Vous êtes sur la page 1sur 1

C

Intro

&b c b

A Night in Tunesia staat in d-mineur. De F6 (f-a-c-d) in maat 24 kan als I in F-majeur, maar ook als I in d-mineur genterpreteerd worden. Dizzy Gillespie
7

A Night in Tunesia

B Swing

&b E b7 3
13

. .

j . b # j b n j . E b7 3 Trit. DE b7 3 Dd V I # . b 1 j 2 # .. . DE A DDj b # D j
V II

&b
18

&b
22

A G
II

II

b j n J GG
I

# b &b E b7 3 Trit. DV I 30 # . b &b DE A E b73 Interlude II V 34 b J b & E E b Trit. d II V 38 b J b & DG C V I 42 b b # J b & G G G b


A
26

C
V

E A V nII j b j E b7 3 DFine b # . J J
F I d

. F6

II

C7

DI b

b J b b

Solobreak
46

& b FJ
I

II

E
II

Trit.

A
V