Vous êtes sur la page 1sur 11

PRESEDINTELE ROMANIEI LEGEA 370/2004

(3) Alegatorul are dreptul la un singur vot, in fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea Presedintelui Romaniei, potrivit Art. 81 alin. (2) si (3) din Constitutie. Art. 3. (1) a alegerile pentru Presedintele Romaniei se pot prezenta candidati propusi de partide politice sau aliante politice, constituite potrivit egii partidelor politice nr. 1!"2##3, precum si candidati independenti. Partidele si aliantele politice pot propune numai cate un singur candidat. Partidele mem$re ale unei aliante politice, care propune un candidat, nu pot propune si candidati in mod separat. (2) Candidaturile propuse de partidele si de aliantele politice, precum si candidaturile independente pot fi depuse numai daca sunt sustinute de cel putin 2##.### de alegatori. %n alegator poate sustine un singur candidat. Art. !. (1) &ata alegerilor se sta$ileste si se aduce la cunostinta pu$lica de catre 'uvern cu cel putin 45 de zile inainte de ziua votarii si pana la implinirea a ( zile de la data e)pirarii mandatului Presedintelui in functie sau, dupa caz, de la data la care incepe sa curga termenul prevazut la Art. *+ alin. (2) din Constitutie. (2) Alegerile au loc intr,o singura zi, care este numai duminica. Art. 8. -irourile electorale lucreaza si iau .otarari cu votul ma/oritatii mem$rilor prezenti. Art. *. (1) Propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui Romaniei se depun la -iroul 0lectoral Central, cel mai tarziu cu 3# de zile inainte de data alegerilor. Art. 1#. 1u pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc conditiile prevazute la Art. 37 din Constitutie pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de doua ori, ca Presedinte al Romaniei. (!) 2nscrierea candidatilor pe $uletinul de vot se face in ordinea depunerii candidaturilor.

(1) Pentru candidatii la alegerea Presedintelui Romaniei, accesul la serviciile pu$lice la radio si televiziune este egal si gratuit. Art. 2!. (1) Curtea Constitutionala anuleaza alegerile in cazul in care votarea si sta$ilirea rezultatelor au avut loc prin frauda de natura sa

modifice atri$uirea mandatului sau, dupa caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. 2n aceasta situatie, Curtea va dispune repetarea turului de scrutin in a doua duminica de la data anularii alegerilor. (2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele si candidatii care au participat la alegeri, in termen de cel mult 3 zile de la inc.iderea votarii3 cererea tre$uie motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza. (3) Cererea poate fi admisa numai daca cel care a sesizat nu este implicat in producerea fraudei. (!) 4olutionarea cererii de catre Curtea Constitutionala se face pana la data prevazuta de lege pentru aducerea la cunostinta pu$lica a rezultatului alegerilor. Art. 25. (1) Al doilea tur de scrutin are loc in conditiile prevazute la Art. 81 alin. (3) din Constitutie, la doua saptamani de la primul tur de scrutin, in aceleasi sectii de votare si circumscriptii electorale, su$ conducerea operatiunilor electorale de catre aceleasi $irouri electorale si pe $aza acelorasi liste de alegatori de la primul tur.

INCOMPATIBILITATI
SECIUNEA a 3-a Incompatibiliti privind funcia de membru al Guvernului i alte funcii publice de autoritate din admini traia publica centrala i local A!"# $%&' ()' *uncia de membru al Guvernului e te incompatibil cu+ a' orice alta funcie publica de autoritate, cu e-cepia celei de deputat au de enator ori a altor ituaii prev.ute de Con tituie/ b' o funcie de repre.entare profe ional alari.ata 0n cadrul or1ani.aiilor cu cop comercial/ c' funcia de preedinte, vicepreedinte, director 1eneral, director, admini trator, membru al con iliului de admini traie au cen.or la ocietile comerciale, inclu iv bncile au alte in tituii de credit, ocietile de a i1urare i cele financiare, precum i la in tituiile publice/

d' funcia de preedinte au de ecretar al adunrilor 1enerale ale acionarilor au a ociailor la ocietile comerciale prev.ute la lit# c'/ e' funcia de repre.entant al tatului 0n adunrile 1enerale ale ocietilor comerciale prev.ute la lit# c'/ f' funcia de mana1er au membru al con iliilor de admini traie ale re1iilor autonome, companiilor i ocietilor naionale/ 1' calitatea de comerciant per oana fi.ica/ 2' calitatea de membru al unui 1rup de intere economic/ i' o funcie publica 0ncredinat de un tat trin, cu e-cepia acelor funcii prev.ute 0n acordurile i conveniile la care !om3nia e te parte# (4' *uncia de ecretar de tat, funcia de ub ecretar de tat i funciile a imilate ace tora unt incompatibile cu e-ercitarea altei funcii publice de autoritate, precum i cu e-ercitarea funciilor prev.ute la alin# ()' lit# b'-i'# (3' In mod e-cepional, Guvernul poate aproba participarea per oanelor prev.ute la alin# ()' i (4' ca repre.entani ai tatului 0n adunarea 1eneral a acionarilor ori ca membri 0n con iliul de admini traie al re1iilor autonome, companiilor au ocietilor naionale, in tituiilor publice ori al ocietilor comerciale, inclu iv bncile au alte in tituii de credit, ocietile de a i1urare i cele financiare, de intere trate1ic au 0n ca.ul 0n care un intere public impune acea ta# (%' 5embrii Guvernului, ecretarii de tat, ub ecretarii de tat i per oanele care 0ndepline c funcii a imilate ace tora pot e-ercita funcii au activiti 0n domeniul didactic, al cercetrii tiinifice i al creatiei literararti tice# ------------&' N6"A C#"#C#E# S#A# 7iatra-Neam+ Conform alin# (4' al art# 89, Cap# :III din ;EGEA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 3=> din 4= mai 499<, a tfel cum a fo t modificat de !EC"I*ICA!EA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 38$ din 39 mai 499<, di po.iiile privind incompatibilitile prev.ute la art# $9-))9 din cap# III, titlul I:, cartea I, precum i cele prev.ute la art# ))=-))< din cap# :II, titlul I:, cartea I din ;e1ea nr# )8)?4993 privind unele m uri pentru a i1urarea tran parenei 0n e-ercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i 0n mediul de afaceri, prevenirea i ancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare, unt i rm3n 0n vi1oare# A!"# $=&' ()' *uncia de prefect i ubprefect e te incompatibil cu+ a' calitatea de deputat au enator/

b' funcia de primar i viceprimar, primar 1eneral i viceprimar al municipiului @ucureti/ c' funcia de con ilier local au con ilier Audeean/ d' o funcie de repre.entare profe ional alari.ata 0n cadrul or1ani.aiilor cu cop comercial/ e' funcia de preedinte, vicepreedinte, director 1eneral, director, admini trator, membru al con iliului de admini traie au cen.or la ocietile comerciale, inclu iv bncile au alte in tituii de credit, ocietile de a i1urare i cele financiare, precum i la in tituiile publice/ f' funcia de preedinte au de ecretar al adunrilor 1enerale ale acionarilor au a ociailor la ocietile comerciale prev.ute la lit# e'/ 1' funcia de repre.entant al tatului 0n adunrile 1enerale ale ocietilor comerciale prev.ute la lit# e'/ 2' funcia de mana1er au membru al con iliilor de admini traie ale re1iilor autonome, companiilor i ocietilor naionale/ i' calitatea de comerciant per oana fi.ica/ A' calitatea de membru al unui 1rup de intere economic/ B' o funcie publica 0ncredinat de un tat trin, cu e-cepia acelor funcii prev.ute 0n acordurile i conveniile la care !om3nia e te parte# (4' 7refectii i ubprefectii pot e-ercita funcii au activiti 0n domeniul didactic, al cercetrii tiinifice i al creatiei literar-arti tice# ------------&' N6"A C#"#C#E# S#A# 7iatra-Neam+ Conform alin# (4' al art# 89, Cap# :III din ;EGEA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 3=> din 4= mai 499<, a tfel cum a fo t modificat de !EC"I*ICA!EA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 38$ din 39 mai 499<, di po.iiile privind incompatibilitile prev.ute la art# $9-))9 din cap# III, titlul I:, cartea I, precum i cele prev.ute la art# ))=-))< din cap# :II, titlul I:, cartea I din ;e1ea nr# )8)?4993 privind unele m uri pentru a i1urarea tran parenei 0n e-ercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i 0n mediul de afaceri, prevenirea i ancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare, unt i rm3n 0n vi1oare# A!"# $8&' ()' 7er oana care e-ercita una dintre funciile publice de autoritate prev.ute la art# $% i $= e te obli1at, la data depunerii Aurm3ntului au, dup ca., la data numirii 0n funcie, a declare ca nu e afla 0n unul dintre ca.urile de incompatibilitate prev.ute de le1e# (4' In ca.ul 0n care, 0n timpul e-ercitrii funciei publice de autoritate

prev.ute la art# $% i $=, apare unul dintre ca.urile de incompatibilitate prev.ute de le1e, e procedea. dup cum urmea.+ a' pentru funcia de prim-mini tru, mini tru i mini tru dele1at, e aplica di po.iiile core pun.toare din ;e1ea nr# >9?499) privind or1ani.area i funcionarea Guvernului !om3niei i a mini terelor/ b' pentru funcia de ecretar de tat, ub ecretar de tat i funciile a imilate ace tora, precum i pentru funcia de prefect i ubprefect, con tatarea ca.ului de incompatibilitate e face de mini trul admini traiei publice, care 0l va informa pe primul-mini tru, pentru a di pune m urile nece are# ------------&' N6"A C#"#C#E# S#A# 7iatra-Neam+ Conform alin# (4' al art# 89, Cap# :III din ;EGEA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 3=> din 4= mai 499<, a tfel cum a fo t modificat de !EC"I*ICA!EA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 38$ din 39 mai 499<, di po.iiile privind incompatibilitile prev.ute la art# $9-))9 din cap# III, titlul I:, cartea I, precum i cele prev.ute la art# ))=-))< din cap# :II, titlul I:, cartea I din ;e1ea nr# )8)?4993 privind unele m uri pentru a i1urarea tran parenei 0n e-ercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i 0n mediul de afaceri, prevenirea i ancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare, unt i rm3n 0n vi1oare# SECIUNEA a %-a Incompatibiliti privind aleii locali A!"# $<&' ()' *uncia de primar i viceprimar, primar 1eneral i viceprimar al municipiului @ucureti, preedinte i vicepreedinte al con iliului Audeean e te incompatibil cu+ a' funcia de con ilier local/ b' funcia de prefect au ubprefect/ c' calitatea de funcionar public au an1aAat cu contract individual de munca, indiferent de durata ace tuia/ d' funcia de preedinte, vicepreedinte, director 1eneral, director, mana1er, admini trator, membru al con iliului de admini traie ori cen.or au orice funcie de conducere ori de e-ecuie la ocietile comerciale, inclu iv bncile au alte in tituii de credit, ocietile de a i1urare i cele financiare, la re1iile autonome de intere naional au local, la companiile i ocietile naionale, precum i la in tituiile publice/

e' funcia de preedinte au de ecretar al adunrilor 1enerale ale acionarilor au a ociailor la o ocietate comercial/ f' funcia de repre.entant al unitii admini trativ-teritoriale 0n adunrile 1enerale ale ocietilor comerciale de intere local au de repre.entant al tatului 0n adunarea 1eneral a unei ocieti comerciale de intere naional/ 1' calitatea de comerciant per oana fi.ica/ 2' calitatea de membru al unui 1rup de intere economic/ i' calitatea de deputat au enator/ A' funcia de mini tru, ecretar de tat, ub ecretar de tat au o alta funcie a imilat ace tora/ B' orice alte funcii publice au activiti remunerate, 0n ara au 0n trintate, cu e-cepia funciei de cadru didactic au a funciilor 0n cadrul unor a ociaii, fundaii au alte or1ani.aii ne1uvernamentale# (4' 7rimrii i viceprimarii, primarul 1eneral i viceprimarii municipiului @ucureti nu pot deine, pe durata e-ercitrii mandatului, funcia de con ilier Audeean# (3' 7rimrii i viceprimarii, primarul 1eneral i viceprimarii municipiului @ucureti pot e-ercita funcii au activiti 0n domeniul didactic, al cercetrii tiinifice i al creatiei literar-arti tice# ------------&' N6"A C#"#C#E# S#A# 7iatra-Neam+ Conform alin# (4' al art# 89, Cap# :III din ;EGEA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 3=> din 4= mai 499<, a tfel cum a fo t modificat de !EC"I*ICA!EA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 38$ din 39 mai 499<, di po.iiile privind incompatibilitile prev.ute la art# $9-))9 din cap# III, titlul I:, cartea I, precum i cele prev.ute la art# ))=-))< din cap# :II, titlul I:, cartea I din ;e1ea nr# )8)?4993 privind unele m uri pentru a i1urarea tran parenei 0n e-ercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i 0n mediul de afaceri, prevenirea i ancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare, unt i rm3n 0n vi1oare# A!"# $$&' ()' *uncia de con ilier local au con ilier Audeean e te incompatibil cu+ a' funcia de primar au viceprimar/ b' funcia de prefect au ubprefect/ c' calitatea de funcionar public au an1aAat cu contract individual de munca 0n aparatul propriu al con iliului local re pectiv au 0n aparatul propriu al con iliului Audeean ori al prefecturii din Audeul re pectiv/ d' funcia de preedinte, vicepreedinte, director 1eneral, director,

mana1er, a ociat, admini trator, membru al con iliului de admini traie au cen.or la re1iile autonome i ocietile comerciale de intere local 0nfiinate au aflate ub autoritatea con iliului local ori a con iliului Audeean re pectiv au la re1iile autonome i ocietile comerciale de intere naional care 0i au ediul au care dein filiale 0n unitatea admini trativ-teritorial re pectiva/ e' funcia de preedinte au de ecretar al adunrilor 1enerale ale acionarilor au a ociailor la o ocietate comercial de intere local ori la o ocietate comercial de intere naional care 0i are ediul au care deine filiale 0n unitatea admini trativ-teritorial re pectiva/ f' funcia de repre.entant al tatului la o ocietate comercial care 0i are ediul ori care deine filiale 0n unitatea admini trativ-teritorial re pectiva/ 1' calitatea de deputat au enator/ 2' funcia de mini tru, ecretar de tat, ub ecretar de tat i funciile a imilate ace tora# (4' 6 per oana nu poate e-ercita 0n acelai timp un mandat de con ilier local i un mandat de con ilier Audeean# ------------&' N6"A C#"#C#E# S#A# 7iatra-Neam+ Conform alin# (4' al art# 89, Cap# :III din ;EGEA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 3=> din 4= mai 499<, a tfel cum a fo t modificat de !EC"I*ICA!EA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 38$ din 39 mai 499<, di po.iiile privind incompatibilitile prev.ute la art# $9-))9 din cap# III, titlul I:, cartea I, precum i cele prev.ute la art# ))=-))< din cap# :II, titlul I:, cartea I din ;e1ea nr# )8)?4993 privind unele m uri pentru a i1urarea tran parenei 0n e-ercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i 0n mediul de afaceri, prevenirea i ancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare, unt i rm3n 0n vi1oare# A!"# $>&' ()' Calitatea de ale local e te incompatibil i cu calitatea de acionar emnificativ la o ocietate comercial 0nfiinat de con iliul local, re pectiv de con iliul Audeean# (4' Incompatibilitatea e-i ta i 0n ituaia 0n care oul au rudele de 1radul I ale ale ului local dein calitatea de acionar emnificativ la unul dintre a1enii economici prev.ui la alin# ()'# (3' 7rin acionar emnificativ e 0nele1e per oana care e-ercita drepturi aferente unor aciuni care, cumulate, repre.int cel puin )9C din capitalul ocial au ii confer cel puin )9C din totalul drepturilor de vot 0n adunarea 1eneral#

------------&' N6"A C#"#C#E# S#A# 7iatra-Neam+ Conform alin# (4' al art# 89, Cap# :III din ;EGEA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 3=> din 4= mai 499<, a tfel cum a fo t modificat de !EC"I*ICA!EA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 38$ din 39 mai 499<, di po.iiile privind incompatibilitile prev.ute la art# $9-))9 din cap# III, titlul I:, cartea I, precum i cele prev.ute la art# ))=-))< din cap# :II, titlul I:, cartea I din ;e1ea nr# )8)?4993 privind unele m uri pentru a i1urarea tran parenei 0n e-ercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i 0n mediul de afaceri, prevenirea i ancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare, unt i rm3n 0n vi1oare# A!"# >9&' ()' Con ilierii locali i con ilierii Audeeni care au funcia de preedinte, vicepreedinte, director 1eneral, director, mana1er, admini trator, membru al con iliului de admini traie au cen.or ori alte funcii de conducere, precum i calitatea de acionar au a ociat la ocietile comerciale cu capital privat au cu capital maAoritar de tat ori cu capital al unei uniti admini trativteritoriale nu pot 0nc2eia contracte comerciale de pre tri de ervicii, de e-ecutare de lucrri, de furni.are de produ e au contracte de a ociere cu autoritile admini traiei publice locale din care fac parte, cu in tituiile au re1iile autonome de intere local aflate 0n ubordinea ori ub autoritatea con iliului local au Audeean re pectiv ori cu ocietile comerciale 0nfiinate de con iliile locale au con iliile Audeene re pective# (4' 7revederile alin# ()' e aplica i 0n ca.ul 0n care funciile au calitile re pective unt deinute de oul au rudele de 1radul I ale ale ului local# ------------&' N6"A C#"#C#E# S#A# 7iatra-Neam+ Conform alin# (4' al art# 89, Cap# :III din ;EGEA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 3=> din 4= mai 499<, a tfel cum a fo t modificat de !EC"I*ICA!EA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 38$ din 39 mai 499<, di po.iiile privind incompatibilitile prev.ute la art# $9-))9 din cap# III, titlul I:, cartea I, precum i cele prev.ute la art# ))=-))< din cap# :II, titlul I:, cartea I din ;e1ea nr# )8)?4993 privind unele m uri pentru a i1urarea tran parenei 0n e-ercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i 0n mediul de afaceri, prevenirea i ancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare, unt i rm3n 0n vi1oare#

A!"# >)&' ()' Starea de incompatibilitate intervine numai dup validarea mandatului, iar 0n ca.ul prev.ut la art# $$ alin# (4', dup validarea celui de-al doilea mandat, re pectiv dup numirea au an1aAarea ale ului local, ulterior validrii mandatului, 0ntr-o funcie incompatibil cu cea de ale local# (4' In ca.ul prev.ut la art# $>, incompatibilitatea cu calitatea de ale local intervine la data la care ale ul local, oul au ruda de 1radul I a ace tuia devin acionari# (3' Ale ul local poate renuna la funcia deinuta 0nainte de a fi numit au ale 0n funcia care atra1e tarea de incompatibilitate au 0n cel mult )= .ile de la numirea au ale1erea 0n acea ta funcie# Ale ul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor pre.entei eciuni e te obli1at a demi ione.e din una dintre funciile incompatibile 0n cel mult 89 de .ile de la intrarea 0n vi1oare a pre.entei le1i# (%' In ituaia 0n care ale ul local aflat 0n tare de incompatibilitate nu renuna la una dintre cele doua funcii incompatibile 0n termenul prev.ut la alin# (3', prefectul va emite un ordin prin care con tata 0ncetarea de drept a mandatului de ale local la data implinirii termenului de )= .ile au, dup ca., 89 de .ile, la propunerea ecretarului unitii admini trativ-teritoriale# 6rice per oana poate e i.a ecretarul unitii admini trativ-teritoriale# (=' 6rdinul emi de prefect potrivit alin# (%' poate fi atacat la in tanta de contencio admini trativ competenta# (8' In ca.ul primarilor, prefectul va propune Guvernului tabilirea datei pentru ale1erea unui nou primar, iar 0n ca.ul con ilierilor locali i con ilierilor Audeeni, e va proceda la validarea mandatului unui upleant, potrivit prevederilor ;e1ii nr# <9?)>>) privind ale1erile locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare# ------------&' N6"A C#"#C#E# S#A# 7iatra-Neam+ Conform alin# (4' al art# 89, Cap# :III din ;EGEA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 3=> din 4= mai 499<, a tfel cum a fo t modificat de !EC"I*ICA!EA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 38$ din 39 mai 499<, di po.iiile privind incompatibilitile prev.ute la art# $9-))9 din cap# III, titlul I:, cartea I, precum i cele prev.ute la art# ))=-))< din cap# :II, titlul I:, cartea I din ;e1ea nr# )8)?4993 privind unele m uri pentru a i1urarea tran parenei 0n e-ercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i 0n mediul de afaceri, prevenirea i ancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare, unt i rm3n 0n vi1oare#

A!"# >4&' ()' Dnclcarea di po.iiilor art# >9 atra1e 0ncetarea de drept a mandatului de ale local la data 0nc2eierii contractelor# (4' Con ilierii locali i con ilierii Audeeni care au contracte 0nc2eiate cu 0nclcarea art# >9 au obli1aia ca, 0n termen de 89 de .ile de la intrarea 0n vi1oare a pre.entei le1i, a renune la contractele 0nc2eiate# 6rice per oana poate e i.a ecretarul unitii admini trativ-teritoriale# (3' Dnclcarea obli1aiei prev.ute la alin# (4' atra1e 0ncetarea de drept a mandatului de ale local# (%' Con tatarea 0ncetrii mandatului de con ilier local au con ilier Audeean e face prin ordin al prefectului, la propunerea ecretarului unitii admini trativ-teritoriale# (=' 6rdinul emi de prefect potrivit alin# (%' poate fi atacat la in tanta de contencio admini trativ competenta# (8' 7revederile alin# ()' i (3' nu e aplica dac, pana la emiterea ordinului de ctre prefect, e face dovada ca 0nclcarea di po.iiilor art# >9 a 0ncetat# ------------&' N6"A C#"#C#E# S#A# 7iatra-Neam+ Conform alin# (4' al art# 89, Cap# :III din ;EGEA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 3=> din 4= mai 499<, a tfel cum a fo t modificat de !EC"I*ICA!EA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 38$ din 39 mai 499<, di po.iiile privind incompatibilitile prev.ute la art# $9-))9 din cap# III, titlul I:, cartea I, precum i cele prev.ute la art# ))=-))< din cap# :II, titlul I:, cartea I din ;e1ea nr# )8)?4993 privind unele m uri pentru a i1urarea tran parenei 0n e-ercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i 0n mediul de afaceri, prevenirea i ancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare, unt i rm3n 0n vi1oare# A!"# >3&' ()' 7revederile art# >9 e aplica i per oanelor 0ncadrate cu contract individual de munca 0n aparatul propriu al con iliului local au al con iliului Audeean ori la re1iile autonome aflate ub autoritatea con iliilor re pective au la ocietile 0nfiinate de con iliile locale au con iliile Audeene re pective# (4' Dnclcarea de ctre per oanele prev.ute la alin# ()' a di po.iiilor art# >9 atra1e 0ncetarea de drept a raporturilor de munca# (3' Con tatarea 0ncetrii raporturilor de munca e face prin ordin au di po.iie a conductorilor autoritilor publice au ai a1enilor economici prev.ui la alin# ()'# 7revederile art# >4 alin# (8' e aplica 0n mod

core pun.tor# ------------&' N6"A C#"#C#E# S#A# 7iatra-Neam+ Conform alin# (4' al art# 89, Cap# :III din ;EGEA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 3=> din 4= mai 499<, a tfel cum a fo t modificat de !EC"I*ICA!EA nr# )%% din 4) mai 499< , publicat 0n 56NI"6!U; 6*ICIA; nr# 38$ din 39 mai 499<, di po.iiile privind incompatibilitile prev.ute la art# $9-))9 din cap# III, titlul I:, cartea I, precum i cele prev.ute la art# ))=-))< din cap# :II, titlul I:, cartea I din ;e1ea nr# )8)?4993 privind unele m uri pentru a i1urarea tran parenei 0n e-ercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i 0n mediul de afaceri, prevenirea i ancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare, unt i rm3n 0n vi1oare#