Vous êtes sur la page 1sur 8

MORFOLOGI

TAHUN/Contoh TAJUK SPESIFIKASI 1 Kata nama am Kata nama khas Kata ganti nama diri KATA NAMA Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tempat Kata ganti diri tanya Kata kerja transitif KATA KERJA Kata kerja tak transitif Makan, tidur Tersenyum Membaca, melukis Ini, itu Menanam Ikan, burung, ayam Zoo Negara, Sang Kancil Saya, awak,kita 2 3 4 5 6

Guru,murid Maisarah, Raini Saya, kamu, beliau

KATA ADJEKTIF

Lemah, kuning, tinggi, bengkok, deras, gembira, jauh, manis Kata hubung Dan, tetapi, sambil, setelah, atau -

Pandai, putih, leper, sempit, nipis, dekat, lama, rindu, masam Dan, lalu, atau, walaupun, kerana Aduh Aduhai Amboi

Kata seru

Kata tanya KATA TUGAS

Apa, bila, bagaimana, mana, berapa -

Mengapa, siapa, bila, berapa, apa -

Kata perintah Kata pangkal ayat Kata bantu Kata penguat

Kata penegas Kata nafi Kata pemeri Kata sendi nama

Di Ke Dari Daripada Pada Kepada

Kata arah Kata bilangan

Atas, antara, sudut, tengah Satu, pertama, suku

KATA MAJMUK

Seluruh

Layanglayang

Murid-murid

KATA GANDA

Separa Berima Awalan

Rerama Saudaramara Berkelah Permainan -

Jejari Segar-bugar Berlari Makanan Menanamkan -

PENGIMBUHAN

Akhiran Apitan Sisipan Pinjaman

PENANDA WACANA

PENGGUNAAN KATA YANG TEPAT -

ekor

Bilah

PENJODOH BILANGAN

helai biji batang Riang = gembira

Batang Biji Ulas

SINONIM

Ajar = didik Kalah = tewas Kecil x besar

ANTONIM

Lama x baharu

Cerah x gelap

SINTAKSIS TAJUK BINAAN AYAT POLA AYAT DASAR SFESIFIKASI FN + FN 1 Bapa saya polis. 2 TAHUN/Contoh 3 4 5 6

FN + FK FN + FA FN + FS AYAT PENYATA AYAT TANYA AYAT SERUAN AYAT PERINTAH AYAT AKTIF AYAT PASIF AYAT SONGSANG AYAT TUNGGAL (AYAT SELAPIS) AYAT MAJMUK (AYAT BERLAPIS) PERIBAHASA

Ahmad bermain bola. Fatimah sangat rajin. Saya ke sekolah. Amin berjalan kaki ke sekolah. Siapa Siapa nama kamu? Sila duduk. Mereka sedang membaca. Adik minum susu supaya sihat.

Encik Ahmad terlantar di Hospital Apa- Apakah nama kucing itu? Wah, tingginya bangunan itu! Jangan pijak rumput. Azman menonton televisyen Razi basuh tangan lalu makan nasi

TAJUK SIMPULAN BAHASA PERUMPAMAAN BIDALAN PEPATAH BANDINGAN/KIASAN KATA-KATA HIKMAT

TAHUN/Contoh 1 Ringan Tulang, buah tangan 2 3 Akal kancil 4 5 6

SISTEM EJAAN TAJUK POLA KESELARASAN VOKAL EJAAN KATA PINJAMAN EJAAN KATA DASAR DAN KATA TERBITAN TAHUN/Contoh 1 a i = adik 2 3 e taling a = nenda Internet, komputer, disket Kata terbitan berawalan Astrofizik 4 5 6

Siber, komuter, internet, e-mel. -

SEBUTAN DAN INTONASI

TAJUK JENIS AYAT

SPESIFIKASI Ayat penyata

Ayat tanya

1 Adik sedang tidur dalam buaian. Bila ayah pulang?

TAHUN/Contoh 3 4 Nazri pemuda yang tampan. Bagaimanakah keadaan mangsa kemalangan itu? Aduhai, apalah nasibku ini! Silakan makan. -

Ayat seruan

Ayat perintah SUSUNAN AYAT RAGAM AYAT Ayat biasa Ayat aktif Ayat pasif

Tolong senyap. -