Vous êtes sur la page 1sur 2

KUIZ PERASAAN

Sila jawab semua soalan dan tandakan ( / ) pada petak yang berkenaan.

Ya 1. Perasaan ialah perkara yang tidak dapat dilihat dan di


jelaskan tapi boleh dirasai.

Tidak

2.

Tekanan perasaan adalah sebahagian daripada kehidupan kita pada masa kini.

3.

Kanak-kanak juga mengalami tekanan perasaan

4.

Tekanan perasaan boleh memberi kesan positif kepada individu

5.

Kemurungan adalah salah satu kesan negatif tekanan perasaan

6.

Penglibatan pelajar dengan masalah sosial dan jenayah berpunca daripada masalah emosi.

7.

Senaraikan tiga cara untuk menangani masalah emosi remaja

a) b) c)