Српска теологија данас. Други годишњи симпосион, 28-29.

мај 2010,
Зборник радова, Београд 2011, стр 147-157.
АЛЕКСАНДРА СМИРНОВ-БРКИЋ
Филозофски факултет
Нови Сад

СВ. АМБРОСИЈЕ МИЛАНСКИ У СИРМИЈУМУ – ПРИЛОГ
ПРОУЧАВАЊУ АРИЈАНСТВА У СРЕМУ

Апстракт: У раду се истражује податак о посети Св. Амвросија црквеном сабору
одржаном у Сирмијуму на ком је усвојене проглашење тзв. Пете сирмијске формуле и
уклоњено шест проаријанских епископа. Овај податак је од значаја за истраживање
аријанства у Срему у другој половини 4. века, јер на основу анализе релевантних
писаних извора из тог периода, с нагласком на преписци самог св. Амвросија, стиче се
утисак да је наведени догађај имао знатно сложенију верско-политичку позадину и да
се подаци Амвросијевог биографа Паулина, морају узети са резервом.

Кључне речи: Св. Амвросије, Сирмијске формуле, аријанство, Сирмијум, црквена
историја

Непостојање одговарајућег појма у Светом писму којим би се изразио однос
између чланова св. Тројства, довео је до једне од најзвучнијих и најистрајнијих
теолошких расправа у раној хришћанској цркви, која је изнедрила бројна
опречна христолошка учења, захваљујући којима је на крају хришћанство
утврдило границу између правоверја и кривоверја. У литератури, како страној
тако и домаћој, аријанство је дефинисано као сложен историјски појам који не
обухвата једно хронолошки, географски ни теолошки јасно дефинисано учење.
Његово порекло се везује за доктрину александријског свештеника Арија, који
је говорио о подређености Бога Сина Богу Оцу и на Никејском сабору 325.
године одбио да прихвати да је однос између Оца и Сина „једнакосушан“ (грч.

О термину неоаријанци в. 5 Да ли је изгнанство Арија и његових присталица у Илирик утицало на ширење аријанства у Панонији.3 Посебну важност у црквеним питањима читавог царства. познате као прве четири Сирмијске формуле. затим сабор у Ники (359) и Цариградски сабор (360). 355.2 или радикалније решење да је Син „различит“ (грч. зачетника нове јереси.. Ambrose of Milan: Church and Court in a Christian Capital. стр 147-157.1 отуда за њих назив хомоиусијанци или хомејци. cit. Урсакије из Сингидунума и Герминије из Сирмијума. 31-36. представља сложено питање на које наука тек треба да да одговор. P. а коју је предложио Акакије из Цезареје. на пример. 5 N. Oxford 1988. 6 M. стр. Sirmium и на небу и на земљи (1700 година од страдања хришћанских мученика). стр. 79-157. The Search for the Christian Doctrine of God. 598f. Сремска Митровица 2004. Београд 2011. R. 3 R. Познановић (ур. на којима су усвојене проаријанске формуле. 1 Термин хомоиусиос је први пут потврђен у Другој сирмијској формули из 357. cit. Mirković. даје потпуно другачију и интерпретацију поменутих сабора. Сандо. уп. У Сирмијуму се јавља и једно оригинално теолошко гледиште везано за изузетно ученог епископа Фотина из Сирмијума. Тако се првобитно Аријево гледиште расплињује у више независних праваца. у: Д. Сандо. За све оне који су били спремни на компромис у погледу сличности Оца и Сина јавља се још назив семиаријанци или полуаријанци. Sremska Mitrovica 2006.Српска теологија данас. 557f. аномоиос).6 Међутим. добија административни центар провинције Доње Паноније. op. M. а потврдили су је паралелни сабори у Аримину и Селеукији (358). стр. 122-124. хомоусиос). C. отуд хомоусијанци или никејци. London 1994. стр. Hanson. године. стр. За време Констанцијевог боравка у Сирмијуму одржана су у том граду четири црквена сабора (351.4 а одбачен никејски симбол вере. отуд аномејци или пак оних који су сматрали да сваки термин треба потпуно одбацити. McLynn. у време цара Констанција II (337-361). 4 О сирмијумским саборима и формулама в. Од времена Првог васељенског сабора настаје теолошко-политичка борба између оних који су прихватили овај термин. Sirmium. Зборник радова. стр. 2 . 122. и 357. године). Д. Хришћански сабори у Сирмијуму IV века. хомоиусос) или „сличан“ (грч. и оних који су сматрали да термин треба заменити изразом „сличне суштине“ (грч. мај 2010. хомоиос). P. op. од којих се многи нису сматрали аријанцима већ правовернима. 356. Mirković. Други годишњи симпосион. C. а утемељио његов наследник Еусоније. 28-29. Hanson. Сирмијум. Хомејци је модеран назив за оне који су прихватили теолошку формулу да је Син „сличан“ Оцу. Istorija rimskog grada od I do kraja VI veka. који је отворено бранио аријанство. Ову формулу је прихватио и цар Констанције.). Главни протагонисти аријанског учења у Другој Панонији били су тројица епископа: Валенс из Мурсе. која је осуђена на сва четири поменута сирмијумска сабора..

P. nihil curans eorum. tribunal conscendens. ut ab ipsis caesus de ecclesia pelleretur.8 ни не обраћајући пажњу на њих. Vita 11. да не би он. Фрагментарност извора. s. при избору сирмијумског епископа Анемија. стр 147-157. Leiden 1976. Patrologia Latina. дајемо и превод овог дела Паулиновог Живота светог Амбросија (Vita Sancti Ambrosii). јесте његов биограф. Quod dictum exitus confirmavit. када је дошао у Сирмијум због постављања Анемија за епископа. Niermeyer. col. главни и једини извор који екслицитно помиње Амбросијев долазак у Сирмијум ради избора новог епископа. услед моћи Јустине. sed ab haereticis arianus episcopus in eadem ecclesia ordinaretur: essetque constitutus in tribunali.Српска теологија данас. gratiam pro contumelia rependens. проблем датирања догађаја о којима је реч.v. Наиме. ne tibi aliquid mali eveniret. 27-46C. vol. већ јеретици поставили аријанског епископа у овој цркви. према сведочанству црквених аутора. ait ei. мај 2010. Београд 2011. И док је он припреман у епископској ложи. 28-29. pacemque magnam Ecclesiae catholicae in ordinando episcopo tribuit.7 Како је ово главни извор о догађају који се у раду анализира. Текст на латинском према J. умало је био избачен из цркве. Други годишњи симпосион. крајем 60-тих година 4. који гласи: Међутим. Тribunal. una de virginibus Arianorum impudentior caeteris. quae a muliere excitabantur. Et hoc factum non levem adversariis incussit metum. даје објашњење „high level sanctuary“. Амбросија. где . ut non ab ipso. али се из контекста види да је у питању део цркве за високо свештенство. F. Mediae latinitatis lexicon minor. као и њихова провенијенција. гомилу је 7 8 Paul. cum illum attrahere vellet ad partem mulierum. века. који у глави једанаестој каже: Sirmium vero cum ad ordinandum episcopum Anemium perrexisset. Migne. а као кључна личност у овим променама наводи се интервенција епископа Милана. у овој антиникејској средини долази до заокрета ка никејском учењу. ibique Justinae tunc temporis reginae potentia et multitudine coadunata de ecclesia pelleretur. владарке у то време. apprehenso vestimento sacerdotis. доводе у питање поузданост ове славне епизоде из живота св. J. односно хагиограф. 14. и окупљене гомиле. ut ipse solitus erat referre: Etsi ego indignus tanto sacerdotio sum. Паулин. nam alio die mortuam ad sepulcrum usque deduxit. tamen te non convenit vel professionem tuam in qualemcumque sacerdotem manus injicere. Зборник радова. Амбросија. unde deberes vereri Dei judicum.

мај 2010. Београд 2011.. бр. Зар ниси дужна да се плашиш Божје осуде. без сумње је Анемије. Хронолошки и историјски контекст ове драматичне епизоде из живота св. op. Bratož. која би се могла датирати у 4. чини се свакако необичним. који је био проаријански настројен. 1971. št. 144. узбунила жена. ни погледу историјске позадине овог догађаја. 667. Претходни епископ Сирмијума је био Герминије. Амбросија. Археологија и историја Сирмијума. Sirmium I. несмотренија од других. О. Грађа за проучавање споменика културе Војводине. нарочито у погледу надлежности у црквеним питањима друге епископије. 1983. Прилози познавању хришћанства у Сирмију. 4. друге дијацезе и штавише друге префектуре. како би га оне саме тамо савладале и избациле из цркве. P. стр. Присуство миланског епископа на сабору у Сирмијуму. Он јој рече. који ће представљати Илирик на предстојећем сабору у Аквилеји (381). век. Hanson. 28-29.10 У погледу датума постављања православног епископа у Сирмијуму. мишљења варирају између 375 до 378. исто тако не доликује ни теби ни некоме твога положаја да руке полажеш на било ког свештеника. века. 10 В. тако је судбина потврдила. 11 R. и да ће те неко зло задесити?' Како је речено. 50 (2000). опроштајем узвраћајући на њену увреду. 105-111. бр. како се често тога сећао: 'Иако ја можда нисам достојан такве светости. cit. која је пришла епископској ложи и зграбила (његову) свештеничку мантију. Милошевић. М. Поповић (ур.Српска теологија данас. и донео велики спокој правоверној Цркви у постављању епископа. Милин. 20 (1999). Zgodovinski časopis 37. уп. Старинар. Брукнер. Међутим. представља кључ за разумевање политичко-црквених прилика у Илирику у другој половини 4. Археолошка ископавања нису дефинитивно потврдила постојање такве грађевине. Зборник радова. C. П. стр. Cerkvenopolitični in kulturnozgodovinski odnosi med Sirmijem in Akvilejo.11 Личност која је постављена за епископа. И овај догађај је унео не безначајан страх код његових противника. године. јер је желела да га одвуче у женски одељак. иако нова истраживања показују да се већ код њега јавља тежња за помирењем са се налази епископска столица. 259-272. јер наредног дана мртву је испратио до гроба. стр 147-157.). једна од аријанских девица. стр. Нови Сад 2001. Други годишњи симпосион. стр.9 Паулинов текст јасно сведочи и о постојању саборне цркве у Сирмијуму. уп. . али је пронађена базилика која је касније могла служити као саборна црква. 257. 9 R. скоро деветсто километара далеко од своје епископије. ни данас не постоји сагласност ауторитета ни у погледу датирања.

погинуо је у бици код Хадријанопоља августа 378. J. Markschies.15 О Амбросијевом кретању пре доласка на епископски престо. Други годишњи симпосион.6-9. источни август. царски едикт издат у име Валентинијана. Валенса и Гратијана. Извори потврђују да је уочи битке код Хадријанопоља цар Гратијан стигао из двора у Тријеру у Сирмијум. Liebeschuetz). G. црквеног писца из 5. Аутентичност Паулиновог податка. 148153. Прво. Београд 2011. и спада у ред података који се углавном без проверавања преузимају од ранијих аутора. оставивши за собом младог сина Гратијана (који је још од 367. годину. H. који говори о „Илирском сабору“ на ком је усвојен правоверни симбол вере. мај 2010. cit. западни август.1. а сачувана нам је и преписка између Амбросија и Гратијана. Epit. уп. стр. Vict. стр. cit. Oxford 1995. што упућује да је издат између 367-375. је неочекивано преминуо од можданог удара. 45-56. Paredi. Зборник радова.9. Notre Dame 1964. нема много података. али је утврђено да је као адвокат са својим братом Сатиром у периоду 365/368.16 У модерној науци Паулинов податак о Амбросијевој посети Сирмијуму је општеприхваћен. 15 Neil B. године. стр. Tübingen 1995. те је врло вероватно да му је било блиско хомојанско становиште. 17 Theod. H. 47.. Милин. године. За Амбросијеву преписку в. године проглашен за августа) и малолетног Валентинијана II. op. После царског 12 О томе Герминијевим верским погледима више говори М. Цар Гратијан је рођен у Сирмијуму13 или његовој непосредној близини у време када је на овим просторима тријумфовало аријанство Валенса и Урсакија. 13 . стр. HE IV 7. W. Williams. Liverpool 2005. Цар Валентинијан I (364-375). A. McLynn. 429.Српска теологија данас.17 Теодорет наводи три документа везана. Saint Ambrose: his life and times. op. обично се потврђује наводом код Теодорета. у којој се види да су се они раније те године срели. стр 147-157. Aur. по његовом мишљењу. Ambrosius von Mailand und die Trinitätsthelogie. тачније са цивилном и војном управом. никејцима. 16 C. Ambrose of Milan: Political Letters and Speeches (transl. од које је добијао обавештења о верским приликама. 253-259. чиме је Гратијан de facto постао самостални владар Царства. века.12 У овом периоду је дошло до значајних промена и на царском престолу. која се датира у 378. Едикт је упућен епископима провинција у Малој Азији да неодложно треба да прихвате никејски симбол вере. 88. до 371/373.. Ambrose of Milan and the End of the Nicene-Arian Conflict. стр. године радио као адвокат у канцеларији преторијанског префекта у Сирмијуму. за овај сабор. 28-29.14 Мек Лин наводи интересантан податак да је Амбросије имао политичке везе у Сирмијуму. Његов брат Валенс (374-378). 14 D.

J. Historia Ecclesiastica 4. Телемах.. али не помиње да је он повезан са овим сабором. 375. године. неки аутори сматрају да је и редослед царева који Теодорет наводи као потписнике декрета погрешан. Други годишњи симпосион..5. 28-29. декрета.Српска теологија данас. Амантије. што је била уобичајена пракса још од прве тетрархије. 20 Многи у потпуности одбацују Теодоретов податак R. Београд 2011. P. cit. Теодорет спомиње и питање три хипостасе Христа. стр 147-157. Pavić.9. 373. али. а његов брат по изразито аријанској афилијацији. Теодорет је говорио о избору Амбросија за миланског епископа (374. 19 У коментару 685 Шафовог издања Теодоретове Црквене историје наводе се следеће године као могуће за одржање овог сабора: 367. јер је хронолошки немогуће да је едикт донет у време Валентинијана I и Валенса. века. то не значи да саборски едикт са његовим именом није издат и без његовог присуства. да би помогао стрицу у ратном походу против варвара и да је одсео у Сирмијуму до фебруара 379. Такође. мај 2010. C. стр. јер је први био познат по доследној верској неутралности. Schaff. Клеопатер“. јер би било ван протокола да Валентинијан I или Гратијан издају едикт поданицима на територији свог савладара у Малој Азији. ser. Paris 1918. Arijanstvo u Panoniji Sriemskoj. Штавише. vol. стил царског писма код Теодорета је неуобичајен због низа библијских цитата и теолошке терминологије карактеристичне за црквене писце 5. F.19 Поуздано се зна да је Гратијан дошао у Илирик августа 378. op. 283–284. Теодорет наводи и сам текст усвојен на сабору у коме се тврди да прихвата „једнакосушност“ (еοοÚσιον) Оца и Сина и одбацују „ариоманијаци“. нити када је он одржан. Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l’Empire Romain. Без Теодоретовог податка. Djakovo 1891. стр. те сигурно не би осујетио своје истомишљенике. The Nicene and Post-Nicene Fathers. иако садржи неке историјске податке. јер се учење о тројној хипостаси усвојено тек крајем 4. 3. Не може се са сигурношћу тврдити на који сабор у Илирику Теодорет мисли. 63-2 (1970). Theodoretus. Gilliard.20 Теодоретов credo према стилу и садржају припада грчком религијском миљеу. године. читава епизода 18 О аутентичности овог дела код Теодорета и проблемима тумачења в. Hanson. Zeiller. P. Даље. Асклепијад. године). што је анахронизам. Зборник радова. D. M. што не одговара претежно латинском утицају у Сирмију тог периода. док га старији истраживачи делом усвајају в. Све то указује да је Теодоретов податак сумњиве провенијенције и да се не може прихватити као аутентичан.18 Непосредно пре помена овог сабора. Фауст. New York 1892. . века. в. II. чија се имена наводе: „Полихроније. едикт је морао издати источни цар. vol. 259-328. Byzantinische Zeitschrift.

. јер су написани после Аквилејског сабора. који је био савременик догађаја. 25 С. C. 576. N. vol. P. Други годишњи симпосион. о повратку Илирика21 у проникејску партију. стр. в.23 написан у одбрану осуђених аријанаца на сабору у Аквилеји (381). стр. нити 21 Разлог из ког се верске одлуке везане за Сирмијум могу пренети на читав Илирик. Hanson. в. M. стр. Djakovo 1891.Српска теологија данас. De ratione fidei 3. op. 27 Хансон сматра да га је можда Амбросије испоручио.22 Постоји и трактат анонимног аутора под називом Scholia ariana in concilium Aquileiense: Maximini episcopi dissertatio contra Ambrosium. 1(1913). Pavić. fasc. рart 1: Nicene Appendices (Tome of Damasus). Scripta Arriana Latina I (ed. op.24 у којој се говори о прихватању „сирмијске бласфемије“. а вероватно и римском цару Гратијану у Сирмијум. 57-66.. 28 R. што потврђује да је одржан сабор у Сирмијуму. P. 90. R. Сачувани аријански списи побијања Амбросијевог списа De fide јасно сведоче о снази хомојанске струје на Западу. Dekker. vol.. Journal of Theological Studies 42 (1991). мај 2010. 24 E. века. У одбрану хомојанске струје говори и Паладије. епископ Ратијарије (данас Арчар у Бугарској). О значају Паладијеве Апологије као историјског извора. који је био Амбросијев највећи успех и заслуга. 22 Niceta Remes. анализа Паладијеве Апологије. он постао политички и верски центар ове дијацезе. коју аутор потом оповргава. види се да је садржај Паладијеве „сирмијске бласфемије“ најближи ставовима Дамасовог тома. Маркшис25 је упоредио ставове наведене у апологији са никејским симболом. The Apology of Palladius.28 Веома је необично да велики Амбросијев опус. tom. Београд 2011. cit.27 Поређењем ових докумената. стр. Clavis Patrum Latinorum (CPL). 26 Ecclesiae Occidentalis Monumenta Iuris Antiquissima (скраћено: EOMIA). Зборник радова. Gryson). R. 678.. о чему сведоче и касније жалбе о укорењености и истрајности аријанства у овом региону. Nature and Purpose. 149-171.. в.26 који је саставио папа Дамас на сабору у Риму (369) и послао источним епископима. пада у воду. уопште не помиње одлазак на неки сабор у Илирику. 3rd ed. 281-368. 28-29. op. је чињеница да је крајем 70-их година 4. Hanson. 23 Corpus Christianorum Series Latina (скраћено: CCSL). Mc Lynn. 87 (1982). који је донео правоверну Пету сирмијку формулу. Arijanstvo u Panoniji Sriemskoj. став по став. затим Амбросијевим De fide и изузетно значајним фрагментарним документом познатим као Дамасов том. 2. стр. De Spiritus Sancti potentia 1. стр 147-157. cit. стр. 688. 45. . Brepols 1995. C. Истичем мишљење Маркшиса да је кључно у решавању проблематике Тедоретовог илирског синода и приближавања Илирика никејској догми. cit. стр. који убраја и његову кореспонденцију. Мarkschies.

Socr. Journal of Roman Studies. стр.. што ће он и урадити.. op. била су истраживања односа секуларне и профане сфере западноримског друштва. где ће наставити да подржава аријанску струју у том граду.6. 2-7 Dec.36 Значајан фактор који је утицао на промену мишљења историчара о Амбросијевој улози у решавању аријанско-никејског сукоба. издали су цареви Гратијан. CTh XVI 1. Gratian’s Repudiation of the Pontifical Robe.35 Овај Гратијанов потез сведочи о царевој религијској неутралности и покушавању одржања равнотеже између никејске и аријанске стране. 30 R. то се не уклапа у цареву верску неутралност или по некима склоност аријанској страни.29 Ставови царева према христолошким расправама овог периода били су различити. P. quod apud Sirmium nuper emersit. године. C. а потом преместила двор у Милано. жене Валентинијана I и мајке Валентинијана II. 36 CTh.32 То нас наводи на закључак да је Гратијан заиста издао некакав верски декрет док је боравио у Сирмијуму. 793-794. године. 96-102. Валентинијан и његов син Гратијан били су знатно умеренији и трудили се да се не мешају у црквене расправе. који забрањује јеретичке скупове датује се у август 379. стр. на сирмијумски сабор и заштити аријанаца. 31 А. 34 Осим Паулина в. у другој половини 378.1. 33 Уп. тако занимљив и значајан подвиг постављања православног епископа у Сирмијуму. Ruf. 273. vol.. стр.3. Milan. Други годишњи симпосион. HE V 2.30 Ако се сирмијумски сабор догодио за време Гратијанове самосталне владе. 35 De Spiritu II 2. Амбросије ће добити наређење да преда једну цркву аријанцима на употребу. Док је Валенс био отворено проаијански настројен. Milan 1976.“. ХVI 5. Зборник радова. Ambrosius Episcopus. HE VII 1. HE IV 31. Београд 2011.33 Ако се вратимо на Паулинов податак о утицају царице Јустине. Више извора бележи неколико отворених сукоба између ње и миланског епископа. године. Soz.). 58 (1968). Валентинијан II (тада малолетан и под туторством стрица Гратијана) и Теодосије (379-395). Atti del Congresso internazionale di studi Ambrosiani nel XVI.5: „.2. то даје известан кредибилитет Паулиновој причи. 1. дакле од јесени 378.. vol. Lazzati (ed. Hanson. Zosim HN IV 9. која 29 М. 32 CTh XVI 5. Simonetti.1. . centenario della elevazione di sant'Ambrogio alla cattedra episcopale.Српска теологија данас.. Cameron. стр 147-157. мај 2010. 1974.31 Први сачувани државни закон.34 По доласку Гратијана у Милано. La politica antiariana di Ambrogio in: G. HE II 15. како га описује његов биограф. године. и позива се на рескрипт против јеретика недавно објављеним у Сирмијуму. и почетком 379. јер је Јустина заиста боравила у Сирмијуму и 378/9. cit. 28-29. Socr.

Johannesburg. а модерна тумачења изразом хомојанци. Haarhoff. Верска и политичка таласања у Римском царству 4. не може се у потпуности идентификовати са сличним учењима која се јављају широм Царства после Никејског сабора. J. новија научна литература о аријанству и свим оним религијским учењима која се везују за њега. године. Зато је било могуће да римски цареви подржавају опречне струје у хришћанству. T. који су баш у царском ауторитету тражили потврду своје правоверности.D. да су више противници Арија и његових следбеника створили слику о њему као вођи јеретичког покрета.Српска теологија данас. су се појавила у последњих педесет година. Иако Паулинов животопис св. такође показују заокрет од традиционалних погледа на пост-никејско аријанство. и да се једнако учење о неједнакости Оца и Сина може наћи и код Еусебија из Цезареје и Лукијана из Антиохије.38 Првобитно аријанство везано за учење александријског свештеника Арија. као и сачуваним аријанским сколијама. потврђују да је Амбросијево деловање имало успеха. које „православна“ партија назива аријанцима. 364-425. 28-29. Simonetti. што је имало за последицу несталност ставова власти према разним хришћанским покретима. . Београд 2011. него историјским стилом. 1958. века била су бурна. а аријански напади на њега посведочени код историчара тог доба. Други годишњи симпосион. Matthews. Roma 1975. Амбросија више одише хагиографским. али и да вештим политичким потезима те исте струје утичу на формирање црквеног устројства. стр 147-157. Може се приметити. мај 2010. F. он сведочи о утицају који је овај учени правник и милански епископ имао далеко ван своје дијацезе. Schools of Gaul: A Study of Pagan and Christian Education in the Last Century of the Western Empire. Oxford 1975.37 Штавише. Зборник радова. 37 J. A. Western Aristocracies and Imperial Court. La crisi ariana nel IV secolo. а посебно са Амбросијевим супарницима на Аквилејском сабору 381. 38 M.

Therefore. and ordained a pro-Nicene bishop Anemius as the new Sirmian bishop. the notable account of Ambrose’s biographer Paulinus on the episode in Sirmium ought to be regarded as dubious and prone to hagiographic inclination towards exaggeration. Thorough analysis of source material shows that there is no sufficient evidence which proves Ambrose’s presence in Sirmium nevertheless his intervention in the ecclesiastical development of the region. . Ambrose. Зборник радова. Београд 2011. Други годишњи симпосион. the bishop of Milan. стр 147-157.Српска теологија данас. мај 2010. Aleksandra Smirnov-Brkić ST. 28-29. AMBROSE OF MILAN IN SIRMIUM – A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF ARIANISM IN THE TERRITORY OF SREM The paper examines historical and archaeological evidence which form the basis of the assumption that St. visited Sirmium between 375 and 378. thus silencing permanently the Arian party there.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful