Vous êtes sur la page 1sur 2

Thu hoach buoi sang

Thu hoach buoi ti


hieu suat
Loi cy
(coin/h)
HANH
19
CAROT
20
BAP
21
KHOAI TAY
21
CA DE
21
CA CHUA
22
MUOP
22
OT
23
BI NGO
23
TAO
23
dua hau
24
dau tay
25
chuoi
25
dao
26
cam
26
man
27
nho
27

6h
23 h
s i fist time time lap lai gi gieo
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4

10
15
20
25
30
25
29
32
35
31
35
39
43
47
49
45
48

10
11.6
12.8
14
12.4
14
15.6
17.2
18.8
19.6
18
19.2

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

lan 1
3
8
13
18
23
18
22
1
4
0
4
8
12
16
18
14
17

gi thu hoch
lan 2
no
no
no
no
no
4
9.6
13.8
18
12.4
18
23.6
5.2
10.8
13.6
8
12.2

gi thu hoch
lan 3
no
no
no
no
no
no
no
no
no
0.8
8
15.2
22.4
5.6
9.2
2
7.4

ln 4
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
20
2.6