Vous êtes sur la page 1sur 12

e-gençlik derneği

“genç düşün, değişimi yarat”


e-gençlik derneği
 

  Biz Kimiz?
 

  e-gençlik Derneği, www.e-genclik.org.tr internet sayfası ve bölge

  temsilcilikleri yoluyla farklı yerlerdeki gençleri, gönüllü çalışmaya, sivil


toplum hayatına aktif katılıma, üretmeye ve enerjilerini sosyal faydaya
  dönüştürmeye teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir gençlik sivil toplum

  örgütüdür.

Amaçlarımız
 
Çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci
  ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmak,

  Gençleri gönüllü aktivitelere ve sivil topluma katılıma teşvik ederek,


“Genç Düşün, Değişimi Yarat” çıktığımız yolda, gençliğin enerjisini
  sosyal faydaya dönüştürmek,
 
Gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için rehberlik ve
  danışmanlık hizmeti sunmak,

  “Arkadaşlık ve üretim” kavramlarını yan yana koyarak sosyalleşmeye


olanak tanımak.
 

 
Gençleri sosyo-ekonomik hayata hazırlayacak donanımları oluşturmak,

  Dünyamızın sürdürülebilirliğini sağlamak için gençlerin mümkün olan


en büyük katkıyı ortaya koyabilmelerine olanak tanıyacak programlar
  geliştirmek ve fırsatlar yaratmak,
  Sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk programlarına katılım
 
sağlayarak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
 
 

“genç düşün, değişimi yarat”


e-gençlik derneği
 

  Hikayemiz
 

  2003 yılında 20 gönüllü ile anlatılmaya başlanan bir hikaye e gençlik derneği,
günden güne çoğaldı bu hikayeyi anlatanların sayısı çünkü anlatmaya değil
  hikayeyi yaşamaya kararlıydık.

  Geçirdiğimiz beş yıl içinde gücümüze güç katarak 100’ü aktif binlerce üyemizle
baş koyduğumuz gönüllülük yolunda yürümeye devam ediyoruz.
 
Üstelik, ne ilk günkü heyecanımızı kaybettik ne de enerjimizi…
 
Bize emanet edilen bu toprakları -Atatürk gençliğine yaraşır şekilde ve O’nun
 
isteği doğrultusunda- çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma isteği, bizi farklı
  düşünceler farklı alanlar farklı kültürlerde yetişmiş olmamıza rağmen bir kültür
sentezi içerisinde bir araya getirdi.
 
Bu amacımızın peşinden koşarken ele aldığımız projeler sadece yereldeki sosyal
  kalkınmaya yönelik değildi, uluslararası çalışmalarımızla kültürler arası köprülük

  vazifesinde de bir kilometre taşı olabilmek bizleri çok onurlandırdı ve yapmayı


planladığımız işlerde güç kaynağımız oldu. Peki, biz boyumuzdan büyük bu
  işlerin üstesinden nasıl geldik? Sadece kendimize güvendik…

  Hem de çok güvendik… Yaptıklarımızın doğruluğundan emindik, gençlik ateşimiz


ve heyecanımızla yapabilirliğimizin sayısını arttırabileceğimizi biliyorduk, bu
  ülkenin bizden beklentilerinin farkına vardık ve işe koyulduk…

  Tabii bizleri başarılı kılan durumlar bunlarla sınırlı değildi… .Asıl başarımız kendi

  içimizde -farkına varmadan- kurduğumuz sıkı arkadaşlıklar oldu. Çoğumuz


birbirimizin adını aynı işlerde kolları sıvarken öğrendi, bir tebessümle başlayan
  arkadaşlıklar gitgide güçlendi. Ve…

  Yorulmak nedir, vazgeçmek nedir bilmeden sevgiyle, sonsuz inançla, omuz


omuza geçen 5 yılın sonunda bu günlere geldik…
 
Daha da kuvvetlendi şimdi içimizde yanan bu ateş. Geriye dönüp baktıkça,
 
yapılanları okudukça ve andıkça kabına sığamıyor bu coşku! Bizler gücümüzü
  keşfetmenin, güzel işlerde isim olmanın gururunu doyasıya yaşıyoruz ve
yaşatmaya çalışıyoruz. Bizden sonraki nesillerin de yollarını aydınlattığımıza
  inanıyoruz. İşte gençlik ışığımızla aydınlattığımız bu yollar bizden sonra
geleceklerin karanlık nedir bilmemesini sağlayacak, kalplerindeki ışıkla onlarda
 
geçtikleri yolları bir sonraki nesiller için aydınlatacak. Umutlarla dolu bir yığın
  istek ve hepsi gerçekleşecek. Çünkü e-gençlik Derneği başarının hiç
bitmeyeceği tek adrestir…
 

“genç düşün, değişimi yarat”


e-gençlik derneği
 

  Tamamlanan Çalışmalarımız
 

3.   Avrupa Gençlik Kongresi


Slovenya
  2009
3.   Avrupa Gençlik Kongresi 2009
"Meydan Oku, Öner, Harekete Geç"
 
sloganıyla, 25 Temmuz - 01 Ağustos
2009
  Tarihleri arasında Slovenya'nın
İzola kentinde, e-gençlik Derneği’nin
 
ortaklığında düzenlendi. 30 AB, EFTA
üyesi ve komşu ülkelerden yaklaşık 100
gencin
  katılımıyla gerçekleştirilen
kongrenin iki teması vardı: “İmkanı
 
Kısıtlı Gençler” ve “Karbon Sonrası
Gelecek”.
  Kongre’nin sonunda “İzola
Deklarasyonu” yayınlandı. Dünya
 
Gençlik Kongresi'nin hazırlık toplantısı
niteliğini
  de taşıyan kongre e-gençlik
Derneği'nin ortaklığında organize edildi.
 
Ayrıntılı bilgi için: www.eyc09.si

“genç düşün, değişimi yarat”


e-gençlik derneği
 

Tamamlanan Çalışmalarımız
 

4.   Dünya Su Gençlik Forumu,


İstanbul
  2009
16-22
  Mart 2009 tarihleri arasında
İstanbul'da gerçekleştirilen 5. Dünya
 
Su Forumu'nun gençlik ayağı olarak
düzenlenen
  gençlik forumu e-gençlik
Derneği'nin ortaklığında organize
 
edildi.  
 
Dünya Su Forumu, su sorunlarına
çözüm
  bulmak için, küresel işbirliğine
doğru atılmış en önemli adımlardan
 
biri. Su Forumu'nun ana hedefi; su
konusunu
  siyasi gündemin üst
sıralarına taşımak.
 
Dünya
  Su Gençlik Forumu da su forumunun bileşenlerinden bir tanesidir. e-
gençlik Derneği olarak bizim de organizatörü olduğumuz bu bileşen foruma yeni
bir   soluk getirdi; su üzerine süregelen tartışmalar bu kez genç düşünen, değişimi
yaratmak
 
için çalışan insanların perspektifi ile değerlendirildi  ve  300'e yakın genç
toplantıya katılarak Gençlik Deklarasyonu'nun altına imza attılar.

“genç düşün, değişimi yarat”


e-gençlik derneği
 

Tamamlanan Çalışmalarımız
 

Adıyaman
  İngilizce Dil Kampı
 
15 Haziran -21 Ağustos 2009 tarihleri
arasında
  düzenlenen kamp, 11-13 yaş
arasında Adıyamanlı 30 çocuk ve 18-29
yaş  arasında dünyanın dört bir yanından
gelen
  ve ana dili İngilizce olan 8
gönüllüyü Adıyaman'da bira araya getirdi.
 
Kamp süresi boyunca gönüllüler çocuklara
dersler
  ve çeşitli aktiviteler aracılığıyla
ingilizce öğrettiler.
 
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve e-
 
gençlik Derneği ortaklığında düzenlenen
projeden
  alınan olumlu sonuçlar
doğrultusunda projenin önümüzdeki yaz
 
tekrarlanması planlanmaktadır.

“genç düşün, değişimi yarat”


e-gençlik derneği
 

Devam Eden Çalışmalarımız


 

 
5. Dünya Gençlik Kongresi
  Türkiye 2010

 
“5. Dünya Gençlik Kongresi
  Türkiye 2010” 31 Temmuz – 13
Ağustos 2010 tarihleri arasında
 
Türkiye’de; e-gençlik Derneği’nin
  liderliğini yaptığı gençlik sivil
toplum örgütleri koalisyonunun
  organizatörlüğünde ve Türkiye

  Cumhuriyeti Milli Eğitim


Bakanlığı’nın ev sahipliğinde
  gerçekleştirilecek. 120-150 farklı

  ülkeden 1000 genç 2010 yılında


Türkiye’de, 2010 Avrupa Kültür
  Başkenti İstanbul’da buluşacak ve
İmece teması etrafında
  sürdürülebilir kalkınma için
gençlerin katkısını ortaya
 
koyacak. Ayrıntılı bilgi için:
  www.turkiye2010.org

“genç düşün, değişimi yarat”


e-gençlik derneği
 

Devam Eden Çalışmalarımız


 

 Gençlink – Gençlik Politikaları


 İletişim Ağı

 Gençlink -Gençlik Politikaları İletişim


Ağı- gençlik üzerine çalışan farklı Sivil
 
Toplum Kurumları’nın bir araya gelip
 karar alma süreçlerini etkileyerek,
gençlik politikalarını etkileyeceği veya
 
oluşturacağı; uygulama aşamasında
da destek vereceği bir işbirliği
 
platformu; sivil toplum ağıdır. E-
 gençlik derneği, 2008 Ağustos ve
2009 Ağustos tarihleri arasında
 
Gençlink’in ulusal sekreterya görevini
 yürütmektedir. Ayrıntılı bilgi için:
www.genclink.gen.tr
 

“genç düşün, değişimi yarat”


e-gençlik derneği
 

Devam Eden Çalışmalarımız


 

 
Alpha Omega Müzikali
 
Alpha Omega Projesi 2010 yılında
İngiltere’de,
  Estonya’da ve
Türkiye’de bir müzikal sahnelemeyi
 
hedefliyor. Müzikalin Türkiye Galası
2010
  Avrupa Kültür Başkenti
İstanbul’da sergilenecek.
 
David
  Woollcombe tarafından
senaryosu yazılan ve David Gordon
ve
  kardeşi Yusuf Islam tarafından
bestelenen
 
müzikal, kültürler arası
ve kuşaklar arası diyaloğu
geliştirmeyi
  amaçlıyor. Bu
doğrultuda müzikali sahnelemek için
 
yapılacak hazırlıklarda sanatçılar,
topluluklar
  ve din, liderler ve gençler
beraber çalışarak müzikali ortaya
 
çıkaracaklardır. e-gençlik Derneği
konu
  ile ilgili hazırlıklarını resmen
başlatdı ve müzikal Ağustos 2010'da
Istanbul'da sergilenecek.
 

“genç düşün, değişimi yarat”


e-gençlik derneği
 

Devam Eden Çalışmalarımız


 

  Genç Kadınların Desteklenmesi


 
Dünya Gençlik Kongresindeki uluslararası
  ortağımız Peace Child International ile
birlikte hazırladığımız bu çalışma genç
 
kadınların sivil topluma katılımda
  erkeklerin gerisinde kalmalarının
sebeplerini araştırmayı, aktif olmalarının
  önündeki engelleri tanımlamayı ve bu

  engelleri aşmak için en başarılı


yöntemleri bulmayı amaçlıyor. Proje
  2008 Aralık ayında başlıyor ve 2009

  Aralık’ta sona erecek. Proje kapsamında


İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Türkçe
  olarak basılacak bir kitabın yanında yine

  4 dilde hazırlanmış bir web sayfası


açılacak ve araştırmanın sonuçları tüm
  dünya ile paylaşılacak.

   

“genç düşün, değişimi yarat”


e-gençlik derneği
 

Devam Eden Çalışmalarımız


 

 
Avrupa Gönüllü Hizmeti
 
e-gençlik
 
Derneği AB Gençlik Programı
Eylem 2, yani Avrupa Gönüllü Hizmeti’ne
gönderici,
  ev sahibi ve koordinatör
kuruluş olarak Temmuz 2009’da akredite
 
oldu. Bu kapsamda, e-gençlik Derneği
Avrupaya
  2 haftadan bir yıla kadar
değişen sürelerde gönüllü gönderebiliyor,
 
ya da Avrupadan gönüllü alabiliyor. Yani
AGH
  programı kapsamında Avrupa
ülkelerine gitmek ve gönüllü hizmette
 
bulunmak isteyen gençlerimiz e-gençlik
Derneği’ne
  başvurarak hiçbir ücret
ödemeden ve tüm masrafları karşılanarak
 
Avrupa’yı keşfedebilir. Ayrıntılı bilgi için
evs@e-genclik.org.tr
  adresi ile bağlantıya
geçebilirsiniz.
 

   

“genç düşün, değişimi yarat”


e-gençlik derneği
 

İletişim
 

 
e‐gençlik Derneği 
 
Osmangazi Belediyesi, Elmasbahçeler Kültür 
Merkezi, Ankara Yolu, Bursa/Türkiye 
Faks: 0224 256 88 80 
Tel: 0554 424 25 35 
0224 256 52 22 ‐ 0224 256 01 00 
info@e‐genclik.org.tr 
www.e‐genclik.org.tr 

“genç düşün, değişimi yarat”