Vous êtes sur la page 1sur 2

Ditado Meldico

## 6

8
=======================
&b4
l l l l l l =

21/02/2014


## 6
nn 2

4
=======================
& 8
l . l . l l . . =
DITADOS RTMICOS

2
22

.
j

l
l
=======================
&
l
l
=
22

w
=
=======================
&
l l l
l
TRIADES
Maior

Menor

Aumentada

Diminuta

#w_ww
=======================
&
l
bw_ww
l
l
b bw_ww
=l
_www
5 Aum - aumentada
5 justa
3 M -Maior
Tnica

5 justa
3 m-menor
Tnica

3 M -Maior
Tnica

5 dim - diminuta
3 m-menor
Tnica

3m - 1 tom e meio
3M - 2 tons
5j - 3 tons e meio

1) Construa as trades sobre a tnica R

ll
ll
ll
=======================
& ll
=l l
2) Construa as trades sobre a tnica Mi

=======================
& ll
ll
ll
ll
=l l
getuliopaiva@gmail.com

=====================
&
l
l
l
=l

=======================
&
l
l
l
=l

=======================
&
l
l
l
=