Vous êtes sur la page 1sur 1

K*-*0T*+&.0 K*S&,.T.0 -.$.9S&.

KLINIK KESIHATAN KUALA BERANG , HULU TERENGGANU , $%&'' KUALA BERANG , TERENGGANU DARUL IMAN.

Telefon : 0:;6611(:5

Tarikh: SEPERTI SENARAI EDARAN Tuan ARAHAN MEMBUAT KERJA LEBIH MASA Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas .

30 .06. 2013

2. Klinik Kesihatan Kuala Berang merupakan sebuah klinik yang dikunjungi oleh ramai pesakit terutamanya pesakit kronik. esakit kronik seperti diabetes dan hipertensi memerlukan pemantauan darah se!ara berkala. "engan itu# keputusan makmal akan diperolehi dengan banyak kerana setiap pesakit akan dipantau sama ada setahun sekali atau setiap enam bulan. 3. Keputusan makmal yang banyak ini perlu dimasukkan kedalam kad pesakit. Kerja $ebih masa diperlukan kerana embantu era%atan Kesihatan yang perlu memasukkan keputusan ini perlu juga membantu ega%ai erubatan semasa mera%at pesakit. Sekiranya keputusan darah ini dimasukkan semasa %aktu bekerja# ega%ai erubatan akan mengalami masalah untuk mera%at pesakit dan akan mengambil masa semasa melihat pesakit. &ni akan meningkatkan masa menunggu pesakit. ' "engan itu# anggota yang tersenarai hendaklah menjalankan kerja lebih masa untuk melan!arkan lagi perkhidmatan klinik. ( Sekian Sekian ) B*+K,&"-.T /0T/K 0*1.+.) PENYAYANG, BERKERJA BERPASUKAN DAN PROFESIONALISMA ADALAH BUDAYA KERJA KITA Saya yang menurut erintah Dr. Nur baizura Aini bt. Ab u!!a"# 20o. enda3taran penuh --4 '52637 ega%ai erubatan 8 Kesihatan Klinik Kesihatan Kuala Berang Kerjasama daripada pihak tuan didahulukan dengan u!apan terima kasih.