Vous êtes sur la page 1sur 2

Argument .................. este o boala caracterizata prin............... ....................

Scopul prezentului proiect este de a identifica problemele de ingrijire specifice pentru un pacient cu .............................. Problemele pe care le poate prezenta un bolnav cu .....................si de care trebuie sa tina seama asistentul medical la intocmirea planului de ingrijire sunt: Obiectivele prezentului proiect sunt: obiectiv 1 ............... obiectiv 2..... ................... Dezvoltarea obiectivelor proiectului au la baza urmatoarele competente profesionale: 1. Urmrirea si notarea in foaia de observaie a funciilor vitale si vegetative. 2. Cunoa terea si aplicarea regimurilor dietetice in diferite boli. !. Utilizarea rezultatelor evalurii pentru identificarea prioritilor in ingrijirea pacientului si clasificarea unui plan al tuturor activitilor de ingrijire. ". Cunoa terea stilului de viata# a condiiilor de trai si de munca# a efectelor asupra strii de sntate. $. Asigurarea mediului adecvat odi%nei si supraveg%erea bolnavului. &. Cunoa terea metodelor de administrare a medicamentelor. '. Acordarea de ingrijiri pentru prevenirea complicaiilor in diferite afeciuni. (. Cunoa terea pregtirii bolnavilor si a materialelor necesare pentru recoltri de produse biologice# patologice. )*plorri funcionale# e*amen radiologie etc. +. Acordarea de ingrijiri in situaii de urgenta. 1,. -ealizarea educaiei in scopul prevenirii complicaiilor si meninerea unui grad
ridicat de sntate.

Aplicarea procesului de ingrijire la pacienti cu ............... s.a finalizat prin analiza unui caz cu ............./ caz pentru care s.a elaborat un interviu. 0e baza interviului realizat s.au evidentiat problemele de dependenta specifice la nivelul celor 1" nevoi fundamentale / conform principiului 1irginiei 2enderson. 3n final a fost elaborat planul de ingrijire la un pacient cu ............ respectand obiectivele generale ale proiectului. 0e plan au fost evidentiate problemele de dependenta# obiectivele de ingrijire# interventiile autonome si delegate aplicate# precum si evaluarea interventiilor aplicate.

A. IN !"#I$ 1. Informa%ii generale: a. 4umele i prenumele: b. 15rsta c. 6tarea civil d. Copii e. 0rofesia f. 7ocalitatea de domiciliu: g. Diagnosticul la internare: &. Data internrii: Obi'nuin%e de via%(: a. )onsumatoare de: Alcool / b. *iet( + regim alimentar / c. Alergii cunoscute / Cafea 8utun / Drog /

2.

,.

Probleme de s(n(tate: a. Antecedente medicale personale: b. Antecedente &eredocolaterale c. -otivele intern(rii actuale d. Istoricul st(rii actuale:

..!/amenul clinic general: e. egumente 'i mucoase f. 0reutate g. 1n(l%ime &. 2esut celular subcutanat 3 normal reprezentat i. Sistem ganglionar 'i limfatic j. Aparat loco4motor 5. Aparat respirator l. Aparat cardio4vascular m. Aparat digestiv n. Aparat uro4genital o. Sistem nervos 'i organe de sim% 6. Investiga%ii: a. )*amenul s5ngelui b. )*amenul urinei c. Alte e*amene de specialitate 7. ratamente: a. ratament medicamentos

8. !picriza 'i recomand(ri la e/ternare: