r
i0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {przytrafi si\uc1\u281X jej w przys
z\uc1\u322Xo\uc1\u347Xci. Rzeczywi\uc1\u347Xcie nie weso\uc1\u322Xe by\uc1\u322X
o jej \uc1\u380Xycie. Jednym ze smutnych }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs
24\cf0\f0\charscalex100 {skutkw negatywnego my\uc1\u347Xlenia by\uc1\u322Xa uporc
zywa choroba skry. Leczy\uc1\u322Xa si\uc1\u281X u pi\uc1\u281Xciu }\par\pard\li7
60\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {dermatologw, nie wierz\uc1\u261
Xc zreszt\uc1\u261X, by cokolwiek mogli jej pomc. Wyda\uc1\u322Xa na leczenie }\p
ar\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {mnstwo pieni\uc1\u28
1Xdzy, a poprawy nie by\uc1\u322Xo. W ko\uc1\u324Xcu zdecydowa\uc1\u322Xa si\uc1
\u281X \uc1\u380Xy\uc1\u263X z t\uc1\u261X egzem\uc1\u261X do ko\uc1\u324Xca }\p
ar\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {\uc1\u380Xycia. Naj
starsza crka rwnie\uc1\u380X zacz\uc1\u281X\uc1\u322Xa narzeka\uc1\u263X na to sam
o schorzenie.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl
-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Powiedzia\uc1\u322Xam Karolinie, \uc1\
u380Xe pewnie i ona b\uc1\u281Xdzie musia\uc1\u322Xa podzieli\uc1\u263X mj los. L
ekarze nie s\uc1\u261X w }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsc
alex100 {stanie pomc ani jej, ani mnie. No c\uc1\u380X musimy \uc1\u380Xy\uc1\u263
X dalej z t\uc1\u261X straszn\uc1\u261X chorob\uc1\u261X. Nast\uc1\u281Xpn\uc1\u
261X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ofiar\uc1\u
261X na pewno b\uc1\u281Xdzie moja najm\uc1\u322Xodsza crka Donna".}\par\pard\li7
60\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\c
harscalex100 {Powiedzia\uc1\u322Xam Janet, \uc1\u380Xe przede wszystkim musimy l
eczy\uc1\u263X jej pesymizm. Ostro }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0
\f0\charscalex100 {zaprotestowa\uc1\u322Xa. Przysz\uc1\u322Xa do mnie jedynie w
sprawie tej uporczywej egzemy u siebie i u }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \
fs24\cf0\f0\charscalex100 {Karoliny. By\uc1\u322Xam dla niej po prostu \uc1\u347
Xmieszna z propozycj\uc1\u261X leczenia pesymizmu, podczas gdy }\par\pard\li760\
ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ona sama ani troch\uc1\u281X nie

uwa\uc1\u380Xa si\uc1\u281X za pesymistk\uc1\u281X.}\par\pard\sect\sectd\sbkpage


\pgwsxn11893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn133\margtsxn666\margbsxn400\pard\li
760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par
\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18
\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-453\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Po p\uc1\u322X
toragodzinnej dyskusji uleg\uc1\u322Xa wreszcie, przyrzek\uc1\u322Xa rygorystycz
nie \uc1\u263Xwiczy\uc1\u263X i }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0
\charscalex100 {zawiadamia\uc1\u263X mnie o wynikach w leczeniu. Po trzech tygod
niach zjawi\uc1\u322Xa si\uc1\u281X u mnie. Byla nie }\par\pard\li760\ri0\sl-266
\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {do poznania: twarz - \uc1\u322Xagodna i u\u
c1\u347Xmiechni\uc1\u281Xta, skra czysta, g\uc1\u322Xos - przyjemny, weso\uc1\u32
2Xy. Egzema }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {znik
\uc1\u322Xa rwnie\uc1\u380X ze skry Karoliny . - "Ca\uc1\u322Xy nasz dom sta\uc1\u
322X si\uc1\u281X szcz\uc1\u281X\uc1\u347Xliwszy. M\uc1\u261X\uc1\u380X dosta\uc
1\u322X awans, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {a
Karolin\uc1\u281X wybrano do Rady Uczniw w jej szkole. Wszystko teraz idzie lepi
ej".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmu
lt0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Instrukcja dla zwalczania pesymizmu}\par\pard\li
760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\
charscalex100 {PUNKT 4. "Przez m\uc1\u261Xdro\uc1\u347X\uc1\u263X mego "wy\uc1\u
380Xszego Ja" i pot\uc1\u281Xg\uc1\u281X Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci zdaj\u
c1\u281X sobie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {c
a\uc1\u322Xkowicie z tego spraw\uc1\u281X, \uc1\u380Xe jestem odpowiedzialny za
swoje my\uc1\u347Xli. Wiem, \uc1\u380Xe my\uc1\u347Xli moje s\uc1\u261X }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ziarnem, z ktrego wyrasta
j\uc1\u261X okoliczno\uc1\u347Xci mego \uc1\u380Xycia. Rozkazuj\uc1\u281X, by mo
je "wy\uc1\u380Xsze Ja" u\uc1\u380Xy\uc1\u322Xo }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmu
lt0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {pot\uc1\u281Xgi Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci
w celu niedopuszczenia do mnie my\uc1\u347Xli negatywnych. Od tego }\par\pard\l
i760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {momentu opu\uc1\u347Xci mnie
wszelki pesymizm. Niech pot\uc1\u281Xga mojej Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci
chroni mnie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {prze
d negatywnym wp\uc1\u322Xywem szkodliwych my\uc1\u347Xli."}\par\pard\li760\ri0\s
l-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscale
x100 {Je\uc1\u347Xli kto\uc1\u347X z twego otoczenia jest zmartwiony, powiedz mu
, \uc1\u380Xe ma on du\uc1\u380Xo wi\uc1\u281Xcej powodw, }\par\pard\li760\ri0\sl
-280\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {by by\uc1\u263X szcz\uc1\u281X\uc1\u347
Xliwym, ni\uc1\u380X nieszcz\uc1\u281X\uc1\u347Xliwym. Poza tym, by wywo\uc1\u32
2Xa\uc1\u263X u\uc1\u347Xmiech na twarzy bli\uc1\u378Xniego }\par\pard\li760\ri0
\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {niekoniecznie trzeba u\uc1\u380Xywa\
uc1\u263X s\uc1\u322Xw. W\uc1\u322Xasny twj spokj, zadowolenie, aprobata \uc1\u380X
ycia b\uc1\u281Xdzie w }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscal
ex100 {naturalny sposb promieniowa\uc1\u263X na otoczenie. A przede wszystkim \uc
1\u380X\uc1\u261Xdaj w umy\uc1\u347Xle przez }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {m\uc1\u261Xdro\uc1\u347X\uc1\u263X swojej Nad\uc1\u
347Xwiadomo\uc1\u347Xci i swego "wy\uc1\u380Xszego Ja", by wszyscy doko\uc1\u322
Xa porzucili }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {smu
tki, i nape\uc1\u322Xnili si\uc1\u281X uczuciem szcz\uc1\u281X\uc1\u347Xcia i ra
do\uc1\u347Xci, ktre jest ich przyrodzonym prawem. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\sl
mult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Powtarzaj w my\uc1\u347Xli: "Chc\uc1\u281X, by
rado\uc1\u347X\uc1\u263X i szcz\uc1\u281X\uc1\u347Xcie, ktre odczuwam, owia\uc1\
u322Xy tak\uc1\u380Xe serca ludzi }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\
f0\charscalex100 {w\uc1\u347Xrd ktrych si\uc1\u281X znajduj\uc1\u281X."}\par\pard\
li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f
0\charscalex100 {"Jeff i Sally byli bardzo przybici i nieszcz\uc1\u281X\uc1\u347
Xliwi, gdy zjawili si\uc1\u281X u mnie po raz pierwszy. Przed }\par\pard\li760\r
i0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {czteroma miesi\uc1\u261Xcami odkry
li przypadkowo, \uc1\u380Xe ich 15-letnia crka Doborah jest narkomank\uc1\u261X.
}\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Byli z ni\uc1\u2
61X u dwch lekarzy, ale wszelka nadzieja wyleczenia rozbija\uc1\u322Xa si\uc1\u28

1X o to, \uc1\u380Xe sama }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars


calex100 {dziewczynka nie pragn\uc1\u281X\uc1\u322Xa zmiany sytuacji. Fakt, \uc1
\u380Xe rodzice odkryli jej tajemnic\uc1\u281X, wyzwoli\uc1\u322X w }\par\pard\l
i760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {niej cynizm i bezczelno\uc1\
u347X\uc1\u263X. Otwarcie \uc1\u380X\uc1\u261Xda\uc1\u322Xa pieni\uc1\u281Xdzy n
a heroin\uc1\u281X, w przeciwnym wypadku }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs
24\cf0\f0\charscalex100 {grozi\uc1\u322Xa, \uc1\u380Xe zacznie kra\uc1\u347X\uc1
\u263X lub pjdzie na ulice.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard
\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Przedtem by\uc1\u322Xa ta
kim kochanym, spokojnym dzieckiem" - mwili z rozpacz\uc1\u261X. Jak\uc1\u380Xe do
brze }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zna\uc1\u32
2Xam ten smutek i niepokj na twarzy. Zna\uc1\u322Xam je z licznych kontaktw z rodz
icami, ktrzy }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {szuk
ali ratunku dla swych wykolejonych dzieci w metodzie psychotronicznego leczenia.
I }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {nigdy ich ona
nie zawiodla. Wr\uc1\u281Xczy\uc1\u322Xam im instrukcj\uc1\u281X i prosi\uc1\u3
22Xam o wiadomo\uc1\u347X\uc1\u263X. Po trzech }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmul
t0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {miesi\uc1\u261Xcach odwie-dzili mnie oboje. Przys
zli powiedzie\uc1\u263X o swoim szcz\uc1\u281X\uc1\u347Xciu, \uc1\u380Xe Doborah
jest }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ca\uc1\u32
2Xkowicie wyleczona, wrci\uc1\u322Xa do szko\uc1\u322Xy, wszystkie wieczory sp\uc
1\u281Xdza w domu, jest jak }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\cha
rscalex100 {dawniej spokojna, kochaj\uc1\u261Xca".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\sl
mult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Ps
ychotroniczne leczenie mo\uc1\u380Xe przybra\uc1\u263X form\uc1\u281X grupowego
dzia\uc1\u322Xania. Poleczona pot\uc1\u281Xga }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult
0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci szeregu osb tworzy
ogromn\uc1\u261X sile. Optymalnie grupa taka liczy\uc1\u263X powinna }\par\pard
\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {od 10 do 15 osb. Wa\uc1\u38
0Xne jest jednak nie ilo\uc1\u347X\uc1\u263X a jako\uc1\u347X\uc1\u263X cz\uc1\u
322Xonkw. Grupa zbiera si\uc1\u281X przewa\uc1\u380Xnie }\par\pard\li760\ri0\sl-2
66\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {raz w tygodniu, najcz\uc1\u281X\uc1\u347X
ciej kolejno w mieszkaniach poszczeglnych cz\uc1\u322Xonkw. Zebrania }\par\pard\li
760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {trwaj\uc1\u261X od 1,5 do 2 g
odzin. Za ka\uc1\u380Xdym razem wybiera si\uc1\u281X kierownika, ktry prowadzi se
ans. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Dobrze jest
da\uc1\u263X tak\uc1\u261X szans\uc1\u281X ka\uc1\u380Xdemu po kolei. Nie nale\
uc1\u380Xy dopu\uc1\u347Xci\uc1\u263X do tego, by zebrania }\par\pard\li760\ri0\
sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {grupy mia\uc1\u322Xy czysto towarzysk
i charakter. Spraw\uc1\u261X honoru jest absolutna dyskrecja. Starajmy }\par\par
d\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {si\uc1\u281X pomc lecz nig
dy nic os\uc1\u261Xdza\uc1\u263X i nie obgadywa\uc1\u263X.}\par\pard\li760\ri0\s
l-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscale
x100 {Po\uc1\u380Xytecznie jest utworzy\uc1\u263X tzw. "gor\uc1\u261Xc\uc1\u261X
lini\uc1\u281X", polegaj\uc1\u261Xc\uc1\u261X na jednoczesnym \uc1\u263Xwiczeni
u ca\uc1\u322Xej }\par\pard\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16840\marglsxn6
66\margrsxn133\margtsxn666\margbsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\p
ar\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs
18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {grupy w int
encji ofiary jakiego\uc1\u347X wypadku. Je\uc1\u380Xeli kto\uc1\u347X z grupy po
trzebuje nag\uc1\u322Xej pomocy dla }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf
0\f0\charscalex100 {siebie czy kogo\uc1\u347X bliskiego, cz\uc1\u322Xonkowie zes
po\uc1\u322Xu powiadamiaj\uc1\u261X si\uc1\u281X wzajemnie i niezw\uc1\u322Xoczn
ie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wkraczaj\uc1\
u261X do akcji niesienia natychmiastowej psychotronicznej pomocy. "Gor\uc1\u261X
ca linia" dzia\uc1\u322Xa }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {bardzo skutecznie i bardzo szybko, gdy\uc1\u380X posiada zwielokrotnio
n\uc1\u261X sile.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri
0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Cynthia W. by\uc1\u322Xa przez rok
cz\uc1\u322Xonkiem grupy psychotronicznego leczenia. We w\uc1\u322Xasnym domu }\

par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {uleg\uc1\u322Xa w


tym czasie tragicznemu wypadkowi. Odpryski szkla z rozbitej szyby porani\uc1\u32
2Xy jej }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {oczy w s
topniu tak powa\uc1\u380Xnym, \uc1\u380Xe lekarze nie widzieli mo\uc1\u380Xliwo\
uc1\u347Xci uratowania wzroku. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\
charscalex100 {Momentalnie zorganizowano "gor\uc1\u261Xc\uc1\u261X lini\uc1\u281
X". Gdy po dwch dniach zdj\uc1\u281Xto banda\uc1\u380Xe z oczu }\par\pard\li760\r
i0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Cynthii, lekarze os\uc1\u322Xupiel
i ze zdziwienia: ga\uc1\u322Xki oczne nie wykazywa\uc1\u322Xy \uc1\u380Xadnych \
uc1\u347Xladw ran, a }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex1
00 {chora doskonale wszystko widzia\uc1\u322Xa. Wzrok Cynthii by\uc1\u322X w 100
% uratowany".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl
-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Pot\uc1\u281Xg\uc1\u281X Nad\uc1\u347X
wiadomo\uc1\u347Xci mo\uc1\u380Xna wykorzysta\uc1\u263X tak\uc1\u380Xe do "ulecz
enia" sytuacji \uc1\u380Xyciowych, do }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\
cf0\f0\charscalex100 {usuni\uc1\u281Xcia napi\uc1\u281Xtej, wrogiej atmosfery w
rodzinie czy w miejscu pracy, do nawi\uc1\u261Xzywania }\par\pard\li760\ri0\sl-2
80\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {serdecznych stosunkw mi\uc1\u281Xdzy sk\uc
1\u322Xconymi przyjaci\uc1\u322Xmi, a nawet do rozwi\uc1\u261Xzywania }\par\pard\l
i760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {k\uc1\u322Xopotw finansowych.
}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {Mike i Eilen D. tworzyli od roku sk\uc1\u322Xcon\uc1\
u261X, nieszcz\uc1\u281X\uc1\u347Xliw\uc1\u261X par\uc1\u281X ma\uc1\u322X\uc1\u
380Xe\uc1\u324Xsk\uc1\u261X. Byli u psychologa, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmu
lt0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {psychiatry, u r\uc1\u380Xnych specjalistw od spraw
ma\uc1\u322X\uc1\u380Xe\uc1\u324Xskich, wydali na to 1.000 dolarw i bez }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {skutku.}\par\pard\li760\
ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\char
scalex100 {"Nasze ma\uc1\u322X\uc1\u380Xe\uc1\u324Xstwo umiera na naszych oczach
, a my nic nie mo\uc1\u380Xemy na to poradzi\uc1\u263X". Z }\par\pard\li760\ri0\
sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {niejak\uc1\u261X nadziej\uc1\u261X w
sercu i instrukcj\uc1\u261X w r\uc1\u281Xku opu\uc1\u347Xcili mj pokj. Po trzech m
iesi\uc1\u261Xcach }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex10
0 {otrzyma\uc1\u322Xam telefon od Mika, a jego szcz\uc1\u281X\uc1\u347Xcie by\uc
1\u322Xo wyczuwalne nawet przez telefon: "Eilen i }\par\pard\li760\ri0\sl-280\sl
mult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ja nigdy nie byli\uc1\u347Xmy szcz\uc1\u281X\u
c1\u347Xliwsi. Obecnie spodziewamy si\uc1\u281X dziecka. Czy to nic wspania\uc1\
u322Xe? }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Je\uc1\u
380Xeli b\uc1\u281Xdzie dziewczynka (osobi\uc1\u347Xcie marz\uc1\u281X o ch\uc1\
u322Xopcu) nazwiemy j\uc1\u261X pani imieniem - Evelyn. }\par\pard\li760\ri0\sl266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Nasze dziecko zaczniemy bardzo wcze\uc1\
u347Xnie zaznajamia\uc1\u263X z technik\uc1\u261X psychotronicznego }\par\pard\l
i760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {dzia\uc1\u322Xania. Urodzi\u
c1\u322X si\uc1\u281X wspania\uc1\u322Xy syn".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult
0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-40
0\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {INSTRUKCJA PRZY WPROWADZANIU HARMONII W SK
\uc1\u321XCONE MA\uc1\u321X\uc1\u379XE\uc1\u323XSTWO}\par\pard\li760\ri0\sl-213\s
lmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {P
UNKT 4: Powtarzaj w umy\uc1\u347Xle nast\uc1\u281Xpuj\uc1\u261Xce s\uc1\u322Xowa
: "Przez m\uc1\u261Xdro\uc1\u347X\uc1\u263X mego "wy\uc1\u380Xszego Ja" i }\par\
pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {pot\uc1\u281Xg\uc1\u28
1X mojej Nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci pragn\uc1\u281X, aby\uc1\u347Xmy oboje
z m\uc1\u281X\uc1\u380Xem (z \uc1\u380Xon\uc1\u261X) uwolnili si\uc1\u281X od }
\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wszelkich pretens
ji, \uc1\u380Xalw, negatywnych wzgl\uc1\u281Xdem siebie uczu\uc1\u263X oraz zanie
chali czynw }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {przyn
osz\uc1\u261Xcych szkod\uc1\u281X nam i naszemu ma\uc1\u322X\uc1\u380Xe\uc1\u324
Xstwu. Pragn\uc1\u281X, aby mi\uc1\u322Xo\uc1\u347X\uc1\u263X nasza stawa\uc1\u3
22Xa si\uc1\u281X }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{intensywniejsza i szczersza z ka\uc1\u380Xdym dniem, by\uc1\u347Xmy obydwoje p

oznali j\uc1\u261X g\uc1\u322X\uc1\u281Xbiej i lepiej ni\uc1\u380X }\par\pard\li


760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {kiedykolwiek przedtem"}\par\p
ard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\c
f0\f0\charscalex100 {"Diana i Paula mia\uc1\u322Xy po 30 lat i od 15 lat by\uc1\
u322Xy przyjaci\uc1\u322Xkami. Ich przyja\uc1\u378X\uc1\u324X sko\uc1\u324Xczy\uc
1\u322Xa si\uc1\u281X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscale
x100 {przed 5-cioma miesi\uc1\u261Xcami k\uc1\u322Xtni\uc1\u261X. Diana, ktra zg\u
c1\u322Xosi\uc1\u322Xa si\uc1\u281X do mnie o pomoc w przywrceniu }\par\pard\li76
0\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {dawnych serdecznych kontaktw z p
rzyjaci\uc1\u322Xk\uc1\u261X, nie pami\uc1\u281Xta\uc1\u322Xa nawet o co im posz\
uc1\u322Xo. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Naga
da\uc1\u322Xa Pauli mas\uc1\u281X g\uc1\u322Xupstw, ktrych nie powinna powiedzie\
uc1\u263X, a przyjaci\uc1\u322Xka nie pozosta\uc1\u322Xa }\par\pard\li760\ri0\sl266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {jej d\uc1\u322Xu\uc1\u380Xna. - "To \uc1
\u347Xmieszne, nasi synkowie bawi\uc1\u261X si\uc1\u281X ze sob\uc1\u261X, a my
matki, od tylu lat }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex10
0 {przyjaci\uc1\u322Xki, nie odzywamy si\uc1\u281X do siebie. Ilekro\uc1\u263X prb
uj\uc1\u281X zagadn\uc1\u261X\uc1\u263X do Pauli ostentacyjnie nie }\par\pard\li
760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {odpowiada".}\par\pard\li760\r
i0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {Poda\uc1\u322Xam technik\uc1\u281X dzia\uc1\u322Xania psychotroniczneg
o i czeka\uc1\u322Xam na wiadomo\uc1\u347X\uc1\u263X. Po nieca\uc1\u322Xym }\par
\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {tygodniu mia\uc1\u322
Xam tefefon: "Przedwczoraj Paula sama mnie zagadn\uc1\u281X\uc1\u322Xa i zarposi
\uc1\u322Xa na lunch. }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscale
x100 {Szybko dosz\uc1\u322Xy\uc1\u347Xmy do wniosku, \uc1\u380Xe jaki by nie by\
uc1\u322X powd naszej k\uc1\u322Xtni, g\uc1\u322Xupio jest zrywa\uc1\u263X tak }\p
ar\pard\sect\sectd\sbkpage\pgwsxn11893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn133\margt
sxn666\margbsxn400\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl
-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li76
0\ri0\sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {d\uc1\u322Xugoletni\uc1\u261X p
rzyja\uc1\u378X\uc1\u324X. Paula powiedzia\uc1\u322Xa te\uc1\u380X, \uc1\u380Xe
od kilku dni czu\uc1\u322Xa, \uc1\u380Xe musi t\uc1\u281X spraw\uc1\u281X jako\u
c1\u347X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {za\uc1\
u322Xatwi\uc1\u263X".}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li76
0\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {"Marta B. by\uc1\u322Xa od dwch
lat wdow\uc1\u261X. M\uc1\u261X\uc1\u380X zgin\uc1\u261X\uc1\u322X w wypadku sam
ochodowym. Zosta\uc1\u322Xa sama z }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0
\f0\charscalex100 {czteroletnim synkiem bez \uc1\u380Xadnych oszcz\uc1\u281Xdno\
uc1\u347Xci finansowych. Tu\uc1\u380X przed wypadkiem wzi\uc1\u281Xli }\par\pard
\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {na sp\uc1\u322Xaty niewiel
ki domek i chocia\uc1\u380X Marta nie\uc1\u378Xle zarabia\uc1\u322Xa jako sekret
arka, k\uc1\u322Xopoty finansowe }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f
0\charscalex100 {mno\uc1\u380Xy\uc1\u322Xy si\uc1\u281X i otrzymanie domku stan\
uc1\u281X\uc1\u322Xo pod znakiem zapytania. W tej trudnej sytuacji prosi\uc1\u32
2Xa }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {mnie o pomoc
za po\uc1\u347Xrednictwem psychotronicznej techniki. Po dwch miesi\uc1\u261Xcach
zjawi\uc1\u322Xa si\uc1\u281X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\
charscalex100 {u mnie Marta. - "Ma pani przed sob\uc1\u261X prywatn\uc1\u261X se
kretark\uc1\u281X wicedyrektora naszej firmy. Mam }\par\pard\li760\ri0\sl-266\sl
mult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {miesi\uc1\u281Xcznie o 400 dolarw wi\uc1\u281Xc
ej i trzykrotnie ciekawsz\uc1\u261X prac\uc1\u281X ni\uc1\u380X przedtem. Zwi\uc
1\u261Xzek }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Kredy
towy Towarzystwa przej\uc1\u261X\uc1\u322X hipotek\uc1\u281X domu i op\uc1\u322X
aty s\uc1\u261X teraz du\uc1\u380Xo mniejsze ni\uc1\u380X pobierane }\par\pard\l
i760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {przez bank. Ze sp\uc1\u322Xa
t\uc1\u261X domu nie b\uc1\u281Xdzie teraz problemu".}\par\pard\li760\ri0\sl-213
\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri
0\sl-400\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {POS\uc1\u321XOWIE}\par\pard\li760\r
i0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars

calex100 {"Cud psychotronicznego leczenia" - ju\uc1\u380X sam tytu\uc1\u322X ksi


\uc1\u261X\uc1\u380Xki, ktrej dok\uc1\u322Xadne omwienie wraz z }\par\pard\li760\r
i0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {licznymi i d\uc1\u322Xugimi cytata
mi zosta\uc1\u322Xo nam przekazane w niniejszym opracowaniu, mo\uc1\u380Xe }\par
\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {niektrych odstraszy\uc
1\u263X od zag\uc1\u322X\uc1\u281Xbiania si\uc1\u281X w jego tre\uc1\u347X\uc1\u
263X, tym bardziej, i\uc1\u380X autorka cz\uc1\u281Xsto, zbyt }\par\pard\li760\r
i0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {mo\uc1\u380Xe nawet cz\uc1\u281Xst
o powtarza w oryginale to okre\uc1\u347Xlenie lub te\uc1\u380X mwi o "cudownej te
chnice }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {leczenia
psychotronicznego". Nie obawiajcie si\uc1\u281X jednak Drodzy Czytelnicy stonowa
nego tu }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {okre\uc1
\u347Xlenia "cud", chocia\uc1\u380X rzeczywi\uc1\u347Xcie to, co autorka osi\uc1
\u261Xga sw\uc1\u261X metod\uc1\u261X, a nie wierzy\uc1\u263X jej nie }\par\pard
\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {mamy podstaw, zakrawa na o
czywisty cud w jego potocznym znaczeniu.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs1
8\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Czym\uc1\u38
0Xe jednak jest cud? Powo\uc1\u322Xajmy si\uc1\u281X na najwy\uc1\u380Xszy chyba
autorytet w tej dziedzinie, na }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0
\charscalex100 {\uc1\u347Xw. Augustyna. Mwi on: "Cud nie dzieje si\uc1\u281X w sp
rzeczno\uc1\u347Xci z natur\uc1\u261X lecz w sprzeczno\uc1\u347Xci z }\par\pard\
li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {tym, co nam o naturze wiado
mo". Takie okre\uc1\u347Xlenie cudu pasuje ju\uc1\u380X doskonale do metody }\pa
r\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {leczniczej Evelyn Mo
nahan i nie powinno budzi\uc1\u263X niczyich zastrze\uc1\u380Xe\uc1\u324X. To, c
o mo\uc1\u380Xna osi\uc1\u261Xgn\uc1\u261X\uc1\u263X }\par\pard\li760\ri0\sl-280
\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {stosuj\uc1\u261Xc jej metod\uc1\u281X, jest
sprzeczne z tym, co nam aktualnie o naturze wiadomo. Ale czy }\par\pard\li760\r
i0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {rzeczywi\uc1\u347Xcie absolutnie s
przeczne? Przecie\uc1\u380X obecnie rozwija si\uc1\u281X wiele metod leczenia }\
par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {poprzez oddzia\uc1
\u322Xywanie psychiczne. Mo\uc1\u380Xna by rozpocz\uc1\u261X\uc1\u263X ich wylic
zanie od tak prostej }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex
100 {metody, jak stosowanie nawet przez medycyn\uc1\u281X formaln\uc1\u261X plac
ebo. W zakres ten wchodzi }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {rwnie\uc1\u380X hipnoza, ale tak\uc1\u380Xe i autosugestia. W\uc1\u347X
rd licznych metod oddzia\uc1\u322Xywania na }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \
fs24\cf0\f0\charscalex100 {psychofizyczny stan organizmu r\uc1\u380Xnego typu tre
ningw autogennych mo\uc1\u380Xna wliczy\uc1\u263X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slm
ult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zapo\uc1\u380Xyczone ze Wschodu hatha-jog\uc1\u
281X i zen'a, z zachodnich systemw sofrologi\uc1\u281X i metod\uc1\u281X }\par\pa
rd\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {relaksu dynamicznego A.
Caycedo.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\
slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {S\uc1\u261X to jednak raczej systemy nastawi
one na oglnopsychofizyczne zharmonizowanie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \f
s24\cf0\f0\charscalex100 {organizmu, poprawiaj\uc1\u261Xce stan zdrowia, nie daj
\uc1\u261Xce tak spektakularnych efektw wyleczenia z }\par\pard\li760\ri0\sl-266\
slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ci\uc1\u281X\uc1\u380Xkich (cz\uc1\u281Xsto
z punktu widzenia medycyny formalnej nieuleczalnych) chorb, jak metoda }\par\pard
\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Evelyn M. Monahan. Ta za\u
c1\u347X, jak si\uc1\u281X wydaje, zaczerpn\uc1\u281X\uc1\u322Xa z wy\uc1\u380Xe
j omawianych metod }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex10
0 {zarwno wst\uc1\u281Xpn\uc1\u261X i ko\uc1\u324Xcow\uc1\u261X relaksacj\uc1\u28
1X, jak te\uc1\u380X i \uc1\u263Xwiczenia oddechowe, ktre jednak do }\par\pard\li
760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {maksimum upro\uc1\u347Xci\uc1
\u322Xa. Zaczerpn\uc1\u281X\uc1\u322Xa te\uc1\u380X z zachodniej psychologii poj
\uc1\u281Xcie nad\uc1\u347Xwiadomo\uc1\u347Xci, }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmu
lt0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ktre wzbogaci\uc1\u322Xa o reminescencje z filozo
fii wschodniej poj\uc1\u281Xcia "ego" oraz "Wy\uc1\u380Xszego Ja". }\par\pard\li
760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {To jej "Wy\uc1\u380Xsze Ja" n

ie jest przez ni\uc1\u261X dok\uc1\u322Xadniej sprecyzowane, ale domy\uc1\u347Xl


amy si\uc1\u281X o co }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscale
x100 {autorce chodzi. Oryginalno\uc1\u347Xci\uc1\u261X metody Evelyn Monahan, po
za wielkim uproszczeniem }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsc
alex100 {omawianych wy\uc1\u380Xej metod i odrzuceniem wszystkich zb\uc1\u281Xdn
ych akcesoriw, jest przede }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {wszystkim bezpo\uc1\u347Xrednie zwrcenie si\uc1\u281X do "Wy\uc1\u380Xs
zego Ja", czy te\uc1\u380X poprzez owo "Wy\uc1\u380Xsze Ja" }\par\pard\li760\ri0
\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {do organizmu z konkretnym sprecyzowa
nym \uc1\u380X\uc1\u261Xdaniem powrotu do zdrowia. Organizm nasz }\par\pard\li76
0\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {wed\uc1\u322Xug autorki, jest t
ak plastyczny i tak podleg\uc1\u322Xy naszej psychice, \uc1\u380Xe potrafi w naj
wy\uc1\u380Xszym }\par\pard\sect\sectd\sbkpage
{\shp{\*\shpinst\shpleft1413\shptop11080\shpright10493\shpbottom11080\shpfhdr0\s
hpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid2028\shpz0\shpbxpage\shpbypage
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}
{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}
{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}
{\sp{\sn rotation}{\sv 0}}
{\sp{\sn geoRight}{\sv 9080}}
{\sp{\sn geoBottom}{\sv 0}}
{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;5;(0,0);(0,13);(9066,13);(9066,0);(0,0);}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;12;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;1;45824;2457
7;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}
{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}
{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}
{\sp{\sn fLine}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}
{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 0}}
{\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}
{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}\pgwsxn11893\pghsxn16840\marglsxn666\margrsxn13
3\margtsxn666\margbsxn666\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760
\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pa
rd\li760\ri0\sl-386\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {stopniu uaktywni\uc1\u26
3X si\uc1\u281X, zwalczaj\uc1\u261Xc infekcj\uc1\u281X i regeneruj\uc1\u261Xc w\
uc1\u322Xasne tkanki.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li76
0\ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Wiemy doskonale, i\uc1\u380X wi
ara i to nie tylko w poj\uc1\u281Xciu religijnym czyni cuda. Tu jednak wydaje }\
par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {si\uc1\u281X, i\uc
1\u380X nawet bezwzgl\uc1\u281Xdna wiara w wyleczenie, przynajmniej w pocz\uc1\u
261Xtkowej fazie nie jest }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\chars
calex100 {konieczna. Wed\uc1\u322Xug autorki wyleczenie uzyskiwali nawet ci, ktrz
y przyst\uc1\u281Xpowali do \uc1\u263Xwicze\uc1\u324X }\par\pard\li760\ri0\sl-28
0\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {z pow\uc1\u261Xtpiewaniem, natomiast rygor
ystycznie stosowali jej instrukcj\uc1\u281X.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0
\fs18\cf0\par\pard\li760\ri0\sl-333\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {Ale nie
tylko wyleczenie w\uc1\u322Xasnego organizmu z choroby lub na\uc1\u322Xogu przed
stawia nam autorka. }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex1
00 {Opisuje ona wypadki leczenia innych osb, przy czym szczeglnie dobre efekty daj
e grupowe }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {oddzia
\uc1\u322Xywanie osb tworz\uc1\u261Xcych tzw. "gor\uc1\u261Xc\uc1\u261X lini\uc1\
u281X". Evelyn Monahan posuwa si\uc1\u281X jeszcze }\par\pard\li760\ri0\sl-280\s
lmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {dalej twierdz\uc1\u261Xc, i\uc1\u380X mo\uc1\
u380Xna t\uc1\u261X sam\uc1\u261X metoda wp\uc1\u322Xywa\uc1\u263X na popraw\uc1
\u281X warunkw materialnych, a }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\c
harscalex100 {nawet na pozytywne dla siebie kierowanie biegiem wypadkw. Jest to j
u\uc1\u380X du\uc1\u380Xo trudniejsze do }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs
24\cf0\f0\charscalex100 {wyja\uc1\u347Xnienia. Mo\uc1\u380Xe g\uc1\u322X\uc1\u28

1Xbokim przekonaniem o s\uc1\u322Xuszno\uc1\u347Xci zabiegw oddzia\uc1\u322Xywuje


my }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {pod\uc1\u347X
wiadomie na innych.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li760\
ri0\sl-346\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {I jeszcze jedn\uc1\u261X odmian\u
c1\u281X swej metody prezentuje autorka, leczenie kolorami. I tu opiera si\uc1\u
281X }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {ona na fakt
ach wszystkim dobrze znanych, i\uc1\u380X jedne barwy oddzia\uc1\u322Xywuj\uc1\u
261X na nas podniecaj\uc1\u261Xco, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0
\f0\charscalex100 {inne - uspokajaj\uc1\u261Xco. Ale E. Monahan dochodzi do wnio
sku, \uc1\u380Xe nawet nie trzeba tych kolorw }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0
\fs24\cf0\f0\charscalex100 {widzie\uc1\u263X, wystarczy je sobie wyobra\uc1\u38
0Xa\uc1\u263X, aby otrzyma\uc1\u263X efekty lecznicze. I co najciekawsze, }\par\
pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {zgodnie z jej relacj\u
c1\u261X, otrzymuje je.}\par\pard\li760\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li
760\ri0\sl-346\slmult0 \fs22\cf0\f0\charscalex100 {Podane przez ni\uc1\u261X prz
yk\uc1\u322Xady s\uc1\u261X bardzo sugestywne, przemawiaj\uc1\u261X do czytelnik
a, w nikim chyba }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100
{nie wzbudzaj\uc1\u261X podejrze\uc1\u324X fikcji, a jednak publikacja ta by\uc1
\u322Xaby bardziej powa\uc1\u380Xna, gdyby }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \
fs24\cf0\f0\charscalex100 {przedstawione uleczenia zosta\uc1\u322Xy udokumentowa
ne odpisami kart chorobowych i diagnozami, }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \
fs24\cf0\f0\charscalex100 {stwierdzaj\uc1\u261Xcymi wyleczenie. Interesuj\uc1\u2
61Xce jest twierdzenie autorki, \uc1\u380Xe nie by\uc1\u322Xo wypadku, aby }\par
\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {jej metoda zawiod\uc1
\u322Xa, je\uc1\u347Xli by\uc1\u322Xa w\uc1\u322Xa\uc1\u347Xciwie stosowana. I t
u podchodzimy do najbardziej }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\ch
arscalex100 {newralgicznego punktu metody Monahan. Nie przedstawi\uc1\u322Xa ona
czytelnikowi granic, do }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charsc
alex100 {ktrych mo\uc1\u380Xe dzia\uc1\u322Xa\uc1\u263X system psychotronicznego
leczenia: Obawiam si\uc1\u281X, \uc1\u380Xe zarwno jak nie }\par\pard\li760\ri0\s
l-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {odro\uc1\u347Xnie uci\uc1\u281Xta r\uc
1\u281Xka, tak nie wyzdrowieje organizm ca\uc1\u322Xkowicie zniszczony przez cho
rob\uc1\u281X. }\par\pard\li760\ri0\sl-266\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {G
dzie\uc1\u347X istnieje granica cudu psychotronicznego leczenia, inaczej mogliby
\uc1\u347Xmy \uc1\u347Xmier\uc1\u263X }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\
cf0\f0\charscalex100 {odk\uc1\u322Xada\uc1\u263X do niesko\uc1\u324Xczono\uc1\u3
47Xci. Jednak to s\uc1\u261X zastrze\uc1\u380Xenia lecz nie negacja metody. Prze
ciwnie }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {nale\uc1\
u380Xy j\uc1\u261X wyprbowa\uc1\u263X. Jestem przekonany, i\uc1\u380X w wielu wyp
adkach przyniesie ona po\uc1\u380X\uc1\u261Xdane }\par\pard\li760\ri0\sl-280\slm
ult0 \fs24\cf0\f0\charscalex100 {skutki, wszak "na \uc1\u347Xwiecie dziej\uc1\u2
61X si\uc1\u281X rzeczy, o ktrych nawet nie \uc1\u347Xni\uc1\u322Xo si\uc1\u281X
filozofom".}\par\pard\li2453\ri0\sl-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li2453\ri0\sl
-213\slmult0 \fs18\cf0\par\pard\li2453\ri0\sl-426\slmult0 \fs24\cf0\f0\charscale
x100 {Centrala Us\uc1\u322Xugowo-Wytwrcza "R\uc1\u380Xd\uc1\u380Xkarz", Pozna\uc1\
u324X 1983}\par}

Vous aimerez peut-être aussi