Vous êtes sur la page 1sur 2

Assalamualaikum wr Wb Alhamdulillahirobil alamin, washolatu wassalamu ala muhamadin washolatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin, wa ala

alihi washohbihi ajmain, amma badu. Pertama-tama , marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah -Nya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat guna menghadiri undangan Keluarga Bapak SUDRUN dalam rangka akad nikah putrinya yang bernama TERMOS dengan saudara PETROMAK dari keluarga bapak SUKARDI Kedua Kalinya , semoga shalawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, beserta keluarga , dan para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Hadirin yang berbahagia, Hari ini kita datang atas undangan keluarga Bapak SUDRUN guna menyaksikan akad nikah putrinya sekaligus memberi doa restu bagi mempelai berdua yang akan mengarungi hidup baru Semoga berbahagia, mendapat petunjuk, dan jalan yang lurus dari Allah, sabar dan tawakkal dalam menghadapi cobaan dan rintangan. Serta dapat membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bapak Penghulu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebelum acara demi acara kita lalui marilah kita buka acara ini dengan bacaan Surat Al-Fatihah, agar kita semua mendapat petunjuk dan barokah dari Ummul Quran tersebut. Al-Faatihah Terima kasih atas bacaan surat al-Fatihah tadi, semoga acara pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala rahmat dan berkah- Nya. Adapun acara akad nikah pada hari ini adalah sebagai berikut : 1 Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran 2 Khutbah Nikah dan Doa 3 Pelaksanaan Akad nikah 4 Sambutan dari pihak Mempelai Putra 5 sambutan dari pihak mempelai putrid 6 Penutup Menginjak acara yang pertama yaitu pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara bpk Ustadz Muhamad Risky Semoga bacaan ayat-ayat suci tadi bermanfaatn bagi kehidupan kita semua khususnya bagi mempelai berdua.

Selanjutnya marilah kita ikuti khutbah NIkah, yang akan disampaikan oleh K.H adhimas vijay Kepada beliau kami persilakan. Selanjutnya marilah kita ikuti acara inti , yaitu akad nikah antara Saudari TERMOS dengan saudara PETROMAK Dalam hal ini akan dipimpin oleh BApak PURNOMO selaku petugas dari Kantor Urusan Agama kec Padangan Kab Bojonegoro, kepada Bapak PURNOMO. kami persilakan PELAKSANAAN AKAD NIKAH Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillahirabbil Alamin, baru saja kita saksikan pelaksanaan akad nikah antara saudari TERMOS dengan saudara PETROMAK . Mudah-mudahan akad nikah ini akan selalu menjadi tali pengikat cinta kasih abadi bagi mempelai berdua. Semoga mempelai berdua tetap istiqomah dalam membina dan membentuk rumah tangga yang harmonis, rukun, Sakinah ma waddah wa rohmah.. Hadirin yang berbahagia! Acara selanjutnya adalah sambutan sambutan dari keluarga mempelai berdua: Yang pertama adalah sambutan dari keluarga saudara PETROMAK yang akan disampaikan oleh BAPAK SUKARDI Yang kedua adalah sambutan dari keluarga saudari TERMOS yang akan disampaikan oleh BAPAK SUDRUN Acara demi acara telah kita lalui bersama, acara yang terakhir adalah pembacaan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh BAPAK USTADZ MUHAMAD RISKY Terima kasih kepada Bapak Ustadzz BAPAK USTADZ MUHAMAD RISKY semoga doa yang telah kita panjatkan diijabahi oleh Allah , bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mempelai berdua dalam membina keluarga sakinah mawaddah wa rohmah. Hadirin yang berbahagia! Acara selanjutnya adalah penutup. Sebelum acara ini kami tutup, kami selaku pembawa acara, apabila dalam kesempatan ini ada tutur kata yangkurang berkenan di hati maupun tingkah laku yang kurang sopan, maka kami mohon maaf sebesarbesarnya. Dan perlu hadirin perhatikan, sesudah acara ini hadirin dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Akhirnya marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalahAlhamdulillahirabbil Alamiin Billahi Taufik wa hidayah Wassalamualaikum wr wb