Vous êtes sur la page 1sur 8

Anexa 10 - INP2 CE F010

SOLICITARE PENTRU AGREAREA DEPOZITULUI DE INTERVENIE


1. Numrul de identificare al ofertantului
Cod unic APIA

Stampila APIA / CJ
Data depunerii

R O

Nr. de nregistrare ......................


2. Statutul ofertantului (bifai in casuta corespunztoare):
a). Persoana fizica autorizata (PFA)
b). Societate comerciala

3. Denumirea ofertantului

4. Nume si prenume (PFA)


5. CUI (din
Registrul
Comertului
)

6. Cod numeric
personal

7. Cod
fiscal
8. Adresa completa a ofertantului /strada, nr., bloc, ap/

9. Cod postal
11. Sat
12. Comuna
13. Oras
14. Judet
15. Telefon
16. Fax

10. Cod tara

17. E mail

18. Adresa pentru corespondenta

19. Numarul contului bancar,numele si adresa bancii (sucursala)

20. Adresa completa a depozitului n care sunt preluate cerealele

21. Codul postal


22. Sat
23. Comuna
24. Oras
25.Judet
26. Telefon
27. Fax
28. Informatii privind retelele de acces
a) rutier

b) feroviar

c) maritim

30. Facilitati de depozitare


Sunt create premise de utilizare pentru:
a) depozit in folosinta pentru cereale de consum

DA

NU

b) depozit nou-construit pentru cereale de consum


c) indeplinirea conditiilor specifice intr-un depozit pentru cereale de consum
d) dispune de laborator propriu autorizat in vederea efectuarii analizelor calitative
e) depozitare curenta a cerealelor de consum
31. Descriei pe scurt depozitul (de ex: tipul construciei: siloz/magazie). Prezentai copia planului de
construcie a depozitului, cu indicarea dimensiunilor (lungime, latime, diametru, inaltime), a materialelor de
construcie, amplasarea pilonilor, a conductelor de aerare, de desprfuire, a grinzilor de planeu,
amplasarea utilajelor de condiionare, localizarea punctului de cntrire si a laboratorului de analize.
Trebuie indicate jgheaburile de scurgere de la acoperis si prezentata starea lor. De asemenea, se indica
localizarea usilor de acces si dimensiunile acestora.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
29. A fost confirmata starea tehnica a construciilor/ echipamentelor aferente de catre
un organism autorizat de inspecie?

DA

NU

Daca DA, anexati copia documentului de inspecie


30.Precizai capacitatea de depozitare pentru care solicitati agrearea, total i defalcat pe silozuri/magazii
Cantitate (tone)
Siloz/magazie 1
Siloz/magazie 2
Siloz/magazie 3
Siloz/magazie 4
TOTAL

31. Date privind celulele / spatiile


Numrul/Numele
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tipul

Inaltimea (m)

Capacitatea (tone)
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

32. Precizai capacitatile de preluare a cerealelor (tone/ora)


Tipul de echipament tehnic utilizat
. tone/ora
.
..
.
..
33. Precizai capacitatile de livrare a cerealelor (tone/ora)
Tipul de echipament tehnic utilizat
. tone/ora
.
..
.
..
34. Furnizati detalii, incluzand marimea si capacitatea, asupra punctului/punctelor de cantarire
a In interiorul depozitului
b In afara depozitului
35. Certificat de verificare metrologic

36. Exista suficiente cai de acces pentru verificarea celulelor atunci cnd sunt pline?
DA
a) cu cereale?
b) se asigura iluminatul suficient pentru a permite inspecia fiecrei celule?
37. Descrieti modul de ventilatie a cladirilor

NU

38. Descriei masurile care se aplica pentru combaterea duntorilor de depozit

39. Descrieti echipamentul tehnic si metodele care se aplica pentru:


a) aerarea cerealelor

b) monitorizarea temperaturii in masa de produs

In depozit:
c) monitorizarea gradului de infestare cu insecte/roztoare in depozit

d) prelevarea de probe
Din depozit:
Din mijloacele de transport:
40. Precizai detalii asupra numrului maxim de mijloace de transport auto care se pot afla in incinta
depozitului, precum si informaii privind zona de parcare/manevrare a acestora

41. Precizai daca silozurile/magaziile, precum si terenul adiacent acestora au fost


afectate de inundaii, alunecri de teren sau fenomene similare
DA
Daca DA, furnizai detalii si menionai probabilitatea ca astfel de fenomene sa se repete

NU

Furnizai detalii si menionai modul de ntocmire a evidentei computerizate a contabilitii stocurilor


de intervenie

DATE PRIVIND RESURSELE UMANE


(cu excepia unor situaii deosebite, activitatea de depozit se desfasoara 5 zile pe
saptamana, in mod normal intre 8,00-16,30)
42. Furnizati informatii privind programul de lucru
:
43. Precizati datele de identificare ale personalului care se ocup de:
a) depozitare: ........................................
b) manipulare: ............................................
c) prelevare de probe, esantionare, analize: ............................................
AUTORIZATII DE FUNCTIONARE
44. Precizati date referitoare la autorizatiile de functionare a depozitului:
a) autorizatie sanitara:
b) autorizatie de protectie a muncii:
c) autorizatie PSI:
d) autorizatie de mediu:
e) altele (precizai care):
45. Precizai, pentru fiecare tip de autorizaie, autoritatea emitenta si termenul pana la care aceasta este
valabila:
a) autorizaie sanitara:
b) autorizaie de protecie a muncii:
c) autorizaie PSI:
d) autorizaie de mediu:
e) altele (precizai care):
46. Tarife de depozitare (tarifele pe care le propunei pentru operaiunile ce privesc spatiile nchiriate
pentru intervenie)
a) recepie (lei/tona):

b) iesire (lei/tona):
c) depozitare (lei/tona/luna):
d) taxa referitoare la respingerea unei incarcaturi la depozitare in urma analizelor (lei/mijloc auto):

DECLARATIE
47. Declar pe propria rspundere ca informaiile sunt adevrate, cunoscnd ca furnizarea de
informaii false atrage anularea Certificatului de agreare eliberat de Agenia de Plati si Intervenie
pentru Agricultura;
Am neles condiiile prevzute n Ghidul solicitantului i sunt de acord;
Voi returna orice ajutor acordat necuvenit;
Datele completate sunt adevrate i cunosc faptul c falsul n declaraii atrage rspunderea
penal conform art.292 din Codul Penal.

Nume, prenume si funcia reprezentantului legal al ofertantului


Data:
-

Semnatura

Stampila