Vous êtes sur la page 1sur 65

,

SHRI HANUMAN CHALISA, AARTI


&

OTHER STUTIES ( PRAYERS)

IN

Hindi
English
Kannada
Gujarathi
Tamil
VR

Shri Mandir
San Diego California

Shri Mandir

Wlql csx
Hindi Hanuman Chalisa

SHRI HANUMAN CHALISA, AARTI


AND
OTHER STUTIES ( PRAYERS)

Hindu Mandir Society of San Diego, California


9474 # L Black Mountain Rd,
San Diego, CA 92126
Tel: 858-566-5644

"Compliments of Shri Mandir"

qaV cUh
sMpUq UhUakU, Ueu l Ubuzljq
|
Mhr m MhMUi, UqcS zUh mm
||
Aisioskq WqzspSW Sle ul Mzl llqaahrq
xMsahlkl, ulUhqkz Ubmi mrp uiei lqq
qleu qiisrua eiSr oqi uUq
|
uiiqe ulUrjqZr Uq Si zUh mm
||
ok
AeRr

os rzkr lpriu AUai


|
uYmOiu c Wlqi xqUhi pui

|
||

||

cmD
Ueu lrl kU kl xrM | p umi pel xZSrM
||
qaV pul AqaV WU | SuW x SzUj AeU oWU ||
Sl Srs oUS xpU | WUW lj qq xMO pU
||
elMxi eaell elM | Aizr mr Mhlkl M ||
iM eamS Mqs qluF | ex Mm lqs qi muF ||
qWoU oluF Wlql | Uq ex ez Am oZl
||
xUP
mluF mulMqU, Zsos muM l bl |
ex WSr AaU, oxW Uq zU cmkU ||
MS CS xq SW, EqUql Mh Arl |
eW Sl mU lW, MUW Mm qSl qrl ||
cmr
xrUqqr xo ea el | MUW mlq eU ea ml
||
er er aUuU Ue MzU | er qWz qZ cS cMU ||

qaV qi xii
qas qi qi lSl, xMs AqaV qs lMSl
mul ilr xil WiMU, WSr uUei Auk oWU.
qi mi a ahmi zUS, zu xqi zp zM lUS
cUh Mqs okF xo MW, SW UqmS lW loW.
e e e Wlql axD, Mm MU aSu M lD
oSF Uq sZl oSW, rW isx M mUq xlW
qaV qi qi lSl, xMs AqaV qs lMSl.
xruU UqcS M e | mul xi Wlql M e |
Eq mi qWSu M e ||

Wlql csx
SW
a cUh xUe Ue, le ql qMU xkU |
uUlF UbuU uqs ex, e SrM Ts cU ||
o Wl il elM, xqU mulMqU |
os o u SW qW, WUW Msx uMU ||
xruU UqcS M er | mul xi Wlql M er |
Eq mi qWSu M er |
cmD
er Wlql l ah xaU | e Mmx iWsM EeaU ||
Uq Si Aisi oskq | Ael m mulxi lq ||
qWuU uq oeUa | Mqi luU xqi M xa ||
Mcl uUl uUe xox | Mll MQs Mci Mz ||
Wj ue AU kue oUe | Mk qe elF xe ||
zMU xul MxU lSl | ie mim qW ea uSl ||

uul ah Ai ciU | Uq Me MUo M AiU ||


mp cU xlo M Uxr | Uq sZl xi ql oxr ||
xq m kU xrW SZu | uMO m kU sM eUu ||
pq m kU AxU xWU | UqcS M Me xuU ||
sr xeul sZl err | UboU WUw EU sr ||
Ubmi MlW oWi oQD | iq qq mr pUiW xq pD ||
xWx uSl iqWU ex au | Ax MW mi MP sau ||
xlMSM oS qlx | lUS zUS xWi AWx ||
eq MoU SYms eW i | Mu MoS MW xM MW i ||
iq EmMU xauW MlW | Uq qsr Ue mS SlW ||
iqWU q upwl ql | sMU pr xo ea el ||
ea xWx rel mU pl | ssr iW qkU Ts el ||
mp qSM qs qZ qW | esk sb ar AcUe lW ||
Saq Me eai M ei | xaq AlaW iqWU ii ||
Uq SAU iq UZuU | W il A ol mxU ||
xo xZ sW iqWU xUl | iq UM MW M QUl ||

Aml ie xqWU Am | il sM WM i Mm ||
pi mzc lMO lW Au | qWoU eo lq xlu ||
lx Ua WU xo mU | emi lUiU Wlqi oU ||
xMO i Wlql kQu | ql q ocl krl e su ||

xo mU Uq imxu Ue | il M Me xMs iq xe ||
AU qlUj e Mr su | xr Aqi eul Ts mu ||
cU ea mUim iqWU | W mUx eai EerU ||
xk xi M iq UZuU | AxU lMSl Uq SsU ||
A x l lk M Si | Ax oU Sl elM qi ||
Uq Uxrl iqWU mx | xS UW Ubmi M Sx ||
iqWU pel Uq M mu | elq elq M SZ oxUu ||
Ai Ms UbuU mU er | eW elq WU p MWr ||
AU Sui c l kUD | Wlqi xu xZ MUD ||
xMO MO qO xo mU | e xqU Wlqi osoU ||
e e e Wlql axD | Mm MUW a Su M lD ||
e xi oU mP MU Mr | NOW oS qW xZ Wr ||
e rW mQ Wlql csx | Wr x xZ aUx ||
isxSx xS WU cU | Me lj WSr qW QU ||
SW
mul ilr xMO WUl | qaV qUi m |
Uq sZl xi xWi | WSr oxW xU pm ||
xruU UqcS M e | mul xi Wlql M e |
Eq mi qWSu M e ||

xMO qcl Wlql AM


os xqr Uu p sr io, ilW sM pr AkrU |
iWx x pr ea M rW xMO MW x ei l OU ||
Sul Al MU uli, io NQ Sr Uu M luU |
M lWl eli W ea q, Mm xMO qcl lq iWU ||
os M x Mmx ox aU, ei qWmp mj lWU |
cM qW ql xm Sr io, cWr Ml ocU ocU ||
M e m sur qWmp, x iq Sx M xM luU |
M lW eli W ea q, Mm xMO qcl lq iWU ||
AaS M xa sl ar xr, Ze Mmx rW ol EcU |
eui l ocW Wq x e, ol xk sr CWl ma kU ||
WU jM iO xk xo io, sr xr xk ml EoU |
M lW eli W ea q, Mm xMO qcl lq iWU ||
Uuh x Sr xr M xo, Ux x MW zM luU |
iW xqr Wlql qWmp, er qW UelcU qU ||
cWi xr AzM xl Aa x, S qSM zM luU |

M lW eli W ea q, Mm

xMOqcl lq iWU ||

ol sar EU sql M io, ml ie xi Uuh qU |


s aW u zxl xqi, io aU Sl x uU EmU ||
Al xeul Wj Sr io, sql M iq ml EoU |
M lWl eli W ea q, Mm xMO qcl lq iWU ||
Uuh ek Ael Mr io, la M Tx xo xU QU |
Ublj xqi xo Ss, qW pr rW xMO pU ||
Al Zax io Wlql e, okl MO xx luU |
M lW W ea q, Mm xMOqcl lq iWU ||
ok xqi eo AWUuh, s Ublj mis xkU |
SuW
ps ok x os, SE xo qs q ocU ||
er xWr pr io W, AWUuh xlr xqi xWU |
M lW eli W ea q, Mm xMOqcl lq iWU ||
Me Mr oC Sul M iq, uU qWmp SZ ocU |
Ml x xMO qU aUo M, e iqx lW ei W OU ||
oa WU Wlql qWmp, e MN xMO Wr WqU |
M lW eli W ea q, Mm xMOqcl lq iWU ||
SW
ss SW ss sx, A kU ss saU |
ue SW Slu Ssl, er er er Mm xU ||
xruU UqcS M er
mul xi Wlql M er
Eq mi qWSu M er

Uq xii
UqcS Mms pe ql WUh pu pr Shq. |
luMe scl Me- qZ, MU- Me mS Mehq. ||
MSm Aahi Aqi No lu ls lUe xSUq, |
mO mi qlW iQi c zc lq elM xiuUq. ||
Uq, Uq, Uq, Uq
pe Sl ok Slz Slu Siruz lMSlq |
UblS AlSMS MxscS SzUj lSlq ||
xU qMO MQs isM c ESU Aa upwhq |
Ael pe zU cm kU xaq ei ZUSwhq ||
Uq, Uq, Uq, Uq
Ci uSi isxSx zMU zw ql qlUelq |
qq WSr Me lux M, MqS ZsSs aelq ||
ql eW UcE qsW xo xWe xSU xuU |
Mh lkl xel xs xlW eli UuU ||
Uq, Uq, Uq, Uq
LW pi aU Axx xl xr xWi Wr Ww As |
isx pulW me ml ml qSi ql qSU cs ||
UqcS Mms pe ql, WUl pu pr Shq.
Uq, Uq, Uq, Uq
xUP
aU AlMs xr Wr WUw l eW MW |
qes qaV qs oq Aa TUMl sa ||
xruU UqcS M e | mul xi Wlql M e | Eqmi qWSu M e ||

Wlql AUi
AUi Me Wlql ss M | SSsl Ublj Ms M ||
eM os x aUuU Mm
|
Ua Sw eM lMO l em ||
Ael m qW osSr
| xil M mp xS xWD
||
S oU Ublj mPr
|
sM eU xr xk sr ||
sM x MO xqS x Zr
|
ei mulxi oU l sr ||
sM eU AxU xWU
| xrUqe M Me xuU ||
sqh qNi mR xMU
| Al xeul ml EoU
||
mP mis iU eq MU
| AWUul M pe EZU ||
orl pe AxU Ss qU | SWl pe xi el iU ||
xU lU ql AUi EiU
| e e e Wlql EcU ||
Mcl jU MmU s Nr
| AUi MUi Ael qD ||
e Wlql (e)M WUi au |
ox uMP mUq mS mu ||
AS Uq imulS aql, Wiu qa Mclq |
uSW WUh, eOr qUh, xau xpwhq ||
us lSsl, xqS iUh, sMmU SWlq |
mSuh MpMhS Wll, LiSk Uqrhq ||

|| mulmmhqxi ||

SM
lqqzqzl lulm | up urmM o uSxum ||
le lah luMsm lUW | cSMzqMzux peWq ||
lUMUqMUqs iUr | aU l aiiqz aUz ||
MUV qWMs Ms Mms | ahaU xxUmU liWq ||
iwUS xMz aU apU | qlpi MO mp zUU ||
xTUlqs Msssl c aa | sxsosS MP pea ||
csiMQs p xl uzs | mxll lsMP Srsq ||
qakzcqoU qQqs | mr zMU xulj peq ||
mcQ mM masp mUz | AZQ Ae plMOmMz ||
r zs lqsl zsmh | peW pulmi puaqr ||
MVii Msrh MsmiMU | xS xllSSi mUU ||
cSlS xSW qWmWU | mxS mxS mp qlqjU ||
l ruS Eqlj mSUuS | peiW sM mU u lUhq
l iuixZ zi ximlz | mxS mp xupikuxq ||
l elq ra em lu me | liW xS xuS zp iprq ||
eU elq SZb iimrql | mp mW Amqqz zp ||

zsM
SMqS m umh WUiwr |
SMqS m umh WUiwr |
r mPi lU pYir iw zp mxSi ||

Shri Mandir

mm Vx
Telugu Hanuman Chalisa

SHRI HANUMAN CHALISA, AARTI


AND
OTHER STUTIES ( PRAYERS)

Hindu Mandir Society of San Diego, California


9474 # L Black Mountain Rd,
San Diego, CA 92126
Tel: 858-566-5644

"Compliments of Shri Mandir"

ASy Vg
vOt A gASlA, amhA TAmk |
Og pA Og OAhA, VAlA gA ppl ||
Chwh sv lA v slA
lmY m OmA, YnmSSg |
Ov Sg nlmA, m g lA
Tpi p sOA, hYhA m ||
mYA, hhvSA, ZhAlA, slhA |
hhYA,mkPA, lhA, gA ppl ||
slvA, lA, nhA CSh |
CYfA, OdhAV mh gh sh ||
Vq
a mm l lm O | sO pi sAYm PlO ||
ASy sm CASy | l lk CZ t ||
lmlv tl As | mk AOd s ||
YmOh YSYmo YmO | Ci p Og nlmO ||
hO YSpl Ov m m | Y Oq nv i qm ||
u tm mm | Y Y Dp sPm ||
e
pm pm O, Pvsv qO, Ym Tm |
Y l DS,sm Vpl ||
OAl EAl l, Gm Og Cm |
Y lm p m, Om Oq m m ||
Vq
s YS Yn | O pm Y YS qn ||
Y Y S Y O | Y P VAl VO ||

ASy i i
ASv i i mAlm, Ov CASy v nOAlm
pm hm Ahm hO, l Yh Cl t.
h ph S Sgpi l, h As O ml
Vg Ov sAl s O, l pl m ns.
Y Y Y mm S, Oq O S l O mF
sAl vPm sl, hv O p m
ASy i i mAlm, Ov CASy v nOAlm.
VAl O Y
pm h mm O Y
G pi l O Y

mm Vx
l
SVg Y Y, nYm O l |
m T v Y, Y lO pv V ||
sl m hm YnO, , pm O |
sv sl l l , Ov tO ||
VAl O Y |
pm h mm O Y |
Gpi l O Y |
Y mm Ym Sg S | Y Op i vO GYS ||
lh Chwh sv l| CAYn ph pmh m ||
O sYAS| Oi n i O AS ||
OAVm m Y s| Omm OAlv OAWh O ||
k Y Y lY Y| OAl AY Ym Y ||
AO m O mAlm| hY php YS Alm ||
lm Sg Ci Vh| OY Os O Ch ||
ps Vh ns O | vPm h m s ||

p l lP| Od p l vAO Y ||
u p l C A| VAl O OY A ||
v am vPm Z| Tu G v ||
Tpi Oo sh sfF| h p sh s ||
lm hA Y S| C O pi OAe vS ||
mOlO sl o| ml l h C ||
Y Os lOv YA h| O Otl O O OA h ||
h GpO S Om| v Y pl lm ||
hA Ah ug m| vAO s s YS Ym ||
S Ym p sm| xv h l pv Ym ||
ps lO w P | Yvl vAT S CVY m ||
l OY YSh O ah| S CmS hA h h ||
lD h P | hm DY tm p ||
s P v hA m| h O O O fm ||
Dpm hY A Dp| jm vO AO h OAp ||
sh pV nOd m D| u Ys m m ||
m S s p| Yph nAh mh u ||
AOd h mm Vf| m O sVm lm Y v ||
s p hp Y| imO OY Ov h Y ||
N mk Y O v| Ch am pv q ||

V S php hA| pl YSh GZ ||


l Ah O h P| C nOAlm lv ||
C l m nl O lh| C s lm YmO h ||
m hA q| l Tpi O l ||
hA sYm O q| Ym Ym O lP t ||
CAh Ov T p Y| Y Ym sO O ||
N lh Wh m lF| mh P OF ||
AOd Od d s p| Y mh svu ||
Y Y Y mm S| Oq O SlO mF ||
Y h s qe O O| Vd sAl P ||
Y pf mm Vw| l R S ||
hvl l V| OY mk l f
l
pm hm AOd m| ASy i p |
vPm h h| l s sp ||
VAl O Y| pm h mm O Y |
G pi l O Y ||

AOd Vm mm CO
sv s w hs jmA vO s Cl |
hA h s YS O AOd O Yh m d ||
lm Dn O mj hs Vf l O n |
O mm Ymh YS Op AOd Vm m i ||
sw O h Op s S, Yh ps pAk n |
VO n p l hs V Om tV tV ||
O lY p w ps h l O O n |
O m Ymh YS Op AOd Vm m i ||
DASl O AS vm S PY Op sm GV |
ah m sW Y tm l v Em pS l ||
kO hd Al s hs v, l qm Gs |
O m Ymh YS , Op AOd Vm m i ||
g h l O Ys m O O n |
h mm ps, Y YnV ||
Vh DO m DS , l ps lO O n |
O m Ymh YS Op AOd Vm m i ||

sm vS G vm O hs, qm hY h g |
v S l m h hs S lm Gq ||
Dn Aan k l hs, vm O h qm Gs |
O mm Ymh YS Op AOd Vm m i ||
g l CYm O hs, mS O rm s l |
Tmk h s lv, s AOd s ||
Dn PS hs mm Y, sAlm Od h n |
O m Ymh YS Op AOd Vm m i ||
sAl h Ys Dg v Tmk qhv l |
lm pZ sw tl sw, l s w Ah tV ||
Y s hs Cg m h A |
O m Ymh YS , Op AOd Vm m i ||
OY O sl lm O h, ps lQ tV |
Om AOd Ss O, Y h m Yh d ||
sS mm ps Y OV AOd |
O m Ymh YS , Op AOd Vm m i ||
l
vv l vx v C l vv vAS |
Y l lm lvm, Y Y Y Op ||
VAl O Y
pm h mm O Y
G pi l O Y

i
VAl Oqv sY m g ss lg.
m OAY vVm OAY P, O OAY pl OAYg.
OAl CSgh Ch Vt m ov oY Al,
pd ph m hfh W W m YmO h.
, , ,
sY lm sAl lm lm lhA nOAlm,
TmAl DmAlOAl Ov VAl lk mAlm.
Od OAfv ivO V Gl CAS sg,
CYmsY Vpl AS Zh Plg.
, , ,
Ei li hvl AO n mAYm,
l OAYn n O, Ol Pvlv SAYm.
m Y V v s Y Al A
Og nlm Ym v m Ymh .
, , ,
J sAi S C n h Cw,
hv sn pZ pn pn lh m Al Vx.
VAl Oqv sY m, m s s lg.
, , ,
e
Yn S CmOv m Y O,
AYv ASy v s CAS pOm vS.
VAl O Y | pm h mm O Y | Gpi l O Y

mm i
i O Y mm vv O | l lvm Tmk Ov O ||
YO sv S OAp
| S l YO nOd m YAp ||
CAYn ph svl | AhmO ps l ||
l u Tmk pe
| vAO Y l v ||
vAO Od l P | Yh pm h s m v ||
vAO Y C A
| a O OY A ||
vg h pf O | Dn Aam qm Gs ||
pe phv h Y O
| Cm O sY GP ||
sm sY C lv | lm sY Ah Ym h ||
m n Dj Gh | Y Y Y mm GV ||
OAVm k Op v V | i Oh CAYm ||
Y mm (a)O i S | s OAe p pl q ||
Dl hqml SmA, h SA OAVm |
l gA, Yd gA, S Asg ||
x nvmA, l hgA, vAOp lm |
plg OAsOl mmA, Ihl g ||
||

||

lOA
mm nmpA | sA pOA slpA ||
nYA ngA nOvA nA | WlOOA sY ||
nOAO vA hA | SYm SjhA SA ||
OyA Ov OvA OqvA | SgS AqA mh ||
hl AO SA SuA | msh Odps A ||
mw Ovwo V SAS | vlvsvAl OAe sYAS ||
VvhAfvA s mhA vA | pmmmA ovOAeA ly ||
SlVAsA AfvA | pA AOA mkA sY ||
pVAfA pOA pSvA pA | CPAfA CYA smOdpO ||
hB v nvmA vqgA | sYA sopiA sS ||
Oyjh Ovg OvAhO | l YmmAllh p ||
WlmAl Al p | pl pl ps mk ||
m lmk qlAlA | sYAj vO p mg
m hhPA Ai AhpmA | pl ps shl ||
m Ym SA YpA m pYA | mhA l l As hs ||
Y Ym lBPT hhpmA | ps q Dpm As ||

O
lOlA qOA pg h |
peAi m sO hA AsB pli ||

Shri Mandir
English
Hanuman Chalisa

SHRI HANUMAN CHALISA, ARATI

AND
OTHER STUTIES ( PRAYERS)

Hindu Mandir Society of San Diego, California


9474 # L Black Mountain Rd,
San Diego, CA 92126
Tel: 858-566-5644
"Compliments of Shri Mandir"

SHRI HANUMAN CHALISA, AARTI


AND OTHER STUTIES (PRAYERS)

MANGLA CHARAN
Lokabhiramam, Ranrangdheeram, Rajivnetram, Raghuvanshnatham,
Karunva Rupam, Karuna Karantam, Shri Ramchandram Sharanam Prapadhye
Atulit Bal Dhamam, Hem Shayla Badheham,
Dnuj Van Krishanum, Gyany Naam Agraganyam.
Sakal Gun Nidhanam, Vanaranam Dheesham,
Raghupati Priya Bhaktam, Vatjatam Namami.
Manojvam, Maruttulyavegam, Jitendriyam, Budhimatam Varishttham,
Vatatmajam, Vanaryuthumkyhyam, Shri Rama Dhutam Sharanam Prapadhye
Budhi Balam, Yashodhairdyam, Nirbhyatvam Arogata,
Aiaddhvam, Vakpattutvam Cha Hanumat Samarnat Bhavet
CHOPAI
Rajiv Nain Dhare Dhanu Sayak, Bhakat Vipati Bhanjan Sukhdayak.
Mangal Bhavan Amangal Haari, Dravan Sau Dashrath Ajir Bihari.
Deen Dayal Biridu Sambhaari, Harahu Nath Mam Sankat Bhari.
Janaksuta Jagjanani Janaki, Atishay Priya Karuna Nidhanki.
Taake Jugpad Kamal Manavaun, Jasu Kripa Nimal Mati Pavaun
Mahabir Binvaun Hanumana, Ram Jasu Jash Aap Bakhana.
SORTTHA
Pranvaun Pavan Kumar, Khalbal Pavak, Gyan Ghan,
Jaasu Hriday Aagaar, Bashin Ram Shar Chapdhar
Kund Indu Sam Dheh, Uma Raman Karuna Ayan
Jaahi Deen Par Neh, Karhun Kripa Mardan Mayan
CHOPAI
Siyaram Mai Sab Jag Jaani, Karaun Pranam Jori Jag Paani
Jai Jai Girivar Raj Kishori, Jai Mahesh Mukh Chandra Chikori

MANGAL MURTI STUTI


Mangal Murti Maruti Nandan, Sakal Amangal Mool Nikandan.
Pavan Tanay Santan Hitkari, Hriday Virajat Avadh Bihari.
Mat Pita Guru Ganpati Sharad, Shivaa Samet Shambhu Shuk Narad
Charan Kamal Bandau Sab Kahu, Dehu Rampad Nehu Nibhahu.
Jai Jai Jai Hanuman Gowsai, Kripa Karo Gurudev Ki Naai
Bandau Ram Lakhan Baidhehi, Yeh Tulsi Ke Param Snehi

Mangal Murti Maruti Nandan, Sakal Amangal Mool Nikandan.

HANUMAN CHALISA
DOHA
Shri Guru Charan Saroj Raj, Nij mane mukure sudhari ,
Varnao Raghuvar Vimal Jasu , Jo dayak phal char ,
Budhi Hin Tanu Janike, Sumirau Pavankumar ,
Bal budhi Vidya dehu mohe, Harahu Kalesa Vikar ,
CHOPAI
Siyavar Ram Chandra ki Jai, Pavan Sut Hanuman Ki Jai, Uma pati Mahadev ki jai
Jai Hanuman gyan gun sagar | Jai Kapis tihun lok ujagar ||
Ramdoot atulit bal dhama | Anjani putra Pavan sut nama ||
Mahavir Vikram Bajrangi | Kumati nivar sumati Ke sangi ||
Kanchan varan viraj suvesha | Kanan Kundal Kunchit Kesa ||
Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje | Kandhe moonj janehu sajai ||
Sankar suvan kesri Nandan | Tej pratap maha jag vandan ||
Vidyavan guni at i chatur | Ram kaj karibe ko atur ||
Prabu charitra sunibe ko rasiya | Ram Lakhan Sita man Basiya ||
Sukshma roop dhari Siya hi dikhava | Vikat roop dhari lanka jarava||
Bhima roop dhari asur sanghare | Ramachandra ke kaj sanvare ||

Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye | Shri Raghuvir Harashi ur laye ||


Raghupati Kinhi bahut badai | Tum mam priye Bharat hi sam bhai ||
Sahas badan tumharo yash gave | Us kahi Shripati kanth lagaave ||
Sankadik Brahmadi Muneesa | Narad Sarad sahit Aheesa ||
Yam Kuber Digpal Jahan te | Kavi kovid kahi sake kahan te ||
Tum upkar Sugreevahin keenha | Ram milaye rajpad deenha ||
Tumharo mantra Vibheeshan mana | Lankeshwar Bhaye Sub jag jana ||
Yug sahastra jojan par Bhanu | Leelyo tahi madhur phal janu ||
Prabhu mudrika meli much mahee | Jaladhi langhi gaye achraj nahee ||
Durgaam kaj jagat ke jete | Sugam anugraha tumhre tete ||
Ram dware tum rakhvare | Hoat na agya binu paisare ||
Sub sukh lahai tumhari saran | Tum rachhak kahu ko dar na ||
Aapan tej samharo aapai | Teenhon lok hankte kanpai ||
Bhoot pisach Nikat nahin aavai | Mahavir jab naam sunavai ||
Nase rog harai sab peera | Japat nirantar Hanumant beera ||
Sankat se Hanuman chudavai | Man Karam Vachan dyan jo lavai ||
Sub par Ram tapasvee raja | Tin ke kaj sakal Tum saja ||
Aur manorath jo koi lavai | Sohi amit jeevan phal pavai ||
.
Charon Yug partap tumhara | Hai persidh jagat ujiyara ||
Sadhu Sant ke tum Rakhware | Asur nikandan Ram dulhare ||
Ashta sidhi nav nidhi ke dhata | Us var deen Janki mata ||
Ram rasayan tumhare pasa | Sada raho Raghu pati ke dasa ||
Tumhare bhajan Ram ko pavai | Janam janam ke dukh bisravai ||
Anth kaal Raghuvir pur jayee | Jahan janam Hari Bakht Kahayee ||
Aur Devta Chit na dharai | Hanumant sehi sarve sukh karahi ||
Sankat kate mite sab peera | Jo sumirai Hanumat Balbeera ||
Jai Jai Jai Hanuman Gosahin | Kripa Karahu Gurudev ki nyahin ||
yeh sat bar path kare koi | Chutehi bandhi maha sukh hoi ||

Jo yah padhe Hanuman Chalisa | Hoye siddhi sakhi Gaureesa ||


Tulsidas sada hari chera | Keejai Das Hrdaye mein dera ||
DOHA
Pavan tanai sankat haran , Mangal murti roop |
Ram Lakhan Sita sahit , Hrdaye basahu sur bhoop ||
Siyavar Ram Chandre ki jai, Pavan sut Hanuman ki jai, Uma pati Mahadev ki jai.

"Compliments of Shri Mandir"

SANKATMOCHAN HUNUMAN ASTAK


Baala samai ravi bhaksha liyo, Taba teenahu loka bhayo andhiyaaro |
Taahi so traasa bhayo jaga ko, Yaha sankata kaahu so jaata na taro ||
Dewan aani kari vinatee, Tab, chaadi diyo ravi kashta niwaaro |
Ko nahi jaanata hai jaga may, kapi sankat mochan naam tihaaro ||
Baali ki traasa kapeesa basai giri jaata mahaa prabhu pantha nihaaro |
Chownkee maha muni sap diyo tab, chaahiyay kowna bichaar bichaaro ||
Kai dwija roopa liwaaya mahaa prabhu, so tum daasa kay shok niwaaro |
Ko nahi jaanata hai jaga may, kapi sankat mochan naam tihaaro ||
Angad kay sanga layna gayay, siya khoja kapisha yaha baina uchaaro |

Jeewata na bachihow hum so ju, bina sudhi laayi-ihaa pagu dhaaro ||


Hayri thaki tatta sindhu sabai taba, laayi siyaa sudhi praana ubaaro |
Ko nahi jaanata hai jaga may, kapi sankat mochan naam tihaaro ||
Rawana traasa dayi siya ko saba, raakshashi so kahi shoka nivaaro |
Taahi samaya hanuman mahaa prabhu, jaaya maha arajnichar maaro ||
Chaahita siya ashoka so aagi, soo, dai prabhu mudrika soka niwaaro |
Ko nahi jaanata hai jaga may, kapi sankat mochan naam tihaaro ||
Baanlagyo ura Laksmana kay tab, praana tajay suta rawana maaro |
Lai graha vaidya sushen sameta, tabahi giri drona su beera ubaaro ||
Aani sanjeewana haatha dayay, tab lakshkmana kay tuma praana ubaaro |
Ko nahi jaanata hai jaga may, kapi sankat mochan naam tihaaro ||
Rawana juddha ajaana kiyo tab, naaga ki phaasa sabai sira daaro |
Sri Raghunatha sameta sabai, dala moha bhayo yaha sankat bhaaro ||
Aani khagesha tabai hanumana ju, bandhana kaati sutraasa niwaaro |
Ko nahi jaanata hai jaga may, kapi sankat mochan naam tihaaro ||
Bandhu sameta jabai ahirawana, lay raghunatha pataala sidhaaro |
Devihi puji bhali vidhi sobali, daywu sabai mili mantra vichaaro ||
Jaayi sahaayi bhayo tabahi, ahi rawana sainya samet sanghaaro |
Ko nahi jaanata hai jaga may, kapi sankat mochan naam tihaaro ||
Kaaja kiyay bara daywana kay, tum, beera mahaa prabhu dekhi bichaaro |
Kown so sankata mor garib ko, jo tuum so nahin jaata hai taro ||
Baygi haro hanuman maha prabhu, so kachu sankat hoy hamaaro |
Ko nahi jaanat hai jag may kapi, sankat mochan naam tiharo
DOHA
Laal Deh Laalee Lasay, Aru Dhari Laaa Langoor I
Bajra Deha Daanawa Dalan, Jai Jai Jai kapi Soor II
Siyavar Ram Chandra ki jai |
Pavan sut Hanuman ki jai |
Uma pati Mahadev ki jai |

SHREE RAMA STUTHI


Shri Ramachandra kripalu bhaju man, haran bhav bhai darunam,
Nava kanj lochan, kanj mukh, kar kanj pada kanjarunam.
Kandarp aganit amit chhavi , navneel-niraj sundaram,
Pat pit manahu tadit ruchi suchi , naumi janaka sutavaram.
Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram
Bhaj din bandu dinesh danav, daitya vansha nikandanam,
Raghunand anand kand, koshal chand dasharath nanadanam.
Sir mukut kundaltilak charu, udar ang vibhushanam,
Ajanu bhuj shar chap dhar, sangrama jit khara dushanam.
Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram
Iti vadit Tulasidasa shankar, shesh muni mana ranjanam,
Mam hridai kanj nivas kuru, kamadi khal dal bhanjanam.
Manujahi racheu milahi so bar sahaj sundarsamvaro,
Karuna nidhan sujan silu sanehu janat ravaro.
Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram
Ehi bhanti Gauri asis suni , siya sahit hiya harshi ali,
Tulasi bhavanihi puji puni puni mudit man mandir chali.
Shri Ramachandra kripalu bhaju man, haran bhav bhal darunam.
Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram
SORTHA
Jani Gauri anukal, Siya hiya harshu na jai kahi,
Manjul mangal mul, bam ang pharkan lage.
Siyavar Ram Chandra ki jai, Pavan sut Hanuman ki jai, Uma pati Mahadev ki jai.

HANUMAN ARATHI
Aarti Kijai Hanuman lala Ki | Dusht dalan Raghunath kala ki ||
Jake bal se girivar Kanpe | Rogdosh jake nikat nahin jhanke ||
Anjani pitra maha baldahi | Santan ke prabhu sada sahai
De bidaRaghunath pathae | Lanka jari Siya sudhi lae ||
Lanka si kot samudra si khai | jat Pavan sut bar na lai ||
Lanka jari asur sab mare | siya ramji ke kaaj sanvare ||
Lakshman murchhit pade sakare | Lai sanjivan pran ubare ||
Paithi patal tori yam kare | Ahiravan ki bhuja ukhare ||
Bahahe bhuja asur dal mare | Dahine bhuja sanan tare ||
Sur nar muni jan arti utaren | Jai Jai Jai Hanumanji ucharen ||
Kanchan thar kapur lochhai | Arati karat Anjani mai ||
Jo Hanumanji ki arti gave | Basi Baikunth param pad pave ||
Aadau Ram Tapovanadi Gamanam, Hritva Mrigam Kanchanam,
Vaidehi Haranam, Jatayu Maranam, Sugreev Sanbhashanam,
Bali Nirdalanam, Samudra Taranam, Lankapuri Dahanam,
Pashchat Ravan Kumbhkaran Adi Hananam, Aitadhi Ramayanam
Shri Pavanaputra Arpanmastu

RUDRASTAKAM
CHHAND
Namami Shamishana nirvanarupam | vibhum vyapakam brahma vedasvarupam ||
Nijam nirgunam nirvikalpam niriham | chidakash makasha vasam bhajeaham ||
Nirakara monkara mulam turiyam | Gira gyan gotit meesham Girisham |
Karalam mahakala kalam kripalam | gunagar sansara param natoaham ||
Tushharadri sankash gauram gambheeram | manobhut koti prabha shri shreeram ||
Sphurnmouli kallolini charu ganga || lasad bhalbalendu kantthe Bhujanga ||
Chalat kundalam bhru sunetram vishalam | prasannanam Neel Kanttham dayalam ||
Mugadheesh charmambram mundmalam | priyam shankaram sarvnatham bhajami ||
Prachandam prkrishttam prgalbham paresham | Akhandam ajam bhanu koti prakasham||
Treya shool nirmoolnam shoolpanim | Bhajeham Bhavanipatim bhav gamayam ||
Klatit kalyan kalpantkari | sada sajjananand data purari ||
Chidananda sandoh mohaphari | praseed praseed prabhu man mathari ||
Na Yavad Umanath padarvindam | Bhajanteeh loke pare va Naranam ||
Na tavath sukham shanti santapa nasham | prasida prabho sarvabhutadhivasam ||
Na janami yogam japam naiv pujam | natoham sada sarvada shambhu tubhyam ||
Jara janam dukhaudh tatapyamanam | prabhu paahi aapan namami shashambhu ||
SHLOK
Rudrashtmidam Proktam Vipren Hartoshye |
Ye Pathanti Nra Bhaktya Tesham shambhu praseedati ||
"Compliments of Shri Mandir"

Shri Mandir

i Z
kannada Hanuman Chalisa

SHRI HANUMAN CHALISA, AARTI


AND
OTHER STUTIES ( PRAYERS)

Hindu Mandir Society of San Diego, California


9474 # L Black Mountain Rd,
San Diego, CA 92126
Tel: 858-566-5644
"Compliments of Shri Mandir"

AU Zgu
P gA gtgAUgA, gfvA gWAxi |
Pgt gA Pgu PgAvA, gZAzA gtA z ||
Cvv zsA szA
zd PA, eUUti |
P Ut zsA, g u A
gWw 0i sPA, vevA i ||
dA, igvvUA, fvA0iA, vA ji |
vvdA,g0ixRA, g zvA, gtA z ||
A, 0izs0iA, s0ivA CgUv |
CeqsA, PlvAZ v guv sv ||

Z
gf zsg zs 0iP | sP w sAd Sz0iP ||
AU s CAU j | z zgx Cfg j ||
z0ii jz Asj | g x i APm sj ||
dPv dUd eQ | Cw0ii 0i Pgu zsQ
||
vP dUz P | e P w ||
g i | gi e d D S ||

go
Pig, R P, e W
e z0ii DUg, gi g Zzsg
PAz EAz i z, Gig Pgu C0i
e g , Pg P z 0i

|
||
|
||

Z
0iig0ii dU e | Pg i ej dU ||
d0ii d0ii Vjg ge Qj } d0ii S ZAz ZPj

||

AU gw w
AU gw igw Az, P CAU PAz
v0ii Av vPj, z0i gdv Czs j.
iv v Ug Utw gz, v As P gz
Zgu P Azs P, z gz .
e e e i U, P Pg Ug z Q F
Az gi R z, 0i v P gi
AU gw igw Az, P CAU PAz.
0iig gi ZAz Q e| v i Q e |
Gi w z Q e ||

i Z
z
UgZgt gd ge, d Pg zsj |
g gWg d, e z0iP s Zj ||
v eP, g, Pig |
z z , g P Pg ||
0iig g ZAz Q d0ii| v i Q d0ii|
Giw z Q d0ii |
d0ii i e Uu Ug | e P w P GeUg ||
gzv Cvv zsi| CAd v v i ||
g P dgAV| Pw g w P AV ||
PAZ g gd | P PAz PAav P ||
x d eg zse ge| PAzs Ae d e ||
APg Pj Az| ve v dU Az ||
z Ut Cw Zvg| g Pe Pj P Cvg ||
s Zjv P g0ii| g R v 0ii ||
P g zsj 0i S| Pm g zsj AP dg ||
i g zsj Cg Ag| gZAz P Pe Ag ||

0i f R f0ii0i| gWg g Gg 0i ||
gWw Q v qF| vi 0i sgv i s ||
z vAg d U| C P w PAo U ||
PP | gz gz v C ||
d Pg P dA v| P Pz P P PA v ||
vi GPg V Q| gi 0ii ge z ||
vAg Av u i| APg s0i dU e ||
0iU 0id g s| v zsg s e ||
s P S i| d AX U0i CZge ||
zUi Pe dUv P fv| Ui CU vAg v v ||
gi zDg vi gS g| v De g ||
S vAj g| vi gPP P P qg ||
D ve Ag D| w P AP v PA ||
sv Z Pm D| g d i ||
gU g g| dv gAvg v g ||
APm v i Zq| Pi Z zs e ||
g gi v ge| wP Pe P vi e ||
Og gx e P | Cv f s ||
Zg 0iU gv vAg| gz dUv Gf0iig ||
zs Av P vi gSg| Cg PAz gi zg ||
C P zv| C g eQ iv ||
gi g0i vAg | z g gWw P z ||
vAg sd giP | di di P zS g ||
CAv P gWg g e| d d j sP P ||
Og zv av zsgF| v S PgF ||
APm Pm m g| e g v g ||

e e e i U| P Pg Ugz Q F ||
e v g o Pg P| bl A S ||
e 0i q i Z| 0i T Uj ||
vz z j Zg| Qe x z0ii qg ||

z
v0ii APm g| AU gw g |
gi R v v| z0ii g s ||
0iig gi ZAz Q e| v i Q e |
Gi w z Q e ||

APm Z i CP
0ii g sQ 0i v wA P s0i C0ig |
vA v s0i dU P 0i APm P ev mg ||
z D Pj w v br 0i g P g |
P ev dU P APm Z i wg ||
Q v P Vj, ev s Ax g |
ZQ 0i v Z0i P Zg Zg ||
P e g 0i s vi z P P g |
P ev dU P APm Z i wg ||
DAUz P AU U0i 0i Se P 0i GZg |
fv a i d 0i E U zsg ||
j xP vm Azs v 0ii, 0ii Gg |
P ev dU , P APm Z i wg ||
gu v z 0i P d gP P P g |
v 0ii i s, d0ii gdZg ig ||
Zv 0i DP DV , z s P P g |
P ev dU P APm Z i wg ||
U Gg P P v, ve v gu ig |
U z v v Vj z g Gg ||

D Af x z v, P P vi Gg |
P ev dU P APm Z i wg ||
gu 0izs Ce Q0i v, V Q s g zsg |
gWx v z, s0i 0i APm sg ||
D RU v i d, Azs Pn v g |
P dv dU P APm Z i wg ||
Azs v d Dgu gWx v zsg |
z f s , z Av Zg ||
e0ii 0ii s0i v Cgu v Ag |
P ev dU , P APm Z i wg ||
Pe Q0i zs z P vi, g s zT Zg |
P APm g Uj P, e vi ev mg||
V g i s e Pb APm 0ii ig |
P ev dU , P APm Z i wg ||

z
z Cg zsj AUg |
e z z z, d0ii d0ii e P g ||
0iig giZAz Q d0ii
v i Q d0ii
Gi w Q d0ii

g w
gZAz P sd gt ss0i zgti.
PAd Z PAd R, Pg PAd z PAegti.
PAz CUtv Cv b gd Azgi,
l v i vrv ga a dP vgi.
gi, gi, gi, gi
sd Azs z zvA PAzi,
gWAz DAzPAz P ZAz zgx Azi.
g Pl PAq wP Zg Gzg CAU sti,
Cesd g Zzsg AU fv Rgzti.
gi, gi, gi, gi
Ew zw vz APg gAdi,
z0i PAd Pg, Pi Rz UAdi.
e gZ g e Azg Ag
Pgu zs e ev gg.
gi, gi, gi, gi
K sAw Uj C 0i v 0i C,
v s f v Ag Z.
gZAz P sd , g s s0i zgti.
gi, gi, gi, gi
go
e Uj CP 0i 0i g e P,
Ad AU i CAU sgP U.
0iig gZAz Q e| v i Q e| Giw z Q e||

i gw
gw Q e i Q | z z gWx P Q ||
eP Vjg PA | gU z eP Pm eA ||
CAd v z
| AvP s z ||
z g gWx o0i
| AP ej 0ii 0i ||
AP Pm z S | ev v g 0i ||
AP ej Cg Ag
| 0ii gif P Pe Ag ||
Pt cv qs Pg | D Af Gg ||
p v vj di Pg
| Cg Q se GSg ||
0i se Cg z ig
| z se Av d vg ||
g g Dgw Gvg
| e e e i GZg ||
PAZ xg Pg b | gw Pgv CAd i ||
e i (f)Q gw U | PAo g z ||
Dz g v UA, v UA PAZi |
z gtA, dm0i gtA, V Asti ||
zA, z vgtA, APj zi |
zt PAsPu A, Jv gi0iti ||
||

||

gzPA
i gA | sA PA zgA ||
dA UtA PA jA | azPiPA sei ||
gPgAPg A vj0iA | Vge UwvA VjA ||
PgA P PA PA | UuUg AggA vi ||
vg AP UgA UgA | sv Pns jgA ||
g P Zg UAU | zAz PAo sdAU ||
ZvAqA s vA A | A PAoA z0iii ||
UZiAgA AqiA | 0iA APgA xA se ||
ZAqA PA UA gA | CRAqA CdA sPnPi ||
v0iB A tA | seA swA sUi ||
Pwv Pt PAvPj | z dAzzv gj ||
azAz Az j | z z s xj ||
0iizix zgAzA | sdAw P g gui
vvRA Aw AvA | z s svi ||
d 0iUA dA dA | vA z z As vsi ||
dg d zBSW vviA | s D As ||
P
gzPzA PA t gv0i |
0i oAw g sP vA AsB zw ||

Shri Mandir
S
Gujarathi Hanuman Chalisa

SHRI HANUMAN CHALISA, AARTI


AND
OTHER STUTIES ( PRAYERS

Hindu Mandir Society of San Diego, California


9474 # L Black Mountain Rd,
San Diego, CA 92126
Tel: 858-566-5644
"Compliments of Shri Mandir"

P Sn
K nP, Xq Q r |
Kn Kn Ko, S n ||
Aoo s, sV K, YPPn |
KPn, n, QoJo oWo ||
V, ooP, Vo wo f |
ooV rO, so, n ||
, , o APo |
AWk, JcoS, o no o ||
SC
X K | Jo o V OsK ||
P AP | sr AV ||
ss s | r Kc ||
VKo VPV WK | Ao Kn K ||
oK VPs K E | W K o E ||
E | W V A O ||
f
E K, O K, Y Q |
W s AP, S ||
Ks Bs s, D Kn A |
W s , K K s ||
S
VP W | K V VP ||
V V P V K | V O S SK ||

P o oo
P o o s, K AP Ks
o o oK, s Vo A .
o o P Pno s, o K s
Sn K sD K, s s .
V V V PC, K K Ps K C
sD O s, o K
P o o s, K AP Ks.
S K V| o K V| D o s K V ||

S
s
PSn V V, V K |
E Q V, V sK S ||
w o WK, , K |
s , K K ||
S K V| o K V|Do s K V |
SC
V Y P P | V K o K DWP ||
so Aoo | AV q o ||
M VP | Ko o K P ||
KS V | K Kh KSo K ||
r V A W V | K V VE V ||
K K s | oV o VP s ||
Pn Ao So | KV K K Ao ||
Sq K | O o ||
N sO | Kc K V ||
A | S K KV ||

X O V | Q D ||
Qo K o hC | o o C ||
s o V P | A K o Kf P ||
KsK s | s s o A ||
V K sJ V o | K Ks K K K o ||
o DK P K | V s s ||
o q | K VP W ||
VP V | o W ||
K O | V Q P ASV ||
sP KV VPo K Vo | P AP o oo ||
sA o O | o AY ||
O o | o NK K K h ||
A oV A | o K K o K ||
o S Kc A | V ||
P | Vo o o ||
Kc o Th | M S V ||
o W | oK KV K o W ||
A r V K | Ao X ||
S VP o o | w VPo DV ||
o K o O | A Ks s ||
Ac w K so | A s WK o ||
o | s Qo K s ||
o V K | V V K sO ||
Ao K Q W | V V Jo K ||

A so Sp C | o C O KC ||
Kc Kc c | V o ||
V V V PC | K K Ps K C ||
V o f K K | Tc s O ||
V h S | w O P ||
os s S | KV r s h ||
s
o Kc | P o |
O o o | s ||
S K V| o K V| D o s K V ||

Kc S AcK
N o, o K A |
o q VP K, Kc K Wo c ||
s A K o, o Th s Kc |
K Wo VP , K Kc S o ||
K q K P, Wo r |
SK s o, S K S S ||
K V , o s K K |
K Wo VP , K Kc S o ||
APs K P P , OV K DS |
Xo S V, B P ||
rK oc o, , D |
K Wo VP , K Kc S o ||
n q s K , N K K |
o , W VS ||
So AK AP , s K K |
K Wo VP , K Kc S o ||

P D N K o, oV o n |
P o, o P D ||
A X r s o, N K o D |
K Wo VP , K Kc S o ||
n Vw AW K o, P K h |
Qr o s, Kc ||
A OP o V, Kc q |
K Vo VP , K Kc S o ||
o V An, Qr o |
s V , sD q S ||
W o , An o |
K Wo VP , K Kc S o ||
KV K B s K o, sO S |
K Kc P K, V o Wo c ||
P , V KT Kc |
K Wo VP , K Kc S o ||
s
s , A P |
V s s s, V V V K ||
S K V
o K V
D o s K V

oo
S K V n sn |
KV S KV-O, K-KV s KWn ||
Ks APno Ao T, V s |
c o oho S S VK o ||
, , ,
V s s s so Ks |
Qs AsKs K Ss sr s ||
Kc Kh oK S Ds AP n |
AW V S, P Vo Osn ||
, , ,
Bo so os K V |
s KV K, Ks Os PV ||
W SD V s |
Kn W Wo ||
, , ,
A o P A o A |
o V so s S ||
S K V , sn |
, , ,
f
W P AK W K |
V P AP K P ||
S K V | o K V | Do s K V ||

Ao
Ao K V K | sc s Qr K K ||
WK P K
| P s WK Kc W ||
AV q s
| oK s C
||
s Qr f
| K W
||
K Kc O
| Wo o ||
K W A
| X K KV ||
Nn To k K | A X D
||
f o o V K
| A K W DO
||
W A s
| s W o V o ||
Ao Do
| V V V DS ||
KS r K T | Ao Ko AV
||
V (X)K o P | Kf s ||
As os P, o P KS |
s n, Vc n, P n ||
s, on, K s |
n KKns , AoB n ||
|| qno ||

cK
Ts
| K s ||
V Pn K | SsKK V ||
KK o | PY Poo P ||
K K K K | PnP o ||
o K P P | o Kc ||
K S PP | ys Kf VP ||
SoKh q | Kf s ||
PS h | K r W ||
Sh Kc P | AOh AV KcK ||
q n | V o P ||
Koo Kn KoK | s UVsso ||
Sss s | s s r ||
s Dr ss | Vo K n
ooO o o | s o ||
V P V W | o s s o ||
V V sOQ oo | A ||
K
cKs Jo n o |

fo Jo, o so ||

Shri Mandir

Tamil Hanuman Chalisa

SHRI HANUMAN CHALISA, AARTI


AND
OTHER STUTIES ( PRAYERS)

Hindu Mandir Society of San Diego, California


9474 # L Black Mountain Rd,
San Diego, CA 92126
Tel: 858-566-5644
"Compliments of Shri Mandir"


, |
, ||
, ,
|
, , ||
, , |
, , ||
, , |
, , ||

| ||
| ||
| ||
| ||
~ | ~ ||
~ | ||

~ , , |
, ||
, |
, ||

| ||
| ||


,
, .
,
, .
,
,
, .


, |
, ||
, , |
, ||
| | |

| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||

| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ~ ||

| |
| ||
| |
||


, |
, ||
, |
, ||
, |
, ||
, |
, ||
, |
, ||
, , |
, ||
, |
, ||
, |
, ||
, |
, ||
, |
, ||
, ~ |
, ||
, |

, ||
, |
, ||
, |
, ||
, |
, ||
, |
, ||

, |
, |||
-, - ||
, |
||
, , ,
|
||
|
, ||
, , ,
|
, ||
|
||
, , ,
|
||
, |
, , ,

|
||
| |
|


| ||

| ||

|
||

|
||

|
||

| ||
|
||

|
||

|
||

|
||
|
||
() | ||
, |
, , ||
, , |
, ||
|| ||

| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| ||
| ||

|
, ||

Vous aimerez peut-être aussi