Vous êtes sur la page 1sur 28

Islanda

Al. = Albania
Arm. = Armenia
Azerb. = Azerbaidjan
Belg. = Belgia
Bosn. = Bosnia-Her]egovina
Iugosl. = Iugoslavia
Lux. = Luxemburg
Ma. = Macedonia
Sl. = Slovacia
Slov. = Slovenia

Finlanda
Norvegia Suedia

Irlanda

Letonia
Lituania

Danemarca
Regatul
Unit

Olanda
Belg.
Lux.

Fran]a

Polonia
R.Ceh\

Moldova

Austria Sl.

Elve]ia

Spania

Slov.

Tunisia
Libia

Stat membru al Uniunii Europene (UE)


Stat a c\rui candidatur\ la UE a fost acceptat\
la Consilul de la Luxembourg (dec. 1997)
Stat a c\rui candidatur\ la UE a fost acceptat\
la Consilul de la Helsinki (dec. 1999)
Turcia, cu statut de candidat la UE
recunoscut la Consilul de la Helsinki (dec. 1999)
Stat membru al AELS (Asocia]ia European\
de Liber Schimb)
Stat membru al CSI
(Comunitatea Statelor Independente)
Stat membru al NATO
Stat neutru

Georgia Azerb.
Arm.

Croatia Bosn. Iugosl.

Malta

Algeria

Ucraina

Romnia

Ungaria

Al.

Maroc

Kazahstan

Belarus

Germania

Italie

Portugalia

Federa]ia Rus\

Estonia

State candidate la NATO

Ma.

Bulgaria

Iran

Turcia

Grecia

Siria

Cipru

Irak

Liban
Israel Iordania
Egipt

Arabia
Saudit\
Stat membru al CEMN (Zona de Cooperare
Economic\ a M\rii Negre)
Stat membru al CEFTA (Acordul Central-European
de Liber Schimb)
Stat participant la SECI (Ini]iativa de Cooperare
Sud-Est European\)
Stat `n afara procesului de integrare european\
Teritoriu sub administra]ie ONU
Teritoriu sub embargo ONU
Zon\ de conflict

Not\: Situa]ia prezentat\ se refer\ la perioada anterioara datei de 1 ianuarie 2000

350 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

a
an

ri[
C

Chi[in\u

IA{I

Kilia(

Or[ova

Babadag

Calafat
IU

L O
TO M
A

Frontier\ de imperiu
Frontier\ de vasalitate
fa]\ de Imperiul Otoman
Frontier\ administrativ\

Giurgiu

(1427)

Dun \re a

Turnu

1427

ro
g
b

Habsburgic)

BUCURE{TI
C\l\ra[i

D
o

(1718-1739

sub Imperiul

Insula
{erpilor

Marea

e
a

Olt

Pite[ti
Trgovi[te
Turnu Severin Oltenia
Strehaia
Principatul Valahiei
Slatina
Craiova
Mavrodin

1484

Enisala
Hr[ova

Muntenia

Otoman)

(1538-1792
sub Imperiul Otoman)

(1540)

sub Imperiul

1484

Bugeac

Neagr\

(1552-1718

Cetatea Alb\
(Akkerman )

Lugoj
Caransebe[

1538

Timi[oara

IM

Tighina
(Bender)

Principatul Moldovei
CLUJ
Vaslui Hu[i
Bac\u
Trgu Mure[
Principatul
Transilvaniei
Odorhei
Brlad
Alba Iulia
Sighi[oara
Rupea
Sebe[
F\g\ra[
Deva
Sibiu
Foc[ani
Bra[ov
Gala]i
Turnu Ro[u
Br\ila
Curtea Cmpulung
Buz\u
de Arge[
Trgu Jiu

(1

IMP
ER
IU
L

Orhei

Baia

S
U
R

Neam]

Bistri]a

Habsburgic)

Zal\u

L
IU
R
E
P
IM

Baia Mare

Lipova

M ure

Banat

Boto[ani

Suceava

(sub Imperiul

t
re
Si

Arad

1775

100 km
0
MGM-LibergoGophile 2000

Soroca

Bucovina

Maramure[

{imleu
Silvaniei

Oradea

Sighet

Satu Mare

Hotin

t
ru
P

H
A
B
S

CERN|U}I
IC
G
R
U
B

Constan]a
Mangalia

Frontier\ actual\
Raia turceasc\
Sub st\pnire otoman\

Sub st\pnire habsburgic\


Ora[ sau trg
Capital\
Centru regional
Localitate fortificat\ sau cetate

Trgu Mure[

RI

UL

Calafat
OT
OM

Frontier\ de imperiu
Frontier\ de vasalitate
fa]\ de Imperiul Otoman
Frontier\ administrativ\

Dun \re a

AN

Frontier\ actual\
Raia turceasc\

Mavrodin
Giurgiu
Ro[iori
Turnu

BUCURE{TI
C\l\ra[i

(1829)

(1829)

1 8 7 8 P rin c

B ul g
i p at ul

Kilia

Babadag

Insula
{erpilor
(1878)

Hr[ova
e
a

Slatina

Izmail

(1829)

Muntenia

Trgovi[te

Imperiul Rus)

Craiova
Caracal

(1878

Gala]i
Br\ila

ro
g

Oltenia

Buz\u

Tecuci

Curtea Cmpulung
de Arge[
Pite[ti

Foc[ani

Bra[ov

F\g\ra[

Sibiu

Strehaia

Cetatea Alb\
(Akkerman)

Brlad

Sebe[
Ha]eg

Turnu Severin

1878

Basarabia

Principatele Unite

Olt

Serbia

Odorhei

Sighi[oara

Trgu Jiu
Or[ova

Tighina
(Bender)

Vaslui
Bac\u

(1

a
an

ri[
C

Banat

Roman

Moldova

D
o

a
r

H
A
B

o
-U

st
r

IMP
ER
IU
L
u
186
7:
A

Cluj

Orhei
CHI{IN|U

Ia[i

S
U
R

Deva

Trgu Neam]
Piatra Neam]

Bistri]a

Lugoj
Caransebe[

Boto[ani

st

Dej

(1812
Imperiul Rus)

et
Si r

Alba Iulia

Dorohoi

autonomie

100 km
0
MGM-LibergoGophile 2000

Soroca

t
ru
P

Transilvania
integrat\ Ungariei)

Timi[oara

PE

Zal\u

Suceava

administrativ\)

(1867-pierderea autonomiei,

M ure

(1849

Maramure[

Baia Mare

{imleu
Silvaniei

Arad

IM

Bucovina

Sighet

Satu Mare

ia

Oradea

Hotin

CERN|U}I

IC

L
IU
R
E
P
IM

G
R
U
B
S

Marea
Neagr\

Constan]a
Mangalia

i
ari e

Sub st\pnire habsburgic\


Sub st\pnire ruseasc\
Sub st\pnire otoman\

Capital\
Centru regional
Ora[ sau trg

Strehaia
Calafat

Frontier\ `n 1918
Frontier\ `n 1940

Olt

IUGOSLAVIA

Turnu Severin

Pite[ti

Oltenia

Craiova
Caracal

Slatina

Dun \re a

BULGARIA

Frontier\ actual\
Frontier\ de stat
disp\rut\ `n 1940

Trgovi[te

Turnu

Gala]i

Izmail

Br\ila

Cmpina Buz\u

Mavrodin
Giurgiu
Ro[iori

(1940- integrat\ la URSS,


cu excep]ia perioadei
1942-1943)

Tecuci

Foc[ani

Ploie[ti

Cetatea Alb\
(Akkerman)

Brlad

Kilia

Babadag

Muntenia

Hr[ova

BUCURE{TI
C\l\ra[i

(1913-1940)

Sub st\pnire ungar\


Sub st\pnire ruseasc\
Sub st\pnire bulgar\

Insula
{erpilor
(1947URSS)

Marea
Neagr\

Or[ova

Tighina
(Bender)

Basarabia

Hu[i

ge

Trgu Jiu

Chi[in\u

Moldova

Vaslui
Bac\u

Trgu Mure[
Transilvania
Miercurea Ciuc
Odorhei
Alba Iulia
Sighi[oara
Sfntu
Media[
Gheorghe
Sebe[
Deva
F\g\ra[
Sibiu
Ha]eg
Bra[ov
Rmnicu Curtea Cmpulung
Vlcea de Arge[

Ia[i

Roman

bro

Cri[
ana

Lugoj
Banat Caransebe[

Cluj

Timi[oara

Trgu Neam]
Piatra Neam]

Bistri]a

URSS

Orhei

Hrl\u

Si ret

Mure[

Dej

Zal\u

Ns
tu
tt
P
Pru

Oradea

(1940-1947
integrat\ Ungariei)

{imleu
Silvaniei

100 km
0
MGM-LibergoGophile 2000

Soroca

Dorohoi
Boto[ani

Suceava

Maramure[
Maramures

Baia Mare

UNGARIA

Arad

Bucovina

Sighet

Satu Mare

Hotin

Cern\u]i

Do

POLONIA
CEHOSLOVACIA

Constan]a
Mangalia

Capital\
Ora[

Imigra]ie
evreiasc\

Imigra]ie evreiasc\

din Gali]ia

din Rusia

Influen]\
Influen]\

ruseasc\

austriac\,

Imigra]ie evreiasc\

polonez\

din Rusia

Influen]\
ruseasc\

Influen]\
ungar\,
austriac\,
german\

Influen]\
turanian\

Marea
Neagr\

Influen]\
bizantino-greceasc\,

re

Influen]\

turco-otoman\,

bizantino-greceasc\,

sud-slav\

turco-otoman\,
sud-slav\

Popula]ie romneasc\ majoritar\


Popula]ie romneasc\ `n amestec
cu urm\toarele grupuri etnice :
- popula]ii central-europene
(maghiari, germani, polonezi, cehi, slovaci)
- popula]ii slave est-europene
(ucrainieni, ruteni, ru[i)

Direc]ia

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Extensie puternic\ a ariei de influen]\


Extensie difuz\ a ariei de influen]\

Elemente culturale meridionale


Elemente culturale est-europene (`n special ruse[ti) [i asiatice

- turci [i t\tari
- slavi din Balcani
(srbi, croa]i, bulgari)
- slavi din sud, disemina]i
Sursa: Facultatea de geografie din Ia[i (dup\ de Martonne, 1920)
Hart\ realizat\ dup\ harta na]ionalit\]ilor `n 1912

Elemente culturale occidentale [i central-europene


(`n special austro-ungare)
Emigra]ie evreiasc\

Prezen]\ evreiasc\ important\ la `nceputul


secolului al XX-lea

Spre
Budapesta,
Viena

Spre Leipzig,
Lvov

Spre
Kosice,
Lvov
Oa[
Satu
Mare

Cern\u]i

Soroca

Sighet

Siret

Maramure[
Baia Mare

Baia

Ia[i

Neam]

Spre
Odessa

Roman
ClujNapoca

Spre
Viena,
Budapesta

}ara
Mo]ilor
}ebea

P\dureni
Ulpia
Traiana

Spre
Belgrad,
Constantinopol
(Istanbul)

Boto[ani
Suceava

Cmpulung

Oradea

Lugoj

R\d\u]i

Putna

Spre
Viena,
Budapesta

Timi[oara

Spre Kiev, Moscova

Hotin

Hu[i
Trgu
Mure[

Podul ~nalt

Vaslui

Blaj

Vrancea
M\r\[e[ti

Bra[ov

Gr\di[tea
Muncelului
Rmnicu
Vlcea

Cmpulung Muscel
Curtea
de Arge[

Ploie[ti

Br\ila

Buz\u

Isaccea
Tulcea
Babadag

Trgovi[te

Bucure[ti
Craiova

C\lug\reni

Spre
Constantinopol (Istanbul)

Elemente ale patrimoniului religios

Ora[ antic (grec sau roman)

ortodoxe

Capital\ antic\, dacic\ sau roman\

protestante

Centru feudal secundar

romano-catolice

Capital\ feudal\ efemer\

greco-catolice

Capital\ feudal\ durabil\

Sinagogi principale

Centru administrativ important dup\ 1700

Mari moschei [i geamii

Situri istorice semnificative

Mn\stiri din secolele XII-XIV

Nucleele forma]iunilor statale premoderne

Mn\stiri din secolele XV-XVI

Zone etnografice arhaice

Extensia confesiunii romano-catolice


Extensia protestantismului tradi]ional

Sursa: Facultatea de geografie din Ia[i, 1999

Silistra

Medgidia
Constan]a
Adamclisi

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Elemente ale patrimoniului istoric

Spre
Cetatea
Alb\

Brlad

Alba
Iulia
Sibiu

Mehedin]i

Spre
Salonic,
Constantinopol
(Istanbul)

Chi[in\u
Tighina

Extensia confesiunii greco-catolice

Spre
Constantinopol (Istanbul)

Mangalia

Marea
Neagr\

Altitudinea medie a comunelor (m)


1 200
900
700
500
300
200
100

Drum principal
Ora[
Vad
Pas montan

Biserici din lemn


maramure[ene
Pietrosul
Rodnei

Mn\stiri moldovene[ti
C\limani
Ceahl\u
H\[ma[ Cheile Bicazului

Apuseni
Sighi[oara

Cheile Cara[ului Retezat

Biserici fortificate
Cet\]i dacice
Gr\di[tea
Piatra
MunceluluiCioclovina
Cozia Craiului

Cheile NereiBeu[ni]a

Bucegi

Mn\stirea Horezu

Por]ile de Fier

Delta
Dun\rii

Marea
Neagr\
0

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Situri clasate `n patrimoniul mondial (UNESCO)

Principalele arii naturale protejate

Mn\stiri din Moldova (1993), 7 situri

Rezerva]ie a biosferei (Delta Dun\rii este clasat\ `n patrimoniul mondial)

Mn\stirea Horezu (1993)

Parc na]ional

Centrul istoric al Sighi[oarei (1999)

Rezerva]ie de protec]ie a naturii

Biserici din lemn din Maramure[ (1995), 8 situri

Monument natural

Cet\]i dacice din Mun]ii Or\[tiei (1999), 6 situri

Peisaj protejat

Sate cu biserici fortificate din Transilvania (1999), 7 situri

Rezerva]ie [tiin]ific\

Not\: Romnia a semnat Conven]ia UNESCO a Patrimoniului


Mondial la 16 mai 1990

Altitudinea medie a
comunelor (m)
1 200
900
700
500
300
200
100

Sursa: Uniunea Interna]ional\ pentru Conservarea Naturii, 1999

Majoritate romneasc\

Romni,
peste 80%
Minoritate rrom\ [i/sau
german\ `n amestec
cu minoritatea maghiar\
Minoritate rrom\
[i/sau maghiar\

Majoritate non romneasc\


Turci, ucrainieni,
bulgari
sau croa]i
Majoritate
maghiar\

Num\r de
locuitori `n 1992
2 064 474
350 000
100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Na]ionalit\]i
Romni
Maghiari
}igani/Rromi
Germani
Evrei
Al]ii

Popula]ia total\

Religiile

Religiile

Ortodoc[i
Catolici
Greco-catolici
Reforma]i calvini[ti
Evangheli[ti lutherani
Evrei
Atei [i nedeclara]i

1930

1956

11 156 555
1 423 484
246 500
635 197
458 881
417 577

77,8
9,9
1,7
4,4
3,2
3,0

14 996 114
1 587 675
104 396
384 708
146 264
270 293

85,8
9,1
0,6
2,2
0,8
1,5

1930

1992

14 338 194

10 029 349
1 174 111
1 411 515
709 619
316 383
467 245
10 743

100

70,0
8,0
10,0
5,0
2,0
3,0
0,07

17 489 450

19 762 135
1 144 820
228 377
801 577
39 552
9 775
51 028

100

86,8
5,0
1,0
3,5
0,2
0,04
0,2

1966

16 465 510
1 619 592
64 197
382 595
42 888
528 381
19 103 163

86,2
8,5
0,3
2,0
0,2
2,8
100

1977

18 999 565
1 713 928
227 398
359 109
24 667
235 243
21 559 910

1992

88,2
7,9
1,0
1,7
0,1
1,1
100

Sursa: Recens\mntul general al popula]iei, 1992 - ENS-Gophile, 2000

89,74
7,16
1,70
0,50
0,04
1,10

22 760 449

Piramida pe grupe de vrst\ a


popula]iei romne[ti

20 352 980
1 620 199
409 723
119 436
9 107
249 004

Masculin

Na]ionalit\]ile

75>
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4

100

Feminin

100 000

6 8

~n procente, din totalul popula]iei romne[ti

Num\r de locuitori
de origine maghiar\

Ponderea maghiarilor `n
popula]ia total\ `n 1992
(%)
Num\r de unit\]i

85 000
38 000
10 000

administrative
122
25
107
134
107
199

100
72
57
30
12
5
1

75>
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34

Feminin

Masculin

20-24
10-14
6

0-4

~n procente din totalul popula]iei maghiare

6 8

Sursa: Recens\mntul general al popula]iei, 1992

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Num\r de locuitori
de origine german\

Ponderea germanilor `n
popula]ia total\ `n 1992
(%)
Num\r de unit\]i

13 200
6 000
1 500

administrative
5
15
66
148

57
30
12
5
1

75>
70-74
60-64
50-54
40-44

30-34

Feminin

Masculin

20-24
10-14
0-4
6

~n procente din totalul popula]iei germane

Sursa: Recens\m ntul general al popula]iei, 1992

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Num\r de locuitori
de origine rrom\

Ponderea ]iganilor `n
popula]ia total\ `n 1992
(%)
Num\r de unit\]i

25 000
14 000
1 600

administrative
12
104
288
705

57
30
12
5
1

75>
70-74
60-64
50-54
40-44

Masculin

30-34

Feminin

20-24
10-14
6

0-4

~n procente din totalul popula]iei rrome

Sursa: Recens\mntul general al popula]iei, 1992

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Ponderea ortodoc[ilor `n
popula]ia total\ `n1992
(%)
Num\r de unit\]i
administrative
2 371
341
92
34
18
40

100
80
50
20
10
5
1

Num\r de locuitori
de confesiune ortodox\
1 992 000
499 000
125 000

Sursa: Recens\mntul general al popula]iei, 1992

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Ponderea greco-catolicilor `n
popula]ia total\ `n 1992
(%)
Num\r de unit\]i
administrative
14
46
96
310

50
20
10
5
1

Num\r de locuitori de
confesiune greco-catolic\
22 000
12 000
1 300

Sursa: Recens\mntul general al popula]iei, 1992

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Ponderea protestan]ilor `n
popula]ia total\ `n 1992
(%)
Num\r de unit\]i
administrative
31
76
101
121
84
170

100
80
50
20
10
5
1

Num\r de locuitori de
confesiune protestant\
59 000
15 000

Sursa: Recens\mntul general al popula]iei, 1992

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Ponderea catolicilor `n
popula]ia total\ `n 1992
(%)
Num\r de unit\]i
administrative
57
30
85
115
141
313

100
80
50
20
10
5
1

Num\rul de locuitori de
confesiune catolic\
42 000
10 000

Sursa: Recens\mntul general al popula]iei, 1992

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Amsterdam Chicago, Montral


New York
Bruxelles Dsseldorf
Frankfurt
Praga
Stuttgart
Viena
Mnchen

Num\r de zboruri pe
s\pt\mn\ (1 iunie30 octombrie 1999)
28
7-8
5-6
3-4
1-2

Var[ovia

Chi[in\u
Satu Mare
Budapesta Cluj Napoca
Arad Sibiu
Timi[oara
Constan]a

Chicago
Moscova

Sofia

Istanbul

Copenhaga
Londra

Chicago
New
York

Madrid

Amsterdam
Berlin
Var[ovia
Bruxelles
Dsseldorf
Praga
Frankfurt
Paris
Stuttgart
Mnchen Viena
Zrich
Budapesta
Milano
Belgrad
Barcelona
Sofia
Roma
Salonic

Kiev
Chi[in\u
Bucure[ti
Istanbul

Atena

0
500 km
MGM-Libergo-Gophile 2000

Sursa: Compania de transport aerian TAROM, 1999

Beijing

Larnaka
Beirut
Damasc
Tel Aviv
Dubai Kuwait
Ghaza Amman
Riyadh Abu Dhabi
Cairo

Coridor 9

Coridor transeuropean E70


modernizat sau `n curs
Ax\ na]ional\/european\
modernizat\ sau `n curs
Coridor fluvial
european no 7

Spre Kiev, Var[ovia,


Gdansk, Hamburg

Spre
Budapesta,
Viena,
Berlin

Coridor 4
(variant\)

Episcopia
Bihorului
Oradea

Suceava

E60

Bistri]a

Arad

E85

ClujNapoca

Albi]a

Spre Chi[in\u, Moscova,


Helsinki

E68
Sibiu

Timi[oara

Bra[ov

E81

E70
Coridor 4
(variant\)

Spre Belgrad,
Sofia, Istanbul,
Atena

Ax\ rutier\ principal\


Autostrad\
Autostrad\ `n construc]ie

Sulina

Buz\u
Pite[ti

Ora[

Coridor 9
(variant\)

Ia[i

E60

Spre
Budapesta,
Viena,
N\dlac
Berlin

Siret

Satu
Mare

Coridor 4

Craiova
Calafat

Urziceni

E60

Bucure[ti

E7

E85

0
Alexandria

Giurgiu
Coridor 9

Spre Sofia, Istanbul, Atena

Sursa: Facultatea de geografie din Ia[i, 1999

Constan]a
Coridor 4

Spre Varna,
Burgas, Istanbul

Vama Veche

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Leg\turi europene
exploatate `n 1999

Helsinki

Oslo

Sankt-Petersburg

Stockholm

Cale ferat\
principal\

Moscova
Riga

Copenhaga

Malm
Vilnius

Londra

Amsterdam
Bruxelles

Berlin
Kln

Var[ovia

Frankfurt

Praga

Paris

Bordeaux

Mnchen
Zrich

Lyon

Madrid
Barcelona

Lisabona

Viena

Sevilla

Cracovia
Bratislava

Kiev

Lvov
Cern\u]i

Krivoi Rog
Chi[in\u

Odessa

Budapesta

Milano
Nisa

Porto

Minsk

Bologna
Roma
Napoli

Zagreb

Bucure[ti
Constan]a

Belgrad
Sofia

Bari
Salonic

Istanbul
Spre
Ankara

Palermo
Atena

Sursa: Societatea Na]ional\ a C\ilor Ferate Romne, 1999

0
500 km
MGM-Libergo-Gophile 2000

Spre ]\rile
Var[ovia
Uniunii Europene
Grozn`i
Triest

Viena

Odessa
Bucure[ti Constan]a

Novorossiisk
Baku

Batumi
Burgas

Iskenderun
Spre ]\rile
Uniunii Europene
Z\c\mnt petrolifer

Conducte `n construc]ie

Conducte existente

Sector fluvial sau maritim


de transport petrolier

Sursa: ENS-Gophile, 2000

Proiect romnesc de conduct\


0

500 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Uniunea
European\
Asia
Federa]ia
Rus\
CEFTA
Statele
Unite
Alte ]\ri
europene
America
Latin\
Africa

1992
1997

AELS
0

1 000

Sursa: Anuarul statistic, 1998

2 000

3 000
4 000
5 000
6 000
Volumul importurilor `n milioane de dolari

Uniunea
European\
Asia
Africa
Alte ]\ri
europene
CEFTA
Statele
Unite
Federa]ia
Rus\
America
Latin\
AELS
0
1 000
2 000
Sursa: Anuarul statistic, 1998

3 000
4 000
5 000 6 000
Volumul exporturilor `n milioane de dolari

Investi]ii str\ine
`ntre1990 [i 1999
(milioane de dolari)
722
152

2000 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Sursa: Sinteza statistic\ no 22, Bucure[ti, 1999

Num\r de companii
str\ine (1990-1999)
8 501
810

2000 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Sursa: Sinteza statistic\ no 22, Bucure[ti,1999

AUF (Asocia]ia Universitar\


Francofon\)
Centru cultural francez
Alian]a francez\
Consiliul britanic
Filial\ a Consiliului
britanic
Ia[i
Institutul Goethe
Centru cultural
german sau
bibliotec\
Centru cultural
american
Bibliotec\
american\
Bibliotec\
italian\
Institutul Cervantes

ClujNapoca

Timi[oara

Sibiu

Bra[ov
Pite[ti

Num\rul de locuitori
`n ora[ele-gazd\,
`n 1999
2 013 911
350 000
20 000

Ploie[ti

BUCURE{TI

Craiova

Constan]a

Sursa: ENS-Gophile, 2000

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

POLONIA
SLOVACIA
Presov
Ujgorod
Kosice

Ivano-Frankovsk
MOLDOVA
B\l]i

Cern\u]i

UCRAINA

Miskolc

Nyregyhza

Satu Mare

Debrecen
UNGARIA

Zal\u
Oradea

Szolnok

Cluj-Napoca

Bkscsaba
Szeged

Trgu Mure[

Timi[oara
Novi Sad
IUGOSLAVIA
Belgrad

Rmnicu
Vlcea

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

Trgu Jiu
Drobeta-TurnuSeverin
Craiova

UCRAINA

MiercureaCiuc
Sfntu
Gheorghe

Sibiu

Foc[ani

Bra[ov

Pite[ti

Ploie[ti

Tulcea

Slobozia

Bucure[ti

Alexandria

Gala]i
Br\ila

Buz\u

Trgovi[te

Slatina

Tiraspol

Vaslui
Bac\u

Deva

Re[i]a

Piatra-Neam]

Bistri]a

Alba Iulia
Arad

Chi[in\u

Ia[i

Baia Mare

Eger

Orhei

Boto[ani

Suceava

C\l\ra[i

Constan]a

Marea
Neagr\

Giurgiu
Razgrad
BULGARIA

Varna

Vulcanism
neogen (inactiv)
7
Fractur\
7
7 Satu
major\
8 Mare 7
6
Falie
7
acoperit\
Baia Mare
Arie
epicentric\
7
Izoseiste
(scara MSK Oradea
6 - 9)
Cluj- 6
6
Napoca 7
Trgu Mure[
Arad

Alba Iulia

Timi[oara

7 8
8

Turnu7 Severin

Foc[ani

Gala]i
Br\ila

Ploie[ti

Craiova

Piatra-Neam]
Bac\u

Buz\u

Rmnicu
Vlcea

Drobeta-

Bra[ov

Orogenez\
cimeric\
Orogenez\
carpatic\
Avant-fosa
carpatic\
7
Bazinul
8
transilvan
Bazinul
Ia[i
panonic
Platforma
moldoveneasc\
Platforma
scitic\
Platforma
moesic\

7 R\d\u]i
6 7 Suceava

Sibiu
Re[i]a 6

6 7

Bucure[ti

Sursa: Institutul na]ional de cercetare-dezvoltare pentru fizica P\mntului, Bucure[ti, 1999

Constan]a

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000

24 E
Precipita]ii

Foehn

27 E

Step\

48 N

48 N

Silvostep\
P\duri de foioase

Frig hivernal

(nemoral)

P\duri mixte
P\duri de conifere
(boreal)
Vegeta]ie
subalpin\ [i alpin\
Mediu umed,
vegeta]ie mixt\

IV

46 N

46 N

VI
II
III
Zone de:
1
11
111
18

influen]\ oceanic\

44 N

44 N

influen]\ submediteranean\
tranzi]ie `ntre nuan]ele oceanice,
submediteraneene [i continentale

24 E

27 E

influen]\ continental\

influen]\ baltic\

81

influen]\ pontic\

Sursa: Centrul de cercet\ri asupra mediului (CCMESI) Bucure[ti

100 km

MGM-Libergo-Gophile 2000

Altitudinea
medie a
Num\r de unit\]i comunelor
(m)
administrative
BOTO{ANI
MARAMURE{
56
SATU
1 200
MARE
SUCEAVA
170
900
193
BISTRI}AS|LAJ
700
IA{I
N|S|UD
216
BIHOR
500
797
NEAM}
300
CLUJ
306
200
MURE{
585
VASLUI
100
BAC|U
ARAD
HARGHITA
623
ALBA
SIBIU
COVASNA
TIMI{
HUNEDOARA
BRA{OV
VRANCEA GALA}I
CARA{SEVERIN

BUZ|U
GORJ

VLCEA

MEHEDIN}I
OLT
DOLJ

PRAHOVA

ARGE{

DMBOVI}AILFOV
IALOMI}A
BUCURE{TI
C|L|RA{I
TELEORMAN

DOLJ: nume de jude]

Sursa: Institutul de geografie din Bucure[ti, 2000

BR|ILA

GIURGIU

TULCEA

CONSTAN}A

100 km
0
MGM-Libergo-Gophile 2000