Vous êtes sur la page 1sur 3

AMC 1 2011-2012

1. Noteer volgende 3-klanken.

Naam:...............................

& &

F-

DBo

C+ D

2. Noteer volgende 4-klanken.

& &

G7 C -7 ( 5)

A7

b 7

F -7

D -7

b 7

G -7

E -7

3. Becijfer volgende 4-klanken (vb. C-7)

#w w & w w & bbbw w w w

bw w b w w

w #w w w

w #w w w bw w #w w

w w w w w ##w w w

w bw w w #w w w w

AMC 1 2011-2012

Naam:...............................

4. Noteer de guide tones van volgende akkoorden.

& &

b7

F7

D -7

b 7

B o7

# -7

E7

5. Noteer volgende majeur toonladders.

& & & & &

F majeur

Bb majeur

E majeur

D majeur

Eb majeur

AMC 1 2011-2012

Naam:...............................

5. Noteer de graden (I, II of V) onder de notenbalk in onderstaand fragment van 'Just Friends'. Geef ook de toonaard aan. Vb. II in C

&c &w
F

F7

b 7

j
C7

j j
A7 A

j bw
B

b -7

b7

b -7

b7

& .

G -7

j .

j .
G -7

C7

j .

D -7

. &

G7

F6

6. Noteer de akkoordsymbolen van volgende harmonische formules.

II - V - I in F majeur: V - V in G majeur: I - VI - II - V - I in D majeur: