Vous êtes sur la page 1sur 13

Perdana Menteri Malaysia Pertama (1957-1970) Bapa Kemerdekaan

Biodata perdana menteri YTM Tunku Abdul Rahman Putra


Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj merupakan seorang putera raja yang telah menyalurkan tenaganya ke arah mencapai kemerdekaan dan keharmonian negara. Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj merupakan putera Sultan Abdul Halim Halimshah Sultan !edah yang ke "# dan dilahirkan pada $ %ebruari &'() di *stana Tiga Tingkat Alor Setar !edah. !etika itu !edah adalah sebuah negeri di ba+ah naungan Siam. ,eliau adalah anakanda kepada Sultan !edah Sultan Abdul Hamid Shah. *bunya bernama -ik Manjalara merupakan seorang puteri !etua .egeri Mataban dalam jajahan Siam. Penglibatan Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam parti /M.0 memba+a kepada perlantikannya sebagai Perdana Menteri yang pertama selepas kemerdekaan dari &'12 hinggalah beliau bersara pada tahun &'2(. Pada 3 4isember &''( seluruh negara dirundung pilu kerana YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ,apa !emerdekaan ,apa Malaysia meninggal dunia dan dikebumikan dengan penuh hormat di tanah perkuburan keluarganya di !edah selaku menunaikan permintaan beliau. 4ilahirkan di *stana Tiga Tingkat Alor Setar !edah yang lebih dikenali sebagai *stana Pelamin Tunku merupakan anak lelaki yang ketujuh dan anak yang kedua puluh kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah Sultan !edah yang ke-"#. ,ondanya -ik Menyelara seorang isteri Sultan Abdul Hamid yang tidak berdarah gahara ialah anak perempuan 5uang .araborirak 6!leb7 seorang pega+ai daerah Thailand. !elahiran Tunku disambut secara biasa sahaja kerana beliau bukan bakal pengganti Sultan !edah. Pengganti Sultan !edah Sultan ,adlishah ibni Sultan Abdul Hamid telah pun berumur )( tahun ketika itu.

Semasa kecil Tunku dipanggil A+ang kerana rupa parasnya yang tidak sesegak adik-beradiknya yang lain. ,eliau bebas bermain di luar istana dan pernah membentuk pasukan bola sepak kampung. Tunku biasa mengendap burung dan melastik serta bermain lumpur sehingga menghidapi penyakit puru di kakinya. *bu Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bernama Menjalara merupakan anak !etua .egeri Mataban dalam jajahan Siam. Pendidikan 8ormal Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bermula ketika berusia 3 tahun di sekolah Melayu dan seterusnya di Sekolah *nggeris !erajaan yang kini dikenali sebagai !olej Sultan Abdul Halim. !emudian YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dihantar belajar di Siam di Sekolah 4ebsirinder ,angkok ketika berusia &" tahun. Apabila kekandanya Tunku Yusu8 yang menjaganya di ,angkok meninggal dunia Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj berpindah ke Penang %ree School Pulau Pinang pada tahun &'&1. Pada tahun &'&' Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah dikurniakan hadiah pelajaran negeri !edah ke 9ngland dan menerima *ja:ah Sarjan Muda Sastera 6Sejarah7 dari St. -atherine;s -ollege /ni<ersiti -ambridge pada tahun &'"1. Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bolehlah dianggap sebagai anak Melayu yang pertama lulus uni<ersiti di 9ngland. Selepas itu Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj meneruskan pula pengajiannya dalam bidang perundangan di *nner Temple 9ngland. Semasa menuntut di 9ngland ji+anya tersentuh dengan lagak bangsa penjajah yang memandang rendah kepada bangsa yang dijajah. *ni mendorongnya menubuhkan ;Persatuan Anakanak Melayu =reat ,ritian; pada tahun &'"2 yang bertujuan menyatupadukan pelajarpelajar Melayu di sana serta menyemaikan semangat !emerdekaan. ,eliau juga menyertai ;Majlis; iaitu sebuah persatuan pelajar *ndia -Muslim yang melaung-laungkan sentimen anti-penjajah ,ritish. 4i sinilah beliau mula berjinak dalam bidang politik apabila menubuhkan !esatuan Melayu =reat ,ritain dan menjadi setiausahanya yang pertama. ,agaimanapun Apabila Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-

Haj gagal dalam peperiksaan beliau pulang ke tanah air dan berkhidmat sebagai Pega+ai 4aerah di beberapa tempat di !edah. Sekembalinya ke tanah air pada tahun &')& Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj memasuki Perhidmatan A+am .egeri !edah dan pernah berkhidmat sebagai Pega+ai 4aerah !uala Muda Padang Terap. !uala .erang Pulau 5angka+i dan !ulim. Pada tahun &')$ sekali lagi Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke 9ngland kali ini untuk mengikut kursus undang-undang namun pengajiannya terbantut apabila meletusnya Perang 4unia !edua. Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj kembali ke tanah air dan bergiat cergas dalam SA,9R!AS. SA,9R!AS adalah singkatan kepada ;Syarikat ,erkerjasama Am Saiburi;. Saiburi adalah nama !edah dalam bahasa Siam namun maksud sebenarnya ialah ;Sayang Akan ,angsa Redha !orban Apa Segala;. ,eliau banyak melakukan kerja-kerja kebajikan semasa pemerintahan tentera >epun. Apabila >epun menyerah kalah dan ,ritish kembali muncul Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menyertai !esatuan Melayu !edah. 4emi menyempurnakan cita-citanya menjadi seorang peguam pada tahun &'#2 Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke 9ngland sekali lagi untuk meyambung pengajian undang-undangnya setelah tergendala selama "1 tahun. Pada tahun &'#' Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj lulus dari -ambridge /ni<ersiti dan ditauliahkan sebagai peguam. Sekembalinya ke tanah air Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bertugas sebagai Pendak+araya di Perkhidmatan !ehakiman !uala 5umpur. Semasa pemerintahan >epun Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah diberi ja+atan sebagai Penyelia Pelajaran negeri !edah. 4i antara tahun &'#2 hingga &'#' berlaku pergolakan politik yang hebat di Tanah Melayu. Pada masa itulah Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj kembali ke 9ngland untuk meneruskan pengajian perundangan beliau di *nns o8 -ourt dan kembali ke tanah air dengan segulung ija:ah peguam dan harapan untuk mengembangkan dasar demokrasi.

Pada tahun &')) Tunku berkah+in dengan Mariam seorang +anita kacukan -ina-Siam yang merupakan anak perempuan tauke lombong di Alor Star. ,eliau dikurniakan dengan dua cahaya mata iaitu Tunku Ahmad .erang Putra dan Tunku !hadijah. Mariam meninggal dunia pada tahun &')# kerana menghidapi penyakit malaria di !uala .erang !edah. Selepas kematian Mariam Tunku berkah+in dengan ?iolet -oulson bekas tuan rumahnya di 9ngland. Antara saksi perkah+inannya di =eylang Serai Singapura ialah Syed Ahmad al Sago88. Sebenarnya kerabat diraja !edah dilarang berkah+in dengan +anita *nggeris kerana peristi+a penipuan Pulau Pinang oleh !apten %rancis 5ight seorang *nggeris. Tunku mengalami nasib yang sama seperti Tunku Yusu8 ibni Sultan Abdul Hamid. 4ititahkan untuk menceraikan ?iolet oleh Pemangku Raja !edah Tunku kemudian berkah+in dengan Shari8ah Rod:iah Syed Al+i ,arakbah seorang saudara jauh yang juga merupakan adik Syed 0mar ,arakbah rakan sekuliahnya di 9ngland pada tahun &')'. Perkah+inan ini direstui kerana berketurunan Arab yang ternama dan kaya di !edah 6*slam disamakan dengan Arab7. 0leh sebab perkah+inan ini tidak mendapat seorang anak pun mereka mengambil tiga anak angkat iaitu %aridah Sulaiman dan Mariam. Tunku juga telah mengah+ini seorang yang berbangsa -ina pada tahun &'3) dengan rahsia dan telah mendapat dua orang cahaya mata perempuan yang diberi nama Tunku .oor Hayati dan Tunku Mastura. Pada &) >anuari &'13 Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengetuai rombongan perundingan Merdeka yang disertai oleh # orang +akil Raja Melayu dan # orang +akil Parti Perikatan di 5ancester House dan pada $ %ebruari &'13 beliau menandatangani Perjanjian Merdeka. Pada )& 0gos &'12 Allahyaraham Tunku Abdul Rahman melaungkan perkataan Merdeka@ Merdeka@ Merdeka di Stadium Merdeka !uala 5umpur. Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Merdeka yang pertama dan dalam masa yang sama memegang pot8olio Menteri 4alam .egeri.

Sebagai Perdana Menteri Malaya yang pertama Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah bertindak lancar dengan mencipta polisi-polisi baru. Tunku Abdul Rahman memulakan beberapa projek pembangunan diantaranya ialah membina Masjid .egara Stadium .egara ,angunan Parlimen Mu:ium .egara dan Tugu !ebangsaan. Pada tahun &'12 Pertandingan ,ola sepak Piala Merdeka di buka kepada semua negara kecuali *sreal. Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra AlHaj telah mengasaskan !ementerian !ebudayaan ,eliau dan Sukan dalam usaha beliau untuk memperkayakan +arisan Malaysia. 4i peringkat antarabangsa Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra AlHaj telah mengilhamkan penubuhan Association o8 Shoutheast Asia 6ASA7 dan memeterai perjanjian penubuhannya pada tahun &'3& dengan Thailand dan %ilipina. Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj adalah seorang yang keras menentang dasar apartied A8rika Selatan sehingga negara itu disingkirkan keahliannya dari !oman+el dalam Persidangan !oman+el di 5ondon. /ntuk mengeratkan hubungan diplomatik sesama negara *slam serta

meningkatkan syiar *slam Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mengilhamkan negara menganjurkan Pertandingan membaca Al-Auran peringkat antarabangsa. Tradisi ini diteruskan sehingga ke hari ini. Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj adalah peminat sukan yang serius beliau telah mengembangkan minatnya ke peringkat negara apabila Malaysia menganjurkan kejohanan Pestabola Merdeka pada setiap tahun yang menyumbang kepada negara ini muncul sebagai gergasi bolasepak Asia ketika itu. Pada Mei &'3& Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj juga bertanggungja+ab menyarankan gagasan Malaysia - merangkumi Tanah Melayu Singapura Sara+ak ,orneo /tara 6kemudian dikenali sebagai Sabah7 dan ,runei. !esemuanya kecuali ,runei menyertai gagasan tersebut dan Malaysia terbentuk pada &3 September &'3) satu gagasan persekutuan yang terdiri dari Tanah Melayu Singapura Sabah dan Sara+ak. Balaubagaimanapun beliau dengan berat hati kemudiannya telah

menyingkirkan Singapura dari Malaysia pada ' 0gos &'31. Tindakannya adalah didasarkan kepada anggapannya baha+a Singapura adalah ;barah yang harus dibuang; demi mengelakkan kacau-bilau politik merebak ke seluruh negara. ,agi Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ini perlu dilakukan demi keamanan negara ketika itu. Pada tahun &'3' pergolakan politik telah memba+a kepada peristi+a hitam C&) MeiC. Pada masa itu beberapa pemimpin muda yang ber8ikiran radikal mendesak Allahyaraham untuk meletak ja+atan. ,eliau dikritik kerana kurang melaksanakan dasar pro-Melayu sehingga menyebabkan berlakunya rusuhan. Balau bagaimanapun Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj enggan berbuat demikian sehinggalah masalah itu dapat diselesaikan. 9koran dari insiden itu Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyerahkan kuasa eksekuti8 kepada Tun Ra:ak yang mempengerusikan Majlis =erakan .egara 6MA=9RA.7. Akhirnya pada "& September &'2( tamatlah satu era apabila Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bersara dari ja+atan Perdana Menteri Malaysia dan menerima pela+aan Raja %ai:al dari >eddah untuk menjadi Setiausaha Agung Seketariat *slam di >eddah. Pada Perhimpunan Agung /M.0 ke "" pada ")-"# >anuari &'2& Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj meletakkan ja+atan Yang 4iPertua /M.0 dan Tun Ra:ak disahkan sebulat suara sebagai penggantinya. Balaupun telah bersara beliau menceburkan diri dalam bidang ke+arta+anan. Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj banyak menabur jasa dan mengharumkan Malaysia di peringkat antarabangsa. ,eliau mendapat anugerah-anugerah akademik dan sukan dari dalam dan luar negara di samping menerima darjah-darjah kebesaran. Balau setinggi mana pencapaian beliau Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj tetap seorang yang merendah diri dan sentiasa memikirkan kebaikan rakyat. Allahyarham meninggal dunia pada 3 4isember &''( di Hospital ,esar !uala 5umpur dan disemadikan di Makam 4i Raja 5anggar Alor Setar.

Corak kepemimpinan perdana menteri YTM Tunku Abdul Rahman Putra

Daman pendudukan >epun telah benar-benar melahirkan semangat kebangsaan di ji+a Allahyaraham. Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj adalah salah seorang yang hadir ketika !ongres Melayu Se Malaya diadakan di !elab Sultan Sulaiman pada tahun &'#3. Pada tahun &'#' Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menjadi pengerusi /M.0 bahagian negeri !edah. Apabila 4ato; 0nn bin >aa8ar meletak ja+atan sebagai Persiden /M.0 Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah dipilih bagi mengisi kekosongan itu pada "3 0gos &'1&. Sejak mengambil alih kepimpinan /M.0 dari 4ato; 0nn Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah me+ujudkan kerjasama dengan M-A menubuhkan Perikatan pada tahun &'1". Sejak itu Perikatan menjadi badan dominan yang memperjuangkan !emerdekaan sehinggalah negara memperolehi kebebasan mutlak apabila Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membacakan pengistiharan !emerdekaan pada pagi )& 0gos &'12 yang kini disambut setiap tahun sebagai Hari !ebangsaan - Hari menyambut kemerdekaan. Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membuktikan kenegara+anan beliau apabila Parti Perikatan dihasilkan bersama-sama dengan M-A dan kemudian disertai pula oleh M*-. Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra AlHaj menegaskan kemerdekaan akan hanya dicapai melalui kerjasama di antara kaum Melayu -ina dan *ndia. !e+iba+aan Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai seorang pemimpin terserlah apabila hasil rundingan Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dengan pihak ,ritish memba+a kepada pilihanraya yang pertama pada )& 0gos &'11 dan Parti Perikatan memenangi 1& daripada 1" kerusi yang dipertandingkan. Allahyaraham YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik menjadi !etua Menteri. 4i antara usaha beliau yang penting adalah cubaan

menyelamatkan negara dari ancaman komunis semasa daurat dengan memberi ta+aran pengampunan beramai-ramai sekiranya pengganas menyerah diri. *ni diikuti oleh Rundingan ,aling pada "2 dan "$ 4isember &'11 antara P!M dan kerajaan tetapi menemui jalan buntu. Selain itu selepas kemerdekaan Tunku mendominasikan politik Malaya dan memimpin Parti Perikatan ke kemenangan besar dalam pilihan raya umum pada tahun &'1' dan &'3#. Pembentukan Malaysia pada tahun &'3) merupakan salah satu daripada pencapaian Tunku yang teragung. Tunku pertama sekali mencadangkan sebuah persekutuan Malaya Singapura Sabah Sara+ak dan ,runei dalam ucapannya kepada CPersatuan Barta+an Asing Asia TenggaraC pada tahun &'3& di Singapura. Pada &3 September &'3) dengan persekutuan negeri-negeri tersebut kecuali ,runei beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama. ,agaimanapun 8aktor-8aktor perkauman bertambah buruk dengan pemasukan Singapura yang menaikkan bahagian kaum -ina sehingga hampir-hampir #(E. !eduadua /M.0 dan M-A berasa tegang terhadap daya tarikan Parti Tindakan Rakyat 6PAP pada +aktu itu diperlihatkan sebagai sebuah parti sosialis yang radikal7 5ee !+an Ye+ kepada pengundi-pengundi di Malaya. /ntuk mengatasi kebimbangan itu Parti Perikatan mencuba membentukkan sebuah parti di Singapura untuk mencabar kedudukan 5ee di sana. Sebagai gerak balas 5ee mengancam baha+a PAP akan menyertai Pilihan Raya Persekutuan &'3# di Malaya +alaupun terdapatnya perjanjian a+al baha+a beliau tidak akan berbuat demikian 6sila lihat Hubungan PAP-/M.0. *ni membangkitkan kemarahan Tunku yang mendesak supaya Singapura meninggalkan Malaysia. Pada 2 0gos &'31 Tunku mengumumkan kepada Parlimen Malaysia di !uala 5umpur baha+a Parliamen haruslah mengundi untuk menyokong peninggalan Singapura daripada Persekutuan. semua 4alam pertalian perkataannya dengan Parliamen harus memilih yang untuk tidak Cmemutuskan sebuah !erajaan .egeri

mempertunjukkan sebarang kesetiaan kepada !erajaan PusatC berbanding kaedah yang

tidak diingini untuk menindas tindakan PAP. Pemisahan dan kemerdekaan Singapura menjadi rasmi pada ' 0gos &'31. Pada tahun &'3& Tunku menubuhkan Pertubuhan Asia Tenggara 6ASA7 yang memperkumpulkan Malaya Thailand dan %ilipina Perkumpulan ini kemudian digantikan dengan perkumpulan yang lebih besar iaitu Persatuan .egara-.egara Asia Tenggara 6AS9A.7 pada $ 0gos &'32. 4alam Pilihan Raya /mum &'3' majoriti Parti Perikatan dikurangkan dengan hebat. Perhimpunan-perhimpunan tunjuk perasaan yang mengikuti pilihan raya itu mencetuskan rusuhan kaum pada &) Mei di !uala 5umpur. Sebahagian pemimpinpemimpin /M.0 yang diketuai oleh Tun Abdul Ra:ak kritis terhadap cara pengendalian krisis itu oleh Tunku dan MA=9RA. sebuah ja+atan kuasa darurat mengambil alih kuasa dan mengisytiharkan keadaan darurat. !uasa Tunku sebagai Perdana Menteri dibatasi secara besar dan pada "" September &'2( beliau terpaksa meletakkan ja+atan sebagai Perdana Menteri. Tunku kemudian meletakkan ja+atannya sebagai Presiden /M.0 pada >un &'2& di tengahtengah penentangan hebat oleh ;Turki Muda; yang terdiri daripada penentang-penentang parti seperti 4r Mahathir dan Musa Hitam. Pasangan itu kemudian masing-masing menjadi Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri.

Kesan dasar dasar yang dilaksanakan untuk menangani masalah perpaduan.

Hasil daripada semangat perjuangan demi untuk nusa, bangsa dan tanah air, Tunku Abdul Rahman bukan saja dapat memerdekakan Tanah Melayu daripada penjajahan Barat sejak lebih 400 tahun, tetapi juga berjaya membawa negara ke arah kestabilan politik, sosial serta pembangunan ekonomi. ebijaksanaan, keadilan dan ketelusan beliau itulah telah berjaya menjadikan Tanah Melayu dan akhirnya Malaysia sebagai sebuah negara yang makmur dan maju hingga !asar"dasar yang ke diperkenalkan hari oleh beliau ini telah berjaya

menyatupadukan kaum"kaum yang ada di negara ini dan seterusnya menyatukan negeri"negeri Tanah Melayu yang terpisah di bawah satu pemerintahan iaitu Malaysia. ejayaan Tunku membentuk Malaysia dari sebuah negara yang ter#i#ir dan lemah angkara penjajahan Barat kepada sebuah negara yang maju telah membuktikan kemampuan rakyat Malaysia mentadbir dan menguruskan bangsa dan negaranya sendiri.

$ni telah memberi tanggapan positi% kepada British yang sebelum ini enggan melepaskan Tanah Melayu &Malaysia' dari #engkamannya kerana tidak yakin dengan keupayaan bangsa Malaysia.

Dasar Politik
1) Menyatupadukan Kaum Salah satu tugas penting bagi Tunku selepas di lantik sebagai Perdana Menteri ialah menyatupadukan tiga kaum terbesar di Tanah Melayu iaitu Melayu -ina dan *ndia. Pilihan raya Majlis Perbandaran !uala 5umpur pada &'1" telah berjaya menghasilkan satu pakatan antara /M.0 yang me+akili Melayu dan M-A bagi kuam -ina yang masing-masing meletakkan calon di ka+asan berasingan.

Hasilnya perikatan /M.0-M-A berjaya dalam pilihan raya itu. Pada pilihan raya &'11 M*- yang me+akili kaum *ndia pula menyertai gabungan itu yang kemudiannya dinamakan Perikatan. Perpaduan antara tiga kaum ini memudahkan lagi proses menuntut kemerdekaan daripada penjajahan ,ritish. Hasil usaha yang dilakukan oleh Tunku itu bukan saja meyakinkan ,ritish untuk menyerahkan negara kepada rakyat sendiri tetapi juga menjadikan Malaysia terus maju dan bersatu sehingga ke hari ini. Manakala parti Perikatan telah digantikan dengan nama Barisan Nasional oleh Tun Abdul Ra:ak pada &'2# dengan /M.0 M-A dan M*- menjadi satu parti komponen utama. >umlahnya terus bertambah dari masa ke semasa sehingga sekarang.

Dasar Ekonomi
1) Rancangan Malaya Pertama

Sebagai langkah a+al ke arah sebuah negara merdeka Tunku bersama-sama rakan-rakan dari M-A dan M*- telah me+ujudkan program pembangunan ekonomi yang dinamakan Rancangan Malaya Pertama pada &'13 bertujuan mengisikan kemerdekaan

dengan pembangunan. Rancangan Malaysia yang diadakan setiap lima tahun sekali itu diteruskan oleh para pemimpin selepasnya sehinggalah ke hari ini.