Vous êtes sur la page 1sur 2

Aras Tinggi TAJUK: REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK B1D1E1 Menyatakan dua cara mencantum bahagian projek.

1. Nyatakan dua cara mencantum bahagian projek berpandukan gambar di bawah.

a) ___________________

b) ___________________ B2D1E1 Menerangkan lima alatan tangan termasuk mesin dari segi fungsinya. Aras tinggi 1. Terangkan fungsi alatan tangan termasuk mesin di bawah. NAMA ALATAN KEGUNAAN

Pisau pemotong perspek

Penebuk pusat

Hot glue gun

Stapler gun

Cordless screw driver

B1D1E2 Menyatakan dua jenis bahan pembinaan projek. Aras tinggi 1. Nyatakan dua jenis bahan pembinaan projek. a. ____________________________ b. ____________________________ B2D1E2 Menerangkan dua bahan pembinaan projek dari segi sifatnya. Aras tinggi 1. Terangkan sifat dua bahan pembinaan projek di bawah. NAMA BAHAN 1. SIFAT BAHAN

2.