Vous êtes sur la page 1sur 18

LEGEA nr. 230 din 6 iulie 2007 (*actualizat*) privind nfiinarea !r"anizarea #i funci!narea a$!ciaiil!r de pr!

prietari (actualizat p%n la data de 23 iulie 20&0*) E'()E*)+ ,A-LA'E*).L //////////////// *) )e0tul iniial a f!$t pu1licat in '2*()2-.L 23(4(AL nr. 560 din 23 iulie 2007. Acea$ta e$te f!r7a actualizat de 8.4. 94entrul )erit!rial de 4alcul Electr!nic9 8.A. p%n la data de 23 iulie 20&0 cu 7!dificrile #i c!7pletrile adu$e de LEGEA nr. &7: din &6 iulie 20&0 . ---------------- *) Textul iniial a fost publicat n MONITORUL OFICIAL n ! "#$ %in &' iulie &$$(! Aceasta este fo )a actuali*at+ %e ,!C! -Cent ul Te ito ial %e Calcul .lect onic- ,!A! p/n0 la %ata %e &' iulie &$1$2 cu )o%ific0 ile 3i co)plet0 ile a%use %e L.4.A n ! 1(5 %in 16 iulie &$1$ ! 7a la)entul Ro)/niei a%opt0 p e*enta le8e! CA7! I 9ispo*iii 8ene ale2 %efiniii ART! 1 7 e*enta le8e e8le)entea*0 aspectele :u i%ice2 econo)ice 3i te;nice cu p i<i e la nfiina ea2 o 8ani*a ea 3i funciona ea asociaiilo %e p op ieta i2 p ecu) 3i )o%ul %e a%)inist a e 3i %e exploata e a cl0%i ilo %e locuine aflate n p op ietatea a cel puin ' pe soane fi*ice sau :u i%ice2 %e % ept public o i %e % ept p i<at2 inclusi< n ca*ul celo ca e au n st uctu a lo 3i spaii cu alt0 %estinaie %ec/t aceea %e locuin0! ART! & =n con%iiile a t! 12 %ato it0 st0 ii %e in%i<i*iune fo at02 p op ieta ii au obli8aia s0 ia )0su i cu p i<i e la % eptu ile 3i obli8aiile co)une ce le e<in tutu o asup a p op iet0ii co)une! =n acest scop2 p op ieta ii se pot asocia n asociaii %e p op ieta i cu pe sonalitate :u i%ic0! ART! ' =n sensul p e*entei le8i2 te )enii 3i exp esiile %e )ai :os au u )0toa ele se)nificaii> a) cl0%i e-bloc %e locuine-con%o)iniu - p op ietatea i)obilia 0 fo )at0 %in p op iet0i in%i<i%uale2 %efinite apa ta)ente sau spaii cu alt0 %estinaie %ec/t aceea %e locuine2 3i p op ietatea co)un0 in%i<i*0! 7oate fi %efinit con%o)iniu 3i un t onson cu una sau )ai )ulte sc0 i2 %in ca% ul cl0%i ii %e locuit2 n con%iiile n ca e se poate %eli)ita p op ietatea co)un0? b) p op ietate in%i<i%ual0 - apa ta)entul sau spaiul cu alt0 %estinaie %ec/t aceea %e locuin02 pa te %int -o cl0%i e2 %estinat0 locui ii sau alto acti<it0i2 ca e )p eun0 cu cota-pa te in%i<i*0 %in p op ietatea co)un0 constituie o unitate %e p op ietate i)obilia 0! Cu excepia uno situaii pent u ca e exist0 alte p e<e%e i exp ese n p e*enta le8e sau n aco %ul %e asocie e2

% eptul %e p op ietate asup a unei p op iet0i in%i<i%uale %int -un con%o)iniu t ebuie consi%e at n acela3i )o% ca 3i % eptul %e p op ietate asup a alto bunu i i)obile? c) p op ietate co)un0 - toate p0 ile %int -un con%o)iniu ca e nu sunt apa ta)ente sau spaii cu alt0 %estinaie %ec/t aceea %e locuin0? %) p op ietate co)un0 afe ent0 t onsoanelo sau sc0 ilo ca e nu poate fi %eli)itat0 - cel puin o instalaie pe <e tical0 ca e ali)entea*0 n co)un t onsoane o i sc0 i sau p0 i %e const ucie co)une t onsoanelo o i sc0 ilo 2 ca e nu pot fi %efinite sepa at %in punct %e <e%e e fi*ic ca po*iie 3i sup afa0? e) cot0-pa te in%i<i*0 - cota-pa te %e p op ietate ca e i e<ine fiec0 ei p op iet0i in%i<i%uale %in p op ietatea co)un0 3i este e8al0 cu apo tul %int e sup afaa util0 a p op iet0ii in%i<i%uale 3i totalul sup afeelo utile ale tutu o p op iet0ilo in%i<i%uale? f) p op ieta al spaiului2 especti< al apa ta)entului - pe soana fi*ic0 sau :u i%ic02 %e % ept public o i %e % ept p i<at2 ca e a e n p op ietate acel spaiu2 especti< apa ta)ent2 nt -un con%o)iniu? 8) asociaie %e p op ieta i - fo )0 %e asocie e autono)0 3i nonp ofit a )a:o it0ii p op ieta ilo %int -un con%o)iniu? ;) aco % %e asocie e - actul ca e consfine3te %eci*ia p op ieta ilo %e a se asocia? i) c;eltuieli ale asociaiei %e p op ieta i - c;eltuielile sau obli8aiile financia e ale asociaiei ca e sunt le8ate %e exploata ea2 epa aia o i nt eine ea p op iet0ii co)une2 p ecu) 3i c;eltuielile cu se <iciile %e ca e beneficia*0 p op ieta ii 3i ca e nu sunt factu ate in%i<i%ual c0t e p op iet0ile in%i<i%uale? :) cot0 %e cont ibuie la c;eltuielile asociaiei %e p op ieta isu)a co espun*0toa e %in c;eltuielile asociaiei2 pe ca e fieca e p op ieta este obli8at s0 o pl0teasc0 luna ? @) atestat - actul ca e %o<e%e3te calitatea %e a%)inist ato %e i)obil! CA7! II =nfiina ea 3i n e8ist a ea asociaiei %e p op ieta i ART! " A1) Asociaia %e p op ieta i a e % ept scop a%)inist a ea 3i 8estiona ea p op iet0ii co)une ca e2 pe l/n80 % eptu i2 i)pune obli8aii pent u toi p op ieta ii! A&) Consecinele nelu0 ii )0su ilo %e o 8ani*a e 3i funciona e cu p i<i e la a%)inist a ea 3i 8estiunea p op iet0ii co)une sunt n 0spun%e ea :u i%ic0 a tutu o p op ieta ilo sau a ep e*entanilo acesto a2 %up0 ca*! ART! 5 A1) Asociaia %e p op ieta i se nfiinea*0 p in aco %ul sc is a cel puin :u)0tate plus unu %in nu)0 ul p op ieta ilo apa ta)entelo 3i spaiilo cu alt0 %estinaie %ec/t aceea %e locuin02 %in ca% ul unei cl0%i i! Aco %ul se conse)nea*0 nt -un tabel no)inal2 anex0 la aco %ul %e asocie e! A&) =n cl0%i ile %e locuine cu )ai )ulte t onsoane sau sc0 i se pot

constitui asociaii %e p op ieta i pe fieca e t onson o i sca 0 n pa te nu)ai n con%iiile n ca e nu exist0 o p op ietate co)un0 afe ent0 t onsoanelo sau sc0 ilo ca e nu poate fi %eli)itat0! A') 9ac0 este ca*ul2 asociaiile %e p op ieta i nfiinate pe sc0 i sau t onsoane %e cl0%i e 3i e8le)entea*0 nt e ele apo tu ile :u i%ice cu p i<i e la aspectele te;nice co)une acesto a2 p int -o anex0 la aco %ul %e asocie e! ART! 6 A1) Ce e ea pent u %ob/n%i ea pe sonalit0ii :u i%ice a asociaiei %e p op ieta i )p eun0 cu statutul2 aco %ul %e asocie e 3i p ocesul-<e bal al a%un0 ii 8ene ale %e constitui e se %epun 3i se n e8ist ea*0 la o 8anul financia local n a c0 ui a*0 te ito ial0 se afl0 cl0%i ea! A&) ,tatutul 3i aco %ul %e asocie e se ntoc)esc n ba*a p e*entei le8i! A') Aco %ul %e asocie e t ebuie s0 conin0> a) a% esa 3i in%i<i%uali*a ea p op iet0ii in%i<i%uale2 pot i<it actului %e p op ietate? b) nu)ele 3i p enu)ele tutu o p op ieta ilo ? c) %esc ie ea p op iet0ii2 cup in*/n%> %esc ie ea cl0%i ii2 st uctu a cl0%i ii2 nu)0 ul %e eta:e2 nu)0 ul %e apa ta)ente st uctu ate pe nu)0 %e ca)e e2 nu)0 ul spaiilo cu alt0 %estinaie %ec/t aceea %e locuin02 sup afaa te enului afe ent cl0%i ii? %) enu)e a ea 3i %esc ie ea p0 ilo aflate n p op ietate co)un0? e) cota-pa te in%i<i*0 ce e<ine fiec0 ui p op ieta %in p op ietatea co)un0! A") Asociaia %e p op ieta i %ob/n%e3te pe sonalitate :u i%ic0 n ba*a nc;eie ii :u%ec0to ului-%ele8at %ese)nat la o 8anul financia local %e c0t e p e3e%intele :u%ec0to iei n a c0 ei ci cu)sc ipie te ito ial0 se afl0 cl0%i ea! A5) =nc;eie ea se %0 f0 0 cita ea p0 ilo 3i este executo ie! A6) =nc;eie ea este supus0 ecu sului n te )en %e 5 *ile %e la co)unica e! Recu sul se :u%ec0 cu cita ea p0 ilo ! ART! ( =nsc ie ea ulte ioa 0 n asociaia %e p op ieta i a p op ieta ilo ca e nu au fost p e*eni la a%una ea 8ene al0 %e constitui e se face la ce e ea sc is0 a acesto a2 f0 0 alte fo )alit0i! ART! B A1) 7ent u )o%ifica ea sau co)pleta ea statutului o i a aco %ului %e asocie e este necesa aco %ul a cel puin &C' %in nu)0 ul p op ieta ilo )e)b i ai asociaiei %e p op ieta i! A&) O ice )o%ifica e sau co)pleta e se n e8ist ea*0 la :u%ec0to ia ca e a e)is nc;eie ea :u%ec0to easc0 %e nfiina e2 f0 0 alte fo )alit0i! CA7! III 9 eptu ile 3i obli8aiile p op ieta ilo ART! # 7 op ieta ii )e)b i ai asociaiei %e p op ieta i au % eptul s0 pa ticipe2 cu % ept %e <ot2 la a%una ea 8ene al0 a p op ieta ilo 2 s0 3i nsc ie can%i%atu a2 s0 can%i%e*e2 s0 alea80 3i s0 fie ale3i n st uctu a o 8ani*ato ic0 a asociaiei %e p op ieta i! 7ent u a

beneficia %e % eptul %e a fi ales2 pe soana n cau*0 t ebuie s0 aib0 capacitate %eplin0 %e exe ciiu! ART! 1$ 7 op ieta ii au % eptul s0 cunoasc0 toate aspectele ce in %e acti<itatea asociaiei 3i au acces2 la ce e e2 la o ice %ocu)ent al acesteia! ART! 11 A1) 7 op ieta ul poate a%uce )bun0t0i i sau )o%ific0 i p op iet0ii sale in%i<i%uale2 cu especta ea p e<e%e ilo le8ale efe itoa e la auto i*a ea %e c0t e auto itatea public0 local0 a )o%ific0 ilo const ucti<e2 f0 0 a pune n pe icol inte8 itatea st uctu al0 a cl0%i ii sau a alto p op iet0i in%i<i%uale! A&) 7 op ieta ul nu poate sc;i)ba aspectul sau %estinaia p op iet0ii co)une f0 0 a obine )ai nt/i acceptul %in pa tea asociaiei %e p op ieta i! ART! 1& Di%u ile %int e apa ta)entele sau spaiile al0tu ate2 ca e nu fac pa te %in st uctu a %e e*isten0 a cl0%i ii 3i %in p op ietatea co)un02 pot fi ea)plasate p in aco %ul %int e p op ieta ii apa ta)entelo sau spaiilo especti<e2 pe ba*a auto i*aiei %e )o%ifica e a const uciei2 elibe at0 %e auto itatea public0 local0 3i cu n3tiina ea asociaiei! Di%u ile %int e apa ta)ente sau spaii 3i p op ietatea co)un0 ca e nu fac pa te %in st uctu a %e e*isten0 a cl0%i ii pot fi ea)plasate nu)ai p in )o%ifica ea aco %ului %e asocie e2 n ba*a ;ot0 / ii )a:o it0ii p op ieta ilo 3i a auto i*aiei %e )o%ifica e a const uciei2 elibe at0 %e auto itatea public0 local0! ART! 1' Eenitu ile obinute %in exploata ea p op iet0ii co)une apa in asociaiei %e p op ieta i! Aceste <enitu i ali)entea*0 fon%u ile speciale ale asociaiei %e p op ieta i pent u epa aii 3i in<estiii cu p i<i e la p op ietatea co)un0 3i nu se pl0tesc p op ieta ilo !

ART! 1'*) Eenitu ile obinute %in exploata ea p op iet0ii co)une apa in asociaiei %e p op ieta i! Aceste <enitu i ali)entea*0 fon%u ile speciale ale asociaiei %e p op ieta i pent u epa aii 3i in<estiii cu p i<i e la p op ietatea co)un0 3i nu se pl0tesc p op ieta ilo ! Lista acesto <enitu i2 p ecu) 3i c;eltuielile afe ente lo sunt p e*entate se)est ial nt -un apo t afi3at la a<i*ie ul asociaiei %e p op ieta i! ------------A t! 1' a fost )o%ificat %e a t! I %in L.4.A n ! 1(5 %in 16 iulie &$1$ 2 publicat0 n MONITORUL OFICIAL n ! 5$& %in &$ iulie &$1$! *) NOTA C!T!C!.! ,!A! 7iat a-Nea)> A t! II %in L.4.A n ! 1(5 %in 16 iulie &$1$ 2 publicat0 n MONITORUL OFICIAL n ! 5$& %in &$ iulie &$1$ p e<e%e> -A t! II A1) 7 op ieta ii ca e 3i ac;it0 inte8 al cotele %e cont ibuie la

c;eltuielile asociaiilo %e p op ieta i n te )en %e 1& luni %e la %ata int 0 ii n <i8oa e a p e*entei le8i <o fi scutii %e la plata penalit0ilo 8ene ate %e su)a estant0 cu titlu %e ba*0! 7 in cotele %e cont ibuie la c;eltuielile asociaiilo %e p op ieta i se nele8e %ato ia cu titlu %e ba*0 f0 0 su)a e*ultat0 %in penalit0i! A&) 7 e<e%e ile alin! A1) se aplic0 3i c;i ia3ilo ca e %ein spaiu locati< n ba*a unui cont act %e nc;i ie e cu auto it0ile a%)inist aiei publice locale2 cent ale sau cu o ice instituie a statului! A') 7 e<e%e ile alin! A1) 3i A&) se aplic0 fa)iliilo al c0 o <enit net )ini) luna pe )e)b u %e fa)ilie2 especti< al pe soanei sin8u e2 nu %ep03e3te su)a %e 1!$$$ lei! A") ,u)ele cu titlu %e penalit0i %ato ate c0t e asociaiile %e p op ieta i2 anulate confo ) p e*entei le8i2 <o fi anulate 3i %in obli8aiile cont actuale existente nt e asociaiile %e p op ieta i 3i societatea fu ni*oa e %e se <icii!ART! 1" 7 op ieta ul este obli8at s0 )enin0 p op ietatea sa in%i<i%ual02 apa ta)ent sau spaiu cu alt0 %estinaie %ec/t aceea %e locuin02 n sta e bun02 pe p op ia c;eltuial0! Niciun p op ieta nu poate nc0lca2 afecta sau p e:u%icia % eptul %e p op ietate co)un0 sau in%i<i%ual0 a celo lali p op ieta i %in con%o)iniu! ART! 15 Cu un p ea<i* %e 5 *ile2 p op ieta ul este obli8at s0 accepte accesul n apa ta)entul sau n spaiul s0u al unui %ele8at al asociaiei2 atunci c/n% este necesa s0 se inspecte*e2 s0 se epa e o i s0 se nlocuiasc0 ele)ente %in p op ietatea co)un02 la ca e se poate a<ea acces nu)ai %in especti<ul apa ta)ent sau spaiu! Fac excepie ca*u ile %e u 8en02 c/n% accesul se poate face f0 0 p ea<i*! ART! 16 A1) 7 op ieta ii sunt obli8ai s0 ia )0su i pent u consoli%a ea sau )o%e ni*a ea cl0%i ii2 pent u eabilita ea te )ic0 3i eficiena ene 8etic02 pot i<it p e<e%e ilo le8ale! In%ife ent %e natu a inte <eniilo 2 se <a a<ea n <e%e e )enine ea aspectului a )onios 3i unita al nt e8ii cl0%i i! A&) =n cl0%i ile afectate %e seis)e2 p op ieta ii au obli8aia %e a lua %e u 8en0 )0su i pent u consoli%a e2 cu sp i:inul auto it0ii publice locale sau cent ale! ART! 1( 9ac0 p op ieta ul unui apa ta)ent o i spaiu sau o ica e alt0 pe soan0 ca e acionea*0 n nu)ele s0u p o<oac0 %aune o ic0 ei p0 i %in p op ietatea co)un0 sau unui alt apa ta)ent o i spaiu2 especti<ul p op ieta sau especti<a pe soan0 a e obli8aia s0 epa e st ic0ciunile o i s0 pl0teasc0 c;eltuielile pent u luc 0 ile %e epa aii! ART! 1B =n ca*u ile n ca e n cl0%i ile %e locuine unul %int e p op ieta i sau c;i ia3i )pie%ic02 cu bun0-3tiin0 3i sub o ice fo )02 folosi ea no )al0 a cl0%i ii %e locuit2 c e/n% p e:u%icii celo lali p op ieta i o i c;i ia3i2 %up0 ca*2 p op ieta ii sau ep e*entantul

le8al al acesto a pot solicita instanei s0 ;ot0 asc0 )0su ile pent u folosi ea no )al0 a cl0%i ii2 p ecu) 3i plata %aunelo ! ART! 1# =n ca*ul spaiilo 2 especti< al apa ta)entelo cu )ai )ult %e un p op ieta 2 apo tu ile %e cop op ietate <o fi e8le)entate pot i<it % eptului co)un! ART! &$ A1) 7 op ieta ii ca e 3i nst 0inea*0 apa ta)entele sau spaiile cu alt0 %estinaie %ec/t aceea %e locuin0 sunt obli8ai ca la ntoc)i ea fo )elo %e nst 0ina e s0 fac0 %o<a%a ac;it0 ii la *i a cotelo %e cont ibuie la c;eltuielile asociaiei %e p op ieta i! A&) Nota ii publici nu <o autentifica actele %e nst 0ina e f0 0 o a%e<e in0 %in pa tea sociaiei %e p op ieta i2 ca e s0 ep e*inte %o<a%a ac;it0 ii la *i a cotelo %e cont ibuie la c;eltuielile asociaiei %e p op ieta i2 elibe at0 n o i8inal sub se)n0tu a p e3e%intelui 3i a a%)inist ato ului asociaiei %e p op ieta i2 cu p eci*a ea nu)elui 3i p enu)elui acesto a2 3i cu 3ta)pila asociaiei %e p op ieta i! Actele %e nst 0ina e nc;eiate cu ne especta ea acestei obli8aii sunt nule %e % ept! A') =n ca*ul existenei uno %ato ii c0t e asociaia %e p op ieta i2 nst 0ina ea p op iet0ii se poate face nu)ai %ac0 se int o%uce n cont act o clau*0 p i<itoa e la p elua ea %ato iilo %e c0t e cu)p0 0to ! CA7! IE O 8ani*a ea 3i funciona ea asociaiei %e p op ieta i ART! &1 A1) La a%una ea 8ene al0 %e constitui e a asociaiei %e p op ieta i2 p op ieta ii <o ale8e %int e cei p e*eni un co)itet executi<2 fo )at %in p e3e%intele asociaiei %e p op ieta i 3i un cen*o sau o co)isie %e cen*o i2 3i <o ;ot0 nu)0 ul )e)b ilo acesto a 3i %u ata )an%atelo lo ! 9ac0 %int e )e)b ii asociaiei %e p op ieta i nu se poate ale8e un cen*o sau co)isia %e cen*o i2 atunci a%una ea 8ene al0 a p op ieta ilo )e)b i ai asociaiei %e p op ieta i <a )an%ata co)itetul executi< pent u an8a:a ea unui cen*o %in afa a asociaiei %e p op ieta i2 pe soan0 fi*ic0 o i :u i%ic0 %e specialitate2 pe ba*0 %e cont act sau con<enie %e p est0 i %e se <icii! A&) Cen*o ul sau )e)b ii co)isiei %e cen*o i t ebuie s0 aib0 cel puin stu%ii )e%ii 3i pot %epune2 %ac0 a%una ea 8ene al0 a asociaiei %e p op ieta i ;ot0 03te astfel2 nt -un cont banca al asociaiei %e p op ieta i2 o 8a anie suficient0 3i n%estul0toa e2 pe ba*a unui cont act %e 8a anie nc;eiat n acest sens! Cuantu)ul 8a aniei nu poate fi )ai )ic %ec/t )e%ia anual0 a totalului c;eltuielilo luna e ale asociaiei! A') 7 e3e%intele asociaiei %e p op ieta i este fie can%i%atul ca e <a obine cel )ai )a e nu)0 %e <otu i la ale8e ea )e)b ilo co)itetului executi<2 fie o ica e alt )e)b u al co)itetului executi< ales p in <oina sa 3i a )a:o it0ii p op ieta ilo %in ca% ul a%un0 ii 8ene ale! 7 e3e%intele2 n situaii %eosebite2 poate nu)i te)po a %int e )e)b ii co)itetului executi< un <icep e3e%inte c0 uia i poate %ele8a at ibuiile sale!

ART! && A1) 9eponentul 8a aniei )enionate la a t! &1 alin! A&) nu poate %ispune n niciun )o% %e su)a %epus0 % ept 8a anie 3i nici %e %ob/n%a afe ent02 %ec/t %up0 n%eplini ea cu)ulati<0 a u )0toa elo con%iii> ap oba ea %esc0 c0 ii %e 8estiune p i<in% exe ciiul financia p ece%ent %e c0t e a%una ea 8ene al0 a )e)b ilo asociaiei %e p op ieta i2 p ecu) 3i nceta ea efectelo %ele8aiei )enionate la a t! &1! A&) =n ca*ul n ca e se constat0 %e c0t e ep e*entanii asociaiei %e p op ieta i sau %e c0t e p op ieta ii n3i3i )inusu i n 8estiune2 asociaia poate %ispune asup a unei su)e %e bani e8ale cu cuantu)ul )inusului n 8estiune2 %i ect %in contul banca )enionat la a t! &1 alin! A&)2 cu ap oba ea sc is02 exp es02 ante ioa 0 a a%un0 ii 8ene ale2 f0 0 a a<ea ne<oie %e consi)0)/ntul %eponentului 8a aniei! ART! &' A1) 9up0 a%una ea 8ene al0 %e constitui e a asociaiei %e p op ieta i <a a<ea loc cel puin o %at0 pe an2 n p i)ul t i)est u2 o a%una e 8ene al0 a p op ieta ilo )e)b i ai asociaiei! Responsabilitatea cu p i<i e la necon<oca ea a cel puin unei a%un0 i 8ene ale a p op ieta ilo apa ine )e)b ilo co)itetului executi<2 inclusi< p e3e%intelui asociaiei %e p op ieta i! A&) A%una ea 8ene al0 este alc0tuit0 %in toi p op ieta ii )e)b i ai asociaiei %e p op ieta i! A') A%una ea 8ene al0 o %ina 0 se con<oac0 fie %e p e3e%intele asociaiei %e p op ieta i2 fie %e co)itetul executi<! A") 7ent u situaii speciale sau %e )axi)0 u 8en02 a%un0 ile 8ene ale ext ao %ina e ale asociaiei pot fi con<ocate o ic/n% %e c0t e co)itetul executi< sau %e c0t e cel puin &$F %in nu)0 ul p op ieta ilo )e)b i ai asociaiei %e p op ieta i! A5) 7 op ieta ii t ebuie anunai2 p in afi3a e la loc <i*ibil sau pe ba*0 %e tabel no)inal con<ocato 2 asup a o ic0 ei a%un0 i 8ene ale a asociaiei %e p op ieta i2 cu cel puin ( *ile nainte %e %ata stabilit02 inclusi< cu p i<i e la o %inea %e *i a a%un0 ii 8ene ale! O %inea %e *i anunat0 se poate co)pleta p in ;ot0 / e a a%un0 ii 8ene ale! ART! &" A1) A%una ea 8ene al0 poate a%opta ;ot0 / i2 %ac0 )a:o itatea p op ieta ilo )e)b i ai asociaiei %e p op ieta i A:u)0tate plus unu) sunt p e*eni pe sonal sau p in ep e*entant le8al! A&) 9ac0 la p i)a con<oca e nu este nt unit c<o u)ul necesa %e :u)0tate plus unu2 a%una ea 8ene al0 <a fi suspen%at0 3i econ<ocat0 n te )en %e )axi)u) 1$ *ile %e la %ata p i)ei con<oc0 i! A') La a%una ea 8ene al0 econ<ocat02 %ac0 exist0 %o<a%a c0 toi )e)b ii asociaiei %e p op ieta i au fost con<ocai2 ;ot0 / ile pot fi a%optate2 in%ife ent %e nu)0 ul )e)b ilo p e*eni2 p in <otul )a:o it0ii acesto a! A") Got0 / ile a%un0 ii 8ene ale a asociaiei %e p op ieta i sunt obli8ato ii 3i pent u p op ieta ii %in con%o)iniu ca e nu au fost p e*eni la a%una ea 8ene al02 p ecu) 3i pent u p op ieta ii ca e nu sunt )e)b i ai asociaiei %e p op ieta i! ART! &5 A1) 7ent u a%opta ea ;ot0 / ilo n a%una ea 8ene al0 a asociaiei

%e p op ieta i2 se <o a<ea n <e%e e u )0toa ele> a) fieca e p op ieta a e % eptul la un <ot pent u p op ietatea sa? b) pent u ;ot0 / ile cu p i<i e la stabili ea fon%u ilo %e in<estiii pent u consoli%a e2 eabilita e 3i )o%e ni*a e2 <otul fiec0 ui p op ieta a e o pon%e e e8al0 cu cota-pa te %in p op ietatea co)un0? c) p op ieta ul poate fi ep e*entat n a%una ea 8ene al0 %e c0t e un )e)b u al fa)iliei sau %e c0t e un alt ep e*entant ca e a e o )pute nici e sc is0 3i se)nat0 %e c0t e p op ieta ul n nu)ele c0 uia <otea*0? %) un )e)b u al asociaiei %e p op ieta i poate ep e*enta unul sau )ai )uli )e)b i abseni2 %ac0 p e*int0 )pute nici e se)nat0 %e c0t e p op ieta ii n nu)ele c0 o a <otea*0? e) n ca*ul unui <ot pa ita 2 <otul p e3e%intelui asociaiei %e p op ieta i este %ecisi<! A&) Got0 / ile a%un0 ilo 8ene ale <o fi luate cu <otul )a:o it0ii )e)b ilo asociaiei %e p op ieta i p e*eni la a%una ea 8ene al0 con<ocat0 sau econ<ocat02 %up0 ca*! =n statutul p op iu al asociaiei %e p op ieta i pot fi p e<0*ute 3i alte con%iii2 %a nu )ai puin %e :u)0tate plus unu %in <otu ile celo p e*eni la a%una ea 8ene al0 con<ocat0 sau econ<ocat0! A') =n situaii excepionale2 ;ot0 / ile pot fi luate p in aco %ul sc is al )a:o it0ii p op ieta ilo unei sc0 i sau unui bloc2 )e)b i ai asociaiei %e p op ieta i2 pent u p oble)e ca e i <i*ea*0 %i ect2 pe ba*0 %e tabel no)inal! A") Got0 / ile a%un0 ilo 8ene ale se conse)nea*0 n e8ist ul %e p ocese-<e bale al asociaiei %e p op ieta i2 se se)nea*0 %e c0t e toi )e)b ii co)itetului executi< 3i se co)unic02 n sc is2 tutu o p op ieta ilo ! ART! &6 9ac0 o ;ot0 / e a a%un0 ii 8ene ale este cont a 0 le8ii2 statutului sau aco %ului %e asocie e a asociaiei %e p op ieta i o i este %e natu 0 s0 p o%uc0 %aune inte eselo p op ieta ilo 2 ace3tia pot ataca n :ustiie especti<a ;ot0 / e2 n te )en %e "5 %e *ile %e la a%opta ea acesteia! Aciona ea n :ustiie nu nt e upe executa ea ;ot0 / ii %ec/t n ca*ul n ca e instana %ispune suspen%a ea acesteia! ART! &( A%una ea 8ene al0 a p op ieta ilo )e)b i ai asociaiei %e p op ieta i a e u )0toa ele at ibuii> a) ale8e 3i e<oc0 %in funcie p e3e%intele2 )e)b ii co)itetului executi< 3i cen*o ul sau )e)b ii co)isiei %e cen*o i a asociaiei %e p op ieta i? b) a%opt02 )o%ific0 sau e<oc0 ;ot0 / i? c) a%opt0 3i )o%ific0 bu8etele %e <enitu i 3i c;eltuieli? %) )an%atea*0 co)itetul executi< ep e*entat %e p e3e%intele asociaiei %e p op ieta i pent u an8a:a ea 3i elibe a ea %in funcie a pe soanei ca e ocup0 funcia %e a%)inist ato i)obile sau a alto an8a:ai o i p estato i2 n scopul a%)inist 0 ii 3i bunei funcion0 i a cl0%i ii? e) exe cit0 alte at ibuii ca e i-au fost confe ite p in statut2 p in aco %ul %e asocie e sau p in <otul p op ieta ilo asociai! ART! &B

A1) Asociaia %e p op ieta i poate inte )e%ia se <icii nt e fu ni*o i 3i p op ieta ii consu)ato i2 n special cu p i<i e la se <iciile publice %e utilit0i2 pe ba*a uno cont acte %e p est0 i %e se <icii sau %e fu ni*a e cu ca acte in%i<i%ual! 7ent u cont actele %e fu ni*a e cu ca acte in%i<i%ual2 % eptu ile 3i obli8aiile cu p i<i e la se <iciul fu ni*at apa in2 pe %e o pa te2 fu ni*o ului 3i %e cealalt0 pa te2 p op ieta ului! A&) 7ent u ecupe a ea %ebitelo cu p i<i e la se <iciile publice %e utilit0i2 fu ni*o ul se <iciului <a aciona )pot i<a p op ieta ilo estanie i! A') ,e <iciul %e inte )e%ie e %in pa tea asociaiei %e p op ieta i const0 n> epa ti*a ea factu ilo c0t e p op ieta i p in lista %e plat0 luna 02 ncasa ea 3i plata su)elo ep e*ent/n% cont a<aloa ea consu)ului factu at2 n3tiina ea fu ni*o ului cu p i<i e la %ebito i! ART! &# A1) Cu excepia at ibuiilo e*e <ate exclusi< p op ieta ilo cu p i<i e la p op iet0ile in%i<i%uale2 apa ta)ente sau spaii cu alt0 %estinaie %ec/t aceea %e locuin02 co)itetul executi< ep e*int0 asociaia %e p op ieta i n a%)inist a ea 3i exploata ea cl0%i ii! A&) Co)itetul executi< poate an8a:a pe sonal speciali*at pent u n%eplini ea at ibuiilo ce i e<in! ART! '$ A1) Co)itetul executi<2 ep e*entat %e p e3e%intele asociaiei %e p op ieta i2 a e u )0toa ele at ibuii> a) %uce la n%eplini e ;ot0 / ile a%un0 ii 8ene ale 3i u )0 e3te especta ea p e<e%e ilo le8ale2 a statutului 3i a aco %ului %e asocie e ale asociaiei %e p op ieta i? b) e)ite2 %ac0 este ca*ul2 %eci*ii sc ise p i<in% e8uli pent u %uce ea la n%eplini e a ;ot0 / ilo a%un0 ilo 8ene ale 3i pent u especta ea p e<e%e ilo le8ale2 a statutului 3i a aco %ului %e asocie e2 p ecu) 3i alte %eci*ii ce p i<esc acti<itatea %in asociaia %e p op ieta i? c) ntoc)e3te p oiectul bu8etului %e <enitu i 3i c;eltuieli 3i p e80te3te %esf03u a ea a%un0 ilo 8ene ale? %) e8le)entea*0 folosi ea2 nt eine ea2 epa a ea2 nlocui ea 3i )o%ifica ea p0 ilo p op iet0ii co)une2 inclusi< cu p i<i e la consu)u ile afe ente p op iet0ii co)une? e) ntoc)e3te sau p opune planu i %e )0su i 3i acti<it0i 3i u )0 e3te eali*a ea lo ? f) sup a<e8;ea*0 %esf03u a ea tutu o acti<it0ilo %in ca% ul asociaiei %e p op ieta i2 n )o% special situaia ncas0 ilo 3i pl0ilo luna e? 8) pent u scopul 3i acti<it0ile asociaiei %e p op ieta i2 an8a:ea*0 3i %e)ite2 nc;eie 3i e*ilia*0 cont acte? ;) 3i asu)0 obli8aii2 n nu)e p op iu sau n nu)ele p op ieta ilo )e)b i ai asociaiei %e p op ieta i2 p i<in% inte esele le8ate %e cl0%i e? i) iniia*0 sau ap0 0 n p ocese2 n nu)e p op iu sau n nu)ele p op ieta ilo )e)b i ai asociaiei %e p op ieta i2 inte esele le8ate %e cl0%i e? :) stabile3te siste)ul p op iu %e penali*0 i ale asociaiei %e p op ieta i pent u estanele afi3ate pe lista %e plat0 ce p i<esc

c;eltuielile asociaiei %e p op ieta i2 confo ) p e<e%e ilo le8ale? @) a<i*ea*0 %ocu)entele asociaiei %e p op ieta i? l) asi8u 0 co)pleta ea la *i a c0 ii te;nice a const uciei? )) asi8u 0 u )0 i ea co)po t0 ii n ti)p a const uciei2 pe toat0 %u ata %e existen0 a acesteia? n) 8estionea*0 situaiile excepionale 3i %e c i*0? o) exe cit0 alte at ibuii ca e i-au fost confe ite p in ;ot0 / ile a%un0 ii 8ene ale! A&) He%inele co)itetului executi< sunt le8al nt unite %ac0 :u)0tate plus unu %in nu)0 ul )e)b ilo s0i sunt p e*eni! He%inele co)itetului executi< pot fi con<ocate %e p e3e%intele asociaiei %e p op ieta i sau %e :u)0tate plus unu %in nu)0 ul )e)b ilo s0i! A') 9eci*iile co)itetului executi< se conse)nea*0 n e8ist ul %e %eci*ii al co)itetului executi<! ART! '1 A1) 7 e3e%intele asociaiei %e p op ieta i ep e*int0 asociaia n %e ula ea cont actelo 3i 3i asu)0 obli8aii n nu)ele acesteia! .l ep e*int0 asociaia %e p op ieta i n elaiile cu te ii2 inclusi< n aciunile iniiate %e asociaie )pot i<a unui p op ieta ca e nu 3i-a n%eplinit obli8aiile fa0 %e asociaie sau n p ocesele iniiate %e un p op ieta ca e contest0 o ;ot0 / e a a%un0 ii 8ene ale a p op ieta ilo ! A&) 7 e3e%intele asociaiei %e p op ieta i sup a<e8;ea*0 3i u )0 e3te aplica ea ;ot0 / ilo a%un0 ii 8ene ale2 especta ea p e<e%e ilo statutului 3i aco %ului %e asocie e2 p ecu) 3i aplica ea %eci*iilo co)itetului executi<! Acesta2 n funcie %e situaie2 poate p opune co)itetului executi< sau a%un0 ii 8ene ale2 %up0 ca*2 )0su i )pot i<a celo ca e nu espect0 e8ulile2 e8ula)entele2 ;ot0 / ile 3i %eci*iile asociaiei %e p op ieta i2 confo ) p e<e%e ilo le8ale 3i statuta e! ART! '& A1) 7 e3e%intele asociaiei %e p op ieta i sau )e)b ii co)itetului executi< pot fi e)une ai pe ba*a unui cont act %e )an%at2 confo ) ;ot0 / ii a%un0 ii 8ene ale a p op ieta ilo 2 la %ata a%opt0 ii bu8etului anual %e <enitu i 3i c;eltuieli! A&) 7ent u nen%eplini ea at ibuiilo ce le e<in2 )e)b ii co)itetului executi<2 inclusi< p e3e%intele asociaiei %e p op ieta i2 0spun% pe sonal sau n soli%a 2 %up0 ca*2 n faa le8ii 3i a p op ieta ilo pent u %aunele 3i p e:u%iciile cau*ate p op ieta ilo n )o% %elibe at! ART! '' A1) Cen*o ul sau co)isia %e cen*o i a asociaiei %e p op ieta i a e2 n p incipal2 u )0toa ele at ibuii> a) <e ific0 le8alitatea actelo 3i %ocu)entelo 2 a ;ot0 / ilo 2 %eci*iilo 2 e8ulilo 3i e8ula)entelo ? b) <e ific0 execuia bu8etului %e <enitu i 3i c;eltuieli? c) <e ific0 8estiunea financia -contabil0? %) cel puin o %at0 pe an2 ntoc)e3te 3i p e*int0 a%un0 ii 8ene ale apoa te asup a acti<it0ii sale 3i asup a 8estiunii asociaiei %e p op ieta i2 p opun/n% )0su i! A&) Cen*o ul sau cen*o ii ale3i ai asociaiei %e p op ieta i pot fi e)une ai pe ba*a unui cont act %e )an%at2 confo ) ;ot0 / ii a%un0 ii 8ene ale a p op ieta ilo 2 la %ata a%opt0 ii bu8etului

anual %e <enitu i 3i c;eltuieli! A') 7ent u nen%eplini ea at ibuiilo ce le e<in2 cen*o ul sau cen*o ii asociaiei %e p op ieta i 0spun% pe sonal sau n soli%a 2 n faa le8ii 3i a p op ieta ilo 2 pent u %aunele 3i p e:u%iciile cau*ate p op ieta ilo n )o% %elibe at! ART! '" A1) A%)inist a ea2 nt eine ea2 in<estiiile 3i epa aiile asup a p op iet0ii co)une sunt n sa cina asociaiei %e p op ieta i! A&) Asociaia %e p op ieta i an8a:ea*0 pe soane fi*ice atestate pent u funcia %e a%)inist ato sau nc;eie cont acte cu pe soane :u i%ice speciali*ate 3i auto i*ate pent u eali*a ea2 especti< fu ni*a ea se <iciilo necesa e a%)inist 0 ii2 nt eine ii2 in<estiiilo 3i epa aiilo asup a p op iet0ii co)une! CA7! E A%)inist a ea n asociaia %e p op ieta i ART! '5 A1) 7ent u acti<itatea %e a%)inist a e ca e inclu%e acti<it0i %e a%)inist a e te;nic02 %e contabilitate 3i casie ie2 asociaia %e p op ieta i poate an8a:a fie pe soane fi*ice atestate pent u funcia %e a%)inist ato %e i)obile2 fie poate nc;eia cont act %e a%)inist a e cu pe soane :u i%ice speciali*ate 3i auto i*ate2 ca e au ca obiect %e acti<itate nu)ai %o)eniul asociaiilo %e p op ieta i o i ca e au ca acti<itate p incipal0 a%)inist a ea i)obilelo pe ba*0 %e ta ife sau cont act! A%)inist ato ilo %e i)obile li se aplic0 n )o% co espun*0to p e<e%e ile a t! &1 alin! A&) 3i ale a t! &&! A&) 7e soanele fi*ice pot fi an8a:ate p in nc;eie ea unui cont act in%i<i%ual %e )unc02 confo ) celo stabilite p in ne8ocie e %i ect0! A') Can%i%aii pent u funcia %e a%)inist ato %e i)obile t ebuie s0 p e*inte co)itetului executi< al asociaiei %e p op ieta i %ocu)entele solicitate2 8a aniile p ofesionale 3i )ate iale p e<0*ute %e le8e 3i t ebuie s0 nu fi sufe it nicio con%a)na e! A") Co)itetul executi< a%opt0 %eci*ii asup a cuantu)ului sala iilo 2 al in%e)ni*aiilo 3i al e<entualelo p e)ie i ca e se aco %0 pe sonalului nca% at cu cont act in%i<i%ual %e )unc02 p ecu) 3i asup a <alo ii 3i a )o%alit0ilo %e cont acta e2 n ca*ul n ca e a%)inist a ea cl0%i ii este asi8u at0 %e pe soane :u i%ice2 n li)ita bu8etului %e <enitu i 3i c;eltuieli a%optat %e a%una ea 8ene al0 a p op ieta ilo ! A5) 9e ase)enea2 co)itetul executi< %eci%e 3i asup a aco %0 ii uno % eptu i b0ne3ti )e)b ilo asociaiei %e p op ieta i ca e %esf03oa 0 acti<it0i luc ati<e folositoa e acesteia2 n li)ita bu8etului %e <enitu i 3i c;eltuieli a%optat %e a%una ea 8ene al0 a p op ieta ilo ! ART! '6 A%)inist ato ul2 pe soan0 fi*ic0 sau :u i%ic02 a e2 n p incipal2 u )0toa ele at ibuii> a) p esta ea se <iciilo n )o% p ofesional? b) 8estiona ea bunu ilo )ate iale 3i a fon%u ilo b0ne3ti? c) efectua ea fo )alit0ilo necesa e n an8a:a ea cont actelo cu fu ni*o ii %e se <icii pent u exploata ea 3i nt eine ea cl0%i ii2

%e ula ea 3i u )0 i ea eali*0 ii acesto cont acte? %) asi8u a ea cunoa3te ii 3i espect0 ii e8ulilo cu p i<i e la p op ietatea co)un0? e) 8estiona ea )o%ului %e n%eplini e a obli8aiilo cet0ene3ti ce e<in p op ieta ilo n apo t cu auto it0ile publice! Obli8aiile cet0ene3ti sunt cele stabilite2 pot i<it le8ii2 %e a%una ea 8ene al0 a p op ieta ilo ? f) n%eplini ea o ic0 o alte obli8aii exp es p e<0*ute %e le8e! ART! '( 7ent u luc 0 ile p i<in% p op ietatea co)un02 a%)inist ato ul2 in/n% sea)a %e p e2 %u at0 %e execuie 3i calitate2 supune sp e anali*02 selecie %e ofe te 3i ap oba e co)itetului executi< al asociaiei %e p op ieta i ofe tele ope ato ilo econo)ici ca e satisfac ce inele2 n <e%e ea execut0 ii luc 0 ilo 2 confo ) le8islaiei n <i8oa e! ART! 'B 7ent u p ote:a ea inte eselo p op ieta ilo 3i ale asociaiei %e p op ieta i )pot i<a iscu ilo afe ente acti<it0ii %e a%)inist a e nt -un con%o)iniu2 a%)inist ato ii %e i)obile2 pe soane fi*ice sau :u i%ice2 %e % ept public o i %e % ept p i<at2 pot nc;eia polie %e asi8u a e %e 0spun%e e ci<il0 p ofesional0! Asi8u a ea %e 0spun%e e ci<il0 p ofesional0 nu acope 0 iscu ile cu p i<i e la f au%02 n3el0ciune2 %etu na e %e fon%u i nf0ptuite cu bun0-3tiin0! 7e soanele ca e nu au calitatea %e a%)inist ato %e i)obile nu pot nc;eia polie %e asi8u a e %e 0spun%e e ci<il0 p ofesional0! ART! '# 7 op ietatea co)un0 poate fi utili*at0 %e c0t e te i2 pe soane fi*ice sau :u i%ice2 %e % ept public o i %e % ept p i<at2 nu)ai cu aco %ul )a:o it0ii p op ieta ilo )e)b i ai asociaiei 3i al p op ieta ilo %i ect afectai %e <ecin0tate2 n ba*a unui cont act %e nc;i ie e2 %e folosin0 sau %e concesiune! ART! "$ Asociaia %e p op ieta i a e obli8aia s0 ia )0su i cu p i<i e la )bun0t0i ea confo tului te )ic al cl0%i ii! ART! "1 Mo%ific0 ile const ucti<e 3i utili*a ea n alte scopu i a uno p0 i sau ele)ente %e const ucie ale cl0%i ii2 cu) a fi> anco a ea %e ecla)e pe pe ei2 suspen%a ea %e st/lpi2 pe ei2 sc0 i inte ioa e 3i altele ase)enea2 se <o putea face nu)ai pe ba*a %eci*iei co)itetului executi<2 cu aco %ul p op ieta ilo %i ect afectai 3i2 %up0 ca*2 pe ba*a unui p oiect te;nic ntoc)it %e instituii %e specialitate2 <e ificat %e un expe t auto i*at2 p ecu) 3i cu auto i*aia pent u executa ea %e luc 0 i2 elibe ate n con%iiile le8ii! ART! "& ,c;i)ba ea %estinaiei locuinelo 2 p ecu) 3i a spaiilo cu alt0 %estinaie %ec/t aceea %e locuin0 fa0 %e %estinaa iniial02 confo ) p oiectului iniial al cl0%i ii cu locuine2 se poate face nu)ai cu a<i*ul co)itetului executi< 3i cu acceptul p op ieta ilo %i ect afectai cu ca e se n<ecinea*02 pe plan o i*ontal 3i <e tical2 spaiul supus sc;i)b0 ii! ART! "'

7ent u luc 0 i )a:o e cu p i<i e la exploata ea2 nt eine ea2 epa a ea2 consoli%a ea2 eabilita ea 3i )o%e ni*a ea p op iet0ii co)une2 asociaia %e p op ieta i poate an8a:a2 n nu)ele p op ieta ilo 3i cu se)n0tu a lo in%i<i%ual02 c e%ite banca e sau o ice alte fo )e %e c e%ita e2 confo ) p e<e%e ilo le8ale! ART! "" 7ent u iscu ile cu p i<i e la p op ietatea co)un02 asociaia %e p op ieta i2 n nu)ele p op ieta ilo asociai2 poate nc;eia polie %e asi8u a e! CA7! EI C;eltuielile asociaiei %e p op ieta i ART! "5 A1) Anul fiscal al asociaiei %e p op ieta i este anul calen%a istic! A&) =nainte %e nceputul u )0to ului an fiscal 3i pent u fieca e an fiscal ce u )ea*02 co)itetul executi< <a p e80ti 3i <a p e*enta p op ieta ilo n a%una ea 8ene al0 un bu8et anual %e <enitu i 3i c;eltuieli2 suficient pent u a acope i c;eltuielile asociaiei %e p op ieta i2 inclusi< fon%u ile necesa e o 8ani*0 ii 3i funcion0 ii acesteia! (3) Proprietarii membri ai asociaiei de proprietari au obligaia s aprobe i un fond de reparaii anual, necesar pentru repararea i mbuntirea proprietii comune. Comitetul executiv va pregti i va pre enta adunrii generale suma anual necesar pentru constituirea sau completarea acestui fond, care se alimentea n avans, n trane lunare egale, prev ute n lista de plat a c!eltuielilor asociaiei de proprietari. Plile pentru repararea i mbuntirea proprietii comune se vor face din fondul de reparaii. Proprietarii membri ai asociaiei de proprietari pot aproba i alte fonduri cu caracter special. A") Asociaia %e p op ieta i poate %esc;i%e unul sau )ai )ulte contu i la o ica e unitate banca 02 n con%iiile le8ii! ART! "6 Toi p op ieta ii au obli8aia s0 pl0teasc0 luna 2 confo ) listei %e plat0 a c;eltuielilo asociaiei %e p op ieta i2 n a<ans sau pe ba*a factu ilo e)ise %e fu ni*o i2 cota %e cont ibuie ce le e<ine la c;eltuielile asociaiei %e p op ieta i2 inclusi< cele afe ente fon%u ilo %in asociaia %e p op ieta i! ART! "( C;eltuielile asociaiei %e p op ieta i sunt u )0toa ele> a) c;eltuieli pe nu)0 %e pe soane ca e locuiesc sau %esf03oa 0 acti<it0i n p op iet0i in%i<i%uale? b) c;eltuieli pe consu)u i in%i<i%uale? c) c;eltuieli pe cota-pa te in%i<i*02 n funcie %e sup afaa util0 a p op iet0ii in%i<i%uale? %) c;eltuieli pe beneficia i2 afe ente se <iciilo in%i<i%uale ale p op ieta ilo 2 %a 8estionate financia p in inte )e%iul asociaiei %e p op ieta i? e) c;eltuieli pe consu)ato i te;nici? f) c;eltuieli %e alt0 natu 0! ART! "B A1) ,tabili ea 3i epa ti*a ea su)ei ca e p i<e3te p op ietatea co)un0 ce e<ine fiec0 ui p op ieta %in ca% ul con%o)iniului se fac p opo ional cu cota-pa te in%i<i*0 %in p op ietatea co)un0!

A&) C;eltuielile efectuate %e asociaia %e p op ieta i pent u plata uno se <icii %e utilit0i publice sau %e alt0 natu 02 le8ate %e p op iet0ile in%i<i%uale %in con%o)iniu 3i ca e nu se factu ea*0 in%i<i%ual pe fieca e %int e acestea2 se epa ti*ea*0 %up0 acela3i c ite iu ca e a stat la ba*a e)ite ii factu ii2 n confo )itate cu p e<e%e ile cont actului nc;eiat cu fu ni*o ul especti<ului se <iciu! ART! "# A1) Asociaia %e p op ieta i poate stabili un siste) p op iu %e penali*0 i pent u o ice su)0 cu titlu %e estan02 afi3at0 pe lista %e plat0! 7enali*0 ile nu <o fi )ai )a i %e $2&F pent u fieca e *i %e nt/ *ie e 3i se <o aplica nu)ai %up0 o pe ioa%0 %e '$ %e *ile ca e %ep03e3te te )enul stabilit pent u plat02 f0 0 ca su)a penali*0 ilo s0 poat0 %ep03i su)a la ca e s-au aplicat! A&) Te )enul %e plat0 a cotelo %e cont ibuie la c;eltuielile asociaiei %e p op ieta i2 afi3ate pe lista luna 0 %e plat02 este %e )axi)u) &$ %e *ile calen%a istice! A') ,u)ele e*ultate %in aplica ea penalit0ilo %e nt/ *ie e <o face obiectul fon%ului %e penalit0i al asociaiei %e p op ieta i 3i se <o utili*a nu)ai pent u plata penali*0 ilo i)puse asociaiei %e p op ieta i %e c0t e te i 3i pent u c;eltuieli cu epa aiile asup a p op iet0ii co)une sau alte c;eltuieli %e natu 0 a%)inist ati<0! ART! 5$ A1) Asociaia %e p op ieta i a e % eptul %e a aciona n :ustiie pe o ice p op ieta ca e se face <ino<at %e neplata cotelo %e cont ibuie la c;eltuielile asociaiei %e p op ieta i )ai )ult %e #$ %e *ile %e la te )enul stabilit! A&) Aciunea asociaiei %e p op ieta i este scutit0 %e tax0 %e ti)b u! A') ,entina %at0 n fa<oa ea asociaiei %e p op ieta i2 pent u su)ele %ato ate %e o ica e p op ieta 2 poate fi pus0 n aplica e pent u acope i ea %ato iilo p in o ice )o%alitate pe )is0 %e Co%ul %e p oce%u 0 ci<il0! ART! 51 A1) Asociaia %e p op ieta i a e un p i<ile8iu i)obilia cu an8 p io ita asup a apa ta)entelo 3i alto spaii p op iet0i in%i<i%uale ale p op ieta ilo %in con%o)iniu2 p ecu) 3i un p i<ile8iu asup a tutu o bunu ilo )obile ale acesto a2 pent u su)ele %ato ate cu titlu %e cot0 %e cont ibuie la c;eltuielile asociaiei %e p op ieta i2 %up0 c;eltuielile %e :u%ecat0 %ato ate tutu o c e%ito ilo n inte esul c0 o a au fost f0cute! A&) 7 i<ile8iul se nsc ie n e8ist ul %e publicitate i)obilia 0 al :u%ec0to iei2 la ce e ea p e3e%intelui asociaiei %e p op ieta i2 pe ba*a ext aselo %e pe ulti)a list0 luna 0 %e plat0 a cotelo %e cont ibuie %in ca e e*ult0 su)a %ato at0 cu titlu %e estan0! 7 i<ile8iul se a%ia*0 la ce e ea p e3e%intelui asociaiei %e p op ieta i sau a p op ieta ului2 pe ba*a c;itanei o i a altui nsc is p in ca e asociaia confi )0 plata su)ei %ato ate! A') Ope aiunile %e publicitate i)obilia 0 p i<itoa e la p i<ile8iul p e<0*ut la alin! A1) 3i A&) sunt scutite %e tax0 %e ti)b u! CA7! EII

Rapo tul %int e a%)inist aia public0 local0 3i cent al0 3i asociaiile %e p op ieta i ART! 5& A1) Consiliile locale ale )unicipiilo 2 o a3elo 2 co)unelo 3i ale sectoa elo )unicipiului Iucu e3ti sp i:in0 acti<itatea asociaiilo %e p op ieta i pent u eali*a ea scopu ilo 3i sa cinilo ce le e<in2 n confo )itate cu p e<e%e ile le8ale n <i8oa e! A&) Consiliile locale o 8ani*ea*0 n ca% ul apa atului p op iu un co)pa ti)ent speciali*at n sp i:ini ea 3i n% u)a ea asociaiilo %e p op ieta i! ART! 5' A1) Co)pa ti)entele speciali*ate nfiinate n ca% ul auto it0ii publice locale n% u)0 3i sp i:in0 p op ieta ii pent u a se constitui n asociaii %e p op ieta i! A&) Consiliile locale ale )unicipiilo 2 o a3elo 2 co)unelo 3i ale sectoa elo )unicipiului Iucu e3ti n% u)0 3i sp i:in0 asociaiile %e p op ieta i pent u n%eplini ea obli8aiilo locale ce le e<in asup a p op iet0ii co)une! ART! 5" A1) 7e soanele fi*ice ca e au calitatea %e a%)inist ato %e i)obile sunt atestate %e c0t e p i)a 2 la p opune ea co)pa ti)entelo speciali*ate %in ca% ul auto it0ii a%)inist aiei publice locale2 n ba*a unei ;ot0 / i a consiliului local! A&) Atestatul a e % ept scop ce tifica ea calit0ilo p ofesionale ale pe soanelo ca e %o esc s0 p actice acti<itatea %e a%)inist a e a i)obilelo la asociaiile %e p op ieta i! ART! 55 Consiliile locale2 cu sp i:inul apa atului p op iu al consiliilo :u%eene2 especti< al Consiliului 4ene al al Municipiului Iucu e3ti2 exe cit0 cont olul asup a acti<it0ii financia -contabile %in ca% ul asociaiilo %e p op ieta i2 %in oficiu o i la solicita ea unuia sau )ai )ulto )e)b i ai asociaiei %e p op ieta i! CA7! EIII ,anciuni ART! 56 A1) Constituie cont a<enii u )0toa ele fapte> a) nelua ea %e c0t e p op ieta i2 %e c0t e asociaia %e p op ieta i sau %e c0t e co)itetul executi< al asociaiei %e p op ieta i a tutu o )0su ilo necesa e pent u epa a ea 3i )enine ea n sta e %e si8u an0 a cl0%i ii 3i a instalaiilo co)une afe ente Aascenso 2 ;i% ofo 2 instalaii %e ali)enta e cu ap02 %e canali*a e2 %e nc0l*i e cent al02 %e p epa a e 3i %ist ibui e a apei cal%e2 instalaii elect ice 3i %e 8a*e2 cent ale te )ice2 c e)ato ii2 instalaii %e colecta e a %e3eu ilo 2 instalaii %e anten0 colecti<02 telefonie etc!) pe toat0 %u ata existenei acesto a? b) nen%eplini ea at ibuiilo %e c0t e p e3e%inte2 )e)b ii co)itetului executi<2 cen*o i2 a%)inist ato %e i)obil? c) neexecuta ea %e c0t e p op ieta a luc 0 ilo %e nt eine e2 epa aii sau %e nlocui e a ele)entelo %e const ucii 3i

instalaii aflate n p op ietatea sa in%i<i%ual02 %ac0 aceasta este %e natu 0 s0 a%uc0 p e:u%icii celo lali p op ieta i? %) sc;i)ba ea %e c0t e p op ieta a %estinaiei locuinei f0 0 auto i*aiile 3i ap ob0 ile le8ale? e) )o%ifica ea aspectului p op iet0ii co)une2 p ecu) 3i a ele)entelo const ucti<e ale cl0%i ii f0 0 ap ob0 ile 3i auto i*aiile le8ale? f) neaplica ea sau ne especta ea p e<e%e ilo p e*entei le8i %e c0t e funciona ii publici 3i pe sonalul an8a:at al auto it0ilo publice locale 3i cent ale2 inclusi< pe sonalul e8iilo o i al societ0ilo fu ni*oa e %e se <icii publice %e utilit0i2 %ac0 fapta nu a fost co)is0 n astfel %e )p e:u 0 i nc/t s0 constituie inf aciune! A&) Cont a<eniile p e<0*ute la alin! A1) se sancionea*0 %up0 cu) u )ea*0> a) faptele p e<0*ute la lit! a)2 b) 3i c) se sancionea*0 cu a)en%0 %e la 5$$ lei la '!$$$ lei? b) fapta p e<0*ut0 la lit! %)2 cu a)en%0 %e la &$$ lei la 1!$$$ lei? c) faptele p e<0*ute la lit! e) 3i f)2 cu a)en%0 %e la &!5$$ lei la 5!$$$ lei! A') ,anciunile pent u cont a<eniile p e<0*ute la alin! A1) lit! a)-e) se aplic0 pe soanelo fi*ice constatate <ino<ate2 ia cea p e<0*ut0 la alin! A1) lit! f) funciona ilo publici sau pe sonalului an8a:at al auto it0ilo publice2 inclusi< pe sonalului e8iilo o i societ0ilo fu ni*oa e %e se <icii %e utilit0i publice! A") Constata ea cont a<eniilo p e<0*ute %e p e*enta le8e2 f0cut0 la sesi*a ea o ic0 ei pe soane inte esate2 p ecu) 3i aplica ea sanciunilo co espun*0toa e se fac %e c0t e pe soanele )pute nicite %e Inspecto atul %e ,tat n Const ucii 3i %e Ministe ul Inte nelo 3i Refo )ei A%)inist ati<e2 %e p i)a i sau %e )pute niciii acesto a! ART! 5( 7 e<e%e ile a t! 56 efe itoa e la cont a<enii se co)pletea*0 cu %ispo*iiile O %onanei 4u<e nului n ! &C&$$1 p i<in% e8i)ul :u i%ic al cont a<eniilo 2 ap obat0 cu )o%ific0 i 3i co)plet0 i p in Le8ea n ! 1B$C&$$& 2 cu )o%ific0 ile 3i co)plet0 ile ulte ioa e! CA7! IJ 9ispo*iii t an*ito ii 3i finale ART! 5B A1) Instituiile a%)inist aiei publice locale o i cent ale sau o ice alte societ0i %e stat2 ca e %ein n p op ietate apa ta)ente sau spaii cu alt0 %estinaie %ec/t aceea %e locuin0 n cl0%i ile %e locuine2 au acelea3i % eptu i 3i obli8aii ca o ica e alt p op ieta %in con%o)iniu 3i au obli8aia s0 )an%ate*e pe soane fi*ice sau :u i%ice pent u a colabo a cu asociaia %e p op ieta i! A&) Rapo tu ile :u i%ice ale p op ieta ului2 stabilite %e co)un aco % cu c;i ia3ul2 in%ife ent %e statutul locuinei2 p ecu) 3i ne especta ea obli8aiilo cont actuale %e c0t e c;i ia3 nu absol<0 p op ieta ul %e la obli8aiile sale fa0 %e asociaia %e p op ieta i

p e<0*ute n p e*enta le8e! ART! 5# =n te )en %e 6$ %e *ile %e la %ata int 0 ii n <i8oa e a p e*entei le8i2 Ministe ul Inte nelo 3i Refo )ei A%)inist ati<e2 )p eun0 cu Ministe ul .cono)iei 3i Finanelo 2 Ministe ul Muncii2 Fa)iliei 3i .8alit0ii %e Hanse2 Ministe ul T anspo tu ilo 3i Ministe ul Kustiiei <o elabo a 3i supune sp e a%opta e 4u<e nului no )ele )eto%olo8ice %e pune e n aplica e a p e<e%e ilo acesteia! ART! 6$ 7 e*enta le8e int 0 n <i8oa e la '$ %e *ile %e la %ata public0 ii n Monito ul Oficial al Ro)/niei2 7a tea I! ART! 61 La %ata int 0 ii n <i8oa e a p e*entei le8i se ab o80> a t! '5 alin! '2 a t! '5L12 a t! '62 a t! 6"2 a t! 6# 3i anexa n ! & %in Le8ea locuinei n ! 11"C1##6 2 epublicat0 n Monito ul Oficial al Ro)/niei2 7a tea I2 n ! '#' %in '1 %ece)b ie 1##(2 cu )o%ific0 ile 3i co)plet0 ile ulte ioa e2 O %onana 4u<e nului n ! B5C&$$1 p i<in% o 8ani*a ea 3i funciona ea asociaiilo %e p op ieta i2 publicat0 n Monito ul Oficial al Ro)/niei2 7a tea I2 n ! 55" %in 1 septe)b ie &$$12 ap obat0 cu )o%ific0 i p in Le8ea n ! &'"C&$$& 2 p ecu) 3i o ice alte %ispo*iii cont a e! Aceast0 le8e a fost a%optat0 %e 7a la)entul Ro)/niei2 n con%iiile a t! (( alin! A&)2 cu especta ea p e<e%e ilo a t! (5 3i ale a t! (6 alin! A1) %in Constituia Ro)/niei2 epublicat0! 7R.H.9INT.L. CAM.R.I 9.7UTAMILOR IO49AN OLT.ANU 7R.H.9INT.L. ,.NATULUI NICOLA. ENCNROIU Iucu e3ti2 6 iulie &$$(! N ! &'$! OOOOOOOOO LEGE nr. &7: din &6 iulie 20&0 pentru 7!dificarea Le"ii nr. 230;2007 privind nfiinarea !r"anizarea #i funci!narea a$!ciaiil!r de pr!prietari E'()E*)+ ,A-LA'E*).L ,.<L(4A) =*+ '2*()2-.L 23(4(AL nr. :02 din 20 iulie 20&0 7a la)entul Ro)/niei a%opt0 p e*enta le8e! ART! I Le8ea n ! &'$C&$$( p i<in% nfiina ea2 o 8ani*a ea 3i funciona ea asociaiilo %e p op ieta i2 publicat0 n Monito ul Oficial al Ro)/niei2 7a tea I2 n ! "#$ %in &' iulie &$$(2 se )o%ific0 %up0 cu) u )ea*0> - A ticolul 1' <a a<ea u )0to ul cup ins> -A t! 1'! - Eenitu ile obinute %in exploata ea p op iet0ii co)une apa in asociaiei %e p op ieta i! Aceste <enitu i ali)entea*0

fon%u ile speciale ale asociaiei %e p op ieta i pent u epa aii 3i in<estiii cu p i<i e la p op ietatea co)un0 3i nu se pl0tesc p op ieta ilo ! Lista acesto <enitu i2 p ecu) 3i c;eltuielile afe ente lo sunt p e*entate se)est ial nt -un apo t afi3at la a<i*ie ul asociaiei %e p op ieta i!ART! II A1) 7 op ieta ii ca e 3i ac;it0 inte8 al cotele %e cont ibuie la c;eltuielile asociaiilo %e p op ieta i n te )en %e 1& luni %e la %ata int 0 ii n <i8oa e a p e*entei le8i <o fi scutii %e la plata penalit0ilo 8ene ate %e su)a estant0 cu titlu %e ba*0! 7 in cotele %e cont ibuie la c;eltuielile asociaiilo %e p op ieta i se nele8e %ato ia cu titlu %e ba*0 f0 0 su)a e*ultat0 %in penalit0i! A&) 7 e<e%e ile alin! A1) se aplic0 3i c;i ia3ilo ca e %ein spaiu locati< n ba*a unui cont act %e nc;i ie e cu auto it0ile a%)inist aiei publice locale2 cent ale sau cu o ice instituie a statului! A') 7 e<e%e ile alin! A1) 3i A&) se aplic0 fa)iliilo al c0 o <enit net )ini) luna pe )e)b u %e fa)ilie2 especti< al pe soanei sin8u e2 nu %ep03e3te su)a %e 1!$$$ lei! A") ,u)ele cu titlu %e penalit0i %ato ate c0t e asociaiile %e p op ieta i2 anulate confo ) p e*entei le8i2 <o fi anulate 3i %in obli8aiile cont actuale existente nt e asociaiile %e p op ieta i 3i societatea fu ni*oa e %e se <icii! Aceast0 le8e a fost a%optat0 %e 7a la)entul Ro)/niei2 cu especta ea p e<e%e ilo a t! (5 3i ale a t! (6 alin! A&) %in Constituia Ro)/niei2 epublicat0! 7R.H.9INT.L. CAM.R.I 9.7UTAMILOR ROI.RTA ALMA ANA,TA,. 7R.H.9INT.L. ,.NATULUI MIRC.A-9AN 4.OANN

Iucu e3ti2 16 iulie &$1$! N ! 1(5! ---------