Vous êtes sur la page 1sur 1

PERTANDINGAN KAWAD STATIK ANTARA UNIT BERUNIFORM ARAHAN KAWAD

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) !) #) 1%) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

Baris, Baris......... Sedia. Ke Kanan.......... Lurus. Pandang........ Hadapan. Senang........ Diri. Rehatkan Diri. Baris, Baris........ Sedia. Baris akan berpusin ke kanan, ke kanan....... pusin . Baris akan "en hadap kehadapan, ke kiri....... pusin . Baris akan "en hadap ke be$akan , ke belakang........ pusin . Baris akan berpusin ke kanan, ke kanan...... pusin . Baris akan "en hadap ke hadapan, ke kanan...... pusin . Ke kanan...... Lurus. Pandang...... Hadapan. Senang........ Diri. Rehatkan Diri. Baris, Baris........ Sedia. Baris akan ke$uar baris, Keluar........ Baris.

ainul@skj18