Vous êtes sur la page 1sur 77

E N Q U E S T A

La percepci de la realitat social i poltica de


Catalunya dels ciutadans dorigen estranger

PRESENTACI
Abril de 2010

GESOP, Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica, S.L. C/. Llull 102, 4rt. 3a. 08005 Barcelona

Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22

www.gesop.net

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

OBJECTIUS DE LESTUDI
Aproximaci a la percepci que la poblaci immigrant t sobre la seva realitat ms propera a partir
del coneixement de la seva situaci vital i de les relacions amb el pas dacollida.
A partir daquest objectiu ms general sha estudiat:

La situaci dacollida i la seva valoraci


Les seves preocupacions i demandes
El grau de coneixement i arrelament al municipi de residncia
La relaci amb la poltica

Inters
Coneixement
Dret a vot i eleccions
Ideologia, partits i poltics
Nota: la informaci sha treballat a partir de diferents variables, per lorigen de lentrevistat s, en
general, la variable ms rellevant a lhora dexplicar les diferncies tant de comportaments com
dopinions envers les diferents qestions.

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

FITXA TCNICA

Tcnica dinvestigaci: Entrevista personal.


mbit geogrfic: Catalunya.
Univers: Poblaci de 18 i ms anys empadronada a Catalunya i dorigen estranger, excepte els
procedents de pasos occidentals, arribats al pas entre 1999 i 2007.
Nmero dentrevistes: 800 entrevistes.
Error de la mostra: 3,6 % per un nivell de confiana del 95% i p=q=0,5.

Tipus de mostreig: La mostra sha estratificat per afixaci no proporcional segons quatre mbits
territorials: la ciutat de Barcelona, la resta de lrea Metropolitana de Barcelona, la resta de la Regi
Metropolitana de Barcelona i la resta de Catalunya; a cadascuna daquestes quatre zones shan
realitzat 200 entrevistes; dins de cada mbit, les enquestes shan distribut proporcionalment segons
dimensi de municipi, seleccionant les localitats de forma aleatria; la selecci dels individus a
entrevistar sha realitzat a partir de quotes creuades de sexe i edat i de quotes amb les principals
nacionalitats dorigen.
Treball de camp: El treball de camp sha dut a terme entre els dies 6 i 22 dabril de 2010.

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

ELS RESULTATS

Quatre de cada deu estrangers entrevistats sn originaris del


continent americ i un 30%, dfrica

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

NACIONALITAT DORIGEN
Equador

9,4

Bolvia

7,3

Colmbia

5,1

Per

AMRICA:

3,7

Argentina

41,2

2,7

Brasil

2,0

Repblica Dominicana,
Hondures, Xile, Uruguai, Cuba,
Paraguai, Veneuela i Mxic

10,8

Resta d'Amrica

FRICA:

21,7

Marroc
Resta d'frica

Senegal, Mali, Gmbia,


Nigria, Algria, Togo, Guinea
Equatorial, Guinea, Guinea
Bissau, etc.

8,8

Romania

8,2

Resta d'Europa

8,0

Ucrana, Rssia, Bulgria,


Polnia, Moldvia, Gergia,
Litunia, etc.

3,2

Pakistan

ndia, Filipines, Bangla


Desh, etc.

4,9

Resta d'sia
0

EUROPA:

16,2
SIA:

3,9

Xina

30,5

10

15

20

25

12,1

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

100

ANY DARRIBADA A ESPANYA

80
60

58,0
42,1

40
20
0
Fins a 2004

Entre 2005 i 2007

ANY DARRIBADA AL SEU MUNICIPI


DE RESIDNCIA ACTUAL

ANY DARRIBADA A CATALUNYA


100

100

80

80

60

55,3

54,2

60
45,8

44,8
40

40

20

20

0
Fins a 2004

Entre 2005 i 2007

Fins a 2004

A partir de 2005

Lrea Metropolitana de Barcelona es caracteritza per una major


presncia damericans i asitics, mentre que els africans sobresurten a
la resta del pas i els europeus, fora de la Regi Metropolitana

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

MBIT DE RESIDNCIA
TOTAL
Barcelona
ciutat

21,7

21,8

Resta de
l'rea
Metropolitana
de Barcelona

19,9

21,4

Resta de la
Regi
Metropolitana
de Barcelona

20,3

23,7

Resta de
Catalunya

33,2

38,1

20

40

60

80

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

CONTINENT DORIGEN SEGONS MBIT DE RESIDNCIA


100

Catalunya

80
60

41,2
30,5

40
16,2

20

12,1

0
Europa

frica

100

Barcelona ciutat

40

52,5

60
23,5

10,5

Resta de lrea Metropolitana

80

56,5

60

9,5

40
20,0
20

16,5

11,0

0
Europa

frica

Amrica

sia

100

Europa

frica

Amrica

sia

100

Resta de la Regi Metropolitana

80
60

42,5

60

41,5

40
11,0

Resta de Catalunya

80

40
20

sia

100

80

20

Amrica

5,0

41,5
26,5

25,0

20

7,0

0
Europa

frica

Amrica

sia

Europa

frica

Amrica

sia

10

Entre els africans i els asitics la majoria dels entrevistats sn


homes, mentre que entre els americans i europeus hi ha ms
igualtat entre els dos sexes

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

SEXE

100

EDAT

100
80

80
55,2

60

60
44,8

40

40

20

20

0
Home

Europa (n=115)

47,8

frica (n=227)

52,2

61,9

Amrica (n=354)

sia (n=104)

53,3

77,1

0%

20%

40%

80%

De 29 a
39 anys

33,5

Amrica (n=354)

34,6

sia (n=104)

100%

De 40 a
49 anys

40,8

frica (n=227)

22,9

60%

8,8

Europa (n=115)

38,1

46,7

18,2

De 18 a
29 anys

Dona

36,8

36,2

32,7

43,5

34,7

42,1

0%

20%

19,8

17,0

18,2

32,7

40%

De 50 i
ms anys

60%

19,3

80%

6,7

6,1

12,5

5,9

100%

12

Un ter dels entrevistats presenta un nivell destudis baix i la


meitat, mitj.
El 87% dels entrevistats sn poblaci activa

i ms dun 40% est aturat

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

NIVELL DESTUDIS
Total (n=800)

36,9

49,4

13,8

36,8

47,2

15,9

Any darribada
No sap llegir ni
escriure

1999-2000 (n=142)

0,6

39,6

2001-2004 (n=302)

49,7

34,5

2005-2007 (n=356)

10,7

50,0

15,5

Continent dorigen
24,6

Europa (n=115)

Sense estudis
/ no va anar a
l'escola

Nivell baix:

3,8

36,9

54,7

20,8

56,1

frica (n=227)

37,2

27,3

Amrica (n=354)

58,2

37,7

sia (n=104)

6,7
14,6

43,1

19,1

Pas dorigen
30,6

Romania (n=54)

32,5

Estudis bsics

18,5

Resta d'Europa (n=61)

Nivell mitj:
49,4

49,4

13,8

13,8

6,7

Resta d'frica (n=63)

57,5

35,6

6,9

36,6

40

60

5,4

64,9

27,2

Colmbia (n=42)

19,8

55,0

14,0

17,8

65,9

22,7

20,1
69,5

Brasil (n=18)

30,1

Resta d'Amrica (n=92)

32,2

7,8

49,5

20,4

51,6
50,0

Xina (n=32)

16,3
36,8

35,7

13,3

48,4

29,5

Resta d'sia (n=41)

20

58,0

15,3

Bolvia (n=63)

Pakistan (n=31)

36,8
37,8

Argentina (n=22)

Estudis
universitaris

44,8
55,5

Per (n=33)

Nivell alt:

4,9

Marroc (n=164)
Equador (n=84)

Estudis mitjans

64,5

44,7

15,9
25,8

80
0%

20%

40%

60%

80%

14100%

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

ACTIVITAT
TOTAL

Autnoms
o empresaris

4,0

Professionals, membres de direcci i crrecs intermedis

1,0

Poblaci
activa:

41,2

Aturats

POBLACI ACTIVA
Autnoms o empresaris
Prof, direcci i crrecs interm.
Empleats
Aturats
POBLACI INACTIVA
Jubilats o pensionistes
Tasques de la llar
Estudiants
NO CONTESTA

(n=800)
86,7
4,0
1,0
40,5
41,2
13,1
0,8
10,2
2,1
0,1

Europa

frica

Amrica

sia

(n=115)
88,0
1,3
1,3
39,8
45,6
11,5
1,2
9,1
1,2
0,6

(n=227)
78,4
0,7

(n=354)
91,7
4,5
2,1
53,2
31,9
8,4
0,8
5,1
2,5

(n=104)
90,0
14,6

19,0
58,7
21,6
19,7
1,9

52,6
22,8
10,0
2,5
5,0
2,5

SITUACI ADMINISTRATIVA

0,8

10,2

Feines de la llar

Poblaci
inactiva:
13,1

2,1

Estudiants

No contesta

86,7

40,5

Empleats

Jubilats
o pensionistes

CONTINENT D'ORIGEN

0,1

20

40

60

80

POBLACI ACTIVA
Autnoms o empresaris
Prof, direcci i crrecs interm.
Empleats
Aturats
POBLACI INACTIVA
Jubilats o pensionistes
Tasques de la llar
Estudiants
NO CONTESTA

TOTAL

Nacionalitat

Resid.
perm.

Resid.
temp.*

Sense
resid.

(n=800)
86,7
4,0
1,0
40,5
41,2
13,1
0,8
10,2
2,1
0,1

(n=72)
93,9
5,1
8,7
40,9
39,2
6,1
1,2
1,2
3,7

(n=362)
86,4
5,4
0,5
44,3
36,2
13,5
0,2
10,9
2,4
0,2

(n=290)
83,6
2,8
0,3
39,1
41,4
16,3
1,3
13,1
1,9

(n=75)
94,8
1,1
26,3
67,4
5,3
1,1
4,2

15

El castell s la llengua principal dels entrevistats en tots els


mbits, tot i que la majoria conserva lidioma del seu lloc dorigen,

especialment a casa.
La presncia del catal a la vida diria s mnima

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

LLENGUA HABITUAL -MultirespostaA casa


Castell

Berber

5,0

Xins

3,8

Catal

3,7

Panjabi

3,4

Urd

2,9

Rus

2,2

Angls

2,0

Maninka

1,8

Blgar

1,4

Portugus

1,3
1,3

Romans

8,2

Catal

6,6

Castell

94,6

Catal

19,1

rab

8,7

A la feina
81,1

Castell

17,5

Romans

Francs

Amb els amics


54,5

rab

-Noms pels que treballen (n=372)-

11,6

Xins

4,8

Angls

3,4

rab

2,6

Urd

2,3

Romans

2,1

Panjabi

1,3

Berber

4,4

Xins

3,9

Panjabi

3,6

Angls

3,3

Francs

1,1

Urd

3,0

Altres

2,9

Rus

2,2

Maninka

2,2

Francs

1,7

Portugus

1,3
1,3

Catal

20

Castell

Polons

0,8

Tagal

1,0

Angls

Ucrans

0,8

Polons

1,0

rab

1,1
1,1

0,6

Ucrans

1,0

Romans

Hindi

20

40

60

80

100

5,6
0

100

68,2

1,0

Altres

80

Al centre destudis

Tagal

6,2

60

-Noms pels que estudien (n=73)-

Blgar

Altres

40

20

40

60

80

100

46,9
5,6

Altres

6,5

No sap

5,9
0

20

40

60

80

17
100

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

ANY D'ARRIBADA
TOTAL

A casa

LLENGUA HABITUAL -

Castell
rab
Romans
Berber
Xins
Catal
Panjabi
Urd
Altres

(n=800)
54,5
17,5
8,7
5,0
3,8
3,7
3,4
2,9
19,4

1999 2000

2001 2004

2005 2007

(n=142)
52,4
18,8
5,5
5,9
5,1
2,2
5,6
4,1
17,1

(n=302)
61,3
18,7
7,6
5,5
2,7
5,3
1,6
1,7
16,6

(n=356)
49,7
16,0
10,8
4,2
4,2
2,9
4,1
3,5
22,9

CONTINENT D'ORIGEN
Europa

frica

Amrica

sia

(n=115)
26,8
1,2
53,4
0,6

(n=227)
22,9
56,1

(n=354)
98,3

(n=104)
21,9
1,7

15,3

0,5
31,5

4,9

41,1

2,6

27,4

5,1

3,1

28,2
24,3
25,8

MultirespostaANY D'ARRIBADA
TOTAL

Amb els amics


Castell
rab
Romans
Catal
Berber
Xins
Panjabi
Angls
Urd
Altres

(n=800)
81,1
19,1
8,2
6,6
4,4
3,9
3,6
3,3
3,0
17,3

1999 2000

2001 2004

2005 2007

(n=142)
77,7
21,4
5,5
7,0
5,4
5,1
5,6
2,2
4,1
15,5

(n=302)
86,2
20,5
6,5
8,0
5,2
2,7
1,6
3,8
1,7
16,3

(n=356)
78,1
17,1
10,6
5,3
3,2
4,4
4,5
3,4
3,7
19,1

CONTINENT D'ORIGEN
Europa

frica

Amrica

sia

(n=115)
85,0
1,2
50,3
10,0

(n=227)
65,9
61,4

(n=354)
99,8

(n=104)
50,4
1,7

7,0
14,3

6,3

1,8
32,3
29,9
11,2
25,2
17,8

4,2

2,9

1,0

35,9

25,9

3,6

18

La gran majoria dels entrevistats domina el castell,

mentre que en el cas del catal un de cada cinc no lentn i un 55%


no el sap parlar ni una mica

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

EL CASTELL, VOST...

L'entn?

84,0

El llegeix?

75,0

El parla?

75,2

L'escriu?

0%

EL CATAL, VOST...

15,3

18,4

20%

23,3

40%
Correctament

6,6

22,9

63,2

60%
Una mica

80%
Gens

0,8

L'entn?

42,1

El llegeix?

1,9

13,5

100%

27,8

El parla?

11,5

L'escriu?

8,8

0%

38,5

29,8

42,4

33,2

55,3

17,6

20%

19,4

73,7

40%
Correctament

60%
Una mica

80%
Gens

100%

20

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

EL CASTELL, VOST... LENTN?


Total (n=800)

EL CATAL, VOST... LENTN?

84,0

15,3

0,8

Total (n=800)

42,1

38,5

19,4

Any darribada

Any darribada
84,9

1999-2000 (n=142)

14,5

88,2

2001-2004 (n=302)

11,8

80,0

2005-2007 (n=356)

0,6

18,5

1,5

1999-2000 (n=142)

47,9

2001-2004 (n=302)

46,4

38,9
38,2

36,3

2005-2007 (n=356)

13,2
15,5

38,6

25,2

Continent dorigen

Continent dorigen
86,9

Europa (n=115)

10,7

67,7

frica (n=227)

31,4

2,3

Europa (n=115)

1,0

frica (n=227)

100,0

Amrica (n=354)

39,5

22,6

32,9

0,8

33,3

63,2
16,7

sia (n=104)

16,3

44,1

Amrica (n=354)

66,3

sia (n=104)

44,2

34,1

37,9

2,7

45,5

Pas dorigen

Pas dorigen
Romania (n=54)

87,0

10,7

2,3

Romania (n=54)

Resta d'Europa (n=61)

86,8

10,8

2,4

Resta d'Europa (n=61)

1,3

Marroc (n=164)

64,5

Marroc (n=164)

34,2

75,5

Resta d'frica (n=63)

24,5

46,0

36,1

42,3

42,9

21,6

42,6

25,0

Resta d'frica (n=63)

17,8
14,7
35,8

47,9

27,1

53,8

41,8

4,3

Equador (n=84)

100,0

Bolvia (n=63)

100,0

Bolvia (n=63)

Colmbia (n=42)

100,0

Colmbia (n=42)

60,4

35,6

3,9

Per (n=33)

100,0

Per (n=33)

58,8

38,5

2,7

Argentina (n=22)

100,0

Argentina (n=22)

Brasil (n=18)

100,0

Brasil (n=18)

Equador (n=84)

100,0

Resta d'Amrica (n=92)


Xina (n=32)

54,6
12,6

71,0

Resta d'sia (n=41)


0%

20%

40%

3,1

29,0
60%

80%

66,8
22,7
25,9

Resta d'sia (n=41)

100%

29,5
31,4

34,1

Pakistan (n=31)

0%

20%

1,4

29,9

65,7

Xina (n=32)

84,3

27,8

70,1

Resta d'Amrica (n=92)

45,4

Pakistan (n=31)

70,8

4,9
1,9

65,9
42,3

35,1

37,9

36,2

40%

60%

80%

100%
21

Nou de cada deu es consideren creients.


Daquests, sis de cada deu sn cristians i un ter, musulmans

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Des del punt de vista religis, es considera:


100

89,3

80
60
40
20

10,2
0,5

0
Creient

No creient

NS/NC

Catlica

38,3
12,1

Ortodoxa
5,6

Evangelista

-Noms pels creients (n=712)-

Cristiana

1,7

Testimonis de Jehov

1,3

Protestant

Cristiana:

59,2

0,2

De quina religi?
35,9

Musulmana
Sikh

1,7

Hind

1,6

Altres

1,7
0

Altres:
40,9

20

40

60

23

75,6

Brasil (n=18)

19,5

82,3

Resta d'Amrica (n=92)

17,7

Xina (n=32)

7,4

66,3
100,0

Pakistan (n=31)

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

5,0

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

93,4

Resta d'sia (n=41)

Des del punt de vista religis, es considera:

0%

Total (n=800)

89,3

10,2 0,5

Any darribada
1999-2000 (n=142)

87,6

11,8

0,6

2001-2004 (n=302)

90,0

9,7

0,3

2005-2007 (n=356)

89,5

9,9

0,6

91,8

7,6 0,7

20%

40%
Creient

6,6

60%

No creient

80%

100%

NS/NC

Continent dorigen
Europa (n=115)

99,0

frica (n=227)

1,0

85,8

Amrica (n=354)

13,9

73,5

sia (n=104)

24,1

-Noms pels creients (n=712)-

De quina religi?

0,2
2,4

Pas dorigen

CONTINENT D'ORIGEN

Romania (n=54)

92,6

Resta d'Europa (n=61)

91,0

7,7

98,7

Marroc (n=164)

TOTAL

7,4
1,3

1,3

100,0

Resta d'frica (n=63)


Equador (n=84)

90,4

9,6

Bolvia (n=63)

89,3

10,7

Colmbia (n=42)

92,2

7,8

Per (n=33)

94,1

5,9

Argentina (n=22)

41,0

59,0
75,6

Brasil (n=18)

19,5

82,3

Resta d'Amrica (n=92)

5,0

17,7

Xina (n=32)

7,4

66,3
100,0

Pakistan (n=31)

93,4

Resta d'sia (n=41)


0%

20%

40%

CRISTIANA
Catlica
Ortodoxa
Evangelista
Cristiana
Testimonis de Jehov
Protestant
ALTRES
Musulmana
Sikh
Hind
Altres

(n=712)
59,2
38,3
12,1
5,6
1,7
1,3
0,2
40,9
35,9
1,7
1,6
1,7

Europa

frica

Amrica

sia

(n=102)
97,4
20,5
71,6
1,3
3,3

(n=225)
7,1
3,9

(n=306)
99,1
83,1

3,2

10,2
2,3
3,2
0,3
0,9

(n=79)
12,1
6,1
1,2
2,5
2,3

0,7
2,7
1,4

1,3

92,9
92,9

0,9

87,8
43,7
16,6
15,9
11,6

6,6
60%

80%

100%

24

Un 8% dels entrevistats t nacionalitat espanyola. Entre els que no

la tenen, un 10% no t perms de residncia

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

NACIONALITAT ACTUAL

ESPANYOLA + ESTRANGERA
8,3

Total (n=800)

Any darribada
1999-2000 (n=142)

16,4
9,6

2001-2004 (n=302)
3,9

2005-2007 (n=356)

Continent dorigen

100

91,7

0,7

Europa (n=115)

2,0

frica (n=227)

80

17,3

Amrica (n=354)
3,6

sia (n=104)

Pas dorigen

60

Romania (n=54)

40

0,0
1,3

Resta d'Europa (n=61)

2,8

Marroc (n=164)

20

8,3

Resta d'frica (n=63)

0,0
19,9

Equador (n=84)
10,2

Bolvia (n=63)

0
Estrangera

Espanyola + estrangera

31,6

Colmbia (n=42)
Per (n=33)

19,8
7,0

Argentina (n=22)

5,3

Brasil (n=18)

17,1

Resta d'Amrica (n=92)


Xina (n=32)

0,0
6,7

Pakistan (n=31)

4,4

Resta d'sia (n=41)


0

10

20

30

26

40

50

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

-Entre els que no tenen la nacionalitat espanyola (n=728)-

T perms de residncia?

S, permanent

T pensat sollicitar la
nacionalitat espanyola?

T perms de treball?

50,0
80,5

S
S, temporal

Ja l'ha
demanat

9,9

38,4
S

S, no sap si
temporal o
permanent

1,2

59,9

18,3

No

No
No

10,2
NS/NC

No contesta

21,9

1,1

20

40

60

80

100

8,3

No sap

0,2

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

27

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

T perms de residncia?
Total (n=728)

T perms de treball?

50,0

38,4

1,2 10,2 0,2

Any darribada

Total (n=728)

80,5

18,3

1,1

Any darribada
77,0

1999-2000 (n=117)

19,6 0,7 1,4 1,3

57,3

2001-2004 (n=271)

38,5

34,9

2005-2007 (n=340)

44,8

1,4

1,1 3,1

2001-2004 (n=271)

18,9

2005-2007 (n=340)

Continent dorigen

88,4

1999-2000 (n=117)

9,0

91,3

7,3

69,4

30,2

2,6
1,4
0,4

Continent dorigen
69,3

Europa (n=114)

23,7 0,6 5,2 1,2

43,0

frica (n=222)

43,0

45,1

Amrica (n=292)

1,0

41,6

55,6

sia (n=100)

frica (n=222)

1,2 12,0

Amrica (n=292)

37,4

2,5 4,5

Pas dorigen

89,8

Europa (n=114)

13,1

9,0

71,5

26,9

82,3

1,6

17,7

85,9

sia (n=100)

1,2

10,8

3,3

5,1

2,3

Pas dorigen
84,3

Romania (n=54)

10,8 2,6 2,3

53,9

Resta d'Europa (n=60)

37,0

44,1

Marroc (n=159)

46,6

40,3

Resta d'frica (n=63)

34,1
62,0

Equador (n=69)

47,0

3,1

46,5

Colmbia (n=29)
Per (n=26)
Brasil (n=17)

45,6

40,0

56,7

Xina (n=32)

28,0

46,5

Resta d'sia (n=39)


0%
S, permanent

20%
S, temporal

4,9

42,5
40%

60%

S, no sap si t. o p.

3,6

2,1 8,9
80%
No

100%
No contesta

4,1

65,1

34,9
84,9

Colmbia (n=29)

15,1

96,7

3,3

87,7

Argentina (n=21)

12,3

63,5

Brasil (n=17)

2,3 12,1
38,4

68,4

Pakistan (n=29)

8,0

36,5

36,5
80,1

Resta d'Amrica (n=74)

19,9

92,3

Xina (n=32)

2,8

89,2

Pakistan (n=29)

0%

20%

17,5

40%
S

4,9

10,8

78,4

Resta d'sia (n=39)

2,3

34,8
95,9

Per (n=26)

32,8
41,9

23,6

65,2

Bolvia (n=56)
6,0

13,0

74,1

Resta d'frica (n=63)

44,3

59,3

87,0

Equador (n=69)

47,5

21,6

Resta d'Amrica (n=74)

Marroc (n=159)

28,8

55,7

Argentina (n=21)

Resta d'Europa (n=60)

1,4 7,9
38,0

21,2

Bolvia (n=56)

1,2 7,9
25,7

92,5

Romania (n=54)

No

60%
NS/NC

80%

4,0
100%

28

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Total (n=728)

9,9

59,9

21,9

8,3

Any darribada
1999-2000 (n=117)

14,0

2001-2004 (n=271)

12,5

61,0
60,5

2005-2007 (n=340) 6,5

59,0

17,2

7,8

19,1

7,8

25,7

8,9

Continent dorigen
Europa (n=114)

0,6

14,7

71,4

16,0

23,2

Amrica (n=292)

T pensat sollicitar la nacionalitat


espanyola?

42,4

3,3

frica (n=222)
sia (n=100)

42,3
61,0

0,9

9,3
12,2

51,3

37,0

3,6

10,8

Pas dorigen
38,2

Romania (n=54)
Resta d'Europa (n=60)

1,2

Marroc (n=159)

1,5

Resta d'frica (n=63)

46,5

7,7

32,3
62,0

16,1

Per (n=26)

60,0

8,5 8,3
52,0

27,0

Resta d'Amrica (n=74)

19,6

Xina (n=32)

18,4

5,1

55,9

18,7

66,7

17,8

61,1
20%

24,6
40%

Ja l'ha demanat

5,8
14,9

78,6

Resta d'sia (n=39)


0%

16,6

84,5

3,6

Pakistan (n=29)

10,7

56,4

10,4

1,3

9,2 4,6

37,3

Argentina (n=21)

9,5

73,6

23,1

7,3
14,2

55,8

12,6

Colmbia (n=29)

19,9
16,0

33,3

Bolvia (n=56)

9,7

75,2

Equador (n=69)

Brasil (n=17)

52,1

60%
S

No

80%
No sap

14,2
100%

29

Quatre de cada deu valoren positivament com li han anat les coses
durant lltim any, per un ter ho fa negativament

La principal preocupaci a nivell personal dels entrevistats s

latur. De forma suggerida, tamb apareixen la crisi i lhabitatge.

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Total (n=800)

Com li han anat les coses personalment


durant lltim any?

Malament + molt
malament:

Molt b + b:

33,3%

33,8
27,0

36,7

2001-2004 (n=302)

37,0

Continent dorigen
Europa (n=115)

44,9

Ni b ni
malament

Malament

20,4

34,7
50,9

47,1

32,8

40,6

20,1

27,0

32,4

Romania (n=54)

45,3

18,9

Resta d'Europa (n=61)

44,6

22,0

28,8

Molt
malament

33,4
46,8

18,3

61,3

48,4

Equador (n=84)

35,8

24,5

20,4

27,8

39,2
43,2

Colmbia (n=42)

30,0

22,7

Amrica (n=354)

Bolvia (n=63)

0
Molt
b

34,7

26,9

26,5

frica (n=227)

38,6

28,3

43,1

Resta d'frica (n=63)

10,0

5,8

24,7

2005-2007 (n=356)

Marroc (n=164)

23,3

20

33,3

Pas dorigen

60
40

1999-2000 (n=142)

sia (n=104)

39,6%

27,0

Any darribada

100
80

39,6

Per (n=33)

23,9

45,5

15,3

39,6

17,2

72,3

14,0

55,6

Argentina (n=22)

29,7

46,3

Brasil (n=18)

12,9

Pakistan (n=31)

0%

38,0

20%

25,1

25,8

23,7
49,1

51,1

Resta d'sia (n=41)

19,1

32,4

50,4

Xina (n=32)

14,7

34,6

42,5

Resta d'Amrica (n=92)

13,7

20,6
40%

60%

28,3
80%

31100%

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Quin ha estat el principal problema que ha tingut vost personalment en el darrer any? -Espontnia. Multiresposta56,1

Atur / manca de treball


10,8

Habitatge
Falta de diners

5,0

Crisis econmica

4,8

81,8

2,8

Condicions laborals (sous, precarietat, etc.)


Preus, cost de la vida

1,4

Marxa del negoci, fracs

0,9

Salut

Salut, problemes familiars:

3,7

Problemes familiars

6,0

2,3

Falta de papers, de perms de residncia / treball


Persecuci policial

Atur, economia:

Situaci legal:

4,4
0,3

4,7

Problemes amb el catal

1,2

Convivncia / relacions amb la gent d'aqu

1,0

Xenofbia

0,6

Delinqncia, inseguretat, robatoris

1,0

Falten ajudes socials

0,7

Altres:

Serveis i equipaments pblics

0,4

3,5

Altres

Integraci, acollida:
2,8

1,4

Cap / No sap

24,2
0

20

40

60

80

32

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Digui si per vost personalment sn un problema


molt, bastant, poc o gens important els segents temes

55,1

La crisi econmica

24,4

52,8

L'atur

33,2

L'habitatge

L'obtenci o renovaci dels


permisos de residncia o treball

La convivncia amb els espanyols


d'origen

8,2

0%

30,1

20,6

13,4

La inseguretat

18,4

11,4

15,0

9,3

6,7

8,0

15,9

26,0

32,8

Bastant

60%
Regular

Poc

Gens

2,4

11,9

8,2

0,3

0,1

80%
No sap

8,4

0,1

50,5

40%
Molt

10,1

45,9

23,8

20%

6,9

12,7

15,2

12,5

9,7

100%

33

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

CONTINENT D'ORIGEN
TOTAL
Europa frica

Amrica

sia

(n=800) (n=115) (n=227) (n=354) (n=104)


Molt + bastant

79,5

73,9

88,2

75,2

80,0

9,7

11,5

5,1

13,1

7,4

Poc + gens

10,8

14,6

6,7

11,9

12,5

Molt + bastant

71,2

71,7

82,0

68,8

50,7

6,9

7,3

6,2

6,3

10,0

Poc + gens

22,0

21,0

11,7

24,8

39,3

Molt + bastant

63,3

62,2

67,2

64,2

51,2

Regular

12,7

10,2

13,7

10,5

21,6

Poc + gens

24,1

27,7

19,2

25,2

27,1

L'OBTENCI O RE- Molt + bastant


NOVACI DELS PERRegular
MISOS DE RESIDNPoc + gens
CIA O TREBALL

32,0

25,5

34,5

32,6

32,3

6,7

5,2

9,0

5,8

5,9

61,1

68,6

56,4

61,6

61,7

Molt + bastant

28,4

26,6

22,5

32,1

33,4

Regular

12,5

7,5

15,1

11,4

16,2

Poc + gens

58,8

65,3

62,5

56,5

48,8

Molt + bastant

17,5

6,3

17,6

19,0

27,3

8,0

3,8

12,8

5,7

9,3

74,3

89,3

69,7

75,2

63,4

LA CRISI
ECONMICA

L'ATUR

Digui si per vost personalment


sn un problema molt, bastant,
poc o gens important els segents
temes

L'HABITATGE

LA INSEGURETAT

LA CONVIVNCIA
AMB ELS
ESPANYOLS
D'ORIGEN

Regular

Regular

Regular
Poc + gens

34

Nou de cada deu entrevistats se senten molt o bastant acollits per


la societat catalana i estan molt o bastant satisfets del tracte que
reben per part de la gent dorigen i nacionalitat espanyola

Un de cada cinc entrevistats sha sentit discriminat alguna vegada


pel seu origen des de que va arribar a Espanya

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Vost se sent satisfet del tracte que rep per part de la


gent dorigen i nacionalitat espanyola?

Se sent acollit per la societat catalana?


100

100

80

80

68,4

59,2
60
40

60
40

31,8

25,4
20

20

7,8
1,2

5,8

0,1

0,3

0
Molt
acollit

Bastant
acollit

Poc
acollit

Gens
acollit

No sap

Molt
satisfet

Bastant
satisfet

Poc
satisfet

Gens
satisfet

Se sent un ciutad de ple dret en aquest pas?


100
80,9
80
60
40
17,1

20

2,0
0
S

No

No sap

41

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

-Noms pels que shan sentit discriminats (n=166)-

Per quin motiu?


Des de que va arribar a Espanya, sha sentit
discriminat alguna vegada pel seu origen?

Mal tracte o menyspreu per part de la


gent

41,9
16,3

Discriminaci laboral

100
79,5
80

Mal tracte o menyspreu a llocs


pblics

6,8

Mal tracte o menyspreu al CAP

6,8

Mal tracte o menyspreu per part de la


policia

60

5,5

Violncia

4,3

Imposici del catal / no em volen


parlar en castell

3,3

Mal tracte o menyspreu per part de


l'administraci

3,1

Mal tracte o menyspreu a l'hora de


buscar o compartir pis

3,0

Mal tracte o menyspreu a l'escola

2,9

40
20,5
20
0
S

No

Mal tracte o menyspreu al transport


pblic

1,0

Discriminaci cap al meu negoci

1,0
4,0

Altres
0

10

20

30

40

50
42

Els serveis sanitaris sn els equipaments pblics freqentats per


ms entrevistats. Una quarta part utilitza les biblioteques

Nou de cada deu entrevistats creuen que als serveis pblics sels
tracta b o molt b i igual que als ciutadans dorigen i nacionalitat
espanyola

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

De tots els serveis pblics que ofereix la ciutat (casals, centres datenci social, dispensaris, centres
deducaci, biblioteques, etc.), quins sn els que ms freqenta o utilitza? -Espontnia78,1

Serveis sanitaris
25,7

Biblioteca
11,3

Assistncia social

8,0

Transport pblic
Escoles (primria, secundria)

5,3
4,4

Centres d'estudis (per adults)


Ajuntament

2,9

Casals

2,6

Centre cvic

1,4

Parcs

0,9

Serveis d'atenci al ciutad (OAC, 012, etc.)

0,8

Poliesportiu

0,7

Centres culturals / joventut

0,6

Museus, exposicions

0,4

OTG

0,4

CNL (Centre Normalitzaci Lingstica)

0,3

Mercats

0,2

Altres

0,7
3,6

Cap
0

20

40

60

80

100

44

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

En general, i com usuari daquests serveis, considera


que en ells a vost sel tracta:
100

Creu que sel tracta millor, igual o pitjor que als


ciutadans dorigen i nacionalitat espanyola?
100

88,5

80

80
64,2

60

60

40

40
25,4
20

20

7,1
1,2

0,1

2,0

Malament

Molt
malament

No sap

4,3

5,1

2,0

Pitjor

No sap

0
Molt
b

Ni b ni
malament

100

Millor

Igual

94,6

80

Creu que vost ha de tenir el mateix dret a accedir als


serveis, prestacions i ajudes pbliques que les
persones dorigen i nacionalitat espanyola?

60
40
20

3,0

0,4

2,0

No

Altres
respostes

No sap

0
S

45

Gaireb la meitat dels entrevistats assegura relacionar-se igual amb


gent del seu pas que daqu. Aix s, sn ms els que es relacionen

ms o nicament amb gent del seu pas que amb gent daqu

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Vost es relaciona sobretot...?

Noms (o prcticament)
amb gent del seu pas

12,4

Noms o ms amb gent del seu pas


que daqu:

Ms amb gent del seu


pas que amb gent d'aqu

34,0

21,6

Igual amb gent del seu


pas que d'aqu

Igual amb gent del seu pas que


daqu:

44,7

44,7
Ms amb gent d'aqu que
del seu pas

18,0

Noms o ms amb gent daqu que


del seu pas:

Noms (o prcticament)
amb gent d'aqu

Amb gent d'altres pasos

20,1

2,1

0,4

Altres situacions:
1,2
Altres situacions

0,8

10

20

30

40

50

60

47

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

P
B
X
C
P
A
M
R
E

E
A
1T
2
R
P
B
X
C
P
A
M
R
E

E
A
1T R
2
arie
oq
ao
sm
fu0
9o
arie
e
oq
ao
sm
fu0
9o e

R
P
B
X
C
P
A
M
R
E

E
A
1T
2
arie
e
oq
ao
sm
fu0
9o

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

34,0
44,7
20,1
37,3
30,4
33,6
47,3
43,6
42,9
18,4
21,8
21,2
14,9
14,2
57,6
52,6
53,5
32,5
30,4
13,4
16,4
44,7
68,0
60,5
41,9
23,1
27,6
4,4
17,7
18,4
54,7
58,8
56,1
55,0
35,1
35,3
23,5
5,8
5,9
12,1
24,7
7,7
70,3
52,9
44,4
22,1
33,0
30,8
54,8
30,3
53,9
92,3
9,3
8,3
60,4
36,1
10,1
7,7
57,3
38,4
4,3
34,0
44,7
20,1
30,4
33,6
37,3
47,3
43,6
42,9
18,4
21,8
21,2
14,9
14,2
57,6
52,6
53,5
35,3
32,5
30,4
5,9
20
060
40
80
10
13,4
16,4
44,7
68,0
60,5
41,9
23,1
27,6
4,4
17,7
18,4
54,7
58,8
56,1
55,0
23,5
5,8
12,1
24,7
7,7
70,3
52,9
44,4
22,1
33,0
30,8
54,8
30,3
53,9
92,3
9,3
8,3
35,1
60,4
36,1
10,1
7,7
57,3
38,4
4,3
%
%
%
0
20
060
40
80
10
%
%
%
%
0
%

1,2
0,5
1,6
1,9
2,8
3,1
4,4
1,9
1,7
1,2
0,5
1,6
1,9
2,8
3,1
4,4
1,9
1,7

34,0
44,7
20,1
30,4
33,6
37,3
47,3
43,6
42,9
18,4
21,8
21,2
0,5
1,6
14,2
14,9
57,6
52,6
53,5
35,3
32,5
30,4
5,9
1,9
1,2
13,4
16,4
44,7
68,0
60,5
41,9
23,1
27,6
4,4
17,7
18,4
54,7
58,8
56,1
55,0
23,5
5,8
2,8
3,1
4,4
12,1
24,7
7,7
70,3
52,9
44,4
22,1
33,0
30,8
1,9
54,8
30,3
53,9
92,3
9,3
8,3
35,1
60,4
36,1
10,1
7,7
1,7(n=800)
57,3
38,4
4,3 Total
20
060
40
80
10 Any darribada
%
%
%
0
1999-2000
(n=142)
%
2001-2004 (n=302)

34,0

44,7

20,1

1,2

33,6

43,6

21,2

1,6

21,8

0,5

18,4

1,6

30,4

47,3

37,3

2005-2007 (n=356)

Continent dorigen
14,9

Europa (n=115)

52,6

14,2

Amrica (n=354)

35,3
53,5

Pas dorigen
Igual amb gent
del seu(n=54)
pas que 16,4
d'aqu
Romania

pas que d'aqu

13,4
Resta
d'Europa
Igual
amb
gentamb
del seu
queque
d'aqu
Noms o Altres
ms amb
gent
d'aqu (n=61)
que del seu
pas
Noms
o ms
gentpas
d'aqu
del seu pas
situacions

pas que d'aqu

Igual amb
gentamb
del seu
queque
d'aqu
Noms o Altres
ms amb
gent d'aqu que del seu pas
Noms
o ms
gentpas
d'aqu
del seu pas
situacions

ue del seu pas

Altres situacions

5,9 1,2
30,4

68,0

sia (n=104)

Noms o ms amb gent del seu pas que d'aqu

32,5

57,6

frica (n=227)

Vost es relaciona sobretot...?

42,9

1,9

27,6

4,4

Noms o 60,5
ms amb gent d'aqu que
del seu pas
23,1
44,7situacions
Altres
58,8

Marroc (n=164)

Altres situacions

54,7

Resta d'frica (n=63)

41,9
35,3

5,9

35,1

5,8

4,4

Equador (n=84)

18,4

55,0

23,5

3,1

Bolvia (n=63)

17,7

56,1

23,5

2,8

Colmbia (n=42)

12,1

Per (n=33)

52,9

24,7

Argentina (n=22)

7,7

Brasil (n=18)

9,3

Resta d'Amrica (n=92)

8,3

33,0
44,4

30,8

70,3

22,1

30,3

60,4
53,9

36,1
92,3

Xina (n=32)

35,1

57,3

Resta d'sia (n=41)


0%

20%

10,1

38,4
40%

1,7
7,7

54,8

Pakistan (n=31)

1,9

60%

80%

4,3
100%

48

Al

Vuit de cada deu entrevistats tornarien a marxar del seu pas i


a set de cada deu els agradaria quedar-se a viure a Catalunya

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Tenint en compte la seva experincia, tornaria a


anar-sen del seu pas?

En relaci al futur, ara mateix a vost qu li agradaria:


quedar-se a viure aqu o tornar al seu pas dorigen?

100

100
80,7
80

80

60

60

40

40

20

12,3

7,0

69,7

20

16,8

12,0
1,5

0
S

No

No sap

Quedar-se a
viure a
Catalunya

Tornar al seu
pas d'origen

Altres
respostes

No sap

50

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Tenint en compte la seva experincia, tornaria a


anar-sen del seu pas?
Total (n=800)

80,7

En relaci al futur, ara mateix a vost qu li agradaria:


quedar-se a viure aqu o tornar al seu pas dorigen?

12,3 7,0

Total (n=800)

Any darribada

69,7

12,0

16,8

Any darribada
76,6

1999-2000 (n=142)

18,4

85,2

2001-2004 (n=302)

78,6

2005-2007 (n=356)

5,1

1999-2000 (n=142)

8,7 6,1

2001-2004 (n=302)

12,8

8,6

69,6

2005-2007 (n=356)

Continent dorigen

16,1

76,2

13,2

8,9

13,3

64,3

12,8

21,1

66,5

9,6

22,2

Continent dorigen

Europa (n=115)

84,3

7,2 8,5

frica (n=227)

84,4

8,4 7,1

78,6

Amrica (n=354)

17,7

73,5

sia (n=104)

10,4

Europa (n=115)
3,7

16,1

frica (n=227)

72,3

9,7

Amrica (n=354)

70,5

15,0

65,0

sia (n=104)

Pas dorigen

17,0
12,1

10,4

24,5

Pas dorigen
75,1

Romania (n=54)

11,8

13,1

93,7

Resta d'Europa (n=61)

2,5

83,6

Marroc (n=164)

12,4

69,7

Equador (n=84)

24,8

84,7

Bolvia (n=63)
Per (n=33)

19,6

90,2

Brasil (n=18)

15,6

72,4

Xina (n=32)

5,6

81,0

Pakistan (n=31)

0%

20%

8,7

40%
S

No

Per (n=33)
Argentina (n=22)

6,5

22,1

60%
No sap

80%

8,1

19,7

9,7

3,7

70,3
5,6

18,7

65,1
20%
Quedar-se

40%
Tornar

19,6
37,4

74,6

0%

14,6

10,2

57,0

10,8

15,1

64,1

Resta d'sia (n=41)

9,5

13,9

11,0 8,1

85,5

Pakistan (n=31)

100%

23,7

80,9

Brasil (n=18)

14,5
23,3

70,6

Xina (n=32)

21,8

8,2

74,1

Resta d'Amrica (n=92)

12,0

13,7

66,8

Colmbia (n=42)

5,1

19,0

69,5

Resta d'sia (n=41)

76,0

Bolvia (n=63)

7,8

32,2
3,7

63,0

Equador (n=84)

9,8

77,9

15,4
80,6

Marroc (n=164)

1,9

92,2

Resta d'Amrica (n=92)

Resta d'frica (n=63)

5,5

19,7

75,2

Argentina (n=22)

1,1

15,3

78,4

Colmbia (n=42)

Resta d'Europa (n=61)

6,8 9,6

86,5

Resta d'frica (n=63)

52,5

Romania (n=54)
3,8

8,8
60%
Altres respostes

6,7

26,1
80%
No sap

100%

51

Ms del 90% dels entrevistats est molt o bastant satisfet


de viure al seu municipi

Latur s el principal problema dels municipis on viuen els


enquestats, per davant de la inseguretat ciutadana i lhabitatge

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Total (n=800)

34,6

Any darribada
1999-2000 (n=142)

Vost est molt, bastant, poc o gens satisfet


de viure al seu municipi?

43,4

2001-2004 (n=302)

33,8

2005-2007 (n=356)

31,7

40

0,4

0,1

0
Bastant
satisfet

Poc
satisfet

Gens
satisfet

No sap

8,1
4,8 0,3

62,4

5,1

70,2

17,7

4,7

78,4

Marroc (n=164)

33,6

Resta d'frica (n=63)

34,2

3,9

57,7

8,7

59,1

42,1

6,7

52,6

5,3

Bolvia (n=63)

37,5

58,4

4,1

Colmbia (n=42)

35,8

62,3

1,9

Per (n=33)

Molt
satisfet

4,2
53,9

25,2

Equador (n=84)

5,4

6,5

58,1

32,5

Resta d'Europa (n=61)

20

5,2 0,3

61,9

41,0

Romania (n=54)

34,6

60,7

33,8

sia (n=104)
Pas dorigen

59,5

5,7

74,3

Amrica (n=354)

60

51,0

21,5

frica (n=227)

80

5,8 0,1

Continent dorigen
Europa (n=115)

100

59,5

49,3

48,0

37,3

Argentina (n=22)

51,9

29,5

Brasil (n=18)

5,3
49,5

21,0

Xina (n=32)

10,8

59,8
45,0

Resta d'Amrica (n=92)

38,1

Resta d'sia (n=41)

37,8
0%

Molt satisfet

20%

5,3

5,5

73,9

Pakistan (n=31)

2,7

5,1

49,0

12,9

62,2
40%

Bastant satisfet

60%

80%

Poc + gens satisfet

100%

53

No sap

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Quin creu que s el problema ms important del seu municipi? I el segon? -Espontnia. Multiresposta30,2

Feina / atur
Habitatge
Preus, cost de la vida
Economia / crisi
Manca d'ajudes al comer
Enfocat al turisme

4,1
2,4
1,8
1,1
0,3

Inseguretat ciutadana

Atur, economia: 39,9

9,5

Brutcia, escombraries
Moltes obres
Falten arbres i zones verdes
Infraestructura viria

Inseguretat ciutadana: 9,5

2,2
1,4
1,0
0,8

Espai pblic: 5,4

2,9
1,8
0,5

Mobilitat: 5,2

Serveis i equipaments socials


Equipaments educatius
Serveis sanitaris

2,0
1,2
1,2

Serveis i equipaments: 4,4

Racisme / discriminaci
Imposici del catal
Aconseguir papers

1,7
0,9
0,6

Integraci, acollida: 3,2

2,2
0,8
0,7
0,4
0,2
2,2

Altres: 6,5

Falta metro
Aparcament
Circulaci

Molta immigraci
Incivisme
Gent que viu al carrer
Soroll
Poltics desunits
Altres
Cap / No sap

41,1
0

10

20

30

40

50

54

Vuit de cada deu entrevistats valoren positivament la gesti de


lajuntament dels seus municipis de residncia

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Total (n=800)

78,0

16,7 2,3 2,8

Any darribada

Com qualificaria la gesti del seu ajuntament?

1999-2000 (n=142)

79,4

2001-2004 (n=302)

78,6

2005-2007 (n=356)

77,1

18,8 1,8
16,2 2,8 2,4
16,3 2,2

4,3

Continent dorigen
74,9

Europa (n=115)

Molt bona + bona:

Dolenta + molt

78,0%

dolenta: 2,3%

19,9

80,6

sia (n=104)

5,9

15,1 1,3 3,2

76,9

Amrica (n=354)

2,7 0,5

11,9 1,8

5,6

Pas dorigen

80
65,4

77,5

Romania (n=54)

60

16,7

12,6

0,6

2,8

Molt
bona

Bona

Ni bona ni
dolenta

Dolenta

Molt
dolenta

SONDEIG ICPS 2009


Molt bona + bona: 38,0
Dolenta + molt dolenta: 24,8

No sap

7,5

4,7

80,2

15,3 0,9 3,6

Resta d'frica (n=63)

81,0

14,4 2,4 2,2

Equador (n=84)

79,8

18,0 1,1 1,2

69,6

28,9

1,5

90,1

Colmbia (n=42)
Per (n=33)

15,7

7,0

Marroc (n=164)

Bolvia (n=63)

1,7

15,4

72,0

Resta d'Europa (n=61)

40
20

80,4

frica (n=227)

100

15,6 3,7

9,9

70,8

20,3

62,1

Argentina (n=22)

8,8

30,8

7,0

Brasil (n=18)

80,0

14,6 5,3

Resta d'Amrica (n=92)

78,3

18,2

74,6

Xina (n=32)

12,8 2,8

87,1

Pakistan (n=31)

0%
Molt bona + bona

20%

40%

Ni bona ni dolenta

9,8

9,8

81,3

Resta d'sia (n=41)

3,5
3,1

12,7 2,2 3,9


60%

80%

Dolenta + molt dolenta

100%

56

No sap

La televisi s el principal mitj a travs del qual els entrevistats


sinformen dels temes poltics, especialment pels canals estatals

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

A travs de quin mitj acostuma a informar-se


dels temes poltics? -Espontnia. Multiresposta-

Quin s el canal de televisi on acostuma


a mirar els informatius?
39,5

TVE1

14,4

79,5

Televisi

20,0

Antena 3
14,0

Premsa

9,0

Tele 5

9,6

8,3

TV3

8,4

53,5

10,0

Internet

6,2

Rdio

2,7

4,3

Cuatro

CEO

2,2

Canal 24 horas

Abril 10

Parlant amb la
gent

La Sexta

2,1

CNN

1,2

5,0

No m'informo
de poltica

4,5

4,1

Altres

12,7

6,0

7,9

Cap
No sap

1,5

0,1

NS/NC
0

20

40

60

80

100

0,1

0,6
0

20

40

60

80

100

60

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

CONTINENT D'ORIGEN
TOTAL

Televisi
Premsa
Internet
Rdio
Parlant amb la gent
No m'informo de poltica
No sap

(n=800)
79,5
14,0
10,0
6,2
5,0
12,7
0,1

Europa

frica

Amrica

sia

(n=115)
85,4
7,8
13,3
7,7
1,3
10,3

(n=227)
68,2
4,9
5,1
4,6
8,9
19,9
0,3

(n=354)
90,7
23,7
12,3
8,5
4,1
3,3

(n=104)
61,6
12,2
10,4
0,9
3,4
29,7

Quin s el canal de televisi on acostuma a


mirar els informatius?

TVE1
Antena 3
Tele 5
TV3
Cuatro
Canal 24 horas
La Sexta
CNN
Altres
Cap
NS/NC

A travs de quin mitj acostuma a informar-se


dels temes poltics? -Espontnia. Multiresposta-

CONTINENT D'ORIGEN
TOTAL

(n=800)
39,5
20,0
9,6
8,4
4,3
2,2
2,1
1,2
4,1
7,9
0,6

Europa

frica

Amrica

sia

(n=115)
45,6
15,8
4,4
10,3
3,6
0,6
1,8

(n=227)
45,2
16,6
6,0
8,4
2,9
3,9
2,6

7,7
8,9
1,3

5,7
8,0
0,6

(n=354)
35,1
26,7
13,5
8,8
5,2
1,4
2,0
2,5
1,4
3,1
0,3

(n=104)
32,1
11,2
12,1
4,4
6,0
2,5
1,7
1,7
4,3
23,0
0,9

61

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Ms de la meitat dels entrevistats no sap citar espontniament cap


partit poltic catal. Els ms esmentats, PSC/PSOE i PP

Em podria dir el nom dels partits poltics catalans que conegui?

100

-Espontnia. Multiresposta80
54,4

60
40

34,7
26,2

20

12,7

7,8

2,8

0,4

0,3

ICV-EUiA (IU)

Ciutadans-PC

Altres

0
PSC (PSOE)

PP

CIU

ERC

Cap / No sap

68

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

CONTINENT D'ORIGEN

Em podria dir el nom dels partits poltics catalans


que conegui?

TOTAL

-Espontnia. Multiresposta-

PSC (PSOE)
PP
CIU
ERC
ICV-EUiA (IU)
Ciutadans-PC
Altres
Cap / No sap

(n=800)
34,7
26,2
12,7
7,8
2,8
0,4
0,3
54,4

Europa

frica

Amrica

sia

(n=115)
28,0
25,6
8,5
5,6
2,5

(n=227)
26,5
18,2
5,5
3,8
1,9

(n=104)
26,5
18,8
8,0
1,8

57,6

69,6

(n=354)
45,9
34,5
21,1
13,4
4,5
1,0
0,8
37,4

70,0

PAS D'ORIGEN
TOTAL

PSC (PSOE)
PP
CIU
ERC
ICV-EUiA (IU)
Ciutadans-PC
Altres
Cap / No sap

(n=800)
34,7
26,2
12,7
7,8
2,8
0,4
0,3
54,4

RomaResta
Marroc
nia
d'Europa
(n=54)
17,8
20,1
2,3
3,6

70,4

(n=61)
38,3
31,1
14,7
7,7
5,1

44,6

(n=164)
24,6
16,6
3,2
3,1
2,7

72,3

Resta
Equador Bolvia
d'frica
(n=63)
31,2
22,3
11,2
5,5

63,1

(n=84)
46,3
34,1
22,8
14,9
4,2
1,1
41,7

(n=63)
48,0
32,7
22,4
16,7
1,4

28,5

Colmbia
(n=42)
56,3
46,8
11,9
11,9
1,9

23,5

Per
(n=33)
63,9
47,0
31,1
11,5
8,8
2,9
13,9

Argentina
(n=22)
33,8
29,7
26,5
22,8
8,0

Brasil
(n=18)
20,9
30,6
15,1
4,9
5,3

4,0
58,5

69,4

Resta d'
Amrica
(n=92)
41,0
27,8
19,6
10,5
6,5
0,9
1,8
43,1

Xina

Pakistan

(n=32)
10,4
10,7
5,6
2,8

(n=31)
41,8
19,4
9,8

86,8

55,2

Resta
d'sia
(n=41)
29,1
24,9
8,8
2,2

66,5

69

Ampli coneixement espontani sobre el president espanyol i els


mxims mandataris dels pasos dorigen. En canvi, la gran majoria
no sap el nom del president de la Generalitat ni del seu alcalde
Quan se suggereixen els noms dels principals lders, sobserva

una alta notorietat dels espanyols per desconeixement majoritari


respecte als catalans. Els poltics socialistes, els millor valorats

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Em podria dir el nom de...?


0,5

el president del govern


espanyol?

92,2

el mxim mandatari del seu pas


d'origen?

7,2

88,7

el president de la Generalitat de
Catalunya?

28,6

l'alcalde del seu municipi?

14,6

0%

6,3

1,7

69,7

4,4

20%

5,0

81,0

40%
Correcte

60%
Incorrecte

No sap

80%

100%

71

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Em podria dir el nom de...?


- % correcteCONTINENT D'ORIGEN

DIMENSI DEL MUNICIPI

TOTAL

MBIT TERRITORIAL

Europa

frica

Amrica

sia

Fins a
10 mil

10 mil 50 mil

50 mil - 150 mil 150 mil 500 mil

BCN
ciutat

Resta
AMB

Resta
RMB

Resta
Cat.

(n=800)

(n=115)

(n=227)

(n=354)

(n=104)

(n=77)

(n=198)

(n=185)

(n=140)

(n=200)

(n=200)

(n=200)

(n=200)

el president del govern


espanyol?

92,2

86,9

93,5

97,9

77,2

85,8

90,7

97,0

92,9

92,5

92,5

95,0

90,5

el mxim mandatari del


seu pas d'origen?

88,7

88,2

93,4

94,8

56,5

94,7

89,0

88,9

86,5

86,0

84,5

89,5

92,0

el president de la
Generalitat de Catalunya?

28,6

19,4

19,0

43,0

15,7

20,3

33,4

21,3

29,2

34,5

32,5

25,0

25,0

l'alcalde del seu


municipi?

14,6

15,0

7,7

21,5

8,0

29,3

7,9

9,3

5,0

26,5

4,0

10,5

15,5

PAS D'ORIGEN
TOTAL

RomaResta
Marroc
nia
d'Europa

Resta
Equador Bolvia
d'frica

Colmbia

Per

Argentina

Brasil

Resta d'
Amrica

Xina

Pakistan

Resta
d'sia

(n=800)

(n=54)

(n=61)

(n=164)

(n=63)

(n=84)

(n=63)

(n=42)

(n=33)

(n=22)

(n=18)

(n=92)

(n=32)

(n=31)

(n=41)

el president del govern


espanyol?

92,2

82,1

91,7

91,3

98,8

96,9

96,0

100,0

100,0

100,0

100,0

97,3

60,7

90,2

81,6

el mxim mandatari del


seu pas d'origen?

88,7

92,7

83,8

97,6

82,9

91,5

100,0

92,2

97,1

96,0

100,0

93,4

33,7

77,2

61,1

el president de la
Generalitat de Catalunya?

28,6

11,8

27,0

13,5

32,8

41,0

42,1

63,8

41,9

48,6

25,0

37,8

5,6

26,3

16,7

l'alcalde del seu


municipi?

14,6

21,0

9,0

6,3

11,0

14,2

21,3

21,7

23,1

51,3

15,5

20,9

5,6

9,8

8,7

72

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Ara li llegir els noms duna srie de lders poltics. Diguim si els coneix, encara que noms sigui de nom.
En cas afirmatiu, en una escala de 0 a 10 valori la seva actuaci
NOTORIETAT

VALORACI

Jos Luis
Rodrguez
Zapatero

96,9

Mariano Rajoy

84,2

45,7

Jos Montilla

Jos Luis
Rodrguez
Zapatero

7,1

Jos Montilla

6,5

6,3

Jordi Hereu

Artur Mas

17,4

Joan Herrera

Jordi Hereu

17,0

Artur Mas

5,3

5,3

Alicia Snchez
Camacho

9,8

Joan
Puigcercs

Joan Herrera

8,1

Alicia Snchez
Camacho

Joan
Puigcercs

8,0

Mariano Rajoy

20

40

60

80

100

5,7

4,1

3,8

10

73

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Ara li llegir els noms duna srie de lders poltics. Diguim si els coneix, encara que noms sigui de nom.
En cas afirmatiu, en una escala de 0 a 10 valori la seva actuaci

NOTORIETAT
CONTINENT D'ORIGEN
TOTAL

J. L. Rodrguez Zapatero
Mariano Rajoy
Jos Montilla
Artur Mas
Jordi Hereu
Alicia Snchez Camacho
Joan Herrera
Joan Puigcercs

(n=800)
96,9
84,2
45,7
17,4
17,0
9,8
8,1
8,0

Europa

frica

Amrica

sia

(n=115)
93,5
79,6
34,8
13,5
6,5
5,6
3,2
1,9

(n=227)
97,7
77,7
29,4
7,4
6,9
6,5
5,8
5,5

(n=354)
100,0
97,8
67,1
27,9
29,0
14,7
12,3
13,0

(n=104)
89,3
60,4
28,0
11,6
15,3
7,2
6,2
5,3

74

Els ajuntaments sn el govern millor valorat, tot i que els


executius catal i espanyol tamb obtenen una mplia aprovaci.
Noms els governs dels pasos dorigen generen divisi

dopinions

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Com qualificaria la gesti de...?


SONDEIG
ICPS 2009
0,6
el seu ajuntament?

12,6

65,4

16,7

2,8
1,7

Molt bona + bona:


38,0

0,8
el govern de Catalunya?

8,0

52,2

17,6

Molt bona + bona:

18,6
2,6

24,1

1,4
el govern espanyol?

7,4

50,7

22,0

Molt bona + bona:

12,9
5,5

el govern del seu pas d'origen?

4,5

0%

26,9

23,2

20%
Molt bona

40%
Bona

Ni bona ni dolenta

19,1

11,2

60%
Dolenta

80%
Molt dolenta

NS/NC

17,2

15,1

100%

76

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Total (n=800)

31,4

23,2

Any darribada
1999-2000 (n=142)

28,3

26,5

2001-2004 (n=302)

29,2

26,1

34,4

2005-2007 (n=356)

30,3

15,1

31,4

13,8

32,8

19,5

11,9

27,8

18,3

Continent dorigen
22,5

Europa (n=115)

Com qualificaria la gesti de...


EL GOVERN DEL SEU PAS?

20,1

40,1

frica (n=227)

31,8

23,2

Amrica (n=354)

31,3

25,8

42,3

sia (n=104)

17,4

22,5

22,4
36,0

18,8

17,3

6,9
21,6

Pas dorigen
25,9

Romania (n=54)

16,8

18,9

Resta d'Europa (n=61)

23,4

28,0

Marroc (n=164)

25,7

30,2

Equador (n=84)

26,0

Bolvia (n=63)
Per (n=33)

28,0

43,4

29,1

24,3

14,1

4,1

39,3
5,3

27,2

37,5

Pakistan (n=31)

44,4

Resta d'sia (n=41)

44,7

Molt bona + bona

8,3

38,9

74,7

0%

4,5

5,4

81,1

Brasil (n=18)
Xina (n=32)

18,8

37,3

3,7 15,2

Resta d'Amrica (n=92)

23,9

22,6

22,2

31,1

10,7

22,5
16,9

42,8

Colmbia (n=42)

23,9

46,9

41,7

Resta d'frica (n=63)

Argentina (n=22)

33,4

20%

30,8

18,1

4,9

16,5
20,8
40%

Ni bona ni dolenta

20,0

60%

13,0
39,4

36,0
14,9

3,1
19,6

80%

Dolenta + molt dolenta

100%
NS/NC

79

Tres de cada quatre entrevistats creuen que han de tenir el mateix


dret al vot que les persones dorigen i nacionalitat espanyola

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Total (n=800)

77,3

12,1

9,8

Any darribada
74,9

1999-2000 (n=142)

Creu que vost ha de tenir el mateix dret al vot que


les persones dorigen i nacionalitat espanyola?

80

78,3

11,4

9,2

2005-2007 (n=356)

77,4

13,0

8,8

79,7

6,6

Continent dorigen
73,9

frica (n=227)

14,0
12,0

59,5

sia (n=104)

12,5

11,7

84,1

Amrica (n=354)

77,3

13,5

2001-2004 (n=302)

Europa (n=115)

100

11,6

20,8

2,7

19,7

Pas dorigen
88,0

Romania (n=54)

60
40

Resta d'Europa (n=61)

71,3

Marroc (n=164)

72,8

12,1

9,8
0,8

No

Altres
respostes

No sap

4,9

20,1

11,5

15,7

12,4

9,9

Equador (n=84)

88,2

7,6

4,2

Bolvia (n=63)

87,6

11,0

1,4

76,7

Colmbia (n=42)

8,6

76,6

Resta d'frica (n=63)

20

4,7

Per (n=33)

80,1

19,4

2,0

14,4

2,7

Argentina (n=22)

88,3

11,7

Brasil (n=18)

90,3

9,7

80,7

Resta d'Amrica (n=92)


41,5

Xina (n=32)

12,8
23,5

35,0

86,8

Pakistan (n=31)

3,4

55,7

Resta d'sia (n=41)


0%

20%
S

30,1
40%

No

60%

Altres respostes

3,8
9,8

14,1
80%

No sap

100%

84

Tres de cada quatre entrevistats asseguren que, si poguessin,

anirien a votar a les eleccions autonmiques i municipals del


nostre pas

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Total (n=800)

75,7

17,3

7,0

Any darribada
72,4

1999-2000 (n=142)

80,8

2001-2004 (n=302)

100

73,4

Europa (n=115)
frica (n=227)

4,9
11,7
9,1

49,1

38,4

2,8

12,5

Pas dorigen

60
40

77,1

Resta d'Europa (n=61)

69,6

Marroc (n=164)

68,2

17,3
7,0

0
No

No sap

20,3
23,2
21,1

76,5

Resta d'frica (n=63)

17,7
88,1

Romania (n=54)

20

8,8

21,8

70,6

sia (n=104)
80

18,5

4,8

Continent dorigen

Amrica (n=354)
75,7

7,1

14,3

72,7

2005-2007 (n=356)

Properament hi haur eleccions per escollir el


govern de Catalunya i el del seu ajuntament. Si
pogus, aniria a votar?

20,4

2,6
7,2

10,7

9,3

14,2

Equador (n=84)

91,4

7,5 1,1

Bolvia (n=63)

91,8

6,8 1,4

Colmbia (n=42)

84,2

13,7

Per (n=33)

83,3

8,6 8,1

Argentina (n=22)

85,3

10,7

Brasil (n=18)

84,5
33,7

Xina (n=32)

8,4
43,2

22,7

46,9

Resta d'sia (n=41)


0%

20%

45,0
40%
S

No

60%
No sap

3,8

23,1

70,9

Pakistan (n=31)

4,0

15,5

87,8

Resta d'Amrica (n=92)

2,1

6,4
8,1

80%

100%

86

La majoria no es pronuncia sobre quin partit li agradaria que


guanys les properes eleccions catalanes i municipals, per tres
de cada deu es decanten pels socialistes

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Quin partit poltic li agradaria que guanys les eleccions...


...catalanes?
PSC (PSOE)

... al seu ajuntament?

32,1

PP

PSC (PSOE)

5,8

CIU

PP

3,7

ERC

30,8

4,6

CIU

1,5

2,5

ERC

1,2

ICV-EUiA (IU)

0,4

ICV-EUiA (IU)

0,3

Altres

0,2

Altres

0,2

10,8

Indiferent

45,5

NS/NC

20

10,7

Indiferent

40

49,6

NS/NC

60

80

20

40

60

80

88

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

CONTINENT D'ORIGEN

Quin partit poltic li agradaria que


guanys les eleccions catalanes ?

TOTAL

PSC (PSOE)
PP
CIU
ERC
ICV-EUiA (IU)
Altres
Indiferent
NS/NC

(n=800)
32,1
5,8
3,7
1,5
0,4
0,2
10,8
45,5

Europa

frica

Amrica

sia

(n=115)
20,8
6,1
1,3
0,6

(n=227)
31,9
4,5
1,0
1,6

(n=104)
27,3
3,5
3,5
1,6
0,9

14,0
57,2

0,3
10,9
49,8

(n=354)
38,0
7,3
6,7
1,7
0,7
0,2
6,3
39,0

21,8
41,3

PAS D'ORIGEN
TOTAL

PSC (PSOE)
PP
CIU
ERC
ICV-EUiA (IU)
Altres
Indiferent
NS/NC

(n=800)
32,1
5,8
3,7
1,5
0,4
0,2
10,8
45,5

RomaResta
Marroc
nia
d'Europa
(n=54)
21,4
3,6

(n=61)
20,2
8,6
2,6

1,2

11,9
61,8

16,2
52,5

(n=164)
29,7
4,5
0,5
2,3

11,5
51,5

Resta
Equador Bolvia
d'frica
(n=63)
37,2
4,6
2,4

1,2
9,3
45,3

(n=84)
30,2
8,6
8,7
1,1

8,4
43,0

Colmbia

Per

Argentina

(n=63)
43,4
8,8
1,4
4,2
1,4

(n=42)
37,7
4,2
7,8
2,1
1,9

(n=33)
19,7

(n=22)
47,4

19,3
2,7

8,0
3,7

4,0
36,8

9,6
36,6

8,6
49,7

40,8

Brasil

Resta d'
Amrica

(n=18)
15,6
25,4
4,9

(n=92)
49,4
7,6
3,6

15,1
39,0

0,9
0,9
3,6
34,0

Resta
d'sia

Xina

Pakistan

(n=32)
12,6
2,8
2,6
2,5

(n=31)
47,6
3,1
6,7
3,1
3,4

(n=41)
25,6
4,4
2,2

22,6
56,9

10,1
26,1

28,8
39,0

89

La meitat dels entrevistats no es posiciona a lescala ideolgica

esquerra - dreta.
Entre els que ho fan, sn ms nombrosos els que es colloquen a
lesquerra que a la dreta

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

De les opcions que li llegir a continuaci, en


quin punt se situaria vost?

Total (n=800)

26,8

12,5

Esquerra + centre
esquerra:
26,8%
Centre esquerra

50,9

Any darribada
28,7

10,9

2001-2004 (n=302)

29,9

7,4

23,5

Continent dorigen
Europa (n=115)
frica (n=227)

7,1

17,0

12,4

19,9

4,8

47,6

15,0

47,7
55,1

16,4

54,3

11,6

19,6

sia (n=104)

12,8

14,2

63,6

38,0

Amrica (n=354)

14,3

14,2

1999-2000 (n=142)
2005-2007 (n=356)
Esquerra

7,9

9,0

17,5

6,1 6,8

35,5
67,5

Pas dorigen
Romania (n=54)
Centre

Resta d'Europa (n=61)

7,9

13,2 7,5

17,7

20,9

17,3

Marroc (n=164)

18,3

5,0 8,7

Resta d'frica (n=63)

24,0

4,5

Dreta

Per (n=33)
20,9
15,1

40

60

80

35,2

11,2

2,9

37,3
49,3

22,5

5,3
38,7

Resta d'sia (n=41)

10,5 6,6 4,4

48,8
6,4

21,3

2,6

20%

Esquerra + centre esquerra

29,6
11,0 7,4

10,3

Pakistan (n=31)

0%
20

13,8

35,2

Xina (n=32)

18,3

62,7

Brasil (n=18)

50,9

8,4

44,9

Resta d'Amrica (n=92)

NS/NC

52,6

11,8 6,2

Argentina (n=22)

14,2%

11,8

18,8

32,7

Colmbia (n=42)

Centre dreta +
dreta:

46,8
68,1

37,7

Bolvia (n=63)

2,4

15,1

38,1

Equador (n=84)
Centre dreta

61,6

18,8
20,0

37,0
77,0

6,1

15,6

39,5
78,5

40%
Centre

60%

80%

Centre dreta + dreta

100%
NS/NC
91

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

CONCLUSIONS

92

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Els ciutadans dorigen estranger entrevistats valoren molt positivament lacollida que els hi ha
donat la societat catalana i el tracte que reben pels ciutadans dorigen i nacionalitat espanyola. De
fet, la majoria tornaria a marxar del seu pas i li agradaria quedar-se a viure aqu.
Tot i que el major vincle sentimental el mantenen amb el seu pas dorigen, la major part tamb
se sent molt o bastant proper a Espanya, a Catalunya i especialment al municipi on viu.
A nivell institucional, valoren tamb fora positivament la gesti dels diferents nivells de govern
(espanyol, catal i especialment municipal) i consideren que sn tractats iguals que els ciutadans
dorigen i nacionalitat espanyola quan es dirigeixen als serveis pblics.
Latur i les qestions relacionades amb leconomia (habitatge, crisi) sn les principals
preocupacions dels entrevistats a nivell personal. En un pla ms institucional shi afegeixen tamb la
inseguretat ciutadana i la poltica dimmigraci.
Pel que fa a la poltica, tot i que la majoria es mostra interessada pel tema, hi ha un ampli desconeixement; de fet, la meitat no sap citar cap partit ni situar-se en leix ideolgic esquerra - dreta. En
qualsevol cas, les seves referncies poltiques se situen ms a nivell espanyol que catal: els
canals dinformaci ms utilitzats sn els espanyols, els lders estatals sn molt ms coneguts que
els autonmics i els partits que ms coneixen i citen tamb sn els dmbit espanyol.

97

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Ara b, sobserven diferncies importants entre els entrevistats en funci de la seva procedncia.
Es pot afirmar que els dorigen americ presenten un nivell dintegraci major que els dels
altres collectius, seguits dels europeus, els africans i, per ltim, els asitics.
Els americans sn els ms propers culturalment a la societat dacollida, fonamentalment a nivell
religis i lingstic, la qual cosa facilita lgicament la integraci. En aquest sentit, sn els que millor
valoren lacollida i el tracte que reben per part de la societat catalana, tot i que alhora sn els ms
exigents, ja que sn els que ms diuen haver-se sentit discriminats des de la seva arribada. Sn
tamb els que ms coneixement tenen de la poltica del nostre pas, tant pel que fa a partits com a
lders i els que tenen una opini ms formada al respecte.
Europeus i africans presenten dades similars pel que fa a valoraci de la seva integraci, per
difereixen quan saborden temes poltics, ja que els primers presenten un nivell de coneixement i
comprensi ms elevat que els segons. Els africans, a ms, sn els que presenten unes condicions
socioeconmiques ms difcils entre tots els entrevistats.
Finalment, els asitics sn els que presenten una menor implicaci en les qestions plantejades,
ja que presenten un menor nivell didentificaci amb la societat dacollida i sn, juntament amb els
africans, els que menys es relacionen amb la poblaci autctona. Per descomptat, sn tamb els ms
allunyats del nostre sistema poltic i institucional.

98

Gabinet dEstudis Socials i Opini Pblica

La percepci de la realitat social i poltica de Catalunya dels ciutadans dorigen estranger. Abril de 2010

Aix, doncs, tot i les diferncies segons la seva procedncia, es pot concloure que la majoria de
ciutadans dorigen estranger est satisfets amb la seva experincia, se senten ben acollits per
la societat catalana i valoren molt positivament el tracte que reben per part de ladministraci.
Pel que fa a lmbit poltic i institucional es constata que el punt de referncia s lespanyol. En canvi,
sobserva un gran desconeixement pel que fa als mbits local i catal.

99