Vous êtes sur la page 1sur 24

Tema 2: Impozitul pe venit. Particularitile impunerii veniturilor agenilor economici. Curs teoretic 6 ore.

1. Noiunile principale privind impozitul pe venitul agenilor economici. 2. Deducerile fiscale i reglementarea cheltuielilor n scopuri fiscale. 3. Reportarea pierderilor fiscale din perioadele precedente. 4. nlesnirile fiscale acordate la impozitul pe venit pentru agenii economici. !. "#ustarea veniturilor i cheltuielilor n scopuri fiscale $n %aza unui e&emplu'. (. Determinarea impozitului pe venit achitat n str)in)tate i recunoscut la plata impozitului pe venit n R*. +. Determinarea venitului impoza%il i a impozitului pe venit. ,. Depunerea declaraiei fiscale cu privire la impozitul pe venit de c)tre persoanele #uridice. -. "chitarea preala%il) a impozitului pe venit. 1.. /%ligaiile agenilor economici la reinerea impozitului pe venit la surs) de la teri. 11. Responsa%ilit)ile contri%ua%ilului aferente nerespect)rii legislaiei privind impozitul pe venit. 12. 0tudiu de caz. Determinarea venitului impozabil i a impozitului pe venit pentru agenii economici Bibliografie: 1. 1odul 2iscal al R*3 4itlu 5 i 4itlu 55. *onitorul /ficial Nr. 13614 din 13..1.2.12 2. 7ege pentru punerea n aplicare a titlurilor 5 i 55 ale 12 nr. 11(468555 din 24..4.1--+. *onitorul /ficial Nr. 13614 din 13..1.2.12 3. Regulamentul cu privire la determinarea o%ligaiilor fiscale aferente la impozitul pe venit. "ne&) nr. 1 la 9ot)rrea :uvernului nr. ++ din 3...1.2..,. 4. Regulament cu privire la modul de calculare a uzurii mi#loacelor fi&e n scopul impozit)rii. !. Regulamentului cu privire la delegarea salariailor entit)ilor din Repu%lica *oldova apro%at de 9ot)rrea :uvernului R* Nr. 1. din .!..1.2.12 *onitorul /ficial Nr. +612 13..1.2.12. (. Regulamentul cu privire la limitarea cheltuielilor de reprezentan) permise spre deducere din venitul %rut3 apro%at de 9ot)rrea :uvernului R* nr. 13. din ( fe%ruarie 1--,. +. 9ot)rrea :uvernului Repu%licii *oldova 1u privire la cheltuielile privind asigurarea agenilor economici i persoanelor fizice3 care desf)soar) activitate
1

de ntreprinz)tor3 permise spre deducere din veniturile o%inute din activitatea de ntreprinz)tor n scopuri fiscale; Nr. 4,4 din 4 mai 1--,. ,. Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donaiilor pentru scopuri filantropice apro%at prin 9ot)r<rea :uvernului R* nr. 4,- din .4 mai 1--,. -. 9ot)r<rea :uvernului Repu%licii *oldova =1u privire la modul i cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contri%ua%il documentar;nr. 4,! din .4 mai 1--,.

. !oiunile principale privin" impozitul pe venitul agenilor economici. #ubiecii i obiectul impunerii #ubieci ai impunerii fiscale se consider)> 1. "genii economici6rezideni ce o%in venituri din Repu%lica *oldova i din str)in)tate? 2. "genii economici6nerezideni ce o%in venituri din Repu%lica *oldova. $art. %&. 7a impozitul pe venit pentru persoane #uridice obiectul impunerii fi'cale l constituie venitul %rut3 care cuprinde> $art. (& a' venitul o%inut din toate sursele de venit din Repu%lica *oldova %' venitul o%inut din orice surs) de venit de peste hotarele Repu%licii *oldova $din str)in)tate'. 1otele impozitului pe venit pentru antreprenori snt diferite> 1. pentru per'oanelor )uri"ice se utilizeaz) sistemul cotelor proporionale conform ta%elului nr. 1. 4a%elul nr. 1 Dinamica cotelor impozitului pe venit aplicate agenilor economici 1--, 32@ 1---6 2..1 2,@ 2. 2..2 2!@ 2..3 22@ 2..4 2.@ 2..! 1,@ 2..(62..+ 2**+, 1!@ 2* *2* 2, 2* % 2-

pentru gospod)riile )r)neti se utilizeaz) sistemul cotelor proporionale6 +@.

3. pentru ntreprinderile individuale se utilizeaz) sistemul cotelor pregresive compuse> +@ de la venituil impoza%il anual pn) la 2(+.. lei3 i 1,@ de la venitul impoza%il anual mai mare de 2(+.. lei.

4. pentru venituirile estimate prin metode indirecte conform art. 22!1 al 12 cota este sta%ilit) de 1!@. .enituri impozabile i neimpozabile. 7a venituri impoza%ile pentru rezideni se refer)> $art. +& 6 6 6 6 venitul din activitatea de ntreprinz)tor? venitul din chirie $arenda'? creterea de capital do%nda

Dobnd - orice venit obinut conform creanelor de orice tip (indiferent de modul ntocmirii), inclusiv veniturile din depunerile bneti. Venitul sub form de dobnd poate fi obinut n urma: cordrii mprumuturilor !epunerii mi"loacelor bneti n conturile de depo#it i alte conturi bancare$

Venitul cuprinde toat suma dobn#ilor primite, indiferent de forma primirii: au fost capitali#ate (de e%emplu, la depo#ite) sau au fost ndreptate la ac&itarea unor datorii. 6 venitul rezultat din neachitarea datoriei de c)tre agentul economic dup) e&pirarea termenului de prescripie $o%ligaiunile privind facturile comerciale'3 cu e&cepia cazurilor c<nd formarea acestei datorii este o urmare a insolva%ilit)ii contri%ua%ilului3 declarat) prin decizia instanei #udec)toreti Exemplu: 'a# n care a(entul economic nu este pltitor al )a%ei pe valoarea adu(at. *+, 'odru nu a ac&itat datoria fa de * -lobstar. n sum de /0111 lei timp de 2 ani. tunci aceste /0111 lei urmea# s fie trecute la venituri pentru a fi impo#itate. 6 Dividendele o%inute? Dividend se consider orice plat efectuat de o persoan "uridic n folosul acionarului acestei persoane "uridice, n conformitate cu cota sa de participate, cu e%cepia dividendelor sub form de aciuni i a plilor efectuate n ca#ul lic&idrii complete a ntreprinderii. 6 0umele o%inute din acordurile de neanga#are n activitatea de concuren). Exemplu: cest tip de venit se obine de ctre contribuabil de la concurenii (partenerii) si pentru limitarea sau ncetarea activitii de ntreprin#tor (conform unui acord nc&eiat). 6 6 6 6 6 "lte venituri do%nzile pentru creanele unui agent economic rezident? dividende achitate de un agent economic rezident venitul din chirie$arenda'? creterea de capital?
3

7a venituri impoza%ile pentru nerezideni se refer)> $art. / &

6 6

roAaltA? alte venituri?

0eglementri privin" veniturile: 7a venituri neimpoza%ile pentru persoanele ce practic) activitatea de antreprenor se refer)> 6 6 6 6 6 6 sumele i desp)gu%irile de asigurare $art. 22 12' contri%uiile la capitalul social al unui agent economic Do%nzile de la hirtiile de valoare de stat $9B0' emise n R* $art 24 7egea pentru punerea n aplicare a titlurile 5 i 55 ale 12' Cenalitaile si amenzile anulate calificate de actul legislativ drept neimpoza%ile Benitul o%inut din neachitarea datoriei de c)tre agentul economic n cazul insolva%ilitaii agentului economic. $art. 1, 12' altele

Particulariti 1n "eterminarea unor venituri 1onform art. 2 > 1. Beniturile o%inute su% form) nemonetar) se evolueaz) la preurile de pia). 2. Beniturile o%inute n valut) str)in) se recalculeaz) n valut) naional) la cursul oficial de schim% sta%ilit de DN* la data tranzaciei. 3. n cazurile cnd e&ist) datorii sau creane n valut) str)in) la sfritul perioadei fiscale ele se recalculeaz) la cursul DN* la data de 31 decem%rie i se determin) veniturile sau pierderile de la tranzaciile n valut)3 care se iau n consideraie la determinarea impozitului. 4. Donaiile f)cute de contri%ua%il se consider) pentru el drept venit impoza%il $ art. (2& n m)rimea> a. suma mi#loacelor %)neti donate %. valoarea %unului donat ce reprezint) m)rimea ma&im) dintre %aza valoric) a#ustat) i preul de pia) la momentul don)rii. !. 0umele restituite ale datoriilor compromise sau ale pierderilor fiscale deduse anterior din venit se includ n venitul %rut al contri%ua%ilului n anul fiscal n care aceste sume au fost ncasate. $art. (+&. 2. De"ucerile fi'cale i reglementarea c2eltuielilor 1n 'copuri fi'cale. De"ucerile Centru determinarea venitului impoza%il este necesar de a clarifica care dintre cheltuielile efectuate de c)tre persoana #uridic) se permit spre deducere din venitul %rut.

0e deduc cheltuielile or"inare 'i nece'are3 achitate sau suportate de contri%ua%il pe parcursul anului fiscal3 e&clusiv n cadrul activit)ii de ntreprinz)tor $art. 24'. 1heltuielile ordinare i necesare rezult) din profilul de activitate a agentului economic. Enele tipuri de cheltuieli pentru unii ageni economici pot fi determinate ca cheltuieli ordinare i necesare3 iar pentru ali ageni economici cheltuieli3 care nu sunt recunoscute n scopuri fiscale. 0e cunosc trei grupuri $convenionale' de cheltuieli efectuate de ageni economici> . c2eltuieli care 'e permit 'pre "e"ucere 1n cuantum total a. salariu i premii din fondul de salariu calculate personalului %. contri%uii pentru asigur)rile sociale de stat c. contri%uii pentru asigurarea o%ligatorie n medicin) d. cheltuieli pentru consumul de energie3 com%usti%il3 gaze3 ap)3 etc. e. cheltuieli privind chiria f. cheltuieli administrative $potale3 telefonice3 de %irou etc.' g. impozite i ta&e $cu e&cepia impozitului pe venit h. cheltuieli privind paza3 tehnica securit)ii3 protecia mediului ncon#ur)tor. i. etc. 2. c2eltuieli care 'e permit 'pre "e"ucere 1n mrime limitat a. uzura *2 $diferena de metode de calculare a uzurii? autoturismele cu valoarea mai mare de 2.. mii lei' $art. 2(32+' %. cheltuielile de reparaie a *2 n m)rime de 1!@ de la valoarea lor. $ art. 2+ pct.,' c. amortizarea activelor nemateriale? $art. 2,' d. cheltuieli de delegaii3 de reprezentan)3 de asigurare a persoanelor #uridice n limita normelor i normativelor sta%ilite de :uvern e. donaiile f)cute n scopuri filantropice n m)rime de 1.@ din venitul impoza%il $art. 3(' f. cheltuielile documentar neconfirmate n m)rime de *32 @ din venitul impoza%il g. datoriile du%ioase3 care i6au pierdut valoarea3 a devenit neram%ursa%il) i s6a format n cadrul activit)ii de ntreprinz)tor $art.31' h. do%<nzile $art 2!' i. pierderile fiscale ale anilor precedeni art 32 %. c2eltuieli care nu 'e permit 'pre "e"ucere a. cheltuieli personale i familiale. %. sumele achitate pentru terenuri i proprietatea pe care se calculeaz) uzura.
!

c. pierderile n urma vnz)rii sau schim%ului propriet)ii efectuate ntre persoanele interdependente. d. cheltuielile ce in de procurarea3 administrarea sau ntreinerea oric)rei propriet)i3 venitul de pe urma c)reia este scutit de impozit. e. impozitul pe venit. f. penalit)ile i amenzile aferente tuturor impozitelor3 ta&elor i altor pl)i o%ligatorii la %ugetul de stat i a fondurilor e&tra%ugetare. g. impozitele achitate n numele altei persoane. h. defalc)rile n fondurile de rezerv) cu e&cepia instituiilor financiare. i. pierderile de capital peste creterile de capital. n cazurile cnd n evidena financiar) snt nregistrate cheltuieli din cele menionate mai sus3 atunci n scopuri fiscale ele totalmente se e&clud din cheltuieli. Crin urmare se va ma#ora venitul impoza%il i impozitul pe venit.

0eglementarea c2eltuielilor 1n 'copuri fi'cale. 42eltuieli privin" uzura mi)loacelor fi5e $67& *odul de determinare i deducere a acestor cheltuieli este stipulat n 80egulamentul cu privire la mo"ul "e evi"en i calculare a uzurii mi)loacelor fi5e 1n 'copul impozitrii8. /%iectul calcul)rii uzurii n scopuri fiscale sunt mi#loacele fi&e folosite n activitatea de ntreprinz)tor i supuse uzurii. Nu se calculeaz) uzura pentru> 6 construciile capitale nefinisate?

6 mi#loacele fi&e n timpul reconstruciei sau reutil)rii tehnice la suspendarea complet) a funcion)rii ntreprinderii? 6 mi#loacele fi&e3 care sunt conservate? 6 6 6 6 6 mi#loacele fi&e lichidate? loturile de p)m<nt? vitele productive i de munc) $cu e&cepia cailor de munc)'? plantaiile perene3 care n6au intrat pe rod? valoarea autoturismelor mai mare de 2.. ... lei. n acest caz deducerea uzurii se limiteaz) la suma de 2.. ... lei. Centru calcularea uzurii toate mi#loacele fi&e se clasific) n cinci categorii. 2iecare categorie a mi#loacelor fi&e reprezint) comasarea a mai multor grupe de mi#loace fi&e similare dup) termenul de e&ploatare i norma uzurii. Centru fiecare categorie este sta%ilit) norma de uzur)3 care se calculeaz) din valoarea mi#locului fi& la nceputul perioadei de gestiune. 4a%elul nr. 2 1lasificarea mi#locelor fi&e conform perioadei de funcionare util) 4ermenii de e&ploatare3 1ategoria 5 categorie 55 categorie 555 categorie 5B categorie B categorie Norma uzurii3 @ ! , 12.! 2. 3. conform clasificatorului de *23 ani *ai mult de 4. ani De la 2! pn) la 3- ani De la 2. pin) la 24 ani De la 1. pin) la 1- ani De la 1 an pn) la - ani

*)rimea uzurii mi#loacelor fi&e ce urmeaz) a fi dedus) se determin) prin nmulirea %azei valorice a mi#loacelor fi&e la finele perioadei de gestiune cu norma de uzur) respectiv). Daza valoric) a mi#loacelor fi&e la finele perioadei de gestiune se determin) ca %aza valoric) a mi#loacelor fi&e la nceputul perioadei de gestiune3 ma#orat) cu valoarea de intrare a mi#loacelor fi&e nou6procurate sau create cu fore proprii3 a#ustat) cu suma corect)rilor i micorat) cu suma din comercializarea lor sau cu %aza valoric) a#ustat) n cazul donaiei3 ieirii forate sau lichid)rii. Centru proprietatea raportat) la categoria 5 calcularea uzurii se efectueaz) pentru fiecare o%iect. Centru proprietatea raportat) la categoriile 556B calcularea uzurii se efectueaz) prin aplicarea normei de uzur) la %aza valoric) a categoriei respective $la totalul *2 din categoria respectiv)'. 4a%elul nr. 3
+

Exemplu: 1alculul uzurii n scopuri fiscale Valoare 8#ura a 34 re#idual pentru la anul nceputu fiscal l anului respectiv fiscal urmtor ?=<@2 A=<-? /9901 :<21 /999? 29;11 2/;11 <;;1? 209;01 0:2?1 A99;2 A::11 01:11 0:;1A2

'ate(ori a 34

5orma u#urii

Valoare a 6ntrri re#idual de 34 'orec la pe tri nceputu parcursu l anului l anului fiscal 9 201111 ?;111 //?111 A;111 001111 0A111 99211 A2211 /<111 : 0 /<111

7eiri de 34 pe parcur sul anului ;

Valoarea re#idual la sfritul anului fiscal <=9>:>0; 2;<111 0A111 /1;<11 //?111 <2111 ;22<11

/ 7 77 777 7V V )otal

2 0B ?B /2.0B 21B 91B

/2011 2:111 9;011

0pecific pentru metoda de calculare a uzurii n scopuri fiscale este3 c) nu se ine cont de momentul ntr)rii sau a ieirii mi#loacelor fi&e din uz. Dac) la sfritul anului fiscal la o categorie oarecare de mi#loace fi&e nu se afl) nici o proprietate sau valoarea celor r)mase este mai mic) de (... lei3 atunci valoarea restant) urmeaz) a fi redus). 4a%elul nr. 4 Exemplu: )trecerea valorii mi"loacelor fi%e totalmente la u#ur Valoare a 6ntrri re#idual de 34 'orec la pe tri nceputu parcursu l anului l anului fiscal 9 ;;:1 : 0 7eiri de 34 pe parcur sul anului ; /?:1 Valoarea re#idual la sfritul anului fiscal <=9>:>0; :?11 Valoare 8#ura a 34 re#idual pentru la anul nceputu fiscal l anului respectiv fiscal urmtor ?=<@2 A=<-? :?11 1

'ate(ori a 34

5orma u#urii

/ V

2 91B

42eltuielile "e reparaie a mi)loacelor fi5e reglementate conform art. 2/ pct. +3 9 al 4o"ului 7i'cal. 1heltuielile de reparaie a *2 se permit n limita de 1!@ "e la baza valoric la 1nceputul anului fi'cal pentru fiecare o%iect din categoria 5 i a grupului respectiv pentru categoriile 556B. n caz c) suma cheltuielilor de reparaie dep)esc 1!@3 atunci suma dep)irii se reflect) la ma#orarea valoarii *2 pe o%iectul sau grupul respectiv.
,

Exemplu: !in tabelul 9 avem: Valoarea oficiului a *+, 'odru este de 2 011 111 lei. Ce parcursul anului fiscal s-a efectuat reparaie n mrime de 9A2 111 lei. 5orma de c&eltuieli constituie 9<0 111 = (2 011 111@/0B). !epirea normei constituie /< 111 = (9A2 111 D 9<0 111). 'u suma depirii s-a ma"orat ba#a valoric a mi"loacelor fi%e pe (rupa respectiv (ve#i tabelul nr. 9, col. nr. 0). Dac) mi#loacele fi&e snt arendate atunci se permite s) fie deduse ca cheltuieli curente 1!@ din plata pentru arend) $ce revine arendaului conform contractului de arend)' 42eltuielile "e "elegaii. Deducerea cheltuielilor de delegaii se efectueaz) n conformitate cu normativele prev)zute 0egulamentul cu privire la "elegarea 'alariailor entitilor "in 0epublica 6ol"ova aprobat "e :otr1rea ;uvernului 06 !r. * "in *<.* .2* 2. Exemplu: *.+.,. 'odru a dele(at !-l -artea in -ermania pentru a nc&eia un contract de colaborare cu furni#orii. !urata deplasrii : #ile. 5ormativele pentru ca#are i deurne constituie /;1 i :0 Euro n #i respectiv. ,a rentoarcere n ar !-l -artea a pre#entat decont de avans i nota de plat la &otel de A11 euro. 5ormativul fiind de /;1 euroF#i@:#ile=;:1 euro. !epirea c&eltuielilor de ca#are constituie 2;1 euro. 'ursul de sc&imb al G53 este /;,9011. !epirea c&eltuielilor de ca#are n valut naional constituie :20/ lei. 'u aceast sum urmea# s fie diminuate c&eltuielile ntreprinderii n scopuri fiscale. 42eltuielile "e reprezentan. Deducerea cheltuielilor de reprezentan) se efectueaz) n conformitate cu 0egulamentul cu privire la limitarea c2eltuielilor "e reprezentan permi'e 'pre "e"ucere "in venitul brut3 aprobat "e :otr1rea ;uvernului 06 nr. %* "in = februarie 99+. 7a aceste cheltuieli se atri%uie> F F 1heltuielile de primire a delegaiilor? 1heltuielile de ncheiere a contractelor3 etc. 6 6 .3!@ din venitul %rut o%inut n urma realiz)rii m)rfurilor? l @ din alte tipuri de venit %rut f)r) 4B" i acci au costituit :201 mii lei. Veniturile din

0uma limit) a cheltuielilor de reprezentan) permise spre deducere din venitul %rut reprezint)>

Exemplu: Veniturile din vn#ri ale *.+.,. 'odru lei. !iferene de curs valutar 22 mii lei. :201 mii lei@1,0B=2/201 lei (90>/:>22)mii lei@/B= </1 lei

darea n c&irie a proprietii 90 mii lei. !ividende de la a(enii economici nere#ideni -/: mii

,imita c&eltuielilor de repre#entan total 2/201></1=2/A;1lei. 42eltuielile "e a'igurare a per'oanelor )uri"ice se efectueaz) n conformitate cu 9ot)rrea :uvernului Repu%licii *oldova 4u privire la c2eltuielile privin" a'igurarea agenilor economici i per'oanelor fizice3 care "e'f'oar activitate "e 1ntreprinztor3 permi'e 'pre "e"ucere "in veniturile obinute "in activitatea "e 1ntreprinztor 1n 'copuri fi'cale !r. (+( "in ( mai 99+. Deducerea cheltuielilor de asigurare a persoanelor #uridice se reglementeaz) de Regulamentul cu privire la cheltuielile de asigurare a persoanelor #uridice3 permise spre deducere din venitul %rut aferente activit)ii de ntreprinz)tor n scopul impozit)rii. Gle constituie 3@ din venitul %rut o%inut de ntreprindere. 42eltuieli pentru "onaii 1n 'copuri filantropice Donaiile n scopuri filantropice vor fi deduse numai n cazul n care ele pot fi confirmate n modul sta%ilit prin 80egulamentul cu privire la mo"ul "e confirmare a "onaiilor pentru 'copuri filantropice8 aprobat prin :otr>rea ;uvernului 06 nr. (+9 "in *( mai 99+. 0e permite de a deduce nu mai mult de 1.@ din venitul impoza%il. Benitul a#ustat & 1. @ 0uma permis) spre deducere H 66666666666666666666666666666666 1..@

42eltuielile neconfirmate "ocumentar Deducerea cheltuielilor neconfirmate documentar se efectueaz) conform 9ot)r<rii :uvernului Repu%licii *oldova 84u privire la mo"ul i cuantumul "e "e"ucere a c2eltuielilor neconfirmate "e contribuabil "ocumentarnr. (+< "in *( mai 99+ 0e permite de a deduce nu mai mult de .32@ din venitul dup) efectuarea a#ust)rilor. Benitul a#ustat & .32 @ 0uma permis) spre deducere H 66666666666666666666666666666666 1..@

%. 0eportarea pier"erilor "in perioa"ele fi'cale prece"ente 1n viitor

1.

1onform articolului 32 al 1odului 2iscal3 dac) pe parcursul anului fiscal cheltuielile aferente activit)ii de ntreprinz)tor dep)esc venitul %rut al contri%ua%ilului n anul curent3 atunci suma pierderilor rezultate din aceast) activitate va fi reportat) ealonat n m)rimi n limita profitului o%inut. n diferite perioade fiscale reportarea s6a efectuat diferit. Cierderile fiscale o%inute n perioada 2..362..( se reportau m m)rime de 1I3 din sum) pe urm)torii trei ani de gestiune. n perioada 2..+62.11 pierderile fiscale se reporteaz) n m)rimi egale pe urm)torii ! ani3 n limita profitului o%inut. ncepnd cu perioada 2.12 se reportau m m)rime de 1I3 din sum) pe urm)torii trei ani de gestiune n limita profitului o%inut. 4a%elul nr.! *odul de reportare a pierderilor fiscale n viitor "nii cu Cerioadele fiscale n care se permit deducerea pirderilor fiscale ale anilor precedeni pierderi 2..! 2..( 2..+ 2.., 2..- 2.1. 2.11 2.12 2.13 2.14 2.1! fiscale 2..4 1I3 1I3 1I3 2..! 1I3 1I3 1I3 2..( 1I3 1I3 1I3 2..+ 1I! 1I! 1I! 1I! 1I! 2.., 1I! 1I! 1I! 1I! 1I! ...................................................................................................................................................... 2.12 1I3 1I3 1I3 Dac) contri%ua%ilul a suportat pierderi pe parcursul a mai muli ani3 atunci suma acestor pierderi se reporteaz) n ordinea n care au ap)rut.

4a%elul nr. ( "nul fiscal 211A 21/1 21// 21/2 21/9 21/: )otal report Venit impo#itare Exemplu: 0eportarea pier"erilor fi'cale +e#ultat Cerioada de reportare a pierderilor fiscale financiar 21/1 21// 21/2 21/9 21/: -91111 -;111 -;111 -;111 -;111 -;111 -:0111 -A111 -A111 -A111 -A111 ??111 ??111 -99111 -//111 -//111 -//111 2:111 2:111 /21111 /2111 1 /<111 1 2:111 2;111 1 </111 1 1 A:111

spre

(. ?nle'niri fi'cale acor"ate la impozitul pe venit pentru agenii economici.

11

Crin acordarea nlesnirilor fiscale se urm)rete scopul de a crea condiii privilegiate de activitate pentru unele categorii de contri%ua%ili. n acest mod statul susine rezidenii Jonelor economice li%ere i agenii din micul %usiness. Impozitarea rezidenilor zonelor economice libere are urmtoarele particulariti $art. 412'> a' impozitul pe venitul rezidenilor o%inut de la e&portul m)rfurilor $serviciilor' originare din zona economic) li%er) n afara teritoriului vamal al Repu%licii *oldova se percepe n proporie de !.@ din cota sta%ilit) n Repu%lica *oldova3 adic) se impoziteaz) cu (@? %' impozitul pe venitul de la activitatea rezidenilor n zona economic) li%er)3 cu e&cepia celei sta%ilite la lit.a'3 se percepe n proporie de +!@ din cota sta%ilit) n Repu%lica *oldova3 adic) se impoziteaz) cu -@? c' rezidenii care au investit n fondurile fi&e ale ntreprinderilor lor iIsau n dezvoltarea infrastructurii zonei economice li%ere un capital echivalent cu cel puin un milion "e "olari #@A '1nt 'cutii "e plata impozitului pe venitul "e la e5portul mrfurilor $'erviciilor& originare "in zona economic liber 1n afara teritoriului vamal al 0epublicii 6ol"ova pe o perioa" "e % ani3 ncepnd cu trimestrul imediat urm)tor trimestrului n care a fost atins volumul indicat de investiii? d' rezidenii care au investit n fondurile fi&e ale ntreprinderilor lor iIsau n dezvoltarea infrastructurii zonei economice li%ere un capital echivalent cu cel puin < milioane "e "olari #@A '1nt 'cutii "e plata impozitului pe venitul "e la e5portul mrfurilor $'erviciilor& originare "in zona economic liber 1n afara teritoriului vamal al 0epublicii 6ol"ova pe o perioa" "e < ani3 ncepnd cu trimestrul imediat urm)tor trimestrului n care a fost atins volumul indicat de investiii. Impozitarea agenilor economici din micul business art.!"#$ !"%$ !"&$ !""'. Cersoanele #uridice K ageni ai micului %usiness3 cu e&cepia gospod)riilor )r)neti $de fermier' i ntreprinz)torilor individuali3 care nu snt nregistrai ca pl)titori de 4.B.". vor pl)ti impozit pe venit n m)rime de 3@ din venitul din activitatea operaional). 1alcularea impozitului se va efectua trimestrial. 4ermenul de plat) este o lun) calendaristic) dup) e&pirarea trimestrului de gestiune. Declaraia cu privire la impozitul pe venit se prezint) pin) la 31 martie anului urm)tor perioadei fiscal de gestiune. 1onform art. !1 al 1odului 2iscal sunt scutite de impozitul pe venit autoritile i in'tituiile publice finanate din> F F F Dugetul de stat? Dugetul unit)ilor administrativ6teritoriale? Dugetul asigur)rilor sociale de stat.
12

1onform art. !2 al 1odului 2iscal organizaiile necomerciale sunt scutite de impozitul pe venit n cazul c<nd activitatea lor corespunde urm)toarelor cerine> F F F F F 0unt nregistrate n conformitate cu legislaia? n documentele de constituire sunt indicate genurile de activitate concrete3

desf)urate de aceast) organizaie necomercial)? n documentele de constituire este indicat) interdicia privind distri%uirea venitului sau ntregul venit din activitatea prev)zut) se folosete n scopul prev)zut de propriet)ii ntre mem%rii organizaiei3 ntre fondatori sau persoane particulare? documentele de constituire? Nu folosesc vreo parte din proprietate sau din venit n interesele vreunui mem%ru al organizaiei3 fondator sau persoane particulare? F Nu susin propaganda politic) i nu folosesc vreo parte din venit pentru finanarea acesteia. /rganizaiile necomerciale3 pentru a o%ine dreptul la scutire privind impozitul pe venit3 tre%uie s) depun) o cerere laorganul teritorial al 0erviciului 2iscal de 0tat pn) la data de 31 decem%rie a anului de gestiune. /rganizaiile necomerciale care utilizeaz) contrar destinaiei mi#loacele cu destinaie special) sau folosesc proprietatea3 alte mi#loace i venituri rezultate din activitatea statutar) n scopuri neprev)zute n statut3 n regulament sau n alt document de constituire calculeaz) i achit) impozitul pe venit la cota de12@ din suma utilizat) contrar destinaiei.

<. A)u'tarea veniturilor i c2eltuielilor 1n 'copuri fi'cale $1n baza unui e5emplu. .ezi 'tu"iul "e caz&.

=. Determinarea impozitului pe venit ac2itat 1n 'trintate i recuno'cut la plata impozitului pe venit 1n 0epublica 6ol"ova. 1ontri%ua%ilul are dreptul de a trece n cont impozitul pe venit achitat n orice stat str)in3 n cazul n care veniturile pentru care s6a achitat impozitul urmeaz) a fi impozitat i n Repu%lica *oldova. 5mpozitul achitat va fi recunoscut n Repu%lica *oldova doar dac) contri%ua%ilul deine documentul3 care confirm) achitarea impozitului n ara str)in)3 certificat de organul competent al statului str)in respactiv. "cest document tre%uie s) fie tradus n lim%a de stat. *)rimea trecerii n cont $recunoaterii' a impozitului achitat n str)in)tate nu poate dep)i suma impozitului3 care ar fi fost calculat) la cotele aplicate n Repu%lica *oldova la acest venit.

13

4recerea n cont a impozitului achitat n al stat se efectueaz) n anul n care venitul respectiv a fost supus impozit)rii n Repu%lica *oldova. Exemplu: 'odru *+, a obinut dobnd bancar pentru depunerile efectuate n 4ederaia +us. *uma dobn#ii constituie ec&ivalent n lei <0 111 lei. 7mpo#itul reinut la surs n 4ederaia +us constituie // 201 lei. 'odru *+, deine documentul, care confirm ac&itarea impo#itului n ara strin. Venitul impo#abil calculat la momentul depunerii declaraiei constituie 0 2<1 111 lei. 'ota impo#itului este de /2B. 'onform cotei suma impo#itului calculat va fi de ;91 :11 lei=(0 2<1 111@/2B) 'alculm ponderea venitului obinut n strintate n total venit impo#abil /,:29/B =(<0111F02<1111)@/11B poi suma impo#itului calculat se nmulete cu ponderea determinat pentru a obine suma ma%im a impo#itul ac&itat n strintate i care este recunoscut n +epublica 3oldova A 111 lei=(;91 :11@/,:29/B). Deci3 din suma impozitului reinut n 2ederaia Rus) 11 2!. lei va fi recunoscut doar - ... lei. /. Determinarea venitului impozabil i a impozitului pe venit Benitul impoza%il reprezint) acea m)rime a venitului asupra c)reia se aplic) cota impozitului pentru a fi determinat cuantumul impozitului $suma impozitului'. Centru determinarea venitului impoza%il tre%uie de respectat urm)toarea ordine de calcul> 1. 0e determin) rezultatul "in activitatea economic,financiar $rezultat financiar 6 07'

pe parcursul anului fiscal.

07 2. 3. 4.

.enituri totale $4la'a a .I,a "e conturi contabile&

42eltuieli totale $cla'a a .II Ca "e conturi contabile&

0e a#usteaz) veniturile. 4oate veniturile o%inute n evidena financiar) snt adaptate 0e a#usteaz) cheltuielile. 4oate cheltuielile o%inute n evidena financiar) snt adaptate 0e determin) rezultatul financiar a)u'tat $07a)u't.&3 o%inut ca rezultat al modific)rii

prevederilor codului fiscal. "ne&) nr. 1D la Declaraia cu privire la impozitul pe venit. prevederilor codului fiscal. "ne&) nr. 2D profitului din activitatea economic)6financiar) cu a#ust)rile veniturilor i cheltuielilor.

07a)u't

0ezultatul "in activitatea

#uma a)u'trilor veniturilor

#uma a)u'trilor c2eltuielilor


14

economic, financiar !. (. +. ,. -. 0e determin) cheltuielile efective 1n limitele 'tabilite "e 4o"ul 7i'cal de sponsorizare3 0e determin) cheltuielile efective 1n limitele 'tabilite a cheltuielilor documentar 0e determin) trecerile n cont a pierderilor fiscale ale perioadelor precedente $dac) au avut 0e determin) veniturile scutite de impozit $facilit)ile acordate din venit'. $"ne&a 3.1 D'. 0e determin) venitul impozabil $.imp& c2eltuielile "e 'pon'orizare 'i filantropice per"erile fi'cale ale anilor prece"eni

filantropice. neconfirmate care se e&clud din venitul a#ustat. loc asemenea pierderi' permise pentru perioada fiscal) curent).

.imp

07a)u't

c2eltuielile "ocumentar neconfirmate

facilitaile acor"ate "in venit

1.. 0e calculeaz) impozitul pe venit Impozit pe venit B .imp 5 4ota

11. 0e calculeaz) facilit)ile acordate din suma impozitului pe venit $ane&a 3.3'. 12. 0e determin) sarcina fiscal) a contri%ua%ilului la impozitul pe venit. #arcina fi'cal B Impozit pe venit , 7acilitile acor"ate "in impozit

13. 0e determin) trecerile n cont a impozitului pe venit reinut la sursa de plat)3 dac) reinerile respective sunt confirmate prin documentele necesare. $ane&ele nr. 4D i nr.!D'. 5mpozitul pe venit reinut la sursa de plat) cuprinde> a. %. 5mpozitul reinut la sursa de plat) n Repu%lica *oldova3 care se trece n cont n m)rime deplin). 5mpozitul reinut la sursa de plat) n str)in)tate3 care se trece n cont n limita ponderii venitului o%inut peste hotare n totalul venitului impoza%il. Exemplu: ()* Codru a obinut venit investiional +n strintate +n mrime de %, ,,, lei. -enitul reinut la surs +n ara de origine a venitului este de % ,,, lei. -enitul impozabil este de !", ,,, lei. Cota impozitului constituie #%.. Impozitul pe venit constituie 6" /,, lei 0 !", ,,, lei 1 #%.'.

1!

6 6

Determinm ponderea veniturilor obinute +n strintate +n totalul Determinm limita impozitului pe venit ac5itat +n strintate$ care poate Crin urmare3 suma impozitului pe venit achitat) peste hotare 2... lei va fi

venitului impozabil : %,,,,2!",,,, x #,,.3 0&$4,&4. 6i trecut +n cont la plata impozitului +n )7: 6" /,,3&$4,&4.0% ",, lei recunoscut) n Repu%lica *oldova totalmente3 deoarece se ncadreaz) n limita de 2 4.. lei. 14. 0e i6a n calcule i suma impozitului achitat n rate pe parcursul anului fiscal $conform art.,4 al 12'. 1!. 0e determin) relaiile contri%ua%ilului cu %ugetul la sfritul anului fiscal prin diminuarea sarcinii fiscale cu trecerile n cont a impozitului achitat pe parcursul anului fiscal. Impozitul pe venit 'pre plat $'au 'pre re'tituire&

#arcina fi'cal

Impozitul ac2itat la 'ur'a "e plat

Impozitul ac2itat 1n rate

+. Ac2itarea impozitului pe venit 1n rate 1onform articolului ,4 al 1odului 2iscal3 contri%ua%ilii care o%in venituri din activitatea de ntreprinz)tor sunt o%ligai s) achite nu mai t<rziu de 31 martie3 3. iunie3 3. septem%rie i 31 decem%rie ale anului fiscal impozitul pe venit n avans n m)rimea> 1. sumei impozitului pe venit din anul precedent3 n cazul cnd aceste o%ligaiuni fiscale ale contri%ua%ilului dep)esc suma de 4.. lei. "chit)rile se efectueaz) n rate n m)rimi egale cu din suma respectiv) . 2. sumei impozitului pe venitul impoza%il efectiv o%inut pentru fiecare perioad) de dare de seam) statistic) $5 trimestru3 55 trimestru3 555 trimestru 5B trimestru' ntreprinderile agricole i gospod)riile )r)neti $de fermier'3 care sunt o%ligate s) achite impozitul pe venit n rate3 dispun de dreptul de a achita impozitul respectiv n dou) etape> 1I4 din suma impozitului pe venit 6 p<n) la 31 martie i 3I4 din aceast) sum) 6p<n) la 31 decem%rie ale anului fiscal.

9. Prezentarea Declaraiei fi'cale privin" impozitul pe venit.

1(

Crezentarea declaraiei fiscale cu privire la impozitul pe venit forma BGN ., se efectueaz) de urm)torii contri%ua%ili3 indiferent de prezena o%ligaiei fiscale privind achitarea impozitului> 1' persoane #uridice rezidente 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 societ)i pe aciuni societ)i cu r)spundere limitat) cooperative ntreprinderi de arend) ntreprinderi de stat i municipale fonduri de investiii instituii private din domeniul finanelor3 ocrotirii s)n)t)ii3 nv))mntului3 tiinei i culturii asociaii o%teti asociaii ale patronilor fundaii organiaii social6politice organizaii sindicale organizaii religioase organizaii i uniuni ale avocailor i notarilor alte organizaii prev)zute de legislaie

2' ntreprinderile rezidente cu statut de persoan) fizic) 6 6 ntreprinderile individuale gospod)riile )r)neti

3' reprezentanele permanente ale nerezidenilor Repu%licii *oldova 4' socie)ile3 care desf)oar) activitate de ntreprinz)tor pe %az) de parteneriat care are cel mult 2. de mem%ri rezideni i corepunde repartiz)rii proporionale ale veniturilor i pierderilor ntre proprietari. 4ermenul de prezentare a declaraiei fiscale cu privire la impozitul pe venit este sta%ilit pn) la 31 martie a anului fiscal urm)tor celui de gestiune. ?n cazul "epi'trii "e ctre contribuabil3 "up % martie a unor informaii 'au a greelilor i omi'iunilor prezentate 1n "eclaraie la organele fi'cale3 contribuabilul are "reptul ' prezinte o "are "e 'eam corectat nu mai t1rziu "e "ata 'tabilit pentru "area "e 'eam pentru perioa"a fi'cal urmtoare.

1+

Darea de seam) corectat) nu poate fi prezentat) dup) anunarea unui control fiscal sau pe o perioad) supus) unei verific)ri documentare sau dup) ea. n cazul ncet)rii activit)ii de c)tre contri%ua%il pe parcursul anului fiscal3 peroana responsa%il) a contri%ua%ilului este o%ligat) s) informeze n scris organele fiscale teritoriale despre acest fapt n termen de ! zile de la data ncet)rii activit)ii. n termen de (. zile de la luarea deciziei de ncetare a activit)ii3 s) prezinte declaraia cu privire la impozitul pe venit. *. Ebligaiile agenilor economici la rezinerea impozitului pe venit la 'ur' "e la teri /rice peroan) care desf)oar) activitate de ntreprinz)tor este o%lligat s) efectueze reineri ale impozitului pe venit la sursa de plat) ale urm)toarelor venituri achitate n favoarea persoanelor fizice6rezidente3 care nu desf)oar) activitate de antreprenoriat> 1. pl)i salariale $inclusiv facilit)i acordate'3 conform scutirilor solicitate de anga#at i cotelor n vigoare sta%ilite pentru veniturile peroanelor fizice. 2. n m)rime de + @ din toate pl)ile efectuate n folosul persoanelor fizice3 6 6 6 n m)rime de 1! @ din do%nzi i roAaltA3 locaiune3 leasing3 uzufruct3 darea n arend) a propriet)ii mo%ilare i imo%iliare c<tigurile de la aciunile de pu%licitate. 3. n m)rime de 1.@ din plata pentru>

4. n m)rime de 1,@ din plata pentru ctigurile de la #ocurile de noroc. /rice peroan) care desf)oar) activitate de ntreprinz)tor este o%lligat s) efectueze reineri ale impozitului pe venit la sursa de plat) ale urm)toarelor venituri achitate n favoarea rezidenilor> 1. n m)rime de 1!@ pentru dividendele distri%uite aferent perioadei 2..,62.11 2. n m)rime de (@ pentru dividendele distri%uite aferent perioadei 2.12. /rice peroan) care desf)oar) activitate de ntreprinz)tor este o%lligat s) efectueze reineri ale impozitului pe venit la sursa de plat) ale urm)toarelor venituri achitate n favoarea nerezidenilor> 1. n m)rime de 12@ 6 din pl)ile direcionate spre achitatre n form) monetar) i nemonetar) 3 a c)ror sum) nu este deducti%il) n scopuri fiscale 2. n m)rime de 1!@ pentru dividendele distri%uite aferent perioadei 2..,62.11 3. n m)rime de (@ pentru dividendele distri%uite aferent perioadei 2.12.
1,

5mpozitul reinut la sursa de plat) de c)tre agenii economici se achit) la %uget n termen de o lun) de la ncheierea lunii n care au fost efectuate pl)ile "genii economici3 care efectueaz) reinerea impozitului la sursa de plat) prezint) d)ri de seam) lunare i anuale privind pl)ile efctuate i impozitul reinut. Funar se prezint) darea de seam) privind suma venitului achitat i impoitul pe venit reinut din acesta $forma I0. *9&3 unde se indic) impozitul reinut total pentru toate peroanele dintr6o categorie de contri%ua%ili $peroane fizice3 persoane #uridice3 rezideni3 nerezideni' pe tipuri de pl)i efectuate $total din pl)ile salariale3 total din do%nzi3 total din roAaltA' etc. Darea de seam) lunar) se prezint) n termen de o lun) de la e&pirarea lunii de gestiune. Anual se prezint) > 1. 5"7 .-' 2. .-' 3. Not) de informare reinut la sursele de venit3 altele dec<t pl)ile salariale3 achitate persoanelor nerezidente $2orma 5NR .-'. n d)rile de seam) anuale se prezint) informaia n mod separat pentru fiecare persoan) n folosul c)reia a fost efectuat) o plat) oarecare3 care face o%iectul stopa#uli la surs). D)rile de seam) anuale se prezint) n termen de o lun) de la ncheierea anului fiscal $31 ianuarie a anului urm)tor'. . 0e'pon'abilitile contribuabilului aferente nere'pectrii legi'laiei privin" impozitul pe venit. Centru nc)lcarea legislaiei fiscale privind impozitul pe venit contri%ua%ilii poart) r)spundere conform prevederilor 1odului fiscal. 1onform art 2(. din 1odul 2iscal neprezentarea Declaraiei fiscale $2orma BGN.,' i a d)rilor de seam) $2ormele 5RB .-3 5"7 .-3 5"0.-3 5NR .-' se sancioneaz) cu o amenda n m)rime de 1... lei pentru fiecare. Crezentarea tardiv) a d)rilor de seam) se sancioneaz) cu o amenda n m)rime de 2.. lei pentru fiecare. n cazul micsorarii $diminuarii' venitului impoza%il declarat de catre contri%ua%ilul care aplica cota zero la impozitul pe venit pentru perioada 2..,62.113 se aplica o amenda n marime de 1!@ din suma nedeclarat) $diminuat)' a venitului impoza%il. Not) de informare privind pl)ile achitate rezidenilor din sursele de venit3 altele dec<t pl)ile salariale i impozitul pe venit reinut din aceste pl)i $2orma 5"0 Nota de informare privind achitarea salariului i alte pl)i 3 efectuate de patron n folosul anga#ailor i privind impozitul pe venit reinut din aceste pl)i $2orma

1-

n cazul micsorarii $diminuarii' venitului impoza%il declarat de catre contri%ua%ilul ncepnd cu anul 2.12 se aplica o amenda n marime de 3.@ din suma nedeclarat) $diminuat)' a venitului impoza%il. 1onform art. 2(1 din 1odul 2iscal neplata sau plata incomplet) a impozitului pe venit n rate se sancioneaz) cu penalitate determinat) n funcie de rata de %az)3 rotun#it) pn) la urm)torul procent ntreg3 sta%ilit) de Danca Naionala " *oldovei n luna noiem%rie a anului precedent anului de gestiune3 aplicat) la politicile de politic) monetar) pe termen scurt3 ma#orat) cu ! puncte. Cenalitatea se determin) pentru perioada cuprins) ntre data sta%ilit) pentru plata acestui impozit i data sta%ilit) pentru prezentarea declaratiei fiscale. 0uma neplatit) a impozitului pe venit se determina ca diferena dintre impozitul calculat i pl)tit de contri%ua%il i impozitul pe care acesta era o%ligat s)6l pl)teasc). 5mpozitul pe venit care urmeaz) a fi pl)tit reprezint) cea mai mic) m)rime din impozitul calculat care urma s) fie pl)tit n anul precedent sau ,.@ din suma definitiv) a impozitului din anul curent3 scazndu6se trecerile n cont $cu e&ceptia impozitului platit n rate'. 0anciunea nu se aplic) n cazul n care impozitul pe venit ce urmeaz) a fi pl)tit este mai mic de 1... de lei. 2. #tu"iu "e caz Determinarea venitului impozabil i a impozitului pe venit pentru agenii economici. 0R7 L:alactica; n anul 2.12 a realizat urm)toarele venituri> 4a%elul nr. 1 .enituri 5ndicatori Benit din vnzarea m)rfurilor Benit din prestarea serviciilor "lte venituri operaionale3 5nclusiv din darea n chirie a patrimoniului Dividende de la ageni economici rezideni Benit din vinzarea terenului de pamint Benit din vinzarea actiunilor Benituri financiare3 5nclusiv> Diferene pozitive de curs valutar Do%nzi de la depunerile %ancare cu termen de 4, luni Do%inzi de la valorile mo%iliare de stat 1ont conta%il (11 (11 (12 (21 (21 (21 (22 0uma3 mii lei 1.4(.3. ,3.3. 2(!3. 24.3. 14,3. 43.3. !!.3. 4+.3. 2.23. 2143. !43.

Not) 1. 06au vindut !... aciuni nominalul c)rora constituia 1.. leiIaciunea. Baloarea de procurare -. leiIactiunea. Baloarea de vinzare 11. leiIaciunea. 4a%elul nr. 2 4o'turi 'i con'umuri
2.

5ndicatori 1ostul m)rfurilor vndute 1ostul serviciilor prestate 1heltuieli comerciale 1heltuieli generale si administrative "lte cheltuieli operationale Baloarea de procurare a terenului Baloarea aciunilor vndute Diferente negative de curs valutar

1ont conta%il +11 +12 +13 +14 +21 +21 +22

0uma3 mii lei ++1-3. (4!3. 4.33. 14243. 11!34 1,.3. 4!.3.. 1-23+ 4a%elul nr. 3

De'cifrarea unor c2eltuieli curente 5ndicatori 1heltuieli calculate3 dar neachitate pentru servicii acordate de o persoan) interdependent) 1heltuieli de delegaii 1heltuieli de reprezentan) 1heltuieli documentar neconfirmate 1heltuieli de sponsorizare i %inefacere 1heltuieli privind asigurarea %enevol) a patrimoniului Reparaia *2 din categoria a 556a din categoria acB6a Ezura *2 pentru toate categoriile 0ervicii de audit Cu%licitate 1heltuieli personale ale directorului 0uma3 mii lei ,,3. 32!3. --32 143. 33.3. 24.3( 1,32 3(34 (!43. ,33 1234 2!3.

Not) 2. Dep)irea cheltuielilor reglementate de delegaii a constituit 1.423. lei. ntreprinderea are n proprietate urm)toarele mi#loace fi&e> 4a%elul nr.4 G5tra' "in regi'trul privin" evi"enta mi)loacelor fi5e 'i calculul uzurii in 'copuri fi'cale 1ategoria Baloarea *2 rezidual) la nceputul anului fiscal 5 2.14434. 55 555 241!.. 5B +(,.. B ,-2.4otal 5ntr)ri de *2 "#ustarea valorii *2 5eiri de *2 Baloarea rezidual) la sfritul anului fiscale lei Ezura *2

((... +(,..

Not) 3 n anul curent s6au procurat urm)toarele mi#loace fi&e la categoria> 6 a 556a utila# pentru procesul de am%alare a productiei K !34... lei 6 a B6a autotuism de serviciu cu valoarea 6 44.... lei. n anul 2.., ntreprinderea a nregistrat pierderi fiscale n sum) de 4(. mii lei.
21

#e cere: 1. De a#ustat venturile conform prevederilor 1odului fiscal. 2. De a#ustat cheltuielile conform prevederilor 1odului fiscal. 3. De determinat venitul impoza%il. 4. De calculat impozit pe venit !. De ntocmit Declaraia cu privire la impozitul pe venit. Rezolvare. 1. 4otal venituri H1.4(....M,3....M2(!...M14,...M43....M!!....M4+....H % <%*** lei. $Declaratie C.1 rind .1.1'. 2. 4otal cheltuieli H ++1-...M(4!...M4.3...M1424...M11!4..M1,....M4!....M1-2+..H 29 ** lei $Declaratie C.1 rind .1.2' 3. Rezultatul financiar al perioadei de gestiune 131!3...61112-1..H2.23-.. lei $Declaratie C.1 rind .1.' 4. 0e a#usteaz) veniturile G&tras din ane&a 1D la Declaraie forma BGN ., N.. 1 1 2 3 4. 5ndicatori 1od rind din declaraie 2 3 Do%nzi de la depunerile .2.2 %ancare pe un termen mai mare de 3 ani Do%inzi de la valorile .2.3 mo%iliare de stat Rezultatul o%inut din .2., operaiunile cu activele de capital 4otal a#ust)ri venituri .2. 1onform 1onform "%ateri evidenei codului conta%ile fiscal 4 ! (H!64 214... . 6214... !4... 3!.... & . 1+!... & 6!4... 61+!... 6443...

Total a)u'tri venituri ,((%*** lei se indic) n Declaratie p.1 rind .2.. !. 0e determin) veniturile supuse impozit)rii din creterea de capital G&tras din ane&a 1.1D la Declaraie forma BGN ., Nr. "ctive de 1od rind Benit din 5eirea activelor de 0uma Io capital din vinzarea capital cresterii declaraie creterii de Daza 0uma de capital valoric) ncasat) capital conform din evidenei vnzare financiare 1 2 3 4 ! ( + 1. "ciuni .2.,1 !!.... 4!.... !!.... 1..... 2. 4erenuri .2.,4 43.... 1,.... 43.... 2!.... 3. 4otal & -,.... (3.... -,.... 3!.... (. 0e a#usteaz) cheltuielile G&tras din ane&a 2D la Declaraie forma BGN .,
22

0uma cresterii de capital supusa impozit)rii ,H+N!.@ 8 8 /<***

N.. 1 1. 2. 3. 4. !.

5ndicatori 2 1heltuieli personale ale directorului 1heltuieli de delegaii 1heltuieli de asigurare 1heltuieli de reprezentan) 1heltuieli calculate3 dar neachitate pentru servicii acordate de o persoan) interdependent) 1heltuieli de reparaie a propriet)ii

1od rind din declaraie 3 .3.1 .3.2 .3.3 .3.4 .3.+

1onform 1onform "%ateri evidenei codului conta%ile fiscal 4 ! (H!64 2!... . 62!... 32!... 24.(.. --2.. ,,... 22.++. 24.(.. +4,.. . 61.423. . 6244.. 6,,...

(.

.3.11

!4(..

133,1

64121-

+ ,. 4.

Ezura mi#loacelor fi&e 1heltuieli de sponsorizare i %inefacere 1heltuieli documentar neconfirmate 4otal a#ust)ri cheltuili

.3.12 .3.2! .3.2( .3.

(!4... 33.... 14... &

11((--. . &

!12--633.... 614... 6113,!.

Benitul %rut de la care se calculeaz) normativul cheltuielilor de asigurare i reprezentan) % <%***,((%***B 2/ **** lei 7imita cheltuielilor de asigurare n scopuri fiscale 2/ **** 5 %-B%+ %** lei !ormativul cheltuielilor de reprezentan) n scopuri fiscale> a' de la venitul din vnzarea m)rfurilor>1.4(.... & .3!@H !23.. lei %' de la celelalte venituri $12+1...61.4(....' & 1@H22!.. lei 7imita cheltuielilor de reprezentan) n scopuri fiscale !23..M22!..H/(+** lei. 7imita cheltuielilor de reparaie a propriet)ii a' pentru categoria a 556a de *2 .&1!@ H . lei %' pentru categoria a B6a de *2 ,-2.-&1!@ H133,1 lei 4otal cheltuieli de reparaie n scopuri fiscale %%+ lei Dep)irea cheltuielilor curente de reparaie a propriet)ii3 care vor a#usta valoarea mi#loacelor fi&e a' pentru categoria a 556a de *2 1,2..6.H1,2.. lei %' pentru categoria a B6a de *2 3(4..6133,1H 23.1- lei Ezura *2 n scopuri fiscale G5tra' "in regi'trul privin" evi"enta mi)loacelor fi5e 'i calculul uzurii in 'copuri fi'cale
23

1ateg oria *2 5 55 555 5B B 4otal

Norma anuala de urura ! , 12.! 2. 3.

Baloarea 5ntr)ri de rezidual) la *2 nceputul anului fiscal 2.14434. !34... 241!.. +(,.. ,-2.2.....

"#ustarea valorii *2

5eiri de *2

1,2.. ((... +(,.. 23.1-

Baloarea rezidual) la sfritul anului fiscale 2.14434. !!22.. 1+!!.. . 31222,

lei Ezura *2

1..+21+ 441+( 21-3, . -3((, ==999

4otal a#ust)ri cheltuieli de 6113,!. lei se indic) n Declaratie p.1 rind .3.. +. 0e a#usteaz) rezultatul financiar 2.23-..M$6443...'6$6113,!.'H1(-4+!. lei se indic) n Declaratie p.1 rind .4. ,. 0e calculeaz) limita cheltuielilor de sponsorizare i %inefacere 1(-4+!.&1.@H1(-4+! lei se indic) n Declaratie p.1 rind .!. -. 0e calculeaz) limita cheltuielilor documentar neconfirmate 1.. 1(-4+!. &.32@H33-. lei se indic) n Declaratie p.1 rind .(. 11. 0e calculeaz) suma venitului supus impozit)rii efectuarea reportului pierderilor fiscale 1(-4+!.61(-4+! 633-.H 1!21,,! lei se indic) n Declaratie p.2 rind .+. 12. 0e calculeaz) suma reportului pierderilor fiscale din anii precedeni 4(....I!H -2... lei se indic) n Declaratie p.2 rind .,. 13. 0e calculeaz) suma venitului supus impozit)rii pn) la acordarea scutirilor fiscale 1!21,,!6-2...H142-,,! lei se indic) n Declaratie p.2 rind .-1 i se repet) la rind .-. 14. 0e calculeaz) suma impozitului pe venit 142-,,!&12@H 1+1!,( lei se indic) n Declaratie p.2 rind 12. si se repeta la rindul 1+. si la suma de control

24