Vous êtes sur la page 1sur 2

ScheduleTraining Program Program Name Division Name

Date

Duration Of Days

Time

NURTURE

RESPICARE

2013-12-09 To 2013-12-19

11

8:30 AM

Sr. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Division RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE RESPICARE SUMAN DAS

User Name ABHISHEK VASHISHTHA MILANKUMAR DANIDHARIYA DIBENDU DUTTA SOMNATH KSHIRSAGAR RAHUL DOMBALE SOMNATH MANE SUDHIR KUMAR NIGAMANANDA DAS ADITYA ACHARYA SUBHANKAR KARMAKAR PINTU KUMAR SWAIN MALAYA RANJAN JENA TAPAN BEHERA NITESH SINGH D. SIVA GANGADHAR RAUSHAN KUMAR MISHRA ASHVIN K P BHUWAN PANDEY RAJESH KUMAR MANJEET SINGH RATHORE MANDAR ATRE KAMLESH NANDRE MANJEET KAUR BRIJ SHARMA BINUD BORGOHAIN NITIN DHOTRE RAJESH PANDEY SHYAMAL SENAPATI VISHWAJEET NARAYAN

Login Id 90015307 90015974 90016531 90016611 90016647 90016835 90016850 90016852 90016942 90016979 90016985 90017010 90017011 90017012 90017053 90017081 90017195 90017216 90017217 90017237 90017238 90017260 90017262 90017264 90017291 90017293 90017325 90017326 90017347 90017348 FSO FSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO PFSO

Title

Location Pallavi a`VIDA, Site No.6, Sector-10E, Roadpali, Kalamboli,Navi Mumbai, Nearest Railway Stn. : Kharghar & Panvel (M) 022-65812222 & 65821111

Patch AGARTALA-ST AGRA-PST-1 JUNAGADH-ST DIBRUGARH-ST AHMEDNAGAR-ST PANVEL-ST KOLHAPUR-PST-1 MUZAFFARPUR-PST-2 BALASORE-ST BHOPAL-PST-1 KOLKATA-PST-20 BERHAMPUR-PST-2 SAMBALPUR-ST CUTTACK-PST-2 GORAKHPUR-ST VIJAYAWADA-PST-1 VALSAD-ST KOTTAYAM-ST DEHRADUN-ST JODHPUR-PST-2 JODHPUR-PST-1 NAGPUR-PST-2 NASHIK-ST SAHARANPUR-ST MUZAFARNAGAR-ST JORHAT-ST PUNE-PST-4 MUMBAI-PST-6 KOLKATA-PST-1 BANGALORE-PST-7