Vous êtes sur la page 1sur 21

ADAMSON UNIVERSITY 900 San Marcelino Street, Ermita, 1000 Manila College of Nursing Community Assessment Southville 1 Phase

II Block 7

DEMOGRAPIYA Kabuoang Bilang ng Miyembro ng Pamilya Bilang ng Total ng Bilang Miyembro 1 0 2 4 3 6 4 12 5 13 6 3 7 3 8 1 9 1 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 above 0 TOTAL: 43

DATOS NG PAMILYA Tagal ng Paninirahan Taon 0-12 months 1-5 years 6-10 years 11-15 years 16-20 years 21-25 years 26 years and above Total ng Bilang 2 26 13 0 1 0 1 TOTAL: 43

Uri ng Pamilya ayon sa Pamamahala Kategorya Patriyarkal Matriyarkal Egalitaryan Matrisentric Patrisentric TOTAL:

Total ng Bilang 29 8 4 2 0 43

Uri ng Pamilya ayon sa Pagsasa-ayos panloob Kategorya Total nag Bilang Nukleyar 28 Ekstended 10 TOTAL: 38

Iba pang Uri ng Pamilya Kategorya Live-In Blended Gay-Lesbian Single Parent Foster Cohabiting TOTAL:

Total ng Bilang 2 2 0 1 0 0 5

Distribusyon ng Edad at Kasarian Edad 0 mos. 1 mos. 2 mos. 3 mos. 4 mos. 5 mos. 6 mos. 7 mos. 8 mos. 9 mos. 10 mos. 11 mos. 1 y/o 2 y/o 3 y/o 4 y/o 5 y/o 6 y/o 7 y/o

Lalaki 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 2 3 2 6

Babae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 2 1 2 0 0

Total 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 4 4 3 5 2 6

8 y/o 9 y/o 10 y/o 11 y/o 12 y/o 13 y/o 14 y/o 15 y/o 16 y/o 17 y/o 18 y/o 19 y/o 20 y/o 21 y/o 22 y/o 23 y/o 24 y/o 25 y/o 26 y/o 27 y/o 28 y/o 29 y/o 30 y/o 31 y/o 32 y/o 33 y/o 34 y/o 35 y/o 36 y/o 37 y/o 38 y/o 39 y/o 40 y/o 41 y/o 42 y/o

1 2 4 2 0 3 2 2 0 2 1 4 0 5 0 2 3 2 2 3 0 2 0 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1

1 1 0 4 2 1 4 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 6 0 3 1 0 1 3 0 1 0 1 4 3 1 0 1 1 0

2 3 4 6 2 4 6 4 1 4 3 6 3 7 2 5 5 8 2 6 1 2 1 6 3 4 3 2 6 4 2 1 2 2 1

43 y/o 44 y/o 45 y/o 46 y/o 47 y/o 48 y/o 49 y/o 50 y/o 51 y/o 52 y/o 53 y/o 54 y/o 55 y/o 56 y/o 57 y/o 58 y/o 59 y/o 60 y/o 61 y/o 62 y/o 63 y/o 64 y/o 65 y/o 66 y/o 67 y/o 68 y/o 69 y/o 70 y/o 71 y/o 72 y/o 73 y/o 74 y/o 75 y/o 76 y/o 77 y/o

0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0

1 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 4 3 2 2 1 2 0 1 0 1 1 1 1 5 1 2 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0

78 y/o 79 y/o 80 y/o 81 y/o 82 y/o 83 y/o 84 y/o 85 y/o 86 y/o 87 y/o 88 y/o 89 y/o 90 y/o

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total na Bilang ng mga lalaki: 104

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total na Bilang ng mga babae: 91

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total na Bilang ng Babae at Lalaki: 195

Katayuang Sibil (15 y/o above) Single Kasal Balo Hiwalay Live-in TOTAL: Total ng Bilang 37 76 0 0 21 134

Relihiyon (15 y/o above) R.Catholic Islam Born again Iglesia ni kristo Mormon TOTAL: Total ng Bilang 128 0 0 4 2 134

Total ng Bilang LUZON Laguna Tarlac Bicol Camarines Isabela Batangas Mindoro NCR Bulacan Tondo La Union Cavite Quezon Romblon Albay Aurora Aklan TOTAL: 59 3 5 2 3 6 4 1 1 1 1 1 1 11 1 7 2 109 VISAYAS Cebu Bacolod Negros Iloilo Naga Samar Leyte

Total ng Bilang 11 2 2 1 2 1 1 MINDANAO Davao Mindanao Surigao

Total ng Bilang 4 1 1

TOTAL:

20

TOTAL:

Dialekto (15 y/o Above) Tagalog Bisaya Bikolano Ilonggo Waray Ilokano Batangas TOTAL: Total ng Bilang 110 17 12 2 1 2 1 145

Estado ng Hanapbuhay (15 y/o above) Total ng Bilang May trabaho 55 Self-employed 29 Walang trabaho TOTAL: 50 134

Uri ng Hanapbuhay Govt. Employee Comp. shop manager Engineer Teacher Electrician Technician OFW Helper Tricycle driver Triller driver Family driver Brewery Construction worker Security guard Fisherman Farmer Factory worker Machine operator Sewer Carpenter Vendor (store) Vendor (charcoal) Vendor (restaurant) Vendor (sampaguita) TOTAL: Total ng Bilang 4 2 1 1 3 4 2 6 9 1 1 1 10 2 1 2 8 4 4 6 9 1 1 1 84

Antas ng Pinag-aralan(may edad 8 taong gulang pataas) Total ng Bilang Walang pormal na 0 edukasyon Elementarya (Hindi nag0 aaral) Elementarya (Nag-aaral) 18 Elementarya (Hindi 10 nakatapos) Elementarya (Nakatapos) 11 Sekundarya (Hindi nag0 aaral) Sekundarya (Nag-aaral) 15 Sekundarya (Hindi 15 nakatapos) Sekundarya (Nakatapos) 47 Kolehiyo (Hindi nag-aaral) 0 Kolehiyo (Nag-aaral) 1 Kolehiyo (Hindi nakatapos) 17 Kolehiyo (Nakatapos) 27 TOTAL: 161

Antas ng Pinag-aralan (kinder at grade 1) Total ng Bilang Kinder 6 Grade 1 8 TOTAL: 14

KALAGAYANG PANGKABUHAYAN

Pinagkukunan ng Kita Work related Business related pension Support system TOTAL: Total ng Bilang 40 12 0 2 54

Buwanang Kita ng Pamilya 5000 pababa 5001-10000 10001-15000 15001-20000 20001-25000 25001-30000 30001-35000 35000 pataas TOTAL: Buwanang Gastos ng Pamilya 5000 pababa 5001-10000 10001-15000 15001-20000 20001-25000 25001-30000 30001-35000 35000 pataas TOTAL: Total ng Bilang 14 15 11 1 1 1 0 0 43 Total ng Bilang 14 13 8 3 2 1 2 0 43

Pangangailangan ng Pamilya
PAGKAIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL: 28 9 8 0 0 0 0 0 0 0 43 PANGANGAILANGANG SPIRITWAL 1 4 2 2 3 6 4 7 5 4 6 5 7 4 8 6 9 3 10 2 TOTAL: 43 PANIRAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL: 4 12 4 6 9 4 3 1 0 0 43 PANANAMIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL: 0 0 8 4 7 7 8 6 3 0 43 EDUKASYON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL: 1 5 8 10 2 6 2 3 1 5 43

PANGANGAILANGANG PANGKALUSUGAN 1 3 2 7 3 9 4 6 5 13 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 TOTAL: 43

LIBANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL: 0 0 0 1 0 1 6 5 21 9 43

KAGAMITAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL: 0 0 0 4 5 13 6 9 2 4 43

PANANALAPI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL: 3 8 1 5 3 5 11 2 4 1 43

TULONG MULA SA IBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL: 0 0 1 0 0 1 2 10 8 21 43

Tahanan at Kapaligiran

A. ag mamay ari Sarili Inuuahan Libreng Tinutuluyan TOTAL: B. Materyales na Ginamit sa agtayo ng Bahay Konkreto Halo Gawa sa Kahoy Barung Barong TOTAL: C. Lawak ng Bahay Saat Di Saat TOTAL: D. Bentilasyon Saat Di Saat TOTAL: Total ng Bilang 42 1 43 Total ng Bilang 43 0 43 Total ng Bilang 8 35 0 0 43 Total ng Bilang 32 7 4 43

E. Suplay ng Tubig Lebel 1 Lebel 2 Lebel 3 TOTAL: Total ng Bilang 23 15 5 43

F. Palikuran Sarili Komyunal Pinaghahatian TOTAL: Total ng Bilang 41 1 1 43

G. Uri Ng alikuran itlatrines our flush Flush TOTAL: Total ng Bilang 40 3 0 43

H. agsasa ilaw Saat Di Saat TOTAL: Total ng Bilang 42 1 43

I. inag kukunan ng Ilaw Elektrikal Gasera Kandila TOTAL: J. agtataon ng Basura Kinokolekta Hinihiwalay Di hinihiwalay Sinusunog Tinataon sa Ilog TOTAL: K. agtatago ng agkain at Tubig inanalamig Di inalalamig May Taki Bukas TOTAL: L. Uri ng anirahan Rural Urban Sub urban Deressed TOTAL: Total ng Bilang 0 43 0 0 43 Total ng Bilang 14 0 29 0 43 Total ng Bilang 42 0 1 1 0 43 Total ng Bilang 41 1 1 43

M. araan ng Komunikasyon Cell hone Teleono Email Sulat TOTAL: N. araan ng Transortasyon Jee Tricycle Kotse Motorsiklo Bisikleta Bus TOTAL: O. Mga anliunanang asilidad na Maaring Gamitin Barangay hall Eskwelahan Multi Library alengke Mall Day Care arke Basketball Court alaruan Kailya TOTAL: Total ng Bilang 43 43 2 43 0 43 8 43 8 14 247 Total ng Bilang 22 41 1 6 3 1 74 Total ng Bilang 40 1 2 0 43

P. Mga angkalusugang asilid na maaring Gamitin Barangay Health Center Hosital Clinic TOTAL: Q. Mga Alagang Hayop Mga Uri ng Hayop Bilang Pusa Aso Manok TOTAL: 14 11 4 29 Total ng Bilang 33 31 5 69

Nakakulong 0 7 4 11

Hindi Nakakulong 14 4 0 18

Nabakunahan 0 7 0 7

Hindi nabakunahan 14 4 4 22

Aksidenteng dala ng Hayop MERON WALA 1 13 0 11 0 4 1 28

Pamamaraan sa Pagkontrol ng mga insekto at Peste Uri Pagkakaroon ng mga bahay-itlugan Daga Kusina Kisame TOTAL: Ipis Kabinet Kusina TOTAL: Lamok Banyo Gilid ng bahay Kanal TOTAL: Langgam Gilid ng bahay TOTAL: TOTAL:

Mga pamamaraan sa pagkontrol ng peste

Mga dalang sakit ng peste/insekto 0

TOTAL: Pesticide (baygon) TOTAL: Pesticide (baygon) Katol TOTAL: Pesticide (baygon) TOTAL: 0 0 0 0

KALAGAYANG PANGKALUSUGAN NG MGA KASAPI NG PAMILYA Infant Feeding Total ng Bilang Breastfeed Bottle-feed TOTAL: 8 (28) NO. OF TIMES EATEN PER DAY Agahan Tanghalian Hapunan TOTAL: Kaugalian sa pagkain ng pamilya Protein Agahan Tangahalian Hapunan TOTAL: Health Insurance Meron Wala TOTAL: Total ng Bilang 22 21 43 Carbohydrates Fats Fruits VEG COFFEE MILK Total ng Bilang 43 43 43 129

Uri ng Health Insurance PhilHealth Card Insurance CAREWELL PhilCard HealthCard MRI TOTAL: Total ng Bilang 16 1 1 2 1 1 22

Pangkaraniwang Karamdaman sa Nakaraang 6 na Buwan Uri ng Karamdaman Kasalukuyang Karamdaman Muscle pain 0 Fever 2 Cough 6 Colds 9 Asthma 2 Migraine 0 Hypertension 3 Diabetes 1 Urinary Tract Infection 2 Hyocalemia 1 Ulcer 2 Headache 1 Tuberculosis 0 Presence of Mass on the Right Armpit 0 Skin Asthma 1 Pneumonia 0 Boils 0 TOTAL: 30

Nakaraang Karamdaman 2 32 28 34 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 83

Bilang ng mga Namatay sa Nakaraang 6 na Buwan Namatay TOTAL: Pagpaplano ng Pamilya Oo Hindi TOTAL: Pamamaraan ng Pagpaplano ng Pamilya Natural Artipisyal Permanente TOTAL: Mga Pagpapahalaga, gawi at kasanayang pangkalusugan Hospital Private doctor Health center Hilot Albularyo TOTAL: Total ng Bilang 27 3 26 16 1 73 Total ng Bilang 10 8 4 22 Total ng Bilang 22 21 43 Total ng Bilang 0 0

Pangkalusugang Pasilidad na Ginamit para sa Pre-natal Check-up Health center Private doctor Midwife Wala TOTAL: Total ng Bilang 1 0 0 0 1

Kalagayan ng Imyunisasyon sa mga Kasapi ng Pamilya

Pregnant women Bilang TT1 1 1 TOTAL: 1

TT2 1 1

TT3 1 1

TT4 1 1

TT5 0 0

Pre-natal check-up (Bilang ng pagbisita) 1st 2nd 1 1 1 1

3rd 0 0

Mga Anak (0-11months) BCG DPT-1 DPT-2 DPT-3 OPV-1 OPV-2 OPV-3 AMV Hepa-B-1 Hepa-B-2 Hepa-B-3 Wala Total ng Bilang 4 4 3 3 4 3 2 0 3 2 0 0

Mga Anak (1-5y/o) Kumpleto Hindi kumpleto TOTAL: Kaalaman sa organisasyon Meron Wala TOTAL: Mga pangalan ng Organisasyon Ilaw ng tahanan Samahan ng kababaihan Capd Phase 2 homeowners Card Adu program Southvillians Health workers association Tau gamma Hepe at tanod Aksyon Akp TOTAL: Nababatid ang Gawain at proyekto Oo Hindi TOTAL: Total ng bilang 18 25 43 Total ng bilang 11 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 27 Total ng bilang 24 19 43 Total na Bilang 18 0 18

Kasapi ng anumang organisasyon Oo Hindi TOTAL: Paano nakikibahagi sa Gawain ng organisayon Hindi nakikibahagi Dumadalo Pagpaplano Implementasyon TOTAL: Total ng bilang 25 15 8 6 54 Total ng bilang 8 35 43