Vous êtes sur la page 1sur 14

CONCORDANA

(per a dolaina i piano)

Bernat Bataller

Menci d'honor al I Premi de composici per


a dolaina i piano "Ciutat d'Algemes" 2005

Dolaina (G)

Piano

Dol

Piano

&

. .

j
j

# #
&


j .
j .
j .
? ## .
.

.
.
.

# .
&

&

j .
j .
j .

? ## .


.
.
.
.
J
##

Piano

qk

# # 6 ..
& 8 .
j .
j
j
f .

? # # 68


.
.

.
.
.

# .

Dol

# 6
&
8

Concordana - Bernat Bataller


13

Dol

Piano

&

Piano

n .

# # ..
& .


? ##
..
J

Dol

Piano

# n
n .
&

# # n .. n

& .
J

n.

? # # j . n .

.
24

Dol

Piano

&

j
.

20

n
J

n
n
n

J
J

.
.

n.
? ## n .
&

## n
&

16

Dol

n ...

j .
.

.
.

n . 3
8

n
J

. n .

n
n

68 .

3
8

68 .
.

. 3
. 8

## n 3

8

&
rall.


3

? ##

J
J
J
J
rall.

.
.

68 . 38

Concordana - Bernat Bataller

# 3
&
8

Lento

28

Dol

Piano

## 3
& 8
? ## 3
8

# 3
&
8

32

Dol

c ..

accel. poco a poco

Piano

38

Dol

Piano

&

Piano

&

# 6
8 .

6 .
8

## 6 . n
& 8 ..
n
? # # 68 . n
.

.
.

Tempo I

? ## .
.

## .
& # ..

42

Dol

.
.

3
8

3
3
4 n n 8

n
n

3
8


.
. # .. # .. # #

accel. poco a poco

? # # 38 .
.

43

c 43

## 3
& 8

3
8

68 ..
.
68 .
.

38
...
38 ..

.
.

3
8

38

38

6 .
8

3
8

68 .. 38

68
3
. 8
J

68

6
8

6
8

68

68
68

Concordana - Bernat Bataller

46

Dol

Piano

&

Piano

&

Piano

&

Piano


..
J

&

.
..

. n .

n ...

j .
.


.
.

n.
n.

. .

j
.

n
n .

# # n n ..
& .
j j .
? ## .
.
.

57

Dol

# n
.

## n

&

n
? ##

J
J

53

Dol

n .

## 6 .

n

& 8 ..
J
n.
n
.
? ## 6 . n .
n

8 .
.

49

Dol

# 6
8 .

. n .

n
J

nn

# # n n

&


? ##

Concordana - Bernat Bataller


61

Dol

Piano

&

&

Piano

##

&

&

##

? ## .
.

j j
.

. . .


j .
j . j .
.
j

.
.
.
.

? ## .
.
66

Dol

# .


j .
j

j
.


.
.
.
J .

CONCORDANA

Bernat Bataller

Menci d'honor al Premi de composici per


a dolaina i piano "Ciutat d'Algemes" 2005
q = c70

Dolaina (G)

b
& b 43

- - - j


J
f
? 43
b

3
&b 4

Piano

b
& b
6

Dol

Piano

Piano

Piano


--- J

. r
f

b
& b

& b
J

?b

- - - j j

J
simile

j j
j


J
J

j
j


J

j
jJ
J

44
3

j
j

j j
j
j

44


J
rall.

4w
w

4w
w
rall.

tempo I

43

43
43

b 3

4
3
4
& b 4 . J . 4 . . . 4 4
F
3
3
17

Dol

j
j

& b

?
b

12

Dol

II

& b 43
? b 43

44
44

43
43

44
44

Concordana - Bernat Bataller

b 4
& b 4 w
23

Dol

4 .

& b 4 .

? b 44
28

Dol

Piano

&

Piano

&

Piano

bb

&

w
bb

F legato cantabile


&


? b

38

Dol

w
b

& .


?b

33

Dol

bb

w

.

legato cantabile

Piano

&
3
3

? J
J j J
b J

Concordana - Bernat Bataller

b
& b w
43

Dol

Piano


&b

?b
48

Dol

Piano

&

Piano

&

Piano

bb

&

w
bb

w
w

w
w

w
w

w
w&b

?b

58

Dol

bb

&b

?
b
53

Dol

&b

?b J

j
J

Concordana - Bernat Bataller


62

Dol

Piano

&

Piano

b
& b

Piano

b . .

.
.
&

b 3
3
b


b b

b
& b

70

Dol

&b
3
b b


? b j J b
J

66

Dol

bb


& b b b n n

b

b
b


?b

10

CONCORDANA

Bernat Bataller

Menci d'honor al Premi de composici per


a dolaina i piano "Ciutat d'Algemes" 2005

Dolaina (G)

Piano

Dol

Piano

&

Piano

&

Piano

.
. #

## 3
.
& 8 . # .. # ..

&

&

##

.
.


..
.
.
.

..
#.
.
.

..

#.
.
.

..
#.


#
.
.

. .

..
#.
.
.

... .

# ..

. . .
. . .

.
.

.
#

#
? ##

.
# ..
? ## 3 . . . .
8 .
. . .

#
& # .
# ..
? ## .
.

28

Dol

III

## .

# ...
& .. # ...

? ## . . .
. . .
19

Dol

qk
# 3
&
8

..
.
.
.

..
.

11
37

Dol

Piano

&

Piano

&

Piano

&

&

Piano

# # # ..

.
J

&

&

# # # ...

##

? ##

..
.
.
.

. ..
.

..
.

.
.

. .
. .

# #

. .
. .

# ..
.

..
. #

.
.

? ##
60

Dol

# .
#. # . #

. #

# # ..

& .
.
? ## .

52

Dol

## .
& # ..
.
? # # .

45

Dol

Concordana - Bernat Bataller

# ...

. .
.
.

..
.

..
.

. n

n n n ..
.

. .

.
.

.
.

12

Concordana - Bernat Bataller


69

Dol

Piano

&

&

Piano

&

Piano

&

Piano

# #

&

&

##

a tempo

j
b

..
.


#
.
.

.. .
. # ..
? ## . .
. .

..
..
.
.

...

..
#.
. . .
. . .

..

.
.

..

.. # .

a tempo

. #
.
.

b n # n # b

b n

. b
. b

.
3

rit.

# . # # .

##

# #

&
rit.
? # # ..

92

Dol

n n n n ..
.

..

& n .
#
.
? ##
.

83

Dol

##

? ## .
.
76

Dol

# ...

#
.
.

.
# ..


#
.
.

.
# ..
.
.

13
101

Dol

Piano

&

&

Piano

&

Piano

&

Piano

##

. .

..
#.
.
.

##

n
J

&

# # n ..
& .

? # # j .
.

..
.
.
.J


J

..
.
.
.

.. n
.
. n.
. n.

n n

J
J

n
n

n .

n
&

? ## n n

125

Dol


&

? ##

J

118

Dol

##

#
? ##

111

Dol

Concordana - Bernat Bataller

n n ..
j j .
.
.
.

...

..
.
.
.


.
.
.

..
.

.
.

n
j
.

.

n .

n.
n.

14

Concordana - Bernat Bataller


133

Dol

Piano

&

&

Piano

&

&

Piano

&

Piano

##

##

n
J

&

j
.

a tempo.

J .
.


a tempo
poco rit.

j .

.
J

poco rit.

. . .

n n

# #
&

j .
j .

? ##

.
.

155

Dol

? ##
146

Dol

? # # ..

139

Dol

.
3


.
.


j
.

.

# #

&


j .
j .
j
.

? ##

.
.
.
J