Vous êtes sur la page 1sur 1

Rezilno

Izra~un premera izvrtine za navoj:

orodje
Rezilno
orodje

Tabela premerov izvrtin za vrezovanje navojev


D=premer izvrtine za navoj (mm)
Dnom=imenski premer navojnega svedra (mm)
P=korak navoja (mm)

D=Dnom-P
ISO METRI^NI NAVOJ
S.N.S.

M
1,6
1,8
2
2,2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52

P
korak
mm
0,35
0,35
0,4
0,45
0,45
0,5
0,6
0,7
0,75
0,8
1
1
1,25
1,25
1,5
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3,5
3,5
4
4
4,2
4,5
5
5

ISO METRI^NI FINI NAVOJ

Max.
SV.
SV.
notranji premer premer
premer
mm
mm
col
1,321
1,25
3/64
1,521
1,45
54
1,679
1,6
1/16
1,833
1,75
50
2,138
2,05
46
2,599
2,5
40
3,01
2,9
33
3,422
3,3
30
3,878
3,8
27
4,334
4,2
19
5,153
5
9
6,153
6
15/64
6,912
6,8
H
7,912
7,8
5/16
Q
8,676
8,5
9,676
9,5
3/8
10,441
10,3
Y
12,21
12
15/32
14,21
14
35/64
15,744
15,5
39/64
17,744
17,5
11/16
19,744
19,5
49/64
21,252
21
53/64
24,252
24
61/64
26,771
26,5
1,3/64
29,771
29,5
1,5/32
32,27
32
1,1/4
35,27
35
1,3/8
37,799
37,5
40,799
40,5
43,297
43
47,297
47

S.N.S.

MF
3x0,35
3,5x0,35
4x0,5
5x0,5
5,5x0,50
6x0,75
7x0,75
8x0,75
8x1
9x1
10x0,75
10x1
10x1,25
11x1
12x1
12x1,25
12x1,5
14x1
14x1,25
14x1,5
15x1
15x1,5
16x1
16x1,5
18x1
18x1,5
18x2
20x1
20x1,5
20x2
22x1
22x1,5
22x2
24x1
24x1,5
24x2

Max.
SV.
SV.
notranji premer premer
premer
mm
mm
coll
1,321
2,65
37
3,221
3,2
1/8
3,599
3,5
29
4,599
4,5
16
5,099
5
9
5,378
5,3
5
6,378
6,3
D
7,378
7,3
9/32
7,153
7
J
8,153
8
0
9,378
9,3
U
9,153
9
T
8,912
8,8
11/32
10,153
10
X
11,153
11
7/16
10,912
10,8
27/64
10,676
10,5
Z
13,153
13
17/32
12,912
12,8
1/2
12,676
12,5
31/64
14,153
14
35/64
13,676
13,5
17/32
15,153
15
19/32
14,676
14,5
9/16
17,153
17
43/64
16,676
16,5
41/64
16,21
16
5/8
19,153
19
3/4
18,676
18,5
47/64
18,21
18
45/64
21,153
21
53/64
20,676
20,5
13/16
20,21
20
25/32
23,153
23
29/32
22,676
22,5
7/8
22,21
22
55/64

S.N.S.

MF
25x1
25x1,5
25x2
26x1,5
27x1,5
27x2
28x1,5
28x2
30x1,5
30x2
32x1,5
32x2
33x2
35x1,5
36x1,5
36x2
36x3
38x1,5
39x3
40x1,5
40x2
40x3
42x1,5
42x2
42x3
45x1,5
45x2
45x3
48x1,5
48x2
48x3
50x1,5
50x2
50x3

Max.
SV.
notranji premer
premer
mm
mm
24,153
24
23,676
23,5
23,21
23
24,676
24,5
25,676
25,5
25,21
25
26,676
26,5
26,21
26
28,676
28,5
28,21
28
30,676
30,5
30,21
30
31,21
31
33,676
33,5
34,676
34,5
34,21
34
33,252 33 36,5
36,676
36,5
36,252
36
38,676
38,5
38,21
38 37
37,252
37
40,676
40,5
40,21
40
39,252
39
43,676
43,5
43,21
43
45,252
42
46,676 46,5 46
46,21
46
45,252
45
48,686
48,2
48,21
48
47,252
47

IZVRTINE ZA NAVOJ ZA PRECIZNE SVEDRE npr, ADX/CDX, OSG


Priporo~eni premeri izvrtin za navoje
za precizne svedre npr. ADX/CDX, OSG

S.N.S.

Precizni svedri npr. ADX/CDX, OSG izdelajo izvrtino v o`ji toleranci. Zato moramo vrtati z ve~jim
premerom svedra, druga~e lahko pride pri vrezovanju navoja do loma navojnega svedra.
Na desni je tabela za izbiro premera svedra za
izvrtino.

M
4
5
6
8

p
korak
mm
0,7
0,8
1
1,25

SV.
premer
mm
3,4
4,3
5,1
6,9

Cene v ceniku so informativne brez DDV.

S.N.S.
M
10
12
14
16

P
korak
mm
1,5
1,75
2
2

SV.
premer
mm
8,7
10,4
12,25
14,25

1/283