Vous êtes sur la page 1sur 66

SEQUNCIA CARNAVALESCA

Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,


M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

Flauta (C)

Requinta (Eb)

3
bb 2
&b b 4

3
3

24 3

3
3

&b

1 Clarinete (Bb)

&b

3
b 2
4

2 Clarinete (Bb)

&b

b 2
4

&b

b 2
4

3 Clarinete (Bb)

Sax-Soprano (Bb)

3
b 2
&b 4

3
3

24 3

3 Sax-Alto (Eb)

&b

24 3

2 Sax-Tenor (Bb)

&b

b 2 3
4

&b

b 2
4

&b

24 3

4 Sax-Tenor (Bb)

Sax-Bartono (Eb)

1 Trompete (Bb)

3
b 2
&b 4

1 Trombone (C)

2 Trombone (C)

3 Trombone (C)

Bombardino (C)

Tuba (Eb)

# j

# j

b 2 3
4

&b

&b

24 #
J J
J J
J J
J J J J

Mal-me-quer

# j

J J

24 j j j j j j
J J
J
J

j j

24 j j j j j j j j j j
j j

3
3
3 3


3
? b b b 24
b
? b b b 24 3
b
? b b b 24 3
b
? b b b 24 3
b
?b

24

# j

3 Trompete (Bb)

3 Trompa (Eb)

3
3

&b

b 2 3
4

2 Trompa (Eb)

Mal-me-quer

&b

&b

2 Trompete (Bb)

1 Trompa (Eb)

&b

1 Sax-Alto (Eb)

Arr. Manoel Ferreira

3
3
3

J # J J J J J

j j j j j j

j j j j j j

3 n
J
3

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

2
12

bb
&b b

Requinta (Eb)

&b

1 Clarinete (Bb)

&b

2 Clarinete (Bb)

&b

3 Clarinete (Bb)

&b

Sax-Soprano (Bb)

&b

1 Sax-Alto (Eb)

&b

3 Sax-Alto (Eb)

&b

2 Sax-Tenor (Bb)

&b

4 Sax-Tenor (Bb)

&b

Sax-Bartono (Eb)

&b

Flauta (C)

1 Trompete (Bb)

&b

2 Trompete (Bb)

&b

3 Trompete (Bb)

&b

1 Trompa (Eb)

&b

2 Trompa (Eb)

&b

3 Trompa (Eb)

&b

12

1 Trombone (C)

? bb b
b

2 Trombone (C)

? bb b
b

3 Trombone (C)

? bb b
b

Bombardino (C)

? bb b
b

Tuba (Eb)

?b


J


J


J


J


J

j

j

j

J J J J J J J J

# J J J J J J J J J J

j
j
j
j
j j
j
j
j
j
j j j j j j j j

j j j j j j j j j j j j j j j j j j

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica


J

J

J

3
23

bb
&b b

Requinta (Eb)

&b

1 Clarinete (Bb)

&b

2 Clarinete (Bb)

&b

b
j

3 Clarinete (Bb)

&b

Sax-Soprano (Bb)

&b

1 Sax-Alto (Eb)

&b

3 Sax-Alto (Eb)

&b

2 Sax-Tenor (Bb)

&b

b j

4 Sax-Tenor (Bb)

&b

Sax-Bartono (Eb)

&b

Flauta (C)

j #

j #

j #

j #

b j

b
j

b
j

b j

j #
j
# j
j #

j #

1 Trompete (Bb)

&b

2 Trompete (Bb)

&b

3 Trompete (Bb)

&b

1 Trompa (Eb)

&b

J J

J J J J J J J J

2 Trompa (Eb)

&b

# J J

# J J # J J # J J # J J

3 Trompa (Eb)

&b

23

1 Trombone (C)

2 Trombone (C)

3 Trombone (C)

Bombardino (C)

Tuba (Eb)

? bb b
b

? bb b
b

? bb b
b

? bb b
b
?b

J
J
J

j j j j j j j j j j

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica


J

J

4
34

Flauta (C)

&

bbbb

J n

j .

J #

Turma do Funil

Requinta (Eb)

&b

1 Clarinete (Bb)

&b

J #

2 Clarinete (Bb)

&b

J #

3 Clarinete (Bb)

&b

j .

J #

Sax-Soprano (Bb)

&b

j .

j .

J #

j .

J #

1 Sax-Alto (Eb)

&b

3 Sax-Alto (Eb)

&b

j .

J #

2 Sax-Tenor (Bb)

&b

b #

J #

4 Sax-Tenor (Bb)

&b

j .

j .

J #

Sax-Bartono (Eb)

&b

34

bb

1 Trompete (Bb)

&

2 Trompete (Bb)

&b

3 Trompete (Bb)

&b

1 Trompa (Eb)

&b

J J

2 Trompa (Eb)

&b

# J J

3 Trompa (Eb)

&b

1 Trombone (C)

J
J
J

>
J

>
J

>

>
J J J J # J J
# J J # J J

>
J
>
J
>

J
>
J

j
j j

>
>

j j j j j j j j j
>
>
>

>

? bb b
J
J

J
b

J

2 Trombone (C)

? bb b
b

3 Trombone (C)

? bb b
b

Bombardino (C)

? bb b
b

Tuba (Eb)

?b

>
J

>
J

>
J

>
J

>
J

>
J

>
J
>
J

j
.

j
#

>

>


>

Turma do Funil

J J J J J J J J J J J J

j
j
j
j # J J j j j j j j

j j j j j j j j j j j j
>

>

>

>

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica


J
j

J

5
bb
&b b

n J .
J

>
J

# J .
J

>
J

# # n

>
J

bb

# J .
J

n # n b
bb

>
J

j
# J .

j>

nb

j>

>
J

j
# J .

# J .
J

j

>

n # J .

45

Flauta (C)

Requinta (Eb)

&b

1 Clarinete (Bb)

&

2 Clarinete (Bb)

&b

3 Clarinete (Bb)

&b

Sax-Soprano (Bb)

&b

1 Sax-Alto (Eb)

&b

3 Sax-Alto (Eb)

&b

#.

2 Sax-Tenor (Bb)

&b

4 Sax-Tenor (Bb)

&b

Sax-Bartono (Eb)

&b

j
# J .

j
# J .
j
j
# .

>
J

>

j

>

>

2 Trompete (Bb)

&b

j .

>

3 Trompete (Bb)

&b


>

1 Trompa (Eb)

J J

J J


>

&b

#
>

2 Trompa (Eb)

&b

j
j
j
j
j
j j # J # J J j j # J J

# J J

3 Trompa (Eb)

&b

1 Trombone (C)

J J J J J J

>


>

j j j j j j j j j j j j j j j j
>
>

>
n

? bb b

2 Trombone (C)

? bb b
b

3 Trombone (C)

? bb b
b

Bombardino (C)

? bb b
b

Tuba (Eb)

J J

?b

>

>

>

>

>

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

nb

>
J

# # n

>

nb

n
j
# # b
>

n
j
# # b
>

J J J J

>

j

>

>
J

&b

.

J

# # n
b

j
n
>

1 Trompete (Bb)

45

>
J

# #
J >

# #

J .

>
J

>

>
J

n
j
> # #
>
J
>

nb

nb

j j

>
>
J

j j

>
j j
>
>
J J
>
J

>
J

>
J
>
J

J .

nb

n
n
nb b b
nb b b
nb b b
nb b b
n

6
b
&b b J

Ressaca

55

Flauta (C)

Requinta (Eb)

&

1 Clarinete (Bb)

&b

2 Clarinete (Bb)

&b

#
J

3 Clarinete (Bb)

&b

Sax-Soprano (Bb)

&b

1 Sax-Alto (Eb)

&

3 Sax-Alto (Eb)

&

2 Sax-Tenor (Bb)

&b

4 Sax-Tenor (Bb)

&b

Sax-Bartono (Eb)

&

55

1 Trompete (Bb)

&b

2 Trompete (Bb)

&b

3 Trompete (Bb)

&b

#

#

Ressaca

. b .
J

. b .
J

. b .
J

>

J # J # J J

J # J # J J
>

J # J # J J
>

Bombardino (C)

? b
bb

. b .
J

Tuba (Eb)

n n J >

J
J
J
n n >
J
J J
J


>

j j
.
>
>


>
>

J

. b .
J

>


>

&

? bb

3 Trompa (Eb)

3 Trombone (C)

>
J J >.


J J


J J

n n J >
J
J
J

J J J J

>

n n J >
J
J
J

>

j j j j # j j # j j

> > .
J J

&

. b .
J

2 Trompa (Eb)

# n .
J
J

? bb

j
J # n .

J J

2 Trombone (C)

# n .

J J

n b .

J J

J J

J J J J

1 Trombone (C)

n b .

J J

n b .

J J

J n b .
J

. b .
J

n b .

J J

# n .
J
J

&

n b .

J J

1 Trompa (Eb)

? bb

n b .
J
J

> > .
J J
> >.
J J
>
> .
J J
> >.
J J

J J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

> .
> .
> .

>.

>
J

.
>

>

.
>
> .

>
J

> .

nego bebo ai
n n n Tem

nb

Flauta (C)

&

n
bbb

Requinta (Eb)

&

#
# J # #

1 Clarinete (Bb)

& b n

2 Clarinete (Bb)

& b n

#
n # n
J

3 Clarinete (Bb)

& b n

Sax-Soprano (Bb)

& b n

#
n # n
J

1 Sax-Alto (Eb)

&

#
# J # #

3 Sax-Alto (Eb)

&

2 Sax-Tenor (Bb)

&b

4 Sax-Tenor (Bb)

& b n

Sax-Bartono (Eb)

&

66

1 Trompete (Bb)

&b

2 Trompete (Bb)

&b

# 3

# 3

3 Trompete (Bb)

&b

# 3

# 3

1 Trompa (Eb)

&

2 Trompa (Eb)

&

3 Trompa (Eb)

&

n 3

n 3

n 3

n 3

n 3

n 3

n 3

n 3

1 Trombone (C)

? bb

2 Trombone (C)

? bb

3 Trombone (C)

? bb

Bombardino (C)

? b
bb

Tuba (Eb)

b
b

# 3

# 3

66

j

>

#
n # n
J

#
n # n
J

#
# J # #

#
n # n
J

#
# J # #

#
n # n
J

>
n
J

n#

Tem nego bebo ai

n#

n#

##

##

##

>
n
J

j

>

>
n
J

j

>

>
J
>
J
>
J
>
J

n >
J

J J J J J J J J

> >
# j
>
j #
> > >
j
> > >

J J J J
J J
J J

j j j j j j j j

n >
J

nnb

n >
J

nnb

n >
J

nnb

nnb

##

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

>
> > #
J
>
> >
#
J
> > >
#
J
>
> >
#
J

8
&b
77

Flauta (C)

Requinta (Eb)

&

1 Clarinete (Bb)

&

2 Clarinete (Bb)

&

3 Clarinete (Bb)

&

Sax-Soprano (Bb)

&

1 Sax-Alto (Eb)

3 Sax-Alto (Eb)

&


> n >J
J
J

>
J

>
J

n >
J

>
J

>
J

>
J


> >
J
J
J

>
J

>
J

j # > >J
J

>
J

>
J


j j
J
#
J > >
>

>

j .

j j j >
J
> >


> >
J
n J
J

##

.

J

j .

j .

> >
n J

> n >
J

> >
# J

> >
J

>
J


J >

n J

j j
n

j j

n > >J

> >
J

>
J

> >
J

> >
J

>
J

> >
b J

> b >
J

>
J

#
& #

#
& #

#
& #

?b

?b

2 Trombone (C)

?b

? ##

.

J

>

1 Trombone (C)

j j j
J
> >
>

>
J

n >
J

?b

.

J

>
J


# > >
J
J
J

>
J

&

>

> J
J
J

>
J

3 Trompete (Bb)


> >
J
J
J

.

J

&

>
J

2 Trompete (Bb)

>
J

&

>

J
> J
J

#
& #
77

1 Trompete (Bb)

Tuba (Eb)

Sax-Bartono (Eb)

Bombardino (C)

&

3 Trombone (C)

4 Sax-Tenor (Bb)

3 Trompa (Eb)

&

2 Trompa (Eb)

##

#
& #

2 Sax-Tenor (Bb)

1 Trompa (Eb)

>
J
>
J

>
J
>
J
>
J
>
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

j j
> > > >

n > >J

> >
J

>
J

>

>
J

9
b b b .
bb .
&b

#
n

& # n n n ..

Estrela do Mar

88

Flauta (C)

Requinta (Eb)

# n n n .
b .

&

2 Clarinete (Bb)

&

3 Clarinete (Bb)

&

# n n n .
b .

Sax-Soprano (Bb)

&

nb .
.

#
n

& # n n n ..

#
n

& # n n n ..

1 Sax-Alto (Eb)

3 Sax-Alto (Eb)

#.

#.

nb .
.

#
n

& # n n n ..

n n

Estrela do Mar

nb .
.

2 Trompete (Bb)

&

#
J

nb .
.

3 Trompete (Bb)

&

# j

nb .
.

#
& # J

#
& # J

nn .
. J J

nn . j j
.

? b J

nn . j j
.

b b b ..

?b
J

b b b ..

?b
J

? b J

b b b ..

? ##

b b b ..

Tuba (Eb)

n n

#
J

Bombardino (C)

&

3 Trombone (C)

nb .
.

88

2 Trombone (C)

1 Trompete (Bb)

1 Trombone (C)

&

3 Trompa (Eb)

4 Sax-Tenor (Bb)

2 Trompa (Eb)

&

1 Trompa (Eb)

2 Sax-Tenor (Bb)

Sax-Bartono (Eb)

# n n n .
b .

1 Clarinete (Bb)

n n

# j
& #

n n ..

> >
J
> >

> > > > J

> > > > J

J J J J

# J J # J J

j j j j


> > > >
J


> > > >
J

> > > >
J

> > > >
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

10
99

Flauta (C)

Requinta (Eb)

&

bbb

&

1.

1.

&b

1.

1 Clarinete (Bb)

1.

2 Clarinete (Bb)

3 Clarinete (Bb)

1 Sax-Alto (Eb)

3 Sax-Alto (Eb)

Sax-Bartono (Eb)

2 Trompete (Bb)

3 Trompete (Bb)

1 Trompa (Eb)

2 Trompa (Eb)

3 Trompa (Eb)

1 Trombone (C)

2 Trombone (C)

3 Trombone (C)

Bombardino (C)

Tuba (Eb)

&b
&b
&
&

1.

1.


&b
&b
&

1.

&b
&b

1.

&b

1.

&
&
&

1.

? bb
b

? b
bb
?

J ##

#
J n

j ..

#
J #

j ..
2.

#
J #

2.

#
J n

J J
J J

j j j j

2.

..
J
2.

..
J

2.

..
J

j ..

2.

j .. #

2.

j ..

j ..
2.

#
#
#
#

j
j
# J
j
j
j
j
j j
#

J J

J
J
# j j

n J J
J


J
J J

J J J

1.

1.

#
J n
#
J n

#
J n

#
j #

.. j # #

# # J n #

.. j # #

#
J n

..

2.

..

2.

#
# # J #

..

2.

n
.. J

#
J n

2.

.. j # # #
J n#

n J
J
J

2.

1.

j ..

1.

? bb
b

2.

1.

? bb
b

J J J J
1.

1.

J nnb

2.

.
J
.

J
1.

99

1 Trompete (Bb)

1.

1.

4 Sax-Tenor (Bb)

1.

2 Sax-Tenor (Bb)

&b

1.

Sax-Soprano (Bb)

2.

2.

2.

n
.. J
2.

n
.. J
2.

n
.. J
2.

2.

..

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

##
J

j #
#

n n
J nb
n
n

n n J

J n
nb

nnb


J nnb

##

11

#
& #

Cordo dos puxa saco

&b
110

Flauta (C)

Requinta (Eb)

1 Clarinete (Bb)

&

2 Clarinete (Bb)

&

3 Clarinete (Bb)

&

Sax-Soprano (Bb)

&

1 Sax-Alto (Eb)

3 Sax-Alto (Eb)

#
& #

#
& #

2 Sax-Tenor (Bb)

&

4 Sax-Tenor (Bb)

&

#
& #

Sax-Bartono (Eb)

Cordo dos puxa saco

>
. R b J

#
& #

#
& #

j
j
j
j j j

#
& #

j j j j j j

?b

b >

. R
J

1 Trombone (C)

2 Trombone (C)

?b


>
. R J

3 Trombone (C)

?b


>
. R J

Bombardino (C)

?b

? ##

110

1 Trompete (Bb)

&

2 Trompete (Bb)

&

3 Trompete (Bb)

&

1 Trompa (Eb)

2 Trompa (Eb)

3 Trompa (Eb)

Tuba (Eb)

#
#

>
. J
R
. r J
>

J J J J J J


>
. R J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

12
&b

#
& #

121

Flauta (C)

Requinta (Eb)

1 Clarinete (Bb)

&

2 Clarinete (Bb)

&

3 Clarinete (Bb)

&

Sax-Soprano (Bb)

&

1 Sax-Alto (Eb)

3 Sax-Alto (Eb)

#
#
#
#

##

##

###

###

###

As Pastorinhas

##

##

##

##

###

#
& #

2 Sax-Tenor (Bb)

&

4 Sax-Tenor (Bb)

&

Sax-Bartono (Eb)

#
& #

#
& #

As Pastorinhas

#
j
& .

##

2 Trompete (Bb)

&

##

3 Trompete (Bb)

&

##

# .

121

1 Trompete (Bb)

1 Trompa (Eb)

2 Trompa (Eb)

3 Trompa (Eb)

1 Trombone (C)

2 Trombone (C)

3 Trombone (C)

Bombardino (C)

Tuba (Eb)

#
. j
#
. j

#
& #

###

#
& #

###

#
& #

###

# .

###

? b .
J
? b .
J
? b .
J
? b .
J
? ##

J
J J
j j j
# j j j

J J J J J J
j j j j J J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

j j j j # j j

13
3

132

Flauta (C)

Requinta (Eb)

1 Clarinete (Bb)

2 Clarinete (Bb)

3 Clarinete (Bb)

Sax-Soprano (Bb)

1 Sax-Alto (Eb)

3 Sax-Alto (Eb)

2 Sax-Tenor (Bb)

4 Sax-Tenor (Bb)

Sax-Bartono (Eb)

&

3
##
& #

&
&

2 Trompete (Bb)

3 Trompete (Bb)

1 Trompa (Eb)

2 Trompa (Eb)

3 Trompa (Eb)

1 Trombone (C)

2 Trombone (C)

3 Trombone (C)

Bombardino (C)

Tuba (Eb)

# # 3

&

# # 3

&

##

3
##
& #
3
##
& #

&

##

&

##

3
#

3
#

3
#

3
#

3
#
3
#

#
3

#
3

3
##
& #

#
3
#

&

##

#
& #

&
&
&
?
?
?
?

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

# J

# J

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

# J

Tempo

Tempo

###
###

#
3

&

###

# 3
3

# 3

##

132

1 Trompete (Bb)

# # 3

3
#

Tempo

? ###

# 3

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

>

>

>

>


J

J

J

J

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

14

##
& #

#
& #

#
& #

# #

# #

143

Flauta (C)

Requinta (Eb)

1 Clarinete (Bb)

2 Clarinete (Bb)

3 Clarinete (Bb)

Sax-Soprano (Bb)

1 Sax-Alto (Eb)

3 Sax-Alto (Eb)

2 Sax-Tenor (Bb)

4 Sax-Tenor (Bb)

Sax-Bartono (Eb)

&

3
#
& #
3
#
& #
3
##
& #
3
##
& #
3
#
& #
3
#
& #

2 Trompete (Bb)

3 Trompete (Bb)

1 Trompa (Eb)

2 Trompa (Eb)

3 Trompa (Eb)

1 Trombone (C)

2 Trombone (C)

3 Trombone (C)

Bombardino (C)

Tuba (Eb)

3
# #

# 3

# #

# #

#
& #

3 #

#
& #

3 #

#
& #

3 #

##
& #
##
& #
##
& #

#
#
#

#
3

#
3

3 #

3 #

3 #

? ###

# # 3

# 3

3
# #

3
##
& #
143

1 Trompete (Bb)

3 #

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

#
#
#
#

#
3

15

##
& #

#
& #

##
& #

#
& #

#
& #

#
& #

154

Flauta (C)

Requinta (Eb)

1 Clarinete (Bb)

2 Clarinete (Bb)

3 Clarinete (Bb)

Sax-Soprano (Bb)

1 Sax-Alto (Eb)

3 Sax-Alto (Eb)

2 Sax-Tenor (Bb)

4 Sax-Tenor (Bb)

Sax-Bartono (Eb)

&

#
& #
#
& #
#
& #
##
& #

#
& #
##
& #
#
& #
154

1 Trompete (Bb)

2 Trompete (Bb)

3 Trompete (Bb)

1 Trompa (Eb)

2 Trompa (Eb)

3 Trompa (Eb)

1 Trombone (C)

2 Trombone (C)

3 Trombone (C)

Bombardino (C)

Tuba (Eb)

##
& #
##
& #
##
& #

? ###

bbb
%
nn
n

%
nnb
%
nnb
%
nnb
%
nnb
%
nn
n

nnn

%
nnb
%
n
nb
%

nnn

%
nnb
%
n
nb
%
nnb
n
%
nnn

%
nnn

%
nnn

%

bbb
%


bbb
%

b
bbb
%

bbb
%

nnn
J

. n

> > >. . n
n

Ai Se Eu Tivesse

. #
. #
. #
. #

> > >. . #
#
> > >

. . #
#
> > >

. . #
#

. . #
#
> > >

> > >. . #
#
. #
> > >

. . #
#

. #

. #
. #

. > > > .


#
> > >

. .
#


. . #
#
> > >
. #
> > >
. .
#
#

. #

Ai Se Eu Tivesse

. #
. #
. #

J

J
j

> > >. . #
#
> > >

. . #
#
> > >

. . #
#

J

j
#

> > >


J
j

> > >

j
> > >
. n
> > >

. . n
n
. n
. n
. n

> > >

. . n
n
> > >

. . n
n
> > >

. . n
n

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

16
b
&b b J
f


& J
f
j
&b
f

& b j
f

& b j
f
j
&b
f


& J
f

& J
f

& b J
f
j
&b
f
164

Flauta (C)

Requinta (Eb)

1 Clarinete (Bb)

2 Clarinete (Bb)

3 Clarinete (Bb)

Sax-Soprano (Bb)

1 Sax-Alto (Eb)

3 Sax-Alto (Eb)

2 Sax-Tenor (Bb)

4 Sax-Tenor (Bb)

Sax-Bartono (Eb)

&

2 Trompete (Bb)

3 Trompete (Bb)

1 Trompa (Eb)

2 Trompa (Eb)

3 Trompa (Eb)

1 Trombone (C)

2 Trombone (C)

3 Trombone (C)

Bombardino (C)

Tuba (Eb)

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

j

f

&b
f
164

1 Trompete (Bb)

&b
f
&b
f
&
&

? bb
b
f

? b

bb
f
?

.
J

.
J

.j

j
.

.j

.
J

J.
.j
.
J

.
J

.
J

.
J

? bb
b
f

j
&
f
? bb
b
f

.
J

J
f

J
f

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

j
.

.
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

. #
J .


J .

#
J ..


J .

#
J ..


J .

.. J J J J

..
J J
J J

.. # j j j j

n
J ..


J .

n
J ..


J .

n
J ..


J .

n
J ..


J .

..

17
bbb

&

1 Clarinete (Bb)

&b

2 Clarinete (Bb)

&b

3 Clarinete (Bb)

&b

# b

# b

# b

# b

175

Flauta (C)

Requinta (Eb)

Sax-Soprano (Bb)

1 Sax-Alto (Eb)

&

&b

&

.
3

.
3

2 Sax-Tenor (Bb)

&b

4 Sax-Tenor (Bb)

&b

Sax-Bartono (Eb)

&

3 Sax-Alto (Eb)

&

.
3

1 Trompete (Bb)


& b J #

2 Trompete (Bb)


& b J #

3 Trompete (Bb)


& b J #

175

#
J

#
#

.
J
.
J

#
J

#
J

j
.
.
J

.
J
.
J
j
.
.
J

n .
J

# .
J

# .
J

# .
J

# .
J

# .
J
# .
J

# .
J

# .
J

# .
J

.
J

.
J

.j

.j

j
.

j
.

.
J

.
J

1 Trompa (Eb)

&

J J

2 Trompa (Eb)

&

J
J

.j

3 Trompa (Eb)

&

# j

j
.

.j

.
J

j
.

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

J.

J.

1 Trombone (C)

2 Trombone (C)

3 Trombone (C)

Bombardino (C)

Tuba (Eb)

j # j


? b b J n
b


? b J n
bb


? b b J n
b

? b b J n
b

n
J

n
J

n
J

n
J

.j

.
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

J.

.
J

j
# .

.
J

>
> >>
# J

>>
>
j n # #
>
j
>
> >>

J.
.j

n > > > >


J

> > n > n >


J n

>
> >>

J

n .
J

18
1. >
bb b J
&

>
J

&

>
J

>
J

&b

>
J

>
J

&b


J
>

186

Flauta (C)

1.

Requinta (Eb)

1 Clarinete (Bb)

2 Clarinete (Bb)

3 Clarinete (Bb)

Sax-Soprano (Bb)

&b
&b

1.

1.

1.

J
>
>
J
1.

>
J
1.

1 Sax-Alto (Eb)

&

3 Sax-Alto (Eb)

2 Sax-Tenor (Bb)

4 Sax-Tenor (Bb)

&b

>
J

>
J

&b


J
>

1.

>
J

1.

1.

Sax-Bartono (Eb)

&
&b
186

1 Trompete (Bb)

2 Trompete (Bb)

3 Trompete (Bb)

&b
&b


J >
1.

1.

1.

1.

1 Trompa (Eb)

&

1.

2 Trompa (Eb)

&

1.

3 Trompa (Eb)

&

1.

1 Trombone (C)

? bb
b

1.

2 Trombone (C)

? bb
b

1.

3 Trombone (C)

? bb
b

>
? b J
bb
1.

Bombardino (C)

Tuba (Eb)

&

1.


J
1.

j
J
J

>
J

.. J
>
.. J
>
.. J >
>
.. J
2.

>
.. J

.. J >

2.

2.

2.

.. J
>
2.

..
J >

.. >
J
2.

2.

..
J
>
2.

..
J
>

>

J ..
2.

.. J
2.

Ao % &

n #

Ao % &

n #

Ao % &


n #

Ao % &

n #

Ao % &

Ao % &

Ao % &

#
#

# #

Ao % &

>
J

n #

Ao % &

Ao % &

n #

Ao % &

n #

Ao % &


n #

Ao % &

Ao % &

Ao % &

Ao % &

Ao % &

Ao % &

Ao % &

Ao % &

Ao % &

>

>
J

>
j
>

>
J

2.

n #

>
J ..

J .. >

Ao % &

>
J

>
>

..

2.

>
J

>
>
J

2.

>
J

>
J

J ..

>
J

.. >
2.

j
>

>
J

..

2.

>

>

2.

>
J

.. J >

2.

#
#

2.

>
J

j

>

>
.. J

2.

>
J

>
J

n
n

2.

j
>

2.

>
J

>
J

j

>

>
J

>
.. J
2.

>
J
>
J

# #

n n
n n

n n

n
n

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

U
J
U
J

U
J

U
J
U
J
U
J
U
J

U
j
J

U
j J

j j

j
j
u

U
J
U
J
U
J
U
J

j
u
U
J
U
J
U
J
U
J

U
J J

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

Flauta (C)

Arr. Manoel Ferreira

3
bb b b 2
&
4

&
41

&

bbbb

bb b b

Mal-me-quer

29

b b .
b
& b

n J .

b b b J >
b
&

> n # n b
bb J
J

b
& b b n

59


n
bb b
&
b b n J n
b
&

&b

Estrela do Mar

bb .
b
.
&
b
&bb

>
J

1.

n b.
J

J
n

nnb

90

96

> >
J J

>
b
b

Tem nego bebo ai

71

65

84

Ressaca

53

&b

Turma do Funil

47

77

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

bbb

Sequncia Carnavalesca - Flauta (C)

bb .
b
.
&
&b
113

&b
121

129

135

&
&
141

&
159

&
165

&

bbb

n .
J

bbb

. n

Ai Se Eu Tivesse

n
b

> n n

3 #


..

>
.. J

2.

nnb

> > > . n

bbb

b
&bb
188

#
3

b n
b
& b
&

171

182

Cordo dos puxa saco

As Pastorinhas

13

bbb

2.

105

.
n


J
f

>
J

1.

>
J

U
J
Ao % &
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

Requinta (Eb)

Arr. Manoel Ferreira

3
2
b
& 4

&b

b
&

Mal-me-quer

29

.
&b
47

>
b
& J
53

# J .

> # #
J

&

&
#
& J #

##

##
&
## .

96

&

1.

# n.

> >
J J

>
n n
J

>
J

Estrela do Mar

.
.
&
90

Tem nego bebo ai

77

&

65

71

Ressaca

59

j
.

n J

Turma do Funil

41

84

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

nn

j
..

Sequncia Carnavalesca - Requinta (Eb)


106

2.

&
114

&

##

#
& #
&
136

&

###
###

#
3

###
&

154

160

&

&
& ..
#
& J
184

>
J

&

>
J

13


J
f

% Ai Se Eu Tivesse
n n . #
> > >

n
. #

#
b

###

As Pastorinhas

173

2.

##

. #

166

189

124

130

Cordo dos puxa saco

# #

>
J

>
J

1.

Ao % &

j J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

..

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

1 Clarinete (Bb)
3

bb 2
& 4

&b
8

b
&b
15

b
&b
22

b
&b
29

36

&
43

&

bb

Arr. Manoel Ferreira

Mal-me-quer

& b b.

&

j #

# J .
J

> # # n
b J
J

Ressaca


n
J

J n
J

#
b

n
&

J #
78

Tem nego bebo ai

71

Turma do Funil

>
bb
J
&

64

50

&b

3
3
3

bb

57

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

Sequncia Carnavalesca - 1 Clarinete (Bb)

> >
J J

# >
& J
86

>
n n
n

J
b ..

&b

93

1.

&b
100

&b
#
&

132

&
139

&

##

#
J n

##

##

Cordo dos puxa saco


..
J

As Pastorinhas

&
124

2.

107

114

Estrela do Mar

11

# 3

% Ai Se Eu Tivesse
> > > . #
## nn . #

&
. #
156


j


f

170


..
&b
#

& b #

# b
6

&b

163

182

>
b
& J
2.

189

>
J

n #

# .
J

Ao % &

>
J

1.

>
J

j J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

..

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

2 Clarinete (Bb)

Arr. Manoel Ferreira

b 2
&b 4
3

Mal-me-quer

b
&b

b
&b

15

b
&b
22

b
&b
29

b
&b
36

b
&b

& b b.

&

j
# J .

> n #
b J
J

Ressaca


n
J

J n
J

#
b

n
&

J #
78

Tem nego bebo ai

71

j #

j .

j >
b
b


&

64

Turma do Funil

50

&b

43

57

3
3

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

Sequncia Carnavalesca - 2 Clarinete (Bb)

> n n n
b ..
J

# > n > n >


J J
& J
86

&b

93

1.

&b
100

&b

#
&

&
124

132

&
139

&

##


..
J

#
J n

##

11


j

&b

f

170


..
&b
#
&b
2.

&b J
>
189

# .
J

j
n #
>

% Ai Se Eu Tivesse
> > > . #
## nn . #
b

&
. #
163

156

182

Cordo dos puxa saco

3
#

# # 3

As Pastorinhas

2.

107

114

Estrela do Mar

# b
6

j
J
> >

j J
Ao % &

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

..

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

3 Clarinete (Bb)

Arr. Manoel Ferreira

b 2
&b 4
3

Mal-me-quer

b
& b # j

b
&b

15

b
&b
29

&

bb

b
&b

&

&b
& b b.
64

&
78

j
# J .

>
n b J
J

Ressaca


n
J

J n
J

& b n J #
71

j #

j .

j >

57

Turma do Funil

b
&b
bb

43

50

36

22

n#

Tem nego bebo ai

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

Sequncia Carnavalesca - 3 Clarinete (Bb)

# # >
& J

> n n n .
b .
J

Estrela do Mar

> >
J J

86


&b

93

1.

&b
100

&b

107

#
&

114

#
&
124

As Pastorinhas

# # 3
&
132

139

&
146

&

##
##

..
J

2.

#
3

#
# #
3

Tempo

J n #

Cordo dos puxa saco

3
#

#.

##

% Ai Se Eu Tivesse
##
nnb . #

&

. # > > >


160


& b .

167
6.
b

.
&

#
#
179
b

.
&


J
153

1.

j
& b J
> >
186

2.

.. J j n #
> >

j
Ao % &
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

Sax-Soprano (Bb)
3
3

b 2

b
& 4
b
&b
8

b
&b
15

b
&b

29

&

bb

b
&b
36

b
&b
43

3
3
3

Turma do Funil

j .

j #

j
# J .

j
j
n j
b
& b # # b
> >

Ressaca

50

&b
57

& b b.
64


n
J

J n
J

#
b

n
&

J #
#

&
78

#
&
85

Tem nego bebo ai

71

22

Mal-me-quer

Arr. Manoel Ferreira

j
>

j j >

>

>
J

j
.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

nb

Estrela do Mar

& b ..
90

Sequncia Carnavalesca - Sax-Soprano (B b)

&b
1.

98

2.

&b
106

#
&
114

#
&
130

&
138

&

##

##

As Pastorinhas

##

##

Cordo dos puxa saco

Tempo

j ..

122

J n #

#
&


# #
% Ai Se Eu Tivesse
155
> > > . #
##
nnb . #

&
. #
146


f
169


..

& b

&b

&b

162

176

&b
183

>
b
& J
2.

189

>
J

# .
J

n #

# b
>
J
1.

Ao % &

>
J

U
j J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

..

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

1 Sax-Alto (Eb)

Arr. Manoel Ferreira

3
3
3


& 4


3
3
Mal-me-quer
8

J
J
&b

&b
15

&b
22

&b
29

Turma do Funil

&b
36

b
&

j .

43

>

b
&
J
50

&
57

64

&

n.

78

&

Tem nego bebo ai

##

#
& #
85

>

J

>
J

>
J

# J .

Ressaca
> # #

n J
J

# # ##

& J
71

j
#

J #
J

>
J

.

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

J
nn

Sequncia Carnavalesca - 1 Sax-Alto (E b)

Estrela do Mar

.
.
&

90

&
1.

98

106

&
114

&
122

&
130

&

2.

###

As Pastorinhas

###
&

###

Tempo

3 #

138

j ..

Cordo dos puxa saco

# .

#
J
#

##
##

3
3
# 3
# # # 3

&
% Ai Se Eu Tivesse
.
155
> > > . #
### n nnn # .

#
&
146
J
&
f

169..
&
162

&
&
189

&

>
J
2.

>
J

176

183

# .
J

#
#

>
J

1.

Ao % &

>
J


j J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

..

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

3 Sax-Alto (Eb)

Arr. Manoel Ferreira

2 3 3
b
& 4

&b

&b

15

&b

&b

&b

36

b
&

43

#
3

#.

n # J .
J

j
j
# # #
n

&b
J> >

Ressaca

50

&
57

64

&

n.

Tem nego bebo ai

# # ##

& J
71

78

&

##

#
& #
85

>

J

n >
J

n >
J

#
J
J

>
J

Turma do Funil

j .

22

29

Mal-me-quer

.

J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

J
nn

Estrela do Mar

.
.
&
90

Sequncia Carnavalesca - 3 Sax-Alto (E b)


& #
1.

98

2.

&
106

Cordo dos puxa saco

114

122

&
130

&

##

###

###
&

As Pastorinhas

###

j ..

Tempo

3
3

138

#
J
#

##
&

3
# 3

# # # 3
#

&
%
Ai Se Eu Tivesse
.

155

> > > .


###
nnn # .

#
&
146


&
J
f

169

#
..

&


#
176
.

&
162

183

&

>
&J
189

2.

# .
J

>
J

# #

>
J

1.

Ao % &

>
J

U
j

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

..

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

2 Sax-Tenor (Bb)

Arr. Manoel Ferreira


b 2 3 3
b

& 4

&

bb

b
&b
15

b
&b

# j

Mal-me-quer

#
b

&
#
&

bb

j .

b
&b

b # # >
b
&
J
50

&b
& b b.
64

#
b

n
&

J #
78

#

&
71

Tem nego bebo ai

#
&
85

j # >

>
J

>
J

#
# j
3

Turma do Funil

43

57

29

36

22

J .

Ressaca
>
n
b J
J

J n
J

>
J

j
.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

nb

Sequncia Carnavalesca - 2 Sax-Tenor (Bb)

Estrela do Mar

& b ..
90

&
1.

98

2.

& b #
106

#

&
#
&
130

&
138

&

##

##

##

As Pastorinhas

##

..
j

#
J n
Cordo dos puxa saco

114

122

Tempo

3
3


&


# # #
%
Ai Se Eu Tivesse
155
> > > .
## b nnb . #

&
#
146


&b
J
f

169

..
b

&
#
162

&b
176

&b

>
b
& J
2.

183

189

>
J

# .
J

n #

# b
>
J
1.

Ao % &

>
J

j J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

..

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

4 Sax-Tenor (Bb)

Arr. Manoel Ferreira


b 2
b

& 4

#
3

b
&b
8

b
&b
b
&b

Mal-me-quer

j
#

15

b
&b
29

b
&b

j #

j .

b
&b
43

j
# J .

j
j
n j
b
& b # # b
> >

Ressaca

50

&b
57

& b b.
64


n
J

& b n J #
71

&
78

n#

Tem nego bebo ai

#
&
85

j
>

j j

>
>

Turma do Funil

36

22

J n
J

j
.

j
n
>

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

nb

Estrela do Mar

& b ..
90

Sequncia Carnavalesca - 4 Sax-Tenor (Bb)

&b
1.

98

2.

&b
106

#

&
#
&
130

&
138

&

##

Cordo dos puxa saco

##

As Pastorinhas

#
3

##
##

..
j

#
J n

114

122

Tempo

3
3


&


# # #
% Ai Se Eu Tivesse
155
##
nnb . #

&
. # > > >
162

j&b
f
169

..


&b
#
146

&b
176

&b

183

2.

&b J
>
189

>
J

# .
J

n #

# b
1.


J
>

Ao % &

>
J

j j

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

..

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

Sax-Bartono (Eb)

Arr. Manoel Ferreira

3
3
2

b
& 4

Mal-me-quer

&b

&b

15

&b
22

&b
29

&b
36

&b

j
#

j
.

Turma do Funil

43

j
#

j
j

#
.

& b j j # n j
#
> >
50

&
57

J #

64

& n.

# # ##

& J
Tem nego bebo ai

71

78

&

##

#
& #
85

#
J >

j j

>
>

Ressaca

J #

.

J

j
n
>

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

nn

Estrela do Mar

.
.
&
90

1.

98

106

2.

&
114

&
122

&
130

&

##
##

###

###
&

As Pastorinhas

j ..

###

138

j # #

Cordo dos puxa saco

&

#
3

Tempo

#
###
3
#


&

% Ai Se Eu Tivesse
155
> > > .
n n n .#
###

. #
#
& n
3

146


& #

f

170
.
3

..

& #


162

178

&

# b


&J
> >
1.

186

.. j
J> >
2.

#
#

j
# .

j j

u
Ao % &

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

1 Trompete (Bb)
3

bb 2
& 4

b
&b
8

b
&b

15

b
&b

b
& b #
29

b
&b
36

b
&b

b
& b J
>
b
& J
61

&
79

&b
93

>

>

>

> >
# j
>

nb .
.

>
J

J # J # J

Tem nego bebo ai

>
J

>
J J

.

J

Turma do Funil

>

. b .
J

j n >

> J

> n > > n >

J J
&
86

3
3
3

Ressaca

> > .
J J

& b #
69

> >
J J

nb

54

45

Mal-me-quer

22

Arr. Manoel Ferreira

Estrela do Mar

> >

> >
Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica

# 3

Sequncia Carnavalesca - 1 Trompete (B b)

j # j

J
&
#
J
1.

100

# J n #

b
&
#

& J
# j
&
##

##

As Pastorinhas

##

J
&

Tempo

##
&

&

139

146

##
#
&
3

153

. #
b
&
160

&b
167


& b J #
.

b
&
J
2.

&b
189

>

.
J

175

182

.
J

>
J

>
. R b

3 #

% Ai Se Eu Tivesse
> > >
nnb . #

. #

#
J

> > >


>
# J

n #

124

132

Cordo dos puxa saco

108

117

.. j # #
2.

Ao % &

1.

.. #
J


J .

.
J

.
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

..
J

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

2 Trompete (Bb)

Arr. Manoel Ferreira

3
3
bb 2
& 4

b
&b
8

b
&b
15

b
&b

Mal-me-quer

22

b
& b #
29

b
&b
36

b
&b

b
& b J

nb

54

&b J
>
61

>
J J > .

& b #
69

&
79

# # >
&
&b
93


>

>

>

j #
> >>

Estrela do Mar

nb .
.

>

J # J # J

Tem nego bebo ai

>
J

>
J J

j .

>

Turma do Funil

3
3
3

. b .
J

j n >

> J

> > >


J J

86

>
>
J J

Ressaca

45

> > > >


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica

# 3

Sequncia Carnavalesca - 2 Trompete (B b)

j
j

&
#
J

1.

100

&b
108

# # J n #

# j
&
##

##

##

J
&

##
&

139

146

##
#
&
3

153

. #
&b
160

&b
167

j
& b .
182

2.

&b

>

.j

.
J


& b J #
175

189

>
.
R

Tempo

3 #

% Ai Se Eu Tivesse
nnb . #

> > >


. #

#
J

> >
>
j n # #
>

j
n #
>

As Pastorinhas

&

124

132

Cordo dos puxa saco

& J
117

.. j # #
2.

.. #
J


J
1.

.
J


J .

.
J

.
J

Ao % &

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

..
J

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

3 Trompete (Bb)

Arr. Manoel Ferreira

b 2 3 3
b
& 4

b
& b # j
8

b
&b
15

b
&b

Mal-me-quer

22

b
& b #
29

b
&b
b
&b

b j
&b

&b J
>
61

&
79

Ressaca

j j
.
>
>

& b #
69

nb

54

#
>

&b
93

j n >

> J

j
.


>


J >

j
> >
>

Estrela do Mar

nb .
.

j
> >

J # J # J

Tem nego bebo ai

. b .
J


>

Turma do Funil

j j
j j

&

> > > > >


86

>
>

J J

36

45

> > > >


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica

# 3

Sequncia Carnavalesca - 3 Trompete (E b)

&
#

J
#
1.

100

&b
108

#
J n

# j
&
#
& #

132

##

##
#
&
&b
160

. #

&b
167

j
& b .
182

2.

&b
189

>

j
.


& b J #
175

j
.

. r
>

3 #

% Ai Se Eu Tivesse
nnb . #

> > >

. #
n

#
J

j
>
> > >

>

Tempo

##
&

# .

##

J
&

As Pastorinhas

139

146

124

153

Cordo dos puxa saco

& J
117

.. j # #
2.

Ao % &

1.

.j

.. #
J


J .

j
.

j
.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

..
J

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

1 Trompa (Eb)

Arr. Manoel Ferreira

2
& b 4 J J J J J J J J J # J
& b J J
7

Mal-me-quer

J # J J J J J J
J

& b J J J J J J # J J J J J J
13

& b J J J J
19

J J J J J J

# >
b

&
J
J
J
J
J
J
J
J
J J
J
J
32

>
b
& J
38

Turma do Funil

J J J J J J J J
J
J

& b J J J J J J J J J J J J
44

>

J
J
J
&
J
J
J
50

>
J

& J J J J J J J J
57

65

&

##
J
J
J
J
J
J
J
J

Ressaca
2

>

Tem nego bebo ai

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

82

&

##

Estrela do Mar

& .. J J
90

Sequncia Carnavalesca - 1 Trompa (Eb)& J J J J
100

1.

&
108

117

&

##

n J J
J J

J J J J


J J

Cordo dos puxa saco

##

###
J J
&
J
J
J
J

&

& J J J J
.

& J
181

2.

&
189

>

.
J
>
J

1.

Ao % &

J
J
J

nnn
J

Ai Se Eu Tivesse

.
J

J
f

174

26

.
J

167

2.


###

128

> > >


&
J

As Pastorinhas

J J J J J J

159

..

nn

.
J

.. J J
.
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

..

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

2 Trompa (Eb)

Arr. Manoel Ferreira

2 j j j j j j
b
& 4
J
J
J
J
j j

&
7

Mal-me-quer

j
j
j
j
j
j
j
j

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j

&
13

j j j j
b

&
19

# # #
J
J
J
J
J
J

j j
#

&
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
>
32

j
b

&
>
38

Turma do Funil

j
j
j
j
j # J j j j
J

j
j
j
j
j
j
j
j
j
& b # J # J J
44

j
j
& b # J J # J J
>
50

j j

>

& J J J J J J J J
57

65

&

##

J J J J J J J J

Ressaca
2


>

Tem nego bebo ai

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

82

&

##

j j
.

.
&
Estrela do Mar

90

Sequncia Carnavalesca - 2 Trompa (Eb)

1.

& J J J J
100

&
108

117

&

##

j j
n
J J

# J #
J
J J

J
J

Cordo dos puxa saco

# ##
J

j
j
j
j
j
j

###
j
j
j
j
&
J
J
128

j
&
> > >
159

&

& J J J J
j

& .
2.

&
189

>

J.
>
J

J.


J
1.

Ao % &

As Pastorinhas

j
j j

nnn

J

Ai Se Eu Tivesse

174

181

J
f

.j

167

26

2.


###

..

nn

j
#

J.

..
J
J
.j

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

..

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

3 Trompa (Eb)

Arr. Manoel Ferreira

j
j
j
j
j
j
j
j j
2
& b 4 j
j
j
&b
7

j j j j j j j j
Mal-me-quer

j
j
& b j j j j j j j j j j
13

& b j j j j
19

j
j
j
j
j
j

j j j j j j j j j j j j
b


&
>
32

j
&b
>
38

j
j j j j j j j j j
Turma do Funil

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
& b j j
44

j
j
j
j
j
& b j
>
50

j j

>

j
j
j
j
j
j
j
j
& # #
57

65

&

## j j j j j j
j j


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica


>

Tem nego bebo ai

Ressaca

83

&

##

Estrela do Mar

& .. j j
90

Sequncia Carnavalesca - 3 Trompa (Eb)

1.

&
108

118

&

##

&

..

169

&
176

&

>

###

# j j j

nnn j

2.

j j

j j j j
j

> > >

.j

.. # j j j j j # j
j
.

1.

>

Ai Se Eu Tivesse

# j

j
.

2.

As Pastorinhas

26

j
f

&

j j

#
2

j j j j

161

189

j #
#

###
j
# j
&

&

j
j j
j

nn

Cordo dos puxa saco

130

183

j j j j

&
100

j j
j j

Ao % &

j
.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

j
u

j
.

.j

..

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

1 Trombone (C)
3
3

? bb 2
bb 4
? bb b
b
8

? bb b
b
15

Mal-me-quer

? bb b
b

? bb b n
b
29

? bb
bb

? bb b
b

> >
J J

?
b
74

>
J

> > >


?b J
J J
87

n >

. b .

J
nbbb
J
> > .
> .
>
> .
J J

3
3 n 3 n > n >
J
J
>
> > #

?b
80

Ressaca

n >
n

? bb
J
J J
b
? bb

>

Turma do Funil

59

66

3
3

> >
J J

43

? bb b
b

50

22

36

Arr. Manoel Ferreira

Estrela do Mar

b b b ..

Tem nego bebo ai

nnb

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

n >

>
J

? bb
94

Sequncia Carnavalesca - 1 Trombone (C)


> > > >
J

n
n

.. J

? b b J # J n J J

b
Cordo dos puxa saco

108

2

? b
J n

bb
nb
1.

100

117
? b J

?b
J
?
132

>

?
>
139

?
146

153
? #
3

? bb
160

? bb
167

2.

? bb
b
189

>

.
J

>
J

Tempo

.
J


? bb J n
b
.

? b J
bb

175

182

. n

As Pastorinhas

b >
R
.

> >
3 #
#
3

% Ai Se Eu Tivesse
.n

> > >

. n
bbb

2.

124

f
n
J
J ..


n J
J

n > > > >

n n

Ao % &

1.

.
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

.
J

.
J

J ..

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

2 Trombone (C)

Arr. Manoel Ferreira

? bb 2
bb 4
3

? bb b
b
8

? bb b
b
15

? bb b n
b
29

? bb b
b
? bb b
b

> >
J J

?
b

80
?b

? b >J >

nbbb

>

>
J J

> .

Estrela do Mar

b b b ..

>
J

. b .
J

>
>
>

# J

>
J

Ressaca

> > .
J J

3
3 n 3 n > n >
J
J

74

87

n >
n

? bb
J
J J
b
? bb

Turma do Funil

59

66

>

> >
J J

43

50

? bb b
b

? bb
bb

Mal-me-quer

22

36

.
>

Tem nego bebo ai

nnb

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

>

>
J

? bb
94

Sequncia Carnavalesca - 2 Trombone (C)


> > > >
J

? b b J # J
J J
b
1.

100

? b
bb
108

n n J

117
? b J

?b
J
?

>

?
>

? #
3

153

? bb
? bb
167


? bb J n
b
? b .
bb J
182

? b b >
b
2.

.
J

>
J

bbb

.n

> >
3 #
#
3

> > >


.

Ai Se Eu Tivesse

J
f
n
J .
J ..

n J
J

> n > n > n >


J

n n

Tempo

.
J

175

189

>
. R

. n

146

160

As Pastorinhas

139

124

132

nnb

n
n

.. J
2.

Cordo dos puxa saco

Ao % &

1.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

J ..

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

3 Trombone (C)

Arr. Manoel Ferreira

3
3
? bb 2
bb 4

Mal-me-quer

? bb b n
b
J
8

? bb b
b
15

? bb b
b

? bb b n
b
29

? bb
bb

? bb b
b

> >
J J

>

n >
n

? bb
J
J J
b
? bb

?
b

80
?b

? b > b >
J

>
J J

> .

>
J

.
>

Tem nego bebo ai

nnb

. b .
J

Estrela do Mar

b b b ..

>

> # > >J

>
J

Ressaca

> > .
J J

3
3 n 3 n > n >
J
J

74

87

nbbb

59

66

Turma do Funil

> >
J J

43

? bb b
b

50

22

36

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

> >
b
J

? bb
94

Sequncia Carnavalesca - 3 Trombone (C)


> > > >
J

? b b J # J
b
J J
1.

100

? b
bb
108

J n
nb

117
? b J

?b
J
?

>

?
>

? #
3

153


? bb J n
b
? b .
bb J
182

? b b >
b
2.

J.

>
J

# .

Tempo

#
bbb

.n

> >
3 #
#
3

> > >


.

Ai Se Eu Tivesse

.
J


f
n
J
J ..

n
J

>
> > >

J

3
b

>
. R

.
J

175

189

. n

? bb
b
167

160

146

? bb

As Pastorinhas

139

124

132

n
n

.. J
2.

Cordo dos puxa saco


2

1.

.
J

Ao % &
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

.
J

J ..

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

Bombardino (Bb)
? b 2
b 4
3

? bb
8

? bb
15

? bb
? bb #
29

? b
b

? bb
3

> >
J J

>

# # >
?b
J
J J
?b
66

?#
?#

>

. b .
J

Ressaca

nb

> > .
J J

> .

Estrela do Mar

n b ..

>
>

>
# J

>
J

> > >


?# J
J J
87

>

3
3 # 3 # > n >
J
J

74

80

Turma do Funil

>
J J

59

3
3
3

43

? bb

50

22

36

Mal-me-quer

Arr. Manoel Ferreira

>

> .

Tem nego bebo ai

n#

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

# >

>
J

?b
94

>

> > >
J

Sequncia Carnavalesca - Bombardino (Bb)


#
?b J
# J
J J
1.

100

?
108


J #
n

Cordo dos puxa saco

117

?# J

? # J

? ##
132

As Pastorinhas

##

>

? # # >
139

146
? ##

124

? ## #
3

?b

. #

?b

167

#
?b J

?
b
182

2.

?b
189

>

>
J

# .
J

n#

%

n

#
J

Ao % &

.#

nb

#
3

>>>
.
#

>
J

1.

.
J

# .
J
J ..


> >
3 #

Ai Se Eu Tivesse

>
. R

Tempo

# #

.. J
2.

.
J

175

153

160

>

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

J ..

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

Bombardino (C)

Arr. Manoel Ferreira

3
3
? bb 2
bb 4

? bb b
b
8

? bb b
b
15

? bb b n
b
29

? bb
bb

Mal-me-quer

? bb b
b

36

? bb b
b

> >
J J

>

> >
J J

?
b

> > .
J J

?b

>
J

> > >


?b J
J J
87

> .

Estrela do Mar

b b b ..

>

. b .
J

>
>
>

# J

>

3
3 n 3 n > n >
J
J

74

80

nbbb

n >
n

? bb
J
J J
b
? bb

Ressaca

59

66

Turma do Funil

3
3

43

? bb b
b

50

22

J
> .

Tem nego bebo ai

nnb

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

n >

>
J

? bb
94

Sequncia Carnavalesca - Bombardino (C)


> > > >
J

? b b J # J n J J
b
1.

100

? b
bb
108


J nnb

117
? b J

?b
J
?

>

?
>

?
146

153
? #
3

? bb
160

? bb
167

As Pastorinhas

139

2.

? bb
b
189

>

>
J

> >
3 #
#
3

% Ai Se Eu Tivesse
.n

> > >

. n
bbb
n

n
n

n .
J

>
. R

Tempo

.
J


? bb J n
b
? b
bb

175

182

. n

124

132

n
n

.. J
2.

Cordo dos puxa saco


2

n
J

Ao % &

f
n
J
J ..

>
J

1.

>

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

.
J
.

J ..

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Tuba (B b)

? b 2
b 4

Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,


M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

Arr. Manoel Ferreira

Mal-me-quer

? bb

? bb

? bb
8

? bb

15

22

29

36

? b
b

? bb

50

43

?b

?
b

?#

?#

? bb

?b
57

64

71

78

85

Tem nego bebo ai

#
n


J J

Turma do Funil

>
J

>
J J .

>
>
J J

nb

Ressaca

J J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

Estrela do Mar

n b ..

?b

?b

92

99

?
107

?#

113

?#
120

? ##
? ##
? ##

148
? ##

? ## b

155

?b
162

?b
?
b

Tempo

?b
J
J

..

..
J
J

1.

186

##

As Pastorinhas

Ai Se Eu Tivesse

nnb

2.

..

#
n

170

178

Cordo dos puxa saco

134

128

141

1.

Sequncia Carnavalesca - Tuba (Bb)

2.

Ao % & J
J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

SEQUNCIA CARNAVALESCA
Marchas: Newton Texeira, Mirabeu, M. de Oliveira, Z da Zilda,
M. Pinto, P. Soleidade, Roberto Martins, Frazo,
Noel Rosa e Joo de Barros, Nelson Faria, Cristovo de Alencar.

Tuba (E b)

? 2
b 4

?b
8

?b
15

?b
22

29
?b

43

?b
50

?
78
? ##

? ##
85

> >
J J

>
J J .


J J

Ressaca

J
J

##

Tem nego bebo ai

Turma do Funil

>
J

71

64

?
57

Mal-me-quer

?
b
36

?b

Arr. Manoel Ferreira

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica

Estrela do Mar

n n ..

92

99

?
113
? ##

? ##

? ###

? ###

128

134

? ###
? ###
148

? ### n
155

As Pastorinhas

###

? J J

nnn

Ai Se Eu Tivesse

..

.. J J

2.

1.

186

..

?
178

2.

170

Cordo dos puxa saco

162

##

Tempo

141

1.

120

107

Sequncia Carnavalesca - Tuba (E b)

Ao % & J J

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto


Coordenao de Msica