Vous êtes sur la page 1sur 104
Revista Lirei21 Nr.1/ 2013 cenaclu literar interactiv on line Autori şi poezii/ 2012 Selecţie de Cristina Şte an! din autorii activi ai cenaclului "n anul 2012 #ra ic$% &lad 'ur(urea 2012. Un an bogat pentru “lirişti”. Cărţi de poezie, cărţi de debut, premii naţionale şi internaţionale. O activitate u ţinută, au venit mulţi membri noi, au plecat dintre cei vec!i dar ne"am trăduit ă menţinem interactivitatea şi modul de lucru. #m reuşit per$ormanţa de a $i pon orizaţi %n ace t an, prima dată, de către Con iliul &udeţean 'acău, la cea de a treia antologie de ver uri a cenaclului # treia carte. (oezii, un volum bine cotat de critica literară. #cum, %n acea tă revi tă, am electat poezii di cutate, notate, unele trecute la 'iblioteca cenaclului altele mai puţin apreciate dar elecţia mea e vrea una a interactivităţii de $ăşurate %n anul 2012 şi menite calităţii literare. )ulţume c poeţilor preocupaţi de cri ul lor mai mult dec*t de po tarea cantitativă pe internet, prin acea ta dovedind aprecierea şi contribuţia lor la proiectul +ira21 care e a$lă %n al patrulea an de activitate. ,ireşte datorăm mulţumiri pon orilor noştri c*t şi per onalităţilor care ne u ţin. -uturor g*nd bun şi urări pentru condei in pirat şi %n anul 201./ Cri tina 0te$an Alegria- Adrian Grauenfels, Cristina Ştefan pe cenă alegria aburi, con$etti, altimbanci alllllegriaaa zici tu şi baţi din palme $ericită la vederea acrobaţilor şi eu mă %nclin vorbele devin de pri o e u$icient ă %ţi imt vibraţia mărul viu al pomilor de culţi baia de $um, aerul baloanelor captive şi ele pă ările alba tre cu oc!i de metal %n tot pandemoniul declarat %n ace ta eară a bizarului conver %ţi dau m*na %mi o$eri o bati tă udă unt un om alerg*nd pe picioroange după tine mai cur*nd un contor ioni t %ntr"o viaţă laterală citadela e tr*nge şi e %nclină păşeai ca o regină pe te trupul meu bolnav de iubire alegria ai zi alegria... 1#23 alegria acum trei zile eram $rumoa a doamnă a u$letului tău iar tu, un cavaler al tri tei mele $iguri ne %nţelegeam rătăcirea ne %ncuiam colivia pe dinăuntru şi di preţuiam lumea incapabili ă ne vindecăm nebunia ne de enam 4ocurile, umerii, talpile, ca tele şi trude dar mai ale ne criam romane unul pe oră cu pă toriţe şi !angii nu ne pă a de nemurire acum trei zile pe cenă "a aşezat o viaţă %n trunc!iurile noa tre cu miro uri ubtile $ericiri palpabile şi muzică iderală nu, mai bine argintie de măr acum plouă de vară ecundele unei eri t*rzii a4ung aca ă cu vanitatea celor trei mii de ani de lectură duşi pe apa pe apa şarpelui de pădure nu vedeai e mlădia la trapez u u de la mine la tine şi dea upra noapte de augu t 1#5#3 elegie în swiss- Cristina Ştefan ce iarnă grea la canton iarnă iberiană la dărăpănatul canton rugina căii $erate roşeşte zăpada dintre traver e şi pădurea din 4ur tro neşte u cată număr %n $iecare zi paşii p*nă la trepte de moloz adunat la canton la canton trei la prima iubire şapte la prima tăcere şi c*te ute de paşi p*nă a"mi vedea bătr*nul moşul meu puşcăriaş a cun la canton la canton pentru el ierni la r*nd am %n$runtat vi col %n4ur*nd bir4ăreşte viaţa şi toate războaiele zeilor ei pentru el am biciut lupii de la ră cruci şi"am murit %ncă o dată cu toţi morţii ub tei acum %i duc ultimul blid de m*ncare nu mă aşteaptă nu mă mai vede demult mai $ace şi azi zgomotoa a gargară cu are leac bun la toate %nvăţat %n !ruba"nc!i orii şi mă trigă" n$undat drăcoa o, 6ordano, " dă drumul viorii/ şi geme c*ntat ce iarnă grea la canton la canton număr paşii prin vi col la moşul meu are tat %n vi ul bla4in şapte paşi ă"i aud cum ră ună de crivăţ $erea tra trei paşi şi" i ărut cenuşiile plete un pa ă"i ating piatra albă de iarnă trăbună $arm lanţul %n ultim cura4 nu moare bătr*nul măn*ncă !ulpav " tu e ti, 6ordano/ cantoano, nebuno/ Septembrie cu noduri- Maria(na) Doina Leonte dorm uneori pe o pernă ărată şi vi ele e ame tecă $ără vrere cu noaptea unui cutremur urmat de replici de e locuie c %n aceeaşi %ncăpere carbonizată de ingurul incendiu care mi"a ar copilăria mă ugrumă un $el de nelinişte ca după %nmorm*ntarea ta c*nd totul părea trăin şi acru precum o m*ncare uitată %n oare acum eşti aproape %ţi imt re piraţia şi z*mbetul cald undeva l*ngă urec!ea dreaptă ca atunci c*nd mă %nvăţai ă merg drept şi ă nu %mi $ie $rică de c*ini %mi arăţi un ziar mototolit cu poze odată colorate re$uz ă mă uit la anunţurile mortuare caut c!ipul tău viu $rumo cu priviri de pădure %n prag de toamnă $iindcă nu vreau ă mori %ncă o dată mai răm*i tată mai tai am at*tea %mbrăţişări răma e %n aer de care tu n"ai ştiut niciodată a4ută"mă ă caut păpuşa %ngropată prea devreme şi bobocul şc!iop rătăcit prin grădini $ii %ngerul care aduce o nouă bună"ve tire promit că %ţi voi citi poeme noapte de noapte ă nu te mai doară Adoriana minus zece- Maria(na) Doina Leonte de at*ta alb irişii unt mai albaştri u$icient c*t ă cuprindă tot ce ie e din pri ma oc!iului tău lăuntric trec dincolo de uşă şi caut o a emănare un loc pe o t*ncă e bine c*nd ma a are trei caune doar aşa ab enţa devine prezenţă şi untem mereu trei de at*ta rotire a iubirii bucuria devine cerc cuvintele din ingurul meu ung!er parg pla ele de păian4en gă e c %nt*mpinare %n văzdu!ul dintre noi $*nt*na de alături %şi ridică apele iar pa!arele de argint din pove te ne %ncon4oară nevăzutul %şi ia ştergarul şi după mult timp picioarele mele %şi leapădă lanţurile şi rugina urc cările cu un z*mbet nou minu ul unt eu alt! noapte de insomnie- Mirela am %ncercat ă"mi adorm palmele pe te tăcerile adunate %ntre t*mple de c!ipul tău ob edantă pove te nu era deloc liniște %ți căutam tre ărirea din valurile vremii %ți re piram emoția pe l*ngă plopii $ără oț iubind %n taină %ți imțeam dorința de"o $loare"alba tră %n ăm*nțată %ntre %nger și demon %ți imțeam atingerile c*nd amintirile... izbeau pereții de4a tume$iați pul au durero %nlăuntru ecouri ardeau căut*nd ieșirea " unt 7eronica/ " unt Cătălina/ tr*ngeam din dinți ă nu mă aud ro tindu"le tr*ngeam %ntre pleoape imagini tatuate pe retină de mintea mea bolnavă "nu, nu mă %nțelegi/ re emnate palmele reci au atin așternutul c*nd tu po edai prin $erea tra de c!i ă o altă noapte de in omnie rban "ic!loas! așteptare- Mirela pre capătul unui g*nd puri$icat %n albul $*șietor e mai aud clopote la cea ul vecerniei agățată cu di perare de crucea turlei privirea parge %n căutare cerul pe c*nd palma g*rbovită primește mila upraviețuirii rban picurată din buzunare %mblănite timpul e dezice de el devine apă are $izică ne%nțelegere ab olută u pendare taică de ce m"ai uitat u e 4oacă la zaruri de tine mărunte Slalom la lumina pietrei- Ana Maria #îbu intru cu timpul de m*nă %n labirintul ar de doruri ecoul tăcerii de c!ide poarta la a $ințitul bobului de rouă %mi e te $rig și teamă cu riduri ad*nci pe z*mbet e %ntorc amintirile m*ng*ind lutul din maluri urmele lor culptează vi e %n acorduri de baladă un nou ră ărit treaz prea devreme așteaptă l*ngă pragul ti!nei c*nd văzdu!ul e clatină adun litere rătăcite vorbe c cu palmele coc!etez cu privirea a cun ă printre %ntrebări primăvara e te %ncă la mine azi $i-am scris un poem- Ana Maria #îbu mă ninge cu iubire pe te g*nduri uitări tăceri %i aprind albul cu c*ntei din pl*n ul unei toamne nimic din ce"i al tău nu mi"e trăin nici $rig nici dor nici rătăcire %mpac!etez c*ntecul dimineţilor alt$el ă"ţi $ie dar %n eara de #4un Dobrescu sal%eaz! un loc pentru mine- Maria #abriela niciodată %napoi prin labirint piralele coicilor te vor călăuzi pe drumul tic it de oa ele mire elor neale e la capătul lui e $urişează liniştea pentru morţii crişi pe ziduri vom de c!ide $ere tre pre cer piatra le va purta mai departe numele cu au $ără cruce gama cu & diezi- Maria #abriela Dobrescu pe te tine aşez icoane la care aş $i vrut ă mă %nc!in din v*r$ul inimii %mi creşte o pa ăre o !răne c cu morţile mele şi aştept iarna a ta mă %ntreabă de pre noi ridic din umeri zide c o altă ingurătate dau drumul cailor bătr*ni ă e topea că %n anotimpul de are consilier lirist- Mi'aela Aionesei duc o campanie de lămurire cu mine dacă mă $ac că nu văd nu %n eamnă că unt oarbă dacă nu la urme de trigăt nu %n eamnă că nu mă doare pe te tot pițigoi cu ung!ia %n g*t mai că"mi vine uneori ă $ac la $el dar trec totdeauna pe partea cealaltă %n c*rca unui melc" u$letul c*nd dau de oameni crește c*t o p*ine %l $r*ng bucăți și"l %mpart c!iar dacă știu că nu ține de $oame %ncerc ă"l %nmulțe c peranța mi"e un bob de gr*u cu gu t de ărbătoare a (aștelui răma gol mă duc %n barul din colț vi "a"vi de bi erică beau o doza de nebunie n"are importanță marca oricum mă umplu zi de zi cu nimicuri $luturi nu pot %mpărți aș promite primăveri primăveri pe ma ă %n u$let %n $*nt*ni și nu"i de a4un c*nd totu"i tr*mb mă legăn ca un paian4en %n p*nza altuia și mă %ntreb cui am promi duminica cu tine sunt anotimp- Mi'aela Aionesei timpul ră $oia monoton $ile de cer rătăcite %n labirintul ne $*rşit c*nd $emeie c*nd copil şi vine ea, zăluda/ trece prin mine ca glonţul printr"un tol de vrăbii %mi pune un căluş ă nu trig coate mucegaiul %mprăştie pra$ul din oa e venele năp*rle c iau $orme de şarpe intenţii oprite la 4umătate de anotimp e zv*rcole c de verde imt miro de *nge nou de oare, de muguri $luturi izgoniţi e"ntorc aca ă şi c*nt ca o cioc*rlie care %şi aude prima oară gla ul testamentul mariei- Li%iu (oan Mure)an dacă tot a murit maria a lă at te tament cum nepoţii ă"i tran crie poemele pe computer şi ă le trimită %n eter ea cria de m%nă pe unde apuca mai şi recita uneori călătorilor din troleu c%nd nu era aglomerat acce a micro$onul şi lumea aplauda treceau taţiile mai repede cu maria la bord aşa cum trece viaţa zicea maria şi recita $r%nturi din marea ei operă ăla mai neştiutor a tran cri cică ar pune m%na pe zece ari prin apu eni aşa i"a zi avocatul şi el a tran cri acuma umblă prin munţi cu gp "ul şi caută zece ari da poemele mariei circulă şi criticii cred că dacă mai trăia c%ţiva ani a4ungeau şi ei oameni colind- Li%iu (oan Mure)an oarele ronţăie un poem decadent roşu ca porcul din oc!ii poetului cuipă şi norii e %ncarcă de tăceri plouă dea upra oraşelor ie oamenii cu palmele ridicate pre cer e t%r%ie %n genunc!i babele clopotarii %nt bine plătiţi %n anul de graţie dumnezeu dă un picior %n $und oarelui prin gala8ie cu tot cu păm%nt şi rugăciuni o pune de"un rai %ntr"o gaură neagră demonii la o partidă de şa! acri$ică turnul babel pentru regina de negru şi un cal pur %nge arabic orb din ca$ea %ngele impregnat cu adn reptilian copiii oamenilor nu 4oacă şa! nu cuno c regulile %noată prin calea lactee le clipe c olzii %n z%mbetul oarelui *ntoarceri- #abriela +eldie corăbii de ceară %n lumina lăptoa ă o e c dimineţile braţele cerului ră tigne c iar curcubeie arz*nd pe te praguri picură cenuşă şi urma primilor paşi Liman- #abriela +eldie tele e cuibăre c pe umerii timpului copacilor le cre c rădăcini pre lumină %n taina a $inţitului pe te co4i lepădate ca o prea tr*mtă piele de şarpe plouă cu %ngeri antidulcineea- Cezara ,!ducu de"o vreme văd %n om ceva ce %i eamănă vremea rea mă aşează cuminte cu $aţa pre mine a$lu că am multe cicatrici de care nu ştiam utere de $ericiri avortate o $emeie ţ%şnind aburi %mi trabate uneori liniştea de $apt te"am unat ă %ţi pun că ninge şi am primit di pen aţiune ă $iu reală adie- m!- Cezara ,!ducu $emeia nă cută pe %ntuneric nu"şi trigă bucuria pe lumeşte ea are trupul de pletit şi vocea legată de la %nceputul apelor $emeiea nă cută pe %ntuneric la ă cele mai multe urme la $*rşit de toamnă ea e te cea mai $rumoa ă iarnă care va veni $emeia nă cută pe %ntuneric nu dă cu re t %n niciun bărbat cu oc'ii numai iris- Lumini$a -a'aria cu oc!ii numai iri mă privea avid p%nă %n epicentrul $ricii acolo unde, iluzie, nu era vid că n"ar $i upravieţuit, %nc!işi, aricii el şi"a văzut, %ncrezător, de drum prin lacătul imen şi $ără c!eie prin ruginitele zăbrele prin inima mea mutilată de $emeie şi a trecut de gărzi, de antinele, de leii"n$ometaţi, de cerberi, moaşte şi "a bătut cu toţi pre"a mă cunoaşte şi9 cu oc!ii numai iri , mă privea eliberată 1prin deducțiune $rumoa ă/3 mă urca e pe ver antul cel mai abrupt mă aşeza e %n iarbă, şi iarba e o$ilea muşca e pentru mine o bucată de cer ă mă !rănea că şi cerul era acum rupt ca tivul unei roc!ii de mirea ă mă arăta e oarelui, şi oarele era acum %n derivă c!ema e v%ntul %naltului ă"mi dea aer pur şi v%ntul $ugea ca un vec!i prieten al meu de colivă iar eu mă topeam de"at%ta libertate şi lumină muream %n iarbă, şi $urnicile pl%ngeau o, doar $urnicile %nţelegeau acri$icul şi imen itatea luptele"n gol şi9 cu oc!ii numai iri , mă privea ca pe o victimă ca pe o rană ca pe un buburuz călcat din greşeală lă %ndu"i buburuza or$ană cu ultimul $ir de viaţă l"am m%ng%iat do4enitor pe $runte o, nu e vina ta, iubitul meu, de vină unt numai eu că n"am %nt%lnit niciodată un munte9 cei care mai pot s! iubeasc!- Lumini$a -a'aria cei care mai pot ă iubea că tau la r%nd, anonimi şi cuminţi, cu u$ertaşul %n m%nă, la )arele :eu al 6ubirii. %naintează %ncet, uneori trece o ăptăm%nă p%nă $ac un pa c%t de mic. azi, e dă numai $elul %nt%i; ciorbă $ierbinte pe te crutoane congelate de tandreţe. cine ştie ce mirodenii o $i pu zeul %n ea, pentru plutire, e zice. e o ciorbă ubțire, ţine de $oame o vreme, ba e c!iar lungită la ne $%rşit cu lacrimile care tot cad, ne tăp%nite, %n ea. la avizier crie că m%ine vor primi negreșit $elul doi; g!iveci de inimă alba tră. reţeta e aşa complicată, nimeni n"ar $i %n tare "o memoreze, "o $ure. 1și, cine ştie, poate %ntr"o zi vor avea şi de ertul promi ; pră4itură din $ructul pa iunii3 coada %naintează %ncet atemporal am pune. unii e pierd pe drum, alţii de4a au murit de $oame. tot mai cărunți, mai g%rbovi, mai puţini, cei care mai ştiu ă iubea că %şi aşteaptă r%ndul, tăcuţi şi bla4ini. $rumu eţea lor nu e mai di tinge, de la di tanţă, de ni ipurile mişcătoare. Senr.u- (uliana Linte o viaţă de om" $ăraşul cu cenuşă parcă tot mai greu 'ai/u- (uliana Linte indi creţie" %n poiata c!itului cor de bibilici senr.u- (uliana Linte g*nd şi eminţe" aluatul bunicii bine $răm*ntat 0ai/u- (uliana Linte indi creţie" %n toate c!iliile mirea ma de tei 1legie de octombrie- (uliana Linte ,runzele putreze c pe alei, -u cauţi umbra"mi a cun ă %n tei. (rintre tatui şi roze t*rzii (ă ări de noapte, pă ări de zi. 7i ele bat din aripi năt*ng, (arcă te doare umărul t*ng. 0i obo it %ndrepţi paşii tăi Către aceiaşi gingaşi călăi. 2oiembrie în semilun!- Sorin Micu$iu treașina obrazului meu t*năr %ncă adună ploaie de lacrimi unt treizeci și opt de toamne de c*nd te"am creat muză imțeam nevoia unui *n matern la căldura căruia ă mă bucur de roadele toamnelor mele treizeci și nouă do pite %ntreaga $iință arde %n ace t anotimp %ntind brațele de prunc știu că nu răm*ne gol %ntre ele %mi trimiți mereu emeni ă"i iube c ca pe tine pieptul palpită ușor oc!ii prive c %n u %ți datorez z*mbetul enin ze trea de doruri %ntr"o bună zi ne vom m*ng*ia c!ipurile %n oglinda netedă a cerului mi"e drag vi ul ace ta și ce $rumo e cutură anii La 3345 metri altitudine- Sorin Micu$iu tau drept %n nao ul dintre cer și păm*nt pe altarul 'ucegilor timpul meșter pietrar aduce o$randă trămoșilor daci alături de <$in8 prive c orizontul %n care e de enează pe cer ec!ino8urile %mi așez cu m*ndrie căciula pe cap și eu cred că =giptenii au plecat din Carpați din pre grota lui :amol8e c*ntec de toacă %mi %nc*ntă auzul %n marea de nori m*ng*iate de v*nt 'abele parcă adunate la $at croie c legende %n 4urul >ogaionului dincolo de gura pre rai e ărbătoare 1gretele cu trupuri de z!pad!- Delia St!niloiu =gretele cu trupuri de zăpadă amal Ma'moud $i8*nd pe creştet un cerc decupat din rugina lanţurilor mă e8$oliază p*nă la ultimul o nu am de tul timp ă număr telele moarte din oc!ii tăi %mi pune iar pielea ta a devenit u$icient de ar ă de oare %nc*t nu mai imte nici măcar izbirea lacrimilor păm*ntul e prea obo it ca ă mai poată di tinge pl*n ul de geamăt aşa că dă"mi voie ă"ţi $iu morm*nt acea ta e unica noa tră şan ă ă"l privim liniştiţi pe dumnezeu criindu"ţi numele pe $runtea mea ca pe un epita$ sura5- D>amal Ma'moud nu nu"mi pa ă de umbra ta nici nu am vreun motiv bine %ntemeiat ă"ţi ţin minte numele tu pă tor al ruginii şi al luciului modulează"ţi unetele pendulează %ntre morţile tale de glorie eu mă voi roti %n tăcere %n cercurile mele de apă p*nă la %n etare apoi le voi bea unul c*te unul şi mă voi evapora m*ng*iat de palma mamei p*nă c*nd devin un nor nemărginit de veşm*ntul căruia e vor ţine ca nişte prunci abandonaţi toate lacrimile lumii... abul. +a 5el!i, a văzut morţii cutur*ndu" e de pra$ şi a %ngenunc!iat dragonul c!ineze c. -atăl meu care a privit %n oc!i zeităţile din Aara, la 5el$i a tat de vorbă cu oracolul şi a re pirat cenuşă"n 2ange Aici tăria lui #ia8 din iu- ;lad "urburea )ice venea %n gară la toate trenurile el nu aștepta oameni el aștepta ă le vină numele c%nd mi"au trecut la cap linia de unire emnul celor $ără anotimp )ice și"a trimi umbra pe peron umbra lui )ice nu era o umbră oarecare alt$el nu ar $i tat %n ploaie %mbrăcată %n !aine de are da umbra lui nu era o implă ma că overlaM avea ștai$ avea detalii bunăoară $loarea de alc%m %n buzunarul de la piept ori cea ul de la m%nă cu care %și mă ura trăirea pe caldar%m ne"am tr%n %n brațe ne"am bucurat un pic cu tri tețe !aina umbrei %ncepu e ă e topea că pe la m%neci %i vedeam de4a butonii din ticlă de la cămașă $loarea de alc%m era acum doar o bati tă de primăvară de trămată la colțuri de at%ta la revedere tai punea umbra tai ă"mi dau cea ul %napoi vezi %n ultima vreme mă trec așa de repede așa de repede nu cunoști tu un doctor de umbre aici mi"au pu ă merg %n țările calde am tra umbra mai la lumină ub un $elinar !ai ă"ți văd albul oc!ilor " bună eara domnule )ice a pu o $emeie ce %și lua adio de la roc!ia"i de $ată perdea la $erea tra unui vagon %ndrăgo tiții e legau de ceață cu trupurile lor ubțiri e lă au duși unde"i m%na ărutul 'r%ncuși tocmai aștepta un tran port de piatră la linia doi %n lip ă cioplea un t%lp de ca ă pe ilic C dar nu ai nimic am mințit albul oc!ilor albul oc!ilor e %n albul oc!ilor e cite c cel mai bine nuanțele de gri ai și culoare"n obra4i ce umbră mai are culoare %n ziua de aziE și apoi o umbră e caută la doctor numai prin tăp%nul ei pe el %l pun la raze pe el %l apa ă pe piept el de c!ide gura a mic de m%nă a mare de tipar a mic de m%nă a mare de tipar vai "a 4eluit umbra vai mie nu ai a$latE o tu c!iar nu ai a$lat/ eu pe mine ție mă dau acum și"n toamna toamnelor amin )ice e la ma a tăcerii așteaptă cuv%ntul Sacrificiu- Adriana Lisandru așteptăm am*ndoi in$lore cența ace tor tăceri violete de (arma %și vor dărui cati$elarea oc!iului no tru a $ințit demult reconstituire- Adriana Lisandru aici %i pălam di perării cămășile, aici le călcam, ur*z*nd, %n picioare. acolo ea"mi ungea cu uleiuri și mirt umerii iar acolo m"am lă at dezbrăcată de orice meta$oră. te a)tept s! pot zbura- Lumini$a Cibotaru din nou te"ai trecurat l*ngă zborul meu pu %n cătuşe ai zv*cnit dintr"o arteră zdrobită ţi"ai $ăcut cuib %n livada ne%ntinată de toamnă te verşi ploaie vop ită %n roz printre crăpăturile anotimpurilor mele ă pot culege văzdu!ul dintre ilabe c*nd %ngerii %mi cite c poeţi uitaţi mototole c amintiri %ntr"un perimetru de amnezie devin copila cu oc!i de cer aştept ă te $urişezi din nou l*ngă zborul meu pu %n cătuşe între noi Calea Lactee- Lumini$a Cibotaru ne"am con umat iubirile cu orizontul %ncuiat %ntre două tăceri alăptate de clipe minciunile noa tre cu aromă de vi "au colorat %n alb"negru ecoul g*ndului tău amuţeşte %n mine %ntre noi creşte Calea +actee C!rticica de patru ani - Cezarina Adamescu 'J6=I=+ )O5=+ eri am ă c*nt cel mai ve el re$ren la urmă după ce voi omor% tot alba trul din mine cu ura moștenită %n neam mai ieri am devenit un plic cu entimente oarecare nemernic in votant al pl*n ului gingii care"și așteaptă proteza %mi g*dilă acum durerea pe unde unt și nu mai unt am ă %mi pun un robinet %n icriu ă %not pre lumea cealaltă %n Coca"Cola ca"ntr"o pomană doomii tă %ncă nu mi "a u cat area din pletele ar e de v*nt prin 7amă că alt$el m"aș lupta mai acana cu moartea Ai at6tea sf6rșituri în tine c! te-aș putea denumi ?<2C"-Andrei M!>eri ai adu cu tine toate apele %ntr"o cadă mă inundai pe nevrute e $ăcea că era vara cu noi aruncam coicile"n mare și culmea e %ntorceau de nori au cel mai probabil de una din coap ele tale ai at*rnat un leagăn pe te ni ip așa deveneam eu val și izbeam %ntrebările mi"ai $ăcut tot binele din lume am băut am r* am glumit orice g*nd mă $ăcea ă %nțeleg $*rșitul și totuși după mine a intrat un altul căruia i"ai pu aceeași pove te c!imb*nd draperia dar eu unt crud ca iarbă verde de crud și n"am dureri care ă tea pe la vreo ușă nebunia tocmai a început- Adrian Cre$u nebunia tocmai a %nceput a apărut %n vi cerele mele $rumoa ă şi crudă %n timp ce, ma!mur, $umam o ţigară şi mă 4ucam cu bu ola mea verde am %nt*mpinat"o cu emoţie cu $rică cu tandreţe i"am o$erit %n dar o crizantemă olandeză apoi mi"am turnat un pa!ar mare de O!i KeM m"am %ntin comod %n $otoliul de pe balcon şi am lă at"o ă mă cuprindă %n braţele ei %n timp ce a cultam un marş macabru de c!opin per ca atunci c*nd o ă termine cu mine ă"mi la e doar puterea ă mă duc la culcare nebunia tocmai a %nceput în aceast! sear! l-am %!zut pe artist îmb!tr6nind- Adrian Cre$u %n acea tă eară l"am văzut pe arti tul ce poartă o pălărie din ecolul trecut %mbătr*nind ingur cu muzica a pe cena %naltă a c*rciumii din centru %ncon4urat de mulţimea de $ani " care"l priveau cu admiraţie şi recunoştinţă $iindcă vorbea din nou de pre tinereţea lor " arti tul a c*ntat melancolic două poezii de bacovia care mi"au intrat ad*nc %n u$let apoi "a %nc!inat umil la public şi printr"un truc magic a di părut 4ucăuş printre perdelele verzi din patele ău "ratat despre dragoste7 pulo%ere )i fluturi- Adrian AA Ag'eorg'esei Ce e drago teaE (ulover din violet in trumental, cu cercuri !aotice. -e trezeşti %ntr"o dimineaţă $ără niciun g*nd, ţi e $ace $rig, şi !op/ C puloverul te %mbracă p*nă la oc!i... uneori, pe te oc!i. #poi, degete de ulei $ierbinte %ţi cite c moale %n palmă $re cele cu paşi pe apă, de pre care nu %nţelegi nimic. 7ine o vreme c*nd, de at*ta zbor, puloverul e rupe la ubraţ? ori, de at*ta t*r*ş, e toceşte %n coate. @l coţi pe cap, c*nteia pocneşte v*năt, lada %l %ng!ite neutru, iar moliile %i şterg toate !ărţile. ... @n 4urul neoanelor de o piciu, $luturii %nv*rt noaptea? pre dimineaţă, mor %ntre geamurile unei gări. Suspect de poezie- Adrian AA Ag'eorg'esei ocul lui Dumnezeu trece pe aici- Sebastian Şufariu de ani buni mă %mpart %ntre două vieți %n plină zi băiatul cum ecade zice un vecin atent e8i t pe ici pe colo cu una"două amintiri de %mpăcat cu c*teva prietenii din ce %n ce mai domoale pre eară lumina rece ț*șnește din re$lectoare la 21,10 $i8 e ora c*nd apare un in cu mutră nouă de reclame aruncat prin unde cabluri $rame %n ca e unde băiatul de zi nu va călca niciodată prin baruri unde nu i"ar da nimeni un ceai cu rom vreo două cea uri ie din mine ca un iepuraș dintr"un 4oben ub mii de priviri care"mi vor răm*ne a cun e %n iubire indi$erență ură cel mai mult mă intrigă amintirea omului oarecare de pe te zi nu am a$lat dacă %l iubește au urăște pe tipul care zice bună eara doamnelor și domnilor apoi uită cine e te ,efres'- Carmen Dima lipeşte"ţi $runtea de memoria oglinzilor a cun e %ntoarce"te ca ă"ţi auzi ecoul ă"ţi recunoşti ţipătul an8io al coşmarului din copilărie %nc!ide"te %n clopotul de ticlă ca ă te trezeşti odată cu tine. D 4 D- Carmen Dima 7i am un prieten ab olut, ce ri ipă de inimi, ce c!eltuială de peranţe. ,ăcu em bătături %n tălpi căut*ndu"l, %nv*rtindu"mă !alucinant %ntr"un labirint $ără emne de ieşire. Aeştiind că oamenii %şi c!imbă $orma, %i tot $recam pe u$let ca ă"i curăţ. 0i"n ingurătatea mea, $eră a individualităţii, eu " unicul meu prieten " rătăcind prin lume... b!rbatul cu ser%ieta gri- Camelia (uliana ,adu de c*te ori de c!id un bărbat ari din arcuri tu periindu"mă cu ră ul pictat %n roşu aprin pe ma ca albă a nopţii ma %ntreb de $iecare dată cine %ţi permite ă intri au dacă nu cumva eşti o ăm*nţă a veşniciei camu$lată %n r* ul de marionetă aşa cum %n imbolurile acre doarme un zeu p*nă ă mă dezmetice c ziua e inc!ide la loc un zid dincolo de care nu răzbat dec*t legendele de pre (rometeu. in%ita$ie special!- Camelia (uliana ,adu era o vreme %n care poetul ieşea %n piaţă şi triga tare, c*t mai tare, pentru ca vocea lui ă $ie auzită de lună şi de 5umnezeu de $iecare inguratic a cun după perdea avea incredere, poetul, %n vocea lui, o iubea, o ridica at*t de u , %ncăt regii con truiau piramide ă o a4ungă era $rumo ă vezi cum zboară pe dea upra munţior voci de poeţi şi %ngeri c!icotind printre nori era $rumo ă priveşti acoperişurile poleite urmele paşilor pe $ere tre şi vi ele circul*nd liber pe trăzi !ai, pune ceva, poet ciu$ut la a"mă pe mine, cititorul tău, ă te vi ez noapte de noapte nu mă mai %ntri ta, nu te mai a cunde %n recenzii avante pagini de antologii şi alte lumi paralele pune un ărut pe ziua mea ă devină lucioa ă ca un patinoar pe care ă $ac piruete incendiare dacă tu taci tobele războiului e vor auzi %n cur*nd aşa pune un proverb c!ineze c dacă va cădea o bombă pe trada mea, ă ştii că tu vei $i vinovatul, tu şi tăcerea ta mai bine trigă p*nă e de $ac rădăcinile lumii in arti$icii iar viaţa devine uportabilă ălt*nd %n ilabe ca $loricelele de porumb pu e la $oc tare. ?loaie- (on Mi'!escu şiroaie de lacrimi din ceruri căz*nd trigăt atavic de u$let uci %n iubire... petale de tranda$ir rătăcite de timp ar e de minciună şi ură %n oc!ii luminii De iubire- (on Mi'!escu -u eşti mereu plină de dioase- 1duard Dorneanu re piraţia ta e te violet epi copal pa!arele pline cu remM martin dezbracă parţial inocenţa buzele roşii caută alb de plumb nu %ncă pui trebuie ă %ţi %mbraci pomul roditor %n negru de cerneală pe urmele diavolului pot călca doar or$anii tu ştii bine ră pund eu %mbracă"mă %n culorile prime4dioa e ale e8tramundanului ca pe un verb cu o upradoză de ere . 1. #legria" #drian 2rauen$el , Cri tina 0te$an 2. elegie %n Oi " Cri tina 0te$an ..