Vous êtes sur la page 1sur 76

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

MC LC
CHNG 1 : GII THIU CHUNG ........................................................................4
1.1 Khi nim chung ................................................................................................4
1.2 phn loi b cha ..............................................................................................4
1.3 Tnh hnh xy dng b cha nc ta ............................................................6
CHNG 2 : C S THIT K...............................................................................7
2.1 Thng s thit k .................................................................................................7
2.2 Tiu chun v quy phm phc v cho vic thit k.........................................7
2.2.1 Tiu chun tnh ti trng: ..........................................................................7
2.2.2 Quy phm thit k thn b cha: ..............................................................7
2.2.3 Tiu chun vt liu cho thn bn...............................................................8
2.2.4 Tiu chun vt liu cho thp gia cng v hng ng...............................8
2.2.5 Tiu chun vt liu cho gi bn............................................................8
2.3. Cc loi vt liu dng trong thit k .................................................................8
2.3.1 Vt liu dng thit k thn b cha: ....................................................8
CHNG 3 : THIT K B CHA THEO QUY PHM....................................9
3.1 Tnh ton cc loi ti trng tc dng ln b cha............................................9
3.1.1 Ti trng gi: ................................................................................................9
3.1.1.1 Xc nh h s kh ng c :................................................................10
3.1.1.2 Tnh din tch chn gi hiu qu: .....................................................11
3.1.1.3 Ti trng gi tc dng ln b cha ...................................................11
3.1.2 Ti trng ca kt cu ph tr ...................................................................11
3.1.3 Ti trng do p lc thu tnh ca cht lng ............................................11
3.2 Tnh ton chiu dy thp thn b...................................................................13
3.2.1 Tnh ton chiu dy thn b chu p lc trong........................................13
3.2.2 Tnh ton chiu dy thnh b chu p lc ngoi .....................................16
3.2.3 Tnh ton chiu dy thnh b trong iu kin vn hnh ng sut nn 18
3.2.4 Tnh ton chiu dy thn b c xt n ti trng gi.............................19
3.2.5 Tnh ton chiu dy thn b trong iu kin th ti .............................20
3.2.6 Tnh ton trng lng bn thn b: ........................................................22
3.3 Thit k l m trn thnh b ( l ngi chui v hng ng ).........................22
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

3.3.1 La chn hnh dng l m trn thn b cha:......................................22


3.3.2 La chn kch thc ca cc l m:.......................................................22
3.3.3 Tnh khong cch cc l m: ...................................................................23
3.3.4

La chn gii php thit k l m :........................................................23

3.3.5 La chn vt liu cho thnh l m v gia cng: .................................24


3.3.6 Tnh chiu dy ca thnh l m : ............................................................25
3.3.7 Tnh ton gia cng ..................................................................................26
3.3.7.1 Yu cu v din tch gia cng , AR ..................................................27
3.3.7.2 Tnh ton kh nng t gia cng ca thnh b v thnh l m ....28
3.3.7.3 Gii hn khu vc gia cng : ...........................................................29
CHNG 4 THIT K KT CU B V H GING CHO KT CU
B..................................................................................................................................35
4.1 Thit k kt cu b.......................................................................................35
4.1.1 Tnh ton ti trng tc dng ln h kt cu b cha :......................35
4.1.2 T hp ti trng tc dng kt cu b cha: ......................................36
4.1.4 Thit k h thng ct b cha.............................................................36
4.1.4.1

La chn s tr cho b cha :....................................................36

4.1.4.2

Vt liu lm tr : .........................................................................36

4.1.4.3

Lin kt gia tr v b cha : .........................................................37

4.1.4.4

Lin kt gia cc tr vi nhau:..................................................37

4.1.4.5 Tnh ton cc c trng hnh hc ca ct : ................................37


4.1.4.6

Kim tra ti mt ct A-A ti u ct:.............................................38

4.1.4.7

Kim tra ti mt ct B-B chn ct :.............................................43

4.2 Tnh ton v thit k h thanh ging c tng chng ti trng ngang .48
4.2.1 Tnh ton lc ko thanh ging ................................................................49
4.2.8 Kim tra ng sut ko trong thanh ging : ...........................................50
4.2.8 Tnh ton cht ( cho chi tit 1 ) ...............................................................50
4.2.8 Tnh ton chi tit 1 ...................................................................................51
4.2.8 Tnh ton v kim tra tm ni thanh ging...........................................52
4.2.8

La chn tng : ..................................................................................53

4.2.7 Tnh ton tm m chn ct....................................................................53


NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

4.2.8 Tnh ton lin kt hn:.............................................................................55


CHNG 5 : THIT K MNG CHO B............................................................58
5.1 La chn phng n mng ............................................................................58
5.2 Xc nh ti trng ...........................................................................................58
5.3 La chn s b kch thc cc ......................................................................58
5.4

S liu a cht ..................................................................................................58

5.5 Xc nh su y i

.........................................................................60

5.6 Xc nh sc chu ti ca cc:........................................................................61


5.7 Xc nh s lng cc trong mng ................................................................63
5.8 Tnh s lng v b tr cc.............................................................................64
5.9 Tnh ton kim tra cc....................................................................................65
5.10 Kim tra i cc:.............................................................................................66
5.10.1 Kim tra cng trn tit din nghing iu kin m thng .....66
5.10.2 Tnh ton cng trn tit din thng ng tnh ct thp i .....67
CHNG 6 : THIT K BNG MY TNH........................................................69
6.1 Ti trng tc dng ln b ................................................................................69
6.1.1 Ti trng bn thn ca b cha..............................................................69
6.1.2 Ti trng ca LPG cha trong b cha :...............................................69
6.1.3 Ti trng nc khi th p lc :...............................................................69
6.1.5 p lc ca cht lng.................................................................................69
6.1.6 Ti trng gi tc dng ln thn b..........................................................69
6.2 T hp ti trng ...............................................................................................70
6.3 TNH TON TRN SAP 2000......................................................................71

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

CHNG 1
GII THIU CHUNG
1.1.Khi nim chung
Cc cng trnh xy dng dng cha ng cc sn phm cht lng, cht kh,
cc vt liu dng ht, v d nh : sn phm du (xng, du ho, ), kh ho lng,
nc, axit, cn cng nghip, cc vt liu ht, . c gi l b cha. Cc b cha ny
c th c p lc thp, p lc thng, hay p lc cao .
Tu vo cng nng ca tng b, vo yu cu s dng cng nh cc yu cu v
kinh t, thi cng, ngi ta c cc loi hnh b thch hp. Vic phn loi b ch yu cn
c vo hnh dng v p lc ca n .
1.2 phn loi b cha
* Theo hnh dng ca b gm c :
-

B cha hnh tr ( tr ng, tr ngang hnh v ) .

B hnh cu, hnh git nc, (xem hnh v di) .

Hnh 1.1B cha tr ng .

Hnh 1.2 B cha tr ngang

.
B cha tr ng : Th tch cha c th rt khc nhau, t 100 n 20000 m3 (cha
xng ), thm ch ti 50 000 m3 ( cha du mazt, ). B tr ng c th dng mi c
ct chng hay khng c ct chng, c u im l n gin khi ch to v lp ghp,

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

dung tch cha ln, kinh t. Nhng thng ch cha c cc cht lng hay kh c p
sut thng hoc khng cao lm .
B cha tr ngang : Cng c cc u im nh b cha tr ng nh n gin khi
ch to v lp ghp, c bit c th ch to ti nh my ri vn chuyn n cng trnh,
kh nng chu p lc cao, nhng th tch cha nh (50 500 m3 ), cha gas, xng, hi
ho lng ) .

Hnh 1.3 B cha cu .

Hnh 1.4 B cha hnh git nc .

B cha cu : Dng cha hi ho lng vi p sut d Pd = 0.25 1.8 MPa, chng


c u im l chu c p sut cao, gim tn tht mt mt do bay hi, ng sut u
theo cc phng, tuy nhin rt kh khn khi ch to, mc d vy do nhng u im
m khng b no snh c n vn c s dng mt cch rng ri trong thc t .
B cha hnh git nc : Ly hnh dng hp l theo sc cng mt ngoi ca git
nc, b cha hnh git nc dng cha xng c hi n hi cao Pd = 0.03 0.05
MPa, v c bn n cng c nhng u v nhc im nh b cha cu .
* Theo p d :
Do cht lng bay hi trong khng gian hi gia mt thong ca cht lng v mi
b m phn ra :
B cha p lc thp : khi p lc d Pd [ 0.002 MPa ( 0.02kG/cm2 ) v p lc chn
khng ( khi x ht cht lng ) Po [ 0.00025 MPa ( 0.0025 kG/cm2 ) .
B cha p lc cao : khi p lc d Pd/ 0.002 Mpa .

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

* Ngoi ra cn c cch phn loi theo v tr trong khng gian : cao hn mt t (t


trn gi ta), trn mt t , ngm , na ngm di t hoc di nc .
Nh vy, b cha vi nhng u im ring ca n l nhng cng trnh xy
dng phc v c lc cho i sng kinh t x hi. Chng ngy cng hon thin p
ng ngy mt cao v yu cu s dng. Vic nghin cu, ng dng n, lm cho n
ngy cng pht huy vai tr ca mnh l rt cn thit p ng nhu cu ngy cng cao
ca nn kinh t hin i
1.3. Tnh hnh xy dng b cha nc ta
nc ta, b cha mi ch xut hin t cui th k XIX, u th k XX, ch yu
lc u phc v cho cng cuc khai thc thuc a ca Php. Trong sut mi thp k
tip theo do chin tranh, do cng nghip pht trin chm chp b cha t pht trin, ch
yu ch phc v cho xng du, qun s. Gn y cng vi s pht trin ca t nc,
hng lot d n, nh my ra i c nhu cu s dng b cha, i sng nhn dn ngy
mt nng cao nhu cu xng du, gas cng theo m tng vt. Nhu cu b cha tr
nn cp thit, b cha tr thnh cng trnh xy dng ph bin trong x hi. Tuy nhin
ch yu vn l cc b cha tr ng, chng ta thit k v thi cng nhng b cha
dung tch 25 000 m3 (Ct Li Thnh ph H Ch Minh ), nhng b cha di 10000
m3 c s dng mt cch ph bin nh Nh B, Cn Th, Hi Phng, Vng Tu,
H Ch Minh .cn b cha cu, hnh git nc gn nh phi mua ca nc ngoi
hay trong nc mi ch c thit k (b cha cu do trong nc thit k mi ch thi
cng trong TP H Ch Minh). Nhu cu xy dng b cha cu cha kh ho lng
cn rt cp bch. B cha nc ta vn cn nh v phn tn, xu hng xy dng cc
b cha c p lc cao hay cc b cha c dung tch ln ang pht trin .

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

CHNG 2
C S THIT K
2.1. Thng s thit k
- Kiu b

: B cu bng thp t trn h tr .

- Kh nng cha

: 2500(T).

- Th tch b cha

:V=

- Bn knh trong ca b

: Ri=

- Trng lng ring ln nht ca LPG g

: 0,56 (T/m3).

2500
= 5511, 46(m3 ).
0,504.0,9
3

3 5511, 46
.
= 10,96 (m).
4
p

- Trng lng ring nh nht ca LPG gm : 0,504 (T/m3).


- p sut trong thit k PTK

: 1,6 (N/mm2).

- p sut ngoi thit k Potk

: 0,1 (N/mm2).

- Chiu dy n mn cho php bn trong i : 1,5(mm).


- Chiu dy n mn cho php bn ngoi o : 0,5(mm).
- Kim tra bng tin Rnghen

: Ton b chiu di ng hn 100%

- Sc cha ln nht ca b

: 90% th tch bnh

- Ni xy dng b

: Hi phng.

- p lc gi Wo

: 115 daN/ m2

2.2 Tiu chun v quy phm phc v cho vic thit k


2.2.1 Tiu chun tnh ti trng:
Tnh ti trng gi theo : Ti trng v tc ng TCVN 2737-1995.(TL[4])
2.2.2 Quy phm thit k thn b cha:
Thnh b c thit k theo quy phm : ASME section VIII DIVISION
2.(TL[1])
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

2.2.3 Tiu chun vt liu cho thn bn


Tiu chun vt liu ASTM A516 Gr 70 (TL[2])
Tiu chun vt liu ASME section II part D (TL[3]).
2.2.4 Tiu chun vt liu cho thp gia cng v hng ng
Tnh ton theo tiu chun vt liu ASTM A516 Gr 70 (TL[2]).
2.2.5 Tiu chun vt liu cho gi bn
Tnh ton theo tiu chun vt liu API 5L (TL[5]).
2.3. Cc loi vt liu dng trong thit k
2.3.1 Vt liu dng thit k thn b cha:
Loi thp tm A516 Gr70, c cc c tnh k thut sau:
- Trng lng ring : g = 7,85 (T/m3).
- Gii hn chy thit k Sy = 260 Mpa = 260 ( N/mm2 )
- Gii hn bn thit k St = 485 Mpa = 485 ( N/mm2 )
- M un n hi : E= 2.1.105MPa= 2.1.105 (N/mm2)
Theo appendix 2 ( ASME section II part D ) , Tra bng Table 2 100 (a ) ta s ly :
- Gii hn chy thit k
- Gii hn bn thit k

2
2
S y = x 2 6 0 = 1 7 3, 3 3 ( N/mm2 )
3
3
1
1
S t = x 4 8 5 = 1 6 1, 6 ( N/mm2 )
3
3

Ly gi tr nh hn
Vy ta ly gi tr Sm = 161,6 ( N/mm2 ) tnh ton

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

CHNG 3
THIT K B CHA THEO QUY PHM
3.1 Tnh ton cc loi ti trng tc dng ln b cha
3.1.1 Ti trng gi:
Ti trng gi c tnh theo tiu chun TCVN 2737-1995.
Gi tr tiu chun thnh phn tnh ca ti trng gi :
Wg= .Wo.k.c.As.

(3.1)

Trong :
-

Wg : Gi tr tiu chun thanh phn tnh ca ti trng gi

Wo : Gi tr ca p lc gi theo vng.

k : L h s tnh n s thay i ca p lc gi theo cao ly

theo bng 5 (TCVN 2737 95 )


-

c : H s kh ng ly theo bng 6 (TCVN 2737 95 )

As l din tch chn gi hiu qu ( m2 )


As = .(Ro.sin )2

Ro l ng knh ngoi ca b cha

H s tin cy ca ti trng gi ly bng 1,2.

Xc nh h s k :
Trng tm b c cao : h= Ri+ ao= 10,96+ 2=12,96 (m)
Trong :
-

Ri: Bn knh trong ca b cha, Ri = 10,96 (m).

a0: khong cch t ct 0.00 n y b cha, ao = 2(m).

Tra bng 5 ( TCVN 2737 -95 ) vi dng a hnh B ta c : k=1,05

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

3.1.1.1 Xc nh h s kh ng c :
Do b cha c dng hinh cu nn tra bng 6, tng ng vi s 32, ta c
H s ry non Re= 0,88.d . Wo .k .g .105 = 0,88.2.10,96. 115.1,05.1, 2.105
Re= 232,2.105 > 4.105.
Vi d= 2.Ri l ng knh khi cu, (m).
Bng 3.1 -Bng ch dn h s kh ng ti mt s im ng vi gc b.
b()

15

30

45

60

75

ce

+1,0

+0,8

+0,4

-0,2

-0,8

-1,2

b()

90

105

120

135

150

175

180

ce

-1,25

-1,0

-0,6

-0,2

+0,2

+0,3

+0,4

Hnh dng gi tc dng ln mt na b cha

hng gi

H s kh ng mt n gi c = 0,8
H s kh ng mt ht gi c = 0,4

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

10

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

3.1.1.2 Tnh din tch chn gi hiu qu:


Din tch chn gi hiu qu c tnh theo cng thc sau;
AS = p .( Ro .sin b ) 2 .

T bng 6, ta thy din tch chn gi hiu qu mt n gi tng ng vi


b=450
AS1= p .(10,96.sin 450 ) = 188,7 ( m2 )
2

Din tch ht gi hiu qu ng vi gc b=300


AS2= p .(10,96.sin 300 ) = 94,3 ( m2 )
2

3.1.1.3 Ti trng gi tc dng ln b cha


mt n gi Wg1 = 1,2.115.1,05.0,8.188,7 = 21874,1 ( daN ) =218741 ( N )
mt ht gi Wg2 = 1,2.115.1,05.0,4.94,3 = 5465,6 ( daN )=54656 ( N )
Vy tng ti trng gi :
Wg = Wg1 Wg2 = 164085 ( N )
Kt lun :
Ti trng gi tc dng ln b cha l Wg = 164085 ( N )

3.1.2 Ti trng ca kt cu ph tr
Cc loi kt cu ph tr nh : ng cng ngh, sn cng tc, cu thang ln
xung, hng ng , trong qua trnh bo dng cng nhn sa cha kim tra,... gy ra tc
dng ln b cha v tng ti trng cc kt cu ph tr l:
G3= 12 (T) =12000.9,81= 117720 (N).
3.1.3 Ti trng do p lc thu tnh ca cht lng
Tnh chiu cao h cht lng ( cht lng chim 90% th tch b ) :

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

11

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN


Vc = p .m 2 .( R VC =

Ta c phng trnh sau :

p m 2 ( Ri -

m
)
3

( 3.2 )

1
V
10

m
1 4
) = . p .R 3
3
10 3

Trong :
- a l khong cch t mt cht lng n tm b (m )
- Ri l bn knh trong ca b ( m )
- Vc l th tch phn chm cu khng cha cht lng
- V l th tch b cha
Gii phng trnh trn ta c nghim m = 4,29 (m )
Vy chiu cao ct cht lng l :
H = 2.R m = 2.10,96 4,29 = 17,63 (m )
p lc thy tnh c xc nh theo cng thc :
Pi =

g.h.9,81
( N/mm2 )
1000

( 3.3 )

Trong :
- l trng lng ring ca cht lng cha trong b (T/m3 )
- Pi l p sut thy tnh ng vi mc cht lng trong b (N/mm2 )
- h l chiu cao ct cht lng ( m)
Vi = 0,56 (T/m3 ) ta c bng kt qu sau :
Bng 3.2: Tnh p lc thu tnh v tng p lc ti cc im
im
tnh

( )

Mc cht
lng (m)

NHM THC HIN : NHM 21

p lc
thy tnh
Pi(N/mm2)

LP : 53CB1

Tng p
PiTK(KN/m2)

lc
P(N/m2)
12

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

55o

0,383

0,002

1,6

1,602

90o

6,668

0,037

1,6

1,637

125o

12,953

0,071

1,6

1,671

180o

17,63

0,097

1,6

1,697

3.2 Tnh ton chiu dy thp thn b


3.2.1 Tnh ton chiu dy thn b chu p lc trong
Theo phn AD-202 (TL[1]), ta c cng thc tnh chiu dy b cha:
t=

0,5.P.R
+c.
S - 0, 25.P

(3.4)

Ti nhng im chu thm ng sut ko, ta c cng thc sau:


t=

0,5.P.R + F
+c.
S - 0, 25.P

(3.5)

Trong :
-

t: Chiu dy thnh b tnh ton (mm).

P: Tng p lc trong tnh ton ti im ang xt, (N/mm2)


P = Pi +Ptk

Ptk l p sut thit k trong b cha 1,6 ( N/mm2 )

Pi l p sut thy tnh ng vi mc cht lng trong b (N/mm2 )

F: Lc dc theo phng thng ng trong cc tm thp thnh b

c gi tr dng khi gy ko trong thnh v(N/mm).


-

R: Bn knh trong ca b cha khng tnh n n mn (mm).

S L ng sut gii hn m phn t v c th chu c


Tnh theo cng thc: S= k.Sm (N/mm2 )

k: H s c ly theo bng AD150.1(TL[1]).


k=1 ng vi t hp ti trng:p sut thit k, ti trng bn thn v
ti trng ph tr,p lc thu tnh.

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

13

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

k=1,2 ng vi t hp trn v thm ti trng gi.


-

Sm l ng sut gii hn thit k vt liu , Sm= 161,66 (N/mm2).

c : Gi tr chiu dy n mn cho php, bao gm n mn bn trong

v bn ngoi. c=1,6+0,5=2,1(mm).
a). Tnh ton s b b dy thnh b ( ch tnh vi p lc trong tnh ton )
p dng cng trn ta c bng tnh chiu dy thn b ti 1 s im vi :
C =2,1 ( mm ) ; Ri = 10,96 ( m )
Ptk = 1,6 N/mm2
S=k.Sm=1.161,6 = 161,6 (N/mm2).
Ta c bng kt qu sau :
Bng 3.3: tnh s b chiu dy thnh b ti cc im

( )

im
tnh

Mc cht

p lc

lng (m)

thy tnh

Tng p
lc
P(N/m2)

t
( mm )

55o

0,384

0,002

1,602

56,544

90o

6,670

0,037

1,637

57,720

125o

12,956

0,071

1,671

58,897

180o

17,63

0,097

1,697

59,772

b). Tnh lc dc trong phn t v :


Gi s bit chiu dy thnh b cha l t= 60 ( mm ).
Ta thit lp c cng thc sau tnh lc dc trong phn t v :
F1=

2p .R 2 (1 - cosq ).t.g
2p .R.sin 2 q

( 3.6 )

F2=

w2
.
2.p .R.sin 2 q

( 3.7 )

F = F1 +F2
NHM THC HIN : NHM 21

( 3.8 )
LP : 53CB1

14

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

Trong :
-

W1 l trng lng bn thn ca b

W2 l trng lng cc thit b ph tr

F1 l lc dc theo phng thng ng trong cc tm thp thnh b

sinh ra do trng lng bn than phn bn trn im tnh ton


-

F2 l lc dc theo phng thng ng trong cc tm thp thnh b

sinh ra do lc W2
-

Ra l bn knh trung bnh ca b cha Ra = Ri + t/2 ( mm )

Ri l bn knh trong ca b ( mm )

t l chiu dy thnh b ( mm )

l gc hp bi bn knh ti im ang xt v phng thng

ng
l khi lng ring ca thp l b ( T/m3 )

vi t = 60 (mm ) nn Ra = Ri + t/2 = 10960 + 60/2 = 10990 ( mm )

Bng 3.4: gi tr lc dc ti cc im xt.


F1

F2

im tnh

()

(N/mm)

(N/mm)

(N/mm)

55o

-32,895

-2,541

-35,436

90o

-51,763

-1,705

53,468

125o

32,895

0.000

32,895

180o

0.000

0.000

0.000

c) Tnh chiu dy thnh b ti cc im


p dng cng thc ( 3.6 ) i vi im A ,B
p dng cng thc ( 3.7 ) i vi im C
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

15

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

Vi C = 2,1 (mm ) ; Ri = 10,96 ( m ) ; s= 161,66 ( N/mm2 )


Ta c bng kt qu sau :
Bng 3.5: gi tr chiu dy phn t v vi lc ko F
im
tnh

Tng p
( )

lc
( N/mm2 )

(N/mm

( mm )

55o

1,602

-35,436

56.544

90o

1,637

-53,468

57.720

125o

1,671

32,895

59.101

180o

1,697

0.000

59.772

3.2.2 Tnh ton chiu dy thnh b chu p lc ngoi


Theo phn AD-320 TL([2]) ta c trnh t cc bc tnh nh sau:
a). Cc bc tnh ton:
Bc 1: Gi thit 1 gi tr ca t v tnh bn knh ngoi ca b, tnh ton gi tr
h s A theo cng thc sau:
A=

0,125
.
Ro / t

Bc 2: S dng gi tri h s A trong bc 1 tra theo th chart in Subpart 3


of section II part D cho loi vt liu tnh ton. Xy ra hai trng hp:
A nm bn tri th th tnh tip theo bc 5.
A nm bn phi th th chuyn sang bc 3.
Bc 3: Di chuyn ng ging gi tr ca A theo phng ng ct vi ng
nhit ti mt im t im ny tip tc di chuyn sang phi theo phng ngang c
gi tr h s B.
Bc 4 : s dng gi tr ca B trong bc 3 tnh p lc ngoi ln nht cho php
Pa theo cng thc sau:
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

16

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

Pa =

B
.
Ro / t

Bc 5 : Khi A nm bn tri, ta c th s dng cng thc sau tnh Pa:


Pa =

0,0625.E
.
2
Ro

t

Bc 6 : So snh g tr Pa trong bc 4 hoc 5 vi P


Nu Pa ln hn P thi tha mn cn ngc li th chn t khc v tnh li
Trong :
- A l h s dung tra th
- B l h s
- Pa l p sut ngoi ln nht cho php ( N/mm2 )
- P l p sut ngoi thit k ( N/mm2 )
- Ro l ng knh ngoi ca b ch
Ro = Ri + t
- Ri l bn knh trong ca b ( khng k chiu dy n mn )
- t l chiu dy thnh b ( mm )
- E l m un n hi ca vt liu E = 2,1.105 Mpa
b). Tnh ton kim tra:
gi s chn chiu dy thnh b l : t= 60 mm.
ng knh ngoi ca b cha l : Ro= 10960 +60=11020 (mm).

A=

0,125
.60 = 6,81.10-4
11020

Tra th chart in Subpart 3 of section II part D ta thy A nm bn tri th

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

17

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

Gi tr p sut ngoi cho php ln nht l :


0,0625.2,1.105
Pa =
= 0,389 (N/mm2).
2
11020

60

Gi tr p sut ngoi thit k l : P= 0,1 (N/mm2).


Ta thy Pa = 0,389(N/mm2) > P = 0,1(N/mm2)
Kt lun : vy chiu dy thnh b t = 60 ( mm ) chu p sut ngoi thit k .

3.2.3 Tnh ton chiu dy thnh b trong iu kin vn hnh ng sut nn


Theo bng tnh im B l im chu ng sut nn dc trc ln nht. Cho nn ta
i kim tra chiu dy ti B trong iu kin vn hnh ng sut nn
Theo phn AD-340 (TL[1]) ta c cc bc tnh ton nh sau :
Gi thit chiu dy thn b l : t= 60 mm.
Bn knh ngoi ca b l: Ro= 10,96+0,060= 11,02 (m).
Bc 1: tnh h s A
A=

0,125
.t
Ro

Bc 2: T gi tr ca A ta tra theo chart in Subpart 3 of section II part D xy ra 2


trng hp
Nu A nm pha bn phi ca ng th ,Tra th c B
Nu A nm bn tri ca ng th th B c tnh theo cng thc :
B=

A.E
2

Bc 3: So snh gi tr ca B vi lc dc tnh ton ti C


Nu B > F th thnh dy chng li ng sut nn
Gi thit chiu dy thn b l : t= 60 mm.
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

18

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

Bn knh ngoi ca b l: Ro= 10,96+0,060= 11,02 (m)


A=

H s A :

0,125
0,125
.t =
.0,06 = 6,81.10-4
Ro
11,020

Tra th chart in Subpart 3 of section II part D ta thy A nm bn tri th


nn:
B=

A.E 6,81.10-4.2,1.105
=
= 71,5 (N/mm )
2
2

Ta thy B = 71,5 > F = 53,468 (N/mm )


Vy thnh b chiu dy chng li ng sut nn.
3.2.4. Tnh ton chiu dy thn b c xt n ti trng gi
Tnh ng sut do gi gy ra thnh b ( ti im gia thnh b )
Tng ti trng gi tc dng ln b l :
Wg = 164085 (N )
M men gi tc dng ln b :
1
4R
Wg . O
2
3p

Mg =

ng sut do gi tc dng ln thnh b


Tg =

Mg
Wb

R 4
Vi Wb = 0,05.Ro . 1 - i
Ro
3

Trong :
- Wg l tng ti trng gi (N )
- Tg l ng sut trong phn t v ( N/m2 )
- Mg l m men do gi tc dng ln b ( N.m )
- Ro l bn knh ngoi ca b , Ro = 11,02 ( m )
- Ri l bn knh trong ca b , Ri = 10,96 ( m )
- Wb l m men chng un ca tit din b

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

19

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

Thay s ta c :
R 4
10,96 4
3
3
i
Wb = 0,05.Ro . 1 - = 0,05.11,02 . 1 -
= 1,445 ( m )
11,02
R
o


3

1
4R 1
4.11,02
Wg . O = .164085.
= 38371,5 ( N.m)
2
3p 2
3p

Mg =
Tg =

Mg
Wb

38371,5
2
= 26546,84 ( N/m2 ) = 0,265 ( N/mm )
1, 445

Ta nhn thy ng sut do gi gy ra thnh b l khng ln . Do vy ta s ch tnh


kim tra dy ca thnh b ti im B khi lm vic trong iu kin chu nn
Gi tr lc nn do gi gy ra trong phn t v :
Fg =

Tg
t

0, 265
= 0,0044 ( N/mm)
60

Tng lc nn trong phn t v :


Ftt = Fg + F = 0,0044 + 53,468 = 53,47 ( N/mm )
Trong :
- Fg l gi tr lc do gi gy ra ( N /mm )
- F l lc dc do ti trng bn thn b v cc thit b ph tr (
N/mm )
- t l chiu dy thnh b ( mm )
Ta thy Ftt = 53,47 < B = 71,5 ( N/mm)
Kt lun : Thn b m bo chu lc vi chiu dy t=60mm.
3.2.5. Tnh ton chiu dy thn b trong iu kin th ti
Theo AD 151.1 ( TL(1) ), ta tnh chiu dy thnh b trong iu kin th p lc
nc
- Ly p sut th ti : Pt= 1,5.PiTK = 1,5.1,6 = 2,4(N/mm2).
- Gii hn bn cho php ca vt liu: S= 0,9.Sy = 0,9.260 = 234 (N/mm2).
- Chiu dy n mn cho php bn trong v bn ngoi: C =2,1 mm.
Tnh b dy thnh b theo cng thc (2.7 ).
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

20

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

t=

0,5.P.R + F
+C .
S - 0,25.P

Trong :
-

P p lc tnh ton (N/mm2), P= Pt+Pi.

Pi: p lc thu tnh ti im kim tra, (N/mm2).


g n .h.9,81
(N/mm2 )
1000

Pi =

hi: Chiu cao ct cht lng t nh b cha n im tnh ton.

gn : Trng lng ring ca nc, gn= 1 (T/m3).

thay cc s liu vo ta c kt qua trong bng sau, vi F l lc ko.


Bng 3.6 : tnh chiu dy thn b trong iu kin th p lc.

im tnh

( )

p lc

p sut

Tng p

thy tnh

th ti

lc

F(N/mm)

t(mm)

Pi(N/mm2) Pt(N/mm2) P(N/mm2)


A

55o

0,046

2,40

2,446

-35,436

58,681

90o

0,108

2,40

2,508

53.468

61,21

125o

0,169

2,40

2,569

32,895

62,578

180o

0,215

2,40

2,615

0.000

63,513

Nhn xt : Ta thy b dy thnh b trong iu kin th p lc c gi tr ln hn


b dy trong trng hp cn li do vy ta s chn chiu dy thnh b nh sau :
Bng 3.7 : chiu dy thn b thit k m bo
Tn bn

V tr

t(mm).

Tm np

T im A tr ln

62

Tm xch o

Gia im A - B

64

Tm y

T im C tr xung

66

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

21

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

62 mm

62 mm

64 mm
64 mm
66 mm

66 mm

3.2.6. Tnh ton trng lng bn thn b:


Trong lng bn thn b cha tnh theo cng thc sau:
G1=

4
.p .(( Ri + ttb )3 - Ri3 ).g
3

Trong :
+ ttb: Chiu dy trung bnh ca b cha, ttb= 64 mm.
+ Ri: Bn knh trong ca b cha, Ri= 10,96 ( m )
Thay s :
G1=

4
.p .((10,96 + 0,064)3 - 10,963 ).7,85 = 762,8 ( T )
3

3.3 Thit k l m trn thnh b ( l ngi chui v hng ng )


Tnh ton thit k l m trn thn b cha theo phn AD-5 TL([1])
3.3.1 La chn hnh dng l m trn thn b cha:
L c hai hnh dng ch yu l hnh elip v hnh trn. Tt nht l dng hnh
trn ( d tnh ton gia cng v kim tra ). Do vy ta chn hnh dng l ngi
chui v hng ng l dng hnh trn.
3.3.2 La chn kch thc ca cc l m:

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

22

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

ng knh l m phi tho mn iu kin :

d
0,5.
D

Trong :
-

d: L ng knh trong ln nht ca l m ( mm )

D: L ng knh trong ca b cha ( mm )

3.3.3 Tnh khong cch cc l m:


Khong cch gia cc l m tnh t tm ca l m ny n tm ca l m kia
phi tho mn iu kin :
2

lc
l
+ l ri
2
3

Trong :
-

lc : Thnh phn khong cch theo phng chu vi ca b.

ll : Thnh phn khong cch theo phng dc b.

ri : Bn knh trong ca hai l m lin k nhau.

Do b cha c dng hnh cu nn thnh phn khong cch theo phng dc b


ll= 0. Suy ra cng thc trn c th vit li nh sau:
lc 2. ri .

3.3.4 La chn gii php thit k l m :


L m khng cn gia cng , phi tho mn yu cu sau:
d 0, 25. Rm .t .

Trong :
-

d : ng knh l m

t : Chiu dy trung bnh ca thn b cha , t = 64 ( mm )

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

23

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

Rm: Bn knh thc ca b cha, Rm= 10960 +0,5.64 =

10992(mm).
Thay s ta c :

d 0, 25. 10992.64 = 209,68 (mm).

Nhn xt: Ta thy ng knh l m khng cn gia cng nh tnh ton trn l
qu nh, khng m bo ng knh cho l ngi chui. Do vy ta chn phng n
thit k l m c gia cng.
3.3.5 La chn vt liu cho thnh l m v gia cng:
a) La chn vt liu cho thnh l m:
Vt liu s dng cho vic ch to ming l phi tho mn iu kin sau:
ST
1,5
SY
Trong :
- ST: Gii hn bn ca vt liu ( N/mm2 )
- SY: Gii hn chy do ca vt liu ( N/mm2 )
Chn loi thp : A516 Gr70 c:
ST = 485(MPa) = 485(N/mm2).
SY = 260(MPa) = 260(N/mm2).
Xt t s :

S T 485
=
= 1,865. 1,5 tho mn iu kin.
S Y 260

kt lun: Chn loi vt liu A516 Gr70 dng ch to thnh l m.


b) La chn thp gia cng :
Vt liu gia cng phi tho mn cc iu kin sau:
- Cng thp gia cng phi ln hn 80% cng thp ch to b cha.
- Vt liu s dng tho mn iu kin sau:

(a r - a v ) .DT
NHM THC HIN : NHM 21

0,0008.

LP : 53CB1

24

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

Trong :
-

aR: H s gin n v nhit danh ngha ca vt liu gia cng


nhit thit k.Tra bng TE-1,TE-2, TE-3 Subpart 2, ASME
section II part D.

aV : H s gin n v nhit danh ngha ca vt liu b di nhit


thit k. Tra bngTE-1,TE-2, TE-3 Subpart 2, ASME
section II part D.

DT : Nhit vn hnh bin thin trong khong t 21o C n


nhit thit k.

Ta thy phng n tt nht l chn thp gia cng cng vi loi thp ch to thnh b
Kt lun: Chn loi vt liu A516 Gr70 dng gia cng l m.
3.3.6 Tnh chiu dy ca thnh l m :
Chiu dy thnh l m c tnh ton nh chiu dy ca thn b cha. Tuy
nhin y thnh l m ch chu p lc trng
Cng thc tnh chiu dy thnh l m :
tm =

0,5.P.r
+c
( S - 0,25.P )

Trong :
- tm: chiu dy yu cu nh nht ca thnh hng ng, (mm).
- r : Bn knh trong ca l m, (mm).
- P : p sut trong ti v tr l m, ly trong iu kin th ti,
(KN/mm2).
- S : Gii hn chy do ca thp thnh l m, (KN/mm2).
- tn: l chiu dy thnh hng ng c la chn, (mm)
- C l chiu dy n mn cho php , C = 2,1 ( mm )

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

25

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

3.3.7 Tnh ton gia cng


Bng 3.8 : Thng k kch thc l v chc nng ca chng
dn

Chi tit

c( in)

T1A, T1C

1,50

38,10

41,3

T1B

1,50

38,10

41,3

T2

3,00

76,20

79,4

T3

2,00

50,80

54

T4

1,50

38,10

41,3

lp my o p sut

T5A,T5B,T5C

6,00

152,40

155,6

Van gim p

T6

2,00

50,80

54

thao tc tay v d phng

T7

2,00

50,80

54

thao tc tay v d phng

M1

20,00

508,00

511,2

l ngi chui

ng mu

0,50

12,70

15,9

B1

8,00

203,20

206,4

Ly LPG

B2

8,00

203,20

206,4

Nhp LPG

B3

6,00

152,40

155,6

Hon lu hi

B4

4,00

101,60

104,8

Nhp li cht lng

B5

3,00

76,20

79,4

B6

1,50

38,10

41,3

lp my o p sut

B7

1,00

25,40

28,6

Lp my o nhit

B8

2,00

50,80

54

L thot nc

B9

3,00

76,20

79,4

M2

20,00

508,00

511,2

NHM THC HIN : NHM 21

(mm)

dci(mm)

LP : 53CB1

chc nng
Dn hng cho my o
mc cht lng
lp my o mc cht
lng
lp my o servo
Lp my o nhit
cht lng

Hon lu hi t my
bm d phng

Ly mu pha trn l
ngi chui
L ngi chui pha di
26

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

Bng 3.9 : Bng tnh chiu dy ca thnh l m


Chi tit

dn (mm)

dci(mm)

Gc,

P (Mpa)

trn (mm)

tn (mm)

T1A, T1C

38,10

41,3

6,29

1,602

2,158

24

T1B

38,10

41,3

6,1

1,602

2,158

24

T2

76,20

79,4

7,18

1,602

2,217

32

T3

50,80

54

7,18

1,602

2,178

28

T4

38,10

41,3

7,18

1,602

2,158

24

T5A,T5B,T5C

152,40

155,6

7,18

1,602

2,335

44

T6

50,80

54

7,18

1,602

2,178

28

T7

50,80

54

7,18

1,602

2,178

28

M1

508,00

511,2

1,602

2,883

181

ng mu

12,70

15,9

1,602

2,119

12

B1

203,20

206,4

8,63

1,684

2,429

58

B2

203,20

206,4

8,63

1,684

2,429

58

B3

152,40

155,6

8,63

1,684

2,347

46

B4

101,60

104,8

8,63

1,684

2,264

36

B5

76,20

79,4

8,63

1,684

2,223

32

B6

38,10

41,3

8,63

1,684

2,161

24

B7

25,40

28,6

8,63

1,684

2,141

20

B8

50,80

54

1,684

2,182

26

B9

76,20

79,4

8,63

1,684

2,223

32

M2

508,00

511,2

8,63

1,684

2,923

136

3.3.7.1 Yu cu v din tch gia cng , AR


t .t S
AR = d ci .tr .F + 2. r n 1 - n
S
cosq
Do la chn vt liu thp gia cng cng cng thp thnh b cho nn :
Sn
=1
S
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

27

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

AR = dci.tr.F

Trong :
- dci l ng knh trong ca l m c k n n mn (mm )
- tr l chiu dy yu cu nh nht ca b (mm).
- F l H s ph thuc hnh dng b . i vi b dng hnh cu th
h s F=1
d ci = d n + 2.1,6
- dn l ng knh trong ca l m (mm )
- tn l b dy danh ngha ca thnh l m ( mm )
- Sn l gii hn chy do ca thp thnh l m ( N/mm2 )
- l gc hp gia trc ca l m v phng vung gc vi thnh
b
3.3.7.2 Tnh ton kh nng t gia cng ca thnh b v thnh l m
Din tch gia cng gii hn , theo phng dc theo thnh b Aw
AW = 2.( LW - rci )( ts - tr ) -

2.ts .tn S n
1 -
cosq
S

Do thnh b v thnh l m s dng cng loi vt liu nn :


AW = 2. ( LW - rci )( ts - tr )

Din tch gia cng gii hn , theo phng php tuyn vi thnh b :
AW = 2.Ln ( tn - trn )

Sn
S

Do thnh b v thnh l m s dng cng loi vt liu nn :


AW = 2.Ln ( tn - trn )

Nu AW + An AR thnh b v thnh hng ng t gia cng


AW + An AR thnh b v thnh hng ng cn gia cng thm

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

28

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

Trong :
-tr l b dy yu cu nh nht ca b ( mm )
- ts l b dy danh ngha ca thnh b ( mm )
- tn l b dy danh ngha ca thnh l m ( mm )
- trn l b dy yu cu nh nht ca thnh l m ( mm )
- F l h s ph thuc vo hnh dng b .i vi b dng hnh cu
th h s F =1
- ri l bn knh trong ca l m , c k n n mn ( mm )
- Sn l gii hn chy do ca vt liu thp gia cng ( N/mm2 )
- S l gii hn chy do ca thp lm thnh b ( N/mm2 )
- l gc hp gia trc ca l m v phng vung gc vi thnh
b
- Lw l chiu di ng bin dc theo b mt b cha ca gia cng
( mm )
- Ln l chiu di ng bin dc theo phng php tuyn thnh b
ca gia cng ( mm )
3.3.7.3 Gii hn khu vc gia cng :
Chiu di ng bin dc theo b mt b cha ca gia cng : LW
Chiu di ng bin dc phi tha mn hai yu cu sau y
Yu cu 1 : Lw1
Ton b chiu di ng bin ca gia cng phi bng hoc ln hn hai gi tr
sau
Lw1 = 2r
Hoc Lw1 = r + ts + tn
Yu cu 2 : Lw2 : 2/3 chiu di ng bin ca gia cng phi bng hoc ln
hn hai gi tr sau:
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

29

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

L 'w 2 =

3
r + 0,5 Rm .ts
2

L ''w 2 =

3
( r + t s + tn )
2

Ly gi tr Lw l gi tr nh hn trong hai gi tr Lw1 v Lw2


Trong :
- ts l b dy danh ngha ca thnh b ( mm )
- tn l b dy danh ngha ca thnh l m ( mm )
- r l bn knh trong ca l m ( mm )
- Rm l bn knh trong ca b cha , Ri =10,96 (m )
- Ta l chiu dy trung bnh ca thnh b , ta = 62 (mm )
Chiu di ng bin dc theo phng php tuyn thnh b ca gia cng : Ln
Chiu di ng bin ca gia cng theo phng php tuyn vi thnh b phi tha
mn iu kin :
Thit k thnh l m c chiu di h 2,5tn + K
Do vy , gii hn ca gia cng phi bng hoc ln hn hai gi tr sau :
Ln1 = 0,5 rm .tn + K

Hoc Ln2 = 2,5tn


Trong :
- h l chiu di thnh l m ( mm )
- tn l chiu dy danh ngha ca thnh hng ng ( mm )
- ts l b dy thnh b ( mm )
- rm l bn knh thc ca l m ( mm )
rm = r + 0,5tn ( mm )

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

30

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

- r l bn knh trong ca l m , r =

dn
( mm )
2

- h l chiu di thnh hng ng vi b dy tn ( mm )


- K l h s ph thuc bn knh cung trn chuyn tip gia thnh
b v thnh hng ng . Do thit k thnh hng ng vung gc vi
thnh b cho nn K = 0
Kt qu tnh ton cho trong cc bng sau :
Bng 3.10 : Bng tnh din tch gia cng yu cu AR
Chi

dn

dci

ts

tr

trn

tn

Ar

tit

in

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm2

T1A, T1C

1.50

38.10

41.30

60

44.79

2.158

24

1849.83

T1B

1.50

38.10

41.30

60

44.79

2.158

24

1849.83

T2

3.00

76.20

79.40

60

44.79

2.217

32

3556.33

T3

2.00

50.80

54.00

60

44.79

2.178

28

2418.66

T4

1.50

38.10

41.30

60

44.79

2.158

24

1849.83

T5A,T5B,T5C

6.00

152.40

155.60

60

44.79

2.335

44

6969.32

T6

2.00

50.80

54.00

60

44.79

2.178

28

2418.66

T7

2.00

50.80

54.00

60

44.79

2.178

28

2418.66

M1

20.00

508.00

511.20

60

44.79

2.883

181

22896.6

ng mu

0.50

12.70

15.90

60

44.79

2.119

12

712.161

B1

8.00

203.20

206.40

64

46.44

2.429

58

9585.22

B2

8.00

203.20

206.40

64

46.44

2.429

58

9585.22

B3

6.00

152.40

155.60

64

46.44

2.347

46

7226.06

B4

4.00

101.60

104.80

64

46.44

2.264

36

4866.91

B5

3.00

76.20

79.40

64

46.44 2.2236

32

3687.34

B6

1.50

38.10

41.30

64

46.44 2.1618

24

1917.97

B7

1.00

25.40

28.60

64

46.44 2.1412

20

1328.18

B8

2.00

50.80

54.00

64

46.44 2.1824

26

2507.76

B9

3.00

76.20

79.40

64

46.44 2.2235

32

3687.336

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

31

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

M2

20.00

508.00

511.20

64

46.44 2.9239

136

23740.128

Bng 3.11 : Bng tnh chiu di LW theo b mt b cha


Chi

dn

dci

tit

in

mm

mm

L'w1

L''w1

1.50

38.10

41.30

38.1

103.05 567.527 154.575 103.05 2506.60

T1B

1.50

38.10

41.30

38.1

103.05 567.527 154.575 103.05 2506.60

T2

3.00

76.20

79.40

76.2

130.1

596.102

195.15

130.1

2749.96

T3

2.00

50.80

54.00

50.8

113.4

577.052

170.1

113.4

2628.28

T4

1.50

38.10

41.30

38.1

103.05 567.527 154.575 103.05 2506.60

6.00

152.40 155.60 152.4

180.2

653.252

270.3

180.2

3115.00

T6

2.00

50.80

54.00

50.8

113.4

577.052

170.1

113.4

2628.28

T7

2.00

50.80

54.00

50.8

113.4

577.052

170.1

113.4

2628.28

M1

20.00 508.00 511.20

508

495

919.952

742.5

508

7678.00

ng mu

0.50

12.70

12.7

78.35

548.477 117.525

78.35

2141.56

B1

8.00

203.20 206.40 203.2

223.6

709.027

335.4

223.6

4228.44

B2

8.00

203.20 206.40 203.2

223.6

709.027

335.4

223.6

4228.44

B3

6.00

152.40 155.60 152.4

186.2

670.927

279.3

186.2

3807.00

B4

4.00

101.60 104.80 101.6

150.8

632.827

226.2

150.8

3455.80

B5

3.00

76.20

79.40

76.2

134.1

613.777

201.15

134.1

3315.32

B6

1.50

38.10

41.30

38.1

107.05 585.202 160.575 107.05 3034.36

B7

1.00

25.40

28.60

25.4

96.7

575.677

145.05

96.7

2893.88

B8

2.00

50.80

54.00

50.8

115.4

594.727

173.1

115.4

3104.60

B9

3.00

76.20

79.40

76.2

134.1

613.777

201.15

134.1

3315.32

M2

20.00 508.00 511.20

508

454

937.627

681

508

8864.28

T1A,
T1C

T5A,T5B
T5C

15.90

NHM THC HIN : NHM 21

Lw1

LP : 53CB1

Lw2 (mm)
L'w2

L''w2

Lw

AW

mm

mm2

32

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

Bng 3.12 Bng tnh chiu di Ln theo phng php tuyn


Chi

dn

dci

Ln1

Ln2

Ln

An

tit

in

mm

mm

mm

mm

mm

mm2

1.50

38.10

41.30

13.649176

60

60

2620.946

T1B

1.50

38.10

41.30

13.649176

60

60

2620.946

T2

3.00

76.20

79.40

20.803846

80

80

4765.189

T3

2.00

50.80

54.00

16.607227

70

70

3615.027

T4

1.50

38.10

41.30

13.649176

60

60

2620.946

6.00

152.40 155.60 32.866396

110

110

9166.271

T6

2.00

50.80

54.00

16.607227

70

70

3615.027

T7

2.00

50.80

54.00

16.607227

70

70

3615.027

M1

20.00 508.00 511.20 124.85442 452.5

452.5

161195.2

T1A
T1C

T5A,T5B
T5C

ng mu

0.50

12.70

15.90

6.0868711

30

30

592.8243

B1

8.00

203.20 206.40 43.516663

145

145

16115.43

B2

8.00

203.20 206.40 43.516663

145

145

16115.43

B3

6.00

152.40 155.60 33.775731

115

115

10040.15

B4

4.00

101.60 104.80

24.88373

90

90

6072.339

B5

3.00

76.20

79.40

20.803846

80

80

4764.226

B6

1.50

38.10

41.30

13.649176

60

60

2620.585

B7

1.00

25.40

28.60

10.653638

50

50

1785.88

B8

2.00

50.80

54.00

15.798734

65

65

3096.289

B9

3.00

76.20

79.40

20.803846

80

80

4764.226

M2

20.00 508.00 511.20 104.63269

340

340

90491.74

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

33

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

Bng 3.13: Bng kim tra kh nng t gia cng


Chi

dn

dci

Ar

Aw

An

Kt

tit

in

mm

mm

mm2

mm2

mm2

mm2

lun

T1A, T1C

1.50

38.10

41.30 1849.827 2506.61 2620.946

5127.554 c

T1B

1.50

38.10

41.30 1849.827 2506.61 2620.946

5127.554 c

T2

3.00

76.20

79.40 3556.326 2749.97 4765.189

7515.157 c

T3

2.00

50.80

54.00

2418.66 2628.29 3615.027

6243.315 c

T4

1.50

38.10

41.30 1849.827 2506.61 2620.946

5127.554 c

6.00 152.40 155.60 6969.324 3115.01 9166.270

12281.27 c

T6

2.00

50.80

54.00

2418.66 2628.29 3615.027

6243.315 c

T7

2.00

50.80

54.00

2418.66 2628.29 3615.027

6243.315 c

M1

20.00 508.00 511.2 22896.65 7678.01 161195.18 168873.1 c

T5A,T5B,T
5C

ng mu

0.50

12.70

15.90

712.161 2141.57

592.824

2734.392 c

B1

8.00 203.20 206.40 9585.216 4228.45 16115.426 20343.87 c

B2

8.00 203.20 206.40 9585.216 4228.45 16115.426 20343.87 c

B3

6.00 152.40 155.60 7226.064 3807.01 10040.150 13847.15 c

B4

4.00 101.60 104.80 4866.912 3455.81 6072.3392 9528.147 c

B5

3.00

76.20

79.40 3687.336 3315.33 4764.226

8079.554 c

B6

1.50

38.10

41.30 1917.972 3034.37 2620.584

5654.952 c

B7

1.00

25.40

28.60 1328.184 2893.89 1785.880

4679.768 c

B8

2.00

50.80

54.00

6200.897 c

B9

3.00

76.20

79.40 3687.336 3315.33 4764.22615 8079.554 c

M2

20.00 508.00 511.20 23740.13 8864.29 90491.740 99356.02 c

2507.76 3104.61 3096.289

Kt lun: vi b dy thnh l m v thnh b chn . Ti v tr cc l m , vt


liu lun m bo t gia cng . Do vy khng cn phi hn them cc tm gia
cng .

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

34

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

CHNG 4
THIT K KT CU B V H GING CHO KT CU B

4.1Thit k kt cu b
4.1.1 Tnh ton ti trng tc dng ln h kt cu b cha :
Ti trng tc dng ln b cha s truyn xung t thng qua h thng kt cu
b cha. V vy ta c cc ti trng sau tc dng ln h kt cu b cha.
1) Ti trng gi :
Wg = 164085 ( N )
2) Ti trng ca LPG cha trong b cha :
Khi vn hnh , lng kh ha lng c th cha ti a trong b l 90% th tch b
v c trng lng :
W3= 2725000 ( N )
3) Ti trng bn thn ca b cha :
W1= 762,8 ( T ) = 7483068 ( N )
4) Ti trng ca cc thit b ph tr, sn cng tc :
G3= 12 ( T ) = 117720 ( N )
5) Ti trng khi th p lc :
Khi th p lc th th tch nc ng bng th tch ca b cha. V vy trng lng
ca nc c tnh theo cng thc sau :
W4= V.gn
Trong :
- V : Th tch ca b cha.
- gn : Trng lng ring ca nc, gn=10(KN/m3).
Thay s ta c : W4= 5511,46.1= 5511,46 ( T ) = 54067460 ( N )
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

35

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

4.1.2. T hp ti trng tc dng kt cu b cha:


Theo phn AD 9 ( TL[ 1] ) tt c cc ti trng tc dng vo b cha u phi
ly vi gi tr ln nht, h s t hp ti trng l 1 i vi tt c cc ti trng, mi mt
t hp ti trng s tng ng vi mt trng thi lm vic ca b cha, trong qu trnh
vn hnh b cha c cc trng thi lm vic sau.
1) Trng thi th p lc nc
T hp ti trng = W1 + W2 + W4 + Wg
Trong :
-

W1 l ti trng bn thn ca b

W2 l ti trng bn thn ca b

W4 l ti trng bn thn ca nc khi th p lc b

Wg l ti trng gi

2) Trng thi lm vic bnh thng


T hp ti trng = W1 + W2 + W3 + Wg
Trong :
-

W1 l ti trng bn thn ca b

W2 l ti trng bn thn ca b

W3 l ti trng bn thn ca LPG cha trong b

Wg l ti trng gi

4.1.4 Thit k h thng ct b cha


4.1.4.1 La chn s tr cho b cha :
chn s lng tr cho b cha l : 8 tr
4.1.4.2 Vt liu lm tr :
Tr dng ng thp API 5L X65, c cc thng s sau :
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

36

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

- ng knh ngoi

Do= 762 (mm).

- B dy thnh ng

to= 14,3 (mm).

- Cng gii hn chy do

SY= 448 (MPa).

- Cng gii hn bn

ST= 530 (MPa).

4.1.4.3 Lin kt gia tr v b cha :


Do v tr lin kt gia tr v b cha rt nhy cm, l ch rt nguy him cho b
cha cho nn ta chn lin kt y l lin kt hn.
4.1.4.4 Lin kt gia cc tr vi nhau:
Ta s dng h thng ging cho lin kt cc tr li vi nhau, gia hai tr s
c hai ging cho. ging cho s dng tng kh nng chu lc ca tr , tng tnh
chu lc ng u gia cc tr.
4.1.4.5 Tnh ton cc c trng hnh hc ca ct :
*

Din tch mt ct ngang :

p .( D 2 - ( D - 2.t
A=
4
Thay s vo ta c : A =
*

p . 7622 - ( 762 - 2.14,3)


4

) = 33590,25( mm ) .
2

M men qun tnh :


I=

Thay s vo ta c : I =
*

p . D 4 - ( D - 2.t
64

).

p . 7624 - ( 762 - 2.14,3)


64

) = 2,35.10 (mm ).
9

M men chng un :
W=

NHM THC HIN : NHM 21

2.I
.
D

LP : 53CB1

37

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

2.2,35.109
Thay s vo ta c : W =
= 6,16.106 (mm3 ).
762
*

Bn knh qun tnh :


I
.
A

r=

Thay s vo ta c : r =

2,35.109
= 264,4( mm).
33590,25

4.1.4.6 Kim tra ti mt ct A-A ti u ct:


a ) Lc nn do tng ti trng thng ng tc dng ln mi ct :
Po =

W
N

Lc nn khi k n ti trng gi :
P g=

W 4.Wg .l

.
N
N .Do

Trong :
- Po l lc nn ti u ct sinh ra do tc dng ca ti trng thng
ng
- Pg l lc nn khi c thm tc dng ca gi
- W l tng ti trng thng ng tc dng ln ct
- N l ct b , N = 8
- Wg l ti trng gi , Wg = 164085 ( N )
- l l chiu di on ct lin kt vi b cha, l = 3000 (mm)
- Do l ng knh ngoi ca b , Do= 2.(10960 +66) = 22052 (mm)
* Trong trng hp th p lc
Tng ti trng thng ng :
W = W1 + W2 + W4 = 74830368 + 117720 + 54067460 = 61832333 ( N )
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

38

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

Lc nn ti mt ct A A :
Po =

W 61832333
=
= 7708531 ( N )
N
8

P g=

W 4.Wg .l 61832333 4.164085.3000

= 7719692,3 ( N )
N
N .Do
8
8.22052

= 7697369,8 ( N )
* Trong trng hp hot ng bnh thng
Tng ti trng thng ng :
W = W1 + W2 + W3 = 7247922 + 117720 + 2725000 = 35014873 ( N )
Lc nn ti mt ct A A :
Po =

W 35014873
=
= 4356348,5 ( N )
N
8

P g=

W 4.Wg .l 35014873 4.164085.3000

= 4367509,7 ( N )
N
N .Do
8
8.22052
= 4345187,3 ( N )

b ) M men lch tm u ct :
M=

S .R.Po .(1 - m )
.
E

Trong :
- Po l lc nn ti u ct sinh ra do tc dng ca cc ti trng
thng ng.
- R l bn knh ngoi ca b cha ti im B , R = 11026 (mm).
- l h s poission, m=0,3
- E l m un n hi ca thp , E=2,1.105 (MPa).
- S: ng sut trong phn t v ti im xch o ( im B )

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

39

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

S=

N B CHA

0,5.P.R + F
+ 0,25.P.
ts

- P : p sut trong ca b cha, (N/mm2).


P=1,6 (N/mm2), trong trng thi vn hnh bnh thng.
P=2,4 (N/mm2), trong trng thi th p lc.
- ts : B dy thnh b cha ti im tnh ton, ts= 64(mm)

* Trong trng hp th p lc nc
ng sut trong phn t v ti im xch o
S=

0,5.2,4.11026 + 53,47
+ 0,25.2,4 = 208,14 ( N/mm2 )
64

M men lch tm :
M=

214,83.11026.7708531.(1 - 0,3)
= 58957039,6 ( N.mm )
2,1.105

* Trong trng thi hot ng bnh thng


ng sut trong phn t v ti im xch o
S=

0,5.1,6.11026 + 53,47
+ 0,25.1,6 = 139,03 ( N/mm2 )
64

M men lch tm :
M=

143,51.11026.4356348,5.(1 - 0,3)
= 22256976,67 ( N.mm )
2,1.105

c )Kim tra kh nng chu nn


Theo tiu chun AISC, ng sut cho php ca ct tnh theo cng thc sau:

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

40

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

( )

Kl
1 r .F
y

2.Cc2

.
Fa =
3
Kl
Kl
5 3.
r r
+
3
8.Cc
8.Cc3

( ) ( )

Trong :
- Fa l ng sut cho php dung cho ti trng tnh (N/mm2)
- K l h s chiu di tnh ton, k = 0,8
- l l chiu di thc ca ct, l=13026 (mm)
- Cc: H s k n s lm vic n hi do ca vt liu, tnh theo
cng thc:
0,5

12.p 2 .E
Cc =
.
F
y

- r : Bn knh qun tnh ca ct , r = 264,4(mm).


- E: M un n hi ca vt liu,E=2,1.105 (N/mm2).
- Fy: Cng gii hn chy ca vt liu, Fy=448 (N/mm2)
Thay s vo ta c :
12.p 2 .2,1.105
Cc =

448

0,5

= 235,62.

Kl 0,8.13026
=
= 39,4
r
264,4
Ta thy

Kl
= 39,4 < Cc = 235,62
r

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

41

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

Vy cng thc trn c p dng


2
9369,6


264,97
1 -
* 448

2 * 235,62 2

Fa =
.
3
9369
,
6
9369
,
6

264,97
264,97
5 3
+ *
3 8
235,62
8 * 235,62 3

Fa = 255,51 (N/mm2)
ng sut nn mt ct A A l :
* Trong trng hp th ti :

sn =

Pg
A

M 7729692,2 58957039,6
=
+
= 239,39 ( N/mm2 )
6
6,16.10
Wc 33590,25

* Trong trng hp th ti :

sn =

Pg
A

M 4367509,7 22256976,7
=
+
= 133,63 ( N/mm2 )
6
Wc
33590,25
6,16.10

Ta thy :
- Trong trng hp th ti Fa =255,51 > s n =239,39 ( N/mm2 )
- Trong trng hp vn hnh bnh thng Fa =255,51 > s n = 133,63 ( N/mm2 )
Kt lun :
Trong cc trng hp vn hnh ,ct b hon ton kh nng chu nn
d ) kim tra kh nng chu un
Theo ( TL [ 2 ] ) tiu chun AISC , kh nng chu un cho php ca ct l
Ta c :
F .D

448.762

Fb = 0,72 - 0,58 y o .Fy = 0,72 - 0,58


.448 = 293,02 ( N/mm2 )
5

E.t
2,1.10 .14,3

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

42

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

ng sut do m men un ti mt ct A A l :
* Trong trng hp th ti :

sb =

M 2.Wg .l 58957039,6 2.164085.3000


+
=
+
= 29,53 ( N/mm2 )
6
6
Wc N .Wb
6,16.10
8.6,16.10

* Trong trng hp th ti :

sb =

M 2.Wg .l 22256976,7 2.164085.3000


+
=
+
= 23,58 ( N/mm2 )
6
6
Wc N .Wb
6,16.10
8.6,16.10

Ta thy :
- Trong trng hp th ti Fb = 293,02 > s b = 29,84 ( N/mm2 )
- Trong trng hp vn hnh bnh thng Fb = 293,02 > s b = 23,58 ( N/mm2 )
Kt lun :
Ti mt ct A A ( u ct ) , trong cc trng hp chu ti ct hon ton
kh nng chu lc
4.1.4.7 Kim tra ti mt ct B-B chn ct :
a ) Lc nn do tng ti trng thng ng tc dng ln mi ct :
Po =

W
N

Lc nn khi k n ti trng gi :
P g=

W 4.Wg .l
.

N
N .Do

Trong :
- Po l lc nn ti u ct sinh ra do tc dng ca ti trng thng
ng
- Pg l lc nn khi c them tc dng ca gi
- W l tng ti trng thng ng tc dng ln ct c tnh them trng
lng bn thn ca ct Wct
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

43

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

Wct = A.l.7,85
Wct = 33590,25.10-6.13,026.7,85= 3,435 (T ) = 33694 ( N )
- N l ct b , N = 8
- Wg l ti trng gi , Wg = 164085 ( N )
- l l chiu di on ct lin kt vi b cha, l = 3000 (mm)
- Do l ng knh ngoi ca b , Do= 2.(10960 +66) = 22052 (mm)
* Trong trng hp th p lc
Tng ti trng thng ng :
W = W1 +W2+ W4 + Wct = 7483068+117720+54067460 + 33694,8
= 61866028 ( N )
Lc nn ti mt ct B B :
Po =

W 61866028
=
= 7712742,8 ( N )
N
8

P g=

W 4.Wg .l 61866028 4.164085.3000

= 7723904,1 ( N )
N
N .Do
8
8.22052
= 7701581,6 ( N )

* Trong trng hp hot ng bnh thng


Tng ti trng thng ng :
W = W1 + W2 + W3 + Wct = 74830682 + 117720 + 2725000+33694,8
= 35048568( N )
Lc nn ti mt ct B B :
Po =

W 35048568
=
= 4360560,3 ( N )
N
8

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

44

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

P g=

W 4.Wg .l 35048568 4.164085.3000

= 4371721,6 ( N )
N
N .Do
8
8.22052
= 4349399,1( N )

b ) M men lch tm u ct :
M=

S .R.Po .(1 - m )
.
E

Trong :
- Po l lc nn ti u ct sinh ra do tc dng ca cc ti trng
thng ng.
- R l bn knh ngoi ca b cha ti im B , R = 11024 (mm).
- l h s poission, m=0,3
- E l m un n hi ca thp , E=2,1.105 (MPa).
- S: ng sut trong phn t v ti im xch o ( im B )
S=

0,5.P.R + F
+ 0,25.P.
ts

- P : p sut trong ca b cha, (N/mm2).


P=1,6 (N/mm2), trong trng thi vn hnh bnh thng.
P=2,4 (N/mm2), trong trng thi th p lc.
- ts : B dy thnh b cha ti im tnh ton, ts= 64(mm)
* Trong trng hp th p lc nc
ng sut trong phn t v ti im xch o
S=

0,5.2,4.11024 + 53,47
+ 0,25.2,4 = 208,14 ( N/mm2 )
64

M men lch tm :
M=

208,14.11024.7712742.(1 - 0,3)
= 60886646,7 ( N.mm )
2,1.105

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

45

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

* Trong trng thi hot ng bnh thng


ng sut trong phn t v ti im xch o
S=

0,5.1,6.11024 + 53,47
+ 0,25.1,6 = 143,51 ( N/mm2 )
64

M men lch tm :
M=

143,51.11024.4360560,4.(1 - 0,3)
= 22995089 ( N.mm )
2,1.105

c )Kim tra kh nng chu nn


Theo tiu chun AISC, ng sut cho php ca ct tnh theo cng thc sau:

( )

Kl
1 r .F
y

2.Cc2

.
Fa =
3
Kl
Kl
5 3.
r r
+
3
8.Cc
8.Cc3

( ) ( )

Trong :
- Fa l ng sut cho php dung cho ti trng tnh (N/mm2)
- K l h s chiu di tnh ton, k = 0,8
- l l chiu di thc ca ct, l=13026 (mm)
- Cc: H s k n s lm vic n hi do ca vt liu, tnh theo
cng thc:
0,5

12.p 2 .E
Cc =
.
F
y

- r : Bn knh qun tnh ca ct , r = 264,4(mm).


- E: M un n hi ca vt liu,E=2,1.105 (N/mm2).
- Fy: Cng gii hn chy ca vt liu, Fy=448 (N/mm2)

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

46

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

Thay s vo ta c :
12.p 2 .2,1.105
Cc =

448

0,5

= 235,62.

Kl 0,8.13024
=
= 39,4
r
264,4
Ta thy

Kl
= 39,4 < Cc = 235,62
r

Vy cng thc trn c p dng


2
9369,6


264,97
1 -
* 448

2 * 235,62 2

Fa =
.
3
9369,6
9369,6

264,97
264,97
5 3
+ *
3 8
235,62
8 * 235,62 3

Fa = 255,51 (N/mm2)
ng sut nn mt ct B B l :
* Trong trng hp th ti :

sn =

Pg
A

M 7723904,1 60886646,7
=
+
= 239,82 ( N/mm2 )
6
Wc 33590,25
6,16.10

* Trong trng hp hot ng bnh thng

sn =

Pg
A

M 4371721,6 22995089
=
+
= 133,88 ( N/mm2 )
6
Wc 33590,25
6,16.10

Ta thy :
- Trong trng hp th ti Fa =255,51 > s n =239,82 ( N/mm2 )
- Trong trng hp vn hnh bnh thng Fa =255,51 > s n = 133,88 ( N/mm2 )

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

47

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

Kt lun :
Trong cc trng hp vn hnh ,ct b hon ton kh nng chu nn
d ) kim tra kh nng chu un
Theo ( TL [ 2 ] ) tiu chun AISC , kh nng chu un cho php ca ct l
Ta c :
F .D

448.762

Fb = 0,72 - 0,58 y o .Fy = 0,72 - 0,58


.448 = 293,02 ( N/mm2 )
5

E.t
2,1.10 .14,3

ng sut do m men un ti mt ct A A l :
* Trong trng hp th ti :

sb =

M 2.Wg .l 60886646,7 2.164085.13026


+
=
+
= 96,58 ( N/mm2 )
6
6
Wc N .Wb
6,16.10
8.6,16.10

* Trong trng hp th ti :

sb =

M 2.Wg .l 22995089 2.164085.13026


+
=
+
= 90,43 ( N/mm2 )
6
6
Wc N .Wb
6,16.10
8.6,16.10

Ta thy :
- Trong trng hp th ti Fb = 293,01 > s b = 96,58 ( N/mm2 )
- Trong trng hp vn hnh bnh thng Fb = 293,02 > s b = 90,43 ( N/mm2 )
Kt lun :
Ti mt ct B B ( chn ct ) , trong cc trng hp chu ti ct hon ton
kh nng chu lc
4.2. Tnh ton v thit k h thanh ging c tng chng ti trng ngang
S dng thanh ging c ng knh 32 mm theo ASME B1.1 Bng 8
Din tch chu ko As = 625 mm2
Vt liu s dng theo tiu chun vt liu JIS G3101 SS400 c Fy = 235 Mpa

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

48

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

4.2.1 Tnh ton lc ko thanh ging

Lc cng trong thanh ging c tnh theo cng thc sau:


T=

2.Wg C
. .
N B

Trong :
- T l lc cng trong thanh ging.
- Wg l ti trng ngang do gi, Wg = 164085 ( N )
- C l chiu di thanh ging, C = 11997 (mm).
- N l s lng ct b cha, N = 8
- B l khong cch gia hai ct lin tip, B = 8439 (mm).
Thay s vo ta c :
T=

2.164085.11997
= 58316,4 ( N ).
8.8439

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

49

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

4.2.8 Kim tra ng sut ko trong thanh ging :

sk =

T
.
As

ng sut chu ko cho php ca thanh ging


Ft = 0,6.Fy = 0,6.235 = 141 (N/mm2 )
Thay s vo ta c :

sk =

58316,4
= 93,3( mm 2 )
625

Ta thy k = 93,3 < 141 ( N /mm2 )


Kt lun :
Thanh ging hon ton kh nng chu ko
4.2.8 Tnh ton cht ( cho chi tit 1 )
Theo tiu chun vt liu JIS G3101 SS400
ng knh cht c tnh theo cng thc sau :
0,5

T
D p = 0,8. .
t
p
Trong :
- Dp : ng knh cht, (mm).
- T : Lc ct gy ra ti cht do thanh ging, T = 58316,4( N ).
- tp : ng sut chu ct cho php :

t p = 0,4.Fy = 0,4.235 = 94 (MPa) = 94(N/mm2).


Thay s vo ta c:
58316,4
D p = 0,8.

94

0,5

= 19,93 ( mm ) .

ng knh thc ca cht:


NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

50

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

dp =

Dp
0,7

N B CHA

19,93
= 28,47 (mm).
0,7

Chn ng knh ca cht l : 32 mm.


4.2.8 Tnh ton chi tit 1

Theo tiu chun vt liu JIS G3101 SS400


Tnh ton chiu dy thp cho chi tit
tb =

T
d p .t b

Trong :
- tb : Chiu dy bn, (mm).
- dp :ng knh cht, (mm).
- tb : Kh nng chu ct, ly tb=0,9.Fy= 0,9.235= 211,5(N/mm2).
Thay s vo ta c:
tb =

58316,4
= 8,62 ( mm ) .
32.211,5

Chn chiu dy bn l : 10(mm).


Din tch chu ko ca bn khi tr i phn gim yu:
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

51

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

32

Ab = 2.150 - .10 = 2680 ( mm 2 ) .


2

ng sut ko trong chi tit bn :

ss =

T 58316,4
=
= 21,76 ( N /mm2 )
As
2680

ng sut chu ct cho php


tpa= 0,4.Fy=0,4.235= 94(N/mm2).
So snh :

s s = 21,76 < t pa = 94 ( N /mm2 )

Kt lun :vi chiu dy tb=10mm, chi tit hon ton kh nng chi lc.
4.2.8 Tnh ton v kim tra tm ni thanh ging

Tiu chun vt liu JIS G3101 SS400


La chn s b chiu dy ca bn ni, tbn = 10(mm).
La chn s b chiu cao bn ni, hbn = 150 ( mm )
Din tch mt ct ngang ca bn ni :
Abn = (150 - 32 ) .10 = 1180 (mm2).

ng sut ko ti mt ct F-F l:

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

52

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

s kb =

N B CHA

T
58316,4
=
= 49,42 ( N /mm2 )
Abn
1180

ng sut ko cho php ca bn ni:

[s ] = 0,6.F
bn

= 0,6.235 = 141 ( N /mm2 )

So snh :

s kb = 49,42 < [s bn ] = 141 ( N /mm2 )


Kt lun : vi kch thc chn bn ni m bo kh nng chu lc.
4.2.8 La chn tng :
Tng c la chn trn c s cc mu tng c ch to sn v phi
tha mn cc iu kin chu lc c kim tra
4.2.7 Tnh ton tm m chn ct
a ) Phn lc t mt tr b tng ln tm m chn ct

Q=

Pg
Ad

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

53

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

Trong :
- Pg l lc nn ti chn ct ( N )
- Ad l din tch tm m ( mm2 )
Ad =

p .(db 2 - d c 2 ) p .(10702 - 7622 )


=
= 443165 ( mm2 )
4
4

Thay s :
* Trong iu kin th ti
Q=

Pg
Ad

7723904,1
= 17,43 ( N /mm2 )
443165

* Trong iu kin hot ng bnh thng


Q=

Pg
Ad

4371721,6
= 9,87 ( N /mm2 )
443165

b ) ng sut un ca tm
3.Q.L2
s= 2
t
Trong :
- s : ng sut ca tm m.
L=

db - d c 1070 - 762
=
= 154 ( mm ) .
2
2

- Chiu dy tm m : t=70 (mm).


- ng knh tm m : db = 1070 (mm )
Thay s vo ta c:
* Trong iu kin th p lc:

s =

3.17,43.1542
= 253,1 ( N /mm2 )
2
70

* Trong iu kin hot ng bnh thng


NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

54

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

3.9,87.1542
s=
= 142,44 ( N /mm2 )
2
70
c) ng sut cho php ca tm m:
* Trong iu kin th p lc:
Fb = 1,25.Fy = 1,25.235 = 293,75 ( N/mm2 )
Ta thy s = 253,1 < Fb = 293,75 ( N/mm2 )
* Trong iu kin hot ng bnh thng
Fb = 0,66.Fy = 0,66.235 = 155,1 ( N/mm2 )
Ta thy s = 142,44 < Fb = 155,1 ( N/mm2 )
Kt lun :
Vi b dy bn m t = 70 mm, bn m tha mn chu un trong cc iu kin
ti trng khc nhau
4.2.8 Tnh ton lin kt hn:
a ) Mi hn gia tm cht v ct
Ta c cng thc tnh ng sut ct ca mi hn:
T .sin 45o
tW =
.
lW .tW

Trong :
- lW : L chiu di ng hn, lW = 500(mm).
- tW : L chiu cao mi hn, tW=10(mm).
- T : Lc ct, T = 57879,23(N).
Thay s vo ta c:

tW =

58316,4.sin 45o
= 8,25 ( N/mm2 )
500.10

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

55

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

ng sut cho php ca mi hn:

t a = 0,4.Fy = 0,4.235 = 94
Ta thy t w = 8,25 < t a = 94 ( N/mm2 )
Kt lun : Mi hn m bo chu lc
b ) mi hn gia b v u ct
Chiu di cung ng hn ca ct vi b l :
R -d
Lw = ar cos o
.Ro
R
o

Trong :
- Ro l bn knh ngoi ca b
Thay s :
R -d
11024 - 415
Lw = ar cos o
.Ro = ar cos
.11024 = 3035 ( mm )
R
11024

ng sut ct trong mi hn

tW =

P.sin 45o
lW .tW

Trong :
- P l lc nn u ct ,
- Lw l chiu di ng hn , Lw = 3035 ( mm )
- Tw l chiu cao ng hn , tw = 20 ( mm )
* Trong iu kin th p lc nc
P = 7719692,2 ( N )

tW =

P.sin 45o 7719692,2.sin 45o


=
= 89,9 ( Mpa )
lW .tW
3035.20

* Trong iu kin hot ng bnh thng


NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

56

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

P = 4367509,7 ( N )
P.sin 45o 4367509,7.sin 45o
tW =
=
= 50,8 ( Mpa )
lW .tW
3035.20

ng sut cho php :

t a = 0,4.Fy = 0,4.235 = 94 ( Mpa )


Ta thy :
Trong iu kin th p lc nc t w = 89,9( Mpa) < t a = 94( Mpa)
Trong iu kin vn hnh t w = 50,8( Mpa) < t a = 94( Mpa )
Kt lun :
Mi hn u ct tha mn bn , m bo kh nng chu lc

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

57

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

CHNG 5
THIT K MNG CHO B

5.1 La chn phng n mng


Chn phng n mng cc
5.2 Xc nh ti trng
-

Trng lng bn thn ca b: P1 = 762,8T

Trng lng thit b

: P2 = 12 T

Trng lng kh ha lng

: P3 = 2777.77 T

Trng lng nc th ti

: P4 = 5511.5 T

Ti trng gi

: P5 = 16.7 T

Ti trng trn phi chia cho 8 tnh mng cho ct.


Lc x ngang ln i:
Qo =

Wg
N

16.7
= 2.1 (T)
8

Lc nn ln nht ln u cc ( Trong iu kin th p lc nc)


P = 787,4 (T)
M = 6,2 ( Tm)
5.3 La chn s b kch thc cc
Do cng trnh c ti trng ln d kin s dng loi cc c tit din: 0,45x0,45
L loi cc c sn BTCT
su d kin khong 40m, k t cao san nn t nhin. Cc gm 4 on, mi
on di 10m
5.4 S liu a cht
a cht ca cng trnh c m t nh sau:
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

58

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

t lp bao gm: B tng dm


Ct ht th mu nu, kt cu ri rc

0.00
-1.50

Bn st mu xm xanh, xm en
ln hu c v s
- 14.5

St mu xm xanh, m vng
trng thi chy do

- 31.0

St pha mu xm xi mng xen kp


Cc ct mn
- 38.5

Ct ht va mu trng c. Trng
thi bo ho nc, kt cu cht

Bng 4.1 kt qu xuyn tiu chun SPT

Lp

___

su(m)

Gi tr Ni

Gi tr N

15.00 - 15.45

2.27

16.50 16.95

18.00 - 18.45

19.50 - 19.95

21.00 - 21.45

22.50 - 22.95

24.00 - 24.45

25.50 - 25.95

27.00 - 27.45

28.50 - 28.95

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

59

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

30.00 - 30.45

31.50 - 31.95

33.00 - 33.45

34.50 - 34.95

36.00 - 36.45

37.50 - 37.95

39.00 - 39.45

40

40.50 - 40.95

35

42.00 - 42.45

34

43.50 - 43.95

38

45.00 - 45.45

37

4.2

36.8

5.5 Xc nh su y i
Kim tra lc x ngang ln i cc
iu kin kim tra lc x ngang ln i cc:

j
Q
hmd 0,7tg (45 - ).
2 g .Bd
Trong :
- hm : chiu su chn i, tnh t mt t
- : l gc ma st ca lp t th nht, ly = 0
- Q : tng lc x ngang ln i cc: Qo = 2.1 ( T)
-

: l trng lng ring ca lp t chn i, = 1.8 (T)

b : l b rng i hay ng knh i (i vi i trn)

Thay s ta c:

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

60

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

j
Q
0
2,1
hmd 0,7tg (45 - ).
= 0,7tg (45 - ).
= 0.44 ( m)
2 g .Bd
2 1,8.3,8
KL: B qua lc x ngang do gi gy ra trong tnh ton mng, v khi t chn i
chu ton b lc x ngang
Vy ta chn s b hm= 1,5 ( m )

5.6 Xc nh sc chu ti ca cc:


V lp s 1 bao gm b tng dm,ct ht th mu nu,lp t ny phn b
rng khp trn ton b khu vc xy dng cng trnh v c b dy trung bnh l 1.5m.
Do b dy mng v l lp t p san nn nn tnh n nh km v vy khng c nhiu
ngha trong cng tc xy dng.
Cn c vo ti trng cng trnh v iu kin a cht ti ni xy dng cng
trnh ta d nh s h cc vo lp t s 5 l lp ct ht va mu trng c,trng thi
bo ha nc,kt cu cht, y l lp t tt. Chiu di d kin ban u ca cc l
40m ( bn on on, mi on 10m). Sau khi ng n su thit k s p v
u cc 0,6m ngm vo i cc
Sc chu ti ca cc theo iu kin a cht cng trnh c tnh theo
phng php dng kt qu th nghim xuyn (SPT) ca Meyerhof
Da vo kt qu xuyn tiu chun SPT ( Ni & Nn)
v

Sc chu ti ca cc theo t nn (theo kt qu th nghim SPT)

gm 2 thnh phn sau:


+ Qs : tng lc khng bn quanh cc
+ Qc : lc khng ti mi cc
a. Sc chu ti do ma st bn Qs

n
1

= ui .li .K 2 .N i

b. Sc chu ti ca mi cc Qc
Qc = K1.Nn.F
Trong :
-

ui : chu vi tit din cc

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

61

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

li : chiu di cc trong lp t m cc xuyn qua

F : din tch chng mi mt ct cc

K1(kN/m2) : H s = 400 (cc ng), 120 ( cc nhi)

K2(kN/m2) : H s = 2 (cc ng), 1( cc nhi)

Ni,Nn : tr s SPT ca cc lp t ri dc theo thn v mi cc


Cn c vo s liu a cht cho thy rng lp t th 1 v lp t th 2 c gi tr
xuyn tiu chun l bng khng. Do 2 lp t ny b qua trong qu trnh tnh ton
sc chu ti ca cc. Cc d tnh c xuyn qua lp th 5 vi chiu di cc trong lp
5 phi

3.d_ Trong tnh ton ta chon chiu dy cc trong lp V l : 3 m

Ta c sc chu ti do ma st bn Qs ca cc c tnh nh sau:


Qs = 1 = ui .li .K 2 .N i
n

= (1,6.16,5.2.2,27+1,6.7,5.2.4,2+1,6.4.2.36,8)
= 119,8 + 100,8 + 471 = 691,6 (kN ) = 70,5 ( T )
i vi sc khng mi cc cn c vo kt qu SPT c tnh theo cng thc
Qc = K1.Nn.F
= 400.36.0,42 = 2304 ( KN) = 234,8 (T)
Kt qu tnh ton c th hin trong bng sau:

su
(m)

___

ui

li

Ni

___

Nn

Qs

Qc

(m2)

(kN)

(kN)

(m)

(m)

15,0

30,45

0,45x4

16,5

2,27

0,45x0,45

119,8

31,50

37,95

0,45x4

7,5

4,2

0,45x0,45

100,8

39,00

42,50

0,45x4

1,5

36,8

0,45x0,45

471

36

2304

Sau khi tnh c cc gi tr , sc chu ti cc s c tnh theo cng thc sau:


Pa =

Qs Qc
+
- Wcoc
2
3

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

62

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

Trong :
- Pa l sc chu ti ca cc
- Wcoc l trng bn thn cc trong t
Wcoc = 42.0,4.0,4.2,5=16,4 (T )
Pa =

Qs Qc
70,5 234,8
+
- 16,4 = 97,2 (T)
+
- Wcoc =
2
3
2
3

v Sc chu ti ca cc theo vt liu


B tng cc : mc 300#, c Rn = 130 ( kG/cm2 )
Thp cc v i cc: thp AII, c Ra = 2800kG/cm2
Cc tit din 40x40 cm
Chn 816
Ta c:

=> Fa = 2.8.04= 16,08 cm2


Pvl = m.(Rn.Fb+Ra.Fa) = 1.(130.402 +2800.16,082) = 253,1 (T )

Trong :
-

Rn l cng chu nn ca b tng

Ra l cng chu nn ca thp

Fa l din tch ct thp trong cc

Fb l din tch ca b tng trong cc

Kt lun: Vy sc chu ti ca cc c chn: [P] = Min (Pa &PVL,P) = 97,2 (T)


5.7 Xc nh s lng cc trong mng
S lng cc trong mng (n) yu cu phi c tnh ton s b da trn tc
dng ca ti trng ln nht tc dng ln b. Trn c s phn tnh ton ti trng b c
ti trng ln nht khi kim tra thy lc.

Vic b tr cc trong mng phi c thc hin trn nguyn tc sau:

- Ph hp vi c im ti trng cng trnh


- Ti trng truyn ln ct khng vt qu sc chu ng cho php ca cc
- Khong cch gia cc cc

NHM THC HIN : NHM 21

3d v

6d ( d l cnh hay ng knh cc)

LP : 53CB1

63

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

S lng cc s b c tnh theo cng thc sau:


N 787,4
n= =
8 ( cc )
[P]
97,2
Chn s lng cc n =9 ( cc )
5.8 Tnh s lng v b tr cc
Chn 9 cc v b tr kiu li nh hnh v:

Ti trng tnh ton ti y mng:


No = 787,4 (T)
Gd = 3,8.3,8.1,5.2=43,3 (T)
p lc tip xc di y mng
N M . y M .x
Pi = n x i n y i
n
y2
x2

i =1

Pmax,min =

i =1

787,4 + 43,3 6,2.1,5

9
6.1,52

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

64

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

Pmax = 93( T )

Pmin = 91,6 ( T )

Vy tha mn iu kin :

Pmax= 93T < [P] = 97,2(T)

5.9 Tnh ton kim tra cc


- Khi vn chuyn:

q= n..F.1

a =0.207xl

a
12

1.85Tm
1,85Tm

Trong :
n- l h s ng
- khi lng ring ca cc
F- din tch tit din cc
V th q = n..F = 1,5.2,5.0,4.0.4 = 0, 6 T/m
a = 0,207.l = 0.207.12 = 2,484 m
M1 = 0,5.q.a2 = 0,5.0, 6.2,4842 = 1,85( Tm)
- Khi treo ln gi ba
b = 0,29.l = 0,29.12= 3,48 m
M2 = 0,5qb2 = 0,5.0, 6.3,482 = 4,42 ( Tm )
Ta thy M2> M1 nn ta ly M2 lm gi tr tnh ton

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

65

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

b = 3,48m
11

4.42Tm

4.42Tm

Ly lp bo v ct thp cc l 4 cm, ho=40-4 = 36( cm )


Din tch ct thp l
Fa =

4,42
M2
=
= 4,87.10-4 (m2 ) =4,87 (cm2 )
0,9.Ra .h 0 0,9.28000.0,36

Vy Fa= 4,87 cm2 < 316 = 6,03( cm2 )


Kt lun: thp s dng m bo cho qu trnh thi cng cu
5.10 Kim tra i cc:
Tnh ton kim tra i cc di ct c coi l cng v lm vic nh bn cng
xn ngm ti mp ct tng chu lc tc dng l cc lc tp trung chn ct tng v
Pi cc u cc.
C th xy ra cc kh nng i b ph hoi l
Ph hoi theo tit din ng
Ph hoi theo tit din nghing
5.10.1 Kim tra cng trn tit din nghing iu kin m thng
a. Ct m thng i
Tha mn iu kin :Pt < Pcdt
Pcdt = [a1 (bc + c2 ) + a 2 (hc + c1 ) ] ho .Rk
2

( theo BTCT II )

h
h
Vi a1 = 1,5. 1 + 0 , a 2 = 1,5. 1 + 0
c1
c2
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

66

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

bc, hc l kch thc ca ct


ho chiu cao lm vic ca i , ho = 1,1m
Pdt =0 do cc cc u nm trong thp m thng
Nn tha mn iu kin chc thng
b. Hng cc m thng i
Tha mn iu kin :Pt < Pcdt
Pdt = 3.Pmax =3.93 =279 ( T )
Ta c : b = 3,8 > bc +2.ho = 1,2 + 2.1,1 = 3,4 ( m )
Nn Pcdt = ( bc +h0 ).ho.Rk = ( 1,2 + 1,1 ). 1,1. 88 = 300 ( T )
Vy tha mn iu kin chc thng
5.10.2 Tnh ton cng trn tit din thng ng tnh ct thp i
Pi =

N 787,4 + 43,3
=
= 92,3 (T)
n
9

Pmax = 92 ( T )

- Xt theo mt ct 2-2 ta c
Mng = r1.(P3+P6+P9) =3. Pmax .0,5= 3.93.0,9 = 251,1Tm
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

67

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

Chn H = 1200(mm), chn a =100(mm) => ho = 1100 (mm)


Din tch ct thp theo phng cnh L l:
Fa =

M ng
0,9.Ra .h 0

251,1
= 9,06.10-3 ( m2 )= 90,6 ( cm2 )
0,9.28000.1,1

T chn 3020 c din tch ct thp l Fa= 94,2 cm2, a =120 mm, l =3600 mm
Hm lng ct thp:
=

Fa
94,2
=
.100% =0,22%
b.ho 380.110

Hm lng ct thp tha mn >


-

= 0.1 %

Xt theo mt ct 1- 1 ta c :
Mng = (P1+P2+P3).r2 = 3.Pi.0,5 = 3. 92,3.0,9 =249,2Tm

Din tch ct thp yu cu theo phng cnh ngn l:


Fa =

M ng
0,9.Ra .h 0

249,2
= 8,99.10-3 ( m2 )= 89,9 ( cm2 )
0,9.28000.1,1

T chn 3020 c din tch ct thp l Fa= 94,2 cm2, a =120 mm, l =3600 mm
Hm lng ct thp
=

Fa
94,2
=
.100% =0,22%
b.ho 380.110

Hm lng ct thp tha mn >

= 0.1 %

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

68

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

CHNG 6
THIT K BNG MY TNH

6.1 Ti trng tc dng ln b


6.1.1 Ti trng bn thn ca b cha
My t ng tnh
6.1.2 Ti trng ca LPG cha trong b cha :
Khi vn hnh , lng kh ha lng c th cha ti a trong b l 90% th tch b
vi = 0,56 T/m3
6.1.3 Ti trng nc khi th p lc :
Khi th p lc th th tch nc ng bng th tch ca b cha vi nc = 1T/m3
6.1.4 Ti trng ca cc thit b cng ngh
W = 12T
6.1.5 p lc ca cht lng
c tnh ton vi mc nc cao nht cha trong b h = 17,63 m
6.1.6 Ti trng gi tc dng ln thn b
Tnh ton ti trng gi theo tiu chun TCVN 2737-95 ta c
Gi tr tiu chun thnh phn tnh ca gi :
Wg = .Wo.k.c.As
Trong :
- Wg l gi tr tnh ton thnh phn tnh ca ti trng gi
- Wo l gi tr p lc gi trn 1m2
- k l h s tnh n s thay i ca p lc gi theo cao
- c l h s kh ng ly theo bng 6 (TCVN 2797-95)
- As l din tch chn gi hiu qu (m2)
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

69

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

- Ro l bn knh ngoi ca b cha (m)


-

l h s tin cy ca ti trng gi, ly = 1.2

p lc gi l Wo= 115 daN/m2


v Xc nh h s K
Tra bng 5 (TCVN 2737-95)
v Xc nh h s c
Tra bng 6, cho b c dng hnh cu
Kt qu tnh ton ti trng gi theo 2737 -1995 ta c :

Fx = 10,78(T )
Fy = 10,96(T )
Tng ti trng gi tc dng ln b
Ti trng gi tnh theo quy phm l

F =

10,782 + 10,962 = 15,37(T )

F = 16,72(T )

Vy l tnh theo 2 cch l tng ng nhau.


6.2 T hp ti trng
T hp

Bn

LPG

thn

Nc

Thit b

Gi

th p

p lc

p lc

trong

ngoi

lc
Combo1

Combo2

Combo3

Combo4

Combo5

x
x
x

x
x

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

x
x

70

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

6.3 TNH TON TRN SAP 2000

Hnh 6.1 S hnh hc b 2500 T

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

71

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

Hnh 6.2 S11 combo1( S11 min =115,556N/mm2 ,S11 max =147,31 N/mm2 )

Hnh 6.3 S22 combo1( s11 min =33,96 N/mm2 ,s11 max = 279,57N/mm2 )
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

72

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

Hnh 6.4 S12 combo1( S11 min = -17,714 N/mm2 , S11 max = 17,74 N/mm2

Hnh 6.5 ng sut ti u ct ( Smax = 207.87 N/mm2 )

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

73

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

Hnh 6.6 phn lc chn ct


Kt qu ni lc tnh t phn mm Sap 2000

Combo1
Combo1

Pmax( T )
Mmax( Tm )
Pmax( T )
Mmax( Tm )

Quy phm

Sap2000

445,6

446,4

6,2

12,6

787,4

787

6,2

14

Kt lun : kt qu ni lc c tnh theo 2 phng php l tng ng nhau


v Kim tra bn thn b
Kt qu ng sut thnh b
bn thn b c kim tra theo cng thc sau:

Trong :
- s1, s2, t ln lt l cc ng sut php S11, S22 max v ng sut tip max S12
NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

74

N B CHA

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

- gc h s lm vic (gc = 1)
- R cng chy do ca thp b ( R = 260N/mm2 )
Kt qu ng sut thnh b

T hp

Combo1

S11max

S22max

S12max
2

R
2

( N/mm )

( N/mm )

( N/mm )

( N/mm )

( N/mm )

147,31

279,57

17,74

242,3

260

Kt lun

Tha
mn

Vy chiu dy thn b tnh theo quy phm c kim tra li bng phn mm
Sap2000, kt qu tnh ton theo quy phm v my tnh l tng ng nhau

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

75

VIN XY DNG CNG TRNH BIN

N B CHA

Ti liu tham kho


1. Tiu chn ASME section VIII DIVISION 2
2. Tiu chun vt liu ASME section II part D
3. Tiu chun vt liu ASTM A516 Gr 70
4. Tiu chun vt liu API 5L
5. TCVN 2737 -1995 Ti trng v tc ng - Tiu chun thit k
6. TCXD 205 -1998 Mng cc Tiu chun thit k
7. Kt cu b tng ct thp ( phn cu kin c bn ) PGS.TS Phan Quang Minh

NHM THC HIN : NHM 21

LP : 53CB1

76