Vous êtes sur la page 1sur 4

1.

Indica quin del segents canvis destat de laigua no s correcte: a. b. c. d. Laigua slida es converteix en lquida en escalfar-se. Laigua lquida es converteix en gasosa en escalfar-se. El vapor daigua es converteix en lquida en refredar-se. Laigua lquida es converteix en slida en escalfar-se.

2.

Indica en quin del segents casos laigua es troba en estat gass: a. b. c. d. Gebra Cims de les muntanyes ms altes. Vapor daigua. Aiges subterrnies.

3.

Quan laigua passa destat lquid a gass i es transforma en vapor daigua, a on va a parar? a. b. c. d. Sota la terra. A mars y oceans A la litosfera A latmosfera

4.

Quina daquestes afirmacions sobre les aiges subterrnies s incorrecta? a. b. c. d. Poden formar rius o llacs subterranis. De vegades afloren a la superfcie terrestre. Sn Salades. Pot extreurels mitjanant pous artificials.

5.

Quin fenomen atmosfric s el principal causant de la variaci de laigua entre els estats slid, lquid i gass? a. b. c. d. Temperatura. Pressi. Vent. Humitat.

6.

Indica quin de les segents formacions daigua es trova subterrnia, s a dir, per sota la superfcie de la Terra: a. b. c. d. Mar Ro Aqfer. Llac.

7.

Indica quina afirmaci s correcta: a. b. c. El mar fa que laire sencalenteixi i es mogui i aix sorigina el vent. El sol fa que laire sencalenteixi i es mogui i aix sorigina el vent. El calor fa que laire sencalenteixi i es mogui i aix sorigina el vent.

8.

Indica quina afirmaci s correcta: a. Els nvols es formen quan el vapor de les muntanyes es refreda i origina gotetes daigua lquida. b. Els nvols es formen quan el vapor de laire es refreda i origina gotetes daigua lquida. c. Els nvols es formen quan el vapor daigua de latmosfera es refreda i origina gotetes daigua lquida.

9.

Com es diu la transformaci de gel en aigua lquida? a. b. c. d. Fusi. Solidificaci. Evaporaci. Condensaci.

10. Com es diu la transformaci de vapor daigua lquida en gel? a. b. c. d. Evaporaci. Condensaci. Solidificaci. Fusi.

11. Indica quina s la afirmaci correcta: a. b. c. Si es formen cristalls de gel en forma destrella, s la pluja. Si es formen cristalls de gel en forma destrella, s el calabruix. Si es formen cristalls de gel en forma destrella, cauen volves de neu. 12. La contaminaci atmosfrica es produeix per: a. b. c. Lexpulsi de gasos txics. Els renous molt forts. Totes son correctes.

13. Podem reduir la contaminaci si: a. b. Tinc els llums encesos tot el dia. Si consumo menys energia.

c. d.

Si no reciclo. Si vaig caminant i no vaig amb cotxe.

14. Els canvis continus que hi ha en latmosfera es diuen: a. b. c. Canvis atmosfrics. Fenmens atmosfrics. Situacions atmosfriques.

15. La capa daire que envolta la Terra es diu: a. b. c. d. Atmosfera. Troposfera. Minosfera. Hidrosfera.

16. El gas que necessitem per respirar es diu: a. b. c. d. Nitrogen. Oz. Oxigen. Arg.

17. Quin mar envolta les Illes Balears? a. b. c. d. Mar vermell. Mar Mediterrani. Mar del Carib. Mar Cantbric.

18. En la Terra hi ha aiges: a. b. c. d. Normals i diferents. Grans i petites. Superficials i subterrnies. Altes i baixes.

19. Com podem estalviar aigua? a. b. c. d. Deixant laixeta oberta quan em rento les dents. Dutxar-me en comptes de banyar-me. Tancar b les aixetes. Dutxar-me durant 20 minuts.

20. Laigua dola la trobem a: a. b. Rius i llacs. Mar

c.

Oceans.

21. Laigua salada la trobem: a. b. c. Llacunes. Rius. Oceans.

22. Hi ha rius a les Illes Balears? a. b. S. No.

23. Quins daquests torrents trobem a les Illes Balears? a. b. c. d. Torrent Major. Torrent de Sant Antoni. Torrent de Pareis. Torrent de Son Serra.

24. Les grans extensions daigua salada, separades de la mar por una petita extensi de terra sanomenen: a. b. c. d. Llacs. Albuferes. Embassaments. Rius.

25. Els noms dels dos embassaments de les Illes Balears sn: a. b. c. Cber i Gorg Blau. Rber i Gorg Groc. Embassament Gran i Petit.