Vous êtes sur la page 1sur 55

A KOMPOSZTKAZN

Avagy hogyan lehet nvnyi hulladkokkal s szennyvzzel, gets nlkl fteni?


sszefoglal a komposztkazn t tnet !l, mkds !l, te vezsnek s ptsnek gyako lati lpsei !l, m si ks letezs so n sze zett tapasztalatok l

" ta# $!gyi $udomnyos tan&sad# p

%alzs

of' ( szgh )zsef *+,-'

A vilgon szinte mindentt elrhet boztkomposzt sszer felhasznlsa olyan megdbbent lehetsgeket knl ami egyszerre hasznos a termszetnek s az embernek is! "ly mdon a bozt komposzt form#ban adhat vissza az erdnek ahonnan azt kl$snbe vettnk!% &ean 'ain az erd re

Elsz
(zeretnm kife#ezni hlmat azoknak a nagyszer bartaimnak akik valamilyen mdon segtettk m)nkmat! *ll#on itt mindenek eltt a stb list#a akik fontos szerepet vllaltak a komposztkazn megplsben! +sznm mindannyitoknak, &ean 'ain A komposztkazn -#ra.feltall#a /he 0ethods of &ean 'ain% $m tapasztalati beszmol szerz#e aminek magyar fordtsbl rszletek a 1!2 fe#ezetben olvashat http344library!)niteddiversity!$oop4'erma$)lt)re4Another5+ind 5of56arden./he50ethods5of5&ean5'ain!pdf (zakmai konz)lens a 1! s 2! fe#ezetek szerz#e http344888!ea)tar$ie!org :illamosmrnkk mrste$hnikai megoldsi #avaslataikkal fe#lesztssel s a megvalsts sorn tmogattk m)nkmat ;desapm gpszmrnk az anyagbeszerzsben segtett 9tsszerel ftste$hikai tan$sadsban szerelsben s zembe helyezsben segtett =artom a komposztkazn megptsben segtett 2> animtor a komposztkazn ptsrl ksztett videt http344888!greenzero!h)4 6pszmrnk a 2> ra#zokat ksztette el vrazalazalan@hotmail!$om Aebdiz#ner a komposztkazn teasert ksztette el http344888!anomal!e)

'rof! 7rszgh &zsef

9azekas "stvn (ebestyn 9eren$ /gyi 6bor 6orza <szl

"n$zdy /ams 0agyar *dm

:razala ?aln

?agyva <szl

+ak)k *gnes s Attila A komposztkaznnal s komposzth.termelssel =ak Bbert kap$solatos ismeretek s tapasztalatok birtokban (zilgyi 0ikls ny-#tottak szellemi tmogatst

Tartalom
,%evezet!''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. *)ean /ain s a komposztkazn t tnete'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',+ *',A templomos lovagok titka'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',, *'*%oztkomposzt a ke t0en'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',*'-A )ean /ain1fle mdsze ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',2 *'.A )ean /ain1fle mdsze 0 lata''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''** -3ennta that ene giate mels a 0iotmeg0!l'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''*. -',%iogzte mels fat ek0!l'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''*4 -'*5omposztfts'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''*2 -'-5omposztfts 6agya o szgon'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''*7 -'.8ne giaf az Alfldn s hegyvidkeken''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''*9 .8gy komposztkazn te vezse'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-+ .',6kdsi felttelek'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-+ .'*:yako lati kvetkeztetsek''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-, .'-$el;estmnyt 0efolysol tnyez!k'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-.'.8gy plda a te vezs e'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-. .'.',<ov ptsk a komposztkaznt?'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-. .'.'*6ennyi s milyen faap tkot komposztl;unk?''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-. .'.'-<!&se l!'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-4 .'.'.5aznhz''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-7 .'.'4=eveg!ztets'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-7 .'.'2>edvests''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-7 .'.'7<!szigetels'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-9 .'.'96kdtets s vez ls''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-9 .'.'?6 s''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-? 4@pts lps !l lps e'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.+ 4',5aznhz''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.+ 4'*<!&se l!'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.4'-$ov00i el!kszletek''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.4 4'.sszesze els'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.2 4'4Atmunklatok''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.? 2$apasztalatok'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4+ 7sszefoglal''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4* A tan)lmny vltozatlan formban s tartalommal szabadon ter#eszthet

felhasznlhat nyomtathat sokszorosthat s korltozs nlkl kzztehet,

1 Bevezet
0i a komposztkaznC A komposztkazn br nem -# tallmny egy nagyon figyelemre mlt zldenergia termelsre alkalmas te$hnolgia! A nvnyi s llati eredet biotmegben trolt napenergit felteheten ez a mszaki megolds termeli a legnagyobb hatsfokkal! Dtrnya az a tny hogy a biotmeg kzvetlen getsvel Ebiogz pellets bio. zemanyagokF szemben hasznlhat henergit $sak ftsre alkalmas ala$sony hmrskleten termeli! 'ontosan ez az ala$sony termelsi hmrsklet teszi lehetv a hihetetlenl magas energetikai hatsfokot! Ggysgnyi mennyisg biotmegbl ez a te$hnolgia termeli a legtbb hasznosthat energit mikzben a htermels )tn nem ham) hanem igen rtkes mezgazdasgi tala#leszt anyag Eflrett komposztF keletkezik! A komposztkazn egy heterogn rendszer aminek a mkdshez a tpanyagokon kvl leveg. s vz adagolshoz valamint a tel#estmny szablyozshoz alkalmas szmtgppel irnytott mszaki megoldsok kidolgozsra van szksg H ezen a gyakorlatilag rintetlen t)domnyos terleten! Ihny rgi EJK vesF lerson s t)domnyos kzlemnyekben nem kzztett megfigyelseken s adatokon kvl semmilyen irodalmi anyag nem ll a rendelkezsre! 0i vezetett engem a komposztkaznra irny)l k)tatsraC 1KLK tavasztl egy esztendeig tartzkodtam "ndonziban ahol minden

szabadidmet a fenntarthat fe#lds s a krnyezetvdelem tan)lmnyozsnak szenteltem! =r fiskolai tan)lmnyaim alatt krnyezetvdelmi te$hnolgikkal EisF foglalkoztam a mindentt tapasztalhat krnyezetrombols s az alkalmazott t)domnyok krben fellelhet tvedsek felismerse megrendtette bennem a #elenleg hasznlt krnyezetvdelmi eszkzkbe s mdszerekbe vetett hitemet! Gz

tfog k)tatsra ksztetett3 az kolgiai Es trsadalmi s gazdasgiF gondok forrsainak s az azokra adhat vals megoldsoknak a feltrst s feltrkpezst tztem ki $l)l! Gddigi k)tatsaim sorn egy bonyol)lt minden mindennel kap$solatban ll% ok. okozati rendszer kpe kezdett kibontakozni elttem! Gddig fel nem ismert sszefggsek egy szvevnyes hlv fondtak! Gbben a bonyol)lt hlban bredtem t)datra a krnyezetvdelmi rendszerek s a termszeti sszefggsek kztt ltez nem mindig eszmnyi kl$snhatsok termszetre! 0skpp fogalmazva kira#zoldott elttem a hibs t)dsra pl hamis. illetve flmegoldsok p)sztt #ellege! Az alap#aiban helytelen mszaki megoldsok fenntartsa s #avtgatsa tesznk%! =r az emltett termszeti trvnyeken alap)l ok.okozati kap$solatok tel#essgnek megismerse megrtse s alkalmazsa k)l$sa lehet egy valban fenntarthat emberi trsadalom megteremtsnek fontossga ellenre ter#edelmnek nagysga miatt e tan)lmnyban nem kerlhet sor ennek rszletezsre! Glged#nk meg azzal az egyszer alapgondolattal hogy az ember a termszet rsze gy sem a trsadalom sem az ember ltal teremtett s mkdtetett gazdasg nem kerlhet kvl a termszet trvnyein! 0skpp fogalmazva akr t)domst vesznk a termszet fggsgi. s hats.rendszerrl akr nem az l s mkdik! Azok a trsadalmak s gazdasgi szereplk akik errl t)domst nem vesznek hossz- tvon eltnnek! Gzrt ha valami hossz- tvon is fenntarthatt szndkoz)nk alkotni azt -gy rdemes tennnk hogy sem ms sem a krnyezet krra% ne vl#k! Gz a gondolat a b)ddhista letszemllet egyik alappillre! A ms krra% fogalom a krnyezetre is kiter#eszthet3 az letternket #elent ko.rendszereket nem p)sztt#)k! A trsadalom szint#n sem tesznk olyat ami a tbbsg #lltt veszlyeztetn vagy anyagi rdekeit $sorbtan! Amennyiben ez a felfogs maradktalan)l tel#esl nagy 4 a flmegoldsok eltrbe helyezse a krnyezeti krokat $sak s-lyosbt#a! 6$zy 6bor szavait idzve Da rosszat #l $sinl)nk $sak rosszabbat

esly van a #elenlegi krnyezeti trsadalmi s gazdasgi gondok felszmolsra! A fenti gondolatok szemlltetsre vizsgl#)k meg az lelmiszertermels s a biotmeggel val gazdlkods kztti sszefggseket! Gzeknek a felismerse teszi vilgoss a #elen tan)lmny trgynak a rendkvli #elentsgt! A termszetben l nvnyek illetve a nvnyeket fogyaszt llatok kpezik tpllk)nkat! A nvnyek a tala#bl veszik fel a szksges tpanyagokat! Gzeket viszont a tala#ban l h)m)sz trol#a! A h)m)sz tpanyagban gazdag televny ami a vizet sziva$sknt raktrozza s a nlklzhetetlen tala#alakt organizm)sok l tere! D)m)sz nlkl nin$s szrazfldi lvilg belerve az embert! A tala# h)m)sztartalmnak a $skkensvel a termkpessg is $skken3 a nvnyek elp)szt)lnak a $sapadkok vize elfolyik a tala# kiszrad a tala#erzi felersdik ami a sivatagosods ko$kzatt hordozza magban! ;ppen ezrt fennmarads)nk egyik felttele a tala#ok h)m)szkszletnek a visszalltsa! A #elenlegi korszernek% minstett vegyi mezgazdasg a termtala#ok h)m)szkszletnek tbb mint kilen$tized rszt felemsztette%! A vzben knnyen oldd mtrgyk hasznlata a mrgez nvnyvd szerek alkalmazst is szksgess tette ami vzbzisaink szennyezshez a tala# lvilgnak a p)szt)lshoz s igen komoly kzegszsgi gondokhoz vezetett! Dogyan mkdik a h)m)szC A h)m)sz termszetesen g lassan biolgiai

oMid$ival a h)m)szbl nitrt foszft kli)m ionok szabad)lnak fel amelyeket a nvnyek veszik fel! Gzt az elgetett% h)m)sz mennyisget a tala#ban ptolni kell! A termszet ezt a p)szt)l nvnyek valamint az llati rlk s tetemek biolgiai talaktsval ptol#a! Gzt a #elensget )tnozz)k a komposztksztssel! Az emberi. s llati rlkbl gy szletik -# let! A feklit tartalmaz szennyvz tiszttsa pontosan ezt a folyamatot szakt#a meg! 0s a helyzet amikor vzben oldd ionokat illetve elektrolitokat #)ttat)nk a tala#ba! "lyenek pld)l a mtrgyk a msz s a ham)! A msz pld)l a tala#ban lv h)m)szbl a megfelel ionos tpanyagokat felszabadt#a gy a termshozam rvidtvon valban megnvekszik viszont hossz- tvon a h)m)szkszletet geti fel! Grre mond#k a parasztok azt 2

hogy A msz az apt gazdagt#a a fit viszont kold)sbotra #)ttat#a!% Gnnek a magyarzata egy termszetes elektrokmiai folyamatban keresend! A h)m)sz biolgiai getse sorn ionok keletkeznek! Ggy ilyen folyamat sebessge vizes kzegben az ionerssg ngyzetgykvel eMponen$ilisan nvekedik! /eht ezekkel az adalkokkal a h)m)sz termszetes bomlsi sebessgt nagyon felgyorst#)k! Ngy rthet hogy az ipari mezgazdasgban hasznlt mtrgyk br rvid tvon valban nvelik a termshozamot a h)m)szt elp)sztt#k! A mtrgyzs teht tel#esen tves megolds a tala# tpanyagtartalmnak ptlsra s nvelsre )gyanis ppen az ellenkez hatst r#k el vele! OLP Dogyan lehet ptolni a h)m)sztC A nvnyi anyagok s az llati Eilletve emberiF eredet rlk egyttes komposztlsval! A h)m)szkpzds sokkal bonyol)ltabb annl hogy elegend lenne a szerves h)lladkok tala#ba forgatsa! A ktfle Envnyi s llatiF biotmeg egyttes kezelse a tala#ban #elenlv lvilg segtsgvel hozza ltre a h)m)szt! O1P "lyen h)m)szkpz rendszer a komposztkazn is! A komposztkazn nem ms mint szerves Envnyi s llatiF h)lladkok h)m)ssz alak)lsakor keletkez ht hasznost eszkz! Alkalmazsnak elnye sokoldal-3 D)m)sz keletkezik tala#erzit! Denergia keletkezik mely padlftsre illetve hztartsi melegvz ellltsra kivlan alkalmas! Da figyelembe vesszk azt a tnyt hogy a hztartsok ltal felhasznlt br)tt energia QKR.a ftsre szolgl megrt#k a komposztkazn rendkvli fontossgt a fenntarthat energiagazdlkods terletn! A komposzthoz brmilyen fah)lladk Eszl. s gyml$smetszsbl fakitermelsbl kz)tak menti boztvgsbl szrmaz biotmegF s llati ami helyettestheti a kola# alap- mtrgyk s hossz- tvon

nvnyvd szerek hasznlatt ezltal $skkentheti a vzszennyezst s a

illetve emberi trgya is H a szelektven begy#ttt feketevz s az igen szennyez hgtrgya is H rtkesthet! A felhasznlt nvnyi anyagnak $sak egy kis tredke g el%! A S7 1 kibo$sts egysgnyi henergia termelsekor sokkal ala$sonyabb mint a nvnyek a biogz a pellet s a bio.zemanyagok getsvel! 9st korom s ham) sem keletkezik! A felhasznlt anyagok Eszerves h)lladkokF a tala#ok lrendszerbe visszatrve zr#a be a nagy termszeti krforgsokat mint a szn a foszfor s a nitrogn krforgst! A komposzt nveli a tala# h)m)sztartalmt ami viszont nveli a tala#

vzvisszatart kpessgt! A tala#ok lvilgnak a fellesztse nem$sak a termshozamokat tart#a fenn hanem a nvnyeket is egszsgesebb teszi! 0ellkesen a h)m)sz szablyozza a folyk vzhozamt is nvnyvdszer ignyeket is! A htermel folyamat elksztsre a sznben gazdag nvnyi h)lladkot vzzel alaposan t kell itatni s nitrognben s foszforban d-s trgyval keverni! & t)dni hogy az emberi vizelet s rlk a vrosi szennyvz nitrogn tartalmnak $saknem TUR.t teszi ki gy a AS hasznlatakor keletkez feketevz magas vz. nitrogn. s foszfor tartalma miatt tkletesen megfelel a komposztanyag titatsra! Gz klnben a vrosi szelektven begy#ttt szennyvizek egyetlen hossz-tvon is fenntarthat kezelse! "lyen rtelemben a szennyvztisztts az rtkes szerves anyagok elp)szttsval egy igen komoly krnyezetkrost tevkenysg! Iin$s teht fenntarthat lelmiszertermels fenntarthat szennyvzkezels nlkl! A komposztls illetve a komposztkazn ennek az sszefggsnek egy nlklzhetetlen eleme! A komposztkaznrl egyszersge ellenre is keveset t)d)nk! =r a 1K! szzad 9 ami az rvzveszlyt $skkenti! Sskkenti az ntzvz szksgleteket s a

kzepn a fran$ia &ean 'ain ezzel fttte hzt de m)nkssga alig ismert! A szakemberek a komposztkazn irnt nem rdekldnek! Gzt a hiny felismerve arra az elhatrozsra #)tottam hogy ptek egyet s a vgre #rok a dolognak mrseket vgzek s tapasztalatot szerzek a komposztkazn ptsrl s mkdsrl! 1KL1 szn vgtam bele a tervezsbe s a mrsi rendszer kidolgozsra! Dosszas s kalandos prblkozsaim )tn e tan)lmny $l#a hogy sszefoglal#am a komposztkazn trtnett mkdst ptst s a gyakorlatban szerzett tapasztalatokat! =zom benne hogy a kzkin$$s tett ismeret msokat is hasoln ksrletekre sztnzi s ennek az igen gretes te$hnolginak az elter#edst is segti ma#d!

2 Jean Pain s a komposztkazn trtnete


(zemelvnyek a 888!ea)tar$ie!org honlap magyar nyelv oldalaibl! O2P &ean 'ain LTQT.ben kltztt felesgvel "dval a dl.fran$iaorszgi :ille$roze.ba ahol egy 1VK hektros boztos szraz mediterrn erd rzsvel s kezelsvel bztk meg! Gzt a vidket az igen meleg s szraz nyarak miatt rendszeresen p)szttottk erdtzek! 0inden erdtz )tn egyre gyrebb s elkor$sosodott erd illetve bozt keletkezett! A folyamat vgllomsa egy kopr szikls hegyi sivatag! 0r az els tlt erdtz alkalmval &ean 'ain egy rdekes megfigyelst tesz3 a fk p)szt)lst az al#nvnyzetet alkot sr bozt gse okozza! /isztban van azzal a tnnyel is hogy az A erdtzek mediterrn igen # p)szttsai erdk az trtnelmi tvlatokban viszonylag -# keletek! vszzadokat llapotban

vszeltk t! A p)szt)ls igazn $sak a msodik vilghbor- )tni vekben Kp 1: Jean Pain s Ida kezddtt annak ellenre hogy pontosan ekkor sznt meg a tzifa rendszeres kitermelse! A hzak ftst egyre #obban ftola# getssel oldottk meg! Bgebben az erdk a gazdagok vadszterletei voltak! A helyi lakossg a szraz fkat kivghatta s a boztot is felhasznlhatta ftsre s a hztartsban! A boztbl kitermelt aprfa elegend ht szolgltatott! A tzek vszzadokkal ezeltt is tmentek az erdkn de boztos al#nvnyzet hinyban a nagy fkban krt nem tettek! ,+

&ean 'ain szmra teht rthetv vlt az erdk p)szt)lsnak az oka3 a nem kitermelt bozt! Dozzfogott teht a rbzott erd bokros al#nvnyzetnek az eltvoltshoz! Datalmas mennyisg aprft termelt gy ki amivel nem t)dott mit kezdeni! Gzzel szemben mr az els vben annak ellenre hogy a tz tment az erde#n is abban semmilyen p)szttst nem vgzett! Az al#nvnyzet szraz fve a nagyobb fk elp)szttsra nem adott elg meleget! Gmbernk ekkor #tt r a msodik alapvet felismersre3 az al#nvnyzettel kitermelt aprfa az erdei korendszer szerves rszt kpezi amit hossz-tvon nem lehet az erdbl rendszeresen eltvoltani! 0eg kellet teht tallni a md#t annak hogy az gy kitermelt biotmeg egy rszt az erdei tala#nak visszaad#a H de nem faham) form#ban! Ngy vette kezdett a boztkomposzt ksztsre val ksrletek sorozata!

2.1

A templomos lovagok titka


tevkenysgrl! (a#nos a rgi rsos

7lvasmnyainak ksznheten &ean 'ain t)dott a LJ.LW! szzadban ott lt templomos lovagok mezgazdasgi fel#egyzsek $sak azt #eleztk hogy az erdkbe kelt termfldek igen magas hozamait amivel a lovagok had#ratait ellttk az erdkbl kitermelt fa adta! Gmlts trtnt arra is hogy a kitermelt ft gets nlkl gazdasgi pletek ftsre is hasznltk! +omposztksrletei folyamn &ean 'ain szmra vilgoss vlt a templomos

lovagok ltal nagy valsznsggel kvetett termelsi mdszer! A kitermelt boztot teht nem elgetni kellett hanem komposztt alaktani! Az aprfa illetve fatrek komposztlshoz egy klnleges mdszert kellett teht kidolgozni! /)dvalv tny viszont hogy a nyers ft de mg a szraz faleveleket is $sak nagyon nehezen lehet komposztt alaktani! &ean 'ain k)tatsait a templomos lovagok ltal ptett re#tlyes kmeden$k irnytottk amivel a rgszek nem t)dtak mit kezdeni3 nem rtettk ezeknek a mg romokban fennmaradt ptmnyeknek a valsgos rendeltetst! ,,

Dalastavaknak t-l ki$sik viszont nyitott kialakts)kkal vztrolsra alkalmatlanok voltak! &ean 'ain r#tt hogy ezeket a meden$ket a kitermelt aprfa vzzel val titatsra hasznlhattk! A kitermelt boztot mg nyers llapotban Eteht szrads elttF aprra vgta Etreket ksztettF s egy vagy kt htre egy nyitott meden$ben vzben ztatta! Az titatott treket nagyobb k)pa$ba rakva rdekes megfigyelseket tett3 Da a k)pa$ trfogata meghaladta a J kbmtert a k)pa$ belse#ben az er#edsi folyamatoknak ksznheten a hmrsklet nhny nap )tn QK. VKXS.ra emelkedett s ezen az rtken maradt hnapokon keresztl! Drom.ngy havi er#eszts )tn a mg nem rett komposzt tala#takarsra mr fel lehet hasznlni!

Kp 2: Jean Pain bemutatja a komposztlst Gz)tn kezdte meg &ean 'ain mezgazdasgi s kerti ksrletei!

,*

2.2

Boztkomposzt a kertben

=r mezgazdasgi ismeretei nem voltak &ean 'ain ksrleti -ton is r#tt a boztkomposzt helyes felhasznlsi md#ra! /isztban volt azzal hogy a kitermelt boztbl ksztett komposzt egy rszt az erdnek vissza kell szolgltatni! Gz a fenntarthat biotmegtermels elsdleges felttele! Ysztnsen r#tt Esok esetben a szakemberek ltal sem ismertF tnyre3 a nem tel#esen megemsztett Eteht retlenF komposztot nem szabad a fldbe beszntani! Az retlen szerves anyag er#edsekor $sak a mr rgztett EstabilizltF h)m)szt geti el a tala#ban! "nnen addik a boztkomposzt felhasznlsnak az els szmfelttele3 A flig rett EJ hnaposF boztkomposztot a tala#ra kb U.LK $m.es rtegben szt kell terteni s a fld mr ksz is a termelsre! Gbbe a komposztba mr vetni s ltetni is lehet! A tovbbi teendk a klnbz nvnyek ignyeitl fggenek! (zraz vidkeken az ltets. illetve a magok kikelse )tn a komposztra mg egy krlbell 1K $m.es szalma. vagy sznatakar is kerlL! A b)rgonyt pld)l $s)pn a szttertett komposztra helyezik a
L

Kp 3: Jean Pain igen szp, nagy s zletes z ldsgeket te!melt a komposzton

A tala# szerves nvnyi eredet anyaggal val takarst m)l$sozsnak nevezzk! Glnye hogy a takars hszigetel vd a tz naptl $skkenti a tala# prolgst gy a fld #obban megtart#a a nedvessget! A m)l$s elzr#a a napfnyt a tala#tl gy gtol#a a gyomnvnyek nvekedst! /ermszetes lebomlsval a nvnyek szmra rtkes tpanyagg alak)l amit az esvz a tala#ba mos!

,-

ki#ellt sorokba s az egszet 2K.JK $entimteres szalmarteggel fedik! A kikel nvny a szalmartegen thatol! A gykerek fleg a komposzt rtegben a nvny a szalmartegben fe#ldik ki! Amikor a szrak elszradnak a nvnyt $sak ki kell emelni a szalmbl aminek a gykerein lgnak a tel#esen tiszta b)rgonya g)bk melyeket egy rvid rzssal a kosrba lehet h)llatni! Gz)tn a maradk szalmarteget el kell tvoltani s a tala# ltal megemsztett komposztrteget -# a 1. 2 $m boztkomposzttal ptolni! A boztkomposztrteg alatt a tala#ban igen ers let alak)l ki! A gilisztk nagy szmban emsztik a hozott biotmeget s alakt#k h)m)ssz! &ean 'ain egy mszkszikls tel#esen tala# nlkli terleten ezzel a mdszerrel >l. 9ran$iaorszgban Eahol a nyarak legalbb olyan aszlyosak mint a >l.AlfldnF saltt paradi$somot padlizsnt dinnyt stb! termelt minden ntzs nlkl mivel a komposztban lv vztartalk elprologst a vastag szalmarteg akadlyozta meg!

Kp ": Jean Pain boz#tkomposzton ne$elt z ldsges ke!tje 0egfigyelte azt is hogy a gyomnvnyek $sak kis szmban kelnek ki s azokat is knnyedn minden fradsg nlkl lehet kitpni illetve kiemelni! Ihny v alatt ,.

ezzel a mdszerrel a szikls alapon a mszk mllsval nhny $entimter vastag barna h)m)szban gazdag televny 1.szer termtala# keletkezett! +sbbi ksrletek kim)tattk azt is hogy az agyagos kttt tala# a boztkomposzt alatt porhanyss vlik mg a f)thomok kttt televny fldd alak)l! A kerti m)nklatokban az sst s a kaplst el lehet fele#teni! =oztkomposzt segtsgvel 9landriban az ;szaki. tenger melletti tel#esen termketlen ersen ss homokb)$kkon b)rgonyt srga. s $)korrpt st $ikria gykeret is termeltek2! A mdszerrel gabonaflket Ebokros b-zt k)kori$tF is termelnek! A hektronknti termshozamok igen magasak s messze meghalad#k a vegyi -ton termelt rekord hozamokat is! Az is igaz viszont hogy a boztkomposzt alap- termels gpestst eddig nem sikerlt megoldani! A mdszer rdekessge az llati eredet trgya tel#es mellzse! Gz eltt a mezgazdasgi szakemberek rtetlenl llnak! Iem rtik hogyan lehet az igen magas hozamokat minden nitrogn bevitele nlkl hossz-tvon is fenntartani J! &ean 'ain kvetinek a szmtsai szerint egy hektr igen magas hozam- fld.darab tpllshoz e mdszerrel krlbell t hektr erd bozttermelse szksges! A nyert komposzt 1K.JK szzalkt az erdbe kell visszavinni!

1 2 J

6azdag tpanyaggal rendelkez termkeny fldtp)s! A $ikria az szirzsaflk $sald#ba tartoz mezei katng nemestett vltozata! 6ykerbl kvptl kszl! ;vtizedeken keresztl mg a &ean 'ain =izottmnyban is az llati eredet biotmeg hasznlatnak a mellzse bizonyos mrtkig egy dogmv merevedett! Azzal rveltek hogy a &ean 'ain H fle komposzt az llati biotmeg mellzsvel is kitnen mkdik ami igaz is! :iszont azt sem szabad elfele#teni hogy ezt a komposztot mindig frissen aprtott mg zld nvnyekbl ksztettk amelyek nitrognt is tartalmaztak! 0s a helyzet a komposztkaznnal ahol a nitrognben s foszforban igen szegny szraz fatreket vagy szalmt is hasznlnak! A baktri)moknak teht a nvnyi eredet sznben gazdag s az llati eredet nitrognben s foszforban gazdag elemekre szksgk van!

,4

2.

A Jean Pain!"le m#szer

Bszletek a /he 0ethods of &ean 'ain% $m fel#egyzs magyar fordtsbl! OJP Az er#eds sorn a boztkomposzt belse#ben a hmrsklet WK . QKXS fokon maradt hnapokon keresztl! Gz a henergia az elszaporod baktri)mok tevkenysge kvetkeztben szabad)l fel! &ean 'ain tapasztalatai azt m)tat#k hogy WK tonna halom kpes LKXS.rl QKXS.ra melegteni a vizet mindezt per$enknt J liter tfolysi sebessg mellett Q hnapon keresztl anlkl hogy ezzel htrltatn a bomlsi folyamatot vagy ron$soln a biotmeget! A komposzthalom belse#be egy sor sszekap$solt manyag$sbl ksztett

h$serl teker$set ptett be! A teker$set vzszintes s fggleges helyzetben is egyarnt kiprblta! Dosszas prblkozsok sorn az albbi megfigyelsek szlettek3

Kp %: &zszintes '()se!l( L! =r vzszintesen knnyebb volt elhelyezni a teker$set a bontsnl sok problmt okozott az hogy az sszetmrlt komposzt kzl nehezebb volt eltvoltani a $sveket anlkl hogy azok meg ne srl#enek! ,2

1! A fggleges elhelyezs )gyan nagyobb pontossgot ignyelt elvenni!

nagy

mennyisgnl E1KK vagy tbb tonnnlF knnyebb volt ptlni illetve abbl

Kp *: +,gg(leges '()se!l( 0indkt esetben a $sveknek tkletesen kell kap$soldni)k ellenkez esetben szivrgs lehetsges ami meglehetsen kellemetlen lvn az a k)pa$ belse#ben van gy nehz megtallni s #avtani! A komposzt bomlsi h#nek hasznostsra 1 f terlet knlkozott3 mosogatshoz frdshez z)hanyzshoz mosshoz alkalmas hasznlati

melegvz ellltsa s4vagy hzak mellkpletek veghzak ftse!

Dasznlati melegvz ellltsra 1 mdszert dolgozott ki3 L! Ggyik esetben a h$serl teker$set a bemenetnl kzvetlenl a hidegvz. hlzatra $satlakoztatta a teker$s vgnl EkimenetnlF pedig egy zrhat $sappal szerelte fel! A komposzt kzvetlenl a $sben tfoly hidegvizet melegtette fel! ,7

1! A msik esetben a komposzt belse#be egy vzzel teli tartlyt helyezett el amit a komposzt melegen tartott! A h$serl teker$set ezen a tartlyon keresztl vezette t ahol a tartlyban lv melegvz kzvetve melegtette a teker$sben foly vizet! 9tsre az albbi mdszereket dolgozta ki3 L! A komposzt ltal leadott h

hasznostsra a legegyszerbb -t ha a komposztban felmeleged levegvel kzvetlenl strat ft#k a helyisget! &ean 'ain erre egy L1 lgkbmteres komposztkazn ltogatinak Eerdei fszertF ptett H azzal a $llal a htermelst bem)tassa! A

komposztkazn L1 m2 faaprtkbl kszlt! Iagyon egyszeren s ol$sn a komposztba rozsda. mentes klyha$svet helyezett el amiben a leveg magtl ramlik H kihasznlva a levegnek azt a fizikai t)la#donsgt hogy a meleg leveg felfel a hideg pedig lefel ramlik! A $sveket kis le#tssel lentrl felfel emel.ked a komposzt fggleges tengelye

krl tekered hengeres spirlis alakzatban helyezte el! A $sspirl als s fels kivezetseit a Kp -: . boz#tkomposzt k z$etlen,l a )s(ben !aml# le$eg(t melegti /el ,9

fszerbe vezette be! A hideg leveg a $sspirl als kivezetsn keresztl beramlott a komposztba felmelegedett s a fels kivezetsn immr felmelegedve -#ra a fszerbe #)tott! A kvetkez napokban s tovbbi U hnapon keresztl amg a megfigyels tartott &ean 'ain mrte a szigetels nlkli fszer bels hmrsklett ami elrte az W1XS fokot! 1! A komposzt h#nek hasznostsnak egy msik md#a hogy a komposzt belse#be teleptett h$serl spirlban kering vz szllt#a a ht! A vz keringetsre 1 )tat is kiprblt3 A termoszifonos EhszifonosF -gynevezett gravit$is rendszer a passzv h$serl rendszerek olyan fa#t#a amely a termszetes -ton kialak)l hramls alap#n mkdik ahol a vz ramlst a hideg s meleg pontok kztti hmrskletklnbsg biztost#a! Ghhez a folyadkkal tlttt rendszerben krfolyamat indthat el amelyhez szivatty- hasznlata nem szksges! A hramlst kihasznlva ezrt fontos hogy a komposzt halom ala$sonyabb helyen legyen elhelyezve mint a ftend hz! Gz a megolds nem ignyel kls energia bevitelt! A keringet szivatty-val a komposzt halom elhelyezsnek helye nem lnyeges! A h helyett a vizet itt energia bevitel ramoltat#a! =r energit fogyaszt fttel#estmnye magasabb gy nagyobb rendszereket lehet vele megfelel mennyisg melegvzzel elltni! &ean 'ain WK tonns prba komposztkazn#a kpes volt egy W szobs LKK m 1.es hzat tkletesen fteni s elegend hasznlati melegvzzel elltni Q hnapon keresztl3 LTVQ!LL!K2! . Amikor ezeket a sorokat rom egy L1K tonns komposzthalom tbb mint LU hnap )tn mg mindig WUXS fokos ami arra enged kvetkeztetni hogy ,? Esok raditort kzpletet kzssgi hzat meleghzat -szmeden$t stb!F

)gyanaz a halom kpes akr 1 tlen keresztl is pleteket fteni s meleg vizet termelni a benne lakk szmra! Gzt a lehetsget bizonytand $llal rginkban ksrleti berendezseket ptnk!% 6yakorlati kvetkeztets3 ZA vilgon szinte mindentt elrhet boztkomposzt ami egyszerre

sszer felhasznlsa olyan megdbbent lehetsgeket knl adhat vissza az erdnek ahonnan azt kl$snbe vettnk!%

hasznos a termszetnek s az embernek is! "ly mdon a bozt komposzt form#ban :al#ban hogy ellens-lyozz)k a komposztlshoz vezet szmtalan m)nkafolyamat kltsgt viszonzskppen henergit kap)nk ami fedezi ezt a kltsget! ;rdemes ezen elgondolkodni! A &ean 'ain fle komposztkazn ptse lpsrl lpsre3 L! 9aaprtkbl pts egy L Wm tmr# 2m magas hengert! 1! Da#lkony fekete polietiln $svel tekerd krbe VK$m magassgrl ind)lva felfel 1K$m.es menetemelkedssel LK.szer! A $s marad#on feszes hogy a krbetekersnl ne $s-szhasson le! A $s bels tmr#e [1Umm anyagvastagsga 1mm! A $s 1 vgt al)l s fell vezessk ki a komposztbl

Kp 0: Jean Pain1/le komposztkazn ptse 12 *+

hogy $satlakoztathat legyen! 2! &het a kvetkez rteg ad# hozz faaprtkot WK$m szlessgben a henger krl )gyan-gy 2m magassgig ma#d tekerd krbe $svel ahogy az elbb! Gzt a lpst annyiszor ismtel#k azaz akkorra pt#k a komposztkaznt amekkort a ftend veghz plet vagy vztartly ignyel!

Kp 3: Jean Pain1/le komposztkazn ptse 22 Amikor vgeztnk az A pontokat egy $sre ktve egyest#k ami a raditorokhoz kap$soldik! \gyangy #r)nk el a = pontokkal is! Ngy a ksz komposzthalmon bell annyi spirl lehetsges amennyire $sak szksgnk van prh)zamosan kap$solva egymssal begy#tik a ht amit a boml biomassza ad le! +sbb lthat#)k ma#d hogy a bontsa #elentsen knnyebb lesz mint msfa#ta k)pa$ esetben! ')sztn vlaszd le a $svet a raditor krrl fogd meg a fels = pontnl s tekerd le a $svet az ptssel pontosan ellenttesen! A bontskor felszabad)l komposztot tvoltsd el hogy ne legyen -tban! Ggy ilyen 12 m1 alapterlet LQUKK kg tmeg W mter tmr# 2 h$serl spirllal felszerelt boztkomposzt alkalmas egy d)pla fal- LKW m 1 alapterlet 1LL lgkbmteres meleghz ftsre! *,

2.$

A Jean Pain!"le m#szer b%rlata

A &ean 'ain mdszernek kveti minden llati eredet szerves trgya hasznlatt H szinte dogmaszeren H el)tast#k! A hagyomnyos bio. illetve tanyai gazdasg hvei viszont pontosan az llati eredet nitrognben gazdag tala#.adalkokat helyezik eltrbe! 0g a komposztksztsben is ragaszkodnak a kezdeti szn4nitrogn ES4IF arny QK.as rtk felett tartshoz! *llati trgya hozzadsa nlkl a fatrek S4I arnya 1KK s 2KK kztt mozog alkalmatlan! Iehz elfogadni azt a ksrleti tnyt hogy minden llati eredet nitrogn hozzadsa nlkl a boztkomposzton nevelt nvnyek hossz-tvon is vir)lnak! 0srszt az is igaz hogy egy fenntarthat mezgazdasg fleg tanyai nellt termelegysgekkel dolgozik! Ggy tanyn a nvnytermels s az llattenyszts egymst tel#es mrtkben kiegszti! +zenfekv teht az hogy a tanyai gazdlkodsban trgyzsra a nvnyi s llati eredet biotmeget egyttesen kell hasznlni! 7tt ahol nagy mennyisg fatrek ll rendelkezsre a boztkomposzt kizragos mezgazdasgi felhasznlsa lkpzelhet! Gzzel szemben ez a mdszer nem ltalnosthat! Az llati eredet s nagy rtk biotmeg EistlltrgyaF a tanyai gazdlkods szerves rsze! A komposztksztssel kap$solatban # t)dni hogy felhasznlst s ksztst illeten hromfle komposzt van3 L! A tanyai illetve kerti komposzt amelyiket llati s nvnyi biotmeg ami a hagyomnyos komposztksztsre

egyestsvel ala$sony hmrskleten a tala#on Eteht nem tartlybanF ksztnk QK.as kezdeti S4I arnnyal] 1! A htermelsre s termfld#avtsra sznt boztkomposzt] 2! A tala#szennyezs orvoslsra ksztett klnleges #avt komposztok! A klnbz komposztksztsi mdszer egymsnak nem versenytrsa hanem **

kiegszt#e! Angolszsz nyelvterleteken egyesek a boztkomposzt ksztse helyett nvnyi takarval minden llati eredet adalk nlkl termelnek! Gz az -gynevezett permak)lt-ra! A permanens szbl szrmaztatott kife#ezs a tevkenysg lland illetve fenntarthat #ellegt fe#ezi ki! &ean 'ain mdszervel a vilgszerte p)sztt erdtzeket nagyon ol$sn knnyen s hatsosan meg lehet elzni! A nyert boztkomposztot pedig a ftsen t-l a tel#esen lerombolt korendszerek -#ralesztsre is fel lehet hasznlni! Ggyik #vbe m)tat alkalmazsa Ea 'a)l 0oray fle magon$okkalF a sivatagok fokozatos felszmolsa lesz! A vilgmret biotmeg tervezet vgreha#tsa az egyetlen -t az gha#latvltozsok okozta katasztrfk elkerlsre! +orabeli lgi felvteleken &ean 'ain 1VK hektros erde#e mint egy lnkzld folt #elent meg! A krltte lv erdk fokozatosan elp)szt)ltak! Gz annl is inkbb rdekes hogy az erdtzek &ean 'ain erde#n is tmentek de minden szmottev kr okozsa nlkl!

Kp 14: 5oz#tkomposzttal /6t tt /#liasto! *-

&enntart'at energiatermels a biotmegbl


(zemelvnyek a 888!ea)tar$ie!org honlap magyar nyelv oldalaibl! O2P A mezgazdasgi termels mellett a boztkomposzt segtsgvel nagy mennyisg energit is lehet termelni! A biotmeg egyszer Es igen ostobaF getsekor a termelt henergia rtke sokkal ala$sonyabb mint az elgetett biotmeg biolgiai rtke az korendszerek fenntartshoz s hozamnak a nvelshez! Da a komposztkszts alatt a keletkezett henergit hasznost#)k egy tssel kt legyet $sap)nk3 a henergia termelse )tn a komposzt mg a fldek #avtsra illetve mvelsre mg megmarad! Ggyszer elgets esetn a keletkezett ham) magas kli)m tartalma ellenre sem alkalmas a tala# #avtsra3 a benne lv knnyen oldd oMid. s karbont vegyletek a tala#ban nedvessgnek az ionerssgt nvelve a mg meglv h)m)szkszlet termszetes gsi folyamatt gyorst#a $sak fel! A termshozam rvid tvon nvekedik de ennek a tala# elszikesedse az ra! Gzrt mond#k az reg belga parasztok hogy Za faham) s a msz az apt gazdagt#a viszont a fit kold)sbotra #)ttat#a%! Gnergiatermelshez &ean 'ain kt mdszert dolgozott ki br a korabeliek figyelmt $sak az els mdszer kttte le3 L! a fatrekbl biogzt lehet termelni] 1! a fatrek komposztlsakor nagy mennyisg h szabad)l fel! 9atrek ksztshez vilgszerte traktormotorral ha#tott les ferdn elhelyezett ksekkel elltott hengeres nvnyaprtt hasznlnak! Gz az aprtgp mg L1 $m tmr# gakat is kpes igen gyorsan Q mm vastag forg$sokk aprtani! A nyert fatrek egy vastag $svn egy )tna vontatott nyitott ptko$siban halmozdik fel! :as)tak. a)tplyk. s orszg)tak menti boztok nyrsra is egy hasonl gpet fe#lesztettek ki! &elenleg vilgszerte hatalmas mennyisg fatrek keletkezik amit *.

ostoba mdon elgetnek vagy leg#obb esetben vrosi parkok virggyasait vagy fld )takat gyom mentestenek vele!

.1

Biogztermels "atrekbl

:zzel tel#esen betakart fatrek levegtl zrt EanaerobF ednyben nhny napi magtl beind)l er#eds kvetkeztben biogzt termel! A keletkezett gz metn s szndioMid tartalma kiss magasabb nitrogn s knhidrogn tartalma ala$sonyabb mint az istlltrgybl nyert gz! Az igen ala$sony kntartalomnak ksznheten a nyert gz tisztts nlkl is hasznlhat! &ean 'ain gpko$si#t boztkomposzt biogzzal zemeltette! 6zpala$kokkal felszerelt ko$si#a Eegy Sitro^n teherka$saF a _VK.es vek ele#n nagy feltnst keltett! (a#t bevallsa alap#n is a mszaki bonyodalmak miatt a megolds nem volt t-l szeren$ss! +o$si#t $sak egy klnlegessgnek sznta boztkomposzt rendszert npszersiteni volt hvatott! reklmnak ami a

Kp 11: 7e$eg( nlk,li k zegben $zzel el!asztott /a1ap!tkb#l biogz /ejl(dik2 Jean Pain a biogzt gumit ml(kbe gy6jt tte, majd /(zs!e s egy kiste'e!aut# meg'ajts!a 'asznlta /el2 *4

.2

(omposzt")ts
A &ean 'ain =izottmny londerzeeli telepn literes egy vezetkes vzzel nagyobb beptett LKK tpllt komposztk)pa$ba

A komposztk)pa$bl nyert ht &ean 'ain sa#t hza ftsre is hasznlta!

tartlybl olyan meleg vz folyik amelyet a kz mr alig visel el! A londerzeeli telepen vekkel ezeltt komposzthvel kzsgi meleggyakat s veghzakat is ftttek! (a#nos a tmogats fokozatos $skkentsvel a telepen szmos tevkenysget meg kellett szntetni] a komposztftst is! =elgi)mban #elenleg Kp 12: Jean Pain1/le boz#tkomposzt '(1 s biogz1'asznostsa elhelyezst s eltvoltst egyetlen A hzat ftenek boztkomposzttal azt is igen gyenge hatsfokkal! a komposztk)pa$ $sveket egy hki$serl

knnyebbtend

betontalapzatba ptettk be

amire a beztatott fatreket egy billenrakteres

tehergpko$sibl ntik ki! A h viszont nehezen ramlik lefel ami a hatsfokot nagyon $skkenti! Ggy krlbell LKK m`.es lakterlet hz ftsre ezzel a mdszerrel egy tlre legalbb LW .1K ma boztkomposzt szksges! Datsos a k)pa$ba beptett hki$serl berendezssel ezt a mennyisget

felteheten LK ma al lehet vinni! Ggy LKK m`.es -gynevezett passzv hz ftsre az eddigi be$slsek szerint vente J.W ma komposzt elegend lenne! A komposztftst a hzban padl. s bels falftssel kell megoldani! *2

(omposzt")ts *ag+arorszgon

9atrek nem ll mindig rendelkezsre! A nvnyi anyagokban lv energia felszabadtshoz viszont elmletileg $sak vzbe ztatott nvnyi $ell)lz szksges s ennek felhalmozsa egy kritik)s tmeget ignyel! &ean 'ain ksrletei alap#n fatrek esetben a kritik)s tmeg krlbell J ma! 9elteheten ms nvnyi anyagokkal is lehet hasznosthat ht termelni! 0r viszonylag kis k)pa$ba felhalmozott nyrt f vagy nyers fbl kszlt frszpor is nhny ra alatt ersen felmelegszik! A nagyobb kazalban az elgtelenl megszrtott szna vagy szalma is begy)llad! A kritik)s tmeg elrse a htermel folyamat beindtshoz biolgiai transzm)t$is folyamatra )tal! 0agyarorszgi viszonylatban a kaszlt s blkba gyrt energiaf is szmtsba #het! Ihny napi vzbeztats )tn egy nagyobb k)pa$ot kialaktva a blkat a h. ki$serl kszlk kr kell elhelyezni! 9tsre val felhasznls eltt tan$sos a klnbz mszaki megoldsokat ksrletileg ellenrizni! Gls lpsben meg kell hatrozni azt a kritik)s tmeget elektronik)s hrzkelkkel lehet az id fggvnyben megmrni! Gz)tn kerlhet sor az els htermel ksrletekre! Glszr egyszer fm. vagy kemny manyag $sveket helyeznk spirlis alakban a k)pa$ belse#be! Ggy msik lehetsg a k)pa$ba beptett zrt bdogtartly vagy kim)strlt fmraditor is lehet amit egy $svel al)lrl tpll)nk! A melegvizet a tartly fels rszrl vezet#k el! A be. s kimen $s egy $irk)ll szivatty-val mkdtetett krforgst kpez! Gbbe a krbe egy kisele#tezett raditort is be lehet pteni ami kvl a vizet lehti! Gkkor #egyezzk a ki. s bemen $sben a vz hmrsklett az id s a szivattyhozamnak Eliter4per$F a fggvnyben! +i kell ksrletezni azt a vzhozamot amivel *7 amelyikben a h

maradandan fe#ldik! A k)pa$ bels hmrsklett a klnbz pontokon

a legnagyobb mennyisg ht lehet kitermelni! A kvetkez ksrletekben mr a levegztet $sveket is be lehet pteni! A k)pa$ kzpont#ba bef-#t leveg az er#edst serkenti! /-l sok leveg a k)pa$ot lehti! "tt is ki kell ksrletezni a szksges s elgsges levegmennyisget s a hozztartoz vzhozamot egy 2K.2WXS.os vz folyamatos termelshez! 'adlftshez ez az eszmnyi hmrsklet! 0eg kell mrni azt az idtartamot is ami alatt a termelt vz mg elegend meleg marad! &ean 'ain komposztk)pa$aiban a bels hmrsklet mg igen hideg tli idben is LU hnapon keresztl QKXS fltt maradt! Dagyomnyos teht nem naprz hzban a 2KXS.os padlfts $sak az alap meleget szolgltat#a! Didegebb napokon egy fafts klyha melegtene r a padlftsre!

.$

Energia") az Al"l#n s 'eg+vi#keken

Az erdtzek megelzsvel az erdei boztokbl mg 0agyarorszgon is nagy mennyisg fatreket lehetne kitermelni! Ggy msik lehetsg a gyorsan nv erdk ltetse a rendelkezsre ll s az rvzvdelem $l#ra kialaktott rterleteken! A harmadik lehetsg az energiaf ami mg az alfldi szikes fldeken is megterem! /ermelse ms hasznlatra tel#esen alkalmatlan igen sovny fldeket is rtkesti! Da a fts )tn nyert komposztot nhny vig a termfldre visszavezet#k az eredetileg sovny szikes tala#bl lassan igen gazdag termfld keletkezik! Ggy bizonyos h)m)sztartalom Ekrlbell 2RF elrse )tn a termelt komposzt egy rszt ms fldek fel#avtsra is fel lehet hasznlni! Gz a mdszer a f)thomok megktsre is nagyon hatsos s igen ol$s! A kttt s nehz agyagos tala#t fellazt#a porhanyss s termkenny teszi! A fkomposztot is felteheten a &ean 'ain mdszerrel kell hasznlni3 termelsre a fldet egy kb U . LK *9

$m.es komposztrteggel kel bebortani! Ggyszer tala##avtsra kevesebb a felsznen beboronzott komposzt is elegend! "lyen flrett komposztot kertekben tli tala#takarnak is lehet hasznlni! Az ilyen takar fkezi a gyomnvnyek kikelst s nagyon gardagt#a a tala#t!

*?

$ Eg+ komposztkazn tervezse


:alamennyi tapasztalat a yo)t)be videmegosztn elrhet! OWP OQP A komposztkazn lnyegben egy komposzthalomban elhelyezett h$serl rendszer! A komposzt megfelel krnyezetben azaz eszmnyi nedvessgtartalom s leveg mellett biolgiai -ton keletkezik mikzben ht termel! &ean 'ain tapasztalatai is ezt igazol#k! A felszabad)l hmennyisget a kiptett h$serln keresztl vehet#k ki amit a tan)lmnyban trgyalt komposztkazn esetben fal. illetve padlftsre hasznlhat)nk fel! Dasznlati melegvz ellltsra illetve veghz ftsre alkalmas megoldsok rszletesebb bem)tatsra ebben a tan)lmnyban nem kerl sor! Ggy komposztkazn tervezsekor elsdleges $l)nk a bomlsi folyamat mkdsi feltteleinek a biztostsa! /el#estmnye akkor a legnagyobb amikor a folyamatot befolysol krnyezeti tnyezket Ea nedvessgtartalmat a levegt s a bevitt tpanyagok mennyisgtF eszmnyi rtken tart#)k! Gzrt figyelem szksges eltt a komposzkazn szablyozsnak a EszmtgpesF rendszert a mrt eszmnyi paramterek segtsgvel kidolgozni! /ovbb rdemes tartani hogy miknt nvelhet a kazn tel#estmnye hogyan $skkenthet a h.vesztesge! A #avasolt megoldsban kltsg.hatkonysgra kell trekedni! Az albbiakban egy ilyen tervezsi pldt ismertetnk!

$.1

*)k#si "elttelek
illetve emberi.eredet szerves anyagok

L! Az energit nvnyi. s llati.

er#edse szolgltat#a! "tt t)la#donkppen a tala# h)m)szkpzdsnek az els lpseirl van sz amiben a nvnyi $ell)lz Esznben hidrognben s oMignben gazdagF s az llati fehr#eszer Enitrognben s foszforban gazdagF anyagok egyide# #elenlte szksges! =r lthatt)k hogy &ean 'ain -+

kizrlag nvnyi nyesedkkel dolgozott a komposztot mindig frissen aprtott mg zld nvnyekbl ksztettk amelyek nitrognt is tartalmaztak gy mellzhette az llati trgyt!W 1! A h)m)szkpzdsi folyamatok fldnk szrazfldi lvilgnak az alap#t kpezik! :iszont a h)m)sz kpzdse a tala#ban mindig #elenlv rendkvl gazdag lvilgnak Epedo.fa)naF a kzremkdse nlkl lehetetlen! Gzrt #avasolt a komposztkaznt kzvetlenl a tala# felsznre pteni hogy ezek a kis llnyek gond nlkl meg#elenhessenek a komposztban! Q 2! A k)pa$ biotmegben trolt napenergit htermel magtl kialak)l

baktri)mtenyszetek szabadt#k fel biolgiai oMid$ival amelyek llegz E-gynevezett aerob%F folyamatokkal mkdnek! /eht a mkdshez a leveg oMign#e nlklzhetetlen! A k)pa$ba levegt kell #)ttatni ami tbb -ton trtnhet! <eveg nlkli E-gynevezett anaerob%F krnyezetben )gyanis rohadsnak ind)l s biogzt fe#leszt! J! A msik felttel illetve alapanyag a vz #elenlte nedvessg form#nban! :z nlkl a baktri)mok nem dolgozhatnak! Gzrt ptskor a faaprtkot alaposan be kell ztatni vagy lo$solni illetve a htermel idszak alatt biztostani kell a megfelel pratartalmat azaz ptolni kell az elprolgott vizet!

$.2
W

,+akorlati kvetkeztetsek

L! A nvnyi eredet $ell)lzban EsznbenF gazdag anyagok mell szksges


Iagyon fontos hogy frissen metszett gakbl s boztbl ksztett faaprtkkal dolgozz)nk! Az a tapasztalatom hogy a pia$on elrhet elssorban getsre sznt ezrt szrtott faaprtk mg alapos beztats )tn sem ad le annyi ht amennyi elvrhat lenne! A gyakorlatban tallkozhat)nk olyan megoldssal is ahol a komposztkazn a fldfelszn felett pld)l tglkra vagy kvekre fektetett vashlra tve megemelve helyezkedik el abbl a $lbl hogy al)lrl is levegzzn! (a#nos ebben az esetben szmolhat)nk eMtra hvesztesggel is illetve a tala#ban lv mikroorganizm)soktl val elvlasztssal ami htrltathat#a a bomlsi folyamat kialak)lst! \tbbi a fldtl val elhatrolds problm#a lphet fel ha a komposztkaznt beton talapzatra pt#k vagy al)lrl flival szigetel#k! Gzek a megoldsok kerlendk!

-,

llati. illetve emberi.eredet nitrognt s foszfort tartalmaz anyagokat is bevinni! Glford)lhat az is hogy pld)l mkds kzben elfogy a nitrogn s a foszfor! Gzt hgtrgyval illetve vizelettel val ntzssel vagy trgya bevitelvel ptolni lehet! Gkkor a k)pa$ba vz is kerl ami nagyon hasznos lehet! A komposztkazn bizonyos rtelemben -gy mkdik mint egy klyha aminek a tzt piszkavassal lnktik s gethet anyaggal tpll#k! 1! A komposztkazn a televnyfld Eh)m)szF kpzdsnek az els llomsa amiben az alapanyagok egy kis rsze elgetsre kerl! A felszabad)l energia a fld azon baktri)mait leszti fel amelyeknek a dolga a nvnyi $ell)lz sznhidrt ln$ainak s az llati nitrogn s foszfor fehr#eszer vegyleteinek az egyestse! Gzrt van az hogy # komposztot $sak

kzvetlenl a tala#ra helyezett k)pa$ban illetve rtegben Em)l$s tala#takarF lehet kszteni! A tala#tl elvlasztott komposztkszts a leg#obb esetben is $sak flksz tala##avt adalkot termel! Iem tan$sos teht egy komposztkaznt a tala#tl elvlasztani vagy zrt tartlyba helyezni! A tala#tl pld)l r$$sal elvlasztott komposztkazn br #l levegzik de gyorsan le is hl egyrszt a t-lzott levegztetssel msrszt Es flegF a tala#ban l baktri)mok hinya miatt! A tala#ra helyezett kazn kihlst laza szalmatakarval mrskelhet#k! 2! A megfelel levegelltshoz tbb -t vezet! Iagyon fontos a nvny. s fatrek rsze$skk mreteinek a pontos megvlasztsa! +ismret rsze$skkkel a mkds alatt ltre#v tmrds a levegt a k)pa$bl kiszort#a! <eveg hinyban a llegz baktri)mok megf)lladnak%3 a komposztkazn tze kialszik% s meg#elenik a kellemetlen szagokat ger#eszt rothadsV! 9alevelekbl is lehet komposztkaznt pteni de $sak gallyakkal keverve! /-l nagy rsze$skemret mellett sok leveg #)t a kzegbe az anyag
V A rothads nem llegz EanaerobF folyamatokat indt el ami tbbek kztt ammnit s metnt termel! Gz nem ms mint a h)m)szkpzdsi folyamatok kisiklatsa% ms -tra terelse!

-*

kiszrad s a baktri)mok szom#an halnak%! A sok leveg a termelt meleget is kiviszi a k)pa$bl! A kazn lell! <evegt a k)pa$ belse#be esetleg lika$sos $svekkel is be lehet vezetni! Iagyobb kazn esetben ezt mg lgsrtvel is segthet#k! J! Ggy komposztkaznt flival vagy ponyvval letakarni nem szabad! Gz a h. ger#eszt baktri)mokat megfo#t#a%! Gzzel szemben egy a tete#n laposra kialaktott komposztkaznt egy fliastorba is el lehet helyezni! A hz ftsre elveszett% energit a k)pa$ tete#n nevelt tavaszi palntkkal rtkest#k! A palntk ntz vize a komposztkaznt is tpll#a! W! 0inden #el arra m)tat hogy mkdse kzben a komposztkazn sok vizet is elprologtat! A kiszradst teht vz bevitelvel kerlhet#k el pld)l a k)pa$ rendszeres lo$solsval! :iszont a t-lzott lo$sols a kazn tzt is kiolthat#a%! Q! +omposztkaznt nagy valsznsggel hgtrgyba h$serlnek a gngylegek kz elhelyezett vagy esetleg vzbe Ekisele#tezettF lapos

ztatott szalma. vagy energiaf gngylegekbl is lehet kszteni! "lyenkor fmraditorokat is hasznlhat)nk!

$.

Tel-es%tmn+t be"ol+sol tn+ezk


)gyanis a komposztlst megelzen az aprtk felletn kialak)l vzfilmben elhelyezked mikroorganizm)sok aerob krlmnyek kztt eMtra$ell)lris enzimekkel bont#k le illetleg alakt#k t a szerves anyagokat! Az idelis nedvessgtartalom als hatra 2K.JK m4m.R fels hatra QK.QW m4m.R! Gzen hatrok kztt tartshoz a komposztland anyagtmeg rendszeres nedvessgtartalom.ellenrzst kell biztostani! A nedvessgtartalom $skkense a baktri)mok tevkenysgnek intenzitst befolysol#a ezltal

L! Az egyik legfontosabb tnyez a komposztland anyagtmeg vztartalma

--

az rsi folyamat lelass)l a komposztlsi id megnvekszik nvekedse pedig anaerob irnyba tolhat#a el a rendszert! 1! A komposztland faaprtk darabos fellaztott szerkezete biztost#a az aerob viszonyok fenntarthatsgt a folyamat megfelel levegelltst! 0estersges levegztetst meg kell oldani! 2! A bomls sorn keletkez h a komposzt kls felletn a krnyezetbe is tvozik ami vesztesg! Gzrt a tli hidegben amikor a hre leginkbb szksgnk van mindenkppen a#nlott ezen felletek elgsges szigetelse anlkl hogy ezzel akadlyoznnk a komposzt levegztetst!

$.$

Eg+ pl#a a tervezsre

$.$.1 .ov p%ts/k a komposztkaznt0


Ggy komposztkazn ptsekor lnyeges szempont a h.vesztesg $skkentse! Gzrt a komposztkaznt a felhasznlsi helyhez avagy a ftend plethez a lehet legkzelebb rdemes pteni! A kaznt a hzzal sszekt kt $svet gondosan szigetelni kell!

$.$.2 *enn+i s mil+en "aapr%tkot komposztl-1nk0


9igyelembe vve &ean 'ain tapasztalatait a fatrek kritik)s trfogata H ahol mr beind)l a htermel folyamat H krlbell J m 2! 7rszgh &zsef professzor-r be$slse alap#n egy # hatkonysg- LK m 2.es komposztkaznnal akr egy LKK m 1. es energiatakarkos EszigeteltF hz is felfthet! U /ekintve azt hogy ksrletem tmogats h##n tel#esen nerbl plt s a kereskedelmi forgalomban elrhet faaprtk drga volt a komposztland faaprtk trfogatt a kt rtk kztt vgl U
U http344888!ea)tar$ie!org44h)4KQd!htmlbi Datsos a k)pa$ba beptett hki$serl berendezssel ezt a mennyisget felteheten LK ma al lehet vinni! Ggy LKK m`.es -gynevezett cpasszv hzd ftsre az eddigi be$slsek szerint vente J . W ma komposzt elegend lenne! A komposztftst a hzban padl. s bels falftssel kell megoldani!%

-.

m2.ben hatrozt)k meg! Iedvessgtartalmt tekintve fontos hogy nyers legyen a fa frissen vgott nem szrtott! Az idelis L.2 $m szem$semretnl ne legyen sem aprbb sem d)rvbb! Glbbinl fennll a ko$kzata annak hogy t-lsgosan sszetmrdik gy nem levegzik rendesen illetve )tbbinl t-l nagyok a lgrsek hamar kihl! A#nlott fagakbl gallyakbl venyigbl boztbl s nem rnkkbl kszteni!

$.$. .2serl
A lehet leg#obb hatkonysg elrse $l#bl egy megfelel h$serl felptsnek s form#nak megtervezse termeld a kiemelkeden vlt fontos! eloszlst Gbbl Ghhez ami a figyelembe vettk a komposzthalom belse#ben hmennyisg egyre #ellemzen a komposzt kzepn a legmagasabb s szleken ala$sonyabb!T felttelezsbl kvetkezett a h$serl kvlrl befel tekered $sigavonal alak#a ahol a visszatr EhidegF vizet a $sigavonal kls vtl befel a komposzt kzepe fel ramoltat#)k s a kimen EmelegF vizet a $sigavonal illetve a komposzt kzepn ahol a legmelegebb s)grirnyba vezet#k ki! A $sigavonal menetemelkedsre a padlfts te$hnikban vlasztott)k! Kp 13: . '()se!l( spi!l, a'ol a /ovbb 'ideg$z k$,l!(l !amlik be/el
T

alkalmazott

1K

$m.es

tvolsgot

h$serlnek minl

srbben

kell

<teznek olyan h$serl megoldsok ahol a paldfts$svet egy ll Elsd &ean 'ain.fle mdszerF vagy fekv kpzeletbeli henger krl tekertk fel! Gzzel annyi a gond hogy ppen krl#r#a a komposzt kzept ami a legmelegebb rsze de t nem halad ra#ta gy a hkitermels kisebb hatkonysggal mkdik!

-4

be#rnia a komposzt hasznos tert ahhoz hogy a termelt ht arnyosan mindenhol kivehessk! Gzrt tbb ilyen $sigavonalra van szksg amiket egyenl tvolsgban egymstl egyms fl helyeznk ki s bemeneteit prh)zamosan sszekap$sol#)k gy a vz egyszerre ramolhat s melegedhet az sszes $sigavonalban a komposzt tel#es hasznos EmelegF tert t#rva! A $sigavonalak kztti tvolsgot szintn 1K $m. re vlasztott)k! A h$serl anyagnak padlfts $svet vlasztott)nk ami # h. tad kpessg s r)galmas!LK A $sigavonalak be. s kimeneti pont#ait a legfels $sigavonal fltt 1db -gynevezett U.as padlfts oszt prh)zamosan kap$sol#a ssze! Az osztk lgtelenthetk valamint minden egyes kre szablyozhat s elzrhat H ez )tbbi $sak elvigyzatossgbl lett betervezve!

Kp 1": . p!'uzamosan kap)solt 0 da!ab '()se!l( spi!l a komposzt belsejt egyenletesen j!ja t, ami a keletkez( '(ene!gia 'atkony kinye!st teszi le'et($2 . 'ideg $z a kkkel jel lt oszt#!a !kezik s a spi!lokba lp$e k$,l!(l be/el !amlik2 . meleg $z a '()se!l( k zepe /el(l a pi!ossal jel lt oszt#!a jut2 Innen a 'zba !amlik, /6t, el'6l s 8j!a a 'ideg $izes oszt#!a ke!,l2

LK 'Ge [1KM1mm padlfts$s

-2

$.$.$ (azn'z
A komposztkazn mrett a fa.aprtk trfogata form#t pedig a h$serl alak#a hatrozza meg! Az egyszerbb kivitelezst is szem eltt tartva kerlt a vlaszts egy [1 J m tmr# L U m magas hengerre! Gbbe ppen belefr U m 2 faaprtk s a U db 1 m tmr# h$serl $sigavonal! A kaznhz szerkezetnek s anyagnak kivlasztsakor eleget kell tenni annak a felttelnek hogy a komposzt folyamatos levegztetse biztostva legyen! "tt mris 1 lehetsg knlkozik3 L! Amennyiben a kazn hzt zrtra tervezzk -gy mestersges levegztet rendszerrl is gondoskodn)nk kell ami tovbb nveli a kltsgeket! 1! Da termszetes -ton szeretnnk megoldani a leveg be#)tst -gy a kazn hza nem lehet zrt! +ltsg$skkents vgett vlasztott)k! /ovbb a U m2 trfogat- hozzvetlegesen J tonna tmeg fa.aprtk a hzon bell a kvnt formban kell marad#on! Ysszegezve a feltteleket vgl a kazn hzt a fldbe merlegesen sott oszlopok s arra krvben rgztett ketre$ avagy kertshl adta! A fa.aprtk betltsre s kivtelre terveztnk egy be#ratot is! ez )tbbi megoldst

$.$.3 4evegztets
A levegztets termszetes -ton a ly)ka$sos EhlsF szerkezet kaznhz faln illetve a Jdb $sigavonal alakzatban befel tekered lika$sos -gynevezett drain% $svn keresztl magtl mkdik!

$.$.5 6e#ves%ts
A nedvestst a leh)ll $sapadkkal Eesvel s hvalF kvn#)k biztostani ezrt a kaznhz fellrl nyitott! /ovbbi vzigny esetn es. vagy k-tvizet a Jdb vgn zrt $sigavonal alakban elhelyezett kif)rklt <'G $svn keresztl is adagolhat)nk! Amennyiben t-lnedvesedne a rendszer -gy )gyanezen a $svn keresztl -gynevezett rakta porszvval leveg is bef-#hat gy a folyamat -#raleszthet! -7

$.$.7 .szigetels
0ivel a komposztkaznt elssorban tlen hasznl#)k gondoskodn)nk kell a fts. szerelvnyek fagymentes szigetelsrl! A h.vesztesg $skkentse $l#bl pedig rdemes magt a kaznt is h.szigetelni! Dogy llegz marad#on tkletesen megfelelhet! erre a szalmagngylegekkel krbe rakott fal vagy $sak lazn rrakott szalmarteg

$.$.8 *)k#tets s vezrls


A vz keringetsre szivatty-tLL hasznl)nk ennek mkdtetsre 1 lehetsg van3 L! 9olyamatos lass- keringetssel a vz a rendszerben egyenletesen ramlik! Glnye hogy nin$sen hirtelen helvons ami nveli a kihls ko$kzatt egyenletesen vesszk ki a ht gy elvileg a rendszer a leg#obb hatsfokkal mkdik! Dtrnya hogy bonyol)ltabb vezrlst ignyel amivel a vzhozam vltoztatst a szivatty- ford)latszmnak a szablyozsval r#k el! 1! (zakaszos zem keringetsnl idkznknt meghatrozott ideig kap$sol#)k be.ki a szivatty-t! Arra vonatkozan hogy mikor s mennyi ideig mkd#n $sak elkpzelseink vannak rdemes vele ksrletezni! A kereskedelemben kaphat 11K:oltos kap$sold)gasz al#zatba

helyezhet idkap$solt is hasznlhat)nk! A kvnt ki. s bekap$solsi idpontokat tetszs szerint programoztathat#)k! Dtrnya az hogy a kap$sol semmit nem ismer a komposztkazn llapotrl ezrt nem kpes az eszmnyi h.kitermelst biztostani br mkdik! Slszerbb a h$serl legmelegebb pont#n tfoly vz hmrsklett mrni s ha az elri a kvnt rtket pld)l 1W.2WXS fokot akkor egy vezrlssel kap$solni a keringet szivatty-t! Gz esetben szksgnk van L digitlis hmrre a mrt rtket feldolgoz valamilyen logika
LL 6r)ndfos \'( 1W.QK

-9

alap#n mkd vezrlsre s a keringet szivatty- ki.be kap$sol szilrdtest relre! 0i ez )tbbi megoldst vlasztott)k! A keringets idtartamt rdemes -gy meghatrozni hogy a h$serlben lv folyadk felnek vagy tel#es egsznek kivtelre elg legyen!

$.$.9 *rs
0egfigyels s ksrletezs $l#bl mrst is terveztnk a komposztkaznba! A komposzt bels h#nek eloszlst a komposzt belse#ben elhelyezett sszesen Q1 darab digitlis hmrvel kvnt)k folyamatosan figyelni! A klnbz paramterek szablyozsval mrt hmrskleti rtkek alap#n hatrozhat#)k meg az eszmnyi mkdsi krlmnyeket! A kivehet hmennyisg L1 meghatrozsa $l#bl a f ki. s bemeneti pontok hmrskleti rtkeit illetve a vzramot Ekeringetett vzmennyisgetF is mrni kvnt)k! /ovbb a keringet szivatty- vezrlshez szksgnk van a h$serlben lv vz hmrskletnek ismeretre is az ehhez hasznlt hmrt is a mrsi rendszerbe helyezzk be!

L1 A hmennyisg a henergia viszonylagos mennyisgi meghatrozsa! Amikor az anyag melegszik ht vesz fel ha hl akkor ht veszt! Az anyagokban a hhatsra htartalom.vltozs trtnik! A nagyobb mennyisg anyag melegtshez tbb energia kell! A klnbz anyagok htartalmnak nvelshez eltr mennyisg energia szksges! 0inl nagyobb a hmrsklet vltozsa annl nagyobb lesz a h mennyisgi nvekedse! Ngy felrhat a h mennyisge melyet a felmelegtsre fordtanak3 f Ok&P g m OkgP h E/ki H /beF OSP h $ Ok& 4 E kg h S FP f g termelt hmennyisg Ok&P m g tfoly vz tmege OkgP EL kg g L liter vznek felel megF /ki g kimen melegvz hmrsklete OSP /be g bemen EvisszatrF hidegvz hmrsklete OSP $ g fa#h Ok&4kgSP A vz fa#h#e3 $ g J LUL2 k&4kgS

-?

3 :p%ts lpsrl lpsre


0indenekeltt bem)tatom a helyszn adta krlmnyeket hogy rthet legyen mi mirt kerlt oda ahol van! A komposztkazn szleim hznl Ggerszalkon a hts )dvarban kerlt megptsre! /ekintettel arra hogy ez a komposztkazn tapasztalatszerzs ksrletezs s mrs $l#bl plt a termelt ht a hz ftsre egyelre nem kvnt)k felhasznlni! Gzrt a ht megtermel komposztkaznon kvl gondoskodn)nk kellett a ht lead egysgrl is! Adott az )dvarban egy t)fa kbl rakott pin$e amit nem hasznl)nk gy knlkozott a lehetsg hogy a kaznt a pin$ben elhelyezett raditorokon keresztl ht#k vissza! =r a keletkez henergit #llehet egy res pin$ehelysg ftsre pazarolt)k valamint a komposztkazn ltal megtermelhet krlbell 2K.JK XS fokos melegvz inkbb padlftsre eszmnyi raditorok ftsre nem igazn alkalmas a mrsek szempont#bl ez nem igazn volt fontos! A pin$e az )dvart kt rszre oszt rzsbe plt a pin$e be#rata az als )dvar fell tallhat mg a komposztkazn a hts kertben gy a kazn ki. s bemeneti pont#ai $saknem W mterrel magasabban helyezkednek el a pin$ben elhelyezett raditorokhoz kpest ezrt kikerlhetetlen volt egy keringet szivattyalkalmazsa! <ss)k teht lpsrl lpsre mi is trtnt az pts alatt,

3.1
eleget tenni3

(azn'z

A komposztkazn hznak megptsnl az albbi kritri)moknak igyekeztnk

Glg nagynak kell lennie ahhoz hogy U m2 faaprtk belefr#en! Glg ersnek kell lennie ahhoz hogy ezt a kvnt formban meg is tartsa! A zavartalan mkds rdekben szellztethetre leveg ltal t#rhatra kell megpteni! .+

:gl kellett egy nyls is ahol a faaprtkot be lehet tali$skzni illetve nteni! kertsptsre alkalmas 2 mteres

0ivel volt otthon mg be nem ptett

betonoszlop s hozz tartoz L!U mter magas kertshl abbl ptettk a kaznhzat! 0eg#egyzem hogy szerintem beton helyett kemny ak$fa oszlopok is ppen megfeleltek volna! L! Glszr kimrtnk s ki#elltnk egy [1 J m tmr# krt ezen kvlre pedig a Q darab 1 Q mter magas oszlop helyt arnyosan elosztva a kztes vhosszokat szablyos hatszgben! A ny)gati oldalon ledepzott fa.aprtkhoz kzel ll kett oszlop kztti tvolsgot viszont ppen akkorra vlasztott)nk mint egy tali$ska szlessge hogy ezen keresztl lehessen ki.be szlltani a komposztot! A terep kzel vzszintes gy nem kellett rendezni!

Kp 1%: . komposztkazn /alt ka!#kkal kijel lt,k, oszlopait kikel$e a / ldbe lltottuk, /( ki1 s bemeneti )s $eit szigetelt,k s /l mte! mlyen ki$ezett,k2

.,

1! A pin$e felli oldalon a krven bell 1K $m.re terveztk a f ki. s bemen $svek helyt! A pin$be vezet $sveket egy fl mter mly kisott rokban helyeztk el! A kt darab U mter hossz- Somap4DGIS7 al)bettes 1QM2.as $s a kazn 1 mteres magassgtl fgglegesen a fldbe fl mter mlyen vzszintesen a pin$e szellzig ma#d -#ra fgglegesen lefel a pin$be vezetett! A $sveket a pin$n kvl vgig S<"0A9Ge (/A="< 1U4Q $sszigetelvel vont)k be! (zigetels )tn az rokban fekv $sveket -#ra befedtk flddel! 2! Az oszlopok helyt kzi oszlopf-rval f-rt)k ki krlbell fl mter mlyen gyelvn az oszlop fggleges elhelyezsre! J! A kertshl rgztsekor kisebb nehzsgbe tkztnk! 0egfeledkeztnk )gyanis a kertshl azon t)la#donsgrl hogy feszts nlkl a hl r$sszerkezete ssze)grik! 0ivel a kaznhz fala ves azaz nem egyenes

Kp 1*: . komposztkazn oszlopai!a 1 k $et$e a k ! $t 1 ke!ts'l#t ! gztett,nk2 .*

nem lehetett elre kifeszteni a hlt! :gl a kertshlt egy be$slt vhossznl az oszlopokhoz rgztettk s hagyt)k lazn lgni! +sbb a fa. aprtkkal val feltlts s annak tmrtse okn a kertshl szpen kikerekedett! W! A be#rat kt flf#t a tete#nl drttal egymshoz fogatt)k hogy a benne lv J tonna fa.aprtk a kazn falt ne fesztse szt! Az a#t nylsnl krlbell 1K.2K $m.rel hosszabb deszkkat vgt)nk annyit amennyi elg a nyls takarshoz! Gzeket a deszkkat ksbb emelkedsekor tettk be! az pts sorn a rtegek

3.2

.2serl

A h$serl megptsnl az albbi szempontoknak igyekeztnk eleget tenni3 A h$serl spirlis alak#t a tekered $s vei kztti krlbell 1K $m.es tvolsgot rgzteni kell hogy azok az pts s a hasznlat alatt el ne $s-sszanak! A h$serl spirlokat -gy kell elkszteni hogy azokat az pts alatt knnyedn a faaprtk rtegek kz t)d#)k telepteni! A h$serl anyagt # hvezet kpessge r)galmassga s kplkenysge alap#n vlasztott)k ki! Ngy kerlt a vlaszts a 1KM1mm 'Ge padlftsre hasznlt $sre! A $sigavonal rgztshez betonhlt s gyorsktzt hasznlt)nk! & azt is t)dni hogy a padlftsre hasznlt $s br r)galmas nem ha#lthat a vgtelensgig! A ha#lts melegen knnyebb! L! Degesztett EJmm vastag LWKmm r$smretF betonhlbl vg kszrvel U darab krlbell Lm M 1!1m darabokat vgt)nk! 1! A $sigavonalat a kls vnl kezdtk el rgzteni! 9ontos hogy a $sigavonal .-

be. s kimen gra hagy#)nk annyit

hogy felr#en az elosztig ami

maMim)m 1 mteres magassgban volt! Ngy 1.2 mteres rhagyssal rgztettk az els pontot pontosan L m tvolsgban a krv kzppont#tl! Az els flkrvnl ezt az L mteres s)garat tartott)k! 6yorsktzvel rgztettnk az vek s)gart flkrvenknt mrszalaggal ellenriztk! 2! A kvetkez krvek s)gart -gy vlasztott)k meg hogy 1K $m.rel kisebb legyen a kls v s)garnl gy a $svet $sigavonalban lehetett vezetni! J! 2 tel#es krv )tn a 1K $m.es tvolsgot egy krven LW $m.re ma#d egy krven LK $m.re $skkentettk! W! A kzepn a lehet legkisebb vben rgztettk ma#d ( alakban kzel s)gr irnyban a belp $s mell h-zt)k s ideiglenesen egymshoz ktztk!

Kp 1-: 9gy padl#/6ts )s(b(l ksz,lt '()se!l( spi!l2 .z $eket gyo!sk t z($el beton$as1'l#!a ! gztett,k2

..

3.

Tovbbi elksz/letek

A kaznhz s a h$serl $sigavonalak megptsn t-l hasznos valamennyi szksges alkatrsz elzetes beszerzse s elksztse hogy az sszeszerels grdlkenyen folyhasson! Gzek az albbiak voltak3 A levegztet rendszer kialaktshoz vettnk JK m hossz[WK mm

tmr# lika$sos drain% $svet! Gz a $s r)galmas gy knnyen $sigavonal szerint alakthat tovbb a ly)kakon keresztl H -gy gondol#)k H kielgt mennyisg leveg ramolhat a komposzt belse#be! A JK m drain $svet J fel darabolt)k! A nedvest rendszerhez WK m hossz- [1W mm tmr# a kertszetekben is gyakran ntzsre hasznlt kemny fal- +'G $svet! A $sbl J db L1 m. es darabokat vgt)nk! 1 mter elhagysval Eez kerl ma#d kivezetsreF a maradk LK mter tel#es hosszn krlbell W $m.enknt [J mm tmr# ly)kakat f-rt)nk H elszrva a $s oldaln! A $svek ly)ka$sos vgeit egy.egy

Kp 10: +6ts oszt#, k ! nknt z!'at# )sapokkal :0 da!ab;, lgtelent( szeleppel :jobb oldalon; s a '(m!sklet m!s'ez sz,ksges me!,l( ',$ellyel :bal oldalon; kiegszt$e2 .4

+'G 1W. s vgelemmel zrt)k le! Grre azrt van szksg hogy a nyoms al kerl $sbl ne a vgn hanem a ly)kakon keresztl foly#on ki a vz! 0ivel a +'G $s igen merev s gy nem sikerlt spirlba ha#ltani vgl nagyobb vekbl 2 egymsba ha#l virgsziromm formzt)k a $sveket keresztezseiknl gyorsktzvel egymshoz rgztettk! A 1db padlfts osztt is elszereltk! A Udb spirl LQ db padlfts $s vgeit AlpeM 1KML41i.os kls menetes $satlakozval ktttk a zrhat golys$sapokhoz amik az osztra $satlakoztak! Az osztk egyik vgeire egy. egy lgtelentt msik vgeire knykt Ehogy a vzszintes osztbl a fggleges be. s kimeneti $sre $satlakozhass)nkF s merl hvelyt Ea hmrnekF szereltnk! :alamennyi ktsi pontot szalaggal szigeteltk! a meneteken teflon

3.$

;sszeszerels

Az pts tel#es ide#e alatt egy kerti z)hanyoz rzs#t hasznlva igyekeztnk k-tvzzel alaposan beztatni a faaprtkot! L2 ;gi ldsnak legyen mondva mg az es is rkezdett! Az ztatott faaprtkot a krlbell LK tali$sknyi tehn trgyt s a kertbl sszegy#ttt avart arnyosanLJ igyekeztnk rtegezni 1K $m.es rtegvastagsggal ma#d alaposan belo$solt)k s megtapost)k! A rtegek kz kerlek a mr elre elksztett h$serl spirlok! A kivezetseiket fgglegesen felfel a f ki. s bemeneti $svek mell rgztettk! A nedvest s a levegztet $sveket a rtegekben helyeztk el az brnak megfelelen! /ovbb a mrshez szksges digitlis hmr szenzorokat tartalmaz szondkat is a tbbi elemhez hasonlan a rtegekbe gyazva szak.dli irnyban helyeztk el!

L2 Az ztatsnak taln hatsosabb md#a ha egy fell nyitott tartlyban mond#)k $sillben vagy meden$ben tbb napig ztat#)k az aprtkot! Gz sa#nos nem llt rendelkezsnkre! LJ 0inl #obban ssze van keverve a nitrogn. s a szntartalom annl #obban mkdik a komposzt!

.2

Kp 13: . $as'l#!a ! gztett '()se!l( spi!lt a $zszintes!e egyengetett s t m !tett /a1ap!tk!a /ektett,k2

Kp 21: . spi!l menetei k z tt l$( 'zagokat /a1ap!tkkal gondosan /elt lt tt,k2

Kp 24: . spi!l ki$ezetseit a /( ki1 s bemeneti )s $ek'ez $ezett,k s ! gztett,k2 .7

Kp 22: . !tegek emelkeds$el a bej!atot /okozatosan deszkkkal to!laszoltuk el2

Kp 23: . !tegekbe /el$lt$a ke!,ltek be a '()se!l( spi!lok, a le$eg(ztet( d!ain )s $ek, a ned$est( KP9 )s $ek s a '(m!( szondk2

Kp 2": &g,l a komposztkazn el!te $gs( m!ett, 0db '()se!l( spi!l, "db le$eg(ztet(, "db ned$est(, *db '(m!( szonda ke!,lt a 'ely!e2

.9

3.3 <tm1nklatok
6ondoskodn)nk kellett a $svezetkek elosztk $sapok fts.szerelvnyek megfelel EfagymentesF szigetelsrl! A komposztkazn f be. s kimeneti $svezetkeit a keringet szivatty-val s a nyomskiegyenlt tartllyal Es a mrshez hasznlt vzrvalF egytt a ftsi rendszerre Eez esetben Jdb prh)zamosan kttt raditorraF $satlakoztatt)k! :alamennyi ktsi pontot a meneteken teflon szalaggal szigeteltk! 9eltltttk a rendszert vzzel lgtelentettk s mr ind)lhatott is a prbazem!

Kp 2%: . '()se!l( spi!lok s a /( be1 s kimenetek ki$ezetseit az oszt#!a )satlakoztattuk2

.?

5 Tapasztalatok
A komposztkazn megptsnek taln legnehezebb rszt a megfelel minsg fa.aprtk beszerzse #elentette! (em brelhet aprtgpet sem ksz # minsg fa.aprtkot a kereskedelmi fogalomban elrhet ron nem talltam! :gl az Ggererd ?rt! tzelsre sznt ezrt ala$sony vztartalm- azaz szrtott tlagosan 1. U $m.es Et-l nagyF szem$semret rnkfbl kszlt fa.aprtkt vsrolt)k meg elg drgn! 'edig volna zld h)lladk nem is kevs! 0ivel az egsz ptkezst b)dapesti m)nkavgzs mellett $sak szabadidmben htvgenknt volt idm vgezni a mrsi rendszer kife#lesztse illetve a mr szondk megptse tbb idt vettek ignybe mint terveztem! :gl megksve br de tretlenl 1KL2! febr)r 1.n s 2.n szakad esben ketten rakt)k ssze a komposztkaznt! 0snap $sikorg hideg rkezett s az egsz fa.aprtk halom megfagyott! Gzt a beptett hmrk is tan-stottk! =r arra kvetkeztethetnnk hogy a komposztkaznt mg a hideg tl bellta eltt szksges megpteni ms hazai tapasztalatok ezt $fol#k! A htermel folyamat )gyanis fagypont alatti hidegben is kpes beind)lni! Iekem mgsem mkdtt! A kvetkez L hnap fagyban havazssal telt el ma#d mr$i)stl prilis ele#ig folyamatosan esett az es! Gz alatt a hmr szondim $saknem fele tel#esen bezott gy hasznlhatatlann vlt! 0ivel a komposzton bell helyeztem el ket #avts)kra nem volt lehetsg! /an)lsg3 ilyen krlmnyek kztt hasznlt elektronik)s eszkzket nem elg nedvessgtrre tervezni ellenllra vzhatlanra kell elkszteni! =r prilisban mr megrkezett a # id a komposztkazn $sak 1 ht ksssel ind)lt be! Gnnek felteheten az lehetett az oka hogy a 1 hnapig folyamatosan h)ll $sapadk Eh s esF t-lnedvestette a mg nem boml ht mg nem termel komposztot ma#d az prilisi napsts hatsra az prolgsnak ind)lt $skkent a 4+ hanem tel#esen

vztartalma

ma#d amikor elrte az eszmnyi nedvessgtartalmat

beind)lt a

htermel folyamat is! Amikor a bels hmrsklet WKXS fok fl emelkedett a hkivtellel kezdtem el ksrletezni! 9lrnknt kap$soltam be a keringet szivatty-t ppen annyi idre hogy kiemel#e azt a vzmennyisget ami a h$serlben elfrt! A bels hmrsklet nagy#bl egy ht alatt a hmrskleti grbn #l lthatan naprl napra 1.2XS fokos esssel egszen 2KXS fok al sllyedt! Gkkor a keringet szivatty-t kikap$soltam! A felmelegeds ma#dnem 1 htig tartott! jgy se#tettem hogy az ertel#es h kivitel a komposztkaznt t-lterhelte! Gnnek f okt szintn a komposztftsre alkalmatlan nagymret szrtott fa.aprtk hasznlatban ltom H ilyen hirtelen hmrsklet $skkenst msok nem tapasztaltak! =r a ftsi $lnak megfelel 2KXS fok fltti meleg vizet sikerlt kivenni a rendszerbl a pin$ben elhelyezett hlead raditorokbl visszatr vz LW.1KXS fok krli volt hidegnek bizony)lt ami a komposzt t-lhtst $sak fokozta! (zakaszos zemeltetssel a t-lhts elkerlhet! Ggy msik megolds a folyamatos lass- keringets ami mellet a vz nem hl le t-lzottan! A kritik)s hmrsklet al val sllyeds elkerlse vget a komposzt bels hmrsklett teht figyelemmel kell ksrni! +srleti zem komposztkaznom egszen az oktberi bontsig mkdtt de valamilyen oknl fogva nem hozta az elvrt tel#estmnyt! A rendszer vz s leveg hozzadsval sem #av)lt! (e#tsem az amit vgl nem sikerlt eddig ellenriznem hogy a betlttt fa.aprtk t-l nagy szem$semrete miatt fa#lagos fellete t-l ki$si emiatt a htermel folyamat lnyegesen lassabban megy vgbe! =r a komposztkazn prbazeme s mrse sorn a k)dar$ok egymst rtk sok hasznosthat tapasztalattal lettem gazdagabb amit a #vben szeretnk a hibk ki#avtsra s -#abb megoldsok kife#lesztsre alkalmazni! /ovbb bizakodom abban hogy msok is kedvet kapnak a ksrletezshez s egy kzssgi fe#leszts veszi kezdett!

4,

7 ;ssze"oglal
A komposztkazn mkdsnek lnyegt s alkalmazsnak #elentsgt a szerves nvnyi s llati h)lladkok h)m)ssz alak)lsnak termszetes krfolyamatn keresztl rthet#k meg H igazn! =r a komposzt az talakt baktri)mok ltal ht termel amit hasznosthat)nk lnyeges hogy valdi rtkt is lss)k s nagy be$sben tarts)k! A komposztkazn )gyanis az kolgiai rendszernk egy nlklzhetetlen

folyamatnak alkalmazsa

mestersges )tnozsa! A termszetes h)lladk

komposztls -t#n -#ra h)m)ssz nvnyeket ltet forrss alak)l! A h)m)sz bonyol)lt sznln$aibl felpl r$sos szerkezete miatt #elents mennyisg s minsg a nvnyek szmra rtkes tpanyag s vz trolsra kpes! A tala# h)m)sztartalmnak nvelsvel a mtrgya s a vegyszeres nvnyvdelem hasznlata szksgtelenn vlik a tala# szikesedse s erzi#a pedig elkerlhet! A h)m)sz kologik)s termelse teht gazdasgilag hasznos s hossz-tvon biztost#a a gazdlkods fenntarthatsgt! <nyeges hogy a h)m)sz s a nvnyek szn megktsre kpesek ezrt a leveg szn.dioMid tartalmnak $skkentsben is #elents szerepk van! =r t)domnyosan mg nem bizonytott m logik)san kvetkezik3 a h)m)sz s a bioszfra vszzadokon t tart s-lyos p)szt)lsa lnyegi oka lehet az kolgiai egyens-ly felbor)lsnak bolygnk klm#nak egyre szlssgesebb megvltozsnak! A h)m)sz s a bioszfra teht kolgiai rendszernk egymstl fgg egymst ltet egymstl el nem vlaszthat rszei avagy a biotmeg termszetes krforgsnak egyetlen -t#a! Gzrt trsadalm)nk fennmaradsnak alapvet felttele a h)m)sz s a bioszfra letben tartsa! A termszetes h)lladkoknak teht sokkal tbb az kolgiai rtke mint amit a biotmeg igen egyszer Es ostobaF 4*

elgetsekor nyerhetnk! 9ontos hogy H a biotmeg energetikai hasznostsa $l#bl alkalmazott H getsi te$hnolgik helyett kolgiai rendszerbe illeszked mdszereket pld)l komposztkaznt hasznl#)nk! Ggy komposztkazn megptsekor a htermel folyamat alapvet felttelinek maradktalan tel#estsre kell trekednnk! Gddigi tapasztalataink a kvetkezk3 L! 7lyan fa.aprtkot kell hasznln)nk3 ami vkony gakbl kszlt LW.1K mm tlagos szem$semret frissen lett felaprtva s alaposan be lett ztatva!

Gttl val eltrs esetn a htermels tel#estmnye kevesebb lehet! 1! 6ondoskodn)nk kell elegend nitrogn hozzadsrl! Grre valamennyi llati s emberi trgya is alkalmas ennek be$slt mennyisge3 W adag fa. aprtkhoz L adag friss trgya! Dgtrgyt ztatshoz vagy vz)tnptlshoz lehet hasznlni! 2! 9alevelek levgott f kaszlk szalma s egyb knny nvnyi h)lladkok is hozzadhatk amik lazt#k a komposzt.halom szerkezett! & t)dni hogy ezek a knny anyagok gyorsan bomlanak teht sem a fa.aprtkot sem a trgyt velk helyettesteni nem lehet! J! ;l rendszerrl lvn sz fontos hogy a tala#ra s azzal rintkezve ptsk meg a komposztkaznt! ;lesztknt rgi mr rett komposztot is adhat)nk hozz elszrt se#tekknt a komposzt belse#ben! +omposztlhat fa.aprtknak alkalmas zldh)lladk az erdszetnl a

vrosgondozsnl a kz-tkezelnl s a gyml$s. s szlgazdknl keletkezik H nagy mennyisgben! &elenleg ezek a biotmeg forrsok vagy egyltaln nin$senek 4-

kihasznlva vagy helytelenl getsre kerlnek! Az aprts nagy tel#estmny nll motoros vagy traktorral ha#tott kses aprtgppel vgezhet el! A zld h)lladkok begy#tse felaprtsa rakodsa s elszlltsa valamint a komposzt mezgazdasgi felhasznlsa szakrtelmet nem ignyl m)nka a trsadalom foglalkoztatottsgt nvelheti! A komposztkazn lnyegben egyszer s ol$s megolds a ftsre ami lehetv teszi hogy vidken l szegnyebb $saldok is elrhet hzilag megvalsthat ftshez #)ssanak! Iagyobb mret #obb hatsfokszablyozott Ea)tomatizltF komposztkaznok fe#lesztsre s ptsre kln vllalkozsok is alak)lhatnak! /avasszal a kertben s gazdasgban hasznostott flig rett komposzt magas tpanyagtartalma miatt a termshozamot nveli tpanyagban d-s rtkes s egszsges termst ad! A megtermelt tpllk ltet s egszsges $skkenti az lelmiszerre s egszsgmegrzsre kiadhat kltsgeket hossz- tvon lehetv teszi a meglhetst s az nelltst! Ysszegezve a komposztkazn kolgiai trsadalmi s gazdasgi #sg egyben! Ahhoz hogy ez a mdszer szles krben is elfogadott legyen tovbbi ksrletezsre tapasztalat gy#tsre s fe#lesztsre van szksg! Gzrt fontosnak tartom hogy a #vben kszl#enek olyan sikeres gyakorlati pldk amik #l megm)tat#k a komposztkazn elnyeit! /ovbb szksges olyan mrsek elvgzse is amik t)domnyosan szmokkal is bizonyt#k a komposztkazn lt#ogos)ltsgt valamint az eszkz mretezshez s mkdtetsnek megtervezshez ny-#tanak kell ismeretet! (zemlyes meggyzdsem hogy a komposztkazn egy olyan gygyr ami tbb gondot egyszerre s maradktalan)l orvosol! (zvbl kvnom hogy ez a nagyszer tallmny valamennyi fldi lny #avra vl#on,

4.

=ro#alom-eg+zk
OLP =arati (ndor Ykolgiai "ntzet a 9enntarthat 9e#ldsrt Alaptvny3 /ala#tan s tala#vdelem 0iskol$ 1KK1 http344888!e$olinst!h)4letoltok4kiadvanyok4tala#tan5tala#vedelem!pdf O1P Ykolgiai "ntzet a 9enntarthat 9e#ldsrt Alaptvny3 +omposztls a $saldban gyakorlati -tm)tat http344888!e$olinst!h)4letoltok4kiadvanyok4komposztalas5a5$saladban!pdf O2P 'rof! 7rszgh &zsef3 A fenntarthat biotmeggazdlkods alapelvei http344888!ea)tar$ie!org4h)4KVd!html OJP "da 'ain &ean 'ain3 /he methods of &ean 'ain EAnother kind of gardenF Vth edition U2T2K :ille$roze 9ran$e LTUK http344library!)niteddiversity!$oop4'erma$)lt)re4Another5+ind5of56arden. /he50ethods5of5&ean5'ain!pdf OWP 'rof! 7rszgh &zsef3 A komposztkazn elads 1KL1! febr)r 1J! http344888!yo)t)be!$om48at$hCvgnrM#B11ek\0 OQP 0A6 +ak)kkn :arga *gnes 7rszgh &zsef 6$zy 6bor3 +omposzt. erm vznellt rendszer elads 1KLL! prilis W! http344888!yo)t)be!$om48at$hCvgb&"yBMlmhAU

44